Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστικές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστικές"

Transcript

1 Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστικές Αναπαράσταση γνώσης είναι ένα σύνολο συντακτικών και σηµασιολογικών παραδοχών, οι οποίες καθιστούν δυνατή την περιγραφή ενός κόσµου.! Μία µέθοδος αναπαράστασης γνώσης έχει: # Συντακτικό (syntax) # Σηµασιολογία (semantics).! Η φυσική γλώσσα είναι ακατάλληλη για αναπαράσταση γνώσης λόγω της πολυσηµαντικότητας (ambiguity) και της ερµηνείας µε βάσητασυµφραζόµενα (context).! ΓιατασυστήµαταΤΝπρέπειναχρησιµοποιηθεί ένας µονοσήµαντος και τυποποιηµένος συµβολισµός.! Κάθε µέθοδος αναπαράστασης της γνώσης έχει έναν διαφορετικό µηχανισµό εξαγωγής συµπερασµάτων. # Μηχανισµός που χρησιµοποιείται για εξαγωγή συµπερασµάτων από υπάρχουσα γνώση.

2 Μηχανισµός Εξαγωγής Συµπερασµάτων Inference Mechanism! Ο µηχανισµός εξαγωγής συµπερασµάτων υλοποιείται από: # Τη στρατηγική αναζήτησης της λύσης ενός προβλήµατος, πάνω στη γνώση του προβλήµατος. # Τη συλλογιστική (reasoning).! Η στρατηγική αναζήτησης υλοποιείται µε διάφορους τρόπους: # Οδηγούµενη από τους στόχους (goal driven ή top-down): Ξεκινάµε από πιθανά συµπεράσµατα και φτάνουµε στιςαιτίεςπουταστηρίζουν. # Οδηγούµενη από τα δεδοµένα (data driven ή bottom-up): Ξεκινάµε από τα δεδοµένα του προβλήµατος και φτάνουµε σεσυµπεράσµατα.! Η συλλογιστική είναι ο γενικός τρόπος παραγωγής γνώσης από ήδη υπάρχουσα γνώση, και υλοποιείται µε τρεις κυρίως µεθόδους: # Παραγωγή (deduction). # Επαγωγή (induction). # Απαγωγή (abduction).

3 εδοµένα, πληροφορία και γνώση εδοµένο (data) είναι µια µετρήσιµη ή υπολογίσιµη τιµή µίας ιδιότητας. Πληροφορία (information) αποτελείται από δεδοµένα τα οποία όµως έχουν φιλτραριστεί και µορφοποιηθεί κατάλληλα. Γνώση (knowledge) είναι πληροφορία η οποία έχει υποστεί µία σειρά ειδικών ελέγχων για την πιστοποίησή της.! Αντικείµενα (objects)! Γεγονότα (events)! Εκτέλεση (performance)! Μετα-γνώση (meta-knowledge) Είδη Γνώσης

4 Κριτήρια Αξιολόγησης Μεθόδων Αναπαράστασης Γνώσης! Επάρκεια αναπαράστασης (representational adequacy).! Επάρκεια συνεπαγωγής (inferential adequacy).! Αποδοτικότητα συνεπαγωγής (inferential efficiency).! Αποδοτικότητα απόκτησης (acquisitional efficiency). Μέθοδοι Αναπαράστασης Γνώσης! Λογική # Προτασιακή λογική (propositional logic) # Κατηγορηµατική λογική (predicate logic) # ιαζευκτική µορφή της λογικής (clausal form of logic)! οµηµένες αναπαραστάσεις γνώσης # Σηµασιολογικά ίκτυα (semantic networks) # Πλαίσια (frames) # Εννοιολογική εξάρτηση (conceptual dependency) # Σενάρια (scripts)! Κανόνες (if-then rules).

5 Λογική Η µαθηµατική λογική (mathematical logic) είναι η συστηµατική µελέτη των έγκυρων ισχυρισµών (valid arguments) µε χρήση εννοιών από τα µαθηµατικά.! Ένας ισχυρισµός (argument) αποτελείται από συγκεκριµένες δηλώσεις (ή προτάσεις), τις υποθέσεις (premises), από τις οποίες παράγονται άλλες δηλώσεις που ονοµάζονται συµπεράσµατα (conclusions) Όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί, Ο Σωκράτης είναι άνθρωπος, εποµένως, ο Σωκράτης είναι θνητός ( ήλωση) ( ήλωση) (Συµπέρασµα) Προτασιακή Λογική! Στην προτασιακή λογική (propositional logic) κάθε γεγονός αναπαριστάται µε µια λογική πρόταση, η οποία χαρακτηρίζεται είτε ως αληθής (true) ήωςψευδής (false).! Οι λογικές προτάσεις µπορούν να συνδυαστούν µε τηχρήσηλογικών συµβόλων ή συνδετικών (connectives).

6 Συνδετικά και Σηµασία Σύµβολο Ονοµασία / Επεξήγηση σύζευξη (λογικό "ΚΑΙ") διάζευξη (λογικό "Η") άρνηση συνεπαγωγή ("ΕΑΝ ΤΟΤΕ") διπλή συνεπαγωγή ή ισοδυναµία ("ΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝ"). Παράδειγµα P:"Ο Νίκοςείναιπρογραµµατιστής" Q: "Ο Νίκος έχει Υπολογιστή" P Q: Εάν "Ο Νίκοςείναιπρογραµµατιστής", τότε "Ο Νίκος έχει Υπολογιστή" R:"Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισόπλευρο" V:"Το τρίγωνο ΑΒΓ έχει όλες τις πλευρές του ίσες" R V: "Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισόπλευρο" αν και µόνο αν "Το τρίγωνο ΑΒΓ έχει όλες τις πλευρές του ίσες"

7 Μηχανισµοί Εξαγωγής Συµπερασµάτων! Πίνακες αλήθειας (Truth Tables)! Απόδειξη (proof)! "Τρόπος του θέτειν" (modus ponens): P (P Q) Q (modus ponens) Παράδειγµα P: "ΟΝίκοςείναιπρογραµµατιστής" P Q: Εάν "Ο Νίκοςείναιπρογραµµατιστής", τότε "Ο Νίκος έχει Υπολογιστή" Q: "Ο Νίκος έχει Υπολογιστή"

8 Κατηγορηµατική Λογική! Ηκατηγορηµατική λογική (predicate logic) επεκτείνει την προτασιακή λογική εισάγοντας # όρους (terms), # κατηγορήµατα (predicates) και # ποσοδείκτες (quantifiers). Σύµβολο Ονοµασία / Επεξήγηση Σύζευξη (λογικό "ΚΑΙ") ιάζευξη (λογικό "Η") Άρνηση συνεπαγωγή ("ΕΑΝ ΤΟΤΕ") ισοδυναµία ("ΕΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΑΝ") καθολικός ποσοδείκτης ( x σηµαίνει για κάθε x) υπαρξιακός ποσοδείκτης ( x σηµαίνει υπάρχει x)

9 Κατηγορήµατα και Ορίσµατα! Ένα γεγονός αναπαριστάται µε ένανατοµικό τύπο της µορφής: P(A 1,A 2,...,A n ) όπου το P ονοµάζεται κατηγόρηµα (predicate) και τα A 1,A 2,...,A n ορίσµατα (arguments). Παράδειγµα Κάθε άνθρωπος έχει όνοµα Όλοι οι παίκτες του µπάσκετ είναι ψηλοί x y (ΑΝΘΡΩΠΟΣ(x) ΟΝΟΜΑ(x,y)). x (ΠΑΙΧΤΗΣ_ΜΠΑΣΚΕΤ(x) ΨΗΛΟΣ(x)).

10 Παράδειγµα Αναπαράστασης σε Λογική! Κάθεζώοτοοποίοέχειτρίχωµα ή παράγει γάλα είναι θηλαστικό.! Κάθε ζώο που έχει φτερά και γεννάει αυγά είναι πουλί.! Κάθε θηλαστικό που τρέφεται µε κρέας ή έχει κοφτερά δόντια είναι σαρκοβόρο.! Κάθε σαρκοβόρο µε χρώµα καφέ-πορτοκαλί που έχει ρίγες είναι τίγρης.! Κάθε σαρκοβόρο µε χρώµα καφέ-πορτοκαλί που έχει µαύρες βούλες είναι τσιτάχ.! Κάθε πουλί το οποίο δεν πετά και κολυµπά είναι πιγκουΐνος. x (ΕΧΕΙ(x,ΤΡΙΧΩΜΑ) ΠΑΡΑΓΕΙ(x,ΓΑΛΑ)) ΕΙΝΑΙ(x,ΘΗΛΑΣΤΙΚΟ). x (ΕΧΕΙ(x,ΦΤΕΡΑ) ΓΕΝΝΑΕΙ(x,ΑΥΓΑ)) ΕΙΝΑΙ(x,ΠΟΥΛΙ). x (ΕΙ ΟΣ(x,ΘΗΛΑΣΤΙΚΟ) ((ΤΡΕΦΕΤΑΙ(x,ΚΡΕΑΣ) ΕΧΕΙ(x, ΟΝΤΙΑ(ΚΟΦΤΕΡΆ))) ) ΕΙΝΑΙ(x, ΣΑΡΚΟΒΟΡΟ). x (ΕΙΝΑΙ(x,ΣΑΡΚΟΒΟΡΟ) ΧΡΩΜΑ(x,ΚΑΦΕ-ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) ΕΧΕΙ(x,ΡΊΓΕΣ(ΜΑΥΡΕΣ)) ΕΙΝΑΙ(x,ΤΙΓΡΗΣ). x (ΕΙΝΑΙ(x,ΣΑΡΚΟΒΟΡΟ) ΧΡΩΜΑ(x,ΚΑΦΕ-ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) ΕΧΕΙ(x,ΒΟΥΛΕΣ(ΜΑΥΡΕΣ)) ΕΙΝΑΙ(x,ΤΣΙΤΆΧ). x (ΕΙΝΑΙ(x,ΠΟΥΛΙ) ( ΠΕΤΑ(x) ) ΚΟΛΥΜΠΑ(x) ) ΕΙΝΑΙ(x,ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΣ).

11 Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα Κατηγορηµατικής Λογικής! Πλεονεκτήµατα # αντιστοιχία µετηφυσικήγλώσσα, # η ικανοποιητική έκφραση ποσοτικοποίησης των εννοιών µε τους κατάλληλους ποσοδείκτες και # η ικανότητά της να συλλάβει τη γενικότητα.! Μειονεκτήµατα # αδυναµία έκφρασης της ασάφειας # η αθροιστικότητα των αποτελεσµάτων # δεν προσφέρει τη δυνατότητα λογισµού µε εύλογες υποθέσεις. Μηχανισµός εξαγωγής συµπερασµάτων! "Αρχή της ανάλυσης" (resolution principle). (P Q) (R Q) P R (αρχή της ανάλυσης) χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της "εις άτοπο απαγωγής" (refutation).

12 ιαζευκτική Μορφή της Λογικής! Η γνώση αναπαρίσταται σαν σύζευξη διαζεύξεων (conjunction of disjunctions):. ( ΠΑΡΑΓΕΙ(x,ΓΑΛΑ) ΕΙΝΑΙ(x,ΘΗΛΑΣΤΙΚΟ)) ( ΕΧΕΙ(x,ΦΤΕΡΑ) ΕΙΝΑΙ(x,ΠΟΥΛΙ)) ΠΑΡΑΓΕΙ(x,ΓΑΛΑ) ΕΙΝΑΙ(x,ΘΗΛΑΣΤΙΚΟ) (πρώτη διάζευξη) ΕΧΕΙ(x,ΦΤΕΡΑ) ΕΙΝΑΙ(x,ΠΟΥΛΙ) (δεύτερη διάζευξη) Μηχανισµός εξαγωγής συµπερασµάτων! Οι προτάσεις (clauses) αυτής της λογικής:: R 1 R 2 R m Q 1 Q 2 Q n! µπορούν να γραφούν µε τηµορφή: R 1,R 2,,R m Q 1,Q 2,,Q n όπου R i, και Q i, είναι ατοµικοί τύποι της µορφής P(A 1,A 2... A n ) ήοιαρνήσειςτους.

13 Ειδικές περιπτώσεις προτάσεων # Αν m>0και n>0:ισχύει R 1 ή R 2 ή R m εάν Q 1 και Q 2 και Q n # Αν m=0, " εν ισχύει Q 1 και Q 2 και Q n ": Q 1,Q 2,, Q n # Αν n=0, τα R i ισχύουν πάντα. R 1,R 2,,R m # Αν m=0 και n=0, δηλώνει πρόταση πάντα αναληθή. Παράδειγµα! Στην παραπάνω µορφή οι προτάσεις: ΕΙΝΑΙ(x,ΘΗΛΑΣΤΙΚΟ) ΠΑΡΑΓΕΙ(x,ΓΑΛΑ) (πρώτη διάζευξη) ΕΙΝΑΙ(x,ΠΟΥΛΙ) ΕΧΕΙ(x,ΦΤΕΡΑ) (δεύτερη διάζευξη)! µπορούν να γραφούν ως: ΕΙΝΑΙ(x,ΘΗΛΑΣΤΙΚΟ) ΠΑΡΑΓΕΙ(x,ΓΑΛΑ) ΕΙΝΑΙ(x,ΠΟΥΛΙ) ΕΧΕΙ(x,ΦΤΕΡΑ) (πρώτη διάζευξη) (δεύτερη διάζευξη)! Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η αρχή της ανάλυσης γίνεται: (R 1 Q 1 ) ( R 1 ) Q 1

14 ! Οι προτάσεις Horn είναι της µορφής: R Q 1,Q 2 Q n Προτάσεις Horn! Η γλώσσα προγραµµατισµού Prolog χρησιµοποιεί τις προτάσεις Horn σα µέθοδο αναπαράστασης.

15 Μη-µονότονη λογική (1/3)! Σε µια µονότονη λογική, υπάρχει ένα σύστηµα αξιωµάτων S (η αρχικήβάση γνώσης) και ένα σύνολο τύπων F που αποδεικνύονται (συνάγονται) από το S.! Η προσθήκη ενός ή περισσοτέρων αξιωµάτων στο S (απόκτηση νέας γνώσης), το σύνολο F αυξάνει µονότονα.! Πλεονεκτήµατα: # Κάθε φορά που προστίθεται ένα νέο γεγονός στο S, δε χρειάζονται νέοι έλεγχοι για τη συνέπεια της γνώσης του συστήµατος. # Για κάθε νέο γεγονός που αποδεικνύεται δεν είναι απαραίτητη η καταγραφή των γεγονότων πάνω στα οποία βασίζεται η αλήθεια του, αφού δεν υπάρχει κίνδυνος αποµάκρυνσης παλαιότερων γεγονότων.! Μειονεκτήµατα: # η προσθήκη νέων αξιωµάτων είναι δυνατό να µειώσει το σύνολο των δυνατών συµπερασµάτων, αφαιρώντας κάποια που αποδεικνύονται εσφαλµένα µετά την προσθήκη.

16 Μη-µονότονη λογική (2/3)! Οι µη-µονότονες συλλογιστικές είναι κατάλληλες για την αντιµετώπιση κάποιων καταστάσεων που εµφανίζονται συχνά στον πραγµατικό κόσµο: Καταστάσεις για τις οποίες δεν έχουµε πλήρη γνώση, ήηγνώσηδηµιουργείται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενεργειών, για τις οποίες δεν είµαστε βέβαιοι για την αναγκαιότητα ή ορθότητά τους. Καταστάσεις στις οποίες η γνώση µεταβάλλεται, λόγω µεταβολών που συµβαίνουνστονκόσµο. Καταστάσεις στις οποίες το σύστηµα χρησιµοποιεί υποθέσεις (assumptions) στα πλαίσια της στρατηγικής επίλυσης προβληµάτων.! Στη µη-µονότονη τροπική λογική (non-monotonic modal logic) εισάγεται ένας νέος τροπικός τελεστής ο οποίος δηλώνει ότι ένα γεγονός "είναι συνεπές µε τιςτρέχουσες πεποιθήσεις".

17 Μη-µονότονη λογική (3/3)! Η συλλογιστική εύλογων υποθέσεων (default reasoning) χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα γεγονός συνάγεται από ένα δοσµένο γεγονός, γιατί έτσι συµβαίνει συνήθως και γιατί δεν υπάρχει ένδειξη για το αντίθετο.! Το πρόβληµα τηςµονοτονίας αντιµετωπίζεται µε την εισαγωγή κατάλληλων µηχανισµών εξαγωγής συµπερασµάτων οι οποίοι καταγράφουν ποια γεγονότα χρησιµοποιήθηκαν για την εξαγωγή ενός νέου συµπεράσµατος.! Τα συστήµατα που χρησιµοποιούν αυτούς τους µηχανισµούς ονοµάζονται συστήµατα συντήρησης αλήθειας (truth maintenance systems).

18 οµηµένες Αναπαραστάσεις Γνώσης! Η κλασική λογική δε µπορεί να αναπαραστήσει κλάσεις αντικειµένων.! Είναι επιθυµητή η µείωση του όγκου της γνώσης για ένα πρόβληµα.! Η πράξη απαιτεί µία περισσότερο διαισθητική προσέγγιση στην αναπαράσταση γνώσης.

19 Σηµασιολογικά ίκτυα Ένα σηµασιολογικό δίκτυο (semantic net) αποτελείται από κόµβους (nodes) και δεσµούς (links) ανάµεσά τους. Οι κόµβοι υποδηλώνουν κλάσεις αντικειµένων (classes), αντικείµενα (objects), έννοιες (concepts), τιµές ιδιοτήτων (values), κλπ. και οι δεσµοί τις σχέσεις (relations) µεταξύ αυτών των αντικειµένων ή ιδιότητες που συνδέουν αντικείµενα µε τιµές.

20 Η ιεραρχική δοµή των σηµασιολογικών δικτύων :! Υπάρχουν διάφορα είδη δεσµών ή σχέσεων, AKO, ISA, INSTANCE_OF.! ΗσχέσηAKO υπάρχει µεταξύ κλάσεων αντικειµένων. Σε κόµβο που συνδέεται µε σχέση AKO µε κάποιον άλλον µπορούν να προστεθούν νέοι δεσµοί που προσδίδουν νέες ιδιότητες.! ΗσχέσηISA είναι παρόµοια µε τησχέσηako, αλλά σε κόµβο που συνδέεται µε κάποιον άλλον µε σχέσηisa δε µπορούν να προστεθούν νέες ιδιότητες παρά µόνον να κληρονοµηθούν οι ήδη υπάρχουσες ιδιότητες από κόµβους ψηλότερα στην ιεραρχία ή οι ιδιότητες αυτές να αλλάξουν τιµές.! ΗσχέσηINSTANCE_OF είναι παρόµοια µε τησχέσηisa, αλλά υπάρχει µόνο µεταξύ κόµβων αντικειµένων και κόµβων γενικότερων κλάσεων.

21 Κληρονοµικότητα στα σηµασιολογικά δίκτυα! Χάρη στην ιεραρχία ένα αντικείµενο κληρονοµεί ιδιότητες από µία γενικότερη κλάση στην οποία ανήκει.

22 Προσκόλληση διαδικασιών! Αντί για την τιµή της ιδιότητας µπορεί να οριστεί µια διαδικασία η οποία θα καλείται µόνον εάν χρειάζεται (IF-NEEDED) για να δώσει κάποιο αποτέλεσµα.! Οι διαδικασίες αυτές ονοµάζονται και δαίµονες (daemons).

23 Ιδιότητες µε προκαθορισµένες τιµές και εξαιρέσεις τους! Σε ένα σηµασιολογικό δίκτυο η συνήθης τιµή µιας ιδιότητας που εµφανίζεται σε ένα κόµβο που βρίσκεται ψηλά στην ιεραρχία µπορεί να προκαθοριστεί και ονοµάζεται προκαθορισµένη τιµή (DEFAULT).! Οι προκαθορισµένες τιµές είναι ένας τρόπος για να υλοποιηθεί η συλλογιστική των εύλογων υποθέσεων που γίνονται για κλάσεις αντικειµένων στα σηµασιολογικά δίκτυα.

24 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα Σηµασιολογικά δίκτυα! Συµπαγήςτρόποςαναπαράστασηςτηςγνώσης.! Χρειάζεται επιπλέον υπολογιστική προσπάθεια για συλλογή πληροφοριών για κάποιο συγκεκριµένο αντικείµενο.! Λογική ανεπάρκεια # Τα αντικείµενα στα σηµασιολογικά δίκτυα είναι ανοιχτά σε απόδοση οποιαδήποτε σηµασίας.! Ευριστική ανεπάρκεια ή µη-αποδοτικότητα επαγωγής # Οι πληροφορίες είναι διασκορπισµένες µέσα σε ένα δίκτυο

25 Πλαίσια Τα πλαίσια (frames) ή σχήµατα (schemata) είναι "δοµές δεδοµένων για την αναπαράσταση στερεότυπων καταστάσεων".! Οι κύριες διαφορές των πλαισίων µε τις εγγραφές (records) είναι: # Τα πλαίσια δεν είναι κατ ανάγκη όµοια µεταξύ τους # εν περιέχουν ίδιου τύπου πληροφορίες, ούτε µόνον απλά δεδοµένα # Τα πλαίσια οργανώνονται σε ιεραρχικές δοµές και όχι σειριακές! Τα πλαίσια έχουν : # Όνοµα # Μία σειρά από ιδιότητες (slots) που συνδέονται άµεσα µε τιςτιµές τους (fillers).

26 Παράδειγµα

27 Πλαίσια Μηχανισµός εξαγωγής συµπερασµάτων! ιαδικασία βρες(frame,αttribute,value) # Αν η ιδιότητα Αttribute υπάρχει στο πλαίσιο Frame, τότε επέστρεψε την τιµήτηςvalue # Αλλιώς, ακολούθησε την ιεραρχία δεσµών ISA ή AKO ή INSTANCE_OF και επανέλαβε τη διαδικασία µε νέοπλαίσιοnewframe το αµέσως παραπάνω πλαίσιο του Frame στην ιεραρχίας, δηλ. βρες(newframe,attribute,value). Μειονεκτήµατα! Πολλαπλή κληρονοµικότητα (multiple inheritance).

28 Εννοιολογική Εξάρτηση! Η υλοποίηση ενός σηµασιολογικού δικτύου µε κόµβους και σχέσεις µεταξύ τους είναι σχεδόν αυθαίρετη.! Εννοιολογική εξάρτηση (conceptual dependency) # Ένα σύνολο από σταθερές σχέσεις µεταξύ των αντικειµένων, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι κάθε µία από αυτές τις σχέσεις έχει καλά ορισµένη σηµασιολογία (πρωταρχικές ή αρχέγονες (primitive relations)

29 Αρχέγονες Ενέργειες Αρχέγονες Ενέργειες Επεξήγηση Παράδειγµα ATRANS Μεταφορά µιας αφηρηµένης σχέσης ίνω PTRANS Μεταφοράτηςφυσικήςθέσηςενόςαντικειµένου Πηγαίνω PROPEL Εφαρµογή φυσικής βίας κατά ενός αντικειµένου Σπρώχνω MOVE Κίνηση µέρους του αντικειµένου Κλοτσώ GRASP Λαβή ενός αντικειµένου από κάποιον Αρπάζω INGEST Εισαγωγή στο σώµα Τρώω EXPEL Εξαγωγή από το σώµα Ιδρώνω MTRANS Μεταφορά διανοητικής πληροφορίας Συζητώ MBUILD Παραγωγή νέας πληροφορίας από παλιές Αποφασίζω SPEAK Παραγωγή φωνής Μιλώ ATTEND Ερεθισµός αισθητήριου οργάνου Ακούω Εννοιολογικές µορφές ACT PP AA PA Επεξήγηση Ενέργεια, πράξη Αντικείµενα Ιδιότητα ενέργειας, πράξης Ιδιότητα αντικειµένων

30 Σύµβολα στην Εννοιολογική Εξάρτηση Σύµβολο Επεξήγηση Σύµβολο Επεξήγηση p Παρελθόν f Μέλλον t Μεταφορά ts Αρχή µεταφοράς tf Τέλος µεταφοράς k Συνεχιζόµενο? Ερωτηµατικός / Αρνητικός nil Παρόν delta Χωρίς χρόνο c Υπό προϋποθέσεις! Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα # Η εξαγωγή συµπερασµάτων είναι ευκολότερη αν οι έννοιες µίαςφράσηςαναπαριστώνταισε ένα χαµηλό (αρχέγονο) επίπεδο. # Η γνώσηδενµπορεί πάντα να αναλύεται σε πολλά µικρά κοµµάτια αρχέγονης γνώσης.

31 Σενάρια Σενάριο (script) είναι µία στερεότυπη ακολουθία γεγονότων σε µία συγκεκριµένη δραστηριότητα

32 Σενάρια Τα µέρη ενός Σεναρίου! Συνθήκες εισόδου (entry conditions).! Αποτελέσµατα (results).! Σκηνικά (props).! Ρόλοι (roles).! Παραποµπές (track).! Σκηνές (scenes). Μηχανισµός εξαγωγής συµπερασµάτων! Ουπολογιστήςµπορεί να συµπεράνει και να αντιδράσει κατάλληλα σε µετέπειτα ερωτήσεις, θεωρώντας εύλογες υποθέσεις.! Μπορεί να γίνουν λάθος εκτιµήσεις από τον υπολογιστή.

33 Αναπαράσταση µε Κανόνες Μορφές Κανόνων Εκφράζει Επεξήγηση IF συνθήκες THEN ενέργειες ιαδικαστική γνώση Αν οι συνθήκες αληθεύουν τότε εκτέλεσε τις ενέργειες IF συνθήκες THEN συµπέρασµα ηλωτική γνώση Αν οι συνθήκες αληθεύουν τότε αληθεύει και το συµπέρασµα! Συστήµατα εξαγωγής συµπερασµάτων (deduction systems): οι κανόνες εκφράζουν δηλωτική γνώση, και! Συστήµατα παραγωγής (production systems): οι κανόνες εκφράζουν διαδικαστική γνώση.! Πλεονεκτήµατα: # Κάθε κανόνας ορίζει ένα µικρό και (σχεδόν) ανεξάρτητο τµήµα της γνώσης για ένα πρόβληµα (modularity). # Νέοι κανόνες µπορούν να προστεθούν σε ένα σύνολο κανόνων (σχεδόν) ανεξάρτητα από άλλους υπάρχοντες κανόνες (incrementability). # Κανόνες που ήδη υπάρχουν σε ένα σύνολο κανόνων µπορούν να αλλάξουν (σχεδόν) ανεξάρτητα από άλλους κανόνες (modifiability).

34 Αναπαράσταση µε Κανόνες Παράδειγµα Σύµπτωµα Πιθανή Βλάβη Επιδιόρθωση Ο εκτυπωτής δεν τυπώνει καθόλου ή ο Το καλώδιο δεν κάνει καλή Κλείστε τον εκτυπωτή και τον εκτυπωτής τυπώνει λάθος χαρακτήρες επαφή υπολογιστή και προσπαθήστε ξανά Ο εκτυπωτής τυπώνει σωστά αλλά τα Έχει τελειώσει το έγχρωµο Αλλάξτε την κεφαλή µε το χρώµατα δε τυπώνονται σωστά µελάνι έγχρωµο µελάνι Ο εκτυπωτής τυπώνει σωστά αλλά τα εν είναι καθαρή η κεφαλή Ακολουθήστε τη διαδικασία χρώµατα δε τυπώνονται σωστά καθαρισµού της κεφαλής IF ο εκτυπωτής δεν τυπώνει καθόλου OR ο εκτυπωτής τυπώνει λάθος χαρακτήρες THEN το καλώδιο δεν κάνει καλή επαφή IF ο εκτυπωτής τυπώνει σωστά and τα χρώµατα δε τυπώνονται σωστά THEN έχει τελειώσει το έγχρωµο µελάνι IF ο εκτυπωτής τυπώνει σωστά and τα χρώµατα δε τυπώνονται σωστά THEN δεν είναι καθαρή η κεφαλή IF ο εκτυπωτής δεν τυπώνει καθόλου OR ο εκτυπωτής τυπώνει λάθος χαρακτήρες THEN κλείστε τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή και προσπαθήστε ξανά IF ο εκτυπωτής τυπώνει σωστά and τα χρώµατα δε τυπώνονται σωστά THEN αλλάξτε την κεφαλή µε το έγχρωµο µελάνι IF ο εκτυπωτής τυπώνει σωστά and τα χρώµατα δε τυπώνονται σωστά THEN ακολουθήστε τη διαδικασία καθαρισµού κεφαλής

35 Συστήµατα Εξαγωγής Συµπερασµάτων! Τα συστήµατα εξαγωγής συµπερασµάτων (deduction systems) αποτελούνται από δύο µέρη: # Τη βάση κανόνων (rule base) # Τον έλεγχο (control).

36 Εξαγωγή Συµπερασµάτων Ακολουθία Εκτέλεσης (Chaining)! Οτρόποςµε το οποίον υλοποιείται η συλλογιστική, ώστε να εξαχθούν τα συµπεράσµατα. # Ανάστροφη ακολουθία εκτέλεσης (backward chaining) (δεξιάπροςτααριστερά). Η εξαγωγή συµπερασµάτων ξεκινά από το δεξιό µέρος του κανόνα και προσπαθεί να βρει αν οι προϋποθέσεις είναι αληθείς. Εξετάζονται όλοι οι εναλλακτικοί τρόποι απόδειξης του συµπεράσµατος (ακόµα και αυτοί που δεν είναι αληθείς) έως ότου αποδειχθεί η αλήθεια του συµπεράσµατος (όπως στην Prolog). Ενδείκνυται όταν υπάρχουν λίγα συµπεράσµατα και πολλά δεδοµένα, γιαταοποίατοσύστηµα µας καθοδηγεί ζητώντας τα µε µια λογική σειρά και όσα χρειάζονται. Εφαρµογές: Συστήµατα Ελέγχου Λειτουργίας (Monitoring). # Ορθή ακολουθία εκτέλεσης (forward chaining) (αριστερά προς τα δεξιά). Η εξαγωγή συµπερασµάτων εξετάζει πρώτα αν οι προϋποθέσεις στο αριστερό µέρος του κανόνα είναι αληθείς έτσι ώστε το συµπέρασµα που αναφέρεται στο δεξιό µέρος να είναι αληθές. Εξετάζονται µόνο οι αληθείς τρόποι απόδειξης, αλλά το σύστηµα µπορεί να συµπεράνει περισσότερα συµπεράσµατα από τα επιθυµητά (Συστήµατα Παραγωγής). Ενδείκνυται όταν υπάρχουν λίγα δεδοµένα (δίδονται στο σύστηµα όλαµαζί στην αρχή) και µπορούν να οδηγήσουν σε πολλά συµπεράσµατα. Εφαρµογές: Συστήµατα ιάγνωσης.

37 Αναπαράσταση µε Κανόνες Παράδειγµα 1:if has(animal,hair) or gives(animal,milk) then isa(animal,mammal). 2:if has(animal,feathers) or (flies(animal) and lays(animal,eggs)) then isa(animal,bird). 3:if isa(animal,mammal) and (eats(animal,meat) or (has(animal,pointed_teeth) and has(animal,claws) and has(animal,forward_pointing_eyes))) then isa(animal,carnivore). 5:if then isa(animal,carnivore) and has(animal,tawny_colour) and has(animal,black_stripes) isa(animal,tiger). 6: if isa(animaλ,bird) and not flies(animal) and swims(animal) then isa(animal,penguin). 7: if isa(animal,bird) and isa(animal,good_flyer) then isa(animal,albatros). 4:if isa(animal,carnivore) and has(animal,tawny_colour) and has(animal,dark_spots) then isa(animal,cheetah).

38 Γραφική Αναπαράσταση Κανόνων

39 Γραφική Αναπαράσταση Εξαγωγής Συµπεράσµατος

40 Συστήµατα Παραγωγής! Ένα σύστηµα παραγωγής (production system) αποτελείται από τρία µέρη: # Τη βάση κανόνων. # Το χώρο εργασίας (working memory), που περιέχει στοιχεία της µνήµης εργασίας (working memory elements). # Το µηχανισµό ελέγχου (control ή scheduler), οοποίοςεµπεριέχει µία στρατηγική επίλυσης συγκρούσεων (conflict resolution strategy).

41 Επίλυση Συγκρούσεων # Ένας κανόνας οπλίζει (triggers) όταν οι συνθήκες του κανόνα ικανοποιούνται. # Όταν ένας κανόνας πυροδοτείται (fires) τότε οι ενέργειές του εφαρµόζονται ή εκτελούνται. # Το σύνολο των κανόνων που οπλίζουν σχηµατίζουν το σύνολο σύγκρουσης (conflict set).! Μερικές από τις πιο γνωστές στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων είναι οι εξής: # Τυχαία (random). # ιάταξης (ordering). # Επιλογή του πρόσφατου (recency). # Επιλογή του πιο ειδικού (specificity). # Αποφυγή επανάληψης (refractoriness). Κύκλος λειτουργίας ενός Συστήµατος Παραγωγής Έως ότου δε µπορεί να εκτελεστεί κανένας κανόνας επανέλαβε: 1.Βρες όλους του κανόνες που οπλίζουν και σχηµάτισε το σύνολο συγκρούσεων. 2.Σύµφωνα µε το µηχανισµό επίλυσης συγκρούσεων, διάλεξε ένα κανόνα. 3.Πυροδότησε τον κανόνα που διάλεξες στο βήµα 2.

42 Συστήµατα Παραγωγής Παράδειγµα Κίνησης Ροµπότ robot_at(6,4) direction(e) choice(w) choice(s) choice(n) choice(e) obstacle_at(7,4) obstacle_at(6,8) obstacle_at(7,7)... object_at(4,7)...

43 Κανόνες Κίνησης Ροµπότ 1: detect_object: if robot_at(x,y) and object_at(x,y) then output( object is found ). 2: move_west: if robot_at(x,y) and direction(w) then delwm(robot_at(x,y)) and NX=X-1 and addwm(robot_at(nx,y)). 3: move_east: if robot_at(x,y) and direction(e) then delwm(robot_at(x,y)) and NX=X+1 and addwm(robot_at(nx,y)). 4: move_north: if robot_at(x,y) and direction(n) then delwm(robot_at(x,y)) and NY=Y+1 and addwm(robot_at(x,ny)). 5: move_south: if robot_at(x,y) and direction(s) then delwm(robot_at(x,y)) and NY=Y-1 and addwm(robot_at(x,ny)). 6: avoid_obstacle_south: if robot_at(x,y) and NY=Y-1 and obstacle_at(x,ny) and direction(s) and choice(nd) then delwm(direction(s)) and addwm(direction(nd)). 7: avoid_obstacle_west: if robot_at(x,y) and NX=X-1 and obstacle_at(nx,y) and direction(w) and choice(nd) then delwm(direction(w)) and addwm(direction(nd)). 8: avoid_obstacle_north: if robot_at(x,y) and NY=Y+1 and obstacle_at(x,ny) and direction(n) and choice(nd) then delwm(direction(n)) and addwm(direction(nd)). 9: avoid_obstacle_east: if robot_at(x,y) and NX=X+1 and obstacle_at(nx,y) and direction(e) and choice(nd) then delwm(direction(e)) and addwm(direction(nd)).

44 Στρατηγική Επίλυσης Κίνησης Ροµπότ! Οι στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων είναι µε τησειρά: # αποφυγή επανάληψης (ΑΕ), # επιλογή του πιο ειδικού (ΕΕ), και # τυχαία επιλογή (ΤΕ). Κύκλος Μνήµη Εργασίας 1 robot_at(6,4) direction(e) choice(w) choice(n) choice(s) choice(e) obstacle_at(7,4) obstacle_at(6,8)... object_at(4,7)... 2 robot_at(6,4) direction(n)... Σύνολο Συγκρούσεων {3, 6 (ND=w), 6 (ND=n), 6 (ND=s), 6 (ND=e)} Στρατηγική ΕΕ ΤΕ Κανόνας που πυροδοτεί 6:avoid_obstacle_east (ND=n) {4} - 4: move_north

45 Κύκλος Μνήµη Εργασίας 3 robot_at(6,5) direction(n)... 4 robot_at(6,6) direction(n)... 5 robot_at(6,7) direction(n)... obstacle_at(6,8)... 6 robot_at(6,7) direction(n)... obstacle_at(6,8)... 7 robot_at(6,7) direction(e)... obstacle_at(7,7)... Σύνολο Συγκρούσεων Στρατηγική Κανόνας που πυροδοτεί {4} - 4: move_north {4} - 4: move_north {4, 8 (ND=w), 8 (ND=n), 8 (ND=s), 8 (ND=e)} {4, 8 (ND=w), 8 (ND=n), 8 (ND=s), 8 (ND=e)} {3, 6 (ND=w), 6 (ND=n), 6 (ND=s), 6 (ND=e)} EE TE AE EE TE EE TE 8:avoid_obstacle_north (ND=n) 8:avoid_obstacle_north (ND=e) 8: avoid_obstacle_east (ND=w)

46 Κύκλος Μνήµη Εργασίας 8 robot_at(6,7) direction(w) robot_at(5,7) direction(w) robot_at(4,7) direction(w) object_at(4,7)... Σύνολο Συγκρούσεων Στρατηγική Κανόνας που πυροδοτεί {2} - 2: move_west {2} - 2: move_west {1,2} EE TE 1: detect_object

47 Αναπαράσταση του Χρόνου Χρονική Λογική! Έστω µία πρόταση p, τότε: # +p σηµαίνει ότι οπωσδήποτε (necessarily) η p είναι αληθής στο µέλλον, δηλαδή για πάντα (always), # p σηµαίνει ότι πιθανά (possibly) η p είναι αληθής στο µέλλον, δηλαδή µερικές φορές (sometimes).! Το συντακτικό της χρονικής λογικής: Αν p Prop, τότε p είναι έκφραση της χρονικής λογικής. Αν p 1 και p 2 είναι εκφράσεις, τότε p 1 και p 1 p 2 είναι επίσης εκφράσεις. Αν p είναι έκφραση, τότε +p και p είναι επίσης εκφράσεις.! Για τους τελεστές και + ισχύει: +p p, δηλαδή κάτι είναι πάντα αληθές στο µέλλον εάν και µόνο εάν δεν είναι πιθανό να µην ισχύει µερικές φορές, και p + p, δηλαδή κάτι είναι µερικές φορές αληθές στο µέλλον εάν και µόνο εάν δεν ισχύει πάντα.

48 Η εξέλιξη των καταστάσεων ενός κόσµου

49 Αναπαράσταση του Χρόνου Λογική Χρονικών ιαστηµάτων! Η λογική χρονικών διαστηµάτων (time interval logic) ασχολείται µε τιςσχέσειςπου µπορεί να έχουν γεγονότα µεταξύ τους µέσα στο χρόνο.! Ένα χρονικό διάστηµα για το οποίο ισχύει ένα γεγονός µπορεί να αναπαρασταθεί σαν ένα τµήµα µιας χρονοσειράς (timeline) που περιορίζεται από δύο χρονικά σηµεία, την αρχή t 1 και το τέλος t 2, ενώ προφανώς ισχύει t 1 <t 2.! Γιαταάκρατωνδιαστηµάτων ισχύει: # Επικαλύπτει (overlaps): i s <j s <i f <j f # Προηγείται (precedes): i s <i f <j s <j f # Συναντά (meets): i s <i f =j s <j f # Αρχίζει (starts): i s =j s <i f <j f # Τελειώνει (ends): j s <i s <i f =j f # Στη διάρκεια (during): j s <i s <i f <j f # Ισοδυναµεί (equals): i s =j s <i f =j f

50 Γραφική Αναπαράσταση Σχέσεων Χρονικών ιαστηµάτων

51 Το Πρόβληµα του Πλαισίου! Το πρόβληµα του πλαισίου (frame problem) αφορά τη χρονική διάρκεια µέσα στην οποία είναι αληθές ένα γεγονός και τους παράγοντες που το επηρεάζουν µε την πάροδο του χρόνου. # Είναι δύσκολο να οριστεί µεσαφήνειαπώςµία ενέργεια που µπορεί να γίνει στο µέλλον επηρεάζει τα γεγονότα.! Τρόποι αντιµετώπισης του προβλήµατος: # Είναι για κάθε ιδιότητα του κόσµου να εκφραστεί µεσαφήνειαότιµία ενέργεια δεν επηρεάζει τον κόσµο σε δύο συνεχόµενες καταστάσεις # Να οριστούν κάποιες ιδιότητες και καταστάσεις ως πρωταρχικές (primitive), υπό την έννοια ότι όλες οι άλλες ιδιότητες και καταστάσεις προκύπτουν από αυτές. # Να δηλωθεί ρητά ότι κάθε φορά που συµβαίνει µια αλλαγή κατάστασης, τότε πρέπει απαραίτητα να έχει συµβεί κάποια συγκεκριµένη ενέργεια.

52 Είδη Συλλογιστικής Η παραγωγική συλλογιστική (deductive reasoning) εξάγει συµπεράσµατα βασισµένη στους κλασσικούς µηχανισµούς εξαγωγής συµπερασµάτων της λογικής. εδοµένου του κανόνα: Όλα τα σκυλιά του Κώστα είναι καφέ και του γεγονότος: Αυτά τα σκυλιά είναι του Κώστα Συµπέρασµα που εξάγεται: Αυτά τα σκυλιά είναι καφέ Η επαγωγική συλλογιστική (inductive reasoning) αφορά την εξαγωγή γενικών συµπερασµάτων από ένα σύνολο παραδειγµάτων. εδοµένου του γεγονότος: Αυτά τα σκυλιά είναι του Κώστα και του αποτελέσµατος:αυτά τα σκυλιά είναι καφέ Κανόνας που εξάγεται: Όλα τα σκυλιά του Κώστα είναι καφέ Η απαγωγική συλλογιστική (abductive reasoning) αφορά την εξαγωγή συµπερασµάτων κατά την οποία, µε δεδοµένα µία βάση γνώσης και µερικές παρατηρήσεις (observations) επιχειρείται η εύρεση υποθέσεων οι οποίες µαζί µε τη βάση γνώσης εξηγούν τις παρατηρήσεις. εδοµένου του κανόνα: και του αποτελέσµατος: Υπόθεση που εξάγεται: Όλα τα σκυλιά του Κώστα είναι καφέ Τα σκυλιά είναι καφέ Αυτά τα σκυλιά είναι του Κώστα

οµηµένες Αναπαραστάσεις Γνώσης

οµηµένες Αναπαραστάσεις Γνώσης οµηµένες Αναπαραστάσεις Γνώσης! Η κλασική λογική δε µπορεί να αναπαραστήσει κλάσεις αντικειµένων.! Είναι επιθυµητή η µείωση του όγκου της γνώσης για ένα πρόβληµα.! Η πράξη απαιτεί µία περισσότερο διαισθητική

Διαβάστε περισσότερα

οµηµένες Αναπαραστάσεις Γνώσης

οµηµένες Αναπαραστάσεις Γνώσης Κεφάλαιο 10 οµηµένες Αναπαραστάσεις Γνώσης Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου οµηµένες Αναπαραστάσεις Γνώσης Κλασική Λογική: αυστηρότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 4 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ... 6 ΛΙΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ... 7 ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ... 8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 4 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ... 6 ΛΙΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ... 7 ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ... 8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΠΑΤΡΩΝ ιπλωµατική Εργασία για το Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στην «Επιστήµη και Τεχνολογία Υπολογιστών» ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Χρήση Μεθόδων Εξόρυξης εδοµένων στη ηµιουργία Νευρωκανόνων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. Μ.: 604 Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Περιγραφικές Λογικές

Εισαγωγή στις Περιγραφικές Λογικές Εισαγωγή στις Περιγραφικές Λογικές Σύνταξη, Σημασιολογία και Αλγόριθμοι Συλλογιστικής Γιώργος Στοΐλος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 1. Εισαγωγή Ένα από τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 131 ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Ενεργά Συστήµατα Βάσεων εδοµένων συνδυάζουν την τεχνολογία των Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων µε τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµη Λήψη Αποφάσεων Βασισµένη σε Πολιτικές για Ασύρµατα ίκτυα Α.Μ.: 1115200200024 Α.Μ.:1115200200135

Αυτόνοµη Λήψη Αποφάσεων Βασισµένη σε Πολιτικές για Ασύρµατα ίκτυα Α.Μ.: 1115200200024 Α.Μ.:1115200200135 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αυτόνοµη Λήψη Αποφάσεων Βασισµένη σε Πολιτικές για Ασύρµατα ίκτυα Νίκη Ε. Γκαζώνη

Διαβάστε περισσότερα

Λογικός Προγραμματισμός

Λογικός Προγραμματισμός Λογικός Προγραμματισμός Σημειώσεις Διδασκαλίας (Εκδοση 2.1) Θεμιστοκλής Ν. Παναγιωτόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιά Πειραιάς 2001 Πρόλογος Οι σημειώσεις αυτές γράφτηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Έμπειρο Διαγνωστικό Σύστημα Αναγνώρισης Ασθενειών Δασικών Δένδρων

Έμπειρο Διαγνωστικό Σύστημα Αναγνώρισης Ασθενειών Δασικών Δένδρων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικό Τμήμα Εργαστήριο Πληροφορικής Έμπειρο Διαγνωστικό Σύστημα Αναγνώρισης Ασθενειών Δασικών Δένδρων Ευστράτιος Δ. Δαβούτης Επιβλέπων: Επικ. Καθηγητής Κ. Γιαλούρης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΠΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΠΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΠΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΦΥΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΤΟΝ ΝΕΥΡΟ- ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΦΥΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΤΟΝ ΝΕΥΡΟ- ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ» Κατεύθυνση: Ιατρική Πληροφορική ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΦΥΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Έμπειρου Συστήματος Διάγνωσης Βλαβών Η/Υ για Εκπαιδευτικούς Σκοπούς

Ανάπτυξη Έμπειρου Συστήματος Διάγνωσης Βλαβών Η/Υ για Εκπαιδευτικούς Σκοπούς ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη Έμπειρου Συστήματος Διάγνωσης Βλαβών Η/Υ για Εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙ ΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 1

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 1 1.1 Η ανάγκη για Ανάκτηση Πληροφορίας Η επιστήµη της Ανάκτησης Πληροφορίας (ΑΠ στο εξής), ασχολείται µε την αναπαράσταση, την αποθήκευση, την οργάνωση και την πρόσβαση σε πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: «Η PROLOG ΩΣ ΓΛΩΣΣΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΖΑΡΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Μ. 220

Διαβάστε περισσότερα

Π1 Το Σύστηµα Κανόνων CLIPS

Π1 Το Σύστηµα Κανόνων CLIPS Π1 Το Σύστηµα Κανόνων CLIPS Το CLIPS (C Language Integrated Production System είναι ένα περιβάλλον που προσφέρει δυνατότητες για προγραµµατισµό µε κανόνες, αντικείµενα και συναρτήσεις. Αναπτύχθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 18. Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η.

Κεφάλαιο 18. Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Κεφάλαιο 18 Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση - 1 - Εισαγωγή Η µάθηση σε

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόµατη µετατροπή οντολογίας σε άλλες απλούστερες µορφές XML µε τη χρήση XSLT και άλλων εργαλείων Web

Αυτόµατη µετατροπή οντολογίας σε άλλες απλούστερες µορφές XML µε τη χρήση XSLT και άλλων εργαλείων Web ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Αυτόµατη µετατροπή οντολογίας σε άλλες απλούστερες µορφές XML µε τη χρήση XSLT και ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

εννοιολογικό, αλλά πραγµατικό. Επειδή ο χάρτης είναι µια διδιάστατη γραφική εικόνα, δίνει αυτήν την πληροφορία συστηµατικά. Κανένα άλλο φαινόµενο

εννοιολογικό, αλλά πραγµατικό. Επειδή ο χάρτης είναι µια διδιάστατη γραφική εικόνα, δίνει αυτήν την πληροφορία συστηµατικά. Κανένα άλλο φαινόµενο Οι σηµειώσεις που ακολουθούν αποτελούν µια ελεύθερη µετάφραση, αντίστοιχων ενοτήτων από το βιβλίο Understanding Maps J. S. Keates (1982), για να διευκολύνουν τους σπουδαστές του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κεντρικού λεβητοστασίου του ΑΠΘ με τη χρήση γενετικών αλγορίθμων και κανόνων ασαφούς λογικής

Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κεντρικού λεβητοστασίου του ΑΠΘ με τη χρήση γενετικών αλγορίθμων και κανόνων ασαφούς λογικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κεντρικού λεβητοστασίου του ΑΠΘ με τη χρήση γενετικών αλγορίθμων και κανόνων ασαφούς

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμών Διαχείρισης σε Μελλοντικά Δίκτυα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμών Διαχείρισης σε Μελλοντικά Δίκτυα ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμών Διαχείρισης σε Μελλοντικά Δίκτυα Κυριάκος Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΣ BOILER ΑΤΜΟΥ ΜΕ MATLAB, SIMULINK, OPC Toolbox ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ (554)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΣ BOILER ΑΤΜΟΥ ΜΕ MATLAB, SIMULINK, OPC Toolbox ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ (554) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΣ BOILER ΑΤΜΟΥ ΜΕ MATLAB, SIMULINK, OPC Toolbox ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ (554)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ. Λύση Ασκήσεων 2007-2008

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ. Λύση Ασκήσεων 2007-2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Λύση Ασκήσεων 2007-2008 Ιωάννης Χατζηλυγερούδης Αικατερίνη Μπαγουλή Όθων Μιχαήλ Πάτρα 2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ KAI ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βελτιώσεις στην εξαγωγή, τα µικροσχέδια και άλλες λειτουργίες του εργαλείου συγγραφής του έργου M-PIRO

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βελτιώσεις στην εξαγωγή, τα µικροσχέδια και άλλες λειτουργίες του εργαλείου συγγραφής του έργου M-PIRO ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βελτιώσεις στην εξαγωγή, τα µικροσχέδια και άλλες λειτουργίες του εργαλείου συγγραφής του έργου M-PIRO Προσπαθοπούλου Μαρία Α.Μ. : 3990125 Επιβλέπων καθηγητής : Ίων Ανδρουτσόπουλος ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ PROLOG ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ PROLOG ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ PROLOG ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ PROLOG ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα