ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΛΑΤΩΝ, ΛΑΧΗΣ, 179 C-D ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΛΑΤΩΝ, ΛΑΧΗΣ, 179 C-D ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΛΑΤΩΝ, ΛΑΧΗΣ, 179 C-D Ευστάθιος Φανιάδης, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 - Φιλολόγων Μόνικα Α. Παπά, Πτυχιούχος Φιλολογίας, ρ. Επιστηµών Αγωγής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ Μέθοδος: Ερµηνευτική Πορεία: Ανάλυση - Σύνθεση Μορφή: ιαλογική ιδακτικοί στόχοι: Μετάφραση του κειµένου, που θα επιτευχθεί µε την άρση δυσκολιών που έχουν σχέση µε λεξιλόγιο, γραµµατική και συντακτικό. Πορεία διδασκαλίας Ένταξη του κειµένου. Παρουσίαση της ενότητας µε ανάγνωση από τον καθηγητή. Ερωτήσεις κατανόησης ανά ηµιπερίοδο λόγου (Ποιοι συζητούν, για ποιους συζητούν και σχετικά µε τι, σε ποιους απευθύνονται, σε ποια περίοδο των πατέρων αναφέρονται, ποιο πρόβληµα αντιµετωπίζουν, ποιους ντρέπονται, ποιους κατηγορούν και γιατί, τι έχουν να πουν στους νέους, τι απαντούν αυτοί και ποια είναι η τελική έγνοια των δύο). Σε πόσες γενεές αναφέρεται το απόσπασµα; Επεξεργασία της ενότητας κατά περιόδους από τους µαθητές µε επισήµανση, εξοµάλυνση και σχολιασµό λέξεων και φράσεων. Ακολουθεί τµηµατική µετάφραση. Πρόσωπα διαλόγου Λυσίµαχος - Μελησίας (γονείς) Νικίας - Λάχης (στρατηγοί) Τέκνα Λυσίµαχου και Μελησία Σωκράτης Θέµα του διαλόγου είναι η φύση της ανδρείας. Ο Λυσίµαχος και ο Μελησίας κάλεσαν τους Νικία και Λάχητα να παρακολουθήσουν στρατιωτικές ασκήσεις µε βαρύ οπλισµό, ώστε οι δύο διάσηµοι αυτοί στρατηγοί να αποφανθούν για τη χρησιµότητα µιας τέτοιας στρατιωτικής εκπαίδευσης για τους γιους τους. Νικίας και Λάχης διαφωνούν για την αξία των στρατιωτικών ασκήσεων µε βαρύ οπλισµό και αυτό οδηγεί σε ένα διάλογο µε το Σωκράτη, που στρέφεται προς το πρόβληµα της φύσης της ανδρείας. ISSN

2 Εισαγωγή Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να δοθεί ένας δειγµατικός τρόπος διδασκαλίας του µαθήµατος «Αδίδακτο κείµενο» που διδάσκεται στη Β και Γ τάξη του Γενικού Λυκείου στη Θεωρητική κατεύθυνση, ώστε να αρθεί ένα µεγάλο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι µαθητές. Η εµπειρία µας µας έχει δείξει ότι ο µαθητής αντιµετωπίζει µε δέος ένα αδίδακτο κείµενο και ειδικά, όταν του ζητούν οι καθηγητές να µεταφράσει ένα απόσπασµα. Ασυνείδητα ως πρώτη ενέργεια καταφεύγει στις γνώσεις του, που έχουν σχέση µε τη Γραµµατική και το Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Προσπαθεί µέσω αυτών να προσεγγίσει το κείµενο και να το µεταφράσει, χωρίς προηγουµένως να το διαβάσει τόσες φορές, όσες του είναι απαραίτητες για την κατανόησή του. Σ αυτό µεγάλη «συµβολή» έχει και ο τρόπος, που διδάχτηκε το µάθηµα των Αρχαίων ελληνικών στα προηγούµενα χρόνια ως µαθητής και του Γυµνασίου αλλά και του Λυκείου, όπως επίσης και τα βοηθήµατα που έµαθε να χρησιµοποιεί και τα οποία δεν του άφηναν περιθώριο να αυτενεργήσει, εφόσον του παρείχαν έτοιµα τα πάντα, δηλ. γραµµατική αναγνώριση όλων των λέξεων, αντικαταστάσεις χρονικές και εγκλιτικές, κλίση ουσιαστικών, επιθέτων, αντωνυµιών κ. ά. όπως και πλήρη συντακτική ανάλυση και, φυσικά, µετάφραση έτοιµη! Γιατί «να µπει στον κόπο» ένα παιδί ηλικίας ετών να εργαστεί; Όλα τα παραπάνω συντέλεσαν στο να αντιµετωπίζει δυσκολία στην προσέγγιση του κειµένου. Αυτό που παρατηρούµε είναι ότι ο µαθητής δε µεταφράζει, αλλά παραφράζει. Παραµένουν ανεξίτηλα σε όλους µας τα λόγια του καθηγητή. Μαρωνίτη: «Όσο πιο πιστά µεταφράζετε ένα κείµενο, κυρίες και κύριοι, τόσο πιο κακή είναι η µετάφρασή σας. Αφεθείτε ελεύθεροι και «πιάστε» το νόηµα του κειµένου, αποδώστε στα νεοελληνικά ό,τι θα ήθελε να µας πει ο πρόγονός µας. Κυρίως όµως να είναι κατανοητό αυτό που θα προκύψει ως µετάφραση. Θα πρέπει να αντιλαµβάνεται τι θέλει να µας πει ο αρχαίος συγγραφέας ακόµη και ένας άσχετος µε τα αρχαία ελληνικά». Αλλά και ο Ι. Θ. Κακριδής αναφερόµενος, τόσο στη γλώσσα όσο και στη µετάφραση παρατηρεί: «Η µετάφραση δεν είναι µόνο σαν έργο τελειωµένο, που ωφελεί όποιον δεν µπορεί να χαρεί τη δηµιουργία στη γλώσσα της. Πολύ πιο πολύ ωφελεί σαν ενέργεια αυτόν που τη δουλεύει. Όσο κι αν φανεί παράξενο: κι αυτόν η προσπάθεια να µεταφράσει τον βοηθεί να πλησιάσει πιο κοντά το έργο, κι ας ξέρει καλά τη γλώσσα του από πριν και την ατµόσφαιρά του, κι ας το έχει χαρεί στο πρωτότυπο. Η προσπάθειά του να το µεταφράσει θα τον βοηθήσει να το προσέξει πιο καλά, να το ζήσει πιο εντατικά, να βρει και να χαρεί αξίες του, που πριν ούτε τις φανταζόταν καν.» (Κακριδής, 1966, σ.18). Πρέπει να πεισθεί ο µαθητής ότι, στην προσπάθειά του να µεταφράσει ένα αρχαίο κείµενο, θα ωφεληθεί διπλά, θα «πλησιάσει» την αρχαιότητα και τον τρόπο σκέψης και ISSN

3 απόδοσης των σκέψεων, αλλά επίσης θα βελτιώσει και το δικό του γλωσσικό όργανο, στην προσπάθειά του να αποδώσει αυτά που «ανακάλυψε». Αυτό, λοιπόν, που προτείνουµε στους µαθητές µας είναι να διαβάζουν ένα αδίδακτο κείµενο πολλές φορές, έτσι ώστε, πριν αρχίσουν να το επεξεργάζονται ανά περίοδο λόγου, να έχουν συλλάβει ήδη το νόηµά του. Απαραίτητο είναι σχεδόν πάντα να γνωρίζουν και το ιστορικό πλαίσιο, µέσα στο οποίο διαδραµατίστηκαν τα όσα καλούνται να αποδώσουν στη νεοελληνική. Η µέθοδος που χρησιµοποιούµε, όταν διδάσκουµε το αδίδακτο κείµενο, είναι η ερµηνευτική. Αφού µοιράσουµε στους µαθητές φωτοτυπίες (αρχαίο κείµενο, λεξιλόγιο, στοιχεία ένταξης του κειµένου στο ιστορικό πλαίσιό του, γραµµατικές και συντακτικές παρατηρήσεις), τους πληροφορούµε για το συγγραφέα, το έργο από το οποίο αντλήσαµε το κείµενο, το γεγονός στο οποίο αναφέρεται και κατόπιν το διαβάζουµε αργά και δυνατά µε επιτονισµό, όπου χρειάζεται, ώστε να το προσέξουν περισσότερο οι µαθητές, µε στόχο να αντιληφθούν τις επιρρηµατικές σχέσεις δευτερευουσών προτάσεων, µετοχών, εµπρόθετων προσδιορισµών κ.ά. Στη συνέχεια τους προτρέπουµε να διαβάσουν µόνοι τους το κείµενο 2 έως 3 φορές. Στη συνέχεια ζητούµε από κάποιο µαθητή να µας πει τι κατάλαβε από το κείµενο και µε τη βοήθεια των συµµαθητών του γίνεται µια πρώτη παρουσίαση αυτού που θα επεξεργαστούµε λεπτοµερώς παρακάτω. Επόµενο βήµα είναι η ανάλυση σύνθεση του κειµένου. Ένας µαθητής αναλαµβάνει να διαβάσει την πρώτη περίοδο λόγου, να χωρίσει προτάσεις (ο χωρισµός των κυρίων προτάσεων γίνεται µε αγκύλες [ ] και των δευτερευουσών µε γωνίες < > τους ζητούµε επίσης να χρωµατίζουν τη λέξη ή τη φράση εισαγωγής της δευτερεύουσας πρότασης και να υπογραµµίζουν τους παρατακτικούς συνδέσµους. Π.χ. [ταῦτα δὴ ὑπαισχυνόμεθά τε τούσδε][ καὶ αἰτιώμεθα τούς πατέρας ἡμῶν <ὅτι ἡμᾶς μέν εἴων τρυφᾶν >< ἐπειδὴ μειράκια ἐγενόμεθα >< τὰ δὲ τῶν ἄλλων πράγματα ἔπραττον>) και µε τη βοήθεια ερωτήσεων εκ µέρους µας, να φτάσει ο µαθητής στο ζητούµενο, στη µετάφρασή της. Φυσικά αίρουµε τις γλωσσικές δυσκολίες, εντοπίζουµε άξιες αναφοράς γραµµατικές παρατηρήσεις, επισηµαίνουµε τη συντακτική λειτουργία αρκετών λέξεων - φράσεων, εξηγούµε συντακτικά φαινόµενα µε παραποµπές στο συντακτικό της αρχαίας ελληνικής και µε παραδείγµατα της νεοελληνικής (κάτι που βοηθάει τους µαθητές να το κατανοήσουν ευκολότερα). Το ίδιο γίνεται µε όλες τις περιόδους του κειµένου. ISSN

4 Η πρακτική διάσταση της διδασκαλίας: Μια πρόταση διδασκαλίας Αρχαίων Ελληνικών από το πρωτότυπο Πλάτων, Λάχης, 179 c-d Κατηγορίες προς τους πατέρες Συµβουλές στους νέους Το λόγο έχει ο Λυσίµαχος Ὅπερ οὖν καί ἀρχόμενος εἶπον τοῦ λόγου παρρησιασόμεθα πρὸς ὑμᾶς. ἡμῶν γὰρ ἑκάτερος περὶ τοῦ ἑαυτοῦ πατρὸς πολλὰ καὶ καλὰ ἔργα ἔχει λέγειν πρὸς τοὺς νεανίσκους καὶ ὅσα ἐν πολέμῳ ἠργάσαντο καὶ ὅσα ἐν εἰρήνῃ διοικοῦντες τά τε τῶν συμμάχων καὶ τὰ τῆσδε τῆς πόλεως ἡμέτερα δ αὐτῶν ἔργα οὐδέτερος ἔχει λέγειν. ταῦτα δὴ ὑπαισχυνόμεθά τε τούσδε καὶ αἰτιώμεθα τούς πατέρας ἡμῶν ὅτι ἡμᾶς μέν εἴων τρυφᾶν ἐπειδὴ μειράκια ἐγενόμεθα τὰ δὲ τῶν ἄλλων πράγματα ἔπραττον καὶ τοῖσδε τοῖς νεανίσκοις αὐτὰ ταῦτα ἐνδεικνύμεθα λέγοντες ὅτι εἰ μὲν ἀμελήσουσιν ἑαυτῶν καὶ μὴ πείσονται ἡμῖν ἀκλεεῖς γενήσονται εἰ δ ἐπιμελήσονται τάχ ἂν τῶν ὀνομάτων ἄξιοι γένοιντο ἃ ἔχουσιν. οὗτοι μὲν οὖν φασιν πείσεσθαι ἡμεῖς δὲ δὴ τοῦτο σκοποῦμεν τί ἂν οὗτοι μαθόντες ἢ ἐπιτηδεύσαντες ὅτι ἄριστοι γένοιντο. Λεξιλόγιο ἀρχόμενος (ως χρονική μετοχή) παρρησιάζομαι ἑκάτερος ἕκαστος οὐδέτερος οὐδείς εἴων (ἐάω-ῶ) ἐπιτηδεύω Γραµµατική ἑαυτοῦ: αναγνώριση της αντωνυµίας και προφορική κλίση της στο αρσενικό και ουδέτερο γένος. Επισήµανση στη συχνή παρουσία των συνηρηµένων τύπων, όπως για παράδειγµα αὑτοῦ. εἴων: αναγνώριση, αρχικοί χρόνοι, χρονική αντικατάσταση στα απαρέµφατα, τόνος στο απαρέµφατο αορίστου και αιτιολόγησή του. Στον πίνακα απαρέµφατο αορίστου και γ ενικό ευκτικής αορίστου και επισήµανση του τόνου τους. πείσονται: αναγνώριση, ερώτηση αν θυµίζει άλλο ρήµα (ίδιο µε το µέλλοντα του ρήµατος πάσχω), χρονική αντικατάσταση. ISSN

5 φασιν:αναγνώριση, κλίση της µετοχής ενεστώτα στο αρσενικό γένος. Αναφορά στην έγκλιση τόνου. τί: κλίση της αντωνυµίας, έτσι ώστε να καταλάβω αν οι µαθητές γνωρίζουν ότι οι ερωτηµατικές - και όχι οι αόριστες - αντωνυµίες εισάγουν πλάγιες ερωτηµατικές προτάσεις. Συσχετισµός και πάλι µε την έγκλιση τόνου. Συντακτικό Ὅπερ οὖν καί ἀρχόμενος εἶπον τοῦ λόγου: αναγνώριση της πρότασης και της λειτουργίας της. διοικοῦντες: αναγνώριση της µετοχής και επισήµανση της χρονικής σχέσης της σε σχέση µε το ρήµα ἠργάσαντο. ἡμέτερα δ αὐτῶν: αναγνώριση της γενικής παραθετικής και εξήγηση της παρουσίας της ταῦτα: (δὴ ὑπαισχυνόμεθά): αναγνώριση Αναγνώριση των υποθετικών λόγων. Αναγνώριση της τελευταίας πρότασης του κειµένου (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος). μαθόντες: αναγνώριση της µετοχής και µετατροπή της σε δευτερεύουσα πρόταση. Στην 1 η περίοδο λόγου αρχικά αναφέρουµε την ιδιαίτερη µετάφραση που έχει, ως χρονική η µετοχή «ἀρχόμενος» (στην αρχή, αρχικά) αλλά και τη σηµασία του ρήµατος «παρρησιασόμεθα» και ζητούµε να µας πουν αν υπάρχει νεοελληνική λέξη που να παράγεται από το ρήµα αυτό. Σχεδόν όλοι γνωρίζουν τη λέξη παρρησία. Επίσης θα κάνουµε ειδική αναφορά στο ρόλο της δευτερεύουσας πρότασης, αφού πρώτα γίνει ο χωρισµός και µια πρώτη προσπάθεια για µετάφραση. Το πιο πιθανό είναι κάποιοι µαθητές να βρουν και το είδος και το ρόλο της πρότασης, θα µας πουν ότι πρόκειται για τη λεγόµενη προεξαγγελτική παράθεση. Στην ερώτησή µας τι ακριβώς ρόλο διαδραµατίζει η δευτερεύουσα πρόταση µάλλον δε θα πάρουµε εύκολα απάντηση. Για το λόγο αυτό θα χρησιµοποιήσουµε ένα παράδειγµα από τη νεοελληνική γλώσσα παρµένο από την καθηµερινότητα. Για παράδειγµα τους διηγούµαστε µια «ιστοριούλα»: επισκέφθηκε µια συµµαθήτρια την Αθήνα ένα σαββατοκύριακο και την εποµένη αφηγείται τις εντυπώσεις της: «Πήγα στο Σύνταγµα, στο Μοναστηράκι, στην Πλάκα, στο λιµάνι του Πειραιά, και το σπουδαιότερο, ανέβηκα στον ιερό βράχο της Ακρόπολης και είδα από κοντά τον Παρθενώνα». Τους ρωτούµε τώρα ποια είναι η προεξαγγελτική παράθεση και τη βρίσκουν σχεδόν όλοι, όπως και οι περισσότεροι αντιλαµβάνονται το ρόλο της, να αναγγείλει δηλαδή εκ των προτέρων κάτι σηµαντικό που θα αναφέρουµε παρακάτω. Για την επόµενη ηµιπερίοδο, και αφού τη διαβάσει ένας µαθητής, απευθύνουµε ερωτήσεις και περιµένουµε απαντήσεις (από το αρχαίο κείµενο), οι οποίες θα διευκολύνουν πολύ στην κατανόηση του κειµένου. Οι ερωτήσεις είναι: ISSN

6 Ποιοι συζητούν; µε απάντηση «ἡμῶν γὰρ ἑκάτερος», δηλ. Λυσίµαχος και Μελησίας. Σε ποιον αναφέρονται; µε απάντηση «περὶ τοῦ ἑαυτοῦ πατρὸς». σχετικά µε τι; µε απάντηση «πολλὰ καὶ καλὰ ἔργα ἔχει λέγειν». Σε ποιους απευθύνονται; µε απάντηση «πρὸς τοὺς νεανίσκους». Σε ποια περίοδο των πατέρων τους αναφέρονται; µε απάντηση «διοικοῦντες τά τε τῶν συμμάχων καὶ τὰ τῆσδε τῆς πόλεως». Στην ηµιπερίοδο αυτή δραττόµεθα της ευκαιρίας και ζητούµε να µας βρουν οι µαθητές τη σηµασία της λέξης «ἑκάτερος» (ο καθένας από δύο)και τη διαφορά της, µε τη λέξη «ἕκαστος» (ο καθένας από πολλούς). Η αντωνυµία ἑαυτοῦ µας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσουµε τις αυτοπαθητικές αντωνυµίες και πιο συγκεκριµένα το πώς σχηµατίζονται και επισηµαίνουµε ότι οι αυτοπαθητικές του γ προσώπου συναντώνται συχνότερα ως συνηρηµένοι τύποι (ἑαυτοῦ και αὑτοῦ ). Επίσης ρωτούµε να µας βρουν τι είδους είναι η µετοχή «διοικοῦντες» µε βάσει την ερώτηση. Αφού απαντήσουν, ζητούµε να µας πουν πώς χρησιµοποιείται (επιρρηµατικός προσδιορισµός του χρόνου στο ρήµα «ἠργάσαντο» και τους εξηγούµε τη χρονική σχέση που διέπει αυτή και το ρήµα (το σύγχρονο, δηλαδή ότι έκαναν κάποια πράγµατα την ίδια περίοδο που διοικούσαν τους συµµάχους και την πόλη). Για την επόµενη ηµιπερίοδο, και αφού τη διαβάσει ένας µαθητής, απευθύνουµε ερώτηση και περιµένουµε απάντηση: Ποιο πρόβληµα αντιµετωπίζουν; µε απάντηση «ἡμέτερα δ αὐτῶν ἔργα οὐδέτερος ἔχει λέγειν». Επειδή στην προηγούµενη ηµιπερίοδο αναφερθήκαµε στη σηµασία της λέξης ἑκάτερος και στη διαφορά της µε τη λέξη ἕκαστος, είναι ευκαιρία να ρωτήσουµε τη ISSN

7 σηµασία της λέξης οὐδέτερος. Το πιο πιθανό είναι να δώσουν οι µαθητές τη σηµερινή σηµασία της. Εξηγούµε λοιπόν τη σηµασία της στους αρχαίους χρόνους και αναφερόµαστε και στη σηµασία της λέξης οὐδείς. Σε ερώτησή µας τι είναι συντακτικά η λέξη αὐτῶν, υπάρχει κάποια πιθανότητα να λάβουµε σωστή απάντηση. Αν όµως θελήσουµε να µας εξηγήσουν τι σηµαίνει αυτό και πώς µια γενική είναι παράθεση σε λέξη άλλης πτώσης, τότε µάλλον θα επικρατήσει σιωπή. Εξήγηση λοιπόν χρειάζεται και ο όρος «γενική παραθετική». Τους αναφέρουµε, ότι η αρχική µορφή του κειµένου ήταν «ἔργα δέ ἡμῶν αὐτῶν οὐδέτερος ἔχει λέγειν» και έτσι γίνεται αντιληπτό ότι η γενική αὐτῶν ήταν παράθεση στην προσωπική αντωνυµία ἡμῶν. Όταν η προσωπική αντωνυµία έγινε κτητική, η γενική παρέµεινε ως είχε, γι αυτό και ονοµάζεται έτσι. Την επόµενη ηµιπερίοδο τη διαβάζουµε άλλη µια φορά, τονίζοντας τις λέξεις ταῦτα και ὅτι, όπως και τους παρατακτικούς αντιθετικούς συνδέσµους μέν και δέ, για να τις προσέξουν οι µαθητές και να αντιληφθούν τη συντακτική τους χρήση. Κατόπιν ερωτούµε και περιµένουµε απαντήσεις: Ποιους ντρέπονται γι αυτό; µε απάντηση «ὑπαισχυνόμεθά τε τούσδε». Ποιους κατηγορούν τα παιδιά; µε απάντηση «αἰτιώμεθα τούς πατέρας ἡμῶν». Γιατί κατηγορούν τους γονείς τους; µε απάντηση «ὅτι ἡμᾶς μέν εἴων τρυφᾶν» και «τὰ δὲ τῶν ἄλλων πράγματα ἔπραττον»,τονίζοντας τη σύνδεση µε τους παρατακτικούς συνδέσµους, που δηλώνει ότι έχουµε όµοιες προτάσεις. Πότε και σε ποια χρονική περίοδο; µε απάντηση «ἐπειδὴ μειράκια ἐγενόμεθα». Από πλευράς γραµµατικής «παίζουµε» µε το ρήµα εἴων, λέγοντας στους µαθητές, ότι µας θυµίζει τις σκανδαλιές µας µε σοκολάτες, αποφορτίζοντας λίγο το κλίµα. Φυσικά ακολουθούν πειράγµατα αλλά και προσπάθειες να βρεθεί, τι είναι αυτή η λέξη. Αφού δοθεί η σωστή απάντηση, ρωτούµε να µάς πουν το απαρέµφατο ενεστώτα και τις µετοχές του ίδιου χρόνου στην ονοµαστική ενικού της ίδιας φωνής. Μάλιστα γράφουµε στον πίνακα τη λέξη ἐάν αντί για ἐᾶν επίτηδες λάθος και περιµένουµε ISSN

8 τις αντιδράσεις τους. Τους ζητούµε να µάς γράψουν στο τετράδιό τους το απαρέµφατο αορίστου και το γ ενικό ευκτικής αορίστου και γίνεται επισήµανση του τόνου τους. Η λέξη ταῦτα είναι η επόµενη ερώτησή µας και ζητούµε να µάς πουν τι είναι συντακτικώς. Για να τους βοηθήσουµε, πηγαίνουµε στο ρήµα ὑπαισχυνόμεθα και ρωτούµε, «ποιος;» για το υποκείµενο, «ποιους» για το αντικείµενο και κατόπιν τους ζητούµε τι άλλο θα ήθελαν να µάθουν. Αυθόρµητα έρχεται η απάντηση «γιατί;», οπότε οδηγούµαστε στην αιτιατική της αιτίας. Στην επόµενη ηµιπερίοδο ερωτούµε και περιµένουµε και πάλι από τους µαθητές τις απαντήσεις: Τι έχουν να πουν στους νέους; µε απάντηση «εἰ μὲν ἀμελήσουσιν ἑαυτῶν καὶ μὴ πείσονται ἡμῖν» «ἀκλεεῖς γενήσονται», «εἰ δ ἐπιμελήσονται» «τάχ ἂν τῶν ὀνομάτων ἄξιοι γένοιντο ἃ ἔχουσιν» Μας απασχολεί το ρήµα πείσονται και η οµοιότητα που παρουσιάζει µε ένα άλλο ρήµα στο µέλλοντα. Γίνεται λοιπόν αναφορά στο ρήµα πάσχω, στο οποίο και ανήκει ο τύπος, και στο ρήµα πείθομαι. ίνεται η ευκαιρία παρουσίασης των υποθετικών λόγων. Μάλιστα τους αναφέρουµε τους όρους «σύνθετος υποθετικός λόγος» και «πλάγιος υποθετικός λόγος» και τους τους εξηγούµε. Είναι ευκαιρία, αφού φτάσουµε στη µετάφραση, να ζητήσουµε να µάς πει κάποιος τους υποθετικούς λόγους στη νεοελληνική, σαν να ήταν αυτός ένας από τους Λυσίµαχο και Μελησία. Είναι σχετικά εύκολο αυτό και εφιστούµε την προσοχή τους στις αλλαγές των προσώπων. Κατόπιν ζητούµε να µας το γράψουν στα αρχαία, επίσης εύκολο, και, όταν τους ανακοινώσουµε ότι µετέτρεψαν έναν πλάγιο υποθετικό λόγο σε ευθύ, µοιάζουν να µην το πιστεύουν! Στην ηµιπερίοδο αυτή αξίζει να µείνουµε και στο νόηµα του κειµένου. Υπάρχει ένα σηµαντικό µήνυµα: µια αποτυχηµένη γενιά (Λυσίµαχος και Μελησίας) που αισθάνεται ντροπή γι αυτό αποδίδει την αποτυχία της στο γεγονός ότι οι κατά τα άλλα άξιοι γονείς τους δεν έδωσαν τη δέουσα σηµασία στην ανατροφή τους, ασχολούµενοι µε τις υποθέσεις της Αθήνας και των συµµάχων της, αφήνοντάς τους να ζουν τρυφηλή ζωή. Επειδή δε θέλουν να συµβεί και στα δικά τους παιδιά το ίδιο, τα συµβουλεύουν να µην παραµελήσουν τους εαυτούς τους, να ακούσουν τις συµβουλές τους και να δείξουν ιδιαίτερο ζήλο, ώστε να γίνουν αντάξιοι του ονόµατος που έχουν. Το διαχρονικό πρόβληµα, ο γονιός που συµβουλεύει και το τέκνο που καλείται να αποδεχτεί τις πατρικές συµβουλές ISSN

9 Προτελευταία ηµιπερίοδος και τίθεται το ερώτηµα: Τι απαντούν οι νέοι; µε απάντηση «πείσεσθαι». Γράφοντας το ρήµα φασιν στον πίνακα ρωτούµε να µου πουν αν λείπει ο τόνος και αρκετοί απαντούν θετικά. ραττόµεθα της ευκαιρίας και παρουσιάζουµε το κεφάλαιο της έγκλισης τόνου, παραπέµποντας τους µαθητές στη γραµµατική της αρχαίας ελληνικής. Από πλευράς συντακτικού άλλη µια ευκαιρία για αναφορά στον πλάγιο λόγο και στη µετατροπή του σε ευθύ, µέσω «παιχνιδιού», δηλαδή ορίζοντας ένα µαθητή να υποδυθεί το ρόλο των νέων, που απαντούν. Στην τελευταία ηµιπερίοδο υποβάλλουµε την ερώτηση: Ποια είναι η τελική έγνοια των δύο γονέων; µε απάντηση «τί ἂν οὗτοι μαθόντες ἢ ἐπιτηδεύσαντες ὅτι ἄριστοι γένοιντο». Από πλευράς γραµµατικής ζητούµε κλίση της αντωνυµίας τί, έτσι ώστε να καταλάβουµε, αν οι µαθητές γνωρίζουν, ότι οι ερωτηµατικές - και όχι οι αόριστες - αντωνυµίες εισάγουν πλάγιες (και ευθείες) ερωτηµατικές προτάσεις. Συσχετισµός και πάλι µε την έγκλιση τόνου. Μάς ενδιαφέρει επίσης να µάθουµε από τους µαθητές τι είδους είναι η τελευταία πρόταση του κειµένου και ποιος ο συντακτικός της ρόλος (πλάγια ερωτηµατική πρόταση µερικής άγνοιας σε ρόλο επεξήγησης στο τοῦτο). Για να εκµαιεύσουµε το ρόλο της, ρωτούµε τους µαθητές αν αντιλαµβάνονται από την κύρια πρόταση (εµείς πάλι εξετάζουµε αυτό) τι σηµαίνει το «αυτό». Η απάντησή τους είναι ότι δεν αντιλαµβάνονται τι ακριβώς εννοεί ο συγγραφέας, οπότε τους αναφέρουµε τον όρο επεξήγηση, περαιτέρω εξήγηση δηλαδή. Ενδιαφέρουσα περίπτωση αποτελούν και οι µετοχές μαθόντες και ἐπιτηδεύσαντες. Επισηµαίνουµε ότι µετοχή κοντά σε δυνητική έγκλιση µάλλον είναι υποθετική και ότι η απόδοση των υποθετικών µετοχών είναι η πλέον συχνή για το κάθε είδος υποθετικού λόγου. Με τα δεδοµένα αυτά καλούµε τους µαθητές µας να βρουν το είδους του λανθάνοντος υποθετικού λόγου και να αναλύσουν τη µετοχή στην αντίστοιχη υποθετική πρόταση. ISSN

10 Μετά από όλη αυτή τη διαδικασία διαβάζουµε άλλη µια φορά το αρχαίο κείµενο και το µεταφράζουµε αργά και δυνατά. Αν υπάρχει χρόνος ζητούµε και από ένα µαθητή να επαναλάβει τη µετάφραση. Στη φωτοτυπία που τους έχουµε µοιράσει δίνουµε και άλλες παρατηρήσεις γραµµατικής για το σπίτι. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Adam, A.M.(1996).Plato: The apology of Socrates. Great Britain: Athenaeum Press Ltd. Brun, J. (1967). O Πλάτων και η Ακαδηµία. (µτφρ. Α. Τεγοπούλου). Αθήνα: Ι. Ν. Ζαχαρόπουλος. Brun, J. (1965). O Σωκράτης. (µτφρ. Α. Τεγοπούλου). Αθήνα: Ι. Ν. Ζαχαρόπουλος. Γεωργούλη Κ.( 1973). Γενική ιδακτική. Αθήνα: Παπαδήµας. Γιαννακόπουλος Παν. Ε. Λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, Πελεκάνος. Dorion, L. A. (2007). Socrate. (µτφρ. Μ. Μουρκούση). Αθήνα: ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη. Ducassé, P.(1952).Τα µεγάλα φιλοσοφικά συστήµατα.(µτφρ. Μ.Λίλλη). Αθήνα: Προµηθέας. Guss,K. et all. (1977). Gestalttheorie und Fachdidaktik. Darmstadt: Steinkopff. Hentig,H. (1979). Was ist eine humane Schule? München:C.Hanser. Hopf, D.- Ξωχέλλης, Π.(2003) Γυµνάσιο και Λύκειο στην Ελλάδα. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. Jeanniére, A. (1995).Πλάτων.( µτφρ.: Σ. Βλοντάκη). Αθήνα:.Ν. Παπαδήµας. Κακριδή, Ι. Θ. (1966),Tο µεταφραστικό πρόβληµα, Αθήνα. Klafki,W.-Otto,G.-Schulz,W. (1979),Didaktik und Praxis. Frankfurt: Beltz. Mερακλής, Μ.(1987). Η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στη µέση εκπαίδευση. Στο Σύγχρονη γυναίκα,τ.52. Αθήνα. Μουµτζάκης, Α. Β. Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής Α, Β, Γ λυκείου, Ο.Ε..Β. Ξενοφών. (1993). Άπαντα: Οικονοµικός Πόροι. (µτφρ. Α. Παπαγεωργίου). Αθήνα: Κάκτος. Οικονόµου Μ. Χ. (1974). Γραµµατική της αρχαίας ελληνικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο νεοελληνικών σπουδών, ίδρυµα Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Παπάς, Α.( 1999). Η Αντιπαιδαγωγικότητα της Παιδαγωγικής. Αθήνα: ελφοί. Παπάς, Α.( 1998). ιδακτική Γλώσσας και Κειµένων. τ. Α και Β. Αθήνα: Ατραπός. Παπά, Μ. (2009). Ο Σωκράτης δάσκαλος της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ια Βίου Μάθησης στην αθηναϊκή κοινωνία. Αθήνα: Γράµµα. ISSN

11 Παπά, Μ. (2009).Η ίκη των Φωνηέντων στο Λουκιανό και η ιδασκαλία της Γραµµατικής. Αθήνα: Γράµµα. Παπανικολάου, Κων... (1962). Νεώτατον λεξικόν όλων των ρηµάτων της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, Κένταυρος. Πλούταρχος. (1995). Ηθικά: Περί Παίδων Αγωγής Πως δει τον νέον ποιηµάτων ακούειν περί του ακούειν. (Φιλολογική οµάδα Κάκτου). Αθήνα: Κάκτος. Ράπτης Γ. Α. - Κοντέος Γ. Θ. (1994). Επίτοµο µεγάλο λεξικό ρηµάτων. Κοντέος. Σαλµανλής, Χ. Α.- Μπιτσιάνης, Π. Α. (1992). Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής, Θεσσαλονίκη. Schmitz,K. (1977).Allgemeine Didaktik. Berlin: Kohlhammer. ISSN

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2 3 Πανεπιστήµιο Πατρών Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Από την Εισαγωγή στα Πολιτικά, που είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν στη σελίδα του βιβλίου τους, οι μαθητές γνωρίζουν ήδη τη στενότατη σχέση της πολιτικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION IBE UNESCO. EDUCATIONAL PRACTICES SERIES - No 10, 2002. Motivation to learn

INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION IBE UNESCO. EDUCATIONAL PRACTICES SERIES - No 10, 2002. Motivation to learn INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION IBE UNESCO EDUCATIONAL PRACTICES SERIES - No 10, 2002 Motivation to learn Monique Boekaerts Translated in Greek (2003) by Dr. Mauroskoufis

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008 Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ κατά το σχολικό έτος 007-008 Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του ηµοτικού, του Γυµνασίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ 1. Να βρείτε τα δομικά στοιχεία της «χ» παραγράφου ή (εναλλακτική διατύπωση) Να βρείτε τη δομή της «χ» παραγράφου. (βλ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Φιλοσοφία για παιδιά» Βασικές έννοιες : Άνθρωπος- ζώο

Θέμα: «Φιλοσοφία για παιδιά» Βασικές έννοιες : Άνθρωπος- ζώο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Π.Ε) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΠΕΝ404 Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Εξαδακτύλου Νίκη-Αθηνά Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

1994). 1993 p. 40). 3/30

1994). 1993 p. 40). 3/30 Το Λάθος και το Στίγµα: Αξιολόγηση Λαθών στα Μαθηµατικά και Πρόληψη Σχολικής Αποτυχίας. Φ.Καλαβάσης, Χ.Μιτσούλης, Σ.Ορφανός, Χ. Σκουµπουρδή, Γ.Τζωρτζακάκης Όταν νοµίζεις ότι είσαι σίγουρος ότι έχεις απαντήσει

Διαβάστε περισσότερα

Πως γράφουµε ένα φιλοσοφικό δοκίµιο ή µια εργασία στη φιλοσοφία

Πως γράφουµε ένα φιλοσοφικό δοκίµιο ή µια εργασία στη φιλοσοφία 1 Γιώργος Καραµανώλης Πως γράφουµε ένα φιλοσοφικό δοκίµιο ή µια εργασία στη φιλοσοφία 1. Για ποιον και γιατί γράφουµε Ένα φιλοσοφικό δοκίµιο ή µια εργασία σε ένα φιλοσοφικό θέµα, είναι ένα κείµενο που

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Παπούλα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Το σχολείο και η οικογένεια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Παράγοντες που συντελούν στην αποτυχία στα µαθηµατικά. 9 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 1.2 Ατοµικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση και αιτιολόγηση εικασιών από µαθητές ηµοτικού και ο ρόλος τους στην απόδειξη

ιαµόρφωση και αιτιολόγηση εικασιών από µαθητές ηµοτικού και ο ρόλος τους στην απόδειξη ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΩΝ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ιαφοροποιηµένη παιδαγωγική

ιαφοροποιηµένη παιδαγωγική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙ ΩΝ 2002-2004 Κλειδιά και Αντικλείδια ΕΜ ιδακτική Μεθοδολογία ιαφοροποιηµένη παιδαγωγική Μαρία Σφυρόερα ΥΠΕΠΘ Πανεπιστήµιο Αθηνών Αθήνα 2004 Μέτρο 1.1. ΕΠΕΑΕΚ II Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Σκαμάγκα 1, Κωσταντίνος Ραβάνης 2, Δημήτρης Κολιόπουλος 3, kskamaga@hotmail.com, ravanis@upatras.gr, dkoliop@upatras.gr

Κατερίνα Σκαμάγκα 1, Κωσταντίνος Ραβάνης 2, Δημήτρης Κολιόπουλος 3, kskamaga@hotmail.com, ravanis@upatras.gr, dkoliop@upatras.gr ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τόμος 1, Τεύχος 3, Σελίδες 223-253 Εκδόσεις Κλειδάριθμος Οι στοιχειώδεις μαγνητικές ιδιότητες ως αναλογικοί συλλογισμοί για τη συγκρότηση ενός πρόδρομου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Μαρία Παπαντωνίου Λογοπεδικός Μαρία Καμπούρογλου Λογοπεδικός Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ..

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ DAEDALUS *

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ DAEDALUS * ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ DAEDALUS * WAYNE M. BUTLER Τα δύο κύρια προϊόντα λογισµικού της ερευνητικής οµάδας The Daedalus Group Inc. -δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελίδα 1 από 16 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ www.orion.edu.gr Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) Ι. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) Ι. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ηµήτριος Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος Φιλολόγων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ: ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ( ιδακτική και ερµηνευτική προσέγγιση) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) ιανοητική και ηθική αρετή. Ταιριάζει στη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

«Προσεγγίζοντας την Κώφωση»

«Προσεγγίζοντας την Κώφωση» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΚΩΦΩΣΗ «Προσεγγίζοντας την Κώφωση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βασίλης Κουρμπέτης Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μαριάννα Χατζοπούλου Ειδική Παιδαγωγός για Κωφά Παιδιά Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ιωάννης Πανάρετος Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οδηγίες και Υποδείξεις για την Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα