Αγαπητέ συνεργάτη, Klaus Fischer

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγαπητέ συνεργάτη, Klaus Fischer"

Transcript

1 Κατάλογος Προϊόντων

2 Αγαπητέ συνεργάτη, Το σύνθηµα της εταιρίας µας δηλώνει πως «δηµιουργούµε τα µεγαλύτερα δυνατά οφέλη µε τις καλύτερες δυνατές λύσεις και υποστηρίζουµε τους συνεργάτες µας ώστε να έχουν επιτυχία στο ανταγωνιστικό περιβάλλον τους». Αυτό δε µένει µόνο στα χαρτιά. Μια πληθώρα δεδοµένων αποδεικνύουν πως παίρνουµε πολύ σοβαρά τις απαιτήσεις για λύση των προβληµάτων: ευρεσιτεχνίες στον τοµέα της τεχνολογίας συστηµάτων στερέωσης. Περισσότερες ευρωπαϊκές εγκρίσεις από οποιοδήποτε άλλο κατασκευαστή. Αυτόνοµη παραγωγή τόσο στο χηµικό τοµέα όσο και στον τοµέα µε χαλύβδινα και πλαστικά βύσµατα στερέωσης. Μια λύση εύκολης εφαρµογής για κάθε πρόβληµα στερέωσης. Πραγµατική προστιθέµενη αξία µε εκτεταµένο σέρβις (συµβουλευτικές υπηρεσίες στον τόπο κατασκευής και τηλεφωνικά, λογισµικό υπολογισµού διαστάσεων, τεχνικά εγχειρίδια, ακαδηµία fischer, κέντρο τεχνολογίας στερέωσης). Ο καινούργιος κατάλογος βυσµάτων στερέωσης αποτελεί µέρος αυτής της προσφοράς υπηρεσιών. Σας προσφέρει µια επισκόπηση των προϊόντων, των υπηρεσιών και των συστηµάτων µας καθώς και των τρόπων επικοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό θέλουµε να υποστηρίξουµε τη δουλειά σας ως επαγγελµατία και ως ερασιτέχνη και να σας προσφέρουµε τα µεγαλύτερα δυνατά οφέλη σύµφωνα µε το σύνθηµά µας. Klaus Fischer

3 Βασικές γνώσεις ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι µεταφοράς των δυνάµεων στο δοµικό υλικό. Με τριβή Με κλείδωµα προσαρµογή σχήµατος Αγκύριο βαρέου τύπου FH Βύσµα SX Με χηµική ένωση Αγκύριο υποσκαφής FZA-D Αγκύριο γενικής χρήσης UX ΕΙ Η ΑΣΤΟΧΙΑΣ Χηµικό αγκύριο R Σε περίπτωση µεγαλύτερων φορτίων από τα επιτρεπτά, κακή τοποθέτηση ή ενός ανεπαρκούς δοµικού υλικού, µπορούν να προκύψουν οι εξής αστοχίες: N Αστοχία από κώνο Αιτίες: Πολύ µεγάλα εφελκυστικά ή διατµητικά φορτία Κακή ποιότητα δοµικού υλικού Μικρό βάθος τοποθέτησης Axial spacing Αστοχία από ρωγµή - άντυγα Αιτίες: Μικρές αποστάσεις από ακµή και µεταξύ αγκυρίων Αποκλίσεις από τις ελάχιστες αποστάσεις που προβλέπονται Μεγάλες τάσεις από την εκτόνωση µηχανικών αγκυρίων N Αστοχία από ολίσθηση Αιτίες: Αστοχία της τριβής ή χηµικής ένωσης από µεγάλα φορτία ή κακή τοποθέτηση N Αστοχία µετάλλου Αιτίες: Χαµηλή ποιότητα µετάλλου για τα απαιτούµενα φορτία ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ρωγµές µπορούν να εµφανιστούν παντού και σε κάθε στιγµή. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες όπως: ίδιο βάρος, κινητά και σταθερά φορτία, ερπυσµός και χαλάρωση του σκυροδέµατος, εξωτερικές επιρροές, σεισµός, ταλαντώσεις κλπ. Παράδειγµα: Σε µία γέφυρα δηµιουργεί µία φόρτιση (π.χ. ένα φορτηγό) στο επάνω µέρος του σκυροδέµατος θλιπτικές τάσεις ενώ στην κάτω πλευρά εφελκυστικές τάσεις οι οποίες δηµιουργούν τις ρωγµές. Το σκυρόδεµα έχει περιορισµένες δυνατότητες ανάληψης εφελκυσµού σε αντίθεση µε τον οπλισµό. Έτσι ενώ ο οπλισµός λειτουργεί ικανοποιητικά στο σκυρόδεµα δηµιουργούνται ρωγµές. Τότε µιλάµε για εφελκυστική ζώνη. V-shaped bending rack Tension Druck Cracked tensile zone Pressure zone 2

4 Βασικές γνώσεις ώδεκα κατηγοροποιήσεις του Ευρωπαϊκού Τεχνικού Πιστοποιητικού ΕΤΑ Οptions σκυρόδεµα Πιστοποιηµένο για ρηγµατωµένο ή µη σκυρόδεµα Πιστοποιηµένο για µη ρηγµατωµένο σκυρόδεµα Ποιότητα σκυροδέµατος Φόρτιση Καλύτερη ποιότητα σκυροδέµατος αυξάνει τα φορτία Χωρίς αύξηση φορτίων σε καλύτερη ποιότητα σκυροδέµατος ιαφορετικά είδη φορτίσεων Ένα φορτίο µόνο ανά κατεύθυνση C 20/25 to C 50/60 C20/25 only C 20/25 to C 50/60 C20/25 only C 20/25 to C 50/60 C20/25 only C 20/25 to C 50/60 C20/25 only C 20/25 to C 50/60 C20/25 only C 20/25 to C 50/60 Institut für Massivbau Technische Universität Darmstadt C20/25 only FM Certificate Recognised for u based fire exting (Factory Mutual ration for Proper American insura υνατότητα µείωσης απόστασης Απόσταση αγκυρίων υνατότητα µείωσης µε παράλληλη µείωση φορτίων Σταθερά µεγάλες αποστάσεις Απόσταση από ακµή υνατότητα µείωσης απόστασης ακµής υνατότητα µείωσης απόστασης µε παράλληλη µείωση φορτίων Σταθερά µεγάλες αποστάσεις Μέθοδοι διαστασιολόγησης Eυρωπαϊκή Τεχνική Πιστοποίηση ίνεται από Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες µε βάση τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραµµές (ETAC). ETA (Αγγλικά): Κεφάλαια 1-12 CE: Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό συµµόρφωσηςπου επιβεβαιώνει τη συµφωνία του προϊόντος µε τις ευρωπαϊκές τεχνικές κατευθυντήριες οδηγίες και πιστοποιήσεις. Προϊόντα µε σήµανση CE µπορούν ελεύθερα να διακινηθούν στον ευρωπαϊκό χώρο. A 1 ), B 2 ), C 2 ) A 1 ), B 2 ), C 2 ) B 2 ), C 2 ) B 2 ), C 2 ) C 2 ) C 2 ) Institut für Massivbau Technische Universität Darmstadt A 1 ), B 2 ), C 2 ) A 1 ), B 2 ), C 2 ) Γενική Κατασκευαστική Πιστοποίηση Γερµανική πιστοποίηση που δίνεται από το DiBt, Βερολίνο για την αγκύρωση σε σκυρόδεµα µε βάση την διαδικασία Α (CC Κανονική). Βεβαίωση συµµόρφωσης προϊόντος µε τις σχετικές κατασκευαστικές πιστοποιήσεις και τις υπηρεσίες ελέγχου υλικών. B 2 ), C 2 ) B 2 ), C 2 ) C 2 ) C 2 ) Institut für Massivbau Technische Universität Darmstadt Γενική Κατασκευαστική Πιστοποίηση Γερµανική πιστοποίηση που δίνεται από το DiBt, Βερολίνο. Βεβαίωση συµµόρφωσης του προϊόντος µε τις σχετικές κατασκευαστικές πιστοποιήσεις και της υπηρεσίας ελέγχου υλικών. ιαστασιολόγηση Reference to fixing dimensioning αγκυρίων The fixing can be dimensioned with Η αγκύρωση µπορεί να υπολογιστεί µε ασφάλεια µε the fischer dimensioning software χρήση Compufix του on ειδικού the basis στατικού of the προγράµµατος CCmethod. Compufix της Fischer FM Certificate FM Recognised Βεβαίωση for use in local waterbased fire extinguisger για χρήση systems σε Συστήµατα Αναγνωρισµένο Πυρόσβεσης (Factory Mutual (από Research την FM, Αµερικάνικη Corporation for Property Conservation, Ασφαλιστική Εταιρία) American insurance company). Fixing of high-quality, aging-resistant nylon µε υψηλής (polyamide) ποιότητας, ανθεκτικό στη γήρανση, Στήριξη νάιλον (πολυαµίδιο) Αγκύρια για εφελκυστική ζώνη Το αγκύριο είναι κατάλληλο για τη χρήση τουσε ρηγµατηµένο σκυρόδεµα (εφελκυστική ζώνη) και σε µη ρηγµατηµένο σκυρόδεµα (θλιβόµενη ζώνη) P-NDS Γενικό οικοδοµικό πιστοποιητικό Αγκύριο για δυναµική καταπόνηση Το αγκύριο είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για µη στατικά (δυναµικά) φορτία. Tested for flame resistance according to VDE για αντίσταση σε φλόγα σύµφωνα µε Ελεγµένο VDE Αγκύριο µε πυροαντίσταση Το αγύριο έχει δοκιµαστεί σε φωτιά. Υπάρχει τεχνική έκθεση της συµπεριφοράς του σε συνθήκες πυρκαγιάς (κατηγορία F). VDS CEA-Κατευθυντήριες οδηγίες για εγκαταστάσεις Sprinkler (πυρόσβεση) σχεδιασµός και κατασκευή. Σήµανση για αγκύρια για τη στήριξη σωληνώσεων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε εγκατάσταση πυρόσβεσης. 3

5

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προϊόντα αγκυρώσεων Χηµικά αγκύρια για κοχλίες αγκύρωσης και αναµονές Μηχανικά αγκύρια εκτόνωσης Σελίδες 6-19 Πλαστικά αγκύρια για τοιχοποιία, ποροµπετόν, γυψοσανίδα Στατικό πρόγραµµα διαστασιολόγησης αγκυρώσεων Compufix Αγκύρια µονώσεων και θερµοπρόσοψης Σύστηµα ορθοµαρµάρωσης ACT Αγκύρια µονώσεων και θερµοπρόσοψης Προϊόντα ηλεκτροµηχανολογικών Κανάλια Στηρίγµατα για σωλήνες Σελίδες Σελίδες Πρόβολοι Ντίζες και εξαρτήµατα σύνδεσης Θηλιές καλωδίων Καρφωτά βύσµατα Ειδικά στηρίγµατα Βάσεις κλιµατιστικών (air condition) Βάσεις ειδών υγιεινής Ειδικά εξαρτήµατα Σελίδες Σελίδες Καρφωτικό F35 και πρόγραµµα καρφιών Καρφωτικό F45 και πρόγραµµα καρφιών Αφροί πολυουρεθάνης Σιλικόνες Υλικά παθητικής πυροπροστασίας (πυροφραγµοί) Σελίδες Σελίδες Τρυπάνια για σκυρόδεµα (µπετόν) Τρυπάνια για σίδερο Βελόνια και καλέµια ίσκοι κοπής και λείανσης Μύτες για κατσαβίδι Σελίδες Βlister / Stand για εµπόρους Σελίδες 59-64

7 Προϊόντα αγκυρώσεων FIS EM - Χηµικό αγκύριο για στερεώσεις βαρέως τύπου και µεγάλου βάθους σε σκυρόδεµα (αργής σκλήρυνσης) FIS EM 390 S FIS SE Γρήγορη και αυτόµατη ανάµιξη δύο συστατικών. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και για υποβρύχιες εφαρµογές. Ιδανικό για οπές ανοιγµένες µε δράπανο ή αδαµαντοφόρο εργαλείο. Πολύ υψηλά φορτία για οπλισµούς και αγκυρώσεις από Φ8 έως Φ40 (έως και το όριο διαρροής αυτών). Ιδανικό για στερέωση αναµονών (µπετόβεργες). Τύπος ρητίνης Κωδικός Περιεχόµενο ανά κουτί FIS EM 390 S φυσίγγιο 390 ml + 2 αναµίκτες 6 FIS SE αναµίκτες 10 Πιστοποιηµένο για ρηγµατωµένο και µη ρηγµατωµένο σκυρόδεµα C20/25 έως C50/60. Χρόνος εφαρµογής και σκλήρυνσης της ρητίνης fischer FIS EM 390 S Χρόνος εφαρµογής Θερµοκρασία υλικού βάσης Χρόνος σκλήρυνσης 4 ώρες 5 C + 5 C 80 ώρες 2 ώρες + 5 C + 10 a C 40 ώρες 30 λεπτά + 10 C + 20 C 18 ώρες 14 λεπτά + 20 C + 30 C 10 ώρες 7 λεπτά + 30 C + 40 C 5 ώρες Πίνακας φορτίων Μ8 Μ10 Μ12 Ν16 Μ20 Μ24 Μ27 εφελκυσµός (ΚΝ) 9 13,8 20,5 33,6 53, ,2 διάτµηση (ΚΝ) 5,1 8, ,3 34,9 50,9 105,1* Συνιστώµενα φορτία για µεµονωµένα αγκύρια σε µη ρηγµατωµένο σκυρόδεµα C20/25 * σε ποιότητα 8.8 Περισσότερα τεχνικά στοιχεία θα βρείτε στο fischer Technical Handbook 2011 (θα το βρείτε στο FIS V - Χηµικό αγκύριο ταχείας σκλήρυνσης FIS V 360 S FIS S Υψηλές αντοχές (µε πιστοποίηση) σε - Σκυρόδεµα, σκληρή φυσική πέτρα, τούβλο, ποροµπετόν. - Πιστοποιηµένο για αναµονές (µπετόβεργες). Στερέωση χωρίς µηχανική εκτόνωση που επιτρέπει µικρές αξονικές και ακµής αποστάσεις. Τύπος ρητίνης Κωδικός Περιεχόµενο ανά κουτί FIS V 360 S φυσίγγιο 360 ml + 2 αναµίκτες 6 FIS S αναµίκτες 10 6 Μη ρηγµατωµένο σκυρόδεµα C20/25 µέχρι C50/60. (Με χρήση FIS A και RGM κοχλίας αγκύρωσης) Χρόνος εφαρµογής και σκλήρυνσης της ρητίνης fischer FIS V Χρόνος εφαρµογής Θερµοκρασία Χρόνος υλικού βάσης σκλήρυνσης - 5 C ± 0 C 24 ώρες ± 0 C + 5 C 3 ώρες 13 λεπτά + 5 C + 10 C 90 λεπτά 5 λεπτά + 10 C + 20 C 60 λεπτά 4 λεπτά + 20 C + 30 C 45 λεπτά 2 λεπτά + 30 C + 40 C 35 λεπτά Πίνακας φορτίων Μ8 Μ10 Μ12 Ν16 Μ20 Μ24 εφελκυσµός(κν) 9 13,8 20,5 29,9 48,3 67,9 διάτµηση (ΚΝ) 5,1 8, ,3 34,9 50,9 Συνιστώµενα φορτία για µεµονωµένα αγκύρια σε µη ρηγµατωµένο σκυρόδεµα C20/25. Περισσότερα τεχνικά στοιχεία θα βρείτε στο fischer Technical Handbook 2011 (θα το βρείτε στο

8 R - Xηµικό βύσµα µε αµπούλα R M FEB RM 10 Προϊόντα αγκυρώσεων RG M (για όλους τους τύπους των χηµικών αγκυρίων) RG MI (εσωτερικό χιτώνιο) Για στερεώσεις σε σκυρόδεµα ή σκληρή φυσική πέτρα. Υψηλά φορτία µε κοχλίες RG και χιτώνιο µε εσωτερικό σπείρωµα RGMI. Πιστοποιηµένο και για πυρκαγιά. Στερέωση χωρίς µηχανική εκτόνωση κοντά σε ακµές. Τύπος Αµπούλες Χρόνος εφαρµογής αµπούλας ρητίνης RM Θερµοκρασία υλικού βάσης Χρόνος σκλήρυνσης - 5 C έως - 1 C 240 λεπτά ± 0 C έως + 9 C 45 λεπτά + 10 C έως + 20 C 20 λεπτά 20 C 10 λεπτά Κωδικός ιάµετρος τρύπας d o Ελάχιστο βάθος τρύπας t Ενεργό βάθος αγκύρωσης h ef Κάνουν για R M RG M 8 / RG 8 x 75 M5I 10 R M RG M 10 / RG 10 x 75 M6 I 10 R M RG M 12 / RG 12 x 90 M8 I 10 R M RG M 14 / RG 14 x 90 M10 I 10 R M RG M 16 / RG 16 x 100M12 I 10 R M 16 E RG M 16 E 10 R M RG M R M 20 E RG M 20 E 5 R M RG M 24 5 R M 24 E RG M 24 E 5 R M RG M 27 5 R M RG M 30 5 Τύπος Με εσωτ. σπείρωµα Κωδικός ιάµετρος τρύπας d o Βάθος διάτρησης = βάθος στερέωσης h o = h s Ελάχιστη διείσδυση κοχλία e 1 Κατάλληλες αµπούλες RG 8 x 75 M 5 I RM 8 10 RG 10 x 75 M 6 I RM RG 12 x 90 M 8 I RM RG 16 x 90 M10 I RM RG 18 x 125 M12 I RM 16E 10 RG 22 x 160 M16 I RM 16E 5 RG 28 x 200 M20 I RM 20 5 Τµχ ανά κουτί τµχ. Τµχ ανά κουτί τµχ. Μη ρηγµατωµένο σκυρόδεµα C20/25 µέχρι C50/60. Πίνακας φορτίων Μ8 Μ10 Μ12 Ν16 Μ20 Μ24 Μ27 εφελκυσµος (ΚΝ) 8,8 12,3 19,7 28,4 45,8 64,1 85,8 διάτµηση (ΚΝ) 4,2 7, , ,1 60,1 Συνιστώµενα φορτία για µεµονωµένα αγκύρια σε µη ρηγµατωµένο σκυρόδεµα C20/25. Περισσότερα τεχνικά στοιχεία θα βρείτε στο fischer Technical Handbook 2011 (θα το βρείτε στο Τύπος Στελέχη Κοχλίες αγκύρωσης RG M Κωδικός Ενεργό βάθος αγκύρωσης h ef Μέγιστο πάχος υλικού στερέωσης t fi x Εξαγωνικό παξιµάδι Νο Κατάλληλες αµπούλες RG M 8 x RM 8 10 RG M 8 x RM 8 10 RG M 8 x RM 8 10 RG M 10 x RM RG M 10 x RM RG M 10 x RM RG M 10 x RM RG M 10 x RM RG M 12 x RM RG M 12 x RM RG M 12 x RM RG M 12 x RM RG M 12 x 3802) RM RG M 14 x RM RG M 16 x RM RG M 16 x RM RG M 16 x RM RG M 16 x RM RG M 16 x 3802) RM RG M 16 x 5002) RM RG M 20 x RM RG M 20 x RM RG M 20 x RM RG M 20 x 5001) RM RG M 22 x RM 22 5 RG M 24 x 3001) RM RG M 24 x 4001) RM RG M 27 x 3401) RM 27 5 RG M 30 x 3801) RM 30 5 RG M 30 x 5001) RM ) Ευθεία κοπή, χρειάζεται πρόσθετο εργαλείο τοποθέτησης. 2) Ευθεία κοπή, περιλαµβάνεται εργαλείο τοποθέτησης. Τµχ ανά κουτί τµχ. 7

9 Προϊόντα αγκυρώσεων FRA - Αναµονή µε σπείρωµα Αναµονή µε σπείρωµα FRA Ανοξείδωτο σπείρωµα συγκολληµένο σε ράβδο οπλισµού ίνει λύσεις σε µεγάλα φορτία εφελκυσµού κοντά σε ακµές Σχεδιασµός σύµφωνα µε Ευρωκώδικα 2 και DIN : Αναμονή με σπείρωμα FRA Πιστοποιηµένο για: Σκυρόδεµα Για αγκύρια σε: Μεταλλικές κατασκευές Μηχανές Κλιµακοστάσια European Technical Approval - for rebar connections. Τύπος Κωδικός Πιστοποιητικό Συνολικό µήκος Ωφέλιμο µήκος Διάμετρος τρύπας Υλικό πλήρωσης Συσκευασία DIBt ETA l t fix d 0 [Ø mm] [scale units] τµχ. FRA 12/900 M ) 2) ) FRA 16/1100 M ) 2) ) FRA 20/1400 M ) 2) ) Εφελκυστικό φορτίο σχεδιασµού για συνδυασµό FRA µε FIS V, FIS VS και FIS EM Τύποι FRA 12/900 M12-60 FRA 16/1100 M16-60 FRA 20/1400 M20-60 Τµήµα µε σπείρωµα Υλικό [ - ] A4 A4 A4 (I-I s ) Τµήµα αναµονής Υλικό [ - ] BSt 500 BSt 500 BSt 500 I s Συνολικό µήκος I Εφελκυστικό φορτίο σχεδιασµού (Nrd) ενός αγκυρίου Σκυρόδεµα C16/20 N Rd [kn] Γενική τοµή τυπικής εφαρµογής d c 1 c min c 4 d s 1) N 5 d s 50 mm d o l s = l v l ges c 2 N 12 mm d s 20 mm 8

10 FIS P 300 Τ - Χηµικό αγκύριο, για εφαρµογές µεσαίας καταπόνησης FIS P 300 T FIS S Καλή απόδοση σχεδόν σε όλα τα δοµικά υλικά τοιχοποιίας. Αγκύρωση χωρίς µηχανική εκτόνωση που επιτρέπει στερέωση κοντά σε ακµές και µε µικρές αξονικές αποστάσεις. Εφαρµόζεται µε κοινό πιστόλι έκχυσης. Τύπος ρητίνης Κωδικός Περιεχόµενο ανά κουτί FIS P 300 T φυσίγγιο 300 ml + 2 αναµίκτες 12 FIS S αναµίκτες 10 Χρόνος εφαρµογής και σκλήρυνσης της ρητίνης fischer FIS P 300 T Χρόνος εφαρµογής Θερµοκρασία στη βάση αγκύρωσης Χρόνος σκλήρυνσης ± 0 C + 5 C 6 ώρες 20 λεπτά + 5 C + 10 C 3 ώρες 10 λεπτά + 10 C + 20 C 120 λεπτά 6 λεπτά + 20 C + 30 C 60 λεπτά 4 λεπτά + 30 C + 40 C 30 λεπτά Σύστηµα στερέωσης σε ποροµπετόν (YTONG) Προϊόντα αγκυρώσεων PBB Εργαλείο υποσκαφής PBZ FIS G Στελέχη Χιτώνιο κεντραρίσµατος Με ρητίνη (χωρίς µηχανική εκτόνωση) και τεχνική υποσκαφής. Τεχνολογία υποσκαφής χωρίς µηχανική εκτόνωση που εγγυάται υψηλά φορτία σε πορώδες µπετόν. J ύο προσφερόµενα βάθη τοποθέτησης που εξασφαλίζουν ευελιξία στη στήριξη (π.χ. µεγαλύτερα φορτία, σοβάτισµα). Μικρή διάµετρος διάτρησης που επιτρέπει την οικονοµική χρήση της ρητίνης. Τύπος Κωδικός Περιεχόµενο ανά Κωνικό τρυπάνι PBB Χιτώνιο κεντραρίσµατος PBZ κατάλληλο για M8 M12 10 Εξαρτήµατα για τοιχοποιία FIS H K ( ικτυωτό χιτώνιο) FIS Brushes (Βουρτσάκι) FIS H L ( ικτυωτό χιτώνιο του µέτρου) Πρόσθετα εξαρτήµατα για τούβλα ιατίθενται σε πολλές διαστάσεις. Μέγιστη ασφάλεια σε αγκυρώσεις τοιχοποιίας. Ευρύ φάσµα για διάφορες ασφαλείς εφαρµογές. Τύπος βουρτσάκια Κωδικός ανά Σετ βουρτσών FIS x 14/20 mm FIS Σετ βουρτσών x 20/30 mm Γερµανική έγκριση (DIBt) σε συνδυασµό µε ρητίνη FIS V και FIS VS, εργαλείο υποσκαφής PBB, χιτώνιο κεντραρίσµατος PBZ και ντίζες FIS G για πορoµπετόν. Συνιστούµενα φορτία σε πορώδες µπετόν P2 για Μ8/Μ10/Μ12 Βάθη αγκύρωσης σε mm Συνιστούµενα φορτία σε kn 0,9 1,3 Πιστοποιηµένο σε συνδυασµό µε χηµική ρητίνη FIS V. Τύπος Κωδικός ιάµετρος Ελάχιστο Ενεργό Ενεργό Κάνουν ικτάκια τρύπας βάθος βάθος βάθος για ανά τρύπας αγκύρωσης αγκύρωσης αγκυρίου χιτωνίου d o t h s h v mm mm mm mm τµχ. FIS H 12 x 50 K1) M6 M8 20 FIS H 12 x 85 K M6 M8 20 FIS H 16 x 85 K M8 M10 10 FIS H 16 x 130 K M8 M10 10 Συνολικό µήκος FIS H 12 x 1000 L mm Ø6/M 6 - Ø8/M 8 10 FIS H 16 x 1000 L mm Ø10/M

11 Προϊόντα αγκυρώσεων Σύστηµα χηµικής αγκύρωσης και κοχλιών FHB II-A S/L FHB II-A S/L RG-M FIS A FIS A & RG - M RG MI RG - MI FIS - E FIS - HK FIS - H - L Χάλυβας γαλβανισµένος Μ8-Μ20 Χάλυβας ανοξείδωτος (Α4) Μ8-Μ20 Χάλυβας γαλβανισµένος (5.8/8.8) Μ8-Μ39 Χάλυβας ανοξείδωτος (Α4) Μ8-Μ39 Εσωτερικό σπείρωµα Χάλυβας γαλβανισµένος Μ8-Μ20 Εσωτερικό σπείρωµα Χάλυβας ανοξείδωτος Μ8-Μ20 Εσωτερικό σπείρωµα χάλυβας γαλβανισµένος Χιτώνιο µεταβλητού βάθους Χιτώνιο µεγάλου µήκους DEC - Έτοιµο επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα FIS-EM FIS-V/VT FIS V / FIS P FIS P FEB RM 10 R FHB DEC Αυτόµατη ανάµιξη Κατάλληλο για µικροεπισκευές Τύπος Κωδικός Περιεχόµενο Χρώµα ανά κουτί DEC ml + 1 αναµίκτης Γκρι 12 10

12 TECHNICAL DATA Cartridge gun KPM 2 Πιστόλια εφαρµογής ρητινών Πιστόλι χειρός Type FIS DM S Art.-No. Πιστόλι χειρός adapted FIS for AM qty. per box Φυσητήρας ABG Κατάλληλο για: FIS V 360 S, FIS HB, FIS EM 390 S, FIS VS 150 C Τύπος Κωδικός Όνοµα ανά κουτί FIS DM S Πιστόλι εφαρµογής 1 Application gun FIS AC Φυσητήρας για τον καθαρισµό οπών διάτρησης. Κατάλληλο για: FIS V 360 S, FIS HB, FIS EM 390 S, FIS VS 150 C pcs. KP M FIS VS 150 C, FIS HB 150 C and Single-component PU foam 1 Τύπος Κωδικός Όνοµα ανά κουτί FIS AM Πιστόλι εφαρµογής 1 Πιστόλι απλό KPM 2 Κατάλληλο για: FIS VS 300 T, FIS P 300 T και φυσίγγια σιλικόνης. Type Art.-No. adapted for Qty. per box Τύπος Κωδικός Συνολικό µήκος ανά κουτί Τύπος Κωδικός Όνοµα ανά κουτί ABF big mm 1 KPM Πιστόλι εφαρµογής 1 pcs. FIS AC FIS P 380 C, FIS VT 380 C 1 Αναμίκτης FIS S Τύπος Κωδικός Ονοµασία ανά κουτί FIS S Αναµίκτης 10 Προϊόντα αγκυρώσεων FIS Σωληνάκι προέκτασης Τύπος Κωδικός Μήκος FIS Σωληνάκι προέκτασης L ανά κουτί Blow-out pump ABG Type Art.-No. Τύπος Κωδικός ανά total length qty. per box Βαλίτσα FIS (κενή) l pcs. ABG big

13 Προϊόντα αγκυρώσεων FH II - Αγκύριο για στερεώσεις βαριάς καταπόνησης FΒΝ II - Εκτονούµενο αγκύριο Το αγκύριο για όλες τις χρήσεις ιατίθενται επίσης και σε ανοξείδωτο χάλυβα A4 και γαλβανισµένα εν θερµώ. ιατίθενται επίσης µε µεγάλη ροδέλα. Το µεγάλου µήκους σπείρωµα επιτρέπει επίσης τοποθέτηση µε διάφορα ωφέλιµα πάχη. Τύπος (γαλβανισµένα) 12 Κωδικός ιάµετρος τρύπας Μέγιστο πάχος υλικού στερέωσης t fi x FH II-S FH II-SK* FH II-H* FH II-B* * Κωδικοί κατόπιν ζήτησης Κατάλληλο για δυναµικές καταπονήσεις Πιστοποιηµένο για ρηγµατωµένο και µη ρηγµατωµένο σκυρόδεµα. Πιστοποιηµένο για πυρκαγιά F120 Τύπος (γαλβανισµένα) Κωδικός ιάµετρος τρύπας d 0 Ελάχιστο βάθος τρύπας t d FBN II Ενεργό βάθος αγκρύρωσης h ef Μήκος αγκυρίου Ι Ελάχιστο βάθος τρύπας δοµικού υλικού t d Μέγιστο πάχος υλικού Μήκος αγκυρίου Ι ανά κουτί FH II 10/10 S FH II 10/25 S FH II 10/50 S FH II 12/10 S FH II 12/25 S FH II 12/50 S FH II 15/10 S FH II 15/25 S FH II 15/50 S FH II 18/10 S FH II 18/25 S FH II 18/50 S FH II 24/25 S FH II 24/50 S FH II 28/30 S FH II 28/60 S FH II 32/30 S FH II 32/60 S ανά d 0 τµχ. FBN 6/51) FBN 6/101) FBN 6/301) FBN II 8/ FBN II 8/ FBN II 8/ FBN II 8/ FBN II 8/ FBN II 8/ FBN II 8/ FBN II 10/ FBN II 10/ FBN II 10/ FBN II 10/ FBN II 10/ FBN II 10/ FBN II 10/ FBN II 12/ FBN II 12/ FBN II 12/ FBN II 12/ FBN II 12/ FBN II 12/ FBN II 12/ τµχ. Ρηγµατωµένο και µη ρηγµατωµένο σκυρόδεµα C20/25 µέχρι C50/60. Πίνακας φορτίων Μ8 Μ10 Μ12 Ν16 Μ20 Μ24 εφελκυσµός (ΚΝ) 12,3 15,5 18,9 26, ,6 διάτµηση (ΚΝ) 18, ,9 52,9 73,9 97,2 Συνιστώµενα φορτία για µεµονωµένα αγκύρια σε µη ρηγµατωµένο σκυρόδεµα C20/25. Περισσότερα τεχνικά στοιχεία θα βρείτε στο fischer Technical Handbook 2011 (θα το βρείτε στο Μη ρηγµατωµένο σκυρόδεµα C20/25 µέχρι C50/60. Πίνακας φορτίων Μ8 Μ10 Μ12 Ν16 Μ20 εφελκυσµός (ΚΝ) 6,1 8,5 12,6 17,2 25,9 διάτµηση (ΚΝ) 6,1 8,5 14,3 26,9 38,3 Συνιστώµενα φορτία για µεµονωµένα αγκύρια σε µη ρηγµατωµένο σκυρόδεµα C20/25. Περισσότερα τεχνικά στοιχεία θα βρείτε στο fischer Technical Handbook 2011 (θα το βρείτε στο Τύπος (γαλβανισµένα) Κωδικός ιάµετρος τρύπας Μέγιστο πάχος υλικού στερέωσης t fi x Ενεργό βάθος αγκρύρωσης h ef Ελάχιστο βάθος τρύπας δοµικού υλικού t d Μήκος αγκυρίου Ι ανά d 0 τµχ. FBN II 12/ FBN II 12/ FBN II 16/ FBN II 16/ FBN II 16/ FBN II 16/ FBN II 16/ FBN II 16/ FBN II 16/ FBN II 20/ FBN II 20/ FBN II 20/ FBN II 20/

14 FAZ II - Εκτονούµενο αγκύριο FAZ II Προϊόντα αγκυρώσεων Πολύ µεγάλα φορτία εφελκυσµού και θλίψης. Στερέωση κοντά σε ακµές και µε µικρές αξονικές αποστάσεις. ιατίθενται επίσης και σε ανοξείδωτο χάλυβα A4 και Ειδικά µεγέθη κατά παραγγελία. Ρηγµατωµένο και µη ρηγµατωµένο σκυρόδεµα C20/25 µέχρι C50/60. Πίνακας φορτίων Μ8 Μ10 Μ12 Ν16 Μ20 Μ24 εφελκυσµός (ΚΝ) 5,1 8,4 12,7 20,7 26,5 37 διάτµηση (ΚΝ) 6,9 11,4 16,9 31, ,1 Τύπος Κωδικός ιάµετρος Ελάχιστο Μήκος Μέγιστο Σπείρωµα Τµχ (γαλβανισµένα) τρύπας βάθος τρύπας αγκυρίου πάχος υλικού ανά δοµικού υλικού στερέωσης d o t d l t fi x M τµχ. FAZ II 8/ M 8 50 FAZ II 8/ M 8 50 FAZ II 8/ M 8 50 FAZ II 8/ M 8 25 FAZ II 10/ M10 50 FAZ II 10/ M10 25 FAZ II 10/ M10 20 FAZ II 10/ M10 20 FAZ II 10/ M10 20 FAZ II 12/ M12 20 FAZ II 12/ M12 20 FAZ II 12/ M12 20 FAZ II 12/ M12 20 Συνιστώµενα φορτία για µεµονωµένα αγκύρια σε µη ρηγµατωµένο σκυρόδεµα C20/25. Περισσότερα τεχνικά στοιχεία θα βρείτε στο fischer Technical Handbook 2011 (θα το βρείτε στο Τύπος Κωδικός ιάµετρος Ελάχιστο Μήκος Μέγιστο Σπείρωµα Τµχ (γαλβανισµένα) τρύπας βάθος τρύπας αγκυρίου πάχος υλικού ανά δοµικού υλικού στερέωσης d o t d l t fi x M τµχ. FAZ II 12/ M12 20 FAZ II 12/ M12 10 FAZ II 16/ M16 10 FAZ II 16/ M16 10 FAZ II 16/ M16 10 FAZ II 16/ M16 10 FAZ II 16/ M16 10 FAZ II 16/ M16 10 FAZ 20/ M20 5 FAZ 20/ M20 5 FAZ II 20/ M20 5 FAZ 24/ M24 5 FAZ 24/ M24 5 ΕΑ ΙΙ - Χωνευτό αγκύριο εσωτερικού σπειρώµατος EA II Το απλό αγκύριο µέγιστης ασφάλειας. Κατάλληλα για στερέωση Η/Μ στην οροφή των κτιρίων. Κατάλληλο για βίδες και ντίζες µετρικών σπειρωµάτων. υνατότητα για λύσιµο και σφίξιµο των εξαρτηµάτων σε διάφορες περιπτώσεις. Τύπος (γαλβανισµένα) Κωδικός ιάµετρος τρύπας d 0 Ελάχιστο βάθος τρύπας t d Μήκος αγκυρίου Ι Μέγιστο πάχος υλικού στερέωσης t fi x ανά κουτί τµχ. EA II M M EA II M M EA II M M10 50 EA II M M12 25 EA II M M16 20 EA II M M20 10 M8 - M12 Πίνακας φορτίων Μ8x40 Μ10x40 Μ12 Ν16 Μ20 εφελκυσµός (ΚΝ) 6,1 6,1 8,5 12,6 17,2 διάτµηση (ΚΝ) 4,9 6,1 8,5 18,3 29,1 Συνιστώµενα φορτία για µεµονωµένα αγκύρια σε µη ρηγµατωµένο σκυρόδεµα C20/25. Περισσότερα τεχνικά στοιχεία θα βρείτε στο fischer Technical Handbook 2011 (θα το βρείτε στο Εργαλείο τοποθέτησης (ζουµπάς) Τύπος Κωδικός Για χωνευτό ανά τµχ. EAW H 6 Plus ΕΑ ΙΙ Μ6 1 EAW H 8 Plus ΕΑ ΙΙ Μ 8 1 EAW H 10 Plus ΕΑ ΙΙ Μ 10 1 EAW H 12 Plus ΕΑ ΙΙ Μ12, ΕΑ ΙΙ Μ 12 D 1 EAW H 16 Plus ΕΑ ΙΙ Μ 16 1 EAW H 20 Plus ΕΑ ΙΙ Μ

15 Institut für Massivbau Technische Universität Darmstadt Institut für Massivbau Institut für Massivbau Technische Universität Darmstadt Προϊόντα αγκυρώσεων FWA - Εκτονούµενο αγκύριο FWA Για απλές εφαρµογές χωρίς πιστοποιητικά. Κατάλληλο για µεσαίας καταπόνησης εφαρµογές. Πίνακας φορτίων Μ6 Μ18 Μ10 Μ12 Μ16 Μ20 εφελκυσµός (ΚΝ) 1,3 1,8 2,8 4,4 6,2 9,7 διάτµηση (ΚΝ) 1,3 1,8 2,8 4,4 6,2 9,7 Τύπος Κωδικός ιάµετρος τρύπας Μήκος αγκυρίου ανά d 0 Ι τµχ. FWA 6x55 Εκτονούµενο Αγκύριο FWA 6x70 Εκτονούµενο Αγκύριο FWA 8x65 Εκτονούµενο Αγκύριο FWA 8x80 Εκτονούµενο Αγκύριο FWA 8x95 Εκτονούµενο Αγκύριο FWA 8x120 Εκτονούµενο Αγκύριο FWA 10x80 Εκτονούµενο Αγκύριο FWA 10x95 Εκτονούµενο Αγκύριο FWA 10x115 Εκτονούµενο Αγκύριο Τύπος Κωδικός ιάµετρος τρύπας FPX-I - Εκτονούµενο αγκύριο για ποροµπετόν Μήκος αγκυρίου ανά d 0 Ι τµχ. FWA 10x130 Εκτονούµενο Αγκύριο FWA 12x80 Εκτονούµενο Αγκύριο FWA 12x100 Εκτονούµενο Αγκύριο FWA 12x120 Εκτονούµενο Αγκύριο Technische Universität FWA 12x150 Εκτονούµενο Αγκύριο Darmstadt FWA 16x105 Εκτονούµενο Αγκύριο FWA 16x140 Εκτονούµενο Αγκύριο FWA 16x180 Εκτονούµενο Αγκύριο FM Certificate FWA 20x160 Εκτονούµενο Αγκύριο Recognised for use in 20local water-16based 10 fire extinguisger systems (Factory Mutual Research Corporation for Property Conservation, American insurance company). Εκτόνωση µε allen κλειδί ή κατσαβιδιέρα Με πιστοποίηση ΕΤΑ Για ποροµπετόν από 2 έως 7 Ν/mm2 θλιπτική αντοχή Τύπος Κωδικός ιάµετρος τρύπας FTP - Aγκύριο για ποροµπετόν d 0 Μήκος αγκυρίου Ι ανά FPX M6 - I FPX M8 - I FPX M10 - I FPX M12 - I τµχ. Πίνακας φορτίων Εφελκυσµός (ΚΝ) FPX - M6 - M12 PP2 0,43 PP4 0,89 FM Certificate Recognised for use in local waterbased fire extinguisger systems (Factory Mutual Research Corporation for Property Conservation, American insurance company). Reference to fixin The fixing can the fischer dim Compufix on th method. Fixing of high-q tant nylon (pol e1 FTP M FTP EM Για µετρικές βίδες από 6 έως 10 χιλ. Το ελικοειδές σχήµα αγκυρώνει πολύ καλά στο προµπετόν. do l td e2 P-NDS ds Tested for flam ding to VDE Τύπος (γαλβανισµένα) FTP M 6* (10) 60 M 6 FTP EM 6 25 FTP M 8* (12) 70 M 8 FTP EM 8 25 FTP M10* (14) 80 M10 FTP EM10 25 FTP EM FTP EM FTP EM Κωδικός ιάµετρος τρύπας d0 Μέγιστο πάχος υλικού στερέωσης t fi x Σπείρωµα Μ Εργαλείο τοποθέτησης Ενεργό βάθος αγκρύρωσης h ef Πίνακας φορτίων FTP Μ6 FTP Μ8 FTP Μ10 εφελκυσµός (ΚΝ) 0,3 0,45 0,6 Συνιστώµενα φορτία για µεµονωµένα αγκύρια Περισσότερα τεχνικά στοιχεία θα βρείτε στο fischer Technical Handbook 2011 (θα το βρείτε στο

16 FNA II - Μεταλλικό καρφωτό βύσµα FNA II µε κεφαλή FNA II µε σπείρωµα * FNA II µε κρίκο * FNA II µε γάντζο * * Κωδικοί κατόπιν ζήτησης Τρυπήστε, καρφώστε - έτοιµοι! Ευκολία τοποθέτησης: 2 4 κτυπήµατα µε το σφυρί και το βύσµα FNA II έτοιµο! Μικρές αξονικές και ακµών αποστάσεις για εφαρµογές ακόµη και σε εξαρτήµατα µικρών διαστάσεων. ιατίθεται και σε ανοξείδωτο Τύπος Κωδικός ιάµετρος Μέγιστο Ενεργό Μήκος Μέγιστο Ενεργό Συνιστούµενα (γαλβανισµένα) τρύπας πάχος υλικού βάθος αγκυρίου πάχος υλικού βάθος φορτία στερέωσης αγκύρωσης µήκος στερέωσης αγκρύρωσης εφελκυσµού* d o t fi x h ef l t fi x h ef kn FNA II 6 x 25/ ,2 FNA II 6 x 30/ ,6 FNA II 6 x 30/ ,6 FNA II 6 x 30/ ,6 FNA II 6 x 30/ ,6 FNA II 6 x 30/ ,6 FNA II 6 x 30/ ,6 * Φορτία για µονό αγκύριο µε µεγάλες αξονικές και ακµών αποστάσεις σε ρηγµατωµένο σκυρόδεµα C20/25. Καρφωτικό βύσµα Ν Γρήγορο και εύκολο ιατίθεται και σε ανοξείδωτο Κατάλληλο για σκυρόδεµα, τούβλο, φυσική πέτρα. Τύπος Κωδικός ιάµετρος τρύπας Ελάχιστο βάθος τρύπας δοµικού υλικού Ενεργό βάθος αγκρύρωσης Μήκος αγκυρίου d 0 t d h ef Ι t fi x d s x l s τµχ. N 5 x 30 Z 1) ,5 x N 5 x 40 Z ,5 x N 5 x 50 Z ,5 x N 6 x 40 Z GP x N 6 x 60 Z GP x N 6 x 80 Z GP x N 8 x 60 Z GP x N 8 x 80 Z GP x N 8 x 100 Z GP x N 8 x 120 Z GP x N 10 x 100 Z 2) x N 10 x 135 Z 2) x N 10 x 160 Z 2) x N 10 x 230 Z 2) x Ν Μέγιστο πάχος υλικού στερέωσης Bίδες νοβοπάν ανά συσκ. d o Ρηγµατωµένο και µη ρηγµατωµένο σκυρόδεµα C20/25 µέχρι C50/60. t d h ef t fix Προϊόντα αγκυρώσεων 1) Κατάλληλο για τα ηλεκτρονικά στηρίγµατα FC. 2) Μη συναρµολογηµένο. 15

17 Προϊόντα αγκυρώσεων SXR - Πλαστικό αγκύριο πλαισίων SXR-T Σκυρόδεµα, τοιχοποιία SXR-Z SXR-FUS ιατίθεται και σε Α4 Για εφαρµογές σε συµπαγή ή διάτρητα υλικά Ο τύπος SYR-FUS διατίθεται µε ενσωµατωµένη ροδέλα do ds hef l ls td tfix Τύπος (γαλβανισµένα) SX - Βύσµατα Τύπος Κωδικός ιάµετρος Μέγιστο Μήκος Βίδες Ενεργό Συνιστούµενα (γαλβανισµένα) τρύπας πάχος υλικού βύσµατος ξύλων ή βάθος φορτία σε στερέωσης = ελάχιστο νοβοπάν αγκύρωσης σκυρόδεµα βάθος αγκύρωσης d o t fi x l = h ef d s h ef ø kn SX 4 x to SX 5 x to ,3 SX 6 x to ,7 SX 6 x to ,8 SX 6 x 50 R to ,8 SX 8 x ,5 to ,7 SX 8 x ,5 to ,7 16 Κωδικός ιάµετρος τρύπας d 0 Βάθος αγκύρωσης Μήκος αγκύριου Μέγιστο πάχος υλικού στερέωσης Ενεργό βάθος αγκύρωσης h ef SXR 10 x 80 T SXR 10 x 100 T SXR 10 x 120 T SXR 10 x 140 T SXR 10 x 160 T SXR 10 x 180 T SXR 10 x 200 T SXR 10 x 230 T SXR 10 x 260 T SXR 10 x 80 Z SXR 10 x 100 Z SXR 10 x 120 Z SXR 10 x 140 Z SXR 10 x 160 Z SX Στριφώνι Νοβοπανόβιδα Ανοχή βίδας Τα βύσµατα SX µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε ασφάλεια µε ένα ευρύ φάσµα τύπων και διαµέτρων βίδας. Ενδείκνυνται επίσης ιδιαίτερα για βίδες νοβοπάν. Εκτόνωση 4 διευθύνσεων Η εκτόνωση σε 4 διευθύνσεις εξασφαλίζει υψηλές τιµές αγκύρωσης. SX L µακρύ: 6 x 50 / 8 x 65 Τύπος (γαλβανισµένα) Κωδικός ιάµετρος τρύπας d 0 Μέγιστο πάχος υλικού στερέωσης t fi x Βάθος αγκύρωσης Μήκος αγκύριου Κατάλληλα για: Σκυρόδεµα, τοιχοδοµή. Βύσµατα S Μέγιστο Ενεργό πάχος υλικού βάθος στερέωσης αγκρύρωσης h ef SXR 10 x 60 FUS SXR 10 x 80 FUS SXR 10 x 100 FUS SXR 10 x 120 FUS SXR 10 x 140 FUS SXR 10 x 160 FUS SXR 10 x 180 FUS SXR 10 x 200 FUS SXR 10 x 230 FUS SXR 10 x 260 FUS Τύπος Κωδικός ιάµετρος Μέγιστο Μήκος Βίδες Ενεργό Συνιστούµενα (γαλβανισµένα) τρύπας πάχος υλικού βύσµατος ξύλων ή βάθος φορτία σε στερέωσης = ελάχιστο νοβοπάν αγκύρωσης σκυρόδεµα βάθος αγκύρωσης d o t fi x l = h ef d s h ef ø kn SX 10 x to ,2 SX 10 x to ,2 SX 12 x to ,7 SX 14 x to ,0 SX 16 x (1/2 ) 10 2,6 SX 6 x 30 S/ ,5 x ,2 SX 8 x 40 S/ x ,3 do ls = hv + da l = hv t Στοπ βιδώµατος Οι ανθεκτικές προεξοχές συγκρατούν τα βύσµατα SX σταθερά στη θέση τους µέσα στην τρύπα. Στοπ διείσδυσης Τα περιµετρικά χείλη εµποδίζουν τα βύσµατα SX να γλυστρήσουν µέσα στην τρύπα. da

18 UX - Βύσµατα γενικής χρήσης d 0 d s Προϊόντα αγκυρώσεων UX Στριφώνι Στριφώνι µε γωνία UX-R Νοβοπανόβιδα Στριφώνι µε γάντζο l l s d a Τέλειο κράτηµα σε κάθε τοίχο! Το µοναδικό σχήµα τους επιτρέπει τη χρήση σχεδόν σε όλα τα δοµικά υλικά. ιαγώνιες ραβδώσεις σύνδεσης για άψογη οδήγηση της βίδας. Με νέα πριονωτά δόντια που εµποδίζουν την περιστροφή του βύσµατος µέσα στην τρύπα. Τύπος Κωδικός ιάµετρος Ελάχιστο Ελάχιστο Μήκος Βίδες Συνιστούµενα τρύπας βάθος πάχος βύσµατος νοβοπάν ανά φορτία τρύπας τοιχώµατος σκυρόδεµα d o td h ef l d s x l s τµχ. kn UX 5 x ,2 UX 5 x 30 R ,2 UX 6 x , ,4 UX 6 x 35 R , ,4 UX 6 x , ,6 UX 6 x 50 R , ,6 Τύπος Κωδικός ιάµετρος Ελάχιστο Ελάχιστο Μήκος Βίδες Συνιστούµενα τρύπας βάθος πάχος βύσµατος νοβοπάν ανά φορτία τρύπας τοιχώµατος σκυρόδεµα d o td h ef l d s x l s τµχ. kn UX 8 x ,5 50 4, ,6 UX 8 x 50 R ,5 50 4, ,6 UX 10 x , ,0 UX 10 x 60 R , ,0 UX 12 x ,5 UX 14 x ,8 GB - Βύσµατα για ποροµπετόν do ds t GB Tα ειδικά βύσµατα µε έγκριση για πορώδες µπετόν. Ειδικά βύσµατα για πορώδες µπετόν. Απλή και γρήγορη εγκατάσταση µε σφυρί για σύντοµη εργασία. Ελικοειδής εξωτερική νεύρωση για υψηλή συγκράτηση στο πορώδες µπετόν. Τύπος Κωδικός ιάµετρος Ελάχιστο Μήκος βύσµατος Στριφώνια τρύπας βάθος = ελάχιστο νοβοπανό- ανά τρύπας βάθος αγκύρωσης βιδες d o t l = h ef d s x l s τµχ. GB GB GB l = hv ls hs Με έγκριση για: Πορώδες µπετόν PB2, PP2 (G2) d a 17

19 Προϊόντα αγκυρώσεων FFS και FFSZ Αγκυρόβιδες FFSZ FFS Απευθείας βίδωµα χωρίς επιπλέον βύσµα. Κατάλληλο για στερεώσεις κουφωµάτων, παραθύρων ξύλινων πηχών (όχι εξωτερική χρήση κάγκελα) Τύπος Κωδικός ιάµετρος τρύπας d 0 Μήκος αγκυρίου Ι Κατσαβίδι Κεφαλή ανά FFSZ 7,5 x 52 T T25 7,5 100 FFSZ 7,5 x 62 T T25 7,5 100 FFSZ 7,5 x 72 T T25 7,5 100 FFSZ 7,5 x 82 T T25 7,5 100 FFSZ 7,5 x 92 T T25 7,5 100 FFSZ 7,5 x 102 T T25 7,5 100 FFSZ 7,5 x 112 T T25 7,5 100 FFSZ 7,5 x 122 T T25 7,5 100 FFSZ 7,5 x 132 T T25 7,5 100 FFSZ 7,5 x 152 T T25 7,5 100 FFSZ 7,5 x 182 T T25 7,5 100 FFSZ 7,5 x 202 T T25 7,5 100 FFSZ 7,5 x 212 T T25 7,5 100 Καπάκι FFS A Τύπος Κωδικός Κεφαλή Ύψος καπακιού ανά τµχ. FFS A-BR σκούρο καφέ FFS A-W άσπρη HM - Αγκύριο για υλικά µε λεπτό πάχος τµχ. Τύπος Κωδικός ιάµετρος τρύπας d 0 Μήκος αγκυρίου Ι Κατσαβίδι Κεφαλή ανά τµχ. FFS 7,5 x T30 11,5 1 FFS 7,5 x T30 11,5 1 FFS 7,5 x T30 11,5 1 FFS 7,5 x T30 11,5 1 FFS 7,5 x T30 11,5 1 FFS 7,5 x T30 11,5 1 FFS 7,5 x T30 11,5 1 FFS 7,5 x T30 11,5 1 FFS 7,5 x T30 11,5 1 FFS 7,5 x T30 11,5 1 FFS 7,5 x T30 11,5 1 FFS 7,5 x T30 11,5 1 FFS 7,5 x T30 11,5 1 FFS 7,5 x T30 11,5 1 HM-S Για εφαρµογές σε τοιχοποία, γυψοσανίδα κ.λπ. Για σπείρωµα Μ4 έως Μ8. Με εγκοπές για την αποφυγή περιστροφής στην τρύπα. Τύπος Κωδικός ιάµετρος οπής 18 d 0 Μήκος αγκυρίου Ι Βίδα d s xl s HM-SS Πάχος υλικού βάσης dp Μέγιστο πάχος υλικού στήριξης t fi x ανά HM 4 x 32 S M 4 x HM 4 x 46 S M 4 x HM 4 x 59 S M 4 x HM 5 x 37 S M 5 x HM 5 x 52 S M 5 x HM 5 x 65 S M 5 x HM 6 x 37 S M 6 x HM 6 x 52 S M 6 x HM 6 x 65 S M 6 x HM 6 x 80 S M 6 x HM 8 x 55 SS M 6 x τµχ. HM Z 1 Εργαλείο τοποθέτησης Τύπος Κωδικός ανά HM Z τµχ.

20 KD, KDH, KDR - Ειδικά στηρίγµατα ανάρτησης KD KDH KDR 5 / KDR 6 Προϊόντα αγκυρώσεων Τύπος Κωδικός ιάµετρος τρύπας d 0 Μέγιστο πάχος υλικού βάσης dp Ελάχιστο ύψος εργασίας a Μήκος αγκυρίου Ι Σπείρωµα PD - Βύσµα λεπτότοιχων υλικών Μ ανά KD M 5 x KDH M 5 x KDR M 5 x KD M 6 x KDH M 6 x KDR M 6 x KD M 8 x KDH M 8 x PD Τύπος Κωδικός ιάµετρος τρύπας Ελάχιστο βάθος Πάχος υλικού τρύπας βάσης Μήκος αγκυρίου Ξυλόβιδα Μέγιστο πάχος υλικού βάσης PD S τµχ. ανά d 0 h1 dp l d s / d s x l s t fi x τµχ. PD PD PD PD 8 S ) x PD 10 S ) x ) PD S µε ξυλόβιδα PD 12 S ) x Προτεινόµενα φορτία Frec (KN) (µε συντελεστή ασφάλειας 4) KDH 5 0,30 KDH 6 0,50 KDH 8 0,75 GK, GKM - Βύσµα γυψοσανίδας GK GKS GKM Τύπος Κωδικός Μήκος βύσµατος Ελάχιστο πάχος πρώτης στρώσης Μέγιστο πάχος υλικού στήριξης Βίδα Κεφαλή ανά l t t fi x d s x l s τµχ. GK ) ,5-5,0 x LS GKS ) ,5 x 35 PZ2 50 GKM ,5-5,0 x LS GKM ) ,5 x 35 PZ2 100 GKM ,5 x 50 PZ ) Ελάχιστο µήκος βίδας = µήκος βύσµατος 22 mm + πάχος δοµικού υλικού 2) Περιέχεται και βίδα 3) Περιλαµβάνεται φρεζάτη βίδα GKW Τύπος Κωδικός GKW

21 Προϊόντα αγκυρώσεων PN 8, CN 8 - Αγκύρια µονώσεων PN 8 CN 8 Τύπος Κωδικός ιάµετρος τρύπας Ελάχιστο βάθος τρύπας Ελάχιστο βάθος τοποθέτησης Μήκος βύσµατος Μέγιστο πάχος υλικού στήριξης d 0 t h nom I t fi x τµχ. termoz PN 8/ termoz PN 8/ termoz PN 8/ termoz PN 8/ termoz PN 8/ termoz PN 8/ termoz PN 8/ termoz CN 8/ termoz CN 8/ termoz CN 8/ termoz CN 8/ termoz CN 8/ termoz CN 8/ termoz CN 8/ Thermax 8/10 - Αγκύριο µε θερµοδιακοπή για θερµοπρόσοψη ίσκος ø ανά συσκ. h nom t l t fix Ø 60 mm Τhermax 8/10 Τύπος Κωδικός ιάµετρος τρύπας Ελάχιστο βάθος τρύπας δοµικού υλικού t d Μέγιστο πάχος υλικού στερέωσης t fi x Ενεργό βάθος αγκρύρωσης h ef ιάµετρος καπακιού Ø Κλειδί Ξυλόβιδες / βίδες ανά συσκ. d 0 SW τµχ. Thermax 8/60 M ,5-6,0 / M6 / 6,3 20 Thermax 8/80 M ,5-6,0 / M6 / 6,3 20 Thermax 8/100 M ,5-6,0 / M6 / 6,3 20 Thermax 8/120 M ,5-6,0 / M6 / 6,3 20 Thermax 8/140 M ,5-6,0 / M6 / 6,3 20 Thermax 8/160 M ,5-6,0 / M6 / 6,3 20 Thermax 8/180 M ,5-6,0 / M6 / 6,3 20 Thermax 10/100 M ,5-6,0 / M6 / 6,3 20 Thermax 10/120 M ,5-6,0 / M6 / 6,3 20 Thermax 10/140 M ,5-6,0 / M6 / 6,3 20 Thermax 10/160 M ,5-6,0 / M6 / 6,3 20 Thermax 10/180 M ,5-6,0 / M6 / 6,3 20 Thermax 10/100 M Thermax 10/120 M Thermax10/140 M Thermax 10/160 M Thermax 10/100 M Thermax 10/120 M Thermax 10/140 M Thermax 10/160 M

22 Thermax 12/16 - Αγκύριο µε θερµοδιακοπή για θερµοπρόσοψη Προϊόντα αγκυρώσεων Τhermax 16/170 M12 Τύπος Κωδικός Περιεχόµενο ανά συσκ. Thermax 12/110 M12 B Thermax 12/110 M Thermax 16/170 M12 B Thermax 16/170 M Thermax 12/110 M12 A Thermax 16/170 M12 A Τhermax 12/110 M12 2 σπειρώµατα Μ12, 2 κώνοι, 2 ντίζες Μ12-Α4, 2 ροδέλες Α4, 2 παξιµάδια Α4, 2 χιτώνια 20x130, 1 µύτη, 1 λάµα, 1 οδηγία χρήσεως 20 σπειρώµατα Μ12, 20 κώνοι, 20 ντίζες Μ12-Α4, 20 ροδέλες Α4, 20 παξιµάδια Α4, 20 χιτώνια 20x130, 5 µύτες, 5 λάµες, 5 οδηγίες χρήσεως 2 σπειρώµατα Μ16, 2 κώνοι, 2 ντίζες Μ12-Α4, 2 ροδέλες Α4, 2 παξιµάδια Α4, 2 χιτώνια 20x220, 1 µύτη, 1 λάµα, 1 σωληνάκι προέκτασης, 1 οδηγία χρήσεως 20 σπειρώµατα Μ16, 20 κώνοι, 20 ντίζες Μ12-Α4, 20 ροδέλες Α4, 20 παξιµάδια Α4, 20 χιτώνια 20x200, 5 µύτες, 5 λάµες, 5 σωληνάκια προέκτασης, 5 οδηγίες χρήσεως 10 σπειρώµατα Μ12-Α4, 10 κώνοι, 10 ντίζες Μ12-Α4, 10 ροδέλες Α4, 10 παξιµάδια Α4, 10 χιτώνια 20x200, 3 µύτες, 5 λάµες, 3 οδηγίες χρήσεως 10 σπειρώµατα Μ16-Α4, 10 κώνοι, 10 ντίζες Μ12-Α4, 10 ροδέλες Α4, 10 παξιµάδια Α4, 10 χιτώνια 20x130, 3 µύτες, 5 λάµες, 3 σωληνάκια προέκτασης, 3 οδηγίες χρήσεως τµχ Τermofix B - Αγκύριο µονώσεων µε αυτοδιάτρητη βίδα Τermofix B Τύπος Κωδικός Ελάχιστο βάθος αγκύρωσης Μήκος Ωφέλιµο µήκος Μήκος βίδας ιάµετρος πλαστικής ροδέλας Μύτη ανά τµχ. h l t fix I s Termofix B Ph2 100 Termofix B Ph2 100 Termofix B Ph2 100 Termofix B Ph2 100 Termofix B Ph2 100 Termofix B Ph

23 Προϊόντα αγκυρώσεων Τermofix 6H - Αγκύριο µονώσεων µε βίδα Τermofix 6Η Τύπος Κωδικός Ελάχιστο βάθος αγκύρωσης Μήκος Ωφέλιµο Μήκος βίδας ιάµετρος πλαστικής ροδέλας Μύτη ανά h l t fix I s 60 T Termofix 6H T Termofix 6H T Termofix 6H T Termofix 6H T Termofix 6H T Termofix 6H T Termofix 6H T Termofix 6H T Termofix 6H T Termofix 6H T Termofix 6H T τµχ. FID - Βύσµα στήριξης απευθείας σε µόνωση FID 50 FID 90 Τύπος Κωδικός Μήκος Ελάχιστο πάχος µόνωσης Βίδα [Ø mm] Μύτη Μύτη ανά l d s xl s FID FID mm / 6-kt 25 Προτεινόµενα φορτία Nrec [kn] FID 50 FID 90 Βίδα Ø Ø 6 Πολυεστερίνη PS Πολυεστερίνη PS τµχ. 22

24 Στατικό πρόγραµµα διαστασιολόγησης αγκυρώσεων compufix 8.4 H fischer Ελλάς, µέλος του fischer group µε παρουσία σε πάνω από 100 χώρες, έχοντας ένα πλήρες πρόγραµµα αγκυρίων (χηµικά και µηχανικά) καθώς και εξειδικευµένους µηχανικούς που στελεχώνουν το Τεχνικό τµήµα, προσφέρει τεχνικές συµβουλές και ολοκληρωµένες λύσεις σε προβλήµατα αγκυρώσεων σε όλα τα δοµικά υλικά (σκυρόδεµα, ρηγµατωµένο σκυρόδεµα, υποθαλάσσιες αγκυρώσεις, τούβλο, ytong, γυψοσανίδα κ.λπ.) Προϊόντα αγκυρώσεων Στατικό πρόγραµµα (Compufix 8.4) διαστασιολόγησης αγκυρώσεων σε σκυρόδεµα. Υπολογίζει τα κατάλληλα αγκύρια και εκτυπώνει τεχνική έκθεση. Στο εικονίδιο HELP περιλαµβάνονται αναλυτικές οδηγίες χρήσεως. Τεχνικό Εγχειρίδιο αγκυρώσεων (Technical Handbook) µε αναλυτικά τεχνικά στοιχεία για κάθε τύπο αγκυρίου. Εγχειρίδιο συστηµάτων και λύσεων για κτίρια σε σεισµικές περιοχές. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε πληροφορίες για βασικά θέµατα σεισµού όπως σεισµικές καταπονίσεις, κανονισµοί αγκυρώσεων, τεχνικές επισκευών και ενισχύσεων, αντισεισµική στήριξη Ηλεκτροµηχανολογικών κ.λπ. Μπορείτε να τα κατεβάσετε (download) στο στερέωσης/υλικό για µηχανικούς µελετητές ACT - Σύστηµα ορθοµαρµάρωσης µε αγκύρια υποσκαφής Σύστηµα Ορθοµαρµάρωσης µε δυνατότητα µείωσης πάχους πλάκας. Κατάλληλο για µάρµαρο, γρανίτη, κεραµικά, γυαλί. υνατότητα χρήσης σε φυσική πέτρα και µάρµαρα από 20 χιλ. Μείωση βάρους υλικών και κόστους. Ζητήστε το αναλυτικό τεχνικό εγχειρίδιο για το σύστηµα ορθοµαρµαρωτές ACT ή κατεβάστε το από το site στο άλλες κατηγορίες/act 23

25 Προϊόντα αγκυρώσεων MS-L - Προφίλ καναλιού (ελαφριάς καταπόνησης) ,5 25 L ,5 25 8,5 6, Γαλβανισµένα στα 20 µm Μεγάλη ποικιλία εξαρτηµάτων 18 MS 27/18 MS 28/30 8,5 20 1,25 Τύπος Κωδικός Συσκευασία Μήκος Βάρος L [kg/m] MS 27/18/1,25 2 m ,66 MS 27/18/1,25 3 m ,66 MS 28/30/1,75 2 m ,25 MS 28/30/1,75 3 m ,25 L 8, ,75 30 HS 38 - Σφυροκέφαλες βίδες M ÜBERSICHT HS 38 Τύπος MS 27/18/1,25 MS 28/30/1,75 Άνοιγµα 0,5 m 0,75 m 1 m Μέγιστο προτεινόµενο φορτίο F [kn] 0,43 0,29 0,19 Μέγιστο προτεινόµενο φορτίο F [kn] 1,30 0,87 0, L 2 L 1 Γρήγορο και εύκολο στη χρήση Έτοιµο συναρµολογηµένο µε ροδέλα και παξιµάδι Τύπος Κωδικός Συσκευασία Σπείρωµα Μήκος M L 1 HS 38 M 8 x M 8 30 HS 38 M 8 x M 8 40 HS 38 M 8 x M 8 60 HS 38 M 10 x M HS 38 M 10 x M ALK - Πρόβολος Ø 7 (4x) 45 ALK 27/18 ALK 38/40 L L Τύπος Για προφίλ Μax. φορτίο εφελκυσµού HS 38 M8 HS 38 M10 Μax. φορτίο διάτµησης Ροπή σύσφιξης N empf. [kn] V empf. [kn] [Nm] 38/40 6,0 0,8 40/60 7,5 0,8 38/40 6,0 1,0 40/60 7,5 1,0 15,0 25, Ενισχυµένη µεταλλική πλάκα για καλύτερη έδραση. Πολλές επιλογές µηκών. Τύπος Κωδικός Συσκευασία 1, ΦΟΡΤΙΣΗ 1 ΦΟΡΤΙΣΗ 2 F = q x l Strichstärke 1 ALK 27/18 ALK 38/40 ΦΟΡΤΙΣΗ 3 F = q x l ALK 27/ ALK 27/ ALK 38/ ALK 38/ ALK 38/ ALK 38/ ALK 38/ ALK 38/ ALK 38/ F = q x l Strichstärke 1,25 F = q x l

26 SF - Βάση έδρασης Ø 7 (4x) SF L 27 Προϊόντα αγκυρώσεων Για τη σύνδεση των καναλιών fischer MS-L µε το δοµικό υλικό. Τύπος Κωδικός Συσκευασία SF L αµφίπλευρη στήριξη SV 27 - Προέκταση SV 27 Τύπος Κωδικός Συσκευασία SV MW - Γωνίες MW MW Τύπος Κωδικός Συσκευασία MW MW

27 Προϊόντα αγκυρώσεων FUS - Προφίλ καναλιού βαρέου τύπου FUS 21 FUS 41 FUS S S L 25 L L FUS 21D FUS 41D FUS 62D L Γαλβανισµένα στα 20 µm Μεγάλα φορτία κάµψης λόγω ιδανικής διατοµής Οδοντωτά άκρα για µεγαλύτερη ασφάλεια L Τύπος Κωδικός Συσκευασία Μήκος Πάχος Βάρος L S [m] [kg/m] FUS 21/2,0 3 m ,0 1,44 FUS 41/2,0 3 m ,0 2,06 FUS 21D/2,0 3m ,0 2,87 FUS 62/2,5 6 m ,27 FUS 41D/2,5 6m ,5 4,89 FUS 62D/2,5 6 m ,5 6, FCN Clix - Ειδικές ροδέλες στηριγµάτων L Τύπος Άνοιγµα 1 m 2 m 3 m FUS 21/2,0 Μέγιστο προτεινόµενο φορτίο F [kn] 0,49 0,12 0,05 FUS 21/2,5 Μέγιστο προτεινόµενο φορτίο F [kn] 0,52 0,13 0,06 FUS 41/2,0 Μέγιστο προτεινόµενο φορτίο F [kn] 1,65 0,67 0,30 FUS 41/2,5 Μέγιστο προτεινόµενο φορτίο F [kn] 1,82 0,76 0,34 FUS 62/2,5 Μέγιστο προτεινόµενο φορτίο F [kn] 3,59 1,79 0,99 FUS 21D/2,0 Μέγιστο προτεινόµενο φορτίο F [kn] 1,67 0,69 0,31 FUS 41D/2,5 Μέγιστο προτεινόµενο φορτίο F [kn] 5,60 2,79 1,85 FUS 62D/2,5 Μέγιστο προτεινόµενο φορτίο F [kn] 11,45 5,72 3,80 FCN Clix P S Γρήγορη τοποθέτηση FCN CLIX P ενδείκνυται για ένωση µε άλλα εξαρτήµατα και το FCN CLIX P για σωληνώσεις Οδοντωτό εξάρτηµα για µεγαλύτερη ασφάλεια Τύπος Κωδικός Συσκευασία Σπείρωµα M FCN Clix P M 6 FCN Clix P M 8 FCN Clix P M 10 FCN Clix P M 12 FCN Clix M M 6 FCN Clix M M 8 FCN Clix M M 10 FCN Clix M M FCN Clix M 18 S FCN Clix P Τύπος Max. φορτίο εφελκυσµού N empf Max. φορτίο διάτµησης Ροπή σύσφιξης FUS 2,0 mm FUS 2,5 mm V empf [kn] [kn] [kn] [Nm] M6 3,0 3,0 1,0 10 M8 4,0 4,0 2,0 20 M10 5,0 8,0 2,5 40 M12 5,0 8,0 3,0 50 FCN Clix M Τύπος Max. φορτίο εφελκυσµού Ροπή σύσφιξης N empf FUS 2,0 mm FUS 2,5 mm [kn] [kn] [Nm] M6 3,0 3,0 5 M8 4,0 4,0 10 M10 5,0 8,0 15 M12 5,0 8,0 20

2κατάλογος προϊόντων. στήριξης/στερέωσης & μηχανισμών αγκυρώσεων. Οικονομικά/Οικολογικά Ενεργειακά Συστήματα Economy / Ecology Energy Solutions

2κατάλογος προϊόντων. στήριξης/στερέωσης & μηχανισμών αγκυρώσεων. Οικονομικά/Οικολογικά Ενεργειακά Συστήματα Economy / Ecology Energy Solutions 2κατάλογος προϊόντων στήριξης/στερέωσης & μηχανισμών αγκυρώσεων Οικονομικά/Οικολογικά Ενεργειακά Συστήματα Economy / Ecology Energy Solutions Αγαπητέ συνεργάτη, Το σύνθημα της εταιρίας μας δηλώνει πως

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων. Κατάλογος Προϊόντων

Κατάλογος Προϊόντων. Κατάλογος Προϊόντων Κατάλογος Προϊόντων Κατάλογος Προϊόντων Αγαπητέ συνεργάτη, Το σύνθημα της εταιρίας μας δηλώνει πως «δημιουργούμε τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη με τις καλύτερες δυνατές λύσεις και υποστηρίζουμε τους συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Νέες λύσεις στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα. Η Hilti και η ηλιακή ενέργεια. Hilti. Υπεροχή σε διάρκεια και απόδοση.

Νέες λύσεις στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα. Η Hilti και η ηλιακή ενέργεια. Hilti. Υπεροχή σε διάρκεια και απόδοση. Νέες λύσεις στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα Η Hilti και η ηλιακή ενέργεια. Hilti. Υπεροχή σε διάρκεια και απόδοση. Hilti: ο αξιόπιστος συνεργάτης σε μεγάλα έργα Hλιακής Eνέργειας Η Hilti είναι εξειδικευμένη

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Στερέωσης MEA Γενικός Κατάλογος

Συστήματα Στερέωσης MEA Γενικός Κατάλογος Συστήματα Στερέωσης MEA Γενικός Κατάλογος Πίνακας επιλογής Βύσματα Κατάλληλα για τα παρακάτω υλικά Σελίδα Μπετόν Φυσική πέτρα Συμπαγή τούβλα Συμπαγή ασβ/κά τούβλα Κισηρόλιθος Διάτρητα τούβλα Διάτρητα ασβ/κά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός στερεώσεων. Βρείτε το σωστό αγκύριο γρήγορα και εύκολα

Οδηγός στερεώσεων. Βρείτε το σωστό αγκύριο γρήγορα και εύκολα Οδηγός στερεώσεων Βρείτε το σωστό αγκύριο γρήγορα και εύκολα Περιεχόμενα Οι στηρίξεις γίνονται απλά και ευχάριστα με τις λύσεις στερέωσης της fischer. Βρείτε το σωστό αγκύριο 2 Βήμα 1 - Επιλέξτε τι θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 2. Την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ MADE IN GERMANY

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ H γερμανική εταιρία Fscher αποτελεί τον ηγέτη της Ευρωπαϊκής αγοράς με υψηλή αναγνωρισιμότητα στη σχεδίαση και παραγωγή καινοτόμων συστημάτων στήριξης υψηλών προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 2. Την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Varifix Σφιγκτήρες σωληνώσεων Στερέωση

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Varifix Σφιγκτήρες σωληνώσεων Στερέωση ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Varifix Σφιγκτήρες σωληνώσεων Στερέωση Στερέωση TGA-SHK Αρ. έκθεσης ελέγχου 3612/5526 Ελεγμένες ράγες τοποθέτησης διατομής C Varifix MWF - 03/11-11016 - Πλεονεκτήματα Προσαρμοσμένες

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Υψηλής απόδοσης συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων. Περιγραφή Προϊόντος. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 06.01.

Construction. Υψηλής απόδοσης συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων. Περιγραφή Προϊόντος. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 06.01. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 06.01.020 Sika AnchorFix -2 Υψηλής απόδοσης συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων Construction Περιγραφή Προϊόντος Συγκολλητικό υλικό 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες

Διαβάστε περισσότερα

EP metal. mini.2. mini. Strip. CH mini QH mini PI mini EM.2 EM.3 QH-R CH-R. SeismiCon. Ελαστικά εφέδρανα σελ.3 Έδραση πλωτών τοίχων/δαπέδων σελ.

EP metal. mini.2. mini. Strip. CH mini QH mini PI mini EM.2 EM.3 QH-R CH-R. SeismiCon. Ελαστικά εφέδρανα σελ.3 Έδραση πλωτών τοίχων/δαπέδων σελ. Ελαστικά εφέδρανα σελ.3 Έδραση πλωτών τοίχων/δαπέδων σελ.4 EP EP metal FM FS Έδραση πλωτών τοίχων/δαπέδων σελ.5 WS Ελαστικές βάσεις mini mini.2 σελ.6 Strip Ελαστικές βάσεις EM.2 EM.3 σελ.7 Αναρτήσεις Ελαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων ταχείας ωρίμανσης

Συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων ταχείας ωρίμανσης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 06.01.010 Sika AnchorFix -1 Συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων ταχείας ωρίμανσης Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογικά, Ηλεκτρονικά

Ηλεκτρολογικά, Ηλεκτρονικά _GRE_Elektrik, Elektronik 0.02.20 09:26 Seite 2 Ηλεκτρική εγκατάσταση Ασφάλειες αυτοκινήτων Σελίδα /00 Συγκροτήµατα καλωδίων, συνδετήρες καλωδίων ιακόπτες Σελίδα /309 Καλώδια Σελίδα /200 Σελίδα /332 Αξεσουάρ

Διαβάστε περισσότερα

NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σεπτέμβριος 2015

NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σεπτέμβριος 2015 NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σεπτέμβριος 2015 ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ cure Καθαρίζει και προστατεύει όλα τα συστήματα καυσίμου πετρελαίου κίνησης (ντίζελ) που χρησιμοποιούνται σε επιβατικά και φορτηγά οχήματα, στη ναυτιλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Μ Ε Λ Ε Τ Η Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 13/2014 ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 150.000,00 Μ Ε Λ Ε Τ Η Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012 Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια Οδηγός Επιλογής 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή 0/2 Βιομηχανικά κουτιά Thalassa TBS - TBP Θερμοπλαστικά βιομηχανικά κουτιά 1/1 Επίτοιχα ερμάρια Spacial CRN Ερμάρια από χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα ΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΥΣΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΙΦΩΝΙΑ ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ - ΒΕΝΖΙΝΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

περιεχόμενα ΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΥΣΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΙΦΩΝΙΑ ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ - ΒΕΝΖΙΝΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ περιεχόμενα ΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΥΣΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΙΦΩΝΙΑ ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ - ΒΕΝΖΙΝΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ANTΛΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K

Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K 04/2006 NK Πληροφορίες για τον χρήστη 999725009 GR Οδηγίες συναρµολόγησης και εφαρµογής Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K 9725-201-01 Εισαγωγή Πληροφορίες για τον χρήστη Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K by Doka

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 Πρόγραμμα παραδόσεων 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 5 1 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ INOX MARE ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΣΤΕΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εφαρµογής

Πληροφορίες εφαρµογής 07/2008 Πληροφορίες εφαρµογής 999732009 GR Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 Εισαγωγή Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999732009-07/2008 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ. IQia ATTE

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ. IQia ATTE ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ IQia ATTE Τηλ.: 26710 25935, 6944 627387 E-mail: info@iqia.gr www:iqia.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ 3 2 ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΕΠΙΜΗΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ...41 ΔΙΑΤΟΜΈΣ ΨΥΧΡΉΣ ΕΛΆΣΗΣ...3 ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ...11 ΚΟΙΛΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ & ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΕΠΙΜΗΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ...41 ΔΙΑΤΟΜΈΣ ΨΥΧΡΉΣ ΕΛΆΣΗΣ...3 ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ...11 ΚΟΙΛΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ & ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ... 57 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΔΙΑΤΟΜΈΣ ΨΥΧΡΉΣ ΕΛΆΣΗΣ...3 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΤΥΠΟΥ Ζ, C, Σ, Ζplus... 3 ΔΙΑΤΟΜΕΣ Σ 175, 205, 225, 255...3 ΔΙΑΤΟΜΕΣ C 140, 155, 175, 205...4 ΔΙΑΤΟΜΕΣ Ζ 140, 155, 175, 205...5 ΔΙΑΤΟΜΕΣ Ζplus 205, 225,

Διαβάστε περισσότερα

Elematic Η Ευρωπαϊκή Επιλογή σας.

Elematic Η Ευρωπαϊκή Επιλογή σας. Elematic Η Ευρωπαϊκή Επιλογή σας. Ο όμιλος εταιρειών ITW, με έδρα το lllinois των Ηνωμένων Πολιτειών απολαμβάνει σήμερα μία παγκόσμια παρουσία και αναγνώριση μέσα από τις 875 εμπορικές και βιομηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Και χώρων εστίασης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ WÜrTH ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ; Τα προϊόντα με το λογότυπο NSF ελέγχθηκαν και πιστοποιήθηκαν από το National Sanitary Foundation

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα σωλήνων τεχνολογίας Flowtite. Τεχνικά χαρακτηριστικά PDF-VERSION!

Συστήματα σωλήνων τεχνολογίας Flowtite. Τεχνικά χαρακτηριστικά PDF-VERSION! Συστήματα σωλήνων τεχνολογίας Flowtite Τεχνικά χαρακτηριστικά 1 Διαδικασία παραγωγής 3 2 Πολυστρωματική επικόλληση σωλήνα 4 3 Οφέλη του προϊόντος 4 Χαρακτηριστικά & οφέλη... 4 4 Εφαρμογές 5 5 Πρότυπα απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2

Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 Τεχνολογία µετάδοσης κίνησης \ Αυτοµατισµοί µετάδοσης κίνησης \ Ενσωµάτωση συστήµατος \ Υπηρεσίες Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 Έκδοση 11/2008 16631005 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Coestherm Σωλήνες και εξαρτήµατα πολυπροπυλενίου ΡΡ-R 80 Type 3 Τεχνικός κατάλογος εγκατάστασης παροχής νερού σε γραµµή

Coestherm Σωλήνες και εξαρτήµατα πολυπροπυλενίου ΡΡ-R 80 Type 3 Τεχνικός κατάλογος εγκατάστασης παροχής νερού σε γραµµή Coestherm Σωλήνες και εξαρτήµατα πολυπροπυλενίου ΡΡ-R 80 Type 3 Τεχνικός κατάλογος εγκατάστασης παροχής νερού σε γραµµή Οι πλαστικές ύλες χρησιµοποιούνται ευρέως σε όλους τους τοµείς: οι εξαιρετικές χηµικές

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Θερµοµόνωση 10/2012. Τεχνικός οδηγός εφαρµογής. Ολοκληρωµένο Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης

Εξωτερική Θερµοµόνωση 10/2012. Τεχνικός οδηγός εφαρµογής. Ολοκληρωµένο Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Εξωτερική Θερµοµόνωση 10/2012 Τεχνικός οδηγός εφαρµογής Ολοκληρωµένο Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Περιεχόµενα Εισαγωγή 3 Θερµοµόνωση και ανακαίνιση 4 Γενικά για το σύστηµα Knauf Thermoprosopsis 5 οµή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

07/2013. Συστήματα ξηράς δόμησης. Τεχνικός οδηγός κατασκευών με γυψοσανίδες

07/2013. Συστήματα ξηράς δόμησης. Τεχνικός οδηγός κατασκευών με γυψοσανίδες 07/2013 Συστήματα ξηράς δόμησης Τεχνικός οδηγός κατασκευών με γυψοσανίδες Ασφάλεια με σύστημα Knauf! Η ξηρά δόμηση με βάση την γυψοσανίδα είναι ένα ευρέως διαδεδομένο σύστημα δόμησης καθώς προσφέρει την

Διαβάστε περισσότερα