Πρόλογος 5. Πρόλογος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόλογος 5. Πρόλογος"

Transcript

1

2 Πρόλογος 5 Πρόλογος Η Τοπογραφία είναι ο επιστημονικός χώρος μέσω του οποίου κατόρθωσε να επιτύχει ο άνθρωπος την απεικόνιση τμημάτων της γήινης επιφάνειας στο επίπεδο. Ενδιάμεσο και απαραίτητο στάδιο είναι τα όργανα και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό. Έτσι από τα θεοδόλιχα και τις μετροταινίες φτάσαμε σήμερα στην εποχή του δορυφορικού συστήματος προσδιορισμού θέσης (G.P.S.) Για τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στα αποτελέσματα των τοπογραφικών παρατηρήσεων (γωνίες, αποστάσεις) αναπτύχθηκε και η θεωρία των σφαλμάτων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των αναπόφευκτων λαθών που υπεισέρχονται σε αυτές είτε λόγω κατασκευαστικών ατελειών των οργάνων είτε εξαιτίας ανθρώπινων λαθών. Έχοντας στόχο να διατυπωθούν τα κυριότερα στοιχεία της θεωρίας με σαφή τρόπο σε συνδυασμό με πλήθος ασκήσεων από απλές και εύκολες ως σύνθετες και πιο απαιτητικές γράφηκε το βιβλίο αυτό. Με τον τρόπο αυτόν θεωρώ ότι θα επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό από τους αναγνώστες η πρακτική κατανόηση των διαφόρων εννοιών, οι οποίες είναι πραγματικά απαραίτητες στις θετικές επιστήμες. Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται τα θεμελιώδη προβλήματα που είναι η βάση της Τοπογραφίας, στο δεύτερο η αποτύπωση με την αρχή και τις διάφορες μορφές της (κλασική - ηλεκτρονική), στο τρίτο οι οδεύσεις μέσω των ο- ποίων γίνονται οι αποτυπώσεις, στο τέταρτο οι αλληλοτομίες για την υλοποίηση όλων των περιπτώσεων που είναι δυνατό να παρουσιαστούν στην προσπάθεια προσδιορισμού των συντεταγμένων των σημείων, στο πέμπτο τυπολόγιο με πολύ χρήσιμες γεωμετρικές και όχι μόνο σχέσεις, στο έκτο στοιχεία για τον προσδιορισμό υψομέτρων και στο έβδομο αναλυτικά λυμένες ασκήσεις που σχετίζονται με τα προαναφερθέντα θέματα αλλά και ασκήσεις προς λύση με τις απαντήσεις τους για να δοκιμάσει ο αναγνώστης πρακτικά τις δυνάμεις του. Ακολουθεί στο όγδοο κεφάλαιο παρουσίαση στοιχείων από τη θεωρία των σφαλμάτων και στο ένατο λυμένες και άλυτες ασκήσεις για την ύλη αυτήν. Τέλος στο δέκατο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο δορυφορικό σύστημα προσδιορισμού θέσης (G.P.S.) που στην εποχή μας έχει πλέον διαδοθεί σε σημαντικό βαθμό προσφέροντας μεγάλη ακρίβεια στην εύρεση της θέσης των ενδιαφερόμενων σημείων.

3 6 Τοπογραφικές Εφαρμογές Θεωρώ ότι το βιβλίο αυτό με το περιεχόμενο του και τη δομή του θα αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα για τους φοιτητές και σπουδαστές των Πολυτεχνικών σχολών και των αντίστοιχων των Τ.Ε.Ι. και όσων ασχολούνται με το αντικείμενο της Τοπογραφίας. Δεκέμβριος 2008 Ο συγγραφέας

4 Περιεχόμενα 7 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Τα θεμελιώδη προβλήματα Γενικά Α θεμελιώδες Β θεμελιώδες Γ θεμελιώδες Κεφάλαιο 2 Αποτύπωση Η αρχή της Κλασική ταχυμετρική αποτύπωση Ηλεκτρονική ταχυμετρική αποτύπωση Κεφάλαιο 3 Οδεύσεις Ορισμός Είδη οδεύσεων Επίλυση οδεύσεων Κεφάλαιο 4 Αλληλοτομίες Απλή εμπροσθοτομία Γενική εμπροσθοτομία Οπισθοτομία Πρόβλημα απρόσιτης βάσης (Hansen) Καταβιβασμός Έκκεντρη στάση Πλαγιοτομία Εμπροσθοτομία με τη βοήθεια πλευρομετρήσεων... 31

5 8 Τοπογραφικές Εφαρμογές Κεφάλαιο 5 Τυπολόγιο Άθροισμα γωνιών τριγώνου Άθροισμα γωνιών τετραπλεύρου Νόμος ημιτόνων Νόμος συνημιτόνων Τριγωνομετρικοί τύποι Εξίσωση ευθείας Εύρεση εξίσωσης ευθείας Συνθήκες παραλληλίας και καθετότητας Χαρακτηριστικά ευθείας Εξίσωση κύκλου Εύρεση κέντρου κύκλου από τρία γνωστά σημεία στη περιφέρεια Εμβαδά Όγκοι Γωνία διεύθυνσης Συντεταγμένες Μονάδες γωνιών Κεφάλαιο 6 Προσδιορισμός υψομέτρων Εισαγωγή Πεδίο υψομετρίας α) Γενικά β) Χωροσταθμικά δίκτυα Μέθοδοι εύρεσης υψομετρικών διαφορών α) Γεωμετρική χωροστάθμηση β) Τριγωνομετρική χωροστάθμηση γ) Ειδική τριγωνομετρική χωροστάθμηση Κεφάλαιο 7 Ασκήσεις Τοπογραφίας Ασκήσεις για λύση Κεφάλαιο 8 Στοιχεία από τη θεωρία των σφαλμάτων Σφάλματα Μετρήσεις

6 Περιεχόμενα Πιθανότερη τιμή (Π) Τυχαία σφάλματα (πιθανές αποχές) (U i ) Κατανομή των τυχαίων σφαλμάτων Μέτρα ακρίβειας των παρατηρήσεων Μέσο τετραγωνικό σφάλμα της πιθανότερης τιμής (Μ) Νόμος μετάδοσης σφαλμάτων για ισοβαρείς μετρήσεις Μετρήσεις διαφορετικής ακρίβειας (ανισοβαρείς) Νόμος μετάδοσης βαρών Μέσο τετραγωνικό σφάλμα του βαρυκεντρικού μέσου όρου (Μ 2 ) Μέσο τετραγωνικό σφάλμα της μονάδας βάρους (m o ) Μέσο τετραγωνικό σφάλμα μέτρησης k i βάρους p i (m i ) Μέσο τετραγωνικό σφάλμα της πιθανότερης τιμής ανισοβαρών μετρήσεων (Μ) Κεφάλαιο 9 Ασκήσεις Στοιχεία από τη Θεωρία των Σφαλμάτων Ασκήσεις για λύση Κεφάλαιο 10 Το δορυφορικό σύστημα προσδιορισμού θέσης G.P.S Γενικά Τα τμήματα του G.P.S Τα εκπεμπόμενα σήματα και οι κώδικες του G.P.S Λειτουργία Απόλυτος κινηματικός προσδιορισμός θέσης Η εξίσωση παρατήρησης στον απόλυτο κινηματικό προσδιορισμό θέσης Σχετικός κινηματικός προσδιορισμός θέσης α) Λειτουργία β) Μαθηματικό μοντέλο γ) Επιλογή δορυφόρων και ποιοτικός έλεγχος Μετρήσεις φάσης Η εξίσωση παρατήρησης φάσης Τεχνικές για τη βελτίωση της ακρίβειας των G.P.S Βιβλιογραφία Ευρετήριο όρων

7 Τα Θεμελιώδη Προβλήματα Γενικά Τα θεμελιώδη προβλήματα είναι ουσιαστικά ο θεμέλιος λίθος στην Τοπογραφία διότι με την εφαρμογή τους καθίσταται δυνατή η εύρεση των απαραίτητων στοιχείων (γωνίες, συντεταγμένες, αποστάσεις) για όλες τις εργασίες που ακολουθούν από τις πιο απλές ως και τις σύνθετες. Για την εφαρμογή τους απαιτείται σε κάθε θεμελιώδες ξεχωριστά να είναι γνωστά ορισμένα αριθμητικά στοιχεία αφενός και αφετέρου να είναι σωστή η γεωμετρική σχέση μεταξύ των σημείων που συμμετέχουν. Στις επόμενες παραγράφους αναλύονται με λεπτομέρειες οι τύποι και δίνονται τα σχήματα που είναι απαραίτητα για την εύκολη αλλά συγχρόνως ουσιαστική κατανόηση αυτού του «χρυσού κλειδιού» της Τοπογραφίας. 1.2 Αʹ Θεμελιώδες Βρίσκονται οι συντεταγμένες ενός σημείου Β όταν είναι γνωστές οι συντεταγμένες του σημείου Α, η απόσταση S και η γωνία διεύθυνσης G. Τύποι: x = x + S sing Β Α y = y + S sing Β Α G Β(x Β, y Β ) S AB A(x A, y A ) Σχ. 1.1: Αʹ θεμελιώδες

8 12 Κεφάλαιο Βʹ Θεμελιώδες Προσδιορίζεται η γωνία διεύθυνσης G όταν είναι γνωστές οι συντεταγμένες των σημείων Α και Β. Χρειάζεται προσοχή στα πρόσημα των Δx, Δy καθώς βάση αυτών στη διερεύνηση που ακολουθεί βρίσκεται το τεταρτημόριο που είναι η γωνία διεύθυνσης. Τύποι: tang Δx xβ - x = = Δy y - y Β Α Α Αναλόγως του πρόσημου των Δx, Δy είναι διακριτές οι εξής περιπτώσεις (θεωρώντας: tan α = Δx Δy ) Iτετ Δx> 0, Δy > 0 æææ G = α IIτετ Δx> 0, Δy < 0 æææ G = 200 -α IVτετ Δx< 0, Δy > 0 æææ G = 400 -α IIIτετ Δx< 0, Δy < 0 ææææ G = α άξονας Οx Δx > 0, Δy = 0 æææææ G = 100 αξ. Οx Δx < 0, Δy = 0 ææææ G = 300 αξ. Οy Δx = 0, Δy > 0 ææææ G = 0 αξ. Οy Δx = 0, Δy < 0 ææææ G = 200 Με το Βʹ θεμελιώδες υπολογίζεται επίσης και η απόσταση οι συντεταγμένες των σημείων Α και Β. S όταν είναι γνωστές y 300 IV I 100 y y A B Δy Α Δx G S Β III II Ο x A x B x 200 Σχ. 1.2: Bʹ θεμελιώδες

9 Τα Θεμελιώδη Προβλήματα 13 Τύπος: 2 2 S = Δx + Δy Σημείωση: Ισχύουν οι σχέσεις : sin G cos G Δx Δx = fi S = S sing Δy Δy = fi SAB = S cosg 1.4 Γʹ Θεμελιώδες Βρίσκεται η γωνία διεύθυνσης οποιασδήποτε πλευράς μιας τεθλασμένης γραμμής όταν είναι γνωστή η G 01 και οι γωνίες θλάσης β i. Τύπος: G ( ) = G01 + βi + n 200-κ 400, ( κœζ ) nn+ 1 Παραδείγματα εφαρμογής:  n i= 1 G12 = G01 + β k 400 ( ) G23 = G01 + β1 + β k 400 G23 = G12 + β k 400 β 1 G 01 1 G n 1 βn G n (n + 1) n n Σχ. 1.3: Γʹ θεμελιώδες

10 Ασκήσεις Τοπογραφίας για Λύση 49 7 Λυμένες Ασκήσεις Τοπογραφία Ντίνης Ορέστης - Θωμάς Άσκηση 1 1.2: Α θεμελιώδες, 1.3: Β θεμελιώδες, 1.4: Γ θεμελιώδες, 5.12: Εμβαδά Για την αποτύπωση γηπέδου χρησιμοποιήθηκε ταχύμετρο για τη μέτρηση οριζοντίων γωνιών από μία στάση Σ και μετροταινία για τη μέτρηση των αποστάσεων. Τα στοιχεία υπαίθρου δίνονται στον παρακάτω πίνακα: Σημείο Ανάγνωση οριζόντιου κύκλου (rad) Απόσταση Σ 1 Οδός πλάτους 8.00 m 7

11 50 Κεφάλαιο 7 Οι μετρήσεις αποστάσεων που γίνονται είναι: S = m, S = m, S = m, S = m, S = m, S = m, S = m Ζητούνται να προσδιοριστούν: α) Οι ορθογώνιες συντεταγμένες των κορυφών του γηπέδου, αν θεωρηθεί ότι: G =, x = y = 0 m Σ1 0 β) Το εμβαδόν του γηπέδου. Σ Σ ΛΥΣΗ α) Όπως είναι προφανές εφόσον ζητείται η εύρεση συντεταγμένων θα χρησιμοποιηθεί το Αʹ θεμελιώδες. Έτσι ισχύει: Κορυφή 1 x1= xσ + SΣ1 singσ1 x1 = sin0 Ô x1 = 0 m fi y1= yσ + SΣ1 cosg Σ1 y1 = cos0 y Ô 1 = m Κορυφή 2 G Σ = GΣ + β = + β1 Ô fi G Σ 2 = β1= Hz2- Hz1= = 56.40Ô x2 = xσ + SΣ2 singσ2 x2 = sin56.40 Ô x fi y2 = yσ + SΣ2 cosg Σ2 y2 = cos y Ô Κορυφή 3 G Σ = GΣ + β = + β2 Ô fi G Σ3 = β2 = Hz3- Hz1= = 96.03Ô x3 = xσ + SΣ3 singσ3 x3 = sin96.03 Ô x fi y3= yσ + SΣ3 cosg Σ3 y3 = cos y Ô = m = m = m = 1.57 m Κορυφή 4 G Σ = GΣ + β = + β3 Ô fi G Σ 4 = β3= Hz4- Hz1= = Ô x4 = xσ + SΣ4 singσ4 x4 = sin Ô x4 = m fi y4 = yσ + SΣ4 cosg Σ4 y4 = cos y Ô 4 = m

12 Ασκήσεις Τοπογραφίας για Λύση 51 Κορυφή 5 G Σ = GΣ + β = + β4 Ô fi G Σ5 = β4 = Hz5- Hz1= = Ô x5 = xσ + SΣ5 singσ5 y5 = yσ + SΣ5 cosgσ5 x5 = sin Ô fi y5 = cos Ô x = 0.17 m y 5 5 = m Κορυφή 6 G Σ = GΣ + β = + β5 Ô fi β5 = Hz6- Hz1= = Ô G Σ 6 = x6 = xσ + SΣ6 singσ6 y6 = yσ + SΣ6 cosgσ6 x6 = sin Ô fi y6 = cos Ô x y 6 6 =-7.28 m = m Κορυφή 7 G Σ = GΣ + β = + β6 Ô fi G Σ 2 = β6 = Hz7 - Hz1= = Ô x7 = xσ + SΣ7 singσ7 y7 = yσ + SΣ7 cosgσ7 x7 = sin Ô fi y7 = cos Ô x y 7 7 = m = m β) Για τον υπολογισμό του εμβαδού του γηπέδου εφαρμόζουμε έναν από τους διαθέσιμους τύπους. Έτσι ισχύει: ( y1 y2)( x2 x1) ( y2 y3)( x3 x2) ( y3 y4)( x4 x3) ( y4 y5)( x5 x4) + ( y + y )( x - x ) + ( y + y )( x - x ) + ( y + y )( x -x ) 1 È Ε = Í 2 ÍÎ ( 32.88)( 13.01) ( 12.20)( 12.19) ( 17.12)( 14.78) ( 30.19)( 10.25) +- ( )(- ) +- ( )(- ) + ( )( ) 1 È fi Ε = Í fi 2 ÍÎ fi Ε = ( ) fi Ε = m. 2

ἁλωτά γίγνετ ἐπιμελείᾳ και πόνῳ ἄπαντα

ἁλωτά γίγνετ ἐπιμελείᾳ και πόνῳ ἄπαντα ἁλωτά γίγνετ ἐπιμελείᾳ και πόνῳ ἄπαντα ISBN 978-960-456-205-3 Copyright, Μάρτιος 2010, Ε. Λάμπρου, Γ. Πανταζής, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Η/Σ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΤΗΣ ΑΗΚ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 1.1 Γενικά... 19 1.2 Το αντικείμενο της Τοπογραφίας... 19 1.3 Οι τοπογραφικές εργασίες... 20 1.4 Τοπογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας

Κεφάλαιο 5. Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας Κεφάλαιο 5 Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. 5 Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας. Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 5.1 Γωνία διεύθυνσης. 5. Πρώτο θεμελιώδες πρόβλημα. 5.3 εύτερο θεμελιώδες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΕΠΕ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ.2.Α ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Δημητρίου Γ. Κούρτη ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Μελέτη Γκιόκας Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Εισαγωγή ορισμοί Χαρτογραφία Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Διάλεξη 4 ΧΑΡΤΕΣ -DATUMs καθώς επίσης και στην χρησιμοποίηση αυτών από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο ΠΑΛΙΟ http://eclass.survey.teiath.gr NEO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩ ΔΑΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ ος ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΛΩΝ wwwrmscotrolo 7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1937 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 162 22 Ιανουαρίου 2015 Αριθμ. 8622/Δ2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Μαθηματικά» της Α και Β τάξης Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σύγχρονες γεωδαιτικές μέθοδοι για τον υπολογισμό επιτόπου όγκου εκσκαφών και την δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου εδάφους» ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. «Φωτογραμμετρική αποτύπωση μετώπων εκσκαφής μορφής πρανών» ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΓΑ Ι.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. «Φωτογραμμετρική αποτύπωση μετώπων εκσκαφής μορφής πρανών» ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΓΑ Ι. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Φωτογραμμετρική αποτύπωση μετώπων εκσκαφής μορφής πρανών» ΟΛΓΑ Ι. ΓΚΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρτσινέβελος Παναγιώτης (επιβλέπων) Γαλετάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θεοδόσιος Ζαχαριάδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ ΣΠΑΡΤΗ 2008

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ ΣΠΑΡΤΗ 2008 ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ ΣΠΑΡΤΗ 008 Κάθε γνήσιο αντίτυπο έχει την ιδιόχειρη υπογραφή του συγγραφέα Γενική επιμέλεια : Στράτης Αντωνέας Copyright : Στράτης Αντωνέας e-mail: stranton@otenet.gr Τηλέφωνα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2013-14

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2013-14 Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου. Άλγεβρα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου. Άλγεβρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφική Εφαρμογή. Εγχειρίδιο Χρήσης

Τοπογραφική Εφαρμογή. Εγχειρίδιο Χρήσης Τοπογραφική Εφαρμογή Έκδοση 2 Εγχειρίδιο Χρήσης ICAMSoft ICAMSoft επε Smart Computer Applications - Νοταρά 1, Αθήνα 10683 Τηλ: 3829.473, 3840.055 Fax: 3829.473 Web: www.icamsoft.gr Email: support@icamsoft.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μαθήματος «Γεωφυσική (Υ4202)»

Εργαστήριο Μαθήματος «Γεωφυσική (Υ4202)» Εργαστήριο Μαθήματος «Γεωφυσική (Υ4202)» 1η Άσκηση Εισαγωγή στην Κατασκευή και Χρήση Γεωφυσικών Χαρτών και Τομών ΘΕΩΡΙΑ Υπεύθυνος Άσκησης: Σ. Χάϊλας, Γεωλόγος Προετοιμασία Απαιτούμενος εξοπλισμός για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης 3D CMS - Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανάπτυξης και διαχείρισης 3D Εφαρμογών Πολιτιστικού Περιεχομένου ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης Ενότητα Εργασίας 2. Τεχνικές βέλτιστης

Διαβάστε περισσότερα

Αριστείδης Φωτίου. Χρήστος Πικριδάς. Copyright 2012: Α. Φωτίου Χ. Πικριδάς, GPS και Γεωδαιτικές Εφαρμογές, Δεύτερη Έκδοση

Αριστείδης Φωτίου. Χρήστος Πικριδάς. Copyright 2012: Α. Φωτίου Χ. Πικριδάς, GPS και Γεωδαιτικές Εφαρμογές, Δεύτερη Έκδοση Αριστείδης Φωτίου Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Εργαστήριο Γεωδαιτικών Μεθόδων και Δορυφορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το μάθημα "Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM)"

Σημειώσεις για το μάθημα Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM) ΑΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σημειώσεις για το μάθημα "Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM" Εαρινό εξάμηνο 5 Χ. Οικονομάκος . Γενικά Χρήση γεωμετρικών μετασχηματισμών στα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Μαθηματικά Α Τάξης Γυμνασίου

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Μαθηματικά Α Τάξης Γυμνασίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩ ΔΑΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ ος ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΛΩΝ wwwarmscotrolfo 7 ΝΔΑΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα