Χαρτογράφηση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και καλές πρακτικές. Σίσσυ Θεοδοσίου και Μαρία Ζαφειροπούλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χαρτογράφηση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και καλές πρακτικές. Σίσσυ Θεοδοσίου και Μαρία Ζαφειροπούλου"

Transcript

1 Χαρτογράφηση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και καλές πρακτικές Σίσσυ Θεοδοσίου και Μαρία Ζαφειροπούλου

2 Θεωρητικό μοντέλο Θεωρητικό μοντέλο «Regulation Governance» (Ρύθμιση- Διακυβέρνηση) (Vaesken and Ζafiropoulou, 2008) εφαρμοσμένο σε 230 κοινωνικές οργανώσεις σε 7 χώρες της Ε.Ε. και στο Μαρόκο, στα πλαίσια δύο ερευνητικών προγραμμάτων (2008-σήμερα) EQUAL και International Research Staff Exchange Scheme Marie Curie (IRSES). Το μοντέλο συνδέει δύο άξονες το ρυθμιστικό επίπεδο από τη μία και το οργανωτικό επίπεδο διακυβέρνησης από την άλλη. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΜΚΟ και άτυπες οργανώσεις) δρουν συχνά συμπληρωματικά, επικουρικά και ενισχυτικά προς το κράτος και θεραπεύουν ευαίσθητους κοινωνικά τομείς. Ιδιαίτερα σε περίοδο οικονομικής κρίσης, ο ρόλος τους είναι αναγκαίος. Η ραγδαία αύξηση του αριθμού των ΜΚΟ από το 2009 έως σήμερα καθώς και αυτή αξιόλογων οργανώσεων με μη οργανωμένη δομή, αλλά σαφή προσανατολισμό και σημαντικό έργο αποδεικνύουν τη σημαντικότητα τέτοιων δομών. Η ευελιξία, οργάνωση, κανόνες διακυβέρνησης, οικονομική ενίσχυση (επί το πλείστον σε είδος), συνεργασία με κρατικούς φορείς εξαρτάται από τό βαθμό ρύθμισης (regulation) των οργανώσεων.

3 Νέο θεωρητικό μοντέλο για τη χαρτογράφηση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε περίοδο κρίσης Για να προσαρμοσθεί το μοντέλο ΣΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ της κοινωνίας των πολιτών διαφοροποιήθηκε ο δεύτερος άξονας διακυβέρνησης (governance) και αντικαταστάθηκε από τον άξονα της εγγύτητας (proximity). Το νέο μοντέλο Regulation Proximity (Ρύθμιση- Εγγύτητα) (Zafiropoulou, 2013) δίνει έμφαση στη σημασία των σχέσεων εγγύτητας για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Αυτές διαχωρίζονται στη γεωγραφική πρωτίστως εγγύτητα από την μία πλευρά, και στην εγγύτητα που στοχεύει στην ανάπτυξη σχέσεων από την άλλη (μέσω συνεργασιών, κοινών οργανωτικών προτύπων, τεχνολογίας κλπ) με τις ανάλογες φυσικά διαβαθμίσεις. Ο δεύτερος άξονας παραμένει ο ίδιος με το αρχικό μοντέλο. Είναι αυτός της ρύθμισης και διαχωρίζεται σε επίπεδο αυτορύθμισηςαυτοργάνωσης και σε επίπεδο ελεγχόμενης ρύθμισης από το κράτος (με τις ανάλογες διαβαθμίσεις).

4 Χαρτογράφηση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ανά τομέα

5 ΥΓΕΙΑ Οι περισσότερες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας έχουν ως χαρακτηριστικό την ισχυρή, ασθενή ή απόλυτη κρατική παρέμβαση και την ασθενή αυτο-οργάνωση ή την έλλειψη αυτής. Ένας διαχωρισμός όμως αξίζει να αναφερθεί όσον αφορά το έτος δημιουργίας των ως άνω οργανώσεων. Οι ΜΚΟ και άτυπες οργανώσεις υγείας που δημιουργήθηκαν εν μέσω κρίσης (π.χ. κοινωνικά φαρμακεία) βασίζονται κυρίως στην απόλυτη αυτο-οργάνωση εν αντιθέσει με αυτές που δημιουργήθηκαν πριν το ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Η συντριπτική πλειοψηφία των οργανώσεων αλληλεγγύης της κοινωνίας των πολιτών είναι αυτορυθμιζόμενες και χρησιμοποιούν την εγγύτητα που βασίζεται στην τεχνολογία (website, portal, τηλεκπαίδευση) καθώς και στις οργανωτικές σχέσεις και κοινές δράσεις με άλλες οργανώσεις του τομέα (π.χ. δημιουργία oμοσπονδιών, κοινά πρωτόκολλα εργασίας) και με τα μέλη τους (π.χ. Εξειδικευμένα σεμινάρια εθελοντών, δράσεις που απευθύνονται μόνο στους εθελοντές) περισσότερο από οργανώσεις του τομέα της υγείας και της οικονομίας.

6 Οικονομία Oι οργανώσεις αυτής της κατηγορίας παρουσιάζουν μια ενδιαφέρουσα πρωτοτυπία: τόσο ο προσδιορισμός της ρύθμισής τους (απόλυτη ή ασθενής αυτοοργάνωση) και όσο και οι στρατηγικές εγγύτητας που ακολουθούν (γεωγραφική εγγύτητα πρωτίστως με στρατηγικές βασισμένες εν συνεχεία στην τεχνολογία και στις σχέσεις) ταυτίζονται απόλυτα Πολιτισμός Στο εν λόγω δείγμα, δεν διαφαίνεται συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού.

7 Χαρτογράφηση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ανάλογα με το status

8 Μ.Κ.Ο και δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες Οι ΜΚΟ και δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες, εν αντιθέσει με τις άτυπες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που είναι εξ ολοκλήρου αυτορυθμιζόμενες, έχουν μεγάλο εύρος τόσο τρόπου ρύθμισης (self regulated or public-normative regulated) όσο και τρόπου εγγύτητας (geographical, technological, relational etc).

9 Χαρτογράφηση ενδεικτικών ΜΚΟ και άτυπων οργανώσεων της Πάτρας

10 Στρατηγικές που προκύπτουν από το συνδυασμό των κατηγοριών του μοντέλου (ενδεικτικές)

11 Στρατηγικές αντιμετώπισης της κρίσης για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που είναι απόλυτα αυτο-ρρυθμιζόμενες και χρησιμοποιούν ως στρατηγική στην τεχνολογία

12 Στρατηγικές αντιμετώπισης της κρίσης για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που είναι απόλυτα αυτορυθμιζόμενες και χρησιμοποιούν ως στρατηγική πρωτίστως τη γεωγραφική εγγύτητα Ενδεικτικές στρατηγικές

13 Στρατηγικές αντιμετώπισης της κρίσης για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που έχουν ασθενή κρατική παρέμβαση και χρησιμοποιούν ως στρατηγική πρωτίστως τη γεωγραφική εγγύτητα (ενδεικτικές στρατηγικές)

14 Στρατηγικές αντιμετώπισης της κρίσης για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που έχουν ασθενή κρατική παρέμβαση και χρησιμοποιούν ως στρατηγική πρωτίστως τη τεχνολογική εγγύτητα (ενδεικτικές στρατηγικές)

15 Στρατηγικές αντιμετώπισης της κρίσης για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που έχουν ισχυρή κρατική παρέμβαση και χρησιμοποιούν ως στρατηγική μόνο τη γεωγραφική εγγύτητα (ενδεικτικές στρατηγικές)

16 Γενικά συμπεράσματα Όσο πιο χαμηλή είναι η κρατική παρέμβαση στην οργάνωση και λειτουργία τόσο πιο ανθεκτική (resilient) στην κρίση δυνητικά είναι ο οργανισμός. Οι οργανώσεις που χρησιμοποιούν στρατηγικές αποκλειστικά γεωγραφικής εγγύτητας έχουν λιγότερες καινοτόμες δράσεις. Οι αυτορυθμιζόμενες οργανώσεις, ενώ είναι δυνητικά πιο ανθεκτικές (resilient) στην κρίση σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες, χρειάζονται πλαίσια σταθερότητας στον στρατηγικό σχεδιασμό και προγραμματισμό των δράσεών τους για να μπορέσουν να παράγουν καινοτομία. Οι ΜΚΟ και δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν ισχυρή κρατική παρέμβαση (π.χ.μέσω χρηματοδοτήσεων) μπορούν να γίνουν ανθεκτικές εάν μόνο ξεφύγουν από τον παραδοσιακό τρόπο οραματισμού και διοίκησης καθώς και έαν «ανοίξουν τις πόρτες τους» σε νέες τοπικές και διατομεακές συνεργασίες. Η ασθενής κρατική παρέμβαση προσφέρει ένα σταθερό περιβάλλον στην οργάνωση για να μπορέσει να παράγει καινοτομία.

17 Καλές πρακτικές αντιμετώπισης της κρίσης

18 Καλές πρακτικές όσον αφορά το έργο της οργάνωσης (αναδιάρθρωση της προσφοράς των υπηρεσιών) Δημιουργία νέων υπηρεσιών για την καλύτερη κάλυψη των πληθυσμών που πλήττονται από την οικονομική κρίση : δημιουργία υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας για άτυπους φροντιστές και ηλικιωμένους (day care centers) καθώς και κινητών μονάδων (mobility units) για κοινωνικά ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (λεωφορείο- βιβλιοθήκη, περιφερόμενος κλόουν για παιδιά ευάλωτων κοινωνικών ομάδων). Ανάπτυξη θεσμοθετημένων πλαισίων : Δημιουργία ΜΚΟ η οποία συστάθηκε από γονείς και δημιούργησαν μια ιστεσελίδα με βιβλιογραφικό υλικό για τον αυτισμό καθώς και forum για την αυτοβοήθεια. Δημιουργία νέας υπηρεσίας με brand name για τα διαθέσιμα προϊόντα εξασφαλίζοντας υψηλότερες αποδοχές. Νέες ταυτότητες υγείας και ασθένειας μέσω διαδικτύου: πλαισίωση από ΜΚΟ αυτοδιαχειριζόμενων ομάδων ασθενών ή κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων μέσω διαδικτύου.

19 Καλές πρακτικές αναφερόμενες στις σχέσεις με τους χρήστες, τους εταίρους και το ανθρώπινο δυναμικό (επικεντρώνονται στην πρόσβαση σε υπηρεσίες εγγύτητας) Ηλεκτρονική / διαδικτυακή συνεργασία με άλλους φορείς Διαφήμιση των εταίρων που βοηθούν την οργάνωση, την αναλαμβάνει η ίδια η οργάνωση. Συνδρομή από άλλες οργανώσεις σε διεθνές ευρωπαϊκό επίπεδο. Αύξηση διαδικτυακών υπηρεσιών (διαδικτυακό κλείσιμο ραντεβού, νέες υπηρεσίες διαδικτυακής συνεργασίας) Προσέγγιση εκπαιδευτικού τομέα εν μέσω κρίσης (επιφέρει περισσότερες χρηματοδοτήσεις) Social marketing: πριν την κρίση μιλούμε για δημιουργική απασχόληση δικαιούχων και εν μέσω κρίσης για ανάπτυξη ελκυστικών δραστηριοτήτων (Οργάνωση επισκέψεων στο χώρο της οργάνωσης) και διεκδικητικών δραστηριοτήτων (ως προς τα δικαιώματά των χρηστών) Eνδυνάμωση εθελοντών: μετατόπιση καθηκόντων σε εθελοντές, Ποιοτική αναβάθμισης των εθελοντών μέσω εκπαίδευσης, Ειδικευμένοι εθελοντές, δωρεάν συναυλίες για ενδυνάμωση εθελοντών κλπ

20 Καλές πρακτικές όσον αφορά τις διαδικασίες (επικεντρώνονται στις απαντήσεις έκτακτης ανάγκης και στις εξατομικευμένες απαντήσεις σε περίοδο κρίσης) Συλλογικότητα και αλλαγή εύρους παρεχόμενων υπηρεσιών: για να απαντήσουν οι οργανώσεις στην αύξηση του αριθμού των εξυπηρετούμενων, στο μεγαλύτερο γεωγρ. εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και στην ανάγκη δημιουργίας νέων υπηρεσιών. Ανάπτυξη βραχείων συλλογικών υπηρεσιών που απαντούν σε γενικές ανάγκες του πληθυσμού εις βάρος των μακροχρόνιων προσωπικών υπηρεσιών (ομαδική συμβουλευτική αντικαθιστά μεμονωμένες συνεδρίες). Συνδυασμός προσεγγίσεων (ερευνητικών και πρακτικών) για καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών Ρυθμίσεις για τον συντονισμό εφαρμογής των νέων διαδικασιών (π.χ. διαδικασίες έκτακτης ανάγκης φροντίδας σε περίπτωση μεταβολής της κατάστασης των ηλικιωμένων, δημιουργία κοινών πρωτοκόλλων φροντίδας με άλλες δομές)

21 Σας ευχαριστούμε... ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΓΓΕΤ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Περιφερειακή Στρατηγική Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής Ένταξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Περιφερειακή Στρατηγική Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής Ένταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Περιφερειακή Στρατηγική Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής Ένταξης Ηράκλειο, Μάιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α... 7 Το πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής Ένταξης

Περιφερειακή Στρατηγική Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής Ένταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Περιφερειακή Στρατηγική Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής Ένταξης Κείμενο για διαβούλευση Αθήνα, Απρίλιος 2015 Η παρούσα έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ e-government ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΑΡΑΚΥΚΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΑΚΥΚΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. Τ. Ε. Ι. Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Σ Χ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο Ι Κ Ο Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 7. Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, τόσο στη χώρα μας όσο και σε διεθνές επίπεδο, γίνεται

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, τόσο στη χώρα μας όσο και σε διεθνές επίπεδο, γίνεται Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Της: Παρασκευής Θεοφίλου* Περίληψη Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, τόσο στη χώρα μας όσο και σε διεθνές επίπεδο, γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Το συντονισμό για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306 68100 Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΑΞΗ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία,

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη 10 /2013. Ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού σε Τμήματα

Προκήρυξη 10 /2013. Ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού σε Τμήματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ)/ Μονάδα Γ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΑΜΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΜΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Τ Ε Χ ΝΟ Λ Ο Γ ΙΑΣ Ι ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Τ Ε Χ ΝΟ Λ Ο Γ ΙΑΣ Ι ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΕΛΛΗΝ ΙΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡ ΙΙ Ο Ε ΙΔΙ ΙΚΙ ΟΤΗΤΩ Ν Ε Ρ Ε Υ ΝΑΣ Κ Α Ι Τ Ε Χ ΝΟ Λ Ο Γ ΙΑΣ Ι ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια «ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ Νο. Παραδοτέου:22 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020 Συνοπτικές Προτάσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) για το σχεδιασμό των Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων»

«Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Παραδοτέο Π.1.1: Μελέτη εφαρμογής για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) στον Δήμο Αθηναίων στο θεματικό τομέα παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο.Τ.Α. Α ΒΑΘΜΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο.Τ.Α. Α ΒΑΘΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο.Τ.Α. Α ΒΑΘΜΟΥ 1. ΤΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Του Γιάννη Β. Θεοδώρου «Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΔΒΜ2» 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τρίτος τομέας, καθότι άρχισε να αναπτύσσεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ΤΠΕ - e-health. 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ΤΠΕ - e-health. 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020 Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ΤΠΕ - e-health 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020 Στόχος της ΥΠΕ Κρήτης η διαμόρφωση περιφερειακής στρατηγικής ανάπτυξης τεχνολογιών πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (στο πλαίσιο προετοιμασίας του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης ΣΕΣ) 0251658240025165824002516623360251671552

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Σύνοψη Ιδεών - 28--3-2014 1 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Η έξυπνη εξειδίκευση δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» «Σχέδιο Δράσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 3. Σχέδιο Δράσης 4. Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης 5. Κανονισμοί ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κυριόπουλος Γιάννης Λιονής Χρήστος Τσιάντου Βασιλική Σουλιώτης Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

«Περιφερειακή Στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020»

«Περιφερειακή Στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020» ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «Περιφερειακή Στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια» με Σχέδιο Δράσης και Εφαρμογής Παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα