ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Γλύτσος, Ν. και Φακιόλας, Ρ..: "Προσφορά και Ζήτηση Εργατικού υναµικού κατά Ειδικότητα", KEΠE, Aθήνα, 1976.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Γλύτσος, Ν. και Φακιόλας, Ρ..: "Προσφορά και Ζήτηση Εργατικού υναµικού κατά Ειδικότητα", KEΠE, Aθήνα, 1976."

Transcript

1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αθανασούλα-Ρέππα, Α.: "Eπαγγελµατική Ειδίκευση των φοιτητών της ευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Αγορών Εργασίας", Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Τόµος 3, Αρ. 4, Οκτώβριος 1992 : C.E.E./Euridice & CEDEFOP: "Structures d'enseignement et de formation initiale dans les Etats membres la Communaute Europeane", Bruxelles, Γλύτσος, Ν. και Φακιόλας, Ρ..: "Προσφορά και Ζήτηση Εργατικού υναµικού κατά Ειδικότητα", KEΠE, Aθήνα, Γλύτσος, Ν. και Φακιόλας, Ρ.: Οι ανάγκες της Οικονοµίας για εργατικό δυναµικό στην Εκπαίδευση και Ανάπτυξη της Ελλάδος : Κοινωνικοοικονοµική µελέτη της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, (εκδ. Ψαχαρόπουλος και Καζαµίας), EKKE, Aθήνα, 1985 : Γλύτσος, Ν.: Προοπτικές της Ελληνικής Αγοράς Εργασίας το έτος 2000 (εκδ. Τοπίνος και Κοντογιώργης), Παπαζήσης Εκδοτική, (υπό έκδοση). ηµητρόπουλος, Β.: Επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων Λυκείου, Εκπαίδευση και Κατάρτιση, 1992,.4, ηµαράς, Α. (Εκδ): Η Μεταρρύθµιση που δεν έγινε, Αθήνα, Eκδ. Eρµής, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥ): "Η Ελλάδα σε Αριθµούς", 1994, Aθήνα. Eurydice : Structures of the Educational System in the E.U., 1995, ( unpublished ) IIEP: Reading File for Study Visit to Greece, Paris, IIEP: Report du Voyage d'etude en Grece, Paris Kαζαµίας, A.: Εκπαιδευτική Κρίση στην Ελλάδα και οι Ιδιαιτερότητές της: Μια Ιστορική Συγκριτική Προσέγγιση, Ακαδηµία Αθηνών, Kαζαµίας, Α. & Kασσωτάκης, Μ.: Εκπαιδευτικές Μεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα: Προσπάθειες, Αδιέξοδα, Προοπτικές, Ρέθυµνο, Παν. Κρήτης, Kανελλόπουλος Κ.: "Ανθρώπινοι Πόροι, Πληθυσµιακή Αγορά Εργασίας και Εκπαίδευση", KEΠE, Μελέτη Αρ. 10, Αθήνα. Kanellopoulos, K.: Recent Developments in Greek Education.", International Journal of Educational Development, forthcoming. Kαραγιαννόπουλος, Ε.: απάνες, κόστος, χρηµατοδότηση της ηµόσιας Εκπαίδευσης την Εικοσαετία : Τάσεις-Εξελίξεις, Aθήνα, Kαραγιαννόπουλος, Ε.: απάνες, κόστος, χρηµατοδότηση της ηµόσιας Εκπαίδευσης την περίοδο (αδηµοσίευτο). 104

2 Kαρµάς, Κ., ραγώνα, Τ., Κωστάκη, Α. (1986): Προοπτική και Αξιολόγηση των φοιτητών ΤΕΙ Αθηνών. MoE, Aθήνα TEI, OE B. Κασσωτάκης, Μ.: Πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση στην Ελλάδα και τα Προβλήµατά της, Αδηµοσίευτη Μελέτη. Kασσωτάκης Μ.: "Η Τεχνική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση στην Ελλάδα και οι Θέσεις,της Ελληνικής Νεολαίας", Εφηµερίδα της Ελληνικής ιασποράς, 1981, 2-3, Κασσωτάκης, Μ.: "Το Ενιαίο Λύκειο: Λόγοι ίδρυσής του και προοπτικές του στην Ελλάδα, Eκπαίδευση και Κατάρτιση, 1987, 1, Kassotakis, M & Lambrakis -Paganos, A.: "Greek Education and its Legislative Framework " Tulasiewicz W. & Strowbridge G., Education and the Law, London Routledge 1993, Kassotakis, M.: "Education in a single Europe: "Greece" Routledge, Κafetzopoulos, G. : Higher Education in Greece: A Brief Introduction, Athens, Kafetzopoulos, G. : A Brief Account of Educational Reforms in Greece ( ), Athens, Kαφετζόπουλος, Γ. και Μπούτος, Ι. : Έρευνα γιά τις Απογραφές Εκπαιδευτικών Στοιχείων (αδηµοσίευτο), Kαφετζόπουλος, Γ., Γριµανέλλης, Π., Κιντή, Μ. (εκδ.) Κατάλογος Ερευνών και Μελετών για την Εκπαίδευση στην Ελλάδα, 1η έκδοση 1988, 2η έκδοση 1990, 3η έκδοση OE B Κέντρο ιαστηµικών Μελετών: Ανάγκες Ειδίκευσης και Ελλείψεις στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πανεπιστήµιο Ξάνθης, Kless, S.: "Planning and Policy Analysis Education What Can Economists Tell Us?", Comparative Education Review, Nov. 1986, pp Kostaki, Anastasia : Education Standards in the Greek Educational System, a report for the OECD/CEPI. Kurian, G.(ed): "World Education Encyclopedia", article on Greece by B. Massialas, G.Flouris and M. Cassotakis, New York, Facts on File, Lambropoulos, Ch. Psacharopoulos G, Educational Expansion and Earning Differentials in Greece, Comparative Educative Review, Vol. 31, No.1, Law 1566/1985: "The Structure and functions of Primary and Secondary Education". 105

3 Lourie, Sylvain: "Report of the Joint "Educational Policy and Planning Division" and of the "International Intitute for Educational Planning" mission in Greece for the reorganization of the Ministry of Education", UNESCO, IIEP, May Massialas, B.: The Educational System of Greece, Wasinghton U.S. Department of Education, Mαστοράκη, Μ., Αφεντάκη, Α. : Στατιστική Επεξεργασία Στοιχείων Α.Ε.Ι. Ακαδηµαϊκου Ετους , Υπουργείο Παιδείας, Mαστοράκη, Μ., Αφεντάκη, Α. : Στατιστική Επεξεργασία Στοιχείων Α.Ε.Ι. Ακαδηµαϊκού Ετους , Υπουργείο Παιδείας, Min. of Education: 1980 Educational Policy and Planning, OECD, Paris. OAE, Υπουργείο Εργασίας : Ανεργία, Ζήτηση Ειδικευµένης Εργασίας και Επαγγελµατική Κατάρτιση στις Περιφερειακές Αγορές Εργασίας, Aθήνα, εκ OAE : "Παρόν και Μέλλον", Κατάλογος Σπουδών και Προγραµµατισµού, Aθήνα, OECD: The Mediterranean Regional Project : Greece, Paris, OECD, OECD: Educational Policy and Planning : Greece, Paris, OECD: Educational Planning : An Historical Overview of the OECD Work, Paris, OECD: Reviews of National Policies for Education: Greece, Paris, OEEK: Η οµή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήµατος - Το Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Aθήνα, OEEK: Σηµείο σύγκλισης Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Αγοράς Εργασίας, Αθήνα, OEEK: Τελευταίες Εξελίξεις στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ελλάδα: ηµιουργία Εθνικού Συστήµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Aθήνα, OΣK: Γενική Καταµέτρηση των Ελληνικών ηµοσίων Σχολείων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης-Κτίρια: , (αδηµοσίευτο) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο : Εξέλιξη της Εκπαίδευσης, Ελληνική Εθνική Εκθεση, Αθήνα, Παλαιοκρασσάς, Σταµάτης, Μπρετάκου, Β., Ρουσσέας, Π. : Οι Μαθητές που διακόπτουν τις σπουδές τους στο Γυµνάσιο και οι ανάγκες τους για 106

4 επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, (υπό εκπόνηση), Αθήνα, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και OEEK. Παντελιάδου, Σ. " Εκπαίδευση παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες", Αναφορά για το 1ο Πανελλήνιο Συµπόσιο του Συνδέσµου Παιδαγωγικών Επιστηµών, Kοµοτηνή, Papalexopoulos, Th.et.al.: Towards a Competitive Economy: a New Approach for the Industrial Policy in Greece, Athens, European Comission, Παπαθεοδοσίου Χ: " ιαφοροποίηση Αναγκών στην Επαγγελµατική Ειδίκευση", ITE, Aθήνα, Πεσµατζόγλου, Σ.: Εκπαίδευση και Ανάπτυξη στην Ελλάδα, Το Ασύµπτωτο µιάς Σχέσης, Aθήνα, Θεµέλιο, Psacharopoulos, G.: "The Planning of Education: Where do we stand?" in "Education Planning : A Symposium", Comparative Education Review, Nov. 1986, pp Rangousis, Nicolas: "Developpement de l'education: Rapport National de la Grece." UNESCO 44e Conference Internationale de l'education, Geneve, Athens: Ministry of Education and Religion. ΣΕΒ: "Ανάγκες γιά Τεχνική Εκπαίδευση στην Ελληνική Βιοµηχανία", Aθήνα: IOΒΗ, Σκούρα-Βαρνάβα Γ. και Κωστάκης Α.: "Ενισχυτική ιδασκαλία στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση ( )" Aθήνα 1992, Υπουργείο Παιδείας, Έκθεση για το τµήµα Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Σκούρα-Βαρνάβα Γ., Βασιλείου Β. και Γεωργακάκος Σ.: "Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Ποσοτικά Στοιχεία ( ). Aθήνα 1993, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Σουµέλης Κ.: "Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικά Συστήµατα στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε." Aθήνα 1993, (αδηµοσίευτο). Σταµέλος Γ.: "Μαθητική εξέλιξη και Πρόσβαση στην Ελληνική Τριτοβάθµια Εκπαίδευση", Aθήνα, Thomas, R. Murray Approaches to Setting and Selecting Achievement Standards pp in Monitoring the standards of Education, edited by Albert C. Tuijnman and T. Neville Postlethwatte, London, Pergamon-Elsevier. Υπουργείο Παιδείας: Σύγχρονη Οργάνωση Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Νέων και Ειδικές Ανάγκες, Aθήνα. Υπουργείο Παιδείας,: Πληροφοριακό φυλλάδιο γιά την Ειδική Εκπαίδευση, OE B, Aθήνα,

5 Υπουργείο Παιδείας, εύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης: Ανθρώπινοι Πόροι- Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, Aθήνα, Fish, J.: What is Special Education?, London, Φραγκουδάκης, Α.: "Η Τεχνική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση και η Ιδεολογία της", Σύγχρονα Θέµατα, 1979, 1, University of Crete: Teacher Education in the European Community, URSA-NET: Ειδίκευση, Ανάγκες και Ελλείψεις στην Περιφέρεια της υτικής Ελλάδας, Αθήνα, Walters, Pamela B Sex and Institutional Difference in Labor Market Effected in the Expansion of Higher Education, Sociology of Education, 59: Wickremasingle W: "Handbook of World Education: A Comparative Guide to Higher Education and Educational systems of the World. "Educational System of the World: Greece " by Prof. M.Kassotakis, American Collegiate Service, Houston Texas. 108

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη Kαθηγήτρια Οικονομικών της Κοινωνικής Πολιτικής και της Απασχόλησης στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1990-94: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1990-94: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μπάγκαβος Χρήστος Παναγή Μπενάκη 2-4 114 71 Αθήνα τηλ. : 210/8238492, 6979154911 e-mail: christosbagavos@gmail.com Ημερ. γέν.: 24/03/1966 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Τίτλοι σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚ ΣΥΝΘΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΑΠΑ ΟΓΓΟΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ e-mail: tpap@teihal.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΑΠΑ ΟΓΓΟΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ e-mail: tpap@teihal.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΠΑ ΟΓΓΟΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ e-mail: tpap@teihal.gr Όνοµα πατρός Όνοµα µητρός : Αναστάσιος : Μαρία Ηµεροµηνία γέννησης : 6 εκεµβρίου 1964 Τόπος γέννησης Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Αλίνα Χυζ Διεύθυνση Εργασίας: ΤΕΙ Πειραιά Τ.Κ. 12244 ΑΙΓΑΛΕΩ Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250 Τηλέφωνο: 210 5381267 Φαξ: 210 5381281 E-mail: alinahyz@teipir.gr;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

INEQUALITIES IN EDUCATION AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ MIA ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

INEQUALITIES IN EDUCATION AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ MIA ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ INEQUALITIES IN EDUCATION AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ MIA ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κείµενα Εργασίας 2003/3 Working Papers 2003/3 BIBLIOGRAPHY OF SOCIAL SCIENCES ON MODERN GREEK

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Αθήνα Τηλ. 0030210-991.5.001 0030697-8280574 (κινητό) dionysios.moschopoulos@ouc.ac.cy

Βιογραφικό Σηµείωµα. Αθήνα Τηλ. 0030210-991.5.001 0030697-8280574 (κινητό) dionysios.moschopoulos@ouc.ac.cy Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: ιονύσης Μοσχόπουλος Όνοµα πατρός Σπυρίδων Έτος και τόπος γέννησης: 1956, Αθήνα ιεύθυνση κατοικίας: Ρούµελης 48, 164 51 Αργυρούπολη Αθήνα Τηλ. 0030210-991.5.001

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΚΟΚΚΟΣ Όνοµα : ΑΛΕΞΙΟΣ Όνοµα πατέρα : ηµήτριος Όνοµα µητέρας : Ελένη Ηµερ. Γέννησης : 22/11/1950 Τόπος γέννησης : Αθήνα Υπηκοότητα : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσάκης Μανώλης. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke.

Χρυσάκης Μανώλης. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke. Χρυσάκης Μανώλης Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157 ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & ημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς E-mail: fafaliou@unipi.gr Url: http://www.unipi.gr/faculty/fafaliou/index.html

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Ηλίας Κικίλιας Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Σπουδές 1997 Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. Language Reading Speaking Writing. Mother tongue French 5 5 5 English 3 3 3

CURRICULUM VITAE. Language Reading Speaking Writing. Mother tongue French 5 5 5 English 3 3 3 ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ωτήρης ούλης CURRICULUM VITAE Soulis Sotirios CURRICULUM VITAE Proposed position in the programme: 1. Family name : Soulis 2. First names : Sotiris 3. Date of birth : 15.10.1954 4. Nationality

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: 2681072756

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: 2681072756 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΑΡΗΣ ΝΑΞΑΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1958 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΕΓΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χίος, 2010 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2 ΣΠΟΥ ΕΣ...3 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ...3 4 Ι ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ...4 α)

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2009 Eπίθετο: Mαυρογιώργος Όνομα: Γιώργος Έτος γεννήσεως: 1944 Διεύθυνση Τμήμα Φ.Π.Ψ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη, Δουρούτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Δεκέμβριος 2012 Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑ: Δημήτριος Μ. Μιχαήλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σκουφά

Διαβάστε περισσότερα

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27) . Briefing papers.1. .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5. VI. . 28-44)

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27)   . Briefing papers.1.  .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5.  VI. . 28-44) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ BΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Αθήνα Ιανουάριος 2013 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΠΟΥ ΕΣ (σελ. 5) ΙΙ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (σελ. 6-7) Α. Ακαδηµαϊκό καθεστώς B. ιδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τρέχουσα ιδιότητα Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης - Κάτοχος της Α ευρωπαϊκής έδρας Jean Monnet στο Τµήµα ιεθνών &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔEΛTIO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΗΣ LIBRARY NEWSLETTER IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010 ΠEIPAIAΣ / PIRAEUS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Σύντοµη ιστορική περιγραφή της εκπαίδευσης στην Ελλάδα 1.1 Βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήµατος 1.2 Εξελίξεις κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απόκτηση του τίτλου: Msc in Sociology with Special Reference to Education (Διάκριση στη διπλωματική εργασία)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απόκτηση του τίτλου: Msc in Sociology with Special Reference to Education (Διάκριση στη διπλωματική εργασία) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Τσατσαρώνη Ονομα: Αννα Ετος Γέννησης: 1950 Διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 74 Νέο Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Τηλέφωνο +30-210-6722856 e-mail: tsatsaro@uop.gr ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα κατάσταση και προοπτικές

Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα κατάσταση και προοπτικές ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας (2011) Τόµος 3, Τεύχος 4, 140-148 Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα κατάσταση και προοπτικές Σωτηριάδου Κ. 1, Μαλλιαρού Μ. 2, Σαράφης Π. 3 1 Ταγµατάρχης (ΥΝ), 223 ΚΙΧΝΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ιανουάριος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση και Φύλο»

«Εκπαίδευση και Φύλο» Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) «Εκπαίδευση και Φύλο» Μελέτη Βιβλιογραφικής Επισκόπησης Οµάδα Έργου: ρ. Χ. Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη - ρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη - Α. Καπέλλα ΑΘΗΝΑ 2001 «Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα