ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ"

Transcript

1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΙΝΗΤΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, που πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο της Βουλής, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος κ. Δημήτρης Συμεωνίδης παρουσίασε τις αναλυτικές θέσεις καθώς και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, συνολικά και κατά άρθρο, σχετικά με το σχέδιο Νόμου «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». Ακολουθεί το σχετικό κείμενο, αυτούσιο όπως κατατέθηκε στην Επιτροπή. Γενικές Παρατηρήσεις Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος ικανοποιεί σημαντικά αιτήματα των επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος και αποτελεί αδιαμφισβήτητα ουσιαστικό αναπτυξιακό εργαλείο για τα ερχόμενα δύο έτη, εφόσον και η εφαρμογή του γίνει με γνώμονα την ενίσχυση της περιφέρειας. Όσον αφορά το Νομό Θεσσαλονίκης διαπιστώνουμε ότι για μια ακόμη φορά εξομοιώνεται ο Νομός Αττικής με το Νομό Θεσσαλονίκης, παρά την οικονομική πραγματικότητα της περιοχής και τις ενστάσεις των παραγωγικών φορέων. Αντιλαμβανόμενοι τα προβλήματα που θέτει ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων και το σύντομο χρονικό διάστημα εφαρμογής του Νόμου (2 έτη) αναμένουμε, όμως, τεκμηριωμένες απαντήσεις για την αδυναμία τροποποιήσεων του Χάρτη όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη. Προτείνεται να επανέλθει η παλαιότερη διάταξη προ του 2601/98 που προέβλεπε οι επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν έως το 1982 να υπάγονται στην Β Ζώνη κινήτρων, προκειμένου να αντιστραφεί η καλπάζουσα αποβιομηχάνιση και η ανεργία της περιοχής. Στα ιδιαίτερα θετικά στοιχεία του Νόμου είναι η κατάργηση της διάκρισης παλαιών / νέων επιχειρήσεων, της σύνδεσης της απασχόλησης με τις επιχορηγήσεις, η μείωση της ίδιας συμμετοχής σε 25% και η εξάντληση των δυνατοτήτων που θέτουν οι περιορισμοί του Περιφερειακού Χάρτη ενισχύσεων, που εγκρίθηκαν το 1998 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη δυνατότητα επιχορηγήσεων έως 55% για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της Βορείου Ελλάδος. Σε ιδιαίτερα θετική κατεύθυνση κινούνται επίσης οι τροποποιήσεις των διατάξεων εφαρμογής, όπως η συντόμευση των διαδικασιών έγκρισης, η δυνατότητα υποβολής επενδύσεων καθ όλη τη διάρκεια του έτους, η διεύρυνση των επιλέξιμων δαπανών, καθώς και η δυνατότητα πληρωμής προκαταβολών. Για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας παρέχονται τα υψηλότερα κίνητρα της τελευταίας 7ετίας και αναμένεται να αναστραφεί η επενδυτική άπνοια στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, με την προϋπόθεση ότι θα διατεθούν από τον Εθνικό Προϋπολογισμό επαρκή κονδύλια. Η δυνατότητα επιχορήγησης έως 55%, κατά κύριο λόγο στις υποβαθμισμένες περιοχές της Θράκης, της Ηπείρου, καθώς και στους νομούς που έχουν ΑΕΠ μικρότερο του 65% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα εξέφραζε τη σαφή

2 περιφερειακή διάσταση του Νόμου, εάν δεν υπήρχαν επόμενες διατάξεις που την αναιρούν. Ειδικές Παρατηρήσεις 1. Διαθέσιμα Κονδύλια Ευελπιστώντας ότι το επενδυτικό κλίμα θα αναστραφεί, διότι πράγματι τα κίνητρα που παρέχονται είναι ιδιαίτερα ελκυστικά και λαμβάνοντας υπόψη τη διεύρυνση των επιλέξιμων κατηγοριών επενδύσεων και των κλάδων που εντάσσονται στο νέο Νόμο, θα αναμένετο παράλληλα μια ουσιαστική αύξηση των σχετικών κονδυλίων που προβλέπει ο προϋπολογισμός. 2. Προτεραιότητα στη μεταποίηση και εκ των προτέρων κατανομή των κονδυλίων κατά περιφέρεια Αν λάβουμε υπόψη μας τις ανάγκες και το αναπτυξιακό αποτέλεσμα των επενδύσεων των μεταποιητικών επιχειρήσεων θα πρέπει με σαφήνεια να καθοριστεί μέσω του Νόμου ότι θα δοθεί προτεραιότητα στις επενδύσεις του δευτερογενούς τομέα και στις επενδύσεις στην περιφέρεια μέσω της εκ των προτέρων κατανομής των σχετικών κονδυλίων κατά περιφέρεια. 3. Άρθρο 2 Κατάτμηση Δ Ζώνης Δημιουργεί προβληματισμό η διάσπαση της μεθοριακής ζώνης των 20 χιλιομέτρων ως προς τα κίνητρα, καθώς δεν είναι διαφορετικά τα αντικίνητρα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εκεί. 4. Άρθρο 3 παρ. 1 εδάφιο ε(xi) Ολοκληρωμένα Επιχειρηματικά Σχέδια Η συμπερίληψη στο Νόμο των ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να έχει μια σαφή περιφερειακή διάσταση, που θα μπορούσε να εκφραστεί μέσω της ποσόστωσης των κονδυλίων, που αφορούν σε επενδύσεις στο Νομό Αττικής. Ειδικότερα, η οριζόντια εφαρμογή (όμοιο ποσοστό ενίσχυσης για όλη τη χώρα), κυρίως των ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων, και σε μικρότερο βαθμό των ειδικών επενδύσεων, θα οδηγήσει με απόλυτη βεβαιότητα στη στρέβλωση του περιφερειακού χαρακτήρα του Νόμου, αν δεν προβλεφθούν συγκεκριμένες ποσοστώσεις για την ενίσχυση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων του Νομού Αττικής.

3 Η εμπειρία από την εφαρμογή αντίστοιχων κινήτρων, όπως προβλέπονταν από τα άρθρα 23 Α και 23 Β, κατέδειξε ότι το 70% των συγκεκριμένων κονδυλίων που διαχειρίστηκε κατά την περίοδο εκείνη το Υπουργείο Ανάπτυξης, κατέληξαν σε επιχειρήσεις του Νομού Αττικής. Το πρακτικό αποτέλεσμα της παραπάνω εφαρμογής του Νόμου ήταν να δημιουργηθούν εξαιρετικά άνισες ανταγωνιστικές πιέσεις στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας που τόλμησαν να επενδύσουν σε παραμεθόριες περιοχές και να υποστούν το σχετικό λειτουργικό κόστος. Η μόνη λύση για την αποφυγή τέτοιων οξύμωρων καταστάσεων είναι η συμπερίληψη διάταξης στο Νόμο (και όχι ο καθορισμός με Υπουργική απόφαση, καθώς ο Νόμος θα έχει ισχύ δύο ετών, διάστημα κρίσιμο για την περιφερειακή σύγκλιση) που θα προσδιορίζει με σαφήνεια μια μέγιστη ποσόστωση έως Χ% (π.χ. 15%) στα σχετικά κονδύλια που θα αφορούν επενδύσεις επιχειρήσεων του Νομού Αττικής. Επίσης, για τη Δ περιοχή να προβλέπει ποσοστό ενίσχυσης 45%. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν θα έχουν μόνο ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, αλλά θα υποστηρίξουν και τη διακηρυγμένη πολιτική της Κυβέρνησης για έμπρακτη στροφή της πολιτικής της στα θέματα της Περιφερειακής σύγκλισης που αντανακλάται με σαφήνεια στις λοιπές διατάξεις του Νόμου. Α/Α 5. Άρθρο 3 παρ. 1 εδάφιο ε Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων Προτείνεται στο σχετικό άρθρο που προβλέπει τις κατηγορίες των επενδυτικών σχεδίων, να διευρυνθεί η κατηγορία ε (ειδικά επενδυτικά σχέδια) με μια πρόσθετη ιδιαίτερα κρίσιμη περίπτωση επενδυτικών σχεδίων για τις επιχειρήσεις που είναι αναγκασμένες εκ του νόμου και λόγω αλλαγής χρήσης γης να μετεγκατασταθούν ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23Α ΤΟΥ Ν.2234/94 ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ποσά σε δρχ. ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ποσά σε δρχ. 1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 8 3,40% ,80% ,74% 2. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 36 15,32% ,38% ,39% 3. ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 0,00% 0,00% 0,00% 4. ΘΕΣΣΑΛΙΑ 8 3,40% ,73% ,73% 5. ΗΠΕΙΡΟΣ - 0,00% - 0,00% - 0,00% 6. ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ - 0,00% - 0,00% - 0,00% 7. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 5 2,13% ,33% ,33% 8. ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 7 2,98% ,62% ,62% 9. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 4 1,70% ,02% ,02% 10. ΑΤΤΙΚΗ ,79% ,00% ,04% 11. ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1 0,43% ,55% ,55% 12. ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - 0,00% - 0,00% - 0,00% 13. ΚΡΗΤΗ 2 0,85% ,57% ,57% ΣΥΝΟΛΟ ,00% ,00% ,00% σε άλλη περιοχή.

4 Αυτά τα επενδυτικά σχέδια προτείνεται να υπάγονται στην κατηγορία 3 ανεξαρτήτου περιοχής. 6. Άρθρο 3 παρ. 3 Επενδύσεις στο Εξωτερικό Προτείνεται να απαλειφθεί από το σχετικό άρθρο η αποκλειστική αναφορά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ο αποκλεισμός των μεγαλύτερων επιχειρήσεων θα έχει αρνητικές συνέπειες στην επέκταση των Ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό. Οι σοβαρότερες, με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, και πλέον βιώσιμες επενδύσεις στην αλλοδαπή έχουν γίνει από επιχειρήσεις μεγαλύτερες του περιοριστικού ορισμού της ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 7. Άρθρο 4 Περιφερειακός Χαρακτήρας Αφορολόγητα Αποθεματικά Ο στόχος της περιφερειακής ανάπτυξης πρέπει να προωθείται και από τις άλλες πλην επιχορηγήσεων μορφές κινήτρων, όσον αφορά τις ειδικές επενδύσεις, κατηγορία 4, όπως αφορολόγητα αποθεματικά. Προτείνεται το ποσοστό των αφορολόγητων αποθεματικών να κυμαίνεται από 100% στη Α έως 150% στη Δ Ζώνη. 8. Άρθρο 7 Λειτουργικές Διατάξεις 8.1. Προτείνεται όσον αφορά την Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να διατηρηθεί η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων στο ύψος των 4 εκατ., όπως ίσχυε και στον προηγούμενο Νόμο. Η τροποποίηση αυτή συμβάλει σημαντικά στους στόχους της αποκέντρωσης και διατηρεί την πρότερα κατάσταση χωρίς να δημιουργούνται πρόσθετες υποχρεώσεις Προτείνεται να συμπεριληφθεί στις επιτροπές της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του ΥΠΑΝ, καθώς και στην Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Γενικής Γραμματείας Ανάπτυξης του ΥΠΑΝ, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για την ουσιαστικότερη εκπροσώπηση των επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος στις εν λόγω επιτροπές. 9. Άρθρο 10 Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων Προτείνεται να συμπεριληφθεί ειδική διάταξη που ν αφορά στις συγχωνεύσεις εταιριών, και ειδικότερα να επιτρέπεται η συγχώνευση εταιρειών που έχουν υπαχθεί σε προγενέστερους αναπτυξιακούς νόμους, προ της παρέλευσης της πενταετίας από την απόφαση ολοκλήρωσης. Η κατάργηση της διάκρισης νέων και παλαιών επιχειρήσεων καθιστά τη σχετική διάταξη του προηγούμενου νόμου άνευ υποστάσεως. Οι συγχωνεύσεις παγκοσμίως, ειδικά την τελευταία δεκαετία, έχουν αποτελέσει «μοχλό» ανάπτυξης για πληθώρα οικονομιών. Ο κύριος λόγος που υπαγόρευσε και υπαγορεύει να υποβοηθηθεί, με την παροχή κινήτρων, η σχετική πρακτική και στην Ελλάδα, είναι η διαπίστωση ότι για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων δεν αρκεί η διαρκής άντληση κεφαλαίων. Στις περισσότερες περιπτώσεις η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις απαιτεί σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές, όπως: 1. τον περιορισμό των δαπανών, 2. τη διεύρυνση της πελατειακής τους βάσης, και, 3. την εφαρμογή νέων, και περισσότερο ευέλικτων, οργανωτικών δομών.

5 Σε συνέχεια των παραπάνω θέσεων η Διοίκηση του ΣΒΒΕ απέστειλε προς τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χρήστο Φώλια συμπληρωματικά δύο προτάσεις για τις οποίες θεωρεί ότι θα συμβάλουν στην ενίσχυση της περιφερειακής διάστασης του νέου αναπτυξιακού νόμου. 1. Περιφερειακή Διάσταση στα αφορολόγητα αποθεματικά. Στο σχετικό πίνακα για την περιοχή Δ3 να προβλέπεται αντί 100%, 150%. Το πρόσθετο 50% δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις της Θράκης να εντάξουν στα αφορολόγητα αποθεματικά πρόσθετα κέρδη πέραν του ποσού της επένδυσης. 2. Περιφερειακή Κατανομή των ολοκληρωμένων πολυετών επιχειρηματικών σχεδίων. Σύμφωνα με το Νόμο τα κονδύλια για τις συγκεκριμένες επενδύσεις θα διαχειριστεί το Υπουργείο Ανάπτυξης. Προτείνεται: Α. στη συγκεκριμένη Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα εξειδικεύει τους όρους και τις προϋποθέσεις των επενδύσεων να προβλεφθεί ποσόστωση 20% / 80% μεταξύ της Αττικής και της Περιφέρειας, και, Β. στην επιτροπή που αξιολογεί τα εν λόγω σχέδια και που θα οριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΟΙΟ και ΥΠΑΝ, προβλέπεται ο ορισμός δύο εμπειρογνωμόνων. Συνήθως τους δύο αυτούς εμπειρογνώμονες τους ορίζει ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Προτείνεται ο ένας εκ των δύο να υποδειχθεί από το ΣΒΒΕ, μετά από κοινή συμφωνία μας.

2. Ειδικότερα µε την :

2. Ειδικότερα µε την : ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Στο σ.ν. «Μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις» Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3299/2004 1. Με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MBA EXECUTIVE

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MBA EXECUTIVE ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MBA EXECUTIVE ΘΕΜΑ : Η εφαρμογή των επενδυτικών κινήτρων του Ν.3299/04 στην μεταποιητική δραστηριότητα.εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης

ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1. 5 ΕΙΣΑΓΩΓΉ 2. ΓΕΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ - ΠΛΑΊΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υπουργική Απόφαση 8356/2005 «Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργία, βαθµολόγηση, αριθµός και τρόπος εφαρµογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.» (ΦΕΚ Β 350/17.3.2005)

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1. 5 ΕΙΣΑΓΩΓΉ 2. ΓΕΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ - ΠΛΑΊΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος, 105 57 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007- στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθ. 9939/2008

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθ. 9939/2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο Σχέδιο Νόμου. «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος. για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο Σχέδιο Νόμου. «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος. για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» Με το παρόν σχέδιο νόμου προτείνεται η αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ΑΕΠ και κατά κεφαλή ΑΕΠ των µητροπολιτικών και λιγότερο ανεπτυγµένων περιφερειών της χώρας, 1981 2007. Αττική 36,64 49,92 107,52 145,69

Πίνακας ΑΕΠ και κατά κεφαλή ΑΕΠ των µητροπολιτικών και λιγότερο ανεπτυγµένων περιφερειών της χώρας, 1981 2007. Αττική 36,64 49,92 107,52 145,69 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» Επί της αρχής: Προς τη Βουλή των Ελλήνων 1. Το προτεινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Προς: καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέµενης αξία», ήτοι της δράσης ICT 4 Growth.

Προς: καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέµενης αξία», ήτοι της δράσης ICT 4 Growth. Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Ταχ. /νση: Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας: 105 62 Αθήνα Πληροφορίες: Χ.Μπαξιβανάκη Τηλέφωνο: 213-1500525 Fax: 210 3722499 Email: baxi@madc.gr Προς: Αθήνα, 04/03/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' 15θήµερο Απριλίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 145

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' 15θήµερο Απριλίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 145 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' 15θήµερο Απριλίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 145 1) Προκήρυξη προγράµµατος για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-security) µε ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΟΙΝΗ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-8-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.: 40844/ΕΥΣ6681 ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕIA ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις Χάραξης Νέας Πολιτικής Επενδυτικών Κινήτρων όσον αφορά τα κύρια Τουριστικά Καταλύµατα (Ξενοδοχεία Campings)

Προτάσεις Χάραξης Νέας Πολιτικής Επενδυτικών Κινήτρων όσον αφορά τα κύρια Τουριστικά Καταλύµατα (Ξενοδοχεία Campings) EΛΛHNIKH HMOKPATIA ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Προτάσεις Χάραξης Νέας Πολιτικής Επενδυτικών Κινήτρων όσον αφορά τα κύρια Τουριστικά Καταλύµατα (Ξενοδοχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS... 3 2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ... 15 2.1. Γενικά Στοιχεία Επιχειρήσεων...15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γ Κ.Π.Σ. (2000 2006) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα 2000-2006 2. ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Ο σχεδιασμός και ψήφιση αναπτυξιακού νόμου είναι πρώτης προτεραιότητας προκειμένου να ενισχυθεί η επενδυτική δραστηριότητα και γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ» ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Μονάδα Διαχείρισης ΠΕΠ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου

Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου Ιούλιος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συνοπτική παρουσίαση I. Γενική επισκόπηση II. Ισχύουσα κατάσταση: A.

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

«Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 30/1/2013 Αρ.Πρωτ.: 1045 ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΠΑ 2007-2013 Τετάρτη 8 Απριλίου 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα