ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 ΝΕ.Χ.Α. ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας µε ηµόσια Εγγραφή και την Εισαγωγή των Μετοχών της στην Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Τα ιοικητικά Συµβούλια του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκριναν το περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου µόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν.2733/1999 και του Π /1985. Η απόφαση για επένδυση σε µετοχές που προσφέρονται µε την παρούσα ηµόσια Εγγραφή οφείλει να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο. Ειδικότερα για µερικούς σηµαντικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση µε τις προσφερόµενες µετοχές γίνεται ειδική ανάλυση στο κεφάλαιο «ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ» και συνιστάται στο επενδυτικό κοινό να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα οικονοµικά στοιχεία, στις παρατηρήσεις επ αυτών καθώς και στις προβλέψεις. Κύριος Ανάδοχος Λοιποί Ανάδοχοι ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΧΕ, ΛΑΪΚΗ ΑΤΤΑΛΟΣ ΑΧΕ, ΣΙΓΜΑ ΑΧΕΠΕΥ, EFG EUROBANK ΑΧΕΠΕΥ, ΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΑΧΕΠΕΥ, ΦΑΣΜΑ ΑΧΕΠΕΥ Σύµβουλος Έκδοσης Ειδικός ιαπραγµατευτής Νοέµβριος 2001

2 ΝΕ.Χ.Α. ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας µε ηµόσια Εγγραφή και την Εισαγωγή των Μετοχών της στην Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Τα ιοικητικά Συµβούλια του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκριναν το περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου µόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν.2733/1999 και του Π /1985. Η απόφαση για επένδυση σε µετοχές που προσφέρονται µε την παρούσα ηµόσια Εγγραφή οφείλει να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο. Ειδικότερα για µερικούς σηµαντικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση µε τις προσφερόµενες µετοχές γίνεται ειδική ανάλυση στο κεφάλαιο «ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ» και συνιστάται στο επενδυτικό κοινό να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα οικονοµικά στοιχεία, στις παρατηρήσεις επ αυτών καθώς και στις προβλέψεις. Κύριος Ανάδοχος Λοιποί Ανάδοχοι ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΧΕ, ΛΑΪΚΗ ΑΤΤΑΛΟΣ ΑΧΕ, ΣΙΓΜΑ ΑΧΕΠΕΥ, EFG EUROBANK ΑΧΕΠΕΥ, ΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΑΧΕΠΕΥ, ΦΑΣΜΑ ΑΧΕΠΕΥ Σύµβουλος Έκδοσης Ειδικός ιαπραγµατευτής Νοέµβριος

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Βεβαιώσεις Κυρίου Αναδόχου Συµπεράσµατα Νοµικού Ελέγχου Παράγοντες Κινδύνου... 9 II. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ III. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ IV. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ V. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ...26 VI. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Γενικά Γενικά στοιχεία δέσµευσης ιαδικασία τιµολόγησης, διάθεσης και κατανοµής µετοχών Ανάδοχοι απάνες Έκδοσης VII. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Γενική Παρουσίαση Καινοτοµία στις υπηρεσίες της Εταιρίας Σχέδια Επενδύσεων Επιδοτούµενες ή Υπαγόµενες σε Αναπτυξιακούς Νόµους Επενδύσεις VIII. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Γενικά Υποχρεώσεις Μετόχων Φορολογία µερισµάτων IX. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Γενικές πληροφορίες Ιστορικό Περιγραφή αντικειµένου εργασιών Ανάλυση Κύκλου Εργασιών ανά κατηγορία προϊόντων Συµβάσεις συνεργασίας Παραγόµενα προϊόντα Παραγωγική διαδικασία Προϊόντα-Υπηρεσίες ιαδικασία υλοποίησης ( παραγωγής ) των έργων ίκτυο πωλήσεων και διανοµής Πάγια περιουσιακά στοιχεία Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Ασώµατες ακινητοποιήσεις Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Προσηµειώσεις, υποθήκες Εγγυήσεις Ασφαλιστήρια συµβόλαια Εξέλιξη µετοχικού κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία µετοχής Μέτοχοι ιοίκηση ιεύθυνση Εργασιών Συµµετοχές των Μελών του.σ. και των Κυρίων Μετόχων στην ιοίκηση και στο ιοικητικό Συµβούλιο άλλων εταιριών Οργανόγραµµα Προσωπικό Επενδύσεις X. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ Προσδιορισµός κλάδου ΕΣΥΕ Γενικά στοιχεία κλάδου

4 3. Ανταγωνισµός Προοπτικές Θέση της Εταιρίας στον κλάδο XI. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ραστηριότητα Εξέλιξη εργασιών αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικές απάνες ιάθεση των προ αποσβέσεων κερδών Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Χρήσεων Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων Ταµειακές Ροές Ενοποιηµένα Απολογιστικά Στοιχεία Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Αποτελέσµατα Εξαµήνου Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης Εξαµήνου Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Εξαµήνου Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Εξαµήνου XII. ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Θυγατρικές Εταιρείες ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε Συγγενείς Εταιρίες LOCUS E.Π.Ε ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. KPMG ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε ΙΕΡΓΩΝ Ε.Π.Ε E&P ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε Συµφωνίες και συνεργασίες µε την Εκδότρια Εταιρία Εταιρίες στις οποίες συµµετέχουν οι Κύριοι µέτοχοι ή και τα µέλη του.σ. της Εκδότριας ιεταιρικές συναλλαγές µεταξύ των συνδεδεµένων εταιρειών XIII. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Προβλέψεις Αποτελεσµάτων Εταιρίας Προβλέψεις Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Οµίλου XIV. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Στόχοι και στρατηγική Επενδυτική πολιτική XV. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ XVI. ΤΙΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ XVII. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α. Κεφάλαια 5-6 επενδυτικού σχεδιου Β. Έκθεση αξιολόγησης κύριου αναδόχου Γ. Βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή Οικονοµικές καταστάσεις της εκδότριας εταιρίας Ε. Οικονοµικές καταστάσεις οµίλου (Ενοποιηµένες) ΣΤ. Οικονοµικές καταστάσεις ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε Ζ. Οικονοµικές καταστάσεις ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε

5 I. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ 1. Βεβαιώσεις Κυρίου Αναδόχου Ι. Πληροφορίες σχετικά µε την Αναδοχή: Ο Κύριος Ανάδοχος έχει αναλάβει και οι λοιποί Ανάδοχοι (εφεξής οι Ανάδοχοι) που θα περιληφθούν στο σχήµα Αναδοχής θα αναλάβουν, µε βάση την προκαταρτική Σύµβαση Αναδοχής, την κάλυψη στην Τιµή ιάθεσης τυχόν αδιάθετων µετοχών. Η διαδικασία αναδοχής και η υποχρέωση κάλυψης τυχόν αδιάθετων µετοχών περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6 «Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και ιαδικασία ιάθεσης των Νέων Μετοχών». Ειδικότερα, στην περίπτωση που δεν καλυφθεί πλήρως ο αριθµός των µετοχών που προσφέρονται µε ηµόσια Εγγραφή, οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να αγοράσουν τις αδιάθετες µετοχές στην τιµή διάθεσης. Οι Ανάδοχοι διατηρούν το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης αναδοχής και διακοπής της ηµόσιας Εγγραφής στην περίπτωση: ιακοπής των συναλλαγών γενικά στο Χ.Α.Α Που συµβούν στην Εταιρία ή γενικότερα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, γεγονότα οικονοµικής ή άλλης φύσεως συµπεριλαµβανοµένης και της απεργίας των Τραπεζών, που κατά τη δίκαια κρίση τους µπορεί να επηρεάσουν ουσιαστικά ή αρνητικά την επιτυχία της ηµόσιας Εγγραφής. Κήρυξης πολέµου ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Ελληνική Επικράτεια, εφόσον τα γεγονότα αυτά δεν υφίστανται κατά την υπογραφή της σύµβασης αναδοχής ή δεν αγνοούνται από βαριά αµέλεια των Αναδόχων Που οποιαδήποτε από τις δηλώσεις, εγγυήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρίας ή και των Μετόχων της, που περιλαµβάνονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο και στην σύµβαση αναδοχής αποδειχθούν ανακριβείς ή δεν εκπληρωθούν στο ακέραιο. Οι Ανάδοχοι δεν αναλαµβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την ικανοποίηση των όρων περί διασποράς των µετοχών που έχουν επιβληθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ούτε ως προς τις συνέπειες από τυχόν µη ικανοποίηση των όρων αυτών. Σύµφωνα µε το Ν. 2733/99 η ικανοποίηση του κριτηρίου της επαρκούς διασποράς µετοχών µιας νεοεισαγόµενης στην Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά του Χ.Α.Α. εταιρίας, προϋποθέτει την κατανοµή ποσοστού τουλάχιστον 20% των προς εισαγωγή στο Χ.Α.Α. µετοχών της εκδότριας σε τουλάχιστον 150 επενδυτές της κατηγορίας των ιδιωτών και των θεσµικών. Στους εν λόγω επενδυτές δεν συµπεριλαµβάνονται µέτοχοι που κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 2% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, όπως αυτό διαµορφώνεται µετά την εισαγωγή της στο Χ.Α.Α Σε περίπτωση που δεν αναληφθεί το σύνολο των προσφεροµένων µε ηµόσια Εγγραφή Μετοχών από το επενδυτικό κοινό, η Εταιρία δικαιούται βάση της Σύµβασης Αναδοχής να ζητήσει από τους Αναδόχους την κάλυψη των αδιάθετων µετοχών. Η ανάληψη όµως των αδιάθετων µετοχών εκ µέρους των Αναδόχων, δεν εξασφαλίζει απαραίτητα την ικανοποίηση του κατά το Ν2733/1999 κριτηρίου της διασποράς. Κατά το σχηµατισµό οµίλου Αναδόχων, ο Κύριος Ανάδοχος της Έκδοσης δεν δεσµεύεται για τον περιορισµό της παροχής εγγύησης κάλυψης ανά Ανάδοχο σε ποσοστό µικρότερο ή ίσο του 2% των µετοχών της Εταιρίας µετά την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Εποµένως σε περίπτωση µη κάλυψης της Έκδοσης ενδέχεται να υπάρξει Ανάδοχος ή Ανάδοχοι που θα αναλάβουν αριθµό µετοχών που ξεπερνά το 2% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να µην ικανοποιείται το κριτήριο της επαρκούς διασποράς µε συνέπεια την µη εισαγωγή των µετοχών 4

6 της εκδότριας στην Χρηµατιστηριακή Αγορά. Επιπρόσθετα, σηµειώνεται ότι, κατά το στάδιο της κατανοµής των µετοχών στους επενδυτές, ενδέχεται να προκύψει από τα στοιχεία των εγγραφών ότι, δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί η προϋπόθεση της επαρκούς διασποράς µε βάση το κριτήριο της κατανοµής του 20% των µετοχών σε 150 πρόσωπα που να κατέχουν κάτω του 2% του συνόλου των µετοχών µετά την εισαγωγή της Εταιρίας στο Χ.Α.Α. Επιπλέον υφίσταται το ενδεχόµενο να συµµετάσχουν στην έκδοση λιγότεροι από 150 επενδυτές. Οι Ανάδοχοι θα λάβουν υπόψη τις ανάγκες ικανοποίησης του κριτηρίου της επαρκούς διασποράς κατά την κατανοµή των µετοχών σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους. Ειδικότερα, οι Ανάδοχοι, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από την Απόφαση 2/211/ (ΦΕΚ 443/ ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ρητώς επιφυλάσσονται του δικαιώµατος τους να περιορίσουν το οριστικό ποσοστό κατανοµής µετοχών στους επενδυτές (θεσµικούς και µη) που έχουν εγγραφεί για ποσοστό µεγαλύτερο του 2% του συνόλου των µετοχών µετά την εισαγωγή της Εταιρίας στο Χ.Α.Α. Ο περιορισµός θα γίνει µε τα µέτρα που είναι πρόσφορα να διασφαλίσουν την επίτευξη επαρκούς διασποράς και σύµφωνα µε κριτήρια κατανοµής που εγγυώνται την ίση µεταχείριση των επενδυτών της ίδιας κατηγορίας, τα οποία θα γνωστοποιηθούν στο Χ.Α.Α.- αµέσως µόλις αυτό είναι εφικτό- και θα ανακοινωθούν µε συνοπτικό τρόπο στο κοινό. Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή το ποσοστό οριστικής κατανοµής στους επενδυτές που έχουν εγγραφεί για ποσοστό µεγαλύτερο του 2% του συνόλου των µετοχών µετά την εισαγωγή της Εταιρίας στο Χ.Α.Α. ενδέχεται να περιοριστεί στο 2% του συνόλου των µετοχών µετά την εισαγωγή της Εταιρίας στο Χ.Α.Α ανεξάρτητα από το ποσοστό της αρχικής εγγραφής τους. Εάν, βάσει των οριστικών στοιχείων κατανοµής (και αφού ληφθεί υπόψη η τυχόν συµµετοχή των Αναδόχων στην εγγραφή), δεν ικανοποιείται τελικά το κριτήριο της επαρκούς διασποράς οι Ανάδοχοι θα διατηρήσουν τα κεφάλαια των επενδυτών δεσµευµένα στους λογαριασµούς των εγγραφόµενων µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης περί της εισαγωγής από το.σ. του Χ.Α.Α. Σε περίπτωση που η σχετική απόφαση είναι αρνητική, τότε τα κεφάλαια των επενδυτών θα αποδεσµευτούν και θα τους αποδοθούν (εποµένως δεν θα λάβουν µετοχές της εκδότριας) και η εγγύηση κάλυψης τυχόν αδιάθετων µετοχών από τους Αναδόχους θα αρθεί χωρίς να έχει παραγάγει οποιοδήποτε αποτέλεσµα. Σηµειώνεται ιδιαίτερα ότι οι Ανάδοχοι δεν αναλαµβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την ενδεχόµενη µη εισαγωγή των µετοχών της Εκδότριας στην Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά του Χ.Α.Α είτε ο λόγος αφορά την Εταιρία είτε όχι. ΙΙ. Ο Κύριος Ανάδοχος δεν θα προβεί σε πράξεις σταθεροποίησης της τιµής της µετοχής. Επίσης ο Κύριος Ανάδοχος βεβαιώνει ότι: I. Τα οικονοµικά στοιχεία που περιλαµβάνονται στο Ενηµερωτικό ελτίο είναι ακριβής µεταφορά από τις οικονοµικές λογιστικές καταστάσεις της εταιρίας II. Η Εταιρία διαθέτει επαρκές σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σύµφωνα µε σχετική επιστολή του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας, η οποία παρατίθεται στο Προσάρτηµα III. εν υφίστανται δικαστικής φύσεως εκκρεµότητες κατά της Εταιρίας και των νοµίµων εκπροσώπων της, σύµφωνα µε την έκθεση νοµικού ελέγχου. Ο νοµικός έλεγχος στο συµπέρασµα του αναφέρει ότι " εν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να επηρεάζουν την οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας, η νοµική κατάσταση της Εταιρίας είναι σύµφωνη προς τους νόµους και τους κανονισµούς στους οποίους υπόκειται όσον αφορά την ίδρυση της και την καταστατική της λειτουργία και δεν προέκυψε γεγονός ή άλλο στοιχείο που να εµποδίζει από νοµική άποψη την αιτούµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Ελεγχόµενης 5

7 Εταιρίας και την εισαγωγή των µετοχών της στη Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών". IV. Το επενδυτικό σχέδιο πληροί τα κριτήρια και τις προδιαγραφές της σχετικής απόφασης του Σ του Χ.Α.Α V. Τα έσοδα της έκδοσης θα είναι τουλάχιστον ρ. 250 εκατ. VI. Έχουν περιγραφεί στο Ενηµερωτικό ελτίο, στο Κεφάλαιο "Παράγοντες Κινδύνου" αναλυτικά οι κίνδυνοι που µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά τα αποτελέσµατα, την χρηµατοοικονοµική θέσης της εκδότριας ή ακόµη και απευθείας τη τιµή της µετοχής. VII. Ότι έχουν περιληφθεί στο Ενηµερωτικό ελτίο τα συµπεράσµατα του οικονοµικού και νοµικού ελέγχου καθώς και οι συνέπειες τους για την εταιρία και έχει προβεί σε όλες τις αναµορφώσεις των αποτελεσµάτων και της καθαρής θέσης της εταιρίας ώστε να προκύπτει η πραγµατική της οικονοµική κατάσταση VIII. Η Εταιρία διαθέτει "ικανοποιητική περιουσιακή διάρθρωση", (λαµβάνοντας υπόψη και τα αναµορφωµένα οικονοµικά στοιχεία) κατά την τελευταία προ της υποβολής της αίτησης οικονοµική χρήση (1999) και κατά τη τρέχουσα περίοδο (2000) όπως προκύπτει και από τα παρακάτω στοιχεία. Tην έλλειψη Τραπεζικού ανεισµού. Η Εταιρία χρηµατοδοτεί το σύνολο των λειτουργικών της αναγκών µε Ίδια Κεφάλαια γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται από την έλλειψη τραπεζικού δανεισµού. Την υψηλή αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων Η αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας (και σε αναµορφωµένη βάση) κυµαίνεται σε υψηλά επίπεδα : Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 65,2% 40,7% Αποδοτικότητα Αναµορφωµένων Ιδίων Κεφαλαίων 66,7% 45,4% Τη χαµηλή δανειακή επιβάρυνση Ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης παρουσιάζει διαχρονική βελτίωση, αποτέλεσµα της πολιτικής της Εταιρίας για συνεχή ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 0,70 0,47 Ξένα / Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια 0,71 0,59 VI. εν µπορεί να επηρεαστεί η οικονοµική κατάσταση, η περιουσιακή διάρθρωση και οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο Χ.Α.Α της Εκδότριας Εταιρίας: πρώτον από γεγονότα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απεικονίζονται στις µέχρι σήµερα δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εκδότριας Εταιρίας, δεύτερον, από τυχόν µη ποσοστικοποιηµένες παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών και τέλος, από τυχόν επιπτώσεις που θα υπάρξουν σε περίπτωση αρνητικής έκβασης των εκκρεµών δικαστικών υποθέσεων στις οποίες εµπλέκεται η Εκδότρια Εταιρία 6

8 VII. VIII. IX. Η νοµική κατάσταση της Εταιρίας είναι σύµφωνη προς τους νόµους και τους κανονισµούς στους οποίους υπόκειται, όσον αφορά την ίδρυση της και την καταστατική της λειτουργία. Κάθε στοιχείο που περιλαµβάνεται στο υπόδειγµα του Ενηµερωτικού ελτίου και προβλέπεται από το Π. 348/85 απαντάται θετικά ή αρνητικά στο Ενηµερωτικό ελτίο της εκδότριας εταιρίας Μετά το πέρας της ηµόσιας Εγγραφής θα ενηµερωθεί το επενδυτικό κοινό σχετικά µε τη διαµόρφωση του προορισµού των κεφαλαίων µε βάση τα πραγµατοποιηθέντα έσοδα της έκδοσης. X. Ο Κύριος Ανάδοχος έχει προβεί σε όλες τις κατάλληλες αναµορφώσεις των αποτελεσµάτων και των Ιδίων Κεφαλαίων ώστε να εµφανίζονται απαλλαγµένα από ενδεχόµενες υποχρεώσεις ή λοιπές επιβαρύνσεις. XI. Η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, καθώς και η έγκριση εισαγωγής των µετοχών, τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης της Νοµαρχίας. 7

9 2. Συµπεράσµατα Νοµικού Ελέγχου Ο νοµικός έλεγχος της Εταιρίας που διενεργήθηκε από το δικηγορικό γραφείο «Ποταµίτης Ηλιάδου» (Ιλισίων 3 5, Αθήνα, τηλ ), βεβαιώνει ότι «δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να επηρεάζουν την οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας, ότι η νοµική κατάσταση της Εταιρίας είναι σύµφωνη προς τους νόµους και τους κανονισµούς στους οποίους υπόκειται όσον αφορά την ίδρυση της και την καταστατική της λειτουργία και δεν προέκυψε γεγονός ή άλλο στοιχείο που να εµποδίζει από νοµική άποψη την αιτούµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της ελεγχόµενης Εταιρίας και την εισαγωγή των µετοχών της στη Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. 8

10 3. Παράγοντες Κινδύνου Προκειµένου οι επενδυτές να λάβουν απόφαση σχετικά µε την πιθανή επένδυσή τους σε µετοχές της Εταιρίας θα πρέπει να λάβουν υπόψη, τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενηµερωτικό δελτίο και τους επενδυτικούς κινδύνους που αναφέρονται παρακάτω. Επισηµαίνεται ότι οι κίνδυνοι που αναφέρονται παρακάτω µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την χρηµατοοικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα της Εταιρίας και την τιµή της µετοχής. Η απόφαση για πιθανή επένδυση σε µετοχές που προσφέρονται µε την παρούσα ηµόσια Εγγραφή οφείλει να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Στο Ενηµερωτικό ελτίο περιέχονται δηλώσεις και εκτιµήσεις σχετικά µε το µέλλον και την εξέλιξη της αγοράς και των αποτελεσµάτων της Εταιρίας στα πλαίσια συζήτησης σχετικά µε το µέλλον, τη στρατηγική, το σχεδιασµό και τις προθέσεις της Ευρωσύµβουλοι Α.Ε. Πολλές από αυτές τις δηλώσεις χαρακτηρίζονται από την χρήση λέξεων όπως «αναµένεται», «προσδοκάται», «εκτιµά», «προτίθεται», παράγωγά τους και συνώνυµες λέξεις. Οι δηλώσεις και οι εκτιµήσεις αυτές αντανακλούν την τρέχουσα άποψη της Εταιρίας σχετικά µε µελλοντικά γεγονότα βασιζόµενη σε παραδοχές, και άρα εµπεριέχουν αβεβαιότητα και κινδύνους όσον αφορά την πραγµατοποίησή τους. Σε περίπτωση που κάποιες από τις παραδοχές αποδειχθούν ανακριβείς ή επέλθει κάποιος από τους κινδύνους που αναφέρονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, παρακάτω τα αποτελέσµατα της Εταιρίας µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά σε σχέση µε αυτά που παρατίθενται σε αυτό το Ενηµερωτικό ελτίο Η δυνατότητα διατήρησης και προσέλκυσης ικανού ανθρώπινου δυναµικού Η Εταιρία, έχοντας ως αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών, βασίζεται για την επιτυχία της στο ανθρώπινο δυναµικό της. Η επιτυχής ανάπτυξη της Εταιρίας εξαρτάται από την δυνατότητά της να προσελκύσει, να αναπτύξει και να διατηρήσει καλά καταρτισµένο και εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό. Πιθανή αδυναµία της εταιρίας να προσελκύσει ή να διατηρήσει ικανά στελέχη µπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην πορεία της. Η δυνατότητα της Εταιρίας να βρίσκεται µέσα στις εξελίξεις Η επιτυχής πορεία της Εταιρίας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την δυνατότητά της να παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες που συµβαδίζουν µε τις εξελίξεις της τεχνολογίας, την υιοθέτηση νέων προτύπων από τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών και τις µεταβαλλόµενες απαιτήσεις των πελατών. Η δυνατότητα υιοθέτησης και ανάπτυξης νέων ιδεών και υπηρεσιών καθώς και η έγκαιρη παροχή αυτών, είναι σηµαντικός παράγοντας ανάπτυξης των εργασιών της Εταιρίας. Πιθανή αδυναµία της Εταιρίας στον τοµέα αυτό θα έχει αρνητική επίπτωση στα αποτελέσµατά της. Η Εταιρία µε σκοπό να περιορίσει τον παραπάνω κίνδυνο και έχοντας αναγνωρίσει την σηµασία της έρευνας στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, αλλά και την προσαρµογή υφιστάµενων υπηρεσιών στα νέα δεδοµένα της αγοράς, έχει δηµιουργήσει διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης. Η φύση των συµβάσεων Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας βασίζεται σε συµβάσεις ορισµένου αντικειµένου και χρόνου, ο οποίος είναι συνήθως µικρότερος του έτους. Η µη υπογραφή νέων συµβάσεων ίσης τουλάχιστον αξίας µε το προηγούµενο έτος θα έχει αρνητική επίπτωση στον κύκλο εργασιών της εταιρίας και στα αποτελέσµατά της. Η Εταιρία πιστεύει ότι µε την ενεργή προώθηση των υπηρεσιών της στις αγορές όπου ήδη έχει δυνατή παρουσία αλλά και την µόνιµη παρουσία της εταιρίας σε αγορές που µέχρι τώρα λειτουργούσε µόνο µέσω συνεργασιών, καθώς και την δραστηριοποίησή της σε νέους τοµείς και γεωγραφικές περιοχές, θα επιτύχει συνεχή αύξηση των εργασιών της. 9

11 Το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών Κατά την σύναψη συµφωνίας µε τους πελάτες της η Εταιρία τιµολογεί τις υπηρεσίες της βασιζόµενη σε εκτίµηση του απαιτούµενου για την ολοκλήρωση του αναλαµβανόµενου έργου χρόνου και κόστους, ώστε να επιτύχει τα επιθυµητά περιθώρια κέρδους. Τυχόν σφάλµα στην εκτίµηση του κόστους ή του χρόνου µπορεί να οδηγήσει στην µείωση του περιθωρίου κέρδους της Εταιρίας. ιαχείριση της ανάπτυξης Η ανάπτυξη της Εταιρίας απαιτεί σηµαντικούς διοικητικούς και λειτουργικούς πόρους, ιδίως λόγω της µεγέθυνσης της δοµής του οµίλου µε την δηµιουργία νέων εταιριών, σε συνεργασία µε τρίτους, και εξαγορές ποσοστών υφιστάµενων εταιριών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η διοίκηση της Εταιρίας ιστορικά έχει διαχειριστεί αποτελεσµατικά την ανάπτυξη των εργασιών της εταιρίας στα πλαίσια µιας δοµής που περιελάµβανε γραφεία εκτός έδρας θυγατρικές και κάποιες συµµετοχές. Η προηγούµενη εµπειρία της εταιρίας δεν αποτελεί εγγύηση για την αποτελεσµατική διαχείριση στο µέλλον. Αν η Εταιρία δεν καταφέρει να διαχειριστεί την ανάπτυξή της επιτυχώς θα επηρεαστούν τα αποτελέσµατα της και οι προοπτικές της. Επέκταση στο εξωτερικό Οι διεθνείς δραστηριότητες της εταιρίας εµπεριέχουν κινδύνους όπως διοικητικές δυσκολίες, συναλλαγµατικές διακυµάνσεις, πολιτική και οικονοµική σταθερότητα των χωρών. Η Εταιρία εκτός από την Ελλάδα προτίθεται να επενδύσει σε 5 χώρες. Οι επενδύσεις στις χώρες αυτές θα πραγµατοποιηθούν σε συνεργασία µε τοπικούς εταίρους που έχουν γνώση και εµπειρία, στην εκάστοτε αγορά και στο αντικείµενο, και µε τους οποίους η Εταιρία έχει συνεργασία. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί θετικές προϋποθέσεις οµαλής συνεργασίας και ανάπτυξης, δεν αποτελεί όµως εγγύηση αποφυγής διοικητικών προβληµάτων, τα οποία µπορεί να επιδράσουν αρνητικά στην εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας. Επιπρόσθετα, δεν µπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση για την πολιτική και οικονοµική σταθερότητα των χωρών στις οποίες προτίθεται να επενδύσει η Εταιρία ούτε για την ύπαρξη ή επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων, περιορισµών εξαγωγής συναλλάγµατος κτλ. Σε περίπτωση πραγµατοποίησης κάποιων εκ των ανωτέρω κινδύνων οι επιπτώσεις στα αποτελέσµατα της Εταιρίας θα είναι αρνητικές. Υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου Σκοπός της Εταιρίας είναι να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία βάσει του επενδυτικού σχεδίου που περιλαµβάνεται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο. Κατά την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου η Εταιρία µπορεί να αντιµετωπίσει δυσκολίες σε θέµατα όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, την εύρεση των προς εξαγορά/συµµετοχή εταιριών στην επιθυµητή τιµή και χρόνο, την διαθεσιµότητα εξειδικευµένου προσωπικού, την µικρότερη από την προβλεπόµενη συµβολή των υπαλλήλων στον κύκλο εργασιών και την µεταβολή οικονοµικών ή και πολιτικών συνθηκών. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία θα στραφεί σε εναλλακτικές επενδυτικές λύσεις οι οποίες ενδέχεται να της αποφέρουν χαµηλότερα κέρδη από αυτά του υφιστάµενου επενδυτικού σχεδίου. Ειδικότερα, για τις δαπάνες οι οποίες συνδέονται µε την πρόσληψη εξειδικευµένου προσωπικού και αφορούν αποκλειστικά δαπάνες µισθοδοσίας, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η Εταιρία δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι το κόστος αυτό θα µπορεί να ανακτηθεί στο µέλλον και ότι θα εισφέρει στο κύκλο εργασιών της Εταιρίας και κατ επέκταση στις ταµειακές ροές. Ανταγωνισµός Ο ανταγωνισµός στον κλάδο αυξάνεται. Στην Ελλάδα παρατηρείται σηµαντική τάση συγκέντρωσης των ελληνικών εταιριών, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται οι διεθνώς καταξιωµένες εταιρίες που λειτουργούν στην χώρα. Η Εταιρία δεν µπορεί να εµποδίσει την είσοδο νέων εταιριών στην αγορά ούτε µπορεί να παράσχει διαβεβαιώσεις ως προς την διατήρηση της 10

12 ανταγωνιστικότητάς της έναντι αυτών των εταιριών που διαθέτουν σηµαντικά µεγαλύτερους πόρους (ανθρώπινους και οικονοµικούς). Η Εταιρία προκειµένου να αντιµετωπίσει το κίνδυνο αυτό και να διατηρήσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα στα τµήµατα της αγοράς στα οποία ανταγωνίζεται άµεσα µε τις µεγάλες διεθνώς καταξιωµένες εταιρίες, συνάπτει στρατηγικές συµφωνίες συνεργασίας µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Παράλληλα, η Εταιρία εστιάζει στην παροχή διαφοροποιηµένων υπηρεσιών σε περιφερειακές, αλλά αναπτυσσόµενες αγορές, των οποίων το µέγεθος και οι επιµέρους συνθήκες που επικρατούν σε αυτές, δεν συγκεντρώνουν την προτίµηση των µεγάλων εταιριών του κλάδου. Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η εταιρία από την κεφαλαιαγορά θα της επιτρέψουν να διευρύνει τόσο την δραστηριότητα της σε νέους τοµείς παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών όσο και την γεωγραφική της παρουσία σε νέες αναπτυσσόµενες αγορές. Οι κύριοι µέτοχοι Η Εταιρία διοικείται κυρίως από τους δύο ιδρυτές και βασικούς µετόχους της. Ιστορικά η πορεία της εταιρίας υπήρξε συνυφασµένη µε την δραστηριότητα των ιδρυτών. Μολονότι η Εταιρία, µε την αύξηση του µεγέθους της και την προετοιµασία της για εισαγωγή στη ΝΕ.Χ.Α., έχει αποκτήσει την απαιτούµενη υποδοµή και στελέχωση, ο ρόλος των ιδρυτών της παραµένει καθοριστικός. Η για οποιοδήποτε λόγω απώλεια των παρεχόµενων από αυτούς υπηρεσιών µπορεί να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στην δραστηριότητά της Εταιρίας. Η πορεία της οικονοµίας Το µέγεθος και ο ρυθµός ανάπτυξης της αγοράς του κλάδου των εταιριών συµβούλων επιχειρήσεων βρίσκεται σε συνάρτηση µε την γενικότερη πορεία της οικονοµίας, τον ρυθµό ανάπτυξης του ΑΕΠ, και το ύψος των ιδιωτικών και δηµόσιων επενδύσεων. Μια αρνητική µεταβολή στην πορεία της οικονοµίας, µια παρατεταµένη ύφεση θα επηρεάσει αρνητικά τα µεγέθη της Εταιρίας, αλλά και ολόκληρου του κλάδου, στο βαθµό που η δραστηριότητα των πελατών της επηρεαστεί από την µείωση της ευρύτερης οικονοµικής δραστηριότητας. ιακυµάνσεις κύκλου εργασιών και αποτελεσµάτων Λόγω της δραστηριότητας της Εταιρίας, ο κύκλος εργασιών της και τα αποτελέσµατά της παρουσιάζουν µεταβλητότητα ανά τρίµηνο. Το γεγονός αυτό µπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις ορισµένων επενδυτών και να οδηγήσει σε σηµαντικές µεταβολές της τιµής της µετοχής. 11

13 II. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΚ ΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κοινές Ονοµαστικές Ιδιωτική τοποθέτηση Κοινές Ονοµαστικές ηµόσια εγγραφή Κοινές Ονοµαστικές ΣΥΝΟΛΟ ΕΚ ΟΣΗΣ Κοινές Ονοµαστικές ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Κοινές Ονοµαστικές Ονοµαστική Αξία Μετοχής 200 δρχ. ( 0,59) Λογιστική Αξία Μετοχής 31/12/2000 (1) 290 δρχ. ( 0,85) Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής 31/12/2000 (1) (2) 234 δρχ. ( 0,69) Μονάδα διαπραγµάτευσης στην ΝΕ.Χ.Α. Οι νέες µετοχές δικαιούνται µέρισµα από τα κέρδη της χρήσης Τίτλος 10 µετοχών Κύριος Ανάδοχος Έκδοσης Λοιποί Ανάδοχοι Έκδοσης Σύµβουλος Έκδοσης Ειδικός ιαπραγµατευτής Π & Κ Capital Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΧΕ, ΛΑΪΚΗ ΑΤΤΑΛΟΣ ΑΧΕ, ΣΙΓΜΑ ΑΧΕΠΕΥ, ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΧΕ, ΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΑΧΕΠΕΥ, ΦΑΣΜΑ ΑΧΕΠΕΥ ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. Π & Κ Α.Χ.Ε. (1) Με βάση τον αριθµό µετοχών πριν την παρούσα αύξηση (2) Για την αναµόρφωση της λογιστικής αξίας της µετοχής έχουν ληφθεί υπόψη οι µη σχηµατισθείσες προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού, οι µη σχηµατισθείσες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και υποτίµηση συµµετοχών και η εκτίµηση των ορκωτών ελεγκτών για τις φορολογικές υποχρεώσεις από φόρο εισοδήµατος της χρήσης 2000, που θα προκύψουν σε βάρος της Εταιρίας από το µελλοντικό φορολογικό έλεγχο. Επίσης έχει αφαιρεθεί το ποσό του οφειλόµενου µετοχικού κεφαλαίου. Η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, καθώς και η έγκριση εισαγωγής των µετοχών, τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης της Νοµαρχίας Σηµειώνεται ότι από την 1/1/2001, η διαπραγµάτευση, η εκκαθάριση και ο διακανονισµός κινητών αξιών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών θα γίνεται µόνο σε ΕΥΡΩ και η τιµή εισαγωγής των νέων κινητών αξιών θα εκφράζεται αποκλειστικά και µόνο σε ΕΥΡΩ, ως ακέραιο πολλαπλάσιο του δραχµικού ισοτίµου του ενός ευρωλεπτού. 12

14 Χαρακτηριστικά της ΝΕ.Χ.Α. Η Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά (ΝΕ.Χ.Α.) είναι η νέα χρηµατιστηριακή αγορά του Χ.Α.Α. στην οποία εισάγονται µετοχές µικροµεσαίων δυναµικών ή καινοτόµων εταιριών που δεν έχουν εισαχθεί στην Κύρια ή την Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. Η λειτουργία της Ν.Ε.Χ.Α. ορίζεται από τον Ν.2733/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η εταιρία υποβάλει επενδυτικό σχέδιο αξιολογηµένο από τον ανάδοχο και Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, στο οποίο περιλαµβάνεται αναλυτική περιγραφή τεχνικών και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων για την επόµενη τριετία, στοιχείων αγοράς στα οποία βασίζεται η στρατηγική της εταιρίας και των µέσων που προτίθεται να χρησιµοποιήσει για την επίτευξη των χρηµατοοικονοµικών στόχων. Μετά την εισαγωγή εκτός από την δηµοσίευση οικονοµικών καταστάσεων, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει, ανά εξάµηνο, έκθεση σχετικά µε τον τρόπο χρήσης των κεφαλαίων και την πορεία του επενδυτικού σχεδίου. Η εταιρία, οι µετοχές της οποίας εισάγονται στην ΝΕ.Χ.Α., κατά την χρήση που προηγείται της αίτησης εισαγωγής, θα πρέπει να έχει ίδια κεφάλαια διακοσίων εκατοµµυρίων δραχµών τουλάχιστον. Για την εισαγωγή των µετοχών στη ΝΕ.Χ.Α. διατίθενται, µε δηµόσια εγγραφή, στο κοινό τουλάχιστον εκατό χιλιάδες µετοχές, αξίας τουλάχιστον διακοσίων πενήντα εκατοµµυρίων δραχµών. Από τη διάθεση των µετοχών αυτών ποσοστό τουλάχιστον 80% προέρχεται από αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Επιπλέον, θα πρέπει να έχει δηµοσιεύσει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της, ως ανώνυµη εταιρία, για δύο τουλάχιστον οικονοµικές χρήσεις που προηγούνται της αίτησης εισαγωγής και οι οποίες θα είναι ελεγµένες από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Στην περίπτωση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, οι καταστάσεις αυτές καθώς και οι καταστάσεις των εταιριών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση θα πρέπει να είναι ελεγµένες από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Εταιρίες που έχουν δηµοσιεύσει οικονοµικές καταστάσεις για µία µόνο οικονοµική χρήση επιτρέπεται να εισάγουν τις µετοχές τους στην ΝΕ.Χ.Α. κατ εξαίρεση, µε απόφαση του.σ. του Χ.Α.Α. και εφόσον κριθεί ότι πρόκειται για εταιρία µε ιδιαίτερο δυναµισµό ή για εταιρία που παρουσιάζει εξαιρετικά καινοτόµο επενδυτικό σχέδιο. Η εταιρία θα πρέπει να έχει ελεγχθεί φορολογικά για όλες τις χρήσεις, για τις οποίες, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, έχουν δηµοσιευθεί οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή εκτείνεται και στις εταιρίες που περιλαµβάνονται σε τυχόν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις κατά την τελευταία δηµοσιευµένη εταιρική χρήση. Κατά την υποβολή αίτησης της εταιρίας για την εισαγωγή της στην ΝΕ.Χ.Α., κάθε µέτοχος της εταιρίας που κατέχει µετοχές ονοµαστικής αξίας τουλάχιστον 5% του µετοχικού κεφαλαίου έχει δεσµευθεί να µην διαθέσει µε οποιονδήποτε τρόπο ποσοστό των µετοχών του το οποίο ανέρχεται σε τουλάχιστον 80% για τον πρώτο χρόνο µετά την εισαγωγή της εταιρίας και 50% για τον δεύτερο και τρίτο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω ποσοστά δέσµευσης, 80% και 50%, αφορούν το σύνολο των µετοχών της εταιρίας. Στην παραπάνω απαγόρευση µεταβίβασης µετοχών υπάρχουν εξαιρέσεις οι οποίες αναφέρονται στο κεφάλαιο VΙ.2 του παρόντος. Ανάδοχος Στην περίπτωση της ΝΕ.Χ.Α ο Ανάδοχος Έκδοσης, εκτός από την εγγύηση της πλήρους κάλυψης του διατιθέµενου από την αύξηση µε δηµόσια εγγραφή κεφαλαίου της εταιρίας, αξιολογεί τις πληροφορίες για τις οικονοµικές προοπτικές της εταιρίας και οφείλει να παρακολουθεί και να ενηµερώνει το κοινό 13

15 για την πρόοδο του επενδυτικού σχεδίου και την χρηµατοοικονοµική κατάσταση της εταιρίας για τρία χρόνια µετά την εισαγωγή της εταιρίας στην ΝΕ.Χ.Α. Σύµβουλος Ο Σύµβουλος Έκδοσης µπορεί να αναλάβει την παρακολούθηση και ενηµέρωση του κοινού για την πρόοδο του επενδυτικού σχεδίου και την χρηµατοοικονοµική κατάσταση της εταιρίας, χωριστά από τον Ανάδοχο. Ειδικός ιαπραγµατευτής Ο Ειδικός ιαπραγµατευτής είναι νέος θεσµός που ξεκίνησε µε την ίδρυση της ΝΕ.Χ.Α. µε σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας των µετοχών της εταιρίας. Ο Ειδικός ιαπραγµατευτής είναι µέλος του ΧΑΑ, συνάπτει χρηµατιστηριακές συµβάσεις εντός κύκλου στο όνοµά του και για ίδιο λογαριασµό. Μετάταξη Η µετάταξη των µετοχών από την ΝΕ.Χ.Α. στην Κύρια ή την Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α., είναι δυνατή µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, εφόσον, πέραν των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την εισαγωγή στις αγορές αυτές, η εταιρία έχει παραµείνει στην ΝΕ.Χ.Α. τουλάχιστον τρία (3) χρόνια από την εισαγωγή της, έχει πραγµατοποιήσει το επενδυτικό της σχέδιο και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρές ή επανειληµµένες παραβάσεις της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας 14

16 III. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Σε εκατ. δραχµές Σε χιλιάδες ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος (1) Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης Σύνολο Λειτουργικό Αποτέλεσµα (1) Έσοδα από Συµµετοχές Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων Κέρδη προ φόρων Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ. (2) Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρήσεων (2) (3) Συνολικό Μέρισµα (καθαρό από φόρους) (4) Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (5) Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης (6) ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (7) Κέρδη προ φόρων Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε δρχ., ) (8) Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων ,61 328,01 Κέρδη προ φόρων ,06 302,36 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ ,89 184,38 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρήσεων ,78 175,99 Μέρισµα ανά Μετοχή (9) ,37 107,57 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε δρχ., ) Κέρδη προ φόρων ,43 296,94 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ ,26 178,96 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου ,83 169,61 (1) Οι αποσβέσεις για όλες τις χρήσεις κατανέµονται στο κόστος πωληθέντων, στα έξοδα διοίκησης, στα έξοδα διάθεσης και στα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης. Για τον υπολογισµό του µικτού κέρδους και του λειτουργικού αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθεί οι ενσωµατωµένες αποσβέσεις. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανοµή των αποσβέσεων για την τριετία

17 Κατηγορίες των Αποσβέσεων Σε χιλιάδες δραχµές Σε χιλιάδες Κόστος Πωληθέντων ,7 14,0 Έξοδα ιοίκησης ,5 39,5 Έξοδα ιάθεσης ,1 0,5 Έρευνα & Ανάπτυξη ,4 Σύνολο ,2 64,4 (2) Αµοιβές.Σ. διανεµήθηκαν µόνο την χρήση του 1998 δρχ. 36 εκατ. (3) Σύµφωνα µε τους Φόρους Φορολογικού Ελέγχου όπως παρουσιάζονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις κάθε χρήσης. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1999, µε φορολογικό έλεγχο που διεξήχθη εντός του Για την χρήση 2000 η εκτίµηση των ορκωτών ελεγκτών για τις φορολογικές υποχρεώσεις από φόρο εισοδήµατος που θα προκύψουν σε βάρος της Εταιρίας από το µελλοντικό φορολογικό έλεγχο ανέρχεται στο ποσό των δρχ ( ,62) περίπου. Σηµειώνεται ότι η Εταιρία έχει υποβάλει αίτηση για φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2000 από τις 29/3/2001 (αριθµός πρωτοκόλλου 21436). (4) Σύµφωνα µε τα µερίσµατα που εµφανίζονται στον πίνακα διάθεσης κερδών. (5) Για την στάθµιση του αριθµού των µετοχών έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών, κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών εις νέον και της διαφοράς αναπροσαρµογής ακινήτων καθώς και η αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 100 ( 0,29) σε 200 δρχ. ( 0,59) έκαστη σύµφωνα µε την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24/5/2000. Σηµειώνεται ότι οι αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών λαµβάνονται υπόψη ως κεφάλαιο από την αµέσως επόµενη χρήση από την οποία προσαυξάνουν τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας (6) Αριθµός µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης, αναµορφωµένος ως προς την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της κάθε µετοχής από 100 ( 0,29) σε 200 δρχ. ( 0,59)σύµφωνα µε την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24/5/2000. (7) Για τον υπολογισµό των αναµορφωµένων αποτελεσµάτων λήφθηκαν υπόψη : α) Οι Φόροι του Φορολογικού Ελέγχου που επεβλήθησαν στην εταιρία µετά των σχετικών προστίµων και προσαυξήσεων στην χρήση την οποία αφορούν, όπως προέκυψαν στα πλαίσια του φορολογικού ελέγχου που διενεργήθηκε από την Φ.Α.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης, για την εισαγωγή της Εταιρίας στην ΝΕ.Χ.Α. Ειδικότερα, οι φορολογικές διαφορές που προέκυψαν από τον έλεγχο των χρήσεων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Σηµειώνεται ότι ποσό δρχ που αφορά τις χρήσεις 1993 µέχρι και 1998 επιβάρυνε την οικονοµική χρήση 1999, ενώ ποσό δρχ ( ,59) που αφορά την χρήση 1999 λογιστικοποιήθηκε κατά την χρήση 2000 επιβαρύνοντας την διάθεση αποτελεσµάτων της χρήσης µε το ποσό των δρχ ( ,05) που αφορά φόρο εισοδήµατος και τα αποτελέσµατα της χρήσης µε το ποσό των δρχ ( 6.028,54) που αφορά φόρο προστιθέµενης αξίας και προσαύξηση φόρου εισοδήµατος. (σε δρχ.) Χρήση Λογιστικές ιαφορές Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Πρόστιµα και Προσαυξήσεις Σύνολο Υποσύνολο Σύνολο β) Τις ακόλουθες παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή: 16

18 i) Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Οι φορολογικές υποχρεώσεις από φόρο εισοδήµατος της χρήσης 2000, που θα προκύψουν σε βάρος της Εταιρίας από το µελλοντικό φορολογικό έλεγχο, εκτιµάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των δρχ ( ,62) περίπου. ii) Στο υπόλοιπο του λογαριασµού -ΙΙ-1 «Πελάτες» περιλαµβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση, συνολικού ποσού δρχ ( ,51) περίπου. Για τις απαιτήσεις αυτές, η Εταιρία έχει σχηµατίσει προβλέψεις ποσού δρχ ( ,54), οι οποίες κατά τη γνώµη του Ορκωτού Ελεγκτή, δεν επαρκούν και θα έπρεπε να είναι ισόποσες των σε καθυστέρηση απαιτήσεων. iii) Στον λογαριασµό Γ.ΙΙΙ.1 «Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις» περιλαµβάνεται Ε.Π.Ε. η οποία έχει τεθεί σε αδράνεια και σύµφωνα µε τον τελευταίο δηµοσιευµένο Ισολογισµό της , η εσωτερική λογιστική αξία των εταιρικών µεριδίων της είναι µικρότερη της αξίας κτήσεώς τους, κατά ποσό δρχ ( 37,25). iv) Η Εταιρία βασιζόµενη στις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας, δεν σχηµάτισε προβλέψεις για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν σχηµάτιζε πρόβλεψη, όπως προβλέπεται από το Ν. 2190/1920, αυτή θα ανερχόταν σε ποσό δρχ ( ,92) περίπου. Ποσό δρχ ( ,46) περίπου, αφορά τη χρήση (8) Για τον υπολογισµό των µεγεθών αυτών έχει ληφθεί υπόψη ο σταθµισµένος αριθµός µετοχών (9) Για τον υπολογισµό του µερίσµατος ανά µετοχή έχει ληφθεί υπόψη ο αριθµός των µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του υπολογισµού των Αναµορφωµένων Αποτελεσµάτων: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ σε εκατ. δραχµές σε χιλιάδες Κέρδη Ισολογισµού προ Φόρων Μείον: Μη ιενεργηθείσες Προβλέψεις για Αποζηµίωση Προσωπικού Μείον: Μη Σχηµατισθείσες Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις 1 3 Μείον: Μη Σχηµατισθείσες Προβλέψεις για Υποτίµηση Συµµετοχών 0 0 Αναµορφωµένα Κέρδη προ φόρων Μείον: Αµοιβές.Σ Μείον: Φόροι Χρήσης Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ Μείον: Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου

19 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ σε εκατ. δραχµές σε χιλιάδες ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Μείον : Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Μείον : Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις Συµµετοχές σε Λοιπές Επιχειρήσεις Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Σύνολο Παγίου Ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο Οφειλόµενο Μετοχικό Κεφάλαιο (1) Ίδια Κεφάλαια Προβλέψεις Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογιστική Αξία Μετοχής (δρχ., ) (2) ,45 0,85 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ εκατ. δρχ. εκατ. δρχ. χιλιάδες εκατ. δρχ. χιλιάδες Καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο Οφειλόµενο Μετοχικό Κεφάλαιο (1) ιαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο Αποθεµατικά Κεφάλαια & ιαφορές Αναπροσαρµογής Αποτελέσµατα εις Νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μείον: Προβλέψεις για Αποζηµίωση Προσωπικού Μείον: Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις και Υποτίµηση Συµ/χών Μείον: Προβλέψεις για Υποτίµηση Συµ/χών 0 0 Μείον: Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Μείον: Εκτίµηση Φόρων Φορολογικού Ελέγχου Χρήσης Μείον: Οφειλόµενο Μετοχικό Κεφάλαιο Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής (σε δρχ. και ) (3) , ,69 (1) Το Οφειλόµενο Μετοχικό Κεφάλαιο αφορά την παρούσα αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. (2) Η λογιστική αξία της µετοχής υπολογίστηκε µε βάση τα Ίδια Κεφάλαια και τον αριθµό των µετοχών που αφορούν το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο στο τέλος κάθε χρήσης, αναµορφωµένο µόνο προς την αύξηση 18

20 της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής από 100 ( 0,29) σε 200 δρχ. ( 0,59) σύµφωνα µε την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24/5/2000. (3) Η αναµορφωµένη λογιστική αξία της µετοχής υπολογίστηκε µε βάση τα Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια και τον αριθµό των µετοχών που αφορούν το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο στο τέλος κάθε χρήσης, αναµορφωµένο µόνο προς την αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής από 100 ( 0,29) σε 200 δρχ. ( 0,59) σύµφωνα µε την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24/5/2000. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Κύκλου εργασιών 54,0% 23,34% 31,1% Κερδών προ Φόρων 290,7% 63,0% 20,9% Κερδών µετά Φόρων 320,9% 59,9% 19,0% Κερδών µετά Φόρων Χρήσης & Αµοιβές.Σ. 138,0% 182,9% 19,0% Κερδών µετά Φόρων Χρήσης & Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολ. Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων 150,4% 138,1% 34,9% Ενσώµατων Παγίων (σε αξία κτήσης) 15,8% 8,6% 178,3% Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων 74,8% 175,3% 2,6% ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ ΟΥΣ(%) Μικτού Κέρδους (1) 40,0% 45,0% 47,4% Κέρδους προ Φόρων 19,6% 26,0% 24,0% ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%) Μέσου Όρου Ιδίων Κεφαλαίων 144,6% 65,2% 45,2% Μέσου Όρου Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων 56,0% 36,0% 28,9% ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ηµέρες) Απαιτήσεων Προµηθευτών ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (:1) Ξένα/Ίδια Κεφάλαια 1,94 0,70 0,57 Συν. Υποχρεώσεις / Συν.Απασχ. Κεφάλαια 0,66 0,41 0,36 Τραπεζικές Υποχρεώσεις/Ίδια Κεφάλαια 0,04 0,00 0,00 ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Γενική Ρευστότητα 1,30 2,30 2,07 Άµεση ρευστότητα 1,30 2,30 2,07 Λειτουργική Ταµειακή Ροή/Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 4,52 6,43 5,37 Λειτουργική Ταµειακή Ροή/Σύνολο Φόρων 1,53 0,95 0,59 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα /Μικτό Κέρδος (1) 6,1% 3,2% 2,2% Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα/Κέρδη προ Αποσβέσεων, Φόρων και Χρ. Τόκων 10,5% 5,1% 3,8% Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα/Κέρδη προ Φόρων και Χρ. Τόκων 11,1% 5,3% 4,1% Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα/Κέρδη προ Φόρων 12,4% 5, 6% 4,3% (1) Για τις χρήσεις 1998 και 1999 έχει γίνει αναµόρφωση του µικτού κέρδους ώστε να είναι συγκρίσιµο µε αυτό του 2000 (βλέπε κεφ. ΧΙ.2.) Με βάση τις παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή που πραγµατοποίησε τον έκτακτο οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο της Εταιρείας και τα αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου, παρατίθενται ακολούθως οι βασικοί αναµορφωµένοι δείκτες της Εταιρείας για την περίοδο

21 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Κερδών προ Φόρων 301,1% 63,0% 19,5% Κερδών µετά Φόρων 340,8% 59,8% 16,6% Κερδών µετά Φόρων Χρήσης & Αµοιβές.Σ. 147,6% 184,4% 16,6% Κερδών µετά Φόρων Χρήσης & Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολ. Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων 165,0% 198,2% 18,9% Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων 78,6% 191,4% 2,2% ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ ΟΥΣ(%) Μικτού Κέρδους (1) 40,0% 45,0% 47,4% Κέρδους προ Φόρων 19,5% 25,8% 23,5% ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%) Μέσου Όρου Ιδίων Κεφαλαίων 183,9% 68,5% 45,5% Μέσου Όρου Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων 60,3% 36,8% 28,8% ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (:1) Ξένα/Ίδια Κεφάλαια 2,4 0,72 0,58 Συν. Υποχρεώσεις / Συν.Απασχ. Κεφάλαια 0,66 0,41 0,32 Τραπεζικές Υποχρεώσεις/Ίδια Κεφάλαια 0,05 0,00 0,00 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα/Κέρδη προ Αποσβέσεων, Φόρων και Χρ. Τόκων 10,5% 5,1% 3,8% Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα/Κέρδη προ Φόρων και Χρ. Τόκων 11,1% 5,4% 4,2% Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα/Κέρδη προ Φόρων 12,5% 5,7% 4,3% (1) Για τις χρήσεις 1998 και 1999 έχει γίνει αναµόρφωση του µικτού κέρδους ώστε να είναι συγκρίσιµο µε αυτό του 2000 (βλέπε κεφ. ΧΙ.2.) 20

22 IV. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ σε εκατ. δρχ σε χιλιάδες Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος (1) Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης Σύνολο Λειτουργικό Αποτέλεσµα (1) Έσοδα από Συµµετοχές Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων Κέρδη προ φόρων Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ (2) Κέρδη Οµίλου µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρήσεων και ικαιώµατα Μειοψηφίας (2) Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (3) ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κέρδη προ φόρων Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ (2) Κέρδη Οµίλου µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ Φόρους Φορολογικού Ελέγχου & ικαιωµάτων Μειοψηφίας (2) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε δρχ., ) (4) Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων ,59 0,42 Κέρδη προ φόρων ,55 0,38 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ (2) ,33 0,23 Κέρδη Οµίλου µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου & ικαιωµάτων Μειοψηφίας (2) ,26 0,21 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε δρχ., ) (4) Κέρδη προ φόρων ,54 0,38 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ (2) ,33 0,23 Κέρδη Οµίλου µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου & ικαιωµάτων Μειοψηφίας (2) ,27 0,20 21

23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κέρδη Ισολογισµού προ Φόρων Μείον: Μη ιενεργηθείσες Προβλέψεις για Αποζηµίωση Προσωπικού Εκδότριας Μείον: Μη ιενεργηθείσες Προβλέψεις για Αποζηµίωση Προσωπικού Γνώµων Πληροφορικής Α.Ε Μείον: Μη ιενεργηθείσες Προβλέψεις για Αποζηµίωση Προσωπικού Ελληνικό Κέντρο Υποστήριξης της Καινοτοµίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας Α.Ε Μείον: Μη Σχηµατισθείσες Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις Εκδότριας Μείον: Μη Σχηµατισθείσες Προβλέψεις για Υποτίµηση Συµµετοχών Εκδότριας Μείον: Μη Σχηµατισθείσες Προβλέψεις για απάνες Ελληνικό Κέντρο Υποστήριξης της Καινοτοµίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας Α.Ε Αναµορφωµένα Κέρδη προ φόρων Μείον: Φόροι Χρήσης Εκδότριας Μείον: Φόροι Χρήσης Γνώµων Πληροφορικής Α.Ε Μείον: Φόροι Χρήσης Ελληνικό Κέντρο Υποστήριξης της Καινοτοµίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας Α.Ε Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ. (2) Μείον: Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Εκδότριας 9 28 Μείον: Εκτίµηση για πιθανές φορολογικές επιβαρύνσεις χρήσης 2000 Εκδότριας 8 23 Μείον: Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Γνώµων Πληροφορικής Α.Ε 2 5 Μείον: Εκτίµηση για πιθανές φορολογικές επιβαρύνσεις Γνώµων Πληροφορικής Α.Ε 3 8 Μείον: Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Ελληνικό Κέντρο Υποστήριξης της Καινοτοµίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας Α.Ε. 2 5 Μείον: Εκτίµηση για πιθανές φορολογικές επιβαρύνσεις Ελληνικό Κέντρο Υποστήριξης της Καινοτοµίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας Α.Ε. 1 4 Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου (2) Μείον: ικαιώµατα Μειοψηφίας (5) Αναµορφωµένα Κέρδη Οµίλου µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ., Φόρους Φορολογικού Ελέγχου & ικαιωµάτων Μειοψηφίας (2) (1) Για τον υπολογισµό του µικτού κέρδους και του λειτουργικού αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθεί οι αποσβέσεις από το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα διοίκησης και τα έξοδα διάθεσης (2) Οι Αµοιβές.Σ. είναι µηδενικές. (3) Για την στάθµιση του αριθµού των µετοχών έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών, κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών εις νέον και της διαφοράς αναπροσαρµογής ακινήτων καθώς και η αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 100 ( 0,29) σε 200 δρχ. ( 0,59) έκαστη σύµφωνα µε την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24/5/2000. Σηµειώνεται ότι οι αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών λαµβάνονται υπόψη ως κεφάλαιο από την αµέσως επόµενη χρήση από την οποία προσαυξάνουν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας (4) Για τον υπολογισµό των µεγεθών αυτών έχει ληφθεί υπόψη ο σταθµισµένος αριθµός µετοχών (5) Τα δικαιώµατα µειοψηφίας έχουν αναµορφωθεί κατά την αναλογία του συνόλου των αναµορφώσεων που αντιστοιχεί στα δικαιώµατα των µετόχων/εταίρων µειοψηφίας των εταιριών που ενοποιούνται. 22

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ µε δ.τ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙEΣ A.E.

INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙEΣ A.E. INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙEΣ A.E. Ε ΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E ª ƒ ø π. π À À ª Ãπ À º π À πƒπ ª ª π ƒ º π π ø ø ª Ãø ƒ ƒ À Ã ª π ƒπ À πø ø

E ª ƒ ø π. π À À ª Ãπ À º π À πƒπ ª ª π ƒ º π π ø ø ª Ãø ƒ ƒ À à ª π ƒπ À πø ø E ª ƒ ø π π π À À ª Ãπ À º π À πƒπ ª ª π ƒ º π π ø ø ª Ãø ƒ ƒ À à ª π ƒπ À πø ø Àª À ª.. ΤΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥ Α Α.Ε. ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΙΛΥ Α Α.Ε. ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΝΕΧΑ ΙΛΥ Α Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ

ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Ε ΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ Ν. Δ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Ν. Δ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ Ν. Δ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Ν. Δ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΝΤΕΣΠΕΚ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. E Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε.

Ε ΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε. Ε ΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ () ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΈΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 02.06.2003 Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΑΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15.11.2002 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2003-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 11.3.2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2005 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2005 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2005 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2005 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ALTCOM ΑΕT ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2005 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (πρώην ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡ-ΦΙΛ Α.Ε.Β.Ε.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε. µε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E.... 3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2000-2002... 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα