Παρουσίαση. προόδου παρεμβάσεων 2013 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσίαση. προόδου παρεμβάσεων 2013 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ"

Transcript

1 Παρουσίαση προόδου παρεμβάσεων τομέα υ&κ.α Ειδική Υπηρεσία τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

2 Β.1.1 USE OF LESSONS LEARNT ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ στο Συντονισμό και εποπτεία εφαρμογής της στρατηγικής (υλοποίησης - καταγραφής -αποτίμησης του συνόλου των δράσεων στα ΕΠ, ΤΕΠ) στην Επίτευξη υψηλού βαθμού συνεργιών στην Επάρκεια σύνδεσης ενεργειών κατάρτισης αξ 4 με τις υλοποιούμενες μεταρρυθμίσεις Στην Επικοινωνία των μεταρρυθμίσεων/ ευαισθητοποίηση (μη έγκαιρη έναρξη υλοποίησης)

3 Β.1.1 ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ στην ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ στην Επάρκεια δικαιούχων στην Ωρίμανση δράσεων ποιότητα μελετών (κτιριολογικά πρότυπα, προδιαγραφές εξοπλισμών, ενδυνάμωση ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και Τεχνικών Υπηρεσιών περιφέρειας ) στις Διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (Δ/νση Εμπορίου) ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ στην ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΦΑΣΗ στην Έγκαιρη έναρξη λειτουργίας νέων υποδομών ΕΤΠΑ Καθυστερήσεις προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ (μεγάλος αριθμός εμπλεκομένων στην αλυσίδα διοικητικών ενεργειών) στην Τροποποίηση Οργανισμών (δημοσιονομικοί έλεγχοι ΓΛ)

4 Β.1.2 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Ολοκληρώθηκε στο 100% η εξειδίκευση των Κατηγοριών Πράξεων 1. Θεματικοί Άξονες Προτεραιότητας 5.1, 5.2, 5.3 ( ) 3 κατηγορίες παρεμβάσεων (Ψυχική Υγεία, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Δημόσια Υγεία), 13 κατηγορίες πράξεων. Στους 3 τύπους περιφερειών 9 κατηγορίες παρεμβάσεων, 39 κατηγορίες πράξεων 2. Θεματικοί Άξονες Προτεραιότητας 4.1, 4.2, κατηγορίες πράξεων ( )

5 Β.1.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ολοκληρώθηκαν τα γενικά και εξειδικευμένα κριτήρια υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν από την Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή ( αριθ. 4/ Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης). Η ΕΥτΥΚΑ επεξεργάστηκε περαιτέρω τα εξειδικευμένα κριτήρια, τα οποία και θα προταθούν στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για έγκριση από την προσεχή Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

6 Β.1.4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Προσκλήσεις Διαχειριστικής επάρκειας 1η Πρόσκληση Κατηγορία Β και Γ στις 31/7/2008 για 6 Δυνητικούς δικαιούχους 2η Πρόσκληση Κατηγορία Β και Γ στις 6/11/2008 για 137 Δυνητικούς δικαιούχους ΣΥΝΟΛΙΚΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης,ΚΕΣΥ,ΕΠΥ και ΔΥΠΕ Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας (σύνολο 136) Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ), ΕΚΕΒΥΛ Α.Ε. Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο, ΟΚΑΝΑ Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) Μέχρι 18/2/2009 Υποβλήθηκαν 8 φάκελοι

7 Β.1.4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Προσκλήσεις Διαχειριστικής επάρκειας ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ: Τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΕΣΔΥ (15/12/2008) Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο) (8/12/2008). ΕΠΙΣΗΣ, ΕΧΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΟΔΟΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ: Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης, 1η Υ.ΠΕ. Αττικής, Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας «Άγιος Παντελεήμων», Ο.ΚΑ.ΝΑ. και Π.Γ.Ν «Αττικόν».

8 Β.1.4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Προσκλήσεις Διαχειριστικής επάρκειας ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΘΕΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ κατηγοριών Β και Γ (α εξάμηνο 2009), για : Τα ΝΠΙΔ του τομέα Ψυχικής Υγείας και Τους Φορείς Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας στις Ανάθεση υλοποίησης των ακόλουθων έργων προετοιμασίας και υποστήριξης διαχειριστικής επάρκειας: - Υγειονομικών Περιφερειών Υ.ΠΕ.( ) -Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την επίτευξη διαχειριστικής επάρκειας» ( ) - ΓενικώνΝοσοκομείωνκαιτωνΝΠΔΔ( ).

9 Β.1.4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ -Εκδόθηκαν προσκλήσεις στις ακόλουθες κατηγορίες παρέμβασης: «ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ» 1 η Πρόσκληση στις 13/8/2008 με 3 κατηγορίες πράξεων Προϋπολογισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» 1 η Πρόσκληση στις 13/8/2008 με 3 κατηγορίες πράξεων, Προϋπολογισμού «ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ», προϋπολογισμός ,00 ( ):. -Έχει ενεργοποιηθεί το 51,07% του συνολικού προϋπολογισμού ή ,14 του Θεματικού ΑΠ 5. -Επίκειται η έκδοση της τροποποίησης της υπ αριθ. 1 ανοικτής Πρόσκλησης «ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» -ΚΠ «Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού», προϋπολογισμού ,00.

10 Β.1.4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ «ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ» -Υπεβλήθησαν 8 προτάσεις. -Αξιολογήθηκαν θετικά 5 και ακολουθήθηκε η διαδικασία του συντονισμού η οποία ολοκληρώθηκε για 3 έργα. Μέχρι την Επ. Πα. θα εκδοθούν οι αντίστοιχες Αποφάσεις Ένταξης. -Παράλληλα προβήκαμε σε προδημοπρασιακό έλεγχο των προκηρύξεων (calls for tender) και σε συνεργασία με τους φορείς βελτιώνουμε τους όρους.

11 Β.1.5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Υ.τ.Υ.ΚΑ 1. Αναδιάρθρωση και μετονομασία της Ε.Υ σε«ειδική Υπηρεσία τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» ΚΥΑ /06/2008 (ΦΕΚ ) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: Στρατηγικού σχεδιασμού και συντονισμού της εφαρμογής των πράξεων του τομέα υγείας κοινωνικής αλληλεγγύης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 5 και τις δράσεις πρόληψης του ιδρυματισμού και του στιγματισμού ΑμεΑ (ΣΥΔ) του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ( ΚΥΑ 55741/4965/ ) και Eφαρμογής για πράξεις του τομέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

12 Β.1.5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Υ.τ.Υ.ΚΑ Η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥΤΥΚΑ) διαρθρώνεται σε έξι (6) μονάδες Ειδικής Ειδικής Υπηρεσίας Υπηρεσίας 1 Σύνολο 50 Άτομα 38 ΠΕ, 5 ΤΕ, 7 ΔΕ Αναπληρωτής Αναπληρωτής Ειδικής Υπηρεσίας Ειδικής Υπηρεσίας 1* Μονάδας Α1 Μονάδας Α1 (Στρατηγικού και (Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Επιχειρησιακού Σχεδιασμού) Σχεδιασμού) Μονάδας Α2 Μονάδας Α2 (Συντονισμού (Συντονισμού Εφαρμογής και Εφαρμογής και Υποστήριξης Υλοποίησης) Υποστήριξης Υλοποίησης) Μονάδας Β Μονάδας Β (Παρακολούθησης (Παρακολούθησης Και Διαχείρισης) Και Διαχείρισης) Μονάδας Γ Μονάδας Γ (Προεγκρίσεων και (Προεγκρίσεων και Επιτόπιων Επιτόπιων Επαληθεύσεων) Επαληθεύσεων) 7 Μονάδας Δ Μονάδας Δ (Οργάνωσης και (Οργάνωσης και Υποστήριξης) Υποστήριξης) Μονάδας Ε Μονάδας Ε (Υλοποίησης (Υλοποίησης /Δικαιούχου Πράξεων) /Δικαιούχου Πράξεων) 5 5 Παρούσα κατάσταση: Σύνολο 37 άτομα 29ΠΕ, 3ΤΕ, 5ΔΕ

13 Β.1.5 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ-ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Από το 2006 μέχρι σήμερα, η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπέβαλε ερωτήματα στην Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 2860/2000, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3614/2008, για την αξιολόγηση δέκα έξι (16) στελεχών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Αξιολογήθηκαν θετικά έντεκα (11) άτομα, προσήλθαν στην Υπηρεσία οι οκτώ (8), ενώ εκκρεμούν δύο (2) νέες αποσπάσεις, ενώ ένα στέλεχος δεν θα προσέλθει λόγω άρνησης του Φορέα εργασίας του. Τέλος, ενός στελέχους εκκρεμεί στην Επιτροπή του άρθρου 7. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα από το Διαγωνισμό του 2003 προσελήφθηκαν από τη ΜΟΔ Α.Ε. και αποσπάστηκαν στην Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οκτώ (8) στελέχη. Παράλληλα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αποχώρησαν από την Υπηρεσία δώδεκα (12) στελέχη (οκτώ (8) του Δημόσιου Τομέα και τέσσερις (4) της ΜΟΔ Α.Ε.).

14 Β.1.5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Υ.τ.Υ.ΚΑ Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης των Στρατηγικών Προτεραιοτήτων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στον τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Καθορίζει σε στρατηγικό, επιτελικό επίπεδο, τις αναγκαίες παρεμβάσεις στα ΤΕΠ &ΠΕΠ και τις προτεραιότητες για το σύνολο των έργων και δράσεων, με στόχο τη διασφάλιση της αναγκαίας συνέργιας και συμπληρωματικότητας των παρεμβάσεων του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μέχρι σήμερα, λειτούργησε ατύπως, σε διαδικασία συντονισμού με τα Π.Ε.Π. τον Οκτώβριο του 2008 με αντικείμενο την παρουσίαση και εξειδίκευση των δράσεων υποδομών του τομέα υγείας, και τον αρχικό σχεδιασμό των έργων υποδομών στα ΠΕΠ και εν μέρει σε Τομεακά του ΕΣΠΑ

15 Β.1.6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2009

16 Β.1.6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2009

17 Β.1.6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2009

18 Β.1.7 ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΠ & ΤΕΠ Οι δράσεις του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διακρίνονται για την υψηλή συνέργια και συμπληρωματικότητα με δράσεις που έχουν ήδη περιγραφεί σε όλα τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Συγκεκριμένα στα ΠΕΠ έχουν προβλεφθεί δράσεις που αφορούν στην δημιουργία των κατάλληλων υποδομών Ψυχικής υγείας, Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Δημόσιας Υγείας. Όλες οι παραπάνω δράσεις των ΠΕΠ έχουν εξειδικευτεί στο 100% από την Ε.Υ.τ.ΥΚΑ,συνολ. Προυπ , σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των περιφερειών. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διαβούλευσης με την Κ.Δ.Α. για εκχώρηση κωδικών θεματικής προτεραιότητας με 5 από τις 13 ΕΔΑ (Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Αττικής)

19 Β. 1.7 ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ολοκλήρωση εκχωρήσεων στο 7% των πόρων στα ΠΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Θ.Π. Π/Υ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΚΧΩΡΟΥΜΕΝΗ ΣΥΓΧ/ΝΗ Δ.Δ. ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ , , ,00 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ , , ,00 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ , , ,00 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ , , ,00 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ , ,00 - ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ , ,00 - ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ , ,00 - ΑΤΤΙΚΗ , ,00 - ΣΥΝΟΛΟ: , , ,00

20 Β.2. Ειδική Επιτροπή Διοικητικού, Οικονομικού Διαχειριστικού Ελέγχου Δομών Ψυχικής Υγείας Στο άρθρο 11 του Ν. 2716/99 προστίθεται ως 7η παράγραφος η διάταξη με την οποία συνίσταται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πενταμελής ειδική Επιτροπή Διοικητικού, Οικονομικού Διαχειριστικού Ελέγχου με αντικείμενο την πρόληψη και εξάλειψη φαινομένων κακοδιοίκησης, καθώς και την εξασφάλιση καθεστώτος διαφάνειας και εξορθολογισμού της λειτουργίας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας

21 Β.3. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ROADMAP ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

22 Β.4. Πορεία Υλοποίησης Θεματικού Α. Π. 5 Μεταφορά Έργων από το Μέτρο 2.3 του Ε.Π. Υγεία Πρόνοια Γ ΚΠΣ στο θεματικό άξονα Προτεραιότητας 5: 22 Έργα προϋπολογισμού 16 εκ, με προβλεπόμενες δαπάνες εντός 2009 ύψους 5 εκ. Εντός 2010 προβλέπονται δαπάνες ύψους 11 εκ

23 Β.5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ SWOT

24 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥτΥΚΑ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Στρατηγικό Σχέδιο Επικοινωνίας του ΤΕΠ ΑνΑΔ, η ΕΥτΥΚΑ είναι αρμόδια για την : Εκπόνηση Σχεδίου Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας των παρεμβάσεων του Άξονα 5 του ΕΠ ΑΝΑΔ καθώς και στην παρέμβαση του Άξονα 4 ευθύνης του ΥΥΚΑ Παρακολούθηση της υλοποίησης και αξιολόγησης του παραπάνω Σχεδίου Δράσεων Παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων προς τους δικαιούχους των δράσεων των παραπάνω Αξόνων Συνδρομή της ΕΥΔ για την ενημέρωση της ΕΕ, της Επιτροπής Παρακολούθησης και εμπλεκομένων φορέων, με τη σύνταξη αναφορών Επίσης : Συμμετοχή στο δίκτυο δημοσιότητας του ΕΣΠΑ και άλλα αντίστοιχα δίκτυα Λειτουργία του Help Desk του ΥΥΚΑ και διαβίβαση ερωτημάτων στους αρμόδιους και την εξασφάλιση της έγκαιρης απάντησής τους Τακτική ενημέρωση και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας της ΕΥ και παροχή πληροφοριών για τον δικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ.

25 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ προϋπολογισμός 1,8 εκ. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Άλλες ενέργειες; 20% Παραγωγές; 10% Ίντερνετ; 5% Προωθητικές Ενέργειες; 15% MME; 50%

26 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ (1) Επικοινωνιακά εργαλεία για την ταυτότητα του ΕΠ / Άξονα/ Στρατηγικής τομέα Ημερίδα Launching του προγραμματισμού του τομέα- υλικό προς χρήση

27 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ (2) Ενημέρωση δυνητικών δικαιούχων του τομέα (25 Ιουνίου 2008) Συναντήσεις, τεχνικές συσκέψεις, εκπαιδεύσεις, παρουσιάσεις

28 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ (3) Εμπλουτισμός ιστοσελίδας ΕΠ- προσαρμογή ιστοσελίδας Επικοινωνία 2013 μέσω δράσεων του έργου ΕΠΙΟΝΗ και ενεργειών με ίδια μέσα

29 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η Ειδική Υπηρεσία τυκα έχει υποβάλλει αίτημα προς έγκριση στη ΕΥΔ του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για εκχώρηση της υλοποίησης των ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής, που αφορούν στην ενεργοποίηση, εφαρμογή & διαχείριση των Αξόνων ευθύνης της. (παρ. 8 της υπ. αριθ /ΕΥΣΣΑΑΠ 1751/ Υπουργικής Απόφασης «Περί καθορισμού των στοιχείων των ετήσιων προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής & έγκρισής τους»), Έχει επίσης καταρτίσει ετήσιο πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης για το έτος 2009 (Υποπρόγραμμα Α) συνολικού προϋπολογισμού ,00 και οι σχετικές Αποφάσεις δεν έχουν εκδοθεί.

30 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

ΚΕΦ.:II. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ... 25 ΚΕΦ.:III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ...

ΚΕΦ.:II. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ... 25 ΚΕΦ.:III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ... 1) A ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ.:I. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5, ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΔ) ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» Αθήνα, Μάιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου»

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. Κώδικας: 106

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 http://www.attikis.gr/ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013 Εθνική Αρχή Συντονισµού Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα Α / Α ΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΔΑ: 4ΑΘ3ΟΡ10-3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΔΑ : 4ΑΛΥΟΡ1Υ-4Ρ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΔΑ : 4ΑΛΥΟΡ1Υ-4Ρ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 18.04.2011 α.π.:

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ

ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ Ι. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) Το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : Fax : e-mail : Ξενοφώντος 7, 10557,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Στρατηγική Επικοινωνίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Στρατηγική Επικοινωνίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Στρατηγική Επικοινωνίας Ιούνιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 3 1. Το ΕΠ Κρήτη 2014-2020 4 2. Στόχοι Επικοινωνίας 6 3. Στοχοθετούμενο Κοινό 7 4. Μέθοδος Επικοινωνίας 10 4.1. Ενδεικτικές Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ" 2007 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ" 2007 2013 http://www.makedonia-thrace.gr Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ιούνιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ..Kώδικας: 10557 Πληροφορίες: ΑΣΛΑΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Α Β Γ Χ

Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Α Β Γ Χ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φορέας: Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστημα) Τύπος Επιβεβαίωσης Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής Σούτσου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 15.02.2011 α.π.:670

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την. προγραμματική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την. προγραμματική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Β45ΑΛ-Θ2Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ..Kώδικας: 10557 Πληροφορίες: ΑΣΛΑΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα