ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ"

Transcript

1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 6/3/2008, η Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κα Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, απέστειλε προς γνωµοδότηση στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), το Σχέδιο Νόµου µε θέµα «Διοικητική και οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. συνέστησε Επιτροπή Εργασίας αποτελούµενη από την κα Ρένα Μπαρδάνη και τους κ.κ. Ιωάννη Στεφάνου, Χαράλαµπο Κεφάλα, Νικόλαο Σκορίνη, Κωνσταντίνο Παπαντωνίου, Φίλιππο Ταυρή, Κωνσταντίνο Γκουτζαµάνη, Ιωάννη Πούπκο, Νικόλαο Λιόλιο και Βασίλειο Σωτηρακόπουλο. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Ι. Στεφάνου. Στις εργασίες της Επιτροπής Εργασίας µετείχαν ως εµπειρογνώµονες οι κ.κ. Αντώνης Βάγιας, Γεώργιος Ρωµανιάς, Γεώργιος Κουτρουµάνης και Γαβριήλ Αµίτσης. Από πλευράς Ο.Κ.Ε. µετείχαν και οι επιστηµονικοί συνεργάτες Δρ. Αθανάσιος Παπαϊωάννου και Δρ Όλγα Αγγελοπούλου, η οποία είχε και τον επιστηµονικό συντονισµό της Επιτροπής. Από πλευράς Ο.Κ.Ε. παρείχε επίσης στήριξη η κα Δήµητρα Λαµπροπούλου, οικονοµολόγος. Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή διαµόρφωσε την εισήγησή της προς την Ολοµέλεια στη συνεδρίαση της 17 Μαρτίου Η Ολοµέλεια της Ο.Κ.Ε. που συνεδρίασε στις 18 Μαρτίου 2008, µετά από σχετική συζήτηση στην οποία εισηγητής ήταν ο κ. Ι. Στεφάνου, υιοθέτησε το ακόλουθο κείµενο που αποτελεί την υπ' αριθ. 194 Γνώµη της Ο.Κ.Ε. 1

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Το Σχέδιο Νόµου (Σχ/Ν) µε θέµα «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περιλαµβάνει 154 άρθρα, κατανεµηµένα σε 2 µέρη και σε 16 κεφάλαια. Το ΜΕΡΟΣ Α φέρει το γενικό τίτλο «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» και αποτελείται από 13 κεφάλαια και τα άρθρα Όλο το ΜΕΡΟΣ Α αφορά σε ενοποιήσεις ταµείων ή εντάξεις φορέων και κλάδων σε ήδη υφιστάµενους ασφαλιστικούς οργανισµούς. Όπως επισηµαίνει η Αιτιολογική Έκθεση, µε τις διατάξεις αυτές περιορίζεται σηµαντικά ο αριθµός ασφαλιστικών φορέων και κλάδων, ώστε από τους 133 ασφαλιστικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 1 να προκύπτουν συνολικά 13 φορείς, εκ των οποίων 5 είναι φορείς κύριας ασφάλισης, 6 φορείς παρέχουν επικουρική ασφάλιση και 2 είναι φορείς πρόνοιας. Οι 13 αυτοί φορείς είναι οι εξής 2 : ΦΟΡΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων- Ενιαίο ταµείο ασφάλισης µισθωτών) ΟΑΕΕ (Οργανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών) ΕΤΑΑ (Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων) * ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης)* ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΕΑΜ (Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών) ΤΕΑΙΤ (Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τοµέα)* ΤΑΥΤΕΚΩ (Ταµείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας)* 1 Όπως αναφέρει το κείµενο παρουσίασης του Σχ/Ν από την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (http://www.ggka.gr), πέραν των φορέων των εποπτευόµενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, λειτουργούν άλλοι 22 φορείς, εκ των οποίων 3 εποπτεύονται από το Υπουργείο Οικονοµίας, 9 από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, 9 από το Υπουργείο Ναυτιλίας και 1 από τη Βουλή. 2 Όσοι φορείς δηµιουργούνται µε το υπό κρίση Σχ/Ν σηµειώνονται µε αστερίσκο. 2

3 ΤΕΑΔΥ (Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Δηµοσίων Υπαλλήλων) ΤΕΑΠΑΣΑ (Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούµενων στα Σώµατα Ασφαλείας)* ΕΤΑΤ (Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων) ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΑΠΙΤ (Ταµείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα)* ΤΠΔΥ (Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων) Το Ταµείο Υγείας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων εντάσσεται στον ΟΠΑΔ. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α φέρει το γενικό τίτλο «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ- ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ» και περιέχει τα άρθρα 1 έως και 6. Με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 ρυθµίζονται τα θέµατα εντάξεων ταµείων και κλάδων σύνταξης και υγείας µισθωτών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ειδικότερα: Τα άρθρα 1 και 2 προβλέπουν την ένταξη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: - Ταµείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ (ΤΣΠ-ΗΣΑΠ) - Ταµείου Συντάξεων Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΣΠ-ΕΤΕ) - Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Τράπεζας Ελλάδος (ΤΑΠ-ΤΕ) - Του κλάδου σύνταξης του Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ» (ΤΕΑΠΑΕ.Ε) - Του κλάδου σύνταξης του Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ) - Του κλάδου σύνταξης του Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού ΕΤΒΑ (ΤΑΠ-ΕΤΒΑ). Με το άρθρο 3 εντάσσεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και - Ο Κλάδος σύνταξης του Οργανισµού Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΟΑΠ-ΔΕΗ). Ο εντασσόµενος κλάδος θα αποτελεί «Αυτοτελή Τοµέα» στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ µε πλήρη οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια, µε εφαρµογή των ισχυουσών για τον κλάδο διατάξεων, και θα αποκαλείται «Τοµέας Ασφάλισης Προσωπικού Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού» (ΤΑΠ-ΔΕΗ) (άρθρο 3). Με το άρθρο 4 εντάσσονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι κλάδοι ασθένειας - Του Ταµείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ) - Του Ταµείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδροµιών (ΤΑΠΕΑΠΙ). Για τη χορήγηση παροχών σε χρήµα στους ξενοδοχοϋπαλλήλους, που είναι ασφαλισµένοι στο ΤΑΞΥ κατά την ένταξη του κλάδου ασθένειας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή που θα ασφαλιστούν 3

4 αργότερα, και στα µέλη της οικογένειάς τους, δηµιουργείται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ο «Ειδικός Λογαριασµός Ξενοδοχοϋπαλλήλων». Το άρθρο 5 ρυθµίζει ζητήµατα διοικητικής οργάνωσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και προβλέπει, ειδικότερα, τη σύσταση υποκαταστηµάτων για την εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων των εντασσόµενων σε αυτό φορέων και κλάδων. Το άρθρο 6 ρυθµίζει θέµατα που αφορούν το προσωπικό των εντασσόµενων στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ φορέων και κλάδων. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β φέρει το γενικό τίτλο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ)» και περιέχει τα άρθρα 7 έως και 24. Με τις διατάξεις των άρθρων 7 έως και 24 ρυθµίζονται θέµατα εντάξεων ταµείων και κλάδων σύνταξης και υγείας ελεύθερων επαγγελµατιών στον ΟΑΕΕ και συνίσταται σε αυτόν κλάδος επικουρικής σύνταξης, στον οποίο γίνονται περαιτέρω εντάξεις ταµείων. Ειδικότερα: Με τα άρθρα 7, 8 και 9 εντάσσονται στον κλάδο σύνταξης του ΟΑΕΕ: - Ο κλάδος σύνταξης του Ταµείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ) - Το Ταµείο Προνοίας Ξενοδόχων - Οι αυτοαπασχολούµενοι (αναβάτες και προπονητές) που είναι ασφαλισµένοι κατά κύρια ασφάλιση στο Ταµείο Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδροµιών (ΤΕΠΕΑΠΙ). Ο κλάδος σύνταξης του ΤΑΝΠΥ εντάσσεται ως «Αυτοτελής Τοµέας» στον κλάδο σύνταξης του ΟΑΕΕ µε πλήρη οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια και θα αποκαλείται «Τοµέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων». Το ενεργητικό-παθητικό και η περιουσία του εντασσόµενου κλάδου περιέρχεται στον ΟΑΕΕ και όχι στον νέο Τοµέα (άρθρο 7). Το άρθρο 10 ρυθµίζει ζητήµατα σχετικά µε τη διοικητική οργάνωση του Τοµέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων. Με τα άρθρα 11 εντάσσονται στον κλάδο ασθένειας του ΟΑΕΕ: - Οι ασφαλισµένοι του εντασσόµενου Ταµείου Προνοίας Ξενοδόχων, και - Οι ασφαλισµένοι του εντασσόµενου κλάδου σύνταξης του ΤΑΝΠΥ. Με το άρθρο 12 συνίσταται στον ΟΑΕΕ Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών, ενώ τα άρθρα 13 έως και 21 ρυθµίζουν ζητήµατα σχετικά µε την οργάνωση και τη λειτουργία του. Το άρθρο 13 αφορά στην διοίκηση-διαχείριση του Κλάδου. 4

5 Το άρθρο 14 προβλέπει ότι η ασφάλιση στον Κλάδο είναι προαιρετική, καθώς και ότι σε αυτόν µπορούν να υπαχθούν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες οι ασφαλισµένοι του κλάδου κύριας σύνταξης του ΟΑΕΕ και του Τοµέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων, υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Το άρθρο 15 αφορά στους πόρους του Κλάδου. Το άρθρο 16 ρυθµίζει τα θέµατα του χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο. Το άρθρο 17 καθορίζει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον Κλάδο. Το άρθρο 18 ρυθµίζει τον καθορισµό του ποσού της σύνταξης του Κλάδου. Το άρθρο 19 προβλέπει την εφαρµογή των διατάξεων για τον κλάδο κύριας σύνταξης του ΟΑΕΕ για όσα θέµατα του Κλάδου δεν ρυθµίζονται από το Σχ/Ν και, επιπλέον, περιέχει εξουσιοδοτική διάταξη. Με το άρθρο 20 εντάσσονται στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης: - Το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών, και - Το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και Κοινής Διανοµής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίµων. Τα δύο ταµεία εντάσσονται ως «Τοµείς» στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΟΑΕΕ, µε πλήρη λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια έκαστος και θα αποκαλούνται αντίστοιχα «Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών» (ΤΕΑΑ) και «Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίµων» (ΤΕΑΠΥΚ). Το άρθρο 21 αφορά στη διοικητική οργάνωση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης. Με το άρθρο 22 ρυθµίζεται η σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕΕ. Το άρθρο 23 αφορά στη σύσταση και σύνθεση των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του ΟΑΕΕ. Το άρθρο 24 ρυθµίζει θέµατα του προσωπικού του ΟΑΕΕ και δη ζητήµατα του προσωπικού των εντασσόµενων φορέων και κλάδων. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ φέρει το γενικό τίτλο «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΕΤΑΑ)» και περιέχει τα άρθρα 25 έως και 38. Με τις διατάξεις των άρθρων 25 έως 38 ρυθµίζονται τα θέµατα εντάξεων των κλάδων του ΤΣΜΕΔΕ, του ΤΣΑΥ, του ΤΝ και λοιπών ταµείων υγείας και πρόνοιας εργοληπτών δηµοσίων έργων και νοµικών, στο νέο ταµείο που συνιστάται ως «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων» (ΕΤΑΑ). Ειδικότερα: 5

6 Με το άρθρο 25 συνίσταται το «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων» (ΕΤΑΑ). Το ΕΤΑΑ έχει 4 κλάδους: κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγείας. Σε κάθε κλάδο του ΕΤΑΑ εντάσσονται ως «Τοµείς» µε πλήρη λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια έκαστος, τα αντίστοιχα ταµεία και οι αντίστοιχοι κλάδοι ασφάλισης για µηχανικούς, ιατρούς και νοµικούς. Πρόκειται για τις εξής εντάξεις: - Στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΕΤΑΑ εντάσσονται οι κλάδοι σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ, του ΤΣΑΥ και του ΤΝ. - Στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΑΑ εντάσσονται ο κλάδος εφάπαξ παροχών του ΤΣΜΕΔΕ, οι κλάδοι πρόνοιας του ΤΣΑΥ, του Ταµείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών (ΤΠΔΑ), του Ταµείου Προνοίας Δικηγόρων Πειραιώς (ΤΠΔΠ), του Ταµείου Προνοίας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΤΠΔΘ), του Ταµείου Προνοίας Δικαστικών Επιµελητών (ΤΠΔΕ) και του Ταµείου Ασφάλισης Συµβολαιογράφων (ΤΑΣ), καθώς και το Ταµείο Προνοίας Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (ΤΠΕΔΕ). - Στον κλάδο υγείας του ΕΤΑΑ εντάσσονται οι κλάδοι υγείας του ΤΣΜΕΔΕ, του ΤΣΑΥ, του ΤΠΔΑ, του ΤΠΔΠ και του ΤΠΔΘ, το Ταµείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (ΤΥΔΕ) και ο κλάδος ασθένειας του ΤΑΣ. Οι τοµείς διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τους εντασσόµενους κλάδους και ταµεία. Το άρθρο 26 ορίζει ότι σκοπός του ΕΤΑΑ είναι η παροχή κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ βοηθήµατος και παροχών υγείας στους ασφαλισµένους των αντίστοιχων τοµέων και στα µέλη της οικογένειάς τους. Το άρθρο 27 προβλέπει ότι πόροι του ΕΤΑΑ είναι οι προβλεπόµενοι πόροι των εντασσόµενων ταµείων και κλάδων, καθώς και ότι οι πόροι αυτοί περιέρχονται στους αντίστοιχους αυτοτελείς τοµείς. Το άρθρο 28 ρυθµίζει θέµατα χρόνου ασφάλισης. Το άρθρο 29 καθορίζει τη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου του ΕΤΑΑ. Επίσης προβλέπει ότι πέραν του 13µελούς διοικητικού συµβουλίου, συνιστώνται τρεις 7µελείς Διοικητικές Επιτροπές, ήτοι η Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων, η Διοικούσα Επιτροπή Υγειονοµικών και η Διοικούσα Επιτροπή Νοµικών, στις οποίες υπάγονται και οι αντίστοιχοι τοµείς του ΕΤΑΑ. Το άρθρο 30 προσδιορίζει τις αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου του ΕΤΑΑ. Το άρθρο 31 προσδιορίζει τις αρµοδιότητες των Διοικουσών Επιτροπών του ΕΤΑΑ. 6

7 Το άρθρο 32 αφορά στη διοικητική οργάνωση του ΕΤΑΑ. Το ΕΤΑΑ έχει δύο Γενικές Δ/ νσεις: Διοικητικής Υποστήριξης και Ασφάλισης Παροχών. Υπό τη Γεν. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης βρίσκονται οι ενιαίες υπηρεσίες του ταµείου: Δ/νση Διοικητικού, Δ/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Δ/νση Επιθεώρησης, Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Δ/νση Νοµικών Υπηρεσιών, καθώς και η Δ/νση Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας. Υπό τη Γεν. Δ/νση Ασφάλισης- Παροχών βρίσκονται οι οργανικές µονάδες των επιµέρους τοµέων καθώς και η Δ/νση Υγειονοµικού. Το άρθρο 33 ρυθµίζει τη διάρθρωση και τις αρµοδιότητες των ενιαίων υπηρεσιών του ΕΤΑΑ. Το άρθρο 34 αφορά στις υπηρεσιακές µονάδες των επιµέρους τοµέων. Το άρθρο 34 αφορά στους προϊσταµένους υπηρεσιών του ΕΤΑΑ. Το άρθρο 36 ρυθµίζει θέµατα του προσωπικού του ΕΤΑΑ και δη ζητήµατα του προσωπικού των εντασσόµενων φορέων και κλάδων. Το άρθρο 37 προβλέπει τη σύσταση προσωρινού υπηρεσιακού συµβουλίου στο ΕΤΑΑ. Το άρθρο 38 περιέχει τελικές διατάξεις για το ΕΤΑΑ, αναφορικά µε την διαδοχή των εντασσόµενων ταµείων και κλάδων και τη συνέχιση εκκρεµών δικών, καθώς και εξουσιοδοτικές διατάξεις. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ φέρει το γενικό τίτλο «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)» και περιέχει τα άρθρα 39 έως και 51. Με τις διατάξεις των άρθρων 39 έως 51 ρυθµίζονται τα θέµατα εντάξεων ταµείων και κλάδων για την ασφάλιση εργαζοµένων στον τοµέα της ενηµέρωσης στο νέο ταµείο που συνιστάται ως «Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (ΕΤΑΠ- ΜΜΕ). Ειδικότερα: Με το άρθρο 39 συνίσταται το «Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ). Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ έχει 4 κλάδους: κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας, υγείας και ανεργίας & δώρου. Σε κάθε κλάδο του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ εντάσσονται ως «Τοµείς» µε πλήρη λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια έκαστος, τα αντίστοιχα ταµεία και οι αντίστοιχοι κλάδοι ασφάλισης για δηµοσιογράφους, ιδιοκτήτες ηµερήσιου και περιοδικού Τύπου, εφηµεριδοπώλες και τεχνικούς Τύπου. Με τον τρόπο αυτό εντάσσονται στους αντίστοιχους κλάδους του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ οι κλάδοι: 7

8 - Του Ταµείου Συντάξεων Προσωπικού Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ) - Του Ταµείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (ΤΑΙΣΥΤ) - Του Ταµείου Συντάξεων Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών (ΤΣΕΥΠΑ) - Του Ταµείου Συντάξεων Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης (ΤΣΕΥΠΘ) - Του Ταµείου Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών (ΤΑΤΤΑ) Οι τοµείς διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τους εντασσόµενους κλάδους και ταµεία, πλην των τοµέων του κλάδου υγείας. Το άρθρο 40 ορίζει ότι σκοπός του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ είναι η παροχή κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ βοηθήµατος, παροχών υγείας, επιδοµάτων ανεργίας, δώρων εορτών και επιδόµατος αδείας στους ασφαλισµένους των αντίστοιχων τοµέων και στα µέλη της οικογένειάς τους. Το άρθρο 41 προβλέπει ότι πόροι του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ είναι οι προβλεπόµενοι πόροι των εντασσόµενων ταµείων και κλάδων, καθώς και ότι οι πόροι αυτοί περιέρχονται στους αντίστοιχους αυτοτελείς τοµείς. Το άρθρο 42 ρυθµίζει θέµατα χρόνου ασφάλισης. Το άρθρο 43 αφορά στην αύξηση των παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Το άρθρο 44 καθορίζει τη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Το άρθρο 45 καθορίζει τις αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Το άρθρο 46 ρυθµίζει τη διοικητική οργάνωση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Η Δ/νση Διοίκησης και Οικονοµικών Υπηρεσιών, που βρίσκεται υπό τη Γενική Δ/νση, καθώς και τα τµήµατα Επιθεώρησης και Πληροφορικής και το Γραφείο Νοµικών Υποθέσεων, που υπάγονται απευθείας στη Γενική Δ/νση, αποτελούν ενιαίες οργανικές µονάδες του ταµείου. Το άρθρο 47 καθορίζει τις αρµοδιότητες του Προϊσταµένου Γενικής Δ/νσης. Το άρθρο 48 αφορά στη διάρθρωση και στις αρµοδιότητες των Δ/νσεων. Το άρθρο 49 ρυθµίζει θέµατα του προσωπικού του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και δη ζητήµατα του προσωπικού των εντασσόµενων φορέων και κλάδων. Το άρθρο 50 προβλέπει τη σύσταση προσωρινού υπηρεσιακού συµβουλίου στο ΕΤΑΠ- ΜΜΕ. Το άρθρο 51 περιέχει τελικές διατάξεις για το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, αναφορικά µε την διαδοχή των εντασσόµενων ταµείων και κλάδων και τη συνέχιση εκκρεµών δικών, καθώς και εξουσιοδοτικές διατάξεις. 8

9 Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε φέρει το γενικό τίτλο «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΕΤΕΑΜ)» και περιέχει τα άρθρα 52 έως και 57. Με τις διατάξεις των άρθρων 52 έως 57 ρυθµίζονται τα θέµατα εντάξεων ταµείων και κλάδων για την ασφάλιση µισθωτών µε κύριο φορέα ασφάλισης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο ΕΤΕΑΜ. Ειδικότερα: Με το άρθρο 52 εντάσσονται στο ΕΤΕΑΜ: - Το Ταµείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (ΤΕΑΗΕ) - Το Ταµείο Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδροµιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) ως προς τους κατ επικουρική ασφάλιση ασφαλισµένους του - Ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του Ταµείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Τσιµέντων (ΤΕΠΑΕΤ). Το σύνολο του ενεργητικού-παθητικού και οι περιουσία των εντασσόµενων ταµείων και κλάδου περιέρχονται στο ΕΤΕΑΜ. Το άρθρο 54 ρυθµίζει τη διοικητική οργάνωση του ΕΤΕΑΜ. Το άρθρο 55 καθορίζει τις αρµοδιότητες του Προϊσταµένου Γενικής Δ/νσης. Το άρθρο 56 καθορίζει τις αρµοδιότητες των Δ/νσεων. Το άρθρο 57 ρυθµίζει ζητήµατα του προσωπικού των εντασσόµενων στο ΕΤΕΑΜ ταµείων και κλάδων. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ φέρει το γενικό τίτλο «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΕΑΙΤ)» και περιέχει τα άρθρα 58 έως και 69. Με τις διατάξεις των άρθρων 58 έως 69 ρυθµίζονται τα θέµατα εντάξεων ταµείων και κλάδων για την επικουρική ασφάλιση µισθωτών του ιδιωτικού τοµέα που έχουν κύρια ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο νέο ταµείο που συνιστάται ως «Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΕΑΙΤ). Ειδικότερα: Με το άρθρο 58 συνίσταται το «Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τοµέα». Σε αυτό εντάσσονται, ως τοµείς µε πλήρη οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια έκαστος: - Το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ) - Το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΤΕΑΕΙΓΕ) 9

10 - Το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ) - Το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Α.Ε. Οινοποιίας Ζυθοποιίας και Οινοπνευµατοποιίας (ΤΕΑΠΟΖΟ) - Το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εµπορίου Τροφίµων (ΤΕΑΥΕΤ) - Το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Χηµικών (ΤΕΑΧ) - Ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων (ΤΕΑΥΕΚ) - Ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ). - Ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρµακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ) Οι τοµείς διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τους εντασσόµενους κλάδους και ταµεία. Το άρθρο 59 ορίζει ότι σκοπός του ΤΕΑΙΤ είναι η παροχή µηνιαίας επικουρικής σύνταξης στους ασφαλισµένους των αντίστοιχων τοµέων και στα µέλη της οικογένειάς τους. Το άρθρο 60 προβλέπει ότι πόροι του ΤΕΑΙΤ είναι προβλεπόµενοι πόροι των εντασσόµενων ταµείων και κλάδων, καθώς και ότι οι πόροι αυτοί περιέρχονται στους αντίστοιχους αυτοτελείς τοµείς. Το άρθρο 61 καθορίζει τα θέµατα του χρόνου ασφάλισης και της απονοµής στο ΤΕΑΙΤ. Το άρθρο 62 ρυθµίζει τη σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΤΕΑΙΤ. Το άρθρο 63 προσδιορίζει τις αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου του ΤΕΑΙΤ. Το άρθρο 64 ρυθµίζει τη διοικητική οργάνωση του ΤΕΑΙΤ και προσδιορίζει ότι οι Δ/νσεις Διοικητικού, Οικονοµικών Υπηρεσιών και Επιθεώρησης, που ανήκουν στην Κεντρική Υπηρεσία, καθώς και το Αυτοτελές Γραφείο Νοµικών Υποθέσεων αποτελούν ενιαίες υπηρεσίες του ταµείου. Το άρθρο 65 προσδιορίζει τις αρµοδιότητες του Προϊσταµένου Γενικής Δ/νσης. Το άρθρο 66 αφορά στη διάρθρωση και στις αρµοδιότητες των Δ/νσεων του ΤΕΑΙΤ. Το άρθρο 67 ρυθµίζει ζητήµατα του προσωπικού των εντασσόµενων στο ΤΕΑΙΤ ταµείων και κλάδων. Το άρθρο 68 προβλέπει τη σύσταση προσωρινού Α κοινού υπηρεσιακού συµβουλίου. Το άρθρο 69 περιέχει τελικές διατάξεις για το ΤΕΑΙΤ, αναφορικά µε τη διαδοχή των εντασσόµενων ταµείων και κλάδων και τη συνέχιση εκκρεµών δικών. 10

11 Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ φέρει το γενικό τίτλο «ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ)» και περιέχει τα άρθρα 70 έως και 83. Με τις διατάξεις των άρθρων 70 έως 83 ρυθµίζονται τα θέµατα εντάξεων ταµείων και κλάδων για την επικουρική ασφάλιση και τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήµατος στους εργαζόµενους σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και στις ιδιωτικές τράπεζες, στο νέο ταµείο που συνιστάται ως «Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ). Ειδικότερα: Με το άρθρο 70 συνίσταται το «Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας». Το ΤΑΥΤΕΚΩ έχει 3 κλάδους: επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγείας. Σε κάθε κλάδο του ΤΑΥΤΕΚΩ εντάσσονται, ως «Τοµείς» µε πλήρη λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια έκαστος, τα αντίστοιχα ταµεία και οι αντίστοιχοι κλάδοι ασφάλισης για τους εργαζόµενους στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και στις ιδιωτικές τράπεζες. Πρόκειται για τις εξής εντάξεις: Στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΤΑΥΤΕΚΩ εντάσσσονται: - Το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΥΔΑΠ (ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ) - Ο Ειδικός Λογαριασµός Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛΤΑ του ΤΑΠ-ΟΤΕ - Ο Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης Προσωπικού ΟΤΕ του Ταµείου Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ - Ο Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του ΟΑΠ-ΔΕΗ - Ο Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισµού (ΤΕΑΠΕΡΤΤ) - Ο Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του ΤΑΠ-ΕΤΒΑ Στον κλάδο πρόνοιας του ΤΑΥΤΕΚΩ εντάσσονται: - Ο κλάδος πρόνοιας προσωπικού ΟΤΕ του Ταµείου Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ - Ο κλάδος πρόνοιας του ΟΑΠ-ΔΕΗ - Το Ταµείο Πρόνοιας Προσωπικού ΟΣΕ (ΤΑΠ-ΟΣΕ) - Ο κλάδος πρόνοιας του του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισµού (ΤΕΑΠΕΡΤΤ) - Ο κλάδος πρόνοιας του του Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠΕΤΕ) - Το Ταµείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Ιονικής- Λαϊκής Τραπέζης (ΤΑΠΙΛΤ) Στον κλάδο υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ εντάσσονται: - Ο κλάδος ασθένειας του ΤΑΠ-ΟΤΕ - Το Ταµείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού ΗΣΑΠ (ΤΑΠ-ΗΣΑΠ) - Το Ταµείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ) 11

12 - Ο κλάδος ασθένειας του ΟΑΠ-ΔΕΗ - Ο κλάδος ασθένειας του ΤΑΠ-ΕΤΒΑ - Ο κλάδος ασθένειας - Το Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως Γενικής Αµέρικαν Εξπρές (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) - Ο Κλάδος Ασθένειας του Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ» (ΤΑΠΑΕ.ΕΘΝΙΚΗ) Οι τοµείς διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τους εντασσόµενους κλάδους και ταµεία. Το άρθρο 71 ορίζει ότι σκοπός του ΤΑΥΤΕΚΩ είναι η παροχής επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ βοηθήµατος και παροχών υγείας στους ασφαλισµένους των αντίστοιχων τοµέων και στα µέλη της οικογένειάς τους. Το άρθρο 72 προβλέπει ότι πόροι του ΤΑΥΤΕΚΩ είναι οι προβλεπόµενοι πόροι των εντασσόµενων ταµείων και κλάδων, καθώς και ότι οι πόροι αυτοί περιέρχονται στους αντίστοιχους αυτοτελείς τοµείς. Το άρθρο 73 ρυθµίζει θέµατα χρόνου ασφάλισης του ΤΑΥΤΕΚΩ. Το άρθρο 74 καθορίζει τη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου του ΤΑΥΤΕΚΩ. Το άρθρο 75 προσδιορίζει τις αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου του ΤΑΥΤΕΚΩ. Το άρθρο 76 αφορά στη διοικητική οργάνωση του ΤΑΥΤΕΚΩ και προβλέπει ότι οι Δ/νσεις Διοικητικού, Οικονοµικών Υπηρεσιών, Επιθεώρησης, Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Νοµικών Υποθέσεων, που ανήκουν στη Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης, αποτελούν ενιαίες υπηρεσίες του ταµείου. Το άρθρο 77 ρυθµίζει τις αρµοδιότητες των προϊσταµένων των Γενικών Δ/νσεων. Το άρθρο 78 αφορά στη διάρθρωση και τις αρµοδιότητες των ενιαίων υπηρεσιών. Το άρθρο 79 αφορά στις υπηρεσιακές µονάδες των επιµέρους τοµέων. Το άρθρο 80 ρυθµίζει θέµατα σχετικά µε τους προϊσταµένους υπηρεσιών. Το άρθρο 81 ρυθµίζει θέµατα του προσωπικού του ΤΑΥΤΕΚΩ και δη ζητήµατα του προσωπικού των εντασσόµενων φορέων και κλάδων. Το άρθρο 82 προβλέπει τη σύσταση προσωρινού υπηρεσιακού συµβουλίου στο ΤΑΥΤΕΚΩ. 12

13 Το άρθρο 83 περιέχει τελικές διατάξεις για το ΤΑΥΤΕΚΩ, αναφορικά µε την διαδοχή των εντασσόµενων ταµείων και κλάδων και τη συνέχιση εκκρεµών δικών, καθώς και εξουσιοδοτικές διατάξεις. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η φέρει το γενικό τίτλο «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΕΑΔΥ)» και περιέχει τα άρθρα 84 έως και 93. Με τις διατάξεις των άρθρων 84 έως 93 ρυθµίζονται τα θέµατα εντάξεων ταµείων και κλάδων για την επικουρική ασφάλιση των εργαζοµένων στο Δηµόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που συνταξιοδοτούνται για κύρια σύνταξη από το Δηµόσιο ή µε βάση τις δηµοσιοϋπαλληλικές διατάξεις, στο ΤΕΑΔΥ Ειδικότερα: Με το άρθρο 84 εντάσσονται στο ΤΕΑΔΥ ως «Τοµείς» µε πλήρη λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια έκαστος: - Το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΕΑΠΟΚΑ) - Ο Ειδικός Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών ΝΠΔΔ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ) - Ο Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Ταµείου Ασφάλισης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ). Οι τοµείς διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τους εντασσόµενους κλάδους και ταµεία, ενώ ειδικές ρυθµίσεις ισχύουν για το πρώην ΤΕΑΠΟΚΑ. Το άρθρο 85 προβλέπει ότι πόροι του ΤΕΑΔΥ είναι και οι προβλεπόµενοι πόροι των εντασσόµενων ταµείων και κλάδων, καθώς και ότι οι πόροι αυτοί περιέρχονται στους αντίστοιχους αυτοτελείς τοµείς. Το άρθρο 86 ρυθµίζει θέµατα χρόνου ασφάλισης. Το άρθρο 87 προβλέπει την ένταξη του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ταµείου Νοµικών (ΤΕΑΠ-Ταµείου Νοµικών) και του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ταµείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών (ΤΕΑΠ- ΤΠΔΑ) στον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης του ΤΕΑΔΥ και ρυθµίζει σχετικά θέµατα. Το άρθρο 88 καθορίζει τη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου του ΤΕΑΔΥ. Το άρθρο 89 προσδιορίζει τις αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου του ΤΕΑΔΥ. Το άρθρο 90 αφορά στη διοικητική οργάνωση των εντασσόµενων τοµέων στο ΤΕΑΔΥ. 13

14 Το άρθρο 91 ρυθµίζει θέµατα προσωπικού των εντασσόµενων φορέων και κλάδων στο ΤΕΑΔΥ. Το άρθρο 92 προβλέπει τη σύσταση προσωρινού υπηρεσιακού συµβουλίου στο ΤΕΑΔΥ. Το άρθρο 93 περιέχει τελικές διατάξεις για το ΤΕΑΔΥ, αναφορικά µε την διαδοχή των εντασσόµενων ταµείων και κλάδων και τη συνέχιση εκκρεµών δικών, καθώς και εξουσιοδοτικές διατάξεις. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ φέρει το γενικό τίτλο «TAMEIO ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και περιέχει τα άρθρα 94 έως και 103. Με τις διατάξεις των άρθρων 94 έως 103 ρυθµίζονται τα θέµατα εντάξεων ταµείων και κλάδων για την ασφάλιση (επικουρική, εφάπαξ, υγείας) του προσωπικού των σωµάτων ασφαλείας, στο νέο ταµείο που συνιστάται ως «Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούµενων στα Σώµατα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ). Ειδικότερα: Με το άρθρο 94 συνίσταται το «Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούµενων στα Σώµατα Ασφαλείας» (ΤΕΑΠΑΣΑ). Το ΤΕΑΠΑΣΑ έχει 3 κλάδους: επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγείας. Σε κάθε κλάδο του ΤΕΑΠΑΣΑ εντάσσονται ως «Τοµείς» µε πλήρη λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια έκαστος, τα εξής ταµεία και κλάδοι: Στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΤΕΑΠΑΣΑ: - Το Ταµείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων (ΤΑΥΑΠ) - Το Επικουρικό Ταµείο Ελληνικής Χωροφυλακής (ΕΤΕΧ) - Το Ταµείο Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος (ΤΕΑΥΠΣ) Στον κλάδο πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ: - Το Ταµείο Αρωγής Αστυνοµικών (ΤΑΑΣ) - Το Επικουρικό Ταµείο Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων (ΕΤΥΑΠ) - Το Επικουρικό Ταµείο Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος. Στον κλάδο υγείας του ΤΕΑΠΑΣΑ: - Ο Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων (ΚΥΥΑΠ). Οι τοµείς διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τους εντασσόµενους κλάδους και ταµεία. 14

15 Το άρθρο 95 ορίζει ότι σκοπός του ΤΕΑΠΑΣΑ είναι η παροχή επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ βοηθήµατος και συµπληρωµατικών παροχών υγείας στους ασφαλισµένους των αντίστοιχων τοµέων και στα µέλη της οικογένειάς τους. Το άρθρο 96 προβλέπει ότι πόροι του ΤΕΑΠΑΣΑ είναι οι προβλεπόµενοι πόροι των εντασσόµενων ταµείων και κλάδων, καθώς και ότι οι πόροι αυτοί περιέρχονται στους αντίστοιχους αυτοτελείς τοµείς. Το άρθρο 97 ρυθµίζει θέµατα χρόνου ασφάλισης. Το άρθρο 98 καθορίζει τη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου του ΤΕΑΠΑΣΑ. Το άρθρο 99 προσδιορίζει τις αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου του ΤΕΑΠΑΣΑ. Το άρθρο 100 αφορά στη διοικητική οργάνωση του ΤΕΑΠΑΣΑ. Το άρθρο 101 ρυθµίζει τη διάρθρωση και τις αρµοδιότητες των Δ/νσεων του ΤΕΑΠΑΣΑ. Το άρθρο 102 ρυθµίζει θέµατα του προσωπικού των εντασσόµενων φορέων και κλάδων. Το άρθρο 103 περιέχει τελικές διατάξεις για το ΤΕΑΠΑΣΑ, αναφορικά µε την διαδοχή των εντασσόµενων ταµείων και κλάδων και τη συνέχιση εκκρεµών δικών, καθώς και εξουσιοδοτικές διατάξεις. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι φέρει το γενικό τίτλο «ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑΠΙΤ)» και περιέχει τα άρθρα 104 έως και 114. Με τις διατάξεις των άρθρων 104 έως 114 ρυθµίζονται τα θέµατα εντάξεων ταµείων και κλάδων για τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήµατος στους µισθωτούς που απασχολούνται στον ιδιωτικό τοµέα και ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο νέο ταµείο που συνιστάται ως «Ταµείο Προνοίας Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑΠΙΤ). Ειδικότερα: Με το άρθρο 104 συνίσταται το «Ταµείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα» (ΤΑΠΙΤ). Στο ΤΑΠΙΤ εντάσσονται ως «Τοµείς» µε πλήρη λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια έκαστος, τα εξής ταµεία και κλάδοι: - Το Ταµείο Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΤΑΠΕΜ) - Το Ταµείο Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασµάτων (ΤΑΠΠΕΛ) - Ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Τσιµέντων (ΤΕΑΠΕΤ) - Ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταµείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδροµιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) 15

16 - Ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων (ΤΕΑΥΕΚ) - Ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρµακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ) - Ο Κλάδος Πρόνοιας του ΤΑΞΥ - Ο Κλάδος Πρόνοιας των Λιµενεργατών του Ταµείου Πρόνοιας Εργαζοµένων στα Λιµάνια (ΤΑΠΕΛ) - Ο Κλάδος Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς του Ταµείου Πρόνοιας Εργαζοµένων στα Λιµάνια (ΤΑΠΕΛ) - Ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταµείου Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισµού Εθνικού Θεάτρου (ΤΠΠΟΕΘ) - Το Ταµείο Πρόνοιας Προσωπικού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης (ΤΠΠΟΥΘ) - Το Ταµείο Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης (ΤΠΠΟΛΘ). Οι τοµείς διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τους εντασσόµενους κλάδους και ταµεία. Το άρθρο 105 ορίζει ότι σκοπός του ΤΑΠΙΤ είναι η παροχή εφάπαξ βοηθήµατος στους ασφαλισµένους των αντίστοιχων τοµέων και στα µέλη της οικογένειάς τους. Το άρθρο 106 προβλέπει ότι πόροι του ΤΑΠΙΤ είναι οι προβλεπόµενοι πόροι των εντασσόµενων ταµείων και κλάδων, καθώς και ότι οι πόροι αυτοί περιέρχονται στους αντίστοιχους αυτοτελείς τοµείς. Το άρθρο 107 ρυθµίζει θέµατα χρόνου ασφάλισης. Το άρθρο 108 καθορίζει τη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου του ΤΑΠΙΤ. Το άρθρο 109 προσδιορίζει τις αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου του ΤΑΠΙΤ. Το άρθρο 110 αφορά στη διοικητική οργάνωση του ΤΑΠΙΤ. Οι Δ/νσεις Διοικητικού, Οικονοµικών Υπηρεσιών, Επιθεώρησης, Μηχανοργάνωσης, που ανήκουν στην Κεντρική Υπηρεσία, και το Αυτοτελές Γραφείο Νοµικών Υποθέσεων αποτελούν ενιαίες υπηρεσίες του ταµείου. Το άρθρο 111 προσδιορίζει τις αρµοδιότητες του Προϊσταµένου Γενικής Δ/νσης. Το άρθρο 112 ρυθµίζει τη διάρθρωση και τις αρµοδιότητες των Δ/νσεων του ΤΑΠΙΤ. Το άρθρο 113 ρυθµίζει θέµατα του προσωπικού του ΤΑΠΙΤ και δη ζητήµατα του προσωπικού των εντασσόµενων φορέων και κλάδων. 16

17 Το άρθρο 114 περιέχει τελικές διατάξεις για το ΤΑΠΙΤ, αναφορικά µε την διαδοχή των εντασσόµενων ταµείων και κλάδων και τη συνέχιση εκκρεµών δικών. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ φέρει το γενικό τίτλο «ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΠΔΥ)» και περιέχει τα άρθρα 115 έως και 124. Με τις διατάξεις των άρθρων 115 έως 124 ρυθµίζονται τα θέµατα εντάξεων ταµείων και κλάδων για τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήµατος στους εργαζόµενους στο Δηµόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που συνταξιοδοτούνται για κύρια σύνταξη από το Δηµόσιο ή µε βάση τις δηµοσιοϋπαλληλικές διατάξεις στο ΤΠΔΥ. Με το άρθρο 115 εντάσσονται στο ΤΠΔΥ ως «Τοµείς» µε πλήρη λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια έκαστος, τα εξής ταµεία και κλάδοι: - Το Ταµείο Πρόνοιας Προσωπικού Εµπορικών, Βιοµηχανικών, Επαγγελµατικών, Βιοτεχνικών Επιµελητηρίων του Κράτους (ΤΠΠΕΒΕΒΕΚ) - Ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ταµείου Νοµικών (ΤΕΑΠ- Ταµείου Νοµικών) - Ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταµείου Ασφαλίσεως Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ). Επιπλέον οι ήδη υφιστάµενοι στο ΤΔΠΥ κλάδοι πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και Ορθόδοξου Εφηµεριακού Κλήρου της Ελλάδος µετονοµάζονται σε Τοµείς Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και Ορθόδοξου Εφηµεριακού Κλήρου της Ελλάδος αντίστοιχα. Οι τοµείς διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τους εντασσόµενους κλάδους και ταµεία. Το άρθρο 116 προβλέπει ότι πόροι του ΤΠΔΥ είναι και οι προβλεπόµενοι πόροι των εντασσόµενων ταµείων και κλάδων, καθώς και ότι οι πόροι αυτοί περιέρχονται στους αντίστοιχους αυτοτελείς τοµείς. Το άρθρο 117 ρυθµίζει θέµατα χρόνου ασφάλισης. Το άρθρο 118 καθορίζει τη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου του ΤΠΔΥ. Το άρθρο 119 αφορά στη διοικητική οργάνωση του ΤΠΔΥ. Η Δ/νση Διοικητικού- Οικονοµικού, τα Αυτοτελή Τµήµατα Πληροφορικής και Ελέγχου και το Αυτοτελές Γραφείο Νοµικών Υποθέσεων αποτελούν ενιαίες υπηρεσίες του ταµείου. Το άρθρο 120 προσδιορίζει τις αρµοδιότητες του Προϊσταµένου Γενικής Δ/νσης. Το άρθρο 121 ρυθµίζει τη διάρθρωση και τις αρµοδιότητες των Δ/νσεων του ΤΠΔΥ. 17

18 Το άρθρο 122 ρυθµίζει θέµατα του προσωπικού του ΤΠΔΥ και δη ζητήµατα του προσωπικού των εντασσόµενων φορέων και κλάδων. Το άρθρο 123 προβλέπει τη σύσταση προσωρινού Β Κοινού Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Το άρθρο 124 περιέχει τελικές διατάξεις για το ΤΠΔΥ, αναφορικά µε την διαδοχή των εντασσόµενων ταµείων και κλάδων και τη συνέχιση εκκρεµών δικών. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ φέρει το γενικό τίτλο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΟΠΑΔ)» και περιέχει τα άρθρα 125 έως και 131. Με τις διατάξεις των άρθρων 125 έως 131 ρυθµίζονται τα θέµατα σχετικά µε την ένταξη του ΤΑΔΚΥ στον ΟΠΑΔ. Με το άρθρο 125 εντάσσεται το Ταµείο Υγείας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ) στον ΟΠΑΔ, στον οποίο συνίσταται τοµέας µε την ονοµασία «Τοµέας Υγείας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» µε πλήρη λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια. Ο τοµέας διέπεται από τον ισχύοντα κανονισµό του εντασσόµενου ταµείου, προβλέπεται όµως η δυνατότητα τροποποίησής του µε υπουργικές αποφάσεις. Το άρθρο 126 προβλέπει ότι πόροι του τοµέα είναι οι προβλεπόµενοι πόροι του εντασσόµενου ταµείου. Το άρθρο 127 ρυθµίζει τη διοικητική οργάνωση του τοµέα. Το άρθρο 128 ρυθµίζει θέµατα του προσωπικού του εντασσόµενου ΤΥΔΚΥ. Το άρθρο 129 αφορά στην οικονοµική και λογιστική λειτουργία του τοµέα. Το άρθρο 130 ρυθµίζει θέµατα σύνθεσης και αρµοδιοτήτων του διοικητικού συµβουλίου του ΟΠΑΔ. Το άρθρο 131 προβλέπει ότι ο ΟΠΑΔ είναι, διαµέσου του τοµέα, καθολικός διάδοχος του εντασσόµενου ΤΥΔΚΥ, καθώς και ότι συνεχίζει τις εκκρεµείς δίκες µε διάδικο το ΤΥΔΚΥ. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ φέρει το γενικό τίτλο «ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» και περιέχει τα άρθρα 132 έως και 139. Το άρθρο 132 αφορά στους τοµείς που προκύπτουν από τις εντάξεις των κλάδων του ΟΑΠ-ΔΕΗ. Προβλέπεται (παρ. 1) ότι οι καταβολές του Κράτους προς τον ΟΑΠ-ΔΕΗ, όπως αυτές είχαν ρυθµιστεί µε την παρ. 2 της συµφωνίας που περιλαµβάνεται στην παρ. 12 του άρθρου 34 του Ν. 2773/99, θα συνεχιστούν υπέρ των συνιστώµενων για κάθε κλάδο του ΟΑΠ-ΔΕΗ Τοµέων. 18

19 Το άρθρο 133 ρυθµίζει ζητήµατα του προσωπικού των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που εντάσσονται σε διάφορους φορείς, καθώς και θέµατα σχετικά µε το δικαίωµα στο εφάπαξ βοήθηµα του Ν. 103/75. Το άρθρο 134 µεταβάλλει τις ισχύουσες ρυθµίσεις για τους Διοικητές και τους Προέδρους φορέων κοινωνικής ασφάλισης και καθορίζει τις αρµοδιότητες των προέδρων για τους φορείς για τους οποίους δεν έχουν καθοριστεί αρµοδιότητες. Το άρθρο 135 ρυθµίζει ζητήµατα σχετικά µε τον Κυβερνητικό Επίτροπο. Το άρθρο 136 ρυθµίζει θέµατα σχετικά µε τη λογιστική και οικονοµική λειτουργία των νέων ασφαλιστικών φορέων, των εντασσόµενων ως τοµέων κλάδων και λογαριασµών και του ΤΥΔΚΥ. Το άρθρο 137 ρυθµίζει θέµατα παραγραφής χρεών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και αξιώσεων κατ αυτών. Από τις διατάξεις του άρθρου 137 εξαιρούνται το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και το ΕΤΕΑΜ. Το άρθρο 138 περιέχει διάφορες προβλέψεις σχετικά µε τη λειτουργία των νέων φορέων και τοµέων (π.χ. εξουσιοδοτικές διατάξεις, συνέχιση συµβάσεων και εκκρεµών δικών, στέγαση φορέα, κατάργηση φορέων και κλάδων που εντάσσονται σε άλλους φορείς από την ηµεροµηνία της ένταξής τους). Με το άρθρο 139 συνιστώνται επιτροπές για την αντιµετώπιση οργανωτικών και λειτουργικών θεµάτων που θα προκύψουν εξαιτίας των επικείµενων εντάξεων κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου, δηλαδή από τη δηµοσίευση του νόµου έως την ηµεροµηνία ένταξης των φορέων. Το ΜΕΡΟΣ Β φέρει το γενικό τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» και αποτελείται από 3 κεφάλαια και τα άρθρα Οι ρυθµίσεις που περιέχονται στο ΜΕΡΟΣ Β αφορούν σε (α) ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώµατα γονέων (Κεφ. ΙΔ), (β) στα ειδικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και σε κίνητρα παραµονής στην εργασία (Κεφ. ΙΕ), (γ) στις επικουρικές συντάξεις, στις παροχές υγειονοµικής περίθαλψης, στη σύσταση Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών, στους κοινωνικούς πόρους, σε µέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, στο ειδικό σώµα ιατρών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και σε λοιπές συνταξιοδοτικές διατάξεις (Κεφ. ΙΣΤ). 19

20 Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ φέρει το γενικό τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ - ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ» και περιέχει τα άρθρα 140 έως και 142. Με τις διατάξεις των άρθρων 140 έως 142 ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη συνταξιοδότηση των πατέρων αναπήρων τέκνων, την αναγνώριση πλασµατικού χρόνου ασφάλισης µε βάση την απόκτηση παιδιού, τη µείωση των εισφορών κύριας σύνταξης που βαρύνουν τις µητέρες και την ειδική άδεια προστασίας µητρότητας 6 µηνών. Με το άρθρο 140 το δικαίωµα που σήµερα υφίσταται για τις µητέρες τέκνων µε αναπηρία 67% να λαµβάνουν σύνταξη πλήρη γήρατος ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον έχουν συµπληρώσει ηµέρες εργασίας (25 έτη), επεκτείνεται και στους πατέρες. Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 141 τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 3029/02 και µεταβάλλονται οι όροι άσκησης του δικαιώµατος αναγνώρισης πλασµατικού χρόνου ασφάλισης για κάθε παιδί. Στις πλέον σηµαντικές µεταβολές ανήκουν οι εξής: (α) το δικαίωµα αφορά όλους του φορείς κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας πλην ΟΓΑ, και όχι µόνον το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, (β) ο χρόνος που µπορεί να αναγνωριστεί αφορά σε παιδιά που αποκτώνται από και όχι µόνον από και αυξάνεται σε 5 έτη από 4,5 που ισχύει σήµερα, (γ) ο χρόνος µπορεί να αναγνωριστεί και για την προσαύξηση της σύνταξης και (δ) η εξαγορά του χρόνου επιβαρύνει τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 141 προβλέπεται η µείωση των εισφορών του κλάδου κύριας σύνταξης που επιβαρύνουν τις ασφαλισµένες των φορέων κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κατά 50% κατά των 12µηνο απασχόλησης µετά το µήνα του τοκετού ή τη λήξη της επιδότησης λόγω λοχείας. Με το άρθρο 142 θεσπίζεται υπέρ των ασφαλισµένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µητέρων νέα άδεια προστασίας της µητρότητας διάρκειας 6 µηνών, η οποία χορηγείται στη µητέρα µετά την άδεια λοχείας και πριν την άδεια µειωµένου ωραρίου ή µετά την άδεια λοχείας και µετά τη λήψη του µειωµένου ωραρίου. Κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας µητρότητας η µητέρα λαµβάνει από τον ΟΑΕΔ ποσό ίσο µε τον κατώτατο µισθό της ΕΓΣΣΕ και υποκαθίσταται από επιδοτούµενο άνεργο. Ο χρόνος της ειδικής άδειας είναι χρόνος ασφάλισης, µε παρακράτηση εισφορών από το χορηγούµενο από τον ΟΑΕΔ ποσό. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ φέρει το γενικό τίτλο «ΕΙΔΙΚΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ» και περιέχει τα άρθρα 143 έως και

21 Με τις διατάξεις των άρθρων 143 έως 145 ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τα ειδικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, τη συνταξιοδότηση των µητέρων και τα κίνητρα παραµονής στην εργασία. Με το άρθρο 143 αυξάνονται τα όρια ηλικίας για τη σύνταξη 35ετίας καθώς και για τη σύνταξη των παλιών ασφαλισµένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γυναικών µε ΗΕ, τίθεται όριο ηλικίας για τη σύνταξη µε 37 έτη ασφάλισης και καταργούνται διατάξεις για συνταξιοδότηση λόγω απόλυσης, λόγω κατάργησης θέσης ή για άλλους λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των ασφαλισµένων. Το άρθρο 144 προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση της δυνατότητας λήψης µειωµένης σύνταξης για τις µητέρες ανήλικων τέκνων, την αύξηση ορίων ηλικίας στο 55 ο και, σε ορισµένες περιπτώσεις, την αύξηση του απαιτουµένου χρόνου ασφάλισης για τη λήψη πλήρους σύνταξης από τις µητέρες ανήλικων τέκνων, ενώ περιλαµβάνει ρυθµίσεις για την αύξηση των ορίων ηλικίας για τη συνταξιοδότηση γονέων και µητέρων τριών παιδιών. Με το άρθρο 145 προβλέπονται ως κίνητρα παραµονής στην εργασία ορισµένες προσαυξήσεις του ποσού της κύριας σύνταξης για περισσότερα από 35 έτη ασφάλισης για τους παλιούς ασφαλισµένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και για τους νέους ασφαλισµένους. Η προσαύξηση ανέρχεται στο 3,3% για κάθε έτος και µέχρι 3 έτη για τους παλιούς ασφαλισµένους του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ που έχουν συµπληρώσει το 60 ο έτος της ηλικίας τους. Η προσαύξηση της σύνταξης των νέων ασφαλισµένων ανέρχεται στο 3,3% για κάθε έτος ασφάλισης που πραγµατοποιούν οι νέοι ασφαλισµένοι από το 65 ο έως το 68 ο, ενώ κατά το ισχύον δίκαιο η προσαύξηση αυτή ανέρχεται στο 3% και για χρόνο ασφάλισης που διανύεται από το 65 ο έως το 67 ο έτος της ηλικίας τους. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ φέρει το γενικό τίτλο «ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» και περιέχει τα άρθρα 146 έως και 154. Με τις διατάξεις των άρθρων 146 έως 154 ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις επικουρικές συντάξεις, τις παροχές υγειονοµικής περίθαλψης, το «Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών», τους κοινωνικούς πόρους, µέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, την επέκταση του ειδικού σώµατος ιατρών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις. Με το άρθρο 146 ορίζεται ότι το ποσό της πλήρους µηνιαίας επικουρικής σύνταξης των παλιών ασφαλισµένων για 35 έτη ασφάλισης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20% των συντάξιµων 21

22 αποδοχών 3. Μεγαλύτερα ποσοστά αναπροσαρµόζονται σταδιακά, ενώ µε υπουργική απόφαση µπορεί, υπό προϋποθέσεις, να καθοριστεί και ποσοστό µεγαλύτερο του 20%. Με το άρθρο 147 (α) παρατείνεται έως η προθεσµία για τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων (3.500 ΗΕ και 65 ο έτος ηλικίας) και για την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της µερικής σύνταξης µισθωτών, ελευθέρων επαγγελµατιών και ανεξάρτητα απασχολούµενων (παρ. 1), (β) ρυθµίζονται θέµατα επίλυσης αµφισβητήσεων στο πλαίσιο της διαδοχικής ασφάλισης (παρ. 2), (γ) προβλέπεται δυνατότητα παρακράτησης συνδροµών προς πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις από τις συντάξεις (παρ. 3) και (δ) προβλέπεται η µη εφαρµογή διατάξεων κανονισµών εργασίας ή σσε περί υποχρεωτικής αποχώρησης µε τη συµπλήρωση ορισµένου χρόνου υπηρεσίας ή ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση, µε συµφωνία εργαζόµενου εργοδότη και για 3 χρόνια. Με το άρθρο 148 ο χρόνος ασφάλισης των 50 ΗΕ για τη θεµελίωση δικαιώµατος σε παροχές ασθένειας σε είδος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αυξάνονται σταδιακά από κατά δέκα κατ έτος και έως 100 για τους κοινούς ασφαλισµένους και έως 80 για τους εργαζόµενους σε οικοδοµοτεχνικά έργα (παρ. 1). Οι 100 ΗΕ τίθενται ως προϋπόθεση για τη λήψη παροχών ασθενείας σε χρήµα, τόσο για τους κοινούς ασφαλισµένους όσο και για τους εργαζόµενους στα οικοδοµοτεχνικά έργα (παρ. 2), ενώ γίνονται ειδικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάµατος και για τους ρητινοσυλλέκτες κατοίκους πυρόπληκτων περιοχών. Με το άρθρο 149 ιδρύεται «Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών» (ΑΚΑΓΕ), µε σκοπό τη δηµιουργία αποθεµατικών για τη χρηµατοδότηση των κλάδων σύνταξης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης από και εφεξής. Πόροι του ΑΚΑΓΕ είναι: (α) ποσοστό 10% των εσόδων από αποκρατικοποιήσεις, (β) ποσοστό 4% των εσόδων από τον ΦΠΑ και (γ) ποσοστό 10% των ποσών από τους κοινωνικούς πόρους υπέρ φορέων και κλάδων κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρονται στο επόµενο άρθρο 150. Το άρθρο 150 προσδιορίζει τους κοινωνικούς πόρους από τους οποίους προέρχεται η χρηµατοδότηση του ΑΚΑΓΕ. Προβλέπει ακόµα την κατάργηση του ΛΑΦΚΑ (Λογαριασµός Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης) και την µεταφορά των κεφαλαίων του στο Λογαριασµό Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΛΒΚΑ) της ΓΓΚΑ. 3 Σύµφωνα µε το άρθρο 54 παρ. του Ν. 2084/92 το ποσό της επικουρικής σύνταξης παλιών ασφαλισµένων καθορίζεται µε υπουργική απόφαση, ενώ κατά το άρθρο 34 παρ. 1 και 2 του ίδιου νόµου, η επικουρική σύνταξη των νέων ασφαλισµένων ανέρχεται στο 20% των συντάξιµων αποδοχών για 35 έτη ασφάλισης, αλλά για χρόνο µεγαλύτερο το ποσοστό αυξάνεται κατά 1/35 για κάθε έτος πέραν των

23 Το άρθρο 151 περιέχει ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της εισφοροδιαφυγής, όπως τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχων από µικτά κλιµάκια της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΣΕΠΕ και τη διαβίβαση του εντύπου αναγγελίας µισθωτού από τον ΟΑΕΔ στο ΣΕΠΕ και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το άρθρο 152 προβλέπει ότι στις υγειονοµικές επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µετέχουν οι ιατροί του ειδικού σώµατος ιατρών του ταµείου, καθώς και ότι στις υγειονοµικές επιτροπές των επαρχιών θα µετέχουν οι ιατροί του ειδικού σώµατος, οι οποίοι θα µετακινούνται από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Το άρθρο 153 προβλέπει την υποχρεωτική καθιέρωση του Αριθµού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθώς και ότι χωρίς τον ΑΜΚΑ δεν είναι δυνατή η ανάληψη εργασίας ούτε η απόλαυση ορισµένων ασφαλιστικών δικαιωµάτων. Ο ΑΜΚΑ χορηγείται από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ µέσω των ΚΕΠ, αναγράφεται υποχρεωτικά στα βιβλιάρια υγείας και στα συνταγολόγια ως στοιχείο της ισχύος τους από και θα αντικαταστήσει σταδιακά τον αριθµό µητρώου των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και του ΟΑΕΔ εντός µίας 5ετίας. Προβλέπεται ακόµα η έκδοση υπουργικής απόφασης για τον καθορισµό λεπτοµερειών υλοποίησης των ρυθµίσεων του άρθρου 153. Με το άρθρο 154 προβλέπεται η κατάργηση των διατάξεων που είναι αντίθετες σε εκείνες του Σχ/Ν και ρυθµίζεται η έναρξη ισχύος τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ Το υπό κρίση Σχ/Ν επιφέρει αλλαγές στα όρια ηλικίας και στον απαιτούµενο για τη συνταξιοδότηση χρόνο ασφάλισης (άρθρα 143 και 144). Δεδοµένου ότι, πρώτον, οι µεταβολές αυτές είναι ιδιαιτέρως εκτεταµένες, αφού αφορούν σε πολλές κατηγορίες ασφαλισµένων, και, δεύτερον, ότι δεν είναι δυνατόν να περιγραφούν µε σαφήνεια και να εκτιµηθούν, εάν δεν αντιπαραβληθούν µε τις αντίστοιχες ισχύουσες ρυθµίσεις, κρίνεται σκόπιµη για την διευκόλυνση του αναγνώστη η παράθεσή τους από κοινού µε τα σήµερα ισχύοντα. Με το άρθρο 143 επέρχονται, συγκεκριµένα, οι εξής µεταβολές (στη δεξιά στήλη τίθεται η προτεινόµενη αλλαγή, ενώ στην αριστερή η ισχύουσα ρύθµιση): Σύνταξη λόγω 35ετίας 23

24 Παλιοί 4 ασφαλισµένοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 58 ο έτος 60 ο έτος 55 ο έτος για πλήρη και 53 ο για µειωµένη, 57 ο έτος για πλήρη και 55 ο για µειωµένη εάν 7500 ΗΕ στα ΒΑΕ Ασφαλισµένοι ειδικών ταµείων (τα εντασσόµενα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε τα άρθρα 1 και 2 του Σχ/Ν) που υπήχθησαν στην κοινωνική ασφάλιση από έως ο έτος 60 ο έτος Ασφαλισµένοι ταµείων τύπου (τα εντασσόµενα στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) 58 ο έτος για όλους τους παλιούς ασφ/νους 60 ο έτος για τους ασφ/νους από έως Γυναίκες παλιές ασφαλισµένες στους κλάδους κύριας ασφάλισης αυτοαπασχολούµενων 58 ο έτος 60 ο έτος Νέοι ασφαλισµένοι κύριας ασφάλισης: Καταργείται η δυνατότητα λήψης µειωµένης σύνταξης 35ετίας στο 55 ο έτος Σύνταξη µε ηµέρες εργασίας Παλιές ασφαλισµένες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 57 ο έτος 60 ο έτος Σύνταξη µε 37 χρόνια ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ειδικά ταµεία, ελεύθεροι επαγγελµατίες, ανεξάρτητα απασχολούµενοι, ταµεία τύπου Τίθεται όριο ηλικίας το 58 ο Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πλην της κατάργησης της δυνατότητας λήψης µειωµένης σύνταξης για τους νέους ασφαλισµένους, τα όρια ηλικίας αυξάνονται κατά 6 µήνες από και για κάθε έτος. Το όριο ηλικίας των 58 ετών που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση µε 37 έτη ασφάλισης απαιτείται να συντρέχει για όσους ζητήσουν σύνταξη από Κατά τη γνωστή διατύπωση που συχνά ακολουθείται ακόµα και σε νοµοθετικά κείµενα, «παλιοί» ασφαλισµένοι» είναι όσοι υπήχθησαν για πρώτη φορά σε οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης έως την , ενώ «νέοι» ασφαλισµένοι όσοι υπήχθησαν για πρώτη φορά σε οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης από την και εξής, κατά τη διάκριση του Ν. 2084/

25 Από τις παραπάνω ρυθµίσεις του άρθρου 143 προκύπτουν τελικώς οι εξής τρεις γενικές διαπιστώσεις εν είδει γενικών κανόνων για τις ως άνω κατηγορίες ασφαλισµένων: Α. Εφεξής η σύνταξη 35ετίας θα χορηγείται γενικά στο 60 ο έτος ηλικίας στους παλαιούς ασφαλισµένους 5, Β. Το 60 ο έτος ηλικίας θα ισχύει και σε όσες περιπτώσεις ήταν δυνατή η συνταξιοδότηση ενωρίτερα λόγω συµπλήρωσης µεγάλου χρόνου ασφάλισης (γυναίκες σε φορείς αυτοαπασχολούµενους ή ασφαλισµένες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε ΗΕ). Γ. Η συνταξιοδότηση σε ηλικία µικρότερη των 60 ετών είναι δυνατή (στα 58) µόνον εάν υπάρχουν 37 έτη ασφάλισης. Με το άρθρο 144 µεταβάλλονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που ισχύουν ειδικώς για τις µητέρες. Επέρχονται, συγκεκριµένα, οι εξής µεταβολές: Μητέρες ανήλικων τέκνων Παλιές ασφαλισµένες στο ΙΚΑ ή σε άλλους φορείς αρµοδιότητας ΥΑΚΠ Παλιές ασφαλισµένες ΤΑΤΤΑ Νέες ασφαλισµένες Καταργείται η δυνατότητα λήψης µειωµένης σύνταξης στο 50 ο έτος µε ΗΕ Η κατάργηση 6 επέρχεται µε την αύξηση του ορίου ηλικίας κατά ένα χρόνο από και για κάθε επόµενο έτος. Στην περίπτωση των νέων ασφαλισµένων η αύξηση επέρχεται από Ασφαλισµένες ειδικών ταµείων (των εντασσόµενων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε τα άρθρα 1 και 2 του Σχ/Ν) που υπήχθησαν στην κοινωνική ασφάλιση από έως πλήρης σύνταξη 25 έτη ασφάλισης και 50 ο 25 έτη ασφάλισης και αύξηση ορίου πλήρους στο 55 ο Η αύξηση του ορίου ηλικίας επέρχεται κατά ένα έτος από και για κάθε επόµενο έτος. Ασφαλισµένες ταµείων τύπου (των εντασσόµενων στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) που υπήχθησαν στην κοινωνική ασφάλιση από έως πλήρης σύνταξη 5 Οι νέοι ασφαλισµένοι και µε το ισχύον δίκαιο δεν δικαιούνται πλήρη σύνταξη 35ετίας. 6 Δεν υφίσταται επέµβαση στις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης στα 55 έτη µε ΗΕ (παλιές ασφαλισµένες) ούτε στις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης στα 55 έτη µε ΗΕ (για τις νέες ασφαλισµένες). 25

26 Αυξάνεται ο χρόνος ασφάλισης στα 20 έτη 50 ο 55 ο Παλιές ασφαλισµένες ΤΑΤΤΑ πλήρης σύνταξη ΗΕ 6000 ΗΕ (20 έτη) Παλιές ασφαλισµένες ΤΣΠΕΥΘ πλήρης σύνταξη Θεσπίζεται δικαίωµα πλήρους συνταξιοδότησης στο 55 ο έτος και µε 6000 ΗΕ Παλιές ασφαλισµένες σε φορείς κύριας ασφάλισης αυτοαπασχολούµενων πλήρης σύνταξη 50 ο 55 ο Παλιές ασφαλισµένες και παλιοί ασφαλισµένοι (χήροι, διαζευγµένοι µε επιµέλεια) ειδικών ταµείων µε τρία παιδιά πλήρης σύνταξη 20 έτη ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας 20 έτη ασφάλισης και όριο ηλικίας το 50 ο από Νέες ασφαλισµένες µε τρία παιδιά πλήρης σύνταξη µε 6000 ΗΕ Το όριο ηλικίας 65 ο µειώνεται ανά 3 Το όριο ηλικίας 65ο µειώνεται ανά 2 έτη για κάθε παιδί και έτη για κάθε παιδί και έως το 50 ο έως το 55 ο Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αύξησης ορίου ηλικίας, η αύξηση του ορίου επέρχεται κατά 1 χρόνο από και ανά έτος. Όπου προβλέπεται αύξηση του χρόνου ασφάλισης, η αύξηση του χρόνου επέρχεται κατά εξάµηνο από και ανά έτος. Από τις παραπάνω ρυθµίσεις του άρθρου 144 προκύπτουν τελικώς οι εξής τρεις γενικές διαπιστώσεις εν είδει γενικών κανόνων για τις µητέρες ανήλικων τέκνων και τριών τέκνων: Α. Οι µητέρες ανήλικων τέκνων σταδιακά δεν θα δικαιούνται µειωµένη σύνταξη, και Β. Θα λαµβάνουν πλήρη σύνταξη στο 55 ο έτος της ηλικίας τους µε ΗΕ στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, µε ΗΕ οι νέες ασφαλισµένες και οι ασφαλισµένες στα πρώην ταµεία τύπου και µε 25 έτη ασφάλισης οι ασφαλισµένες στα ειδικά ταµεία. Γ. Οι γονείς τριών τουλάχιστον παιδιών θα λαµβάνουν πλήρη σύνταξη µε 6000 ΗΕ, οι µεν ασφαλισµένοι στα ειδικά ταµείο στο 50 ο έτος οι δε νέοι ασφαλισµένοι το νωρίτερο στο 55 ο έτος. 26

2014 59 2015 59,5 2016 60 2014 59 2015 59,5 2016 60 2014 56 2015 56,5 2016 57 2014 56 2015 56,5 2016 57 2014 54 2015 54,5 2016 55

2014 59 2015 59,5 2016 60 2014 59 2015 59,5 2016 60 2014 56 2015 56,5 2016 57 2014 56 2015 56,5 2016 57 2014 54 2015 54,5 2016 55 Ο νέος ασφαλιστικός νόµος τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των µισθωτών οι ενοποιήσεις των ταµείων Γιάννης ούκας Απρίλιος 2008 Με το νέο ασφαλιστικό νόµο που ψήφισε πρόσφατα η κυβερνητική πλειοψηφία

Διαβάστε περισσότερα

Το ΤΥ ΚΥ εντάσσεται στον ΟΠΑ

Το ΤΥ ΚΥ εντάσσεται στον ΟΠΑ 1. ΙΚΑ ΕΤΑΜ 2. ΟΑΕΕ 3. ΟΓΑ 4. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων(ΕΤΑΑ) 5. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης(ΕΤΑΠ ΜΜΕ) 6. Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών(ΕΜ) 7. Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, στις διατάξεις των άρθρων 74 έως 79 και 84 που αφορούν τον τομέα της αρμοδιότητάς μας προβλέπονται κατ άρθρο τα ακόλουθα:

Ειδικότερα, στις διατάξεις των άρθρων 74 έως 79 και 84 που αφορούν τον τομέα της αρμοδιότητάς μας προβλέπονται κατ άρθρο τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ B, Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης

Σχέδιο νόμου Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης Σχέδιο νόμου Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης Γιάννης Δούκας Μάρτιος 08 Με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση επιχειρεί τη βίαιη συρρίκνωση των

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ26Λ-Ε2Ω. Εξαιρ. Επείγον. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: Φ21250/4231/165

ΑΔΑ: ΒΕ26Λ-Ε2Ω. Εξαιρ. Επείγον. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: Φ21250/4231/165 Εξαιρ. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την ένταξη στην ΑΠΔ των ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης)

Οδηγίες για την ένταξη στην ΑΠΔ των ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης) Οδηγίες για την ένταξη στην ΑΠΔ των ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης) ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Για την εξασφάλιση των δεδομένων σας από πιθανά λάθη στις συνδέσεις των ταμείων, είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ EgikliosETAP-MMEn.3863 Διατηρητέο μέχρι 31-12-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ.20551/1530 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΕΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ Γραφείο Υποδιοικητή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΕΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ Γραφείο Υποδιοικητή Αθήνα, 17/01/2014 Αρ. πρωτ.: 3405/1354/010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΕΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ Γραφείο Υποδιοικητή Φιλελλήνων 13-15,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ Ι. Κ. Α. - Ε. Τ. Α. Μ. ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ..

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ Ι. Κ. Α. - Ε. Τ. Α. Μ. ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ.. 11 Υποκατάστημα Τμήμα. Αριθμ. Πρωτ.:. Ημερομηνία :. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ Ι. Κ. Α. - Ε. Τ. Α. Μ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.:... ΕΠΩΝΥΜΟ : ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :.. ΟΝΟΜΑ : ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11-8-2011 Αρ.Πρωτ:Φ.40021/οικ19458/2380

Αθήνα, 11-8-2011 Αρ.Πρωτ:Φ.40021/οικ19458/2380 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α,Β Ταχ. /νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΦΛ-ΘΥΤ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.26446/976. Προς: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

ΑΔΑ: ΒΕΦΦΛ-ΘΥΤ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.26446/976. Προς: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (ΦΕΚ 2311, Β, ΑΔΑ:7ΕΣΘ465Θ1Ω-ΚΨΛ).

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (ΦΕΚ 2311, Β, ΑΔΑ:7ΕΣΘ465Θ1Ω-ΚΨΛ). ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4336/2015 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 Η προηγούμενη κατάσταση 2 Οι σταθερές αρχές Το ελληνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης διέπεται από τιςεξήςσταθερέςαρχές: ημόσιος, καθολικός, υποχρεωτικός και αναδιανεμητικός χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

A:7: Πραγµατικά έσοδα-έξοδα Προϋπολογισµού (σε A:7:α. Φορείς αρµοδιότητας

A:7: Πραγµατικά έσοδα-έξοδα Προϋπολογισµού (σε A:7:α. Φορείς αρµοδιότητας (σε A:7:α. Φορείς αρµοδιότητας A:7:α:1. Φορείς Kύριας Aσφάλισης 1. I.K.A. (Kλάδος Σύνταξης) (1) 2.196.221.358 4.356.524.637 2.562.459.049 3.119.000 136.947.369 356.486.802 (Kλάδος Aσθένειας) 1.268.111.557

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10.

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: Φ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 80000/οικ.33384/2415 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΤΕΑ Ασφαλισμένοι πριν την 01.01.2014 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΤΕΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 Α Ν Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΣΕΕ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΣΕΕ 1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΣΕΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Η ανισοµέρεια των ρυθµίσεων του ν.σχ. Το ν.σχ. χαρακτηρίζεται από την ανισοµέρεια των επιχειρούµενων αλλαγών. Το µέγιστο τµήµα του (139

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 22 /11/2011 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: Αθήνα Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: Αθήνα Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011»

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 10110

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 20 02 2013. ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 5454/1075

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 20 02 2013. ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 5454/1075 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 20 02 2013 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 5454/1075 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: 101 10, Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ»

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Π. Φ 80000/οικ.19606/1472 Δ/ΝΣΗ ΚΥΡIΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση :ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας: Τα νέα όρια ηλικίας στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ

Υπουργείο Εργασίας: Τα νέα όρια ηλικίας στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ Υπουργείο Εργασίας: Τα νέα όρια ηλικίας στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ Ξεχωριστή εγκύκλιο για τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που συντελούνται στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ, λόγω εφαρμογής του τρίτου μνημονίου (ν. 4336/2015),

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) Απρίλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 97 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α') αναφορικά µε την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 97 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α') αναφορικά µε την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. Αθήνα, 11/7/2016 Αριθµ. Πρωτ. T01/652/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961

Αθήνα, Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961 Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 6/7/2010. Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τ01/674/14 ΑΡ: 49

Αθήνα 6/7/2010. Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τ01/674/14 ΑΡ: 49 Αθήνα 6/7/2010 Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τ01/674/14 ΑΡ: 49 ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την παροχή στοιχείων Διαδοχικής Ασφάλισης όταν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι συμμετέχων οργανισμός με χρόνο ασφάλισης ενταχθέντος

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6. Αθήνα, ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ. Προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6. Αθήνα, ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ. Προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. Αθήνα, ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα 210-3621304, 210-3804933 Προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. (Διεύθυνση)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ».

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ». Αθήνα 14.11.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

Το με αριθμ. πρωτ. 8124/2-5-2013 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α.

Το με αριθμ. πρωτ. 8124/2-5-2013 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/06/2013 Αριθμ. Πρωτ. T01/652/16 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΥΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλισης & Κοινωνικής Πληροφορίες : Χ. Γκιουλέκα, Ε. Κουτσιμπού

Ασφάλισης & Κοινωνικής Πληροφορίες : Χ. Γκιουλέκα, Ε. Κουτσιμπού Αθήνα, 19. 12. 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. Α. Π. Φ11321/οικ.45947/1757 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 222 τεύχος Α δηµοσιεύτηκε ο ν. 4093/2012, στο άρθρο πρώτο,

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 222 τεύχος Α δηµοσιεύτηκε ο ν. 4093/2012, στο άρθρο πρώτο, 2012-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΟΡΙΑ_ειδικα ταµεια Αθήνα,. 11. 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχ. το µε αρ.πρωτ. 471/ έγγραφο του ΕΤΕΑΜ.

Σχ. το µε αρ.πρωτ. 471/ έγγραφο του ΕΤΕΑΜ. Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αθήνα 16.5.08 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Αρ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τ01/ 681/1 Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33 Πληροφορίες : Α. Πρίτσα ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : '

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : ' Αθήνα, 19 / 12 / 2016 Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.58770 / 1442 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 6/8/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/670/1

Αθήνα 6/8/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/670/1 ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΔ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΤΜΗΜΑ : ΕΕΠΙΙΚΟΥΡΡΙΙΚΗΣΣ ΑΣΣΦΑΛΙΙΣΣΗΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 «Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 7 του, άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. Φ11321/οικ. 9584/483.»

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 / 11 / 2012. Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.26985 / 852. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 21 / 11 / 2012. Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.26985 / 852. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6. Αθήνα 26/2/2014. Αριθμ. Πρωτ. Α23/596/32. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6. Αθήνα 26/2/2014. Αριθμ. Πρωτ. Α23/596/32. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΠΑΓ/ΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ : ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

1. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 1.1 Εισαγωγή 10 1.2 Παλαιοί ασφαλισμένοι Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 11 1.2.1. Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας 11 1.2.2. Συνταξιοδότηση με 10.000 ημέρες ασφάλισης 12 1.2.3. Συνταξιοδότηση γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. Ακίνητα - Καταθέσεις - Χρεόγραφα - άνεια

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. Ακίνητα - Καταθέσεις - Χρεόγραφα - άνεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Κινητή & Ακίνητη Περιουσία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Έτους 2006 Ακίνητα - Καταθέσεις - Χρεόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : "Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µετά την 1/1/2011"

ΘΕΜΑ : Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µετά την 1/1/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 / 9 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.20854

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση ασφαλιστικού. Ασφαλιστικές εισφορές από

Αποτίμηση ασφαλιστικού. Ασφαλιστικές εισφορές από ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Αποτίμηση ασφαλιστικού Ασφαλιστικές εισφορές από 1.1.2017 To 2016 σημαδεύτηκε για το δικηγορικό σώμα από την κυβερνητική νομοθετική πρωτοβουλία βίαιης ανατροπής του ασφαλιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΜΜΕ

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΜΜΕ Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/09/2011 Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΜΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έπειτα από εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δίνεται η δυνατότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.3996/2011. Συγχώνευση του ΤΕΑΠ - ΕΥΔΑΠ του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΕΤΕΑΜ.

Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.3996/2011. Συγχώνευση του ΤΕΑΠ - ΕΥΔΑΠ του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΕΤΕΑΜ. ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Tαχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 10. Παράγρ. 5 & 8

Άρθρο 10. Παράγρ. 5 & 8 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-11 - 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 19717 / 1127 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Εισαγωγικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30/11/2015. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/54411/1797

Αθήνα, 30/11/2015. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/54411/1797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) ΤΜΗΜΑΤΑ A & Β ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Φόροι υπέρ Τρίτων. 1) Τα βασικότερα μη ανταποδοτικά τέλη στους ΟΤΑ Τέλος ζύθου Τέλη διαφήμισης Τέλος παρεπιδημούντων

Φόροι υπέρ Τρίτων. 1) Τα βασικότερα μη ανταποδοτικά τέλη στους ΟΤΑ Τέλος ζύθου Τέλη διαφήμισης Τέλος παρεπιδημούντων Φόροι υπέρ Τρίτων Μία από τις βασικότερες επιδιώξεις του επικαιροποιημένου μνημονίου αποτελεί η κατάργηση μεγάλου μέρους των μη ανταποδοτικών τελών, διαδικασία όμως που μόνο ως εύκολη δεν μπορεί να θεωρηθεί,

Διαβάστε περισσότερα

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ :Φ 80000/οικ. 22458/1664 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: Oλου του οργανισμού κύρια ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4387/2016, που αφορούν το ΕΤΑΤ και τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ).

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4387/2016, που αφορούν το ΕΤΑΤ και τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τηλέφωνο : 2103368090

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΑΜΚΛ-ΒΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-8-2011. ΤΜΗΜΑ Δ Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20 Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 29 Αθήνα 117 43

ΑΔΑ : 4ΑΜΚΛ-ΒΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-8-2011. ΤΜΗΜΑ Δ Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20 Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 29 Αθήνα 117 43 C:\Documents and Settings\user.D7HFGY3J\Local Settings\Temp\Εγκύκλιος άρθρου 41 ν.3996 (αναγνωρίσεις)-1.doc ΑΔΑ : 4ΑΜΚΛ-ΒΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-8-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ.18513/1229

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΜΑ : Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών Ιωάννης Γιαννακουδάκης, μηχανολόγος μηχανικός Αγγελική Μυρίλλα, πολιτικός μηχανικός Μαρία Σαρτζετάκη, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.26999/992

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.26999/992 ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-1ΜΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Tαχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-9 - 2011

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-9 - 2011 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-9 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ. Πρωτ. Φ.80020/5241/149 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105 57, Αθήνα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22+1 ερωτήσεις-απαντήσεις Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/09/2010, 06:46 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/09/2010, 06:46 Απαντήσεις σε 23 γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 4/8/2010 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Π. Φ80000/ οικ.19160/1420 /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- ιοίκηση ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΕΙΣ - ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΕΙΣ - ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΕΙΣ - ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑ 1. Ταμείο : Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ α.3% επί των τακτικών και β. 2% επί των πάσης φύσεως αμοιβών πέραν των τακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικώς Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15 / 7 /2011

Εξαιρετικώς Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15 / 7 /2011 ΑΔΑ: 4ΑΣΦΛ-27Α Εξαιρετικώς Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15 / 7 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ.Φ3/6/οικ.16702/3084 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Legal Flash. Α. Νέοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους

Legal Flash. Α. Νέοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους Legal Flash Μάϊος 2016 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (85/12.05.2016) ο Νόμος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 3655/2008 «ιοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 58 3.4.

Νόµος 3655/2008 «ιοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 58 3.4. Νόµος 3655/2008 «ιοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 58 3.4.2008) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 Άνδρες Γυναίκες: Στον νέο νόµο καθορίζεται µε µεταβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ.. 1. Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 5 του ν.2458/97 (ΦΕΚ 15 Α), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2 ως ακολούθως: «Σύνταξης γήρατος δικαιούνται και όσοι έχουν συμπληρώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Ένταξη στον κλάδο ασθένειας 1.0 κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), που ιδρύθηκε με τον α.ν. 394/1936 (ΦΕΚ 558 Α'), εντάσσεται, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ασφάλιση των διατελούντων από 1.1.2011 και εφεξής δημάρχων»

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ασφάλιση των διατελούντων από 1.1.2011 και εφεξής δημάρχων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β FAX :2103368148 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 69 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. Έρχονται νέες ανατροπές και ποιές; Τι προβλέπει το μεσοπρόθεσμο

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. Έρχονται νέες ανατροπές και ποιές; Τι προβλέπει το μεσοπρόθεσμο ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Έρχονται νέες ανατροπές και ποιές; Τι προβλέπει το μεσοπρόθεσμο Η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ταμείων σύμφωνα με τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45029 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4458 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ11321/οικ.45947/1757 Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή Σκοπός ΟΑΕΕ Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης στον ΟΑΕΕ Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ βάσει ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24/02/2014 Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/6

Αθήνα, 24/02/2014 Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/6 Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 17/24.2.2014 Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, από 1-12-2013, στην Α.Π.Δ. μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Εγκ. 33/08 της /νσης Ασφ/σης Εσόδων

Σχετ.: Εγκ. 33/08 της /νσης Ασφ/σης Εσόδων ΙΟΙΚΗΣΗ Aθήνα 29/5/2008 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & TOΟ/ΦΑ/2327 ΑΡ: 43 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. /νση: Αγ.Κων/νου 8 (102 41) ΠΡΟΣ: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας:10110 Πληροφορίες: Ιλ.Μαλισιώβα Τηλέφωνα:210-3368121

ΤΜΗΜΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας:10110 Πληροφορίες: Ιλ.Μαλισιώβα Τηλέφωνα:210-3368121 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc ιατηρητέο µέχρι 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, - 11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ. 27093 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένω να δικαιωθούν για πλήρη σύνταξη, εκτός από ορισμένα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν, και ορισμένο χρόνο ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-ΜΙΦ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013

ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-ΜΙΦ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κ ΑΔ Ε ΙΔ ΙΚ ΟΤΗΤΑ ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013 7511 344910 152 162 7511 344500 152 162 7521 344910 152 162 7521 344500 152 162 7511 344460 166 164 7511 344501 166 164 7521 344460 166

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον υπολογισμό του κόστους που προκύπτει από την υιοθέτηση της πρότασης της Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Β TAX. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα