ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Φάση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΚΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2008 Υπεύθυνος Σύνταξης ΕΡΓΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΙ ΧΩΡΟΤΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΣΜΟΥ ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΛΙΣ Σελίδα 1 από 72

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ΚΤΛΟΓΟΣ ΠΙΝΚΩΝ... 3 ΕΙΣΓΩΓΗ ΦΣΗΣ...4 ΚΕΦΛΙΟ 3 ΣΤΟΧΟΙ ΚΙ ΔΡΣΕΙΣ Γενικοί και ειδικοί στόχοι Άξονες, μέτρα, προγράμματα δράσης και έργα...16 ΚΕΦΛΙΟ 4 ΤΕΤΡΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΔΡΣΕΩΝ Σχεδια Δράσης Υπηρεσιών του Δήμου ναλυτικός Προγραμματισμός Δράσεων Προτεραιότητας...39 Άξονας 1 Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές...40 Άξονας 2 Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός...49 Άξονας 3 Τοπική Οικονομία και πασχόληση...56 Άξονας 4 Ο Ο.Τ.. ως οργανισμός και οι σχέσεις του με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς...64 ΚΕΦΛΙΟ 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟΣ Οικονομικός Προγραμματισμός Εκτίμηση εσόδων Δήμου Τοπείρου Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος Δείκτες Παρακολούθησης Δείκτες εκροών...71 Σελίδα 2 από 72

3 ΚΤΛΟΓΟΣ ΠΙΝΚΩΝ Πίνακας 3. 1 Στρατηγικοί Στόχοι ΕΠ Δήμου Τοπείρου...7 Πίνακας 3. 2 Συνάφεια Γενικών Στόχων και ξόνων-μέτρων Δράσης του ΕΠ Δήμου Τοπείρου...8 Πίνακας 3. 3 Οι Ειδικοί Στόχοι του ΕΠ του Δήμου Τοπείρου...9 Πίνακας 3. 4 Η συνάφεια των ξόνων και Μέτρων με τους Ειδικούς Στόχους του ΕΠ Δήμου Τοπείρου...14 Πίνακας 4. 1 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας 4.2 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας 4. 3 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας 4. 4 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας 4. 5 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας 4. 6 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας 4. 7 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας 4. 8 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας 4. 9 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας 5. 1 Εκτίμηση Εσόδων Δήμου Τοπείρου από Πάγιες πηγές 69 Πίνακας 5. 2 Δείκτες ποτελέσματος ειδικών στόχων ΕΠ Δήμου Τοπείρου 71 Πίνακας 5. 3 Δείκτες Εκροών ανά μέτρο παρέμβασης του ΕΠ Δήμου Τοπείρου..72 Σελίδα 3 από 72

4 ΕΙΣΓΩΓΗ ΦΣΗΣ Το παρόν κείμενο αποτελεί την Φάση (και τελική) του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Τοπείρου Νομού Ξάνθης για την περίοδο , σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/ 2006, ΦΕΚ 114 8/6/2006). Κατά τον Κώδικα και συγκεκριμένα στα άρθρα , διατυπώνεται η υποχρέωση των ΟΤ για εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας Τοπικής υτοδιοίκησης και με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μόνιμων δομών προγραμματισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της δράσης των Δήμων. Τα περιεχόμενα του Επιχειρησιακού Σχεδίου συντάχθηκαν αφού λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω: - οι απαιτήσεις της Υπουργικής πόφασης 18183/ (ΦΕΚ 534/ τεύχος ) του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και ποκέντρωσης περί «Περιεχομένου, δομής και τρόπου υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής υτοδιοίκησης (Ο.Τ..) α βαθμού», - το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 (A 221) «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής υτοδιοίκησης (Ο.Τ..) α βαθμού»( 221), - η εγκύκλιος 45/ του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και ποκέντρωσης, - η εγκύκλιος 66/ του Υπουργείου Εσωτερικών. - Η εγκύκλιος 8/ του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. 8910/ , περί «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) ΟΤ Για την περίοδο , το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, και τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 3, και στα άρθρα 4, 5 και 6 της απόφασης 18183/ Σελίδα 4 από 72

5 Το εν λόγω κείμενο αποτελεί το επιστέγασμα μιας συνολικής προσπάθειας που κατεβλήθη από το Δήμο Τοπείρου και πιο συγκεκριμένα από: 1) Το Δήμαρχο κ. Χατζηευαγγέλου Στυλιανό, 2) Τους ντιδημάρχους, 3) Τους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου, 4) Τις Υπηρεσίες του Δήμου, 5) Την τοπική κοινωνία και τους τοπικούς φορείς του Δήμου. Επιστημονικός Σύμβουλος για την κατάρτιση και τεκμηρίωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου, είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και πιο συγκεκριμένα το Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού της Πολυτεχνικής Σχολής. Η διεπιστημονικότητα και εμπειρία της ομάδας έργου του ΕΠ, η άρτια συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών για την κατάρτιση του σχεδίου, καθώς επίσης και η αναλυτική επιστημονική τεκμηρίωση όλων των παραμέτρων που συνθέτουν την υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου, τους Στρατηγικούς του Στόχους και τον Επιχειρησιακό του Σχεδιασμό, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την επιτυχή υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων στο μέλλον και την επίτευξη της νάπτυξης του Δήμου Τοπείρου, η οποία αποτελεί εν τέλει το κρίσιμο ζητούμενο. Συγκεκριμένα, το Επιχειρησιακό Σχέδιο έχει ως βασική αποστολή να αποτελέσει το στρατηγικό επιχειρησιακό εργαλείο σχεδιασμού, ανάλυσης, αξιολόγησης και υλοποίησης δράσεων και πολιτικών που θα συμβάλλουν στη βιώσιμη και μακροχρόνια ανάπτυξη του Δήμου. Ταυτόχρονα ένα τέτοιο Σχέδιο καθίσταται αναγκαίο για τη χρηματοδότηση όλων των προτεινόμενων σε Κοινοτικά Προγράμματα παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της περιοχής, καθώς και για την προετοιμασία του Δήμου για την αναπτυξιακή του στρατηγική για την επόμενη προγραμματική περίοδο Η χρονική περίοδος αναφοράς του Σχεδίου είναι η περίοδος Σελίδα 5 από 72

6 ΚΕΦΛΙΟ 3 ΣΤΟΧΟΙ ΚΙ ΔΡΣΕΙΣ 3.1 Γενικοί και ειδικοί στόχοι Όπως ήδη αναφέρθηκε, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Τοπείρου, στηρίζεται σε τέσσερις άξονες παρέμβασης οι οποίοι προκύπτουν από τη σύνθεση μιας σειράς παραγόντων που επηρεάζουν τη στρατηγική ανάπτυξης της περιοχής για τα επόμενα χρόνια. Οι άξονες αντανακλούν το νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά την τελευταία διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κατευθύνσεις αναμόρφωσης της διαρθρωτικής πολιτικής για την περίοδο ντανακλούν, επίσης, το πλαίσιο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, τον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό και τις στρατηγικές ανάπτυξης των τριών περιφερειών της Μακεδονίας - Θράκης (βλ. ΠΕΠ ΜΘΡ ). Όλες αυτές οι παράμετροι σταθμίζονται σε μια κοινή βάση. Το κρίσιμο ερώτημα το οποίο τίθεται εδώ είναι με ποιο τρόπο, μέσα και δράσεις θα μπορέσει ο Δήμος Τοπείρου να αξιοποιήσει το υπό διαμόρφωση Εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής για να πετύχει τους αναπτυξιακούς του στόχους. Σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση των δράσεων και πολιτικών είχαν οι διαβουλεύσεις και συνεργασίες της ερευνητικής ομάδας με φορείς της περιοχής. Στην εκπόνηση του αναπτυξιακού σχεδίου ελήφθησαν υπόψη όλες οι απόψεις κοινωνικών και οικονομικών εταίρων που έχουν κατατεθεί. ξιοποιήθηκαν επίσης τα πορίσματα του διαλόγου που διεξάγεται στο επίπεδο του Δήμου. Οι άξονες δράσης που έχουν διαμορφωθεί εξειδικεύονται σε μια σειρά από μέτρα παρέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις του ΥΠΕΣΔΔ και την εμπειρία από την ανάλυση των προηγούμενων φάσεων του Προγράμματος και την κοινωνική διαβούλευση. Σελίδα 6 από 72

7 Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΕΠ του Δήμου Τοπείρου, όπως αναπτύχθηκαν στην Ενότητα 1 είναι οι εξής (Πίνακας 3.1): Πίνακας 3. 1 Στρατηγικοί Στόχοι ΕΠ Δήμου Τοπείρου 1. Ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου. 2. ελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης, του εισοδήματος και της απασχόλησης και σύγκλιση με το επίπεδο ανάπτυξης του Νομού Ξάνθης 3. Προστασία του φυσικού και αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος. 4. ελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου μέσω της αναβάθμισης της οργανωτικής του δομής. Ο Πίνακας 3.2 παρουσιάζει τις σχέσεις άμεσης και έμμεσης συνάφειας μεταξύ των αξόνων και των μέτρων από τη μια πλευρά και των στρατηγικών στόχων ανάπτυξης από την άλλη. Παρατηρούμε ότι η υλοποίηση του κάθε στόχου επιδιώκεται άμεσα από ένα τουλάχιστον άξονα δράσης και ένα τουλάχιστον μέτρο και έμμεσα από περισσότερα. Για παράδειγμα, ο πρώτος στόχος βελτίωσης του επιπέδου ανάπτυξης αποτελεί άμεσα ή έμμεσα αντικείμενο και των τεσσάρων αξόνων ανάπτυξης. Έξι μέτρα συμβάλλουν άμεσα στην υλοποίηση αυτού του στόχου, ενώ άλλα οκτώ συμβάλλουν έμμεσα. ντίστοιχη είναι η κατάσταση και για τους άλλους γενικούς στόχους, οι οποίοι ικανοποιούνται από μεγαλύτερο ή μικρότερο αριθμό μέτρων. Συνολικά, η συνάφεια μεταξύ γενικών στρατηγικών στόχων και αξόνων ή μέτρων ανάπτυξης κρίνεται ως ιδιαίτερα υψηλή, γεγονός που υποδηλώνει ότι η στόχευση του ΕΠ υποστηρίζεται από κατάλληλα μέτρα στο πεδίο της υλοποίησης. Σελίδα 7 από 72

8 Πίνακας 3. 2 Συνάφεια Γενικών Στόχων και ξόνων-μέτρων Δράσης του ΕΠ Δήμου Τοπείρου ΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός 3. Τοπική Οικονομία και πασχόληση 4. Ο Ο.Τ.. ως οργανισμός και οι σχέσεις του με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς ΜΕΤΡ ΠΡΕΜΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΡΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου. ελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης, του εισοδήματος και της απασχόλησης και σύγκλιση με το επίπεδο ανάπτυξης του Νομού Ξάνθης Προστασία του φυσικού και αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος 1.1 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός χωρική συνοχή 1.2 Δομημένο περιβάλλον Φυσικό περιβάλλον- Πρόληψη κινδύνων Τεχνικές υποδομές και δίκτυα Κοινωνική φροντίδα Εκπαιδευτικές υποδομές Πολιτισμός και αθλητισμός Γεωργο-κτηνοτροφική ανάπτυξη Μεταποίηση - Υπηρεσίες Τουριστική ανάπτυξη πασχόληση νάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου ελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής Οικονομικά του Δήμου Οργάνωση και διαχείριση των υπηρεσιών του Δήμου Διαδημοτική, Ενδονομαρχιακή, Ενδοπεριφερειακή και Διαπεριφερειακή Συνεργασία για μεταφορά καλών πρακτικών ελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου μέσω της αναβάθμισης της οργανωτικής του δομής. Οι στρατηγικοί στόχοι είναι δυνατόν να εξειδικευτούν σε επιμέρους ειδικούς στόχους οι οποίοι αποτελούν ένα πιο εξειδικευμένο επίπεδο ανάλυσης και παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.3. Οι ειδικοί στόχοι εξειδικεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό τους στρατηγικούς στόχους του ΕΠ και καλύπτουν όλους τους τομείς που έχουν σημασία για τη Σελίδα 8 από 72

9 διαβίωση των κατοίκων και για τους οποίους υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης και άσκησης πολιτικής. Πίνακας 3. 3 Οι Ειδικοί Στόχοι του ΕΠ του Δήμου Τοπείρου 1. ελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης και σύγκλιση με αυτό του νομού Ξάνθης και της χώρας 2. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων 3. Ενίσχυση της απασχόλησης και ιδίως των νέων 4. ξιοποίηση του χαρακτήρα της περιοχής και των πλούσιων πόρων της (π.χ. γεωθερμικό πεδίο) 5. ξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της αγροτικής παραγωγής με την αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα και την διαφοροποίηση της παραγωγικής του βάσης. 6. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην μεταποίηση με την καθετοποίηση προϊόντων του πρωτογενή τομέα 7. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 8. ελτίωση της ποιότητας και της αισθητικής του οικιστικού και δομημένου περιβάλλοντος. 9. ελτίωση της χωρικής συνοχής μεταξύ των οικισμών του Δήμου 10. ελτίωση της κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπιση προβλημάτων αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 11. ναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών δήμου προς τους πολίτες. Ειδικός Στόχος 1: «ελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης και σύγκλιση με αυτό του νομού Ξάνθης και της χώρας» Ο πρώτος στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής αφορά τη βελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης με ρυθμούς που να επιτρέπουν τη σύγκλιση με το επίπεδο ανάπτυξης του νομού. Η επίτευξη αυτού του στόχου αποτελεί το πρώτο μέλημα της αναπτυξιακής πολιτικής, η οποία επιδιώκει την καλύτερη αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού και των πλεονεκτημάτων της περιοχής και την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης σε μια σειρά από βασικούς τομείς. Η υστέρηση στα επίπεδα εισοδήματος, η οποία δημιουργεί ένα αντίστοιχο έλλειμμα απασχόλησης, οφείλεται στη χαμηλή ανταγωνιστικότητα της παραγωγικής βάσης του Δήμου. Συνεπώς, ο κεντρικός στόχος Σελίδα 9 από 72

10 της αναπτυξιακής παρέμβασης θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας. Ειδικός Στόχος 2: «Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων» Η επιχειρηματικότητα στο Δήμο Τοπείρου βρίσκεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Λίγες νέες επιχειρήσεις δημιουργούνται κάθε χρόνο και πολλές από αυτές σε τομείς οι οποίοι είναι κορεσμένοι. Με αυτό τον τρόπο δεν παράγεται νέα προστιθέμενη αξία στην περιοχή, αλλά αναδιανέμεται το υφιστάμενο εισόδημα. Ο 2 ος Ειδικός Στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής επιχειρεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με την παράλληλη διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της περιοχής. υτό θα γίνει με την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και των ευκαιριών που προσφέρει το παραγωγικό περιβάλλον και η θέση της περιοχής για τη δημιουργία νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Η δημιουργία νέων δραστηριοτήτων και ο εμπλουτισμός της παραγωγικής βάσης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη της περιοχής. Ειδικός Στόχος 3: «Ενίσχυση της απασχόλησης και ιδίως των νέων» Η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, κυρίως για τους νέους κατοίκους της περιοχής αποτελεί τον 3 ο Ειδικό Στόχο του ΕΠ. Οι νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας αποτελούν προϋπόθεση για τη διατήρηση του πληθυσμού και την μακροχρόνια ανάπτυξη της περιοχής. Ειδικός Στόχος 4: «ξιοποίηση του χαρακτήρα της περιοχής και των πλούσιων πόρων της (π.χ. γεωθερμικό πεδίο)». Ο Δήμος Τοπείρου διαθέτει πλέον σημαντική γεωγραφική θέση καθώς βρίσκεται εντός του αναπτυξιακού άξονα της όρειας Ελλάδας και αυτό οφείλεται κυρίως στην άμεση γειτνίασή του με την Εγνατία Οδό. Έτσι, το πλεονέκτημα αυτό, δύναται να μετατραπεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την περιοχή, δίδοντας έμφαση στην ανάδειξη σημαντικών χαρακτηριστικών όπως για παράδειγμα, την τουριστικά αξιοποιήσιμη φύση, το γεωθερμικό πεδίο, τις ευνοϊκές προϋποθέσεις για ανάπτυξη Σελίδα 10 από 72

11 επιχειρηματικής ζώνης στην περιοχή κ.ά. Η στόχευση αυτή θα ενίσχυε την παραμονή των πληθυσμών στις εστίες του αποφεύγοντας έτσι φαινόμενα ερήμωσης των οικισμών από την κρίσιμη εργατική μάζα, κυρίως των νέων. Ειδικός Στόχος 5: «ξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της αγροτικής παραγωγής με την αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα». Ο 5 ος ειδικός στόχος του ΕΠ αφορά τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση του τοπικού εισοδήματος και της τοπικής απασχόλησης. Επιδιώκει την καλύτερη αξιοποίηση των γεωργικών εκτάσεων της περιοχής του Δήμου, οι οποίες δύναται να προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες αύξησης του τοπικού εισοδήματος με την στροφή προς πιο δυναμικές καλλιέργειες, την καλύτερη οργάνωση των παραγωγών και την καθετοποίηση των προϊόντων. Ειδικός Στόχος 6: «Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην μεταποίηση με την καθετοποίηση προϊόντων του πρωτογενή τομέα» Ο 6 ος ειδικός στόχος του ΕΠ Δήμου Τοπείρου επιδιώκει την καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων του πρωτογενή τομέα μέσω της καθετοποίησης. Η καθετοποίηση, είτε αφορά επεξεργασία, είτε τυποποίηση, αυξάνει σημαντικά την προστιθέμενη αξία της τοπικής παραγωγής και δημιουργεί σημαντικά εισοδήματα και βιώσιμες θέσεις εργασίας, εφόσον συνοδεύεται από κατάλληλες ενέργειες προβολής και διακίνησης των προϊόντων. Ειδικός Στόχος 7: «Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος» Ο 7 ος ειδικός στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής είναι η βιωσιμότητα, με την έννοια της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Η στάση μας απέναντι στο περιβάλλον, πέρα από ευθύνη προς τις επόμενες γενεές, είναι μια κρίσιμη αναπτυξιακή επιλογή. Η ανάπτυξη είναι δυνατόν να υπονομευτεί από τους αέριους ρύπους και την έλλειψη βιολογικών καθαρισμών στην βιομηχανική δραστηριότητα, την έλλειψη αποτελεσματικής διαχείρισης των απορριμμάτων και το μολυσμένο υδροφόρο ορίζοντα που υπονομεύουν την υγεία του συχνά ανυποψίαστου πολίτη. Ο στόχος της βιωσιμότητας περιλαμβάνει επίσης τη διαφύλαξη του τοπίου και της Σελίδα 11 από 72

12 αισθητικής του φυσικού περιβάλλοντος ως βασικού συστατικού της ευημερίας τόσο των σημερινών, όσο και των επόμενων γενεών. Ένα προστατευμένο φυσικό περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει σημείο έλξης περιορισμένης οικολογικού χαρακτήρα τουριστικής δραστηριότητας, η οποία θα συμβάλει τόσο στην διατήρηση της προστασίας, όσο και στη δημιουργία κάποιων εισοδημάτων και θέσεων εργασίας. Ειδικός Στόχος 8: «ελτίωση της ποιότητας και της αισθητικής του οικιστικού και δομημένου περιβάλλοντος» Η επιδίωξη της βιώσιμης ανάπτυξης δημιουργεί νέες απαιτήσεις αισθητικής και ποιότητας στο οικιστικό και δομημένο περιβάλλον, οι οποίες αφορούν τη χωροθέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε οργανωμένους υποδοχείς και δεν θα ρυπαίνουν τον αέρα και το έδαφος. Επίσης, οι οικισμοί αποκτούν κατάλληλες περιβαλλοντικές υποδομές και κατάλληλους μηχανισμούς διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς και μηχανισμούς βελτίωσης της αισθητικής και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος μέσω κάποιων πολεοδομικών παρεμβάσεων, αναπλάσεων κτλ. Ειδικός Στόχος 9: «ελτίωση της χωρικής συνοχής μεταξύ των οικισμών του Δήμου» Παράλληλα με την βελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης και την προστασία του περιβάλλοντος, ο Δήμος θα πρέπει να θέσει ως σημαντικό στόχο την κοινωνική και τη χωρική συνοχή. Μόνο έτσι, η πρόοδος που θα επιτευχθεί θα έχει τα χαρακτηριστικά της κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης. Η ενίσχυση της χωρικής συνοχής σημαίνει ότι όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα και όλοι οι οικισμοί του Δήμου θα έχουν αναπτυξιακό μέρισμα, δηλαδή θα ωφεληθούν σε ανάλογο βαθμό από την αναπτυξιακή πολιτική, η οποία θα πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει σημαντικά αποτελέσματα διάχυσης στο χώρο. Σελίδα 12 από 72

13 Ειδικός Στόχος 10: «ελτίωση της κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπιση προβλημάτων αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων» Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής επιτυγχάνεται κυρίως με τη μείωση της ανεργίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού σε όλες του τις εκφάνσεις, την εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας και την στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά και ευπαθών ομάδων πληθυσμού. Ειδικός Στόχος 11: «ναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών δήμου προς τους πολίτες» Στα πλαίσια της αποστολής και του ρόλου του, ο Δήμος επιδιώκει να βελτιώσει και να επεκτείνει τις υπηρεσίες του προς τους πολίτες, ώστε να συμβάλει αφενός στη βελτίωση της συνολικής ευημερίας και ποιότητας ζωής και αφετέρου στην ενίσχυση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής. Οι Ειδικοί Στόχοι του ΕΠ του Δήμου Τοπείρου συνάδουν με το αναπτυξιακό προφίλ του Δήμου και τους Στρατηγικούς Στόχους της 1 ης Ενότητας, είναι μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του και εφόσον υποστηριχθούν από κατάλληλα μέτρα και δράσεις είναι σε θέση να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της περιοχής. Σελίδα 13 από 72

14 Πίνακας 3. 4 Η συνάφεια των ξόνων και Μέτρων με τους Ειδικούς Στόχους του ΕΠ Δήμου Τοπείρου ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΠ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης και σύγκλιση με αυτό του νομού Ξάνθης και της χώρας Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων Ενίσχυση της απασχόλησης και ιδίως των νέων ξιοποίηση του χαρακτήρα της περιοχής και των πλούσιων πόρων της (π.χ. γεωθερμία) ξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της αγροτικής παραγωγής με την αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην μεταποίηση με την καθετοποίηση προϊόντων του πρωτογενή τομέα Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος ελτίωση της ποιότητας και της αισθητικής του οικιστικού και δομημένου περιβάλλοντος. ελτίωση της χωρικής συνοχής μεταξύ των οικισμών του Δήμου ελτίωση της κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπιση προβλημάτων αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων. ναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών δήμου προς τους πολίτες ΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤΣ ΤΟΥ ΕΠ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΜΕΤΡ ΠΡΕΜΣΕΩΝ 1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός 1.1 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός χωρική συνοχή Δομημένο περιβάλλον Φυσικό περιβάλλον-πρόληψη κινδύνων Τεχνικές υποδομές και δίκτυα Κοινωνική φροντίδα Εκπαιδευτικές υποδομές Πολιτισμός και αθλητισμός Τοπική Οικονομία και πασχόληση 3.1 Γεωργοκτηνοτροφική ανάπτυξη Μεταποίηση - Υπηρεσίες Τουριστική ανάπτυξη πασχόληση Ο Ο.Τ.. ως οργανισμός και οι σχέσεις του με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς 4.1 νάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου ελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής Οικονομικά του Δήμου Οργάνωση και διαχείριση των υπηρεσιών του Δήμου Διαδημοτική, Ενδονομαρχιακή, Ενδοπεριφερειακή και Διαπεριφερειακή Συνεργασία για μεταφορά καλών πρακτικών Σελίδα 14 από 72

15 Ο Πίνακας 3.4 παρουσιάζει τη συνάφεια μεταξύ των Ειδικών Στόχων και των ξόνων και Μέτρων του ΕΠ Δήμου Τοπείρου. Παρατηρούμε ότι όλοι οι Ειδικοί στόχοι εξυπηρετούνται άμεσα από ένα τουλάχιστον Άξονα και περισσότερα του ενός Μέτρα Δράσης. Ταυτόχρονα, οι Ειδικοί Στόχοι εξυπηρετούνται εμμέσως από μεγάλο αριθμό μέτρων. Για παράδειγμα, ο στόχος της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας υποστηρίζεται άμεσα από 5 μέτρα του 2 ου και 3 ου Άξονα Δράσης και έμμεσα από 7 μέτρα του 1 ου και 4 ου Άξονα Δράσης. Συνολικά, κάθε Άξονας και τα μέτρο υποστηρίζει άμεσα ή έμμεσα περισσότερους από ένα Στόχους, γεγονός που ενισχύει την εσωτερική συνοχή του ΕΠ και επιφέρει πολλαπλασιαστικές θετικές επιδράσεις. Σελίδα 15 από 72

16 3.2 Άξονες, μέτρα, προγράμματα δράσης και έργα Όπως ήδη αναφέρθηκε, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Τοπείρου στηρίζεται σε τέσσερις άξονες παρέμβασης οι οποίοι προκύπτουν από τη σύνθεση μιας σειράς παραγόντων που επηρεάζουν τη στρατηγική ανάπτυξης της περιοχής για τα επόμενα χρόνια. Οι άξονες αντανακλούν το νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά την τελευταία διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κατευθύνσεις αναμόρφωσης της διαρθρωτικής πολιτικής για την περίοδο ντανακλούν, επίσης, το πλαίσιο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, τους στόχους του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων, τον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό και τον περιφερειακό σχεδιασμό. Όλες αυτές οι παράμετροι σταθμίζονται σε μια κοινή βάση. Το κρίσιμο ερώτημα το οποίο τίθεται εδώ είναι με ποιο τρόπο, μέσα και δράσεις θα μπορέσει ο Δήμος να αξιοποιήσει το υπό διαμόρφωση Εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής για να πετύχει τους αναπτυξιακούς της στόχους. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των δράσεων και πολιτικών είχαν οι διαβουλεύσεις και συνεργασίες της ερευνητικής ομάδας με φορείς της περιοχής, πλήθος προηγούμενων μελετών, έρευνες πεδίου καθώς και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των δεδομένων της κοινωνικής διαβούλευσης. Στην εκπόνηση του αναπτυξιακού σχεδίου ελήφθησαν υπόψη και όλες οι θέσεις των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων που έχουν κατατεθεί. Στο τμήμα αυτό του Επιχειρησιακού Προγράμματος παρουσιάζονται οι επιμέρους δράσεις οργανωμένες ανά άξονα ανάπτυξης και ανά μέτρο παρέμβασης. Οι επί μέρους δράσεις κατατάσσονται στους άξονες προτεραιότητας του ΕΠ Δ. Τοπείρου , με αναφορά στην προτεραιότητα κάθε δράσης, αλλά και στον τοπικό, διαδημοτικό ή υπερτοπικό χαρακτήρα κάθε μιας. Παρατηρούμε ότι ο πλέον πολυπληθής άξονας είναι ο πρώτος, ο οποίος αφορά στο «Φυσικό και Οικιστικό περιβάλλον Τεχνικές υποδομές». Εν μέρει αυτό δικαιολογείται από τον διαμορφούμενο υπερτοπικό χαρακτήρα, κυρίως της έδρας του Δήμου, όπου οι ανάγκες για οριοθέτηση των χρήσεων γης και των οικονομικών Σελίδα 16 από 72

17 δραστηριοτήτων είναι υψηλής σημασίας. Επίσης, η ανάπτυξη της περιοχής (ως προς την έδρα του Νομού), αναδεικνύει την ανάγκη για να δημιουργηθεί ένα ελκυστικό οικιστικό, αλλά και επενδυτικό περιβάλλον για προσέλκυση κατοίκων αλλά και λοιπών οικονομικών δραστηριοτήτων. Άξονες με μεγάλο αριθμό προτάσεων και δράσεων είναι επίσης ο δεύτερος, ο οποίος περιλαμβάνει δράσεις για την προώθηση των υποδομών εκπαίδευσης πολιτισμού αθλητισμού αλλά και τις δομές κοινωνικής φροντίδας. Τέλος, άξονας με σημαντικές παρεμβάσεις είναι ο τρίτος ο οποίος αναφέρεται στην αναδιάρθρωση της αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, αλλά και την έμφαση στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τόσο οι άξονες, όσο και οι δράσεις έχουν υψηλό βαθμό συνέργιας και συμπληρωματικότητας μεταξύ τους. υτό σημαίνει ότι η υλοποίηση μιας δράσης δεν συμβάλλει μόνο στην επίτευξη του δικού της στόχου, αλλά ταυτόχρονα συμβάλλει και στην επίτευξη των στόχων άλλων δράσεων με υψηλό βαθμό συνέργιας. Τέλος, η κάθε πολιτική ή δράση, παρουσιάζεται αναλυτικότερα σε ειδικό πίνακα με περιγραφή των στόχων, των αναμενόμενων επιπτώσεων και πληροφορίες για τις συνεργίες της με άλλες πολιτικές, το φορέα υλοποίησης και τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης. Η ανάλυση σε αυτούς τους πίνακες γίνεται για όλες τις δράσεις που διατυπώνονται παρακάτω, ανεξαρτήτως αν ο Δήμος δεν εμφανίζεται ως φορέας υλοποίησης αυτών. Σελίδα 17 από 72

18 ΞΟΝΣ ΜΕΤΡ ΔΡΣΕΙΣ α/α τίτλος α/α τίτλος α/α τίτλος 1 Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές 1.1 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός χωρική συνοχή ΦΟΡΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗ ΝΦΟΡ ΔΡΣΗΣ* ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤ Εκπόνηση ΣΧΟΟΠ για το σύνολο του Δήμου Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας ν- Μα.Θρα Διαχειριστική μελέτη παραθαλάσσιας ζώνης Ν Ξάνθης/ Δήμος Τοπείρου υ/σ 1.2 Δομημένο περιβάλλον νάπλαση και ανάδειξη παραδοσιακών οικιστικών συμπλεγμάτων (π.χ. Λιβερά, Κρωμνικό) Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ελτίωση παιδικών χαρών Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών ισθητική αναβάθμιση δημόσιων και ιδιωτικών χώρων καθώς και των εισόδων των οικισμών Υπηρεσιών Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Συντήρηση και επέκταση νεκροταφείων Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών ναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων των οικισμών (Κατασκευή Κεντρικής Πλατείας Μαγγάνων) Υπηρεσιών Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 1.3 Φυσικό περιβάλλον- Πρόληψη κινδύνων Εκμετάλλευση και διαχείριση γεωθερμικού πεδίου Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Ιδιώτες ποκατάσταση ΧΔ Δήμου Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Περιβάλλοντος Σελίδα 18 από 72

19 1.3.3 Προμήθεια και τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων σε όλους τους οικισμούς Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Περιβάλλοντος Εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης (π.χ. ειδικοί κάδοι) Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Περιβάλλοντος Καταγραφή και οριοθέτηση ρεμάτων Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Περιβάλλοντος ντιπλημμυρικά έργα προστασίας πεδινών οικισμών ΝΞάνθης, Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Περιβάλλοντος ντιδιαβρωτικά έργα Ν, ΟΤ/ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβαλλοντική ενημέρωση, ευαισθητοποίηση πολιτών Δήμος Τοπείρου /Τμήμα Ορθολογική διαχείριση βοσκοτόπων (π.χ. ποτίστρες, βελτιώσεις βλάστησης, αλαταριές, συντήρηση ομβροδεξαμενών) Περιβάλλοντος Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Έργα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων Ν Ξάνθης ΔΕΥ υ/σ υ/σ 1.4 Τεχνικές υποδομές και δίκτυα Έργα οδοποιίας Δήμος Τοπείρου/ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ελτίωση και συντήρηση εσωτερικού δημοτικού οδικού δικτύου Δήμος Τοπείρου/ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Συνεχής συντήρηση, βελτίωση και επέκταση αγροτικών οδών Δήμος Τοπείρου/ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Ολοκλήρωση εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης και ομβρίων ΔΕΥΤ Δημιουργία μονάδος βιολογικού καθαρισμού και σύνδεση όλων των οικισμών ΔΕΥΤ ελτίωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των οικισμών ΔΕΥΤ Υδροδότηση ορεινών οικισμών ΔΕΥΤ Σελίδα 19 από 72

20 2 Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός 2.1 Κοινωνική φροντίδα 2.2 Εκπαιδευτικές υποδομές Εκσυγχρονισμός Υδραγωγείου (Π.Χ. Μέλισσα) ΔΕΥΤ Δημιουργία δεξαμενών ύδρευσης ΔΕΥΤ ελτίωση λειτουργίας αυτόματου συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας νερού του δικτύου ΔΕΥΤ ύδρευσης Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης υδάτινων πόρων της περιοχής στο πλαίσιο ΔΕΥΤ λειτουργίας ΔΕΥ Φωτισμός οδικού δικτύου Δήμος Τοπείρου/ Τμήμα Τεχνικών Συνέχιση και βελτίωση υποδομών προσβάσεων σε κτίρια για την βελτίωση προσβασιμότητας για ΜΕ Υπηρεσιών Δήμος Τοπείρου/ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ξιοποίηση προγράμματος «Ευρυζωνικών Δικτύων» Δήμος Τοπείρου/ Γραφείο Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής ναβάθμιση αγροτικών ιατρείων ΔΥΠΕ, Δήμος Τοπείρου υ/σ Δημιουργία πολυδύναμου Ιατρείου στο Δήμο ΔΥΠΕ, Δήμος Τοπείρου υ/σ ξιοποίηση ενημερωτικών προγραμμάτων προληπτικής ΔΥΠΕ, Δήμος ιατρικής και καταπολέμησης ναρκωτικών Τοπείρου υ/σ Ενίσχυση υποδομών και δομών κοινωνικής φροντίδας (βρεφονηπιακός-παιδικός σταθμός, μονάδων «βοήθεια στο σπίτι», απασχόλησης παιδιών, φροντίδας ηλικιωμένων, κ.ά.). Δήμος Τοπείρου / Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση ναβάθμιση εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων και προμήθεια ΟΣΚ, Δήμος σύγχρονου εξοπλισμού Τοπείρου Σχολική μονάδα Εξοχής Ν Ξάνθης, Δήμος Τοπείρου Σελίδα 20 από 72

21 2.2.4 Επισκευή Γυμνασίου Ερασμίου Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 2.3 Πολιτισμός και αθλητισμός νάδειξη δικτύου μονοπατιών (χάραξη παλαιάς Εγνατίας) Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών νάδειξη και αξιοποίηση πηγών, βρυσών και μονοπατιών περιοχής νάδειξη και αξιοποίηση παραδοσιακών οικισμών π.χ. Λιβερών, Κρωμνικού Ενίσχυση υφιστάμενων αθλητικών υποδομών και κατασκευή νέων Υπηρεσιών Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμος Τοπείρου / Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Υποστήριξη αθλητικών σωματείων Δήμος Τοπείρου / Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Ενίσχυση δομών «αθλητισμού για όλους» Δήμος Τοπείρου / Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση θλητικό κέντρο Δήμου Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ίθουσα πολλαπλών χρήσεων Κεντητής Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δήμος Τοπείρου/ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 3 Τοπική Οικονομία και πασχόλησ η 3.1 Γεωργοκτηνοτρ οφική ανάπτυξη Δημιουργία «πρότυπου αγροκτήματος» - γρο-κτηνοτροφικό κέντρο ανάπτυξης Δήμος Τοπείρου/ Τμήμα Περιβάλλοντος, Ν Σελίδα 21 από 72

22 3.1.2 Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων Ιδιώτες ξιοποίηση ενισχύσεων ΕΠ για προώθηση βιολογικής Δήμος Τοπείρου, γεωργίας, βιολογικής κτηνοτροφίας και εκτατικοποίησης της ιδιώτες κτηνοτροφίας ξιοποίηση γεωργικών αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας ή κομποστοποίηση Χρήση Υπηρεσιών Παροχής Γεωργικών Συμβουλών στη γεωργική εκμετάλλευση και παροχής δασοκομικών συμβουλών Δημιουργία γυναικείων συνεταιρισμών της περιοχής και δικτύωση αυτών Προώθηση βιολογικής κτηνοτροφίας Ν, Δήμος Τοπείρου Δήμος Τοπείρου, ιδιώτες Ιδιώτες Ιδιώτες, Δήμος Τοπείρου υ/σ 3.2 Μεταποίηση - Υπηρεσίες Θεσμοθέτηση και λειτουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στο ανιάνο Ν..Ξάνθης, Δήμος Τοπείρου, Επιμελητήριο Ξάνθης, Ιδιώτες ξιοποίηση γεωθερμικού πεδίου Ερασμίου Ν, Δήμος Τοπείρου Εγκατάσταση ΤΜ στους μεγάλους οικισμούς του Δήμου Τραπεζικά ιδρύματα υ/σ υ/σ 3.3 Τουριστική ανάπτυξη Ενίσχυση δράσεων αγροτουρισμού Δήμος Τοπείρου / Γραφείο Προγραμματισμο ύ και νάπτυξης, Προώθηση της δημιουργίας ξενώνων και τουριστικών καταλυμάτων στην περιοχή Δημιουργία ημιορεινών διαδρομών για ποδηλασία και διενέργεια αγώνων 4x4 κτλ. Ιδιώτες Δήμος Τοπείρου / Γραφείο Προγραμματισμο ύ και νάπτυξης, Ιδιώτες Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών υ/σ Σελίδα 22 από 72

23 3.3.4 Κατασκευή info-kiosks σε επιλεγμένα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος της περιοχής Ιδιωτικές τουριστικές δραστηριότητες (π.χ. μικρές υποδομές διανυκτέρευσης, χώροι εστίασης και αναψυχής, γραφεία αγροτικού τουρισμού, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για αυτοκατανάλωση κ.α.) Προβολή και αξιοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Τοπείρου Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Ιδιώτες, Δήμος Τοπείρου / Γραφείο Προγραμματισμο ύ και νάπτυξης Δήμος Τοπείρου / Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Master Plan τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του δήμου Δήμος Τοπείρου Έργα προστασίας ανάδειξης προβολής και τουριστικής Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών αξιοποίησης Δέλτα Νέστου Στενών Νέστου υ/σ Έργα ανάδειξης και αξιοποίησης παραλιών Μαγγάνων και Ερασμίου-Δασοχωρίου Υπηρεσιών Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Τμήμα Περιβάλλοντος 3.4 πασχόληση Ενίσχυση νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας Δήμος Τοπείρου / Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση 4 Ο Ο.Τ.. ως οργανισμός και οι σχέσεις του με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς 4.1 νάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Επιμόρφωση προσωπικού ΟΤ και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα ΤΠΕ Κατάρτιση στελεχών σε θέματα αναπτυξιακού σχεδιασμού ΙΝΕΠ ΥΠΕΣ/ ΕΕΤ/ ΕΙ-ΤΕΙ/ ΙΝΕΠ ΥΠΕΣ υ/σ υ/σ Σελίδα 23 από 72

24 και διαχείρισης προγραμμάτων Δήμος Τοπείρου Επιμόρφωση αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης ΟΤ/ Γραφείο Προγραμματισμο Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού (π.χ. νέες προσλήψεις, μετατάξεις) ύ, ΤΕΔΚ Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 4.2 ελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής ελτίωση υποδομών κτιρίων κοινοτικών καταστημάτων. Λειτουργική διασύνδεσή τους, για τη στέγαση όλων των υπηρεσιών του Δήμου Ηλεκτρονική Δικτύωση όλων των υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων του Δήμου Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμος Τοπείρου / Γραφείο Προγραμματισμο ύ ελτίωση και αύξηση μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 4.3 Οικονομικά του Δήμου Προώθηση επενδυτικών συμπράξεων δημόσιου ιδιωτικού τομέα Δήμος Τοπείρου / Γραφείο Νομικής Υποστήριξης, Ιδιώτες 4.4 Οργάνωση και διαχείριση των υπηρεσιών του Δήμου νάπτυξη διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής των πολιτών ναδιοργάνωση των Νομικών προσώπων και τροποποίηση ΟΕΥ του Δήμου. Επανασχεδιασμός λειτουργίας Δημοτικής Επιχείρησης Δήμος Τοπείρου / Γραφείο Γραμματείας Δημάρχου και ντιδημάρχων Δήμος Τοπείρου /Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών & Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Σελίδα 24 από 72

25 4.4.3 Επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου Δήμος Τοπείρου / Γραφείο Προγραμματισμο ύ και νάπτυξης Οργάνωση γεωτεχνικής υπηρεσίας Δήμου ή διαδημοτικά (εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης του αγροτικού κόσμου για δικτύωση τους με χρήστες του αγροτικού χώρου και εγκατάσταση δικτύου αγρομετεωρολογικών σταθμών) Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Περιβάλλοντος δ/σ 4.5 Διαδημοτική, Ενδονομαρχιακ ή, Ενδοπεριφερεια κή και Διαπεριφερειακ ή Συνεργασία για μεταφορά καλών πρακτικών Συνεργασία με ΣΔΝΞ στα πλαίσια σχεδιασμού διαχείρισης των απορριμμάτων σε νομαρχιακό επίπεδο και επαναπροσδιορισμός αρμοδιοτήτων Δήμος Τοπείρου υ/σ Συνεργασία με όμορους Δήμους για θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος (π.χ. Σταυρούπολης και Χρυσούπολης για ΤΕΔΚ υ/σ θέματα διαχείρισης του Νέστου) Συνεργασία με όμορους Δήμους για σύσταση κοινών υπηρεσιών Δήμος Τοπείρου υ/σ Συνεργασία με Ν Ξάνθης Δήμος Τοπείρου, Ν υ/σ Συνεργασία με ΤΕΔΚ Δήμος Τοπείρου, ΤΕΔΚ υ/σ Συνεργασία με Δασαρχείο για θέματα προστασίας και αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος και προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού πλήρως εναρμονισμένων με το φυσικό περιβάλλον Ν, Δήμος Τοπείρου υ/σ Σελίδα 25 από 72

26 * η διάκριση γίνεται σε τρία επίπεδα: = τοπικής σημασίας, δ/σ = διαδημοτικής σημασίας, υ/σ = υπερτοπικής σημασίας Σελίδα 26 από 72

27 Στη συνέχεια ακολουθεί ένας πίνακας ιεράρχησης των δράσεων, όπου συγκεντρώνονται όλες οι δράσεις υψηλής προτεραιότητας ανά εξυπηρετούμενο ειδικό στόχο, άξονα και μέτρο. α/α 1 2 Δράσεις υψηλής προτεραιότητας νάπλαση και ανάδειξη παραδοσιακών οικιστικών συμπλεγμάτων (π.χ. Λιβερά, Κρωμνικό) ναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων των οικισμών (Κατασκευή Κεντρικής Πλατείας Μαγγάνων) 3 ποκατάσταση ΧΔ Δήμου Καταγραφή και οριοθέτηση ρεμάτων ντιπλημμυρικά έργα προστασίας πεδινών οικισμών ελτίωση και συντήρηση εσωτερικού δημοτικού οδικού δικτύου Εκσυγχρονισμός Υδραγωγείου (Π.Χ. Μέλισσα) Εξυπηρετούμενος στόχος 1. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 2. ελτίωση της ποιότητας και της αισθητικής του οικιστικού και δομημένου περιβάλλοντος 1. ελτίωση της ποιότητας και της αισθητικής του οικιστικού και δομημένου περιβάλλοντος 2. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 1. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 1. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 1. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 1. ελτίωση της ποιότητας και της αισθητικής του οικιστικού και δομημένου περιβάλλοντος 2. ελτίωση της χωρικής συνοχής μεταξύ των οικισμών του Δήμου 1. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος Άξονας 1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές 1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές 1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές 1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές 1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές 1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές 1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές Μέτρο 1.2 Δομημένο περιβάλλον 1.2 Δομημένο περιβάλλον 1.3 Φυσικό περιβάλλον- Πρόληψη κινδύνων 1.3 Φυσικό περιβάλλον- Πρόληψη κινδύνων 1.3 Φυσικό περιβάλλον- Πρόληψη κινδύνων 1.4 Τεχνικές Υποδομές και Δίκτυα 1.4 Τεχνικές Υποδομές και Δίκτυα Σελίδα 27 από 72

28 Δημιουργία δεξαμενών ύδρευσης 1. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 1. ελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης και σύγκλιση με αυτό του νομού Ξάνθης και ξιοποίηση προγράμματος της χώρας «Ευρυζωνικών Δικτύων» 2. ναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών δήμου προς τους πολίτες 1. ελτίωση της κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπιση προβλημάτων Δημιουργία πολυδύναμου αποκλεισμού ευπαθών Ιατρείου στο Δήμο κοινωνικών ομάδων 2. ναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών δήμου προς τους πολίτες Σχολική μονάδα Εξοχής 1. ελτίωση της κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπιση προβλημάτων αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων Επισκευή Γυμνασίου Ερασμίου 1. ελτίωση της κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπιση προβλημάτων αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων 1. ελτίωση της ποιότητας και της αισθητικής του οικιστικού και δομημένου περιβάλλοντος 2. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας νάδειξη και αξιοποίηση και της παραδοσιακών οικισμών π.χ. διαφοροποίησης της Λιβερών, Κρωμνικού παραγωγικής βάσης με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων 3. ξιοποίηση του χαρακτήρα της περιοχής και των πλούσιων πόρων της 1. ελτίωση της κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπιση προβλημάτων θλητικό κέντρο Δήμου αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων 2. ναβάθμιση και 1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές 1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία 1.4 Τεχνικές Υποδομές και Δίκτυα 1.4 Τεχνικές Υποδομές και Δίκτυα 2.1 Κοινωνική φροντίδα 2.2 Εκπαιδευτικές Υποδομές 2.2 Εκπαιδευτικές Υποδομές 2.3 Πολιτισμός και θλητισμός 2.3 Πολιτισμός και θλητισμός Σελίδα 28 από 72

29 ίθουσα πολλαπλών χρήσεων Κεντητής ναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δημιουργία «πρότυπου αγροκτήματος» - γροκτηνοτροφικό κέντρο ανάπτυξης Θεσμοθέτηση και λειτουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στο ανιάνο ξιοποίηση γεωθερμικού πεδίου Ερασμίου Ενίσχυση δράσεων αγροτουρισμού βελτίωση των υπηρεσιών δήμου προς τους πολίτες 1. ελτίωση της κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπιση προβλημάτων αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων 2. ναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών δήμου προς τους πολίτες 1. ελτίωση της κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπιση προβλημάτων αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων 2. ναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών δήμου προς τους πολίτες 1. ξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της αγροτικής παραγωγής με την αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα 2. Ενίσχυση της απασχόλησης και ιδίως των νέων 3. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην μεταποίηση με την καθετοποίηση προϊόντων του πρωτογενή τομέα 1. Ενίσχυση της απασχόλησης και ιδίως των νέων 2. ελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης και σύγκλιση με αυτό του νομού Ξάνθης και της χώρας 1. ξιοποίηση του χαρακτήρα της περιοχής και των πλούσιων πόρων της (π.χ. γεωθερμικό πεδίο) 2. ελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης και σύγκλιση με αυτό του νομού Ξάνθης και της χώρας 1. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης με την ανάπτυξη νέων 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία 3. Οικονομία και πασχόληση 3. Οικονομία και πασχόληση 3. Οικονομία και πασχόληση 3. Οικονομία και πασχόληση 2.3 Πολιτισμός και θλητισμός 2.3 Πολιτισμός και θλητισμός 3.1 Γεωργοκτηνοτροφική ανάπτυξη 3.2 Μεταποίηση- Υπηρεσίες 3.2 Μεταποίηση- Υπηρεσίες 3.3 Τουριστική νάπτυξη Σελίδα 29 από 72

30 Κατασκευή info-kiosks σε επιλεγμένα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος της περιοχής Έργα προστασίας ανάδειξης προβολής και τουριστικής αξιοποίησης Δέλτα Νέστου Στενών Νέστου Έργα ανάδειξης και αξιοποίησης παραλιών Μαγγάνων και Ερασμίου- Δασοχωρίου Ενίσχυση νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας ελτίωση και αύξηση μηχανολογικού εξοπλισμού ναδιοργάνωση των Νομικών Προσώπων και σύνταξη νέου ΟΕΥ του Δήμου. δραστηριοτήτων 2. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 1. ξιοποίηση του χαρακτήρα της περιοχής και των πλούσιων πόρων της (π.χ. γεωθερμικό πεδίο) 2. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 1. ξιοποίηση του χαρακτήρα της περιοχής και των πλούσιων πόρων της (π.χ. γεωθερμικό πεδίο) 2. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 1. ξιοποίηση του χαρακτήρα της περιοχής και των πλούσιων πόρων της (π.χ. γεωθερμικό πεδίο) 2. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 1. ελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης και σύγκλιση με αυτό του νομού Ξάνθης και της χώρας 2. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων 3. Ενίσχυση της απασχόλησης και ιδίως των νέων 1. ναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών δήμου προς τους πολίτες 2. ελτίωση της χωρικής συνοχής μεταξύ των οικισμών του Δήμου 1. ναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών δήμου 3. Οικονομία και πασχόληση 3. Οικονομία και πασχόληση 3. Οικονομία και πασχόληση 3. Οικονομία και πασχόληση 4. Ο ΟΤ ως οργανισμός και οι σχέσεις του με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς 4. Ο ΟΤ ως οργανισμός και οι σχέσεις του 3.3 Τουριστική νάπτυξη 3.3 Τουριστική νάπτυξη 3.3 Τουριστική νάπτυξη 3.4 πασχόληση 4.2 ελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής 4.2 ελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής Σελίδα 30 από 72

31 27 Επανασχεδιασμός λειτουργίας Δημοτικής Επιχείρησης. Οργάνωση γεωτεχνικής υπηρεσίας Δήμου ή διαδημοτικά (εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης του αγροτικού κόσμου για δικτύωση τους με χρήστες του αγροτικού χώρου και εγκατάσταση δικτύου αγρομετεωρολογικών σταθμών) προς τους πολίτες 1. ναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών δήμου προς τους πολίτες 2. ελτίωση της χωρικής συνοχής μεταξύ των οικισμών του Δήμου με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς 4. Ο ΟΤ ως οργανισμός και οι σχέσεις του με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς 4.4 Οργάνωση και διαχείριση των υπηρεσιών του Δήμου Σελίδα 31 από 72

32 ΚΕΦΛΙΟ 4 ΤΕΤΡΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΔΡΣΕΩΝ 4.1 Σχέδια Δράσης υπηρεσιών του Δήμου Στην υπο-ενότητα αυτή καταρτίζονται τα σχέδια δράσης του ΕΠ, σε επίπεδο υπηρεσιών του ΟΤ (με βάση τον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου Τοπείρου). Τα σχέδια δράσης περιλαμβάνουν: τον κωδικό της δράσης, με βάση την αρίθμηση των δράσεων στον πίνακα 3.5 τον τίτλο, όπως εμφανίζεται στους επιμέρους πίνακες περιγραφής των εν λόγω δράσεων την υπηρεσία του Δήμου, η οποία θα έχει την ευθύνη υλοποίησης και παρακολούθησης των δράσεων τον χρονικό προγραμματισμό, με βάση τις οδηγίες της Ομάδας Έργου και της Δημοτικής ρχής του Δήμου Τοπείρου το Συνολικό Προϋπολογισμό/ δαπάνη της δράσης, με βάση την εκτίμηση των υπηρεσιών του ΟΤ και της επιστημονικής ομάδας του ΠΘ, αλλά και την εκτίμηση των μελλοντικών εσόδων, πόρων και δυνητικών πιστώσεων του ΟΤ από διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης. τις πηγές χρηματοδότησης, όπου σε πολλές περιπτώσεις αναφέρονται πέραν της μιας. Οι πηγές χρηματοδότησης των ΟΤ, αναφέρονται στο ΠΕΠ ΝΜΘΡ , τα τομεακά ΕΠ του ΕΣΠ, ΣΤ, ΘΗΣΕΣ, ιδιωτικά κεφάλαια κ.α. Ο επιχειρησιακός προγραμματισμός του Δήμου Τοπείρου, θα γίνει για τα έτη 2009 και 2010, καθώς οι Υπουργικές ποφάσεις και οι Εγκύκλιοι του ΥΠΕΣΔΔ, που αναφέρονται στις οδηγίες κατάρτισης των ετήσιων σχεδίων δράσης, υποδεικνύουν ως ετήσια σχέδια δράσης για τα έτη 2007 και 2008, τα κατατεθειμένα και εγκεκριμένα Τεχνικά Προγράμματα και Προϋπολογισμούς των αντιστοίχων ετών. Οι δράσεις που επιλέχθηκαν προς υλοποίηση και εφαρμογή για τα έτη 2009 και 2010, δύναται να περιλαμβάνουν φάσεις και υποέργα, από τα οποία ορισμένα θα υλοποιηθούν εντός των ετών εφαρμογής και ενεργοποίησης του ΕΠ του ΟΤ, ενώ τα υπόλοιπα θα λειτουργήσουν ως έργα «γέφυρες» για το ΕΠ του Δήμου Τοπείρου για τα έτη Σελίδα 32 από 72

33 Πίνακας 4. 1 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου 1.2 Άξονας 1 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός χωρική συνοχή Μέτρο 1.2 Δομημένο περιβάλλον Κωδικός Τίτλος Ιεράρχηση Υπηρεσία Υλοποίησης νάπλαση και ανάδειξη παραδοσιακών οικιστικών συμπλεγμάτων (π.χ. Λιβερά Κρωμνικό) ναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων των οικισμών (π.χ. Κεντρική Πλατεία Μαγγάνων) A ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ/ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ/ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Χρονοδιάγραμμα Δαπάνη Πηγή Χρηματοδότησης Π , ΠΕΠ ΜΘΡ , ΣΤ Θησέας, Π , ΠΕΠ ΜΘΡ (άξονας 1), ΣΤ Πίνακας 4.2 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου 1.3 Άξονας 1 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός χωρική συνοχή Μέτρο 1.3 Φυσικό περιβάλλον-πρόληψη κινδύνων Χρονοδιάγραμμα Κωδικός Τίτλος Ιεράρχηση Υπηρεσία Υλοποίησης Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Περιβάλλοντος ποκατάσταση ΧΔ Δήμου A Δαπάνη Πηγή Χρηματοδότησης ΕΠΠΕΡ (Άξονας 4), ΘΗΣΕΣ Καταγραφή και οριοθέτηση ρεμάτων Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Περιβάλλοντος 0 Π , Σελίδα 33 από 72

34 Πίνακας 4. 3 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου 1.4 Άξονας 1 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός χωρική συνοχή Μέτρο 1.4 Τεχνικές υποδομές και δίκτυα Κωδικός Τίτλος Ιεράρχηση Υπηρεσία Υλοποίησης ελτίωση και συντήρηση εσωτερικού δημοτικού οδικού δικτύου Εκσυγχρονισμός Υδραγωγείου (Μέλισσα) Δημιουργία δεξαμενών ύδρευσης ξιοποίηση προγράμματος «Ευρυζωνικών Δικτύων» ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ/ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Χρονοδιάγραμμα ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ/ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ/ Τμήμα Δαπάνη Πηγή Χρηματοδότησης ΠΕΠ Ν.Μ-ΘΡ (Άξονας 3), Θησέας, ΣΤ Π, ΘΗΣΕΣ Τεχνικών Υπηρεσιών ΣΤ, ΘΗΣΕΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ/ Γραφείο Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Πίνακας 4. 4 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου 2.1 Άξονας 2 Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός Μέτρο 2.1 Κοινωνική φροντίδα Κωδικός Τίτλος Ιεράρχηση Υπηρεσία Υλοποίησης Δημιουργία πολυδύναμου Ιατρείου στο Δήμο A ΔΥΠΕ, Δήμος Τοπείρου Χρονοδιάγραμμα Δαπάνη Πηγή Χρηματοδότησης ΠΔΕ, ΠΕΠ Μ-ΘΡ Σελίδα 34 από 72

35 Πίνακας 4. 5 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου 2.2 Άξονας 2 Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός Μέτρο 2.2 Εκπαιδευτικές υποδομές Κωδικός Τίτλος Ιεράρχηση Υπηρεσία Υλοποίησης Επισκευή Γυμνασίου Ερασμίου A Χρονοδιάγραμμα Δαπάνη Πηγή Χρηματοδότησης Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ΣΤ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Πίνακας 4. 6 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου 2.3 Άξονας 2 Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός Μέτρο 2.3 Πολιτισμός και αθλητισμός Κωδικός Τίτλος Ιεράρχηση Υπηρεσία Υλοποίησης νάδειξη και αξιοποίηση παραδοσιακών οικισμών π.χ. Λιβερών, Κρωμνικού θλητικό κέντρο Δήμου A Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Χρονοδιάγραμμα Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δαπάνη Πηγή Χρηματοδότησης Π (Άξονας 3 κωδ.313) ΣΤ, ΘΗΣΕΣ, ΠΔΕ ίθουσα πολλαπλών χρήσεων Κεντητής Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ΣΤ, ΠΕΠ Μ-ΘΡ ναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ΣΤ, Θησέας Σελίδα 35 από 72

36 Πίνακας 4. 7 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου 3.1 Άξονας 3 Τοπική Οικονομία και πασχόληση Μέτρο 3.1 Γεωργο-κτηνοτροφική ανάπτυξη Κωδικός Τίτλος Ιεράρχηση Υπηρεσία Υλοποίησης Δημιουργία «πρότυπου αγροκτήματος» - γροκτηνοτροφικό κέντρο ανάπτυξης Χρονοδιάγραμμα A Τμήμα Περιβάλλοντος Δαπάνη Π Πηγή Χρηματοδότησης Πίνακας 4. 8 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου 3.2 Άξονας 3 Τοπική Οικονομία και πασχόληση Μέτρο 3.2 Μεταποίηση Υπηρεσίες Κωδικός Τίτλος Ιεράρχηση Υπηρεσία Υλοποίησης ξιοποίηση γεωθερμικού πεδίου Ερασμίου A Χρονοδιάγραμμα Ν Ξάνθης & Τμήμα Περιβάλλοντος Δαπάνη Πηγή Χρηματοδότησης ΠΔΕ. ΘΗΣΕΣ Σελίδα 36 από 72

37 Πίνακας 4. 9 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου 3.3 Άξονας 3 Τοπική Οικονομία και πασχόληση Μέτρο 3.3 Τουριστική ανάπτυξη Κωδικός Τίτλος Ιεράρχηση Υπηρεσία Υλοποίησης Ενίσχυση δράσεων αγροτουρισμού Κατασκευή info-kiosks σε επιλεγμένα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος της περιοχής Έργα προστασίας ανάδειξης προβολής και τουριστικής αξιοποίησης Δέλτα Νέστου και Στενών Νέστου Έργα ανάδειξης και αξιοποίησης παραλιών Μαγγάνων και Ερασμίου Χρονοδιάγραμμα Γραφείο Προγραμματισμού και νάπτυξης Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Τμήμα Περιβάλλοντος Δαπάνη Πηγή Χρηματοδότησης Π (άξονας 3 κωδ. 313), ΠΕΠ ΝΜΘΡ (άξονας 6), ναπτυξιακός Νόμος Π (άξονας 3 κωδ. 313), ΣΤ, ΠΕΠ ΝΜΘΡ (άξονας 9) Π (Άξονας 3 κωδ. 322), ΠΕΠ ΝΜΘΡ (Άξονας 9) Π , ΠΕΠ Ν.Μ-ΘΡ , ΘΗΣΕΣ Πίνακας Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου 3.4 Άξονας 3 Τοπική Οικονομία και πασχόληση Μέτρο 3.4 πασχόληση Κωδικός Τίτλος Ιεράρχηση Υπηρεσία Υλοποίησης Ενίσχυση νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας A Χρονοδιάγραμμα Κοινωφελής Δημοτική Ειχείρηση Δαπάνη Πηγή Χρηματοδότησης ΕΠΝΕ Σελίδα 37 από 72

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Θάσου 2011-2014

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Θάσου 2011-2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛ Σ - ΤΜΗΜ ΝΤΟΛΙΚΗΣ ΜΚΕ ΟΝΙΣ Πρόταση Οµάδας Εργασίας της Μόνιµης Επιτροπής Θάσου του ΤΕΕ-Μ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Θάσου 2011-2014 Στα πλαίσια της Μόνιµης Επιτροπής Θάσου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β. ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ...5 1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΟΙ...5 Πίνακας 1.1: Στρατηγικοί Στόχοι ΕΠ ΔΕΥΑΜΒ...5 Πίνακας 1.2: Συνάφεια Γενικών Στόχων και Αξόνων-Μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β ξ 1 Πίνακας περιεχομένων Β.1. Εισαγωγή... 3 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής... 3 Β.2. Προκλήσεις & Φιλοδοξίες του Στρατηγικού Σχεδίου 2015 2109 Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013-2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Ο.Τ.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 202-204 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Πίνακας περιεχομένων. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ... 2. Εισαγωγή... 2.2 Καθορισμός Αξόνων Προτεραιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 20/03/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 2.556 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ, Διεύθυνση : Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας : 32001 Αλίαρτος Πληροφορίες : Λέτη

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΔΉΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ» ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΙΑ ΕΚΠΌΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ.

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΔΉΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ» ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΙΑ ΕΚΠΌΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ. «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΔΉΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ» ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΙΑ ΕΚΠΌΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Σελίδα 1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης 2011-2014 1 Σ ε λ ί δ α Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ Ιούλιος 2015

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ Ιούλιος 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΝΩΣΗΣ ΚΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΝΘΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΝΘΗΣ ( ΦΣΗ ) ΞΝΘΗ Ιούλιος 2015 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου ( Φάση) 2015-2019 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ENOTHTA 1. ΕΙΣΓΩΓΗ... iii

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 7/2008 Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ 2007 2010 B Φάση Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΦΑΣΗ: ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (άρθρο 266 του Ν. 3852/21)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Ρ Α Κ Α

Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Ρ Α Κ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΡΑΚΑ 2007 2010 4/2008 Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Ρ Α Κ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΡΑΚΑ 2007 2010 Β Φάση - Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Η Αποστολή, το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου

4.1 Η Αποστολή, το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 4.1 Η Αποστολή, το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου Ο Δήμος Αποκορώνου συνδυάζει ένα εντυπωσιακό ορεινό όγκο, μια παραγωγική και ιδιαιτέρου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ηράκλειο, Νοέμβριος 2007 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος 2. Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Ταχ. Δ/νση : 10 ης Ιουνίου 28,Τ.Κ. 32005 Τηλ. 2267350100, FAX : 22670-22063 E-MAIL: info@daa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β 1 Αποτύπωση & Εξειδίκευση του οράµατος ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων για την περίοδο 2015-2019 2 Πίνακας περιεχομένων Β. Εισαγωγή... 7 Β.1. Γενικά... 7 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής...

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων)

Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2007-2010 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων) Ιούλιος 2008 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 2012 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 2012 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΆ Στο εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο παρουσιάζεται το πλαίσιο των στόχων και οι κατευθύνσεις της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου Διστόμου Αράχωβας - Αντίκυρας, ενώ γίνεται αναφορά και στους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος

Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Δεύτερη Φάση Υλοποίησης Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός 2012 2014 Δήμος Τρίπολης Σεπτέμβριος 2012 1. Εισαγωγή Κεφάλαιο 1.1 Γενικά Κεφάλαιο 1.2 Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα