ViewSonic. VNB100 NetBook

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ViewSonic. VNB100 NetBook"

Transcript

1 ViewSonic VNB100 NetBook - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Pyководство пользователя - Οδηγός χρηστών - 使 用 手 冊 ( 繁 中 ) - 使 用 手 冊 ( 簡 中 ) Model No. : VS12570

2 Πληροφορίες Συμμόρφωσης Συμμόρφωση CE για τις Ευρωπαϊκές Χώρες Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία ΗΜΣ της ΕΚ 2004/108/EC και με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/EΚ. Οι παρακάτω πληροφορίες είναι μόνο για τα κράτη-μέλη της ΕΕ Το σημάδι που φαίνεται στα δεξιά είναι σύμφωνο με την Οδηγία Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 2002/96/EC (WEEE). Το σημάδι δηλώνει την υποχρέωση να ΜΗΝ απορριφθεί ο εξοπλισμός μαζί με τα γενικά δημοτικά απορρίμματα, αλλά να γίνει χρήση των συστημάτων επιστροφής και συλλογής σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους. Αν οι μπαταρίες, οι συσσωρευτές και οι επίπεδες μπαταρίες που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευή εμφανίζουν το χημικό σύμβολο Hg, Cd, ή Pb, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία έχει περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα περισσότερο από 0,0005% Υδράργυρο, ή περισσότερο από 0,002% Κάδμιο, ή περισσότερο από 0,004% Μόλυβδο. Δήλωση συμβατότητας R&TTE Αυτή η ασύρματη συσκευή είναι συμβατή με τις κύριες απαιτήσεις της οδηγίας R&TTE της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1999/5/EC). Η συσκευή αυτή ικανοποιεί τα ακόλουθα πρότυπα συμβατότητας: ETSI EN EN EN EN Χώρες κοινοποίησης: Γερμανία, ΗΒ, Κάτω Χώρες, Βέλγιο, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Εσθονία, Λεττονία, Λιθουανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Σλοβακία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Πολωνία και Μάλτα. ViewSonic VNB100

3 Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας 1. ΜΗΝ πιέσετε ή αγγίξετε την LCD οθόνη. ΜΗΝ τοποθετήσετε Notebook PC με μικρά πράγματα, μπορούν να γρατσουνίσουν την LCD οθόνη ή να μπούν μέσα στο Notebook PC. 2. ΜΗΝ εκθέσετε Notebook PC στο βρώμικο ή σκονισμένο περιβάλλον. Κρατήστε το περιβάλλον καθαρό και ξηρό. 3. ΜΗΝ τοποθετήσετε Notebook PC στην ανώμαλη ή ασταθή επιφάνεια εργασίας. 4. ΜΗΝ τοποθετήσετε ή ρίξετε πράγματα πάνω στο Notebook PC. Καμία ώθηση οποιαδήποτε ξένα αντικείμενα στο Notebook PC. ΜΗΝ κλείσετε την LCD οθόνη με μεγάλη δύναμη. 5. ΜΗΝ εκθέσετε Notebook PC στα ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία. ΜΗΝ τοποθετήσετε την δισκέτα κοντά ή πάνω στο Notebook PC, που μπορεί να χάσει τα στοιχεία της δισκέτας. 6. ΜΗΝ αφήσετε Notebook PC στον ήλιο, γιατί μπορεί να βλάψει την LCD οθόνη, ιδιαίτερα στο αυτοκίνητο. 7. ΑΣΦΑΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Το Notebook PC πρέπει μόνο να χρησιμοποιηθεί στα περιβάλλοντα με τις περιβαλλοντικές θερμοκρασίες μεταξύ 5 C (41 F) και 35 C (95 F). 8. ΜΗΝ εκθέσετε ή χρησιμοποιήσετε το Notebook PC κοντά στα υγρά, τη βροχή, ή την υγρασία. 9. Προσοχή : κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικαθίσταται από έναν ανακριβή τύπο. Ξεφορτωθείτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες. 10. ΜΗΝ ρίξετε το Notebook PC στα δημοτικά απόβλητα. Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς για τη διάθεση των ηλεκτρονικών προϊόντων. Ανακυκλώστε το πακέτο μπαταριών και ελέγξτε με τις τοπικές αρχές ή το λιανοπωλητή σας για τις συμβουλές ανακύκλωσης. 11. Το Notebook PC και ο προσαρμοστής μπορούν να εμφανιστούν κάποια θερμότητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή της φόρτισης. ΜΗΝ αφήσετε το Notebook PC στην περιτύλιξή σας ή οποιοδήποτε μέρος του σώματος προκειμένου να αποτραπούν η ταλαιπωρία ή ο τραυματισμός από την θερμότητα. 12. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: Αναφερθείτε στην ετικέτα εκτίμησης στο Notebook PC και να είστε βέβαιος ότι ο προσαρμοστής ενέργειας συμμορφώνεται με την εκτίμηση. Χρησιμοποιήστε μόνο τις συνδέσεις ή τα εξαρτήματα που διευκρινίζονται από τον κατασκευαστή. 13. Κάντε τον έλεγχο για τις συνδέσεις μεταξύ της κύριων μονάδας και των εξαρτημάτων πρίν ανοίγετε το Notebook PC. 14. ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε το Notebook PC όταν τρώτε. Αποφείγετε να βρωμίσετε το Notebook PC. ViewSonic VNB100 ii

4 15. ΜΗΝ παρεμβάλετε τίποτα στο Notebook PC που μπορεί να οδηγήσει στο βραχυκύκλωμα ή να βλάψει το κύκλωμα. 16. Κλείστε το Notebook PC αν θέλετε να εγκαταστήσετε ή να βγάλετε μερικές εξωτερικές συσκευές, οι οποίες δεν είναι καυτός-βούλωμα υποστήριξης. 17. Αποσυνδέστε το Notebook PC από την ηλεκτρική έξοδο και βγάλτε οποιεσδήποτε εγκατεστημένες μπαταρίες πρίν καθάρισμα. Κράτηστε το μακριά από τα παιδιά. 18. ΜΗΝ αποσυνθέσετε το Notebook PC, μόνο ένας επικυρωμένος τεχνικός υπηρεσιών μπορεί να εκτελέσει τις επισκευές στον υπολογιστή σας. Αλλιώς, θα έχει πρόβλημα και ο κατασκευαστής δεν πρέπει να κρατήσει την ευθύνη για τη ζημία. 19. Χρησιμοποιήστε μόνο τα πακέτα μπαταριών που εγκρίνονται από τον κατασκευαστή, αλλιώς μπορεί να έχει ζημία. 20. Το Notebook PC έχει κάποια μικρή νιφάδα μετάλλων για να διασκορπίσει τη θερμότητα. ΜΗΝ τοποθετήσετε το Notebook PC στα μαλακά αντικείμενα (π.χ.: το κρεβάτι, τον καναπέ, την περιτύλιξή σας), αλλιώς θα γίνει ζεστό το Notebook PC και μπορεί να σταματήσει την λειτουργία συστήματος. ViewSonic VNB100 iii

5 Δήλωση Συμμόρφωσης με RoHS Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με την Οδηγία 2002/95/EC της Ευρωπαϊκής Βουλής και του Συμβουλίου σχετικά με τον περιορισμό στη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (Οδηγία RoHS) και θεωρείται πως συμμορφώνεται με τις μέγιστες τιμές συγκέντρωσης που έχουν δημοσιευτεί από την Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή Προσαρμογής (TAC) όπως φαίνεται παρακάτω: Ουσία Προτεινόμενη μέγιστη συγκέντρωση Μόλυβδος (Pb) 0,1% < 0,1% Υδράργυρος (Hg) 0,1% < 0,1% Πραγματική συγκέντρωση Κάδμιο (Cd) 0,01% < 0,01% Εξασθενές Χρώμιο (Cr 6+ ) 0,1% < 0,1% Πολυβρομιωμένα διφαινύλια (PBB) 0,1% < 0,1% Εθέρες πολυβρομιωμένων διφαινυλίων (PBDE) 0,1% < 0,1% Ορισμένα συστατικά των προϊόντων όπως αναφέρεται παραπάνω εξαιρούνται από το Παράρτημα της Οδηγίας RoHS όπως αναφέρεται παρακάτω: Παραδείγματα των εξαιρούμενων συστατικών είναι: 1. Μόλυβδος σε συμπαγείς λάμπες φθορισμού που δεν υπερβαίνουν τα 5 mg ανά λάμπα και σε άλλες λάμπες που δεν αναφέρονται συγκεκριμένα στο Παράρτημα της Οδηγίας RoHS. 2. Μόλυβδος στο γυαλί των καθοδικών σωλήνων, σε ηλεκτρονικά συστατικά, σωλήνες φθορισμού και ηλεκτρονικά κεραμικά τμήματα (π.χ. πιεζοηλεκτρονικές συσκευές). 3. Μόλυβδος σε καλάι τύπου υψηλής θερμοκρασίας (δηλαδή σε κράματα που βασίζονται σε μόλυβδο και περιέχουν 85% ή περισσότερο μόλυβδο κατά βάρος). 4. Μόλυβδος ως κατανέμων στοιχείο στο ατσάλι που περιέχει έως 0,35% μόλυβδο κατά βάρος, αλουμίνιο που περιέχει έως 0,4% μόλυβδο κατά βάρος και ως κράμα χαλκού που περιέχει έως 4% μόλυβδο κατά βάρος. ViewSonic VNB100 iv

6 Πληροφορίες Πνευματικών Δικαιωμάτων Πνευματικά Δικαιώματα ViewSonic Corporation, Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Οι ονομασίες Microsoft, Windows, Windows NT και το λογότυπο Windows αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Η επωνυμία ViewSonic, το λογότυπο με τα τρία πουλιά, οι ονομασίες OnView, ViewMatch, και ViewMeter αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της ViewSonic Corporation. Intel, Pentium και Atom είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation. Δήλωση αποποίησης: Η ViewSonic Corporation δε θα φέρει ευθύνη για τεχνικά ή εκδοτικά σφάλματα ή παραλείψεις στην παρούσα, ούτε για τυχαίες ή παρεπόμενες ζημιές που προκύπτουν από την παροχή αυτής της συσκευής, ή από την απόδοση ή χρήση αυτού του προϊόντος. Προς όφελος της συνεχιζόμενης βελτίωσης του προϊόντος, η ViewSonic Corporation επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει τις προδιαγραφές του προϊόντος χωρίς ειδοποίηση. Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο μπορεί να αλλάξουν δίχως προειδοποίηση. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή ή μετάδοση οποιουδήποτε μέρους αυτού του εγγράφου υπό οποιαδήποτε μορφή, για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ViewSonic Corporation. Δήλωση Προϊόντος Για την κάλυψη των μελλοντικών σας αναγκών και για τη λήψη επιπλέον πληροφοριών για το προϊόν, όταν αυτές γίνονται διαθέσιμες, παρακαλούμε δηλώστε το προϊόν σας στο Ίντερνετ στη διεύθυνση: Το CD-ROM Οδηγού της ViewSonic σας δίνει επίσης την ευκαιρία να εκτυπώσετε τη φόρμα δήλωσης προϊόντος, την οποία μπορείτε να ταχυδρομήσετε ή να αποστείλετε με φαξ στη ViewSonic. Για Τα Αρχεία Σας Όνομα Προϊόντος: Αριθμός Μοντέλου: Αριθμός Εγγράφου: Σειριακός Αριθμός : Ημερομηνία Αγοράς: VNB100 ViewSonic 10" NetBook VS12570 VNB100-1_UG_GRK Rev. 1B Απόρριψης προϊόντος στο τέλος της ζωής του προϊόντος Η λάμπα σε αυτό το προϊόν περιέχει υδράργυρο. Παρακαλούμε να την απορρίψετε σύμφωνα με τους τοπικούς, δημοτικούς ή εθνικούς νόμους. Η ViewSonic ενδιαφέρεται για την προστασία του περιβάλλοντος. Παρακαλούμε όπως απορρίπτετε αυτό το προϊόν με κατάλληλο τρόπο στο τέλος της ζωής του. Για πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση, παρακαλούμε ανατρέξτε στον ιστότοπό μας. 1. ΗΠΑ: 2. Ευρώπη: 3. Ταϊβάν: recycle.epa.gov.tw ViewSonic VNB100 v

7 Οδηγίες: Έννοιες των εικόνων Απαγόρευση: Απαγορεύονται οι ανάρμοστες επειχηρήσεις για να αποφύγει ζημία του Notebook PC. Προσοχή: προσοχές για τους χειριστές να αποφύγουν τις πιθανές ζημίες. σημειώστε και θυμηθείτε. Σημασία: σημαντικές πληροφορίες, κοινές σημειώσεις, ορισμοί, γενικές γνώση και αναφορές, κ.λπ. ViewSonic VNB100 vi

8 Περιεχόμενο 1. Γνώσεις για το Notebook PC σας Πάνω πλευρά Δεξιά πλευρά Αριστερά πλευρά Κάτω πλευρά Φροντίδα του Notebook PC σας LCD οθόνη ΣΔ(HDD) Πακέτα μπαταρίας Πληκτρολόγιο Μαξιλάρι αφής Άλλα εξαρτήματα Αν νερό μπει μέσα στο Notebook PC Άλλες σημειώσεις Ταξίδι με το Notebook PC σας Προσοχή Πώς να μπεί στο προφίλ αναστολής Κράτηση στοιχείων για μελλοντική πιθανή χρήση Χώρισμα ΣΔ(HDD) Κατηγορία στοιχείων στον ΣΔ(HDD) Ξεκίνημα Εγκατάσταση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας Αφαίρεση του πακέτου μπαταρίας Σύνδεση του προσαρμοστή Χρήση του Notebook PC σας Άνοιγμα του Notebook PC Ρύθμιση της φωτεινότητας LCD οθόνης Χρήση του πληκρτολογίου Χρήση αναγνώστη κάρτας Κάρτα μνήμης Καταχώρηση της κάρτας μνήμης Αποχώρηση της κάρτας μνήμης Σύνδεση με Internet Σύνδεση γραμμωτής LAN Ασύρματη LAN ViewSonic VNB100

9 8. Σύστημα διαχείρισης ρεύματος Σύστημα μπαταρίας Έλεγχο ενέργειας μπαταρίας Φόρτιση πακέτου μπαταρίας Ειδοποίησης για χαμηλή ενέργεια Ενέργεια μπαταρίας Απόθεμα πακέτου μπαταρίας Παράταση ζωής μπαταρίας Προφίλ διαχείρησης ρεύματος Εφεδρικό προφίλ συστήματος Hibernate Αποσύνδεση Ξανανοίγει το σύστημα Αποταμίευση ρεύματος Σύνδεση του προσαρμοστή χωρίς πακέτο μπαταρίας Ρύθμιση της φωτεινότητας LCD οθόνης Αναβάθμιση το Notebook PC σας Σύνδεση της εξωτερικής οθόνης Πώς να συνδέσει την εξωτερική οθόνη Σύνδεση πληκτρολογίου και ποντικίου Σύνδεση ακουστικής συσκευής Λιμένας κλειδαριών Μπαίνει στον κατάλογο ΒΙΟS Αποκατάστασης συστήματος Αποκατάσταση με ένα πλήκτρο CD αποκατάστασης συστήματος Παράρτημα Ανίχνευση προβλημάτων Παράρτημα ViewSonic VNB100

10 1. Γνώσεις για το Notebook PC σας 1.1 Πάνω πλευρά 1. Ενσωματωμένη κάμερα Χτυπήστε Fn+F1 για να ανοίξετε ή να κλείσετε την λειτουργία κάμερας. 2. LCD οθόνη 3. Κουμπί ενέργειας 4. Πληκτρολόγιο 5. Μικρόφωνο 6. Δείκτης ενέργειας 7. Δείκτης κατάστασης ΣΔ(HDD) Το φως είναι πράσινο όταν είναι ενεργός. 8. WiFi Δείκτης 9. Δείκτης αριθμητικού πληκτρολογίου Χτυπήστε Fn+NumLk για να ανοίξετε το φως και το αριθμητικό πληκτρολόγιο ξεκλειδώνεται 10. Δείκτης κλειδαριών ΚΑΠ Το φως είναι πράσινο όταν αριθμητικό πληκρτολόγιο ΚΑΠ ξεκλειδώνεται. 11. Δείκτης φόρτισης Το φως είναι πορτοκαλί κατά τη διάρκεια της φόρτισης και είναι πράσινο όταν φορτίζεται πλήρως η μπαταρία. 12. Αριστερός-πλήκτρο 13. Δεξιός-πλήκτρο 14. Μαξιλάρι αφής ViewSonic VNB100 1

11 1.2 Δεξιά πλευρά 1. SD/MMC/MS λιμένας 2. USB λιμένας (2.0) 3. VGA λιμένας 4. Λιμένας κλειδαριών 1.3 Αριστερά πλευρά 1. Γρύλλος ενέργειας 2. Ethernet/LAN λιμένας 3. USB λιμένας (2.0) 4. Γρύλλος ακουστικών 5. Γρύλλος μικροφώνου 6. Λιμένας κάρτας Η κάρτα USB μπορεί μόνο να παρεμβληθεί σε έναν προσανατολισμό. Το να παρεμβάλετε με δύναμη μπορεί να οδηγήσει σε ζημία. 1.4 Κάτω πλευρά 1. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λίθιου 2. Σύρτης μπαταρίας 3. Ομιλητές ViewSonic VNB100 2

12 2. Φροντίδα του Notebook PC σας Το Notebook PC είναι μια συσκευή ακρίβειας. Η λειτουργία λάθους μπορεί να βλάψει τη συσκευή LCD οθόνη Η LCD οθόνη είναι το λεπτότερο συστατικό του Notebook PC και είναι αποτελούμενος από το λεπτό γυαλί. Μπορεί να σπαθεί από την εξωτερική απότομη δύναμη. Μην γρατσουνίσετε την κάλυψη του Notebook PC, αλλιώς δεν μπορείτε να το αφαιρέσετε. ΜΗΝ κλείσετε την LCD οθόνη με απότομη δύναμη, αλλιώς η ζημία μπορεί να εμφανιστεί. Μην τοποθετήσετε κανένα αντικείμενα στο πληκτρολόγιο για να αποφύγετε την ζημία της οθόνης και του πληκτρολογίου όταν καλύψετε την LCD οθόνη. Τοποθετήστε το Notebook PC στο πακέτο σε περίπτωση μεταφοράς για να το προστατεύσετε από το βρώμα, το νερό, τον κλονισμό και το γρατσούνισμα πρίν ταξίδι. ΜΗΝ ρίξετε ή τοποθετήσετε βαριά αντικείμενα πάνω στην LCD οθόνη. Μην γρατσουνίσετε την LCD οθόνη με τα νύχια σας ή οποιαδήποτε σκληρά αντικείμενα. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα χωρίς ξαντό για να σκουπίσετε το Notebook PC ελαφρά, για να αποφύγετε την ζημία της LCD οθόνης. Κλείστε την LCD οθόνη όταν δεν θα χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό το Notebook PC. ΜΗΝ καθαρίσετε την LCD οθόνη με χημικούς καθαριστές. Η LCD οθόνη δεν μπαίνει σε την επαφή με τα σκληρά αντικείμενα (Π.χ.: κουμπί υφασμάτων, ζώνη ρολογιών) Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και ξηρό ύφασμα χωρίς ξαντό σκουπίσετε την LCD οθόνη ομαλά. Μην χρησιμοποιήσετε άμεσα το χέρι σας για να σκουπίσετε την LCD οθόνη. ΜΗΝ ανατρέψετε υγρό στο Notebook PC, γιατί μπορεί να βλάψει τα συστατικά του. Κλείστε την LCD οθόνη ομαλά για να αποφύγετε την κίνηση των αρθώσεων και της οθόνης. Μην καθαρίσετε το μαξιλάρι αφής με την όξινη λύση καθαρισμού ή ψεκασμού άμεσα στο Notebook PC. ViewSonic VNB100 3

13 2-2. ΣΔ(HDD) Τοποθετήστε το Notebook PC σε σταθερό τραπέζι όταν δουλεύει. Ο κακός χειρισμός θα οδηγήσει στην ζημία του ΣΔ. Το ΣΔ είναι το λεπτότερο συστατικό όταν ανοίξει ή κλείσει το σύστημα. Το ΣΔ λειτουργεί με τις ασταθείς γρήγορες ταχύτητες κατά τη διάρκεια ανοίγματος του Notebook PC. Η δονητικότητα μπορεί να βλάψει τη διαδρομή του. Εάν οι άξονες του ΣΔ δεν έχουν σταματήσει εντελώς στην αποσύνδεση του Notebook PC, η δονητικότητα μπορεί να βλάψει το ΣΔ Πακέτα μπαταρίας Αακυκλώστε το πακέτο μπαταρίας και ελέγξτε με τις τοπικές αρχές ή το λιανοπωλητή σας για τις συμβουλές ανακύκλωσης. Μην βάλετε το πακέτο μπαταρίας κοντά ή στην πυρκαγιά, αλλιώς μπορεί να προκαλέσει την πυρκαγιά ή να εκραγεί. Το πακέτο μπαταρίας θα βραχυκυκλωθεί εάν το πακέτο μπαταρίας είναι τρυπημένο ή συγκεντρωμένο εκ νέου. Η ιδανική θερμοκρασία για την χρήση μπαταρίας είναι μεταξύ Οποιεσδήποτε θερμοκρασίες επάνω ή κάτω από αυτήν την σειρά θα κοντύνουν τη ζωή του πακέτου μπαταρίας Πληκτρολόγιο Το πληκτρολόγιο είναι το πιο συχνότερα χρησιμοποιημένο συστατικό άμεσα από το δάχτυλο. Χρησιμοποιήστε μια μικρή βούρτσα για καθάρισμα ή συμπιεσμένο αέρα να αφαιρέσει τη σκόνη μεταξύ τα πλήκτρα και το πληκτρολόγιο. Υγράνετε ένα μαλακό ύφασμα χωρίς ξαντό με νερό ή καθαριστή και σκουπίστε την επιφάνεια των πληκτρών ομαλά. Εάν νερό διαρρεύσει στο πληκτρολόγιο, το κύκλωμα δεν θα βλαφθεί άμεσα λόγω του πληκτρολογίου χωρίς-ρεύμα. Αλλά θα εμφανιστεί η χειροτέρευση του πίνακα πληκτρολογίου, η οποία θα οδηγήσει στην δισλειτουργία του. Ελάτε σε επαφή με τον έμπορό σας για συμβουλή σε τέτοια στιγμή. ViewSonic VNB100 4

14 2-5. Μαξιλάρι αφής Κρατήστε το χέρι σας καθαρό κατά τη χρησιμοποίηση του μαξιλαριού αφής, αλλιώς ο δρομέας είναι εκτός ελέγχου. Εάν το μαξιλάρι αφής είναι βρώμικο, υγράνετε ένα μαλακό ύφασμα χωρίς ξαντό με νερό και σκουπίστε το μαξιλάρι αφής ομαλά. Το μαξιλάρι αφής είναι πίεση - ευαίσθητης, ΜΗΝ το γρατσουνίζετ με τα σκληρά αντικείμενα, ούτε να βάλετε τα βαριά αντικείμενα πάνω Άλλα εξαρτήματα Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα πριν καθαρίσετε το Notebook PC και τα εξαρτήματα. 1. Κλείστε το Notebook PC. Αποσυνδέστε το Notebook PC και όλες τις εξωτερικές συσκευές από τις ηλεκτρικές εξόδους τους και αφαιρέστε την εγκατεστημένη μπαταρία. 2. Χρησιμοποιήστε το μικρό συλλέκτη σκόνης για να αντλήσετε τη σκόνη από την αυλάκωση του βουλώματος ή του πληκτρολογίου. 3. Υγράνετε ένα μαλακό ύφασμα χωρίς ξαντό με νερό και σκουπίστε την επιφάνεια του Notebook PC ομαλά. Μην διαρρεύσετε υγρό στο Notebook PC για να αποφύγετε από το βραχυκύκλωμα και την ζημία του Notebook PC. 4. Να το ξεράνετε πριν ξανανοίξετε το Αν νερό μπει μέσα στο Notebook PC Μην ανοίξετε το Notebook PC αμέσως. Αποσυνδέστε το καλώδιο εξόδου και αποσυνδέστε το πακέτο μπαταρίας για να κλειθεί το Notebook PC, αντί να πιέσετε το POWER για να το κλείσετε. Αποσυνδέστε όλες τις εξωτερικές συσκευές. Να χύνετε έξω το νερό από το Notebook PC. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και υγρό χαρτί ή ύφασμα για να σκουπίσετε την επιφάνεια του Notebook PC ελαφριά. Να ξεράνετε το Notebook PC και τα εξαρτήματα με ανεμιστήρα. Μετά να το στείλετε στο κέντρο υπηρεσιών για τις συμβουλές. ΜΗΝ χρησιμποιήσετε στεγνωστήρα μαλλιάς για να το ξεράνετε, γιατί ο υψηλής θερμοκρασίας μπορεί να το διαστρεβλώσει. ΜΗΝ ξανατοποθετήσετε το Notebook PC στο βρώμικο πακέτο. ViewSonic VNB100 5

15 2-8. Άλλες σημειώσεις ΜΗΝ τοποθετήσετε το Notebook PC στο καυτό περιβάλλον για πολύ καιρό, ειδικά στο αυτοκίνητο. Αλλιώς τα μέρη του θα είναι μεταμορφικά. Κρατήστε τα στοιχεία για τη μελλοντική πιθανή χρήση κάθε περίοδο. Ανανεώστε το υλικό ή το λογισμικό κάθε περίοδο για να κρατήσετε το Notebook PC συμβατό και σταθερό. ViewSonic VNB100 6

16 3. Ταξίδι με το Notebook PC σας Κλείστε το Notebook PC και αποσυνδέστε όλες τις γραμμές πρίν την μετακίνησή του. Εάν θέλετε να ταξιδεψετε με το Notebook PC, να παρακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα Προσοχή 1. Φορτίστε το πακέτο μπαταρίας και το εφεδρικό πακέτο μπαταρίας πλήρως. 2. Κλείστε το Notebook PC και αποσυνδέστε το από τον τοιχο. 3. Κλείστε την LCD οθόνη εντελώς και ομαλά. 4. Αποσυνδέστε AC γραμμές. 5. Αποσυνδέστε όλες τις γραμμές. 6. Τοποθετήστε το Notebook PC στο πακέτο μεταφοράς για να το προστατεύσετε από το ρύπο, το νερό, τον κλονισμό και τα γρατσουνίσματα πρίν ταξίδι. 7. Κάντε έλεγχο ότι έχετε πάρει το εφεδρικό πακέτο μπαταρίας, τον AC προσαρμοστή, τα ηλεκτροφόρα καλώδια, την οδηγία και την κάρτα εγγύησης. ΜΗΝ ξεχάσετε το κωδικό για Notebook PC και ΣΔ. 8. Να γνωρίσετε τον τύπο τάσης στις χώρες που θα επισκεφτείτε. Το Notebook PC σας έχει έναν κανονικό προσαρμοστή AC-DC, έτσι απλά να αγοράσετε διαφορετικά σκοινιά ρεύματος για να συνδέσετε τις διαφορετικές διεξόδους ή το ξενοδοχείο μπορεί να παρέχει τις κανονικές διεξόδους για να υποστηρίξει το σκοινί ρεύματος σας σύμφωνα με τις τάσεις. Εάν οδηγείτε το αυτοκίνητό σας με το Notebook PC, μην το αφήσετε στον ήλιο. Τοποθετήστε το στη σκιερή και δροσερή περιοχή. Μην αφαιρέσετε το ΣΔ/HDD αμέσως κατά ή μετά την λειτουργία. Θέστε το Notebook PC στο προφίλ εφεδρικού /Standby ή διαχείμασης/ Hibernation πριν μετακίνηση. Η σύνδεση μεταξύ Internet και το Notebook PC σας μπορεί να διακοπτεί όταν μπει στο προφίλ Hibernate. ViewSonic VNB100 7

17 3-2. Πώς να μπεί στο προφίλ αναστολής Χτυπήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού στη «έναρξη» χτυπήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού στη «κλείστε τον υπολογιστή», χτυπήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού στη «εφεδρικό/ Standby» ή «δισχείμαση/ Hibernation», μετά το σύστημα θα μπει στο προφίλ εφεδρικού ή δισχείμασης. Εάν θα συμμετάσχετε σε μια συνεδρίαση με το Notebook PC σας και θέλετα να το κρατήσετε στην κατάσταση δουλειάς, να θέσετε το στο προφίλ αναστολής. Όταν ξανανοίγετε το Notebook PC, το σύστημα θα γυρίσει στην τελαυταία στάση που θέλετε. ViewSonic VNB100 8

18 4. Κράτηση στοιχείων για μελλοντική πιθανή χρήση Ο υπολογιστής σας έχει εξεταστεί πλήρως και συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές συστήματος. Εντούτοις, οι ανακριβείς διαχειρήσεις, η κακομεταχείριση ή οποιοιδήποτε άλλοι λόγοι μπορούν να οδηγήσουν στα απώλεια στοιχείων σας, π.χ.: Διαγραφή ή Κάλυψη στοιχείων κατά λάθος, ζημία ΣΔ από δόνηση, χαλασμένος από ιό δικτύων, καταστροφή, απώλεια των στοιχείων λόγω της κλοπής Χώρισμα ΣΔ(HDD) Η ζημία τουσδ/ HDD ή του λειτουργικού συστήματος μπορεί να οδηγήσουν σε απόλεια στοιχείων στον ΣΔ. Έτσι πρέπει να σώσετε τα στοιχεία σας σε μια άλλη κάρτα μνήμης για να αποφύγετε την χάση. Για να βελτιωθεί η απόδοση του Notebook PC,ΣΔ μπορεί να σχηματοποιηθεί με μερικά χωρίσματα, Γ, Δ κλπ. Σώστε τα αρχεία σε οποιοδήποτε χώρισμα εκτός από Γ. Μετά μπορείτε να κάνετε ανάκτηση ή εγκατάσταση χωρίς καταστροφή των στοιχείων σας. Επιλέξτε το διαθέσιμο λογισμικό για να χωρίσετε το ΣΔ, καθώς συμπαθείτε 4-2. Κατηγορία στοιχείων στον ΣΔ(HDD) 1) Αρχεία: Αρχεία γραφείων, εικόνες, μουσική και ούτω καθεξής 2) Σταλμένο mail, κατάλογος διευθύσεων, κλπ. 3) Πληροφορίες του ιστοχώρου: Η συμπάθεια του εξερευνητή, σελιδοδείκτες Netscape κλπ. Σώστε τα στοιχεία στο ίδιο αρχείο, αλλιώς θα ξεχάσετε την αντιγραφή μερικών αρχείων στο εφεδρικό ΣΔ ή την άλλη κάρτα μνήμης. Σώστε τα στοιχεία σας για τη μελλοντική πιθανή χρήση κατά περίοδο. ViewSonic VNB100 9

19 5. Ξεκίνημα 5-1. Εγκατάσταση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας Κάντε φόρτιση για το Notebook PC πριν χρήση. Υπάρχουν δύο τρόποι να το φορτήσετε: Με AC προσαρμοστή ή το μετακινούμενο πακέτο μπαταρίας. Το Notebook PC σχεδιάζεται να λειτουργήσει με ένα μετακινούμενο πακέτο μπαταρίας. Το Notebook PC σας μπορεί να μην έχει εγκαταστηθεί το πακέτο μπαταρίας. Σε τέτοια περίπτοση, να το εγκαταστήσετε κατά τα βήματα κάτω. Ωθήστε το πακέτο μπαταρίας προς το βέλος στο PC έως ακούτε ότι χτυμά και κλειδώνει στη θέση Αφαίρεση του πακέτου μπαταρίας 1. Κλείστε το Notebook PC και αποσυνδέστε όλες τις γραμμές. 2. Κλείστε και αναποδογυρίστε τον υπολογιστή για να μείνει στο πλατύ μέρος. Καθαρίστε την επιφάνεια εργασίας. 3. Γλιστρήστε το σύρτη μπαταρίας προς το βέλος Σύρετε το πακέτο μπαταρίας προς το βέλος 2 για να το απελευθερώσει από το Notebook PC. 5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Λόγω ασφάλειας, μην αποσυνθετήσετε το πακέτο μπαταρίας, μην κάνετε βραχυκύκλωμα, μην το ρίξετε στην πυρκαγιά και κρατήστε το μακρυά από τα παιδιά. Όταν το Notebook PC ανοίγει με πακέτο μπαταρίας(αποσυνδέει ο προσαρμοστής), ο δείκτης ενέργειας θα ανοίγει. Το φως θα κλείνει στο εφεδρικό προφίλ συστήματος. ViewSonic VNB100 10

20 Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το πακέτο μπαταρίας ενώ το Notebook PC ανοίγει, επιδή αυτό μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια στοιχείων. Η ζημία μπορεί να εμφανιστεί εάν χρησιμοποιείτε έναν διαφορετικό προσαρμοστή για την φόρτιση Notebook PC ή να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμοστή του Notebook PC για την φόρτιση άλλων ηλεκτρικών συσκευών Σύνδεση του προσαρμοστή Το Notebook PC είναι με έναν κανονικό AC-DC προσαρμοστή, και η επιτρεπόμενη τάση εισαγωγής του προσαρμοστή είναι από 100V με 240V. Συνδέστε τον προσαρμοστή με τα παρακάτω βήματα. 1. Πάρτε τον προσαρμοστή και το σκοινί ρεύματος, και συνδέστε τα. 2. Συνδέστε το DC τέλος του προσαρμοστή με το γρύλο ρεύματος στο Notebook PC. 3. Παρεμβάλτε το τέλος AC στην έξοδο τοίχων. 4. Ελέξστε τις συνδέσεις παραπάνω σωστά πριν ανοίγετε το Notebook PC. ΜΗΝ κινήσετε το Notebook PC όταν το ΣΔ/HDD διαβάζεται ή γράφεται, αυτό μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια των στοιχείων και τη ζημία του δίσκου. Ακολουθήστε τα βήματα συστήματος για να κλείσετε το Notebook PC. Το Notebook PC και τα εξαρτήματα σας μπορούν να είναι διαφορετικά από τις εικόνες που παρουσιάζονται. ViewSonic VNB100 11

21 6. Χρήση του Notebook PC σας 6-1. Άνοιγμα του Notebook PC 1. Ανοίξτε την LCD οθόνη και ρυθμίστε την γωνία της. 2. Πιέστε το κουμπί POWER να το ανοίξετε Ρύθμιση της φωτεινότητας LCD οθόνης Το Notebook PC χρησιμοποιεί μια ενεργό μήτρα TFT LCD και παρέχει έναν λιμένα εξόδου επίδειξης (έλεγχος) για να συνδέσει τον εξωτερικό έλεχο. Το Notebook PC υποστηρίζει τη λειτουργία για να ρυθμίσει την LCD οθόνη μέσω των ακόλουθων σύνθετων κουμπιών. κουμπί <Fn>+<F10> <Fn>+<F11> <Fn>+<F12> λειτουργία Μετατόπιση μεταξύ της LCD οθόνης και του εξωτερικού ελέγχου. Μειώση της φωτεινότητας της οθόνης Αύξηση της φωτεινότητας της οθόνης Η LCD οθόνη αποτελείται από το γυαλί και μπορεί να βλαφθεί εάν το Notebook PC πέφτει ή σπρώχνει σκληρά αντικείμενα Χρήση του πληκρτολογίου Το Notebook PC έχει έναν πληκτρολόγιο με 84 πλήκτρα. Χτυπήστε τα αριθμητικά/πλήκτρα συμβόλων για να γράψετε τα επιθυμητά πλήκτρα μετά αρχίσει το πληκτρολόγιο. Πιέστε <Fn+NumLk> για να επιτρέψετε το αριθμητικό πληκτρολόγιο, το φως δείχνει ότι είναι ενεργό. Πιέστε <Fn+NumLk> πάλι να το κλείσετε. Κάθε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο μπορεί να έχει πολλαπλάσιες λειτουργίες στο διαφορετικό λογισμικό. ViewSonic VNB100 12

22 Πλήκτρα λειτουργίας Αυτά τα πλήκτρα λειτουργίας με έγχρωμα γράμμα ή εικόνα σημαίνουν ότι η λειτουργία τους μπορεί μόνο να ενεργοποιηθεί όταν χτυπήσετε το πλήκτρο λειτουργίας και το<fn> συγχρόνως <Fn>+<F1>:Ανοίγει ή κλείνει το παράθυρο κάμερας. <Fn>+<F2>:Ανοίγει ή κλείνει το WiFi. <Fn>+<F3>:Ανοίγει ή κλείνει την σίγαση. <Fn>+<F4>:Μειώνει την ένταση. <Fn>+<F5>:Αυξάνει την ένταση. <Fn>+<F6>:Παίζει ή σταματάει αναπαραγωγή. <Fn>+<F7>:Επιστροφή στην προηγούμενη διαδρομή. <Fn>+<F8>:Πάει στην επόμενη διαδρομή. <Fn>+<F9>:Σταματάει την αναπαραγωγή. <Fn>+<F10>:Μετατόπιση μεταξύ της LCD οθόνης και του εξωτερικού ελέγχου <Fn>+<F11>/<F12>:Μειώση ή αύξηση της φωτεινότητας της οθόνης 6-4. Χρήση αναγνώστη κάρτας Το Notebook PC έχει έναν ενιαίο ενσωματωμένο αναγνώστη καρτών μνήμης που μπορεί να διαβάσει τις ακόλουθες κάρτες : Αριθμητική, κάρτα πολυμέσων,ραβδί μνήμης. Δείτε την οδηγία της σχετικής κάρτας για περισσότερες πληροφορίες Κάρτα μνήμης Καταχώρηση της κάρτας μνήμης Η κάρτα μπορεί μόνο να παρεμβληθεί σε μια κατεύθυνση(με τις ηλεκτρικές επαφές της κάρτας προς το κατώτατο σημείο της μονάδας). Το να παρεμβλήσετε την κάρτα με δύναμη μπορεί να οδηγήσει στην ζημία Αποχώρηση της κάρτας μνήμης Σταματήστε τη λειτουργία της κάρτας, κατόπιν βγάλτε την κάρτα από το λιμένα. ViewSonic VNB100 13

23 7. Σύνδεση με Internet 7-1. Σύνδεση γραμμωτής LAN Πριν συνδέσετε το δίκτυο με τον υπολογιστή σας, να στήνετε το σύστημα δικτύων σας πρώτα, και μετά συνδέστε τη γραμμή τηλεπικοινωνιών με το Netbook PC. Καθορισμός του συστήματος δικτύων Χτυπήστε το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο «θέσεις δικτύων μου»( My Network Places ), χτυπήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού στο «ιδιοτήτων»( Properties ) για να μπείτε στα παράθυρα «συνδέσεων δικτύων» ( Network Connections ), ως παρουσιάζεται κατωτέρω: Ελάτε σε επαφή με το Πάροχο Υπηρεσιών Ίντερνετ σας για περισσότερες πληροφορίες για τον καθορισμό της IP και DNS. ViewSonic VNB100 14

24 Χτυπήστε το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο εικονίδιο «συνδέσεις τοπικής περιοχής»( Local Area Connections ). Χτυπήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού στο «ιδιοτήτων»( Properties ) για να επιδείξει μενού «ιδιοτήτων σύνδεσης τοπικής περιοχής»( Local Area Connection Properties ), ως παρουσιάζεται δεξιά: Χτυπήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού στο«πρωτόκολλο Διαδικτύου (TCP/IP)»/ Internet Protocol(TCP/IP) στο μενού «ιδιοτήτων σύνδεσης τοπικής περιοχής»( Local Area Connection Properties ). Χτυπήστε το αριστερό κουμπί στο «ιδιοτήτες»( Properties ) για να μπείτε στα παράθυρα «Ιδιοτήτων Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (TCP/IP)»/ Internet Protocol (TCP/IP)Properties. Διαλέξτε «Γενική»στο «Πρωτόκολλο Διαδικτύου (TCP/IP)»/ Internet Protocol(TCP/IP), και γράψτε την διεύθυνση της IP και DNS ή διαλέξτε «αυτόματη διεύθυνση IP» ( Obtain an IP address automatically.) ViewSonic VNB100 15

25 7-2. Ασύρματη LAN Χτυπήστε <Fn>+<F2> να ανοίξετε ή κλείσετε την ασύρματο δίκτυο. Όταν είναι ανοιχτό, ο δείκτης WIFI ανοίγει και το εικονίδιο WIFI θα επιδείξει στο δεξιό-κατώτατο σημείο της οθόνης. Χτυπήστε το δεξιό κουμπί του ποντικίου στο εικονίδιο WIFI. Χτυπήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού στο «παρουσίαση διαθέσιμων ασύρματων δικτύων» υπερεμφανιζόμενου μενού, ή χτυπήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού διπλά στο εικονίδιο WIFI για να μπείτε στα παράθυρα της «σύνδεσης ασύρματων δικτύων» ( Wireless Network Connection ), ως παρουσιάζει κατωτέρω: Χτυπήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού στο Refresh, το σύστημα θα ψάξει και θα παρουσιάσει τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα. Οι πληροφορίες των δικτύων θα επιδειχθούν όταν επιλέγετε το σχετικό δίκτυο. Μερικά δίκτυα μπορεί να γράψετε κωδικό πρόσβασης πρίν σύνδεση. Αν δεν θέλετε το δίκτυα WIFI, χτυπήστε <Fn>+<F2> για να το κλείσετε. Αυτό μπορεί να αυξήσει την ώρα χρήσης του πακέτου μπαταρίας. ViewSonic VNB100 16

26 8. Σύστημα διαχείρισης ρεύματος 8-1. Σύστημα μπαταρίας Το Netbook PC σχεδιάζεται να λειτουργήσει με ένα μετακινούμενο πακέτο μπαταρίας υψηλής ικανότητας Έλεγχο ενέργειας μπαταρίας Χτυπήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού στο «Έναρξη» ( Start ) «πίνακας ελέγχου» ( Control Panel ) «Απόδοση και συντήρηση»( Performance and Maintenance ). Χτυπήστε «επιλογές ενέργειας» Power Options, και μενού θα παρουσιαστεί όπως κατώτερω. Χτυπήστε το αριστερό κουμπί στο «μετρητής ενέργειας»( Power Meter ) για να κάνετε έλεγχο για την ενέργεια της μπαταρίας. Θέστε το συντομότερο δρόμο για να ελέγξετε την υπόλοιπη ενέργεια μπαταρίας: Χτυπήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού στο «Προηγμένο»( Advanced ), επιλέξτε «πάντα παρουσιάζει εικονίδιο στο φραγμό στόχου»( Always show icon on the taskbar ). Κατόπιν κινήστε το δρομέα σας πέρα από το εικονίδιο ενέργειας στο αριστερό-κατώτατο σημείο οθόνης για να δείτε τη ενέργεια μπαταρίας. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το πακέτο μπαταρίας ενώ το Netbook PC δουλεύει. Αλλιώς μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια στοιχείων και την ζημία Netbook PC. ViewSonic VNB100 17

27 Όταν χρησιμοποιείτε το Netbook PC για πρώτη φορά, ελέγξτε την υπόλοιπη ενέργεια μπαταρίας, και σιγουρευτείτε ότι το νέο πακέτο μπαταρίας έχει φορτιστεί εντελώς. Το πακέτο μπαταρίας έχει το όριο στις φορές που μπορεί να επαναφορτιστεί. Εν πάση περιπτώσει, ο χρόνος χρήσης του πακέτου μπαταρίας θα μειωθεί τελικά και ένα καινούργιο πρέπει να αγοραστεί από έναν εξουσιοδοτημένο έμπορο για αυτό το Netbook PC Φόρτιση πακέτου μπαταρίας Όταν χρησιμοποιείτε το Netbook PC για πρώτη φορά, ελέγξτε την υπόλοιπη ενέργεια μπαταρίας, και σιγουρευτείτε ότι το νέο πακέτο μπαταρίας έχει φορτιστεί εντελώς πριν αποσύνδεση του από την εξωτερική ενέργεια. Το πακέτο μπαταρίας αρχίζει να φορτίζεται μόλις συνδέεται με εξωτερική ενέργεια, και το φως δείκτη φόρτισης ανοίγει. Όταν έχει φορτιστεί εντελώς, το φως θα κλείσει. Σώστε τα στοιχεία σας ή συνδέστε τον προσαρμοστή όταν η ενέργεια είναι χαμηλή. Η μπαταρία θα σταματήσει την φόρτιση όταν είναι γεμάτη Ειδοποίησης για χαμηλή ενέργεια Το σύστημα θα επιδείξει το παράθυρο προειδοποίησης και θα σας συμβουλέψει για να συνδέσετε τον προσαρμοστή, όταν η ενέργεια μπαταρίας είναι χαμηλή. Σώστε τα στοιχεία σας αν δεν έχετε τον προσαρμοστή τότε. Μπορείτε να στήνετε την λειτουργία αυτή σε μενού «επιλογές ενέργειας» ( Power Options ) Ενέργεια μπαταρίας Ο πραγματικός αριθμός του πακέτου μπαταρίας εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τα χαρακτηριστικά αποταμίευσης ρεύματος, τις γενικές συνήθειες εργασίας σας, CPU, το μέγεθος μνήμης συστήματος, και το μέγεθος της LCD οθόνης. Ανοίξτε την λειτουργία διαχειρίσης ρεύματος και συνδέστε τον προσαρμοστή για να σώσει ρεύμα. ViewSonic VNB100 18

28 Απόθεμα πακέτου μπαταρίας ΜΗΝ αφήσετε το πακέτο μπαταρίας απαλλαγμένο, θα απαλλάξει υπερ χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, ο χρόνος χρήσης του πακέτου μπαταρίας θα μειωθεί τελικά και ένα καινούργιο πρέπει να αγοραστεί. Είναι ιδανικό ότι η μπαταρία αποθηκεύεται μεταξύ 10 και 35. Οποιεσδήποτε θερμοκρασίες επάνω ή κάτω από αυτήν την σειρά θα κοντύνουν τη ζωή της μπαταρίας. Εάν η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ υψηλή, μπορεί να προκαλέσει την πυρκαγιά ή να εκραγεί. Μην ρίξτε το Netbook PC στα δημοτικά απόβλητα. Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς για τη διάθεση των ηλεκτρονικών προϊόντων Παράταση ζωής μπαταρίας Χρησιμοποιήστε τον προσαρμοστή οπουδήποτε η AC έξοδος τοίχων είναι διαθέσιμη. Φορτίστε την μπαταρία εντελώς για τη χρησιμοποίηση στο ταξίδι σας. Η ιδανική θερμοκρασία εργασίας είναι από 20 σε 30. Οποιεσδήποτε θερμοκρασίες επάνω ή κάτω από αυτήν την σειρά θα κοντύνουν τον πραγματικό χρόνο χρήσης του πακέτου μπαταρίας. Μετά την εντελή φόρτιση της μπαταρίας, αφήστε την στο Netbook PC. Θα σταματήσει εάν το πακέτο μπαταρίας φορτίζεται πλήρως και να μην βλαφθεί. Μην αφήστε το πακέτο μπαταρίας απαλλαγμένο πέρα από τρίμηνο, αλλιώς θα βλαφθεί. Πρέπει να συνεχίσει την φόρτιση κάθε τρεις μήνες, καθώς επίσης και το εφεδρικό πακέτο. Αγοράστε ένα πρόσθετο πακέτο. Μην συνδέσετε ή τραβήξετε συχνά τον προσαρμοστή από τις ηλεκτρικές εξόδους, είναι ο καλύτερος τρόπος να παραταθεί η ζωή του πακέτου. Η υπολογιζόμενη διάρκεια ζωής του πακέτου μπαταρίας είναι περίπου 300 επαναφορτίσεις. Αποθηκεύστε το πακέτο μπαταρίας στη δροσερή και ξηρά θέση, η ιδανική θερμοκρασία είναι μεταξύ 10 και 30. Το πακέτο μπαταρίας θα απαλλάξει γρήγορα στο ζεστό περιβάλλον και η ζωή του θα κοντύνει. Μην ρίξτε το Netbook PC στα δημοτικά απόβλητα. Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς για τη διάθεση των ηλεκτρονικών προϊόντων. Μην βάλτε το πακέτο μπαταρίας κοντά ή στην πυρκαγιά, αλλιώς μπορεί να προκαλέσει την πυρκαγιά ή να εκραγεί. Το πακέτο μπαταρίας θα βραχυκυκλώσει εάν τρυπιέται ή επανασυναρμολογιέται. ViewSonic VNB100 19

29 8-2. Προφίλ διαχείρησης ρεύματος Εφεδρικό προφίλ συστήματος Η λειτουργία του εφεδρικού προφίλ: Αποθηκεύστε τα τρέχοντα στοιχεία και την κατάσταση σας στο RAM. Κλείστε την εξωτερική συσκευή, αλλά το φως δείκτη ρεύματος ανοίγει ακόμα. Εάν πιέσετε το κουμπί POWER, το σύστημα θα λειτουργήσει πάλι Hibernate Στο προφίλ Hibernate: Τα τρέχουσες στοιχεία και η θέση αποθηκεύονται σε ΣΔ/HDD, και το Netbook PC κλείνει.( το φως δείκτη ρεύματος θα κλείνει) Πιέστε το κουμπί POWER για το καινούριο ξεκίνημα του συστήματος. Ενεργοποίηση της λειτουργίας Hibernate: Χτυπήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού στο «Hibernate» στο παράθυρα «ιδιοτήτες επιλογές ρεύματος»(power Options Properties ), διαλέξτε Enable Hibernate, και μετά «σύστημα Hibernate»( System Hibernate )θα παρουσιάζεται στο παράθυρο «ιδιοτήτες επιλογές ρεύματος»(power Options Properties ) Αποσύνδεση Χτυπήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού στο «έναρξη»( Start ) χτυπήστε το αριστερό κουμπί στο «κλείνει τον υπολογιστή»( Turn Off Computer ) επιλέξτε «εφεδρείο» ( Standby ) ή Hibernate στο προφίλ «εφεδρείος» ( Standby ) ή Hibernate. Εάν το σύστημα αναγκάζεται να κλείσει λόγω της κατανάλωσης ρεύματος στο εφεδρικό προφίλ, τα στοιχεία και η κατάσταση σας θα αποθηκευτούν στο ΣΔ. Το σύστημα θα ξαναλειτουργήσει μετά την αλλαγή μπαταρίας με πλήρες ρεύμα ή την σύνδεση με την έξοδο τοίχου. Όταν η μπαταρία τελειώνει, το Netbook PC θα βγεί από τον εφεδρικό προφίλ και θα κλείσει. Αποθηκεύστε τα στοιχεία σας πριν τελειώσει η μπαταρία. ViewSonic VNB100 20

30 Ξανανοίγει το σύστημα Πιέστε POWER να βγείτε από το προφίλ αναστολής, και να μπεί στην παρούσα κατάσταση. Και η λειτουργία «ξανανοίγει»( restart ) θα επανενεργοποιήσει όλα τα λειτουργούντα προγράμματα. Πιέστε POWER για πάνω από 4 δευτερόλεπτα για να κλείσετε το Netbook PC εάν το σύστημα κολάει. Πιέστε POWER για πάνω από 2 δευτερόλεπτα για να το κλείσετε κανονικά Αποταμίευση ρεύματος Όταν χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ως πηγή ρεύματος για το Netbook PC σας, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις διοικητικές τοποθετήσεις ρεύματος για να συντηρήσετε τη διάρκεια ζωής μπαταρίας Σύνδεση του προσαρμοστή χωρίς πακέτο μπαταρίας Το πακέτο μπαταρίας έχει ένα όριο για τις φορές που μπορεί να επαναφορτιστεί. Μην χρησιμοποιήσετε το πακέτο εάν έχετε τον προσαρμοστή Ρύθμιση της φωτεινότητας LCD οθόνης Αν χρειάζεται, ρυθμίστε την φωτεινότητα LCD οθόνης για να αποταμιεύσετε το ρεύμα. Κλείστε την οθόνη αν δεν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας για σύντομη διάρκεια. ViewSonic VNB100 21

31 9. Αναβάθμιση το Notebook PC σας 9-1. Σύνδεση της εξωτερικής οθόνης Το Notebook PC παρέχει έναν λιμένα VGA για τη σύνδεση της εξωτερικής οθόνης ή της προβολικής συσκευής Πώς να συνδέσει την εξωτερική οθόνη 1. Κλείστε το Notebook PC και παρεμβάλτε15-pin D-sub βούλωμα στην εξωτερική οθόνη. 2. Ανοίξτε το Notebook PC. <Fn>+<F10>:Μετατόπιση μεταξύ LCD οθόνης και εξωτερικής οθόνης Σύνδεση πληκτρολογίου και ποντικίου Το Notebook PC παρέχει ένα πληκτρολόγιο με 84 πλήκτρα. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το εξωτερικό πληκτρολόγιο ή ποντίκι, συνδέστε τα από τον λιμένα USB. Όταν αποσυνδέετε το εξωτερικό πληκτρολόγιο ή το εξωτερικό ποντίκι από τον υπολογιστή, πιάστε το συνδετήρα, όχι το ίδιο το καλώδιο, και τραβείτε το καλώδιο σταθερά και ομαλά. ViewSonic VNB100 22

32 Σύνδεση ακουστικής συσκευής Το Notebook PC μπορεί να συνδέσει με ακουστικά, κιβώτιο ήχου και μικρόφωνο. Ο ομιλητής θα κλείσει αυτόματα μετά από την σύνδεση του εξωτερικού ακουστικού με Notebook PC.. Η υπερβολική υψηλή ένταση θα μπορούσε να βλάψει την ακρόασή σας. Έτσι, να μειώνετε την ένταση πριν σύνδεση του ακουσιτικού, και αυξήστε την έπειτα στο άνετο επίπεδο Λιμένας κλειδαριών Ο λιμένας κλειδαριών δίνει στο Notebook PC μια εξασφαλιστή χρησιμοποίηση και μπορεί να αποτρέψει το Notebook PC να αφαιρείται από ένα σταθερό αντικείμενο Μπαίνει στον κατάλογο ΒΙΟS Να μπείτε στον κατάλογο BIOS με τα βήματα παρακάτω. 1. Χτυπήστε το κουμπί F2 γρήγορα κατά τη διάρκεια της φόρτωσης του συστήματος, κατόπιν το σύστημα θα πάει στη «χρησιμότητα οργάνωσης»( Setup Utility ) όπως παρουσιάζεται κατωτέρω: ViewSonic VNB100 23

33 2. Χτυπήστε το αριστερό/δεξιό κουμπί κατεύθυνσης να διαλέξετε Boot, μετά να χτυπήσετε Enter για να μπείτε στο μενού παρακάτω. Διαλέξτε Legacy με πάνω/κάτω κουμπί κατεύθυνσης στο μενού, μετά να χτυπήσετε Enter για να μπείτε στο μενού παρακάτω. 3. Διαλέξτε Boot Type Order με πάνω/κάτω κουμπί κατεύθυνσης, μετά να χτυπήσετε Enter για να μπείτε στο μενού παρακάτω. ViewSonic VNB100 24

34 4. Χτυπήστε Shift + + or click - άμεσα για να αφαιρέσετε τη θέση στοιχείων και να χτυπήσετε έπειτα το πάων/κάτω κουμπί κατεύθυνσης για να επιλέξετε την επιλογή ξεκινήματος. Προχωρήστε να χτυπήσετε F10 στο υπερεμφανιζόμενο πλαίσιο διαλόγου και να επιλέξετε «ναι» αρχικά, κατόπιν με «Enter» να σώσει τη ρύθμιση όπως παρουσιάζεται κατωτέρω: Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να αλλαχτεί η διαταγή ξεκινήματος, και να χτυπήσετε F12 άμεσα για να επιλέξετε την προσωρινή επιλογή ξεκινήματος μετά άνοιγμα της μονάδας Αποκατάστασης συστήματος Αποκατάσταση με ένα πλήκτρο Εάν το σύστημα γίνεται αλλοιωμένο ή σβήνεται, πρέπει να επανατοποθετήσετε το λειτουργικό σύστημα και λογισμικό και κ.λπ. Χρησιμοποιήστε την αποκατάσταση συστήματος για να αποκαταστήσετε το σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Να αναφερθείτε τα παρακάτω βήματα: 1. Αοίξτε το Notebook PC και πιέστε F3 όταν παρουσιάζει στην οθόνη To Start Windows Recovery,Press F3 Function Key. 2. Διαβάστε «σημειώσεις» ( Notes )στο πλαίσιο διαλόγου που έσκασε επάνω, κατόπιν με «ΕΝΤΑΞΕΙ»( OK )για να μπει στη «αποκατάσταση συστήματος»( System Recovery ) και να χτυπήσετε «Recover». 3. «Τελείωσε η αποκατάσταση, χτυπά «ΕΝΤΑΞΕΙ»(OK) για να ξαναξεκινήσει τον υπολογιστή.» θα εμφανίζεται σε μερικά λεπτά, κατόπιν με «ΕΝΤΑΞΕΙ» (OK) να ξαναξεκινάει ο υπολογιστής και να ανακτεί το σύστημα στη κατάσταση εργοστασίου. Για να μπείτε στο WINDOWS XP για πρώτη φορά μετά την αποκατάσταση, το σύστημα θα ViewSonic VNB100 25

35 αρχίσει πρόγραμμα αυτόματης φόρτωσης που μπορεί να διαρκεί 5 λεπτά. ΜΗΝ κάνετε τίποτα κατά την διάρκεια της φόρτωσης. Το σύστημα θα δείξει την προειδοποίηση για ξεκίνημα συστήματος όπως κάτω. Με «ΕΝΤΑΞΕΙ» (OK) για να ξαναξεκινήσει ο υπολογιστής για να τελειώσει την έναρξη συστήματος. Να είστε σίγουρος ότι έχετε αντιγράψει τα στοιχεία σας σε άλλη συσκευή αποθήκευσης πριν την αποκατάσταση. ΜΗΝ ρυθμίσετε τα χωρίσματα ΣΔ με το χέρι, αλλιώς θα οδηγήσει στην αποτυχία αποκατάστασης. Καλύτερα να συνδέσετε τον προσαρμοστή για να αποτρέψει την καταστροφή συστήματος κατά την διάρκεια αποκατάστασης. Αν χτυπήσετε F3 κατά λάθος και δεν θέλετε να κάνετε αποκατάσταση, μπορείτε να διαλέξετε «Cancel» στο πλαίσιο διαλόγου που έσκασε επάνω στο δεύτερο βήμα και να φύγει από την αποκατάσταση. Μετά να ξανανοίγετε τον υπολογιστή για να αποφύγει την απόλεια στοιχείων CD αποκατάστασης συστήματος Πρέπει να συνδέσετε ένα προαιρετικό οδηγό δίσκου για να χρησιμοποιήσετε το CD αποκατάστασης συστήματος. Να λειτουργήσει ως άμεση ένδειξη στο μενού για να τελειώσει η αποκατάσταση. Αυτό το CD αποκαθιστά τον υπολογιστή σας στη αρχική κατάσταση του, έτσι τα στοιχεία και οι εφαρμογές χρηστών θα χαθούν. ViewSonic VNB100 26

36 Το CD αποκατάστασης συστήματος περιέχει ένα εφεδρικό αντίγραφο του συστήματος και του οδηγού που αρχικά εγκατεστημένο στον οδηγό σκληρών δίσκων σας. Θα εκτελέσει Full Restore με Format. Φορμάρει τον οδηγό σκληρών δίσκων και μετά αποκαθιστεί όλα τα αρχικά στοιχεία. Full Restore με Format θα αφαιρέσει όλα τα στοιχεία από τον οδηγό σκληρών δίσκων σας. Θα χάσετε όλα τα λογισμικά που έχετε εγκαταστήσει και όλα τα αρχεία που έχετε δημιουργήσει από την πρώτη χρήση υπολογιστή σας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επανατοποθετήσετε οποιεσδήποτε εφαρμογές που δεν ήταν με τον υπολογιστή όταν το αγοράσατε. ViewSonic VNB100 27

37 10. Παράρτημα Ανίχνευση προβλημάτων Q1: Πώς να κλείσει το Notebook PC όταν το σταματημένο σύστημα δεν μπορεί να θερμάει υπόβημα; A: Πιέστε POWER για 4-6 δευτερόλεπτα για να τον κλείσετε. Q2:Πώς να ελέγξει το Notebook PC όταν δεν μπορεί να κλειστεί; A: 1. Αν η μπαταρία είναι χαμηλή, συνδέστε την διέξοδο. 2. Ελέξτε ότι το σύστημα επίδειξης βίντεο δεν είναι στο προφίλ εξωτερικής οθόνης. 3. Να είστε σίγουρος ότι ο δείκτης προσαρμοστή είναι ανοιχτός και ο προσαρμοστής δουλεύει καλά. 4. Αφαιρέστε U δίσκο, την SD κάρτα και οποιαδήποτε εξωτερική συσκευή. Q3:Εάν νερό μπει μέσα στο Notebook PC A: 1. Μην ανοίξετε το Notebook PC αμέσως. 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο εξόδου και αποσυνδέστε το πακέτο μπαταρίας για να κλειθεί το Notebook PC, αντί να πιέσετε το POWER για να το κλείσετε. Αποσυνδέστε όλες τις εξωτερικές συσκευές. 3. Να χύνετε έξω το νερό από το Notebook PC. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και υγρό χαρτί ή ύφασμα για να σκουπίσετε την επιφάνεια του Notebook PC ελαφριά. 4. Να ξεράνετε το Notebook PC και τα εξαρτήματα με ανεμιστήρα. Μετά να το στείλετε στο κέντρο υπηρεσιών για τις συμβουλές. 5. ΜΗΝ ξανατοποθετήσετε το Notebook PC στο βρώμικο πακέτο. Q4:Πώς να παρατείνει τη ζωή του πακέτου μπαταρίας; A: 1. Ρυθμίστε την φωτεινότητα LCD οθόνης στο κατάλληλο επίπεδο. 2. Μειώστε την ένταση. 3. Κάνετε την κατάλληλη ρύθμιση στις διοικητικές επιλογές ρεύματος. Q5: Εάν δεν είναι καθαρή η εικόνα A: Ελέξτε εάν ο φακός είναι καθαρός ή όχι. Εάν όχι, να τον καθαρίσετε με μαλακό ύφασμα. ViewSonic VNB100 28

38 Q6: Εάν κινάει αργά; A: Η κάμερα θέλει φως κατά την συγκέντρωση των στοιχείων και η ταχύτητα θα είναι χαμηλή αν η κατάσταση φωτός δεν είναι καλή. Ρυθμίστε τη θέση οθόνης Notebook PC ή του χρήστη. Η επίδειξη εικόνας επίσης θα είναι πιό αργή από τη βαριά φόρτωση για το σύστημα όταν τρέχουν πολλά προγράμματα. Κλείστε τα άχρηστα προγράμματα. Σημείωση: Q5 και Q6 είναι οι ερωτήσεις όταν χρησιμοποιείτε τη κάμερα για το βίντεο κατάλυψη, σύσκεψη, και κουβέντα. ViewSonic VNB100 29

39 10.2 Παράρτημα Main Feature CPU CPU Κατανάλωση ρεύματος L1 Μέγεθος κρύπτης L2 Μέγεθος κρύπτης Μνήμη (#) Τύπος μνήμης Intel Atom N270 (1.6GHz, 533MHz FSB) 2.5W ΑΝΩΤΑΤΟΣ On-die, αρχική 32-kB κρύπτη οδηγών και 24-kB, γράφω-πίσω κρύπτη στοιχείων. 512-kB on-die κρύπτη δεύτερου επιπέδου 1GB(ΑΝΩΤΑΤΟΣ 2GB) DDRII 533/667 MHz Αποθήκευση HDD Ικανότητες (#) 160GB TFT Οθόνη Μέγεθος TFT Οθόνης Τύπος Οθόνης Περιγραφή 10 ίντσα TFT TFT LCD 1024X600 (WSVGA) Ενσωματωμένη κάμερα Ψήφισμα 1.3M Εικονοκύταρα Βίντεο/Ακουστικά χαρακτηριστικά Τύπος βίντεο κάρτας Intel GMA 950 Ικανότητα βίντεο κάρτας Σύστημα ακουστικών Τύπος κάρτας ήχου Δυναμική EMS μνήμη 128MB (ανώτατη) Ενσωματωμένος ομιλητής HD Codec I/O Συσκευή Ποντίκι Πληκτρολόγιο Μαξιλάρι αφής Πληκτρολόγιο με 84 πλήκτρα ViewSonic VNB100 30

40 Προϋπόθεση Θερμοκρασία εργασίας 5-35 Υρασία εργασίας 35%-85% Θερμοκρασία Αποθήκευσης Υρασία Αποθήκευσης 20%-93% Ρεύμα Προσαρμοστής Ρεύμα παραγωγής(μέγιστο) Μπαταρία (Τύπος) AC 100~240V; DC 12V 36W Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λίθιου Τάση 7.4V Πρότυπο λιμένων LAN Λιμένας ακουστικών USB Λιμένας Λιμένας SD κάρτας Λιμένας Εξπρές Κάρτας VGA Λιμένας Τύπος LAN : 10/100Base-T Ασύρματη κάρτα: b/g Λιμένας ακουστικών, Ομιλητής, Ενσωματωμένο μικρόφωνο, Λιμένας μικροφώνων USB-A Λιμένας (x3),usb2.0 Υποστηρίζει SD/MMC/MS κάρτα Εξπρές Κάρτα/34 D-15 Παραγωγής Φυσικά χαρακτηριστικά Βάρος Χωρίς Μπαταρία Με Μπαταρία Περίπου 1.1Kg Περίπου1.4 Kg Διάσταση 253*189*36.0mm Το σχέδιο και οι προδιαγραφές μπορεί να έχουν αλλαγή χωρίς ειδοποίηση. Το σύμβολο # σημαίνει ότι το αντικείμενο είναι προαιρετικό ViewSonic VNB100 31

41 Υποστήριξη πελατών Για τεχνική υποστήριξη ή επισκευή προϊόντων, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα ή επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα χρειαστείτε τον σειριακό αριθμό του προϊόντος. Χώρα / Περιοχή Ιστότοπος Τηλέφωνο Ελλάδα ViewSonic VNB100 32

42 Περιορισμοί Εγγύησης VIEWSONIC NETBOOK Τι καλύπτει η εγγύηση: Η ViewSonic εγγυάται ότι τα προϊόντα της δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα στο υλικό και στην εργασία κατά τη διάρκεια της περιόδου της εγγύησης. Αν σε ένα προϊόν εμφανιστεί ελάττωμα στο υλικό ή στην εργασία κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η εγγύηση, η ViewSonic προτίθεται, κατά την κρίση της, να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το προϊόν με ένα παρόμοιο. Το προϊόν αντικατάστασης ή τα εξαρτήματα ενδέχεται να περιέχουν ανακατασκευασμένα ή ανασκευασμένα μέρη ή τμήματα. Η μονάδα αντικατάστασης θα καλύπτεται για το υπόλοιπο του χρόνου που απομένει στην αρχική περιορισμένη εγγύηση του πελάτη. Η ViewSonic δεν παρέχει καμία εγγύηση για λογισμικό τρίτων που περιλαμβάνεται στο προϊόν ή είναι εγκατεστημένο από τον πελάτη. Χρόνος διάρκειας της εγγύησης: Τα προϊόντα ViewSonic NetBook διαθέτουν εγγύηση (1) έτους από την ημερομηνία πρώτης αγοράς για υλικά και εργασία. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη λήψη εφεδρικών αντιγράφων των δεδομένων του πριν επιστρέψει τη μονάδα για επισκευή. Η ViewSonic δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων. Ποιόν προστατεύει η εγγύηση: Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για τον πρώτο καταναλωτή αγοραστή. Τι δεν καλύπτει η εγγύηση: 1. Οποιοδήποτε προϊόν του οποίου ο αριθμός σειράς έχει παραμορφωθεί, τροποποιηθεί ή αφαιρεθεί. 2. Ζημιά, χειροτέρευση ή δυσλειτουργία που προκύπτει από: α. Ατύχημα, κακή χρήση, αμέλεια, φωτιά, νερό, κεραυνό, ή άλλα φυσικά φαινόμενα, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση του προϊόντος, ή αδυναμία να ακολουθηθούν οι οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν. β. Οποιαδήποτε ζημιά στο προϊόν εξαιτίας μεταφοράς. γ. Αφαίρεση ή εγκατάσταση του προϊόντος. δ. Αίτια εξωτερικά στο προϊόν, όπως διακυμάνσεις στην παροχή ρεύματος ή διακοπή του ρεύματος. ε. Χρήση αναλώσιμων ή ανταλλακτικών που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της ViewSonic. ζ. Φυσιολογική φθορά. η. Οποιοδήποτε άλλο αίτιο το οποίο δε σχετίζεται με ελάττωμα του προϊόντος. 3. Οποιοδήποτε προϊόν το οποίο παρουσιάζει μια κατάσταση που είναι γνωστή ως κάψιμο εικόνας η οποία προκύπτει όταν προβάλλεται μια στατική εικόνα στο προϊόν για παρατεταμένη χρονική περίοδο. 4. Χρεώσεις υπηρεσιών αφαίρεσης, εγκατάστασης, μονόδρομης μεταφοράς, ασφάλισης και ρύθμισης. Πώς να ζητήσετε επισκευή: 1. Για πληροφορίες σχετικά με τις επισκευές εντός της εγγύησης, επικοινωνήστε με τη Υποστήριξη Πελατών της ViewSonic (Παρακαλούμε ανατρέξτε στη σελίδα Υποστήριξης Πελατών). Θα χρειαστεί να έχετε τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας. 2. Για να λάβετε υπηρεσίες εγγύησης, θα πρέπει να δώσετε (α) την πρωτότυπη απόδειξη με ημερομηνία αγοράς, (β) το όνομά σας, (γ) τη διεύθυνσή σας, (δ) μια περιγραφή του προβλήματος και (ε) τον αριθμό σειράς του προϊόντος. 3. Παραδώστε ή αποστείλετε το προϊόν προπληρωμένο με την αρχική του συσκευασία σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της ViewSonic ή στη ViewSonic. 4. Για επιπλέον πληροφορίες ή για το όνομα του κοντινότερου κέντρου επισκευών της ViewSonic επικοινωνήστε με τη ViewSonic. 4.3: ViewSonic NetBook Warranty Page 1 of 2 NB_LW01 Rev. 1a ViewSonic VNB100 33

43 Περιορισμός έμμεσων εγγυήσεων: Δεν υπάρχουν εγγυήσεις, άμεσες ή έμμεσες, οι οποίες να εκτείνονται πέραν από την περιγραφή που περιέχεται στην παρούσα περιλαμβανομένης της έμμεσης εγγύησης εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Εξαίρεση ζημιών: Η ευθύνη της ViewSonic περιορίζεται στο κόστος επισκευής ή αντικατάστασης του προϊόντος. Η ViewSonic δε θα είναι υπεύθυνη για: 1. Ζημιές σε άλλη ιδιοκτησία που προκλήθηκαν από ελαττώματα στο προϊόν, ζημιές σχετικά με την ενόχληση, την απώλεια χρήσης του προϊόντος, την απώλεια χρόνου, την απώλεια κερδών, την απώλεια επαγγελματικής ευκαιρίας, την απώλεια καλής θέλησης, την παρεμβολή με επαγγελματικές σχέσεις, ή άλλη εμπορική απώλεια, ακόμα και αν έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα αυτών των ζημιών. 2. Άλλες ζημιές, είτε τυχαίες, παρεπόμενες, ή άλλες. 3. Οποιαδήποτε αξίωση από τρίτους στον πελάτη. 4. Επισκευή ή απόπειρα επισκευή από κάποιον που δεν έχει εξουσιοδότηση από τη ViewSonic. Ισχύς νόμου πολιτείας: Αυτή η εγγύηση σας παρέχει συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα, και ενδέχεται να έχετε και άλλα, τα οποία να ποικίλουν ανάλογα με τη πολιτεία. Μερικές πολιτείες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε έμμεσες εγγυήσεις και/ή δεν επιτρέπουν την εξαίρεση της ευθύνης για περιστασιακές ή παρεπόμενες ζημιές, οπότε οι παραπάνω περιορισμοί ή και οι εξαιρέσεις μπορεί να μην ισχύουν για εσάς. Πωλήσεις εκτός των ΗΠΑ και του Καναδά: Για πληροφορίες εγγύησης και επισκευών για προϊόντα της ViewSonic που πωλούνται εκτός των ΗΠΑ και του Καναδά, επικοινωνήστε με τη ViewSonic ή με το τοπικό κατάστημα ViewSonic. Η περίοδος της εγγύησης για αυτό το προϊόν στην Κίνα (εξαιρούνται το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και η Ταϊβάν) υπόκειται σε όρους και τις προϋποθέσεις της Κάρτας Εγγύησης Συντήρησης. Για χρήστες στην Ευρώπη και τη Ρωσία, οι πλήρεις λεπτομέρειες της εγγύησης υπάρχουν στη διεύθυνση στην ενότητα Πληροφορίες υποστήριξης/εγγύησης. 4.3: ViewSonic NetBook Warranty Page 2 of 2 NB_LW01 Rev. 1a ViewSonic VNB100 34

ViewSonic. VOT550 PC Mini. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Pyководство пользователя

ViewSonic. VOT550 PC Mini. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Pyководство пользователя ViewSonic VOT550 PC Mini - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Pyководство пользователя - Οδηγός χρηστών - 使 用 手 冊 ( 繁 中 ) دليل المستخدم - Model No. : VS12663

Διαβάστε περισσότερα

VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών

VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών Model No. VS14755 Περιεχόμενα Πληροφορίες Συμμόρφωσης...1 Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας...2 Δήλωση Συμμόρφωσης με RoHS...3 Πληροφορίες Πνευματικών Δικαιωμάτων...4

Διαβάστε περισσότερα

ViewSonic. VFM1036W Digital Photo Frame. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario.

ViewSonic. VFM1036W Digital Photo Frame. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. ViewSoic Digital Photo Frame - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedieugsaleitug - Guía del usuario - Guia do usuário - Käyttöopas - Руководство пользователя - Kullaιcι kιlavuzu - Οδηγός χρηστών Model

Διαβάστε περισσότερα

VFD870 Ψηφιακό Πλαίσιο Φωτογραφιών Οδηγός χρηστών

VFD870 Ψηφιακό Πλαίσιο Φωτογραφιών Οδηγός χρηστών VFD870 Ψηφιακό Πλαίσιο Φωτογραφιών Οδηγός χρηστών Model No. VS14894 Πληροφορίες Συμμόρφωσης Συμμόρφωση CE για τις Ευρωπαϊκές Χώρες Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία ΗΜΣ της ΕΚ 2004/108/EC και

Διαβάστε περισσότερα

VFD874 Ψηφιακό πλαίσιο Φωτογραφιών Οδηγός χρηστών

VFD874 Ψηφιακό πλαίσιο Φωτογραφιών Οδηγός χρηστών VFD874 Ψηφιακό πλαίσιο Φωτογραφιών Οδηγός χρηστών Model No. VS13787 Πληροφορίες Συμμόρφωσης Συμμόρφωση CE για τις Ευρωπαϊκές Χώρες Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία ΗΜΣ της ΕΚ 2004/108/EC και

Διαβάστε περισσότερα

ViewSonic. VPC100 All-in-One PC

ViewSonic. VPC100 All-in-One PC ViewSonic VPC100 All-in-One PC - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Pyководство пользователя - Οδηγός χρηστών - 使 用 手 冊 ( 繁 中 ) - 使 用 手 冊 ( 簡 中 ) - 사용자 안내서 Model

Διαβάστε περισσότερα

VA2046a-LED/VA2046m-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών

VA2046a-LED/VA2046m-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών VA2046a-LED/VA2046m-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών Αριθμός Μοντέλου: VS15449 1 Πληροφορίες Συμμόρφωσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αυτή την ενότητα θίγονται όλες οι συνδεδεμένες απαιτήσεις και δηλώσεις σχετικά με τους

Διαβάστε περισσότερα

ViewSonic. VFM1586 Digital Photo Frame. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario.

ViewSonic. VFM1586 Digital Photo Frame. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. Digital Photo Frame - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guia do usuário - Käyttöopas - Руководство пользователя - Kullanιcι kιlavuzu - Οδηγός χρηστ ών - 使 用

Διαβάστε περισσότερα

ViewSonic. VA1916w LCD Display. - User Guide - Guide de l utilisateur

ViewSonic. VA1916w LCD Display. - User Guide - Guide de l utilisateur - User Guide - Guide de l utilisateur ViewSonic VA1916w LCD Display - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Podręcznik użytkownika

Διαβάστε περισσότερα

ViewSonic. VFM886 Digital Photo Frame. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario.

ViewSonic. VFM886 Digital Photo Frame. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. Digital Photo Frame - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guia do usuário - Käyttöopas - Руководство пользователя - Kullanιcι kιlavuzu - Οδηγός χρηστ ών Model

Διαβάστε περισσότερα

VG2235m Οθόνη Οδηγός χρηστών

VG2235m Οθόνη Οδηγός χρηστών VG2235m Οθόνη Οδηγός χρηστών Αριθμός Μοντέλου: VS15963 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη ViewSonic Με περισσότερα από 25 χρόνια στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς στον τομέα της παροχής οπτικών λύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

VG2860mhl-4K Οθόνη Οδηγός χρηστών

VG2860mhl-4K Οθόνη Οδηγός χρηστών VG2860mhl-4K Οθόνη Οδηγός χρηστών Αριθμός Μοντέλου: VS15883 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη ViewSonic Με περισσότερα από 25 χρόνια στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς στον τομέα της παροχής οπτικών λύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ViewSonic. VA503m/VA503b LCD Display. - User Guide - Guide de l utilisateur

ViewSonic. VA503m/VA503b LCD Display. - User Guide - Guide de l utilisateur - User Guide - Guide de l utilisateur ViewSonic VA503m/VA503b LCD Display - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Podręcznik użytkownika

Διαβάστε περισσότερα

GK6941. Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή

GK6941. Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή GK6941 Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Δεκέμβριος 2011 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. Εισαγωγή στο Notebook PC Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο... 6 Σημειώσεις για το εγχειρίδιο...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. PJ551D Βιντεοπροβολέας τεχνολογίας DLP. Model No: VS 11973

Οδηγίες Χρήσης. PJ551D Βιντεοπροβολέας τεχνολογίας DLP. Model No: VS 11973 Βιντεοπροβολέας τεχνολογίας DLP Οδηγίες Χρήσης Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτό το φυλλάδιο οδηγιών χρήσης. Έτσι θα µάθετε σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε την χρήση και την εγκατάσταση της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

GK7837. Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή

GK7837. Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή GK7837 Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή στο Notebook PC Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο... 6 Σημειώσεις για το εγχειρίδιο... 6 Προφυλάξεις ασφάλειας...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή

Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή GK7051 Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Μάρτιος 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή στο Notebook PC Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο... 6 Σημειώσεις για το εγχειρίδιο... 6 Προφυλάξεις ασφάλειας...

Διαβάστε περισσότερα

GK6792. Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή

GK6792. Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή GK6792 Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Σεπτέμβριος 2011 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή στο Notebook PC Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο... 6 Σημειώσεις για το εγχειρίδιο... 6 Προφυλάξεις ασφάλειας...

Διαβάστε περισσότερα

GK7169. Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή

GK7169. Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή GK7169 Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Απρίλιος 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή στο Notebook PC Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο... 6 Σημειώσεις για το εγχειρίδιο... 6 Προφυλάξεις ασφάλειας...

Διαβάστε περισσότερα

φορητού υπολογιστή Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο

φορητού υπολογιστή Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο φορητού υπολογιστή Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο GK7926 Πρώτη Έκδοση Μάρτιος 2013 Σημείωση περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος εγχειριδίου συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

GK8517 Πρώτη Έκδοση Δεκέμβριος 2013. VivoTab Note 8. Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο. M80T Σειρά

GK8517 Πρώτη Έκδοση Δεκέμβριος 2013. VivoTab Note 8. Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο. M80T Σειρά GK8517 Πρώτη Έκδοση Δεκέμβριος 2013 VivoTab Note 8 Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο M80T Σειρά Σημείωση περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide LG-V480. www.lg.com MFL68624807 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide LG-V480. www.lg.com MFL68624807 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Οδηγίες χρήσης User Guide LG-V480 MFL68624807 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

GK6951. Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή

GK6951. Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή GK6951 Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Φεβρουάριος 2012 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. Εισαγωγή στο Notebook PC Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο... 6 Σημειώσεις για το εγχειρίδιο...

Διαβάστε περισσότερα

GK9840 Πρώτη Έκδοση Ιανουάριος 2015. φορητού υπολογιστή Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο

GK9840 Πρώτη Έκδοση Ιανουάριος 2015. φορητού υπολογιστή Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο GK9840 Πρώτη Έκδοση Ιανουάριος 2015 φορητού υπολογιστή Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο Σημείωση περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή

Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή GK6947 Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή U47A/ U47VC Μάρτιος 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή στο Notebook PC Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο... 6 Σημειώσεις για το εγχειρίδιο... 6 Προφυλάξεις ασφάλειας...

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. EB1036 Εγχειρίδιο Χρήστη

Ελληνικά. EB1036 Εγχειρίδιο Χρήστη X EB1036 Εγχειρίδιο Χρήστη GK8793b Πρώτη Έκδοση / Νοέμβριος 2013 Σημείωση περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος εγχειριδίου συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού Να έχετε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού πάντα στη διάθεσή σας κοντά στον υπολογιστή. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χειρισμού και τη συσκευασία καλά ώστε σε μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

GK7602. Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή

GK7602. Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή GK7602 Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Νοέμβριος 2012 Πίνακας Περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο Notebook PC Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο... 6 Σημειώσεις για το εγχειρίδιο... 6 Προφυλάξεις ασφάλειας...

Διαβάστε περισσότερα

GK6459. Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή

GK6459. Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή GK6459 Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Μάρτιος 2011 Πίνακας Περιεχομένων Kεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο Notebook PC Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο... 6 Σημειώσεις για το εγχειρίδιο... 6 Προφυλάξεις ασφάλειας...

Διαβάστε περισσότερα

GK6577. Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή

GK6577. Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή GK6577 Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Μάιος 2011 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Kεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο Notebook PC Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο... 6 Σημειώσεις για το εγχειρίδιο...

Διαβάστε περισσότερα