ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΙΑ «ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ» ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΙΑ «ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ» ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ"

Transcript

1 ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΙΑ «ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ» ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Καρασαββίδη Ειρήνη ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Χατζούδης Δημήτριος Εκπονηθείσα Πτυχιακή Εργασία απαραίτητη για την λήψη πτυχίου 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 Κεφάλαιο 1: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Εισαγωγή Λίγα λόγια για την μουσική Συμπεριφορά καταναλωτή Προθέσεις καταναλωτών Μουσική Βιομηχανία Μάρκετινγκ-πωλήσεις Η Παραγωγή δίσκων Καινούργιες τεχνολογίες Mp Συστήματα Peer to Peer Παράδειγμα P2P: Bit Torrent Πνευματικά δικαιώματα Πειρατεία Επίλογος 43 2

3 Κεφάλαιο 2: Εννοιολογικό πλαίσιο της έρευνας/ ερευνητικό μοντέλο Εισαγωγή Παρουσίαση των παραγόντων που περιλαμβάνει το εννοιολογικό πλαίσιο (μοντέλο) της έρευνας Πρόθεση για «κατέβασμα» μουσικής και ηθικό επίπεδο Αξία και ικανοποίηση ανάμεσα στο «κατέβασμα» μουσικής και την αγορά cd Μόδα Παρουσίαση ερευνητικών υποθέσεων Επίλογος 52 3

4 Κεφάλαιο 3: Ερευνητική μεθοδολογία Εισαγωγή Πληθυσμός, δείγμα της έρευνας, μέθοδος δειγματοληψίας Μέτρηση ερευνητικών παραγόντων Έλεγχος της εγκυρότητας του ερωτηματολογίου Επίλογος 58 4

5 Κεφάλαιο 4: Ανάλυση Δεδομένων εισαγωγή Έλεγχος Υποθέσεων Έλεγχος υποθέσεων 1 έως Έλεγχος υποθέσεων 5, Αποτελέσματα Επίλογος 63 5

6 Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα της έρευνας Εισαγωγή Συμπεράσματα Διοικητικές Επιπτώσεις Περιορισμοί και μελλοντική έρευνα 67 6

7 Βιβλιογραφία 68 Παράρτημα 1: Ερωτηματολόγιο 76 Παράρτημα 2: Παρουσίαση αποτελεσμάτων μέσω του SPSS 83 7

8 ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΠΙΝΑΚΩΝ Διάγραμμα 1: Εννοιολογικό πλαίσιο της έρευνας/ παρουσίαση ερευνητικών υποθέσεων 52 Πίνακας 1: Μέτρηση ερευνητικών υποθέσεων 55 Πίνακας 2: Έλεγχος της μονοδιάστατης φύσης και της αξιοπιστίας 57 Πίνακας 3: Έλεγχος υποθέσεων 1 έως 4 (ανάλυση συσχέτισης) 60 Πίνακας 4: Έλεγχος Υποθέσεων 5 και 6 (ανάλυση συσχέτισης) 62 8

9 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζει τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση, που έχουν τα άτομα, για «κατέβασμα» μουσικών κομματιών καθώς και την σχέση μεταξύ της πρόθεσης αυτής, με τους παράγοντες που είναι: η υιοθέτηση τάσεων της μόδας, η ικανοποίηση από το «κατέβασμα» μουσικής, η αντιλαμβανόμενη αξία και ο βαθμός ήθους. Προκειμένου να διερευνηθεί η συγκεκριμένη σχέση/ επίδραση πραγματοποιήθηκε έρευνα, με την χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, σε δείγμα 250 φοιτητών του ΤΕΙ Καβάλας, όλων των τμημάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκαλύπτουν ότι η αντιλαμβανόμενη αξία, η ικανοποίηση στο «κατέβασμα» μουσικής και η υιοθέτηση τάσεων της μόδας έχουν θετική σχέση στην πρόθεση για «κατέβασμα» μουσικής. Ενώ ο βαθμός ήθους έχει αρνητική σχέση. Η ανάλυση αυτών των εννοιών καθώς και η διεξαγωγή και η ανάλυση αυτών των αποτελεσμάτων αναφέρεται στα παρακάτω κεφάλαια της πτυχιακής εργασίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί να διερευνήσει την επίδραση που έχουν οι παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση για κατέβασμα μουσικών κομματιών και παράλληλα να παράσχει την αναγκαία πληροφόρηση στους υπεύθυνους για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων, στην μουσική βιομηχανία. Πιο συγκεκριμένα γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν: (α) Υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στην υιοθέτηση τάσεων της μόδας, την αντιλαμβανόμενη αξία, την ικανοποίηση από το κατέβασμα μουσικής και στην πρόθεση για «κατέβασμα» μουσικής; (β) Υπάρχει αρνητική σχέση ανάμεσα στο βαθμό ήθους και την πρόθεση για «κατέβασμα» μουσικής; Τα ερωτήματα αυτά, διατυπωμένα με την μορφή ερευνητικών υποθέσεων, απαντώνται με την δημιουργία και τον έλεγχο ενός εννοιολογικού πλαισίου, το οποίο ελέγχει την επίδραση ανάμεσα στις έξι ερευνητικές υποθέσεις, όπως θα δούμε. Κάτω από το πλαίσιο αυτό, η παρούσα έρευνα μπορεί να χαρακτηριστεί ως «επιστημονική» (scientific) και ειδικότερα ως «εφαρμοσμένη επιχειρηματική έρευνα» (applied business research). 9

10 Πραγματοποιήθηκε μια εμπειρική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολόγιου, 250 στο σύνολο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τα μέσα Ιουνίου 2011 έως τον Σεπτέμβριο του Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα ελέγχθηκε σχολαστικά ως προς την εγκυρότητα του περιεχομένου και της δομής του. Το στατιστικό πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης ανάλυσης είναι το S.P.S.S 14.0 (Statistical Package for Social Sciences). Οι σκοποί και οι στόχοι της πτυχιακής εργασίας υλοποιούνται μέσα από την παρουσίαση των πέντε κεφαλαίων της. Το πρώτο από αυτά αποτελεί το θεωρητικό μέρος της εργασίας και τα υπόλοιπα το ερευνητικό εμπειρικό μέρος. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται γενικά στοιχεία για την μουσική, παρουσιάζονται σημαντικά σημεία της βιβλιογραφίας που αφορούν στην πρόθεση για κατέβασμα μουσικών αρχείων, όταν υπάρχει όλη η παγκόσμια δισκογραφία στο διαδίκτυο. Τι δυνατότητες δίνει το διαδίκτυο. Σε τι θέση βρίσκονται οι μουσικές βιομηχανίες, στην ψηφιακή τεχνολογία και η κρίση των cd. Πως επηρέασαν την μουσική βιομηχανία οι νέες τεχνολογίες, όπως mp3 και αναλύθηκαν τα συστήματα p2p (peer-to-peer) για την κατανόηση του «κατεβάσματος» μουσικών κομματιών. Τι είναι τα πνευματικά δικαιώματα στην μουσική και η συνέπειες της πειρατείας. Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται η παρουσίαση του εννοιολογικού πλαισίου της έρευνας, καθώς και η διατύπωση των υποθέσεων που δημιουργήσαμε για να περιγράψουμε τις σχέσεις που δημιουργούνται ανάμεσα στους ερευνητικούς παράγοντες. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε προκειμένου να εκπληρωθούν οι ερευνητικοί σκοποί και στόχοι. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στο πληθυσμό, στο δείγμα στην μέθοδο δειγματοληψίας της έρευνας, στον τρόπο μέτρησης των ερευνητικών μεταβλητών, στις μεθόδους που ακολουθήθηκαν για την συλλογή των εμπειρικών δεδομένων, ενώ, τέλος γίνεται αναλυτική αναφορά στον έλεγχο της εγκυρότητας του ερωτηματολογίου. Στο τέταρτο κεφάλαιο, ακολουθεί η επεξεργασία των δεδομένων και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων από τον έλεγχο των υποθέσεων με σκοπό την επίτευξη των στόχων της έρευνας, όπως αυτοί καθορίστηκαν στο εισαγωγικό της κομμάτι. Τέλος, στο 10

11 πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο της πτυχιακής εργασίας παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας, η επίδραση των αποτελεσμάτων στην μουσική βιομηχανία, επίσης παρουσιάζονται οι περιορισμοί της έρευνας και οι πιθανές επιλογές για μελλοντική έρευνα. 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στην πρόθεση για κατέβασμα μουσικών κομματιών και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Προτού, όμως, προχωρήσουμε στην παρουσίαση της έρευνας που διεξαγάγαμε προκειμένου να διερευνήσουμε τη σχέση αυτή, θα επικεντρωθούμε στην θεωρητική περιγραφή της συμπεριφοράς για κατέβασμα μουσικών κομματιών. Το κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης θα ξεκινήσει με γενικές περιγραφές περί μουσικής (παράγραφος 1.2), θα ακολουθήσει η ανάλυση των προθέσεων για «κατέβασμα» μουσικής και ποιοι λόγοι οδηγούν σε αυτή τη συμπεριφορά με τα σημερινά δεδομένα (παράγραφος 1.3). Πως αντιδρούν οι δισκογραφικές εταιρείες (παράγραφος 1.4), πως επηρέασαν οι νέες τεχνολογίες την ψηφιακή μουσική (παράγραφος 1.5) τέλος θα αναλυθούν τα πνευματικά δικαιώματα και η παράνομη οδός, πειρατεία (παράγραφος 1.6). 1.2Λίγα λόγια για την μουσική Η μουσική είναι γλώσσα όλα όσα ισχύουν για τις ομιλούμενες γλώσσες ισχύουν και για κάθε γλώσσα. Ισχύουν δηλαδή και για τη μουσική. Η μουσική είναι μια από τις καλλιτεχνικές γλώσσες (ή τέχνες) που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι από τα πανάρχαια χρόνια για να εκφράζουν τα συναισθήματα τους και να επικοινωνούν καλλιτεχνικά. Υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορούμε να καταλάβουμε τις διαθέσεις και τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων που δεν χρειάζεται να εκφραστούν με την ομιλούμενη γλώσσα (Γρηγορίου, 1994). Ποια αποθέματα είχε στη διάθεση του ο πρώτος φιλόμουσος; Τον υπόκωφο θόρυβο που έβγαινε σαν χτυπούσε τα δύο του χέρια το ένα με το άλλο, την κρούση ενός πυριτόλιθου ή ενός κομματιού ξεραμένου ξύλου και το ανεβοκατέβασμα της ίδιας του της φωνής (Βουλερμόζ 1979). Όπως γράφει ο Toop (1998), o David Sylvian πιστεύει ότι η μουσική πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους ακροατές να συλλογίζονται. Η φαντασία να είναι απεριόριστη Κι όχι να υπαγορεύεται από τη μουσική. 12

13 Η μουσική, περιέχει στοιχεία διασκέδασης αλλά και στοιχεία κοινωνικού προβληματισμού. Οι νέοι βρίσκονται σε έντονη προσωπική αναζήτηση και αυτό αντανακλάται και στην μουσική (Παπαδοπούλου και Χρυσίδης, 2006). Αυτό που εμείς οι άνθρωποι αντιλαμβανόμαστε ως «ήχο» είναι μια περίπλοκη υπόθεση. Ο ήχος δημιουργείται από αντικείμενα που τίθενται σε ταλάντωση. Τα αντικείμενα αυτά μεταδίδουν αυτήν την αναταραχή σε οποιοδήποτε υλικό βρίσκεται γύρω τους (συνήθως τον αέρα) μέχρι τα αυτιά μας, τα οποία μεταδίδουν αυτόν τον ερεθισμό στον εγκέφαλο. Ο ήχος που παράγεται από μια πηγή και συλλαμβάνεται από το αυτί μας, αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία των πολυμεσικών εφαρμογών, καθώς μπορεί να προσφέρει ακουστική απόλαυση, να εντυπωσιάσει με διαφορετικά ηχητικά εφέ και να ξεκουράζει σαν ηχητική υπόκρουση ( Καψαλάκη, 2010). 1.3 Συμπεριφορά καταναλωτών Στο διαδίκτυο τα άτομα επικοινωνούν πιο εύκολα όπως για παράδειγμα με την ενασχόληση τους σε ψηφιακά παιχνίδια πιστεύουν πως διαμορφώνουν χαρακτήρα. Επιπλέον, κοινωνικοποιούνται με το να συμμετέχουν σε ομαδικές αποστολές και έτσι αποκτούν διαδικτυακούς «φίλους» με κοινά ενδιαφέροντα. Φαίνεται να προτιμούν αυτήν την πραγματικότητα από την αληθινή και ξοδεύουν απεριόριστο χρόνο στο διαδίκτυο παίζοντας και σερφάροντας, με συνέπεια να αμελούν τις υποχρεώσεις και τη πραγματική τους ζωή (Λαγουτάρης και Τσουκαλάς, 2010). Μπορούν να αγοράσουν ένα CD, να «κατεβάσουν» ένα κομμάτι, ένα μουσικό βίντεο, να γίνουν μέλη σε ένα δίκτυο κοινωνικής συναναστροφής (Ελληνικό φαινόμενο, 2008). Η ευκολία με την οποία μπορεί να βρει κανείς οποιοδήποτε τραγούδι επιθυμεί, γρήγορα και χωρίς ιδιαίτερο κόπο είναι ένα επιπλέον θετικό στοιχείο (Αργύρου, 2009). Ο σύγχρονος κοσμοπολίτης, δεν υφίσταται πια χωρο-χρονικά δεσμά κατά τη διακίνηση της πληροφορίας, με αποτέλεσμα είτε να επιλέγει αύξηση της διακίνησης (κερδίζω χρόνο άρα μπορώ να κάνω περισσότερα) είτε να επιλέγει την πλάτυνση των ενδιαφερόντων (στον ίδιο χρόνο μπορώ πλέον να κάνω/ μάθω περισσότερα πράγματα (civilitas.gr, 2006). Όσων αφορά τους ιστότοπους ανταλλαγής απόψεων (forums, blogs), οι νέοι βρίσκουν ένα τρόπο να μοιραστούν τις ανησυχίες τους και τους προβληματισμούς τους χωρίς φόβο κριτικής και υποτίμησης (Λαγουτάρης και Τσουκαλάς, 2010). Ο Καταναλωτής 13

14 επιλέγει τρόπους ψυχαγωγίας μέσω youtube και facebook (Παπαναστασίου και Κουρεμένος, 2009). Με εύκολη και γρήγορη έρευνα αγοράς από την καρέκλα τους, πολλοί προτιμούν να διασκεδάσουν ηλεκτρονικά και για οικονομικούς λόγους κατεβάζουν μουσική. Συμφέρει πολύ περισσότερο γιατί εκτός από την ταλαιπωρία που γλιτώνεις, αφού είναι πολύ πιο γρήγορο από το να επισκεφθείς ένα δισκοπωλείο, είναι και πιο οικονομικό (Λαγουτάρης και Τσουκαλάς, 2010). Το facebook είναι ένας κοινωνικός ιστοχώρος δικτύωσης που ξεκίνησε στις 4 Φεβρουαρίου του Iδρύθηκε από τον Mark Zuckerberg μέλος του πανεπιστημίου του Harvard. Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μέσω μηνυμάτων με τις επαφές τους και να τους ειδοποιούν όταν ανανεώνουν τις προσωπικές πληροφορίες τους. Το Facebook μετρούσε το 2008 πάνω από 100 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, ενώ το 2009 ξεπέρασε τους ανθρώπους σε όλο σχεδόν τον κόσμο (Παπαναστασίου και Κουρεμένος, 2009). Μιλάμε προφανώς για ένα νέο καθεστώς κοινωνικοποίησης στο οποίο ο σύγχρονος κοσμοπολίτης αλληλεπιδρά με το κοινωνικό του σύνολο κάτω από ένα εντελώς νέο πλαίσιο. Το καθεστώς της αποτίμησης του επικοινωνιακού οφέλους σε σχέση με προσδοκώμενο γνωσιακό κέρδος που η εν λόγο επικοινωνία θα του επιφέρει (civilitas.gr, 2006). Όμως οι ανήλικοι τα κάνουν όλα αυτά συνήθως χωρίς επίβλεψη, με μια πρωτόγνωρη ελευθερία, που δεν υπάρχει στην πραγματική ζωή. Ένας σημαντικός σκοπός της διαπαιδαγώγησης είναι η προετοιμασία των παιδιών για τις τωρινές και μελλοντικές απαιτήσεις των διαφορετικών πολιτισμών (Λαγουτάρης και Τσουκαλάς, 2010). Σε ότι αφορά την αγοραστική συνήθεια και δυναμική του ατόμου σημαντικό ρόλο παίζουν οι κοινωνική-μορφωτική κατάσταση του ατόμου. Η συμπεριφορά του ακροατή σήμερα δεν διαφοροποιείται σε τίποτα από τη συμπεριφορά του μέσου καταναλωτή. Οι ψυχολογικές πλευρές που ορίζουν αυτή την συμπεριφορά είναι τα κίνητρα, η αντίληψη, οι διαθέσεις και η μάθηση (Παπαδοπούλου και Χρυσίδης, 2006). Στην σημερινή εποχή της γνώσης, η ικανότητα στην χρήση των μέσων επικοινωνίας αποτελεί το νέο προσόν κλειδί. Ιδιαίτερα τα παιδιά χρήζουν βοήθειας και υποστήριξης προκειμένου να συναναστρέφονται με δική τους ευθύνη με την πολλαπλή προσφορά μέσων. Στις ικανότητες προς μάθηση ανήκουν για παράδειγμα: η μάθηση των ορίων και των δυνατοτήτων των μέσων, η ικανότητα 14

15 προσανατολισμού μέσα σε ένα πολυμεσικό περιβάλλον, η τεχνογνωσία, η πλοήγηση στο Διαδίκτυο, τα ψηφιακά παιχνίδια και η ψηφιακή μάθηση, καθώς και η υπεύθυνη συναναστροφή με τους πειρασμούς των ψηφιακών κόσμων (Λαγουτάρης και Τσουκαλάς, 2010). Οι ηλικιωμένοι άνω των 60 που δεν έχουν πρόσβαση στο internet είναι λιγότερο πιθανό, σε σχέση με το μέσο όρο του πληθυσμού, να δηλώσουν ότι επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση τον επόμενο χρόνο, κυρίως διότι θεωρούν ότι δεν τους χρειάζεται. Ωστόσο ορισμένοι από εκείνο το τμήμα των ηλικιωμένων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο παρατηρείται ότι εκτελούν λιγότερες δραστηριότητες από το μέσο όρο του πληθυσμού και είναι συνδεδεμένοι για μικρότερο χρονικό διάστημα. Ως φυσικό επακόλουθο των ανωτέρω, οι ηλικιωμένοι παρουσιάζουν μικρότερη προδιάθεση να μάθουν για την ψηφιακή τεχνολογία και τις χρήσεις της (Συχνότητες, 2009β) Προθέσεις καταναλωτών Το διαδίκτυο έχει σχεδόν όλη την παγκόσμια δισκογραφία (Αργύρου, 2009). Έρευνα του πανεπιστημίου Harvard, που διεξήχθη το 2002, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το «κατέβασμα» μουσικών κομματιών έχουν τόση επίδραση στις πραγματικές πωλήσεις ώστε να είναι στατιστικά μη διακριτές από το μηδέν. Δίσκου που πουλούσαν στα καταστήματα περισσότερο από 600 χιλιάδες αντίγραφα φαίνεται να πωλούσαν ακόμα καλύτερα όταν οι χρήστες του διαδικτύου τους «κατέβαζαν» φανατικά (civilitas.gr, 2006). Επίσης οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Brigitte Andersen και Marion Frenz ερεύνησαν (Geist, 2007) ανάμεσα σε μια πολύ μεγάλη ομάδα ατόμων από τον Καναδά, ποια είναι η επίπτωση της μουσικής πειρατείας πάνω στις πωλήσεις των μουσικών cd. Τα αποτελέσματα Andersen και Frenz (2011), είναι πραγματικά εκπληκτικά, τουλάχιστον για την μουσική βιομηχανία. Οι ερευνητές αποφάνθηκαν ότι τα άτομα που έχουν κατεβάσει περισσότερη μουσική, θα αγοράσουν και περισσότερη μουσική. Ένα παράδειγμα που αναφέρεται είναι ότι εάν κάποιος κατεβάσει 270 τραγούδια σε ένα χρόνο μέσω P2P, αυτό το άτομο θα αγοράσει 9 περισσότερα CD από κάποιον που έχει κατεβάσει μόλις 27 τραγούδια. Οπότε μπορεί να πει κάποιος ότι η μουσική πειρατεία βοηθάει στις πωλήσεις των μουσικών cd. 15

16 Γενικώς οι ερευνητές δεν βρήκαν διαφορές μεταξύ των πειρατών και των υπολοίπων ανθρώπων στον αριθμό των cd που αγοράζουν. Δεν βρήκαν αρνητική ή θετική σχέση μετά της παράνομης διανομής της μουσικής και των πωλήσεων των cd. Οπότε στην χειρότερη περίπτωση, η πειρατεία είναι η κύρια αιτία για τις πτώσεις των πωλήσεων των cd. Μάλιστα θα μπορούσε κάποιος να αναφέρει το αντίθετο (Andersen και Frenz, 2011). Η μελέτη αυτή επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι η πειρατεία δεν είναι τόσο κακή όσο πολλοί πιστεύουν και όπως οι μουσικές εταιρείες θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε. Το filesharing δίνει την δυνατότητα στον κόσμο να ανακαλύπτει νέα μουσική δωρεάν. Δίνει την δυνατότητα να δοκιμάσει κάποιος νέα ακούσματα πιο εύκολα και εφόσον του αρέσουν να τα αγοράσει τελικώς. Αυτή τη στιγμή το «κατέβασμα» τραγουδιών μέσω P2P έναι ο μοναδικός τρόπος να ακούσεις ένα νέο άλμπουμ πριν αποφασίσεις εάν θα το αγοράσεις ή όχι (Andersen και Frenz, 2011).Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι υπάρχουν και νόμιμες εναλλακτικές, όπως το Lala s.com s, όπου σε αφήνουν να ακούς ολόκληρα τα τραγούδια δωρεάν (Kuang, 2007). Πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου της Β. Καρολίνα απέδειξε ότι τα torrents όχι μόνο δε βλάπτουν αλλά αντιθέτως ενισχύουν τις πωλήσεις των παράνομα κατεβασμένων μουσικών albums. Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι αυτό δε σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η πειρατεία κάνει καλό στις συνολικές μουσικές πωλήσεις (Hammond, 2012). Σχετικά με την στάση των πολιτών για χρέωση διαδικτυακού περιεχομένου, οι μισοί Ευρωπαίοι και ένας στους τρείς Έλληνες δηλώνουν τελείως αρνητικοί, δηλαδή ότι δεν έχουν καμία πρόθεση να πληρώσουν για οποιοδήποτε λόγο. Η περιορισμένη πρόθεση των πολιτών για χρέωση φανερώνει την αντίληψη των πολιτών-χρηστών (και ειδικά για τους νέους, ότι επικρατεί η άποψη πως μέσω της σταθερής χρέωσης αποκτούν απεριόριστο δικαίωμα στο «κατέβασμα» και την αντιγραφή διαδικτυακού περιεχομένου κατ επιλογήν και απεριόριστα (Κουντέρης και Κωνσταντάτος, 2010). 16

17 1.4 Μουσική Βιομηχανία Μάρκετινγκ-Πωλήσεις Η δισκογραφική βιομηχανία βρίσκεται σε αναβρασμό και σε διαδικασία επαναπροσδιορισμού. Δυστυχώς ή ευτυχώς ένας δίσκος από την στιγμή που διατίθεται προς πώληση θεωρείτε ένα προϊόν και εμπίπτει σε όλους τους κανόνες marketing τους οποίους ακολουθεί οτιδήποτε είναι προς κατανάλωση από το αγοραστικό κοινό (Συχνότητες, 2009β). Το marketing και η μουσική παραγωγή γίνονται πλέον δύο αλληλοεξαρτώμενοι κλάδοι. Μιλάμε για μια ολοκληρωμένη βιομηχανία που σχεδιάζει το προϊόν της από την παραγωγή έως την κατανάλωση (Παπαδοπούλου και Χρυσίδης, 2006). Όταν μπήκε στο παιχνίδι και η τηλεόραση με το γνωστό MTV η οπτικοποίηση της μουσικής με τα video clip ήταν μια εξέλιξη που προκάλεσε τη βίαιη εξάπλωση και καθιέρωση των τάσεων και την μόδας. Αυτό φυσικά ευνόησε τις μουσικές βιομηχανίες που ξαφνικά απέκτησαν πολυεθνική δυνατότητα δραστηριοποίησης. Όλα κυλούσαν υπέροχα για τους μεγαλομετόχους τις μουσικής βιομηχανίας μέχρι πρόσφατα. Το βασικό γνώρισμα των μεγάλων παικτών της μουσικής βιομηχανίας είναι το ότι συγκεντρώνουν την παραγωγή τους σε εμπορικά είδη με μικρό ρίσκο χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα τα κανάλια προώθησης που διαθέτουν για να ενισχύσουν τις πωλήσεις (ραδιόφωνο, τηλεόραση, ριάλιτυ και τα λοιπά) (Αργύρου, 2009). Η περίοδος αποτελεί για πολλούς τον μαύρο σταθμό της μουσικής βιομηχανίας. Ήταν τότε που οι καταναλωτές έκαναν την αποφασιστική στροφή στις προτιμήσεις τους, γεγονός που σήμερα πλέον φαίνεται μη αναστρέψιμο. Η RIIA το 2003 έκανε αγωγή κατά χρηστών που είχαν προμηθευτεί παράνομα mp3 από το Internet και γίνεται έτσι η πρώτη βιομηχανία που μηνύει τους ίδιους ή έστω τους εν δυνάμει πελάτες της. Η πρακτική αυτή συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, παρόλο που οι περισσότεροι έχουν καταλάβει πια πως το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με αυτόν τον τρόπο. «Είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να συνειδητοποιήσουμε πως οι καιροί άλλαξαν», είχε πει ο Lyor Cohen, διευθύνων σύμβουλος της warner music στις ΗΠΑ (Αργύρου, 2009). 17

18 Η ψηφιακή τεχνολογία αναγκάζει τις δισκογραφικές να εγκαταλείψουν την επί καιρό πρακτική τους να επιβάλλουν στους μουσικόφιλους την αγορά άλμπουμ και να επιστρέψουν στο παρελθόν και στις πωλήσεις των singles). Σε αυτό το μάλλον άναρχο περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί κυρίως εντός κυβερνοχώρου, ο οποίος κατακλύζεται από παράνομη και δωρεάν μουσική, η μάχη που έχουν να δώσουν οι δισκογραφικές είναι δύσκολη. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η βιομηχανία πρέπει να πάψει το μάταιο αγώνα της καταπολέμησης των «πειρατών». Αντίθετα, πρέπει να προσπαθήσει να αντιγράψει τις πρακτικές τους, αναπτύσσοντας νέα μοντέλα κατανάλωσης μουσικής που μπορούν αφενός να υποστηρίξουν τους καλλιτέχνες και αφετέρου να δώσουν στο κοινό αυτό που θέλει (Συχνότητες, 2009β). Η ψηφιακή τεχνολογία, το διαδίκτυο και οι νέες συνήθειες του κοινού μπορούν, αντί για απειλές, να μετατραπούν σε νέες ευκαιρίες για τη μουσική βιομηχανία. Οι δισκογραφικές εταιρείες βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, σε σχέση με άλλους τομείς παραγωγής περιεχομένου, όσον αφορά τη δυνατότητά τους να αναμορφωθούν και να αναδομηθούν, καθώς ανέκαθεν η ιστορία της δισκογραφίας υπήρξε μια ιστορία διαρκούς προσαρμογής σε νέες συνθήκες αλλά και σε νέες φόρμες καταγραφής και εμπορίας μουσικών έργων. Υπάρχει όμως και κάτι που παραμένει σταθερό και αυτό είναι η ίδια η μουσική. Ο κόσμος πάντα άκουγε και πάντα θα ακούει μουσική σε οποιαδήποτε μορφή και από οποιοδήποτε κανάλι έχει διαθέσιμο (Συχνότητες, 2009β). Έτσι λοιπόν, εκτός από το να δημιουργήσουν και να προσφέρουν στο κοινό νόμιμα κανάλια διάθεσης μουσικής, οι δισκογραφικές επιτελούν και άλλους δύο βασικούς ρόλους: να ανακαλύψουν τα ταλέντα και να τα προωθήσουν με το σωστό τρόπο στη νέα, τεράστια και περίπλοκη αγορά. Ίσως αυτή να είναι και η σημαντικότερη και αρκετά επωφελής αποστολή των δισκογραφικών εταιρειών: δηλαδή να καταφέρουν μέσα σε όλο αυτό τον ψηφιακό θόρυβο να ξεχωρίσουν τις μελωδίες (Συχνότητες, 2009β). Ο ανταγωνισμός οδήγησε κορυφαίες εταιρείες να συνεργάζονται με την ιστοσελίδα imeem που επιτρέπει στους χρήστες να λαμβάνουν και να μοιράζονται απεριόριστο αριθμό μουσικών τραγουδιών και αρχείων βίντεο, χωρίς όμως δυνατότητα αντιγραφής στον υπολογιστή ή σε άλλα αποθηκευτικά μέσα. Αντίστοιχα στο Ηνωμένο Βασίλειο, επτά μεγάλοι διανομείς καθώς και οι ιστότοποι γνωστών 18

19 αλυσίδων καταστημάτων αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τα DRM (Digital Rights Management) σε αρχεία που πωλούν χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τη μορφή MP3. Εύκολη πρόσβαση σε νόμιμο περιεχόμενο επιδιώκει η Sony που διαθέτει προπληρωμένες κάρτες για «κατέβασμα» μουσικών άλμπουμ από την ιστοσελίδα της (Συχνότητες, 2009β). Δεν μιλάμε για κρίση της μουσικής βιομηχανίας αλλά για κρίση των CD. Η μουσική βιομηχανία στο μεταίχμιο της χιλιετίας κατάφερνε να πουλήσει στην αγορά περίπου 1,2 δις μονάδες, ενώ μόλις δέκα χρόνια μετά ο αριθμός αυτός κατρακύλησε στο μισό, λίγο περισσότερο δηλαδή από 500 εκατομμύρια μονάδες. Η μείωση αυτή είναι αποτέλεσμα κυρίως της ψηφιοποιημένης διακίνησης της μουσικής μέσω του διαδικτύου και της αυξημένης πειρατείας (Συχνότητες, 2009β). Είναι χαρακτηριστικό πως το 2000 οι καταναλωτές μόνο στην Αμερική αγόρασαν συνολικά 785,1εκ. άλμπουμ ενώ το 2007 μόλις 588,2εκ. άλμπουμ, στα οποία περιλαμβάνονται CD και νόμιμα κατεβασμένα ψηφιακά προϊόντα από το διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει σε οικονομικά μεγέθη πως από τα 14,3 δις δολάρια που κέρδιζε μόνο η Αμερικάνικη βιομηχανία το 2000, τα έσοδα μειώθηκαν σε 10,3 δις το 2007 και σύμφωνα με τους αναλυτές της Forrester Research ποσόν αυτό θα μειωθεί στα 9,2 δις μέχρι το Ειδικότερα για τη χώρα μας που το ποσοστό των παράνομων πωλήσεων cd ξεπερνάει το 50% τα διαφυγόντα κέρδη μόνο για την περίοδο αγγίζουν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ (Αργυρού, 2009). Από το 1999 και μετά αρχίζει μια πτώση η οποία σταθεροποιείται κάπως ανάμεσα στα έτη και συνεχίζει την καθοδική της πορεία στη συνέχεια. Αυτό συμβαίνει γιατί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παραδοσιακών πελατών της, κυρίως από το νεανικό κοινό έχει βρει νέους εναλλακτικούς τρόπους διακίνησης, παρακάμπτοντας τους νόμους της αγοράς (Σμυρναίος, 2010). Στην Ελλάδα βρίσκουμε επίσης στις πρώτες θέσεις των πωλήσεων δύο εταιρείες που εξαρτώνται από ομίλους, τη Heaven του Ομίλου Κυριακού και την ΕΓΕ του Ομίλου Γιαννίκου. Το βασικό γνώρισμα των μεγάλων παικτών της μουσικής βιομηχανίας είναι το ότι συγκεντρώνουν την παραγωγή τους σε εμπορικά είδη με μικρό ρίσκο χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα τα κανάλια προώθησης που διαθέτουν για να ενισχύσουν τις πωλήσεις (ραδιόφωνο, τηλεόραση, ριάλιτυ και τα λοιπά). Όπως 19

20 δείχνει έρευνα η κυρίαρχη δισκογραφική βιομηχανία περιστρέφεται γύρω από λίγες δεκάδες δημιουργούς και εκτελεστές που μονοπωλούν τις πωλήσεις δίσκων και τα πνευματικά δικαιώματα που πηγάζουν από αυτές. Ο χώρος που μένει για πειραματισμό και καινοτομία είναι ελάχιστος. Αυτή η τάση προϋπήρχε αλλά εντάθηκε όταν άρχισε η πτώση των πωλήσεων στις αρχές της δεκαετίας του 2000 (Αργυρού, 2009). Σύμφωνα με τον Σμυρναίο (2010), μερικές δεκάδες συγκροτημάτων κυριαρχούν στις τοπικές αγορές πολιτιστικών και πληροφοριακών αγαθών και επιβάλλουν τις επιλογές τους στο ευρύ κοινό. Τα χαρακτηριστικά αυτά επηρεάζουν αρνητικά τις πωλήσεις καθώς και άλλοι παράγοντες όπως οι δυσανάλογα υψηλές τιμές των πολιτιστικών προϊόντων, η οικονομική κρίση, τα οργανωμένα κυκλώματα πώλησης πειρατικών CD και DVD. Σε ότι αφορά την ανταλλαγή αρχείων στο διαδίκτυο οι έρευνες που έχουν διενεργηθεί έχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα. Πολλές από τις έρευνες που συνδέουν άμεσα την πτώση των πωλήσεων με τις διαδικτυακές πρακτικές των χρηστών έχουν χρηματοδοτηθεί από την ίδια την πολιτιστική βιομηχανία, κάτι που υποσκάπτει το κύρος τους. Μια έρευνα έδειξε ότι συχνά τα περιεχόμενα που διακινούνται περισσότερο στα δίκτυα peer-to-peer είναι αυτά που επιτυγχάνουν τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι οι χρήστες που ανταλλάσουν περιεχόμενο σε βάση ισοτιμίας έχουν επίσης υψηλά ποσοστά αγοράς πολιτιστικών προϊόντων κυρίως σε ότι αφορά την επιγραμμική διάθεση. Το βασικό επιχείρημα της πολιτιστικής βιομηχανίας ενάντια στο peer-to-peer βασίζεται στη παραδοχή ότι μια δωρεάν πρόσβαση σε ένα πολιτισμικό περιεχόμενο ισοδυναμεί με μια πώληση λιγότερο του ίδιου αγαθού (A Free Download Equals a Lost Sale). Έτσι υπολογίζονται και τα αστρονομικά διαφυγόντα κέρδη που δηλώνει ότι έχει η βιομηχανία (Σμυρναίος, 2010). Όμως η διεθνή έρευνα έχει δείξει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Κάνεις δεν μπορεί να ξέρει εάν κάποιος που κατέβασε ένα άλμπουμ μουσικής ή μια ταινία μέσω ενός δικτύου peer-to-peer, εάν δεν είχε αυτή τη δυνατότητα θα το αγόραζε. Σε γενικές γραμμές, έστω κι αν παραδεχτεί κανείς ότι ο διαμοιρασμός περιεχομένου στο διαδίκτυο έχει αρνητικές επιπτώσεις στα κέρδη της πολιτιστικής βιομηχανίας αυτές είναι λιγότερο σφοδρές από ότι υποστηρίζουν οι παράγοντες της (Σμυρναίος, 2010). 20

21 Ο διαμοιρασμός είναι ένας από τους λόγους της πτώσεις των πωλήσεων πολιτιστικών αγαθών αλλά όχι ο κυριότερος. Το γενικότερο οικονομικό πλαίσιο αλλά και η τάση της βιομηχανίας για ομογενοποίηση των προϊόντων της είναι εξίσου αν όχι πιο σημαντικοί λόγοι που εξηγούν την κρίση της δισκογραφικής βιομηχανίας. Ταυτόχρονα οι πωλήσεις αντικειμένων (CD, DVD) δεν είναι παρά ένα μόνο κομμάτι της δραστηριότητας της πολιτιστικής βιομηχανίας. Τα έσοδα άλλων τομέων όπως τα εκτελεστικά δικαιώματα και οι επιγραμμικές πωλήσεις είναι σε άνοδο, υπερκεράζοντας σε πολλές περιπτώσεις την κρίση του CD και του DVD. Η οικονομική κατάσταση της πολιτιστικής βιομηχανίας στο σύνολο της είναι λοιπόν πολύ καλύτερη από ότι πιστεύεται συχνά. Η δραματοποίηση της κατάστασης από τους εκπροσώπους της βιομηχανίας χρησιμεύει πολλές φορές ως μέσο πίεσης προς το κράτος για την υιοθέτηση υποστηρικτικών προς αυτήν μέτρων (Σμυρναίος, 2010). Το 2007 ήταν χειρότερη χρονιά για τη μουσική βιομηχανία εδώ και περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα. Τα πειρατικά CD και το Διαδίκτυο έχουν οδηγήσει τον μουσικό κλάδο σε αυτή την άσχημη οικονομική κατάσταση σε όλον τον κόσμο, όπως και στην Ελλάδα, η οποία κατέχει την πρώτη θέση στις χώρες της ΕΕ όσον αφορά τη διάθεση και την πώληση παράνομων CD. Επιπλέον τα νεαρά άτομα κυρίως που «κατεβάζουν» δωρεάν τραγούδια από sites τα οποία λειτουργούν επίσης παράνομα, αλλά και η νόμιμη διαδικτυακή υπηρεσία αγοράς τραγουδιών (iτunes) επηρεάζουν αρνητικά τις πωλήσεις των CD. Μάλιστα η αναμενόμενη διείσδυση του γρήγορου Ιnternet στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα πλήξει ακόμη περισσότερο τις πωλήσεις των δισκογραφικών εταιρειών, αλλά και των δισκοπωλείων (Τσακίρη, 2007). Η μεγάλη αρνητική επιρροή των πειρατικών CD, αλλά και του Διαδικτύου φαίνεται ήδη στον ελληνικό μουσικό κλάδο, αφού το 1996 λειτουργούσαν περισσότερα από δισκοπωλεία, ενώ σήμερα ξεπερνούν μόλις τα 300.Όσο αναφορά τα έσοδα από κατέβασμα μουσικής αυξήθηκαν το 2007 κατά 40% φτάνοντας παγκοσμίως στα 2,9 δις $. Οι μουσικόφιλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες περίπου 500 νόμιμων διαδικτυακών καταστημάτων παγκοσμίως από τα οποία πωλήθηκαν, το 2007, περίπου 1,7 δις μουσικά κομμάτια. Στις ΗΠΑ, μόλις πέντε χρόνια μετά την ανάδυση των πρώτων εμπορικών επιχειρήσεων «κατεβάσματος» μουσικής, το 30% των συνολικών πωλήσεων είναι είτε στο διαδίκτυο, είτε σε συσκευή κινητού 21

22 τηλεφώνου. Διεθνώς το ποσοστό αυτό φτάνει το 2007 στο 15%, από 11% το 2006 (Τσακίρη, 2007). Η τελευταία μελέτη της Nielsen για τις πωλήσεις μουσικής δεν φέρει καθόλου καλά μαντάτα για τις δισκογραφικές εταιρείες που επιμένουν να κάνουν τεχνητές αναπνοές στον δεινόσαυρο με το όνομα «CD». Το 2010 παρατηρήθηκε πτώση πωλήσεων των CD, ενώ η ψηφιακή μουσική παρουσίαζε σταθερή πορεία. Το 2011 η ψηφιακή μουσική κατάφερε το αναμενόμενο, δηλαδή να ξεπεράσει σε πωλήσεις τη μουσική που διατίθεται σε οπτικούς δίσκους. Οι πωλήσεις ψηφιακών μεμονωμένων τραγουδιών αυξήθηκαν κατά 8,4%, οι πωλήσεις ολόκληρων ψηφιακών άλμπουμ κατά 19,5%, ενώ οι πωλήσεις των CD μειώθηκαν κατά 5.7%. Η μεγαλύτερη έκπληξη όμως είναι το γεγονός ότι οι πωλήσεις δίσκων βινυλίου αυξήθηκαν κατά 36% (Θωμαδάκης, 2012) Η παραγωγή δίσκων Ιστορικά αναφέρονται στο αναλογικό σύστημα ο Δίσκος βινυλίου που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1897, οι Μαγνητικές ταινίες που δημιουργήθηκαν το 190 και η κασέτα όπου δημιουργήθηκε το Στο Ψηφιακό Σύστημα, χωρίς συμπίεση το CD εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1980, το DVD AUDIO πρωτοεμφανίστηκε το Με συμπίεση το DVD VIDEO εμφανίστηκε το 1996, το MP3 εμφανίστηκε το 1991, το IPOD παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2001 (Καψαλάκη, 2010). Η εμφάνιση των οπτικών δίσκων αποτέλεσε σημαντικό σταθμό για τον κλάδο καθώς προσέφερε πολύ καλύτερη ποιότητα για τους καταναλωτές (Εθνικό παρατηρητήριο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χ.χ). Μικρό μέγεθος, μεγάλη χωρητικότητα, ανθεκτικό υλικό, καλή ποιότητα ήχου, εύκολη πλοήγηση στο μουσικό περιεχόμενο ήταν μερικά από τα χαρακτηριστικά που γρήγορα καθιέρωσαν το cd ως το κύριο μέσο εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου και μουσικής στη δεκαετία του 1980, παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, τη δεκαετία του 1990, οι δισκογραφικές εταιρίες επανέκδοσαν μαζικά έναν πολύ μεγάλο αριθμό δίσκων βινυλίου σε cd, ξεκινώντας από τα κλασικά έργα των Ελλήνων δημιουργών. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, μία νέα και ιδιαίτερα δημοφιλής μέχρι τις μέρες μας ψηφιακή κωδικοποίηση του ήχου έκανε την εμφάνισή της. Είναι τα αρχεία mp3 (Παπαναστασίου και Κουρεμένος, 2009). 22

23 Σίγουρα όμως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μαζική παραγωγή ούτε στα αρχαία χρόνια, ούτε στα μετέπειτα χρόνια που η κλασική μουσική είχε τεράστια απήχηση και άνθηση. Παρόλο που η μουσική πολλές φορές παιζόταν με αντάλλαγμα κάποιο χρηματικό ποσό, σε καμία περίπτωση όμως δεν είχε αναπτυχθεί ένας μηχανισμός τέτοιος που να μαζικοποιεί την μουσική με σκοπό το κέρδος (Ζάρκος χ.χ.) Πολλοί δημιουργοί επιχείρησαν να εμπλακούν στη δισκογραφία είτε γιατί ήθελαν να κερδίσουν χρήματα είτε γιατί ήθελαν να μπορούν να εκδίδουν τα τραγούδια πού εκείνοι πίστευαν (Εφημερίδα Καθημερινή, 1998). Ιστορικά αναφέρονται στο αναλογικό σύστημα ο Δίσκος βινυλίου που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1897, οι Μαγνητικές ταινίες που δημιουργήθηκαν το 190 και η κασέτα όπου δημιουργήθηκε το Στο Ψηφιακό Σύστημα, χωρίς συμπίεση το CD εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1980, το DVD AUDIO πρωτοεμφανίστηκε το Με συμπίεση το DVD VIDEO εμφανίστηκε το 1996, το MP3 εμφανίστηκε το 1991, το IPOD παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2001 (Καψαλάκη, 2010). Η εμφάνιση των οπτικών δίσκων αποτέλεσε σημαντικό σταθμό για τον κλάδο καθώς προσέφερε πολύ καλύτερη ποιότητα για τους καταναλωτές (Εθνικό παρατηρητήριο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χ.χ). Η αρχή της δισκογραφίας τοποθετείται στα μέσα του 19ου αιώνα μετά την δημιουργία των πρώτων συσκευών καταγραφής κ αναπαραγωγής του ήχου (Παπαναστασίου και Κουρεμένος, 2009). Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν μέχρι σήμερα οι πρώτες ηχογραφήσεις ελληνικών τραγουδιών και μουσικής σε επίπεδους δίσκους, πραγματοποιήθηκαν το 1896 στις ΗΠΑ. Η μεγάλη εμπορική επιτυχία των δίσκων είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πολλές μικρές δισκογραφικές εταιρίες (Εφημερίδα Καθημερινή, 1998). 1.5 Καινούργιες Τεχνολογίες Οι νέες τεχνολογίες δημιούργησαν και νέες αγορές στο χώρο κυρίως της μουσικής, π.χ. τα καταστήματα i-tunes για online μουσική, τα ring-tones στα κινητά τηλέφωνα αποτελούν νέα πηγή εισοδήματος για τους καλλιτέχνες, νέα συγκροτήματα και τραγούδια μπορούν να αναζητηθούν πλέον στο διαδίκτυο (Καλλινίκου χ.χ.). Το 2000 ή το 2001 σίγουρα κανείς δεν πίστευε ότι μέσα σε μια πενταετία κανείς πλέον δεν θα αγόραζε cd-player εάν δεν υπήρχε συμβατότητα mp3. Ακόμα και οι 23

24 αυτοκινητοβιομηχανίες αναγκάστηκαν να ενσωματώσουν στα ηχητικά συστήματα των αμαξιών τους usb driver λέγοντας έτσι αντίο στα ''απαρχαιωμένα'' cd changers (Αργύρου, 2009). To mp3 έχει βγει έξω από το ίντερνετ, στην πραγματική μας ζωή, έχει γίνει κομμάτι της καθημερινότητας μας. Το όχημα της τεχνολογικής προόδου τους προσπέρασε με ταχύτητα χωρίς αυτοί να το ακολουθήσουν. Η διάδοση της ψηφιακής μουσικής(που στις περισσότερες φορές διακινείται παράνομα) μέσω του διαδικτύου απειλεί να γκρεμίσει την αυτοκρατορία που εδώ και εκατό χρόνια χτιζόταν σιγά σιγά (Αργύρου, 2009). Βέβαια η Φραγγουλίδου (2006), παρατηρεί πως το περιεχόμενο του Διαδικτύου καθορίζεται τόσο από τους χρήστες του όσο και από μεγάλες εταιρείες ψηφιακής τεχνολογίας που απασχολούν σχεδιαστές περιεχομένων προκειμένου να επηρεάσουν την καταναλωτική συμπεριφορά, τις στάσεις και τις προτιμήσεις των χρηστών. Το Διαδίκτυο είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό εργαλείο. Με λίγα κλικ μικροί και μεγάλοι μπορούν να βρεθούν σε έναν απέραντο εικονικό χώρο γεμάτο χίλια θαύματα. Μπορούν να παίξουν, να μάθουν, να αλληλογραφήσουν και να συνομιλήσουν, να βρουν αρχεία κάθε λογής. Με την συνεχή εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, οι χρήστες του Διαδικτύου είναι πια σε θέση να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές, συναλλαγές με το Δημόσιο και τις τράπεζες και να ασχοληθούν με την εκπαίδευση και την εργασία εξ αποστάσεως (Λαγουτάρης και Τσουκαλάς, 2010). Η εμφάνιση, εξάπλωση και καθιέρωση του διαδικτύου (internet), χαρακτηρίζεται συχνά ως το «πολιτισμικό σοκ» του αιώνα. Εντυπωσιακή βέβαια δεν είναι μόνο η ιδέα του διαδικτύου ως επιτεύγματος όσο η νέα ηθική που φαίνεται ότι δημιουργεί αυτός ο νέος τρόπος επικοινωνίας των σύγχρονων κοινωνιών (civilitas.gr, 2006). Εκτός από την τεχνολογική πρόοδο, τη συμβατότητα με φορητούς υπολογιστές και την εύκολη πρόσβαση υπάρχουν και άλλοι λόγοι που επικαλούνται οι χρήστες σχετικά με την προτίμηση τους στα ψηφιακά προϊόντα. Ο σημαντικότερος με ποσοστό 59% είναι η πληθώρα επιλογών που προσφέρει το internet (Αργύρου, 2009). Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει βοηθήσει στην αναπαραγωγή, αποθήκευση και επεξεργασία του ήχου, έχει συμβάλλει στο να δημιουργηθούν καλύτερα μέσα αποθήκευσης του ήχου. Στο χρονικό διάστημα 1897 έως και 2001 τα μέσα 24

25 αποθήκευσης του ήχου έχουν δεχθεί τεράστιες αλλαγές. Η ποιότητα του αποθηκευμένου ήχου γίνεται όλο και πιο καλή και οι συσκευές αποθήκευσης μικραίνουν σε όγκο και μεγαλώνουν σε χωρητικότητα (Καψαλάκη, 2010). Η αυξανόμενη χρήση ευρυζωνικών συνδέσεων, κινητών τηλεφώνων και φορητών συσκευών έχει βοηθήσει στη δημιουργία εκατοντάδων υπηρεσιών ψηφιακής μουσικής. Αυτό φυσικά έχει ως συνέπεια τη δημιουργία περισσότερων επιλογών για τους καταναλωτές όσον αφορά το πώς, που και πότε θα ακούσουν μουσική. Μπορούν να αγοράσουν ένα CD, να «κατεβάσουν» ένα μουσικό κομμάτι, ένα μουσικό video, να γίνουν μέλη σε ένα δίκτυο κοινωνικής συναναστροφής (Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων, 2008). Η Καλλινίκου (2010), σημειώνει ότι το διαδίκτυο δεν είναι μόνο τεχνολογία, αλλά και μια νέα κουλτούρα που δημιουργεί το δικό της τύπο ανθρώπου, τον άνθρωπο του κυβερνοχώρου και της ψηφιακής επικράτειας. Το ψηφιακό δίλημμα και οι τεχνολογικές προκλήσεις οδήγησαν σε πρωτοποριακές αναζητήσεις και προτάσεις με στόχο τον επαναπροσδιορισμό της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο Σμυρναίος (2010) υποστηρίζει ότι η διαδικτυακή προσφορά πολιτιστικών αγαθών δεν περιορίζεται ούτε από την φυσική απόσταση, αφού καθένας μπορεί να επισκεφτεί οποιοδήποτε ιστότοπο από οποιοδήποτε σημείο, ούτε από τον διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο. Σε ένα δωμάτιο με λίγες δεκάδες ηλεκτρονικούς υπολογιστές μπορούν αποθηκευτούν εκατοντάδες χιλιάδες διαφορετικά βιβλία ή ταινίες. Η κλασική διαδικασία του studio editing με την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και συνάμα τη μείωση των τιμών τους έχει αρχίσει να χάνει έδαφος παρόλο που οι περισσότεροι επαγγελματίες επιμένουν σε αυτή την παραδοσιακή μέθοδο. Τώρα πια είναι εφικτό για εκείνο που το θελήσει και έχει την απαραίτητη υπομονή να δημιουργήσει μόνος του ένα μουσικό κομμάτι, χωρίς απαραίτητα να χρειάζεται άλλους μουσικούς, ενορχηστρωτές, ηχολήπτες. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής δίνει την δυνατότητα μεγάλης ευελιξίας σε αυτά τα στάδια (Αργύρου, 2009). Η τεχνολογία επηρεάζει ακόμα και τη διανομή αφού ολοένα και περισσότεροι είναι αυτοί που κυκλοφορούν τα τραγούδια τους μέσα από το διαδίκτυο με εναλλακτικές μορφές διαφήμισης (myspace, facebook κλπ.). Παρ' όλη την αυξανόμενη τάση αυτής 25

26 της μορφής παραγωγής η εταιρείες δίσκων εξακολουθούν να κατέχουν σχεδόν αποκλειστικά το σύνολο της μουσικής παραγωγής και της διακίνησης της. Όμως η πτωτική πορεία της αγοράς των δισκογραφικών προϊόντων λόγω της ελευθερίας που προσέφερε η τεχνολογία, έχει κάνει πλέον τους άμεσα εμπλεκόμενους να ψάχνουν λύσεις και καινούργιες μεθόδους προσφοράς του προϊόντος του (Αργυρού, 2009). Ενώ από μια άλλη οπτική γωνία υποστηρίζουν πως η τεχνολογία δεν πείθει το κοινό. Αν δεν έχεις καλά τραγούδια απλώς χάνεις τα λεφτά σου (Εφημερίδα το Βήμα, 1997). Το κινητό τηλέφωνο είναι πολυεργαλείο, πολύ μοντέρνος τρόπος επικοινωνίας και οι πάντες πλέον, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, διαθέτουν το λιγότερο από ένα. Οι χρήστες τους μπορούν να κατεβάζουν τραγούδια νόμιμα μέσω αυτού. Η αύξηση των πωλήσεων στο συγκεκριμένο τομέα κατά 11% σίγουρα συνέβαλε και αυτή στην συνολική αύξηση της ψηφιακής μουσικής. Ο Αργύρου (2009), συνεχίζει λέγοντας πως στις η εφημερίδα καθημερινή αναδημοσίευσε ένα άρθρο των New York Times το οποίο απλά πιστοποιούσε και τυπικά αυτό που όλοι περίμεναν να γίνει σύντομα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, η αμερικανική εταιρία atlantic records ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά περισσότερο από 50% των πωλήσεων της προέρχονται από ψηφιακά προϊόντα, όπως τραγούδια σε μορφή mp3 και ήχοι κλήσης για κινητά τηλέφωνα (Αργύρου, 2009). To youtube είναι ένας δημοφιλής διαδικτυακός τόπος, ο οποίος επιτρέπει την αποθήκευση, αναζήτηση και αναπαραγωγή ψηφιακών video. Δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 2005 και το Νοέμβριο του 2006 ονομάστηκε από το περιοδικό TIME "Invention of the Year 2006" (Η Εφεύρεση του 2006). Τον Οκτώβριο του 2006, η εταιρεία αγοράστηκε από την Google (Παπαναστασίου και Κουρεμένος, 2009). Πολλοί καλλιτέχνες ανεβάζοντας υλικό στο youtube κατάφεραν να διακριθούν στον κυβερνοχώρο και να αποκτήσουν κοινό από όλο τον κόσμο. Τόσο δημοφιλή sites κοινωνικής δικτύωσης παίζουν μεγάλο ρόλο στην μετάδοση και προώθηση της μουσικής σήμερα, από την στιγμή μάλιστα που δεν απευθύνεται μόνο σε αυτούς που θέλουν να ψάξουν και να ακούσουν μουσική αλλά σε όλο τον κόσμο και αποτελεί πλέον έναν από τους πιο επιτυχημένους τρόπους διαφήμισης (Παπαναστασίου και Κουρεμένος, 2009). Η ευκολία με την οποία μπορεί να βρει κανείς οποιοδήποτε τραγούδι επιθυμεί, γρήγορα και χωρίς ιδιαίτερο κόπο είναι ένα επιπλέον θετικό 26

27 στοιχείο. Μια απλή αναζήτηση με το όνομα του τραγουδιού είναι αρκετή (Αργύρου, 2006). Περισσότεροι από 5 χιλιάδες καλλιτέχνες επέλεξαν να διαφημιστούν μέσα από το pirate bay. Παρά το γεγονός ότι το Pirate Bay βρίσκεται στη μαύρη λίστα των δισκογραφικών εταιριών, και κατ επέκταση των καλλιτεχνών, οι υπεύθυνοι του αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν την ανυπολόγιστη επισκεψημότητα και να προσφέρουν διαφημιστικό χώρο για την προώθηση των δημιουργών (μουσικοί, συγγραφείς, κινηματογραφιστές κλπ.). Ο καλλιτέχνης που θέλει να διαφημιστεί θα πρέπει να προσφέρει κάτι από το έργο του δωρεάν, αλλά το κέρδος μάλλον είναι μεγαλύτερο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο George Barnett, ο οποίος κατάφερε μέσα σε λίγες ημέρες να κερδίσει περισσότερους από fans στη Facebook Page που διατηρεί, ενώ το video πήρε views (Ελπίδης, 2012). Το the pirate bay είναι μια παγκοσμιοποιημένη πλατφόρμα ανταλλαγής αρχείων που δημιουργήθηκε το 2003 στη Σουηδία από τη Σουηδική anti-copyright οργάνωση. Οι κύριες παράμετροι του μηχανισμού λειτουργίας του the pirate bay είναι οι εξής: (α) ένα κεντρικό αποθετήριο (inventory) με αρχεία torrent και χρήση του ειδικού πρωτοκόλλου Bit Torrent protocol, ένα πρωτόκολλο βασισμένο στη λογική p2p (πιο συγκεκριμένα many to many. Τα αρχεία μικρού μεγέθους που περιέχουν τα δεδομένα των διαμοιραζόμενων αρχείων, καθώς και τα url των tracker sites, δηλαδή των εξυπηρετητών που συντονίζουν το διαμοιρασμό (οι οποίοι βρίσκονται διασκορπισμένοι σε πολλές χώρες), (β) ένας Bit Torrent client, δηλαδή για την αναζήτηση και το κατέβασμα των terrents και των αντίστοιχων αρχείων (Tan, 2010). Το Διαδίκτυο, απόρροια της τεχνολογικής ανάπτυξης, όσο εντείνει την παρουσία του στη ζωή μας, τόσο ισχυροποιεί τη θέση του ως ένα ιδιαίτερο πεδίο δράσης και πληροφόρησης. Η έλευση της ψηφιακής τεχνολογίας δεν αποτελεί απλώς μία βελτίωση στα μέσα και τις τεχνικές, αλλά επιδρά στον τρόπο δημιουργίας και κατανάλωσης αυτού του περιεχομένου, όπως και στην ίδια τη δομή της αγοράς. Η αυξανόμενη χρήση ευρυζωνικών συνδέσεων, κινητών τηλεφώνων και φορητών συσκευών έχει βοηθήσει στη δημιουργία εκατοντάδων υπηρεσιών ψηφιακής μουσικής (Συχνότητες 2009β). 27

28 Παραδείγματα καλλιτεχνών που κατάφεραν να διακριθούν στο διαδίκτυο είναι η Ολλανδή Εσμε Ντέντερς, πριν ακόμα ενηλικιωθεί αγόρασε μια web κάμερα με την οποία έβαλε το πολύχρωμο εφηβικό δωμάτιό της σε κοινή θέα. Σε ολιγόλεπτα βίντεο που ανέβασε στο youtube διασκεύασε επιτυχίες της Αλίσια Κις, της Μπιγιονσέ, της Αλάνις Μόρισετ. Μέσα σε λιγότερο από εννέα μήνες προσέλκυσε πάνω από 21 εκατομμύρια επισκέπτες. Ένας από αυτούς ήταν και ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, που την πήρε στην εταιρεία του, την Tennman Records, από όπου έβγαλε και άλμπουμ (Παπαναστασίου και κουρεμένος, 2009). Αναλόγως κινήθηκε και η Ιζαμπέλα Μπρέιβ που σήμερα έχει ήδη υπογράψει στη Warner. Πέρυσι τον Ιούλιο κυκλοφόρησε στο youtube βίντεο όπου τραγουδούσε διασκευές γνωστών τζαζ, μπλουζ και σόουλ κομματιών. Ένα χρόνο μετά τα κλιπ της είχαν παιχτεί πάνω από επτά εκατομμύρια φορές (Παπαναστασίου και Κουρεμένος, 2009). Στο Ην. Βασίλειο η ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή για τα ΜΜΕ OFCOM υλοποίησε έρευνα το 2008 με τίτλο «Οι Έλεγχοι της Οπτικοακουστικής Παιδείας», τα αποτελέσματα της οποίας κατέδειξαν ότι οι ηλικιωμένοι, σε σχέση με το μέσο όρο του πληθυσμού, είναι λιγότερο πιθανό να ζουν σε νοικοκυριά που διαθέτουν ψηφιακή τηλεόραση και internet. Επίσης, είναι λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιούν συχνά νεότερες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως τα κινητά τηλέφωνα, τις κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών και τους MP3 Players (Συχνότητες, 2009β) Μp3 Τα αρχεία σε μορφή mp3 χρησιμοποιούν έναν απωλεστικό αλγόριθμο συμπίεσης πράγμα που σημαίνει ουσιαστικά πως ένα μέρος από τα αρχικά δεδομένα ήχου, δεν θα συμπεριληφθούν στο τελικό συμπιεσμένο αρχείο mp3. Με αυτό τον τρόπο το μέγεθος του αρχείου είναι σημαντικά μικρότερο και ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει περισσότερα στο σκληρό του δίσκο η σε ένα cd καθώς και να το κατεβάσει από το Internet πολύ γρηγορότερα (Αργύρου, 2009). Η τεχνολογία του διαδικτύου, λίγο ή πολύ τείνει να αντικαταστήσει ορισμένες παραδοσιακές δραστηριότητες του ανθρώπου, όπως η εκπαίδευση, το εμπόριο, η επικοινωνία, η ψυχαγωγία (Civilitas.gr, 2006). Το mp3 φέρνει πραγματικά μια επανάσταση στο χώρο της μουσικής και της μουσικής βιομηχανίας παράλληλα με την τεράστια διάδοση του μέσω του Internet (Αργύρου, 28

29 2009). Το 1995 ήταν η χρονιά που γεννήθηκε το mp3. Ήταν επίσης η χρονιά που θα σήμαινε την αρχή του τέλους της αυτοκρατορίας της μουσικής βιομηχανίας και την τεράστια αλλαγή που έφερε στον τρόπο που θα ακούν από εδώ και πέρα οι άνθρωποι τη μουσική (Αργύρου, 2009). Το mp3 έφερε κυριολεκτικά επανάσταση τόσο στους υπολογιστές όσο και στη μουσική επιτρέποντας την εύκολη διακίνηση κομματιών από το internet και όχι μόνο (Φεργαδάκη, 2007). Η ανακάλυψη ανήκει σε γερμανούς μηχανικούς του ιδρύματος Fraunhofer και αποτελεί μία συμπιεσμένη μορφή αρχείου ήχου, στην οποία έχουν αφαιρεθεί συχνότητες που δεν ακούει το ανθρώπινο αυτί και που δίνει αρχείο με πολύ μικρότερο μέγεθος, αλλά με ένα αρκετά ικανοποιητικό μουσικό αποτέλεσμα, ποιότητας λίγο υποδεέστερης από αυτής του compact disc (Παπαναστασίου και Κουρεμένος, 2009). Η συμπίεση που προσφέρει το πρότυπο αυτό ονομάζεται ψυχοακουστική (Φεργαδάκη, 2007). Παρόμοιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται από το JPEG, μια μορφή συμπίεσης εικόνων με απώλειες (Παπαναστασίου και Κουρεμένος, 2009). Με αυτό τον τρόπο το μέγεθος του αρχείου είναι σημαντικά μικρότερο και ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει περισσότερα στο σκληρό του δίσκο ή σε ένα cd καθώς και να το κατεβάσει από το Internet πολύ γρηγορότερα. Το νέο αυτό φαινόμενο δεν φαίνεται να απασχόλησε ιδιαίτερα τις εταιρείες τα πρώτα χρόνια. Η ανταλλαγή μουσικών κομματιών μέσω του ίντερνετ ήταν σχετικά περιορισμένη. Η απειλή δεν φαινόταν να είναι μεγάλη ούτε ισχυρή ώστε να μπορέσει να προκαλέσει το ενδιαφέρον, αφού ακόμα και η απλή χρήση του διαδικτύου δεν ήταν εύκολη υπόθεση για τον απλό άνθρωπο (Αργύρου, 2009). Η γνωστότερη μορφή ηλεκτρονικής μουσικής πειρατείας, σύμφωνα με τα στοιχεία της IFPI είναι η συμπίεση των τραγουδιών σε αρχεία μορφής mp3 και η διάθεση τους μέσω internet, χωρίς την πληρωμή των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης πληροφοριών και η online ακρόαση του τραγουδιού (Ζάρκος, χ.χ.). Δυστυχώς για τις εταιρίες μουσικής παραγωγής, η συνέχεια, παρά την πρόσκαιρη και φαινομενική νίκη τους, δεν ήταν καθόλου όπως την περίμεναν. Αν προσθέσουμε εδώ την μεγάλη πτώση των τιμών των ηλεκτρονικών υπολογιστών, την αύξηση της ταχύτητας διάδοσης των δεδομένων, αλλά και την αύξηση των τιμών των cd, καταλαβαίνουμε γιατί το 29

30 φαινόμενο αυτό άρχισε από νωρίς να γίνεται ευρέως αποδεκτό και ικανό να αλλάξει για πάντα τα ισχύοντα δεδομένα (Αργύρου, 2009). H όλη φάση του downloading και γενικότερα της ανταλλαγής έχει προκαλέσει εδώ και μερικά χρόνια την αγανάκτηση της RIAA διότι ο τύπος του ΜΡ3 δεν έχει κανένα ψηφιακό χαρακτηριστικό ασφαλείας, οπότε καθημερινά διακινούνται εκατομμύρια τραγούδια από εκατομμύρια χρήστες. Το μέγεθος των αρχείων είναι αρκετά μικρό, ώστε να γίνεται εύκολη η ανταλλαγή, ή ακόμα και η αποστολή τους με (Unicorn Project, 2007). Άλλος ένας λόγος που κάνει το ΜΡ3 συναρπαστικό είναι η ευκολία που δίνει στους ανθρώπους να συγκεντρώσουν τα αγαπημένα τους τραγούδια από διαφορετικούς καλλιτέχνες και συγκροτήματα και να τα γράψουν σε ένα CD πολύ γρήγορα και εύκολα. Δίνει επίσης τη δυνατότητα στους ανθρώπους να γίνουν DJs, αναμιγνύοντας τα αγαπημένα τους τραγούδια (Unicorn Project, 2007). Το 2000 ή το 2001 σίγουρα κανείς δεν πίστευε ότι μέσα σε μια πενταετία κανείς πλέον δεν θα αγόραζε cd-player εάν δεν υπήρχε συμβατότητα mp3 (Αργύρου, 2009). Αυτή τη στιγμή διακινούνται εκατομμύρια τραγουδιών σε μορφή ΜΡ3 και όλα δείχνουν ότι η βασιλεία του και ο θρόνος του κρατιέται καλά. Όσες αδιάκριτες μηνύσεις και συλλήψεις και αν κάνουν οι υπηρεσίες, το FBI, η RIAA, η CIA, και ο MPAA, δε θα καταφέρουν τίποτα παρά μεμονωμένα χτυπήματα. Άλλωστε, η όλη ιστορία με τα Ρ2Ρ δίκτυα αυτή τη στιγμή στον κυβερνοχώρο αδιαμφισβήτητα θυμίζει λίγο τον Ηρακλή με την Λερναία Ύδρα. Ένα κεφάλι έκοβε, δύο έβγαιναν (Unicorn Project, 2007). Το mp3 μαζικοποιήθηκε λόγω της εύκολης διακίνησης του από το ίντερνετ και μουσικοί ιστοχώροι με παραπομπές σε τέτοια αρχεία ξεπετάγονται σα μανιτάρια. Ακόμα και οι αυτοκινητοβιομηχανίες αναγκάστηκαν να ενσωματώσουν στα ηχητικά συστήματα των αμαξιών τους usb driver λέγοντας έτσι αντίο στα ''απαρχαιωμένα'' cd changers. Το mp3 έχει βγει έξω από το ίντερνετ, στην πραγματική μας ζωή, έχει γίνει κομμάτι της καθημερινότητας μας (Αργύρου, 2009). Τεχνολογίες όπως τα δίκτυα ομoτίμων και το mp3 χαρακτηρίζονται ως αποδιοργανωτικές ή ρηκτικές τεχνολογίες/ καινοτομίες (disruptive innovation/ technologies), γιατί προκαλούν «ρήξεις» με την εφαρμογή και την χρήση τους, 30

31 ωθώντας σε αναδιαμόρφωση τις υπάρχουσες δομές των βιομηχανιών και το μεταξύ τους ανταγωνισμό. Ο στόχος τους δεν είναι το κέρδος ή ο πλουτισμός- αφού οι κοινότητες ομοτίμων δεν κινούνται από υλικά κίνητρα αλλά η συσσώρευση πολιτισμικού κεφαλαίου (Leyshon, 2003) Συστήματα Peer to Peer Τα τελευταία χρόνια με την ραγδαία εξάπλωση του Internet δημιουργήθηκε μια ακόμη ανάγκη. Η ανάγκη για κοινή χρήση υπολογιστικών πόρων. Έτσι συγκροτούνται δίκτυα από πολλούς υπολογιστές με σκοπό την ανταλλαγή αρχείων, συνήθως μουσικά κομμάτια. Τέτοια δίκτυα είναι γνωστά ως peer-to-peer (P2P) δίκτυα (Μπαλιούσκας, 2010). Κοινότητες χρηστών διατηρούν ιστότοπους (οι λεγόμενοι warez) στους οποίους σταχυολογούνται σύνδεσμοι προς το περιεχόμενο το οποίο αποθηκεύεται σε ειδικευμένες υπηρεσίες όπως Megaupload και Rapidshare (Σμυρναίος, 2010). Το 1999 έφερε απροσδόκητα το πρώτο μεγάλο πλήγμα που ταρακούνησε το μουσικό κόσμο παγκοσμίως. Ο δεκαεννιάχρονος τότε Shawn Fanning, φοιτητής του Πανεπιστημίου Northeastern της Βοστώνης μετά από παρότρυνση του συγκάτοικου του δημιούργησε ένα πρωτοπόρο κώδικα μεταφοράς και ανταλλαγής αρχείων mp3 που έμελε να μετεξελιχθεί στο γνωστό πρόγραμμα napster, το Σεπτέμβριο του 2000 έφτασε να διακινεί 1,4 δισεκατομμύρια αρχεία (Σμυρναίος 2010). Το Napster είναι το πιο γνωστό peer-to-peer σύστημα που χρησιμοποιήθηκε για ανταλλαγή μουσικών αρχείων (Μαργαρίτη, 2005). Ένα δίκτυο υπολογιστών peer-to-peer (ή P2P) είναι ένα δίκτυο που επιτρέπει σε δύο ή περισσότερους υπολογιστές να μοιράζονται τους πόρους τους ισοδύναμα (Μπαλιούσκας 2010) χωρίς τη διαμεσολάβηση κάποιοι κεντρικού server (Αργύρου, 2009). Τα διομότιμα συστήματα έχουν πρόσφατα γίνει πολύ δημοφιλή στις κοινωνικές, ακαδημαϊκές και επιχειρησιακές δραστηριότητες. Η βασική ιδέα του peer-to-peer πηγάζει από το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί υπολογιστές σε σπίτια και γραφεία οι οποίοι μένουν για μεγάλα διαστήματα αχρησιμοποίητοι, ως εκ τούτου, η ιδέα του διομότιμου είναι να αξιοποιηθούν οι αχρησιμοποίητοι κύκλοι των υπολογιστών για την δημοσίευση και ανταλλαγή υλικού ή για την επεξεργασία πληροφοριών ( Γαλάνης και Παπαδημητρίου, 2011). 31

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

Ανήλικος καταναλωτής: Ευκαιρίες, κίνδυνοι και μέσα προστασίας. Ομιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα, στο Κολέγιο Αθηνών

Ανήλικος καταναλωτής: Ευκαιρίες, κίνδυνοι και μέσα προστασίας. Ομιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα, στο Κολέγιο Αθηνών Ανήλικος καταναλωτής: Ευκαιρίες, κίνδυνοι και μέσα προστασίας Ομιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα, στο Κολέγιο Αθηνών 30 Νοεμβρίου 2011 Εισαγωγή Καταναλωτής είναι κάθε άτομο, για το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας είναι φορέας μη κερδοσκοπικός. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάδειξη κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Social Media. Chapter 2 Social Media Marketing

Social Media. Chapter 2 Social Media Marketing Social Media W Chapter 2 Social Media Marketing p.1 Τι είναι το Social Media Marketing Πρόκειται για ένα νέο marketing, που απευθύνεται σε ένα νέο καταναλωτή. Ζούμε σε μια εποχή που η τεχνολογία αλλάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ονοματεπώνυμο: Πλάκαλης Δημήτριος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Γ. Ι. Κριτσωτάκης Δεκέμβριος 2013 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Να αναφέρετε μερικές από τις σημαντικότερες εξελίξεις και εφευρέσεις στην ιστορία των συστημάτων επικοινωνίας. Η ανακάλυψη του κινητού τυπογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στη χρήση του διαδικτύου για επικοινωνία, πληροφόρηση και ψυχαγωγία

Τάσεις στη χρήση του διαδικτύου για επικοινωνία, πληροφόρηση και ψυχαγωγία Τάσεις στη χρήση του διαδικτύου για επικοινωνία, πληροφόρηση και ψυχαγωγία Μάρτιος 2010 «Νέες τάσεις στη χρήση του διαδικτύου για επικοινωνία, πληροφόρηση και ψυχαγωγία» Δρ Α. Κουντζέρης, Μ. Κωνσταντάτος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ. PROJECT 3: Τα Τεγκεράκια ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

Η ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ. PROJECT 3: Τα Τεγκεράκια ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Η ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ PROJECT 3: Τα Τεγκεράκια ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΟ ΣΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και διατήρηση:

Συντήρηση και διατήρηση: Η πτυχιακή εργασία είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά στάδια της εκπαίδευσής σας. Σκεφτείτε ότι αντιστοιχεί σε 20 πιστωτικές μονάδες, δηλαδή όσο 4 με 5 μαθήματα μέτριας δυσκολίας! Η εκπόνησή της χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο συνέδριο «Δημόσιος Τομέας: Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον» Θέμα ομιλίας: «Αρκεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Ερευνητική Εργασία Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 1 Ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Τμήμα Α6 Κορωπί, 2012-2013 (Α τετράμηνο) Συντελεστές: ΑΗΔΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΝΑΙ ΟΡΓΚΕΣΤΑ ΘΑΝΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις

Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις Αγγελιδάκη Ιωάννα ΕΒΕΧ Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, 30 Απριλίου 2014 Ποιος είναι ο στόχος της επιχείρησής μου?

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις 1 Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις Βάια Δουδάκη Εχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί οι οποίοι επιχειρούν να περιγράψουν ή να προσδιορίσουν τι συνιστά την παιδεία στα μέσα. Ενας γενικός ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ηλεκτρονικές Καμπάνιες σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Τι υπάρχει γύρω μου; Αφού έχετε αποκτήσει ενεργή παρουσία στο

Διαβάστε περισσότερα

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το κινητό τηλέφωνο Θάνος Ψαρράς Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Η παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 3. Facebook Marketing. You have been invited by Paperplane. Add an RSVP note: (optional) Will you integrate Social Media in your marketing?

Chapter 3. Facebook Marketing. You have been invited by Paperplane. Add an RSVP note: (optional) Will you integrate Social Media in your marketing? Chapter 3. You have been invited by Paperplane. Add an RSVP note: (optional) Will you integrate in your marketing? Yes No Maybe Learn all you need to know inside. 3 p.1 Το facebook είναι o δημοφιλέστερος

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών

Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών Υπ. Διδ. Κ. Φραϊδάκη Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου-ELTRUN Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεµατικής ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ηµήτριος Μηλιώτης ΑΜ 20814 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔιΑσκεΔΑσή & κατεβασμα Αρχειων

ΔιΑσκεΔΑσή & κατεβασμα Αρχειων ΔιΑσκεΔΑσή & κατεβασμα Αρχειων στο ΔιΑΔικτυο Δεν ειναι ο,τι λαμπει χρυσοσ Η Αθηνά περνάει από της Ζέτας και του Αλέξη μετά από το μάθημα της στο Πανεπιστήμιο και πριν να συναντήσει τους φίλους της. Η Ζέτα

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό Τηλέφωνο. Δέσποινα-Μαλεβή. Μαθήτρια Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Κινητό Τηλέφωνο. Δέσποινα-Μαλεβή. Μαθήτρια Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Κινητό Τηλέφωνο Δέσποινα-Μαλεβή Μαθήτρια Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης 1.Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERNET Το Internet είναι ένα πλέγμα από εκατομμύρια διασυνδεδεμένους υπολογιστές που εκτείνεται σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη και παρέχει τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Online Gambling: Αξιολόγηση Παρεχομένων Υπηρεσιών και Αναδυόμενες Τάσεις Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012 Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, αντιλήψεις & απόψεις των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης απέναντι στις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες

Στάσεις, αντιλήψεις & απόψεις των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης απέναντι στις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Στάσεις, αντιλήψεις & απόψεις των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης απέναντι στις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Οκτώβριος 2009 PI090 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Οι υπηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών

Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών Καινοτομία στις Πωλήσεις μέσω Internet Social Media Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου-ELTRUN Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. ρ. Ζάρκος Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης, ALBA

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. ρ. Ζάρκος Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης, ALBA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ρ. Ζάρκος Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης, ALBA 1. Εισαγωγή Η εγχώρια αγορά των δισκογραφικών προϊόντων ακολουθεί µία πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το χιούμορ Στη Διαφήμιση. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το χιούμορ Στη Διαφήμιση. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Ιωαννίδου Ροδόπη ΑΜ (097/07) Πεχλιβανίδης Μουράτογλου Χαράλαμπος ΑΜ (037/07) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το χιούμορ Στη Διαφήμιση ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα

Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά έναν πολιτιστικό οργανισμό πριν αποφασίσει να εμπλακεί σε

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών

Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών Ενότητα 2 Σχέδιο Μάρκετινγκ Κεφάλαιο 2 Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεφάλαιο 2: Αγροτικά Προϊόντα μικρών παραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Οδηγίες για καλύτερη χρήση του YouTube 12. Δημιουργία λογαριασμού 16. Δημιουργία καναλιού 26. Έσοδα από τα βίντεο 42

Εισαγωγή 6. Οδηγίες για καλύτερη χρήση του YouTube 12. Δημιουργία λογαριασμού 16. Δημιουργία καναλιού 26. Έσοδα από τα βίντεο 42 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Οδηγίες για καλύτερη χρήση του YouTube 12 Δημιουργία λογαριασμού 16 Δημιουργία καναλιού 26 Έσοδα από τα βίντεο 42 Εμφάνιση στατιστικών 57 Μηνύματα και επικοινωνία 65 Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το citybeez.gr;

Τι είναι το citybeez.gr; Τι είναι το citybeez.gr; Το citybeez.gr είναι μια πρωτοποριακή διαδικτυακή πλατφόρμα προηγμένης επαγγελματικής προβολής και αποστολής στοχευμένων προσφορών. Ποιος είναι ο στόχος; Να έρθει κοντά ο τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της.

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της. Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη: έ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαριέττα Φάνη 1, Μαρία Μονόπωλη 2, Μανόλης Κουκουράκης 3 1 Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Ι Κ Ρ Η Τ Η Σ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

Τ Ε Ι Κ Ρ Η Τ Η Σ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Τ Ε Ι Κ Ρ Η Τ Η Σ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΗΧΟΛΗΨΙΑ Ι ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΗΧΟΛΗΨΙΑ 1.1.1 ΓΕΝΙΚΑ 1. Προϋπόθεση πραγματοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- ΠΑΚΕ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Τρόποι αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας... 2 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Προσφορά Διαχείριση Social Media

Οικονομική Προσφορά Διαχείριση Social Media Οικονομική Προσφορά Διαχείριση Social Media 2015 Η εταιρία μας Η Moving up είναι μια εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ολοκληρωμένων μορφών επικοινωνίας και διαφήμισης.όποιο και αν είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Δώστε εκπτώσεις & bonus στους πελάτες σας, κέρδη στην επιχείρηση σας. www.thessbonus.gr

Δώστε εκπτώσεις & bonus στους πελάτες σας, κέρδη στην επιχείρηση σας. www.thessbonus.gr Δώστε εκπτώσεις & bonus στους πελάτες σας, κέρδη στην επιχείρηση σας www.thessbonus.gr Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης στην προσπάθειά του να παρέχει στις εμπορικές επιχειρήσεις της πόλης μας τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός LinkedIn. «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by

Οδηγός LinkedIn. «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by Οδηγός LinkedIn «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by 2 Οδηγός Linkedin, πώς να βοηθήσετε την επιχείρηση σας χρησιμοποιώντας το Ο ποιο κάτω οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Τμηματοποίηση Χρηστών στα Social Media βάσει δημογραφικών& ψυχογραφικών κριτηρίων

Τμηματοποίηση Χρηστών στα Social Media βάσει δημογραφικών& ψυχογραφικών κριτηρίων Τμηματοποίηση Χρηστών στα Social Media βάσει δημογραφικών& ψυχογραφικών κριτηρίων Ονοματεπώνυμο: Ζωή- Χάρις Μπελενιώτη Σειρά:8η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας

Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας Research Associate, South-East European Research Centre (SEERC) ΕΛΛΑΚ 2222 Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

«Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος»

«Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος» «Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος» Marketing in the Performing Arts Business Sector Ονοματεπώνυμο: Πανούση Μαρία-Ζωή Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Console gaming :Στάσεις καταναλωτών και αναδυόμενες τάσεις στην ελληνική και παγκόσμια αγορά

Console gaming :Στάσεις καταναλωτών και αναδυόμενες τάσεις στην ελληνική και παγκόσμια αγορά Console gaming :Στάσεις καταναλωτών και αναδυόμενες τάσεις στην ελληνική και παγκόσμια αγορά Ονοματεπώνυμο:Aντώνης Ανδρονικάκης Σειρά: ΜSM 7 Επιβλέπων Καθηγητής: Κος Α.Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Console

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Έννοια του marketing Το μάρκετινγκ (marketing) αποτελεί πια ένα βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυμέσα; Χαρακτηριστικά των μέσων Ιδιότητες συστημάτων πολυμέσων Δομή συστημάτων πολυμέσων Δικτυακά συστήματα πολυμέσων Μετάδοση πολυμέσων Απαιτήσεις πολυμέσων Ποιοι εμπλέκονται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Επιμέλεια: Δράκου Πηνελόπη Λυτρίβης Κων/νος Επιβλέπων καθηγητής: Μαρέτας Δημήτριος Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Η επίτευξη των επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά Το Βήµα 13/01/2002 Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά * Η γήρανση του πληθυσµού και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας αποθαρρύνουν τους νέους για τη δηµιουργία οικογένειας Της ΜΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Η ηρωίδα στην

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011 Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011 Μεθοδολογία: Πανελλαδική Τηλεφωνική έρευνα με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου Συλλογή Στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου - 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18497 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/14 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α. ΘΕΜΑ: Η ραγδαία εξάπλωση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και οι αναδιαρθρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Mothers On Market. Όλα τα μυστικά της μητέρας-shopper #2587

Mothers On Market. Όλα τα μυστικά της μητέρας-shopper #2587 ΤΡΙΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Ο N E W S L E T T E R Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Σ Κ Α Ι #2587 Λ Ι Α Ν Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Υ Mothers On Market Όλα τα μυστικά της μητέρας-shopper Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΙΜΕΝΟ Η τηλεόραση, στις

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΨΗΦΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΨΗΦΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ http://www.nashtucky.com/photoscanning.html ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ http://www.unlvweb.com/we/week2.html ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απόλυτος Τρόπος Για Να Εκμεταλλευτείς Το Internet

Ο Απόλυτος Τρόπος Για Να Εκμεταλλευτείς Το Internet ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ο Απόλυτος Τρόπος Για Να Εκμεταλλευτείς Το Internet Κυριαρχία Μέσω Internet Ταμπακάς Γεώργιος ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΜΕΣΩ INTERNET Μία «Επαναστατική» Μέθοδος και ένας Super Επικερδής και Αυτοματοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Internet Marketing www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Τι είναι το Internet Marketing? To Marketing είναι η διαδικασία η οποία συνδέει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με τον καταναλωτή. Το Internet Marketing

Διαβάστε περισσότερα

«Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom»

«Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom» «Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom» Συνέντευξη του Προέδρου ΕΙΕ Δρ. Βασίλη Γρηγορίου στην ελληνική έκδοση του περιοδικού Fortune (23.10.2014) http://www.fortunegreece.com/article/elkistiki-ellada-gia-ena-technologiko-boom/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SOCIAL MEDIA MARKETING

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SOCIAL MEDIA MARKETING ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SOCIAL MEDIA MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Δυνατότητα Παρακολούθησης και εξ' Αποστάσεως Καλύψτε το χαμένο χρόνο και ξεπεράστε τον ανταγωνισμό επενδύοντας στα Social Media!

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ SOCIAL MEDIA

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ SOCIAL MEDIA Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΑΞΗ Α 2 ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ: ΦΙΟΝΑ ΤΖΟΥΜΑΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΧΑΤΖΗΠΟΥΦΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ O όρος Κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Audio Mastering.... και η αισθητική του ήχου 9-1-2012

Audio Mastering.... και η αισθητική του ήχου 9-1-2012 Audio Mastering... και η αισθητική του ήχου 9-1-2012 1 γιατί κάνουμε mastering? Να είναι ο ήχος καθαρός? Να είναι ο ήχος δυνατός? Να είναι ο ήχος εμπορικός? να έχει μπάσα? να έχει πρίμα? να είναι ανταγωνιστικός?

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Κεφάλαιο 4. Τιμολόγηση. Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger

Ενότητα 2. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Κεφάλαιο 4. Τιμολόγηση. Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger Ενότητα 2 Σχέδιο Μάρκετινγκ Κεφάλαιο 4 Τιμολόγηση Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεφάλαιο 4: Τιμολόγηση Συγγραφείς: Δρ.Andrea Grimm, Δρ.Astin Malschinger

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της έρευνας

Παρουσίαση της έρευνας Σχ.έτος: 2008-09 Παρουσίαση της έρευνας Οι έφηβοι λόγο των νέων συνθηκών ζωής στις πόλεις όλο και συχνότερα επιλέγουν παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας σε σχέση με άλλες δραστηριότητες. Τα βιντεοπαιχνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΑΠΟ YOUTUBE ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD-ROM. Στάδιο 1: Κατέβασμα τραγουδιών από το YouTube στον υπολογιστή μας σε μορφή mp3.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΑΠΟ YOUTUBE ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD-ROM. Στάδιο 1: Κατέβασμα τραγουδιών από το YouTube στον υπολογιστή μας σε μορφή mp3. Στάδιο 1: Κατέβασμα τραγουδιών από το YouTube στον υπολογιστή μας σε μορφή mp3. 1. Ανοίγουμε το πρόγραμμα του internet και στη σελίδα Google κάνουμε κλικ στα εικονίδια με τα τετραγωνάκια πάνω δεξιά και

Διαβάστε περισσότερα

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. Διαμόρφωση Εξαγωγικής Στρατηγικής σε κλαδικό ή τοπικό επίπεδο Η GlobalGreece έχει την εμπειρία και αναλαμβάνει την διαμόρφωση μακροχρόνιων σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς.

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς. Χειρισμός Πνευματικών Δικαιωμάτων σε Ψηφιακούς Πόρους Σαράντος Καπιδάκης, Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Περίληψη Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008-2009

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008-2009 ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008-2009 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Σ. ΚΟΥΡΗΣ sotkour@teiion.gr Ι. ΦΑΡΑΚΛΟΥ faraklou@teiion.gr Β. ΠΑΛΙΑΤΣΑ paliatsa@teiion.gr Γ. ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ beriatos@teiion.gr ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνουµε τα παιδιά να χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες αποτελεσµατικά και µε ασφάλεια. Μαρία Ζάππα - Κασαπίδη

Μαθαίνουµε τα παιδιά να χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες αποτελεσµατικά και µε ασφάλεια. Μαρία Ζάππα - Κασαπίδη Μαθαίνουµε τα παιδιά να χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες αποτελεσµατικά και µε ασφάλεια Μαρία Ζάππα - Κασαπίδη Παλαιάκαινέαδεδοµένα 1. Νέοι όροι στο καθηµερινό µας λεξιλόγιο ιαδικτυακόραδιόφωνο, αναµετάδοσηεκποµπής,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ιανουάριος 2006-1 - AGENDA E-shop.gr με μια ματιά Πληροφορική:μια κλασσική αγορά Καινοτομία στην e-shop.gr Αποτελέσματα/Συμπεράσματα - 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα