2 Σύντομη ανάλυση του σχηματισμού όρων με στοιχεία ελληνικά ή ελληνικής προέλευσης στη Ρωσική και την Ουκρανική γλώσσα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 Σύντομη ανάλυση του σχηματισμού όρων με στοιχεία ελληνικά ή ελληνικής προέλευσης στη Ρωσική και την Ουκρανική γλώσσα"

Transcript

1 2 Σύντομη ανάλυση του σχηματισμού όρων με στοιχεία ελληνικά ή ελληνικής προέλευσης στη Ρωσική και την Ουκρανική γλώσσα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Oksana Snigovska, Ανδρέας Μαλαχίτης Η Ρωσική και η Ουκρανική γλώσσα-αδελφή της απέκτησαν ένα από τα πιο αναπτυγμένα ορολογικά συστήματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλες οι γλώσσες δανείζουν και δανείζονται και βεβαίως δεν υπάρχει μια καθαρόαιμη γλώσσα. Έτσι και σ αυτές υπάρχουν οι λεγόμενες «κληρονομημένες» λέξεις. Οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί επιστήμονες αναγνωρίζουν τι σπουδαίο ρόλο έχει παίξει η Ελληνική στον καθορισμό του λεξιλογίου και συγκεκριμένα στο μηχανισμό σχηματισμού ρωσικών και ουκρανικών όρων με στοιχεία ελληνικά ή ελληνικής προέλευσης, προσαρμόζοντάς τους στα δικά τους σλαβικά φωνητικά και μορφολογικά συστήματα. Μερικοί όροι ή τα στοιχεία τους προήλθαν κατευθείαν από την Ελληνική, άλλοι εισήχθησαν μέσω της Λατινικής και άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών αργότερα. Ο σχηματισμός όρων με στοιχεία ελληνικά ή ελληνικής προέλευσης έχει μια πολύχρονη ιστορική πορεία, αρχίζοντας από τον 9ο και σε μεγάλο βαθμό το 10ο αιώνα έως σήμερα που παρατηρείται η διαδικασία συνεχούς δανεισμού και δημιουργίας νέων όρων. Brief analysis of the formation terms with Greek elements or of Greek origin in the Russian and Ukrainian language ABSTRACT Oksana Snigovska, Αndreas Malakhitis Russian language and his native brother Ukrainian language took one of the most developed terminological systems at the international level. All languages take and adopt something from each other. There is no unambiguously pure language. In such a way these languages have so called inherited words. Ukrainian and Russian scientists realize the important role, which Greek language has served its purpose in forming of vocabulary of these languages. Namely the mechanism forms Ukrainian and Russian terms with help of Greek elements or with the elements of Greek origin and assimilates them with the native morphologic and phonetic system. Some terms or their components came straight from Greek language, another terms were descended from Latin and lately from another European languages. The forming of terms has the longstanding historical way, beginning from 9th century, but mostly from 10th century and till nowadays, when we can observe the process of the permanent borrowing and the appearance of new terms. 73

2 1 Ιστορική αναδρομή Η Ρωσική και η Ουκρανική είναι γλώσσες-συγγενείς που ανήκουν στον ανατολικό-σλαβικό κλάδο της ινδοευρωπαϊκής οικογένειας γλωσσών. Αυτές οι δύο γλώσσες έχουν μακραίωνη εξέλιξη και εκτός του αλφαβήτου κοινής προέλευσης είναι συνδεδεμένες λόγω των ιστορικών γεγονότων. Στη σημερινή τους μορφή είναι σύγχρονες και πλούσιες γλώσσες. Λόγω καλής ανάπτυξης της επιστήμης και της συγγραφής πολλών επιστημονικών έργων στη Σοβιετική Ένωση, η Ρωσική και η Ουκρανική γλώσσα-αδελφή της απέκτησαν ταυτόχρονα μία από τις πιο ολοκληρωμένες και πολύπλευρες ορολογίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως και σε άλλες γλώσσες, έτσι και σ αυτές υπάρχουν οι λεγόμενες «κληρονομημένες» λέξεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση σ αυτές ανήκουν είτε ίδιοι οι όροι είτε τα επιμέρους στοιχεία τους με τροποποιημένη μορφή και προφορά. Η υιοθέτηση της ορθοδοξίας το 10 ο αιώνα από τότε Ρωσία του Κιέβου επέδρασε πολύ και άμεσα στη γλώσσα της, αφού οι πρόγονοι των σημερινών Ρώσων και Ουκρανών ήταν τότε ειδωλολάτρες και δεν είχαν εκείνη την εποχή στο λεξιλόγιό τους τις χριστιανικές έννοιες. Κυρίως κατά την περίοδο του εκχριστιανισμού με το κυριλλικό αλφάβητο που βασίστηκε στο ελληνικό βυζαντινό αλφάβητο ήρθαν πολλά δάνεια από την Ελληνική. Λίγα παραδείγματα: икона (Ρωσικά) / ікона (Ουκρανικά) εικόνα, библия / біблія Βίβλος, патриарх / патріарх πατριάρχης, монах / монах μοναχός, монастырь / монастир μοναστήρι, Евангелие / Євангеліє Ευαγγέλιο, литургия / літургія λειτουργία κ.ά. Υπάρχουν όμως οι δανεισμένες λέξεις και οι όροι σε διάφορους άλλους κλάδους της επιστημονικής γνώσης, όπως και αυτοί που έχουν ως βάση τους τα αρχαιοελληνικά έτυμα. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των στοιχείων ελληνικών και ελληνικής προέλευσης ανέρχεται στις Τα κοινά στοιχεία δεν περιορίζονται μόνο στο λεξιλογικό, αλλά και σε άλλα επίπεδα του γλωσσικού συστήματος. Φυσικά η Ρωσική και η Ουκρανική γλώσσα δεν έχουν δανειστεί μόνο τους ελληνικούς όρους αλλά και τους δυτικοευρωπαϊκούς. Ο κύριος όγκος όρων όμως δανείστηκε απευθείας από την Ελληνική και την Λατινική γλώσσα. Πρόκειται για τους λατινοποιημένους ελληνικούς όρους που ήρθαν με διάφορους τρόπους και σε διαφορετικές ιστορικές στιγμές. Ο ισχυρότερος εμπλουτισμός της Παλαιάς Σλαβικής γλώσσας με καινούριο λεξιλόγιο άρχισε από τις μεταφράσεις του Κυρίλλου και του Μεθόδιου με τους εκκλησιαστικούς και φιλοσοφικούς όρους. Έτσι δημιουργήθηκε μια ξεχωριστή σλαβική χριστιανική ορολογία με ελληνικά στοιχεία, αλλά με δικό της μορφολογικό σύστημα. Το επόμενο μεγάλο βήμα στη διαδικασία σχηματισμού πολλών για αυτή τη φορά ελληνογενών όρων έπεσε για το 15 ο αιώνα και συνέχισε με την «πλημμύρα» του λεξιλογίου από όρους «της μόδας» το 17 ο - 18 ο αιώνα, την εποχή του Ρώσου αυτοκράτορα Πέτρου Α. Οι όροι εντάχθηκαν διαμέσου των δυτικοευρωπαϊκών γλωσσών που με τη σειρά τους ήταν δανεισμένοι από την Λατινική. Ήρθαν ο 20 ος και ο 21 ος 74

3 αιώνες προσδιορισμού καινούριων αντικειμένων, διαδικασιών, φαινόμενων, ενεργειών και γενικά όλων των αλλαγών της πραγματικότητας. Δημιουργούνται νέοι όροι, αφού εμφανίζεται η άμεση ανάγκη για μέσα έκφρασης συγκεκριμένων εννοιών, που δεν υπήρχαν πριν. Έτσι χρονολογικά ξεχωρίζουμε όρους με στοιχειά ελληνικά ή ελληνικής προέλευσης σε τρεις ομάδες: 1) Όροι που μας ήρθαν την Βυζαντινή εποχή από Μεσαιωνική Ελληνική και Εκκλησιαστική Σλαβική γλώσσα με την ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων του Βυζαντίου με την Ρωσία του Κιέβου και τη διάδοση βιβλίων, μεταφρασμένων από τα Ελληνικά. 2) Ελληνογενείς όροι που πέρασαν σε άλλες γλώσσες και ιδίως στα Λατινικά και από εκεί με τη λατινική πια μορφή τους κληροδοτήθηκαν στη Ρωσική και την Ουκρανική γλώσσα. Τους λέμε όρους ελληνικής προέλευσης. Οι Ρώσοι φιλόλογοι εδώ αναφέρουν τους διεθνείς όρους. 3) Νεότεροι όροι, σχηματισμένοι εν βάσει των τροποποιημένων ελληνικών λέξεων ή ριζών, παρουσιάστηκαν από τη μέση του 19 ου έως και τον 21 ο αιώνα για εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών. 2 Μηχανισμοί σχηματισμού όρων 2. 1 Δημιουργία νεοόρου Μιλώντας για το σχηματισμό όρων εννοούμε τα ονόματα εφόσον και οι δύο υπακούνε στους ίδιους κανόνες σχηματισμού. Αυτοί οι όροι έχουν αφομοιωθεί στο κλιτικό σύστημα της Ρωσικής / Ουκρανικής γλώσσας. Στη Ρωσική και την Ουκρανική γλώσσα υπάρχουν απλοί και σύνθετοι όροι με περισσότερα από ένα στοιχεία ελληνικά ή ελληνικής προέλευσης (προθέματα και θέματα). Κατά το επίπεδο του γλωσσικού συστήματος διακρίνονται οι εξής τύποι σχηματισμού όρων: μορφολογικός, λεξικό-σημασιολογικός, μορφολογικό-συντακτικός και λεξικό-συντακτικός. Ο μορφολογικός συνίσταται στη δημιουργία νέων όρων με συνδυασμό των μορφημάτων, σύμφωνα με τους γλωσσικούς κανόνες. Οι Ρώσοι φιλόλογοι εδώ αναφέρουν τη σύνθεση και την παραγωγή α) με προθέσεις β) με προσθήκη των προσφυμάτων γ) με προθέσεις + προσφύματα δ) με αφαίρεση των προσφυμάτων ή καταλήξεων. Όσον αφορά το μηχανισμό σχηματισμού όρων η παραγωγή, η σύνθεση, όπως και η συντόμευση ανήκουν στον πρώτο γενικό τρόπο, δηλαδή τη δημιουργία νέας μορφής, νεοόρου. Η σύνθεση με προθέσεις είναι ο πιο παραγωγικός τρόπος δημιουργίας νέων όρων στη Ρωσική και την Ουκρανική γλώσσα. Με τον όρο «πρόθεση» αναφερόμαστε σε μικρές, μορφολογικά αμετάβλητες, άκλιτες λέξεις (από, εν, δια κ.λπ.), οι οποίες μπαίνουν μπροστά από άλλες λέξεις (ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα, επιρρήματα). Π.χ. анти+циклон / анти+циклон αντι+κυκλώνας, анти+научный (+ρωσ.) / анти+науковий (+ουκρ.) αντι+επιστημονικός. Αξίζει αυτό τον τρόπο της παραγωγής με προθέσεις να μελετήσουμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Πολλοί μονολεκτικοί 75

4 όροι στη Ρωσική και την Ουκρανική σχηματίστηκαν με την προσθήκη σε μια ρίζα ή μια λέξη ενός ή περισσότερων προσφυμάτων αλλά όχι ελληνικών ή ελληνικής προέλευσης. Συνεπώς αυτός και ο επόμενος τρόπος σχηματισμού «με προθέσεις και προσφύματα» δεν θα εξεταστούν λόγω έλλειψης ελληνικών προσφυμάτων στην δημιουργία ρωσικών και ουκρανικών όρων. Ένας άλλος συχνός τρόπος είναι αφαίρεση της ελληνικής κατάληξης με αποτέλεσμα να μείνει μόνο θέμα: атлет / атлет αθλητής, театр / театр θέατρο, эгоизм / егоїзм εγωισμός κ.ά. Με τη σύνθεση σχηματίζονται οι νέοι ρωσικοί και ουκρανικοί όροι με συνδυασμό δύο ή περισσότερων λεξικών ελληνικών στοιχείων ή λέξεων. Οι όροι, που δημιουργήθηκαν με αυτόν τον τρόπο δεν έχουν αναλογίες στη ΝΕ γλώσσα: α) σύμπλοκοι όροι με ενωτικό (телефон-автомат / телефон-автомат τηλέφωνο-αυτόματο, диван-кровать / диванліжко ντιβάνι-κρεβάτι, человек-амфибия / людина-амфібія άνθρωπος-αμφίβιο, που μια από τις δύο λέξεις μπορούσε να μην ήταν ελληνικής προέλευσης β) σύμπλοκοι όροι με συνδετικά φωνήεντα -о-, -е- (кинотеатр / кінотеатр κινο-θέατρο, атомоход / атомохід ατομο-κίνητο, нефтепровод / нафтопровід αγωγός πετρελαίου). Μηχανισμός παράλειψης τμημάτων λέξεων της πλήρους μορφής τους, λεγόμενη συντόμευση, δεν χρησιμοποιείται συχνά για το σχηματισμό ρωσικών και ουκρανικών όρων με ελληνικά στοιχεία εξαιτίας της μη διαφανούς πρόσβασης στα χαρακτηριστικά της έννοιας τους: истфак / істфак Ιστορική Σχολή, физмат / фізмат φυσικό-μαθηματική, педин / педін Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Δημιουργία όρου με χρήση υπαρχουσών μορφών Μετά τη δημιουργία νέας μορφής, πάει ο δεύτερος γενικός μηχανισμός σχηματισμού όρων με χρήση υπαρχουσών μορφών. Εδώ πρόκειται για την οροποίηση, το λεξικόσημασιολογικό τύπο, όταν μια λέξη μπορεί να μετατραπεί σε έναν όρο με άλλη έννοια. Π.χ. карта / карта το χαρτοπαίγνιο, στην πληροφοριακή ορολογία «κάρτα ήχου», «κάρτα βίντεο», στη γεωγραφική ορολογία γραφική αναπαράσταση του συνόλου ή του μέρους της επιφάνειας της Γης κ.ά. Диск / диск δίσκος γενικής σημασίας είναι αντικείμενο με κυκλικό σχήμα, βλ. οροποίηση: ο ηλιακός δίσκος, μουσικός δίσκος, στον αθλητισμό το κυκλικό αντικείμενο που ρίχνει ο αθλητής, σκληρός δίσκος του υπολογιστή, στην ανατομία μεσοσπονδύλιος δίσκος κτλ. Μορφολογικό-συντακτικός τύπος υπηρετεί για δημιουργία νέων όρων με τη μετατροπή ενός μέρους του λόγου σε άλλο, π.χ. ουσιαστικοποιημένα επίθετα. Βλ. дарственный, -ая, -ое / дарчий, -а, -е χαριστικός, -ή, ό και дарственная / дарча νομικός όρος δωρεά (η), η παροχή περιουσιακών στοιχείων σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς αντάλλαγμα. 76

5 Трапезный, -ая, -ое / трапезний, -а, -е του γεύματος ή του δείπνου, δηλαδή του τραπεζιού (συνεκδοχή) και трапезная / трапезна τραπεζαρία κ.ά. Διαθεματικός δανεισμός, λεγόμενος εσωτερικός δανεισμός λαμβάνει χώρα, όταν μια λέξη χρειάζεται σημασιολογική διάκριση, αφού επαναχρησιμοποιείται σε διάφορα θεματικά πεδία. Π.χ. стратег / стратег στρατηγός. Στην πρώτη περίπτωση είναι αρχηγός στρατεύματος, αλλά λόγω ιστορικών εξελίξεων πιο συχνά τη λέξη αυτή συναντάμε με άλλη μια έννοια του ανθρώπου με τέχνη της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων δυνάμεων για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου. Πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο της σημασιολογικής μεταφοράς όρων παρουσιάζει και η πολυσημία. Πολύσημος αποκαλείται ο όρος με πολλαπλές και συσχετιζόμενες σημασίες. Π.χ. тон / тон τόνος είναι το ύψος ή η ένταση της φωνής στον προφορικό λόγο σε ένα σημείο της λέξης ή ομάδα λέξεων. Μιλώ μονότονα, δηλαδή монотонно / монотонно. Στη μουσική ορολογία είναι απόσταση ανάμεσα στις βαθμίδες της μουσικής κλίμακας. Στη ζωγραφική ορολογία ο τόνος του χρώματος είναι ο βαθμός φωτεινότητας του ίδιου χρώματος. Αλλά πρέπει να ξεχωρίζουμε την πολυσημία από την ομωνυμία. Οι πολύσημοι όροι έχουν κοινή ετυμολογία σε αντίθεση με τους ομώνυμους, οι οποίοι εξελίχτηκαν από διαφορετικές πηγές και κατά σύμπτωση έχουν την ίδια μορφή. Βλ. многотонный / багатотонний πολλών τόνων, που το β συνθετικό προέρχεται από τη μονάδα βάρους με χίλια κιλά. Δεν είναι σπάνια περίπτωση της συνεκδοχής, όταν ένας όρος αντικαθίσταται από κάποιον άλλον, με τον οποίο βρίσκεται σε σχέση γενικού προς ειδικό και αντίστροφα. Η μορφή αυτή έχει ευρεία εφαρμογή στη σύγχρονη ορολογία. Όπως και η συνεκδοχική επέκταση: Π.χ. Οι ελληνογενείς όροι «электронная почта» / «електронна почта» «ηλεκτρονικό ταχυδρομείο», «электронный адрес / «електронна адреса» «ηλεκτρονική διεύθυνση», «электронная корреспонденция» / «електронна кореспонденція» «ηλεκτρονική αλληλογραφία» είναι η γλωσσική παράσταση των νέων εννοιών στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Δημιουργία όρου με διαγλωσσικό δανεισμό Αναγνωρίζεται από τους μηχανισμούς σχηματισμού όρων που εφαρμόζονται στη Ρωσική και την Ουκρανική και ο διαγλωσσικός δανεισμός: α) άμεσος και β) μεταφραστικός. Ο μηχανισμός άμεσου δανεισμού υπακούει μεταγραφή στην κοντινότερη απόδοση της προφοράς του ελληνόγλωσσου όρου με τον απλούστερο δυνατό τρόπο και την ένταξη στο φωνολογικό σύστημα. Όταν η σημερινή γλώσσα ανάγεται σε τόσο παλιά εποχή, φυσικό είναι να παρατηρούνται κάποιες αλλαγές στην προφορά, αλλά και στη σημασία των λέξεων. Ένα 77

6 μέρος των όρων έχει υποστεί τροποποιήσεις στη σημασιολογία τους (аптека / аптека αποθήκη φαρμακείο, сфера / сфера σφαίρα τομέας, экзамен / екзамен εξάμηνο εξέταση κ.ά.) Παρατηρούμε και μερικές φωνητικές αλλαγές: 1) εναλλαγή ήχων, 2) αφομοίωση, 3) ανομοίωση, 4) συμπλέγματα συμφώνων 5) συγκοπή κ.ά. Π.χ. θεολογία теология / теологія, αποθέωση апофеоз / апофеоз. Η αποδοχή της ελληνικής προφοράς προσκρούει και στις φωνηεντικές εναλλαγές, για παράδειγμα εκεί που συμβαίνουν στο θέμα της λέξης: эрг / ерг, орган / орган, энергия / енергія, металлургия / металургія με κοινό στοιχείο εργ-. Η αρχαία ελληνική γλώσσα διέθετε δύο πνεύματα, την ψιλή και τη δασεία. Η δασεία δήλωνε τη δάσυνση του αρχικού φωνήεντος και η ψιλή την απουσία της δάσυνσης. Η δάσυνση ήταν, όπως γνωρίζουμε, μια συμπροφορά του αρχικού φωνήεντος με ένα δασύ πνεύμα, δηλαδή μια ποσότητα αέρα, σαν ελαφρό φθόγγο [Χ], μπροστά από το φωνήεν. Έτσι η ποικιλία των κανόνων ελληνικής προφοράς οδήγησε στην ανομοίωση: католик / католик καθολικός και για σύγκριση кафедра / кафедра καθέδρα, перигелий / перигелій περιήλιο και афелий / афелій αφήλιο κ.τλ. Κατά το μεταφραστικό δανεισμό τα μορφήματα ενός όρου ή ολόκληροι όροι μεταφράζονται στοιχείο προς στοιχείο από τη γλώσσα-πηγή. Αυτό το φαινόμενο αποτελεί αφορμή να γραφούν πολλά αρνητικά σχόλια. Υπάρχει όμως και άλλη γνώμη. Ο δανεισμός σε καμία περίπτωση δεν οδηγεί στη γλωσσική καταστροφή, αλλά, αντίθετα, εμπλουτίζει το ορολογικό σύστημα, καθώς με αυτό τον τρόπο εισάγονται στη γλώσσα νέες λεξικές μονάδες προσφέροντας τις επιπρόσθετες δυνατότητες της μεγαλύτερης ακρίβειας και εκφραστικότητας. Π.χ. το δάνειο «дактилоскопия» / «дактилоскопія» «δακτυλοσκοπία» και η συνακόλουθη μετάφρασή του «метод идентификации человека по отпечаткам пальцев» / «метод ідентифікації людини по відбитках пальців» «μέθοδος εντοπισμού ανθρώπου από τα δακτυλικά αποτυπώματα» οδήγησαν στη γλωσσική οικονομία με την είσοδο στη Ρωσική και την Ουκρανική γλώσσα του δανείου πλήρως αφομοιωμένου στο μορφολογικό και φωνολογικό σύστημα των γλωσσών. Συγκρίνουμε και μερικά άλλα παραδείγματα: «каллиграфия» / «каліграфія» «καλλιγραφία» και «искусство красивого письма» / «мистецтво красивого письма» «τέχνη της καλής γραφής», «фитотерапия» / «фітотерапія» «φυτοθεραπεία» και «метод лечения, основанный на использовании лекарственных растений» / «метод лікування, заснований на використанні лікарських рослин» «μέθοδος θεραπείας που βασίζεται στη χρήση των φυτών». Πιθανώς θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι είναι χρήσιμο και σκόπιμο να μεταφράζονται με αφομοίωση βέβαια τα διάφορα δάνεια. 78

7 3 Υποκατηγορίες των σύνθετων όρων Οι Ρώσοι φιλόλογοι διαιρούν τους σύνθετους όρους σε τρεις υποκατηγορίες: 1. όροι που περιέχουν περισσότερα από ένα παράγωγα στοιχεία, τα οποία ξεχωρίζονται εύκολα το ένα από το άλλο. Π.χ. анти+циклон / анті+циклон αντι+κυκλώνας, анти+тела / анті+тіла αντι+σώματα, анти+санитарный (+λατ.) / анті+санітарний (+λατ.) αντι+υγιεινής κ.ά. 2. σύνθετοι όροι που το β συνθετικό δεν ανεξαρτητοποιείται από το α συνθετικό. Αυτό συμβαίνει σε τόσο μεγάλο βαθμό, ώστε τα παραδείγματα περιττεύουν. Π.χ. антропоморфный / антропоморфний ανθρωπόμορφος, зооморфный / зооморфний ζωόμορφος, аморфный / аморфний άμορφος, όπου το β συνθετικό -морфный / -морфний -μορφος δεν αποκόβεται. Ένα άλλο καλό παράδειγμα με το β συνθετικό -грамма: монограмма / монограма μονόγραμμα, диаграмма / діаграма διάγραμμα, хронограмма / хронограма χρονοδιάγραμμα, программа / програма πρόγραμμα κ.ά. 3. όροι στο σχηματισμό των οποίων η ελληνική πρόθεση αφομοιώθηκε και μετατράπηκε στη ρωσική / ουκρανική ρίζα. Π.χ. архитектор / архітектор αρχιτέκτονας, диалог / діалог διάλογος, паразит / паразит παράσιτο, парадокс / парадокс παράδοξο, периферия / периферія περιφέρεια, катастрофа / катастрофа καταστροφή, система / система σύστημα, антипод / антипод αντίποδας κ.ά. 4 Επίλογος Συμπεραίνουμε την ανάλυσή μας με την άποψη ότι ο λεξικό-συντακτικός τύπος, όταν σχηματίζονται οι νέοι όροι με αλλαγή μερών του λόγου είναι μη παραγωγικός ενώ αντίθετα ο μορφολογικός αναδεικνύεται ο πιο παραγωγικός τύπος σχηματισμού όρων με στοιχειά ελληνικής προέλευσης, ιδιαίτερα η σύνθεση με προθέσεις. Κατά τον συγγραφέα Ζακ Λακαρριέρ «η Ελληνική γλώσσα έχει το χαρακτηριστικό να προσφέρεται θαυμάσια για την έκφραση όλων των ιεραρχιών με μια απλή εναλλαγή του πρώτου συνθετικού. Αρκεί κανείς να βάλει ένα παν-, πρώτο-, αρχί-, υπέρ- ή μια οποιαδήποτε άλλη πρόθεση μπροστά σε ένα θέμα. Κι αν συνδυάσει κανείς μεταξύ τους αυτά τα προθέματα, παίρνει μια ατελείωτη ποικιλία διαβαθμίσεων. Τα προθέματα εγκλείονται τα μεν στα δε σαν μια σημασιολογική κλίμακα, η οποία ορθώνεται προς τον ουρανό των λέξεων». Για παράδειγμα γύρω στις 20 ελληνικές προθέσεις εντάχθηκαν στους ρωσικούς / ουκρανικούς όρους: α-/αν-, αμφι-, ανα-, αντι-, απο-, αρχι-, δια-, δυσ-, εκ-, εν-, επι-, κατα-, μετα-, παρα-, περι-, προ-, συν- /συμ-, υπο-, υπερ- κ.ά. Ως επόμενο βήμα παραθέτουμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Μια μεγάλη κατηγορία όρων σχηματίστηκε με το λεγόμενο στερητικό. Η συχνότερη άρνηση με σύνθετο είναι με το α-, που πριν από φωνήεν παίρνει τη μορφή αν-. Πρόκειται μάλλον για 79

8 έναν από τους επικρατέστερους τύπους σύνθεσης, που δανείστηκε και τροποποιήθηκε στη ρωσική και την ουκρανική ορολογία. Анархист / анархіст αναρχικός, аморфность / аморфність αμορφία, аморальный (+λατ.) / аморальний (+λατ.) ανήθικος κ.ά. Αξιοσημείωτος είναι ο σχηματισμός των συνθέτων με το αντι-. Με αυτή την πρόθεση συναντιούνται πολλοί όροι στην πολιτική, την κοινωνική, την ιατρική, την τεχνικόεπιστημονική ορολογία: антибиотик / антибіотик αντιβιοτικό, антитеза / антитеза αντίθεση, антисептик / антисептик αντισηπτικό, антимонополия / антимонополія αντιμονοπώλιο, όπως και ένας άλλος σχηματισμός «ελληνική πρόθεση + ρωσική / ουκρανική ρίζα»: антимиры / антисвіти αντι-κόσμοι, антитела / антитіла αντισώματα, антирелигиозный / антирелігійний αντι-θρησκευτικός, антиобщественный / антисуспільний αντι-κοινωνικός, антинаучный / антинауковий αντι-επιστημονικός, антивоенный / антивоєнний αντι-πολεμικός κ.ά. Τα πολυάριθμα παραδείγματα σχηματισμού των εκκλησιαστικών και στρατιωτικών όρων στη Ρωσική και την Ουκρανική γλώσσα ανήκουν στην κατηγορία με το εμπρόθετο αρχι-: архимандрит / архімандрит αρχιμανδρίτης, архиерей / архієрей αρχιερέας, архиепископ / архієпископ αρχιεπίσκοπος. Αρχι+ρωσ./ουκρ. επίρρημα: архиважно / архі-важливо πολύ σημαντικό, архисложно / архі-складно πολύ δύσκολα κ.ά. Στη ρωσική και την ουκρανική ορολογία η αρχαία ελληνική πρόθεση αμφι- λειτούργησε σε σύνθεση μόνο με έννοια του ολόγυρα ή δίπλευρου. Π.χ. амфитеатр / амфитеатр αμφιθέατρο: θέατρο με θέσεις, που ήταν, όπως και σήμερα, ημικυκλικό. Με βάση τον ελληνικό όρο δημιουργήθηκε και χρησιμοποιήθηκε για αίθουσες διδασκαλίας με τον καθηγητή στο κέντρο. Αργότερα ο όρος παρέμεινε για δήλωση μεγάλης αίθουσας διαλέξεων. Με αυτή τη σημασία αυτός πέρασε σε άλλες γλώσσες, όπου μπορεί να χαρακτηριστεί ο σημασιολογικός δανεισμός. Έτσι έχουμε και άλλα παραδείγματα: амфибрахий / амфібрахій αμφίβραχυς (ο πόδας περιλαμβάνει τρεις συλλαβές, που τονισμένη η μεσαία κυκλώνεται από τις δύο άτονες), амфора / амфора αμφορέας (αγγείο που φέρει δύο όμοιες κάθετες λαβές), амфибия / амфібія αμφίβιο (η λέξη προέρχεται ετυμολογικά από τις λέξεις αμφί- και βίος, που σημαίνει διπλή επιβίωση, γιατί τα αμφίβια μπορούν να ζήσουν σε δύο διαφορετικά περιβάλλοντα) κ.ά. Οι όροι με πρόθεση από- δηλώνουν την απομάκρυνση, το χωρισμό, την απόσταση, την τοπική και τη χρονική αφετηρία, αλλά, μεταφορικά και κατ επέκταση, και την καταγωγή, την ύλη, την αιτία, τον τρόπο και το μέσο: апогей / апогей απόγειο, апокалипсис / апокаліпсис αποκάλυψη, апофеоз / апофеоз αποθέωση κ.ά. Στη ρωσική και την ουκρανική ορολογία η πρόθεση δια- αποκτά μόνο την πρωταρχική 80

9 αρχαιοελληνική σημασία έκτασης ή σχέσης ανάμεσα σε δύο σημεία χάνοντας νεότερη σημασία της αιτιότητας και της τελικότητας: диагональ / діагональ διαγώνιος, диалог / діалог διάλογος, диафильм / діафільм δια-φιλμ κ.ά. Σε περισσότερους όρους πρόθεση δια- ενώνοντας με το ελληνικό θέμα τροποποιήθηκε σε νέο ρωσικό ή ουκρανικό θέμα. Παραγωγική για την ιατρική κυρίως ορολογία η πρόθεση εν- υπέστη διάφορες μεταβολές, ανάλογα με το πώς αρχίζει η λέξη με την οποία ενώθηκε για να δημιουργηθεί μια σύνθετη λέξη. Αν η λέξη, που αποτελεί το β' συνθετικό, αρχίζει από σύμφωνο β, π, φ, το -ν- της πρόθεσης εν- μετατρέπεται σε -μ-: эмблема / емблема έμβλημα, эмбрион / ембріон έμβρυο, эмпирический метод / емпіричний метод εμπειρική μέθοδος. Σε άλλες περιπτώσεις το εν- δεν αλλάζει: энзим / ензим ένζυμο, энофтальм / енофтальм ενόφθαλμος. Υπάρχουν όμως τα παραδείγματα που αντί το εν- χρησιμοποιήθηκε εντο-: эндометрит / ендометрит ενδομητρίτις, эндокринология / ендокринологія ενδοκρινολογία, эндоскоп / ендоскоп ενδοσκόπιο κ.ά. Περισσότεροι όροι με πρόθεση εκ-/ εκτο-/ έξω- έχουν στη Ρωσική και την Ουκρανική γλώσσα, όπως και την Ελληνική, αντίθετη σημασία του εντο-: эктопия / ектопія εκτοπία, экзофтальм / екзофтальм εξόφθαλμος, экзобиология / екзобіологія εξωβιολογία κ.ά. Πολύ συχνά οι όροι ήταν σχηματισμένοι με το εύχρηστο παραγωγικό επι- προσδίδοντας στο β συνθετικό τη σημασία του «επάνω», του «επιπλέον», του «μετά»: эпигенезис / епігенезіс επιγένεση, эпицентр / епіцентр επίκεντρο, эпитафия / епітафія επιτάφιος κ.ά. Το α συνθετικό προέρχεται από αρχαιοελληνική πρόθεση κατά-, η οποία εμφανίζεται με τις εξής μορφές: κατά- προ συμφώνου (катадромный / катадромний καταδρομικός, катахреза / катахреза κατάχρηση), κατ- προ φωνήεντος και καθ- προ φωνήεντος που στα παλιά χρόνια έπαιρνε δασεία (католический / католицький καθολικός, кафедра / кафедра καθέδρα). Η πρόθεση μετα- δεν απέκτησε τις καινούριες σημασίες. Δανείστηκε στη Ρωσική και την Ουκρανική με την πρωταρχική ελληνική σημασία της, δηλαδή «μεταξύ, εν μέσω, μαζί με» και της χρονικής διαδοχής του «κατόπιν»: метаболизм / метаболізм μεταβολισμός, метаморфоза / метаморфоза μεταμόρφωση, метагалактика / метагалактика μεταγαλαξίας, метаязык (+ρωσ.) / метамова (+ουκρ.) μετα-γλώσσα κ.ά. Η πρόθεση παρα- θεωρείται παραγωγική στην επιστημονική ορολογία. Δηλώνει τη διεύθυνση «κοντά» ή κάποια αλλαγή: парамагнитный / парамагнітний παραμαγνητικός, 81

10 парагормон / парагормон παρα-ορμόνη, параллель / паралель παράλληλος, параиммунитет (+λατ.) / параімунітет (+λατ.) παρα-ανοσία, парапроцесс (+λατ.) / парапроцес (+λατ.) παρα-διαδικασία και πολλά άλλα. Η πρόθεση περι- επικράτησε στα Ρωσικά και τα Ουκρανικά με τη σημασία του «γύρω από», ενώ η πρώτη της ελληνική σημασία του «υπερβολικά» δεν επιβίωσε: перигей / перигей αστρον. όρος περίγειο, периастр / периастр περίαστρο, перикарпий / перикарпій ανατομ. και βοτ. όρος περικάρπιο, перинатальный период / перинатальний період περι + natalis (+λατ.), η περίοδος που σχετίζεται με τη γέννηση κ.ά. Συχνά στο σχηματισμό όρων χρησιμοποιείται το α συνθετικό προ-, που δηλώνει προτεραιότητα στο χρόνο, τη σειρά, το χώρο: проблема / проблема πρόβλημα, прогноз / прогноз πρόγνωση, прополис / прополіс πρόπολη, провитамины (+λατ.) / провітаміни (+λατ.) προβιταμίνη, --- / пропозиція (+λατ.) πρόταση, пророссийский / проросійський προ-ρωσικός κ.ά. Ο σχηματισμός με προσθήκη της πρόθεσης συν- αναγνωρίζεται πολύ εύχρηστη στη σύνθεση και ένας από τους αρχαιότερους τύπους με τη σημασία της συνοδείας. Δηλώνει τη συνεργασία ανεξάρτητα από το αν η σχέση μεταξύ των προσώπων είναι ισότιμη ή όχι, κοινό χαρακτηριστικό για τα πράγματα κυρίως: символ / символ σύμβολο, симметрия / симетрія συμμετρία, симпатия / симпатія συμπάθεια, симпозиум / симпозіум συμπόσιο, симптом / симптом σύμπτωμα, симфония / симфонія συμφωνία, система / система σύστημα κ.ά. Περισσότεροι από αυτούς τους όρους είναι παραδείγματα άμεσου δανεισμού ελληνικών όρων ή αντιδανεισμού στην Ελληνική και έπειτα στη Ρωσική και την Ουκρανική γλώσσα. Υπερ- και αντίθετή της υπο- με δασύ πνεύμα συνδέονται ετυμολογικά. Η πρώτη σημαίνει «πάνω από, υπεράνω». Δηλώνει ως πρόθεμα την υπέρβαση ορίων και την υπεροχή. Π.χ. гипербола / гіпербола υπερβολή, гипертрофия / гіпертрофія υπερτροφία, гипертония / гіпертонія υπερτονία, гиперинфляция (+λατ.) / гіперінфляція (+λατ.) υπερπληθωρισμός, гиперреалистичный (+λατ.) / гіперреалістичний (+λατ.) υπερρεαλιστικός, гиперчувствительный / гіперчутливий υπεραισθηματικός, гиперзвук (+ρωσ.) / гіперзвук (+ουκρ.) υπέρηχος κ.ά. Η υπο-, αντίθετα, εκφράζει την πίεση και την εξάρτηση που ασκείται από κάποιον: гипотеза / гіпотеза υπόθεση, гипоксия / гіпоксія υποξεία, гиповитаминоз (+λατ.) / гіповітаміноз (+λατ.) υποβιταμίνωση κ.ά. Τα παραδείγματα συνδυασμών των προθέσεων με λέξεις που να δημιουργούν νέους όρους στη Ρωσική και την Ουκρανική γλώσσα υπάρχουν άπειρα. 82

11 4. 1 Συμπέρασμα Το μεγαλείο της Ελληνικής γλώσσας που ήρθε από τα βάθη των αιώνων έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην πορεία εξέλιξης ρωσικού και ουκρανικού ορολογικού συστήματος, στις διαδικασίες διεύρυνσης των λεξικολογικό-σημασιολογικών αποθεμάτων του και των εκφραστικών δυνατοτήτων. Ο στόχος της εργασίας αυτής ήταν να περιγράψει σε γενικές γραμμές τις γλωσσικές πτυχές σχηματισμού όρων με στοιχεία ελληνικά ή ελληνικής προέλευσης. Το συμπέρασμα της ανάλυσης είναι ότι η είσοδος του δανείου από τα Ελληνικά οδήγησε στον εμπλουτισμό των Ρωσικών και των Ουκρανικών προσθέτοντας καινούρια επίπεδα γλωσσικής ποικιλίας και συντέλεσε στη δημιουργία νέων όρων με μεταφρασμένα πια στοιχεία. Oksana Snigovska Φιλόλογος, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικών στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών του Εθνικού Πανεπιστημίου του Μέτσνικωφ της Οδησσού Ουκρανίας Ανδρέας Μαλαχίτης Επίκουρος Καθηγητής ΝΕ ΙΚΕ ΕΠ του Μέτσνικωφ της Οδησσού Ουκρανίας. 27, Shevchenko Ave., apt. 80, Odessa Ukraine,

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Οι Έλληνες και η ελληνική γλώσσα 3-4 Η καταγωγή του ελληνικού αλφαβήτου 5-7 Οι διάλεκτοι της Αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: η βασική μέθοδος διδασκαλίας της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας ΤΑΤΙΑ ΜΤΒΑΡΕΛΙΤΖΕ Υποψήφια διδάκτωρ του Ινστιτούτου Κλασσικής Φιλολογίας, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΜΟΝΟΒΑ Κυριακάτικο Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας του Χαρκόβου (Ουκρανία) Οι κοινωνικές αναταραχές του 20 ου αιώνα επηρέασαν και τις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχαιοελληνικής Καταγωγής Παιδαγωγικοί Όροι στα Γερμανικά» Βασιλική Παλασάκη, Παν/μιο Θεσσαλίας 9 ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία Η ένταξη της Αρχαιοελληνικής στη Γερμανική Χρονολογικές φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ελένη Γαλιώτου Τμήμα Πληροφορικής, ρ ΤΕΙ Αθήνας 1-10-2010 1 Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου Ψηφιοποίηση Το ερευνητικό έργο «ΠΟΛΥΤΙΜΟ» Πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστορικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18673 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α. Ο συγγραφέας του παρόντος κειμένου παρουσιάζει τον προβληματισμό του αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο

Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα υλικά που χρειάζονται για το ελεύθερο σχέδιο και τον τρόπο που θα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη

ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (572-500 ΠΧ) ΗΤΑΝ ΦΟΛΟΣΟΦΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΙΣΚΗΣ. ΥΠΗΡΞΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΥ ΕΘΕΣΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο Πολυμέσα Πολυμέσα είναι κλάδος της πληροφορικής ο οποίος ασχολείται με το συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών. Τα δομικά στοιχεία των πολυμέσων είναι τα εξής : Κείμενο Εικόνα Ήχος Κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 4ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 4-1 ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ INTERNET IP Διευθύνσεις, Συμβολικές Διευθύνσεις, DNS http://www.uth.gr/main/help/help-desk/internet/internet1.html

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα Σειρά «ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ+» : Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής Γλώσσας Η «Λογομάθεια+» είναι ένα πολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό (σειρά 3 CD-ROM) που καλύπτει το σύνολο των φαινομένων της γραμματικής, του

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

Ιδέες για δημιουργική χρήση του Διαδικτύου στη διδασκαλία αλλόγλωσσων μαθητών

Ιδέες για δημιουργική χρήση του Διαδικτύου στη διδασκαλία αλλόγλωσσων μαθητών Ιδέες για δημιουργική χρήση του Διαδικτύου στη διδασκαλία αλλόγλωσσων μαθητών Έλλη Χατζηγεωργίου, Μόνιμη Καθηγήτρια Φιλολογικών Μαθημάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ιδέες για δημιουργική χρήση του Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ της Ελένης Ανδρεϊτσένκο διδάκτορος της Ρωσικής φιλολογίας Γεννήθηκε στις 13.04.1982 (Αλµάτυ, Καζαχστάν). Επάγγελµα: διδάσκουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Κατά τα ακαδηµαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ. Κοκκινάκης, Ε. Δερματάς, Ε. Κουτσογεωργοπούλου Η ομάδα γλωσσικής τεχνολογίας του ΕΕΤ ανέπτυξε πρόσφατα τρία ηλεκτρονικά λεξικά της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ IP ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ IP ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ IP ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 2 ο InterNIC (Internet Network Information Center) Κάθε οργανισμός που θέλει να συνδέσει στο Internet τους υπολογιστές του ζητά έναν αριθμό δικτύου από κάποιον επίσημο

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 17448 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κατσικογιώργου Ειρήνη Θέματα Α. Στο κείμενο καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του δημοσιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη 1 Για το βιβλίο Λιμνών Αποξηράνσεις Το βιβλίο βασίστηκε στα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου «Αποξηράνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1 Η ορθογραφία ως σύνθετη μηχανιστική δεξιότητα. 2 Η εκμάθηση της γραφής αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD)

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) 1 APPENDIX I Εισαγωγικό Επίπεδο ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ Η επιτυχία της επικοινωνίας εξαρτάται από την ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς τον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΕΠΑΦΗ!

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΕΠΑΦΗ! Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΕΠΑΦΗ! Με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε πως πρόσφατα (Νοέμβριος 2011) διανεμήθηκε προς διδασκαλία, στα δημοτικά σχολεία της χώρας μας ένα καινούργιο βιβλίο γραμματικής,

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis Μετάφραση Οδηγός Αγοράς metaphrasis Ποιος βρίσκεται πίσω από το metaphrasis: Κυριακή Παπακωνσταντίνου Ήδη από τη φοίτηση στο Τμήμα της Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας της Φιλοσοφικής Αθηνών, τις σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 1: Σύνολα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 1: Σύνολα Συγγραφή: Ομάδα Υποστήριξης Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΗ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΛΟΓΟ. `Ελενα Ξενή ΕΕΠ Διδακτική της Γλώσσας Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΣΥΝΗΘΗ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΛΟΓΟ. `Ελενα Ξενή ΕΕΠ Διδακτική της Γλώσσας Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΣΥΝΗΘΗ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΛΟΓΟ `Ελενα Ξενή ΕΕΠ Διδακτική της Γλώσσας Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Το σεμινάριο στοχεύει στην εξέταση βασικών

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

20. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έτος Ίδρυσης: ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ(ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία]

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ειδικές μορφωτικές εκδηλώσεις 2014 2015 www.eie.gr Νέες προσεγγίσεις στην Ιστορία του Νότου της Ρωσικής Aυτοκρατορίας, 1784-1914 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία με θέμα: «Ερευνώντας τα χρονικά μυστικά του Σύμπαντος»

Ερευνητική Εργασία με θέμα: «Ερευνώντας τα χρονικά μυστικά του Σύμπαντος» Ερευνητική Εργασία με θέμα: «Ερευνώντας τα χρονικά μυστικά του Σύμπαντος» Σωτήρης Τσαντίλας (PhD, MSc), Μαθηματικός Αστροφυσικός Σύντομη περιγραφή: Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το διαστημικό τηλεσκόπιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΣΦEPOMENA MAΘHMATA ΓIA TO AKAΔHMAIKO ETOΣ 2015-2016 XEIMEPINO EΞAMHNO

ΠPOΣΦEPOMENA MAΘHMATA ΓIA TO AKAΔHMAIKO ETOΣ 2015-2016 XEIMEPINO EΞAMHNO ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN TMHMA IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ ΔIΔAΣKΩN: Eπ. Καθ. HΛΙΑΣ ΓIANNAKHΣ ΠPOΣΦEPOMENA MAΘHMATA ΓIA TO AKAΔHMAIKO ETOΣ 2015-2016 XEIMEPINO EΞAMHNO 1. Εισαγωγή στις Ελληνοαραβικές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγνωση. Ικανότητα γρήγορης και αυτόματης αναγνώρισης λέξεων. Γνώση γραμμάτων και αντιστοιχίας γραμμάτων φθόγγων. Κατανόηση κειμένου

Ανάγνωση. Ικανότητα γρήγορης και αυτόματης αναγνώρισης λέξεων. Γνώση γραμμάτων και αντιστοιχίας γραμμάτων φθόγγων. Κατανόηση κειμένου Ανάγνωση Ικανότητα γρήγορης και αυτόματης αναγνώρισης λέξεων Γνώση γραμμάτων και αντιστοιχίας γραμμάτων φθόγγων Γνώση σημασίας λέξεων (λεξιλόγιο πρόσληψης) Κατανόηση κειμένου Οικειότητα με γραπτέςλέξειςκαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Η γλωσσική παρέμβαση Είναι η διαδικασία μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.1 ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Στη παράγραφο αυτή θα γνωρίσουμε μερικές βασικές έννοιες της Λογικής, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, για τη σαφέστερη

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Στην ύλη των εξετάσεων περιλαμβάνονται τα εξής: Τα επόμενα κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Σοφιανόπουλος Σωκράτης Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Δομή παρουσίασης Τι είναι η Μηχανική Μετάφραση (Machine Translation) Ιστορική αναδρομή Είδη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 4: Συναρτήσεις ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 4: Συναρτήσεις Συγγραφή: Ομάδα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

1.7 ΓΛΩΣΣIKOΣ ANEIΣMOΣ Γιώργος Παπαναστασίου. Eισαγωγικά

1.7 ΓΛΩΣΣIKOΣ ANEIΣMOΣ Γιώργος Παπαναστασίου. Eισαγωγικά 1.7 ΓΛΩΣΣIKOΣ ANEIΣMOΣ Γιώργος Παπαναστασίου Eισαγωγικά Tο λεξιλόγιο µιας γλώσσας είναι η περιοχή όπου το φαινόµενο του δανεισµού είναι ιδιαίτερα εµφανές και πιο άµεσα παρατηρήσιµο. Στον λεξιλογικό δανεισµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. (1984) «-έ: ένα νέο επίθημα της Νέας Ελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 5, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 89-110. 1. ----------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή προφορικού λόγου

Παραγωγή προφορικού λόγου Παραγωγή προφορικού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 30 λεπτά παιδιά και ενήλικες Ενοικίαση διαμερίσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ STANDARDISATION OF QUALITY TERMINOLOGY AND COMMUNICATION SUMMARY

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ STANDARDISATION OF QUALITY TERMINOLOGY AND COMMUNICATION SUMMARY ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι. Σαριδάκης, Ν. Τσαλκάνη, Ε. Λαμπή, Ε. Καραγιώργη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑ: ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟ, ΜΕ ΛΙΓΑ ΚΛΙΚ.

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑ: ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟ, ΜΕ ΛΙΓΑ ΚΛΙΚ. ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪ ΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑ: ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟ, ΜΕ ΛΙΓΑ ΚΛΙΚ. Ακολουθεί µια διδακτική πρόταση που αφορά τη διδασκαλία συγκεκριµένης διδακτικής ενότητας (νεοελληνική γλώσσα, Α Γυµνασίου)

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Κριτήριο αξιολόγησης

Ε. Κριτήριο αξιολόγησης 57 Ε. Κριτήριο αξιολόγησης Παιδιά, σ αυτό το σημείο σας δίνουμε ένα κριτήριο αξιολόγησης για συμπληρωματική εξάσκηση πάνω σε λεξιλογικές ασκήσεις και σε ανάπτυξη θεμάτων έκθεσης. Καλή επιτυχία!!! Η Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores.

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores. 2013 Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων ΒΑΣΙΚΟ Επίπεδο A Περιγραφή βασικού επιπέδου Α1 Ολοκληρώνοντας το επίπεδο Α1 της Ισπανικής γλώσσας, ο σπουδαστής θα είναι ικανός να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα και ελλείψεις στα Ελληνο-Ισπανικά και Ισπανο-Ελληνικά λεξικά. Problems and deficiencies in the Greek-Spanish and Spanish-Greek dictionaries

Προβλήματα και ελλείψεις στα Ελληνο-Ισπανικά και Ισπανο-Ελληνικά λεξικά. Problems and deficiencies in the Greek-Spanish and Spanish-Greek dictionaries Προβλήματα και ελλείψεις στα Ελληνο-Ισπανικά και Ισπανο-Ελληνικά λεξικά Μαριάνο Βιγιέγας Ερνάντεθ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εκμάθηση της ισπανικής γλώσσας στην Ελλάδα έχει αυξηθεί αισθητά κατά τη διάρκεια των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Κατασκευή: Το μονόχορδο του Πυθαγόρα 2005-2006 Τόλιας Γιάννης Α1 Λ Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Α. Τσαγκογέωργα Περιεχόμενα: Τίτλος Εργασίας Σκοπός Υπόθεση (Περιγραφή Κατασκευής) Ορισμός Μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήµατος: Πολυκάναλη Ηχογράφηση στο Audacity

Σχέδιο Μαθήµατος: Πολυκάναλη Ηχογράφηση στο Audacity Σχέδιο Μαθήµατος: Πολυκάναλη Ηχογράφηση στο Audacity Θεµατική Ενότητα: Μουσική Τεχνολογία Τάξη: Β Γυµνασίου Διάρκεια: 2 περίοδοι Καθηγητής: Σκοπός Με το συγκεκριµένο µάθηµα οι µαθητές θα γνωρίσουν την

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 64 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MULTITERM '95 ΤΗΣ TRADOS GMBH ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ "ΓΗ ΚΑΙ ΆΝΘΡΩΠΟΣ" - GEANDER 3.0

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό Περιεχόμενα Βασικές απαιτήσεις... 2 Εγκατάσταση και Εκκίνηση... 2 Παράθυρο Πλοήγησης... 8 Πλήκτρα Ενεργειών του Πίνακα Πλοήγησης... 13 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page 3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΠΟΥΡΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page

Διαβάστε περισσότερα

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270)

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία: 1. Η αναπόληση

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ενότητα: Αθλητισμός (3 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 6 ώρες (3 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: 1. Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής με

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαïκή Μέρα Γλωσσών 26η Σεπτεμβρίου. Η γιορτή της γλωσσικής πολυμορφίας

Ευρωπαïκή Μέρα Γλωσσών 26η Σεπτεμβρίου. Η γιορτή της γλωσσικής πολυμορφίας Ο ανθρώπινος παράγοντας Η γιορτή της γλωσσικής πολυμορφίας Ο πλανήτης μας έχει πάνω από έξι εκατομμύρια ανθρώπους που μιλούν μεταξύ 6,000 με 7,000 διαφορετικές γλώσσες. Μερικές γλώσσες ομιλούνται από εκατοντάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ; ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (European politechnical university)

ΓΙΑΤΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ; ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (European politechnical university) ΓΙΑΤΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ; ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (European politechnical university) ΑΓΓΛΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Σπουδές πληροφορικής στη βουλγαρία, αγγλόφωνες σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Κλασικές Σπουδές και Σύγχρονη Κοινωνία

Κλασικές Σπουδές και Σύγχρονη Κοινωνία Κλασικές Σπουδές και Σύγχρονη Κοινωνία Γιατί εξακολουθεί να είναι σηµαντικό να σπουδάζουµε αρχαία Ελληνικά και Λατινικά, γλώσσες που σπάνια πια χρησιµοποιούνται στη σύγχρονη κοινωνία; Γιατί να ξοδεύουµε

Διαβάστε περισσότερα