Αγαπητέ συνεργάτη, Klaus Fischer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγαπητέ συνεργάτη, Klaus Fischer"

Transcript

1 Κατάλογος Προϊόντων

2 Αγαπητέ συνεργάτη, Το σύνθηµα της εταιρίας µας δηλώνει πως «δηµιουργούµε τα µεγαλύτερα δυνατά οφέλη µε τις καλύτερες δυνατές λύσεις και υποστηρίζουµε τους συνεργάτες µας ώστε να έχουν επιτυχία στο ανταγωνιστικό περιβάλλον τους». Αυτό δε µένει µόνο στα χαρτιά. Μια πληθώρα δεδοµένων αποδεικνύουν πως παίρνουµε πολύ σοβαρά τις απαιτήσεις για λύση των προβληµάτων: ευρεσιτεχνίες στον τοµέα της τεχνολογίας συστηµάτων στερέωσης. Περισσότερες ευρωπαϊκές εγκρίσεις από οποιοδήποτε άλλο κατασκευαστή. Αυτόνοµη παραγωγή τόσο στο χηµικό τοµέα όσο και στον τοµέα µε χαλύβδινα και πλαστικά βύσµατα στερέωσης. Μια λύση εύκολης εφαρµογής για κάθε πρόβληµα στερέωσης. Πραγµατική προστιθέµενη αξία µε εκτεταµένο σέρβις (συµβουλευτικές υπηρεσίες στον τόπο κατασκευής και τηλεφωνικά, λογισµικό υπολογισµού διαστάσεων, τεχνικά εγχειρίδια, ακαδηµία fischer, κέντρο τεχνολογίας στερέωσης). Ο καινούργιος κατάλογος βυσµάτων στερέωσης αποτελεί µέρος αυτής της προσφοράς υπηρεσιών. Σας προσφέρει µια επισκόπηση των προϊόντων, των υπηρεσιών και των συστηµάτων µας καθώς και των τρόπων επικοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό θέλουµε να υποστηρίξουµε τη δουλειά σας ως επαγγελµατία και ως ερασιτέχνη και να σας προσφέρουµε τα µεγαλύτερα δυνατά οφέλη σύµφωνα µε το σύνθηµά µας. Klaus Fischer

3 Βασικές γνώσεις ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι µεταφοράς των δυνάµεων στο δοµικό υλικό. Με τριβή Με κλείδωµα προσαρµογή σχήµατος Αγκύριο βαρέου τύπου FH Βύσµα SX Με χηµική ένωση Αγκύριο υποσκαφής FZA-D Αγκύριο γενικής χρήσης UX ΕΙ Η ΑΣΤΟΧΙΑΣ Χηµικό αγκύριο R Σε περίπτωση µεγαλύτερων φορτίων από τα επιτρεπτά, κακή τοποθέτηση ή ενός ανεπαρκούς δοµικού υλικού, µπορούν να προκύψουν οι εξής αστοχίες: N Αστοχία από κώνο Αιτίες: Πολύ µεγάλα εφελκυστικά ή διατµητικά φορτία Κακή ποιότητα δοµικού υλικού Μικρό βάθος τοποθέτησης Axial spacing Αστοχία από ρωγµή - άντυγα Αιτίες: Μικρές αποστάσεις από ακµή και µεταξύ αγκυρίων Αποκλίσεις από τις ελάχιστες αποστάσεις που προβλέπονται Μεγάλες τάσεις από την εκτόνωση µηχανικών αγκυρίων N Αστοχία από ολίσθηση Αιτίες: Αστοχία της τριβής ή χηµικής ένωσης από µεγάλα φορτία ή κακή τοποθέτηση N Αστοχία µετάλλου Αιτίες: Χαµηλή ποιότητα µετάλλου για τα απαιτούµενα φορτία ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ρωγµές µπορούν να εµφανιστούν παντού και σε κάθε στιγµή. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες όπως: ίδιο βάρος, κινητά και σταθερά φορτία, ερπυσµός και χαλάρωση του σκυροδέµατος, εξωτερικές επιρροές, σεισµός, ταλαντώσεις κλπ. Παράδειγµα: Σε µία γέφυρα δηµιουργεί µία φόρτιση (π.χ. ένα φορτηγό) στο επάνω µέρος του σκυροδέµατος θλιπτικές τάσεις ενώ στην κάτω πλευρά εφελκυστικές τάσεις οι οποίες δηµιουργούν τις ρωγµές. Το σκυρόδεµα έχει περιορισµένες δυνατότητες ανάληψης εφελκυσµού σε αντίθεση µε τον οπλισµό. Έτσι ενώ ο οπλισµός λειτουργεί ικανοποιητικά στο σκυρόδεµα δηµιουργούνται ρωγµές. Τότε µιλάµε για εφελκυστική ζώνη. V-shaped bending rack Tension Druck Cracked tensile zone Pressure zone 2

4 Βασικές γνώσεις ώδεκα κατηγοροποιήσεις του Ευρωπαϊκού Τεχνικού Πιστοποιητικού ΕΤΑ Οptions σκυρόδεµα Πιστοποιηµένο για ρηγµατωµένο ή µη σκυρόδεµα Πιστοποιηµένο για µη ρηγµατωµένο σκυρόδεµα Ποιότητα σκυροδέµατος Φόρτιση Καλύτερη ποιότητα σκυροδέµατος αυξάνει τα φορτία Χωρίς αύξηση φορτίων σε καλύτερη ποιότητα σκυροδέµατος ιαφορετικά είδη φορτίσεων Ένα φορτίο µόνο ανά κατεύθυνση C 20/25 to C 50/60 C20/25 only C 20/25 to C 50/60 C20/25 only C 20/25 to C 50/60 C20/25 only C 20/25 to C 50/60 C20/25 only C 20/25 to C 50/60 C20/25 only C 20/25 to C 50/60 Institut für Massivbau Technische Universität Darmstadt C20/25 only FM Certificate Recognised for u based fire exting (Factory Mutual ration for Proper American insura υνατότητα µείωσης απόστασης Απόσταση αγκυρίων υνατότητα µείωσης µε παράλληλη µείωση φορτίων Σταθερά µεγάλες αποστάσεις Απόσταση από ακµή υνατότητα µείωσης απόστασης ακµής υνατότητα µείωσης απόστασης µε παράλληλη µείωση φορτίων Σταθερά µεγάλες αποστάσεις Μέθοδοι διαστασιολόγησης Eυρωπαϊκή Τεχνική Πιστοποίηση ίνεται από Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες µε βάση τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραµµές (ETAC). ETA (Αγγλικά): Κεφάλαια 1-12 CE: Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό συµµόρφωσηςπου επιβεβαιώνει τη συµφωνία του προϊόντος µε τις ευρωπαϊκές τεχνικές κατευθυντήριες οδηγίες και πιστοποιήσεις. Προϊόντα µε σήµανση CE µπορούν ελεύθερα να διακινηθούν στον ευρωπαϊκό χώρο. A 1 ), B 2 ), C 2 ) A 1 ), B 2 ), C 2 ) B 2 ), C 2 ) B 2 ), C 2 ) C 2 ) C 2 ) Institut für Massivbau Technische Universität Darmstadt A 1 ), B 2 ), C 2 ) A 1 ), B 2 ), C 2 ) Γενική Κατασκευαστική Πιστοποίηση Γερµανική πιστοποίηση που δίνεται από το DiBt, Βερολίνο για την αγκύρωση σε σκυρόδεµα µε βάση την διαδικασία Α (CC Κανονική). Βεβαίωση συµµόρφωσης προϊόντος µε τις σχετικές κατασκευαστικές πιστοποιήσεις και τις υπηρεσίες ελέγχου υλικών. B 2 ), C 2 ) B 2 ), C 2 ) C 2 ) C 2 ) Institut für Massivbau Technische Universität Darmstadt Γενική Κατασκευαστική Πιστοποίηση Γερµανική πιστοποίηση που δίνεται από το DiBt, Βερολίνο. Βεβαίωση συµµόρφωσης του προϊόντος µε τις σχετικές κατασκευαστικές πιστοποιήσεις και της υπηρεσίας ελέγχου υλικών. ιαστασιολόγηση Reference to fixing dimensioning αγκυρίων The fixing can be dimensioned with Η αγκύρωση µπορεί να υπολογιστεί µε ασφάλεια µε the fischer dimensioning software χρήση Compufix του on ειδικού the basis στατικού of the προγράµµατος CCmethod. Compufix της Fischer FM Certificate FM Recognised Βεβαίωση for use in local waterbased fire extinguisger για χρήση systems σε Συστήµατα Αναγνωρισµένο Πυρόσβεσης (Factory Mutual (από Research την FM, Αµερικάνικη Corporation for Property Conservation, Ασφαλιστική Εταιρία) American insurance company). Fixing of high-quality, aging-resistant nylon µε υψηλής (polyamide) ποιότητας, ανθεκτικό στη γήρανση, Στήριξη νάιλον (πολυαµίδιο) Αγκύρια για εφελκυστική ζώνη Το αγκύριο είναι κατάλληλο για τη χρήση τουσε ρηγµατηµένο σκυρόδεµα (εφελκυστική ζώνη) και σε µη ρηγµατηµένο σκυρόδεµα (θλιβόµενη ζώνη) P-NDS Γενικό οικοδοµικό πιστοποιητικό Αγκύριο για δυναµική καταπόνηση Το αγκύριο είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για µη στατικά (δυναµικά) φορτία. Tested for flame resistance according to VDE για αντίσταση σε φλόγα σύµφωνα µε Ελεγµένο VDE Αγκύριο µε πυροαντίσταση Το αγύριο έχει δοκιµαστεί σε φωτιά. Υπάρχει τεχνική έκθεση της συµπεριφοράς του σε συνθήκες πυρκαγιάς (κατηγορία F). VDS CEA-Κατευθυντήριες οδηγίες για εγκαταστάσεις Sprinkler (πυρόσβεση) σχεδιασµός και κατασκευή. Σήµανση για αγκύρια για τη στήριξη σωληνώσεων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε εγκατάσταση πυρόσβεσης. 3

5

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προϊόντα αγκυρώσεων Χηµικά αγκύρια για κοχλίες αγκύρωσης και αναµονές Μηχανικά αγκύρια εκτόνωσης Σελίδες 6-19 Πλαστικά αγκύρια για τοιχοποιία, ποροµπετόν, γυψοσανίδα Στατικό πρόγραµµα διαστασιολόγησης αγκυρώσεων Compufix Αγκύρια µονώσεων και θερµοπρόσοψης Σύστηµα ορθοµαρµάρωσης ACT Αγκύρια µονώσεων και θερµοπρόσοψης Προϊόντα ηλεκτροµηχανολογικών Κανάλια Στηρίγµατα για σωλήνες Σελίδες Σελίδες Πρόβολοι Ντίζες και εξαρτήµατα σύνδεσης Θηλιές καλωδίων Καρφωτά βύσµατα Ειδικά στηρίγµατα Βάσεις κλιµατιστικών (air condition) Βάσεις ειδών υγιεινής Ειδικά εξαρτήµατα Σελίδες Σελίδες Καρφωτικό F35 και πρόγραµµα καρφιών Καρφωτικό F45 και πρόγραµµα καρφιών Αφροί πολυουρεθάνης Σιλικόνες Υλικά παθητικής πυροπροστασίας (πυροφραγµοί) Σελίδες Σελίδες Τρυπάνια για σκυρόδεµα (µπετόν) Τρυπάνια για σίδερο Βελόνια και καλέµια ίσκοι κοπής και λείανσης Μύτες για κατσαβίδι Σελίδες Βlister / Stand για εµπόρους Σελίδες 59-64

7 Προϊόντα αγκυρώσεων FIS EM - Χηµικό αγκύριο για στερεώσεις βαρέως τύπου και µεγάλου βάθους σε σκυρόδεµα (αργής σκλήρυνσης) FIS EM 390 S FIS SE Γρήγορη και αυτόµατη ανάµιξη δύο συστατικών. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και για υποβρύχιες εφαρµογές. Ιδανικό για οπές ανοιγµένες µε δράπανο ή αδαµαντοφόρο εργαλείο. Πολύ υψηλά φορτία για οπλισµούς και αγκυρώσεις από Φ8 έως Φ40 (έως και το όριο διαρροής αυτών). Ιδανικό για στερέωση αναµονών (µπετόβεργες). Τύπος ρητίνης Κωδικός Περιεχόµενο ανά κουτί FIS EM 390 S φυσίγγιο 390 ml + 2 αναµίκτες 6 FIS SE αναµίκτες 10 Πιστοποιηµένο για ρηγµατωµένο και µη ρηγµατωµένο σκυρόδεµα C20/25 έως C50/60. Χρόνος εφαρµογής και σκλήρυνσης της ρητίνης fischer FIS EM 390 S Χρόνος εφαρµογής Θερµοκρασία υλικού βάσης Χρόνος σκλήρυνσης 4 ώρες 5 C + 5 C 80 ώρες 2 ώρες + 5 C + 10 a C 40 ώρες 30 λεπτά + 10 C + 20 C 18 ώρες 14 λεπτά + 20 C + 30 C 10 ώρες 7 λεπτά + 30 C + 40 C 5 ώρες Πίνακας φορτίων Μ8 Μ10 Μ12 Ν16 Μ20 Μ24 Μ27 εφελκυσµός (ΚΝ) 9 13,8 20,5 33,6 53, ,2 διάτµηση (ΚΝ) 5,1 8, ,3 34,9 50,9 105,1* Συνιστώµενα φορτία για µεµονωµένα αγκύρια σε µη ρηγµατωµένο σκυρόδεµα C20/25 * σε ποιότητα 8.8 Περισσότερα τεχνικά στοιχεία θα βρείτε στο fischer Technical Handbook 2011 (θα το βρείτε στο FIS V - Χηµικό αγκύριο ταχείας σκλήρυνσης FIS V 360 S FIS S Υψηλές αντοχές (µε πιστοποίηση) σε - Σκυρόδεµα, σκληρή φυσική πέτρα, τούβλο, ποροµπετόν. - Πιστοποιηµένο για αναµονές (µπετόβεργες). Στερέωση χωρίς µηχανική εκτόνωση που επιτρέπει µικρές αξονικές και ακµής αποστάσεις. Τύπος ρητίνης Κωδικός Περιεχόµενο ανά κουτί FIS V 360 S φυσίγγιο 360 ml + 2 αναµίκτες 6 FIS S αναµίκτες 10 6 Μη ρηγµατωµένο σκυρόδεµα C20/25 µέχρι C50/60. (Με χρήση FIS A και RGM κοχλίας αγκύρωσης) Χρόνος εφαρµογής και σκλήρυνσης της ρητίνης fischer FIS V Χρόνος εφαρµογής Θερµοκρασία Χρόνος υλικού βάσης σκλήρυνσης - 5 C ± 0 C 24 ώρες ± 0 C + 5 C 3 ώρες 13 λεπτά + 5 C + 10 C 90 λεπτά 5 λεπτά + 10 C + 20 C 60 λεπτά 4 λεπτά + 20 C + 30 C 45 λεπτά 2 λεπτά + 30 C + 40 C 35 λεπτά Πίνακας φορτίων Μ8 Μ10 Μ12 Ν16 Μ20 Μ24 εφελκυσµός(κν) 9 13,8 20,5 29,9 48,3 67,9 διάτµηση (ΚΝ) 5,1 8, ,3 34,9 50,9 Συνιστώµενα φορτία για µεµονωµένα αγκύρια σε µη ρηγµατωµένο σκυρόδεµα C20/25. Περισσότερα τεχνικά στοιχεία θα βρείτε στο fischer Technical Handbook 2011 (θα το βρείτε στο

8 R - Xηµικό βύσµα µε αµπούλα R M FEB RM 10 Προϊόντα αγκυρώσεων RG M (για όλους τους τύπους των χηµικών αγκυρίων) RG MI (εσωτερικό χιτώνιο) Για στερεώσεις σε σκυρόδεµα ή σκληρή φυσική πέτρα. Υψηλά φορτία µε κοχλίες RG και χιτώνιο µε εσωτερικό σπείρωµα RGMI. Πιστοποιηµένο και για πυρκαγιά. Στερέωση χωρίς µηχανική εκτόνωση κοντά σε ακµές. Τύπος Αµπούλες Χρόνος εφαρµογής αµπούλας ρητίνης RM Θερµοκρασία υλικού βάσης Χρόνος σκλήρυνσης - 5 C έως - 1 C 240 λεπτά ± 0 C έως + 9 C 45 λεπτά + 10 C έως + 20 C 20 λεπτά 20 C 10 λεπτά Κωδικός ιάµετρος τρύπας d o Ελάχιστο βάθος τρύπας t Ενεργό βάθος αγκύρωσης h ef Κάνουν για R M RG M 8 / RG 8 x 75 M5I 10 R M RG M 10 / RG 10 x 75 M6 I 10 R M RG M 12 / RG 12 x 90 M8 I 10 R M RG M 14 / RG 14 x 90 M10 I 10 R M RG M 16 / RG 16 x 100M12 I 10 R M 16 E RG M 16 E 10 R M RG M R M 20 E RG M 20 E 5 R M RG M 24 5 R M 24 E RG M 24 E 5 R M RG M 27 5 R M RG M 30 5 Τύπος Με εσωτ. σπείρωµα Κωδικός ιάµετρος τρύπας d o Βάθος διάτρησης = βάθος στερέωσης h o = h s Ελάχιστη διείσδυση κοχλία e 1 Κατάλληλες αµπούλες RG 8 x 75 M 5 I RM 8 10 RG 10 x 75 M 6 I RM RG 12 x 90 M 8 I RM RG 16 x 90 M10 I RM RG 18 x 125 M12 I RM 16E 10 RG 22 x 160 M16 I RM 16E 5 RG 28 x 200 M20 I RM 20 5 Τµχ ανά κουτί τµχ. Τµχ ανά κουτί τµχ. Μη ρηγµατωµένο σκυρόδεµα C20/25 µέχρι C50/60. Πίνακας φορτίων Μ8 Μ10 Μ12 Ν16 Μ20 Μ24 Μ27 εφελκυσµος (ΚΝ) 8,8 12,3 19,7 28,4 45,8 64,1 85,8 διάτµηση (ΚΝ) 4,2 7, , ,1 60,1 Συνιστώµενα φορτία για µεµονωµένα αγκύρια σε µη ρηγµατωµένο σκυρόδεµα C20/25. Περισσότερα τεχνικά στοιχεία θα βρείτε στο fischer Technical Handbook 2011 (θα το βρείτε στο Τύπος Στελέχη Κοχλίες αγκύρωσης RG M Κωδικός Ενεργό βάθος αγκύρωσης h ef Μέγιστο πάχος υλικού στερέωσης t fi x Εξαγωνικό παξιµάδι Νο Κατάλληλες αµπούλες RG M 8 x RM 8 10 RG M 8 x RM 8 10 RG M 8 x RM 8 10 RG M 10 x RM RG M 10 x RM RG M 10 x RM RG M 10 x RM RG M 10 x RM RG M 12 x RM RG M 12 x RM RG M 12 x RM RG M 12 x RM RG M 12 x 3802) RM RG M 14 x RM RG M 16 x RM RG M 16 x RM RG M 16 x RM RG M 16 x RM RG M 16 x 3802) RM RG M 16 x 5002) RM RG M 20 x RM RG M 20 x RM RG M 20 x RM RG M 20 x 5001) RM RG M 22 x RM 22 5 RG M 24 x 3001) RM RG M 24 x 4001) RM RG M 27 x 3401) RM 27 5 RG M 30 x 3801) RM 30 5 RG M 30 x 5001) RM ) Ευθεία κοπή, χρειάζεται πρόσθετο εργαλείο τοποθέτησης. 2) Ευθεία κοπή, περιλαµβάνεται εργαλείο τοποθέτησης. Τµχ ανά κουτί τµχ. 7

9 Προϊόντα αγκυρώσεων FRA - Αναµονή µε σπείρωµα Αναµονή µε σπείρωµα FRA Ανοξείδωτο σπείρωµα συγκολληµένο σε ράβδο οπλισµού ίνει λύσεις σε µεγάλα φορτία εφελκυσµού κοντά σε ακµές Σχεδιασµός σύµφωνα µε Ευρωκώδικα 2 και DIN : Αναμονή με σπείρωμα FRA Πιστοποιηµένο για: Σκυρόδεµα Για αγκύρια σε: Μεταλλικές κατασκευές Μηχανές Κλιµακοστάσια European Technical Approval - for rebar connections. Τύπος Κωδικός Πιστοποιητικό Συνολικό µήκος Ωφέλιμο µήκος Διάμετρος τρύπας Υλικό πλήρωσης Συσκευασία DIBt ETA l t fix d 0 [Ø mm] [scale units] τµχ. FRA 12/900 M ) 2) ) FRA 16/1100 M ) 2) ) FRA 20/1400 M ) 2) ) Εφελκυστικό φορτίο σχεδιασµού για συνδυασµό FRA µε FIS V, FIS VS και FIS EM Τύποι FRA 12/900 M12-60 FRA 16/1100 M16-60 FRA 20/1400 M20-60 Τµήµα µε σπείρωµα Υλικό [ - ] A4 A4 A4 (I-I s ) Τµήµα αναµονής Υλικό [ - ] BSt 500 BSt 500 BSt 500 I s Συνολικό µήκος I Εφελκυστικό φορτίο σχεδιασµού (Nrd) ενός αγκυρίου Σκυρόδεµα C16/20 N Rd [kn] Γενική τοµή τυπικής εφαρµογής d c 1 c min c 4 d s 1) N 5 d s 50 mm d o l s = l v l ges c 2 N 12 mm d s 20 mm 8

10 FIS P 300 Τ - Χηµικό αγκύριο, για εφαρµογές µεσαίας καταπόνησης FIS P 300 T FIS S Καλή απόδοση σχεδόν σε όλα τα δοµικά υλικά τοιχοποιίας. Αγκύρωση χωρίς µηχανική εκτόνωση που επιτρέπει στερέωση κοντά σε ακµές και µε µικρές αξονικές αποστάσεις. Εφαρµόζεται µε κοινό πιστόλι έκχυσης. Τύπος ρητίνης Κωδικός Περιεχόµενο ανά κουτί FIS P 300 T φυσίγγιο 300 ml + 2 αναµίκτες 12 FIS S αναµίκτες 10 Χρόνος εφαρµογής και σκλήρυνσης της ρητίνης fischer FIS P 300 T Χρόνος εφαρµογής Θερµοκρασία στη βάση αγκύρωσης Χρόνος σκλήρυνσης ± 0 C + 5 C 6 ώρες 20 λεπτά + 5 C + 10 C 3 ώρες 10 λεπτά + 10 C + 20 C 120 λεπτά 6 λεπτά + 20 C + 30 C 60 λεπτά 4 λεπτά + 30 C + 40 C 30 λεπτά Σύστηµα στερέωσης σε ποροµπετόν (YTONG) Προϊόντα αγκυρώσεων PBB Εργαλείο υποσκαφής PBZ FIS G Στελέχη Χιτώνιο κεντραρίσµατος Με ρητίνη (χωρίς µηχανική εκτόνωση) και τεχνική υποσκαφής. Τεχνολογία υποσκαφής χωρίς µηχανική εκτόνωση που εγγυάται υψηλά φορτία σε πορώδες µπετόν. J ύο προσφερόµενα βάθη τοποθέτησης που εξασφαλίζουν ευελιξία στη στήριξη (π.χ. µεγαλύτερα φορτία, σοβάτισµα). Μικρή διάµετρος διάτρησης που επιτρέπει την οικονοµική χρήση της ρητίνης. Τύπος Κωδικός Περιεχόµενο ανά Κωνικό τρυπάνι PBB Χιτώνιο κεντραρίσµατος PBZ κατάλληλο για M8 M12 10 Εξαρτήµατα για τοιχοποιία FIS H K ( ικτυωτό χιτώνιο) FIS Brushes (Βουρτσάκι) FIS H L ( ικτυωτό χιτώνιο του µέτρου) Πρόσθετα εξαρτήµατα για τούβλα ιατίθενται σε πολλές διαστάσεις. Μέγιστη ασφάλεια σε αγκυρώσεις τοιχοποιίας. Ευρύ φάσµα για διάφορες ασφαλείς εφαρµογές. Τύπος βουρτσάκια Κωδικός ανά Σετ βουρτσών FIS x 14/20 mm FIS Σετ βουρτσών x 20/30 mm Γερµανική έγκριση (DIBt) σε συνδυασµό µε ρητίνη FIS V και FIS VS, εργαλείο υποσκαφής PBB, χιτώνιο κεντραρίσµατος PBZ και ντίζες FIS G για πορoµπετόν. Συνιστούµενα φορτία σε πορώδες µπετόν P2 για Μ8/Μ10/Μ12 Βάθη αγκύρωσης σε mm Συνιστούµενα φορτία σε kn 0,9 1,3 Πιστοποιηµένο σε συνδυασµό µε χηµική ρητίνη FIS V. Τύπος Κωδικός ιάµετρος Ελάχιστο Ενεργό Ενεργό Κάνουν ικτάκια τρύπας βάθος βάθος βάθος για ανά τρύπας αγκύρωσης αγκύρωσης αγκυρίου χιτωνίου d o t h s h v mm mm mm mm τµχ. FIS H 12 x 50 K1) M6 M8 20 FIS H 12 x 85 K M6 M8 20 FIS H 16 x 85 K M8 M10 10 FIS H 16 x 130 K M8 M10 10 Συνολικό µήκος FIS H 12 x 1000 L mm Ø6/M 6 - Ø8/M 8 10 FIS H 16 x 1000 L mm Ø10/M

11 Προϊόντα αγκυρώσεων Σύστηµα χηµικής αγκύρωσης και κοχλιών FHB II-A S/L FHB II-A S/L RG-M FIS A FIS A & RG - M RG MI RG - MI FIS - E FIS - HK FIS - H - L Χάλυβας γαλβανισµένος Μ8-Μ20 Χάλυβας ανοξείδωτος (Α4) Μ8-Μ20 Χάλυβας γαλβανισµένος (5.8/8.8) Μ8-Μ39 Χάλυβας ανοξείδωτος (Α4) Μ8-Μ39 Εσωτερικό σπείρωµα Χάλυβας γαλβανισµένος Μ8-Μ20 Εσωτερικό σπείρωµα Χάλυβας ανοξείδωτος Μ8-Μ20 Εσωτερικό σπείρωµα χάλυβας γαλβανισµένος Χιτώνιο µεταβλητού βάθους Χιτώνιο µεγάλου µήκους DEC - Έτοιµο επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα FIS-EM FIS-V/VT FIS V / FIS P FIS P FEB RM 10 R FHB DEC Αυτόµατη ανάµιξη Κατάλληλο για µικροεπισκευές Τύπος Κωδικός Περιεχόµενο Χρώµα ανά κουτί DEC ml + 1 αναµίκτης Γκρι 12 10

12 TECHNICAL DATA Cartridge gun KPM 2 Πιστόλια εφαρµογής ρητινών Πιστόλι χειρός Type FIS DM S Art.-No. Πιστόλι χειρός adapted FIS for AM qty. per box Φυσητήρας ABG Κατάλληλο για: FIS V 360 S, FIS HB, FIS EM 390 S, FIS VS 150 C Τύπος Κωδικός Όνοµα ανά κουτί FIS DM S Πιστόλι εφαρµογής 1 Application gun FIS AC Φυσητήρας για τον καθαρισµό οπών διάτρησης. Κατάλληλο για: FIS V 360 S, FIS HB, FIS EM 390 S, FIS VS 150 C pcs. KP M FIS VS 150 C, FIS HB 150 C and Single-component PU foam 1 Τύπος Κωδικός Όνοµα ανά κουτί FIS AM Πιστόλι εφαρµογής 1 Πιστόλι απλό KPM 2 Κατάλληλο για: FIS VS 300 T, FIS P 300 T και φυσίγγια σιλικόνης. Type Art.-No. adapted for Qty. per box Τύπος Κωδικός Συνολικό µήκος ανά κουτί Τύπος Κωδικός Όνοµα ανά κουτί ABF big mm 1 KPM Πιστόλι εφαρµογής 1 pcs. FIS AC FIS P 380 C, FIS VT 380 C 1 Αναμίκτης FIS S Τύπος Κωδικός Ονοµασία ανά κουτί FIS S Αναµίκτης 10 Προϊόντα αγκυρώσεων FIS Σωληνάκι προέκτασης Τύπος Κωδικός Μήκος FIS Σωληνάκι προέκτασης L ανά κουτί Blow-out pump ABG Type Art.-No. Τύπος Κωδικός ανά total length qty. per box Βαλίτσα FIS (κενή) l pcs. ABG big

13 Προϊόντα αγκυρώσεων FH II - Αγκύριο για στερεώσεις βαριάς καταπόνησης FΒΝ II - Εκτονούµενο αγκύριο Το αγκύριο για όλες τις χρήσεις ιατίθενται επίσης και σε ανοξείδωτο χάλυβα A4 και γαλβανισµένα εν θερµώ. ιατίθενται επίσης µε µεγάλη ροδέλα. Το µεγάλου µήκους σπείρωµα επιτρέπει επίσης τοποθέτηση µε διάφορα ωφέλιµα πάχη. Τύπος (γαλβανισµένα) 12 Κωδικός ιάµετρος τρύπας Μέγιστο πάχος υλικού στερέωσης t fi x FH II-S FH II-SK* FH II-H* FH II-B* * Κωδικοί κατόπιν ζήτησης Κατάλληλο για δυναµικές καταπονήσεις Πιστοποιηµένο για ρηγµατωµένο και µη ρηγµατωµένο σκυρόδεµα. Πιστοποιηµένο για πυρκαγιά F120 Τύπος (γαλβανισµένα) Κωδικός ιάµετρος τρύπας d 0 Ελάχιστο βάθος τρύπας t d FBN II Ενεργό βάθος αγκρύρωσης h ef Μήκος αγκυρίου Ι Ελάχιστο βάθος τρύπας δοµικού υλικού t d Μέγιστο πάχος υλικού Μήκος αγκυρίου Ι ανά κουτί FH II 10/10 S FH II 10/25 S FH II 10/50 S FH II 12/10 S FH II 12/25 S FH II 12/50 S FH II 15/10 S FH II 15/25 S FH II 15/50 S FH II 18/10 S FH II 18/25 S FH II 18/50 S FH II 24/25 S FH II 24/50 S FH II 28/30 S FH II 28/60 S FH II 32/30 S FH II 32/60 S ανά d 0 τµχ. FBN 6/51) FBN 6/101) FBN 6/301) FBN II 8/ FBN II 8/ FBN II 8/ FBN II 8/ FBN II 8/ FBN II 8/ FBN II 8/ FBN II 10/ FBN II 10/ FBN II 10/ FBN II 10/ FBN II 10/ FBN II 10/ FBN II 10/ FBN II 12/ FBN II 12/ FBN II 12/ FBN II 12/ FBN II 12/ FBN II 12/ FBN II 12/ τµχ. Ρηγµατωµένο και µη ρηγµατωµένο σκυρόδεµα C20/25 µέχρι C50/60. Πίνακας φορτίων Μ8 Μ10 Μ12 Ν16 Μ20 Μ24 εφελκυσµός (ΚΝ) 12,3 15,5 18,9 26, ,6 διάτµηση (ΚΝ) 18, ,9 52,9 73,9 97,2 Συνιστώµενα φορτία για µεµονωµένα αγκύρια σε µη ρηγµατωµένο σκυρόδεµα C20/25. Περισσότερα τεχνικά στοιχεία θα βρείτε στο fischer Technical Handbook 2011 (θα το βρείτε στο Μη ρηγµατωµένο σκυρόδεµα C20/25 µέχρι C50/60. Πίνακας φορτίων Μ8 Μ10 Μ12 Ν16 Μ20 εφελκυσµός (ΚΝ) 6,1 8,5 12,6 17,2 25,9 διάτµηση (ΚΝ) 6,1 8,5 14,3 26,9 38,3 Συνιστώµενα φορτία για µεµονωµένα αγκύρια σε µη ρηγµατωµένο σκυρόδεµα C20/25. Περισσότερα τεχνικά στοιχεία θα βρείτε στο fischer Technical Handbook 2011 (θα το βρείτε στο Τύπος (γαλβανισµένα) Κωδικός ιάµετρος τρύπας Μέγιστο πάχος υλικού στερέωσης t fi x Ενεργό βάθος αγκρύρωσης h ef Ελάχιστο βάθος τρύπας δοµικού υλικού t d Μήκος αγκυρίου Ι ανά d 0 τµχ. FBN II 12/ FBN II 12/ FBN II 16/ FBN II 16/ FBN II 16/ FBN II 16/ FBN II 16/ FBN II 16/ FBN II 16/ FBN II 20/ FBN II 20/ FBN II 20/ FBN II 20/

14 FAZ II - Εκτονούµενο αγκύριο FAZ II Προϊόντα αγκυρώσεων Πολύ µεγάλα φορτία εφελκυσµού και θλίψης. Στερέωση κοντά σε ακµές και µε µικρές αξονικές αποστάσεις. ιατίθενται επίσης και σε ανοξείδωτο χάλυβα A4 και Ειδικά µεγέθη κατά παραγγελία. Ρηγµατωµένο και µη ρηγµατωµένο σκυρόδεµα C20/25 µέχρι C50/60. Πίνακας φορτίων Μ8 Μ10 Μ12 Ν16 Μ20 Μ24 εφελκυσµός (ΚΝ) 5,1 8,4 12,7 20,7 26,5 37 διάτµηση (ΚΝ) 6,9 11,4 16,9 31, ,1 Τύπος Κωδικός ιάµετρος Ελάχιστο Μήκος Μέγιστο Σπείρωµα Τµχ (γαλβανισµένα) τρύπας βάθος τρύπας αγκυρίου πάχος υλικού ανά δοµικού υλικού στερέωσης d o t d l t fi x M τµχ. FAZ II 8/ M 8 50 FAZ II 8/ M 8 50 FAZ II 8/ M 8 50 FAZ II 8/ M 8 25 FAZ II 10/ M10 50 FAZ II 10/ M10 25 FAZ II 10/ M10 20 FAZ II 10/ M10 20 FAZ II 10/ M10 20 FAZ II 12/ M12 20 FAZ II 12/ M12 20 FAZ II 12/ M12 20 FAZ II 12/ M12 20 Συνιστώµενα φορτία για µεµονωµένα αγκύρια σε µη ρηγµατωµένο σκυρόδεµα C20/25. Περισσότερα τεχνικά στοιχεία θα βρείτε στο fischer Technical Handbook 2011 (θα το βρείτε στο Τύπος Κωδικός ιάµετρος Ελάχιστο Μήκος Μέγιστο Σπείρωµα Τµχ (γαλβανισµένα) τρύπας βάθος τρύπας αγκυρίου πάχος υλικού ανά δοµικού υλικού στερέωσης d o t d l t fi x M τµχ. FAZ II 12/ M12 20 FAZ II 12/ M12 10 FAZ II 16/ M16 10 FAZ II 16/ M16 10 FAZ II 16/ M16 10 FAZ II 16/ M16 10 FAZ II 16/ M16 10 FAZ II 16/ M16 10 FAZ 20/ M20 5 FAZ 20/ M20 5 FAZ II 20/ M20 5 FAZ 24/ M24 5 FAZ 24/ M24 5 ΕΑ ΙΙ - Χωνευτό αγκύριο εσωτερικού σπειρώµατος EA II Το απλό αγκύριο µέγιστης ασφάλειας. Κατάλληλα για στερέωση Η/Μ στην οροφή των κτιρίων. Κατάλληλο για βίδες και ντίζες µετρικών σπειρωµάτων. υνατότητα για λύσιµο και σφίξιµο των εξαρτηµάτων σε διάφορες περιπτώσεις. Τύπος (γαλβανισµένα) Κωδικός ιάµετρος τρύπας d 0 Ελάχιστο βάθος τρύπας t d Μήκος αγκυρίου Ι Μέγιστο πάχος υλικού στερέωσης t fi x ανά κουτί τµχ. EA II M M EA II M M EA II M M10 50 EA II M M12 25 EA II M M16 20 EA II M M20 10 M8 - M12 Πίνακας φορτίων Μ8x40 Μ10x40 Μ12 Ν16 Μ20 εφελκυσµός (ΚΝ) 6,1 6,1 8,5 12,6 17,2 διάτµηση (ΚΝ) 4,9 6,1 8,5 18,3 29,1 Συνιστώµενα φορτία για µεµονωµένα αγκύρια σε µη ρηγµατωµένο σκυρόδεµα C20/25. Περισσότερα τεχνικά στοιχεία θα βρείτε στο fischer Technical Handbook 2011 (θα το βρείτε στο Εργαλείο τοποθέτησης (ζουµπάς) Τύπος Κωδικός Για χωνευτό ανά τµχ. EAW H 6 Plus ΕΑ ΙΙ Μ6 1 EAW H 8 Plus ΕΑ ΙΙ Μ 8 1 EAW H 10 Plus ΕΑ ΙΙ Μ 10 1 EAW H 12 Plus ΕΑ ΙΙ Μ12, ΕΑ ΙΙ Μ 12 D 1 EAW H 16 Plus ΕΑ ΙΙ Μ 16 1 EAW H 20 Plus ΕΑ ΙΙ Μ

15 Institut für Massivbau Technische Universität Darmstadt Institut für Massivbau Institut für Massivbau Technische Universität Darmstadt Προϊόντα αγκυρώσεων FWA - Εκτονούµενο αγκύριο FWA Για απλές εφαρµογές χωρίς πιστοποιητικά. Κατάλληλο για µεσαίας καταπόνησης εφαρµογές. Πίνακας φορτίων Μ6 Μ18 Μ10 Μ12 Μ16 Μ20 εφελκυσµός (ΚΝ) 1,3 1,8 2,8 4,4 6,2 9,7 διάτµηση (ΚΝ) 1,3 1,8 2,8 4,4 6,2 9,7 Τύπος Κωδικός ιάµετρος τρύπας Μήκος αγκυρίου ανά d 0 Ι τµχ. FWA 6x55 Εκτονούµενο Αγκύριο FWA 6x70 Εκτονούµενο Αγκύριο FWA 8x65 Εκτονούµενο Αγκύριο FWA 8x80 Εκτονούµενο Αγκύριο FWA 8x95 Εκτονούµενο Αγκύριο FWA 8x120 Εκτονούµενο Αγκύριο FWA 10x80 Εκτονούµενο Αγκύριο FWA 10x95 Εκτονούµενο Αγκύριο FWA 10x115 Εκτονούµενο Αγκύριο Τύπος Κωδικός ιάµετρος τρύπας FPX-I - Εκτονούµενο αγκύριο για ποροµπετόν Μήκος αγκυρίου ανά d 0 Ι τµχ. FWA 10x130 Εκτονούµενο Αγκύριο FWA 12x80 Εκτονούµενο Αγκύριο FWA 12x100 Εκτονούµενο Αγκύριο FWA 12x120 Εκτονούµενο Αγκύριο Technische Universität FWA 12x150 Εκτονούµενο Αγκύριο Darmstadt FWA 16x105 Εκτονούµενο Αγκύριο FWA 16x140 Εκτονούµενο Αγκύριο FWA 16x180 Εκτονούµενο Αγκύριο FM Certificate FWA 20x160 Εκτονούµενο Αγκύριο Recognised for use in 20local water-16based 10 fire extinguisger systems (Factory Mutual Research Corporation for Property Conservation, American insurance company). Εκτόνωση µε allen κλειδί ή κατσαβιδιέρα Με πιστοποίηση ΕΤΑ Για ποροµπετόν από 2 έως 7 Ν/mm2 θλιπτική αντοχή Τύπος Κωδικός ιάµετρος τρύπας FTP - Aγκύριο για ποροµπετόν d 0 Μήκος αγκυρίου Ι ανά FPX M6 - I FPX M8 - I FPX M10 - I FPX M12 - I τµχ. Πίνακας φορτίων Εφελκυσµός (ΚΝ) FPX - M6 - M12 PP2 0,43 PP4 0,89 FM Certificate Recognised for use in local waterbased fire extinguisger systems (Factory Mutual Research Corporation for Property Conservation, American insurance company). Reference to fixin The fixing can the fischer dim Compufix on th method. Fixing of high-q tant nylon (pol e1 FTP M FTP EM Για µετρικές βίδες από 6 έως 10 χιλ. Το ελικοειδές σχήµα αγκυρώνει πολύ καλά στο προµπετόν. do l td e2 P-NDS ds Tested for flam ding to VDE Τύπος (γαλβανισµένα) FTP M 6* (10) 60 M 6 FTP EM 6 25 FTP M 8* (12) 70 M 8 FTP EM 8 25 FTP M10* (14) 80 M10 FTP EM10 25 FTP EM FTP EM FTP EM Κωδικός ιάµετρος τρύπας d0 Μέγιστο πάχος υλικού στερέωσης t fi x Σπείρωµα Μ Εργαλείο τοποθέτησης Ενεργό βάθος αγκρύρωσης h ef Πίνακας φορτίων FTP Μ6 FTP Μ8 FTP Μ10 εφελκυσµός (ΚΝ) 0,3 0,45 0,6 Συνιστώµενα φορτία για µεµονωµένα αγκύρια Περισσότερα τεχνικά στοιχεία θα βρείτε στο fischer Technical Handbook 2011 (θα το βρείτε στο

16 FNA II - Μεταλλικό καρφωτό βύσµα FNA II µε κεφαλή FNA II µε σπείρωµα * FNA II µε κρίκο * FNA II µε γάντζο * * Κωδικοί κατόπιν ζήτησης Τρυπήστε, καρφώστε - έτοιµοι! Ευκολία τοποθέτησης: 2 4 κτυπήµατα µε το σφυρί και το βύσµα FNA II έτοιµο! Μικρές αξονικές και ακµών αποστάσεις για εφαρµογές ακόµη και σε εξαρτήµατα µικρών διαστάσεων. ιατίθεται και σε ανοξείδωτο Τύπος Κωδικός ιάµετρος Μέγιστο Ενεργό Μήκος Μέγιστο Ενεργό Συνιστούµενα (γαλβανισµένα) τρύπας πάχος υλικού βάθος αγκυρίου πάχος υλικού βάθος φορτία στερέωσης αγκύρωσης µήκος στερέωσης αγκρύρωσης εφελκυσµού* d o t fi x h ef l t fi x h ef kn FNA II 6 x 25/ ,2 FNA II 6 x 30/ ,6 FNA II 6 x 30/ ,6 FNA II 6 x 30/ ,6 FNA II 6 x 30/ ,6 FNA II 6 x 30/ ,6 FNA II 6 x 30/ ,6 * Φορτία για µονό αγκύριο µε µεγάλες αξονικές και ακµών αποστάσεις σε ρηγµατωµένο σκυρόδεµα C20/25. Καρφωτικό βύσµα Ν Γρήγορο και εύκολο ιατίθεται και σε ανοξείδωτο Κατάλληλο για σκυρόδεµα, τούβλο, φυσική πέτρα. Τύπος Κωδικός ιάµετρος τρύπας Ελάχιστο βάθος τρύπας δοµικού υλικού Ενεργό βάθος αγκρύρωσης Μήκος αγκυρίου d 0 t d h ef Ι t fi x d s x l s τµχ. N 5 x 30 Z 1) ,5 x N 5 x 40 Z ,5 x N 5 x 50 Z ,5 x N 6 x 40 Z GP x N 6 x 60 Z GP x N 6 x 80 Z GP x N 8 x 60 Z GP x N 8 x 80 Z GP x N 8 x 100 Z GP x N 8 x 120 Z GP x N 10 x 100 Z 2) x N 10 x 135 Z 2) x N 10 x 160 Z 2) x N 10 x 230 Z 2) x Ν Μέγιστο πάχος υλικού στερέωσης Bίδες νοβοπάν ανά συσκ. d o Ρηγµατωµένο και µη ρηγµατωµένο σκυρόδεµα C20/25 µέχρι C50/60. t d h ef t fix Προϊόντα αγκυρώσεων 1) Κατάλληλο για τα ηλεκτρονικά στηρίγµατα FC. 2) Μη συναρµολογηµένο. 15

17 Προϊόντα αγκυρώσεων SXR - Πλαστικό αγκύριο πλαισίων SXR-T Σκυρόδεµα, τοιχοποιία SXR-Z SXR-FUS ιατίθεται και σε Α4 Για εφαρµογές σε συµπαγή ή διάτρητα υλικά Ο τύπος SYR-FUS διατίθεται µε ενσωµατωµένη ροδέλα do ds hef l ls td tfix Τύπος (γαλβανισµένα) SX - Βύσµατα Τύπος Κωδικός ιάµετρος Μέγιστο Μήκος Βίδες Ενεργό Συνιστούµενα (γαλβανισµένα) τρύπας πάχος υλικού βύσµατος ξύλων ή βάθος φορτία σε στερέωσης = ελάχιστο νοβοπάν αγκύρωσης σκυρόδεµα βάθος αγκύρωσης d o t fi x l = h ef d s h ef ø kn SX 4 x to SX 5 x to ,3 SX 6 x to ,7 SX 6 x to ,8 SX 6 x 50 R to ,8 SX 8 x ,5 to ,7 SX 8 x ,5 to ,7 16 Κωδικός ιάµετρος τρύπας d 0 Βάθος αγκύρωσης Μήκος αγκύριου Μέγιστο πάχος υλικού στερέωσης Ενεργό βάθος αγκύρωσης h ef SXR 10 x 80 T SXR 10 x 100 T SXR 10 x 120 T SXR 10 x 140 T SXR 10 x 160 T SXR 10 x 180 T SXR 10 x 200 T SXR 10 x 230 T SXR 10 x 260 T SXR 10 x 80 Z SXR 10 x 100 Z SXR 10 x 120 Z SXR 10 x 140 Z SXR 10 x 160 Z SX Στριφώνι Νοβοπανόβιδα Ανοχή βίδας Τα βύσµατα SX µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε ασφάλεια µε ένα ευρύ φάσµα τύπων και διαµέτρων βίδας. Ενδείκνυνται επίσης ιδιαίτερα για βίδες νοβοπάν. Εκτόνωση 4 διευθύνσεων Η εκτόνωση σε 4 διευθύνσεις εξασφαλίζει υψηλές τιµές αγκύρωσης. SX L µακρύ: 6 x 50 / 8 x 65 Τύπος (γαλβανισµένα) Κωδικός ιάµετρος τρύπας d 0 Μέγιστο πάχος υλικού στερέωσης t fi x Βάθος αγκύρωσης Μήκος αγκύριου Κατάλληλα για: Σκυρόδεµα, τοιχοδοµή. Βύσµατα S Μέγιστο Ενεργό πάχος υλικού βάθος στερέωσης αγκρύρωσης h ef SXR 10 x 60 FUS SXR 10 x 80 FUS SXR 10 x 100 FUS SXR 10 x 120 FUS SXR 10 x 140 FUS SXR 10 x 160 FUS SXR 10 x 180 FUS SXR 10 x 200 FUS SXR 10 x 230 FUS SXR 10 x 260 FUS Τύπος Κωδικός ιάµετρος Μέγιστο Μήκος Βίδες Ενεργό Συνιστούµενα (γαλβανισµένα) τρύπας πάχος υλικού βύσµατος ξύλων ή βάθος φορτία σε στερέωσης = ελάχιστο νοβοπάν αγκύρωσης σκυρόδεµα βάθος αγκύρωσης d o t fi x l = h ef d s h ef ø kn SX 10 x to ,2 SX 10 x to ,2 SX 12 x to ,7 SX 14 x to ,0 SX 16 x (1/2 ) 10 2,6 SX 6 x 30 S/ ,5 x ,2 SX 8 x 40 S/ x ,3 do ls = hv + da l = hv t Στοπ βιδώµατος Οι ανθεκτικές προεξοχές συγκρατούν τα βύσµατα SX σταθερά στη θέση τους µέσα στην τρύπα. Στοπ διείσδυσης Τα περιµετρικά χείλη εµποδίζουν τα βύσµατα SX να γλυστρήσουν µέσα στην τρύπα. da

18 UX - Βύσµατα γενικής χρήσης d 0 d s Προϊόντα αγκυρώσεων UX Στριφώνι Στριφώνι µε γωνία UX-R Νοβοπανόβιδα Στριφώνι µε γάντζο l l s d a Τέλειο κράτηµα σε κάθε τοίχο! Το µοναδικό σχήµα τους επιτρέπει τη χρήση σχεδόν σε όλα τα δοµικά υλικά. ιαγώνιες ραβδώσεις σύνδεσης για άψογη οδήγηση της βίδας. Με νέα πριονωτά δόντια που εµποδίζουν την περιστροφή του βύσµατος µέσα στην τρύπα. Τύπος Κωδικός ιάµετρος Ελάχιστο Ελάχιστο Μήκος Βίδες Συνιστούµενα τρύπας βάθος πάχος βύσµατος νοβοπάν ανά φορτία τρύπας τοιχώµατος σκυρόδεµα d o td h ef l d s x l s τµχ. kn UX 5 x ,2 UX 5 x 30 R ,2 UX 6 x , ,4 UX 6 x 35 R , ,4 UX 6 x , ,6 UX 6 x 50 R , ,6 Τύπος Κωδικός ιάµετρος Ελάχιστο Ελάχιστο Μήκος Βίδες Συνιστούµενα τρύπας βάθος πάχος βύσµατος νοβοπάν ανά φορτία τρύπας τοιχώµατος σκυρόδεµα d o td h ef l d s x l s τµχ. kn UX 8 x ,5 50 4, ,6 UX 8 x 50 R ,5 50 4, ,6 UX 10 x , ,0 UX 10 x 60 R , ,0 UX 12 x ,5 UX 14 x ,8 GB - Βύσµατα για ποροµπετόν do ds t GB Tα ειδικά βύσµατα µε έγκριση για πορώδες µπετόν. Ειδικά βύσµατα για πορώδες µπετόν. Απλή και γρήγορη εγκατάσταση µε σφυρί για σύντοµη εργασία. Ελικοειδής εξωτερική νεύρωση για υψηλή συγκράτηση στο πορώδες µπετόν. Τύπος Κωδικός ιάµετρος Ελάχιστο Μήκος βύσµατος Στριφώνια τρύπας βάθος = ελάχιστο νοβοπανό- ανά τρύπας βάθος αγκύρωσης βιδες d o t l = h ef d s x l s τµχ. GB GB GB l = hv ls hs Με έγκριση για: Πορώδες µπετόν PB2, PP2 (G2) d a 17

19 Προϊόντα αγκυρώσεων FFS και FFSZ Αγκυρόβιδες FFSZ FFS Απευθείας βίδωµα χωρίς επιπλέον βύσµα. Κατάλληλο για στερεώσεις κουφωµάτων, παραθύρων ξύλινων πηχών (όχι εξωτερική χρήση κάγκελα) Τύπος Κωδικός ιάµετρος τρύπας d 0 Μήκος αγκυρίου Ι Κατσαβίδι Κεφαλή ανά FFSZ 7,5 x 52 T T25 7,5 100 FFSZ 7,5 x 62 T T25 7,5 100 FFSZ 7,5 x 72 T T25 7,5 100 FFSZ 7,5 x 82 T T25 7,5 100 FFSZ 7,5 x 92 T T25 7,5 100 FFSZ 7,5 x 102 T T25 7,5 100 FFSZ 7,5 x 112 T T25 7,5 100 FFSZ 7,5 x 122 T T25 7,5 100 FFSZ 7,5 x 132 T T25 7,5 100 FFSZ 7,5 x 152 T T25 7,5 100 FFSZ 7,5 x 182 T T25 7,5 100 FFSZ 7,5 x 202 T T25 7,5 100 FFSZ 7,5 x 212 T T25 7,5 100 Καπάκι FFS A Τύπος Κωδικός Κεφαλή Ύψος καπακιού ανά τµχ. FFS A-BR σκούρο καφέ FFS A-W άσπρη HM - Αγκύριο για υλικά µε λεπτό πάχος τµχ. Τύπος Κωδικός ιάµετρος τρύπας d 0 Μήκος αγκυρίου Ι Κατσαβίδι Κεφαλή ανά τµχ. FFS 7,5 x T30 11,5 1 FFS 7,5 x T30 11,5 1 FFS 7,5 x T30 11,5 1 FFS 7,5 x T30 11,5 1 FFS 7,5 x T30 11,5 1 FFS 7,5 x T30 11,5 1 FFS 7,5 x T30 11,5 1 FFS 7,5 x T30 11,5 1 FFS 7,5 x T30 11,5 1 FFS 7,5 x T30 11,5 1 FFS 7,5 x T30 11,5 1 FFS 7,5 x T30 11,5 1 FFS 7,5 x T30 11,5 1 FFS 7,5 x T30 11,5 1 HM-S Για εφαρµογές σε τοιχοποία, γυψοσανίδα κ.λπ. Για σπείρωµα Μ4 έως Μ8. Με εγκοπές για την αποφυγή περιστροφής στην τρύπα. Τύπος Κωδικός ιάµετρος οπής 18 d 0 Μήκος αγκυρίου Ι Βίδα d s xl s HM-SS Πάχος υλικού βάσης dp Μέγιστο πάχος υλικού στήριξης t fi x ανά HM 4 x 32 S M 4 x HM 4 x 46 S M 4 x HM 4 x 59 S M 4 x HM 5 x 37 S M 5 x HM 5 x 52 S M 5 x HM 5 x 65 S M 5 x HM 6 x 37 S M 6 x HM 6 x 52 S M 6 x HM 6 x 65 S M 6 x HM 6 x 80 S M 6 x HM 8 x 55 SS M 6 x τµχ. HM Z 1 Εργαλείο τοποθέτησης Τύπος Κωδικός ανά HM Z τµχ.

20 KD, KDH, KDR - Ειδικά στηρίγµατα ανάρτησης KD KDH KDR 5 / KDR 6 Προϊόντα αγκυρώσεων Τύπος Κωδικός ιάµετρος τρύπας d 0 Μέγιστο πάχος υλικού βάσης dp Ελάχιστο ύψος εργασίας a Μήκος αγκυρίου Ι Σπείρωµα PD - Βύσµα λεπτότοιχων υλικών Μ ανά KD M 5 x KDH M 5 x KDR M 5 x KD M 6 x KDH M 6 x KDR M 6 x KD M 8 x KDH M 8 x PD Τύπος Κωδικός ιάµετρος τρύπας Ελάχιστο βάθος Πάχος υλικού τρύπας βάσης Μήκος αγκυρίου Ξυλόβιδα Μέγιστο πάχος υλικού βάσης PD S τµχ. ανά d 0 h1 dp l d s / d s x l s t fi x τµχ. PD PD PD PD 8 S ) x PD 10 S ) x ) PD S µε ξυλόβιδα PD 12 S ) x Προτεινόµενα φορτία Frec (KN) (µε συντελεστή ασφάλειας 4) KDH 5 0,30 KDH 6 0,50 KDH 8 0,75 GK, GKM - Βύσµα γυψοσανίδας GK GKS GKM Τύπος Κωδικός Μήκος βύσµατος Ελάχιστο πάχος πρώτης στρώσης Μέγιστο πάχος υλικού στήριξης Βίδα Κεφαλή ανά l t t fi x d s x l s τµχ. GK ) ,5-5,0 x LS GKS ) ,5 x 35 PZ2 50 GKM ,5-5,0 x LS GKM ) ,5 x 35 PZ2 100 GKM ,5 x 50 PZ ) Ελάχιστο µήκος βίδας = µήκος βύσµατος 22 mm + πάχος δοµικού υλικού 2) Περιέχεται και βίδα 3) Περιλαµβάνεται φρεζάτη βίδα GKW Τύπος Κωδικός GKW

21 Προϊόντα αγκυρώσεων PN 8, CN 8 - Αγκύρια µονώσεων PN 8 CN 8 Τύπος Κωδικός ιάµετρος τρύπας Ελάχιστο βάθος τρύπας Ελάχιστο βάθος τοποθέτησης Μήκος βύσµατος Μέγιστο πάχος υλικού στήριξης d 0 t h nom I t fi x τµχ. termoz PN 8/ termoz PN 8/ termoz PN 8/ termoz PN 8/ termoz PN 8/ termoz PN 8/ termoz PN 8/ termoz CN 8/ termoz CN 8/ termoz CN 8/ termoz CN 8/ termoz CN 8/ termoz CN 8/ termoz CN 8/ Thermax 8/10 - Αγκύριο µε θερµοδιακοπή για θερµοπρόσοψη ίσκος ø ανά συσκ. h nom t l t fix Ø 60 mm Τhermax 8/10 Τύπος Κωδικός ιάµετρος τρύπας Ελάχιστο βάθος τρύπας δοµικού υλικού t d Μέγιστο πάχος υλικού στερέωσης t fi x Ενεργό βάθος αγκρύρωσης h ef ιάµετρος καπακιού Ø Κλειδί Ξυλόβιδες / βίδες ανά συσκ. d 0 SW τµχ. Thermax 8/60 M ,5-6,0 / M6 / 6,3 20 Thermax 8/80 M ,5-6,0 / M6 / 6,3 20 Thermax 8/100 M ,5-6,0 / M6 / 6,3 20 Thermax 8/120 M ,5-6,0 / M6 / 6,3 20 Thermax 8/140 M ,5-6,0 / M6 / 6,3 20 Thermax 8/160 M ,5-6,0 / M6 / 6,3 20 Thermax 8/180 M ,5-6,0 / M6 / 6,3 20 Thermax 10/100 M ,5-6,0 / M6 / 6,3 20 Thermax 10/120 M ,5-6,0 / M6 / 6,3 20 Thermax 10/140 M ,5-6,0 / M6 / 6,3 20 Thermax 10/160 M ,5-6,0 / M6 / 6,3 20 Thermax 10/180 M ,5-6,0 / M6 / 6,3 20 Thermax 10/100 M Thermax 10/120 M Thermax10/140 M Thermax 10/160 M Thermax 10/100 M Thermax 10/120 M Thermax 10/140 M Thermax 10/160 M

22 Thermax 12/16 - Αγκύριο µε θερµοδιακοπή για θερµοπρόσοψη Προϊόντα αγκυρώσεων Τhermax 16/170 M12 Τύπος Κωδικός Περιεχόµενο ανά συσκ. Thermax 12/110 M12 B Thermax 12/110 M Thermax 16/170 M12 B Thermax 16/170 M Thermax 12/110 M12 A Thermax 16/170 M12 A Τhermax 12/110 M12 2 σπειρώµατα Μ12, 2 κώνοι, 2 ντίζες Μ12-Α4, 2 ροδέλες Α4, 2 παξιµάδια Α4, 2 χιτώνια 20x130, 1 µύτη, 1 λάµα, 1 οδηγία χρήσεως 20 σπειρώµατα Μ12, 20 κώνοι, 20 ντίζες Μ12-Α4, 20 ροδέλες Α4, 20 παξιµάδια Α4, 20 χιτώνια 20x130, 5 µύτες, 5 λάµες, 5 οδηγίες χρήσεως 2 σπειρώµατα Μ16, 2 κώνοι, 2 ντίζες Μ12-Α4, 2 ροδέλες Α4, 2 παξιµάδια Α4, 2 χιτώνια 20x220, 1 µύτη, 1 λάµα, 1 σωληνάκι προέκτασης, 1 οδηγία χρήσεως 20 σπειρώµατα Μ16, 20 κώνοι, 20 ντίζες Μ12-Α4, 20 ροδέλες Α4, 20 παξιµάδια Α4, 20 χιτώνια 20x200, 5 µύτες, 5 λάµες, 5 σωληνάκια προέκτασης, 5 οδηγίες χρήσεως 10 σπειρώµατα Μ12-Α4, 10 κώνοι, 10 ντίζες Μ12-Α4, 10 ροδέλες Α4, 10 παξιµάδια Α4, 10 χιτώνια 20x200, 3 µύτες, 5 λάµες, 3 οδηγίες χρήσεως 10 σπειρώµατα Μ16-Α4, 10 κώνοι, 10 ντίζες Μ12-Α4, 10 ροδέλες Α4, 10 παξιµάδια Α4, 10 χιτώνια 20x130, 3 µύτες, 5 λάµες, 3 σωληνάκια προέκτασης, 3 οδηγίες χρήσεως τµχ Τermofix B - Αγκύριο µονώσεων µε αυτοδιάτρητη βίδα Τermofix B Τύπος Κωδικός Ελάχιστο βάθος αγκύρωσης Μήκος Ωφέλιµο µήκος Μήκος βίδας ιάµετρος πλαστικής ροδέλας Μύτη ανά τµχ. h l t fix I s Termofix B Ph2 100 Termofix B Ph2 100 Termofix B Ph2 100 Termofix B Ph2 100 Termofix B Ph2 100 Termofix B Ph

23 Προϊόντα αγκυρώσεων Τermofix 6H - Αγκύριο µονώσεων µε βίδα Τermofix 6Η Τύπος Κωδικός Ελάχιστο βάθος αγκύρωσης Μήκος Ωφέλιµο Μήκος βίδας ιάµετρος πλαστικής ροδέλας Μύτη ανά h l t fix I s 60 T Termofix 6H T Termofix 6H T Termofix 6H T Termofix 6H T Termofix 6H T Termofix 6H T Termofix 6H T Termofix 6H T Termofix 6H T Termofix 6H T Termofix 6H T τµχ. FID - Βύσµα στήριξης απευθείας σε µόνωση FID 50 FID 90 Τύπος Κωδικός Μήκος Ελάχιστο πάχος µόνωσης Βίδα [Ø mm] Μύτη Μύτη ανά l d s xl s FID FID mm / 6-kt 25 Προτεινόµενα φορτία Nrec [kn] FID 50 FID 90 Βίδα Ø Ø 6 Πολυεστερίνη PS Πολυεστερίνη PS τµχ. 22

24 Στατικό πρόγραµµα διαστασιολόγησης αγκυρώσεων compufix 8.4 H fischer Ελλάς, µέλος του fischer group µε παρουσία σε πάνω από 100 χώρες, έχοντας ένα πλήρες πρόγραµµα αγκυρίων (χηµικά και µηχανικά) καθώς και εξειδικευµένους µηχανικούς που στελεχώνουν το Τεχνικό τµήµα, προσφέρει τεχνικές συµβουλές και ολοκληρωµένες λύσεις σε προβλήµατα αγκυρώσεων σε όλα τα δοµικά υλικά (σκυρόδεµα, ρηγµατωµένο σκυρόδεµα, υποθαλάσσιες αγκυρώσεις, τούβλο, ytong, γυψοσανίδα κ.λπ.) Προϊόντα αγκυρώσεων Στατικό πρόγραµµα (Compufix 8.4) διαστασιολόγησης αγκυρώσεων σε σκυρόδεµα. Υπολογίζει τα κατάλληλα αγκύρια και εκτυπώνει τεχνική έκθεση. Στο εικονίδιο HELP περιλαµβάνονται αναλυτικές οδηγίες χρήσεως. Τεχνικό Εγχειρίδιο αγκυρώσεων (Technical Handbook) µε αναλυτικά τεχνικά στοιχεία για κάθε τύπο αγκυρίου. Εγχειρίδιο συστηµάτων και λύσεων για κτίρια σε σεισµικές περιοχές. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε πληροφορίες για βασικά θέµατα σεισµού όπως σεισµικές καταπονίσεις, κανονισµοί αγκυρώσεων, τεχνικές επισκευών και ενισχύσεων, αντισεισµική στήριξη Ηλεκτροµηχανολογικών κ.λπ. Μπορείτε να τα κατεβάσετε (download) στο στερέωσης/υλικό για µηχανικούς µελετητές ACT - Σύστηµα ορθοµαρµάρωσης µε αγκύρια υποσκαφής Σύστηµα Ορθοµαρµάρωσης µε δυνατότητα µείωσης πάχους πλάκας. Κατάλληλο για µάρµαρο, γρανίτη, κεραµικά, γυαλί. υνατότητα χρήσης σε φυσική πέτρα και µάρµαρα από 20 χιλ. Μείωση βάρους υλικών και κόστους. Ζητήστε το αναλυτικό τεχνικό εγχειρίδιο για το σύστηµα ορθοµαρµαρωτές ACT ή κατεβάστε το από το site στο άλλες κατηγορίες/act 23

25 Προϊόντα αγκυρώσεων MS-L - Προφίλ καναλιού (ελαφριάς καταπόνησης) ,5 25 L ,5 25 8,5 6, Γαλβανισµένα στα 20 µm Μεγάλη ποικιλία εξαρτηµάτων 18 MS 27/18 MS 28/30 8,5 20 1,25 Τύπος Κωδικός Συσκευασία Μήκος Βάρος L [kg/m] MS 27/18/1,25 2 m ,66 MS 27/18/1,25 3 m ,66 MS 28/30/1,75 2 m ,25 MS 28/30/1,75 3 m ,25 L 8, ,75 30 HS 38 - Σφυροκέφαλες βίδες M ÜBERSICHT HS 38 Τύπος MS 27/18/1,25 MS 28/30/1,75 Άνοιγµα 0,5 m 0,75 m 1 m Μέγιστο προτεινόµενο φορτίο F [kn] 0,43 0,29 0,19 Μέγιστο προτεινόµενο φορτίο F [kn] 1,30 0,87 0, L 2 L 1 Γρήγορο και εύκολο στη χρήση Έτοιµο συναρµολογηµένο µε ροδέλα και παξιµάδι Τύπος Κωδικός Συσκευασία Σπείρωµα Μήκος M L 1 HS 38 M 8 x M 8 30 HS 38 M 8 x M 8 40 HS 38 M 8 x M 8 60 HS 38 M 10 x M HS 38 M 10 x M ALK - Πρόβολος Ø 7 (4x) 45 ALK 27/18 ALK 38/40 L L Τύπος Για προφίλ Μax. φορτίο εφελκυσµού HS 38 M8 HS 38 M10 Μax. φορτίο διάτµησης Ροπή σύσφιξης N empf. [kn] V empf. [kn] [Nm] 38/40 6,0 0,8 40/60 7,5 0,8 38/40 6,0 1,0 40/60 7,5 1,0 15,0 25, Ενισχυµένη µεταλλική πλάκα για καλύτερη έδραση. Πολλές επιλογές µηκών. Τύπος Κωδικός Συσκευασία 1, ΦΟΡΤΙΣΗ 1 ΦΟΡΤΙΣΗ 2 F = q x l Strichstärke 1 ALK 27/18 ALK 38/40 ΦΟΡΤΙΣΗ 3 F = q x l ALK 27/ ALK 27/ ALK 38/ ALK 38/ ALK 38/ ALK 38/ ALK 38/ ALK 38/ ALK 38/ F = q x l Strichstärke 1,25 F = q x l

26 SF - Βάση έδρασης Ø 7 (4x) SF L 27 Προϊόντα αγκυρώσεων Για τη σύνδεση των καναλιών fischer MS-L µε το δοµικό υλικό. Τύπος Κωδικός Συσκευασία SF L αµφίπλευρη στήριξη SV 27 - Προέκταση SV 27 Τύπος Κωδικός Συσκευασία SV MW - Γωνίες MW MW Τύπος Κωδικός Συσκευασία MW MW

27 Προϊόντα αγκυρώσεων FUS - Προφίλ καναλιού βαρέου τύπου FUS 21 FUS 41 FUS S S L 25 L L FUS 21D FUS 41D FUS 62D L Γαλβανισµένα στα 20 µm Μεγάλα φορτία κάµψης λόγω ιδανικής διατοµής Οδοντωτά άκρα για µεγαλύτερη ασφάλεια L Τύπος Κωδικός Συσκευασία Μήκος Πάχος Βάρος L S [m] [kg/m] FUS 21/2,0 3 m ,0 1,44 FUS 41/2,0 3 m ,0 2,06 FUS 21D/2,0 3m ,0 2,87 FUS 62/2,5 6 m ,27 FUS 41D/2,5 6m ,5 4,89 FUS 62D/2,5 6 m ,5 6, FCN Clix - Ειδικές ροδέλες στηριγµάτων L Τύπος Άνοιγµα 1 m 2 m 3 m FUS 21/2,0 Μέγιστο προτεινόµενο φορτίο F [kn] 0,49 0,12 0,05 FUS 21/2,5 Μέγιστο προτεινόµενο φορτίο F [kn] 0,52 0,13 0,06 FUS 41/2,0 Μέγιστο προτεινόµενο φορτίο F [kn] 1,65 0,67 0,30 FUS 41/2,5 Μέγιστο προτεινόµενο φορτίο F [kn] 1,82 0,76 0,34 FUS 62/2,5 Μέγιστο προτεινόµενο φορτίο F [kn] 3,59 1,79 0,99 FUS 21D/2,0 Μέγιστο προτεινόµενο φορτίο F [kn] 1,67 0,69 0,31 FUS 41D/2,5 Μέγιστο προτεινόµενο φορτίο F [kn] 5,60 2,79 1,85 FUS 62D/2,5 Μέγιστο προτεινόµενο φορτίο F [kn] 11,45 5,72 3,80 FCN Clix P S Γρήγορη τοποθέτηση FCN CLIX P ενδείκνυται για ένωση µε άλλα εξαρτήµατα και το FCN CLIX P για σωληνώσεις Οδοντωτό εξάρτηµα για µεγαλύτερη ασφάλεια Τύπος Κωδικός Συσκευασία Σπείρωµα M FCN Clix P M 6 FCN Clix P M 8 FCN Clix P M 10 FCN Clix P M 12 FCN Clix M M 6 FCN Clix M M 8 FCN Clix M M 10 FCN Clix M M FCN Clix M 18 S FCN Clix P Τύπος Max. φορτίο εφελκυσµού N empf Max. φορτίο διάτµησης Ροπή σύσφιξης FUS 2,0 mm FUS 2,5 mm V empf [kn] [kn] [kn] [Nm] M6 3,0 3,0 1,0 10 M8 4,0 4,0 2,0 20 M10 5,0 8,0 2,5 40 M12 5,0 8,0 3,0 50 FCN Clix M Τύπος Max. φορτίο εφελκυσµού Ροπή σύσφιξης N empf FUS 2,0 mm FUS 2,5 mm [kn] [kn] [Nm] M6 3,0 3,0 5 M8 4,0 4,0 10 M10 5,0 8,0 15 M12 5,0 8,0 20

2κατάλογος προϊόντων. στήριξης/στερέωσης & μηχανισμών αγκυρώσεων. Οικονομικά/Οικολογικά Ενεργειακά Συστήματα Economy / Ecology Energy Solutions

2κατάλογος προϊόντων. στήριξης/στερέωσης & μηχανισμών αγκυρώσεων. Οικονομικά/Οικολογικά Ενεργειακά Συστήματα Economy / Ecology Energy Solutions 2κατάλογος προϊόντων στήριξης/στερέωσης & μηχανισμών αγκυρώσεων Οικονομικά/Οικολογικά Ενεργειακά Συστήματα Economy / Ecology Energy Solutions Αγαπητέ συνεργάτη, Το σύνθημα της εταιρίας μας δηλώνει πως

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ συνεργάτη, Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα προϊόντα μας. Klaus Fischer

Αγαπητέ συνεργάτη, Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα προϊόντα μας. Klaus Fischer Κατάλογος Προϊόντων Αγαπητέ συνεργάτη, Το σύνθημα της εταιρίας μας δηλώνει πως «δημιουργούμε τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη με τις καλύτερες δυνατές λύσεις και υποστηρίζουμε τους συνεργάτες μας ώστε να έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2015. www.agirosis.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό καταστημα για προϊόντα στερέωσης, διάτρησης, κοπής

Τιμοκατάλογος 2015. www.agirosis.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό καταστημα για προϊόντα στερέωσης, διάτρησης, κοπής Τιμοκατάλογος 2015 www.agirosis.gr Το πληρέστερο ηλεκτρονικό καταστημα για προϊόντα στερέωσης, διάτρησης, κοπής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΕΛ. Περιεχόμενα FEB RM 10 ΧΗΜΙΚΑ ΑΓΚΥΡΙΑ 2-4 Χημικά Αγκύρια ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΓΚΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ συνεργάτη, Ελπίζουμε να απολαμβάνετε τη χρήση των προϊόντων μας. Με εκτίμηση, Klaus Fischer

Αγαπητέ συνεργάτη, Ελπίζουμε να απολαμβάνετε τη χρήση των προϊόντων μας. Με εκτίμηση, Klaus Fischer Κατάλογος Προϊόντων Αγαπητέ συνεργάτη, Η αυξανόμενη ποικιλομορφία των δομικών υλικών, οι διαφορετικές ανάγκες σύνδεσής τους και οι συνεχώς αυξανόμενες τεχνικές προδιαγραφές κατεργασίας τους, απαιτούν συνεχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ MADE IN GERMANY

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ H γερμανική εταιρία Fscher αποτελεί τον ηγέτη της Ευρωπαϊκής αγοράς με υψηλή αναγνωρισιμότητα στη σχεδίαση και παραγωγή καινοτόμων συστημάτων στήριξης υψηλών προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός στερεώσεων. Βρείτε το σωστό αγκύριο γρήγορα και εύκολα

Οδηγός στερεώσεων. Βρείτε το σωστό αγκύριο γρήγορα και εύκολα Οδηγός στερεώσεων Βρείτε το σωστό αγκύριο γρήγορα και εύκολα Περιεχόμενα Οι στηρίξεις γίνονται απλά και ευχάριστα με τις λύσεις στερέωσης της fischer. Βρείτε το σωστό αγκύριο 2 Βήμα 1 - Επιλέξτε τι θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο οδηγός σας για δυνατές στερεώσεις

Ο οδηγός σας για δυνατές στερεώσεις Ο οδηγός σας για δυνατές στερεώσεις Bρείτε εύκολα και γρήγορα την κατάλληλη λύση για τη σωστή στερέωση! ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ fischer - μια από τις πιo καινοτόμες επιχειρήσεις στον κόσμο. Με συνολικά πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων ταχείας ωρίμανσης

Συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων ταχείας ωρίμανσης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 06.01.010 Sika AnchorFix -1 Συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων ταχείας ωρίμανσης Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων. Κατάλογος Προϊόντων

Κατάλογος Προϊόντων. Κατάλογος Προϊόντων Κατάλογος Προϊόντων Κατάλογος Προϊόντων Αγαπητέ συνεργάτη, Το σύνθημα της εταιρίας μας δηλώνει πως «δημιουργούμε τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη με τις καλύτερες δυνατές λύσεις και υποστηρίζουμε τους συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Υψηλής απόδοσης συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων. Περιγραφή Προϊόντος. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 06.01.

Construction. Υψηλής απόδοσης συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων. Περιγραφή Προϊόντος. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 06.01. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 06.01.020 Sika AnchorFix -2 Υψηλής απόδοσης συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων Construction Περιγραφή Προϊόντος Συγκολλητικό υλικό 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Γαλβανισμένος χάλυβας: Μόνο για ξηρή εσωτερική χρήση. HUS3-HF (με εξαγωνική κεφαλή): Ø8, Ø10, Ø14 mm

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Γαλβανισμένος χάλυβας: Μόνο για ξηρή εσωτερική χρήση. HUS3-HF (με εξαγωνική κεφαλή): Ø8, Ø10, Ø14 mm EL ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΑ Αρ. Hilti HUS3 0672-CPD-0361 1. Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης τύπου προϊόντος: Αγκυρόβιδα Hilti HUS3 2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς όπως απαιτείται σύμφωνα με το Άρθρο 11(4):

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων ταχείας ωρίμανσης. Περιγραφή Προϊόντος ETAG 029 ETAG 001-5

Construction. Συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων ταχείας ωρίμανσης. Περιγραφή Προϊόντος ETAG 029 ETAG 001-5 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 28/02/2014 (v1) Κωδικός: 09.01.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010403010010000001 ETAG 029 ETAG 001-5 12 13 0679 1020 Συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων ταχείας ωρίμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλληλο για όλους τους τύπους βιδών!

Κατάλληλο για όλους τους τύπους βιδών! Κατάλληλο για όλους τους τύπους βιδών! ΒΥΣΜΑΤΑ FX ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 206 ΒΥΣΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΤΥΠΟΥ F 87-19-500126 ΒΥΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ FX6 100-87-19-500128 ΒΥΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ FX8 100-87-19-500130

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. 3. Προοριζόμενη χρήση του δομικού προϊόντος, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή:

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. 3. Προοριζόμενη χρήση του δομικού προϊόντος, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή: EL ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΑ Αρ. Hilti HVU 1343-CPR-M 500-19/07.14 1. Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης τύπου προϊόντος: Hilti HVU με στοιχεία HAS και HIS 2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς όπως απαιτείται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

3. ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

3. ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Μάθημα: Τεχνολογία ξύλινων κατασκευών ΙΙ. Εξωτερικές κατασκευές 3. ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ Καθ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Υψηλής απόδοσης, συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων, 2-συστ., εποξειδικής βάσης. Περιγραφή Προϊόντος

Construction. Υψηλής απόδοσης, συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων, 2-συστ., εποξειδικής βάσης. Περιγραφή Προϊόντος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 06.01.030 Sika AnchorFix -3+ Υψηλής απόδοσης, συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων, 2-συστ., εποξειδικής βάσης Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες

Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες Συστήματα Στερέωσης Στέγης άγκιστρα στέγης ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Με 3 θέσεις στερέωσης Αλουμίνιο (ΕΝ-AW-6082 T6) g Χαμηλό βάρος Ευελιξία χάριν της προσαρμοστικότητας σε ύψος και πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

fischer Solar-fix fischer Solar-field Ολοκληρωμένες λύσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων

fischer Solar-fix fischer Solar-field Ολοκληρωμένες λύσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων fischer Solar-fix fischer Solar-field Ολοκληρωμένες λύσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων Solar-fix Κεραμοσκεπές Εύκολο και γρήγορο Ισχυρό, ελαφρύ και οικονομικό προφίλ αλουμινίου Solar-fish. Κράμα AW6063T6,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑ DIN 933. d 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 s 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 k 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7

ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑ DIN 933. d 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 s 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 k 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7 ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑ DIN 933 ΠΟΙΟΤ: 8.8 d 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 s 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 k 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7 BHMA (P) 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 ΜΗΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

fischer Solar-fix Απλό, γρήγορο, ολοκληρωμένο! Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων

fischer Solar-fix Απλό, γρήγορο, ολοκληρωμένο! Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων fischer Solar-fix Απλό, γρήγορο, ολοκληρωμένο! Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων fischer Solar-fix Σύστημα στήριξης Με προσυναρμολογημένα μέρη Γρήγορο, εύκολο και αξιόπιστο Με προσυναρμολημένα μέρη

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Υψηλής απόδοσης συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων. Περιγραφή Προϊόντος ETAG 001-5 08 0679

Construction. Υψηλής απόδοσης συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων. Περιγραφή Προϊόντος ETAG 001-5 08 0679 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/06/2014 Κωδικός: 09.01.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010403010020000001 ETAG 001-5 08 0679 Υψηλής απόδοσης συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Νέες λύσεις στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα. Η Hilti και η ηλιακή ενέργεια. Hilti. Υπεροχή σε διάρκεια και απόδοση.

Νέες λύσεις στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα. Η Hilti και η ηλιακή ενέργεια. Hilti. Υπεροχή σε διάρκεια και απόδοση. Νέες λύσεις στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα Η Hilti και η ηλιακή ενέργεια. Hilti. Υπεροχή σε διάρκεια και απόδοση. Hilti: ο αξιόπιστος συνεργάτης σε μεγάλα έργα Hλιακής Eνέργειας Η Hilti είναι εξειδικευμένη

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα στερέωσης Τιμοκατάλογος 2010-2011

Συστήματα στερέωσης Τιμοκατάλογος 2010-2011 Συστήματα στερέωσης Τιμοκατάλογος 200-20 Περιεχόμενα ΧΗΜΙΚΑ ΑΓΚΥΡΙΑ 3-7 Χημικά Αγκύρια ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΓΚΥΡΙΑ 8-5 Μεταλλικά Αγκύρια ΕΛΑΦΡΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ 6-20 Ελαφρά Στηρίγματα ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 2 Στηρίγματα

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλής απόδοσης, 2-συστατικών εποξειδικό συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων

Υψηλής απόδοσης, 2-συστατικών εποξειδικό συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 10/06/2015 (v2) Κωδικός: 09.01.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010205010030000002 EN 1504-6 08 0921 Υψηλής απόδοσης, 2-συστατικών εποξειδικό συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Samontec Solar. Τεχνικό εγχειρίδιο χαλύβδινου θερμογαλβανισμένου συστήματος στήριξης φωτοβολταϊκών για ειδικές κατασκευές

Samontec Solar. Τεχνικό εγχειρίδιο χαλύβδινου θερμογαλβανισμένου συστήματος στήριξης φωτοβολταϊκών για ειδικές κατασκευές Samontec Solar Τεχνικό εγχειρίδιο χαλύβδινου θερμογαλβανισμένου συστήματος στήριξης φωτοβολταϊκών για ειδικές κατασκευές 1 1. Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών Samontec Solar. 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Το σύστημα στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr ΑΓΚΥΡΟΒΙ ΕΣ HPM ΚΑΙ PPM Peikko Greece A.E. Αγαµέµνονος 13 και Φανεροµένης 5, 155 61 Χολαργός, Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com www.peikko.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

fischer Solar-fix fischer Solar-field Ολοκληρωμένες λύσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων

fischer Solar-fix fischer Solar-field Ολοκληρωμένες λύσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων fischer Solar-fix fischer Solar-field Ολοκληρωμένες λύσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων Solar-fix Κεραμοσκεπές Εύκολο και γρήγορο Ισχυρό, ελαφρύ και οικονομικό προφίλ αλουμινίου Solar-fish. Κράμα AW6063T6,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Οπλισμένο και άοπλο σκυρόδεμα κανονικού βάρους σύμφωνα με το EN 206 Για χρήση σε

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Οπλισμένο και άοπλο σκυρόδεμα κανονικού βάρους σύμφωνα με το EN 206 Για χρήση σε EL ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΑ Αρ. Hilti HAC 1343-CPR-M500-18/07.14 1. Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης τύπου προϊόντος: Hilti Κανάλια αγκυρίων (HAC) με μπουλόνια καναλιών (HBC) 2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες Συνδέσεις

Λεπτομέρειες Συνδέσεις Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. 5.16.01 Συστήματα Συνδέσεις τοιχοποιίας Rigips Οι συνδέσεις των συστημάτων τοιχοποιίας με τα παρακείμενα δομικά στοιχεία παίζουν καταλυτικό ρόλο στην ηχομόνωση.

Διαβάστε περισσότερα

Διάτρητα προφίλ 10 LSA

Διάτρητα προφίλ 10 LSA PG: για χρήσησε εσωτερικό χώρο με ξηρή ατμόσφαιρα DG: για χρήση σε εξωτερικό χώρο Πάχος: 1,5 mm. Οπές: 7X25 mm. Διάτρητα προφίλ 10 LSA Διαστάσεις Α Β C Ταινία Γωνία 10 LSA-2.PG 10 LSA-5.PG 25 - - 50 -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. 3. Προοριζόμενη χρήση του δομικού προϊόντος, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή:

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. 3. Προοριζόμενη χρήση του δομικού προϊόντος, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή: EL ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΑ Αρ. Hilti HKD 0672-CPR-0137 1. Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης τύπου προϊόντος: Χτυπητό αγκύριο HKD Hilti 2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς όπως απαιτείται σύμφωνα με το Άρθρο 11(4):

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συνεχή σύνδεση στην υποκατασκευή τόσο πετασμάτων XLAM (Cross Laminted Timber) όσο και πετασμάτων με δικτυώματα

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συνεχή σύνδεση στην υποκατασκευή τόσο πετασμάτων XLAM (Cross Laminted Timber) όσο και πετασμάτων με δικτυώματα TITAN PLATE Έλασμα για δυνάμεις διάτμησης Δισδιάστατο διάτρητο έλασμα ανθρακούχου χάλυβα με επιψευδαργύρωση COMING SOON ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συνεχή σύνδεση στην υποκατασκευή τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διογκούμενος κάλυκας 15,0

Διογκούμενος κάλυκας 15,0 08/2011 Οδηγίες κατασκευής 999415009 el Διογκούμενος κάλυκας 15,0 Κωδικός 581120000 Περιγραφή προϊόντος Ο διογκούμενος κάλυκας 15,0 χρησιμεύει για την μονόπλευρη αγκύρωση ξυλότυπων στο μπετόν. ασικά απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Περιγραφή Μελετητής Ημερομηνία Ρυθμίσεις : : : Pile Group - Exaple 3 Ing. Jiri Vanecek 28.10.2015 (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

Νέες λύσεις στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα. Η Hilti και η ηλιακή ενέργεια. Hilti. Υπεροχή σε διάρκεια και απόδοση.

Νέες λύσεις στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα. Η Hilti και η ηλιακή ενέργεια. Hilti. Υπεροχή σε διάρκεια και απόδοση. Νέες λύσεις στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα Η Hilti και η ηλιακή ενέργεια. Hilti. Υπεροχή σε διάρκεια και απόδοση. Hilti: ο αξιόπιστος συνεργάτης σε μεγάλα έργα Hλιακής Eνέργειας Η Hilti είναι εξειδικευμένη

Διαβάστε περισσότερα

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. 5.40.01 Συστήματα τοιχοποιίας Rigips Εγκατάσταση κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 Προφίλ που απαιτούνται σε κλειστές κάσες

Διαβάστε περισσότερα

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση MACO RUSTICO Μηχανισμοί πατζουριών Οδηγίες τοποθέτησης! Προσοχή!!! Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά σας! Υπολογισμός και συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ 7 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -01», Μάρτιος 2001. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ Εργασία Νο B3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία μελετάται το πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Varifix Σφιγκτήρες σωληνώσεων Στερέωση

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Varifix Σφιγκτήρες σωληνώσεων Στερέωση ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Varifix Σφιγκτήρες σωληνώσεων Στερέωση Στερέωση TGA-SHK Αρ. έκθεσης ελέγχου 3612/5526 Ελεγμένες ράγες τοποθέτησης διατομής C Varifix MWF - 03/11-11016 - Πλεονεκτήματα Προσαρμοσμένες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΟΛΟΣΩΜΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΟΛΟΣΩΜΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Μόνιμα Προσω ρινά ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΟΛΟΣΩΜΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Σε αντιστοιχία με τα προεντεταμένα αγκύρια αποτελούμενα από χαλύβδινα συρματόσχοινα υψηλή αντοχής, η ΕΚΚΑΦ ΑΤΕΕ κατασκευάζει αγκύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Τρύπα για κρέμασμα στην λαβή για προστασία STHT0-05786 Σπάτουλα γυψοσανιδάς 4 /101MM - 6 3253560057862 7,18 STHT0-05799 Σπάτουλα γυψοσανιδάς 5 /127MM - 6 3253560057992

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ηκατανόησητωνδιαδικασιώνκατάτηκαταπόνησηστρέψης, η κατανόηση του διαγράµµατος διατµητικής τάσης παραµόρφωσης η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

...create your space

...create your space MAE IN GERMANY...create your space ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Βογιατζόγλου Systems αντιπροσωπεύει τη γερμανική εταιρεία Element System, η οποία δίνει ευέλικτες και αισθητικά άρτιες λύσεις οργάνωσης & τακτοποίησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 24 ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 24 ΚΟΠΉ ΚΑΛΩΔΊΩΝ 2 ΑΦΑΊΡΕΣΗ ΜΌΝΩΣΗΣ 2 ΑΠΟΓΎΜΝΩΣΗ 26 ΠΈΝΣΕΣ ΜΟΝΩΜΈΝΕΣ 000 VOTS 28 ΚΑΤΣΑΒΊΔΙΑ ΜΟΝΩΜΈΝΑ 000 VOTS 220 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΌ ΚΑΤΣΑΒΊΔΙ 220 ΣΟΥΓΙΆΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΩΝ 220 ΨΑΛΊΔΙΑ ΗλΕΚΤΡΟΛΌΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ... ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 182... ΚΟΠΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 182... ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ 183... ΑΠΟΓΥΜΝΩΣΗ 183... ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 183... ΠΕΝΣΕΣ ΜΟΝΩΜΕΝΕΣ 1000 VOTS 184... ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΜΟΝΩΜΕΝΑ 1000 VOTS 186... ΣΟΥΓΙΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ηχομονωτικά ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ISOLfon- PB Το ISOLfon-PB είναι ένα σύνθετο ηχομονωτικό φύλλο αποτελούμενο από δύο φύλλα αφρώδους πολυαιθυλενίου, πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 0.08.006 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Ενισχυμένη

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Στερέωσης MEA Γενικός Κατάλογος

Συστήματα Στερέωσης MEA Γενικός Κατάλογος Συστήματα Στερέωσης MEA Γενικός Κατάλογος Πίνακας επιλογής Βύσματα Κατάλληλα για τα παρακάτω υλικά Σελίδα Μπετόν Φυσική πέτρα Συμπαγή τούβλα Συμπαγή ασβ/κά τούβλα Κισηρόλιθος Διάτρητα τούβλα Διάτρητα ασβ/κά

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Ο κύλινδρος που φαίνεται στο σχήμα είναι από χάλυβα που έχει ένα ειδικό βάρος 80.000 N/m 3. Υπολογίστε την θλιπτική τάση που ενεργεί στα σημεία Α και

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 05 Έργα οδοποιίας 01 Τεχνικά έργα και γέφυρες 09 Στοιχεία ανωδοµής γεφυρών 02 Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισµού επί γεφυρών ή τοίχων Έκδοση 1η

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση αγροτικών εγκαταστάσεων 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση αγροτικών εγκαταστάσεων 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης Θερμομόνωση αγροτικών εγκαταστάσεων 100% HCFC-free 67 Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη θερμομόνωση αποθηκών φρούτων και λαχανικών καθώς και των εγκαταστάσεων εκτροφής ζώων με χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα & Ανάπτυξη ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Έρευνα & Ανάπτυξη ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Date: 2/2/6 Doc. n SDT13A1EL Rev. 1 5/6/12 Page 1 of 26 Date: 2/2/6 Doc. n. SDT13A1EL Rev. 1 5/6/12 Page 2 of 26 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Γενικές πληροφορίες... 3 1.1 Γενική περιγραφή... 3 1.2 Αναφορές...

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 28.0.205 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : CSN 73 20 R Πάσσαλος Συντ ασφάλειας πάσσαλου θλίψης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 204 ΥΔΡΑΥΛΙΚΆ... 208 ΕΞΏΛΚΕΥΣΗ... 2 203 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ - Συλλογή ιδανική για μετακινούμενη συντήρηση. - 24 τεμ. - Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

LAMELLO SWISS MADE. Mod. Classic C3. Ισχύς 750 Watt. Δίσκος Φ100 x 4 x 22mm Z6 (3+3) Μέγιστο βάθος κοπής 20mm Βάρος 3,1kg. Mod.

LAMELLO SWISS MADE. Mod. Classic C3. Ισχύς 750 Watt. Δίσκος Φ100 x 4 x 22mm Z6 (3+3) Μέγιστο βάθος κοπής 20mm Βάρος 3,1kg. Mod. LAMELLO SWISS MADE Mod. Classic C3 Επαγγελματική ηλεκτρική καβιλιέρα. Η αυθεντική καβιλιέρα Lamello απαραίτητη για κάθε ξυλουργική εργασία. Μηχάνημα υψηλής ακρίβειας και πολύ μεγάλης αντοχής, με ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης KELYFOS είναι προϊόν συνεργασίας των εταιρειών:

Το ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης KELYFOS είναι προϊόν συνεργασίας των εταιρειών: 1 Το ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης KELYFOS είναι προϊόν συνεργασίας των εταιρειών: 2 Εξοικονόµηση ενέργειας - Τεχνοοικονοµική Μελέτη (ΚΑΠΕ) Αποτελέσµατα για κτίριο κατοικίας: Εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντένια και χαλύβδινη βάση για προωθητές ροής ABS SB 900 έως 2500

Τσιμεντένια και χαλύβδινη βάση για προωθητές ροής ABS SB 900 έως 2500 Τσιμεντένια και χαλύβδινη βάση για προωθητές ροής ABS SB 900 έως 2500 1 597 0720 GR 02.2013 el Οδηγίες Εγκατάστασης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών www.sulzer.co Οδηγίες Εγκατάστασης για τσιμεντένια

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 7. Στρέψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 2015 1 Εισαγωγή Σε προηγούμενα κεφάλαια μελετήσαμε πώς να υπολογίζουμε τις ροπές και τις τάσεις σε δομικά μέλη τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ. Roto Fentro. Σύγχρονος σχεδιασµός Τέλεια λειτουργία.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ. Roto Fentro. Σύγχρονος σχεδιασµός Τέλεια λειτουργία. ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ Roto Fentro Σύγχρονος σχεδιασµός Τέλεια λειτουργία. FENTRO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ. Fentro : Eνα ευέλικτο πρόγραµµα µηχανισµών παντζουριών πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 0.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mονάδα Ενδεικτική Τιμή Μερικό Α/Α Περιγραφή υλικού μέτρησης ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΟΛΟΣΩΜΗΣ Ή ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΟΛΟΣΩΜΗΣ Ή ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ 67-16675 - ΓΛΥΦΑΔΑ, ΤΗΛ: 210-9633385, ΦΑΞ : 2109633604, Ηλ. Ταχ.: info@ekkaf.gr, url : www.ekkaf.gr ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΟΛΟΣΩΜΗΣ Ή ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ 67-16675 - ΓΛΥΦΑΔΑ, ΤΗΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Ευρεία γκάμα για συγκεκριμένες ανάγκες κουρμπαρίσματος και διαμόρφωσης άκρων. Ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τύπος μοντέλων Σελίδα Κουρμπαδόροι Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr ΙΑΤΡΗΤΙΚΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ Peikko Greece A.E. Αγαµέµνονος 13 και Φανεροµένης 5, 155 61 Χολαργός, Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com www.peikko.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ. Εγγύηση εφόρου ζωής! με την προϋπόθεση της σωστής χρήσης του εργαλείου

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ. Εγγύηση εφόρου ζωής! με την προϋπόθεση της σωστής χρήσης του εργαλείου ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ G E R M A N Y Εγγύηση εφόρου ζωής! με την προϋπόθεση της σωστής χρήσης του εργαλείου ΠΕΝΣΕΣ 800334 00334 60 6 800336 00336 85 6 800338 00338 200 6 ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ ΒΑΡΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. HUS-HR (με εξαγωνική κεφαλή): διάμετρος τρυπανιού [mm] 6, 8, 10, 14. HUS-I (με εσωτερικό σπείρωμα): διάμετρος τρυπανιού [mm] 6, 8, 10

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. HUS-HR (με εξαγωνική κεφαλή): διάμετρος τρυπανιού [mm] 6, 8, 10, 14. HUS-I (με εσωτερικό σπείρωμα): διάμετρος τρυπανιού [mm] 6, 8, 10 EL ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αρ. Hilti HUS 0672-CPD-0203 1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: Στριφώνι Hilti HUS 2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την

Διαβάστε περισσότερα

14. Θεµελιώσεις (Foundations)

14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14.1 Εισαγωγή Οι θεµελιώσεις είναι η υπόγεια βάση του δοµήµατος που µεταφέρει στο έδαφος τα φορτία της ανωδοµής. Για τον σεισµό σχεδιασµού το σύστηµα θεµελίωσης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Φωτισμού - Αερισμού Υπογείων

Σύστημα Φωτισμού - Αερισμού Υπογείων Σύστημα Φωτισμού - Αερισμού Υπογείων Καλύτερη Αξιοποίηση του υπογείου Σύστημα φωτισμού - αερισμού υπογείων υνατότητα επέκτασης κατά το ύψος με ειδικά τεμάχια της ACO Για την επέκταση κατά το ύψος ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Λαβή τριών συστατικών

Λαβή τριών συστατικών Εργονομία UNIOR προστατέψτε τα χέρια σας Κατσαβίδια TBI Κατσαβίδια R Κατσαβίδια NI Κατσαβίδια VE Κατσαβίδια VE TBI Κατσαβίδια Μύτες Κατσαβίδια κρούσης Λοιπά εξαρτήματα Μεγαλύτερη ροπή στρέψης Λαβή τριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία :.09.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Μεταλλικές κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Σε κατασκευές µε µικρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα, η

Διαβάστε περισσότερα

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το υλικό µε την εµπορική ονοµασία EXPANDEX είναι ένα µη εκρηκτικό χηµικό µέσο εξόρυξης σκληρών και συµπαγών υλικών, όπως τα διάφορα πετρώµατα, το σκυρόδεµα κλπ. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 15,5 mm

Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 15,5 mm PPP Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 5,5 mm 5,5 mm ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Ο μηχανισμός με γρανάζια ελαχιστοποιεί την απαιτούμενη δύναμη και διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα

Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα Type A Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα Σύστημα επιδαπέδιας στήριξης υαλοπίνακα με προφίλ αλουμινίου για την κατασκευή γυάλινου καγκέλου πάνω σε τελικό δάπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

HBS ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ Ø 3-12 mm

HBS ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ Ø 3-12 mm HBS ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ Ø 3-12 mm Παρέμβλημα ΤΧ μεγάλου βάθους με άριστη γεωμετρία για μεγαλύτερη πρόσφυση TX HBS xxx Τομή του μήκους της βίδας στην κεφαλή Ειδικό επιφανειακό κέρωμα για μείωση της τριβής κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Το είδος της επέμβασης εξαρτάται από : Τη δομική συμπεριφορά της επέμβασης Την απαίτηση ή όχι για αντιστρεψιμότητα Την απαίτηση δυνατότητα να διατηρηθ

Το είδος της επέμβασης εξαρτάται από : Τη δομική συμπεριφορά της επέμβασης Την απαίτηση ή όχι για αντιστρεψιμότητα Την απαίτηση δυνατότητα να διατηρηθ Επισκευή : επαναφορά κτιρίου στην αρχική του κατάσταση. Απαιτείται : 1) εντοπισμός βλαβών αιτιών και άρση αυτών 2) αποκατάσταση της προηγούμενης κατάστασης και ενίσχυση αν απαιτείται. Ενίσχυση : αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

NT 14/1 Ap Te Adv. Πτυσσόμενη χειρολαβή. Δε χρειάζεται σκύψιμο, ούτε τράβηγμα. Η μηχανή μεταφέρεται με την πρακτική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά.

NT 14/1 Ap Te Adv. Πτυσσόμενη χειρολαβή. Δε χρειάζεται σκύψιμο, ούτε τράβηγμα. Η μηχανή μεταφέρεται με την πρακτική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά. Η μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης NT 14/1 Eco Τe Advanced είναι κάτι παραπάνω από μια απλή ηλεκτρική σκούπα. Αποτελεί την ιδανική μηχανή για τεχνίτες - σχεδιασμένη σε στενή συνεργασία με επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία υδραυλικών. Σωληνοκάβουρες Σωληνοκόφτες Επιτραπέζια σωληνομέγγενη. υδραυλικού. Εργονομικό σχήμα

Εργαλεία υδραυλικών. Σωληνοκάβουρες Σωληνοκόφτες Επιτραπέζια σωληνομέγγενη. υδραυλικού. Εργονομικό σχήμα Εργονομία UNIOR προστατέψτε τα χέρια σας Εργαλεία υδραυλικών Σωληνοκάβουρες Σωληνοκόφτες Επιτραπέζια σωληνομέγγενη Τρίποδα Άλλά εργαλεία υδραυλικού Συλλογή από σωληνοκάβουρες Πολυάριθμα επιπρόσθετα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα