ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ:«Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενεργούντος ως Γενική Συνέλευση περί έγκρισης έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. έγκριση της έκθεσης των ελεγκτών έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1/7/2010 έως 30/6/2011 της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Ιωλκού (ΙΩΛΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. )» Παρακαλούμε για την εισαγωγή στο Δημοτικό Συμβούλιο των πιο κάτω θεμάτων της από 30/11/2011 πρόσκλησης για σύγκλιση γενικής συνέλευσης της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Ιωλκού (ΙΩΛΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ) και τη λήψη σχετικής απόφασης. 1. Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. Περιόδου 17/2010 έως 30/6/ Έγκριση της έκθεσης των ελεγκτών Περιόδου 17/2010 έως 30/6/ Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης) Περιόδου 17/2010 έως 30/6/2011 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΟΣ ΤΡ. ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ

2 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ ΑΝΑΚΑΣΙΑ ΙΩΛΚΟΥ Ανακασιά 30/11/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ -Τον Δήμαρχο -Τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου Κύριοι Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μας στις 31/10/2011, ορίσθηκε η ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Bόλου την 28/12/2011 με θέματα ημερήσιας διάταξης: - Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. - Έγκριση της έκθεσης των ελεγκτών. - Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,(ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης). - Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01/7/ /6/ Έγκριση τροποποίησης της αριθμ / συστατικής πράξης της εταιρείας «Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Μονομετοχική Δημοτική Εταιρεία Δήμου Ιωλκού» με την μετονομασία της σε «Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Βόλου» με απορρόφηση της «Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Πορταριάς»σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 και του ν.2166/93. - Εξουσιοδότηση του διατελούντος Προέδρου του Δ.Σ. για την υπογραφή της πιο πάνω συμβολαιογραφικής πράξης τροποποίησης καταστατικού. - Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου. - Ορισμός ελεγκτών και της αμοιβής τους για τη χρήση 1/7/ /6/2012. Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. θα πρέπει να παρευρίσκεται και συμβολαιογράφος σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού της Α.Ε. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μουτσινάς Παρίσης

3 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου. Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΙΩΛΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. Για την τρίτη διαχειριστική περίοδο είμαστε σε αναμονή της απόφασης της δευτεροβάθμιας επιτροπής δασικών αμφισβητήσεων. Από τις επαφές που έγιναν στο διάστημα που πέρασε συμπεραίνουμε ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον εξακολουθεί να υπάρχει με την προϋπόθεση να αποχαρακτηρισθεί επαρκής έκταση από δασική σε χορτολιβαδική. Ο νόμος του Καλικράτη για τις συνενώσεις των δήμων, μας έχει φέρει στην διαδικασία υποχρεωτικής συνένωσης με την συνιδιοκτήτρια της περιουσίας του Σωρού «ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.» Τα έσοδα της χρήσης προήλθαν από την ενοικίαση του χώρου των κεραιών, του και ανήλθαν στο ποσό των ,47 Τα αποτελέσματα της χρήσης για την Γ διαχειριστική περίοδο έκλεισαν με κέρδη 6.201,18. Υπάρχει επίσης σημαντική υστέρηση στην είσπραξη των εσόδων από πολλές εταιρίες που προφανώς λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης δεν κατέβαλαν το αναλογούν τέλος χρήσης με αποτέλεσμα να έχουμε ταμειακή στενότητα. Η επόμενη χρήση 1/7/ /6/2012 αναμένεται να κλείσει με θετικό αποτέλεσμα καθώς με την συνένωση των δύο εταιριών θα περιορισθούν στο 50% τα διοικητικά έξοδα οπότε η εταιρία μπορεί να διαθέσει χρήματα για συντηρήσεις και παρεμβάσεις στο χώρο όπως προηγούμενη χρονιά. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Μουτσινάς Πάρις

4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Προς ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ Κύριοι μέτοχοι, Οι υπογεγραμμένοι: 1) Κρίκης Γεώργιος του Ιωάννη, Πτυχ.ΑΣΟΕΕ γεννημένος στο Βόλο στις 23/4/1958 κάτοικο Ν.Ιωνίας Βόλου, Κυδωνίων 19,ΑΔΤ Ξ / Τ.Α. Βόλου, ΑΑΟΕ 07/96/042701, ΑΜ Α ΤΑΞΗ και ΑΦΜ ) Πανουής Αθανάσιος του Νικολάου, πτυχ. Οικ.Επιστ. Θεσσαλονίκης, γεννημένος την 5/4/1968 στο Βόλο, κάτοικος Βόλου, Αθανασίου Διάκου 111,ΑΔΤ Τ407559/ Τ.Α. Βόλου, ΑΑΟΕ 07/95/041455,ΑΜ Α ΤΑΞΗ και ΑΦΜ τακτικοί ελεγκτές της ως άνω εταιρίας για την εταιρική χρήση , σας δηλώνουμε ότι για την διαχειριστική περίοδο 01/07/ /06/2011 που ελέγξαμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κωδ.Ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες βάσει των αρχών και κανόνων που ακολουθούνται στις ελεγκτικές διαδικασίες διαπιστώσαμε ότι: 1) Τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία λογιστικά βιβλία. 2) Διαπιστώσαμε την ακρίβεια και νομιμότητα όλων των λογιστικών εγγραφών σε σχέση με τα παραστατικά στοιχεία και επαληθεύσαμε την συμφωνία του περιεχομένου των πρακτικών του Δ.Σ. με τις οικονομικές καταστάσεις. 3) Ακολουθήθηκε η συνήθης μέθοδος απογραφής και ο τρόπος υπολογισμού των αποσβέσεων. 4) Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ.1 & 2 του άρθρου 43 α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. 5) Έγινε η επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43 α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. 6) Ο Ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική κατάσταση της εταιρίας κατά την χρήση και ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσης τα κατά την χρήση προκύψαντα αποτελέσματα. Κατά των έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων μας παρασχέθηκαν από την εταιρία όλες οι αναγκαίες πληροφορίες. Ιωλκός 31/10/2011 ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Κρίκης Γεώργιος του Ιωάννη ΑΔΤ Ξ ΑΜ Α ΤΑΞΗ Πανουής Αθανάσιος ΑΔΤ Τ ΑΜ Α ΤΑΞΗ

5 ΙΩΛΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/07/ /06/2011)

6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ενσώματες Ακινητοποιήσεις) Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό της εταιρίας στις 30/06/2011 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των ,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν αποθέματα λήξης στις 30/06/2011. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι απαιτήσεις στις 30/06/2011 ανέρχονται στο ποσό των ,27 το οποίο αναλύεται σε απαιτήσεις από ενοίκια εδαφικών εκτάσεων ,80 και λοιπές απαιτήσεις 3.076,47. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Τα Χρηματικά Διαθέσιμα στις 30/06/2011 ανέρχονται στο ποσό των 4.627,94 και αναλύονται ως εξής: ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝΟΛΟ 496, , ,94 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Έσοδα Επόμενων Χρήσεων Τα έσοδα επόμενων χρήσεων ανέρχονται στο ποσό των ,39 και αφορούν ενοίκια που βεβαιώθηκαν μέσα στην κλειόμενη χρήση (01/07/10 30/06/2011) και αφορούν την επόμενη χρήση (01/07/11-30/06/12). ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται την 30/06/2011 στο ποσό των ,00. Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της κλειόμενης χρήσεως ποσού ,47 μείον τα συνολικά έξοδα της κλειόμενης χρήσεως ποσού ,29 αποτελεί το κέρδος της χρήσεως η οποία ανέρχεται σε 6.201,18. Αν ληφθεί υπόψη το συνολικό αποτέλεσμα μέχρι την 30/06/2011 το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων ανέρχεται στο ποσό των ,28. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Α Βραχυπρόθεσμες Το υπόλοιπο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων μας ανέρχεται σε 6.788,59 την 30/06/2011και αναλύεται σε προμηθευτές 2.029,51 και υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 4.759, Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων , , Λοιπά Έσοδα 0, ,00 Σύνολο Οργανικών εσόδων ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τα συνολικά οργανικά έσοδα της εταιρίας ανήλθαν στο ποσό των ,07. Η ανάλυση των εσόδων της κλειόμενης χρήσεως έχει ως εξής: , ,07

7 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των ,89 και τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν στο ποσό των 6.264,. Η ανάλυση των εξόδων της κλειόμενης χρήσεως έχει ως εξής: Αμοιβές και έξοδα Τρίτων 3.900, ,00 62 Παροχές τρίτων 10, ,14 63 Φόροι , ,42 64 Διάφορα 2.363, ,23 Σύνολο , ,79 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως Ποσά Προηγούμενης χρήσεως ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Ενοίκια εδάφικών εκτάσεων Λοιπά Έσοδα Σύνολο οργανικών εσόδων , ,07 0, , , ,07 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές και έξοδα τρίτων 3.900, ,00 Παροχές τρίτων 10, ,14 Φόροι-Τελη Διάφορα έξοδα Σύνολο Οργανικών εξόδων και αναλώσεων προ αποσβέσεων 7.652, , , , , ,79 Οργανικά αποτελέσματα κέρδη-(ζημίες) προ αποσβέσεων 6.269,36 104,28 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδa Έσοδα προηγούμενων χρήσεων Σύνολο Μείον: Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα Έξοδα προηγούμενων χρήσεων Σύνολο Εκτακτα και Ανόργανα αποτελέσματα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,85 5,85 0,00 0,00 68,18 5,85-68,18-5,85 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (προ αποσβ.) 6.201,18 98,43 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Αποσβέσεις παγίων στοιχείων Μείον: Aναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις επιχορηγήσεων Αποτελέσματα αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 6.201,18 98,43

8 (Ποσά σε Ευρώ) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε 66753/032/Β/08/0014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως Ποσά προηγούμενης χρήσεως Ποσά Ποσά Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη κλειόμενης προηγούμενης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο 4. Γήπεδα-οικόπεδα , , , ,00 1. Καταβλημένο , ,00 IV. Aποθεματικά Κεφάλαια Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ,00 0, , ,00 0, ,00 1. Τακτικό αποθεματικό 159,91 0,00 V. Aποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 3.038,37 Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεως εις νέο -215,74 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) , ,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,26 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AVI) Δ. Απαιτήσεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. 1. Πελάτες , ,54 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 11. Χρεώστες διάφοροι 824,05 0,00 1. Προμηθευτές 2.029, ,95 Διαθέσιμα 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 4.759,08-183,83 IV. 1. Ταμείο 496,79 232,83 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 6.788, ,12 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 4.131, ,10 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) , ,47 ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Εσοδα επόμενης χρήσης , ,08 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) , ,47 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) , ,46 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης IOYNIOY 2011 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011) Ποσά Ποσά κλειόμενης προηγούμενης Ποσά κλειόμενης χρήσεως Ποσά προηγούμενης χρήσεως χρήσεως χρήσεως Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Καθ.αποτελ/τα κέρδη-(ζημίες) χρήσεως 6.201,18 98,43 Ι. Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) , ,07 (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) -215,74-314,17 Μείον: Κόστος πωλήσεων 7.652, ,89 προηγούμενων χρήσεων Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως , ,18 Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 0,00 0,00 Σύνολο , ,18 Σύνολο 5.985,44-215,74 ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 6.264, ,90 Μείον:Χρεωστ.τόκοι και συναφή έξοδα 9,00 ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος 2.787,16 Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως 6.269,36 104,28 Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) 3.198,28-215,74 Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 68,18 5,85 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα κέρδη-(ζημίες) 6.201,18 98,43 1. Τακτικό αποθεματικό 159,91 0,00 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 0,00 0,00 Κέρδη-(Ζημίες) εις νέον 3.038,37-215,74 Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες 0,00 0,00 στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κέρδη-(ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 6.201,18 98,43 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ για την ΟΙΚΟΝΟΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ο.Ε. Α.Δ.Τ. ΑΖ Α.Δ.Τ. ΑΒ ΚΟΥΤΣΟΡΕΒΥΘΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ Α' ΤΑΞΗ

9 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ 'ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ( / ) Χ Ρ Ε Ω Σ Η TΡEXΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ 2010/2011 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Π Ι Σ ΤΩΣΗ ΤΡΕΧ.ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗ 4.Οργανικά Εξοδα 1.Π ω λ ή σ ε ι ς 61. -Αμοιβές & Εξοδα Τρίτων 3.900, , Παροχές Τρίτων 10, , Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών , , Φόροι - Τέλη 7.652, , Εισφορές Συνδρομές Εντυπα & Γραφική Υλη Εξοδα Δημοσιεύσεων 2.343, , Διάφορα Έξοδα 10, ,00 Συνολικό Κόστος , , Κέρδη Εκμετάλλευσης 6.269,36 104, Ζημίες εκμετάλλευσης , , , ,07

10 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ ΧΡΗΣΗ 01/07/ /06/2011 (βάσει των διατάξεων του κώδικα Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Παρ. 1 Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. (α) Άρθρο 42 α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού. Δεν έγινε. (β) Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου, της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως». Δεν έγινε (γ) Άρθρο 42β παρ 2: Καταχώρηση στον παρουσιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. -Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση (δ) Άρθρο 42β παρ 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. (ε) Άρθρο 42β παρ4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. Δεν έγινε. (στ) Άρθρο 42β παρ5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως. Δεν έγινε. Παρ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

11 (α) Άρθρο 43 α παρ1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα με τα Π.Δ. 409/86, 498/87, 2339/95 και το Ν. 2753/99 και την έκθεση εκτίμησης των ορκωτών εκτιμητών υπ αριθμών Φ. 772/9377/ Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. (β) Άρθρο 43 α παρ 1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ Ν) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα. (γ) Άρθρο 43 παρ 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδου και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. Δεν έγινε (δ) Άρθρο 43 παρ 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών. Δεν έγινε. (ε) Άρθρο 43 παρ 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. Δεν υπάρχουν σχετικά κονδύλια (στ) Άρθρο 43 παρ 9:Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής». Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Παρ.3 Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως (α) Άρθρο 42ε παρ 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως). Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί ή διάταξη: Αξία Αποσβέσεις Αναπόσβεστη κτήσεως χρήσεως αξία

12 Γήπεδα οικόπεδα ,00 0, ,00 (β) Άρθρο 43 παρ 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. Δεν έγιναν (γ) Άρθρο 43 παρ 5-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως(πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση. Δεν υπάρχουν σχετικά κονδύλια (δ) Έξοδα συστάσεως της Ανωνύμου Εταιρίας. Δεν υπάρχουν σχετικά κονδύλια (ε) Άρθρο 43 παρ. 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση. Δεν προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές. (στ) Άρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. Α και β : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)». Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. Παρ 4 Συμμετοχές (α) Άρθρο 43 α Παρ 1-β : Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%. (β) Άρθρο 43 α Παρ 1-ιε : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. Παρ 5 Αποθέματα (α) Άρθρο 43 α Παρ 1-α : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43 για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. Δεν έγινε. (β) Άρθρο 43 α Παρ 1-ι : Διαφορές από αποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

13 Παρ 6 Μετοχικό κεφάλαιο (α) Άρθρο 43 α Παρ 1-δ : Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο. (β) Άρθρο 43 α Παρ 1-γ :Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. (γ) Άρθρο 43 α Παρ 1-ε και 42ε Παρ 10 :Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ αυτούς δικαιώματα. Δεν εκδόθηκαν. (δ) Άρθρο 43 α Παρ 1-ιστ : Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση Δεν αποκτήθηκαν. Παρ 7 Προβλέψεις και υποχρεώσεις (α) Άρθρο 42ε Παρ 14 Εδαφ δ : Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό του είναι σημαντικό. (β) Άρθρο 43 α Παρ 1ζ : Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις. (γ) Άρθρο 43 α Παρ 1-ιβ : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης χρήσης εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. Δεν υπάρχουν (δ) Άρθρο 43 α Παρ 1-στ : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. (ε) Άρθρο 43 α Παρ 1-στ : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

14 Παρ 8 Μεταβατικοί λογαριασμοί Άρθρο 42ε παρ 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα επόμενης χρήσης». Είναι τα έσοδα που βεβαιώθηκαν μέσα στην κλειόμενη χρήση (01/01 30/06/2010) και αφορούν την επόμενη χρήση (01/07-31/12/10). ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΣΟ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. 965,65 WIND HELLAS AEBE 965,65 STAR CHANNEL 965,65 ANTENNA TV 965,65 ALPHA ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 965,65 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV A.E. 965,65 CITY NEWS A.E. 965,65 ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ 965,65 COSMOTE A.E ,54 ASTRA TV A.E. 965,65 ΣΥΝΟΛΟ ,39 Παρ 9 Λογαριασμοί τάξεως Άρθρο 42ε Παρ 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ 10. Παρ 10 Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες. Άρθρο 42ε Παρ 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την Εταιρία. Παρ 11 Αμοιβές προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως. (α)άρθρο 43 α Εταιρίας. Παρ 1-ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της (β)άρθρο 43 α Παρ 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της Εταιρίας.

15 (γ)άρθρο 43 α Παρ 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές.) Παρ 12 Αποτελέσματα χρήσεως. (α) Άρθρο 43 α Παρ 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές (ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ 15 εδάφ. α.. Η εταιρία έχει έσοδα από: - Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων ,47 - Διάφορα έσοδα 0, ΣΥΝΟΛΟ ,47. (β) Άρθρο 43 α παρ 1-0: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού. Δεν απασχολήθηκε προσωπικό (γ)άρθρο 42ε παρ 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα») Αν τα ποσά των λογαριασμών «έκτακτες ζημίες» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, και εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43 α παρ 1-ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς και του Γεν. Λογ. Σχεδίου). -(1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα : 68,18 (2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα: Δεν υπάρχουν (δ)άρθρο 42ε παρ 15-β : Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων». Δεν υπάρχουν Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ο.Ε. ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΡΕΒΥΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ Α.Δ.Τ. ΑΒ Α.Μ Α ΤΑΞΗ

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES Α.Ε.

HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES Α.Ε. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 σε ΕΥΡΩ 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 118702220000 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α O R I O N H E A L T H C A R E Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Α Φ Μ 8005 6 6 2 2 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε Α Ρ. Μ Α Ε 2 8 1 1 / 0 1 / Β / 8 6 / 2 8 1 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΑΡΜΑΕ : 53970/01/Β/03/19(2012) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΗ TRANS IME/ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 10Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ : 69224203000 (Ποσά σε ευρώ)

ΜΑΝΗ TRANS IME/ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 10Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ : 69224203000 (Ποσά σε ευρώ) ΜΑΝΗ TRANS IME/ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 10Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ : 69224203000 (Ποσά σε ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης

Διαβάστε περισσότερα

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α N O V A C T A Ε Π Ε Α Φ Μ : 0 9 5 5 5 2 1 8 0 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 2 5 7 1 8 0 1 0 0 0 τ ο υ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ο ύ τ η ς 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138

ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138 "ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2014-31.12.2014 (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

α. Άρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

α. Άρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. ΙΚΑΡΟΣ LABCHEM ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.K.E ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513

Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513 Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων των κωδικοπ. Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 όπως ισχύουν) Διάταξη και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014) Διάταξη και περίληψή της Ενδεικτική Απάντηση Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 82 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ STREET CAFE Α.Ε. της 31/05/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 82 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ STREET CAFE Α.Ε. της 31/05/2013 Σελίδα 280 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 82 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ STREET CAFE Α.Ε. της 31/05/2013 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας STREET CAFE A.E. συνήλθε σε συνεδρίασή σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102 Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2012 ΤΗΣ «.«ΑΥΡΑ ΑΞΤΕΕ...» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ 01/12-31/12/13

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 36099 / 80 / Β / 96 / 29... ( Βάση των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π.Ε ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π.Ε ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π.Ε ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 και 3190/1955, όπως ισχύουν) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. ΓΕΜΗ 7964001000 ( πρώην Α.Ρ.Μ.Α.Ε 64988/01/β/07/815 ) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Α.Ε Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20101ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2014-31/12/2014

ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Α.Ε Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20101ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2014-31/12/2014 ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Α.Ε Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20101ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2014-31/12/2014 Βάσει των διατάξεων του κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύειμε

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 1/1/2014-31/12/2014 1/1/2013-31/12/2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 1/1/2014-31/12/2014 1/1/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ METRICON A.E. - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 5η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 035611616000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «Α.ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Α.Ε.» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.

Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «Α.ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Α.Ε.» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «Α.ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Α.Ε.» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις

Διαβάστε περισσότερα