ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ."

Transcript

1 ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ. Ali Tolga Özden Middle East Technical University, Faculty of Architecture, Ankara, Turkey Abstract Το κείµενο αυτό πραγµατεύεται τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη στέγαση των πληγέντων µετά από φυσικές καταστροφές, όπως αυτά έχουν παρατηρηθεί στην Τουρκία. Τα διάφορα προβλήµατα µπορούν να χωριστούν σε : Προβλήµατα σχεδιασµού Κατασκευαστικά προβλήµατα Περιβαλλοντικά προβλήµατα Κοινωνικο-πολιτισµικά προβλήµατα. Το βασικό σηµείο ενδιαφέροντος, είναι ο βαθµός ανάµιξης των πληγέντων στην όλη διαδικασία αποκατάστασής τους και πώς αυτή η ανάµιξη ή η έλλειψή της επηρεάζει τα αποτελέσµατά της. Θα αναλυθούν δύο παραδείγµατα στέγασης µετά από καταστροφές: Η επανακατασκευή του αγροτικού οικισµού Senirkent το 1995 µετά την καταστροφή του από πληµµύρα. Η επανακατασκευή του αστικού οικισµού Ikitelli το 1999 µετά την καταστροφή του από το σεισµό. Η µελέτη αυτή έχει ως στόχο τη δηµιουργία ενός βιώσιµου µοντέλου αποκατάσης πληγεισών περιοχών από καταστροφές ειδικότερα σε ευάλωτες κοινότητες. Εισαγωγή Η προσέγγιση των περισσότερων χωρών για την προστασία τους από φυσικές και άλλου τύπου καταστροφές, συνίσταται συνήθως σε ένα µοντέλο διαχείρισης καταστροφών, το οποίο περιλαµβάνει δραστηριότητες πριν και µετά την καταστροφή και αφορά διαχείριση τόσο των κινδύνων όσο και των συνεπειών από τις καταστροφές. Το µοντέλο αυτό συµπεριλαµβάνει δράσεις πριν κ µετά την καταστροφή. Συµπεριλαµβάνει 4 βασικά βήµατα: Ανακούφιση Ετοιµότητα Αντίδραση Αποκατάσταση και Ανάπτυξη Στις αναπτυσσόµενες χώρες, όπως η Τουρκία, ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη ενός τέτοιου µοντέλου διαχείρισης καταστροφών είναι µία προσπάθεια µακροπρόθεσµη ενώ οι δράσεις ανακούφισης και ετοιµότητας συνήθως πάσχουν, γιατί δίνεται έµφαση στην αντίδραση και την αποκατάσταση. Οι παράγοντες όµως, των κλιµατικών αλλαγών, της περιβαλλοντικής υποβάθµισης, της βιοµηχανοποίησης,της αστικοποίησης, κ.ά. δηµιουργούν συνθήκες ευνοϊκές για την εµφάνιση όλο και περισσότερων και όλο και

2 συχνότερων καταστροφών, προβλέψιµων και µη, µε αποτέλεσµα να καθίσταται όλο και δυσκολότερος ο µακροπρόθεσµος σχεδιασµός. ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ Και στις δύο περιπτώσεις που θα µελετηθούν, εάν και οι καστροφές ήταν διαφορετικού τύπου, υιοθετήθηκαν παρόµοια µέτρα και µέθοδοι. 1. Ο αστικός οικισµός Ikitelli επλήγη από τους σεισµούς του Η αποκατάσταση ξεκίνησε το 2000, υπό την επιτήρηση του Υπουργείου ηµοσίων έργων που την ανέθεσε σε ανάδοχες εταιρείες. Το έργο συµπεριελάµβανε 810 κατοικίες. Οι εταιρείες αυτές είχαν ολοκληρώσει τις 650 κατοικίες το Σεπτέµβρη του 2001 και τις υπόλοιπες 160 στο τέλος του Η µεθοδολογία της µελέτης βασίστηκε στην επιτόπου παρατήρηση καθώς και στην υποβολή ερωτηµατολογίου (50 ερωτήσεων) στα εν λόγω νοικοκυριά σχετικά µε: ηµογραφικά χαρακτηριστικά νοικοκυριού Ακολουθία, διάρκεια και αριθµός µετακινήσεων των νυκοκοιριών µετά την καταστροφή, Επίπεδο ικανοποίησης όσον αφορά την στέγαση πριν και µετά την καταστροφή Επίπεδο ικανοποίησης όσον αφορά το περιβάλλον στους τόπους κατοικίας πριν και µετά την καταστροφή 2. Η δεύτερη µελέτη περίπτωσης, έγινε στον αγροτικό οικισµό Senirkent που είχε πληγεί από πλυµµήρα το Το Υπουργείο ηµοσίων έργων άρχισε σύντοµα µετά την καταστροφή, µία έρευνα όσον αφορά το που θα έπρεπε να επανεγκατασταθεί ο οικισµός. Κριτήριο επιλογής της περιοχής, ήταν η γεωγραφική της θέση ώστε να βρίσκεται µακριά από την επικίνδυνη ζώνη. Και πάλι ανέλαβαν την ανοικοδόµηση, ανάδοχες εταιρείες και ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1995 ενώ ολοκληρώθηκε το εκέµβρη του ίδιου έτους. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2003, έλαβε χώρα η επιτόπια έρευνα χρησιµοποιώντας αυτή τη φορά ερωτηµατολόγια των 31 ερωτήσεων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις δύο έρευνες, είχαν οµοιότητες όσον αφορά τα προβλήµατα της ανακατασκευής µετά την καταστροφή. Τα προβλήµατα αυτά χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: Κοινωνικο-πολιτισµικά: Οι νέοι οικισµοί συστάθηκαν µακριά από τις πληγείσες περιοχές οι οποίες και θεωρήθηκαν επικίνδυνες από την κυβέρνηση. Κατά συνέπεια, καθυστέρησε η προσαρµογή των κατοίκων οι οποίοι συχνά ένιωθαν ως πρόσφυγες ή µετανάστες. Κτίρια, όπως τζαµιά, κουρεία, καφενεία βρίσκονταν στο επίκεντρο της νοσταλγίας, ως πυρήνες της παλιάς τους κοινωνικής ζωής. Οικονοµικά: Το κυριότερο πρόβληµα, είχε να κάνει µε την απόσταση του εργασιακού χώρου από το νέο οικισµό. Οι κάτοικοι δεν ήθελαν να µετακινήσουν τον τόπο εργασίας τους, ενώ είχαν ελάχιστες

3 πιθανότητες να βρουν άλλη εργασία πιο κοντά στο νέο οικισµό. Επιπλέον, οι αγροτικές εκτάσεις χρησιµοποιήθηκαν για την εγκατάσταση των νέων οικισµών, µε απόρροια την υποβάθµιση της ζωτικής έως τότε αγροτικής γης και µε αβέβαιο κόστος για το µέλλον. Υποδοµής και σχεδιασµού: Ανολοκλήρωτοι δρόµοι, έλλειψη αγωγών φυσικού αερίου για οικιακή χρήση και ανεπαρκής τηλεφωνική κάλυψη είναι κάποια από τα σηµαντικότερα προβλήµατα υποδοµής και σχεδιασµού. Επιπλέον, υπήρξαν σοβαρές συγκοινωνιακές ελλείψεις, καθιστώντας προβληµατική όχι µόνο την πρόσβαση στα κοντυνότερα σχολεία και εµπορικά κέντρα, αλλά και σε νοσοκοµεία, πολύ περισσότερο µάλιστα για άτοµα τρίτης ηλικίας, παιδιά ή ΑΜΕΑ. Ποιότητας κατασκευών : Ήταν συνηθισµένα τα παράπονα για την ποιότητα των νέων κατοικιών ενώ παρουσιάζονταν προβλήµατα υγρασίας και διαρροής νερού στο εσωτερικό των κατοικιών. ιαδικασίας λήψης αποφάσεων : Τα ευρήµατα της έρευνας καταδεικνύουν ότι αποκλείστηκε ο πληθυσµός από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στη διαδικασία ανακατασκευής των οικισµών. Τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν µάλιστα, έχουν άµεση σχέση µε τον αποκλεισµό αυτόν από τις διαδικασίες σχεδιασµού και κατασκευής. Η αποτυχία ή επιτυχία των έργων αποκατάστασης εξαρτώνται καθοριστικά από την ανάµιξη των πληγέντων πληθυσµών σε αυτά. ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Από τις έρευνες που προηγήθηκαν, αλλά και από συναφή ευρήµατα άλλων επιστηµόνων, προκύπτει ότι η συµµετοχή των πληγέντων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αλλά και στην αποκατάσταση είναι απαραίτητες γιατί: 1. Η κυβέρνηση αδυνατεί να αναλάβει µόνη της τη διαδικασία, δεδοµένου ότι σπανίως είναι σε θέση να καλύψει όλες τις ανάγκες των πληγεισών κοινοτήτων άµεσα. 2. Οι κυβερνητικοί πόροι είναι περιορισµένοι, ακόµα και στις έκτακτες περιπτώσεις εκτεταµένων καταστροφών, και γι αυτό παρίσταται η πρακτική ανάγκη για χρήση των δεξιοτήτων, γνώσεωνκαι πόρων των ντόπιων ώστε να καλυφθούν οι πρωταρχικές τους ανάγκες και σε βάθος χρόνου, όταν το ενδιαφέρον της κυβέρνησης θα έχει πλέον στραφεί σε άλλα ζητήµατα. 3. Η ανάµιξη των πληγέντων είναι αναπόφευκτη είτε η διαδικασία τους συµπεριλαµβάνει είτε όχι. Σύµφωνα µε τον Ergünay (Ergünay, 1999b), υπάρχουν 2 σηµαντικές αδυναµίες (ανεπάρκειες) στο φυσικό σχεδιασµό που καθιστούν τον πληθυσµό πιο ευάλωτο στις καταστροφές: Η έλλειψη έγκυρων µικροζωνικών χαρτών για καλύτερη εκτίµηση των κινδύνων φυσικών καταστροφών και την ορθολογικότερη χρήση της γης.

4 Η έλλειψη επίβλεψης στην οικοδόµηση και τα κτιριακά έργα και η αµέλεια όσον αφορά τις νοµικές ευθύνες στις πρακτικές οικοδόµησης. Αυτές οι ανεπάρκειες, εξακολουθούν να επηρεάζουν και την αποκατάσταση µετά τις καταστροφές. Οι πληγέντες, µπορούν να εκπαιδευτούν ώστε να κατασκευάσουν τα σπίτια τους χρησιµοποιώντας παραδοσιακές πρώτες ύλες και τεχνικές. Μία τέτοιου, είδους εκπαίδευση θα µπορούσε επίσης να γίνεται προληπτικά σε περιοχές που θεωρούνται επιρρεπείς σε καταστροφές. Σύµφωνα µε αυτή τη στρατηγική οι τοπικές αρχές, οι αρχιτέκτονες, οι ανάδοχοι, οι εκπρόσωποι της κοινότητας και οι λοιποί συµµέτοχοι θα παρακολουθούν µαθήµατα. Μετά την καταστροφή, οι εκπαιδευµένοι αρχιτέκτονες και µηχανικοί µπορούν να µεταφερθούν στην πληγείσα περιοχή και µε τη χρήση σεµιναρίων και συναντήσεων διάρκειας λίγων βδοµάδων, µπορούν να διδάξουν τις τεχνικές στους πληγέντες. Πολύτιµοι µεσάζοντες µεταξύ της κυβέρνησης και της τοπικής κοινωνίας, µπορούν να είναι οι τοπικές αρχές έτσι ώστε να αποφευχθεί η ασυνεννοησία και η έλλειψη επικοινωνίας κυρίως στις περιπτώσεις όπου οι κάτοικοι αδυνατούν να ενηµερώσουν τις κυβερνητικές αρχές και τα αρµόδια όργανα για τις ζηµιές τις οποίες έχουν υποστεί. Μετά την καταστροφή, είναι απαραίτητη η σύσταση µιας επιτροπής η οποία θα διασφαλίζει την ανάµιξη όλων των παραγόντων στο σχεδιασµό της αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών. Η Παγκόσµια Τράπεζα έχει σηµαντικές πολιτικές που στοχεύουν στη συµµετοχή των κοινοτήτων: Περιγραφή της στρατηγικής που ακολουθείται ώστε η κοινότητα να λειτουργήσει συµβουλευτικά και να συµµετοχικά στο σχεδιασµό της αποκατάστασης και της ανοικοδόµησης, Η περίληψη των απόψεων που εκφράστηκαν και µε ποιον τρόπο αυτές εισακούστηκαν κατά το σχεδιασµό, Η θεώρηση των εναλλακτικών επανεγκατάστασης όπως αυτές παρουσιάζονται και οι επιλογές που έγιναν από τον µετακινούµενο πληθυσµό. Είναι σηµαντικό να ληφθούν υπ οψιν οι προϋπάρχουσες σχέσεις γειτνίασης, συγγενείας αλλά και κοινωνικής ζωής κατά την επανεγκατάσταση της κοινότητας. Θεσµοποιηµένες ρυθµίσεις ώστε ο µετακινούµενος πληθυσµός να µπορεί να µεταφέρει τις ανησυχίες στις αρχές, µέσα από κατάλληλο σχεδιασµό και µέτρα τα οποία διασφαλίζουν τα δικαιώµατα των ευάλωτων οµάδων όπως µειονότητες, ακτήµονες και γυναίκες που πρέπει να εκπροσωπούνται επίσης. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για την ανάπτυξη της κοινοτικής συµµετοχής σε κάθε βήµα της διαχείρισης καταστροφών. Η φάση της ανοικοδόµησης αποτελεί ένα από τα τέσσερα βασικά βήµατα αυτής της διαδικασίας, ενώ της

5 έχει αποδοθεί ιδιαίτερη έµφαση, πολλές φορές σε βάρος των βηµάτων του µετριασµού και της προπαρασκευής. Η στρατηγική και ο σχεδιασµός του µοντέλου διαχείρισης, πρέπει να τεθούν σε µακροχρόνια βάση. Ο στόχος αυτός, δυσχεραίνεται από την όλο και συχνότερη και πιο εκτεταµένη εµφάνιση καταστροφών που οφείλεται σε αίτια όπως: υπερπληθυσµός, ανεπαρκής και ευάλωτη οικοδόµηση, έλλειψη κτιριακής επίβλεψης, έλλειψη εκπαιδευµένου ανθρωπίνου δυναµικού, αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη κτλ. Για να µπορέσουν να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά οι καταστροφές, είναι απαραίτητη η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση και ανάληψη ευθυνών των κοινοτήτων, πριν από την καταστροφή και η συµµετοχή τους στο σχεδιασµό και την αποκατάσταση µετά την καταστροφή. Είναι, λοιπόν, ανάγκη να γίνει κατανοητό από τις κυβερνήσεις ότι οι καταστροφές είναι γεγονότα τοπικά και γι αυτό πρέπει να ληφθεί υπ όψιν το τοπικό περιβάλλον και οι λύσεις να αναπτυχθούν και να προκύψουν µέσα από τις τοπικές ικανότητες. Οι συµµετοχικές διαδικασίες, είναι ζωτικής σηµασίας για τη βιωσιµότητα των οικισµών. Σύµφωνα µε τα πορίσµατα που προκύπτουν από τις µελέτες περίπτωσης, τα θύµατα, χρειάζεται να πειστούν για να επανεγκατασταθούν και να συµµετάσχουν. Η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα και σοβαρή αλλά αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της αποκατάστασης και ενθαρρύνει τη συµµετοχική διαδικασία. Σηµαντική είναι η σύσταση επιτροπής εκπροσώπων της κοινότητας, η οποία θα συµµετάσχει στο σχεδιασµό και την ανοικοδόµηση. Η επιτροπή αυτή, µπορεί να φανεί ιδιαιτέρως χρήσιµη και στη διαχείριση της επικοινωνίας µεταξύ των πληγέντων και τον αρµόδιων αρχών. Η κυβέρνηση, χρειάζεται να εκπαιδεύσει άµεσα επαγγελµατίες σχετικά µε την πρόληψη καταστροφών. Σε συνέχεια αυτού του πρώτου βήµατος, οι επαγγελµατίες αυτοί θα αναλάβουν το ρόλο των εκπαιδευτών, δίνοντας προτεραιότητα στις αρχές των περιοχών που θεωρούνται πιο επιρρεπεις στις καταστροφές. Τα µαθήµατα του παρελθόντος, µέχρι στιγµής δεν έχουν αξιοποιηθεί σωστά από εκείνους που λαµβάνουν αποφάσεις. Σε κάθε εγχείρηµα αποκατάστασης, υπάρχουν τα ίδια σηµάδια αποτυχίας. Είναι καιρός, οι υπεύθυνοι, οι διαχειριστές, καθώς επίσης και το κοινό, να αντιληφθούν και να αξιοποιήσουν το τεράστιο δυναµικό των ίδιων των πληγεισών κοινοτήτων και τη δυνατότητα συµµετοχής τους στην αποκατάσταση, στο σχεδιασµό και στη λήψη αποφάσεων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ CivPro is a Regional Initiative Project financed by INTERREG IVC, the European programme for interregional cooperation ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Εναλλακτικών Σεναρίων ιαχείρισης Απορριµµάτων Νοµού Χανίων Ιωάννης Βιτουλαδίτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Χανιά 25 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

υπατη αρμοστεια του οηε για τουσ προσφυγεσ 2012

υπατη αρμοστεια του οηε για τουσ προσφυγεσ 2012 ΣΥΝΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Σε Αναζήτηση Αλληλεγγύης ΣΥΝΟΨΗ υπατη αρμοστεια του οηε για τουσ προσφυγεσ 2012 Επισκόπηση Η παρούσα έκδοση αποτελεί σύνοψη του βιβλίου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT. Key words Earthquake protection Natural disaster mitigation Seismic risk Civil protection Disaster management

ABSTRACT. Key words Earthquake protection Natural disaster mitigation Seismic risk Civil protection Disaster management ABSTRACT Greece is a country where earthquakes occur causing serious human and physical losses. In order to tackle the catastrophic consequences of earthquakes, earthquakeprone countries take measures

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία Φρεζούλη Ερμιόνη

Μεταπτυχιακή Εργασία Φρεζούλη Ερμιόνη + Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ. Σειρά: Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τεύχος 3

Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ. Σειρά: Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τεύχος 3 Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ Σειρά: Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τεύχος 3 Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΤΑ ΝΕΑ http://www.ethnos.gr/article>elife>υγεια ΚΑΙ ΖΩΗ

1 ΤΑ ΝΕΑ http://www.ethnos.gr/article>elife>υγεια ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ: Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΥ ΠΑΡΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι Ι. 1. ΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.2. ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδυόμενοι κίνδυνοι και νέοι τρόποι πρόληψης σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο εργασίας

Αναδυόμενοι κίνδυνοι και νέοι τρόποι πρόληψης σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο εργασίας 1 Αναδυόμενοι κίνδυνοι και νέοι τρόποι πρόληψης σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο εργασίας Το πρωτότυπο κείμενο της Έκθεσης διατίθεται στα Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ «Το έδαφος αποτελεί ένα αγαθό κοινού ενδιαφέροντος για την Κοινότητα, παρόλο που κατά κύριο λόγο ανήκει σε ιδιώτες, και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗ Ε. ΕΛΕΝΗ Α. Μ. :1340200201031 ΜΑΙΟΣ 2006, ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗ Ε. ΕΛΕΝΗ Α. Μ. :1340200201031 ΜΑΙΟΣ 2006, ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι ΡΥΜΑ: ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝ ΡΕΑΣ. Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑ:ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

ΟΙ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΟΙ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Σηµαντικό ρόλο τόσο στην καταναλωτική όσο και επενδυτική προσπάθεια των ΟΤΑ παίζει η οργάνωση και η ποιότητα των «πράσινων» τοπικών δηµόσιων προµηθειών. Η στροφή προς «πράσινες»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ LIFE: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ»

ΕΡΓΟ LIFE: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ» ΕΡΓΟ LIFE: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης η αναγκαιότητα για την ύπαρξη ενός ενιαίου συστήματος διαχείρισης προβληματίζει έντονα τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα επιχειρήσεων που εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΟΥ Μια Αναφορά µε τα Αποτελέσµατα Έρευνας που ιεξήχθη την Άνοιξη του 2004 Barbara

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - 2013-1-GB2-LEO05-10789 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Τ.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ε.Σ.Τ.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...... 14 Β. Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.........16 Γ. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ........16

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΦΑΓΕ.

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΦΑΓΕ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων. Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων. Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολόγηση 1 PORTAL Έντυπο Υλικό www.eu-portal.net

Τιµολόγηση 1 PORTAL Έντυπο Υλικό www.eu-portal.net Τιµολόγηση 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών µεταφορών, µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη. ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Θεµατική Έκδοση

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη. ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Θεµατική Έκδοση Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θεµατική Έκδοση Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η έκθεση έχει συνταχθεί από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μιχάλης Μοδινός Πρόεδρος ΕΚΠΑΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μιχάλης Μοδινός Πρόεδρος ΕΚΠΑΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη, αποτελεί προϊόν µακρών προβληµατισµών των καθ ύλην αρµοδίων Υπουργείων και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης. Σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ EΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ιαδικτυακά Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων σε περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα