ί θέμα : *Το φ υσικό α έρ ιο ω ς κ α ύ σ ιμ ο. Ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ις φ υσικού ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ί θέμα : *Το φ υσικό α έρ ιο ω ς κ α ύ σ ιμ ο. Ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ις φ υσικού ]"

Transcript

1 T J U ι : λ ι ι λ /. λ >: XX ο AH : X.TJiqt. ΤΜΗΜΑ ; ΛΙΗΧΛΧΗΑΗΙΊΛΧ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της οπουδάοτριας ΚΟΤΣΑΡΙΛΟΥ ΜΑΡΘΑΣ ί θέμα : *Το φ υσικό α έρ ιο ω ς κ α ύ σ ιμ ο. Ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ις φ υσικού ] α ερ ίο υ (Ε φ α ρ μ ο γ ή, Υ π ο λ ο γ ισ μ ό ς, Α σ φ ά λεια )» J Ειοηγητής : ΕΜΜ. ΣΠΤΗΡΟΠΟΥΑΟΣ - ΚΑΒΑ\Α

2 λ 'Ο ΜΕΡΟΣ Ι ο Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 1. ΑΤΜ ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑ Σ L L ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΕΡΑΣ LZ ΡΥΠΟΙ ΑΕΡΙΟΝ ΚΑΙ ΑΤΜΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 2. ΑΕΡΙΑ 2.1. ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ AVOGADRO 22. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ 2.3. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2.4. ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΕΡΙΩΝ Ζ5. ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΜΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 3. ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 13 3.L ΓΕΝΙΚΑ 13 Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ 4. ΦΥΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 5. ΚΑΥΣΗ ΓΕΝΙΚΑ 5Ζ. ΘΕΡΜΟΓΟΝΑ ΔΥΝΑΜΗ 5.3. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

3 5.32. ΠΡΟΣΕΓΠΣΉΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΜΟΧΟΡΗΉΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΔΡΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΟΟ ΔΡΟΣΟΥ 3 0 (ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ) ΤΟΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 6. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΗΣ Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ?. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 7.L ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΥΣΗ 7 2. ΑΤΕΛΗΣ ΚΑΥΣΗ 7.3. ΤΡΓΩΝΑ ΚΑΥΣΗΣ Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 8. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΜΕΡΟΣ 2ο Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ 1. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 4 5 LL ΓΕΝΚΑ ΤΥΠΟΣ Κ.ΑΤ.ΑΣΚΕΥΗΣ L ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟ^\ΗΤΕΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΧΩ-^ΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (GASRAUMHEIZER) ΜΕ 4 9 ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ (ΓΗΝ ,82) ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΧΩΡΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 5 0 (AUSSERWAND-GASRAUMHEIZER)

4 L2.5. ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ XQPOY ΑΕΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ LAS 1.3. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.4. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 15. ΡΥΘΜΙΣΗ 1.6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ L6.1. ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ L62. ΑΚΡΙΒΗΣ ^ΤΤΟΛΟΓΙΣΜΟΣ L7. ΚΑΤΑΝΑ-ΑΟΣΗ ΑΕΡΙΟΥ L 8. ΣΥΝΔΕΣΗ.ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΑΕΡίαΝ L9. ΕΠΙΛΟΓΗ Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 2. ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΥΠΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 71 Ζ3.1. ΓΕΝΙΚΑ 71 Ζ3.2. ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ 73 Ζ3.3. ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΤΤίΓΓιΤΟίΩΣΗΣ 77 Ζ3.4. ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 7 9 Ζ 4. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗ 88 Ζ 6. ΚΑΠΝΌΔΟ.ΧΟΣ 9 0 Ζ7.ΘΕΡΜΑΝΤ:-ΣΗ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ 91 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΛΕΒΗΤΕΣ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΚΑΥΣΕΩΣ 9 4

5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝ 2ΣΗΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΜΕ ΦΛΟΓΟΣΩΛΗΝΑ-ΦΛΟΓΟΑ ΥΛΟΥΣ 3.3. ΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΦ Α Λ Α ΙΟ 4. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ L ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΚΑΥΣΤΗίΈΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ (INJECTION) ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ L Η ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΔΥΟ ΒΑΘΜΙΔΩ.Ν ΚΑΙ ΑΚΛΘΜΙΔΩΤΟΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 121 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΕΡΙΟΥ 122 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ΚΑΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 125 Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ?. Θ ΕΡΜ ΑΝΤΗ ΡΕΣ Ν ΕΡΟ Υ ΚΑΥΣΗ Σ Α ΕΡΙΟ Υ 7 1. ΓΕΝΙΚΑ 7.2. ΑΕΡΙΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ 7.3. ΑΕΡΙΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

6 7.4. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 136 ΧΟΡΟΥ 7.6. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ 139

7 ΜΕΡΟΣ Ιο ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο I I ΚΑΘΑΡΟΙ ΑΕΡΑΣ Ο αέρας περιβάλει τη γήινη σφαίρα με τη μορφή περιβλήματος. Τ ο κατώτερο στρώμα αέρα πάνω στην επιφάνεια της γης ονομάζεται Τροπόσφαιρα, που φτάνει σε πάχος μέχρι 11 km περίπου. KoTorav ακολουθοιλ η στρατόσφαιρα (11 έω ς 75 km) Kcn η ιονόσφαιρα (75 μέχρι 600 km). Η πίεση πάνω στην εraφάvεlα της γης που προξενείται από το βάρος του στμοσςκηρικού αέρα ανέρχετσ κατά μέσο όρο ρ = L013 bar. Για ομοιόμορφη πυκνότητα του αέρα υπολογίζεται ένα ύμος της ατμόσφαιρας: = 7990m i g 1,293-9,81 Όπου ;ρ = 1^ 93 η πυκνότητα του αέρα στους 0 C σε kg.m g = 9.S1 m'5^ η επιτάχυνση πτώσης Στην πραγματικότητα όμως μειώνεται η πυκνότητα του ατμοσςιαιρικού αέρα όπως και η θερμοκρασία σε σχέση προς το ύμος (πίνακας 1). ίύνκ>ς km 0 0,5 ; 1,0 2 ; I Πίεση αέρα mbar ί ί θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία c 15 1L8 1 8,5 2, ' -55 ^

9 Τη φυσικό αέριο ως κηύηι/ιη Η μείωση της δερμοκρασίας με το ύμος είν α ι: 6,5 Κ ανά km μέχρι ύμους 11 km. Από 11 km έω ς 20 km, η θερμοκρασία παραμένει περίπου σταθερή στους -55 C. Στα 20 έω ς 47 km ύμος, παρατηρείται αύξηση της θερμοκρασίας εξαιτίας του όζοντος μέχρι περίπου 0 C και KaT0rav πάλι πτώση της θερμοκρασίας. Π ΙΝ Α ΚΔΣΖ Από χημυστς απόμεως ο ατμοσφαιρικός αέρας, είναι ένα μείγμα διαςίόρων μονίμων αερίων μεταξύ των οποίων υπερισχύουν το άζωτο, οξυγόνο, αργά και το CO2 που σχηματίζουν συνολυ<ά το 99.99% του βάρους του αέρα. Η σύνθεση του αέρα στην εraφάvεια της γης δεν παρουσιάζει αξιοστμιείωτες μεταβολές σ ε σχέση με το χρόνο και τόπο, ενώ στα μεγάλα nun υπερισχύουν τα ελαφρά αέρια υδρογόνο και ήλιο. Η μείοχτη του οξυγόνου ως προς το ύμος της ατμόστραιρας ανέρχεται σε 0.3% ανά km. Εκτός από τα μόνιμα αέρια υπάρχει στον αέρα υδρατμός σε μεταβαλλόμενες ποσότητες. Χαμηλότερο ποσοστό ατμού περίπου 0% (σε χαμηλές θερμοκρασίες), υμηλότερο ποσοστό περίπου 3% βάρος»;4% όγκος.

10 To φυσικό αέρια ύκ καύσιμο 12. ΡΥΠΟΙ ΑΕΡΙΟΝ ΚΑΙ ΑΤΜΟΝ Στον ελεύθερο αέρα διαπιστώνεται η παρουσία ποσοτήτων διαφόρων αερίων και ατμών ανάλογα προς την περιοχή, κλίμα, εποχή έτους, καιρό και άλλους παράγοντες. Πηγές των αερίων αυτών και ατμών είναι η βιομηχανία, εγκαταστάσεις παραγωγής ισχύος, η οικιακή οικονομία και η κίνηση οχημάτων. Τα Γπο σημανπκά από τα αέρια αυτά είναυ Όζ ο ν ίο^ : Δημιουργείται από ηλεκτρικές εκκενώσεις, διαδικασίες οξείδωσης και εξάτμισης. Έχουν μετρηθεί στην ατμόσφαιρα μικρές ποσότητες περίπου 0,02 έως 0 4 mg/m^. Κοφτερή μυρωδιά. Σε συγκεντρώσεις > 0,2 mg/m^ παρουσιάζει ερεθισμούς. Βουνίσιος και θαλασσινός αέρας πλούσιος σε όζον, είναι δείκτης υμηλού βαθμού καθαρότητας του αέρα επειδή το όζον ανηδρά γρήγορα με τους ρύπους του αέρα Η έλλειμη όζοντος στην ατμόσφαιρα, κυρίως στο νόπο πόλο, αποδίδεται στους χλωριωμένους υδρογονάνθρακες του φλωρίου (FCKW) των σπρέι και των μυκπκών μέσων. Εξαιττας ττις έ/ΐλειμης όζοντος στην ατμόσφαιρα είναι εντονότερη η υπεριώδης ακπνοβολία του ήλιου, πράμα που επιδρά γενυκά στο κλίμα {ςκηνόμενο θερμοκηπίου). Αυτό μπορεί να έχει δυσάρεστες συνέπειες στη γειαργτκή παραγωγή αλλά και να προκαλεί καρκίνο του δέρματος. Υπάρχουν εικασίες από νεώ ιερες έρευνες ό η η μείωση του όζοντος στην ατμόσφαιρα προήλθε από τη μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας από τη δεκαετία του 7 0. Υ περοξείδιο του υδρογόνου Δημιουργείται όπως το όζον. Παρουχσιάζεται σε μεγαλύτερες ποσότητες. Εντονότερη η παρουσία του σ ε βροχοπτώσεις, περίπου 200 mg/nn'^. Μ ο ν ο ξείδ ιο του ά ν δ ρ α κ α CO) : Είναι προϊόν ατελούς καύσης και γι αυτό παρατηρειται στις πόλεις και σε βιομηχανικές περιοχές. Είναι πολύ δηλητηριώδες.

11 To φ υ σνίό αέριο ως καύσηΐω Βασικές πηγές του είναι τα αυτοκίνητα και η οικιακή θέρμανση. Μετρήσεις ατα καυσαέρια αυτοκινήτων παρουσιάζουν μέχρι 8% ποσοστά όγκου. Επιτρεπόμενο στο ρελαντί μέχρι 3,5% όγκου. Περιέχεται και στον καπνό του τσιγάρου. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο επειδή η παρουσία του δεν είναι αισθητή. Παρουσία CO σε δρόμους με κανονική κίνηση 25 ppm =30 mg/m^ Παρουσία CO σε δρόμους με έντονη κίνηση 50 ppm = 60 mg/m^ Παρουσία σε καυσαέρια και αέρια πυρράς 3.0% όγκου = xvajxn Επίσης και σ ε ουάα στην οποία υπάρχουν καπλπστές μπορούν να διαπιστωθούν συγκεντρώσεις CO από 50 πιφ η και άνω. Δ ιο ξ ε ίδ ιο του ά ν θ ρ α κ α (COJ : Η μικρή περιεκηκότητα σ ε CO2 του ατμοσφαιρικού αέρα σιγά σιγά αυξάνεται από την καύση των καυσίμων ετησίως κατά 1 ppm. Προς το παρόν η περιεκτικότητα του αέρα σε CO2 ανέρχεται σε ppm περίπου. Υπάρχουν φόβοι όπ επηρεάζει το κλίμα Δημιουργεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου πράγμα που έχει ως συνέπεια την αύξηση της θερμοκρασίας επειδή η αυξημένη παρουσία CO2, παρεμποδίζει την ακπνοβολία θερμότητας της εraφάvειας της γης. Η κατάσταση μπορεί να βελπωθεί με ; α) τη μείωση της καύσης απολιθωμένων καυσίμων, β) οικονομία στην ενέργεια, γ) εφαρμογή πυρηνικής ενέργειας ή δ) χρησιμοποίηση αερίων καυσίμων. Στο κέντρο πόλεων σε ημέρες νέςρους το CO, ανέρχεται μέχρι 4 50 ppm. Δ ιο ξείδ ιο τον θ είου is O J : Προκύπτει από την καύση άνθρακα και μαζούτ γι αυτό παρατηρείται κυρίως σπς Βιομηχανικές περιοχές. Τα αέρια καύσιμα πρακπκά δεν περιέχουν θείο και γι αυτό θεωρούνται τα rao καθαρά καύσιμα Η περιεκπκότητα θείου στα προϊόντα των διυλιστηρίων μειώνεται συνεχοϊς. Πρέπει να σημειωθεί όπ τα οξείδια του θείου με την υγρασία του αέρα σχηματίζουν θειικό οξύ (H2SO4).

12 Τη φυσικό αέριο ως κηύηψο Η παρουσία οξειδίων του θείου στην ατμόσφαιρα, ανέρχεται σ ε 0,1 έως 1 mg/m^ (0,04...0,4 ppm) και μετα6ά?ίλεται τοπικά και xpovma ενώ το χειμώνα είναι σημαντικά υμηλότερη από το καλοκαίρι. Είναι βλαβερό για τα φυτά ήδπ από 0,5 mg/m^, και επιδρά στον άνθρωπο ήδη από 0,5 mg/m^ Έ χει δυσάρεστη μυρωδιά ερεθίζει τους σιελογόνους αδένες και βλάπτει την υγεία π απο την κίνηση των οχηματοιν και από εγκαταστάσεις με υμηλές θερμοκρασίες καύσης άνω των 1300 C. Έχουν χρώμα κίτρινο-καφεκόκκινο, επιθετική μυρωδιά. Περιεκπκότητα του αέρα 0 J_ 0,5 mg/m^, πολύ δηλητηριώδες με επίδραση όμοια όπιος το

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Α Ε Ρ ΙΑ 2.L ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ AVQGADRQ Σ ε ίδια πίεση και θερμοκρασία περιέχουν τα αέρια σ ε κχ>υς όγκους ίσο αριθμό μορίων δηλαδή 2^69-10 ανά αη^ (Αριθμός Avogeidro) Μία ποσότητα Μ kg ενός αερίου ονομάζεται 1 kmol όταν για κάθε ιδανικό αέριο έχει τον ίδιο όγκο V, που ανέρχεται σ ε 0 C και 1,013 b a r: V = 22,414 πι~/ταηοι Από τη γραμμομοριακή μάζα Μ υπολογίζεται η πυκνότητα ρ = M/V. 2,2. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ F^I7Q7-: Η κατασταπκή εξίσοκπι των ιδανικών αερίων είνοε pu = R-T η απόλυτη πίεση Τ= η απόλυτη θερμοκρασία υ= ο ειδικός όγκος (m^/kg) Η παραπάνω εξίσοκτη αναφέρεται σε μάζα αερίου 1 kg. Όταν πρόκειται \αα μία οποιαδήποτε μάζα πι όγκου V, τότε η καταστατική εξίσωση είναι; p V = m R T Όπου: R= ειδική σταθερή αερίου Ενα γραμμομόριο αερίου έχει γραμμομοριακή μάζα Μ kg, τότε η εξίσωση \ ίνεται: p V = M R T

14 To φυσικό αέρια ως καύσηιο Επειδή ο γραμμομοριακός όγκος V για όλα τα ιδανικά αέρια σε σταθερή πίεση και θερμοκρασία είναι ο ίδιος, τότε έχει επίσης το Μ R για όλα τα αέρια την ίδια πμή. R^= Μ R = γενική σταθερή αερίων ή παγκόσμια σταθερή αερίων Η τιμή της είναι: ρ ν 1,013 22,414 ^ Γ 273 Κ nf kmol ΠΑΡΑΔΕΙΓΜ Α Ζ Ο ατμοσφαιρικός αφας οε 0 C και ατμοσφαιρική πίεση L013 bar, έχει ιτοκνότητα 1,293 kg/τη^ Από αιπά υπολογίζεται η ειδική σταθερή αερίου R Ο ειδικός όγκος: υ=1/ρ Είναι; σ 7=/? Γ= > = i? - r = > R = ^ Ρ Ρ Τ 1,013 J? = - 10^ Ν ιπ = , m - -K g -K Kg - Κ Π ΑΡΑΔΕΙΓΜ Α 2. Ποια είναι η ειδυαί σταθερή του οξυγόνου; J R = = = Μ 32 Kg Κ Π ΑΡΑ ΔΕΙΓΜ Α 3. Πόση μάζα διοξειδίου του άνθρακα περιέχεται σε μία φιάλη 10! στους 20 C και 75 ban _ρ ν _ ~" R T Αέρια που ακολουθούν ακριβώς τους παραπάνω νόμους, ονομάζουμε ιδανικά αέρια. Τα πραγματικά αέρια ακολουθούν τους νόμους κατά προσέγγιση και μάλιστα

15 όσο χαμηλότερες είναι οι πιέσεις. Για τον αέρα, υδρογόνο και άλλα αέρια για πιέσεις μέχρι 20 bar, είναι π απόκλιση * 1% KANQNIKH ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κατά το DIN 1343, ένα αέριο βρίσκεται σ ε κανονική κατάσταση όταν η 9ερμοκρασία του είναι 0 C και π πίεση του μία φυσυατ ατμόσφαιρα (L013 bar). Κανονικός όγκος είναι ο όγκος ενός αερίου σε κανονοτή κατάσταση M TM A TA A EPIgy O νόμος του Dalton. T o άθροισμα των μερικών πιέσεων ρ^, Ρ2_ ενός μίγματος αερίων είναι ίσο με τη συνολική πίεση ρ : ρ = Ρι + Ρ2 +...

16 Η μερ\κή πίεση: Ρ. = ' - Ρ = η Ρ ΓΠι = noocxjto μάζας = ποσοστό όγκου Η πυκνότητα του μίγματος αερίων είναι: = γ, ρ, + Λ Ρ : * Ρι, Ρ2 = πυκνότητες των μεμονωμένων αερίων

17 «ιρ.μερ> ftastnn u h L bar rtiktobck ICilo^jonJ \Cp ί > i.nf7».x»- «1 ; ^ Έ - T nrr A.T^xixailc '' 90. at Λ""* χ^ -XVpsi..Lk/ln' x ^ x r rvx*. OJ-X x o - X»- Χ^ 1 I x.«m-x^ c ^ x * - X.B117I-I»- jlj»«?-l»^;,cicx»-l»^ ; X..«xux.x^^ X»- iwoox-xr- X»., tcxa-i» χ ^ p,aj=-xs χ,βββ7 χο. 1 r«x ^ ix x ^ X.-OR Χ Τ - - χ ^ χ - a -«.«J Uii7*e-ia- * I 1 Χ«=-Χ»=>ί=*- XT = M - O.O.T ί -. ^ ΧΧ^/- - MIU^XO. CX.XUX.X»^ 1C.UU.X....xxxx^x»- j,x.xn.,..«^x^ x 1..RX-- Χ»η^ - <χ«μ.:ο c.-act.xr «.eom-l»- ; CJXi rr=«-x»^ X.X4-X4 JcU-e J 'Κ3= Kiloicalcrle Seal r«3i Btu j υ ϊ o'erg» -1Rr..r»s» 0.U ,366.10'* 2,777.10' :** ',Spj=- 3,sose 3,342.10* 2,724.1: I 3, * 5,234.1:'= Uccai» 1<,!Β6Β.10* «5,53: 1 1,153.10* i3,556 ΜΓΛχ» 3,S3:5.-0 E35,5U [1, ; ; 1?Six«l,S477.-!3 2, ^ {532,415 0,7354 I - i 2505.lO ' ibtu- I 1, * 1, *1 0,2515 2, , ** 1 1

18 Ποσοστό μάζας του μεμονωμένου αερίου: Ρα, Κ Λ/ι ^ ' Ρ. R. Λ/ Ποσοστό όγκου Tj του μεμονωμένου αερίου; -^1 p^ Γ, = W, = m = m = A ^π. Ρ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜ Α 4. Το ποσοστό όγκου τ^ του οξυγόνου στον στμ. αέρα είναι 21%. Είναι τότε το ποσοστό μάζας; Ρ 259,8 = Σταδερή του ατμ. αέρα = 287^^/^^ ^ Ri = Σταθερή του αερίου Ο2 = 259, Ειδική θερμοχωρηπκότητα Στα αέρια διακρίνονται οι παρακάτω ειδικές θερμοχωρητικότητες: Cp = ειδική θερμοχωρηηκότπτα σ ε σταθερή πίεση ανά 1 kg c^. = ειδική θερμοχωρητικότητα σε σταθερό όγκο ανά 1 kg = ειδική θερμοχωρητικότητα σε σταθερή πίεση ανά 1 τη^ j?") C,_. = ειδική θερμοχωρητικότητα σε σταθερό όγκο ανά 1 πι^ Σημασία έχει ο λόγος Κ ο οποίος είναι: Για μονατομικά αέρια: Κ = L66 Για διατομικά αέρια : Κ = L40 Γ ία τριατομικά αέρια: Κ = 1,30

19 Τη φ υ σ ιχ ό η / ριη /nf κ π ϋ η ιυ α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΕΡΙΑ ΚΑ ΥΣΙΜΑ Τα τεχνικά αέρια καύσιμα που διατίδενται σήμερα παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς τις ιδιότητες τους. Τα καύσιμα αέρια είναι επί το πλείστον μίνματα διαφόρων αερίων χημικών ενώσεων που μπορούν να καούν. Τα καύσιμα στοιχεία που περιέχονται στα αέρια καύσιμα είναι κυρίως υδρογονάνθρακες (ττχ. μεθάνιο) και υδρογόνο, επίσης σ ε μικρότερες ποσότητες μονοξείδιο του άνθρακα Κατάταξη των αερίων καυσίμων Ως προς την προέλευση : Αέρια της φύσης (φυσικό αέριο και αέριο πετρελαίου) Αέρια παραγόμενα με τεχντκές μεθόδους Ω ς προς τη θερμότητα καύσης Ho ' Αδύνατα αέρια Μεσαία αέρια Δυνατά αέρια Πλούσια αέρια H <2,5Kwh/in ^ = 2,5_4,0Kwh/m,^ H^ = 4O_6,0Kvfc-h/'TTi ^ H >6,0 Kwh/m,^ Ω ς προς D IN : Gruppel Gruppe Π Gruppe ΠΙ Gruppe IV H^ = 10._30 MJ/iTv^ H = MJ/m ^ H,.60M J/nv^

20 To φυσικό αέριο ως καύσιυο Ως προς τον τρόπο παραγωγής: Stadtgas (αέρια πόλης) = Αέριο που παράγεται στην πόλη που καταυαλώνεταυ Παράγεται δερμαίνοντας κάρβουνο σε αεροστεγές περιβάλλον ή από προϊόντα πετρελαίου με καταλυτική διάσπαση. Femgas (αέριο απόστασης) = Το αέριο αυτό δεν παράγεται στον τόπο κατανάλωσης, αλλά μεταφέρεται από μακριά με αγωγούς στον τόπο κατανάλωσης Είναι όμοιο του Stadtgas. Schwelgas = Παράγεται από στερεά καύσιμα σε χαμηλές θερμοκρασίες (500_700 C) Αέρια που παράγονται με τη = Αγέρια που παράγονται από λιδάνδρακα ή κωκ. βοήθεια υδρατμών Kohlenwassergas = Δια χημικής μετατροπής με υδρατμό. Koksv.^ssergas = Παράγεται από κωκ όπως προηγουμένως. Generatorgas = Δια χτιμικής μετατροπής από κωκ. άνθρακα ή πετρέλαιο σε υμηλές θερμοκρασίες με αέρα σε γεννήτριες. Είναι αδύνατο αέριο. Cichtgas Αδύνατο αέριο που προκύπτει ως δευτερεύον

21 προϊόν κατά την παραγωγή του πρωτογενούς σιδήρου στην uyikdpivo. Raffineriegase (διυλιστηρίων) = Δευτερεύοντα προϊόντα διυλιστηρίων πετρελαίου με διαφορεπκή σύνδεση, βασικά βουτάνιο και Προπάνιο τα οποία ήδη σε χαμηλή πίεση μεταφέρονται από την αέρια στην υγρή κατάσταση (υγραέρια). Spaltgase (αέρια διάσπασης) = Αέριο που παράγεται με διάσπαση προϊόντων πετρελαίου και την παρουσία υδρατμών. Ως προς τις ιδιότητες καύσης (καταμερισμός σε οικογένειες): L Οικογένεια: Stadtgase και Femgase (χαρακτηριστικό S). Υποομάδα A (Stadtgase) Υποομάδα Β (Femgase) 2. Οικογένεια αερίου; αέρια mς φύσεως (χαρακτηρισπκό Ν). Υποομάδα L (low) φυσικό αέριο Υποομάδα hi (high) αέριο πετρελαίου 3. Οικογένεια αερίου: Υγραέρια (Piopan, Butan), (χαρακτηριστικό F). 4. Οικογένεια αερίου: Μίγματα αερίων της 2 ή 3 οιχογ ένειας με αέρα Τα περισσότερα από τα παραπάνω αέρια έχουν αντικατασταδεί από το φυσικό αέριο που σήμερα καλύπτει άνω του 90% της συνολικής κατανάλωσης καυσίμου αερίου. Η θερμογόνα δύναμη του φυσικού αερίου διαφέρει από περιοχή σε περιοχή προέλευσης. Στην Αμερική και σπς χώρες της πρώην Σοβιεπκής Ένωσης η κατανάλωση φυσικού αερίου είναι μεγάλη. Ομοίως και στην Ευρωπαϊκή

22 Ένούοη η κατανάλωση αυξάνεται πολύ γρήγορα χάρη στην κατασκευή διεθνών και διατοπικών δικτύων αερίου. Έ να σημαντικό μέγεθος για το χαρακτηρισμό της ποιότητας αερίου είναι ο ανώτερος ή κατώτερος δείκτης Wobbe (ονομάζεται επίσης αριθμός Wobbe κατά τον Ιταλό W obbe, 1926). 1 Ανώτερος δείκτης W obbe: K J /, ή ^ * ^ 3 Ζ Κατώτερος δείκτης Wobbe: ' % : 3 ή 3 Η3 = ανώτερη θερμογόνα δύναμη ή θερμότητα καύσης = κατώτερη θερμογόνα δύναμη d^. = λόγος πυκνότητας προς τον ατμοσφαιρυ<ό αέρα Ο αριθμός Wobbe, περιέχει διάσταση και υπολογίζεται από την εξίσοκτη για αοή εξόδου από ακροφύσιο. Ισχύει για σταθερή πίεση αερίου ως προσεγ\τσττκή χαρακτηριστική τιμή για τη θερμαντική ισχύ και για άλλα με\ έθη όπως θερμοκρασία φλόγας, αναρρόφηση πρωτεύοντος αέρα και άλλα Αέρια με τον ίδιο δείκτη Wobbe, έχουν ίδια ισχύ καυστήρα, όμοιες ιδιότητες καύσης και μπορούν να καούν στον ίδιο καυστήρα χωρίς να είνχη αναγκαία μία μεταβολή του καυστήρα ή του ακροφυσίου. Σε διαφορετικές πιέσεις αερίου ισχύει για τη θερμική φόρπση ο διευρυμένος δείκτης W obbe =W, ή W.. = w. στον οποίο λαμβάνεται υπόμη η υπερπίεση λειτουργίας Δρ (Ν/τπ^ Η ποσότητα αερίου που ρέει μέσα από ακροφύσιο καυστήρα στη μονάδα του χρόνου είναι, με βάση τον τύπο ροής για ακροφύσιο, ανάλογη της ρίζας από την πίεση λειτουργίας ρ και της επιφάνειας ακροφυσίου, δηλαδή -του τετραγώνου της διαμέτρου ακροφυσίου D. Σε διαφορεπκές τυέσεις αερίου και σταθερό ακροφύσιο είναι η ισχύς καυστήρα σταθερή, όταν ο «διευρυνόμενος αριθμός Wobbe* W είναι σταθερός.

23 = w, yf^ = (yia&. ή W = W. ^ = axad. Στον διευρυμένο αριθμό Wobbe λαμθάνεται υπόμη λοιπόν επίσης η υπερπίεση αερίου ρ (N/m\ Όταν μπορεί να μεταβάλλεται και η διάμετρος του ακροφυσίου D τότε για ίση ισχύ καυστήρα; W ^ D * = στα3. Κατά τη μετάλλαξη από αέριο 1 σ ε αέριο 2, για να λαμβάνουμε την ίδια θερμική ισχύ πρέπει να διατηρηθούν οι παρακάτω όροι: διάμετρος ακροφυσίου π Πίεση αέριου Ρ- = Ρ _~' j *

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Φ ΥΣ1ΚΑΑΕΕ1Α Με φυσικό αέριο εννοούνται όλες οι αέριες ενώσεις υδρογονανθράκων που εξορύσσονται από m γη, συνήθοις με ξένές προσμίξεις και μπορούν να καούν. Από m φύση τους είναι άοσμες. Συνήθεις προσμίξεις είναι CH3, NO, ΝΟ2, H2S, CS2 και άλλα Τα πεδία του φυσικού αερίου έχουν προςχινώς δημιουργηθεί, μαξί με το πρωτογενές πετρέλαιο και τον άνθρακα, από απλούς οργανισμούς που έχουν αποθηκευτεί στα βάθη της γης και έχουν μεταβληθεί κάτω από την επίδραση υμηλών πιέσεων και θερμοκρασιών. Παρουσιάζονται σε πορώδεις διαμορφώσης πετρωμάτων που σχηματίσθηκαν από τεκτονικές επιδράσεις και είναι σκεπασμένες προς τα άνω με στεγανά στρώματα (Ton). Η σύνθεση των φυσικών αερίων διαφέρει από περιοχή σε περιοχή προέλευσης. Τα ολλανδικά αέρια έχουν υμηλή περιεκηκότητα σε Ng, ενώ τα αέρια της βόρειας θάλασσας περιέχουν περισσότερο υμηλούς, μοριακά υδρογονάνθρακες όπως αιθάνιο και προπάνπο. Το βασικό συστατικό είναι ωστόσο πάνποτε το μεδάνπο {CH4) που μπορεί να φτάσει αε ποσοστό 70_90 %. Αλλα συστατικά είναι το αιθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα, άζωτο κα. 'Οταν το φυσικό αέριο περιέχει και υμπλότερους μοριακά υδρογονάνθρακες, που μπορούν να συμπυκνωθούν τότε ονομάζεται υγρό φυσικό αέριο ή αέριο πετρελαίου. {Πίνακας 7) Πριν από τη χρησιμοποίηση του φυσικού αερίου είναι ανα\ καία μία προετοιμασία κατά την οποία απομακρύνονται διάφορα ανετηθύμητα συστατικά με ιδιαίτερες διεργασίες όπως είναι η ξήρανόπ, το ξέπλυμα, απορρόφηση κλπ. Ανεπιθύμητα συστατικά είναι το υδρόθειο, νερό κ.α Ιδιαίτερα ανεπιθύμητα είναι τα συστατικά των θειούχων ενώσεων επειδή από την καύση τους προκύπτει το βλαβερό διοξείδιο του θείου SO^.

25 To φυσικό αέοιο ύχ-καύσιμο a Cp aeptuv σε KJ/kg Κ. ΠΙΝΑΚΑΣ6. Η Π ΙΝΑΚΑΣ?. Κ Β Ι Η μεταφορά και διανομή των φυσικών αερίων \ ίνεται με δίκτυα αγω'ί ών που εφαρμόζονται από ιδιωτικές και δημοτικές επιχειρήσεις.

26 Για λόγους καλύτερης οικονομικής εκμετάλλευσης των αγωγών ειραρμόζονται υμηλές πιέσεις στο δίκτυο. Προς το σκοπό αυτό τοποθετούνται σε κατάλληλες αποστάσεις σταθμοί ανύμωσης της πίεσης. Επίσης κατασκευάζονται υπόγειες δεξαμενές μεγάλης χοιρητικστητας. Συχνά του προσδίδεται χαρακτηρισηκή μυρωδιά με κατάλληλους τρόπουςσε πολλές περιπτώσεις το φυσικό αέριο υγροποιείται στους -162 C και χοιρίς πίεση μεταφέρεται με δεξαμενόπλοια στους τόπους κατανάλϋχτης όπου πάλι, επί το πλείστον με τη βοήθεια θαλασσινού νερού, μεταβάλλεται στην αέρια κατάσταση (LNG = ijquified NatuTal Gas). Τ ο φυσικό αέριο έχει το μεγάλο πλεονέκτημα όπ δεν είναι δηλητηριώδες και αυτό επειδή, σε αντίθεση προς το Stadtgas, δεν περιέχει καθόλου μονοξείδιο του άνθρακα (CO). Η θερμογόνα του δύναμη είναι περίπου διπλάσια από του Stadicas. Μέσες τιμές του Stadtges και του φυσικού αερίου παρέχονται στους τπνακες 8,9,10. Ιδιότητες καύσης αερίων ΠΙΝ ΑΚΔΣ

27 To φυσικό αφιο ως καύσιμο Τεχνικές οδηγίες για την ποιότητα του φυσικού αερίου στη δημόσια παροχή αερίου καθορίζονται από το DVGW όπου δίδονται 2 ομάδες για την ανταλλαξιμότητα στους καυστήρες (πίνακας 8). Μέσα στις ομάδες μεταβάλαεται ο δείκτης Wobbe μόνο μεταξύ +0,7 και -1,4 Kwh/m^ (στο φυσυ<ό αέριο Η). Τα φιχηκά αέρια της Βόρειας Γερμανίας και της Ολλανδίας ανήκουν στην ομάδα L, με θερμότητες καύσης Η,, = 9_10 Kwh/m^ ενώ τα πλουσιότερα σ ε ενέργεια αέρια Η της βόρειας θάλασσας και της Ροχτίας έχουν θερμότητες καύσης Η^, = 11_13 Kwh/m^ (περισσότερο μεθάνιο λιγότερο άζωτο). Τ ο γερμανικό φυσικό αέριο μπορεί με αυξανόμενη προμήθεια φυσυ<ού αερίου από τη Βόρεια Αιρρική και τη Μέση Ανατολή να μετατραπεί σταδιακά σε αέριο της ομάδας R (DVGW - Arbeitsblatt G ) Για την Ευρώπη έχει μεγάλη σημασία το φυσικό αέριο της Σαχάρα, ωστόσο προς το παρόν παρουσιάζει δυσκολίες μεταφοράς. Ομοίως παρουσιάζει ενδιααρέρον ΓΟ φυσικό αέριο από την πρώην Σοβιετική Ένοκτη και το Ιράν όπου υπάρχουν τεράστια αποθέματα Η μεταφορά τους είναι δυνατή με αγωγούς υμηλής πίεσης ή με δεξαμενόπλοια ύστερα από ιτγροποίηση.

28 Μεσες χαρακττιριο Hciz«n ; H, i *.5 uesecdti 1 P 1 w Lt^ clt^ha;i j H. 1 ^ CO-Cctai'i j CO j Vol,.% Ϊ Aigajm=!gz':e 1000 i.v.= " 1 L~. ^ i S : 'I*" 5-- 5C! ZS:.<JtKnperalcT 1 ' %? - Γ 'C i

29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΚΑΥΣΗ 5.1. ΓΕΝΙΚΑ Καύση riven η χημική ένοοση (oξriδωσn) με τον αέρα τοαν οττοιχείων του καυσίμου, που μπορούν να καούν, με ταυτόχρονη απελευθέροχτη δερμότητας. Σχεδόν κάδε τεχνική δερμότητα, με εξαίρεση το ηλεκτρικό ρεύμα, παρέη, εται με την καύση καυσίμων, των οποίων τα καύσιμα στοιχεία είναι βασικά ο άνδρακας C και το υδρογόνο Η που καίγονται σε διοξείδιο του άνδρακα CO2 και υδρατμούς ΚτΟ. Η καύση εισάγεται στα στερεά καύσιμα με το ξέσταμα, ενώ στα υγρά και αέρια καύσιμα με στιγμιαία υπέρβαση του ορίου ανάφλεξης με τη βοήδεια του σπινθήρα ΘΕΡΜΟΓΟΝΑ ΔΥΝΑΜΗ Η δερμότητα που απελευδερώνεται από την πλήρη καύση ενός καυσ'μου ονομάζεται δερμότητα καύσης (KJ/Kg ή KJ/nin'O. Οι έννοιες καθορίζονται στα DIN Στα καύσιμα που περιλαμβάνουν υδρογόνο, και ως εκ τούτου παρουσιάζουν υδρατμούς στα προϊόντα καύσεώς τους, διακρίνουμε τη δερμότητα καύσης (γνιοστή και ως ανώτερη θερμογόνα δύναμη) και τη θερμογόνα δύναμη (γνωστή και ως κατώτερη δερμογσνα δύναμη) ανάλογα με το αν λαμβάνεται υπόντ. η θερμότητα εξάτμισης του νερού που περιλαμβάνεται στο καυσαέριο. Η δερμότητα καύσης είναι μεγαλύτερη από τη θερμογόνα δύναμη κατα την ημή της δερμότητας εξάτμισης του νερού που περιέχεται στα καυσαέρισ Σε όλες τις τεχνικές εστίες καύσης περιέχουν τα καυσαέρια το νερό σε κατάσταση ατμού, έτσι ώστε γενικά στους υπολογησμούς της καύσης λαμβάν-εται υπόμη η κατώτερη θερμογόνα δύναμη. Είναι λοιπόν:

30 Τη φυσικό n/pm ως καύσιμο = Η, + Γ 9h + w EKJ/Kgn KJ/rrv^ 100 Ό που ;r = Ενδαλπία εξάτμισης του νερού = 2500 KJ/Kg ή 2000 KJ/rOn^ στους C. W = περιεχόμενο νερού του καυσίμου σε % h = περιεχόμενο υδρογόνου του καυσίμου σε % Στοιχεία σχεπκά με π ς θερμογόνες δυνάμεις αερίων καυσίμων παρέχονται στους πίνακες 11 και 12. Στα αέρια καύσιμα που ως γνω στό είναι μίγματα ενώσεων υδρογονανδράκων η θερμογόνα δύναμη του καυσίμου υπολογίζεγαι από το άθροισμα των θερμογόνων δυνάμεων των μεμονωμένων αερίων. = Η. +12,62 CO + 35ί7 CH, + 59,48 C-H, -τ 5631 C.H-. M-ilmf =12-75 Η CO CH, - 63,42 C.H, ^ C-H-. MJ.'tti. ' Όπου: Η2 = περιεχόμενο υδρογόνου σε τηΐτη CO = περιεχόμενο μονοξειδίου του άνθρακα σε νηΐτη κλπ. 3 w~ IIf 1 fir fir I 1'1 ίϋ 1 i 1 III

31 To φυσικό αέριο ως καύσηια

32 Ιο φυσικό αέριο uc καύσιμο Β3. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ. Η ποσότητα αέρα που θεωρηπκά απαιτείται για την πλήρη καύση καυσίμων είναι η Ωστόσο σε όλες τις εστίες καύσης, για να πραγματοποιηθεί πλήρης καύση, πρέπει να προσάγεται περισσότερος αέρας από ότι θεωρηπκά απαιτείτατ Ο λόγος της ποσότητας αέρα L που προσάγεται πραγματικά (ος προς το ονομάζεται συντελεστής αέρα (συντελεστής περίσσειας αέρα L λ Τύποι χημικής αντίδρασης για πλήρη καύση: C ~ 0 ^ = C 0, Ώ-kg C ^ H kgo. - (22, W ) = ^ kgc O. 2H. Ο, = 2 H p AkgH. ^ 22kgO^ - (22, W ) = 2 6 k g H p S^ O.= SO. 22kgS ^ 32kgO. (22.4td- ) = (AkgSO ΑΕΡΙΑ KA \τΐμα θεωρητική ποσόττΰα αέρα Πραγματική ποσότητα αέρα: L = λ -, Ποσότητα καυσαερίου υγρού (χωρίς υγρασία αέρα): V., + C 0 j - 0 j-n, = Ποσότητα αερίου+ λ - 03 [CO η- ί ί, ) - ^1 - ^ ^ Ποσότητα υδρατμού στο καυσαέριο: m l/m i

33 To φυσικά αέριο ως καύσιυο Μείοΰση όγκου μεταξύ (ποσότητας αερίου+ποσότητας αέρα) και υγρού καυσαερίου: Δ Κ = 0^ [CO + + τπ\ιιώ\ (διαστολή-συστολή) Διοξείδιο του άνθρακα C02 CO^+CO + n {C^H ^ ) Υδρατμός Η20 Οξυγόνο 02 ϋ : η { λ - ι ) Γ ^?^ωτο Ν2 Ν. + 0,79 λ - L ^ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Καύση 1 πι φυσικού αερίου Η με λ = 12 (βλέπε πίνακα ID- Σύνδεση ; CH4 CgHe CgHs CO, Ng 0,93 0,03 0,02 0,01 0,01 Θερμογόνα δύναμη; = , , = K lfm ^ Θεωρητική ποσότητα αέρα ; = -;^ (2 0, , ,02) = 9,83 Πραγματική ποσότητα αέρα; i = λ ,83 = 113 Ποσότητα καυσαερίου υγρού = Ποσότητα αερίου + Λ (η διαστολή θεωρείται αμελητέα). V., = =12,8m /ra Ποσότητα υδρατμού: Γ ^ = 2.03 πϊ\ Jm\

34 Σύνδεση καυσαερίου: 0, , ,02 + 0,01 = 1,06 m\ jin\ = 8,3 Vol-% 2 0, , ,02 = 2,03 m\ lm\ = 15,8 Vol-% X. - 0, ,83 = 0,41 m\ lm\ = 3,2 V ol-% Ν2 0,01 -f 0, = 922 m\ lm\ = 72,7 Vd -% ΣυνοΛυκή ποσότητα καυσαερίου =12,82 τπ^/τπ^ =100Vol-% 5.3^. ΠΡΟΣΕΓΠΣΉΚΕΣ ΤΙΜΕΣ. Οι ποσότητες αέρα και καυσαερίου για στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα, παρέχονται κατά τους Rosin και Fehling σε πίνακα (πίνακας 13) και σχήματα (σχήμα 1). Οι ποσότητες καυσαερίου συναρτώνται με υγρά αέρια, οι τιμές CO2 συναρτώ'.ται με ξηρά αέρια. Για τα στερεά και υγρά καύσιμα τοποδετείται το σε KJ/Kg. ενώ σε αέρια καύσιμα σε KJ/m ^. Με τον συντελεστή αέρα λ είναι π ποσότητα αέρα L = λ, π ποσότητα καυσαερίου V ^ = V. -ι- (λ -1 ) L. ΓΠΝΑΚΑΙ1Ξ. Καύσιμο I l*mln 3, 3, 3 πτ, /kg η m / πτ, Στερεά καύσιμα Πετρέλαιο Φτωχά αέρια (hl,<12500 K J/τη, ^ (Hochofen,GeneTatoi,Wassergcs) Πλούσια αέρια (Η >12500 K J τη, ^ (LeuchtKoksofen,Olgas) " '/ί'ο ο ο " + I 1 m ^/kg ή xn^l 1 ^ > 1^ ' - V : '«^ V c O O --» '=-«> V o o o -» ^ ; Q~>T' ^ - / ~ ; /looc'

35 To φυσικό αέριο ως καύσιυο ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝΚΑ ΥΣΑΕΡΙΩΝ. ακολούδως: Η πυκνότητα ρ των καυσαερίων υπολογίζεται από την σύνδεση τους ως P = Pco, + Ρο, θ 2 + Ρ, - ^ 2 + Ρ η^ ^ 2 0 σ εκ ο /π ν ^ CO2 = περιεχόμενο σε CO2 σε τηΐχη κλιτ ρ = ^ J {R = σταδερή αερίου) Οι πυκνότητες των μεμονωμένων συστατικών καυσαερίου είναι: C Ng Η2Ο CO Ρ = L97 1,43 L257 0,804 L25 kg/ttl.^ Η πυκνότητα αυξάνεται όσο αυξάνεται η περιεκτικότητα σε CO> και μειώνεται όσο αυξάνεται η περιεκτικότητα σε Η2Ο. Στα αέρια καύσιμα πρέπει να υπολο\ίζεται η πυκνότητα από περίπτοκτπ σε περίπτωση επειδή διαφοροποιείται πολύ. Μέσες πυκνότητες Στερεά καύσιμα ρ = 1,33 kg/τη,,^ Πετρέλαιο θέρμανσης ρ = 1,32 Stadtgas ρ = 1,25 kg/m " Φυσικό αέριο (Μεδάνιο) ρ = L25 kg^nin'.4.?4 ΡΜίΚΗβΡΡΜΟΧΩΡΗΉΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ. ΰπτικότητα; Στα καυσαέρια μέσης σύνδεσης είναι η πραγματική ειδική δερμοχω- = 135 -r 0,00030 r, σε K jjm l Κ

36 To φυσικό αέριο ω( καύσιμο 5,3Λ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝΚΑ ΥΣΑΕΡ1ΩΝ. Η πυκνότητα ρ των καυσαερίων υπολογίζεται από την σύνθεση τους ως ακολούθίύς: p = Pco, CO^+Po, Ο, +ρ^^ Ν, + P g ^ H,0 oek5lm ^ CO2 = περιεχόμενο σε CO2 σε m^/τη^ κλπ. ρ = ^ γ (R = σταθερή αερίου) Οι πυκνότητες των μεμονωμένων συστατικών καυσαερίου είναι: C02 θ 2 Ng Η2Ο CO Ρ = 1^7 1,43 L257 0,804 1,25 k ^ lm f Η πυκνότητα αυξάνεται όσο αυξάνεται η περιεκηκότητα σε COj και αειώνεται όσο αυξάνεται η περιεκτικότητα σε Η2Ο. Στα αέρια καύσιμα πρέπει να υπολογίζεται η πυκνότητα από περίπτωση σε περίπτωση επειδή διαφοροποιείται πολύ. Μέσες πυκνότητες Στερεά καύσιμα Πετρέλαιο θέρμανσης Stadtgas Φυσικό αέριο (Μεθάνιο) ρ = 1,33 kglm ρ = 1,32 kg/n\, ρ = 1,25 kg/nv' ρ = L25 kgln\ ΕΙΔΙΚΗΘΕΡΜΟΧΩΡΗΉΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝKAYZAEPIQS. οητικότητα: Στα καυσαέρια μέσης σύνθεσης είναι η πραγμαπκή ειδική θερμοχω- = 135 -Γ 0,00030 τ, σε K jjin l Κ

37 Οι περισσότερες τεχνικές διεργασίες μεταφοράς θερμότητας λαμβάνουν χώρα σε μεγαλύτερη θερμοκρασιακή περιοχή. Σπς περιπτώσεις αυτές λογαριάζουμε με μέσες τιμές Cp της θερμοχωρητικότητας. Μ έσηπμή; C^ = \β5 Λ-0,00015 t 300 C είναι; Ορισμένες κατατοπιστικές τιμές για Ορπ σε θερμοκρασίες μεταξύ 100 και Καύση κάρβουνου 0.. = U 7 ^.. A T Καύση αερίου Καύση πετρελαίου θερμ. _ I - aiitji C, je Ig in r, - C,/p. - Dichle in k /m ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΔΡΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜτΙΟ ΛΡΟΣΟΥ ίσυμπυκνοσητ) Τθ\ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ. Για να προσδιορισθεί το σημείο δρόσου υπολο\^εται κατ αρχήν το περιεχόμενο υδρατμού των καυσαερίων σε ποσοστά (%) όγκου:

38 Η^Ο = luoa + Από εδώ προσδιορίζεται η πίεση του υδρατμού σ ε mbar η οποία είναι ανάλογη του ποσοστού όγκου και κατόπιν από τον πίνακα υδρατμού η θερμοκρασία κορεσμού που αντιστοιχεί στο σημείο δρόσου. Το σημείο δρόσου των καυσαερίων είναι τόσο μεγαλύτερο, όσο μεγαλύτερο είναι το περιεχόμενο του καυσίμου σε νερό και υδρογόνο. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. Καύση Stadtgas με θερμογόνα δύναμη Κ, {4,44 Kwh/kg) δίδει με έλλί συντελεστή αέρα λ = 1,3: Ποσότητα αναγκαίου αέρα σε δεωρηπκή καύση: = 3,9 Πραγμαπκή ποσότητα αέρα: Ποσότητα καυσαερίου \ηα θεωρητική καύση: L = = 4,6/nj/o7_: =5Xm\lm Πραγματική ποσότητα καυσαερίου; = 5,8m I/m J

39 To φυσικό αέρια ωζ καύσιμο Σχήμα 1. Ποσότητα καυσαερίων (υγρά) και απαιτούμενος αέρας σε αέρια καύσιμα

40 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. Καύση φυσικού αερίου με δερμογόνα δύναμη Η = ι9,44 Kwh/mn"^ δίδει σε αριθμό αέρα λ = 1^. Αναγκαία ποσότητα αέρα για θεωρηηκή καύση τπ /m Πραγματική ποσότητα αέρα L = 13 8,6 = 113 nt\ jm Ποσότητα καυσαερίου σ ε θεοιρηττκή καύση Πραγματική ποσότητα καυσαερίου ν * _ = 9,5in t/ m i V* = 12,lm '/ m t Για να αποφεύγεται η υγρασία και η ρύπανση των θερμαινόμενων επιφανειών καθώς επίσης και η διάβροκττς δεν πρέπει τα καυσαέρια να μύχονται κάτω από τη θερμοκρασία δρόσου. Στο σχήμα 3 παρουσιάζονται οι μέσες θερμοκρασίες δρόσου για διάφορα καύσιμα σ ε συνάρτηση με την περίσσεια αέρα ενώ το σχήμα 2 παρουσιάζει την θερμοκρασία δρόσου σε συνάρτηση με το περιεχόμενο νερού των καυσαερίων. Σε καύσιμα που περιέχουν S, σχηματίζεται στα καυσαέρια SO2 το οποίο ανπδρά με τον υδρατμό των καυσαερίων και σχηματίζει θειικό οξύ H2SO4, που είναι άκρως διαβρωτικό για κάθε μεταλλική επιφάνεια. Πρέπει να σημειωθεί ότι η παρουσία SO2 ανεβάζει το σημείο δρόσου των καυσαερίων. Ή δη η παρουσία στο καύσιμο θείου κατά 0,5% ανεβάζει τη θερμοκρασία δρόσου στους 130 C περίπου. i. κ /ϊ ; Σχήμα 2. Σημείο δρόσου και ο UQ.-oeQt9' ο/* περιεχόμενο νερού υπό κανονικές συνθήκες. ΧοιΤίΛ Esnns ο,ένα Τ. Σχήμα 3. θερμοκρασίες δρόσου για υδοατμό στα διάφορα καύσιμοι

41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑ ΥΣΗΣ. Θερμοκρασία κατ3σης ty είναι η θερμοκρασία την οποία θα αποκτούσαν θεωρητικά τα καιχιαέρια αν δεν απέδιδαν θερμότητα προς τα έξω (αδιάβατη καύση). Υπολογίζεται από τη θερμογόνα δύναμη του καυσίμου και από τη μέση ειδική θερμότητα Cp, των καυσαερίων (πίνακας 14, σχήμα 5). Από τη σχέση αυτή και με την ποσότητα των καυσαερίων θεωρηπκή θερμοκρασία καύσης: Μ. cp ^ -y ^ έχουμε τη Π1ΝΑΚΔΣ15. θεω ρητική θερμοκρασία C Γ^κιγματική θερμοκρασία C Λιθάνθρακας =2200 Καύση προωθούμενης εστίας Λιγνίτης =1500 Καύση ανθρακόσκονης ' Πετρέλαιο θερμ. ελαφρύ =2100 Τηκόμενη πυρά Πετρέλαιο θερμ. βαρύ =2000 Καύση πετρελαίου Φτωχά αέρια καύσιμα Καύση φυσικού αερίου Φυσικό αέριο =1950 Καύση απορριμμάτων Στο σχήμα 6, παρουσιάζονται οι θεωρηπκές θερμοκρασίες καύσης για διάφορα καύσιμα. Ο ακριβής υπολογισμός δυσχεραίνεται επειδή σε θερμοκρασίες άνω των 1500 C διασπώνται τα COg και Η2Ο με δέσμευση θερμότητας έτσι ώστε να μειώνεται το ύμος της θερμοκρασίας (Dissoziation). Ωστόσο συχνά αρκεί, σε πρακηκούς υπολογισμούς με αέρια καύσιμα να γίνεται παραδεκτή μια μέση σύνθεση των καυσαερίων, των οποίων η ειδική θερμότητα τότε εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία και την περιεκτικότητα σε αέρα. Πάνω σε αυτό στηρίζεται π κατασκευή του διαγράμματος h,t το οποίο δίδε, το

42 Τη φυσικό αέριο ως καύσιυο περιεχόμενο 8ερμότητας κάθε m ^ καυσαερίου σε συνάρτηση προς τη θερμοκρασία και το περιεχόμενο σε αέρα (σχήμα 4). Σχήμα 4. Διάγραμμα h,t για καυσαέρια (κατά Rosin και Fehling). Πρώτα προσδιορίζεται το περιεχόμενο θερμότητας των καυσαερίων με τη σχέση: ή = ^ = ν;^ -Γ (κ - 1) ' και το περιεχόμενο σε αέρα των καυσαερίων: ν ^ + ( κ - ΐ ) Ι, ^

43 7qφυσικό αέριο ayκαύσιμο και κατόπιν μπορεί να διαβασδεί αμέσως από το διάγραμμα η θεωρητική θερμοκρασία καύσης. Επίσης με αντίστροφη ενέργεια μπορεί σε ορισμένη θερμοκρασία να ηροσδιορίζεται το περιεχόμενο θερμότητας των καυσαερίων σε KJ/rrin^. Στις πραγματικές πυρές η θερμοκρασία φλόγας είναι, εξαιτίας της ακπνοβολίας και των θερμικών απωλειών, μυφότερη από τη θεωρηπκή πμή και εκτός τούτου πολύ διαφορετική (πίνακας 15). Η διάσπαση (Dissoziation) έχει ληφθεί υπόμη στο διάγραμμα Σχήμα 5. Μέση ειδική θερμότητα ξηρών καυσαερίων (Abgasen) και υδρατμού iwasserdampf) μεταξύ 0 και t C. Σχήμα 6. Θεωρηπκές θερμοκρασίες καύσης διαφόρων καυσίμων. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. Καύση Stadtgas με Η = (5,81 Kwh/ m ^. Αρχική θερμοκρασία tj = 20, λ - 1,3. Πόση είναι η θεωρητική θερμοκρασία καύσης ty ; , Γ 0,25 = 5,95 m! /m J = llio K J lw l 5.95 ^

44 0β 5;20 = 0^1 5 ^ ^0 Η θερμοκρασία καύσης t = = 1720" C από το διάγραμμα h,t Οι τιμές νια και μπορούν να πορθούν από το σχήμα L

45 Τη φυτπχό αέοιο coc καύσωο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑ ΥΣΑΕΡΙΩΝ. Από την σύνδεση των καυσαερίων μπορεί κανείς να κρίνει την ποιότητα της καύσης. Προς το σκοπό αυτό ελέγχονται συνεχώς τα καυσαέρια με ιδιαίτερα όργανα μέτρησης. Ο πλέον επωφελής συντελεστής περίσσειας αέρα είναι εκείνος με τον οποίο παρουσιάζονται οι χαμηλότερες απώλειες θερμότητας. Η μεγαλύτερη περιεκηκότητα σε CO2 των καυσαερίων δεν σημαίνει απαραίτητα και την καλύτερη καύση επειδή επί το πλείστον παρουσιάζεται και C 0. Γενικά είναι: Σε εστίες καύση με ανεμιστήρα αερίου Σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες αερίων Σε εστίες καύσης πετρελαίου Σε εστίες ανδρακόσκονης Σε μηχανικές εστίες άνδρακα Σε εστίες άνδρακα χειροκίνητες λ = 1,1-1,3 λ = 1,25...!,5 λ = 1 2-1,5 λ = λ = λ = 1,5_2,0 7.L ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΥΣΗ. Σε πλήρη καύση περιέχουν τα ξηρά καυσαέρια μόνο CO2, Ο2 και Ν2. Στα αέρια καύσιμα με περιεκτικότητα αζώτου ισχύει για τον υπολογισμό του συντελεστή λ, η παρακάτω σχ έσ η : Ο, 'ί λ = [ j N. 0, Vn = Περιεχόμενο αζώτου στο αέριο καύσιμο σε m^/m Ο2 = Ο2 - περιεχόμενο του καυσαερίου σε ιώ^ Ν2 = Ν2 - περιεχόμενο του καυσαερίου σε /ιώ"

46 Στο σχήμα 7 παροιχηάζετατ διαγρκιμμική η συνάρτηση μεταξύ λ και των CO2 και Οζ- Στα αέρια καύσιμα η πμή, διακυμαίνεται μεταξύ 0,9 και 1,9 ανάλογα με τη σύνδεση του αερίου έτσι ώστε ο υπολογισμός γίνεται με σχέση ακριβείας. Στο Stadtgas και φυσικό αέριο μπορούν να γίνουν παραδεκτές πμές 0,9-1,0. Σχήμα 7. Συντελεστής αέρα λ και περιεχόμενο Ο2 σε συνάρτηση από το περιεχόμενο CO2 ιων καυσαερίων για διάς>ορα καύσιμα και για πλήρη καύση. (Erdgas = φυσικό αέριο) 7 2 ΑΤΡΛΗΤ. ΚΑΥΣΗ. Ατελής καύση μηορεί να παρουσιάζεται όταν αυτή (η καύση) πραγματοποιείται σε έλλειμη αέρα, ή σ ε κακή ανάμιξη των καυσίμων αερίων με του αέρα ή όταν τα καύσιμα είναι πολύ μυχρά Σε περίπτωση ατελούς καύσης, τα καυσαέρια περιέχουν στοιχεία που δεν έχουν καεί, ιδιαίτερα μονοξείδιο του άνδρακα (CO) και Η2 καδώς επίσης αιδάλη. Εξαιτίας της μεγάλης δερμογόνας δύναμης του CO ακόμη και μικρό περιεχόμενο των καυσαερίων σε CO σημαίνει ήδη υμηλές απώλειες. Για τον παραπάνω λόγο η μέτρηση του CO και του Η2 στα καυσαέρια αποτελεί ένα σπουδαίο μέσο για τον έλεγχο της λειτουργίας. Η εξίσωση γηα τον συντελεστή περίσσειας αέρα λ είναι;

47 To φυσικό αέριο ως καύσψο {co^ +CO) ^ - l ^ g ^ (cioj + α? ) ιο ο lo O -O ^ O -l^ / ^ j 'Οταν η καύση είναι πλήρης η παραπάνω εξίσοκτη μεταφέρεται στην αντίστοιχη εξίσοκτη που ισχύει για πλήρης καύσεις ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΥΣΗΣ. Με τα τρίγωνα καυσαερίων (ή τρίγωνα καύσης) επιτυγχάνεται μια περιεκπκή παράσταση της σύνθεσης των καυσαερίων. Υπάρχουν πολλά είδη τριγώνωνκαύσης. Από το τρίγωνο Ostwald, το οποίο σχεδιάζεται ξεχωριστά για κάθε καύσιμο, μπορεί να πληροφορείται κανείς το περιεχόμενο CO των καυσαερίων και τον συντελεστή αέρα λ σε συνάρτηση με το CO2 και το Ο2 των καυσαερίων. Τα τρίγωνα καύσης μπορούν να εφαρμοσθούν και για έλεγχο των αναλύσεων καυσαερίων. Στον κάθετο άξονα (τεταγμένη) τοποθετείται η τιμή COgn^x και στον οριζόνπο (τετμημένη) η πμή Ο2 = 0,21. Οι γραμμές CO χαράσσονται παράλληλες προς την υποτείνουσα (σχήμα 9). ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. Καύσης αερίου (περιοχής Groningen Ολλανδίας). Σε Ο2 = 3,5% και Οθ2=9,8%είναιλ = 1,18. Σχήμα 8. Τρίγωνο καύσης κατά Ostwald για φυσικό αέριο. (Groningen)

48 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ. Η ανάφλεξη ενός μίγματος καυσίμου-αέρα πραγματοποιεΐτατ μόνο όταν αυτό βρίσκεται πάνω από μια ορισμένη θερμοκρασία που ονομάζεται θερμοκρασία ανάφλεξης {σημείο αυτανάφλεξης). Εξαρτάται από πολλούς εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες και γι' αυτό δεν έχει σταθερή πμή. Στα αέρια και τους ατμούς διακρίνουμε ένα ανώτερο και ένα κατώτερο όριο ανάφλεξης (όριο έκρηξης). Η ανάφλεξη το μίγματος πραγματοποιείται μόνο μέσα στα παραπάνω όρια. θερμοκρασία ανάφλεξης καυσίμων στον αέρα. Μέσες τιμές. ΠΙΝΑΚΑΣ 16. Erdjis Heiiol EL HcixolS a

49 To φυσικό αέριο ύ χ καύσιμο Περιοχές ανάφλεξης, σημεία φλόγας και θερμοκρασία ανάφλεξης των σημαντικότερων μέσων διαλύματος.

50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ. Ταχύτητα ανάφλεξης είναι η ταχύτητα με την οποία μεταδίδεται η καύση μέσα σ ε ένα μίγμα Μεταβάλλεται αντίστοιχα προς τη σύνθεση του μίγματος και έχει μια μέγιστη τιμή μέσα στα όρια ανάφλεξης. Σε ανάμιξη με οξυγόνο είναι η ταχύτητα ανάφλεξης 6 μέχρι 12 φορές μεγαλύτερη από ότι σε ανάμιξη με αέρα Το αχήμα 10 παρουσιάζει π μές ταχύτητας ανάφλεξης. Σχήμα 9. Τρίγωνο Bunte με ημές για διάφορα καύσιμα. Σχήμα 10. Ταχύτητα ανάφλεξττς αερίων στον ατμ. αέρα ι - Π Όταν η ταχύτητα ανάφλεξης είναι πολύ μεγάλη τότε η φλόγα εύκολα μπορεί να χτυπήσει ανάστροφα όπως π.χ. στο Ferngas με υμηλή περιεκπκότητα Hg. Σε χαμηλή ταχύτητα ανάφλεξης ανασηκώνεται η φλόγα από τον καυστήρα Μεταξύ αυτών των ορίων βρίσκεται η σταδερή διεργασία καύσης. Τ ο φυσικό αέριο δεν περιέχει ελεύθερο υδρογόνο και για αυτό έχει ουσιαστικά χαμηλότερη ταχύτητα ανάφλεξης από όπ το Stadtgas ή το Ferngas.

51 ΜΕΡΟΣ 2ο ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

52 Εγκαταστάσεις φυσικού ατρίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο ΣΥΣΚ ΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΙΟ Υ. Η θέρμανση με αέριο έχει κερδίσει σημανπκά λόγω της ανερχόμενης προσφοράς φυσικού αερίου. Συσκευές θέρμανσης αερίου έχουν εφαρμογή για τη θέρμανση κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, σχολείων κ.λ.π. Ιδιαίτερη εφαρμογή έχουν τα πλεονεκτήματα της θέρμανσης χωρών με αέριο στην αναπαλαίωση οικοδομών. Ιδιαίτερα πλεονεκπκή είναι η θέρμανση αερίου για σύντομης διάρκειας θερμάνσεις σχολικών αιθουσών, χώρων αναμονής, κουζινών, λουτρών, εκθέσεων, ξενοδοχείων κ.α. Πλεονεκτήματα της θέρμανσης αερίου. Εύκολος χειρισμός κυρίως σε αυτόματη ρύθμιση. Σύντομη αναθέρμανση. Καθαρή λειτουργία. Μόνιμη ετοιμότητα λειτουργίας. Δεν απαιτείται αποθήκευση καυσίμου. Εύκολος προσδιορισμός του κόστους θέρμανσης με τη μέτρηση της κατανάλωσης αερίου. Λεν απαιτείται καπνοδόχος σε θερμάστρες αερίου εξωτερικού τοίχου. Πληρωμή καυσίμου μετά την κατανάλωση. Δεν ρυπαίνει το περιβάλλον. Σχετικά πρότυπα : DIN 3364, DIN 3362, DIN 3258 και DVGW-Arbeitsblatt G 600, G674KaiG679. Ανάλογα με το είδους του αερίου διακρίνονται οι συσκευές ενός αερίου για ένα είδος αερίου (οικογένεια αερίου), συσκευές πολλών αερίων για δύο είδη αερίων.

53 F γκαταητήηης φυτπκηύ πτρίηυ :?υσκευές όλων των αερίων για όλα τα είδη αερίων π.χ. Stadtgas, φυσικό αέριο, Προπάνιο /βουτάνιο. Σε όλες τις σικτκευές πρέπει να αναγράφεται το είδος αερίου και η πίεση αερίου που εφαρμόζεται. Πίεση αερίου (πίεση ροής αερίου) πριν από τη συσκευή: Stadtgas και Ferngas Φυσικό αέριο Υγραέριο τουλάχιστον 7,5 mbar τουλάχιστον 18 mbar τουλάχιστον 50 mbar 1.2 ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διακρίνουμε τους θερμικούς ακτινοβολητές που κατά ένα μεγάλο ποσοστό αποδίδουν τη θερμότητα με ακτινοβολία και π ς θερμαντικές συσκευές μεταφοράς που αποδίδουν θερμότητα κατά βάση με την ανακυκλοφορία του αέρα ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΤΕΣ ΧΩΡΟΥ. Οι θερμικοί ακτινοβολητές χώρου έχουν στο κάτω μέρος του κελύφους σώμα πυράκτωσης (π.χ. από μαγνήσιο) που θερμαίνεται από φλόγες που φωτοβολούν ενώ στο πάνω μέρος είναι τοποθετημένα θερμαινόμενα πλέγματα για περαιτέρω αξιοποίηση της θερμότητας θέρμανσης του αερίου. Τέτοιες συσκευές θέρμανσης είναι διαδεδομένες σε χώρες με ήπιο κλίμα όπως π.χ. στην Αγγλία για θέρμανση κατοικιών, σχολείων, ξενοδοχείων κ7\.π. Είναι ελάχιστα κατάλληλες για το κλίμα της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ. Για μεγαλύτερους χώρους, όπως εκκλησίες, αίθουσες γυμναστικής, εργο- ατάσια κ.α, εφαρμόζονται θερμικοί ακτινοβολητές αερίου (ακτινοβολητές πυράκτωσης). Εδώ το μεγαλύτερο μέρος απόδοσης θερμότητας πραγματοποιείται

54 κατά το πλείοττον με ακπνοβολία πλακών κεραμικών ή από άλλου υλικού που έχουν θερμανθεί σε υμηλές θερμοκρασίες. Οι ακτινοβολητές αυτού του τύπου που χρησιμοποιούνται επί το πλείστον λειτουργούν, ουσιασπκά χωρίς φλόγα, με διάτρητες κεραμικές πλάκες ). Το μίγμα αερίου-αέρα στις συσκευές αυτές οδηγείται στην κεραμική μάζα δια μέσου ακροφυσίου που λειτουργεί κατά τον κανόνα του καυστήρα Bunsen. Στην κεραμική μάζα καίγεται πλήρως υπό την επίδραση καταλύτη παράγοντας θερμοκρασίες, στην επιφάνεια, ύμους έω ς 900 C (πυράκτωση ανοιχτόχρωμη ερυθρά). Τα καυσαέρια του CO2, που σε δυσμενείς περιπτώσεις περιλαμβάνουν επίσης CO και ΝΟ2 μπορούν να απομακρύνονται έμμεσα, αναμειγμένα με αέρα του χώρου, δια μέσου οπών πάνω από τον ακτινοβοληπτ. Για την εργασία αυτή απαιτείται ρεύμα αέρα όγκου 14 έως 2 4 m^/h ανά kw ονομαστικής φόρπσης των ακτινοβολητών, ανάλογα με τη μορφή της αίθουσας. Η απομάκρυνση των καυσαερίων μπορεί να πραγματοποιηθεί και άμεσα με τη σύνδεση σε καπναγωγό (σχήμα 3) ή εγκατάσταση απορρόφησης. Ο συνολικός βαθμός απόδοσης για έμμεση απομάκρυνση των καυσαερίων ανέρχεται στα % (Αποθήκες, Εργοστάσια) και στα % για απομάκρυνση καυσαερίων με καπναγωγούς (αίθουσες γυμναστικής, χώροι διαμονής). Ο χώρος εγκατάστασης πρέπει να έχει όγκο τουλάχιστον 10 τη^ ανά kw φόρτιση ακηνοβολητών. Επίσης πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι ακτινοβολητές να απέχουν μια ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτες ουσίες. Μεγαλύτεροι ακτινοβολητές μπορούν να σχημαπσθούν με τη σύνθεση περισσότερων μονάδων σε κοινό κιβώπο. Η μέγιστη ακτινοβολία πραγματοποιείται σε μήκος κύματος 2 έως 4 μητ, ενώ η πυκνότητα ενέργειας ανέρχεται σε kw/m^ ανάλογα με τη φόρπση. Η ανάφλεξη στις συσκευές διενεργείται με σπινθήρα υμηλής τάσης από ηλεκτρόδια ιονισμού ή με φλόγες ανάφλεξης διαρκείας και θερμοστοιχείο. Λόγω της υμηλής θερμοκρασίας ακτινοβολία πρέπει οι συσκευές να τοποθετούνται αρκετά μηλά γιατί διαφορετικά δημιουργούν δυσάρεστη ακτινοβολία κεφαλής.

55 Σε χαμηλότερα ύμη προπμάται η λοξή τοποθέτηση των ακπνοβολητών. Το κόστος εγκατάστασης μειώνεται όσο αυξάνεται το ύμος του θερμαινόμενου χώρου, επειδή τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν λιγότεροι σ ε αριθμό αλλά μεγαλύτεροι σε μέγεθος ακτινοβολητές. Είναι απαραίτητη η εφαρμογή ρυθμιστών πίεσης. Σε περίπτωση έμμεσης απαγωγής καυσαερίων πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να μπορούν να ρέουν ελεύθερα στο χώρο και να διαφεύγουν δια μέσου οπών στην οροφή που δεν επηρεάζονται από τον άνεμο. Οι συσκευές αυτές είναι κατάλληλες κυρίως για τη διόρθοκτη της θερμοκρασίας ανοιχτών χώρων όπως ταράτσες, βήματα, αίθουσες αναμονής, αιδηροδρομικοί σταθμοί κ.λ.π. (σχήματα 4,5). Δεν είναι κατάλληλες για χαμηλούς χώρους. Είναι απαραίτητη ετήσια συντήρηση. Για την πλήρη θέρμανση χώρων παραμονής καθώς επίσης αιθουσών γυμναστικής και τένις θα πρέπει να εφαρμόζονται θερμικοί ακπνοβολητές με εγκατάσταση καυσαερίων. Οι θερμικοί ακτινοβολητές αερίου ονομάζονται και υπέρυθροι ακτινοβολητές (καλύτερα ακτινοβολητές υμηλής θερμοκρασίας) επειδή οι θερμαίνουσες ακτίνες που εκπέμπονται από τις θερμικές πηγές περιλαμβάνουν στο φάσμα τους την περιοχή από 0,8 έω ς 4 μτη μήκους κύματος που βρίσκεται πολύ

56 κοντά στην περιοχή των ερυθρών ακτινών μήκους κύματος 0,8 μπι. Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και λειτουργία στο DVGW-Blatt G638 και G679. LZ3. ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ XQPOY ΑΕΡΙΟΥ (GASRAUMHE1ZER) ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΠΝΟΛΟΧΟΥ (Dm ,82). Οι συσκευές αυτές κατασκευαζόταν πρώτα εν μέρει ως θερμάστρες στοιχείων, όμοια όπως τα θερμανπκά σώματα τύπου radiator, σήμερα όμως κατασκευάζονται επί το πλείστον όπως οι επονομαζόμενες συσκευές μεταφοράς (Konvectionsgerate). Ισχύς μέχρι περίπου 12 Kw. Το 70% περίπου της συνολικής απόδοσης θερμότητας είναι θερμότητα μεταφοράς (σχήμα 6). Ετο κάτω μέρος είναι τοποθετημένοι οι καυστήρες ενώ τα θερμά αέρια ανέρχονται υμηλά μέσα από τα κούφια σώματα. Οι θερμαντήρες έχουν σήμερα όμορφα σχήματα και εντυπωσιακά χρώματα με επιχρωμιωμένα πλέγματα και πλαίσια. Οι περισσότερες συσκευές είναι εφοδιασμένες με καυστήρες όλων των καυσίμων οι οποίοι μπορούν να προσαρμοσθούν σε κάθε είδος αερίου αντικαθιστώντας τα ακροφύσια και ρυθμίζοντας τη σωστή πίεση αερίου. Τα καυσαέρια πρέπει να απομακρύνονται με μία καπνοδόχο. Σε μικτά διαμορφωμένες καπνοδόχους πρέπει να τοποθετείται στον αγωγό καυσαερίου πάνω από την ασφάλεια της ροής, αυτόματο τάμπερ. Οι συσκευές αυτές μπορούν να ρυθμίζονται μέχρι το 25% του ονομαστικού φορπου, από εκεί και κάτω λειτουργούν στο άναμε-σβήσε. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ο αέρας για την καύση.

57 1 2 Α... ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΧΩΡΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ TQIXQY (AUSSENWAND- Ένας ιδιαίτερος τύπος κατασκευής είναι οι θερμαντήρες χώρου-αερίου χωρίς καπνοδόχο που σε αντίθεση προς αυτούς που περιγράμαμε παραπάνω, δεν χρειάζονται καπνοδόχο καυσαερίων. Τα καυσαέρια διαφεύγουν απ ευθείας προς τα έξω, δια μέσου οπής που κατασκευάζεται στο εξωτερικό τοίχωμα (σχήμα 7). Η συσκευή αυτή είναι κατάλληλη για θέρμανση μεμονωμένου χώρου. Κατά τον κανονισμό TRGI 1986, επιτρέπεται μέγιστο φορπο σε συσκευές δίχως ανεμιστήρα 7 KW, με ανεμιστήρα 11 KW για θερμαντήρες χώρου και 25 KW για BWE. Ο αέρας για την καύση αναρροφάται από έξω. Δεν πρέπει να υπάρχει σύνθεση μεταξύ θαλάμου καύσης και του εσωτερικού αέρα του χώρου. Για το πέρασμα του τοίχου στρόγγυλος απαγωγός τηλεσκοπικού τύπου ή τετραγωνικής διατομής. Από έξω ο αγωγός προστατεύεται από αντιανεμική διάταξη. Οι συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε σημείο ενός εξωτερικού τοίχου, επίσης κάτω από παράθυρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ευρεία διάδοση των συσκευών αυτών. Χρησιμοποιούνται κυρίως για εκσυγχρονισμό παλαιών οικοδομών. Κυκλοφορούν πολλά όμορφα σχέδια. Συνήθως έχουν καυστήρες όλων των αερίων. Λεν παρουσιάζονται προβλήματα κατά την προσαγωγή αέρα καύσης.

58 ωστόσο πρέπει να ελέγχεται για ενδεχόμενη είσοδο καυσαερίων σε περίπτοκτη ανοιχτού παραδύρου. Οι συσκευές αναφλέγονται με το χέρι και έχουν αυτόματη ρύθμιση, ωστόσο υπάρχουν επίσης κατασκευές με πλήρη αυτομαπσμό. ΙΖ 5. ΘΕΡΜΑΜΙΗΡΑΣ XgPQY ΑΕΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ LAs\ Έ χει θάλαμο καύσης εντελώς κλειστό απέναντι στο χώρο, όπως και οι θερμαντήρες χώρου εξωτερικού τοίχου. Αέρα- Καυσαέριο- Καπναγωγό. Είναι εντούτοις συνδεδεμένος σε ένα Η ασφάλεια ανάφλεξης που είναι αναγκαία για όλες τις συσκευές θέρμανσης με αέριο, μεριμνά ώστε να μην εξέρχεται από τη συσκευή άκαυστο αέριο που μπορεί να δημιουργήσει ζημιές. Υπάρχουν τρεις τύποι διατάξεων ασφάλειας; Διμεταλλική ασφάλεια. Ένα διμεταλλικό στοιχείο θερμαίνεται από μια φλόγα που ανάβει με το χέρι ή είναι διαρκώς αναμένη. Με τον τρόπο αυτό κρατείται ανοιχτή η βαλβίδα αερίου. Όταν σβήνει η φλόγα ανάφλεξης κλείνει η βαλβίδα (σχήμα 8). Η διάταξη αυτή είναι σχετικά χαμηλού κόστους και αποτελούσε στο παρελθόν την πλέον εφαρμοζόμενη μέθοδο. Θερμοηλεκτρική ασφάλεια. Με το πάτημα του κομβίου ανοίγει η βαλβίδα αερίου, αέριο ρέει προς τον αγωγό ανάφλεξης του αερίου. Όταν ανάμει το αέριο η φλόγα θερμαίνει ένα θερμοστοιχείο και το συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα, που δημιουργείται, κρατά ανοιχτή τη βαλβίδα αερίου δια μέσου μαγνήτου. Με το σβήσιμο της φλόγας σταματά η δημιουργία ηλεκτρικού ρεύματος και τότε κλείνει η βαλβίδα αερίου. Η θερμική τάση ανέρχεται περίπου στα mv ' Το LAS προέρχεται από το Luft-Abgas-Schomstein = Αέρας-Καυσαέριο -Καπναγωγός. Σε?,ίδα

59 3τους «6 0 0 C. Σήμερα είναι το πλέον χρησιμοποιούμενο σύστημα (σχήμα 9). Συχνά συνδέεται με μια στρόφιγγα απόφραξης (διακόπτης ασφάλειας με στρόφιγγα αερίου) Ασφάλεια ιονισμού. Μια αναμένη φλόγα οδηγεί συνεχές ρεύμα από το ηλεκτρόδιο προς τη μάζα. Όταν σβήνει η φλόγα διακόπτεται το ηλεκτρικό ρεύμα και φράζεται η παροχή αερίου. Εκτός από τα παραπάνω όλες οι θερμάστρες που συνδέονται με καπνοδόχο κατέχουν μια ασφάλεια ροής (διακόπτη ελκυσμού) για εξασφάλιση της απαγωγής των καυσαερίων. Οι παλαιότερες θερμάστρες με ανοιχτό θάλαμο καύσης άναβαν με σπίρτα Στις σύγχρονες θερμάστρες υπάρχουν ιδιαίτερες διατάξεις για την ανάφλεξη. Περιστρέφοντας το διακόπτη δημιουργείται οπινθήρας με τη βοήθεια τσακμακόπετρας. Μηγνητηηνπφλεκτήρας. Έλκοντας σε ένα κομβίο τίθεται σε λειτουργία μαγνη- Γοαναφλεκτήρας. Τεχνολογικά έχει ξεπερασθεί από τον πιεσαναφλεκτήρα.

60 Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης. Yynλή τάση που δημιουργείται με τη βοήθεια μεταοχημαπστή παράγει στο ηλεκτρόδιο ηλεκτρικό σπινθήρα που ανάβει το αέριο καύσιμο όπως βγαίνει από τον αγωγό. Η ανάφλεξη μπορεί να προξενηθεί από οποιαδήποτε θέση π.χ. στα σχολεία από το δωμάπο του επιστάτη, κάπ παρόμοιο ισχύει για τα ξενοδοχεία, πς λέσχες κ.λ.α Κάποια ενδεικτική λυχνία μπορεί να δίνει σήμα ότι επήλθε η ανάφλεξη. Σε σύνδεση με ρυθμιστή θερμοκρασίας, ενδεχομένως και χρονοδιακόπτη μπορεί να αποδώσει μεγάλη οικονομία. Με την ανάφλεξη αυτή περιττεύει η φλόγα ανάφλεξης πράγμα που μειώνει την κατανάλωση αερίου (σχήμα 10) ΡΥΘΜΙΣΗ. ; Ανάφλεξη με το χέρι ή μαγνητογεννήτρια. Αφού ανάμει η φλόγα ανοίγει λίγο ή πολύ η στρόφιγγα αερίου, ανάλογα με τη θερμοκρασία χώρου. Είναι αντιοικονομική. Οι διακόπτες επί το πλείστον συνδυάζονται με την ασφάλεια ανάφλεξης. Σε περίπτωση χαμηλής ρύθμισης υπάρχει κίνδυνος καπνιάς της καπνοδόχου από σχηματισμό συμπυκνωμάτων.

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. Η καλύτερη εποχή για τη συντήρηση του λέβητα και του καυστήρα της κεντρικής θέρμανσης, είναι αμέσως μετά την παύση της λειτουργίας τους στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Κοιτάσματα Κάθε κοίτασμα φυσικού αερίου περιέχει και βαρύτερους υδρογονάνθρακες σε υγρή μορφή, οι οποίοι κατά την εξόρυξη ξη συλλέγονται για να αποτελέσουν τα λεγόμενα υγρά φυσικού αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις ΓΓ/Μ2 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις 140 ΧΗΜΕΙΑ: Υδρογονάνθρακες- Πετρέλαιο - Προιόντα από υδρογονάνθρακες - Αιθανόλη

Διαβάστε περισσότερα

Η ατμόσφαιρα και η δομή της

Η ατμόσφαιρα και η δομή της 1 Η ατμόσφαιρα και η δομή της Ατμόσφαιρα λέγεται το αεριώδες στρώμα που περιβάλλει τη γη και το οποίο την ακολουθεί στο σύνολο των κινήσεών της. 1.1 Έκταση της ατμόσφαιρας της γης Το ύψος στο οποίο φθάνει

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χημική Ισορροπία 61 Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 62 Τι ονομάζεται κλειστό χημικό σύστημα; Παναγιώτης Αθανασόπουλος Κλειστό ονομάζεται το

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Γενικά περί ατµόσφαιρας Τι είναι η ατµόσφαιρα; Ένα λεπτό στρώµα αέρα που περιβάλει τη γη Η ατµόσφαιρα είναι το αποτέλεσµα των διαχρονικών φυσικών, χηµικών και βιολογικών αλληλεπιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 Oρισµός φλόγας Ογεωµετρικός τόπος στον οποίο λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο ενεργειακό µέρος της χηµικής µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Για κάθε αέριο υπάρχουν μηχανισμοί παραγωγής και καταστροφής Ρυθμός μεταβολής ενός αερίου = ρυθμός παραγωγής ρυθμός καταστροφής Όταν: ρυθμός παραγωγής = ρυθμός καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Aτµόσφαιρα της Γης Ατµόσφαιρα είναι η αεριώδης µάζα η οποία περιβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Σεμινάριο : Δευτέρα 29 10-2008 ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Εισηγητής : Κουμπάκης Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός Οργάνωσή Σχολικός Σύμβουλος Στ. Σπανομήτσιος ΗθέρμανσητηςΓηςαπότονήλιο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Μέρος 1 ο : Σύγκριση τοπικών και κεντρικών συστημάτων θέρμανσης "Μύρισε χειμώνας" και πολλοί επιλέγουν τις θερμάστρες υγραερίου για τη θέρμανση της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τι περιλαμβάνουν τα καυσαέρια που εκπέμπονται κατά τη λειτουργία ενός βενζινοκινητήρα ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2003 ) απάντ. σελ.

Τι περιλαμβάνουν τα καυσαέρια που εκπέμπονται κατά τη λειτουργία ενός βενζινοκινητήρα ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2003 ) απάντ. σελ. Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) απάντ. σε σημειώσεις από τα ΜΕΚ ΙΙ ή την φυσική Να δώστε τους ορισμούς των πιο κάτω μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 )

απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) ( σελ. 10 11 ΜΕΚ ΙΙ ) από φυσική Μια μεταβολή ονομάζεται : Ισόθερμη, εάν κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ Οποιαδήποτε αλλοίωση της φυσιολογικής σύστασης του αέρα που μπορεί να έχει βλαβερές επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Το φυσικό αέριο είναι: Το φυσικό αέριο είναι ένα φυσικό προϊόν που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2003 2004 στο μάθημα «Το πείραμα στη

Διαβάστε περισσότερα

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 10: Αντιδράσεις Καύσης. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 10: Αντιδράσεις Καύσης. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Ενότητα 10: Αντιδράσεις Καύσης Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Ατμόσφαιρα είναι το αεριώδες περίβλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn

ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ CO 2, CO, CH 4, NMHC Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn Διοξείδιο του άνθρακα CO 2 : Άχρωμο και άοσμο αέριο Πηγές: Καύσεις Παραγωγή τσιμέντου Βιολογικές διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Ατμοσφαιρική Ρύπανση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Ισοζύγιο ενέργειας στο έδαφος Μουσιόπουλος Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165 Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 5 ου κεφαλαίου 1. Τι εννοούμε με τον όρο διάγνωση ; 165 Με τον όρο διάγνωση εννοούμε τη μεθοδολογία που εφαρμόζουμε προκειμένου να εντοπίσουμε μια βλάβη σ ένα σύστημα λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ Κατά τη λειτουργία ενός καυστήρα, υπάρχουν πολλές δαπάνες. Κάποιες από αυτές τις δαπάνες θα μπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΑΗΣ ΣΤΟ ΚΑΠΕ 23/1/2015 ΑΝΑΝΙΑΣ ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΑΗΣ ΣΤΟ ΚΑΠΕ 23/1/2015 ΑΝΑΝΙΑΣ ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΑΗΣ ΣΤΟ ΚΑΠΕ 23/1/2015 ΑΝΑΝΙΑΣ ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Άσκηση 1: Δίνεται ατμοπαραγωγός εξαναγκασμένης ροής τύπου ΒΕΝSOΝ μιας διαδρομής καυσαερίων με καύσιμο λιγνίτη με Η u = 5233 KJ/, σε κλειστό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ [Άρθρα 2(1), 47(2), (3), (4), (5), (8), (9), (10), 48 (1), (2)(α), 49(3)(γ) και (4)(δ), 50(1)(δ), 51(2), 55(1), (2), 56, 57(1)(α), (2), (3) και 99(1), (2) και (3)] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα «Οικολογία για μηχανικούς» Θέμα: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου»

Εργασία στο μάθημα «Οικολογία για μηχανικούς» Θέμα: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου» Εργασία στο μάθημα «Οικολογία για μηχανικούς» Θέμα: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου» Επιβλέπουσα καθηγήτρια: κ.τρισεύγενη Γιαννακοπούλου Ονοματεπώνυμο: Πάσχος Απόστολος Α.Μ.: 7515 Εξάμηνο: 1 ο Το φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ

1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ Ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; σελ. 137 ( μονάδες 6 ΤΕΕ 2003 ) ( μονάδες 13 ΕΠΑΛ 2010 ) 1. το σύστημα ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου διαχείριση και ασφάλεια δικτύων φυσικού αερίου

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου διαχείριση και ασφάλεια δικτύων φυσικού αερίου ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου διαχείριση και ασφάλεια δικτύων φυσικού αερίου ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Ανανίας Τοµπουλίδης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Εκποµπές NO Χ που παράγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ατμόσφαιρα. Αυτό τo αεριώδες περίβλημα, αποτέλεσε την πρώτη ατμόσφαιρα της γης.

Ατμόσφαιρα. Αυτό τo αεριώδες περίβλημα, αποτέλεσε την πρώτη ατμόσφαιρα της γης. Ατμόσφαιρα Η γη, όπως και ολόκληρο το ηλιακό μας σύστημα, αναπτύχθηκε μέσα από ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης και αερίων, πριν από 4,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Τότε η γη, περικλειόταν από ένα αεριώδες περίβλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ Την εργασία επιμελήθηκαν οι: Αναστασοπούλου Ευτυχία Ανδρεοπούλου Μαρία Αρβανίτη Αγγελίνα Ηρακλέους Κυριακή Καραβιώτη Θεοδώρα Καραβιώτης Στέλιος Σπυρόπουλος Παντελής Τσάτος Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού

6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού 6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού 1 Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - μεθόδους ελέγχου υγρασίας εντός του κτηνοτροφικού κτηρίου - τεχνικές αερισμού - εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ενεργειακό πρόβληµα Τεράστιες απαιτήσεις σε ενέργεια µε αµφίβολη µακροπρόθεσµη επάρκεια ενεργειακών πόρων Μικρή απόδοση των σηµερινών µέσων αξιοποίησης της ενέργειας (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 3 : Γεωργικός Ελκυστήρας Σύστημα Ψύξεως Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 3 ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ Σύστημα ψύξης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557. Εισήγηση. Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής

Δ Ε Υ Α Ρ. Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557. Εισήγηση. Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ -ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557 Εισήγηση Στον Βιολογικό Αστικών Ρόδου πρέπει να αντικατασταθεί ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ ΙΙ (Ε) Ασκηση 7 η. Δειγματοληψία καυσαερίων

ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ ΙΙ (Ε) Ασκηση 7 η. Δειγματοληψία καυσαερίων Τμήμα Μηχανολογίας Εργαστήριο Ατμολεβήτων - Ατμοστροβίλων και Θερμικών Εγκαταστάσεων Υπεύθυνος: Dr.-Ing. Ν. Ορφανουδάκης, Αν. Καθηγητής ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ ΙΙ (Ε) Ασκηση 7 η Δειγματοληψία καυσαερίων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ 5 ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ Ορισμός. Ο λέβητας είναι μία μεταλλική κατασκευή στην οποία γίνεται η μετάδοση της θερμότητας που παράγεται από την καύση του καυσίμου, σε ένα ρευστό το οποίο μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε. Πουλάκης, Α. Ζέρβα, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η φωτοκαταλυτική επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης Λειτουργία συμβατικών λεβήτων Είσοδος καυσίμου = 100 % Θερμοκρασία καυσαερίων μεταξύ 140 έως 180 Celsius Λανθάνουσα θερμότητα = 10.2% Λανθάνουσα θερμότητα 10.2 % Προς την

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Ασκήσεις πράξης) ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Ασκήσεις πράξης) ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ 1. Να υπολογιστεί η πυκνότητα του αέρα σε πίεση 0,1 MPa και θερμοκρασία 20 ο C. (R air =0,287 kj/kgk) 2. Ποσότητα αέρα 1 kg εκτελεί τις παρακάτω διεργασίες: Διεργασία 1-2: Αδιαβατική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

3 Μετάδοση Θερμότητας με Φυσική Μεταφορά και με Ακτινοβολία

3 Μετάδοση Θερμότητας με Φυσική Μεταφορά και με Ακτινοβολία 3 Μετάδοση Θερμότητας με Φυσική Μεταφορά και με Ακτινοβολία 3.1 Εισαγωγή Η μετάδοση θερμότητας, στην πράξη, γίνεται όχι αποκλειστικά με έναν από τους τρεις δυνατούς μηχανισμούς (αγωγή, μεταφορά, ακτινοβολία),

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης

1.5 Ταξινόμηση της ύλης 1.5 Ταξινόμηση της ύλης Θεωρία 5.1. Πως ταξινομείται η ύλη; Η ύλη ταξινομείται σε καθαρές ή καθορισμένες ουσίες και μίγματα. Τα μίγματα ταξινομούνται σε ομογενή και ετερογενή. Οι καθορισμένες ουσίες ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενου του θερμοκηπίου. 3/12/2009 Δρ. Ελένη Γουμενάκη

Το φαινόμενου του θερμοκηπίου. 3/12/2009 Δρ. Ελένη Γουμενάκη Το φαινόμενου του θερμοκηπίου Μέση θερμοκρασία σε παγκόσμια κλίμακα Ατμόσφαιρα ονομάζεται το αέριο τμήμα του πλανήτη, το οποίο τον περιβάλλει και τον ακολουθεί στο σύνολο των κινήσεών του Τα αέρια της

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 11 Μαΐου 2006

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 11 Μαΐου 2006 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 11 Μαΐου 2006 Κλάδοι της Θερμοδυναμικής Χημική Θερμοδυναμική: Μελετά τις μετατροπές ενέργειας που συνοδεύουν φυσικά ή χημικά φαινόμενα Θερμοχημεία: Κλάδος της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες Ατµοσφαιρική ρύπανση Μαρή Νεαμονίτης Παλαιολόγου Παπαβασιλείου Ορισµός Ανεπιθύµητη αλλαγή στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του αέρα ζηµιογόνος για όλους τους οργανισµούς Πώς προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ - ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ - ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ - ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ Η ΚΑΥΣΗ ΣΕ ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΥΠΟ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΗ Διπλ/χου Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού Ε.Μ.Π. Διδ/ρος Μηχανολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 93 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 3.2 Οξυγόνο 2-1. Ποιο είναι το οξυγόνο και πόσο διαδεδομένο είναι στη φύση. Το οξυγόνο είναι αέριο στοιχείο με μοριακό τύπο Ο 2. Είναι το πλέον διαδεδομένο στοιχείο στη

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες και καυστήρες αερίου

Λέβητες και καυστήρες αερίου Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 2014/5 Το Φυσικό Αέριο Στο Επαγγελματικό Λύκειο ΠΕΜΠΤΗ, 15-5-2014 Λέβητες και καυστήρες αερίου Γιάννης Τσικαλάκης Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΤHERMOVENT HELLAS A.E Λεβητοστάσιο κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

είναι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος (αέρα, νερού, εδάφους) με κάθε παράγοντα (ρύπο) που έχει βλαπτικές επιδράσεις στους οργανισμούς.

είναι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος (αέρα, νερού, εδάφους) με κάθε παράγοντα (ρύπο) που έχει βλαπτικές επιδράσεις στους οργανισμούς. ΡΥΠΑΝΣΗ είναι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος ρβ ς (αέρα, νερού, εδάφους) με κάθε παράγοντα (ρύπο) που έχει βλαπτικές επιδράσεις στους οργανισμούς. ΡΥΠΑΝΣΗ Κατηγορίες ρύπων: χημικές ουσίες μορφές ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας

Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας Ενότητα 2: Η Καύση στους Ατμοπαραγωγούς Δρ Γεώργιος Αλέξης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση: όπου, με αντικατάσταση των δεδομένων, οι ζητούμενες απώλειες είναι: o C. 4400W ή 4.4kW 0.30m Συζήτηση: ka ka ka dx x L

Ανάλυση: όπου, με αντικατάσταση των δεδομένων, οι ζητούμενες απώλειες είναι: o C. 4400W ή 4.4kW 0.30m Συζήτηση: ka ka ka dx x L Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές Έννοιες της Μετάδοσης Θερμότητας ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 1.1 Ένα διαχωριστικό τοίχωμα σκυροδέματος, επιφάνειας 30m, διαθέτει επιφανειακές θερμοκρασίες 5 ο C και 15 ο C, ενώ έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων 21-1. Από τι εξαρτάται η συμπεριφορά των αερίων; Η συμπεριφορά των αερίων είναι περισσότερο απλή και ομοιόμορφη από τη συμπεριφορά των υγρών και των στερεών. Σε αντίθεση

Διαβάστε περισσότερα

1 IΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ

1 IΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ 1 1 IΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Θα αρχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων της Φυσικοχημείας με τη μελέτη της αέριας κατάστασης της ύλης. Η μελέτη της φύσης των αερίων αποτελεί ένα ιδανικό μέσο για την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες ασκήσεις. Αλκάνια

Λυμένες ασκήσεις. Αλκάνια Λυμένες ασκήσεις Αλκάνια 1. Αλκάνιο Α έχει σχετική μοριακή μάζα Μ = 58. α. Να βρεθεί ο μοριακός τύπος του αλκάνιου και τα συντακτικά ισομερή του. β. 5,8 g από το αλκάνιο Α καίγονται πλήρως με Ο 2. Να υπολογιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Ενότητα 1. Συστήµατα θέρµανσης...9. Ενότητα 2. Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15. Ενότητα 3. Θερµικές απώλειες...

Περιεχόµενα. Ενότητα 1. Συστήµατα θέρµανσης...9. Ενότητα 2. Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15. Ενότητα 3. Θερµικές απώλειες... Περιεχόµενα Ενότητα 1 Συστήµατα θέρµανσης...9 Ενότητα Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15 Ενότητα 3 Θερµικές απώλειες...19 Ενότητα 4 Σωληνώσεις...41 Ενότητα 5 Θερµαντικά σώµατα...63 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τροπόσφαιρα. Στρατόσφαιρα

Τροπόσφαιρα. Στρατόσφαιρα ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Το διαφανές στρώµα αέρος που περιβάλλει τη Γη σαν µια τεράστια προστατευτική ασπίδα, δίχως την οποία η ζωή στον πλανήτη µας θα ήταν αδιανόητη, ονοµάζεται ατµόσφαιρα. Η ατµόσφαιρα λοιπόν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία.

Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία. Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία. Α. Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις ισχύουν για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη μετατροπή και τη συντήρηση εγκαταστάσεων αερίου, με πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2011 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος.

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2011 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος. Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1 ο B Λυκείου 12 Μαρτίου 2011 A. Στα δύο όμοια δοχεία του σχήματος υπάρχουν ίσες ποσότητες νερού με την ίδια αρχική θερμοκρασία θ 0 =40 ο C. Αν στο αριστερό δοχείο η θερμοκρασία του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τύποι εκποµπών που εκλύονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Φυσικό αέριο Βιοαέριο Αλκάνια ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Χρησιµοποιείται ως: Καύσιµο Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΕΙΣ ΒΡΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΦΑΣΕΙΣ ΒΡΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ο εναλλάκτης ψύξης ονομάζεται και εξατμιστής. Τούτο διότι στο εσωτερικό του λαμβάνει χώρα μετατροπή του ψυκτικού ρευστού, από υγρό σε αέριο (εξάτμιση) σε μια κατάλληλη πίεση, ώστε η αντίστοιχη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Η θερμική υπέρυθρη εκπομπή της Γης

Η θερμική υπέρυθρη εκπομπή της Γης Η θερμική υπέρυθρη εκπομπή της Γης Δορυφορικές μετρήσεις στο IR. Θεωρητική θεώρηση της τηλεπισκόπισης της εκπομπήςτηςγήινηςακτινοβολίαςαπό δορυφορικές πλατφόρμες. Μοντέλα διάδοσης της υπέρυθρης ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Σ. Χ. ΜΠΙΚΟΣ, Θ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ Τµήµα Marketing & Υποστήριξης Πωλήσεων ΕΠΑ Α.Ε. Κύρια Σηµεία Συνοπτικά στοιχεία χρήσης ΦΑ Ανάλυση βιοµηχανικής χρήσης ΦΑ ύσκολες εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου Για τον παραπάνω προσδιορισµό, απαραίτητο δεδοµένο είναι η στοιχειακή ανάλυση του πετρελαίου (βαρύ κλάσµα), η

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΙΟ ΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ATMOS D 15 P, D 20 P, D 30 p και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για άνετη θέρμανση σπιτιών με πελλέτες και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο,

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο

Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο 1. Από ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; 137 2. Από ποια μέρη αποτελείται το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να γνωρίζουμε τα κυριότερα συστατικά του πετρελαίου Να περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Στην αέρια φυσική κατάσταση όλες οι καθαρές ουσίες ακολουθούν μια παρόμοια συμπεριφορά. Δηλαδή, εάν παρατηρηθεί ο μοριακός τους όγκος στους 0 ο C και 1 ατμ., 1 mol του κάθε αερίου

Διαβάστε περισσότερα

2. Ασκήσεις Θερμοδυναμικής. Ομάδα Γ.

2. Ασκήσεις Θερμοδυναμικής. Ομάδα Γ. . σκήσεις ς. Ομάδα..1. Ισοβαρής θέρμανση και έργο. Ένα αέριο θερμαίνεται ισοβαρώς από θερμοκρασία Τ 1 σε θερμοκρασία Τ, είτε κατά την μεταβολή, είτε κατά την μεταβολή Δ. i) Σε ποια μεταβολή παράγεται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σπουδαστής: Μαρίνος Ανδρέου Επιβλέπων Καθηγητής:Ματζινος Παναγιωτης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Το υγραέριο LPG

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός

Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός Αέρια ρύπανση: Θεσμικό πλαίσιο, πηγές & υφιστάμενη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός ΤΕΕ τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, Μ.Ε. Περιβάλλοντος & Αειφορίας ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά

2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά 2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά 2.1 Εισαγωγή Η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ δυο σημείων μέσα σ' ένα σύστημα προκαλεί τη ροή θερμότητας και, όταν στο σύστημα αυτό περιλαμβάνεται ένα ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοκρασία - Θερμότητα. (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης)

Θερμοκρασία - Θερμότητα. (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης) Θερμοκρασία - Θερμότητα (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης) Θερμοκρασία Ποσοτικοποιεί την αντίληψή μας για το πόσο ζεστό ή κρύο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων BoilEFF Raising the efficiency of Boiler Installations www.rae.gr/boileff Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 4.1 Εγγυημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Πώς ορίζεται η περίσσεια αέρα και η ισχύς μίγματος σε μία καύση; 2. Σε ποιές περιπτώσεις παρατηρείται μή μόνιμη μετάδοση της θερμότητας; 3. Τί είναι η αντλία

Διαβάστε περισσότερα