ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΙΣΘΜΙΑ ΝΕΜΕΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΙΣΘΜΙΑ ΝΕΜΕΑ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΙΣΘΜΙΑ ΝΕΜΕΑ Υπεύθυνοι: Καθηγ. Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ, Αναπλ. Καθηγ. Χ. ΝΤΡΙΝΙΑ Συμμετέχοντες: Γ. Κοντακιώτης, Β. Λιανού ΑΘΗΝΑ 2011

2 Η λεκάνη των Μεγάρων αποτελεί την ανατολική προέκταση του Κορινθιακού κόλπου (Σχ. 1) και περικλείει νεογενή ιζήματα, μέγιστου πάχους περίπου 1200 μ. Αποτελεί μία από τις νέες, ιζηματολογικά ανενεργές λεκάνες του Κορινθιακού κόλπου, που ανυψώθηκαν κυρίως κατά μήκος του τεκτονικά ενεργού ρήγματος, το οποίο αποτελεί το ΒΔ όριο της λεκάνης. Το ρήγμα αυτό ενεργοποιήθηκε για τελευταία φορά κατά το σεισμό του Σχ. 1. Η λεκάνη των Μεγάρων και η εξάπλωση των Νεογενών ιζημάτων στην ευρύτερη περιοχή. Το πιο πρόσφατο (Bentham et al., 1991) λιθοστρωματογραφικό σχήμα της λεκάνης των Μεγάρων (Σχ. 2 και 3) διακρίνει: 1. Την ομάδα του Παλαιοχωρίου που εμφανίζεται στο ΝΔ τμήμα της λεκάνης και αποτελείται aπό (i) το Σχηματισμό Μύλου-Βράχια, πάχους περίπου 200 μ. Ο σχηματισμός συνίσταται σε αδρομερή λατυποπαγή και κροκαλοπαγή και τον διαδέχεται (ii) ο Σχηματισμός Πηγάδι-Δουράκης (πάχους περίπου 50 μ.), στον οποίο εντοπίζονται θαλάσσια δίθυρα. 2. Την ομάδα του Αγίου Ιωάννη που διαδέχεται τους ψαμμίτες του Σχηματισμού Πηγάδι-Δουράκης και η οποία συντίθεται από (i) μάργες, μαργαϊκούς ιλυόλιθους και μαργαϊκούς ψαμμίτες του Σχηματισμού Ρέματος Μάζη (πάχους μ.) και (ii) από το Σχηματισμό Κρεμύδα. Ο σχηματισμός αναπτύσσεται προς τα πάνω σε πάχος περίπου 50 μ. και αποτελείται από λιθοφάσεις ψαμμιτών και κροκαλοπαγών με ενδιαστρώσεις μαργών. 1

3 Σχ. 2. Γεωλογικός χάρτης της λεκάνης των Μεγάρων με τα ονόματα των ιζηματογενών Σχηματισμών κατά Bentham et al. (1991) 3. Την ομάδα Τόμβες-Κουκιές που δομείται από ψηφιδικούς ψαμμίτες και κροκαλοπαγή (πάχους μ.) του Σχηματισμού Τουμπανιάρι (στη βάση του οποίου εμπεριέχεται και στρώμα με θαλάσσια απολιθώματα), που καλύπτονται από τραβερτινικούς ασβεστολίθους του Σχηματισμού Πιστάρδα (πάχους 2-5 μ.). Προς τα ΒΑ της λεκάνης ο Σχηματισμός Τουμπανιάρι καλύπτεται από το Σχηματισμό Ραχών του Λιμανιού (πάχους μ.), ο οποίος αποτελείται από ψηφιδικούς ψαμμίτες, ανθρακικούς ψαμμίτες και μάργες με λιγνιτοφόρους ορίζοντες. Οι μάργες φιλοξενούν στρώματα με λιμναία, υφάλμυρα και θαλάσσια πανίδα. 4. Την ομάδα του Αλεποχωρίου που αποτελείται από το Σχηματισμό της Λούβας (πάχους μ.) που δομείται από εναλλαγές κόκκινων-καφέ ψηφιδωτών ψαμμιτών, με μικρότερου πάχους ενδιαστρώσεις αμμωδών πηλών και αργίλων. Τοπικά, στο Σχηματισμό της Λούβας είναι ενδιαστρωμένος ο Σχηματισμός της Αγίας Σοφίας (πάχους 0-40 μ.), ο οποίος αποτελείται από άσπρα, κυρίως ασβεστολιθικά λατυποπαγή. 2

4 Σχ. 3. Λιθοστρωματογραφική κολώνα των πλειο-πλειστοκαινικών ιζημάτων της λεκάνης των Μεγάρων, με τα ονόματα των Σχηματισμών κατά Bentham et al. (1991) Αλεποχώρι: Στάσεις 1 και 2 Σχηματισμός Ραχών του Λιμανιού (Σχ.4). Φάσεις: Λιμναίες ως υφάλμυρες και θαλάσσιες επικλυσιγενείς ακολουθίες. Αλληλουχία στρωμάτων μαργών, λεπτόκοκκων ψαμμιτών με ανθρακικά ριζώματα και λεπτούς λιγνιτικούς ορίζοντες, πάχους 5-50 εκ. Τα πιο χονδρόκοκκα στρώματα συνήθως χαρακτηρίζονται από απότομες κάτω επιφάνειες, με διαβρωσιγενείς ιζηματοδομές, ενώ οι μάργες εμπεριέχουν 3

5 πληθώρα λιμναίων γαστεροπόδων. Τις λιμναίες φάσεις διαδέχονται τοπικά, υφάλμυρες ως θαλάσσιες μάργες και ψαμμίτες, με πληθώρα διθύρων, γαστεροπόδων και ασβεστοφυκών. Τα πιο χονδρόκοκκα στρώματα παρουσιάζουν αχνές, υπο-οριζόντιες λεπιδώσεις και επίκεινται απότομων, συχνά διαβρωσιγενών επιφανειών. Οι ανωτέρω φάσεις ερμηνεύονται ότι αντιπροσωπεύουν θαλάσσια επικλυσιγενή συμβάντα, χαμηλής ενέργειας, πάνω σε λιμναία-ως υφάλμυρα αβαθή περιβάλλοντα ιζηματογένεσης. Σχ. 4. Λιθοστρωματογραφική κολώνα από τμήμα του Σχηματισμού Ραχών του Λιμανιού. Αλεποχώρι: Στάση 3 Σχηματισμός Λούβας Φάσεις: Καναλοειδείς αποθέσεις ποταμοχειμάρριων κροκαλοπαγών, με ενδιαστρώσεις λεπτόκοκκων πλημμυρικών αποθέσεων και πεδογενετικών οριζόντων (Σχ. 5). Αλεπάλληλες ακολουθίες, συνήθως πάχους 1-10 μ., αμμωδών κροκαλοπαγών, ψηφιδικών ψαμμιτών και χονδρόκοκκων ψαμμιτών, με απότομες, συχνά διαβρωσιγενείς βάσεις. Κανάλια πλάτους μέχρι 20 μ., όπου οι κροκάλες συχνά δείχνουν κεραμιδωτή διάταξη. Οι ψηφιδικοί και χονδρόκοκκοι ψαμμίτες παρουσιάζουν συνήθως σκαφοειδή και σπάνια επίπεδη στρώση. Οι παραπάνω φάσεις αποδίδεται ότι μεταφέρθηκαν και εναποτέθηκαν από αβαθή, διακλαδούμενα 4

6 κανάλια, γύρω από επιμήκη αναχώματα και καμπύλες θίνες. Στο σχηματισμό Τουμπανιάρι παρόμοιες φάσεις συχνά καλύπτουν λιμναίες φάσεις μαργών και ψαμμιτών και δελταϊκες φάσεις τύπου Gilbert. Ανάμεσα στα χονδρόκοκκα κλαστικά παρατηρούνται στρώματα κόκκινο-καφέ πηλών, πάχους από μερικά δεκατόμετρα ως δεκάδες μέτρα. Οι πηλοί εμπεριέχουν ιλύ, άμμο και ψηφίδες, είτε σαν επιπλέοντες κόκκους είτε σαν υπο-οριζόντιες λεπιδώσεις. Οι φάσεις αυτές αποδίδεται ότι αποτέθηκαν από χαμηλής ενέργειας, μακρινές, πλημμυρικές ροές. Σχ. 5. Τομή του Σχηματισμού Λούβας, κατά μήκος του δρόμου (τδ) και 4 χλμ. πριν το Αλεποχώρι (τα). Τα ιζήματα του Σχηματισμού της Λούβας αυξάνουν σε πάχος προς τα ΒΔ της λεκάνης, κατά μήκος των ρηγμάτων του Τουμπανιάρη και της Αγίας Σοφίας. Με βάση χρονολογήσεις σε ορίζοντα τέφρας που βρέθηκε περίπου 60 μ. κάτω από την κορυφή του Σχηματισμού, προσδιορίστηκε η ηλικία του στα 2,2 εκατ. χρόνια (Leeder et al., 2008). Ισθμός Κορίνθου: Ίσθμια. Η λεκάνη της Κορίνθου (Σχ. 6) είναι μια ασύμμετρη ταφροειδής λεκάνη και συνιστά μια από τις υπολεκάνες που αναπτύσσονται στον Κόλπο της Κορίνθου. Η περιοχή είναι σεισμικά ενεργή, ως αποτέλεσμα του εφελκυστικού τεκτονισμού που χαρακτηρίζεται από κανονικά ρήγματα και οδήγησε στο άνοιγμα του κόλπου. 5

7 Σχ. 6. Αναλυτικός χάρτης των ρηγμάτων της Διώρυγας της Κορίνθου (κατά Collier, 1990). Στο ένθετο φαίνεται η γεωτεκτονική θέση της λεκάνης της Κορίνθου με τα κύρια ρήγματα (Λ=ρήγμα Λουτρακίου, K=ρήγμα των Κεχρεών, Σ=ρήγμα του Σκίνου). Με α-β-γ και δ-ε σημειώνονται οι τομές που δίνονται στο Σχ.9. Ο Ισθμός της Κορίνθου προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να παρατηρήσουμε αβαθείς θαλάσσιες φάσεις (Σχ. 6), κατά μήκος των πρανών του (μήκους 5,8 χλμ. και ύψους 80 μ.). Η περιοχή του Ισθμού υπόκειται σε ανυψωτικές κινήσεις, οπότε πρόσφατα θαλάσσια τεταρτογενή ιζήματα βρίσκονται ανυψωμένα περισσότερο από 100 μ., πάνω από τις μέγιστες στάθμες της θάλασσας κατά το Τεταρτογενές. Σχ. 7. Τομή κατά μήκος της βόρειας πλευράς της Διώρυγας της Κορίνθου. Με τα βέλη Α, Β, Γ και Δ σημειώνονται οι ασυμφωνίες των επικλυσιγενών ακολουθιών 1-5 του ανωτάτου Πλειστοκαίνου πάνω από τις μάργες της Κορίνθου (κατά Collier, 1990). 6

8 Τα παλαιότερα ιζήματα στη Διώρυγα, αποτελούνται από άσπρες ως γκρι ανθρακικές αργίλους και ιλύες (Σχ. 7), οι οποίες και αποκαλούνται γενικά ως Μάργες της Κορίνθου (Freyberg, 1973). Τα ιζήματα αυτά από λιμναία, μεταβαίνουν προς τα πάνω σε θαλάσσια περιβάλλοντα και καλύπτονται ασύμφωνα από πέντε επικλυσιγενείς υπο-ακολουθίες (Σχ. 7). 3 η Στάση: Ίσθμια. Στο ΝΑ τμήμα του Ισθμού και γύρω από τα Ίσθμια, αποκαλύπτονται τουλάχιστον 70 μ. κίτρινων άμμων και κροκαλοπαγών, με πολυποίκιλη θαλάσσια πανίδα (συμπεριλαμβανομένων κοραλλιών, ηλικίας σύμφωνα με τον Collier (1990) 205 χιλ. ετών, όπως αυτή προέκυψε από χρονολόγησή τους με τη μέθοδο 234 U/ 238 U). Σύμφωνα με τον Collier (1990), η 3η υπο-σειρά αρχίζει από τη βάση με μια διαβρωσιγενή επιφάνεια και αλλεπάλληλες ενδιαστρώσεις παράκτιων κροκαλοπαγών και άμμων, καλά ταξινομημένων (Σχ. 8). Σχ. 8. Ιζηματολογική κολώνα της 3 ης επικλυσιγενούς υπο-ακολουθίας στα Ίσθμια. 7

9 Προς τα πάνω, η ακολουθία κυριαρχείται από άμμους που συχνά παρουσιάζουν έντονη βιοαναμόχλευση. Οι ιζηματοδομές περιλαμβάνουν σκαφοειδείς στρώσεις και αναρριχώμενες λεπιδώσεις. Η θαλάσσια πανίδα που περικλείεται, περιλαμβάνει δίθυρα (Glymeris glymeris, Pinna sp., Pecten sp., Lutrarie sp. και Cardium sp.). Στο δυτικό τμήμα της διώρυγας αποκαλύπτονται και οι πέντε επικλυσιγενείς υποσειρές. Σχ. 9. Τομή στην περιοχή των Ισθμίων, κάθετη στη διεύθυνση της Διώρυγας της Κορίνθου. Οι θέσεις των τομών α-β-γ και δ-ε δίνονται στο Σχ. 6. Τα κροκαλοπαγή της Λεκάνης της Νεμέας Η υπο-λεκάνη της Νεμέας εντοπίζεται περίπου 30 χλμ δυτικά, νοτιοδυτικά της πόλης της Κορίνθου, στη ΒΑ Πελοπόννησο, και αποτελεί μια περιοχή ευρέως γνωστή για την πλούσια πολιτιστική της ιστορία. Η λεκάνη αποστραγγίζεται από τα ΒΑ από τον ποταμό Ασωπό ο οποίος τροφοδοτείται από μεγάλο αριθμό μικρών καρστικών πηγών και εφήμερων παραποτάμων. Η δημιουργία της λεκάνης συμπίπτει με το άνοιγμα του Κορινθιακού Κόλπου (Σχ. 10) κατά τη διάρκεια του Πλειόκαινου Πλειστόκαινου (Armijo et al., 1996; Seger & Alexander, 1993; Sorel, 2000). Η τοπογραφία ελέγχεται κατά ένα μεγάλο μέρος από λιθολογικές μεταβολές: τα ανώτερα τμήματα των παρυφών της λεκάνης παρουσιάζουν απότομες μερικές φορές έως και κατακόρυφες κλίσεις λόγω της υψηλής αντίστασης στη διάβρωση των καλάσυνεκτικοποιημένων κροκαλοπαγών, ενώ τα χαμηλότερα τμήματα παρουσιάζουν ομαλότερο ανάγλυφο που συνδέεται με τις αποθέσεις διαβρωσιγενών, χαλαρών μαργών και πηλιτών. Πολυάριθμα ρήγματα γενικής διεύθυνσης Α-Δ και ΒΔ-ΝΑ διατέμνουν τα Πλειο-πλειστοκαινικά ιζήματα σχηματίζοντας δευτερογενείς τάφρους και κέρατα εντός της λεκάνης. 8

10 Σχ. 10. Τεκτονικός χάρτης του Ανατολικού Κορινθιακού Κόλπου και της λεκάνης της Νεμέας όπου απεικονίζονται τα σημαντικότερα ρήγματα. Το ανοιχτό γκρι χρώμα αντιστοιχεί στις Πλειο- Πλειστοκαινικές αποθέσεις. Το σκούρο γκρι χρώμα αντιστοιχεί στα αλπικά πετρώματα. Ο χαρακτήρας του νότιου περιθωρίου της λεκάνης, σε σχέση με το αλπικό υπόβαθρο της Β. Πελοποννήσου είναι μάλλον ασαφής. Οι εμφανίσεις ρηγμάτων είναι σπάνιες, ενώ συνήθως πλειοκαινικά κροκαλοπαγή ή ψαμμίτες καλύπτουν ασύμφωνα το αλπικό υπόβαθρο. Γεωλογικά η Λεκάνη της Νεμέας περιλαμβάνει στο υπόβαθρό της τμήματα των ζωνών Τρίπολης (φλύσχης) και Πίνδου (ασβεστόλιθοι, φλύσχης). Οι νεώτερες αποθέσεις αποτελούνται από σχηματισμούς του Πλειοκαίνου (κροκαλοπαγή, μάργες, ψαμμίτες) και του Τεταρτογενούς (κροκαλοπαγή, κροκάλες, χάλικες, άμμοι, άργιλοι, ιλύες και μεικτές φάσεις αυτών). Πλειο-πλειστοκαινικές μάργες καθώς και ψαμμίτες και κροκαλοπαγή αποτελούν τον κύριο όγκο του ιζηματογενούς πληρώματος της λεκάνης. Οι κροκαλοπαγείς αποθέσεις του Ανωτέρου Πλειοκαίνου παρουσιάζουν πάχος πάνω από 300 μέτρα. Η μεταφορά του ιζήματος γινόταν περίπου κάθετα στον άξονα της λεκάνης, κύρια από το νότιο περιθώριο, σχηματίζοντας τραπεζοειδούς γεωμετρίας δελταϊκά ριπίδια τύπου Gilbert. Τα δέλτα τύπου Gilbert δημιουργούνται υπό τη μορφή ακτινικών ριπιδίων γύρω από μια κύρια 9

11 παροχή ιζήματος, κοντά σε μια μόνιμη και σημαντική μάζα νερού. Τα δέλτα τύπου Gilbert δομούνται από τρεις ιζηματογενείς ακολουθίες: I. Μια ακολουθία επικάλυψης (topsets) από ποτάμια-αλλούβια ιζήματα II. Μια ακολουθία προέλασης (foresets) από βαρυτικά ιζήματα με κλίσεις στρώσης μέχρι 35 0 III. Μια προ-δελταϊκή ακολουθία βάσης (bottomsets), που αντιστοιχεί στα ιζήματα της βαθύτερης λεκάνης και η οποία αποτελείται κυρίως από λεπτόκοκκες βαρυτικές ιζηματογενείς σειρές, κυρίως τουρβιδίτες. Οι δελταϊκές αποθέσεις τύπου Gilbert κυριαρχούνται συνήθως από χονδρόκοκκα κροκαλοπαγή, αλλά ενδέχεται τοπικά να είναι πλούσια και σε ψαμμίτες. Σημειώνεται ότι τα δέλτα τύπου Gilbert του Κορινθιακού κόλπου είναι από τα μεγαλύτερα στον κόσμο δεδομένου ότι τοπικά ξεπερνούν σε πάχος τα 800 μ. και η ακτίνα τους φτάνει τα 4 χλμ. Βιβλιογραφικές αναφορές Armijo, R., Meyer, B., King, G.C.P., Rigo, A. and D. Papanastassiou, Quaternary evolution of the Corinth Rift and its implications for the late Cenozoic evolution of the Aegean. Geophys. J. Int., 126, Bentham, P., Collier, R.E.Ll., Gawthorpe, R.L., Leeder, M.R., Prossor, S. and C.P. Stark, Tectono-sedimentary development of an extensional sedimentary basin: the Neogene Megara basin, Greece. J. Geol. Soc.(Lond.), 148, Collier, R.E.Ll., Eustatic and tectonic controls upon Quaternary coastal sedimentation in the Corinth Basin. J. Geol. Soc. (Lond.), 147, Freyberg, B., Geologie des Isthmus von Korinth. Erlanger Geol. Abh., 95, p Leeder, M.R., Mack, G.H., Brasier, A.T., Parrish, R.R., McIntosh, W.C., Andrews, J.E. and C.E. Duermeijer, Late-Pliocene timing of Corinth (Greece) rift-margin fault migration. Earth and Planetary Science Letters, 274, McNeill, L.C. and R.E.Ll. Collier, Footwall uplift rates of the Eastern Eliki Fault, Gulf of Corinth, Greece, inferred from Holocene and Pleistocene terraces. J. Geol. Soc.(Lond), 161, Seger, M. J. and J. Alexander,1993. Distribution of Plio-Pleistocene and Modern coarse-grained deltas south of the Gulf of Corinth, Greece, in Tectonic Controls and Signatures in Sedimentary Successions, Edit. Frostick, L. and R. Steel, Spec. Pub. Int. Assoc.of Sedimentologists, 20, Sorel, D., A Pleistocene and still active detachment fault and the origin of the Corinth- Patras rift, Greece. Geology 28,

12 Επιμέλεια: Βασιλική Λιανού 11

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ με θέμα ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙA ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ & ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΧΙΝΟΥ ΚΑΙ ΨΑΘΑΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 333 Πανεπιστήμιο Πατρών Τομέας Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Εργαστήριο Τεκτονικής ΔIΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στα πλαίσια του μαθήματος ΠΑΡΑΚΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ» ΣΥΝΤΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο. γεωμαρφές των Μετεώρων. Μ. Δερμιτζάκης και Χ. Ντρ{νια. Τομέας Ιστορικής ΓεωλΟΥίας κοι ΠαλαιοντολΟΥΙας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο. γεωμαρφές των Μετεώρων. Μ. Δερμιτζάκης και Χ. Ντρ{νια. Τομέας Ιστορικής ΓεωλΟΥίας κοι ΠαλαιοντολΟΥΙας, Πανεπιστήμιο Αθηνών. 140 Ο. γεωμαρφές των Μετεώρων Μ. Δερμιτζάκης και Χ. Ντρ{νια Τομέας Ιστορικής ΓεωλΟΥίας κοι ΠαλαιοντολΟΥΙας, Πανεπιστήμιο Αθηνών. 15784 Αθήνα Περίληψη Τα κροκαλοπαγή των Μετεώρων (Ακοuπόνιο Βοuρδιγόλισ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΛΑΔΑΣ Ι..

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΛΑΔΑΣ Ι.. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Νο 72 ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΛΑΔΑΣ Ι.. (2001). Παλαιογεωγραφική εξέλιξη της ΝΔ Πελοποννήσου κατά το Τεταρτογενές. Πρακτικά 9 ου Συνέδριου Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας,, Δελτίο Ελλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ, ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΈΛΙΞΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΕΝΕΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΙΟΚΑΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ, ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΈΛΙΞΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΕΝΕΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΙΟΚΑΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Πανεπιστήμιο Πατρών Τομέας Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ, ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΈΛΙΞΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΕΝΕΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΙΟΚΑΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. ΧΧΧΙΧ/ΙΙΙ, 2006 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. ΧΧΧΙΧ/ΙΙΙ, 2006

ελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. ΧΧΧΙΧ/ΙΙΙ, 2006 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. ΧΧΧΙΧ/ΙΙΙ, 2006 ελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. ΧΧΧΙΧ/ΙΙΙ, 2006 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. ΧΧΧΙΧ/ΙΙΙ, 2006 37 Παλαιογεωγραφική εξέλιξη των υδρογραφικών δικτύων των ποταµών Όλβιου (Φενεού),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΖΟΚΙΤΣΙΟΣ ΑΜ:06050 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Γεωλογική επισκόπηση 3 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΟΥ ΙΑ - ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΟΥ ΙΑ - ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΤΣΙΔΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΤΣΙΔΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ 033 Πανεπιστήμιο Πατρών Τομέας Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Εργαστήριο Ιζηματολογίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΤΣΙΔΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ- ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Γ4 ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ CROSS HOLE"

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ- ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Γ4 ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ CROSS HOLE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ-

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κοκκάλας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήματος Γεωλογίας (Επιβλέπων) Ι. Κουκουβέλας, Καθηγητής, Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Σ. Κοκκάλας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήματος Γεωλογίας (Επιβλέπων) Ι. Κουκουβέλας, Καθηγητής, Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Σ. Κοκκάλας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήματος Γεωλογίας (Επιβλέπων) Ι. Κουκουβέλας, Καθηγητής, Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών Π. Ξυπολιάς, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ, 8 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ, 8 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ, 8 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 Συγγραφική Ομάδα: Καθηγ. Β. Καρακίτσιος Καθηγ. Μ. Σταματάκης Καθηγ. Α. Ζαμπετάκη

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.1 - Έκθεση Υφιστάμενης Κατάστασης Γεωλογίας

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.1 - Έκθεση Υφιστάμενης Κατάστασης Γεωλογίας Σελίδα 2 από 52 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Αντικείμενο της Μελέτης 5 1.2 Προσέγγιση 5 1.3 Υπάρχουσα Πληροφορία 5 Χ.Θ. 0 Χ.Θ. 359 6 2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 6 2.1 Επισκόπηση 6 2.2 Βασικά Μορφολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚ ΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Κλίµακα 1:100.000)

ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚ ΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Κλίµακα 1:100.000) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚ ΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Κλίµακα 1:100.000) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013»

Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» Άξονας Προτεραιότητας 3: «Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία του. Άγγελου Καπατσώρη.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία του. Άγγελου Καπατσώρη. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία του Άγγελου Καπατσώρη µε τίτλο: Τεκτονική Ανάλυση των δύο µεγάλων επωθήσεων στις περιοχές Όρµου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΜΟΡΦΟΓΕΝΝΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩ ΚΑΙ ΜΕΣΟΥ ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ. ΒΔ ΠΕΛΛΟΠΑΝΗΣΟ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΙΤΛΟΣ: ΜΟΡΦΟΓΕΝΝΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩ ΚΑΙ ΜΕΣΟΥ ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ. ΒΔ ΠΕΛΛΟΠΑΝΗΣΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΥΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΟΡΦΟΓΕΝΝΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩ ΚΑΙ ΜΕΣΟΥ ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΞΙΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΞΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµορφολογική µελέτη του υποθαλασσίου καρστικού συστήµατος, του υπογείου ποταµού «ράκος», Μεσσηνιακής Μάνης

Γεωµορφολογική µελέτη του υποθαλασσίου καρστικού συστήµατος, του υπογείου ποταµού «ράκος», Μεσσηνιακής Μάνης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Γεωµορφολογική µελέτη του υποθαλασσίου καρστικού συστήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Παπανικολάου 1, Εμμανουήλ Βασιλάκης 2, Αικατερίνη Βαλαδάκη 3, Νικόλαος Ζαχαριάς 4, Ιωάννης Μανιάτης 5

Δημήτριος Παπανικολάου 1, Εμμανουήλ Βασιλάκης 2, Αικατερίνη Βαλαδάκη 3, Νικόλαος Ζαχαριάς 4, Ιωάννης Μανιάτης 5 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2086 Ο Υπολογισμός του Ρυθμού Ολίσθησης Ρηξιτεμαχών ως Απαραίτητο Εργαλείο για τη Σχεδίαση Πόλεων σε Περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑ ΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΤΥΧΙΑ ΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑ ΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» Χαρά ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Ιστορικό ανάθεσης... 2 1.2 Σκοπός - Αντικείμενο μελέτης... 2 1.3 Μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης... 3 1.4 Ομάδα εκπόνησης της μελέτης... 3 1.5 Θέση, όρια και βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Σ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Σ ΤΟΜΕΑ Σ ΕΦΑ ΡΜΟΣΜΕΝ ΗΣ Γ ΕΩΛΟΓΙΑ Σ & ΓΕΩΦΥΣΙΚ ΗΣ ΕΡΓΑ ΣΤΗΡΙ Ο ΥΔΡΟΓΕΩ ΛΟ Γ ΙΑ Σ Υ Δ Ρ Ο Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Κ Ε Σ & Υ Δ Ρ Ο Χ Η Μ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Ν

Διαβάστε περισσότερα

Within the framework of NERIES and SHARE projects, a number of intensities in this study have been reassessed, and a number of unidentified places have been located by V. Kouskouna, G. Sakkas and K. Makropoulos.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα