Επιμορφωτικό Πρόγραμμα. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιμορφωτικό Πρόγραμμα. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον"

Transcript

1 Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον γ Σεμινάριο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 17, 19 & 26 Μαρτίου 2008 Ξενοδοχείο Capsis, Μοναστηρίου 18 Θεσσαλονίκη

2 H εκπόνηση διαθεματικών σχεδίων εργασίας στην ιστορία ως μέσο για διαπολιτισμικές προσεγγίσεις Αντωνία Παπαδάκη Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Πέλλας Η διαθεματικότητα ως εναλλακτική διδακτική προσέγγιση μπορεί, αν εφαρμοστεί σε μια μικτή σχολική τάξη, να οδηγήσει όλους τους μαθητές στην ενεργητική μάθηση με αποτελεσματικό τρόπο. Επειδή η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης πραγματοποιείται με την εκπόνηση σχεδίων εργασίας που εκπονούν οι μαθητές κατά ομάδες προωθείται η συνεργατική μάθηση και οι μαθητές μπορούν να καλλιεργήσουν δεξιότητες επικοινωνίας, χρήσης ποικίλων πηγών, συνεργασίας με άλλα άτομα καθώς και την ικανότητα βελτίωσης της ατομικής επίδοσης και παρουσίας, ενώ παράλληλα αποκτούν κοινωνικές δεξιότητες. Στο πλαίσιο των διαθεματικών εργασιών οι αλλοδαποί μαθητές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, να μάθουν με βιωματικό τρόπο και να ενταχθούν αποτελεσματικότερα στη σχολική κοινότητα, καθώς η ενασχόληση με εναλλακτικές δραστηριότητες επιτρέπει στους μαθητές αυτούς να μαθαίνουν μέσω των δυνατοτήτων τους και να μην αποκλείονται από τη μάθηση λόγω των όποιων αδυναμιών τους. Έτσι, στην αρχή θα δοθεί το θεωρητικό πλαίσιο για την έννοια της διαθεματικότητας και τη συνεργατική μάθηση, ενώ θα σχολιαστούν τα βήματα εκπόνησης ενός σχεδίου εργασίας. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν παραδείγματα διαθεματικών σχεδίων εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος της ιστορίας, στα οποία θα φαίνεται η εμπλοκή των αλλοδαπών μαθητών. Θα ακολουθήσει εφαρμογή στην πράξη από τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, στους οποίους θα δοθούν συγκεκριμένα θέματα διαθεματικών εργασιών, για να διαμορφώσουν οι ίδιοι τους στόχους και τις δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται όλοι οι μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί θα εργαστούν ομαδικά πάνω στο θέμα που θα αναλάβουν και θα ανακοινώσουν την εργασία τους. 1

3 Ενδεικτική βιβλιογραφία Αγγελάκος Κ. Κόκκινος Γ. [επιμ], (2004), Η διαθεματικότητα στο σύγχρονο σχολείο και η διδασκαλία της Ιστορίας με τη χρήση πηγών, Αθήνα: Μεταίχμιο. Αργυροπούλου Χ. [επιμ] (2007), Η διαθεματικότητα στα φιλολογικά μαθήματα και τα σχέδια εργασίας/project. Από τη θεωρία στη διδακτική πράξη, Αθήνα: Μεταίχμιο. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 2002, Π.Ι., ΥΠΕΠΘ, Αθήνα. Δερβίσης Σ., (1998), Οι μαθητές μιας τάξης ως κοινωνική ομάδα και η ομαδοκεντρική διδασκαλία, Αθήνα: Gutenberg. Καμαρινού Δ., (2000), Βιωματική μάθηση στο σχολείο, Ξυλόκαστρο. Κανάκης Ι. Ν., (1987), Η οργάνωση της διδασκαλίας-μάθησης με ομάδες εργασίας, Αθήνα. Καψάλης Α Χ. Νημά Ε Σύγχρονη Διδακτική. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ματσαγγούρας Η., (1997), Στρατηγικές διδασκαλίας. Από την πληροφόρηση στην κριτική σκέψη, Αθήνα: Gutenberg. Ματσαγγούρας Η., (1999), Η σχολική τάξη, Αθήνα: Γρηγόρης. Ματσαγγούρας Η., (2004), Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και μάθηση, Αθήνα: Γρηγόρης. Χρυσαφίδης Κ., (2002), Βιωματική-επικοινωνιακή διδασκαλία, Αθήνα: Gutenberg. Frey K., (1998), Η μέθοδος project, μτφρ. Κ. Μαλλιού, Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη. Meyer E., (1987), Ομαδική διδασκαλία, μτφρ. Λ. Κουτσούκη, Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη. 2

4 Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στη σχολική τάξη Δημήτρης Κ. Μαυροσκούφης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Α.Π.Θ. Στην εισήγηση επιχειρείται μια σφαιρική αντιμετώπιση των συγκρούσεων και των προβληματικών καταστάσεων που σημειώνονται στο πλαίσιο κυρίως της σχολικής τάξης και δευτερευόντως του σχολείου. Καταρχάς οριοθετείται η έννοια της σχολικής τάξης ως τυπικής δομής και εξετάζονται οι δυναμικές σχέσεις που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της. Υπό το πρίσμα αυτό προσδιορίζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την ενδοταξική επικοινωνία, επισημαίνονται οι συνήθεις συμπεριφορές των μαθητών, που χαρακτηρίζονται ως προβληματικές ή συγκρουσιακές, καθώς και οι κυριότερες αντιδράσεις των εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια, καθορίζονται οι βασικές αρχές με τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίζεται η παιδική και η εφηβική επιθετικότητα, εκτός των περιπτώσεων καθαρά ψυχοπαθολογικής ή εγκληματικής συμπεριφοράς, προτείνεται μία σειρά στρατηγικών για τη διαχείρισή τους, με σκοπό τη βελτίωση του σχολικού και του ενδοσχολικού κλίματος. Ανάμεσα στις στρατηγικές αυτές ιδιαίτερα πρακτική και αποτελεσματική είναι η λεγόμενη «οικοσυστημική προσέγγιση», η οποία αξιοποιεί τις θεωρίες για τη «γνωστική ασυμφωνία» ή τη «γνωστική σύγκρουση», ο ρόλος του «εμψυχωτή» στο πλαίσιο της «ομαδοσυνεργατικής μάθησης», η διαδικασία ελέγχου των συγκρούσεων με βάση τη «διαμεσολάβηση» και η «ανάληψη ρόλων». Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, ισχύουν ως βασικές προϋποθέσεις η σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η δημιουργία συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο. 3

5 Ενδεικτική βιβλιογραφία Bodine, R. J. & Crawford, Donna K. (1997), The Handbook of Conflict Resolution Education: A Guide to Building Quality Programs in Schools, San Francisco, CA: Jossey Bass. Γαλάνης, Γ. (1995), «Παραβατικότητα μαθητών και προληπτική εκπαίδευση», στο: Σύγχρονη Εκπαίδευση 82 83, σσ Γιαννακάκη, Π. (1994), «Ιχνηλατώντας μορφές αντίστασης με τους μαθητές στο χώρο του σχολείου», στο: Σύγχρονη Εκπαίδευση 75, σσ Γκότοβος, Α. Ε., (1985), Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση. Επικοινωνία και κοινωνική μάθηση στο σχολείο, Αθήνα: Σύγχρονη Εκπαίδευση. College of Education University of Florida (2006), Managing Student Behavior in Today s Schools, available in: education.ufl.edu/web/?pid=298, όπου υπάρχει υλικό για σχετικά curricula, όπως: Working Together to Resolve Conflict. Curriculum, Working Together to Resolve Conflict. Peer Mediation Training Manual (Student & Teacher Version), Tools for Getting Along. Teaching Students to Problem Solve και Take CHARGE. Δροσινού, Μ. (1995), «Η βία στο σχολικό χώρο», στο: Σύγχρονη Εκπαίδευση 85, σσ Girard, K. & Koch, S. (1996), Conflict Resolution in the Schools: A Manual for Educators, San Francisco, CA: Jossey Bass. Johnson, D. W. (1995), Our Mediation Notebook, 2nd edition, Edina, MN: Interaction Book Company. Κανελλοπούλου, Ν. (1995), «Η τάξη μορφή βίας», στο: Σύγχρονη Εκπαίδευση 85, σσ Kauffman, J. M., Mostert, M. P., Trent, S. C. & Pullen, Patricia L. (2006), Managing Classroom Behavior: A Reflective Case-Based Approach, Boston, MA: Allyn & Bacon. Martella, R. C., Nelson, R. J. & Marchand-Martella, N. E. (2003), Managing Disruptive Behaviors in the Schools : A Schoolwide, Classroom, and Individualized Social Learning Approach, Boston, MA: Allyn & Bacon. Μαυρογιώργος Γ. (1995), «Ασκήσεις στην άσκηση βίας στο σχολείο», στο: Σύγχρονη Εκπαίδευση 80, σσ και 82 83, σσ Μαυροσκούφης Δ. (1988), «Το μεταπολεμικό κράτος πρόνοιας και οι εκπαιδευτικοί: οι επιπτώσεις του ανοίγματος της εκπαίδευσης στη θέση και τους ρόλους των εκπαιδευτικών», στο: Σύγχρονη Εκπαίδευση 40, σσ Molnar, A. & Lindquist B. (1998), Προβλήματα Συμπεριφοράς στο Σχολείο. Οικοσυστημική Προσέγγιση, μετ. Α. Καλαντζή-Αζίζι, 7η έκδοση, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Μπεζέ, Λουκία [επιμ.] (1998), Βία στο σχολείο του σχολείου, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 4

6 Μπίκος Κ. (1990), Βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων στη σχολική τάξη. Ο κοινωνικο-παιδαγωγικός ρόλος του σχολείου, Αθήνα: Βιβλιοεκδοτική Αναστασάκη. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2000), Προκλήσεις στη Σχολική Κοινότητα. Έρευνα και Παρέμβαση, Αθήνα: ΥΠΕΠΘ ΠΙ. Παπαϊωάννου Σ. (1993), «Ενσωμάτωση και ανατρεπτικότητα. Το εκπαιδευτικό σύστημα κάτω από συνθήκες μετάβασης και κρίσης», στο: Σύγχρονη Εκπαίδευση 74, σσ Perlstein, Ruth & Thrall, Gloria (1996), Ready-to-Use Conflict Resolution Activities for Secondary Students, San Francisco, CA: Jossey Bass. Pfeiffer, W. J. & Ballew, A. C. (1988), Using Role Plays in Human Resource Development, San Diego, CA: University Associates, Inc. Porter, J. N. & Taplin, R. (1987), Conflict and Conflict Resolution, Lanham, MD: University Press of America. Roubani, Niki, Conflict Management, available in: Schrumpf, F., Crawford, D. K. & Bodine, R. J. (1997), Peer Mediation. Conflict Resolution in Schools: Student Manual, revised edition, San Francisco, CA: Jossey Bass. Σιμόπουλος, Γ. (1995), «Η βία στο σχολικό χώρο», στο: Σύγχρονη Εκπαίδευση 85, Σολομών, Ι. & Μακρυνιώτη, Δήμητρα. (1995), «Σχολικές αντί-δράσεις και μαθητικές υποκουλτούρες», στο: Σύγχρονη Εκπαίδευση 80, Χατζηχρήστου, Χ. [επιμ.] (2004), Πρόγραμμα Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας και της Μάθησης. Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο, τχ. 5: Διαδικασία Επίλυσης Συγκρούσεων, Αθήνα: Τυπωθήτω Γ. Δαρδανός. Walton, Francis X. (1982), Κερδίστε τους εφήβους από στο σπίτι και το σχολείο, μετ. Εύη Νάντσου, Αθήνα: Θυμάρι. 5

7 Σχεδιάζοντας curriculum και project σε τάξεις μικτής ικανότητας Δημήτρης Κ. Μαυροσκούφης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Α.Π.Θ. σε συνεργασία με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές: Χριστίνα Λιόντα-Μίγγα Βασίλη Ξυπόλυτο Ασημένια Κούτουλα Το τελευταίο σεμινάριο του τρίτου κύκλου του επιμορφωτικού προγράμματος περιλαμβάνει δύο μέρη: α) Στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές για το σχεδιασμό curriculum ή project μικρής διάρκειας, με έμφαση στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση και ο σχολιασμός τριών διδακτικών προτάσεων από μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίες αναφέρονται στη μεθόδευση της διδασκαλίας των εμφυλίων πολέμων και στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας με θεματικά κέντρα το ταξίδι και το χιούμορ. β) Στο δεύτερο μέρος θα συζητηθούν ιδέες και προτάσεις σχετικές με τις διδακτικές εφαρμογές στα σχολεία, οι οποίες θα γίνουν από τους επιμορφωνόμενους. Τέλος, θα επιχειρηθεί να συνοψιστούν τα βασικά συμπεράσματα του προγράμματος και θα οριστεί η τελευταία συνάντηση για την παρουσίαση των δοκιμαστικών εφαρμογών. 6

Τα πλεονεκτήματα της διδασκαλίας σε ομάδα ή σε τάξη έναντι της ατομικής διδασκαλίας

Τα πλεονεκτήματα της διδασκαλίας σε ομάδα ή σε τάξη έναντι της ατομικής διδασκαλίας Τα πλεονεκτήματα της διδασκαλίας σε ομάδα ή σε τάξη έναντι της ατομικής διδασκαλίας Δημήτρης Κ. Μαυροσκούφης Kαθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας και Ιστορίας της Εκπαίδευσης Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ. 1. Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στο πολυπολιτισμικό σχολείο: αρχές της Διαπολιτισμικής Διδακτικής

Διδακτικές προσεγγίσεις στο πολυπολιτισμικό σχολείο: αρχές της Διαπολιτισμικής Διδακτικής Διδακτικές προσεγγίσεις στο πολυπολιτισμικό σχολείο: αρχές της Διαπολιτισμικής Διδακτικής Αναστασία Κεσίδου, Λέκτορας Α.Π.Θ. akesidou@edlit.auth.gr Στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Μέθοδος project στο Νέο Λύκειο. Τα όρια της μεθόδου και η εκπαιδευτική αλλαγή

Η Μέθοδος project στο Νέο Λύκειο. Τα όρια της μεθόδου και η εκπαιδευτική αλλαγή Η Μέθοδος project στο Νέο Λύκειο. Τα όρια της μεθόδου και η εκπαιδευτική αλλαγή Γόγαλης Κώστας ΕκπαιδευτικόςΠΕ02. Υποψήφιος Διδάκτορας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου kgogal@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον β Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Παμουκτσόγλου, Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αναστασία Παμουκτσόγλου, Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. Αναστασία Παμουκτσόγλου, Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Περίληψη Από τέλη της δεκαετίας του

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία ΖΕΡΔΕΛΗ Τριανταφυλλιά ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ

Σοφία ΖΕΡΔΕΛΗ Τριανταφυλλιά ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ Σοφία ΖΕΡΔΕΛΗ Τριανταφυλλιά ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και προτάσεις πρόσληψης και παραγωγής λεξιλογίου στο γλωσσικό μάθημα με εφαρμογή του κειμενοκεντρικού/επικοινωνιακού μοντέλου και της μεθόδου

Διαβάστε περισσότερα

Student s evaluation through the project method- Case study

Student s evaluation through the project method- Case study Η αξιολόγηση του μαθητή μέσω της μεθόδου project - Μελέτη περίπτωσης Student s evaluation through the project method- Case study Βενετία Καπαχτσή, Εκπαιδευτικός, Med, Phd, bekapah@gmail.com Ιωάννα Παντελίδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή Πρόλογος: Ζωή Παπαναούμ Εισαγωγή: Δημήτρης Μαυροσκούφης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 124-140, 2014 Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Οδυσσέας Ευαγγέλου oevangelou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού

Σκιαγράφηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 194-210, 2015 Σκιαγράφηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Η αξιοποίηση ενός συνεργατικού περιβάλλοντος (Βlog) και ενός λογισμικού στη διδασκαλία της Ιστορίας»

«Η αξιοποίηση ενός συνεργατικού περιβάλλοντος (Βlog) και ενός λογισμικού στη διδασκαλία της Ιστορίας» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Η αξιοποίηση ενός συνεργατικού περιβάλλοντος (Βlog) και ενός λογισμικού στη διδασκαλία της Ιστορίας» Κυριακή Ασκιανάκη 1, Αναστάσιος Βιολέτης 2 1 Φιλόλογος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΜΑΡΙΑ ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗ ΔΑΣ ΙΙα και ΔΑΣ ΙΙβ: Διδακτικές Ασκήσεις ΙΙα και ΙΙβ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα της διαθεματικής προσέγγισης στη διδακτική πρακτική

Η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα της διαθεματικής προσέγγισης στη διδακτική πρακτική 14-15-16-17:Layout 1 29/07/2010 11:18 ΠΜ Page 212 Η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα της διαθεματικής προσέγγισης στη διδακτική πρακτική Μαριάννα Λ. Χατζημιχαήλ, Β Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές µέθοδοι στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση

ιδακτικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές µέθοδοι στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση ιδακτικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές µέθοδοι στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση Σταµάτης Παναγιώτης, ρ., ιδάσκων Τµήµατος Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Ζυγούρη Έλενα ιδακτωρ ΠΤ Ε, Πανεπιστήµιο υτ. Μακεδονίας Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. Ν. Καστοριάς, e-mail: zigouri@otenet.gr

Ζυγούρη Έλενα ιδακτωρ ΠΤ Ε, Πανεπιστήµιο υτ. Μακεδονίας Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. Ν. Καστοριάς, e-mail: zigouri@otenet.gr Τρόποι διαχείρισης του περιεχοµένου και των µεθοδολογικών προσεγγίσεων από τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε βάση το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Μια

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

3.14 Συνεργατική µάθηση: Μια προσπάθεια προσέγγισης της µεθόδου στο νηπιαγωγείο

3.14 Συνεργατική µάθηση: Μια προσπάθεια προσέγγισης της µεθόδου στο νηπιαγωγείο ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 365 3.14 Συνεργατική µάθηση: Μια προσπάθεια προσέγγισης της µεθόδου στο νηπιαγωγείο Γραµµατική Σαµαρά Νηπιαγωγός Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται έντονοι προβληµατισµοί σχετικά µε το

Διαβάστε περισσότερα

Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum

Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: Μπατιάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκά Έτη 2012-2014 1/43

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκά Έτη 2012-2014 1/43 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Università degli Studi di Torino Dipartimento

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοεισερχομένων Μεντόρων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοεισερχομένων Μεντόρων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοεισερχομένων Μεντόρων ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012 Ë ÃËÄ ¹Ã ¹ ¹ ª º ¹ à ¹Æ¹ª»ÃË ¹ ¹ºÃ ¹ÁªÆ¹ÆÃËÆà Æû ª

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου

Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου Developing critical thinking skills in the subject of Modern Greek in High School Ιωάννα Βορβή, Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 91 Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Βασίλειος Παπαβασιλείου psemper04004@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Μητσικοπούλου. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Βασιλική Μητσικοπούλου

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Μητσικοπούλου. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Βασιλική Μητσικοπούλου Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Μπαράς. Καθηγητής Πληροφορικής, Β θµια Καρδίτσας john_baras@yahoo.com

Γ. Μπαράς. Καθηγητής Πληροφορικής, Β θµια Καρδίτσας john_baras@yahoo.com Εισαγωγή της Εκπαιδευτικής Ροµποτικής στη διδασκαλία µαθηµάτων Θετικής Επιστηµών:Ένα σενάριο µαθήµατος σύµφωνα µε το µοντέλο της Διερευνητικής Μάθησης (Inquiry Based Science Education---IBSE) Γ. Μπαράς

Διαβάστε περισσότερα

Διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική μονάδα και τεχνικές επικοινωνίας

Διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική μονάδα και τεχνικές επικοινωνίας Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη: Μαρία Λιακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 217 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ Τζούλια Φορτούνη Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης μεταπτυχιακή φοιτήτρια gfort@primedu.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ: Από το σύστημα Μοντεσσόρι στη μέθοδο Project.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ: Από το σύστημα Μοντεσσόρι στη μέθοδο Project. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ: Από το σύστημα Μοντεσσόρι στη μέθοδο Project. Δρ Χαρίκλεια Ξάνθη Σχολική Σύμβουλος Οικονομολόγων e-mail: xanthih@otenet.gr 1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες: προτάσεις για την επίλυση συχνών προβλημάτων

Ερευνητικές Εργασίες: προτάσεις για την επίλυση συχνών προβλημάτων Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 51 62, 2014 Ερευνητικές Εργασίες: προτάσεις για την επίλυση συχνών προβλημάτων Τιμολέων Θεοφανέλλης timtheo@sch.gr Σχολικός Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα