(26 Ιουνίου, 20:00μμ) Κατάλογος ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των ελληνικών αρχών που παραλήφθηκαν την 8η, 14η, 22α και 25η Ιουνίου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(26 Ιουνίου, 20:00μμ) Κατάλογος ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των ελληνικών αρχών που παραλήφθηκαν την 8η, 14η, 22α και 25η Ιουνίου."

Transcript

1 Πίνακας 1 Ελλάδα: Προαπαιτούμενες δράσεις Πολιτική Μέτρα προς λήψη σε διαβούλευση με τους εκπροσώπους των ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ: 1. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός για το 2015 και μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής στρατηγικής για την περίοδο Με έναρξη ισχύος την 1η Ιουλίου 2015, να υιοθετηθεί ένας συμπληρωματικός προϋπολογισμός για το 2015 και ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής στρατηγικής για την περίοδο , τα οποία θα υποστηριχθούν από μια ευρεία και αξιόπιστη δέσμη μέτρων. Η νέα δημοσιονομική πορεία θέτει ως προϋπόθεση την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος της τάξης του 1, 2, 3, και 3,5% του ΑΕΠ για τα έτη 2015, 2016, 2017 και Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις στον ΦΠΑ ( 2), άλλα μέτρα φορολογικής πολιτικής ( 3), μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα ( 4), μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση ( 5), μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ελλείψεων κατά την εφαρμογή της είσπραξης φόρων ( 6) και άλλα παραμετρικά μέτρα, όπως καθορίζονται παρακάτω. 2. Μεταρρύθμιση στον ΦΠΑ Να θεσπιστεί νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ με έναρξη ισχύος από την 1η Ιουλίου Η μεταρρύθμιση θα έχει ως στόχο καθαρή αύξηση των εσόδων της τάξης του 1% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση από παραμετρικές αλλαγές. Το νέο σύστημα ΦΠΑ: (i) θα ενοποιήσει τους συντελεστές σε ένα βασικό συντελεστή 23%, στον οποίο θα περιλαμβάνονται η εστίαση και η τροφοδοσία, σε ένα μειωμένο συντελεστή 13% για τα βασικά αγαθά διατροφής, την ενέργεια, τα ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες ύδρευσης (εξαιρουμένης της αποχέτευσης), και σε έναν υπερμειωμένο συντελεστή 6% για φαρμακευτικά προϊόντα, βιβλία και θέατρα, (ii) θα απλοποιήσει τις απαλλαγές για διεύρυνση της βάσης και θα αυξήσει το φόρο επί της ασφάλισης, και (iii) θα καταργήσει τις εκπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ισχύουν για τα νησιά. Η ως άνω αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ δύναται να αναθεωρηθεί στα τέλη του 2016, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει είσπραξη ισοδυνάμων πρόσθετων εσόδων από μέτρα που θα εφαρμοστούν για την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη βελτίωση της εισπραξιμότητας του ΦΠΑ. Οποιαδήποτε απόφαση επανεξέτασης και αναθεώρησης θα πρέπει να πραγματοποιείται κατόπιν διαβούλευσης με τους θεσμούς. 3. Φορολογικά μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα Θα θεσπιστεί νομοθεσία για τα εξής: εξάλειψη των δυνατοτήτων φοροδιαφυγής εισοδήματος (π.χ. με περιορισμό του ορισμού του αγρότη), λήψη μέτρων για την αύξηση του φόρου εισοδήματος επιχειρήσεων το 2015 και απαίτηση 100% προκαταβολής πληρωμής για το φόρο εταιρικού εισοδήματος, καθώς και εισοδήματος ατομικών επιχειρήσεων, έως τα τέλη του 2016, κατάργηση της ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης των αγροτών στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης κατάργηση των επιδοτήσεων για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο πετρέλαιο ντίζελ των αγροτών και καλύτερη στόχευση των κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαιούχων προκειμένου να μειωθούν στο μισό οι δαπάνες για τις επιδοτήσεις πετρελαίου θέρμανσης στον προϋπολογισμό του 2016

2 ενόψει της αναθεώρησης των τιμών ζώνης ακινήτων, προσαρμογή των φορολογικών συντελεστών ακίνητης περιουσίας, εφόσον χρειαστεί, προκειμένου να διασφαλιστούν τα φορολογικά έσοδα από τα ακίνητα για το 2015 και 2016 στο ύψος των 2,65 δισ. ευρώ και προσαρμογή της εναλλακτικής ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων κατάργηση της διασυνοριακής παρακράτησης φόρου, η οποία θεσπίστηκε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου περί δόσεων (ΧΧΧΧ/2015) και ανατροπή των πρόσφατων τροποποιήσεων του κώδικα φορολογίας εισοδήματος στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου περί δημόσιας διοίκησης (ΧΧΧΧ/2015), συμπεριλαμβανομένης της ειδικής μεταχείρισης του αγροτικού εισοδήματος θέσπιση των μεταρρυθμίσεων που εκκρεμούν σχετικά με τους κώδικες περί φόρου εισοδήματος και τις φορολογικές διαδικασίες: καθιέρωση νέου ποινικού δικαίου περί φοροδιαφυγής και φορολογικής απάτης με σκοπό την τροποποίηση του ειδικού ποινικού νόμου 2523/1997 και κάθε άλλης σχετικής νομοθεσίας, καθώς και την αντικατάσταση του άρθρου 55, παρ. 1 και 2, του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) με σκοπό, μεταξύ άλλων, τον εκσυγχρονισμό και τη διεύρυνση του ορισμού της φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής σε όλους τους φόρους την κατάργηση όλων των προστίμων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων όσων επιβάλλονται βάσει του νόμου 2523/1997 για την ανάπτυξη του φορολογικού πλαισίου για συλλογικά επενδυτικά μέσα και τους συμμετέχοντες σε αυτά σύμφωνα με τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος και τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ θέσπιση νομοθεσίας για την αναβάθμιση του οργανικού νόμου για τον προϋπολογισμό με σκοπό: (i) την εισαγωγή ενός πλαισίου για ανεξάρτητες υπηρεσίες (ii) τη σταδιακή εξάλειψη των εκ των προτέρων λογιστικών ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των υπολόγων (iii) την παροχή αποκλειστικής ικανότητας χρηματοπιστωτικής εξυπηρέτησης στις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών και εξουσίας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να επιτηρεί τη δημοσιονομική κατάσταση και (iv) τη σταδιακή εξάλειψη των οικονομικών υπηρεσιών φορολογικού ελέγχου μέχρι τον Ιανουάριου του 2017 αύξηση του συντελεστή φόρου χωρητικότητας (tonnage) και σταδιακή εξάλειψη της ειδικής φορολογικής πρόβλεψης για τον κλάδο της ναυτιλίας. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015 στόχος είναι (i) η απλοποίηση του πιστωτικού προγράμματος φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (ii) ο ανασχεδιασμός και η ενσωμάτωση στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος της εισφοράς αλληλεγγύης για το εισόδημα του 2016 προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα η προοδευτικότητα στο σύστημα φορολόγησης εισοδήματος (iii) η έκδοση εγκυκλίου σχετικά με πρόστιμα με στόχο τη διασφάλιση της ολοκληρωμένης και σταθερής εφαρμογής του κώδικα φορολογίας εισοδήματος (iv) και η εφαρμογή λοιπών εναπομεινασών μεταρρυθμίσεων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 9 του πληροφοριακού δελτίου χώρας 14/151 του ΔΝΤ. Σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη, με έναρξη ισχύος από την 1 η Ιουλίου 2015, σκοπός είναι (i) η επαναφορά της συνταγογράφησης φαρμάκων με διεθνή κοινόχρηστη ονομασία (INN) χωρίς εξαιρέσεις, (ii) η μείωση, ως πρώτο βήμα, της τιμής των φαρμάκων εκτός πατέντας στο 50% και όλων των γενόσημων στο 32,5% της τιμής των πατενταρισμένων με κατάργηση της πατρογονικής ρήτρας για τα φάρμακα που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά από το 2012, και (iii) η αναθεώρηση και ο περιορισμός των τιμών διαγνωστικών εξετάσεων προκειμένου οι διαρθρωτικές δαπάνες να ευθυγραμμιστούν με τους στόχους της ανάκτησης κεφαλαίων (clawback) και (iv) η πλήρης είσπραξη του πλαφόν του 2014 για τις ιδιωτικές κλινικές, τα διαγνωστικά κέντρα και τις φαρμακευτικές εταιρείες και η επέκταση της αυτόματης περικοπής υπερβάσεων της δαπάνης του 2015 έως το Θα διενεργηθεί Μελέτη Αξιολόγησης του Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας βάσει των συμφωνηθέντων όρων αναφοράς με την τεχνική στήριξη της Διεθνούς Τράπεζας, με στόχο την παραγωγή ετήσιας εξοικονόμησης ύψους 0,5 τοις εκατό του ΑΕΠ που μπορεί να στηρίξει τη χρηματοδότηση της οικονομικά ουδέτερης σταδιακής εφαρμογής του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος τον Ιανουάριο του Θα θεσπιστεί νομοθεσία για τα εξής:

3 μείωση του ανώτατου ορίου στρατιωτικών δαπανών κατά 400 εκατομμύρια ευρώ με μια στοχευμένη δέσμη δράσεων, που θα περιλαμβάνει μείωση προσωπικού και προμηθειών θέσπιση μεταρρυθμίσεων του κώδικα φορολογίας εισοδήματος, καλύπτοντας μεταξύ άλλων τη φορολόγηση των κεφαλαίων, τα επενδυτικά μέσα, τους αγρότες και τους αυτοαπασχολούμενους κ.λπ. αύξηση του συντελεστή φορολόγησης εταιρειών από το 26% στο 28% καθιέρωση φόρου επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την απόκτηση τηλεοπτικών αδειών και τέλη για χρήση των σχετικών συχνοτήτων επέκταση της εφαρμογής του φόρου πολυτελείας στα σκάφη αναψυχής άνω των 10 μέτρων και αύξηση του συντελεστή από το 10% στο 13%, με έναρξη ισχύος από την είσπραξη των φόρων εισοδήματος του 2014 και εφεξής επέκταση της φορολόγησης του 30% των ακαθάριστων εσόδων από τυχερά παιχνίδια στα παιχνίδια VLT (στοιχήματα επί των βιντεοπαιχνιδιών), τα οποία αναμένεται να εγκατασταθούν το δεύτερο μισό του 2015 και του 2016 και διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού για την έκδοση αδειών κινητής τηλεφωνίας 4G και 5G. 4. Μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος Οι Αρχές αναγνωρίζουν ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα δεν είναι βιώσιμο και ότι χρειάζεται θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις. Για τον λόγο αυτό θα εφαρμόσουν πλήρως το νόμο του 2010 σχετικά με τις συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις (3863/2010) και θα εφαρμόσουν πλήρως ή θα αντικαταστήσουν/προσαρμόσουν τους παράγοντες βιωσιμότητας για επικουρικές και εφάπαξ συντάξεις από τη μεταρρύθμιση του 2012, ώστε να επιτευχθούν ισοδύναμες εξοικονομήσεις και να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Με ισχύ από την 1 η Ιουλίου 2015, οι Αρχές θα εισάγουν σταδιακά μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να αποφέρουν προβλεπόμενη μόνιμη εξοικονόμηση της τάξης του 0,25-0,50 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2015 και 1% του ΑΕΠ σε πλήρη ετήσια βάση το 2016 και εφεξής, θεσπίζοντας νομοθεσία για τα εξής: δημιουργία ισχυρών αντικινήτρων για την πρόωρη συνταξιοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της αναπροσαρμογής των επιβαρύνσεων για πρόωρη συνταξιοδότηση, και μέσω σταδιακής εξάλειψης του δικαιώματος θεμελίωσης πρόωρης συνταξιοδότησης και των τρόπων πρόωρης συνταξιοδότησης, με σταδιακή προσαρμογή του νομίμου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των 67 ετών ή των 62 με 40 χρόνια εισφορών μέχρι το 2012, που θα ισχύει για όλους όσοι συνταξιοδοτούνται (εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε βαρέα επαγγέλματα και τις μητέρες τέκνων με αναπηρίες) με άμεση εφαρμογή

4 θέσπιση νομοθεσίας ώστε οι αποχωρήσεις από το Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης να επισύρουν ετήσια επιβάρυνση για όσους επηρεάζονται από την επιμήκυνση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης, ίση με 10% πλέον της ισχύουσας επιβάρυνσης του 6% ενσωμάτωση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ETEA) όλων των επικουρικών συνταξιοδοτικών ταμείων και διασφάλιση ότι, αρχής γενομένης από την 1 η Ιανουαρίου 2015, όλα τα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταμεία θα χρηματοδοτούνται μόνο εξ ιδίων πόρων καλύτερη στόχευση των κοινωνικών συντάξεων με αύξηση της σύνταξης των ανασφάλιστων του ΟΓΑ σταδιακή κατάργηση του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης (EKAΣ) για όλους τους συνταξιούχους έως τα τέλη Δεκεμβρίου Αυτό θα ξεκινήσει άμεσα σε ό,τι αφορά το ανώτερο 20% των δικαιούχων, ενώ οι τρόποι σταδιακής κατάργησης θα συμφωνηθούν με τους θεσμούς πάγωμα των εγγυημένων σε μηνιαία βάση ορίων ανταποδοτικής σύνταξης σε ονομαστικούς όρους έως το 2021 καταβολή βασικής, εγγυημένης και ανταποδοτικής σύνταξης, εξαρτώμενης από το εισόδημα, σε όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν μετά τις 30 Ιουνίου 2015, μόνο μετά τη συμπλήρωση της προβλεπόμενης από το νόμο συνήθους ηλικίας συνταξιοδότησης που σήμερα είναι τα 67 έτη αύξηση των εισφορών υγείας που πληρώνουν οι συνταξιούχοι από το 4% στο 6% κατά μέσο όρο και επέκταση αυτού στις επικουρικές συντάξεις σταδιακή κατάργηση όλων των εξαιρέσεων που χρηματοδοτούνται από το κράτος και εναρμόνιση των κανόνων που διέπουν τις εισφορές σε όλα τα συνταξιοδοτικά ταμεία με το σύστημα εισφορών στο ΙΚΑ, από 1η Ιουλίου 2015 Επιπλέον, προκειμένου να αποκατασταθεί η βιωσιμότητα και να βελτιωθεί η διάρθρωση του συνταξιοδοτικού συστήματος, οι αρχές θα νομοθετήσουν έως την 31η Οκτωβρίου 2015 περαιτέρω μεταρρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016 (i) ειδικά σχεδιασμένες και παραμετρικές βελτιώσεις για την εδραίωση στενότερου συνδέσμου μεταξύ εισφορών και παροχών (ii) διεύρυνση και εκσυγχρονισμό της βάσης εισφορών και συντάξεων για όλους τους αυτοαπασχολούμενους, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς από το τεκμαρτό στο πραγματικό εισόδημα, με την επιφύλαξη κανόνων ελάχιστων απαιτούμενων εισφορών (iii) αναθεώρηση και εξορθολογισμό όλων των διαφορετικών συστημάτων βασικής, εγγυημένης ανταποδοτικής και εξαρτώμενης από το εισόδημα σύνταξης, λαμβάνοντας υπόψη κίνητρα εργασίας και καταβολής εισφορών (iv) τα κύρια στοιχεία για μια ολοκληρωμένη ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν εναπομείνασας εναρμόνισης των κανόνων εισφοράς και καταβολής παροχών και σχετικών διαδικασιών για όλα τα ταμεία (v) κατάργηση όλων των φόρων υπέρ τρίτων στη χρηματοδότηση των συντάξεων και την αντιστάθμισή τους μειώνοντας τις παροχές ή αυξάνοντας τις εισφορές σε συγκεκριμένα ταμεία με ισχύ από 31 Οκτωβρίου 2015 και (vi) εναρμόνιση των κανόνων συνταξιοδοτικών παροχών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (OΓA) με το υπόλοιπο συνταξιοδοτικό σύστημα αναλογικά, εκτός και αν ο OΓA

5 συγχωνευτεί σε άλλα ταμεία. Η ενοποίηση των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης θα πραγματοποιηθεί έως τα τέλη του Το 2015 η διαδικασία θα ενεργοποιηθεί μέσω νομοθετικών παρεμβάσεων για την ενοποίηση των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης σε μία ενιαία ενότητα και η λειτουργική ενοποίηση θα έχει ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου Θα υποστηριχθούν ενεργά περαιτέρω μειώσεις στο λειτουργικό κόστος και αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων των ταμείων, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης εξισορρόπησης των αναγκών μεταξύ των πιο προνομιούχων και των οικονομικά ασθενέστερων ταμείων. Οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία για την πλήρη αντιστάθμιση των δημοσιονομικών επιπτώσεων που θα προκύψουν από την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του Παράλληλα με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, θα διεξαχθεί Αξιολόγηση του Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας προκειμένου να εξασφαλιστεί η δικαιοσύνη στις διάφορες μεταρρυθμίσεις. Οι θεσμοί είναι προετοιμασμένοι να λάβουν υπόψη άλλα παραμετρικά μέτρα εντός του συνταξιοδοτικού συστήματος με ισοδύναμα αποτελέσματα προκειμένου να αντικατασταθούν κάποια από τα προαναφερόμενα μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις τους στην οικονομική ανάπτυξη και με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα θα παρουσιαστούν στους θεσμούς κατά τη φάση σχεδιασμού και θα είναι επαρκώς συγκεκριμενοποιημένα και ποσοτικοποιημένα και, στην περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν ισχύσει, η επιλογή είναι αυτή που καθορίζεται παραπάνω. 5. Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοσύνη και Καταπολέμηση της Διαφθοράς Θα θεσπιστεί νομοθεσία για τα εξής: Μεταρρύθμιση του ενοποιημένου μισθολογίου, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016, καθορίζοντας τις βασικές παραμέτρους με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο και σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες μισθολογικούς στόχους και με πλήρη εφαρμογή σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων της αποσυμπίεσης της μισθολογικής κατανομής σε ολόκληρο το μισθολογικό φάσμα όσον αφορά τις δεξιότητες, την απόδοση και την ευθύνη του προσωπικού. (Οι αρχές θα θεσπίσουν επίσης νομοθεσία για τον εξορθολογισμό των εξειδικευμένων μισθολογίων, μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2015) ευθυγράμμιση μη μισθολογικών παροχών όπως άδειες, ημερήσιες αποζημιώσεις, αποζημιώσεις μεταφορικών και επιδομάτων με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ, με έναρξη ισχύος από 1η Ιανουαρίου 2016 καθορισμό ανώτατων ορίων (πλαφόν) για τη μισθολογική δαπάνη και το επίπεδο απασχόλησης στο δημόσιο εντός της νέας μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής (ΜΔΣτρ), τα οποία θα είναι συμβατά με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και θα εξασφαλίζουν φθίνουσα πορεία της μισθολογικής δαπάνης σε σχέση με το ΑΕΠ έως το 2019 πρόσληψη διαχειριστών και αξιολόγηση της απόδοσης όλων των εργαζομένων (με σκοπό την ολοκλήρωση της πρόσληψης νέων διαχειριστών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 μετά από μια διαδικασία αναθεώρησης).

6 αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σύμφωνα με προηγούμενες συμφωνίες ενίσχυση της διακυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ. Η ενίσχυση αυτή θα πρέπει να καλύπτει (i) τον ρόλο και τη δομή των συμβουλευτικών οργάνων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ), συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης του ΕΛΣΣ σε Συμβουλευτική Επιτροπή του ΕΛΣΣ, αλλά και το ρόλο της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής (GPAC) (ii) την εκκίνηση διαδικασίας πρόσληψης Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, διασφαλίζοντας την πρόσληψη ενός Προέδρου που θα διαθέτει υψηλά επαγγελματικά προσόντα, μέσω διαφανών διαδικασιών και κριτηρίων επιλογής (iii) τη συμμετοχή της ΕΛΣΤΑΤ, εφόσον συντρέχει λόγος, σε οποιαδήποτε νομοθετική ή άλλη νομική πρόταση σχετική με οποιοδήποτε ζήτημα στατιστικής (iv) άλλα θέματα που επηρεάζουν την ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοοικονομικής αυτονομίας, της εξουσιοδότησης στην ΕΛΣΤΑΤ του δικαιώματος να ανακατανέμει το μόνιμο προσωπικό της, να προσλαμβάνει προσωπικό όπου αυτό θεωρείται αναγκαίο- και να προσλαμβάνει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, αλλά και του χαρακτηρισμού του οργανισμού ως σώμα άσκησης φορολογικής πολιτικής στον πρόσφατο νόμο 4270/2014 επί του ρόλου και των εξουσιών της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τις στατιστικές σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θα δημοσιευθεί ένα αναθεωρημένο Στρατηγικό Σχέδιο κατά της Διαφθοράς έως την 31 η Ιουλίου Θα γίνει τροποποίηση και υλοποίηση του νομικού πλαισίου για τη γνωστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων και θα θεσπίσει νομοθεσία προστασίας έναντι πολιτικής παρέμβασης σε ατομικές περιπτώσεις οικονομικών εγκλημάτων και διαφθοράς. 6. Φορολογική διοίκηση Θα ληφθούν τα παρακάτω μέτρα για: θέσπιση νομοθεσίας με σκοπό την εγκαθίδρυση μιας αυτόνομης υπηρεσίας εσόδων, η οποία θα καθορίζει: (i) τη νομική μορφή της υπηρεσίας, την οργάνωση, το καθεστώς και το αντικείμενό της (ii) τις εξουσίες και τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου και το ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιό της (iii) τη σχέση της υπηρεσίας με τον Υπουργό Οικονομικών και άλλους κρατικούς φορείς (iv) την ευελιξία του ανθρώπινου δυναμικού της υπηρεσίας και τη σχέση με τη δημόσια διοίκηση (v) την αυτονομία του προϋπολογισμού, με τη δική της Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και έναν νέο τύπο χρηματοδότησης για την ευθυγράμμιση των κινήτρων με την είσπραξη των εσόδων και εξασφάλιση της προβλεψιμότητας και της ευελιξίας του προϋπολογισμού, (vi) την υποβολή εκθέσεων προς την κυβέρνηση και τη Βουλή και (vii) την άμεση μεταβίβαση όλων των σχετικών με τους φόρους και τους δασμούς καθηκόντων και αρμοδιοτήτων και του σχετικού με τη φορολογία και τα τελωνεία προσωπικού από τον ΣΔΟΕ και άλλους φορείς στην εν λόγω υπηρεσία θέσπιση νομοθεσίας σχετικά με τις κατασχέσεις, ώστε να εξαλειφθεί το όριο του 25% επί αμοιβών και συντάξεων και μείωση του σχετικού ορίου των 1500 ευρώ, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση εύλογες συνθήκες διαβίωσης επιτάχυνση της προμήθειας πληροφοριακών υποδομών με στόχο την αυτοματοποίηση της ηλεκτρονικής κατάσχεσης βελτίωση των κανονισμών περί διαγραφής χρεών απαλλαγή των εφοριακών από την προσωπική ευθύνη για μη αξίωση παλαιών χρεών αναίρεση των περιορισμών σχετικά με τη διεξαγωγή ελέγχων φορολογικών δηλώσεων από το 2012 που υπόκεινται στο σύστημα φορολογικού πιστοποιητικού εξωτερικού και επιβολή εφόσον κάτι τέτοιο είναι νομικώς δυνατόν της προκαταβολικής είσπραξης πληρωμών επί φορολογικών διαφορών

7 τροποποίηση (i) της ρύθμισης περί οφειλόμενων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών του , ώστε να αποκλείονται όσοι δεν καταφέρνουν να πληρώσουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους και εισαγωγή μιας προϋπόθεσης για μείωση της διάρκειας από τις φορολογικές αρχές και τους ασφαλιστικούς φορείς για όσους έχουν την ικανότητα αποπληρωμής νωρίτερα, και εισαγωγή αγορακεντρικών επιτοκίων. Η Υπηρεσία Μεγάλων Οφειλετών και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) θα εξετάσουν έως τον Σεπτέμβριο 2015 τους μεγαλοοφειλέτες οι οποίοι έχουν χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ (π.χ. εξακρίβωση της ικανότητάς τους να εξοφλήσουν τις οφειλές τους και να αναλάβουν διορθωτικά μέτρα), και (ii) το σύστημα δόσεων βάσει του Κώδικα Φορολογίας να προσαρμόσει τα αγορακεντρικά επιτόκια και να ανασταλούν έως το τέλος του 2017 οι απαιτήσεις τραπεζικής εγγύησης και επαλήθευσης από τρίτους θέσπιση νομοθεσίας για την επιτάχυνση των διαδικασιών διαγραφής και τον περιορισμό της επανεγγραφής στο καθεστώς ΦΠΑ για την προστασία των εσόδων από τον ΦΠΑ και επιτάχυνση της προμήθειας λογισμικού ανάλυσης δικτύων και έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που απαιτείται για τη σημαντική ενίσχυση της αναδιοργάνωσης του τμήματος επιβολής ΦΠΑ, προκειμένου να ενισχυθεί η επιβολή του ΦΠΑ και να καταπολεμηθεί η κυκλική φορολογική απάτη ΦΠΑ (απάτη τύπου carousel). Οι αρχές θα υποβάλλουν αίτηση στην Επιτροπή ΦΠΑ της ΕΕ και θα προετοιμάσουν την αξιολόγηση των επιπτώσεων της αύξησης του ορίου του ΦΠΑ στις ευρώ καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων μέσω νομοθετικών μέτρων για τον εντοπισμό δεξαμενών (κινητών ή σταθερών) κατάρτιση σχεδίου σύμφωνα με το οποίο η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα εντείνει τον αγώνα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και των αδήλωτων καταθέσεων, ελέγχοντας τις τραπεζικές συναλλαγές σε τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό με στόχο την είσπραξη μη καταβληθέντων φόρων κατάρτιση ενός κοστολογημένου σχεδίου για την προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών κάνοντας χρήση των διαθρωτικών και επενδυτικών ταμείων της ΕΕ. 7. Χρηματοπιστωτικός τομέας Θα θεσπιστούν: (i) τροποποιήσεις των νόμων περί αφερεγγυότητας για εταιρείες και νοικοκυριά για την κάλυψη όλων των οφειλετών και την εναρμόνιση του εταιρικού νόμου περί αφερεγγυότητας με το νόμο περί εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών (ii) τροποποιήσεις στο νόμο περί αφερεγγυότητας των νοικοκυρών για την υιοθέτηση μηχανισμού διαχωρισμού όσων τον χρησιμοποιούν ως στρατηγική επιλογή και των οφειλετών καλή τη πίστη, καθώς και την απλοποίηση και ενίσχυση των διαδικασιών και την εισαγωγή μέτρων για την αντιμετώπιση του μεγάλου όγκου των υποθέσεων (iii) τροποποιήσεις για την άμεση βελτίωση του δικονομικού πλαισίου για υποθέσεις αφερεγγυότητας τόσο για εταιρείες και για νοικοκυριά (iv) νομοθεσία για τη θέσπιση ρυθμιζόμενου επαγγέλματος διαχειριστή αφερεγγυότητας, το οποίο δεν θα περιορίζεται σε καμία συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη και θα συνοδεύεται από διασυνοριακή εμπειρία (v) ολοκληρωμένη στρατηγική για το χρηματοπιστωτικό σύστημα: η στρατηγική αυτή θα βασιστεί στο έγγραφο του 2013, λαμβάνοντας υπ όψη το νέο περιβάλλον και τις συνθήκες του χρηματοπιστωτικού συστήματος και θα προσανατολίζεται στην επιστροφή των τραπεζών σε ιδιώτες προσελκύοντας διεθνείς στρατηγικούς επενδυτές και στην εξασφάλιση ενός βιώσιμου μοντέλου χρηματοδότησης μεσοπρόθεσμα και (vi) μια ολιστική στρατηγική λύση για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που θα συνταχθεί με τη βοήθεια συμβούλου στρατηγικής.

8 8. Αγορά εργασίας Θα ξεκινήσει διαβούλευση παρόμοια με αυτή που προβλέπεται για τον καθορισμό του ύψους του κατώτατου μισθού (άρθρο 103 του ν.4172/2013) για την αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου για τις ομαδικές απολύσεις, τις συλλογικές δράσεις και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη καλές πρακτικές σε άλλα κράτη μέλη της Ευρώπης. Επίσης, στην επανεξέταση των ανωτέρω θα συμμετέχουν διεθνείς οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ). Η οργάνωση και τα χρονοδιαγράμματα θα συνταχθούν σε διαβούλευση με τους θεσμούς. Δεν θα γίνουν αλλαγές στο τρέχον πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων πριν από τη λήξη της επανεξέτασης και σε κάθε περίπτωση όχι πριν το τέλος του Οποιεσδήποτε προτεινόμενες αλλαγές των νομοθετικών πλαισίων θα υιοθετηθούν μόνο κατόπιν συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι αρχές θα λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των νομότυπων επιχειρήσεων και την προστασία των εργαζομένων, καθώς επίσης των φορολογικών και ασφαλιστικών εσόδων.

9 9. Αγορά προϊόντων Θα θεσπιστεί νομοθεσία για τα εξής: εφαρμογή όλων των εκκρεμών συστάσεων από τη δέσμη εργαλείων για τον ανταγωνισμό Ι του ΟΟΣΑ, συμπεριλαμβανομένων των αδειών για φορτηγά, καθώς και των συστάσεων από τη δέσμη εργαλείων ΙΙ του ΟΟΣΑ για τα ποτά και τα προϊόντα πετρελαίου άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων των μηχανικών, συμβολαιογράφων, αναλογιστών και δικαστικών επιμελητών, καθώς επίσης απελευθέρωση της αγοράς των ενοικιάσεων σε τουρίστες και των πορθμειακών υπηρεσιών μεταφοράς κατάργηση των μη ανταποδοτικών φόρων υπέρ τρίτων και ευθυγράμμιση των ανταποδοτικών φόρων υπέρ τρίτων με τις παρεχόμενες υπηρεσίες (i) μείωση της γραφειοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των οριζόντιων απαιτήσεων αδειών για επενδύσεις και δραστηριότητες χαμηλού ρίσκου, όπως συνιστάται από την Παγκόσμια Τράπεζα, καθώς και του διοικητικού φόρτου των επιχειρήσεων βάσει των συστάσεων του ΟΟΣΑ, και (ii) σύσταση επιτροπής για προετοιμασία νομοθεσίας σε διυπουργικό επίπεδο. Θα ζητηθεί η τεχνική συνδρομή της Παγκόσμιας Τράπεζας για την εφαρμογή της ελάφρυνσης των απαιτήσεων αδειοδότησης ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της αγοράς φυσικού αερίου και υιοθέτηση συγκεκριμένου οδικού χάρτη, του οποίου η εφαρμογή θα πρέπει να ακολουθήσει άμεσα λήψη αμετάκλητων μέτρων (συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης ημερομηνίας για την υποβολή προσφορών) με σκοπό την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας). Όσον αφορά την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, οι αρχές θα προβούν σε μεταρρύθμιση του συστήματος πληρωμών για τη διαθεσιμότητα ισχύος και άλλους κανόνες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να μην αναγκάζονται ορισμένες μονάδες παραγωγής να λειτουργούν κάτω από το μεταβλητό κόστος τους και να αποφευχθεί ο συμψηφισμός των οφειλών μεταξύ της ΔΕΗ και του διαχειριστή μεταφοράς. Επιπλέον, το τιμολόγιο της ΔΕΗ θα βασίζεται στο κόστος, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης της έκπτωσης 20% για τους χρήστες υψηλής τάσης με τιμές βάσει κόστους και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερώνεται για προϊόντα τύπου NOME. Οι αρχές θα συνεχίσουν επίσης την εφαρμογή του οδικού χάρτη σύμφωνα με το επιδιωκόμενο μοντέλο της ΕΕ, θα προετοιμάσουν ένα νέο πλαίσιο για την υποστήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την αναθεώρηση της φορολόγησης της ενέργειας. Ο αρχές θα ενισχύσουν την οικονομική και λειτουργική ανεξαρτησίας της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας.

10 10. Ιδιωτικοποιήσεις Το Διοικητικό Συμβούλιου του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου θα εγκρίνει το Σχέδιο Αξιοποίησης Περιουσιακών Στοιχείων, στο οποίο θα περιλαμβάνεται η ιδιωτικοποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων υπό το ΤΑΙΠΕΔ από τις , ενώ το Υπουργικό Συμβούλιο θα εγκρίνει με τη σειρά του το Σχέδιο. Για τη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης των διαγωνισμών, οι αρχές θα ολοκληρώσουν όλες τις κυβερνητικές ενέργειες που εκκρεμούν, συμπεριλαμβανομένων όσων απαιτούνται για να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, της Εγνατίας, των λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και του Ελληνικού (ακριβής κατάλογος παρατίθεται στο Τεχνικό Υπόμνημα). Αυτός ο κατάλογος ενεργειών ανανεώνεται τακτικά και η Κυβέρνηση θα διασφαλίζει ότι όλες οι εκκρεμείς ενέργειες θα διεκπεραιώνονται εγκαίρως. Η Κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ θα ανακοινώσουν δεσμευτικές προθεσμίες υποβολής προσφορών για τους λιμένες του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης το αργότερο μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2015, καθώς επίσης για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ - ROSCO, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στους όρους των διαγωνισμών. Η Κυβέρνηση θα μεταβιβάσει στο ΤΑΙΠΕΔ τις μετοχές του Δημοσίου στον ΟΤΕ. Θα ληφθούν αμετάκλητα μέτρα για την πώληση των περιφερειακών αεροδρομίων, σύμφωνα με τους τρέχοντες όρους και στον ήδη επιλεγμένο υποψήφιο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. «Επικαιροποιημένη Ελληνική Πρόταση» 25.06.2015. «Τελική Πρόταση Θεσμών» 25.06.2015. α/α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. «Επικαιροποιημένη Ελληνική Πρόταση» 25.06.2015. «Τελική Πρόταση Θεσμών» 25.06.2015. α/α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α/α 1 2 3 4 5 6 Υιοθέτηση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού και νέου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2016-2019 μέχρι 1.07.2015. Στόχοι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,2,3 και 3,5% του ΑΕΠ για τα έτη 2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο Ευκαιρίες και Προβληματισμοί για Επενδύσεις Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης LL.M., Ph.D. (UCL) Δικηγόρος πρώην Υφυπουργός Οικονομικών 1 ΑΕΠ 0,8% το 2014, 0,8% στο

Διαβάστε περισσότερα

(26 Ιουνίου ώρα 20:00) Κατάλογος που λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των ελληνικών αρχών που ελήφθησαν στις 8, 14, 22 και 25 Ιουνίου

(26 Ιουνίου ώρα 20:00) Κατάλογος που λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των ελληνικών αρχών που ελήφθησαν στις 8, 14, 22 και 25 Ιουνίου Πολιτική Πίνακας 1. Ελλάδα: Δράσεις προτεραιότητας Μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε διαβούλευση με την ΕΕ / την ΕΚΤ / το ΔΝΤ: 1. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός για το 2015 και μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

E-mail Χαρδούβελη. «Μνημόνιο Τσίπρα» - Νόμοι 4334, 4335/2015 και Σχέδιο Νόμου 12 08 15. α/α

E-mail Χαρδούβελη. «Μνημόνιο Τσίπρα» - Νόμοι 4334, 4335/2015 και Σχέδιο Νόμου 12 08 15. α/α 1 Στόχοι πρωτογενούς πλεονάσματος 3% του ΑΕΠ το 2015, 4,5% του ΑΕΠ το 2016 και τα επόμενα έτη. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,7 δις για το 2015. Λήψη μέτρων 980 εκατ., για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού.

Διαβάστε περισσότερα

E-mail Χαρδούβελη. «Μνηµόνιο Τσίπρα» - Νόµοι 4334, 4335/2015 και Σχέδιο Νόµου 12 08 15. α/α

E-mail Χαρδούβελη. «Μνηµόνιο Τσίπρα» - Νόµοι 4334, 4335/2015 και Σχέδιο Νόµου 12 08 15. α/α 1 Στόχοι πρωτογενούς πλεονάσµατος 3% του ΑΕΠ το 2015, 4,5% του ΑΕΠ το 2016 και τα επόµενα έτη. Πρωτογενές πλεόνασµα 5,7 δις για το 2015. Λήψη µέτρων 980 εκατ., για την κάλυψη του δηµοσιονοµικού κενού.

Διαβάστε περισσότερα

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων Επιμελητηριακά Θέματα: Απλοποίηση των διαδικασιών για την εγγραφή των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και θέσπιση ετήσιου τέλους που θα καλύπτει το κόστος διατήρησης και λειτουργίας της μερίδας

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash Νόμος 4336/2015

Tax Flash Νόμος 4336/2015 Tax Flash Νόμος 4336/2015 Αύγουστος 2015 Στις 14 Αυγούστου 2015 ψηφίστηκε στη Βουλή ο Νόμος 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2ου τριμήνου του 2010)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2ου τριμήνου του 2010) A. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ No. Μέτρα Συναρμοδιότητα Δημιοσιονομικό Αποτέλεσμα Κατάσταση Υλοποίησης Σχόλια Στόχος Δημοσιονομική Εξυγίανση Αύξηση του ΦΠΑ 800 εκ. ευρώ το 200 και 800 εκ. ευρώ για Ολοκληρώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

- η επαναφορά της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ με απελευθέρωση κλειστών επαγγελμάτων και αγορών,

- η επαναφορά της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ με απελευθέρωση κλειστών επαγγελμάτων και αγορών, Η Ελληνική πρόταση προς του θεσμούς - η επαναφορά της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ με απελευθέρωση κλειστών επαγγελμάτων και αγορών, - η προώθηση ιδιωτικοποιήσεων προκειμένου να συγκεντρωθούν 6,6 δισ. με επίκεντρο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Euro Summit. Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2015. Δήλωση της συνόδου για το ευρώ

Euro Summit. Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2015. Δήλωση της συνόδου για το ευρώ Euro Summit Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2015 Θέμα: Δήλωση της συνόδου για το ευρώ Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2015 H σύνοδος κορυφής για το ευρώ τονίζει την κρίσιμη ανάγκη να οικοδομηθεί εκ νέου σχέση εμπιστοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2012 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Αποσπάσματα ειδικού ενδιαφέροντος από το νόμο της δανειακής σύμβασης.

Θέμα: Αποσπάσματα ειδικού ενδιαφέροντος από το νόμο της δανειακής σύμβασης. Θέμα: Αποσπάσματα ειδικού ενδιαφέροντος από το νόμο της δανειακής σύμβασης. Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 28 και 29, καθώς και το Κεφάλαιο 4 που ακολουθούν θεωρούνται ως πλήρεις κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Μάρτιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΪΟΣ 2010 1. Εισαγωγή Η Κοινωνική Ασφάλιση 19 ο και τον 20 ο αιώνα. αποτελεί τη κορυφαία κατάκτηση των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Νοέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Περιεχόμενα Το πλαίσιο της πολιτικής μας Μακροοικονομικό περιβάλλον και προβλέψεις Μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούλιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

SN 4070/15 1. Euro Summit. Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT. Euro Summit Statement. Θέμα

SN 4070/15 1. Euro Summit. Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT. Euro Summit Statement. Θέμα Euro Summit Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT Θέμα Euro Summit Statement Brussels, 12 July 2015 Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης τονίζει την επιτακτική ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη προς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΟΙΚ. ΜΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ "Αγαπητέ Πρόεδρε του Eurogroup,

Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΟΙΚ. ΜΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Αγαπητέ Πρόεδρε του Eurogroup, Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΟΙΚ. ΜΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ "Αγαπητέ Πρόεδρε του Eurogroup, Στο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου 2015, η ελληνική κυβέρνηση κλήθηκε να υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και για τη συνέχεια αυτού. Εισαγωγή Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει μία πλήρη περίληψη των

Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και για τη συνέχεια αυτού. Εισαγωγή Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει μία πλήρη περίληψη των Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και για τη συνέχεια αυτού. Εισαγωγή Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει μία πλήρη περίληψη των μεταρρυθμίσεων και των νομοθετικών σχεδίων που θα αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 29/6/2015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 29/6/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 29/6/2015 Τα ξημερώματα της 27 ης Ιουνίου ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωσε τη διενέργεια δημοψηφίσματος ώστε ο ελληνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.4.2014 L 128/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/50/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Της ΠΕΡΙΟΔΟΥ 7/2015 31/3/2016 ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Της ΠΕΡΙΟΔΟΥ 7/2015 31/3/2016 ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Της ΠΕΡΙΟΔΟΥ 7/2015 31/3/2016 ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Υπηρεσιακού Επιπέδου Συμφωνία ΜΑΙΟΣ 2015 Κεφάλαιο Α Οικονομική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015. Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015. Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Δεδομένων των περιορισμών της χρηματοοικονομικής κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας στον ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 21-7-2011. «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και των Εφοριακών συνταξιούχων».

Αθήνα 21-7-2011. «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και των Εφοριακών συνταξιούχων». ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 20 106 72 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210 3616178 210 3625026- FAX 210 3625983 Αθήνα 21-7-2011 «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο των υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας Ρύθµιση νέας αρχής ικαίωµα υπαγωγής 1. Τα χρέη που µπορούν να υπαχθούν είναι αυτά που είχαν δηµιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια Περιγραφή Προθεσμία Πεδίο Βασικό Τεχνική. Τύπος Ενέργειας Επεξεργασίας ή Παραδοτέο Βοήθεια Εξειδίκευσης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Ενέργεια Περιγραφή Προθεσμία Πεδίο Βασικό Τεχνική. Τύπος Ενέργειας Επεξεργασίας ή Παραδοτέο Βοήθεια Εξειδίκευσης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Α/Α 1 Σχέδιο τεχνικής Βοήθειας 2 Στρατηγική ανάπτυξης 3 4 5 Ανάγκη Ενέργεια Περιγραφή Προθεσμία Πεδίο Βασικό Τεχνική Τύπος Ενέργειας Επεξεργασίας ή Παραδοτέο Βοήθεια Στόχος Ισοδύναμα Εξειδίκευσης Κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Tο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Θεσμοθετήθηκε με το Νόμο 4093/2012 και στοχεύει στη διασφάλιση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης Απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούνιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Του Κώστα Νικολάου* Την ώρα που άρχισε η σφαγή των συντάξεων, αρχές του 2009, τα οικονομικά αποτελέσματα του ΙΚΑ ήταν θετικά: έσοδα 12.600.000.000, έξοδα 9.880.000.000,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ Με ποιο τρόπο προστατεύεται η κύρια κατοικία από τους πλειστηριασμούς 18 Ιανουαρίου 2014 1 Στοιχεία για το δανεισμό των νοικοκυριών Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Η προθεσμία υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30 η Ιουνίου 2015 Στις περιπτώσεις θανάτου του φορολογούμενου ή μεταφοράς της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Φωτεινή Γιαλαµά Υποψήφια Διδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα Aθήνα 8/10/2015 Δικηγόρος ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Με το νόμο 4336/2015 τροποποιήθηκε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων (ν.3865/2010).

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Κρατικός Προϋπολογισμός 2014. Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Κρατικός Προϋπολογισμός 2014. Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικός Προϋπολογισμός 2014 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 Η ύφεση επιβραδύνεται Ετήσιος ρυθμός μεταβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Οδηγίες για τη ρύθμιση οφειλών μέχρι 27 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 20 Μαρτίου 2015 ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ)

Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) Ιανουάριος 2014 Ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών ΚΦΔ Ένας ενιαίος και απλός Κώδικας, καταργεί πολυνομία και χάος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Άμεσοι στόχοι της κυβέρνησης: Αποκατάσταση της οικονομικής σταθερότητας. Ανάκαμψη της οικονομίας και επιστροφή στην ανάπτυξη. Ουσιαστική ελάφρυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α 80/16-07-2015)».

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α 80/16-07-2015)». ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν είναι καθόλου σχήμα λόγου, ότι τα οικονομικά των 325 Δήμων της χώρας βρίσκονται επί ξυρού ακμής (σε κρίσιμο σημείο). Η οικονομική κατάσταση και δυσπραγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2010 1 απευθυνόμενη προς την Ελλάδα με σκοπό την ενίσχυση και εμβάθυνση της δημοσιονομικής εποπτείας, διά της οποίας ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει τα μέτρα μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Α. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ 2009 Είναι η μοναδική διέξοδος για να επέλθει στην οικονομία και την αγορά ένα

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τη καλύτερη κατανόηση του τρόπου της λειτουργίας ενός επαγγελματικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. Έρχονται νέες ανατροπές και ποιές; Τι προβλέπει το μεσοπρόθεσμο

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. Έρχονται νέες ανατροπές και ποιές; Τι προβλέπει το μεσοπρόθεσμο ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Έρχονται νέες ανατροπές και ποιές; Τι προβλέπει το μεσοπρόθεσμο Η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ταμείων σύμφωνα με τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος)

Ε Κ Θ Ε Σ Η. Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) Αριθμ. 99 / 21 / 2015 Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα