ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 ΝΕ.Χ.Α. ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας µε ηµόσια Εγγραφή και την Εισαγωγή των Μετοχών της στην Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Τα ιοικητικά Συµβούλια του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκριναν το περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου µόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν.2733/1999 και του Π /1985. Η απόφαση για επένδυση σε µετοχές που προσφέρονται µε την παρούσα ηµόσια Εγγραφή οφείλει να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο. Ειδικότερα για µερικούς σηµαντικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση µε τις προσφερόµενες µετοχές γίνεται ειδική ανάλυση στο κεφάλαιο «ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ» και συνιστάται στο επενδυτικό κοινό να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα οικονοµικά στοιχεία, στις παρατηρήσεις επ αυτών καθώς και στις προβλέψεις. Κύριος Ανάδοχος Λοιποί Ανάδοχοι ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΧΕ, ΛΑΪΚΗ ΑΤΤΑΛΟΣ ΑΧΕ, ΣΙΓΜΑ ΑΧΕΠΕΥ, EFG EUROBANK ΑΧΕΠΕΥ, ΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΑΧΕΠΕΥ, ΦΑΣΜΑ ΑΧΕΠΕΥ Σύµβουλος Έκδοσης Ειδικός ιαπραγµατευτής Νοέµβριος 2001

2 ΝΕ.Χ.Α. ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας µε ηµόσια Εγγραφή και την Εισαγωγή των Μετοχών της στην Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Τα ιοικητικά Συµβούλια του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκριναν το περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου µόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν.2733/1999 και του Π /1985. Η απόφαση για επένδυση σε µετοχές που προσφέρονται µε την παρούσα ηµόσια Εγγραφή οφείλει να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο. Ειδικότερα για µερικούς σηµαντικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση µε τις προσφερόµενες µετοχές γίνεται ειδική ανάλυση στο κεφάλαιο «ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ» και συνιστάται στο επενδυτικό κοινό να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα οικονοµικά στοιχεία, στις παρατηρήσεις επ αυτών καθώς και στις προβλέψεις. Κύριος Ανάδοχος Λοιποί Ανάδοχοι ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΧΕ, ΛΑΪΚΗ ΑΤΤΑΛΟΣ ΑΧΕ, ΣΙΓΜΑ ΑΧΕΠΕΥ, EFG EUROBANK ΑΧΕΠΕΥ, ΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΑΧΕΠΕΥ, ΦΑΣΜΑ ΑΧΕΠΕΥ Σύµβουλος Έκδοσης Ειδικός ιαπραγµατευτής Νοέµβριος

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Βεβαιώσεις Κυρίου Αναδόχου Συµπεράσµατα Νοµικού Ελέγχου Παράγοντες Κινδύνου... 9 II. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ III. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ IV. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ V. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ...26 VI. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Γενικά Γενικά στοιχεία δέσµευσης ιαδικασία τιµολόγησης, διάθεσης και κατανοµής µετοχών Ανάδοχοι απάνες Έκδοσης VII. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Γενική Παρουσίαση Καινοτοµία στις υπηρεσίες της Εταιρίας Σχέδια Επενδύσεων Επιδοτούµενες ή Υπαγόµενες σε Αναπτυξιακούς Νόµους Επενδύσεις VIII. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Γενικά Υποχρεώσεις Μετόχων Φορολογία µερισµάτων IX. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Γενικές πληροφορίες Ιστορικό Περιγραφή αντικειµένου εργασιών Ανάλυση Κύκλου Εργασιών ανά κατηγορία προϊόντων Συµβάσεις συνεργασίας Παραγόµενα προϊόντα Παραγωγική διαδικασία Προϊόντα-Υπηρεσίες ιαδικασία υλοποίησης ( παραγωγής ) των έργων ίκτυο πωλήσεων και διανοµής Πάγια περιουσιακά στοιχεία Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Ασώµατες ακινητοποιήσεις Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Προσηµειώσεις, υποθήκες Εγγυήσεις Ασφαλιστήρια συµβόλαια Εξέλιξη µετοχικού κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία µετοχής Μέτοχοι ιοίκηση ιεύθυνση Εργασιών Συµµετοχές των Μελών του.σ. και των Κυρίων Μετόχων στην ιοίκηση και στο ιοικητικό Συµβούλιο άλλων εταιριών Οργανόγραµµα Προσωπικό Επενδύσεις X. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ Προσδιορισµός κλάδου ΕΣΥΕ Γενικά στοιχεία κλάδου

4 3. Ανταγωνισµός Προοπτικές Θέση της Εταιρίας στον κλάδο XI. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ραστηριότητα Εξέλιξη εργασιών αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικές απάνες ιάθεση των προ αποσβέσεων κερδών Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Χρήσεων Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων Ταµειακές Ροές Ενοποιηµένα Απολογιστικά Στοιχεία Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Αποτελέσµατα Εξαµήνου Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης Εξαµήνου Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Εξαµήνου Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Εξαµήνου XII. ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Θυγατρικές Εταιρείες ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε Συγγενείς Εταιρίες LOCUS E.Π.Ε ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. KPMG ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε ΙΕΡΓΩΝ Ε.Π.Ε E&P ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε Συµφωνίες και συνεργασίες µε την Εκδότρια Εταιρία Εταιρίες στις οποίες συµµετέχουν οι Κύριοι µέτοχοι ή και τα µέλη του.σ. της Εκδότριας ιεταιρικές συναλλαγές µεταξύ των συνδεδεµένων εταιρειών XIII. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Προβλέψεις Αποτελεσµάτων Εταιρίας Προβλέψεις Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Οµίλου XIV. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Στόχοι και στρατηγική Επενδυτική πολιτική XV. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ XVI. ΤΙΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ XVII. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α. Κεφάλαια 5-6 επενδυτικού σχεδιου Β. Έκθεση αξιολόγησης κύριου αναδόχου Γ. Βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή Οικονοµικές καταστάσεις της εκδότριας εταιρίας Ε. Οικονοµικές καταστάσεις οµίλου (Ενοποιηµένες) ΣΤ. Οικονοµικές καταστάσεις ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε Ζ. Οικονοµικές καταστάσεις ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε

5 I. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ 1. Βεβαιώσεις Κυρίου Αναδόχου Ι. Πληροφορίες σχετικά µε την Αναδοχή: Ο Κύριος Ανάδοχος έχει αναλάβει και οι λοιποί Ανάδοχοι (εφεξής οι Ανάδοχοι) που θα περιληφθούν στο σχήµα Αναδοχής θα αναλάβουν, µε βάση την προκαταρτική Σύµβαση Αναδοχής, την κάλυψη στην Τιµή ιάθεσης τυχόν αδιάθετων µετοχών. Η διαδικασία αναδοχής και η υποχρέωση κάλυψης τυχόν αδιάθετων µετοχών περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6 «Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και ιαδικασία ιάθεσης των Νέων Μετοχών». Ειδικότερα, στην περίπτωση που δεν καλυφθεί πλήρως ο αριθµός των µετοχών που προσφέρονται µε ηµόσια Εγγραφή, οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να αγοράσουν τις αδιάθετες µετοχές στην τιµή διάθεσης. Οι Ανάδοχοι διατηρούν το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης αναδοχής και διακοπής της ηµόσιας Εγγραφής στην περίπτωση: ιακοπής των συναλλαγών γενικά στο Χ.Α.Α Που συµβούν στην Εταιρία ή γενικότερα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, γεγονότα οικονοµικής ή άλλης φύσεως συµπεριλαµβανοµένης και της απεργίας των Τραπεζών, που κατά τη δίκαια κρίση τους µπορεί να επηρεάσουν ουσιαστικά ή αρνητικά την επιτυχία της ηµόσιας Εγγραφής. Κήρυξης πολέµου ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Ελληνική Επικράτεια, εφόσον τα γεγονότα αυτά δεν υφίστανται κατά την υπογραφή της σύµβασης αναδοχής ή δεν αγνοούνται από βαριά αµέλεια των Αναδόχων Που οποιαδήποτε από τις δηλώσεις, εγγυήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρίας ή και των Μετόχων της, που περιλαµβάνονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο και στην σύµβαση αναδοχής αποδειχθούν ανακριβείς ή δεν εκπληρωθούν στο ακέραιο. Οι Ανάδοχοι δεν αναλαµβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την ικανοποίηση των όρων περί διασποράς των µετοχών που έχουν επιβληθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ούτε ως προς τις συνέπειες από τυχόν µη ικανοποίηση των όρων αυτών. Σύµφωνα µε το Ν. 2733/99 η ικανοποίηση του κριτηρίου της επαρκούς διασποράς µετοχών µιας νεοεισαγόµενης στην Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά του Χ.Α.Α. εταιρίας, προϋποθέτει την κατανοµή ποσοστού τουλάχιστον 20% των προς εισαγωγή στο Χ.Α.Α. µετοχών της εκδότριας σε τουλάχιστον 150 επενδυτές της κατηγορίας των ιδιωτών και των θεσµικών. Στους εν λόγω επενδυτές δεν συµπεριλαµβάνονται µέτοχοι που κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 2% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, όπως αυτό διαµορφώνεται µετά την εισαγωγή της στο Χ.Α.Α Σε περίπτωση που δεν αναληφθεί το σύνολο των προσφεροµένων µε ηµόσια Εγγραφή Μετοχών από το επενδυτικό κοινό, η Εταιρία δικαιούται βάση της Σύµβασης Αναδοχής να ζητήσει από τους Αναδόχους την κάλυψη των αδιάθετων µετοχών. Η ανάληψη όµως των αδιάθετων µετοχών εκ µέρους των Αναδόχων, δεν εξασφαλίζει απαραίτητα την ικανοποίηση του κατά το Ν2733/1999 κριτηρίου της διασποράς. Κατά το σχηµατισµό οµίλου Αναδόχων, ο Κύριος Ανάδοχος της Έκδοσης δεν δεσµεύεται για τον περιορισµό της παροχής εγγύησης κάλυψης ανά Ανάδοχο σε ποσοστό µικρότερο ή ίσο του 2% των µετοχών της Εταιρίας µετά την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Εποµένως σε περίπτωση µη κάλυψης της Έκδοσης ενδέχεται να υπάρξει Ανάδοχος ή Ανάδοχοι που θα αναλάβουν αριθµό µετοχών που ξεπερνά το 2% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να µην ικανοποιείται το κριτήριο της επαρκούς διασποράς µε συνέπεια την µη εισαγωγή των µετοχών 4

6 της εκδότριας στην Χρηµατιστηριακή Αγορά. Επιπρόσθετα, σηµειώνεται ότι, κατά το στάδιο της κατανοµής των µετοχών στους επενδυτές, ενδέχεται να προκύψει από τα στοιχεία των εγγραφών ότι, δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί η προϋπόθεση της επαρκούς διασποράς µε βάση το κριτήριο της κατανοµής του 20% των µετοχών σε 150 πρόσωπα που να κατέχουν κάτω του 2% του συνόλου των µετοχών µετά την εισαγωγή της Εταιρίας στο Χ.Α.Α. Επιπλέον υφίσταται το ενδεχόµενο να συµµετάσχουν στην έκδοση λιγότεροι από 150 επενδυτές. Οι Ανάδοχοι θα λάβουν υπόψη τις ανάγκες ικανοποίησης του κριτηρίου της επαρκούς διασποράς κατά την κατανοµή των µετοχών σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους. Ειδικότερα, οι Ανάδοχοι, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από την Απόφαση 2/211/ (ΦΕΚ 443/ ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ρητώς επιφυλάσσονται του δικαιώµατος τους να περιορίσουν το οριστικό ποσοστό κατανοµής µετοχών στους επενδυτές (θεσµικούς και µη) που έχουν εγγραφεί για ποσοστό µεγαλύτερο του 2% του συνόλου των µετοχών µετά την εισαγωγή της Εταιρίας στο Χ.Α.Α. Ο περιορισµός θα γίνει µε τα µέτρα που είναι πρόσφορα να διασφαλίσουν την επίτευξη επαρκούς διασποράς και σύµφωνα µε κριτήρια κατανοµής που εγγυώνται την ίση µεταχείριση των επενδυτών της ίδιας κατηγορίας, τα οποία θα γνωστοποιηθούν στο Χ.Α.Α.- αµέσως µόλις αυτό είναι εφικτό- και θα ανακοινωθούν µε συνοπτικό τρόπο στο κοινό. Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή το ποσοστό οριστικής κατανοµής στους επενδυτές που έχουν εγγραφεί για ποσοστό µεγαλύτερο του 2% του συνόλου των µετοχών µετά την εισαγωγή της Εταιρίας στο Χ.Α.Α. ενδέχεται να περιοριστεί στο 2% του συνόλου των µετοχών µετά την εισαγωγή της Εταιρίας στο Χ.Α.Α ανεξάρτητα από το ποσοστό της αρχικής εγγραφής τους. Εάν, βάσει των οριστικών στοιχείων κατανοµής (και αφού ληφθεί υπόψη η τυχόν συµµετοχή των Αναδόχων στην εγγραφή), δεν ικανοποιείται τελικά το κριτήριο της επαρκούς διασποράς οι Ανάδοχοι θα διατηρήσουν τα κεφάλαια των επενδυτών δεσµευµένα στους λογαριασµούς των εγγραφόµενων µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης περί της εισαγωγής από το.σ. του Χ.Α.Α. Σε περίπτωση που η σχετική απόφαση είναι αρνητική, τότε τα κεφάλαια των επενδυτών θα αποδεσµευτούν και θα τους αποδοθούν (εποµένως δεν θα λάβουν µετοχές της εκδότριας) και η εγγύηση κάλυψης τυχόν αδιάθετων µετοχών από τους Αναδόχους θα αρθεί χωρίς να έχει παραγάγει οποιοδήποτε αποτέλεσµα. Σηµειώνεται ιδιαίτερα ότι οι Ανάδοχοι δεν αναλαµβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την ενδεχόµενη µη εισαγωγή των µετοχών της Εκδότριας στην Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά του Χ.Α.Α είτε ο λόγος αφορά την Εταιρία είτε όχι. ΙΙ. Ο Κύριος Ανάδοχος δεν θα προβεί σε πράξεις σταθεροποίησης της τιµής της µετοχής. Επίσης ο Κύριος Ανάδοχος βεβαιώνει ότι: I. Τα οικονοµικά στοιχεία που περιλαµβάνονται στο Ενηµερωτικό ελτίο είναι ακριβής µεταφορά από τις οικονοµικές λογιστικές καταστάσεις της εταιρίας II. Η Εταιρία διαθέτει επαρκές σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σύµφωνα µε σχετική επιστολή του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας, η οποία παρατίθεται στο Προσάρτηµα III. εν υφίστανται δικαστικής φύσεως εκκρεµότητες κατά της Εταιρίας και των νοµίµων εκπροσώπων της, σύµφωνα µε την έκθεση νοµικού ελέγχου. Ο νοµικός έλεγχος στο συµπέρασµα του αναφέρει ότι " εν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να επηρεάζουν την οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας, η νοµική κατάσταση της Εταιρίας είναι σύµφωνη προς τους νόµους και τους κανονισµούς στους οποίους υπόκειται όσον αφορά την ίδρυση της και την καταστατική της λειτουργία και δεν προέκυψε γεγονός ή άλλο στοιχείο που να εµποδίζει από νοµική άποψη την αιτούµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Ελεγχόµενης 5

7 Εταιρίας και την εισαγωγή των µετοχών της στη Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών". IV. Το επενδυτικό σχέδιο πληροί τα κριτήρια και τις προδιαγραφές της σχετικής απόφασης του Σ του Χ.Α.Α V. Τα έσοδα της έκδοσης θα είναι τουλάχιστον ρ. 250 εκατ. VI. Έχουν περιγραφεί στο Ενηµερωτικό ελτίο, στο Κεφάλαιο "Παράγοντες Κινδύνου" αναλυτικά οι κίνδυνοι που µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά τα αποτελέσµατα, την χρηµατοοικονοµική θέσης της εκδότριας ή ακόµη και απευθείας τη τιµή της µετοχής. VII. Ότι έχουν περιληφθεί στο Ενηµερωτικό ελτίο τα συµπεράσµατα του οικονοµικού και νοµικού ελέγχου καθώς και οι συνέπειες τους για την εταιρία και έχει προβεί σε όλες τις αναµορφώσεις των αποτελεσµάτων και της καθαρής θέσης της εταιρίας ώστε να προκύπτει η πραγµατική της οικονοµική κατάσταση VIII. Η Εταιρία διαθέτει "ικανοποιητική περιουσιακή διάρθρωση", (λαµβάνοντας υπόψη και τα αναµορφωµένα οικονοµικά στοιχεία) κατά την τελευταία προ της υποβολής της αίτησης οικονοµική χρήση (1999) και κατά τη τρέχουσα περίοδο (2000) όπως προκύπτει και από τα παρακάτω στοιχεία. Tην έλλειψη Τραπεζικού ανεισµού. Η Εταιρία χρηµατοδοτεί το σύνολο των λειτουργικών της αναγκών µε Ίδια Κεφάλαια γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται από την έλλειψη τραπεζικού δανεισµού. Την υψηλή αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων Η αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας (και σε αναµορφωµένη βάση) κυµαίνεται σε υψηλά επίπεδα : Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 65,2% 40,7% Αποδοτικότητα Αναµορφωµένων Ιδίων Κεφαλαίων 66,7% 45,4% Τη χαµηλή δανειακή επιβάρυνση Ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης παρουσιάζει διαχρονική βελτίωση, αποτέλεσµα της πολιτικής της Εταιρίας για συνεχή ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 0,70 0,47 Ξένα / Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια 0,71 0,59 VI. εν µπορεί να επηρεαστεί η οικονοµική κατάσταση, η περιουσιακή διάρθρωση και οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο Χ.Α.Α της Εκδότριας Εταιρίας: πρώτον από γεγονότα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απεικονίζονται στις µέχρι σήµερα δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εκδότριας Εταιρίας, δεύτερον, από τυχόν µη ποσοστικοποιηµένες παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών και τέλος, από τυχόν επιπτώσεις που θα υπάρξουν σε περίπτωση αρνητικής έκβασης των εκκρεµών δικαστικών υποθέσεων στις οποίες εµπλέκεται η Εκδότρια Εταιρία 6

8 VII. VIII. IX. Η νοµική κατάσταση της Εταιρίας είναι σύµφωνη προς τους νόµους και τους κανονισµούς στους οποίους υπόκειται, όσον αφορά την ίδρυση της και την καταστατική της λειτουργία. Κάθε στοιχείο που περιλαµβάνεται στο υπόδειγµα του Ενηµερωτικού ελτίου και προβλέπεται από το Π. 348/85 απαντάται θετικά ή αρνητικά στο Ενηµερωτικό ελτίο της εκδότριας εταιρίας Μετά το πέρας της ηµόσιας Εγγραφής θα ενηµερωθεί το επενδυτικό κοινό σχετικά µε τη διαµόρφωση του προορισµού των κεφαλαίων µε βάση τα πραγµατοποιηθέντα έσοδα της έκδοσης. X. Ο Κύριος Ανάδοχος έχει προβεί σε όλες τις κατάλληλες αναµορφώσεις των αποτελεσµάτων και των Ιδίων Κεφαλαίων ώστε να εµφανίζονται απαλλαγµένα από ενδεχόµενες υποχρεώσεις ή λοιπές επιβαρύνσεις. XI. Η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, καθώς και η έγκριση εισαγωγής των µετοχών, τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης της Νοµαρχίας. 7

9 2. Συµπεράσµατα Νοµικού Ελέγχου Ο νοµικός έλεγχος της Εταιρίας που διενεργήθηκε από το δικηγορικό γραφείο «Ποταµίτης Ηλιάδου» (Ιλισίων 3 5, Αθήνα, τηλ ), βεβαιώνει ότι «δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να επηρεάζουν την οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας, ότι η νοµική κατάσταση της Εταιρίας είναι σύµφωνη προς τους νόµους και τους κανονισµούς στους οποίους υπόκειται όσον αφορά την ίδρυση της και την καταστατική της λειτουργία και δεν προέκυψε γεγονός ή άλλο στοιχείο που να εµποδίζει από νοµική άποψη την αιτούµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της ελεγχόµενης Εταιρίας και την εισαγωγή των µετοχών της στη Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. 8

10 3. Παράγοντες Κινδύνου Προκειµένου οι επενδυτές να λάβουν απόφαση σχετικά µε την πιθανή επένδυσή τους σε µετοχές της Εταιρίας θα πρέπει να λάβουν υπόψη, τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενηµερωτικό δελτίο και τους επενδυτικούς κινδύνους που αναφέρονται παρακάτω. Επισηµαίνεται ότι οι κίνδυνοι που αναφέρονται παρακάτω µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την χρηµατοοικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα της Εταιρίας και την τιµή της µετοχής. Η απόφαση για πιθανή επένδυση σε µετοχές που προσφέρονται µε την παρούσα ηµόσια Εγγραφή οφείλει να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Στο Ενηµερωτικό ελτίο περιέχονται δηλώσεις και εκτιµήσεις σχετικά µε το µέλλον και την εξέλιξη της αγοράς και των αποτελεσµάτων της Εταιρίας στα πλαίσια συζήτησης σχετικά µε το µέλλον, τη στρατηγική, το σχεδιασµό και τις προθέσεις της Ευρωσύµβουλοι Α.Ε. Πολλές από αυτές τις δηλώσεις χαρακτηρίζονται από την χρήση λέξεων όπως «αναµένεται», «προσδοκάται», «εκτιµά», «προτίθεται», παράγωγά τους και συνώνυµες λέξεις. Οι δηλώσεις και οι εκτιµήσεις αυτές αντανακλούν την τρέχουσα άποψη της Εταιρίας σχετικά µε µελλοντικά γεγονότα βασιζόµενη σε παραδοχές, και άρα εµπεριέχουν αβεβαιότητα και κινδύνους όσον αφορά την πραγµατοποίησή τους. Σε περίπτωση που κάποιες από τις παραδοχές αποδειχθούν ανακριβείς ή επέλθει κάποιος από τους κινδύνους που αναφέρονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, παρακάτω τα αποτελέσµατα της Εταιρίας µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά σε σχέση µε αυτά που παρατίθενται σε αυτό το Ενηµερωτικό ελτίο Η δυνατότητα διατήρησης και προσέλκυσης ικανού ανθρώπινου δυναµικού Η Εταιρία, έχοντας ως αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών, βασίζεται για την επιτυχία της στο ανθρώπινο δυναµικό της. Η επιτυχής ανάπτυξη της Εταιρίας εξαρτάται από την δυνατότητά της να προσελκύσει, να αναπτύξει και να διατηρήσει καλά καταρτισµένο και εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό. Πιθανή αδυναµία της εταιρίας να προσελκύσει ή να διατηρήσει ικανά στελέχη µπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην πορεία της. Η δυνατότητα της Εταιρίας να βρίσκεται µέσα στις εξελίξεις Η επιτυχής πορεία της Εταιρίας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την δυνατότητά της να παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες που συµβαδίζουν µε τις εξελίξεις της τεχνολογίας, την υιοθέτηση νέων προτύπων από τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών και τις µεταβαλλόµενες απαιτήσεις των πελατών. Η δυνατότητα υιοθέτησης και ανάπτυξης νέων ιδεών και υπηρεσιών καθώς και η έγκαιρη παροχή αυτών, είναι σηµαντικός παράγοντας ανάπτυξης των εργασιών της Εταιρίας. Πιθανή αδυναµία της Εταιρίας στον τοµέα αυτό θα έχει αρνητική επίπτωση στα αποτελέσµατά της. Η Εταιρία µε σκοπό να περιορίσει τον παραπάνω κίνδυνο και έχοντας αναγνωρίσει την σηµασία της έρευνας στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, αλλά και την προσαρµογή υφιστάµενων υπηρεσιών στα νέα δεδοµένα της αγοράς, έχει δηµιουργήσει διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης. Η φύση των συµβάσεων Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας βασίζεται σε συµβάσεις ορισµένου αντικειµένου και χρόνου, ο οποίος είναι συνήθως µικρότερος του έτους. Η µη υπογραφή νέων συµβάσεων ίσης τουλάχιστον αξίας µε το προηγούµενο έτος θα έχει αρνητική επίπτωση στον κύκλο εργασιών της εταιρίας και στα αποτελέσµατά της. Η Εταιρία πιστεύει ότι µε την ενεργή προώθηση των υπηρεσιών της στις αγορές όπου ήδη έχει δυνατή παρουσία αλλά και την µόνιµη παρουσία της εταιρίας σε αγορές που µέχρι τώρα λειτουργούσε µόνο µέσω συνεργασιών, καθώς και την δραστηριοποίησή της σε νέους τοµείς και γεωγραφικές περιοχές, θα επιτύχει συνεχή αύξηση των εργασιών της. 9

11 Το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών Κατά την σύναψη συµφωνίας µε τους πελάτες της η Εταιρία τιµολογεί τις υπηρεσίες της βασιζόµενη σε εκτίµηση του απαιτούµενου για την ολοκλήρωση του αναλαµβανόµενου έργου χρόνου και κόστους, ώστε να επιτύχει τα επιθυµητά περιθώρια κέρδους. Τυχόν σφάλµα στην εκτίµηση του κόστους ή του χρόνου µπορεί να οδηγήσει στην µείωση του περιθωρίου κέρδους της Εταιρίας. ιαχείριση της ανάπτυξης Η ανάπτυξη της Εταιρίας απαιτεί σηµαντικούς διοικητικούς και λειτουργικούς πόρους, ιδίως λόγω της µεγέθυνσης της δοµής του οµίλου µε την δηµιουργία νέων εταιριών, σε συνεργασία µε τρίτους, και εξαγορές ποσοστών υφιστάµενων εταιριών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η διοίκηση της Εταιρίας ιστορικά έχει διαχειριστεί αποτελεσµατικά την ανάπτυξη των εργασιών της εταιρίας στα πλαίσια µιας δοµής που περιελάµβανε γραφεία εκτός έδρας θυγατρικές και κάποιες συµµετοχές. Η προηγούµενη εµπειρία της εταιρίας δεν αποτελεί εγγύηση για την αποτελεσµατική διαχείριση στο µέλλον. Αν η Εταιρία δεν καταφέρει να διαχειριστεί την ανάπτυξή της επιτυχώς θα επηρεαστούν τα αποτελέσµατα της και οι προοπτικές της. Επέκταση στο εξωτερικό Οι διεθνείς δραστηριότητες της εταιρίας εµπεριέχουν κινδύνους όπως διοικητικές δυσκολίες, συναλλαγµατικές διακυµάνσεις, πολιτική και οικονοµική σταθερότητα των χωρών. Η Εταιρία εκτός από την Ελλάδα προτίθεται να επενδύσει σε 5 χώρες. Οι επενδύσεις στις χώρες αυτές θα πραγµατοποιηθούν σε συνεργασία µε τοπικούς εταίρους που έχουν γνώση και εµπειρία, στην εκάστοτε αγορά και στο αντικείµενο, και µε τους οποίους η Εταιρία έχει συνεργασία. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί θετικές προϋποθέσεις οµαλής συνεργασίας και ανάπτυξης, δεν αποτελεί όµως εγγύηση αποφυγής διοικητικών προβληµάτων, τα οποία µπορεί να επιδράσουν αρνητικά στην εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας. Επιπρόσθετα, δεν µπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση για την πολιτική και οικονοµική σταθερότητα των χωρών στις οποίες προτίθεται να επενδύσει η Εταιρία ούτε για την ύπαρξη ή επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων, περιορισµών εξαγωγής συναλλάγµατος κτλ. Σε περίπτωση πραγµατοποίησης κάποιων εκ των ανωτέρω κινδύνων οι επιπτώσεις στα αποτελέσµατα της Εταιρίας θα είναι αρνητικές. Υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου Σκοπός της Εταιρίας είναι να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία βάσει του επενδυτικού σχεδίου που περιλαµβάνεται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο. Κατά την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου η Εταιρία µπορεί να αντιµετωπίσει δυσκολίες σε θέµατα όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, την εύρεση των προς εξαγορά/συµµετοχή εταιριών στην επιθυµητή τιµή και χρόνο, την διαθεσιµότητα εξειδικευµένου προσωπικού, την µικρότερη από την προβλεπόµενη συµβολή των υπαλλήλων στον κύκλο εργασιών και την µεταβολή οικονοµικών ή και πολιτικών συνθηκών. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία θα στραφεί σε εναλλακτικές επενδυτικές λύσεις οι οποίες ενδέχεται να της αποφέρουν χαµηλότερα κέρδη από αυτά του υφιστάµενου επενδυτικού σχεδίου. Ειδικότερα, για τις δαπάνες οι οποίες συνδέονται µε την πρόσληψη εξειδικευµένου προσωπικού και αφορούν αποκλειστικά δαπάνες µισθοδοσίας, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η Εταιρία δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι το κόστος αυτό θα µπορεί να ανακτηθεί στο µέλλον και ότι θα εισφέρει στο κύκλο εργασιών της Εταιρίας και κατ επέκταση στις ταµειακές ροές. Ανταγωνισµός Ο ανταγωνισµός στον κλάδο αυξάνεται. Στην Ελλάδα παρατηρείται σηµαντική τάση συγκέντρωσης των ελληνικών εταιριών, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται οι διεθνώς καταξιωµένες εταιρίες που λειτουργούν στην χώρα. Η Εταιρία δεν µπορεί να εµποδίσει την είσοδο νέων εταιριών στην αγορά ούτε µπορεί να παράσχει διαβεβαιώσεις ως προς την διατήρηση της 10

12 ανταγωνιστικότητάς της έναντι αυτών των εταιριών που διαθέτουν σηµαντικά µεγαλύτερους πόρους (ανθρώπινους και οικονοµικούς). Η Εταιρία προκειµένου να αντιµετωπίσει το κίνδυνο αυτό και να διατηρήσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα στα τµήµατα της αγοράς στα οποία ανταγωνίζεται άµεσα µε τις µεγάλες διεθνώς καταξιωµένες εταιρίες, συνάπτει στρατηγικές συµφωνίες συνεργασίας µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Παράλληλα, η Εταιρία εστιάζει στην παροχή διαφοροποιηµένων υπηρεσιών σε περιφερειακές, αλλά αναπτυσσόµενες αγορές, των οποίων το µέγεθος και οι επιµέρους συνθήκες που επικρατούν σε αυτές, δεν συγκεντρώνουν την προτίµηση των µεγάλων εταιριών του κλάδου. Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η εταιρία από την κεφαλαιαγορά θα της επιτρέψουν να διευρύνει τόσο την δραστηριότητα της σε νέους τοµείς παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών όσο και την γεωγραφική της παρουσία σε νέες αναπτυσσόµενες αγορές. Οι κύριοι µέτοχοι Η Εταιρία διοικείται κυρίως από τους δύο ιδρυτές και βασικούς µετόχους της. Ιστορικά η πορεία της εταιρίας υπήρξε συνυφασµένη µε την δραστηριότητα των ιδρυτών. Μολονότι η Εταιρία, µε την αύξηση του µεγέθους της και την προετοιµασία της για εισαγωγή στη ΝΕ.Χ.Α., έχει αποκτήσει την απαιτούµενη υποδοµή και στελέχωση, ο ρόλος των ιδρυτών της παραµένει καθοριστικός. Η για οποιοδήποτε λόγω απώλεια των παρεχόµενων από αυτούς υπηρεσιών µπορεί να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στην δραστηριότητά της Εταιρίας. Η πορεία της οικονοµίας Το µέγεθος και ο ρυθµός ανάπτυξης της αγοράς του κλάδου των εταιριών συµβούλων επιχειρήσεων βρίσκεται σε συνάρτηση µε την γενικότερη πορεία της οικονοµίας, τον ρυθµό ανάπτυξης του ΑΕΠ, και το ύψος των ιδιωτικών και δηµόσιων επενδύσεων. Μια αρνητική µεταβολή στην πορεία της οικονοµίας, µια παρατεταµένη ύφεση θα επηρεάσει αρνητικά τα µεγέθη της Εταιρίας, αλλά και ολόκληρου του κλάδου, στο βαθµό που η δραστηριότητα των πελατών της επηρεαστεί από την µείωση της ευρύτερης οικονοµικής δραστηριότητας. ιακυµάνσεις κύκλου εργασιών και αποτελεσµάτων Λόγω της δραστηριότητας της Εταιρίας, ο κύκλος εργασιών της και τα αποτελέσµατά της παρουσιάζουν µεταβλητότητα ανά τρίµηνο. Το γεγονός αυτό µπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις ορισµένων επενδυτών και να οδηγήσει σε σηµαντικές µεταβολές της τιµής της µετοχής. 11

13 II. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΚ ΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κοινές Ονοµαστικές Ιδιωτική τοποθέτηση Κοινές Ονοµαστικές ηµόσια εγγραφή Κοινές Ονοµαστικές ΣΥΝΟΛΟ ΕΚ ΟΣΗΣ Κοινές Ονοµαστικές ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Κοινές Ονοµαστικές Ονοµαστική Αξία Μετοχής 200 δρχ. ( 0,59) Λογιστική Αξία Μετοχής 31/12/2000 (1) 290 δρχ. ( 0,85) Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής 31/12/2000 (1) (2) 234 δρχ. ( 0,69) Μονάδα διαπραγµάτευσης στην ΝΕ.Χ.Α. Οι νέες µετοχές δικαιούνται µέρισµα από τα κέρδη της χρήσης Τίτλος 10 µετοχών Κύριος Ανάδοχος Έκδοσης Λοιποί Ανάδοχοι Έκδοσης Σύµβουλος Έκδοσης Ειδικός ιαπραγµατευτής Π & Κ Capital Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΧΕ, ΛΑΪΚΗ ΑΤΤΑΛΟΣ ΑΧΕ, ΣΙΓΜΑ ΑΧΕΠΕΥ, ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΧΕ, ΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΑΧΕΠΕΥ, ΦΑΣΜΑ ΑΧΕΠΕΥ ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. Π & Κ Α.Χ.Ε. (1) Με βάση τον αριθµό µετοχών πριν την παρούσα αύξηση (2) Για την αναµόρφωση της λογιστικής αξίας της µετοχής έχουν ληφθεί υπόψη οι µη σχηµατισθείσες προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού, οι µη σχηµατισθείσες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και υποτίµηση συµµετοχών και η εκτίµηση των ορκωτών ελεγκτών για τις φορολογικές υποχρεώσεις από φόρο εισοδήµατος της χρήσης 2000, που θα προκύψουν σε βάρος της Εταιρίας από το µελλοντικό φορολογικό έλεγχο. Επίσης έχει αφαιρεθεί το ποσό του οφειλόµενου µετοχικού κεφαλαίου. Η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, καθώς και η έγκριση εισαγωγής των µετοχών, τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης της Νοµαρχίας Σηµειώνεται ότι από την 1/1/2001, η διαπραγµάτευση, η εκκαθάριση και ο διακανονισµός κινητών αξιών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών θα γίνεται µόνο σε ΕΥΡΩ και η τιµή εισαγωγής των νέων κινητών αξιών θα εκφράζεται αποκλειστικά και µόνο σε ΕΥΡΩ, ως ακέραιο πολλαπλάσιο του δραχµικού ισοτίµου του ενός ευρωλεπτού. 12

14 Χαρακτηριστικά της ΝΕ.Χ.Α. Η Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά (ΝΕ.Χ.Α.) είναι η νέα χρηµατιστηριακή αγορά του Χ.Α.Α. στην οποία εισάγονται µετοχές µικροµεσαίων δυναµικών ή καινοτόµων εταιριών που δεν έχουν εισαχθεί στην Κύρια ή την Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. Η λειτουργία της Ν.Ε.Χ.Α. ορίζεται από τον Ν.2733/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η εταιρία υποβάλει επενδυτικό σχέδιο αξιολογηµένο από τον ανάδοχο και Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, στο οποίο περιλαµβάνεται αναλυτική περιγραφή τεχνικών και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων για την επόµενη τριετία, στοιχείων αγοράς στα οποία βασίζεται η στρατηγική της εταιρίας και των µέσων που προτίθεται να χρησιµοποιήσει για την επίτευξη των χρηµατοοικονοµικών στόχων. Μετά την εισαγωγή εκτός από την δηµοσίευση οικονοµικών καταστάσεων, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει, ανά εξάµηνο, έκθεση σχετικά µε τον τρόπο χρήσης των κεφαλαίων και την πορεία του επενδυτικού σχεδίου. Η εταιρία, οι µετοχές της οποίας εισάγονται στην ΝΕ.Χ.Α., κατά την χρήση που προηγείται της αίτησης εισαγωγής, θα πρέπει να έχει ίδια κεφάλαια διακοσίων εκατοµµυρίων δραχµών τουλάχιστον. Για την εισαγωγή των µετοχών στη ΝΕ.Χ.Α. διατίθενται, µε δηµόσια εγγραφή, στο κοινό τουλάχιστον εκατό χιλιάδες µετοχές, αξίας τουλάχιστον διακοσίων πενήντα εκατοµµυρίων δραχµών. Από τη διάθεση των µετοχών αυτών ποσοστό τουλάχιστον 80% προέρχεται από αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Επιπλέον, θα πρέπει να έχει δηµοσιεύσει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της, ως ανώνυµη εταιρία, για δύο τουλάχιστον οικονοµικές χρήσεις που προηγούνται της αίτησης εισαγωγής και οι οποίες θα είναι ελεγµένες από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Στην περίπτωση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, οι καταστάσεις αυτές καθώς και οι καταστάσεις των εταιριών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση θα πρέπει να είναι ελεγµένες από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Εταιρίες που έχουν δηµοσιεύσει οικονοµικές καταστάσεις για µία µόνο οικονοµική χρήση επιτρέπεται να εισάγουν τις µετοχές τους στην ΝΕ.Χ.Α. κατ εξαίρεση, µε απόφαση του.σ. του Χ.Α.Α. και εφόσον κριθεί ότι πρόκειται για εταιρία µε ιδιαίτερο δυναµισµό ή για εταιρία που παρουσιάζει εξαιρετικά καινοτόµο επενδυτικό σχέδιο. Η εταιρία θα πρέπει να έχει ελεγχθεί φορολογικά για όλες τις χρήσεις, για τις οποίες, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, έχουν δηµοσιευθεί οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή εκτείνεται και στις εταιρίες που περιλαµβάνονται σε τυχόν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις κατά την τελευταία δηµοσιευµένη εταιρική χρήση. Κατά την υποβολή αίτησης της εταιρίας για την εισαγωγή της στην ΝΕ.Χ.Α., κάθε µέτοχος της εταιρίας που κατέχει µετοχές ονοµαστικής αξίας τουλάχιστον 5% του µετοχικού κεφαλαίου έχει δεσµευθεί να µην διαθέσει µε οποιονδήποτε τρόπο ποσοστό των µετοχών του το οποίο ανέρχεται σε τουλάχιστον 80% για τον πρώτο χρόνο µετά την εισαγωγή της εταιρίας και 50% για τον δεύτερο και τρίτο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω ποσοστά δέσµευσης, 80% και 50%, αφορούν το σύνολο των µετοχών της εταιρίας. Στην παραπάνω απαγόρευση µεταβίβασης µετοχών υπάρχουν εξαιρέσεις οι οποίες αναφέρονται στο κεφάλαιο VΙ.2 του παρόντος. Ανάδοχος Στην περίπτωση της ΝΕ.Χ.Α ο Ανάδοχος Έκδοσης, εκτός από την εγγύηση της πλήρους κάλυψης του διατιθέµενου από την αύξηση µε δηµόσια εγγραφή κεφαλαίου της εταιρίας, αξιολογεί τις πληροφορίες για τις οικονοµικές προοπτικές της εταιρίας και οφείλει να παρακολουθεί και να ενηµερώνει το κοινό 13

15 για την πρόοδο του επενδυτικού σχεδίου και την χρηµατοοικονοµική κατάσταση της εταιρίας για τρία χρόνια µετά την εισαγωγή της εταιρίας στην ΝΕ.Χ.Α. Σύµβουλος Ο Σύµβουλος Έκδοσης µπορεί να αναλάβει την παρακολούθηση και ενηµέρωση του κοινού για την πρόοδο του επενδυτικού σχεδίου και την χρηµατοοικονοµική κατάσταση της εταιρίας, χωριστά από τον Ανάδοχο. Ειδικός ιαπραγµατευτής Ο Ειδικός ιαπραγµατευτής είναι νέος θεσµός που ξεκίνησε µε την ίδρυση της ΝΕ.Χ.Α. µε σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας των µετοχών της εταιρίας. Ο Ειδικός ιαπραγµατευτής είναι µέλος του ΧΑΑ, συνάπτει χρηµατιστηριακές συµβάσεις εντός κύκλου στο όνοµά του και για ίδιο λογαριασµό. Μετάταξη Η µετάταξη των µετοχών από την ΝΕ.Χ.Α. στην Κύρια ή την Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α., είναι δυνατή µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, εφόσον, πέραν των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την εισαγωγή στις αγορές αυτές, η εταιρία έχει παραµείνει στην ΝΕ.Χ.Α. τουλάχιστον τρία (3) χρόνια από την εισαγωγή της, έχει πραγµατοποιήσει το επενδυτικό της σχέδιο και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρές ή επανειληµµένες παραβάσεις της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας 14

16 III. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Σε εκατ. δραχµές Σε χιλιάδες ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος (1) Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης Σύνολο Λειτουργικό Αποτέλεσµα (1) Έσοδα από Συµµετοχές Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων Κέρδη προ φόρων Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ. (2) Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρήσεων (2) (3) Συνολικό Μέρισµα (καθαρό από φόρους) (4) Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (5) Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης (6) ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (7) Κέρδη προ φόρων Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε δρχ., ) (8) Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων ,61 328,01 Κέρδη προ φόρων ,06 302,36 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ ,89 184,38 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρήσεων ,78 175,99 Μέρισµα ανά Μετοχή (9) ,37 107,57 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε δρχ., ) Κέρδη προ φόρων ,43 296,94 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ ,26 178,96 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου ,83 169,61 (1) Οι αποσβέσεις για όλες τις χρήσεις κατανέµονται στο κόστος πωληθέντων, στα έξοδα διοίκησης, στα έξοδα διάθεσης και στα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης. Για τον υπολογισµό του µικτού κέρδους και του λειτουργικού αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθεί οι ενσωµατωµένες αποσβέσεις. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανοµή των αποσβέσεων για την τριετία

17 Κατηγορίες των Αποσβέσεων Σε χιλιάδες δραχµές Σε χιλιάδες Κόστος Πωληθέντων ,7 14,0 Έξοδα ιοίκησης ,5 39,5 Έξοδα ιάθεσης ,1 0,5 Έρευνα & Ανάπτυξη ,4 Σύνολο ,2 64,4 (2) Αµοιβές.Σ. διανεµήθηκαν µόνο την χρήση του 1998 δρχ. 36 εκατ. (3) Σύµφωνα µε τους Φόρους Φορολογικού Ελέγχου όπως παρουσιάζονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις κάθε χρήσης. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1999, µε φορολογικό έλεγχο που διεξήχθη εντός του Για την χρήση 2000 η εκτίµηση των ορκωτών ελεγκτών για τις φορολογικές υποχρεώσεις από φόρο εισοδήµατος που θα προκύψουν σε βάρος της Εταιρίας από το µελλοντικό φορολογικό έλεγχο ανέρχεται στο ποσό των δρχ ( ,62) περίπου. Σηµειώνεται ότι η Εταιρία έχει υποβάλει αίτηση για φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2000 από τις 29/3/2001 (αριθµός πρωτοκόλλου 21436). (4) Σύµφωνα µε τα µερίσµατα που εµφανίζονται στον πίνακα διάθεσης κερδών. (5) Για την στάθµιση του αριθµού των µετοχών έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών, κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών εις νέον και της διαφοράς αναπροσαρµογής ακινήτων καθώς και η αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 100 ( 0,29) σε 200 δρχ. ( 0,59) έκαστη σύµφωνα µε την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24/5/2000. Σηµειώνεται ότι οι αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών λαµβάνονται υπόψη ως κεφάλαιο από την αµέσως επόµενη χρήση από την οποία προσαυξάνουν τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας (6) Αριθµός µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης, αναµορφωµένος ως προς την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της κάθε µετοχής από 100 ( 0,29) σε 200 δρχ. ( 0,59)σύµφωνα µε την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24/5/2000. (7) Για τον υπολογισµό των αναµορφωµένων αποτελεσµάτων λήφθηκαν υπόψη : α) Οι Φόροι του Φορολογικού Ελέγχου που επεβλήθησαν στην εταιρία µετά των σχετικών προστίµων και προσαυξήσεων στην χρήση την οποία αφορούν, όπως προέκυψαν στα πλαίσια του φορολογικού ελέγχου που διενεργήθηκε από την Φ.Α.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης, για την εισαγωγή της Εταιρίας στην ΝΕ.Χ.Α. Ειδικότερα, οι φορολογικές διαφορές που προέκυψαν από τον έλεγχο των χρήσεων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Σηµειώνεται ότι ποσό δρχ που αφορά τις χρήσεις 1993 µέχρι και 1998 επιβάρυνε την οικονοµική χρήση 1999, ενώ ποσό δρχ ( ,59) που αφορά την χρήση 1999 λογιστικοποιήθηκε κατά την χρήση 2000 επιβαρύνοντας την διάθεση αποτελεσµάτων της χρήσης µε το ποσό των δρχ ( ,05) που αφορά φόρο εισοδήµατος και τα αποτελέσµατα της χρήσης µε το ποσό των δρχ ( 6.028,54) που αφορά φόρο προστιθέµενης αξίας και προσαύξηση φόρου εισοδήµατος. (σε δρχ.) Χρήση Λογιστικές ιαφορές Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Πρόστιµα και Προσαυξήσεις Σύνολο Υποσύνολο Σύνολο β) Τις ακόλουθες παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή: 16

18 i) Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Οι φορολογικές υποχρεώσεις από φόρο εισοδήµατος της χρήσης 2000, που θα προκύψουν σε βάρος της Εταιρίας από το µελλοντικό φορολογικό έλεγχο, εκτιµάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των δρχ ( ,62) περίπου. ii) Στο υπόλοιπο του λογαριασµού -ΙΙ-1 «Πελάτες» περιλαµβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση, συνολικού ποσού δρχ ( ,51) περίπου. Για τις απαιτήσεις αυτές, η Εταιρία έχει σχηµατίσει προβλέψεις ποσού δρχ ( ,54), οι οποίες κατά τη γνώµη του Ορκωτού Ελεγκτή, δεν επαρκούν και θα έπρεπε να είναι ισόποσες των σε καθυστέρηση απαιτήσεων. iii) Στον λογαριασµό Γ.ΙΙΙ.1 «Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις» περιλαµβάνεται Ε.Π.Ε. η οποία έχει τεθεί σε αδράνεια και σύµφωνα µε τον τελευταίο δηµοσιευµένο Ισολογισµό της , η εσωτερική λογιστική αξία των εταιρικών µεριδίων της είναι µικρότερη της αξίας κτήσεώς τους, κατά ποσό δρχ ( 37,25). iv) Η Εταιρία βασιζόµενη στις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας, δεν σχηµάτισε προβλέψεις για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν σχηµάτιζε πρόβλεψη, όπως προβλέπεται από το Ν. 2190/1920, αυτή θα ανερχόταν σε ποσό δρχ ( ,92) περίπου. Ποσό δρχ ( ,46) περίπου, αφορά τη χρήση (8) Για τον υπολογισµό των µεγεθών αυτών έχει ληφθεί υπόψη ο σταθµισµένος αριθµός µετοχών (9) Για τον υπολογισµό του µερίσµατος ανά µετοχή έχει ληφθεί υπόψη ο αριθµός των µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του υπολογισµού των Αναµορφωµένων Αποτελεσµάτων: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ σε εκατ. δραχµές σε χιλιάδες Κέρδη Ισολογισµού προ Φόρων Μείον: Μη ιενεργηθείσες Προβλέψεις για Αποζηµίωση Προσωπικού Μείον: Μη Σχηµατισθείσες Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις 1 3 Μείον: Μη Σχηµατισθείσες Προβλέψεις για Υποτίµηση Συµµετοχών 0 0 Αναµορφωµένα Κέρδη προ φόρων Μείον: Αµοιβές.Σ Μείον: Φόροι Χρήσης Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ Μείον: Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου

19 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ σε εκατ. δραχµές σε χιλιάδες ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Μείον : Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Μείον : Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις Συµµετοχές σε Λοιπές Επιχειρήσεις Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Σύνολο Παγίου Ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο Οφειλόµενο Μετοχικό Κεφάλαιο (1) Ίδια Κεφάλαια Προβλέψεις Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογιστική Αξία Μετοχής (δρχ., ) (2) ,45 0,85 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ εκατ. δρχ. εκατ. δρχ. χιλιάδες εκατ. δρχ. χιλιάδες Καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο Οφειλόµενο Μετοχικό Κεφάλαιο (1) ιαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο Αποθεµατικά Κεφάλαια & ιαφορές Αναπροσαρµογής Αποτελέσµατα εις Νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μείον: Προβλέψεις για Αποζηµίωση Προσωπικού Μείον: Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις και Υποτίµηση Συµ/χών Μείον: Προβλέψεις για Υποτίµηση Συµ/χών 0 0 Μείον: Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Μείον: Εκτίµηση Φόρων Φορολογικού Ελέγχου Χρήσης Μείον: Οφειλόµενο Μετοχικό Κεφάλαιο Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής (σε δρχ. και ) (3) , ,69 (1) Το Οφειλόµενο Μετοχικό Κεφάλαιο αφορά την παρούσα αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. (2) Η λογιστική αξία της µετοχής υπολογίστηκε µε βάση τα Ίδια Κεφάλαια και τον αριθµό των µετοχών που αφορούν το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο στο τέλος κάθε χρήσης, αναµορφωµένο µόνο προς την αύξηση 18

20 της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής από 100 ( 0,29) σε 200 δρχ. ( 0,59) σύµφωνα µε την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24/5/2000. (3) Η αναµορφωµένη λογιστική αξία της µετοχής υπολογίστηκε µε βάση τα Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια και τον αριθµό των µετοχών που αφορούν το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο στο τέλος κάθε χρήσης, αναµορφωµένο µόνο προς την αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής από 100 ( 0,29) σε 200 δρχ. ( 0,59) σύµφωνα µε την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24/5/2000. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Κύκλου εργασιών 54,0% 23,34% 31,1% Κερδών προ Φόρων 290,7% 63,0% 20,9% Κερδών µετά Φόρων 320,9% 59,9% 19,0% Κερδών µετά Φόρων Χρήσης & Αµοιβές.Σ. 138,0% 182,9% 19,0% Κερδών µετά Φόρων Χρήσης & Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολ. Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων 150,4% 138,1% 34,9% Ενσώµατων Παγίων (σε αξία κτήσης) 15,8% 8,6% 178,3% Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων 74,8% 175,3% 2,6% ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ ΟΥΣ(%) Μικτού Κέρδους (1) 40,0% 45,0% 47,4% Κέρδους προ Φόρων 19,6% 26,0% 24,0% ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%) Μέσου Όρου Ιδίων Κεφαλαίων 144,6% 65,2% 45,2% Μέσου Όρου Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων 56,0% 36,0% 28,9% ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ηµέρες) Απαιτήσεων Προµηθευτών ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (:1) Ξένα/Ίδια Κεφάλαια 1,94 0,70 0,57 Συν. Υποχρεώσεις / Συν.Απασχ. Κεφάλαια 0,66 0,41 0,36 Τραπεζικές Υποχρεώσεις/Ίδια Κεφάλαια 0,04 0,00 0,00 ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Γενική Ρευστότητα 1,30 2,30 2,07 Άµεση ρευστότητα 1,30 2,30 2,07 Λειτουργική Ταµειακή Ροή/Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 4,52 6,43 5,37 Λειτουργική Ταµειακή Ροή/Σύνολο Φόρων 1,53 0,95 0,59 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα /Μικτό Κέρδος (1) 6,1% 3,2% 2,2% Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα/Κέρδη προ Αποσβέσεων, Φόρων και Χρ. Τόκων 10,5% 5,1% 3,8% Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα/Κέρδη προ Φόρων και Χρ. Τόκων 11,1% 5,3% 4,1% Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα/Κέρδη προ Φόρων 12,4% 5, 6% 4,3% (1) Για τις χρήσεις 1998 και 1999 έχει γίνει αναµόρφωση του µικτού κέρδους ώστε να είναι συγκρίσιµο µε αυτό του 2000 (βλέπε κεφ. ΧΙ.2.) Με βάση τις παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή που πραγµατοποίησε τον έκτακτο οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο της Εταιρείας και τα αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου, παρατίθενται ακολούθως οι βασικοί αναµορφωµένοι δείκτες της Εταιρείας για την περίοδο

21 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Κερδών προ Φόρων 301,1% 63,0% 19,5% Κερδών µετά Φόρων 340,8% 59,8% 16,6% Κερδών µετά Φόρων Χρήσης & Αµοιβές.Σ. 147,6% 184,4% 16,6% Κερδών µετά Φόρων Χρήσης & Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολ. Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων 165,0% 198,2% 18,9% Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων 78,6% 191,4% 2,2% ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ ΟΥΣ(%) Μικτού Κέρδους (1) 40,0% 45,0% 47,4% Κέρδους προ Φόρων 19,5% 25,8% 23,5% ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%) Μέσου Όρου Ιδίων Κεφαλαίων 183,9% 68,5% 45,5% Μέσου Όρου Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων 60,3% 36,8% 28,8% ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (:1) Ξένα/Ίδια Κεφάλαια 2,4 0,72 0,58 Συν. Υποχρεώσεις / Συν.Απασχ. Κεφάλαια 0,66 0,41 0,32 Τραπεζικές Υποχρεώσεις/Ίδια Κεφάλαια 0,05 0,00 0,00 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα/Κέρδη προ Αποσβέσεων, Φόρων και Χρ. Τόκων 10,5% 5,1% 3,8% Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα/Κέρδη προ Φόρων και Χρ. Τόκων 11,1% 5,4% 4,2% Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα/Κέρδη προ Φόρων 12,5% 5,7% 4,3% (1) Για τις χρήσεις 1998 και 1999 έχει γίνει αναµόρφωση του µικτού κέρδους ώστε να είναι συγκρίσιµο µε αυτό του 2000 (βλέπε κεφ. ΧΙ.2.) 20

22 IV. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ σε εκατ. δρχ σε χιλιάδες Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος (1) Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης Σύνολο Λειτουργικό Αποτέλεσµα (1) Έσοδα από Συµµετοχές Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων Κέρδη προ φόρων Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ (2) Κέρδη Οµίλου µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρήσεων και ικαιώµατα Μειοψηφίας (2) Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (3) ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κέρδη προ φόρων Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ (2) Κέρδη Οµίλου µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ Φόρους Φορολογικού Ελέγχου & ικαιωµάτων Μειοψηφίας (2) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε δρχ., ) (4) Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων ,59 0,42 Κέρδη προ φόρων ,55 0,38 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ (2) ,33 0,23 Κέρδη Οµίλου µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου & ικαιωµάτων Μειοψηφίας (2) ,26 0,21 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε δρχ., ) (4) Κέρδη προ φόρων ,54 0,38 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ (2) ,33 0,23 Κέρδη Οµίλου µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου & ικαιωµάτων Μειοψηφίας (2) ,27 0,20 21

23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κέρδη Ισολογισµού προ Φόρων Μείον: Μη ιενεργηθείσες Προβλέψεις για Αποζηµίωση Προσωπικού Εκδότριας Μείον: Μη ιενεργηθείσες Προβλέψεις για Αποζηµίωση Προσωπικού Γνώµων Πληροφορικής Α.Ε Μείον: Μη ιενεργηθείσες Προβλέψεις για Αποζηµίωση Προσωπικού Ελληνικό Κέντρο Υποστήριξης της Καινοτοµίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας Α.Ε Μείον: Μη Σχηµατισθείσες Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις Εκδότριας Μείον: Μη Σχηµατισθείσες Προβλέψεις για Υποτίµηση Συµµετοχών Εκδότριας Μείον: Μη Σχηµατισθείσες Προβλέψεις για απάνες Ελληνικό Κέντρο Υποστήριξης της Καινοτοµίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας Α.Ε Αναµορφωµένα Κέρδη προ φόρων Μείον: Φόροι Χρήσης Εκδότριας Μείον: Φόροι Χρήσης Γνώµων Πληροφορικής Α.Ε Μείον: Φόροι Χρήσης Ελληνικό Κέντρο Υποστήριξης της Καινοτοµίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας Α.Ε Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ. (2) Μείον: Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Εκδότριας 9 28 Μείον: Εκτίµηση για πιθανές φορολογικές επιβαρύνσεις χρήσης 2000 Εκδότριας 8 23 Μείον: Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Γνώµων Πληροφορικής Α.Ε 2 5 Μείον: Εκτίµηση για πιθανές φορολογικές επιβαρύνσεις Γνώµων Πληροφορικής Α.Ε 3 8 Μείον: Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Ελληνικό Κέντρο Υποστήριξης της Καινοτοµίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας Α.Ε. 2 5 Μείον: Εκτίµηση για πιθανές φορολογικές επιβαρύνσεις Ελληνικό Κέντρο Υποστήριξης της Καινοτοµίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας Α.Ε. 1 4 Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου (2) Μείον: ικαιώµατα Μειοψηφίας (5) Αναµορφωµένα Κέρδη Οµίλου µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ., Φόρους Φορολογικού Ελέγχου & ικαιωµάτων Μειοψηφίας (2) (1) Για τον υπολογισµό του µικτού κέρδους και του λειτουργικού αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθεί οι αποσβέσεις από το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα διοίκησης και τα έξοδα διάθεσης (2) Οι Αµοιβές.Σ. είναι µηδενικές. (3) Για την στάθµιση του αριθµού των µετοχών έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών, κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών εις νέον και της διαφοράς αναπροσαρµογής ακινήτων καθώς και η αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 100 ( 0,29) σε 200 δρχ. ( 0,59) έκαστη σύµφωνα µε την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24/5/2000. Σηµειώνεται ότι οι αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών λαµβάνονται υπόψη ως κεφάλαιο από την αµέσως επόµενη χρήση από την οποία προσαυξάνουν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας (4) Για τον υπολογισµό των µεγεθών αυτών έχει ληφθεί υπόψη ο σταθµισµένος αριθµός µετοχών (5) Τα δικαιώµατα µειοψηφίας έχουν αναµορφωθεί κατά την αναλογία του συνόλου των αναµορφώσεων που αντιστοιχεί στα δικαιώµατα των µετόχων/εταίρων µειοψηφίας των εταιριών που ενοποιούνται. 22

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ)

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΚΛΑ ΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΛΛΑ Α - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ : 10 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ* Υφιστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) Σύντομο Ενημερωτικό Έκδοση 1.0 Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Σεπτέμβριος 2007 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΣΕΛΙ Α: 1/229

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/08 έως 31/12/08

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εξαμηνιαία Έκθεση Αναφοράς Προόδου* ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2009) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε.

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΑΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2 SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2005 3 4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ

ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Ε Κ Θ Ε Σ Η του.σ. για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου βάσει του άρθρου 289 του Κανονισµού του Χ.Α., του άρθρου 9 του Ν.3016/2002 και της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΩΡ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Α Τρίμηνο 2005

ΑΚΤΩΡ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Α Τρίμηνο 2005 ΑΚΤΩΡ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 13648/06/Β/86/03 Φιλελλήνων 18 Χαλάνδρι - 15232 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ ΩΤ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ ΩΤ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ ΩΤ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. λόγω της συγχώνευσης µε απορρόφηση των εταιρειών ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε. και ΚΛΩΣΤΟYΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56044/65/Β/04/01 Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ioύνιος 2004. Eτήσιο ελτίο και Απολογισµός Χρήσης

Ioύνιος 2004. Eτήσιο ελτίο και Απολογισµός Χρήσης Ioύνιος 2004 Eτήσιο ελτίο και Απολογισµός Χρήσης 2003 π π & π ª Ãƒ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.200 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. π À π 2004 ƒπ à ª A 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 7 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 7 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 8 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .MINOAN ITALIA S.p.A. Εταιρικό Κεφάλαιο 12., εξ ολοκλήρου κατατεθειµένο Μητρώο των Επιχειρήσεων της πόλης ΠΑΛΕΡΜΟ 5846825 Μοναδικός εταίρος Minoan Lines S.A. Ηράκλειο (Κρήτη) Εταιρία του Οµίλου Grimaldi

Διαβάστε περισσότερα