Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό"

Transcript

1 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης Τι είναι αναλυτικό πρόγραµµακαιποιοιτύποι αναλυτικού προγράµµατος υπάρχουν Ποιες πρέπει να είναι οι βάσεις ενός σχεδιαστή αναλυτικών προγραµµάτων. Βασικά στοιχεία αναλυτικών προγραµµάτων. Τύποι αναλυτικών προγραµµάτων. Κριτική προς τα παραδοσιακά αναλυτικά προγράµµατα Τι είναι το αναλυτικό πρόγραµµα; Ένα σχεδιασµένο σύνολο εµπειριών και γνώσεων οι οποίες παρουσιάζονται από τους δασκάλους, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη να το διδάξουν (Kirk & Tinning, 1990) Το αναλυτικό πρόγραµµα είναι µια όψη της ζωντανής κουλτούρας κάθε κοινότητας ή χώρας (Westbury). Το αναλυτικό πρόγραµµα είναι ένας φορέας κοινωνικοποίησης. Το αναλυτικό πρόγραµµα δεν είναι µόνο ένα δοµικό σύνολο των εµπειριών µάθησης, αλλά ένα όχηµα, ένα µέσο, για την καθιέρωση µιας δυναµικής σχέσης µεταξύ διδάσκοντος και διδασκόµενου (Skilbeck, 1984). 1

2 Το αναλυτικό πρόγραµµα είναι ένας προγραµµατισµός: α) του τι θα µάθουν οι µαθητές, β) του τρόπου απόκτησης της µάθησης και γ) του τρόπου πιστοποίησης της αποκτηµένης µάθησης (Melograno, 1996) Βασικά στοιχεία ενός αναλυτικού προγράµµατος Στόχοι Περιεχόµενα Μέθοδοι διδασκαλίας και µεθοδικές υποδείξεις Μέθοδοι και τρόποι αξιολόγησης Ποια είναι τα πρωταρχικά ερωτήµατα στο σχεδιασµό ΑΠΦΑ; Τι θα διδαχθεί; Γιατί θα διδαχθεί; Η επιλογή, ο καθορισµός και η αιτιολόγηση προτεραιοτήτων στον σχεδιασµό ενός αναλυτικού προγράµµατος είναι η πιο περίπλοκη διαδικασία. Πού βασίζονται οι απαντήσεις που θα δώσει κανείς στο «τι» και στο «γιατί»; Οσχεδιασµός ενός αναλυτικού προγράµµατος φυσικής αγωγής είναι µια διαδικασία που βασίζεται πάνω σε µια σειρά πεποιθήσεων και ιδεών σχετικά µε το ρόλο της εκπαίδευσης στην κοινωνία, και υλοποιείται σ ένα συγκεκριµένο πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον (Ennis, 1992; Grundy, 1987). Ηανάπτυξη ενός αναλυτικού προγράµµατος είναι θεωρητική και πρακτική διαδικασία Πρέπει να τη βλέπουµε όµως µε βάση τις προσωπικές µας εµπειρίες; Πόσα αναλυτικά προγράµµατα φυσικής αγωγής έχει παρακολουθήσει ο καθένας; Είναι η προσωπική µας διαίσθηση αλάνθαστη; Είµαστε σίγουροι ότι βλέπουµε όλοι τα ίδια ακριβώς χρώµατα; 2

3 Ηφυσική αγωγή δεν είναι πάντα ταυτόσηµη µε τις προσωπικές εµπειρίες µας Ο ρόλος του σχεδιαστή αναλυτικών προγραµµάτων Να µεταφράσει το νόηµα του σκοπού της φυσικής αγωγής σε σκοπούς, µαθήµατα, ασκήσεις, δραστηριότητες, τρόπους αξιολόγησης χρησιµοποιώντας βασικές αρχές των αθλητικών επιστηµών. Ερωτήµατα προς τον σχεδιαστή Πού πρέπει να βασιστεί κάποιος για να σχεδιάσει ένα αναλυτικό πρόγραµµα; Ποια η σχέση ανάµεσα στο σχεδιασµό αναλυτικών προγραµµάτων και της κοινωνίας; Βάσεις για το σχεδιασµό ενός ΑΠΦΑ Παιδαγωγική Ψυχολογία Φιλοσοφία Ιστορία της Παιδείας ιαχωρισµός αναλυτικών προγραµµάτων Βασικοί τύποι αναλυτικού προγράµµατος Κοινό αναλυτικό πρόγραµµα Πυρηνικό αναλυτικό πρόγραµµα Κρυφό αναλυτικό πρόγραµµα Κλειστό και ανοιχτό αναλυτικό πρόγραµµα 3

4 Κοινό αναλυτικό πρόγραµµα Ορίζεται ως το σύνολο των δεξιοτήτων, εννοιών, στάσεων και γνώσεων που αποκτώνται ανάλογα µε το επίπεδο ικανότητας των µαθητών κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής φοίτησής τους Συνήθως περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα µαθηµάτων Πυρηνικό αναλυτικό πρόγραµµα Ορίζεται ως το σύνολο των απαιτούµενων µαθηµάτων που ενσωµατώνονται σε κεντρικά καθορισµένη σειρά πληροφοριών και δεξιοτήτων που πρέπει να διδαχθούν σε όλους τους µαθητές Συνήθως αποτελείται από 2-3 βασικά µαθήµατα Κρυφό αναλυτικό πρόγραµµα Το σύνολο των δεξιοτήτων, γνώσεων ή στάσεων που υπονοείται ότι οι µαθητές θα µάθουν από τη διδασκαλία του αναλυτικού προγράµµατος και τις εµπειρίες που συνεπάγονται από αυτή Κοινή αρχή µεταξύ εκπαιδευτικών συστηµάτων «Θα πρέπει να δίνονται ίσες ευκαιρίες σε όλους τους µαθητές, να ενθαρρύνονται να εργάζονται σκληρά και να ανταµείβονται για τα επιτεύγµατά τους» Αναµένεται ότι οι τυχόν διαφορές στα προσδοκώµενα αποτελέσµατα ή τα επιτεύγµατα των µαθητών εξαρτώνται από τις ικανότητες των µαθητών, το ενδιαφέρον και την προσπάθεια που θα καταβάλλουν Σωστά... Όλα αυτά είναι σωστά όταν πραγµατικά το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι δίκαιο και δίνονται ίσες ευκαιρίες σε όλους τους µαθητές και τις µαθήτριες Αλλά... Υπάρχει αξιοκρατία στην κοινωνία; ίνονται ίσες ευκαιρίες σε όλους και όλες στη φυσική αγωγή; Ποιες είναι οι συνέπειες; 4

5 Κλειστό και ανοιχτό αναλυτικό πρόγραµµα Πόσο «ανοιχτό» είναι ένα αναλυτικό πρόγραµµα σε προσαρµογές, προσθήκες, βελτιώσεις ή τροποποιήσεις; Μοντέλα σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων Μοντέλα σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων Το µοντέλο των σκοπών και στόχων Το µοντέλο των περιεχοµένων Το µοντέλο της διαδικασίας Το µοντέλο των µελλοντικών καταστάσεων Το µοντέλο των σκοπών και στόχων Ηπιο νέα τάση στο σχεδιασµό αναλυτικών προγραµµάτων Ευκολία στην υλοποίηση και την αξιολόγηση του προγράµµατος απ τη στιγµή που θα τεθούν ξεκάθαροι στόχοι Υπάρχει κίνδυνος να σχεδιασθεί ένα εξαιρετικά κλειστό και άκαµπτο αναλυτικό πρόγραµµα Έχει δεχθεί κριτική ως προς το ότι υπάρχουν απόψεις που θεωρούν ακατάλληλο τον προκαθορισµό των στόχων στις παιδαγωγικές επιστήµες Ποιος τύπος στόχων θα τεθεί σαν πρωτεύων; Άσκηση µε στόχο τον ανταγωνισµό Άσκηση µε στόχο τη συνεργασία Άσκηση µε στόχο την προσωπική βελτίωση Άσκηση µε στόχο την εκµάθηση κάποιας τεχνικής ή δεξιότητας; Παιχνίδι για διασκέδαση Το µοντέλο των περιεχοµένων Αφετηρία σχεδιασµού είναι το περιεχόµενο της διδασκαλίας Έχουν επικριθεί διότι δεν έχουν σαφείς στόχους, δεν είναι εύκολο να αξιολογηθούν, δεν λαµβάνουν υπόψη τις ανάγκες των µαθητών 5

6 Το µοντέλο της διαδικασίας Θεωρείται σηµαντικότερο να εισάγονται οι µαθητές σε διάφορους τρόπους σκέψης, παρά να µαθαίνουν συγκεκριµένα πράγµατα Το µοντέλο δίνει έµφαση στις µεθόδους διδασκαλίας (π.χ. µάθηση µε ανακάλυψη, διερευνητική µάθηση κλπ) και θεωρεί δευτερεύοντα τους σκοπούς και τα περιεχόµενα της διδασκαλίας Το µοντέλο των µελλοντικών καταστάσεων Αφετηρία για το σχεδιασµό αποτελεί ο προσδιορισµός των καταστάσεων που θα ζήσει µελλοντικά ο µαθητής και ο καθορισµός των δεξιοτήτων που θα χρειαστεί Έχει δεχθεί κριτική γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο να προβλέψει κάποιος το µέλλον Το ζητούµενο: Σύγχρονα αναλυτικά προγράµµατα Κριτική προς τα παραδοσιακά αναλυτικά προγράµµατα Τα περισσότερα αναλυτικά προγράµµατα έχουν δεχθεί κριτική ως προς: την καταλληλότητά τους τη γενικότητα της περιγραφής των σκοπών την έλλειψη εγκυρότητας των αποφάσεων σχεδιασµού και σύνταξής τους Θεµελιώδη ερωτήµατα στο σχεδιασµό ενός σύγχρονου αναλυτικού προγράµµατος Ποια τάση της εκπαίδευσης θα κυριαρχήσει; Τι και πόσες βασικές γνώσεις θα προσφέρει το πρόγραµµα; Θα ληφθεί υπόψη ότι οι µαθητές προέρχονται από διαφορετικό πολιτιστικό περιβάλλον; Τι θα γίνει µε τα άτοµα που µειονεκτούν από φυσική ή πνευµατική άποψη; Ζητήµατα... Θα ληφθούν υπόψη οι αναπτυξιακές διαφορές των ατόµων; Μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσµατα ενός ΑΠΦΑ; 6

7 ιλήµµατα... ιλήµµατα για το σχεδιασµό ενός αναλυτικού προγράµµατος Μαθητοκεντρικός ή υλοκεντρικός σχεδιασµός; Εξατοµίκευση του µαθήµατος ή συµµόρφωση του ατόµου στην οµάδα; Αγόρια-κορίτσια µαζί ή ξεχωριστά; Χρήση ενός ή περισσότερων µεθόδων διδασκαλίας; ηµοκρατική ή αυταρχική εκπαίδευση; Οι στόχοι πρέπει να επιτυγχάνονται µέσω του κοινού ή του κρυφού προγράµµατος; Με ποιο τρόπο δίνει κάποιος απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήµατα; Βιβλιογραφία ιγγελίδης Ν. (2003). Σχεδιασµός, εφαρµογή κι αξιολόγηση αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας: Υπηρεσία ηµοσιευµάτων (σελ. 8-13). 7

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ: 295450 Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ. Υποέργο9 : «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Γενικού Λυκείου, Μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα της διάλεξης. Η δασκαλοκεντρική διδασκαλία. Ας κάνουµε µια άσκηση. Είναι έτσι, αλήθεια; Ποιος παίρνει τις αποφάσεις;

Περιεχόµενα της διάλεξης. Η δασκαλοκεντρική διδασκαλία. Ας κάνουµε µια άσκηση. Είναι έτσι, αλήθεια; Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η δασκαλοκεντρική διδασκαλία ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Περιεχόµενα της διάλεξης Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1 Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση Το τελικό στάδιο της πρώτης φάσης του Προγράµµατος του Φορέα για την Αξιολόγηση στο Πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης περιλάµβανε µια συζήτηση και κατόπιν επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές µέθοδοι στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση

ιδακτικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές µέθοδοι στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση ιδακτικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές µέθοδοι στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση Σταµάτης Παναγιώτης, ρ., ιδάσκων Τµήµατος Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση

Η Εφαρμογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Η Εφαρμογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση Το τελικό στάδιο της πρώτης φάσης του Προγράμματος του Φορέα για την Αξιολόγηση στο Πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θεοδόσιος Ζαχαριάδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Προεκτείνοντας το Φάσµα - Ανασκόπηση και Κριτική Ανάλυση της Ταξινοµίας των Μεθόδων ιδασκαλίας του Mosston: Μερος Ι

Προεκτείνοντας το Φάσµα - Ανασκόπηση και Κριτική Ανάλυση της Ταξινοµίας των Μεθόδων ιδασκαλίας του Mosston: Μερος Ι Επισκόπησης Ειδικό τεύχος: Η Φυσική Αγωγή Σήµερα Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 4 (2), 131 147 ηµοσιεύτηκε: 30 Αυγούστου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (2), 131-147

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κέντρο και άξονας αυτών των μεθόδων διδασκαλίας είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι η αυθεντία μέσα στην τάξη που καθοδηγεί και προσφέρει. Γι αυτό οι μέθοδοι αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη. ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Θεµατική Έκδοση

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη. ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Θεµατική Έκδοση Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θεµατική Έκδοση Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η έκθεση έχει συνταχθεί από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπεύθυνος έργου: Ευθύµης Κιουµουρτζόγλου Οµάδα σχεδιασµού και υλοποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπεύθυνος έργου: Ευθύµης Κιουµουρτζόγλου Οµάδα σχεδιασµού και υλοποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ ΠΑΤΡΑ 2007 2 ISBN 978-860-89357-1-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2007 3 ΣΚΟΠΟΣ Με το βιβλίο αυτό θα ήθελα να βάλω ένα λιθαράκι στην επιστήμη που ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ευστάθιος Ζωγόπουλος, Εκπαιδευτικός - Δρ Μηχανικός Ε.Μ.Π Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 12 Εισαγωγή Το σχολείο αποτελεί έναν κοινωνικοποιητικό θεσμό στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα εφαρµογής της µεθόδου project στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Αγωγή Υγείας.

Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα εφαρµογής της µεθόδου project στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Αγωγή Υγείας. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα εφαρµογής της µεθόδου project στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Αγωγή Υγείας. Βουδρισλής Νικόλαος Αυγερινού Μαρία Εισαγωγή Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) και η

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Δράση: Επιστημονική Εποπτεία της εκπόνησης των Προγραμμάτων Σπουδών του Γενικού Λυκείου ανά γνωστικό αντικείμενο

Δράση: Επιστημονική Εποπτεία της εκπόνησης των Προγραμμάτων Σπουδών του Γενικού Λυκείου ανά γνωστικό αντικείμενο 1 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ: 295450 Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ. Υποέργο 9 : «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Γενικού Λυκείου, Μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3.1 Η έννοια του ηµοτικού Σχολείου Το ηµοτικό Σχολείο αποτελεί το σχολείο από το οποίο αρχίζει η κύρια σχολική αγωγή. Φέρει διάφορες ονοµασίες, όπως : στοιχειώδες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ» ΓΚΑΡΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Πόταρη έσποινα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ» ΓΚΑΡΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Πόταρη έσποινα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ KAI ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το eportfolio ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση

Το eportfolio ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων Το eportfolio ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Χρηστίνα Φωτοπούλου, ΜΕ08038 Επιβλέπουσα: Φωτεινή Παρασκευά, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ACEI Παγκόσµιες Οδηγίες Αξιολόγησης (ΠΟΑ) Τρίτη Έκδοση Ένα Εργαλείο Αξιολόγησης Προγραµµάτων Παροχής Ηµερήσιας Φροντίδας και Αγωγής

ACEI Παγκόσµιες Οδηγίες Αξιολόγησης (ΠΟΑ) Τρίτη Έκδοση Ένα Εργαλείο Αξιολόγησης Προγραµµάτων Παροχής Ηµερήσιας Φροντίδας και Αγωγής ACEI Παγκόσµιες Οδηγίες Αξιολόγησης (ΠΟΑ) Τρίτη Έκδοση Ένα Εργαλείο Αξιολόγησης Προγραµµάτων Παροχής Ηµερήσιας Φροντίδας και Αγωγής Προσαρµοσµένο από τις Παγκόσµιες Οδηγίες Για την Εκπαίδευση και τη Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα