Τέλος, θα προβώ σε µια ενηµέρωση σας όσον αφορά στην πορεία και στην αναθεώρηση των στόχων του Τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τέλος, θα προβώ σε µια ενηµέρωση σας όσον αφορά στην πορεία και στην αναθεώρηση των στόχων του Τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου 2007 2009."

Transcript

1 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΜΑΚΗ ΚΕΡΑΥΝΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 Σας καλωσορίζω, µετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, στο κτίριο ιοίκησης του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας, για να σας παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα του Οµίλου για το πρώτο εξάµηνο του Θα περιορίσω την εισαγωγική µου οµιλία στο σχολιασµό και ερµηνεία κάποιων βασικών οικονοµικών µεγεθών του Οµίλου και του βαθµού υλοποίησης των στρατηγικών στόχων για το Ακολούθως, θα αναφερθώ σε συντοµία στην πορεία της Κυπριακής οικονοµίας και στις διεθνείς εξελίξεις στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα. Θα αναφερθώ επίσης και στις προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει το τραπεζικό σύστηµα, ειδικά µετά τις τελευταίες εξελίξεις στις παγκόσµιες αγορές χρήµατος. Στη συνέχεια θα παραχωρήσω το βήµα στον Οικονοµικό ιευθυντή του Οµίλου κ. Γιώργο Άππιο, για µια εκτενέστερη και λεπτοµερή παρουσίαση των στοιχείων που συνθέτουν τα Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Τέλος, θα προβώ σε µια ενηµέρωση σας όσον αφορά στην πορεία και στην αναθεώρηση των στόχων του Τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βασικά Μεγέθη Κερδοφορίας Το κέρδος που αναλογεί στους µετόχους ανήλθε στα 41.1 εκ. σε σχέση µε 15,3 εκ. το αντίστοιχο εξάµηνο του 2006, σηµειώνοντας µια θεαµατική αύξηση του 169%. 1

2 Το κέρδος από συνήθεις εργασίες του Οµίλου, πριν τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, ανήλθε στα 50,9 εκ. σε σύγκριση µε 30,2 εκ. για την πρώτη εξαµηνία του 2006, σηµειώνοντας και αυτό µια εξαιρετική επίδοση αφού η αύξηση ήταν της τάξης του 68 %. Ουσιαστική µείωση της τάξης του 70% σηµείωσαν οι προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων και ανήλθαν στα 3,4 εκ., έναντι των 11,6 εκ. για το αντίστοιχο εξάµηνο του Αύξηση κατά 32 % παρουσίασε το σύνολο των καθαρών εσόδων φθάνοντας στα 93,4 εκ. σε σύγκριση µε 70,9 την αντίστοιχη περίοδο του Το σύνολο των εξόδων ανήλθε στα 45,4 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά µόνο 6% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του Καταβολή Προµερίσµατος Τα θετικά αυτά αποτελέσµατα, µας επιτρέπουν να ανταποκριθούµε στις προσδοκίες των µετόχων µας σε ότι αφορά µερισµατική απόδοση. Εποµένως είµαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι το ιοικητικό Συµβούλιο στη σηµερινή του συνεδρία αποφάσισε την καταβολή προµερίσµατος 5 σεντ στους µετόχους µας. Το προµέρισµα των 5 σεντ για το 2007 συγκρίνεται πολύ ευνοϊκά µε το συνολικό µέρισµα για το 2006 το οποίο ανερχόταν στα 6 σεντ. 1.3 Ποσοτική και Ποιοτική Βελτίωση του Οµίλου Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων της πρώτης εξαµηνίας του Οµίλου εξάγεται αβίαστα το συµπέρασµα ότι η ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της πορείας του Οµίλου µας είναι πλέον ένα αδιαµφισβήτητο γεγονός. 2

3 Ενδεικτικό τούτου είναι η µείωση των προβλέψεων κατά 70%, η µείωση του δείκτη έξοδα προς έσοδα στο 48.6%, από 57,5% που ήταν ο προϋπολογισθείς στόχος για το 2007 και η επίτευξη ρυθµού αύξησης των εσόδων κατά πολύ µεγαλύτερου ρυθµού αύξησης των εξόδων. Τα πολύ θετικά αυτά αποτελέσµατα οφείλονται στη σκληρή δουλειά, την οµαδική προσπάθεια, τη δέσµευση και την πίστη στο µέλλον του Οµίλου από τους διευθυντές, τα στελέχη και όλους τους εργαζόµενους στον Όµιλό µας, αλλά και την αγαστή και εποικοδοµητική συνεργασία και καθοδήγηση του Προέδρου και των Μελών του.σ. 2. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ 2007 Στην τελευταία µας συνάντηση τον περασµένο Φεβρουάριο, είχαµε εξαγγείλει τη Στρατηγική του Οµίλου για την τριετία και ανέπτυξα τους επιµέρους στρατηγικούς µας στόχους για το τρέχον έτος, θέτοντας τους εξής βασικούς στόχους: Ανάπτυξη των εργασιών του ικτύου Καταστηµάτων Ελλάδος. Ενδυνάµωση του Τοµέα ιεθνών Επιχειρήσεων και επέκταση της παρουσίας µας σε άλλες χώρες. Αξιοποίηση της πλεονάζουσας ρευστότητας και ανάπτυξης του Τοµέα Επενδυτικών Υπηρεσιών. Αξιοποίηση των διαφαινοµένων ευκαιριών στους Τοµείς Ασφαλειών και Ιδιωτών. 2.1 Ανάπτυξη των εργασιών του ικτύου Καταστηµάτων Ελλάδος ( ΚΕ) Κύρια επιδίωξή µας είναι η σταδιακή βελτίωση και ανάπτυξη των εργασιών ώστε το ΚΕ να διατηρηθεί σε µόνιµη σταθερή κερδοφορία. Αυτό αποτέλεσε το πρώτο µέληµα της Εκτελεστικής ιεύθυνσης του Οµίλου, της ιεύθυνσης της Ελλάδας και του.σ. της Ελληνικής Τράπεζας. 3

4 Σηµειώνω ότι τα αποτελέσµατα του ΚΕ παρουσίασαν σηµαντική βελτίωση περνώντας στο τέλος του πρώτου εξαµήνου του 2007 σε κέρδη πριν τη φορολογία της τάξης των 0,8 εκατ., σε σύγκριση µε ζηµιά 1 εκ. το αντίστοιχο περσινό εξάµηνο. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι κατά το πρώτο εξάµηνο του 2007, το ΚΕ παρουσίασε σηµαντική αύξηση των χορηγήσεων σε πελάτες της τάξης του 32% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2006 φθάνοντας τα 831 εκ., ενώ οι καταθέσεις πελατών έφθασαν τα 967 εκ. σε σύγκριση µε 641 εκ. τον Ιούνιο του 2006, παρουσιάζοντας έτσι µια πολύ ικανοποιητική αύξηση του 51%. Για να αποκτηθεί το κρίσιµο µέγεθος αγοράς, δόθηκε βραχυπρόθεσµη έµφαση στην ανάπτυξη δανείων στους τοµείς των Επιχειρήσεων και Μεγάλων Επιχειρήσεων. Μεσοπρόθεσµα όµως, προωθείται και η ανάπτυξη των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, ώστε να υπάρχει ορθολογιστική κατανοµή κινδύνου του χαρτοφυλακίου Ελλάδας. Η σηµαντική αυτή βελτίωση στην κατάσταση των εργασιών του Οµίλου στην Ελλάδα, επέτρεψε και την επάνοδο του δικτύου καταστηµάτων σε πορεία ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό, εκπονήθηκε έγκαιρα ειδική εµπεριστατωµένη µελέτη ανάπτυξης του ικτύου Καταστηµάτων σύµφωνα µε την οποία δηµιουργούνται τρία νέα καταστήµατα εντός του Προγραµµατίζεται να λειτουργήσουν εντός του 2007 ένα επιπρόσθετο κατάστηµα στη Θεσσαλονίκη, ένα στη Λάρισα και ένα στην Πάτρα. Η ενίσχυση του ικτύου Καταστηµάτων Ελλάδας θα συνεχιστεί και τα επόµενα χρόνια Ενδυνάµωση του Τοµέα ιεθνών Επιχειρήσεων και επέκταση της παρουσίας µας σε άλλες χώρες Ο Τοµέας των ιεθνών Επιχειρήσεων εξακολουθεί να παρουσιάζει θεαµατική βελτίωση. Πρώτη προτεραιότητα µας είναι η διατήρηση της ψηλής κερδοφορίας του Τοµέα. Ταυτόχρονα, παραµένει µόνιµος στόχος η συνεχής ανάπτυξη του τοµέα µε ενίσχυση τόσο του ανθρώπινου δυναµικού του όσο και της υποδοµής σε τεχνολογία, κτιριακές εγκαταστάσεις και συνεχείς επισκέψεις στις χώρες δραστηριοποίησης των πελατών µας. 4

5 Ενδεικτικά αναφέρω ότι το Κέντρο ιεθνών Επιχειρήσεων Λευκωσίας έχει αναβαθµιστεί σηµαντικά µε τη µετακίνηση του στο ιδιόκτητο µέγαρο της Τράπεζας στη Λεωφόρο Αθαλάσσας, ενώ το Κέντρο Λεµεσού, που ας σηµειωθεί είναι το µεγαλύτερο του είδους του στην Κύπρο, έχει µεταφερθεί πρόσφατα στο νέο µας ιδιόκτητο µέγαρο επί της Λεωφόρου Μακαρίου Γ στη Λεµεσό. Για τη Λάρνακα, έχει ήδη ληφθεί πρόνοια για µετακίνηση του Κέντρου στο νέο υπό ανέγερση ιδιόκτητο µέγαρο µας στην πόλη του Ζήνωνα. Από πλευράς συστηµάτων, το διεθνώς βραβευµένο σύστηµα µας ηλεκτρονικής τραπεζικής προσφέρει τώρα τη δυνατότητα επικοινωνίας και στη Ρωσική γλώσσα. Παράλληλα, έχει ενδυναµωθεί το Γραφείο Αντιπροσωπείας στη Μόσχα και προωθείται µε γοργούς ρυθµούς το άνοιγµα Γραφείων Αντιπροσωπείας σε Κίεβο και Αγία Πετρούπολη για τα οποία έχει εξασφαλιστεί η έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Επίσης έχει ήδη υποβληθεί στην Κεντρική Τράπεζα φάκελος αίτησης για οργανική παρουσία στη Ρωσία µε άνοιγµα Τράπεζας στη Μόσχα Αξιοποίηση της πλεονάζουσας ρευστότητας και ανάπτυξη του Τοµέα Επενδυτικών Υπηρεσιών Όπως ανέφερα κατά την παρουσίαση µου τον περασµένο Φεβρουάριο, η πλεονάζουσα ρευστότητα αναµενόταν να αρχίσει να δηµιουργείται µετά το κλείδωµα της κεντρικής ισοτιµίας της κυπριακής λίρας µε το ευρώ και καθώς η Κεντρική Τράπεζα θα άρχιζε τη σταδιακή άρση των περιορισµών στη χρήση των καταθέσεων µας σε ευρώ, µέσα στα πλαίσια της διαδικασίας προετοιµασίας της αγοράς για οµαλή µετάβαση στην Ευρωζώνη. Εποµένως, οι όποιες ενέργειες µας στον τοµέα αυτό θα αρχίσουν να υλοποιούνται στο προσεχές διάστηµα. 5

6 Στον τοµέα της ενίσχυσης των επενδυτικών µας υπηρεσιών, έχουµε ήδη προβεί σε δυο σηµαντικές στρατηγικές κινήσεις µε την υλοποίηση της συµφωνίας µε την AIG ALICO Ελλάδος για τη διαχείριση των Αµοιβαίων Κεφαλαίων µας στην Ελλάδα και µε την επιτυχή εξαγορά στην Κύπρο της εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ Αξιοποίηση ευκαιριών στους τοµείς Ασφαλειών και Ιδιωτών Πάγιος στόχος είναι η ανάπτυξη των ασφαλιστικών µας εργασιών και η µεγέθυνση των εργασιών του τοµέα της λιανικής τραπεζικής όπου επιδιώκουµε αύξηση της πελατειακής βάσης, καθώς και αύξηση των σταυροειδών πωλήσεων. Τα αποτελέσµατα που έχουµε είναι ιδιαίτερα θετικά, επιβεβαιώνοντας τις εκτιµήσεις µας για τις διαφαινόµενες προοπτικές και στους δύο τοµείς. Συγκεκριµένα, τα κέρδη πριν τη φορολογία από τις Ασφαλιστικές Εργασίες του Οµίλου παρουσιάζουν µια εξαιρετική αύξηση της τάξης του 62% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του Το µοντέλο τραπεζοασφαλειών (bancassurance) που επιλέξαµε να χρησιµοποιήσουµε για τον τοµέα των ασφαλειών ζωής µε τη δηµιουργία της Hellenic ALICO Life σε συνεργασία µε την AIG ALICO, αποδεικνύεται ιδιαίτερα κατάλληλο για προσέγγιση της πελατειακής βάσης της Τράπεζας. Η συνεχής ενδυνάµωση της γκάµας των προϊόντων που προσφέρονται, αποτελεί την αιχµή του δόρατος της συνεχούς προόδου µας στον τοµέα ασφαλειών ζωής. Στο γενικό κλάδο ασφάλισης, η θυγατρική µας Παγκυπριακή Ασφαλιστική ηµόσια Εταιρεία Λτδ έχει πρόσφατα εισάξει στην Κυπριακή αγορά το πρωτοποριακό προϊόν της «Υπέρ-ασφάλειας Ιδιωτών», που αποδεικνύεται ιδιαίτερα δηµοφιλές µε τους πελάτες µας, αφού προσφέρει σηµαντικές καλύψεις µε παράλληλη εξοικονόµηση χρόνου και χρήµατος, εφόσον το µόνο που απαιτείται είναι ένα συµβόλαιο για 4 διαφορετικούς τύπους καλύψεων. 6

7 Ο Τοµέας Ιδιωτών, παρά τον οξύτατο ανταγωνισµό που υφίσταται κατάφερε να παρουσιάσει αύξηση στις χορηγήσεις µεγαλύτερη το µέσου όρου των χορηγήσεων του τραπεζικού συστήµατος για την ίδια περίοδο. Στον τοµέα της λιανικής τραπεζικής έχουµε πιστεύω ανταποκριθεί µε επιτυχία στις κινήσεις που γίνονται στην αγορά, ανανεώνοντας συνεχώς τα προιόντα µας µε ιδιαίτερη έµφαση στα στεγαστικά, τις κάρτες, τα δάνεια αυτοκινήτων και τα φοιτητικά δάνεια. 3. ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Κρίνεται σκόπιµο να αναφερθώ σε συντοµία στις οικονοµικές εξελίξεις κατά το πρώτο εξάµηνο, καθώς και στις προοπτικές για το υπόλοιπο του χρόνου, αφού αυτές επηρεάζουν αλλά ταυτόχρονα επηρεάζονται από την πορεία της τραπεζικής αγοράς. Αναµφίβολα, ιστορικής σηµασίας γεγονός για τον τόπο, υπήρξε η αποδοχή της αίτησης µας για ένταξη στην Ευρωζώνη και την υιοθέτηση του ευρώ ως εθνικού µας νοµίσµατος από την πρώτη Ιανουαρίου Η σηµαντική αυτή επιτυχία διανοίγει νέες προοπτικές για τον τόπο µας, θωρακίζει την οικονοµία από συναλλαγµατικούς κινδύνους και καθιστά την Κύπρο µέλος του λεγόµενου σκληρού πυρήνα της Ευρώπης. Η µετάβαση στο ευρώ θα δηµιουργήσει εκτός από ευκαιρίες και βραχυπρόθεσµες προκλήσεις. Θα πρέπει να δράσουµε το ίδιο συλλογικά και αποτελεσµατικά όπως στην περίοδο προετοιµασίας για να επιτύχουµε την όσο το δυνατό πιο οµαλή προσαρµογή. Όσον αφορά το οικονοµικό περιβάλλον κατά το πρώτο εξάµηνο του 2007, αυτό µπορεί να χαρακτηρισθεί ως θετικό µε ρυθµό ανάπτυξης γύρω στο 3.8%. 7

8 Ο ικανοποιητικός ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας στηρίχτηκε σε γενικές γραµµές από την κατανάλωση, τις κατασκευές και τις υπηρεσίες. Οι τοµείς των υπηρεσιών, και του εµπορίου κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα δραστηριότητας. Ο τοµέας των κατασκευών συνέχισε µεν να διευρύνει τη δραστηριότητά του, αλλά διαφαίνεται µια τάση επιβράδυνσης του ρυθµού ανάπτυξης, την οποία θα πρέπει να αναλύσει και να παρακολουθεί στενά το Υπουργείο Οικονοµικών. Ο τοµέας του τουρισµού συνεχίζει να είναι υποτονικός, χωρίς να διαγράφεται ακόµα µια συγκεκριµένη στρατηγική ανατροπής της ανησυχητικής αυτής πορείας. Θα πρέπει επίσης να τονισθεί ότι ο ψηλός ρυθµός πιστωτικής επέκτασης που άρχισε να παρατηρείται µέσα στο δεύτερο εξάµηνο του 2006, συνεχίζεται µε αυξανόµενη τάση. Σύµφωνα µε τη Νοµισµατική Επισκόπηση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον Ιούλιο, ο αναπροσαρµοσµένος ετήσιος ρυθµός αύξησης των τραπεζικών δανείων προς τον ιδιωτικό τοµέα έφθασε το 22,7%. Βρίσκεται δηλαδή στον ψηλότερο ρυθµό αύξησης του από τον Απρίλιο του Η αύξηση των δανείων εντοπίζεται κυρίως στις κατηγορίες των κατασκευών και των προσωπικών και επαγγελµατικών δανείων, τα οποία περιλαµβάνουν και τα οικιστικά δάνεια. Οι ψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης έχουν ιδιαίτερα θετική επιρροή σε ορισµένους τοµείς κλειδιά της οικονοµίας όπως είναι οι κατασκευές, τα ακίνητα (και ιδιαίτερα τα στεγαστικά δάνεια), η κατανάλωση και η ζήτηση για επενδύσεις όπως οι µετοχές. Όµως, µια παρατεταµένη ψηλή ρευστότητα µπορεί να οδηγήσει και στη διαµόρφωση των τιµών των κινητών και ακινήτων αξιών, σε µη απόλυτα αντιπροσωπευτικά επίπεδα και σε πληθωριστικές πιέσεις στην οικονοµία. Γι αυτό προφανώς και οι συνεχείς προειδοποιήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για πιθανή υπερθέρµανση του τοµέα, η οποία τροφοδοτείται από την ψηλή πιστωτική επέκταση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Όπως γνωρίζετε, οι ανησυχίες της Κεντρικής Τράπεζας εντάθηκαν σε τέτοιο σηµείο που πρόσφατα διαφοροποίησε τις οδηγίες της σχετικά µε το 8

9 ποσοστό χρηµατοδότησης, αυξάνοντας το ποσοστό συµµετοχής από πλευράς του δανειολήπτη. Συµµεριζόµαστε τις ανησυχίες της Κεντρικής Τράπεζας, γι αυτό και οι υπηρεσιακές οδηγίες είναι η πολύ προσεχτική τήρηση των οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας. Θα πρέπει όµως να έχουµε υπόψη µας ότι ο κατασκευαστικός τοµέας υπήρξε ουσιαστικά η κινητήρια δύναµη ανάπτυξης της οικονοµίας µας τα τελευταία χρόνια, αντισταθµίζοντας τις απώλειες εσόδων από τον τουρισµό και άλλους τοµείς. Εποµένως, η οποιαδήποτε απότοµη επιβράδυνση του τοµέα κατασκευών θα επηρεάσει αρνητικά τον ρυθµό ανάπτυξης της οικονοµίας µε αλυσιδωτές επιπτώσεις στην εγχώρια ζήτηση, στην κατανάλωση, στα δηµόσια οικονοµικά και σε άλλους τοµείς. Γι αυτό είµαστε βέβαιοι ότι το Υπουργείο Οικονοµικών, σε συνεργασία µε όλους τους αρµόδιους φορείς, θα διαµορφώσει άµεσα την επιµέρους οικονοµική πολιτική µε σειρά συµπληρωµατικών µέτρων ώστε να διασφαλιστεί ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης στα επιθυµητά επίπεδα. Μια άλλη πρόκληση για την οικονοµία που αναµένεται κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2007, θα είναι και οι διαφαινόµενες ψηλές τιµές ενέργειας που θα αποτελέσουν πρόκληση όχι µόνο για την Κύπρο αλλά και για τη διεθνή οικονοµία, αφού θα έχουν αρνητικές συνέπειες στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και κατά συνέπεια στην οικονοµική ανάπτυξη. Εποµένως, όσον αφορά στις γενικότερες προοπτικές, θεωρούµε ότι η οικονοµία βρίσκεται σε γενικά καλό δρόµο, αλλά χρειάζεται εγρήγορση ειδικά στα θέµατα του πληθωρισµού και της συνεχούς συγκράτησης των κρατικών δαπανών. Κλείνοντας την αναφορά µου στις οικονοµικές εξελίξεις, θα ήταν παράλειψη να µην αναφερθώ σε συντοµία στην κατάσταση στις διεθνείς αγορές χρήµατος. Η αναταραχή που προκάλεσε τις δραστικές παρεµβάσεις των Κεντρικών Τραπεζών σε όλο τον πλανήτη, είχε ως έναυσµα την έλλειψη ρευστότητας στο σχετικά µικρό τοµέα των οικιστικών sub prime loans στην αγορά των ΗΠΑ. 9

10 Λόγω των διασυνδεδεµένων πλέον αγορών, το αρχικό πρόβληµα ρευστότητας µεγεθύνθηκε ταχύτατα και επεκτάθηκε σε διάφορες αγορές του χρήµατος σε Ευρώπη, Ασία και Αυστραλία. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει µεν την πολυπλοκότητα των διεθνών χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, αλλά και τη δυσκολία στην αποτίµηση των κινδύνων που αναλαµβάνουν σήµερα τα χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα και οργανισµοί µέσα στις παγκοσµιοποιηµένες πλέον αγορές χρήµατος. Παρόλο που η κατάσταση φαίνεται να ελέγχεται για την ώρα από τις Κεντρικές Τράπεζες, εκτιµούµε ότι η αστάθεια αυτή πιθανό να µην έχει οριστικά ξεπεραστεί και θα πρέπει να αναµένουµε µέχρι να διασαφηνιστεί ο βαθµός στον οποίο τα διάφορα τραπεζικά ιδρύµατα είναι εκτεθειµένα σε προβληµατικά χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και εργαλεία. Εποµένως, µέχρις ότου έχουµε µια καθαρότερη εικόνα και παρά το γεγονός ότι κάποια βελτίωση και ανάκαµψη των αγορών έχει επιτευχθεί, η όποια εκτίµηση για τις µελλοντικές εξελίξεις είναι παρακινδυνευµένη. 4. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Ο Όµιλος της Ελληνικής Τράπεζας, ως δρώσα µονάδα σε ένα αυξανόµενα πολύπλοκο ανταγωνιστικό και κανονιστικό περιβάλλον, βρίσκεται µπροστά σε µια σειρά από προκλήσεις, τις οποίες καλείται να αντιµετωπίσει. Θεωρούµε ότι οι µεγαλύτερες προκλήσεις στα επόµενα δύο χρόνια, όπως αυτές διαµορφώνονται στο χρηµατοπιστωτικό περιβάλλον, αφορούν: Την εισαγωγή του Ευρώ. Τις αυξηµένες υποχρεώσεις στο θεσµικό και εποπτικό πλαίσιο (Βασιλεία ΙΙ, εισαγωγή της οδηγίας MiFID, SEPA). Τις αλλαγές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο (διεύρυνση του ανταγωνισµού, κάθοδος νέων ανταγωνιστών στην Κύπρο, συγχωνεύσεις και εξαγορές, αναταραχή στις χρηµαταγορές). 10

11 Όπως αναφέραµε επανειληµµένα, η εισαγωγή του ευρώ αναµένεται να έχει θετική επίδραση στην οικονοµία του τόπου. Όµως, ως τραπεζικοί οργανισµοί θα κληθούµε να αντιµετωπίσουµε και ορισµένα αρνητικά στοιχεία παράλληλα µε την αξιοποίηση των ευκαιριών που θα δηµιουργηθούν. εν αποκρύβουµε ότι θα υπάρξουν απώλειες εσόδων. Γι αυτό εργαζόµαστε και προετοιµαζόµαστε ώστε να αµβλύνουµε, στο µέγιστο δυνατό βαθµό, τις οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις. Έχουµε ήδη ενσωµατώσει στους αναθεωρηµένους στόχους µας τις επιπτώσεις που αναµένουµε από την εισαγωγή του Ευρώ και οι οποίες υπολογίστηκαν µετά από σοβαρή µελέτη όλων των τοµέων δραστηριοτήτων µας. Την ίδια χρονική περίοδο εφαρµόστηκε και το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ. Ήδη έχουµε απορροφήσει ένα µεγάλο µέρος του κόστους προετοιµασίας για εφαρµογή του νέου πλαισίου και έχουµε προσαρµόσει τους σχεδιασµούς µας για τα επόµενα έτη ανάλογα. Με την εφαρµογή της οδηγίας MiFID επέρχονται ιδιαίτερα σηµαντικές τροποποιήσεις σε σχέση µε το καθεστώς που διέπει την παροχή και εποπτεία επενδυτικών υπηρεσιών, τόσο σε ότι αφορά στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους διαµεσολαβούντες χρηµατοπιστωτικούς φορείς που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, όσο και σε σχέση µε τις µεθόδους διαπραγµάτευσης χρηµατοπιστωτικών µέσων στις αγορές χρήµατος όπου αλλάζει ουσιωδώς η φιλοσοφία που ισχύει τώρα. Η εφαρµογή του νέου πλαισίου θα έχει σηµαντικές επιπτώσεις για το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα τόσο της Κύπρου όσο και των άλλων χωρών µελών της ΕΕ, αφού τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών θα πρέπει να προβούν σε ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους που θα αφορούν: 11

12 την καθιέρωση συγκεκριµένων πολιτικών σχετικά µε την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την επανεξέταση των συστηµάτων και διαδικασιών που σχετίζονται µε την εσωτερική τους διακυβέρνηση, τις σχέσεις µε την πελατεία τους, τις απαιτήσεις διαφάνειας, και τη διασφάλιση τήρησης των προβλεποµένων υποχρεώσεων σε επίπεδο Οµίλου. Σηµαντική επίσης εξέλιξη θα είναι και η εφαρµογή του Ενιαίου Χώρου Πληρωµών σε Ευρώ (SEPA) που αρχίζει σε φάσεις από την 1/1/2008 και η οποία αναµένεται να αποφέρει σηµαντικές εξοικονοµήσεις στους καταναλωτές σε θέµατα πληρωµών σε 31 χώρες της Ευρώπης. Τέλος, όσον αφορά τις πρόσφατες αναταραχές στις διεθνείς χρηµαταγορές, παρακολουθούµε στενά την κατάσταση και προβαίνουµε εκεί που κρίνουµε σε διορθωτικές κινήσεις ώστε να αµβλύνουµε τους κινδύνους. Για την ώρα εκτιµούµε ότι ως οργανισµός δεν διατρέχουµε κανένα ουσιαστικό άµεσο κίνδυνο που µπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσµατα µας. Κλείνοντας αυτό το πρώτο µέρος της παρουσίασης, θα ήθελα και πάλι να εκφράσω την ικανοποίησή µου για τα εξαιρετικά αποτελέσµατα του Οµίλου. Η σηµαντική βελτίωση που έχει σηµειωθεί, οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σκληρή δουλειά, στο οµαδικό πνεύµα και στη δέσµευση όλων των στελεχών, όλων των επιπέδων, του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας τους οποίους και ευχαριστώ. Ευχαριστώ επίσης τους φίλους και πελάτες µας για τη στήριξή τους καθώς και τους µετόχους µας για τη στήριξη και εµπιστοσύνη τους. Ευχαριστώ επίσης τον Πρόεδρο και τα Μέλη του.σ. για τη συνεχή στήριξη και καθοδήγησή τους. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω και σε εσάς, τα ΜΜΕ και τους οικονοµικούς συντάκτες καθώς και στους χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές, που µε τις παρεµβάσεις και αναλύσεις 12

13 σας, την ευρεία ενηµέρωση του κοινού, αλλά και την κριτική σας, µας βοηθάτε να βελτιωνόµαστε και να εντείνουµε τις προσπάθειές µας, ώστε να συνεχίσουµε να είµαστε ένας σύγχρονος και ευρωπαϊκός οικονοµικός οργανισµός. Λευκωσία, 29 Αυγούστου

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1 2 3 4 6 10 34 40 55 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 140 144 145 151 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

64 65 66 67-68 69 70 71 72 73-74 75 76 140

64 65 66 67-68 69 70 71 72 73-74 75 76 140 1 2 3 4 6 10 34 40 55 62 64 65 66 67-68 69 70 71 72 73-74 75 76 140 144 145 151 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας (Σ.Δ.Ο.) Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ιδάσκων: Α. Καρασαββόγλου (akarasa@teikav.edu.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς Στο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου η τεχνολογία αποτελεί την ατμομηχανή της ανάπτυξης μας σε μιαν ενιαία ψηφιακή τράπεζα, προς όφελος των πελατών, των μετόχων και του προσωπικού μας, όπου κι αν βρίσκονται.

Διαβάστε περισσότερα

\2006. ετήσια. έκθεση

\2006. ετήσια. έκθεση ετήσια \2006 έκθεση ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το 1991 ίδρυσε το πρώτο του τραπεζικό κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Φανή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΕΘΝΙΚΟ REPORT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMMUNICATE

ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΕΘΝΙΚΟ REPORT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMMUNICATE ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΕΘΝΙΚΟ REPORT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMMUNICATE 1 1 - ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Α. Εισαγωγή Η ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ Eτήσια Έκθεση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕΛ.9 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 0001/00006425/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY Attachment: 1. Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

4. Εργασiες της Τράπεζας

4. Εργασiες της Τράπεζας 4. Εργασiες της Τράπεζας 4.1 Ρύθμιση και Εποπτεία του Τραπεζικού Τομέα Η ΚΤΚ είναι η αρμόδια αρχή, δυνάμει των περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του 2002-2007 και των περί Τραπεζικών Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρείας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρείας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρείας: ΗΕ165) ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 21 Μαΐου 2008 ΜΕ ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσια Έκθεση ετήσια έκθεση 2009

2009 Eτήσια Έκθεση ετήσια έκθεση 2009 2009 Eτήσια Έκθεση Oυκρανία Pωσία Το δέντρο μεγαλώνει οργανικά. Από μέσα προς τα έξω. Απλώνει τα κλαδιά του και τροφοδοτείται από τις ρίζες του. Όσο μεγάλο και να γίνει ένα δέντρο, παραμένει πιστό στον

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Περιεχόμενα 06. Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 07. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία 08. Χαιρετισμός Εκτελεστικού Αντιπροέδρου 10. Χαιρετισμός Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2008

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2008 11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2008 180 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 69 69 ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 εκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα ιοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 1 ήλωση των Μελών του ιοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Βιβλιογραφική επισκόπηση των πιστωτικών κινδύνων τραπεζών» ιατριβή

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ 2014 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ 2015-2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ 2014 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ 2015-2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ 2014 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ 2015-2017 Τπουργείο Οικονομικών επτέμβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ... 9 1.1 Οικονομικές Εξελίξεις 2013-2014... 9 1.2 Μεσοπρόθεσμες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για το έτος 2014 Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 27 Απριλίου 2015.

Ετήσια Έκθεση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για το έτος 2014 Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 27 Απριλίου 2015. 0003/00011359/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Ετήσια Έκθεση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για το έτος Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 27 Απριλίου 2015.

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Ενηµερωτικό ελτίο που αφορά την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 5.000 Εγγυηµένων Οµολόγων ονοµαστικής αξίας 100.000 έκαστο τα οποία εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς Τη Βουλή των Ελλήνων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς Τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 29 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Προς Τη Βουλή των Ελλήνων Έχω την τιμή να θέσω στην κρίση της Εθνικής Αντιπροσωπείας το τελικό σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank

Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank 2008 Απολογισµός ραστηριοτήτων 2008 Περιεχόµενα Περιεχόµενα σελ. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 5 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 6 ΜΕΤΟΧΗ... 7 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ... 8 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική εργασία ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ζωή Νικολάου Ζηνούλη Πτυχίο Χρηµατοοικονοµικής & Τραπεζικής ιοικητικής Πανεπιστηµίου Πειραιώς Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011

ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011 Το Ετήσιο Δελτίο περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες όπως ίσχυαν την 31.12.2011, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά. Το Ετήσιο Δελτίο είναι διαθέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011. Σελίδα. Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Δ.Σ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011. Σελίδα. Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Δ.Σ... 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Δ.Σ..... 3 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.........5 Γ. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου......8 Δ. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις..........

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος. Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος. Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος 2012 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα