ί θέμα : *Το φ υσικό α έρ ιο ω ς κ α ύ σ ιμ ο. Ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ις φ υσικού ]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ί θέμα : *Το φ υσικό α έρ ιο ω ς κ α ύ σ ιμ ο. Ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ις φ υσικού ]"

Transcript

1 T J U ι : λ ι ι λ /. λ >: XX ο AH : X.TJiqt. ΤΜΗΜΑ ; ΛΙΗΧΛΧΗΑΗΙΊΛΧ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της οπουδάοτριας ΚΟΤΣΑΡΙΛΟΥ ΜΑΡΘΑΣ ί θέμα : *Το φ υσικό α έρ ιο ω ς κ α ύ σ ιμ ο. Ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ις φ υσικού ] α ερ ίο υ (Ε φ α ρ μ ο γ ή, Υ π ο λ ο γ ισ μ ό ς, Α σ φ ά λεια )» J Ειοηγητής : ΕΜΜ. ΣΠΤΗΡΟΠΟΥΑΟΣ - ΚΑΒΑ\Α

2 λ 'Ο ΜΕΡΟΣ Ι ο Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 1. ΑΤΜ ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑ Σ L L ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΕΡΑΣ LZ ΡΥΠΟΙ ΑΕΡΙΟΝ ΚΑΙ ΑΤΜΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 2. ΑΕΡΙΑ 2.1. ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ AVOGADRO 22. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ 2.3. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2.4. ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΕΡΙΩΝ Ζ5. ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΜΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 3. ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 13 3.L ΓΕΝΙΚΑ 13 Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ 4. ΦΥΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 5. ΚΑΥΣΗ ΓΕΝΙΚΑ 5Ζ. ΘΕΡΜΟΓΟΝΑ ΔΥΝΑΜΗ 5.3. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

3 5.32. ΠΡΟΣΕΓΠΣΉΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΜΟΧΟΡΗΉΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΔΡΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΟΟ ΔΡΟΣΟΥ 3 0 (ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ) ΤΟΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 6. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΗΣ Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ?. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 7.L ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΥΣΗ 7 2. ΑΤΕΛΗΣ ΚΑΥΣΗ 7.3. ΤΡΓΩΝΑ ΚΑΥΣΗΣ Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 8. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΜΕΡΟΣ 2ο Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ 1. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 4 5 LL ΓΕΝΚΑ ΤΥΠΟΣ Κ.ΑΤ.ΑΣΚΕΥΗΣ L ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟ^\ΗΤΕΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΧΩ-^ΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (GASRAUMHEIZER) ΜΕ 4 9 ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ (ΓΗΝ ,82) ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΧΩΡΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 5 0 (AUSSERWAND-GASRAUMHEIZER)

4 L2.5. ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ XQPOY ΑΕΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ LAS 1.3. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.4. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 15. ΡΥΘΜΙΣΗ 1.6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ L6.1. ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ L62. ΑΚΡΙΒΗΣ ^ΤΤΟΛΟΓΙΣΜΟΣ L7. ΚΑΤΑΝΑ-ΑΟΣΗ ΑΕΡΙΟΥ L 8. ΣΥΝΔΕΣΗ.ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΑΕΡίαΝ L9. ΕΠΙΛΟΓΗ Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 2. ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΥΠΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 71 Ζ3.1. ΓΕΝΙΚΑ 71 Ζ3.2. ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ 73 Ζ3.3. ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΤΤίΓΓιΤΟίΩΣΗΣ 77 Ζ3.4. ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 7 9 Ζ 4. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗ 88 Ζ 6. ΚΑΠΝΌΔΟ.ΧΟΣ 9 0 Ζ7.ΘΕΡΜΑΝΤ:-ΣΗ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ 91 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΛΕΒΗΤΕΣ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΚΑΥΣΕΩΣ 9 4

5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝ 2ΣΗΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΜΕ ΦΛΟΓΟΣΩΛΗΝΑ-ΦΛΟΓΟΑ ΥΛΟΥΣ 3.3. ΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΦ Α Λ Α ΙΟ 4. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ L ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΚΑΥΣΤΗίΈΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ (INJECTION) ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ L Η ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΔΥΟ ΒΑΘΜΙΔΩ.Ν ΚΑΙ ΑΚΛΘΜΙΔΩΤΟΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 121 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΕΡΙΟΥ 122 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ΚΑΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 125 Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ?. Θ ΕΡΜ ΑΝΤΗ ΡΕΣ Ν ΕΡΟ Υ ΚΑΥΣΗ Σ Α ΕΡΙΟ Υ 7 1. ΓΕΝΙΚΑ 7.2. ΑΕΡΙΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ 7.3. ΑΕΡΙΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

6 7.4. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 136 ΧΟΡΟΥ 7.6. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ 139

7 ΜΕΡΟΣ Ιο ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο I I ΚΑΘΑΡΟΙ ΑΕΡΑΣ Ο αέρας περιβάλει τη γήινη σφαίρα με τη μορφή περιβλήματος. Τ ο κατώτερο στρώμα αέρα πάνω στην επιφάνεια της γης ονομάζεται Τροπόσφαιρα, που φτάνει σε πάχος μέχρι 11 km περίπου. KoTorav ακολουθοιλ η στρατόσφαιρα (11 έω ς 75 km) Kcn η ιονόσφαιρα (75 μέχρι 600 km). Η πίεση πάνω στην εraφάvεlα της γης που προξενείται από το βάρος του στμοσςκηρικού αέρα ανέρχετσ κατά μέσο όρο ρ = L013 bar. Για ομοιόμορφη πυκνότητα του αέρα υπολογίζεται ένα ύμος της ατμόσφαιρας: = 7990m i g 1,293-9,81 Όπου ;ρ = 1^ 93 η πυκνότητα του αέρα στους 0 C σε kg.m g = 9.S1 m'5^ η επιτάχυνση πτώσης Στην πραγματικότητα όμως μειώνεται η πυκνότητα του ατμοσςιαιρικού αέρα όπως και η θερμοκρασία σε σχέση προς το ύμος (πίνακας 1). ίύνκ>ς km 0 0,5 ; 1,0 2 ; I Πίεση αέρα mbar ί ί θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία c 15 1L8 1 8,5 2, ' -55 ^

9 Τη φυσικό αέριο ως κηύηι/ιη Η μείωση της δερμοκρασίας με το ύμος είν α ι: 6,5 Κ ανά km μέχρι ύμους 11 km. Από 11 km έω ς 20 km, η θερμοκρασία παραμένει περίπου σταθερή στους -55 C. Στα 20 έω ς 47 km ύμος, παρατηρείται αύξηση της θερμοκρασίας εξαιτίας του όζοντος μέχρι περίπου 0 C και KaT0rav πάλι πτώση της θερμοκρασίας. Π ΙΝ Α ΚΔΣΖ Από χημυστς απόμεως ο ατμοσφαιρικός αέρας, είναι ένα μείγμα διαςίόρων μονίμων αερίων μεταξύ των οποίων υπερισχύουν το άζωτο, οξυγόνο, αργά και το CO2 που σχηματίζουν συνολυ<ά το 99.99% του βάρους του αέρα. Η σύνθεση του αέρα στην εraφάvεια της γης δεν παρουσιάζει αξιοστμιείωτες μεταβολές σ ε σχέση με το χρόνο και τόπο, ενώ στα μεγάλα nun υπερισχύουν τα ελαφρά αέρια υδρογόνο και ήλιο. Η μείοχτη του οξυγόνου ως προς το ύμος της ατμόστραιρας ανέρχεται σε 0.3% ανά km. Εκτός από τα μόνιμα αέρια υπάρχει στον αέρα υδρατμός σε μεταβαλλόμενες ποσότητες. Χαμηλότερο ποσοστό ατμού περίπου 0% (σε χαμηλές θερμοκρασίες), υμηλότερο ποσοστό περίπου 3% βάρος»;4% όγκος.

10 To φυσικό αέρια ύκ καύσιμο 12. ΡΥΠΟΙ ΑΕΡΙΟΝ ΚΑΙ ΑΤΜΟΝ Στον ελεύθερο αέρα διαπιστώνεται η παρουσία ποσοτήτων διαφόρων αερίων και ατμών ανάλογα προς την περιοχή, κλίμα, εποχή έτους, καιρό και άλλους παράγοντες. Πηγές των αερίων αυτών και ατμών είναι η βιομηχανία, εγκαταστάσεις παραγωγής ισχύος, η οικιακή οικονομία και η κίνηση οχημάτων. Τα Γπο σημανπκά από τα αέρια αυτά είναυ Όζ ο ν ίο^ : Δημιουργείται από ηλεκτρικές εκκενώσεις, διαδικασίες οξείδωσης και εξάτμισης. Έχουν μετρηθεί στην ατμόσφαιρα μικρές ποσότητες περίπου 0,02 έως 0 4 mg/m^. Κοφτερή μυρωδιά. Σε συγκεντρώσεις > 0,2 mg/m^ παρουσιάζει ερεθισμούς. Βουνίσιος και θαλασσινός αέρας πλούσιος σε όζον, είναι δείκτης υμηλού βαθμού καθαρότητας του αέρα επειδή το όζον ανηδρά γρήγορα με τους ρύπους του αέρα Η έλλειμη όζοντος στην ατμόσφαιρα, κυρίως στο νόπο πόλο, αποδίδεται στους χλωριωμένους υδρογονάνθρακες του φλωρίου (FCKW) των σπρέι και των μυκπκών μέσων. Εξαιττας ττις έ/ΐλειμης όζοντος στην ατμόσφαιρα είναι εντονότερη η υπεριώδης ακπνοβολία του ήλιου, πράμα που επιδρά γενυκά στο κλίμα {ςκηνόμενο θερμοκηπίου). Αυτό μπορεί να έχει δυσάρεστες συνέπειες στη γειαργτκή παραγωγή αλλά και να προκαλεί καρκίνο του δέρματος. Υπάρχουν εικασίες από νεώ ιερες έρευνες ό η η μείωση του όζοντος στην ατμόσφαιρα προήλθε από τη μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας από τη δεκαετία του 7 0. Υ περοξείδιο του υδρογόνου Δημιουργείται όπως το όζον. Παρουχσιάζεται σε μεγαλύτερες ποσότητες. Εντονότερη η παρουσία του σ ε βροχοπτώσεις, περίπου 200 mg/nn'^. Μ ο ν ο ξείδ ιο του ά ν δ ρ α κ α CO) : Είναι προϊόν ατελούς καύσης και γι αυτό παρατηρειται στις πόλεις και σε βιομηχανικές περιοχές. Είναι πολύ δηλητηριώδες.

11 To φ υ σνίό αέριο ως καύσηΐω Βασικές πηγές του είναι τα αυτοκίνητα και η οικιακή θέρμανση. Μετρήσεις ατα καυσαέρια αυτοκινήτων παρουσιάζουν μέχρι 8% ποσοστά όγκου. Επιτρεπόμενο στο ρελαντί μέχρι 3,5% όγκου. Περιέχεται και στον καπνό του τσιγάρου. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο επειδή η παρουσία του δεν είναι αισθητή. Παρουσία CO σε δρόμους με κανονική κίνηση 25 ppm =30 mg/m^ Παρουσία CO σε δρόμους με έντονη κίνηση 50 ppm = 60 mg/m^ Παρουσία σε καυσαέρια και αέρια πυρράς 3.0% όγκου = xvajxn Επίσης και σ ε ουάα στην οποία υπάρχουν καπλπστές μπορούν να διαπιστωθούν συγκεντρώσεις CO από 50 πιφ η και άνω. Δ ιο ξ ε ίδ ιο του ά ν θ ρ α κ α (COJ : Η μικρή περιεκηκότητα σ ε CO2 του ατμοσφαιρικού αέρα σιγά σιγά αυξάνεται από την καύση των καυσίμων ετησίως κατά 1 ppm. Προς το παρόν η περιεκτικότητα του αέρα σε CO2 ανέρχεται σε ppm περίπου. Υπάρχουν φόβοι όπ επηρεάζει το κλίμα Δημιουργεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου πράγμα που έχει ως συνέπεια την αύξηση της θερμοκρασίας επειδή η αυξημένη παρουσία CO2, παρεμποδίζει την ακπνοβολία θερμότητας της εraφάvειας της γης. Η κατάσταση μπορεί να βελπωθεί με ; α) τη μείωση της καύσης απολιθωμένων καυσίμων, β) οικονομία στην ενέργεια, γ) εφαρμογή πυρηνικής ενέργειας ή δ) χρησιμοποίηση αερίων καυσίμων. Στο κέντρο πόλεων σε ημέρες νέςρους το CO, ανέρχεται μέχρι 4 50 ppm. Δ ιο ξείδ ιο τον θ είου is O J : Προκύπτει από την καύση άνθρακα και μαζούτ γι αυτό παρατηρείται κυρίως σπς Βιομηχανικές περιοχές. Τα αέρια καύσιμα πρακπκά δεν περιέχουν θείο και γι αυτό θεωρούνται τα rao καθαρά καύσιμα Η περιεκπκότητα θείου στα προϊόντα των διυλιστηρίων μειώνεται συνεχοϊς. Πρέπει να σημειωθεί όπ τα οξείδια του θείου με την υγρασία του αέρα σχηματίζουν θειικό οξύ (H2SO4).

12 Τη φυσικό αέριο ως κηύηψο Η παρουσία οξειδίων του θείου στην ατμόσφαιρα, ανέρχεται σ ε 0,1 έως 1 mg/m^ (0,04...0,4 ppm) και μετα6ά?ίλεται τοπικά και xpovma ενώ το χειμώνα είναι σημαντικά υμηλότερη από το καλοκαίρι. Είναι βλαβερό για τα φυτά ήδπ από 0,5 mg/m^, και επιδρά στον άνθρωπο ήδη από 0,5 mg/m^ Έ χει δυσάρεστη μυρωδιά ερεθίζει τους σιελογόνους αδένες και βλάπτει την υγεία π απο την κίνηση των οχηματοιν και από εγκαταστάσεις με υμηλές θερμοκρασίες καύσης άνω των 1300 C. Έχουν χρώμα κίτρινο-καφεκόκκινο, επιθετική μυρωδιά. Περιεκπκότητα του αέρα 0 J_ 0,5 mg/m^, πολύ δηλητηριώδες με επίδραση όμοια όπιος το

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Α Ε Ρ ΙΑ 2.L ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ AVQGADRQ Σ ε ίδια πίεση και θερμοκρασία περιέχουν τα αέρια σ ε κχ>υς όγκους ίσο αριθμό μορίων δηλαδή 2^69-10 ανά αη^ (Αριθμός Avogeidro) Μία ποσότητα Μ kg ενός αερίου ονομάζεται 1 kmol όταν για κάθε ιδανικό αέριο έχει τον ίδιο όγκο V, που ανέρχεται σ ε 0 C και 1,013 b a r: V = 22,414 πι~/ταηοι Από τη γραμμομοριακή μάζα Μ υπολογίζεται η πυκνότητα ρ = M/V. 2,2. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ F^I7Q7-: Η κατασταπκή εξίσοκπι των ιδανικών αερίων είνοε pu = R-T η απόλυτη πίεση Τ= η απόλυτη θερμοκρασία υ= ο ειδικός όγκος (m^/kg) Η παραπάνω εξίσοκτη αναφέρεται σε μάζα αερίου 1 kg. Όταν πρόκειται \αα μία οποιαδήποτε μάζα πι όγκου V, τότε η καταστατική εξίσωση είναι; p V = m R T Όπου: R= ειδική σταθερή αερίου Ενα γραμμομόριο αερίου έχει γραμμομοριακή μάζα Μ kg, τότε η εξίσωση \ ίνεται: p V = M R T

14 To φυσικό αέρια ως καύσηιο Επειδή ο γραμμομοριακός όγκος V για όλα τα ιδανικά αέρια σε σταθερή πίεση και θερμοκρασία είναι ο ίδιος, τότε έχει επίσης το Μ R για όλα τα αέρια την ίδια πμή. R^= Μ R = γενική σταθερή αερίων ή παγκόσμια σταθερή αερίων Η τιμή της είναι: ρ ν 1,013 22,414 ^ Γ 273 Κ nf kmol ΠΑΡΑΔΕΙΓΜ Α Ζ Ο ατμοσφαιρικός αφας οε 0 C και ατμοσφαιρική πίεση L013 bar, έχει ιτοκνότητα 1,293 kg/τη^ Από αιπά υπολογίζεται η ειδική σταθερή αερίου R Ο ειδικός όγκος: υ=1/ρ Είναι; σ 7=/? Γ= > = i? - r = > R = ^ Ρ Ρ Τ 1,013 J? = - 10^ Ν ιπ = , m - -K g -K Kg - Κ Π ΑΡΑΔΕΙΓΜ Α 2. Ποια είναι η ειδυαί σταθερή του οξυγόνου; J R = = = Μ 32 Kg Κ Π ΑΡΑ ΔΕΙΓΜ Α 3. Πόση μάζα διοξειδίου του άνθρακα περιέχεται σε μία φιάλη 10! στους 20 C και 75 ban _ρ ν _ ~" R T Αέρια που ακολουθούν ακριβώς τους παραπάνω νόμους, ονομάζουμε ιδανικά αέρια. Τα πραγματικά αέρια ακολουθούν τους νόμους κατά προσέγγιση και μάλιστα

15 όσο χαμηλότερες είναι οι πιέσεις. Για τον αέρα, υδρογόνο και άλλα αέρια για πιέσεις μέχρι 20 bar, είναι π απόκλιση * 1% KANQNIKH ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κατά το DIN 1343, ένα αέριο βρίσκεται σ ε κανονική κατάσταση όταν η 9ερμοκρασία του είναι 0 C και π πίεση του μία φυσυατ ατμόσφαιρα (L013 bar). Κανονικός όγκος είναι ο όγκος ενός αερίου σε κανονοτή κατάσταση M TM A TA A EPIgy O νόμος του Dalton. T o άθροισμα των μερικών πιέσεων ρ^, Ρ2_ ενός μίγματος αερίων είναι ίσο με τη συνολική πίεση ρ : ρ = Ρι + Ρ2 +...

16 Η μερ\κή πίεση: Ρ. = ' - Ρ = η Ρ ΓΠι = noocxjto μάζας = ποσοστό όγκου Η πυκνότητα του μίγματος αερίων είναι: = γ, ρ, + Λ Ρ : * Ρι, Ρ2 = πυκνότητες των μεμονωμένων αερίων

17 «ιρ.μερ> ftastnn u h L bar rtiktobck ICilo^jonJ \Cp ί > i.nf7».x»- «1 ; ^ Έ - T nrr A.T^xixailc '' 90. at Λ""* χ^ -XVpsi..Lk/ln' x ^ x r rvx*. OJ-X x o - X»- Χ^ 1 I x.«m-x^ c ^ x * - X.B117I-I»- jlj»«?-l»^;,cicx»-l»^ ; X..«xux.x^^ X»- iwoox-xr- X»., tcxa-i» χ ^ p,aj=-xs χ,βββ7 χο. 1 r«x ^ ix x ^ X.-OR Χ Τ - - χ ^ χ - a -«.«J Uii7*e-ia- * I 1 Χ«=-Χ»=>ί=*- XT = M - O.O.T ί -. ^ ΧΧ^/- - MIU^XO. CX.XUX.X»^ 1C.UU.X....xxxx^x»- j,x.xn.,..«^x^ x 1..RX-- Χ»η^ - <χ«μ.:ο c.-act.xr «.eom-l»- ; CJXi rr=«-x»^ X.X4-X4 JcU-e J 'Κ3= Kiloicalcrle Seal r«3i Btu j υ ϊ o'erg» -1Rr..r»s» 0.U ,366.10'* 2,777.10' :** ',Spj=- 3,sose 3,342.10* 2,724.1: I 3, * 5,234.1:'= Uccai» 1<,!Β6Β.10* «5,53: 1 1,153.10* i3,556 ΜΓΛχ» 3,S3:5.-0 E35,5U [1, ; ; 1?Six«l,S477.-!3 2, ^ {532,415 0,7354 I - i 2505.lO ' ibtu- I 1, * 1, *1 0,2515 2, , ** 1 1

18 Ποσοστό μάζας του μεμονωμένου αερίου: Ρα, Κ Λ/ι ^ ' Ρ. R. Λ/ Ποσοστό όγκου Tj του μεμονωμένου αερίου; -^1 p^ Γ, = W, = m = m = A ^π. Ρ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜ Α 4. Το ποσοστό όγκου τ^ του οξυγόνου στον στμ. αέρα είναι 21%. Είναι τότε το ποσοστό μάζας; Ρ 259,8 = Σταδερή του ατμ. αέρα = 287^^/^^ ^ Ri = Σταθερή του αερίου Ο2 = 259, Ειδική θερμοχωρηπκότητα Στα αέρια διακρίνονται οι παρακάτω ειδικές θερμοχωρητικότητες: Cp = ειδική θερμοχωρηηκότπτα σ ε σταθερή πίεση ανά 1 kg c^. = ειδική θερμοχωρητικότητα σε σταθερό όγκο ανά 1 kg = ειδική θερμοχωρητικότητα σε σταθερή πίεση ανά 1 τη^ j?") C,_. = ειδική θερμοχωρητικότητα σε σταθερό όγκο ανά 1 πι^ Σημασία έχει ο λόγος Κ ο οποίος είναι: Για μονατομικά αέρια: Κ = L66 Για διατομικά αέρια : Κ = L40 Γ ία τριατομικά αέρια: Κ = 1,30

19 Τη φ υ σ ιχ ό η / ριη /nf κ π ϋ η ιυ α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΕΡΙΑ ΚΑ ΥΣΙΜΑ Τα τεχνικά αέρια καύσιμα που διατίδενται σήμερα παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς τις ιδιότητες τους. Τα καύσιμα αέρια είναι επί το πλείστον μίνματα διαφόρων αερίων χημικών ενώσεων που μπορούν να καούν. Τα καύσιμα στοιχεία που περιέχονται στα αέρια καύσιμα είναι κυρίως υδρογονάνθρακες (ττχ. μεθάνιο) και υδρογόνο, επίσης σ ε μικρότερες ποσότητες μονοξείδιο του άνθρακα Κατάταξη των αερίων καυσίμων Ως προς την προέλευση : Αέρια της φύσης (φυσικό αέριο και αέριο πετρελαίου) Αέρια παραγόμενα με τεχντκές μεθόδους Ω ς προς τη θερμότητα καύσης Ho ' Αδύνατα αέρια Μεσαία αέρια Δυνατά αέρια Πλούσια αέρια H <2,5Kwh/in ^ = 2,5_4,0Kwh/m,^ H^ = 4O_6,0Kvfc-h/'TTi ^ H >6,0 Kwh/m,^ Ω ς προς D IN : Gruppel Gruppe Π Gruppe ΠΙ Gruppe IV H^ = 10._30 MJ/iTv^ H = MJ/m ^ H,.60M J/nv^

20 To φυσικό αέριο ως καύσιυο Ως προς τον τρόπο παραγωγής: Stadtgas (αέρια πόλης) = Αέριο που παράγεται στην πόλη που καταυαλώνεταυ Παράγεται δερμαίνοντας κάρβουνο σε αεροστεγές περιβάλλον ή από προϊόντα πετρελαίου με καταλυτική διάσπαση. Femgas (αέριο απόστασης) = Το αέριο αυτό δεν παράγεται στον τόπο κατανάλωσης, αλλά μεταφέρεται από μακριά με αγωγούς στον τόπο κατανάλωσης Είναι όμοιο του Stadtgas. Schwelgas = Παράγεται από στερεά καύσιμα σε χαμηλές θερμοκρασίες (500_700 C) Αέρια που παράγονται με τη = Αγέρια που παράγονται από λιδάνδρακα ή κωκ. βοήθεια υδρατμών Kohlenwassergas = Δια χημικής μετατροπής με υδρατμό. Koksv.^ssergas = Παράγεται από κωκ όπως προηγουμένως. Generatorgas = Δια χτιμικής μετατροπής από κωκ. άνθρακα ή πετρέλαιο σε υμηλές θερμοκρασίες με αέρα σε γεννήτριες. Είναι αδύνατο αέριο. Cichtgas Αδύνατο αέριο που προκύπτει ως δευτερεύον

21 προϊόν κατά την παραγωγή του πρωτογενούς σιδήρου στην uyikdpivo. Raffineriegase (διυλιστηρίων) = Δευτερεύοντα προϊόντα διυλιστηρίων πετρελαίου με διαφορεπκή σύνδεση, βασικά βουτάνιο και Προπάνιο τα οποία ήδη σε χαμηλή πίεση μεταφέρονται από την αέρια στην υγρή κατάσταση (υγραέρια). Spaltgase (αέρια διάσπασης) = Αέριο που παράγεται με διάσπαση προϊόντων πετρελαίου και την παρουσία υδρατμών. Ως προς τις ιδιότητες καύσης (καταμερισμός σε οικογένειες): L Οικογένεια: Stadtgase και Femgase (χαρακτηριστικό S). Υποομάδα A (Stadtgase) Υποομάδα Β (Femgase) 2. Οικογένεια αερίου; αέρια mς φύσεως (χαρακτηρισπκό Ν). Υποομάδα L (low) φυσικό αέριο Υποομάδα hi (high) αέριο πετρελαίου 3. Οικογένεια αερίου: Υγραέρια (Piopan, Butan), (χαρακτηριστικό F). 4. Οικογένεια αερίου: Μίγματα αερίων της 2 ή 3 οιχογ ένειας με αέρα Τα περισσότερα από τα παραπάνω αέρια έχουν αντικατασταδεί από το φυσικό αέριο που σήμερα καλύπτει άνω του 90% της συνολικής κατανάλωσης καυσίμου αερίου. Η θερμογόνα δύναμη του φυσικού αερίου διαφέρει από περιοχή σε περιοχή προέλευσης. Στην Αμερική και σπς χώρες της πρώην Σοβιεπκής Ένωσης η κατανάλωση φυσικού αερίου είναι μεγάλη. Ομοίως και στην Ευρωπαϊκή

22 Ένούοη η κατανάλωση αυξάνεται πολύ γρήγορα χάρη στην κατασκευή διεθνών και διατοπικών δικτύων αερίου. Έ να σημαντικό μέγεθος για το χαρακτηρισμό της ποιότητας αερίου είναι ο ανώτερος ή κατώτερος δείκτης Wobbe (ονομάζεται επίσης αριθμός Wobbe κατά τον Ιταλό W obbe, 1926). 1 Ανώτερος δείκτης W obbe: K J /, ή ^ * ^ 3 Ζ Κατώτερος δείκτης Wobbe: ' % : 3 ή 3 Η3 = ανώτερη θερμογόνα δύναμη ή θερμότητα καύσης = κατώτερη θερμογόνα δύναμη d^. = λόγος πυκνότητας προς τον ατμοσφαιρυ<ό αέρα Ο αριθμός Wobbe, περιέχει διάσταση και υπολογίζεται από την εξίσοκτη για αοή εξόδου από ακροφύσιο. Ισχύει για σταθερή πίεση αερίου ως προσεγ\τσττκή χαρακτηριστική τιμή για τη θερμαντική ισχύ και για άλλα με\ έθη όπως θερμοκρασία φλόγας, αναρρόφηση πρωτεύοντος αέρα και άλλα Αέρια με τον ίδιο δείκτη Wobbe, έχουν ίδια ισχύ καυστήρα, όμοιες ιδιότητες καύσης και μπορούν να καούν στον ίδιο καυστήρα χωρίς να είνχη αναγκαία μία μεταβολή του καυστήρα ή του ακροφυσίου. Σε διαφορετικές πιέσεις αερίου ισχύει για τη θερμική φόρπση ο διευρυμένος δείκτης W obbe =W, ή W.. = w. στον οποίο λαμβάνεται υπόμη η υπερπίεση λειτουργίας Δρ (Ν/τπ^ Η ποσότητα αερίου που ρέει μέσα από ακροφύσιο καυστήρα στη μονάδα του χρόνου είναι, με βάση τον τύπο ροής για ακροφύσιο, ανάλογη της ρίζας από την πίεση λειτουργίας ρ και της επιφάνειας ακροφυσίου, δηλαδή -του τετραγώνου της διαμέτρου ακροφυσίου D. Σε διαφορεπκές τυέσεις αερίου και σταθερό ακροφύσιο είναι η ισχύς καυστήρα σταθερή, όταν ο «διευρυνόμενος αριθμός Wobbe* W είναι σταθερός.

23 = w, yf^ = (yia&. ή W = W. ^ = axad. Στον διευρυμένο αριθμό Wobbe λαμθάνεται υπόμη λοιπόν επίσης η υπερπίεση αερίου ρ (N/m\ Όταν μπορεί να μεταβάλλεται και η διάμετρος του ακροφυσίου D τότε για ίση ισχύ καυστήρα; W ^ D * = στα3. Κατά τη μετάλλαξη από αέριο 1 σ ε αέριο 2, για να λαμβάνουμε την ίδια θερμική ισχύ πρέπει να διατηρηθούν οι παρακάτω όροι: διάμετρος ακροφυσίου π Πίεση αέριου Ρ- = Ρ _~' j *

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Φ ΥΣ1ΚΑΑΕΕ1Α Με φυσικό αέριο εννοούνται όλες οι αέριες ενώσεις υδρογονανθράκων που εξορύσσονται από m γη, συνήθοις με ξένές προσμίξεις και μπορούν να καούν. Από m φύση τους είναι άοσμες. Συνήθεις προσμίξεις είναι CH3, NO, ΝΟ2, H2S, CS2 και άλλα Τα πεδία του φυσικού αερίου έχουν προςχινώς δημιουργηθεί, μαξί με το πρωτογενές πετρέλαιο και τον άνθρακα, από απλούς οργανισμούς που έχουν αποθηκευτεί στα βάθη της γης και έχουν μεταβληθεί κάτω από την επίδραση υμηλών πιέσεων και θερμοκρασιών. Παρουσιάζονται σε πορώδεις διαμορφώσης πετρωμάτων που σχηματίσθηκαν από τεκτονικές επιδράσεις και είναι σκεπασμένες προς τα άνω με στεγανά στρώματα (Ton). Η σύνθεση των φυσικών αερίων διαφέρει από περιοχή σε περιοχή προέλευσης. Τα ολλανδικά αέρια έχουν υμηλή περιεκηκότητα σε Ng, ενώ τα αέρια της βόρειας θάλασσας περιέχουν περισσότερο υμηλούς, μοριακά υδρογονάνθρακες όπως αιθάνιο και προπάνπο. Το βασικό συστατικό είναι ωστόσο πάνποτε το μεδάνπο {CH4) που μπορεί να φτάσει αε ποσοστό 70_90 %. Αλλα συστατικά είναι το αιθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα, άζωτο κα. 'Οταν το φυσικό αέριο περιέχει και υμπλότερους μοριακά υδρογονάνθρακες, που μπορούν να συμπυκνωθούν τότε ονομάζεται υγρό φυσικό αέριο ή αέριο πετρελαίου. {Πίνακας 7) Πριν από τη χρησιμοποίηση του φυσικού αερίου είναι ανα\ καία μία προετοιμασία κατά την οποία απομακρύνονται διάφορα ανετηθύμητα συστατικά με ιδιαίτερες διεργασίες όπως είναι η ξήρανόπ, το ξέπλυμα, απορρόφηση κλπ. Ανεπιθύμητα συστατικά είναι το υδρόθειο, νερό κ.α Ιδιαίτερα ανεπιθύμητα είναι τα συστατικά των θειούχων ενώσεων επειδή από την καύση τους προκύπτει το βλαβερό διοξείδιο του θείου SO^.

25 To φυσικό αέοιο ύχ-καύσιμο a Cp aeptuv σε KJ/kg Κ. ΠΙΝΑΚΑΣ6. Η Π ΙΝΑΚΑΣ?. Κ Β Ι Η μεταφορά και διανομή των φυσικών αερίων \ ίνεται με δίκτυα αγω'ί ών που εφαρμόζονται από ιδιωτικές και δημοτικές επιχειρήσεις.

26 Για λόγους καλύτερης οικονομικής εκμετάλλευσης των αγωγών ειραρμόζονται υμηλές πιέσεις στο δίκτυο. Προς το σκοπό αυτό τοποθετούνται σε κατάλληλες αποστάσεις σταθμοί ανύμωσης της πίεσης. Επίσης κατασκευάζονται υπόγειες δεξαμενές μεγάλης χοιρητικστητας. Συχνά του προσδίδεται χαρακτηρισηκή μυρωδιά με κατάλληλους τρόπουςσε πολλές περιπτώσεις το φυσικό αέριο υγροποιείται στους -162 C και χοιρίς πίεση μεταφέρεται με δεξαμενόπλοια στους τόπους κατανάλϋχτης όπου πάλι, επί το πλείστον με τη βοήθεια θαλασσινού νερού, μεταβάλλεται στην αέρια κατάσταση (LNG = ijquified NatuTal Gas). Τ ο φυσικό αέριο έχει το μεγάλο πλεονέκτημα όπ δεν είναι δηλητηριώδες και αυτό επειδή, σε αντίθεση προς το Stadtgas, δεν περιέχει καθόλου μονοξείδιο του άνθρακα (CO). Η θερμογόνα του δύναμη είναι περίπου διπλάσια από του Stadicas. Μέσες τιμές του Stadtges και του φυσικού αερίου παρέχονται στους τπνακες 8,9,10. Ιδιότητες καύσης αερίων ΠΙΝ ΑΚΔΣ

27 To φυσικό αφιο ως καύσιμο Τεχνικές οδηγίες για την ποιότητα του φυσικού αερίου στη δημόσια παροχή αερίου καθορίζονται από το DVGW όπου δίδονται 2 ομάδες για την ανταλλαξιμότητα στους καυστήρες (πίνακας 8). Μέσα στις ομάδες μεταβάλαεται ο δείκτης Wobbe μόνο μεταξύ +0,7 και -1,4 Kwh/m^ (στο φυσυ<ό αέριο Η). Τα φιχηκά αέρια της Βόρειας Γερμανίας και της Ολλανδίας ανήκουν στην ομάδα L, με θερμότητες καύσης Η,, = 9_10 Kwh/m^ ενώ τα πλουσιότερα σ ε ενέργεια αέρια Η της βόρειας θάλασσας και της Ροχτίας έχουν θερμότητες καύσης Η^, = 11_13 Kwh/m^ (περισσότερο μεθάνιο λιγότερο άζωτο). Τ ο γερμανικό φυσικό αέριο μπορεί με αυξανόμενη προμήθεια φυσυ<ού αερίου από τη Βόρεια Αιρρική και τη Μέση Ανατολή να μετατραπεί σταδιακά σε αέριο της ομάδας R (DVGW - Arbeitsblatt G ) Για την Ευρώπη έχει μεγάλη σημασία το φυσικό αέριο της Σαχάρα, ωστόσο προς το παρόν παρουσιάζει δυσκολίες μεταφοράς. Ομοίως παρουσιάζει ενδιααρέρον ΓΟ φυσικό αέριο από την πρώην Σοβιετική Ένοκτη και το Ιράν όπου υπάρχουν τεράστια αποθέματα Η μεταφορά τους είναι δυνατή με αγωγούς υμηλής πίεσης ή με δεξαμενόπλοια ύστερα από ιτγροποίηση.

28 Μεσες χαρακττιριο Hciz«n ; H, i *.5 uesecdti 1 P 1 w Lt^ clt^ha;i j H. 1 ^ CO-Cctai'i j CO j Vol,.% Ϊ Aigajm=!gz':e 1000 i.v.= " 1 L~. ^ i S : 'I*" 5-- 5C! ZS:.<JtKnperalcT 1 ' %? - Γ 'C i

29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΚΑΥΣΗ 5.1. ΓΕΝΙΚΑ Καύση riven η χημική ένοοση (oξriδωσn) με τον αέρα τοαν οττοιχείων του καυσίμου, που μπορούν να καούν, με ταυτόχρονη απελευθέροχτη δερμότητας. Σχεδόν κάδε τεχνική δερμότητα, με εξαίρεση το ηλεκτρικό ρεύμα, παρέη, εται με την καύση καυσίμων, των οποίων τα καύσιμα στοιχεία είναι βασικά ο άνδρακας C και το υδρογόνο Η που καίγονται σε διοξείδιο του άνδρακα CO2 και υδρατμούς ΚτΟ. Η καύση εισάγεται στα στερεά καύσιμα με το ξέσταμα, ενώ στα υγρά και αέρια καύσιμα με στιγμιαία υπέρβαση του ορίου ανάφλεξης με τη βοήδεια του σπινθήρα ΘΕΡΜΟΓΟΝΑ ΔΥΝΑΜΗ Η δερμότητα που απελευδερώνεται από την πλήρη καύση ενός καυσ'μου ονομάζεται δερμότητα καύσης (KJ/Kg ή KJ/nin'O. Οι έννοιες καθορίζονται στα DIN Στα καύσιμα που περιλαμβάνουν υδρογόνο, και ως εκ τούτου παρουσιάζουν υδρατμούς στα προϊόντα καύσεώς τους, διακρίνουμε τη δερμότητα καύσης (γνιοστή και ως ανώτερη θερμογόνα δύναμη) και τη θερμογόνα δύναμη (γνωστή και ως κατώτερη δερμογσνα δύναμη) ανάλογα με το αν λαμβάνεται υπόντ. η θερμότητα εξάτμισης του νερού που περιλαμβάνεται στο καυσαέριο. Η δερμότητα καύσης είναι μεγαλύτερη από τη θερμογόνα δύναμη κατα την ημή της δερμότητας εξάτμισης του νερού που περιέχεται στα καυσαέρισ Σε όλες τις τεχνικές εστίες καύσης περιέχουν τα καυσαέρια το νερό σε κατάσταση ατμού, έτσι ώστε γενικά στους υπολογησμούς της καύσης λαμβάν-εται υπόμη η κατώτερη θερμογόνα δύναμη. Είναι λοιπόν:

30 Τη φυσικό n/pm ως καύσιμο = Η, + Γ 9h + w EKJ/Kgn KJ/rrv^ 100 Ό που ;r = Ενδαλπία εξάτμισης του νερού = 2500 KJ/Kg ή 2000 KJ/rOn^ στους C. W = περιεχόμενο νερού του καυσίμου σε % h = περιεχόμενο υδρογόνου του καυσίμου σε % Στοιχεία σχεπκά με π ς θερμογόνες δυνάμεις αερίων καυσίμων παρέχονται στους πίνακες 11 και 12. Στα αέρια καύσιμα που ως γνω στό είναι μίγματα ενώσεων υδρογονανδράκων η θερμογόνα δύναμη του καυσίμου υπολογίζεγαι από το άθροισμα των θερμογόνων δυνάμεων των μεμονωμένων αερίων. = Η. +12,62 CO + 35ί7 CH, + 59,48 C-H, -τ 5631 C.H-. M-ilmf =12-75 Η CO CH, - 63,42 C.H, ^ C-H-. MJ.'tti. ' Όπου: Η2 = περιεχόμενο υδρογόνου σε τηΐτη CO = περιεχόμενο μονοξειδίου του άνθρακα σε νηΐτη κλπ. 3 w~ IIf 1 fir fir I 1'1 ίϋ 1 i 1 III

31 To φυσικό αέριο ως καύσηια

32 Ιο φυσικό αέριο uc καύσιμο Β3. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ. Η ποσότητα αέρα που θεωρηπκά απαιτείται για την πλήρη καύση καυσίμων είναι η Ωστόσο σε όλες τις εστίες καύσης, για να πραγματοποιηθεί πλήρης καύση, πρέπει να προσάγεται περισσότερος αέρας από ότι θεωρηπκά απαιτείτατ Ο λόγος της ποσότητας αέρα L που προσάγεται πραγματικά (ος προς το ονομάζεται συντελεστής αέρα (συντελεστής περίσσειας αέρα L λ Τύποι χημικής αντίδρασης για πλήρη καύση: C ~ 0 ^ = C 0, Ώ-kg C ^ H kgo. - (22, W ) = ^ kgc O. 2H. Ο, = 2 H p AkgH. ^ 22kgO^ - (22, W ) = 2 6 k g H p S^ O.= SO. 22kgS ^ 32kgO. (22.4td- ) = (AkgSO ΑΕΡΙΑ KA \τΐμα θεωρητική ποσόττΰα αέρα Πραγματική ποσότητα αέρα: L = λ -, Ποσότητα καυσαερίου υγρού (χωρίς υγρασία αέρα): V., + C 0 j - 0 j-n, = Ποσότητα αερίου+ λ - 03 [CO η- ί ί, ) - ^1 - ^ ^ Ποσότητα υδρατμού στο καυσαέριο: m l/m i

33 To φυσικά αέριο ως καύσιυο Μείοΰση όγκου μεταξύ (ποσότητας αερίου+ποσότητας αέρα) και υγρού καυσαερίου: Δ Κ = 0^ [CO + + τπ\ιιώ\ (διαστολή-συστολή) Διοξείδιο του άνθρακα C02 CO^+CO + n {C^H ^ ) Υδρατμός Η20 Οξυγόνο 02 ϋ : η { λ - ι ) Γ ^?^ωτο Ν2 Ν. + 0,79 λ - L ^ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Καύση 1 πι φυσικού αερίου Η με λ = 12 (βλέπε πίνακα ID- Σύνδεση ; CH4 CgHe CgHs CO, Ng 0,93 0,03 0,02 0,01 0,01 Θερμογόνα δύναμη; = , , = K lfm ^ Θεωρητική ποσότητα αέρα ; = -;^ (2 0, , ,02) = 9,83 Πραγματική ποσότητα αέρα; i = λ ,83 = 113 Ποσότητα καυσαερίου υγρού = Ποσότητα αερίου + Λ (η διαστολή θεωρείται αμελητέα). V., = =12,8m /ra Ποσότητα υδρατμού: Γ ^ = 2.03 πϊ\ Jm\

34 Σύνδεση καυσαερίου: 0, , ,02 + 0,01 = 1,06 m\ jin\ = 8,3 Vol-% 2 0, , ,02 = 2,03 m\ lm\ = 15,8 Vol-% X. - 0, ,83 = 0,41 m\ lm\ = 3,2 V ol-% Ν2 0,01 -f 0, = 922 m\ lm\ = 72,7 Vd -% ΣυνοΛυκή ποσότητα καυσαερίου =12,82 τπ^/τπ^ =100Vol-% 5.3^. ΠΡΟΣΕΓΠΣΉΚΕΣ ΤΙΜΕΣ. Οι ποσότητες αέρα και καυσαερίου για στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα, παρέχονται κατά τους Rosin και Fehling σε πίνακα (πίνακας 13) και σχήματα (σχήμα 1). Οι ποσότητες καυσαερίου συναρτώνται με υγρά αέρια, οι τιμές CO2 συναρτώ'.ται με ξηρά αέρια. Για τα στερεά και υγρά καύσιμα τοποδετείται το σε KJ/Kg. ενώ σε αέρια καύσιμα σε KJ/m ^. Με τον συντελεστή αέρα λ είναι π ποσότητα αέρα L = λ, π ποσότητα καυσαερίου V ^ = V. -ι- (λ -1 ) L. ΓΠΝΑΚΑΙ1Ξ. Καύσιμο I l*mln 3, 3, 3 πτ, /kg η m / πτ, Στερεά καύσιμα Πετρέλαιο Φτωχά αέρια (hl,<12500 K J/τη, ^ (Hochofen,GeneTatoi,Wassergcs) Πλούσια αέρια (Η >12500 K J τη, ^ (LeuchtKoksofen,Olgas) " '/ί'ο ο ο " + I 1 m ^/kg ή xn^l 1 ^ > 1^ ' - V : '«^ V c O O --» '=-«> V o o o -» ^ ; Q~>T' ^ - / ~ ; /looc'

35 To φυσικό αέριο ως καύσιυο ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝΚΑ ΥΣΑΕΡΙΩΝ. ακολούδως: Η πυκνότητα ρ των καυσαερίων υπολογίζεται από την σύνδεση τους ως P = Pco, + Ρο, θ 2 + Ρ, - ^ 2 + Ρ η^ ^ 2 0 σ εκ ο /π ν ^ CO2 = περιεχόμενο σε CO2 σε τηΐχη κλιτ ρ = ^ J {R = σταδερή αερίου) Οι πυκνότητες των μεμονωμένων συστατικών καυσαερίου είναι: C Ng Η2Ο CO Ρ = L97 1,43 L257 0,804 L25 kg/ttl.^ Η πυκνότητα αυξάνεται όσο αυξάνεται η περιεκτικότητα σε CO> και μειώνεται όσο αυξάνεται η περιεκτικότητα σε Η2Ο. Στα αέρια καύσιμα πρέπει να υπολο\ίζεται η πυκνότητα από περίπτοκτπ σε περίπτωση επειδή διαφοροποιείται πολύ. Μέσες πυκνότητες Στερεά καύσιμα ρ = 1,33 kg/τη,,^ Πετρέλαιο θέρμανσης ρ = 1,32 Stadtgas ρ = 1,25 kg/m " Φυσικό αέριο (Μεδάνιο) ρ = L25 kg^nin'.4.?4 ΡΜίΚΗβΡΡΜΟΧΩΡΗΉΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ. ΰπτικότητα; Στα καυσαέρια μέσης σύνδεσης είναι η πραγματική ειδική δερμοχω- = 135 -r 0,00030 r, σε K jjm l Κ

36 To φυσικό αέριο ω( καύσιμο 5,3Λ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝΚΑ ΥΣΑΕΡ1ΩΝ. Η πυκνότητα ρ των καυσαερίων υπολογίζεται από την σύνθεση τους ως ακολούθίύς: p = Pco, CO^+Po, Ο, +ρ^^ Ν, + P g ^ H,0 oek5lm ^ CO2 = περιεχόμενο σε CO2 σε m^/τη^ κλπ. ρ = ^ γ (R = σταθερή αερίου) Οι πυκνότητες των μεμονωμένων συστατικών καυσαερίου είναι: C02 θ 2 Ng Η2Ο CO Ρ = 1^7 1,43 L257 0,804 1,25 k ^ lm f Η πυκνότητα αυξάνεται όσο αυξάνεται η περιεκηκότητα σε COj και αειώνεται όσο αυξάνεται η περιεκτικότητα σε Η2Ο. Στα αέρια καύσιμα πρέπει να υπολογίζεται η πυκνότητα από περίπτωση σε περίπτωση επειδή διαφοροποιείται πολύ. Μέσες πυκνότητες Στερεά καύσιμα Πετρέλαιο θέρμανσης Stadtgas Φυσικό αέριο (Μεθάνιο) ρ = 1,33 kglm ρ = 1,32 kg/n\, ρ = 1,25 kg/nv' ρ = L25 kgln\ ΕΙΔΙΚΗΘΕΡΜΟΧΩΡΗΉΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝKAYZAEPIQS. οητικότητα: Στα καυσαέρια μέσης σύνθεσης είναι η πραγμαπκή ειδική θερμοχω- = 135 -Γ 0,00030 τ, σε K jjin l Κ

37 Οι περισσότερες τεχνικές διεργασίες μεταφοράς θερμότητας λαμβάνουν χώρα σε μεγαλύτερη θερμοκρασιακή περιοχή. Σπς περιπτώσεις αυτές λογαριάζουμε με μέσες τιμές Cp της θερμοχωρητικότητας. Μ έσηπμή; C^ = \β5 Λ-0,00015 t 300 C είναι; Ορισμένες κατατοπιστικές τιμές για Ορπ σε θερμοκρασίες μεταξύ 100 και Καύση κάρβουνου 0.. = U 7 ^.. A T Καύση αερίου Καύση πετρελαίου θερμ. _ I - aiitji C, je Ig in r, - C,/p. - Dichle in k /m ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΔΡΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜτΙΟ ΛΡΟΣΟΥ ίσυμπυκνοσητ) Τθ\ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ. Για να προσδιορισθεί το σημείο δρόσου υπολο\^εται κατ αρχήν το περιεχόμενο υδρατμού των καυσαερίων σε ποσοστά (%) όγκου:

38 Η^Ο = luoa + Από εδώ προσδιορίζεται η πίεση του υδρατμού σ ε mbar η οποία είναι ανάλογη του ποσοστού όγκου και κατόπιν από τον πίνακα υδρατμού η θερμοκρασία κορεσμού που αντιστοιχεί στο σημείο δρόσου. Το σημείο δρόσου των καυσαερίων είναι τόσο μεγαλύτερο, όσο μεγαλύτερο είναι το περιεχόμενο του καυσίμου σε νερό και υδρογόνο. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. Καύση Stadtgas με θερμογόνα δύναμη Κ, {4,44 Kwh/kg) δίδει με έλλί συντελεστή αέρα λ = 1,3: Ποσότητα αναγκαίου αέρα σε δεωρηπκή καύση: = 3,9 Πραγμαπκή ποσότητα αέρα: Ποσότητα καυσαερίου \ηα θεωρητική καύση: L = = 4,6/nj/o7_: =5Xm\lm Πραγματική ποσότητα καυσαερίου; = 5,8m I/m J

39 To φυσικό αέρια ωζ καύσιμο Σχήμα 1. Ποσότητα καυσαερίων (υγρά) και απαιτούμενος αέρας σε αέρια καύσιμα

40 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. Καύση φυσικού αερίου με δερμογόνα δύναμη Η = ι9,44 Kwh/mn"^ δίδει σε αριθμό αέρα λ = 1^. Αναγκαία ποσότητα αέρα για θεωρηηκή καύση τπ /m Πραγματική ποσότητα αέρα L = 13 8,6 = 113 nt\ jm Ποσότητα καυσαερίου σ ε θεοιρηττκή καύση Πραγματική ποσότητα καυσαερίου ν * _ = 9,5in t/ m i V* = 12,lm '/ m t Για να αποφεύγεται η υγρασία και η ρύπανση των θερμαινόμενων επιφανειών καθώς επίσης και η διάβροκττς δεν πρέπει τα καυσαέρια να μύχονται κάτω από τη θερμοκρασία δρόσου. Στο σχήμα 3 παρουσιάζονται οι μέσες θερμοκρασίες δρόσου για διάφορα καύσιμα σ ε συνάρτηση με την περίσσεια αέρα ενώ το σχήμα 2 παρουσιάζει την θερμοκρασία δρόσου σε συνάρτηση με το περιεχόμενο νερού των καυσαερίων. Σε καύσιμα που περιέχουν S, σχηματίζεται στα καυσαέρια SO2 το οποίο ανπδρά με τον υδρατμό των καυσαερίων και σχηματίζει θειικό οξύ H2SO4, που είναι άκρως διαβρωτικό για κάθε μεταλλική επιφάνεια. Πρέπει να σημειωθεί ότι η παρουσία SO2 ανεβάζει το σημείο δρόσου των καυσαερίων. Ή δη η παρουσία στο καύσιμο θείου κατά 0,5% ανεβάζει τη θερμοκρασία δρόσου στους 130 C περίπου. i. κ /ϊ ; Σχήμα 2. Σημείο δρόσου και ο UQ.-oeQt9' ο/* περιεχόμενο νερού υπό κανονικές συνθήκες. ΧοιΤίΛ Esnns ο,ένα Τ. Σχήμα 3. θερμοκρασίες δρόσου για υδοατμό στα διάφορα καύσιμοι

41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑ ΥΣΗΣ. Θερμοκρασία κατ3σης ty είναι η θερμοκρασία την οποία θα αποκτούσαν θεωρητικά τα καιχιαέρια αν δεν απέδιδαν θερμότητα προς τα έξω (αδιάβατη καύση). Υπολογίζεται από τη θερμογόνα δύναμη του καυσίμου και από τη μέση ειδική θερμότητα Cp, των καυσαερίων (πίνακας 14, σχήμα 5). Από τη σχέση αυτή και με την ποσότητα των καυσαερίων θεωρηπκή θερμοκρασία καύσης: Μ. cp ^ -y ^ έχουμε τη Π1ΝΑΚΔΣ15. θεω ρητική θερμοκρασία C Γ^κιγματική θερμοκρασία C Λιθάνθρακας =2200 Καύση προωθούμενης εστίας Λιγνίτης =1500 Καύση ανθρακόσκονης ' Πετρέλαιο θερμ. ελαφρύ =2100 Τηκόμενη πυρά Πετρέλαιο θερμ. βαρύ =2000 Καύση πετρελαίου Φτωχά αέρια καύσιμα Καύση φυσικού αερίου Φυσικό αέριο =1950 Καύση απορριμμάτων Στο σχήμα 6, παρουσιάζονται οι θεωρηπκές θερμοκρασίες καύσης για διάφορα καύσιμα. Ο ακριβής υπολογισμός δυσχεραίνεται επειδή σε θερμοκρασίες άνω των 1500 C διασπώνται τα COg και Η2Ο με δέσμευση θερμότητας έτσι ώστε να μειώνεται το ύμος της θερμοκρασίας (Dissoziation). Ωστόσο συχνά αρκεί, σε πρακηκούς υπολογισμούς με αέρια καύσιμα να γίνεται παραδεκτή μια μέση σύνθεση των καυσαερίων, των οποίων η ειδική θερμότητα τότε εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία και την περιεκτικότητα σε αέρα. Πάνω σε αυτό στηρίζεται π κατασκευή του διαγράμματος h,t το οποίο δίδε, το

42 Τη φυσικό αέριο ως καύσιυο περιεχόμενο 8ερμότητας κάθε m ^ καυσαερίου σε συνάρτηση προς τη θερμοκρασία και το περιεχόμενο σε αέρα (σχήμα 4). Σχήμα 4. Διάγραμμα h,t για καυσαέρια (κατά Rosin και Fehling). Πρώτα προσδιορίζεται το περιεχόμενο θερμότητας των καυσαερίων με τη σχέση: ή = ^ = ν;^ -Γ (κ - 1) ' και το περιεχόμενο σε αέρα των καυσαερίων: ν ^ + ( κ - ΐ ) Ι, ^

43 7qφυσικό αέριο ayκαύσιμο και κατόπιν μπορεί να διαβασδεί αμέσως από το διάγραμμα η θεωρητική θερμοκρασία καύσης. Επίσης με αντίστροφη ενέργεια μπορεί σε ορισμένη θερμοκρασία να ηροσδιορίζεται το περιεχόμενο θερμότητας των καυσαερίων σε KJ/rrin^. Στις πραγματικές πυρές η θερμοκρασία φλόγας είναι, εξαιτίας της ακπνοβολίας και των θερμικών απωλειών, μυφότερη από τη θεωρηπκή πμή και εκτός τούτου πολύ διαφορετική (πίνακας 15). Η διάσπαση (Dissoziation) έχει ληφθεί υπόμη στο διάγραμμα Σχήμα 5. Μέση ειδική θερμότητα ξηρών καυσαερίων (Abgasen) και υδρατμού iwasserdampf) μεταξύ 0 και t C. Σχήμα 6. Θεωρηπκές θερμοκρασίες καύσης διαφόρων καυσίμων. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. Καύση Stadtgas με Η = (5,81 Kwh/ m ^. Αρχική θερμοκρασία tj = 20, λ - 1,3. Πόση είναι η θεωρητική θερμοκρασία καύσης ty ; , Γ 0,25 = 5,95 m! /m J = llio K J lw l 5.95 ^

44 0β 5;20 = 0^1 5 ^ ^0 Η θερμοκρασία καύσης t = = 1720" C από το διάγραμμα h,t Οι τιμές νια και μπορούν να πορθούν από το σχήμα L

45 Τη φυτπχό αέοιο coc καύσωο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑ ΥΣΑΕΡΙΩΝ. Από την σύνδεση των καυσαερίων μπορεί κανείς να κρίνει την ποιότητα της καύσης. Προς το σκοπό αυτό ελέγχονται συνεχώς τα καυσαέρια με ιδιαίτερα όργανα μέτρησης. Ο πλέον επωφελής συντελεστής περίσσειας αέρα είναι εκείνος με τον οποίο παρουσιάζονται οι χαμηλότερες απώλειες θερμότητας. Η μεγαλύτερη περιεκηκότητα σε CO2 των καυσαερίων δεν σημαίνει απαραίτητα και την καλύτερη καύση επειδή επί το πλείστον παρουσιάζεται και C 0. Γενικά είναι: Σε εστίες καύση με ανεμιστήρα αερίου Σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες αερίων Σε εστίες καύσης πετρελαίου Σε εστίες ανδρακόσκονης Σε μηχανικές εστίες άνδρακα Σε εστίες άνδρακα χειροκίνητες λ = 1,1-1,3 λ = 1,25...!,5 λ = 1 2-1,5 λ = λ = λ = 1,5_2,0 7.L ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΥΣΗ. Σε πλήρη καύση περιέχουν τα ξηρά καυσαέρια μόνο CO2, Ο2 και Ν2. Στα αέρια καύσιμα με περιεκτικότητα αζώτου ισχύει για τον υπολογισμό του συντελεστή λ, η παρακάτω σχ έσ η : Ο, 'ί λ = [ j N. 0, Vn = Περιεχόμενο αζώτου στο αέριο καύσιμο σε m^/m Ο2 = Ο2 - περιεχόμενο του καυσαερίου σε ιώ^ Ν2 = Ν2 - περιεχόμενο του καυσαερίου σε /ιώ"

46 Στο σχήμα 7 παροιχηάζετατ διαγρκιμμική η συνάρτηση μεταξύ λ και των CO2 και Οζ- Στα αέρια καύσιμα η πμή, διακυμαίνεται μεταξύ 0,9 και 1,9 ανάλογα με τη σύνδεση του αερίου έτσι ώστε ο υπολογισμός γίνεται με σχέση ακριβείας. Στο Stadtgas και φυσικό αέριο μπορούν να γίνουν παραδεκτές πμές 0,9-1,0. Σχήμα 7. Συντελεστής αέρα λ και περιεχόμενο Ο2 σε συνάρτηση από το περιεχόμενο CO2 ιων καυσαερίων για διάς>ορα καύσιμα και για πλήρη καύση. (Erdgas = φυσικό αέριο) 7 2 ΑΤΡΛΗΤ. ΚΑΥΣΗ. Ατελής καύση μηορεί να παρουσιάζεται όταν αυτή (η καύση) πραγματοποιείται σε έλλειμη αέρα, ή σ ε κακή ανάμιξη των καυσίμων αερίων με του αέρα ή όταν τα καύσιμα είναι πολύ μυχρά Σε περίπτωση ατελούς καύσης, τα καυσαέρια περιέχουν στοιχεία που δεν έχουν καεί, ιδιαίτερα μονοξείδιο του άνδρακα (CO) και Η2 καδώς επίσης αιδάλη. Εξαιτίας της μεγάλης δερμογόνας δύναμης του CO ακόμη και μικρό περιεχόμενο των καυσαερίων σε CO σημαίνει ήδη υμηλές απώλειες. Για τον παραπάνω λόγο η μέτρηση του CO και του Η2 στα καυσαέρια αποτελεί ένα σπουδαίο μέσο για τον έλεγχο της λειτουργίας. Η εξίσωση γηα τον συντελεστή περίσσειας αέρα λ είναι;

47 To φυσικό αέριο ως καύσψο {co^ +CO) ^ - l ^ g ^ (cioj + α? ) ιο ο lo O -O ^ O -l^ / ^ j 'Οταν η καύση είναι πλήρης η παραπάνω εξίσοκτη μεταφέρεται στην αντίστοιχη εξίσοκτη που ισχύει για πλήρης καύσεις ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΥΣΗΣ. Με τα τρίγωνα καυσαερίων (ή τρίγωνα καύσης) επιτυγχάνεται μια περιεκπκή παράσταση της σύνθεσης των καυσαερίων. Υπάρχουν πολλά είδη τριγώνωνκαύσης. Από το τρίγωνο Ostwald, το οποίο σχεδιάζεται ξεχωριστά για κάθε καύσιμο, μπορεί να πληροφορείται κανείς το περιεχόμενο CO των καυσαερίων και τον συντελεστή αέρα λ σε συνάρτηση με το CO2 και το Ο2 των καυσαερίων. Τα τρίγωνα καύσης μπορούν να εφαρμοσθούν και για έλεγχο των αναλύσεων καυσαερίων. Στον κάθετο άξονα (τεταγμένη) τοποθετείται η τιμή COgn^x και στον οριζόνπο (τετμημένη) η πμή Ο2 = 0,21. Οι γραμμές CO χαράσσονται παράλληλες προς την υποτείνουσα (σχήμα 9). ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. Καύσης αερίου (περιοχής Groningen Ολλανδίας). Σε Ο2 = 3,5% και Οθ2=9,8%είναιλ = 1,18. Σχήμα 8. Τρίγωνο καύσης κατά Ostwald για φυσικό αέριο. (Groningen)

48 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ. Η ανάφλεξη ενός μίγματος καυσίμου-αέρα πραγματοποιεΐτατ μόνο όταν αυτό βρίσκεται πάνω από μια ορισμένη θερμοκρασία που ονομάζεται θερμοκρασία ανάφλεξης {σημείο αυτανάφλεξης). Εξαρτάται από πολλούς εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες και γι' αυτό δεν έχει σταθερή πμή. Στα αέρια και τους ατμούς διακρίνουμε ένα ανώτερο και ένα κατώτερο όριο ανάφλεξης (όριο έκρηξης). Η ανάφλεξη το μίγματος πραγματοποιείται μόνο μέσα στα παραπάνω όρια. θερμοκρασία ανάφλεξης καυσίμων στον αέρα. Μέσες τιμές. ΠΙΝΑΚΑΣ 16. Erdjis Heiiol EL HcixolS a

49 To φυσικό αέριο ύ χ καύσιμο Περιοχές ανάφλεξης, σημεία φλόγας και θερμοκρασία ανάφλεξης των σημαντικότερων μέσων διαλύματος.

50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ. Ταχύτητα ανάφλεξης είναι η ταχύτητα με την οποία μεταδίδεται η καύση μέσα σ ε ένα μίγμα Μεταβάλλεται αντίστοιχα προς τη σύνθεση του μίγματος και έχει μια μέγιστη τιμή μέσα στα όρια ανάφλεξης. Σε ανάμιξη με οξυγόνο είναι η ταχύτητα ανάφλεξης 6 μέχρι 12 φορές μεγαλύτερη από ότι σε ανάμιξη με αέρα Το αχήμα 10 παρουσιάζει π μές ταχύτητας ανάφλεξης. Σχήμα 9. Τρίγωνο Bunte με ημές για διάφορα καύσιμα. Σχήμα 10. Ταχύτητα ανάφλεξττς αερίων στον ατμ. αέρα ι - Π Όταν η ταχύτητα ανάφλεξης είναι πολύ μεγάλη τότε η φλόγα εύκολα μπορεί να χτυπήσει ανάστροφα όπως π.χ. στο Ferngas με υμηλή περιεκπκότητα Hg. Σε χαμηλή ταχύτητα ανάφλεξης ανασηκώνεται η φλόγα από τον καυστήρα Μεταξύ αυτών των ορίων βρίσκεται η σταδερή διεργασία καύσης. Τ ο φυσικό αέριο δεν περιέχει ελεύθερο υδρογόνο και για αυτό έχει ουσιαστικά χαμηλότερη ταχύτητα ανάφλεξης από όπ το Stadtgas ή το Ferngas.

51 ΜΕΡΟΣ 2ο ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

52 Εγκαταστάσεις φυσικού ατρίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο ΣΥΣΚ ΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΙΟ Υ. Η θέρμανση με αέριο έχει κερδίσει σημανπκά λόγω της ανερχόμενης προσφοράς φυσικού αερίου. Συσκευές θέρμανσης αερίου έχουν εφαρμογή για τη θέρμανση κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, σχολείων κ.λ.π. Ιδιαίτερη εφαρμογή έχουν τα πλεονεκτήματα της θέρμανσης χωρών με αέριο στην αναπαλαίωση οικοδομών. Ιδιαίτερα πλεονεκπκή είναι η θέρμανση αερίου για σύντομης διάρκειας θερμάνσεις σχολικών αιθουσών, χώρων αναμονής, κουζινών, λουτρών, εκθέσεων, ξενοδοχείων κ.α. Πλεονεκτήματα της θέρμανσης αερίου. Εύκολος χειρισμός κυρίως σε αυτόματη ρύθμιση. Σύντομη αναθέρμανση. Καθαρή λειτουργία. Μόνιμη ετοιμότητα λειτουργίας. Δεν απαιτείται αποθήκευση καυσίμου. Εύκολος προσδιορισμός του κόστους θέρμανσης με τη μέτρηση της κατανάλωσης αερίου. Λεν απαιτείται καπνοδόχος σε θερμάστρες αερίου εξωτερικού τοίχου. Πληρωμή καυσίμου μετά την κατανάλωση. Δεν ρυπαίνει το περιβάλλον. Σχετικά πρότυπα : DIN 3364, DIN 3362, DIN 3258 και DVGW-Arbeitsblatt G 600, G674KaiG679. Ανάλογα με το είδους του αερίου διακρίνονται οι συσκευές ενός αερίου για ένα είδος αερίου (οικογένεια αερίου), συσκευές πολλών αερίων για δύο είδη αερίων.

53 F γκαταητήηης φυτπκηύ πτρίηυ :?υσκευές όλων των αερίων για όλα τα είδη αερίων π.χ. Stadtgas, φυσικό αέριο, Προπάνιο /βουτάνιο. Σε όλες τις σικτκευές πρέπει να αναγράφεται το είδος αερίου και η πίεση αερίου που εφαρμόζεται. Πίεση αερίου (πίεση ροής αερίου) πριν από τη συσκευή: Stadtgas και Ferngas Φυσικό αέριο Υγραέριο τουλάχιστον 7,5 mbar τουλάχιστον 18 mbar τουλάχιστον 50 mbar 1.2 ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διακρίνουμε τους θερμικούς ακτινοβολητές που κατά ένα μεγάλο ποσοστό αποδίδουν τη θερμότητα με ακτινοβολία και π ς θερμαντικές συσκευές μεταφοράς που αποδίδουν θερμότητα κατά βάση με την ανακυκλοφορία του αέρα ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΤΕΣ ΧΩΡΟΥ. Οι θερμικοί ακτινοβολητές χώρου έχουν στο κάτω μέρος του κελύφους σώμα πυράκτωσης (π.χ. από μαγνήσιο) που θερμαίνεται από φλόγες που φωτοβολούν ενώ στο πάνω μέρος είναι τοποθετημένα θερμαινόμενα πλέγματα για περαιτέρω αξιοποίηση της θερμότητας θέρμανσης του αερίου. Τέτοιες συσκευές θέρμανσης είναι διαδεδομένες σε χώρες με ήπιο κλίμα όπως π.χ. στην Αγγλία για θέρμανση κατοικιών, σχολείων, ξενοδοχείων κ7\.π. Είναι ελάχιστα κατάλληλες για το κλίμα της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ. Για μεγαλύτερους χώρους, όπως εκκλησίες, αίθουσες γυμναστικής, εργο- ατάσια κ.α, εφαρμόζονται θερμικοί ακτινοβολητές αερίου (ακτινοβολητές πυράκτωσης). Εδώ το μεγαλύτερο μέρος απόδοσης θερμότητας πραγματοποιείται

54 κατά το πλείοττον με ακπνοβολία πλακών κεραμικών ή από άλλου υλικού που έχουν θερμανθεί σε υμηλές θερμοκρασίες. Οι ακτινοβολητές αυτού του τύπου που χρησιμοποιούνται επί το πλείστον λειτουργούν, ουσιασπκά χωρίς φλόγα, με διάτρητες κεραμικές πλάκες ). Το μίγμα αερίου-αέρα στις συσκευές αυτές οδηγείται στην κεραμική μάζα δια μέσου ακροφυσίου που λειτουργεί κατά τον κανόνα του καυστήρα Bunsen. Στην κεραμική μάζα καίγεται πλήρως υπό την επίδραση καταλύτη παράγοντας θερμοκρασίες, στην επιφάνεια, ύμους έω ς 900 C (πυράκτωση ανοιχτόχρωμη ερυθρά). Τα καυσαέρια του CO2, που σε δυσμενείς περιπτώσεις περιλαμβάνουν επίσης CO και ΝΟ2 μπορούν να απομακρύνονται έμμεσα, αναμειγμένα με αέρα του χώρου, δια μέσου οπών πάνω από τον ακτινοβοληπτ. Για την εργασία αυτή απαιτείται ρεύμα αέρα όγκου 14 έως 2 4 m^/h ανά kw ονομαστικής φόρπσης των ακτινοβολητών, ανάλογα με τη μορφή της αίθουσας. Η απομάκρυνση των καυσαερίων μπορεί να πραγματοποιηθεί και άμεσα με τη σύνδεση σε καπναγωγό (σχήμα 3) ή εγκατάσταση απορρόφησης. Ο συνολικός βαθμός απόδοσης για έμμεση απομάκρυνση των καυσαερίων ανέρχεται στα % (Αποθήκες, Εργοστάσια) και στα % για απομάκρυνση καυσαερίων με καπναγωγούς (αίθουσες γυμναστικής, χώροι διαμονής). Ο χώρος εγκατάστασης πρέπει να έχει όγκο τουλάχιστον 10 τη^ ανά kw φόρτιση ακηνοβολητών. Επίσης πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι ακτινοβολητές να απέχουν μια ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτες ουσίες. Μεγαλύτεροι ακτινοβολητές μπορούν να σχημαπσθούν με τη σύνθεση περισσότερων μονάδων σε κοινό κιβώπο. Η μέγιστη ακτινοβολία πραγματοποιείται σε μήκος κύματος 2 έως 4 μητ, ενώ η πυκνότητα ενέργειας ανέρχεται σε kw/m^ ανάλογα με τη φόρπση. Η ανάφλεξη στις συσκευές διενεργείται με σπινθήρα υμηλής τάσης από ηλεκτρόδια ιονισμού ή με φλόγες ανάφλεξης διαρκείας και θερμοστοιχείο. Λόγω της υμηλής θερμοκρασίας ακτινοβολία πρέπει οι συσκευές να τοποθετούνται αρκετά μηλά γιατί διαφορετικά δημιουργούν δυσάρεστη ακτινοβολία κεφαλής.

55 Σε χαμηλότερα ύμη προπμάται η λοξή τοποθέτηση των ακπνοβολητών. Το κόστος εγκατάστασης μειώνεται όσο αυξάνεται το ύμος του θερμαινόμενου χώρου, επειδή τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν λιγότεροι σ ε αριθμό αλλά μεγαλύτεροι σε μέγεθος ακτινοβολητές. Είναι απαραίτητη η εφαρμογή ρυθμιστών πίεσης. Σε περίπτωση έμμεσης απαγωγής καυσαερίων πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να μπορούν να ρέουν ελεύθερα στο χώρο και να διαφεύγουν δια μέσου οπών στην οροφή που δεν επηρεάζονται από τον άνεμο. Οι συσκευές αυτές είναι κατάλληλες κυρίως για τη διόρθοκτη της θερμοκρασίας ανοιχτών χώρων όπως ταράτσες, βήματα, αίθουσες αναμονής, αιδηροδρομικοί σταθμοί κ.λ.π. (σχήματα 4,5). Δεν είναι κατάλληλες για χαμηλούς χώρους. Είναι απαραίτητη ετήσια συντήρηση. Για την πλήρη θέρμανση χώρων παραμονής καθώς επίσης αιθουσών γυμναστικής και τένις θα πρέπει να εφαρμόζονται θερμικοί ακπνοβολητές με εγκατάσταση καυσαερίων. Οι θερμικοί ακτινοβολητές αερίου ονομάζονται και υπέρυθροι ακτινοβολητές (καλύτερα ακτινοβολητές υμηλής θερμοκρασίας) επειδή οι θερμαίνουσες ακτίνες που εκπέμπονται από τις θερμικές πηγές περιλαμβάνουν στο φάσμα τους την περιοχή από 0,8 έω ς 4 μτη μήκους κύματος που βρίσκεται πολύ

56 κοντά στην περιοχή των ερυθρών ακτινών μήκους κύματος 0,8 μπι. Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και λειτουργία στο DVGW-Blatt G638 και G679. LZ3. ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ XQPOY ΑΕΡΙΟΥ (GASRAUMHE1ZER) ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΠΝΟΛΟΧΟΥ (Dm ,82). Οι συσκευές αυτές κατασκευαζόταν πρώτα εν μέρει ως θερμάστρες στοιχείων, όμοια όπως τα θερμανπκά σώματα τύπου radiator, σήμερα όμως κατασκευάζονται επί το πλείστον όπως οι επονομαζόμενες συσκευές μεταφοράς (Konvectionsgerate). Ισχύς μέχρι περίπου 12 Kw. Το 70% περίπου της συνολικής απόδοσης θερμότητας είναι θερμότητα μεταφοράς (σχήμα 6). Ετο κάτω μέρος είναι τοποθετημένοι οι καυστήρες ενώ τα θερμά αέρια ανέρχονται υμηλά μέσα από τα κούφια σώματα. Οι θερμαντήρες έχουν σήμερα όμορφα σχήματα και εντυπωσιακά χρώματα με επιχρωμιωμένα πλέγματα και πλαίσια. Οι περισσότερες συσκευές είναι εφοδιασμένες με καυστήρες όλων των καυσίμων οι οποίοι μπορούν να προσαρμοσθούν σε κάθε είδος αερίου αντικαθιστώντας τα ακροφύσια και ρυθμίζοντας τη σωστή πίεση αερίου. Τα καυσαέρια πρέπει να απομακρύνονται με μία καπνοδόχο. Σε μικτά διαμορφωμένες καπνοδόχους πρέπει να τοποθετείται στον αγωγό καυσαερίου πάνω από την ασφάλεια της ροής, αυτόματο τάμπερ. Οι συσκευές αυτές μπορούν να ρυθμίζονται μέχρι το 25% του ονομαστικού φορπου, από εκεί και κάτω λειτουργούν στο άναμε-σβήσε. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ο αέρας για την καύση.

57 1 2 Α... ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΧΩΡΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ TQIXQY (AUSSENWAND- Ένας ιδιαίτερος τύπος κατασκευής είναι οι θερμαντήρες χώρου-αερίου χωρίς καπνοδόχο που σε αντίθεση προς αυτούς που περιγράμαμε παραπάνω, δεν χρειάζονται καπνοδόχο καυσαερίων. Τα καυσαέρια διαφεύγουν απ ευθείας προς τα έξω, δια μέσου οπής που κατασκευάζεται στο εξωτερικό τοίχωμα (σχήμα 7). Η συσκευή αυτή είναι κατάλληλη για θέρμανση μεμονωμένου χώρου. Κατά τον κανονισμό TRGI 1986, επιτρέπεται μέγιστο φορπο σε συσκευές δίχως ανεμιστήρα 7 KW, με ανεμιστήρα 11 KW για θερμαντήρες χώρου και 25 KW για BWE. Ο αέρας για την καύση αναρροφάται από έξω. Δεν πρέπει να υπάρχει σύνθεση μεταξύ θαλάμου καύσης και του εσωτερικού αέρα του χώρου. Για το πέρασμα του τοίχου στρόγγυλος απαγωγός τηλεσκοπικού τύπου ή τετραγωνικής διατομής. Από έξω ο αγωγός προστατεύεται από αντιανεμική διάταξη. Οι συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε σημείο ενός εξωτερικού τοίχου, επίσης κάτω από παράθυρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ευρεία διάδοση των συσκευών αυτών. Χρησιμοποιούνται κυρίως για εκσυγχρονισμό παλαιών οικοδομών. Κυκλοφορούν πολλά όμορφα σχέδια. Συνήθως έχουν καυστήρες όλων των αερίων. Λεν παρουσιάζονται προβλήματα κατά την προσαγωγή αέρα καύσης.

58 ωστόσο πρέπει να ελέγχεται για ενδεχόμενη είσοδο καυσαερίων σε περίπτοκτη ανοιχτού παραδύρου. Οι συσκευές αναφλέγονται με το χέρι και έχουν αυτόματη ρύθμιση, ωστόσο υπάρχουν επίσης κατασκευές με πλήρη αυτομαπσμό. ΙΖ 5. ΘΕΡΜΑΜΙΗΡΑΣ XgPQY ΑΕΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ LAs\ Έ χει θάλαμο καύσης εντελώς κλειστό απέναντι στο χώρο, όπως και οι θερμαντήρες χώρου εξωτερικού τοίχου. Αέρα- Καυσαέριο- Καπναγωγό. Είναι εντούτοις συνδεδεμένος σε ένα Η ασφάλεια ανάφλεξης που είναι αναγκαία για όλες τις συσκευές θέρμανσης με αέριο, μεριμνά ώστε να μην εξέρχεται από τη συσκευή άκαυστο αέριο που μπορεί να δημιουργήσει ζημιές. Υπάρχουν τρεις τύποι διατάξεων ασφάλειας; Διμεταλλική ασφάλεια. Ένα διμεταλλικό στοιχείο θερμαίνεται από μια φλόγα που ανάβει με το χέρι ή είναι διαρκώς αναμένη. Με τον τρόπο αυτό κρατείται ανοιχτή η βαλβίδα αερίου. Όταν σβήνει η φλόγα ανάφλεξης κλείνει η βαλβίδα (σχήμα 8). Η διάταξη αυτή είναι σχετικά χαμηλού κόστους και αποτελούσε στο παρελθόν την πλέον εφαρμοζόμενη μέθοδο. Θερμοηλεκτρική ασφάλεια. Με το πάτημα του κομβίου ανοίγει η βαλβίδα αερίου, αέριο ρέει προς τον αγωγό ανάφλεξης του αερίου. Όταν ανάμει το αέριο η φλόγα θερμαίνει ένα θερμοστοιχείο και το συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα, που δημιουργείται, κρατά ανοιχτή τη βαλβίδα αερίου δια μέσου μαγνήτου. Με το σβήσιμο της φλόγας σταματά η δημιουργία ηλεκτρικού ρεύματος και τότε κλείνει η βαλβίδα αερίου. Η θερμική τάση ανέρχεται περίπου στα mv ' Το LAS προέρχεται από το Luft-Abgas-Schomstein = Αέρας-Καυσαέριο -Καπναγωγός. Σε?,ίδα

59 3τους «6 0 0 C. Σήμερα είναι το πλέον χρησιμοποιούμενο σύστημα (σχήμα 9). Συχνά συνδέεται με μια στρόφιγγα απόφραξης (διακόπτης ασφάλειας με στρόφιγγα αερίου) Ασφάλεια ιονισμού. Μια αναμένη φλόγα οδηγεί συνεχές ρεύμα από το ηλεκτρόδιο προς τη μάζα. Όταν σβήνει η φλόγα διακόπτεται το ηλεκτρικό ρεύμα και φράζεται η παροχή αερίου. Εκτός από τα παραπάνω όλες οι θερμάστρες που συνδέονται με καπνοδόχο κατέχουν μια ασφάλεια ροής (διακόπτη ελκυσμού) για εξασφάλιση της απαγωγής των καυσαερίων. Οι παλαιότερες θερμάστρες με ανοιχτό θάλαμο καύσης άναβαν με σπίρτα Στις σύγχρονες θερμάστρες υπάρχουν ιδιαίτερες διατάξεις για την ανάφλεξη. Περιστρέφοντας το διακόπτη δημιουργείται οπινθήρας με τη βοήθεια τσακμακόπετρας. Μηγνητηηνπφλεκτήρας. Έλκοντας σε ένα κομβίο τίθεται σε λειτουργία μαγνη- Γοαναφλεκτήρας. Τεχνολογικά έχει ξεπερασθεί από τον πιεσαναφλεκτήρα.

60 Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης. Yynλή τάση που δημιουργείται με τη βοήθεια μεταοχημαπστή παράγει στο ηλεκτρόδιο ηλεκτρικό σπινθήρα που ανάβει το αέριο καύσιμο όπως βγαίνει από τον αγωγό. Η ανάφλεξη μπορεί να προξενηθεί από οποιαδήποτε θέση π.χ. στα σχολεία από το δωμάπο του επιστάτη, κάπ παρόμοιο ισχύει για τα ξενοδοχεία, πς λέσχες κ.λ.α Κάποια ενδεικτική λυχνία μπορεί να δίνει σήμα ότι επήλθε η ανάφλεξη. Σε σύνδεση με ρυθμιστή θερμοκρασίας, ενδεχομένως και χρονοδιακόπτη μπορεί να αποδώσει μεγάλη οικονομία. Με την ανάφλεξη αυτή περιττεύει η φλόγα ανάφλεξης πράγμα που μειώνει την κατανάλωση αερίου (σχήμα 10) ΡΥΘΜΙΣΗ. ; Ανάφλεξη με το χέρι ή μαγνητογεννήτρια. Αφού ανάμει η φλόγα ανοίγει λίγο ή πολύ η στρόφιγγα αερίου, ανάλογα με τη θερμοκρασία χώρου. Είναι αντιοικονομική. Οι διακόπτες επί το πλείστον συνδυάζονται με την ασφάλεια ανάφλεξης. Σε περίπτωση χαμηλής ρύθμισης υπάρχει κίνδυνος καπνιάς της καπνοδόχου από σχηματισμό συμπυκνωμάτων.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΧΘΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΡΙΟ>> Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΧΘΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΡΙΟ>> Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ:ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Α.Ε.Μ. 4755) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΝΑΜΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΒΑΛΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2000

ΚΑΒΑΛΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2000 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧ Ο Λ Η : Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο ΓΟ Ν ΤΜ Η Μ Α : Μ Η Χ Α Ν Ο Λ Ο ΓΙΑ Σ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω όσους με βοήθησαν για την περάτωση του παρών πονήματος.

Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω όσους με βοήθησαν για την περάτωση του παρών πονήματος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σ Ε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.Μ : 3153 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Έλεγχος κεντρικών συστημάτων θέρμανσης με χρήση τρίοδης βάνας και ελεγκτή αντιστάθμισης Περιγραφή: θα κατασκευαστεί ένα σύστημα κεντρικής θέρμανσης αποτελούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ ΕΜΡΑΧ ΜΠΑΡΓΚΑΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μηχανολογική µελέτη-εγκατάσταση φυσικού αερίου σε κτιριακό συγκρότηµα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μηχανολογική µελέτη-εγκατάσταση φυσικού αερίου σε κτιριακό συγκρότηµα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΙΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μηχανολογική µελέτη-εγκατάσταση φυσικού αερίου σε κτιριακό

Διαβάστε περισσότερα

5. Να εξηγήσετε τη σημασία, για την καύση, της σωστής ποσότητας του αέρα.

5. Να εξηγήσετε τη σημασία, για την καύση, της σωστής ποσότητας του αέρα. 1 1. Πότε μια εγκατάσταση λέγεται κεντρική; «Για τη θέρμανση χώρων κατοικίας, εργασίας, και πολλών άλλων δραστηριοτήτων, είναι απαραίτητη η μετατροπή ενέργειας που διατίθεται σε κάποια άλλη μορφή σε θερμότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤHΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Η ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤHΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤHΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΑΛΥΝΑ ΜΑΡΙΑ- ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΡΥΠΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΡΥΠΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ» Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΡΥΠΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΟΓΙΑΝΤΖΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΡΡΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής Πτυχιακή Εργασία Τεχνική ανάλυση εγκαταστάσεων θέρμανσης Όνομα Φοιτητή:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑ- ΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ- ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου Σπουδάστρια: Κοντού Ευγενία Εισηγητής: Κος Ναμλής

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: : Δημήτριος. Επιβλέπων. Βόλος. Ιούνιος

Συντάκτης: : Δημήτριος. Επιβλέπων. Βόλος. Ιούνιος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μοντελοποίησηη ροής και μετάδοσης θερμότητας σε αερολέβητα με υπέρυθρη θερμογραφία και CFD Συντάκτης: : Δημήτριος Τζιουρτζιούμης Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Σταματέλλος Βόλος Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Θέμα:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Θέμα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Θέμα: «Μετατροπή βενζινοκινητήρα οχημάτων σε φυσικού αερίου» Επιβλέπων: Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCTION UNIT HYDROGEN FROM NATURAL GAS

PRODUCTION UNIT HYDROGEN FROM NATURAL GAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. PRODUCTION UNIT HYDROGEN FROM NATURAL

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΓΟΥΡΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Σ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Πτυχιακή Εργασία Μεταφορά, Αποθήκευση, Διανομή, & Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου Εισηγητές: Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:ΔΡΙΜΙΣΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΜ:5206 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ψυκτικές Διατάξεις και ο τρόπος λειτουργίας τους

Οι Ψυκτικές Διατάξεις και ο τρόπος λειτουργίας τους ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Ψυκτικές Διατάξεις και ο τρόπος λειτουργίας τους Του φοιτητή Βαλωμένου Ευάγγελου, του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θες/νίκης 2010 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ»

«ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σ.Τ.ΕΦ. ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ. Α. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ» Low and high pressure distribution networks of natural gas ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝ ΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΣΥΓΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΡΥΠΩΝ ΤΩΝ Ομάδα φοιτητών: Φωτίου Χρυσοβαλάντης Τσιριγώτης θόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

"Πες μου τι καις να σε πω

Πες μου τι καις να σε πω ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ "Πες μου τι καις να σε πω " πόσο κοστίζει; πόσο ρυπαίνει; πόσο ζεσταίνει; Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο - Λ. Τ Ε Ι Ρ Η Ν Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Περίληψη Σκοπός της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η/Υ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η/Υ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Τύποι Εναλλακτών: Αναγεννητές Πύργοι Ψύξης

Ειδικοί Τύποι Εναλλακτών: Αναγεννητές Πύργοι Ψύξης Ειδικοί Τύποι Εναλλακτών: Αναγεννητές Πύργοι Ψύξης Επιβλέποντες: Καδή Στυλιανή Χατζηαθανασίου Βασίλειος Διπλωματική εργασία Ράπτης Ιωάννης Α.Ε.Μ.: 4576 Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2011 Ειδικοί Τύποι Εναλλακτών:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ. ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΗ. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές μορφές θέρμανσης & εξοικονόμησης ενέργειας στη σύγχρονη εποχή

Εναλλακτικές μορφές θέρμανσης & εξοικονόμησης ενέργειας στη σύγχρονη εποχή ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εναλλακτικές μορφές θέρμανσης & εξοικονόμησης ενέργειας στη σύγχρονη εποχή ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΡΑΜΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα