ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

2 Χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στάδια Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Συνοπτική παρουσίαση Δήμου Λήμνου Ανάλυση-Αξιολόγηση Εξωτερικού Περιβάλλοντος Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης Ανάλυση-Αξιολόγηση Εσωτερικού Περιβάλλοντος Κρίσιμα Ζητήματα Εσωτερικής Ανάπτυξης Στρατηγικός Σχεδιασμός Όραμα Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι.

3 Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης και Βελτίωσης της Διοικητικής Ικανότητας του ΟΤΑ. Τετραετές Πρόγραμμα Δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του. Οργανικό Στοιχείο της Καθημερινής Λειτουργίας και Διοίκησης του Δήμου και Μέρος του Προγραμματικού του Κύκλου. Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος μέσω του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων. Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τη Συμμετοχή Όλων των Εμπλεκόμενων. Αξιοποίηση Δεικτών Επίδοσης.

4 Βήμα 1 Προετοιμασία και οργάνωση. ΣΤΑΔΙΟ Α ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Βήμα 2 Βήμα 3 Βήμα 4 Περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασηςτηςπεριοχήςτουδήμου. Περιγραφή & αξιολόγηση του Δήμου και των νομικών προσώπων. Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑΔΙΟ Β Βήμα 5 Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης. ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Βήμα 6 Κατάρτιση σχεδίων δράσης. ΣΤΑΔΙΟ Γ Βήμα 7 Τετραετής προγραμματισμός δράσεων. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Βήμα 8 Οικονομικός προγραμματισμός. ΣΤΑΔΙΟ Δ Βήμα 9 Ολοκλήρωση του προγράμματος και τελικές ενέργειες. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Διαδικασίες Παρακολούθησης της Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

5 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 4 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΣΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΛΗΜΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΜΚΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΗΜΝΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ ΠΟΛΙΟΧΝΗ ΑΜΚΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΡΙΝΑΣ

6 ΔΗΜΑΡΧΟΣ 4 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕ- ΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΦΑ- ΝΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩ- ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ- ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ- ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟ- ΜΗΧΑΝΟ- ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩ- ΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ- ΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙ- ΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗ- ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ- ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗ- ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙ- ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙ- ΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ- ΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗ- ΤΑΣ ΜΥΡΙΝΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕ- ΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΤΣΙΚΗΣ, Ν.ΚΟΥΤΑΛΗΣ, ΜΟΥΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗ- ΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

7 Ενεργητικό Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ,02 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,64 Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις ,26 ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις ,23 ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης ,15 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,09 Ι. Αποθέματα ,67 ΙΙ. Απαιτήσεις ,38 IV. Διαθέσιμα ,04 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,49 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,24

8 Παθητικό Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,16 Ι. Κεφάλαιο ,32 ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις Παγίων-Δωρεές Παγίων ,83 ΙV. Αποτελέσματα εις νέο ,99 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,17 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,21 Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ,91 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ,30 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ,70 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,24

9

10 Περιγραφή ΣΥΝΟΛΟ TAKTIKΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΤΣΙΚΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ Ν.ΚΟΥΤΑΛΗΣ 46,26 23,14 15,13 15,47 57,01 15,78 9,23 17,98 54,19 18,6 11,64 15,57 Περιγραφή ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΤΣΙΚΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ Ν.ΚΟΥΤΑΛΗΣ Έξοδα 43,31 23,83 16,97 15,89 Επενδύσεις 47,79 16,78 11,61 23,83 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 82,37 7,76 4,56 5,3 Αποδόσεις και προβλέψεις ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 50,05 18,89 13,19 17,87

11 Συμπεράσματα για την οικονομική κατάσταση Το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων προέρχεται από τα έκτακτα έσοδα επιχορηγήσεις για επενδύσεις (μέσο ποσοστό 43%) και από τα τακτικά έσοδα επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (μέσο ποσοστό 24%). Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα αποτελούν μόλις το 13,38% των συνολικών εσόδων του ενοποιημένου Δήμου. Το 33% τωνενοποιημένωνδιαθέσιμωνπόρωνδιατέθηκεστηντεχνικήυπηρεσία, το 44% στις λοιπές υπηρεσίες ιδίως ανταποδοτικές και το 23% στις γενικές και οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου. Σε ότι αφορά τη διαδικασία είσπραξης οφειλών προηγούμενων ετών (Π.Ο.Ε.) σημειώνεται ότι εισπράττεται κατά κανόνα ποσοστό 30-35% των ανείσπρακτων υπολοίπων προηγούμενων χρήσεων. Η σχέση ενταλθέντων / προϋπολογισθέντων διαχρονικά φαίνεται να βελτιώνεται, παραμένει όμως η ανάγκη βελτίωσης του προγραμματισμού των επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου.

12 Συμπεράσματα για την οικονομική κατάσταση -Αριθμοδείκτες Δείκτης Αυτονομίας Ο Δήμος θα πρέπει να βελτιώσει τους μηχανισμούς ελέγχου των εσόδων του, καθώς και τους μηχανισμούς προγραμματισμού των εξόδων του. Δείκτης Λειτουργικής Αυτονομίας Ο Δήμος στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις επιχορηγήσεις που λαμβάνει και δευτερευόντως στα ίδια έσοδα του. Δείκτης Εξάρτησης Ο Δήμος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από μη ελεγχόμενες πηγές εσόδων και μάλιστα η τιμή του Δείκτη μεγαλώνει κατά το πέρασμα των ετών. Εξάρτηση περισσότερο από τις έκτακτες επιχορηγήσεις (επενδύσεις) για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και λιγότερο από τις τακτικές επιχορηγήσεις (λειτουργικές δαπάνες). Δείκτης Αυτοχρηματοδότησης Επενδύσεων Ο Δήμος δεν έχει ουσιαστικά δυνατότητες αυτοχρηματοδότησης των επενδύσεών του και επομένως στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την πραγματοποίηση σχεδόν του συνόλου των σημαντικών έργων στην περιοχή ευθύνης του.

13 Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Δυνατότητες Φυσικό περιβάλλον υψηλής αξίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το σύνολο του νησιού κηρυγμένη περιοχή φυσικού κάλλους. Εκτεταμένες ζώνες προστασίας (Natura) ιδίως στα ανατολικά, ενδιαφέροντες γεωφυσικούς σχηματισμούς και γεωλογικό πλούτο, εξαιρετικής σημασίας βιοποικιλότητα. Υψηλό επίπεδο διατήρησης του φυσικού χώρου. Περιορισμένες πιέσεις οικιστικών επεκτάσεων εστιασμένες ιδίως στις περιαστικές και παράκτιες ζώνες. Αρχιτεκτονικά ενδιαφέρον οικιστικό απόθεμα σε ολόκληρο το νησί. Ικανοποιητικό καθεστώς προστασίας παραδοσιακών οικισμών. Σύγχρονο και ασφαλές αεροδρόμιο. Συνεχής βελτίωση λιμενικών εγκαταστάσεων. Μερική κάλυψη αναγκών σε αλιευτικά καταφύγια. Ικανοποιητικό οδικό δίκτυο λόγω και του σχετικά ομαλού ανάγλυφου του νησιού. Σχετική επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας. Αξιοποιήσιμο δυναμικό ΑΠΕ (Αιολική, ηλιακή ενέργεια) Ψηφιοποίηση ολόκληρου σχεδόν του τηλεφωνικού δικτύου της Λήμνου. Δυνατότητα ολοκλήρωσης έργων Επεξεργασίας λυμάτων βιολογικών καθαρισμών με προοπτική κάλυψης ολόκληρου του νησιού. Ενδυνάμωση της λειτουργίας της ΔΕΔΑΠΑΛ. Λειτουργία σύγχρονου ΧΥΤΑ (θέση Βίγλα). Προγραμματισμός κατασκευής χώρου Αδρανών και σταθμού μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών. Αποκατάσταση παλαιών χωματερών, προστασία υδροφόρου ορίζοντα και θαλασσών. Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού συλλογής και διαχείρισης απορριμμάτων, και ανακύκλωσης συσκευασιών και επικίνδυνων υλικών. Διαθέσιμο προς αξιοποίηση επιφανειακό υδάτινο δυναμικό.

14 Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Προβλήματα Έλλειψη σαφούς πλαισίου προστασίας (οριοθέτησης και διαχείρισης) περιοχών φυσικού κάλλους και χώρων υψηλής περιβαλλοντικής και αισθητικής αξίας. Εγκατάλειψη αγροτικής γης και σημαντικές πιέσεις αλλαγής χρήσεων. Καθυστέρηση ολοκλήρωσης ή «απαξίωση» χρονιζουσών χωροταξικών και πολεοδομικών ρυθμίσεων. Σημαντικές οικιστικές πιέσεις ιδίως στον περιαστικό χώρο της Μύρινας και στη παραλιακή ζώνη. Ανάγκη έργων συμπλήρωσης και ολοκλήρωσης του οδικού δικτύου. Βελτιώσεις γεωμετρικών χαρακτηριστικών σήμανσης και ασφάλειας. Διαμπερής κυκλοφορία μέσα από οικισμούς. Έλλειψη έργων παράκαμψης. Ελλιπές και κακής βατότητας δίκτυο αγροτικής οδοποιίας με σημαντικές ανάγκες ετήσιας συντήρησης. Ανεπάρκεια δημόσιων οργανωμένων χώρων στάθμευσης. Έλλειψη ολοκληρωμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων ιδίως στη Μύρινα. Έλλειψη οργανωμένων ελεύθερων χώρων στο αστικό κέντρο. Περιορισμένοι χώροι αστικού πρασίνου και παιδικών χαρών και αθλητισμού. Απουσία αστικής συγκοινωνίας. Έλλειψη ικανοποιητικών ενδοδημοτικών συνδέσεων. Απουσία συγκοινωνιακής σύνδεσης με το αεροδρόμιο ή το λιμάνι. Περιορισμένη συχνότητα υπεραστικών δρομολογίων και ελλιπής σύνδεση με το αστικόκέντρο. Αδυναμία κάλυψης της επιβατικής κίνησης κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω μικρής πυκνότητας των αεροπορικών δρομολογίων και προβληματικής ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Ανεπαρκείς εγκαταστάσεις υποδοχής σκαφών αναψυχής. Πρόβλημα επάρκειας και ποιότητας ύδρευσης, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Πεπαλαιωμένα δίκτυα ύδρευσης. Περιορισμένη δυνατότητα και ασφάλεια υφιστάμενου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Προβλήματα ρύπανσης από ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων και λυμάτων.

15 Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Ευκαιρίες Η «πράσινη ανάπτυξη» στο επίκεντρο των εθνικών προσπαθειών για τον προσδιορισμό ενός νέου εθνικού αναπτυξιακού μοντέλου. Αυξανόμενη ευαισθητοποίηση πολιτών και φορέων σε θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής. Έμφαση του ΕΣΠΑ στη δημιουργία και ενίσχυση περιβαλλοντικών υποδομών. Ολοκλήρωσητωννέωνενεργειακώνδικτύωνσεεθνικόκαιδιεθνέςεπίπεδο. Εστίαση του ΕΣΠΑ και των χωρικών πολιτικών στον ρόλο των σημαντικών αστικών κέντρων. Νέα ευρωπαϊκά προγράμματα για αστικά κέντρα (JESSICA) Αξιοποίηση πόρων (εθνικών και Ε.Ε.) για δημιουργία και εκσυγχρονισμό περιβαλλοντικών υποδομών, καθώς και εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης από τις επιχειρήσεις. Δυνατότητες ορθολογικής οργάνωσης της αξιοποίησης και προστασίας υδάτινου δυναμικού. Επικέντρωση των προσπαθειών σε θέματα πέραν των βασικών υποδομών και ιδίως σεθέματα ποιότητας ζωής. Αξιοποίηση των διεθνών τάσεων για αναζήτηση φιλικών περιβαλλοντικά τουριστικών προορισμών. Δυνατότητα ολοκλήρωσης χωρικών και πολεοδομικών ρυθμίσεων και δημιουργία αναπτυξιακών προϋποθέσεων με σεβασμό στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον. Αξιοποίηση δυνατοτήτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

16 Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Περιορισμοί Μη έγκαιρη εφαρμογή Κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας στους τομείς γεωργίας και κτηνοτροφίας, διαχείρισης υδατικών πόρων, διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Καθυστερήσεις σε θέματα εφαρμογής ορθών γεωργικών πρακτικών. Ασαφές και ανεπαρκές καθεστώς προστασίας του αγροτικού τοπίου, αλλά και των φυσικών πόρων του νησιού. Ενδεχόμενη καθυστέρηση υλοποίησης ΕΣΠΑ λόγω οργανωτικών αδυναμιών του κράτους και της οικονομικής συγκυρίας. Εξωγενείς περιορισμοί στις προσπάθειες των τοπικών φορέων για την βελτίωση των ακτοπλοϊκών και αεροπορικών συνδέσεων της Λήμνου με την Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Χρονίζουσες διαδικασίες θεσμικών χωρικών ρυθμίσεων (ΓΠΣ Μύρινας, ΣΧΟΑΠ κλπ). Περιορισμένες δυνατότητες ελέγχου και ανάσχεσης των περιβαλλοντικών πιέσεων στις παράκτιες και τις περιαστικές περιοχές. Περιορισμένες δυνατότητες διασφάλισης πόρων για την κατασκευή σημαντικών έργων διαχείρισης υδάτινου δυναμικού. Έλλειψη μελετών και τεχνικών δυνατοτήτων προετοιμασίας και εφαρμογής σημαντικών έργων ανάπλασης και προστασίας ενδιαφερόντων οικιστικών συνόλων. Έλλειψη χωροθέτησης περιοχών συγκέντρωσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού βασικών λιμενικών υποδομών στην κλίμακα ολόκληρης της Λήμνου. Έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού κάλυψης μελλοντικών ενεργειακών αναγκών σε συνδυασμό με τις δυνατότητες αξιοποίησης ΑΠΕ.

17 Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός Δυνατότητες Τάσεις πληθυσμιακής σταθεροποίησης στο σύνολο του νησιού μετά από πολλές δεκαετίες δημογραφικής αποψίλωσης ιδιαίτερα της ανατολικής Λήμνου. Ικανοποιητική νοσοκομειακή υποδομή και σχετικά ικανοποιητική κάλυψη αναγκών κοινωνικής πρόνοιας. Λειτουργία σχολείων ειδικής αγωγής. Ικανοποιητική λειτουργία προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι». Ύπαρξη σημαντικών και ενεργών μηχανισμών και φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης. Ικανοποιητικές υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επάρκεια εκπαιδευτικού προσωπικού. Λειτουργία πανεπιστημιακού τμήματος «Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής» του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Εξαιρετικά σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα (αρχαιολογικοί χώροι, διατηρητέα κτίρια, μνημεία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στον αγροτικό χώρο). Ενδιαφέρουσες αρχαιολογικές ανασκαφές σε εξέλιξη, Αρχαιολογικό Μουσείο με εξαιρετικά πλούσια συλλογή και ύπαρξη ενδιαφερόντων μικρών μουσειακών συλλογών στη Ν. Κούταλη, το Πορτιανού και τον Κοντιά. Σχετικά ικανοποιητικές υποδομές πολιτισμού στη Μύρινα (Μαρούλα). Λειτουργικά πολιτιστικά κέντρα μικρής δυναμικότητας στο Κοντοπούλι και στο Πορτιανού. Δυνατότητας βελτίωσης υφιστάμενης αθλητικής υποδομής, σημαντική ανάπτυξη ναυταθλητισμού. Ικανοποιητική δραστηριοποίηση των πολιτιστικών συλλόγων και άλλων πολιτιστικών φορέων. Δυνατότητες αξιοποίησης κλειστών σχολικών κτιρίων για πολιτιστικούς σκοπούς.

18 Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός Προβλήματα Ελλειμματική παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης. Υποστελέχωση Περιφερειακών και αγροτικών Ιατρείων, απουσία αστικού κέντρου υγείας και δράσεων προληπτικής ιατρικής. Έλλειψη προνοιακών δομών και δράσεων υποστήριξης της τρίτης ηλικίας. Έλλειψη δομών και προγραμμάτων κάλυψης των αναγκών ευπαθών και ειδικών ομάδων πληθυσμού. Έλλειψη δομών υποστήριξης της οικογένειας, των γυναικών και των παιδιών. Περιορισμένη δραστηριότητα σε θέματα προστασίας από εξαρτησιογόνες ουσίες. Ελλείψεις στην κτιριακή υποδομή και στο εργαστηριακό εξοπλισμό του Πανεπιστημιακού τμήματος. Προβλήματα στους τομείς σίτισης και διαμονής των φοιτητών. Ανάγκη κατασκευής νέων και εκσυγχρονισμών - βελτιώσεων των σχολικών συγκροτημάτων ιδίως της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προβλήματα χρηματοδότησης και ελλείψεις στο σύστημα μεταφοράς μαθητών. Έλλειψη δυνατοτήτων επιμόρφωσης και εξειδίκευσης. Ανεπαρκής ανάδειξη και περιορισμένη επισκεψιμότητα σημαντικών αρχαιολογικών χώρων (Κάστρο Μύρινας, Ηφαιστεία κ.α.). Ελλιπής τεκμηρίωση ανάδειξη και προστασία πολιτιστικών στοιχείων και μνημείων της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου. Ανεπαρκής οργάνωση και λειτουργία πολιτιστικών δομών. Έλλειψη σύγχρονων αθλητικών χώρων και κακή κατάσταση των υφιστάμενων. Υποτυπώδης προσπάθεια ανάπτυξης άλλων μορφών αθλητισμού, λόγω μη ύπαρξης σχετικής υποδομής. Ανάγκη ενίσχυσης εγκαταστάσεων ναυταθλητισμού.

19 Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός Ευκαιρίες Άνοδος βιοτικού επιπέδου και αυξανόμενη ζήτηση για ποιοτικότερα προϊόντα και υπηρεσίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Δυνατότητες βελτίωσης των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης μέσω της δημιουργίας κέντρου υγείας αστικού τύπου και της ενίσχυσης της λειτουργίας των περιφερειακών ιατρείων. Δυνατότητες σχεδιασμού και υλοποίησης ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στον τομέα της πρόνοιας. Συνέχιση και ενδυνάμωση προγραμμάτων «Βοήθειας στο σπίτι». Ολοκλήρωση κατασκευής νέου σύγχρονου νηπιαγωγείου στη Μύρινα, κατασκευή δύο νέων δημοτικών σχολείων και αξιοποίηση νέων εκπαιδευτικών υποδομών στο Μούδρο. Δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης δραστηριοτήτων Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ενίσχυση της λειτουργίας και εμπλουτισμός των θεματικών ενοτήτων του ΙΕΚ. Αξιοποίηση δυνατοτήτων υλοποίησης προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης. Ενίσχυση της δραστηριότητας των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών σε θέματα απασχόλησης, καταπολέμησης κοινωνικού αποκλεισμού, ενίσχυσης δομών συμβουλευτικής και υποστήριξης των νέων και των γυναικών. Έμφαση του ΕΣΠΑ σε ζητήματα απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης. Δυνατότητα ολοκληρωμένου σχεδιασμού αξιοποίησης των υφισταμένων πολιτιστικών υποδομών σε επίπεδο νησιού. Δυνατότητα ανασχεδιασμού των αθλητικών υποδομών και ορθολογικής κατανομής των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων. Επιδίωξη δημιουργίας κρίσιμων μεγεθών και οικονομιών κλίμακας. Ενίσχυση των δικτυώσεων και της εξωστρέφειας των τοπικών πολιτιστικών και αθλητικών φορέων.

20 Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός Περιορισμοί Δημοσιονομικές δυσχέρειες με συνέπεια τον ενδεχόμενο μεσοπρόθεσμο περιορισμό των χρηματοδοτήσεων παρεμβάσεων στους τομείς του πολιτισμού και του αθλητισμού. Περιορισμένη δυνατότητα σχεδιασμού και εφαρμογής ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε επίπεδο Λήμνου λόγω αδυναμιών οργάνωσης και έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Ανεπαρκείς διαδικασίες συντονισμού πολιτικών και μέτρων στους τομείς απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Περιορισμένοι πόροι και μέσα για την υποστήριξη υπερτοπικών πρωτοβουλιών. Περιορισμένη δυνατότητα συνέχισης και βελτίωσης των προγραμμάτων κοινωνικήςπαρέμβασηςχωρίς κρατική και κοινοτική χρηματοδότηση. Περιορισμένη χρηματοδότηση των μεταφερόμενων στην Τ.Α. αρμοδιοτήτων στους τομείς πρόνοιας, εκπαίδευσης και απασχόλησης. Έλλειψη ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης πολιτιστικών υποδομών και δραστηριοτήτων.

21 Τοπική Οικονομία και Απασχόληση Δυνατότητες (1/2) Ο ρόλος του πρωτογενή τομέα είναι και παραμένει βασικός στην οικονομική ανάπτυξη της Λήμνου Παραδοσιακά ισχυρή παρουσία του κλάδου τροφίμων και ποτών. Η παραγωγή τοπικών προϊόντων κατέχει κεντρικό ρόλο στις διασυνδέσεις μεταξύ διαφορετικών οικονομικών δραστηριοτήτων. Η Λήμνος, την τελευταία πενταετία βρίσκεται σε φάση διεργασιών προσδιορισμού της τουριστικής της ταυτότητας και εξειδίκευσης του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος. Σημαντική ανάπτυξη μορφών εναλλακτικού τουρισμού. Αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας του δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής. Επάρκεια και υψηλή ποιότητα πρώτων υλών γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, που μπορούν να στηρίξουν μονάδες μεταποίησης του αγροτοδιατροφικού τομέα. Επιτυχημένα παραδείγματα τοπικής επιχειρηματικότητας στηριγμένης στην τοπική παράδοση και ποιότητα (οινοποιεία, ζυμαρικά, αλίπαστα κ.λπ..). Συνεχής βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Υψηλό ποσοστό πληθυσμού με ολοκληρωμένη τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Υψηλά ποσοστά νέων που λαμβάνουν ανώτερη εκπαίδευση. Αύξηση της απασχόλησης των γυναικών. Αύξηση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ιδίως στην περιοχή της Μύρινας (37,26%) την περίοδο , λόγω και της εισροής εργατικού δυναμικού. Υψηλό και αυξανόμενο ποσοστό απασχολουμένων στον τριτογενή τομέα παραγωγής.

22 Τοπική Οικονομία και Απασχόληση Δυνατότητες (2/2) Αξιοσημείωτη συμμετοχή της περιοχής παρέμβασης στη συνολική ΑΠΑ το γεωργικού τομέα του Νομού Λέσβου και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ύπαρξη σημαντικών προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) (Μέλι Λήμνου, Τυρί καλαθάκι Λήμνου, Κρασί Μοσχάτο Λήμνου). Η ποιότητα και η πληθώρα τουριστικών πόρων (εκτεταμένες παραλίες, ενδιαφέρον αγροτικό τοπίο, ιαματικές πηγές, θαλάσσιο περιβάλλον, προστατευόμενες περιοχές, αμμοθίνες κ.λ.π.) Η μεγάλη τουριστική χωρητικότητα και ευχέρεια χωροθέτησης και ανάπτυξης υποδομών και δραστηριοτήτων. Η δημιουργία και λειτουργία φορέα (μη κερδοσκοπικής επιχείρησης των ΟΤΑ Λήμνου και αγίου Ευστρατίου για τη διαχείριση τουριστικού προορισμού και την τουριστική προβολή. Ύπαρξη προδιαγραφών και πλαισίου για τη μορφολογία και την αισθητική των νέωνκατασκευώνσε παραδοσιακά πρότυπα. Ικανοποιητικός δείκτης κατά κεφαλή αποταμιευτικών καταθέσεων σε σχέση με το μέσο όρο της χώρας. Ενεργοποίηση συλλογικών επιχειρηματικών φορέων και προσπάθειες αξιοποίησης της ίδρυσης της πανεπιστημιακής σχολής για την ενσωμάτωση καινοτομιών και την βελτίωση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων

23 Τοπική Οικονομία και Απασχόληση Προβλήματα (1/2) Πληθυσμιακή γήρανση και Υπογεννητικότητα. Υψηλό ποσοστό ανεργίας, χαμηλό ποσοστό απασχόλησης των γυναικών και υψηλά ποσοστά αδήλωτης απασχόλησης. Ύπαρξη άτυπης (μη καταγεγραμμένης) ανεργίας λόγω μετακίνησης των νέων για σπουδές και αναζήτηση εργασίας εκτός νησιού. Σημαντικό ποσοστό υποαπασχολούμενων σε εποχικές εργασίες (τουρισμός και δευτερευόντως γεωργικές και οικοδομικές εργασίες). Επιμέρους προβλήματα ενσωμάτωσης οικονομικών προσφύγων και μεταναστών. Μείωση του απασχολούμενου πληθυσμού. Σημαντική αύξηση της ανεργίας, υψηλό ποσοστό νέων ανέργων. Τάσεις μείωσης του επιπέδου απασχόλησης στον δευτερογενή τομέα παραγωγής. Μικρό μέσο μέγεθος των τοπικών επιχειρήσεων. Χαμηλό κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με το μέσο όρο της χώρας. Δυσμενείς δείκτες ευημερίας συγκριτικά με το μέσο όρο της χώρας (με εξαίρεση τις κατά κεφαλή αποταμιευτικές καταθέσεις). Περιορισμένη αξιοποίηση ή και εγκατάλειψη εγχώριων ποικιλιών με σημαντικές συνέπειες στην ταυτότητα και την παραγωγική φυσιογνωμία αγροτικών περιοχών.

24 Τοπική Οικονομία και Απασχόληση Προβλήματα (2/2) Χαμηλή επαγγελματική εξειδίκευση των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα και έλλειψη δεξιοτήτων και γήρανση του αγροτικού πληθυσμού. Μικρό μέγεθος, και οργανωτικές ελλείψεις στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς της περιοχής παρέμβασης, συνεπάγονται την αδυναμία άσκησης του ρόλου τους. Το μικρό μέγεθος, ο πολυτεμαχισμός των εκμεταλλεύσεων και το καθεστώς ιδιοκτησίας, περιορίζουν τις δυνατότητες παραγωγικών επενδύσεων εκσυγχρονισμού των εκμεταλλεύσεων. Άμεση εξάρτηση του γεωργικού εισοδήματος από τις επιδοτήσεις και ελλείψεις σχεδιασμού στη διάρθρωση των καλλιεργειών. Μείωση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας του πρωτογενή τομέα παραγωγής. Έλλειψη αρδευτικών έργων, σε σχέση με τις ανάγκες για την ανάπτυξη δυναμικών καλλιεργειών Περιορισμένη διείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Τοπική Οικονομία. Υψηλό μεταφορικό κόστος. Μικρή κλίμακα παραγωγής και περιορισμένη εξωστρέφεια. Κυριαρχία της «επιχειρηματικότητας ανάγκης» στον τομέα των υπηρεσιών με συνέπειες στην ποιότητα αλλά και στη σύνθεση της προσφοράς. Έλλειψη επαρκούς προγραμματισμού και σχεδιασμού των τουριστικών υποδομών αλλά και της συνολικής τουριστικής πολιτικής. Συνεχιζόμενη τάση συγκέντρωσης επιχειρηματικών υποδομών κατά μήκος του βασικού επαρχιακού δικτύου.

25 Τοπική Οικονομία και Απασχόληση Ευκαιρίες (1/2) Αξιοποίηση των πόρων της προγραμματικής περιόδου ( ) και του νέου Αναπτυξιακού ΝόμουστηβάσητουνέουΣτρατηγικούΣχεδίουΑνάπτυξης. Ανάπτυξη νέων μορφών ζήτησης στουςτομείςτηςγεωργίας(π.χ. πιστοποιημένα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, παραδοσιακά και καινοτομικά τρόφιμα). Δημιουργία δομών για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, για τη δημιουργία τοπικού κεφαλαίου για την ισχυροποίηση των σχέσεων έρευνας και παραγωγής, κ.α. Δυνατότητες αξιοποίησης νέου θεσμικού πλαισίου και στοχευμένων χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τη δημιουργία νέων μονάδων μεταποίησης προστιθέμενης αξίας. Εκσυγχρονισμός υποδομών που θα καλύπτουν οργανωμένες βιομηχανικές συγκεντρώσεις μονάδων μεταποίησης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται οικονομία κλίμακας. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ με χρήση ΤΠΕ. Διάδοση και προώθηση της ευρυζωνικότητας. Αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών στην καινοτομία. Προβλεπόμενη αύξηση της ζήτησης για εναλλακτικές/ειδικές μορφές τουρισμού και ιδιαίτερα του συνεδριακού και εκθεσιακού τουρισμού.

26 Τοπική Οικονομία και Απασχόληση Ευκαιρίες (2/2) Ισχυρή τοπική παράδοση με ενδιαφέροντα στοιχεία σύνδεσης της τοπικής παραγωγής και του πολιτισμού. Σύζευξη αγροτικού τομέα με δευτερογενή και τριτογενή τομέα σε γεωργικά προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Δυνατότητα αύξησης των βιοκαλλιεργειών με την εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων και τεχνικών. Αύξηση της ζήτησης πιστοποιημένων, επώνυμων και βιολογικών προϊόντων από τους καταναλωτές. Δυνατότητες δημιουργίας δομών για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, για τη δημιουργία τοπικού κεφαλαίου, για την ισχυροποίηση των σχέσεων έρευνας και παραγωγής, κ.α. Προτεραιότητα για τη χρήση ΑΠΕ από ΕΕ-επενδυτικές ευκαιρίες. Δυνατότητα αύξησης του εισοδήματος από την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού. Δυνατότητα αξιοποίησης νέων χρηματοδοτικών μέσων.

27 Τοπική Οικονομία και Απασχόληση Περιορισμοί (1/2) Συνεχιζόμενη εκροή ανθρώπινου δυναμικού υψηλής μόρφωσης και εξειδίκευσης προς τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Διαρροή εργατικού δυναμικού από τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα προς τον τριτογενή. Απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και μείωση του κρατικού προστατευτισμού. Απελευθέρωση των αγορών και των διεθνών ανταλλαγών η οποία δημιουργεί οξυμένο ανταγωνισμό ακόμα και σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο. Χαμηλή ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και της τοπικής οικονομίας και καθυστέρηση στη χρήση ΤΠΕ. Περιορισμένες δυνατότητες παρακολούθησης και αξιοποίησης των τεχνολογικών εξελίξεων. Χαμηλός βαθμός ανάπτυξης ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών σχέσεων της Λήμνου με την υπόλοιπη Περιφέρεια και τη χώρα με συνέπεια τη δυσκολία δημιουργίας αναπτυξιακών μηχανισμών. Περιορισμένη διασύνδεση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Αρνητικές επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή από την εφαρμογή της ΚΑΠ ιδίως σεσχέσημετις παραδοσιακές καλλιέργειες. Έλλειψη προσανατολισμού σε νέες μεθόδους παραγωγής, φιλικότερες προς το Περιβάλλον. Μη τήρηση των κανόνων ορθής γεωργικής πρακτικής και η έλλειψη εδαφολογικού χάρτη.

28 Τοπική Οικονομία και Απασχόληση Περιορισμοί (2/2) Διατήρηση παραδοσιακών τρόπων οργάνωσης (οικογενειακές επιχειρήσεις) με περιορισμένες δυνατότητες ενσωμάτωσης καινοτομιών. Έλλειψη δικτυώσεων και επιφυλακτικότητα σε συνεργασίες μεταξύ των κλάδων. Έλλειψη στήριξης σε θέματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που περιορίζει τις δυνατότητες αξιοποίησης τοπικών πρώτων υλών. Αδυναμίες συστήματος προώθησης προβολής τοπικών προϊόντων και τουριστικής προσφοράς. Περιορισμένη χρονικά τουριστική περίοδος. Προβλήματα στελέχωσης των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών με καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Έλλειψη επαρκούς συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των φορέων-υπηρεσιών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας. Περιορισμένη ενεργοποίηση των υφιστάμενων Δικτύων συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων. Έλλειψη επαρκών σταθμών ελλιμενισμού και ανεφοδιασμού των τουριστικών σκαφών (μαρίνες). Άνιση κατανομή της τουριστικής δραστηριότητας στις δυτικές παράκτιες περιοχές του νησιού. Έλλειψη προσανατολισμού του τοπικού πληθυσμού προς την αξιοποίηση των φυσικών πόρων ως προϋπόθεση ανάπτυξης εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων (οικοτουρισμός, αγροτουρισμός) και δημιουργίας πρόσθετου εισοδήματος.

29 Εξυπηρέτηση Πολιτών / Κρατικές Αρμοδιότητες Δυνατότητες Η δημιουργία του ενιαίου Δήμου Λήμνου διαμορφώνει προϋποθέσεις βελτίωσης του συστήματος παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη και της επιχείρησης σε όλους τους τομείς. Η αξιοποίησης νέων τεχνολογιών οδηγεί σε συνεχή βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών. Δυνατότητα εφαρμογής ρυθμίσεων απλούστευσης διαδικασιών στις συναλλαγές κράτους πολιτών. Αξιοποίηση έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και της εισαγωγής σύγχρονων υποστηρικτικών εφαρμογών. Ικανή εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Αναδιοργάνωση υπηρεσιών Δήμου Λήμνου, συστηματικές συνεργασίες με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς.

30 Εξυπηρέτηση Πολιτών / Κρατικές Αρμοδιότητες Προβλήματα Χαμηλός βαθμός εξωστρέφειας των συλλογικών τοπικών φορέων. Περιορισμένη δυνατότητα συνέχισης και βελτίωσης των προγραμμάτων κοινωνικής παρέμβασης χωρίς κρατική και κοινοτική χρηματοδότηση Καθυστέρηση εφαρμογής προβλέψεων νέου οργανισμού εσωτερικών υπηρεσιών λόγω αδυναμίας προσλήψεων προσωπικού. Περιορισμένη παρουσία κρατικών φορέων (κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης). Έλλειψη σημαντικών περιφερειακών υπηρεσιών (περιβάλλον, έγγειες βελτιώσεις κα). Ανεπαρκείς κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός των Δημοτικών και κρατικών Υπηρεσιών. Περιορισμένος βαθμός εισαγωγής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Δημόσια Διοίκηση και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

31 Εξυπηρέτηση Πολιτών / Κρατικές Αρμοδιότητες Ευκαιρίες Η κατεύθυνση εξορθολογισμού των υφιστάμενων διοικητικών δομών και αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, της περιφερειακής διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Έμφαση μέσω του ΕΣΠΑ στην υποστήριξη της διοικητικής αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των μεθόδων εξυπηρέτησης πολιτών. Σημαντικές δυνατότητες χρηματοδότησης έργων οργάνωσης πληροφορικής και επικοινωνιών μέσω των πόρων του ΕΠ Αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης. Σημαντική και επιταχυνόμενη αύξηση των πολιτών που αξιοποιούν τις τεχνολογικές δυνατότητες ηλεκτρονικών συναλλαγών. Επέκταση και διαρκής αναβάθμιση των υποδομών επικοινωνιών. Δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΚΕΠ με την αξιοποίηση των εργαλείων και μέσων ΤΠΕ. Η εξέλιξη των ΚΕΠ σε ολοκληρωμένα One Stop Shops. Ισχυροποίηση του ρόλου των Ο.Τ.Α., δημιουργία δομών τεχνικής υποστήριξης της αγροτικής ανάπτυξης. Σταδιακή μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του κράτους λόγω της εφαρμογής της νέας αρχιτεκτονικής για την Αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη περιφερειακή διοίκηση. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του ΕΠ «ΕΛΛΑΔΑ» για την υποστήριξη εφαρμογής του Καλλικράτη».

32 Εξυπηρέτηση Πολιτών / Κρατικές Αρμοδιότητες Περιορισμοί Ανελαστικές υπηρεσιακές δομές. Έλλειψη τεχνογνωσίας σε σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης. Περιορισμένες δυνατότητες συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ανθρώπινου δυναμικού. Αδυναμίες θεσμικού πλαισίου ηλεκτρονικών συναλλαγών. Αδυναμία εξασφάλισης των αναγκαίων προϋποθέσεων (θεσμικών, οργανωτικών, στελέχωσης, κλπ.) για την πλήρη αξιοποίηση των ΤΠΕ για την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Περιορισμένη δυνατότητα προσέλκυσης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και συνακόλουθη μείωση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των ευκαιριών. Σύνθετες και χρονοβόρες διαδικασίες μετάβασης στη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης. Περιορισμένες δυνατότητες ανάπτυξης προσαρμοσμένης στα τοπικά δεδομένα επιχειρησιακής στρατηγικής για την οργανωτική και λειτουργική ενοποίηση και ανασυγκρότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

33 Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Συστηματική παρακολούθηση, τεκμηρίωση και διεκδίκηση λύσεων βελτίωσης των ακτοπλοϊκών και αεροπορικών συνδέσεων. Ανάληψη πρωτοβουλιών ολοκλήρωσης χωρικών και πολεοδομικών ρυθμίσεων σε επίπεδο Λήμνου (ΣΧΟΑΠ, Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Γ.Π.Σ. Μύρινας. Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Παρεμβάσεων αναβάθμισης και ανάπλασης του αστικού ιστού. Προστασία και ανάδειξη των παραδοσιακών στοιχείων και αρχιτεκτονικών συνόλων των οικισμών. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και αισθητικής αξίας. Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τωννερώνκολύμβησης. Προστασία και διαχείριση ακτών. Σχεδιασμός και υλοποίηση φιλικών περιβαλλοντικά παρεμβάσεων στην τεχνική υποδομή και δημιουργία προϋποθέσεων βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Βελτίωση του οδικού δικτύου (παρακάμψεις οικισμών, τεχνικά έργα, σήμανση, ασφάλεια). Διασφάλιση χώρων στάθμευσης και δημιουργία ποδηλατοδρόμων. Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας Βελτίωση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης. Συνδέσεις οικισμών και αστικού κέντρου, αστική συγκοινωνία, εξυπηρέτηση επιβατικής κίνησης στις εισόδους του νησιού. Ολοκλήρωσητωνυποδομώναποχέτευσης. Βελτίωσητωνυποδομώνκαιτηςποιότηταςύδρευσης. Ορθολογική εκμετάλλευση και αξιοποίηση φυσικών πόρων και ιδιαίτερα των υδατικών. Επέκταση της εφαρμογής προγραμμάτων ανακύκλωσης. Εφαρμογές προγραμμάτων προστασίας εδαφοϋδατικών πόρων (γεωργικά υπολείμματα, φυτοφάρμακα κ.λ.π.) Μέτρα ολοκληρωμένου σχεδιασμού πολιτικής προστασίας (φυσικές καταστροφές, περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, προστασία θαλασσών από ρύπανση, σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης), Δημιουργία υποδομών και προϋποθέσεων αξιοποίησης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ευρυζωνικότητα και δικτυακές εφαρμογές).

34 Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός Σχεδιασμός ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στους τομείς της Υγείας και της Κοινωνικής Πρόνοιας σε εξειδίκευση των εθνικών πολιτικών. Ενίσχυσητωνυποδομώνκαιδομών πρόνοιαςκαιτωνκοινωνικώνυπηρεσιών. Ενίσχυση της εκπαιδευτικής υποδομής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων και προγραμμάτων στέγασης, σίτισης και εξυπηρέτησης των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού. Προώθηση της ενσωμάτωσης της Πανεπιστημιακής κοινότητας και αξιοποίηση των δυνατοτήτων κοινών πρωτοβουλιών με τοπικούς επιχειρηματίες ΟΤΑ και φορείς της κοινωνικής οικονομίας. Ενίσχυση των εκπαιδευτικών υποδομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ορθολογική κατανομή του εξυπηρετούμενου μαθητικού πληθυσμού. Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάδειξης πολιτιστικών πόρων. Ανάδειξη και προβολή των κλασικών, βυζαντινών και νεωτέρων μνημείων και της ιστορίας της Λήμνου. Σχεδιασμός και υλοποίηση υπερτοπικής σημασίας και εμβέλειας πολιτιστικών εκδηλώσεων. Βελτίωση των υποδομών αθλητισμού και προώθηση αθλητικών δραστηριοτήτων και μαζικού αθλητισμού.

35 Τοπική Οικονομία και Απασχόληση Διασφάλιση μεταφορικών και συγκοινωνιακών συνδέσεων και επιδίωξη μείωσης χρόνου και κόστους μεταφοράς ανθρώπων και αγαθών. Ενεργοποίηση δομών στήριξης της αγροτικής παραγωγής. Ενίσχυση πρωτοβουλιών εισαγωγής καινοτομιών και αξιοποίησης του παραγωγικού και περιβαλλοντικού πλεονεκτήματος. Δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης επιχειρηματικών υποδομών και μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος των βιοτεχνικών επιχειρήσεων. Ενίσχυση των ειδικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων για την ανάπτυξη του τουρισμού με έμφαση στις ειδικές και ήπιες μορφές μορφές. Διαμόρφωση τοπικής πολιτικής και πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της απασχόλησης με άσκηση των συναφών αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης. Διασφάλιση προϋποθέσεων διαρκούς εξειδίκευσης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού και δράσεις σύζευξης της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Υποστήριξη της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα για τις ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού (γυναίκες, νέοι). Ανάληψη πρωτοβουλιών για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και την ανάπτυξη ιδιωτικών πρωτοβουλιών. Καταγραφή και διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης δημόσιας και δημοτικής περιουσίας. Ενίσχυση της προβολής των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Ανάπτυξη υπηρεσιών εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων με χρήση νέων τεχνολογιών. Ολοκλήρωση χωρικού σχεδιασμού για την διευκόλυνση της χωροθέτησης νέων επενδύσεων.

36 Εξυπηρέτηση Πολιτών / Κρατικές Αρμοδιότητες Ενσωμάτωση των αλλαγών στην οργάνωση και λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης με βάση την αρχή «Δήμος Κυβερνείο». Λειτουργική ενσωμάτωση των νέων αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών. Διασφάλιση συνεργειών με τους συναρμόδιους φορείς της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Κρατικής Διοίκησης. Ενίσχυση των δεσμών και της συνεργασίας με τους όμορους ΟΤΑ και τα συλλογικά όργανα της Τ.Α. Αξιοποίηση των προβλέψεων για την ενίσχυση των νησιωτικών ΟΤΑ ενόψει της διοικητικής μεταρρύθμισης. Εισαγωγή και λειτουργία θεσμών και διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ενσωμάτωση και αξιοποίηση τεχνολογικών δυνατοτήτων. Εκπαίδευση εξειδίκευση προσωπικού. Ενίσχυση με εξειδικευμένο προσωπικό κρίσιμων θέσεων για την εξυπηρέτηση των δημοτών. Βελτίωση συστήματος και μεθόδων πληροφόρησης των δημοτών. Ίδρυση και Λειτουργία νέων Υπηρεσιών. Αποτελεσματική λειτουργία Νομικών Προσώπων και Δημοτικών Επιχειρήσεων.

37 Τεχνικές και Πολεοδομικές Υπηρεσίες, Περιβάλλον / Καθαριότητα Δυνατότητες Ο νέος Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών και η προοπτική βελτίωσης της οργάνωσης και του συντονισμού του παραγόμενου έργου. Η έγκαιρη απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας και η συνακόλουθη αυτονομία στην υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ. Περιθώρια βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών ως προς την ποιότητα και την οργάνωση, με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Προσπάθεια συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης για τη νομοθεσία. Δυνατότητα εφαρμογής των αρχών Συστημάτων Διοίκησης Διαχείρισης Ποιότητας με στόχο τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών. Έγκαιρη και ουσιαστική αναδιοργάνωση και στελέχωση Πολεοδομικών Υπηρεσιών. Ικανοποιητικό επίπεδο εξειδίκευσης και εμπειρίας των στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας. Σχετικά επαρκής εξοπλισμός της Τεχνικής Υπηρεσίας. Δυνατότητα εκπόνησης μελετών ή επιβλέψεων από μηχανικούς του Δήμου, χωρίς μεγάλη ανάγκη ανάθεσης σε εξωτερικούς συνεργάτες. Αναδιοργάνωση υπηρεσιών Ποιότητας Ζωής και διασφάλιση χρηματοδότησης επενδύσεων σε εξοπλισμό και μέσα. Ικανοποιητική εμπειρία και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού της Υπηρεσίας Πρασίνου και των υπηρεσιών ύδρευσης - αποχέτευσης. Συστηματοποιημένη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας, σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών με δυνατότητες βελτίωσης. Δυνατότητες αποκεντρωμένης λειτουργίας των υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και ανάπτυξης, εσωτερικών μηχανισμών κατανομής και επίβλεψης του παραγόμενου έργου. Αξιοποίηση τεχνολογικών εφαρμογών. Δυνατότητα κοστολόγησης υπηρεσιών. Συστηματική παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού ανά υπηρεσία.

38 Τεχνικές και Πολεοδομικές Υπηρεσίες, Περιβάλλον / Καθαριότητα Προβλήματα (1/2) Ελλιπής συμμετοχή των υπηρεσιών στη διαδικασία Προγραμματισμού Σχεδιασμού. Οργανωτικές και λειτουργικές ελλείψεις δυσχεραίνουν σε ορισμένες περιπτώσεις τη συνεργασία μεταξύ των δημοτικών υπηρεσιών. Ανεπαρκής στελέχωση (επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό) Ανάγκη κατάρτισης του προσωπικού των τεχνικών ιδίως Διευθύνσεων σε εξειδικευμένα θέματα, συναφή με τις δραστηριότητες των εν λόγω Υπηρεσιών. Καθυστερήσεις και ελλείψεις στην ορθολογική κατανομή έργου και στον καθορισμό διακριτών αρμοδιοτήτων για την Τεχνική Υπηρεσία, ιδίως σε θέματα κάλυψης αναγκών αποκεντρωμένης λειτουργίας και υποστήριξης Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων. Περιορισμένη λειτουργική αυτονομία των Πολεοδομικών υπηρεσιών λόγω έλλειψης προσωπικού αλλά και έλλειψης αρμοδιοτήτων σε κρίσιμα θέματα προστασίας περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού. Καθυστερήσεις στο σαφή και λειτουργικό καταμερισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιμέρους στελεχών και ομάδων έργου στις διάφορες επιμέρους υπηρεσίες όπως επίσης και στη θεματική και χωρική κατανομή. Περιορισμένες δυνατότητες Συνεργείου Οχημάτων λόγω έλλειψης Τεχνική Βάσης και εγκαταστάσεων και ιδίως της έλλειψης προσωπικού. Ανάγκη ενίσχυσης της στελέχωσης / υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας σε εξειδικευμένα θέματα, όπως νομική και διοικητική υποστήριξη. Έλλειψη στεγασμένων χώρων για τη φύλαξη των οχημάτων του Δήμου και την εκτέλεση των εργασιών των Συνεργείου Οχημάτων του Δήμου.

39 Τεχνικές και Πολεοδομικές Υπηρεσίες, Περιβάλλον / Καθαριότητα Προβλήματα (2/2) Δημιουργία και αποτελεσματική λειτουργία μηχανισμού πρόβλεψης αναγκών σε εξοπλισμό υλικά και μέσα προκειμένου να οργανωθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα προμηθειών και να εξοικονομηθούν πόροι. Ανάγκη προμήθειας εξειδικευμένου λογισμικού (στατικά και σχεδιαστικά προγράμματα) για την καλύτερη λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας, της Πολεοδομίας και των υπηρεσιών ποιότητας ζωής. Ανεπαρκής μηχανολογικός εξοπλισμός και εξοπλισμός σε εργαλεία και υλικά για την Υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης. Έλλειψη απορριμματοφόρων οχημάτων και οχημάτων ανοιχτού τύπου για την αποτελεσματικότερη αποκομιδή των απορριμμάτων του Δήμου. Μη ικανοποιητικοί χώροι στέγασης της Υπηρεσίας Καθαριότητας και συνθήκες εργασίας του προσωπικού. Απουσία οργανωμένου ιστορικού αρχείου στην Τεχνική Υπηρεσία. Ανάγκη δημιουργίας οργάνωσης / διαχείρισης αποθήκης υλικού κατά υπηρεσία και περιοχή εξυπηρέτησης. Παροχή συστηματικής τεχνικής υποστήριξης στον Δήμο Αγίου Ευστρατίου στο πλαίσιο του συμφώνου Διαδημοτικής Συνεργασίας.

40 Τεχνικές και Πολεοδομικές Υπηρεσίες, Περιβάλλον / Καθαριότητα Ευκαιρίες (1/2) Αξιοποίηση δυνατοτήτων χρηματοδότησης έργων αναδιοργάνωσης μέσω των προγραμμάτων Ψηφιακής Σύγκλισης και Αναβάθμισης δημόσιας διοίκησης. Εγκατάσταση και λειτουργία Γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών. Εφαρμογή συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας το οποίο μπορεί να συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών. Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την διεύρυνση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την καθιέρωση των ψηφιακών συναλλαγών. Δυνατότητα προώθησης του αναπτυξιακού ρόλου του Δήμου μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ευρείας κλίμακας στην ευρύτερη περιοχή. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για βελτίωση της αποδοτικότητας και του επιπέδου του παραγόμενου έργου. Προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού καθαριότητας. Προοπτική διεύρυνσης προγραμμάτων ανακύκλωσης. Αυξανόμενη σημασία του τομέα περιβαλλοντικού σχεδιασμού ως αποτέλεσμα κυρίως του εντεινόμενου ρυθμού παραγωγής Κοινοτικών και Εθνικών ρυθμιστικών παρεμβάσεων. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για δικτύωση και συνεργασίες. Η δυνατότητα αξιοποίησης των ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης». Δυνατότητες συνεργασίας με όμορους ΟΤΑ για τη δημιουργία κοινών υπηρεσιών καιτηνανάληψη κοινών δράσεων.

41 Τεχνικές και Πολεοδομικές Υπηρεσίες, Περιβάλλον / Καθαριότητα Ευκαιρίες (2/2) Δυνατότητες συνεργασίας με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς σε τοπικό ή υπερτοπικό επίπεδο με δραστηριότητες συναφείς με τις δραστηριότητες του Δήμου Λήμνου. Προβλέψεις για ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής μέσω των δράσεων αναβάθμισης της δημόσιας διοίκησης (ΕΣΠΑ). Αύξηση των δυνατοτήτων και πόρων επιμόρφωσης στελεχών και αιρετών με αξιοποίηση των προβλέψεων εφαρμογής του «Καλλικράτη». Ωρίμανση συνθηκών, τεχνολογιών και θεσμικού πλαισίου για την από απόσταση εξυπηρέτηση των δημοτών. Δυνατότητες ενίσχυσης της πολιτικής ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων διαμέσου τουεπ «Διοικητική Μεταρρύθμιση ». Παροχή δυνατοτήτων κάλυψης των αναγκών στελέχωσης με σύγχρονες ειδικότητες διαμέσου του νέου κλαδολογίου. Νέα προγράμματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και στοχοθεσίας. Έντονα αυξητικές τάσεις στη ζήτηση πολεοδομικών και τεχνικών υπηρεσιών. Ύπαρξη ευκαιριών αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας (πχ. ΣΔΙΤ). Δυνατότητα εξασφάλισης χρηματοδοτήσεων από προγράμματα περιφερειακού ήεθνικού χαρακτήρα ή με απευθείας χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

42 Τεχνικές και Πολεοδομικές Υπηρεσίες, Περιβάλλον / Καθαριότητα Περιορισμοί (1/2) Η αργή ενσωμάτωση συστημάτων παρακολούθησης έργων και αιτήσεων από την υπηρεσία. Οι αδυναμίες στοχοθεσίας, παρακολούθησης και μέτρησης των αποτελεσμάτων και αξιολόγησης της απόδοσης και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους οργανισμούς της Δημόσιας Διοίκησης. Αδυναμία εξασφάλισης των αναγκαίων προϋποθέσεων (θεσμικών, οργανωτικών, στελέχωσης, κλπ.) για την πλήρη αξιοποίηση των ΤΠΕ για την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Προσαρμογή διαδικασιών εκπόνησης τεχνικών μελετών στο νέο θεσμικό πλαίσιο. Ύπαρξη σημαντικών αναγκών σε αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου εφαρμογής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Το κανονιστικό πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης που χαρακτηρίζεται από σοβαρές δυσλειτουργίες λόγω της πολυπλοκότητας των διαδικασιών, κυρίως σε ό,τι αφορά στις συναλλαγές των δημοσίων υπηρεσιών με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Καθιερωμένες πρακτικές περιστασιακής και περιπτωσιακής εισαγωγής ρυθμίσεων στη Δημόσια Διοίκηση, χωρίς ολιστική προσέγγιση και ολοκληρωμένο πρόγραμμα μεταρρύθμισης. Η απουσία οργάνωσης σε θέσεις εργασίας, καθηκοντολογίου και περιγραφών εργασίας για τους οργανισμούς της Δημόσιας Διοίκησης. Προβληματικός συντονισμός συναρμόδιων διοικητικών δομών στην ιεράρχηση και επιλογή δράσεων και έργων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Η έλλειψη περιβαλλοντικής ευαισθησίας και ευθύνης μέρους των κατοίκων και των επιχειρήσεων.

43 Τεχνικές και Πολεοδομικές Υπηρεσίες, Περιβάλλον / Καθαριότητα Περιορισμοί (2/2) Ανεπαρκής σύνδεση της προσφερόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης με τις πραγματικές ανάγκες στο επίπεδο του δημόσιου οργανισμού και στο ατομικό επίπεδο του υπαλλήλου. Χρονοβόρες διαδικασίες προσλήψεων. Η αναντιστοιχία μεταξύ της στελέχωσης των υπηρεσιών και των πραγματικών αναγκών τους, σε ενδο-υπηρεσιακό και σε δι-υπηρεσιακό επίπεδο, ως προς τα αριθμητικά μεγέθη, τα ουσιαστικά προσόντα, και το χρονισμό των προσλήψεων, κ.λ.π. Ύπαρξη απαρχαιωμένων ρυθμίσεων οι οποίες δεν έχουν προσαρμοσθεί προς τα σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα και τις νέες κοινωνικό-οικονομικές απαιτήσεις. Η περιορισμένη, μέχρι σήμερα, αξιοποίηση των ΤΠΕ σε σχέση με την εσωτερική λειτουργία των υπηρεσιών και τις συναλλαγές τους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Αντιστάσεις στην εισαγωγή σύγχρονων ρυθμίσεων στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού. Έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας. Υστέρηση μηχανισμού είσπραξης οφειλών. Τάσεις περιορισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Αυξανόμενη εξάρτηση των ΟΤΑ από εξωτερικές ενισχύσεις. Περικοπές υφιστάμενων επιχορηγήσεων των δομών των ΟΤΑ από κεντρικούς φορείς ή καθυστερήσεις στη ροή των επιχορηγήσεων. Πολιτικές περιορισμού του κόστους. Απουσία κινήτρων σε συνδυασμό με μείωση αποδοχών υπονομεύουν την διαθεσιμότητα και περιορίζουν την παραγωγικότητα των στελεχών.

44 Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες Δυνατότητες Έγκαιρη ολοκλήρωση και θεσμοθέτηση του νέου Ο.Ε.Υ. Ολοκλήρωση διαδικασιών αναδιοργάνωσης και τοποθέτησης προσωπικού. Πλήρης αξιοποίηση του νέου πλαισίου οργάνωσης των οικονομικών υπηρεσιών. Ικανοποιητική εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος. Ολοκλήρωση απογραφής και Ισολογισμού έναρξης του νέου Δήμου. Αποτελεσματικός έλεγχος και γνώση της νομιμότητας των δαπανών που απαιτούνται για την θεώρησή τους από το Ελεγκτικό συνέδριο. Συστηματική και ολοκληρωμένη καταγραφή των εσόδων. Επιτάχυνση διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης. Προσπάθεια συνεχούς ενημέρωσης για τη νομοθεσία και εναρμόνιση διαδικασιών και μεθόδων. Δυνατότητα εφαρμογής των αρχών Συστημάτων Διοίκησης Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο θα συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών για την καλύτερη λειτουργία τωνυπηρεσιών. Καλός συντονισμός της Υπηρεσίας προσωπικού με τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αποτελεσματική λειτουργία γραφείου υποστήριξης ΝΠΔΔ του Δήμου. Δυνατότητα συστηματικής παρακολούθησης εκτέλεσης προϋπολογισμού ανά υπηρεσία.

45 Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες Προβλήματα Αδυναμίες ενεργοποίησης του συνόλου των προβλεπόμενων από τον «Καλλικράτη» και τον Ο.Ε.Υ. υπηρεσιών και ιδίως εκείνων του προγραμματισμού σχεδιασμού, υποστήριξης λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής και νομικής υπηρεσίας. Τεχνικές αλλά και θεσμικές αδυναμίες αποκέντρωσης κρίσιμων υπηρεσιών. Ανάγκη επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των στελεχών με την παρακολούθηση κατάλληλων σεμιναρίων. Έλλειψη επαρκών βοηθητικών χώρων και εξοπλισμού ιδίως για την οργανωμένη τήρηση αρχείου. Διασπορά των υπηρεσιών σε διαφορετικά κτίρια. Περιορισμένη δυνατότητα αξιοποίησης εφαρμογών ΤΠΕ. Απουσία εξειδικευμένου λογισμικού για την ηλεκτρονική καταγραφή της υπηρεσιακής κατάστασης και εξέλιξης των υπαλλήλων. Ανάγκη καλλίτερου συντονισμού μεταξύ τεχνικής υπηρεσίας, υπηρεσιών καθαριότητας, ύδρευσης αποχέτευσης και οικονομικής υπηρεσίας (προϋπολογισμού και προμηθειών). Περιορισμένη δυνατότητα χρηματοδότησης και αυτοτελούς λειτουργίας των νομικών προσώπων του Δήμου. Περιορισμένη δυνατότητα αναβάθμισης των υπηρεσιών και επίλυσης προβλημάτων λόγω των δυσχερών οικονομικών του Δήμου. Έλλειψη βασικών και κρίσιμων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων. Καθεστώς απαγόρευσης προσλήψεων.

46 Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες Ευκαιρίες (1/2) Η κατεύθυνση εξορθολογισμού των υφιστάμενων διοικητικών δομών, με γνώμονα την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών και την εν γένει αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, της περιφερειακής διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εμπεριέχεται στη στρατηγική για τη Δημόσια Διοίκηση. Αξιοποίηση δυνατοτήτων χρηματοδότησης έργων αναδιοργάνωσης μέσω των προγραμμάτων Ψηφιακής Σύγκλισης και Αναβάθμισης δημόσιας διοίκησης. Υποχρεώσεις αλλά και δυνατότητες παροχής νέων υπηρεσιών προς τους δημότες. Εφαρμογή συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας το οποίο μπορεί να συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διεύρυνση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την καθιέρωση των ψηφιακών συναλλαγών. Η συνεχής βελτίωση των συνεργασιών και συνεργιών μεταξύ υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα. Η εισαγωγή συστημάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η αξιοποίηση των αρχών του e-government για την αναδιοργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών. Εφαρμογή νέου ρυθμιστικού πλαισίου της διοικητικής δράσης και της οργάνωσης των δημόσιων υπηρεσιών. Ενεργοποίηση νέας οργανωτικής δομής, αρμοδιοτήτων και ρόλων. Περιορισμός της ανάγκης συνεχούς ελέγχου και ιδίως διοίκησης από το πολιτικό προσωπικό.

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΔΉΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ» ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΙΑ ΕΚΠΌΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ.

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΔΉΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ» ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΙΑ ΕΚΠΌΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ. «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΔΉΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ» ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΙΑ ΕΚΠΌΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Σελίδα 1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 0

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝ ΚΡΙΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΘΕΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΘΕΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 4, Τ.Κ. 71202 Πληροφορίες:Νικ. Μιχελάκης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων)

Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2007-2010 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων) Ιούλιος 2008 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 5 Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΕΚΔΟΣΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Περιγραφή της στρατηγικής του προγράμματος για να συμβάλει στη στρατηγική της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Χ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Περιεχόμενα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ... 1 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ... 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2011-2014

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2011-2014 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1.1 ΟΡΙΣΜΌΣ... 3 1.2 ΘΕΣΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ... 3 1.3 ΣΚΟΠΌΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου 1 Η θέση της Περιφέρειας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια από τις δεκατρείς (13) αυτοδιοικητικές περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «Προκαταρκτικό κείμενο Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2008-2020 2020 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας Σχέδιο για την Περίοδο 2008-2020» 2020» Μάιος 2009 Στρατηγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Παλαιό και νέο ΕΣΠΑ. Η περίπτωση της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 202-204 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Πίνακας περιεχομένων. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ... 2. Εισαγωγή... 2.2 Καθορισμός Αξόνων Προτεραιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου 2015-2019 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή...4 Θεσμικό πλαίσιο...4 Σκοπός και Χαρακτηριστικά του Πενταετούς Προγράμματος...5 Σκοπός...5 Περιεχόμενο...5 Δομή...5 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 ο Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Ζακύνθου για την πενταετία 2014-2019

Μέρος 1 ο Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Ζακύνθου για την πενταετία 2014-2019 1/57 ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2014-2019 Μέρος 1 ο Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Ζακύνθου για την πενταετία 2014-2019 Κεφάλαιο 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ηράκλειο, Νοέμβριος 2007 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος 2. Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του ήµου και εντοπισµός των κρίσιµων ζητηµάτων τοπικής ανάπτυξης

Συνοπτική αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του ήµου και εντοπισµός των κρίσιµων ζητηµάτων τοπικής ανάπτυξης Συνοπτική αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του ήµου και εντοπισµός των κρίσιµων ζητηµάτων τοπικής ανάπτυξης 196 Η Υπηρεσία Προγραµµατισµού στην συγκεκριµένη ενότητα εντόπισε τα θέµατα τοπικής ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Α.1.1.α.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.1.1.α.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1. ΠΕΠ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1 Τα ΠΕΠ υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων 2 είναι από τα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013-2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Ο.Τ.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΦΑΣΗ: ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (άρθρο 266 του Ν. 3852/21)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2015 2019

ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2015 2019 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ -ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2015 2019 Α Φάση Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Νομοθετικό Πλαίσιο 1. Άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Έκδοση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρησης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Σάκη Καράγιωργα 22, 84100 Ερμούπολη notioaigaio@mou.gr www.pepna.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές κατευθύνσεις της πρότασής μας για έναν σύγχρονο, ευρωπαϊκό, ανταγωνιστικό, δημιουργικό, ανοιχτό και βιώσιμο Δήμο Αγρινίου.

Βασικές κατευθύνσεις της πρότασής μας για έναν σύγχρονο, ευρωπαϊκό, ανταγωνιστικό, δημιουργικό, ανοιχτό και βιώσιμο Δήμο Αγρινίου. Βασικές κατευθύνσεις της πρότασής μας για έναν σύγχρονο, ευρωπαϊκό, ανταγωνιστικό, δημιουργικό, ανοιχτό και βιώσιμο Δήμο Αγρινίου. 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ Συνδημότισσες - συνδημότες Η χώρα βιώνει

Διαβάστε περισσότερα