Προωθώντας την ένταξη μέσω της αλληλεπίδρασης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή: Κίνητρα και αυτοπεποίθηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προωθώντας την ένταξη μέσω της αλληλεπίδρασης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή: Κίνητρα και αυτοπεποίθηση"

Transcript

1 Προωθώντας την ένταξη μέσω της αλληλεπίδρασης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή: Κίνητρα και αυτοπεποίθηση Μαύρου Κατερίνα Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Περίληψη Το άρθρο αυτό εστιάζεται στη μελέτη και ανάλυση της αλληλεπίδρασης (λεκτικής και μη λεκτικής) παιδιών με δυσκολίες και των συμμαθητών τους, όταν εργάζονται σε δυάδες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Συγκεκριμένα το άρθρο εξετάζει την αλληλεπίδραση σε σχέση με τα κίνητρα και την αυτοπεποίθηση. Τα αποτελέσματα είναι μέρος μεγαλύτερης έρευνας η οποία εξέτασε τους τύπους αλληλεπίδρασης μεταξύ των συγκεκριμένων δυάδων παιδιών που φοιτούν σε δημοτικά σχολεία ένταξης στην Κύπρο. Η έρευνα επικεντρώθηκε στη συναισθηματική και κοινωνική όψη της συνεργατικής μάθησης και τη σχέση της με την ενιαία εκπαίδευση. Εισαγωγή Η συνεργατική μάθηση αποτελεί μια ευρέως αποδεκτή εκπαιδευτική προσέγγιση των τρεχόντων εκπαιδευτικών δρώμενων, η οποία θεωρείται ότι ενισχύει τη μάθηση και την επίδοση των μαθητών (Gillies και Ashman, 2000) καθώς επίσης και την κοινωνική τους αλληλεπίδραση, βοηθώντας τους να καλλιεργήσουν θετικές στάσεις απέναντι στους συμμαθητές-συνεργάτες τους (Johnson και Johnson, 1986; Stevens και Slavin, 1995; Putnam et al., 1996). Βεβαίως, ο όρος συνεργατική μάθηση αναφέρεται σε πολλές διαφορετικές απόψεις της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των διδακτικών εργαλείων. Μια από τις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις συνεργατικής μάθησης στη σημερινή κοινωνία της πληροφορίας, είναι η συνεργατική μάθηση μέσω της χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Από την εποχή της εφαρμογής της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, το ερευνητικό ενδιαφέρον γύρω από τα ωφελήματά της στη συνεργατική μάθηση ολοένα μεγαλώνει (Mühlenbrock και Hoppe, 1999; Lipponen και Lallimo, 2004). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η έρευνα, μέρος της οποίας παρουσιάζεται στο άρθρο αυτό, εξέτασε στοιχεία της διαδικασίας των συνεργατικών δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων, και όχι το αποτέλεσμα αυτής. Δηλαδή, στόχο είχε να εντοπίσει και να εξετάσει αυτά τα στοιχεία της αλληλεπίδρασης τα οποία ενθαρρύνουν την αποτελεσματική κοινωνικο-συναισθηματική όψη της συνεργατικής μάθησης, κάτι που συνδέεται άμεσα με τη φιλοσοφία και πρακτική της ενιαίας εκπαίδευσης. Η σχετική βιβλιογραφία (Xin, 1999; Schulz-Zander et al., 2002; Foot et al., 2003) υποστηρίζει ότι η συνεργατική μάθηση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι ένα υποσχόμενο εκπαιδευτικό μέσο για την ανταπόκριση τόσο στις ατομικές ανάγκες κάθε παιδιού αλλά και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής αποδοχής, ηθικής και αξιών σε ότι αφορά την αναπηρία. Η έρευνα τοποθετείται στο θεωρητικό υπόβαθρο των κοινωνικο-πολιτισμικών θεωριών και του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού (sociocultural and social constructivism theories). Με άλλα λόγια, τονίζει τη σημασία της 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 508

2 κοινωνικής αλληλεπίδρασης των μαθητών, έτσι ώστε ο ένας (ίσως ο πιο «ικανός») να υποστηρίζει τις προσπάθειες του συνεργάτη του, ενώ ο ίδιος ο Η.Υ. υποστηρίζει την μεταξύ των δύο αλληλεπίδραση. Μεθοδολογία Στην έρευνα συμμετείχαν είκοσι δυάδες μαθητών δημοτικής εκπαίδευσης ηλικιών 7-11 ετών. Οι μαθητές εργάστηκαν σε ζευγάρια τα οποία αποτελούνται από: ένα «παιδί με ειδικές ανάγκες» όπως ορίζεται από τη νομοθεσία για την εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες N. 113(I)/99 (ΥΠΠ, 1999), και το οποίο σύμφωνα με τις αξιολογήσεις του παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες στη γλωσσική ανάπτυξη, και ένα συμμαθητή του που δεν παρουσιάζει οποιεσδήποτε δυσκολίες και κατατάσσεται σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό της τάξης ως μαθητής καλής επίδοσης. Τα ζευγάρια εργάστηκαν σε δύο διαφορετικές δραστηριότητες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η.Υ), οι οποίες εμπλέκουν τη δημιουργία μιας ιστορίας (story composition tasks). Η πρώτη δραστηριότητα-διάρκειας περίπου 10 λεπτών-αποτελείται από ένα κείμενο συμπλήρωσης όπου τα παιδιά κλήθηκαν να συμπληρώσουν τα κενά μιας ιστορίας με εικόνες και λέξεις (πολλαπλής επιλογής). Το τέλος της κάθε ιστορίας δεν δόθηκε. Η επόμενη δραστηριότητα επίσης διάρκειας περίπου 10 λεπτών ήταν εργασία γραπτής έκφρασης, όπου οι μαθητές κλήθηκαν να σκεφτούν και να γράψουν ένα κοινό κείμενο όπου να δίνουν το τέλος της ιστορίας που δημιούργησαν στην πρώτη δραστηριότητα. Το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων ήταν διαφορετικό ανάλογα με την ηλικία και τάξη των μαθητών, και ήταν βασισμένο σε κείμενα ή εργασίες της τάξης. Για τη συλλογή δεδομένων, έγινε βιντεογράφηση των παιδιών καθώς εργάζονταν στον Η.Υ. Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά αντίγραφα (transcripts) της βιντεογράφησης κάθε δυάδας: το ένα αφορούσε τη λεκτική αλληλεπίδραση-επικοινωνία (δηλ. γλώσσα), και αποτελούσε ακριβή απομαγνητοφώνηση της συνομιλίας κάθε δυάδας και το άλλο τη μη-λεκτική αλληλεπίδραση (ως προς τη συνεργασία), και αποτελούσε περιγραφή των γεγονότων, πράξεων και κινήσεων των παιδιών (γεγονότα). Αντίστοιχα, αναπτύχθηκαν δύο συστήματα κατηγοριοποίησης των δεδομένων, ένα για κάθε αντίγραφο. Η μηλεκτική αλληλεπίδραση κατηγοριοποιήθηκε ως προς το βαθμό συνεργασίας και θετικής ή αρνητικής κοινωνικο-συναισθηματικής συμπεριφοράς (γεγονότα), και η λεκτική αλληλεπίδραση αναλύθηκε ως προς τη γλώσσα που χρησιμοποίησαν οι μαθητές σε ότι αφορά το περιεχόμενο, τη δομή και τη λειτουργικότητα των εκφράσεων (functional-structural perspectives on discourse analysis) που χρησιμοποιήθηκαν και βασίστηκε κυρίως στις ιεραρχικές κλίμακες των Stenström, (1994), Sinclair και Coulthard, (1992) και Francis και Huston (1992). Στη συνέχεια χρησιμοποιούνται οι όροι: «δομικά στοιχεία» (moves) αναφορικά με την κατηγοριοποίηση της λεκτικής αλληλεπίδρασης που αφορά τη δομή (structure) μιας συνομιλίας, και «περιεχόμενο» (acts) αναφορικά με το περιεχόμενο μιας λεκτικής φράσης. Ιεραρχικά, το «περιεχόμενο» θεωρείται υποδιαίρεση ενός «δομικού στοιχείου». Τέλος, στην έρευνα έγιναν σύντομες μη-δομημένες συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων των συμμετεχόντων, τους εκπαιδευτικούς της ειδικής εκπαίδευσης και με τυχαία επιλογή 7 ζευγαριών παιδιών. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 509

3 Η έρευνα συνδύασε ένα μεικτό μοντέλο ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης, με έμφαση στην ποιοτική ανάλυση των μαγνητοσκοπήσεων. Η ποσοτική ανάλυση περιορίστηκε στην ποσοστιαία ανάλυση και παρουσίαση των διαφόρων μορφών λεκτικής και μη-λεκτικής αλληλεπίδρασης, ως ένα μέσο περιγραφικής στατιστικής των δεδομένων της έρευνας. Η ποιοτική ανάλυση, όπου δόθηκε η μεγαλύτερη έμφαση, έγινε κυρίως με τη βοήθεια του λογισμικού ποιοτικής ανάλυσης ήχου, βίντεο και κειμένου Transana2 (Fassnact και Woods, 2005), το οποίο είναι εξειδικευμένο στην ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων από μαγνητοσκοπήσεις Αποτελέσματα Συζήτηση Το άρθρο αυτό συζητά ένα μέρος των αποτελεσμάτων της πιο πάνω έρευνας το οποίο αφορά το θέμα των κινήτρων και της αυτοπεποίθησης. Συγκεκριμένα, στην έρευνα εντοπίστηκαν επτά άξονες αλληλεπίδρασης των μαθητών καθώς εργάζονταν μαζί μπροστά στον Η.Υ. Οι άξονες αυτοί περιλαμβάνουν: Παροχή βοήθειας, παροχή κινήτρων, αυτοπεποίθηση, αποδοχή, θετική και αρνητική κοινωνική και συναισθηματική συμπεριφορά, και η θέση του Η.Υ. στην αλληλεπίδραση του ζευγαριού. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με: (α) την παροχή κινήτρων, όπως φαίνεται μέσα από λεκτικά στοιχεία (λέξεις και εκφράσεις) τα οποία ενθαρρύνουν το συνεργάτη να εμπλακεί στη δραστηριότητα, και (β) την αυτοπεποίθηση, ως μια έννοια η οποία σχετίζεται άμεσα με την έννοια των κινήτρων και συζητείται σε όλα τα σημεία της έρευνας, σε καθένα από τους 7 άξονες που εξετάστηκαν. 1. Άξονας αλληλεπίδρασης 1: Παροχή κινήτρων Η παροχή κινήτρων εξετάστηκε μέσα από τη λεκτική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών η οποία είχε ως στόχο να ενθαρρύνει τη συμμετοχή του συμμαθητήσυνεργάτη να συμμετέχει στη δραστηριότητα και στη συνεργασία. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε μέσα από λεκτικές φράσεις (δομικά στοιχεία) οι οποίες ζητούσαν την προσοχή του άλλου (summons - ΖΠΣ) και περιλάμβαναν ως περιεχόμενο, τις έννοιες της ανατροφοδότησης, πρόσκλησης, και αφύπνισης. Στη συνεργατική μάθηση, η ίδια η συνεργασία θεωρείται ως το κίνητρο για εργασία και μάθηση. Τα παιδιά χρειάζονται ένα λόγο για να συνεργαστούν (Stevens et al., 1991), ο οποίος δίνεται συνήθως από τη δραστηριότητα ή/και τον εκπαιδευτικό. Από την άλλη όμως, τα παιδιά χρειάζονται και ένα λόγο να παραμείνουν και να συμμετέχουν πραγματικά σε αυτή τη συνεργασία και αλληλεπίδραση. Σε πολλές περιπτώσεις τα ίδια τα μέλη μιας ομάδας αποτελούν το κίνητρο για συνεργασία, ως ένδειξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων και της μεταξύ τους θετικής αλληλεπίδρασης. Για το λόγο αυτό, η έρευνα εξέτασε το θέμα της παροχής κινήτρων μέσα στην ομάδα, κάτω από το πρίσμα των ενδο-ομαδικών σχέσεων και την ενθάρρυνση της συμμετοχής του συνεργάτη Ζητώντας την προσοχή του συνεργάτη (ΖΠΣ) Ως δομικό στοιχείο της αλληλεπίδρασης, το ΖΠΣ παρουσιάστηκε στο 12.6% των υπολοίπων δομικών στοιχείων, με ίσο ποσοστό ανάμεσα στους μαθητές με δυσκολίες (ΜΔ) και στους μαθητές που δεν αντιμετώπιζαν δυσκολίες στη μάθηση (ΧΔ). Όπως φαίνεται στον πίνακα, και οι δύο συμμετέχοντες σε κάθε ζευγάρι προσπαθούσαν να 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 510

4 κερδίσουν την προσοχή του άλλου, έστω και σε περιπτώσεις όπου η αλληλεπίδραση δεν ήταν ακριβώς θετική (Πίνακας 1, Παράρτημα). Στις περιπτώσεις όπου οι μαθητές συνεργάζονταν συγκεντρωμένοι στη δραστηριότητα, η ΖΠΣ αποτελούσε τον τρόπο αφύπνισης του συνεργάτη, και στροφής της προσοχής του σε συγκεκριμένο σημείο της δραστηριότητας. Σύμφωνα με τους Francis και Huston (1992), στο πλαίσιο της συνεργατικής μάθησης, αυτό θεωρείται ως παροχή κινήτρων, από τη στιγμή που ο σκοπός του ενός είναι να ενθαρρύνει το συνεργάτη να εμπλακεί περισσότερο στη διαδικασία και να κερδίσει το ενδιαφέρον του. Η ανάγκη για παροχή κινήτρων ήταν ακόμη πιο έντονη στις περιπτώσεις όπου η συνεργασία ήταν πολύ μειωμένη ή και ανύπαρκτη. Αυτό παρατηρήθηκε κυρίως σε φάσεις όπου οι μαθητές ΜΔ έχαναν το ενδιαφέρον τους για τη δραστηριότητα, είτε λόγω της δυσκολίας του έργου, είτε λόγω των δικών τους δυσκολιών, της ελλειμματικής προσοχής τους, της αδυναμίας τους να ακολουθήσουν το ρυθμό του συνεργάτη κ.ο.κ. (Slavin, 1992; Stevens και Slavin 1995). Έτσι, για να επανακτηθεί η συμμετοχή του ενός, ο άλλος συνεργάτης έπρεπε να βρει τρόπους (λεκτικούς και μη) να τον επαναφέρει στο έργο, όπως φαίνεται στα παραδείγματα του Πίνακα 1 (Clip7.2). Τέτοιου είδους περιστατικά παρατηρήθηκαν πιο συχνά σε συγκεκριμένα ζευγάρια όπου τα παιδιά ΜΔ παρουσίαζαν στοιχεία υπερκινητικότητας και δυσκολίες στη συγκέντρωση και προσοχή Πρόσκληση για παροχή κινήτρων Η πρόσκληση (ως περιεχόμενο του δομικού στοιχείου ΖΠΣ) αποτελεί την πιο συχνή μορφή λεκτικής έκφρασης της παροχής κινήτρων. Αναφέρεται στην πρόσκληση προς το συνεργάτη να συμμετέχει στη δραστηριότητα, και καταγράφηκε συχνότερα σε όλα τα γεγονότα συνεργασίας και θετικής αλληλεπίδρασης. Στον Πίνακα 2 (Παράρτημα) παρουσιάζονται παραδείγματα αυτής της αλληλεπίδρασης. Υπήρξαν όμως και περιπτώσεις όπου η πρόσκληση ήταν μέρος γεγονότων αρνητικής και μησυνεργατικής αλληλεπίδρασης, τα οποία επίσης φαίνονται στον Πίνακα 2. Σύμφωνα με τους Bénabou και Tirole (1999) άτομα τα οποία αλληλεπιδρούν (και συνεργάζονται) συχνά με άλλους (γονείς, φίλοι, συμμαθητές) γνωρίζουν κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες για τους συνεργάτες τους ΜΔ, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να παρέχουν κίνητρα. Π.χ. η χρήση βλεμματικής επαφής, ένα νεύμα, μια συγκεκριμένη φράση κ.ο.κ., μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προκαλέσουν έμμεσα το ενδιαφέρον του συνεργάτη και παράλληλα να κεντρίσουν την αυτοπεποίθησή του και την ανάγκη του για συμμετοχή. Σε μερικές περιπτώσεις η προσπάθεια αυτή συνδέεται και με το προσωπικό συμφέρον αυτού που παρέχει το κίνητρο, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία η δραστηριότητα. Κατά συνέπεια, η πρόσκληση, ως μια λεκτική έκφραση (π.χ. θα ήθελες να, έλα, άρχισε εσύ πρώτος ) για ΖΠΣ (Stenström, 1994), μαζί με άλλα μη-λεκτικά στοιχεία, όπως παροτρυντικές χειρονομίες, αποτελεί μια προσπάθεια παροχής κινήτρων για ενδυνάμωση της συμμετοχής και αυτοπεποίθησης. Παράλληλα, τόσο οι λεκτικές όσο και οι μη-λεκτικές εκφράσεις πρόσκλησης, δηλώνουν την προσπάθεια για κοινωνική ένταξη και συναισθηματική έκφραση αποδοχής, μέσα από θετικές ενδο-ομαδικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις. Αυτού του είδους ο ενθουσιασμός από μέρους των μαθητών επιδρά θετικά τόσο στις 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 511

5 πιθανότητες επιτυχίας όσο και στην ανάπτυξη αυτοπεποίθησης, κυρίως για τα παιδιά ΜΔ (Murphy et al., 2005; Topping, 2005) Ανατροφοδότηση για παροχή κινήτρων Η ανατροφοδότηση αποτελεί επίσης μια μορφή λεκτικής αλληλεπίδρασης, ως προς το περιεχόμενο, η οποία συνδέεται κατεξοχήν με γεγονότα συνεργασίας και θετικής κοινωνικο-συναισθηματικής αλληλεπίδρασης. Στον Πίνακα 3 (Παράρτημα) παρουσιάζονται παραδείγματα αυτής της αλληλεπίδρασης. Η θεωρία των κινήτρων σε σχέση με την κοινωνική αλληλεπίδραση (Slavin, 1992) εστιάζεται στη σημασία της ανατροφοδότησης και της αμοιβής προς τα παιδιά, για την επιτυχία των στόχων τους. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας παρουσιάζουν στοιχεία λεκτικής και μη-λεκτικής αλληλεπίδρασης όπου τα παιδιά σε κάθε ζευγάρι άλλοτε δίνουν και άλλοτε κατακρατούν κοινωνικές αμοιβές ως ανατροφοδότηση στις προσπάθειες του συνεργάτη τους. Αυτές οι αμοιβές αποτελούνται συνήθως από έκφραση επαίνου (π.χ. μπράβο, πολύ καλά) καθώς και αξιολόγησης και ενθάρρυνσης της προσπάθειας (π.χ. σωστό, συνέχισε, ξαναπροσπάθησε ). Σύμφωνα με τους Bénabou και Tirole (1999), τέτοιες στρατηγικές μειώνουν τις πιθανότητες αποτυχίας και αυξάνουν τις πιθανότητες ανάπτυξης της αυτοεκτίμησης. Ο Burns (2006) υποστηρίζει ότι στη συνεργατική μάθηση ο έπαινος, αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο στην επιτυχία και στην επιβεβαίωση της προόδου. Η χρήση της ανατροφοδότησης από τους μαθητές, αποδεικνύει ότι οι ίδιοι αντιλαμβάνονται πόσο σημαντικό είναι να διατηρήσουν καλές δια-προσωπικές σχέσεις εντός της ομάδας τους και να διατηρήσουν το ενδιαφέρον ο ένας του άλλου για να επιτύχουν τους στόχους τους (Topping, 2005). Παράλληλα, σύμφωνα και με τους Edwards και Westgate (1994), στη συνεργατική μάθηση η ανατροφοδότηση αποτελεί επίσης ένδειξη ευγένειας και σεβασμού ανάμεσα στους συνεργάτες. Δηλώνει όχι μόνο ότι αναγνωρίζουν την προσπάθεια και συμβολή του άλλου στην ομάδα αλλά και ότι είναι πρόθυμοι να την επιβεβαιώσουν και να την ενθαρρύνουν. Στις περιπτώσεις όπου εμπλέκονται και παιδιά ΜΔ, αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό για να επιμένουν στις προσπάθειές τους και στη συμμετοχή τους. Κατανοώντας τα κίνητρα και την αξία τους, τα παιδιά κατανοούν τόσο τον εαυτό τους όσο και τους άλλους σε μια κοινωνική και μαθησιακή σχέση θετικής αλληλεπίδρασης (Johnson και Johnson, 2003) Αφύπνιση για παροχή κινήτρων Η αφύπνιση αποτελεί το τρίτο μέρος του περιεχομένου λεκτικής έκφρασης για ΖΠΣ, η οποία (σε αντίθεση με την πρόσκληση και ανατροφοδότηση) σημειώθηκε με την ίδια συχνότητα σε γεγονότα συνεργασίας/θετικής αλληλεπίδρασης και γεγονότα μησυνεργασίας/αρνητικής αλληλεπίδρασης. Στον Πίνακα 4 (Παράρτημα) φαίνονται παραδείγματα και για τις δύο περιπτώσεις. Η αφύπνιση ορίζεται ως η προσπάθεια για να κερδίσουμε την προσοχή του άλλου (όπως και η ΖΠΣ) (Stenström, 1994). Όπως προαναφέρθηκε στη μεθοδολογία, θεωρείται ως υπο-κατηγορία του ΖΠΣ, αφού ο όρος ΖΠΣ αποτελεί «δομικό στοιχείο» της συνομιλίας (σε σχέση με τα κίνητρα) ενώ η αφύπνιση, αντιπροσωπεύει το περιεχόμενο αυτής της δομής, σε μια συγκεκριμένη λεκτική έκφραση. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 512

6 Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η αφύπνιση δεν συνδέεται με συγκεκριμένο τύπο γεγονότων συνεργασίας. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως αναμενόμενο, από τη στιγμή που ως λεκτική έκφραση, η αφύπνιση δεν εμπερικλείει θετική ή αρνητική διάθεση, αλλά απλά την ανάγκη επαναφοράς του άλλου στο στόχο. Το παράδειγμα Clip11.11 στον Πίνακα 4 αναφέρεται σε γεγονότα μη-συνεργασίας και αρνητικής αλληλεπίδρασης, ενώ το παράδειγμα Clip4.18 σε γεγονότα συνεργασίας και θετικής αλληλεπίδρασης. 2. Άξονας αλληλεπίδρασης 2: Αυτοπεποίθηση Το θέμα της αυτοπεποίθησης αποτελεί τεράστιο κεφάλαιο στη μελέτη της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης και συνεργασίας. Κάποιες πτυχές της αυτοπεποίθησης έχουν συζητηθεί πιο πάνω σε σχέση με την παροχή κινήτρων. Άλλες πτυχές συζητούνται σε ολόκληρη την έρευνα σε σχέση με τους υπόλοιπους άξονες αλληλεπίδρασης που έχουν εντοπιστεί (και είναι εκτός της έμφασης του παρόντος άρθρου). Σε αυτό το μέρος του άρθρου, θεωρήθηκε σημαντικό να αναφερθούν στοιχεία που σχετίζονται με την αυτοπεποίθηση, σε ότι αφορά τη συμμετοχή των παιδιών ΜΔ και την ένταξή τους στο σύνολο της τάξης. Συγκεκριμένα, η αυτοπεποίθηση εξετάζεται στα σημεία δομής της αλληλεπίδρασης τα οποία αναφέρονται στην έναρξη μιας λεκτικής συναλλαγής. Αυτά αναφέρονται συγκεκριμένα σε λεκτικές εκφράσεις με περιεχόμενο απάντησης ή/και εισήγησης, και το βαθμό αυτοπεποίθησης που εμπερικλείει η κάθε μια. Αυτές οι λεκτικές εκφράσεις σχετίζονται με τον τρόπο που ο καθένας αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τη θέση του σε σχέση με τους γύρω του (Bénabou και Tirole, 1999). Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι συνολικά τα παιδιά ΜΔ (16.2%) και τα παιδιά ΧΔ (16.8%) είχαν τις ίδιες προσπάθειες έναρξης της συνομιλίας. Τα αποτελέσματα αυτά είναι αισιόδοξα σε ότι αφορά τη γενική εικόνα της αυτοεκτίμησης των συμμετεχόντων σε κάθε ζευγάρι. Σύμφωνα με τους Abbott et al. (2004), τα παιδιά και οι νέοι ΜΔ επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία της ένταξης, και η τεχνολογία αποτελεί όντως ένα τρόπο ενίσχυσης της αυτοπεποίθησής τους σε ομαδικές δραστηριότητες. Κοιτάζοντας στη συνέχεια στο περιεχόμενο των εκφράσεων κατά την έναρξη μιας συνομιλίας, η αυτοπεποίθηση εξετάστηκε σε σχέση με το κατά πόσο ανταποκρίνονταν στα ερωτήματα της δραστηριότητας και με ποιο τρόπο. Σύμφωνα με τους ορισμούς του Stenström s (1994), η απάντηση, αναφέρεται στο να δώσει κανείς μια λύση με σιγουριά, ενώ η εισήγηση, αναφέρεται στο να δώσει κανείς μια πιθανή λύση, για σκέψη και διαπραγμάτευση, με λιγότερη σιγουριά. Η εισήγηση δίνεται συνήθως έμμεσα και με προσοχή, ενώ η απάντηση δίνεται άμεσα και ξεκάθαρα. Ποσοτικοποιώντας κάποια δεδομένα της ποιοτικής ανάλυσης, φάνηκε ότι στις συνολικές περιπτώσεις έναρξης παιδιών ΜΔ που εξετάστηκαν, στα 20 περιστατικά τα παιδιά έδιναν μια απάντηση ενώ στα 30 έδιναν μια εισήγηση. Παρομοίως τα παιδιά ΧΔ σε 21 περιπτώσεις έδωσαν απάντηση και σε 36 έκαναν εισήγηση. Παραδείγματα φαίνονται στον Πίνακα 5 (Παράρτημα). Η έναρξη αποτελεί από μόνη της ένα δομικό στοιχείο της συνομιλίας, το οποίο εκφράζει αυτοπεποίθηση, αφού δηλώνει την επιθυμία και προσπάθεια του συνομιλητή να αρχίσει την αλληλεπίδραση (Johnson et al., 1986). Παρόλα αυτά, το περιεχόμενο μιας τέτοιας προσπάθειας μας δίνει περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργικότητά της σε σχέση με την αυτοπεποίθηση αυτού που κάνει την έναρξη. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 513

7 Σύμφωνα με τους Bénabou και Tirole (1999), μέσα από τις πράξεις και τις λέξεις μας φαίνεται η αυτοπεποίθηση ή η αδυναμία μας να αυξήσουμε ή να μειώσουμε τις προσδοκίες του συνομιλητή και συνεργάτη μας. Στις περιπτώσεις που μελετήθηκαν στην παρούσα έρευνα, η απάντηση και η εισήγηση σχετίζονται άμεσα με την αυτόεικόνα των συμμετεχόντων σε σχέση με την επίδοσή τους στις δραστηριότητες. Αυτό συνάδει με τα ευρήματα της έρευνας των Wong και Watkins (2001), όπου τα άτομα με που είχαν ψηλές προσδοκίες από τον εαυτό τους και τους άλλους, παρουσίασαν ψηλά επίπεδα αυτοπεποίθησης και έδινα πολλές απαντήσεις. Ενώ τα άτομα με χαμηλότερη αυτό-εικόνα, περιορίστηκαν στις απλές εισηγήσεις. Παρομοίως, εδώ φάνηκε ότι ενώ οι μαθητές ήταν έτοιμοι να αρχίσουν μια συνομιλία (θέμα), με μια εισήγηση, δείχνοντας κάποια δυναμική στην άποψή τους, στην πραγματικότητα επιζητούσαν την επιβεβαίωση του συνεργάτη τους. Κλείνοντας Το άρθρο αυτό παρουσίασε τα αποτελέσματα που αφορούν την παροχή κινήτρων και αυτοπεποίθησης, μια έρευνας η οποία μελέτησε την αλληλεπίδραση παιδιών ΜΔ και παιδιών ΧΔ όταν συνεργάζονται σε δραστηριότητες στον Η.Υ. Η παροχή κινήτρων όπως εξετάστηκε στην έρευνα αυτή αναφέρεται στην προσέλκυση προσοχής με λεκτικές (και μη-λεκτικές) εκφράσεις που δίνουν ανατροφοδότηση, προσκαλούν ή αφυπνίζουν. Επιπρόσθετα, η έννοια της αυτοπεποίθησης σε σχέση με την αλληλεπίδραση των παιδιών, εξετάστηκε και ξεχωριστά σε ότι αφορά τη συμμετοχή των παιδιών με δυσκολίες και τη σημασία αυτής για τις αρχές της ενιαίας εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αυτοπεποίθηση φαίνεται μέσα από λεκτικές εκφράσεις έναρξης μιας συνομιλίας, και αφορούν κυρίως απάντηση (με αυξημένη αυτοπεποίθηση) και εισήγηση (με μειωμένη αυτοπεποίθηση). Ένας από τους προβληματισμούς της σύγχρονης έρευνας και βιβλιογραφίας για τη συνεργατική μάθηση με την εμπλοκή παιδιών ΜΔ (Johnson και Johnson, 2003; Murphy et al., 2005) είναι το γεγονός ότι τα παιδιά ΜΔ παρουσιάζουν χαμηλή αυτοπεποίθηση όταν συμμετέχουν σε μια δραστηριότητα. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας παρουσιάζουν τόσο τα παιδιά ΜΔ όσο και τα παιδιά ΧΔ να έχουν ίσο αριθμό προσπαθειών στην έναρξη μιας συνομιλίας. Εξετάζοντας το περιεχόμενο αυτών των προσπαθειών παρατηρήθηκαν ότι δεν υπήρχαν διαφορές μεταξύ των παιδιών ΜΔ και ΧΔ στον τρόπο έναρξης (απάντηση εισήγηση). Με άλλα λόγια τόσο τα παιδιά ΜΔ όσο και τα παιδιά ΧΔ στα ζευγάρια τους, έδωσαν ίδιο αριθμό απαντήσεων και εισηγήσεων, κάτι που δεν παρουσιάζει τα παιδιά ΜΔ να έχουν χαμηλότερη αυτοπεποίθηση στο θέμα αυτό, σε σχέση με τους ΧΔ συνεργάτες τους. Όπως φάνηκε στα γενικότερα αποτελέσματα της έρευνας, και στις αντιδράσεις των ίδιων των παιδιών και των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις, η χρήση της τεχνολογίας ως μέσω ενθάρρυνσης και υποστήριξης της αλληλεπίδρασης των παιδιών, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο μοτίβο αυτό της αλληλεπίδρασης, σε σχέση με την αυτοπεποίθηση. Η χρήση στρατηγικών παροχής κινήτρων και αύξησης της αυτοπεποίθησης φάνηκε να πηγάζει μέσα από την αναγνώριση των ίδιων των παιδιών της σημασίας την παρότρυνσης και ανατροφοδότησης προς τους συνεργάτες τους (Bénabou και Tirole, 1999), αλλά και την ανάγκη τους να επιτύχουν ως ομάδα το σκοπό τους. Μέσα από αυτές τις προσπάθειες, ανέπτυξαν στρατηγικές οι οποίες αύξησαν τον ενθουσιασμό 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 514

8 της συμμετοχής και παράλληλα προώθησαν τους στόχους της ένταξης και της κοινωνικο-συναισθηματικής αποδοχής των συμμαθητών, ενισχύοντας το κοινωνικό κέρδος της συνεργατικής μάθησης (Murphy et al., 2005). Γενικά, σε αυτή την έρευνα, οι μαθητές ΜΔ παρουσίασαν ένα διαφορετικό προφίλ αυτοπεποίθησης και παροχής κινήτρων από και προς τους συμμαθητές και συνεργάτες τους (ΧΔ), σε σχέση με την καθημερινή τους εικόνα στο σύνολο της τάξης. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις συνεντεύξεις που έγιναν στο τέλος της έρευνας με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και τους μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα. Βιβλιογραφία Abbott, L., Austin, R. Mulkeen, A. and Metcalfe, N. (2004). The global classroom: advancing cultural awareness in special schools through collaborative work using ICT. European Journal of Special Needs Education, 19 (2): Bénabou, R. and Tirole, J. (1999). Self-confidence and social interactions. Princeton Economic Theory Papers, 00s2, Economics Department: Princeton University. pp Burns, E. (2006). Pause, prompt and praise peer tutored reading for pupils with learning difficulties. British Journal of Special Education, 33 (2): Edwards, A.D. and Westgate, D.P.G. (1994). Investigating Classroom Talk. London: RoutledgeFalmer. Fassnacht, C., and Woods, D. (2005). Transana v2.05. Available from: Madison. WI: The Board of Regents of the University of Wisconsin System. Foot, H., Tolmie, A., Thomson, J., Whelan, K., Morrison, Sh. and Sarvary, P. (2003). Computer support for collaborative learning of child pedestrian skills. In Gillies, R.M. and Ashman, A.F. (eds.) Cooperative Learning: The social and intellectual outcomes of learning in groups. London: RoutledgeFalmer. pp Francis, G. and Huston, S. (1992). Analysing everyday conversation. In Coulthard, M. (ed.) Advances in Spoken Discourse Analysis. London: Routledge. pp Gillies, R.M. and Ashman, A.F. (2000). The Effects of Cooperative Learning on Students with Learning Difficulties in the Lower Elementary School. The Journal of Special Education, 34 (1): Johnson D.W. and Johnson R.T. (1986). Mainstreaming and Cooperative Learning Strategies. Exceptional Children, 52 (6): Johnson, D.W. and Johnson, R.T. (2003). Student motivation in co-operative groups: Social interdependence theory. In Gillies, R.M. and Ashman, A.F. (eds.) Cooperative Learning: The social and intellectual outcomes of learning in groups. London: Routledge-Falmer. pp o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 515

9 Johnson D.W., Johnson, R.T., Warring, D. and Maruyama, G. (1986). Different Cooperative Learning Procedures and Cross-Handicap Relationships. Exceptional Children, 53 (3): Lipponen, L and Lallimo, J. (2004). Assessing applications for collaboration: from collaboratively usable applications to collaborative technology. British Journal of Educational Technology, 35 (4): Mühlenbrock, M. and Hoppe, U. (1999). Computer Supported Interaction Analysis of Group Problem Solving. In Hoadley, C. and Roschelle, J. (eds.) Proceedings of the Conference on Computer Supported Collaborative Learning: CSCL-99. Palo Alto, CA, December pp Murphy, E., Grey, I..M. and Honan, R. (2005). Co-operative learning for students with difficulties in learning: a description of models and guidelines for implementation. British Journal of Special Education, 32 (3): Putnam, J., Markovchick, K., Johnson, D.W. and Johnson, R.T. (1996). Cooperative Learning and Peer Acceptance of Students with Learning Disabilities. The Journal of Social Psychology, 136 (6): Schulz-Zander, R., Büchter, A. and Dalmer, R. (2002). The role of ICT as a promoter of students cooperation. Journal of Computer Assisted Learning, 18: Sinclair, J. and Coulthard, M. (1992). Towards an analysis of discourse. In Coulthard, M. (ed.) Advances in Spoken Discourse Analysis. London: Routledge. pp Slavin, R.E. (1992). When and Why Does Cooperative Learning Increase Achievement? Theoretical and Empirical Perspectives. In Hertz-Lazarowitz, R. and Miller, N. (eds.) Interaction in cooperative groups: The Theoretical Anatomy of Group Learning. New York: Cambridge University Press. pp Stenström, A.B. (1994). An Introduction to Spoken Interaction. London: Longman. Stevens, R.J., Slavin, R.E. (1995). The Cooperative Elementary School: Effects on Students Achievement, Attitudes, and Social Relations. American Educational Research Journal, 32 (2): Stevens, R.J., Slavin, R.E. and Farnish, A.M. (1991). The Effects of Cooperative Learning and Direct Instruction in Reading Comprehension Strategies on Main Idea Identification. Journal of Educational Psychology, 83 (1): Topping, K.J. (2005). Trends in Peer Learning. Educational Psychology, 25 (6): Xin, J.F (1999). Computer-assisted cooperative learning in integrated classrooms for students with and without disabilities. Information Technology in Childhood Education. (1999): o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 516

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 1: Παραδείγματα λεκτικής και μη-λεκτικής αλληλεπίδρασης σε περιπτώσεις ΖΠΣ Λεκτική Επικοινωνία Γεγονότα Μη λεκτική επικοινωνία Συλλογή-βίντεο Δομικό Στοιχείο ΖΠΣ (ΜΔ) Γεγονός- Συνεργασία Κίνητρα ΖΠΣ(ΜΔ) ΜΔ παρατηρεί και δείχνει στο ΧΔ ότι ΜΔ: E.. Πρέπει να κατεβείς κάτω άφησε πίσω μια παράγραφο Clip12.22 ΧΔ: Όχι, είναι εντάξει, χρειαζόμαστε το διάστημα ΜΔ: Ναι, αλλά κοίτα, δεν άφησες χώρο για τις λέξεις, έλα εδώ ΧΔ εξηγεί το σκεπτικό του ΜΔ ζητά την προσοχή του ΧΔ σε συγκεκριμένο σημείο της άσκησης ΧΔ: Μα πώς;;; ΜΔ:Κοίτα, έλα να σου δείξω. ΜΔ δείχνει και εστιάζει την προσοχή του ΧΔ στο σημείο. Δομικό Στοιχείο ΖΠΣ (ΧΔ) Γεγονός- Μη-Συνεργασία Κίνητρα ΖΠΣ(ΧΔ) ΜΔ στέκεται και πηγαίνει προς τη κάμερα Clip7.24 ΧΔ: (1044sec) Ε... έλα, έλα εδώ κάτσε. Μπορείς να το κάνεις Μόλις ο αστυνομικός ; ΜΔ: Με είδε; Μπορώ να γράψω; ΧΔ: (611 sec) Έλα διάβασε, είναι η σειρά σου. ΜΔ: Πρ..οχώρησε και έ έφτασε στο δά.. δάσος. ΧΔ του ξάνει νόημα να επιστρέψει στη θέση του και του διαβάζει την πρόταση ΜΔ γελά και επιστρέφει στη θέση του. Δείχνει το πληκτρολόγιο. ΜΔ γέρνει πίσω στην καρέκλα και κοιτάζει προς τα κάτω ΜΔ γυρίζει το κεφάλι και διαβάζει ΧΔ βοηθά το ΜΔ δείχνοντας με το δάκτυλο στην οθόνη και ψιθυρίζοντας το πρώτο γράμμα Εκτός δραστηριότητας Clip8.11 Στη δραστηριότητα 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 517

11 Πίνακας 2: Παραδείγματα λεκτικής και μη-λεκτικής αλληλεπίδρασης σε περιπτώσεις πρόσκλησης (κίνητρα) Λεκτική Επικοινωνία Γεγονότα Μη λεκτική επικοινωνία Συλλογή-βίντεο Δομικό Στοιχείο - Πρόσκληση (σε Συνεργ. και Θετική Κ/Σ αλ/ση) Γεγονός - Συνεργασία Κίνητρα Πρόσκληση Μαζί: (804sec) χι, χι Γελούν Clip2.27 ΧΔ: Έλα, γράφεις να σου λέω και να γράφεις; ΜΔ: OK, προχώρα! ΧΔ δίνει το πληκτρολόγιο στο ΜΔ ΜΔ παίρνει το πληκτρολόγιο, γυρνά προς το ΧΔ και περιμένει οδηγίες ΧΔ: OΚ, ας γράψουμε το τέλος της ιστορίας, συμφωνείς; ΜΔ: Ναι, ωραία. Έλα, γράφεις πρώτος. Και οι δύο με τα χέρια στο πηγούνι, σκέφτονται ΧΔ γυρνά το σώμα προς ΜΔ ΜΔ σπρώχνει το πληκτρολόγιο προς ΧΔ ΧΔ παίρνει το πληκτρολόγιο και γυρνά προς ΜΔ ρωτώντας Clip14.29 ΧΔ: Εντάξει, ποιο ήταν το τελευταίο σημείο, από πού αρχίζουμε; Δομικό Στοιχείο - Πρόσκληση (σε Μη-Συνεργ. και αρνητική Κ/Σ αλ/ση) ΧΔ: (1044sec) Ε... έλα, έλα εδώ κάτσε. Μπορείς να το κάνεις Μόλις ο αστυνομικός ; ΜΔ: Με είδε; Μπορώ να γράψω; ΧΔ: Να γράψουμε αυτό; Έλα να δεις. ΜΔ: Ναι! Ας γράψουμε! Γεγονός Μη-Συνεργασία ΜΔ στέκεται και πηγαίνει προς τη κάμερα ΧΔ του ξάνει νόημα να επιστρέψει στη θέση του και του διαβάζει την πρόταση ΜΔ γελά και επιστρέφει στη θέση του. ΧΔ επαναλαμβάνει την ερώτηση προσπερνώντας τη συμπεριφορά του ΜΔ Κίνητρα Πρόσκληση σε Μη-Συν. Clip o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 518

12 Πίνακας 3: Παραδείγματα λεκτικής και μη-λεκτικής αλληλεπίδρασης σε περιπτώσεις ανατροφοδότησης (κίνητρα) Λεκτική Επικοινωνία Δομικό Στοιχείο - Ανατροφοδότηση (σε Συνεργ. και Θετική Κ/Σ αλ/ση) ΧΔ: (24sec) Τι να βάλουμε εδώ; Ο ήλιος, ο αέρας ή το σύννεφο; ΧΔ: Αν πατήσεις εδώ, θα γεμίσει το κενό ΜΔ: Έτσι σωστό; ΧΔ: Ναι! Σωστό! ΧΔ: Πολύ καλά! Τώρα Ο Φοίβος αποφάσισε να πάει ;.. ΜΔ: και αυτό σωστό! Ωραία, προχωρούμε! Δομικό Στοιχείο - Ανατροφοδότηση (σε Μη-Συνεργ. & Αρνητική Κ/Σ αλ/ση) (1000sec) ΧΔ: Όχι, όχι κόκκινο πάλι. ΜΔ: Είναι λάθος είναι βρήκε με.. ήττα. Να το διορθώσουμε! Ωραία! Γεγονότα Μη λεκτική επικοινωνία Γεγονός - Συνεργασία ΧΔ διαβάζει τις 3 επιλογές και περιμένει την απάντηση του ΜΔ ΧΔ δείχνει στην οθόνη και δίνει οδηγίες ΜΔ κάνει κλικ (επόμενη πρόταση) ΧΔ δίνει ανατροφοδότηση και προχωρά ΜΔ κουνά το κεφάλι θετικά Γεγονός Μη-Συνεργασία ΜΔ σπρώχνει τα χέρια του ΧΔ πίσω από το πληκτρολόγιο ΜΔ δείχνει το λάθος ΜΔ ζητά τα διόρθωση και σπρώχνει τα χέρια του ΧΔ μακριά από το πληκτρολόγιο Συλλογή-βίντεο Κίνητρα Ανατροφοδότηση Clip6.2 Clip6.5 Κίνητρα Ανατροφοδότηση σε Μη-Συνεργ. Clip3.26 Αρνητική Κ/Σ αλληλεπίδραση 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 519

13 Πίνακας 4: Παραδείγματα λεκτικής και μη-λεκτικής αλληλεπίδρασης σε περιπτώσεις αφύπνισης (κίνητρα) Λεκτική Επικοινωνία Γεγονότα Μη λεκτική επικοινωνία Συλλογή-βίντεο Δομικό Στοιχείο - Αφύπνιση (σε Συνεργ. Και Θετική Κ/Σ αλ/ση) ΧΔ: (561sec) Κοίτα αυτό! Τρέχει! Κοίτα! Δομικό Στοιχείο Αφύπνιση (σε μη-συνεργ.& Αρν. Κ/Σ αλ/ση) ΜΔ: (445sec)Λα, λα.. χι, χι! Διαβάζω! ΧΔ: Ε! Άτε! Έλα! Μια φορά κι ένα καιρό ΜΔ: Ε! Περίμενε, Έχει ένα λάθος! Να το διορθώσουμε! ΧΔ: Εντάξει Γεγονός - Συνεργασία ΜΔ χάνει την προσοχή του για μια στιγμή ΧΔ δείχνει με ενθουσιασμό στην οθόνη ζητώντας την προσοχή του ΜΔ Γεγονός Μη-Συνεργασία ΜΔ δε συγκεντρώνεται και γυρνά αλλού το κεφάλι. ΜΔ φωνάζει άσχετες λέξεις ΧΔ διαβάζει από την οθόνη ενώ ο ΜΔ τραβά το ποντίκι. ΧΔ σπρώχνει μακριά ΜΔ σπρώχνει ξανά pulls again ΧΔ συνεχίζει να διαβάζει Αφύπνιση/Θετική Clip4.18 Αφύπνιση Αρνητική Clip o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 520

14 Πίνακας 5: Παραδείγματα λεκτικής και μη-λεκτικής αλληλεπίδρασης σε περιπτώσεις αυτοπεποίθησης Λεκτική Επικοινωνία Γεγονότα Μη λεκτική επικοινωνία Συλλογή-βίντεο Δομικό Στοιχείο Έναρξη (ΜΔ) Περιεχόμενο - Απάντηση ΜΔ: (455sec) Αμέσως... ΧΔ: Η αλεπού ΜΔ: Η αλεπού πήδηξε να το πάρει ΧΔ: Η αλεπού πεινούσε ΜΔ: Άρπαξε το τυρί ΧΔ: Χμ όχι πεινούσε ΜΔ: Άρπαξε το τυρί Δομικό Στοιχείο Έναρξη (ΜΔ) Περιεχόμενο - Εισήγηση ΜΔ: (454sec) Εντωμεταξύ ο βασιλείας άρχισε να ψάχνει τη γάτα. Φώναξε την αστυνομία, την αλεπού, τους γείτονες ΧΔ: Αυτό δεν είναι ωραίο. Να το αλλάξουμε ΜΔ: Τι να βάλουμε; Τον κάβουρα; Το γιατρό; Γεγονός - Συνεργασία ΧΔ δείχνει στις πιθανές επιλογές ΜΔ επιλέγει την απάντηση ΧΔ δίνει άλλη πιθανή απάντηση ΜΔ απαντά αμέσως Επιμένει στην προηγούμενη Γεγονός - Συνεργασία ΜΔ διαβάζει από την οθόνη και κινείται μπρος πίσω ΧΔ δείχνει σε συγκεκριμένο σημείο της οθόνης ΜΔ με συγχυσμένο βλέμμα κοιτάζει τον ΧΔ Αυτοπεποίθηση Απάντηση (ΜΔ) Clip2.15 Με αυτοπεποίθηση Με αυτοπεποίθηση Αυτοπεποίθηση Εισήγηση (ΜΔ) Clip3.14 Με αβεβαιότητα ΜΔ: Ο γέρος ο γέρος ΜΔ διαβάζει και κρατά το ποντίκι Clip13.1 ΧΔ: ήξερε να χορεύει; Να τραγουδά ή ;; ΜΔ: να χορεύει όχι λάθος, ουφ! Κυρία ποιο; ΧΔ διαβάζει τις 3 επιλογές ΜΔ εισηγείται και μπερδεμένος κοιτάζει το ΧΔ και τη δασκάλα Με αβεβαιότητα 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 521

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TRANSANA 2

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TRANSANA 2 Ποιοτική Ανάλυση-Το Λογισµικό TRANSANA 2 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TRANSANA 2 Κατερίνα Μαύρου Πανεπιστήµιο Birmingham ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο άρθρο αυτό θα παρουσιάζεται µέρος της µεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ε. Καμπακάκη 2 ου ΓΕΛ Αγίου Αθανασίου/Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ekampakaki@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης effectiveassessmentmw1.wordpress.com Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Δρ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδικής και Εφηβικής Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας: Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατ οίκον εργασία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών

Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας: Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατ οίκον εργασία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας: Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατ οίκον εργασία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών Καραγιάννη-Κυρίλλου Λίτσα Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σχολείο: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τάξη: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

«Εννοιολογικοί χάρτες Χάρτες μάθησης και κριτικής σκέψης»

«Εννοιολογικοί χάρτες Χάρτες μάθησης και κριτικής σκέψης» 33ο Δημοτικό Σχολείο Παληού Καβάλας και 2o Γυμνάσιο Αμερικανικού Κολλεγίου «Ανατόλια» «Εννοιολογικοί χάρτες Χάρτες μάθησης και κριτικής σκέψης» Συντονιστές: Χάιδω Σαμαρά, Δημήτρης Κοκκώνης Περίληψη Θωμαΐς

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Οι ερωτήσεις στη διδασκαλία Α) Η ερώτηση του εκπαιδευτικού Β) Η ερώτηση του μαθητή Α) Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης

Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης Χαράλαμπος Γ. Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τι αναμένουμε να πάρουμε;

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της καθημερινής μελέτης του παιδιού

Οργάνωση της καθημερινής μελέτης του παιδιού Εμπνεύστε το παιδί σας να κατακτήσει τη ζωή του! Ελατε να ξεκλειδωσουμε μια-μια τις πορτες που οδηγουν στην αυτοεκτιμηση και στην επιτυχια του! Οργάνωση της καθημερινής μελέτης του παιδιού Η μελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Προσπάθησα να τον τραβήξω, να παίξουμε στην άμμο με τα κουβαδάκια μου αλλά αρνήθηκε. Πιθανόν και να μην κατάλαβε τι του ζητούσα.

Προσπάθησα να τον τραβήξω, να παίξουμε στην άμμο με τα κουβαδάκια μου αλλά αρνήθηκε. Πιθανόν και να μην κατάλαβε τι του ζητούσα. Μια μέρα πήγαμε στην παιδική χαρά με τις μαμάδες μας. Ο Φώτης πάντα με το κορδόνι στο χέρι. Αν και ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερός μου, ένιωθα πως έπρεπε πάντα να τον προστατεύω. Σίγουρα δεν ήταν σαν όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους)

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) Όνομα Παιδιού: Ναταλία Ασιήκαλη ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ: Πως οι παράγοντες υλικό, μήκος και πάχος υλικού επηρεάζουν την αντίσταση και κατ επέκταση την ένταση του ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος: Ανάπτυξη θεωρητικού σχήματος κατανόησης της ποιότητας στην εκπαίδευση: Εγκυροποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Νέο Πρόγραμμα iuσπcdcddccscsdcscsουδών Νηπιαγωγείου Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Ε Δημοτικού

Μαθηματικά Ε Δημοτικού Μαθηματικά Ε Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης 2014 Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET 1 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία Έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας Είναι μέσο για οικονομική ανάπτυξη: αναπτύσσει δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων Αγαπητά μέλη του BITSE, Όλοι μας έχουμε άτυπα προσωπικά δίκτυα στη ζωή μας. Έχουμε ανθρώπους στους οποίους βασιζόμαστε, εμπιστευόμαστε, καθώς και ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τι Είναι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητα;

Τι Είναι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητα; Τι Είναι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητα; Τα κύρια συμπτώματα των παιδιών με ΔΕΠ-Υ είναι η εκδήλωση συμπτωμάτων απροσεξίας, υπερκινητικότητας και/ή παρορμητικότητας σε βαθμό δυσανάλογο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Η ακαδημαϊκή επιτυχία συνδέεται με την αναγνωστική ικανότητα καθώς και με τις

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Η ακαδημαϊκή επιτυχία συνδέεται με την αναγνωστική ικανότητα καθώς και με τις ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Η ακαδημαϊκή επιτυχία συνδέεται με την αναγνωστική ικανότητα καθώς και με τις ικανότητες του γραμματισμού. Έτσι, οι μαθητές με αναπτυγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μαρμαρινός Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης

Μαθηματικά Γ Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Μαθηματικά Γ Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση της προϋπάρχουσας

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Μαρία Στρατογιαννάκου Βάσια Γαρταγάνη Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ε.Κοκκώνη Ητεχνολογίακηανάπτυξητου παιδιού Τα παιδιά χρειάζονται τη διαμεσολάβηση νοητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

Video 1 Εκφοβισμός με μηνύματα Στο βίντεο: Τραπέζι: Σκηνή στην αυλή: Σχόλια:

Video 1 Εκφοβισμός με μηνύματα Στο βίντεο: Τραπέζι: Σκηνή στην αυλή: Σχόλια: Video 1 Εκφοβισμός με μηνύματα Οι μαθητές στέλνουν συχνά μηνύματα ο ένας στον άλλο. Μερικοί μαθητές λαμβάνουν μηνύματα που δεν είναι πολύ ευχάριστα και αποτελούν μια μορφή εκφοβισμού. Στο βίντεο: Τραπέζι:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα;

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; Σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Σκοπός αυτής της διερεύνησης ήταν να κάνουν κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com

Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com 1 Δομή της παρουσίασης Κατανεμημένη ηγεσία: 1. Έννοια και σημασία 2. Έρευνες σε διάφορες χώρες 3. Δυσκολίες

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012 Εισηγήσεις που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά σας - Μια μαγική λέξη που κάνει τους ανθρώπους και κυρίως τα παιδιά να αισθάνονται άνετα, πολύ καλά με τον εαυτό τους και τους άλλους. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ τα αρνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή Εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή 4 0 Θ Ε Ρ Ι Ν Ο Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΝΗΜΗ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (2) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (3) Ε: Για το προσωπικό αναφέρεστε; Και μία τελευταία ερώτηση. Από πόσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Π ΤΕΛΕΣΜ Σ ΑΤ Α Α Τ Α ΤΗΣ Η Σ ΕΡΕ Ρ ΥΝΑ Ν Σ Α

Α Ο Π ΤΕΛΕΣΜ Σ ΑΤ Α Α Τ Α ΤΗΣ Η Σ ΕΡΕ Ρ ΥΝΑ Ν Σ Α ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Λυκειο Παλαιομετόχου Υπεύθυνη Καθηγήτρια Παναγιώτα Αποστόλου Αυγουστή Μαθητές που εργάστηκαν Α6 Χριστίνα Αντρέου Γιώργος Μαρκου

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ (ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ (ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ (ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (REFLECTION BY USING MOVIES) Σκοπός Ο σκοπός αυτού του αναστοχαστικού εργαλείου είναι να υποκινήσει τον αναστοχασμό στον τρόπο που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College Ταυτότητα της Έρευνας Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Θέμα: Αντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. Τηλ. 210 48 11 260

TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. Τηλ. 210 48 11 260 TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. 25 ης Μαρτίου 12-177 78 Ταύρος Τηλ. 210 48 11 260 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή του παρόντος βιβλίου με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή, τμηματικά ή περιληπτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Το νέο σχολικό έτος ξεκινά, με τα «πρωτάκια» να αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη μετάβαση στην έως τώρα ζωή τους. Το παιδί αποχωρίζεται για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015 Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015 Τι Είναι μια Παρουσίαση Επικοινωνία σε προφορικό λόγο Η Σημασία του Προφορικού Λόγου (1) Έχει μεγαλύτερη δύναμη από

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της μεθόδου Predict Observe Explain στην οριζόντια βολή με χρήση προσομοιώσεων

Εφαρμογή της μεθόδου Predict Observe Explain στην οριζόντια βολή με χρήση προσομοιώσεων Εφαρμογή της μεθόδου Predict Observe Explain στην οριζόντια βολή με χρήση προσομοιώσεων Απόστολος Μιχαλούδης 1, Ευριπίδης Χατζηκρανιώτης 2 michaloudis@yahoo.com, evris@physics.auth.gr 1 Εκπαιδευτικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Εισηγήσεων

Περίγραμμα Εισηγήσεων Περίγραμμα Εισηγήσεων Τίτλος Μαθήματος: Αναπτυξιακή ψυχολογία Κωδικός Μαθήματος: 724 Διάλεξη 1 Εισαγωγή στην αναπτυξιακή ψυχολογία πρέπει να γνωρίζουν: τους στόχους και το αντικείμενο της Εξελικτικής Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού

ΦΙΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΦΙΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ: 3.2. Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και σχέσεων 3.3 Διαπολιτισμικότητα - Αποδοχή και Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 7 Συγγραφική Ομάδα: Cyprus College,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα: Η Δυναμική Προσέγγιση

Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα: Η Δυναμική Προσέγγιση Εκπαιδευτική Ημερίδα «Αποτελεσματική Διδασκαλία: Προβληματισμοί Προτάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό. Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»

Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό. Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» Παράγοντες που επιδρούν στη μάθηση Η σοβαρότητα του αυτισμού Το επίπεδο της νοητικής τους ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Στο παρόν παρατίθενται μερικές χρήσιμες πληροφορίες για τον λαμβάνοντα την συνέντευξη, οι οποίες, όμως δεν είναι επαρκείς από μόνες τους! Αν ο λαμβάνων την συνέντευξη κάνει

Διαβάστε περισσότερα