ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛOΓlΣTIKHΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι1ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛOΓlΣTIKHΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι1ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:"

Transcript

1 ΤΕ ΚΕΝΤΡΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΗΣΗΣ ΚΑ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛOΓlΣTIKHΣ ΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΚΟΝΟΜΚΗΣ 1ΤΥΧΑΚΗ ΕΡΓΑΣΑ ΘΕΜΑ: Η ΝΕΑΝΚΗ ΕΠ/ΧΕΡΗΜΑ ΤΚΟΤΗΤΑ Η ΠΕΡΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΩΤΔΗ Υπό του φοιτητή: ΓΚΟΥΒΕΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΥC ΑΜ:9277) Επιβλέπων καθηγητής: ΔΡ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Οικονομολόγος

2 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ Π Ε' Λ ΗΨ 5 AI3STRACT 6 ΕΣΑΓΩΓΗ 7 " ΚΕΦΑΛΑΟ: Η ΕΠΧΕ'ΗΜΑ ΤΚΟΤΗΤ Α ΟΡΣΜΟΣ ΕΓΧΕΡΗΜΑ ΤΚΟΤΗΤΑΣ folδηεγχεl'ημα ΤΚΟΤΗΤ ΑΣ 1Ο.3. ΤΑ ΧΑΡ ΑΚΤΗΡΣΤΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΠΣ ΓΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΧΕΡΗΜΑ ΤΚΟΤΗΤΑ 14 2() ΚΕΦΑΛΑΟ: ΝΕΑΝΚΗ ΕΠΧΕ'ΗΜΑ ΤΚΟΤΗΤΑ I.ΠΟ ΟΥΣ ΑΦΟ ΡΑ ΠΑ' ArO)jTEI ΝΕΑΝΚΗΣ ΕΓΧΕ'ΗΜΑ ΤΚΟΤΗΤ ΑΣ ΕΜΠΟΔΑ ΕΝΑ!'ΞΗΣ ΝΕΑΣ ΕΓΧΕ'IIΣΗΣ ΛΟΓΟ! ΑΠΟΤΥΧΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΧΕ'ΗΣΕΩΝ ΠΑ!' ΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΒΩΣΗΣ ΚΑ ΕΥΜΕ'ΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΧΕΡΗΣΕΩΝ 18 3" ΚΕΦΑΛΑΟ: ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑ Δ'ΑΣΕΣ ΝF:ΑΝΚΗΣ F:Π ΧΕΡ ΗΜΑΤ ΚΟΤ ΗΤ ΑΣ ΕΣΑΏΓ ΚΑ ΑΜΕΣΗ Χ'ΗΜΑ ΤΟΔΟΤΗΣΗ (DΗΞCΤ FINA)jCING) ΕΜΜ ΕΣΗ Χ'ΗΜΑ ΤΟΔΟΤΗΣ (DIRECT FINANCING) ΜΟ!'Φ ΕΣ ΧΡΜΑΊΌΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΣ ΓΑ ΤLΝΕΑΝΚ- ΕΠΧΕ' ΜΑ Τ ΚΟΤΗΤΑ ΚΑ!ΤΗ ΔΗΜΟΥΡΓιΑ ΝΕΩΝ ΕΠΧΕΡΗΣΕΩΝ Δ' ΑΣΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛ Η!'ΩΘΕ ΕΠΕΝΔ ΥΤΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011. ΕΔΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΓΧΕΡΗΜΑ ΤΚ ΟΠ!Τ ΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ «ΕΠΧΕΡΗΜΑ ΤΚΟΤΗΤ Α ΝΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΤΟΜΑ» 28 2

3 3.7. ΧΡΗΜΑ ΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΠΧΕΡΗΣιΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΕΑΣ ΚΕΦΑΛΑΟ: Η ΕΠΧΕ'ΗΜΑΤΚΟΤΤΑ ΣΤΗ ΔΑ'ΚΕΑ ΤΣ Κ'ΣIΣ ΔΕΚΤΕΣ ΕΠΧΕΡΗΜΑΤΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΠΑ ΤΟΥΣ ΔΕΚΤΕΣ ΕΠΧΕΡΗΜΑ ΤΚΟΥ ΚΛΜΑ ΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΟΒΕ ΠΑ ΤΗΝ ΕΠΧΕΡΗΜΑΤΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΠΕΣΔΑΔΚΑΣΕΣ ΚΡΣΗ ΚΑ! ΔΥΣΚΟΛεΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΧΕΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΔ'ΑΣΗ τι Σ ΚΡΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΣΗ ΕΠΧΕΡΗΜΑ ΤΚΩΝ ΕΥΚΑ'Ω" ΚΕΦΑΛΑΟ: ΠΑΡΑΔΕΓΜΑ ΝΕΟΥ ΕΠΧΕ'ΗΜΑ ΤΑ 45 ΣΥΜΓΕΡ ΑΣΜΑ ΤΑ 47 33ΛΟΓ' ΑΦ!Α 49 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΠΝΑΚΩΝ ΠΝΑΚΑΣ : Απόψεις των επιχειρηματιών αρχικιον σταδίων σχετικιί με Τ1 δυσκολία ίδρυσης μιας επιχείρησης το 2011 (συγκριτικά με το 2010) και το 2010 (συγκριτικά με το 2009) (% θετικών απαηήσεων) 39 ΓΝΑΚΑΣ 2: Ποσοστό νέων.και επίδοξων επιχειρηματικών εγχειρημάτων που χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες διαδικασίες, Ελλάδα ( ).40 ΠΝΑΚΑΣ 3:Ποσοστιαία κατανομή της επιχειρηματικής δραστηριότητας αρχικών σταδίων κατά τομέα, Ελλάδα

4 ΠΝΑΚΑΣ 4: Απόψεις των Ελλήνων επιχειρηματιών σχετικά με τη δυσκολία ανάπτυξης μιας επιχείρησης το 2010 (συγκριτικά με το 2009) και το 2009 (συγκριτικά με το 2008) (% θετικών απαντήσεων) 41 ΠΝΑΚΑΣ 5: Η επίδραση της κρίσης στην ανα)νώριση επιχειρηματικών ευκαιριό>ν το 2011 (συγκριτικά με το 2010) και το 2010 (συγκριτικά με το 2009), Ελλάδα (% θετικών απαντήσεων) 43 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΓΡ ΑΜΜΑΤΩΝ Διάγραμμα 1: Πρόβλεψη οικονομικής κατάστασης εmχείρησης τους επόμενους 6 μήνες 34 Διάγραμμα 2: Πρόβλεψη κύκλου εργασιών επιχείρησης τους επόμενους 6 μήνες 35 Διάγραμμα 3: Πρόβλεψη ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες της επιχείρησης τους επόμενους 6 μιiνες 35 Διάγραμμα 4: Πρόβλεψη ρευστότητας επιχείρησης τους επόμενου; 6 μι]νες 36 Διάγραμμα 5: Πρόβλεψη παραγγελιών επιχείρησης τους επόμενους 6 μιiνε;..37 Διάγραμμα 6: Πρόβλεψη απασχόλησης επιχείρησης τους επόμενους 6 μήνες..37 Διάγραμμα 7: Πρόβλεψη επένδυσης της επιχείρησης τους επόμενους 6 μήνες 38 Διάγραμμα 8: Δυσκολίες στα στάδια λειτουργίας.44 4

5 ΠΕΡΛΗΨΗ Η έννοια τι]ς νεαν1c11ς επιχειρηματικότητας είναι η προσπάθεια μετατροπής της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα " από αυτή τη διαδικασία να προκ"ίlψειοικονομικό κέρδος. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες αλλά κυρίως από τη γνωστική και επαγγελματική αφετ/ρία κάθε ενδιαφερόμενου. Επίσης αποτελεί κρίσιμο συντελεστιι παραγωγής και συνδέεται στενά με χαρακτηrιστικά όπως η καινοτομία και η ευελιξία. Η νεανική επιχειρηματικότι]τα απευθύνεται σε εmχειριισεις νέων 20 μέχρι 39 ετών και προβλέπει ενίσχυση σχεδόν όλων ιων δαπανών για 5 χρόνια από τι]ν έναρξη λειτουργίας τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι παρά τα εμπόδια και τους ανασταλτικοί'ς παράγοντες που συναντούν οι νέοι στι] δημιουργία δωις τους επιχείρησης υπάρχουν άνθρωποι που πέτυχαν και ξεχώρισαν για τις ιδέες τους, με κυριότερο παράδειγμα τη δημιουrγία αγροκτιιματος από τον Χρήστο Παναγιωτίδη, ο οποίος διακρίθηκε διεθνώς για την προσπάθεια του. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η αναφορά και η ανάλυση των χαρακτηριστικ(ον της νεανωις επιχειρηματικότητας, των παραγό\' ων που τ/ν επηρεάζουν, των εμποδίων έναρξης αλλά και των λόγων επιβίωσης και ευημερίας των νέων επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα αναφέρονται οι πρoίiπoθέσεις, οι μορφές χρηματοδόιησης αλλά και οι επιχειρησιακές δράσεις που ι:χουν πραγματοποιηθεί καθώς και η έρευνα για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα με αναφερόμενο παράδειγμα νέου επιχειρηματία. Λέξεις κλειδι{ι: Νεανωι επιχειρηματικότητα, επιχείρηση, νέος επιχειρηματίας, αγρόκτ/μα ΧΡ1στου Παναγιωτίδη. 5

6 ABSTRACT The concepl of youl11cnlreprcneurship is 111eaItempl 10 convert 111einilialive ίηο ettecl and tl1is process can occur financial again. 11depends οη many factors, but n1ainly ΓτOlηtl1e cognitive and ΡrοΓessίοna! starting ροίηι ογ any interested pariy. 1ιis also a critical facior ογ produclion and is closely associated \νίιl1 characleristics such as innovation and f1exibilily. γ oulh entrepreneursl1ip is aiined at ne\v businesses years and envisages alinosl all expcnditure for tίve years from Iheir inception. ι is nole\\"ortl1yihal despile ti1eobstacles and impediments Cacedby ΥΌuηgpeople 10 crcale their 0\\'11business Ihere are people \vho acl1ieved and stood ΓΟΓtheir ideas, Jnosl notably as 111 creation ογ fam1 Chrislos Panagiotidis, \vho dislinguishcd I1imself inlernalionally for l1isettorls. The purpose oftl1is 111esisis ιο report and analyze the charactcristics ofyouth entrepreneursl1ip, tl1e factors t11alattect tl1e barriers ογ enlry and tl1creasons ογ surνίval and prosperily oflhe ne\v business. Additionally ίη conditions, fonns ογfίηaηcίηg and operational aclion carried out and researcl1 οη entrepreneurship tl1e ne\v business Chrislos Panagiolidis. ίη Greece with tl1e reported exan1ple ογ Keywords: YOutl1entrepreneurship, Panagiotidis business, young enlrepreneur, (ann ογ Christos 6

7 ΕΣΑΓΩΓΉ Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι η νεανική εmχειρηματικότητα. Σκοπός τιις είναι να διερευνηθεί η νεανική επιχειρηματικότητα και πω; αυτή Εκφράζεται στην ελληνική πραγματικότητα. Η επιχειρηματικότητα θεωρείται μια δραστηριότ/τα ικανή αλλά και αναγκαία να οδηγήσει στην ανάπτυξη, καθώς έτσι δημιουργούνται επιχειρήσεις, θέσεις εργασίας, πλούτος και συνεπώς ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό υπάρχουν δράσει; και προγράμματα που στηρίζουν τ/ν επιχειρηματικότ/τα, κυρίως τιι νεανική επιχειρηματικότητα, είτε αυτή εκφράζεται με την έναρξη μιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών, είτε μιας εμπορικής επιχείρησης, είτε αν κάποιος αποφασίσει να γίνει νέος αγρότης και να ασχοληθεί με νέες καλλιέργειες. Τα προγράμματα, που έχουν τη μορφή )'ρηματοδοτήσεων. αλλά και συμβουλευτικής, έχουν σκοπό να βοηθ11σουν το νέο επιχειρηματία στο στήσιμο και εξοπλισμό τ/ς επιχείρηmις, και να τον διαφυλάξουν από επιχειρηματικούς κινδύνους. αλλά Η οικονομική κρίση ;του μαστίζει τ/ χώρα μας είναι ένα γεγονός που δρα ανασταλτικά σε πολλούς τομείς. Αξιοσημείωτο όμως είναι το γεγονός, όπως θα δούμε και στην πορεία της εργασίας, ότι παρά τ/ν οικονομική κρίmι και το αρνητικό και απαισιόδοξο κλίμα που επικρατεί στη χώρα μας, οι νέοι προχωρούν στη δημιουργία δικής τους επιχείρησης και μάλιστα πιο εύκολα συγκριτικά με έναν μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωπο. Και παρόλο το δεινό οικονομικό κλίμα. δεν είναι λίγα τα παραδείγματα νέων επιχειρηματιών όχι μόνο πέτυχαν αλλά και ξεχώρισαν για τις ιδέες τους και τ/ν προσφορά τους. που 7

8 10 ΚΕΦΑΛΑΟ: Η ΕΠΧΕΡΗΜΑΤΚΟΤΗΤΑ 1.1. ΟΡΣΜΟΣ ΕΠΧΕIΡΗΜΑΤιΚΟΤΗΤΑΣ Η επιχειρημαηκότητα αποτελεί μια έννοια πολυσήμαντη, πολυδιάστατη, πολυσυζητημένη, αμφιλεγόμενη πολλές φορές και άλλοτε μυθοποιημένη. Απαντάται από την αρχαιότητα σε όλες τις κοινωνίες και σε πλήθος μορφών, ωστόσο δεν έχει διατυπωθεί ένας οικουμενικά αποδεκτός ορισμός της!. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι «επιχειρηματικότητα είναι η προσπάθεια μετατροπής τιις πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και από αυτή τη διαδικασία να προκύψει και οικονομικό κέρδος. Περιλαμβάνει σαν βήματα: 1. την καινοτομία, 2. την ηγεσία, 3. τη διαχείριση και 4. την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας. Στην Ελλάδα θεωρείται από επιχειρηματικούς και οικονομικούς κύκλους αναγκαίο να γίνει μια προσπάθεια ένταξή της στην εκπαίδευση, με το σκεπτικό πως βοηθάει στην ανάπτυξη της παιδείας, της οικονομίας και της κοινωνίας2». Επίσης, «επιχειρηματικότητα είναι μια δυναμική διαδικασ'cα κατά την οποία τα άτομα σταθερά εντοπ!ζουν οικονομικές ευκαιρίες και τις εκμεταλλεύονται μέσα από την ανάπτυξη, ι Γραφείο ΕνΟάρρυνσης και Υποστήριξης της νεανiκής επιχειρηματικότητας, (2008) «Εγχειρίδιο επιχειρηματικότητας για υποψήφιους και νέους επιχεφηματίερ>, Αθήνα, εκδόσεις Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 2 8

9 παραγωγή και πώληση αγαοιον και υπηρεσιών. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την ύπαρξη ΠΟlOτικιονιδιοτήτων στα άτομα, όπως: 1. εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, 2. δυνατότητα και διάθεση ανάληψης ",νδύνου και 3. ένα αίσθημα προσωπκ1;ςδέσμευσης\,. Αυτοί είναι μόνο δίιο από τους πολλούς ορισμούς που υπιίρχουν για την επιχειρηματικότητα, η οποία συνιστά ένα σύμπλεγμα νομικών, δοκ11τικών,οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών, ψυχολογικών και άλλων όρων και διαδικασιών, με αποτέλεσμα να προσελκύει το ενδιαφέρον επιστιιμόνων και επαγγελματιών από διάφορους ακαδημαϊκούς και επιχειρηματικούς κλιίδους, αντίστοιχα4. Η προσέγγιση λοιπόν της έννοιας της επιχειρηματικότητας εξαρτάται τόσο από τη γνωστικίi και την επαγγελματικ1; αφετηρία κιίοε ενδιαφερομένου, όσο και από το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο η επιχειρηματικότητα αναπτύσσεται ή προσδοκιιται να αναπτυχοεί. Ει!ν προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την έ\,νοια της επιχειρηματικότιιτας Οα δούμε ότι η λέξη «επιχειρηματικότητα» προέρχεται από το ρι;μα «επιχειρώ», το οποίο στην ελληνιια; γλώσσα σημαίνει «δοκιμάζω», «αρχίζω κάποιο έργο», «καταπιιίνομαι με κάποια δραστηριότητα», «ενερ~ώ με συγκεκριμένο τρόπο και στόχο», «προσπαθώ να επιτύχω κάτι>,5. «ο διεονιος επικρατών όρος (entrcpreneurship) Οα μrτoρoύσε να μεταφραστεί κυριολεκτικά ως «παρεμβολή» ή ως «διοί"'lση στρατευμάτων στη μάχη». Συνεπιος, η ίδια η Μοια υποδηλώνει ή εμπεριέχει συμπεριφορές και δεξιότητες, οι οποίες αφοροίν: στην πρωτοβουλία και την απόπειρα για την έναρξη μιας δραστηριότιμας, στην οργάνωση και τη μεθόδευση των σχετικιον ενεργειών, στιιν ύπαρξη κάποιου στόχου και 3 TI,e European Observatory ΓΟΓSMEs (2000) 4 Γραφείο ΕνΟάρρυνσης και Υποστήριξης της νεανικής επιχειρημαnκότητας, (2008) «Εγχειρίδιο επιχειρηματtkότητας για υποψήφιους και νέους επιχειρηματίερ\ Αθήνα, εκδόσεις Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνιον., Τεγόπουλος - Φυτράκης, «Μείζον Ε)ληνικό Λεξικό». 9

10 στην κινητοποίηση προς την επίτευξή του, δηλαδή για ουσιαστική και δυναμική παρέμβαση στην κοινωνικιι πραγματικότητα 6». «Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι έχουν γίνει πο)).ές προσπάθειες να δοθεί ένας συγκεκριμένος ορισμός για την επιχειρηματικότι]τα, που ει..,είνονται από το δημιουργείν έως το επιβιώνειν, από την ανάληψη ρίσκου έως την άσκηση ηγεσίας για τη πραγμάτωση του στόχου και από την επιθυμία αυταπασχόλησης έως την πραγμάτωσή της. Λν θέλαμε να καταλήξουμε σε έναν και μόνο ορισμό, θα λζ{αμε πως επιχειρηματικότητα είναι νοοτροπία, κυρίως ατόμων που αν1κουν σε μια ετερογενή ομάδα και που έχουν το τα).έvτo να αναγνωρίζουν ευκαιρίες εκεί που οι (ιλλοι δεν τις β).έπουν και να οργανώνονται για να επιτύχουν το τελικά επιδιωκόμενο όφελος'» Ε ΔΗ ΕΠΧΕΡΗΜΑΤΚΟΤΗΤΑΣ! επιχειρηματικότητα δεν είναι αρμοδιότητα του κλασσικά λεγόμενου επιχειρηματία. Μπορεί να ασκηθεί και από κάποιον εργαζόμενο ή στέλεχος που προτείνει καινοτομίες και ιδέες για τη βελτίωση προϊόντος ή υπηρεσίας. Η επιχειρηματικότι]τα αποκαλείται με διάφορους τρόπους ανάλογα κάθε φορά με το θέμα και το στόχο που επιδιώκει να πετύχε{ Τα είδη επιχειρηματικότητας είναι: 1. «η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: στόχος της είναι να εξυπηρετ/σει και να καλύψει κοινωνικές και ανθρωπlστικές ανάγκες (π.χ. W\VF, UNESCO, UNICEF). 2. Η ΣυνεργαΤ1Κ11 Επιχειρηματικότι]τα: στόχος της είναι τα οφέλη των συνεταιρισμένων ατόμων και εφαρμόζεται!\.-υρίωςσε ειδικούς οικονομικούς "Γραφείο ΕνΟάρρυνσης και Υποστήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας, (2008) «Εγχειρίδιο επιχειρηματικότητας για υποψίφιουςκαι νέους επιχειρηματίες», ΑΟήνα, εκδόσεις ΕΟνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου ΑΟηνών. 7 Μιχιώτης, Σ.Και Οικονόμου, Κ., (2006), «Η έννοια και η σημασία της επιχειρηματικότητας σιiμερα», Αθήνα, εκδόσεις, ΟΕΔΒ 8 Σασσάλου Ε. (20 ), «Στρατηγική επιχειρηματικότητα και Οργανωσιακή αλλαγή στο Δημόσιο Τομέω>, Πάτρα. 10

11 τομείς και κλίιδους παραγωγι]ς (π.χ. Πίνδος,)9». «Επίσης, η επιχειρηματικότητα διακρίνεται με βάmι το ρόλο του επιχειρηματία σε:. Αμιγι]: αναφέρεται στην επιχειρηματικότητα που εξασκείται χωρίς ο επιχειρηματίας να διαθέτει ά/).α παραγωγικά μέσα (κεφάλαιο, μηχανηιατα) παρά μόνο την προσωπική του συμβολή. Περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες του επιχειρηματία οι οποίες χαρακτηρίζονται ως δρ{ισεις υψηλής αποτελεσματικότητας, που εάν διεξάγονταν από άλλους φορείς (π.χ. δημόσloυς) ] μισθωτούς υπαλλήλους δεν θα επέφεραν τα ίδια κερδοφόρα αποτελέσματα. Ί' αυτό και η προσωπικότητα του εmχειρηματία διαδραματίζει τον κεντρικό ρόλο, η οποία εκφράζεται με την σύλληψη γη1 αξιοποίηση μιας νέας παραγωγικής ιδέας. 2. Μικτή: ασκείται όταν ο επιχειρηματίας δραστιιρωποιείται αναλαμβάνοντας ρόλους που εύκολα θα μποροι)σαν να υλοποιηθούν Κ((1 από ά"»).α (ιτομα 1\ φορείς, όπως ανώτερα διευθυντικά στελέχη. χωρίς να μειωθεί η αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Αυτού του ε:δους η επιχειρηματικότητα διακρίνεται σε επιμέρους δυο κατηγορίες: ι. την επιχειρηματικότητα εργαζομένων και 11. επιχειρηματικότητα κεφαλαιούχων Στην πραγματική, ωστόσο, οικονομική ζωή ο ρόλος του επιχειρηματία εκπληρώνεται με μία από τις μορφές της μικτής επιχειρηματικότιιτας. Αυτό συμβαίνει διιiτι τις περισσότερες φορές ο επιχειρηματίας είναι υποχρεωμένος να αναλάβει δραστηριότητες που θα μπορούσαν να αναληφθούν από άλλα άτομα, χωρίς να μειωθεί το αποτέλεσμα της ]0 επιχειρηματικοτητας». «Μια άλλη διάκριση αναφέρεται στη προσέγγιση της επιχειρηματικότιιτας με βάση το εάν αυτι] ασκείται εντός ή εκτός υφιστάμενων επιχειρl]σεων. Σύμφωνα με αυτή τη διάκριση έχουμε:. την ενδοεπιχειρηματικότητα (intraprcneurship), η οποία αναπτύσσεται απιi τα υφιστάμενα στελέχη της επιχείρησης και 9 Μιχιώτης, Σ.κω Οικονόμου, Κ., (2006). "Η έννοια και η σημασία της επlχειρηματkότη~ας σήμερα», ΛΟήνα, εκδόσεις,οεδ3 10 ΚαραΥιάννης Δ. Κορρές Μ, και Ζαρίφης Λ.. (2002), "Επιχειρηματικότητα κα: Λν(,πτι,ξη», ΛΟήνα, εκδόσεις ΟΕΔ3. 1 1

12 2. η επιχειρηματικότητα που αποσκοπεί στη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης (start-up). Σε αυτή την περίπτωση, άλλοτε πρόκειται για:. επιχειρηματικότητα ευκαιρίας (διαπίστωση και αξιοποίηση κάποιας ευκαιρίας) και 11. επιχειρηματικότητα ανάγ],.,!ς (υποχρεωτιιαi.. β,)11 επιχειρηματικοτητας ως μεσω ιοπορισμου». επιλογή «Στη διεονή βιβλιογραφία η επιχειρηματικότητα διαχωρίζεται σε:. παραδοσιακή. 2. κοινωνκ1iκαι 3. Συνεργατική. Ο παραδοσιακός επιχειρηματίας αναλαμβάνει τους κινδύνους που επιφυλάσσει μια νέα επιχειρηματκ1i δραστηριότητα για προσωπικό όφελος. Ο κοινωνικός επιχειρηματίας, αντίοετα, είναι ο εmχειρηματίας με κοινωνικ11 αποστολή. Αυτό που τις διαχωρίζει είναι ότι οι κοινωνικές επιχερ1σεις στοχεύουν στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων σε αντιδιαστολιi με τις παραδοσιακές μορφές επιχειρηματικότιιτας που στόχο έχουν τιιν επίτευξη οικονομικοι> αποτελέσματος, το οποίο είναι το μέσο το οποίο χρησιμοποιούν για την επιτυχία του σκοπού τους. Η συνεργατική επιχειρηματικότιιτα αναφέρεται κυρίως στιιν ικανοποίηση και διασφάλιση των απαιτiισεων συνεταιρισμύων ομάδων ή επιχειριiσεων, όπου συνεργατκ1 εταιρεία είναι μια αυτόνομη ένωση προσώπων τα οποία συνδέονται εοελοντικά με σκοπό να εξυπηρετήσουν τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές α\,{ιγκες και επιδηοξεις τους μέσω μια συμμετοχκ1iςκαι δημοκρατικά ελεγχόμενης εmχείρησης. Μια επιπλέον διάκριση της επιχειρηματικότητας είναι σε: 1. Τεχνολογική: αναφέρεται στιιν εισαγωγή νέας τεχνολογίας στην αγορά με τιι μορφή \'έων προϊόντων ή διαδικασιών παραγωγής παλαιών προϊόντων, όπως είναι η δορυφορική τηλεόραση. 2. Γεωγραφική: αφορά τη μετακίνηmι τεχνολογικών επιτευγμ{ιτων από το ένα γεωγραοικό μέρος στο άλλο. Παράδειγμα οι εταιρείες κατασκευής laptojj υπολογιστών από την Ταϊβ(lν στην Κίνα. ιι Πετράκης Π., (2004), «Η Επιχεφηματι"ότητα>'. Λθήνα. εκδόσεις Πετρά"ης. 12

13 3. Κοινωνιολογική: ο επιχειρηματίας βρίσκει νέους τρόπους προιοθησης παλαιών προϊόντων. Ακόμα μία μορφή επιχειρηματικότητας αναφέρεται ως ακαδημαϊκή και αφορά σε πανεπιστήμια ή άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τα οποία δραστηρlo:ι:οιούνται επιχειρησιακιί με την εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας την οποία εκπονούν με τη μορφή καινοτόμων προϊόντων crnlv αγορά. Μια νέα αναδυόμενη μορφή επιχειρηματικότητας είναι η πράmνη εmχειρηματική δραστιιριότητα. Είναι εκείνη η μορφiι οικονομικής δραστηριότητας η οποία θί:τεl TllV προστασία του περιβάλλοντος και της φίισης γενικώς στο επίκεντρο της στρατηγικής της. Επιπλέον, η γυναικεία επιχειρηματικότητα, είναι ένα είδος επιχειρηματικότητας, που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Παρατηρείτιιι μια ευρεία συναίνεση ως προς TllV προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας ως παράγοντα ισότητας των ευκαιριών στην αγορά εργασίας και αύξησης της ανταγων~στkότητας τιις οικονομίας2». την εργασία. Τέλος, είναι και η νεανική επιχειρηματικότητα με την οποiα θα ασχοληθούμε σε αυτή 1.3. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΣΤ1ΚΑ ΤΗΣ «Τα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας είναι τα εξής: ) Στις σύγχρονες οικονομίες η επιχειρηματικότητα αποτελεί κρίσιμο συντελεστή παραγωγής, καθώς αναφέρεται στο βέλτιστο τρόπο συνδυασμού των υπόλοιπων συντελεστών παραγωγής. Δηλαδή η ειtlχειρηματkότητα είναι η τεχνογνωσία παραγωγής. Όσο μεγαλύτερη τεχνογνωσία διαθέτει μία επιχείρηση τόσο περισσότερο αποδοτική καθίσταται η επιχειρηματική δραστηριότητα. 2) Η επιχειρηματικότητα είναι στενά συνδεδεμένη με την καινοτομία. Η τεχνογνωσία είναι η άfλη όψη της καινοτομίας. Όσο πιο καινοτόμος είναι μία 12Καραχω.ιου Φ., (2012), «Γυναικεία επιχειρηματικότητα και ε)j.ηνική πραγμαrιkότητα»), Πεφαιάς, εκδόσεις Καραχάλιου. 13

14 επιχείρηση τόσο περισσότερη τεχνογνωσία κατέχει και τελικά αυτό της παρέχει ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 3) Συνδέεται άρρηκτα με την ευελιξία μιας εmχείρησης. Η ευελιξία με τη σειρά της αναφέρεται στην ικανότητα της επιχείρησης αφ' ενός να συμβαδίζει με τις οικονομικές εξελίξεις (νέες τεχνολογίες, σύπ,ρονες αρχές διοίκησης, ένταση του αvταγωνισμού) και αφετέρου να διαμορφώνει μία ιδιαίτερη 3 επιχειρηματικη φυσιογνωμια» ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖονΝ ΤΗΝ ΕΠΧΕΡΗΜΑ ΤιΚΟΤΗΤΑ «[ εmχειρηματ,κότητα αποτελεί ένα ευρύ πεδίο μελέτης και έρευνας, δεδομένου ότι δεν αντιστοιχεί σε μια και μόνη συγκεκριμένη ακαδημαϊκή επιστήμη, αλλά σχετίζεται με πολλούς εmστημονκοi)ς κλάδους, όπως η οικονομία, η κοινωνιολογία και η ψυχολογία. Συνεπιος η επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα πολύπλευρο κλάδο ο οποίος χαρακτηρίζεται και επηρεάζεται από πολί'πλοκα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, δημογραφικά και οικονομικά φαινόμενα. που,οί ερευνητές έχουν ΠΡOσπαOήσεt να εντοπίσουν και να μελετ11σουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα και οδηγούν στην επιχειρηματική επιτυχίο. Οι παράγοντες αυτοί είναι: 1) Οικονομικοί 2) Ψυχολογικοί 3) Κοινωνιολογικοί 4) Περιβαυ.οντικοί 5) Δημογραφικοί και 6) Παράγονrες κουλτούρας 11 πολιτισμικοί I4». 13 Ζαμπετάκης Λ., (2007), «Μεθοδολογία για την ανάπτυξη της επιχειρημα:ικότητας στο δημόσιο τομέαοl, ΑΟήνα. εκδόσεις Σταμούλης. 14 Σασσάλου Ε., (2011), «Στρατηγική επιχειρηματικότητα και Οργανωσια"ή α)λαγή στο Δημόσιο Τομέα.->, Πάτρα. 14

15 20 ΚΕΦΑΛΑΟ: ΝΕΑΝΚΉ ΕΠΧΕΡΗΜΑΤΚΟΤΗΤΑ 2.1.ΠΟΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Αφορά: επιχειρl]σεις νέων 20 μέχρι 39 ετιίjν [γε,νήοηκαν από το 1970 μέχρι και το 991 (έως 39 ετών)].. Προβλέπει: ενίσχυση για το σύνολο σχεδόν των δαπανών (και των λειτουργικών) για 5 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας. Η συνολική ενίσχυση μπορεί να φτάσcι μέχρι ευρώ. Συγκεκριμένα το ποσοστό ενίσχυσης για κάοε δικαιούχο διαφοροποιείται ανάλογα με τον κλιιδο με τον οποίο ΟαασχοληΟε 2.2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΝΕΑΝΚΗΣ ΕΠΧΕΡΗΜΑΤΚΟΤΗΤΑΣ Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, το αβέβαιο μέlj.ον και οι έντονες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην αναζήτηση και εύρεση εργασίας στη crllflεpt\1i εποχιi,οδηγούν αρκετούς νέους στην α;τόφαση να δημιόυργliσουν τη δικ11τους επιχείρηση. Για την ίδρυση και την επιτυχιi λειτουργία μίας επιχείρησης δεν απαιτι:ίται μόνο η είφεση του κατάλληλο\) οικονομικού κι:φαλαίου, αλλίι υπάρχουν και ορισμένοι άλλοι παράγοντες που επίσης είναι σημαντικο Αυτοί ι:ίναι οι εξής: 15

16 Τα τυπικά προσόντα του νέου ώστε το αντικείμε\ό με το οποίο πρόκειται να ασχοληθεί να είναι συναφές με το αντικείμενο σπουδών του, με την κατάρτισή του ή ακόμα και με την εργασιακ11εμπειρία που κατέχει. Το κίνητρο της δημιουργίας. Ο νέος επιχειρηματίας θα πρέπει να διαθέτει OυσιαστιΚΊj και πραγματικίj θέληση για το αντικείμενο της επιχείρησης που θέλει να ανοίξει και να ασχοληθεί. Ακόμη και στις δυσκολίες που θα προκύψουν θα πρέπει να έχει εμmστοσύνη στις ικανότητές του καθώς και εmμονή για να τις αντιμετωπίσει. Δεξιότψες και προσωπικά χαρακτηριστικά. Ο νέος επιχειρηματίας θα πρέπει να διαθέτει το στοιχείο της αυτοβελτίωσης ώστε μέσα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει να αυτοβελτιώνεται, να μαθαίνει διαρκώς και να βελτιώνει την εmχείρησή του. Το κέρδος. Προτερήματα αυτοαπασχόλησης (αυτονομίας). Εργατικότητα. Προσφορά στην οικογένεια και το κοινωνικό σί)νολο. Δημιουργικότητα. Δημιουργία θέσεων εργασίας. Αναγνώριση επιχειρηματικών ευκαιριών. Τεχνολογία. Τεχνογνωσία. Πλεονεκτήματα κόστους Δίκτυα συνεργασίας. 16

17 2.3. ΕΜΠΟΔΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΧΕ)ΗΣΗΣ IΊo)J,oi νέοι άνθρωποι που επιουμούν να δημιουργήσουν τη δω\ τους επιχείρηση συναντούν αρκετά εμπόδια σε αυτή την τ.ροσπάθεια και πολ/ούς ανασταλτικούς παράγοντες που τους απωθούν από το να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε έναν επιχειρηματικό κλάδο. Τα εμπόδια είναι τα εξι\ς: 1) Απαιτήσεις σε κεφάλαια. 2) Ίολ/οί νέοι θεωρούν ότι για να είναι επιruχημένοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε ένα καινοτόμο επιχειρηματικό σχέδιο. Αυτό όμως δεν είναι απόλυτο δεδομένου ότι σε επιχερ1σεις στις ΗΠΑ, από έρευνα που διεξάχθηκε, αν{ψεσα στις 500 πιο αναπτυγμένες επιχειρήσεις βρίσκονται επιχειρηματίες οι οποίοι δεν ασκούν κάποια καινοτόμα ιδέα αλλά μια δραστηριότητα την οποία ασκούν και πολλοί άλλοι. Η διαφορ(l τους όμως είναι στο γεγονός ότι ακολουθούσαν καλύτερες και ταχύτερες διαδικασίες. 3) Νομικά εμπόδια: διοικητικές δυσκολίες και γραφειοκρατία κατ{! την έναρξη της επιxειρηματκllς δραστηριότητας ή ακόμα και κατά τη λειτουργία της επιχείρησης. 4) Δυσκολίες που προέρχονται από το ύψος της φορολογίας και τις κοινωνικέςασφαλιστικές επιβαρύνσεις. 5) Η έλ/ειψη ενός καλού επιχειρηματικού σχεδίου αποτελεί ανασταλτικι\ παράγοντα για την έναρξη μιας επιχειρηματκllς δράσης. 6).Εντονος ανταγωνισμός. 7).Εn.ειψη υποστήριξης. 8).Ελλειψη υποδομών. 9) Οι νέοι επιχειρηματίες δεν εmθυμούν να ρισκάρουν σε μεγάλο βαθμό. 1Ο) Οι γνώσεις και οι ικανότητες των νέων εmχειρηματιών καθόjς και η εμπειρία τους πάνω σε ένα επιχειρηματικό αντικείμενο. 11) Στρατηγικά εμπόδια από τις μεγάλες εταιρίες. 12) Πολιτισμικά εμπόδια. 17

18 2.4. ΛΟΓΟ ΑΠΟΤΥΧΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΧΕΡΗΣΕΩΝ Σε πολλές περιπτιοσεις, δυστυχώς, η δημιουργία μιας νέας επιχείρησης δεν έχει πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα. ΠoJλές νέες επιχειρήσεις αποτυγκάνουν στα πρώτα Ύρόνια λειτουργίας τους. Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι που συμβαίνει αυτό είναι: Διαχειριστιια; ανικανότητα.eij~ιψη εμπειρίας Αδυναμία εύρεσης κεφαλαίων Αδυναμία πωλήσεων Κακός προγραμματισμός Ακατάλληλη τοποθεσία Ανικανότητα οργάνωσης και συνεργασιας με το προσωπικό Ανυπομονησία Π)~oνεξIα Ί:)).ειψη ελiγχου (προμηθευτών, λογιστικών, επίτευξη στόχων).ελλειψη στόχων Αδυναμία μετάδοσης των στόχων.εντονος ανταγωνισμός ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΒΩΣΗΣ ΚΑ ΕΥΗΜΕΡΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΧΕΡΗΣΕΩΝ «ΓII1 την ίδρυση ΚI1I την επιτυχή ).ειτουργία μιας επιχείρησης, δεν απαιτείται μόνο η εξεύρεση του αναγκαίου οικονομικού κεφαλαίου, α1j,ά υπάρχουν ορισμένοι πojλoί σημαντικοί παράγοντες που σχετίζονται με τους ανθρώπους. Αυτο! είναι: :.- Καλός προγραμματισμός. :.- Σαφείς στόχοι. 18

19 r Εργατικότητα. r Αυστηρός έληχος. r Emruxia στις πωλl;σεις. r Επίτευξη συνεργασηων. r Δεξιότητες και προσωπικά χαρακτηριστικά. );- Το κίνητρο της δημιουργiας. );- Τα τυπικά προσόντα του νέου. 19

20 - 30 ΚΕΦΑΛΑΟ: ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑ ΔΡΑΣΕΣ ΝΕΑΝΚΗΣ ΕΠΧΕΡΗΜΑΤΚΟΤΗΤΑΣ 3.1. ΕIΣΑΓΩΓιΚΑ «11πρι\σβαση στη χρηματοδι\τηση είναι ζωτικής σημασίας για την έναρξη li επ{;ηαση μιας επιχείρησης και η ΕΕ παρέχει χρηματοδι\τηση σε μικρές επιχειρήσεις με διάφορες μορφές ι\πως επιδοτήσεις, δάνεια και σε ορισμένες περιπτώσεις εγγυήσεις. Επιπλέον, η ΕΕ )'ρηματοδοτεί συγκεκριμένα έργα. Η κοινοτική )'ρηματοδι\τηση μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες: ) άμεση χρηματοδι\τηση μέσω επιδοτήσεων, 2) έμμεση χρηματοδι\τηση μέσω εovικών και τοπικών διαμεσολαβητών I5» ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (DIH.ECT FINA~CING) «Οι τελικοί δανειστές δανείζουν απευθείας τους ενδιαφερι\μενους χωρίς την διαμεσολάβηση κάποιου τρίτου. Με ιίλλα λι\για πριν την μεταξί, τους συναλλαγή, γίνεται " nessif unding-panncrs-publ ic/fίnanceiindex _ el.11im 20

21 απευθείας διαπραγμάτευση και έπειτα λαμβάνει χώρα άμεσος δανεισμός 1; άμεση )'jjηματοδότηση. Στην περίπτωση της άμεσης χρηματοδότησης η πλεονασματική οικονομική μονάδα παρέχει χρήμα απευθείας στην ελλειμματική οικονομική μονάδα, με αντάlj,αγμα πιστωτικές απαιη;σεις που αποφέρουν τόκους. Τα προβλι;ματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζονται με την άμεση χρηματοδότηmι είναι:.:. Ασυμμετρία της πληροφορίας των αντισυμβα)j,όμενων..:. Έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων. :. Υψηλό κόστος διαχείρισης των υφισταμένων πληροφοριά)ν..:. Αδυναμία διαφοροποίησης στο ύψος της συνα)λαγι;ς..:. Αδυναμία διαφοροποίησης στη διάρκεια της συνα)).αγι;ς. :. Έλλειψη φερεγγυότητας των αντισυμβαυ-ομένων. Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, οι περισσότερες συναλλαγές αυη;ς της μορφής αναφέρονται σε μεγάλα ποσά και συνήθως λαμβάνουν μέρος εξειδικευμένοι γνιοστες των προϊόντων συναυ-αγής. Να σημειωθεί ότι από τα βασικά πλεονεκτ/ματα των συναλλαίών αυτιον είναι η απουσία γραφειοκρατικών εμποδίων και η ταχύτ/τα των συναλλα-ιών. Παραδείγματα τέτοιων αγορών είναι η απευθείας ιδιωτ<1;αγορά χρηματοπιστωτικιον απαιτ1σεων (private placement), οι τράπεζες επενδύσεων ανάδοχοι (uηdef\~riters), οι έμποροι χρεογράφων (dealers) και οι χρηματιστές (brokers) ΕΜΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (DIRECT FINANCING) Όταν για τη μεrαφορά κεφαλαίων από τις πλεονασματικές προς τις ελλειμματικές οικονομικές. μονάδες παρεμβαίνουν )'jjηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές (financial inteπnediaries), τότε μιλάμε για έμμεση χρηματοδότηση του οικονομικοί) συστήματος. Στους οργανισμούς αυτούς περιλαμβάνονται οι εμπορικές τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι τράπεζες αποταμιεύσεων, οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (EΓlEY), οι εταιρείες )'jjηματοδοτικής μίσθωmις, οι εταιρείες πρακτόρευσης, κ.λπ. 21

22 Η ανάπτυξη,ων χρηματοmστωτικών διαμεσολαβητών οφείλεται,,-υρίω; στα πο)),<ί μειονεκτιiμαrα που παρουσιάζει η άμεση χρηματοδότηση με συνέπεια να αποτελούν το βασικό μοχλό λειτουργίας του )'ρηματοπιστωτικού συστιiματος?». 3.2 ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ «Οι τρόποι χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχεριiσεων είναι οι εξιiς: 1) Τραπεζικός Δανεισμός: είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος στον οποίο καταφεί'γουν οι εmχειριiσεις για να βρουν χρηματοδότηση. Οι τριίπεζες προσφέρουν δύο μεγάλες κατίυορίεςδανείων προς τις επιχειριiσεις: ι. Δάνεια "(ια κεφάλαια κίνησης: αποσκοποί)ν στη βελτίωση τιις ρευστότητας της επιχείρησης και είναι από τιι φύση τους μικρής διάρκειας. 11.!\1ακροπρόθεσμα δάνεια: είναι μακράς διάρ>cειας και περιλαμβάνουν τα δάνεια εγκατάστασης και τα δάνεια επαγγελματικοί) εξοπλισμού. 2) Κεφάλαια Εmχειρηματικ<Ων Συμμετοχών (Venturc Capital): είναι ένας τρόπος επένδυσης σε μικρές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν σχετικά πρόσφατα ή, μεγαλύτερες, που είναι σε ένα ώριμο στάδιο. Είναι το νομικό li φυσικό πρόσωπο, που κάνει τέτοιες επενδύσεις. Οι εταιρίες που επιζητούν vcnture capitals ενέχουν μεγάλο κίνδυνο και τα κεφάλαια αυτά είναι η μόνη τους δυνατότητα για χρηματοδότηση, αφού, λόγω του κινδύνου αυτού δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από «παραδοσιακές» πηγές, όπως τα δάνεια από τράπεζες. 3) Πρακτόρευση Απαιτήσεων (Factoring): είναι μία σύμβαση μεταξύ ενός πράκτορα εmχειρηματικών απαιτ/σεων, που είναι είτε τράπεζα, είτε ειδκ1i ανώνυμη εταιρεία (συνήθως θυγατρικίi τράπεζας), και μιας επιχείρησης που ασχολείται με την π<ωλησηαγαθιων ή την παροχή υπηρεσιών. Περιεχόμενο της ]6 Λ Γαϊτάνης Λ., <ch Δανειοδότηση των επιχειρήσεων σε περιόδους xrηματοπισrωτικ:ής κρίσης», Θεσσαλονίκη,

23 _~_J ι ι σύμβασης είναι ότι η εταιρεία Factoring αναλαμβάνει να παρέχει στl]v επιχείρηση του πελάτη της, για το διάστημα που συμφωνείται και έναντι αμοιβής, υπηρεσίες σχετικές με την προεξόφληση, τη λογιστική και νομική παρακολούθηση καθώς και την είσπραξη απαιτήσεων κατά των πελατών της. Οι σημαντικότερες από τις υπηρεσίες είναι οι παρακάτω: Αξιολόγηση της φερεγγυότητας των πελατών της επιχείρησης/πωλητή και κάλυψη του πιστωτικού της κινδύνου Διαχείριση, λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη των απαιτήσεών της χορήγησης χρηματοδότησηςl;. 4) διώτες Επενδυτές (Business Angels): συνήθως είναι ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι επενδύουν χρήματα και διαθέτουν χρόνο, εμπειρία και τεχνογνωσία start-ups που <ταρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης. Τα κcφάλαια που επενδύουν συνήθως είναι στο εύρος από έως , χωρίς αυτό να είναι απόλυτο, έρχονται δε στην πρώτη φάση ανάπτυξης της εταιρείας κι είναι «έξυπνα» κεφάλαια. Οι επενδυτές σπάνια είναι αποκομμένοι ιδιώτες - συνήθως είναι πρώην επιτυχημένοι επιχειρηματίες, που πέτυχαν να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους κι επενδύοντας σε νέες επιχειρηματικές κινήσεις. «επιστρέφουν» επένδυσης), είτε έμμεσα (δημιουργώντας )18 χρησιμοποιησουν. χρήματα στην αγορά με οφέλη, είτε άμεσα (απόδοση σε εταιρείες π:ουμπορεί αυτοί οι ίδιοι να 5) Θερμοκοιτίδες ΕmΥειρήσεων (Business Incubators): Ο θεσμός αυτός μπορεί να βοηθήσcι τις μειονεκτικές περιοχές στη διαδικασία ίδρυσης νέων καινοτομικών επιχειρ1σεων οι οποίες θα έχουν ευχέρεια εισόδου και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους σε κατάλληλα διαμορφωμένους και εξοπλισμένους χώρους των Θερμοκοιτίδων. Παράλληλα δε θα παρέχονται στις επιχειρ1σεις αυτές οι αναγκαίες διευκολύνσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη είσοδο και σταθεροποίησή τους στην αγορά κατά τα πρώτα κρίσιμα Υρόνια λειτουργίας τους. Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, όπου οι Θερμοκοηίδες αυτές λειτοίφγησαν οργανωμένα και με το κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό είχαν πολύ θετικά αποτελέσματα τόσο για τις ίδιες όσο και κυρίως σε ότι αφορά τη δημιουργία βιώσιιιων και ανταγωνιστικών 17 ι, ltttp:/lhc Ilenicstal1ups.gr/he:Ienic-ange Isl 23

24 επιχειρήσεων στο χώρο της παραγωγlίς καινοτομικιον προϊόντων και, 19 υπηρεσιων. 6) ΧρηματοδοτιιαΊ Μίσθωση (Leasing): αποτελεί μια m]yl" μεσοπρόθεσμης χρηματοδότησης, η οποία συνεχίζει να αναπτύσσεται γρήγορα στη χιορα μας, αλ/ά και στο εξωτερικό. Ο θεσμός αυτός βρήκε αmίχηση στη χώρα μας, τόσο εξαιτίας της στενότητας κεφαλαίων που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ όσο και του υψηλού κόστους του χρήματος εξαιτίας των υψηλών τραπεζικών εmτοκίων που ίσχυαν μέχρι πρόσφατα. Ο θεσμός αυτός συγκρινόμενος με τον τραπεζικό δανεισμό υπερέχει αυτού διότι εiναι απλούστερος, σημανηκιι λιγότερο χρονοβόρος, δεν Ύρειάζεται η επιχείρηση να δώσει εγγυήσεις ση]ν εταιρεία Lcasing. Η Ύρηματοδότηση καλύπτει το 100% της αξίας του εκμισθωμένου περιουσοακού στοιχείου, ενιο ο τραπεζικός δανεισμός καλύπτει μέύρτο 8θ% της αξίας του περιουσιακού στοιχείου που αγοράζεται 2Ο «Άλλες μορφές χρηματοδότησης:. Χρηματοδότηση Seed Capital.!. Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 21 " ΔΡΑΣΕΣ ΓΑ ΤΗ ΝΕΑΝΚΗ ΕΠΧΕΡΗΜΑΤιΚΟΤΗΤΑ ΚΑ ΤΗ ΔΗΜIOΥ>ΓιΑ ΝΕΩΝ ΕΠΧΕΡΗΣΕΩΝ Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνισηκότητας στην προσπάθειά του να στηρίξει τη νεανιιαί επιχειρηματικότητα και τη δημιουρίία νέων εmχειρήσεων, με έμφαση στην προώθηση της καινοτομiας, της τεχνολογίας, της εξειδiκευσης και της εξωστρέφειας αποτελεί μία:από τις βασικές προτεραιότητες του ΕΣΠΛ. Τα προγριίμματα του τρέχοντος ΕΣΠΑ ;του υλοποιήθηκαν το τελευταiο διitστημα και υποστηρίζουν τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την 19 )lttp://\"',,,.w.ikariamag.gr " Illlp://www.acci.gr/acci/l.on.ls/0/[)epanIl1cnls!kcmc/nationaIrτRA ρεζ Κ05 Υ5τι IΜΛ. pdr 21 Ilttp://crgoq.gr/chriInatodotisi-gia-nea-epichirisi 24

25 απασχόληση χρηματοδοτούνται με εθνικούς και κοινοτικοί)ς πόρους ύψους άνω του δις ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνεται το πρόγραμμα ενίσχυσης: ~ ",. των μικρομεσαιων επιχειρησεων,. των κλάδων μεταποίησης, ;;- τουρισμού, ;;- εμπορίου-υπηρεσηον, συνολικού προϋπολογισμού 456 εκατ. ευρώ. Με τα προγράμματα αυτί! μεταξύ άηων δίνεται η ευκαιρία σε χιλιάδες νέους να δημιουργ1σουν τη δική τους επιχείρηση και σε νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εφαρμόσουν καινοτομίες και να αναπτύξουν εξαγωγκ11δραστηριότητα. Την τελευταία περίοδο, υλοποιήθηκαν ή συνεχίζουν να βρίσκονται σε εξέλιξη δρίισεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας με προϋπολογισμό άνω των [27 εκατ.. Μερικές από αυτές τις δρίισεις είναι: Επιδοτιισεις συνολικού ύψους 30 εκατ. ευριω για νέες μικρομεσαίες επιχερ1σεις, που θέλουν να αναπτύξουν εξαγωγική δραστιιριότητα, μέσω του προγράμματος Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειριισεων. Χρηματοδοτική στήριξη συνολικοί) ύψους 69 εκατ. ευρώ σε νέες επιχεφιισεις του τομέα τ/ς Πληροφορικής και των ΕmκοινωνιάJν, με την αξιοποίηση του εργαλείου.jeretnie Ventυre Capita[ [CT. Ενισχύσεις σχεδίων νεανκ11ς επιχεφηματικότ/τας, στο πλαίσιο του Επενδυτικού Νόμου Δριίσεις από το Υπουργείο Παιδείας ύψους 7,9 εκατ. ευράί για τ/ν ανάπτυξη της επιχειρηματικότ/τας σε ΠανεπισΤ]μια και ΤΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος Μονάδες Καινοτομίας και Εmχειρηματικότ/τας. Συμβουλευτική υποστι]ριξη και ευκαιρίες δικτύωσης για νέες επιχεφήσεις, μέσώ του ειδικού ιστοτόπου \v\vw.startυpgreece.gov.gr. Πρόγραμμα ύψους 20 εκατ. ευρώ για την πρ06θηmι τ/ς ΚαινοτομΚΊις Επιχειρηματικότ/τας Νέων και τη συμβουλ.ευτη."'ήκαθοδήγηση επιχεφήσεων. 25

26 3.4. ΔΡΑΣΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩ0Ε «Τα επενδυτικά προγράμματα που έχουν ολοκληρωοεί είl'l!: 1) 746 επενδυτικά σχέδια, για τη δημιουργία νέων εmχειρήσεων ενισχύοηκαν με επιδοτήσεις συνολικού ύψους 45 εκατ. ευρώ, μέσω του πρώτου κύκλου του Προγράμματος «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των ΕπιχεΡι1σεων». 2) 439 επενδυτικίι σχέδια ενισχύοηκαν μέσω του προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα, για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε τομείς με υψηλιι προστιοέμενη αξία για την ε)ληνική οικονομίω>. 3) Μέσω ειδικού προγράμματος, συνολικού ύψους 25 εκατ. ευριο, ενισχί)οηκαν νέες επιχερ1σεις που αξιοποιούν την ερευνητκ1γνώση για την παραγωγιι καινοτομίας. 4) άνεργες νέες γυναίκες, ενισχύοηκαν με επιδοτήσεις συνολικού ύψους 77 εκατ. ευριο, για να δημιουργ1σουν επιχεφιισεις στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης παρέμβασης για τη στήριξη της απασχόλησης γυναικιον, μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. 5) Πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τους κλιίδους μεταποίησης, τουρισμοί>, εμπορίου-υπηρεσιών, προϋπολογισμού 456 εκατ. 22 ευρω» ΕΠΕΝΔ ΥΤΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011. ΕΔΚΟ ΚΑ0ΕΣΤΩΣ ΕΠΧΕΡΗΜΑΤΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ «Στο ειδικό καοεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 Ύισχύονται αποκλειστικά επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία πολί) μικρών και μικρών επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 400 έτος της ηλικίας τους και ασκοί)ν αποκλειστικά τη διαχείριση των εmχειρήσεων αυτών. 22\\'\\'\\I.rnindeν.goV.gr 26

27 Απαιτείται: 1) Να έχουν τη νομική μορφή που προβλέπεται από το νόμο 3908/ ) Να έχουν ιδρυθεί τον ανουάριο του 2011 και εντεύθεν (li να είναι υπιj ίδρυση). 3) Να μην συμμετέχουν σε αυτές με ποσοστό άνω του 20% (11να ασκούν τη διοίκηση) φυσικά πρόσωπα που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις οι οποίες έπαυσαν τη λειτουργία τους κατά το ;φοηγούμενο 12μηνο και δραστηριοποιούνταν στην ίδια σχετlκ1iαγορά li σε όμορες αγορές. 4) Επιχειρήσεις που υπίιγονται στην Επιχειρηματικότητα των Νέων μπορούν να υποβάλλουν αίτημα υπαγωγής και σε άλλα καθεστώτα ενισχύσεων (π.χ. Γενική Επιχειρηματικότητα) υπό την προϋπόθεση της μη-ενίσχυσης των ίδιων επιλέξιμων δαπανών. ΊΌ ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται στο ειδικό καθεστώς της Επιχεφηματικότητας των Νέων είναι: ) Για Μικρές Εmχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 50.0θΟ ευριί), 2) Για Πολύ Μικρές Επιχεφ1σεις επένδυση ελάχιστου ύψους ευρώ 23». Τ ΧΡΗΜΑ ΤΟΔΟΤΕΤ Α Σύμφωνα με τον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011, στο ειδικό καθεστιος της Επιχεφηματικότητας των Νέων. δεν χρηματοδοτούνται οι δαπάνες παγίων της επένδυσης. Ενισχύονται δαπ(ινες της επένδυσης που αφοροι)ν:. Δαπάνες iδρυffi1ς, οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης 2. Δαπάνες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) για μίσθωση κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής. Η ενίσχυση παρέχεται κατά τα 5 πρώτα έτη λειτουργίας της επιχείρησης, μετίι την ίδρυσή της. Η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου(μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους της ΧρηματοδΟΤJ-.'"ήςΜίσθωσης). η.. \\",,',v.startupgrcece.gov.gr 27

28 ΊΌ κατ' έτος χορηγούμενο χορηγούμενης ενίσχυσης. ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 33% του συνόλου της Το ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερίισει το ευρώ στην περίπτωmι που γίνεται ΎΡ1σητης ΧρηματοδΟΤΚ11ςΜίσθωmις (Le<lsing). ΊΌ ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπεράσει τις ευρώ στην περίπτωση που γίνεται Ύρήση μόνο τιις Επιχορήγησης των δαπανών ίδρυm1ς, οργάνωσης και λειτουργίας. Στο ειδικό καθεστώς της Εmχειρηματικότητας των Νέων δεν υπάρχουν περιορισμοί για τον τρόπο που θα χρηματοδοτηθεί το επενδυτικό σχέδιο 24» «ΕΠΧΕIΡΗΜΑΤιΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΤΟΜΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΣ ΣΤH~ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΚΟΝΟΜΚΗΣ ΕΝΣχγΣΗΣ ΕΠΧΕΡΗΜΑΤΚΩΝ Π'ΩΤΟΒογΛΩΝ, 2.θΟΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΚΑΣ ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ. «ο Οργανισμός Λπασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοίνωσε την έναρξη υλοποίησης προγρίιμματος προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών, με το διακριτικό τίτλο (,Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία». Ο πρoίiπoλoγισμός του προγράμματος θα ανέλθει σε ,00ε. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Eυρωπαϊ~'l Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοτνωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7 & 8: «Διευκόλυνση της πρόσβαm1ς στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανίιπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» \.. \'\v.stanupgreece.gov.gr 28

29 Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσ;cυσηςεπιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία. Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών Οαανέλθει συνολικά στα άτομα. Προτεραιότητα ΟαδοΟεί: στους άνεργους νέους που θα αναπτύξουν δραστηριότιιτα, η οποία απαιτεί τιιν ενεργ1 απασχόληση και παρουσία της, σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν τιιν καινοτομία. Η διάρκεια της εmχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) ~!1\νες. ΊΌ ποσό της επιχορήγησιις για κάοε νέο ελεύοερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καοορίζεται στα 0.000,00 και Οα καταβληοεί σε 3 δόσεις. Κατά τη διάρκεια του προγρ{ιμματος, οι ενταγμένοι ΝΕΕ Οα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά ολοκληρ{οσει πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστι\ριξης (tl1el1toril1g)της αυτό ορίζεται στο Σχέδιο Δράσης Στοχευμένων Παρεμβάσεων για τιιν Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Νέων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικ11ς Ασφάλισης και Πρ6νοιας - Γεν!Κ1\Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικ{ον και ά)λων Γόρων 25» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Μια από τις προτεραι6τητες της Ευ,άδας είναι και η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας. Γι' αυτό το λ6γο έχει προχωρήσει στη Ύρηματοδότηση νέων αγροτ!ίjν και κυρίως, όσων ασχολοίjνται με καινοτόμες κα)λιέρίειες. «Το Υπουργείο ΑγΡΟΤlo.,\ςΑνάΠΤJξης και Τροφίμων, έχει θεσπίσει το «Πρόγραμμα Αγροτικής Αν{ιπτυξης τ/ς Ελλάδας Άλέξανδρος Μπαλτατζίις'», το οποίο εστιάζεται σε τρεις βασικούς άξονες: 1. Βελτίωσιι της ανταγωνιστικότητας του τομέα -.ης γεωργίας και της δασοκομίας 2\\!\\'\v.oaed.gr 29

30 2. Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίορου 3. Βελτίωση της ποιότητας ζωiις στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας26». «Το Υπουργείο Αγροτικής Ανίιπτυξης και Τροφίμων διαβλέποντας το ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον των νέων να ασχοληθούν με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις προκηρί)σσει νέα πρόσκληση για το Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργώ,'» ')ψους 140 εκατ. ά)στε να μπορέσουν ενταχθούν άμεσα περισσότερα από άτομα που επιθυμούν να ασχοληθούν με τις αγροτικές εκμεταλλείjσεις. Στόχος του προγράμματος είναι η πληουσμιακή αναζωογόνηση της υπαίορου με την εγκατάσταση νέων ανθρώπων κάτω των 40 ετών, μέσω τιις παροχής κινήτρων, προκεψένου να διευκολυνθεί η αρχιια] τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεί)σεων τους με την υποβολι] επιχειρηματικού σχεδίου, γεγονός που Οα συμβιί.λει Οετικά, τόσο στην απασχόληση, όσο και στη διατiιρηση του πληουσμού στην ύπαιθρο. Οι υποψήφιοι που Οα ενταχοοίjν θα λίιβουν το 70% του ύψους της εγκεκριμένης χρηματοδότησης τους ως προκαταβολι], ώστε να υποβοηθηοεί άμεσα η ρευστότιιτά τους. Τα ijψος της ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηοεί είναι το ελάχιστο O.OOO και το μέγιστο ε. Οι υποψήφιοι, για να ενταχοούν στο μέτρο πρέπει να πληροί)ν τις προίiποοέσεις, 6πως αυτές ορίζονται στl1" πρoκilρυξη του μέτρου 27» ΕΠΧΕΡΗΣΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΕΑΣ «Το επιχειρησιακ6 Πρόγραμμα Αλιείας εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκιi Επιτροmi με την αριθμ. Ε(2007)6402/11/12/2007 Απόφασή τιις. Έχει θέσει σαν στόχους πέντε βασικοί)ς άξονες: ι. Μέτρα για :ην προσαρμογι] του αλιευτικού στόλου. 11. Υδατοκαιλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαιλιέργειας. 26 \\'\\'\\'.agrotikianaptixi.gr/ '1.. - \\'\\'\v.minagrιc.gr 30

31 111. Μέτρα ΣυJλOγKOί) Ενδιαφέροντος. ιν. ν. Αειφόρος ανάπτυξη αλιευηκών Τ. δ.28 εχvιι-:ησυν ρομη». παράκτιων περιο;«(ον. 18",\\,\\,.aI ieia.gr/index4.htm 3\

32 40 ΚΕΦΑΛΑΟ: Η ΕΠΧΕΡΗΜΑΤΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΑΡΚΕΑ ΤΗΣ ΚΡΣΗΣ 4.1.ΔΕIΚΤΕΣ ΕΠIΧΕΡΗΜΑΤιΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΛΑΔΑ «Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για την επιχειρηματικότητα στην ΕJ.άδα, το διάστημα , του δρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών ΕρευνόJν (lobe), οι Έλληνες αντιδρούν στην οικονομκ1i κρίση δημιουργώντας επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την έκθεση, στη χιίφα μας καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων παγκοσμίως _ 15,8%- που η λειτουργία τους έχει ξεπεράσει τα 3,5 χρόνια. Όπως δείχνει η έκθεση η αύξηση της ανεργίας στρέ9ει τους Έλληνες στην δημιουργία της δio.-ήςτους επιχείρησης με το ποσοστό των Ελλιiνων ηλικίας από] 8 έως 64 ετών, που βρισκόταν σε αρχικό στάδιο επιχειρηματlκ1iς δραστηριοποίησης το καλοκαίρι του 2011, να είναι στο 8%, επίδοση με την οποία η ΕIJ.άδα κατατάσσεται στην 4η υψηλότερη θέση ανάμεσα στις πλούσιες χώρες του πλανήτη. ΊΌ ποσοστό αυτό είναι σημαντικιί αυξημένο με σύγκριση με το 5,3% που είχε καταγραφεί το Ωστόσο αν και η κρίση στρέφει τους έηηνες στη δημιουργία της δικής τους εmχείρησης, ωστόσο έχουν αυξηθεί σημαντικίι οι δυσκολίες ίδρυσης μια; νέας επιχείρησης εξαιτίας και της έj.ειψης ρευστότητας κίιτι το οποίο δείχνει να χειροτερεύει Υρόνο με το Υρόνο. Όπως αναφέρει η έκθεση του!οβε σε απόλυτους αριθμούς η συνολκ1i επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα είναι μια δραστηριότητα που αφορά περισσότερα από 1,5 εκατ. άτομα αν και η χιίψα μας καταγριίφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστιί -3%- 32

33 εγκατάλειψης της επιχειρηματη."ής δράσης. Ως ο σημαντικότερος λόγος που οι έλληνες εγκαταλείπουν την επιχειρηματική δραστηριότητα είναι για τους επτά στους δέκα η έλλειψη κερδοφορίας, 5,5% η συνταξιοδότηση τους και 7,3% τα προβλήματα χρηματοδότησης. Το 2011 από τις επιχειρήσεις που ξεκίνησαν την δραστηριότητα τους, αφορούσαν: το 2,5% αφοροίjσε τον πρωτογενή τομέα, το 27,5% την μεταποιητική δραστηριότητα, το 20,6% την παροχή υπηρεσιών προς επιχειρι\σεις ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό 49,4% την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών προς καταναλωτές. Ωστόσο, αν και η κρίση οδηγεί τους.ε)),ηνες στο επιχειρείν, με τους 6 στους 1Ο να Οεωρούν την επιχειρηματικότητα ως καλή επιλογή καριέρας, χαμηλές παραμένουν οι προοπτικές δημιουργία; νέων Οέσεων εργασίας. Η Ευ.άδα καταγράφει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά επιχειρήσεων «υψηλι1ς ανάπτυξης», ανάμεσα στις χώρες της καινοτομίας, όσον αφορά τις προοπτικές δημιουργίας απασχόλησης. Μόλις 2,8% των επιχειρηματιών που βρίσκονται στα πρώτα χρόνια της επιχεφηματκ1ς τους ζωής προσδοκούσε το ότι το εγχείρημιί του Οα δημιουργι\σεl περισσότερες από 20 νέες θέσεις εργασίας μετά από μία πενταετία, εν(ο τρεις στους τέσσερις δι\λωσαν ότι προσδοκούν να απασχολήσουν το πολύ έως πέντε νέους εργαζόμενους, δείχνοντας την κυρίαρχη Οέση της μικρομεσαίας επιχείρησης στην ελληvk1\οικονομία. Πάντως. ο φ6βος της αποτυχίας παραμένει για το 37,8% των Ελλήνων ένα βασικό εμπόδιο για την ανάπτυξη επιχεφηματικής δραστηρι6τητας με μ6λις το 10,9% να εκτιμά 6τι Οαυπάρξουν επιχειρηματικές ευκαιρίες το ερχ6μενο εξάμην0 29». «Τα αποτελέσματα της ετήσιας έκοεσης του ΟΒΕ για τα έτη έρχονται σε αντίοεση με τους δείκτες του έτους Σύμφωνα με τον ΟΒΕ περίπου άτομα στην Ε)λάδα διέκοψαν -:ην επιχειρηματιι.."ή τους δραστηριότητα το 2009, ενώ η οικονομική κρίση αποοάρρυνε πάνω από επίδοξους εmχειρηματίες να ιδρύσουν κάποια επιχείρηση. Το 2009 ο βασικός δείκτης της εmχειρηματικότητας στην Ελλάδα μειώθηκε στο 8,8% από 9,9% το 2008 και υποχώρησε στο 5,5% το ». 29\\'\,,',v.taxI1caven,gr 33

34 4.2.ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΓΑ ΤΟΥΣ ΔΕΚΤΕΣ ΕΠΧΕΡΗΜΑΤΚΟΥ ΚΛΜΑΤΟΣ «Στην έρευνα του [ΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Φεβρουάριος 2013), τα στοιχεία έδειξαν ότι η ένταση της αρνητικής ψυχολογίας έχει περιοριστεί. Η απαισιοδοξία συνεχίζει να υπάρχει (πάνω από J στους 2 ερωτηθέντες), αυ.ά έχει σημειώσει σχετnαί μείωση, με το εμπόριο να εμφανίζεται ως ο τομέας με την πλέον αρνητική ψυχολογία, έστω και με μικρό ποσοστό μείωσης της, συγκριτικά με την προηγούμενη έρευνα του νστιτούτου. Διάγραμμα : Πρόβλεψη οικονομικής κατάστασης επιχείρησης τους επόμύους 6 ιnjνες ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΚΑΤΑΣ:ΤΑΣΗΣ ΕΠΧΕΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜ ΕΝΟΥΣ 6 ΜΗΝΕΣ Ο ΓΕΝΚΗ ΠΡΟΒΛΕ4+i Εμπόριο t:] Μεταποίηση ~ Υ'πηρεσ1εc ΕρeΥΝΕΣ ΜΕ ΓΣΕΒΕΕ IME."~ Γ}_E.Bι:.~"~ ΠΓΗ: (ΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Φεβρουάριος 2013), «Δείκτες εmχειρημα71κού κλίματος» Η προοπτική του,,'ύκλου εργασιών, των εmχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην έρευνα του Φεβρουαρίου του 20 3, εξακολουθεί να είναι δυσοίωνη και το επόμενο εξάμηνο του έτους. Με εξαίρεση των τομέα των υπηρεσιών, οι εmχειρηματiες που δραστηριοποιούνται στους τομείς του εμπορίου και της μεταποίησης, εκτίμησαν ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα, ο κύκλος εργασιών τους θα συρρικνωθεί ακόμα περισσότερο, με αποτέλεσμα την επιπλέον μείωση της γενικής εmχειρηματικής πρόβλεψης. 30 W\\'\\;.skai.gr 34

35 Διάνραμμα 2: ΠρόΒλεψη ι..-ύκλουεργασιιον επιχείρηση, του, επόμενου, 6 μήνε, ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΩΝ ΕΠΧΕΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 6 ΜΗΝΕΣ ~ ΓΕΝΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ Εμπόριο Ο Μεταποίηση t:1υπηρεσίε.ς ,10 07, ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕ ΓΣ:ΕΒΕΕ IME"'~ ΓlEOEE~~ ΗΠ : ΜΕ ΓΣEBElΞ (Φεβρουάριος 2013), «Δείκτες επιχειρηματικοί) κλίματος» επίσης, η πρόβλεψη ζι1τησης για τι]ν επόμενη περίοδο του 2013, εξακολουοεί να είναι αρνητική. Και στους τρεις εξεταζόμενους τομείς, η απαισιοδοξία είναι διιιχυτη. Η μεταποίηση και οι υπηρεσίες παρουσίασαν ~l1αοριακή μείωm] της αρνητικής πρόβλεψης, ενώ οι έμποροι εμφανίζονται περισσότερο απαισιόδοξοι για την έκβαm] της μελλοντικί]ς ζήτησης για τα προϊόντα τους. Διάγραμμα 3: ΠρόΒλεψη ζl\τηση' για προϊόντα και υπηρεσίε, τη, επιχείρηση, του, επό μενου, 6 μ1νε, nροβλεψη 2ΗΤΗΣΗΣ ΓΑ npoϊonta ΚΑ ΥΠΗΡΕΣΕΣ ΤΗΣ ΕΠΧΕΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕnΟΜΕΝΟΥΣ 6 ΜΗΝΕΣ Ο !!,-ΕΝΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ Εμπόριο :ll,λεταπoiηση t:i Υ ρεσίε ! ΕΡΕΥΝΕΣ: ΜΕ ΓΕΒΕΕ ΊΗΓΗ: ΜΕ ΓΣΕΒεΕ (ΦεβρουάρlOς 2013), «Δείκτες επιχειρηματικού κλίματος» 35

36 Όσοι επιχειρηματίες συμμετείχαν στην έρευνας του Φεrρουαρίου 2013, προέβλεψαν ότι και στο τελευταίο εξάμηνο του έτους η ρευστότητα των επιχειρι]σεων τους Οαπεριοριστεί περαιτέρω. Και σε αυτή τη περίπτωσιι, καταγράφεται μια μείωση της αρνητιιαις πρόβλεψης, συγκριτικά με την προηγούμι-'νη έρευνα του Μ!ΞΓΣ!ΞΒΕ!Ξ. Δ(1γραωια 4: Πρόβλεψη ρευστότητας επιχείρησης τους επόμενους 6 μι;νες ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΧΕΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 6 ΜΗΝΕΣ Ο ~ ΓΕΝΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ Εμπόρο Ο Μεταποίηση Ο Υπηρεσίες ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕ ΓΣΕΒΕΕ IME.'~ ΠEBE["~ ΠΗΓΗ: ΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Φε[)ρουάριος 2013), «Δείκτες επιχειρηματικού κλίματος» Τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορούν στην πρόβλεψη των παραγγελιών της επιχείρησης για το επόμενο εξάμηνο, το κλίμα εξακολουοεί να παραμένει αρ\11τικό, αλλ(1 έχει μειωοεί η απαισlοδοξία. Ο τομέας του εμπορίου και εδ(ο παρουσιάζει μια επιπλέον αύξηση της αρ\11τκίιςψυχολογίας συγκριτικά με τους άλλους δύο τομείς που καταγράφηκε μια οριακιί μείωση της απαισιοδοξίας. 36

37 Διάνραμμα 5: Πρόβλεψη παραγγελιά)ν επιχείρηση, τοι)( επόμενους 6 μήνες ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΩΝ ΕπlχΕIΡΗΣ:ΗΣ: ΤΟΥΣ: ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ: 6 ΜΗΝΕΣ: Ο. t! ΓΕΝΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ EμπόρlQ α Μεταποίηση ι:jυ σi, ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕ ΓΣΕΒΕΕ IIΛE'-~ ΓH&["'~ ΓΓΗ: ΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Φεβρουάριος 2013), «Δείκτες εmχειρημαrικού κλίματος» Οσο αφορά το πεδίο της απασχόλησης τα πράγματα cμφανίζονταl πιο πφίπλοκα. Ολοι οι εξεταζόμενοι τομείς εμφανίζουν αρνητικό κλίμα σε Οέματα απασχόλησης και το επόμενο εξάμηνο. Η διαφορ{ι έγκcιται στο ότι ο τομέας τιις μεταποίησης φέρεται ακόμα πιο απαισόδοξος για τη πορεία της απασχόλησης σε αυτόν, ενώ οι {ιλλοι Μο τομείς προβλέπουν μια opta],.,i βελτίωση της κατάσταmις για το αμέσως επόμενο εξ{ιμηνο. ΔιάΥραμμα 6: Πρόβλεψη απασχόλησης επιχείρησηc τους επόμcνουc 6 μήνεc ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΧΕΡΗΣΗΣ ΤΟΥε ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 6 ΜΗΝΕΣ ο..5',., ΓΕΝIΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ Εμπόριο ~ Με1αποηση ~ Υπ"""'εσl(t" ΕΡΕΥΝΞ ΜΕ ΓΣΕ8ΕΕ IME"~ "'f_htl::..~ ΓΗΠ: [ΜΕ ΓΣΞΒΕΕ (Φεβρουάριος 2013), «Δείκτες επιχειρηματικού κλίματος» 37

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Νικόλαος Μυλωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιούνιος 2012 1 Επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2014-15 Η Δυναμική του Επιχειρηματικού Συστήματος στην Ελλάδα της Κρίσης Τα ευρήματα για την Γυναικεία και Νεανική Επιχειρηματικότητα και η τάση τους τα τελευταία χρόνια: Νίκος Βέττας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Χορηγιών για Ενίσχυση της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Σχέδια Χορηγιών για Ενίσχυση της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Σχέδια Χορηγιών για Ενίσχυση της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Σχεδίων Συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020 και Κυπριακή Δημοκρατία Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI KAINOTOMIA

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI KAINOTOMIA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI KAINOTOMIA ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & Σ Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματίας και επιχειρηματικές δεξιότητες Κίνητρα έναρξης νέας επιχείρησης Eμπόδια έναρξης νέας επιχείρησης Λόγοι

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Νέων & Νέος Επενδυτικός Νόμος: Ένας συνοπτικός οδηγός

Επιχειρηματικότητα Νέων & Νέος Επενδυτικός Νόμος: Ένας συνοπτικός οδηγός Επιχειρηματικότητα Νέων & Νέος Επενδυτικός Νόμος: Ένας συνοπτικός οδηγός Νικόλαος Μυλωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιούνιος 2012 1 Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ημερίδα: «Μετατρέποντας τις δεξιότητες σε επιχειρηματική δυνατότητα με βιώσιμη προοπτική, μέσω της συνέργειας, της καινοτομίας, της δικτύωσης» Νάνσυ Παπαλεξανδρή Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Ορισμός επιχειρηματικότητας κάθε προσπάθεια για δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Πάτρας ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Αποφάσισες το επόμενο βήμα; Έχεις την επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Επιχείρηση Με τον όρο επιχείρηση ως μια οικονομική μονάδα, εννοούμε τους κάθε φύσεως συστηματικούς συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών, όπως είναι το έδαφος, το κεφάλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 20/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας;

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας; Απαντήσεις της ΕΤΕπ στις μικρομεσαίες για το πρόγραμμα απασχόλησης νέων Αναλυτική ενημέρωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων, «Δεξιότητες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016 Ο ΝΟΜΟΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων»

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας Κοδριγκτώνος 12, 210 8203573, 210 8203 803 http://este.dmst.aueb.gr/ «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η προώθηση της

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας «Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας Ανάπτυξη: το εθνικό µας στοίχηµα Ανάσχεση της ύφεσης, τόνωση των επενδύσεων, ρευστότητα στην αγορά και στην πραγµατική οικονοµία για επανεκκίνηση στα τέλη του 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ : ΚΙΝΗΤΡΑ, ΤΥΠΟΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / 22.06.16) «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΔΕΩΝ - ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΔΕΩΝ - ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 100% Αναλυτικά οι νέες δράσεις είναι: 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Στόχος είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα 6ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα Μιχάλης Σμύρης τηλ: 6932 801986 e-mail :gsmyris@yahoo.gr 12 ος 2014 Περίγραμμα- Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ISO 9001 : 2008 Certificate No: 3496/14 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 Προκηρύχθηκαν στις 19 Οκτωβρίου 4 Καθεστώτα ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016 και ξεκίνησε η υποβολή επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. που ραστηριοποιούνται στους Τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου & Υπηρεσιών Στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 2013» ΕΣΠΑ - Ενίσχυση ΜΜΕ σε Μεταποίηση, Τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 11/2016 Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Σε εφαρμογή τα τέσσερα (4) πρώτα καθεστώτα ενισχύσεων. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΔΡΑΣΗ 5: Δημιουργία δικτύου νέων επιχειρηματιών για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τους και την περαιτέρω ενίσχυσή τους

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΔΡΑΣΗ 5: Δημιουργία δικτύου νέων επιχειρηματιών για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τους και την περαιτέρω ενίσχυσή τους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΡΑΣΗ 5: Δημιουργία δικτύου νέων επιχειρηματιών για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τους και την περαιτέρω ενίσχυσή τους ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2012 Κυρίες & Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ 1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ2014-20 Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα κατ αρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να συμμετέχω σε μια τόσο ενδιαφέρουσα διοργάνωση.

Θα ήθελα κατ αρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να συμμετέχω σε μια τόσο ενδιαφέρουσα διοργάνωση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Ομιλία προέδρου ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου, στο συνέδριο The Economist Intelligent Leaders Summit, με θέμα Oxygenating the future through digital strategy Αθήνα, 26 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΗχαρτογράφησητουεπιχειρηματικούτομέαστηνΕλλάδα: Έρευνα σε 2.000 επιχειρήσεις

ΗχαρτογράφησητουεπιχειρηματικούτομέαστηνΕλλάδα: Έρευνα σε 2.000 επιχειρήσεις ΗχαρτογράφησητουεπιχειρηματικούτομέαστηνΕλλάδα: Έρευνα σε 2.000 επιχειρήσεις Στο πλαίσιο του έργου «Έρευνα στις επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών στα περιφερειακά παραγωγικά συστήματα και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες δράσεις βρίσκονται ήδη στην αγορά

Ποιες δράσεις βρίσκονται ήδη στην αγορά Ποιες δράσεις βρίσκονται ήδη στην αγορά 1. ΔΡΑΣΗ: ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΠΕ ΣΚΟΠΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 10.1 Το επιχειρείν: ο επιχειρηματίας και η επιχείρηση 10.1 ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ: Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

8 ο Thessaloniki TAX FORUM

8 ο Thessaloniki TAX FORUM 8 ο Thessaloniki TAX FORUM Άμεσα Φορολογικά Κίνητρα για Επενδύσεις και δημιουργία ανταγωνιστικών οικονομικών οντοτήτων Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Ν.4399/2016 Είδος Ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016 Ο νέος νόμος δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση μικρομεσαίων και νεοσύστατων εταιρειών, στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών, της κοινωνικής οικονομίας και των δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Προτάσεις για τον Τομέα Δημιουργικών Βιομηχανιών Πρόγραμμα ΜΕDNETA 1 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) 1 Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων Προκήρυξη νέου Πρόγραμματος Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Β Κυκλος Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν την προκήρυξη του Α' κύκλου - Η προκήρυξη του Β' κύκλου αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 11/2016 Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Σε εφαρμογή τα τέσσερα (4) πρώτα καθεστώτα ενισχύσεων. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ενότητα 7 : Χρηματοδότηση ΜΜΕ Δημήτριος Σταυρουλάκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, «Αυτό το χωράφι είναι η Επιχείρησή σου» Ναύπλιο, 15-10-2013 Ραυτόπουλος Δημήτρης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 201-2020 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 1. Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες στη Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούν ένα αποτελεσματικό όχημα για την προώθηση της ανάπτυξης και της ευημερίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Αποτελούν ένα αποτελεσματικό όχημα για την προώθηση της ανάπτυξης και της ευημερίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ProCredit Group event: Ιnternational B2B event ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 9.5.16. «Η επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας και των εν ισχύ διμερών Συμφωνιών Ε&Τ συνεργασίας με άλλες χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» σας ενηµερώνει για τα. προγράµµατα που. Μέτρο 123: «Προστιθέµενη αξία των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων»

Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» σας ενηµερώνει για τα. προγράµµατα που. Μέτρο 123: «Προστιθέµενη αξία των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων» /νση: 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 14, ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΚ 221 00 Τηλ: 2710-230233 Fax: 2710-230236 Η Εταιρεία προγράµµατα που Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» σας ενηµερώνει για τα Μέτρο 123: «Προστιθέµενη αξία των γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα