2 Σύντομη ανάλυση του σχηματισμού όρων με στοιχεία ελληνικά ή ελληνικής προέλευσης στη Ρωσική και την Ουκρανική γλώσσα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 Σύντομη ανάλυση του σχηματισμού όρων με στοιχεία ελληνικά ή ελληνικής προέλευσης στη Ρωσική και την Ουκρανική γλώσσα"

Transcript

1 2 Σύντομη ανάλυση του σχηματισμού όρων με στοιχεία ελληνικά ή ελληνικής προέλευσης στη Ρωσική και την Ουκρανική γλώσσα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Oksana Snigovska, Ανδρέας Μαλαχίτης Η Ρωσική και η Ουκρανική γλώσσα-αδελφή της απέκτησαν ένα από τα πιο αναπτυγμένα ορολογικά συστήματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλες οι γλώσσες δανείζουν και δανείζονται και βεβαίως δεν υπάρχει μια καθαρόαιμη γλώσσα. Έτσι και σ αυτές υπάρχουν οι λεγόμενες «κληρονομημένες» λέξεις. Οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί επιστήμονες αναγνωρίζουν τι σπουδαίο ρόλο έχει παίξει η Ελληνική στον καθορισμό του λεξιλογίου και συγκεκριμένα στο μηχανισμό σχηματισμού ρωσικών και ουκρανικών όρων με στοιχεία ελληνικά ή ελληνικής προέλευσης, προσαρμόζοντάς τους στα δικά τους σλαβικά φωνητικά και μορφολογικά συστήματα. Μερικοί όροι ή τα στοιχεία τους προήλθαν κατευθείαν από την Ελληνική, άλλοι εισήχθησαν μέσω της Λατινικής και άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών αργότερα. Ο σχηματισμός όρων με στοιχεία ελληνικά ή ελληνικής προέλευσης έχει μια πολύχρονη ιστορική πορεία, αρχίζοντας από τον 9ο και σε μεγάλο βαθμό το 10ο αιώνα έως σήμερα που παρατηρείται η διαδικασία συνεχούς δανεισμού και δημιουργίας νέων όρων. Brief analysis of the formation terms with Greek elements or of Greek origin in the Russian and Ukrainian language ABSTRACT Oksana Snigovska, Αndreas Malakhitis Russian language and his native brother Ukrainian language took one of the most developed terminological systems at the international level. All languages take and adopt something from each other. There is no unambiguously pure language. In such a way these languages have so called inherited words. Ukrainian and Russian scientists realize the important role, which Greek language has served its purpose in forming of vocabulary of these languages. Namely the mechanism forms Ukrainian and Russian terms with help of Greek elements or with the elements of Greek origin and assimilates them with the native morphologic and phonetic system. Some terms or their components came straight from Greek language, another terms were descended from Latin and lately from another European languages. The forming of terms has the longstanding historical way, beginning from 9th century, but mostly from 10th century and till nowadays, when we can observe the process of the permanent borrowing and the appearance of new terms. 73

2 1 Ιστορική αναδρομή Η Ρωσική και η Ουκρανική είναι γλώσσες-συγγενείς που ανήκουν στον ανατολικό-σλαβικό κλάδο της ινδοευρωπαϊκής οικογένειας γλωσσών. Αυτές οι δύο γλώσσες έχουν μακραίωνη εξέλιξη και εκτός του αλφαβήτου κοινής προέλευσης είναι συνδεδεμένες λόγω των ιστορικών γεγονότων. Στη σημερινή τους μορφή είναι σύγχρονες και πλούσιες γλώσσες. Λόγω καλής ανάπτυξης της επιστήμης και της συγγραφής πολλών επιστημονικών έργων στη Σοβιετική Ένωση, η Ρωσική και η Ουκρανική γλώσσα-αδελφή της απέκτησαν ταυτόχρονα μία από τις πιο ολοκληρωμένες και πολύπλευρες ορολογίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως και σε άλλες γλώσσες, έτσι και σ αυτές υπάρχουν οι λεγόμενες «κληρονομημένες» λέξεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση σ αυτές ανήκουν είτε ίδιοι οι όροι είτε τα επιμέρους στοιχεία τους με τροποποιημένη μορφή και προφορά. Η υιοθέτηση της ορθοδοξίας το 10 ο αιώνα από τότε Ρωσία του Κιέβου επέδρασε πολύ και άμεσα στη γλώσσα της, αφού οι πρόγονοι των σημερινών Ρώσων και Ουκρανών ήταν τότε ειδωλολάτρες και δεν είχαν εκείνη την εποχή στο λεξιλόγιό τους τις χριστιανικές έννοιες. Κυρίως κατά την περίοδο του εκχριστιανισμού με το κυριλλικό αλφάβητο που βασίστηκε στο ελληνικό βυζαντινό αλφάβητο ήρθαν πολλά δάνεια από την Ελληνική. Λίγα παραδείγματα: икона (Ρωσικά) / ікона (Ουκρανικά) εικόνα, библия / біблія Βίβλος, патриарх / патріарх πατριάρχης, монах / монах μοναχός, монастырь / монастир μοναστήρι, Евангелие / Євангеліє Ευαγγέλιο, литургия / літургія λειτουργία κ.ά. Υπάρχουν όμως οι δανεισμένες λέξεις και οι όροι σε διάφορους άλλους κλάδους της επιστημονικής γνώσης, όπως και αυτοί που έχουν ως βάση τους τα αρχαιοελληνικά έτυμα. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των στοιχείων ελληνικών και ελληνικής προέλευσης ανέρχεται στις Τα κοινά στοιχεία δεν περιορίζονται μόνο στο λεξιλογικό, αλλά και σε άλλα επίπεδα του γλωσσικού συστήματος. Φυσικά η Ρωσική και η Ουκρανική γλώσσα δεν έχουν δανειστεί μόνο τους ελληνικούς όρους αλλά και τους δυτικοευρωπαϊκούς. Ο κύριος όγκος όρων όμως δανείστηκε απευθείας από την Ελληνική και την Λατινική γλώσσα. Πρόκειται για τους λατινοποιημένους ελληνικούς όρους που ήρθαν με διάφορους τρόπους και σε διαφορετικές ιστορικές στιγμές. Ο ισχυρότερος εμπλουτισμός της Παλαιάς Σλαβικής γλώσσας με καινούριο λεξιλόγιο άρχισε από τις μεταφράσεις του Κυρίλλου και του Μεθόδιου με τους εκκλησιαστικούς και φιλοσοφικούς όρους. Έτσι δημιουργήθηκε μια ξεχωριστή σλαβική χριστιανική ορολογία με ελληνικά στοιχεία, αλλά με δικό της μορφολογικό σύστημα. Το επόμενο μεγάλο βήμα στη διαδικασία σχηματισμού πολλών για αυτή τη φορά ελληνογενών όρων έπεσε για το 15 ο αιώνα και συνέχισε με την «πλημμύρα» του λεξιλογίου από όρους «της μόδας» το 17 ο - 18 ο αιώνα, την εποχή του Ρώσου αυτοκράτορα Πέτρου Α. Οι όροι εντάχθηκαν διαμέσου των δυτικοευρωπαϊκών γλωσσών που με τη σειρά τους ήταν δανεισμένοι από την Λατινική. Ήρθαν ο 20 ος και ο 21 ος 74

3 αιώνες προσδιορισμού καινούριων αντικειμένων, διαδικασιών, φαινόμενων, ενεργειών και γενικά όλων των αλλαγών της πραγματικότητας. Δημιουργούνται νέοι όροι, αφού εμφανίζεται η άμεση ανάγκη για μέσα έκφρασης συγκεκριμένων εννοιών, που δεν υπήρχαν πριν. Έτσι χρονολογικά ξεχωρίζουμε όρους με στοιχειά ελληνικά ή ελληνικής προέλευσης σε τρεις ομάδες: 1) Όροι που μας ήρθαν την Βυζαντινή εποχή από Μεσαιωνική Ελληνική και Εκκλησιαστική Σλαβική γλώσσα με την ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων του Βυζαντίου με την Ρωσία του Κιέβου και τη διάδοση βιβλίων, μεταφρασμένων από τα Ελληνικά. 2) Ελληνογενείς όροι που πέρασαν σε άλλες γλώσσες και ιδίως στα Λατινικά και από εκεί με τη λατινική πια μορφή τους κληροδοτήθηκαν στη Ρωσική και την Ουκρανική γλώσσα. Τους λέμε όρους ελληνικής προέλευσης. Οι Ρώσοι φιλόλογοι εδώ αναφέρουν τους διεθνείς όρους. 3) Νεότεροι όροι, σχηματισμένοι εν βάσει των τροποποιημένων ελληνικών λέξεων ή ριζών, παρουσιάστηκαν από τη μέση του 19 ου έως και τον 21 ο αιώνα για εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών. 2 Μηχανισμοί σχηματισμού όρων 2. 1 Δημιουργία νεοόρου Μιλώντας για το σχηματισμό όρων εννοούμε τα ονόματα εφόσον και οι δύο υπακούνε στους ίδιους κανόνες σχηματισμού. Αυτοί οι όροι έχουν αφομοιωθεί στο κλιτικό σύστημα της Ρωσικής / Ουκρανικής γλώσσας. Στη Ρωσική και την Ουκρανική γλώσσα υπάρχουν απλοί και σύνθετοι όροι με περισσότερα από ένα στοιχεία ελληνικά ή ελληνικής προέλευσης (προθέματα και θέματα). Κατά το επίπεδο του γλωσσικού συστήματος διακρίνονται οι εξής τύποι σχηματισμού όρων: μορφολογικός, λεξικό-σημασιολογικός, μορφολογικό-συντακτικός και λεξικό-συντακτικός. Ο μορφολογικός συνίσταται στη δημιουργία νέων όρων με συνδυασμό των μορφημάτων, σύμφωνα με τους γλωσσικούς κανόνες. Οι Ρώσοι φιλόλογοι εδώ αναφέρουν τη σύνθεση και την παραγωγή α) με προθέσεις β) με προσθήκη των προσφυμάτων γ) με προθέσεις + προσφύματα δ) με αφαίρεση των προσφυμάτων ή καταλήξεων. Όσον αφορά το μηχανισμό σχηματισμού όρων η παραγωγή, η σύνθεση, όπως και η συντόμευση ανήκουν στον πρώτο γενικό τρόπο, δηλαδή τη δημιουργία νέας μορφής, νεοόρου. Η σύνθεση με προθέσεις είναι ο πιο παραγωγικός τρόπος δημιουργίας νέων όρων στη Ρωσική και την Ουκρανική γλώσσα. Με τον όρο «πρόθεση» αναφερόμαστε σε μικρές, μορφολογικά αμετάβλητες, άκλιτες λέξεις (από, εν, δια κ.λπ.), οι οποίες μπαίνουν μπροστά από άλλες λέξεις (ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα, επιρρήματα). Π.χ. анти+циклон / анти+циклон αντι+κυκλώνας, анти+научный (+ρωσ.) / анти+науковий (+ουκρ.) αντι+επιστημονικός. Αξίζει αυτό τον τρόπο της παραγωγής με προθέσεις να μελετήσουμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Πολλοί μονολεκτικοί 75

4 όροι στη Ρωσική και την Ουκρανική σχηματίστηκαν με την προσθήκη σε μια ρίζα ή μια λέξη ενός ή περισσότερων προσφυμάτων αλλά όχι ελληνικών ή ελληνικής προέλευσης. Συνεπώς αυτός και ο επόμενος τρόπος σχηματισμού «με προθέσεις και προσφύματα» δεν θα εξεταστούν λόγω έλλειψης ελληνικών προσφυμάτων στην δημιουργία ρωσικών και ουκρανικών όρων. Ένας άλλος συχνός τρόπος είναι αφαίρεση της ελληνικής κατάληξης με αποτέλεσμα να μείνει μόνο θέμα: атлет / атлет αθλητής, театр / театр θέατρο, эгоизм / егоїзм εγωισμός κ.ά. Με τη σύνθεση σχηματίζονται οι νέοι ρωσικοί και ουκρανικοί όροι με συνδυασμό δύο ή περισσότερων λεξικών ελληνικών στοιχείων ή λέξεων. Οι όροι, που δημιουργήθηκαν με αυτόν τον τρόπο δεν έχουν αναλογίες στη ΝΕ γλώσσα: α) σύμπλοκοι όροι με ενωτικό (телефон-автомат / телефон-автомат τηλέφωνο-αυτόματο, диван-кровать / диванліжко ντιβάνι-κρεβάτι, человек-амфибия / людина-амфібія άνθρωπος-αμφίβιο, που μια από τις δύο λέξεις μπορούσε να μην ήταν ελληνικής προέλευσης β) σύμπλοκοι όροι με συνδετικά φωνήεντα -о-, -е- (кинотеатр / кінотеатр κινο-θέατρο, атомоход / атомохід ατομο-κίνητο, нефтепровод / нафтопровід αγωγός πετρελαίου). Μηχανισμός παράλειψης τμημάτων λέξεων της πλήρους μορφής τους, λεγόμενη συντόμευση, δεν χρησιμοποιείται συχνά για το σχηματισμό ρωσικών και ουκρανικών όρων με ελληνικά στοιχεία εξαιτίας της μη διαφανούς πρόσβασης στα χαρακτηριστικά της έννοιας τους: истфак / істфак Ιστορική Σχολή, физмат / фізмат φυσικό-μαθηματική, педин / педін Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Δημιουργία όρου με χρήση υπαρχουσών μορφών Μετά τη δημιουργία νέας μορφής, πάει ο δεύτερος γενικός μηχανισμός σχηματισμού όρων με χρήση υπαρχουσών μορφών. Εδώ πρόκειται για την οροποίηση, το λεξικόσημασιολογικό τύπο, όταν μια λέξη μπορεί να μετατραπεί σε έναν όρο με άλλη έννοια. Π.χ. карта / карта το χαρτοπαίγνιο, στην πληροφοριακή ορολογία «κάρτα ήχου», «κάρτα βίντεο», στη γεωγραφική ορολογία γραφική αναπαράσταση του συνόλου ή του μέρους της επιφάνειας της Γης κ.ά. Диск / диск δίσκος γενικής σημασίας είναι αντικείμενο με κυκλικό σχήμα, βλ. οροποίηση: ο ηλιακός δίσκος, μουσικός δίσκος, στον αθλητισμό το κυκλικό αντικείμενο που ρίχνει ο αθλητής, σκληρός δίσκος του υπολογιστή, στην ανατομία μεσοσπονδύλιος δίσκος κτλ. Μορφολογικό-συντακτικός τύπος υπηρετεί για δημιουργία νέων όρων με τη μετατροπή ενός μέρους του λόγου σε άλλο, π.χ. ουσιαστικοποιημένα επίθετα. Βλ. дарственный, -ая, -ое / дарчий, -а, -е χαριστικός, -ή, ό και дарственная / дарча νομικός όρος δωρεά (η), η παροχή περιουσιακών στοιχείων σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς αντάλλαγμα. 76

5 Трапезный, -ая, -ое / трапезний, -а, -е του γεύματος ή του δείπνου, δηλαδή του τραπεζιού (συνεκδοχή) και трапезная / трапезна τραπεζαρία κ.ά. Διαθεματικός δανεισμός, λεγόμενος εσωτερικός δανεισμός λαμβάνει χώρα, όταν μια λέξη χρειάζεται σημασιολογική διάκριση, αφού επαναχρησιμοποιείται σε διάφορα θεματικά πεδία. Π.χ. стратег / стратег στρατηγός. Στην πρώτη περίπτωση είναι αρχηγός στρατεύματος, αλλά λόγω ιστορικών εξελίξεων πιο συχνά τη λέξη αυτή συναντάμε με άλλη μια έννοια του ανθρώπου με τέχνη της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων δυνάμεων για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου. Πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο της σημασιολογικής μεταφοράς όρων παρουσιάζει και η πολυσημία. Πολύσημος αποκαλείται ο όρος με πολλαπλές και συσχετιζόμενες σημασίες. Π.χ. тон / тон τόνος είναι το ύψος ή η ένταση της φωνής στον προφορικό λόγο σε ένα σημείο της λέξης ή ομάδα λέξεων. Μιλώ μονότονα, δηλαδή монотонно / монотонно. Στη μουσική ορολογία είναι απόσταση ανάμεσα στις βαθμίδες της μουσικής κλίμακας. Στη ζωγραφική ορολογία ο τόνος του χρώματος είναι ο βαθμός φωτεινότητας του ίδιου χρώματος. Αλλά πρέπει να ξεχωρίζουμε την πολυσημία από την ομωνυμία. Οι πολύσημοι όροι έχουν κοινή ετυμολογία σε αντίθεση με τους ομώνυμους, οι οποίοι εξελίχτηκαν από διαφορετικές πηγές και κατά σύμπτωση έχουν την ίδια μορφή. Βλ. многотонный / багатотонний πολλών τόνων, που το β συνθετικό προέρχεται από τη μονάδα βάρους με χίλια κιλά. Δεν είναι σπάνια περίπτωση της συνεκδοχής, όταν ένας όρος αντικαθίσταται από κάποιον άλλον, με τον οποίο βρίσκεται σε σχέση γενικού προς ειδικό και αντίστροφα. Η μορφή αυτή έχει ευρεία εφαρμογή στη σύγχρονη ορολογία. Όπως και η συνεκδοχική επέκταση: Π.χ. Οι ελληνογενείς όροι «электронная почта» / «електронна почта» «ηλεκτρονικό ταχυδρομείο», «электронный адрес / «електронна адреса» «ηλεκτρονική διεύθυνση», «электронная корреспонденция» / «електронна кореспонденція» «ηλεκτρονική αλληλογραφία» είναι η γλωσσική παράσταση των νέων εννοιών στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Δημιουργία όρου με διαγλωσσικό δανεισμό Αναγνωρίζεται από τους μηχανισμούς σχηματισμού όρων που εφαρμόζονται στη Ρωσική και την Ουκρανική και ο διαγλωσσικός δανεισμός: α) άμεσος και β) μεταφραστικός. Ο μηχανισμός άμεσου δανεισμού υπακούει μεταγραφή στην κοντινότερη απόδοση της προφοράς του ελληνόγλωσσου όρου με τον απλούστερο δυνατό τρόπο και την ένταξη στο φωνολογικό σύστημα. Όταν η σημερινή γλώσσα ανάγεται σε τόσο παλιά εποχή, φυσικό είναι να παρατηρούνται κάποιες αλλαγές στην προφορά, αλλά και στη σημασία των λέξεων. Ένα 77

6 μέρος των όρων έχει υποστεί τροποποιήσεις στη σημασιολογία τους (аптека / аптека αποθήκη φαρμακείο, сфера / сфера σφαίρα τομέας, экзамен / екзамен εξάμηνο εξέταση κ.ά.) Παρατηρούμε και μερικές φωνητικές αλλαγές: 1) εναλλαγή ήχων, 2) αφομοίωση, 3) ανομοίωση, 4) συμπλέγματα συμφώνων 5) συγκοπή κ.ά. Π.χ. θεολογία теология / теологія, αποθέωση апофеоз / апофеоз. Η αποδοχή της ελληνικής προφοράς προσκρούει και στις φωνηεντικές εναλλαγές, για παράδειγμα εκεί που συμβαίνουν στο θέμα της λέξης: эрг / ерг, орган / орган, энергия / енергія, металлургия / металургія με κοινό στοιχείο εργ-. Η αρχαία ελληνική γλώσσα διέθετε δύο πνεύματα, την ψιλή και τη δασεία. Η δασεία δήλωνε τη δάσυνση του αρχικού φωνήεντος και η ψιλή την απουσία της δάσυνσης. Η δάσυνση ήταν, όπως γνωρίζουμε, μια συμπροφορά του αρχικού φωνήεντος με ένα δασύ πνεύμα, δηλαδή μια ποσότητα αέρα, σαν ελαφρό φθόγγο [Χ], μπροστά από το φωνήεν. Έτσι η ποικιλία των κανόνων ελληνικής προφοράς οδήγησε στην ανομοίωση: католик / католик καθολικός και για σύγκριση кафедра / кафедра καθέδρα, перигелий / перигелій περιήλιο και афелий / афелій αφήλιο κ.τλ. Κατά το μεταφραστικό δανεισμό τα μορφήματα ενός όρου ή ολόκληροι όροι μεταφράζονται στοιχείο προς στοιχείο από τη γλώσσα-πηγή. Αυτό το φαινόμενο αποτελεί αφορμή να γραφούν πολλά αρνητικά σχόλια. Υπάρχει όμως και άλλη γνώμη. Ο δανεισμός σε καμία περίπτωση δεν οδηγεί στη γλωσσική καταστροφή, αλλά, αντίθετα, εμπλουτίζει το ορολογικό σύστημα, καθώς με αυτό τον τρόπο εισάγονται στη γλώσσα νέες λεξικές μονάδες προσφέροντας τις επιπρόσθετες δυνατότητες της μεγαλύτερης ακρίβειας και εκφραστικότητας. Π.χ. το δάνειο «дактилоскопия» / «дактилоскопія» «δακτυλοσκοπία» και η συνακόλουθη μετάφρασή του «метод идентификации человека по отпечаткам пальцев» / «метод ідентифікації людини по відбитках пальців» «μέθοδος εντοπισμού ανθρώπου από τα δακτυλικά αποτυπώματα» οδήγησαν στη γλωσσική οικονομία με την είσοδο στη Ρωσική και την Ουκρανική γλώσσα του δανείου πλήρως αφομοιωμένου στο μορφολογικό και φωνολογικό σύστημα των γλωσσών. Συγκρίνουμε και μερικά άλλα παραδείγματα: «каллиграфия» / «каліграфія» «καλλιγραφία» και «искусство красивого письма» / «мистецтво красивого письма» «τέχνη της καλής γραφής», «фитотерапия» / «фітотерапія» «φυτοθεραπεία» και «метод лечения, основанный на использовании лекарственных растений» / «метод лікування, заснований на використанні лікарських рослин» «μέθοδος θεραπείας που βασίζεται στη χρήση των φυτών». Πιθανώς θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι είναι χρήσιμο και σκόπιμο να μεταφράζονται με αφομοίωση βέβαια τα διάφορα δάνεια. 78

7 3 Υποκατηγορίες των σύνθετων όρων Οι Ρώσοι φιλόλογοι διαιρούν τους σύνθετους όρους σε τρεις υποκατηγορίες: 1. όροι που περιέχουν περισσότερα από ένα παράγωγα στοιχεία, τα οποία ξεχωρίζονται εύκολα το ένα από το άλλο. Π.χ. анти+циклон / анті+циклон αντι+κυκλώνας, анти+тела / анті+тіла αντι+σώματα, анти+санитарный (+λατ.) / анті+санітарний (+λατ.) αντι+υγιεινής κ.ά. 2. σύνθετοι όροι που το β συνθετικό δεν ανεξαρτητοποιείται από το α συνθετικό. Αυτό συμβαίνει σε τόσο μεγάλο βαθμό, ώστε τα παραδείγματα περιττεύουν. Π.χ. антропоморфный / антропоморфний ανθρωπόμορφος, зооморфный / зооморфний ζωόμορφος, аморфный / аморфний άμορφος, όπου το β συνθετικό -морфный / -морфний -μορφος δεν αποκόβεται. Ένα άλλο καλό παράδειγμα με το β συνθετικό -грамма: монограмма / монограма μονόγραμμα, диаграмма / діаграма διάγραμμα, хронограмма / хронограма χρονοδιάγραμμα, программа / програма πρόγραμμα κ.ά. 3. όροι στο σχηματισμό των οποίων η ελληνική πρόθεση αφομοιώθηκε και μετατράπηκε στη ρωσική / ουκρανική ρίζα. Π.χ. архитектор / архітектор αρχιτέκτονας, диалог / діалог διάλογος, паразит / паразит παράσιτο, парадокс / парадокс παράδοξο, периферия / периферія περιφέρεια, катастрофа / катастрофа καταστροφή, система / система σύστημα, антипод / антипод αντίποδας κ.ά. 4 Επίλογος Συμπεραίνουμε την ανάλυσή μας με την άποψη ότι ο λεξικό-συντακτικός τύπος, όταν σχηματίζονται οι νέοι όροι με αλλαγή μερών του λόγου είναι μη παραγωγικός ενώ αντίθετα ο μορφολογικός αναδεικνύεται ο πιο παραγωγικός τύπος σχηματισμού όρων με στοιχειά ελληνικής προέλευσης, ιδιαίτερα η σύνθεση με προθέσεις. Κατά τον συγγραφέα Ζακ Λακαρριέρ «η Ελληνική γλώσσα έχει το χαρακτηριστικό να προσφέρεται θαυμάσια για την έκφραση όλων των ιεραρχιών με μια απλή εναλλαγή του πρώτου συνθετικού. Αρκεί κανείς να βάλει ένα παν-, πρώτο-, αρχί-, υπέρ- ή μια οποιαδήποτε άλλη πρόθεση μπροστά σε ένα θέμα. Κι αν συνδυάσει κανείς μεταξύ τους αυτά τα προθέματα, παίρνει μια ατελείωτη ποικιλία διαβαθμίσεων. Τα προθέματα εγκλείονται τα μεν στα δε σαν μια σημασιολογική κλίμακα, η οποία ορθώνεται προς τον ουρανό των λέξεων». Για παράδειγμα γύρω στις 20 ελληνικές προθέσεις εντάχθηκαν στους ρωσικούς / ουκρανικούς όρους: α-/αν-, αμφι-, ανα-, αντι-, απο-, αρχι-, δια-, δυσ-, εκ-, εν-, επι-, κατα-, μετα-, παρα-, περι-, προ-, συν- /συμ-, υπο-, υπερ- κ.ά. Ως επόμενο βήμα παραθέτουμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Μια μεγάλη κατηγορία όρων σχηματίστηκε με το λεγόμενο στερητικό. Η συχνότερη άρνηση με σύνθετο είναι με το α-, που πριν από φωνήεν παίρνει τη μορφή αν-. Πρόκειται μάλλον για 79

8 έναν από τους επικρατέστερους τύπους σύνθεσης, που δανείστηκε και τροποποιήθηκε στη ρωσική και την ουκρανική ορολογία. Анархист / анархіст αναρχικός, аморфность / аморфність αμορφία, аморальный (+λατ.) / аморальний (+λατ.) ανήθικος κ.ά. Αξιοσημείωτος είναι ο σχηματισμός των συνθέτων με το αντι-. Με αυτή την πρόθεση συναντιούνται πολλοί όροι στην πολιτική, την κοινωνική, την ιατρική, την τεχνικόεπιστημονική ορολογία: антибиотик / антибіотик αντιβιοτικό, антитеза / антитеза αντίθεση, антисептик / антисептик αντισηπτικό, антимонополия / антимонополія αντιμονοπώλιο, όπως και ένας άλλος σχηματισμός «ελληνική πρόθεση + ρωσική / ουκρανική ρίζα»: антимиры / антисвіти αντι-κόσμοι, антитела / антитіла αντισώματα, антирелигиозный / антирелігійний αντι-θρησκευτικός, антиобщественный / антисуспільний αντι-κοινωνικός, антинаучный / антинауковий αντι-επιστημονικός, антивоенный / антивоєнний αντι-πολεμικός κ.ά. Τα πολυάριθμα παραδείγματα σχηματισμού των εκκλησιαστικών και στρατιωτικών όρων στη Ρωσική και την Ουκρανική γλώσσα ανήκουν στην κατηγορία με το εμπρόθετο αρχι-: архимандрит / архімандрит αρχιμανδρίτης, архиерей / архієрей αρχιερέας, архиепископ / архієпископ αρχιεπίσκοπος. Αρχι+ρωσ./ουκρ. επίρρημα: архиважно / архі-важливо πολύ σημαντικό, архисложно / архі-складно πολύ δύσκολα κ.ά. Στη ρωσική και την ουκρανική ορολογία η αρχαία ελληνική πρόθεση αμφι- λειτούργησε σε σύνθεση μόνο με έννοια του ολόγυρα ή δίπλευρου. Π.χ. амфитеатр / амфитеатр αμφιθέατρο: θέατρο με θέσεις, που ήταν, όπως και σήμερα, ημικυκλικό. Με βάση τον ελληνικό όρο δημιουργήθηκε και χρησιμοποιήθηκε για αίθουσες διδασκαλίας με τον καθηγητή στο κέντρο. Αργότερα ο όρος παρέμεινε για δήλωση μεγάλης αίθουσας διαλέξεων. Με αυτή τη σημασία αυτός πέρασε σε άλλες γλώσσες, όπου μπορεί να χαρακτηριστεί ο σημασιολογικός δανεισμός. Έτσι έχουμε και άλλα παραδείγματα: амфибрахий / амфібрахій αμφίβραχυς (ο πόδας περιλαμβάνει τρεις συλλαβές, που τονισμένη η μεσαία κυκλώνεται από τις δύο άτονες), амфора / амфора αμφορέας (αγγείο που φέρει δύο όμοιες κάθετες λαβές), амфибия / амфібія αμφίβιο (η λέξη προέρχεται ετυμολογικά από τις λέξεις αμφί- και βίος, που σημαίνει διπλή επιβίωση, γιατί τα αμφίβια μπορούν να ζήσουν σε δύο διαφορετικά περιβάλλοντα) κ.ά. Οι όροι με πρόθεση από- δηλώνουν την απομάκρυνση, το χωρισμό, την απόσταση, την τοπική και τη χρονική αφετηρία, αλλά, μεταφορικά και κατ επέκταση, και την καταγωγή, την ύλη, την αιτία, τον τρόπο και το μέσο: апогей / апогей απόγειο, апокалипсис / апокаліпсис αποκάλυψη, апофеоз / апофеоз αποθέωση κ.ά. Στη ρωσική και την ουκρανική ορολογία η πρόθεση δια- αποκτά μόνο την πρωταρχική 80

9 αρχαιοελληνική σημασία έκτασης ή σχέσης ανάμεσα σε δύο σημεία χάνοντας νεότερη σημασία της αιτιότητας και της τελικότητας: диагональ / діагональ διαγώνιος, диалог / діалог διάλογος, диафильм / діафільм δια-φιλμ κ.ά. Σε περισσότερους όρους πρόθεση δια- ενώνοντας με το ελληνικό θέμα τροποποιήθηκε σε νέο ρωσικό ή ουκρανικό θέμα. Παραγωγική για την ιατρική κυρίως ορολογία η πρόθεση εν- υπέστη διάφορες μεταβολές, ανάλογα με το πώς αρχίζει η λέξη με την οποία ενώθηκε για να δημιουργηθεί μια σύνθετη λέξη. Αν η λέξη, που αποτελεί το β' συνθετικό, αρχίζει από σύμφωνο β, π, φ, το -ν- της πρόθεσης εν- μετατρέπεται σε -μ-: эмблема / емблема έμβλημα, эмбрион / ембріон έμβρυο, эмпирический метод / емпіричний метод εμπειρική μέθοδος. Σε άλλες περιπτώσεις το εν- δεν αλλάζει: энзим / ензим ένζυμο, энофтальм / енофтальм ενόφθαλμος. Υπάρχουν όμως τα παραδείγματα που αντί το εν- χρησιμοποιήθηκε εντο-: эндометрит / ендометрит ενδομητρίτις, эндокринология / ендокринологія ενδοκρινολογία, эндоскоп / ендоскоп ενδοσκόπιο κ.ά. Περισσότεροι όροι με πρόθεση εκ-/ εκτο-/ έξω- έχουν στη Ρωσική και την Ουκρανική γλώσσα, όπως και την Ελληνική, αντίθετη σημασία του εντο-: эктопия / ектопія εκτοπία, экзофтальм / екзофтальм εξόφθαλμος, экзобиология / екзобіологія εξωβιολογία κ.ά. Πολύ συχνά οι όροι ήταν σχηματισμένοι με το εύχρηστο παραγωγικό επι- προσδίδοντας στο β συνθετικό τη σημασία του «επάνω», του «επιπλέον», του «μετά»: эпигенезис / епігенезіс επιγένεση, эпицентр / епіцентр επίκεντρο, эпитафия / епітафія επιτάφιος κ.ά. Το α συνθετικό προέρχεται από αρχαιοελληνική πρόθεση κατά-, η οποία εμφανίζεται με τις εξής μορφές: κατά- προ συμφώνου (катадромный / катадромний καταδρομικός, катахреза / катахреза κατάχρηση), κατ- προ φωνήεντος και καθ- προ φωνήεντος που στα παλιά χρόνια έπαιρνε δασεία (католический / католицький καθολικός, кафедра / кафедра καθέδρα). Η πρόθεση μετα- δεν απέκτησε τις καινούριες σημασίες. Δανείστηκε στη Ρωσική και την Ουκρανική με την πρωταρχική ελληνική σημασία της, δηλαδή «μεταξύ, εν μέσω, μαζί με» και της χρονικής διαδοχής του «κατόπιν»: метаболизм / метаболізм μεταβολισμός, метаморфоза / метаморфоза μεταμόρφωση, метагалактика / метагалактика μεταγαλαξίας, метаязык (+ρωσ.) / метамова (+ουκρ.) μετα-γλώσσα κ.ά. Η πρόθεση παρα- θεωρείται παραγωγική στην επιστημονική ορολογία. Δηλώνει τη διεύθυνση «κοντά» ή κάποια αλλαγή: парамагнитный / парамагнітний παραμαγνητικός, 81

10 парагормон / парагормон παρα-ορμόνη, параллель / паралель παράλληλος, параиммунитет (+λατ.) / параімунітет (+λατ.) παρα-ανοσία, парапроцесс (+λατ.) / парапроцес (+λατ.) παρα-διαδικασία και πολλά άλλα. Η πρόθεση περι- επικράτησε στα Ρωσικά και τα Ουκρανικά με τη σημασία του «γύρω από», ενώ η πρώτη της ελληνική σημασία του «υπερβολικά» δεν επιβίωσε: перигей / перигей αστρον. όρος περίγειο, периастр / периастр περίαστρο, перикарпий / перикарпій ανατομ. και βοτ. όρος περικάρπιο, перинатальный период / перинатальний період περι + natalis (+λατ.), η περίοδος που σχετίζεται με τη γέννηση κ.ά. Συχνά στο σχηματισμό όρων χρησιμοποιείται το α συνθετικό προ-, που δηλώνει προτεραιότητα στο χρόνο, τη σειρά, το χώρο: проблема / проблема πρόβλημα, прогноз / прогноз πρόγνωση, прополис / прополіс πρόπολη, провитамины (+λατ.) / провітаміни (+λατ.) προβιταμίνη, --- / пропозиція (+λατ.) πρόταση, пророссийский / проросійський προ-ρωσικός κ.ά. Ο σχηματισμός με προσθήκη της πρόθεσης συν- αναγνωρίζεται πολύ εύχρηστη στη σύνθεση και ένας από τους αρχαιότερους τύπους με τη σημασία της συνοδείας. Δηλώνει τη συνεργασία ανεξάρτητα από το αν η σχέση μεταξύ των προσώπων είναι ισότιμη ή όχι, κοινό χαρακτηριστικό για τα πράγματα κυρίως: символ / символ σύμβολο, симметрия / симетрія συμμετρία, симпатия / симпатія συμπάθεια, симпозиум / симпозіум συμπόσιο, симптом / симптом σύμπτωμα, симфония / симфонія συμφωνία, система / система σύστημα κ.ά. Περισσότεροι από αυτούς τους όρους είναι παραδείγματα άμεσου δανεισμού ελληνικών όρων ή αντιδανεισμού στην Ελληνική και έπειτα στη Ρωσική και την Ουκρανική γλώσσα. Υπερ- και αντίθετή της υπο- με δασύ πνεύμα συνδέονται ετυμολογικά. Η πρώτη σημαίνει «πάνω από, υπεράνω». Δηλώνει ως πρόθεμα την υπέρβαση ορίων και την υπεροχή. Π.χ. гипербола / гіпербола υπερβολή, гипертрофия / гіпертрофія υπερτροφία, гипертония / гіпертонія υπερτονία, гиперинфляция (+λατ.) / гіперінфляція (+λατ.) υπερπληθωρισμός, гиперреалистичный (+λατ.) / гіперреалістичний (+λατ.) υπερρεαλιστικός, гиперчувствительный / гіперчутливий υπεραισθηματικός, гиперзвук (+ρωσ.) / гіперзвук (+ουκρ.) υπέρηχος κ.ά. Η υπο-, αντίθετα, εκφράζει την πίεση και την εξάρτηση που ασκείται από κάποιον: гипотеза / гіпотеза υπόθεση, гипоксия / гіпоксія υποξεία, гиповитаминоз (+λατ.) / гіповітаміноз (+λατ.) υποβιταμίνωση κ.ά. Τα παραδείγματα συνδυασμών των προθέσεων με λέξεις που να δημιουργούν νέους όρους στη Ρωσική και την Ουκρανική γλώσσα υπάρχουν άπειρα. 82

11 4. 1 Συμπέρασμα Το μεγαλείο της Ελληνικής γλώσσας που ήρθε από τα βάθη των αιώνων έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην πορεία εξέλιξης ρωσικού και ουκρανικού ορολογικού συστήματος, στις διαδικασίες διεύρυνσης των λεξικολογικό-σημασιολογικών αποθεμάτων του και των εκφραστικών δυνατοτήτων. Ο στόχος της εργασίας αυτής ήταν να περιγράψει σε γενικές γραμμές τις γλωσσικές πτυχές σχηματισμού όρων με στοιχεία ελληνικά ή ελληνικής προέλευσης. Το συμπέρασμα της ανάλυσης είναι ότι η είσοδος του δανείου από τα Ελληνικά οδήγησε στον εμπλουτισμό των Ρωσικών και των Ουκρανικών προσθέτοντας καινούρια επίπεδα γλωσσικής ποικιλίας και συντέλεσε στη δημιουργία νέων όρων με μεταφρασμένα πια στοιχεία. Oksana Snigovska Φιλόλογος, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικών στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών του Εθνικού Πανεπιστημίου του Μέτσνικωφ της Οδησσού Ουκρανίας Ανδρέας Μαλαχίτης Επίκουρος Καθηγητής ΝΕ ΙΚΕ ΕΠ του Μέτσνικωφ της Οδησσού Ουκρανίας. 27, Shevchenko Ave., apt. 80, Odessa Ukraine,

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Οι Έλληνες και η ελληνική γλώσσα 3-4 Η καταγωγή του ελληνικού αλφαβήτου 5-7 Οι διάλεκτοι της Αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη 9 Ο Συνέδριο ΕΛΕΤΟ «Ελληνική ή Γλώσσα και Ορολογία» Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη ζ Μελέτη της ορολογίας της Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο πεδίο των ευρέως διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Εκμάθηση του λεξιλογίου μιας γλώσσας σημαίνει να γνωρίζει ο σπουδαστής τη μορφή, τη σημασία, την κλίση, την παραγωγή, την πραγματολογική λειτουργία, την κοινωνική χρήση μιας λέξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 26-2-2015 (2 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 26-2-2015 (2 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 26-2-2015 (2 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Σωτηρία Τζιβινίκου Λέκτορας ΠΤΕΑ Γραφικός χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΡΟΘΕΤΟΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΕΜΠΡΟΘΕΤΟΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΜΠΡΟΘΕΤΟΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Η σύνταξη των μονόπτωτων προθέσεων ἀπὸ ἀπό: από, μακριά από γενική τόπο τοπική αφετηρία τόπο προέλευση τόπο απόσταση τόπο απομάκρυνση καταγωγή. χρόνο χρονική αφετηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ 1. Από τη Γραμμική Β στην εισαγωγή του αλφαβήτου - Στον ελληνικό χώρο, υπήρχε ένα σύστημα γραφής μέχρι το 1200 π.χ. περίπου, η

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο 1.1 Στόχοι Οι σπουδαστές στο Επίπεδο 1 του ICCLE είναι ικανοί να κατανοούν βασικά γλωσσικά στοιχεία που σχετίζονται με συνήθη καθημερινά θέματα. Είναι ικανοί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 1.1 Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα 18 1.2 Εμπόδια στη

Διαβάστε περισσότερα

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος 6ης Περιφέρειας Π.Ε. ν. Λάρισας Ελασσόνα, 19 Νοεμβρίου 2012 Επιμέρους τομείς στο γλωσσικό μάθημα 1. Προφορικός Λόγος

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα και Κοινωνία. Ενότητα 12: Γλωσσικός δανεισμός

Γλώσσα και Κοινωνία. Ενότητα 12: Γλωσσικός δανεισμός ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12: Γλωσσικός δανεισμός Περικλής Πολίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Οι βυζαντινοί ήταν καλά πληροφορημένοι για τις γειτονικές χώρες από δικούς τους ανθρώπους. Όταν έφταναν επισκέπτες, έμποροι, μισθοφόροι ή στρατιωτικοί φυγάδες, ή ακόμα κρατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Γραμματική εντάσσεται στα ευρύτερα πλαίσια του γλωσσικού μαθήματος. Δε διδάσκεται χωριστά, αλλά με βάση την ενιαία προσέγγιση της γλώσσας, όπου έμφαση δίνεται στη λειτουργική χρήση της. Διδάσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Στ Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΘΕΜΑ: ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ_ ΘΕΑΤΡΟ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να είναι σε θέση: να αναγνωρίζουν τα µέρη του Αρχαίου Θεάτρου µε τις αντίστοιχες ονοµασίες τους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 : Β2. Ετυμολογικά

Ενότητα 2 : Β2. Ετυμολογικά Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Ενότητα 2 : Β2. Ετυμολογικά 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Σύνθεση 3-5 Ασκήσεις 6-21 Εργασία για το σπίτι 22 Κ. Κολιαράκη 2 Ετυμολογία Σύνθεση Σύνθεση είναι η ένωση δύο λέξεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΜΟΝΟΒΑ Κυριακάτικο Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας του Χαρκόβου (Ουκρανία) Οι κοινωνικές αναταραχές του 20 ου αιώνα επηρέασαν και τις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Ύψος Συχνότητα Ένταση Χροιά. Ο ήχος Ο ήχος είναι μια μορφή ενέργειας. Ιδιότητες του ήχου. Χαρακτηριστικά φωνής

Ύψος Συχνότητα Ένταση Χροιά. Ο ήχος Ο ήχος είναι μια μορφή ενέργειας. Ιδιότητες του ήχου. Χαρακτηριστικά φωνής Ο ήχος Ο ήχος είναι μια μορφή ενέργειας Είναι οι παλμικές δονήσεις που δημιουργούνται από ένα οποιοδήποτε σώμα, όταν τεθεί σε κίνηση, σε κραδασμό Την κίνηση σε ένα σώμα που βρίσκεται σε αδράνεια, μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

Η φωνολογική επίγνωση. Ευφημία Τάφα

Η φωνολογική επίγνωση. Ευφημία Τάφα Η φωνολογική επίγνωση Ευφημία Τάφα Γλωσσική ανάπτυξη Κλάμα ή γέλιο (0-2 μηνών) Βαβίσματα (2-4 μηνών) Συγκεκριμένοι ήχοι (6 μηνών περίπου) Πρώτες λέξεις (1 ο έτος) Τηλεγραφικός λόγος (2 ο έτος) 1000 λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 19429 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/12/2014 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΠΗΓΗ ΜΗΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 19429 Α.. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ Ενότητα 4: Χαρακτηριστικά της Ομιλίας Φωνητική και Φωνολογία (2ο Μέρος) Οκαλίδου Αρετή Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου

Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου Γλωσσική επιμέλεια // Διαμόρφωση και οργάνωση κειμένου Η γλωσσική επιμέλεια αφορά τη γλωσσική μορφή και το περιεχόμενο, ενώ η διαμόρφωση και

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στα φύλλα εργασίας

Διαφοροποίηση στα φύλλα εργασίας Διαφοροποίηση στα φύλλα εργασίας Πρακτικές εφαρμογές Ευαγγελία Μοναστήρα Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή Οκτώβριος 2015 Πολυμορφία μαθητικού πληθυσμού και στα παροικιακά σχολεία Ποιος είναι ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχαιοελληνικής Καταγωγής Παιδαγωγικοί Όροι στα Γερμανικά» Βασιλική Παλασάκη, Παν/μιο Θεσσαλίας 9 ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία Η ένταξη της Αρχαιοελληνικής στη Γερμανική Χρονολογικές φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Περιεχόμενα Α ΕΠΙΠΕΔΟ (λεξιλόγιο) 1 ο ΣΤΑΔΙΟ : Ονοματοποίηση αντικειμένων και προσώπων 2 Ο ΣΤΑΔΙΟ: Ονοματοποίηση πράξεων 3 ο ΣΤΑΔΙΟ : Καθημερινές εκφράσεις και χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: η βασική μέθοδος διδασκαλίας της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας ΤΑΤΙΑ ΜΤΒΑΡΕΛΙΤΖΕ Υποψήφια διδάκτωρ του Ινστιτούτου Κλασσικής Φιλολογίας, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί στόχοι Γραπτά µηνύµατα του περιβάλλοντος

Β τάξη. Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί στόχοι Γραπτά µηνύµατα του περιβάλλοντος Β τάξη Στο δρόµο για το σχολείο Ενότητα Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί στόχοι Γραπτά µηνύµατα του περιβάλλοντος Προφορικός λόγος: Απαντητική ετοιµότητα Αναδιήγηση Συζήτηση Διατύπωση γνώµης Κατάτµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Συγγραφείς: Παναγιώτης Δεμέστιχας, Στέλλα Γκανέτσου Υπεύθυνη Παραγωγής: Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων το σχολικό έτος 2006-2007 και επειδή, λόγω της εφαρμογής κύκλων συνδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

403 3. Μορφολογία ουσιαστικών στη γενική ενικού 3.1 134 3.2 135 3.3 136 3.4 137 3.5 138 3.6 139 3.7 140 3.8 141 3.9 142 4. Μορφολογία ουσιαστικών στη γενική ενικού 4.1 143 4.2 144 4.3 145 4.4 146 4.5 147

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοκινητική αγωγή

Μουσικοκινητική αγωγή Μουσικοκινητική Αγωγή Α εξάμηνο Θεωρία Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός 1 Μουσικοκινητική Αγωγή (Θ) - ΜΙΧΑ Παρασκευή 1 Μουσικοκινητική αγωγή Η μουσικότητα των ήχων και της ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Η Λατινική γραμματική της σειράς Bescherelle είναι μια εύκολη και πλήρης γραμματική της λατινικής γλώσσας, με αντικειμενικό στόχο να δι ευκολύνει τη μελέτη, τη μετάφραση και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 1: Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό. Η έννοια του προβλήματος

Κεφ. 1: Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό. Η έννοια του προβλήματος Η έννοια του προβλήματος 1. Αναφέρετε μερικά από τα προβλήματα που συναντάτε στην καθημερινότητά σας. Απλά προβλήματα Ποιο δρόμο θα ακολουθήσω για να πάω στο σχολείο; Πως θα οργανώσω μια εκδρομή; Πως θα

Διαβάστε περισσότερα

Eισαγωγή. Σε ποιους απευθύνεται η σειρά Ελληνικά για σας (A0 - A1 - A2)

Eισαγωγή. Σε ποιους απευθύνεται η σειρά Ελληνικά για σας (A0 - A1 - A2) Eισαγωγή Σε ποιους απευθύνεται η σειρά Ελληνικά για σας (A0 - A1 - A2) Σε τελείως αρχαρίους, οι οποίοι δε γνωρίζουν ούτε τo αλφάβητο. Σε σπουδαστές, οι οποίοι έχουν προβλήματα ανάγνωσης, γραφής, τονισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Μετασχηματίζοντας δημιουργικά την αμφισβήτηση (6606)

Κείμενο Μετασχηματίζοντας δημιουργικά την αμφισβήτηση (6606) Κείμενο Μετασχηματίζοντας δημιουργικά την αμφισβήτηση (6606) Μέσα στην τάξη ο εκπαιδευτικός με τους μαθητές αλληλεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται από τις μεταξύ τους στάσεις και συμπεριφορές. Κάποιες φορές,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ Βασίλης Αναστασίου

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ Βασίλης Αναστασίου ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Η γλώσσα μας αποτελείται από λέξεις. Λέξεις μικρές ή και μεγάλες, συνηθισμένες ή ασυνήθιστες. Ο αριθμός των λέξεων της γλώσσας μας είναι τεράστιος. Η ελληνική γλώσσα είναι η πλουσιότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ελένη Γαλιώτου Τμήμα Πληροφορικής, ρ ΤΕΙ Αθήνας 1-10-2010 1 Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου Ψηφιοποίηση Το ερευνητικό έργο «ΠΟΛΥΤΙΜΟ» Πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστορικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα ιστορίας της Ελληνικής Γλώσσας I. Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας

Θέµατα ιστορίας της Ελληνικής Γλώσσας I. Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Θέµατα ιστορίας της Ελληνικής Γλώσσας I Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας 1 Η παρουσίαση επιλογή σηµαντικών θεµάτων της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας κριτήριο: η επίδρασή τους και στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο γραπτός λόγος είναι μια βασική μορφή επικοινωνίας του ανθρώπου που τον βοηθά να αντλήσει, αλλά και να μεταδώσει γνώσεις και πληροφορίες. Απαραίτητη για το σκοπό αυτό είναι η κατάκτηση των δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Αποτελέσματα ερωτηματολογίου Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης Παναγιώτης ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ Ημερίδα Εργασίας «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή;

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Μαρία Γαβριηλίδου ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» Κοινοπραξία «Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων» Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα Πολυγλωσσική Ελλάδα (1) Η Γλωσσική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (1)

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (1) Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (1) Ποιοι μιλούν Η γλώσσα των ζώων Είναι αυτόγλώσσα; Η Dr Pepperberg και ο Alex (ο παπαγάλος) 3 Δομή της γλώσσας Πώς μελετούν τη γλώσσα η γνωστική ψυχολογία, η νευροψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μετασχηματίζοντας δημιουργικά την αμφισβήτηση Μέσα στην τάξη ο εκπαιδευτικός με τους μαθητές αλληλεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται από τις μεταξύ τους στάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας Ευφημία Τάφα

Η ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας Ευφημία Τάφα Η ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας Ευφημία Τάφα Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης Γλωσσική ανάπτυξη Κλάμα ή γέλιο (0-2 μηνών)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΜΑΘΗΤΡΙΑ: ΠΡΙΑΜΗ ΒΑΓΙΑ, Β4 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΤΑΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 17 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία της σειράς «ΕΤΣΙ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΙΑΒΑΖΩ µε µικρά βήµατα µέσα από συγκεκριµένους στόχους» πρώτο, δεύτερο και τρίτο µέρος, αποτελούν πολύ καλό βοήθηµα για την πρώτη ανάγνωση και γραφή. Οι µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

Ιδέες για δημιουργική χρήση του Διαδικτύου στη διδασκαλία αλλόγλωσσων μαθητών

Ιδέες για δημιουργική χρήση του Διαδικτύου στη διδασκαλία αλλόγλωσσων μαθητών Ιδέες για δημιουργική χρήση του Διαδικτύου στη διδασκαλία αλλόγλωσσων μαθητών Έλλη Χατζηγεωργίου, Μόνιμη Καθηγήτρια Φιλολογικών Μαθημάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ιδέες για δημιουργική χρήση του Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόσληψη της Καινής Διαθήκης στη λογοτεχνία και την τέχνη

Η πρόσληψη της Καινής Διαθήκης στη λογοτεχνία και την τέχνη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η πρόσληψη της Καινής Διαθήκης στη λογοτεχνία και την τέχνη Όγδοη Ενότητα: H πρόσληψη της ιστορίας του Ιησού στον κινηματογράφο (Ι) Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 5η ΕΝΟΤΗΤΑ: Περίοδοι διδασκαλίας: 7

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 5η ΕΝΟΤΗΤΑ: Περίοδοι διδασκαλίας: 7 5η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΡΗΝΗ -ΠΟΛΕΜΟΣ Περίοδοι διδασκαλίας: 7 1 η περίοδος: Μέρος Α - Εισαγωγικά κείμενα Μέσα από τα κείμενα οι μαθητές: Να αναπτύξουν προβληματισμούς γύρω από τα θέματα της ειρήνης και του πολέμου.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 4ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 4-1 ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ INTERNET IP Διευθύνσεις, Συμβολικές Διευθύνσεις, DNS http://www.uth.gr/main/help/help-desk/internet/internet1.html

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 1. Πτωχοπρόδρομος - Το κείμενο έχει πολλές διαφορετικές γραφές στα χειρόγραφα που διασώζεται, λόγω του σχετικά δημώδους αλλά και σκωπτικού του χαρακτήρα. Δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α.

ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α. Η συμβολή του θεωρητικού της ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α.) Νομικά κείμενα: Κείμενα που περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους

4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους I. ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΑΣΙΑ 4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους (σελ. 39-40) Ο Μιχαήλ Γ ως αρματοδρόμος στα ανάκτορα του Αγίου Μάμαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Για μια ιστορία του ελληνικού λεξιλογίου

Για μια ιστορία του ελληνικού λεξιλογίου [Θέματα ιστορίας της ελληνικής γλώσσας] Για μια ιστορία του ελληνικού λεξιλογίου Henri Tonnet Tonnet, H. 1995 Ιστορία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Αθήνα: Παπαδήμας, 178-186. Παπαδήμας Συμπεράσματα Τώρα πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθεια ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (ΑΠΛΗ) ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

Βοήθεια ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (ΑΠΛΗ) ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ Βοήθεια ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (ΑΠΛΗ) ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (EAΔΔ) συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί σε ελληνικά πανεπιστήμια ή σε πανεπιστήμια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΣ Δειγματικές ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ δραστηριότητες ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό για την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης

Λογισμικό για την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης Λογισμικό για την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης Μειονοτικά σχολεία Θράκης: Δυσκολίες του μαθητικού κοινού στην εκμάθηση της Ελληνικής Επιστημονική υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Σκοποί της παιδαγωγικής διαδικασίας

Σκοποί της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί της παιδαγωγικής διαδικασίας Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Η παιδαγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Σε ανθρακικά πετρώματα η επιτυχία της μεθόδου ήταν μέτρια, με σχετική επιτυχία στην χρονολόγηση κοραλλιών

Σε ανθρακικά πετρώματα η επιτυχία της μεθόδου ήταν μέτρια, με σχετική επιτυχία στην χρονολόγηση κοραλλιών Οι εξισώσεις χρονολόγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως φαίνεται στο σχήμα για την κατασκευή ισοχρόνων παρόμοια με το σύστημα Rb-Sr Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το σύστημα να έχει μείνει κλειστό ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 202-203 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα η Ενότητα Οι πρώτες μέρες σε ένα σχολείο Διδακτικές : 9

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ48 / Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ48 / Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ48 / Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ48 Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

υναµική σύνθεση νοηµάτων µε χρήση εικονικού βοηθού για την υποστήριξη της διδασκαλίας γλώσσας σε κωφούς µαθητές

υναµική σύνθεση νοηµάτων µε χρήση εικονικού βοηθού για την υποστήριξη της διδασκαλίας γλώσσας σε κωφούς µαθητές υναµική σύνθεση νοηµάτων µε χρήση εικονικού βοηθού για την υποστήριξη της διδασκαλίας γλώσσας σε κωφούς µαθητές Eλένη Ευθυµίου eleni_e@ilsp.gr Οµάδα Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του χορού. Αν δεν χορεύεις, χαραμίζεις τα πόδια σου

Η τέχνη του χορού. Αν δεν χορεύεις, χαραμίζεις τα πόδια σου Η τέχνη του χορού Αν δεν χορεύεις, χαραμίζεις τα πόδια σου Tι είναι ο χορός; Ο χορός είναι μορφή καλλιτεχνικής και αθλητικής έκφρασης η οποία γενικά αναφέρεται στην κίνηση του σώματος, συνήθως ρυθμική

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο

Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα υλικά που χρειάζονται για το ελεύθερο σχέδιο και τον τρόπο που θα τα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ 2.1. Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας του Νηπιαγωγείου Στόχοι - Άξονες Περιεχομένου Κατανόηση θέματος που εκφέρεται στην ΕΝΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Constantinou, Andreas

Constantinou, Andreas Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ± µã¼¹º ÌÁ³±½± Ä Â ÅÁÉÀ± Constantinou, Andreas þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατάργηση των αρχαίων στο γυμνάσιο

Για την κατάργηση των αρχαίων στο γυμνάσιο Για την κατάργηση των αρχαίων στο γυμνάσιο Γράφει ο: Μιχαηλίδης Γιάννης Είμαι υπέρ της κατάργησης της διδασκαλίας των αρχαίων στο γυμνάσιο. Στον συνεχιζόμενο διάλογο θα ήθελα να προσθέσω κάποια στοιχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΠΙΘΑΝΟΤΉΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΠΙΘΑΝΟΤΉΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΠΙΘΑΝΟΤΉΤΩΝ Α τάξης Γενικού Λυκείου Η συγγραφή και η επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα [1] Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα Παρουσίαση και ενδεικτικά παραδείγματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Συντάκτρια: Μαρία Αλεξίου (εκπαιδευτικός ΠΕ02, ΜΔΕ Θεωρητικής Γλωσσολογίας, συντονίστρια του ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο...

Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο... Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο... Η Νέα Ελληνική γλώσσα προήλθε από την Αρχαία Ελληνική και είναι αποτέλεσμα συνεχούς εξέλιξης μέσα στους αιώνες. Η συγγένεια της Αρχαίας και της Νέας Ελληνικής είναι σαφής,

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

www.synodoiporos,weebly.com Page 1

www.synodoiporos,weebly.com Page 1 ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Σε πρώτη φάση διαβάζουμε τουλάχιστον 2 φορές ολόκληρο το κείμενο και φροντίζουμε να το κατανοήσουμε πλήρως. Προσέχουμε ιδιαίτερα τη στάση - άποψη του συγγραφέα και το σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ 2009-10 Τι είναι γλώσσα; Γλώσσα είναι το σύστημα ήχων ( φθόγγων ) και εννοιών που χρησιμοποιούν οι ανθρώπινες κοινότητες για

Διαβάστε περισσότερα

Πάντα φανταζόμουν τον παράδεισο σαν ένα είδος βιβλιοθήκης.

Πάντα φανταζόμουν τον παράδεισο σαν ένα είδος βιβλιοθήκης. Βιβλιοθήκη Ο Μπόρχες στην ιστορία με τον τίτλο Η βιβλιοθήκη της Βαβέλ περιγράφει την ουτοπία μιας φανταστικής βιβλιοθήκης που περιέχει όλα τα βιβλία, αυτά που υπάρχουν και αυτά που πρόκειται να γραφτούν:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

[H επίδραση της τεχνολογίας στη γλωσσική ποικιλότητα]

[H επίδραση της τεχνολογίας στη γλωσσική ποικιλότητα] Κείμενο [H επίδραση της τεχνολογίας στη γλωσσική ποικιλότητα] Ένας χώρος με ιδιαίτερη επίδραση στο θέμα της γλωσσικής διαφοροποίησης και της διερεύνησης της γλωσσικής ποικιλότητας είναι ο χώρος της τεχνολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσική Τεχνολογία. Μάθημα 3 ο : Βασικές Γλωσσολογικές Έννοιες Ι: Μορφολογία. Βασιλική Σιμάκη

Γλωσσική Τεχνολογία. Μάθημα 3 ο : Βασικές Γλωσσολογικές Έννοιες Ι: Μορφολογία. Βασιλική Σιμάκη 1 Γλωσσική Τεχνολογία Μάθημα 3 ο : Βασικές Γλωσσολογικές Έννοιες Ι: Μορφολογία 2 Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας Κυρίως γραπτή γλώσσα, κύριος στόχος η δημιουργία υπολογιστικών μοντέλων γλωσσολογικών θεωριών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΗΔομή του Εκπαιδευτικού Υλικού Για τη διδασκαλία της Γλώσσας στην Γ τάξη του Δημοτικού χρησιμοποιείται το παρακάτω υλικό: Βιβλίο του Μαθητή, 3 τεύχη (240

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη

ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (572-500 ΠΧ) ΗΤΑΝ ΦΟΛΟΣΟΦΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΙΣΚΗΣ. ΥΠΗΡΞΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΥ ΕΘΕΣΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.1 ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Στη παράγραφο αυτή θα γνωρίσουμε μερικές βασικές έννοιες της Λογικής, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, για τη σαφέστερη

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μαθαίνουν οι μαθητές;

Πώς μαθαίνουν οι μαθητές; Τεχνικές για την καλλιέργεια δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής Ευγενία Νιάκα Σχολική Σύμβουλος Πώς μαθαίνουν οι μαθητές; Οι μαθητές δεν απορροφούν «σαν σφουγγάρια», ούτε αποδέχονται άκριτα κάθε νέα πληροφορία.

Διαβάστε περισσότερα