Τέλος, θα προβώ σε µια ενηµέρωση σας όσον αφορά στην πορεία και στην αναθεώρηση των στόχων του Τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τέλος, θα προβώ σε µια ενηµέρωση σας όσον αφορά στην πορεία και στην αναθεώρηση των στόχων του Τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου 2007 2009."

Transcript

1 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΜΑΚΗ ΚΕΡΑΥΝΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 Σας καλωσορίζω, µετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, στο κτίριο ιοίκησης του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας, για να σας παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα του Οµίλου για το πρώτο εξάµηνο του Θα περιορίσω την εισαγωγική µου οµιλία στο σχολιασµό και ερµηνεία κάποιων βασικών οικονοµικών µεγεθών του Οµίλου και του βαθµού υλοποίησης των στρατηγικών στόχων για το Ακολούθως, θα αναφερθώ σε συντοµία στην πορεία της Κυπριακής οικονοµίας και στις διεθνείς εξελίξεις στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα. Θα αναφερθώ επίσης και στις προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει το τραπεζικό σύστηµα, ειδικά µετά τις τελευταίες εξελίξεις στις παγκόσµιες αγορές χρήµατος. Στη συνέχεια θα παραχωρήσω το βήµα στον Οικονοµικό ιευθυντή του Οµίλου κ. Γιώργο Άππιο, για µια εκτενέστερη και λεπτοµερή παρουσίαση των στοιχείων που συνθέτουν τα Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Τέλος, θα προβώ σε µια ενηµέρωση σας όσον αφορά στην πορεία και στην αναθεώρηση των στόχων του Τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βασικά Μεγέθη Κερδοφορίας Το κέρδος που αναλογεί στους µετόχους ανήλθε στα 41.1 εκ. σε σχέση µε 15,3 εκ. το αντίστοιχο εξάµηνο του 2006, σηµειώνοντας µια θεαµατική αύξηση του 169%. 1

2 Το κέρδος από συνήθεις εργασίες του Οµίλου, πριν τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, ανήλθε στα 50,9 εκ. σε σύγκριση µε 30,2 εκ. για την πρώτη εξαµηνία του 2006, σηµειώνοντας και αυτό µια εξαιρετική επίδοση αφού η αύξηση ήταν της τάξης του 68 %. Ουσιαστική µείωση της τάξης του 70% σηµείωσαν οι προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων και ανήλθαν στα 3,4 εκ., έναντι των 11,6 εκ. για το αντίστοιχο εξάµηνο του Αύξηση κατά 32 % παρουσίασε το σύνολο των καθαρών εσόδων φθάνοντας στα 93,4 εκ. σε σύγκριση µε 70,9 την αντίστοιχη περίοδο του Το σύνολο των εξόδων ανήλθε στα 45,4 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά µόνο 6% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του Καταβολή Προµερίσµατος Τα θετικά αυτά αποτελέσµατα, µας επιτρέπουν να ανταποκριθούµε στις προσδοκίες των µετόχων µας σε ότι αφορά µερισµατική απόδοση. Εποµένως είµαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι το ιοικητικό Συµβούλιο στη σηµερινή του συνεδρία αποφάσισε την καταβολή προµερίσµατος 5 σεντ στους µετόχους µας. Το προµέρισµα των 5 σεντ για το 2007 συγκρίνεται πολύ ευνοϊκά µε το συνολικό µέρισµα για το 2006 το οποίο ανερχόταν στα 6 σεντ. 1.3 Ποσοτική και Ποιοτική Βελτίωση του Οµίλου Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων της πρώτης εξαµηνίας του Οµίλου εξάγεται αβίαστα το συµπέρασµα ότι η ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της πορείας του Οµίλου µας είναι πλέον ένα αδιαµφισβήτητο γεγονός. 2

3 Ενδεικτικό τούτου είναι η µείωση των προβλέψεων κατά 70%, η µείωση του δείκτη έξοδα προς έσοδα στο 48.6%, από 57,5% που ήταν ο προϋπολογισθείς στόχος για το 2007 και η επίτευξη ρυθµού αύξησης των εσόδων κατά πολύ µεγαλύτερου ρυθµού αύξησης των εξόδων. Τα πολύ θετικά αυτά αποτελέσµατα οφείλονται στη σκληρή δουλειά, την οµαδική προσπάθεια, τη δέσµευση και την πίστη στο µέλλον του Οµίλου από τους διευθυντές, τα στελέχη και όλους τους εργαζόµενους στον Όµιλό µας, αλλά και την αγαστή και εποικοδοµητική συνεργασία και καθοδήγηση του Προέδρου και των Μελών του.σ. 2. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ 2007 Στην τελευταία µας συνάντηση τον περασµένο Φεβρουάριο, είχαµε εξαγγείλει τη Στρατηγική του Οµίλου για την τριετία και ανέπτυξα τους επιµέρους στρατηγικούς µας στόχους για το τρέχον έτος, θέτοντας τους εξής βασικούς στόχους: Ανάπτυξη των εργασιών του ικτύου Καταστηµάτων Ελλάδος. Ενδυνάµωση του Τοµέα ιεθνών Επιχειρήσεων και επέκταση της παρουσίας µας σε άλλες χώρες. Αξιοποίηση της πλεονάζουσας ρευστότητας και ανάπτυξης του Τοµέα Επενδυτικών Υπηρεσιών. Αξιοποίηση των διαφαινοµένων ευκαιριών στους Τοµείς Ασφαλειών και Ιδιωτών. 2.1 Ανάπτυξη των εργασιών του ικτύου Καταστηµάτων Ελλάδος ( ΚΕ) Κύρια επιδίωξή µας είναι η σταδιακή βελτίωση και ανάπτυξη των εργασιών ώστε το ΚΕ να διατηρηθεί σε µόνιµη σταθερή κερδοφορία. Αυτό αποτέλεσε το πρώτο µέληµα της Εκτελεστικής ιεύθυνσης του Οµίλου, της ιεύθυνσης της Ελλάδας και του.σ. της Ελληνικής Τράπεζας. 3

4 Σηµειώνω ότι τα αποτελέσµατα του ΚΕ παρουσίασαν σηµαντική βελτίωση περνώντας στο τέλος του πρώτου εξαµήνου του 2007 σε κέρδη πριν τη φορολογία της τάξης των 0,8 εκατ., σε σύγκριση µε ζηµιά 1 εκ. το αντίστοιχο περσινό εξάµηνο. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι κατά το πρώτο εξάµηνο του 2007, το ΚΕ παρουσίασε σηµαντική αύξηση των χορηγήσεων σε πελάτες της τάξης του 32% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2006 φθάνοντας τα 831 εκ., ενώ οι καταθέσεις πελατών έφθασαν τα 967 εκ. σε σύγκριση µε 641 εκ. τον Ιούνιο του 2006, παρουσιάζοντας έτσι µια πολύ ικανοποιητική αύξηση του 51%. Για να αποκτηθεί το κρίσιµο µέγεθος αγοράς, δόθηκε βραχυπρόθεσµη έµφαση στην ανάπτυξη δανείων στους τοµείς των Επιχειρήσεων και Μεγάλων Επιχειρήσεων. Μεσοπρόθεσµα όµως, προωθείται και η ανάπτυξη των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, ώστε να υπάρχει ορθολογιστική κατανοµή κινδύνου του χαρτοφυλακίου Ελλάδας. Η σηµαντική αυτή βελτίωση στην κατάσταση των εργασιών του Οµίλου στην Ελλάδα, επέτρεψε και την επάνοδο του δικτύου καταστηµάτων σε πορεία ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό, εκπονήθηκε έγκαιρα ειδική εµπεριστατωµένη µελέτη ανάπτυξης του ικτύου Καταστηµάτων σύµφωνα µε την οποία δηµιουργούνται τρία νέα καταστήµατα εντός του Προγραµµατίζεται να λειτουργήσουν εντός του 2007 ένα επιπρόσθετο κατάστηµα στη Θεσσαλονίκη, ένα στη Λάρισα και ένα στην Πάτρα. Η ενίσχυση του ικτύου Καταστηµάτων Ελλάδας θα συνεχιστεί και τα επόµενα χρόνια Ενδυνάµωση του Τοµέα ιεθνών Επιχειρήσεων και επέκταση της παρουσίας µας σε άλλες χώρες Ο Τοµέας των ιεθνών Επιχειρήσεων εξακολουθεί να παρουσιάζει θεαµατική βελτίωση. Πρώτη προτεραιότητα µας είναι η διατήρηση της ψηλής κερδοφορίας του Τοµέα. Ταυτόχρονα, παραµένει µόνιµος στόχος η συνεχής ανάπτυξη του τοµέα µε ενίσχυση τόσο του ανθρώπινου δυναµικού του όσο και της υποδοµής σε τεχνολογία, κτιριακές εγκαταστάσεις και συνεχείς επισκέψεις στις χώρες δραστηριοποίησης των πελατών µας. 4

5 Ενδεικτικά αναφέρω ότι το Κέντρο ιεθνών Επιχειρήσεων Λευκωσίας έχει αναβαθµιστεί σηµαντικά µε τη µετακίνηση του στο ιδιόκτητο µέγαρο της Τράπεζας στη Λεωφόρο Αθαλάσσας, ενώ το Κέντρο Λεµεσού, που ας σηµειωθεί είναι το µεγαλύτερο του είδους του στην Κύπρο, έχει µεταφερθεί πρόσφατα στο νέο µας ιδιόκτητο µέγαρο επί της Λεωφόρου Μακαρίου Γ στη Λεµεσό. Για τη Λάρνακα, έχει ήδη ληφθεί πρόνοια για µετακίνηση του Κέντρου στο νέο υπό ανέγερση ιδιόκτητο µέγαρο µας στην πόλη του Ζήνωνα. Από πλευράς συστηµάτων, το διεθνώς βραβευµένο σύστηµα µας ηλεκτρονικής τραπεζικής προσφέρει τώρα τη δυνατότητα επικοινωνίας και στη Ρωσική γλώσσα. Παράλληλα, έχει ενδυναµωθεί το Γραφείο Αντιπροσωπείας στη Μόσχα και προωθείται µε γοργούς ρυθµούς το άνοιγµα Γραφείων Αντιπροσωπείας σε Κίεβο και Αγία Πετρούπολη για τα οποία έχει εξασφαλιστεί η έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Επίσης έχει ήδη υποβληθεί στην Κεντρική Τράπεζα φάκελος αίτησης για οργανική παρουσία στη Ρωσία µε άνοιγµα Τράπεζας στη Μόσχα Αξιοποίηση της πλεονάζουσας ρευστότητας και ανάπτυξη του Τοµέα Επενδυτικών Υπηρεσιών Όπως ανέφερα κατά την παρουσίαση µου τον περασµένο Φεβρουάριο, η πλεονάζουσα ρευστότητα αναµενόταν να αρχίσει να δηµιουργείται µετά το κλείδωµα της κεντρικής ισοτιµίας της κυπριακής λίρας µε το ευρώ και καθώς η Κεντρική Τράπεζα θα άρχιζε τη σταδιακή άρση των περιορισµών στη χρήση των καταθέσεων µας σε ευρώ, µέσα στα πλαίσια της διαδικασίας προετοιµασίας της αγοράς για οµαλή µετάβαση στην Ευρωζώνη. Εποµένως, οι όποιες ενέργειες µας στον τοµέα αυτό θα αρχίσουν να υλοποιούνται στο προσεχές διάστηµα. 5

6 Στον τοµέα της ενίσχυσης των επενδυτικών µας υπηρεσιών, έχουµε ήδη προβεί σε δυο σηµαντικές στρατηγικές κινήσεις µε την υλοποίηση της συµφωνίας µε την AIG ALICO Ελλάδος για τη διαχείριση των Αµοιβαίων Κεφαλαίων µας στην Ελλάδα και µε την επιτυχή εξαγορά στην Κύπρο της εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ Αξιοποίηση ευκαιριών στους τοµείς Ασφαλειών και Ιδιωτών Πάγιος στόχος είναι η ανάπτυξη των ασφαλιστικών µας εργασιών και η µεγέθυνση των εργασιών του τοµέα της λιανικής τραπεζικής όπου επιδιώκουµε αύξηση της πελατειακής βάσης, καθώς και αύξηση των σταυροειδών πωλήσεων. Τα αποτελέσµατα που έχουµε είναι ιδιαίτερα θετικά, επιβεβαιώνοντας τις εκτιµήσεις µας για τις διαφαινόµενες προοπτικές και στους δύο τοµείς. Συγκεκριµένα, τα κέρδη πριν τη φορολογία από τις Ασφαλιστικές Εργασίες του Οµίλου παρουσιάζουν µια εξαιρετική αύξηση της τάξης του 62% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του Το µοντέλο τραπεζοασφαλειών (bancassurance) που επιλέξαµε να χρησιµοποιήσουµε για τον τοµέα των ασφαλειών ζωής µε τη δηµιουργία της Hellenic ALICO Life σε συνεργασία µε την AIG ALICO, αποδεικνύεται ιδιαίτερα κατάλληλο για προσέγγιση της πελατειακής βάσης της Τράπεζας. Η συνεχής ενδυνάµωση της γκάµας των προϊόντων που προσφέρονται, αποτελεί την αιχµή του δόρατος της συνεχούς προόδου µας στον τοµέα ασφαλειών ζωής. Στο γενικό κλάδο ασφάλισης, η θυγατρική µας Παγκυπριακή Ασφαλιστική ηµόσια Εταιρεία Λτδ έχει πρόσφατα εισάξει στην Κυπριακή αγορά το πρωτοποριακό προϊόν της «Υπέρ-ασφάλειας Ιδιωτών», που αποδεικνύεται ιδιαίτερα δηµοφιλές µε τους πελάτες µας, αφού προσφέρει σηµαντικές καλύψεις µε παράλληλη εξοικονόµηση χρόνου και χρήµατος, εφόσον το µόνο που απαιτείται είναι ένα συµβόλαιο για 4 διαφορετικούς τύπους καλύψεων. 6

7 Ο Τοµέας Ιδιωτών, παρά τον οξύτατο ανταγωνισµό που υφίσταται κατάφερε να παρουσιάσει αύξηση στις χορηγήσεις µεγαλύτερη το µέσου όρου των χορηγήσεων του τραπεζικού συστήµατος για την ίδια περίοδο. Στον τοµέα της λιανικής τραπεζικής έχουµε πιστεύω ανταποκριθεί µε επιτυχία στις κινήσεις που γίνονται στην αγορά, ανανεώνοντας συνεχώς τα προιόντα µας µε ιδιαίτερη έµφαση στα στεγαστικά, τις κάρτες, τα δάνεια αυτοκινήτων και τα φοιτητικά δάνεια. 3. ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Κρίνεται σκόπιµο να αναφερθώ σε συντοµία στις οικονοµικές εξελίξεις κατά το πρώτο εξάµηνο, καθώς και στις προοπτικές για το υπόλοιπο του χρόνου, αφού αυτές επηρεάζουν αλλά ταυτόχρονα επηρεάζονται από την πορεία της τραπεζικής αγοράς. Αναµφίβολα, ιστορικής σηµασίας γεγονός για τον τόπο, υπήρξε η αποδοχή της αίτησης µας για ένταξη στην Ευρωζώνη και την υιοθέτηση του ευρώ ως εθνικού µας νοµίσµατος από την πρώτη Ιανουαρίου Η σηµαντική αυτή επιτυχία διανοίγει νέες προοπτικές για τον τόπο µας, θωρακίζει την οικονοµία από συναλλαγµατικούς κινδύνους και καθιστά την Κύπρο µέλος του λεγόµενου σκληρού πυρήνα της Ευρώπης. Η µετάβαση στο ευρώ θα δηµιουργήσει εκτός από ευκαιρίες και βραχυπρόθεσµες προκλήσεις. Θα πρέπει να δράσουµε το ίδιο συλλογικά και αποτελεσµατικά όπως στην περίοδο προετοιµασίας για να επιτύχουµε την όσο το δυνατό πιο οµαλή προσαρµογή. Όσον αφορά το οικονοµικό περιβάλλον κατά το πρώτο εξάµηνο του 2007, αυτό µπορεί να χαρακτηρισθεί ως θετικό µε ρυθµό ανάπτυξης γύρω στο 3.8%. 7

8 Ο ικανοποιητικός ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας στηρίχτηκε σε γενικές γραµµές από την κατανάλωση, τις κατασκευές και τις υπηρεσίες. Οι τοµείς των υπηρεσιών, και του εµπορίου κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα δραστηριότητας. Ο τοµέας των κατασκευών συνέχισε µεν να διευρύνει τη δραστηριότητά του, αλλά διαφαίνεται µια τάση επιβράδυνσης του ρυθµού ανάπτυξης, την οποία θα πρέπει να αναλύσει και να παρακολουθεί στενά το Υπουργείο Οικονοµικών. Ο τοµέας του τουρισµού συνεχίζει να είναι υποτονικός, χωρίς να διαγράφεται ακόµα µια συγκεκριµένη στρατηγική ανατροπής της ανησυχητικής αυτής πορείας. Θα πρέπει επίσης να τονισθεί ότι ο ψηλός ρυθµός πιστωτικής επέκτασης που άρχισε να παρατηρείται µέσα στο δεύτερο εξάµηνο του 2006, συνεχίζεται µε αυξανόµενη τάση. Σύµφωνα µε τη Νοµισµατική Επισκόπηση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον Ιούλιο, ο αναπροσαρµοσµένος ετήσιος ρυθµός αύξησης των τραπεζικών δανείων προς τον ιδιωτικό τοµέα έφθασε το 22,7%. Βρίσκεται δηλαδή στον ψηλότερο ρυθµό αύξησης του από τον Απρίλιο του Η αύξηση των δανείων εντοπίζεται κυρίως στις κατηγορίες των κατασκευών και των προσωπικών και επαγγελµατικών δανείων, τα οποία περιλαµβάνουν και τα οικιστικά δάνεια. Οι ψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης έχουν ιδιαίτερα θετική επιρροή σε ορισµένους τοµείς κλειδιά της οικονοµίας όπως είναι οι κατασκευές, τα ακίνητα (και ιδιαίτερα τα στεγαστικά δάνεια), η κατανάλωση και η ζήτηση για επενδύσεις όπως οι µετοχές. Όµως, µια παρατεταµένη ψηλή ρευστότητα µπορεί να οδηγήσει και στη διαµόρφωση των τιµών των κινητών και ακινήτων αξιών, σε µη απόλυτα αντιπροσωπευτικά επίπεδα και σε πληθωριστικές πιέσεις στην οικονοµία. Γι αυτό προφανώς και οι συνεχείς προειδοποιήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για πιθανή υπερθέρµανση του τοµέα, η οποία τροφοδοτείται από την ψηλή πιστωτική επέκταση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Όπως γνωρίζετε, οι ανησυχίες της Κεντρικής Τράπεζας εντάθηκαν σε τέτοιο σηµείο που πρόσφατα διαφοροποίησε τις οδηγίες της σχετικά µε το 8

9 ποσοστό χρηµατοδότησης, αυξάνοντας το ποσοστό συµµετοχής από πλευράς του δανειολήπτη. Συµµεριζόµαστε τις ανησυχίες της Κεντρικής Τράπεζας, γι αυτό και οι υπηρεσιακές οδηγίες είναι η πολύ προσεχτική τήρηση των οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας. Θα πρέπει όµως να έχουµε υπόψη µας ότι ο κατασκευαστικός τοµέας υπήρξε ουσιαστικά η κινητήρια δύναµη ανάπτυξης της οικονοµίας µας τα τελευταία χρόνια, αντισταθµίζοντας τις απώλειες εσόδων από τον τουρισµό και άλλους τοµείς. Εποµένως, η οποιαδήποτε απότοµη επιβράδυνση του τοµέα κατασκευών θα επηρεάσει αρνητικά τον ρυθµό ανάπτυξης της οικονοµίας µε αλυσιδωτές επιπτώσεις στην εγχώρια ζήτηση, στην κατανάλωση, στα δηµόσια οικονοµικά και σε άλλους τοµείς. Γι αυτό είµαστε βέβαιοι ότι το Υπουργείο Οικονοµικών, σε συνεργασία µε όλους τους αρµόδιους φορείς, θα διαµορφώσει άµεσα την επιµέρους οικονοµική πολιτική µε σειρά συµπληρωµατικών µέτρων ώστε να διασφαλιστεί ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης στα επιθυµητά επίπεδα. Μια άλλη πρόκληση για την οικονοµία που αναµένεται κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2007, θα είναι και οι διαφαινόµενες ψηλές τιµές ενέργειας που θα αποτελέσουν πρόκληση όχι µόνο για την Κύπρο αλλά και για τη διεθνή οικονοµία, αφού θα έχουν αρνητικές συνέπειες στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και κατά συνέπεια στην οικονοµική ανάπτυξη. Εποµένως, όσον αφορά στις γενικότερες προοπτικές, θεωρούµε ότι η οικονοµία βρίσκεται σε γενικά καλό δρόµο, αλλά χρειάζεται εγρήγορση ειδικά στα θέµατα του πληθωρισµού και της συνεχούς συγκράτησης των κρατικών δαπανών. Κλείνοντας την αναφορά µου στις οικονοµικές εξελίξεις, θα ήταν παράλειψη να µην αναφερθώ σε συντοµία στην κατάσταση στις διεθνείς αγορές χρήµατος. Η αναταραχή που προκάλεσε τις δραστικές παρεµβάσεις των Κεντρικών Τραπεζών σε όλο τον πλανήτη, είχε ως έναυσµα την έλλειψη ρευστότητας στο σχετικά µικρό τοµέα των οικιστικών sub prime loans στην αγορά των ΗΠΑ. 9

10 Λόγω των διασυνδεδεµένων πλέον αγορών, το αρχικό πρόβληµα ρευστότητας µεγεθύνθηκε ταχύτατα και επεκτάθηκε σε διάφορες αγορές του χρήµατος σε Ευρώπη, Ασία και Αυστραλία. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει µεν την πολυπλοκότητα των διεθνών χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, αλλά και τη δυσκολία στην αποτίµηση των κινδύνων που αναλαµβάνουν σήµερα τα χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα και οργανισµοί µέσα στις παγκοσµιοποιηµένες πλέον αγορές χρήµατος. Παρόλο που η κατάσταση φαίνεται να ελέγχεται για την ώρα από τις Κεντρικές Τράπεζες, εκτιµούµε ότι η αστάθεια αυτή πιθανό να µην έχει οριστικά ξεπεραστεί και θα πρέπει να αναµένουµε µέχρι να διασαφηνιστεί ο βαθµός στον οποίο τα διάφορα τραπεζικά ιδρύµατα είναι εκτεθειµένα σε προβληµατικά χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και εργαλεία. Εποµένως, µέχρις ότου έχουµε µια καθαρότερη εικόνα και παρά το γεγονός ότι κάποια βελτίωση και ανάκαµψη των αγορών έχει επιτευχθεί, η όποια εκτίµηση για τις µελλοντικές εξελίξεις είναι παρακινδυνευµένη. 4. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Ο Όµιλος της Ελληνικής Τράπεζας, ως δρώσα µονάδα σε ένα αυξανόµενα πολύπλοκο ανταγωνιστικό και κανονιστικό περιβάλλον, βρίσκεται µπροστά σε µια σειρά από προκλήσεις, τις οποίες καλείται να αντιµετωπίσει. Θεωρούµε ότι οι µεγαλύτερες προκλήσεις στα επόµενα δύο χρόνια, όπως αυτές διαµορφώνονται στο χρηµατοπιστωτικό περιβάλλον, αφορούν: Την εισαγωγή του Ευρώ. Τις αυξηµένες υποχρεώσεις στο θεσµικό και εποπτικό πλαίσιο (Βασιλεία ΙΙ, εισαγωγή της οδηγίας MiFID, SEPA). Τις αλλαγές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο (διεύρυνση του ανταγωνισµού, κάθοδος νέων ανταγωνιστών στην Κύπρο, συγχωνεύσεις και εξαγορές, αναταραχή στις χρηµαταγορές). 10

11 Όπως αναφέραµε επανειληµµένα, η εισαγωγή του ευρώ αναµένεται να έχει θετική επίδραση στην οικονοµία του τόπου. Όµως, ως τραπεζικοί οργανισµοί θα κληθούµε να αντιµετωπίσουµε και ορισµένα αρνητικά στοιχεία παράλληλα µε την αξιοποίηση των ευκαιριών που θα δηµιουργηθούν. εν αποκρύβουµε ότι θα υπάρξουν απώλειες εσόδων. Γι αυτό εργαζόµαστε και προετοιµαζόµαστε ώστε να αµβλύνουµε, στο µέγιστο δυνατό βαθµό, τις οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις. Έχουµε ήδη ενσωµατώσει στους αναθεωρηµένους στόχους µας τις επιπτώσεις που αναµένουµε από την εισαγωγή του Ευρώ και οι οποίες υπολογίστηκαν µετά από σοβαρή µελέτη όλων των τοµέων δραστηριοτήτων µας. Την ίδια χρονική περίοδο εφαρµόστηκε και το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ. Ήδη έχουµε απορροφήσει ένα µεγάλο µέρος του κόστους προετοιµασίας για εφαρµογή του νέου πλαισίου και έχουµε προσαρµόσει τους σχεδιασµούς µας για τα επόµενα έτη ανάλογα. Με την εφαρµογή της οδηγίας MiFID επέρχονται ιδιαίτερα σηµαντικές τροποποιήσεις σε σχέση µε το καθεστώς που διέπει την παροχή και εποπτεία επενδυτικών υπηρεσιών, τόσο σε ότι αφορά στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους διαµεσολαβούντες χρηµατοπιστωτικούς φορείς που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, όσο και σε σχέση µε τις µεθόδους διαπραγµάτευσης χρηµατοπιστωτικών µέσων στις αγορές χρήµατος όπου αλλάζει ουσιωδώς η φιλοσοφία που ισχύει τώρα. Η εφαρµογή του νέου πλαισίου θα έχει σηµαντικές επιπτώσεις για το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα τόσο της Κύπρου όσο και των άλλων χωρών µελών της ΕΕ, αφού τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών θα πρέπει να προβούν σε ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους που θα αφορούν: 11

12 την καθιέρωση συγκεκριµένων πολιτικών σχετικά µε την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την επανεξέταση των συστηµάτων και διαδικασιών που σχετίζονται µε την εσωτερική τους διακυβέρνηση, τις σχέσεις µε την πελατεία τους, τις απαιτήσεις διαφάνειας, και τη διασφάλιση τήρησης των προβλεποµένων υποχρεώσεων σε επίπεδο Οµίλου. Σηµαντική επίσης εξέλιξη θα είναι και η εφαρµογή του Ενιαίου Χώρου Πληρωµών σε Ευρώ (SEPA) που αρχίζει σε φάσεις από την 1/1/2008 και η οποία αναµένεται να αποφέρει σηµαντικές εξοικονοµήσεις στους καταναλωτές σε θέµατα πληρωµών σε 31 χώρες της Ευρώπης. Τέλος, όσον αφορά τις πρόσφατες αναταραχές στις διεθνείς χρηµαταγορές, παρακολουθούµε στενά την κατάσταση και προβαίνουµε εκεί που κρίνουµε σε διορθωτικές κινήσεις ώστε να αµβλύνουµε τους κινδύνους. Για την ώρα εκτιµούµε ότι ως οργανισµός δεν διατρέχουµε κανένα ουσιαστικό άµεσο κίνδυνο που µπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσµατα µας. Κλείνοντας αυτό το πρώτο µέρος της παρουσίασης, θα ήθελα και πάλι να εκφράσω την ικανοποίησή µου για τα εξαιρετικά αποτελέσµατα του Οµίλου. Η σηµαντική βελτίωση που έχει σηµειωθεί, οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σκληρή δουλειά, στο οµαδικό πνεύµα και στη δέσµευση όλων των στελεχών, όλων των επιπέδων, του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας τους οποίους και ευχαριστώ. Ευχαριστώ επίσης τους φίλους και πελάτες µας για τη στήριξή τους καθώς και τους µετόχους µας για τη στήριξη και εµπιστοσύνη τους. Ευχαριστώ επίσης τον Πρόεδρο και τα Μέλη του.σ. για τη συνεχή στήριξη και καθοδήγησή τους. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω και σε εσάς, τα ΜΜΕ και τους οικονοµικούς συντάκτες καθώς και στους χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές, που µε τις παρεµβάσεις και αναλύσεις 12

13 σας, την ευρεία ενηµέρωση του κοινού, αλλά και την κριτική σας, µας βοηθάτε να βελτιωνόµαστε και να εντείνουµε τις προσπάθειές µας, ώστε να συνεχίσουµε να είµαστε ένας σύγχρονος και ευρωπαϊκός οικονοµικός οργανισµός. Λευκωσία, 29 Αυγούστου

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιοποίηση των στόχων του Τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου του Οµίλου για την περίοδο

ηµοσιοποίηση των στόχων του Τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου του Οµίλου για την περίοδο ηµοσιοποίηση των στόχων του Τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου του Οµίλου για την περίοδο 2008 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ηµοσιοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου 2008 2010 Οι κύριες στρατηγικές της τριετίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 27 Αυγούστου 2009 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-09 Ιουν-08 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 125.348 149.660 (16%) Σύνολο εξόδων 86.626 78.363 11% Κέρδος από συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

134 εκατ. ( 230 εκατ.) κέρδη µετά τη φορολογία Νέο ιστορικό ρεκόρ απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (27,7%) και δείκτη κόστος προς έσοδα (43,0%)

134 εκατ. ( 230 εκατ.) κέρδη µετά τη φορολογία Νέο ιστορικό ρεκόρ απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (27,7%) και δείκτη κόστος προς έσοδα (43,0%) Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Εξαιρετική αύξηση της κερδοφορίας κατά 58% 134 εκατ. ( 230 εκατ.) κέρδη µετά τη φορολογία Νέο ιστορικό ρεκόρ απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31%

Ανακοίνωση. Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31% Ανακοίνωση Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία 2007-2009 Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31% Στόχοι µέχρι το 2009: Ετήσιος ρυθµός αύξησης κερδών µετά τη φορολογία πέραν του

Διαβάστε περισσότερα

προµήθειες % αποµείωση επενδύσεων (17.671) (64.950) (30.193) ( ) (73%)

προµήθειες % αποµείωση επενδύσεων (17.671) (64.950) (30.193) ( ) (73%) Ενδεικτικά Μη Ελεγµένα Αποτελέσµατα για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 2007 2006 2007 2006 Αλλαγή Ευρώ ( ) Ευρώ ( ) % Κύκλος εργασιών 21.667.672 17.668.182 37.021.416 30.187.881 23% Καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντική βελτίωση σε 5,0% του δείκτη µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων στο τρίµηνο από 8,6% στο α τρίµηνο του 2006

Σηµαντική βελτίωση σε 5,0% του δείκτη µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων στο τρίµηνο από 8,6% στο α τρίµηνο του 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Εξαιρετική αύξηση της κερδοφορίας κατά 67% 62 εκατ. ( 107 εκατ.) κέρδη µετά τη φορολογία Ιστορικό ρεκόρ απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αγαπητοί Μέτοχοι Το 2014 ήταν το δεύτερο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας μετά την τραπεζική και τη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κυπριακές Λίρες Βασικά Οικονοµικά στοιχεία 2005 2004 Μεταβολή 2005 2004

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του εννεαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 6,8 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 292, Παράγραφος 4 του Κανονισµού ΧΑΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΕΓΕΘΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Το 2005, όπως η ιοίκηση της Τράπεζας είχε ανακοινώσει και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ένδειξη αποτελέσµατος και επεξηγηµατική κατάσταση 2-3 Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

'

' ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012 28 Φεβρουαρίου 2013 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-12 εκ-11 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες :

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες : Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Είναι µε ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σηµερινή εκδήλωση της cdbbank και σας ευχαριστώ όλους θερµά που µας τιµάτε µε την παρουσία σας απόψε. Μέσα στο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων

Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων OIΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤHN TΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ Σύνοψη Αποτελεσµάτων Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου Λαϊκής για την πρώτη τριµηνία του 2006 είναι εξαιρετικά βελτιωµένα σε σχέση µε την αντίστοιχη

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Καθαρά κέρδη 273 εκατ. (+39%) Μέρισµα ανά µετοχή 0,60 (απόδοση 3,9% 1 ) Ενίσχυση της Θέσης της Τράπεζας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη ----------------

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Ο Όµιλος Alpha Bank Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2005 συνεχίσθηκε η κερδοφόρος πορεία του Οµίλου και αξιοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8%

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 Κέρδη μετά τη φορολογία 502 εκατ. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

(3.486) (10.285) (34.082)

(3.486) (10.285) (34.082) ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Κύρια προτεραιότητα η συµµόρφωσή µε τους εποπτικούς δείκτες κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην εφημερίδα Χαραυγή

Συνέντευξη στην εφημερίδα Χαραυγή Συνέντευξη στην εφημερίδα Χαραυγή Συνέντευξη του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 30 Ιουνίου 2008 στην Αθηνά Ξενοφώντος (Β Μέρος) Τα πλεονεκτήματα και τις

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων πρώτου τριµήνου 24 2 Ενοποιηµένος Ισολογισµός στις

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή

Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή Γραπτή δήλωση του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη συνάντηση της Συμβουλευτικής Οικονομικής Επιτροπής Λευκωσία, 2 Απριλίου 2009 Εξακολουθούμε,

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στις παραδοχές του Συγκροτήματος αναφορικά με τις προβλέψεις Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Σημαντικές αλλαγές στις παραδοχές του Συγκροτήματος αναφορικά με τις προβλέψεις Επισυνάπτεται Ανακοίνωση 0233/00020820/el Άλλες Ανακοινώσεις BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC Σημαντικές αλλαγές στις παραδοχές του Συγκροτήματος αναφορικά με τις προβλέψεις Επισυνάπτεται Ανακοίνωση BOCH Attachment: 1. BOCH Announce

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207

Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207 Ερ.: Ποια είναι τα τελευταία στοιχεία για τις επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων Ομίλου: 79 εκ. (+64% σεσχέσημετοαντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 1 Αυγούστου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Ισχυρή Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 41,6% σε 318εκ. Επέκταση Χορηγήσεων κατά 24,5% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 22,9% υναµική Αύξηση Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο τελικό μέρισμα 0,08 κατά μετοχή ( 0,16 συνολικό μέρισμα για το έτος) Εκτίμηση κερδών μετά τη φορολογία για το 2010 μεταξύ εκατ.

Προτεινόμενο τελικό μέρισμα 0,08 κατά μετοχή ( 0,16 συνολικό μέρισμα για το έτος) Εκτίμηση κερδών μετά τη φορολογία για το 2010 μεταξύ εκατ. Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και Εκτίμηση κερδών για το 2010 Επίτευξη στόχων για το 2009 Κέρδη μετά τη φορολογία 313 εκατ. Διατήρηση ισχυρής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%)

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%) Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0) Η επιτυχηµένη πορεία µας συνεχίσθηκε και το 2006 µε τα αποτελέσµατα να υπερβαίνουν τις προσδοκίες µας. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0072/00020716/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD UNI Attachments: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

5η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

5η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 5η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Adaminco Secretarial Limited Γραμματέας της K. Kythreotis Holdings Public Limited. 0103/ /el Γενική Συνέλευση K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD

Adaminco Secretarial Limited Γραμματέας της K. Kythreotis Holdings Public Limited. 0103/ /el Γενική Συνέλευση K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD 0103/00007894/el Γενική Συνέλευση K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 25/06/2014 παραβρέθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Εγχώριας Χρηματιστηριακής Αγοράς. Ανδρέας Κωνσταντίνου Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας και Ανάλυσης

Ανασκόπηση Εγχώριας Χρηματιστηριακής Αγοράς. Ανδρέας Κωνσταντίνου Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας και Ανάλυσης Τμήμα Έρευνας & Ανάλυσης Ανασκόπηση Εγχώριας Χρηματιστηριακής Αγοράς Ανδρέας Κωνσταντίνου Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας και Ανάλυσης 4 Οκτωβρίου 2006 1 Πίνακας Περιεχομένων i. Ανασκόπηση Χρηματιστηρίου Αξιών

Διαβάστε περισσότερα

LC_Ανακοίνωση_6ΜηνιαίαΑποτελέσματα2014 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας Laiki Capital Public Co Ltd.

LC_Ανακοίνωση_6ΜηνιαίαΑποτελέσματα2014 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας Laiki Capital Public Co Ltd. 0067/00008389/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD LC_Ανακοίνωση_6ΜηνιαίαΑποτελέσματα2014 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας Laiki Capital Public Co Ltd. LI Attachments: 1. LC_Ανακοίνωση_6ΜηνιαίαΑποτελέσματα2014

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 Προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας Κύριοι Μέτοχοι, Από µέρους του.σ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 95εκ. 1 το Α εξάμηνο 2010, μειωμένα κατά 44% έναντι του 2009. Κέρδη Β τριμήνου 34εκ. Βελτιωμένα κέρδη από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη 12εκ. το

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα Οµίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσµατα Οµίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονοµικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Καθαρά κέρδη µετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ Καθηγητής Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραµµατέας ΕΕΤ εκέµβριος 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα