Με μέλη τους: Ιωάννη Κυριάκο, Πρόεδρο Εφετών, Μαρία Κόκοτα και Ιωάννα Δάμπαση, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Με μέλη τους: Ιωάννη Κυριάκο, Πρόεδρο Εφετών, Μαρία Κόκοτα και Ιωάννα Δάμπαση, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων,"

Transcript

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δικαστήριο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 1282 Ετος: 2008 Κείμενο Απόφασης ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Ζ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Με μέλη τους: Ιωάννη Κυριάκο, Πρόεδρο Εφετών, Μαρία Κόκοτα και Ιωάννα Δάμπαση, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων, συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 13 Μαΐου 2008, με Γραμματέα την Ουρανία Νταουλτζή, για να δικάσει την αίτηση ακυρώσεως, ττου κατατέθηκε στο Δικαστήριο στις με αριθμό καταχώρησης 223 της Μ Κ του Χ, Κυτταρολόγου, κατοίκου Α. Ε. Α. (οδός Ι. αρ.48), η οποία παραστάθηκε με τη δικηγόρο Ελένη Παπαευαγγέλου διορισμένη με πληρεξούσιο κατά 1) του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που παραστάθηκε με την Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Ευσταθία Τσαούση 2) Του ν.π.δ.δ. Διοίκηση 2Ίς Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, η οποία δεν παραστάθηκε. Εξάλλου άσκησε παρέμβαση η Γ Τ, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (οδός Ν. αρ. 4), που παραστάθηκε με το δικηγόρο Στέφανο Βαζάκα τον οποίο διόρισε με συμβολαιογρφικό πληρεξούσιο. Κατά τη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε, το Δικαστήριο άκουσε: την εισηγήτρια της υπόθεσης, Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων, Ιωάννα Δάμπαση, που διάβασε τη σχετική έκθεση της, εξέθεσε τα ζητήματα που προκύπτουν και ανέπτυξε τη γνώμη της γγ αυτά, τη δικηγόρο της αιτούσας που ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση ακυρώσεως, την εκπρόσωπο του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το δικηγόρο της παρεμβαίνουσας, που ζήτησαν την απόρριψη της αίτησης. Μετά τη συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη και, αφού μελέτησε τη δικογραφία και τις σχετικές διατάξεις, αποφάσισε τα εξής 1 Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (ειδικά γραμμάτια παραβόλου με αριθμούς , και / ) 2.Επειδή, με την αίτηση αυτή, η αιτούσα, κυτταρολόγος, υποψήφια για μία θέση, Επιμελητή Β' Κ. στο Γ.Ν Νικαίας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», του κλάδου ιατρών ΕΣΥ επί θητεία, ζητεί να ακυρωθούν α) η Υ10α/ΓΠ/140433/2006 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία διορίσθηκε στην ανωτέρω θέση, η Γλυκερία Τσάμπρα, β) κάθε συναφής

2 πράξη και παράλειψη 3 Επειδή, παραδεκτώς παρεμβαίνει υπέρ του κύρους της προσβαλλόμενης πράξεως διορισμού η Γ Τ, η οποία διορίσθηκε στην ως άνω θέση, έχοντας, πρόδηλο προς τούτο, έννομο συμφέρον 4 Επειδή, το άρθρο 11 παρ. 9 του ν 2889/01 «βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις (Α '37), όπως ισχύει, ορίζει ότι «Τα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης των υποψηφίων για θέσεις Επιμελητών ΕΣΥ καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας Μέχρι την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζεται η υπουργική απόφαση αριθ ΔΥ13α/οικ 39832/ " Ιεράρχηση των κριτηρίων κρίσης και αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις του κλάδου ιατρών ΕΣΥ " (ΦΕΚ 1088Β' / )» Οι διατάξεις της ανωτέρω υπουργικής αποφάσεως (39832/97) ορίζουν τα εξής ρθρο 3 «1 Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για κάθε προκηρυγμένη θέση υποβάλλονται στο νοσοκομείο που έχει προκηρύξει τη θέση» ρθρο 4 «1 Οι εισηγητές προχωρούν στη συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων για κάθε θέμα με βάση τα ουσιαστικά προσόντα που ορίζονται με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 37 του ν 2519/ Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα λαμβάνονται υπόψη μόνο εφ'όσον συνέτρεχαν και είχαν υποβληθεί κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 69 του ν 2071/1992» Εξάλλου, σύμφωνα με την Υ10α/21410 / Απόφαση- Προκήρυξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, για πλήρωση μιας θέσης Επιμελητή Β κυτταρολογίας επί θητεία του κλάδου γιατρών ΕΣΥ για το Γ Ν. Νικαίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις, μεταξύ των άλλων, της ΔΥ1γ/οικ 41255/1992 (Β'97/ ), όπως ίσχυε, κατά τον κρίσιμο χρόνο, αιτήσεις -δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά και μαζί με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη Γραμματεία του ανωτέρω Νοσοκομείου με συστημένο δέμα στην καθορισμένη ημερομηνία. Τέλος, το άρθρο 10 του νόμου 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α'45) ορίζει ότι: «Οι προθεσμίες για την υποβολή αίτησης, αναφοράς δήλωσης ή άλλου εγγράφου του ενδιαφερομένου, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του είναι αποκλειστικές, εκτός αν χαρακτηρίζονται ενδεικτικές από τις διατάξεις που τις προβλέπουν Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει το έγγραφο του με αποστολή συστημένης επιστολής εφόσον δεν το αποκλείουν οι σχετικές ειδικές διατάξεις. Στις περιπτώσεις αυτές, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται εκείνη της κατάθεσης της επιστολής στην ταχυδρομική υπηρεσία». Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι η αποστολή αίτησης - δήλωσης και δικαιολογητικών για την υποβολή υποψηφιότητας θέσης Επιμελητή Β' Κ. στο Γ.Ν. Νικαίας μπορεί να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, με συστημένο δέμα, ως ημερομηνία δε υποβολής με βάση την οποία θα υπολογισθεί το εμπρόθεσμο της ασκήσεως, θεωρείται η ημερομηνία καταθέσεως του δέματος στην οικεία ταχυδρομική υπηρεσία ή επιχείρηση, (πρβλ. ΣτΕ 2569/2004). 5 Επειδή, το άρθρο 8 παρ. 11 του ν. 2889/2001 (Α' 37), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 3293/2004 «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α' 231), ορίζει ότι: Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκροτούνται Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης των Επιμελητών Α' και Β' Ιατρών Ε.Σ.Υ., ανά ειδικότητα, ως ακολούθως: α) Πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης, αρμόδιο για την περιοχή ευθύνης των Πε.ΣΥ.Π. Α' και Β1 Αττικής, με έδρα του την έδρα του Α' Πε.ΣΥ.Π. Αττικής, β) Δεύτερο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης, αρμόδιο για την περιοχή ευθύνης του Γ Πε. Σ.ΥΠ. Αττικής, των Πε.Σ.Υ.Π. Α1 και β' Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου και του Πε.Σ.Υ.Π. Κρήτης, με έδρα την έδρα του Γ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής... Η θητεία των εισηγητών και των μελών των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής και Αξιολόγησης είναι διετής. Α. Τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης Επιμελητών Α' και Β' Ιατρών Ε. Σ.Υ. είναι πενταμελή και αποτελούνται από: α) Τον Διοικητή του Νοσοκομείου β) Δύο Διευθυντές ή Αναπληρωτές Διευθυντές ή Επιμελητές Α' Ιατρούς Ε.Σ.Υ, με τους αναπληρωτές τους, της ίδιας ή συναφούς με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας οι οποίοι προτείνονται από το Κ.Ε.Σ.Υ. γ) Έναν Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή ή Επιμελητή Α' Ιατρό Ε.Σ.Υ. με τον αναπληρωτή του, της ίδιας ή συναφούς με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας, ο οποίος προτείνεται από τον Π.Ι.Σ. δ) Τον Διευθυντή του οικείου Τμήματος ή Κλινικής με το νόμιμο αναπληρωτή του. Ως εισηγητές ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από σχετική πρόταση του Κε.Σ.Υ., δύο Διευθυντές ή Αναπληρωτές Διευθυντές ή Επιμελητές Α' Ιατροί Ε.Σ.Υ., με τους αναπληρωτές τους, της ίδιας ή συναφούς με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας. Οι εισηγητές παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις τoυ Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, για την παροχή διευκρινίσεων. Τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των υποψηφίων για θέσεις Επιμελητών Α' και Β' Ιατρών Ε. Σ. Υ. καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εφαρμόζεται για την επιλογή η υπουργική απόφαση ΔΥ13α/οικ / «Ιεράρχηση των κριτηρίων κρίσης και αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.» (ΦΕΚ 1088 Β/ ) και για την αξιολόγηση η υπουργική απόφαση αριθμ. Υ10α/οικ.ΓΠ 19940/ «Κριτήρια αξιολόγησης των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ» (ΦΕΚ 1440 Β/ ). Όταν πρόκειται για κρίση θέσης Επιμελητών Α' και Β' Ιατρών Ε.Σ.Υ., για την οποία μπορούν να είναι

3 υποψήφιοι ιατροί περισσότερων της μιας ειδικοτήτων, αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής για την κρίση ορίζεται το Συμβούλιο της πρώτης κατά σειρά που ορίζεται στον Οργανισμό του Νοσοκομείου, ειδικότητας». Περαιτέρω, στο άρθρο 7 παρ. 5β του ν. 3204/2003 (Α1 296), ορίζονται τα εξής: «Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 11 του Ν. 2889/2001 προστίθεται το παρακάτω εδάφιο: «Τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής των Επιμελητών ιατρών Ε.ΣΎ. και τα Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών ιατρών Ε.Σ.Υ., καθώς και τα αντίστοιχα Συμβούλια Αξιολόγησης, επιτρέπεται να λειτουργούν και αν κάποια από τα μέλη τους εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απωλέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον κατά τις συνεδριάσεις τους, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία...». 5. Επειδή, περαιτέρω, η ανωτέρω υπουργική απόφαση ΔΥ13α/οικ.39832/ στο άρθρο 1, ορίζει ότι: « Η συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων για κατάληψη θέσης Επιμελητή Β'..., γίνεται με κριτήριο την εμπειρία, το επιστημονικό έργο, την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, την τυχόν προηγούμενη θητεία στον κλάδο γιατρών Ε.ΣΎ. και τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης κατ' αυτήν, καθώς και επικουρικά την προσωπική συνέντευξη του κρινόμενου ενώπιον του Συμβουλίου. Καθιερώνεται η αξιολόγηση ως μέθοδος κρίσης και επιβάλλεται αιτιολογημένη άποψη για κάθε κρινόμενο σε όλα τα κριτήρια. ρθρο 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Τα κριτήρια ιεραρχούνται για τις θέσεις Επιμελητών Α' και Διευθυντών κλάδου γιατρών Ε. Σ. Υ,, ως εξής:... ρθρο 3. Τα προσόντα κάθε υποψηφίου, που αντιστοιχούν στην καθεμιά από τις παραπάνω πέντε ενότητες κριτηρίων, αξιολογούνται ως εξής: 1. Κλινική εμπειρία α) Επιστημονικό έργο α) Διδακτορική διατριβή που έχει εγκριθεί ή έχει περάσει με επιτυχία τη διαδικασία παραδοχής, η κατοχή της οποίας αξιολογείται ιδιαιτέρως, β) Εκπαιδευτικό έργο Προϋπηρεσία Με βάση τα στοιχεία αυτά, οι εισηγητές αξιολογούν συγκριτικά τους υποψηφίους, κατά τα οριζόμενα στην ΔΥ13α/οικ / απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και υποβάλλουν τις εισηγήσεις τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Τα κριτήρια ιεραρχούνται για τις θέσεις Επιμελητών Β' και Επιμελητών Γ' Οδοντιάτρων, κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ., ως εξής: 1. Εμπειρία 35% 2. Επιστημονικό έργο 25% 3. Εκπαιδευτικό έργο 25% 4. Προϋπηρεσία στο Ε.Σ.Υ. 15%. Όλες οι ενότητες βαθμολογούνται από 1 έως 10. Όποιος βαθμολογείται με 10 λαμβάνει μετά από αναγωγή το 40 στα 100, κ.λ.π. Τα ποσοστά αυτά είναι και το ανώτατο όριο που μπορεί να συγκεντρώσει ο υποψήφιος σε κάθε αντίστοιχη ενότητα κριτηρίων. Τα προσόντα κάθε υποψηφίου που αντιστοιχούν στην καθεμία από τις παραπάνω τέσσερις ενότητες κριτηρίων, αξιολογούνται ως εξής: 1. Εμπειρία. Για την αξιολόγηση στο κριτήριο αυτό λαμβάνεται υπόψη το εν γένει ιατρικό έργο του κρινόμενου ως ειδικευόμενου, η εμπειρία του σε δευτεροβάθμια ή πρωτοβάθμια περίθαλψη, οι θέσεις και οι μονάδες στις οποίες έχει υπηρετήσει. Ιδιαίτερα εκτιμάται η προϋπηρεσία σε Κέντρα του εξωτερικού (Νοσοκομεία, Ερευνητικά κέντρα κ.λ.π.), εφόσον ο κρινόμενος υπηρέτησε σ' αυτά ως έμμισθος ή ως υπότροφος επισήμων προγραμμάτων κρατικών φορέων ή κοινωφελούς χαρακτήρα ιδρυμάτων. Επίσης, εκτιμάται η προϋπηρεσία σε εξειδικευμένα κέντρα και ειδικά νοσοκομεία. Οι παραπάνω προϋπηρεσίες πρέπει να προκύπτουν από επίσημα πιστοποιητικά. 2. Επιστημονικό έργο. Ισχύουν ότι και για τους Επιμελητές Α' και Διευθυντές. 3. Εκπαιδευτικό έργο. Αξιολογείται η εκπαιδευτική δραστηριότητα του υποψηφίου ως εκπαιδευόμενου, όπως και για τις θέσεις Επιμ. Α' και Διευθυντών. 4. Προϋπηρεσία στο Ε.Σ.Υ. Η Προϋπηρεσία των Επιμελητών Β' και Γ' Οδοντιάτρων βαθμολογείται ποσοτικά από 1 έως 5 και ποιοτικά από 1 έως 5 με βάση: α) Πιστοποιητικό του Διευθυντή του τμήματος που θα υπογράφεται και από τον Προϊστάμενο ή τον Τομεάρχη της Ιατρικής Υπηρεσίας στα οποία θα αναγράφεται λεπτομερώς και συγκεκριμένα το έργο του υποψηφίου κλινικό ή εργαστηριακό, τυχόν ερευνητικό ή εκπαιδευτικό έργο στην κλινική, καθώς και η γενικότερη παρουσία του μέσα στην κλινική. Το προαναφερόμενο πιστοποιητικό αφορά μόνο στο χρονικό διάστημα που δεν υπάρχουν εκθέσεις αξιολόγησης, β) Εκθέσεις αξιολόγησης του Διευθυντή Τμήματος και Τομέα, όπως προβλέπει ο ν. 2519/1997". Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Υ 10α/2103/2003 και ΥΑ 10α/Γ.Π. 9693/2004 αποφάσεων του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων των Συμβουλίων Επιλογής Δ/ντών ΕΣΥ και των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής των Επιμελητών Α και Επιμελητών Β» (ΦΕΚ 3/ και 199/ τ. Β), οι οποίες εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 14 παρ 1 του νόμου 2889/2001 {ΦΕΚ 37 Α). Η αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Δ/κού του νοσοκομείου ελέγχει τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Οι εισηγητές προχωρούν στη συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων για κάθε θέμα με βάση τα ουσιαστικά προσόντα που ορίζονται με τις διατάξεις των παρ. 7 & 8 του άρθρου 37 του Νόμου 2519/1997 και την ιεραρχική κατάταξη και αξιολόγηση τους που καθορίζεται με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις των παρ. 9 & 11 του άρθρου 11 του Νόμου 2889/2001 απόφαση μας. Οι εισηγητές μπορούν να ζητήσουν από κάθε υποψήφιο να τους προσκομίσει ανάτυπο οποιασδήποτε εργασίας του που αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα, καθώς και οποιοδήποτε διευκρινιστικό στοιχείο είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση των προτάσεων τους. Προσόντα που αποκτήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής δεν λαμβάνονται σε καμία περίπτωση υπόψη. Τα προσόντα λαμβάνονται υπόψη μόνο εφ" όσον συνέτρεχαν και είχαν υποβληθεί κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 & 9 του άρθρου 69 του Νόμου 2071/1992. Η Γραμματεία του Συμβουλίου καταρτίζει κατάσταση των εχόντων τα τυπικά προσόντα υποψηφίων για κρίση γιατρών και οδοντιάτρων κατά νοσοκομείο,

4 ειδικότητα και βαθμό θέσης, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες το αργότερο από την παραλαβή των αιτήσεων και την θέτει υπόψη του εκάστοτε Προέδρου. Με διαβιβαστικό έγγραφο υπογεγραμμένο από τον εκάστοτε Πρόεδρο, αποστέλλονται από τη Γραμματεία τα δικαιολογητικά των υποψηφίων στους εισηγητές επί αποδείξει οι οποίοι προχωρούν στην συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων για κάθε θέμα, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα που ορίζονται με τις διατάξεις των παρ. 7 & 8 του άρθρου 37 του Νόμου 2519/1997. Το Συμβούλιο εξετάζει τις αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί και τις απόψεις των εισηγητών και τις καταχωρεί στο πρακτικό κρίσης. 6. Επειδή, από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων, οι οποίες καθορίζουν τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων για την κατάληψη θέσεων κλάδου γιατρών του Ε.Σ.Υ, συνάγεται ότι για την επιλογή του ιατρικού προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ειδικότερα για τις θέσεις Επιμελητών Β' του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθιερώνεται μικτό σύστημα κρίσεως και συγκριτικής αξιολογήσεως των προσόντων των υποψήφιων γιατρών του Ε.Σ.Υ., η οποία διενεργείται άλλοτε βάσει μαθηματικού υπολογισμού ποσοστών και άλλοτε ύστερα από κρίση και αξιολόγηση των προσόντων από τα συμβούλια επιλογής. Ειδικότερα, για όσα προσόντα είναι εφικτό, διενεργείται μαθηματικός υπολογισμός βάσει των ποσοστών που καθορίζονται από την προαναφερόμενη 39832/1997 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, (όπως στην περίπτωση της ποσοτικής προϋπηρεσίας των Διευθυντών και Επιμελητών Α' βλ. άρθρο 3 παρ. 4 της ανωτέρω αποφάσεως). Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται μεν ειδική αιτιολόγηση της εισηγήσεως, εφόσον το υπολογιζόμενο ποσοστό καθορίζεται ως ορισμένος συντελεστής από την εφαρμοζόμενη διάταξη, πρέπει όμως να προκύπτει, είτε από την εισήγηση είτε από την απόφαση του συμβουλίου, αναλυτικά κάθε προσόν και το ποσοστό που αναλογεί σε αυτό, για να είναι δυνατός ο δικαστικός έλεγχος της νομιμότητας της οικείας πράξεως. Αντιθέτως, για τα υπόλοιπα προσόντα, (όπως η κλινική εμπειρία, η ποιοτική αξιολόγηση της προϋπηρεσίας, η επιστημονική δραστηριότητα ως προς τη συμμετοχή σε συγγραφή επιστημονικών βιβλίων ή σε άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις και η εκπαιδευτική δραστηριότητα), για τα οποία δεν καθορίζεται συγκεκριμένος σταθερός συντελεστής, αλλά συντελεστής κυμαινόμενος ή επαφίεται η αξιολόγηση στην κρίση του συμβουλίου ανάλογα με την επίδοση του υποψηφίου, απαιτείται καταρχήν αιτιολόγηση της κρίσεως και αξιολογήσεως του προσόντος από την εισήγηση, καθώς και της συγκριτικής κατατάξεως των υποψηφίων. Και μπορεί μεν το συμβούλιο επιλογής να μεταβάλει την καταρχήν βαθμολογική αξιολόγηση της εισηγήσεως, πρέπει όμως στην περίπτωση αυτή, όπως άλλωστε σε κάθε περίπτωση εκφράσεως γνώμης, να αποφαίνεται με ειδική αιτιολογία (πρβλ. Σ.τ.Ε. 2354/2006, 877/2006). 7.Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την Υ10α/ΓΠ/140433/2006 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διορίσθηκε στην ανωτέρω θέση, η ήδη παρεμβαίνουσα, Γλυκερία Τσάμπρα στο Γ.Ν. Νικαίας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», που είχε προκηρυχθεί με την Υ10Α/21410/ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Κατά τη διαδικασία επιλογής, η εισηγήτρια Σ. Α., η εισήγηση της οποίας έγινε κατά πλειοψηφία δεκτή από το Δεύτερο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης Επιμελητών Α και Β Ιατρών ΕΣΥ, κατέταξε τους υποψηφίους με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στο νόμο και αιτιολογώντας τη βαθμολογία κάθε υποψηφίου σε κάθε επιμέρους κριτήριο, έδωσε αξιολογικά την πρώτη θέση στην Γ Τ, διότι συγκέντρωσε αθροιστικά ποσοστό 100%, και ειδικότερα: α) στην κλινική εμπειρία 35%, β) στο επιστημονικό έργο 25%, γ) στο εκπαιδευτικό έργο 25%,και δ) στην προϋπηρεσία 15%. Τρίτη κατέταξε την αιτούσα με ποσοστό 52,5% και ειδικότερα: α) στην κλινική εμπειρία 26,25%, β) στο επιστημονικό έργο 5%, γ) στο εκπαιδευτικό έργο 21,25% και δ) στην προϋπηρεσία 3%. Κατά της εισηγήσεως αυτής η αιτούσα άσκησε ένσταση αμφισβητώντας την ορθότητα της αξιολογήσεως τόσο της ιδίας όσο και των συνυποψήφιων της, ενώ η παρεμβαίνουσα άσκησε ένσταση κατά της εισήγησης της κ. Ν. και υποστήριξε την εμπρόθεσμη υποβολή της αιτήσεως της και των σχετικών δικαιολογητικών. Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Επιλογής ( ) έγινε διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών και από το μέλος του Συμβουλίου κ. Α τέθηκε θέμα για τη νομότυπη συμμετοχή της κ Τ. Συγκεκριμένα, το ανωτέρω μέλος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου ότι, εφόσον η αποστολή των δικαιολογητικών έγινε με ιδιωτική ταχυδρομική εταιρεία με χειρόγραφη αναγραφή ημερομηνίας χωρίς υπογραφή και παραλαβή από το Νοσοκομείο (ημερομηνία λήξης της υποβολής των δικαιολογητικών ) η συμμετοχή της ανωτέρω υποψηφίας είναι εκπρόθεσμη. Το Συμβούλιο αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, ότι η συμμετοχή της κ. Τ είναι εμπρόθεσμη. Ακολούθως έγινε διεξοδική συζήτηση με τους εισηγητές για κάθε κριτήριο χωριστά και για κάθε υποψήφιο αλλά και για κάθε ένσταση και αυτοί αιτιολόγησαν τόσο τη βαθμολογία τους όσο και την αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων, ενώ, μεταξύ των άλλων, αποφασίστηκε ομόφωνα να τροποποιηθεί η βαθμολογία της αιτούσας ως προς το κριτήριο της προϋπηρεσίας από 3 σε Ο, με την αιτιολογία ότι σύμφωνα με το νόμο η προϋπηρεσία σε θέση ειδικευόμενου ή θέση Επιμελητή Β ' με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου δεν προσμετράται ως υπηρεσία παρεχόμενη στο ΕΣΥ. Τελικώς, τα μέλη συμφώνησαν κατά πλειοψηφία, να κατατάξουν αξιολογικά τους υποψηφίους κατά κριτήριο υιοθετώντας την εισήγηση της κ Σ. Α. Συγκεκριμένα, η παρεμβαίνουσα κατετάγη πρώτη λαμβάνοντας την εξής βαθμολογία α) στην κλινική εμπειρία 35%, β) στο επιστημονικό έργο 25%, γ) στο

5 εκπαιδευτικό έργο 25 % και 5) στην προϋπηρεσία 15% και συνολικά με ποσοστό 100% και ύστερα από αναγωγή 100%. Η αιτούσα κατετάγη τρίτη ως εξής: α) στην κλινική εμπειρία 26,25%, β) στο επιστημονικό έργο 5%, γ) στο εκπαιδευτικό έργο 21,25% και δ) στην προϋπηρεσία 0% και συνολικά την βαθμολόγησε με ποσοστό 52,5% και ύστερα από αναγωγή 52,5%. Μετά αυτό το αξιολογικό αποτέλεσμα με την προσβαλλόμενη απόφαση στη θέση Επιμελητή Β' Κ. του ανωτέρω Νοσοκομείου διορίστηκε η παρεμβαίνουσα Γ Τ. 8. Επειδή, κατ' αυτής της απόφασης διορισμού, στρέφεται ήδη η αιτούσα, προβάλλοντας την ακυρότητα της, λόγω μη νόμιμης συμμετοχής της παρεμβαίνουσας στην ανωτέρω επιλογή, δεδομένης της εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης συμμετοχής και των επισυναπτομένων δικαιολογητικών όπως τέθηκε και ενώπιον του Συμβουλίου. Ειδικότερα, υποστηρίζει, ότι η κατάθεση των ανωτέρω εγγράφων στις με ιδιωτική ταχυδρομική υπηρεσία και η παραλαβή από το Νοσοκομείο στις , καθιστά την ανωτέρω αποστολή εκπρόθεσμη. Αντιθέτως, η αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών που υποστηρίζουν τη δική της υποψηφιότητα και απεστάλησαν με τα ΕΛΤΑ στις , ενώ παρελήφθησαν από το Νοσοκομείο ομοίως, στις , είναι, κατά την άποψη της, εμπρόθεσμη. Την ανωτέρω άποψη στηρίζει η αιτούσα σε παλαιότερη νομολογία του Δικαστηρίου βασιζόμενη κυρίως στο γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 19 περ. γ του ν.2668/1998, η υπηρεσία αποστολής συστημένων στο πλαίσιο δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών ανήκει στα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Όμως, σύμφωνα με όσα έγιναν ανωτέρω δεκτά στη σκέψη τέσσερα, η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά που απεστάλησαν στο Νοσοκομείο ταχυδρομικώς όχι με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ορθά έγινε δεκτό από το Συμβούλιο ότι ημερομηνία υποβολής τους είναι αυτή της παράδοσης στην εν λόγω υπηρεσία ή επιχείρηση, δηλαδή η και ότι, κατά συνέπεια, η υποψηφιότητα της παρεμβαίνουσας υποβλήθηκε εμπροθέσμως. Αβασίμως, λοιπόν, η αιτούσα, υποστηρίζει τα αντίθετα. 9. Επειδή, περαιτέρω, η αιτούσα προβάλλει ότι παραβιάσθηκε ο ουσιώδης τύπος της διαδικασίας, διότι οι εισηγήτριες δεν απάντησαν αιτιολογημένα στις αιτιάσεις των εντάσεων της. Εφόσον, όμως, οι εισηγήτριες Κ.Ν. και Σ. Α. απάντησαν στις ενστάσεις της αιτούσας με τις 9879/1662/ και 11213/1939/ έγγραφες απαντήσεις τους αντίστοιχα, εμμένοντας στις αρχικές τους εισηγήσεις, τηρήθηκε ο ουσιώδης τύπος της διαδικασίας που προβλέπεται στην οικεία Υ.Α., είναι διαφορετικό δε το ζήτημα της μη νόμιμης ή μη επαρκούς αιτιολογίας των εισηγήσεων και της κρίσης του Συμβουλίου επί των κριτηρίων της ανωτέρω Υπουργικής Αποφάσεως. 10. Επειδή, στο κριτήριο κλινικής εμπειρίας, σύμφωνα με την εισήγηση της κ. Σ. Α. όσο και την απόφαση του Συμβουλίου το οποίο την υιοθέτησε και την τροποποίησε ως προς τη κριτήριο της προϋπηρεσίας η αιτούσα, βαθμολογήθηκε με 25,25% με την εξής αιτιολογία: «Ειδίκευση σε Αντικαρκινικό Νοσοκομείο. 9 μήνες ως Επιμελήτρια Γ'στο Νοσοκομείο Πύργου (πριν τη λήψη ειδικότητας). 12 μήνες στο Κυτταρολογικό του Νοσ. «Σωτηρία» με σύμβαση Ι.Δ. σε κενή θέση ειδικευόμενου (εξετάσεις ρουτίνας και BAL). 12 μήνες στο Κυτταρολογικό Π.Γ.Ν. «Αγία Ολγα» με σύμβαση Ι.Δ. σε θέση Επιμελητού Β' (εξετάσεις ρουτίνας και κυτταρολογία υγρής φάσης)». Η παρεμβαίνουσα βαθμολογήθηκε με 35% με την εξής αιτιολογία : «11,5 μήνες ειδίκευσης στο Νοσ St.A Παρίσι. 7 μήνες στο Κυτταρολογικό Εργ. Παν/μίου Αθηνών για τον Αντικαρκινικό Αγώνα ΙΚΑ. 14 μήνες ως Επιμελήτρια Β' στο Νοσ., Αμφισσας- οργάνωση και έναρξη λειτουργίας Κυτταρολογικού. Εξ 6 μήνες απόσπαση στο Λαϊκό Νοσοκομείο. 8 μήνες στο Κυτταρολογικό Τμ. Του Σισμανόγλειου Νοσ. ως έκτακτη έμμισθη κυτταρολόγος με σύμβαση Ι.Δ. Από έως ημερομηνία λήξης της προκήρυξης (26 μήνες) ως Επιμελήτρια Β'στο Π.Γ.Ν. Ελευσίνας Θριάσιο. 5 έτη και 7 μήνες ελεύθερο επάγγελμα.». Με την ένσταση της η αιτούσα προέβαλε το παράπονο ότι στο κριτήριο της κλινικής εμπειρίας δεν αξιολογήθηκε η παροχή υπηρεσιών που παρείχε στο Εργαστήριο Ιστολογίας- Εμβρυολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου απέκτησε εξειδικευμένη εμπειρία την οποία ουδείς εκ των συνυποψήφιων της διαθέτει. Με την 11213/ απάντηση της στην ανωτέρω ένσταση η εισηγήτρια απάντησε ότι: «Δεν μπορεί να αξιολογηθεί η εμπειρία της κ. Κ στο Νομ. Νοσοκομείο Πύργου, γιατί έγινε πριν τη λήψη ειδικότητας, ούτε και η προϋπηρεσία της σε εργαστήριο του ιδιωτικού τομέα, αφού δεν υπάρχουν πιστοποιητικά γι αυτό. Όσον αφορά στην απασχόληση της στο Εργαστήριο Ιστολογίας- Εμβρυολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εμπειρία γιατί ήταν άμισθη απασχόληση στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής και της εξοικείωσης της με νεώτερες τεχνικές. Για το λόγο αυτό αξιολογήθηκε ως μετεκπαίδευση και ελήφθη υπόψιν στο εκπαιδευτικό έργο της υποψηφίας. Πα το λόγο αυτό η βαθμολόγηση και κατάταξη της κ. Κ στον τομέα εμπειρία δεν είναι δυνατόν να αλλάξει και παραμένει αυτή της εισήγησης». Το Συμβούλιο Επιλογής υιοθέτησε την ανωτέρω εισήγηση και την αιτιολογημένη απάντηση της εισηγήτριας επί της ανωτέρω ενστάσεως και συνεπώς, η αιτιολογία της αποφάσεως του Συμβουλίου Επιλογής στο κριτήριο αυτό είναι νόμιμη και επαρκής. 11. Επειδή, στο κριτήριο του επιστημονικού έργου, σύμφωνα με την εισήγηση της εισηγήτριας Σ. Α., η αιτούσα βαθμολογήθηκε με 8,5-21,25% και η παρεμβαίνουσα με 10-25%. Στην ένσταση της η

6 αιτούσα, υποστηρίζει ότι : «Στο κριτήριο αυτό θεωρώ ότι η συγκριτική βαθμολόγηση μου δεν ανταποκρίνεται στα στοιχεία του φακέλου μου και πρέπει να τροποποιηθεί γιατί υπερέχω των υποψηφίων μου πλην της κ. Τ. Ειδικότερα στο κριτήριο αυτό δεν έχει αξιολογηθεί από την κ. Ν....» Ο λόγος με τον οποίο προβάλλεται ότι η αιτούσα υπερτερεί έναντι των λοιπών συνυποψήφιων της, εκτός της κ.τ, είναι απορριπτέος, προεχόντως, ως άνευ εννόμου συμφέροντος προβαλλόμενος, εφόσον με την κρινόμενη αίτηση η αιτούσα δεν στρέφεται κατά των άλλων συνυποψήφιων της αλλά μόνο κατά της κ. Τ, της οποίας ζητεί την ακύρωση της αποφάσεως διορισμού της. Περαιτέρω, με την ανωτέρω ένσταση, δεν προβλήθηκε παράπονο στο συγκεκριμένο κριτήριο ως προς την κ. Τσάμπρα, συνακόλουθα, όσα το πρώτον προβάλλει με την υπό συζήτηση αίτηση πρέπει να απορριφθούν ως απαραδέκτως προβαλλόμενα. 12. Επειδή, στο κριτήριο της προϋπηρεσίας η αιτούσα προβάλλει ότι μη νομίμως και αναιτιολογήτως δεν λήφθηκε υπόψη από το Συμβούλιο η προϋπηρεσία της στο Π.Γ.Ν. Αγ. Όλγα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε θέση Επιμελητή Β,' με την αιτιολογία ότι δεν προβλέπεται από το νόμο. Ο λόγος αυτός, ανεξαρτήτως της βασιμότητας του ή μη, πρέπει να απορριφθεί ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος, διότι ακόμη και αν η αιτούσα έπρεπε να βαθμολογηθεί με 15%, η διαφοροποίηση της βαθμολογίας που επέρχεται εξαιτίας της ανωτέρω πλημμέλειας, κατά τα προβαλλόμενα, (15μονάδες) δεν μπορεί να ανατρέψει τη μεταξύ της αιτούσας και της παρεμβαίνουσας συνολική διαφορά σε όλα τα κριτήρια, η οποία ανέρχεται σε 47,5 μονάδες και κατ1 ακολουθία τη μεταξύ τους σειρά κατάταξης στον οικείο αξιολογικό πίνακα. 13 Επειδή, συνακόλουθα, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί, να γίνει δεκτή η παρέμβαση, να καταπέσει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το παράβολο που κατατέθηκε κατ άρθρο 36 παρ. 4 του π.δ/τος 18/1989, ενώ, το Δικαστήριο, εκτιμώντας τις περιστάσεις, απαλλάσσει την αιτούσα από τη δικαστική δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου και της παρεμβαίνουσας (πρβλ. ΣτΕ1 854/2005, 3611/2002, 817/2000 κ.ά.) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ -Απορρίπτει την αίτηση και -Δέχεται την παρέμβαση. -Διατάζει να καταπέσει το παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. - Απαλλάσσει την αιτούσα από τη δικαστική δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου και της παρεμβαίνουσας. Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα, στις 30 Μαΐου 2008 και δημοσιεύτηκε στην ίδια πόλη, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, στις 30 Ιουνίου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΤΑΟΥΛΤΖΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Δημοσίευση: Αδημοσίευτες

***Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.2 του άρθρου 5 του Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ Α 296)

***Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.2 του άρθρου 5 του Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ Α 296) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Αρθρο 11 ν 2889/2001 Ιατροί Ε.Σ.Υ. 1. Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου εντός ή εκτός του νοσοκομείου ή του κέντρου υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης: 271/2013

Αριθμός απόφασης: 271/2013 6. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 413 6. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αριθμός απόφασης: 271/2013 Πρόεδρος: Λαμπρινή Πλούμη - Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ Δικαστές: Κων/νος Παππάς και Αθανάσιος Ασημακόπουλος (εισηγητής), Εφέτες Δ.Δ. Δικηγόροι: Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ

1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ 1. ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 9 1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ Αριθμός απόφασης: 2/2013 Πρόεδρος: Λαμπρινή Πλούμη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. Δικαστές: Κων/νος Παππάς, Αθανάσιος Ασημακόπουλος (εισηγητής),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/ 634Μ / 2007 Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 132 27 Μαρτίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/101Μ/2008) Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Ν. 3528/2007) ΠΕΡΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Ν. 3528/2007) ΠΕΡΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Ν. 3528/2007) ΠΕΡΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο πρώτο Τα άρθρα 84 έως 86 του Κεφαλαίου Δ του Μέρους Δ του Κώδικα Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-Β5Α. Μέρος Α Πάγιες Ρυθμίσεις. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ. 21500

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-Β5Α. Μέρος Α Πάγιες Ρυθμίσεις. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ. 21500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) με κριτήριο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) με κριτήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 06/11/2014 ΤΗΛ. 213/2046171-170 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ :12095/732965 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών, Βασ. Ηρακλείου 12, 546 24 Θεσ/νίκη 03-08-2010 Τρίτη 09.00 π.μ. Αίθουσα Συνεδριάσεων, 8 ος όροφος

Τμήμα Προμηθειών, Βασ. Ηρακλείου 12, 546 24 Θεσ/νίκη 03-08-2010 Τρίτη 09.00 π.μ. Αίθουσα Συνεδριάσεων, 8 ος όροφος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΚΗΣΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 22-06-2010 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 35/951 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ηρακλείου 12 Τ.Κ. : 54624 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 330 060

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 19/12-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμός απόφασης 293 / 2013 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2/20-2-2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2/20-2-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2/20-2-2012 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 20 η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης: 253/2013

Αριθμός απόφασης: 253/2013 652 ΑΧΑΪΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Αριθμός απόφασης: 253/2013 Πρόεδρος: Χριστίνα Μισούλη - Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ Δικαστές: Καλλιρρόη Σαφαρίκα, Ευθυμία Χριστοδουλοπούλου (Εισηγήτρια),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Κινητικότητας ν.4172/2013»

ΑΔΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Κινητικότητας ν.4172/2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 19 Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.:16143/18-12-2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.:16143/18-12-2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΎΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.:16143/18-12-2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ρέθυμνο 20 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 8500

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ρέθυμνο 20 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 8500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ρέθυμνο 20 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 8500 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Κινητικότητας ν.4172/2013»

ΑΔΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Κινητικότητας ν.4172/2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ταχ. /νση: Ξεροκαµάρες Ταχ. Κώδικας:723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα Τηλέφωνο: 2843340360 Fax: 2843025352 E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 964 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 6-8 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11141 ΤΗΛ. 210 2120700 FAX. 210 2285122 Αριθμός πρωτοκόλλου: 941/08.05.2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002455252 2014-12-05

14PROC002455252 2014-12-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 03/12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:oικ.485079/6228 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ XANIA 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 2821342308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα