«Το γέλιο βγήκε από τη γλώσσα»: Ένα χιουμοριστικό πρότζεκτ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Το γέλιο βγήκε από τη γλώσσα»: Ένα χιουμοριστικό πρότζεκτ"

Transcript

1 «Το γέλιο βγήκε από τη γλώσσα»: Ένα χιουμοριστικό πρότζεκτ Αδαμόπουλος Βασίλειος Καθηγητής Φιλόλογος, Γενικό Λύκειο Ρεντίνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατά τη διδακτική αυτή πρόταση, που αφορά τα γνωστικά αντικείμενα της νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας της Α Λυκείου, οι μαθητές/τριες επιχειρούν να προσεγγίσουν τη σχέση που διέπει τη γλώσσα και την πρόκληση γέλιου μέσα από ελεύθερη διερεύνηση βιβλιογραφικών πηγών στο διαδίκτυο αλλά και μέσω της επεξεργασίας αποσπασμάτων από ποικίλα χιουμοριστικά κειμενικά είδη πολυτροπικά και μη. Πιο συγκεκριμένα, μετά από μια εισαγωγική φάση εξοικείωσης με τη θεματική, οι μαθητές/τριες χωρισμένοι σε ομάδες εντοπίζουν με ελεύθερη αναζήτηση στο διαδίκτυο, συνειδητοποιούν και ταξινομούν με τη συνδρομή του διδάσκοντα συγκεκριμένες τεχνικές πρόκλησης γέλιου διερευνώντας παράλληλα τη σχέση τους με τη γλώσσα. Προτείνεται ο διαχωρισμός των τεχνικών αυτών σε ενδογλωσσικές, σε παραγλωσσικές (σχετίζονται έμμεσα με τη γλώσσα, καθώς αφορούν τα θέματα και το περιεχόμενο) και τέλος σε εξωγλωσσικές. Τέλος, καταγράφονται συμπεράσματα -με μια ευρύτερη οπτική που ξεπερνά τα όρια του κάθε κειμενικού είδους- που αφορούν την παρουσία, τη σημασία του χιούμορ όπως και τα γενικά, καθολικά γνωρίσματα που καθιστούν μια γλωσσική πράξη ή μία κατάσταση χιουμοριστική. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: γλώσσα, λογοτεχνία, χιούμορ ΤΑΞΗ: Α Λυκείου ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8 διδακτικές ώρες 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γενικές αρχές Το συγκεκριμένο σενάριο εφαρμόζει τις αρχές της διερευνητικής-ανακαλυπτικής μέθόδου και του ομαδοσυνεργατικού μοντέλου μάθησης. Αφενός, οι μαθητές πορεύονται με περισσότερη ελευθερία και ουσιαστική αυτενέργεια προς τη γνώση διερευνώντας, ανακαλύπτοντας σταδιακά (Bruner), οικοδομώντας ενεργητικά τη νέα γνώση μέσω του εμπλουτισμού της ήδη κατεκτημένης (γνωστική-εποικοδομιστική μάθηση) αλλά και συνειδητοποιώντας τη διαδικασία μάθησης (μεταγνωστική λειτουργία). Κατά τη μαθησιακή διαδικασία μέσω της συγκρότησης ομάδων προωθείται περαιτέρω η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών/τριών στην αναζήτηση, τη μελέτη, την επεξεργασία του μορφωτικού αγαθού, καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών. Οι μαθητές στο πλαίσιο της ομάδας- αλληλεπιδρούν, ανατροφοδοτούνται και εσωτερικεύουν ενεργητικά στάσεις και αξίες, σύμφωνα [356]

2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ άλλωστε και με τις αρχές του Vygotsky, καθώς και συλλέγουν αυθεντικό ψηφιακό υλικό με ελάχιστη καθοδήγηση, ώστε η εργασία της κάθε ομάδας να απηχεί τις δικές της επιθυμίες και ενδιαφέροντα κι όχι να είναι αποτέλεσμα μιας κλειστής προσχεδιασμένης διαδικασίας. Ακολουθώντας λοιπόν τις παραπάνω αρχές ο διδάσκων σε κάθε φάση της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας και στο πλαίσιο της ομαδικής συνεργασίας των μαθητών, έχει ρόλο συντονιστή, οργανώνει τις ομάδες διευκολύνοντας τον προγραμματισμό των εργασιών τους και επιβοηθώντας τον καταμερισμό τους, επιχειρεί να δημιουργήσει κλίμα εμπιστοσύνης, αλληλοσεβασμού και αποδοχής μεταξύ των μελών της κάθε ομάδας, δίνει τις γενικές οδηγίες και καθοδηγεί όπου χρειάζεται, στην ανακαλυπτική πορεία της μάθησης ενεργοποιώντας, αν χρειαστεί, την ανάκληση της προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών/τριων. Σε πιο πρακτικό επίπεδο, παρέχει τις κατάλληλες διευκρινίσεις και επεξηγήσεις, κυρίως ως προς τη χρήση των λογισμικών και συνεργάζεται με την κάθε ομάδα, εφόσον του ζητηθεί, ειδικά σε θέματα γλωσσικής εξομάλυνσης, δίνει διακριτικά κάποια ώθηση για περαιτέρω επέκταση και εμβάθυνση σε ομάδες που αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία. Ως προς τον βαθμό εμβάθυνσης δεν οριοθετεί την επέκταση της σκέψης του μαθητικού δυναμικού ούτε και αντίστροφα παρέχει εκ των προτέρων έτοιμες τις πληροφορίες που θα διευκολύνουν τους μαθητές, παρά μονάχα διακριτικά κάνει κάποιες νύξεις και δίνει εναύσματα υποβοηθώντας την έμπνευση και τις πρωτοβουλίες της κάθε ομάδας. Ο στόχος του δεν είναι να φτάσουν οι ομάδες στο επιθυμητό και προσχεδιασμένο από τον ίδιο σημείο, αλλά ανάλογα με τις δυνατότητες και τη διάθεσή τους εμβαθύνουν όσο είναι εφικτό, ανάλογα με τη δυναμική της κάθε ομάδας. Τέλος, όσον αφορά στον αξιολογικό του ρόλο, εστιάζει στην αξιολόγηση της ίδιας της μαθησιακής διαδικασίας και της διδακτικής πρότασης αλλά και στην αυτοαξιολόγηση των μαθητών/τριών. Κατ αντιστοιχία διαφοροποιείται και ο ρόλος των μαθητών/τριών, οι οποίοι στο πλαίσιο της ομάδας αναλαμβάνουν ρόλους, αρμοδιότητες, συνεργάζονται, αλληλεπιδρούν. Παραπέρα, αναζητούν, επιλέγουν, αξιολογούν τις πληροφορίες και, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ΤΠΕ, προβληματίζονται και προσεγγίζουν ουσιαστικά, αυτόνομα και κριτικά το υλικό στο πλαίσιο της ερευνητικής τους προσπάθειας. Με το πέρας του ερευνητικού σταδίου καλούνται και παροτρύνονται να παρουσιάσουν τα πορίσματά τους και τέλος να αξιολογήσουν την πορεία και το αποτέλεσμα της εργασίας τους. Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. Παράλληλα, προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα ποικίλα εργαλεία και εφαρμογές τους. Εξασφαλίζονται η ταχύτατη πρόσβαση σε πλήθος πληροφοριών, η χρήση ποικίλων μορφών έκφρασης και επικοινωνίας, ο εμπλουτισμός της διδασκαλίας με ενεργητικές μεθόδους και αξιοποιείται η συλλογική γνώση και εμπειρία μέσα από συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης (π.χ. ιστολόγια). όλες λοιπόν αυτές οι δυνατότητες που παρέχουν οι Τ.Π.Ε. υποβοηθούν τη διερευνητική-ανακαλυπτική πορεία των μαθητών/τριών προς τη μάθηση και διευρύνουν τους γνωστικούς και κοινωνικούς ορίζοντές τους. Τοποθετούν τον μαθητή στο κέντρο της διδακτικής πράξης ανατρέποντας το μοντέλο της παραδοσιακής διδασκαλίας. Αρχές της διδακτικής της γλώσσας Όσον αφορά στις γενικές θεωρητικές αρχές της διδακτικής της γλώσσας, κομβικές θεωρητικές αρχές που διατρέχουν το πνεύμα του παρόντος σεναρίου είναι ο [357]

3 λειτουργικός, ο κριτικός και ο ψηφιακός-τεχνολογικός γραμματισμός των μαθητών. Πιο αναλυτικά, η έννοια του λειτουργικού γραμματισμού σηματοδοτεί τη σύνδεση της γλώσσας και της παραγωγής λόγου με αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας, ενώ ο κριτικός γραμματισμός συσχετίζει τη γλωσσική διδασκαλία με την κοινωνική ενδυνάμωση και την ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης, της κατανόησης δηλαδή του τρόπου που η γλώσσα δομεί την κοινωνική πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει πιο πρακτικά- σε μια προσπάθεια να «γειωθεί» το παραπάνω μεθοδολογικό πλαίσιο στη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση- ότι επιδιώκεται να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με ποικιλία πολυτροπικών κειμενικών ειδών συνειδητοποιώντας παράλληλα τις λειτουργίες της γλώσσας σε κάθε επικοινωνιακή περίσταση ή κειμενικό είδος που προσεγγίζουν και γενικά στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Ειδικότερα, η ίδια η θεματική του συγκεκριμένου σεναρίου άπτεται της κοινωνικής και επικοινωνικής διάστασης της γλώσσας, δεδομένου ότι οι μαθητές θα μελετήσουν το γλωσσικό χιούμορ, την κοινωνική του διάσταση, τους τρόπους δημιουργίας και αξιοποίησης στις διαπροσωπικές σχέσεις. Τέλος, στο πλαίσιο του ψηφιακού- τεχνολογικού γραμματισμού καλούνται οι μαθητές να ερευνήσουν αυτενεργώντας, χωρίς ασφυκτική καθοδήγηση, και να δημιουργήσουν σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Αρχές της διδακτικής της λογοτεχνίας Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο, πέρα από το γεγονός ότι υιοθετεί μια συγκριτική διαθεματική οπτική, εντάσσοντας στη διδακτική διαδικασία υλικό από διαφορετικά μαθήματα, διαπνέεται από ποικίλες θεωρητικές προτάσεις που σχετίζονται με την προσέγγιση και διδακτική της λογοτεχνίας. Αρχικά, η ρομαντική θεωρία, η οποία εστιάζει γενικά στον δημιουργό και ειδικότερα στη γνώση των βιογραφικών στοιχείων του δημιουργού (εστίαση στο δημιουργό) και στο ιστορικό- κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο το λογοτεχνικό έργο δημιουργήθηκε, αξιοποιείται μόνο στον βαθμό που χρειάζεται προκειμένου να φωτιστούν πλευρές ενδιαφέρουσες κατά τη γενική εστίαση των εργασιών των μαθητών (της διαχρονικής εξέτασης των χιουμοριστικών κειμένων εν προκειμένω) και όχι ως εξοντωτική παράθεση εγκυκλοπαιδικού υλικού ή ως εργαλείο για την ερμηνεία του λογοτεχνικού έργου. Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η μαρξιστική θεωρία της κοινωνιοκριτικής, σύμφωνα με την οποία το λογοτεχνικό έργο αποτελεί κοινωνικό προϊόν που ενσωματώνει μεταβαλλόμενες κοινωνικές, ηθικές και ιδεολογικές αξίες, η οποία επίσης αξιοποιείται με τη σύνδεση των κωμικών κειμένων με την κοινωνική πραγματικότητα. Επιπλέον, παρά την ερμηνευτική ελευθερία που παρέχεται στο μαθητικό κοινό, επιζητείται η τεκμηρίωση κάθε απόπειρας προσέγγισης μέσα από το ίδιο το κείμενο. Γι αυτό και η παρούσα πρόταση ενεργοποιεί το θεωρητικό υπόβαθρο και της κειμενοκεντρικής- στρουκτουραλιστικής θεωρίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην παρακολούθηση από τον αναγνώστη των υφολογικών, εκφραστικών επιλογών του συγγραφέα και τη συσχέτισή τους με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από την πρόκληση γέλιου. Τέλος, τα περιθώρια αυτενέργειας και ελευθερίας στη σκέψη που παρέχονται στους μαθητές κατά την «επικοινωνία» τους με το λογοτεχνικό έργο υπάγονται κατ εξοχήν στις αρχές της θεωρίας της πρόσληψης, η οποία απηχείται έντονα στο παρόν διδακτικό σενάριο. Σύμφωνα με αυτή, το λογοτεχνικό έργο επιδέχεται πολλαπλές εκδοχές ανάγνωσης και επειδή τελικά τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα κατά την αναγνωστική και ερμηνευτική διαδρομή έχει η προσωπική νοηματοδότηση του [358]

4 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ αναγνώστη, με βάση την ψυχοσύνθεση αλλά και τις ιδεολογικές και πνευματικές του καταβολές. Άλλωστε σε μια διαδικασία προσέγγισης ενός έργου με έντονο το στοιχείο του κωμικού είναι αναπόφευκτη η μετάβαση στον αναγνώστη, δεδομένου του υποκειμενικού χαρακτήρα της κωμωδίας. Ο κάθε μαθητής- αναγνώστης- θεατής καλείται να εντοπίσει με βάση τα δικά του κριτήρια και τις δικές του εμπειρίες τα στοιχεία και τις τεχνικές που επιστρατεύονται για να προκληθεί το γέλιο. Λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου θέματος- σύνδεση με το ΑΠΣ Το συγκεκριμένο θέμα επιλέχτηκε με βασικό κριτήριο τη συχνότητα και βαρύτητα του συγκεκριμένου τρόπου επικοινωνίας. Γι αυτό το λόγο και η εξοικείωση των παιδιών με αυτόν ενισχύει την κριτική γλωσσική επίγνωσή τους και την κοινωνική τους ενδυνάμωση. Κάθε ομιλητής σε πολλές και ποικίλες κοινωνικές περιστάσεις από τις επίσημες έως και τις πιο οικείες- αξιοποιεί το χιούμορ για να εξυπηρετήσει τους εκάστοτε επικοινωνιακούς στόχους. Άλλωστε είναι μάλλον παράδοξο το γεγονός ότι, ενώ το χιούμορ κατέχει τόσο κομβική θέση στη ψυχοσύνθεση των νέων και στον τρόπο που οι ίδιοι επεξεργάζονται και φιλτράρουν τον κόσμο, αυτό να εμφανίζεται αποσπασματικά και φευγαλέα στο αναλυτικό πρόγραμμα των περισσότερων τάξεων. Επίσης, είναι αναμφίβολη και η ευεργετική επίδραση του χιούμορ και της παρουσίας του στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία, ιδιαίτερα αν η διδασκαλία πραγματοποιηθεί σε χρονική περίοδο κόπωσης των μαθητών μέσα στο σχολικό έτος. Το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να καταστεί ευκολότερα ελκυστικό ακόμη και σε μαθητές μετρίων επιδόσεων. Το θέμα του διδακτικού αυτού σεναρίου συνδέεται ευρύτερα με το Αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων της Νεοελληνικής γλώσσας και της Λογοτεχνίας για την Α Λυκείου, ωστόσο ο γενικός του χαρακτήρας καθιστά εφικτή την εφαρμογή του σε όλες τις τάξεις ακόμη και με τη μορφή αυτόνομου πρότζεκτ. Πιο συγκεκριμένα και όσον αφορά στην Α Λυκείου τόσο η γλώσσα όσο και το χιούμορ αποτελούν θεματικούς άξονες που προβλέπεται να εξεταστούν στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας. Από την άλλη και στο σχολικό εγχειρίδιο της Λογοτεχνίας υπάρχουν πολλά κείμενα με έντονο του χιουμοριστικό στοιχείο τα οποία και αξιοποιούνται. 2. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Γνωστικοί Μέσα από το παρόν διδακτικό σενάριο επιδιώκεται οι μαθητές: Να συνειδητοποιήσουν και να κατανοήσουν σε βάθος τη σχέση που διέπει τον γλωσσικό κώδικα και την πρόκληση γέλιου. Να εντοπίσουν συγκεκριμένες τεχνικές που εξασφαλίζουν τον χιουμοριστικό τόνο και πώς αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με το κειμενικό είδος Να αναγνωρίσουν τις ποικίλες όψεις και προεκτάσεις των θεματικών κύκλων «γλώσσα» και «χιούμορ», αλλά και να γνωρίσουν ποικίλες εκφραστικές επιλογές κατά τη διερεύνηση των παραπάνω θεμάτων και μέσω της συλλογικήςδυναμικής γραφής ενός κειμένου, βελτιώνοντας έτσι τον γλωσσικό τους κώδικα. Να έρθουν σε επαφή λογοτεχνικές, θεατρικές, κινηματογραφικές δημιουργίες άγνωστες στους ίδιους. Να εξοικειωθούν περαιτέρω με τα στάδια συγγραφής μιας ερευνητικής εργασίας. Να ενισχύσουν την ικανότητα τους να επιλέγουν, να αξιολογούν, να αναπροσαρμόζουν σε νέα θεματική το υλικό που προκύπτει σε μια ελεύθερη [359]

5 βιβλιογραφική αναζήτηση, προβαίνοντας και σε γενικεύσεις ή συγκρίσεις σε επίπεδο συγχρονίας ή διαχρονίας. Παιδαγωγικοί στόχοι Μέσα από το παρόν διδακτικό σενάριο επιδιώκεται οι μαθητές: Να προβληματιστούν σε σχέση με τους τρόπους που προκαλείται το χιούμορ, ώστε να δοθούν νέες διέξοδοι και στον τρόπο που οι ίδιοι οι μαθητές αξιοποιούν το χιούμορ στη δική τους κοινωνική διάδραση. Να εξασκηθούν στη διατύπωση ερωτημάτων, προβληματισμών, υποθέσεων και ερμηνειών, στην ιεράρχηση, τροποποίηση, επαναδιατύπωση των προηγούμενων, στην αποτίμηση των απόψεων που διατυπώνουν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Να ασκηθούν στη σύνθεση και στη δημιουργία μιας πρωτότυπης εργασίας που θα εκφράζει το σύνολο των μελών. Να υιοθετήσουν μια θετική αλλά ταυτόχρονα και κριτική στάση απέναντι σε πολλά λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά είδη. Να διασκεδάσουν με το υλικό που θα συγκεντρωθεί. Τεχνολογικοί στόχοι Μέσα από το παρόν διδακτικό σενάριο επιδιώκεται οι μαθητές: Να εξοικειωθούν οι μαθητές/τριες με τον πολυγραμματισμό (multi- literacies) αναπτύσσοντας στρατηγικές και δεξιότητες που απαιτούνται για την προσέγγιση πολυμεσικών προϊόντων. Να εξοικειωθούν με το διαδίκτυο ως περιβάλλον μάθησης και να αναπτύξουν την ικανότητα αναζήτησης, επιλογής, κατανόησης, κριτικής προσέγγισης και αξιοποίησης πολυτροπικά παρουσιασμένων πληροφοριών (ψηφιακός ή τεχνολογικός γραμματισμός). Να αξιοποιήσουν τις ποικίλες δυνατότητες που προσφέρουν οι Τ.Π.Ε., όπως ο επεξεργαστής κειμένου (word), οι ιστοσελίδες, τα ιστολόγια (blogs), πλατφόρμες ηλεκτρονικών κοινοτήτων μάθησης (λχ. Pbworks), τα προγράμματα παρουσίασης (PowerPoint) κτλ.), οι μηχανές αναζήτησης, τα λογισμικά επεξεργασίας βίντεο. Να ασκηθούν στη συνεργατική παραγωγή λόγου με την αξιοποίηση του επεξεργαστή κειμένου. 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διδακτικό υλικό Τεχνολογικά εργαλεία Σχολικά εγχειρίδια: Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Α Λυκείου, Νεοελληνική Γλώσσα Α Λυκείου, Θεματικοί κύκλοι Α,Β,Γ Λυκείου. Λογισμικό παρουσίασης (Power Point), επεξεργασίας βίντεο (Windows Movie maker), Ιστολόγιο της τάξης/ ιστοσελίδα του σχολείου, λογισμικό δημιουργίας κόμιξ. ( pixton / bitstrips), πλατφόρμα ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης ( Pbworks), λογισμικό λήψης βίντεο από το διαδίκτυο (youtube downloader) Φυλλομετρητής: (ηλεκτρονικές σελίδες) Μένανδρος Δύσκολος (κείμενο) [360]

6 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ wse.html?text_id=366 Μολιέρος, Ο αρχοντοχωριάτης (απόσπασμα) A111/262/1911,6302/ (το βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή) χιουμορ ορισμός CE%BF%CF%81 Υλικό για τις τεχνικές πρόκλησης γέλιου σελ 9-13 άρθρου για την κοινωνιογλωσσική όψη του χιούμορ τυπολογια του κωμικού στην αρχαία κωμωδία CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1- %CE%A4%CE%BF%CF%85- %CE%9A%CF%89%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/33297.html Το κωμικό στοιχείο στην αρχαία κωμωδία Ε. Ροίδης- Η Πάπισσα Ιωάννα (α μέρος) Ν. Τσιφόρος: α) Απολλωνάκος ο τσαχπίνης, β) περί της Ελενάρας της κουκλάρας Π. Ζισκιντ, Το άρωμα (απόσπασμα) (το βιβλίο εκπαιδευτικού Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας) Εμμανουήλ Ροΐδης, Αθηναϊκοί περίπατοι A111/262/1911,6302/ (το σχολικό βιβλίο ΚΝΛ σε ηλεκτρονική μορφή) Ν. Κρητικού(από το ιστολόγιό του) - Τα κόκκαλα του Κολοκοτρώνη Μ. Μπρεχτ- Αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι B125/626/4037,18157/ άρθρο για την κοινωνιογλωσσική όψη του χιούμορ το κωμικό στοιχείο στην παιδική λογοτεχνία Η ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου (ντοκιμαντέρ) ελληνικος κινηματογραφος, οι αγαπημένοι κωμικοί και αποσπάσματα [361]

7 Προαπαιτούμενα: Να έχει προηγηθεί η διδασκαλία της διδακτικής ενότητας για τη γλώσσα από το σχολικό εγχειρίδιο της Νεοελληνικής Γλώσσας για την Α Λυκείου. Να είναι αρκετά εξοικειωμένοι οι μαθητές με την ομαδοσυνεργατική μάθηση, τη συγκρότηση ομάδων, την ανάληψη ρόλων στο πλαίσιο της συνεργατικής μάθησης και την αναζήτηση υλικού στο διαδίκτυο, μέσω των μηχανών αναζήτησης, έστω κι αν αυτή έχει πραγματοποιηθεί σε προηγούμενες περιστάσεις με περισσότερη καθοδήγηση. Να υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης του Εργαστηρίου Πληροφορικής και πρόσβασης στο διαδίκτυο. Τουλάχιστον τρεις μαθητές να είναι εξοικειωμένοι με λογισμικά λήψης βίντεο από το Youtube, όπως λ.χ. το Youtube downloader και το πρόγραμμα Windows Movie maker. Λίγες μέρες πριν την πραγματοποίηση του διδακτικού σεναρίου έχει ζητηθεί από τους μαθητές να διαβάσουν 3 σχετικά με το χιούμορ κείμενα από τους θεματικούς κύκλους (σελ ), ώστε να υπάρχει ήδη μια καλή γενική εικόνα για το χιούμορ, την κωμωδία, τη σάτιρα και κάποιες τεχνικές. Προτεινόμενη πορεία διδασκαλίας Α φάση: Εισαγωγική (2 διδακτικές ώρες) Κατά το πρώτο δίωρο πραγματοποιείται η συγκρότηση 5 ομάδων των 5 ατόμων και επιδιώκεται η σύνδεση με τη ήδη υπάρχουσα γνώση για τη γλώσσα, η μετάβαση στο νέο θέμα (χιούμορ), η συζήτηση για τα κείμενα που διάβασαν οι μαθητές από το σχολικό εγχειρίδιο και η άντληση επιπρόσθετων στοιχείων- υποθέσεων εργασίας με επαγωγικό τρόπο (μέσα από τα κείμενα αυτής της φάσης). Για το δίωρο αυτό δεν είναι απαραίτητη η μετάβαση στο εργαστήριο Πληροφορικής, παρά αρκεί η αξιοποίηση ενός βιντεοπροβολέα. Όλες οι ομάδες θα δουλέψουν με κοινό φύλλο εργασίας. Ολόκληρη η τάξη θα διαβάσει το κείμενο: και θα παρακολουθήσει απόσπασμα από το 1 ο επεισόδιο της σειράς «Μαντάμ Σουσού». Οι άξονες προσέγγισης των κειμένων δίνονται στο 1 Ο φύλλο εργασίας. Ζητούνται λοιπόν οι πρώτες σκέψεις σε σχέσεις με τις όψεις/λειτουργίες της γλώσσας, τη σχέση γλώσσας και χιούμορ και τον τρόπο που προκύπτει το κωμικό στοιχείο πάντα με συγκεκριμένες αναφορές και τεκμηρίωση μέσα από τα κείμενα. Οι σκέψεις κάθε ομάδας συγκεντρώνονται σε ένα έγγραφο ή στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων. Όσον αφορά στις όψεις της γλώσσας, αναμένεται τα παιδιά να αναφερθούν στη γλώσσα και τη σχέση της με την επικοινωνία, την κοινωνική ταυτότητα, το μορφωτικό επίπεδο και ως προς τη σχέση γλώσσας- χιούμορ και τις τεχνικές γέλιου να επισημάνουν την ειρωνεία, το χιούμορ στον διάλογο, (ίσως και στους χαρακτήρες). Ωστόσο, ο διδάσκων δεν συμπληρώνει τα στοιχεία των μαθητών. Άλλωστε ο ρόλος της πρώτης συνεδρίας είναι να προχωρήσουν τα παιδιά στη νέα θεματική όσο μπορούν χωρίς καθοδήγηση. Ο διδάσκων θα επιδιώξει αφενός να τους καθοδηγήσει διακριτικά προς το τρίπτυχο γλώσσα- θέματα- εξωγλωσσικά στοιχεία- όσον αφορά στις τεχνικές χιούμορ, γιατί σε αυτό θα στηριχτούν τα φύλλα εργασίας και αφετέρου να τους υποψιάσει σε σχέση με [362]

8 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ τις πολλές δυνατότητες εμβάθυνσης στο θέμα των χιουμοριστικών τεχνικών - προδίδοντας ενδεχομένως και κάποιες- αλλά και να επισημάνει το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις ποικίλες τεχνικές συνυπάρχουν και αλληλοσυμπληρώνονται. Ενδεχομένως λοιπόν να προκύψουν κάποια στοιχεία από τον πίνακα 1, τα οποία αρχίζουν να οργανώνονται με κάποιο λογισμικό ανάλυσης εννοιών (πχ. Prezi) Τα υπόλοιπα θα προστεθούν μετά το τέλος της Β φάσης. ΓΛΩΣΣΑ Λογοπαίγνιο, ειρωνεία κλπ. Πινακας 1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΓΕΛΙΟΥ ύφος, Γλώσσα και διαμόρφωση χαρακτήρων ΘΕΜΑΤΑ- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (έμμεση σύνδεση με τη γλώσσα) Σενάριο, Χαρακτήρες κλπ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ εναντίωση, παρωδία, άντληση στοιχείων επικαιρότητας κλπ. ΕΞΩΓΛΩΣΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εμφάνιση μουσική Τόνος φωνής Σκηνοθετικά εφέ, κινήσεις Μορφασμοί κλπ. Στο τέλος της Α φάσης, εφόσον επαρκεί ο χρόνος μπορεί να γίνει και η κατανομή των κειμενικών ειδών στις ομάδες. Ο διδάσκων φροντίζει, ώστε στις ομάδες που έχουν να ασχοληθούν με βίντεο να υπάρχει τουλάχιστον ένας μαθητής γνώστης λογισμικών λήψης και επεξεργασίας βίντεο από το διαδίκτυο. Κάθε ομάδα θα επιλέξει ένα κειμενικό είδος της αρεσκείας της από τα παρακάτω: 1. Λογοτεχνία, χιουμοριστική περιγραφή και αφήγηση 2. Μεγάλη οθόνη (ελληνικός κινηματογράφος) 3. Θέατρο 4. Τηλεοπτική σειρά 5. Διαφήμιση και κόμιξ Αυτή η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και στην αρχή της Β φάσης. Β φάση (2 διδακτικές ώρες επεξεργασία + 2 ώρες παρουσίαση) Κατά τη φάση αυτή η κάθε ομάδα στο Εργαστήριο Πληροφορικής ασχολείται με το δικό της φύλλο εργασίας. Προβαίνει λοιπόν σε βιβλιογραφική έρευνα και μελετά το κειμενικό είδος που της ανατέθηκε με βάση τους άξονες που αναφέρθηκαν και με σκοπό να εντοπίσει τεχνικές (απομονώνοντας και σχολιάζοντας τα αντίστοιχα αποσπάσματα). Επιδιώκεται κάθε ομάδα να εξετάσει σε αρχικό στάδιο όλους τους άξονες για να συνειδητοποιηθεί η σχέση μεταξύ τους και το γεγονός ότι τα όρια δεν είναι στεγανά. Επίσης, κατά την πρώτη βιβλιογραφική έρευνα αναπόφευκτα θα προκύψουν απορίες σε σχέση με όρους σχετικούς με το θέμα, οι οποίοι και θα διαλευκανθούν από τον καθηγητή. Η παρουσία μάλιστα του τελευταίου κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική σε αυτή τη φάση, καθώς πέρα από τα προβλήματα κατανόησης των πηγών, οι μαθητές ωθούνται και σε ελεύθερη αναζήτηση πηγών στο διαδίκτυο, οπότε πιθανόν κάποιες ομάδες να βρεθούν σε αμηχανία. Αναπόφευκτα κάποιες δραστηριότητες θα συνεχιστούν και εκτός σχολείου είτε με ατομική δουλειά, συγκέντρωση υλικού και ανάρτηση στη σελίδα της κοινότητας μάθησης (βίκι) είτε με κάποια συνάντηση των μελών της ομάδας. [363]

9 Κατά τις 2 επόμενες διδακτικές ώρες αυτής της φάσης το σύνολο της τάξης συζητά για τα πορίσματα των ερευνών και η κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποσπάσματα- παραδείγματα στις υπόλοιπες. Ο αρχικός πίνακας σταδιακά αναμένεται να διανθιστεί με κάποια/ αρκετά από τα στοιχεία του Πίνακα 2 με την επιδίωξη από πλευράς του διδάσκοντα να αναφερθούν όσο γίνεται περισσότερες τεχνικές, έστω και με καθοδηγούμενη περαιτέρω διερεύνηση των αποσπασμάτων που απομονώθηκαν. Σε κάθε περίπτωση όμως το εύρος των στοιχείων που εν τέλει θα καταγραφούν εξαρτάται από τη διάθεση, το γνωστικό επίπεδο και την ευρηματικότητα του μαθητικού συνόλου. ΓΛΩΣΣΑ (ενδογλωσσικές) Λογοπαίγνιο Λογοπλασία Γλωσσική μεταφορά- Ανοικείωση (=απρόβλεπτο), Υφος (ειρωνεία, λαϊκό- πομπώδες ύφος) Αθυροστομία Λεκτική αντιπαράθεσηπροσβολή Διάλεκτος Η γλώσσα σε σχέση με τους χαρακτήρες Απροσδόκητη αλλαγή (επικοινωνιακού) πλαισίου Αμφισημία Υπερβολή Πίνακας 2: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΓΕΛΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (παραγλωσσικέςέμμεση σύνδεση με τη γλώσσα) Πλοκή Ανατροπή Χαρακτήρεςανθρώπινοι τύποι Δραματική ειρωνείαπλάνη- άγνοια Στερεότυπα Παρωδία Στοιχεία επικαιρότητας Σύγκρουση Υπερβολή ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Απροσδόκητο, υπερβολή, εναντίωση, πλάνη κ.α. ΕΞΩΓΛΩΣΣΙΚΕΣ Εμφάνιση μουσική Τόνος φωνής Σκηνοθετικά κινήσεις μορφασμοί εφέ, Τα στοιχεία θα αναρτηθούν από τους μαθητές στην ηλεκτρονική πλατφόρμακοινότητα (τύπου βικι), ώστε τα μέλη όλων των ομάδων να έχουν εύκολη πρόσβαση στα συμπεράσματα ανά κειμενικό είδος. Άλλωστε, προκειμένου να επεξεργαστούν εκ νέου τα πορίσματα στη φάση που ακολουθεί, είναι αναγκαίο να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες που αφορούν κάθε κειμενικό είδος ξεχωριστά. Γ φάση (2 διδακτικές ώρες) Στην τελευταία φάση γίνεται ανασύνθεση των ομάδων και κάθε ένα μέλος από την καθεμία συγκροτεί την καινούργια με τη νέα θεματική (μέθοδος jigsaw). Θέμα της κάθε νέας ομάδας είναι πια οι θεματικοί άξονες προσέγγισης των ειδών κι όχι πια τα είδη. Οι άξονες αυτοί ζητείται να εξεταστούν και σε διαχρονία και οριζόντια- ανά είδος- αν είναι δυνατόν, με προσπάθεια να εντοπιστούν κανονικότητες ή έντονες διαφορές και κατά την ιστορική εξέλιξη όλων των ειδών συνολικά, αλλά και ανάλογα με το κειμενικό είδος. Έτσι σε κάθε ομάδα είναι παρών κι ένας εκπρόσωπος από το κάθε κειμενικό είδος, για να καταθέσει την εμπειρία του, ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η εμβάθυνση. Επίσης [364]

10 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ το κάθε μέλος έχει στη διάθεσή του και τα αποσπάσματα της προηγούμενής του ομάδας, ώστε να ενταχθούν κι αυτά στο παραγόμενο κείμενο. Κάθε νέα ομάδα παίρνει το δικό της νέο φύλλο εργασίας. Οι άξονες- ομάδες είναι οι εξής: 1. Το κωμικό στοιχείο στο πέρασμα του χρόνου. Μια ιστορική αναδρομή και μια διαχρονική ματιά. Τα είδη: γενικές ομοιότητες και διαφορές (οργάνωση απαντήσεων 1 ης, 2 ης ερώτησης) 2. Η γλώσσα και το κωμικό στοιχείο. (οργάνωση απαντήσεων 3 ης ερώτησης) (σύγκριση οριζόντια ( είδη) και κάθετη (διαχρονία) 3. Το κωμικό στοιχείο μέσα από τα θέματα, την πλοκή και τους χαρακτήρες. (οργάνωση απαντήσεων 4 ης ερώτησης) (σύγκριση οριζόντια ( είδη) και κάθετη (διαχρονία) 4. Γλώσσα - κωμικό στοιχείο - κοινωνία: Απόδειξη της μεταξύ τους σχέσης. (οργάνωση απαντήσεων 7 ης ερώτησης) 5. Το χιούμορ η σημασία του στη ζωή μας. Γενικές τεχνικές πρόκλησης γέλιου. (οργάνωση απαντήσεων 5 ης, 6 ης ερώτησης) Οι ομάδες συγκροτούν τα κείμενά τους, μέσα από τη δυναμική διαδικασία γραφής, κατά την οποία τα μέλη τους συζητούν όχι μόνο για τα πορίσματα, αλλά και για τις κατάλληλες εκφραστικές επιλογές ή τη δομή του κειμένου τους, πάντα με τη βοήθεια του διδάσκοντα. Τα κείμενα διανθίζονται είτε με τα αποσπάσματα βίντεο που ήδη εντοπίστηκαν είτε με εικόνες. Οι ομάδες έχουν πάλι τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τη βιβλιογραφία που τους δόθηκε στην προηγούμενη φάση, όπως και να προβούν και πάλι σε ελεύθερη αναζήτηση. (Λ.χ. θα ήταν καλό η 1 η ομάδα να προσθέσει κάποια πολύ κομβικά ιστορικά στοιχεία, όπως ο χρονικός εντοπισμός των ειδών ή η 5 η ομάδα να αξιοποιήσει μετά από έρευνα στο διαδίκτυο κάποια πορίσματα ερευνών για τα οφέλη του χιούμορ. Ο διδάσκων δίνει προφορικά αυτές τις οδηγίες Στο τέλος η δουλειά όλων των ομάδων ενοποιείται ώστε να αναρτηθεί στο ιστολόγιο / στην ιστοσελίδα του σχολείου/ της τάξης. Η δουλειά αυτή θα μπορούσε να παρουσιαστεί και σε μία εκδήλωση του σχολείου. 4. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ- ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Το συγκεκριμένο σενάριο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ως αυτόνομη ερευνητική εργασία με περαιτέρω επέκταση και στις κοινωνικές προεκτάσεις των κωμικών κειμένων/ ειδών. Επίσης, άλλα κειμενικά είδη τα οποία θα μπορούσαν να προστεθούν είναι: Το θέατρο σκιών Σταντ απ κόμεντι Τα ανέκδοτα Οι γελοιογραφίες Η παρωδία ως είδος κ.α. Ακόμη και το χιούμορ στη σχολική τάξη θα μπορούσε να αποτελέσει είδος προς διερεύνηση. Οι μαθητές θα καλούνταν να καταγράψουν αφορμές για γέλιο στην τάξη κάνοντας και μία παράλληλη έρευνα στα κοινωνικά δίκτυα με στόχο την καταγραφή χιουμοριστικών περιστατικών. Τέλος, λόγω του απαιτητικού χαρακτήρα της παρούσας πρότασης μία εναλλακτική περισσότερο απλουστευμένη εκδοχή (άρα και με εντονότερο καθοδηγητικό χαρακτήρα) θα μπορούσε να αποτελέσει η εξής: Στους μαθητές σε ένα αρχικό στάδιο και μετά από συζήτηση μπορούν να δοθούν οργανωμένα τα στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές πρόκλησης γέλιου (Πίνακας 2), ώστε τα παιδιά να τα [365]

11 αναζητήσουν περιδιαβαίνοντας τα ποικίλα κειμενικά είδη και ιεραρχώντας τα στοιχεία με βάση τη συχνότητα εμφάνισής τους. 5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ Ως προς το παραγόμενο από τους μαθητές υλικό, η συγκεκριμένη τάξη (σχολείου στην περιφέρεια και εκτός αστικού κέντρου) αντιμετώπισε κάποια προβλήματα, όπως ήταν αναμενόμενο, με τη βιβλιογραφία και την πλήρη κατανόησή της ή τον εντοπισμό των εύχρηστων πληροφοριών. Στο στάδιο αυτό ήταν απαραίτητη η συνεχής εγρήγορση του διδάσκοντα, ώστε να ενισχύει συνεχώς τις ομάδες με πρωτοβουλίες και ιδέες. Ο βαθμός ωστόσο εμβάθυνσης των παρατηρήσεων των ομάδων κρίνεται ικανοποιητικός, δεδομένου ότι ακόμη και πιο αδύναμες ομάδες παρατήρησαν εύστοχα σημεία όπως η υπερβολή, το απρόβλεπτο η μεταφορά, το κοινό γλωσσικό/ πολιτισμικό υπόβαθρο κ.α. παρά τη δυσκολία τους να τα διατυπώσουν ικανοποιητικά χωρίς τη συνδρομή του καθηγητή. Τέλος τα κείμενα που προέκυψαν από τους μαθητές κατά την τελευταία φάση κρίθηκαν ιδιαίτερα λακωνικά, αλλά μεστά σε περιεχόμενο. Δεν υπήρχε, όπως ανέφεραν, η ευχέρεια χρόνου να γράψουν εκτενέστερα. Τα αποσπάσματα των μαθητών ήταν ευφάνταστα, τα βίντεο ήταν σωστά μονταρισμένα. Κάποιοι μαθητές γνώριζαν ήδη καλά τη χρήση του προγράμματος επεξεργασίας βίντεο και ανέλαβαν το έργο. Βέβαια οι ομάδες με αντικείμενο το θέατρο και τη λογοτεχνία, όπως αναμενόταν περιορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό όχι όμως απόλυτα- στην προτεινόμενη από τον διδάσκοντα λίστα έργων προς εξέταση. Ως προς τις αντικειμενικές δυσκολίες, η πίεση του χρόνου ήταν αδυσώπητη και διαδικασίες αυτονόητες διήρκεσαν περισσότερο (κατανομή αντικειμένων στις ομάδες). Επιπλέον το πρώτο δίωρο λόγω σχολικού ωρολογίου προγράμματος δεν πραγματοποιήθηκε συνεχόμενα και αυτό κόστισε περαιτέρω χρονικά. Οι περισσότερες ομάδες όμως εργάστηκαν και εκτός σχολείου, οπότε καλύφθηκε με αυτόν τον τρόπο η απώλεια χρόνου. ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: https://drive.google.com/file/d/0bzfvax-3hd8tr3ewblb5nf9ld2s/edit?usp=sharing [366]

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Στόχοι της εισήγησης: Επισήμανση βασικών σημείων από τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

«Ευριπίδη ΕΛΕΝΗ (ένα επαναληπτικό μάθημα)»

«Ευριπίδη ΕΛΕΝΗ (ένα επαναληπτικό μάθημα)» Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ κλάδου ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ «Ευριπίδη ΕΛΕΝΗ (ένα επαναληπτικό μάθημα)» Σενάριο στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο Ταυτότητα Τίτλος: Ο τόπος µας, Γιάννη Ρίτσου ηµιουργός: Μπούρα Ευφροσύνη Το σενάριο δοκιµάστηκε στην τάξη. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές: αφορά το µάθηµα της νεοελληνικής λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οριζόντια αντιστοίχιση Στόχων Μεθόδων Δραστηριοτήτων - Εποπτικού Υλικού - Αξιολόγησης Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

"Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!"

Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς! ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:2015-2016 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6o ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: "Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!" ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOY

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο. Ταυτότητα:

Εκπαιδευτικό σενάριο. Ταυτότητα: Εκπαιδευτικό σενάριο Ταυτότητα: Τίτλος: Επί ασπαλάθων του Σεφέρη Τάξη: Β Λυκείου Δημιουργός: Ποντίκη Μαρία Το σενάριο δοκιμάστηκε στην τάξη. Διδακτικές ώρες : 2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Η χρήση πολλαπλών αναπαραστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Το Π.Σ. για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Α) Διάταξη χώρου (γενικά): Β) Διάταξη χώρου (ως προς τις ΦΕ): Γ) Δυναμικό τάξης (αριθμός μαθητών, φύλο μαθητών, προνήπια-νήπια, κλπ): Δ) Διάρκεια διδασκαλίας: Ε) Ήταν προϊδεασμένοι οι μαθητές για το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια Μάθημα 12 ο Διδακτικά σενάρια 1 Τι είναι το διδακτικό σενάριο; 2 Διδακτικό σενάριο είναι η δομημένη, πλήρης και λεπτομερειακή περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται σε μια διδασκαλία η οποία: εστιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό

Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό (συνάφεια θεματικών ενοτήτων και λογοτεχνικού παιχνιδιού/γραμματισμού)

Διαβάστε περισσότερα

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Το σενάριο αυτό επιδιώκει να υπηρετήσει τους παρακάτω γενικούς διδακτικούς σκοπούς. Να αποκτήσει το παιδί γενικές γνώσεις και προσλαμβάνουσες παραστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ;

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; Eρωτήματα ποιες επιλογές γίνονται τελικά; ποιες προκρίνονται από το Π.Σ.; ποιες προβάλλονται από το εγχειρίδιο; ποιες υποδεικνύονται από το ίδιο το αντικείμενο; με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΤΟ ΡΗΤΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ «ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ» ΤΟΥ ΛΥΣΙΑ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΤΟ ΡΗΤΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ «ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ» ΤΟΥ ΛΥΣΙΑ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΤΟ ΡΗΤΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ «ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ» ΤΟΥ ΛΥΣΙΑ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ 02 ΣΧΟΛΕΙΟ 3ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ 20/08/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Εργαλεία Web 2.0 για την τάξη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα Σενάριο 3. Τα µέσα των πλευρών τριγώνου Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα τριγώνων, τριγωνοµετρικοί αριθµοί περίµετρος και εµβαδόν.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες διδασκαλίας για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο Λύκειο, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και του εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης

Οδηγίες διδασκαλίας για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο Λύκειο, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και του εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης Οδηγίες διδασκαλίας για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο Λύκειο, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και του εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης Βενετία Μπαλτά Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Στόχοι της εισήγησης:

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του Κολίτση Φιλοθέη ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ 1. Θέµα της ενότητας Αναφέρετε το γνωστικό αντικείµενο της ενότητας, τη σχέση της µε το ΑΠΣ και το υλικό του ΚΣΕ. Ποιες ήταν οι κυριότερες νέες γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Το Π.Σ. της Α Λυκείου με ένα παράδειγμα.. Κουτσογιάννης, Κ. Ντίνας, Σ. Χατζησσαβίδης συνεισφορά στο παράδειγμα: Μ. Αλεξίου

Το Π.Σ. της Α Λυκείου με ένα παράδειγμα.. Κουτσογιάννης, Κ. Ντίνας, Σ. Χατζησσαβίδης συνεισφορά στο παράδειγμα: Μ. Αλεξίου Το Π.Σ. της Α Λυκείου με ένα παράδειγμα. Κουτσογιάννης, Κ. Ντίνας, Σ. Χατζησσαβίδης συνεισφορά στο παράδειγμα: Μ. Αλεξίου Αρχικές αναζητήσεις στη γλωσσική διδασκαλία Σύνδεση της ανάγνωσης με θρησκευτικά

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Η παράσταση αρχίζει»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη

Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη TEACHERS4EUROPE 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΑ ΤΑΞΗ Β Γυμνασίου 1 Α. ΘΕΜΑ : Σενάριο - Σχέδιο Διδασκαλίας Α1. Ταυτότητα Σεναρίου Σχεδίου Διδασκαλίας Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. ΣΧΟΛΕΙΟ Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε τάξης δημοτικού κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνάντηση 3η

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνάντηση 3η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2010-2011-Συνάντηση 3η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ/ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ/ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Τηλ.: 22800737, 22800951

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής Διδακτική της Πληροφορικής ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανδρέας Σ. Ανδρέου (Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΠΑΚ - Συντονιστής) Μάριος Μιλτιάδου, Μιχάλης Τορτούρης (ΕΜΕ Πληροφορικής) Νίκος Ζάγκουλος, Σωκράτης Μυλωνάς (Σύμβουλοι Πληροφορικής)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα: ΚΟΙΝ:

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα:  ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς. Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος }

Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς. Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος } Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος } Είδη αξιολόγησης: αρχική-διαγνωστική, συντρέχουσαδιαμορφωτική, τελική Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

«Έχω δικαιώματα. Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση μέσω ΤΠΕ»

«Έχω δικαιώματα. Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση μέσω ΤΠΕ» «Έχω δικαιώματα. Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση μέσω ΤΠΕ» Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Δημιουργός: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Μέθοδος Project Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Βιβλία-βιβλιοθήκες» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Διαδικασία η γνώση ως ανάπτυξη υψηλών νοητικών λειτουργιών (

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές Τεχνικές

Συνεργατικές Τεχνικές Καταιγισμός ιδεών, Παιχνίδι ρόλων, Ομάδες Εργασίας, Συζήτηση με διάταξη δύο κύκλων, Δομημένη Συζήτηση - Debate Μέθοδος σχεδίων εργασίας ΚΕΣΥΠ ΚΙΛΚΙΣ Καταιγισμός ιδεών Είναι η εξέταση ενός ζητήματος μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ............................... 15 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ................................... 17 ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Θέμα διδακτικού υλικού: Όνομα αξιολογητή: Ημερομηνία αξιολόγησης: Γενικές Οδηγίες Να αξιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

3. Σενάρια: δομή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων Δ. Κουτσογιάννης

3. Σενάρια: δομή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων Δ. Κουτσογιάννης 236 3. Σενάρια: δομή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων Δ. Κουτσογιάννης Σενάριο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η πλήρης καταγραφή μιας διδακτικής πρότασης σε όλα της τα μέρη, από την ταυτότητα των

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ &Ν. Μ. ΣΑΛΤΕΡΗΣ. Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Σ. Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ &Ν. Μ. ΣΑΛΤΕΡΗΣ. Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Σ. Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ &Ν. Μ. ΣΑΛΤΕΡΗΣ Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Περιληπτικά Τα δομικά στοιχεία της διδασκαλίας και βασικά ερωτήματα του διδάσκοντος Διάγραμμα διδασκαλίας Βασικά μοντέλα /

Διαβάστε περισσότερα

πολυγώνων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να καλυφθεί το επίπεδο γύρω από µια

πολυγώνων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να καλυφθεί το επίπεδο γύρω από µια Κάθε οµάδα παρουσιάζει στην τάξη: (1) Τις logo διαδικασίες µε τις οποίες σχεδίασε τα κανονικά πολύγωνα. (2) Τις διαδικασίες µε τις οποίες σχεδίασαν τα κανονικά πολύγωνα γύρω από µια περιοχή. (3) Τα τεχνουργήµατα

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Σχολική Σύμβουλος φιλολόγων xarampa@gmail.com

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Σχολική Σύμβουλος φιλολόγων xarampa@gmail.com Διδακτική προσέγγιση της Ιστορίας με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.: ένα διδακτικό σενάριο στο μάθημα της Ιστορίας της Γ Γυμνασίου με θέμα: «Η στάση της Ευρώπης απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση» Χριστίνα Αραμπατζή

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου

Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου Είδος διδακτικής πρακτικής: project, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία Προτεινόμενη διάρκεια: 20 ώρες Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η διδακτική ενότητα «Τα φύλα στη λογοτεχνία»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σχολείο: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τάξη: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Επιστήμες. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης. Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης

Φυσικές Επιστήμες. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης. Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Φυσικές Επιστήμες Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ «Το νέο βιβλίο είναι χειρότερο από το παλιό όχι επειδή διαφέρει ως προς το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά 15-9-2016 Πώς δουλέψαμε στο γλωσσικό μάθημα; Προγράμματα Σπουδών. Στοχοκεντρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, 5 CFU 1. prof. Paola Maria Minucci (6 ιδακτικές ώρες): 1 CFU Α ΜΕΡΟΣ, 0,5 CFU (In data da stabilire) ιδακτική της νεοελληνικής ποίησης 1: Ανάλυση του κειµένου Β ΜΕΡΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα: 1 η ενότητα: Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους, έθιμα πολιτισμό Περίοδοι διδασκαλίας: 7 1 η περίοδος: Μέρος Α Εισαγωγικά κείμενα Μέσα από κείμενα οι μαθητές:

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα).

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα). τάξης είναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σηµαντικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραµέτρους και να προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρµόσει το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1. 1 ΤΙΤΛΟΣ Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές 1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ιστορία, ΤΠΕ, Γεωγραφία, Νεοελληνική Γλώσσα 1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Ι. Εισαγωγή Το σενάριο είναι κατά βάση ένα σχέδιο μαθήματος, αυτό που πάντα έχει στο μυαλό του ο εκπαιδευτικός πριν μπει στην τάξη να διδάξει.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Πανηγύρι των Φυσικών Επιστημών» στο 2ο Γυμνάσιο Πυλαίας

Πανηγύρι των Φυσικών Επιστημών» στο 2ο Γυμνάσιο Πυλαίας «Το Πανηγύρι των Φυσικών Επιστημών» στο 2ο Γυμνάσιο Πυλαίας Συμμετέχουν: Οι μαθητές της 2ας και 3ης τάξης Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία Καλλέρη Τα μέρη της παρουσίασης Μέρος 1ο: Περιγραφή της πορείας της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη. Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο. και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη. Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο. και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα του γλωσσικού μαθήματος εισάγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ.

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΤΙΤΛΟΣ: H ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΤΑΞΗ: Γ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣ: 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γενική Ενημέρωση

Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γενική Ενημέρωση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γενική Ενημέρωση Επαρχιακά Συνέδρια Δ/ντών-ντριών & Δ/νόντων-νουσών Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Νοέμβριος 2013 Ειρήνη Χατζηλουκά-Μαυρή, ΕΔΕ Διδασκαλία της Νέας

Διαβάστε περισσότερα