ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Φάση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΚΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2008 Υπεύθυνος Σύνταξης ΕΡΓΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΙ ΧΩΡΟΤΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΣΜΟΥ ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΛΙΣ Σελίδα 1 από 72

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ΚΤΛΟΓΟΣ ΠΙΝΚΩΝ... 3 ΕΙΣΓΩΓΗ ΦΣΗΣ...4 ΚΕΦΛΙΟ 3 ΣΤΟΧΟΙ ΚΙ ΔΡΣΕΙΣ Γενικοί και ειδικοί στόχοι Άξονες, μέτρα, προγράμματα δράσης και έργα...16 ΚΕΦΛΙΟ 4 ΤΕΤΡΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΔΡΣΕΩΝ Σχεδια Δράσης Υπηρεσιών του Δήμου ναλυτικός Προγραμματισμός Δράσεων Προτεραιότητας...39 Άξονας 1 Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές...40 Άξονας 2 Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός...49 Άξονας 3 Τοπική Οικονομία και πασχόληση...56 Άξονας 4 Ο Ο.Τ.. ως οργανισμός και οι σχέσεις του με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς...64 ΚΕΦΛΙΟ 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟΣ Οικονομικός Προγραμματισμός Εκτίμηση εσόδων Δήμου Τοπείρου Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος Δείκτες Παρακολούθησης Δείκτες εκροών...71 Σελίδα 2 από 72

3 ΚΤΛΟΓΟΣ ΠΙΝΚΩΝ Πίνακας 3. 1 Στρατηγικοί Στόχοι ΕΠ Δήμου Τοπείρου...7 Πίνακας 3. 2 Συνάφεια Γενικών Στόχων και ξόνων-μέτρων Δράσης του ΕΠ Δήμου Τοπείρου...8 Πίνακας 3. 3 Οι Ειδικοί Στόχοι του ΕΠ του Δήμου Τοπείρου...9 Πίνακας 3. 4 Η συνάφεια των ξόνων και Μέτρων με τους Ειδικούς Στόχους του ΕΠ Δήμου Τοπείρου...14 Πίνακας 4. 1 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας 4.2 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας 4. 3 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας 4. 4 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας 4. 5 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας 4. 6 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας 4. 7 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας 4. 8 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας 4. 9 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας 5. 1 Εκτίμηση Εσόδων Δήμου Τοπείρου από Πάγιες πηγές 69 Πίνακας 5. 2 Δείκτες ποτελέσματος ειδικών στόχων ΕΠ Δήμου Τοπείρου 71 Πίνακας 5. 3 Δείκτες Εκροών ανά μέτρο παρέμβασης του ΕΠ Δήμου Τοπείρου..72 Σελίδα 3 από 72

4 ΕΙΣΓΩΓΗ ΦΣΗΣ Το παρόν κείμενο αποτελεί την Φάση (και τελική) του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Τοπείρου Νομού Ξάνθης για την περίοδο , σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/ 2006, ΦΕΚ 114 8/6/2006). Κατά τον Κώδικα και συγκεκριμένα στα άρθρα , διατυπώνεται η υποχρέωση των ΟΤ για εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας Τοπικής υτοδιοίκησης και με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μόνιμων δομών προγραμματισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της δράσης των Δήμων. Τα περιεχόμενα του Επιχειρησιακού Σχεδίου συντάχθηκαν αφού λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω: - οι απαιτήσεις της Υπουργικής πόφασης 18183/ (ΦΕΚ 534/ τεύχος ) του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και ποκέντρωσης περί «Περιεχομένου, δομής και τρόπου υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής υτοδιοίκησης (Ο.Τ..) α βαθμού», - το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 (A 221) «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής υτοδιοίκησης (Ο.Τ..) α βαθμού»( 221), - η εγκύκλιος 45/ του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και ποκέντρωσης, - η εγκύκλιος 66/ του Υπουργείου Εσωτερικών. - Η εγκύκλιος 8/ του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. 8910/ , περί «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) ΟΤ Για την περίοδο , το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, και τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 3, και στα άρθρα 4, 5 και 6 της απόφασης 18183/ Σελίδα 4 από 72

5 Το εν λόγω κείμενο αποτελεί το επιστέγασμα μιας συνολικής προσπάθειας που κατεβλήθη από το Δήμο Τοπείρου και πιο συγκεκριμένα από: 1) Το Δήμαρχο κ. Χατζηευαγγέλου Στυλιανό, 2) Τους ντιδημάρχους, 3) Τους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου, 4) Τις Υπηρεσίες του Δήμου, 5) Την τοπική κοινωνία και τους τοπικούς φορείς του Δήμου. Επιστημονικός Σύμβουλος για την κατάρτιση και τεκμηρίωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου, είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και πιο συγκεκριμένα το Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού της Πολυτεχνικής Σχολής. Η διεπιστημονικότητα και εμπειρία της ομάδας έργου του ΕΠ, η άρτια συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών για την κατάρτιση του σχεδίου, καθώς επίσης και η αναλυτική επιστημονική τεκμηρίωση όλων των παραμέτρων που συνθέτουν την υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου, τους Στρατηγικούς του Στόχους και τον Επιχειρησιακό του Σχεδιασμό, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την επιτυχή υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων στο μέλλον και την επίτευξη της νάπτυξης του Δήμου Τοπείρου, η οποία αποτελεί εν τέλει το κρίσιμο ζητούμενο. Συγκεκριμένα, το Επιχειρησιακό Σχέδιο έχει ως βασική αποστολή να αποτελέσει το στρατηγικό επιχειρησιακό εργαλείο σχεδιασμού, ανάλυσης, αξιολόγησης και υλοποίησης δράσεων και πολιτικών που θα συμβάλλουν στη βιώσιμη και μακροχρόνια ανάπτυξη του Δήμου. Ταυτόχρονα ένα τέτοιο Σχέδιο καθίσταται αναγκαίο για τη χρηματοδότηση όλων των προτεινόμενων σε Κοινοτικά Προγράμματα παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της περιοχής, καθώς και για την προετοιμασία του Δήμου για την αναπτυξιακή του στρατηγική για την επόμενη προγραμματική περίοδο Η χρονική περίοδος αναφοράς του Σχεδίου είναι η περίοδος Σελίδα 5 από 72

6 ΚΕΦΛΙΟ 3 ΣΤΟΧΟΙ ΚΙ ΔΡΣΕΙΣ 3.1 Γενικοί και ειδικοί στόχοι Όπως ήδη αναφέρθηκε, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Τοπείρου, στηρίζεται σε τέσσερις άξονες παρέμβασης οι οποίοι προκύπτουν από τη σύνθεση μιας σειράς παραγόντων που επηρεάζουν τη στρατηγική ανάπτυξης της περιοχής για τα επόμενα χρόνια. Οι άξονες αντανακλούν το νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά την τελευταία διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κατευθύνσεις αναμόρφωσης της διαρθρωτικής πολιτικής για την περίοδο ντανακλούν, επίσης, το πλαίσιο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, τον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό και τις στρατηγικές ανάπτυξης των τριών περιφερειών της Μακεδονίας - Θράκης (βλ. ΠΕΠ ΜΘΡ ). Όλες αυτές οι παράμετροι σταθμίζονται σε μια κοινή βάση. Το κρίσιμο ερώτημα το οποίο τίθεται εδώ είναι με ποιο τρόπο, μέσα και δράσεις θα μπορέσει ο Δήμος Τοπείρου να αξιοποιήσει το υπό διαμόρφωση Εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής για να πετύχει τους αναπτυξιακούς του στόχους. Σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση των δράσεων και πολιτικών είχαν οι διαβουλεύσεις και συνεργασίες της ερευνητικής ομάδας με φορείς της περιοχής. Στην εκπόνηση του αναπτυξιακού σχεδίου ελήφθησαν υπόψη όλες οι απόψεις κοινωνικών και οικονομικών εταίρων που έχουν κατατεθεί. ξιοποιήθηκαν επίσης τα πορίσματα του διαλόγου που διεξάγεται στο επίπεδο του Δήμου. Οι άξονες δράσης που έχουν διαμορφωθεί εξειδικεύονται σε μια σειρά από μέτρα παρέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις του ΥΠΕΣΔΔ και την εμπειρία από την ανάλυση των προηγούμενων φάσεων του Προγράμματος και την κοινωνική διαβούλευση. Σελίδα 6 από 72

7 Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΕΠ του Δήμου Τοπείρου, όπως αναπτύχθηκαν στην Ενότητα 1 είναι οι εξής (Πίνακας 3.1): Πίνακας 3. 1 Στρατηγικοί Στόχοι ΕΠ Δήμου Τοπείρου 1. Ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου. 2. ελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης, του εισοδήματος και της απασχόλησης και σύγκλιση με το επίπεδο ανάπτυξης του Νομού Ξάνθης 3. Προστασία του φυσικού και αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος. 4. ελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου μέσω της αναβάθμισης της οργανωτικής του δομής. Ο Πίνακας 3.2 παρουσιάζει τις σχέσεις άμεσης και έμμεσης συνάφειας μεταξύ των αξόνων και των μέτρων από τη μια πλευρά και των στρατηγικών στόχων ανάπτυξης από την άλλη. Παρατηρούμε ότι η υλοποίηση του κάθε στόχου επιδιώκεται άμεσα από ένα τουλάχιστον άξονα δράσης και ένα τουλάχιστον μέτρο και έμμεσα από περισσότερα. Για παράδειγμα, ο πρώτος στόχος βελτίωσης του επιπέδου ανάπτυξης αποτελεί άμεσα ή έμμεσα αντικείμενο και των τεσσάρων αξόνων ανάπτυξης. Έξι μέτρα συμβάλλουν άμεσα στην υλοποίηση αυτού του στόχου, ενώ άλλα οκτώ συμβάλλουν έμμεσα. ντίστοιχη είναι η κατάσταση και για τους άλλους γενικούς στόχους, οι οποίοι ικανοποιούνται από μεγαλύτερο ή μικρότερο αριθμό μέτρων. Συνολικά, η συνάφεια μεταξύ γενικών στρατηγικών στόχων και αξόνων ή μέτρων ανάπτυξης κρίνεται ως ιδιαίτερα υψηλή, γεγονός που υποδηλώνει ότι η στόχευση του ΕΠ υποστηρίζεται από κατάλληλα μέτρα στο πεδίο της υλοποίησης. Σελίδα 7 από 72

8 Πίνακας 3. 2 Συνάφεια Γενικών Στόχων και ξόνων-μέτρων Δράσης του ΕΠ Δήμου Τοπείρου ΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός 3. Τοπική Οικονομία και πασχόληση 4. Ο Ο.Τ.. ως οργανισμός και οι σχέσεις του με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς ΜΕΤΡ ΠΡΕΜΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΡΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου. ελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης, του εισοδήματος και της απασχόλησης και σύγκλιση με το επίπεδο ανάπτυξης του Νομού Ξάνθης Προστασία του φυσικού και αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος 1.1 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός χωρική συνοχή 1.2 Δομημένο περιβάλλον Φυσικό περιβάλλον- Πρόληψη κινδύνων Τεχνικές υποδομές και δίκτυα Κοινωνική φροντίδα Εκπαιδευτικές υποδομές Πολιτισμός και αθλητισμός Γεωργο-κτηνοτροφική ανάπτυξη Μεταποίηση - Υπηρεσίες Τουριστική ανάπτυξη πασχόληση νάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου ελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής Οικονομικά του Δήμου Οργάνωση και διαχείριση των υπηρεσιών του Δήμου Διαδημοτική, Ενδονομαρχιακή, Ενδοπεριφερειακή και Διαπεριφερειακή Συνεργασία για μεταφορά καλών πρακτικών ελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου μέσω της αναβάθμισης της οργανωτικής του δομής. Οι στρατηγικοί στόχοι είναι δυνατόν να εξειδικευτούν σε επιμέρους ειδικούς στόχους οι οποίοι αποτελούν ένα πιο εξειδικευμένο επίπεδο ανάλυσης και παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.3. Οι ειδικοί στόχοι εξειδικεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό τους στρατηγικούς στόχους του ΕΠ και καλύπτουν όλους τους τομείς που έχουν σημασία για τη Σελίδα 8 από 72

9 διαβίωση των κατοίκων και για τους οποίους υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης και άσκησης πολιτικής. Πίνακας 3. 3 Οι Ειδικοί Στόχοι του ΕΠ του Δήμου Τοπείρου 1. ελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης και σύγκλιση με αυτό του νομού Ξάνθης και της χώρας 2. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων 3. Ενίσχυση της απασχόλησης και ιδίως των νέων 4. ξιοποίηση του χαρακτήρα της περιοχής και των πλούσιων πόρων της (π.χ. γεωθερμικό πεδίο) 5. ξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της αγροτικής παραγωγής με την αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα και την διαφοροποίηση της παραγωγικής του βάσης. 6. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην μεταποίηση με την καθετοποίηση προϊόντων του πρωτογενή τομέα 7. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 8. ελτίωση της ποιότητας και της αισθητικής του οικιστικού και δομημένου περιβάλλοντος. 9. ελτίωση της χωρικής συνοχής μεταξύ των οικισμών του Δήμου 10. ελτίωση της κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπιση προβλημάτων αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 11. ναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών δήμου προς τους πολίτες. Ειδικός Στόχος 1: «ελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης και σύγκλιση με αυτό του νομού Ξάνθης και της χώρας» Ο πρώτος στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής αφορά τη βελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης με ρυθμούς που να επιτρέπουν τη σύγκλιση με το επίπεδο ανάπτυξης του νομού. Η επίτευξη αυτού του στόχου αποτελεί το πρώτο μέλημα της αναπτυξιακής πολιτικής, η οποία επιδιώκει την καλύτερη αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού και των πλεονεκτημάτων της περιοχής και την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης σε μια σειρά από βασικούς τομείς. Η υστέρηση στα επίπεδα εισοδήματος, η οποία δημιουργεί ένα αντίστοιχο έλλειμμα απασχόλησης, οφείλεται στη χαμηλή ανταγωνιστικότητα της παραγωγικής βάσης του Δήμου. Συνεπώς, ο κεντρικός στόχος Σελίδα 9 από 72

10 της αναπτυξιακής παρέμβασης θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας. Ειδικός Στόχος 2: «Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων» Η επιχειρηματικότητα στο Δήμο Τοπείρου βρίσκεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Λίγες νέες επιχειρήσεις δημιουργούνται κάθε χρόνο και πολλές από αυτές σε τομείς οι οποίοι είναι κορεσμένοι. Με αυτό τον τρόπο δεν παράγεται νέα προστιθέμενη αξία στην περιοχή, αλλά αναδιανέμεται το υφιστάμενο εισόδημα. Ο 2 ος Ειδικός Στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής επιχειρεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με την παράλληλη διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της περιοχής. υτό θα γίνει με την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και των ευκαιριών που προσφέρει το παραγωγικό περιβάλλον και η θέση της περιοχής για τη δημιουργία νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Η δημιουργία νέων δραστηριοτήτων και ο εμπλουτισμός της παραγωγικής βάσης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη της περιοχής. Ειδικός Στόχος 3: «Ενίσχυση της απασχόλησης και ιδίως των νέων» Η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, κυρίως για τους νέους κατοίκους της περιοχής αποτελεί τον 3 ο Ειδικό Στόχο του ΕΠ. Οι νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας αποτελούν προϋπόθεση για τη διατήρηση του πληθυσμού και την μακροχρόνια ανάπτυξη της περιοχής. Ειδικός Στόχος 4: «ξιοποίηση του χαρακτήρα της περιοχής και των πλούσιων πόρων της (π.χ. γεωθερμικό πεδίο)». Ο Δήμος Τοπείρου διαθέτει πλέον σημαντική γεωγραφική θέση καθώς βρίσκεται εντός του αναπτυξιακού άξονα της όρειας Ελλάδας και αυτό οφείλεται κυρίως στην άμεση γειτνίασή του με την Εγνατία Οδό. Έτσι, το πλεονέκτημα αυτό, δύναται να μετατραπεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την περιοχή, δίδοντας έμφαση στην ανάδειξη σημαντικών χαρακτηριστικών όπως για παράδειγμα, την τουριστικά αξιοποιήσιμη φύση, το γεωθερμικό πεδίο, τις ευνοϊκές προϋποθέσεις για ανάπτυξη Σελίδα 10 από 72

11 επιχειρηματικής ζώνης στην περιοχή κ.ά. Η στόχευση αυτή θα ενίσχυε την παραμονή των πληθυσμών στις εστίες του αποφεύγοντας έτσι φαινόμενα ερήμωσης των οικισμών από την κρίσιμη εργατική μάζα, κυρίως των νέων. Ειδικός Στόχος 5: «ξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της αγροτικής παραγωγής με την αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα». Ο 5 ος ειδικός στόχος του ΕΠ αφορά τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση του τοπικού εισοδήματος και της τοπικής απασχόλησης. Επιδιώκει την καλύτερη αξιοποίηση των γεωργικών εκτάσεων της περιοχής του Δήμου, οι οποίες δύναται να προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες αύξησης του τοπικού εισοδήματος με την στροφή προς πιο δυναμικές καλλιέργειες, την καλύτερη οργάνωση των παραγωγών και την καθετοποίηση των προϊόντων. Ειδικός Στόχος 6: «Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην μεταποίηση με την καθετοποίηση προϊόντων του πρωτογενή τομέα» Ο 6 ος ειδικός στόχος του ΕΠ Δήμου Τοπείρου επιδιώκει την καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων του πρωτογενή τομέα μέσω της καθετοποίησης. Η καθετοποίηση, είτε αφορά επεξεργασία, είτε τυποποίηση, αυξάνει σημαντικά την προστιθέμενη αξία της τοπικής παραγωγής και δημιουργεί σημαντικά εισοδήματα και βιώσιμες θέσεις εργασίας, εφόσον συνοδεύεται από κατάλληλες ενέργειες προβολής και διακίνησης των προϊόντων. Ειδικός Στόχος 7: «Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος» Ο 7 ος ειδικός στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής είναι η βιωσιμότητα, με την έννοια της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Η στάση μας απέναντι στο περιβάλλον, πέρα από ευθύνη προς τις επόμενες γενεές, είναι μια κρίσιμη αναπτυξιακή επιλογή. Η ανάπτυξη είναι δυνατόν να υπονομευτεί από τους αέριους ρύπους και την έλλειψη βιολογικών καθαρισμών στην βιομηχανική δραστηριότητα, την έλλειψη αποτελεσματικής διαχείρισης των απορριμμάτων και το μολυσμένο υδροφόρο ορίζοντα που υπονομεύουν την υγεία του συχνά ανυποψίαστου πολίτη. Ο στόχος της βιωσιμότητας περιλαμβάνει επίσης τη διαφύλαξη του τοπίου και της Σελίδα 11 από 72

12 αισθητικής του φυσικού περιβάλλοντος ως βασικού συστατικού της ευημερίας τόσο των σημερινών, όσο και των επόμενων γενεών. Ένα προστατευμένο φυσικό περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει σημείο έλξης περιορισμένης οικολογικού χαρακτήρα τουριστικής δραστηριότητας, η οποία θα συμβάλει τόσο στην διατήρηση της προστασίας, όσο και στη δημιουργία κάποιων εισοδημάτων και θέσεων εργασίας. Ειδικός Στόχος 8: «ελτίωση της ποιότητας και της αισθητικής του οικιστικού και δομημένου περιβάλλοντος» Η επιδίωξη της βιώσιμης ανάπτυξης δημιουργεί νέες απαιτήσεις αισθητικής και ποιότητας στο οικιστικό και δομημένο περιβάλλον, οι οποίες αφορούν τη χωροθέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε οργανωμένους υποδοχείς και δεν θα ρυπαίνουν τον αέρα και το έδαφος. Επίσης, οι οικισμοί αποκτούν κατάλληλες περιβαλλοντικές υποδομές και κατάλληλους μηχανισμούς διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς και μηχανισμούς βελτίωσης της αισθητικής και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος μέσω κάποιων πολεοδομικών παρεμβάσεων, αναπλάσεων κτλ. Ειδικός Στόχος 9: «ελτίωση της χωρικής συνοχής μεταξύ των οικισμών του Δήμου» Παράλληλα με την βελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης και την προστασία του περιβάλλοντος, ο Δήμος θα πρέπει να θέσει ως σημαντικό στόχο την κοινωνική και τη χωρική συνοχή. Μόνο έτσι, η πρόοδος που θα επιτευχθεί θα έχει τα χαρακτηριστικά της κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης. Η ενίσχυση της χωρικής συνοχής σημαίνει ότι όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα και όλοι οι οικισμοί του Δήμου θα έχουν αναπτυξιακό μέρισμα, δηλαδή θα ωφεληθούν σε ανάλογο βαθμό από την αναπτυξιακή πολιτική, η οποία θα πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει σημαντικά αποτελέσματα διάχυσης στο χώρο. Σελίδα 12 από 72

13 Ειδικός Στόχος 10: «ελτίωση της κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπιση προβλημάτων αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων» Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής επιτυγχάνεται κυρίως με τη μείωση της ανεργίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού σε όλες του τις εκφάνσεις, την εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας και την στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά και ευπαθών ομάδων πληθυσμού. Ειδικός Στόχος 11: «ναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών δήμου προς τους πολίτες» Στα πλαίσια της αποστολής και του ρόλου του, ο Δήμος επιδιώκει να βελτιώσει και να επεκτείνει τις υπηρεσίες του προς τους πολίτες, ώστε να συμβάλει αφενός στη βελτίωση της συνολικής ευημερίας και ποιότητας ζωής και αφετέρου στην ενίσχυση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής. Οι Ειδικοί Στόχοι του ΕΠ του Δήμου Τοπείρου συνάδουν με το αναπτυξιακό προφίλ του Δήμου και τους Στρατηγικούς Στόχους της 1 ης Ενότητας, είναι μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του και εφόσον υποστηριχθούν από κατάλληλα μέτρα και δράσεις είναι σε θέση να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της περιοχής. Σελίδα 13 από 72

14 Πίνακας 3. 4 Η συνάφεια των ξόνων και Μέτρων με τους Ειδικούς Στόχους του ΕΠ Δήμου Τοπείρου ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΠ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης και σύγκλιση με αυτό του νομού Ξάνθης και της χώρας Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων Ενίσχυση της απασχόλησης και ιδίως των νέων ξιοποίηση του χαρακτήρα της περιοχής και των πλούσιων πόρων της (π.χ. γεωθερμία) ξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της αγροτικής παραγωγής με την αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην μεταποίηση με την καθετοποίηση προϊόντων του πρωτογενή τομέα Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος ελτίωση της ποιότητας και της αισθητικής του οικιστικού και δομημένου περιβάλλοντος. ελτίωση της χωρικής συνοχής μεταξύ των οικισμών του Δήμου ελτίωση της κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπιση προβλημάτων αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων. ναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών δήμου προς τους πολίτες ΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤΣ ΤΟΥ ΕΠ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΜΕΤΡ ΠΡΕΜΣΕΩΝ 1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός 1.1 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός χωρική συνοχή Δομημένο περιβάλλον Φυσικό περιβάλλον-πρόληψη κινδύνων Τεχνικές υποδομές και δίκτυα Κοινωνική φροντίδα Εκπαιδευτικές υποδομές Πολιτισμός και αθλητισμός Τοπική Οικονομία και πασχόληση 3.1 Γεωργοκτηνοτροφική ανάπτυξη Μεταποίηση - Υπηρεσίες Τουριστική ανάπτυξη πασχόληση Ο Ο.Τ.. ως οργανισμός και οι σχέσεις του με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς 4.1 νάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου ελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής Οικονομικά του Δήμου Οργάνωση και διαχείριση των υπηρεσιών του Δήμου Διαδημοτική, Ενδονομαρχιακή, Ενδοπεριφερειακή και Διαπεριφερειακή Συνεργασία για μεταφορά καλών πρακτικών Σελίδα 14 από 72

15 Ο Πίνακας 3.4 παρουσιάζει τη συνάφεια μεταξύ των Ειδικών Στόχων και των ξόνων και Μέτρων του ΕΠ Δήμου Τοπείρου. Παρατηρούμε ότι όλοι οι Ειδικοί στόχοι εξυπηρετούνται άμεσα από ένα τουλάχιστον Άξονα και περισσότερα του ενός Μέτρα Δράσης. Ταυτόχρονα, οι Ειδικοί Στόχοι εξυπηρετούνται εμμέσως από μεγάλο αριθμό μέτρων. Για παράδειγμα, ο στόχος της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας υποστηρίζεται άμεσα από 5 μέτρα του 2 ου και 3 ου Άξονα Δράσης και έμμεσα από 7 μέτρα του 1 ου και 4 ου Άξονα Δράσης. Συνολικά, κάθε Άξονας και τα μέτρο υποστηρίζει άμεσα ή έμμεσα περισσότερους από ένα Στόχους, γεγονός που ενισχύει την εσωτερική συνοχή του ΕΠ και επιφέρει πολλαπλασιαστικές θετικές επιδράσεις. Σελίδα 15 από 72

16 3.2 Άξονες, μέτρα, προγράμματα δράσης και έργα Όπως ήδη αναφέρθηκε, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Τοπείρου στηρίζεται σε τέσσερις άξονες παρέμβασης οι οποίοι προκύπτουν από τη σύνθεση μιας σειράς παραγόντων που επηρεάζουν τη στρατηγική ανάπτυξης της περιοχής για τα επόμενα χρόνια. Οι άξονες αντανακλούν το νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά την τελευταία διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κατευθύνσεις αναμόρφωσης της διαρθρωτικής πολιτικής για την περίοδο ντανακλούν, επίσης, το πλαίσιο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, τους στόχους του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων, τον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό και τον περιφερειακό σχεδιασμό. Όλες αυτές οι παράμετροι σταθμίζονται σε μια κοινή βάση. Το κρίσιμο ερώτημα το οποίο τίθεται εδώ είναι με ποιο τρόπο, μέσα και δράσεις θα μπορέσει ο Δήμος να αξιοποιήσει το υπό διαμόρφωση Εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής για να πετύχει τους αναπτυξιακούς της στόχους. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των δράσεων και πολιτικών είχαν οι διαβουλεύσεις και συνεργασίες της ερευνητικής ομάδας με φορείς της περιοχής, πλήθος προηγούμενων μελετών, έρευνες πεδίου καθώς και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των δεδομένων της κοινωνικής διαβούλευσης. Στην εκπόνηση του αναπτυξιακού σχεδίου ελήφθησαν υπόψη και όλες οι θέσεις των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων που έχουν κατατεθεί. Στο τμήμα αυτό του Επιχειρησιακού Προγράμματος παρουσιάζονται οι επιμέρους δράσεις οργανωμένες ανά άξονα ανάπτυξης και ανά μέτρο παρέμβασης. Οι επί μέρους δράσεις κατατάσσονται στους άξονες προτεραιότητας του ΕΠ Δ. Τοπείρου , με αναφορά στην προτεραιότητα κάθε δράσης, αλλά και στον τοπικό, διαδημοτικό ή υπερτοπικό χαρακτήρα κάθε μιας. Παρατηρούμε ότι ο πλέον πολυπληθής άξονας είναι ο πρώτος, ο οποίος αφορά στο «Φυσικό και Οικιστικό περιβάλλον Τεχνικές υποδομές». Εν μέρει αυτό δικαιολογείται από τον διαμορφούμενο υπερτοπικό χαρακτήρα, κυρίως της έδρας του Δήμου, όπου οι ανάγκες για οριοθέτηση των χρήσεων γης και των οικονομικών Σελίδα 16 από 72

17 δραστηριοτήτων είναι υψηλής σημασίας. Επίσης, η ανάπτυξη της περιοχής (ως προς την έδρα του Νομού), αναδεικνύει την ανάγκη για να δημιουργηθεί ένα ελκυστικό οικιστικό, αλλά και επενδυτικό περιβάλλον για προσέλκυση κατοίκων αλλά και λοιπών οικονομικών δραστηριοτήτων. Άξονες με μεγάλο αριθμό προτάσεων και δράσεων είναι επίσης ο δεύτερος, ο οποίος περιλαμβάνει δράσεις για την προώθηση των υποδομών εκπαίδευσης πολιτισμού αθλητισμού αλλά και τις δομές κοινωνικής φροντίδας. Τέλος, άξονας με σημαντικές παρεμβάσεις είναι ο τρίτος ο οποίος αναφέρεται στην αναδιάρθρωση της αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, αλλά και την έμφαση στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τόσο οι άξονες, όσο και οι δράσεις έχουν υψηλό βαθμό συνέργιας και συμπληρωματικότητας μεταξύ τους. υτό σημαίνει ότι η υλοποίηση μιας δράσης δεν συμβάλλει μόνο στην επίτευξη του δικού της στόχου, αλλά ταυτόχρονα συμβάλλει και στην επίτευξη των στόχων άλλων δράσεων με υψηλό βαθμό συνέργιας. Τέλος, η κάθε πολιτική ή δράση, παρουσιάζεται αναλυτικότερα σε ειδικό πίνακα με περιγραφή των στόχων, των αναμενόμενων επιπτώσεων και πληροφορίες για τις συνεργίες της με άλλες πολιτικές, το φορέα υλοποίησης και τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης. Η ανάλυση σε αυτούς τους πίνακες γίνεται για όλες τις δράσεις που διατυπώνονται παρακάτω, ανεξαρτήτως αν ο Δήμος δεν εμφανίζεται ως φορέας υλοποίησης αυτών. Σελίδα 17 από 72

18 ΞΟΝΣ ΜΕΤΡ ΔΡΣΕΙΣ α/α τίτλος α/α τίτλος α/α τίτλος 1 Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές 1.1 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός χωρική συνοχή ΦΟΡΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗ ΝΦΟΡ ΔΡΣΗΣ* ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤ Εκπόνηση ΣΧΟΟΠ για το σύνολο του Δήμου Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας ν- Μα.Θρα Διαχειριστική μελέτη παραθαλάσσιας ζώνης Ν Ξάνθης/ Δήμος Τοπείρου υ/σ 1.2 Δομημένο περιβάλλον νάπλαση και ανάδειξη παραδοσιακών οικιστικών συμπλεγμάτων (π.χ. Λιβερά, Κρωμνικό) Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ελτίωση παιδικών χαρών Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών ισθητική αναβάθμιση δημόσιων και ιδιωτικών χώρων καθώς και των εισόδων των οικισμών Υπηρεσιών Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Συντήρηση και επέκταση νεκροταφείων Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών ναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων των οικισμών (Κατασκευή Κεντρικής Πλατείας Μαγγάνων) Υπηρεσιών Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 1.3 Φυσικό περιβάλλον- Πρόληψη κινδύνων Εκμετάλλευση και διαχείριση γεωθερμικού πεδίου Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Ιδιώτες ποκατάσταση ΧΔ Δήμου Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Περιβάλλοντος Σελίδα 18 από 72

19 1.3.3 Προμήθεια και τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων σε όλους τους οικισμούς Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Περιβάλλοντος Εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης (π.χ. ειδικοί κάδοι) Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Περιβάλλοντος Καταγραφή και οριοθέτηση ρεμάτων Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Περιβάλλοντος ντιπλημμυρικά έργα προστασίας πεδινών οικισμών ΝΞάνθης, Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Περιβάλλοντος ντιδιαβρωτικά έργα Ν, ΟΤ/ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβαλλοντική ενημέρωση, ευαισθητοποίηση πολιτών Δήμος Τοπείρου /Τμήμα Ορθολογική διαχείριση βοσκοτόπων (π.χ. ποτίστρες, βελτιώσεις βλάστησης, αλαταριές, συντήρηση ομβροδεξαμενών) Περιβάλλοντος Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Έργα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων Ν Ξάνθης ΔΕΥ υ/σ υ/σ 1.4 Τεχνικές υποδομές και δίκτυα Έργα οδοποιίας Δήμος Τοπείρου/ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ελτίωση και συντήρηση εσωτερικού δημοτικού οδικού δικτύου Δήμος Τοπείρου/ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Συνεχής συντήρηση, βελτίωση και επέκταση αγροτικών οδών Δήμος Τοπείρου/ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Ολοκλήρωση εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης και ομβρίων ΔΕΥΤ Δημιουργία μονάδος βιολογικού καθαρισμού και σύνδεση όλων των οικισμών ΔΕΥΤ ελτίωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των οικισμών ΔΕΥΤ Υδροδότηση ορεινών οικισμών ΔΕΥΤ Σελίδα 19 από 72

20 2 Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός 2.1 Κοινωνική φροντίδα 2.2 Εκπαιδευτικές υποδομές Εκσυγχρονισμός Υδραγωγείου (Π.Χ. Μέλισσα) ΔΕΥΤ Δημιουργία δεξαμενών ύδρευσης ΔΕΥΤ ελτίωση λειτουργίας αυτόματου συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας νερού του δικτύου ΔΕΥΤ ύδρευσης Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης υδάτινων πόρων της περιοχής στο πλαίσιο ΔΕΥΤ λειτουργίας ΔΕΥ Φωτισμός οδικού δικτύου Δήμος Τοπείρου/ Τμήμα Τεχνικών Συνέχιση και βελτίωση υποδομών προσβάσεων σε κτίρια για την βελτίωση προσβασιμότητας για ΜΕ Υπηρεσιών Δήμος Τοπείρου/ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ξιοποίηση προγράμματος «Ευρυζωνικών Δικτύων» Δήμος Τοπείρου/ Γραφείο Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής ναβάθμιση αγροτικών ιατρείων ΔΥΠΕ, Δήμος Τοπείρου υ/σ Δημιουργία πολυδύναμου Ιατρείου στο Δήμο ΔΥΠΕ, Δήμος Τοπείρου υ/σ ξιοποίηση ενημερωτικών προγραμμάτων προληπτικής ΔΥΠΕ, Δήμος ιατρικής και καταπολέμησης ναρκωτικών Τοπείρου υ/σ Ενίσχυση υποδομών και δομών κοινωνικής φροντίδας (βρεφονηπιακός-παιδικός σταθμός, μονάδων «βοήθεια στο σπίτι», απασχόλησης παιδιών, φροντίδας ηλικιωμένων, κ.ά.). Δήμος Τοπείρου / Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση ναβάθμιση εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων και προμήθεια ΟΣΚ, Δήμος σύγχρονου εξοπλισμού Τοπείρου Σχολική μονάδα Εξοχής Ν Ξάνθης, Δήμος Τοπείρου Σελίδα 20 από 72

21 2.2.4 Επισκευή Γυμνασίου Ερασμίου Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 2.3 Πολιτισμός και αθλητισμός νάδειξη δικτύου μονοπατιών (χάραξη παλαιάς Εγνατίας) Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών νάδειξη και αξιοποίηση πηγών, βρυσών και μονοπατιών περιοχής νάδειξη και αξιοποίηση παραδοσιακών οικισμών π.χ. Λιβερών, Κρωμνικού Ενίσχυση υφιστάμενων αθλητικών υποδομών και κατασκευή νέων Υπηρεσιών Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμος Τοπείρου / Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Υποστήριξη αθλητικών σωματείων Δήμος Τοπείρου / Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Ενίσχυση δομών «αθλητισμού για όλους» Δήμος Τοπείρου / Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση θλητικό κέντρο Δήμου Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ίθουσα πολλαπλών χρήσεων Κεντητής Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δήμος Τοπείρου/ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 3 Τοπική Οικονομία και πασχόλησ η 3.1 Γεωργοκτηνοτρ οφική ανάπτυξη Δημιουργία «πρότυπου αγροκτήματος» - γρο-κτηνοτροφικό κέντρο ανάπτυξης Δήμος Τοπείρου/ Τμήμα Περιβάλλοντος, Ν Σελίδα 21 από 72

22 3.1.2 Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων Ιδιώτες ξιοποίηση ενισχύσεων ΕΠ για προώθηση βιολογικής Δήμος Τοπείρου, γεωργίας, βιολογικής κτηνοτροφίας και εκτατικοποίησης της ιδιώτες κτηνοτροφίας ξιοποίηση γεωργικών αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας ή κομποστοποίηση Χρήση Υπηρεσιών Παροχής Γεωργικών Συμβουλών στη γεωργική εκμετάλλευση και παροχής δασοκομικών συμβουλών Δημιουργία γυναικείων συνεταιρισμών της περιοχής και δικτύωση αυτών Προώθηση βιολογικής κτηνοτροφίας Ν, Δήμος Τοπείρου Δήμος Τοπείρου, ιδιώτες Ιδιώτες Ιδιώτες, Δήμος Τοπείρου υ/σ 3.2 Μεταποίηση - Υπηρεσίες Θεσμοθέτηση και λειτουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στο ανιάνο Ν..Ξάνθης, Δήμος Τοπείρου, Επιμελητήριο Ξάνθης, Ιδιώτες ξιοποίηση γεωθερμικού πεδίου Ερασμίου Ν, Δήμος Τοπείρου Εγκατάσταση ΤΜ στους μεγάλους οικισμούς του Δήμου Τραπεζικά ιδρύματα υ/σ υ/σ 3.3 Τουριστική ανάπτυξη Ενίσχυση δράσεων αγροτουρισμού Δήμος Τοπείρου / Γραφείο Προγραμματισμο ύ και νάπτυξης, Προώθηση της δημιουργίας ξενώνων και τουριστικών καταλυμάτων στην περιοχή Δημιουργία ημιορεινών διαδρομών για ποδηλασία και διενέργεια αγώνων 4x4 κτλ. Ιδιώτες Δήμος Τοπείρου / Γραφείο Προγραμματισμο ύ και νάπτυξης, Ιδιώτες Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών υ/σ Σελίδα 22 από 72

23 3.3.4 Κατασκευή info-kiosks σε επιλεγμένα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος της περιοχής Ιδιωτικές τουριστικές δραστηριότητες (π.χ. μικρές υποδομές διανυκτέρευσης, χώροι εστίασης και αναψυχής, γραφεία αγροτικού τουρισμού, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για αυτοκατανάλωση κ.α.) Προβολή και αξιοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Τοπείρου Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Ιδιώτες, Δήμος Τοπείρου / Γραφείο Προγραμματισμο ύ και νάπτυξης Δήμος Τοπείρου / Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Master Plan τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του δήμου Δήμος Τοπείρου Έργα προστασίας ανάδειξης προβολής και τουριστικής Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών αξιοποίησης Δέλτα Νέστου Στενών Νέστου υ/σ Έργα ανάδειξης και αξιοποίησης παραλιών Μαγγάνων και Ερασμίου-Δασοχωρίου Υπηρεσιών Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Τμήμα Περιβάλλοντος 3.4 πασχόληση Ενίσχυση νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας Δήμος Τοπείρου / Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση 4 Ο Ο.Τ.. ως οργανισμός και οι σχέσεις του με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς 4.1 νάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Επιμόρφωση προσωπικού ΟΤ και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα ΤΠΕ Κατάρτιση στελεχών σε θέματα αναπτυξιακού σχεδιασμού ΙΝΕΠ ΥΠΕΣ/ ΕΕΤ/ ΕΙ-ΤΕΙ/ ΙΝΕΠ ΥΠΕΣ υ/σ υ/σ Σελίδα 23 από 72

24 και διαχείρισης προγραμμάτων Δήμος Τοπείρου Επιμόρφωση αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης ΟΤ/ Γραφείο Προγραμματισμο Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού (π.χ. νέες προσλήψεις, μετατάξεις) ύ, ΤΕΔΚ Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 4.2 ελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής ελτίωση υποδομών κτιρίων κοινοτικών καταστημάτων. Λειτουργική διασύνδεσή τους, για τη στέγαση όλων των υπηρεσιών του Δήμου Ηλεκτρονική Δικτύωση όλων των υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων του Δήμου Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμος Τοπείρου / Γραφείο Προγραμματισμο ύ ελτίωση και αύξηση μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 4.3 Οικονομικά του Δήμου Προώθηση επενδυτικών συμπράξεων δημόσιου ιδιωτικού τομέα Δήμος Τοπείρου / Γραφείο Νομικής Υποστήριξης, Ιδιώτες 4.4 Οργάνωση και διαχείριση των υπηρεσιών του Δήμου νάπτυξη διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής των πολιτών ναδιοργάνωση των Νομικών προσώπων και τροποποίηση ΟΕΥ του Δήμου. Επανασχεδιασμός λειτουργίας Δημοτικής Επιχείρησης Δήμος Τοπείρου / Γραφείο Γραμματείας Δημάρχου και ντιδημάρχων Δήμος Τοπείρου /Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών & Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Σελίδα 24 από 72

25 4.4.3 Επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου Δήμος Τοπείρου / Γραφείο Προγραμματισμο ύ και νάπτυξης Οργάνωση γεωτεχνικής υπηρεσίας Δήμου ή διαδημοτικά (εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης του αγροτικού κόσμου για δικτύωση τους με χρήστες του αγροτικού χώρου και εγκατάσταση δικτύου αγρομετεωρολογικών σταθμών) Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Περιβάλλοντος δ/σ 4.5 Διαδημοτική, Ενδονομαρχιακ ή, Ενδοπεριφερεια κή και Διαπεριφερειακ ή Συνεργασία για μεταφορά καλών πρακτικών Συνεργασία με ΣΔΝΞ στα πλαίσια σχεδιασμού διαχείρισης των απορριμμάτων σε νομαρχιακό επίπεδο και επαναπροσδιορισμός αρμοδιοτήτων Δήμος Τοπείρου υ/σ Συνεργασία με όμορους Δήμους για θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος (π.χ. Σταυρούπολης και Χρυσούπολης για ΤΕΔΚ υ/σ θέματα διαχείρισης του Νέστου) Συνεργασία με όμορους Δήμους για σύσταση κοινών υπηρεσιών Δήμος Τοπείρου υ/σ Συνεργασία με Ν Ξάνθης Δήμος Τοπείρου, Ν υ/σ Συνεργασία με ΤΕΔΚ Δήμος Τοπείρου, ΤΕΔΚ υ/σ Συνεργασία με Δασαρχείο για θέματα προστασίας και αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος και προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού πλήρως εναρμονισμένων με το φυσικό περιβάλλον Ν, Δήμος Τοπείρου υ/σ Σελίδα 25 από 72

26 * η διάκριση γίνεται σε τρία επίπεδα: = τοπικής σημασίας, δ/σ = διαδημοτικής σημασίας, υ/σ = υπερτοπικής σημασίας Σελίδα 26 από 72

27 Στη συνέχεια ακολουθεί ένας πίνακας ιεράρχησης των δράσεων, όπου συγκεντρώνονται όλες οι δράσεις υψηλής προτεραιότητας ανά εξυπηρετούμενο ειδικό στόχο, άξονα και μέτρο. α/α 1 2 Δράσεις υψηλής προτεραιότητας νάπλαση και ανάδειξη παραδοσιακών οικιστικών συμπλεγμάτων (π.χ. Λιβερά, Κρωμνικό) ναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων των οικισμών (Κατασκευή Κεντρικής Πλατείας Μαγγάνων) 3 ποκατάσταση ΧΔ Δήμου Καταγραφή και οριοθέτηση ρεμάτων ντιπλημμυρικά έργα προστασίας πεδινών οικισμών ελτίωση και συντήρηση εσωτερικού δημοτικού οδικού δικτύου Εκσυγχρονισμός Υδραγωγείου (Π.Χ. Μέλισσα) Εξυπηρετούμενος στόχος 1. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 2. ελτίωση της ποιότητας και της αισθητικής του οικιστικού και δομημένου περιβάλλοντος 1. ελτίωση της ποιότητας και της αισθητικής του οικιστικού και δομημένου περιβάλλοντος 2. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 1. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 1. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 1. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 1. ελτίωση της ποιότητας και της αισθητικής του οικιστικού και δομημένου περιβάλλοντος 2. ελτίωση της χωρικής συνοχής μεταξύ των οικισμών του Δήμου 1. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος Άξονας 1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές 1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές 1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές 1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές 1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές 1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές 1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές Μέτρο 1.2 Δομημένο περιβάλλον 1.2 Δομημένο περιβάλλον 1.3 Φυσικό περιβάλλον- Πρόληψη κινδύνων 1.3 Φυσικό περιβάλλον- Πρόληψη κινδύνων 1.3 Φυσικό περιβάλλον- Πρόληψη κινδύνων 1.4 Τεχνικές Υποδομές και Δίκτυα 1.4 Τεχνικές Υποδομές και Δίκτυα Σελίδα 27 από 72

28 Δημιουργία δεξαμενών ύδρευσης 1. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 1. ελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης και σύγκλιση με αυτό του νομού Ξάνθης και ξιοποίηση προγράμματος της χώρας «Ευρυζωνικών Δικτύων» 2. ναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών δήμου προς τους πολίτες 1. ελτίωση της κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπιση προβλημάτων Δημιουργία πολυδύναμου αποκλεισμού ευπαθών Ιατρείου στο Δήμο κοινωνικών ομάδων 2. ναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών δήμου προς τους πολίτες Σχολική μονάδα Εξοχής 1. ελτίωση της κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπιση προβλημάτων αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων Επισκευή Γυμνασίου Ερασμίου 1. ελτίωση της κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπιση προβλημάτων αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων 1. ελτίωση της ποιότητας και της αισθητικής του οικιστικού και δομημένου περιβάλλοντος 2. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας νάδειξη και αξιοποίηση και της παραδοσιακών οικισμών π.χ. διαφοροποίησης της Λιβερών, Κρωμνικού παραγωγικής βάσης με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων 3. ξιοποίηση του χαρακτήρα της περιοχής και των πλούσιων πόρων της 1. ελτίωση της κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπιση προβλημάτων θλητικό κέντρο Δήμου αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων 2. ναβάθμιση και 1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές 1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία 1.4 Τεχνικές Υποδομές και Δίκτυα 1.4 Τεχνικές Υποδομές και Δίκτυα 2.1 Κοινωνική φροντίδα 2.2 Εκπαιδευτικές Υποδομές 2.2 Εκπαιδευτικές Υποδομές 2.3 Πολιτισμός και θλητισμός 2.3 Πολιτισμός και θλητισμός Σελίδα 28 από 72

29 ίθουσα πολλαπλών χρήσεων Κεντητής ναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δημιουργία «πρότυπου αγροκτήματος» - γροκτηνοτροφικό κέντρο ανάπτυξης Θεσμοθέτηση και λειτουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στο ανιάνο ξιοποίηση γεωθερμικού πεδίου Ερασμίου Ενίσχυση δράσεων αγροτουρισμού βελτίωση των υπηρεσιών δήμου προς τους πολίτες 1. ελτίωση της κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπιση προβλημάτων αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων 2. ναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών δήμου προς τους πολίτες 1. ελτίωση της κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπιση προβλημάτων αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων 2. ναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών δήμου προς τους πολίτες 1. ξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της αγροτικής παραγωγής με την αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα 2. Ενίσχυση της απασχόλησης και ιδίως των νέων 3. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην μεταποίηση με την καθετοποίηση προϊόντων του πρωτογενή τομέα 1. Ενίσχυση της απασχόλησης και ιδίως των νέων 2. ελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης και σύγκλιση με αυτό του νομού Ξάνθης και της χώρας 1. ξιοποίηση του χαρακτήρα της περιοχής και των πλούσιων πόρων της (π.χ. γεωθερμικό πεδίο) 2. ελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης και σύγκλιση με αυτό του νομού Ξάνθης και της χώρας 1. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης με την ανάπτυξη νέων 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία 3. Οικονομία και πασχόληση 3. Οικονομία και πασχόληση 3. Οικονομία και πασχόληση 3. Οικονομία και πασχόληση 2.3 Πολιτισμός και θλητισμός 2.3 Πολιτισμός και θλητισμός 3.1 Γεωργοκτηνοτροφική ανάπτυξη 3.2 Μεταποίηση- Υπηρεσίες 3.2 Μεταποίηση- Υπηρεσίες 3.3 Τουριστική νάπτυξη Σελίδα 29 από 72

30 Κατασκευή info-kiosks σε επιλεγμένα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος της περιοχής Έργα προστασίας ανάδειξης προβολής και τουριστικής αξιοποίησης Δέλτα Νέστου Στενών Νέστου Έργα ανάδειξης και αξιοποίησης παραλιών Μαγγάνων και Ερασμίου- Δασοχωρίου Ενίσχυση νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας ελτίωση και αύξηση μηχανολογικού εξοπλισμού ναδιοργάνωση των Νομικών Προσώπων και σύνταξη νέου ΟΕΥ του Δήμου. δραστηριοτήτων 2. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 1. ξιοποίηση του χαρακτήρα της περιοχής και των πλούσιων πόρων της (π.χ. γεωθερμικό πεδίο) 2. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 1. ξιοποίηση του χαρακτήρα της περιοχής και των πλούσιων πόρων της (π.χ. γεωθερμικό πεδίο) 2. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 1. ξιοποίηση του χαρακτήρα της περιοχής και των πλούσιων πόρων της (π.χ. γεωθερμικό πεδίο) 2. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 1. ελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης και σύγκλιση με αυτό του νομού Ξάνθης και της χώρας 2. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων 3. Ενίσχυση της απασχόλησης και ιδίως των νέων 1. ναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών δήμου προς τους πολίτες 2. ελτίωση της χωρικής συνοχής μεταξύ των οικισμών του Δήμου 1. ναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών δήμου 3. Οικονομία και πασχόληση 3. Οικονομία και πασχόληση 3. Οικονομία και πασχόληση 3. Οικονομία και πασχόληση 4. Ο ΟΤ ως οργανισμός και οι σχέσεις του με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς 4. Ο ΟΤ ως οργανισμός και οι σχέσεις του 3.3 Τουριστική νάπτυξη 3.3 Τουριστική νάπτυξη 3.3 Τουριστική νάπτυξη 3.4 πασχόληση 4.2 ελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής 4.2 ελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής Σελίδα 30 από 72

31 27 Επανασχεδιασμός λειτουργίας Δημοτικής Επιχείρησης. Οργάνωση γεωτεχνικής υπηρεσίας Δήμου ή διαδημοτικά (εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης του αγροτικού κόσμου για δικτύωση τους με χρήστες του αγροτικού χώρου και εγκατάσταση δικτύου αγρομετεωρολογικών σταθμών) προς τους πολίτες 1. ναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών δήμου προς τους πολίτες 2. ελτίωση της χωρικής συνοχής μεταξύ των οικισμών του Δήμου με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς 4. Ο ΟΤ ως οργανισμός και οι σχέσεις του με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς 4.4 Οργάνωση και διαχείριση των υπηρεσιών του Δήμου Σελίδα 31 από 72

32 ΚΕΦΛΙΟ 4 ΤΕΤΡΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΔΡΣΕΩΝ 4.1 Σχέδια Δράσης υπηρεσιών του Δήμου Στην υπο-ενότητα αυτή καταρτίζονται τα σχέδια δράσης του ΕΠ, σε επίπεδο υπηρεσιών του ΟΤ (με βάση τον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου Τοπείρου). Τα σχέδια δράσης περιλαμβάνουν: τον κωδικό της δράσης, με βάση την αρίθμηση των δράσεων στον πίνακα 3.5 τον τίτλο, όπως εμφανίζεται στους επιμέρους πίνακες περιγραφής των εν λόγω δράσεων την υπηρεσία του Δήμου, η οποία θα έχει την ευθύνη υλοποίησης και παρακολούθησης των δράσεων τον χρονικό προγραμματισμό, με βάση τις οδηγίες της Ομάδας Έργου και της Δημοτικής ρχής του Δήμου Τοπείρου το Συνολικό Προϋπολογισμό/ δαπάνη της δράσης, με βάση την εκτίμηση των υπηρεσιών του ΟΤ και της επιστημονικής ομάδας του ΠΘ, αλλά και την εκτίμηση των μελλοντικών εσόδων, πόρων και δυνητικών πιστώσεων του ΟΤ από διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης. τις πηγές χρηματοδότησης, όπου σε πολλές περιπτώσεις αναφέρονται πέραν της μιας. Οι πηγές χρηματοδότησης των ΟΤ, αναφέρονται στο ΠΕΠ ΝΜΘΡ , τα τομεακά ΕΠ του ΕΣΠ, ΣΤ, ΘΗΣΕΣ, ιδιωτικά κεφάλαια κ.α. Ο επιχειρησιακός προγραμματισμός του Δήμου Τοπείρου, θα γίνει για τα έτη 2009 και 2010, καθώς οι Υπουργικές ποφάσεις και οι Εγκύκλιοι του ΥΠΕΣΔΔ, που αναφέρονται στις οδηγίες κατάρτισης των ετήσιων σχεδίων δράσης, υποδεικνύουν ως ετήσια σχέδια δράσης για τα έτη 2007 και 2008, τα κατατεθειμένα και εγκεκριμένα Τεχνικά Προγράμματα και Προϋπολογισμούς των αντιστοίχων ετών. Οι δράσεις που επιλέχθηκαν προς υλοποίηση και εφαρμογή για τα έτη 2009 και 2010, δύναται να περιλαμβάνουν φάσεις και υποέργα, από τα οποία ορισμένα θα υλοποιηθούν εντός των ετών εφαρμογής και ενεργοποίησης του ΕΠ του ΟΤ, ενώ τα υπόλοιπα θα λειτουργήσουν ως έργα «γέφυρες» για το ΕΠ του Δήμου Τοπείρου για τα έτη Σελίδα 32 από 72

33 Πίνακας 4. 1 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου 1.2 Άξονας 1 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός χωρική συνοχή Μέτρο 1.2 Δομημένο περιβάλλον Κωδικός Τίτλος Ιεράρχηση Υπηρεσία Υλοποίησης νάπλαση και ανάδειξη παραδοσιακών οικιστικών συμπλεγμάτων (π.χ. Λιβερά Κρωμνικό) ναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων των οικισμών (π.χ. Κεντρική Πλατεία Μαγγάνων) A ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ/ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ/ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Χρονοδιάγραμμα Δαπάνη Πηγή Χρηματοδότησης Π , ΠΕΠ ΜΘΡ , ΣΤ Θησέας, Π , ΠΕΠ ΜΘΡ (άξονας 1), ΣΤ Πίνακας 4.2 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου 1.3 Άξονας 1 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός χωρική συνοχή Μέτρο 1.3 Φυσικό περιβάλλον-πρόληψη κινδύνων Χρονοδιάγραμμα Κωδικός Τίτλος Ιεράρχηση Υπηρεσία Υλοποίησης Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Περιβάλλοντος ποκατάσταση ΧΔ Δήμου A Δαπάνη Πηγή Χρηματοδότησης ΕΠΠΕΡ (Άξονας 4), ΘΗΣΕΣ Καταγραφή και οριοθέτηση ρεμάτων Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Περιβάλλοντος 0 Π , Σελίδα 33 από 72

34 Πίνακας 4. 3 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου 1.4 Άξονας 1 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός χωρική συνοχή Μέτρο 1.4 Τεχνικές υποδομές και δίκτυα Κωδικός Τίτλος Ιεράρχηση Υπηρεσία Υλοποίησης ελτίωση και συντήρηση εσωτερικού δημοτικού οδικού δικτύου Εκσυγχρονισμός Υδραγωγείου (Μέλισσα) Δημιουργία δεξαμενών ύδρευσης ξιοποίηση προγράμματος «Ευρυζωνικών Δικτύων» ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ/ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Χρονοδιάγραμμα ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ/ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ/ Τμήμα Δαπάνη Πηγή Χρηματοδότησης ΠΕΠ Ν.Μ-ΘΡ (Άξονας 3), Θησέας, ΣΤ Π, ΘΗΣΕΣ Τεχνικών Υπηρεσιών ΣΤ, ΘΗΣΕΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ/ Γραφείο Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Πίνακας 4. 4 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου 2.1 Άξονας 2 Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός Μέτρο 2.1 Κοινωνική φροντίδα Κωδικός Τίτλος Ιεράρχηση Υπηρεσία Υλοποίησης Δημιουργία πολυδύναμου Ιατρείου στο Δήμο A ΔΥΠΕ, Δήμος Τοπείρου Χρονοδιάγραμμα Δαπάνη Πηγή Χρηματοδότησης ΠΔΕ, ΠΕΠ Μ-ΘΡ Σελίδα 34 από 72

35 Πίνακας 4. 5 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου 2.2 Άξονας 2 Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός Μέτρο 2.2 Εκπαιδευτικές υποδομές Κωδικός Τίτλος Ιεράρχηση Υπηρεσία Υλοποίησης Επισκευή Γυμνασίου Ερασμίου A Χρονοδιάγραμμα Δαπάνη Πηγή Χρηματοδότησης Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ΣΤ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Πίνακας 4. 6 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου 2.3 Άξονας 2 Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός Μέτρο 2.3 Πολιτισμός και αθλητισμός Κωδικός Τίτλος Ιεράρχηση Υπηρεσία Υλοποίησης νάδειξη και αξιοποίηση παραδοσιακών οικισμών π.χ. Λιβερών, Κρωμνικού θλητικό κέντρο Δήμου A Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Χρονοδιάγραμμα Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δαπάνη Πηγή Χρηματοδότησης Π (Άξονας 3 κωδ.313) ΣΤ, ΘΗΣΕΣ, ΠΔΕ ίθουσα πολλαπλών χρήσεων Κεντητής Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ΣΤ, ΠΕΠ Μ-ΘΡ ναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ΣΤ, Θησέας Σελίδα 35 από 72

36 Πίνακας 4. 7 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου 3.1 Άξονας 3 Τοπική Οικονομία και πασχόληση Μέτρο 3.1 Γεωργο-κτηνοτροφική ανάπτυξη Κωδικός Τίτλος Ιεράρχηση Υπηρεσία Υλοποίησης Δημιουργία «πρότυπου αγροκτήματος» - γροκτηνοτροφικό κέντρο ανάπτυξης Χρονοδιάγραμμα A Τμήμα Περιβάλλοντος Δαπάνη Π Πηγή Χρηματοδότησης Πίνακας 4. 8 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου 3.2 Άξονας 3 Τοπική Οικονομία και πασχόληση Μέτρο 3.2 Μεταποίηση Υπηρεσίες Κωδικός Τίτλος Ιεράρχηση Υπηρεσία Υλοποίησης ξιοποίηση γεωθερμικού πεδίου Ερασμίου A Χρονοδιάγραμμα Ν Ξάνθης & Τμήμα Περιβάλλοντος Δαπάνη Πηγή Χρηματοδότησης ΠΔΕ. ΘΗΣΕΣ Σελίδα 36 από 72

37 Πίνακας 4. 9 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου 3.3 Άξονας 3 Τοπική Οικονομία και πασχόληση Μέτρο 3.3 Τουριστική ανάπτυξη Κωδικός Τίτλος Ιεράρχηση Υπηρεσία Υλοποίησης Ενίσχυση δράσεων αγροτουρισμού Κατασκευή info-kiosks σε επιλεγμένα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος της περιοχής Έργα προστασίας ανάδειξης προβολής και τουριστικής αξιοποίησης Δέλτα Νέστου και Στενών Νέστου Έργα ανάδειξης και αξιοποίησης παραλιών Μαγγάνων και Ερασμίου Χρονοδιάγραμμα Γραφείο Προγραμματισμού και νάπτυξης Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Τμήμα Περιβάλλοντος Δαπάνη Πηγή Χρηματοδότησης Π (άξονας 3 κωδ. 313), ΠΕΠ ΝΜΘΡ (άξονας 6), ναπτυξιακός Νόμος Π (άξονας 3 κωδ. 313), ΣΤ, ΠΕΠ ΝΜΘΡ (άξονας 9) Π (Άξονας 3 κωδ. 322), ΠΕΠ ΝΜΘΡ (Άξονας 9) Π , ΠΕΠ Ν.Μ-ΘΡ , ΘΗΣΕΣ Πίνακας Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου 3.4 Άξονας 3 Τοπική Οικονομία και πασχόληση Μέτρο 3.4 πασχόληση Κωδικός Τίτλος Ιεράρχηση Υπηρεσία Υλοποίησης Ενίσχυση νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας A Χρονοδιάγραμμα Κοινωφελής Δημοτική Ειχείρηση Δαπάνη Πηγή Χρηματοδότησης ΕΠΝΕ Σελίδα 37 από 72

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Θάσου 2011-2014

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Θάσου 2011-2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛ Σ - ΤΜΗΜ ΝΤΟΛΙΚΗΣ ΜΚΕ ΟΝΙΣ Πρόταση Οµάδας Εργασίας της Μόνιµης Επιτροπής Θάσου του ΤΕΕ-Μ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Θάσου 2011-2014 Στα πλαίσια της Μόνιµης Επιτροπής Θάσου του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Β ΦAΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚOΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Επιχειρησιακό όπρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο λ πρόγραμμα της τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου,, που καλύπτει το σύνολο των στρατηγικών και των δράσεων ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 Περιγραφή προγράµµατος Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµοσίευσε την 2η πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) : «ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ» Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη έκδοση της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 2010. Αντικείμενο του τεύχους είναι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΡΑΜΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Όραμα, Στρατηγική & Βασικές Αξίες Ο Δήμος Πεντέλης,

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας

Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας H Ανατολική Πελοπόννησος ετοιμάζεται! LEADER ΙΙ (1994-2001) Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν τόσο η εξομάλυνση των δυσμενών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 0-0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται σαν συμπλήρωμα του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σίφνου για τα έτη 0 0, το

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 2008 2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 2008 2010 7/2008 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 2008 2010 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 2008-2010 ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 1 η Εξειδίκευση ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020. Δρ. Ράλλης Γκέκας

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020. Δρ. Ράλλης Γκέκας Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 Δρ. Ράλλης Γκέκας ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι μια ανάπτυξη: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Το όραμα της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ97ΛΚ-5Ε6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΑΔΑ: Β4Γ97ΛΚ-5Ε6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4Γ97ΛΚ-5Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7, 71202 - Ηράκλειο Πληροφορίες: Μ.Βλασάκης Τηλέφωνο : 2813 404540 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα