ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Επιστημονικός μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη National Member of the International Solid WasteAssociation ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ για ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ» 28 Φεβρουαρίου- 1 Μαρτίου 2002, Αθήνα ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η βιομηχανία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΣΑ) εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Υπάρχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον για τον τομέα της Δ.Σ.Α. το οποίο αναδείχθηκε στο Συνέδριο, και μάλιστα από φορείς που δύσκολα θα το ανέμενε κανείς. Σημειώνεται πάντως η περιορισμένη συμμετοχή φορέων Τ.Α. που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως. Η συμμετοχή ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες καθώς συμμετείχαν 300 σύνεδροι εκ των οποίων περίπου το 20 % αποτελούν νέες προσθήκες στις τάξεις της ΕΕΔΣΑ. Η ευρεία αποδοχή και απήχηση του συνεδρίου αντανακλούν στο επίπεδο των εισηγητών και των παρουσιάσεων, που κάλυπταν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της ΔΣΑ, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Το πρόγραμμα διέθετε ικανό χρόνο για ανταλλαγή απόψεων και για συζητήσεις, με αποτέλεσμα την ουσιαστική πληροφόρηση και ενημέρωση των συμμετεχόντων σε πλήθος επίκαιρων «καυτών» θεμάτων. Συζητήθηκαν θέματα που κατά κανόνα δεν αποτελούν αντικείμενο διαλόγου σε αντίστοιχες εκδηλώσεις, καθώς θίγουν, άμεσα ή έμμεσα, υφιστάμενες καταστάσεις και επιλογές. Η συμμετοχή ήταν σημαντική και τις δύο ημέρες και στις τρεις παράλληλες συνεδρίες, ενώ στις συζητήσεις (στρογγυλά τραπέζια) που έλαβαν χώρα διαμορφώθηκαν ουσιαστικές προτάσεις που, αν υιοθετηθούν, θα προάγουν τη βιωσιμότητα (οικονομική και περιβαλλοντική) των συστημάτων διαχείρισης. Η Ελλάδα έχει ικανοποιητική τεχνογνωσία για αυτοδύναμη αντιμετώπιση του προβλήματος της ΔΣΑ με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κατεύθυνση από την Πολιτεία και συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων. Βέβαια, οι εμπειρίες των άλλων χωρών είναι πάντα χρήσιμες. Η επιτυχία του συνεδρίου δημιουργεί μεγαλύτερες υποχρεώσεις σε όλους μας στην ΕΕΔΣΑ αναφορικά με τη συμβολή μας στο ευαίσθητο και σημαντικό τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στη χώρα μας αλλά, γιατί όχι, και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Υπάρχει σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να αποτελέσει, μέσα από κλίμα συνεργασίας και ορθολογικών αποφάσεων, ένα εργαλείο εμπορικής διείσδυσης στις αναπτυσσόμενες χώρες της περιοχής μας.

2 ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η ΔΣΑ αποτελεί ένα διακριτό τομέα μελετών, κατασκευών και έρευνας, με δικούς του κανόνες και αρχές σχεδιασμού, λειτουργίας, μεταφροντίδας. Οι ευκαιριακοί «ειδικοί» όχι μόνο δεν έχουν θέση, αλλά η παρέμβασή τους μπορεί να έχει αρνητικές οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Υπάρχουν πολλά κενά στην νομοθεσία, ενώ λείπει η σαφής κατεύθυνση από την Πολιτεία. Λείπει επίσης ο εκ της νομοθεσίας επιβαλλόμενος ουσιαστικός εθνικός σχεδιασμός. Δεν είναι πάντα σαφές αν το κύριο στοιχείο και ο βασικός στόχος στις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στον τομέα της ΔΣΑ είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η ικανοποίηση της νομοθεσίας, ή απλά και μόνον η εκπόνηση μελετών και εκτέλεση έργων. Οι έννοιες της Βιώσιμης διαχείρισης και της Βιωσιμότητας δεν είναι ευρέως γνωστές, ενώ συχνά παρεξηγούνται ή συγχέονται με την οικονομική βιωσιμότητα. Η υλοποίηση του Γ ΚΠΣ βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, γεγονός που δημιουργεί ανησυχία αναφορικά με προγραμματιζόμενα έργα και υποδομές. Ο εθνικός σχεδιασμός ήδη χρειάζεται επικαιροποίηση, ενώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το 2003 θα πραγματοποιηθούν από την ΕΕ έλεγχοι της πορείας μας. Δεδομένου ότι έχει αλλάξει το καθεστώς των επιδοτήσεων, είναι ενδεχόμενο να ζητηθεί η επιστροφή κονδυλίων που έχουν ήδη διατεθεί. Σε πολλούς νομούς της χώρας δεν έχει ολοκληρωθεί η Β φάση σχεδιασμού που προβλέπει η νομοθεσία για την ωρίμανση των έργων, ενώ καθυστερεί η υποβολή φακέλων για ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Υπάρχουν φόβοι ότι τα περισσότερα από τα προτεινόμενα έργα διαχείρισης (όπως Εγκαταστάσεις Μηχανικής Διαλογής και Κομποστοποίησης -- ΕΜΑΚ) δεν θα γίνουν. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχει προηγηθεί ουσιαστική έρευνα για την διάθεση των παραγόμενων δευτερογενών υλικών (π.χ. εδαφοβελτιωτικού), έτσι ώστε να αμφισβητείται η αποτελεσματικότητα των σχεδιασμών. Γενικότερα, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε να αποφύγουμε ανεπιθύμητες καταστάσεις που θα προκύψουν στη φάση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών (εφόσον υλοποιηθούν), καθ όσον αφορά στην κατάρτιση των εργαζόμενων, την οικονομική βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα. Θα πρέπει να υπάρξουν κανόνες για αναλύσεις των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των στερεών αποβλήτων, σε όλη τη χώρα, παράλληλα με ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της διαχρονικής εξέλιξης των τιμών των παραμέτρων που παίζουν σημαντικότατο ρόλο στο σχεδιασμό των συστημάτων και στην επιλογή των τεχνολογιών, επηρεάζοντας άμεσα και το τελικό κόστος. Επίσης, τα στοιχεία των αναλύσεων θα αποτελούν και εργαλείο αξιολόγησης των προτεινόμενων έργων, ενώ θα μπορούμε να ενημερώνουμε και την ΕΕ. Σήμερα, χρησιμοποιούνται αποσπασματικά δεδομένα ή στοιχεία περιοχών που «προσομοιάζουν» στην προς μελέτη περιοχή, γεγονός που δεν διασφαλίζει σε καμία περίπτωση τον επιτυχή και αποτελεσματικό σχεδιασμό. Θα πρέπει να γίνει το ταχύτερο εθνικός σχεδιασμός για τη διαχείριση των αδρανών αποβλήτων. Το πρόβλημα είναι εξαιρετικά σημαντικό, λόγω ανυπαρξίας εγκεκριμένων χώρων τελικής διάθεσης ή άλλων υποδομών, οι οποίες θα μπορούσαν να περιορίσουν, τουλάχιστον, τις τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που υφίσταται η χώρα μας από την ανεξέλεγκτη απόρριψη τους (σε δρόμους, δασικές εκτάσεις, ρέματα, κ.α.).

3 ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ -- ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ Το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης στην παραγωγή υπηρεσιών (που σαφώς διαφοροποιείται από την παροχή, η οποία παραμένει στην αρμοδιότητα του δημοσίου και δημοτικού τομέα) είναι ανοιχτό. Ήδη, πλήθος υπηρεσιών του τομέα της ΔΣΑ παράγονται από ιδιωτικούς φορείς με την ΤΑ να διατηρεί την ευθύνη για το σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση. Οι εμπειρίες διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα, είναι ποικίλες και χρήζουν διερεύνησης. Οι κάθε είδους αφορισμοί πρέπει να αποφεύγονται. Θα πρέπει να μελετηθεί και να διαμορφωθεί, πάνω σε σύγχρονα πρότυπα, πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων καθώς και συνεργασιών μεταξύ ΟΤΑ και ιδιωτικών φορέων. Είναι επιτακτική η πλήρης αναδιάρθρωση του μη αποτελεσματικού και ενδεχομένως άδικου συστήματος χρέωσης ανταποδοτικών τελών. Θα πρέπει να εφαρμοστεί και εδώ η Αρχή «Ο ρυπαίνων πληρώνει» και να δοθούν κίνητρα/αντικίνητρα για ελαχιστοποίηση ή επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων. Είναι σκόπιμο να υπάρξει πιλοτική εφαρμογή συστημάτων ζύγισης επί του οχήματος που θα βοηθήσει σημαντικά στην υιοθέτηση αποδοτικών και αποτελεσματικών συστημάτων χρέωσης. Για την αποτύπωση του πραγματικού κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες, αλλά και για δίκαιη επιβολή τελών, απαιτείται η αλλαγή του λογιστικού συστήματος παρακολούθησης των δαπανών από την πλευρά των ΟΤΑ, σε πλαίσια πλήρους λογιστικής παρακολούθησης (full cost accounting). Στην ίδια λογική, θα πρέπει να διαμορφωθούν και να υιοθετηθούν δείκτες επίδοσης και αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών ΔΣΑ, δια μέσου των οποίων θα είναι δυνατή και η συγκριτική αξιολόγηση. ΕΡΕΥΝΑ -- ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Τα ΑΕΙ/ΤΕΙ δεν φαίνεται να είναι επαρκώς προβληματισμένα στα θέματα ΔΣΑ. Η έρευνα και η διδασκαλία που γίνεται δεν καλύπτει τις ανάγκες της χώρας γεγονός που σχετίζεται με τις πολιτικές επιλογές των φορέων χρηματοδότησης. Υπάρχουν αρκετοί τομείς στους οποίους θα πρέπει να υπάρξει πρωτογενής έρευνα ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες βάσεις δεδομένων που θα διαθέτουν αξιοπιστία και θα επιτρέπουν συγκρίσεις συστημάτων και μεθόδων. Η Πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει για εξασφάλιση σταθερών ροών δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, αναγκαίων για διαμόρφωση εθνικής πολιτικής. Θα πρέπει να υπάρξει εθνική πολιτική για την κατάρτιση και την πιστοποίηση δεξιοτήτων στον τομέα (ιδιωτικό και δημόσιο) της ΔΣΑ, λαμβάνοντας υπόψη το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον με τις νέες προκλήσεις και απαιτήσεις. Η συνεργασία των παραγωγικών φορέων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε όλες τις βαθμίδες είναι απαραίτητη. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ Οι συζητήσεις που έλαβαν χώρα στη διάρκεια του συνεδρίου ανέδειξαν και πάλι τη υποχρέωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΤΑ) για μακροπρόθεσμη και ολοκληρωμένη στρατηγική, στα πλαίσια που της επιτρέπει η κεντρική κυβέρνηση. Η ΤΑ θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των δημοτών, ενημερώνοντας τους συνεχώς για τις μεταβαλλόμενες συνθήκες, τεκμηριώνοντας τις

4 δαπάνες, και αυτοαξιολογούμενη με βάση συγκεκριμένους δείκτες επίδοσης ως προς την βιωσιμότητα (οικονομική και περιβαλλοντική) των επιλογών της. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω ενέργειες: διαμόρφωση δεικτών επίδοσης βιωσιμότητας (sustainability indicators) διαρκής ενημέρωση των εμπλεκομένων και εκπαίδευση προσωπικού σε όλα τα επίπεδα σύνταξη νέων οργανισμών καθαριότητας προσαρμοσμένων στις σύγχρονες εξελίξεις και απαιτήσεις δημιουργία εθελοντικού δικτύου καθαριότητας πλήρης λογιστική παρακολούθηση των δαπανών εισαγωγή μηχανισμών διαχείρισης παραπόνων εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών στις προκηρύξεις έργων/υπηρεσιών έκδοση πρακτικών οδηγιών διαχείρισης ειδικών αποβλήτων (π.χ. επικίνδυνα, απόβλητα οικιακών ζώων, ογκώδη) μέριμνα για τον καθαρισμό των ακτών. Από πλευράς βιωσιμότητας, στο συνέδριο προτάθηκαν πιλοτικά προγράμματα, όπως, Βράβευσης πόλεων σε σχέση με το επίπεδο καθαριότητας τους (προοπτική το 2004) Αξιολόγηση χρήσης εναλλακτικών καυσίμων σε οχήματα που χρησιμοποιούνται από τους ΟΤΑ στη διαχείριση στερεών αποβλήτων. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ -- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Αναφορικά με το Νόμο 2939/2001 («Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων»), σταχυολογούνται τα παρακάτω: Α. Σκοπιά του ΥΠΕΧΩΔΕ: 1. Πρέπει να εξεταστεί αν η κείμενη νομοθεσία συνάδει με το οργανωτικό σχήμα που διαμορφώνεται για την εφαρμογή της 2. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι επερχόμενες αλλαγές, όπως π.χ. η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των επιπτώσεων στις συσκευασίες. 3. Πρέπει να υπάρχει επιχειρησιακό σχέδιο ελέγχου του βαθμού επίτευξης των στόχων από τον ΕΟΕΔΣΑΠ, σε ετήσια βάση, με σαφώς κατανεμημένες ευθύνες και ποινές παρεκκλίσεων. Σχετικώς, θα πρέπει να λειτουργήσει το σώμα των επιθεωρητών περιβάλλοντος. Για την επίτευξη των στόχων του νόμου, θα πρέπει να δημιουργηθούν κατάλληλες αγορές δευτερογενών υλικών και να αναληφθούν υποστηρικτικές ενέργειες όπως οι ακόλουθες: Ενθάρρυνση της Δημόσιας Διοίκησης για χρήση ανακυκλώσιμων υλικών Λήψη μέτρων για τη χρήση ποσοστού ανακυκλωμένων υλικών από τη βιομηχανία Ανάπτυξη νέων χρήσεων και προώθηση τους στην αγορά. 4. Οι σχεδιασμοί των διαχειριστών των συσκευασιών πρέπει να εντάσσονται στα (ή να είναι συμβατοί με) τα αντίστοιχα διαχειριστικά σχέδια που προβλέπονται από τους Νομαρχιακούς ή Περιφερειακούς σχεδιασμούς. 5. Θα πρέπει να δημιουργηθούν δέσμες κινήτρων και αντικινήτρων στους παραγωγούς αποβλήτων και συσκευασιών.

5 Β. Σκοπιά του Μη Κρατικού Τομέα 1. Νέα συστήματα προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής μεταφοράς, τεχνολογιών διαχωρισμού και ανακύκλωσης θα προωθηθούν στην αγορά (π.χ. υπεδάφιοι κάδοι σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, απορριμματοφόρα με πολλαπλά διαμερίσματα όταν τα ρεύματα των αποβλήτων θα είναι πάνω από δύο, συστήματα ζύγισης επί του Α/Φ με αυτόματη χρέωση, κ.α.) που συνεπάγονται νέες επενδύσεις αλλά και κατάρτιση του προσωπικού. 2. Η ΤΑ θα πρέπει να διερευνήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης κοινών διαδημοτικών προγραμμάτων διαλογής στην πηγή, ώστε να επιτευχθούν καλύτεροι όροι σε επίπεδο ποιότητας αλλά και αγοράς των υλικών. Για την επίτευξη των στόχων της ανάκτησης και ανακύκλωσης που τίθενται από τον εν λόγω νόμο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προτεραιότητες που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τη ΔΣΑ, σε διακρατικό επίπεδο, δεδομένου ότι έλλειψη ανώτατων εθνικών ορίων ανάκτησης και ανακύκλωσης μπορεί να επιφέρει στρεβλώσεις στην αγορά για τα απορρίμματα των συσκευασιών καθώς και αύξηση της διασυνοριακής μεταφοράς των αποβλήτων. 3. Θα πρέπει ο ιδιωτικός ή/και ο δημόσιος τομέας να προχωρήσουν στη δημιουργία βάσεων δεδομένων ανταλλαγής αποβλήτων που θα βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων με τη δημιουργία ενός «χρηματιστηρίου» συσκευασιών και άλλων προϊόντων. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Υπήρξε περιορισμένος αριθμός εργασιών αναφορικά με τη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων. Αυτό αποτελεί ένα δείκτη της «εμβρυακής» κατάστασης του νομοθετικού πλαισίου καθώς και της γενικότερης κατάστασης που επικρατεί στον τομέα αυτό. Οι ποιοτικές προδιαγραφές που διατυπώνονται στην ΚΥΑ /97 είναι ανεπαρκείς, καθώς θέτουν πολύ υψηλά επιτρεπόμενα επίπεδα βαρέων μετάλλων στο εδαφοβελτιωτικό (κομποστ). Αυτή η προσέγγιση καθιστά μεν εφικτή (από νομοθετική άποψη) τη χρήση εδαφοβελτιωτικού από μηχανική διαλογή ακόμη και σε γεωργική γη, αγνοεί όμως τις εξελίξεις και τις τάσεις στην ΕΕ. Πάντως, διαπιστώνεται ότι το κομπόστ που παράγεται από απορρίμματα, που δεν έχουν υποστεί διαλογή στην πηγή, δεν είναι αποδεκτό για γεωργικές χρήσεις. Σήμερα δημοπρατούνται και κατασκευάζονται εγκαταστάσεις κομποστοποίησης οργανικών που διαχωρίζονται με μηχανική διαλογή, αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ μεγάλος αριθμός βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού (η υλοποίησή τους βέβαια παραμένει εντελώς αβέβαιη). Επιπλέον, η μοναδική εγκατάσταση που λειτουργεί στην χώρα αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, καταδεικνύοντας τις αδυναμίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό αλλά και τη λειτουργία τέτοιων πολύπλοκων μονάδων. Είναι αμφίβολο αν οποιαδήποτε από αυτές τις μονάδες θα μπορέσει να παράγει κομπόστ με θετική αγρονομική αξία, ενώ οι αγρότες, αν δεχτούν να πάρουν το υλικό, θα το θελήσουν δωρεάν. Οι εμπειρίες από τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, ήδη από τη δεκαετία του 80, υποδεικνύουν ότι θα ανακύψουν προβλήματα από τη χρήση των εγκαταστάσεων αυτών και οι διαχειριστές τους θα αναζητούν μάταια τρόπους διάθεσης χιλιάδων τόνων κομπόστ. Το τελικό αποτέλεσμα είναι συχνά η συνολική δυσφήμιση της κομποστοποίησης και η κατάρρευση της αγοράς, ακόμη και για υψηλής ποιότητας κομπόστ, όπως είναι αυτό που προέρχεται από αγροτικά απόβλητα και πράσινα απορρίμματα.

6 Γενικά, η κομποστοποίηση του οργανικού κλάσματος δεν είναι κερδοφόρος επιλογή, αλλά μια μέθοδος που αφενός μεν προστατεύει το περιβάλλον, αφετέρου δε συμβάλλει στη συμμόρφωση μας με την Οδηγία για την Υγειονομική Ταφή. Τα μόνα οικονομικά οφέλη είναι έμμεσα και προκύπτουν από τη μείωση του κόστους ταφής (το οποίο στη χώρα μας είναι εξαιρετικά χαμηλό λόγω μη τήρησης των κανόνων). Οι κύριοι άξονες των προτάσεων προς το ΥΠΕΧΩΔΕ είναι: 1. Θέσπιση ποιοτικών προδιαγραφών ανά κατηγορία και επιτρεπόμενη χρήση 2. Ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης κομπόστ, με κατάλληλο φορέα πιστοποίησης ο οποίος θα συνχρηματοδοτείται από το ΥΠΕΧΩΔΕ και τους παραγωγούς κομπόστ που θέλουν να διαθέσουν το προϊόν τους στην αγορά. 3. Ανάπτυξη δικτύου πιστοποιημένων εργαστηρίων για την ανάλυση των κομπόστ 4. Έρευνα των επιπέδων των βαρέων μετάλλων και των οργανικών ρύπων στα κομπόστ που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά ή παράγονται στις διάφορες εγκαταστάσεις κομποστοποίησης 5. Προώθηση πιλοτικών προγραμμάτων διαλογής στην πηγή για τα οργανικά και συγκριτική αξιολόγηση της ποιότητας του κομπόστ. Άμεση προώθηση της κομποστοποίησης πράσινων απορριμμάτων, και νομοθετική διευκόλυνση της αδειοδότησης μικρών τέτοιων μονάδων (<1000 τόνοι/έτος) 6. Έρευνα της δυνατότητας απορρόφησης μεγάλων ποσοτήτων χαμηλής ποιότητας υλικού σε έργα αποκαταστάσεων, και παροχή κινήτρων, αν τα αποτελέσματα της έρευνας δεν καταδεικνύουν υψηλό περιβαλλοντικό κίνδυνο 7. Εξέταση της θέσπισης φόρου ταφής, τα έσοδα από τον οποίο θα χρηματοδοτούν έρευνα για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων Οι κύριοι άξονες των προτάσεων προς την ΤΑ είναι: 1. Προώθηση διαλογής στην πηγή και μεθόδων κομποστοποίησης για τα πράσινα απορρίμματα των κοινόχρηστων χώρων και των κήπων 2. Η λειτουργία εγκαταστάσεων βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων (κομποστοποίηση αναερόβια χώνευση) απαιτεί την διερεύνηση συνεργασιών με ιδιώτες. Το καταλληλότερο διαχειριστικό σχήμα μπορεί να διαφέρει, κατά περίπτωση. ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο τομέας της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στη διαχείριση των στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, τόσο στον ευρύτερο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, χρειάζεται αναβάθμιση. Θα πρέπει να υπάρξει ολοκληρωμένη πολιτική αναφορικά με τη δημιουργία υποδομών και την εφαρμογή και τον έλεγχο ελεγκτικών συστημάτων, τόσο σε επίπεδο τεχνικού εξοπλισμού όσο και σε ανθρώπινους πόρους. Το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει, θα πρέπει όμως να συμπληρωθεί με αποτελεσματικότερους μηχανισμούς ελέγχου. Θα πρέπει να προωθηθούν εργονομικές μέθοδοι για το προσωπικό των Υπηρεσιών Καθαριότητας, καθώς και συστήματα ελέγχου των ατυχημάτων τα οποία μακροπρόθεσμα ζημιώνουν εργαζόμενους και ασφαλιστικούς φορείς. Στη Μεγάλη Βρετανία τα ατυχήματα από πτώσεις του προσωπικού στο στάδιο συλλογής των απορριμμάτων αντιπροσώπευαν περίπου το 18 % του συνόλου των ατυχημάτων με ένα κόστος 150 εκατ. τερλινών (90 δις δρχ).

7 Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στις εργασίες διαχείρισης αποβλήτων θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: o Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου o Ιατρική παρακολούθηση o Εφαρμογή μέτρων προστασίας o Αξιολόγηση διορθωτικές παρεμβάσεις o Τήρηση αρχείων. ΕΔΑΦΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ Θα πρέπει να εκδοθούν τεχνικές προδιαγραφές για μικρούς απομεμακρυσμένους ΧΥΤΑ (ΥΠΕΧΩΔΕ, υποχρέωση από την Οδηγία 1999/31). Να συνταχθεί πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου και ασφάλειας για τους ΧΥΤΑ Να εκδοθούν κανονιστικές ΚΥΑ για την εναρμόνιση της Οδηγίας 1999/31 για την υγειονομική ταφή Να δημιουργηθούν ειδικές προδιαγραφές γιά τα μικρά νησιά. Σήμερα λειτουργούν στη χώρα μας περίπου 30 Χώρους Εδαφικής Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΕΔΥ), ορισμένοι από τους οποίους μπορούν να χαρακτηριστούν ΧΥΤΑ, ενώ άλλοι επτά βρίσκονται στο στάδιο της δημοπράτησης ή της κατασκευής. Κανένας από τους χώρους αυτούς δεν έγινε στα πλαίσια εγκεκριμένου νομαρχιακού σχεδιασμού, ενώ αρκετοί λειτουργούν χωρίς άδεια. Σε ελάχιστους υπάρχουν κριτήρια αποδοχής των αποβλήτων. Η διαχείριση των στραγγισμάτων στους ΧΥΤΑ περιορίζεται κατά κανόνα στη συλλογή και επανακυκλοφορία χωρίς προεπεξεργασία. Σε πολλούς ΧΕΔΥ δεν γίνονται αναλύσεις των στραγγισμάτων και είναι άγνωστο το ρυπαντικό τους φορτίο. Ο φορέας ελέγχου συνήθως ταυτίζεται με το φορέα διαχείρισης, γεγονός που αντιβαίνει στα προβλεπόμενα της υφιστάμενης νομοθεσίας (ΚΥΑ 69728/96, Άρ. 14). Οι φορείς διαχείρισης των ΧΥΤΑ δεν κλήθηκαν να αποδείξουν την ικανότητα τους να λειτουργήσουν την εγκατάσταση, ούτε τη φερεγγυότητα τους, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για πολύπλοκες εγκαταστάσεις με ειδικές απαιτήσεις. Πέραν αυτού, οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και οι επιβληθέντες Περιβαλλοντικοί Όροι ελέγχονται για την αρτιότητα και την ορθότητά τους. Στην πλειονότητα τους, οι υφιστάμενοι ΧΥΤΑ παρουσιάζουν σημαντικά λειτουργικά προβλήματα με αποτέλεσμα να αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Όταν η επίβλεψη της κατασκευής γίνεται από ανεπαρκώς στελεχωμένες Τεχνικές Υπηρεσίες των φορέων διαχείρισης, δεν είναι παράλογο να αναμένονται προβλήματα, καθώς δεν πρόκειται για συνήθεις κατασκευές. Γενικότερα, επιβάλλεται η υιοθέτηση κανόνων ποιοτικού ελέγχου (quality control) σε υλικά και εργασία, αλλά και κανόνες ελέγχου της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι φορείς διαχείρισης τέτοιων εγκαταστάσεων πρέπει να αποτελούν παράδειγμα υιοθέτησης περιβαλλοντικών ελέγχων και να επιδιώκουν την πιστοποίησή τους από επισήμους και ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης. Η εμπειρία μέχρι σήμερα δείχνει ότι η νομοθετικά επιβεβλημένη περιβαλλοντική παρακολούθηση των επιπτώσεων των ΧΥΤΑ, στη χώρα μας, εκλαμβάνονται από πολλούς ως περιττή και, όπου εμφανίζεται, γίνεται πλημμελώς.

8 ΜΕΛΕΤΕΣ Πρέπει να κατοχυρωθεί η ποιότητα εκπόνησης μελετών διαχείρισης στερεών αποβλήτων με κώδικα αμοιβής. Σήμερα, οι αμοιβές ποικίλουν σε ανεξήγητο βαθμό, συχνά δε είναι απαράδεκτα χαμηλές με επίπτωση στην ποιότητα. ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Να εκδοθεί αποβλήτων άμεσα η υπό υπογραφή ΚΥΑ για την διαχείριση των μολυσματικών ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Θα πρέπει να υπάρξει πολιτική στη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων γιατί η ανταγωνιστικότητα θα δημιουργήσει προβλήματα στις Ελληνικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ISO Θα δημιουργήσει επίσης και υψηλότερα κόστη λόγω μη ύπαρξης εγκαταστάσεων επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων στην Ελλάδα. Υπάρχει άμεση ανάγκη για την ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου και τη δημιουργία των απαιτούμενων υποδομών. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Να αναβαθμισθεί η ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ στον τομέα της Διαχείρισης των Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων. Να υπάρξει πιο συστηματική ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και να γίνει προσπάθεια ενημέρωσης και μέσω των ΜΜΕ.

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων Σεπτέμβριος 2015 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αμαρουσίου-ΕΜΠ Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 1.1. Γενικά... 7 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Διονύσου

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Διονύσου Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Διονύσου Σεπτέμβριος 2015 Προοίμιο Η ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων ενσωματώνει πρακτικές και μέτρα που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ιαχείρισης Αποβλήτων (2015-2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ιαχείρισης Αποβλήτων (2015-2020) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ιαχείρισης Αποβλήτων (2015-2020) Αύγουστος 2015 Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 2 Αντιδήμαρχος της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ Χ.Υ.Τ.Α. ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Δεκέμβριος 2007 Πρόλογος Το προσχέδιο του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ - Λέκτορας ΕΜΠ

Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ - Λέκτορας ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2012 ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων ως μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης» Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ - Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Τ.Σ.Δ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΠΕΤ/ΠΟΛΗΣ 2 Πίνακας περιεχομένων... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης Σ ΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.1 Σκοπιμότητα και στόχοι... 8 1.2 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Εναλλακτικών Σεναρίων ιαχείρισης Απορριµµάτων Νοµού Χανίων Ιωάννης Βιτουλαδίτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Χανιά 25 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κείμενο Βάσης προς Δημόσια Διαβούλευση (Με βάση τις κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11.1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Συνοπτική παρουσίαση)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Συνοπτική παρουσίαση) ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Συνοπτική παρουσίαση) [1] 1. ΕΘΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Οκτώβριος 2015 Δήμος Αλίμου Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 Κεφάλαιο Α: Προπαρασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων

Πτυχιακή Εργασία. Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενέργειας και Περιβάλλοντος Πτυχιακή Εργασία Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων Φραγκουλίδου Μαρίνα Α.Μ.: 2792

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης - Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος phkirk@otenet.gr ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης - Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος phkirk@otenet.gr ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αττικής -1- ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων. Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων. Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα