Διημερίδα «Καλαμάς, κοιτίδα αξιοβίωτης ανάπτυξης και πολιτισμού ή ένας ακόμη υδάτινος πόρος;»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διημερίδα «Καλαμάς, κοιτίδα αξιοβίωτης ανάπτυξης και πολιτισμού ή ένας ακόμη υδάτινος πόρος;»"

Transcript

1 ΤΕΕ Τμήμα Ηπείρου Διημερίδα «Καλαμάς, κοιτίδα αξιοβίωτης ανάπτυξης και πολιτισμού ή ένας ακόμη υδάτινος πόρος;» Θέμα: Σημειακές Πηγές Ρύπανσης Ποταμού Καλαμά από το Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων Κων/νος Σακκάς, Πολ. Μηχανικός Ηγουμενίτσα, Ιούνιος 2011

2 Λεκάνη απορροής Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων Λεκάνη απορροής Ποταμού Καλαμά

3 Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, τμήμα της λεκάνης απορροής του ποταμού Καλαμά Ο συνηθισμένος δρόμος των λυμάτων: το στραγγιστικό δίκτυο, η λίμνη Παμβώτιδα, η τάφρος και η σήραγγα Λαψίστας, ο ποταμός Καλαμάς Η τάφρος της Λαψίστας είναι υποβαθμισμένη σε τέτοιο βαθμό, ώστε τα νερά της κρίνονται ακατάλληλα για τις βασικές χρήσεις τους της άρδευσης και του ποτίσματος των ζώων Αποστράγγιση Λεκανοπεδίου: Νότιο λίμνη Παμβώτιδα, καταβόθρες Βόρειο τάφρος Λαψίστας

4 Βόρειο Λεκανοπέδιο πάνω από κόκκινη γραμμή Νότιο Λεκανοπέδιο κάτω από κόκκινη γραμμή

5 κατ εξοχή κέντρο ανάπτυξης στο Νομό Ιωαννίνων Η ανάπτυξη έγινε χωρίς χωροταξικό και ρυθμιστικό σχεδιασμό Αποτέλεσμα: συγκέντρωση πολλών και ποικίλων δραστηριοτήτων διάσπαρτα στην περιοχή κακή χρήση γης έντονα προβλήματα ρύπανσης νερού και εδάφους

6 Μη σημειακές πηγές ρύπανσης: Πόλη και οικισμοί λεκανοπεδίου: Λύματα (βόθροι, παράνομες συνδέσεις με το αποχετευτικό δίκτυο, τουλάχιστον 10% του όγκου των λυμάτων χύνονται απευθείας παράνομα στη λίμνη) Απορρίμματα κάθε φύσης Γεωργικές καλλιέργειες Λιπάσματα Φυτοφάρμακα

7 Λύματα Έργα που έχουν προταθεί για ένταξη στο ΕΣΠΑ ΔΕΥΑΙ Δίκτυα αποχέτευσης περιμετρικά της Λίμνης και επέκταση βιολογικού καθαρισμού (53 εκ. ευρώ) Δήμος Ιωαννιτών Αποχέτευση οικισμού Κατσικά (13,2 εκ. ευρώ) Αποχέτευση οικισμού Πεδινής (5,5 εκ. ευρώ) Δήμος Ζίτσας Αποχέτευση οικισμού Ελεούσας (9,0 εκ. ευρώ) Αναγκαία η σύνδεση και των υπόλοιπων οικισμών του λεκανοπεδίου με βιολογικούς καθαρισμούς

8 Καλλιέργειες Σημαντική έκταση παραμένει χέρσα και χρησιμοποιείται είτε σαν βοσκότοπος, είτε για εγκατάσταση δραστηριοτήτων, είτε εντελώς ανεκμετάλλευτη Σύμφωνα με έγγραφο ΓΟΕΒ του 2007 από τη μελέτη κατασκευής του Εγγειοβελτιωτικού Έργου προβλέπεται να αρδεύονται στρέμματα από αυτά αρδεύτηκαν: το στρέμματα το στρέμματα το στρέμματα

9 Σημειακές πηγές ρύπανσης: Γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις όπως πτηνοτροφεία χοιροστάσια βουστάσια ιχθυοτροφεία Βιομηχανίες-βιοτεχνίες όπως μεταλλοβιομηχανίες τυροκομεία παραγωγή ζωοτροφών πλυντήρια, συνεργεία, κ.α.

10 Καταγραφή πηγών ρύπανσης Ελάχιστες πρωτότυπες καταγραφές με παραμετροποίηση των ρύπων 1986, ΤΕΕ / ΤΗ Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ «Η καταγραφή έγινε με αρκετή σχολαστικότητα γιατί τη θεωρήσαμε σαν το σημαντικότερο μέρος της εκτίμησης της ρύπανσης» 1996, Περιφέρεια Ηπείρου: «ΤΟΜΕΑΚΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ) Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

11 ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων Εγκατεστημένες περί τις 175 μονάδες Ελάχιστες (12-15) παράγουν απόβλητα διαφορετικής σύστασης από τα οικιακά Αυτές πρέπει να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της επεξεργασίας λυμάτων από μόνες τους και στη συνέχεια, εφ όσον αυτά έχουν χαρακτηριστικά οικιακών λυμάτων, να οδηγούνται στον βιολογικό καθαρισμό του Δήμου Ιωαννιτών.

12 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που εισρέουν στην Τάφρο Λαψίστας

13 Σύμφωνα με ΥΠΕΧΩΔΕ, 1994, για τη λίμνη Παμβώτιδα, εκτιμάται ότι η μεγαλύτερη πηγή ρυπαντικών φορτίων αζώτου και φωσφόρου είναι απόβλητα από την κτηνοτροφική δραστηριότητα, και κυρίως από τη χοιροτροφία και την πτηνοτροφία, ενώ τα φορτία των ρύπων αυτών που τελικά καταλήγουν στη λίμνη προέρχονται τόσο από τα κτηνοτροφικά όσο και από τα αστικά απόβλητα

14 Ζωικά Απόβλητα Τα τελευταία 35 χρόνια η ανάπτυξη των κτηνοτροφικών μονάδων έγινε χωρίς προγραμματισμό Η προσπάθεια υπηρεσιών και ιδιωτών επικεντρώθηκε στην παραγωγή και το άμεσο κέρδος Αποτέλεσμα: σοβαρά προβλήματα ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος, κυρίως εξαιτίας των αποβλήτων τους

15 Πτηνοτροφία Δυναμικός κλάδος που συμβάλει ουσιαστικά στην οικονομία και την απασχόληση Η συγκέντρωση της παραγωγής, της επεξεργασίας και της διάθεσης των προϊόντων σε δύο μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, κατέστησε τον κλάδο και διεθνώς ανταγωνιστικό

16 Η ρύπανση οφείλεται κυρίως στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και τη διάθεση των νεκρών ζώων Η στρώμνη (άχυρο, πριονίδι κλπ) μαζί με τα περιττώματα μαζεύεται στο τέλος κάθε εκτροφής και στις περισσότερες περιπτώσεις διασκοπρίζεται στους αγρούς χωρίς προηγούμενη επεξεργασία

17 Χοιροτροφία Η συντριπτική πλειοψηφία είναι μονάδες μικρής δυναμικότητας (μέχρι 100 χοιρομητέρες) με εγκαταστάσεις που χαρακτηρίζονται παλαιές ή μέτριες Αντίθετα οι χοιροτροφικές μονάδες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους έχουν ικανοποιητικές έως πολύ καλές εγκατασάσεις Οι μονάδες υποχρεώνονται να κάνουν επεξεργασία των αποβλήτων Όμως με στοιχεία του 1996 μόνο ένα μικρό ποσοστό 15-17% διαθέτει συστήματα επεξεργασίας των αποβλήτων

18 Αλλά και όπου υπάρχουν συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων λόγω του υψηλού κόστους λειτουργίας αλλά και λόγω ανεπαρκούς συντήρησής, υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου αποτελούν σημαντική επένδυση για τους παραγωγούς, καθώς το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας τους αντιπροσωπεύει το 5-15% της ζωικής παραγωγής

19 αδυναμία επεξεργασίας των ιδιαίτερα βεβαρημένων υγρών και στερεών αποβλήτων των χοιροτροφικών μονάδων με τρόπο αποτελεσματικά και οικονομικά βιώσιμο στις περισσότερες μονάδες τα απόβλητα διατίθενται στους αγρούς, σε αποστραγγιστικές τάφρους ή απευθείας στα επιφανειακά νερά των γειτονικών περιοχών

20 Κουτσελιό - ζωικά απόβλητα και μπάζα,

21 Κουτσελιό Ο περιφερειακός υγρότοπος έχει καταστραφεί,

22 Κουτσελιό Κάποτε έσφυζε από ζωή, βατράχια, παπιά, νερόφιδα τώρα μόνο μόλυνση και σκουπίδια,

23 πως θα έπρεπε να ήταν Κάμπος Λαψίστας, θέση Τούμπα (πηγές) Φυσική λιμνούλα κατάλοιπο της παλιάς λίμνης Λαψίστας

24 Ρύπανση Ζωικών Αποβλήτων Μόλυνση Τα ζωικά απόβλητα είναι φορείς παθογόνων μικροοργανισμών που μπορεί να μεταδοθούν σε άλλα ζώα ή στον άνθρωπο μέσω μολυσμένου νερού ή τροφίμων σε περίπτωση επιδημίας αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία

25 Οργανική ρύπανση Τα απόβλητα διατίθενται στον αποδέκτη (έδαφος ή επιφανειακά νερά) με υψηλό οργανικά φορτίο, δηλαδή με υψηλές τιμές βιολογικά απαιτούμενου οξυγόνου (BOD5) Μείωση του διαλυμένου οξυγόνου στον αποδέκτη, η οποία οδηγεί σε δημιουργία αναερόβιων συνθηκών, ανάπτυξη ανεπιθύμητων μικροοργανισμών, έκλυση δυσάρεστων οσμών και γενικά σε φαινόμενα διαταραχής του οικοσυστήματος του αποδέκτη και της γύρω περιοχής Σε συνθήκες υψηλής οργανικής ρύπανσης ο αποδέκτης καθίσταται ακατάλληλος για χρήση

26 Ανόργανη ρύπανση Οφείλεται στην περιεκτικότητά τους σε ανόργανες ουσίες όπως ιχνοστοιχεία και βαρέα μέταλλα αλλά κυρίως σε θρεπτικά άλατα αζώτου και φωσφόρου Οδηγεί σε φαινόμενα ευτροφισμού, αύξηση της φυτοπλαγκονικής βιομάζας, διαταραχή της ισορροπίας του οικοσυστήματος λόγω συσσώρευσης οργανικού φορτίου και ελάττωσης του διαλυμένου οξυγόνου του υδάτινου αποδέκτη

27 Διάθεση Ρύπων Υπεδάφια σε απορροφητικούς βόθρους Υπεδάφια προς τις καταβόθρες Επιφανειακά σε αγρούς Σε επιφανειακούς αποδέκτες άμεσα όσο και μέσω των επιφανειακών ρευμάτων και αποστραγγιστικών τάφρων Το έδαφος αποτελεί τον κύριο άμεσο αποδέκτη της ρύπανσης Όμως δεν λειτουργεί ικανοποιητικά ως σύστημα αποφόρτισης των ρύπων που διατίθενται σ αυτό γιατί η διάθεση γίνεται ανεξέλεγκτα

28 Η ρύπανση σπάνια περιορίζεται στους χώρους διάθεσης Η μεταφορά των ρύπων προς τους τελικούς αποδέκτες, είτε με την αρχική τους μορφή είτε ως προϊόντα αποικοδόμησης ή φυσικοχημικών διεργασιών, γίνεται με την επιφανειακή άμεση ή έμμεση απορροή και με την υπόγεια διήθηση των υγρών

29 Μελέτη 1996 Περιφέρειας Ηπείρου για χοιροτροφική και πτηνοτροφική δραστηριότητα υπολογίστηκαν ρυπαντικά φορτία βάση συντελστών και σειράς εκτιμήσεων προσεγγίζουν την πραγματικότητα σε επίπεδο τάξης μεγέθους δίνουν παρόλα αυτά μια γενική εικόνα της ρύπανσης σε κάθε υδρολογική λεκάνη

30 Ετήσιες Ποσότητες Παραγόμενων Αποβλήτων από τις Πτηνοτροφικές Μονάδες του Ν. Ιωαννίνων ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (tn) ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (tn) Μονάδες κρεατοπαραγωγής μέλη Α.Π.Σ.Ι. Μονάδες κρεατοπαραγωγής συνεργαζόμενες με ΝΗΤΣΙΑΚΟ Μονάδες αυγών κατανάλωσης Μονάδες αυγών αναπαραγωγής ΣΥΝΟΛΟ

31 Ετήσιες Ποσότητες Παραγόμενων Αποβλήτων από Πτηνοτροφικές Μονάδες κατανεμημένες στις Υδρολογικές Λεκάνες του Ν. Ιωαννίνων ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ Νότιο Λεκανοπέδιο (Λεκάνη Παμβώτιδας) Βόρειο Λεκανοπέδιο (Λεκάνη τάφρου Λαψίστας) Ποσότητα Στερεών Αποβλήτων (tn/έτος) Ολικό Άζωτο (Ν) (tn/έτος) Στοιχειακός Φώσφορος (P) (tn/έτος) Στοιχειακό Κάλιο (Ka) (tn/έτος) Λεκάνη Καλαμά (Ν. Ιωαννίνων) Λεκάνη Αράχθου Λεκάνη Αώου Λεκάνη Λούρου

32 Ετήσια Φορτία Αζώτου και Φωσφόρου που καταλήγουν στις Υδρολογικές Λεκάνες (επιφανειακά και υπόγεια νερά) Ν. Ιωαννίνων από την Πτηνοτροφική δραστηριότητα ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ Νότιο Λεκανοπέδιο (Λεκάνη Παμβώτιδας) Βόρειο Λεκανοπέδιο (Λεκάνη τάφρου Λαψίστας) Ολικό Άζωτο (Ν) (tn/έτος) Στοιχειακός Φώσφορος (P) (tn/έτος) Λεκάνη Καλαμά (Ν. Ιωαννίνων) Λεκάνη Αράχθου Λεκάνη Αώου 17 2 Λεκάνη Λούρου 8 1

33 Ετήσια Φορτία Αζώτου, Φωσφόρου και BOD5 που καταλήγουν στις Υδρολογικές Λεκάνες (επιφανειακά και υπόγεια νερά) Ν. Ιωαννίνων από την Χοιροτροφική δραστηριότητα ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ Νότιο Λεκανοπέδιο (Λεκάνη Παμβώτιδας) Λεκάνη Καλαμά (Ν. Ιωαννίνων) (μαζί με το Βόρειο Λεκανοέδιο λεκάνη τάφρου Λαψίστας) Ολικό Άζωτο (Ν) (tn/έτος) Ολικός Φώσφορος (P) (tn/έτος) BOD5 (tn/έτος) Λεκάνη Αώου Λεκάνη Αράχθου Υπόγεια νερά (Καταβόθρες)

34 Συμπεράσματα - Προτάσεις Ανάγκη ελέγχου της ρύπανσης και λήψης μέτρων αντιρρύπανσης στην πλειοψηφία των πτηνοτροφικών και χοιροτροφικών μονάδων της περιοχής Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων των χοιροτροφείων και έλεγχος της λειτουργίας τους Συστήματα χώνευσης της στερεάς κόπρου των πτηνοτροφείων Διάθεση των επεξεργασμένων αποβλήτων σε κατάλληλα εδάφη με ρυθμούς φόρτισης που υπαγορεύονται από τις αρχές της υγειονομικής μηχανικής Η λήψη των μέτρων αυτών, προϋποθέτει εκσυγχρονισμό των κτηνοτροφικών μονάδων, οργάνωση ελεγκτικού μηχανισμού, εξασφάλιση επιπλέον εκτάσεων οι οποίες όμως είναι δύσκολο να βρεθούν

35 Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ζωικών Αποβλήτων Συλλογική επεξεργασία των στερεών αποβλήτων τόσο των χοιροστασίων όσο και των πτηνοτροφείων, με αξιοποίηση των παραγόμενων τελικών προϊόντων (οργανικών λιπασμάτων, βιοαερίου κλπ), σύμφωνα με εμπειρία από ανάλογες εφαρμογές στο εξωτερικό Η διασπορά των μονάδων εμποδίζει τη συλλογική επεξεργασία των αποβλήτων Οι μεταξύ τους αποστάσεις καθιστούν σημαντικό το κόστος οργάνωσης και εκτέλεσης της όλης διαδικασίας, λόγω του μεγάλου όγκου των παραγόμενων αποβλήτων και της απαιτούμενης μεταφοράς με βυτιοφόρα ή άλλα μέσα

36 Ανάγκη μετεγκατάστασης μεγάλου αριθμού χοιροτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων Η ανάπτυξη στον κτηνοτροφικό τομέα συναντά εμπόδιο την ανυπαρξία χώρων εγκατάστασης με συνέπεια την αποθάρρυνση των επενδύσεων Καθορισμός συγκεκριμένων πτηνοτροφικών και χοιροτροφικών ζωνών, οργανωμένων με όλα τα απαραίτητα έργα υποδομής, θα αποτελέσει ένα καθαρά αναπτυξιακό έργο και θα δημιουργήσει χωροταξικά κατάλληλους χώρους για τη συγκέντρωση των σχετικών δραστηριοτήτων Προστασία του περιβάλλοντος: Με την ίδρυση πτηνοχοιροτροφικών ζωνών θα διευκολυνθεί ο έλεγχος των μονάδων και των συστημάτων επεξεργασίας αποβλήτων, καθώς και εδαφολογικών αναλύσεων στις εκτάσεις που λιπαίνονται με επεξεργασμένα απόβλητα. Παρόμοια μέτρα που προβλέπονται από την νομοθεσία είναι πρακτικά ανεφάρμοστα λόγω της διασποράς των μονάδων

37 Έχουν περάσει 25 χρόνια από την τελευταία καταγραφή των πηγών ρύπανσης του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων Νέα καταγραφή θα βοηθούσε σημαντικά: στην κατανόηση και παραμετροποίηση του προβλήματος στην προσπάθεια ελέγχου και αντιμετώπισής του

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Ανεξέλεγκτη απόθεση Ζωικών Αποβλήτων στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Ανεξέλεγκτη απόθεση Ζωικών Αποβλήτων στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων Ιωάννινα, 23 Σεπτεµβρίου 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ.: Ανεξέλεγκτη απόθεση Ζωικών Αποβλήτων στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων Η υπ αρ. 545 α /11 κλίση για ανάκριση σχετικά µε δηµοσίευµα στην εφηµερίδα Ελευθερία 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 28ης Οκτωβρίου 6, 454 44 Ιωάννινα τηλ. 26510 35997 email: info@ecoioannina.gr ιστοχώρος: http://www.ecoioannina.gr/ Προς Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Αθήνα, Ιούλιος 2009 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία και μέθοδοι διαχείρισης υγρών αποβλήτων ελαιουργίας

Νομοθεσία και μέθοδοι διαχείρισης υγρών αποβλήτων ελαιουργίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Νομοθεσία και μέθοδοι διαχείρισης υγρών αποβλήτων ελαιουργίας ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ Εισαγωγή Ο ελαιοπαραγωγικός κλάδος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς της γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΡΓΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α. ΚΟΥΓΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΡΓΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α. ΚΟΥΓΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ&Φ.Α ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΡΓΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α. ΚΟΥΓΙΑ Επιβλέπων καθηγητής ΜΑΡΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Καβάλα 2010 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...4 2. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO 2009 ISSN 1831-0826 Ειδική έκθεση αριθ. 3 Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1994-1999

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων «Αναλύσεις κτηνοτροφικών αποβλήτων σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Αραδίππου»

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων «Αναλύσεις κτηνοτροφικών αποβλήτων σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Αραδίππου» Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων «Αναλύσεις κτηνοτροφικών αποβλήτων σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Αραδίππου» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Μεθοδολογία...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2014 4 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΣΕΒ έχει θέσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (.Ε.Υ.Α.Λ.) ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Υ.Ε.Π.)

ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Υ.Ε.Π.) ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Υ.Ε.Π.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 3-4 Β. ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ Κ. ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑ Εξεταστική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΛΚΗΣΤΙΣ- ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΕΚΚΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΚΩ ΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γεωργία και η κτηνοτροφία είναι οι πιο παλιές δραστηριότητες του ανθρώπου, που επηρεάζουν το περιβάλλον και επηρεάζονται από αυτό και σε χώρες όπως η Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5 1.1 Εισαγωγή... 5 1.2 Πολιτικές και δράσεις για την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων... 5 2 κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Παμβώτιδα και ανθρωπογενείς επεμβάσεις. ΤΕΕ-Τμήμα Ηπείρου. Ημερίδα: Διαχειριστικές Προτάσεις για την Παμβώτιδα

Παμβώτιδα και ανθρωπογενείς επεμβάσεις. ΤΕΕ-Τμήμα Ηπείρου. Ημερίδα: Διαχειριστικές Προτάσεις για την Παμβώτιδα Παμβώτιδα και ανθρωπογενείς επεμβάσεις ΤΕΕ-Τμήμα Ηπείρου Ημερίδα: Διαχειριστικές Προτάσεις για την Παμβώτιδα Ιωάννινα, Ιούνιος 2013 Λιμναία Οικοσυστήματα Σημαντικοί Παράμετροι της δομής τους: επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΙ Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓ ΙΙΣΜΟ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φιλίππου Παύλος. Επιβλέπων Καθηγητής. Δημήτριος Γεωργακάκης

Φιλίππου Παύλος. Επιβλέπων Καθηγητής. Δημήτριος Γεωργακάκης ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ &ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ EΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» «Παραγωγή βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός προστασίας, αποκατάστασης και διαχείρισης αποστραγγιστικών καναλιών για βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη

Οδηγός προστασίας, αποκατάστασης και διαχείρισης αποστραγγιστικών καναλιών για βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη 2 Οδηγός προστασίας, αποκατάστασης και διαχείρισης αποστραγγιστικών καναλιών για βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη Εισαγωγή: Η παλαιά Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) είχε φτάσει στα όριά της από τα μέσα του 1980

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ E.ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. M.Sc. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ Α.Π.Θ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΤΑ 2013 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 Α 2.1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

Έμμεση ρύπανση είναι η μορφή ρύπανσης, που δεν αντιλαμβανόμαστε

Έμμεση ρύπανση είναι η μορφή ρύπανσης, που δεν αντιλαμβανόμαστε 11 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Στόχοι φύλλο εκπαιδευτικών Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την έννοια της ρύπανσης του νερού και να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος

Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος Λ. Τάτσης, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.Π.Μ.Σ. "Περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» «ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΜΕΘΟ ΟΙ, Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» «ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΜΕΘΟ ΟΙ, Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΜΕΘΟ ΟΙ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» Επιβλέπων Καθηγητής: κ. ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Δήμος Φαρκαδόνας 1 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικά συστήματα επεξεργασίας

Φυσικά συστήματα επεξεργασίας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 157 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Φυσικά συστήματα επεξεργασίας (Αγγελίδης, Tchobanoglou 1995) 9.1 Εισαγωγή Στο περιβάλλον συμβαίνουν διάφορες φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες με την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑΣ (Generating electricity

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα