Η ΤΗΛΕ- ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΤΗΛΕ- ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η / Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΤΗΛΕ- ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ KARSTEN GAREIS & WERNER B. KORTE Επιβλέπων Καθηγητής: Μέλη οµάδας εργασίας: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΤΣΙΟΠΕΛΑ ΗΜΗΤΡΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001

2 Τηλεεργασία στην Ευρώπη : Στατους κβο και προοπτικές - Καλη και κακή εφαρµογή 1. Προηγούµενες έρευνες και στόχοι Το έργο ECATT δηµιουργήθηκε για να παράγει µια σταθερή στατιστική υποδοµή για την ανάπτυξη της τηλεεργασίας, τους άλλους τρόπους εργασίας και το ηλεκτρονικό εµπόριο. Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκαν πολλές δηµοσκοπήσεις, τόσο στον γενικό πληθυσµο,όσο και σε στελέχη εταιριών σε 10 Ευρωπαικές χώρες το Οι έρευνες συνεχίζουν να επαναλαµβάνονται σε ετήσια ή ηµιετήσια βάση και πρόκειται να επεκταθούν και σε άλλες χώρες. 2.Τελευταίες εξελίξεις. Πολλές έρευνες έχουν γίνει για να προσδιοριστεί ο αριθµός των τηλεεργαζόµενων είναι,όµως, πολύ δύσκολο να συγκριθούν τα αποτελέσµατά τους,λόγω διαφοράς στους ορισµούς, την έκθεση των δειγµάτων και στις µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν. Τελευταία στους τηλεεργαζοµένους έχουν αρχίσει να συµπεριλαµβάνονται και οι εργαζόµενοι απο το σπίτι. Προς το παρόν,ο πιο "ευθύς" τρόπος υπολογισµού είναι η πρωτογενής, εµπειρική έρευνα,δηλαδή η δηµοσκόπηση σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα του πληθυσµού. Τελευταία φορά που πραγµατοποήθηκε τέτοια έρευνα,ήταν το 1994, απο την TELDET. υπολογίζεται ότι απο τότε µεχρι το 1997,υπήρξε αύξηση απο 1.5 σε 3 εκ. Πολλές παρόµοιες έρευνες έχουν γίνει απο τότε. Σηµαντικότερη ήταν αυτή του ETD, η οποία έχει το πλεονέκτηµα ότι διαχωρίζει τους τηλεεργαζοµένους στις εξής κατηγορίες : α) Formal teleworkers (εργαζόµενοι σε επίσηµα σχέδια για την εισαγωγή της τηλεεργασίας) β) Self-employed (αυτοαπασχολούµενοι) γ) Informal (µικρό µέρος της εργασίας γίνεται στο σπίτι ) δ) Εργαζόµενοι σε telecentres Μια άλλη µέθοδος υπολογισµού της εξάπλωσης της τηλεεργασίας,είναι προβάλλοντας τον αριθµό των τηλεεργαζοµένων, µε βάση έναν αριθµό µεταβλητών που θεωρούνται καθοριστικές για την ανάληψη τηλεεργασίας. Παρόλες τις δυσκολίες της µεθόδου -λόγω της έλλειψης εµπειρικών αποδείξεων σχετικά µε το ποιές είναι οι µεταβλήτες αυτές - η µέθοδος αυτη έχει δώσει κάποια αξιόλογα αποτελέσµατα.π.χ. ο ερευνήτης Jack Nilles χρησιµοποιεί ένα κοινωνικοοικονοµικό µοντέλο µε δεδοµένα απο διάφορες έρευνες και πηγές δεδοµένων. Αντίστοιχη έρευνα του Ι.Τ. χρησιµοποιεί πληροφορίες για την χρήση pc στο σπίτι για την προσπέλαση κοινών δεδοµένων.

3 Μια τρίτη µέθοδος έιναι ρωτώντας τους εργοδότες.το µειονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι η απόκλιση των αποτελεσµάτων, λόγω των διαφορών στην αντίληψη των εννοιών "τηλεεργασία" και "συµβόλαιο τηλεεργασίας" από τους ερωτηθέντες. Σχετική µελέτη του U.K. Depart. Of Trade & Indusrty, βασίστηκε στην ερώτηση : "Έχουν οι υπάλληλοι σας πρόσβαση στο υπολογιστικό σύστηµα της εταίριας απο αποµακρυσµένα συστήµατα; Αν ναι, πόσο συχνά χρησιµοποιείται η προσβαση απο απόσταση; Συνοψίζοντας, η ανάπτυξη της τηλεεργασίας είναι ακόµα στα πρώτα της βήµατα και τα εµπόδια της αφορουν κυρίως τον προσδιορισµό εννοιών και την µεθοδολογία. 3. Προσδιορισµός της τηλεεργασίας. Ο προσδιορισµός της έννοιας έχει µεγάλη σηµασία.καθώς όσο διευρύνεται,τόσο αλλάζουν τα αποτελέσµατα των ερευνών.παρακάτω περιγράφονται κάποια κριτήρια που την καθορίζουν : Τηλεεργασία απο το σπιτι. Προϋποθέσεις : 1. Εργασία στο σπίτι τουλάχιστον 1 µέρα / εβδοµάδα 2. Χρήση pc για τη δουλειά 3. Χρήση κόµβων τηλεπικοινωνίας (τηλέφωνο\fax\ ) για επικοινωνία µε συναδέλφους ή επιβλέποντες, κατά την εργασία στο σπίτι. 4. Ο κύριος χώρος εργασίας καθορίζεται στους όρους του συµβολαίου εργασίας. Μόνιµοι τηλεεργαζόµενοι θεωρούνται όσοι παράγουν το 90% της εργασίας τους στο σπίτι. Οι υπόλοιποι χαρακτηρίζονται "εναλλακτικοί". Κινητή τηλεεργασία. 1. ουλεύουν τουλάχιστον 10 ώρες / εβδοµάδα µακριά απο το σπίτι τους και το βασικό χώρο εργασίας τους.(π.χ. επαγγελµατικά ταξίδια ) 2. Χρησιµοποιούν απευθείας συνδέσεις υπολογιστών όταν δουλεύουν. Τηλεεργασία απο αυτοαπασχολούµενους. 1. ουλεύουν σε εταιρία η οποία είτε τους ανήκει,είτε έχουν µεγάλη δοικητική δύναµη σε αυτήν. 2. Κύριος χώρος εργασίας είναι το σπίτι ή δηλώνουν ότι δεν έχουν µόνιµο χώρο εργασίας. 3. Χρησιµοποιούν τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις για επικοινωνία µε συνεργάτες ή πελάτες. Συµπληρωµατική τηλεεργασία. Είναι ίδια µε την τηλεεργασία από το σπίτι, µε τη διαφορά ότι οι εργαζόµενοι δουλεύουν λιγότερο απο 1 ηµέρα την εβδοµάδα µε αυτό τον τρόπο. ουλειά σε κέντρα τηλεεργασίας. Η κατηγορία αυτή,τελευταία, θεωρείται όχι απαραίτητη κι έτσι δεν περιλαµβάνεται στις έρευνες του ECATT.

4 Συνδυασµοί διαφορετικών ειδών τηλεεργασίας. Στο µέλλον προβλέπεται οι εργαζόµενοι να έχουν την δυνατότητα να διαλέξουν ένα ή περισσότερα ήδη τηλεεργασίας,ανάλογα µε τις προσωπικες και επαγγελµατικές τους ανάγκες. " ούλεψε όπου θέλεις,όταν θέλεις." Η ασάφεια της τηλεεργασίας στην Ευρώπη.- Αποτελέσµατα από το ECATT. 1. Μεθοδολογία της έρευνας. Οι έρευνες στοχεύουν τόσο στον γενικό πληθυσµό όσο και στα διευθυντικά στελέχη των εταιριών αν και αυτό προκαλεί διαφοροποίηση στα αποτελέσµατα. Το εµπειρικό µέρος της ερεύνας περιλαµβάνει : - αντιπροσωπευτικές έρευνες σε επιχειρήσεις ανά χώρα (ανάλογα µε τον πληθυσµό ) µε την βοήθεια ερωτηµατολογίου 70 ερωτήσεων. - αντιπροσωπευτικές έρευνες σε µεµονωµένα άτοµα µε τη βοήθεια ερωτηµατολογίου 100 ερωτήσεων. Στο έργο συµµετέχουν 10 Έυρωπαικες χώρες.επιπρόσθετα,έγινε συνεργασία µε την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ. Χρησιµοποιήθηκαν τυχαία δείγµατα απο επιχειρήσεις, τα οποία θεωρήθηκαν οτι θα έδιναν σωστά,αντιπροσωπευτικά αποτελέσµατα. Η ερεύνα έγινε µε τηλεφωνική συνέντευξη και απευθύνθηκε σε διευθυντές,στελέχη και ανώτερους επιστήµονες εταίριων,οι ερωτήσεις ήταν έτσι διαµορφωµένες,ώστε να διακρίνουν την εξάσκηση εργασίας του ερωτηθέντα στον στενότερο χώρο εργασίας του, από την προσφορά του στο σύνολο της εταιρίας. 2. Αποτελέσµατα ερευνών. Το 1999 οι τηλεεργαζόµενοι στην Ευρώπη υπολογίστηκαν γύρω στα 9 εκατοµµύρια. Η αύξηση σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια ήταν τεράστια.στην κορυφή βρίσκεται η Φιλανδια µε 17% τηλεεργαζόµενους,ενώ στο άλλο άκρο βρίσκεται η Ισπανία µε 2.8 %.Η Γερµανία βρίσκεται ακριβώς στο µέσο όρο των αποτελεσµάτων. Από αυτά τα 9 εκατοµµύρια, τα 2.9 είναι τακτικοί τηλεεργαζόµενοι από το σπίτι,τα 3 περιστασιακοί, τα 2.3 µετακινούµενοι και 1.4 αυτοαπασχολούµενοι (SOHO = small office - home office). Η κατανοµή στις παραπάνω κατηγορίες είναι συνήθως ανοµοιόµορφη και διαφέρει απο χώρα σε χώρα, µε εξαίρεση τη Γερµανία. Συνοπτικά, προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσµατα : Παραδόξως,παρατηρήθηκε οτι το 75% των τηλεεργαζοµένων είναι άνδρες και µόνο το 25% γυναίκες.αυτό αντιτίθεται στην εντύπωση που υπάρχει ότι η τηλεεργασία είναι κυρίως γυναικείο πεδίο.

5 Οι τηλεεργαζόµενοι έχουν περισσότερα προσόντα κια εµπειρία στην εργασία. Η πλειοψηφία είναι µέσης ηλικίας. Το 63% ειναι µεταξύ ετών.ο µέσος όρος είναι τα 39 έτη. Επίσης, τα 3/4 απο αυτούς έχουν διοικητικές θέσεις. Οι τηλεεργαζόµενοι δουλεύουν περισσότερο κια για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα απο τους υπολοιπους εργαζόµενους. Κάθε δεύτερος µη-τηλεεργαζόµενος δουλεύει περισσότερες ώρες απο αυτές που προβλέπει το συµβόλαιό του.στους τηλεεργαζόµενους,όµως, το ποσοστό αυτό φτάνει το 80%. Η αιτία για αυτό δεν έιναι προφανής. "Τείνουν οι εργασιοµανείς να γίνονται τηλεεργαζόµενοι ή ανατίθεται στους τηλεεργαζόµενους µεγαλύτερος όγκος δουλειάς από ότι στους υπόλοιπους εργαζόµενους ;;; " Στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις η τηλεεργασία είναι καθηµερινό φαινόµενο. Οι µικρότερες είναι πιο διστακτικές. Περισσότερα απο τα 2/3 των ευρωπαικών χωρών,µε πάνω απο 500 εργαζόµενους,ήδη εφαρµόζουν την τηλεεργασία.οµώς µόνο το 12% των επιχειρήσεων µε λιγότερους απο 10 εργαζόµενους έχουν τηλεεργαζόµενους. Η τηλεεργασία είναι νέο φαινόµενο στις περισσότερες Ευρωπαικές χώρες. Στη Γερµανία,για παραδειγµα, το 29% των επιχειρήσεων,εφαρµόζει τηλεεργασία τα τελευτάια 5 χρόνια, ένω το 54% την έχει εισάγει τα τελευταία 2 χρόνια.άλλες χώρες,βέβαια, όπως η Βρετανία και η Γαλλία έχουν µεγαλύτερο παρελθόν στον τοµέα. Στη Φιλανδία,λόγου χάρει, περισσότερες απο το 50% των εφαρµογών τηλεεργασίας, έχουν ηλικία µεγαλύτερη των 5 ετών. Οι εργαζόµενοι αντιµετωπίζουν µε ενδιαφέρον τις εξελίξεις στην τηλεεργασία, όµως, οι επιχειρήσεις είναι ελαφρώς πιο διστακτικές. Σηµερα το 59% των εργαζόµενων - εξαιρουµένων όσων ήδη τηλεεργαζόνται - ενδιαφέρονται να εργαστούν απο το σπίτι (περιστασιακά, εναλλακτικά ή µόνιµα). Ειναι προφανές οτι υπάρχει πολύ έντονη αύξηση,αφού το 1995 το ποσοστό αυτο κυµαινόταν µεταξύ 8-23 %.Τα αποτελέσµατα δεν διαφέρουν πολύ απο χώρα σε χώρα.στις περισσότερες Ευρωπαικές χώρες το % εξασκεί ήδη τηλεεργασία ή τουλάχιστον ενδιαφέρεται να το κάνει στο µέλλον. Στην κορυφή βρίσκεται η Σουηδία µε το 90% του εργατικού της δυναµικού να τηλεεργάζεται. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για την τηλεεργασία είναι κατά µέσο όρο 11%. Εµπόδια 1. Προστασία δεδοµένων και προβλήµατα ασφαλείας. 62% 2. Παραγωγικότητα και ποιότητα εργασίας. 55% 3. Ανεπαρκής γνώσης σχεδιασµού και οργάνωσης της τηλεεργασίας. 54% 4. Προβλήµατα στο management και την επίβλεψη των τηλεεργαζόµενων. 55% 5. Έλλειψη ενδιαφέροντος απο τους εργαζόµενους. 37% 6. Πιθανή αντίσταση απο συνδικάτα εργαζοµένων. 25% Γενικά 6 στις 10 χώρες θεωρούν το πρόβληµα προστασίας δεδοµένων το µεγαλύτερο εµπόδιο.ενώ,στην Ολλανδία την 1η θέση στα εµπόδια

6 καταλαµβάνουν η "παραγωγικότητα" και η "ποιότητα εργασίας",στην Ιρλανδία, την Ιταλία και την Ισπανία στην 1η θέση βρίσκεται η "ανεπαρκής διοίκηση". Η σύγκριση µε τις έρευνες του 1994 δείχνει οτι τα προβλήµατα οργάνωσης της επικοινωνίας µεταξύ γραφείου και τόπου τηλεεργασίας καθώς και το κόστος του τεχνολογικού εξοπλισµού έχουν πλέον µειωµένη σηµασία για τους υπευθύνους. Σε σύγκριση µε το 1980, παρατηρείται ότι σήµερα " η έλλειψη πίεσης για αλλαγή" αναφέρεται λιγότερο συχνά. Προβλέψεις Τα µοντέλα πρόβλεψης της ανάπτυξης της τηλεεργασίας για τα επόµενα χρόνια χρησιµοποιούν τα εξής δεδοµένα,σύµφωνα µε τις αντιπροσωπευτικές έρευνες του ECATT : Τρέχουσα ανάπτυξη της τηλεεργασίας. Τρέχον ποσοστό εταιριών που απασχολούν τηλεεργαζόµενους. Ποσοστό εταιριών µε καθορισµένα σχέδια (ή τουλάχιστον ενδιαφέρον) για την εισαγώγη - ανάπτυξη της τηλεεργασίας. Έτσι, προκύπτει πως οι επιχειρήσεις που το 1999 σχεδίαζαν να εισάγουν και να αναπτύξουν την τηλεεργασία, θα το έχουν κάνει µέσα στα επόµενα 5-6 χρόνια, ενώ όσες έχουν έτοιµα σχέδια θα χρειαστούν µόνο 2-3 χρόνια. Ακόµα, οι µεγάλες διαφορές των αποτελεσµάτων ανάµεσα στις Ιταλία, Γερµανία και τις υπόλοιπες χώρες,οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο υψηλός ρυθµός ανάπτυξης σε Ιταλία και Γερµανία την περίοδο , δείχνει περισσότερο µια προσπάθεια "συντονισµού" µε τις πρωτοπόρες στην τηλεεργασία χώρες (π.χ. Ηνωµένο Βασίλειο), παρά την αρχή µιας περιόδου συνεχούς ανάπτυξης στον τοµέα αυτό. Καλή και κακή εφαρµογή Α) Καλή εφαρµογή LVM Versicherungen Η LVM ήταν απο τις πρωτοπόρους στην τηλεεργασία στην Γερµανία. Εισήγαγε το "random model ", σύµφωνα µε το οποίο τα µικρότερα προβλήµατα λύνονται απο το tandem, δηλαδή την οµάδα των δύο,κατά περίπτωση.και άλλες επιχειρήσεις υιοθέτησαν το µοντέλο αυτό µε τα εξής αποτελέσµατα : - αύξηση παραγωγικότητας κατά 10%. Ως αποτέλεσµα υπογράφτηκε συµφωνία µε την οποία οι τηλεεργαζόµενοι θα αναλαµβάνουν επιπλέον δουλειά,όσο διάστηµα τηλεεργάζονται χωρίς επιπλέον πληρωµή.

7 Υποτίθεται ότι η βελτιωση των συνθηκων εργασίας και η χρηση νέων τεχνολογιών θα διευκολύνουν τους εργαζοµένους και θα µειώσουν τις ώρες εργασίας.αν κάθε άνεση που προσφέρεται στους εργαζόµενους -και όπως είναι αναµενόµενο τους κάνει πιο παραγωγικόυς - συνεπάγεται την ανάθεση σε αυτούς µεγαλύτερου όγκου δουλειάς χωρίς επιπλέον πληρωµή, τότε ποιός άλλος ωφελείται από αυτό, εκτός απο τους εργοδότες ;Αυτό που θα έπρεπε να επιδιώκεται,είναι το οφελος τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζοµένων. - Αποφεύχθηκε η κατασκευή δεύτερου κτιρίου της επιχειρήσης, αφού πολλοί εργαζόµενοι δούλευαν από το σπίτι.έτσι, εξοικονοµήθηκαν 50 εκατοµµύρια euro. Αυτό συµβάλει σηµαντικά στην αντιµετώπιση του συνωστισµού στις µεγαλουπόλεις. Επιπλέον, η µετακίνηση λιγότερων ανθρώπων απο το σπίτι στη δουλειά και αντιστροφα συµβάλλει στην µείωση των αυτοκινήτων,µε αποτελέσµα να έχουµε λιγότερη ατµοσφαιρική ρύπανση και µικρότερο κυκλοφοριακό πρόβληµα. Interpolis H Interpolis είναι πρωτοπόρος στην Ολλανδία στον τοµέα της ευελιξίας και της ανάπτυξης κινήτρων για νέους τρόπους εργασίας.το 1994 ένα σχέδιο αναδιοργάνωσης µε το όνοµα "Vast en Zeker " (= βέβαιο και σίγουρο) µπήκε σε εφαρµογή. Σκοπός του ήταν η αύξηση του κέρδους αλλά και η αλλαγή συµπεριφοράς των εργαζόµενων.έτσι, εφαρµόστηκαν τα εξής : - Υλοποίηση της τηλεεργασίας. - Εισαγωγή καινοτοµιών στο χώρο του γραφείου. - Εισαγωγή ενός διαφορετικού είδους κύκλου αξιολόγησης. Τα αποτελέσµατα ήταν τα εξής : - Περισσότερα κίνητρα για το προσωπικό. - Αυξηµένη παραγωγικότητα. - Μείωση της ιεραρχίας. - Βελτιωµένη και πολύ πιο ανοιχτή επικοινωνία. - Αύξηση στις ευθύνες του προσωπικού. - Οι εργαζόµενοι είναι υπερήφανοι για το Interpolis και το δείχνουν. Τόσο οι οργανωτές,όσο και οι εργαζόµενοι είναι απόλυτα ικανοποιηµένοι. Γενικά, οι νέοι τρόποι εργασίας έχουν κάνει την Interpolis πιο αποφασιστική και δίνουν κίνητρα στους εργαζοµένους να έχουν πιο ανοιχτή συµπεριφορά και να συνεργάζονται.έτσι, το κέρδος από τα παραπάνω το απολαµβάνουν οι πελάτες καθώς και η Interpolis.

8 Παρακάτω συνοψίζονται κάποια επιπλέον πλεονεκτήµατα της τηλεεργασίας : Ανεργία. εδοµένου ότι η σοβαρότερη ίσως κοινωνική πρόκληση των καιρών µας είναι η ανεργία, οφείλουµε να προσέξουµε ιδιαίτερα τις ευκαιρίες στον επαγγελµατικό τοµέα και τις νέες µορφές εργασίας που θα καταστούν δυνατές χάρη στις υψηλές τεχνολογίες και τις τηλεπικοινωνίες.η τηλεεργασία µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στην αντοµετώπιση της ανεργίας. Αποκέντρωση. Αν η πρόσβαση σε δίκτυα παψει να είναι πολυτέλεια για την χώρα µας και οι τιµές το επιτρέψουν αυτό, τότε θα µπορεί και ο εργαζόµενος να επιλέξει να µένει έξω από την Αθήνα, στην επαρχία. Έτσι, θα δοθεί η δυνατότητα στον τηλεεργαζόµενο, να µένει σε άλλα µέρη της Ελλάδας, σε νησιά, σε πιο "ανθρώπινες" πόλεις από την Αθήνα. Ίσες ευκαιρίες Αποκλεισµένες µεχρι σηµερα κοινωνικές οµάδες,όπως άτοµα που ζουν σε αποµακρυσµένες περιοχές ή άτοµα µε κινητικά προβληµατα, θα µπορούν να αντιµετωπιστούν επι ίσοις όροις µε τους υπόλοιπους εργαζόµενους. Β)Κακή εφαρµογή Κακή διοίκηση. Ο τρόπος που διοικούνται οι τηλεεργαζόµενοι είναι ένα πρόβληµα-κλείδι. - Συχνά οι τηλεεργαζόµενοι εγκαταλείπονται µόλις ξεκινήσουν τη δουλειά. Λαµβάνουν ελάχιστη υποστήριξη από συναδέλφους και κυρίως από τους επιβλέποντες και τα "κεντρικά". - Συχνά προσλαµβάνονται λάθος άτοµα λόγω ακατάλληλων κριτηρίων επιλόγης. - Πολλοί οργανισµοί -αγνοώντας τις αντιρρήσεις των επιβλεπόντωνπροσλαµβάνουν άτοµα χωρίς τα κατάλληλα προσόντα.αποτέλεσµα είναι η µείωση της ποιότητας του προιόντος. - Ακόµα,παρ ότι οι εταιρίες συνήθως προσφέρουν επάρκη εκπαίδευση στους µελλοντικούς τηλεεργαζόµενους, δεν κάνουν το ίδιο και στους επιτηρητές τους, µε αποτέλεσµα αυτοί να µην έχουν τα προσόντα να διοικήσουν τους τηλεεργαζοµένους. - Πολλοί managers αδυνατούν να διοικήσουν αντκειµενικά και δεν εµπιστέυονται τους τηλεεργαζοµένους, αφού τους έχουν ήδη δει να εργάζονται και µε βάση αυτό κρίνουν την απόδοση τους στην τηλεεργασία. - Επιπλέον, κάποιοι (λίγοι) οργανισµοί, χρησιµοποιούν "κατασκοπευτικά εργαλεία " για να επιβλέπουν τους τηλεεργαζοµένους. Π.χ. µετρητές πατήµατος των κουµπιών του πληκτρολογίου. - Τέλος, κάποιες εργασίες είναι πιο δύσκολο να αντιµετωπιστούν από τους τηλεεργαζόµενους απ'ό τι από τους κοινούς εργαζοµένους.

9 Απουσία ενσωµάτωσης. - Πολλοί οργανισµοί νοµίζουν οτι κάνουν οικονοµία µε το να µην παρέχουν επαρκή τεχνικό εξοπλισµό στους τηλεεργαζοµένους. - Συχνά αγνοούν την ανάγη µιας διαδικασίας προσαρµόγης των εργαζόµενων κατά την εισαγωγή της τηλεεργασίας. - Η καλή επικοινωνία ανάµεσα στους εγαζοµένους είναι καθοριστική. Γι' αυτό απαιτείται µια " κουλτούρα". Συχνά,η επικοινωνία είναι ανεπαρκής, µε αποτέλεσµα η δουλειά του ενός εργαζόµενου να εµποδίζει την δουλειά του άλλου. - Πολλοί οργανισµοί κάνουν το λάθος να επιτρέπουν µόνο σε πολύ λίγους εργαζοµένους του κάθε τοµέα να τηλεεργάζονται.αυτό τους κάνει να µένουν πάντα "outsiders" και τελικά έχει αρνητικά αποτελέσµατα. - Ένα συχνό λάθος είναι η έλλειψη εµπλοκής των συµβουλίων των εργαζόµενων.αν και στον τοµέα αυτό παρατηρείται κάποια βελτίωση,πολλοί οργανισµοί δεν ενδιαφέρονται να κερδίσουν την συναίνεση των συµβουλίων εγκαίρως. - Τα θέµατα "προστασίας δεδοµένων" παραµελούνται και µόνο µετά την εισαγώγη της τηλεεργασίας λαµβάνονται υπόψη. Ανεπαρκής έλεγχος σχετικά µε το κόστος. - Η εγκαθίδρυση της τηλεεργασίας απαιτεί επιπλέον επενδύσεις.για παράδειγµα, µια πρόταση ήταν αντί να προσφέρονται 2 χώροι εργασίας (γραφείο-σπίτι),οι εργαζόµενοι να χρησιµοποιούν το "µοιρασµα-γραφείου" (desk sharing). Ίσως κάποιοι να διαφωνήσουν µε αυτό.αν το κάνουν µε "µισή καρδιά" δε θα βελτιώσει την αποδοσή τους και τελικά δε θα βοηθήσει στη µείωση των εξόδων.γενικά,πάντως, η παραπάνω πρόταση έγινε εύκολα αποδεκτή απο τους εργαζοµένους. - Πολλοί οργανισµοί µε µεγάλο αριθµό πωλητών.άρχισαν να προσφέρουν εξοπλισµό τηλεεργασίας. Παρ' όλα αυτά,έδειξαν έλλειψη αυτοπεποίθησης και κράτησαν 1 στους 2-3 εργαζόµενους στα κεντρικά γραφεία, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο. - Τέλος,πολλοί οργανισµοί δεν παρέχουν υπηρεσίες επισκευής - συντήρησης hardware στους τηλεεργαζοµένους από ειδικούς µέσα στην εταίρια ή έξω απο αυτή, όπως θα έπρεπε. Συνοπτικά, όταν η τηλεεργασία αντιµετωπίζεται σαν κάτι το επιπρόσθετο,το πιθανότερο είναι να δηµιουργήσει επιπλέον έξοδα,παρά να κάνει εξοικονόµηση.

10 Εκµετάλλευση των εργαζοµένων. -Πολλοί οργανισµοί επιβάλλουν την τηλεεργασία,γεγονός που έχει πάρα πολύ αρνητικές επιπτώσεις-αρχικά στους εργαζοµένους και µακροπρόθεσµα στον οργανισµό. -Άλλοι χρησιµοποιούν την τηλεεργασία σαν αφορµή για να αναγκάσουν τους εργαζοµένους να δουλεύουν υπερωρίες και έτσι να τους στερούν το δικαίωµα στον ελεύθερο χρόνο. -Πολλοί µάλιστα προσπαθούν να µειώσουν τα έξοδα τους,αντιµετωπίζοντας τους τηλεεργαζοµένους σα "peak buffers" (χωρίς συµβάσεις εργασίας). Κάποιοι κινδυνοι που αφορούν την ανάπτυξη της τηλεεργασίας και σπάνια αναφέρονται : Ασφάλιση Η χαλαρή σχέση του εργαζοµένου µε συγκεκριµένο τόπο εργασίας αναπόφευκτα θα επηρεάσει και το ασφαλιστικό ζήτηµα, µε την έννοια ότι οι πολλές µορφές εργασίας θα συνεπάγονται διαφορετικές υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταµεία. Aυτή η πολυµορφία των ασφαλιστικών υποχρεώσεων όµως δεν πρέπει να οδηγήσει σε συρρίκνωση των - ούτως ή άλλως ανεπαρκών - εσόδων των ασφαλιστικών ταµείων. Το κόστος για τους χρήστες Eίναι δεδοµένο ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών συνεπάγεται κάποιο οικονοµικό κόστος (αγορά υπολογιστή και εξαρτηµάτων,συντήρηση, αναβάθµιση κτλ.).eίναι πολύ πιο εύκολο για έναν εργαζόµενο, που έχει την οικονοµική άνεση, να εξοικειωθεί µε τις νέες τεχνολογίες και να αποκτήσει τα απαραίτητα προσόντα.. Για να αναπτυχθεί η τηλεεργασία, το κόστος των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών και της απόκτησης του αντίστοιχου τεχνικού εξοπλισµού πρέπει να µειωθεί, αν οχι να χρεώνεται στους εργοδότες.aυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την ταχύτερη απορρύθµιση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών σε ευρωπαϊκή κλίµακα αλλά και στην Eλλάδα. ευτερευόντως, η µαζική χρήση των προηγµένων τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών θα επιτρέψει στους ίδους τους κατασκευαστές να µειώσουν τις τιµές και, µε αυτό τον τρόπο, ο εξοπλισµός να γίνει προσιτός σε µεγαλύτερο αριθµό χειριστών. Η ανθρώπινη πλεύρα του ζητήµατος. Η εργασία ήταν και (ευτυχώς) παραµένει µια κοινωνική διαδικασία που δεν µπορεί απλά να "µεταφερθεί στο σπίτι" µε τη χρήση της τεχνολογίας. Οσα λοιπον και αν είναι τα πλεονεκτήµατα της τηλεεργασίας δεν πρέπει να ξεχνάµε πως ενδέχεται να οδηγήσει στην αποµόνωση των τηλε-εργαζοµένων.ας αναρωτηθούµε µε πόσα άτοµα έρχεται σε επαφή ένας άνθρωπος που εργάζεται µε την χρήση υπολογιστή και µάλιστα απο το σπίτι... Η τηλεεργασία αυξάνει την παραγωγικότητα και το κέρδος,αλλά ποιές θα είναι τελικά οι επιπτώσεις της στην ψυχική υγεία των εργαζοµένων; Οταν οι συναδελφικές σχέσεις

11 στηρίζονται στην λεγόµενη " κουλτουρα", µπορεί να υπάρχει συναδελφική αλληλεγγύη, ουσιαστική ανθρώπινη επαφή και ειλικρινές πνεύµα συνεργασίας; Και τελικά πως µπορεί να αγαπήσει κανείς την δουλειά του,όταν παράγει έργο για κάποιον που δεν γνωρίζει και παίρνει εντολές απο άτοµα που δεν βλέπει ; Κοιτώντας παραπέρα: Η τηλεεργασία ως ένας νέος τρόπος εργασίας. Η τηλεεργασία δεν είναι ένα αποµονωµένο φαινόµενο.είναι µέρος µιας πληθώρας επιλογών, που κάνουν οι πρωτοπόροι οργανισµοί,προκειµένου να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες,καθώς και µεµονωµένα άτοµα προκειµένου να προσαρµόσουν τη δουλεία τους στις προσωπικές προτιµήσεις και υποχρεώσεις τους.πρόκειται για µια εξέλιξη που οδηγεί σε µεγάλη ελαστικότητα στον τοµέα της εργασίας.αλλαγές που οφελούν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους εργαζόµενους είναι εφικτές.αλλαγές στις διαστάσεις:τόπος και χρόνος εργασίας,τύπος συµβολαίων,ενδοεπιχειρησιακή συνεργασία. Το πρότυπο µεταπολεµικής εργασίας απαρτίζεται από τα εξής: -Μόνιµη εργασία (µε συµβόλαιο) -Εργασία εφ'όρου ζωής -Καθορισµένες ώρες εργασίας. -Πλήρης απασχόληση (35-40 ανά εβδοµάδα) -Κρατική κοινωνική ασφάλιση -Τόπος εργασίας σε κεντρικό κτίριο -Ενδοεπιχειρησιακή συνεργασία βασισµένη σε πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεις και περιορισµένες επαφές µε εξωτερικά πρόσωπα/επιχειρήσεις και µόνο µε συγκεκριµένους τρόπους. Οι αλλαγές στο οικονοµικό και στη συνέχεια στο κοινωνικό περιβάλλον µας έχουν φέρει σήµερα µπροστά στο πρότυπο του 21ου αιώνα.αυτό τείνει προς τη χωρική εξάρθρωση, την αυτοαπασχόληση, την ευελιξία στα πρότυπα των εργάσιµων ωρών και την εντονότερη επικοινωνία και συνεργασία. Το πρότυπο αυτό είναι πολύ ευρύτερο όσον αφορά τους τρόπους εργασίας. Αν και δεν πρόκειται να αντικαταστήσει, τουλάχιστον στο προσεχές µέλλον, το παραδοσιακό πρότυπο θα είναι σίγουρα ένα από τα πολλά πρότυπα εργασίας. Η τηλεεργασία µας δίνει µια πρόγευση για το πως θα είναι πολλοί από εµάς στο µέλλον.θα είναι µέρος της ζωής και ο όρος "τηλεεργασία" δε θα χρησιµοποιείται πια.θα είναι ένα νέο είδος "δουλειάς" και τίποτα παραπάνω.ο όρος τηλεεργασία απλά µας βοήθησε να συζητήσουµε τις επερχόµενες αλλαγές και τώρα πια είναι περιττός.

12 Γενικά σχόλια για την τηλε-εργασία στην Ελλάδα : H τηλε-εργασία είναι δυνατή σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση υλοποιείται µε την δηµιουργία από τον εργαζόµενο κάποιας "ηλεκτρονικής οντότητας" και την επίδοση αυτής στον εργοδότη, ιδιαίτερα όταν τα πηγαία στοιχεία που απαιτούνται είναι διαθέσιµα στον εργαζόµενο χωρίς την ανάγκη προσωπικών επαφών. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι η συγγραφή ενός κειµένου, η κατασκευή κάποιας µονάδας προγράµµατος, η καταχώρηση εγγραφών σε µια Βάση εδοµένων, η δηµιουργία µιας σελίδας στο web, κ.ά. Η πραγµατική δυνατότητα εφαρµογής εξαρτάται από το είδος του πηγαίου υλικού και την εµπιστοσύνη προς αυτό. Για παράδειγµα, είναι ευκολότερο να εργαστεί στο σπίτι ο/η δακτυλογράφος, παρά ο/η προγραµµατιστής/τρια. Τώρα βέβαια, η ίδια η ανάπτυξη της τεχνολογίας θέτει υπό ερώτηµα το κατά πόσο είναι αναγκαία η φυσική επαφή προκειµένου να έχουµε κάποια προσωπική επαφή (αναφέροµαι στο προ των πυλών videoconference- σήµερα το videoconference δεν αποτελεί ακόµα ευρέως διαδεδοµένη υπηρεσία). Μια πραγµατικά χρήσιµη εφαρµογή της ιδέας της τηλε-εργασίας είναι αυτή της παροχής υποστήριξης και διάγνωσης βλαβών σε εγκαταστάσεις πληροφοριακών συστηµάτων. Ανάλογα τη φύση των συστηµάτων και το είδος της απαιτούµενης υποστήριξης µπορούµε να έχουµε οποιαδήποτε από τις τρεις εναλλακτικές περιπτώσεις που αναφέραµε στην αρχή. Για την υποστήριξη της διαχείρισης ενός συστήµατος Unix, αρκεί η πρόσβαση µέσω τερµατικού. Για την εγκατάσταση και τον έλεγχο λειτουργίας εφαρµογών, ενδεχοµένως να απαιτείται εξ' αποστάσεως έλεγχος, ενώ για τη διαχείριση των πόρων και των υπηρεσιών ενός δικτύου συνήθως απαιτείται διασύνδεση δικτύων. Σε όλες τις περιπτώσεις ενδέχεται να χρησιµοποιείται ο ίδιος τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός και η κατά περίπτωση αναγκαία εφαρµογή λογισµικού, αφού ληφθεί σοβαρά υπόψη η παράµετρος της ασφάλειας των συστηµάτων. Eίναι, δυστυχώς, κοινή διαπίστωση ότι η ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών στη χώρα µας είναι κατά κανόνα ιδιαίτερα χαµηλή, και τέτοιου είδους εξ' αποστάσεως υποστήριξη φαντάζει τουλάχιστον πολυτέλεια.ακοµα προτιµωνται λυσεις φτηνότερες από το συνολικό κόστος που συνεπάγεται για µια εταιρία πληροφορικής η υιοθέτηση µιας τέτοιας ιδέας. Επιπλέον, ο πελάτης "θέλει να µας βλέπει εκεί", ανεξάρτητα από το αν, πότε και µε τι κόστος του κάνουµε τη δουλειά.

13 2. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Με βάση την πιο πρόσφατη έρευνα της ΟΤΕnet, ο αριθµός των χρηστών Internet στη χώρα µας είναι και από αυτούς οι (69%) είναι συνδεδεµένοι µέσω τηλεφώνου. Ο πολύ µικρός αυτός αριθµός (ποσοστό 1,3% επί του πληθυσµού) καθιστά την Ελλάδα ουραγό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πολύ πίσω σε σχέση µε άλλες µη αναπτυγµένες χώρες. Χάριν συγκρίσεως αναφέρεται ότι τα σηµερινά ανάλογα ποσοστά στο Κατάρ και το Κουβέιτ κυµαίνονται ήδη µεταξύ 2,15% και 3,1%. Ούτε λόγος βέβαια για τις ΗΠΑ και τον Καναδά, όπου ο αριθµός των χρηστών Internet µε βάση µελέτη της Nielsen Media Research ξεπερνάει τα Αξιοσηµείωτο επίσης είναι ότι ο ρυθµός αύξησης των χρηστών στην Ελλάδα είναι πολύ χαµηλότερος σε σχέση µε τον αντίστοιχο σε αναπτυγµένες και αναπτυσσόµενες χώρες, και µε τα νέα τιµολόγια του ΟΤΕ είναι φυσικό ο ρυθµός αυτός να ελαττωθεί ακόµα περισσότερο. Παρακάτω αναφέρονται κάποιες προτάσεις σχετικά µε την προσαρµογή της Ελλάδας σε νέες µορφές εργασίας,όπως η τηλεεργασία : Στη χώρα µας σήµερα, τείνει να δηµιουργηθεί ένας διαχωρισµός ανάµεσα σε λίγους (αλλά ραγδαία αυξανόµενους) χρήστες πληροφορικής ή δικτύων επικοινωνίας όπως το Internet και σε πολλούς άλλους που αντιµετωπίζουν τις νέες τεχνολογίες στην καλύτερη περίπτωση σαν µυστήριο και στη χειρότερη σαν κίνδυνο για το µέλλον τους.αυτή η διαφορά νοοτροπίας είναι σε ένα βαθµό θέµα διαφορετικών γενεών και δεδοµένης της µεγαλύτερης εξοικείωσης των νέων µε τις νέες τεχνολογίες µε την πάροδο του χρόνου θα εξαλειφθεί. Η πολιτεία έχει όµως σηµαντικό χρέος ενηµέρωσης και διαπαιδαγώγησης για τη διευκόλυνση αυτής της µεταβατικής περιόδου. Και βέβαια είναι απαραίτητο να κατανοήσουν όλοι τις δυνατότητες που µας προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, η πληροφορική και τα δίκτυα. Μεταξύ των λύσεων που υπάρχουν και προτείνονται, η πιο σηµαντική ίσως δεν είναι τόσο η ενηµέρωση, όσο ο µη αποκλεισµός κάποιων κοινωνικών οµάδων από την πληροφορική. Στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, η ηµόσια ιοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, σε σύντοµο χρόνο και µε το µικρότερο δυνατό κόστος. Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών προσφέρουν τα απαραίτητα εργαλεία για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνουν τη λειτουργία της ηµόσιας ιοίκησης σε πλαίσιο διαφάνειας και δηµοκρατικής συµµετοχής. Είναι γνωστό ότι στην Αυστραλία ΕΝ υπάρχει χρονοχρέωση, σε πολλές πολιτείες της Αµερικής η χρέωση είναι ΜΗ ΕΝΙΚΗ για συνδέσεις δεδοµένων, στην δε Ευρώπη, σε όλες σχεδόν τις χώρες υπάρχουν ειδικές τιµές για συνδέσεις µε το Internet.Στην Ελλάδα αντίθετα,οι τιµές είναι τέτοιες που κάθε άλλο παρά προτρέπουν τους πολίτες να χρησιµοποιήσουν το internet για συνδιαλλαγές και ενηµέρωση-πόσο µάλλον για εργασία.η λύση σε αυτό το πρόβληµα είναι η εξής απλή: δωρεάν συνδέσεις δεδοµένων. Είτε αυτό σηµαίνει σε πανελλαδικό αριθµό κλήσης, ή σε τηλεφωνα που θα χορηγήσουν οι ίδιες οι εταιρείες που ενδιαφέρονται για τηλεεργασία, οι ISPs που παρέχουν εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN), οι ανώτερες και ανώτατες σχολές.

14 Η πρόσβαση στα δίκτυα και την πληροφορία θα πρέπει να είναι ελεύθερη για τους χρήστες και για όσους επιθυµούν να παρέχουν υπηρεσίες. Ρυθµίσεις για διασύνδεση µε βάση τη διαφάνεια, την αντικειµενικότητα, τη χωρίς διακρίσεις αναλογικότητα και τη δηµιουργία πολλαπλών κόµβων σε όλη την Ελλάδα. Η τιµολόγηση της διασύνδεσης πρέπει να είναι προσανατολισµένη στο κόστος, λαµβάνοντας υπόψη τη διεθνή πρακτική. Ζητήµατα ασφάλειας και προστασίας δεδοµένων πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Συµπεράσµατα : Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας δίνουν τη δυνατότητα σε πολλούς εργαζόµενους να εργαστούν από το σπίτι τους ή από άλλο χώρο σε απόσταση από τον συνήθη χώρο εργασίας τους, µε τη βοήθεια ενός υπολογιστή και µίας τηλεφωνικής σύνδεσης. Παρότι το ποσοστό των εργαζοµένων οι οποίοι χρησιµοποιούν παρόµοιες δυνατότητες παραµένει µικρό στη χώρα µας, η διεθνής εµπειρία δείχνει ότι ως µορφή οργάνωσης της εργασίας η τηλε-εργασία θα εξαπλωθεί. Επιπλέον, η τηλε-εργασία µπορεί να οδηγήσει σε χωροταξική αναδιανοµή της αγοράς εργασίας και σε διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων µετατοπίζοντας δραστηριότητες σε λιγότερο ευνοηµένες περιοχές. Η χώρα µας βρίσκεται σε µια από τις σπάνιες στιγµές της ιστορίας της όπου οι επιλογές µας θα σηµάνουν την περιθωρειοποίησή µας ή την ισότιµη συµµετοχή µας στη νέα εποχή που δηµιουργείται ταχύτατα. Στην Κοινωνία της Πληροφορίας που διαµορφώνεται, η Ελλάδα έχει µια µοναδική ευκαιρία να αναβαθµίσει τη θέση της στην παγκόσµια οικονοµία και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών της. Τα παραπάνω σχόλια έγιναν µε την βοήθεια πληροφοριών που αντλήθηκαν απο το διαδίκτυο και συγκεκριµένα απο τις εξής ιστοσελίδες : o ιαφόρων εφηµερίδων (ΒΗΜΑ), περιοδικών και portals o Σελίδες του ΕΜΠ o Site της ΓΣΕΕ o Site του ΟΤΕ o Site της Παντείου.

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II 1. Εισαγωγή 1.1 Το έγγραφο αυτό επικεντρώνεται σε θέµατα σχετικά µε τις µικρές και µεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στoυς τρόπους αντιµετώπισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης διεξήγαγε το 2011 έρευνα απασχόλησης αποφοίτων των ετών 2001 2006 των τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της CISCO για τους Εργαζόµενους από Απόσταση Αποκαλύπτει την Ανάγκη για Μεγαλύτερη Προσοχή σε θέµατα Ασφάλειας

Έρευνα της CISCO για τους Εργαζόµενους από Απόσταση Αποκαλύπτει την Ανάγκη για Μεγαλύτερη Προσοχή σε θέµατα Ασφάλειας Υπεύθυνη Τύπου Σιλβάνα Θεοδωροπούλου Τηλ: +30 210 6381457 e-mail: stheodor@cisco.com Έρευνα της CISCO για τους Εργαζόµενους από Απόσταση Αποκαλύπτει την Ανάγκη για Μεγαλύτερη Προσοχή σε θέµατα Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 2008. Μία Έρευνα της Manpower

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 2008. Μία Έρευνα της Manpower Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 28 Μία Έρευνα της Manpower Manpower - Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Περιεχόµενα Q3/8 Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Η υπηρεσία CONET κάνει την πρόσκτηση ασφαλιστικών εργασιών 10 φορές πιο γρήγορη!

Η υπηρεσία CONET κάνει την πρόσκτηση ασφαλιστικών εργασιών 10 φορές πιο γρήγορη! Η υπηρεσία CONET κάνει την πρόσκτηση ασφαλιστικών εργασιών 10 φορές πιο γρήγορη! Η CONET είναι η πρώτη υπηρεσία που εξασφαλίζει 10 φορές πιο γρήγορη και αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ πρακτόρων και

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Έρευνα σε δείγµα 6000 ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

H χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

H χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Νικόλαος Γ. Σαφαρίκας Οικονομολόγος Διευθυντής Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΕΥΑ Σερρών 1. Τιμολόγηση Τιμολογιακή Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Μία Έρευνα της Manpower Q2 2013. Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα

Μία Έρευνα της Manpower Q2 2013. Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Μία Έρευνα της Manpower Q Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q/ Περιεχόµενα Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή Συγκρίσεις ανά Τοµέα Οικονοµικής ραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οόρος TCP/IPχρησιµοποιείται ευρέως σήµερα για να περιγράψει ένα σύνολοαπό διαφορετικές έννοιες. Η περισσότερο διαδεδοµένηχρήση του όρου αναφέρεται σε ένα επικοινωνιακό πρωτόκολλογια τη µεταφορά δεδοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; Βοηθούν στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της χώρας Βοηθούν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στον περιορισμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέες μορφές απασχόλησης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποιες είναι οι νέες μορφές απασχόλησης; Σύμβαση ορισμένου χρόνου Μερική απασχόληση Προσωρινή απασχόληση Σύμβαση έργου Υπεργολαβία Εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για δράση! Πως επιχειρήσεις, κυβέρνηση αλλά και οι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν την δική τους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006 Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων

Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων 1. Αναζήτηση των κατάλληλων δεδοµένων. 2. Έλεγχος µεταβλητών και κωδικών για συµβατότητα. 3. Αποθήκευση σε ηλεκτρονική µορφή (αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με Α) την εγκατάσταση Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης (Μακροπρόθεσμη λύση) και Β) την τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο

Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο Ο νέος, σύγχρονος τρόπος ασφάλισης! Η Anytime αντιπροσωπεύει τη νέα εποχή στην ιδιωτική ασφάλιση. Πρόκειται για έναν νέο μοναδικό τρόπο να ασφαλιστείτε εύκολα, σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Κεφάλαιο 12 Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών! Μονοπώλιο είναι η κατάσταση στην οποία µια µόνο επιχείρηση εξυπηρετεί ολόκληρη την αγορά! Ο µονοπωλητής σε αντίθεση µε την ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011 Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011 Μεθοδολογία: Πανελλαδική Τηλεφωνική έρευνα με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου Συλλογή Στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Καλλιρρόης 89, 117 45, Αθήνα Τηλ.: 210 9238170 210 9238800 Fax: 210 9235959 www.spme.gr ASSOCIATION OF CIVIL ENGINEERS OF GREECE 89, Kallirois str., 117 45, Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρουσίαση Υπηρεσίας Τι είναι i2dealer; Είναι µία υπηρεσία η οποία παρέχεται από την Vellum, σε συνεργασία µε τον µεγαλύτερο Internet Services Provider της χώρας,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)»

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» «Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» Περιεχόμενα 1. Στόχος... 2 2. Μεθοδολογία έρευνας.....2 3. Ανάλυση αποτελεσμάτων 3 3.1 Μηχανολόγοι Μηχανικοί....3

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα

Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα Μάιος 2008 PI0823 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυµέσων Επικοινωνίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 1. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ενότητα 2: Επαγωγική-περιγραφική στατιστική, παραµετρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σε αυτή την ενότητα θα συνοψίσουµε τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις αναλύσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω και θα δοθούν κάποιες προτάσεις. 5.1 Συζήτηση Αντιµετωπίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

Η Fresh Line είναι Ready Business. Vodafone Power to you

Η Fresh Line είναι Ready Business. Vodafone Power to you Η Fresh Line είναι Ready Business Vodafone Power to you Η Fresh Line είναι µια εξαγωγική εταιρία όπου η πλειοψηφία των εργαζοµένων µας είναι συνέχεια εν κινήσει. Μας ήταν λοιπόν απαραίτητο ένα αξιόπιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά Το Βήµα 13/01/2002 Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά * Η γήρανση του πληθυσµού και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας αποθαρρύνουν τους νέους για τη δηµιουργία οικογένειας Της ΜΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Η ηρωίδα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα