ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ στην κοινοβουλευτική συζήτηση: "Επιβολή πληθυσμιακού έλεγχου των αδέσποτων ζώων σε ολόκληρη την Ευρώπη" Βρυξέλλες,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ στην κοινοβουλευτική συζήτηση: "Επιβολή πληθυσμιακού έλεγχου των αδέσποτων ζώων σε ολόκληρη την Ευρώπη" Βρυξέλλες, 14-11-2012"

Transcript

1 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & Α. ΓΑΡΜΠΗ Θεμιστοκλέους 47, Αθήνα , Τηλ :(210) , , Fax , Προς Γραφείο του Ευρωβουλευτή Κ. Γιώργου Χατζημαρκάκη Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Rue Wiertz 60 B-1040 Βρυξέλλες ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ στην κοινοβουλευτική συζήτηση: "Επιβολή πληθυσμιακού έλεγχου των αδέσποτων ζώων σε ολόκληρη την Ευρώπη" Βρυξέλλες, ********** Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Αξιότιμοι Κύριοι, Ι. Κατ αρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω τόσο εκ μέρους της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, όσο και προσωπικά, για την πρόσκληση που μας απευθύνατε για την συμμετοχή μας στην συζήτησή Σας με το ανωτέρω θέμα, το οποίο αναδείξατε ως αναγκαίο για την παρέμβαση των οργάνων της Ε.Ε. Στον ήδη διάλογο που έχει ανοίξει με τις παρουσιάσεις και παρεμβάσεις των συμμετεχόντων, προσωπικά θα σας μεταφέρω την εμπειρία μας, στην Ελλάδα, από την εφαρμογή του νομοθετικού καθεστώτος, για την περίπτωση της απόπειρας παροχής υπηρεσιών εκ μέρους των εθελοντών κτηνιάτρων στον έλεγχο αδεσπότων, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουμε περίπτωση ευρωπαίου κτηνιάτρου εθελοντή να έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στον έλεγχο των αδεσπότων, έχοντας ολοκληρώσει την

2 2 διοικητική διαδικασία που προβλέπει το εσωτερικό δίκαιο και η Οδηγία 2005/36. Με βάση αυτή την εμπειρία θα σας αναφέρω τις προτάσεις, νομοτεχνικού χαρακτήρα, ώστε τελικά τόσο η ανωτέρω Οδηγία, όσο και τα νέα μέτρα που θα ληφθούν από τα όργανα της Ένωσης, να εφαρμόζονται σωστά και το κυριότερο να μην είναι δυνατόν να γίνονται όργανο στα χέρια φορέων που θα ήθελαν να βάλουν εμπόδια στην διαδικασία εθελοντικής παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών στον έλεγχο των αδεσπότων. ΙΙ. Ειδικότερα: 1. Η Οδηγία 2005/36 για σχετικά με την «αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» μεταφέρθηκε, αφού είχε εκπνεύσει η σχετική προθεσμία, στο εσωτερικό δίκαιο με το Π.Δ. 38/2010 (Με τίτλο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/Ε.Κ.»), το οποίο για τους κτηνιάτρους που επιθυμούν να παράσχουν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα, ορίζει τις προϋποθέσεις, την διαδικασία και την Αρχή για την υλοποίηση της εγκατάστασής τους. Το ίδιο Π.Δ. 38/2010 παρείχε στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 την εξουσιοδότηση στον Υπουργό Παιδείας και τον αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργό (στην περίπτωση των κτηνιάτρων τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης), να ρυθμίζουν με κοινή απόφασή τους τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Π.Δ. και εντέλει και της Οδηγίας. Έτσι εκδόθηκε με αρ. Υ.Α /ΙΑ/ Φ.Ε.Κ. Β (με τίτλο: «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από γεωπόνους, δασολόγους, κτηνιάτρους, γεωλόγους, ιχθυολόγους υπηκόους Ε.Ε.»), με την οποία ρυθμίσθηκε ειδικά η «προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων και των Ελλήνων υπηκόων, οι οποίοι είναι νόμιμα εγκατεστημένοι στα κράτη αυτά και διαθέτουν τα

3 3 νόμιμα προσόντα για την εκεί άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του γεωπόνου, δασολόγου, κτηνιάτρου.». Στο άρθρο 2 ορίσθηκε ως αναγκαία η υποβολή σχετικής Δήλωσης, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 4, σε περίπτωση μετακίνησης του παρόχου της υπηρεσίας (κτηνιάτρου) και με το άρθρο 3 της οποίας ορίσθηκε «Ως Αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται η δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών του άρθρου 2, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). Τέλος, στο άρθρο 5 καθιέρωσε την διαδικασία «Εξέτασης Δήλωσης και Δικαιολογητικών» με υποχρέωση, στην περίπτωση των κτηνιάτρων που υπάγονται στο καθεστώς της αυτόματης αναγνώρισης το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να εξετάζει τη δήλωση και τα δικαιολογητικά του παρόχου και να χορηγεί εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την παραλαβή όλων των δικαιολογητικών, όπου απαιτούνται, άλλως από την παραλαβή της δήλωσης, σχετική βεβαίωση στον πάροχο υπηρεσιών στην οποία πιστοποιείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παροχή της υπηρεσίας. Για δε τους μη υπαγομένους στο καθεστώς της αυτόματης αναγνώρισης κτηνιάτρους το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έχει το δικαίωμα έρευνας και ακόμη την προθεσμία απάντησης εντός ενός μηνός. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω την εξής πρώτη παρατήρηση: Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ειδικού σκοπού, οργανωμένου κατά το σύστημα της σωματειακής οργάνωσης επαγγελματιών (των ordres professionnels του γαλλικού δικαίου) στο οποίο συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι γεωτεχνικοί και συγκεκριμένα οι γεωπόνοι, δασολόγοι, κτηνίατροι και γεωλόγοι, εφόσον είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

4 4 Και ενώ ως μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε αλλά και ως αιρετά μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιό του, στις αντίστοιχες περιόδους των αρνήσεων, συμμετείχαν και μέλη του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, ο οποίος είναι ο επιστημονικός και συνδικαλιστικός φορέας των ελλήνων κτηνιάτρων και περιμέναμε την συμβολή τους στην ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και να μην υπάρχουν προβλήματα για τους εθελοντές κτηνιάτρους, εντούτοις τα προβλήματα προέκυψαν από το πώς αντιλαμβάνονταν τις διατάξεις αυτές οι έλληνες κτηνίατροι, όπως εκφράζονταν από τον επιστημονικό τους σύλλογο και κυρίως πώς ήθελαν να εφαρμοσθούν στις περιπτώσεις των αλλοδαπών συναδέλφων τους που ήθελαν να παράσχουν εθελοντικές υπηρεσίες στη χώρα μας, περιστασιακά και χρονικά περιορισμένα. Κρατήστε την σημείωση αυτή, για να εκτιμηθεί, στο πλαίσιο της εξέτασης της όλης συμπεριφοράς του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην χορήγηση της βεβαίωσης της Υ.Α. στους κατά καιρούς δηλώσαντες αλλοδαπούς εθελοντές κτηνίατρους. Επίσης η δεύτερη παρατήρησή μου είναι ότι όλες οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εκδοθεί υπό το πρίσμα και την λογική της παροχής της κτηνιατρικής υπηρεσίας, όπως αυτή εννοείται στα κοινοτικά κείμενα και μάλιστα στο άρθρο 57 της Συνθήκης ΛΕΕ, ως υπηρεσία που παρέχεται κατά κανόνα έναντι αμοιβής. Εξαίρεση αποτελεί η Υ.Α /ΙΑ/ , από τη οποία ερμηνευτικά προκύπτει ότι αφορά και τους παρέχοντες κτηνιατρικές υπηρεσίες εθελοντικά και πάντα περιστασιακά και προσωρινά. Για τον λόγο αυτό και επειδή η ανωτέρω ορισθείσα για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης Αρχή (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), σε όσες περιπτώσεις υποβλήθηκαν αιτήσεις και δηλώσεις από εθελοντές κτηνιάτρους για παροχή μη

5 5 αμειβόμενης υπηρεσίας, προσωρινού και περιστασιακού χαρακτήρα, ήταν πάντα αρνητική προβάλλοντας «αιτιολογίες» εκτός αρμοδιότητάς της και εκτός του σκοπού που εξυπηρετούν τα ανωτέρω νομοθετικά κείμενα του εσωτερικού δικαίου αλλά και η Οδηγία, παρά τις συστάσεις, γνωμοδοτήσεις και διαπιστώσεις του Συνηγόρου του Πολίτη στην Αθήνα. Η άρνηση δε αυτή εκδηλωνόταν με την μέθοδο της θέσης σε εκκρεμότητα της σχετικής δήλωσης, λόγω μη πλήρωσης των προϋποθέσεων και μη προσκόμισης σχετικών δικαιολογητικών της Οδηγίας, του Π.Δ. και της Υ.Α. που αναφέρω ανωτέρω. Από τις απαντήσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που μου ετέθησαν υπόψη μπορώ να κατηγοριοποιήσω τους λόγους ουσιαστικά απόρριψης των αιτημάτων χορήγησης Βεβαίωσης σε κτηνιάτρους εθελοντές, ως εξής: -έλλειψη ασφαλιστικής καλύψεως αστικής επαγγελματικής ευθύνης -μη δήλωση της φύσης της παροχής υπηρεσίας (εξηρτημένη εργασία ή άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος) -μη γνώση της ελληνικής γλώσσας Με την στάση του αυτή το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο θέμα της εφαρμογής της Οδηγίας και της εσωτερικής νομοθεσίας καθιστούσε τις διατάξεις «ατελείς» δηλαδή legis imperfectae. Σε αυτό το εσωτερικό κλίμα εφαρμογής για τον εθελοντισμό των κτηνιάτρων της Ε.Ε. πρέπει να προστεθεί και η απάντηση της ( ) του Επιτρόπου κ. Barnier εξ ονόματος της Επιτροπής, ο οποίος θεωρεί ότι οι εθελοντικές υπηρεσίες δεν εμπίπτουν στις αμειβόμενες του άρθρου 57 της Συνθήκης ΛΕΕ. Μετά την διαπίστωση του ουσιαστικού προβλήματος του ελέγχου των αδεσπότων, την αρνητική εφαρμοστική λογική του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και την απόπειρα υπονόμευσης του θεσμού του εθελοντισμού μάλιστα υπέρ δημοσίων φορέων και φορέων κοινωνικών δράσεων μη κερδοσκοπικού

6 6 χαρακτήρα και την πίεση των φιλοζωικών σωματείων και ομάδων, ο έλληνας νομοθέτης στον Νόμο με αρ. 4039/ όρισε στην παράγραφο 11 του άρθρου 9 τα εξής: 11. Οι στειρώσεις σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, όπως επίσης και η σήμανση και η καταγραφή τους πραγματοποιούνται δωρεάν και από εθελοντές αλλοδαπούς κτηνιάτρους, οι οποίοι συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειμένου να μπορούν να ασκήσουν νόμιμα το επάγγελμα του κτηνιάτρου στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Δηλαδή ο εσωτερικός νομοθέτης καθιερώνει, εν τέλει την δράση αυτή ως αντικείμενο και πεδίο εθελοντισμού και παραπέμπει ρητά στην ενωσιακή και εθνική νομοθεσία (Οδηγία 2005/36). Την ίδια στάση υιοθετεί και η απάντηση του κ. Υφυπουργού σε ερώτηση της βουλευτού κας Ηρούς Διώτη. Με δεδομένο λοιπόν ότι θεσμικά πλέον οι εθελοντές μπορούν στην Ελλάδα να πραγματοποιούν «δωρεάν στειρώσεις σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, όπως επίσης και η σήμανση και η καταγραφή τους», σαφώς προκύπτει ότι ο εσωτερικός πλέον ο νόμος αναγνωρίζοντας τις αρχές: -της μη αμειβόμενης υπηρεσίας, -του προσωρινού χαρακτήρα της υπηρεσίας, και -του περιστασιακού της άσκησής της, καθιστά πλέον τα «κωλύματα» που μέχρι τώρα προβάλει το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ως η Αρχή για την εφαρμογή της ενωσιακής και εσωτερικής νομοθεσίας, αβάσιμα, δηλαδή όπως ήταν και πριν τον Ν. 4039/2012, όπως έχει πολλές φορές αποφανθεί ο συνήγορος του Πολίτη και τούτο διότι, με την Υ.Α /ΙΑ/ ΦΕΚ Β : - η εξασφάλιση αμοιβής δεν αποτελεί προϋπόθεση εφαρμογής της - απαιτεί πληροφόρηση για ασφαλιστική κάλυψη μόνο που τυχόν υπάρχει

7 7 - δεν απαιτεί γνώση (επάρκεια) της ελληνικής γλώσσας σε προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών. Ειδικά στο θέμα της γνώσης (ή επάρκειας) της ελληνικής γλώσσας θα πρέπει να αναφερθεί ότι το Π.Δ. 38/2010 που μεταφέρει την Οδηγία (άρθρο 52) απαιτεί για τους μόνιμα εγκαθισταμένους τα εξής: «Γλωσσικές γνώσεις» Οι δικαιούχοι της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες γλωσσικές γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλματος στο κράτος μέλος υποδοχής». Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι η γραμματική διατύπωση του ανωτέρω άρθρου δεν αναφέρει την λέξη επάρκεια αλλά αναφέρεται σε γλωσσικές γνώσεις του επιστημονικού (γνωστικού) τους αντικειμένου που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος. Έτσι σε ένα επάγγελμα που η φύση του είναι τεχνική (Αντίθετα για τις περιπτώσεις που η φύση του επαγγέλματος επιβάλλει όχι μόνον γλωσσικές γνώσεις αλλά και επάρκεια τόσο στην καθομιλουμένη, όσο και στην ορολογία π.χ. δικηγόροι) με διεθνείς κανόνες (διαγνωστική διαδικασία με διαφορική διάγνωση, σύσταση κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων κλπ. με κοινή ορολογία) και η θεραπευτική μέθοδος ερείδεται σε διεθνή σύμβολα, μεθόδους (επεμβατική, χειρουργική κλπ.) και διεθνείς ονομασίες (φαρμακολογία), η γλωσσική «επάρκεια» ικανοποιείται με τις στοιχειώδεις γνώσεις της ορολογίας και την δυνατότητα συνεννόησης με τους αποδέκτες της υπηρεσίας. Από τα ανωτέρω σαφώς προκύπτει ότι στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προσέθετε προϋποθέσεις εκτός Οδηγίας αλλά και εσωτερικού δικαίου. ΙΙΙ. Ενόψει του σκοπού της σημερινής συζήτησης και των μέτρων που θα αναλάβει κάθε αρμόδιο ενωσιακό όργανο για την επιτυχία του, σε επίπεδο εφαρμογής της ανωτέρω Οδηγίας αλλά και κάθε άλλης πρωτοβουλίας ρύθμισης του ζητήματος, θα πρέπει, κατά την άποψη των

8 8 φιλοζωικών φορέων προστασίας των αδεσπότων να διευκρινισθούν ρητά στα υπό έκδοση κείμενα, ώστε να αποφεύγονται οι διαδικαστικές καταχρήσεις και εμπόδια, τα εξής σημεία, ότι δηλαδή: -στην παροχή των κτηνιατρικών υπηρεσιών, εντάσσονται και οι υπηρεσίες που παρέχουν και κτηνίατροι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος από αυτό που ζητούν να παρέχουν περιστασιακά και προσωρινά εθελοντικές υπηρεσίες, σε δημόσιους φορείς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανώσεις -η κατάθεση της σχετικής δήλωσης με το minimum των δικαιολογητικών που θα αφορούν την ήδη αναγνωρισμένη ενωσιακά επαγγελματική ειδικότητα του κτηνιάτρου, καθιερώνει την δεσμία αρμοδιότητα της Αρχής να χορηγήσει την βεβαίωση ασκήσεως του επαγγέλματος για τον περιορισμένο χρονικά και λειτουργικά σκοπό -η γνώση της γλώσσας του κράτους που θα παρέχονται οι εθελοντικές υπηρεσίες δεν αποτελεί προϋπόθεση περιστασιακής και προσωρινής παροχής εθελοντικών υπηρεσιών -η πάροδος της ορισμένης προθεσμίας (π.χ. 7 ημερών) χωρίς να έχει χορηγηθεί ρητά η απαιτούμενη βεβαίωση, σημαίνει ότι η δήλωση έγινε αποδεκτή από την Αρχή και ότι επέχει θέση «βεβαιώσεως» Οι ανωτέρω προτάσεις κινούνται στη λογική ότι τόσο τα όργανα της Ε.Ε. αλλά και τα Κράτη μέλη, έχοντας θεσμικά αναγνωρίσει τον εθελοντισμό, ως στοιχείο των κοινωφελών δράσεων στους τομείς της προστασίας της δημόσιας υγείας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και του πολιτισμού, θα πρέπει να λάβουν νομοθετικά ή κανονιστικά μέτρα και να διευκρινίσουν ορίζοντας ρητά σε αντίστοιχες τροποποιήσεις των ενωσιακών και εσωτερικών νομοθετικών κειμένων, περιοριστικά τον αριθμό των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την ορθή και απρόσκοπτη εφαρμογή τόσο των εσωτερικών νομοθετικών του κειμένων (π.χ. για την Ελλάδα, του άρθρου 9 παρ. 11 του Ν. 4039/2012), αλλά κυρίως της ανωτέρω

9 9 Οδηγίας 2005/36, υπό το πρίσμα των γενικών αρχών του ενωσιακού δικαίου, στις οποίες περιλαμβάνεται η αρχή της προστασίας της δημόσιας υγείας και η αρχή της προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις ιδρυτικές συνθήκες αλλά και την νομολογία του ΔΕΚ (πρβλ. 0489/2006 ΔΕΚ). Σας ευχαριστώ. ΙΙΙ. Αφού ακούσαμε τους ομιλητές και τις παρεμβάσεις, θα ήθελα κ. Πρόεδρε, να κάνω, δευτερολογώντας μία παρατήρηση που αφορά ουσιαστικά την παρέμβαση της κ. Τραχήλη που εκπροσωπεί τον φορέα των ελλήνων κτηνιάτρων σήμερα στην συζήτησή μας. Αναφέρθηκε στις προθέσεις συνεργασίας με τους αλλοδαπούς συναδέλφους τους και το «άνοιγμα» που έχει κάνει ο Ελληνικός Κτηνιατρικός Σύλλογος, προς τον στόχο αυτό. Να μου επιτρέψετε να αμφιβάλλω. Μετά την ψήφιση του Ν. 4039/2012, στις η κ. Τραχήλη με την ιδιότητα της Προέδρου του ανωτέρω Συλλόγου απέστειλε στους δημάρχους όλης της χώρας μας επιστολή της που θέτει, εκ νέου, ζητήματα τυπικά διαδικαστικά που όμως ουσιαστικά συνιστούν κωλύματα-εμπόδια για την εθελοντική παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών (απόδειξη επαγγελματικής κατάστασης, κοινοποίηση Α.Φ.Μ. κλπ.). Θέτει επίσης ζήτημα προτίμησης των ελλήνων κτηνιάτρων με το πρόσχημα της οικονομικής κρίσης και αλληλεγγύης προς αυτούς και τέλος επειδή τα έξοδα μετακίνησης απαιτείται να τα πληρώσει κάποιος, οι επιθυμούντες να προσέλθουν στην χώρα μας κτηνίατροι, στην επιστολή αυτή αποκαλούνται «υποτιθέμενοι» εθελοντές.

10 10 Είναι σαφές ότι τέτοιου είδους επιστολές και θέσεις όχι μόνον δεν αποδεικνύουν καλές προθέσεις και διάθεση συνεργασίας αλλά δεν συμβάλλουν στην εμπέδωση και υλοποίηση του εθελοντισμού για τα αδέσποτα ζώα και τον πληθυσμιακό τους έλεγχο. ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΠ & ΣτΕ D.e.a:Aix-Marseille III Θεμιστοκλέους 47, Αθήνα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Βασίλη ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δικηγόρου ΑΠ & ΣτΕ, D.e.a:Aix-Marseille III

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Βασίλη ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δικηγόρου ΑΠ & ΣτΕ, D.e.a:Aix-Marseille III ΕΙΣΗΓΗΣΗ Βασίλη ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δικηγόρου ΑΠ & ΣτΕ, D.e.a:Aix-Marseille III Με Θέμα: Φιλοζωϊκά Σωματεία και ο Ν. 4039/2012 Στην ημερίδα της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδoς και της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ για την Ιατρική εργασία & η εφαρμογή τους στο Εθνικό Δίκαιο της Χώρας μας των Βαρνάβα Δημήτρη, Οφθαλμιάτρου, Γραμματέα της Ένωσης Γιατρών Χαλκιδικής Δρ. Μιχαήλ Μιχαήλ, Δικηγόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 17.01.2014 010.003 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2015 Αριθ. Πρωτ: οικ.53326/2015

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2015 Αριθ. Πρωτ: οικ.53326/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός αποφάσεως 778/2007

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός αποφάσεως 778/2007 Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός αποφάσεως 778/2007 Περίληψη Υποχρέωση αμοιβαίας αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων - Είναι υποχρεωτική η αναγνώριση πτυχίου που πιστοποιεί επαγγελματική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των φοιτητών σχετικά με την κινητικότητα

Δικαιώματα των φοιτητών σχετικά με την κινητικότητα in EUROPE http://europa.eu/youthonthemove Δικαιώματα των φοιτητών σχετικά με την κινητικότητα Οδηγός για τα δικαιώματα των μετακινούμενων φοιτητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Οδηγία 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 2010 Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 21 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συμπαραστάτη ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εγχειρίδιο Συμπαραστάτη ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εγχειρίδιο Συμπαραστάτη ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 Περιεχόμενα Σελίδα Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1. Η ρύθμιση του Καλλικράτη 7 1.2. Η αιτιολογική έκθεση 10 1.3. Υπουργικές εγκύκλιοι 12 1.4. Οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα)

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα) Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7.9.2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων. 14/4/2010 Σύµφωνα µε το 42/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. Ετήσια Έκθεση Πολιτικής 2011

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. Ετήσια Έκθεση Πολιτικής 2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ετήσια Έκθεση Πολιτικής 2011 Τελική Έκθεση (Ελληνική Έκδοση) Μάρτιος 2012 ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2011 Περίληψη Η παρούσα Έκθεση παρουσιάζει τις εξελίξεις που έλαβαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 4. 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8. 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9. 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10

Πρόλογος... 4. 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8. 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9. 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 4 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10 2. Αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπής... 12 3. Ακαδημαϊκή αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ)

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ) ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διάκριση - Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (άρθρο 648 επ. Α.Κ.) διακρίνεται από τη

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/ Φ.13/26502 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο για την είσοδο, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια (ν.

ΙΙΙ. Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο για την είσοδο, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια (ν. 68 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ πράξη, να γίνει αποφασιστική, να υπήρχαν τα εχέγγυα της δίκαιης κρίσης, του ελέγχου και της ισότιµης πρόσβασης των αλλοδαπών στη χορήγηση της σχετικής άδειας. ΙΙΙ. Το ισχύον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ «Αναγνώριση πτυχίων αλλοδαπών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα» Καθηγητής:Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Θάλεια Ζάγκου Α.Μ.:1340200200923

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου με τίτλο:

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου με τίτλο: ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 19/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 19/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 19/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 6η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεά Μελετών: πλαίσιο εφαρμογής, προοπτικές και προβλήματα μιας νέας διάταξης

Δωρεά Μελετών: πλαίσιο εφαρμογής, προοπτικές και προβλήματα μιας νέας διάταξης Δωρεά Μελετών: πλαίσιο εφαρμογής, προοπτικές και προβλήματα μιας νέας διάταξης Κωνσταντίνος Βρεττός, Δικηγόρος, LL.M. (UKC) Μετά από δύο νομοθετικές απόπειρες 1, θεσπίστηκε εντέλει με το άρθρο 29 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεά Μελετών. Πλαίσιο εφαρμογής, προοπτικές και προβλήματα της νέας διάταξης του άρθρου 2Α του ν. 3316/2005 * Άρθρα. Συγγραφέας.

Δωρεά Μελετών. Πλαίσιο εφαρμογής, προοπτικές και προβλήματα της νέας διάταξης του άρθρου 2Α του ν. 3316/2005 * Άρθρα. Συγγραφέας. Δωρεά Μελετών Πλαίσιο εφαρμογής, προοπτικές και προβλήματα της νέας διάταξης του άρθρου 2Α του ν. 3316/2005 * Συγγραφέας Κωνσταντίνος Βρεττός Δικηγόρος, LL.M. (UKC), μέλος ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ Λέξεις Κλειδιά δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Ο Δήμος Δράμας στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 γνωστοποιεί σχέδια υποδείγματα: - του Κανονισμού Διαβούλευσης, και

Διαβάστε περισσότερα