ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛOΓlΣTIKHΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι1ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛOΓlΣTIKHΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι1ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:"

Transcript

1 ΤΕ ΚΕΝΤΡΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΗΣΗΣ ΚΑ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛOΓlΣTIKHΣ ΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΚΟΝΟΜΚΗΣ 1ΤΥΧΑΚΗ ΕΡΓΑΣΑ ΘΕΜΑ: Η ΝΕΑΝΚΗ ΕΠ/ΧΕΡΗΜΑ ΤΚΟΤΗΤΑ Η ΠΕΡΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΩΤΔΗ Υπό του φοιτητή: ΓΚΟΥΒΕΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΥC ΑΜ:9277) Επιβλέπων καθηγητής: ΔΡ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Οικονομολόγος

2 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ Π Ε' Λ ΗΨ 5 AI3STRACT 6 ΕΣΑΓΩΓΗ 7 " ΚΕΦΑΛΑΟ: Η ΕΠΧΕ'ΗΜΑ ΤΚΟΤΗΤ Α ΟΡΣΜΟΣ ΕΓΧΕΡΗΜΑ ΤΚΟΤΗΤΑΣ folδηεγχεl'ημα ΤΚΟΤΗΤ ΑΣ 1Ο.3. ΤΑ ΧΑΡ ΑΚΤΗΡΣΤΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΠΣ ΓΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΧΕΡΗΜΑ ΤΚΟΤΗΤΑ 14 2() ΚΕΦΑΛΑΟ: ΝΕΑΝΚΗ ΕΠΧΕ'ΗΜΑ ΤΚΟΤΗΤΑ I.ΠΟ ΟΥΣ ΑΦΟ ΡΑ ΠΑ' ArO)jTEI ΝΕΑΝΚΗΣ ΕΓΧΕ'ΗΜΑ ΤΚΟΤΗΤ ΑΣ ΕΜΠΟΔΑ ΕΝΑ!'ΞΗΣ ΝΕΑΣ ΕΓΧΕ'IIΣΗΣ ΛΟΓΟ! ΑΠΟΤΥΧΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΧΕ'ΗΣΕΩΝ ΠΑ!' ΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΒΩΣΗΣ ΚΑ ΕΥΜΕ'ΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΧΕΡΗΣΕΩΝ 18 3" ΚΕΦΑΛΑΟ: ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑ Δ'ΑΣΕΣ ΝF:ΑΝΚΗΣ F:Π ΧΕΡ ΗΜΑΤ ΚΟΤ ΗΤ ΑΣ ΕΣΑΏΓ ΚΑ ΑΜΕΣΗ Χ'ΗΜΑ ΤΟΔΟΤΗΣΗ (DΗΞCΤ FINA)jCING) ΕΜΜ ΕΣΗ Χ'ΗΜΑ ΤΟΔΟΤΗΣ (DIRECT FINANCING) ΜΟ!'Φ ΕΣ ΧΡΜΑΊΌΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΣ ΓΑ ΤLΝΕΑΝΚ- ΕΠΧΕ' ΜΑ Τ ΚΟΤΗΤΑ ΚΑ!ΤΗ ΔΗΜΟΥΡΓιΑ ΝΕΩΝ ΕΠΧΕΡΗΣΕΩΝ Δ' ΑΣΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛ Η!'ΩΘΕ ΕΠΕΝΔ ΥΤΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011. ΕΔΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΓΧΕΡΗΜΑ ΤΚ ΟΠ!Τ ΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ «ΕΠΧΕΡΗΜΑ ΤΚΟΤΗΤ Α ΝΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΤΟΜΑ» 28 2

3 3.7. ΧΡΗΜΑ ΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΠΧΕΡΗΣιΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΕΑΣ ΚΕΦΑΛΑΟ: Η ΕΠΧΕ'ΗΜΑΤΚΟΤΤΑ ΣΤΗ ΔΑ'ΚΕΑ ΤΣ Κ'ΣIΣ ΔΕΚΤΕΣ ΕΠΧΕΡΗΜΑΤΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΠΑ ΤΟΥΣ ΔΕΚΤΕΣ ΕΠΧΕΡΗΜΑ ΤΚΟΥ ΚΛΜΑ ΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΟΒΕ ΠΑ ΤΗΝ ΕΠΧΕΡΗΜΑΤΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΠΕΣΔΑΔΚΑΣΕΣ ΚΡΣΗ ΚΑ! ΔΥΣΚΟΛεΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΧΕΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΔ'ΑΣΗ τι Σ ΚΡΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΣΗ ΕΠΧΕΡΗΜΑ ΤΚΩΝ ΕΥΚΑ'Ω" ΚΕΦΑΛΑΟ: ΠΑΡΑΔΕΓΜΑ ΝΕΟΥ ΕΠΧΕ'ΗΜΑ ΤΑ 45 ΣΥΜΓΕΡ ΑΣΜΑ ΤΑ 47 33ΛΟΓ' ΑΦ!Α 49 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΠΝΑΚΩΝ ΠΝΑΚΑΣ : Απόψεις των επιχειρηματιών αρχικιον σταδίων σχετικιί με Τ1 δυσκολία ίδρυσης μιας επιχείρησης το 2011 (συγκριτικά με το 2010) και το 2010 (συγκριτικά με το 2009) (% θετικών απαηήσεων) 39 ΓΝΑΚΑΣ 2: Ποσοστό νέων.και επίδοξων επιχειρηματικών εγχειρημάτων που χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες διαδικασίες, Ελλάδα ( ).40 ΠΝΑΚΑΣ 3:Ποσοστιαία κατανομή της επιχειρηματικής δραστηριότητας αρχικών σταδίων κατά τομέα, Ελλάδα

4 ΠΝΑΚΑΣ 4: Απόψεις των Ελλήνων επιχειρηματιών σχετικά με τη δυσκολία ανάπτυξης μιας επιχείρησης το 2010 (συγκριτικά με το 2009) και το 2009 (συγκριτικά με το 2008) (% θετικών απαντήσεων) 41 ΠΝΑΚΑΣ 5: Η επίδραση της κρίσης στην ανα)νώριση επιχειρηματικών ευκαιριό>ν το 2011 (συγκριτικά με το 2010) και το 2010 (συγκριτικά με το 2009), Ελλάδα (% θετικών απαντήσεων) 43 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΓΡ ΑΜΜΑΤΩΝ Διάγραμμα 1: Πρόβλεψη οικονομικής κατάστασης εmχείρησης τους επόμενους 6 μήνες 34 Διάγραμμα 2: Πρόβλεψη κύκλου εργασιών επιχείρησης τους επόμενους 6 μήνες 35 Διάγραμμα 3: Πρόβλεψη ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες της επιχείρησης τους επόμενους 6 μιiνες 35 Διάγραμμα 4: Πρόβλεψη ρευστότητας επιχείρησης τους επόμενου; 6 μι]νες 36 Διάγραμμα 5: Πρόβλεψη παραγγελιών επιχείρησης τους επόμενους 6 μιiνε;..37 Διάγραμμα 6: Πρόβλεψη απασχόλησης επιχείρησης τους επόμενους 6 μήνες..37 Διάγραμμα 7: Πρόβλεψη επένδυσης της επιχείρησης τους επόμενους 6 μήνες 38 Διάγραμμα 8: Δυσκολίες στα στάδια λειτουργίας.44 4

5 ΠΕΡΛΗΨΗ Η έννοια τι]ς νεαν1c11ς επιχειρηματικότητας είναι η προσπάθεια μετατροπής της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα " από αυτή τη διαδικασία να προκ"ίlψειοικονομικό κέρδος. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες αλλά κυρίως από τη γνωστική και επαγγελματική αφετ/ρία κάθε ενδιαφερόμενου. Επίσης αποτελεί κρίσιμο συντελεστιι παραγωγής και συνδέεται στενά με χαρακτηrιστικά όπως η καινοτομία και η ευελιξία. Η νεανική επιχειρηματικότι]τα απευθύνεται σε εmχειριισεις νέων 20 μέχρι 39 ετών και προβλέπει ενίσχυση σχεδόν όλων ιων δαπανών για 5 χρόνια από τι]ν έναρξη λειτουργίας τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι παρά τα εμπόδια και τους ανασταλτικοί'ς παράγοντες που συναντούν οι νέοι στι] δημιουργία δωις τους επιχείρησης υπάρχουν άνθρωποι που πέτυχαν και ξεχώρισαν για τις ιδέες τους, με κυριότερο παράδειγμα τη δημιουrγία αγροκτιιματος από τον Χρήστο Παναγιωτίδη, ο οποίος διακρίθηκε διεθνώς για την προσπάθεια του. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η αναφορά και η ανάλυση των χαρακτηριστικ(ον της νεανωις επιχειρηματικότητας, των παραγό\' ων που τ/ν επηρεάζουν, των εμποδίων έναρξης αλλά και των λόγων επιβίωσης και ευημερίας των νέων επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα αναφέρονται οι πρoίiπoθέσεις, οι μορφές χρηματοδόιησης αλλά και οι επιχειρησιακές δράσεις που ι:χουν πραγματοποιηθεί καθώς και η έρευνα για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα με αναφερόμενο παράδειγμα νέου επιχειρηματία. Λέξεις κλειδι{ι: Νεανωι επιχειρηματικότητα, επιχείρηση, νέος επιχειρηματίας, αγρόκτ/μα ΧΡ1στου Παναγιωτίδη. 5

6 ABSTRACT The concepl of youl11cnlreprcneurship is 111eaItempl 10 convert 111einilialive ίηο ettecl and tl1is process can occur financial again. 11depends οη many factors, but n1ainly ΓτOlηtl1e cognitive and ΡrοΓessίοna! starting ροίηι ογ any interested pariy. 1ιis also a critical facior ογ produclion and is closely associated \νίιl1 characleristics such as innovation and f1exibilily. γ oulh entrepreneursl1ip is aiined at ne\v businesses years and envisages alinosl all expcnditure for tίve years from Iheir inception. ι is nole\\"ortl1yihal despile ti1eobstacles and impediments Cacedby ΥΌuηgpeople 10 crcale their 0\\'11business Ihere are people \vho acl1ieved and stood ΓΟΓtheir ideas, Jnosl notably as 111 creation ογ fam1 Chrislos Panagiotidis, \vho dislinguishcd I1imself inlernalionally for l1isettorls. The purpose oftl1is 111esisis ιο report and analyze the charactcristics ofyouth entrepreneursl1ip, tl1e factors t11alattect tl1e barriers ογ enlry and tl1creasons ογ surνίval and prosperily oflhe ne\v business. Additionally ίη conditions, fonns ογfίηaηcίηg and operational aclion carried out and researcl1 οη entrepreneurship tl1e ne\v business Chrislos Panagiolidis. ίη Greece with tl1e reported exan1ple ογ Keywords: YOutl1entrepreneurship, Panagiotidis business, young enlrepreneur, (ann ογ Christos 6

7 ΕΣΑΓΩΓΉ Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι η νεανική εmχειρηματικότητα. Σκοπός τιις είναι να διερευνηθεί η νεανική επιχειρηματικότητα και πω; αυτή Εκφράζεται στην ελληνική πραγματικότητα. Η επιχειρηματικότητα θεωρείται μια δραστηριότ/τα ικανή αλλά και αναγκαία να οδηγήσει στην ανάπτυξη, καθώς έτσι δημιουργούνται επιχειρήσεις, θέσεις εργασίας, πλούτος και συνεπώς ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό υπάρχουν δράσει; και προγράμματα που στηρίζουν τ/ν επιχειρηματικότ/τα, κυρίως τιι νεανική επιχειρηματικότητα, είτε αυτή εκφράζεται με την έναρξη μιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών, είτε μιας εμπορικής επιχείρησης, είτε αν κάποιος αποφασίσει να γίνει νέος αγρότης και να ασχοληθεί με νέες καλλιέργειες. Τα προγράμματα, που έχουν τη μορφή )'ρηματοδοτήσεων. αλλά και συμβουλευτικής, έχουν σκοπό να βοηθ11σουν το νέο επιχειρηματία στο στήσιμο και εξοπλισμό τ/ς επιχείρηmις, και να τον διαφυλάξουν από επιχειρηματικούς κινδύνους. αλλά Η οικονομική κρίση ;του μαστίζει τ/ χώρα μας είναι ένα γεγονός που δρα ανασταλτικά σε πολλούς τομείς. Αξιοσημείωτο όμως είναι το γεγονός, όπως θα δούμε και στην πορεία της εργασίας, ότι παρά τ/ν οικονομική κρίmι και το αρνητικό και απαισιόδοξο κλίμα που επικρατεί στη χώρα μας, οι νέοι προχωρούν στη δημιουργία δικής τους επιχείρησης και μάλιστα πιο εύκολα συγκριτικά με έναν μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωπο. Και παρόλο το δεινό οικονομικό κλίμα. δεν είναι λίγα τα παραδείγματα νέων επιχειρηματιών όχι μόνο πέτυχαν αλλά και ξεχώρισαν για τις ιδέες τους και τ/ν προσφορά τους. που 7

8 10 ΚΕΦΑΛΑΟ: Η ΕΠΧΕΡΗΜΑΤΚΟΤΗΤΑ 1.1. ΟΡΣΜΟΣ ΕΠΧΕIΡΗΜΑΤιΚΟΤΗΤΑΣ Η επιχειρημαηκότητα αποτελεί μια έννοια πολυσήμαντη, πολυδιάστατη, πολυσυζητημένη, αμφιλεγόμενη πολλές φορές και άλλοτε μυθοποιημένη. Απαντάται από την αρχαιότητα σε όλες τις κοινωνίες και σε πλήθος μορφών, ωστόσο δεν έχει διατυπωθεί ένας οικουμενικά αποδεκτός ορισμός της!. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι «επιχειρηματικότητα είναι η προσπάθεια μετατροπής τιις πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και από αυτή τη διαδικασία να προκύψει και οικονομικό κέρδος. Περιλαμβάνει σαν βήματα: 1. την καινοτομία, 2. την ηγεσία, 3. τη διαχείριση και 4. την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας. Στην Ελλάδα θεωρείται από επιχειρηματικούς και οικονομικούς κύκλους αναγκαίο να γίνει μια προσπάθεια ένταξή της στην εκπαίδευση, με το σκεπτικό πως βοηθάει στην ανάπτυξη της παιδείας, της οικονομίας και της κοινωνίας2». Επίσης, «επιχειρηματικότητα είναι μια δυναμική διαδικασ'cα κατά την οποία τα άτομα σταθερά εντοπ!ζουν οικονομικές ευκαιρίες και τις εκμεταλλεύονται μέσα από την ανάπτυξη, ι Γραφείο ΕνΟάρρυνσης και Υποστήριξης της νεανiκής επιχειρηματικότητας, (2008) «Εγχειρίδιο επιχειρηματικότητας για υποψήφιους και νέους επιχεφηματίερ>, Αθήνα, εκδόσεις Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 2 8

9 παραγωγή και πώληση αγαοιον και υπηρεσιών. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την ύπαρξη ΠΟlOτικιονιδιοτήτων στα άτομα, όπως: 1. εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, 2. δυνατότητα και διάθεση ανάληψης ",νδύνου και 3. ένα αίσθημα προσωπκ1;ςδέσμευσης\,. Αυτοί είναι μόνο δίιο από τους πολλούς ορισμούς που υπιίρχουν για την επιχειρηματικότητα, η οποία συνιστά ένα σύμπλεγμα νομικών, δοκ11τικών,οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών, ψυχολογικών και άλλων όρων και διαδικασιών, με αποτέλεσμα να προσελκύει το ενδιαφέρον επιστιιμόνων και επαγγελματιών από διάφορους ακαδημαϊκούς και επιχειρηματικούς κλιίδους, αντίστοιχα4. Η προσέγγιση λοιπόν της έννοιας της επιχειρηματικότητας εξαρτάται τόσο από τη γνωστικίi και την επαγγελματικ1; αφετηρία κιίοε ενδιαφερομένου, όσο και από το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο η επιχειρηματικότητα αναπτύσσεται ή προσδοκιιται να αναπτυχοεί. Ει!ν προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την έ\,νοια της επιχειρηματικότιιτας Οα δούμε ότι η λέξη «επιχειρηματικότητα» προέρχεται από το ρι;μα «επιχειρώ», το οποίο στην ελληνιια; γλώσσα σημαίνει «δοκιμάζω», «αρχίζω κάποιο έργο», «καταπιιίνομαι με κάποια δραστηριότητα», «ενερ~ώ με συγκεκριμένο τρόπο και στόχο», «προσπαθώ να επιτύχω κάτι>,5. «ο διεονιος επικρατών όρος (entrcpreneurship) Οα μrτoρoύσε να μεταφραστεί κυριολεκτικά ως «παρεμβολή» ή ως «διοί"'lση στρατευμάτων στη μάχη». Συνεπιος, η ίδια η Μοια υποδηλώνει ή εμπεριέχει συμπεριφορές και δεξιότητες, οι οποίες αφοροίν: στην πρωτοβουλία και την απόπειρα για την έναρξη μιας δραστηριότιμας, στην οργάνωση και τη μεθόδευση των σχετικιον ενεργειών, στιιν ύπαρξη κάποιου στόχου και 3 TI,e European Observatory ΓΟΓSMEs (2000) 4 Γραφείο ΕνΟάρρυνσης και Υποστήριξης της νεανικής επιχειρημαnκότητας, (2008) «Εγχειρίδιο επιχειρηματtkότητας για υποψήφιους και νέους επιχειρηματίερ\ Αθήνα, εκδόσεις Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνιον., Τεγόπουλος - Φυτράκης, «Μείζον Ε)ληνικό Λεξικό». 9

10 στην κινητοποίηση προς την επίτευξή του, δηλαδή για ουσιαστική και δυναμική παρέμβαση στην κοινωνικιι πραγματικότητα 6». «Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι έχουν γίνει πο)).ές προσπάθειες να δοθεί ένας συγκεκριμένος ορισμός για την επιχειρηματικότι]τα, που ει..,είνονται από το δημιουργείν έως το επιβιώνειν, από την ανάληψη ρίσκου έως την άσκηση ηγεσίας για τη πραγμάτωση του στόχου και από την επιθυμία αυταπασχόλησης έως την πραγμάτωσή της. Λν θέλαμε να καταλήξουμε σε έναν και μόνο ορισμό, θα λζ{αμε πως επιχειρηματικότητα είναι νοοτροπία, κυρίως ατόμων που αν1κουν σε μια ετερογενή ομάδα και που έχουν το τα).έvτo να αναγνωρίζουν ευκαιρίες εκεί που οι (ιλλοι δεν τις β).έπουν και να οργανώνονται για να επιτύχουν το τελικά επιδιωκόμενο όφελος'» Ε ΔΗ ΕΠΧΕΡΗΜΑΤΚΟΤΗΤΑΣ! επιχειρηματικότητα δεν είναι αρμοδιότητα του κλασσικά λεγόμενου επιχειρηματία. Μπορεί να ασκηθεί και από κάποιον εργαζόμενο ή στέλεχος που προτείνει καινοτομίες και ιδέες για τη βελτίωση προϊόντος ή υπηρεσίας. Η επιχειρηματικότι]τα αποκαλείται με διάφορους τρόπους ανάλογα κάθε φορά με το θέμα και το στόχο που επιδιώκει να πετύχε{ Τα είδη επιχειρηματικότητας είναι: 1. «η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: στόχος της είναι να εξυπηρετ/σει και να καλύψει κοινωνικές και ανθρωπlστικές ανάγκες (π.χ. W\VF, UNESCO, UNICEF). 2. Η ΣυνεργαΤ1Κ11 Επιχειρηματικότι]τα: στόχος της είναι τα οφέλη των συνεταιρισμένων ατόμων και εφαρμόζεται!\.-υρίωςσε ειδικούς οικονομικούς "Γραφείο ΕνΟάρρυνσης και Υποστήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας, (2008) «Εγχειρίδιο επιχειρηματικότητας για υποψίφιουςκαι νέους επιχειρηματίες», ΑΟήνα, εκδόσεις ΕΟνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου ΑΟηνών. 7 Μιχιώτης, Σ.Και Οικονόμου, Κ., (2006), «Η έννοια και η σημασία της επιχειρηματικότητας σιiμερα», Αθήνα, εκδόσεις, ΟΕΔΒ 8 Σασσάλου Ε. (20 ), «Στρατηγική επιχειρηματικότητα και Οργανωσιακή αλλαγή στο Δημόσιο Τομέω>, Πάτρα. 10

11 τομείς και κλίιδους παραγωγι]ς (π.χ. Πίνδος,)9». «Επίσης, η επιχειρηματικότητα διακρίνεται με βάmι το ρόλο του επιχειρηματία σε:. Αμιγι]: αναφέρεται στην επιχειρηματικότητα που εξασκείται χωρίς ο επιχειρηματίας να διαθέτει ά/).α παραγωγικά μέσα (κεφάλαιο, μηχανηιατα) παρά μόνο την προσωπική του συμβολή. Περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες του επιχειρηματία οι οποίες χαρακτηρίζονται ως δρ{ισεις υψηλής αποτελεσματικότητας, που εάν διεξάγονταν από άλλους φορείς (π.χ. δημόσloυς) ] μισθωτούς υπαλλήλους δεν θα επέφεραν τα ίδια κερδοφόρα αποτελέσματα. Ί' αυτό και η προσωπικότητα του εmχειρηματία διαδραματίζει τον κεντρικό ρόλο, η οποία εκφράζεται με την σύλληψη γη1 αξιοποίηση μιας νέας παραγωγικής ιδέας. 2. Μικτή: ασκείται όταν ο επιχειρηματίας δραστιιρωποιείται αναλαμβάνοντας ρόλους που εύκολα θα μποροι)σαν να υλοποιηθούν Κ((1 από ά"»).α (ιτομα 1\ φορείς, όπως ανώτερα διευθυντικά στελέχη. χωρίς να μειωθεί η αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Αυτού του ε:δους η επιχειρηματικότητα διακρίνεται σε επιμέρους δυο κατηγορίες: ι. την επιχειρηματικότητα εργαζομένων και 11. επιχειρηματικότητα κεφαλαιούχων Στην πραγματική, ωστόσο, οικονομική ζωή ο ρόλος του επιχειρηματία εκπληρώνεται με μία από τις μορφές της μικτής επιχειρηματικότιιτας. Αυτό συμβαίνει διιiτι τις περισσότερες φορές ο επιχειρηματίας είναι υποχρεωμένος να αναλάβει δραστηριότητες που θα μπορούσαν να αναληφθούν από άλλα άτομα, χωρίς να μειωθεί το αποτέλεσμα της ]0 επιχειρηματικοτητας». «Μια άλλη διάκριση αναφέρεται στη προσέγγιση της επιχειρηματικότιιτας με βάση το εάν αυτι] ασκείται εντός ή εκτός υφιστάμενων επιχειρl]σεων. Σύμφωνα με αυτή τη διάκριση έχουμε:. την ενδοεπιχειρηματικότητα (intraprcneurship), η οποία αναπτύσσεται απιi τα υφιστάμενα στελέχη της επιχείρησης και 9 Μιχιώτης, Σ.κω Οικονόμου, Κ., (2006). "Η έννοια και η σημασία της επlχειρηματkότη~ας σήμερα», ΛΟήνα, εκδόσεις,οεδ3 10 ΚαραΥιάννης Δ. Κορρές Μ, και Ζαρίφης Λ.. (2002), "Επιχειρηματικότητα κα: Λν(,πτι,ξη», ΛΟήνα, εκδόσεις ΟΕΔ3. 1 1

12 2. η επιχειρηματικότητα που αποσκοπεί στη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης (start-up). Σε αυτή την περίπτωση, άλλοτε πρόκειται για:. επιχειρηματικότητα ευκαιρίας (διαπίστωση και αξιοποίηση κάποιας ευκαιρίας) και 11. επιχειρηματικότητα ανάγ],.,!ς (υποχρεωτιιαi.. β,)11 επιχειρηματικοτητας ως μεσω ιοπορισμου». επιλογή «Στη διεονή βιβλιογραφία η επιχειρηματικότητα διαχωρίζεται σε:. παραδοσιακή. 2. κοινωνκ1iκαι 3. Συνεργατική. Ο παραδοσιακός επιχειρηματίας αναλαμβάνει τους κινδύνους που επιφυλάσσει μια νέα επιχειρηματκ1i δραστηριότητα για προσωπικό όφελος. Ο κοινωνικός επιχειρηματίας, αντίοετα, είναι ο εmχειρηματίας με κοινωνικ11 αποστολή. Αυτό που τις διαχωρίζει είναι ότι οι κοινωνικές επιχερ1σεις στοχεύουν στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων σε αντιδιαστολιi με τις παραδοσιακές μορφές επιχειρηματικότιιτας που στόχο έχουν τιιν επίτευξη οικονομικοι> αποτελέσματος, το οποίο είναι το μέσο το οποίο χρησιμοποιούν για την επιτυχία του σκοπού τους. Η συνεργατική επιχειρηματικότιιτα αναφέρεται κυρίως στιιν ικανοποίηση και διασφάλιση των απαιτiισεων συνεταιρισμύων ομάδων ή επιχειριiσεων, όπου συνεργατκ1 εταιρεία είναι μια αυτόνομη ένωση προσώπων τα οποία συνδέονται εοελοντικά με σκοπό να εξυπηρετήσουν τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές α\,{ιγκες και επιδηοξεις τους μέσω μια συμμετοχκ1iςκαι δημοκρατικά ελεγχόμενης εmχείρησης. Μια επιπλέον διάκριση της επιχειρηματικότητας είναι σε: 1. Τεχνολογική: αναφέρεται στιιν εισαγωγή νέας τεχνολογίας στην αγορά με τιι μορφή \'έων προϊόντων ή διαδικασιών παραγωγής παλαιών προϊόντων, όπως είναι η δορυφορική τηλεόραση. 2. Γεωγραφική: αφορά τη μετακίνηmι τεχνολογικών επιτευγμ{ιτων από το ένα γεωγραοικό μέρος στο άλλο. Παράδειγμα οι εταιρείες κατασκευής laptojj υπολογιστών από την Ταϊβ(lν στην Κίνα. ιι Πετράκης Π., (2004), «Η Επιχεφηματι"ότητα>'. Λθήνα. εκδόσεις Πετρά"ης. 12

13 3. Κοινωνιολογική: ο επιχειρηματίας βρίσκει νέους τρόπους προιοθησης παλαιών προϊόντων. Ακόμα μία μορφή επιχειρηματικότητας αναφέρεται ως ακαδημαϊκή και αφορά σε πανεπιστήμια ή άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τα οποία δραστηρlo:ι:οιούνται επιχειρησιακιί με την εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας την οποία εκπονούν με τη μορφή καινοτόμων προϊόντων crnlv αγορά. Μια νέα αναδυόμενη μορφή επιχειρηματικότητας είναι η πράmνη εmχειρηματική δραστιιριότητα. Είναι εκείνη η μορφiι οικονομικής δραστηριότητας η οποία θί:τεl TllV προστασία του περιβάλλοντος και της φίισης γενικώς στο επίκεντρο της στρατηγικής της. Επιπλέον, η γυναικεία επιχειρηματικότητα, είναι ένα είδος επιχειρηματικότητας, που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Παρατηρείτιιι μια ευρεία συναίνεση ως προς TllV προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας ως παράγοντα ισότητας των ευκαιριών στην αγορά εργασίας και αύξησης της ανταγων~στkότητας τιις οικονομίας2». την εργασία. Τέλος, είναι και η νεανική επιχειρηματικότητα με την οποiα θα ασχοληθούμε σε αυτή 1.3. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΣΤ1ΚΑ ΤΗΣ «Τα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας είναι τα εξής: ) Στις σύγχρονες οικονομίες η επιχειρηματικότητα αποτελεί κρίσιμο συντελεστή παραγωγής, καθώς αναφέρεται στο βέλτιστο τρόπο συνδυασμού των υπόλοιπων συντελεστών παραγωγής. Δηλαδή η ειtlχειρηματkότητα είναι η τεχνογνωσία παραγωγής. Όσο μεγαλύτερη τεχνογνωσία διαθέτει μία επιχείρηση τόσο περισσότερο αποδοτική καθίσταται η επιχειρηματική δραστηριότητα. 2) Η επιχειρηματικότητα είναι στενά συνδεδεμένη με την καινοτομία. Η τεχνογνωσία είναι η άfλη όψη της καινοτομίας. Όσο πιο καινοτόμος είναι μία 12Καραχω.ιου Φ., (2012), «Γυναικεία επιχειρηματικότητα και ε)j.ηνική πραγμαrιkότητα»), Πεφαιάς, εκδόσεις Καραχάλιου. 13

14 επιχείρηση τόσο περισσότερη τεχνογνωσία κατέχει και τελικά αυτό της παρέχει ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 3) Συνδέεται άρρηκτα με την ευελιξία μιας εmχείρησης. Η ευελιξία με τη σειρά της αναφέρεται στην ικανότητα της επιχείρησης αφ' ενός να συμβαδίζει με τις οικονομικές εξελίξεις (νέες τεχνολογίες, σύπ,ρονες αρχές διοίκησης, ένταση του αvταγωνισμού) και αφετέρου να διαμορφώνει μία ιδιαίτερη 3 επιχειρηματικη φυσιογνωμια» ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖονΝ ΤΗΝ ΕΠΧΕΡΗΜΑ ΤιΚΟΤΗΤΑ «[ εmχειρηματ,κότητα αποτελεί ένα ευρύ πεδίο μελέτης και έρευνας, δεδομένου ότι δεν αντιστοιχεί σε μια και μόνη συγκεκριμένη ακαδημαϊκή επιστήμη, αλλά σχετίζεται με πολλούς εmστημονκοi)ς κλάδους, όπως η οικονομία, η κοινωνιολογία και η ψυχολογία. Συνεπιος η επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα πολύπλευρο κλάδο ο οποίος χαρακτηρίζεται και επηρεάζεται από πολί'πλοκα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, δημογραφικά και οικονομικά φαινόμενα. που,οί ερευνητές έχουν ΠΡOσπαOήσεt να εντοπίσουν και να μελετ11σουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα και οδηγούν στην επιχειρηματική επιτυχίο. Οι παράγοντες αυτοί είναι: 1) Οικονομικοί 2) Ψυχολογικοί 3) Κοινωνιολογικοί 4) Περιβαυ.οντικοί 5) Δημογραφικοί και 6) Παράγονrες κουλτούρας 11 πολιτισμικοί I4». 13 Ζαμπετάκης Λ., (2007), «Μεθοδολογία για την ανάπτυξη της επιχειρημα:ικότητας στο δημόσιο τομέαοl, ΑΟήνα. εκδόσεις Σταμούλης. 14 Σασσάλου Ε., (2011), «Στρατηγική επιχειρηματικότητα και Οργανωσια"ή α)λαγή στο Δημόσιο Τομέα.->, Πάτρα. 14

15 20 ΚΕΦΑΛΑΟ: ΝΕΑΝΚΉ ΕΠΧΕΡΗΜΑΤΚΟΤΗΤΑ 2.1.ΠΟΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Αφορά: επιχειρl]σεις νέων 20 μέχρι 39 ετιίjν [γε,νήοηκαν από το 1970 μέχρι και το 991 (έως 39 ετών)].. Προβλέπει: ενίσχυση για το σύνολο σχεδόν των δαπανών (και των λειτουργικών) για 5 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας. Η συνολική ενίσχυση μπορεί να φτάσcι μέχρι ευρώ. Συγκεκριμένα το ποσοστό ενίσχυσης για κάοε δικαιούχο διαφοροποιείται ανάλογα με τον κλιιδο με τον οποίο ΟαασχοληΟε 2.2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΝΕΑΝΚΗΣ ΕΠΧΕΡΗΜΑΤΚΟΤΗΤΑΣ Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, το αβέβαιο μέlj.ον και οι έντονες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην αναζήτηση και εύρεση εργασίας στη crllflεpt\1i εποχιi,οδηγούν αρκετούς νέους στην α;τόφαση να δημιόυργliσουν τη δικ11τους επιχείρηση. Για την ίδρυση και την επιτυχιi λειτουργία μίας επιχείρησης δεν απαιτι:ίται μόνο η είφεση του κατάλληλο\) οικονομικού κι:φαλαίου, αλλίι υπάρχουν και ορισμένοι άλλοι παράγοντες που επίσης είναι σημαντικο Αυτοί ι:ίναι οι εξής: 15

16 Τα τυπικά προσόντα του νέου ώστε το αντικείμε\ό με το οποίο πρόκειται να ασχοληθεί να είναι συναφές με το αντικείμενο σπουδών του, με την κατάρτισή του ή ακόμα και με την εργασιακ11εμπειρία που κατέχει. Το κίνητρο της δημιουργίας. Ο νέος επιχειρηματίας θα πρέπει να διαθέτει OυσιαστιΚΊj και πραγματικίj θέληση για το αντικείμενο της επιχείρησης που θέλει να ανοίξει και να ασχοληθεί. Ακόμη και στις δυσκολίες που θα προκύψουν θα πρέπει να έχει εμmστοσύνη στις ικανότητές του καθώς και εmμονή για να τις αντιμετωπίσει. Δεξιότψες και προσωπικά χαρακτηριστικά. Ο νέος επιχειρηματίας θα πρέπει να διαθέτει το στοιχείο της αυτοβελτίωσης ώστε μέσα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει να αυτοβελτιώνεται, να μαθαίνει διαρκώς και να βελτιώνει την εmχείρησή του. Το κέρδος. Προτερήματα αυτοαπασχόλησης (αυτονομίας). Εργατικότητα. Προσφορά στην οικογένεια και το κοινωνικό σί)νολο. Δημιουργικότητα. Δημιουργία θέσεων εργασίας. Αναγνώριση επιχειρηματικών ευκαιριών. Τεχνολογία. Τεχνογνωσία. Πλεονεκτήματα κόστους Δίκτυα συνεργασίας. 16

17 2.3. ΕΜΠΟΔΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΧΕ)ΗΣΗΣ IΊo)J,oi νέοι άνθρωποι που επιουμούν να δημιουργήσουν τη δω\ τους επιχείρηση συναντούν αρκετά εμπόδια σε αυτή την τ.ροσπάθεια και πολ/ούς ανασταλτικούς παράγοντες που τους απωθούν από το να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε έναν επιχειρηματικό κλάδο. Τα εμπόδια είναι τα εξι\ς: 1) Απαιτήσεις σε κεφάλαια. 2) Ίολ/οί νέοι θεωρούν ότι για να είναι επιruχημένοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε ένα καινοτόμο επιχειρηματικό σχέδιο. Αυτό όμως δεν είναι απόλυτο δεδομένου ότι σε επιχερ1σεις στις ΗΠΑ, από έρευνα που διεξάχθηκε, αν{ψεσα στις 500 πιο αναπτυγμένες επιχειρήσεις βρίσκονται επιχειρηματίες οι οποίοι δεν ασκούν κάποια καινοτόμα ιδέα αλλά μια δραστηριότητα την οποία ασκούν και πολλοί άλλοι. Η διαφορ(l τους όμως είναι στο γεγονός ότι ακολουθούσαν καλύτερες και ταχύτερες διαδικασίες. 3) Νομικά εμπόδια: διοικητικές δυσκολίες και γραφειοκρατία κατ{! την έναρξη της επιxειρηματκllς δραστηριότητας ή ακόμα και κατά τη λειτουργία της επιχείρησης. 4) Δυσκολίες που προέρχονται από το ύψος της φορολογίας και τις κοινωνικέςασφαλιστικές επιβαρύνσεις. 5) Η έλ/ειψη ενός καλού επιχειρηματικού σχεδίου αποτελεί ανασταλτικι\ παράγοντα για την έναρξη μιας επιχειρηματκllς δράσης. 6).Εντονος ανταγωνισμός. 7).Εn.ειψη υποστήριξης. 8).Ελλειψη υποδομών. 9) Οι νέοι επιχειρηματίες δεν εmθυμούν να ρισκάρουν σε μεγάλο βαθμό. 1Ο) Οι γνώσεις και οι ικανότητες των νέων εmχειρηματιών καθόjς και η εμπειρία τους πάνω σε ένα επιχειρηματικό αντικείμενο. 11) Στρατηγικά εμπόδια από τις μεγάλες εταιρίες. 12) Πολιτισμικά εμπόδια. 17

18 2.4. ΛΟΓΟ ΑΠΟΤΥΧΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΧΕΡΗΣΕΩΝ Σε πολλές περιπτιοσεις, δυστυχώς, η δημιουργία μιας νέας επιχείρησης δεν έχει πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα. ΠoJλές νέες επιχειρήσεις αποτυγκάνουν στα πρώτα Ύρόνια λειτουργίας τους. Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι που συμβαίνει αυτό είναι: Διαχειριστιια; ανικανότητα.eij~ιψη εμπειρίας Αδυναμία εύρεσης κεφαλαίων Αδυναμία πωλήσεων Κακός προγραμματισμός Ακατάλληλη τοποθεσία Ανικανότητα οργάνωσης και συνεργασιας με το προσωπικό Ανυπομονησία Π)~oνεξIα Ί:)).ειψη ελiγχου (προμηθευτών, λογιστικών, επίτευξη στόχων).ελλειψη στόχων Αδυναμία μετάδοσης των στόχων.εντονος ανταγωνισμός ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΒΩΣΗΣ ΚΑ ΕΥΗΜΕΡΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΧΕΡΗΣΕΩΝ «ΓII1 την ίδρυση ΚI1I την επιτυχή ).ειτουργία μιας επιχείρησης, δεν απαιτείται μόνο η εξεύρεση του αναγκαίου οικονομικού κεφαλαίου, α1j,ά υπάρχουν ορισμένοι πojλoί σημαντικοί παράγοντες που σχετίζονται με τους ανθρώπους. Αυτο! είναι: :.- Καλός προγραμματισμός. :.- Σαφείς στόχοι. 18

19 r Εργατικότητα. r Αυστηρός έληχος. r Emruxia στις πωλl;σεις. r Επίτευξη συνεργασηων. r Δεξιότητες και προσωπικά χαρακτηριστικά. );- Το κίνητρο της δημιουργiας. );- Τα τυπικά προσόντα του νέου. 19

20 - 30 ΚΕΦΑΛΑΟ: ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑ ΔΡΑΣΕΣ ΝΕΑΝΚΗΣ ΕΠΧΕΡΗΜΑΤΚΟΤΗΤΑΣ 3.1. ΕIΣΑΓΩΓιΚΑ «11πρι\σβαση στη χρηματοδι\τηση είναι ζωτικής σημασίας για την έναρξη li επ{;ηαση μιας επιχείρησης και η ΕΕ παρέχει χρηματοδι\τηση σε μικρές επιχειρήσεις με διάφορες μορφές ι\πως επιδοτήσεις, δάνεια και σε ορισμένες περιπτώσεις εγγυήσεις. Επιπλέον, η ΕΕ )'ρηματοδοτεί συγκεκριμένα έργα. Η κοινοτική )'ρηματοδι\τηση μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες: ) άμεση χρηματοδι\τηση μέσω επιδοτήσεων, 2) έμμεση χρηματοδι\τηση μέσω εovικών και τοπικών διαμεσολαβητών I5» ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (DIH.ECT FINA~CING) «Οι τελικοί δανειστές δανείζουν απευθείας τους ενδιαφερι\μενους χωρίς την διαμεσολάβηση κάποιου τρίτου. Με ιίλλα λι\για πριν την μεταξί, τους συναλλαγή, γίνεται " nessif unding-panncrs-publ ic/fίnanceiindex _ el.11im 20

21 απευθείας διαπραγμάτευση και έπειτα λαμβάνει χώρα άμεσος δανεισμός 1; άμεση )'jjηματοδότηση. Στην περίπτωση της άμεσης χρηματοδότησης η πλεονασματική οικονομική μονάδα παρέχει χρήμα απευθείας στην ελλειμματική οικονομική μονάδα, με αντάlj,αγμα πιστωτικές απαιη;σεις που αποφέρουν τόκους. Τα προβλι;ματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζονται με την άμεση χρηματοδότηmι είναι:.:. Ασυμμετρία της πληροφορίας των αντισυμβα)j,όμενων..:. Έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων. :. Υψηλό κόστος διαχείρισης των υφισταμένων πληροφοριά)ν..:. Αδυναμία διαφοροποίησης στο ύψος της συνα)λαγι;ς..:. Αδυναμία διαφοροποίησης στη διάρκεια της συνα)).αγι;ς. :. Έλλειψη φερεγγυότητας των αντισυμβαυ-ομένων. Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, οι περισσότερες συναλλαγές αυη;ς της μορφής αναφέρονται σε μεγάλα ποσά και συνήθως λαμβάνουν μέρος εξειδικευμένοι γνιοστες των προϊόντων συναυ-αγής. Να σημειωθεί ότι από τα βασικά πλεονεκτ/ματα των συναλλαίών αυτιον είναι η απουσία γραφειοκρατικών εμποδίων και η ταχύτ/τα των συναλλα-ιών. Παραδείγματα τέτοιων αγορών είναι η απευθείας ιδιωτ<1;αγορά χρηματοπιστωτικιον απαιτ1σεων (private placement), οι τράπεζες επενδύσεων ανάδοχοι (uηdef\~riters), οι έμποροι χρεογράφων (dealers) και οι χρηματιστές (brokers) ΕΜΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (DIRECT FINANCING) Όταν για τη μεrαφορά κεφαλαίων από τις πλεονασματικές προς τις ελλειμματικές οικονομικές. μονάδες παρεμβαίνουν )'jjηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές (financial inteπnediaries), τότε μιλάμε για έμμεση χρηματοδότηση του οικονομικοί) συστήματος. Στους οργανισμούς αυτούς περιλαμβάνονται οι εμπορικές τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι τράπεζες αποταμιεύσεων, οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (EΓlEY), οι εταιρείες )'jjηματοδοτικής μίσθωmις, οι εταιρείες πρακτόρευσης, κ.λπ. 21

22 Η ανάπτυξη,ων χρηματοmστωτικών διαμεσολαβητών οφείλεται,,-υρίω; στα πο)),<ί μειονεκτιiμαrα που παρουσιάζει η άμεση χρηματοδότηση με συνέπεια να αποτελούν το βασικό μοχλό λειτουργίας του )'ρηματοπιστωτικού συστιiματος?». 3.2 ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ «Οι τρόποι χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχεριiσεων είναι οι εξιiς: 1) Τραπεζικός Δανεισμός: είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος στον οποίο καταφεί'γουν οι εmχειριiσεις για να βρουν χρηματοδότηση. Οι τριίπεζες προσφέρουν δύο μεγάλες κατίυορίεςδανείων προς τις επιχειριiσεις: ι. Δάνεια "(ια κεφάλαια κίνησης: αποσκοποί)ν στη βελτίωση τιις ρευστότητας της επιχείρησης και είναι από τιι φύση τους μικρής διάρκειας. 11.!\1ακροπρόθεσμα δάνεια: είναι μακράς διάρ>cειας και περιλαμβάνουν τα δάνεια εγκατάστασης και τα δάνεια επαγγελματικοί) εξοπλισμού. 2) Κεφάλαια Εmχειρηματικ<Ων Συμμετοχών (Venturc Capital): είναι ένας τρόπος επένδυσης σε μικρές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν σχετικά πρόσφατα ή, μεγαλύτερες, που είναι σε ένα ώριμο στάδιο. Είναι το νομικό li φυσικό πρόσωπο, που κάνει τέτοιες επενδύσεις. Οι εταιρίες που επιζητούν vcnture capitals ενέχουν μεγάλο κίνδυνο και τα κεφάλαια αυτά είναι η μόνη τους δυνατότητα για χρηματοδότηση, αφού, λόγω του κινδύνου αυτού δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από «παραδοσιακές» πηγές, όπως τα δάνεια από τράπεζες. 3) Πρακτόρευση Απαιτήσεων (Factoring): είναι μία σύμβαση μεταξύ ενός πράκτορα εmχειρηματικών απαιτ/σεων, που είναι είτε τράπεζα, είτε ειδκ1i ανώνυμη εταιρεία (συνήθως θυγατρικίi τράπεζας), και μιας επιχείρησης που ασχολείται με την π<ωλησηαγαθιων ή την παροχή υπηρεσιών. Περιεχόμενο της ]6 Λ Γαϊτάνης Λ., <ch Δανειοδότηση των επιχειρήσεων σε περιόδους xrηματοπισrωτικ:ής κρίσης», Θεσσαλονίκη,

23 _~_J ι ι σύμβασης είναι ότι η εταιρεία Factoring αναλαμβάνει να παρέχει στl]v επιχείρηση του πελάτη της, για το διάστημα που συμφωνείται και έναντι αμοιβής, υπηρεσίες σχετικές με την προεξόφληση, τη λογιστική και νομική παρακολούθηση καθώς και την είσπραξη απαιτήσεων κατά των πελατών της. Οι σημαντικότερες από τις υπηρεσίες είναι οι παρακάτω: Αξιολόγηση της φερεγγυότητας των πελατών της επιχείρησης/πωλητή και κάλυψη του πιστωτικού της κινδύνου Διαχείριση, λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη των απαιτήσεών της χορήγησης χρηματοδότησηςl;. 4) διώτες Επενδυτές (Business Angels): συνήθως είναι ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι επενδύουν χρήματα και διαθέτουν χρόνο, εμπειρία και τεχνογνωσία start-ups που <ταρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης. Τα κcφάλαια που επενδύουν συνήθως είναι στο εύρος από έως , χωρίς αυτό να είναι απόλυτο, έρχονται δε στην πρώτη φάση ανάπτυξης της εταιρείας κι είναι «έξυπνα» κεφάλαια. Οι επενδυτές σπάνια είναι αποκομμένοι ιδιώτες - συνήθως είναι πρώην επιτυχημένοι επιχειρηματίες, που πέτυχαν να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους κι επενδύοντας σε νέες επιχειρηματικές κινήσεις. «επιστρέφουν» επένδυσης), είτε έμμεσα (δημιουργώντας )18 χρησιμοποιησουν. χρήματα στην αγορά με οφέλη, είτε άμεσα (απόδοση σε εταιρείες π:ουμπορεί αυτοί οι ίδιοι να 5) Θερμοκοιτίδες ΕmΥειρήσεων (Business Incubators): Ο θεσμός αυτός μπορεί να βοηθήσcι τις μειονεκτικές περιοχές στη διαδικασία ίδρυσης νέων καινοτομικών επιχειρ1σεων οι οποίες θα έχουν ευχέρεια εισόδου και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους σε κατάλληλα διαμορφωμένους και εξοπλισμένους χώρους των Θερμοκοιτίδων. Παράλληλα δε θα παρέχονται στις επιχειρ1σεις αυτές οι αναγκαίες διευκολύνσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη είσοδο και σταθεροποίησή τους στην αγορά κατά τα πρώτα κρίσιμα Υρόνια λειτουργίας τους. Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, όπου οι Θερμοκοηίδες αυτές λειτοίφγησαν οργανωμένα και με το κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό είχαν πολύ θετικά αποτελέσματα τόσο για τις ίδιες όσο και κυρίως σε ότι αφορά τη δημιουργία βιώσιιιων και ανταγωνιστικών 17 ι, ltttp:/lhc Ilenicstal1ups.gr/he:Ienic-ange Isl 23

24 επιχειρήσεων στο χώρο της παραγωγlίς καινοτομικιον προϊόντων και, 19 υπηρεσιων. 6) ΧρηματοδοτιιαΊ Μίσθωση (Leasing): αποτελεί μια m]yl" μεσοπρόθεσμης χρηματοδότησης, η οποία συνεχίζει να αναπτύσσεται γρήγορα στη χιορα μας, αλ/ά και στο εξωτερικό. Ο θεσμός αυτός βρήκε αmίχηση στη χώρα μας, τόσο εξαιτίας της στενότητας κεφαλαίων που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ όσο και του υψηλού κόστους του χρήματος εξαιτίας των υψηλών τραπεζικών εmτοκίων που ίσχυαν μέχρι πρόσφατα. Ο θεσμός αυτός συγκρινόμενος με τον τραπεζικό δανεισμό υπερέχει αυτού διότι εiναι απλούστερος, σημανηκιι λιγότερο χρονοβόρος, δεν Ύρειάζεται η επιχείρηση να δώσει εγγυήσεις ση]ν εταιρεία Lcasing. Η Ύρηματοδότηση καλύπτει το 100% της αξίας του εκμισθωμένου περιουσοακού στοιχείου, ενιο ο τραπεζικός δανεισμός καλύπτει μέύρτο 8θ% της αξίας του περιουσιακού στοιχείου που αγοράζεται 2Ο «Άλλες μορφές χρηματοδότησης:. Χρηματοδότηση Seed Capital.!. Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 21 " ΔΡΑΣΕΣ ΓΑ ΤΗ ΝΕΑΝΚΗ ΕΠΧΕΡΗΜΑΤιΚΟΤΗΤΑ ΚΑ ΤΗ ΔΗΜIOΥ>ΓιΑ ΝΕΩΝ ΕΠΧΕΡΗΣΕΩΝ Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνισηκότητας στην προσπάθειά του να στηρίξει τη νεανιιαί επιχειρηματικότητα και τη δημιουρίία νέων εmχειρήσεων, με έμφαση στην προώθηση της καινοτομiας, της τεχνολογίας, της εξειδiκευσης και της εξωστρέφειας αποτελεί μία:από τις βασικές προτεραιότητες του ΕΣΠΛ. Τα προγριίμματα του τρέχοντος ΕΣΠΑ ;του υλοποιήθηκαν το τελευταiο διitστημα και υποστηρίζουν τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την 19 )lttp://\"',,,.w.ikariamag.gr " Illlp://www.acci.gr/acci/l.on.ls/0/[)epanIl1cnls!kcmc/nationaIrτRA ρεζ Κ05 Υ5τι IΜΛ. pdr 21 Ilttp://crgoq.gr/chriInatodotisi-gia-nea-epichirisi 24

25 απασχόληση χρηματοδοτούνται με εθνικούς και κοινοτικοί)ς πόρους ύψους άνω του δις ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνεται το πρόγραμμα ενίσχυσης: ~ ",. των μικρομεσαιων επιχειρησεων,. των κλάδων μεταποίησης, ;;- τουρισμού, ;;- εμπορίου-υπηρεσηον, συνολικού προϋπολογισμού 456 εκατ. ευρώ. Με τα προγράμματα αυτί! μεταξύ άηων δίνεται η ευκαιρία σε χιλιάδες νέους να δημιουργ1σουν τη δική τους επιχείρηση και σε νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εφαρμόσουν καινοτομίες και να αναπτύξουν εξαγωγκ11δραστηριότητα. Την τελευταία περίοδο, υλοποιήθηκαν ή συνεχίζουν να βρίσκονται σε εξέλιξη δρίισεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας με προϋπολογισμό άνω των [27 εκατ.. Μερικές από αυτές τις δρίισεις είναι: Επιδοτιισεις συνολικού ύψους 30 εκατ. ευριω για νέες μικρομεσαίες επιχερ1σεις, που θέλουν να αναπτύξουν εξαγωγική δραστιιριότητα, μέσω του προγράμματος Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειριισεων. Χρηματοδοτική στήριξη συνολικοί) ύψους 69 εκατ. ευρώ σε νέες επιχεφιισεις του τομέα τ/ς Πληροφορικής και των ΕmκοινωνιάJν, με την αξιοποίηση του εργαλείου.jeretnie Ventυre Capita[ [CT. Ενισχύσεις σχεδίων νεανκ11ς επιχεφηματικότ/τας, στο πλαίσιο του Επενδυτικού Νόμου Δριίσεις από το Υπουργείο Παιδείας ύψους 7,9 εκατ. ευράί για τ/ν ανάπτυξη της επιχειρηματικότ/τας σε ΠανεπισΤ]μια και ΤΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος Μονάδες Καινοτομίας και Εmχειρηματικότ/τας. Συμβουλευτική υποστι]ριξη και ευκαιρίες δικτύωσης για νέες επιχεφήσεις, μέσώ του ειδικού ιστοτόπου \v\vw.startυpgreece.gov.gr. Πρόγραμμα ύψους 20 εκατ. ευρώ για την πρ06θηmι τ/ς ΚαινοτομΚΊις Επιχειρηματικότ/τας Νέων και τη συμβουλ.ευτη."'ήκαθοδήγηση επιχεφήσεων. 25

26 3.4. ΔΡΑΣΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩ0Ε «Τα επενδυτικά προγράμματα που έχουν ολοκληρωοεί είl'l!: 1) 746 επενδυτικά σχέδια, για τη δημιουργία νέων εmχειρήσεων ενισχύοηκαν με επιδοτήσεις συνολικού ύψους 45 εκατ. ευρώ, μέσω του πρώτου κύκλου του Προγράμματος «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των ΕπιχεΡι1σεων». 2) 439 επενδυτικίι σχέδια ενισχύοηκαν μέσω του προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα, για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε τομείς με υψηλιι προστιοέμενη αξία για την ε)ληνική οικονομίω>. 3) Μέσω ειδικού προγράμματος, συνολικού ύψους 25 εκατ. ευριο, ενισχί)οηκαν νέες επιχερ1σεις που αξιοποιούν την ερευνητκ1γνώση για την παραγωγιι καινοτομίας. 4) άνεργες νέες γυναίκες, ενισχύοηκαν με επιδοτήσεις συνολικού ύψους 77 εκατ. ευριο, για να δημιουργ1σουν επιχεφιισεις στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης παρέμβασης για τη στήριξη της απασχόλησης γυναικιον, μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. 5) Πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τους κλιίδους μεταποίησης, τουρισμοί>, εμπορίου-υπηρεσιών, προϋπολογισμού 456 εκατ. 22 ευρω» ΕΠΕΝΔ ΥΤΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011. ΕΔΚΟ ΚΑ0ΕΣΤΩΣ ΕΠΧΕΡΗΜΑΤΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ «Στο ειδικό καοεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 Ύισχύονται αποκλειστικά επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία πολί) μικρών και μικρών επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 400 έτος της ηλικίας τους και ασκοί)ν αποκλειστικά τη διαχείριση των εmχειρήσεων αυτών. 22\\'\\'\\I.rnindeν.goV.gr 26

27 Απαιτείται: 1) Να έχουν τη νομική μορφή που προβλέπεται από το νόμο 3908/ ) Να έχουν ιδρυθεί τον ανουάριο του 2011 και εντεύθεν (li να είναι υπιj ίδρυση). 3) Να μην συμμετέχουν σε αυτές με ποσοστό άνω του 20% (11να ασκούν τη διοίκηση) φυσικά πρόσωπα που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις οι οποίες έπαυσαν τη λειτουργία τους κατά το ;φοηγούμενο 12μηνο και δραστηριοποιούνταν στην ίδια σχετlκ1iαγορά li σε όμορες αγορές. 4) Επιχειρήσεις που υπίιγονται στην Επιχειρηματικότητα των Νέων μπορούν να υποβάλλουν αίτημα υπαγωγής και σε άλλα καθεστώτα ενισχύσεων (π.χ. Γενική Επιχειρηματικότητα) υπό την προϋπόθεση της μη-ενίσχυσης των ίδιων επιλέξιμων δαπανών. ΊΌ ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται στο ειδικό καθεστώς της Επιχεφηματικότητας των Νέων είναι: ) Για Μικρές Εmχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 50.0θΟ ευριί), 2) Για Πολύ Μικρές Επιχεφ1σεις επένδυση ελάχιστου ύψους ευρώ 23». Τ ΧΡΗΜΑ ΤΟΔΟΤΕΤ Α Σύμφωνα με τον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011, στο ειδικό καθεστιος της Επιχεφηματικότητας των Νέων. δεν χρηματοδοτούνται οι δαπάνες παγίων της επένδυσης. Ενισχύονται δαπ(ινες της επένδυσης που αφοροι)ν:. Δαπάνες iδρυffi1ς, οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης 2. Δαπάνες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) για μίσθωση κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής. Η ενίσχυση παρέχεται κατά τα 5 πρώτα έτη λειτουργίας της επιχείρησης, μετίι την ίδρυσή της. Η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου(μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους της ΧρηματοδΟΤJ-.'"ήςΜίσθωσης). η.. \\",,',v.startupgrcece.gov.gr 27

28 ΊΌ κατ' έτος χορηγούμενο χορηγούμενης ενίσχυσης. ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 33% του συνόλου της Το ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερίισει το ευρώ στην περίπτωmι που γίνεται ΎΡ1σητης ΧρηματοδΟΤΚ11ςΜίσθωmις (Le<lsing). ΊΌ ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπεράσει τις ευρώ στην περίπτωση που γίνεται Ύρήση μόνο τιις Επιχορήγησης των δαπανών ίδρυm1ς, οργάνωσης και λειτουργίας. Στο ειδικό καθεστώς της Εmχειρηματικότητας των Νέων δεν υπάρχουν περιορισμοί για τον τρόπο που θα χρηματοδοτηθεί το επενδυτικό σχέδιο 24» «ΕΠΧΕIΡΗΜΑΤιΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΤΟΜΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΣ ΣΤH~ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΚΟΝΟΜΚΗΣ ΕΝΣχγΣΗΣ ΕΠΧΕΡΗΜΑΤΚΩΝ Π'ΩΤΟΒογΛΩΝ, 2.θΟΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΚΑΣ ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ. «ο Οργανισμός Λπασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοίνωσε την έναρξη υλοποίησης προγρίιμματος προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών, με το διακριτικό τίτλο (,Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία». Ο πρoίiπoλoγισμός του προγράμματος θα ανέλθει σε ,00ε. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Eυρωπαϊ~'l Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοτνωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7 & 8: «Διευκόλυνση της πρόσβαm1ς στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανίιπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» \.. \'\v.stanupgreece.gov.gr 28

29 Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσ;cυσηςεπιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία. Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών Οαανέλθει συνολικά στα άτομα. Προτεραιότητα ΟαδοΟεί: στους άνεργους νέους που θα αναπτύξουν δραστηριότιιτα, η οποία απαιτεί τιιν ενεργ1 απασχόληση και παρουσία της, σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν τιιν καινοτομία. Η διάρκεια της εmχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) ~!1\νες. ΊΌ ποσό της επιχορήγησιις για κάοε νέο ελεύοερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καοορίζεται στα 0.000,00 και Οα καταβληοεί σε 3 δόσεις. Κατά τη διάρκεια του προγρ{ιμματος, οι ενταγμένοι ΝΕΕ Οα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά ολοκληρ{οσει πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστι\ριξης (tl1el1toril1g)της αυτό ορίζεται στο Σχέδιο Δράσης Στοχευμένων Παρεμβάσεων για τιιν Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Νέων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικ11ς Ασφάλισης και Πρ6νοιας - Γεν!Κ1\Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικ{ον και ά)λων Γόρων 25» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Μια από τις προτεραι6τητες της Ευ,άδας είναι και η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας. Γι' αυτό το λ6γο έχει προχωρήσει στη Ύρηματοδότηση νέων αγροτ!ίjν και κυρίως, όσων ασχολοίjνται με καινοτόμες κα)λιέρίειες. «Το Υπουργείο ΑγΡΟΤlo.,\ςΑνάΠΤJξης και Τροφίμων, έχει θεσπίσει το «Πρόγραμμα Αγροτικής Αν{ιπτυξης τ/ς Ελλάδας Άλέξανδρος Μπαλτατζίις'», το οποίο εστιάζεται σε τρεις βασικούς άξονες: 1. Βελτίωσιι της ανταγωνιστικότητας του τομέα -.ης γεωργίας και της δασοκομίας 2\\!\\'\v.oaed.gr 29

30 2. Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίορου 3. Βελτίωση της ποιότητας ζωiις στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας26». «Το Υπουργείο Αγροτικής Ανίιπτυξης και Τροφίμων διαβλέποντας το ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον των νέων να ασχοληθούν με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις προκηρί)σσει νέα πρόσκληση για το Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργώ,'» ')ψους 140 εκατ. ά)στε να μπορέσουν ενταχθούν άμεσα περισσότερα από άτομα που επιθυμούν να ασχοληθούν με τις αγροτικές εκμεταλλείjσεις. Στόχος του προγράμματος είναι η πληουσμιακή αναζωογόνηση της υπαίορου με την εγκατάσταση νέων ανθρώπων κάτω των 40 ετών, μέσω τιις παροχής κινήτρων, προκεψένου να διευκολυνθεί η αρχιια] τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεί)σεων τους με την υποβολι] επιχειρηματικού σχεδίου, γεγονός που Οα συμβιί.λει Οετικά, τόσο στην απασχόληση, όσο και στη διατiιρηση του πληουσμού στην ύπαιθρο. Οι υποψήφιοι που Οα ενταχοοίjν θα λίιβουν το 70% του ύψους της εγκεκριμένης χρηματοδότησης τους ως προκαταβολι], ώστε να υποβοηθηοεί άμεσα η ρευστότιιτά τους. Τα ijψος της ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηοεί είναι το ελάχιστο O.OOO και το μέγιστο ε. Οι υποψήφιοι, για να ενταχοούν στο μέτρο πρέπει να πληροί)ν τις προίiποοέσεις, 6πως αυτές ορίζονται στl1" πρoκilρυξη του μέτρου 27» ΕΠΧΕΡΗΣΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΕΑΣ «Το επιχειρησιακ6 Πρόγραμμα Αλιείας εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκιi Επιτροmi με την αριθμ. Ε(2007)6402/11/12/2007 Απόφασή τιις. Έχει θέσει σαν στόχους πέντε βασικοί)ς άξονες: ι. Μέτρα για :ην προσαρμογι] του αλιευτικού στόλου. 11. Υδατοκαιλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαιλιέργειας. 26 \\'\\'\\'.agrotikianaptixi.gr/ '1.. - \\'\\'\v.minagrιc.gr 30

31 111. Μέτρα ΣυJλOγKOί) Ενδιαφέροντος. ιν. ν. Αειφόρος ανάπτυξη αλιευηκών Τ. δ.28 εχvιι-:ησυν ρομη». παράκτιων περιο;«(ον. 18",\\,\\,.aI ieia.gr/index4.htm 3\

32 40 ΚΕΦΑΛΑΟ: Η ΕΠΧΕΡΗΜΑΤΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΑΡΚΕΑ ΤΗΣ ΚΡΣΗΣ 4.1.ΔΕIΚΤΕΣ ΕΠIΧΕΡΗΜΑΤιΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΛΑΔΑ «Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για την επιχειρηματικότητα στην ΕJ.άδα, το διάστημα , του δρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών ΕρευνόJν (lobe), οι Έλληνες αντιδρούν στην οικονομκ1i κρίση δημιουργώντας επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την έκθεση, στη χιίφα μας καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων παγκοσμίως _ 15,8%- που η λειτουργία τους έχει ξεπεράσει τα 3,5 χρόνια. Όπως δείχνει η έκθεση η αύξηση της ανεργίας στρέ9ει τους Έλληνες στην δημιουργία της δio.-ήςτους επιχείρησης με το ποσοστό των Ελλιiνων ηλικίας από] 8 έως 64 ετών, που βρισκόταν σε αρχικό στάδιο επιχειρηματlκ1iς δραστηριοποίησης το καλοκαίρι του 2011, να είναι στο 8%, επίδοση με την οποία η ΕIJ.άδα κατατάσσεται στην 4η υψηλότερη θέση ανάμεσα στις πλούσιες χώρες του πλανήτη. ΊΌ ποσοστό αυτό είναι σημαντικιί αυξημένο με σύγκριση με το 5,3% που είχε καταγραφεί το Ωστόσο αν και η κρίση στρέφει τους έηηνες στη δημιουργία της δικής τους εmχείρησης, ωστόσο έχουν αυξηθεί σημαντικίι οι δυσκολίες ίδρυσης μια; νέας επιχείρησης εξαιτίας και της έj.ειψης ρευστότητας κίιτι το οποίο δείχνει να χειροτερεύει Υρόνο με το Υρόνο. Όπως αναφέρει η έκθεση του!οβε σε απόλυτους αριθμούς η συνολκ1i επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα είναι μια δραστηριότητα που αφορά περισσότερα από 1,5 εκατ. άτομα αν και η χιίψα μας καταγριίφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστιί -3%- 32

33 εγκατάλειψης της επιχειρηματη."ής δράσης. Ως ο σημαντικότερος λόγος που οι έλληνες εγκαταλείπουν την επιχειρηματική δραστηριότητα είναι για τους επτά στους δέκα η έλλειψη κερδοφορίας, 5,5% η συνταξιοδότηση τους και 7,3% τα προβλήματα χρηματοδότησης. Το 2011 από τις επιχειρήσεις που ξεκίνησαν την δραστηριότητα τους, αφορούσαν: το 2,5% αφοροίjσε τον πρωτογενή τομέα, το 27,5% την μεταποιητική δραστηριότητα, το 20,6% την παροχή υπηρεσιών προς επιχειρι\σεις ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό 49,4% την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών προς καταναλωτές. Ωστόσο, αν και η κρίση οδηγεί τους.ε)),ηνες στο επιχειρείν, με τους 6 στους 1Ο να Οεωρούν την επιχειρηματικότητα ως καλή επιλογή καριέρας, χαμηλές παραμένουν οι προοπτικές δημιουργία; νέων Οέσεων εργασίας. Η Ευ.άδα καταγράφει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά επιχειρήσεων «υψηλι1ς ανάπτυξης», ανάμεσα στις χώρες της καινοτομίας, όσον αφορά τις προοπτικές δημιουργίας απασχόλησης. Μόλις 2,8% των επιχειρηματιών που βρίσκονται στα πρώτα χρόνια της επιχεφηματκ1ς τους ζωής προσδοκούσε το ότι το εγχείρημιί του Οα δημιουργι\σεl περισσότερες από 20 νέες θέσεις εργασίας μετά από μία πενταετία, εν(ο τρεις στους τέσσερις δι\λωσαν ότι προσδοκούν να απασχολήσουν το πολύ έως πέντε νέους εργαζόμενους, δείχνοντας την κυρίαρχη Οέση της μικρομεσαίας επιχείρησης στην ελληvk1\οικονομία. Πάντως. ο φ6βος της αποτυχίας παραμένει για το 37,8% των Ελλήνων ένα βασικό εμπόδιο για την ανάπτυξη επιχεφηματικής δραστηρι6τητας με μ6λις το 10,9% να εκτιμά 6τι Οαυπάρξουν επιχειρηματικές ευκαιρίες το ερχ6μενο εξάμην0 29». «Τα αποτελέσματα της ετήσιας έκοεσης του ΟΒΕ για τα έτη έρχονται σε αντίοεση με τους δείκτες του έτους Σύμφωνα με τον ΟΒΕ περίπου άτομα στην Ε)λάδα διέκοψαν -:ην επιχειρηματιι.."ή τους δραστηριότητα το 2009, ενώ η οικονομική κρίση αποοάρρυνε πάνω από επίδοξους εmχειρηματίες να ιδρύσουν κάποια επιχείρηση. Το 2009 ο βασικός δείκτης της εmχειρηματικότητας στην Ελλάδα μειώθηκε στο 8,8% από 9,9% το 2008 και υποχώρησε στο 5,5% το ». 29\\'\,,',v.taxI1caven,gr 33

34 4.2.ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΓΑ ΤΟΥΣ ΔΕΚΤΕΣ ΕΠΧΕΡΗΜΑΤΚΟΥ ΚΛΜΑΤΟΣ «Στην έρευνα του [ΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Φεβρουάριος 2013), τα στοιχεία έδειξαν ότι η ένταση της αρνητικής ψυχολογίας έχει περιοριστεί. Η απαισιοδοξία συνεχίζει να υπάρχει (πάνω από J στους 2 ερωτηθέντες), αυ.ά έχει σημειώσει σχετnαί μείωση, με το εμπόριο να εμφανίζεται ως ο τομέας με την πλέον αρνητική ψυχολογία, έστω και με μικρό ποσοστό μείωσης της, συγκριτικά με την προηγούμενη έρευνα του νστιτούτου. Διάγραμμα : Πρόβλεψη οικονομικής κατάστασης επιχείρησης τους επόμύους 6 ιnjνες ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΚΑΤΑΣ:ΤΑΣΗΣ ΕΠΧΕΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜ ΕΝΟΥΣ 6 ΜΗΝΕΣ Ο ΓΕΝΚΗ ΠΡΟΒΛΕ4+i Εμπόριο t:] Μεταποίηση ~ Υ'πηρεσ1εc ΕρeΥΝΕΣ ΜΕ ΓΣΕΒΕΕ IME."~ Γ}_E.Bι:.~"~ ΠΓΗ: (ΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Φεβρουάριος 2013), «Δείκτες εmχειρημα71κού κλίματος» Η προοπτική του,,'ύκλου εργασιών, των εmχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην έρευνα του Φεβρουαρίου του 20 3, εξακολουθεί να είναι δυσοίωνη και το επόμενο εξάμηνο του έτους. Με εξαίρεση των τομέα των υπηρεσιών, οι εmχειρηματiες που δραστηριοποιούνται στους τομείς του εμπορίου και της μεταποίησης, εκτίμησαν ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα, ο κύκλος εργασιών τους θα συρρικνωθεί ακόμα περισσότερο, με αποτέλεσμα την επιπλέον μείωση της γενικής εmχειρηματικής πρόβλεψης. 30 W\\'\\;.skai.gr 34

35 Διάνραμμα 2: ΠρόΒλεψη ι..-ύκλουεργασιιον επιχείρηση, του, επόμενου, 6 μήνε, ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΩΝ ΕΠΧΕΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 6 ΜΗΝΕΣ ~ ΓΕΝΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ Εμπόριο Ο Μεταποίηση t:1υπηρεσίε.ς ,10 07, ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕ ΓΣ:ΕΒΕΕ IME"'~ ΓlEOEE~~ ΗΠ : ΜΕ ΓΣEBElΞ (Φεβρουάριος 2013), «Δείκτες επιχειρηματικοί) κλίματος» επίσης, η πρόβλεψη ζι1τησης για τι]ν επόμενη περίοδο του 2013, εξακολουοεί να είναι αρνητική. Και στους τρεις εξεταζόμενους τομείς, η απαισιοδοξία είναι διιιχυτη. Η μεταποίηση και οι υπηρεσίες παρουσίασαν ~l1αοριακή μείωm] της αρνητικής πρόβλεψης, ενώ οι έμποροι εμφανίζονται περισσότερο απαισιόδοξοι για την έκβαm] της μελλοντικί]ς ζήτησης για τα προϊόντα τους. Διάγραμμα 3: ΠρόΒλεψη ζl\τηση' για προϊόντα και υπηρεσίε, τη, επιχείρηση, του, επό μενου, 6 μ1νε, nροβλεψη 2ΗΤΗΣΗΣ ΓΑ npoϊonta ΚΑ ΥΠΗΡΕΣΕΣ ΤΗΣ ΕΠΧΕΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕnΟΜΕΝΟΥΣ 6 ΜΗΝΕΣ Ο !!,-ΕΝΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ Εμπόριο :ll,λεταπoiηση t:i Υ ρεσίε ! ΕΡΕΥΝΕΣ: ΜΕ ΓΕΒΕΕ ΊΗΓΗ: ΜΕ ΓΣΕΒεΕ (ΦεβρουάρlOς 2013), «Δείκτες επιχειρηματικού κλίματος» 35

36 Όσοι επιχειρηματίες συμμετείχαν στην έρευνας του Φεrρουαρίου 2013, προέβλεψαν ότι και στο τελευταίο εξάμηνο του έτους η ρευστότητα των επιχειρι]σεων τους Οαπεριοριστεί περαιτέρω. Και σε αυτή τη περίπτωσιι, καταγράφεται μια μείωση της αρνητιιαις πρόβλεψης, συγκριτικά με την προηγούμι-'νη έρευνα του Μ!ΞΓΣ!ΞΒΕ!Ξ. Δ(1γραωια 4: Πρόβλεψη ρευστότητας επιχείρησης τους επόμενους 6 μι;νες ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΧΕΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 6 ΜΗΝΕΣ Ο ~ ΓΕΝΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ Εμπόρο Ο Μεταποίηση Ο Υπηρεσίες ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕ ΓΣΕΒΕΕ IME.'~ ΠEBE["~ ΠΗΓΗ: ΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Φε[)ρουάριος 2013), «Δείκτες επιχειρηματικού κλίματος» Τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορούν στην πρόβλεψη των παραγγελιών της επιχείρησης για το επόμενο εξάμηνο, το κλίμα εξακολουοεί να παραμένει αρ\11τικό, αλλ(1 έχει μειωοεί η απαισlοδοξία. Ο τομέας του εμπορίου και εδ(ο παρουσιάζει μια επιπλέον αύξηση της αρ\11τκίιςψυχολογίας συγκριτικά με τους άλλους δύο τομείς που καταγράφηκε μια οριακιί μείωση της απαισιοδοξίας. 36

37 Διάνραμμα 5: Πρόβλεψη παραγγελιά)ν επιχείρηση, τοι)( επόμενους 6 μήνες ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΩΝ ΕπlχΕIΡΗΣ:ΗΣ: ΤΟΥΣ: ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ: 6 ΜΗΝΕΣ: Ο. t! ΓΕΝΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ EμπόρlQ α Μεταποίηση ι:jυ σi, ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕ ΓΣΕΒΕΕ IIΛE'-~ ΓH&["'~ ΓΓΗ: ΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Φεβρουάριος 2013), «Δείκτες εmχειρημαrικού κλίματος» Οσο αφορά το πεδίο της απασχόλησης τα πράγματα cμφανίζονταl πιο πφίπλοκα. Ολοι οι εξεταζόμενοι τομείς εμφανίζουν αρνητικό κλίμα σε Οέματα απασχόλησης και το επόμενο εξάμηνο. Η διαφορ{ι έγκcιται στο ότι ο τομέας τιις μεταποίησης φέρεται ακόμα πιο απαισόδοξος για τη πορεία της απασχόλησης σε αυτόν, ενώ οι {ιλλοι Μο τομείς προβλέπουν μια opta],.,i βελτίωση της κατάσταmις για το αμέσως επόμενο εξ{ιμηνο. ΔιάΥραμμα 6: Πρόβλεψη απασχόλησης επιχείρησηc τους επόμcνουc 6 μήνεc ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΧΕΡΗΣΗΣ ΤΟΥε ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 6 ΜΗΝΕΣ ο..5',., ΓΕΝIΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ Εμπόριο ~ Με1αποηση ~ Υπ"""'εσl(t" ΕΡΕΥΝΞ ΜΕ ΓΣΕ8ΕΕ IME"~ "'f_htl::..~ ΓΗΠ: [ΜΕ ΓΣΞΒΕΕ (Φεβρουάριος 2013), «Δείκτες επιχειρηματικού κλίματος» 37

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Επιχείρηση Με τον όρο επιχείρηση ως μια οικονομική μονάδα, εννοούμε τους κάθε φύσεως συστηματικούς συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών, όπως είναι το έδαφος, το κεφάλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ημερίδα: «Μετατρέποντας τις δεξιότητες σε επιχειρηματική δυνατότητα με βιώσιμη προοπτική, μέσω της συνέργειας, της καινοτομίας, της δικτύωσης» Νάνσυ Παπαλεξανδρή Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 1. Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες στη Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τις προτεραιότητες, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Φέρνει αλλαγές στο καταναλωτικό προφίλ και στις συνήθειες των πολιτών.

Αλλάζει τις προτεραιότητες, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Φέρνει αλλαγές στο καταναλωτικό προφίλ και στις συνήθειες των πολιτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, κ. ΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2013-14:

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2013-14: ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση 2013 22-23 Νοεμβρίου, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά «Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ «Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τμήμα Συναλλαγών και Αναδιαρθρώσεων Έκδοση 02 Νοέμβριος 2013 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: Χριστόφορος Αναγιωτός Τ: 22 209 292, E:

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, «Αυτό το χωράφι είναι η Επιχείρησή σου» Ναύπλιο, 15-10-2013 Ραυτόπουλος Δημήτρης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ. Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise

1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ. Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise 1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise 27/03/09 1 Υπεύθυνος Καθηγητής: ΣΚΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 Ομάδα Μαθητών: 1. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΔΙΟΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 3. ΖΟΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων

Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων Απρίλιος 2013 «SΕVE 2nd generation» Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Η κατάσταση σήμερα Γραφειοκρατία, απουσία παραγωγής και υγιούς επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ)

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας OBservatory of INNovation & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΟΒΙΝΝΕ) Συμμετέχοντες φορείς: Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

της Τυποποίησης και των Προτύπων

της Τυποποίησης και των Προτύπων «Αξιοποίηση της Τυποποίησης και των Προτύπων από τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 Διονύσιος Τσαγκρής Προϊστάμενος Δ/νσης ΜΜΕ SME Envoy το πλαίσιο & τα εργαλεία υλοποίησης Small

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο Παύλος Ιωσηφίδης Επιχειρηματικότητα είναι η προσπάθεια μετατροπής της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και από αυτή τη διαδικασία να προκύψει και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή εβδομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων 2012 (SME Week 2012) Γυναικεία & Νεανική Επιχειρηματικότητα: Ο δρόμος προς την ανάπτυξη

Ευρωπαϊκή εβδομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων 2012 (SME Week 2012) Γυναικεία & Νεανική Επιχειρηματικότητα: Ο δρόμος προς την ανάπτυξη Ευρωπαϊκή εβδομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων 212 (SME Week 212) Γυναικεία & Νεανική Επιχειρηματικότητα: Ο δρόμος προς την ανάπτυξη Σίλια Χατζηχριστοδούλου (PhD cand.) GrantXpert Consulting Ltd 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 ΕΣΠΑ 2014-2020 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 Νέα προγραμματική περίοδος Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις JESSICA Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές Τι είναι το JESSICA; JESSICA είναι το αγγλικό ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.Αιγαίου ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ! σε συνεργασία με τα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Είναι τιµή και χαρά για µένα, να απευθύνοµαι στα µέλη του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Βορείου Ελλάδος. Τιµή, γιατί έχω µπροστά µου ένα σηµαντικό κοµµάτι της ελληνικής επιχειρηµατικής κοινότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Σύμβουλος Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακής Οικονομίας

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Σύμβουλος Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακής Οικονομίας «Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Σύμβουλος Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακής Οικονομίας Η πληροφορική σήμερα IT = ICT Τι είναι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Παντελής ηµητρίου Σχέδια Νεανικής / Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας ΥΕΒ&Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» 2006-2007

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» 2006-2007 Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα 3 η Ετήσια Έκθεση ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2006 2007 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς 1 2 Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματ ικότ η τ α ς Συντελεστές της Έκδοσης Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη.

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη. Θεσσαλονίκη, 2 Νοεµβρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι, Οι κλάδοι τροφίµων και ποτών από τους σηµαντικότερους κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας - αποτέλεσαν για σειρά ετών σηµείο αναφοράς της παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

1 o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου

1 o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ανδρέας Στεφανίδης Πρόεδρος Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας Νεανική Ανεργία Προτεραιότητες για την στήριξη της Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- «Proba merx facile emptorem repetit» (Το καλό εµπόρευµα εύκολα βρίσκει αγοραστή) Παναγιώτης Ι. Παπασταύρου ΜέλοςτηςΕπιτροπήςΕµπειρογνωµόνων Του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΠΟΡΗ ΛΕΚΤΟΡΑΣ Ο. Π. Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΠΟΡΗ ΛΕΚΤΟΡΑΣ Ο. Π. Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΠΟΡΗ ΛΕΚΤΟΡΑΣ Ο. Π. Α. Ευχαριστώ τις ερευνήτριες κυρίες Αντιγόνη Κυρούση και Μυρτώ Ραφαηλίδου για

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Ιούλιος 2012 Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Chief Economist Ανδρέας Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. Διαμόρφωση Εξαγωγικής Στρατηγικής σε κλαδικό ή τοπικό επίπεδο Η GlobalGreece έχει την εμπειρία και αναλαμβάνει την διαμόρφωση μακροχρόνιων σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Action Finance Initiative _οι μικροπιστώσεις στην Ελλάδα_

Action Finance Initiative _οι μικροπιστώσεις στην Ελλάδα_ Action Finance Initiative _οι μικροπιστώσεις στην Ελλάδα_ AFI - Action Finance Initiative 1 1 300 000 άνεργοι >50% μέχρι 24 ετών Νέοι άνεργοι: 20+% Μακρόχρονια άνεργοι: 74% AFI - Action Finance Initiative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς Βρ. Ζάβρας Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς greenbanking@piraeusbank.gr EnergyRes - Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Τεχνολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT. Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο

COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT. Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Ανατολικής Πελοποννήσου 2 Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού.

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού. Ιανουάριος 2015 1 2 Η μεγαλύτερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με περισσότερους από 82.000 ενεργούς συνεταίρους που κατέχουν πάνω από 1,8 εκατ. συνεταιριστικές μερίδες. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

Tο δύσκολο πέρασμα από την υπαλληλικότητα στην Επιχειρηματικότητα

Tο δύσκολο πέρασμα από την υπαλληλικότητα στην Επιχειρηματικότητα Tο δύσκολο πέρασμα από την υπαλληλικότητα στην Επιχειρηματικότητα Αθήνα, 16.04.2015 Κώστας Θεοφανίδης Κ.Theofanides@gmail.com, 6977999254 Πεδίο δραστηριοποίησης της Η projectyou, αναγνωρίζοντας τo πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

7 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ «ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ»

7 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ «ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ» Νικόλαος Κοτσυφός 7 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ «ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ» Με παραδείγματα μέσα από την ελληνική πραγματικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του 2014 εκδόσεις ΙΒΙΣΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Ποιους αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Α. Βύρων Νικολαΐδης Πρόεδρος Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ενώσεων Πληροφορικής(CEPIS) To Όραμα Δημιουργώντας 500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα