ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ"

Transcript

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχψψψψψψψψψψψψψχχχψ ψψψψψψψψψψ χχχχχχχχχχχ ΔΙΑΜΑΡΤ ΥΡΙ Α Ε.Ι.Ν.Α.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙ ΒΕΣ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ εργασiαυγεία ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Ε.Ι.Ε.Π.) χχχ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΨΨΨΨΨΨΨΨΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ CARITAS EUROPA ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 7 ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ XXXXXXXXXX Αύξηση των κοινωνικών κινδύνων από την ευρωπαϊκή κρίση, πέντε χρόνια από το ξέσπασμά της, δείχνει η νέα έκθεση (για το 2013) της φιλανθρωπικής μη-κυβερνητικής οργάνωσης Caritas Europa. Η έκθεση συντάσσεται για δεύτερη χρονιά από την Caritas και επιβεβαιώνει με στοιχεία την πρώτη, γύρω από το ότι η κρίση και η λιτότητα δημιουργούν χαμένες γενιές στην Ευρώπη : Ο αριθμός των νέων που ούτε σπουδάζουν ούτε εργάζονται αυξάνεται διαρκώς. Εξήμισυ εκατομμύρια νέοι στην Ε.Ε. δεν έχουν δουλειά και σχεδόν δώδεκα εκατομμύρια πολίτες είναι μακροχρονίως άνεργοι. Οι δυνατότητες των πολιτών να έχουν εισόδημα συρρικνώνονται, η παιδική φτώχεια αυξάνεται κλιμακωτά και αυτά, μαζί με την παντελή έλλειψη ανάπτυξης, γίνονται σιγά-σιγά διαρθρωτικά στοιχεία των οικονομιών στις χώρες που ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Εγκρίθηκε πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισμα με τίτλο «Πτυχές συνδεόμενες με την απασχόληση και την κοινωνική διάσταση του ρόλου και των δραστηριοτήτων της Τρόικας» στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το Ε.Κ. τέθηκε στο περιθώριο, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) έλαβε αποφάσεις εκτός του πεδίου αρμοδιοτήτων της. Στο ψήφισμα διατυπώνονται σαφείς παρατυπίες στις διάφορες διαδικασίες που σχετίζονται με το ρόλο της Τρόικας, καθώς επίσης σημειώνεται ότι τα προγράμματα που καταρτίστηκαν δεν έλαβαν υπόψη τους κοινωνικούς παράγοντες. Ετσι, πλήττονται οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, ενώ η ανεργία έχει φθάσει σε πολύ ανησυχητικά επίπεδα. Οπως σημειώνεται, οι μεταρρυθμίσεις έχουν για την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία σοβαρό αντίκτυπο στην ποιότητα και τη γενική δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, καταπατώντας ουσιαστικά το δικαίωμα των πολιτών στην υγεία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχωρά ένα βήμα πιο πέρα, κάνοντας συστάσεις και καλώντας την Ε.Ε. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ανακτηθούν τα πρότυπα κοινωνικής προστασίας και να ληφθούν έκτακτα μέτρα. Επίσης, καλεί την Επιτροπή, την Ε.Κ.Τ. και την Ευρωομάδα να επανεξετάσουν και να αναθεωρήσουν, όπου είναι απαραίτητο και μάλιστα το ταχύτερο δυνατό, τα έκτακτα μέτρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Επιπλέον, το Ε.Κ. ζητά τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις που ορίζονται στις Συνθήκες και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς η έλλειψη συμμόρφωσης συνιστά παραβίαση του πρωτογενούς δικαίου της Ε.Ε. μακρόσυρτη διαδικαστική συζήτηση, είναι καιρός να συνειδητοποιηθεί, ότι έχει εξαντληθεί. Πολύ περισσότερο όταν εκφράζεται από συναδέλφους που ελάχιστα (με μορφή Κατευθυντηρίων Οδηγιών), εφαρμογές επιδημιολογικής επιτήρησης στην περιβάλλοντος (στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Ιατρικής), ακαδημαϊκές δράσεις (σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), συνέργειες με άλλες ιατρικές ειδικότητες (δεδομένου ότι ο κύριος ρόλος της ειδικότητας έχει αυτονόητα ιατρικό χαρακτήρα, προφανώς με μορφή Διασυνδετικής Ιατρικής της Εργασίας) και τέλος επικαιρικά ζητήματα (όπως λόγου χάρη οι επιπτώσεις της Γήρανσης και της Ιατρικής της Εργασίας, που μάλλον πρέπει να είναι ο ενδιάμεσος στόχος. Ο ρόλος της επιστημονικής έκδοσης, αλλά και της περιοδικής έκδοσης μπορεί να είναι αποτελεσματικότητας ως προς την προαγωγή της συζήτησης. Φαίνεται, άλλωστε, ελάχιστες περιπτώσεις. Αλλά, η μακρόσυρτη διαδικαστική συζήτηση, είναι καιρός να συνειδητοποιηθεί, ότι έχει εξαντληθεί. Πολύ περισσότερο όταν εκφράζεται από συναδέλφους που ελάχιστα συμμετέχουν στην τελική διατύπωση προτάσεων. Οι (με προαπαιτούμενη την οριοθέτηση και καθιέρωση Δημόσιων Δομών Ιατρικής της Ιδρύματα), συνέργειες με άλλες ιατρικές ειδικότητες (δεδομένου ότι ο κύριος ρόλος της ειδικότητας έχει αυτονόητα ιατρικό χαρακτήρα, προφανώς με μορφή λόγου χάρη οι επιπτώσεις της Γήρανσης και της Οικονομικής Κρίσης στην Υγεία και και της περιοδικής έκδοσης μπορεί να είναι καταλυτικός. Πάντως μην περιμένει κανείς διαμάχες και αντιπαραθέσεις με εντάσεις του παρελθόντος, που άλλωστε ήταν της περιοδικής έκδοσης μπορεί να είναι καταλυτικός. Πάντως μην περιμένει κανείς διαμάχες και αντιπαραθέσεις με εντάσεις του παρελθόντος, που άλλωστε ήταν πάντα αμφίβολης αποτελεσματικότητας ως προς την προαγωγή της συζήτησης. Φαίνεται, άλλωστε, ότι μόνον ο Υπουργός Υγείας είναι σε θέση με τη στάση του και τα μπορεί να είναι καταλυτικός. Πάντως μην περιμένει κανείς διαμάχες αμφίβολης μόνον ο Υπουργός Υγείας είναι σε θέση με τη στάση του και τα μπορεί να είναι καταλυτικός. Πάντως μην περιμένει κανείς διαμάχες αμφίβολης ως προς την προαγωγή της και της περιοδικής έκδοσης μπορεί να είναι καταλυτικός. Πάντως μην περιμένει κανείς διαμάχες και αντιπαραθέσεις με εντάσεις του παρελθόντος, που άλλωστε ήταν πάντα αμφίβολης αποτελεσματικότητας ως προς την προαγωγή της συζήτησης. Φαίνεται, άλλωστε, ότι μόνον ο Υπουργός ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Υγείας είναι σε θέση με διαμάχες ΤΗΣ και αντιπαραθέσεις DEAL με εντάσεις NEWS του παρελθόντος, που άλλωστε ήταν του και τα μπορεί να είναι καταλυτικός. Πάντως μην περιμένει κανείς διαμάχες πάντα αμφίβολης αποτελεσματικότητας ως προς την προαγωγή της συζήτησης. Φαίνεται, ΓΙΑ καταστάσεις ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ μαζικότητας στην Ελλάδα, αλλά και ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ στο διαμάχες και αντιπαραθέσεις. Θ.Κ. Κωνσταντινίδης ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Σύμφωνα με πληροφορίες της εβδομαδιαίας οικονομικής εφημερίδας Deal News ( ) οκτώ μεγάλες ανατροπές προοιωνίζεται η νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση που αναμένεται να ανακοινωθεί το φθινόπωρο. Οπως αναφέρεται στο άρθρο της Deal News γίνεται ήδη από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας επεξεργασία για την εφαρμογή ενός μοντέλου κατά το σουηδικό πρότυπο σε συνεργασία με τα τεχνικά κλιμάκια της Τρόικας. Ειδικά για το θέμα του καθεστώτος ασφάλισης των Βαρέων και των Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.) αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερίδας: «Κατάργηση όλων των ευνοϊκών περιπτώσεων συνταξιοδότησης, όπως είναι τα βαρέα και τα ανθυγιεινά. Οι Τροϊκανοί έχουν θέσει πολλές φορές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το θέμα της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων». δοκιμάζονται από την κρίση. Περίπου εκατόν εικοσιπέντε εκατομμύρια στην Ε.Ε. ζουν στο κατώφλι της φτώχειας. Μερικώς απασχολείται ένας στους δυόμισι εργαζόμενους στα κράτη - μέλη και η επίσημη πρόβλεψη του Ο.Ο.Σ.Α. αναφέρεται σε συνεχή μείωση του Ακαθάριστου Προϊόντος στην Ευρωζώνη μέχρι το Οι συντάκτες της έκθεσης της Caritas θεωρούν ότι η κρίση και η λιτότητα αποδυναμώνουν την κοινωνική συνοχή και, αντιστοίχως, την εμπιστοσύνη των πολιτών στην έννοια της Δημοκρατίας. Η οργάνωση υποστηρίζει πως οι Αρχές που διαχειρίζονται θεσμικά την κρίση μπορούν να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις και για την πολιτική αντιμετώπισης της κρίσης και για τους στόχους των διαρθρωτικών μέτρων που επιβάλλουν. Οι εκπρόσωποι της Caritas θεωρούν ότι τόσο η μορφή και οι επιπτώσεις της κρίσης όσο και η λιτότητα διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Διαπιστώνουν, όμως, ότι σε όλες τις χώρες καταγράφεται απειλή κοινωνικού αποκλεισμού ομάδων του πληθυσμού. Οι στρατηγικοί στόχοι (της Ε.Ε.) για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή μέχρι το 2020 απομακρύνονται. Η παρακολούθηση της κρίσης επιβεβαιώνει το ότι η παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας υποβαθμίζεται σημαντικά στις χώρες που δοκιμάζονται. Η μέχρι τώρα αυτονόητη πρόσβαση στους κοινωνικούς οργανισμούς χάνεται για πολλούς, αλλά τα ελλείμματα ταμείων - νοσοκομείων δεν συγκρατούνται. Κατά την οργάνωση Caritas Europa, απαιτείται μια ευρεία εναλλακτική προσέγγιση της κρίσης και των μεθόδων για την αντιμετώπισή της αφού τα στοιχεία της έκθεσης δείχνουν πως η λιτότητα δεν έχει αποτελέσματα. Σύμφωνα με την έκθεση, προβληματική δείχνει και η πολιτική για τη διόρθωση της σχέσης χρέους και Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος αλλά και για τη μείωση του κρατικού δανεισμού. Η προσέγγιση αυτή με οικονομικούς όρους δεν λειτουργεί, κατά τους συντάκτες της έκθεσης. Η Caritas Europa βρίσκει άδικο να μετατρέπεται το χρέος μιας χώρας σε τραπεζικό χρέος του Δημοσίου και θεωρεί ότι η υπόθεση της ανακεφαλαίωσης των τραπεζών αναδεικνύει ως μη βιώσιμη επιλογή την επιβάρυνση των πολιτών για τη στήριξη των τραπεζών. Τέλος, η οργάνωση υποστηρίζει σθεναρά μια πιο δίκαιη προσέγγιση στην κατανομή των βαρών για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η παρουσίαση της έκθεσης ήταν το κύριο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδας Καθολική. ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΗΤΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Με Ερώτησή τους που απευθύνεται προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Νίκο Βρούτση, οι βουλευτές του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) κ.κ. Δημήτριος Στρατούλης, Χρήστος Καραγιαννίδης, Κώστας Μπάρκας, Μαρία Μπόλαρη, Γιάννης Σταθάς και Δέσποινα Χαραλαμπίδου, ανακινούν το θέμα της καθυστέρησης σύνταξης Ειδικού Καταλόγου Ιατρών που έχουν το δικαίωμα να "ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας". Η Ερώτηση που κατατέθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στις έχει ως ακολούθως: Με το άρθρο 29 του Ν.3996/2011, στο Υπουργείο σας συνεστήθη Επιτροπή με στόχο να ορίσει πώς θα συνταχθεί ο Ειδικός Κατάλογος που θα περιλαμβάνει ποιοί Ιατροί άλλων ειδικοτήτων, εκτός των ιατρών εργασίας (όσων κατέχουν τίτλο ειδικότητας Ιατρικής Εργασίας) και με ποιές προϋποθέσεις, έχουν δικαίωμα να "ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας". Η Επιτροπή συγκροτήθηκε με την υπ αριθ. πρωτ /Δ / , αποτελούμενη από υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Εργασίας και έναν Ειδικό Ιατρό Εργασίας, κατ εντολή του τότε Υπουργού Εργασίας κ. Γιώργου Κουτρουμάνη. Η Επιτροπή κατέθεσε σχετικό πόρισμα στον τότε Υπουργό Εργασίας κ. Γιώργο Κουτρουμάνη στις Επειδή, ο τότε Υπουργός Εργασίας δεν υπέγραψε το πόρισμα αυτό, ούτε οι επόμενοι Υπουργοί Εργασίας, Ερωτάται ο κ. Υπουργός: Γιατί δεν υπογράφει αυτό το πόρισμα; Το Υπουργείο Εργασίας δεν ενδιαφέρεται, άν στους εργαζόμενους παρέχονται υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας, άν όχι από έναν Ειδικό Ιατρό Εργασίας, τουλάχιστον από κάποιους Ιατρούς άλλων ειδικοτήτων που τηρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3996/2011); Ποιός είναι ο λόγος που δεν εφαρμόζεται το άρθρο 29 του Ν. 3996/2011 και η Κ.Υ.Α. με αριθμ. πρωτ. Υ7α/Γ.Π.οικ /2009; ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩ ΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Στο πλαίσιο του συνεδρίου των Financial Times «Shaping the future of healthcare in Greece» η εταιρεία Ipsos, διεξήγαγε μία πανελλαδική έρευνα με στόχους: 1. την διερεύνηση βασικών πηγών ανισοτήτων στο χώρο της υγείας, 2. την αποτύπωση των επιπτώσεων στο οικογενειακό εισόδημα, στην αγωγή και εν γένει στην κατάσταση της υγείας των πολιτών και 3. την καταγραφή της άποψης ιατρών και πολιτών για τις πρόσφατες εξελίξεις. Η έρευνα διεξήχθη στις αρχές Μάρτιου 2014, με προσωπικές και τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε 308 ιατρούς (ΕΣΥ, ΕΟΠΥΥ, Ιδιώτες) και 624 πολίτες πανελλαδικά. Η τελική σύνθεση του δείγματος έδειξε ότι 40% των πολιτών που συμμετείχαν είχαν χρόνιο ή σπάνιο ή/και απειλητικό για τη ζωή νόσημα και 60% χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες για παροδικό νόσημα ή επέμβαση. Τα βασικά σημεία της έρευνας παρουσίασε στο συνέδριο της IPSOS η κ. Τίνα Τρίψα. Σύμφωνα με τα κύρια ευρήματα της έρευνας: 1. Παρά τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν, όσοι ασθενείς χάνουν την ασφάλεια τους πρέπει να πληρώσουν οι ίδιοι για να συνεχίσουν την αγωγή τους. Αυτό απάντησε το 71% των ιατρών που πήραν μέρος στην έρευνα. Αλλά και το υπόλοιπο 29% των γιατρών που θεωρούν ότι μπορούν να μην πληρώσουν οι ίδιοι οι ασθενείς, δεν αναφέρθηκαν στα μέτρα του υπουργείου, αλλά σε εκδηλώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. 2. Οι ιατροί εκτιμούν ότι το 17% των ασθενών τους σε χρόνια αγωγή, έχασε την ασφάλειά του μέσα στο 2013 και από αυτούς σχεδόν οι μισοί (44%) διέκοψαν την αγωγή τους, ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΘΑΝΑΤΟΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Ο.Υ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι απεβίωσαν κατά το 2012 εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.). Ο απολογισμός αυτός διπλάσιος σε σχέση με προηγούμενες εκτιμήσεις σημαίνει ότι ένας στους 8 θανάτους το 2012 συνδέεται με τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και δείχνει πως μειώνοντας τη ρύπανση μέσα και έξω από τις κατοικίες μπορεί να σωθούν μελλοντικά εκατομμύρια ζωές, αναφέρει σε έκθεσή του ο οργανισμός υγείας Tην του τελευταία Ο.Η.Ε. Οι του θάνατοι πνοή εξαιτίας πάνω στο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης συνδέονται συνήθως με νόσους της καρδιάς, εγκεφαλικά καράβι όπου εργαζόταν, άφησε ο επεισόδια ή χρόνιες πνευμονοπάθειες, καθώς και με τον καρκίνο των πνευμόνων αλλά και οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις. «Τα αποδεικτικά Ελληνας στοιχεία πλοίαρχος δείχνουν που την ήταν ανάγκη ηλικίας για μια 51 συντονισμένη δράση προκειμένου ο αέρας που ετών αναπνέουμε και ήταν να είναι ναυτολογημένος καθαρός», δήλωσε στο η Δρ. Μαρία Νέιρα, επικεφαλής του τμήματος Δημόσιας φορτηγό Υγείας πλοίο και Περιβάλλοντος Argyroula του σημαίας Π.Ο.Υ. «Οι κίνδυνοι από την ατμοσφαιρική ρύπανση Marshall είναι πλέον Islands. πολύ μεγαλύτεροι από όσο νομίζαμε ή κατανοούσαμε, ιδιαίτερα για τις Το καρδιακές πλοίο βρισκόταν παθήσεις και στο τα λιμάνι εγκεφαλικά της επεισόδια», είπε. Οι οικονομικά φτωχιές χώρες Οδησσού στην νοτιοανατολική όταν συνέβη Ασία το και περιστατικό, την περιοχή του Δυτικού Ειρηνικού είχαν το 2012 τα μεγαλύτερα ποσοστά ρύπανσης, με 3,3 σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που εκατομμύρια θανάτους να συνδέονται με τη ρύπανση του αέρα σε εσωτερικούς χώρους και 2,6 εκατομμύρια σε εξωτερικούς. Σύμφωνα με εκδόθηκε την έκθεση στην του Π.Ο.Υ., Αθήνα η από ρύπανση το Γραφείο στους εσωτερικούς χώρους προκαλείται κυρίως από το Τύπου μαγείρεμα του Λιμενικού κάρβουνα, Σώματος. ξύλο ή σε σόμπες βιομάζας. Ο Π.Ο.Υ. εκτιμά ότι 2,9 δισ. άνθρωποι Ο σε πλοίαρχος όλο τον πλανήτη του χρησιμοποιούν φορτηγού πλοίου για το μαγείρεμα εστίες όπου καίνε ξύλα, κάρβουνα ή αισθάνθηκε κοπριά ως καύσιμο αδιαθεσία υλικό. και Η Δρ. έχασε Φλάβια τις Μπιουστρέο, ειδικός σε θέματα υγείας στον Π.Ο.Υ., αισθήσεις λέει πως του. οι γυναίκες Του παρασχέθηκαν και τα παιδιά που οι ζουν σε φτωχές χώρες αντιμετωπίζουν συχνά το βάρος των κινδύνων από τη ρύπανση σε εσωτερικούς χώρους, «δεδομένου ότι περνούν τον περισσότερο χρόνο τους στο σπίτι, αναπνέοντας τον καπνό και την αιθάλη από τις οικιακές εστίες στις οποίες μαγειρεύουν καίγοντας ξύλα και κάρβουνα». Στους εξωτερικούς χώρους, ο αέρας μολύνεται κυρίως από τα οχήματα, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις εκπομπές βιομηχανικών και γεωργικών ρύπων και το μαγείρεμα. Η έρευνα δείχνει ότι τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης έχουν αυξηθεί σημαντικά σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη, ιδιαίτερα σε χώρες με μεγάλο πληθυσμό, όπως η Κίνα και η Ινδία. Ο Δρ. Κάρλος Ντόρα, ειδικός για τη δημόσια υγεία στον Π.Ο.Υ., κάλεσε τις Κυβερνήσεις και τους Οργανισμούς Υγείας να ενεργούν με βάση τα στοιχεία και να αναπτύξουν πολιτικές για τη μείωση της ρύπανσης του αέρα, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων. «Η υπερβολική ρύπανση του αέρα αποτελεί συχνά ένα υποπροϊόν των μη βιώσιμων πολιτικών σε τομείς όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, η διαχείριση των αποβλήτων και η βιομηχανία», είπε. «Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι στρατηγικές που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν για καλύτερη υγεία θα έχουν ως αποτέλεσμα να μειωθούν και οι δαπάνες για την περίθαλψη». χχχχχχχχχχχχχ επειδή δεν είχαν να πληρώσουν. Με ένα απλό υπολογισμό, λοιπόν, το 8% των ασθενών με χρόνιο ή άλλο σοβαρό νόσημα έμειναν χωρίς θεραπεία, καθώς έχασαν την ασφάλειά τους μέσα στο Τέσσερεις στους δέκα ασθενείς με χρόνιο ή άλλο σοβαρό νόσημα δήλωσαν ότι επηρεάστηκε ο τρόπος που έπαιρναν την θεραπεία τους, καθώς έπρεπε να πληρώσουν (γιατρό ή φάρμακα), και ένα ποσοστό μείωσε δόσεις ή σταμάτησε την επικουρική αγωγή. Και σε συμφωνία με όσα μας είπαν οι ιατροί - ένα 8% του συνόλου διέκοψε εντελώς τη θεραπεία του. Ακόμα, αναφέρθηκαν στις συνέπειες για την υγεία τους καθώς ένας στους τρεις ασθενείς που τροποποίησαν την αγωγή αντιμετώπισε χειροτέρευση της ασθένειας του. 4. Η πλειονότητα των πολιτών πιστεύει ότι ξοδεύει περισσότερα για την υγεία του σήμερα σε σχέση με τα όσα ξόδευε προ κρίσης. Για να ανταποκριθούν κάνουν περικοπές σε άλλα οικογενειακά έξοδα. Μάλιστα, 1 στους 3 δήλωσε ότι κάνει περικοπές σε φαγητό και άλλα βασικά είδη του σπιτιού. Συμπερασματικά είναι προφανές ότι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί προάγει την ανισότητα καθώς οι πολίτες είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν οι ίδιοι για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ετσι, οι ιατροί και οι πολίτες, στην συντριπτική τους πλειοψηφία εκτιμούν ότι η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας είναι σήμερα χειρότερη αν συγκριθεί με το προ κρίσης διάστημα και ότι τα πρόσφατα μέτρα δεν προάγουν την δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες του συστήματος υγείας. πρώτες βοήθειες, αλλά όταν έφτασε Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Νικόλαο γιατρός στο πλοίο διαπιστώθηκε ο Πολύζο, στο πλαίσιο της στάσης των της θάνατός Π του. Ρ Ο Σ Κ Κυβέρνησης Λ Η από τη Σ μέχρι Η τώρα Η σωρός του ναυτικού μεταφέρθηκε στην δέσμευσή της, για επάνοδο στο αρμόδια ιατροδικαστική Υπηρεσία της καθεστώς που υπήρχε μέχρι το Νοέμβριο Οδησσού Το Σωματείο για νεκροψία Εργαζομένων, και νεκροτομή. η Επιτροπή του Υγείας και Καθιερώνεται Ασφάλειας και μια το πολύπλοκη Ιατρείο Προανάκριση Εργασίας του πρόκειται Πανεπιστημιακού να διενεργηθεί Γενικού Νοσοκομείου γραφειοκρατική «Αττικό» διαδικασία συνδιοργανώνουν το με Κεντρικό τον Τομέα Λιμεναρχείο Δημόσιας Πειραιά. Υγείας - Τμήμα σημάνει, Ιατρικής καθώς της τα Εργασίας πιθανότατα, και μεγάλες Προ- που θα από Τα στασίας προβλήματα του Περιβάλλοντος που έχουν προκύψει - Τμήμα με Επισκεπτών καθυστερήσεις Υγείας του στην Γενικού πληρωμή Νοσοκομείου πληρωμές Ελευσίνας των «Θριάσιο», και εφημεριών, ημερίδα το με θέμα: εφημεριών κάθε μήνα. Παρ όλα αυτά των τις χρονοεπίδομα του καθώς τα προσλήψεις υπήρξε προφορική δέσμευση ότι θα, ο συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση Γενικός Γραμματέας αναγνώρισε το αντιπροσωπείας καθώς τα Διοικητικού δίκαιο του αιτήματος και δεσμεύτηκε για Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων στα Νοσοκομεία Συμβουλίου της ΕΙΝΑΠ και Επιτροπών νοσοκομείων της Αθήνας με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και άμεσες ενέργειες που θα λύσουν. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Π.Γ.Ν. «Αττικό» την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου Ώρα έναρξης 08:30 π.μ. Η παρουσία σας θα είναι τιμή για εμάς. Με εκτίμηση Στ. Κωστόπουλος Διευθυντής Τομέα Δημόσιας Υγείας Τμήμα Ιατρικής Εργασίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο»

2 2 εργασiαυγεία 5 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Στην τρέχουσα κρίση δεν δοκιμάζονται μόνον οι πρακτικές και οι αξίες της συλλογικής αντίστασης, της αλληλεγγύης, της ενεργού συμμετοχής και της κοινωνικής χειραφέτησης των πολιτών έναντι αυτών του κυνισμού, της ιδιοτέλειας, της απάθειας, της ιδιώτευσης και της μοιρολατρικής αποδοχής τετελεσμένων. Συντελείται επίσης αθόρυβα, εντός της οικογένειας και της κοινωνίας, η αναδιαπραγμάτευση των έμφυλων ρόλων. της κ. Mαρίας Καραμεσίνη* Από το 2010 μέχρι σήμερα, οι πολιτικές λιτότητας και εσωτερικής υποτίμησης των Μνημονίων μείωσαν ραγδαία το βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού, σκόρπισαν φτώχεια και ανασφάλεια και επέφεραν δραματικές ανατροπές στην εργασία και την καθημερινή ζωή γυναικών και ανδρών. Οι παραπάνω πολιτικές συρρίκνωσαν εξίσου την ανδρική και γυναικεία απασχόληση, όμως οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο απ ό,τι οι άνδρες από την ανεργία και την απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων στον ιδιωτικό τομέα, τις πιέσεις που δέχεται η οικογένεια για να καλύψει με δραστικά μειωμένο εισόδημα τις ανάγκες των μελών που δεν υποστηρίζονται από το κοινωνικό κράτος και τις τριβές / συγκρούσεις μεταξύ των δύο φύλων που οξύνονται λόγω της κρίσης. Παρά τα υψηλά ποσοστά κατάθλιψης που εμφανίζουν οι γυναίκες, σύμφωνα με τις σχετικές έρευνες υψηλότερα από αυτά των ανδρών οι γυναίκες αντιστέκονται δυναμικά στην κρίση και τα Μνημόνια τόσο στην ιδιωτική σφαίρα όσο και στον δημόσιο χώρο. ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Η κρίση και οι μνημονιακές πολιτικές είχαν μέχρι σήμερα και συνεχίζουν να έχουν δραματικές επιπτώσεις στην απασχόληση, την ανεργία και τους όρους εργασίας ανδρών και γυναικών. Στις γυναίκες επέφεραν πλήρη αντιστροφή της τάσης των προηγούμενων δεκαετιών συνεχούς ποσοτικής και ποιοτικής βελτίωσης της θέσης τους στην αμειβόμενη εργασία. Ποιά θέση όμως είχαν κατακτήσει οι γυναίκες στην αμειβόμενη εργασία πριν από την κρίση, η οποία ανατράπηκε και αντιστράφηκε από τις μνημονιακές πολιτικές; Από τη μία πλευρά, οι γυναίκες υπερ-αντιπροσωπεύονταν στο ευέλικτο εργατικό δυναμικό που εμπλεκόταν σε προσωρινή ή μερική απασχόληση, ή εργαζόταν χωρίς αμοιβή σε οικογενειακές επιχειρήσεις, σε θέσεις εργασίας που καταλάμβαναν κυρίως νέες, μετανάστριες και γυναίκες χαμηλού και μεσαίου εκπαιδευτικού επιπέδου. Από την άλλη πλευρά, η άνοδος του εκπαιδευτικού επιπέδου των γυναικών είχε οδηγήσει τη δυναμική είσοδο, ιδίως των πιο μορφωμένων, σε θέσεις σταθερής απασχόλησης και σε προστατευμένους κλάδους της οικονομίας, κυρίως στον δημόσιο τομέα και τα επαγγέλματα υψηλού κύρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι, το 2008, 81,5% των γυναικών μισθωτών είχαν σταθερή και πλήρη απασχόληση και 33,1% είχαν μόνιμη απασχόληση στον δημόσιο τομέα, ενώ 49,2% όλων των εργαζομένων σε επιστημονικά επαγγέλματα και 50,2% των εργαζομένων σε τεχνολογικά επαγγέλματα ήταν γυναίκες. Τί συνέβη κατά τη διάρκεια της κρίσης; Μεταξύ 2008 και 2013 η γυναικεία απασχόληση συρρικνώθηκε κατά 19%, ενώ το ποσοστό απασχόλησης του γυναικείου πληθυσμού ηλικίας ετών έπεσε κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες, επιστρέφοντας στο επίπεδο του Η συρρίκνωση της ανδρικής απασχόλησης την ίδια πενταετία ήταν ακόμη μεγαλύτερη (22,3%). Αυτό συνέβη διότι την πρώτη διετία της κρίσης έπληξε κυρίως τη μεταποίηση και τις κατασκευές και την ανδρική απασχόληση, εφόσον η γυναικεία απασχόληση, συγκεντρωμένη κατά 79% στις υπηρεσίες, παρέμεινε σχετικά προστατευμένη και υποχώρησε ελαφρά. Η υιοθέτηση του πρώτου Μνημονίου ήταν καταλυτική, διότι γενίκευσε και εμβάθυνε την ύφεση στο σύνολο της οικονομίας. Ως αποτέλεσμα της συρρίκνωσης των εισοδημάτων και της ζήτησης, σημειώθηκαν αθρόες απολύσεις στους κλάδους του εμπορίου και των ιδιωτικών υπηρεσιών, ενώ ο δημόσιος τομέας μείωσε δραστικά τους συμβασιούχους και σταμάτησε να προσλαμβάνει, πριν περάσει στις εφεδρείες, τις διαθεσιμότητες και, τελευταία, τις απολύσεις. Την τετραετία η γυναικεία απασχόληση μειώθηκε κατά 16,5% (ακριβώς το ίδιο με την ανδρική), όμως οι ανισότητες φύλου απέναντι στην ανεργία παρέμειναν τεράστιες εις βάρος των γυναικών, με την ανεργία να πλήττει σήμερα μία στις τρεις γυναίκες και έναν στους τέσσερις άνδρες που βρίσκονται στην αγορά εργασίας (ποσοστά ανεργίας Δεκεμβρίου % και 24,5% αντίστοιχα). Ακόμα και στα κορίτσια και τις νέες γυναίκες ετών, τα ποσοστά ανεργίας είναι πολύ υψηλότερα των αγοριών/νέων ανδρών. ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Η υπονόμευση της μονιμότητας της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα και οι προσλήψεις με το σταγονόμετρο έχουν υπονομεύσει τις επαγγελματικές προοπτικές κυρίως των μορφωμένων γυναικών και των νέων κοριτσιών που μπαίνουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε επιστημονικούς κλάδους, των οποίων οι απόφοιτοι έχουν ως κύρια επαγγελματική διέξοδο τον δημόσιο τομέα. Η διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών επαγγελματικών λυκείων γυναικών στην πλειονότητα είναι ένα πρόσφατο παράδειγμα του πώς ο δημόσιος τομέας έπαψε πλέον να αποτελεί για τις γυναίκες εργοδότη, όχι μόνο μην προσλαμβάνοντας, αλλά και απολύοντας γυναικείο εργατικό δυναμικό. Παράλληλα, η κατάργηση κυρίως «γυναικείων» ειδικοτήτων από τα επαγγελματικά λύκεια και η μεταφορά τους στα Ι.Ε.Κ. (όπου ισχύουν δίδακτρα) στερούν από κορίτσια των λαϊκών τάξεων το δικαίωμα στη δωρεάν παιδεία, που αποτέλεσε ιστορικά την απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων μέσω της πρόσβασης στην απασχόληση. Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, στον οποίο απασχολείται το υπόλοιπο μέρος του γυναικείου πληθυσμού το πιο ευάλωτο εκεί οι αμοιβές και τα εργασιακά δικαιώματα αφενός έχουν περιοριστεί με μνημονιακούς νόμους, αφετέρου καταστρατηγούνται στην πράξη. Οι γυναίκες αποτελούν τα μεγαλύτερα θύματα αυτών των εξελίξεων εφόσον αφενός υπερ-αντιπροσωπεύονται στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης και στους χαμηλόμισθους εργαζόμενους και όσους αμείβονται με τις κατώτατες αποδοχές, αφετέρου είναι πιο υποχωρητικές από τους άνδρες στις ατομικές διαπραγματεύσεις μισθών και στους εκβιασμούς των εργοδοτών για επιβολή όρων και συνθηκών εργασίας που καταστρατηγούν δικαιώματα. Τέλος, η μητρότητα τις καθιστά περισσότερο ευάλωτες στις απόπειρες των εργοδοτών για περικοπές κόστους. Οι ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων του Σ.ΕΠ.Ε. παρέχουν στοιχεία για εργατικές διαφορές που αφορούν την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και την εργασία και τη νομοθεσία για τις γονικές άδειες. Η συντριπτική πλειονότητα των παραβιάσεων αφορούν τη μητρότητα. Αφορούν τον απολύσεις εγκύων ή μητέρων κατά τη διάρκεια προστασίας της μητρότητας, τον εξαναγκασμό εγκύων σε παραίτηση, τη μη χορήγηση της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας ή τη βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας σε προστατευόμενες μητέρες ή κατά την επάνοδο στην εργασία, όπως π.χ. η εφαρμογή της εκ περιτροπής απασχόλησης, που εντόπισε σε ειδική έκθεση ο Συνήγορος του Πολίτη. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ (ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ) Ακόμη χειρότερα από τις παραπάνω επιπτώσεις, υπονομεύεται το ίδιο το δικαίωμα των γυναικών στη μητρότητα ταυτόχρονα με το δικαίωμα των νέων στην οικονομική ανεξαρτησία και τη δημιουργία οικογένειας. Η υψηλή ανεργία, η επισφάλεια και οι πολύ χαμηλές αμοιβές στερούν από πολλά νέα ζευγάρια τη δυνατότητα να ζήσουν μαζί και από τις νέες γυναίκες και άνδρες την επιλογή να κάνουν παιδιά. Οι γάμοι μειώθηκαν κατά 12% μεταξύ , ενώ οι γεννήσεις κατά 12,5% την ίδια διετία. Το ποσοστό του ανασφάλιστου πληθυσμού χωρίς πρόσβαση στη δημόσια υγειονομική περίθαλψη έφθασε το 28% στα τέλη του Ετσι μία ανασφάλιστη έγκυος πρέπει να πληρώσει 650 ευρώ για τον προγεννητικό έλεγχο, άλλα 650 ευρώ για τον φυσιολογικό τοκετό ή ευρώ για καισαρική. Την ίδια στιγμή, η βρεφική θνησιμότητα, που προηγουμένως εμφάνιζε πτωτική τάση, αυξήθηκε κατά 43% μεταξύ 2008 και 2011, ενώ την ίδια περίοδο αυξήθηκαν κατά 19% οι γεννήσεις μωρών χαμηλού βάρους, κυρίως λόγω της έλλειψης πρόσβασης σε ιατρική παρακολούθηση κατά την εγκυμοσύνη. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ Άλλες επιπτώσεις των μνημονιακών πολιτικών είναι πολύ λιγότερο ορατές, διότι εμφανίζονται στο εσωτερικό της οικογένειας. Τέτοιες είναι το διαρκές στρες των γυναικών για να τα φέρουν βόλτα με τις ανάγκες στο σπίτι με περιορισμένα οικονομικά, να στηρίξουν ψυχολογικά τα μέλη της οικογένειας που δεν έχουν δουλειά και οικονομικά την οικογένεια όταν αποτελούν το μοναδικό μέλος του νοικοκυριού που έχει δουλειά, να φροντίσουν παιδιά και ηλικιωμένους όταν οι αιτήσεις για τοποθέτηση των παιδιών τους σε παιδικούς σταθμούς απορρίπτονται, όταν το ολοήμερο σχολείο περιορίζει το ωράριο λειτουργίας, όταν το πρόγραμμα του δήμου για βοήθεια ηλικιωμένων στο σπίτι καταργείται, όταν καταρρέουν οι δομές ειδικής αγωγής παιδιών, όταν τα προγράμματα απεξάρτησης χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών περικόπτονται ή όταν υπολειτουργούν τα θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων. Αθέατες επιπτώσεις της κρίσης είναι και οι συγκρούσεις μεταξύ συζύγων - συντρόφων και η ανδρική βία κατά των γυναικών, που πολλαπλασιάζονται σε συνθήκες κρίσης της ανδρικής ταυτότητας λόγω παρατεταμένης ανεργίας και οξυμένων προβλημάτων επιβίωσης της οικογένειας. Είναι και ο εγκλωβισμός γυναικών με παιδιά σε ανεπιθύμητους γάμους και σχέσεις λόγω οικονομικής επισφάλειας. Τα παραπάνω φαινόμενα υποσκάπτουν την ψυχική υγεία, την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και την αυτοεκτίμηση των γυναικών και δηλητηριάζουν την καθημερινότητά τους. Η Γραμμή S.O.S. της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.), καθώς και έρευνα της Ε.Μ.Α.Σ. και του Ανδρολογικού Ινστιτούτου, παρέχουν κάποιες ενδείξεις, αλλά εντέλει απουσιάζει μια εμπειρική έρευνα μεγάλης κλίμακας για το θέμα. Από άποψη πολιτικών αρωγής των θυμάτων, πρόσφατα τέθηκαν σε λειτουργία τα περισσότερα από τα 39 συμβουλευτικά κέντρα της Γ.Γ.Ι.Φ. και των Δήμων, καθώς και περίπου 15 ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών. Ωστόσο απουσιάζουν εντελώς δομές που μπορούν να παρέχουν στήριξη στους άνδρες - θύτες ή σε ζευγάρια που αντιμετωπίζουν έντονες μεταξύ τους συγκρούσεις. Το στρες και οι πιέσεις που δέχονται οι γυναίκες επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική τους υγεία. Πρόσφατη μελέτη του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) του Πανεπιστημίου Αθηνών αποκαλύπτει την αύξηση των καταθλιπτικών επεισοδίων κατά 50% μεταξύ 2011 και 2013, καθώς και την ανησυχητική αύξηση της μείζονος κατάθλιψης στον ελληνικό πληθυσμό από 3,3% το 2008 στο 12,3% το Είναι χαρακτηριστικό ότι η μείζων κατάθλιψη πλήττει περισσότερο τις γυναίκες από τους άνδρες (15,6% του γυναικείου έναντι 9% του ανδρικού πληθυσμού). ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ Η έμπρακτη και παραγνωρισμένη αντίσταση των γυναικών στην κρίση δεν εκφράζεται μόνο στην ιδιωτική σφαίρα, όπου αυτές καλούνται και αναλαμβάνουν περισσότερες υποχρεώσεις σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες και με τίμημα την αύξηση του στρες και της κατάθλιψης. Εκφράζεται και στη δημόσια σφαίρα με πολλαπλούς τρόπους. Πρώτον, σε πείσμα του ιλιγγιώδους ύψους της γυναικείας ανεργίας, δεν αποθαρρύνονται από τη διεκδίκηση του δικαιώματος στην αμειβόμενη εργασία. Τα στατιστικά στοιχεία λένε ότι, από την αρχή της κρίσης, χιλιάδες γυναίκες που πριν ήταν εκτός αγοράς εργασίας άρχισαν να αναζητούν εργασία για να αντισταθμίσουν τις συνέπειες στο οικογενειακό εισόδημα από την τεράστια υποχώρηση της ανδρικής απασχόλησης, τις πολιτικές των Μνημονίων και την εκτίναξη της ανεργίας των νέων στα ύψη και την αύξηση των οικονομικών υποχρεώσεων των οικογενειών. Οι γυναίκες 30 έως 64 ετών αύξησαν σε αξιοσημείωτο βαθμό τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας, παρ όλο που την ίδια στιγμή οι εργαζόμενες άνω των 50 ωθούνταν μέσω των αλλαγών στο ασφαλιστικό σύστημα και κινήτρων εθελούσιας εξόδου στην πρόωρη συνταξιοδότηση και την έξοδο από την αγορά εργασίας. Αυτή η τεράστια κινητοποίηση των γυναικών προς αναζήτηση αμειβόμενης εργασίας σημειώνεται παράλληλα με τη δυναμική κινητοποίηση γυναικών που έχουν εργασία για τη διατήρησή της. Οι καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών δίνουν υποδειγματικό αγώνα. Το ίδιο υποδειγματική ήταν και η απεργία των διοικητικών υπαλλήλων των πανεπιστημίων στην πλειονότητά τους γυναίκες ενάντια στη διαθεσιμότητα. Οι γυναίκες δηλαδή αρνούνται να παίξουν τον ρόλο εφεδρικού στρατού εργασίας για το σύστημα. Τέλος οι γυναίκες αποτελούν την ψυχή και την πλειονότητα των εθελοντών όλων των δομών κοινωνικής αλληλεγγύης σε όλη τη χώρα και άλλων κινημάτων, όπως αυτό των Σκουριών για τα μεταλλεία χρυσού. ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΩΝ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ Αποτελεί ειρωνεία ότι ενώ όλες οι ενδείξεις κραυγάζουν ότι οι γυναίκες αποτελούν δυναμικό παράγοντα αντίστασης στην τρέχουσα κρίση και είναι ορατές στον δημόσιο χώρο και στους κοινωνικούς αγώνες, συντελείται ταυτόχρονα μια συντηρητικοποίηση και αναδίπλωση της κοινωνίας προς πιο παραδοσιακά πρότυπα για τους ρόλους των δύο φύλων, ενώ εμφανίζεται και μια δυσανεξία απέναντι στις φεμινιστικές διεκδικήσεις για ισότητα των φύλων. Συντηρητικοποίηση που δεν περιορίζεται στον επιθετικό ανδρισμό της Χρυσής Αυγής και την ιδεολογία συντηρητικών και πατριωτικών κομμάτων και φορέων, αλλά διαπερνά οριζόντια το κοινωνικό σώμα και παρατηρείται και στη ριζοσπαστική Αριστερά. Στην καλύτερη περίπτωση, οι «δυσανεκτικοί» θεωρούν την ισότητα των φύλων σχεδόν κατακτημένη και τις εμμένουσες ανισότητες φύλου πρόβλημα «πολυτελείας» μπροστά στην καταβαράθρωση της κοινωνίας και της χώρας και την ανάγκη για αρραγές μέτωπο κοινωνικών αγώνων. Κάθε δομική κρίση του καπιταλισμού αποτελεί περίοδο έντονων ιδεολογικών αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων, και προπαντός αλλαγών στις κοινωνικές πρακτικές, που οδηγούν στη διαμόρφωση των νέων κυρίαρχων ιδεών, αντιλήψεων και κοινωνικών προτύπων. Στην τρέχουσα κρίση δεν δοκιμάζονται μόνον οι πρακτικές και οι αξίες της συλλογικής αντίστασης, της αλληλεγγύης, της ενεργού συμμετοχής και της κοινωνικής χειραφέτησης των πολιτών έναντι αυτών του κυνισμού, της ιδιοτέλειας, της απάθειας, της ιδιώτευσης και της μοιρολατρικής αποδοχής τετελεσμένων. Συντελείται επίσης αθόρυβα εντός της οικογένειας και στην κοινωνία η αναδιαπραγμάτευση των έμφυλων ρόλων, ταυτοτήτων και σχέσεων και του καταμερισμού εργασίας και των ευθυνών μεταξύ των δύο φύλων, προς το καλύτερο ή το χειρότερο. Το πού θα γείρει τελικά η πλάστιγγα δεν έχει κριθεί ακόμα. Γι αυτό ο αγώνας για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών θα πρέπει να ανοίξει τον δρόμο σε μια πιο δίκαιη κοινωνία, όπου η ισότητα των φύλων και η έμπρακτη αμφισβήτηση πατριαρχικών δομών και αντιλήψεων θα είναι συστατικό της στοιχείο. * H κ. Mαρία Καραμεσίνη είναι Καθηγήτρια Οικονομικών της Εργασίας και της Κοινωνικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

3 ΠΑΪΚΕΣΟΔΗΓΙΕΣΠ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣΤΗΣ ΥΓ ΕΙΑΣ ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Τραγική επιδείνωση της δημόσιας και ατομικής υγείας και ιδιαίτερα την αύξηση των ποσοστών σε τομείς της ψυχικής υγείας, τις αυτοκτονίες, τις επιδημίες εξαιτίας της κρίσης καταγράφει έρευνα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό έντυπο «HealthPolicy». Η κ. Εφη Σίμου, Ph.D. ερευνήτρια του Τομέα Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής της Ε.Σ.Δ.Υ. προχώρησε σε μία συστηματική ανασκόπηση των επι-πτώσεων της οικονομικής κρίσης στην υγεία και την υγειονομική περίθαλψη των Ελλήνων βάσει των άρθρων που δημοσιεύθηκαν στον τύπο την περίοδο από το 2009 έως το της κ. Αγγελικής Μπομπούλα Ιατρικός Τύπος Στόχος της μελέτης ήταν να παρουσιάσει μια συστηματική επισκόπηση για τις συνέπειες που η οικονομική κρίση έχει επιφέρει στην υγεία και την υγειονομική περίθαλψη των Ελλήνων. Τριάντα εννέα μελέτες έγιναν αντικείμενο επεξεργασίας για περαιτέρω αναλύσεις. Ποικίλες σημαντικές επιπτώσεις υπάρχουσες και πιθανές προσδιορίσθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μειώσεων στις δαπάνες δημόσιας υγείας και των αλλαγών στις υ- πηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και φαρμακευτικής αγοράς, με έναν αυξανόμενο αριθμό των καταχωρίσεων που σχετίζονται με το δημόσιο τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, την αποτελεσματικότητα και τα οργανωτικά θέματα να είναι προφανής, συνολικά. Ενδείξεις βρέθηκαν για επιδείνωση μετά την κρίση της δημόσιας υ- γείας και ιδιαίτερα την αύξηση των ποσοστών σε τομείς της ψυχικής υγείας, τις αυτοκτονίες, τις επιδημίες, και γενικότερη επιδείνωση της ατομικής υγείας. Οι πρόσφατες προσπάθειες μεταρρύθμισης στο εθνικό σύστημα υγείας έχουν εστιάσει κυρίως σε βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στοχεύοντας σε μείωση των δαπανών, ενώ τα μέτρα που επιβλήθηκαν φαίνεται να έχουν αμφίβολες μακροπρόθεσμες συνέπειες για την ελληνική δημόσια υγεία και την υγειονομική περίθαλψη. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Ψυχική Υγεία Η οικονομική κρίση είχε διάφορες συνέπειες στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων, καθώς και την ψυχική τους υγεία, που έχει επιδεινωθεί, επίσης λόγω της αυξανόμενης ανεργίας. Ωστόσο, η χρηματοδότηση για την ψυχική υγεία έχει μειωθεί μετά το Από το 2007 έως το 2009, τα ποσοστά βίας έχουν αυξηθεί και σχεδόν έχουν διπλασιαστεί τα ποσοστά των ανθρωποκτονιών και των κλοπών που έχουν κατάγραφεί. Επιπλέον, βρέθηκε σύνδεση μεταξύ της κατάθλιψης και της οικονομικής κρίσης, δεδομένου ότι το 2011 ήταν 2,6 φορές πιο πιθανό για τους Έλληνες να πέσουν σε κατάθλιψη σε σύγκριση με το Σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ της κατάθλιψης και της οικονομικής κρίσης, οι συνθήκες φτώχειας μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση της ψυχικής υγείας, αλλά επίσης τα άτομα με ψυχικές ασθένειες μπορούν να εξωθηθούν στη φτώχεια λόγω της κατάστασης της υγείας τους. Αυτοκτονίες Οι αυτοκτονίες στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 17% από το 2007 έως το 2009, με τα ανεπίσημα δεδομένα να παραπέμπουν σε μια αύξηση 25% την περίοδο Μια μελέτη διαπίστωσε αύξηση 36% από το 2009 έως το 2011 των προσώπων που δήλωσαν ότι αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν εντός του μηνός που προηγήθηκε της έρευνας. Επιδημίες Ο αριθμός των λοιμώξεων της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) αυξάνεται συνεχώς κυρίως λόγω των αυξανόμενων αριθμών των χρηστών ενέσιμων ναρκωτικών (ΧΕΝ) επηρεάζονται επίσης από διαταραχές των προγραμμάτων πρόληψης, που θα οδηγήσει σε χαμηλή παροχή σχετικών υπηρεσιών, με τον αριθμό των περιπτώσεων μολύνσεων από τον HIV στους χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών να είναι την περίοδο , 256, το 2011, και 314 κατά τους πρώτους 8 μήνες του Κατά τη διάρκεια της περιόδου η Ελλάδα βίωσε άνισα υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας λόγω διαφόρων επιδημιών μεγάλης κλίμακας: υψηλή θνησιμότητα εξαιτίας της πανδημικής γρίπης A (H1N1) το 2009, εξαιτίας του ιού του δυτικού Νείλου (WNV) το 2010 και το 2011, το ξέσπασμα του αυτόχθων της ελονοσίας Plasmodium vivax μεταξύ , και σημαντικής επιδημικής έκρηξης HIV στους χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών το Οι επιπτώσεις από την τρέχουσα ελληνική οικονομική κρίση, στα λοιμώδη νοσήματα δεν μπορούν να αποδειχθούν ποσοτικά ακόμη. Εντούτοις, αναμένεται ότι οι τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που οδηγούν στην υποβάθμιση της δημόσιας υγείας θα βοηθήσουν τις επιδημίες να αναπτυχθούν. Επιπλέον, το σημερινό επισφαλές και ασταθές οικονομικό περιβάλλον της χώρας εμποδίζει τη διαδικασία αποκατάστασης για τους χρήστες ναρκωτικών και τις οικογένειές τους. Ατομική Υγεία Μεταξύ των πρώτων αποτελεσμάτων που αποδίδονται στην οικονομική κρίση ήταν η σημαντική αύξηση το διάστημα της προσωπικής κακής κατάστασης υγείας, εντούτοις αυτοί οι υπολογισμοί δεν περιελάμβαναν τη σύγκριση ομάδων ελέγχου, έτσι το εύρημα αυτό δεν πρέπει να αποδοθεί μεταξύ των συνεπειών της οικονομικής κρίσης. Ακολούθως, αναλύσεις διαπίστωσαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική επίδραση της οικονομικής κρίσης την προσωπική υγεία στην Ελλάδα, που πιθανώς αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι επιδεινώθηκε λόγω της μειωμένης πρόσβασης στην περίθαλψη κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και έτσι να χειροτέρεψε η σωματική υγεία ή λόγω των αλλαγών στον τομέα της ψυχικής υγείας, λόγω της οικονομικής κρίσης. Ωτορινολαρυγγικές διαταραχές Αύξηση του αριθμού των επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων για δύο ωτορινολαρυγγικές διαταραχές, δηλαδή, τον ίλιγγο και τις εμβοές, που είχαν διαγνωστεί μεταξύ 2009 και 2011, ενδεχομένως να σχετίζονται με την αυξημένη δυσφορία και το κοινωνικό άγχος που προκαλείται από την οικονομική κρίση. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Δαπάνες και διαχείριση της δημόσιας υγείας Για πολλά χρόνια η δημόσια υγειονομική περίθαλψη βρισκόταν σε μια κατάσταση συνεχούς κρίσης με προβλήματα στην απόδοση και την αποτελεσματικότητα, την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, την οργάνωση, τη δομή, τη διαχείριση, με έλλειψη αξιολογήσεων, με κατακερματισμένο διοικητικό πλαίσιο, ένα σημαντικό ιδιωτικό τομέα, επαρκείς υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και ανεπαρκή νοσοκομεία και εργατικό δυναμικό. Οι αδυναμίες, και η ανάγκη για την επικείμενη μεταρρύθμιση του συστήματος διοίκησης και οργάνωσης στον τομέα της υγείας με τη βελτίωση της αποδοτικότητας του, έχουν αναφερθεί στα άρθρα εκτενώς. Η κρίση στη διαχείριση της δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης ήταν επίσης εμφανής, ενώ έχουν γίνει σημαντικές περικοπές στις δαπάνες υγείας, αλλά το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι το ποσό των χρημάτων που δαπανώνται για την υγειονομική περίθαλψη, αλλά το πώς και πού δαπανώνται. Σύμφωνα με την επίσημα ετήσια στοιχεία από το Υπουργείο Υγείας δεν υπήρχαν βραχυπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης στις υπηρεσίες δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης αλλά υπήρξε αύξηση της αποδοτικότητας των νοσοκομείων το , ενώ οι δαπάνες υγείας μειώθηκε κατά 5% το , 30% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011, και, συνολικά, μεταξύ του 2009 και 2011 οι ετήσιες δημόσιες δαπάνες για την υγεία μειώθηκαν κατά 19,5%. Πολλά από τα πρώτα μέτρα που επέβαλε το Υπουργείο Υγείας περιελάμβαναν τη συγχώνευση των τεσσάρων από τους μεγαλύτερους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με την εθνική οργάνωση για την παροχή των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), τη συλλογή στοιχείων για την δραστηριότητα και τις δαπάνες των νοσοκομείων σε μηνιαία βάση, την περικοπή μισθών του υγειονομικού δυναμικού, τον περιορισμό της πρόσληψης του προσωπικού υγείας, εφαρμόζοντας ένα σύστημα πληρωμής που σχετίζεται με τις διαγνωστικές ομάδες, και τη μείωση των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων και των προμηθειών στις ιατρικές προμήθειες. Οι μειώσεις αυτές στους προϋπολογισμούς υγείας που επιβλήθηκαν μετά το 2009 ήρθε μαζί με την αύξηση του αριθμού των ατόμων που δεν είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και ευάλωτων ομάδων που είναι ως επί το πλείστον επηρεάζονται περισσότερο. Ωστόσο, οι χαμηλότερες δημόσιες δαπάνες για την υγεία δεν φανερώνουν την άνοδο των δαπανών των υπηρεσιών που απολαμβάνουν οι πολίτες τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2010.Το νέο σύστημα για την παροχή των ιατρικών προμηθειών που θεσπίστηκε με το Υπουργείο Υγείας (το 2010) έχει οδηγήσει σε ετήσια εξοικονόμηση περίπου 80 εκατομμυρίων. Συγκεκριμένα, προμήθεια φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων από το 2010 έχει εκτελεσθεί από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) με αποτέλεσμα τη μείωση των δαπανών για τη δημόσια υγειονομική περίθαλψη. Η οικονομική κρίση θα μπορούσε να θεωρηθεί επίσης ως μια ευκαιρία να πραγματοποιηθούν μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας που δυνητικά θα οδηγήσουν σε καλύτερη πρόσβαση για τους ασθενείς και την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης, μαζί με περισσότερα κίνητρα για τους επαγγελματίες υγείας να παρέχουν πιο αποτελεσματική και λιγότερο δαπανηρές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Από την άλλη πλευρά, την άποψη ότι η οικονομική κρίση δίνει την ευκαιρία για βελτίωση της δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης, αντικρούει το επιχείρημα ότι οι δραματικές περικοπές δαπανών πράγματι έβλαψαν τη δημόσια υγειονομική περίθαλψη. Το εργατικό δυναμικό της υγειονομικής περίθαλψης Οι εργαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη έχουν επίσης επηρεαστεί από τις οικονομικές αλλαγές που έχουν επιβληθεί μετά το 2009 σε μισθούς και τις συντάξεις του δημοσίου, δηλαδή 15% περικοπές σε όλους τους μισθούς του δημόσιου τομέα, της κατάργησης του δέκατου τρίτου και δέκατου τέταρτου μηνιαίου μισθού, και 10% περικοπές στις συντάξεις μειωμένος από 7% σε 800 ανά μήνα σε 23% σε3.500 ανά μήνα. Μετά το 2010, όχι μόνο όλες οι συνταξιοδοτικές παροχές μειώθηκαν με νόμο (Ν.3863), αλλά και η ηλικία συνταξιοδότησης έχει αυξηθεί (65-67). Η δημόσια υγειονομική περίθαλψη λειτουργεί σήμερα με 10-40% λιγότερους εργαζόμενους των οποίων ο μισθός έχει μειωθεί κατά 40%, ως εκ τούτου, η έλλειψη προσωπικού έχει αναφερθεί, ενώ η ζήτηση για υποστηρικτική εργασία στην κοινότητα και τα σχολεία έχει αυξηθεί λόγω της κλιμάκωσης των νέων κρουσμάτων. Έχει υπολογισθεί ότι λόγω της οικονομικής κρίσης περίπου το 1/3 των πτυχιούχων νοσηλευτών θα παραμείνει άνεργο για διάστημα έως τέσσερα χρόνια μετά την αποφοίτησή του, και οι νοσοκόμες έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να εργαστούν υπερωρίες, με λιγότερους πόρους (όπως φάρμακα και απόστειρωμένο εξοπλισμό), με λιγότερες ημέρες άδειας και χαμηλότερο μισθό από ό,τι πριν από τρία χρόνια. Αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και οι τρέχουσες αλλαγές στα συνταξιοδοτικά συστήματα έχουν οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα εργασιακής δυσαρέσκειας και απασχολούν το νοσηλευτικό προσωπικό, ως εκ τούτου, πολλοί νοσηλευτές έκτακτης ανάγκης έχουν κάνει πρόσφατα αίτηση για πρόωρη συνταξιοδότηση, μαζί με πολλούς άλλους εργαζόμενους του τομέα υγείας. Οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης Η οικονομική κρίση είχε σημαντικές επιπτώσεις στην παροχή των υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) και τις Πανεπιστημιακές Νοσοκομειακές Μονάδες. Γεγονός είναι ότι το κλείσιμο πολλών μονάδων υγείας συνέβη ταυτόχρονα με την αύξηση του αριθμού των Ελλήνων που ανέφεραν ότι δεν λαμβάνουν υγειονομική ή οδοντιατρική περίθαλψη ή θεραπεία, ακόμη κι αν πιστεύουν ότι είναι απαραίτητο γι αυτούς, εξαιτίας του κόστους, του χρόνου της απόστασης και για άλλους λόγους. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτά δεν μπορούν να συνδέονται άμεσα ακόμη με την οικονομική κρίση. Επίσης, η χειρουργική κοινότητα ανησυχεί για τις σημαντικές μειώσεις στις δαπάνες για την υ- γεία που συνοδεύονται από την έλλειψη του κατάλληλου εξοπλισμού για χειρουργικές επεμβάσεις, όλα αυτά με αποτέλεσμα την προβληματική παροχή των χειρουργικών υπηρεσιών υγείας και επιδείνωση της υγείας χειρουργημένων ασθενών». Οι αλλαγές στις τιμές εισαγωγής είχαν αντίκτυπο στις υπηρεσίες υγείας με τους ασθενείς να μετατοπίζονται από τον ιδιωτικό τομέα προς τη δημόσια υγειονομική περίθαλψη, όπως φαίνεται από την αύξηση κατά 24% του αριθμού των εισακτέων σε δημόσια νοσοκομεία κατά την περίοδο , που συνεχίζει να αυξάνεται επίσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011 κατά 8%, ενώ κατά την περίοδο υπήρξε μείωση των εισαγωγών στα ιδιωτικά νοσοκομεία κατά 25-30%, κυρίως επειδή οι ασθενείς δεν μπορούσαν πλέον να πληρώσουν για ιδιωτική περίθαλψη. Μετά την κρίση, ένας αυξανόμενος αριθμός των Ελλήνων ζήτησε ιατρική συμβουλή από τα κοινωνικά ιατρεία που είχαν προηγουμένως χρησιμοποιηθεί κυρίως για την παροχή περίθαλψης σε μετανάστες χωρίς έγγραφα, με έναν αυξανόμενο αριθμό των ανασφάλιστων μεταναστών να περιθάλπονται από τη δημόσια υγειονομική περίθαλψη. Οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές συντάξεως, ασθένειες και τα φαρμακευτικά προϊόντα μειώθηκαν κατά 9,6%. Οι περικοπές σε μισθούς, κοινωνικές παροχές, όπως η ασφάλιση υγείας και των συντάξεων, καθώς και η απώλεια τους όταν κάποιος μένει άνεργος, είναι επίσης θέματα που σχετίζονται με τα μέτρα λιτότητας με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που αναζητούν βοήθεια από φιλανθρωπικές οργανώσεις και την εκκλησία. Τέλος, η έλλειψη ενός καλά οργανωμένου συστήματος παραπομπής έχει εντοπιστεί, γεγονός που συμβάλλει στον κακό συντονισμό των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Φαρμακευτική αγορά Η δημόσια υγειονομική περίθαλψη αντιμετωπίζει μεγάλες συνέπειες λόγω των μέτρων που επιβλήθηκαν στις τιμές των εργασiαυγεία 53 φαρμακευτικών προϊόντων στην αγορά και τις προμήθειες. Κατέστη εμφανές κατά την τελευταία δεκαετία ότι η φαρμακευτική δαπάνη έχει αυξηθεί πάρα πολύ, με την φαρμακευτική δαπάνη κατά κεφαλή είναι ελαφρώς μικρότερη από 200 κατά το έτος 2000, ενώ το 2008ήταν σχεδόν 700, επιπλέον, πέντε έτη πριν από την οικονομική κρίση, η συνολική φαρμακευτική δαπάνη της χώρας σχεδόν διπλασιάστηκε, είναι το 2004 και ανέβηκε στα το Αυτή η αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης έχει αποδοθεί στην έλλειψη των κατάλληλων παράλληλων μέτρων όπως η προώθηση των γενόσημων φαρμάκων, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και η παρακολούθηση των συνταγογραφήσεων, η έλλειψη μιας ισχυρής επιβολής των κανονισμών, και η κατάργηση θετικού καταλόγου το Επίσης, οι αλλαγές στο σύνολο της αγοράς είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των δαπανών με τα παλαιότερα και φθηνότερα φαρμακευτικά προϊόντα να αντικαθίστανται από νεότερα και ακριβότερα. Προκειμένου να μειωθεί το κόστος, η Κυβέρνηση επέβαλε μειώσεις των φαρμακευτικών προϊόντων των τιμών χονδρικής και μείωση της τιμής των γενόσημων φαρμάκων (στο 90% της αρχικής τιμής), μαζί με δύο φορές την αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σε φάρμακα το 2010, και στη συνέχεια μια μείωση το 2011, όλα αυτά οδηγούν σε σημαντικές ελλείψεις φαρμάκων σε πολλά μέρη της χώρας. Αυτές οι ελλείψεις και οι συχνές απεργίες των φαρμακοποιών προκάλεσαν τη δυσαρέσκεια και οι φαρμακευτικές εταιρείες προτιμούν να μην πωλούν τα προϊόντα τους στην Ελλάδα, λόγω της οικονομικής κρίσης. Η βιοϊατρική έρευνα Επιπλέον, η παραγωγικότητα της βιοϊατρικής έρευνας αυξάνονταν συνεχώς μεταξύ του 2006 και του 2009, ακολουθούμενη από μια μείωση κατά την περίοδο , γεγονός το οποίο οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι μπορεί να έχει προκύψει επίσης από τη μείωση των κεφαλαίων ή την ψυχολογική πίεση που οι ερευνητές θα μπορούσαν να είχαν λόγω της οικονομικής κρίσης, ωστόσο η κερδοσκοπία αυτή πρέπει να ελέγχεται μέσω μελλοντικών ευρημάτων. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στις πρώτες συνέπειες της ελληνικής οικονομικής κρίσης στη δημόσια υγεία και την υγειονομική περίθαλψη. Μετά την κρίση, ως επί το πλείστον προβληματικές επιπτώσεις και ανησυχίες έχουν εντοπιστεί, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση της υγείας, με τα ευεργετικά αποτελέσματα και τις θετικές προοπτικές να είναι λιγότερο εμφανή. Από την έναρξη της ελληνικής οικονομικής κρίσης, οι προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση έχουν επικεντρωθεί κυρίως στις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις από τη μείωση των δαπανών, ενώ τα μέτρα που επιβλήθηκαν φαίνεται να έχουν δυνητικά καταστροφικές μακροπρόθεσμες συνέπειες για τη δημόσια υγεία και την υγειονομική περίθαλψη. Είναι νωρίς για να εκτιμηθεί με ακρίβεια ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην υγεία και την υγειονομική περίθαλψη στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, τα τρέχοντα ευρήματα έδειξαν ότι υπάρχουν ήδη ανησυχητικά ζητήματα, έτσι, πρέπει να γίνει μεγαλύτερη συγκέντρωση για την επίτευξη διαρκών ευεργετικών αποτελεσμάτων για τη δημόσια υγεία και την υγειονομική περίθαλψη, μέσα από την εφαρμογή πιο συγκεκριμένων και εύλογων μέτρων, όχι με μοναδικό σκοπό τη βραχυπρόθεσμη μείωση του κόστους, λύση που μπορεί να προκαλέσει στο μέλλον περισσότερα προβλήματα από όσα θα έχουν λυθεί.

4 4 εργασiαυγεία 5 ΧΧ ΔΕΚΑ ΤΟΝΟΙ ΚΛΟΦΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝ.ΕΛ. κ. ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ΧΧ Σε Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Επικρατείας των Ανεξάρτητων Ελλήνων (ΑΝ.ΕΛ.) κ. Τέρενς Κουίκ προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κ. Χατζηδάκη, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γ. Μανιάτη και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μ. Χρυσοχοΐδη, αναφέρεται στην κατάσταση που επικρατεί στις εγκαταστάσεις της Θράκης, όπου λειτουργούσε η Φωνή της Αμερικής και τώρα έχουν περάσει στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. για «πώληση» και επισημαίνει ότι ποσότητα 10 τόνων ΚΛΟΦΕΝ παραμένει στις εγκαταστάσεις αυτές. Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κουίκ έχει ως ακολούθως: Κύριοι Υπουργοί, Πρόσφατα, στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ και στην υποσέλιδα «Κατάλογος Ακινήτων - Αξιοποίηση Γης» αναρτήθηκαν σε μορφή αρχείων PDF τέσσερις (4) λίστες με δεκάδες ακίνητα, οι οποίες φέρουν τα ονόματα «Σύνοψη Χαρτοφυλακίου Ακινήτων Α», «Σύνοψη Χαρτοφυλακίου Ακινήτων Β», «Σύνοψη Χαρτοφυλακίου Γ» και «Λίστα Ακινήτων που μεταβιβάστηκαν στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.». Προφανώς στα τρία (3) πρώτα αρχεία, περιλαμβάνονται ακίνητα τα οποία δεν έχουν μεταβιβασθεί ακόμη στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. και ανήκουν στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., η οποία συνεργάζεται με το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Στο αρχείο «Σύνοψη Χαρτοφυλακίου Ακινήτων Α» και στη σελίδα 98, περιλαμβάνεται με τον κωδικό ΑΒΚ ακίνητο έκτασης τ.μ. στο Νέο Εράσμιο του Δήμου Τοπείρου Ξάνθης, που αφορά την γη και τις εγκαταστάσεις στις οποίες στεγάζονταν ο ραδιοφωνικός σταθμός «Φωνή της Αμερικής». Το περίεργο είναι ότι στην ίδια σελίδα, αναφέρεται ως «Άγνωστο» το ποιά έκταση εντός των ανωτέρω στρεμμάτων, καταλαμβάνουν τα κτίρια του καινήτου. Οπως παρατηρεί ο Πολιτευτής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλας) των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Γιώργος Τσακίρης και Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Α.Μ.Θ.), με επιβεβαίωση της Πολιτευτού Ξάνθης του Κινήματος κ. Νίνας Γεωργανά, στην ειδυλλιακή αυτή παραλία της Ξάνθης μεταξύ Δασοχωρίου και του υγροβιότοπου του Νέστου, εξακολουθούν να υπάρχουν οι εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της «Φωνής της Αμερικής». Ο σταθμός έχει πάψει να λειτουργεί από το 2006, κατόπιν συμφωνίας των δύο χωρών και έκτοτε η εν λόγω έκταση πέρασε στην διαχείριση της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) Α.Ε., η οποία το 2011 συγχωνεύθηκε δια απορρόφησης με την Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε. και την Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., λαμβάνοντας πλέον την επωνυμία Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. Φεύγοντας όμως οι Αμερικανοί υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων, εκτός από τα κτίρια, τα μηχανήματα και τις κεραίες, ά- φησαν και κάτι περισσότερο από 10 τόνους τοξικού υγρού Κλοφέν που χρησιμοποιούσαν στους πομπούς και τους μετασχηματιστές. Το Κλοφέν, ένα ιδιαίτερα τοξικό καρκινογόνο και μεταλαξιογόνο λάδι, χρησιμοποιούνταν ως ψυκτικό υγρό στους πομπούς που μέσω 54 πανύψηλων κεραιών έστελναν το μήνυμα του ραδιοσταθμού σε όλο σχεδόν τον πλανήτη. Επί του παρόντος και σύμφωνα με δημοσιεύματα της «Καθημερινής» από τον Απρίλιο του 2012, «δεν διαφαίνεται κίνδυνος διαρροής του τοξικού και άκρως επικίνδυνου για τη Δημόσια υγεία αυτού υγρού, καθώς το Κλοφέν φυλάσσεται με ασφάλεια στην «καρδιά» ενός εκάστου εκ των 10 πομπών, υπό την επιτήρηση τεχνικών, που πληρώνει η ΕΤ.Α.Δ. ΑΕ. Ο κ. Θ. Κεχαγιάς, ένας εξ αυτών, αναφέρει «Αυτός είναι ο λόγος που κράτησαν εμάς τους τεχνικούς. Να προσέχουμε τους πομπούς. Ελέγχουμε εξονυχιστικά κάθε μήνα μήπως εμφανίσουν διαρροές, διαθέτουμε ειδικές στολές, γάντια και σφουγγάρια. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε αντιμετωπίσει προβλήματα». «Τί θα γίνει, όμως,» συνεχίζει το δημοσίευμα «εάν και όταν προκύψει αγοραστής για το «φιλέτο»; Λογικά ο νέος ιδιοκτήτης θα πρέπει να απομακρύνει πομπούς και Κλοφέν, εκτός και άν σχεδιάζει να λειτουργήσει άλλο ραδιοσταθμό. Η κ. Γεωργία Γιαννιώτη, εκπρόσωπος της εταιρείας Envrochen που δραστηριοποιείται στην απομάκρυνση χημικών αποβλήτων, εξηγεί τη διαδικασία απαλλαγής από το επικίνδυνο Κλοφέν. «Η επιχείρηση απάντλησης και απομάκρυνσης είναι δύσκολη. Το τοξικό υγρό διοχετεύεται σε ειδικά βαρέλια και αλλού τοποθετούνται οι μετασχηματιστές. Το φορτίο μεταφέρεται σε κοντέινερ με πλοίο στο Βέλγιο, τη Γαλλία και μέχρι πρόσφατα τη Φινλανδία, όπου καταστρέφεται». Σύμφωνα με τον κ. Κώστα Πούλιο, ηλεκτρολόγο μηχανικό του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), η μόνη μέθοδος που εφαρμόζεται σήμερα διεθνώς σε βιομηχανική κλίμακα είναι η αποτέφρωση του Κλοφέν σε υψηλή θερμοκρασία ( βαθμών Κελσίου). Αυτό γίνεται κυρίως στην ξηρά σε ειδικούς αποτεφρωτήρες, αλλά και σε πλοία - αποτεφρωτήρια. Η τελευταία αυτή τεχνική, ωστόσο, όπως επισημαίνει ο κ. Πούλιος, μολονότι κοστίζει λιγότερο, δεν θεωρείται ικανοποιητική. Υπενθυμίζεται ότι από το 1986 απαγορεύτηκε η κυκλοφορία του Κλοφέν στην αγορά, διότι διαπιστώθηκε ότι είναι τοξική ένωση τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τη χλωρίδα και την πανίδα, αποτελεί δε μία από τις ανθεκτικότερες ουσίες στη φύση και με έμμεσο τρόπο συσσωρεύεται στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω της τροφής και του πόσιμου νερού. Εξάλλου, με την κοινοτική οδηγία 96/59/ΕΚ θεσπίσθηκαν συγκεκριμένες υποχρεώσεις των κατόχων των εν λόγω συσκευών/υλικών, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί και εξειδικευθεί στην εθνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 7589/731/2000 και την ΚΥΑ 18083/1098Ε103/2003. Ουσιαστικά η ντιρεκτίβα αυτή της Ε. Ε. απαγόρευσε τη χρήση του Κλοφέν με καταληκτική χρονολογία το 2010, που όμως είχε παραταθεί σιωπηρά έως το Η Ελλάδα, για παραβίαση της κοινοτικής αυτής οδηγίας, έχει ήδη μια καταδίκη «στην πλάτη της» το 2003, όσον αφορά τη διαχείριση των επικίνδυνων αυτών υλικών για τη δημόσια υγεία. Τον Αύγουστο του 2013 το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, με δημόσια ανακοίνωση και με το σκεπτικό να μπορέσει η χώρα μας να ανταποκριθεί στις σχετικές με το ζήτημα αυτό υποχρεώσεις της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και για να διασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις των πολυχρωμιωμένων διφαινυλίων και τριφαιλυνίων (PCB/PCT) στις οποίες ανήκει και το Κλοφέν, κάλεσε σε απογραφή και σύνταξη καταλόγων συσκευών που περιέχουν την ουσία PCB και στο σχεδιασμό διάθεσης/απολύμανσης. Εν τούτοις, η ανταπόκριση των κατόχων PCB στις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στη δήλωση και στο σχεδιασμό διάθεσης/απόλύμανσης των συσκευών/υλικών με PCB, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ήταν ελάχιστη. Επισημάνθηκε μάλιστα ότι «από , νέες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές και οι κάτοχοι συσκευών/υλικών που περιέχουν PCB θα ενταχθούν σε κατάλογο για επιλογή διενέργειας ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές». Πρόσφατα δε, σε δημοσίευμα τοπικής ιστοσελίδας (το οποίο συνοδεύεται και από φωτογραφικό υλικό), γίνεται αναφορά σε βανδαλισμούς και κλοπές στις εν λόγω εγκαταστάσεις με τους δράστες να αφαιρούν φύλλα χαλκού, πηνία μεγάλων διαστάσεων και χάλκινους αγωγούς. Παράλληλα επισημαίνεται το γεγονός πως οι φάροι στους πύργους των κεραιών της "Φωνής της Αμερικής" παραμένουν σβηστοί στο σύνολό τους, τη στιγμή που το αεροδρόμιο της Καβάλας απέχει μόλις μερικά χιλιόμετρα από την περιοχή, γεγονός που έχει επισημανθεί επανειλημμένως σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων της περιοχής. Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε: 1. Περιλαμβάνεται το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων της πρώην «Φωνής της Αμερικής» στην έκταση των τ.μ. τα οποία αναφέρονται στην ανωτέρω αναφερόμενη με κωδικό ΑΒΚ έκταση ή όχι; Εάν όχι, για ποιό λόγο και βάση ποιας συμφωνίας; Εάν ναι, ποιό είναι το σύνολο τους; Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα, εάν υπάρχουν. 2. Επιβεβαιώνεται η ύπαρξη των 10 τόνων (ή οποιασδήποτε άλλης ποσότητας) στις ανωτέρω εγκαταστάσεις, του ιδιαίτερα τοξικού και καρκινογόνου Κλοφέν ή οποιουδήποτε άλλου τοξικού και επικίνδυνου για τη δημόσια υγεία υλικού, τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής; 3. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της ύπαρξης της τοξικής ουσίας Κλοφέν στις ανωτέρω αναφερόμενες εγκαταστάσεις, συνεχίζονται μέχρι και σήμερα οι μηνιαίοι και εξονυχιστικοί έλεγχοι για την διαπίστωση ή όχι διαρροών, από εξειδικευμένο γι αυτόν το σκοπό προσωπικό; Εάν όχι για ποιό λόγο και τί κινδύνους εμπεριέχει αυτό; Εάν ναι, ποιά είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων (να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα); 4. Ποιά μέτρα προτίθεσθε να πάρετε για την προστασία του χώρου από φαινόμενα κλοπών και βανδαλισμών τα οποία, σε συνδυασμό με την ύπαρξη επικίνδυνων για την υγεία υλικών που ενδεχομένως να υπάρχουν εκεί, μπορεί να οδηγήσουν σε ατομικούς ή και περιβαλλοντικούς κινδύνους στην περιοχή; 5. Για ποιό λόγο κατά το κλείσιμο του ραδιοσταθμού και την αποχώρηση του προσωπικού της «Φωνής της Αμερικής» το 2006, και ενώ ήταν σε ισχύ η κοινοτική οδηγία 96/59/ΕΚ με την οποία θεσπίστηκαν συγκεκριμένες υποχρεώσεις των κατόχων των εν λόγω συσκευών/υλικών, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί και εξειδικευθεί στην εθνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 7589/731/2000 και την ΚΥΑ 18083/1098Ε.103/2003, δεν υπήρξε και η ταυτόχρονη υποχρέωσή τους για την απομάκρυνση και καταστροφή του επικίνδυνου αυτού υλικού; 6. Εχει υπολογισθεί το κόστος της απομάκρυνσης και καταστροφής του Κλοφέν με ασφαλή για τη Δημόσια Υγεία τρόπο; Εάν ναι, με ποιά μέθοδο και ποιός θα επωμισθεί το ανάλογο κόστος (η ΕΤ.Α.Δ. ή ο ιδιώτης επενδυτής); 7. Μετά και την δημόσια α- νακοίνωσή του τον Αύγουστο του 2013, γνωρίζει πλέον το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής επακριβώς και για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει στην κατοχή του PCB, χρησιμοποιημένα PCB ή/και συσκευές που περιέχουν PCB, σύμφωνα με τον πίνακα που είχε δημοσιεύσει και με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2013, όλες τις συσκευές ή υλικά που αναφέρονται σε αυτόν ανά την επικράτεια; Εάν όχι, για ποιόν λόγο και ποιές είναι οι ενέργειες στις οποίες θα προβείτε; Εάν ναι, ποιά είναι τα αποτελέσματα της εν λόγω ενέργειας και τί προτίθεσθε να πράξετε επ αυτού (να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα); 8. Ισχύει το ότι οι φάροι στις κεραίες των εγκαταστάσεων παραμένουν σβηστοί, ελάχιστα χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο «Μέγας Αλέξανδρος» της Καβάλας, παρά τους σοβαρούς κινδύνους ασφαλείας που μπορεί αυτό να εγκυμονεί για την κυκλοφορία των αεροσκαφών που εκτελούν δρομολόγια από και προς το αεροδρόμιο και όχι μόνο; Εάν ναι, ποιά μέτρα προτίθεσθε να πάρετε; Ο ερωτών Βουλευτής Τέρενς - Νικόλαος Κουίκ Βουλευτής Επικρατείας ΑΝ.ΕΛ.

5 ΩΠΑΪΚΕΣΟΔΗΓΙ ΕΣΠΡΟ ΣΤΑΣΙΑΣΤΗΣΥΓΕΙΑΣ εργασiαυγεία 5 «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» ΠΟΥ ΜΕΤΡΟΥΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ «Το κόστος της λιτότητας μπορεί να υπολογιστεί σε ανθρώπινες ζωές». Με πυρήνα αυτήν τη διαπίστωση, δύο πανεπιστημιακοί ερευνητές, ο Dr. D. Stuckler από το χώρο της κοινωνιολογίας και ο Dr. S. Basu από το χώρο της ιατρικής, έχουν εκδώσει ένα βιβλίο με τίτλο «Πολιτικές Ζωής και θανάτου». (Μεταφράσθηκε ήδη στα ελληνικά από την κ. Μαρία Μυρώνη και κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Ψυχογιός σε ένα καλαίσθητο τόμο 360 σελίδων). Ευρεία περίληψη του βιβλίου είχαν παρουσιάσει οι δύο αμερικανοί επιστήμονες σε άρθρο τους στην εφημερίδα New York Times στο οποίο εστίαζαν στο πώς η πολιτική διαχείριση μιας οικονομικής κρίσης μπορεί να έχει "αυτοκαταστροφικά" και "θανατηφόρα" αποτελέσματα. (Το άρθρο αυτό σε μετάφραση της κ. Μαρίας Καλυβιώτου είχε δημοσιευθεί και στο τεύχος 114, σελ. 4 της περιοδικής έκδοσης). Παρατηρώντας σωρεία παραδειγμάτων ανά τον κόσμο και κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην ελληνική περίπτωση, οι συγγραφείς επικεντρώνονταν στη δημοσιονομική πολιτική και πιο συγκεκριμένα στον τομέα της υγείας, υπογραμμίζοντας πως οι περικοπές σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα οδηγούν τόσο σε απώλειες ανθρώπινων ζωών, όσο και σε περαιτέρω επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Από την πρόσφατη έκδοση παρουσιάζεται ο Πρόλογος που είναι χαρακτηριστικός του πνεύματος που διαπνέει το κείμενο συνολικά: «Σας ευχαριστούμε που συμμετέχετε στην παρούσα κλινική δοκιμή. Μπορεί να μη θυμάστε να υπογράφετε τη συμμετοχή σας, αλλά εγγραφήκατε το Δεκέμβριο του 2007, στις αρχές της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. Η εν λόγω κλινική δοκιμή δεν διέπεται από τις αρχές της συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης, ούτε από τις αρχές του ιατρικού απορρήτου. Για την ακρίβεια, λίγοι ήταν οι γιατροί που πρότειναν μια τέτοια θεραπεία. Τη διεξαγωγή της ανέλαβαν οι πολιτικοί, οι οικονομολόγοι και οι Υπουργοί των Οικονομικών. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής σάς έχει ανατεθεί, όπως και σε δισεκατομμύρια άλλους ανθρώπους στον κόσμο, μία από τις δύο βασικότερες πειραματικές θεραπείες: είτε η λιτότητα, είτε το κίνητρο. Η θεραπεία μέσω της λιτότητας έχει ως σκοπό να μειώσει τα συμπτώματα των χρεών και των ελλειμμάτων και να θεραπεύσει τις οικονομικές υφέσεις. Οδηγεί σε δραστικές μειώσεις των κρατικών εξόδων στον τομέα της υγείας, στις παροχές στους ανέργους και στην ενίσχυση για στέγαση. Οι ενδεχόμενες παρενέργειες, πάντως, δεν έχουν γίνει πλήρως κατανοητές. Όταν ξεκίνησε το πείραμα της λιτότητας, τα προγνωστικά ήταν ζοφερά και αβέβαια. Η φούσκα της αμερικανικής στεγαστικής αγοράς έσκασε το 2007, συντρίβοντας τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ορισμένοι πολιτικοί, όπως ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Ντέιβιντ Κάμερον, αποφάσισαν να επιβάλουν μέτρα λιτότητας για να μειώσουν τα ελλείμματα. Στην Ευρώπη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα άσκησαν πίεση στις Κυβερνήσεις της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Ιταλίας για να πειραματιστούν με τα μέτρα λιτότητας, κάνοντας περικοπές εκατομμυρίων δολαρίων σε κοινωνικά προγράμματα. Εάν έχετε υποβληθεί στην πειραματική θεραπεία της λιτότητας, μπορεί να έχετε παρατηρήσει ορισμένες σημαντικές αλλαγές στον κόσμο σας. Εν τω μεταξύ, κάποιες άλλες χώρες επέλεξαν να επενδύσουν σε προγράμματα που θεσπίζουν μηχανισμούς ασφάλειας της υγείας και του κοινωνικού κράτους. Εάν ανήκετε στην ομάδα του κινήτρου δηλαδή, εάν ζείτε στη Σουηδία, στην Ισλανδία ή στη Γερμανία η κοινότητά σας επηρεάστηκε μαζικά από την ανεργία και την ύφεση, αλλά γλίτωσε για τα καλά από τα μέτρα λιτότητας. Ίσα - ίσα: τα κονδύλια κινήτρου χρησιμοποιήθηκαν για να ενισχύσουν τους μηχανισμούς ασφάλειας της υγείας και του κοινωνικού κράτους κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης. Εάν ζούσατε σε μια χώρα κινήτρου, δε θα αντιλαμβανόσασταν πολλές αλλαγές στη γειτονιά σας, στις ουρές αναμονής στα νοσοκομεία, στις τιμές των τροφίμων ή στα ποσοστά των αστέγων. Αυτό δεν είναι το πρώτο πείραμα που έχει φέρει ποτέ αντιμέτωπα το κίνητρο με τη λιτότητα. Ένα από τα μεγαλύτερα τεστ τέτοιου είδους έλαβε χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από ογδόντα χρόνια. Για να βγουν από τη Μεγάλη Ύφεση, ο Πρόεδρος Φραγκλίνος Ντελάνο Ρούζβελτ πρότεινε μια σειρά από προγράμματα, γνωστά ως Νέα Συμφωνία (New Deal), και το Κογκρέσο τα υιοθέτησε. Το «New Deal» άνοιξε θέσεις εργασίας και ενδυνάμωσε τους μηχανισμούς ασφάλειας της κοινωνίας. Αλλά, ενώ αρκετές Πολιτείες και οι κυβερνήσεις τους στις Η.Π.Α. υιοθέτησαν εγκάρδια τα προγράμματα του «New Deal», κάποιες άλλες αρνήθηκαν να τα εφαρμόσουν. Το αποτέλεσμα ήταν να σημειωθούν τελείως διαφορετικές εκβάσεις. Η δημόσια υγεία σημείωσε βελτίωση στις Πολιτείες που υποστήριζαν τη Νέα Συμφωνία, όχι όμως στις Πολιτείες που ήταν αντίθετες με αυτή. Αυτά τα πειράματα προσέφεραν κριτική γνώση σε ό,τι αφορά τα κύρια ευρήματα του ανά χείρας βιβλίου: οι οικονομικές επιλογές δεν αποτελούν μόνο ζητήματα ποσοστών ανάπτυξης και ελλειμμάτων, αλλά και ζητήματα ζωής και θανάτου. Το παρόν βιβλίο μιλά για στοιχεία και για τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από αυτά. Την περασμένη δεκαετία ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με το πώς η υγεία μας επηρεάζεται από τις οικονομικές υφέσεις, συμπεριλαμβανομένης και της Μεγάλης Ύφεσης. Το ενδιαφέρον μας δεν είναι απλά ακαδημαϊκό είναι προσωπικό. Και οι δυο μας έχουμε πληγεί οικονομικά και έχουμε υποστεί τις συνέπειες που το πλήγμα αυτό επιφέρει στην υγεία. Ο Ντέιβιντ παράτησε το Λύκειο για να ακολουθήσει το πάθος του να παίξει μουσική με ένα συγκρότημα. Με τη μουσική δεν έβγαζε πολλά χρήματα (εδώ που τα λέμε, το συγκρότημα δεν ήταν και τόσο καλό), οπότε έκανε και διάφορες άλλες δουλειές για να τα βγάζει πέρα, όπως τον σερβιτόρο και τον συντηρητή σε συγκρότημα πολυκατοικιών. Όταν όμως απολύθηκε τελείως ξαφνικά, δεν μπορούσε να πληρώσει το νοίκι του. Διαδοχικά έμεινε σε σκηνή, στο αυτοκίνητό του και σε καναπέδες φίλων. Όταν έφτασε ο χειμώνας, αρρώστησε. Υποφέροντας από άσθμα από μικρή ηλικία, εμφάνισε βρογχίτιδα και στη συνέχεια πνευμονία την ίδια στιγμή που ήταν χωρίς δουλειά, χωρίς ασφάλεια υγείας, χωρίς λεφτά και χωρίς δικό του μέρος για να μείνει. Τότε συνειδητοποίησε ότι σε ολόκληρη την Α- μερική υπήρχαν άνθρωποι που βρίσκονταν ένα βήμα από το να μείνουν άστεγοι: άνθρωποι που χρειάζονταν βοήθεια. Τελικά κατάφερε να ορθοποδήσει και να πάει στο πανεπιστήμιο με την υποστήριξη της οικογένειάς του. Εκεί σπούδασε Οικονομικά της Υγείας και Στατιστική, και έμαθε ότι η περίπτωσή του δεν ήταν μοναδική: παντού στην Αμερική υπήρχαν άνθρωποι που κινδύνευαν να μείνουν άστεγοι και να αρρωστήσουν, όπως κι εκείνος. Από μικρή ηλικία, η ζωή του Σάντζεϊ επηρεάστηκε επίσης και από την ασθένεια. Η μητέρα του ήταν άρρωστη για χρόνια από μια λοίμωξη του αναπνευστικού που λέγεται κοκκιδιομύκωση (ο αποκαλούμενος «Πυρετός της Κοιλάδας» της νοτιοδυτικής Αμερικής). Ο πατέρας του ταξίδευε από Πολιτεία σε Πολιτεία για να βρει δουλειά και να τα φέρει βόλτα. Η οικογένεια μπαινόβγαινε στα νοσοκομεία, και κάθε βδομάδα παραλάμβανε στο γκαράζ του σπιτιού της συσκευές παραγωγής οξυγόνου. Εκείνος πάντως ήταν καλός στα Μαθηματικά, και όταν γράφτηκε στο προπτυχιακό τμήμα του MIT, ανακάλυψε τα Μαθηματικά της Ζωής και του Θανάτου πώς η Στατιστική περιέγραφε τους λόγους που κρύβονταν πίσω από το ποιος ζούσε και ποιος πέθαινε. Γνωριστήκαμε στο τελευταίο έτος των σπουδών μας σπουδάζαμε Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Ιατρική, γιατί θέλαμε να βοηθήσουμε τους άλλους. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινήσαμε να μελετάμε πώς οι κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές επηρεάζουν την υγεία μας. Αυτό συμβαίνει επειδή τελευταία αυτές οι πολιτικές έχουν πολύ μεγαλύτερη επίδραση στο ποιός ζει και ποιός πεθαίνει από ό,τι οποιοδήποτε χάπι, οποιαδήποτε επέμβαση και οποιοδήποτε ασφαλιστικό σχέδιο. Η καλή υγεία δεν ξεκινά από τα νοσοκομεία και τις κλινικές, αλλά από το σπίτι μας και τη γειτονιά μας, από το φαγητό που τρώμε, από τον αέρα που αναπνέουμε και από την ασφάλεια στους δρόμους μας. Πράγματι, ο σημαντικότερος παράγοντας πρόβλεψης του προσδόκιμου ζωής είναι ο ταχυδρομικός μας κώδικας. Κι αυτό επειδή τα περισσότερα από αυτά που μας κρατούν υγιείς έχουν να κάνουν με το κοινωνικοπολιτιστικό μας περιβάλλον. Η έρευνα σχετικά με την υγεία και την κοινωνική πολιτική που παρουσιάζεται στο βιβλίο μας έχει ελεγχθεί επισταμένως. Κορυφαίοι ανεξάρτητοι οικονομολόγοι, επιδημιολόγοι, θεράποντες και στατιστικολόγοι έχουν ελέγξει τα στοιχεία και τις μεθόδους μας και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουμε αυτά τα ευρήματα. Αντλήσαμε πληροφορίες από τις πιο πρόσφατες έρευνες στον τομέα, καθώς και από δικές μας μελέτες. Η έρευνά μας έχει δημοσιευθεί σε σημαντικά επιστημονικά περιοδικά, όπως το Lancet, το British Medical Journal και το PLoS Medicine, καθώς επίσης και σε οικονομικές εφημερίδες. Επειδή όμως ο ακαδημαϊκός Τύπος μπορεί να γίνει δυσνόητος, το παρόν βιβλίο αποτελεί ένα εγχείρημα ερμηνείας αυτών των στοιχείων σε απλή γλώσσα. Στόχος μας είναι να δώσουμε στους ανθρώπους τις πληροφορίες που χρειάζονται για να κάνουν δημοκρατικές επιλογές σε ό,τι αφορά την οικονομία και την υγεία τους. Θέλουμε επίσης να χορηγήσουμε αδιάσειστα στοιχεία στον δημόσιο διάλογο για τη λιτότητα έναν διάλογο που μορφοποιείται περισσότερο από ιδεολογίες παρά από γεγονότα. Η πολιτική συζήτηση για τη Μεγάλη Κρίση υπήρξε έντονη. Οι υπέρμαχοι της ελεύθερης αγοράς και οι υποστηρικτές της λιτότητας τείνουν να πιστεύουν στην αποπληρωμή του χρέους, όποιο κι άν είναι το ανθρώπινο κόστος. Κάποιοι από τους αντιπάλους τους πιστεύουν στη διατήρηση ενός ισχυρού δικτύου κοινωνικής ασφάλειας, ακόμη κι άν αυτό σημαίνει λιγότερη ανάπτυξη. Η αέναη διαμάχη τους γι αυτές τις βασικές αρχές έχει καταλήξει σε μια κακοφωνία από διαπεραστικές φωνές και αντικρουόμενες απόψεις. Και οι δύο πλευρές δεν έχουν καταφέρει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν υπάρχει πραγματική διχοτομία σ αυτήν τη διαμάχη. Οι έξυπνες επιλογές πολιτικής μπορούν να προάγουν την ανάπτυξη χωρίς ανθρώπινο κόστος. Συχνά, αυτές οι επιλογές απαιτούν πρότερες επενδύσεις σε προγράμματα δημόσιας υγείας. Αυτά τα προγράμματα, άν λάβουν σωστή διαχείριση, μπορούν να προάγουν την ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα, παρέχοντας επιπλέον κοινωνικά οφέλη και αποτρέποντας την καταστροφή στη δημόσια υγεία μακροπρόθεσμα. Με άλλα λόγια, τα στοιχεία μας αποκαλύπτουν ότι μπορούμε να χαίρουμε καλής υγείας και να ρυθμίζουμε και τα χρέη μας. Η ύπαρξη όμως αυτής της ισορροπίας απαιτεί τη χρηματοδότηση των σωστών κυβερνητικών προγραμμάτων. Με σκοπό να προσδιορισθούν τα καλύτερα φάρμακα και οι πλέον ενδεδειγμένες θεραπείες, ο ιατρικός τομέας χρησιμοποιεί ευρείες, τυχαιοποιημένες και ελεγχόμενες κλινικές μελέτες. Είναι όμως δύσκολο, άν όχι ακατόρθωτο, να εγγραφούν ολόκληρες κοινωνίες σε τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές μελέτες για να ελεγχθούν οι καλύτερες κοινωνικές πολιτικές. Για να κατανοήσουμε λοιπόν πώς οι πολιτικές επηρεάζουν την υγεία μας, χρησιμοποιήσαμε ενδελεχείς στατιστικές μεθόδους, προκειμένου να μελετήσουμε τα λεγόμενα «φυσικά πειράματα». Αυτά τα πειράματα προκύπτουν, για παράδειγμα, όταν οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικών αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως, επί παραδείγματι, μια μακρά ύφεση, αλλά επιλέγουν διαφορετικούς τρόπους δράσης. Αυτή η απόκλιση δίνει σε εμάς, τους ερευνητές, τη δυνατότητα να μάθουμε πώς οι πολιτικές επιλογές καταλήγουν να επηρεάζουν την υγεία μας: προς το καλύτερο και προς το χειρότερο. Έχουμε άραγε την οικονομική άνεση να πληρώνουμε για προγράμματα κοινωνικής προστασίας για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, για προγράμματα ψυχικής υγείας, για κουπόνια φαγητού, για στεγαστικά προγράμματα όταν είμαστε αντιμέτωποι με ένα μεγάλο εθνικό έλλειμμα προϋπολογισμού; Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας αποδεικνύουν πως οι δαπάνες με κίνητρο για τη δημόσια υγεία βοηθούν στη μείωση του ελλείμματος κινητοποιώντας μια νέα οικονομική ανάπτυξη. Κάθε δολάριο που επενδύεται στη δημόσια υγεία επιστρέφει 3 δολάρια στην οικονομική ανάπτυξη, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση του χρέους. Αντιθέτως, οι χώρες που συμμετέχουν σε απότομες βραχυπρόθεσμες περικοπές καταλήγουν σε μακροπρόθεσμη οικονομική υποβάθμιση. Όταν η Κυβέρνηση περικόπτει τις δαπάνες της κατά τη διάρκεια κάποιας ύφεσης, μειώνει δραστικά τη ζήτηση σε μια περίοδο όπου η ζήτηση είναι ήδη χαμηλή. Οι άνθρωποι ξοδεύουν λιγότερο και οι επιχειρήσεις υποφέρουν, γεγονός που, κατά συνέπεια, οδηγεί σε περισσότερες απώλειες θέσεων εργασίας και δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο ολοένα λιγότερης ζήτησης και ολοένα περισσότερης ανεργίας. Η ειρωνεία είναι πως η λιτότητα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα. Όχι μόνο δε μειώνει το έλλειμμα, αλλά το αυξάνει. Μακροπρόθεσμα, το χρέος χειροτερεύει όταν δεν παρακινείται η οικονομική ανάπτυξη. Οι συνέπειες της λιτότητας είναι εμφανείς από τα πρώτα κιόλας αποτελέσματα των πειραμάτων λιτότητας σε Η.Π.Α. και Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως φαίνεται από το Σχήμα, οι Η.Π.Α. και το Ηνωμένο Βασίλειο υπέστησαν μεγάλη οικονομική κατάρρευση μετά το οικονομικό πλήγμα στη Γουόλ Στριτ. Στις αρχές του 2009, όταν ο Πρόεδρος Ομπάμα ανέλαβε την Προεδρία, οι Η.Π.Α. άρχισαν να ακολουθούν ένα μονοπάτι κινήτρου. Αυτή η επιλογή σηματοδότησε στροφή στην ύφεση των Η.Π.Α. από τότε, η οικονομία ανακάμπτει σταδιακά, και τώρα το Α.Ε.Π. στις Η.Π.Α. είναι υψηλότερο από ό,τι πριν από την αρχή της κρίσης. Αντιθέτως στη Βρετανία, μετά την ανάληψη καθηκόντων από τους Συντηρητικούς το 2010, η βρετανική Κυβέρνηση άρχισε να κάνει περικοπές δισεκατομμυρίων λιρών στις κρατικές δαπάνες. Η οικονομία της ανακάμπτει με μικρότερο από τον μισό ρυθμό σε σχέση με τις Η.Π.Α., έχει ακόμη μπροστά της δρόμο για την πλήρη ανάκαμψη, και πλέον εμφανίζει σημάδια εισόδου σε μια φοβερή τριπλή (triple-dip) ύφεση. Αυτό το μοτίβο τα οφέλη του κινήτρου, οι βλαβερές συνέπειες της λιτότητας αναπαράγεται εδώ κι έναν αιώνα σχεδόν, σε στοιχεία υφέσεων και οικονομίας, σε πάμπολλες χώρες. Σύμφωνα με τη συμβατική σοφία, οι υφέσεις βλάπτουν σοβαρά την ανθρώπινη υγεία. Επομένως, οφείλουμε να αναμένουμε αύξηση στην κατάθλιψη, στις αυτοκτονίες, στον αλκοολισμό, σε ξεσπάσματα λοιμωδών νοσημάτων και σε ένα σωρό άλλα προβλήματα υγείας. Αυτό όμως είναι ψέμα. Οι οικονομικές κρίσεις θέτουν τόσο απειλές, όσο και ευκαιρίες για τη δημόσια υγεία και κάποιες φορές μάλιστα μπορούν να βελτιώσουν ακόμη και τις όποιες επιπτώσεις στην υγεία. Η Σουηδία είχε μια μαζική οικονομική κατάρρευση στις αρχές της δεκαετίας του 1990, μεγαλύτερη από τη Μεγάλη Κρίση, αλλά δε σημειώθηκε αύξηση στις αυτοκτονίες ή στους θανάτους που οφείλονταν στην κατανάλωση οινοπνεύματος. Παρόμοια, σε αυτήν την οικονομική ύφεση έχουμε δει τη δημόσια υγεία να βελτιώνεται στη Νορβηγία, στον Καναδά, ακόμη και στις Η.Π.Α. Αυτό που μάθαμε είναι πως ο πραγματικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία δεν είναι η ίδια η οικονομική ύφεση, αλλά η λιτότητα. Όταν τα δίκτυα κοινωνικής ασφάλειας καταρρέουν, η οικονομική διαταραχή, όπως είναι η απώλεια της εργασίας ή της στέγης, μπορεί να αποβεί σε κρίση υγείας. Όπως φαίνεται στο Σχήμα, ο πιο καθοριστικός παράγοντας της υγείας μας είναι η αντοχή που επιδεικνύουν τα δίκτυα κοινωνικής ασφάλειας. Όταν οι Κυβερνήσεις επενδύουν περισσότερα σε προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας στεγαστικές ενισχύσεις, προγράμματα ανεργίας, συντάξεις γήρατος και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη η υγεία βελτιώνεται για τους λόγους που θα εξηγήσουμε. Και αυτό δεν είναι απλώς ένας συσχετισμός: είναι μια δυνατή σχέση αιτίας και αιτιατού, ορατή σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι αυτόν τον λόγο η Ισλανδία αφού ταρακουνήθηκε από τη χειρότερη τραπεζική κρίση στην ιστορία δε βίωσε αύξηση των θανάτων στη μεγάλη ύφεση. Επέλεξε να υποστηρίξει τα προγράμματα της κοινωνικής της πρόνοιας, και μάλιστα έφθασε στο σημείο μέχρι και να τα ενισχύσει. Αντιθέτως, η Ελλάδα, ο αποδιοπομπαίος τράγος της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τη λιτότητα, υποχρεώθηκε να κάνει δρακόντειες περικοπές τις μεγαλύτερες που έχει δει η Ευρώπη μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ύφεσή της ήταν μικρότερη από αυτή της Ισλανδίας αρχικά, αλλά τώρα με τη λιτότητα έχει χειροτερεύσει. Το κόστος σε ανθρώπινες ζωές έχει γίνει δραματικά ξεκάθαρο: 52% αύξηση σε HIV, διπλάσιος αριθμός αυτοκτονιών, αύξηση στις ανθρωποκτονίες και επιστροφή της ελονοσίας όλα αυτά καθώς έγιναν περικοπές σε κρίσιμα προγράμματα υγείας. Αυτοί οι κίνδυνοι της λιτότητας είναι τόσο προφανείς και αναμενόμενοι, όσο και ανεξιχνίαστοι. Ιστορικώς (και μέσα από δεκαετίες έρευνας) το τίμημα της λιτότητας έχει καταγραφεί στις στατιστικές θανάτων. Μεγάλο μέρος της συζήτησης που πλαισιώνει τη μεγάλη ύφεση έχει επικεντρωθεί σε χαμένα Α.Ε.Π., ελλείμματα και μείωση χρεών. Ένα μικρό μέρος έχει επικεντρωθεί στην υγεία και την ευημερία των ανθρώπων. Τον Μάρτιο του 1968, ο Γερουσιαστής Ρόμπερτ Κένεντι κατέκρινε αυτή την ειδωλοποίηση της οικονομικής ανάπτυξης: Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μας είναι πάνω από οκτακόσια δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο, αλλά αυτό το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν άν θα μπορούσαμε να κρίνουμε τις Η.Π.Α. βάσει αυτού ευθύνεται για τη ρύπανση του αέρα και για τις διαφημίσεις τσιγάρων και για τα ασθενοφόρα που καθαρίζουν τους αυτοκινητοδρόμους μας από τις σφαγές. Ευθύνεται για τις κλειδαριές ασφαλείας στις πόρτες μας και για τις φυλακές όπου μπαίνουν όσοι τις παραβιάζουν. Ευθύνεται για την καταστροφή των δασών σεκόγιας, αυτών των φυσικών θαυμάτων. Ευθύνεται για τις βόμβες ναπάλμ και για τις πυρηνικές κεφαλές και για τα τεθωρακισμένα οχήμα-τα της αστυνομίας που καταπολεμά τις εξεγέρσεις στις πόλεις μας. Ευθύνεται για τα προγράμματα της τηλεόρασης που επευφημούν τη βία, προκειμένου κάποιοι να πουλήσουν παιχνίδια στα παιδιά μας. Επίσης, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν δε φροντίζει για την υγεία των παιδιών μας, για την ποιότητα της εκπαίδευσής τους ή για τη χαρά του παιχνιδιού τους. Δεν συμπε-ριλαμβάνει την ομορφιά της ποίησής μας ή τη χαρά των γάμων μας, την εξυπνάδα των δημόσιων συζητήσεών μας ή την ακεραιότητα των δημοσίων υπαλλήλων μας. Δεν υπολογίζει ούτε το σθένος ούτε το κουράγιο μας, ούτε τη σοφία ούτε τη μάθησή μας, ούτε τη συμπόνια ούτε την αφοσίωσή μας στην πατρίδα. Εν ολίγοις, υπολογίζει όλα τα άλλα εκτός από αυτά που κάνουν τη ζωή να αξίζει και μπορεί να μας αποκαλύψει τα πάντα για την Αμερική εκτός από το γιατί είμαστε υπερήφανοι που είμαστε Αμερικα-νοί. Παίρνουμε την πρόταση του Ρόμπερτ Κένεντι στα σοβαρά. Στο παρόν βιβλίο, επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στις επιλογές που κάνουν οι Kυβερνήσεις και στις επιπτώσεις αυτών των επιλογών όχι μόνο στις οικονομίες μας, αλλά και στα σώματά μας. Έχουμε πλέον εκτεταμένα στοιχεία που αποκαλύπτουν ποια μέτρα σκοτώνουν και ποιά σώζουν ζωές. Ως πολίτες, κάνουμε έκκληση στις Κυβερνήσεις μας να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις αποφάσεις που προστατεύουν την υγεία μας τις δύσκολες στιγμές».

6 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Ιατρός Εργασίας εργασiαυγεία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Ε.Ι.Ε.Π.) ΗΞxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxΗ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Τα κείμενα και τα άρθρα που δημοσιεύονται δεν εκφράζουν αναγκαστικά τις απόψεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ Εκδότης (Υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο): Θ.Κ. Κωνσταντινίδης Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Καθηγητής Τμήμ. Ιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Διεύθυνση: Λιοσίων 143 και Θειρσίου 6, 6ος όροφος, Πλατεία Αττικής, Αθήνα Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος, Συγκρότημα Προκλινικών Εργαστηρίων Ιατρικής Δ.Π.Θ., κτίριο 5, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ ΧΧ ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ ΧΧ Αν κάποια χώρα της Ευρώπης έχει δημογραφικό πρόβλημα, αυτή είναι η Γερμανία. Οι επίσημες στατιστικές καταγράφουν 8 γεννήσεις ανά κατοίκους, έναν αριθμό ίσο με της Ιαπωνίας και μικρότερο από όλες τις βιομηχανικές χώρες. Ο πληθυσμός έχει ήδη αρχίσει να μειώνεται: Από τα 82 εκατομμύρια το έτος 2000, υποχώρησε στα 80,3 εκατομμύρια, σύμφωνα με την απογραφή του Αυτός ο πληθυσμός γερνάει. Σε σχέση με τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό, το ποσοστό των συνταξιούχων ανερχόταν το 2005 στο 32%. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των Γερμανών, αυτή η σχέση θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον, φτάνοντας το 50% το 2030 και το 65% μετά το στη βάση της αλληλεγγύης των γενεών. Μετά τη μεταρρύθμιση του 1957, το σύστημα βασίζεται στη μεταφορά εισοδήματος από τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό (μέσω των εισφορών στο ασφαλιστικό σύστημα) στους συνταξιούχους. Οι εισφορές αυτές παρακρατούνται από το μισθό και διανέμονται στη συνέχεια στους δικαιούχους σύνταξης, ανάλογα με τα δικαιώματα που έχει κατοχυρώσει ο καθένας. Η σύνταξη είναι δυναμική, το ύψος της είναι απευθείας και δεν δημιουργεί αποθεματικά. Στη γερμανική αντίληψη για την κοινωνική πολιτική άλλωστε, η έννοια της «αποταμίευσης» σε επίπεδο εθνικής οικονομίας δεν υπάρχει. Μόνο οι εργαζόμενοι μπορούν να παράσχουν στους συνταξιούχους τα προϊόντα και τις απολαβές που χρειάζονται. Αν αυτός ο πληθυσμός ή η παραγωγή μειωθεί, τότε στο λιγότερα προϊόντα, με αποτέλεσμα αυτό να απαξιωθεί, καθώς λόγω πληθωρισμού οι τιμές και οι μισθοί θα ανεβαίνουν. Για μια χώρα που βίωσε από το 1914 του κεφαλαίου ενός ασφαλιστικού συστήματος βασισμένου στην αποθεματοποίηση λόγω του υπερπληθωρισμού και των δύο πολέμων, αυτή η αντίληψη δεν είναι παράξενη. Το σύστημα, ωστόσο, προϋποθέτει πάντα μια γενιά εργαζομένων, η οποία παράγει αρκετό πλούτο για να πληρώνει τις συντάξεις της προηγούμενηςη αρνητική δημογραφική εξέλιξη και οι επιπτώσεις της στο ασφαλιστικό σύστημα είχαν αρχίσει να διαφαίνονται ήδη από το τέλος της δεκαετίας του 70. Από τότε χρονολογείται και η σχετική δημόσια συζήτηση στη Γερμανία. Οπως ήταν αναμενόμενο για μια εξαγωγική χώρα, η αφορμή ήταν το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, που το 1957 και έφτασαν λόγω των αναγκών κατοχυρώσει ο καθένας. Η σύνταξη είναι δυναμική, το ύψος της είναι απευθείας συνδεδεμένο με την εξέλιξη του μισθού. Το σύστημα μετατρέπει όλες τις εισφορές σε δεν δημιουργεί αποθεματικά. Στη γερμανική αντίληψη για την κοινωνική πολιτική άλλωστε, η έννοια της «αποταμίευσης» σε επίπεδο εθνικής οικονομίας δεν υπάρχει. Μόνο οι εργαζόμενοι μπορούν να παράσχουν στους συνταξιούχους τα προϊόντα και τις απολαβές που χρειάζονται. Αν αυτός ο πληθυσμός ή η παραγωγή μειωθεί, τότε στο κεφάλαιο θα αντιστοιχούν λιγότερα προϊόντα, με αποτέλεσμα αυτό να απαξιωθεί, καθώς λόγω πληθωρισμού οι τιμές και οι μισθοί θα ανεβαίνουν. Για μια χώρα που βίωσε από το 1914 ώς το 1945 την καταστροφή του συσσωρευμένου κεφαλαίου ενός ασφαλιστικού συστήματος βασισμένου στην αποθεματοποίηση λόγω του υπερπληθωρισμού και των δύο πολέμων, αυτή η αντίληψη δεν είναι παράξενη. Το σύστημα, ωστόσο, προϋποθέτει πάντα μια γενιά εργαζομένων, η οποία παράγει αρκετό πλούτο για να πληρώνει τις συντάξεις της προηγούμενης. Η αρνητική δημογραφική εξέλιξη και οι επιπτώσεις της στο ασφαλιστικό σύστημα είχαν αρχίσει να διαφαίνονται ήδη από το τέλος της δεκαετίας του 70. Από τότε χρονολογείται και η σχετική δημόσια συζήτηση στη Γερμανία. Οπως ήταν αναμενόμενο για μια εξαγωγική χώρα, η αφορμή ήταν το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, που επηρεάζουν άμεσα το μοναδιαίο κόστος εργασίας. Αυτές είχαν οριστεί στο 14% του μισθού το 1957 και έφτασαν λόγω των αναγκών του συστήματος το 18% το βιομηχανία άσκησε μενοι περίπου. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΙΩΑΝΝΗ Α. ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επετεύχθη συμφωνία για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (Ε.Τ.Θ.Α.), η οποία σφραγίστηκε με την υπερψήφιση της πρότασης από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. «Με προϋπολογισμό ύψους 6,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, το Ταμείο αποτελεί ισχυρό χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση της αναθεωρημένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (Κ.Αλ.Π.). Η πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε επέφερε ουσιαστικές αλλαγές στην αρχική πρόταση της Επιτροπής, προκειμένου να στηρίξει αποτελεσματικά την εφαρμογή της νέας Κ.Αλ.Π.» αναφέρει ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Τσουκαλάς, Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, η κατανομή του προϋπολογισμού, σύμφωνα με το σχετικό Δελτίο Τύπου, έχει ως εξής: 4,34 δισ. ευρώ προβλέπονται για επενδύσεις στον αλιευτικό τομέα 580 εκατ. για έλεγχο 520 εκατ. για τη συλλογή δεδομένων 45 εκ. για ενίσχυση της αποθεματοποίησης 192 εκατ. για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες 718 εκατ. για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική Το Ε.Τ.Θ.Α. διαρθρώνεται γύρω από τρεις βασικούς άξονες: 1. Μια βιώσιμη αλιεία με σεβασμό προς το περιβάλλον: Περιλαμβάνει επενδύσεις σε επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία με στόχο την εξάλειψη των απορρίψεων (των παράπλευρων, δηλαδή, αλιευμάτων ή των αλιευμάτων μικρής οικονομικής αξίας) και συνεπώς, τη μείωση της υποχρέωσης εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων, που επιβάλλεται από την Κ.Αλ.Π. Ύστερα από απαίτηση του Κοινοβουλίου, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη συλλογή και τον έλεγχο επιστημονικών δεδομένων μέσω σημαντικής αύξησης των κονδυλίων που διατίθενται για αυτόν τον σκοπό. Το Κοινοβούλιο ήταν, επίσης, αρκετά ισχυρό, ώστε να πετύχει το πάγωμα των επιδοτήσεων για τις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. 2. Ένας ανταγωνιστικός αλιευτικός τομέας στην καρδιά των επιδοτήσεων: Δίνονται κίνητρα στους νέους κάτω των 40 ετών να ασχοληθούν με τον κλάδο της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, ενισχύοντας δράσεις καινοτομίας και νέων μορφών επιχειρηματικότητας γύρω από τις θαλάσσιες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα ο αλιευτικός τουρισμός. Η έρευνα και η καινοτομία στον τομέα ενισχύεται, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης πιο σύγχρονων και πιο φιλικών προς το περιβάλλον αλιευτικών εργαλείων. Οικονομική ενίσχυση θα δοθεί και για τη διάλυση των πλοίων μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017, προκειμένου να μειωθεί η αλιευτική ικανότητα του ευρωπαϊκού στόλου. Θα υπάρχει, επίσης, συνδρομή στην αντικατάσταση των κινητήρων με στόχο τη μείωση της δύναμής τους και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 3. Μια φιλόδοξη κοινωνική διάσταση: Το Ταμείο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις επενδύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας επί των αλιευτικών σκαφών, καθώς και για την επαγγελματική κατάρτιση των αλιέων στην Ευρωπαϊκή Ενωση. «Με τη σημερινή ψηφοφορία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξε τη δύναμή του σαν συννομοθέτης στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σήμερα οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της υλοποίησης μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής αλιείας, που σέβεται το περιβάλλον, χωρίς όμως να υποτιμά τον ανθρώπινο παράγοντα. Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας θα δώσει τη δυνατότητα στους Ευρωπαίους αλιείς να αλιεύουν με βιώσιμο τρόπο και να συμβάλουν στον αγώνα κατά της ανεξέλεγκτης αλιείας, η οποία έχει οδηγήσει πολλούς, άλλοτε ακμαίους, πληθυσμούς ψαριών σε δραματική μείωση. Το Ε.Τ.Θ.Α. αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ενωση ώστε να επαναπροσδιορίσει τον κλάδο της αλιείας ως πρότυπο βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης για την Ευρώπη. Η συμφωνία επιτυγχάνεται στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας, κι αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια αποτελούν αξιόλογες παραγωγικές δραστηριότητες για τη χώρα μας, με ισχυρές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προεκτάσεις. Να υπενθυμίσω ότι η συμφωνία περιλαμβάνει πολλά θετικά στοιχεία ιδιαίτερα για τους Έλληνες αλιείς και υδατοκαλλιεργητές, όπως μέτρα για τη στήριξη και την ενδυνάμωση της μικρής παράκτιας αλιείας και την τόνωση της υδατοκαλλιέργειας, μέσω του εκσυγχρονισμού των μεθόδων και των εγκαταστάσεων, και της προώθησης της επαγγελματικής κατάρτισης», υπογράμμισε ο κ. Τσουκαλάς, μετά το πέρας των ψηφοφοριών.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας. Αθήνα Μάρτιος 2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015

Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015 Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015 Η Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) καλεί όλες τις γυναίκες της λαϊκών στρωμάτων της πόλης μας να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο που διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τι είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις; Διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων που στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά Το Βήµα 13/01/2002 Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά * Η γήρανση του πληθυσµού και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας αποθαρρύνουν τους νέους για τη δηµιουργία οικογένειας Της ΜΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Η ηρωίδα στην

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014 Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Βασικότερος και παράλληλα αναπόφευκτος κίνδυνος όλων των κοινωνιών αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Φωτεινή Γιαλαµά Υποψήφια Διδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ - ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Παρακολουθείστε στο επ όμενο διάστημα όλες τις εξελίξεις για το ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης

Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης Μαρία Ζησιοπούλου Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης Προαγωγή Υγείας Προγράμματα άσκησης Σύσταση 13: Συστήνεται οι Γενικοί Ιατροί, άλλοι Ιατροί, καθώς και επαγγελματίες υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να ενθαρρύνουν τους ασθενείς με κατάθλιψη (κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Γιατροί Χωρίς Σύνορα- Ελληνικό Τμήμα, 20 Μαΐου 2008 Εισαγωγή Η Ελλάδα βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Στη διαδικασία διαμόρφωσης των κοινωνιών, συνέβαλλε και η γυναικεία εργασία κάτω βέβαια από διάφορες μορφές ανισοτιμίας. Σταδιακά όμως, μέσω των γυναικείων συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέες μορφές απασχόλησης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποιες είναι οι νέες μορφές απασχόλησης; Σύμβαση ορισμένου χρόνου Μερική απασχόληση Προσωρινή απασχόληση Σύμβαση έργου Υπεργολαβία Εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/7/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/7/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/7/2014 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΙΝΕ / ΓΣΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τη δραστική μείωση του εισοδήματος και της καταναλωτικής δύναμης των μισθωτών σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Το ανθρώπινο δυναμικό σε πρώτο πλάνο! Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το σημαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενεργειακή φτώχεια και οι συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία. του Κώστα Φωτεινάκη

Η Ενεργειακή φτώχεια και οι συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία. του Κώστα Φωτεινάκη Η Ενεργειακή φτώχεια και οι συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία του Κώστα Φωτεινάκη Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου που οργάνωσε το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ 10-12 Οκτωβρίου 2013 στην Αθήνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης Ποσοτική Έρευνα με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων στο μισθωτό και άνεργο πληθυσμό της χώρας VPRC Δ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ VPRC

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012 Πρόγραμμα «αντι-στίγμα» Τι είναι η Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστες: φτώχια, συνθήκες ζωής και εργασίας παράγοντες που καθορίζουν την υγεία τους. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέλος του ΔΣ του ΠΙΣ

Μετανάστες: φτώχια, συνθήκες ζωής και εργασίας παράγοντες που καθορίζουν την υγεία τους. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέλος του ΔΣ του ΠΙΣ Μετανάστες: φτώχια, συνθήκες ζωής και εργασίας παράγοντες που καθορίζουν την υγεία τους ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέλος του ΔΣ του ΠΙΣ Τι είναι η «υγεία»; Η κατάσταση πλήρους σωματικής, πνευματικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον όρο «υπηρεσίες υγείας», προσδιορίζονται όχι µόνο οι παρεχόµενες φροντίδες υγείας και ιατρικής περίθαλψης αλλά γενικότερα το πλέγµα των δοµών µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τροποποίηση της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Α. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ 2009 Είναι η μοναδική διέξοδος για να επέλθει στην οικονομία και την αγορά ένα

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για δεύτερη χρονιά η ICAP Group εκπόνησε αναλυτική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Η πρωτοβάθμια περίθαλψη και η προμήθεια υπηρεσιών υγείας. μετά τον Ν. 4238/2014. Το Eθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) θεσπίσθηκε το 1983 με Υπουργό

Η πρωτοβάθμια περίθαλψη και η προμήθεια υπηρεσιών υγείας. μετά τον Ν. 4238/2014. Το Eθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) θεσπίσθηκε το 1983 με Υπουργό Η πρωτοβάθμια περίθαλψη και η προμήθεια υπηρεσιών υγείας μετά τον Ν. 4238/2014 Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Πεχλιβανίδη Aναπληρώτρια. Καθηγήτρια στο Παν/μιο Αθηνών, δικηγόρος Το Eθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι μια μεταβολική διαταραχή και αποτελεί ένα από τα συχνότερα χρόνια νοσήματα και μια από τις σημαντικότερες αιτίες πρόωρης

Διαβάστε περισσότερα

Shaping the Future of Healthcare in Greece Financial Times

Shaping the Future of Healthcare in Greece Financial Times Tuesday, June 21, 2011 Shaping the Future of Healthcare in Greece Financial Times «απάνες και Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του Μνηµονίου» Γιάννης Στουρνάρας, Καθηγητής Τµήµατος Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΓΙΑΤΡΟΙ- ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΓΙΑΤΡΟΙ- ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ Τα στοιχεία που ακολουθούν αποτελούν ευρήματα της επιστημονικής ομάδας της ORIENTUM υπό την επίβλεψη των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού Νίκου Παυλάκου και Σπύρου Μιχαλούλη και της δημοσιογράφου

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων 1. Περίληψη του έργου 2. Τι είναι το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι, δικαιώματα και πολιτικές της κρίσης: άμεσα θύματα, χαμένες γενιές;

Νέοι, δικαιώματα και πολιτικές της κρίσης: άμεσα θύματα, χαμένες γενιές; Νέοι, δικαιώματα και πολιτικές της κρίσης: άμεσα θύματα, χαμένες γενιές; ΚΑΘ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΙΕΑΔ, Ανοιχτή Συζήτηση «Η ανεργία των νέων στην περίοδο της οικονομικής κρίσης: δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Στο επίκεντρο της Έκθεσης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση του έτους 2015 βρίσκεται η αξιολόγηση των επιπτώσεων

Περίληψη Στο επίκεντρο της Έκθεσης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση του έτους 2015 βρίσκεται η αξιολόγηση των επιπτώσεων Περίληψη Στο επίκεντρο της Έκθεσης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση του έτους 2015 βρίσκεται η αξιολόγηση των επιπτώσεων των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής και η συμβατότητά

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 35/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Κύριο *** *** *** 2) Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής allil.epid@cityofathens.gr 3) Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3

Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3 Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3 Για χρόνια, οι καταναλωτές µαθαίνουν για τα οφέλη της µείωσης των καρδιαγγειακών παθήσεων µε τη λήψη ωµέγα-3 λιπαρών οξέων. Αυτή η άποψη έχει επικρατήσει,

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 40: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση των αναγκών του ασθενή, συμβουλευτική σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα Η ΕΚΤ ιδρύθηκε το 1998 και

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική»

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική» Προαγωγή της Υγείας - Βαθµίδες Πρόληψης Στις "αναπτυγµένες" κοινωνίες οι κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνησιµότητας είναι τα χρόνια νοσήµατα. Τα νοσήµατα αυτά είναι αποτέλεσµα µακρόχρονης έκθεσης του οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ Τα Συµπεράσµατα του 1ου Συνεδρίου και οι Θέσεις των Ασθενών για το ΕΣΥ 2012: Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών Τον Νοέµβριο του 2012 πραγµατοποιήθηκε το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Δημόσια Υγεία (18 ΜΗΝΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO) Περιγραφή Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Δημόσια Υγεία είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Δήμητρα Ηλιάδου MD, MSc Ψυχίατρος

Δήμητρα Ηλιάδου MD, MSc Ψυχίατρος Δήμητρα Ηλιάδου MD, MSc Ψυχίατρος Οικονομική κρίση «Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε την αναστάτωση και τις πιθανές συνέπειες της οικονομικής κρίσης, δεν πρέπει να ξαφνιαστούμε αν δούμε περισσότερες αυτοκτονίες

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Το.πρόγραμμα.του.ΣΥΡΙΖΑ

Το.πρόγραμμα.του.ΣΥΡΙΖΑ j τηναναθεώρησητουπλαισίουαναδοχήςκαιυιοθεσίαςανηλίκων, j την κατάθεση νόμουjπλαισίου/ομπρέλα για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως προέλευσης,ηλικίας,φύλου,φυσικής,νοητικήςκαιψυχικήςκατάστασης, j τηδημιουργίαπλαισίουαναδοχήςηλικιωμένων,

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ)

Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) Η ΟΓΕ αγωνίζεται από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της για την αναγνώριση της κοινωνικής αξίας της μητρότητας. Η στήριξη του νέου ζευγαριού, και ιδιαίτερα της γυναίκας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 24 Απριλίου 2015 09:00-15:00 - Αμφιθέατρο Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ/ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ. Όνομα Επώνυμο Χώρα Προέλευσης. Φύλο Ηλικία Ημερομ. Άφιξης Ημερομ. Αναχώρησης. NAI ΟΧΙ NAI ΟΧΙ NAI ΟΧΙ Άσθμα Υπέρταση Διαβήτης

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ. Όνομα Επώνυμο Χώρα Προέλευσης. Φύλο Ηλικία Ημερομ. Άφιξης Ημερομ. Αναχώρησης. NAI ΟΧΙ NAI ΟΧΙ NAI ΟΧΙ Άσθμα Υπέρταση Διαβήτης Στοιχεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Όνομα Επώνυμο Χώρα Προέλευσης Φύλο Ηλικία Ημερομ. Άφιξης Ημερομ. Αναχώρησης Ιατρείο: Ατομικό ιστορικό εξεταζόμενου/ης NAI NAI NAI Άσθμα Υπέρταση Διαβήτης HIV+ Φυματίωση Καρδιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Για τον φορέα της (αν)ασφάλειας μας

Για τον φορέα της (αν)ασφάλειας μας Για τον φορέα της (αν)ασφάλειας μας Μέσα σε μια διαρκή πίεση από ολοένα και πιο δυσβάσταχτα μέτρα, το ασφαλιστικό έμεινε σκόπιμα έξω από κάθε συζήτηση σαν φυσιολογικό θύμα του κουρέματος του Δημόσιου χρέους.

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας 2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας Βασικά Μεγέθη της Οικονομίας Η ύφεση βάθυνε Η χώρα έχει εισέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Το Συνεδριο πραγματοποιειται από 6 εως 9 Μαρτιου 2013 στο Ξενοδοχειο Ρογιαλ Ολυμπικ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Παναγιώτης Βίγλας, Οδοντίατρος, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΕΚΤΟΣ»

«ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΕΚΤΟΣ» «Κ Α Ν Ε Ι Σ Δ Ε Ν Μ Ε Ν Ε Ι Ε Κ Τ Ο Σ» π ρ ό γ ρ α μ μ α π ρ ό λ η ψ η ς κ α ι π α ρ έ μ β α σ η ς γ ι α ν έ ο υ ς σ ε κ ί ν δ υ ν ο έ λ λ ε ι ψ η ς σ τ έ γ η ς φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς με την

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION Eμείς, οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές ηγέτες, συνελθόντες στους κόλπους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, απευθύνουμε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α Ο όρος «προσφορά υπηρεσιών υγείας» εκφράζει την παροχή υπηρεσιών που προέρχονται από προµηθευτές υγείας (γιατρούς, νοσοκοµεία κ.τ.λ). Οι παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ-ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών προς πολίτες και φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη Τι συμβαίνει από εδώ και πέρα Το αμέσως επόμενο βήμα της έρευνας 50+ στην Ευρώπη είναι η προσθήκη, στην υπάρχουσα βάση δεδομένων, πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα από την παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα κέντρα κράτησης μεταναστών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 www.msf.gr Εισαγωγή Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984 Προστασία και διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις -Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόµων (ΦΕΚ 153 Α /8.10.1984) Άρθρο 1 Έκταση εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ Νοσηλευτικής ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον Τομέας Υγείας Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Τριτοβάθμια Περίθαλψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΨΟΥΡΗ 4 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ. 2410 627142 FAX 2410 627143 E-MAIL:GEOTEE_L@OTENET.GR Λάρισα 30-04-2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ Παγκόσμια ανησυχία

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Ερευνήτρια: Χριστίνα Γιακουμάκη Στόχος της έρευνας ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ψαλτοπούλου Θεοδώρα Παθολόγος, Επίκουρη Καθ. Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Α. Σχεδιασμός ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την έρευνα:

Σύμφωνα με την έρευνα: Στα πρόθυρα της οικονομικής ασφυξίας βρίσκεται ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών νοικοκυριών. Αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από την ετήσια τακτική έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που έγινε σε συνεργασία με

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Φωτεινή Γιαλαμά Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τεχνικές Αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα