ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ"

Transcript

1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχψψψψψψψψψψψψψχχχψ ψψψψψψψψψψ χχχχχχχχχχχ ΔΙΑΜΑΡΤ ΥΡΙ Α Ε.Ι.Ν.Α.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙ ΒΕΣ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ εργασiαυγεία ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Ε.Ι.Ε.Π.) χχχ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΨΨΨΨΨΨΨΨΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ CARITAS EUROPA ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 7 ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ XXXXXXXXXX Αύξηση των κοινωνικών κινδύνων από την ευρωπαϊκή κρίση, πέντε χρόνια από το ξέσπασμά της, δείχνει η νέα έκθεση (για το 2013) της φιλανθρωπικής μη-κυβερνητικής οργάνωσης Caritas Europa. Η έκθεση συντάσσεται για δεύτερη χρονιά από την Caritas και επιβεβαιώνει με στοιχεία την πρώτη, γύρω από το ότι η κρίση και η λιτότητα δημιουργούν χαμένες γενιές στην Ευρώπη : Ο αριθμός των νέων που ούτε σπουδάζουν ούτε εργάζονται αυξάνεται διαρκώς. Εξήμισυ εκατομμύρια νέοι στην Ε.Ε. δεν έχουν δουλειά και σχεδόν δώδεκα εκατομμύρια πολίτες είναι μακροχρονίως άνεργοι. Οι δυνατότητες των πολιτών να έχουν εισόδημα συρρικνώνονται, η παιδική φτώχεια αυξάνεται κλιμακωτά και αυτά, μαζί με την παντελή έλλειψη ανάπτυξης, γίνονται σιγά-σιγά διαρθρωτικά στοιχεία των οικονομιών στις χώρες που ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Εγκρίθηκε πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισμα με τίτλο «Πτυχές συνδεόμενες με την απασχόληση και την κοινωνική διάσταση του ρόλου και των δραστηριοτήτων της Τρόικας» στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το Ε.Κ. τέθηκε στο περιθώριο, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) έλαβε αποφάσεις εκτός του πεδίου αρμοδιοτήτων της. Στο ψήφισμα διατυπώνονται σαφείς παρατυπίες στις διάφορες διαδικασίες που σχετίζονται με το ρόλο της Τρόικας, καθώς επίσης σημειώνεται ότι τα προγράμματα που καταρτίστηκαν δεν έλαβαν υπόψη τους κοινωνικούς παράγοντες. Ετσι, πλήττονται οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, ενώ η ανεργία έχει φθάσει σε πολύ ανησυχητικά επίπεδα. Οπως σημειώνεται, οι μεταρρυθμίσεις έχουν για την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία σοβαρό αντίκτυπο στην ποιότητα και τη γενική δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, καταπατώντας ουσιαστικά το δικαίωμα των πολιτών στην υγεία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχωρά ένα βήμα πιο πέρα, κάνοντας συστάσεις και καλώντας την Ε.Ε. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ανακτηθούν τα πρότυπα κοινωνικής προστασίας και να ληφθούν έκτακτα μέτρα. Επίσης, καλεί την Επιτροπή, την Ε.Κ.Τ. και την Ευρωομάδα να επανεξετάσουν και να αναθεωρήσουν, όπου είναι απαραίτητο και μάλιστα το ταχύτερο δυνατό, τα έκτακτα μέτρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Επιπλέον, το Ε.Κ. ζητά τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις που ορίζονται στις Συνθήκες και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς η έλλειψη συμμόρφωσης συνιστά παραβίαση του πρωτογενούς δικαίου της Ε.Ε. μακρόσυρτη διαδικαστική συζήτηση, είναι καιρός να συνειδητοποιηθεί, ότι έχει εξαντληθεί. Πολύ περισσότερο όταν εκφράζεται από συναδέλφους που ελάχιστα (με μορφή Κατευθυντηρίων Οδηγιών), εφαρμογές επιδημιολογικής επιτήρησης στην περιβάλλοντος (στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Ιατρικής), ακαδημαϊκές δράσεις (σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), συνέργειες με άλλες ιατρικές ειδικότητες (δεδομένου ότι ο κύριος ρόλος της ειδικότητας έχει αυτονόητα ιατρικό χαρακτήρα, προφανώς με μορφή Διασυνδετικής Ιατρικής της Εργασίας) και τέλος επικαιρικά ζητήματα (όπως λόγου χάρη οι επιπτώσεις της Γήρανσης και της Ιατρικής της Εργασίας, που μάλλον πρέπει να είναι ο ενδιάμεσος στόχος. Ο ρόλος της επιστημονικής έκδοσης, αλλά και της περιοδικής έκδοσης μπορεί να είναι αποτελεσματικότητας ως προς την προαγωγή της συζήτησης. Φαίνεται, άλλωστε, ελάχιστες περιπτώσεις. Αλλά, η μακρόσυρτη διαδικαστική συζήτηση, είναι καιρός να συνειδητοποιηθεί, ότι έχει εξαντληθεί. Πολύ περισσότερο όταν εκφράζεται από συναδέλφους που ελάχιστα συμμετέχουν στην τελική διατύπωση προτάσεων. Οι (με προαπαιτούμενη την οριοθέτηση και καθιέρωση Δημόσιων Δομών Ιατρικής της Ιδρύματα), συνέργειες με άλλες ιατρικές ειδικότητες (δεδομένου ότι ο κύριος ρόλος της ειδικότητας έχει αυτονόητα ιατρικό χαρακτήρα, προφανώς με μορφή λόγου χάρη οι επιπτώσεις της Γήρανσης και της Οικονομικής Κρίσης στην Υγεία και και της περιοδικής έκδοσης μπορεί να είναι καταλυτικός. Πάντως μην περιμένει κανείς διαμάχες και αντιπαραθέσεις με εντάσεις του παρελθόντος, που άλλωστε ήταν της περιοδικής έκδοσης μπορεί να είναι καταλυτικός. Πάντως μην περιμένει κανείς διαμάχες και αντιπαραθέσεις με εντάσεις του παρελθόντος, που άλλωστε ήταν πάντα αμφίβολης αποτελεσματικότητας ως προς την προαγωγή της συζήτησης. Φαίνεται, άλλωστε, ότι μόνον ο Υπουργός Υγείας είναι σε θέση με τη στάση του και τα μπορεί να είναι καταλυτικός. Πάντως μην περιμένει κανείς διαμάχες αμφίβολης μόνον ο Υπουργός Υγείας είναι σε θέση με τη στάση του και τα μπορεί να είναι καταλυτικός. Πάντως μην περιμένει κανείς διαμάχες αμφίβολης ως προς την προαγωγή της και της περιοδικής έκδοσης μπορεί να είναι καταλυτικός. Πάντως μην περιμένει κανείς διαμάχες και αντιπαραθέσεις με εντάσεις του παρελθόντος, που άλλωστε ήταν πάντα αμφίβολης αποτελεσματικότητας ως προς την προαγωγή της συζήτησης. Φαίνεται, άλλωστε, ότι μόνον ο Υπουργός ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Υγείας είναι σε θέση με διαμάχες ΤΗΣ και αντιπαραθέσεις DEAL με εντάσεις NEWS του παρελθόντος, που άλλωστε ήταν του και τα μπορεί να είναι καταλυτικός. Πάντως μην περιμένει κανείς διαμάχες πάντα αμφίβολης αποτελεσματικότητας ως προς την προαγωγή της συζήτησης. Φαίνεται, ΓΙΑ καταστάσεις ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ μαζικότητας στην Ελλάδα, αλλά και ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ στο διαμάχες και αντιπαραθέσεις. Θ.Κ. Κωνσταντινίδης ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Σύμφωνα με πληροφορίες της εβδομαδιαίας οικονομικής εφημερίδας Deal News ( ) οκτώ μεγάλες ανατροπές προοιωνίζεται η νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση που αναμένεται να ανακοινωθεί το φθινόπωρο. Οπως αναφέρεται στο άρθρο της Deal News γίνεται ήδη από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας επεξεργασία για την εφαρμογή ενός μοντέλου κατά το σουηδικό πρότυπο σε συνεργασία με τα τεχνικά κλιμάκια της Τρόικας. Ειδικά για το θέμα του καθεστώτος ασφάλισης των Βαρέων και των Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.) αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερίδας: «Κατάργηση όλων των ευνοϊκών περιπτώσεων συνταξιοδότησης, όπως είναι τα βαρέα και τα ανθυγιεινά. Οι Τροϊκανοί έχουν θέσει πολλές φορές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το θέμα της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων». δοκιμάζονται από την κρίση. Περίπου εκατόν εικοσιπέντε εκατομμύρια στην Ε.Ε. ζουν στο κατώφλι της φτώχειας. Μερικώς απασχολείται ένας στους δυόμισι εργαζόμενους στα κράτη - μέλη και η επίσημη πρόβλεψη του Ο.Ο.Σ.Α. αναφέρεται σε συνεχή μείωση του Ακαθάριστου Προϊόντος στην Ευρωζώνη μέχρι το Οι συντάκτες της έκθεσης της Caritas θεωρούν ότι η κρίση και η λιτότητα αποδυναμώνουν την κοινωνική συνοχή και, αντιστοίχως, την εμπιστοσύνη των πολιτών στην έννοια της Δημοκρατίας. Η οργάνωση υποστηρίζει πως οι Αρχές που διαχειρίζονται θεσμικά την κρίση μπορούν να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις και για την πολιτική αντιμετώπισης της κρίσης και για τους στόχους των διαρθρωτικών μέτρων που επιβάλλουν. Οι εκπρόσωποι της Caritas θεωρούν ότι τόσο η μορφή και οι επιπτώσεις της κρίσης όσο και η λιτότητα διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Διαπιστώνουν, όμως, ότι σε όλες τις χώρες καταγράφεται απειλή κοινωνικού αποκλεισμού ομάδων του πληθυσμού. Οι στρατηγικοί στόχοι (της Ε.Ε.) για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή μέχρι το 2020 απομακρύνονται. Η παρακολούθηση της κρίσης επιβεβαιώνει το ότι η παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας υποβαθμίζεται σημαντικά στις χώρες που δοκιμάζονται. Η μέχρι τώρα αυτονόητη πρόσβαση στους κοινωνικούς οργανισμούς χάνεται για πολλούς, αλλά τα ελλείμματα ταμείων - νοσοκομείων δεν συγκρατούνται. Κατά την οργάνωση Caritas Europa, απαιτείται μια ευρεία εναλλακτική προσέγγιση της κρίσης και των μεθόδων για την αντιμετώπισή της αφού τα στοιχεία της έκθεσης δείχνουν πως η λιτότητα δεν έχει αποτελέσματα. Σύμφωνα με την έκθεση, προβληματική δείχνει και η πολιτική για τη διόρθωση της σχέσης χρέους και Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος αλλά και για τη μείωση του κρατικού δανεισμού. Η προσέγγιση αυτή με οικονομικούς όρους δεν λειτουργεί, κατά τους συντάκτες της έκθεσης. Η Caritas Europa βρίσκει άδικο να μετατρέπεται το χρέος μιας χώρας σε τραπεζικό χρέος του Δημοσίου και θεωρεί ότι η υπόθεση της ανακεφαλαίωσης των τραπεζών αναδεικνύει ως μη βιώσιμη επιλογή την επιβάρυνση των πολιτών για τη στήριξη των τραπεζών. Τέλος, η οργάνωση υποστηρίζει σθεναρά μια πιο δίκαιη προσέγγιση στην κατανομή των βαρών για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η παρουσίαση της έκθεσης ήταν το κύριο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδας Καθολική. ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΗΤΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Με Ερώτησή τους που απευθύνεται προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Νίκο Βρούτση, οι βουλευτές του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) κ.κ. Δημήτριος Στρατούλης, Χρήστος Καραγιαννίδης, Κώστας Μπάρκας, Μαρία Μπόλαρη, Γιάννης Σταθάς και Δέσποινα Χαραλαμπίδου, ανακινούν το θέμα της καθυστέρησης σύνταξης Ειδικού Καταλόγου Ιατρών που έχουν το δικαίωμα να "ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας". Η Ερώτηση που κατατέθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στις έχει ως ακολούθως: Με το άρθρο 29 του Ν.3996/2011, στο Υπουργείο σας συνεστήθη Επιτροπή με στόχο να ορίσει πώς θα συνταχθεί ο Ειδικός Κατάλογος που θα περιλαμβάνει ποιοί Ιατροί άλλων ειδικοτήτων, εκτός των ιατρών εργασίας (όσων κατέχουν τίτλο ειδικότητας Ιατρικής Εργασίας) και με ποιές προϋποθέσεις, έχουν δικαίωμα να "ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας". Η Επιτροπή συγκροτήθηκε με την υπ αριθ. πρωτ /Δ / , αποτελούμενη από υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Εργασίας και έναν Ειδικό Ιατρό Εργασίας, κατ εντολή του τότε Υπουργού Εργασίας κ. Γιώργου Κουτρουμάνη. Η Επιτροπή κατέθεσε σχετικό πόρισμα στον τότε Υπουργό Εργασίας κ. Γιώργο Κουτρουμάνη στις Επειδή, ο τότε Υπουργός Εργασίας δεν υπέγραψε το πόρισμα αυτό, ούτε οι επόμενοι Υπουργοί Εργασίας, Ερωτάται ο κ. Υπουργός: Γιατί δεν υπογράφει αυτό το πόρισμα; Το Υπουργείο Εργασίας δεν ενδιαφέρεται, άν στους εργαζόμενους παρέχονται υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας, άν όχι από έναν Ειδικό Ιατρό Εργασίας, τουλάχιστον από κάποιους Ιατρούς άλλων ειδικοτήτων που τηρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3996/2011); Ποιός είναι ο λόγος που δεν εφαρμόζεται το άρθρο 29 του Ν. 3996/2011 και η Κ.Υ.Α. με αριθμ. πρωτ. Υ7α/Γ.Π.οικ /2009; ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩ ΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Στο πλαίσιο του συνεδρίου των Financial Times «Shaping the future of healthcare in Greece» η εταιρεία Ipsos, διεξήγαγε μία πανελλαδική έρευνα με στόχους: 1. την διερεύνηση βασικών πηγών ανισοτήτων στο χώρο της υγείας, 2. την αποτύπωση των επιπτώσεων στο οικογενειακό εισόδημα, στην αγωγή και εν γένει στην κατάσταση της υγείας των πολιτών και 3. την καταγραφή της άποψης ιατρών και πολιτών για τις πρόσφατες εξελίξεις. Η έρευνα διεξήχθη στις αρχές Μάρτιου 2014, με προσωπικές και τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε 308 ιατρούς (ΕΣΥ, ΕΟΠΥΥ, Ιδιώτες) και 624 πολίτες πανελλαδικά. Η τελική σύνθεση του δείγματος έδειξε ότι 40% των πολιτών που συμμετείχαν είχαν χρόνιο ή σπάνιο ή/και απειλητικό για τη ζωή νόσημα και 60% χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες για παροδικό νόσημα ή επέμβαση. Τα βασικά σημεία της έρευνας παρουσίασε στο συνέδριο της IPSOS η κ. Τίνα Τρίψα. Σύμφωνα με τα κύρια ευρήματα της έρευνας: 1. Παρά τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν, όσοι ασθενείς χάνουν την ασφάλεια τους πρέπει να πληρώσουν οι ίδιοι για να συνεχίσουν την αγωγή τους. Αυτό απάντησε το 71% των ιατρών που πήραν μέρος στην έρευνα. Αλλά και το υπόλοιπο 29% των γιατρών που θεωρούν ότι μπορούν να μην πληρώσουν οι ίδιοι οι ασθενείς, δεν αναφέρθηκαν στα μέτρα του υπουργείου, αλλά σε εκδηλώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. 2. Οι ιατροί εκτιμούν ότι το 17% των ασθενών τους σε χρόνια αγωγή, έχασε την ασφάλειά του μέσα στο 2013 και από αυτούς σχεδόν οι μισοί (44%) διέκοψαν την αγωγή τους, ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΘΑΝΑΤΟΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Ο.Υ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι απεβίωσαν κατά το 2012 εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.). Ο απολογισμός αυτός διπλάσιος σε σχέση με προηγούμενες εκτιμήσεις σημαίνει ότι ένας στους 8 θανάτους το 2012 συνδέεται με τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και δείχνει πως μειώνοντας τη ρύπανση μέσα και έξω από τις κατοικίες μπορεί να σωθούν μελλοντικά εκατομμύρια ζωές, αναφέρει σε έκθεσή του ο οργανισμός υγείας Tην του τελευταία Ο.Η.Ε. Οι του θάνατοι πνοή εξαιτίας πάνω στο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης συνδέονται συνήθως με νόσους της καρδιάς, εγκεφαλικά καράβι όπου εργαζόταν, άφησε ο επεισόδια ή χρόνιες πνευμονοπάθειες, καθώς και με τον καρκίνο των πνευμόνων αλλά και οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις. «Τα αποδεικτικά Ελληνας στοιχεία πλοίαρχος δείχνουν που την ήταν ανάγκη ηλικίας για μια 51 συντονισμένη δράση προκειμένου ο αέρας που ετών αναπνέουμε και ήταν να είναι ναυτολογημένος καθαρός», δήλωσε στο η Δρ. Μαρία Νέιρα, επικεφαλής του τμήματος Δημόσιας φορτηγό Υγείας πλοίο και Περιβάλλοντος Argyroula του σημαίας Π.Ο.Υ. «Οι κίνδυνοι από την ατμοσφαιρική ρύπανση Marshall είναι πλέον Islands. πολύ μεγαλύτεροι από όσο νομίζαμε ή κατανοούσαμε, ιδιαίτερα για τις Το καρδιακές πλοίο βρισκόταν παθήσεις και στο τα λιμάνι εγκεφαλικά της επεισόδια», είπε. Οι οικονομικά φτωχιές χώρες Οδησσού στην νοτιοανατολική όταν συνέβη Ασία το και περιστατικό, την περιοχή του Δυτικού Ειρηνικού είχαν το 2012 τα μεγαλύτερα ποσοστά ρύπανσης, με 3,3 σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που εκατομμύρια θανάτους να συνδέονται με τη ρύπανση του αέρα σε εσωτερικούς χώρους και 2,6 εκατομμύρια σε εξωτερικούς. Σύμφωνα με εκδόθηκε την έκθεση στην του Π.Ο.Υ., Αθήνα η από ρύπανση το Γραφείο στους εσωτερικούς χώρους προκαλείται κυρίως από το Τύπου μαγείρεμα του Λιμενικού κάρβουνα, Σώματος. ξύλο ή σε σόμπες βιομάζας. Ο Π.Ο.Υ. εκτιμά ότι 2,9 δισ. άνθρωποι Ο σε πλοίαρχος όλο τον πλανήτη του χρησιμοποιούν φορτηγού πλοίου για το μαγείρεμα εστίες όπου καίνε ξύλα, κάρβουνα ή αισθάνθηκε κοπριά ως καύσιμο αδιαθεσία υλικό. και Η Δρ. έχασε Φλάβια τις Μπιουστρέο, ειδικός σε θέματα υγείας στον Π.Ο.Υ., αισθήσεις λέει πως του. οι γυναίκες Του παρασχέθηκαν και τα παιδιά που οι ζουν σε φτωχές χώρες αντιμετωπίζουν συχνά το βάρος των κινδύνων από τη ρύπανση σε εσωτερικούς χώρους, «δεδομένου ότι περνούν τον περισσότερο χρόνο τους στο σπίτι, αναπνέοντας τον καπνό και την αιθάλη από τις οικιακές εστίες στις οποίες μαγειρεύουν καίγοντας ξύλα και κάρβουνα». Στους εξωτερικούς χώρους, ο αέρας μολύνεται κυρίως από τα οχήματα, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις εκπομπές βιομηχανικών και γεωργικών ρύπων και το μαγείρεμα. Η έρευνα δείχνει ότι τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης έχουν αυξηθεί σημαντικά σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη, ιδιαίτερα σε χώρες με μεγάλο πληθυσμό, όπως η Κίνα και η Ινδία. Ο Δρ. Κάρλος Ντόρα, ειδικός για τη δημόσια υγεία στον Π.Ο.Υ., κάλεσε τις Κυβερνήσεις και τους Οργανισμούς Υγείας να ενεργούν με βάση τα στοιχεία και να αναπτύξουν πολιτικές για τη μείωση της ρύπανσης του αέρα, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων. «Η υπερβολική ρύπανση του αέρα αποτελεί συχνά ένα υποπροϊόν των μη βιώσιμων πολιτικών σε τομείς όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, η διαχείριση των αποβλήτων και η βιομηχανία», είπε. «Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι στρατηγικές που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν για καλύτερη υγεία θα έχουν ως αποτέλεσμα να μειωθούν και οι δαπάνες για την περίθαλψη». χχχχχχχχχχχχχ επειδή δεν είχαν να πληρώσουν. Με ένα απλό υπολογισμό, λοιπόν, το 8% των ασθενών με χρόνιο ή άλλο σοβαρό νόσημα έμειναν χωρίς θεραπεία, καθώς έχασαν την ασφάλειά τους μέσα στο Τέσσερεις στους δέκα ασθενείς με χρόνιο ή άλλο σοβαρό νόσημα δήλωσαν ότι επηρεάστηκε ο τρόπος που έπαιρναν την θεραπεία τους, καθώς έπρεπε να πληρώσουν (γιατρό ή φάρμακα), και ένα ποσοστό μείωσε δόσεις ή σταμάτησε την επικουρική αγωγή. Και σε συμφωνία με όσα μας είπαν οι ιατροί - ένα 8% του συνόλου διέκοψε εντελώς τη θεραπεία του. Ακόμα, αναφέρθηκαν στις συνέπειες για την υγεία τους καθώς ένας στους τρεις ασθενείς που τροποποίησαν την αγωγή αντιμετώπισε χειροτέρευση της ασθένειας του. 4. Η πλειονότητα των πολιτών πιστεύει ότι ξοδεύει περισσότερα για την υγεία του σήμερα σε σχέση με τα όσα ξόδευε προ κρίσης. Για να ανταποκριθούν κάνουν περικοπές σε άλλα οικογενειακά έξοδα. Μάλιστα, 1 στους 3 δήλωσε ότι κάνει περικοπές σε φαγητό και άλλα βασικά είδη του σπιτιού. Συμπερασματικά είναι προφανές ότι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί προάγει την ανισότητα καθώς οι πολίτες είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν οι ίδιοι για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ετσι, οι ιατροί και οι πολίτες, στην συντριπτική τους πλειοψηφία εκτιμούν ότι η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας είναι σήμερα χειρότερη αν συγκριθεί με το προ κρίσης διάστημα και ότι τα πρόσφατα μέτρα δεν προάγουν την δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες του συστήματος υγείας. πρώτες βοήθειες, αλλά όταν έφτασε Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Νικόλαο γιατρός στο πλοίο διαπιστώθηκε ο Πολύζο, στο πλαίσιο της στάσης των της θάνατός Π του. Ρ Ο Σ Κ Κυβέρνησης Λ Η από τη Σ μέχρι Η τώρα Η σωρός του ναυτικού μεταφέρθηκε στην δέσμευσή της, για επάνοδο στο αρμόδια ιατροδικαστική Υπηρεσία της καθεστώς που υπήρχε μέχρι το Νοέμβριο Οδησσού Το Σωματείο για νεκροψία Εργαζομένων, και νεκροτομή. η Επιτροπή του Υγείας και Καθιερώνεται Ασφάλειας και μια το πολύπλοκη Ιατρείο Προανάκριση Εργασίας του πρόκειται Πανεπιστημιακού να διενεργηθεί Γενικού Νοσοκομείου γραφειοκρατική «Αττικό» διαδικασία συνδιοργανώνουν το με Κεντρικό τον Τομέα Λιμεναρχείο Δημόσιας Πειραιά. Υγείας - Τμήμα σημάνει, Ιατρικής καθώς της τα Εργασίας πιθανότατα, και μεγάλες Προ- που θα από Τα στασίας προβλήματα του Περιβάλλοντος που έχουν προκύψει - Τμήμα με Επισκεπτών καθυστερήσεις Υγείας του στην Γενικού πληρωμή Νοσοκομείου πληρωμές Ελευσίνας των «Θριάσιο», και εφημεριών, ημερίδα το με θέμα: εφημεριών κάθε μήνα. Παρ όλα αυτά των τις χρονοεπίδομα του καθώς τα προσλήψεις υπήρξε προφορική δέσμευση ότι θα, ο συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση Γενικός Γραμματέας αναγνώρισε το αντιπροσωπείας καθώς τα Διοικητικού δίκαιο του αιτήματος και δεσμεύτηκε για Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων στα Νοσοκομεία Συμβουλίου της ΕΙΝΑΠ και Επιτροπών νοσοκομείων της Αθήνας με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και άμεσες ενέργειες που θα λύσουν. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Π.Γ.Ν. «Αττικό» την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου Ώρα έναρξης 08:30 π.μ. Η παρουσία σας θα είναι τιμή για εμάς. Με εκτίμηση Στ. Κωστόπουλος Διευθυντής Τομέα Δημόσιας Υγείας Τμήμα Ιατρικής Εργασίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο»

2 2 εργασiαυγεία 5 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Στην τρέχουσα κρίση δεν δοκιμάζονται μόνον οι πρακτικές και οι αξίες της συλλογικής αντίστασης, της αλληλεγγύης, της ενεργού συμμετοχής και της κοινωνικής χειραφέτησης των πολιτών έναντι αυτών του κυνισμού, της ιδιοτέλειας, της απάθειας, της ιδιώτευσης και της μοιρολατρικής αποδοχής τετελεσμένων. Συντελείται επίσης αθόρυβα, εντός της οικογένειας και της κοινωνίας, η αναδιαπραγμάτευση των έμφυλων ρόλων. της κ. Mαρίας Καραμεσίνη* Από το 2010 μέχρι σήμερα, οι πολιτικές λιτότητας και εσωτερικής υποτίμησης των Μνημονίων μείωσαν ραγδαία το βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού, σκόρπισαν φτώχεια και ανασφάλεια και επέφεραν δραματικές ανατροπές στην εργασία και την καθημερινή ζωή γυναικών και ανδρών. Οι παραπάνω πολιτικές συρρίκνωσαν εξίσου την ανδρική και γυναικεία απασχόληση, όμως οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο απ ό,τι οι άνδρες από την ανεργία και την απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων στον ιδιωτικό τομέα, τις πιέσεις που δέχεται η οικογένεια για να καλύψει με δραστικά μειωμένο εισόδημα τις ανάγκες των μελών που δεν υποστηρίζονται από το κοινωνικό κράτος και τις τριβές / συγκρούσεις μεταξύ των δύο φύλων που οξύνονται λόγω της κρίσης. Παρά τα υψηλά ποσοστά κατάθλιψης που εμφανίζουν οι γυναίκες, σύμφωνα με τις σχετικές έρευνες υψηλότερα από αυτά των ανδρών οι γυναίκες αντιστέκονται δυναμικά στην κρίση και τα Μνημόνια τόσο στην ιδιωτική σφαίρα όσο και στον δημόσιο χώρο. ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Η κρίση και οι μνημονιακές πολιτικές είχαν μέχρι σήμερα και συνεχίζουν να έχουν δραματικές επιπτώσεις στην απασχόληση, την ανεργία και τους όρους εργασίας ανδρών και γυναικών. Στις γυναίκες επέφεραν πλήρη αντιστροφή της τάσης των προηγούμενων δεκαετιών συνεχούς ποσοτικής και ποιοτικής βελτίωσης της θέσης τους στην αμειβόμενη εργασία. Ποιά θέση όμως είχαν κατακτήσει οι γυναίκες στην αμειβόμενη εργασία πριν από την κρίση, η οποία ανατράπηκε και αντιστράφηκε από τις μνημονιακές πολιτικές; Από τη μία πλευρά, οι γυναίκες υπερ-αντιπροσωπεύονταν στο ευέλικτο εργατικό δυναμικό που εμπλεκόταν σε προσωρινή ή μερική απασχόληση, ή εργαζόταν χωρίς αμοιβή σε οικογενειακές επιχειρήσεις, σε θέσεις εργασίας που καταλάμβαναν κυρίως νέες, μετανάστριες και γυναίκες χαμηλού και μεσαίου εκπαιδευτικού επιπέδου. Από την άλλη πλευρά, η άνοδος του εκπαιδευτικού επιπέδου των γυναικών είχε οδηγήσει τη δυναμική είσοδο, ιδίως των πιο μορφωμένων, σε θέσεις σταθερής απασχόλησης και σε προστατευμένους κλάδους της οικονομίας, κυρίως στον δημόσιο τομέα και τα επαγγέλματα υψηλού κύρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι, το 2008, 81,5% των γυναικών μισθωτών είχαν σταθερή και πλήρη απασχόληση και 33,1% είχαν μόνιμη απασχόληση στον δημόσιο τομέα, ενώ 49,2% όλων των εργαζομένων σε επιστημονικά επαγγέλματα και 50,2% των εργαζομένων σε τεχνολογικά επαγγέλματα ήταν γυναίκες. Τί συνέβη κατά τη διάρκεια της κρίσης; Μεταξύ 2008 και 2013 η γυναικεία απασχόληση συρρικνώθηκε κατά 19%, ενώ το ποσοστό απασχόλησης του γυναικείου πληθυσμού ηλικίας ετών έπεσε κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες, επιστρέφοντας στο επίπεδο του Η συρρίκνωση της ανδρικής απασχόλησης την ίδια πενταετία ήταν ακόμη μεγαλύτερη (22,3%). Αυτό συνέβη διότι την πρώτη διετία της κρίσης έπληξε κυρίως τη μεταποίηση και τις κατασκευές και την ανδρική απασχόληση, εφόσον η γυναικεία απασχόληση, συγκεντρωμένη κατά 79% στις υπηρεσίες, παρέμεινε σχετικά προστατευμένη και υποχώρησε ελαφρά. Η υιοθέτηση του πρώτου Μνημονίου ήταν καταλυτική, διότι γενίκευσε και εμβάθυνε την ύφεση στο σύνολο της οικονομίας. Ως αποτέλεσμα της συρρίκνωσης των εισοδημάτων και της ζήτησης, σημειώθηκαν αθρόες απολύσεις στους κλάδους του εμπορίου και των ιδιωτικών υπηρεσιών, ενώ ο δημόσιος τομέας μείωσε δραστικά τους συμβασιούχους και σταμάτησε να προσλαμβάνει, πριν περάσει στις εφεδρείες, τις διαθεσιμότητες και, τελευταία, τις απολύσεις. Την τετραετία η γυναικεία απασχόληση μειώθηκε κατά 16,5% (ακριβώς το ίδιο με την ανδρική), όμως οι ανισότητες φύλου απέναντι στην ανεργία παρέμειναν τεράστιες εις βάρος των γυναικών, με την ανεργία να πλήττει σήμερα μία στις τρεις γυναίκες και έναν στους τέσσερις άνδρες που βρίσκονται στην αγορά εργασίας (ποσοστά ανεργίας Δεκεμβρίου % και 24,5% αντίστοιχα). Ακόμα και στα κορίτσια και τις νέες γυναίκες ετών, τα ποσοστά ανεργίας είναι πολύ υψηλότερα των αγοριών/νέων ανδρών. ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Η υπονόμευση της μονιμότητας της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα και οι προσλήψεις με το σταγονόμετρο έχουν υπονομεύσει τις επαγγελματικές προοπτικές κυρίως των μορφωμένων γυναικών και των νέων κοριτσιών που μπαίνουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε επιστημονικούς κλάδους, των οποίων οι απόφοιτοι έχουν ως κύρια επαγγελματική διέξοδο τον δημόσιο τομέα. Η διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών επαγγελματικών λυκείων γυναικών στην πλειονότητα είναι ένα πρόσφατο παράδειγμα του πώς ο δημόσιος τομέας έπαψε πλέον να αποτελεί για τις γυναίκες εργοδότη, όχι μόνο μην προσλαμβάνοντας, αλλά και απολύοντας γυναικείο εργατικό δυναμικό. Παράλληλα, η κατάργηση κυρίως «γυναικείων» ειδικοτήτων από τα επαγγελματικά λύκεια και η μεταφορά τους στα Ι.Ε.Κ. (όπου ισχύουν δίδακτρα) στερούν από κορίτσια των λαϊκών τάξεων το δικαίωμα στη δωρεάν παιδεία, που αποτέλεσε ιστορικά την απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων μέσω της πρόσβασης στην απασχόληση. Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, στον οποίο απασχολείται το υπόλοιπο μέρος του γυναικείου πληθυσμού το πιο ευάλωτο εκεί οι αμοιβές και τα εργασιακά δικαιώματα αφενός έχουν περιοριστεί με μνημονιακούς νόμους, αφετέρου καταστρατηγούνται στην πράξη. Οι γυναίκες αποτελούν τα μεγαλύτερα θύματα αυτών των εξελίξεων εφόσον αφενός υπερ-αντιπροσωπεύονται στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης και στους χαμηλόμισθους εργαζόμενους και όσους αμείβονται με τις κατώτατες αποδοχές, αφετέρου είναι πιο υποχωρητικές από τους άνδρες στις ατομικές διαπραγματεύσεις μισθών και στους εκβιασμούς των εργοδοτών για επιβολή όρων και συνθηκών εργασίας που καταστρατηγούν δικαιώματα. Τέλος, η μητρότητα τις καθιστά περισσότερο ευάλωτες στις απόπειρες των εργοδοτών για περικοπές κόστους. Οι ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων του Σ.ΕΠ.Ε. παρέχουν στοιχεία για εργατικές διαφορές που αφορούν την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και την εργασία και τη νομοθεσία για τις γονικές άδειες. Η συντριπτική πλειονότητα των παραβιάσεων αφορούν τη μητρότητα. Αφορούν τον απολύσεις εγκύων ή μητέρων κατά τη διάρκεια προστασίας της μητρότητας, τον εξαναγκασμό εγκύων σε παραίτηση, τη μη χορήγηση της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας ή τη βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας σε προστατευόμενες μητέρες ή κατά την επάνοδο στην εργασία, όπως π.χ. η εφαρμογή της εκ περιτροπής απασχόλησης, που εντόπισε σε ειδική έκθεση ο Συνήγορος του Πολίτη. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ (ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ) Ακόμη χειρότερα από τις παραπάνω επιπτώσεις, υπονομεύεται το ίδιο το δικαίωμα των γυναικών στη μητρότητα ταυτόχρονα με το δικαίωμα των νέων στην οικονομική ανεξαρτησία και τη δημιουργία οικογένειας. Η υψηλή ανεργία, η επισφάλεια και οι πολύ χαμηλές αμοιβές στερούν από πολλά νέα ζευγάρια τη δυνατότητα να ζήσουν μαζί και από τις νέες γυναίκες και άνδρες την επιλογή να κάνουν παιδιά. Οι γάμοι μειώθηκαν κατά 12% μεταξύ , ενώ οι γεννήσεις κατά 12,5% την ίδια διετία. Το ποσοστό του ανασφάλιστου πληθυσμού χωρίς πρόσβαση στη δημόσια υγειονομική περίθαλψη έφθασε το 28% στα τέλη του Ετσι μία ανασφάλιστη έγκυος πρέπει να πληρώσει 650 ευρώ για τον προγεννητικό έλεγχο, άλλα 650 ευρώ για τον φυσιολογικό τοκετό ή ευρώ για καισαρική. Την ίδια στιγμή, η βρεφική θνησιμότητα, που προηγουμένως εμφάνιζε πτωτική τάση, αυξήθηκε κατά 43% μεταξύ 2008 και 2011, ενώ την ίδια περίοδο αυξήθηκαν κατά 19% οι γεννήσεις μωρών χαμηλού βάρους, κυρίως λόγω της έλλειψης πρόσβασης σε ιατρική παρακολούθηση κατά την εγκυμοσύνη. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ Άλλες επιπτώσεις των μνημονιακών πολιτικών είναι πολύ λιγότερο ορατές, διότι εμφανίζονται στο εσωτερικό της οικογένειας. Τέτοιες είναι το διαρκές στρες των γυναικών για να τα φέρουν βόλτα με τις ανάγκες στο σπίτι με περιορισμένα οικονομικά, να στηρίξουν ψυχολογικά τα μέλη της οικογένειας που δεν έχουν δουλειά και οικονομικά την οικογένεια όταν αποτελούν το μοναδικό μέλος του νοικοκυριού που έχει δουλειά, να φροντίσουν παιδιά και ηλικιωμένους όταν οι αιτήσεις για τοποθέτηση των παιδιών τους σε παιδικούς σταθμούς απορρίπτονται, όταν το ολοήμερο σχολείο περιορίζει το ωράριο λειτουργίας, όταν το πρόγραμμα του δήμου για βοήθεια ηλικιωμένων στο σπίτι καταργείται, όταν καταρρέουν οι δομές ειδικής αγωγής παιδιών, όταν τα προγράμματα απεξάρτησης χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών περικόπτονται ή όταν υπολειτουργούν τα θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων. Αθέατες επιπτώσεις της κρίσης είναι και οι συγκρούσεις μεταξύ συζύγων - συντρόφων και η ανδρική βία κατά των γυναικών, που πολλαπλασιάζονται σε συνθήκες κρίσης της ανδρικής ταυτότητας λόγω παρατεταμένης ανεργίας και οξυμένων προβλημάτων επιβίωσης της οικογένειας. Είναι και ο εγκλωβισμός γυναικών με παιδιά σε ανεπιθύμητους γάμους και σχέσεις λόγω οικονομικής επισφάλειας. Τα παραπάνω φαινόμενα υποσκάπτουν την ψυχική υγεία, την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και την αυτοεκτίμηση των γυναικών και δηλητηριάζουν την καθημερινότητά τους. Η Γραμμή S.O.S. της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.), καθώς και έρευνα της Ε.Μ.Α.Σ. και του Ανδρολογικού Ινστιτούτου, παρέχουν κάποιες ενδείξεις, αλλά εντέλει απουσιάζει μια εμπειρική έρευνα μεγάλης κλίμακας για το θέμα. Από άποψη πολιτικών αρωγής των θυμάτων, πρόσφατα τέθηκαν σε λειτουργία τα περισσότερα από τα 39 συμβουλευτικά κέντρα της Γ.Γ.Ι.Φ. και των Δήμων, καθώς και περίπου 15 ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών. Ωστόσο απουσιάζουν εντελώς δομές που μπορούν να παρέχουν στήριξη στους άνδρες - θύτες ή σε ζευγάρια που αντιμετωπίζουν έντονες μεταξύ τους συγκρούσεις. Το στρες και οι πιέσεις που δέχονται οι γυναίκες επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική τους υγεία. Πρόσφατη μελέτη του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) του Πανεπιστημίου Αθηνών αποκαλύπτει την αύξηση των καταθλιπτικών επεισοδίων κατά 50% μεταξύ 2011 και 2013, καθώς και την ανησυχητική αύξηση της μείζονος κατάθλιψης στον ελληνικό πληθυσμό από 3,3% το 2008 στο 12,3% το Είναι χαρακτηριστικό ότι η μείζων κατάθλιψη πλήττει περισσότερο τις γυναίκες από τους άνδρες (15,6% του γυναικείου έναντι 9% του ανδρικού πληθυσμού). ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ Η έμπρακτη και παραγνωρισμένη αντίσταση των γυναικών στην κρίση δεν εκφράζεται μόνο στην ιδιωτική σφαίρα, όπου αυτές καλούνται και αναλαμβάνουν περισσότερες υποχρεώσεις σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες και με τίμημα την αύξηση του στρες και της κατάθλιψης. Εκφράζεται και στη δημόσια σφαίρα με πολλαπλούς τρόπους. Πρώτον, σε πείσμα του ιλιγγιώδους ύψους της γυναικείας ανεργίας, δεν αποθαρρύνονται από τη διεκδίκηση του δικαιώματος στην αμειβόμενη εργασία. Τα στατιστικά στοιχεία λένε ότι, από την αρχή της κρίσης, χιλιάδες γυναίκες που πριν ήταν εκτός αγοράς εργασίας άρχισαν να αναζητούν εργασία για να αντισταθμίσουν τις συνέπειες στο οικογενειακό εισόδημα από την τεράστια υποχώρηση της ανδρικής απασχόλησης, τις πολιτικές των Μνημονίων και την εκτίναξη της ανεργίας των νέων στα ύψη και την αύξηση των οικονομικών υποχρεώσεων των οικογενειών. Οι γυναίκες 30 έως 64 ετών αύξησαν σε αξιοσημείωτο βαθμό τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας, παρ όλο που την ίδια στιγμή οι εργαζόμενες άνω των 50 ωθούνταν μέσω των αλλαγών στο ασφαλιστικό σύστημα και κινήτρων εθελούσιας εξόδου στην πρόωρη συνταξιοδότηση και την έξοδο από την αγορά εργασίας. Αυτή η τεράστια κινητοποίηση των γυναικών προς αναζήτηση αμειβόμενης εργασίας σημειώνεται παράλληλα με τη δυναμική κινητοποίηση γυναικών που έχουν εργασία για τη διατήρησή της. Οι καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών δίνουν υποδειγματικό αγώνα. Το ίδιο υποδειγματική ήταν και η απεργία των διοικητικών υπαλλήλων των πανεπιστημίων στην πλειονότητά τους γυναίκες ενάντια στη διαθεσιμότητα. Οι γυναίκες δηλαδή αρνούνται να παίξουν τον ρόλο εφεδρικού στρατού εργασίας για το σύστημα. Τέλος οι γυναίκες αποτελούν την ψυχή και την πλειονότητα των εθελοντών όλων των δομών κοινωνικής αλληλεγγύης σε όλη τη χώρα και άλλων κινημάτων, όπως αυτό των Σκουριών για τα μεταλλεία χρυσού. ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΩΝ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ Αποτελεί ειρωνεία ότι ενώ όλες οι ενδείξεις κραυγάζουν ότι οι γυναίκες αποτελούν δυναμικό παράγοντα αντίστασης στην τρέχουσα κρίση και είναι ορατές στον δημόσιο χώρο και στους κοινωνικούς αγώνες, συντελείται ταυτόχρονα μια συντηρητικοποίηση και αναδίπλωση της κοινωνίας προς πιο παραδοσιακά πρότυπα για τους ρόλους των δύο φύλων, ενώ εμφανίζεται και μια δυσανεξία απέναντι στις φεμινιστικές διεκδικήσεις για ισότητα των φύλων. Συντηρητικοποίηση που δεν περιορίζεται στον επιθετικό ανδρισμό της Χρυσής Αυγής και την ιδεολογία συντηρητικών και πατριωτικών κομμάτων και φορέων, αλλά διαπερνά οριζόντια το κοινωνικό σώμα και παρατηρείται και στη ριζοσπαστική Αριστερά. Στην καλύτερη περίπτωση, οι «δυσανεκτικοί» θεωρούν την ισότητα των φύλων σχεδόν κατακτημένη και τις εμμένουσες ανισότητες φύλου πρόβλημα «πολυτελείας» μπροστά στην καταβαράθρωση της κοινωνίας και της χώρας και την ανάγκη για αρραγές μέτωπο κοινωνικών αγώνων. Κάθε δομική κρίση του καπιταλισμού αποτελεί περίοδο έντονων ιδεολογικών αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων, και προπαντός αλλαγών στις κοινωνικές πρακτικές, που οδηγούν στη διαμόρφωση των νέων κυρίαρχων ιδεών, αντιλήψεων και κοινωνικών προτύπων. Στην τρέχουσα κρίση δεν δοκιμάζονται μόνον οι πρακτικές και οι αξίες της συλλογικής αντίστασης, της αλληλεγγύης, της ενεργού συμμετοχής και της κοινωνικής χειραφέτησης των πολιτών έναντι αυτών του κυνισμού, της ιδιοτέλειας, της απάθειας, της ιδιώτευσης και της μοιρολατρικής αποδοχής τετελεσμένων. Συντελείται επίσης αθόρυβα εντός της οικογένειας και στην κοινωνία η αναδιαπραγμάτευση των έμφυλων ρόλων, ταυτοτήτων και σχέσεων και του καταμερισμού εργασίας και των ευθυνών μεταξύ των δύο φύλων, προς το καλύτερο ή το χειρότερο. Το πού θα γείρει τελικά η πλάστιγγα δεν έχει κριθεί ακόμα. Γι αυτό ο αγώνας για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών θα πρέπει να ανοίξει τον δρόμο σε μια πιο δίκαιη κοινωνία, όπου η ισότητα των φύλων και η έμπρακτη αμφισβήτηση πατριαρχικών δομών και αντιλήψεων θα είναι συστατικό της στοιχείο. * H κ. Mαρία Καραμεσίνη είναι Καθηγήτρια Οικονομικών της Εργασίας και της Κοινωνικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

3 ΠΑΪΚΕΣΟΔΗΓΙΕΣΠ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣΤΗΣ ΥΓ ΕΙΑΣ ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Τραγική επιδείνωση της δημόσιας και ατομικής υγείας και ιδιαίτερα την αύξηση των ποσοστών σε τομείς της ψυχικής υγείας, τις αυτοκτονίες, τις επιδημίες εξαιτίας της κρίσης καταγράφει έρευνα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό έντυπο «HealthPolicy». Η κ. Εφη Σίμου, Ph.D. ερευνήτρια του Τομέα Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής της Ε.Σ.Δ.Υ. προχώρησε σε μία συστηματική ανασκόπηση των επι-πτώσεων της οικονομικής κρίσης στην υγεία και την υγειονομική περίθαλψη των Ελλήνων βάσει των άρθρων που δημοσιεύθηκαν στον τύπο την περίοδο από το 2009 έως το της κ. Αγγελικής Μπομπούλα Ιατρικός Τύπος Στόχος της μελέτης ήταν να παρουσιάσει μια συστηματική επισκόπηση για τις συνέπειες που η οικονομική κρίση έχει επιφέρει στην υγεία και την υγειονομική περίθαλψη των Ελλήνων. Τριάντα εννέα μελέτες έγιναν αντικείμενο επεξεργασίας για περαιτέρω αναλύσεις. Ποικίλες σημαντικές επιπτώσεις υπάρχουσες και πιθανές προσδιορίσθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μειώσεων στις δαπάνες δημόσιας υγείας και των αλλαγών στις υ- πηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και φαρμακευτικής αγοράς, με έναν αυξανόμενο αριθμό των καταχωρίσεων που σχετίζονται με το δημόσιο τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, την αποτελεσματικότητα και τα οργανωτικά θέματα να είναι προφανής, συνολικά. Ενδείξεις βρέθηκαν για επιδείνωση μετά την κρίση της δημόσιας υ- γείας και ιδιαίτερα την αύξηση των ποσοστών σε τομείς της ψυχικής υγείας, τις αυτοκτονίες, τις επιδημίες, και γενικότερη επιδείνωση της ατομικής υγείας. Οι πρόσφατες προσπάθειες μεταρρύθμισης στο εθνικό σύστημα υγείας έχουν εστιάσει κυρίως σε βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στοχεύοντας σε μείωση των δαπανών, ενώ τα μέτρα που επιβλήθηκαν φαίνεται να έχουν αμφίβολες μακροπρόθεσμες συνέπειες για την ελληνική δημόσια υγεία και την υγειονομική περίθαλψη. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Ψυχική Υγεία Η οικονομική κρίση είχε διάφορες συνέπειες στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων, καθώς και την ψυχική τους υγεία, που έχει επιδεινωθεί, επίσης λόγω της αυξανόμενης ανεργίας. Ωστόσο, η χρηματοδότηση για την ψυχική υγεία έχει μειωθεί μετά το Από το 2007 έως το 2009, τα ποσοστά βίας έχουν αυξηθεί και σχεδόν έχουν διπλασιαστεί τα ποσοστά των ανθρωποκτονιών και των κλοπών που έχουν κατάγραφεί. Επιπλέον, βρέθηκε σύνδεση μεταξύ της κατάθλιψης και της οικονομικής κρίσης, δεδομένου ότι το 2011 ήταν 2,6 φορές πιο πιθανό για τους Έλληνες να πέσουν σε κατάθλιψη σε σύγκριση με το Σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ της κατάθλιψης και της οικονομικής κρίσης, οι συνθήκες φτώχειας μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση της ψυχικής υγείας, αλλά επίσης τα άτομα με ψυχικές ασθένειες μπορούν να εξωθηθούν στη φτώχεια λόγω της κατάστασης της υγείας τους. Αυτοκτονίες Οι αυτοκτονίες στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 17% από το 2007 έως το 2009, με τα ανεπίσημα δεδομένα να παραπέμπουν σε μια αύξηση 25% την περίοδο Μια μελέτη διαπίστωσε αύξηση 36% από το 2009 έως το 2011 των προσώπων που δήλωσαν ότι αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν εντός του μηνός που προηγήθηκε της έρευνας. Επιδημίες Ο αριθμός των λοιμώξεων της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) αυξάνεται συνεχώς κυρίως λόγω των αυξανόμενων αριθμών των χρηστών ενέσιμων ναρκωτικών (ΧΕΝ) επηρεάζονται επίσης από διαταραχές των προγραμμάτων πρόληψης, που θα οδηγήσει σε χαμηλή παροχή σχετικών υπηρεσιών, με τον αριθμό των περιπτώσεων μολύνσεων από τον HIV στους χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών να είναι την περίοδο , 256, το 2011, και 314 κατά τους πρώτους 8 μήνες του Κατά τη διάρκεια της περιόδου η Ελλάδα βίωσε άνισα υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας λόγω διαφόρων επιδημιών μεγάλης κλίμακας: υψηλή θνησιμότητα εξαιτίας της πανδημικής γρίπης A (H1N1) το 2009, εξαιτίας του ιού του δυτικού Νείλου (WNV) το 2010 και το 2011, το ξέσπασμα του αυτόχθων της ελονοσίας Plasmodium vivax μεταξύ , και σημαντικής επιδημικής έκρηξης HIV στους χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών το Οι επιπτώσεις από την τρέχουσα ελληνική οικονομική κρίση, στα λοιμώδη νοσήματα δεν μπορούν να αποδειχθούν ποσοτικά ακόμη. Εντούτοις, αναμένεται ότι οι τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που οδηγούν στην υποβάθμιση της δημόσιας υγείας θα βοηθήσουν τις επιδημίες να αναπτυχθούν. Επιπλέον, το σημερινό επισφαλές και ασταθές οικονομικό περιβάλλον της χώρας εμποδίζει τη διαδικασία αποκατάστασης για τους χρήστες ναρκωτικών και τις οικογένειές τους. Ατομική Υγεία Μεταξύ των πρώτων αποτελεσμάτων που αποδίδονται στην οικονομική κρίση ήταν η σημαντική αύξηση το διάστημα της προσωπικής κακής κατάστασης υγείας, εντούτοις αυτοί οι υπολογισμοί δεν περιελάμβαναν τη σύγκριση ομάδων ελέγχου, έτσι το εύρημα αυτό δεν πρέπει να αποδοθεί μεταξύ των συνεπειών της οικονομικής κρίσης. Ακολούθως, αναλύσεις διαπίστωσαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική επίδραση της οικονομικής κρίσης την προσωπική υγεία στην Ελλάδα, που πιθανώς αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι επιδεινώθηκε λόγω της μειωμένης πρόσβασης στην περίθαλψη κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και έτσι να χειροτέρεψε η σωματική υγεία ή λόγω των αλλαγών στον τομέα της ψυχικής υγείας, λόγω της οικονομικής κρίσης. Ωτορινολαρυγγικές διαταραχές Αύξηση του αριθμού των επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων για δύο ωτορινολαρυγγικές διαταραχές, δηλαδή, τον ίλιγγο και τις εμβοές, που είχαν διαγνωστεί μεταξύ 2009 και 2011, ενδεχομένως να σχετίζονται με την αυξημένη δυσφορία και το κοινωνικό άγχος που προκαλείται από την οικονομική κρίση. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Δαπάνες και διαχείριση της δημόσιας υγείας Για πολλά χρόνια η δημόσια υγειονομική περίθαλψη βρισκόταν σε μια κατάσταση συνεχούς κρίσης με προβλήματα στην απόδοση και την αποτελεσματικότητα, την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, την οργάνωση, τη δομή, τη διαχείριση, με έλλειψη αξιολογήσεων, με κατακερματισμένο διοικητικό πλαίσιο, ένα σημαντικό ιδιωτικό τομέα, επαρκείς υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και ανεπαρκή νοσοκομεία και εργατικό δυναμικό. Οι αδυναμίες, και η ανάγκη για την επικείμενη μεταρρύθμιση του συστήματος διοίκησης και οργάνωσης στον τομέα της υγείας με τη βελτίωση της αποδοτικότητας του, έχουν αναφερθεί στα άρθρα εκτενώς. Η κρίση στη διαχείριση της δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης ήταν επίσης εμφανής, ενώ έχουν γίνει σημαντικές περικοπές στις δαπάνες υγείας, αλλά το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι το ποσό των χρημάτων που δαπανώνται για την υγειονομική περίθαλψη, αλλά το πώς και πού δαπανώνται. Σύμφωνα με την επίσημα ετήσια στοιχεία από το Υπουργείο Υγείας δεν υπήρχαν βραχυπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης στις υπηρεσίες δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης αλλά υπήρξε αύξηση της αποδοτικότητας των νοσοκομείων το , ενώ οι δαπάνες υγείας μειώθηκε κατά 5% το , 30% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011, και, συνολικά, μεταξύ του 2009 και 2011 οι ετήσιες δημόσιες δαπάνες για την υγεία μειώθηκαν κατά 19,5%. Πολλά από τα πρώτα μέτρα που επέβαλε το Υπουργείο Υγείας περιελάμβαναν τη συγχώνευση των τεσσάρων από τους μεγαλύτερους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με την εθνική οργάνωση για την παροχή των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), τη συλλογή στοιχείων για την δραστηριότητα και τις δαπάνες των νοσοκομείων σε μηνιαία βάση, την περικοπή μισθών του υγειονομικού δυναμικού, τον περιορισμό της πρόσληψης του προσωπικού υγείας, εφαρμόζοντας ένα σύστημα πληρωμής που σχετίζεται με τις διαγνωστικές ομάδες, και τη μείωση των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων και των προμηθειών στις ιατρικές προμήθειες. Οι μειώσεις αυτές στους προϋπολογισμούς υγείας που επιβλήθηκαν μετά το 2009 ήρθε μαζί με την αύξηση του αριθμού των ατόμων που δεν είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και ευάλωτων ομάδων που είναι ως επί το πλείστον επηρεάζονται περισσότερο. Ωστόσο, οι χαμηλότερες δημόσιες δαπάνες για την υγεία δεν φανερώνουν την άνοδο των δαπανών των υπηρεσιών που απολαμβάνουν οι πολίτες τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2010.Το νέο σύστημα για την παροχή των ιατρικών προμηθειών που θεσπίστηκε με το Υπουργείο Υγείας (το 2010) έχει οδηγήσει σε ετήσια εξοικονόμηση περίπου 80 εκατομμυρίων. Συγκεκριμένα, προμήθεια φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων από το 2010 έχει εκτελεσθεί από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) με αποτέλεσμα τη μείωση των δαπανών για τη δημόσια υγειονομική περίθαλψη. Η οικονομική κρίση θα μπορούσε να θεωρηθεί επίσης ως μια ευκαιρία να πραγματοποιηθούν μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας που δυνητικά θα οδηγήσουν σε καλύτερη πρόσβαση για τους ασθενείς και την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης, μαζί με περισσότερα κίνητρα για τους επαγγελματίες υγείας να παρέχουν πιο αποτελεσματική και λιγότερο δαπανηρές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Από την άλλη πλευρά, την άποψη ότι η οικονομική κρίση δίνει την ευκαιρία για βελτίωση της δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης, αντικρούει το επιχείρημα ότι οι δραματικές περικοπές δαπανών πράγματι έβλαψαν τη δημόσια υγειονομική περίθαλψη. Το εργατικό δυναμικό της υγειονομικής περίθαλψης Οι εργαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη έχουν επίσης επηρεαστεί από τις οικονομικές αλλαγές που έχουν επιβληθεί μετά το 2009 σε μισθούς και τις συντάξεις του δημοσίου, δηλαδή 15% περικοπές σε όλους τους μισθούς του δημόσιου τομέα, της κατάργησης του δέκατου τρίτου και δέκατου τέταρτου μηνιαίου μισθού, και 10% περικοπές στις συντάξεις μειωμένος από 7% σε 800 ανά μήνα σε 23% σε3.500 ανά μήνα. Μετά το 2010, όχι μόνο όλες οι συνταξιοδοτικές παροχές μειώθηκαν με νόμο (Ν.3863), αλλά και η ηλικία συνταξιοδότησης έχει αυξηθεί (65-67). Η δημόσια υγειονομική περίθαλψη λειτουργεί σήμερα με 10-40% λιγότερους εργαζόμενους των οποίων ο μισθός έχει μειωθεί κατά 40%, ως εκ τούτου, η έλλειψη προσωπικού έχει αναφερθεί, ενώ η ζήτηση για υποστηρικτική εργασία στην κοινότητα και τα σχολεία έχει αυξηθεί λόγω της κλιμάκωσης των νέων κρουσμάτων. Έχει υπολογισθεί ότι λόγω της οικονομικής κρίσης περίπου το 1/3 των πτυχιούχων νοσηλευτών θα παραμείνει άνεργο για διάστημα έως τέσσερα χρόνια μετά την αποφοίτησή του, και οι νοσοκόμες έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να εργαστούν υπερωρίες, με λιγότερους πόρους (όπως φάρμακα και απόστειρωμένο εξοπλισμό), με λιγότερες ημέρες άδειας και χαμηλότερο μισθό από ό,τι πριν από τρία χρόνια. Αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και οι τρέχουσες αλλαγές στα συνταξιοδοτικά συστήματα έχουν οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα εργασιακής δυσαρέσκειας και απασχολούν το νοσηλευτικό προσωπικό, ως εκ τούτου, πολλοί νοσηλευτές έκτακτης ανάγκης έχουν κάνει πρόσφατα αίτηση για πρόωρη συνταξιοδότηση, μαζί με πολλούς άλλους εργαζόμενους του τομέα υγείας. Οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης Η οικονομική κρίση είχε σημαντικές επιπτώσεις στην παροχή των υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) και τις Πανεπιστημιακές Νοσοκομειακές Μονάδες. Γεγονός είναι ότι το κλείσιμο πολλών μονάδων υγείας συνέβη ταυτόχρονα με την αύξηση του αριθμού των Ελλήνων που ανέφεραν ότι δεν λαμβάνουν υγειονομική ή οδοντιατρική περίθαλψη ή θεραπεία, ακόμη κι αν πιστεύουν ότι είναι απαραίτητο γι αυτούς, εξαιτίας του κόστους, του χρόνου της απόστασης και για άλλους λόγους. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτά δεν μπορούν να συνδέονται άμεσα ακόμη με την οικονομική κρίση. Επίσης, η χειρουργική κοινότητα ανησυχεί για τις σημαντικές μειώσεις στις δαπάνες για την υ- γεία που συνοδεύονται από την έλλειψη του κατάλληλου εξοπλισμού για χειρουργικές επεμβάσεις, όλα αυτά με αποτέλεσμα την προβληματική παροχή των χειρουργικών υπηρεσιών υγείας και επιδείνωση της υγείας χειρουργημένων ασθενών». Οι αλλαγές στις τιμές εισαγωγής είχαν αντίκτυπο στις υπηρεσίες υγείας με τους ασθενείς να μετατοπίζονται από τον ιδιωτικό τομέα προς τη δημόσια υγειονομική περίθαλψη, όπως φαίνεται από την αύξηση κατά 24% του αριθμού των εισακτέων σε δημόσια νοσοκομεία κατά την περίοδο , που συνεχίζει να αυξάνεται επίσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011 κατά 8%, ενώ κατά την περίοδο υπήρξε μείωση των εισαγωγών στα ιδιωτικά νοσοκομεία κατά 25-30%, κυρίως επειδή οι ασθενείς δεν μπορούσαν πλέον να πληρώσουν για ιδιωτική περίθαλψη. Μετά την κρίση, ένας αυξανόμενος αριθμός των Ελλήνων ζήτησε ιατρική συμβουλή από τα κοινωνικά ιατρεία που είχαν προηγουμένως χρησιμοποιηθεί κυρίως για την παροχή περίθαλψης σε μετανάστες χωρίς έγγραφα, με έναν αυξανόμενο αριθμό των ανασφάλιστων μεταναστών να περιθάλπονται από τη δημόσια υγειονομική περίθαλψη. Οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές συντάξεως, ασθένειες και τα φαρμακευτικά προϊόντα μειώθηκαν κατά 9,6%. Οι περικοπές σε μισθούς, κοινωνικές παροχές, όπως η ασφάλιση υγείας και των συντάξεων, καθώς και η απώλεια τους όταν κάποιος μένει άνεργος, είναι επίσης θέματα που σχετίζονται με τα μέτρα λιτότητας με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που αναζητούν βοήθεια από φιλανθρωπικές οργανώσεις και την εκκλησία. Τέλος, η έλλειψη ενός καλά οργανωμένου συστήματος παραπομπής έχει εντοπιστεί, γεγονός που συμβάλλει στον κακό συντονισμό των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Φαρμακευτική αγορά Η δημόσια υγειονομική περίθαλψη αντιμετωπίζει μεγάλες συνέπειες λόγω των μέτρων που επιβλήθηκαν στις τιμές των εργασiαυγεία 53 φαρμακευτικών προϊόντων στην αγορά και τις προμήθειες. Κατέστη εμφανές κατά την τελευταία δεκαετία ότι η φαρμακευτική δαπάνη έχει αυξηθεί πάρα πολύ, με την φαρμακευτική δαπάνη κατά κεφαλή είναι ελαφρώς μικρότερη από 200 κατά το έτος 2000, ενώ το 2008ήταν σχεδόν 700, επιπλέον, πέντε έτη πριν από την οικονομική κρίση, η συνολική φαρμακευτική δαπάνη της χώρας σχεδόν διπλασιάστηκε, είναι το 2004 και ανέβηκε στα το Αυτή η αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης έχει αποδοθεί στην έλλειψη των κατάλληλων παράλληλων μέτρων όπως η προώθηση των γενόσημων φαρμάκων, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και η παρακολούθηση των συνταγογραφήσεων, η έλλειψη μιας ισχυρής επιβολής των κανονισμών, και η κατάργηση θετικού καταλόγου το Επίσης, οι αλλαγές στο σύνολο της αγοράς είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των δαπανών με τα παλαιότερα και φθηνότερα φαρμακευτικά προϊόντα να αντικαθίστανται από νεότερα και ακριβότερα. Προκειμένου να μειωθεί το κόστος, η Κυβέρνηση επέβαλε μειώσεις των φαρμακευτικών προϊόντων των τιμών χονδρικής και μείωση της τιμής των γενόσημων φαρμάκων (στο 90% της αρχικής τιμής), μαζί με δύο φορές την αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σε φάρμακα το 2010, και στη συνέχεια μια μείωση το 2011, όλα αυτά οδηγούν σε σημαντικές ελλείψεις φαρμάκων σε πολλά μέρη της χώρας. Αυτές οι ελλείψεις και οι συχνές απεργίες των φαρμακοποιών προκάλεσαν τη δυσαρέσκεια και οι φαρμακευτικές εταιρείες προτιμούν να μην πωλούν τα προϊόντα τους στην Ελλάδα, λόγω της οικονομικής κρίσης. Η βιοϊατρική έρευνα Επιπλέον, η παραγωγικότητα της βιοϊατρικής έρευνας αυξάνονταν συνεχώς μεταξύ του 2006 και του 2009, ακολουθούμενη από μια μείωση κατά την περίοδο , γεγονός το οποίο οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι μπορεί να έχει προκύψει επίσης από τη μείωση των κεφαλαίων ή την ψυχολογική πίεση που οι ερευνητές θα μπορούσαν να είχαν λόγω της οικονομικής κρίσης, ωστόσο η κερδοσκοπία αυτή πρέπει να ελέγχεται μέσω μελλοντικών ευρημάτων. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στις πρώτες συνέπειες της ελληνικής οικονομικής κρίσης στη δημόσια υγεία και την υγειονομική περίθαλψη. Μετά την κρίση, ως επί το πλείστον προβληματικές επιπτώσεις και ανησυχίες έχουν εντοπιστεί, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση της υγείας, με τα ευεργετικά αποτελέσματα και τις θετικές προοπτικές να είναι λιγότερο εμφανή. Από την έναρξη της ελληνικής οικονομικής κρίσης, οι προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση έχουν επικεντρωθεί κυρίως στις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις από τη μείωση των δαπανών, ενώ τα μέτρα που επιβλήθηκαν φαίνεται να έχουν δυνητικά καταστροφικές μακροπρόθεσμες συνέπειες για τη δημόσια υγεία και την υγειονομική περίθαλψη. Είναι νωρίς για να εκτιμηθεί με ακρίβεια ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην υγεία και την υγειονομική περίθαλψη στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, τα τρέχοντα ευρήματα έδειξαν ότι υπάρχουν ήδη ανησυχητικά ζητήματα, έτσι, πρέπει να γίνει μεγαλύτερη συγκέντρωση για την επίτευξη διαρκών ευεργετικών αποτελεσμάτων για τη δημόσια υγεία και την υγειονομική περίθαλψη, μέσα από την εφαρμογή πιο συγκεκριμένων και εύλογων μέτρων, όχι με μοναδικό σκοπό τη βραχυπρόθεσμη μείωση του κόστους, λύση που μπορεί να προκαλέσει στο μέλλον περισσότερα προβλήματα από όσα θα έχουν λυθεί.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΔΙΑΜΑΡΤ ΥΡΙ Α Ε.Ι.Ν.Α.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙ ΒΕΣ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ εργασiαυγεία ΤΕΥΧΟΣ 179 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Χ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Οι ερωτώντες βουλευτές αναφέρουν στο κείμενο της Ερώτησής τους: Η οικονομική κατάσταση του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Οι ερωτώντες βουλευτές αναφέρουν στο κείμενο της Ερώτησής τους: Η οικονομική κατάσταση του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής χχχ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΤΕΥΧΟΣ 116 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ. Λάρισας κ. Ι.

Διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ. Λάρισας κ. Ι. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχψψψψψψψψψψψψψχχχψψψψψψψψψψψχχχχχχχχχχχ

Διαβάστε περισσότερα

εργασiα ΚΑΙ υγεία ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

εργασiα ΚΑΙ υγεία ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΤΕΥΧΟΣ 81 2 IOYΛIΟΥ 2012 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (ΕΝΤΥΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

εργασiα ΚΑΙ υγεία ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ Γ.Σ.Ε.Ε. ΚΑΙ Σ.Ε.Β. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

εργασiα ΚΑΙ υγεία ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ Γ.Σ.Ε.Ε. ΚΑΙ Σ.Ε.Β. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. χχχ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχψψψψψψψψψψψψψχχχψψψψψψψψψψψχχχχχχχχχχχ χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) για την οργάνωση Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης στο πεδίο της Εργονομίας μέσω του Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ)

Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) για την οργάνωση Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης στο πεδίο της Εργονομίας μέσω του Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ) . ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΤΕΥΧΟΣ 64 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΦΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕ.Σ.Υ.

ΣΑΦΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕ.Σ.Υ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΤΕΥΧΟΣ 89 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ caritas europa ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Μία μελέτη για τις επιπτώσεις της κρίσης και της λιτότητας στους λαούς, με ιδιαίτερη έμφαση στις χώρες ΕΛΛΑΔΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο Αθηνών) με τίτλο: Τί είναι ρευματικά νοσήματα - Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και του Αν. Καθηγητή κ. Θ.Κ. Κωνσταντινίδη (Προέδρου

Νοσοκομείο Αθηνών) με τίτλο: Τί είναι ρευματικά νοσήματα - Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και του Αν. Καθηγητή κ. Θ.Κ. Κωνσταντινίδη (Προέδρου Χ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΤΕΥΧΟΣ 82 9 IOYΛIΟΥ 2012 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ, ΑΜΦΙΔΡΟΜΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΔΑΜΠΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΤΕΥΧΟΣ 87 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Ε.Ι.Ε.Π.) ΣΤΑ ΥΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 177, Νοέβριος 2010

Τεύχος 177, Νοέβριος 2010 Τεύχος 177, Νοέβριος 2010 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Μετά την συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που επικυρώθηκε με την υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Διαβάστε περισσότερα

εργασiα ΚΑΙ υγεία ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΚΤΥΠΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

εργασiα ΚΑΙ υγεία ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΚΤΥΠΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ χχχ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΨΨΨΨΨΨΨΨΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΧΧΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΩΩ ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧ ΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 5 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝ 7-10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 5 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝ 7-10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 5 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝ 7-10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Η ισότητα των φύλων έχει αναγνωριστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΔΙΑΜΑΡΤ ΥΡΙ Α Ε.Ι.Ν.Α.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙ ΒΕΣ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ εργασiαυγεία ΤΕΥΧΟΣ 182 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων «ΥΓΕΙΑ 2014-2020» Πρόταση Υπουργείου Υγείας ΜΑΪΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ»... 3 1.1 Ανάλυση Των Ανισοτήτων Και Των Αναπτυξιακών Αναγκών... 3 1.1.1 Ανισότητες στον Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ 40 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

ΓΙΑ 40 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; χχχ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7

Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7 Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 166 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 186 ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 193

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 166 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 186 ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 193 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 9 O ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΝΕΑ ΣΤΕΓΗ 9 ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 9 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ 23 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Κάτι το παράξενο συμβαίνει ενώ συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε. σοβαρά προβλήματα σε ότι αφορά την τήρηση των αποφάσεων για τα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Κάτι το παράξενο συμβαίνει ενώ συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε. σοβαρά προβλήματα σε ότι αφορά την τήρηση των αποφάσεων για τα Τεύχος 178, Δεκέμβριος 2010 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Κάτι το παράξενο συμβαίνει ενώ συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα σε ότι αφορά την τήρηση των αποφάσεων για τα δημόσια έσοδα και για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 3 1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού της γης έχει μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία 30 χρόνια. Το ποσοστό των ατόμων τρίτης ηλικίας αυξάνει συνεχώς και αυτό αποτελεί φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Oικονοµική. Κρίση και Υγεία

Oικονοµική. Κρίση και Υγεία Oικονοµική Κρίση και Υγεία ΠEPIEXOMENA 4 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Η. ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ 5 ΤΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ι. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΥ 6 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 50+ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ»

«ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 50+ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα(Τ.Ε.Ι) Κρήτης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Πτυχιακή εργασία με θέμα: «ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 50+ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση για τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες στην Ελλάδα

Ετήσια Έκθεση για τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες στην Ελλάδα Ετήσια Έκθεση για τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες στην Ελλάδα Κοινωνικοί Λειτουργοί σε Διαθεσιμότητα Κοινωνικές Υπηρεσίες σε Έλλειψη 18 Μαρτίου 2014 Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα