ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Συνεδρία αριθμ. 186/ ), ενδιαφέρεται για την πρόσληψη έντεκα (11) συμβασιούχων διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80 και της παρ. 6 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) για το Ακαδημαϊκό Έτος , που θα καλύψουν τις ανάγκες των ακόλουθων μαθημάτων και λοιπές ανάγκες του Τμήματος. Χειμερινό εξάμηνο: Μαθηματικά, Αστικό Δίκαιο, Γενική Γεωργία, Αρχές Μάρκετινγκ, Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Συντήρηση και Ασφάλεια Τροφίμων, Αγροτική Οικονομία, Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική, Ανάλυση Τιμών των Αγροτικών Προϊόντων, Διοίκηση Υπηρεσιών, Λογιστική των Εμπορικών Επιχειρήσεων, Διοικητικό Δίκαιο, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Οικονομοτεχνικές Μελέτες, Έρευνες Μάρκετινγκ, Διοίκηση Κρίσεων, Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις, Διοίκηση Μεταποιητικών Βιομηχανιών, Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία και Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος. Εαρινό εξάμηνο: Οικονομικά Μαθηματικά, Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εμπορικό Δίκαιο, Αειφορική Διαχείριση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Διοίκηση Παραγωγής, Συνεταιριστική Οικονομία, Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων, Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο, Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Ολική Ποιότητα, Αγροτική Λογιστική Εκτιμητική, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνής Λογιστική, Επιχειρησιακή έρευνα, Βιομηχανικό Μάρκετινγκ, Μάνατζμεντ Αλυσίδας Προσφοράς, Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης, Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, Εκτίμηση Ζημιών Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής.

2 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι 31 Αυγούστου 2012, στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ Αγρίνιο. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: βιογραφικό σημείωμα, υπόμνημα για τις σπουδές και την επιστημονική δραστηριότητα και τίτλοι σπουδών σε τέσσερα αντίτυπα, καθώς και φάκελος εργασιών και αντίγραφο διδακτορικής διατριβής σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο). Σε περίπτωση μη διάθεσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού των αντίστοιχων θέσεων - πιστώσεων, ή μη επάρκειας των θέσεων-πιστώσεων που θα διατεθούν στο Τμήμα για το Ακαδημαϊκό έτος , θα διακοπεί ή θα ματαιωθεί η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης προσωπικού. Πληροφορίες θα παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα στα τηλέφωνα:, , και στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.deapt.uwg.gr). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Συνεδρία αριθμ. 190/ ), ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συμβασιούχων διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80 και της παρ. 6 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 για το ακαδημαϊκό έτος με αποδοχές ανάλογες του

3 διδακτικού έργου που θα αναλάβουν, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και 31 Αυγούστου 2012 στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ Αγρίνιο. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: Τίτλοι Σπουδών (Πτυχίο, Διδακτορικό) Αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής (σε ηλεκτρονική μορφή) Βιογραφικό Σημείωμα σε τέσσερις σειρές (σε ηλεκτρονική μορφή) Υπόμνημα εργασιών και αντίτυπα αυτών σε τέσσερις σειρές (σε ηλεκτρονική μορφή) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός μας, καθώς και για την υποβολή των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ , & 74138). Σε περίπτωση μη διάθεσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού των αντίστοιχων θέσεων-πιστώσεων, ή μη επάρκειας των θέσεων-πιστώσεων που θα δοθούν στο Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος , θα διακοπεί ή θα ματαιωθεί η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης προσωπικού.

4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Διοικούσα Επιτροπή (Συνεδρία αριθμ. 27/ ) κατόπιν εισήγησης της Π. Γ. Σ. του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας (Συνεδρία αριθμ. 14/ ), αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.407/80 και της παρ. 6 του άρθρου 80 του Ν.4009/2011, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: Χειμερινό εξάμηνο: Εισαγωγή στους Αλγόριθμους, Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού, Εισαγωγή στην Πληροφορική και την Πολιτισμική Τεχνολογία, Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού, Οπτικός Προγραμματισμός, Πληροφοριακά Συστήματα, Τεχνολογία Λογισμικού, Πολιτισμική Επικοινωνία, Πιθανότητες και Στατιστική, Πολιτιστική Πολιτική και Θεσμοί, Πολιτισμική Διαχείριση, Τεχνολογίες Διαδικτύου ΙΙ, Βάσεις Δεδομένων ΙΙ, Εφαρμοσμένη Μουσειολογία, Οπτικός Πολιτισμός, Μουσεία και Νέες Τεχνολογίες, Διαφήμιση, Λαϊκά δρώμενα- τελετουργίες και αναπαραστάσεις, Διδακτική της Πληροφορικής, Ιστορία Σύγχρονου Θεάτρου, Κατανεμημένα συστήματα και εφαρμογές στον πολιτισμό, Τεχνολογίες Πληροφοριών σε Κινητά Περιβάλλοντα, Πιθανοτικές Τεχνικές. Εαρινό εξάμηνο:

5 Εισαγωγή στον Λαϊκό Πολιτισμό, Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου Ι, Δομημένος Προγραμματισμός, Εισαγωγή στη Δικτύωση Υπολογιστών, Εισαγωγή στην Πολιτισμική Διαχείριση, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Βάσεις Δεδομένων Ι, Τεχνολογίες Διαδικτύου Ι, Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός, Μουσειολογία, Αρχές Μάρκετινγκ, Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής, Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Εφαρμογές στον Πολιτισμό, Υλικός Πολιτισμός (18ος 20ός αιώνας), Ανάδειξη και Προβολή Πολιτισμικών Αγαθών, Μουσειοπαιδαγωγική Ιστορία Κινηματογράφου, Λειτουργικά Συστήματα σε Πολυμεσικά Περιβάλλοντα, Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙΙ, Επιχειρησιακή Έρευνα, Τηλεματική και Νέες Τεχνολογίες, Κοινωνία και Νέες Τεχνολογίες, Ειδικά Θέματα σε κινητά και ασύρματα δίκτυα, Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ιδίου ή συναφούς αντικειμένου με τα διδασκόμενα μαθήματα και καλούνται μέχρι 3 Σεπτεμβρίου 2012, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος: Γ. Σεφέρη 2 ΤΚ:30100, Αγρίνιο. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 1) επικυρωμένο αντίγραφο των πτυχίων και τίτλων σπουδών (σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Παν/μια της αλλοδαπής απαιτείται η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ 2) βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα εργασιών σε τέσσερις (4) πλήρεις σειρές σε ηλεκτρονική μορφή (CD). Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται το σύνολο μαθημάτων που επιθυμούν να διδάξουν. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: Σε περίπτωση μη διάθεσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού των αντίστοιχων θέσεων-πιστώσεων, ή μη επάρκειας των θέσεων-πιστώσεων που θα δοθούν στο Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος , θα διακοπεί ή θα ματαιωθεί η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης προσωπικού.

6 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠPOΣKΛHΣHΣ EKΔHΛΩΣHΣ ENΔIAΦEPONTOΣ Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη, επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80), ή με σύμβαση μίσθωσης έργου, υπό την αίρεση ότι θα διατεθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις, για τη διεξαγωγή διδακτικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης. H πρόσληψη του προσωπικού αυτού, πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των παρακάτω Τμημάτων για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους Η πρόσκληση, τα γνωστικά αντικείμενα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βρίσκονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Πανεπιστημίου Θέσεις εργασίας. και στην επιλογή Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,

7 στις Γραμματείες των Τμημάτων στις ακόλουθες διευθύνσεις (παράδοση Οίκοι): 1. Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πεδίον Άρεως, Βόλος, τηλ , FAX , Αρμόδια κ. Κοτρώτσιου Έλενα - από έως και από έως (λόγω Θερινών διακοπών) 2. Γραμματεία Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πλούτωνος 26 & Αιόλου, Λάρισα, τηλ , FAX Αρμόδια κ. Κανδυλάρη Δήμητρα - από έως Γραμματεία Τμήματος Κτηνιατρικής, Τέρμα Τρικάλων, Καρδίτσα, τηλ , FAX Αρμόδια κ. Αργυράκη Παναγιώτα - από έως Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, Βόλος, τηλ , FAX Αρμόδια κ. Μπαλαμπάνη Ευανθία από έως Προκηρύξεις για την πλήρωση τριάντα (30) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση)

8 Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει νέα προκήρυξη για πλήρωση τριάντα (30) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με λήξη προθεσμίας αιτήσεων το Σεπτέμβριο του Αναλυτικότερα: 1. Όσον αφορά στην 10 Σεπτεμβρίου 2012, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις: (TAXUD) Δύο θέσεις στην Eurostat (ESTAT) Μία θέση στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών (SJ) Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης 2. Όσον αφορά στην 25η Σεπτεμβρίου 2012 προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις: (CNECT) Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Δικτύων & Εξειδικευμένης Τεχνολογίας Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μεταφράσεων (DGT) Τέσσερις θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (ECFIN) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας (ECHO) Έξι θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (ENTR) (Η δεύτερη θέση για τη μονάδα ENTR.A1 είναι χωρίς αποζημίωση). Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV) (Και οι δύο θέσεις χωρίς αποζημίωση). Μία θέση στην Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Ομάδας Υποστήριξης για την Πορτογαλία (HR.SGPT)

9 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης (JUST) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE) Οι εθνικοί εμπειρογνώμονες κατά κανόνα αποσπώνται από τις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ, και ως εκ τούτου στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι δημόσιοι υπάλληλοι σε κρατικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Εκτός από τους δημόσιους υπαλλήλους, μπορούν επίσης να αποσπαστούν στην Επιτροπή και εμπειρογνώμονες από διεθνείς οργανισμούς, από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα καθώς και από οργανισμούς που υπάγονται στον δημόσιο τομέα, ειδικότερα όταν οι δεξιότητες και οι γνώσεις που διαθέτουν αυτοί είναι απαραίτητες. Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ε.Ε. περί Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατώνμελών, βάσει ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf, και το οποίο ανευρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα. Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Δ/νση ή Υπηρεσία, Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν. Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσοτέρων της μιας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο. Τέλος, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη. Εν συνεχεία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στην

10 ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας: (υπόψη κυρίας Μιχελογιαννάκη). Επιλέγεται ως μέθοδος αποστολής των αιτήσεων αυτή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφενός για λόγους ταχύτητας κι αφετέρου διότι η πλειονότητα των αρμοδίων υπηρεσιών της Ε.Ε. ζητούν από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες να τους διαβιβάσουν τις αιτήσεις αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή ( ). Οι εν λόγω αιτήσεις πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους, σε περιπτώσεις που τούτο απαιτείται, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, ταχυδρομικώς. Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνδυάζεται και με την τηλεομοιοτυπική διαβίβαση των σχετικών αιτήσεων με έγγραφο της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του. Το εν λόγω έγγραφο θα αποσταλεί στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία (υπόψη κας Μιχελογιαννάκη) με φαξ στους αριθμούς και Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι εφικτή η εμπρόθεσμη αποστολή του παραπάνω διαβιβαστικού, θα πρέπει να αποστέλλεται εμπρόθεσμα η σχετική αίτηση των υποψηφίων προς την υπηρεσία, με την σφραγίδα πρωτοκόλλησης, χωρίς βέβαια να αναβάλλεται η εκ των υστέρων αποστολή του διαβιβαστικού. Εφόσον υπάρξει σχετική αποδοχή της αίτησης, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καλεί τον εργοδότη, εν προκειμένω την κρατική αρχή, να πιστοποιήσει ότι ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στις υπηρεσίες της τουλάχιστον κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, ότι περαιτέρω δέχεται να αποσπαστεί και ότι διατηρείται το ισχύον καθεστώς ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης. Στο στάδιο αυτό απαιτείται επίσης, ανάλογα με τη Γενική Διεύθυνση / Υπηρεσία στην οποία αποσπάται ο Εθνικός Εμπειρογνώμονας, έλεγχος ασφαλείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών

11 μελών. Η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καταβάλλει στους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες ημερήσια αποζημίωση και καλύπτει έκτακτες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον αυτές προκύψουν κατά το διάστημα της απόσπασης. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών και των φορέων παρακαλούνται να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς. Επίσης, παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. α και β βαθμού. Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Περισσότερες πληροφορίες για τις προκηρύξεις για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στις οποίες προσδιορίζονται τόσο τα καθήκοντα, όσο και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: στην ενότητα: Προκηρύξεις/Προσωπικό/Αποσπάσεις. Προκήρυξη θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων με απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EΙΤ). Σύμφωνα με το Α.Π. 5700/ έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α), το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) δημοσιεύει στην ιστοσελίδα: τις ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων με απόσπαση: New Innovation Funding Instruments

12 Knowledge Triangle Good Practices H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις Σημειώνουμε ότι οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην προκηρύσσουσα Υπηρεσία, με ηλεκτρονικό τρόπο. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα: Προκήρυξη θέσης προσωρινού συμβασιούχου υπαλλήλου στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) Σύμφωνα με το Α.Π. 5797/ έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α), η Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) δημοσιεύει στην ιστοσελίδα: την ακόλουθη προκήρυξη για την πλήρωση θέσης προσωρινού συμβασιούχου υπαλλήλου Procurement Assistant, Ref.: 12/EJ/12, Temporary Agent AST45, M/F H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις Σημειώνουμε ότι οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην προκηρύσσουσα Υπηρεσία, με ηλεκτρονικό τρόπο. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα : Προκήρυξη θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα με απόσπαση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφαλείας της Αεροπλοΐας (EASA). Σύμφωνα με το Α.Π. 5697/ έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

13 Ασφαλείας (EASA) δημοσιεύει στην ιστοσελίδα: την ακόλουθη προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα με απόσπαση EASA/SNE/2012/003 Safety Information Officer H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις Σημειώνουμε ότι οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην προκηρύσσουσα Υπηρεσία, με ηλεκτρονικό τρόπο. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα : Προσλήψεις επιστημονικού και θεραπευτικού προσωπικού στον ΟΚΑΝΑ Την πρόσληψη συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων ανακοίνωσε ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). Οι θέσεις εργασίας αφορούν 36 θέσεις του κλάδου Επιστημονικού και Θεραπευτικού Προσωπικού και 1 θέση Οικονομολόγου. Αναλυτικά, ο ΟΚΑΝΑ στα πλαίσια της Πράξης Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο (πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης) για τη μείωση της ζήτησης και της προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών, προκηρύσσει την πλήρωση 26 θέσεων του κλάδου επιστημονικού και θεραπευτικού προσωπικού, με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου, για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ως εξής: Για την Αθήνα: 6 θέσεις Θεραπευτών (κοινωνιοθεραπευτών-street workers) (Π.Ε. ή Τ.Ε.) και 6 θέσεις Θεραπευτών (κοινωνιοθεραπευτών-street workers) (Δ.Ε. ή Υ.Ε.), Για τη Θεσσαλονίκη: 7 θέσεις Θεραπευτών (κοινωνιοθεραπευτών-street workers)

14 (Π.Ε. ή Τ.Ε.) και 7 θέσεις Θεραπευτών (κοινωνιοθεραπευτών-street workers) (Δ.Ε. ή Υ.Ε.) Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Επίσης ο ΟΚΑΝΑ, στα πλαίσια της Πράξης "Αγωγή και προαγωγή της υγείας των χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών" προκηρύσσει την πλήρωση 10 θέσεων του κλάδου Επιστημονικού και Θεραπευτικού Προσωπικού με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου για την Αθήνα, και συγκεκριμένα 2 θέσεις Επειγοντολόγων (Αναισθησιολόγων) (Π.Ε.), 1 θέση Ψυχιάτρου (Π.Ε.), 4 θέσεις Νοσηλευτών (Π.Ε. ή Τ.Ε.), 1 θέση Ψυχολόγου (Π.Ε.), 1 θέση Κοινωνικού Λειτουργού (Π.Ε. ή Τ.Ε), 1 θέση Θεραπευτή (κοινωνιοθεραπευτή - street worker) (Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Τέλος, Ο ΟΚΑΝΑ αποφάσισε να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με έναν εξωτερικό συνεργάτη (Οικονομολόγο Π.Ε ή Τ.Ε) για την υποστήριξη της Πράξης "Πιλοτικά Προγράμματα εναλλακτικά της φυλάκισης για παραβάτες χρήστες παράνομων ουσιών". Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστέλουν την αίτησή τους (η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης) και τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΟΚΑΝΑ, Αβέρωφ 21, Αθήνα, έως και 30/7/2012. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από τις 11/7/2012 ή που θα υποβληθούν μετά τις

15 30/7/2012 δεν θα ληφθούν υπ όψιν. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού στην Αθήνα στα τηλέφωνα , και 307 και ώρες 10:00 έως 13:00. Πρόσληψη 180 ατόμων για το 53ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως επτά (7) μηνών, συνολικά εκατόν ογδόντα (180) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των παράλληλων προγραμμάτων του 53ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Οι προσλήψεις ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα είναι: Κωδ. Ειδικότητα ΒΟΗΘΟΙ 1.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Χρον. Τόπος Αριθμ. Διάρκεια εργασίας* 2 7 μήνες ΑΘΗΝΑ Μηνιαία ή ημερήσια αμοιβή (συμπ. εργοδοτικών εισφορών, κρατήσεων κλπ. πλήν ΦΠΑ) /

16 / 1 4 μήνες ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / 1 2 μήνες ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΟΙ ΑΘΗΝΑ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -2 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΛΗΤΗΡΕΣ ΒΟΗΘΟΙ 11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- 8 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2 ΚΛΗΤΗΡΕΣ / 1 2 μήνες ΑΘΗΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - 1 ΟΔΗΓΟΣ ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - 2 ΟΔΗΓΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - 11 ΟΔΗΓΟΙ 1 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 11 3 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ- ΥΠΟΔΟΧΗ

17 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 11 2 ΥΠΟΔΟΧΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1 7 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 11 1 ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 21 2 CINEKARTA F /INFO DESKS - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 14 ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ- 2 CINEKARTA F /INFO DESKS ΒΟΗΘΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 11 ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ- 8 CINEKARTA F /INFO DESKS ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 15 1 ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΛΗΤΗΡΑΣ

18 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.10 ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2000 / 1 1 ς ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1800 / ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 7 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 6 μήνες ΑΘΗΝΑ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 1 7 μήνες ΑΘΗΝΑ / / ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1800 / ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΟΥ 1 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ 2 ΤΥΠΟΥ ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ - 4 ΡΕΠΟΡΤΕΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

19 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΚΛΗΤΗΡΑΣ 1 10 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 2 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / 1 ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- 1 ΤΣΑΝΤΩΝ ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΤΣΑΝΤΩΝ 2 12 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ- ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1 ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ TICKETING MANAGER ΒΟΗΘΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / 1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / 12 1,5 ς 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /

20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 22 ΕΚΔΟΣΗ 4 25 ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ TICKETING MASTERS 5.7 ΤΑΜΙΕΣ ΤΑΜΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ μήνες ΑΘΗΝΑ 6.2 ΑΓΟΡΑΣ 1 2 μήνες ΑΘΗΝΑ 6.3 ΒΟΗΘΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ / / 1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / 1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / 1 1,5 ς ΚΙΝΗΣΗΣ 1 2 μήνες ΑΘΗΝΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / /

21 ΚΙΝΗΣΗΣ 1 1 ς ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 1 ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 1 ΤΑΙΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 2 ΤΑΙΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΙ 1 1 ς ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΛΗΤΗΡΑΣ 1 20 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 1 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ 1 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 7.11 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 7.12 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 7.13 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 7.14 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 110 / ημέρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 110 / ημέρα *Επισήμανση: Από 2 έως 11 Νοεμβρίου 2012, που θα διεξαχθεί το 53ο

22 Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όλο το προσωπικό θα εργάζεται στην έδρα του Φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη. Στις παραπάνω αναφερόμενες αμοιβές συμπεριλαμβάνονται οι βασικές μικτές αποδοχές, οι αποδοχές για τα δύο Σαββατοκύριακα της διοργάνωσης, οι αποδοχές αδείας και δώρου Πάσχα αναλογικά και οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές, δηλαδή το συνολικό κόστος της σύμβασης σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Οι αναφερόμενες αμοιβές των συμβάσεων μίσθωσης έργου δεν συμπεριλαμβάνουν, τον αναλογούντα ΦΠΑ, όπου αυτός προβλέπεται. Λήξη υποβολής του συνόλου της αίτησης τη Τρίτη 31 Ιουλίου 2012 και ώρα 17:00. Τα ειδικά προσόντα και προϋποθέσεις συμμετοχής περιέχονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης που είναι ανηρτημένη στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 240 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στα Γρεβενά από το ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά διακοσίων σαράντα (240) ατόµων για την υλοποίηση προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στον Νοµό Γρεβενών, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραµµατική περίοδο από το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό εντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την

23 υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή: Α) αυτοπροσώπως στους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες του Ι.Π.Α.Δ.Μ. στις παρακάτω διευθύνσεις: ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1, ΓΡΕΒΕΝΑ, Υπόψη: κ. Μπόκα Φώτη, τηλ.: Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ: ΤΕΡΜΑ Κ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ (Διοικητήριο), 5100, ΓΡΕΒΕΝΑ, Υπόψη: κ. Τόπη Βούλας, Τηλ.: Β) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, αναγράφοντας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟ.Χ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Ηροδότου 9, τ.κ.: 50100, Κοζάνη. Υπόψη: κας Πατσώνα Δώρας Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για το νομό Γρεβενών αρχίζει την Τρίτη 24/07/2012 και λήγει τη Πέμπτη 02/08/2012. Ώρες παραλαβής αιτήσεων από 09.00πμ μμ. Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: &catid=42: &Itemid= θέσεις κοινωφελούς εργασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη από το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων Το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς(Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο θα προσλάβει προσωπκό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) σε Αθήνα και

24 Θεσσαλονίκη. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων είκοσι έξι (326) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικής Μακεδονίας στο Νομό Θεσσαλονίκης,(Δήμοι Π.Σ. Θεσσαλονίκης πλην Δ.Θεσαλλονίκης. Οι θέσεις περιλαμβάνουν ειδικότητες όπως: ΥΕ εργάτες γενικών καθηκόντων, εργάτες πρασίνου, εργάτες καθαριότητας, ΔΕ Κηπουροί, ΔΕ Τεχνίτες οικοδομικών, ΔΕ Ελαιοχρωματιστές, ΔΕ Ηλεκτρολόγος, ΔΕ Υδραυλικός,ΔΕ Φύλακες, ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων, ΔΕ Οδηγοί Γ' κατηγορίας, ΔΕ Διοικητικοί, ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνοι, ΠΕ/ΤΕ Περιβαλλοντολόγοι, ΥΕ Οικιακοί βοηθοί, ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί λειτουργοί, ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτές, ΠΕ Νηπιαγωγών, ΠΕ Παιδαγωγών, ΤΕ/ΔΕ Φωτογράφων, ΤΕ/ΔΕ Γραφιστών κλπ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Δευτέρα στις 23/07/2012 και λήγει την Τετάρτη στις 01/08/2012 στην παρακάτω διεύθυνση: - για την Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών είτε αυτοπροσώπως, στα γραφεία του Δικαιούχου στην οδό Πατρόκλου 57 & Πριάμου, Ίλιον είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Πατρόκλου 57, Τ.Κ.: , ΙΛΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ απευθύνοντάς την στο ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (για Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών), υπόψιν Κας Λούκας Σωτηρίας. - για την Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικής Μακεδονίας μόνο ταχυδρομικά

25 με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Πατρόκλου 57, Τ.Κ.: , ΙΛΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ απευθύνοντάς την στο ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (για Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικής Μακεδονίας στο Νομό Θεσσαλονίκης,(Δήμοι Π.Σ. Θεσσαλονίκης πλην Δ.Θεσαλλονίκης) υπόψιν Κας Κανάκης Ματίνας. Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.kean.gr/web//guest/press/- /journal_content/56_instance_8s6z/10154/ γιατροί σε Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία και Πλοία Στην πλήρωση 386 θέσεων προχωρεί το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με προκήρυξη που εξέδωσε για τη στελέχωση των Κέντρων Υγείας, των Περιφερειακών Ιατρείων της χώρας και των Πλοίων. Ο υποψήφιος Γενικός Ιατρός που διεκδικεί θέση αγροτικού ιατρού οφείλει, σε περίπτωση που κατέχει θέση στο δημόσιο, να έχει προχωρήσει σε λύση υπαλληλικής σχέσης μέχρι και την τελευταία μέρα της υποβολής αιτήσεων της οικείας τρέχουσας προκήρυξης. Η λύση αυτή γίνεται με αποδοχή παραίτησης του ενδιαφερόμενου με πράξη που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο και δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικά για τους Γενικούς Ιατρούς, ισχύει η υποχρέωση προσκόμισης και αντιγράφου του ΦΕΚ παραίτησης μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά που ορίζει η προκήρυξη. Για την συμμετοχή κάθε ενδιαφερομένου στην παρούσα, απαραίτητο είναι εμπρόθεσμα να υποβληθούν τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά: ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ 1. αίτηση (χορηγείται έντυπο από την Υπηρεσία).

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 107 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 107 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 To Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015 Αριθ. Τεύχους: 243. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015 Αριθ. Τεύχους: 243. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πίνακας περιεχομένων ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για 2.417 θέσεις πλήρους απασχόλησης... 2 Πολυτεχνείο Κρήτης: Πρόσληψη 1 καθηγητή... 4 Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 καθηγητή... 4 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ: (9) θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου... 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: (20) θέσεις διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, 02/04/202 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 700 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ (66) Ταχ. Δ/νση: Αλκαμένους 8 και Χαρίσης, Τ.Κ.: 0439 Αθήνα Πληροφορίες: Μ. Τώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. 233 ψυχολόγοι, μεταφραστές και κοιν. λειτουργοί. Eργασία 09 10 2012

ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. 233 ψυχολόγοι, μεταφραστές και κοιν. λειτουργοί. Eργασία 09 10 2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Πού και πότε θα προσληφθούν 777 νοσηλευτές ΓΙΑ 7 ΜΗΝΕΣ 1.650+1.650 θέσεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. Ε Ε E EΘ 233 ψυχολόγοι, μεταφραστές και κοιν. λειτουργοί 22 23 27

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333. Email : endrasei@hol.gr

Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333. Email : endrasei@hol.gr ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΜΥΡΟΥ«ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»(36) Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333 Email : endrasei@hol.gr Αλμυρός 13/01/2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.04.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #77 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 502 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.257 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, ΟΤΑ, ΠΑΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ. 1.295 προσλήψεις-εξπρές για µόνιµους και εποχικούς έως το Πάσχα

ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ. 1.295 προσλήψεις-εξπρές για µόνιµους και εποχικούς έως το Πάσχα ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 24.03.2015 #280 ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 1.295 προσλήψεις-εξπρές για µόνιµους και εποχικούς έως το Πάσχα Σ ε προσλήψεις µόνιµων και εποχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της ΣΣΕ, έχοντας υπόψη του: α. τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

& ΑΣΦΑΛΙΣΗ. 765 προσλήψεις-εξπρές µονίµων και εποχικών Στην πρόσληψη 765 µόνιµων και #51 ΣΕ 32 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

& ΑΣΦΑΛΙΣΗ. 765 προσλήψεις-εξπρές µονίµων και εποχικών Στην πρόσληψη 765 µόνιµων και #51 ΣΕ 32 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.10.2010 EΡΓΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ #51 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 605 ευκαιρίες καριέρας σε 15 «επώνυµες» εταιρίες σελ. 8-9 OAE 2.137 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.11 ΣΕ 32 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

κ α λ ε ί ΙΙ. Για τον πίνακα Β τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι :

κ α λ ε ί ΙΙ. Για τον πίνακα Β τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι : ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σε λειτουργικά κενά για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 28 / 07 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 5121.1/ 43 / 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΜΚΟ

ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΜΚΟ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 05.11.2012 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #157 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 380 προσλήψεις σε 17 γνωστές εταιρίες σελ. 14-15 OAE 2.370 θέσεις για ανέργους σελ.12 ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΜΚΟ 4.398 νέες θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 29 Μαΐου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 19744 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 09/03/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -365- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) θέσεων ευθύνης με Τριετή Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 1. Τις διατάξεις : Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ α. Του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 28 ΜΑΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΕΝΙΚΑ 1. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.04 14:45:53 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω48Μ465ΦΘ3-ΡΔΟ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 21.01.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΤA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 Πώς θα βρουν δουλειά 239.691+74.000 άνεργοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και ΟΤΑ ουλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Διοικητική ΥΠΔΝΣΗ : Διοικητικού ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού ΠΛΗΡΟΦ: ΤΗΛ: 210-7288130 &131 Αθήνα 24.1.2011 Αριθμ. Πρωτ.: 543 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014 Αριθ. Τεύχους: 196 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014 Αριθ. Τεύχους: 196 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα Πανεπιστήμιο Αθηνών: Προκήρυξη 5 θέσεων καθηγητών... 2 Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου: Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού... 3 Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κύμης: Πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 28.12.2010 EΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΤΑΜΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ

EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 28.12.2010 EΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΤΑΜΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 28.2.200 EΡΓΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ #60 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 450 ευκαιρίες καριέρας σε 3 «επώνυµες» εταιρίες σελ. 8-9 OAE.809 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ. ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΤΑΜΕΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 27 Μαΐου 2014 Αριθ. Τεύχους: 186 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τρίτη, 27 Μαΐου 2014 Αριθ. Τεύχους: 186 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης : 8 θέσεις καθηγητή... 4 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης : 8 θέσεις καθηγητή... 5 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 3 θέσεις καθηγητή...

Διαβάστε περισσότερα