ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΔYΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γιαννακούδης Γαρύφαλλος ΑΕΜ: 4037 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Επικ.Καθ. Π.Σεφερλής ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δρ. Α.Παπαδόπουλος κ. Δ.Ιψάκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009

2

3 Ευχαριστίες Με την περάτωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, μου δίνεται η ευκαιρία να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Παναγιώτη Σεφερλή, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε αναθέτοντας μου αυτή την εργασία, για την αδιάκοπη καθοδήγηση του κατά τη διάρκεια εκπόνησης της και κυρίως για την ευκαιρία που μου έδωσε να ασχοληθώ με ένα τόσο ενδιαφέρον αντικείμενο. Παράλληλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δρ. Αθανάσιο Παπαδόπουλο για την πολύτιμη βοήθεια που μου παρείχε στα θέματα της βελτιστοποίησης, όπως επίσης και τον υποψήφιο διδάκτορα του τμήματος των Χημικών Μηχανικών, κ. Δημήτρη Ιψάκη για την συνεχή υποστήριξη του, σε όλα τα επιμέρους θέματα της εργασίας. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς και τον αδερφό μου για την συμπαράσταση τους καθ' όλη την διάρκεια των σπουδών μου.

4 Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο σχεδιασμός ενός συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με ταυτόχρονη παραγωγή, αποθήκευση και χρήση υδρογόνου. Οι περιοχές εξέτασης λειτουργίας του ενεργειακού συστήματος είναι το Ν.Όλβιο Ξάνθης και το Valkenburg της Ολλανδίας. Εξετάζονται διαφορετικά σενάρια λειτουργίας του συστήματος για κάθε περιοχή, με την οικονομική βελτιστοποίηση να είναι αυτή που τελικά καθορίζει την σχεδιαστική λύση, για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται μια στοχαστική μέθοδος αναζήτησης της βέλτιστης λύσης, η προσομοιωμένη ανόπτηση. Εισάγεται επίσης η έννοια της αβεβαιότητας κατά την επίλυση προβλημάτων σχεδιασμού. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια αναλυτικότερη περιγραφή της παρούσας εργασίας, καθώς επίσης και μια αναφορά σε παρόμοια συστήματα τα οποία είναι εγκατεστημένα ανά τον κόσμο. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά το ενεργειακό σύστημα, η στρατηγική με την οποία διαχειρίζεται η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς, καταστρώνεται το πρόβλημα το οποίο πρέπει να επιλυθεί και παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος της προσομοιωμένης ανόπτησης. Επίσης στο κεφάλαιο αυτό απεικονίζονται τα μαθηματικά μοντέλα που προσομοιώνουν την λειτουργία των επιμέρους συσκευών που αποτελούν την μονάδα. Τέλος ακολουθεί μια αναφορά στις τεχνολογίες πλέγματος (GRID) οι οποίες και χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση των προγραμμάτων που εκπονήθηκαν για τον σκοπό της εργασίας. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αριθμητικά μεγέθη του προβλήματος, οι βέλτιστες σχεδιαστικές λύσεις και στη συνέχεια ακολουθούν τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων του συστήματος. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο καταγράφονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα εργασία.

5 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Βέλτιστος Σχεδιασμ ός Συστήματος Περιγραφή συστήματος Στρατηγική διαχείρισης ενέργειας Κατάστρωση προβλήμ ατος βελτιστοποίησης Ορισμ ός προβλήμ ατος βέλτιστου σχεδιασμού Μαθημ ατική απεικόνιση προβλήματος Αντικειμ ενική συνάρτηση Σενάρια λειτουργίας του συστήματος Σχεδιαστικές μ εταβλητές Τεχνική βελτιστοποίησης Θεωρία ανόπτησης στην επιστήμ η των υλικών Στατιστική μηχανική Προσομοιωμ ένη ανόπτηση Εισαγωγή της αβεβαιότητας στα δεδομ ένα του προβλήματος Μοντελοποίηση συστήματος Φωτοβολταϊκά πλαίσια Ανεμογεννήτριες Συσσωρευτές Συσκευή ηλεκτρόλυσης Κυψέλη καυσίμου Δεξαμ ενές αποθήκευσης υδρογόνου Συμπιεστής Ντιζελογεννήτρια Χρήση τεχνολογιών πλέγμ ατος(grid) στη βελτιστοποίηση Αποτελέσμ ατα βέλτιστου σχεδιασμ ού συστήμ ατος Προσαρμ ογή προσομοιωμ ένης ανόπτησης στο ενεργειακό σύστημα Τεχνικά χαρακτηριστικά υποσυστημάτων Οικονομ ικά μ εγέθη συστήματος Βέλτιστες σχεδιαστικές λύσεις Προσομ οίωση συστήματος Συμπεράσματα Βιβλιογραφία...73

6 1. Εισαγωγή Στη σημερινή εποχή η αυξανόμενη κατανάλωση ενέργειας από τον άνθρωπο έχει οδηγήσει την επιστήμη σε αναζήτηση νέων πηγών ενέργειας, αλλά και νέων μεθόδων παραγωγής της, με σκοπό τη βέλτιστη οικονομικά εκμετάλλευσή της. Παράλληλα το συνεχώς αυξανόμενο κόστος των συμβατικών πηγών ενέργειας σε συνδυασμό με τις προβλέψεις για εξάντληση των αποθεμάτων πετρελαίου εντός των επόμενων δεκαετιών φανερώνει την ανάγκη για εκμετάλλευση νέων ενεργειακών πόρων. Ένα ακόμα γεγονός που συντελεί σε αυτή την αναζήτηση, αποτελεί το ολοένα και εντονότερο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου οφείλεται στις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα, για την μείωση των οποίων γίνεται μια τεράστια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, με τρόπους όπως η επιβολή προστίμων, αλλά και βελτίωσης της τεχνολογίας των μηχανών με σκοπό την καλύτερη απόδοση με τις κατά το δυνατόν λιγότερες εκπομπές. Επομένως η εξαντλησιμότητα και το υψηλό κόστος των ορυκτών καυσίμων, καθώς και οι εκπομπές αέριων ρύπων ανοίγουν τελικά τον δρόμο προς την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.), οι οποίες με την σειρά τους καλύπτουν τα κριτήρια για την «φιλική» παραγωγή ενέργειας προς το περιβάλλον. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εντάσσονται η ηλιακή και αιολική ενέργεια, η γεωθερμία, η υδροηλεκτρική ενέργεια και οι ενέργειες της θάλασσας. Κάθε μία έχει τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά της αλλά και διαφορετικό τρόπο εκμετάλλευσης της. Συγκεκριμένα η ηλιακή και η αιολική ενέργεια βρίσκουν σήμερα ολοένα και μεγαλύτερη εφαρμογή σε συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος. Είναι δύο πηγές ενέργειας που ο άνθρωπος σήμερα μπορεί να τις εκμεταλλευτεί εύκολα είτε σε μικρής είτε σε μεγαλύτερης ισχύος συστήματα. Επίσης, είναι πηγές που θεωρούνται «ανεξάντλητες» και δεν μολύνουν το περιβάλλον, αλλά χαρακτηρίζονται με μικρή ενεργειακή πυκνότητα, καθώς και μεταβαλλόμενη γεωγραφική και εποχική εξάρτηση. Τα μέσα εκμετάλλευσης τους για παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος είναι τα φωτοβολταϊκά πλαίσια και οι ανεμογεννήτριες αντίστοιχα, οι οποίες όμως συσκευές έως και σήμερα έχουν υψηλό κόστος εγκατάστασης κάτι το οποίο αποθαρρύνει την χρήση τους. Πέραν όμως της ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. αναζητούνται νέοι τρόποι αποθήκευσης αυτής της ενέργειας λόγω της μεγάλης διακύμανσης των μετεωρολογικών δεδομένων και της διαφοράς ανάμεσα στην προσφορά και ζήτηση ενέργειας, με την μορφή της παραγωγής και 1

7 κατανάλωσης αντίστοιχα. Ο πλέον διαδεδομένος τρόπος αποθήκευσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι συσσωρευτές, αλλά με την εξέλιξη της τεχνολογίας αναπτύχθηκε η μέθοδος αποθήκευσης σε υδρογόνο. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τις Α.Π.Ε. χρησιμοποιείται για την ηλεκτρόλυση του νερού το οποίο διασπάται σε υδρογόνο και οξυγόνο, το υδρογόνο στη συνέχεια αποθηκεύεται σε φιάλες υπό πίεση, ώστε όταν χρειασθεί να χρησιμοποιηθεί σε κυψέλες καυσίμου και να αποδώσει ηλεκτρική ενέργεια σε περιπτώσεις μεγάλου ελλείμματος. Τις τελευταίες δεκαετίες η κοινωνία έχει στρέψει το βλέμμα της προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ ο άνθρωπος έχει εξοικειωθεί με τους τρόπους εκμετάλλευσης τους και η εισαγωγή τους στην ενεργειακή αλυσίδα γίνεται όλο και πιο έντονη. Η αδυναμία όμως αποθήκευσης με «φιλικό» προς το περιβάλλον τρόπο, αυτών των ενεργειακών πόρων, οδήγησε την τεχνολογία στην αναζήτηση και εξασφάλιση αποθηκευτικών μέσων με ακίνδυνο τρόπο απέναντι στο περιβάλλον. Έτσι, άρχισαν να εμφανίζονται ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ταυτόχρονη αποθήκευσή της. Ολοκληρωμένα συστήματα αυτού του τύπου λειτουργούν σε διάφορες περιοχές παγκοσμίως. Ένα από αυτά βρίσκεται εγκατεστημένο στη Γερμανία και είναι περισσότερο γνωστό με την κωδική ονομασία PHOEBUS. Η λειτουργία του στηρίζεται στην αρμονική συνεργασία των συσκευών που το συνθέτουν και οι οποίες είναι τα φωτοβολταϊκά κύτταρα, οι ανεμογεννήτριες και οι μπαταρίες. Η περίσσεια ισχύος αποθηκεύεται με τη μορφή υδρογόνου το οποίο, προηγουμένως έχει παραχθεί από την συσκευή ηλεκτρόλυσης. Όποτε υπάρχει έλλειμμα ισχύος, το υδρογόνο χρησιμοποιείται από την κυψέλη καυσίμου προκειμένου να παράγει την επιπλέον απαιτούμενη ισχύ. Πρόκειται για σύστημα απολύτως αξιόπιστο, ενώ η εμπειρία από την λειτουργία του έχει βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα [1]. Ένα αντίστοιχο σύστημα βρίσκεται στο Κεμπέκ του Καναδά. Στο σχετικό άρθρο γίνεται παρουσίαση των συσκευών που το αποτελούν, χωρίς ωστόσο να υπεισέρχεται σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιχειρησιακή του ικανότητα [2]. Σε διαφορετικό άρθρο παρουσιάζεται σύστημα που βρίσκεται σε λειτουργία στην περιοχή Cooma (Νότια Ουαλία). Περιλαμβάνει, επίσης, φωτοβολταϊκά πάνελ και ανεμογεννήτριες. Ωστόσο η ισχύς που παράγεται, χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για την παραγωγή υδρογόνου μέσω μιας συσκευής ηλεκτρόλυσης. Η απουσία της κυψέλης καυσίμου αναπληρώνεται από κινητήρες που χρησιμοποιούν υδρογόνο. Η εγκατάσταση έχει την ικανότητα παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος της τάξης των 69 kwh την ημέρα. Η ισχύς που είναι αποθηκευμένη με την μορφή υδρογόνου, χρησιμοποιείται για την λειτουργία κατάλληλα τροποποιημένων γεννητριών. 2

8 Επίσης παρατίθεται και μία οικονομική ανάλυση για το σύστημα αυτό. Προς το παρόν η ισχύς που παράγεται, χρησιμοποιείται με επιτυχία για την κάλυψη των αναγκών του τοπικού ερευνητικού κέντρου[3]. Παρόμοιο εγκατεστημένο σύστημα εντοπίζεται και στην περιοχή της Σκωτίας (Unst in Shetland). Η μελέτη του, που είναι γνωστότερη με την ονομασία Pure Project, αφορά την κάλυψη των αναγκών της περιοχής σε ηλεκτρική ισχύ, σε πειραματικό στάδιο. Το σύστημα αποτελείται από ανεμογεννήτριες που παράγουν την ισχύ που απαιτείται. Η περίσσεια ισχύος οδηγείται στην ηλεκτρολυτική συσκευή και το υδρογόνο που παράγεται είτε χρησιμοποιείται για μεταφορές είτε χρησιμοποιείται ως «καύσιμο» για την λειτουργία κάποιας κυψέλης καυσίμου. Στην έκθεση της συγκεκριμένης εγκατάστασης και η οποία βρίσκεται σε πλήρη λειτουργική ικανότητα, αναφέρεται η ονομαστική ισχύς της κάθε μίας από τις παραπάνω συσκευές. Αναφέρονται επίσης και οικονομικά στοιχεία της όλης εγκατάστασης. Η παραγόμενη ισχύς καλύπτει, πιλοτικά, τις ανάγκες σε ισχύ κτιρίων δημοσίου χαρακτήρα [4]. Πέρα από τις παραπάνω περιοχές, στις οποίες λειτουργούν υβριδικά συστήματα, αξίζουν αναφοράς και συστήματα άλλων περιοχών, όπως αυτής του Τρινιντάντ στην Καλιφόρνια (Telonicher Maine Lab), της περιοχής του Καναδά (Research Council Institute for Fuel Cell), της Νορβηγίας (Institute for Energy Technology) καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Σαουδικής Αραβίας. Τέλος συστήματα τα οποία εφάρμοζαν στο παρελθόν τεχνολογίες υδρογόνου και τα οποία χρονολογούνται ήδη από τη δεκαετία του 90 βρίσκονται στην Γερμανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα ανάλογο σύστημα μελετάται στην παρούσα διπλωματική εργασία. Το ολοκληρωμένο σύστημα εκμεταλλεύεται τις Α.Π.Ε., αποθηκεύει την ενέργεια που παράγεται από αυτές για προσωρινή και άμεση χρήση σε συσσωρευτές, ενώ για μακροπρόθεσμη χρήση σε μορφή υδρογόνου. Το υδρογόνο χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις μεγάλου ελλείμματος ενέργειας, σε κυψέλες καυσίμου και το παραγόμενο νερό αξιοποιείται εντός του συστήματος. Οι περιοχές μελέτης είναι το Ν. Όλβιο της Ξάνθης και η πόλη του Valkenburg στην Ολλανδία. Εκτός όμως των περιβαλλοντικών ανησυχιών, ο άνθρωπος της σημερινής εποχής στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των οικονομικών πόρων που θα επενδύσει. Έτσι για να δικαιολογηθεί η ύπαρξη ενός τέτοιου συστήματος, εκτός της «φιλικότητας» προς την φύση θα πρέπει να συνδυάζει και το μέγιστο οικονομικό κέρδος. Το αντικείμενο της οικονομικής βελτιστοποίησης ενός τέτοιου συστήματος υπό την ύπαρξη περιορισμών είναι αυτό που απασχολεί κυρίως την παρούσα μελέτη. Τα ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εξετάζονται είναι 3

9 διαφορετικής ισχύος, εξαρτώμενα και μη από ορυκτά καύσιμα, σε δεκαετή λειτουργία με το οικονομικό κριτήριο της καθαρής παρούσας αξίας της επένδυσης (Κ.Π.Α.) για τον βέλτιστο σχεδιασμό του συστήματος, καθώς και με συγκεκριμένη στρατηγική διαχείρισης της ηλεκτρικής ισχύος. Λόγω του μεγέθους του προβλήματος και των πολλών παραμέτρων που εμπεριέχονται σε ένα τέτοιο σύστημα, χρησιμοποιείται μια τεχνική ελεγχόμενης τυχαίας αναζήτησης της βέλτιστης λύσης, η μέθοδος προσομοιωμένης ανόπτησης (simulated annealing). Τα αποτελέσματα της μεθόδου αξιολογούνται με βάση την εφαρμογή τους στον σχεδιασμό του συστήματος και έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος υπό τη μορφή προσομοίωσης. Όμως όπως είναι γνωστό σε όλα τα πραγματικά προβλήματα παρόλο που η εκτίμηση ορισμένων παραμέτρων κρίνεται επιτακτική, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρείται και καθοριστική. Οι παράμετροι των συσκευών που αποτελούν ένα τέτοιο σύστημα θεωρούνται συνήθως δεδομένες και επιλέγονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ορίζουν οι κατασκευαστές, όπως επίσης τα μετεωρολογικά δεδομένα της κάθε περιοχής μπορεί να θεωρηθεί ότι απεικονίζουν πλήρως ένα τυπικό έτος, πάντα όμως εμπεριέχεται μια αβεβαιότητα η οποία και λαμβάνεται υπόψιν κατά τον τελικό σχεδιασμό του παρόντος συστήματος. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η κατάστρωση ενός γενικού πλαισίου σχεδιασμού που αφενός να προσομοιώνει την πραγματική λειτουργία του ενεργειακού συστήματος και αφετέρου να αποφασίζει για την χρήση των κατάλληλων συσκευών οι οποίες οδηγούν στον βέλτιστο σχεδιασμό του. Το πλαίσιο σχεδιασμού επεκτείνεται ώστε να καλύπτει και την αβεβαιότητα σε παραμέτρους των μοντέλων(μοντέλων διεργασιών και μοντέλων μετεωρολογίας) με τεχνικές στοχαστικού προγραμματισμού. Στη συνέχεια υπολογίζεται ο βέλτιστος σχεδιασμός για διαφορετικά σενάρια εφαρμογής του συστήματος. Για την διεκπεραίωση του παραπάνω στόχου επιλέγονται τα μαθηματικά μοντέλα τα οποία εκφράζουν την λειτουργία του συστήματος και στην συνέχεια εντοπίζονται εκείνα τα στοιχεία κόστους τα οποία απεικονίζουν την οικονομική αξία μιας τέτοιας επένδυσης. 4

10 2. Βέλτιστος Σχεδιασμός Συστήματος Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος, η στρατηγική διαχείρισης της ενέργειας και η μεθοδολογία που ακολουθείται για τον βέλτιστο σχεδιασμό του συστήματος Περιγραφή συστήματος Το σύστημα που προτείνεται για την παραγωγή ισχύος αποτελείται από φωτοβολταϊκά πλαίσια, ανεμογεννήτριες, συσσωρευτές, συσκευή ηλεκτρόλυσης, κυψέλη καυσίμου, δεξαμενές αποθήκευσης του παραγόμενου υδρογόνου, ντιζελογεννήτρια και συμπιεστή. Ο τρόπος αξιοποίησης του κάθε υποσυστήματος φαίνεται στον πίνακα 2.1. Πίνακας 2.1: Τρόπος λειτουργίας υποσυστημάτων Υποσύστημα Είσοδος Έξοδος Φωτοβολταϊκό πάνελ Ηλιακή ακτινοβολία Ηλεκτρική ενέργεια Ανεμογεννήτρια Ταχύτητα ανέμου Ηλεκτρική ενέργεια Ηλεκτρικός Συσσωρευτής Ηλεκτρική ενέργεια Ηλεκτρική ενέργεια Συσκευή ηλεκτρόλυσης Ηλεκτρική ενέργεια-νερό Υδρογόνο-Οξυγόνο Κυψέλη καυσίμου Υδρογόνο-Οξυγόνο Ηλεκτρική Ενέργεια-Νερό Δεξαμενή αποθήκευσης υδρογόνου Υδρογόνο Υδρογόνο Ντιζελογεννήτρια Καύσιμο Diesel Ηλεκτρική Ενέργεια Συμπιεστής Ηλεκτρική ενέργεια-υδρογόνο χαμηλής πίεσης Υδρογόνο υψηλής πίεσης Η γενική λειτουργία του συστήματος παρουσιάζεται στην εικόνα 2.1 και έχει ως εξής: Αρχικά, οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πλαίσια δέχονται την αιολική και ηλιακή ενέργεια παράγοντας ηλεκτρική ισχύ με απώτερο σκοπό την κάλυψη ενός ζητούμενου φορτίου. Η πλεονάζουσα ισχύς χρησιμοποιείται είτε για την φόρτιση των συσσωρευτών, είτε για παραγωγή υδρογόνου στη συσκευή ηλεκτρόλυσης, είτε στον συμπιεστή για τη συμπίεση του υδρογόνου, είτε διατίθεται προς πώληση στο δίκτυο. Σε περίπτωση ελλείμματος ισχύος θέτονται σε λειτουργία είτε οι συσσωρευτές ανάλογα με το επίπεδο φόρτισης τους, είτε η 5

11 κυψέλη καυσίμου, είτε η ντιζελογεννήτρια σε έκτακτες περιπτώσεις. Ο καθορισμός λειτουργίας του εκάστοτε υποσυστήματος, εξαρτάται από την κατάσταση φόρτισης (state of charge) του συσσωρευτή που με την σειρά του προσδιορίζει την διαδρομή της ενέργειας στην ολοκληρωμένη μονάδα. Η συσκευή ηλεκτρόλυσης λειτουργεί σε περιόδους όπου οι συσσωρευτές είναι σε κατάσταση υψηλής φόρτισης και το πλεόνασμα ισχύος βρίσκεται εντός των ορίων λειτουργίας της, στις περιόδους αυτές παράγει υδρογόνο το οποίο αποθηκεύεται σε προσωρινές δεξαμενές αποθήκευσης χαμηλής πίεσης. Στη συνέχεια αφού η πίεση εντός των δεξαμενών φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα λαμβάνει χώρα η λειτουργία του συμπιεστή ο οποίος και αυξάνοντας την πίεση του υδρογόνου το μεταφέρει στις τελικές δεξαμενές αποθήκευσης. Η κυψέλη καυσίμου λειτουργεί σε περιόδους όπου το επίπεδο φόρτισης των συσσωρευτών είναι κάτω από το προκαθορισμένο επίπεδο λειτουργίας και υπάρχει έλλειμμα ισχύος, ενώ η ντιζελογεννήτρια σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει αποθηκευμένο υδρογόνο στις τελικές δεξαμενές και υπάρχει άμεση απαίτηση κάλυψης φορτίου. Energy Air H 2 H 2 O PV panels Wind generators Diesel genarator Accumulator converter inverter inverter DC bar Air inverter electrolyzer Fuel cell H H 2 2 H 2 H Buffer 2 Final storage storage Compressor H 2 O Water storage Load Εικόνα 2.1: Σχημ ατική παράσταση λειτουργίας συστήματος 6

12 2.2. Στρατηγική διαχείρισης ενέργειας Η στρατηγική διαχείρισης της ισχύος ενός τέτοιου πολύπλοκου ενεργειακού συστήματος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη σωστή λειτουργία του. Μια ανεξέλεγκτη λειτουργία των επιμέρους υποσυστημάτων, εκτός της πιθανότητας της μη κάλυψης του φορτίου, θα εγκυμονούσε τον επιπλέον κίνδυνο καταστροφής των συσκευών και συνεπαγόμενης αντικατάστασης τους. Για τον λόγο αυτό επιλέγεται ένας τρόπος καταμερισμού της λειτουργίας των υποσυστημάτων ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική κάλυψη του συνεχούς φορτίου αλλά και να επιτυγχάνεται η προφύλαξη των συσκευών της μονάδος. Η στρατηγική διαχείρισης ισχύος προσδιορίζει την έναρξη ή παύση λειτουργίας των συσκευών στη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας, ύστερα από την εκπλήρωση των κατάλληλων κριτηρίων-προδιαγραφών που έχουν τεθεί στο σύστημα. Στο παρόν σύστημα τα κριτήρια που καθορίζουν τον επιμερισμό λειτουργίας των υποσυστημάτων, είναι το επίπεδο φόρτισης του συσσωρευτή (SOC) σε συνδυασμό με το πλεόνασμα ή έλλειμμα ισχύος αλλά και το αποθηκευμένο υδρογόνου στις τελικές δεξαμενές αποθήκευσης. Θεωρώντας πως οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πάνελ παράγουν ενέργεια σε κάθε χρονική στιγμή, ορίζεται αρχικά η ισχύς των ΑΠΕ, P RES. Αφαιρώντας από το ζητούμενο φορτίο που πρέπει να καλυφθεί από το σύστημα, αυτή την ισχύ προκύπτει τελικά το υπόλοιπό ισχύος: P left =P load P RES (2 1) Εάν το P left >0 υπάρχει έλλειμμα ισχύος, ενώ αν P left <0 πλεόνασμα ισχύος. Ως προς το SOC τίθενται πέντε διαφορετικά όρια στον τρόπο καθορισμού λειτουργίας των συσκευών τα οποία φαίνονται στην εικόνα 2.6. Τα όρια αυτά καθορίζονται από ένα ορισμένο εύρος υστέρησης (hysteris band range[hbr]) και είναι: hbr : Εύρος ζώνης υστέρησης [%] SOC nom : Επίπεδο φόρτισης πλήρως φορτισμένου συσσωρευτή [100%] SOC max : Όριο φόρτισης κατά το οποίο εκκινεί η μονάδα ηλεκτρόλυσης [%] SOC min : Ελάχιστο όριο φόρτισης συσσωρευτή, όριο κατά το οποίο εκκινεί η κυψέλη καυσίμου ή η ντιζελογεννήτρια [%] SOC max,charge : Μέγιστό επιτρεπόμενο όριο φόρτισης συσσωρευτών [%] SOC elec : Όριο κατά το οποίο παύει η λειτουργία της συσκευής ηλεκτρόλυσης[%] 7

13 SOC fc : Επίπεδο φόρτισης κατά το οποίο παύει η λειτουργία της κυψέλης καυσίμου [%] Όπου : SOC max,charge = SOC max +hbr. SOC nom SOC elec = SOC max -hbr. SOC nom SOC fc = SOC min +hbr. SOC nom Η υστέρηση εισάγεται στο σύστημα με σκοπό την αποφυγή τη συχνής εκκίνησης ή παύσης λειτουργίας της συσκευής ηλεκτρόλυσης, της κυψέλης καυσίμου αλλά και των συσσωρευτών, αφού στην αντίθετη περίπτωση μπορεί να καταστραφεί η συσκευή, κάτι το οποίο οδηγεί και το σύστημα εκτός λειτουργίας αλλά και επιφέρει ένα επιπλέον κόστος αντικατάστασης. Τονίζεται πως υπάρχουν και άλλοι τρόποι ορισμού στρατηγικής διαχείρισης ενέργειας αλλά όπως διαπιστώθηκε, η συγκεκριμένη που επιλέχθηκε, είναι η καταλληλότερη για τα πλαίσια της παρούσας μελέτης [5],[6]. Ζώνη Υστέρησης Κυψέλης Καυσίμου Ζώνη Υστέρησης Συσκευής Ηλεκτρόλυσης Ζώνη Υστέρησης Συσσωρευτή Έναρξη Λειτουργίας Κυψέλης Καυσίμου ή Ντιζελογεννήτριας Παύση Λειτουργίας Κυψέλης Καυσίμου Παύση Λειτουργίας Συσκευής Ηλεκτρόλυσης Έναρξη Λειτουργίας Συσκευής Ηλεκτρόλυσης Φόρτιση ή εκφόρτιση των συσσωρευτών Λειτουργία των Συσσωρευτών Φόρτιση ή εκφόρτιση των συσσωρευτών Φόρτιση ή εκφόρτιση των συσσωρευτών SOC min SOC fc SOC elec SOC max SOC max_charge Εικόνα 2.2: Όρια SOC συσσωρευτή Έτσι λοιπόν έχοντας ως δεδομένο εξαρχής το P=-P left, εφαρμόζεται ο αλγόριθμος διαχείρισης της ισχύος. Στην γενική περίπτωση όπου P>0 (πλεόνασμα ισχύος), όπως 8

14 φαίνεται στην εικόνα 2.3, εφαρμόζεται ο έλεγχος των ορίων του SOC. Εάν έχει ξεπεραστεί το SOC max_charge το επιπλέον φορτίο είτε δίδεται στην συσκευή ηλεκτρόλυσης, είτε απορρίπτεται, είτε τέλος μπορεί να πωληθεί στο δίκτυο. Εάν το SOC είναι ανάμεσα στο SOC max_charge και στο SOC max, τότε γίνεται ο εξής έλεγχος για την πλεονάζουσα ισχύ, εάν η επιπλέον ισχύς είναι μεγαλύτερη από την μέγιστη ισχύ λειτουργίας της συσκευής ηλεκτρόλυσης P>P max_elec τότε λειτουργεί η συσκευή και με το υπόλοιπο της ισχύος φορτίζεται ο συσσωρευτής, εάν είναι ανάμεσα στην P max_elec και στην ελάχιστη δυνατή ισχύ λειτουργίας της P min_elec, τότε δουλεύει η συσκευή και τέλος εάν είναι μικρότερη από την ελάχιστη ισχύ λειτουργίας τότε αποδίδεται επιπλέον φορτίο από την μπαταρία ώστε να φτάσει η πλεονάζουσα ισχύς P την P min_elec και να λειτουργήσει η συσκευή. Στη συνέχεια ακολουθεί η περίπτωση όπου το SOC είναι ανάμεσα στο SOC elec και στο SOC max. Στην περίπτωση όπου την προηγούμενη χρονική στιγμή λειτουργούσε η συσκευή ηλεκτρόλυσης, τότε ακολουθείται η ίδια διαδικασία που περιγράφηκε στην προηγουμένως για την απόδοση της ισχύος, ενώ αν δεν λειτουργούσε ακολουθεί η φόρτιση του συσσωρευτή. Ο έλεγχος λειτουργίας μιας συσκευής την προηγούμενη χρονική στιγμή είναι η εφαρμογή της υστέρησης. Γίνεται ο έλεγχός αν μια συσκευή λειτουργούσε στο αμέσως προηγούμενο χρονικό σημείο και ανάλογα αποφασίζεται η διάθεση της ισχύος. Τέλος στις περιπτώσεις όπου το SOC είναι μικρότερο από το SOC elec τότε φορτίζεται ο συσσωρευτής με την ισχύ P εφόσον είναι θετική. Όλα τα παραπάνω ισχύουν στην περίπτωση περίσσειας ισχύος. Όταν όμως υπάρχει έλλειμμα ισχύος, δηλαδή P<0, όπως φαίνεται στην εικόνα 2.4, τότε το φορτίο καλύπτεται στις περισσότερες των περιπτώσεων από τους συσσωρευτές έως του σημείου όπου το SOC του συσσωρευτή να φτάσει στο όριο SOC fc, εκεί γίνεται αρχικά ο έλεγχος αν η υπήρξε λειτουργία της κυψέλης καυσίμου την αμέσως προηγούμενη χρονική στιγμή. Εάν δεν λειτουργούσε το φορτίο καλύπτεται με τη μπαταρία, ενώ αν λειτουργούσε τότε γίνεται έλεγχος διαθεσιμότητας υδρογόνου στις τελικές δεξαμενές αποθήκευσης και αν υπάρχει διαθέσιμο υδρογόνο τότε η κυψέλη καυσίμου καλύπτει το φορτίο και αν υπάρχει περίσσεια ισχύος, δηλαδή η ισχύς λειτουργίας της κυψέλης καυσίμου, P fc να είναι μεγαλύτερη από το ζητούμενο φορτίο P, τότε φορτίζει τον συσσωρευτή. Στην περίπτωση όμως όπου δεν υπάρχει διαθέσιμο υδρογόνο καλείται η ντιζελογεννήτρια να καλύψει το έλλειμμα ισχύος. Εάν το SOC<SOC min ακολουθείται η διαδικασία ελέγχου της διαθεσιμότητας υδρογόνου και ακολουθείται η ίδια πορεία όπως αναφέρεται παραπάνω. Η λειτουργία του συμπιεστή συμβαίνει στις περιπτώσεις οπού η πίεση της ενδιάμεσης δεξαμενής φτάσει στα επίπεδα που εξαρχής έχει 9

15 ορισθεί. Είναι επιτακτική η ανάγκη λειτουργίας του συμπιεστή τόσο για την μεταφορά του παραγόμενου υδρογόνου όσο και για την εκτόνωση της ενδιάμεσης δεξαμενής αποθήκευσης η οποία πρέπει να βρίσκεται εντός συγκεκριμένων ορίων πίεσης. Η ζητούμενη ισχύς συμπιεστή επιμερίζεται με σειρά προτεραιότητας είτε στο φορτίο προς απόρριψή, είτε στο φορτίο που πρόκειται να καταναλώσει για να λειτουργήσει η ηλεκτρολυτική συσκευή, είτε αν δεν συμβαίνει κάτι από τα παραπάνω το φορτίο του καλύπτεται από την μπαταρία, παρόλο που ενδέχεται κάποιες φορές να βρίσκεται στα κατώτερα όρια φόρτισης. Έτσι επιτυγχάνεται η άμεση μεταφορά του υδρογόνου στις τελικές δεξαμενές αποθήκευσης ούτως ώστε την αμέσως επόμενη χρονική στιγμή να λειτουργήσει η κυψέλη καυσίμου με το αποθηκευμένο υδρογόνο και να επαναφορτίσει τους ήδη αποφορτισμένους συσσωρευτές. P solar P wind P res =P solar +P wind P=P res -P load P load YES NO P elec >P comp NO YES COMPRESSOR WORKING with BATTERY LOAD COMPRESSOR WORKING with ELECTROLYZER LOAD P comp >0 NO P=P res -P load -P comp P dump_load >P comp YES COMPRESSOR WORKING with DUMP LOAD NO P>0 YES YES ELECTROLYZER P elec =P ELECTROLYZER P elec =P max,elec DUMP LOAD OR ELECTROLYZER YES SOC SOC max_charge NO SOC max SOC SOC max_charge YES P min,elec P P max,elec NO P>P max,elec NO YES CHARGE NOT FURTHER THAN SOC max_charge AND DUMP LOAD P acc =P-P max,elec P dump_load =P-PP acc NO SOC elec SOC SOC YES max NO YES SOC fc SOC SOC elec CHARGE P Acc =P NO I elec (t-1)=0 YES ELECTROLYZER 0<P<P min,elec YES ELECTROLYZER P elec =f P max,elec 0.25 f 1 DISCHARGE P Acc =f P max,elec -P 0.25 f 1 NO SOC min SOC SOC fc YES YES NO Εικόνα 2.3: Λειτουργικό διάγραμμ α συστήμ ατος ( για P>0) 10 SOC SOC min

16 P 0 YES SOC SOC max_charge NO SOC max SOC SOC YES max_charge NO DISCHARGE P Acc =P SOC elec SOC SOC max YES NO SOC fc SOC SOC elec YES NO SOC min SOC SOC fc YES I fc (t-1)=0 YES NO NO SOC SOC min YES Hydrogen_stored=0 YES MEET THE LOAD DEMAND Pdiesel_generator=P NO P fc >-P NO YES CHARGE WITH FUEL CELL P Acc =P FC -P P fc =-P YES MEET THE LOAD DEMAND Εικόνα 2.4: Λειτουργικό διάγραμμ α συστήμ ατος ( για P 0) 2.3. Κατάστρωση προβλήματος βελτιστοποίησης Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται το πρόβλημα το οποίο πρέπει να βελτιστοποιηθεί. Καταστρώνεται η αντικειμενική συνάρτηση, προσδιορίζονται οι περιορισμοί του προβλήματος και ορίζονται οι σχεδιαστικές μεταβλητές. 11

17 Ορισμός προβλήματος βέλτιστου σχεδιασμού Το πρόβλημα της βελτιστοποίησης ορίζεται όπως παρακάτω: Δίδονται: -μετεωρολογικά δεδομένα της ηλιακής ακτινοβολίας, της θερμοκρασίας και των ταχυτήτων ανέμου -τεχνικά χαρακτηριστικά συσκευών -οικονομικά στοιχεία κόστους απόκτησης, εγκατάστασης και συντήρησης των συσκευών Ζητείται: -ο αριθμός των φωτοβολταϊκών πάνελ (συνολική επιφάνεια των φωτοβολταϊκών πάνελ[m 2 ]) -ο αριθμός των ανεμογεννητριών (συνολική ονομαστική ισχύς των ανεμογεννητριών [W]) -ο αριθμός των συσσωρευτών (συνολική ονομαστική χωρητικότητα των συσσωρευτών [Ah]) -η μέγιστη ισχύς λειτουργίας της συσκευής ηλεκτρόλυσης [W] -η χωρητικότητα της ενδιάμεσης δεξαμενής αποθήκευσης υδρογόνου [lt] -η χωρητικότητα της τελικής δεξαμενής αποθήκευσης υδρογόνου [lt] -η ισχύς λειτουργίας της κυψέλης καυσίμου [W] -το κάτω όριο φόρτισης του συσσωρευτή [%] -το άνω όριο φόρτισης του συσσωρευτή [%] Περιορισμοί: -απαιτούμενο φορτίο -εφαρμογή στρατηγικής διαχείρισης ισχύος -ικανοποίηση φυσικών μοντέλων Σκοπός: -μεγιστοποίηση της καθαρής παρούσας αξίας της επένδυσης του συστήματος για δεκαετή ορίζοντα αξιολόγησης. Στο συγκεκριμένο σύστημα η καθαρή παρούσα αξία της επένδυσης για δεκαετή λειτουργία του συστήματος δίδει την αντικειμενική συνάρτηση. Η απόφαση που καλείται να πάρει ο σχεδιαστής είναι ο καθορισμός της επιφάνειας των φωτοβολταϊκών πάνελ, του αριθμού και τύπου ανεμογεννητριών, καθώς επίσης και της ονομαστικής χωρητικότητας των συσσωρευτών. Αποφασίζεται επίσης η μέγιστη ισχύς λειτουργίας της συσκευής ηλεκτρόλυσης. Συγχρόνως επιλέγεται η χωρητικότητα της ενδιάμεσης και τελικής δεξαμενής αποθήκευσης και η ονομαστική ισχύς λειτουργίας της κυψέλης καυσίμου. Τέλος μια ακόμα απόφαση που πρέπει να ληφθεί κατά τον σχεδιασμό του συστήματος αφορά το ελάχιστο και 12

18 μέγιστο όριο κατάστασης φόρτισης του συσσωρευτή. Οι παραπάνω αποφάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές ως προς την λειτουργία του συστήματος. Τα φωτοβολταϊκά πάνελ και οι ανεμογεννήτριες είναι οι ενεργειακοί τροφοδότες του συστήματος, αφού αυτές οι συσκευές μετατρέπουν την ηλιακή και αιολική ενέργεια, σε ηλεκτρική. Οι συσσωρευτές στη συνέχεια βοηθούν στην κάλυψη βραχυπρόθεσμων φορτίων και συγχρόνως με το επίπεδο φόρτισης τους καθορίζουν την στρατηγική διαχείρισης της ισχύος με βάση τα όρια SOC min και SOC max, τα οποία πρέπει επίσης να καθοριστούν κατά τον σχεδιασμό. Με την απόφαση της μέγιστης ισχύος λειτουργίας της συσκευής ηλεκτρόλυσης, αποφασίζεται έμμεσα και το εύρος λειτουργίας της συσκευής, αφού θεωρείται πως P min_elec =25% P max_elec. Το μέγεθος της ενδιάμεσης δεξαμενής αποθήκευσης υδρογόνου καθορίζει την μεταφορά υδρογόνου από την ηλεκτρολυτική συσκευή στις τελικές δεξαμενές αποθήκευσης και τέλος η κυψέλη καυσίμου χρησιμοποιεί το αποθηκευμένο υδρογόνο για να καλύψει το τυχόν έλλειμμα ισχύος. Παράλληλα με τις αποφάσεις των σχεδιαστικών παραμέτρων του συστήματος επιλέγεται ο χρόνος αξιολόγησης της επένδυσης, ως προς την σκοπιμότητα της. Γνωρίζοντας την ηλιακή ακτινοβολία, τα θερμοκρασιακά δεδομένα και την ταχύτητα ανέμου σε ωριαίες μετρήσεις για κάθε περιοχή, καθώς επίσης καθορίζοντας τις σχεδιαστικές παραμέτρους του συστήματος προσομοιώνεται η λειτουργία του συστήματος, με τήρηση των φυσικών και τεχνικών περιορισμών που προσδιορίζονται από τα μαθηματικά μοντέλα των υποσυστημάτων, ικανοποιώντας το απαιτούμενο φορτίο που πρέπει να καλυφθεί και ακολουθώντας την στρατηγική διαχείρισης ισχύος. Έτσι στο τέλος του χρόνου αξιολόγησης επένδυσης της μονάδος, αξιολογείται η βέλτιστη σχεδιαστική λύση, ως προς την σκοπιμότητα με το οικονομικό κριτήριο της καθαρής παρούσας αξίας, αλλά και ως προς την ενεργειακή του απόδοση με βάση λειτουργικά και πρακτικά χαρακτηριστικά Μαθηματική απεικόνιση προβλήματος Η μαθηματική έκφραση της βελτιστοποίησης ενός προβλήματος με περιορισμούς, με σκοπό την μεγιστοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης περιγράφεται όπως παρακάτω : max f x, d, z υπό τους περιορισμούς : h x, d, z =0 g x,d, z 0 13

19 x L x x U d L d d U Όπου : f : αντικειμενική συνάρτηση h : εξισώσεις που καταστρώνονται σύμφωνα με την λειτουργία και τη στρατηγική διαχείρισης ισχύος g : ανισώσεις που καταστρώνονται σύμφωνα με την λειτουργία και τη στρατηγική διαχείρισης ισχύος x : συνεχείς μεταβλητές d : σχεδιαστικές μεταβλητές z : διακριτές μεταβλητές [0,1] x L : κάτω όριο συνεχών μεταβλητών x U : άνω όριο συνεχών μεταβλητών d L : κάτω όριο σχεδιαστικών μεταβλητών d U : άνω όριο σχεδιαστικών μεταβλητών Η έκφραση αυτή ακολουθείται κατά την παρούσα βελτιστοποίηση, αποφασίζοντας τις τιμές των σχεδιαστικών μεταβλητών ώστε να μεγιστοποιείται η αντικειμενική συνάρτηση του προβλήματος υπό τους περιορισμούς που ορίζονται για το σύστημα Αντικειμενική συνάρτηση Ύστερα από την περιγραφή του τρόπου λειτουργίας και τον ορισμό του προβλήματος που πρέπει να επιλυθεί, ακολουθεί η επιλογή των κατάλληλων εκείνων παραμέτρων που θα βελτιστοποιήσουν την λειτουργία του. Η επιλογή αυτή δεν γίνεται τυχαία, αλλά με κάποια οικονομικά, περιβαλλοντικά και λειτουργικά κριτήρια ώστε να ελαχιστοποιηθεί το συνολικό κόστος της μονάδος και οι εκπομπές της ηλεκτρογεννήτριας, αλλά και να εξασφαλίζεται η εύρωστη λειτουργία της μονάδος. Το ενεργειακό σύστημα αποτελείται από πολλών ειδών συσκευές οι οποίες απαιτούν ένα 14

20 αρχικό κεφάλαιο για την αγορά και εγκατάστασή τους και στη συνέχεια κάποια επιπλέον κεφάλαια για την λειτουργία, συντήρηση και αντικατάσταση τους. Τα κόστη αυτά προσδιορίζονται σε ετήσια βάση μέσω της συνάρτησης συνολικού κόστους που παρουσιάζεται παρακάτω: C i =C buy,i C installation,i C o &m,i C replacement,i C incoming,i (2 2) Με την αντικειμενική συνάρτηση να είναι τελικά : yol C i f =ΚΠΑ= i=0 1 p i (2 3) Όπου: C i : Συνολικό κόστος έτους i C buy,i : Κόστος αγοράς συσκευών έτους i C installation,i : Κόστος εγκατάστασης συσκευών έτους i C o & m,i : Κόστος λειτουργίας και συντήτησης συσκευών έτους i C replacement,i : Κόστος αντικατάστασης συσκευών έτους i C incoming,i : Ισοδύναμο κόστος αγοράς παραχθείσας ενέργειας από το δίκτυο έτους i f : Αντικειμενική συνάρτηση p : Επιτόκιο αναγωγής σε καθαρή παρούσα αξία i : Έτος λειτουργίας yol : Έτη λειτουργίας συστήματος Στα επιμέρους κόστη του C i λαμβάνονται υπόψιν κάποιοι συντελεστές οι οποίοι προέκυψαν ύστερα από έρευνα αγοράς σε καταστήματα εμπορίου, όπως επίσης και από αναζήτηση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπου μελετήθηκαν ανάλογα από οικονομικής πλευράς υποσυστήματα [7],[8]. Αναλυτικότερα, το κόστος αγοράς C buy περιλαμβάνει την αγορά φωτοβολταϊκών πάνελ, 15

21 ανεμογεννητριών, συσσωρευτών, συσκευής ηλεκτρόλυσης, κυψέλης καυσίμου, δεξαμενών αποθήκευσης υδρογόνου, μετατροπέων ισχύος, συμπιεστή και ντιζελογεννήτριας με τον υπολογισμό που φαίνεται παρακάτω: C buy,i =CF pv n pv P nom, pv CF wg n wg P nom,wg CF acc n acc q nom,acc CF tank V buffer V final storage CF elec P max,elec CF fc P oper, fc C inv C conv C comp C dg (2 4) Όπου: CF pv : Συντελεστής κόστους αγοράς φωτοβολταϊκών [ /W] n pv : Αριθμός φωτοβολταϊκών πάνελ P nom, pv : Ονομαστική ισχύς φωτοβολταϊκών [W] CF wg : Συντελεστής κόστους αγοράς ανεμογεννητριών [ /W] n wg : Αριθμός ανεμογεννητριών P nom,wg : Ονομαστική ισχύς ανεμογεννητριών [W] CF acc : Συντελεστής κόστους αγοράς συσσωρευτών [ /Ah] n acc : Αριθμός συσσωρευτών q nom,acc : Ονομαστική χωρητικότητα συσσωρευτών [Ah] CF tank : Συντελεστής κόστους αγοράς δεξαμενών [ /lt] V buffer : Χωρητικότητα ενδιάμεσης δεξαμενής [lt] V final storage : Χωρητικότητα τελικής δεξαμενής [lt] CF elec : Συντελεστής κόστους αγοράς συσκευής ηλεκτρόλυσης [ /W] P max, elec : Μέγιστη ισχύς λειτουργίας συσκευής ηλεκτρόλυσης [W] 16

22 CF fc : Συντελεστής κόστους αγοράς κυψέλης καυσίμου [ /W] P oper, fc : Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κυψέλης καυσίμου [W] C inv : Κόστος αγοράς αναστροφέων ρεύματος[ ] C conv : Κόστος αγοράς μετατροπέων ρεύματος [ ] C comp : Κόστος αγοράς συμπιεστή [ ] C dg : Κόστος αγοράς ντιζελογεννήτριας [ ] Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι σχέσεις για το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και αντικατάστασης των συσκευών. Εκφράζονται με βάση το κόστος αγοράς των συσκευών πολλαπλασιασμένο κάθε φορά με τον κατάλληλο συντελεστή [9] αναλόγως την συσκευή k : C installation,i = k y inst,k C buy, k,i (2 5) C o & m,i = y o & m, pv C buy, pv y o& m,wg C buy,wg y o &m,tanks C buy,tanks y o & m,ic C inv C conv y o& m,comp C comp y o &m,dg C dg y o& m, fc E fc kwh,i y o & m, elec E eleckwh,i y o &m,acc C buy,acc Acc cycles,i Acc cycles, nom C fuel V fuel (2 6) Όπου: y inst,k : Συντελεστής κόστους εγκατάστασης συσκευής k [%] C buy,i,k : Κόστος αγοράς συσκευής k το έτος i [ ] y o& m, k : Συντελεστής κόστους λειτουργίας και συντήρησης συσκευής k [%] για k=[pv,wg,tanks,inv,conv,comp,dg,acc] [ /kwh] y o& m, elec : Συντελεστής κόστους λειτουργίας και συντήρησης συσκευής ηλεκτρόλυσης [ /kwh] y o& m, fc : Συντελεστής κόστους λειτουργίας και συντήρησης κυψέλης καυσίμου [ /kwh] 17

23 E fc kwh,i : Παραχθείσα ενέργεια κυψέλης καυσίμου το έτος i [kwh] E elec kwh,i : Καταναλωθείσα ενέργεια συσκευής ηλεκτρόλυσης το έτος i [kwh] Acc cycles,i : Κύκλοι φόρτισης-αποφόρτισης συσσωρευτών έτους i [Ah] Acc cycles,nom : Ονομαστικοί Κύκλοι φόρτισης-αποφόρτισης συσσωρευτών [Ah] C fuel : Κόστος αγοράς καυσίμου ντιζελογεννήτριας [ /lt] V fuel : Καταναλωθείσα ποσότητα καυσίμου [lt] Η αντικατάσταση μιας συσκευής γίνεται όταν ξεπεραστούν οι προδιαγραφές χρόνου ζωής που δίνονται από τον κατασκευαστή. Για τις μπαταρίες τίθενται οι ονομαστικοί κύκλοι φόρτισης-αποφόρτισης, για τη συσκευή ηλεκτρόλυσης και την κυψέλη καυσίμου οι ώρες λειτουργίας, και για τις υπόλοιπες συσκευές τίθενται κάποια χρόνια ως διάρκεια ζωής. Επίσης αντικατάσταση μπορεί να επέλθει λόγω κακής λειτουργίας της συσκευής. C replacement,i = k C buy,k,i (2 7) Τέλος τα έσοδα εκφράζουν οικονομικά το κόστος του ποσού ενέργειας το οποίο θα αγοραζόταν από τον παροχέα ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση που δεν υπήρχε το σύστημα και έπρεπε να καλυφθεί φορτίο συγκεκριμένης ονομαστικής ισχύος, αλλά τελικώς παράγεται στο ενεργειακό αυτό σύστημα και αποφεύγεται η αγορά του. Όπου: C incoming,i =C E,kWh E kwh,i E sec,i C ΑΠΕ (2 8) C E,kWh : Κόστος αγοράς ηλεκτρικής kwh από το δίκτυο [ /kwh] E kwh,i : Παραγόμενες ηλεκτρικές kwh από το σύστημα το έτος i [kwh] E sec,i : Πλεόνασμα ενέργειας [kwh] C ΑΠΕ : Κόστος πώλησης ηλεκτρικής kwh παραγόμενης από ΑΠΕ [ /kwh] 18

24 Σενάρια λειτουργίας του συστήματος Κατά το σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης μονάδος παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος τίθενται εξαρχής κάποιοι στόχοι οι οποίοι πρέπει να εκπληρώνονται ώστε να χαρακτηρίζεται ικανοποιητική η λειτουργία της. Οι στόχοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως σενάρια λειτουργίας και εκφράζονται στο πρόβλημα με κάποιους περιορισμούς. Σε κάθε περίπτωση ελέγχεται η ικανοποίηση αυτών των περιορισμών και ανάλογα αξιολογείται η επιτυχία της βελτιστοποίησης και του σχεδιασμού του συστήματος. 1ο Σενάριο Σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος 1 kw ανεξαρτήτως παραγόμενων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα και λειτουργίας ντιζελογεννήτριας (Συνολικά παραγόμενη ενέργεια 87.6 MWh) 2ο Σενάριο 3ο Σενάριο Σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος 1 kw με περιορισμό χρήσης της ντιζελογεννήτριας στο 20% της συνολικά παραγόμενης ισχύος (Συνολικά παραγόμενη ενέργεια 87.6 MWh) Σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος 1 kw με περιορισμό παραγωγής μηδενικών ρύπων (Συνολικά παραγόμενη ενέργεια 87.6 MWh) 4ο Σενάριο 5ο Σενάριο Σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος 10 kw με περιορισμό χρήσης της ντιζελογεννήτριας στο 25% της συνολικά παραγόμενης ισχύος (Συνολικά παραγόμενη ενέργεια 876 MWh) Σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος 10 kw με περιορισμό παραγωγής μηδενικών ρύπων (Συνολικά παραγόμενη ενέργεια 876 MWh) Στα σενάρια λειτουργίας του συστήματος εξετάζονται εκτός του κόστους λειτουργίας και εγκατάστασης, οι παράγοντες των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αλλά και της κατανάλωσης ντίζελ για την λειτουργία της γεννήτριας. Στο 1ο σενάριο γίνεται η οικονομική βελτιστοποίηση της μονάδος, δεν ελέγχεται η λειτουργία της ντιζελογεννήτριας και δεν τίθεται κανένας περιβαλλοντικός περιορισμός, είναι ένα σενάριο βασισμένο μόνο στο κόστος. Στο 2ο και 4ο σενάριο τίθεται ο περιορισμός στην παραγόμενη από την ντιζελογεννήτρια ηλεκτρική ισχύ, ο οποίος εμπεριέχει την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα σε ένα ποσοστό της τάξης του 75% 80%, όπως επίσης και τον περιορισμό των ρύπων που προέρχονται από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης της γεννήτριας. Τέλος το 3ο και 5ο σενάριο απεξαρτητοποιούν 19

25 πλήρως το σύστημα από την χρήση ορυκτών καυσίμων και μηδενίζουν τις εκπομπές αερίων ρύπων. Όπως προαναφέρθηκε το πρόβλημα του φαινομένου του θερμοκηπίου και της εξαντλησιμότητας των αποθεμάτων των καυσίμων, είναι αυτά που οδηγούν σε νέους τρόπους παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος. Επομένως αυτοί είναι και οι περιορισμοί που θέτονται σε τέτοιου είδους συστήματα αλλά τα κάνουν επίσης και ανταγωνιστικά σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αφού είναι και τα μόνα που μπορούν να τους ικανοποιήσουν πλήρως Σχεδιαστικές μεταβλητές Οι σχεδιαστικές μεταβλητές του προβλήματος είναι εκείνες οι οποίες καθώς μεταβάλλονται προσδίδουν μια διαφορετική συμπεριφορά στο σύστημα και μεταβάλλουν την αντικειμενική συνάρτηση ικανοποιώντας τους περιορισμούς που έχουν τεθεί. Στο παρόν πρόβλημά οι σχεδιαστικές μεταβλητές είναι : n pv : Αριθμός φωτοβολταϊκών πάνελ n wg : Αριθμός ανεμογεννητριών n acc : Αριθμός συσσωρευτών P max, elec : Μέγιστη ισχύς λειτουργίας συσκευής ηλεκτρόλυσης [W] P oper, fc : Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κυψέλης καυσίμου [W] V buffer : Χωρητικότητα ενδιάμεσης δεξαμενής[lt] SOC min : Κάτω όριο φόρτισης συσσωρευτή [%] SOC max : Άνω όριο φόρτισης συσσωρευτή [%] Για τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του συστήματος λαμβάνονται αποφάσεις εξ' αρχής, ενώ κάποια άλλα υπολογίζονται κατά τη διάρκεια της βελτιστοποίησης. Ο τύπος των φωτοβολταϊκών πάνελ και των συσσωρευτών είναι προαποφασισμένα. Η επιλογή των ανεμογεννητριών γίνεται με βάση την μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου της περιοχής που μελετάται. Η τάση λειτουργίας της κυψέλης καυσίμου και της ηλεκτρολυτικής 20

26 συσκευής θεωρείται δεδομένη και λαμβάνεται εντός των ορίων που επιβάλλει η λειτουργία αυτών των συσκευών. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συμπιεστή, της ντιζελογεννήτριας και των μετατροπέων ισχύος, αποφασίζονται ανάλογα με την ισχύ του συστήματος. Τέλος η χωρητικότητα των τελικών δεξαμενών αποθήκευσης αποφασίζεται κατά τη διάρκεια της βελτιστοποίησης του συστήματος με βάση το αποθηκευμένο υδρογόνο και την μέγιστη πίεση που πρέπει να επικρατεί σε αυτές [10],[11] Τεχνική βελτιστοποίησης Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την βελτιστοποίηση της προαναφερθείσας μονάδος είναι αυτή της προσομοιωμένης ανόπτησης (simulated annealing). Με την μέθοδο αυτή αναζητείται το βέλτιστο ενός προβλήματος με χρήση στατιστικών μεθόδων, αποφεύγοντας τοπικά ακρότατα (local optima) και αναζητώντας λύσεις σε μη βέλτιστες περιοχές, με πιθανότητες να γίνουν αποδεκτές. Έτσι, ανευρίσκονται ορισμένοι συνδυασμοί τιμών των σχεδιαστικών μεταβλητών που οδηγούν σε υψηλή οικονομική απόδοση και προτείνονται σχεδιαστικές λύσεις που εμπλουτίζουν την απαραίτητη γνώση σχετικά με την οικονομική συμπεριφορά του συστήματος που μελετάται. Η μέθοδος της προσομοιωμένης ανόπτησης βασίζεται στη θεωρία ανόπτησης των υλικών, η οποία εξηγείται στη συνέχεια Θεωρία ανόπτησης στην επιστήμη των υλικών Η ανόπτηση των μετάλλων είναι μια θερμική διεργασία που περιλαμβάνει θέρμανση του υλικού σε μια καθορισμένη υψηλή θερμοκρασία και στη συνέχεια αργή ψύξη του. Σε υψηλές θερμοκρασίες παρατηρείται ελεύθερη κινητικότητα των μορίων ενώ κατά τη διάρκεια της ψύξης ανακατανέμονται τα μόρια του υλικού, η κινητικότητα τους περιορίζεται και μπορούν να δημιουργήσουν καθαρές κρυσταλλικές δομές, οι οποίες αποτελούν τις καταστάσεις ελάχιστης ενέργειας του συστήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία κρυστάλλων είναι ο αργός ρυθμός ψύξης. Έτσι αν η ψύξη πραγματοποιηθεί γρήγορα, το σύστημα δεν φτάνει στην κατάσταση ελάχιστης ενέργειας αλλά καταλήγει σε μια πολυκρυσταλλική ή άμορφη δομή, η οποία έχει μεγαλύτερη ενέργεια [12]. Η ενέργεια Ε ενός συστήματος που βρίσκεται σε θερμική ισορροπία και έχει θερμοκρασία Τ, με k Β την σταθερά Boltzmann, ακολουθεί κατανομή πιθανότητας Boltzman: p E ~exp E k B T (2 9) 21

27 Στατιστική μηχανική Με βάση την παραπάνω θεωρία αναπτύχθηκε ο αλγόριθμος Metropolis ο οποίος προσομοιώνει την θερμοδυναμική συμπεριφορά ενός συστήματος με μετάβαση από ενεργειακή κατάστασή E1 σε ενεργειακή κατάσταση Ε2 με πιθανότητα επιλογής: p ΔΕ =exp ΔE k B T (2 10) Εάν λοιπόν ΔΕ 0 τότε επιλέγεται η νέα ενεργειακή κατάστασή και επαναλαμβάνεται ο αλγόριθμος, ενώ στην περίπτωση όπου ΔΕ>0 τότε η νέα ενεργειακή κατάστασή επιλέγεται ή απορρίπτεται συγκρινόμενη με τον αριθμό που προκύπτει από μια γεννήτρια τυχαίων αριθμών στο διάστημα (0,1) [13] Προσομοιωμένη ανόπτηση Εκτός των θερμοδυναμικών συστημάτων η παραπάνω μεθοδολογία γενικεύτηκε σε χρήση, βρήκε εφαρμογή σε μεγάλης κλίμακας προβλήματα βελτιστοποίησης και με κάποιες τροποποιήσεις προέκυψε η μέθοδος βελτιστοποίησης της προσομοιωμένης ανόπτησης. Ως ενέργεια του συστήματος στη μέθοδο αυτή θεωρείται η αντικειμενική συνάρτηση του προβλήματος, οι κρυσταλλικές δομές του υλικού κατά την ανόπτηση εκφράζονται με τις τιμές των σχεδιαστικών μεταβλητών, ενώ οι αλλαγές κατάστασης εκφράζονται ως μεταβολή των τιμών των σχεδιαστικών μεταβλητών[14]. Η μεθοδολογία με σειρά βημάτων που ακολουθείται φαίνεται στη συνέχεια: 1ο βήμα :Επιλογή των ορίων μέσα στα οποία κινείται το διάνυσμα των σχεδιαστικών μεταβλητών x. Επιλογή μιας αρχική λύσης του συστήματος, δηλαδή ενός διανύσματος x o που περιέχει τις αρχικές τιμές των σχεδιαστικών μεταβλητών. Επιλογή ενός διανύσματος v o το οποίο θα περιέχει τις αρχικές μεταβολές των σχεδιαστικών μεταβλητών. Επιλογή μιας αρχικής παραμέτρου Τ ο η οποία μεταβαλλόμενη σε κάθε βήμα του αλγόριθμου θα αποτελεί κριτήριο γρήγορης ή αργής ψύξης. Καθορισμός κριτηρίων τερματισμού και μέγιστου αριθμού επαναλήψεων του αλγορίθμου. 2ο βήμα : Επιλογή νέων τιμών x i ' για το διάνυσμα των σχεδιαστικών μεταβλητών. Η επιλογή της τιμής v i γίνεται με χρήση μιας γεννήτριας τυχαίων αριθμών που επιλέγει τιμές στο διάστημα [0,1] από μια ομοιόμορφη κατανομή. x' i =x i ±r v i 22

28 3ο βήμα :Έλεγχος εάν τα x i ' στοιχεία του διανύσματος των νέων σχεδιαστικών μεταβλητών, x' είναι εντός των αρχικά ορισμένων ορίων. Εάν είναι εντός ο αλγόριθμος συνεχίζει, σε αντίθετη περίπτωση επαναλαμβάνεται το 2ο βήμα. 4ο βήμα :Υπολογισμός της αντικειμενικής συνάρτησης f(x') και σύγκρισή της με την προηγούμενη τιμή της f(x) Εαν f(x')<f(x) τότε η λύση x' γίνεται αποδεκτή και ορίζεται ως η νέα αρχική Εαν f(x')>f(x) τότε η λύση x' γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται σύμφωνα με το f x f x' κριτήριο Metropolis, δηλαδή με πιθανότητα p=exp T k, όπου Τ k η παράμετρος της θερμοκρασίας στην κατάσταση θερμικής ισορροπίας k. Η τιμή p συγκρίνεται με μια τιμή p' που προκύπτει από μια γεννήτρια τυχαίων αριθμών. Αν p>p' η λύση γίνεται αποδεκτή ενώ στην περίπτωση που p<p' απορρίπτεται. 5ο βήμα :Επανάληψη των βημάτων 2,3,4 για μεγάλο αριθμό επαναλήψεων LMC, μείωση της θερμοκρασίας Τ k και μετάβαση σε νέα θερμοκρασιακή κατάσταση T k+1. Με T k 1 =r T T k όπου r T συντελεστής μείωση θερμοκρασίας. 6o βήμα : Ελέγχονται αν πληρούνται τα κριτήρια τερματισμού και αν ναι ο αλγόριθμος τερματίζεται, αν όχι επαναλαμβάνεται η παραπάνω διαδικασία. Η εκτέλεση του αλγορίθμου ξεκινάει από ένα υψηλό θερμοκρασιακό επίπεδο T, έτσι ώστε οι περισσότερες των κινήσεων γίνονται αποδεκτές και έτσι μπορεί να εξερευνήσει ένα πολύ μεγάλο εύρος του χώρου στον οποίο κινείται το διάνυσμα των μεταβλητών απόφασης x. Όσο μειώνεται το επίπεδο Τ τόσο αυξάνονται και οι απορριπτόμενες μη βέλτιστες κινήσεις του διανύσματος των μεταβλητών, έτσι ο αλγόριθμος οδηγεί το σύστημα σε πιο σταθερές καταστάσεις, δηλαδή σε χαμηλότερες τιμές της αντικειμενικής συνάρτησης, επιτρέπει όμως και πάλι κάποιες κινήσεις εκτός του βέλτιστου. Η μείωση της τιμής της αντικειμενικής συνάρτησης σε σχέση με τον αριθμό των επαναλήψεων φαίνεται στην εικόνα 2.5. Τέλος το θερμοκρασιακό επίπεδο ύστερα από μεγάλο αριθμό επαναλήψεων καταλήγει σε πολύ χαμηλά επίπεδα και ο αλγόριθμος συγκλίνει σε μια κατάσταση η οποία είναι και η πιο σταθερή,η πτώση αυτή φαίνεται στην εικόνα

29 Εικόνα 2.5: Μείωση τιμ ής αντικειμ ενικής συνάρτησης σε σχέση μ ε τον αριθμ ό των επαναλήψεων Με τον τρόπο ελέγχου που ακολουθεί ο αλγόριθμός αποφεύγεται ο εγκλωβισμός του σε τοπικά ελάχιστα αφού κάνει αποδεκτές κινήσεις οι οποίες δεν δίνουν εξαρχής τη βέλτιστη λύση, έτσι μπορεί να κινηθεί σε νέες κατευθύνσεις και να ελέγξει για καινούργιες τοπικά βέλτιστες λύσεις και με μεγάλη πιθανότητα στο τέλος να καταλήξει στο ολικό βέλτιστο (global optimum) της συνάρτησης. Οι συνθήκες όπως η αρχική θερμοκρασία T o, ο αριθμός των επαναλήψεων LMC ανά ενεργειακή κατάσταση T k και ο τρόπος αλλαγής της και οι συνθήκες τερματισμού του αλγορίθμου καθορίζουν και την αποδοτικότητα του. Εικόνα 2.6: Μείωση θερμ οκρασιακού επιπέδου σε σχέση μ ε τον αριθμ ό των επαναλήψεων 24

30 Αρχική λύση και επιλογή παραμέτρων συστήματος Μεταβολή των σχεδιαστικών μεταβλητών Αλλαγή θερμοκρασιακού επιπέδου Μεταβολή εντός του πεδίου ορισμου Ναι Οχι Υπολογισμός αντικειμενικής συνάρτησης και έλεγχος με το κριτήριο Metropolis Τέλος μήκους αλυσίδας Markov LMC Οχι Ναι Οχι Κριτήρια Τερματισμού Ναι Τερματισμός του αλγορίθμου Εικόνα 2.7: Λογικό διάγραμμ α προσομοιωμ ένης ανόπτησης Αν επιλεχθεί εξαρχής μια πολύ μεγάλη θερμοκρασία Τ ο τότε ο αλγόριθμος κινείται ανεξέλεγκτα σε χώρους όπου δεν μπορούν να του δώσουν μια κατευθυντήρια γραμμή για τον τελικό χώρο αναζήτησης του βέλτιστου ενώ αν επιλεγεί μια μικρή τιμή μπορεί να εγκλωβιστεί σε κάποιο τοπικό ακρότατο. Η αρχική θερμοκρασία στο παρόν πρόβλημα είναι T o =500 και λαμβάνει αυτή την τιμή ύστερα από δοκιμές κατά την βελτιστοποίηση του προβλήματος. Ελέγχεται ο ρυθμός ψύξης για διάφορες θερμοκρασίες και επιλέγεται η θερμοκρασία κατά την οποία η καμπύλη μείωσης των θερμοκρασιακών επιπέδων ακολουθεί την πιο ομαλή μορφή και κατά την οποία για μεγάλο αριθμό επαναλήψεων μπορεί να καλυφθεί μεγάλο εύρος του σχεδιαστικού χώρου, ώστε να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός του αλγορίθμου σε κάποιο τοπικό ακρότατο και να ελεγχθεί μεγάλη πληθώρα λύσεων του προβλήματος [15]. Ο ρυθμός μείωσης της θερμοκρασίας μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την λειτουργία της μεθόδου, αφού αν είναι αργός δεν βοηθάει στην εξισορρόπηση του συστήματος ενώ στην περίπτωση που είναι γρήγορος δεν επιτρέπει την αναζήτηση των εφικτών λύσεων σε σωστά κατανεμημένο εύρος θερμοκρασιακών πεδίων. Όσον αφορά στον τρόπο αλλαγής των 25

31 θερμοκρασιακών επιπέδων (χρονοδιάγραμμα ψύξης) ακολουθείται μια στατιστική μέθοδος που λαμβάνει υπόψιν την αντικειμενική συνάρτηση, τον αριθμό των επαναλήψεων και το προηγούμενο κάθε φορά θερμοκρασιακό επίπεδο [16] και υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση = 1 T T k 1 k 1 δ T 1 ln k Δf max T k (2 11) Δf max T k =min { f T k 3 σ Τ k, f max T k } f min (2 12) t k f T k f i T k 2 σ Τ k = i=1 t k 1 (2 13) Όπου: k : Θερμοκρασιακό επίπεδο T k : Θερμοκρασία στο επίπεδο k δ : Στατιστική παράμετρος που ελέγχει τον ρυθμό της ανόπτησης Δf max T k : μέγιστη μεταβλητότητα της ενέργειας σ Τ k f max T k : τυπική απόκλιση : Μέγιστη τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης στο θερμοκρασιακό επίπεδο k f min t k : Ελάχιστη τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης : Αριθμός των επαναλήψεων Η αλυσίδα Markov(LMC) εκφράζει τις επαναλήψεις που απαιτούνται για τον υπολογισμό της αντικειμενικής συνάρτησης ώστε να βρεθούν όσο το δυνατόν περισσότερες λύσεις. Εκφράζει όπως και στην ανόπτηση των υλικών, τον χρόνο απόψυξης που όσο μεγαλύτερος είναι δίνει τη δυνατότητα στο σύστημα να ηρεμεί και να οδηγείται σε χαμηλότερες θέσεις ενέργειας. Μια αύξηση αυτής της παραμέτρου έχει όμως σημασία μόνο μέχρι του σημείου, έως ότου κάθε επιπλέον αύξηση του LMC θα δίνει παρόμοιες ή ίδιες τιμές στην αντικειμενική συνάρτηση. Η χρήση ενός συγκεκριμένου αριθμού επαναλήψεων LMC ανά θερμοκρασιακό επίπεδο T διευκολύνει την αναζήτηση βελτιωμένων λύσεων, ωστόσο η αύξηση του LMC κοστίζει σε υπολογιστικό χρόνο. Ο τρόπος καθορισμού του μήκους της αλυσίδας Markov και 26

32 o έλεγχος ο οποίος γίνεται για την εύρεση της βέλτιστης φαίνεται στην εικόνα 2.8. Καθορισμός αρχικής τιμής LMC 10 εκτελέσεις του αλγορίθμου με διαφορετικές αρχικές συνθήκες κάθε φορά 10 τιμές βέλτιστης αντικειμενικής συνάρτησης Αύξηση LMC Τυπική απόκλιση μικρότερη από std lim OXI ΝΑΙ Εύρεση βέλτιστου LMC Εικόνα 2.8: Τρόπος εύρεσης βέλτιστου LMC Όπως φαίνεται καθορίζεται μια αρχική τιμή LMC, στην συνέχεια για 10 εκτελέσεις του αλγορίθμου με διαφορετικές αρχικές συνθήκες κάθε φορά, λαμβάνονται 10 τιμές αντικειμενικών συναρτήσεων στις οποίες καταλήγει ο αλγόριθμος, στη συνέχεια ελέγχεται η τυπική απόκλιση του δείγματος των αντικειμενικών συναρτήσεων και αν είναι σε χαμηλό επίπεδο τείνοντας ασυμπτωτικά στον οριζόντιο άξονα, σταματάει η αναζήτηση μεγαλύτερου μήκους αλυσίδας LMC, ενώ αν δεν πληροί τις προϋποθέσεις αυξάνεται η τιμή της αλυσίδας μέχρι το σημείο όπου πληρείτε το παραπάνω κριτήριο[16] Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθόδου για το εξεταζόμενο σύστημα φαίνονται στην εικόνα 2.9. Όσο αυξάνει το LMC τόσο περισσότερο μειώνεται η τυπική απόκλιση. Αρχικά η μείωση συμβαίνει με μεγαλύτερο ρυθμό ενώ στην συνέχεια ο ρυθμός αυτός μειώνεται. Τελικά για το ενεργειακό σύστημα που εξετάζεται επιλέγεται LMC=

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βεζυράκης Γεώργιος ΑΕΜ.: 3849 Κωσταντίνου Κωνσταντίνος ΑΕΜ.: 3898

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βεζυράκης Γεώργιος ΑΕΜ.: 3849 Κωσταντίνου Κωνσταντίνος ΑΕΜ.: 3898 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες Τ.Ε.Ι. Πάτρας - Εργαστήριο Η.Μ.Ε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες ΜΕΡΟΣ 3 ο Καθ Σωκράτης Καπλάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Α.Π.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας kaplanis@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εργασία στο μάθημα Οικολογία για μηχανικούς Παπαλού Ελευθερία Α.Μ. 7483 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Α εξάμηνο έτος 2009-2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ηλιακή ενέργεια και φωτοβολταϊκά 2.

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Αιμ. Κονδύλη, Ι. Κ. Καλδέλλης, Χρ. Παπαποστόλου ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Μηχανολογίας Απρίλιος 2007 Στόχοι της εργασίας Η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

N.S.E. Συνθέστε το δικό σας υβριδικό σύστημα, βάσει των δικών σας μοναδικών αναγκών και χτίστε το κομμάτι κομμάτι για να μοιράσετε το κόστος!

N.S.E. Συνθέστε το δικό σας υβριδικό σύστημα, βάσει των δικών σας μοναδικών αναγκών και χτίστε το κομμάτι κομμάτι για να μοιράσετε το κόστος! N.S.E Ltd Networking System Exellence Συνθέστε το δικό σας υβριδικό σύστημα, βάσει των δικών σας μοναδικών αναγκών και χτίστε το κομμάτι κομμάτι για να μοιράσετε το κόστος! Copyright NSE Ltd. 2011 Hybrid

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η περίπτωση του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. Παπαδέλης Π. Τσανούλας Δ. Σωτηρόπουλος Ηλεκτρική ενέργεια: αγαθό που δεν αποθηκεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ; Η ενέργεια υπάρχει παντού παρόλο που δεν μπορούμε να την δούμε. Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη της από τα αποτελέσματα της.

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικός Προγραμματισμός

Γραμμικός Προγραμματισμός Γραμμικός Προγραμματισμός Εισαγωγή Το πρόβλημα του Σχεδιασμού στη Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανία. Το συνολικό πρόβλημα του Σχεδιασμού, από μαθηματική άποψη ανάγεται σε ένα πρόβλημα επίλυσης συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΑΝΕΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η AIR-SUN A.E.B.E δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό και Ηλιακό δυναμικό και επεκτείνεται στο χώρο των ενεργειακών και περιβαλλοντικών τεχνολογιών γενικότερα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις ΦωτοβολταΙκών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Απευθείας κατανάλωση Εφεδρική λειτουργία Αυτόνομο Σύστημα 10ΚWp, Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Από που προέρχονται τα αποθέµατα του πετρελαίου. Ποια ήταν τα βήµατα σχηµατισµού ; 2. Ποια είναι η θεωρητική µέγιστη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός 2η Ημερίδα Γεωθερμίας Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ Εμμανουήλ Σταματάκης Δρ. Χημικός Μηχανικός Τομέας Τεχνολογιών ΑΠΕ & Υδρογόνου email: mstamatakis@cres.gr Το έργο Το έργο «Πράσινο Νησί Αϊ Στράτης» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Π. Γκουλιάρας, Ηλεκτρολόγος μηχανικός Δ. Γκουλιάρας, Υδραυλικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ

ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ Χ. Κορωναίος, Κ. Νερούτσος,. Σαββόπουλος, Ν. Μουσιόπουλος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Ενέργεια & Περιβάλλον Το ενεργειακό πρόβλημα (Ι) Σε τι συνίσταται το ενεργειακό πρόβλημα; 1. Εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Eισαγωγή Λόγω των κλιματικών αλλαγών, η εξοικονόμηση ενέργειας έιναι πλέον ένα απο τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα

Φωτοβολταϊκά συστήματα Φωτοβολταϊκά συστήματα από την Progressive Energy 1 Ήλιος! Μια τεράστια μονάδα αδιάκοπης παραγωγής ενέργειας! Δωρεάν ενέργεια, άμεσα εκμεταλλεύσιμη που πάει καθημερινά χαμένη! Γιατί δεν την αξιοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Γενικές Πληροφορίες Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Υδρογόνου

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδικά Συστήματα Πολύ Υψηλής Διείσδυσης ΑΠΕ σε Μικρά Νησιωτικά Δίκτυα

Υβριδικά Συστήματα Πολύ Υψηλής Διείσδυσης ΑΠΕ σε Μικρά Νησιωτικά Δίκτυα Υβριδικά Συστήματα Πολύ Υψηλής Διείσδυσης ΑΠΕ σε Μικρά Νησιωτικά Δίκτυα Ε. Βρεττός, Α. Τσικαλάκης και Σ. Παπαθανασίου Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ Ν. Χατζηαργυρίου ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία μας ΣΕΚ. Η δική σας ικανοποίηση είναι η δική μας επιτυχία!

Η εταιρεία μας ΣΕΚ. Η δική σας ικανοποίηση είναι η δική μας επιτυχία! Copyright NSE Ltd. 2011 N.S.E Ltd Networking System Exellence ΣΕΚ Σύστημα Eξοικονόμησης Kαυσίμων Η εταιρεία μας ΣΕΚ Η NSE Ltd (Networking System Excellence) είναι μία ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HELIOS NATURA HELIOS OIKIA HELIOSRES ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Κολοκοτρώνη 9 & Γκίνη 6 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Tel. (+30) 210 6893966 Fax. (+30) 210 6893964 E-Mail : info@heliosres.gr

Διαβάστε περισσότερα

«AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ»

«AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ» «AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ» Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ Τεχνικός Σχεδιασμός -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΚ. Σύστημα Εξοικονόμησης Καυσίμων Copyright NSE Ltd 2010 by N.S.E. Ltd Networking System Excellence. ALTENER Alternative Energy Resources

ΣΕΚ. Σύστημα Εξοικονόμησης Καυσίμων Copyright NSE Ltd 2010 by N.S.E. Ltd Networking System Excellence. ALTENER Alternative Energy Resources ΣΕΚ Σύστημα Εξοικονόμησης Καυσίμων Copyright NSE Ltd 2010 by N.S.E. Ltd Networking System Excellence Με την συνεργασία των εταιριών: Αυτό το προϊόν αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις αυστηρές τεχνικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α/Γ ΣΤΑ ΑΝΩ ΜΟΥΛΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Αλέξανδρος Καράµπελας, Αντώνης ασκαλάκης

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α/Γ ΣΤΑ ΑΝΩ ΜΟΥΛΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Αλέξανδρος Καράµπελας, Αντώνης ασκαλάκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α/Γ ΣΤΑ ΑΝΩ ΜΟΥΛΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αλέξανδρος Καράµπελας, Αντώνης ασκαλάκης Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών e-mail: caral@mech.upatras.gr, adaskalakis@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007 Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ηλιακός θερµοσίφωνας αποτελεί ένα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικό πρόγραμμα με μονάδα αφαλάτωσης και παραγωγή υδρογόνου από ΑΠΕ στην Ίο

Πιλοτικό πρόγραμμα με μονάδα αφαλάτωσης και παραγωγή υδρογόνου από ΑΠΕ στην Ίο Πιλοτικό πρόγραμμα με μονάδα αφαλάτωσης και παραγωγή υδρογόνου από ΑΠΕ στην Ίο Γιώργος Κάραλης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Μάνος Ζούλιας, Δρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Γενικά (χαρακτηριστικά και ανάγκες νησιών)

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Ποσοστό απόδοσης Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Περιεχόμενα Το ποσοστό απόδοσης είναι ένα από τα σημαντικότερα μεγέθη για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας μίας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com Σχεδίαση, πώληση και εγκατάσταση μονοφασικού συστήματος αυτόνομης ηλεκτροδότησης, από ανανεώσιμες πηγές ονομαστικής ισχύος 7kW (inverter), συνεργαζόμενο και υποβοηθούμενο από Η/Ζ (γεννήτρια). Προς: Υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν 1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Eίναι οι ενεργειακές πηγές (ο ήλιος, ο άνεμος, η βιομάζα, κλπ.), οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό μας περιβάλλον Το ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Απασχόλησης στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Προοπτικές Απασχόλησης στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Προοπτικές Απασχόλησης στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Χρήστος Πρωτογερόπουλος Δρ Μηχ. Μηχανικός Γεν. Δ/ντής Phoenix Solar ΕΠΕ SonnenStrom Πειραιάς, 6 Μαΐου 2010 Electricidad Solar Elettricità

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΤΗΜΜΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Μαρία Γιαννακούρου ΤΕΙ Αθηνών, Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Νικόλαος Γ. Στοφόρος Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα

Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Business Unit: CON No of Pages: 6 Authors: AR Use: External Info Date: 01/03/2007 Τηλ.: 210 6545340, Fax: 210 6545342 email: info@abele.gr - www.abele.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασσικότερες από αυτές τις προσεγγίσεις βασίζονται σε πολιτικές αναπαραγγελίας, στις οποίες προσδιορίζονται τα εξής δύο μεγέθη:

Οι κλασσικότερες από αυτές τις προσεγγίσεις βασίζονται σε πολιτικές αναπαραγγελίας, στις οποίες προσδιορίζονται τα εξής δύο μεγέθη: 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΑΒΕΒΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ Στις περισσότερες περιπτώσεις η ζήτηση είναι αβέβαια. Οι περιπτώσεις αυτές διαφέρουν ως προς το μέγεθος της αβεβαιότητας. Δηλαδή εάν η αβεβαιότητα είναι περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τίτλος: Ελληνικές προτεραιότητες στο τομέα Ενέργειας στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης Αλίκη Παππά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές Γενικά Για Τη Βελτιστοποίηση Η βελτιστοποίηση µπορεί να χωριστεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α) την Βελτιστοποίηση Τοπολογίας (Topological Optimization) και β) την Βελτιστοποίηση Σχεδίασης (Design Optimization).

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής Κάραλης Γιώργος, Δρ Περιβολάρης Γιάννης, Δρ Ράδος Κώστας, Αν. Καθ. Εισηγητής: Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΕΡΙΦΟ

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΕΡΙΦΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΕΡΙΦΟ Μαντάς Ζήσιμος-Δανιήλ Υποψ. Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Μπέτζιος Γεώργιος Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών

Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών Παραγωγή στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 36 Θερμικοί MW Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Αυτόνομο Σύστημα 1,5 ΚWp, Κερατέα Αττικκής Εγκατάσταση: 05/2007 ΘΕΜΑ: Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά συστήματα ονομαστικής ισχύος 240,

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Του Γιάννη Βουρδουµπά ΤΕΙ Κρήτης Τµήµα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος Ρωµανού 3, Χαλέπα, 73133 Χανιά E-mail: gboyrd@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ : Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας Παντελής Λέκτορας ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Σίμογλου Χρήστος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ Μελέτη Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Π.Θ. για λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕ.Δ.Ε.Α, ΑΠΘ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κωνσταντίνος Α. Λυμπερόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. 1. Εισαγωγή. 2. Ανάλυση ηλεκτρικού φορτίου

Περίληψη. 1. Εισαγωγή. 2. Ανάλυση ηλεκτρικού φορτίου Βέλτιστος Προγραµµατισµός Λειτουργίας Υβριδικού Συστήµατος Φωτοβολταϊκών και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας µε Βάση την Ανάλυση Διακύµανσης του Ηλεκτρικού Φορτίου Καρακυριάκου Ασηµίνα Προπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών

Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗ Επιβλέπων : Δρ Σταύρος Καμινάρης, Επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Περιεχόμενα Πτυχιακής Εισαγωγή Γεννητρια Κινητηρας Λειτουργια

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Ποιος υποσκάπτει την ανάπτυξη; Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών 19 Δεκεμβρίου 2012 ΣΕΦ: το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2008Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο

Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο Ο όμιλος ΙΤΑ, μέσω της θυγατρικής εταιρίας του «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ Α.Ε.», έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί στη Μήλο, από το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Επιστηµονικό Τριήµερο Α.Π.Ε από το Τ.Ε.Ε.Λάρισας.Λάρισας 29-30Νοεµβρίου,1 εκεµβρίου 2007 Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Θεόδωρος Καρυώτης Ενεργειακός Τεχνικός Copyright 2007

Διαβάστε περισσότερα

Electromobility and ICT

Electromobility and ICT Electromobility and ICT 4 ο Συνέδριο Green ICT Πέμπτη 17 Μαΐου 2012 Αθήνα Διονύσιος Νέγκας Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα βοηθήσουν ώστε οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2009 Αίθουσα ΙΙΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2009 Αίθουσα ΙΙΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2009 Αίθουσα ΙΙΙ «Μεταφορικά Μέσα: Ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε Παγκόσµιο, Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο προοπτικές ανάπτυξης ηλεκτροκίνητων µέσων µεταφοράς»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα site: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές

Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές Οι μονάδες ενεργειακής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων της ΑΒΒ και οι τεχνολογίες ευφυών δικτύων στηρίζουν το όραμα μιας νέας εποχής για τον κλάδο των μετακινήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Συστήµατα διαχείρισης, εξοικονόµησης και αειφορίας Περιβαλλοντική διαχείριση και ξενοδοχειακές µονάδες Από στοιχεία των τελευταίων 20 ετών, το κόστος ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012,

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, Ε-News Τεύχος 58 Φεβρουάριος 2012 Συμμετοχή στην έκθεση Climatherm 2012 Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. EEN HELLAS S.A. (EDF( group) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MW 90,1MW Αιολικά Πάρκα 100 MW Aνάστροφο Αντλησιοταμιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT)

1 Ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) 1 Ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Σκοπός της Ερευνητικής Εργασίας Να ευαισθητοποιηθούμε πάνω στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειαςκαι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Κ.Π. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Ι. Μπρίζας Εργ. Οργανικής Χημείας και ΔιΧηΝΕΤ, Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις.

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περίληψη Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την παροχή ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Γεώργιος Ν. Παπαδάκος Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Σύμβουλος Μετρολογίας Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της Λειτουργίας Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιωτικά Συστήματα

Ανάλυση της Λειτουργίας Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιωτικά Συστήματα Ανάλυση της Λειτουργίας Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιωτικά Συστήματα Ε. Καραμάνου (1), Στ. Παπαευθυμίου, Στ. Παπαθανασίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS Με την απόκτηση της εταιρείας Newave Energy, καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με βάση της την Ελβετία, η ΑΒΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα