Ανάλυση Ομάδων Ομάδων Εκμεταλλεύσεων Εκμεταλλεύσεων Καπνοπαραγωγών Καπνοπαραγωγών Αιτωλοακαρνανίας- Αιτωλοακαρνανίας Κιλκίς-Καρδίτσα για τα έτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάλυση Ομάδων Ομάδων Εκμεταλλεύσεων Εκμεταλλεύσεων Καπνοπαραγωγών Καπνοπαραγωγών Αιτωλοακαρνανίας- Αιτωλοακαρνανίας Κιλκίς-Καρδίτσα για τα έτη"

Transcript

1 Ανάλυση Ομάδων Εκμεταλλεύσεων Καπνοπαραγωγών Αιτωλοακαρνανίας-Κιλκίς Κιλκίς-Καρδίτσα Καρδίτσα για τα έτη

2 Βασικές κατηγορίες μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν για την ομαδοποίηση Ηλικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης Μεταβλητές που αναφέρονται στην χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση της εκμετάλλευσης και στη διάρθρωση των καλλιεργειών (Αρδευόμενη έκταση, Ενοικιαζόμενη έκταση, Διάρθρωση της έκτασης των καλλιεργειών ) Μεταβλητές που αναφέρονται στα ζώα της γ. εκμετάλλευσης (Αριθμός Αιγοπροβάτων, Αριθμός Βοοειδών και τα ποσοστά αυτών στο σύνολο των ζώων της γ. εκμετάλλευσης) Μεταβλητές βη που αφορούν την οικονομική διάρθρωση ρρ των καλλιεργειών και των ζώων της γ. εκμετάλλευσης (Ακαθάριστη Αξίας Παραγωγής [Πωλήσεις+Ιδιοχρησιμοποίηση] καλλιεργειών και ζώων, Διάρθρωση Επιδοτήσεων) Μεταβλητές που αναφέρονται σε οικονομικούς δείκτες της γ. εκμετάλλευσης (Ακαθάριστη Πρόσοδο Εκμετάλλευσης, Γεωργικό Εισόδημα Οικογένειας, Εξωγεωργικό Εισόδημα Οικογένειας)

3 ΟΜΑΔΑ 1 (Αιτωλοακαρνανίας) Δυναμική στην Ζωική Παραγωγή Αριθμός εκμεταλλεύσεων Ομάδας Ποσοστό (%) στο σύνολο του δείγματος 10,8% ,8% 9,7% 2006 % Μείωσης /Αύξησης -1%

4 Χαρακτηριστικά Ομάδας 1 (Αιτωλοακαρνανία) Σχετικά μικρή ηλικία αρχηγών σε σχέση με το μέσο όρο του δείγματος (48) 42 Μεγάλος Αριθμός Αιγοπροβάτων(ΖΜ) (Κεφάλια Αιγοπροβάτων) Μεταβολή ,3 18,0 (122) (126) 4,8% Χρησ/μενη Γεωργική Εκταση (Στρεμ.) 59,3 59,3 0% Μείωση Εκτασης Ξηρικών Σιτηρών (Στρεμ.) 27,1 (46%) Μεγάλη Αύξηση Εκτασης Μηδικής 3,9 (6,7%) 18,2 (31%) 15,0 (25,4%) -32,6% 285,9% Μηδενισμός Εκτασης Καπνού (Στρεμ) 8,5 0,0-100% Μικρή Αύξηση Εκτασης Αραβοσίτου 9,1 9,1 11,2 23,3% 3% Μεγάλο Οικονομικό Μεγεθος (Ε.Μ.Ε.) 19,1 22,8 18,9%

5 Χαρακτηριστικά Ομάδας 1 (Αιτωλοακαρνανία) Ακαθάριστη Πρόσοδος της Εκμ/σης 2005 (Συνολικές Εισπράξεις της Εκμ/σης) Εμφανείς Δαπανες της Εκμ/σης (Καταβαλόμενες Δαπάνες) Μεταβολή ,5% ,3% Σημαντική Αύξηση του Γεωργικού Οικογ/κού Εισοδήματος της Εκμ/σης ,0%

6 ΟΜΑΔΑ 2 (Αιτωλοακαρνανία) Ελαιοκομικές εκμεταλλεύσεις Αριθμός εκμεταλλεύσεων Ομάδας Ποσοστό (%) στο σύνολο του δείγματος 25,0% ,0% 21,7% 2006 % Μείωσης /Αύξησης -14,3%

7 Χαρακτηριστικά Ομάδας 2 (Αιτωλοακαρνανία) Ηλικία των αρχηγών είναι ίση με το μέσο όρο του δείγματος (48) Μεταβολή Μικρή Χρησ/μενη Γεωργική Εκταση 45,1 46,0 2,1% Αρδευόμενη Εκταση (Στρεμ.) 29,8 Μικρή Αύξηση Εκτασης Ελιάς(Στρεμ) 18,7 (43%) 29,8 34,8 16,9% 21,3 (54%) 14,1% Σχεδόν Μηδενισμός Εκτασης Καπνού 14,5 0,1-99,6% Μεγάλη Αύξηση Εκτασης Μηδικής 3,8 12,0 217,9% Αύξηση της Εκτασης Αραβοσίτου 54 5,4 Μικρή Αύξηση του Γεωργικού Οικογ/κού Εισοδήματος της Εκμ/σης 54 5,4 95 9,5 74,6% ,0% % Εξωγεωργικό Εισόδημα 23,4 23,4 0,0%

8 ΟΜΑΔΑ 3 (Αιτωλοακαρνανία) Στάσιμη Ομάδα Αριθμός εκμεταλλεύσεων Ομάδας Ποσοστό (%) στο σύνολο του δείγματος 55,0% ,0% 54,2% 2006 % Μείωσης /Αύξησης -1,0%

9 Χαρακτηριστικά Ομάδας 3 (Αιτωλοακαρνανία) Ηλικία των αρχηγών μεγαλύτερη απο το μέσο όρο του δείγματος (48) Μεταβολή % Εξωγεωργικό Εισόδημα ,6% Πολύ Μικρή Χρησ/μενη Γεωργική Εκταση (Στρεμ.) Αρδευόμενη Εκταση (Στρεμ.) 10,11 Εκτασης Ελιάς(Στρεμ) 7,3 16,6 14,1-15,2% 10,1 1 11,2 11,5% 7,0 (44%) (49,6%) -3,1% Μηδενισμός Εκτασης Καπνού (Στρεμ) 5,5 0,0-100% Αύξηση της Εκτασης Αραβοσίτου 1,0 2,9 187,6% Αύξηση Επιδοτήσεων της Εκμ/σης ,7% Αύξηση του Γεωργικού Οικογ/κού Εισοδήματος της Εκμ/σης ,4%

10 ΟΜΑΔΑ 1 (Κιλκίς) Στάσιμη Ομάδα Αριθμός εκμεταλλεύσεων Ομάδας Ποσοστό (%) στο σύνολο του δείγματος 45,7% ,7% 44,2% 2006 % Μείωσης /Αύξησης -0,5%

11 Χαρακτηριστικά Ομάδας 1 (Κιλκίς) Ηλικία των αρχηγών μεγαλύτερη απο το μέσο όρο του δείγματος (46) Μεταβολή % Εξωγεωργικό Εισόδημα 52,4 42,1-19,7% Πολύ Μικρή Χρησ/μενη Γεωργική Εκταση (Στρεμ.) Αρδευόμενη Εκταση (Στρεμ.) 18,5 23,1 22,4-3,0% 18,5 19,6 5,9% 59% Μεγάλη Αύξηση Εκτασης Σ. Σκληρού 6,8 19,7 189,7% (Στρεμ) (29,5%) (88,1%) Μηδενισμός Εκτασης Καπνού (Στρεμ) 11,5 0,0-100% Μείωση της Εκτασης Αραβοσίτου 4,6 2,3-50,1%

12 Χαρακτηριστικά Ομάδας 1 (Κιλκίς) Μικρή Αύξηση Επιδοτήσεων της Εκμ/σης Ακαθάριστη Πρόσοδος της Εκμετ/σης (Συνολικές Εισπράξεις της Εκμ/σης) Μείωση στις Εμφανείς Δαπανες της Εκμ/σης (Καταβαλλόμενες Δαπάνες) Μεταβολή ,9% ,5% ,2% Σημαντική Αύξηση του Γεωργικού ,6% Οικογ/κού Εισοδήματος της Εκμ/σης

13 ΟΜΑΔΑ 2 (Κιλκίς) Δυναμική στη Φυτική Παραγωγή Αριθμός εκμεταλλεύσεων Ομάδας Ποσοστό (%) στο σύνολο του δείγματος 37,1% ,1% 44,1% 2006 % Μείωσης /Αύξησης 11,5%

14 Χαρακτηριστικά Ομάδα 2 (Κιλκίς) Μικρή ηλικία των αρχηγών σε σχέση με το μέσο όρο του δείγματος (46) Μεταβολή Μεγάλη Χρησ/μενη Γεωργική Εκταση 89,6 87,2-2,7% Αρδευόμενη Εκταση (Στρεμ.) 56,3 Ενοικιαζόμενη Εκταση (Στρεμ) 71,7 (80%) 56,3 65,2 15,8% 69,3 (79,5%) -3,5% Μηδενισμός Εκτασης Καπνού 17,4 0,0-100,0% Αύξηση Εκτασης Βαμβακιού(Στρεμ) 36,1 42,6 18,0% Αύξηση της Εκτασης Σ. Σκληρού 33,2 Αύξηση του Οικονομικού Μεγέθους της Εκμετάλλευσης (Ε.Μ.Ε.) Μ Ε 33,2 40,8 22,9% 13,9 19,4 39,6%

15 Χαρακτηριστικά Ομάδας 2 (Κιλκίς) Μικρή Αύξηση Επιδοτήσεων της Εκμ/σης Μεταβολή ,5% Σημαντική Αύξηση του Γεωργικού ,0% Οικογ/κού Εισοδήματος της Εκμ/σης % Εξωγεωργικό Εισόδημα 25,5 15,5-41,2%

16 ΟΜΑΔΑ 1 (Καρδίτσα) Εκμεταλλεύσεις μεσαίου μεγέθους Αριθμός εκμεταλλεύσεων Ομάδας Ποσοστό (%) στο σύνολο του δείγματος 67,1% ,1% 71,4% 2006 % Μείωσης /Αύξησης 6%

17 Χαρακτηριστικά Ομάδας 1 (Καρδίτσα) Ηλικία των αρχηγών στο μέσο όρο του δείγματος (48) Μεταβολή Χρησ/μενη Γεωργική Εκταση (Στρεμ.) 70,3 73,3 20,0% Αρδευόμενη Εκταση (Στρεμ.) 63 Μηδενισμός Εκτασης Καπνού (Στρεμ.) (89,6%) 56 (76,4%) -11,0% 17,6 0,0-100% Αύξηση Εκτασης Βαμβακιού (Στρεμ.) 42,1 50,4 20,0% 0% (60,1%) Σημαντική Αύξηση Εκτασης Σ. 73 7,3 Σκληρού (Στρεμ.) Αύξηση του Οικονομικού Μεγέθους της Εκμετάλλευσης (Ε.Μ.Ε.) (72,0%) 7, ,9 132,0% 18,5 19,2 4%

18 Χαρακτηριστικά Ομάδας 1 (Καρδίτσα) Αύξηση Επιδοτήσεων της Εκμ/σης Μεταβολή % Ακαθάριστη Πρόσοδος της Εκμετ/σης (Συνολικές Εισπράξεις της Εκμ/σης) % Μείωση στις Εμφανείς Δαπανες της Εκμ/σης (Καταβαλλόμενες Δαπάνες) % Μικρή Αύξηση του Γεωργικού % - Οικογ/κού Εισοδήματος της Εκμ/σης % Εξωγεωργικό Εισόδημα 21,3 21,2 2 0% -

19 ΟΜΑΔΑ 2 (Καρδίτσα) Εκμεταλλεύσεις μεγάλου μεγέθους Αριθμός εκμεταλλεύσεων Ομάδας Ποσοστό (%) στο σύνολο του δείγματος 18,6% ,6% 17,1% 2006 % Μείωσης /Αύξησης -8,0%

20 Χαρακτηριστικά Ομάδας 2 (Καρδίτσα) Ηλικία των αρχηγών κοντά στο μέσο όρο του δείγματος (48) Μεταβολή Μεγάλη Χρησ/μενη Γεωργική Εκταση 233,5 228,5-2% Αρδευόμενη Εκταση (Στρεμ.) 200,9 186,8-7% (89%) (84%) Ενοικιαζόμενη Εκταση (Στρεμ) (45%) (50,5%) 5%) 2% Μηδενισμός Εκτασης Καπνού 28,9 0,0-100,0% Αύξηση Εκτασης Βαμβακιού(Στρεμ) 138,9 154,0 11% Αύξηση Εκτασης Σ. Σκληρού 32,6 32,6 45,6 40% Εκταση Αραβοσίτου 28,8 27,5-5%

21 Χαρακτηριστικά Ομάδας 2 (Καρδίτσα) Οικονομικό Μέγεθος της Μεταβολή Εκμετάλλευσης (Ε.Μ.Ε.) 46,7 45,1-3% Σημαντική Μείωση της Ακαθάριστης Αξία Παραγωγής της Εκμ/σης (Πωλήσεις) % Μικρή Αύξηση Επιδοτήσεων της % Εκμ/σης 17% Μείωση του Γεωργικού Οικογ/κού % Εισοδήματος της Εκμ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αθήνα 2 Φεβρουαρίου 2001 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: 339372/661 /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β' Αρ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 2015 2020

ΗΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 2015 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 2015 2020 Γ. Κούκουλης Γ. Χλιούμης Τι αφήνουμε πίσω μας; ΚΑΠ2006-201

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 4.2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 2 RIS3 Ανατολική Μακεδονία Θράκη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Συμβατικές Πληροφορίες Τίτλος Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΙΝ Ο» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Χώρας (κατάθεση εμπειριών, απόψεων και θέσεων)

Προοπτικές Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Χώρας (κατάθεση εμπειριών, απόψεων και θέσεων) Προοπτικές Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Χώρας (κατάθεση εμπειριών, απόψεων και θέσεων) Εισήγηση ρος Φωτίου Βακάκη Συνέδριο για το Κοινό Μέλλον Υπαίθρου και Πόλης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προτίθεμαι να καταθέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ασχολείται με την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης πχ: κράτος, τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 03 ΤΕΥΧΟΣ Νο ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αρωματικά φυτά Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ανταγωνιστικότητα περνά

Διαβάστε περισσότερα

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, και συγκεκριμένα στο κλάδο ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες στη γεωργία Γεωργία ακριβείας

Νέες τεχνολογίες στη γεωργία Γεωργία ακριβείας Νέες τεχνολογίες στη γεωργία Γεωργία ακριβείας Επιστημονική Ομάδα: Δ.Τσελές, Επιστημονικός Υπεύθυνος Γ.Κυριακαράκος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ -2011 1 Από την ανακάλυψη της γεωργίας, χιλιάδες χρόνια πριν μέχρι και

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι έρευνες που διενεργούνται στις επιχειρήσεις αποσκοπούν στη συγκέντρωση πρόσφατων στατιστικών στοιχείων όπως π.χ. κύκλου εργασιών, απασχόλησης, αμοιβών κλπ.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ως κύρια στοιχεία ανάλυσης της χωροταξικής ένταξης της περιφέρειας εξετάζονται (όπως αναφέρονται και στις προδιαγραφές της µελέτης), ο ρόλος της στο εθνικό, ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική εξέλιξη των μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών γυναικών στην Ελλάδα

Διαχρονική εξέλιξη των μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών γυναικών στην Ελλάδα Διαχρονική εξέλιξη των μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών γυναικών στην Ελλάδα Ευαγγελία Γ. Παπαπέτρου* 22 Μαρτίου 2010 Παρουσίαση στην Ημερίδα της Τράπεζας της Ελλάδος: Ελληνική αγορά εργασίας: χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ Πλάτων Τήνιος Λογαριάζοντας λάθος την ζωή μας: Γιατί το ΑΕΠ δεν μετρά όσα πρέπει (Mismeasuring our lives: Why GDP doesn t add up) J.E.Stiglitz, A.Κ. Sen, J-P Fitoussi, 2008 O Πρόεδρος της Γαλλίας Nicolas

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (1 η Προκήρυξη)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΥ46ΨΧΞΧ-ΙΕΚ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΘΗΝΑ, 27.12.2013 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 135160 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AGRO2 / AGRO3. Σελ 1/21

AGRO2 / AGRO3. Σελ 1/21 ΜΕΤΡΟ 132 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1698/06 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα