Μοντέλο ποιοτικής προσοµοίωσης λεκανών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μοντέλο ποιοτικής προσοµοίωσης λεκανών"

Transcript

1 ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Μοντέλο ποιοτικής προσοµοίωσης λεκανών Σ. Μπακή & Α. Ευστρατιάδης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

2 οµή παρουσίασης Θεµελιώδεις αρχές Συνιστώσες του SWAT ιακριτοποίηση Λεκάνης Απορροής Στάδια προσοµοίωσης µε το SWAT εδοµένα εισόδου, χωρικά και υδροµετεωρολογικά ηµιουργία και επεξεργασία αρχείων εισόδου Οπτικοποίηση αποτελεσµάτων Βαθµονόµηση και ανάλυση ευαισθησίας Εφαρµογές SWAT SWAT και Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

3 SWAT: Θεµελιώδεις αρχές Εργαλείο οικο-υδρολογικής ανάλυσης Ολοκληρωµένο προσδιοριστικό µοντέλο φυσικής βάσης Προσοµοίωση µεγάλων και σύνθετων λεκανών ιακριτοποίηση λεκάνης απορροής σε: α. Υπολεκάνες - β. Μονάδες Υδρολογικής Απόκρισης (ΜΥΑ / HRU) Λειτουργία στο περιβάλλον Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας (GIS) (MapWindow, ArcGIS και ArcView) Προσοµοίωση του υδρολογικού κύκλου, κύκλου φερτών, θρεπτικών, αγροχηµικών για διαφορετικούς τύπους χρήσης γης, εδαφών και πρακτικών διαχείρισης σε ηµερήσιο βήµα Ρυπαντικά φορτία από σηµειακές πηγές (π.χ. βιοµηχανίες, αστικά λύµατα) και µη σηµειακές (π.χ. γεωργικές δραστηριότητες) Προσοµοίωση εξειδικευµένων διεργασιών (π.χ. µεταφορά βακτηριδίων) Μακροχρόνιες προβλέψεις, όχι για την προσοµοίωση λεπτοµερών, µεµονωµένων πληµµυρικών γεγονότων ηµερήσιας διακριτότητας Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

4 SWAT: Πλεονεκτήµατα προσέγγισης Μελέτη µακροχρόνιων επιπτώσεων κ επιδράσεων της διαχείρισης (π.χ. σταδιακή συσσώρευση ρύπων, επιπτώσεις ανθρωπογενών δράσεων, πλήρωση ταµιευτήρων µε φερτάµετά από χρόνια) Χρονικός προγραµµατισµός αγροτικών εφαρµογών κατά τη διάρκεια ενός έτους (π.χ. καλλιέργειες εκ περιτροπής, ηµεροµηνίες φύτευσης και συγκοµιδής, άρδευση, λιπάσµατα, ποσότητες και χρονική ρύθµιση παρασιτοκτόνων) Ποσοτικοποίηση σχετικής επίδρασης εναλλακτικών δεδοµένων εισόδου (π.χ. αλλαγές στις χρήσεις γης, πρακτικές αγροτικής διαχείρισης, κτλ.) στην ποιότητα νερού, στερεοµεταφορά, κτλ. Εύκολη γραφική παρουσίαση αποτελεσµάτων ιαθεσιµότητα ελάχιστων απαιτούµενων δεδοµένων για λειτουργία του µοντέλου (δηµόσιες υπηρεσίες, ΕΤΥΜΠ) Προσοµοίωση µεγάλων/σύνθετων λεκανών απορροής διαφορετικών στρατηγικών διαχείρισης µε εύλογη ενασχόληση Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

5 SWAT: Ανάπτυξη και Εξέλιξη Ανάπτυξη από την Υπηρεσία Αγροτικής Έρευνας (Agricultural Research Service, ARS) τουυπουργείουγεωργίαςτωνηπα(united States Department of Agriculture, USDA) Dr. Jeff Arnold. Εξέλιξη κ ενσωµάτωση των µοντέλων/εργαλείων: SWRRB (Simulator for Water Resources in Rural Basins) ROTO (Routing Outputs to Outlet) CREAMS (Chemicals, Runoff, and Erosion from Agricultural Management Systems) EPIC (Erosion-Productivity Impact Calculator) GLEAMS (Groundwater Loading Effects on Agricultural Management Systems) QUAL2E (Enhanced Stream Water Quality Model) και SWMM (Storm Water Management Model) Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

6 Συνιστώσες του SWAT Υδρολογικός Κύκλος Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

7 Συνιστώσες του SWAT SWAT Επίγεια Φάση Υδρολογικού Κύκλου Φάση Διόδευσης Υδρολογικού Κύκλου Υδρολογική Συνιστώσα Κλιματική Συνιστώσα Εδαφοκάλυψη Ανάπτυξη φυτών Διόδευση στο Κύριο υδατόρεμα Διόδευση στον Ταμιευτήρα Επιφανειακή Επιφανειακή Απορροή Απορροή Διήθηση Διήθηση Ενδιάμεση Ενδιάμεση απορροή απορροή Βασική Βασική (επιστρέφουσα) (επιστρέφουσα) Ροή Ροή Εξατμοδιαπνοή Εξατμοδιαπνοή Απώλειες Απώλειες Μετάβασης Μετάβασης Αποθήκευση Αποθήκευση φυτικού φυτικού καλύμματος καλύμματος Κατείσδυση Κατείσδυση Κατασκευές Κατασκευές συγκράτησης συγκράτησης (ponds) (ponds) Γεννήτρια Γεννήτρια Καιρικών Καιρικών Συνθηκών: Συνθηκών: Κατακρήμνιση Κατακρήμνιση Θερμοκρασία Θερμοκρασία Αέρα Αέρα Ηλιακή Ηλιακή Ακτινοβολία Ακτινοβολία Ταχύτητα Ταχύτητα Ανέμου Ανέμου Σχετική Σχετική Υγρασία Υγρασία Χιόνι: Χιόνι: Χιονοκάλυψη Χιονοκάλυψη Λιώσιμο Λιώσιμο Χιονιού Χιονιού Υψομετρικές Υψομετρικές Ζώνες Ζώνες Θερμοκρασία Θερμοκρασία Εδάφους Εδάφους Διάβρωση / Στερεοαπορροή Θρεπτικά Παρασιτοκτόνα Διαχείριση Διόδευση: Διόδευση: Πλημμύρας Πλημμύρας Φερτών Φερτών Θρεπτικών Θρεπτικών Παρασιτοκτόνων Παρασιτοκτόνων Διόδευση: Διόδευση: Εκροής Εκροής Φερτών Φερτών Θρεπτικών Θρεπτικών Παρασιτοκτόνων Παρασιτοκτόνων Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

8 ιακριτοποίηση Λεκάνης Απορροής ιακριτοποίηση σε Υπολεκάνες Χωρικά ορισµένες κ συσχετισµένες Κάθε υπολεκάνη περιέχει κατ ελάχιστον 1 ΜΥΑ, 1 κύριο και 1 δευτερεύον υδατόρευµα ιαίρεση υπολεκάνης σε Μονάδες Υδρολογικής Απόκρισης (ΜΥΑ) (Hydrologic Response Units - HRU) Αδιαµέριστα τµήµατα της λεκάνης µε µοναδικούς συνδυασµούς χρήσης γης, εδάφους και πρακτικών διαχείρισης γης εν έχουν χωρική υπόσταση Αυξηµένη ακρίβεια στην προσοµοίωση Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

9 Συνιστώσες του SWAT Εξίσωση Υδατικού Ισοζυγίου: SW t = SW + t i = 1 ( R Q ET P QR ) i i i i i SW t ητελικήεδαφικήυγρασία(mm) SW η εδαφική υγρασία διαθέσιµη για απόληψη από τα φυτά -- ορίζεται ως η αρχική εδαφική υγρασία µείον το µόνιµο σηµείο µαρασµού (mm) t οχρόνοςσεηµέρες (days) R i ηηµερήσια ποσότητα της κατακρήµνισης (mm) Q i ηηµερήσια ποσότητα της επιφανειακής απορροής (mm) ΕΤ i ηηµερήσια ποσότητα της εξατµισοδιαπνοής (mm) P i ηηµερήσια ποσότητα της διήθησης (mm) QR i ηηµερήσια ποσότητα της επιστρέφουσας απορροής (mm) Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

10 Συνιστώσες του SWAT SWAT: Πιθανές ιαδροµές Νερού στη ΜΥΑ Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

11 Συνιστώσες του SWAT Κλιµατική Συνιστώσα: Απαραίτητες κλιµατικές µεταβλητές: Ηµερήσια κατακρήµνιση Ηµερήσια µέγιστη και ελάχιστη θερµοκρασία του αέρα Ηλιακή ακτινοβολία Ταχύτητα του ανέµου Σχετική υγρασία υνατότητα εισαγωγής µετρηµένων δεδοµένων Γεννήτρια Καιρικών Συνθηκών: υνατότητα παραγωγής χρονοσειρών κλιµατικών µεταβλητών από µέσες µηνιαίες υπερετήσιες τιµές Συνιστώσες χιονιού: Χιονοκάλυψη, Τήξη χιονιού, Υψοµετρικές Ζώνες Υπολογισµός θερµοκρασίας εδάφους Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

12 Συνιστώσες του SWAT Στερεοαπορροή - Τροποποιηµένη Παγκόσµια Εξίσωση Εδαφικής Απώλειας (MUSLE): sed = ( Q q area ) K C P LS CFRG surf peak hru USLE USLE USLE USLE sed στερεοαπορροή σε µια συγκεκριµένη µέρα (metric tons) Q surf επιφανειακή απορροή (mm Η 2 Ο/ha) q peak παροχή αιχµής (m 3 /s) area hru έκταση Μονάδας Υδρολογικής Απόκρισης (HRU) (ha) K USLE παράγοντας διαβρώσεως εδάφους κατά USLE (mm) C USLE παράγοντας κάλυψης και διαχείρισης γης κατά USLE P USLE παράγοντας διαχείρισης εδαφών κατά της διάβρωσης κατά USLE LS USLE παράγοντας τοπογραφίας κατά USLE CFRG παράγοντας περιεκτικότητας του εδάφους σε χοντρά θραύσµατα Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

13 Συνιστώσες του SWAT Κύκλος θρεπτικών Κύκλος Αζώτου Κύκλος Φωσφόρου Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

14 Συνιστώσες του SWAT Κύκλος παρασιτοκτόνων Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

15 Συνιστώσες του SWAT Φάση διόδευσης υδρολογικού κύκλου Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

16 Στάδια προσοµοίωσης µε το SWAT Στάδια προσοµοίωσης µε το SWAT: Επεξεργασία δεδοµένων εισόδου (ψηφιακών χαρτών, υδροµετεωρολογικών χρονοσειρών, κτλ.) Εισαγωγή Ψηφιακού Μοντέλου Υψοµέτρων (DEM) και Σχηµατοποίηση λεκάνης απορροής (watershed delineation) Εισαγωγή χάρτη χρήσεων γης και εδαφολογικού χάρτη και διαίρεση λεκάνης απορροής σε Μονάδες Υδρολογικής Απόκρισης (ΜΥΑ) Εισαγωγή υδροµετεωρολογικών δεδοµένων ηµιουργία αρχείων εισόδου SWAT Επεξεργασία δεδοµένων εισόδου (πηγές, χρήσεις νερού, σηµειακές πηγές ρύπανσης, πρακτικές διαχείρισης γης, κτλ.) Συµπλήρωση παραµέτρων αρχείων προγράµµατος (parameterization) Εκτέλεση µοντέλου (model run) Βαθµονόµηση µοντέλου (calibration) Επαλήθευση µοντέλου (validation) Αξιολόγηση αποτελεσµάτων (evaluation) Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

17 εδοµένα Εισόδου - Χωρικά Α1. Ψηφιακό Μοντέλο Υψοµέτρων (DEM Digital Elevation Model) Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

18 εδοµένα Εισόδου - Χωρικά Α2. Σχηµατοποίηση λεκάνης απορροής -- Καθορισµός υδρογραφικού δικτύου και δηµιουργία υπολεκανών Καθορισµός ή χάραξη υδρογραφικού δικτύου λεκάνης απορροής Καθορισµός σηµείων εξόδου υπολεκανών κ εισροών - δηµιουργία υπολεκανών Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

19 εδοµένα Εισόδου - Χωρικά Β1. Εδαφολογικά στοιχεία - Χάρτης Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

20 εδοµένα Εισόδου - Χωρικά Β2. Εδαφολογικά στοιχεία Φυσικές ιδιότητες εδαφών Αρχείο εισόδου.sol για κάθε τύπο εδάφους Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

21 εδοµένα Εισόδου - Χωρικά Γ1. Χρήσεις γης Χάρτης (π.χ. CORINE) Σύµπτυξη κλάσεων CORINE Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

22 εδοµένα Εισόδου - Χωρικά Γ2. Χρήσεις γης - Αντιστοίχιση µε κατηγορίες SWAT Crop.dat -- Βάση εδοµένων για Φυτοκάλυψη (Plant growth database) urban.dat -- Βάση εδοµένων γιααστικέςχρήσειςγης (Urban database) Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

23 εδοµένα Εισόδου - Χωρικά. Καθορισµός Μονάδων Υδρολογικής Απόκρισης (ΜΥΑ) 1. Εισαγωγή Χάρτη Χρήσεων Γης 3. Επιλογή Πίνακα Χρήσεων Γης 2. Εισαγωγή Εδαφολογικού Χάρτη 4. Επιλογή Πίνακα Εδαφικών Τύπων 5. Καθορισµός Οµάδων Κλίσεων 7. Καθορισµός κατώτατων ορίων για το σχηµατισµό ΜΥΑ 6. Καθορισµός µεθόδου ηµιουργίας ΜΥΑ Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

24 εδοµένα Εισόδου - Υδροµετεωρολογικά A. Τυπικά υδροµετεωρολογικά δεδοµένα -µετρήσεις: Ηµερήσια κατακρήµνιση (.pcp) Ηµερήσια ελάχιστη και µέγιστη θερµοκρασία αέρα (.tmp) Μέση µηνιαία υπερετήσια ηλιακή ακτινοβολία (.wgn) Μέση µηνιαία υπερετήσια σχετική υγρασία (.wgn) Μέση µηνιαία υπερετήσια ταχύτητα ανέµου (.wgn) B. Γεννήτρια Καιρικών Συνθηκών SWAT: υνατότητα προσοµοίωσης όλων των ηµερήσιων υδροµετεωρολογικών δεδοµένων από στατιστικά δεδοµένα (minimum 20 χρόνια µετρήσεων) -Παραγωγή χρονοσειρών Έλλειψη δεδοµένων Προσοµοιωµένες κλιµατικές συνθήκες Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

25 εδοµένα Εισόδου - Υδροµετεωρολογικά Κατακρηµνίσεις SWAT Επιλογή χαρακτηριστικού σταθµού για κάθε υπολεκάνη Επιφανειακή ολοκλήρωση σηµειακών κατακρηµνίσεων Πολύγωνα Thiessen Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

26 εδοµένα Εισόδου - Υδροµετεωρολογικά Αρχείο θέσης µετεωρολογικών σταθµών Αρχείο Γεννήτριας Καιρικών Συνθηκών (.wgn) Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

27 ηµιουργία Αρχείων Εισόδου Αρχεία Εισόδου σε επίπεδο: Λεκάνης Απορροής (Watershed): Για προσοµοίωση διεργασιών σε ολόκληρη τη λεκάνη απορροής. Ίδια τιµή για όλες τις ΜΥΑ της λεκάνης απορροής. Π.χ. µέθοδος εκτίµησης εξατµοδιαπνοής Υπολεκάνης (Subbasin): εδοµένα εισόδου µείδιατιµή σε όλες τις ΜΥΑ της ίδιας υπολεκάνης. Π.χ. υδατορεύµατα, κατακρηµνίσεις, µέγιστες και ελάχιστες θερµοκρασίες Μονάδας Υδρολογικής Απόκρισης (HRU): εδοµένα εισόδου µε διαφορετική τιµήσεκάθεμυατης λεκάνης απορροής. Π.χ. πρακτικές διαχείρισης της γης Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

28 ηµιουργία Αρχείων Εισόδου Ονοµασία Αρχείου Εισόδου.bsn.wwq.fig file.cio weather meas. data Databases.wgn.sub.rte.wus.pnd.swq Περιγραφή A. Επίπεδο Λεκάνης Απορροής (Watershed Level) Περιέχει τα γενικά χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής που καθορίζουν τις φυσικές διεργασίες σε επίπεδο λεκάνης Αρχείο µε παραµέτρους για την ποιοτική προσοµοίωση µέσα στα υδατορεύµατα σε επίπεδο λεκάνης µε βάση το QUAL2E Περιέχει πληροφορίες που χρησιµοποιούνται από το SWAT για την προσοµοίωση των διεργασιών µέσα σε κάθε ΜΥΑ/υπολεκάνη και της διόδευσης µέσα από το υδρογραφικό δίκτυο της λεκάνης Κύριο αρχείο λεκάνης απορροής για διαχείριση επιµέρους αρχείων στο επίπεδο λεκάνης και των αρχείων εξόδου Αρχεία που περιέχουν µετρηµένα υδροµετεωρολογικά δεδοµένα:.pcp,.tmp,.slr,.wnd,.hmd,.pet Βάσεις εδοµένων του SWAT: user soils, land cover/plant growth (crop.dat), fertilizer (fert.dat), pesticides (pest.dat), tillage (till.dat), urban (urban.dat), user weather stations B. Επίπεδο Υπολεκάνης (Subbasin Level) Περιέχει στατιστικά και κλιµατικά δεδοµένα απαραίτητα για την προσοµοίωση ηµερήσιων υδροµετεωρολογικών δεδοµένων για τις υπολεκάνες Περιέχει πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των υπολεκανών: γενικά χαρακτηριστικά, ιδιότητες παραποτάµων, στοιχεία για την τοπογραφία και την επιρροή τους στο κλίµα, παραµέτρους που αφορούν στην επιφανειακή και υπόγεια ροή του νερού, παραµέτρους που αφορούν στη διάβρωση και µεταβλητές σχετικές µε την κλιµατική αλλαγή, στοιχεία για τις ΜΥΑ µέσα στην υπολεκάνη. Συνοψίζει τα φυσικά χαρακτηριστικά του κύριου υδατορεύµατος, τα οποία επηρεάζουν τη ροή του νερού, των φερτών και τη µεταφορά των θρεπτικών και παρασιτοκτόνων Περιέχει πληροφορίες για την υδατική κατανάλωση µε αποµάκρυνση νερού για άρδευση περιοχών εκτός της λεκάνης ή για αστική / βιοµηχανική χρήση. Το νερό αυτό χάνεται από το σύστηµα της λεκάνης απορροής Περιέχει στοιχεία για κατασκευές/λεκάνες συγκράτησης νερού (ponds) Αρχείο µε παραµέτρους για την ποιοτική προσοµοίωση µέσα στα υδατορεύµατα σε επίπεδο υπολεκάνης/τµήµατος ποταµού (reach) µε βάσητοqual2e Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

29 ηµιουργία Αρχείων Εισόδου Ονοµασία Αρχείου Εισόδου.sol.hru.gw.mgt.chm Reservoirs:.res &.lwq Point sources/inlets: rechour.dat recday.dat recmon.dat recyear.dat reccnst.dat Περιγραφή Γ. Επίπεδο Μονάδας Υδρολογικής Απόκρισης (HRU Level) Περιέχει πληροφορίες που καθορίζουν τα φυσικά χαρακτηριστικά όλων των εδαφικών στρώσεων του εδαφικού τύπου Περιέχει διάφορες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των ΜΥΑ: τοπογραφικά χαρακτηριστικά, ροή νερού, διάβρωση, εδαφοκάλυψη, κοιλότητες υδατικής αποθήκευσης Περιγράφει τις ιδιότητες που διέπουν την κίνηση του νερού στον ελεύθερο και περιορισµένο υπόγειο υδροφορέα Περιέχει στοιχεία για τις πρακτικές διαχείρισης στη ΜΥΑ, όπως δεδοµένα για την φύτευση, θερισµό, άρδευση, χρονικό προγραµµατισµό εφαρµογής λιπασµάτων και παρασιτοκτόνων και προσδιορίζει την εδαφοκάλυψη που προσοµοιώνεται στην ΜΥΑ Περιέχει πληροφορίες που καθορίζουν τα χηµικά χαρακτηριστικά (αρχικές τιµές) όλωντωνεδαφικώνστρώσεων του εδαφικού τύπου. Μεµονωµένα στοιχεία προσοµοίωσης Τα 2 αρχεία περιέχουν παραµέτρους για την προσοµοίωση της κίνησης του νερού, των φερτών, των θρεπτικών και των παρασιτοκτόνων δια µέσω ταµιευτήρα Τα αρχεία αυτά περιέχουν πληροφορία σχετικά µε τη φόρτιση στο υδρογραφικό δίκτυο από σηµειακές πηγές ή άλλες εισροές Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

30 Επεξεργασία Αρχείων Εισόδου Καθορισµός διάρκειας προσοµοίωσης Γενικές επιλογές προσοµοίωσης ηµιουργία αρχείων εισόδου SWAT SWAT Editor Εκτέλεση SWAT Επεξεργασία αρχείων εισόδου SWAT Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

31 εδοµένα Εισόδου Σηµειακές πηγές Καρτέλα επεξεργασίας δεδοµένων σηµειακών πηγών Σταθερές ηµερήσιες φορτίσεις υνατότητα εισαγωγής: α. Μέσων ηµερήσιων τιµών για κάθε µήνα ή έτος, β. Ηµερήσιων χρονοσειρών Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

32 εδοµένα Εισόδου Πρακτικές ιαχείρισης Γης SWAT Editor: Αρχεία εισόδου υπολεκανών Επιλογή αρχείου εισόδου.mgt Αρχείο εισόδου.mgt - Γενικές παράµετροι: Αρχικές συνθήκες Σταθερές Πρακτικές ιαχείρισης Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

33 εδοµένα Εισόδου Πρακτικές ιαχείρισης Γης Αρχείο εισόδου.mgt ράσεις: Χρονικό προγραµµατισµός συγκεκριµένων δράσεων/πρακτικών διαχείρισης γης Προσθήκη πρακτικών διαχείρισης γης 15 διαθέσιµες πρακτικές, όπως: φύτευση άρδευση εφαρµογή λιπασµάτων και παρασιτοκτόνων άροση θερισµός τερµατισµός καλλιέργειας βόσκηση Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

34 Οπτικοποίηση αποτελεσµάτων - Γραφήµατα Απορροή Στερεοαπορροή Οργ. Άζωτο Οργ. Φώσφορος Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

35 Οπτικοποίηση αποτελεσµάτων - Χάρτες Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

36 SWAT: Βαθµονόµηση Ανάλυση ευαισθησίας SWAT Editor Ανάλυση Ευαισθησίας Αυτοµατοποιηµένη Βαθµονόµηση Εργαλείο εµπειρικής/χειρονακτικής βαθµονόµησης Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

37 Εφαρµογή: Υδρολογική προσοµοίωση στη λεκάνη Βοιωτικού Κηφισού Βαθµονόµηση υδρολογικού τµήµατος SWAT Περίοδος βαθµονόµησης: Τελική τιµή αποτελεσµατικότητας / δείκτη Nash-Sutcliffe: Παράµετροι βαθµονόµησης: 12 Ανάλυση ευαισθησίας παραµέτρων βαθµονόµησης µοντέλου Επιφ. Απορροή (m m ) 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 SURQ MM SURQ' MM Απορροή (mm) 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 Qcal Q'cal Επισ τρέφ ουσ α Απορροή (mm) 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 GWQ MM GWQ' MM 0,000 0,000 0,000 Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

38 Εφαρµογή: Ποιοτική προσοµοίωση σενάρια πρακτικών διαχείρισης Γης Επιτυγχανόµενη µείωση Νιτρικών από κάθε υπολεκάνη µε εφαρµογή εναλλακτικών πρακτικών διαχείρισης γης Επιτυγχανόµενη µείωση Φωσφόρου από κάθε υπολεκάνη µε εφαρµογή εναλλακτικών πρακτικών διαχείρισης γης Προσοµοιωµένα Νιτρικά και Φώσφορος στην έξοδο της λεκάνης κάτω από διαφορετικά σενάρια ρύπανσης NO 3 (kg N) scenario1 scenario2 scenario3 Organic P (kg P) scenario1 scenario2 scenario month month Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

39 SWAT και Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά Οδηγία Πλαίσιο - Καθορισµός αυστηρών απαιτήσεων για έλεγχο ρύπανσης Ολοκληρωµένη υδατική προστασία σε επίπεδο λεκάνης απορροής Εκτίµηση σχετικής συνεισφοράς σηµειακών και διάχυτων πηγών ρύπανσης σε επίπεδο λεκάνης απορροής Ανάδειξη και υιοθέτηση αποτελεσµατικών µέτρων και στρατηγικών για πρόληψη και έλεγχο ρύπανσης Συνεισφορά διάχυτων πηγών ρύπανσης ιδιαίτερα σηµαντική σε αγροτικές λεκάνες Ανάγκη για εφαρµογή κατάλληλων πρακτικών διαχείρισης γης ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της κάθε λεκάνης Ανάγκη για κατάλληλα υπολογιστικά εργαλεία για την εκτίµηση, ποσοτικοποίηση και έλεγχο της διάχυτης ρύπανσης Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

40 SWAT και Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά Το εργαλείο οικο-υδρολογικής προσοµοίωσης SWAT: Ελεύθερο λογισµικό (public domain) Ολοκληρωµένο µοντέλο φυσικής βάσης Λειτουργία στο περιβάλλον Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας (GIS) ιακριτοποίηση σε υπολεκάνες και ΜΥΑ υνατότητα προσοµοίωσης µεγάλων και σύνθετων λεκανών απορροής, µε διαφορετικές χρήσεις γης, εδαφικούς τύπους και πρακτικές διαχείρισης γης Ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρµογή σε αγροτικές λεκάνες Περιγραφή χωρικής µεταβλητότητας και ετερογένειας λεκάνης απορροής, γενικά χαρακτηριστικά και πηγές ρύπανσης λεκάνης Εφικτή η αποδοτική ποσοτικοποίηση µακροπρόθεσµων επιπτώσεων στο νερό, τα φερτά, θρεπτικά και παρασιτοκτόνα µέσω εφαρµογής εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης υνατό εργαλείο για την εναρµόνιση µε την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά Απαραίτητη όµως η ύπαρξη δικτύου παρατηρήσεων και επαρκών / συνεπών µετρήσεων παραµέτρων ποιότητας νερού Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

41 Λογισµικό SWAT για MapWindow Απαραίτητο λογισµικό (πρόσφατες εκδόσεις) για το MapWindow SWAT (MWSWAT): SWAT Editor, version MapWindow, version S.R. MWSWAT, version 1.6 Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης

Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα ΝΑΜΑ ΕΜΠ ΕΥΑΚ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ MDS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΑΜΑ, Σύµβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΕΜΠ, Τοµέας Υδατικών Πόρων Marathon Data Systems ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Υ ΡΟΓΑΙΑ Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΑΙΟΣ 004 ιάλεξη 6 η ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΗ ΛΙΒΑ ΑΣ Εκπόνηση εργασίας: Ευαγγελάτος

Διαβάστε περισσότερα

Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία

Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία TRANSNATIONAL INTEGRATED MANAGEMENT OF WATER RESOURCES IN AGRICULTURE FOR EUROPEAN WATER EMERGENCY CONTROL (EU.WATER) Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ Ν. Μαµάσης & Σ. Μίχας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ν. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ (επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Διον. Π. Καλύβας 1 Επίκουρος Καθηγητής (επί συμβάσει Ν. 407/80), Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία η οποία υποβάλλεται για µερική εκπλήρωση των απαιτήσεων για το ιεπιστηµονικό - ιατµηµατικό ίπλωµα Ειδίκευσης του.π.μ.σ.

Μεταπτυχιακή Εργασία η οποία υποβάλλεται για µερική εκπλήρωση των απαιτήσεων για το ιεπιστηµονικό - ιατµηµατικό ίπλωµα Ειδίκευσης του.π.μ.σ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συνοπτική παρουσίαση του Υδατικού Διαμερίσματος της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (07)

1.2 Συνοπτική παρουσίαση του Υδατικού Διαμερίσματος της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (07) 1 Εισαγωγή 1.1 Γενικά Το κείμενο αυτό αποτελεί βασικό τμήμα της δημόσιας διαβούλευσης του έργου «Ανάπτυξη Συστημάτων και Εργαλείων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Στερεάς Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υδατικών πόρων

ιαχείριση υδατικών πόρων Υ ΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ιαχείριση υδατικών πόρων Νίκος Μαµάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Τοµέας Υδατικών Πόρων Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ: MIS 375726 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: MIS 375726 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας ΚΩΔΙΚΟΣ: MIS 375726 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.1: Ανάλυση Βιβλιογραφίας Γέμτος Θεοφάνης, Καβαλάρης Χρήστος, Βατσανίδου Άννα, Γούλα Ιωάννα, Φουντάς Σπύρος Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα ΝΑΜΑ ΕΜΠ ΕΥΑΚ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ MDS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723

Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723 Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723 Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής της Κύπρου στην Kλιματική Aλλαγή Παραδοτέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ,ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ,ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΕΙΡΑΙΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΕ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Μ.Σ: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & Π ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» «ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ Φίκος Η., Ζιάνκας Γ., Παυλίδου Ε., Φάµελλος Σ. Αναπτυξιακή Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.». Κ. Ραφαηλίδου Παπαδάκη 3-5 Θέρµη, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΟΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Νεκτάριος Ν. Κουργιαλάς Γεωπόνος, M.Sc. Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ολοκληρωμένη Διαχείριση - Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης, Προσομοίωσης και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων με Περιβαλλοντική και Κοινωνικο- Οικονομική Δυναμική

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης, Προσομοίωσης και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων με Περιβαλλοντική και Κοινωνικο- Οικονομική Δυναμική Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης, Προσομοίωσης και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων με Περιβαλλοντική και Κοινωνικο- Οικονομική Δυναμική Εφαρμογή του Συστήματος στη Λεκάνη Απορροής της Λίμνης

Διαβάστε περισσότερα

και M.A. Μιμίκου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Ι. Παναγόπουλος ΥΔ Ε.Μ.Π. Ιωάννινα, 20 Μαρτίου 2010

και M.A. Μιμίκου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Ι. Παναγόπουλος ΥΔ Ε.Μ.Π. Ιωάννινα, 20 Μαρτίου 2010 Διάβρωση και Yφαλμύριση λ ύ Yπογείων ί Yδάτων M.A. Μιμίκου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Ι. Παναγόπουλος ΥΔ Ε.Μ.Π. Ιωάννινα, 20 Μαρτίου 2010 1 Γενικά Περιβάλλον: Βασικός ρυθμιστής της ανθρώπινης ανάπτυξης Αστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Εκτίμηση του βαθμού διάβρωσης στη λεκάνη του Ανθεμούντα Δράση 3 του έργου LIFE07/ENV/GR/000278

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Εκτίμηση του βαθμού διάβρωσης στη λεκάνη του Ανθεμούντα Δράση 3 του έργου LIFE07/ENV/GR/000278 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Εκτίμηση του βαθμού διάβρωσης στη λεκάνη του Ανθεμούντα Δράση 3 του έργου LIFE07/ENV/GR/000278 Δρ. Παναγιώτης Παπάζογλου 31/12/2009 Η παρούσα μελέτη αποτελεί παραδοτέο της Δράσης 3 του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (.Ε.Υ.Α.Λ.) ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 1 2. ΝΕΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 27 2.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΤΥΧΑΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 28

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 1 2. ΝΕΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 27 2.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΤΥΧΑΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 28 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 1 Σελ. 1.1. ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 1 1.2. ΕΘΝΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 10 1.3. ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤ ΑΝΑΘΕΣΗ 18 1.4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤ ΑΝΑΘΕΣΗ 20 2. ΝΕΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 27 2.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες ερημοποίησης και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές

Δείκτες ερημοποίησης και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές Δείκτες ερημοποίησης και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές Jane Brandt Nichola Geeson Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 2 Περιεχόμενα ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Η ερήμοποιηση στη Μεσόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση και επεξεργασία χρονοσειρών

ιαχείριση και επεξεργασία χρονοσειρών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. ιαχείριση και επεξεργασία χρονοσειρών Ι. Μαρκόνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ GIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ ΑΠΟ ΜΗ-ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Λάζαρος

Διαβάστε περισσότερα