ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. / ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. / ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ"

Transcript

1 1P UΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ - ΜΕΡΑ » Ο Διαγωνισμός «Μαθητές στην Έρευνα - ΜΕΡΑ» για τ Σχλικό Έτς πρκηρύχθηκε τν Σεπτέμβρι 2014 από τ Ίδρυμα Πρώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), σε συνεργασία με τ Υπυργεί Παιδείας και Πλιτισμύ. Οι Ερευνητικές Εργασίες πυ υλπιήθηκαν και υπβλήθηκαν στ ΙΠΕ, αξιλγήθηκαν σύμφωνα με τις διαδικασίες αξιλόγησης τυ Διαγωνισμύ, από δύ Επιτρπές Αξιλόγησης, ι πίες απτελύνταν η κάθε μία από ένα (1) Επιστήμνα Ερευνητή με σημαντική εμπειρία σε θέματα Εκπαιδευτικής Έρευνας, ένα (1) εκπρόσωπ τυ Υπυργείυ Παιδείας και Πλιτισμύ και ένα (1) εκπρόσωπ τυ Ιδρύματς Πρώθησης Έρευνας (ΙΠΕ). Κατά τη διάρκεια της αξιλόγησης, ι μάδες μαθητών παρυσίασαν ενώπιν των Επιτρπών τις Ερευνητικές τυς Εργασίες. Τα απτελέσματα της αξιλόγησης παρυσιάζνται στυς Πίνακες πυ ακλυθύν. Η Τελετή Βράβευσης των μάδων πυ έχυν διακριθεί θα πραγματπιηθεί την Τρίτη, 9 Ιυνίυ 2015 από τις 6.00 μέχρι τις 8.00 μ.μ. στ Συνεδριακό Κέντρ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. / ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΑ/0914/14 ΜΕΡΑ/0914/43 ΜΕΡΑ/0914/33 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ Περιφερειακό Δημτικό Σχλεί Καρμιώτισσας Δημτικό Σχλεί Αγίυ Στεφάνυ Χλώρακας Λέμπας Δημτικό Σχλεί Αγίυ Δημητρίυ Στρβόλυ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Αλέξανδρς Φιλιππίδης Νικόλ Χαραλάμπυς Γιώργς Χριστφή Ραφαήλ Σπύρυ Κατερίνα Χαραλάμπυς Εμανυέλα Πιερή Λυδία Παπαντώνη Νικόλας Μικάλλης Λύκας Χατζηευσταθίυ Νεφέλη Παπαντώνη Μαγδαλένα Μπντύρη Έλενα Αλεξάνδρυ Χριστόδυλς Περικλέυς Άννα Μαρία Χατζηπαναγιώτυ Αγγελική Τσβίλλη Κυριακή Χατζηπαναγιώτυ Νικλέττα Τσιάτταλυ Βενιαμίν Αντρέυ Χαράλαμπς Αγησιλάυ Άδωνης Στεφάνυ Κλείτς Οικνόμυ Μιχάλης Μπέκς Μάρις Μωυσέως Χαράλαμπς Νικλάυ Γιώργς Κυτάνης Αβρααμίδης Μιχάλης Αφαντίτης Ζήνωνας Βασιλειάδυ Φίβη Γαβριηλίδυ Χρυσταλλένη ΒΡΑΒΕΙΟ 2 ΒΡΑΒΕΙΟ 3 ΒΡΑΒΕΙΟ

2 ΜΕΡΑ/0914/26 Δημτικό Σχλεί Λιβαδιών Κ.Β' ΜΕΡΑ/0914/36 Περιφερειακό Δημτικό Σχλεί Ασίνυ Γρηγρίυ Σαβίνα Θεδώρυ Χρίστς Ιωάννυ Στέφανη Καρλέττη Ανδρεανή Κυρατζιής Σταύρς Κυριακίδης Χριστόφρς Κωνσταντινίδης Πέτρς Μαραθβυνιώτης Ίκαρς Μάρκυ Αντρέας Μαυρυδή Λεύκις Μιχαηλίδης Μιχαήλ Πάγκαλς Σωτήρης Ραχιμζατέχ Νίνα Φιλίππυ Χριστίνα Χατζηγιάννης Δημήτρις Χατζηττφή Μαργαρίτα Χ''Χριστδύλυ Αντρέας Ανανικίδυ Κατερίνα Αρέστη Χριστίνα Βάλερστρμ Άννα Μικαέλα Βωνιάτη Γεωργία Γεωργίυ Κατερίνα Γιάννακας Κλείτς Γκίτσας Στυλιανός Ιακωβίδη Μαρία Αναστασία Κάππα Φιλαρέτη Καράβη Παναγιώτα Καρπασίτη Αντριάνα Κλκασίδης Χριστόδυλς Κωνσταντινίδης Στέφανς Φώτις Λάμπρυ Νικόλας Μάρκυ Μάρκς Πυλής Αντώνης Σαββίδης Γεώργις Σλωμύ Αλεξάνδρα Τίφας Κωνσταντίνς Φράγκυ Δημήτρης Χαραλάμπυς Μιχάλης Χατζηγεωργίυ Γιώργς Ελένη Θεχάρυς Κυριακή Πέτρυ Μάξιμς Ελπιδώρυ Βενετία Θεδσίυ Αντρέας Παναγιώτυ Συζάνα Ιωσηφίδυ Ανδρέυ Αθανασία Αντωνίυ Αντρέας Δημητρίυ Μόνικα Θιακύ Μικαέλλα Ιωαννίδυ Ευαγγελια Κλεβύλυ Παντελής Μίτσιγγας Κυριάκς Μιχαήλ Άντρια Μιχαήλ Ηρόδτς Μιχαήλ Σαλώμη Μιχαήλ Χαράλαμπς Μπεκρή Άντρη Μπεκρή Γιώτα Μπεκρή Φώτης Νεάρχυ Νέαρχς Ξενφώντς Γεωργία Πίττα Ελισάβετ Α ΕΠΑΙΝΟΣ Β ΕΠΑΙΝΟΣ

3 ΜΕΡΑ/0914/02 Δημτικό Σχλεί Δευτεράς ΜΕΡΑ/0914/32 Δημτικό Αγίυ Σπυρίδωνα Λευκωσία ΜΕΡΑ/0914/01 ΙΒ' Δημτικό Σχλεί Πάφυ "Πεύκις Γεωργιάδης" Χαραλαμπίδυ Χαρά Χατζηαργυρύ Αντρέας Αριστείδης Αριστείδυ Alexandru Cotoran Παναγιώτης Παναγή Σταύρς Σταυρινύ Θωμάς Στυλιανύ Στυλιανός Χαραλάμπυς Σωκράτης Χατζηβασιλείυ Αντρέας Χατζημιχαήλ Νικόλας Χριστδύλυ Άντρη Αντρέυ Νικόλ Βασιλείυ Κωνσταντίνα Γερασιώτη Αναστασία Δεσπότη Κατερίνα Δεσπότη Άντρεα Ιωάννυ Σαββίνα Παράσχυ Μιχαέλλα Παυλίδυ Γεωργία Στασή Μαρία Στυλιανύ Θεδώρα Τριανταφυλλίδυ Μαρία Χαραλάμπυς Έλενα Χριστδύλυ Θεδώρα Αντρέυ Κωνσταντίνα Γεωργίυ Μαρία Ζηντίλη Μαριέλλα Αθανασίυ Έλενα Γιωρκακυδιύ Αναστασία Μλόντικα Γεωργίυ Πσνακίδυ Νικλέττα Παπαδπύλυ Νικόλ Παρασκευπύλυ Μαρία Σαββίδη Μαριέττα Ιωάννυ Ειρήνη Παύλυ Xάνσα Μάρρεύ Ευτέρπη Ηλία Φίβη Χατζηδημσθένυς Άντρια Χριστφόρυ Άννα Μαρία Χριστφόρυ Παναγιώτα Παναγίδη Ευγενία Χριστφόρυ Νίκς Αϊβάζφ Πόλυς Νεφύτυ Αντρέας Σαββίδης Άλεξ Μπερμπέτσε Ιωσήφ Ιωσήφ Σάββας Χατζησάββας Ιωακείμ Τσαμυρλιάδης

4 2P 2P 3P ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. / ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΡΑ/0914/24 Γυμνάσι Αρχαγγέλυ Λακατάμειας ΜΕΡΑ/0914/19 Γυμνάσι Αγίυ ΜΕΡΑ/0914/17 Νεφύτυ Γυμνάσι Αρχ. Μακαρίυ Γ Πλατύ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Πάνς Νικλάυ Γιάννη Ονυφρίυ Άντρια Κυπριανύ Ιωάννα Ηλία Ραφαήλ Αντάρτης Έλενα Πίττα Μαρία Κυριάκυ Ευαγγελία Χρίστυ Μυριάνα Μιλτιάδυς Αχιλλέως Άντρεα Λυκαϊδυ Άννα Μαρία Ιωάννυ Αυγυστίνς Χαραλάμπυς Ευριπίδης Γρηγρίυ Σωτήρης Ιωαννίδης Ορέστης Σφκλή Φίλιππς Αγαπίυ Άντρεα Γεωργίυ Ιωάννα Μαλακύνα Μαρία Μπελτράν Κασσάνδρα Στυλιανπύλυ Ινώ Χατζυλλή Μαρία ΜΕΡΑ/0914/08 Γυμνάσι Λατσιών Αριάνα Ιωσήφ Μαρία Κυμίδυ Άνθια Μαρύλη Έλια Νικλάυ Ελισάβετ Πίττα Σταύρς Σπύρυ Μικαέλλα Τρύφωνς ΜΕΡΑ/0914/11 The GC School of Careers ΜΕΡΑ/0914/22 Γυμνάσι Αγίας Φυλάξεως Γιαλλύρη Παναγιώτα Σαμύτη Γρηγρία Σωτηρίυ Άντρεα Ρλάνδη Θεδώρα Δανός Ηλίας Ταμάσις Στέλις Φιλιππίδης Κλείτς Κυριακίδης Νικόλας Αντωνιάδυ Εύα Αζά Νάγια Αγιώτης Γιώργς Θρασυβύλυ Ελευθερία Πρωτπαπά Αλεξάνδρα Παναγιώτυ Στυλιάνα ΜΕΡΑ/0914/39 Γυμνάσι Σταυρύ Επιφανίυ Εύη Θωμά Μαρία Τρναρίτη Μαρία Σωτηριάδη Χρυστάλλα Χαραλάμπυς Ανδριανή Γιάγκυ Χριστίνα Γεωργαλλέτυ Αθηνά-Ελένη Μαρία Κρινύ Κωνσταντίνς Μενίκυ Κλέαρχς Ομήρυ Βασίλης Παπαδόπυλς Επιφανίυ Καλυψώ Καμένς Σάββας ΒΡΑΒΕΙΟ Α ΕΠΑΙΝΟΣ Β ΕΠΑΙΝΟΣ

5 1P ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. / ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΑ/0914/45 ΜΕΡΑ/0914/30 ΜΕΡΑ/0914/35 ΜΕΡΑ/0914/37 ΜΕΡΑ/0914/41 ΜΕΡΑ/0914/27 ΜΕΡΑ/0914/04 ΜΕΡΑ/0914/13 ΛΥΚΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ Λύκει Λατσιών Λύκει Αρχιεπισκόπυ Μακαρίυ Γ Δασύπλη Λύκει Αραδίππυ Περιφερειακό Λύκει Λειβαδιών Λύκει Παραλιμνίυ Ενιαί Λύκει Κύκκυ Β Λύκει Αγίυ Αντωνίυ Λύκει Κκκινχωρίων και Γυμνάσι Ριζκαρπάσυ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Χαννίδης Αλέξανδρς Φιλίππυ Μαρία Αντρέας Ζυμαρίδης Ευτυχίυ Χαρά Παναγιώτυ Ευαγγελία Τελύδη Αίγλη Χαραλάμπυς Χριστάκης Άρχντα Στέλλα- Αναστασία Μαύρης Παναγιώτης Τσιγαράς Θάνς Χρυσαφίνης Κυπριανός Κελεπέσιη Χριστιάνα Πασπαλίδης Παναγιώτης Μαρία Λϊζυ Παντελίτσα Κύρρη Δήμητρα Καβαλιέρυ Πιτσιλλίδυ Άντρη Τυλάρτσεβιτς Βαλέρια Παπαϊωακείμ Ιωακείμ Κωνσταντινυ Δέσπινα Χατζησάββα Μαρία Δημητρίυ Αναστασία Στεφανή Άντρη Βασιλιυσκαϊτε Βικτώρια Πιερέττη Χινιά Βασιλείυ Λυκία Λυκία Παντελή Ελένη Χατζηκωνσταντή Αντρέας Χριστδύλυ Μαρία Σλωμύ Μαρία Γεωργιάδυ Ιωάννα Σταύρυ Αριστείδυ Ιφιγένεια Ελένη Παναγιώτυ Πηλλακύρη Αναστασία Αδάμυ Ιζαμπέλα Ελευθεριάδης Κίμωνας Κέρμανυ Κατερίνς Πέτρυ Εύα Τρισόκκα Παναγιώτα Μαρία Ιωάννυ Άντρη Τίγγυ Πρδρόμυ Βασύλα ΒΡΑΒΕΙΟ 2 ΒΡΑΒΕΙΟ 3 ΒΡΑΒΕΙΟ Α ΕΠΑΙΝΟΣ Α ΕΠΑΙΝΟΣ Β ΕΠΑΙΝΟΣ

6 ΜΕΡΑ/0914/18 ΜΕΡΑ/0914/42 ΜΕΡΑ/0914/44 Λύκει Αγίυ Χαραλάμπυς Έμπας Πάφυ Λύκει Παραλιμνίυ Λύκει Αγίυ Γεωργίυ Λακατάμειας Σώττυ Νικόλας Μιχάηλυ Ζαχαρίας Συναϊνύ Γιάννης Μιχάηλυ Μάρις Σώττυ Στέλις Αντιγόνη Αχιλλέως Ιωάννης Πρδρόμυ Ειρήνη Σώττυ Μαρία Σώττυ Άντρη Αχιλλέως Άντρη Παντελή Μιχάλη Μιχαήλ Κωνσταντίνυ Αντώνης Λαύρη Ραφαέλλα Μιχαήλ Αθηνά Παναγιώτυ Ελένη Παπαγιαννπύλυ Αγάθη Πενταράς Κώστας Ππ Ντάνιελ Βλαντύτς Σαρμαζανίδυ Ταμάρα Τιττώνη Χρυσάνθη Τρύμπα Μάγδα Χαραλάμπυς Έλενα Χαραλαμπίδυ Μαρία Χριστδύλυ Θεγνωσία Στυλιανύ Ραφαέλλς Αγησιλάυ Ιωάννα Ανδριάνα Ισαάκ Μαρία Κκίργια Γιώργς Κυζαλής Χρύσω Κυμή Αδαμαντίνη Τρίαρυ Ελένη Χατζησπύρυ Παύλς Χριστδύλυ Λυκάς Χατζηκωνσταντής Γιώργς Χατζηρακλέυς Σαββίνα Χρυσστόμυ Άντρη Ιακώβυ Γεωργίυ Ιωάννα Κωνσταντίνυ Ραφαέλλα Ναταλία Γεωργίυ Μαρία Παπαχαραλάμπυς Άντρια Αντρέυ Ανδρόνικς Ζάντης Ιωάννα Γεωργίυ

Επαρχιακoί Διαγωνισμοί 2012-2013 Επαρχία Λευκωσίας

Επαρχιακoί Διαγωνισμοί 2012-2013 Επαρχία Λευκωσίας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στασίνου 36, Γραφ. 102, Στρόβολος 2003 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ. 22378101, Φαξ: 22379122, cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ Ε, ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ 2013 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ Ε, ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ 2013 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στασίνου 36, Γραφ. 102, Στρόβολος 2003 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ. 22378101, Φαξ: 22379122, cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ Ε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑ FINALWEEK ΤΑΞΗ 1 ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑ FINALWEEK ΤΑΞΗ 1 ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑ FINALWEEK ΤΑΞΗ 1 ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΠΑΦΟΣ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

CODE ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ CLASS ΣΧΟΛΕΙΟ CENTER TIME ROOM 2111001 ΜΑΥΡΟΘΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ The Junior School ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

CODE ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ CLASS ΣΧΟΛΕΙΟ CENTER TIME ROOM 2111001 ΜΑΥΡΟΘΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ The Junior School ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ CODE ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ CLASS ΣΧΟΛΕΙΟ CENTER TIME ROOM 2111001 ΜΑΥΡΟΘΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ The Junior School ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ (περιοχή Αθαλάσσας - τέρμα λεωφ. Κυρηνείας) 10:30-11:30 π.μ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΟΜΑ Α ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. / ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/0911/09.

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΟΜΑ Α ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. / ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/0911/09. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ - ΜΕΡΑ 2011 2012» Στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτοµικής Κουλτούρας» της «έσµης Προγραµµάτων του Ιδρύµατος Προώθησης Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

CODE ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ CLASS ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑ CENTER TIME ROOM

CODE ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ CLASS ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑ CENTER TIME ROOM CODE ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ CLASS ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑ CENTER TIME ROOM 2317650 BEHZAD LAMAR Α ΛΥΚΕΙΟΥ The Senior School ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ (Περιοχή Αθαλάσσας - Τέρμα Λεωφ. Κυρηνείας) 12:30-13:30 ΧΩΔ01-104 2314493

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑ FINALWEEK ΤΑΞΗ 1 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ

Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑ FINALWEEK ΤΑΞΗ 1 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑ FINALWEEK ΤΑΞΗ 1 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) 31/12/2013 A/A ΑΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2013-14 Ε.Κ. Ε.Γ.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) 31/12/2013 A/A ΑΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2013-14 Ε.Κ. Ε.Γ. 1 8976 Φλούρου Ελένη Πύλα S 2 110809 Κυριάκου Ελένη Λεμεσός ΚΕ LL 3 128070 Χρυσηλίου-Γεωργίου Χριστούλα Συνδετ. Λειτουργός Λ/κα - Αμμ. S 4 298419 Ιωάννου - Παναγή Χρυστάλλα Παλουριώτισσα Γ N K 5 310889

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ 2006 - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΡΕΣΤΗ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2006 - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΡΕΣΤΗ ΕΚΛΟΓΕΣ 2006 - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΡΕΣΤΗ ΑΡΙΣΤΟΣ 808 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική Επιτροπή. Δρ Μαππούρας π. Δημήτριος, ΕΜΕ, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Συντονίστρια Συνεδρίου

Οργανωτική Επιτροπή. Δρ Μαππούρας π. Δημήτριος, ΕΜΕ, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Συντονίστρια Συνεδρίου Οργανωτική Επιτροπή Δρ Μαππούρας π. Δημήτριος, ΕΜΕ, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Συντονίστρια Συνεδρίου Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής, Συντονιστής ΠΠΕ Χρυσοπράσινο Φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης

Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: 4.2.02.6.7.17/45 20 Οκτωβρίου 2010 Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 50Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 1 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 Γ ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 27.17 2 ΣΙΤΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1998 Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 27.34 3 ΛΟΙΖΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1998 Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ 28.77

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013 ΑΡ.Φ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟ ΕΙΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) 31/12/2013 A/A ΑΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2013-14 Ε.Κ. Ε.Γ.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) 31/12/2013 A/A ΑΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2013-14 Ε.Κ. Ε.Γ. 894 498660 Ανδρέου-Κούκου Αικατερίνη Αγγλισίδες (Μεννόγια) S 3694 728680 Γιωργαλλή Μελανή Αγγλισίδες (Μεννόγια) S 3627 727956 Ζαρίντας Αντώνης Αγγλισίδες (Μεννόγια) S 906 498885 Θεοχάρους-Πελάβα Ευτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014 Π.Φ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟ ΕΙΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) 31/12/2013 A/A ΑΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2013-14 Ε.Κ. Ε.Γ.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) 31/12/2013 A/A ΑΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2013-14 Ε.Κ. Ε.Γ. 1653 535212 Lambe Άννα Νηπ. Καλογερόπουλος LL 1636 533905 Αβερκίου Χαράλαμπος Λεμεσός Γ LL 4931 852168 Αβραάμ Αντωνία Νηπ. Πάφος Δ - Κάτω Περβολιών P 2814 631667 Αβραάμ Ελένη Σχολή Κωφών N 3543 723996

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και μόνιμους με

Διαβάστε περισσότερα

5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΛΕΝΑ Διαμορφωτική Αξιολόγηση και Δεξιότητες Ανατροφοδότησης

5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΛΕΝΑ Διαμορφωτική Αξιολόγηση και Δεξιότητες Ανατροφοδότησης 1 ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Ε - ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ - 2 ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Α - ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - 3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE ΕΠΙΘΕΤΟ/SURNAME ΟΝΟΜΑ/NAME ΤΑΞΗ/CLASS ΕΠΑΡΧΙΑ/DISTRICT ΣΧΟΛΕΙΟ/SCHOOL COMPETITION DATE ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ/EXAMINATION CENTER ΩΡΑ/TIME

ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE ΕΠΙΘΕΤΟ/SURNAME ΟΝΟΜΑ/NAME ΤΑΞΗ/CLASS ΕΠΑΡΧΙΑ/DISTRICT ΣΧΟΛΕΙΟ/SCHOOL COMPETITION DATE ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ/EXAMINATION CENTER ΩΡΑ/TIME ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE ΕΠΙΘΕΤΟ/SURNAME ΟΝΟΜΑ/NAME ΤΑΞΗ/CLASS ΕΠΑΡΧΙΑ/DISTRICT ΣΧΟΛΕΙΟ/SCHOOL COMPETITION DATE ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ/EXAMINATION CENTER ΩΡΑ/TIME ΑΙΘΟΥΣΑ/ROOM 4313219 ALFANO SIMMONS SEBASTIANO Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντές Αρ.Φακ. Ονοματεπώνυμο Από Εις

Διευθυντές Αρ.Φακ. Ονοματεπώνυμο Από Εις 26.5.2014 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Δικαιούχων Για Ξενοδοχεία. Κατάσταση Δικαιούχων Για Ξενοδοχεία

Κατάσταση Δικαιούχων Για Ξενοδοχεία. Κατάσταση Δικαιούχων Για Ξενοδοχεία Κατάσταση Δικαιούχων Για Ξενοδοχεία Περίοδος Από: 30/6/2012 Μέχρι: 7/7/2012 Α/Α 1 Α.Κ.Α. Όνομα Ξενοδοχείο 284618 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 327992 ΑΝΝΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ 3 333475 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑ 4 341023 ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Κατάλογος Διοριστέων κατα αύξουσα σειρά

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Κατάλογος Διοριστέων κατα αύξουσα σειρά ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα: Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Κατάλογος Διοριστέων κατα αύξουσα σειρά Κωδικός Αίτησης Σύνολο Ημερομηνία Μονάδων Τίτλου Βαθ Τιτ Πρ. Εκ. Πρ. Υπ. Εθ. Φρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Κατάλογος ιοριστέων κατα αύξουσα σειρά Ονοµατεπώνυµο Κωδικός Σύνολο Ηµεροµηνία Βαθ Πρ. Εκ. Εθ. Ηµερ. Α/Α Αίτησης Μονάδων Τίτλου Τιτ Πρ. Υπ. Φρ. Αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Υπουργείου: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Υπουργείου: Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία www.moec.gov.cy registry@moec.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ

Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ ΣΑΝΤΟΣ ΑΜΙΛΚΑΡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010097 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ

Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ ΣΑΝΤΟΣ ΑΜΙΛΚΑΡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010097 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ ΔΡΟΜΟΣ 200 ΜΕΤΡΩΝ

ΔΡΟΜΟΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ ΔΡΟΜΟΣ 200 ΜΕΤΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΟΕΣΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΛΥΚΕΙΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΙΒΟΥ ΓΣΠ - 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΤΕΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες συμπληρωματικές τοποθετήσεις και μετακινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Υπουργείου: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Υπουργείου: Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία www.moec.gov.cy registry@moec.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα