ΕΛΟΤ ΕΝ Σκυρόδεμα με Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής. Κ. Γεωργίου Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικευμένος στην τεχνολογία σκυροδέματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα με Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής. Κ. Γεωργίου Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικευμένος στην τεχνολογία σκυροδέματος"

Transcript

1 ΕΛΟΤ ΕΝ Σκυρόδεμα με Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής Κ. Γεωργίου Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικευμένος στην τεχνολογία σκυροδέματος

2 ΚΤΣ ΕΝ 206 (89/106) Παρόμοια κριτήρια συμμόρφωσης Τελείως διαφορετική λογική ελέγχου Τι είναι καλύτερο για μας;

3 ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΤΣ για τον έλεγχο του σκυροδέματος στην Ελλάδα

4 ΚΤΣ (θεωρητικά) Το σκυρόδεμα αντιμετωπίζεται μέσα από τη διάσταση του κάθε έργου, δηλ.

5 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟ Κάθε έργο που γίνεται ελέγχεται υποχρεωτικάηκάθεπαρτίδατου Υπεύθυνος για τους ελέγχους ο επ. μηχανικός Τα μέσα και το προσωπικό τα παρέχει ο εργολάβος Το έτοιμο σκυρόδεμα θεωρείται άγνωστος πληθυσμός και έτσι με κάθε δειγματοληψία με στατιστικό τρόπο προσπαθούμε να εκτιμήσουμε τα στατιστικά χαρακτηριστικά του μητρικού πληθυσμού, ώστε να αποφασίσουμε εάν αυτός ικανοποιεί τα κριτήρια της συγκεκριμένης κατηγορίας που

6 ΚΤΣ (θεωρητικά) Όλα τα έργα ελέγχονται και ο κάθε ένας από τους ΑΒΓΔΕΖ προσπαθεί να μαντέψει τα χαρακτηριστικά τουμητρικούπληθυσμού. Ενώ στην πραγματικότητα ΟΛΕΣ οι βαρέλες της παραγωγής ελέγχονται, δηλ.ολη η παραγωγή και μπορούν να βγουν ασφαλέστατα συμπεράσματα για τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος που παράγεται, το κάθε έργο προσπαθεί να «μαντέψει» τα χαρακτηριστικά του μητρικού πληθυσμού βασιζόμενο μόνο στα δικά του δοκίμια δειγματοληψία Έτσι:

7 Ο κάθε ένας από τους Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ μέρες πριν τη σκυροδέτηση έψαξε και βρήκε εργαστήριο στην περιοχή του(;), μήτρες διακριβωμένες(;), εκπαίδευσε τους αλλοδαπούς του εργολάβου(;), έκανε δειγματοληψία και από τις έξι βαρέλες(;), φρόντισε να μην κουνηθούν, κλωτσηθούν, αλλάξουν θέση τα δοκίμια γιατί εμποδίζουν, τοποθετηθούν κάτω από σκιά το καλοκαίρι και μέσα σε ζεστό μέρος το χειμώνα(;), την επόμενη μέρα και όχι αργότερα τα μετέφερε στο τοπικό(;) εργαστήριο, όπου το τοπικό εργαστήριο είχε το σωστό θάλαμο(;), πρέσσα(;) και ήταν ανεπηρρέαστο από την επιρροή των τοπικών εταιριών σκυροδέματος Για να τελειώσει η οικοδομή (n παρτίδες) έγιναν με τον παραπάνω τρόπο και πληρώθηκαν (n) έλεγχοι για το κάθε ένα από τα ΑΒΓΔΕΖ

8 ΚΤΣ (πραγματικότητα) Μόνο ο Γ έκανε δειγματοληψία (στα μεγάλα αστικά κέντρα) Οι μηχανικοί και οι ιδιοκτήτες όλων πλην Γ δεν γνωρίζουν τι προϊόν παρέλαβαν ως προς την αντοχή Η μονάδα ετοίμου σκ/τος διώκεται ή όχι, ανάλογα με την επάρκεια του προϊόντος της και τον τρόπο δειγματοληψίας του Γ Όλοι οι αποδέκτες σκυροδέματος δεν ξέρουν την πραγματική ποσότητα σκυροδέματος που παρέλαβαν Οι μηχανικοί όλων πλήν Γ είναι υπεύθυνοι εσαεί για την ποιότητα του σκυροδέματος που δεν παρέλαβαν

9 Δεν υπάρχει τρόπος διαδικασίες ελέγχου της τήρησης της πραγματικής εφαρμογής του ΚΤΣ, άρα και της ενσωμάτωσης κατάλληλου σκυροδέματος στα έργα.

10 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Γιατί για τον έλεγχο της μονάδας να πληρώσουν ΌΛΟΙ κάνοντας δειγματοληψία ΟΛΟΙ; Πως εξασφαλίζονται οι υπόλοιποι πλην Γ οτι θα πάρουν το προϊόν που πλήρωσαν; Γιατίπρέπειναελέγχει επιβαρύνεται πολλαπλά ο αγοραστής ο ίδιος την ποιότητα αυτού που αγοράζει και μάλιστα σε προϊόν ασφαλείας; Το ίδιο γίνεται με τα άλλα προϊόντα αφαλείας (φάρμακα, τρόφιμα); Γιατί επειδή αμέλησε ο μηχανικός ή ο ιδιοκτήτης να διενεργήσει τον έλεγχο, να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των μελλοντικών ενοίκων κατοίκων του έργου;

11 Γιατί να είναι ο παραγωγός στο έλεος κάθε ανειδίκευτου αλλοδαπού για το αν θα βρεθεί κατηγορούμενος ή όχι; Ποιός εξασφαλίζει αυτόν που έχει έργο που δεν έχει ειδική απαίτηση αντοχής και δεν θέλει να υποβληθεί στην δαπάνη της δειγματοληψίας οτι θα πάρει αντίστοιχη ποιότητα με αυτήν που πλήρωσε και δικαιούται; Πως εξασφαλίζεται ο κάθε αγοραστής από την ελλιπή ποσότητα; Πως εξασφαλίζεται η πολιτεία (και όλοι μας) από τη ύ δ ί δέ

12 Ο τρόπος ελέγχου που επιβάλλει ο ΚΤΣ είναι ανέφικτος εκ των πραγμάτων, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να μη γίνεται έλεγχος στη συντριπτική πλειοψηφία των έργων και σε αυτά που γίνεται, ο έλεγχος να είναι αμφισβητήσιμος.

13 Όλοι ή σχεδόν όλοι οι προβληματισμοί έχουν αφετηρία το γεγονός οτι σύμφωνα με τον ΚΤΣ ο έλεγχος του σκυροδέματος που διαστρώνεται στην Ελλάδα επαφίεται στο επίπεδο «παραγωγού πελάτη». Εάν ο «πελάτης» δεν θέλει να ελέγξει την κατασκευή, η κατασκευή δεν ελέγχεται. Λόγω του ένα προς ένα ελέγχου, ο έλεγχος δεν ενδιαφέρει κανέναν άλλον πλην των εμπλεκομένων μερών και δεν υπάρχει τρόπος του ελέγχου της τήρησης του ΚΤΣ. Το συμφέρον της πολιτείας και όλων μας δεν εξασφαλίζεται ούτε σε επίπεδο ασφάλειας ούτε σε επίπεδο είσπραξης φόρων («μαύρες» συναλλαγές)

14 Έχει γίνει προσπάθεια ελέγχου των μονάδων από την πολιτεία με τη σύνταξη απόφασης ελέγχου των μονάδων βασισμένης στον ΚΤΣ, χωρίς να υπάρχει όμως η δυνατότητα ελέγχου του προϊόντος που παραδίδεται, ούτε ως προς την αντοχή ούτε ως προς την ποσότητα.

15 ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Οδηγίας 89/106 (στην οποία εντάσεται το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1)

16 ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ Αφετηρία του νομοθετικού πλαισίου της Ε.Ε. για τα υλικά που ενσωματώνονται στις κατασκευές είναι η Οδηγία 89/106

17 Article 2 1. Member States shall take all necessary measures to ensure that the products referred to in Article 1, which are intended for use in works, may be placed on the market only if they are fit for this intended use, that is to say they have such characteristics that the works in which they are to be incorporated, assembled, applied or installed, can, if properly designed and built, satisfy the essential requirements referred to in Article 3 when and where such works are subject to regulations containing such requirements.

18 Άρα κάθε κράτος μέλος πρέπει να εξασφαλίζει οτι ΚΑΘΕ ποσότητα σκυροδέματος που ενσωματώνεται σε οποιοδήποτε έργο είναι ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ

19 Με βάση το παραπάνω σκεπτικό για το σκυρόδεμα εκτός των άλλων δημιουργούνται Πρότυπο ιδιοτήτων, διαδικασιών παραγωγής και ελέγχου (ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), το οποίο περιλαμβάνει και Ελάχιστες υποχρεωτικές διαδικασίες για την πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα οτι ο παραγωγός διενεργεί ορθώς τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής του και οτι το προϊόν που παράγεται και διακινείται είναι σύμφωνο με το πρότυπο Κάθε φορτίο που αποστέλλεται από τη μονάδα συνοδεύεται από έγγραφη δήλωση του παραγωγού οτι το συγκεκριμένο φορτίο είναι σύμφωνο με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

20 Με βάση τα παραπάνω Ο έλεγχος του παραγομένου σκυροδέματος βασίζεται: Στις υποχρεωτικές διαδικασίες παραγωγής που πρέπει να τηρεί ο παραγωγός για να παράγει προϊόν σύμφωνομετοπρότυπο Στους υποχρεωτικούς ελέγχους που πρέπει να διενεργεί ο παραγωγός για τον έλεγχο αυτού του προϊόντος Στον έλεγχο του παραγωγού από ανεξάρτητο φορέα οτι ο παραγωγός όντως τηρεί τα παραπάνω Σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους οπουδήποτε, για έλεγχο του προίόντος ως προς το τι δηλώνει ο παραγωγός οτιπληρείτοπροϊόν

21 Έτσι για το «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» Το σκυρόδεμα που διακινείται, ελέγχεται πλήρως μεσω του πλήρους ελέγχου του παραγωγού Ελέγχεται η πλήρης παραγωγή του με στατιστικό τρόπο και δεν «εκτιμάται» από μια δειγματοληψία Με τον αιφνιδιαστικό έλεγχο και το καθεστώς ποινών που (θα) υπάρχουν εξασφαλίζεται οτι: Οποιοσδήποτε παραλαμβάνει σκυρόδεμα αυτό θα συνοδεύεται από τα πλήρη τεχνικά και «νομικά» χαρακτηριστικά που αυτό πρέπει να έχει. Οι έλεγχοι γίνονται από εξειδικευμένο προσσωπικό ώστε να μην εγείρονται αμφισβητήσεις

22 Εξασφαλίζονται τα έργα για την ποιότητα και ποσότητα σκυροδέματος Απαλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου οι μηχανικοί και οι ιδιοκτήτες

23 Οποιοσδήποτε αγοραστής ή ο μηχανικός του οποτεδήποτε θέλήσει μπορεί να διενεργήσει οποιοδήποτε έλεγχο για την διαπίστωση της τήρησης των χαρακτηριστικών που δηλώνονται από τον παραγωγό στη δήλωση συμμόρφωσης και για την διαπίστωση οτι το παραλαμβανόμενο προϊόν προέρχεται από τον πληθυσμό που ήδη είναι γνωστός και ελέγχεται συνεχώς (identity testing)

24 Οι διατάξεις για το πιστοποιημένο σκυρόδεμα περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γ Προβλέπονται μεταξύ άλλων: Φορέας ή φορείς επιτήρησης Φορέας ή φορείς πιστοποίησης Ελάχιστα καθήκοντα διαδικασίες και υποχρεώσεις που πρέπει να πληρεί ο κάθε φορέας.

25 Μη πιστοποιημένο σκυρόδεμα Όλο το σκεπτικό συλλογιστική της οδηγίας 89/106 βασίζεται στο «πιστοποιημένο» σκυρόδεμα, το οποίο προτείνεται από το πρότυπο. Επιτρέπεται όμως και η ύπαρξη «μη πιστοποιημένου» σκυροδέματος Υπάρχουν ακριβώς οι ίδιες απαιτήσεις εγκαταστάσεων διαδικασιών και ελέγχου από πλευράς παραγωγού Υπάρχει η «δήλωση συμμόρφωσης» κάθε φορτίου. Επειδή απουσιάζει ο έξωτερικός έλεγχος, υιοθετήθηκε ο υποχρεωτικός έλεγχος κάθε παρτίδας κατά τα πρότυπα του ΚΤΣ

26 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ είναι ένα απλό πρότυπο υλικού (ιδιοτήτων, παραγωγής, συμμόρφωσης παραγωγής) Κάθε κράτος μέλος έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει οτι η διακίνηση και πώληση του σκυροδέματος θα γίνεται με βάση αυτό το πρότυπο. Ποιοί θα είναί οι φορείς επιτήρησης; Θα συμμετέχουν μόνο ιδιωτικοί φορείς ή και το δημόσιο; Ποιός θα είναι ο κανονισμός επιτήρησης; Πως θα διενεργούνται οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι; Θα συμμετέχουν μήπως και οι περιφέρειες;

27 Πού θα βρεθούν οι πόροι για το όλο σύστημα; Ποιοί θα είναι οι φορείς πιστοποίησης; Ποιός ο κανονισμός πιστοποίησης; Ποιές οι ελάχιστες απαιτήσεις για αυτούς; Ποιές οι ελάχιστες απαιτήσεις για το προσωπικό; Ποιές οι ελάχιστες απαιτήσεις των εργαστηρίων αναφοράς; Ποιό το μαθηματικό μοντέλο για τη σύγκριση των δεδομένων του παραγωγού με τα δεδομένα που θα προκύπτουν από τους αιφνιδιαστικούς και μη ελέγχους - ποιές οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις; Ποιεςοιποινέςγιατημησυμμόρφωσηκαιγια τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση;

28 Με ποιό τρόπο το δημόσιο θα ελέγχει τις μονάδες που δεν έχουν πιστοποίηση; Ποια από όλα τα παραπάνω θα περιλαμβάνονται στον νέο ΚΤΣ και ποιά όχι;

29 Το ΕΛΟΤ ΕΝ είναι ένα απλό πρότυπο υλικού που στην πλήρη εφαρμογή του βελτιώνει την ασφάλεια των έργων στην Ελλάδα. Το αν αυτό θα εφαρμοστεί με ποιό τρόπο και σε ποιά έκταση είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης.

30 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Το κανονιστικό πλαίσιο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις Φοιτητής: Τρύφωνας Ανδρικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 2. ΓΕΝΙΚΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΡΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ) 25.9.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253/27 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 για τους ελέγχους και τις αξιολογήσεις που διενεργούνται από κοινοποιημένους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-DRAFT ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΜΑΪΟΣ 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή 1 1. Έγγραφα και Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Διαχείριση έργου κατασκευής τριώροφης κατοικίας με υπόγειο και πισίνα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Διαχείριση έργου κατασκευής τριώροφης κατοικίας με υπόγειο και πισίνα. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Διαχείριση έργου κατασκευής τριώροφης κατοικίας με υπόγειο και πισίνα. Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός και διαχείριση κατασκευαστικού έργου. Αναφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 Νοµικό Πλαίσιο 2.0 Αντικείµενο 3.0 Αµεροληψία, Ανεξαρτησία και Ακεραιότητα 4.0 Εφαρµοζόµενα Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Πρότυπα - Τυποποίηση - Πιστοποίηση

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Πρότυπα - Τυποποίηση - Πιστοποίηση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Πρότυπα - Τυποποίηση - Πιστοποίηση Ε. Σταµπουλόγλου, Κ. Καράντζαλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠΔ Ε.01

ΕΛΟΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠΔ Ε.01 ΑΠΣΠΔ Ε.01 ΔΙΠ/ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠΔ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/01 Επανεκδόθηκε από/ Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Στ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) Επιστ. υπεύθυνος: Θεσσαλονίκη, 6 10 Ιουνίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Έννοια της νέας προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (89/106/ΕΟΚ) ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (89/106/ΕΟΚ) ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (89/106/ΕΟΚ) ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Σάββας Πελτέκης Γενικός Διευθυντής, TUV ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (συνεργαζόμενοι με LGA Bautechnik) Ματθαίος Βλαχάκης Αν. Διευθυντής Κτιριακών-Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Έλεγχος Υγιεινής & Ασφάλειας τροφίµων-εφαρµογή συστήµατος ποιότητας, σε χώρους υγειονοµικού περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ Έλεγχος Υγιεινής & Ασφάλειας τροφίµων-εφαρµογή συστήµατος ποιότητας, σε χώρους υγειονοµικού περιβάλλοντος ΘΕΜΑ Έλεγχος Υγιεινής & Ασφάλειας τροφίµων-εφαρµογή συστήµατος ποιότητας, σε χώρους υγειονοµικού περιβάλλοντος ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Χηµικός Μηχανικός, Υγεινολόγος Μηχανικός, Γενικός Επιθεωρητής του Σώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 35 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ» ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι»

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» Σύνταξη: Π. Νικολιδάκης - Ν. Σκορδαράς Έγκριση: ΕΚ ΟΣΗ 2.0 Ηµεροµηνία: 2003-01-28 ν ια Σελίδα 1 από 20

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 03/01 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Ξ. Παπαϊωάννου / Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία Τροποποίησης: 2009-09-27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ. Δημήτριος Α.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ. Δημήτριος Α. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΣΟΦΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2000»

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΣΟΦΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2000» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΣΟΦΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2000» ΜΑΡΤΙΟΣ - 2006 «Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας - ISO 9001:2000» ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα 4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε αρχικά τους τομείς δραστηριοποίησης στην πληροφορική και το καθεστώς εκτέλεσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, και στη συνέχεια θα κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Παραδοτέο D9 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. σχετικά με την Απλούστευση των Διαδικασιών Αδειοδότησης των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων

ΕΚΘΕΣΗ. σχετικά με την Απλούστευση των Διαδικασιών Αδειοδότησης των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Κεντρική Επιτροπή Απλούστευσης Διαδικασιών (ΚΕΑΔ) ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την Απλούστευση των Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα