ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΜΗΣ» / «HERMES» (Hellenic Exchanges Remote MEssaging Services)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΜΗΣ» / «HERMES» (Hellenic Exchanges Remote MEssaging Services)"

Transcript

1 ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΜΗΣ» / «HERMES» (Hellenic Exchanges Remote MEssaging Services) HERMES Starter Kit Version 1.1 for Windows Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Τμήμα Διαχείρισης & Λειτουργίας Συστημάτων

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τυπική εγκατάσταση λογισμικού Έλεγχος εγκατεστημένου λογισμικού Ασυμβατότητα Λειτουργικού Συστήματος Ασυμβατότητα Έκδοσης Internet Explorer Συμβατό Λογισμικό Δυνατότητα Αναβάθμισης Internet Explorer Εγκατάσταση Microsoft Smart Cards Base Components Εγκατάσταση ASYK CAPICOM Signer Εγκατάσταση Towitoko ChipDrive Micro Driver V Εγκατάσταση SmartTrust Personal Εγκατάσταση Ρυθμίσεων Ασφαλείας στον Internet Explorer του σταθμού εργασίας Ολοκλήρωση εγκατάστασης λογισμικού Επιλεκτική εγκατάστασης λογισμικού Ρυθμίσεις Σταθμού Εργασίας «ΕΡΜΗΣ» Ρυθμίσεις ασφαλείας Internet Explorer Εγκατάσταση πρόσθετου λογισμικού Προτεινόμενες εγκαταστάσεις διορθωτικών προγραμμάτων στο σταθμό εργασίας «ΕΡΜΗΣ» ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΘΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έλεγχος Ορθής Εγκατάστασης SmartTrust Personal Έλεγχος λειτουργίας Smart Card Reader Έλεγχος εγκατάστασης ASYK CAPICOM Signer Έλεγχος εγκατάστασης ρυθμίσεων ασφαλείας Internet Explorer Έλεγχος σύνδεσης στο σύστημα παραγωγής «ΕΡΜΗΣ»...33 Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 2 από 53

3 4.6. Έλεγχος ορθής εμφάνισης φόρμας Εταιρικής Ανακοίνωσης Έλεγχος σύνδεσης στο σύστημα δοκιμών «ΕΡΜΗΣ» Έλεγχος ορθής εμφάνισης φόρμας Οικονομικής-Λογιστικής Κατάστασης ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΘΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΟΣ...46 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...47 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ...49 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ...51 Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 3 από 53

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια των στόχων και ενεργειών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) για τη τυποποίηση και αναβάθμιση της επικοινωνίας με τις Εισηγμένες Εταιρίες, υλοποιήθηκε από τις εταιρίες Deloitte & Touche Consulting A.E., ΑΣΥΚ Α.Ε. και Intersys Α.Ε το σύστημα «ΕΡΜΗΣ» / "H.E.R.ME.S." ("Hellenic Exchanges Remote MEssaging Services") - ένα σύστημα ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας του ΧΑ με τις εισηγμένες εταιρίες μέσω του διαδικτύου (Internet). Στόχος του συστήματος «ΕΡΜΗΣ» είναι η ταχύτερη απόκριση του ΧΑ στις ανάγκες των εισηγμένων εταιριών, με την ελαχιστοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και την παροχή ταχείας, αξιόπιστης και ολοκληρωμένης πληροφόρησης προς το επενδυτικό κοινό. Το σύστημα «ΕΡΜΗΣ» επιτρέπει την αποστολή πληροφοριών μέσω ενός περιβάλλοντος που διασφαλίζει την αξιοπιστία και την ακεραιότητα των δεδομένων κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών ασφάλειας και την αξιοποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (Π.Δ. 150/2001) για τις «ηλεκτρονικές υπογραφές» (Digital Signatures). Μεταξύ των χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών περιλαμβάνονται: q «υποδομή δημόσιου κλειδιού» (Public Key Infrastructure - PKI), q «αναγνωρισμένα πιστοποιητικά» (Qualified Certificates), και q «προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές» με τη χρήση «έξυπνων καρτών» (Smart Cards). Η χρήση του συστήματος «ΕΡΜΗΣ» πραγματοποιείται από «εξουσιοδοτημένους χρήστες» βάσει των όρων και προϋποθέσεων που έχει ορίσει το ΧΑ (βλ. σχετικές πληροφορίες: Κάθε εξουσιοδοτημένος χρήστης αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες του συστήματος «ΕΡΜΗΣ» μέσω «ειδικού μέσου πρόσβασης» που του χορηγεί το ΧΑ εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Το παραπάνω «ειδικό μέσο πρόσβασης» αποτελεί μια «έξυπνη κάρτα» (Smart Card) του ΧΑ, γνωστή ως SmartAccess Card, η οποία εκδίδεται για κάθε εξουσιοδοτημένο χρήστη και περιέχει τα απαιτούμενα «δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής» (public/private keys) και τα σχετικά «ψηφιακά πιστοποιητικά» (digital certificates) του χρήστη. Στην τρέχουσα έκδοση του συστήματος «ΕΡΜΗΣ» του ΧΑ, τις απαιτούμενες υπηρεσίες ψηφιακής πιστοποίησης (έκδοση, ανάκληση και ανανέωση «έξυπνων καρτών» και «ψηφιακών πιστοποιητικών» των χρηστών του συστήματος) παρέχει η ΑΣΥΚ Α.Ε., ως «αρχή πιστοποίησης» (Certification Authority ή CA) και «πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης» βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου (Π.Δ. 150/2001). Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί τις οδηγίες εγκατάστασης του λογισμικού του HERMES Starter Kit Version 1.1 for Windows είτε σε ήδη διαμορφωμένο σταθμό εργασίας από προηγούμενη έκδοση HERMES Starter Kit Version 1.0 ή ή 1.0.2, είτε σε υπολογιστή που δεν έχει εγκατασταθεί στο παρελθόν λογισμικό HERMES Starter Kit. Τα προαπαιτούμενα της εγκατάστασης (τεχνικές προδιαγραφές και προϋποθέσεις) περιγράφονται στο Κεφάλαιο 2 του παρόντος. Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τις ακόλουθες εργασίες εγκατάστασης λογισμικού εξοπλισμού στο σταθμό εργασίας «ΕΡΜΗΣ»: Κεφάλαιο 3: εγκατάσταση λογισμικού HERMES Starter Kit Version 1.1 for Windows, Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 4 από 53

5 Κεφάλαιο 4: έλεγχος ορθής εγκατάστασης του HERMES Starter Kit Version 1.1 for Windows, Κεφάλαιο 5: αποστολή Βεβαίωσης Ορθής Εγκατάστασης του HERMES Starter Kit Version 1.1 for Windows και Κεφάλαιο 6: απεγκατάσταση λογισμικού HERMES Starter Kit Version 1.1 for Windows. Για τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με τις οδηγίες του παρόντος, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Γραμματεία «ΕΡΜΗΣ» Σοφοκλέους 10, Αθήνα Τηλ Fax web: 2. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή εγκατάσταση του λογισμικού που περιλαμβάνεται στο HERMES Starter Kit Version 1.1 for Windows είναι: q q q q να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και προϋποθέσεις στο σταθμό εργασίας «ΕΡΜΗΣ» που περιγράφονται στο Παράρτημα 1 (Προαπαιτούμενα εγκατάστασης), να είναι παρόν στην διαδικασία ο χρήστης της υπηρεσίας, ο οποίος θα χρησιμοποιήσει το «ειδικό μέσο πρόσβασης» του για τους ελέγχους ορθής εγκατάστασης του λογισμικού και για τη σύνδεση στο web site για την υπογραφή και αποστολή της Βεβαίωσης Ορθής Εγκατάστασης λογισμικού, σε σταθμούς εργασίας με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows NT 4.0 ή Microsoft Windows 2000 ή Microsoft Windows XP η εγκατάσταση του λογισμικού πρέπει να γίνει από κωδικό χρήστη με δικαιώματα Administrator στον προσωπικό υπολογιστή (PC), να είναι κλειστές όλες οι εφαρμογές. Επιπλέον συστήνεται να γίνουν και οι ρυθμίσεις ασφαλείας που περιγράφονται στην παράγραφο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η διαδικασία εγκατάστασης του λογισμικού έχει ως εξής: α) Αρχικά γίνεται έλεγχος του εγκατεστημένου λογισμικού στο σταθμό εργασίας ώστε αφ ενός να ελεγχθεί η συμβατότητα του λειτουργικού συστήματος και της Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 5 από 53

6 εφαρμογής Internet Explorer και εφ ετέρου να ελεγχθεί η ύπαρξη εγκατεστημένου HERMES Starter Kit, ώστε να μας οδηγήσει στην εγκατάσταση του κατάλληλου λογισμικού. β) Επιλογή Πλήρους ή Επιλεκτική Εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού. γ) Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του απαραίτητου λογισμικού πρέπει να ακολουθήσει επανεκκίνηση του σταθμού εργασίας πριν τους ελέγχους ορθής εγκατάστασης και πριν τη χρήση της υπηρεσίας «ΕΡΜΗΣ». Σημείωση: Υπάρχει πιθανότητα οι οθόνες που εμφανίζονται στο σταθμό εργασίας κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης να διαφέρουν από αυτά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Αυτό οφείλεται σε διαφορετικές εκδόσεις ή ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος και του Internet Explorer. Οι οθόνες που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο προέρχονται από υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows 2000 Professional και Internet Explorer 6.0SP Τυπική εγκατάσταση λογισμικού Πριν την εγκατάσταση του HERMES Starter Kit είναι απαραίτητο να γίνει έλεγχος του εγκατεστημένου λογισμικού ώστε να ανιχνευτεί η συμβατότητα του λειτουργικού συστήματος και Internet Explorer και πιθανή ύπαρξη παλαιότερης έκδοσης HERMES Starter Kit Έλεγχος εγκατεστημένου λογισμικού Με την εισαγωγή του CD στον οδηγό, ξεκινά αυτόματα η διαδικασία εγκατάστασης ανοίγοντας η εισαγωγική οθόνη. Αν δεν ανοίξει αυτόματα η εισαγωγική οθόνη τότε ανοίξτε το αρχείο <X>:\default.htm, όπου <X> το γράμμα του οδηγού CD-ROM (π.χ. d:\default.htm). Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 6 από 53

7 Πιέστε το Έλεγχος Εγκατεστημένου Λογισμικού για να ξεκινήσει η εφαρμογή ελέγχου του εγκατεστημένου λογισμικού. Στην ερώτηση αν θέλετε να ανοίξετε το αρχείο ή να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας (όπως στην οθόνη παρακάτω) επιλέξτε το πρώτο. Αν εμφανιστεί Security Warning (όπως στην οθόνη παρακάτω) επιλέξτε Yes. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 7 από 53

8 Η εφαρμογή ελέγχου εγκατεστημένου λογισμικού θα ξεκινήσει να ανιχνεύει στον ή στους σκληρούς δίσκους του σταθμού εργασίας για την έκδοση του λειτουργικού συστήματος, την έκδοση του Internet Explorer και εγκατεστημένη έκδοση HERMES Starter Kit. Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, θα εμφανιστεί μια νέα οθόνη (Internet Explorer) η οποία θα μας ενημερώνει είτε για πιθανή ασυμβατότητα του εγκατεστημένου λογισμικού, είτε θα οδηγεί στην εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού. Ο έλεγχος εγκατεστημένου λογισμικού μπορεί να διαρκέσει αρκετό διάστημα (<10 λεπτά της ώρας), χρόνος που εξαρτάται από τον όγκο δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Στο παράθυρο της εφαρμογής ελέγχου συμβατότητας λογισμικού εμφανίζονται τα αποτελέσματα των επιμέρους ελέγχων. Όσα τμήματα του λογισμικού δεν είναι εγκατεστημένα εμφανίζονται με τρεις αστερίσκου (***). Αυτή η πληροφορία είναι πολύ χρήσιμη όταν επιλεγεί η διαδικασία Επιλεκτικής Εγκατάστασης, όπου πρέπει να γίνει εγκατάσταση μεμονωμένων τμημάτων λογισμικού. Σημείωση: Στην περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου εγκατεστημένου λογισμικού δεν εμφανιστεί νέα οθόνη στον Internet Explorer, τότε ανοίξτε το αρχείο που αναφέρεται στην τελευταία γραμμή της εφαρμογής HERMES Starter Kit Version Check, το οποίο βρίσκεται στο CD εγκατάστασης. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 8 από 53

9 Τα πιθανά αποτελέσματα των ελέγχων καθώς και οι οδηγίες για την εγκατάσταση του λογισμικού περιγράφονται στα αμέσως επόμενα κεφάλαια Ασυμβατότητα Λειτουργικού Συστήματος Αν στον υπολογιστή σας δεν είναι εγκατεστημένο συμβατό µε την εφαρμογή λειτουργικό σύστημα, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. Το λογισμικό του HERMES Starter Kit Version 1.1 for Windows μπορεί να εγκατασταθεί μόνο σε λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows 98SE ή Microsoft Windows Me ή Microsoft Windows ΝΤ4.0 ή Microsoft Windows 2000 ή Microsoft Windows XP. Στην παρακάτω οθόνη επιλέξτε Έξοδος. Στο παράθυρο επιβεβαίωσης για κλείσιμο του παραθύρου, επιλέξτε Yes Ασυμβατότητα Έκδοσης Internet Explorer Αν στον υπολογιστή σας είναι εγκατεστημένο συμβατό µε την εφαρμογή λειτουργικό σύστημα, αλλά όχι εγκατεστημένη συμβατή έκδοση Microsoft Internet Explorer, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. Στο CD εγκατάστασης του HERMES Starter Kit Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 9 από 53

10 Version 1.1 for Windows περιέχονται τα αρχεία εγκατάστασης του Microsoft Internet Explorer 6.0SP1 (English Version). Αν επιθυμείτε να εγκαταστήσετε την παραπάνω έκδοση του Microsoft Internet Explorer, ακολουθήστε τις οδηγίες που ακολουθούν, διαφορετικά αν επιθυμείτε να εγκαταστήσετε διαφορετική έκδοση του Microsoft Internet Explorer, αλλά συμβατή με το HERMES Starter Kit, τότε επιλέξτε Έξοδος, ολοκληρώστε την εγκατάσταση της επιλογής σας και ξεκινήστε από την αρχή την διαδικασία εγκατάστασης του HERMES Starter Kit Version 1.1 for Windows. Αν επιθυμείτε να εγκαταστήσετε την παραπάνω έκδοση του Microsoft Internet Explorer επιλέξτε Εγκατάσταση Microsoft Internet Explorer 6.0SP1 (English Version). Στην ερώτηση αν θέλετε να ανοίξετε το αρχείο ή να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας (όπως στην οθόνη παρακάτω) επιλέξτε το πρώτο. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 10 από 53

11 Αν εμφανιστεί Security Warning (όπως στην οθόνη παρακάτω) επιλέξτε Yes. Στη συνέχεια, ακολουθείστε τις οδηγίες της Microsoft για την εγκατάσταση του Microsoft Internet Explorer 6.0SP1 (Αγγλική Έκδοση). Στο παράθυρο ολοκλήρωσης της εγκατάστασης πατήστε Finish και αφαιρέστε το HERMES Starter Kit CD-ROM Version 1.1 for Windows από τον οδηγό (drive) του υπολογιστή σας. Ο υπολογιστής θα κάνει επανεκκίνηση (restart). Μετά. την επανεκκίνηση (restart) του υπολογιστή σας επαναλάβετε την διαδικασία εγκατάστασης του λογισμικού από την αρχή του κεφαλαίου 3. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 11 από 53

12 Συμβατό Λογισμικό Δυνατότητα Αναβάθμισης Internet Explorer Αν στον υπολογιστή σας είναι εγκατεστημένο συμβατό µε την εφαρμογή λειτουργικό σύστημα και έκδοση Microsoft Internet Explorer 5.x, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. Αν στον υπολογιστή είναι εγκατεστημένη η έκδοση 6.0 του Microsoft Internet Explorer, δεν εμφανίζεται η παραπάνω οθόνη και συνεχίζεται η διαδικασία είτε Τυπικής είτε Επιλεκτικής εγκατάστασης του λογισμικού HERMES Starter Kit Version 1.1 for Windows. Αν επιθυμείτε να διατηρήσετε την τρέχουσα έκδοση του Microsoft Internet Explorer, επιλέξτε Επόμενο. Αν επιθυμείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή του Microsoft Internet Explorer 6.0SP1 (English Version), επιλέξτε Εγκατάσταση Microsoft Internet Explorer 6.0SP1 (English Version). Στην ερώτηση αν θέλετε να ανοίξετε το αρχείο ή να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας επιλέξτε το πρώτο. Αν εμφανιστεί Security Warning επιλέξτε Yes. Στη συνέχεια, ακολουθείστε τις οδηγίες της Microsoft για την εγκατάσταση του Microsoft Internet Explorer 6.0SP1 (Αγγλική Έκδοση). Στο παράθυρο ολοκλήρωσης της εγκατάστασης πατήστε Finish και αφαιρέστε το HERMES Starter Kit CD-ROM Version 1.1 for Windows από τον οδηγό (drive) του υπολογιστή σας. Ο υπολογιστής θα κάνει επανεκκίνηση (restart). Μετά. την επανεκκίνηση (restart) του υπολογιστή σας επαναλάβετε την διαδικασία εγκατάστασης του λογισμικού από την αρχή του κεφαλαίου 3. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 12 από 53

13 Εγκατάσταση Microsoft Smart Cards Base Components Αν το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας είναι Windows NT4.0 ή Windows 98 ή Windows Me, απαιτείται η εγκατάσταση του λογισμικού Microsoft SmartCard Base Components. Αν το λειτουργικό σύστημα είναι Windows 2000 ή Windows XP η συγκεκριμένη οθόνη δεν εμφανίζεται. Η παρακάτω οθόνη δεν θα εμφανιστεί αν το παραπάνω λογισμικό είναι ήδη εγκατεστημένο. Πατήστε Εγκατάσταση MS Smart Card Base Components για να αρχίσει η εγκατάσταση. Στην ερώτηση αν θέλετε να ανοίξετε το αρχείο msscbc.exe ή να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας επιλέξτε το πρώτο. Αν εμφανιστεί Security Warning επιλέξτε Yes. Η εγκατάσταση ξεκινά. Μην κάνετε καμία ενέργεια μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα ολοκλήρωσης της εγκατάστασης. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 13 από 53

14 Όταν εμφανιστεί το μήνυμα ολοκλήρωσης της εγκατάστασης πατήστε OK Εγκατάσταση ASYK CAPICOM Signer 1.5 Στην οθόνης εγκατάστασης του λογισμικού ASYK CAPICOM Signer 1.5, πατήστε Εγκατάσταση ASYK CAPICOM Signer 1.5 για να ξεκινήσει η εγκατάσταση. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 14 από 53

15 Στην ερώτηση αν θέλετε να ανοίξετε το αρχείο install.exe ή να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας επιλέξτε το πρώτο. Αν εμφανιστεί Security Warning επιλέξτε Yes. Η εγκατάσταση ξεκινά. Είναι πιθανό να εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο το οποίο ενημερώνει ότι για να συνεχίσει η εγκατάσταση είναι απαραίτητη η ενημέρωση κάποιων αρχείων του συστήματος. Επιλέξτε OK και όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση των αρχείων κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Μετά την επανεκκίνηση ξεκινήστε από την αρχή την διαδικασία εγκατάστασης του HERMES Starter Kit Version 1.1 for Windows. Αν δεν υπάρχει ανάγκη ενημέρωσης αρχείων συνεχίστε την εγκατάσταση του ASYK CAPICOM Signer 1.5 ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. Μην κάνετε καμία ενέργεια μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα ολοκλήρωσης της εγκατάστασης. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 15 από 53

16 Όταν εμφανιστεί το μήνυμα ολοκλήρωσης της εγκατάστασης πατήστε OK. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 16 από 53

17 Εγκατάσταση Towitoko ChipDrive Micro Driver V Στην οθόνης εγκατάστασης του λογισμικού Towitoko ChipDrive Micro Driver V , πατήστε Εγκατάσταση Towitoko ChipDrive Micro Driver V για να ξεκινήσει η εγκατάσταση. Στην ερώτηση αν θέλετε να ανοίξετε το αρχείο Towitoko.exe ή να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας επιλέξτε το πρώτο. Αν εμφανιστεί Security Warning επιλέξτε Yes. Στη παρακάτω οθόνη πατήστε Start. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 17 από 53

18 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο ολοκλήρωσης της εγκατάστασης πατήστε Finish Εγκατάσταση SmartTrust Personal 3.3 Στην οθόνης εγκατάστασης του λογισμικού SmartTrust Personal 3.3, πατήστε Εγκατάσταση SmartTrust Personal 3.3 για να ξεκινήσει η εγκατάσταση. Στην ερώτηση αν θέλετε να ανοίξετε το αρχείο personal.exe (ή personal98.exe) ή να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας επιλέξτε το πρώτο. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 18 από 53

19 Αν εμφανιστεί Security Warning επιλέξτε Yes. Η εγκατάσταση ξεκινά. Μην κάνετε καμία ενέργεια μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα ολοκλήρωσης της εγκατάστασης. Στην περίπτωση που υπάρχει παλαιότερη έκδοση SmartTrust Personal θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο. Πατήστε Yes για να γίνει αναβάθμιση της εφαρμογής σε έκδοση 3.2. Όταν εμφανιστεί το παρακάτω πληροφοριακό παράθυρο Πατήστε ΟΚ Όταν εμφανιστεί το μήνυμα ολοκλήρωσης της εγκατάστασης πατήστε ένα πλήκτρο. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 19 από 53

20 Εγκατάσταση Ρυθμίσεων Ασφαλείας στον Internet Explorer του σταθμού εργασίας Στην οθόνης εγκατάστασης των ρυθμίσεων ασφαλείας στον Internet Explorer του σταθμού εργασίας, πατήστε Εγκατάσταση Ρυθμίσεων Ασφαλείας Internet Explorer για να ξεκινήσει η εγκατάσταση. Στην ερώτηση αν θέλετε να ανοίξετε το αρχείο hermes.exe ή να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας επιλέξτε το πρώτο. Αν εμφανιστεί Security Warning επιλέξτε Yes. Η εγκατάσταση ξεκινά. Μην κάνετε καμία ενέργεια μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα ολοκλήρωσης της εγκατάστασης. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα ολοκλήρωσης της εγκατάστασης πατήστε ένα πλήκτρο. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 20 από 53

21 Σημείωση: Σε περίπτωση που το λειτουργικό σύστημα είναι Microsoft Windows NT ή 2000 ή ΧΡ και ο χρήστης ο οποίος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του συστήματος «ΕΡΜΗΣ» είναι διαφορετικός από αυτόν που πραγματοποιεί την εγκατάσταση του λογισμικού, τότε είναι απαραίτητο να γίνουν ορισμένες πρόσθετες ρυθμίσεις. Αυτές οι ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης του λογισμικού που αναφέρεται στο παρόν κεφάλαιο των οδηγιών και να έχει γίνει σύνδεση στο σύστημα με τον κωδικό χρήστη με τον οποίο θα γίνεται η χρήση του συστήματος «ΕΡΜΗΣ». Πραγματοποιήστε τις παρακάτω ενέργειες: Επιλέξτε Start Settings Control Panel και ανοίξτε (με διπλό «κλικ») τα Internet Options. Επιλέξτε το tab Security, επιλέξτε τα Trusted Sites και πατήστε το κουμπί Sites. Στο παράθυρο Trusted Sites, στο πεδίο Add this Web site to the Zone: πληκτρολογήστε https://hermes.ase.gr και πατήστε το πλήκτρο Add. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για την διεύθυνση https://hermestest.ase.gr. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για την διεύθυνση https://downloads.ase.gr. Επιλέξτε OK ώστε να κλείσει το παράθυρο Trusted Sites. Επιλέξτε OK ώστε να κλείσει το παράθυρο Internet Options. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 21 από 53

22 Ολοκλήρωση εγκατάστασης λογισμικού Όταν ολοκληρωθούν όλα τα απαραίτητα βήματα της εγκατάστασης λογισμικού εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη. Επιλέξτε Κλείσιμο παραθύρου. Στο παράθυρο επιβεβαίωσης για κλείσιμο του παραθύρου, επιλέξτε Yes. Αμέσως μετά κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και προχωρήστε στους ελέγχους ορθής εγκατάστασης λογισμικού Επιλεκτική εγκατάστασης λογισμικού Όταν η εφαρμογή ελέγχου συμβατότητας λογισμικού ανιχνεύσει ημιτελή εγκατάσταση κάποιου HERMES Starter Kit εμφανίζει την οθόνη Επιλεκτική Εγκατάσταση Λογισμικού μέσω της οποίας μπορεί να γίνει εγκατάσταση μεμονωμένου τμήματος λογισμικού. Στο παράθυρο της εφαρμογής ελέγχου συμβατότητας λογισμικού παρέχεται πληροφορία για το ποια τμήματα του λογισμικού δεν είναι εγκατεστημένα. Έτσι μπορείτε να επιλέξετε για εγκατάσταση από την παρακάτω σελίδα μόνο τα τμήματα που δεν είναι εγκατεστημένα στο σταθμό Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 22 από 53

23 εργασίας. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε την επιλεκτική εγκατάσταση λογισμικού από την εισαγωγική οθόνη (default.htm) Η διαδικασία εγκατάστασης των επιμέρους τμημάτων λογισμικού είναι ίδια με αυτή που περιγράφεται στις παραγράφους έως του παρόντος εγχειριδίου, με την διαφοροποίηση ότι μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης κάθε τμήματος εμφανίζεται πάλι η οθόνη Επιλεκτική Εγκατάσταση Λογισμικού Ρυθμίσεις Σταθμού Εργασίας «ΕΡΜΗΣ» Οι παρακάτω ρυθμίσεις του σταθμού εργασίας «ΕΡΜΗΣ» είναι απαραίτητες για την ορθή απεικόνιση των οθονών της υπηρεσίας «ΕΡΜΗΣ» Ρυθμίσεις ασφαλείας Internet Explorer Ανοίξτε τον Internet Explorer. Επιλέξτε Tools και Internet Options. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 23 από 53

24 Επιλέξτε το tab Security και Trusted Sites και πατήστε το πλήκτρο Custom Level. Κάτω από την κατηγορία ActiveX controls and plug-ins, επιλέξτε τις παρακάτω ρυθμίσεις : Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 24 από 53

25 Download signed ActiveX controls: Enable Download unsigned ActiveX controls: Enable Initialize and script ActiveX controls not marked as safe: Enable Run ActiveX controls and plug-ins: Enable Script ActiveX controls marked safe for scripting: Enable Κάτω από την κατηγορία Miscellaneous, επιλέξτε τις παρακάτω ρυθμίσεις : Access data sources across domains: Enable Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 25 από 53

26 Πατήστε ΟΚ. Πατήστε ΟΚ για να αποθηκευτούν οι αλλαγές. Σημείωση: Σε περίπτωση που το λειτουργικό σύστημα είναι Microsoft Windows NT ή 2000 ή ΧΡ και ο χρήστης ο οποίος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του συστήματος «ΕΡΜΗΣ» είναι διαφορετικός από αυτόν που πραγματοποιεί την εγκατάσταση του Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 26 από 53

27 λογισμικού, είναι απαραίτητο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκατάστασης του λογισμικού να επαναληφθούν οι ρυθμίσεις που περιγράφονται σε αυτή την παράγραφο αφού έχει γίνει σύνδεση στο σύστημα με τον κωδικό χρήστη με τον οποίο θα γίνεται η χρήση του συστήματος «ΕΡΜΗΣ» Εγκατάσταση πρόσθετου λογισμικού Το παρόν κεφάλαιο περιέχει οδηγίες εγκατάστασης πρόσθετου λογισμικού το οποίο είναι απαραίτητο είτε για την ορθή χρήση της υπηρεσίας «ΕΡΜΗΣ» είτε για επίλυση προβλημάτων ασφαλείας. Για την ασφαλέστερη λειτουργία της υπηρεσίας «ΕΡΜΗΣ» συστήνεται η εφαρμογή των παρακάτω ρυθμίσεων Προτεινόμενες εγκαταστάσεις διορθωτικών προγραμμάτων στο σταθμό εργασίας «ΕΡΜΗΣ» Η εταιρία Microsoft ανακοίνωσε προβλήματα στον τρόπο διαχείρισης των ψηφιακών πιστοποιητικών (Digital Certificates) στο λογισμικό της. Για την επίλυση των προβλημάτων αυτών, εξέδωσε σχετικές ανακοινώσεις και διορθωτικά αρχεία (patches). Λεπτομέρειες για τα προβλήματα και την εγκατάσταση των διορθωτικών αρχείων αναφέρονται στο Παράρτημα 3. Επίσης η εταιρία Microsoft ανακοίνωσε την διάθεση του Internet Explorer 6 Service Pack1, το οποίο διορθώνει προβλήματα ασφαλείας και λειτουργίας των προηγούμενων εκδόσεων του προϊόντος. Λεπτομέρειες για την εγκατάσταση του Internet Explorer 6 Service Pack1 και τα προβλήματα τα οποία διορθώνει αναφέρονται στο Παράρτημα 3. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 27 από 53

28 4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΘΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης λογισμικού βάσει των οδηγιών των προηγούμενων κεφαλαίων, συνιστάται να γίνει έλεγχος ορθής λειτουργίας του σταθμού εργασίας «ΕΡΜΗΣ». Μέρος των ελέγχων που περιγράφονται παρακάτω απαιτεί την εμπλοκή τουλάχιστον ενός εξουσιοδοτημένου χρήστη του συστήματος «ΕΡΜΗΣ», ο οποίος να διαθέτει ειδικό μέσο πρόσβασης τύπου SmartAccess Card στο σύστημα (βλ. εισαγωγή). Αν κάποιος από τους παρακάτω ελέγχους δεν είναι επιτυχής, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία «ΕΡΜΗΣ» του ΧΑ για περαιτέρω οδηγίες (βλ. εισαγωγή). Όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι ορθής εγκατάστασης πρέπει να συμπληρωθεί η βεβαίωση ορθής εγκατάστασης και να σταλεί στο ΧΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του Κεφαλαίου Έλεγχος Ορθής Εγκατάστασης SmartTrust Personal 3.3 Επιλέξτε Start -> Programs -> SmartTrust Personal -> Administration Utility προκειμένου να εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη. Επιλέξτε το tab About και επιβεβαιώστε ότι οι εκδόσεις των υποπρογραμμάτων είναι όπως απεικονίζονται στην παρακάτω εικόνα. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 28 από 53

29 Πατήστε Close για να κλείσετε το παράθυρο SmartTrust Personal Administration Utility Έλεγχος λειτουργίας Smart Card Reader Για την πραγματοποίηση του ελέγχου αυτού απαιτείται η χρήση SmartAccess Card από εξουσιοδοτημένο χρήστη του συστήματος «ΕΡΜΗΣ» του ΧΑ (βλ. εισαγωγή). Επιλέξτε Start -> Programs -> SmartTrust Personal -> Administration Utility προκειμένου να εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 29 από 53

30 Τοποθετείστε τη SmartAccess Card ενός εξουσιοδοτημένου χρήστη στο Smart Card Reader και βεβαιωθείτε ότι έπειτα από λίγο εμφανίζεται το περιεχόμενο (2 ψηφιακά πιστοποιητικά) της κάρτας. Πατήστε Close για να κλείσετε το παράθυρο SmartTrust Personal Administration Utility Έλεγχος εγκατάστασης ASYK CAPICOM Signer 1.5 Επιβεβαιώστε ότι στη λίστα εγκατεστημένων προγραμμάτων υπάρχει το ASYK CAPICOM Signer 1.5 Πατήστε Close ώστε να κλείσει το παραπάνω παράθυρο Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 30 από 53

31 Σημείωση: Σε σταθμούς εργασίας που έχει εγκατασταθεί στο παρελθόν το HERMES Starter Kit Version for Windows είναι πιθανό στη λίστα εγκατεστημένων προγραμμάτων να υπάρχει το CAPICOM Signer αντί του ASYK CAPICOM Signer 1.5. Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται κάποια επιπλέον ενέργεια από τον χρήστη αφού τα δύο παραπάνω προγράμματα είναι λειτουργικά ισοδύναμα Έλεγχος εγκατάστασης ρυθμίσεων ασφαλείας Internet Explorer Στο παράθυρο του Internet Explorer επιλέξτε Tools -> Options. Στο παράθυρο Internet Options επιλέξτε το tab Content και πατήστε το Certificates. Ελέγξτε αν στο tab Trusted Root Certification Authorities υπάρχει εγκατεστημένο το πιστοποιητικό του ASYK Root CA. Βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για το σωστό πιστοποιητικό, επιλέγοντας και ανοίγοντας (με double click) το πιστοποιητικό ASYK Root CA. Στο tab Details του επιλέξτε Thumbprint. Το Thumbprint του πιστοποιητικού ASYK Root CA πρέπει να είναι το παρακάτω: BE C E69 9C61 1EEF F190 D147 F0CE Πατήστε OK για να κλείσει το παράθυρο Certificate. Στο παράθυρο Certificate Manager επιλέξτε το tab Intermediate Certification Authorities και ελέγξτε ότι υπάρχει το πιστοποιητικό ASYK General Certificates CA. Βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για το σωστό πιστοποιητικό, επιλέγοντας και ανοίγοντας (με double click) το πιστοποιητικό ASYK General Certificates CA. Στο tab Details του επιλέξτε Thumbprint. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 31 από 53

32 Το Thumbprint του πιστοποιητικού ASYK General Certificates CA πρέπει να είναι το παρακάτω: F7DE 1D0B F69B 1098 D20B 0A57 3ADD 063F 8A8C DDF0 Πατήστε OK για να κλείσει το παράθυρο Certificate. Στο παράθυρο Certificate Manager επιλέξτε το tab Intermediate Certification Authorities και ελέγξτε ότι υπάρχει το πιστοποιητικό ASYK Qualified Certificates CA. Βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για το σωστό πιστοποιητικό, επιλέγοντας και ανοίγοντας (με double click) το πιστοποιητικό ASYK Qualified Certificates CA. Στο tab Details του επιλέξτε Thumbprint. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 32 από 53

33 Το Thumbprint του πιστοποιητικού ASYK Qualified Certificates CA πρέπει να είναι το παρακάτω: 95C8 5CB7 6A14 FCC2 C619 D22F DCF0 5E2E 62CA 5D99 Πατήστε OK για να κλείσει το παράθυρο Certificate και Close για να κλείσει το παράθυρο Certificate Manager. Στο tab Security επιλέξτε το Trusted Sites και πατήστε Sites. Επιβεβαιώστε ότι στο πεδίο Web Sites υπάρχουν οι εγγραφές https://hermes.ase.gr, https://hermestest.ase.gr και https://downloads.ase.gr. Πατήστε Cancel για να κλείσει το παράθυρο Internet Options Έλεγχος σύνδεσης στο σύστημα παραγωγής «ΕΡΜΗΣ» Για την πραγματοποίηση του ελέγχου αυτού απαιτείται η χρήση SmartAccess Card από εξουσιοδοτημένο χρήστη του συστήματος «ΕΡΜΗΣ» του ΧΑ (βλ. Κεφάλαιο 2). Τοποθετείστε τη SmartAccess Card ενός εξουσιοδοτημένου χρήστη στο Smart Card Reader και με τον Internet Explorer συνδεθείτε στο web site: https://hermes.ase.gr Στην οθόνη επιλογής πιστοποιητικού πατήστε OK. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 33 από 53

34 Σημείωση: Σε σταθμούς εργασίας με Internet Explorer έκδοση 5.5 ή 6.0 είναι πιθανό να μην εμφανιστεί η παραπάνω οθόνη αλλά η οθόνη που ακολουθεί. Η εμφάνιση ή μη της παραπάνω οθόνης εξαρτάται από τις ρυθμίσεις του Internet Explorer και δεν αποτελεί πρόβλημα. Θα εμφανιστεί παράθυρο το οποίο θα ζητά εισαγωγή του κωδικού ΡΙΝ της κάρτας. Ζητείστε από τον κάτοχο της SmartAccess Card να εισάγει τον κωδικό ΡΙΝ της κάρτας του, και βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η εισαγωγική σελίδα του συστήματος «ΕΡΜΗΣ» στην οποία πρέπει να επιλέξετε Είσοδος ώστε να εμφανιστεί η σελίδα Επιλογή Εταιρίας. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 34 από 53

35 Επιλέξτε μια εταιρία από την λίστα εταιριών και πατήστε Σύνδεση. Υπογράψτε ψηφιακά την επιλογή εταιρίας και πρέπει να εμφανιστεί η λίστα εκκρεμοτήτων της συγκεκριμένης εταιρίας. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 35 από 53

36 4.6. Έλεγχος ορθής εμφάνισης φόρμας Εταιρικής Ανακοίνωσης Ενώ είστε συνδεμένοι στο περιβάλλον παραγωγής του ΕΡΜΗΣ, κάντε εκκίνηση μιας νέας εταιρικής ανακοίνωσης και επιβεβαιώστε ότι η φόρμα εμφανίζεται σωστά. Κλείστε τον Internet Explorer 4.7. Έλεγχος σύνδεσης στο σύστημα δοκιμών «ΕΡΜΗΣ» Για την πραγματοποίηση του ελέγχου αυτού απαιτείται η χρήση SmartAccess Card από εξουσιοδοτημένο χρήστη του συστήματος «ΕΡΜΗΣ» του ΧΑ (βλ. Κεφάλαιο 2). Τοποθετείστε τη SmartAccess Card ενός εξουσιοδοτημένου χρήστη στο Smart Card Reader και με τον Internet Explorer συνδεθείτε στο web site: https://hermestest.ase.gr Στην οθόνη επιλογής πιστοποιητικού πατήστε OK. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 36 από 53

37 Σημείωση: Σε σταθμούς εργασίας με Internet Explorer έκδοση 5.5 ή 6.0 είναι πιθανό να μην εμφανιστεί η παραπάνω οθόνη αλλά η οθόνη που ακολουθεί. Η εμφάνιση ή μη της παραπάνω οθόνης εξαρτάται από τις ρυθμίσεις του Internet Explorer και δεν αποτελεί πρόβλημα. Θα εμφανιστεί παράθυρο το οποίο θα ζητά εισαγωγή του κωδικού ΡΙΝ της κάρτας. Ζητείστε από τον κάτοχο της SmartAccess Card να εισάγει τον κωδικό ΡΙΝ της κάρτας του, και βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η εισαγωγική σελίδα του συστήματος δοκιμών «ΕΡΜΗΣ» στην οποία πρέπει να επιλέξετε Είσοδος ώστε να εμφανιστεί η σελίδα Επιλογή Εταιρίας. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 37 από 53

38 Επιλέξτε μια εταιρία από την λίστα εταιριών και πατήστε Σύνδεση. Υπογράψτε ψηφιακά την επιλογή εταιρίας και πρέπει να εμφανιστεί η λίστα εκκρεμοτήτων της συγκεκριμένης εταιρίας. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 38 από 53

39 4.8. Έλεγχος ορθής εμφάνισης φόρμας Οικονομικής-Λογιστικής Κατάστασης Ενώ είστε συνδεμένοι στο περιβάλλον δοκιμών του «ΕΡΜΗΣ», κάντε εκκίνηση μιας νέας οικονομικής κατάστασης και επιβεβαιώστε ότι η φόρμα του ισολογισμού εμφανίζεται σωστά. Κλείστε τον Internet Explorer. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 39 από 53

40 5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΘΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του HERMES Starter Kit Version 1.1 for Windows πρέπει να αποστείλετε στο ΧΑ την Βεβαίωση Ορθής Εγκατάστασης του λογισμικού. Η συμπλήρωση και αποστολή της βεβαίωσης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω Internet και για την συμπλήρωση της είναι απαραίτητο να είστε ενεργός χρήστης της υπηρεσίας «ΕΡΜΗΣ», δηλαδή να διαθέτετε "Ειδικό Μέσο Πρόσβασης" ("Έξυπνη κάρτα" τύπου SmartAccess Card) σε ισχύ. Για να ξεκινήσετε την διαδικασία συμπλήρωσης και αποστολής της Βεβαίωσης Ορθής Εγκατάστασης πρέπει να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το "Ειδικό Μέσο Πρόσβασης" που διαθέτετε στο URL https://downloads.ase.gr/hermes/1.1/checklict.asp. Στην οθόνη επιλογής πιστοποιητικού πατήστε OK. Σημείωση: Σε σταθμούς εργασίας με Internet Explorer έκδοση 5.5 ή 6.0 είναι πιθανό να μην εμφανιστεί η παραπάνω οθόνη αλλά η οθόνη που ακολουθεί. Η εμφάνιση ή μη της παραπάνω οθόνης εξαρτάται από τις ρυθμίσεις του Internet Explorer και δεν αποτελεί πρόβλημα. Θα εμφανιστεί παράθυρο το οποίο θα ζητά εισαγωγή του κωδικού ΡΙΝ της κάρτας. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 40 από 53

41 Ζητείστε από τον κάτοχο της SmartAccess Card να εισάγει τον κωδικό ΡΙΝ της κάρτας του. Ακολούθως θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη. Σε αυτή πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα ζητούμενα στοιχεία και τεχνικά χαρακτηριστικά του σταθμού εργασίας «ΕΡΜΗΣ» και να πατήσετε Ηλεκτρονική Υπογραφή και Αποστολή. Σημείωση: Στο πεδίο Σειριακός αριθμός κατασκευαστή Card Reader πρέπει να συμπληρωθεί ο 8ψήφιος αλφαριθμητικός σειριακός αριθμός ο οποίος αναγράφεται στην αυτοκόλλητη ετικέτα, κάτω από το Barcode, η οποία είναι κολλημένη στο κάτω μέρος του καρταναγνώστη Towitoko ChipDrive Micro όπως στην εικόνα που ακολουθεί. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 41 από 53

42 Για να υπογράψετε ψηφιακά τα στοιχεία που εισάγατε στην προηγούμενη οθόνη θα γίνει χρήση του Αναγνωρισμένου Ψηφιακού Πιστοποιητικού που είναι αποθηκευμένο στην SmartAccess Card και θα ζητηθεί και το ΡΙΝ της κάρτας. Προσοχή: Στην περίπτωση που o Σειριακός αριθμός Κατασκευαστή Card Reader που έχετε δηλώσει, δεν ανήκει στην εταιρία σας θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα: Ο ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ CARD READER ΠΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΑΤΕ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ!!! Σε αυτή την περίπτωση πατήστε το πλήκτρο Back του Internet Explorer, διορθώστε τον σειριακό αριθμό του καρταναγνώστη και πατήστε ξανά Ηλεκτρονική Υπογραφή και Αποστολή ώστε να υπογράψετε ψηφιακά και να αποστείλετε τα σωστά στοιχεία. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 42 από 53

43 Στην επόμενη οθόνη συμπληρώστε στα αντίστοιχα πεδία τις εργασίες που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του λογισμικού, τους ελέγχους που ακολούθησαν και τυχόν παρατηρήσεις. Πατήστε Αποστολή ώστε να αποσταλούν τα στοιχεία που εισάγατε στο ΧΑ. Αν η αποστολή είναι επιτυχής θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 43 από 53

44 Αν εμφανιστεί οποιοδήποτε μήνυμα σφάλματος κατά την αποστολή της Βεβαίωση Ορθής Εγκατάστασης του λογισμικού, πατήστε το κουμπί Back του Internet Explorer, ώστε να εμφανιστεί πάλι η φόρμα Βεβαίωση Ορθής Εγκατάστασης, και επιλέξτε πάλι Αποστολή. Αν το πρόβλημα επιμείνει για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, επικοινωνήστε με την Γραμματεία «ΕΡΜΗΣ» στα στοιχεία που αναφέρονται στο Κεφάλαιο1. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 44 από 53

45 6. ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Οι οδηγίες που παρατίθενται σε αυτό το κεφάλαιο αποσκοπούν στην παροχή οδηγιών για την επιλεκτική απεγκατάσταση μέρους του λογισμικού που περιλαμβάνεται στο HERMES Starter Kit CD-ROM Version 1.1 for Windows, όταν αυτό υπαγορεύεται από την ανάγκη επανεγκατάστασης του συγκεκριμένου λογισμικού για οποιοδήποτε λόγο. Η απεγκατάσταση του λογισμικού γίνεται με χρήση της εφαρμογής Προσθαφαίρεσης Προγραμμάτων (Add-Remove Programs) από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) των Windows. Σημείωση: Ο χρήστης που θα κάνει την απεγκατάσταση πρέπει να έχει δικαιώματα Administrator στον υπολογιστή. Τα τμήματα λογισμικού του HERMES Starter Kit Version 1.1 for Windows που μπορούν να απεγκατασταθούν είναι: Smart Trust Personal 3.3 CHIPDRIVE terminal driver V ASYK CAPICOM Signer 1.5 Microsoft Smart Card Base Components μόνο σε Windows 98 ή ΝΤ Μετά την επιλογή του λογισμικού που θα απεγκαταστήσετε, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Μετά την ολοκλήρωση της απεγκατάστασης κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Αν επιθυμείτε να κάνετε νέα εγκατάσταση λογισμικού, ακολουθήστε τις οδηγίες του κεφαλαίου 3. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 45 από 53

46 7. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Οι οδηγίες του παρόντος αποτελούν απόλυτες τεχνικές οδηγίες-προδιαγραφές και διαδικασίες, οι οποίες θα πρέπει να τηρηθούν χωρίς αποκλίσεις ή μεταβολές από τον χρήστη. Για τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με τις οδηγίες του παρόντος, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Γραμματεία «ΕΡΜΗΣ» Σοφοκλέους 10, Αθήνα Τηλ Fax web: Σε περίπτωση που ο χρήστης αδυνατεί να ακολουθήσει τις οδηγίες λόγω τεχνικών ή άλλης φύσεως προβλημάτων σε οποιαδήποτε έκταση, ή παρατηρήσει οποιαδήποτε διαφοροποίηση από το περιβάλλον λειτουργικού συστήματος και λογισμικού που περιγράφεται στο παρόν, θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα τη Γραμματεία «ΕΡΜΗΣ» για τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις από την πλευρά της ΧΑ Α.Ε. πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε παραπάνω ενέργεια. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 46 από 53

47 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο σταθμός εργασίας «ΕΡΜΗΣ» συνίσταται από προσωπικό υπολογιστή (PC) με δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο Internet σε ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων τουλάχιστον 64Kbps (είτε μέσω σύνδεσης dialup τύπου ISDN, είτε μέσω μόνιμης σύνδεσης μισθωμένου κυκλώματος). Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του προσωπικού υπολογιστή (PC) που θα διαθέσει και θα διαμορφώσει σε Σταθμό Εργασίας «ΕΡΜΗΣ» μια Εισηγμένη Εταιρία με ευθύνη της, μέσω του HERMES Starter Kit Version 1.1 for Windows που διαθέτει το ΧΑ, είναι οι παρακάτω: Επεξεργαστής: Pentium III, 650 MHz Μνήμη RAM: 128ΜΒ Ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο (partition) που είναι εγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα: 200MB Μία (1) μονάδα CD-ROM Μία (1) ελεύθερη σειριακή πόρτα RS-232 (9pin) Μία (1) θύρα τύπου PS2 (για σύνδεση μονάδας mouse) Οθόνη 15 Επιπλέον, πριν την εγκατάσταση λογισμικού πρέπει να εγκατασταθεί στο σταθμό εργασίας ο απαιτούμενος εξοπλισμός (καρταναγνώστης Towitoko ChipDrive Micro) σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 2. Το ελάχιστο εγκατεστημένο λογισμικό στον παραπάνω προσωπικό υπολογιστή πρέπει να είναι: Λειτουργικό σύστημα: Microsoft Windows 98SE ή Me ή ΝΤ4.0 SP6a ή Millennium ή 2000 ή ΧΡ με εγκατεστημένα Ελληνικά Regional Settings. Web-Browser: Internet Explorer 5.0 ή νεότερη έκδοση. Συνιστάται η έκδοση Internet Explorer 6.0SP1 ή νεότερη. Σημείωση: Μέσω του HERMES Starter Kit CD-ROM Version 1.1 for Windows, παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης της εφαρμογής Internet Explorer 6.0SP1 (αγγλική έκδοση). Εφόσον είναι επιθυμητή η εγκατάσταση διαφορετικής έκδοσης της εφαρμογής Internet Explorer 6 ή άλλης έκδοσης, αυτό θα πρέπει να γίνει με ευθύνη και μέσα της Εισηγμένης Εταιρίας. Microsoft Forms 2 Απαραίτητο για την σωστή απεικόνιση των οθονών της υπηρεσίας «Εταιρικές Ανακοινώσεις» είναι η εγκατάσταση του λογισμικού Microsoft Forms 2. Ένδειξη ότι το παραπάνω λογισμικό είναι εγκατεστημένο είναι η ύπαρξη του αρχείου fm20.dll στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή. Αν δεν υπάρχει το συγκεκριμένο αρχείο μπορείτε να το εγκαταστήσετε μέσω του προϊόντος Microsoft ActiveX Control Pad το οποίο το διαθέτει δωρεάν η Microsoft στο url: 50/WIN98MeXP/EN-US/setuppad.exe. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 47 από 53

48 Microsoft Office Web Components Απαραίτητο για την σωστή απεικόνιση των οθονών της υπηρεσίας «Οικονομικές Καταστάσεις» είναι η εγκατάσταση του λογισμικού Microsoft Office Web Components. Ένδειξη ότι το παραπάνω λογισμικό είναι εγκατεστημένο είναι η ύπαρξη του αρχείου msowc.dll στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή. Αν δεν υπάρχει το συγκεκριμένο αρχείο μπορείτε να το εγκαταστήσετε μέσω του προϊόντος Microsoft Office 2000/XP. Σημείωση: Οι παραπάνω οδηγίες και προδιαγραφές είναι αυστηρές και δεν επιδέχονται καμία τροποποίηση. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 48 από 53

49 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η εγκατάσταση του card reader είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί πριν την εγκατάσταση του λογισμικού. Το card reader έχει δύο connectors, ένα σειριακό 9-pins και ένα PS2. Η εγκατάσταση της συσκευής γίνεται ως εξής: Τερματίστε την λειτουργία του υπολογιστή και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Αφαιρέστε το καλώδιο του mouse. Συνδέστε στην PS2 θύρα του υπολογιστή του PS2 connector του reader και πάνω σε αυτό συνδέστε το mouse. Συνδέστε σε μια ελεύθερη σειριακή θύρα του υπολογιστή το σειριακό connector του reader. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και ανοίγουμε τον υπολογιστή. Ακυρώστε την διαδικασία αυτόματης εγκατάστασης συσκευής η οποία ξεκινά με την εκκίνηση των Windows 98 ή Me ή 2000 ή ΧΡ. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 49 από 53

50 Μετά την εγκατάσταση του driver του Card Reader, στην πρώτη εκκίνηση των Windows 98 ή Me ή 2000 ή ΧΡ, θα εμφανιστεί το παράθυρο για επιβεβαίωση της εγκατάστασης του driver. Επιλέξτε Yes. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 50 από 53

51 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Α. Προγραμματιστική ατέλεια στον τρόπο διαχείρισης των ψηφιακών πιστοποιητικών (Digital Certificates) στο λογισμικό της εταιρίας Microsoft (MS02-048) Η εταιρία Microsoft ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε μια προγραμματιστική ατέλεια στον τρόπο διαχείρισης των ψηφιακών πιστοποιητικών (Digital Certificates) στο λογισμικό της. Συγκεκριμένα τα λειτουργικά συστήματα που επηρεάζονται είναι: Microsoft Windows 98 Microsoft Windows 98 Second Edition Microsoft Windows Me Microsoft Windows NT 4.0 Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Η ατέλεια στο λογισμικό μπορεί, κάτω από εξαιρετικά ακραίες συνθήκες, να επιτρέψει σε κάποιον να αλλοιώσει ή να διαγράψει trusted root certificates, EFS encryption certificates, signing certificates και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό υπάρχει στο σύστημα. Η εταιρία Microsoft εξέδωσε ένα αρχείο (patch) το οποίο διορθώνει την ατέλεια στο λογισμικό της. Το αρχείο αυτό είναι διαθέσιμο στις παρακάτω διευθύνσεις: Microsoft Windows 98: l/q323172/default.asp Microsoft Windows 98 Second Edition: l/q323172/default.asp Microsoft Windows Me: NME/EN-US/323172USAM.EXE Microsoft Windows NT 4.0: Microsoft Windows NT 4.0, Terminal Server Edition: Microsoft Windows 2000: Microsoft Windows XP: Microsoft Windows XP 64-bit Edition: Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες ανατρέξτε στην διεύθυνση MS asp Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 51 από 53

52 Β. Προγραμματιστική ατέλεια στον τρόπο διαχείρισης των ψηφιακών πιστοποιητικών (Digital Certificates) στο λογισμικό της εταιρίας Microsoft (MS02-050) Η εταιρία Microsoft ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε μια προγραμματιστική ατέλεια στον τρόπο διαχείρισης των ψηφιακών πιστοποιητικών (Digital Certificates) στο λογισμικό της. Συγκεκριμένα τα λειτουργικά συστήματα που επηρεάζονται είναι: Microsoft Windows 98 Microsoft Windows 98 Second Edition Microsoft Windows Me Microsoft Windows NT 4.0 Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Η ατέλεια στο λογισμικό μπορεί, κάτω από εξαιρετικά ακραίες συνθήκες, να επιτρέψει σε κάποιον ο οποίος διαθέτει ένα νόμιμο πιστοποιητικό να δημιουργήσει ένα πλαστό πιστοποιητικό με σκοπό να περάσει επιτυχώς ελέγχους ασφαλείας σε διαδικτυακές περιοχές όπου δεν έχει πρόσβαση. Η εταιρία Microsoft εξέδωσε ένα αρχείο (patch) το οποίο διορθώνει την ατέλεια στο λογισμικό της. Το αρχείο αυτό είναι διαθέσιμο στις παρακάτω διευθύνσεις: Microsoft Windows 98: l/q329115/default.asp Windows 98 Second Edition: l/q329115/default.asp Windows Me: Only available via Windows Update. Windows NT 4.0: ault.asp Windows NT 4.0 Terminal Server Edition: /default.asp Windows 2000: default.asp Windows XP and Windows XP 64 Bit Edition: Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες ανατρέξτε στην διεύθυνση MS asp Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 52 από 53

53 Γ. Έκδοση Internet Explorer Η εταιρία Microsoft πρόσφατα ανακοίνωσε την διάθεση του SP1 για τον Internet Explorer 6.0. Η νέα έκδοση λύνει προβλήματα ασφαλείας και λειτουργίας όπως αναφέρεται στην διεύθυνση Συστήνεται η εγκατάσταση του Internet Explorer 6.0SP1 στους σταθμούς εργασίας «ΕΡΜΗΣ». Τα αρχεία εγκατάστασης βρίσκονται στο HERMES Starter Kit CD-ROM Version 1.1 for Windows στον κατάλογο IE6. Έκδοση 1.0, 12/9/2003 Σελίδα 53 από 53

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης Έκδοση 1.1 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης σελίδα 1 / 52 Πίνακας Περιεχομένων 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών Δημοσίου Υπαλλήλου Έκδοση 1.0 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Δημοσίων Υπαλλήλων σελίδα 1 / 52 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΜΗΣ» / «HERMES» (Hellenic Exchanges Remote MEssaging Services) Υποβολή Στοιχείων ΔΑΚ

ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΜΗΣ» / «HERMES» (Hellenic Exchanges Remote MEssaging Services) Υποβολή Στοιχείων ΔΑΚ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΜΗΣ» / «HERMES» (Hellenic Exchanges Remote MEssaging Services) Υποβολή Στοιχείων ΔΑΚ την χρήση της Υπηρεσίας "Στοιχεία Υποβολής ΔΑΚ" του συστήματος ΕΡΜΗΣ Έκδοση 1.0, 15/1/2008 Γραμματεία ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Transaction Reporting System (TRS)

Transaction Reporting System (TRS) Transaction Reporting System (TRS) Διαδικασία έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών για τη χρήση τους στο περιβάλλον δοκιμών του συστήματος TRS από Εταιρείες Ανάπτυξης Λογισμικού Αθήνα, Νοέμβριος 2007 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών χαλαρής αποθήκευσης Έκδοση 1.1 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 1 / 31 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης iqsystem 6.22

Οδηγίες χρήσης iqsystem 6.22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.0 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ IQSYSTEM 6.22... 4 2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (HARDWARE)... 4 2.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (DEDICATED ENVIRONMENT)... 7 2.3 ΑΛΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Transaction Reporting System (TRS) Διαδικασία έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών για την υποβολή στοιχείων συναλλαγών στο σύστημα TRS από Ε.Π.Ε.Υ.

Transaction Reporting System (TRS) Διαδικασία έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών για την υποβολή στοιχείων συναλλαγών στο σύστημα TRS από Ε.Π.Ε.Υ. Transaction Reporting System (TRS) Διαδικασία έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών για την υποβολή στοιχείων συναλλαγών στο σύστημα TRS από Ε.Π.Ε.Υ. Αθήνα, Δεκέμβριος 2013 1 Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Gigaset M34 USB

Περιεχόµενα. Gigaset M34 USB Gigaset M34 USB Περιεχόµενα Για την ασφάλειά σας......................................... 2 Σηµειώσεις σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης........................ 2 Προφυλάξεις ασφαλείας......................................

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 1 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ DATA COMMUNICATION... 1 1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 1.3. ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Lenovo Security Solution FP

Οδηγός χρήστη. Lenovo Security Solution FP Οδηγός χρήστη Lenovo Security Solution FP Οι πληροφορίες που παρέχονται θεωρούνται ακριβείς και έγκυρες. Ωστόσο, η Upek, Inc δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Εφαρμογές της Πληροφορικής στα Χρηματιστήρια Στοιχειά Σπουδαστή: Πασχαλίδης Ιωάννης Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Θάνου Ελένη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Φαξ: 210-7299572 email: siem@siem.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2010 - Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε.

Copyright 2010 - Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Inbroker Plus Έκδοση : 1.3 26/05/2010 Copyright 2010 - Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Σκοπός... 2 1.2 Σύνοψη...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Εγχειρίδιο ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CD054. ΕΚΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. 9/12 Κωδ. είδους TM314

Τεχνικό Εγχειρίδιο ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CD054. ΕΚΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. 9/12 Κωδ. είδους TM314 Τεχνικό Εγχειρίδιο ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CD054. ΕΚΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. 9/12 Λογισμικό Maxwell Sample Track Η τεχνική βιβλιογραφία διατίθεται στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση: www.promega.com/tbs/ Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με την υπηρεσία Γνωστοποίησης Συναλλαγών (Transaction Reporting System TRS) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με την υπηρεσία Γνωστοποίησης Συναλλαγών (Transaction Reporting System TRS) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με την υπηρεσία Γνωστοποίησης Συναλλαγών (Transaction Reporting System TRS) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1. Ερώτηση Ποιο σκοπό επιτελεί η λειτουργία του TRS; Επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ. Nokia PC Suite 6.8

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ. Nokia PC Suite 6.8 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Nokia PC Suite 6.8 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 1.1 Εφαρμογές Nokia PC Suite...1 1.2 Τι πρέπει να διαθέτετε...2 1.3 Περισσότερες πληροφορίες...4 2. Εγκατάσταση του Nokia PC Suite...5

Διαβάστε περισσότερα

[The BSD License] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net

[The BSD License] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net A-61768_el Τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται από τμήματα της εφαρμογής αυτής απαιτούν την ακόλουθη δήλωση: [The BSD License] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Με την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ HARDWARE ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΚΤΥΟΥ

1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ HARDWARE ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ HARDWARE ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΚΤΥΟΥ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ B. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ HASP 1. Αναγνώριση τύπων Hasp 2. Orbit Hasp Manager Utilities Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA 95134 Η.Π.Α. Ιούλιος 2008 208-10335-01 v1.0 2008 της NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Εμπορικά σήματα

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής μόντεμ N300 Wireless Gigabit ADSL2+ DGN3500

Δρομολογητής μόντεμ N300 Wireless Gigabit ADSL2+ DGN3500 Δρομολογητής μόντεμ N300 Wireless Gigabit ADSL2+ DGN3500 Εγχειρίδιο εγκατάστασης 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 ΗΠΑ Ιούνιος 2010 208-10400-02 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων. G Data AntiVirus. G Data AntiVirus. Εγκατάσταση του προγράµµατος. Μετά την εγκατάσταση. Η πρώτη εκτέλεση.

Πίνακας περιεχοµένων. G Data AntiVirus. G Data AntiVirus. Εγκατάσταση του προγράµµατος. Μετά την εγκατάσταση. Η πρώτη εκτέλεση. Πίνακας περιεχοµένων 2 Εγκατάσταση του προγράµµατος 5 Μετά την εγκατάσταση 7 Η πρώτη εκτέλεση 9 Κέντρο ασφάλειας 14 Συµβουλές για τον έλεγχο ιών 19 Συµβουλές για την παρακολούθηση 29 Συµβουλές για τις

Διαβάστε περισσότερα

FreeAgent GoFlex Home Οδηγός χρήσης

FreeAgent GoFlex Home Οδηγός χρήσης FreeAgent GoFlex Home Οδηγός χρήσης Οδηγός χρήσης του FreeAgent GoFlex Home 2011 Seagate Technology LLC. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι ονομασίες Seagate, Seagate Technology, το λογότυπο Wave

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Ιούλιος 2010 208-10651-01 v1.0 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR και το λογότυπο NETGEAR

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μόντεμ

Εγχειρίδιο Χρήσης Μόντεμ Εγχειρίδιο Χρήσης Μόντεμ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΉ... 3 ΟΔΗΓΌΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ... 3 Βασικά Βήματα για τα Windows 95/98/Me/2000/XP... 4 Βασικά Βήματα για Windows NT 4.0... 6 Βασικά Βήματα για Windows 3.1, 3.11...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου Ν300 WNR2000v3

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου Ν300 WNR2000v3 Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου Ν300 WNR2000v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Αύγουστος 2010 208-10669-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

Norton. AntiVirus. Εγχειρίδιο προϊόντος

Norton. AntiVirus. Εγχειρίδιο προϊόντος Norton TM AntiVirus Εγχειρίδιο προϊόντος Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να μειώσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σύντομης Έναρξης Χρήσης

Οδηγός Σύντομης Έναρξης Χρήσης Οδηγός Σύντομης Έναρξης Χρήσης SATO LABEL GALLERY - ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

MELCloud Εγχειρίδιο χρήσης

MELCloud Εγχειρίδιο χρήσης MELCloud Εγχειρίδιο χρήσης Καλώς ήρθατε στο MELCloud για γρήγορο και εύκολο έλεγχο και επιτήρηση των συστημάτων Mitsubishi Electric μέσω φορητής συσκευής Περιεχόμενα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ASUS Ασύρματος Προσαρμογέας 802.11n

ASUS Ασύρματος Προσαρμογέας 802.11n USB-N13 ASUS Ασύρματος Προσαρμογέας 802.11n (Για δίκτυα 802.11b/g/n) Εγχειρίδιο Χρήστη Σημείωση περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας GK5766 Αναθεωρημένη έκδοση Μάρτιος 2010 Copyright 2010 ASUSTeK Computer

Διαβάστε περισσότερα