ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Φάση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΚΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2008 Υπεύθυνος Σύνταξης ΕΡΓΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΙ ΧΩΡΟΤΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΣΜΟΥ ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΛΙΣ Σελίδα 1 από 72

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ΚΤΛΟΓΟΣ ΠΙΝΚΩΝ... 3 ΕΙΣΓΩΓΗ ΦΣΗΣ...4 ΚΕΦΛΙΟ 3 ΣΤΟΧΟΙ ΚΙ ΔΡΣΕΙΣ Γενικοί και ειδικοί στόχοι Άξονες, μέτρα, προγράμματα δράσης και έργα...16 ΚΕΦΛΙΟ 4 ΤΕΤΡΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΔΡΣΕΩΝ Σχεδια Δράσης Υπηρεσιών του Δήμου ναλυτικός Προγραμματισμός Δράσεων Προτεραιότητας...39 Άξονας 1 Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές...40 Άξονας 2 Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός...49 Άξονας 3 Τοπική Οικονομία και πασχόληση...56 Άξονας 4 Ο Ο.Τ.. ως οργανισμός και οι σχέσεις του με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς...64 ΚΕΦΛΙΟ 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟΣ Οικονομικός Προγραμματισμός Εκτίμηση εσόδων Δήμου Τοπείρου Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος Δείκτες Παρακολούθησης Δείκτες εκροών...71 Σελίδα 2 από 72

3 ΚΤΛΟΓΟΣ ΠΙΝΚΩΝ Πίνακας 3. 1 Στρατηγικοί Στόχοι ΕΠ Δήμου Τοπείρου...7 Πίνακας 3. 2 Συνάφεια Γενικών Στόχων και ξόνων-μέτρων Δράσης του ΕΠ Δήμου Τοπείρου...8 Πίνακας 3. 3 Οι Ειδικοί Στόχοι του ΕΠ του Δήμου Τοπείρου...9 Πίνακας 3. 4 Η συνάφεια των ξόνων και Μέτρων με τους Ειδικούς Στόχους του ΕΠ Δήμου Τοπείρου...14 Πίνακας 4. 1 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας 4.2 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας 4. 3 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας 4. 4 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας 4. 5 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας 4. 6 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας 4. 7 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας 4. 8 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας 4. 9 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου Πίνακας 5. 1 Εκτίμηση Εσόδων Δήμου Τοπείρου από Πάγιες πηγές 69 Πίνακας 5. 2 Δείκτες ποτελέσματος ειδικών στόχων ΕΠ Δήμου Τοπείρου 71 Πίνακας 5. 3 Δείκτες Εκροών ανά μέτρο παρέμβασης του ΕΠ Δήμου Τοπείρου..72 Σελίδα 3 από 72

4 ΕΙΣΓΩΓΗ ΦΣΗΣ Το παρόν κείμενο αποτελεί την Φάση (και τελική) του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Τοπείρου Νομού Ξάνθης για την περίοδο , σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/ 2006, ΦΕΚ 114 8/6/2006). Κατά τον Κώδικα και συγκεκριμένα στα άρθρα , διατυπώνεται η υποχρέωση των ΟΤ για εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας Τοπικής υτοδιοίκησης και με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μόνιμων δομών προγραμματισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της δράσης των Δήμων. Τα περιεχόμενα του Επιχειρησιακού Σχεδίου συντάχθηκαν αφού λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω: - οι απαιτήσεις της Υπουργικής πόφασης 18183/ (ΦΕΚ 534/ τεύχος ) του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και ποκέντρωσης περί «Περιεχομένου, δομής και τρόπου υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής υτοδιοίκησης (Ο.Τ..) α βαθμού», - το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 (A 221) «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής υτοδιοίκησης (Ο.Τ..) α βαθμού»( 221), - η εγκύκλιος 45/ του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και ποκέντρωσης, - η εγκύκλιος 66/ του Υπουργείου Εσωτερικών. - Η εγκύκλιος 8/ του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. 8910/ , περί «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) ΟΤ Για την περίοδο , το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, και τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 3, και στα άρθρα 4, 5 και 6 της απόφασης 18183/ Σελίδα 4 από 72

5 Το εν λόγω κείμενο αποτελεί το επιστέγασμα μιας συνολικής προσπάθειας που κατεβλήθη από το Δήμο Τοπείρου και πιο συγκεκριμένα από: 1) Το Δήμαρχο κ. Χατζηευαγγέλου Στυλιανό, 2) Τους ντιδημάρχους, 3) Τους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου, 4) Τις Υπηρεσίες του Δήμου, 5) Την τοπική κοινωνία και τους τοπικούς φορείς του Δήμου. Επιστημονικός Σύμβουλος για την κατάρτιση και τεκμηρίωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου, είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και πιο συγκεκριμένα το Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού της Πολυτεχνικής Σχολής. Η διεπιστημονικότητα και εμπειρία της ομάδας έργου του ΕΠ, η άρτια συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών για την κατάρτιση του σχεδίου, καθώς επίσης και η αναλυτική επιστημονική τεκμηρίωση όλων των παραμέτρων που συνθέτουν την υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου, τους Στρατηγικούς του Στόχους και τον Επιχειρησιακό του Σχεδιασμό, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την επιτυχή υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων στο μέλλον και την επίτευξη της νάπτυξης του Δήμου Τοπείρου, η οποία αποτελεί εν τέλει το κρίσιμο ζητούμενο. Συγκεκριμένα, το Επιχειρησιακό Σχέδιο έχει ως βασική αποστολή να αποτελέσει το στρατηγικό επιχειρησιακό εργαλείο σχεδιασμού, ανάλυσης, αξιολόγησης και υλοποίησης δράσεων και πολιτικών που θα συμβάλλουν στη βιώσιμη και μακροχρόνια ανάπτυξη του Δήμου. Ταυτόχρονα ένα τέτοιο Σχέδιο καθίσταται αναγκαίο για τη χρηματοδότηση όλων των προτεινόμενων σε Κοινοτικά Προγράμματα παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της περιοχής, καθώς και για την προετοιμασία του Δήμου για την αναπτυξιακή του στρατηγική για την επόμενη προγραμματική περίοδο Η χρονική περίοδος αναφοράς του Σχεδίου είναι η περίοδος Σελίδα 5 από 72

6 ΚΕΦΛΙΟ 3 ΣΤΟΧΟΙ ΚΙ ΔΡΣΕΙΣ 3.1 Γενικοί και ειδικοί στόχοι Όπως ήδη αναφέρθηκε, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Τοπείρου, στηρίζεται σε τέσσερις άξονες παρέμβασης οι οποίοι προκύπτουν από τη σύνθεση μιας σειράς παραγόντων που επηρεάζουν τη στρατηγική ανάπτυξης της περιοχής για τα επόμενα χρόνια. Οι άξονες αντανακλούν το νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά την τελευταία διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κατευθύνσεις αναμόρφωσης της διαρθρωτικής πολιτικής για την περίοδο ντανακλούν, επίσης, το πλαίσιο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, τον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό και τις στρατηγικές ανάπτυξης των τριών περιφερειών της Μακεδονίας - Θράκης (βλ. ΠΕΠ ΜΘΡ ). Όλες αυτές οι παράμετροι σταθμίζονται σε μια κοινή βάση. Το κρίσιμο ερώτημα το οποίο τίθεται εδώ είναι με ποιο τρόπο, μέσα και δράσεις θα μπορέσει ο Δήμος Τοπείρου να αξιοποιήσει το υπό διαμόρφωση Εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής για να πετύχει τους αναπτυξιακούς του στόχους. Σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση των δράσεων και πολιτικών είχαν οι διαβουλεύσεις και συνεργασίες της ερευνητικής ομάδας με φορείς της περιοχής. Στην εκπόνηση του αναπτυξιακού σχεδίου ελήφθησαν υπόψη όλες οι απόψεις κοινωνικών και οικονομικών εταίρων που έχουν κατατεθεί. ξιοποιήθηκαν επίσης τα πορίσματα του διαλόγου που διεξάγεται στο επίπεδο του Δήμου. Οι άξονες δράσης που έχουν διαμορφωθεί εξειδικεύονται σε μια σειρά από μέτρα παρέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις του ΥΠΕΣΔΔ και την εμπειρία από την ανάλυση των προηγούμενων φάσεων του Προγράμματος και την κοινωνική διαβούλευση. Σελίδα 6 από 72

7 Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΕΠ του Δήμου Τοπείρου, όπως αναπτύχθηκαν στην Ενότητα 1 είναι οι εξής (Πίνακας 3.1): Πίνακας 3. 1 Στρατηγικοί Στόχοι ΕΠ Δήμου Τοπείρου 1. Ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου. 2. ελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης, του εισοδήματος και της απασχόλησης και σύγκλιση με το επίπεδο ανάπτυξης του Νομού Ξάνθης 3. Προστασία του φυσικού και αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος. 4. ελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου μέσω της αναβάθμισης της οργανωτικής του δομής. Ο Πίνακας 3.2 παρουσιάζει τις σχέσεις άμεσης και έμμεσης συνάφειας μεταξύ των αξόνων και των μέτρων από τη μια πλευρά και των στρατηγικών στόχων ανάπτυξης από την άλλη. Παρατηρούμε ότι η υλοποίηση του κάθε στόχου επιδιώκεται άμεσα από ένα τουλάχιστον άξονα δράσης και ένα τουλάχιστον μέτρο και έμμεσα από περισσότερα. Για παράδειγμα, ο πρώτος στόχος βελτίωσης του επιπέδου ανάπτυξης αποτελεί άμεσα ή έμμεσα αντικείμενο και των τεσσάρων αξόνων ανάπτυξης. Έξι μέτρα συμβάλλουν άμεσα στην υλοποίηση αυτού του στόχου, ενώ άλλα οκτώ συμβάλλουν έμμεσα. ντίστοιχη είναι η κατάσταση και για τους άλλους γενικούς στόχους, οι οποίοι ικανοποιούνται από μεγαλύτερο ή μικρότερο αριθμό μέτρων. Συνολικά, η συνάφεια μεταξύ γενικών στρατηγικών στόχων και αξόνων ή μέτρων ανάπτυξης κρίνεται ως ιδιαίτερα υψηλή, γεγονός που υποδηλώνει ότι η στόχευση του ΕΠ υποστηρίζεται από κατάλληλα μέτρα στο πεδίο της υλοποίησης. Σελίδα 7 από 72

8 Πίνακας 3. 2 Συνάφεια Γενικών Στόχων και ξόνων-μέτρων Δράσης του ΕΠ Δήμου Τοπείρου ΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός 3. Τοπική Οικονομία και πασχόληση 4. Ο Ο.Τ.. ως οργανισμός και οι σχέσεις του με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς ΜΕΤΡ ΠΡΕΜΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΡΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου. ελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης, του εισοδήματος και της απασχόλησης και σύγκλιση με το επίπεδο ανάπτυξης του Νομού Ξάνθης Προστασία του φυσικού και αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος 1.1 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός χωρική συνοχή 1.2 Δομημένο περιβάλλον Φυσικό περιβάλλον- Πρόληψη κινδύνων Τεχνικές υποδομές και δίκτυα Κοινωνική φροντίδα Εκπαιδευτικές υποδομές Πολιτισμός και αθλητισμός Γεωργο-κτηνοτροφική ανάπτυξη Μεταποίηση - Υπηρεσίες Τουριστική ανάπτυξη πασχόληση νάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου ελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής Οικονομικά του Δήμου Οργάνωση και διαχείριση των υπηρεσιών του Δήμου Διαδημοτική, Ενδονομαρχιακή, Ενδοπεριφερειακή και Διαπεριφερειακή Συνεργασία για μεταφορά καλών πρακτικών ελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου μέσω της αναβάθμισης της οργανωτικής του δομής. Οι στρατηγικοί στόχοι είναι δυνατόν να εξειδικευτούν σε επιμέρους ειδικούς στόχους οι οποίοι αποτελούν ένα πιο εξειδικευμένο επίπεδο ανάλυσης και παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.3. Οι ειδικοί στόχοι εξειδικεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό τους στρατηγικούς στόχους του ΕΠ και καλύπτουν όλους τους τομείς που έχουν σημασία για τη Σελίδα 8 από 72

9 διαβίωση των κατοίκων και για τους οποίους υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης και άσκησης πολιτικής. Πίνακας 3. 3 Οι Ειδικοί Στόχοι του ΕΠ του Δήμου Τοπείρου 1. ελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης και σύγκλιση με αυτό του νομού Ξάνθης και της χώρας 2. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων 3. Ενίσχυση της απασχόλησης και ιδίως των νέων 4. ξιοποίηση του χαρακτήρα της περιοχής και των πλούσιων πόρων της (π.χ. γεωθερμικό πεδίο) 5. ξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της αγροτικής παραγωγής με την αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα και την διαφοροποίηση της παραγωγικής του βάσης. 6. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην μεταποίηση με την καθετοποίηση προϊόντων του πρωτογενή τομέα 7. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 8. ελτίωση της ποιότητας και της αισθητικής του οικιστικού και δομημένου περιβάλλοντος. 9. ελτίωση της χωρικής συνοχής μεταξύ των οικισμών του Δήμου 10. ελτίωση της κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπιση προβλημάτων αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 11. ναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών δήμου προς τους πολίτες. Ειδικός Στόχος 1: «ελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης και σύγκλιση με αυτό του νομού Ξάνθης και της χώρας» Ο πρώτος στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής αφορά τη βελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης με ρυθμούς που να επιτρέπουν τη σύγκλιση με το επίπεδο ανάπτυξης του νομού. Η επίτευξη αυτού του στόχου αποτελεί το πρώτο μέλημα της αναπτυξιακής πολιτικής, η οποία επιδιώκει την καλύτερη αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού και των πλεονεκτημάτων της περιοχής και την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης σε μια σειρά από βασικούς τομείς. Η υστέρηση στα επίπεδα εισοδήματος, η οποία δημιουργεί ένα αντίστοιχο έλλειμμα απασχόλησης, οφείλεται στη χαμηλή ανταγωνιστικότητα της παραγωγικής βάσης του Δήμου. Συνεπώς, ο κεντρικός στόχος Σελίδα 9 από 72

10 της αναπτυξιακής παρέμβασης θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας. Ειδικός Στόχος 2: «Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων» Η επιχειρηματικότητα στο Δήμο Τοπείρου βρίσκεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Λίγες νέες επιχειρήσεις δημιουργούνται κάθε χρόνο και πολλές από αυτές σε τομείς οι οποίοι είναι κορεσμένοι. Με αυτό τον τρόπο δεν παράγεται νέα προστιθέμενη αξία στην περιοχή, αλλά αναδιανέμεται το υφιστάμενο εισόδημα. Ο 2 ος Ειδικός Στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής επιχειρεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με την παράλληλη διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της περιοχής. υτό θα γίνει με την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και των ευκαιριών που προσφέρει το παραγωγικό περιβάλλον και η θέση της περιοχής για τη δημιουργία νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Η δημιουργία νέων δραστηριοτήτων και ο εμπλουτισμός της παραγωγικής βάσης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη της περιοχής. Ειδικός Στόχος 3: «Ενίσχυση της απασχόλησης και ιδίως των νέων» Η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, κυρίως για τους νέους κατοίκους της περιοχής αποτελεί τον 3 ο Ειδικό Στόχο του ΕΠ. Οι νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας αποτελούν προϋπόθεση για τη διατήρηση του πληθυσμού και την μακροχρόνια ανάπτυξη της περιοχής. Ειδικός Στόχος 4: «ξιοποίηση του χαρακτήρα της περιοχής και των πλούσιων πόρων της (π.χ. γεωθερμικό πεδίο)». Ο Δήμος Τοπείρου διαθέτει πλέον σημαντική γεωγραφική θέση καθώς βρίσκεται εντός του αναπτυξιακού άξονα της όρειας Ελλάδας και αυτό οφείλεται κυρίως στην άμεση γειτνίασή του με την Εγνατία Οδό. Έτσι, το πλεονέκτημα αυτό, δύναται να μετατραπεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την περιοχή, δίδοντας έμφαση στην ανάδειξη σημαντικών χαρακτηριστικών όπως για παράδειγμα, την τουριστικά αξιοποιήσιμη φύση, το γεωθερμικό πεδίο, τις ευνοϊκές προϋποθέσεις για ανάπτυξη Σελίδα 10 από 72

11 επιχειρηματικής ζώνης στην περιοχή κ.ά. Η στόχευση αυτή θα ενίσχυε την παραμονή των πληθυσμών στις εστίες του αποφεύγοντας έτσι φαινόμενα ερήμωσης των οικισμών από την κρίσιμη εργατική μάζα, κυρίως των νέων. Ειδικός Στόχος 5: «ξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της αγροτικής παραγωγής με την αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα». Ο 5 ος ειδικός στόχος του ΕΠ αφορά τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση του τοπικού εισοδήματος και της τοπικής απασχόλησης. Επιδιώκει την καλύτερη αξιοποίηση των γεωργικών εκτάσεων της περιοχής του Δήμου, οι οποίες δύναται να προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες αύξησης του τοπικού εισοδήματος με την στροφή προς πιο δυναμικές καλλιέργειες, την καλύτερη οργάνωση των παραγωγών και την καθετοποίηση των προϊόντων. Ειδικός Στόχος 6: «Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην μεταποίηση με την καθετοποίηση προϊόντων του πρωτογενή τομέα» Ο 6 ος ειδικός στόχος του ΕΠ Δήμου Τοπείρου επιδιώκει την καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων του πρωτογενή τομέα μέσω της καθετοποίησης. Η καθετοποίηση, είτε αφορά επεξεργασία, είτε τυποποίηση, αυξάνει σημαντικά την προστιθέμενη αξία της τοπικής παραγωγής και δημιουργεί σημαντικά εισοδήματα και βιώσιμες θέσεις εργασίας, εφόσον συνοδεύεται από κατάλληλες ενέργειες προβολής και διακίνησης των προϊόντων. Ειδικός Στόχος 7: «Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος» Ο 7 ος ειδικός στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής είναι η βιωσιμότητα, με την έννοια της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Η στάση μας απέναντι στο περιβάλλον, πέρα από ευθύνη προς τις επόμενες γενεές, είναι μια κρίσιμη αναπτυξιακή επιλογή. Η ανάπτυξη είναι δυνατόν να υπονομευτεί από τους αέριους ρύπους και την έλλειψη βιολογικών καθαρισμών στην βιομηχανική δραστηριότητα, την έλλειψη αποτελεσματικής διαχείρισης των απορριμμάτων και το μολυσμένο υδροφόρο ορίζοντα που υπονομεύουν την υγεία του συχνά ανυποψίαστου πολίτη. Ο στόχος της βιωσιμότητας περιλαμβάνει επίσης τη διαφύλαξη του τοπίου και της Σελίδα 11 από 72

12 αισθητικής του φυσικού περιβάλλοντος ως βασικού συστατικού της ευημερίας τόσο των σημερινών, όσο και των επόμενων γενεών. Ένα προστατευμένο φυσικό περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει σημείο έλξης περιορισμένης οικολογικού χαρακτήρα τουριστικής δραστηριότητας, η οποία θα συμβάλει τόσο στην διατήρηση της προστασίας, όσο και στη δημιουργία κάποιων εισοδημάτων και θέσεων εργασίας. Ειδικός Στόχος 8: «ελτίωση της ποιότητας και της αισθητικής του οικιστικού και δομημένου περιβάλλοντος» Η επιδίωξη της βιώσιμης ανάπτυξης δημιουργεί νέες απαιτήσεις αισθητικής και ποιότητας στο οικιστικό και δομημένο περιβάλλον, οι οποίες αφορούν τη χωροθέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε οργανωμένους υποδοχείς και δεν θα ρυπαίνουν τον αέρα και το έδαφος. Επίσης, οι οικισμοί αποκτούν κατάλληλες περιβαλλοντικές υποδομές και κατάλληλους μηχανισμούς διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς και μηχανισμούς βελτίωσης της αισθητικής και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος μέσω κάποιων πολεοδομικών παρεμβάσεων, αναπλάσεων κτλ. Ειδικός Στόχος 9: «ελτίωση της χωρικής συνοχής μεταξύ των οικισμών του Δήμου» Παράλληλα με την βελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης και την προστασία του περιβάλλοντος, ο Δήμος θα πρέπει να θέσει ως σημαντικό στόχο την κοινωνική και τη χωρική συνοχή. Μόνο έτσι, η πρόοδος που θα επιτευχθεί θα έχει τα χαρακτηριστικά της κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης. Η ενίσχυση της χωρικής συνοχής σημαίνει ότι όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα και όλοι οι οικισμοί του Δήμου θα έχουν αναπτυξιακό μέρισμα, δηλαδή θα ωφεληθούν σε ανάλογο βαθμό από την αναπτυξιακή πολιτική, η οποία θα πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει σημαντικά αποτελέσματα διάχυσης στο χώρο. Σελίδα 12 από 72

13 Ειδικός Στόχος 10: «ελτίωση της κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπιση προβλημάτων αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων» Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής επιτυγχάνεται κυρίως με τη μείωση της ανεργίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού σε όλες του τις εκφάνσεις, την εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας και την στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά και ευπαθών ομάδων πληθυσμού. Ειδικός Στόχος 11: «ναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών δήμου προς τους πολίτες» Στα πλαίσια της αποστολής και του ρόλου του, ο Δήμος επιδιώκει να βελτιώσει και να επεκτείνει τις υπηρεσίες του προς τους πολίτες, ώστε να συμβάλει αφενός στη βελτίωση της συνολικής ευημερίας και ποιότητας ζωής και αφετέρου στην ενίσχυση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής. Οι Ειδικοί Στόχοι του ΕΠ του Δήμου Τοπείρου συνάδουν με το αναπτυξιακό προφίλ του Δήμου και τους Στρατηγικούς Στόχους της 1 ης Ενότητας, είναι μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του και εφόσον υποστηριχθούν από κατάλληλα μέτρα και δράσεις είναι σε θέση να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της περιοχής. Σελίδα 13 από 72

14 Πίνακας 3. 4 Η συνάφεια των ξόνων και Μέτρων με τους Ειδικούς Στόχους του ΕΠ Δήμου Τοπείρου ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΠ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης και σύγκλιση με αυτό του νομού Ξάνθης και της χώρας Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων Ενίσχυση της απασχόλησης και ιδίως των νέων ξιοποίηση του χαρακτήρα της περιοχής και των πλούσιων πόρων της (π.χ. γεωθερμία) ξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της αγροτικής παραγωγής με την αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην μεταποίηση με την καθετοποίηση προϊόντων του πρωτογενή τομέα Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος ελτίωση της ποιότητας και της αισθητικής του οικιστικού και δομημένου περιβάλλοντος. ελτίωση της χωρικής συνοχής μεταξύ των οικισμών του Δήμου ελτίωση της κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπιση προβλημάτων αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων. ναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών δήμου προς τους πολίτες ΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤΣ ΤΟΥ ΕΠ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΜΕΤΡ ΠΡΕΜΣΕΩΝ 1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός 1.1 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός χωρική συνοχή Δομημένο περιβάλλον Φυσικό περιβάλλον-πρόληψη κινδύνων Τεχνικές υποδομές και δίκτυα Κοινωνική φροντίδα Εκπαιδευτικές υποδομές Πολιτισμός και αθλητισμός Τοπική Οικονομία και πασχόληση 3.1 Γεωργοκτηνοτροφική ανάπτυξη Μεταποίηση - Υπηρεσίες Τουριστική ανάπτυξη πασχόληση Ο Ο.Τ.. ως οργανισμός και οι σχέσεις του με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς 4.1 νάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου ελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής Οικονομικά του Δήμου Οργάνωση και διαχείριση των υπηρεσιών του Δήμου Διαδημοτική, Ενδονομαρχιακή, Ενδοπεριφερειακή και Διαπεριφερειακή Συνεργασία για μεταφορά καλών πρακτικών Σελίδα 14 από 72

15 Ο Πίνακας 3.4 παρουσιάζει τη συνάφεια μεταξύ των Ειδικών Στόχων και των ξόνων και Μέτρων του ΕΠ Δήμου Τοπείρου. Παρατηρούμε ότι όλοι οι Ειδικοί στόχοι εξυπηρετούνται άμεσα από ένα τουλάχιστον Άξονα και περισσότερα του ενός Μέτρα Δράσης. Ταυτόχρονα, οι Ειδικοί Στόχοι εξυπηρετούνται εμμέσως από μεγάλο αριθμό μέτρων. Για παράδειγμα, ο στόχος της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας υποστηρίζεται άμεσα από 5 μέτρα του 2 ου και 3 ου Άξονα Δράσης και έμμεσα από 7 μέτρα του 1 ου και 4 ου Άξονα Δράσης. Συνολικά, κάθε Άξονας και τα μέτρο υποστηρίζει άμεσα ή έμμεσα περισσότερους από ένα Στόχους, γεγονός που ενισχύει την εσωτερική συνοχή του ΕΠ και επιφέρει πολλαπλασιαστικές θετικές επιδράσεις. Σελίδα 15 από 72

16 3.2 Άξονες, μέτρα, προγράμματα δράσης και έργα Όπως ήδη αναφέρθηκε, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Τοπείρου στηρίζεται σε τέσσερις άξονες παρέμβασης οι οποίοι προκύπτουν από τη σύνθεση μιας σειράς παραγόντων που επηρεάζουν τη στρατηγική ανάπτυξης της περιοχής για τα επόμενα χρόνια. Οι άξονες αντανακλούν το νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά την τελευταία διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κατευθύνσεις αναμόρφωσης της διαρθρωτικής πολιτικής για την περίοδο ντανακλούν, επίσης, το πλαίσιο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, τους στόχους του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων, τον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό και τον περιφερειακό σχεδιασμό. Όλες αυτές οι παράμετροι σταθμίζονται σε μια κοινή βάση. Το κρίσιμο ερώτημα το οποίο τίθεται εδώ είναι με ποιο τρόπο, μέσα και δράσεις θα μπορέσει ο Δήμος να αξιοποιήσει το υπό διαμόρφωση Εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής για να πετύχει τους αναπτυξιακούς της στόχους. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των δράσεων και πολιτικών είχαν οι διαβουλεύσεις και συνεργασίες της ερευνητικής ομάδας με φορείς της περιοχής, πλήθος προηγούμενων μελετών, έρευνες πεδίου καθώς και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των δεδομένων της κοινωνικής διαβούλευσης. Στην εκπόνηση του αναπτυξιακού σχεδίου ελήφθησαν υπόψη και όλες οι θέσεις των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων που έχουν κατατεθεί. Στο τμήμα αυτό του Επιχειρησιακού Προγράμματος παρουσιάζονται οι επιμέρους δράσεις οργανωμένες ανά άξονα ανάπτυξης και ανά μέτρο παρέμβασης. Οι επί μέρους δράσεις κατατάσσονται στους άξονες προτεραιότητας του ΕΠ Δ. Τοπείρου , με αναφορά στην προτεραιότητα κάθε δράσης, αλλά και στον τοπικό, διαδημοτικό ή υπερτοπικό χαρακτήρα κάθε μιας. Παρατηρούμε ότι ο πλέον πολυπληθής άξονας είναι ο πρώτος, ο οποίος αφορά στο «Φυσικό και Οικιστικό περιβάλλον Τεχνικές υποδομές». Εν μέρει αυτό δικαιολογείται από τον διαμορφούμενο υπερτοπικό χαρακτήρα, κυρίως της έδρας του Δήμου, όπου οι ανάγκες για οριοθέτηση των χρήσεων γης και των οικονομικών Σελίδα 16 από 72

17 δραστηριοτήτων είναι υψηλής σημασίας. Επίσης, η ανάπτυξη της περιοχής (ως προς την έδρα του Νομού), αναδεικνύει την ανάγκη για να δημιουργηθεί ένα ελκυστικό οικιστικό, αλλά και επενδυτικό περιβάλλον για προσέλκυση κατοίκων αλλά και λοιπών οικονομικών δραστηριοτήτων. Άξονες με μεγάλο αριθμό προτάσεων και δράσεων είναι επίσης ο δεύτερος, ο οποίος περιλαμβάνει δράσεις για την προώθηση των υποδομών εκπαίδευσης πολιτισμού αθλητισμού αλλά και τις δομές κοινωνικής φροντίδας. Τέλος, άξονας με σημαντικές παρεμβάσεις είναι ο τρίτος ο οποίος αναφέρεται στην αναδιάρθρωση της αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, αλλά και την έμφαση στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τόσο οι άξονες, όσο και οι δράσεις έχουν υψηλό βαθμό συνέργιας και συμπληρωματικότητας μεταξύ τους. υτό σημαίνει ότι η υλοποίηση μιας δράσης δεν συμβάλλει μόνο στην επίτευξη του δικού της στόχου, αλλά ταυτόχρονα συμβάλλει και στην επίτευξη των στόχων άλλων δράσεων με υψηλό βαθμό συνέργιας. Τέλος, η κάθε πολιτική ή δράση, παρουσιάζεται αναλυτικότερα σε ειδικό πίνακα με περιγραφή των στόχων, των αναμενόμενων επιπτώσεων και πληροφορίες για τις συνεργίες της με άλλες πολιτικές, το φορέα υλοποίησης και τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης. Η ανάλυση σε αυτούς τους πίνακες γίνεται για όλες τις δράσεις που διατυπώνονται παρακάτω, ανεξαρτήτως αν ο Δήμος δεν εμφανίζεται ως φορέας υλοποίησης αυτών. Σελίδα 17 από 72

18 ΞΟΝΣ ΜΕΤΡ ΔΡΣΕΙΣ α/α τίτλος α/α τίτλος α/α τίτλος 1 Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές 1.1 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός χωρική συνοχή ΦΟΡΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗ ΝΦΟΡ ΔΡΣΗΣ* ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤ Εκπόνηση ΣΧΟΟΠ για το σύνολο του Δήμου Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας ν- Μα.Θρα Διαχειριστική μελέτη παραθαλάσσιας ζώνης Ν Ξάνθης/ Δήμος Τοπείρου υ/σ 1.2 Δομημένο περιβάλλον νάπλαση και ανάδειξη παραδοσιακών οικιστικών συμπλεγμάτων (π.χ. Λιβερά, Κρωμνικό) Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ελτίωση παιδικών χαρών Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών ισθητική αναβάθμιση δημόσιων και ιδιωτικών χώρων καθώς και των εισόδων των οικισμών Υπηρεσιών Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Συντήρηση και επέκταση νεκροταφείων Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών ναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων των οικισμών (Κατασκευή Κεντρικής Πλατείας Μαγγάνων) Υπηρεσιών Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 1.3 Φυσικό περιβάλλον- Πρόληψη κινδύνων Εκμετάλλευση και διαχείριση γεωθερμικού πεδίου Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Ιδιώτες ποκατάσταση ΧΔ Δήμου Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Περιβάλλοντος Σελίδα 18 από 72

19 1.3.3 Προμήθεια και τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων σε όλους τους οικισμούς Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Περιβάλλοντος Εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης (π.χ. ειδικοί κάδοι) Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Περιβάλλοντος Καταγραφή και οριοθέτηση ρεμάτων Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Περιβάλλοντος ντιπλημμυρικά έργα προστασίας πεδινών οικισμών ΝΞάνθης, Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Περιβάλλοντος ντιδιαβρωτικά έργα Ν, ΟΤ/ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβαλλοντική ενημέρωση, ευαισθητοποίηση πολιτών Δήμος Τοπείρου /Τμήμα Ορθολογική διαχείριση βοσκοτόπων (π.χ. ποτίστρες, βελτιώσεις βλάστησης, αλαταριές, συντήρηση ομβροδεξαμενών) Περιβάλλοντος Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Έργα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων Ν Ξάνθης ΔΕΥ υ/σ υ/σ 1.4 Τεχνικές υποδομές και δίκτυα Έργα οδοποιίας Δήμος Τοπείρου/ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ελτίωση και συντήρηση εσωτερικού δημοτικού οδικού δικτύου Δήμος Τοπείρου/ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Συνεχής συντήρηση, βελτίωση και επέκταση αγροτικών οδών Δήμος Τοπείρου/ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Ολοκλήρωση εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης και ομβρίων ΔΕΥΤ Δημιουργία μονάδος βιολογικού καθαρισμού και σύνδεση όλων των οικισμών ΔΕΥΤ ελτίωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των οικισμών ΔΕΥΤ Υδροδότηση ορεινών οικισμών ΔΕΥΤ Σελίδα 19 από 72

20 2 Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός 2.1 Κοινωνική φροντίδα 2.2 Εκπαιδευτικές υποδομές Εκσυγχρονισμός Υδραγωγείου (Π.Χ. Μέλισσα) ΔΕΥΤ Δημιουργία δεξαμενών ύδρευσης ΔΕΥΤ ελτίωση λειτουργίας αυτόματου συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας νερού του δικτύου ΔΕΥΤ ύδρευσης Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης υδάτινων πόρων της περιοχής στο πλαίσιο ΔΕΥΤ λειτουργίας ΔΕΥ Φωτισμός οδικού δικτύου Δήμος Τοπείρου/ Τμήμα Τεχνικών Συνέχιση και βελτίωση υποδομών προσβάσεων σε κτίρια για την βελτίωση προσβασιμότητας για ΜΕ Υπηρεσιών Δήμος Τοπείρου/ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ξιοποίηση προγράμματος «Ευρυζωνικών Δικτύων» Δήμος Τοπείρου/ Γραφείο Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής ναβάθμιση αγροτικών ιατρείων ΔΥΠΕ, Δήμος Τοπείρου υ/σ Δημιουργία πολυδύναμου Ιατρείου στο Δήμο ΔΥΠΕ, Δήμος Τοπείρου υ/σ ξιοποίηση ενημερωτικών προγραμμάτων προληπτικής ΔΥΠΕ, Δήμος ιατρικής και καταπολέμησης ναρκωτικών Τοπείρου υ/σ Ενίσχυση υποδομών και δομών κοινωνικής φροντίδας (βρεφονηπιακός-παιδικός σταθμός, μονάδων «βοήθεια στο σπίτι», απασχόλησης παιδιών, φροντίδας ηλικιωμένων, κ.ά.). Δήμος Τοπείρου / Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση ναβάθμιση εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων και προμήθεια ΟΣΚ, Δήμος σύγχρονου εξοπλισμού Τοπείρου Σχολική μονάδα Εξοχής Ν Ξάνθης, Δήμος Τοπείρου Σελίδα 20 από 72

21 2.2.4 Επισκευή Γυμνασίου Ερασμίου Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 2.3 Πολιτισμός και αθλητισμός νάδειξη δικτύου μονοπατιών (χάραξη παλαιάς Εγνατίας) Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών νάδειξη και αξιοποίηση πηγών, βρυσών και μονοπατιών περιοχής νάδειξη και αξιοποίηση παραδοσιακών οικισμών π.χ. Λιβερών, Κρωμνικού Ενίσχυση υφιστάμενων αθλητικών υποδομών και κατασκευή νέων Υπηρεσιών Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμος Τοπείρου / Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Υποστήριξη αθλητικών σωματείων Δήμος Τοπείρου / Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Ενίσχυση δομών «αθλητισμού για όλους» Δήμος Τοπείρου / Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση θλητικό κέντρο Δήμου Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ίθουσα πολλαπλών χρήσεων Κεντητής Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δήμος Τοπείρου/ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 3 Τοπική Οικονομία και πασχόλησ η 3.1 Γεωργοκτηνοτρ οφική ανάπτυξη Δημιουργία «πρότυπου αγροκτήματος» - γρο-κτηνοτροφικό κέντρο ανάπτυξης Δήμος Τοπείρου/ Τμήμα Περιβάλλοντος, Ν Σελίδα 21 από 72

22 3.1.2 Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων Ιδιώτες ξιοποίηση ενισχύσεων ΕΠ για προώθηση βιολογικής Δήμος Τοπείρου, γεωργίας, βιολογικής κτηνοτροφίας και εκτατικοποίησης της ιδιώτες κτηνοτροφίας ξιοποίηση γεωργικών αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας ή κομποστοποίηση Χρήση Υπηρεσιών Παροχής Γεωργικών Συμβουλών στη γεωργική εκμετάλλευση και παροχής δασοκομικών συμβουλών Δημιουργία γυναικείων συνεταιρισμών της περιοχής και δικτύωση αυτών Προώθηση βιολογικής κτηνοτροφίας Ν, Δήμος Τοπείρου Δήμος Τοπείρου, ιδιώτες Ιδιώτες Ιδιώτες, Δήμος Τοπείρου υ/σ 3.2 Μεταποίηση - Υπηρεσίες Θεσμοθέτηση και λειτουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στο ανιάνο Ν..Ξάνθης, Δήμος Τοπείρου, Επιμελητήριο Ξάνθης, Ιδιώτες ξιοποίηση γεωθερμικού πεδίου Ερασμίου Ν, Δήμος Τοπείρου Εγκατάσταση ΤΜ στους μεγάλους οικισμούς του Δήμου Τραπεζικά ιδρύματα υ/σ υ/σ 3.3 Τουριστική ανάπτυξη Ενίσχυση δράσεων αγροτουρισμού Δήμος Τοπείρου / Γραφείο Προγραμματισμο ύ και νάπτυξης, Προώθηση της δημιουργίας ξενώνων και τουριστικών καταλυμάτων στην περιοχή Δημιουργία ημιορεινών διαδρομών για ποδηλασία και διενέργεια αγώνων 4x4 κτλ. Ιδιώτες Δήμος Τοπείρου / Γραφείο Προγραμματισμο ύ και νάπτυξης, Ιδιώτες Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών υ/σ Σελίδα 22 από 72

23 3.3.4 Κατασκευή info-kiosks σε επιλεγμένα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος της περιοχής Ιδιωτικές τουριστικές δραστηριότητες (π.χ. μικρές υποδομές διανυκτέρευσης, χώροι εστίασης και αναψυχής, γραφεία αγροτικού τουρισμού, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για αυτοκατανάλωση κ.α.) Προβολή και αξιοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Τοπείρου Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Ιδιώτες, Δήμος Τοπείρου / Γραφείο Προγραμματισμο ύ και νάπτυξης Δήμος Τοπείρου / Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Master Plan τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του δήμου Δήμος Τοπείρου Έργα προστασίας ανάδειξης προβολής και τουριστικής Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών αξιοποίησης Δέλτα Νέστου Στενών Νέστου υ/σ Έργα ανάδειξης και αξιοποίησης παραλιών Μαγγάνων και Ερασμίου-Δασοχωρίου Υπηρεσιών Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Τμήμα Περιβάλλοντος 3.4 πασχόληση Ενίσχυση νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας Δήμος Τοπείρου / Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση 4 Ο Ο.Τ.. ως οργανισμός και οι σχέσεις του με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς 4.1 νάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Επιμόρφωση προσωπικού ΟΤ και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα ΤΠΕ Κατάρτιση στελεχών σε θέματα αναπτυξιακού σχεδιασμού ΙΝΕΠ ΥΠΕΣ/ ΕΕΤ/ ΕΙ-ΤΕΙ/ ΙΝΕΠ ΥΠΕΣ υ/σ υ/σ Σελίδα 23 από 72

24 και διαχείρισης προγραμμάτων Δήμος Τοπείρου Επιμόρφωση αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης ΟΤ/ Γραφείο Προγραμματισμο Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού (π.χ. νέες προσλήψεις, μετατάξεις) ύ, ΤΕΔΚ Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 4.2 ελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής ελτίωση υποδομών κτιρίων κοινοτικών καταστημάτων. Λειτουργική διασύνδεσή τους, για τη στέγαση όλων των υπηρεσιών του Δήμου Ηλεκτρονική Δικτύωση όλων των υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων του Δήμου Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμος Τοπείρου / Γραφείο Προγραμματισμο ύ ελτίωση και αύξηση μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 4.3 Οικονομικά του Δήμου Προώθηση επενδυτικών συμπράξεων δημόσιου ιδιωτικού τομέα Δήμος Τοπείρου / Γραφείο Νομικής Υποστήριξης, Ιδιώτες 4.4 Οργάνωση και διαχείριση των υπηρεσιών του Δήμου νάπτυξη διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής των πολιτών ναδιοργάνωση των Νομικών προσώπων και τροποποίηση ΟΕΥ του Δήμου. Επανασχεδιασμός λειτουργίας Δημοτικής Επιχείρησης Δήμος Τοπείρου / Γραφείο Γραμματείας Δημάρχου και ντιδημάρχων Δήμος Τοπείρου /Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών & Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Σελίδα 24 από 72

25 4.4.3 Επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου Δήμος Τοπείρου / Γραφείο Προγραμματισμο ύ και νάπτυξης Οργάνωση γεωτεχνικής υπηρεσίας Δήμου ή διαδημοτικά (εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης του αγροτικού κόσμου για δικτύωση τους με χρήστες του αγροτικού χώρου και εγκατάσταση δικτύου αγρομετεωρολογικών σταθμών) Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Περιβάλλοντος δ/σ 4.5 Διαδημοτική, Ενδονομαρχιακ ή, Ενδοπεριφερεια κή και Διαπεριφερειακ ή Συνεργασία για μεταφορά καλών πρακτικών Συνεργασία με ΣΔΝΞ στα πλαίσια σχεδιασμού διαχείρισης των απορριμμάτων σε νομαρχιακό επίπεδο και επαναπροσδιορισμός αρμοδιοτήτων Δήμος Τοπείρου υ/σ Συνεργασία με όμορους Δήμους για θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος (π.χ. Σταυρούπολης και Χρυσούπολης για ΤΕΔΚ υ/σ θέματα διαχείρισης του Νέστου) Συνεργασία με όμορους Δήμους για σύσταση κοινών υπηρεσιών Δήμος Τοπείρου υ/σ Συνεργασία με Ν Ξάνθης Δήμος Τοπείρου, Ν υ/σ Συνεργασία με ΤΕΔΚ Δήμος Τοπείρου, ΤΕΔΚ υ/σ Συνεργασία με Δασαρχείο για θέματα προστασίας και αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος και προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού πλήρως εναρμονισμένων με το φυσικό περιβάλλον Ν, Δήμος Τοπείρου υ/σ Σελίδα 25 από 72

26 * η διάκριση γίνεται σε τρία επίπεδα: = τοπικής σημασίας, δ/σ = διαδημοτικής σημασίας, υ/σ = υπερτοπικής σημασίας Σελίδα 26 από 72

27 Στη συνέχεια ακολουθεί ένας πίνακας ιεράρχησης των δράσεων, όπου συγκεντρώνονται όλες οι δράσεις υψηλής προτεραιότητας ανά εξυπηρετούμενο ειδικό στόχο, άξονα και μέτρο. α/α 1 2 Δράσεις υψηλής προτεραιότητας νάπλαση και ανάδειξη παραδοσιακών οικιστικών συμπλεγμάτων (π.χ. Λιβερά, Κρωμνικό) ναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων των οικισμών (Κατασκευή Κεντρικής Πλατείας Μαγγάνων) 3 ποκατάσταση ΧΔ Δήμου Καταγραφή και οριοθέτηση ρεμάτων ντιπλημμυρικά έργα προστασίας πεδινών οικισμών ελτίωση και συντήρηση εσωτερικού δημοτικού οδικού δικτύου Εκσυγχρονισμός Υδραγωγείου (Π.Χ. Μέλισσα) Εξυπηρετούμενος στόχος 1. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 2. ελτίωση της ποιότητας και της αισθητικής του οικιστικού και δομημένου περιβάλλοντος 1. ελτίωση της ποιότητας και της αισθητικής του οικιστικού και δομημένου περιβάλλοντος 2. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 1. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 1. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 1. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 1. ελτίωση της ποιότητας και της αισθητικής του οικιστικού και δομημένου περιβάλλοντος 2. ελτίωση της χωρικής συνοχής μεταξύ των οικισμών του Δήμου 1. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος Άξονας 1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές 1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές 1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές 1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές 1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές 1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές 1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές Μέτρο 1.2 Δομημένο περιβάλλον 1.2 Δομημένο περιβάλλον 1.3 Φυσικό περιβάλλον- Πρόληψη κινδύνων 1.3 Φυσικό περιβάλλον- Πρόληψη κινδύνων 1.3 Φυσικό περιβάλλον- Πρόληψη κινδύνων 1.4 Τεχνικές Υποδομές και Δίκτυα 1.4 Τεχνικές Υποδομές και Δίκτυα Σελίδα 27 από 72

28 Δημιουργία δεξαμενών ύδρευσης 1. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 1. ελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης και σύγκλιση με αυτό του νομού Ξάνθης και ξιοποίηση προγράμματος της χώρας «Ευρυζωνικών Δικτύων» 2. ναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών δήμου προς τους πολίτες 1. ελτίωση της κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπιση προβλημάτων Δημιουργία πολυδύναμου αποκλεισμού ευπαθών Ιατρείου στο Δήμο κοινωνικών ομάδων 2. ναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών δήμου προς τους πολίτες Σχολική μονάδα Εξοχής 1. ελτίωση της κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπιση προβλημάτων αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων Επισκευή Γυμνασίου Ερασμίου 1. ελτίωση της κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπιση προβλημάτων αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων 1. ελτίωση της ποιότητας και της αισθητικής του οικιστικού και δομημένου περιβάλλοντος 2. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας νάδειξη και αξιοποίηση και της παραδοσιακών οικισμών π.χ. διαφοροποίησης της Λιβερών, Κρωμνικού παραγωγικής βάσης με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων 3. ξιοποίηση του χαρακτήρα της περιοχής και των πλούσιων πόρων της 1. ελτίωση της κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπιση προβλημάτων θλητικό κέντρο Δήμου αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων 2. ναβάθμιση και 1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές 1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία 1.4 Τεχνικές Υποδομές και Δίκτυα 1.4 Τεχνικές Υποδομές και Δίκτυα 2.1 Κοινωνική φροντίδα 2.2 Εκπαιδευτικές Υποδομές 2.2 Εκπαιδευτικές Υποδομές 2.3 Πολιτισμός και θλητισμός 2.3 Πολιτισμός και θλητισμός Σελίδα 28 από 72

29 ίθουσα πολλαπλών χρήσεων Κεντητής ναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δημιουργία «πρότυπου αγροκτήματος» - γροκτηνοτροφικό κέντρο ανάπτυξης Θεσμοθέτηση και λειτουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στο ανιάνο ξιοποίηση γεωθερμικού πεδίου Ερασμίου Ενίσχυση δράσεων αγροτουρισμού βελτίωση των υπηρεσιών δήμου προς τους πολίτες 1. ελτίωση της κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπιση προβλημάτων αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων 2. ναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών δήμου προς τους πολίτες 1. ελτίωση της κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπιση προβλημάτων αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων 2. ναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών δήμου προς τους πολίτες 1. ξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της αγροτικής παραγωγής με την αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα 2. Ενίσχυση της απασχόλησης και ιδίως των νέων 3. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην μεταποίηση με την καθετοποίηση προϊόντων του πρωτογενή τομέα 1. Ενίσχυση της απασχόλησης και ιδίως των νέων 2. ελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης και σύγκλιση με αυτό του νομού Ξάνθης και της χώρας 1. ξιοποίηση του χαρακτήρα της περιοχής και των πλούσιων πόρων της (π.χ. γεωθερμικό πεδίο) 2. ελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης και σύγκλιση με αυτό του νομού Ξάνθης και της χώρας 1. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης με την ανάπτυξη νέων 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία 3. Οικονομία και πασχόληση 3. Οικονομία και πασχόληση 3. Οικονομία και πασχόληση 3. Οικονομία και πασχόληση 2.3 Πολιτισμός και θλητισμός 2.3 Πολιτισμός και θλητισμός 3.1 Γεωργοκτηνοτροφική ανάπτυξη 3.2 Μεταποίηση- Υπηρεσίες 3.2 Μεταποίηση- Υπηρεσίες 3.3 Τουριστική νάπτυξη Σελίδα 29 από 72

30 Κατασκευή info-kiosks σε επιλεγμένα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος της περιοχής Έργα προστασίας ανάδειξης προβολής και τουριστικής αξιοποίησης Δέλτα Νέστου Στενών Νέστου Έργα ανάδειξης και αξιοποίησης παραλιών Μαγγάνων και Ερασμίου- Δασοχωρίου Ενίσχυση νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας ελτίωση και αύξηση μηχανολογικού εξοπλισμού ναδιοργάνωση των Νομικών Προσώπων και σύνταξη νέου ΟΕΥ του Δήμου. δραστηριοτήτων 2. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 1. ξιοποίηση του χαρακτήρα της περιοχής και των πλούσιων πόρων της (π.χ. γεωθερμικό πεδίο) 2. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 1. ξιοποίηση του χαρακτήρα της περιοχής και των πλούσιων πόρων της (π.χ. γεωθερμικό πεδίο) 2. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 1. ξιοποίηση του χαρακτήρα της περιοχής και των πλούσιων πόρων της (π.χ. γεωθερμικό πεδίο) 2. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 1. ελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης και σύγκλιση με αυτό του νομού Ξάνθης και της χώρας 2. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων 3. Ενίσχυση της απασχόλησης και ιδίως των νέων 1. ναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών δήμου προς τους πολίτες 2. ελτίωση της χωρικής συνοχής μεταξύ των οικισμών του Δήμου 1. ναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών δήμου 3. Οικονομία και πασχόληση 3. Οικονομία και πασχόληση 3. Οικονομία και πασχόληση 3. Οικονομία και πασχόληση 4. Ο ΟΤ ως οργανισμός και οι σχέσεις του με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς 4. Ο ΟΤ ως οργανισμός και οι σχέσεις του 3.3 Τουριστική νάπτυξη 3.3 Τουριστική νάπτυξη 3.3 Τουριστική νάπτυξη 3.4 πασχόληση 4.2 ελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής 4.2 ελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής Σελίδα 30 από 72

31 27 Επανασχεδιασμός λειτουργίας Δημοτικής Επιχείρησης. Οργάνωση γεωτεχνικής υπηρεσίας Δήμου ή διαδημοτικά (εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης του αγροτικού κόσμου για δικτύωση τους με χρήστες του αγροτικού χώρου και εγκατάσταση δικτύου αγρομετεωρολογικών σταθμών) προς τους πολίτες 1. ναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών δήμου προς τους πολίτες 2. ελτίωση της χωρικής συνοχής μεταξύ των οικισμών του Δήμου με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς 4. Ο ΟΤ ως οργανισμός και οι σχέσεις του με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς 4.4 Οργάνωση και διαχείριση των υπηρεσιών του Δήμου Σελίδα 31 από 72

32 ΚΕΦΛΙΟ 4 ΤΕΤΡΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΔΡΣΕΩΝ 4.1 Σχέδια Δράσης υπηρεσιών του Δήμου Στην υπο-ενότητα αυτή καταρτίζονται τα σχέδια δράσης του ΕΠ, σε επίπεδο υπηρεσιών του ΟΤ (με βάση τον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου Τοπείρου). Τα σχέδια δράσης περιλαμβάνουν: τον κωδικό της δράσης, με βάση την αρίθμηση των δράσεων στον πίνακα 3.5 τον τίτλο, όπως εμφανίζεται στους επιμέρους πίνακες περιγραφής των εν λόγω δράσεων την υπηρεσία του Δήμου, η οποία θα έχει την ευθύνη υλοποίησης και παρακολούθησης των δράσεων τον χρονικό προγραμματισμό, με βάση τις οδηγίες της Ομάδας Έργου και της Δημοτικής ρχής του Δήμου Τοπείρου το Συνολικό Προϋπολογισμό/ δαπάνη της δράσης, με βάση την εκτίμηση των υπηρεσιών του ΟΤ και της επιστημονικής ομάδας του ΠΘ, αλλά και την εκτίμηση των μελλοντικών εσόδων, πόρων και δυνητικών πιστώσεων του ΟΤ από διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης. τις πηγές χρηματοδότησης, όπου σε πολλές περιπτώσεις αναφέρονται πέραν της μιας. Οι πηγές χρηματοδότησης των ΟΤ, αναφέρονται στο ΠΕΠ ΝΜΘΡ , τα τομεακά ΕΠ του ΕΣΠ, ΣΤ, ΘΗΣΕΣ, ιδιωτικά κεφάλαια κ.α. Ο επιχειρησιακός προγραμματισμός του Δήμου Τοπείρου, θα γίνει για τα έτη 2009 και 2010, καθώς οι Υπουργικές ποφάσεις και οι Εγκύκλιοι του ΥΠΕΣΔΔ, που αναφέρονται στις οδηγίες κατάρτισης των ετήσιων σχεδίων δράσης, υποδεικνύουν ως ετήσια σχέδια δράσης για τα έτη 2007 και 2008, τα κατατεθειμένα και εγκεκριμένα Τεχνικά Προγράμματα και Προϋπολογισμούς των αντιστοίχων ετών. Οι δράσεις που επιλέχθηκαν προς υλοποίηση και εφαρμογή για τα έτη 2009 και 2010, δύναται να περιλαμβάνουν φάσεις και υποέργα, από τα οποία ορισμένα θα υλοποιηθούν εντός των ετών εφαρμογής και ενεργοποίησης του ΕΠ του ΟΤ, ενώ τα υπόλοιπα θα λειτουργήσουν ως έργα «γέφυρες» για το ΕΠ του Δήμου Τοπείρου για τα έτη Σελίδα 32 από 72

33 Πίνακας 4. 1 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου 1.2 Άξονας 1 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός χωρική συνοχή Μέτρο 1.2 Δομημένο περιβάλλον Κωδικός Τίτλος Ιεράρχηση Υπηρεσία Υλοποίησης νάπλαση και ανάδειξη παραδοσιακών οικιστικών συμπλεγμάτων (π.χ. Λιβερά Κρωμνικό) ναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων των οικισμών (π.χ. Κεντρική Πλατεία Μαγγάνων) A ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ/ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ/ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Χρονοδιάγραμμα Δαπάνη Πηγή Χρηματοδότησης Π , ΠΕΠ ΜΘΡ , ΣΤ Θησέας, Π , ΠΕΠ ΜΘΡ (άξονας 1), ΣΤ Πίνακας 4.2 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου 1.3 Άξονας 1 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός χωρική συνοχή Μέτρο 1.3 Φυσικό περιβάλλον-πρόληψη κινδύνων Χρονοδιάγραμμα Κωδικός Τίτλος Ιεράρχηση Υπηρεσία Υλοποίησης Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Περιβάλλοντος ποκατάσταση ΧΔ Δήμου A Δαπάνη Πηγή Χρηματοδότησης ΕΠΠΕΡ (Άξονας 4), ΘΗΣΕΣ Καταγραφή και οριοθέτηση ρεμάτων Δήμος Τοπείρου / Τμήμα Περιβάλλοντος 0 Π , Σελίδα 33 από 72

34 Πίνακας 4. 3 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου 1.4 Άξονας 1 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός χωρική συνοχή Μέτρο 1.4 Τεχνικές υποδομές και δίκτυα Κωδικός Τίτλος Ιεράρχηση Υπηρεσία Υλοποίησης ελτίωση και συντήρηση εσωτερικού δημοτικού οδικού δικτύου Εκσυγχρονισμός Υδραγωγείου (Μέλισσα) Δημιουργία δεξαμενών ύδρευσης ξιοποίηση προγράμματος «Ευρυζωνικών Δικτύων» ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ/ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Χρονοδιάγραμμα ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ/ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ/ Τμήμα Δαπάνη Πηγή Χρηματοδότησης ΠΕΠ Ν.Μ-ΘΡ (Άξονας 3), Θησέας, ΣΤ Π, ΘΗΣΕΣ Τεχνικών Υπηρεσιών ΣΤ, ΘΗΣΕΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ/ Γραφείο Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Πίνακας 4. 4 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου 2.1 Άξονας 2 Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός Μέτρο 2.1 Κοινωνική φροντίδα Κωδικός Τίτλος Ιεράρχηση Υπηρεσία Υλοποίησης Δημιουργία πολυδύναμου Ιατρείου στο Δήμο A ΔΥΠΕ, Δήμος Τοπείρου Χρονοδιάγραμμα Δαπάνη Πηγή Χρηματοδότησης ΠΔΕ, ΠΕΠ Μ-ΘΡ Σελίδα 34 από 72

35 Πίνακας 4. 5 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου 2.2 Άξονας 2 Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός Μέτρο 2.2 Εκπαιδευτικές υποδομές Κωδικός Τίτλος Ιεράρχηση Υπηρεσία Υλοποίησης Επισκευή Γυμνασίου Ερασμίου A Χρονοδιάγραμμα Δαπάνη Πηγή Χρηματοδότησης Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ΣΤ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Πίνακας 4. 6 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου 2.3 Άξονας 2 Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός Μέτρο 2.3 Πολιτισμός και αθλητισμός Κωδικός Τίτλος Ιεράρχηση Υπηρεσία Υλοποίησης νάδειξη και αξιοποίηση παραδοσιακών οικισμών π.χ. Λιβερών, Κρωμνικού θλητικό κέντρο Δήμου A Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Χρονοδιάγραμμα Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δαπάνη Πηγή Χρηματοδότησης Π (Άξονας 3 κωδ.313) ΣΤ, ΘΗΣΕΣ, ΠΔΕ ίθουσα πολλαπλών χρήσεων Κεντητής Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ΣΤ, ΠΕΠ Μ-ΘΡ ναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ΣΤ, Θησέας Σελίδα 35 από 72

36 Πίνακας 4. 7 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου 3.1 Άξονας 3 Τοπική Οικονομία και πασχόληση Μέτρο 3.1 Γεωργο-κτηνοτροφική ανάπτυξη Κωδικός Τίτλος Ιεράρχηση Υπηρεσία Υλοποίησης Δημιουργία «πρότυπου αγροκτήματος» - γροκτηνοτροφικό κέντρο ανάπτυξης Χρονοδιάγραμμα A Τμήμα Περιβάλλοντος Δαπάνη Π Πηγή Χρηματοδότησης Πίνακας 4. 8 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου 3.2 Άξονας 3 Τοπική Οικονομία και πασχόληση Μέτρο 3.2 Μεταποίηση Υπηρεσίες Κωδικός Τίτλος Ιεράρχηση Υπηρεσία Υλοποίησης ξιοποίηση γεωθερμικού πεδίου Ερασμίου A Χρονοδιάγραμμα Ν Ξάνθης & Τμήμα Περιβάλλοντος Δαπάνη Πηγή Χρηματοδότησης ΠΔΕ. ΘΗΣΕΣ Σελίδα 36 από 72

37 Πίνακας 4. 9 Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου 3.3 Άξονας 3 Τοπική Οικονομία και πασχόληση Μέτρο 3.3 Τουριστική ανάπτυξη Κωδικός Τίτλος Ιεράρχηση Υπηρεσία Υλοποίησης Ενίσχυση δράσεων αγροτουρισμού Κατασκευή info-kiosks σε επιλεγμένα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος της περιοχής Έργα προστασίας ανάδειξης προβολής και τουριστικής αξιοποίησης Δέλτα Νέστου και Στενών Νέστου Έργα ανάδειξης και αξιοποίησης παραλιών Μαγγάνων και Ερασμίου Χρονοδιάγραμμα Γραφείο Προγραμματισμού και νάπτυξης Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Τμήμα Περιβάλλοντος Δαπάνη Πηγή Χρηματοδότησης Π (άξονας 3 κωδ. 313), ΠΕΠ ΝΜΘΡ (άξονας 6), ναπτυξιακός Νόμος Π (άξονας 3 κωδ. 313), ΣΤ, ΠΕΠ ΝΜΘΡ (άξονας 9) Π (Άξονας 3 κωδ. 322), ΠΕΠ ΝΜΘΡ (Άξονας 9) Π , ΠΕΠ Ν.Μ-ΘΡ , ΘΗΣΕΣ Πίνακας Συνοπτικός Προγραμματισμός των δράσεων Μέτρου 3.4 Άξονας 3 Τοπική Οικονομία και πασχόληση Μέτρο 3.4 πασχόληση Κωδικός Τίτλος Ιεράρχηση Υπηρεσία Υλοποίησης Ενίσχυση νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας A Χρονοδιάγραμμα Κοινωφελής Δημοτική Ειχείρηση Δαπάνη Πηγή Χρηματοδότησης ΕΠΝΕ Σελίδα 37 από 72

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Θάσου 2011-2014

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Θάσου 2011-2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛ Σ - ΤΜΗΜ ΝΤΟΛΙΚΗΣ ΜΚΕ ΟΝΙΣ Πρόταση Οµάδας Εργασίας της Μόνιµης Επιτροπής Θάσου του ΤΕΕ-Μ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Θάσου 2011-2014 Στα πλαίσια της Μόνιµης Επιτροπής Θάσου του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Β ΦAΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚOΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 1 η Εξειδίκευση ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Regional

Διαβάστε περισσότερα

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI www.pepba.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. Κέντρο 22513-52000, Fax: 22513-52014 e-mail: vorioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή 294.697.261 70.127.261 224.570.000 Τι είναι η προσέγγιση LEADER;

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax : 2810-335040 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ Ιούλιος 2015

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ Ιούλιος 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΝΩΣΗΣ ΚΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΝΘΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΝΘΗΣ ( ΦΣΗ ) ΞΝΘΗ Ιούλιος 2015 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου ( Φάση) 2015-2019 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ENOTHTA 1. ΕΙΣΓΩΓΗ... iii

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Δημήτρης Οικονόμου Μάρτιος 2015 Ενημερωτικό Σημείωμα για τα ΣΟΑΠ Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των ΣΟΑΠ Τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Περιφέρεια Θεσσαλίας ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Λάρισα, 20 3 2014 Συνοπτικές κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Κύριοι άξονες 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 7/2008 Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ 2007 2010 B Φάση Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και προώθησης της απασχόλησης Ο κυρίαρχος στόχος μας για το 2012 Συγκεκριμένη στόχευση για

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 0-0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται σαν συμπλήρωμα του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σίφνου για τα έτη 0 0, το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στο

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Ρ Α Κ Α

Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Ρ Α Κ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΡΑΚΑ 2007 2010 4/2008 Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Ρ Α Κ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΡΑΚΑ 2007 2010 Β Φάση - Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣΠΕΡΙΟΧΗΣΤΟΥΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης Κατευθυντήριοι άξονες του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 34056 2: ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 6.

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 19. CLLD/LEADER

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 19. CLLD/LEADER 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 19. CLLD/LEADER 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η Άρθρα 32-35 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαμόρφωση των στόχων για το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ προέκυψε κατόπιν του σχετικού σχεδιασμού του Δήμου Ιητών και με βάση την έκθεση που εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης 2011-2014 1 Σ ε λ ί δ α Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος Γεωπόνος M.Sc., Διδάκτωρ Αγροτικής Οικονομίας Α.Π.Θ. Υπεύθυνος Τομέα Αγροτικής Πολιτικής ΔΗΜΑΡ

Διαβάστε περισσότερα