Η ΤΗΛΕ- ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΤΗΛΕ- ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η / Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΤΗΛΕ- ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ KARSTEN GAREIS & WERNER B. KORTE Επιβλέπων Καθηγητής: Μέλη οµάδας εργασίας: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΤΣΙΟΠΕΛΑ ΗΜΗΤΡΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001

2 Τηλεεργασία στην Ευρώπη : Στατους κβο και προοπτικές - Καλη και κακή εφαρµογή 1. Προηγούµενες έρευνες και στόχοι Το έργο ECATT δηµιουργήθηκε για να παράγει µια σταθερή στατιστική υποδοµή για την ανάπτυξη της τηλεεργασίας, τους άλλους τρόπους εργασίας και το ηλεκτρονικό εµπόριο. Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκαν πολλές δηµοσκοπήσεις, τόσο στον γενικό πληθυσµο,όσο και σε στελέχη εταιριών σε 10 Ευρωπαικές χώρες το Οι έρευνες συνεχίζουν να επαναλαµβάνονται σε ετήσια ή ηµιετήσια βάση και πρόκειται να επεκταθούν και σε άλλες χώρες. 2.Τελευταίες εξελίξεις. Πολλές έρευνες έχουν γίνει για να προσδιοριστεί ο αριθµός των τηλεεργαζόµενων είναι,όµως, πολύ δύσκολο να συγκριθούν τα αποτελέσµατά τους,λόγω διαφοράς στους ορισµούς, την έκθεση των δειγµάτων και στις µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν. Τελευταία στους τηλεεργαζοµένους έχουν αρχίσει να συµπεριλαµβάνονται και οι εργαζόµενοι απο το σπίτι. Προς το παρόν,ο πιο "ευθύς" τρόπος υπολογισµού είναι η πρωτογενής, εµπειρική έρευνα,δηλαδή η δηµοσκόπηση σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα του πληθυσµού. Τελευταία φορά που πραγµατοποήθηκε τέτοια έρευνα,ήταν το 1994, απο την TELDET. υπολογίζεται ότι απο τότε µεχρι το 1997,υπήρξε αύξηση απο 1.5 σε 3 εκ. Πολλές παρόµοιες έρευνες έχουν γίνει απο τότε. Σηµαντικότερη ήταν αυτή του ETD, η οποία έχει το πλεονέκτηµα ότι διαχωρίζει τους τηλεεργαζοµένους στις εξής κατηγορίες : α) Formal teleworkers (εργαζόµενοι σε επίσηµα σχέδια για την εισαγωγή της τηλεεργασίας) β) Self-employed (αυτοαπασχολούµενοι) γ) Informal (µικρό µέρος της εργασίας γίνεται στο σπίτι ) δ) Εργαζόµενοι σε telecentres Μια άλλη µέθοδος υπολογισµού της εξάπλωσης της τηλεεργασίας,είναι προβάλλοντας τον αριθµό των τηλεεργαζοµένων, µε βάση έναν αριθµό µεταβλητών που θεωρούνται καθοριστικές για την ανάληψη τηλεεργασίας. Παρόλες τις δυσκολίες της µεθόδου -λόγω της έλλειψης εµπειρικών αποδείξεων σχετικά µε το ποιές είναι οι µεταβλήτες αυτές - η µέθοδος αυτη έχει δώσει κάποια αξιόλογα αποτελέσµατα.π.χ. ο ερευνήτης Jack Nilles χρησιµοποιεί ένα κοινωνικοοικονοµικό µοντέλο µε δεδοµένα απο διάφορες έρευνες και πηγές δεδοµένων. Αντίστοιχη έρευνα του Ι.Τ. χρησιµοποιεί πληροφορίες για την χρήση pc στο σπίτι για την προσπέλαση κοινών δεδοµένων.

3 Μια τρίτη µέθοδος έιναι ρωτώντας τους εργοδότες.το µειονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι η απόκλιση των αποτελεσµάτων, λόγω των διαφορών στην αντίληψη των εννοιών "τηλεεργασία" και "συµβόλαιο τηλεεργασίας" από τους ερωτηθέντες. Σχετική µελέτη του U.K. Depart. Of Trade & Indusrty, βασίστηκε στην ερώτηση : "Έχουν οι υπάλληλοι σας πρόσβαση στο υπολογιστικό σύστηµα της εταίριας απο αποµακρυσµένα συστήµατα; Αν ναι, πόσο συχνά χρησιµοποιείται η προσβαση απο απόσταση; Συνοψίζοντας, η ανάπτυξη της τηλεεργασίας είναι ακόµα στα πρώτα της βήµατα και τα εµπόδια της αφορουν κυρίως τον προσδιορισµό εννοιών και την µεθοδολογία. 3. Προσδιορισµός της τηλεεργασίας. Ο προσδιορισµός της έννοιας έχει µεγάλη σηµασία.καθώς όσο διευρύνεται,τόσο αλλάζουν τα αποτελέσµατα των ερευνών.παρακάτω περιγράφονται κάποια κριτήρια που την καθορίζουν : Τηλεεργασία απο το σπιτι. Προϋποθέσεις : 1. Εργασία στο σπίτι τουλάχιστον 1 µέρα / εβδοµάδα 2. Χρήση pc για τη δουλειά 3. Χρήση κόµβων τηλεπικοινωνίας (τηλέφωνο\fax\ ) για επικοινωνία µε συναδέλφους ή επιβλέποντες, κατά την εργασία στο σπίτι. 4. Ο κύριος χώρος εργασίας καθορίζεται στους όρους του συµβολαίου εργασίας. Μόνιµοι τηλεεργαζόµενοι θεωρούνται όσοι παράγουν το 90% της εργασίας τους στο σπίτι. Οι υπόλοιποι χαρακτηρίζονται "εναλλακτικοί". Κινητή τηλεεργασία. 1. ουλεύουν τουλάχιστον 10 ώρες / εβδοµάδα µακριά απο το σπίτι τους και το βασικό χώρο εργασίας τους.(π.χ. επαγγελµατικά ταξίδια ) 2. Χρησιµοποιούν απευθείας συνδέσεις υπολογιστών όταν δουλεύουν. Τηλεεργασία απο αυτοαπασχολούµενους. 1. ουλεύουν σε εταιρία η οποία είτε τους ανήκει,είτε έχουν µεγάλη δοικητική δύναµη σε αυτήν. 2. Κύριος χώρος εργασίας είναι το σπίτι ή δηλώνουν ότι δεν έχουν µόνιµο χώρο εργασίας. 3. Χρησιµοποιούν τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις για επικοινωνία µε συνεργάτες ή πελάτες. Συµπληρωµατική τηλεεργασία. Είναι ίδια µε την τηλεεργασία από το σπίτι, µε τη διαφορά ότι οι εργαζόµενοι δουλεύουν λιγότερο απο 1 ηµέρα την εβδοµάδα µε αυτό τον τρόπο. ουλειά σε κέντρα τηλεεργασίας. Η κατηγορία αυτή,τελευταία, θεωρείται όχι απαραίτητη κι έτσι δεν περιλαµβάνεται στις έρευνες του ECATT.

4 Συνδυασµοί διαφορετικών ειδών τηλεεργασίας. Στο µέλλον προβλέπεται οι εργαζόµενοι να έχουν την δυνατότητα να διαλέξουν ένα ή περισσότερα ήδη τηλεεργασίας,ανάλογα µε τις προσωπικες και επαγγελµατικές τους ανάγκες. " ούλεψε όπου θέλεις,όταν θέλεις." Η ασάφεια της τηλεεργασίας στην Ευρώπη.- Αποτελέσµατα από το ECATT. 1. Μεθοδολογία της έρευνας. Οι έρευνες στοχεύουν τόσο στον γενικό πληθυσµό όσο και στα διευθυντικά στελέχη των εταιριών αν και αυτό προκαλεί διαφοροποίηση στα αποτελέσµατα. Το εµπειρικό µέρος της ερεύνας περιλαµβάνει : - αντιπροσωπευτικές έρευνες σε επιχειρήσεις ανά χώρα (ανάλογα µε τον πληθυσµό ) µε την βοήθεια ερωτηµατολογίου 70 ερωτήσεων. - αντιπροσωπευτικές έρευνες σε µεµονωµένα άτοµα µε τη βοήθεια ερωτηµατολογίου 100 ερωτήσεων. Στο έργο συµµετέχουν 10 Έυρωπαικες χώρες.επιπρόσθετα,έγινε συνεργασία µε την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ. Χρησιµοποιήθηκαν τυχαία δείγµατα απο επιχειρήσεις, τα οποία θεωρήθηκαν οτι θα έδιναν σωστά,αντιπροσωπευτικά αποτελέσµατα. Η ερεύνα έγινε µε τηλεφωνική συνέντευξη και απευθύνθηκε σε διευθυντές,στελέχη και ανώτερους επιστήµονες εταίριων,οι ερωτήσεις ήταν έτσι διαµορφωµένες,ώστε να διακρίνουν την εξάσκηση εργασίας του ερωτηθέντα στον στενότερο χώρο εργασίας του, από την προσφορά του στο σύνολο της εταιρίας. 2. Αποτελέσµατα ερευνών. Το 1999 οι τηλεεργαζόµενοι στην Ευρώπη υπολογίστηκαν γύρω στα 9 εκατοµµύρια. Η αύξηση σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια ήταν τεράστια.στην κορυφή βρίσκεται η Φιλανδια µε 17% τηλεεργαζόµενους,ενώ στο άλλο άκρο βρίσκεται η Ισπανία µε 2.8 %.Η Γερµανία βρίσκεται ακριβώς στο µέσο όρο των αποτελεσµάτων. Από αυτά τα 9 εκατοµµύρια, τα 2.9 είναι τακτικοί τηλεεργαζόµενοι από το σπίτι,τα 3 περιστασιακοί, τα 2.3 µετακινούµενοι και 1.4 αυτοαπασχολούµενοι (SOHO = small office - home office). Η κατανοµή στις παραπάνω κατηγορίες είναι συνήθως ανοµοιόµορφη και διαφέρει απο χώρα σε χώρα, µε εξαίρεση τη Γερµανία. Συνοπτικά, προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσµατα : Παραδόξως,παρατηρήθηκε οτι το 75% των τηλεεργαζοµένων είναι άνδρες και µόνο το 25% γυναίκες.αυτό αντιτίθεται στην εντύπωση που υπάρχει ότι η τηλεεργασία είναι κυρίως γυναικείο πεδίο.

5 Οι τηλεεργαζόµενοι έχουν περισσότερα προσόντα κια εµπειρία στην εργασία. Η πλειοψηφία είναι µέσης ηλικίας. Το 63% ειναι µεταξύ ετών.ο µέσος όρος είναι τα 39 έτη. Επίσης, τα 3/4 απο αυτούς έχουν διοικητικές θέσεις. Οι τηλεεργαζόµενοι δουλεύουν περισσότερο κια για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα απο τους υπολοιπους εργαζόµενους. Κάθε δεύτερος µη-τηλεεργαζόµενος δουλεύει περισσότερες ώρες απο αυτές που προβλέπει το συµβόλαιό του.στους τηλεεργαζόµενους,όµως, το ποσοστό αυτό φτάνει το 80%. Η αιτία για αυτό δεν έιναι προφανής. "Τείνουν οι εργασιοµανείς να γίνονται τηλεεργαζόµενοι ή ανατίθεται στους τηλεεργαζόµενους µεγαλύτερος όγκος δουλειάς από ότι στους υπόλοιπους εργαζόµενους ;;; " Στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις η τηλεεργασία είναι καθηµερινό φαινόµενο. Οι µικρότερες είναι πιο διστακτικές. Περισσότερα απο τα 2/3 των ευρωπαικών χωρών,µε πάνω απο 500 εργαζόµενους,ήδη εφαρµόζουν την τηλεεργασία.οµώς µόνο το 12% των επιχειρήσεων µε λιγότερους απο 10 εργαζόµενους έχουν τηλεεργαζόµενους. Η τηλεεργασία είναι νέο φαινόµενο στις περισσότερες Ευρωπαικές χώρες. Στη Γερµανία,για παραδειγµα, το 29% των επιχειρήσεων,εφαρµόζει τηλεεργασία τα τελευτάια 5 χρόνια, ένω το 54% την έχει εισάγει τα τελευταία 2 χρόνια.άλλες χώρες,βέβαια, όπως η Βρετανία και η Γαλλία έχουν µεγαλύτερο παρελθόν στον τοµέα. Στη Φιλανδία,λόγου χάρει, περισσότερες απο το 50% των εφαρµογών τηλεεργασίας, έχουν ηλικία µεγαλύτερη των 5 ετών. Οι εργαζόµενοι αντιµετωπίζουν µε ενδιαφέρον τις εξελίξεις στην τηλεεργασία, όµως, οι επιχειρήσεις είναι ελαφρώς πιο διστακτικές. Σηµερα το 59% των εργαζόµενων - εξαιρουµένων όσων ήδη τηλεεργαζόνται - ενδιαφέρονται να εργαστούν απο το σπίτι (περιστασιακά, εναλλακτικά ή µόνιµα). Ειναι προφανές οτι υπάρχει πολύ έντονη αύξηση,αφού το 1995 το ποσοστό αυτο κυµαινόταν µεταξύ 8-23 %.Τα αποτελέσµατα δεν διαφέρουν πολύ απο χώρα σε χώρα.στις περισσότερες Ευρωπαικές χώρες το % εξασκεί ήδη τηλεεργασία ή τουλάχιστον ενδιαφέρεται να το κάνει στο µέλλον. Στην κορυφή βρίσκεται η Σουηδία µε το 90% του εργατικού της δυναµικού να τηλεεργάζεται. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για την τηλεεργασία είναι κατά µέσο όρο 11%. Εµπόδια 1. Προστασία δεδοµένων και προβλήµατα ασφαλείας. 62% 2. Παραγωγικότητα και ποιότητα εργασίας. 55% 3. Ανεπαρκής γνώσης σχεδιασµού και οργάνωσης της τηλεεργασίας. 54% 4. Προβλήµατα στο management και την επίβλεψη των τηλεεργαζόµενων. 55% 5. Έλλειψη ενδιαφέροντος απο τους εργαζόµενους. 37% 6. Πιθανή αντίσταση απο συνδικάτα εργαζοµένων. 25% Γενικά 6 στις 10 χώρες θεωρούν το πρόβληµα προστασίας δεδοµένων το µεγαλύτερο εµπόδιο.ενώ,στην Ολλανδία την 1η θέση στα εµπόδια

6 καταλαµβάνουν η "παραγωγικότητα" και η "ποιότητα εργασίας",στην Ιρλανδία, την Ιταλία και την Ισπανία στην 1η θέση βρίσκεται η "ανεπαρκής διοίκηση". Η σύγκριση µε τις έρευνες του 1994 δείχνει οτι τα προβλήµατα οργάνωσης της επικοινωνίας µεταξύ γραφείου και τόπου τηλεεργασίας καθώς και το κόστος του τεχνολογικού εξοπλισµού έχουν πλέον µειωµένη σηµασία για τους υπευθύνους. Σε σύγκριση µε το 1980, παρατηρείται ότι σήµερα " η έλλειψη πίεσης για αλλαγή" αναφέρεται λιγότερο συχνά. Προβλέψεις Τα µοντέλα πρόβλεψης της ανάπτυξης της τηλεεργασίας για τα επόµενα χρόνια χρησιµοποιούν τα εξής δεδοµένα,σύµφωνα µε τις αντιπροσωπευτικές έρευνες του ECATT : Τρέχουσα ανάπτυξη της τηλεεργασίας. Τρέχον ποσοστό εταιριών που απασχολούν τηλεεργαζόµενους. Ποσοστό εταιριών µε καθορισµένα σχέδια (ή τουλάχιστον ενδιαφέρον) για την εισαγώγη - ανάπτυξη της τηλεεργασίας. Έτσι, προκύπτει πως οι επιχειρήσεις που το 1999 σχεδίαζαν να εισάγουν και να αναπτύξουν την τηλεεργασία, θα το έχουν κάνει µέσα στα επόµενα 5-6 χρόνια, ενώ όσες έχουν έτοιµα σχέδια θα χρειαστούν µόνο 2-3 χρόνια. Ακόµα, οι µεγάλες διαφορές των αποτελεσµάτων ανάµεσα στις Ιταλία, Γερµανία και τις υπόλοιπες χώρες,οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο υψηλός ρυθµός ανάπτυξης σε Ιταλία και Γερµανία την περίοδο , δείχνει περισσότερο µια προσπάθεια "συντονισµού" µε τις πρωτοπόρες στην τηλεεργασία χώρες (π.χ. Ηνωµένο Βασίλειο), παρά την αρχή µιας περιόδου συνεχούς ανάπτυξης στον τοµέα αυτό. Καλή και κακή εφαρµογή Α) Καλή εφαρµογή LVM Versicherungen Η LVM ήταν απο τις πρωτοπόρους στην τηλεεργασία στην Γερµανία. Εισήγαγε το "random model ", σύµφωνα µε το οποίο τα µικρότερα προβλήµατα λύνονται απο το tandem, δηλαδή την οµάδα των δύο,κατά περίπτωση.και άλλες επιχειρήσεις υιοθέτησαν το µοντέλο αυτό µε τα εξής αποτελέσµατα : - αύξηση παραγωγικότητας κατά 10%. Ως αποτέλεσµα υπογράφτηκε συµφωνία µε την οποία οι τηλεεργαζόµενοι θα αναλαµβάνουν επιπλέον δουλειά,όσο διάστηµα τηλεεργάζονται χωρίς επιπλέον πληρωµή.

7 Υποτίθεται ότι η βελτιωση των συνθηκων εργασίας και η χρηση νέων τεχνολογιών θα διευκολύνουν τους εργαζοµένους και θα µειώσουν τις ώρες εργασίας.αν κάθε άνεση που προσφέρεται στους εργαζόµενους -και όπως είναι αναµενόµενο τους κάνει πιο παραγωγικόυς - συνεπάγεται την ανάθεση σε αυτούς µεγαλύτερου όγκου δουλειάς χωρίς επιπλέον πληρωµή, τότε ποιός άλλος ωφελείται από αυτό, εκτός απο τους εργοδότες ;Αυτό που θα έπρεπε να επιδιώκεται,είναι το οφελος τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζοµένων. - Αποφεύχθηκε η κατασκευή δεύτερου κτιρίου της επιχειρήσης, αφού πολλοί εργαζόµενοι δούλευαν από το σπίτι.έτσι, εξοικονοµήθηκαν 50 εκατοµµύρια euro. Αυτό συµβάλει σηµαντικά στην αντιµετώπιση του συνωστισµού στις µεγαλουπόλεις. Επιπλέον, η µετακίνηση λιγότερων ανθρώπων απο το σπίτι στη δουλειά και αντιστροφα συµβάλλει στην µείωση των αυτοκινήτων,µε αποτελέσµα να έχουµε λιγότερη ατµοσφαιρική ρύπανση και µικρότερο κυκλοφοριακό πρόβληµα. Interpolis H Interpolis είναι πρωτοπόρος στην Ολλανδία στον τοµέα της ευελιξίας και της ανάπτυξης κινήτρων για νέους τρόπους εργασίας.το 1994 ένα σχέδιο αναδιοργάνωσης µε το όνοµα "Vast en Zeker " (= βέβαιο και σίγουρο) µπήκε σε εφαρµογή. Σκοπός του ήταν η αύξηση του κέρδους αλλά και η αλλαγή συµπεριφοράς των εργαζόµενων.έτσι, εφαρµόστηκαν τα εξής : - Υλοποίηση της τηλεεργασίας. - Εισαγωγή καινοτοµιών στο χώρο του γραφείου. - Εισαγωγή ενός διαφορετικού είδους κύκλου αξιολόγησης. Τα αποτελέσµατα ήταν τα εξής : - Περισσότερα κίνητρα για το προσωπικό. - Αυξηµένη παραγωγικότητα. - Μείωση της ιεραρχίας. - Βελτιωµένη και πολύ πιο ανοιχτή επικοινωνία. - Αύξηση στις ευθύνες του προσωπικού. - Οι εργαζόµενοι είναι υπερήφανοι για το Interpolis και το δείχνουν. Τόσο οι οργανωτές,όσο και οι εργαζόµενοι είναι απόλυτα ικανοποιηµένοι. Γενικά, οι νέοι τρόποι εργασίας έχουν κάνει την Interpolis πιο αποφασιστική και δίνουν κίνητρα στους εργαζοµένους να έχουν πιο ανοιχτή συµπεριφορά και να συνεργάζονται.έτσι, το κέρδος από τα παραπάνω το απολαµβάνουν οι πελάτες καθώς και η Interpolis.

8 Παρακάτω συνοψίζονται κάποια επιπλέον πλεονεκτήµατα της τηλεεργασίας : Ανεργία. εδοµένου ότι η σοβαρότερη ίσως κοινωνική πρόκληση των καιρών µας είναι η ανεργία, οφείλουµε να προσέξουµε ιδιαίτερα τις ευκαιρίες στον επαγγελµατικό τοµέα και τις νέες µορφές εργασίας που θα καταστούν δυνατές χάρη στις υψηλές τεχνολογίες και τις τηλεπικοινωνίες.η τηλεεργασία µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στην αντοµετώπιση της ανεργίας. Αποκέντρωση. Αν η πρόσβαση σε δίκτυα παψει να είναι πολυτέλεια για την χώρα µας και οι τιµές το επιτρέψουν αυτό, τότε θα µπορεί και ο εργαζόµενος να επιλέξει να µένει έξω από την Αθήνα, στην επαρχία. Έτσι, θα δοθεί η δυνατότητα στον τηλεεργαζόµενο, να µένει σε άλλα µέρη της Ελλάδας, σε νησιά, σε πιο "ανθρώπινες" πόλεις από την Αθήνα. Ίσες ευκαιρίες Αποκλεισµένες µεχρι σηµερα κοινωνικές οµάδες,όπως άτοµα που ζουν σε αποµακρυσµένες περιοχές ή άτοµα µε κινητικά προβληµατα, θα µπορούν να αντιµετωπιστούν επι ίσοις όροις µε τους υπόλοιπους εργαζόµενους. Β)Κακή εφαρµογή Κακή διοίκηση. Ο τρόπος που διοικούνται οι τηλεεργαζόµενοι είναι ένα πρόβληµα-κλείδι. - Συχνά οι τηλεεργαζόµενοι εγκαταλείπονται µόλις ξεκινήσουν τη δουλειά. Λαµβάνουν ελάχιστη υποστήριξη από συναδέλφους και κυρίως από τους επιβλέποντες και τα "κεντρικά". - Συχνά προσλαµβάνονται λάθος άτοµα λόγω ακατάλληλων κριτηρίων επιλόγης. - Πολλοί οργανισµοί -αγνοώντας τις αντιρρήσεις των επιβλεπόντωνπροσλαµβάνουν άτοµα χωρίς τα κατάλληλα προσόντα.αποτέλεσµα είναι η µείωση της ποιότητας του προιόντος. - Ακόµα,παρ ότι οι εταιρίες συνήθως προσφέρουν επάρκη εκπαίδευση στους µελλοντικούς τηλεεργαζόµενους, δεν κάνουν το ίδιο και στους επιτηρητές τους, µε αποτέλεσµα αυτοί να µην έχουν τα προσόντα να διοικήσουν τους τηλεεργαζοµένους. - Πολλοί managers αδυνατούν να διοικήσουν αντκειµενικά και δεν εµπιστέυονται τους τηλεεργαζοµένους, αφού τους έχουν ήδη δει να εργάζονται και µε βάση αυτό κρίνουν την απόδοση τους στην τηλεεργασία. - Επιπλέον, κάποιοι (λίγοι) οργανισµοί, χρησιµοποιούν "κατασκοπευτικά εργαλεία " για να επιβλέπουν τους τηλεεργαζοµένους. Π.χ. µετρητές πατήµατος των κουµπιών του πληκτρολογίου. - Τέλος, κάποιες εργασίες είναι πιο δύσκολο να αντιµετωπιστούν από τους τηλεεργαζόµενους απ'ό τι από τους κοινούς εργαζοµένους.

9 Απουσία ενσωµάτωσης. - Πολλοί οργανισµοί νοµίζουν οτι κάνουν οικονοµία µε το να µην παρέχουν επαρκή τεχνικό εξοπλισµό στους τηλεεργαζοµένους. - Συχνά αγνοούν την ανάγη µιας διαδικασίας προσαρµόγης των εργαζόµενων κατά την εισαγωγή της τηλεεργασίας. - Η καλή επικοινωνία ανάµεσα στους εγαζοµένους είναι καθοριστική. Γι' αυτό απαιτείται µια " κουλτούρα". Συχνά,η επικοινωνία είναι ανεπαρκής, µε αποτέλεσµα η δουλειά του ενός εργαζόµενου να εµποδίζει την δουλειά του άλλου. - Πολλοί οργανισµοί κάνουν το λάθος να επιτρέπουν µόνο σε πολύ λίγους εργαζοµένους του κάθε τοµέα να τηλεεργάζονται.αυτό τους κάνει να µένουν πάντα "outsiders" και τελικά έχει αρνητικά αποτελέσµατα. - Ένα συχνό λάθος είναι η έλλειψη εµπλοκής των συµβουλίων των εργαζόµενων.αν και στον τοµέα αυτό παρατηρείται κάποια βελτίωση,πολλοί οργανισµοί δεν ενδιαφέρονται να κερδίσουν την συναίνεση των συµβουλίων εγκαίρως. - Τα θέµατα "προστασίας δεδοµένων" παραµελούνται και µόνο µετά την εισαγώγη της τηλεεργασίας λαµβάνονται υπόψη. Ανεπαρκής έλεγχος σχετικά µε το κόστος. - Η εγκαθίδρυση της τηλεεργασίας απαιτεί επιπλέον επενδύσεις.για παράδειγµα, µια πρόταση ήταν αντί να προσφέρονται 2 χώροι εργασίας (γραφείο-σπίτι),οι εργαζόµενοι να χρησιµοποιούν το "µοιρασµα-γραφείου" (desk sharing). Ίσως κάποιοι να διαφωνήσουν µε αυτό.αν το κάνουν µε "µισή καρδιά" δε θα βελτιώσει την αποδοσή τους και τελικά δε θα βοηθήσει στη µείωση των εξόδων.γενικά,πάντως, η παραπάνω πρόταση έγινε εύκολα αποδεκτή απο τους εργαζοµένους. - Πολλοί οργανισµοί µε µεγάλο αριθµό πωλητών.άρχισαν να προσφέρουν εξοπλισµό τηλεεργασίας. Παρ' όλα αυτά,έδειξαν έλλειψη αυτοπεποίθησης και κράτησαν 1 στους 2-3 εργαζόµενους στα κεντρικά γραφεία, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο. - Τέλος,πολλοί οργανισµοί δεν παρέχουν υπηρεσίες επισκευής - συντήρησης hardware στους τηλεεργαζοµένους από ειδικούς µέσα στην εταίρια ή έξω απο αυτή, όπως θα έπρεπε. Συνοπτικά, όταν η τηλεεργασία αντιµετωπίζεται σαν κάτι το επιπρόσθετο,το πιθανότερο είναι να δηµιουργήσει επιπλέον έξοδα,παρά να κάνει εξοικονόµηση.

10 Εκµετάλλευση των εργαζοµένων. -Πολλοί οργανισµοί επιβάλλουν την τηλεεργασία,γεγονός που έχει πάρα πολύ αρνητικές επιπτώσεις-αρχικά στους εργαζοµένους και µακροπρόθεσµα στον οργανισµό. -Άλλοι χρησιµοποιούν την τηλεεργασία σαν αφορµή για να αναγκάσουν τους εργαζοµένους να δουλεύουν υπερωρίες και έτσι να τους στερούν το δικαίωµα στον ελεύθερο χρόνο. -Πολλοί µάλιστα προσπαθούν να µειώσουν τα έξοδα τους,αντιµετωπίζοντας τους τηλεεργαζοµένους σα "peak buffers" (χωρίς συµβάσεις εργασίας). Κάποιοι κινδυνοι που αφορούν την ανάπτυξη της τηλεεργασίας και σπάνια αναφέρονται : Ασφάλιση Η χαλαρή σχέση του εργαζοµένου µε συγκεκριµένο τόπο εργασίας αναπόφευκτα θα επηρεάσει και το ασφαλιστικό ζήτηµα, µε την έννοια ότι οι πολλές µορφές εργασίας θα συνεπάγονται διαφορετικές υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταµεία. Aυτή η πολυµορφία των ασφαλιστικών υποχρεώσεων όµως δεν πρέπει να οδηγήσει σε συρρίκνωση των - ούτως ή άλλως ανεπαρκών - εσόδων των ασφαλιστικών ταµείων. Το κόστος για τους χρήστες Eίναι δεδοµένο ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών συνεπάγεται κάποιο οικονοµικό κόστος (αγορά υπολογιστή και εξαρτηµάτων,συντήρηση, αναβάθµιση κτλ.).eίναι πολύ πιο εύκολο για έναν εργαζόµενο, που έχει την οικονοµική άνεση, να εξοικειωθεί µε τις νέες τεχνολογίες και να αποκτήσει τα απαραίτητα προσόντα.. Για να αναπτυχθεί η τηλεεργασία, το κόστος των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών και της απόκτησης του αντίστοιχου τεχνικού εξοπλισµού πρέπει να µειωθεί, αν οχι να χρεώνεται στους εργοδότες.aυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την ταχύτερη απορρύθµιση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών σε ευρωπαϊκή κλίµακα αλλά και στην Eλλάδα. ευτερευόντως, η µαζική χρήση των προηγµένων τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών θα επιτρέψει στους ίδους τους κατασκευαστές να µειώσουν τις τιµές και, µε αυτό τον τρόπο, ο εξοπλισµός να γίνει προσιτός σε µεγαλύτερο αριθµό χειριστών. Η ανθρώπινη πλεύρα του ζητήµατος. Η εργασία ήταν και (ευτυχώς) παραµένει µια κοινωνική διαδικασία που δεν µπορεί απλά να "µεταφερθεί στο σπίτι" µε τη χρήση της τεχνολογίας. Οσα λοιπον και αν είναι τα πλεονεκτήµατα της τηλεεργασίας δεν πρέπει να ξεχνάµε πως ενδέχεται να οδηγήσει στην αποµόνωση των τηλε-εργαζοµένων.ας αναρωτηθούµε µε πόσα άτοµα έρχεται σε επαφή ένας άνθρωπος που εργάζεται µε την χρήση υπολογιστή και µάλιστα απο το σπίτι... Η τηλεεργασία αυξάνει την παραγωγικότητα και το κέρδος,αλλά ποιές θα είναι τελικά οι επιπτώσεις της στην ψυχική υγεία των εργαζοµένων; Οταν οι συναδελφικές σχέσεις

11 στηρίζονται στην λεγόµενη " κουλτουρα", µπορεί να υπάρχει συναδελφική αλληλεγγύη, ουσιαστική ανθρώπινη επαφή και ειλικρινές πνεύµα συνεργασίας; Και τελικά πως µπορεί να αγαπήσει κανείς την δουλειά του,όταν παράγει έργο για κάποιον που δεν γνωρίζει και παίρνει εντολές απο άτοµα που δεν βλέπει ; Κοιτώντας παραπέρα: Η τηλεεργασία ως ένας νέος τρόπος εργασίας. Η τηλεεργασία δεν είναι ένα αποµονωµένο φαινόµενο.είναι µέρος µιας πληθώρας επιλογών, που κάνουν οι πρωτοπόροι οργανισµοί,προκειµένου να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες,καθώς και µεµονωµένα άτοµα προκειµένου να προσαρµόσουν τη δουλεία τους στις προσωπικές προτιµήσεις και υποχρεώσεις τους.πρόκειται για µια εξέλιξη που οδηγεί σε µεγάλη ελαστικότητα στον τοµέα της εργασίας.αλλαγές που οφελούν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους εργαζόµενους είναι εφικτές.αλλαγές στις διαστάσεις:τόπος και χρόνος εργασίας,τύπος συµβολαίων,ενδοεπιχειρησιακή συνεργασία. Το πρότυπο µεταπολεµικής εργασίας απαρτίζεται από τα εξής: -Μόνιµη εργασία (µε συµβόλαιο) -Εργασία εφ'όρου ζωής -Καθορισµένες ώρες εργασίας. -Πλήρης απασχόληση (35-40 ανά εβδοµάδα) -Κρατική κοινωνική ασφάλιση -Τόπος εργασίας σε κεντρικό κτίριο -Ενδοεπιχειρησιακή συνεργασία βασισµένη σε πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεις και περιορισµένες επαφές µε εξωτερικά πρόσωπα/επιχειρήσεις και µόνο µε συγκεκριµένους τρόπους. Οι αλλαγές στο οικονοµικό και στη συνέχεια στο κοινωνικό περιβάλλον µας έχουν φέρει σήµερα µπροστά στο πρότυπο του 21ου αιώνα.αυτό τείνει προς τη χωρική εξάρθρωση, την αυτοαπασχόληση, την ευελιξία στα πρότυπα των εργάσιµων ωρών και την εντονότερη επικοινωνία και συνεργασία. Το πρότυπο αυτό είναι πολύ ευρύτερο όσον αφορά τους τρόπους εργασίας. Αν και δεν πρόκειται να αντικαταστήσει, τουλάχιστον στο προσεχές µέλλον, το παραδοσιακό πρότυπο θα είναι σίγουρα ένα από τα πολλά πρότυπα εργασίας. Η τηλεεργασία µας δίνει µια πρόγευση για το πως θα είναι πολλοί από εµάς στο µέλλον.θα είναι µέρος της ζωής και ο όρος "τηλεεργασία" δε θα χρησιµοποιείται πια.θα είναι ένα νέο είδος "δουλειάς" και τίποτα παραπάνω.ο όρος τηλεεργασία απλά µας βοήθησε να συζητήσουµε τις επερχόµενες αλλαγές και τώρα πια είναι περιττός.

12 Γενικά σχόλια για την τηλε-εργασία στην Ελλάδα : H τηλε-εργασία είναι δυνατή σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση υλοποιείται µε την δηµιουργία από τον εργαζόµενο κάποιας "ηλεκτρονικής οντότητας" και την επίδοση αυτής στον εργοδότη, ιδιαίτερα όταν τα πηγαία στοιχεία που απαιτούνται είναι διαθέσιµα στον εργαζόµενο χωρίς την ανάγκη προσωπικών επαφών. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι η συγγραφή ενός κειµένου, η κατασκευή κάποιας µονάδας προγράµµατος, η καταχώρηση εγγραφών σε µια Βάση εδοµένων, η δηµιουργία µιας σελίδας στο web, κ.ά. Η πραγµατική δυνατότητα εφαρµογής εξαρτάται από το είδος του πηγαίου υλικού και την εµπιστοσύνη προς αυτό. Για παράδειγµα, είναι ευκολότερο να εργαστεί στο σπίτι ο/η δακτυλογράφος, παρά ο/η προγραµµατιστής/τρια. Τώρα βέβαια, η ίδια η ανάπτυξη της τεχνολογίας θέτει υπό ερώτηµα το κατά πόσο είναι αναγκαία η φυσική επαφή προκειµένου να έχουµε κάποια προσωπική επαφή (αναφέροµαι στο προ των πυλών videoconference- σήµερα το videoconference δεν αποτελεί ακόµα ευρέως διαδεδοµένη υπηρεσία). Μια πραγµατικά χρήσιµη εφαρµογή της ιδέας της τηλε-εργασίας είναι αυτή της παροχής υποστήριξης και διάγνωσης βλαβών σε εγκαταστάσεις πληροφοριακών συστηµάτων. Ανάλογα τη φύση των συστηµάτων και το είδος της απαιτούµενης υποστήριξης µπορούµε να έχουµε οποιαδήποτε από τις τρεις εναλλακτικές περιπτώσεις που αναφέραµε στην αρχή. Για την υποστήριξη της διαχείρισης ενός συστήµατος Unix, αρκεί η πρόσβαση µέσω τερµατικού. Για την εγκατάσταση και τον έλεγχο λειτουργίας εφαρµογών, ενδεχοµένως να απαιτείται εξ' αποστάσεως έλεγχος, ενώ για τη διαχείριση των πόρων και των υπηρεσιών ενός δικτύου συνήθως απαιτείται διασύνδεση δικτύων. Σε όλες τις περιπτώσεις ενδέχεται να χρησιµοποιείται ο ίδιος τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός και η κατά περίπτωση αναγκαία εφαρµογή λογισµικού, αφού ληφθεί σοβαρά υπόψη η παράµετρος της ασφάλειας των συστηµάτων. Eίναι, δυστυχώς, κοινή διαπίστωση ότι η ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών στη χώρα µας είναι κατά κανόνα ιδιαίτερα χαµηλή, και τέτοιου είδους εξ' αποστάσεως υποστήριξη φαντάζει τουλάχιστον πολυτέλεια.ακοµα προτιµωνται λυσεις φτηνότερες από το συνολικό κόστος που συνεπάγεται για µια εταιρία πληροφορικής η υιοθέτηση µιας τέτοιας ιδέας. Επιπλέον, ο πελάτης "θέλει να µας βλέπει εκεί", ανεξάρτητα από το αν, πότε και µε τι κόστος του κάνουµε τη δουλειά.

13 2. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Με βάση την πιο πρόσφατη έρευνα της ΟΤΕnet, ο αριθµός των χρηστών Internet στη χώρα µας είναι και από αυτούς οι (69%) είναι συνδεδεµένοι µέσω τηλεφώνου. Ο πολύ µικρός αυτός αριθµός (ποσοστό 1,3% επί του πληθυσµού) καθιστά την Ελλάδα ουραγό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πολύ πίσω σε σχέση µε άλλες µη αναπτυγµένες χώρες. Χάριν συγκρίσεως αναφέρεται ότι τα σηµερινά ανάλογα ποσοστά στο Κατάρ και το Κουβέιτ κυµαίνονται ήδη µεταξύ 2,15% και 3,1%. Ούτε λόγος βέβαια για τις ΗΠΑ και τον Καναδά, όπου ο αριθµός των χρηστών Internet µε βάση µελέτη της Nielsen Media Research ξεπερνάει τα Αξιοσηµείωτο επίσης είναι ότι ο ρυθµός αύξησης των χρηστών στην Ελλάδα είναι πολύ χαµηλότερος σε σχέση µε τον αντίστοιχο σε αναπτυγµένες και αναπτυσσόµενες χώρες, και µε τα νέα τιµολόγια του ΟΤΕ είναι φυσικό ο ρυθµός αυτός να ελαττωθεί ακόµα περισσότερο. Παρακάτω αναφέρονται κάποιες προτάσεις σχετικά µε την προσαρµογή της Ελλάδας σε νέες µορφές εργασίας,όπως η τηλεεργασία : Στη χώρα µας σήµερα, τείνει να δηµιουργηθεί ένας διαχωρισµός ανάµεσα σε λίγους (αλλά ραγδαία αυξανόµενους) χρήστες πληροφορικής ή δικτύων επικοινωνίας όπως το Internet και σε πολλούς άλλους που αντιµετωπίζουν τις νέες τεχνολογίες στην καλύτερη περίπτωση σαν µυστήριο και στη χειρότερη σαν κίνδυνο για το µέλλον τους.αυτή η διαφορά νοοτροπίας είναι σε ένα βαθµό θέµα διαφορετικών γενεών και δεδοµένης της µεγαλύτερης εξοικείωσης των νέων µε τις νέες τεχνολογίες µε την πάροδο του χρόνου θα εξαλειφθεί. Η πολιτεία έχει όµως σηµαντικό χρέος ενηµέρωσης και διαπαιδαγώγησης για τη διευκόλυνση αυτής της µεταβατικής περιόδου. Και βέβαια είναι απαραίτητο να κατανοήσουν όλοι τις δυνατότητες που µας προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, η πληροφορική και τα δίκτυα. Μεταξύ των λύσεων που υπάρχουν και προτείνονται, η πιο σηµαντική ίσως δεν είναι τόσο η ενηµέρωση, όσο ο µη αποκλεισµός κάποιων κοινωνικών οµάδων από την πληροφορική. Στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, η ηµόσια ιοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, σε σύντοµο χρόνο και µε το µικρότερο δυνατό κόστος. Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών προσφέρουν τα απαραίτητα εργαλεία για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνουν τη λειτουργία της ηµόσιας ιοίκησης σε πλαίσιο διαφάνειας και δηµοκρατικής συµµετοχής. Είναι γνωστό ότι στην Αυστραλία ΕΝ υπάρχει χρονοχρέωση, σε πολλές πολιτείες της Αµερικής η χρέωση είναι ΜΗ ΕΝΙΚΗ για συνδέσεις δεδοµένων, στην δε Ευρώπη, σε όλες σχεδόν τις χώρες υπάρχουν ειδικές τιµές για συνδέσεις µε το Internet.Στην Ελλάδα αντίθετα,οι τιµές είναι τέτοιες που κάθε άλλο παρά προτρέπουν τους πολίτες να χρησιµοποιήσουν το internet για συνδιαλλαγές και ενηµέρωση-πόσο µάλλον για εργασία.η λύση σε αυτό το πρόβληµα είναι η εξής απλή: δωρεάν συνδέσεις δεδοµένων. Είτε αυτό σηµαίνει σε πανελλαδικό αριθµό κλήσης, ή σε τηλεφωνα που θα χορηγήσουν οι ίδιες οι εταιρείες που ενδιαφέρονται για τηλεεργασία, οι ISPs που παρέχουν εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN), οι ανώτερες και ανώτατες σχολές.

14 Η πρόσβαση στα δίκτυα και την πληροφορία θα πρέπει να είναι ελεύθερη για τους χρήστες και για όσους επιθυµούν να παρέχουν υπηρεσίες. Ρυθµίσεις για διασύνδεση µε βάση τη διαφάνεια, την αντικειµενικότητα, τη χωρίς διακρίσεις αναλογικότητα και τη δηµιουργία πολλαπλών κόµβων σε όλη την Ελλάδα. Η τιµολόγηση της διασύνδεσης πρέπει να είναι προσανατολισµένη στο κόστος, λαµβάνοντας υπόψη τη διεθνή πρακτική. Ζητήµατα ασφάλειας και προστασίας δεδοµένων πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Συµπεράσµατα : Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας δίνουν τη δυνατότητα σε πολλούς εργαζόµενους να εργαστούν από το σπίτι τους ή από άλλο χώρο σε απόσταση από τον συνήθη χώρο εργασίας τους, µε τη βοήθεια ενός υπολογιστή και µίας τηλεφωνικής σύνδεσης. Παρότι το ποσοστό των εργαζοµένων οι οποίοι χρησιµοποιούν παρόµοιες δυνατότητες παραµένει µικρό στη χώρα µας, η διεθνής εµπειρία δείχνει ότι ως µορφή οργάνωσης της εργασίας η τηλε-εργασία θα εξαπλωθεί. Επιπλέον, η τηλε-εργασία µπορεί να οδηγήσει σε χωροταξική αναδιανοµή της αγοράς εργασίας και σε διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων µετατοπίζοντας δραστηριότητες σε λιγότερο ευνοηµένες περιοχές. Η χώρα µας βρίσκεται σε µια από τις σπάνιες στιγµές της ιστορίας της όπου οι επιλογές µας θα σηµάνουν την περιθωρειοποίησή µας ή την ισότιµη συµµετοχή µας στη νέα εποχή που δηµιουργείται ταχύτατα. Στην Κοινωνία της Πληροφορίας που διαµορφώνεται, η Ελλάδα έχει µια µοναδική ευκαιρία να αναβαθµίσει τη θέση της στην παγκόσµια οικονοµία και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών της. Τα παραπάνω σχόλια έγιναν µε την βοήθεια πληροφοριών που αντλήθηκαν απο το διαδίκτυο και συγκεκριµένα απο τις εξής ιστοσελίδες : o ιαφόρων εφηµερίδων (ΒΗΜΑ), περιοδικών και portals o Σελίδες του ΕΜΠ o Site της ΓΣΕΕ o Site του ΟΤΕ o Site της Παντείου.

ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ

ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εποχή της τηλεργασίας ξεκίνησε κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 80. Τόσο οι πρώτες εργασίες όσο και τα πρώτα πειράματα βασισμένα στην τηλεργασία εκτελέστηκαν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ : Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΙΤΛΟΣ : Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΚΙΟΜΟΥΡΤΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' Κύκλος Εργασιών. Οµάδα Εργασίας Γ2. Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα

Γ' Κύκλος Εργασιών. Οµάδα Εργασίας Γ2. Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Γ' Κύκλος Εργασιών Οµάδα Εργασίας Γ2 Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Συντονιστές: Νατάσα Κωνσταντέλου, Ερευνήτρια ' ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ Αγγελική Πουλυµενάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλε εργασία (Tele working)

Τηλε εργασία (Tele working) ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Τηλε εργασία (Tele working) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΑΣΙΜΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Η Τηλεργασία και οι προοπτικές της

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Η Τηλεργασία και οι προοπτικές της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η Τηλεργασία και οι προοπτικές της ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Των ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΤΕΛΛΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΙΝΑ Επιβλέπων:Σαμαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στο η-επιχειρείν....5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το CRM στην επιχείρηση 2.1 Το CRM και ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Νέες κατευθύνσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση: Ελεύθερο λογισµικό, Ανοιχτές αρχιτεκτονικές, Ανοιχτά πρότυπα και ιαλειτουργικότητα

Νέες κατευθύνσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση: Ελεύθερο λογισµικό, Ανοιχτές αρχιτεκτονικές, Ανοιχτά πρότυπα και ιαλειτουργικότητα Νέες κατευθύνσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση: Ελεύθερο λογισµικό, Ανοιχτές αρχιτεκτονικές, Ανοιχτά πρότυπα και ιαλειτουργικότητα Απρίλιος 2007 Η µελέτη προετοιµάσθηκε από οµάδα εργασίας του ΙΣΤΑΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (Α.Μ. ΜΣ 32/10) Υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Ε-ΒΆΝΚίΝΘ.

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Ε-ΒΆΝΚίΝΘ. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Ε-ΒΆΝΚίΝΘ. ΔΕΛΙΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ (ΑΕΜ 4128) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η τηλεργασία εξέλιξη. από τον Stefano Berti

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η τηλεργασία εξέλιξη. από τον Stefano Berti ΠΡΟΛΟΓΟΣ από τον Stefano Berti Αρχίζω να γράψω αυτό πρόλογο στο ήμισυ του Ιουλίου 2010, εν αναμονή για δύο νέα επίσημη: από τη μία πλευρά ότι το Facebook έχει φτάσει πάνω από μισό δισεκατομμύριο εγγεγραμμένους

Διαβάστε περισσότερα

E - BANKING ΜΑΘΗΜΑ : ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : ΠΑΜΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ( Α.Μ. 1990081 ) ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ( Α.Μ.

E - BANKING ΜΑΘΗΜΑ : ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : ΠΑΜΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ( Α.Μ. 1990081 ) ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ( Α.Μ. E - BANKING ΜΑΘΗΜΑ : ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : ΠΑΜΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ( Α.Μ. 1990081 ) ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ( Α.Μ. 1990139) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : E-BANKING 1.1 Ορισμός και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Άρτα, Μάρτιος 2005 Ευχαριστίες Θα θέλαμε να απευθύνουμε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Η σημασία των Ηλεκτρονικών Κουπονιών στο νέο Οικονομικό Περιβάλλον

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Η σημασία των Ηλεκτρονικών Κουπονιών στο νέο Οικονομικό Περιβάλλον ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Η σημασία των Ηλεκτρονικών Κουπονιών στο νέο Οικονομικό Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΟΥ Επιβλέπων : Τζήµας ηµήτριος Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα στον Καταναλωτή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ρ. Γεώργιος Παπαµιχαήλ

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα στον Καταναλωτή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ρ. Γεώργιος Παπαµιχαήλ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΜΕΡΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Γ ΜΕΡΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Γ ΜΕΡΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ενότητα αυτή θα επικεντρωθεί στο μάρκετινγκ των τηλεπικοινωνιών. Για την καλύτερη οργάνωση του περιεχομένου καθώς και για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ WEB Πτυχιακή Εργασία Αποστολοπούλου Μαρία Γαρυφαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ INTERNET BANKING ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ.ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ»

«ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ» Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιά Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Ειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα