Αισθητήρια Όργανα. λκλλκλκλλκκκκ. Εισαγωγή. Ο Οφθαλµός Οφθαλµικός Βολβός Τοιχώµατα του Βολβού Οι Μύες του ΟΦθαλµού Οσφρητικές Φλοιός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αισθητήρια Όργανα. λκλλκλκλλκκκκ. Εισαγωγή. Ο Οφθαλµός Οφθαλµικός Βολβός Τοιχώµατα του Βολβού Οι Μύες του ΟΦθαλµού Οσφρητικές Φλοιός"

Transcript

1 Αισθητήρια Όργανα λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Ο Οφθαλµός Οφθαλµικός Βολβός Τοιχώµατα του Βολβού Οι Μύες του ΟΦθαλµού Οσφρητικές Φλοιός Το Αυτί (Ους) Το Έξω Ους Το Μέσο Ους Το Έσω Ους - Λαβύρινθος Εισαγωγή Τα δύο κύρια αισθητήρια όργανα είναι ο οφθαλµός (ή µάτι) και το ούς (ή αυτί). - Ο οφθαλµός αποτελεί το αισθητήριο όργανο της όρασης - Το ούς αποτελεί ένα ανατοµικό σύµπλεγµα, για δύο αισθητήρια όργανα, της ακοής και της ισορροπίας Οι κόγχοι είναι αµφοερόπλευρα µορφώµατα του άνω ηµιµορίου του προσώπου. Ο οφθαλµικός κόγχος αποτελεί οστικό κόλπωµα της πρόσθιας επιφάνειας του κρανίου. Περιέχει τον οφθαλµικό βολβό, το οπτικό νεύρο, τους εξωβολβικούς µύς, τα νεύρα και τα αγγεία του οφθαλµού και το µεγαλύτερο τµήµα της δαρυϊκής συσκευής. Το αυτί αποτελείται από τρία µέρη: το έξω, µέσο και έσω ους. - Η έξω και µέση µοίρα του χρησιµέυουν κυρίως στη µετάδοση των ηχητικών κυµάτων προς το έσω ους. - Στο έσω ους (ή τυµπανική κοιλότητα) βρίσκεται το όργανο της ακοής και της ισορροπίας. Ο Οφθαλµός Ο οφθαλµός είναι το αισθητήριο όργανο της όρασης ο οποίος καταλαµβάνει το πρόσθιο τµήµα του οφθαλµικού κόγχου. Η βασική οτική ιδιότητα του οφθαλµού είναι ότι η εικόνα σχηµατίζεται ανεστραµµένη και στις δύο διαστάσεις (και την οριζόντια και την κάθετη). Αποτελείται από τον οφθαλµικό βολβό και τα επικουρικά όργανα. Τα επικουρικά όργανα περιλαµβάνουν Φρύδια Βλέφαρα Επιπεφυκώτας Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 1

2 Δακρυϊκή συσκευή Μύς του οφθαλµού και των βλεφάρων Οφθαλµικός βολβός Ο οφθαλµικός βολβός έχει σχήµα ανώµαλο σφαιρικό, µε δύο πόλους, τρεις κοιλότητες και ένα τοίχωµα. Η προς τα εµπρός προβολή του βολβού αποτελεί τον δεαφανή κερατοειδή χιτώνα. Πίσω από αύτο (κατά σειρά) είνο ο πρόσθιος θάλαµος, η ίριδα και η κόρη, ο οπίσθιος θάλαµος, οφ φακός, το υαλοειδές σώµα και ο αµφιβληστροειδής. Πόλους του οφθαλµού Πρόσθιος πόλος Η προς τα εµπρός προβολή αντιπροσωπεύει το ένα έκτο του συνολικού όγκου του βολβού. Περιέχει τον κερατοειδή χιτώνα, την ίριδα, την κόρη και τον φακό Οπίσθιος πόλος -Περιέχει το οπτικό νεύρο Κοιλότητες του οφθαλµού Υπάρχουν Δύο θάλαµοι, που είναι µικρές κοιλότητες, κατά το πρόσθιο πόλο του οφθαλµού, οι οποίες, επικοινωνούν µεταξύ τους και περιέχουν ένα υδαρές υγρό, το υδατοειδές υγρό. Πρόσθιος Θάλαµος - οριοθετείτε προς τα εµπρός από τον κερατοειδή χιτώνα και προς τα πίσω από την ίριδα και τον φακό Οπίσθιος θάλαµος - αποτελεί δακτύλιο στην οπίσθια επιφάνεια της ίριδας. Οι θάλαµοι επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω του ανοίγµατος της κόρης και περιέχουν υδατοειδές υγρό. Υδατοειδές υγρό - βρίσκεται στους θαλάµους Παράγεται από τα αγγεία του ακτινωτού σώµατος, κατά τον οπίσθιο θάλαµο και αποχετεύεται στον φλεβώδη κόλπο του σκληρού (σωλήνας του Schlemm) κατά τον πρόσθιο θάλαµο. Το υδατοειδές υγρό συµβάλλει στην διατήρηση της ενδοφθαλµιας πίεσης, στην θρέψη και διατήρηση του σχήµατος του κερατοειδούς, και στην θρέψη του φακού. Παρεµπόδιση της αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού συσχετίζεται µε το γλαύκωµα Υαλοειδές σώµα αποτελεί µία κύρια κοιλότητα (τα πίσω τέσσερα πέµπτα του βολβού) το οποίο βρίσκεται πίσω από τον φακό. Το υαλοειδές σώµα είναι µια πηκτοειδή, διαφανή ζελατινώδη, ουσία που γεµίζει το χώρο της κύριας κοιλότητας του βολβού. Σε αντίθεση µε το υδατοειδές υγρό, η ουσία αυτή δεν αναπαράγεται. Συµβάλλει στην διατήρηση του σχήµατος του οθφαλµικού βολβού και στην στήριξη του φακού και του αµφιβλιστροειδούς χιτώνα. Επιτρέπει την δίοδο του φωτός χωρίς να το διαθλά. Τοιχώµατα του Βολβού Το τοίχωµα του οφθαλµού αποτελείται από τρεις οµοκέντρους χιτώνες, µια εξωτερική ινώδη χιτώνα, µια ενδιάµεση αγγειώδη χιτώνα και µία εσωτερική αµφιβληστροειδική χιτώνα. Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 2

3 Ινώδης (ή έξω) Χιτώνας Η εξωτερική ινώδη χιτώνας αποτελεί το σκελετό του βολβού. Υποδιαιρείται, σε δύο άνισες µοίρες προς τα πίσω από τον σκληρό χιτώνα και προς τα εµπρός από τον κερατοειδή χιτώνα. Ο σκληρός χιτώνας αντιστοιχεί στα οπίσθια 5/6 του τοιχώµατος και είναι λευκός και αδιαφανής Είναι ιδιαιτέρα ισχυρός και έτσι διατηρεί το σχήµα του οφθαλµού και προστατεύει τα περιεχόµενο του οφθαλµικού βολβού. Επίσης, συµβάλλει στην πρόσφυση των οφθαλµικών µυών. Κόντα στο πρόσθιου χείλους του σκληρού χιτώνα, δύο δακτύλιοι από λείους µυς εκτείνονται στον αυλό του οφθαλµού. Το πρόθιο δακτύλιο είναι η ίρις. Ο κερατοειδής χιτώνας αντιστοιχεί στο πρόσθιο 1/6 του τοιχώµατος και είναι διαφανής και ανάγγειος Ο κερατοειδής χιτώνας αποτελεί το κυριότερο διαθλαστικό µέσο του οφθαλµού και λειτουργεί ως συγκεντρωτικός φακός. Περιέχει άφθονες αµύελες νευρικές ίνες και δεν περιέχει αγγεία. Εµφανίζει 5 στιβάδες (από έξω προς τα µέσα) είναι 1) το πολύστοιβο πλακώδες µη κερατινοποιούµενο επιθήλιο, 2) η µεµβράνη του Bowman, 3) η ίδια ουσία του κερατοειδούς, 4) η µεµβράνη του Descement, και 5) το ενδοθήλιο. Αγγειώδης Χιτώνας Ο αγγειώδης χιτώνας εµφανίζει δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αφενός, είναι εξαιρετικά αγγειοβριθής χιτώνας και αποτελεί τον φορέα των αγγείων του οφθαλµικού βολβού και αφετέρου ή πρόσθια µοίρα αυτού αντιστοιχεί σε λείο µυϊκό ιστό για τις ανάγκες του οφθαλµού για προσαρµογή του φακού και για την ένταση του φωτεινού ερεθίσµατος (ακτινωτό σώµα κα ίριδα) Αποτελείται από πίσω προς τα εµπρός από τον χοριοειδή χιτώνα, το ακτινωτό σώµα και την ίριδα Χοριοειδής χιτώνας αποτελεί την µεγαλύτερη µοίρα του αγγειώδους χιτώνα. Εκτείνεται από την πριονωτή περιφέρεια µέχρι την οπτική θηλή. Η πριονωτή περιφέρεια είναι µια κυκλική οδοντωτή γραµµή πάνω στον αµφιβληστροειδή, λειτουργεί σαν όριο του χοριοειδούς χιτώνα από το ακτινωτό σώµα. Ο χοριοειδής χιτώνας συµβάλλει στην θρέψη του αµφιβληστροειδούς χιτώνα και περιέχει άφθονα µελανοκύτταρα για το περιορισµό του φαινόµενο σκέδασης. Ακτινωτό σώµα εκτείνεται από τη πριονωτή περιφέρεια µέχρι το περιφερικό χείλος της ίριδας. Η έξω επιφάνεια του έρχεται σε σχέση µε τον σκληρό χιτώνα και η έσω επιφάνεια µε τον αµφιβληστροειδή χιτώνα. Το ακτινωτό σώµα παίζει ρόλο στην παραγωγή του υδατοειδούς υγρού, στον µηχανισµό οπτικής προσαρµογής του φακού και στην παραγωγή γλυκοζαµινογλυκανών για το υαλοειδές σώµα Ο ακτινωτός κύκλος αποτελεί την οπίσθια µοίρα του ακτινωτού σώµατος. Βρίσκεται στην έσω επιφάνεια και είναι µια κυκλική ζώνη που εκτείνεται από την πριονωτή περιφέρεια µέχρι τον ακτινωτό στέφανο. Εµφανίζει αγγειώδεις Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 3

4 πτυχές τις «ακτινοειδείς προσεκβολές» που σχηµατίζουν το ακτινωτό στέφανο. Ακτινωτός µύς βρίσκεται στην έξω επιφάνεια και ρυθµίζει τον βαθµό κυρτότητας του φακού. Ίριδα βρίσκεται µπροστά από τον φακό και αποτελεί ένα συσταλτό διάφραγµα. Περιφερικά προσφύεται στο ακτινωτό σώµα Στο κέντρο παρουσιάζει µια κυκλική οπή, την κόρη Περιέχει χρωστικοφόρα κύτταρα, άφθονα αγγεία, και τους µύες τις ίριδας (τον σφιγκήτρας και τον διαστολέα µυ της κόρης) Το χρώµα των µατιών εξαρτάται από την ποσότητα και την κατανοµή των χρωστικοφόρων κύτταρων.η κόρη εµφανίζεται µαύρη γιατί µέσω αυτής βλέπουµε την οπίσθια επιφάνεια του µατιού Αµφιβληστροειδής Χιτώνας Αποτελεί νευρικό ιστό ο οποίος διεγείρεται από το φως. Είναι το αισθητήριο όργανο της όρασης. Περιέχει δύο πέταλα- Το Έξω πέταλο µελάγχρουν επιθήλιο Εκτείνεται από την είσοδο του οπτικού νεύρου µέχρι την πριονωτή περιφέρεια. Το επιθήλιο αποτελείται από ένα στοίχο κυβοειδών κυττάρων τα οποία έχουν χρωστική µελανίνη. Τα επιθηλιακά κύτταρα έχουν στενή σύνδεση µε τον χοριοειδή χιτώνα (µεµβράνη Bruch) Παίζει ρόλο στην απορρόφηση του πλεονάζοντος φωτός, στην ενεργό µεταφορά µεταβολιτών, στην δηµιουργία του αιµατο-αµφιβληστροειδικού φραγµού, στην αναγέννηση των φωτοχρωστικών και στη φαγοκυττάρωση αποπιπτόντων οπτικών κυττάρων Το Έσω πέταλο ιδίως αµφιβληστροειδής (ή οπτικό πέταλο) Εκτείνεται στην εσωτερική επιφάνεια του τοιχώµατος από την πριονωτή περιφέρεια µέχρι την οπτική θηλή. Περιέχει τρεις λειτουργικές οµάδες κυττάρων 1. τα οπτικά κύτταρα (ραβδία και κωνία) είναι κύτταρα φωτουποδοχείς τα ραβδία, χρησιµεύουν για την ασπρόµαυρη όραση τα κωνία, χρησιµεύουν για την διάκριση χρωµάτων 2. διάµεσοι νευρώνες παρεµβάλλονται µεταξύ των οπτικών και των γαγγλιακών κυττάρων, απαρτιώνουν τις αισθητικές πληροφορίες από τους φωτουποδοχείς, πριν αυτές µεταφερθούν στο εγκέφαλο. τα δίπολα κύτταρα είναι τα περισσότερα σε αριθµό, γενικά συνάπτονται άµεσα µε έναν ή περισσότερους φωτουποδοχεις και ένα ή περισσότερους νευρώνες της οπτικής οδού οριζόντια κύτταρα µέσω αυτών πραγµατοποιείται ή ευόδωση της κάθετης µετάδοσης ερεθίσµατος κατά µήκος του αµφιβληστροειδούς, φέρουν πλάγιες διασυνδέσεις αµακρινή κύτταρα, δρούν κάπως ανασταλτικά, δεν έχουν νευράξονες Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 4

5 3. γαγγλιακά κύτταρα των οποίων οι αποφυάδες σχηµατίζουν το οπτικό νεύρο Ωχρά Κηλίδα Η ωχρά κηλίδα βρίσκεται κροταφικά της θηλής του οπτικού νεύρου. Περιέχει µόνο κωνία και είναι το σηµείο µε την µεγαλύτερη οπτική οξύτητα. Η θηλή του οπτικού νεύρου βρίσκεται ρινικά, αντιστοιχεί σε βοθρίο, από το οποίο αναδύονται τα κεντρικά αγγεία του αµφιβληστροειδούς. Στην ωχρά κηλίδα έχουµε απουσία φωτοευαίσθητων κυττάρων και έτσι η θέση αυτή είναι γνωστή ως τυφλό σηµείο (η κηλίδα του Mariotte). Κρυσταλλοειδής Φακός Ο κρυσταλλοειδής φακός βρίσκεται πίσω από την ίριδα και έχει µέγεθος περίπου φακής. Μαζί µε τον κερατοειδή και το υαλοειδές σώµα, διαθλούν και συγκεντρώνουν τις ακτίνες του φωτός στον αµφιβληστροειδή, όπου εστιάζονται πάνω στην ωχρά. Ο φακός µπορεί να αυξοµειώνει το σχήµα του, µεταβάλλοντας ταυτόχρονα και τη διαθλαστική του δύναµη µε το µηχανισµό της προσαρµογής Οι Μύες του Οφθαλµού Μέσα στον οφθαλµικό κόγχο βρίσκονται 7 γραµµωτοί µύες. Οι περισσότεροι έχουν κοινή έκφυση από τον κοινό τενόντιο δακτύλιο. Ένας καταφύεται στο άνω βλέφαρο (ανελκτήρας του άνω βλεφάρου). Έξι καταφύονται επάνω στο βολβό για να ρυθµίζουν τις κινήσεις του. Τέσσερεις ορθοί (άνω, κάτω, έσω & έξω) Δύο λοξοί (άνω & κάτω) Ανελκτήρας µυς του άνω βλεφάρου: Είναι ένα παχύς, τριγωνικός µυς που ανυψώνει το άνω βλέφαρο Καταφύεται στο δέρµα του άνω βλεφάρου Οι ορθοί µύες: Υπάρχουν τέσσερεις ο άνω, ο κάτω, ο έσω & ο έξω ορθός Έχουν µια ισχυρή κοινή έκφυση από τον κοινό τενόντιο δακτύλιο που περιβάλλει το οπτικό τρήµα Καταφύονται στον οφθαλµικό βολβό Ο άνω, ο κάτω και ο έσω ορθός νευρώνονται από το κοινό κινητικό νεύρο, ο έξω ορθός νευρώνεται από το απαγωγό νεύρο Οι λοξοί µύες: Ο άνω λοξός Εκφύεται από το σώµα του σφηνοειδούς οστού. Προσφύεται στην άνω έσω γωνία του κογχικού τοιχώµατος, αφού διέλθει από την τροχιλία στρέφεται προς τα πίσω και έξω. Καταφύεται στο σκληρό χιτώνα προς τα άνω και έξω. Στρέφει τον βολβό προς τα κάτω και έξω. Νευρώνεται από το τροχιλιακό νεύρο. Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 5

6 Ο κάτω λοξός Εκφύεται από την άνω γνάθο, φέρεται προς τα έξω και πίσω. Καταφύεται στον σκληρό χιτώνα προς τα κάτω και έξω. Στρέφει τον βολβό προς τα άνω και έξω Νευρώνεται από το κοινό κινητικό νεύρο. Το Αυτί (Ους). Το αυτί (ή ους) περιέχει το αισθητήριο όργανο της ακοής και της ισορροπίας, έχει δηλαδή διπλή αισθητική λειτουργία (ακοή και διατήρηση ισορροπίας). Αποτελείται από τρία µέρη το έξω, το µέσο και το έσω ους ή λαβύρινθος. Το έξω και µέσο ους χρησιµεύουν για την µετάδοση των ηχητικών κυµάτων προς το έσω ους. Το έξω ους το οποίο αποτελείται από το πτερύγιο (ποθ βρίσκεται στην πλάγια επιφάνεια του κεφαλιού) και τον έξω ακουστικό πόρο (που οδηγεί τον ήχο προς τα έσω). Το µέσο ους είναι µια κοιλότητα της λιθοειδούς µοίρα του κροταφικού οστού, η οποία βρίσκεται στα πλάγια. Χωρίζεται απο τον έξω ακουστικό πόρο µε έναν υµένα. Συνδέεται µε τον φάρυγγα. Το έσω ούς περιέχει τα αισθητήρια όργανα της ακοής και της ισορροπίας. Αποτελείται από µια σειρά κοιλοτήταων στο εσωτερικό του λιθοειδούς µοίρας του κροταφικού οστού. Ο τυµπανικός υµένας χωρίζει το έξω από το µέσο ους Η ακουστική σάλπιγγα συνδέει το µέσο ους -την τυµπανική κοιλότητα- µε την ρινική µοίρα του φάρυγγα. Το Έξω Ους Αποτελείται από το πτερύγιο και τον έξω ακουστικό πόρο Το πτερύγιο υποδέχεται τα ηχητικά κύµατα Ο έξω ακουστικός πόρος καθοδηγεί τον ήχο προς τον τυµπανικό υµένα, ο οποίος διαχωρίζει τον ακουστικό πόρο από το µέσο ους. Πτερύγιο Το πτερύγιο βρίσκεται στο πλάγιο του κεφαλιού. Είναι το ορατό, ωοειδές τµήµα του έξω ωτός. Συνδέεται µε το κρανίο µέσω του δέρµατος, του έξω ακουστικού πόρου, των συνδέσµων και των µυών της περιοχής. Αποτελείται από ελαστικό χόνδρο που καλύπτεται από λεπτό τριχωτό δέρµα. Εµφανίζει ακανόνιστες ακρολοφίες και κοιλάνσεις. Το κοίλο κέντρο είναι η κόγχη του πτερυγίου. Ο έξω ακουστικός πόρος αρχίζει από τον πυθµένα της κόγχης. Ο έξω ακουστικός πόρος Εκτείνεται από την κόγχη του πτερυγίου µέχρι τον τυµπανικό υµένα. Έχει µήκος περίπου 2.5 εκατοστά. Το έξω τριτηµόριο είναι χόνδρινο, ενώ τα έσω δύο τριτηµόρια είναι οστέινα. Καλύπτεται µε δέρµα και περιέχει τρίχες και τροποποιηµένους ιδρωτοποιούς αδένες. Οι αδένες αυτές παράγουν κυψέλη (κερί). Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 6

7 Ο τυµπανικός υµένας Αποτελεί µια λεπτή, ηµιδιαφανή, ωοειδή µεµβράνη που βρίσκεται στο έσω άκρο του έξω ακουστικού πόρου. Ο τυµπανικός υµένας σχηµατίζει ένα τοίχωµα µεταξύ το έξω και του µέσου ωτός. Ο τυµπανικός υµένας είναι ένα ινώδης υµένας ο οποίος καλύπτεται από πολύ λεπτό δέρµα προς τα έξω και από βλεννογόνο προς τα έσω Κινείται στις δονήσεις του αέρα (ηχητικά κύµατα). Οι δονήσεις µεταδίδονται από τον υµένα στα ακουστικά οστάρια του µέσου ωτός, και αυτά στην συνέχεια τα µεταδίδουν στο έσω ους Το Μέσο Ους Το µέσο ους είναι µία στενή κοιλότητα γεµάτος µε αέρα και επενδυµένος µε βλεννογόνο. Βρίσκεται στην λιθοειδή µοίρα του κροταφικού οστού, µεταξύ του τυµπανικού υµένα προς τα έξω και του έξω τοιχώµατος του έσω ούς προς τα έσω. Περιλαµβάνει την ιδίως τυµπανική κοιλότητα και τον επιτυµπάνιο χώρο. Η τυµπανική κοιλότητα (κοίλο του τυµπάνου) βρίσκεται αµέσως µετά από τον τυµπανικό υµένα. Το επιτυµπάνιο χώρο βρίσκεται προς τα πάνω. Περιέχει Τρία ακουστικά οστάρια (σφύρα, άκµονα και αναβολέα) Ένα νεύρο, το τυµπανικό νεύρο. Δύο µικρούς µύες, τον τείνων το τύµπάνο και µυς του αναβολέα) Ακουστική σάλπιγγα συνδέει προς τα εµπρός το µέσο ους (τυµπανική κοιλότητα) µε την ρινική µοίρα του φάρυγγα. Παίζει ρόλο στη εξισορρόπηση της πίεσης του µέσου ωτός µε την ατµοσφαιρική πίεση Η τυµπανική κοιλότητα µοιάζει µε αµφίκοιλο φακό, περιέχει Τα ακουστικά οστάρια (σφύρα, άκµονα & αναβολέα). Η λαβή της σφύρας, ενσωµατώνεται στον τυµπανικό υµένα και τον κινεί. Τον µύ του αναβολέα Τον τείνοντα µυ του τυµπάνου Την χορδή του τυµπάνου, η οποία αποτελεί κλάδο του προσωπικού νεύρου (ΕΝ VΙΙ) Το τυµπανικό νευρικό πλέγµα Το Έσω Ους - Λαβύρινθος Περιέχει τα αισθητήρια όργανα της ακοής και ισορροπίας, και περικλείεται µέσα στη λιθοειδή µοίρα του κροταφικού οστού. Αποτελείται από σύνολο σωλήνων και κοιλοτήτων µε µεµβρανώδη τοιχώµατα. Ο υµενώδης λαβύρινθος περιβάλλεται πλήρως από το λιθοειδές οστό. Ο υµενώδης λαβύρινθος πληρούται από υγρό που αντιστοιχεί στην έσω λέµφος. Ο υµενώδης λαβύρινθος αποτελείται από σειρά υµενωδών κυστιδίων και σωλήνων που περικλείνονται µέσα στις κοιλότητες του οστέινου λαβυρίνθου. Έχει την ίδια µορφολογία µε τον οστέινο λαβύρινθο. Ο οστέινος λαβύρινθος πληρούται από υγρό που αντιστοιχεί στην έξω λέµφος. Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 7

8 Οστέινος Λαβύρινθος Ο οστέινος λαβύρινθος αποτελείται από τον κοχλία, την αίθουσα και τους ηµικύκλιους σωλήνες. Ο κοχλίας µοιάζει µε κέλυφος. Περιέχει τον υµενώδη κοχλία (ή κοχλιακό πόρο) ο οποίος αποτελεί το τµήµα του έσω ωτός που περιέχει το υποδεκτικό όργανο της ακοής. Ο υµενώδης κοχλιακός πόρος περιέχει την έσω λέµφο. Ξεκινά από το τυφλό αιθουσαίο άκρο και καταλήγει τυφλά στο θόλο του κοχλία. Σε εγκάρσια διατοµή εµφανίζει µία οροφιαία επιφάνεια την αιθουσαία κλίµακα, που επικοινωνεί µε την αίθουσα και µια εδαφιαία επιφάνεια την τυµπανική κλίµακα που καταλήγει στην στρογγυλή θυρίδα. Το κάτω τοίχωµα του κοχλιακού πόρου σχηµατίζει τον βασικό υµένα που επικάθεται το όργανο του Corti. Το πάχος του βασικού υµένα διαφέρει, η ανώτερη έλικα (έχει 2/σιο µέγεθος από την βασική). Ο ελικοειδής σύνδεσµος βρίσκεται στο έξω τοίχωµα του κοχλιακού πόρου, είναι πλούσιος σε τριχοειδή και παράγει την έσω λέµφο. Η αίθουσα είναι µια ωοειδή οστική κοιλότητα. Περιέχει το ασκίδιοή ή ελλειπτικό κυστίδιο και το σακίδιο ή σφαιρικό κυστίδιο, τα οποία αποτελούν µοίρες του συστήµατος της ισορροπίας Στην εξωτερική επιφάνεια της αίθουσας αναγνωρίζονται η ωοειδής θυρίδα που αποφράσσεται από την βάση του αναβολέα και η στρογγυλή θυρίδα που αποφράσσεται από τον δευτερογενή τυµπανικό υµένα. Στην εσωτερική επιφάνεια της αίθουσας αναγνωρίζονται τα παρακάτω- 1. το ελλειπτικό κόλπωµα που υποδέχεται το ελλειπτικό κυστίδιο του υµενώδους λαβυρίνθου που αντιστοιχεί σε εξειδικευµένη περιοχή αισθητικού επιθηλίου την ακουστική κηλίδα 2. σφαιρικό κόλπωµα που υποδέχεται το σφαιρικό κυστίδιο του υµενώδους λαβυρίνθου που αντιστοιχεί σε εξειδικευµένη περιοχή αισθητικού επιθηλίου την ακουστική κηλίδα 3. επίσης αναγνωρίζονται ο υδραγωγός της αίθουσας-έσω λέµφος-, εντός του οποίου πορεύεται ο ενδολεµφικός πόρος απολήγει στα δύο πέταλα της και -σκληρής µήνιγγας 4. υδραγωγός του κοχλία έξω λέµφος-, µέσω του οποίου επιτυγχάνεται η επικοινωνία µεταξύ του έξω λεµφικού χώρου του οστέινου λαβυρίνθου µε τον υπαραχνοειδή χώρο. Οι Ηµικύκλιοι Σωλήνες Επικοινωνούν µε την αίθουσα Ο πρόσθιος, έξω και ο οπίσθιος σωλήνας βρίσκονται πίσω και πάνω από την αίθουσα κάθε ηµικύκλιος σωλήνας στο πέρας του πριν εκβάλλει στην αίθουσα εµφανίζει την λήκυθο ο πρόσθιος και ο οπίσθιος έχουν κοινό το σκέλος που δεν έχει λήκυθο σε κάθε λήκυθο βρίσκεται ειδικό αισθητήριο όργανο ακουστική ακολοφία- Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 8

9 Απεικονίζει το οπτικό πεδίο στον αµφιβληστροειδή Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 9

10 Οριζόντια διατοµή το δεξιού οφθαλµού. Απεικονίζεται ο οπτικός άξονας Το ακτινωτό σώµα Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 10

11 Οι στιβάδες του αµφιβληστροειδή. Οι µύες του οφθαλµού. Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 11

12 Δοµή του κοχλία. Το όργανο του Corti. Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 12

13 Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 13

EI IKA AIΣΘHTHPIA OPΓANA

EI IKA AIΣΘHTHPIA OPΓANA EI IKA AIΣΘHTHPIA OPΓANA H αισθητηριακή πληροφόρηση προέρχεται από εξειδικευµένες αισθητικές νευρικές απολήξεις στις οποίες περιλαµβάνονται δερµατικές τενόντιες απολήξεις - µυϊκές άτρακτοι χηµειοδεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο. Αισθήσεις και αισθητήρια όργανα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο. Αισθήσεις και αισθητήρια όργανα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο Αισθήσεις και αισθητήρια όργανα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ Αίσθηση Είναι το συνειδητό αποτέλεσμα ορισμένων νευρικών διαδικασιών που γίνονται στον εγκέφαλο Με τις

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις

Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 10 Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις Ειδικές Αισθήσεις Όραση Ακοή Δομή του οφθαλμικού βολβού Οφθαλμικός βολβός Σκληρός χιτώνας Χοριοειδής χιτώνας Αμφιβληστροειδής χιτώνας Μ.Ντάνος Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ. γ) σύστημα προβολής( φλοιός της πληκτραίας σχισμής του ινιακού λοβού του εγκεφάλου)

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ. γ) σύστημα προβολής( φλοιός της πληκτραίας σχισμής του ινιακού λοβού του εγκεφάλου) ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ Το αισθητήριο της όρασης Η όραση μοιάζει με σύστημα έγχρωμης Τ.Y και έχει: α) σύστημα λήψης (μάτια) β) σύστημα μεταβίβασης ( οπτικές οδοί) γ) σύστημα προβολής( φλοιός της πληκτραίας σχισμής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 10ο ΜΕΡΟΣ A ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ 10ο ΜΕΡΟΣ A ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 10ο ΜΕΡΟΣ A ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ Στην εξέλιξη του νευρικού συστήματος, σημαντική κατεύθυνση αποτέλεσε η εγκεφαλοποίηση, κατά την οποία αναπτύχθηκαν ειδικά αισθητήρια όργανα στο κεφάλι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ.. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Σκιώτη Ευαγγελία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΧΛΙΑΚΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ & ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΖΙΓΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Α.Μ.: 12273 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Τμήμα Ιατρικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Τμήμα Ιατρικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Ιατρικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιοϊατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο Όνομα: Ημερομηνία:./ /2014 ΤΑΞΗ : A Λυκείου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Αισθητήρια όργανα - αισθήσεις ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : αφέρµου Μαρία ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ : Παπασωτηρίου Γεωργία Παπαδάκης Γεώργιος Ηράκλειο 2004

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - φυσιολογία του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ - ΑΧΕΠΑ

Ανατομία - φυσιολογία του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ - ΑΧΕΠΑ Ανατομία - φυσιολογία του οφθαλμού Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ - ΑΧΕΠΑ Οφθαλμικός κόγχος Εξωφθάλμιοι βολβοκινητικοί μύες Άνω ορθός Κάτω ορθός Έσω ορθός Έξω ορθός Άνω λοξός Κάτω λοξός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1 2 3 ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 1.Απο τι αποτελείται το κυτταρο; Ο οργανισμός του ανθρώπου συνίσταται από

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Αποκατάσταση ιαταραχών Επικοινωνίας και Κατάποσης σε Ενήλικες με Τραχειοστομία» Σπουδαστής: Μπάρδης Παναγιώτης Α.Μ. : 10522

Διαβάστε περισσότερα

Μεικτά Εγκεφαλικά Νεύρα

Μεικτά Εγκεφαλικά Νεύρα Μεικτά Εγκεφαλικά Νεύρα Εισαγωγή Τρίδυµο Νεύρο (V) Πυρήνες του Τριδύµου Νεύρου Οφθαλµικό Νεύρο (V 1 ) Άνω Γναθικό Νεύρο (V 2 ) Κάτω Γναθικό Νεύρο (V 3 ) Γάγγλια του Τριδύµου Νεύρου Προσωπικό Νεύρο (VΙΙ)

Διαβάστε περισσότερα

Το όργανο της ακοής και της ισορροπίας.

Το όργανο της ακοής και της ισορροπίας. Σημειώσεις Προβολής: 1. Στις διαφάνειες, όπου υπάρχουν υπογραμμισμένες λέξεις (υπερσύνδεση), σημαίνει ότι, πατώντας την λέξη, πηγαίνεις σε άλλη, κρυφή σελίδα. Για να επιστρέψεις στην προηγούμενη πατάς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΑΥΤΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΑΥΤΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Ι. ανιηλίδης ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2004 2005 ΑΡΙΘΜ. : 2007 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΑΥΤΙ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ. Σημειώσεις ( Notes) στο μάθημα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ. Σημειώσεις ( Notes) στο μάθημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ Σημειώσεις ( Notes) στο μάθημα Αντιμετώπιση του Γλαυκώματος Αρ. Χανδρινός Επικ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

http://www.med.wayne.edu/diagradiology/anatomy_modules ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

http://www.med.wayne.edu/diagradiology/anatomy_modules ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ http://www.med.wayne.edu/diagradiology/anatomy_modules ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΜΗΝΙΓΕΣ Ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος μυελός περιβάλλονται απο τις μήνιγγες που είναι από έξω προς τα μέσα η σκληρά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΘΕΜΑ: SCREENING ΑΚΟΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΘΕΜΑ: SCREENING ΑΚΟΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Υ. ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΘΕΜΑ: SCREENING ΑΚΟΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΑΡΚΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου-Σ.Ε.Υ.Π. Ιωάννινα

Τμήμα Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου-Σ.Ε.Υ.Π. Ιωάννινα Τμήμα Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου-Σ.Ε.Υ.Π. Ιωάννινα Πτυχιακή Εργασία Αξιολόγηση και Θεραπεία της Δυσφαγίας στα πλαίσια της Αφασίας Επόπτης: Χριστοδουλίδης Παύλος Σπουδαστές: Γώρου Ουρανία Καπουνάς Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή ΙΙ. Ι. Μύες του προσώπου

Κεφαλή ΙΙ. Ι. Μύες του προσώπου Κεφαλή ΙΙ Ι. Μύες του προσώπου Α. Μιµικοί µύες (δερµατικοί) Εντοπίζονται µέσα στο υποδόριο ιστό Προσφύονται στο δέρµα του προσώπου Κινητική νεύρωση προσωπικό νεύρο (ΕΝ VII) Περιβάλλουν τα στόµια (σφηγκτήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Λογοθεραπευτική. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας. παρέμβαση σε παιδιά με.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Λογοθεραπευτική. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας. παρέμβαση σε παιδιά με. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Λογοθεραπευτική Σπουδαστής: Σιώμος Χρήστος Α.Μ. : 12728 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ναυσικά Ζιάβρα παρέμβαση σε παιδιά με βαρηκοΐα-κώφωση»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΙΑΒΡΑ ΝΑΥΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Αναπνευστικό Σύστημα (1) Α. Ανώτερο Αναπνευστικό - Ρις (Μύτη) - Στοματική Κοιλότητα - Φάρυγγας (ρινική και στοματική μοίρα μέχρι το φαρυγγικό στόμιο του λάρυγγα) Β. Κατώτερο Αναπνευστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΝΙΩΝ ΤΡΑΓΩΝ ΚΕΡΑΣΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΝΙΩΝ ΤΡΑΓΩΝ ΚΕΡΑΣΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΝΙΩΝ ΤΡΑΓΩΝ ΚΕΡΑΣΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: Δρ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή µετά από διαθλαστικές επεµβάσεις µε Excimer laser. ΠΕΝΤΑΡΗ ΗΡΩ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ

Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή µετά από διαθλαστικές επεµβάσεις µε Excimer laser. ΠΕΝΤΑΡΗ ΗΡΩ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή µετά από διαθλαστικές επεµβάσεις µε Excimer laser. ΠΕΝΤΑΡΗ ΗΡΩ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 1 Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ ΜΕ LASER

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ ΜΕ LASER ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ ΜΕ LASER ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο. Το νευρικό σύστημα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο. Το νευρικό σύστημα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο Το νευρικό σύστημα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ Το νευρικό σύστημα Ρυθμίζει τις λειτουργίες των άλλων οργάνων και τις συντονίζει ανάλογα με Τα εξωτερικά και Τα εσωτερικά

Διαβάστε περισσότερα