«Το γέλιο βγήκε από τη γλώσσα»: Ένα χιουμοριστικό πρότζεκτ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Το γέλιο βγήκε από τη γλώσσα»: Ένα χιουμοριστικό πρότζεκτ"

Transcript

1 «Το γέλιο βγήκε από τη γλώσσα»: Ένα χιουμοριστικό πρότζεκτ Αδαμόπουλος Βασίλειος Καθηγητής Φιλόλογος, Γενικό Λύκειο Ρεντίνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατά τη διδακτική αυτή πρόταση, που αφορά τα γνωστικά αντικείμενα της νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας της Α Λυκείου, οι μαθητές/τριες επιχειρούν να προσεγγίσουν τη σχέση που διέπει τη γλώσσα και την πρόκληση γέλιου μέσα από ελεύθερη διερεύνηση βιβλιογραφικών πηγών στο διαδίκτυο αλλά και μέσω της επεξεργασίας αποσπασμάτων από ποικίλα χιουμοριστικά κειμενικά είδη πολυτροπικά και μη. Πιο συγκεκριμένα, μετά από μια εισαγωγική φάση εξοικείωσης με τη θεματική, οι μαθητές/τριες χωρισμένοι σε ομάδες εντοπίζουν με ελεύθερη αναζήτηση στο διαδίκτυο, συνειδητοποιούν και ταξινομούν με τη συνδρομή του διδάσκοντα συγκεκριμένες τεχνικές πρόκλησης γέλιου διερευνώντας παράλληλα τη σχέση τους με τη γλώσσα. Προτείνεται ο διαχωρισμός των τεχνικών αυτών σε ενδογλωσσικές, σε παραγλωσσικές (σχετίζονται έμμεσα με τη γλώσσα, καθώς αφορούν τα θέματα και το περιεχόμενο) και τέλος σε εξωγλωσσικές. Τέλος, καταγράφονται συμπεράσματα -με μια ευρύτερη οπτική που ξεπερνά τα όρια του κάθε κειμενικού είδους- που αφορούν την παρουσία, τη σημασία του χιούμορ όπως και τα γενικά, καθολικά γνωρίσματα που καθιστούν μια γλωσσική πράξη ή μία κατάσταση χιουμοριστική. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: γλώσσα, λογοτεχνία, χιούμορ ΤΑΞΗ: Α Λυκείου ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8 διδακτικές ώρες 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γενικές αρχές Το συγκεκριμένο σενάριο εφαρμόζει τις αρχές της διερευνητικής-ανακαλυπτικής μέθόδου και του ομαδοσυνεργατικού μοντέλου μάθησης. Αφενός, οι μαθητές πορεύονται με περισσότερη ελευθερία και ουσιαστική αυτενέργεια προς τη γνώση διερευνώντας, ανακαλύπτοντας σταδιακά (Bruner), οικοδομώντας ενεργητικά τη νέα γνώση μέσω του εμπλουτισμού της ήδη κατεκτημένης (γνωστική-εποικοδομιστική μάθηση) αλλά και συνειδητοποιώντας τη διαδικασία μάθησης (μεταγνωστική λειτουργία). Κατά τη μαθησιακή διαδικασία μέσω της συγκρότησης ομάδων προωθείται περαιτέρω η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών/τριών στην αναζήτηση, τη μελέτη, την επεξεργασία του μορφωτικού αγαθού, καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών. Οι μαθητές στο πλαίσιο της ομάδας- αλληλεπιδρούν, ανατροφοδοτούνται και εσωτερικεύουν ενεργητικά στάσεις και αξίες, σύμφωνα [356]

2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ άλλωστε και με τις αρχές του Vygotsky, καθώς και συλλέγουν αυθεντικό ψηφιακό υλικό με ελάχιστη καθοδήγηση, ώστε η εργασία της κάθε ομάδας να απηχεί τις δικές της επιθυμίες και ενδιαφέροντα κι όχι να είναι αποτέλεσμα μιας κλειστής προσχεδιασμένης διαδικασίας. Ακολουθώντας λοιπόν τις παραπάνω αρχές ο διδάσκων σε κάθε φάση της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας και στο πλαίσιο της ομαδικής συνεργασίας των μαθητών, έχει ρόλο συντονιστή, οργανώνει τις ομάδες διευκολύνοντας τον προγραμματισμό των εργασιών τους και επιβοηθώντας τον καταμερισμό τους, επιχειρεί να δημιουργήσει κλίμα εμπιστοσύνης, αλληλοσεβασμού και αποδοχής μεταξύ των μελών της κάθε ομάδας, δίνει τις γενικές οδηγίες και καθοδηγεί όπου χρειάζεται, στην ανακαλυπτική πορεία της μάθησης ενεργοποιώντας, αν χρειαστεί, την ανάκληση της προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών/τριων. Σε πιο πρακτικό επίπεδο, παρέχει τις κατάλληλες διευκρινίσεις και επεξηγήσεις, κυρίως ως προς τη χρήση των λογισμικών και συνεργάζεται με την κάθε ομάδα, εφόσον του ζητηθεί, ειδικά σε θέματα γλωσσικής εξομάλυνσης, δίνει διακριτικά κάποια ώθηση για περαιτέρω επέκταση και εμβάθυνση σε ομάδες που αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία. Ως προς τον βαθμό εμβάθυνσης δεν οριοθετεί την επέκταση της σκέψης του μαθητικού δυναμικού ούτε και αντίστροφα παρέχει εκ των προτέρων έτοιμες τις πληροφορίες που θα διευκολύνουν τους μαθητές, παρά μονάχα διακριτικά κάνει κάποιες νύξεις και δίνει εναύσματα υποβοηθώντας την έμπνευση και τις πρωτοβουλίες της κάθε ομάδας. Ο στόχος του δεν είναι να φτάσουν οι ομάδες στο επιθυμητό και προσχεδιασμένο από τον ίδιο σημείο, αλλά ανάλογα με τις δυνατότητες και τη διάθεσή τους εμβαθύνουν όσο είναι εφικτό, ανάλογα με τη δυναμική της κάθε ομάδας. Τέλος, όσον αφορά στον αξιολογικό του ρόλο, εστιάζει στην αξιολόγηση της ίδιας της μαθησιακής διαδικασίας και της διδακτικής πρότασης αλλά και στην αυτοαξιολόγηση των μαθητών/τριών. Κατ αντιστοιχία διαφοροποιείται και ο ρόλος των μαθητών/τριών, οι οποίοι στο πλαίσιο της ομάδας αναλαμβάνουν ρόλους, αρμοδιότητες, συνεργάζονται, αλληλεπιδρούν. Παραπέρα, αναζητούν, επιλέγουν, αξιολογούν τις πληροφορίες και, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ΤΠΕ, προβληματίζονται και προσεγγίζουν ουσιαστικά, αυτόνομα και κριτικά το υλικό στο πλαίσιο της ερευνητικής τους προσπάθειας. Με το πέρας του ερευνητικού σταδίου καλούνται και παροτρύνονται να παρουσιάσουν τα πορίσματά τους και τέλος να αξιολογήσουν την πορεία και το αποτέλεσμα της εργασίας τους. Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. Παράλληλα, προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα ποικίλα εργαλεία και εφαρμογές τους. Εξασφαλίζονται η ταχύτατη πρόσβαση σε πλήθος πληροφοριών, η χρήση ποικίλων μορφών έκφρασης και επικοινωνίας, ο εμπλουτισμός της διδασκαλίας με ενεργητικές μεθόδους και αξιοποιείται η συλλογική γνώση και εμπειρία μέσα από συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης (π.χ. ιστολόγια). όλες λοιπόν αυτές οι δυνατότητες που παρέχουν οι Τ.Π.Ε. υποβοηθούν τη διερευνητική-ανακαλυπτική πορεία των μαθητών/τριών προς τη μάθηση και διευρύνουν τους γνωστικούς και κοινωνικούς ορίζοντές τους. Τοποθετούν τον μαθητή στο κέντρο της διδακτικής πράξης ανατρέποντας το μοντέλο της παραδοσιακής διδασκαλίας. Αρχές της διδακτικής της γλώσσας Όσον αφορά στις γενικές θεωρητικές αρχές της διδακτικής της γλώσσας, κομβικές θεωρητικές αρχές που διατρέχουν το πνεύμα του παρόντος σεναρίου είναι ο [357]

3 λειτουργικός, ο κριτικός και ο ψηφιακός-τεχνολογικός γραμματισμός των μαθητών. Πιο αναλυτικά, η έννοια του λειτουργικού γραμματισμού σηματοδοτεί τη σύνδεση της γλώσσας και της παραγωγής λόγου με αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας, ενώ ο κριτικός γραμματισμός συσχετίζει τη γλωσσική διδασκαλία με την κοινωνική ενδυνάμωση και την ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης, της κατανόησης δηλαδή του τρόπου που η γλώσσα δομεί την κοινωνική πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει πιο πρακτικά- σε μια προσπάθεια να «γειωθεί» το παραπάνω μεθοδολογικό πλαίσιο στη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση- ότι επιδιώκεται να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με ποικιλία πολυτροπικών κειμενικών ειδών συνειδητοποιώντας παράλληλα τις λειτουργίες της γλώσσας σε κάθε επικοινωνιακή περίσταση ή κειμενικό είδος που προσεγγίζουν και γενικά στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Ειδικότερα, η ίδια η θεματική του συγκεκριμένου σεναρίου άπτεται της κοινωνικής και επικοινωνικής διάστασης της γλώσσας, δεδομένου ότι οι μαθητές θα μελετήσουν το γλωσσικό χιούμορ, την κοινωνική του διάσταση, τους τρόπους δημιουργίας και αξιοποίησης στις διαπροσωπικές σχέσεις. Τέλος, στο πλαίσιο του ψηφιακού- τεχνολογικού γραμματισμού καλούνται οι μαθητές να ερευνήσουν αυτενεργώντας, χωρίς ασφυκτική καθοδήγηση, και να δημιουργήσουν σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Αρχές της διδακτικής της λογοτεχνίας Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο, πέρα από το γεγονός ότι υιοθετεί μια συγκριτική διαθεματική οπτική, εντάσσοντας στη διδακτική διαδικασία υλικό από διαφορετικά μαθήματα, διαπνέεται από ποικίλες θεωρητικές προτάσεις που σχετίζονται με την προσέγγιση και διδακτική της λογοτεχνίας. Αρχικά, η ρομαντική θεωρία, η οποία εστιάζει γενικά στον δημιουργό και ειδικότερα στη γνώση των βιογραφικών στοιχείων του δημιουργού (εστίαση στο δημιουργό) και στο ιστορικό- κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο το λογοτεχνικό έργο δημιουργήθηκε, αξιοποιείται μόνο στον βαθμό που χρειάζεται προκειμένου να φωτιστούν πλευρές ενδιαφέρουσες κατά τη γενική εστίαση των εργασιών των μαθητών (της διαχρονικής εξέτασης των χιουμοριστικών κειμένων εν προκειμένω) και όχι ως εξοντωτική παράθεση εγκυκλοπαιδικού υλικού ή ως εργαλείο για την ερμηνεία του λογοτεχνικού έργου. Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η μαρξιστική θεωρία της κοινωνιοκριτικής, σύμφωνα με την οποία το λογοτεχνικό έργο αποτελεί κοινωνικό προϊόν που ενσωματώνει μεταβαλλόμενες κοινωνικές, ηθικές και ιδεολογικές αξίες, η οποία επίσης αξιοποιείται με τη σύνδεση των κωμικών κειμένων με την κοινωνική πραγματικότητα. Επιπλέον, παρά την ερμηνευτική ελευθερία που παρέχεται στο μαθητικό κοινό, επιζητείται η τεκμηρίωση κάθε απόπειρας προσέγγισης μέσα από το ίδιο το κείμενο. Γι αυτό και η παρούσα πρόταση ενεργοποιεί το θεωρητικό υπόβαθρο και της κειμενοκεντρικής- στρουκτουραλιστικής θεωρίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην παρακολούθηση από τον αναγνώστη των υφολογικών, εκφραστικών επιλογών του συγγραφέα και τη συσχέτισή τους με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από την πρόκληση γέλιου. Τέλος, τα περιθώρια αυτενέργειας και ελευθερίας στη σκέψη που παρέχονται στους μαθητές κατά την «επικοινωνία» τους με το λογοτεχνικό έργο υπάγονται κατ εξοχήν στις αρχές της θεωρίας της πρόσληψης, η οποία απηχείται έντονα στο παρόν διδακτικό σενάριο. Σύμφωνα με αυτή, το λογοτεχνικό έργο επιδέχεται πολλαπλές εκδοχές ανάγνωσης και επειδή τελικά τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα κατά την αναγνωστική και ερμηνευτική διαδρομή έχει η προσωπική νοηματοδότηση του [358]

4 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ αναγνώστη, με βάση την ψυχοσύνθεση αλλά και τις ιδεολογικές και πνευματικές του καταβολές. Άλλωστε σε μια διαδικασία προσέγγισης ενός έργου με έντονο το στοιχείο του κωμικού είναι αναπόφευκτη η μετάβαση στον αναγνώστη, δεδομένου του υποκειμενικού χαρακτήρα της κωμωδίας. Ο κάθε μαθητής- αναγνώστης- θεατής καλείται να εντοπίσει με βάση τα δικά του κριτήρια και τις δικές του εμπειρίες τα στοιχεία και τις τεχνικές που επιστρατεύονται για να προκληθεί το γέλιο. Λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου θέματος- σύνδεση με το ΑΠΣ Το συγκεκριμένο θέμα επιλέχτηκε με βασικό κριτήριο τη συχνότητα και βαρύτητα του συγκεκριμένου τρόπου επικοινωνίας. Γι αυτό το λόγο και η εξοικείωση των παιδιών με αυτόν ενισχύει την κριτική γλωσσική επίγνωσή τους και την κοινωνική τους ενδυνάμωση. Κάθε ομιλητής σε πολλές και ποικίλες κοινωνικές περιστάσεις από τις επίσημες έως και τις πιο οικείες- αξιοποιεί το χιούμορ για να εξυπηρετήσει τους εκάστοτε επικοινωνιακούς στόχους. Άλλωστε είναι μάλλον παράδοξο το γεγονός ότι, ενώ το χιούμορ κατέχει τόσο κομβική θέση στη ψυχοσύνθεση των νέων και στον τρόπο που οι ίδιοι επεξεργάζονται και φιλτράρουν τον κόσμο, αυτό να εμφανίζεται αποσπασματικά και φευγαλέα στο αναλυτικό πρόγραμμα των περισσότερων τάξεων. Επίσης, είναι αναμφίβολη και η ευεργετική επίδραση του χιούμορ και της παρουσίας του στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία, ιδιαίτερα αν η διδασκαλία πραγματοποιηθεί σε χρονική περίοδο κόπωσης των μαθητών μέσα στο σχολικό έτος. Το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να καταστεί ευκολότερα ελκυστικό ακόμη και σε μαθητές μετρίων επιδόσεων. Το θέμα του διδακτικού αυτού σεναρίου συνδέεται ευρύτερα με το Αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων της Νεοελληνικής γλώσσας και της Λογοτεχνίας για την Α Λυκείου, ωστόσο ο γενικός του χαρακτήρας καθιστά εφικτή την εφαρμογή του σε όλες τις τάξεις ακόμη και με τη μορφή αυτόνομου πρότζεκτ. Πιο συγκεκριμένα και όσον αφορά στην Α Λυκείου τόσο η γλώσσα όσο και το χιούμορ αποτελούν θεματικούς άξονες που προβλέπεται να εξεταστούν στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας. Από την άλλη και στο σχολικό εγχειρίδιο της Λογοτεχνίας υπάρχουν πολλά κείμενα με έντονο του χιουμοριστικό στοιχείο τα οποία και αξιοποιούνται. 2. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Γνωστικοί Μέσα από το παρόν διδακτικό σενάριο επιδιώκεται οι μαθητές: Να συνειδητοποιήσουν και να κατανοήσουν σε βάθος τη σχέση που διέπει τον γλωσσικό κώδικα και την πρόκληση γέλιου. Να εντοπίσουν συγκεκριμένες τεχνικές που εξασφαλίζουν τον χιουμοριστικό τόνο και πώς αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με το κειμενικό είδος Να αναγνωρίσουν τις ποικίλες όψεις και προεκτάσεις των θεματικών κύκλων «γλώσσα» και «χιούμορ», αλλά και να γνωρίσουν ποικίλες εκφραστικές επιλογές κατά τη διερεύνηση των παραπάνω θεμάτων και μέσω της συλλογικήςδυναμικής γραφής ενός κειμένου, βελτιώνοντας έτσι τον γλωσσικό τους κώδικα. Να έρθουν σε επαφή λογοτεχνικές, θεατρικές, κινηματογραφικές δημιουργίες άγνωστες στους ίδιους. Να εξοικειωθούν περαιτέρω με τα στάδια συγγραφής μιας ερευνητικής εργασίας. Να ενισχύσουν την ικανότητα τους να επιλέγουν, να αξιολογούν, να αναπροσαρμόζουν σε νέα θεματική το υλικό που προκύπτει σε μια ελεύθερη [359]

5 βιβλιογραφική αναζήτηση, προβαίνοντας και σε γενικεύσεις ή συγκρίσεις σε επίπεδο συγχρονίας ή διαχρονίας. Παιδαγωγικοί στόχοι Μέσα από το παρόν διδακτικό σενάριο επιδιώκεται οι μαθητές: Να προβληματιστούν σε σχέση με τους τρόπους που προκαλείται το χιούμορ, ώστε να δοθούν νέες διέξοδοι και στον τρόπο που οι ίδιοι οι μαθητές αξιοποιούν το χιούμορ στη δική τους κοινωνική διάδραση. Να εξασκηθούν στη διατύπωση ερωτημάτων, προβληματισμών, υποθέσεων και ερμηνειών, στην ιεράρχηση, τροποποίηση, επαναδιατύπωση των προηγούμενων, στην αποτίμηση των απόψεων που διατυπώνουν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Να ασκηθούν στη σύνθεση και στη δημιουργία μιας πρωτότυπης εργασίας που θα εκφράζει το σύνολο των μελών. Να υιοθετήσουν μια θετική αλλά ταυτόχρονα και κριτική στάση απέναντι σε πολλά λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά είδη. Να διασκεδάσουν με το υλικό που θα συγκεντρωθεί. Τεχνολογικοί στόχοι Μέσα από το παρόν διδακτικό σενάριο επιδιώκεται οι μαθητές: Να εξοικειωθούν οι μαθητές/τριες με τον πολυγραμματισμό (multi- literacies) αναπτύσσοντας στρατηγικές και δεξιότητες που απαιτούνται για την προσέγγιση πολυμεσικών προϊόντων. Να εξοικειωθούν με το διαδίκτυο ως περιβάλλον μάθησης και να αναπτύξουν την ικανότητα αναζήτησης, επιλογής, κατανόησης, κριτικής προσέγγισης και αξιοποίησης πολυτροπικά παρουσιασμένων πληροφοριών (ψηφιακός ή τεχνολογικός γραμματισμός). Να αξιοποιήσουν τις ποικίλες δυνατότητες που προσφέρουν οι Τ.Π.Ε., όπως ο επεξεργαστής κειμένου (word), οι ιστοσελίδες, τα ιστολόγια (blogs), πλατφόρμες ηλεκτρονικών κοινοτήτων μάθησης (λχ. Pbworks), τα προγράμματα παρουσίασης (PowerPoint) κτλ.), οι μηχανές αναζήτησης, τα λογισμικά επεξεργασίας βίντεο. Να ασκηθούν στη συνεργατική παραγωγή λόγου με την αξιοποίηση του επεξεργαστή κειμένου. 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διδακτικό υλικό Τεχνολογικά εργαλεία Σχολικά εγχειρίδια: Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Α Λυκείου, Νεοελληνική Γλώσσα Α Λυκείου, Θεματικοί κύκλοι Α,Β,Γ Λυκείου. Λογισμικό παρουσίασης (Power Point), επεξεργασίας βίντεο (Windows Movie maker), Ιστολόγιο της τάξης/ ιστοσελίδα του σχολείου, λογισμικό δημιουργίας κόμιξ. ( pixton / bitstrips), πλατφόρμα ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης ( Pbworks), λογισμικό λήψης βίντεο από το διαδίκτυο (youtube downloader) Φυλλομετρητής: (ηλεκτρονικές σελίδες) Μένανδρος Δύσκολος (κείμενο) [360]

6 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ wse.html?text_id=366 Μολιέρος, Ο αρχοντοχωριάτης (απόσπασμα) A111/262/1911,6302/ (το βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή) χιουμορ ορισμός CE%BF%CF%81 Υλικό για τις τεχνικές πρόκλησης γέλιου σελ 9-13 άρθρου για την κοινωνιογλωσσική όψη του χιούμορ τυπολογια του κωμικού στην αρχαία κωμωδία CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1- %CE%A4%CE%BF%CF%85- %CE%9A%CF%89%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/33297.html Το κωμικό στοιχείο στην αρχαία κωμωδία Ε. Ροίδης- Η Πάπισσα Ιωάννα (α μέρος) Ν. Τσιφόρος: α) Απολλωνάκος ο τσαχπίνης, β) περί της Ελενάρας της κουκλάρας Π. Ζισκιντ, Το άρωμα (απόσπασμα) (το βιβλίο εκπαιδευτικού Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας) Εμμανουήλ Ροΐδης, Αθηναϊκοί περίπατοι A111/262/1911,6302/ (το σχολικό βιβλίο ΚΝΛ σε ηλεκτρονική μορφή) Ν. Κρητικού(από το ιστολόγιό του) - Τα κόκκαλα του Κολοκοτρώνη Μ. Μπρεχτ- Αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι B125/626/4037,18157/ άρθρο για την κοινωνιογλωσσική όψη του χιούμορ το κωμικό στοιχείο στην παιδική λογοτεχνία Η ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου (ντοκιμαντέρ) ελληνικος κινηματογραφος, οι αγαπημένοι κωμικοί και αποσπάσματα [361]

7 Προαπαιτούμενα: Να έχει προηγηθεί η διδασκαλία της διδακτικής ενότητας για τη γλώσσα από το σχολικό εγχειρίδιο της Νεοελληνικής Γλώσσας για την Α Λυκείου. Να είναι αρκετά εξοικειωμένοι οι μαθητές με την ομαδοσυνεργατική μάθηση, τη συγκρότηση ομάδων, την ανάληψη ρόλων στο πλαίσιο της συνεργατικής μάθησης και την αναζήτηση υλικού στο διαδίκτυο, μέσω των μηχανών αναζήτησης, έστω κι αν αυτή έχει πραγματοποιηθεί σε προηγούμενες περιστάσεις με περισσότερη καθοδήγηση. Να υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης του Εργαστηρίου Πληροφορικής και πρόσβασης στο διαδίκτυο. Τουλάχιστον τρεις μαθητές να είναι εξοικειωμένοι με λογισμικά λήψης βίντεο από το Youtube, όπως λ.χ. το Youtube downloader και το πρόγραμμα Windows Movie maker. Λίγες μέρες πριν την πραγματοποίηση του διδακτικού σεναρίου έχει ζητηθεί από τους μαθητές να διαβάσουν 3 σχετικά με το χιούμορ κείμενα από τους θεματικούς κύκλους (σελ ), ώστε να υπάρχει ήδη μια καλή γενική εικόνα για το χιούμορ, την κωμωδία, τη σάτιρα και κάποιες τεχνικές. Προτεινόμενη πορεία διδασκαλίας Α φάση: Εισαγωγική (2 διδακτικές ώρες) Κατά το πρώτο δίωρο πραγματοποιείται η συγκρότηση 5 ομάδων των 5 ατόμων και επιδιώκεται η σύνδεση με τη ήδη υπάρχουσα γνώση για τη γλώσσα, η μετάβαση στο νέο θέμα (χιούμορ), η συζήτηση για τα κείμενα που διάβασαν οι μαθητές από το σχολικό εγχειρίδιο και η άντληση επιπρόσθετων στοιχείων- υποθέσεων εργασίας με επαγωγικό τρόπο (μέσα από τα κείμενα αυτής της φάσης). Για το δίωρο αυτό δεν είναι απαραίτητη η μετάβαση στο εργαστήριο Πληροφορικής, παρά αρκεί η αξιοποίηση ενός βιντεοπροβολέα. Όλες οι ομάδες θα δουλέψουν με κοινό φύλλο εργασίας. Ολόκληρη η τάξη θα διαβάσει το κείμενο: και θα παρακολουθήσει απόσπασμα από το 1 ο επεισόδιο της σειράς «Μαντάμ Σουσού». Οι άξονες προσέγγισης των κειμένων δίνονται στο 1 Ο φύλλο εργασίας. Ζητούνται λοιπόν οι πρώτες σκέψεις σε σχέσεις με τις όψεις/λειτουργίες της γλώσσας, τη σχέση γλώσσας και χιούμορ και τον τρόπο που προκύπτει το κωμικό στοιχείο πάντα με συγκεκριμένες αναφορές και τεκμηρίωση μέσα από τα κείμενα. Οι σκέψεις κάθε ομάδας συγκεντρώνονται σε ένα έγγραφο ή στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων. Όσον αφορά στις όψεις της γλώσσας, αναμένεται τα παιδιά να αναφερθούν στη γλώσσα και τη σχέση της με την επικοινωνία, την κοινωνική ταυτότητα, το μορφωτικό επίπεδο και ως προς τη σχέση γλώσσας- χιούμορ και τις τεχνικές γέλιου να επισημάνουν την ειρωνεία, το χιούμορ στον διάλογο, (ίσως και στους χαρακτήρες). Ωστόσο, ο διδάσκων δεν συμπληρώνει τα στοιχεία των μαθητών. Άλλωστε ο ρόλος της πρώτης συνεδρίας είναι να προχωρήσουν τα παιδιά στη νέα θεματική όσο μπορούν χωρίς καθοδήγηση. Ο διδάσκων θα επιδιώξει αφενός να τους καθοδηγήσει διακριτικά προς το τρίπτυχο γλώσσα- θέματα- εξωγλωσσικά στοιχεία- όσον αφορά στις τεχνικές χιούμορ, γιατί σε αυτό θα στηριχτούν τα φύλλα εργασίας και αφετέρου να τους υποψιάσει σε σχέση με [362]

8 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ τις πολλές δυνατότητες εμβάθυνσης στο θέμα των χιουμοριστικών τεχνικών - προδίδοντας ενδεχομένως και κάποιες- αλλά και να επισημάνει το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις ποικίλες τεχνικές συνυπάρχουν και αλληλοσυμπληρώνονται. Ενδεχομένως λοιπόν να προκύψουν κάποια στοιχεία από τον πίνακα 1, τα οποία αρχίζουν να οργανώνονται με κάποιο λογισμικό ανάλυσης εννοιών (πχ. Prezi) Τα υπόλοιπα θα προστεθούν μετά το τέλος της Β φάσης. ΓΛΩΣΣΑ Λογοπαίγνιο, ειρωνεία κλπ. Πινακας 1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΓΕΛΙΟΥ ύφος, Γλώσσα και διαμόρφωση χαρακτήρων ΘΕΜΑΤΑ- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (έμμεση σύνδεση με τη γλώσσα) Σενάριο, Χαρακτήρες κλπ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ εναντίωση, παρωδία, άντληση στοιχείων επικαιρότητας κλπ. ΕΞΩΓΛΩΣΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εμφάνιση μουσική Τόνος φωνής Σκηνοθετικά εφέ, κινήσεις Μορφασμοί κλπ. Στο τέλος της Α φάσης, εφόσον επαρκεί ο χρόνος μπορεί να γίνει και η κατανομή των κειμενικών ειδών στις ομάδες. Ο διδάσκων φροντίζει, ώστε στις ομάδες που έχουν να ασχοληθούν με βίντεο να υπάρχει τουλάχιστον ένας μαθητής γνώστης λογισμικών λήψης και επεξεργασίας βίντεο από το διαδίκτυο. Κάθε ομάδα θα επιλέξει ένα κειμενικό είδος της αρεσκείας της από τα παρακάτω: 1. Λογοτεχνία, χιουμοριστική περιγραφή και αφήγηση 2. Μεγάλη οθόνη (ελληνικός κινηματογράφος) 3. Θέατρο 4. Τηλεοπτική σειρά 5. Διαφήμιση και κόμιξ Αυτή η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και στην αρχή της Β φάσης. Β φάση (2 διδακτικές ώρες επεξεργασία + 2 ώρες παρουσίαση) Κατά τη φάση αυτή η κάθε ομάδα στο Εργαστήριο Πληροφορικής ασχολείται με το δικό της φύλλο εργασίας. Προβαίνει λοιπόν σε βιβλιογραφική έρευνα και μελετά το κειμενικό είδος που της ανατέθηκε με βάση τους άξονες που αναφέρθηκαν και με σκοπό να εντοπίσει τεχνικές (απομονώνοντας και σχολιάζοντας τα αντίστοιχα αποσπάσματα). Επιδιώκεται κάθε ομάδα να εξετάσει σε αρχικό στάδιο όλους τους άξονες για να συνειδητοποιηθεί η σχέση μεταξύ τους και το γεγονός ότι τα όρια δεν είναι στεγανά. Επίσης, κατά την πρώτη βιβλιογραφική έρευνα αναπόφευκτα θα προκύψουν απορίες σε σχέση με όρους σχετικούς με το θέμα, οι οποίοι και θα διαλευκανθούν από τον καθηγητή. Η παρουσία μάλιστα του τελευταίου κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική σε αυτή τη φάση, καθώς πέρα από τα προβλήματα κατανόησης των πηγών, οι μαθητές ωθούνται και σε ελεύθερη αναζήτηση πηγών στο διαδίκτυο, οπότε πιθανόν κάποιες ομάδες να βρεθούν σε αμηχανία. Αναπόφευκτα κάποιες δραστηριότητες θα συνεχιστούν και εκτός σχολείου είτε με ατομική δουλειά, συγκέντρωση υλικού και ανάρτηση στη σελίδα της κοινότητας μάθησης (βίκι) είτε με κάποια συνάντηση των μελών της ομάδας. [363]

9 Κατά τις 2 επόμενες διδακτικές ώρες αυτής της φάσης το σύνολο της τάξης συζητά για τα πορίσματα των ερευνών και η κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποσπάσματα- παραδείγματα στις υπόλοιπες. Ο αρχικός πίνακας σταδιακά αναμένεται να διανθιστεί με κάποια/ αρκετά από τα στοιχεία του Πίνακα 2 με την επιδίωξη από πλευράς του διδάσκοντα να αναφερθούν όσο γίνεται περισσότερες τεχνικές, έστω και με καθοδηγούμενη περαιτέρω διερεύνηση των αποσπασμάτων που απομονώθηκαν. Σε κάθε περίπτωση όμως το εύρος των στοιχείων που εν τέλει θα καταγραφούν εξαρτάται από τη διάθεση, το γνωστικό επίπεδο και την ευρηματικότητα του μαθητικού συνόλου. ΓΛΩΣΣΑ (ενδογλωσσικές) Λογοπαίγνιο Λογοπλασία Γλωσσική μεταφορά- Ανοικείωση (=απρόβλεπτο), Υφος (ειρωνεία, λαϊκό- πομπώδες ύφος) Αθυροστομία Λεκτική αντιπαράθεσηπροσβολή Διάλεκτος Η γλώσσα σε σχέση με τους χαρακτήρες Απροσδόκητη αλλαγή (επικοινωνιακού) πλαισίου Αμφισημία Υπερβολή Πίνακας 2: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΓΕΛΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (παραγλωσσικέςέμμεση σύνδεση με τη γλώσσα) Πλοκή Ανατροπή Χαρακτήρεςανθρώπινοι τύποι Δραματική ειρωνείαπλάνη- άγνοια Στερεότυπα Παρωδία Στοιχεία επικαιρότητας Σύγκρουση Υπερβολή ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Απροσδόκητο, υπερβολή, εναντίωση, πλάνη κ.α. ΕΞΩΓΛΩΣΣΙΚΕΣ Εμφάνιση μουσική Τόνος φωνής Σκηνοθετικά κινήσεις μορφασμοί εφέ, Τα στοιχεία θα αναρτηθούν από τους μαθητές στην ηλεκτρονική πλατφόρμακοινότητα (τύπου βικι), ώστε τα μέλη όλων των ομάδων να έχουν εύκολη πρόσβαση στα συμπεράσματα ανά κειμενικό είδος. Άλλωστε, προκειμένου να επεξεργαστούν εκ νέου τα πορίσματα στη φάση που ακολουθεί, είναι αναγκαίο να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες που αφορούν κάθε κειμενικό είδος ξεχωριστά. Γ φάση (2 διδακτικές ώρες) Στην τελευταία φάση γίνεται ανασύνθεση των ομάδων και κάθε ένα μέλος από την καθεμία συγκροτεί την καινούργια με τη νέα θεματική (μέθοδος jigsaw). Θέμα της κάθε νέας ομάδας είναι πια οι θεματικοί άξονες προσέγγισης των ειδών κι όχι πια τα είδη. Οι άξονες αυτοί ζητείται να εξεταστούν και σε διαχρονία και οριζόντια- ανά είδος- αν είναι δυνατόν, με προσπάθεια να εντοπιστούν κανονικότητες ή έντονες διαφορές και κατά την ιστορική εξέλιξη όλων των ειδών συνολικά, αλλά και ανάλογα με το κειμενικό είδος. Έτσι σε κάθε ομάδα είναι παρών κι ένας εκπρόσωπος από το κάθε κειμενικό είδος, για να καταθέσει την εμπειρία του, ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η εμβάθυνση. Επίσης [364]

10 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ το κάθε μέλος έχει στη διάθεσή του και τα αποσπάσματα της προηγούμενής του ομάδας, ώστε να ενταχθούν κι αυτά στο παραγόμενο κείμενο. Κάθε νέα ομάδα παίρνει το δικό της νέο φύλλο εργασίας. Οι άξονες- ομάδες είναι οι εξής: 1. Το κωμικό στοιχείο στο πέρασμα του χρόνου. Μια ιστορική αναδρομή και μια διαχρονική ματιά. Τα είδη: γενικές ομοιότητες και διαφορές (οργάνωση απαντήσεων 1 ης, 2 ης ερώτησης) 2. Η γλώσσα και το κωμικό στοιχείο. (οργάνωση απαντήσεων 3 ης ερώτησης) (σύγκριση οριζόντια ( είδη) και κάθετη (διαχρονία) 3. Το κωμικό στοιχείο μέσα από τα θέματα, την πλοκή και τους χαρακτήρες. (οργάνωση απαντήσεων 4 ης ερώτησης) (σύγκριση οριζόντια ( είδη) και κάθετη (διαχρονία) 4. Γλώσσα - κωμικό στοιχείο - κοινωνία: Απόδειξη της μεταξύ τους σχέσης. (οργάνωση απαντήσεων 7 ης ερώτησης) 5. Το χιούμορ η σημασία του στη ζωή μας. Γενικές τεχνικές πρόκλησης γέλιου. (οργάνωση απαντήσεων 5 ης, 6 ης ερώτησης) Οι ομάδες συγκροτούν τα κείμενά τους, μέσα από τη δυναμική διαδικασία γραφής, κατά την οποία τα μέλη τους συζητούν όχι μόνο για τα πορίσματα, αλλά και για τις κατάλληλες εκφραστικές επιλογές ή τη δομή του κειμένου τους, πάντα με τη βοήθεια του διδάσκοντα. Τα κείμενα διανθίζονται είτε με τα αποσπάσματα βίντεο που ήδη εντοπίστηκαν είτε με εικόνες. Οι ομάδες έχουν πάλι τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τη βιβλιογραφία που τους δόθηκε στην προηγούμενη φάση, όπως και να προβούν και πάλι σε ελεύθερη αναζήτηση. (Λ.χ. θα ήταν καλό η 1 η ομάδα να προσθέσει κάποια πολύ κομβικά ιστορικά στοιχεία, όπως ο χρονικός εντοπισμός των ειδών ή η 5 η ομάδα να αξιοποιήσει μετά από έρευνα στο διαδίκτυο κάποια πορίσματα ερευνών για τα οφέλη του χιούμορ. Ο διδάσκων δίνει προφορικά αυτές τις οδηγίες Στο τέλος η δουλειά όλων των ομάδων ενοποιείται ώστε να αναρτηθεί στο ιστολόγιο / στην ιστοσελίδα του σχολείου/ της τάξης. Η δουλειά αυτή θα μπορούσε να παρουσιαστεί και σε μία εκδήλωση του σχολείου. 4. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ- ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Το συγκεκριμένο σενάριο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ως αυτόνομη ερευνητική εργασία με περαιτέρω επέκταση και στις κοινωνικές προεκτάσεις των κωμικών κειμένων/ ειδών. Επίσης, άλλα κειμενικά είδη τα οποία θα μπορούσαν να προστεθούν είναι: Το θέατρο σκιών Σταντ απ κόμεντι Τα ανέκδοτα Οι γελοιογραφίες Η παρωδία ως είδος κ.α. Ακόμη και το χιούμορ στη σχολική τάξη θα μπορούσε να αποτελέσει είδος προς διερεύνηση. Οι μαθητές θα καλούνταν να καταγράψουν αφορμές για γέλιο στην τάξη κάνοντας και μία παράλληλη έρευνα στα κοινωνικά δίκτυα με στόχο την καταγραφή χιουμοριστικών περιστατικών. Τέλος, λόγω του απαιτητικού χαρακτήρα της παρούσας πρότασης μία εναλλακτική περισσότερο απλουστευμένη εκδοχή (άρα και με εντονότερο καθοδηγητικό χαρακτήρα) θα μπορούσε να αποτελέσει η εξής: Στους μαθητές σε ένα αρχικό στάδιο και μετά από συζήτηση μπορούν να δοθούν οργανωμένα τα στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές πρόκλησης γέλιου (Πίνακας 2), ώστε τα παιδιά να τα [365]

11 αναζητήσουν περιδιαβαίνοντας τα ποικίλα κειμενικά είδη και ιεραρχώντας τα στοιχεία με βάση τη συχνότητα εμφάνισής τους. 5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ Ως προς το παραγόμενο από τους μαθητές υλικό, η συγκεκριμένη τάξη (σχολείου στην περιφέρεια και εκτός αστικού κέντρου) αντιμετώπισε κάποια προβλήματα, όπως ήταν αναμενόμενο, με τη βιβλιογραφία και την πλήρη κατανόησή της ή τον εντοπισμό των εύχρηστων πληροφοριών. Στο στάδιο αυτό ήταν απαραίτητη η συνεχής εγρήγορση του διδάσκοντα, ώστε να ενισχύει συνεχώς τις ομάδες με πρωτοβουλίες και ιδέες. Ο βαθμός ωστόσο εμβάθυνσης των παρατηρήσεων των ομάδων κρίνεται ικανοποιητικός, δεδομένου ότι ακόμη και πιο αδύναμες ομάδες παρατήρησαν εύστοχα σημεία όπως η υπερβολή, το απρόβλεπτο η μεταφορά, το κοινό γλωσσικό/ πολιτισμικό υπόβαθρο κ.α. παρά τη δυσκολία τους να τα διατυπώσουν ικανοποιητικά χωρίς τη συνδρομή του καθηγητή. Τέλος τα κείμενα που προέκυψαν από τους μαθητές κατά την τελευταία φάση κρίθηκαν ιδιαίτερα λακωνικά, αλλά μεστά σε περιεχόμενο. Δεν υπήρχε, όπως ανέφεραν, η ευχέρεια χρόνου να γράψουν εκτενέστερα. Τα αποσπάσματα των μαθητών ήταν ευφάνταστα, τα βίντεο ήταν σωστά μονταρισμένα. Κάποιοι μαθητές γνώριζαν ήδη καλά τη χρήση του προγράμματος επεξεργασίας βίντεο και ανέλαβαν το έργο. Βέβαια οι ομάδες με αντικείμενο το θέατρο και τη λογοτεχνία, όπως αναμενόταν περιορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό όχι όμως απόλυτα- στην προτεινόμενη από τον διδάσκοντα λίστα έργων προς εξέταση. Ως προς τις αντικειμενικές δυσκολίες, η πίεση του χρόνου ήταν αδυσώπητη και διαδικασίες αυτονόητες διήρκεσαν περισσότερο (κατανομή αντικειμένων στις ομάδες). Επιπλέον το πρώτο δίωρο λόγω σχολικού ωρολογίου προγράμματος δεν πραγματοποιήθηκε συνεχόμενα και αυτό κόστισε περαιτέρω χρονικά. Οι περισσότερες ομάδες όμως εργάστηκαν και εκτός σχολείου, οπότε καλύφθηκε με αυτόν τον τρόπο η απώλεια χρόνου. ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: https://drive.google.com/file/d/0bzfvax-3hd8tr3ewblb5nf9ld2s/edit?usp=sharing [366]

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, 5 CFU 1. prof. Paola Maria Minucci (6 ιδακτικές ώρες): 1 CFU Α ΜΕΡΟΣ, 0,5 CFU (In data da stabilire) ιδακτική της νεοελληνικής ποίησης 1: Ανάλυση του κειµένου Β ΜΕΡΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Οµάδα Εργασίας: Βενετία Αποστολίδου Νικολίνα Κουντουρά Κατερίνα Προκοπίου Ελένη Χοντολίδου ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΣ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Το Λογισμικό του υπολογιστή

Το Λογισμικό του υπολογιστή Το Λογισμικό του υπολογιστή Σεραλίδου Ελένη 1 eseralid@gmail.com 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ20 MSc 5 ο ΓΕΛ Νίκαιας Περίληψη Το παρακάτω εκπαιδευτικό σενάριο αφορά το μάθημα των «Εφαρμογών Πληροφορικής»

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική»

«Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική» Παξιμαδάκη Ειρήνη Φιλόλογος, ΓΕΛ Κάτω Μηλιάς Πιερίας eirinipax@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Το παρόν πλαίσιο προγράμματος σπουδών επιδιώκει: α) να συνδέσει τους σκοπούς, τους στόχους και τους τρόπους (μεθόδους, μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σχολείο: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τάξη: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΛΕΝΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΛΕΘΡΟΥ» Ο απόηχος του μύθου της ωραίας Ελένης στην εποχή της τεχνολογίας, στο μεταίχμιο του 20ου με τον 21ο αι.

«Η ΕΛΕΝΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΛΕΘΡΟΥ» Ο απόηχος του μύθου της ωραίας Ελένης στην εποχή της τεχνολογίας, στο μεταίχμιο του 20ου με τον 21ο αι. «Η ΕΛΕΝΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΛΕΘΡΟΥ» Ο απόηχος του μύθου της ωραίας Ελένης στην εποχή της τεχνολογίας, στο μεταίχμιο του 20ου με τον 21ο αι. Εισαγωγή Πώς προέκυψε η ιδέα: Ιδέα για συμμετοχή στο Β Παγκύπριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις Ερευνητικές Εργασίες (Project) στην Α & Β Λυκείου. Σχολικό έτος 2012-2013

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις Ερευνητικές Εργασίες (Project) στην Α & Β Λυκείου. Σχολικό έτος 2012-2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις Ερευνητικές Εργασίες (Project) στην Α & Β Λυκείου Σχολικό έτος 2012-2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ανάθεση Πρώτη για όλες τις ειδικότητες Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου: καλλιέργεια περιβαλλοντικής ευαισθησίας και μύησης σε αρχές της νέας κειμενικότητας

Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου: καλλιέργεια περιβαλλοντικής ευαισθησίας και μύησης σε αρχές της νέας κειμενικότητας «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου: καλλιέργεια περιβαλλοντικής ευαισθησίας και μύησης σε αρχές της νέας κειμενικότητας Φλουρή

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις 1 Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις Βάια Δουδάκη Εχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί οι οποίοι επιχειρούν να περιγράψουν ή να προσδιορίσουν τι συνιστά την παιδεία στα μέσα. Ενας γενικός ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

: Βαθ. Προτεραιότητας: ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

: Βαθ. Προτεραιότητας: ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: : Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.com Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού Στηρίζει τους μαθητές στην αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«Το υλικό του υπολογιστή»

«Το υλικό του υπολογιστή» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Το υλικό του υπολογιστή» Σεραλίδου Ελένη Καθηγήτρια Πληροφορικής, 5 ο Γενικό Λύκειο Νίκαιας eseralid@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό»

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» Γίδας Γεώργιος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 3ο Πιλοτικό Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της»

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Καλλιάρας Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής, 7 ο Γυμνάσιο Τρικάλων kkalliaras@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων.

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. Η γλωσσική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Σχέδιο Πρότασης Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Φυσικές Επιστήμες Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας τους Κανόνες Ηθικής και Κανόνες Δικαίου: η Διαφορά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών

Διδάσκοντας τους Κανόνες Ηθικής και Κανόνες Δικαίου: η Διαφορά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διδάσκοντας τους Κανόνες Ηθικής και Κανόνες Δικαίου: η Διαφορά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών Κακαρόντζα Ευαγγελία 1, Μάλλιου Βασιλική 2 1 Υπεύθυνη Συμβουλευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.)

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Σχολείο:. Ημερομηνία:. 1. Ποσοτικά δεδομένα Πρόκειται για τον αριθμό των διδακτικών που πραγματοποιήθηκαν ανά τμήμα και ανά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

«Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει;» Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ

«Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει;» Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ «Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει;» Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ Χριστίνα Μεγαλομύστακα Φιλόλογος, Παλλατίδειο Γενικό Λύκειο Σιδηροκάστρου Σερρών megaxristina@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνουμε Γεωλογία- Γεωγραφία Α Γυμνασίου στον Διαδραστικό Πίνακα» και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία του μαθήματος «Ο πλανήτης Γη» Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ)

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Ο Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (ΣΕΠ) στοχεύει να βοηθήσει

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΡΟΔΟΣ 2012 **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΡΟΔΟΣ 2012 **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΠΕ και Αρχαία Ελληνικά Γ Λυκείου: Και όμως ταιριάζουν!»

«ΤΠΕ και Αρχαία Ελληνικά Γ Λυκείου: Και όμως ταιριάζουν!» «ΤΠΕ και Αρχαία Ελληνικά Γ Λυκείου: Και όμως ταιριάζουν!» Ταγτεβερενίδης Παύλος Φιλόλογος, Υποδιευθυντής 2 ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης 2lykkoza@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χρήση των ΤΠΕ και Αρχαία Ελληνικά επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων:

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων: Τρεις κατευθύνσεις προσανατολισμού : Ανθρωπιστικές Θετικές Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και πέντε επιστημονικά πεδία, περιλαμβάνει το νέο σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις εισηγήσεων εργαστηρίου λογοτεχνίας

Περιλήψεις εισηγήσεων εργαστηρίου λογοτεχνίας Περιλήψεις εισηγήσεων εργαστηρίου λογοτεχνίας Το πρόγραμμα του εργαστηρίου Βασίλης Βασιλειάδης: Εισαγωγή στη θεματική του εργαστηρίου Αλεξάνδρα Γερακίνη: «Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει». Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Ιστορίας με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό Σενάριο Ιστορίας με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό Σενάριο Ιστορίας με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Α. Ταυτότητα του Σεναρίου Α1. Τίτλος: Η τέχνη των Μινωιτών (Ιστορία Γ Δημοτικού) Α2. Κοινό: Μαθητές της Γ τάξης του Δημοτικού Α3.

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Η ώρα του κώδικα (Hour of code)

Η ώρα του κώδικα (Hour of code) Η ώρα του κώδικα (Hour of code) ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών Σαλαμίνας Σαλαμίνα, Απρίλιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας

Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΑΣΗ Β (2013-2014) Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας Ενότητα που αφορά στη διδασκαλία (βάσει του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου):

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα