Η Ελληνική Συμμετοχή στο EuropeanaLocal

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ελληνική Συμμετοχή στο EuropeanaLocal"

Transcript

1 Η Ελληνική Συμμετοχή στο EuropeanaLocal Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Σαράντος Καπιδάκης Εκ μέρους της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας Σκέψου τον Πολιτισμό

2

3 Europeana.eu - Γιατί; Ενισχύει την Ε.Ε. στην οικονομία της γνώσης Διατηρεί τα πολιτιστικά ιδρύματα που σχετίζονται με τις μελλοντικές γενεές Αποδεικνύει την πολιτιστική ποικιλομορφία της Ευρώπης Κρατά ψηφιοποιημένα πολιτιστικά στοιχεία στο δημόσιο τομέα Επενδύει στις δημιουργικές βιομηχανίες Διασφαλίζει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και νέες αγορές

4 Europeana.eu - Γιατί; Ενσωματώνει το περιεχόμενο του συνόλου των τομέων Δίνει την πολυγλωσσική, πολυπολιτισμική ποικιλομορφία της Ευρώπης στον κόσμο Προβάλει την εθνική κληρονομιά διεθνώς Προωθεί τον πολιτιστικό τουρισμό Οι συμμετέχοντες επωφελούνται από τα αποτελέσματα, π.χ: Εμπλουτισμένα μεταδεδομένα

5 Πθ Πιθανή ήδομή της Europeana Library X Museum A Archive A Library A National Digital Library Film Archive 1 Archive X ACE Film Archive 2 Film Archive 3 Museum X EuropeanaLibrary Film Archive X TEL NL 1 NL 2 NL 3 MICHAEL Παρέχει αποθετήριο και εργαλεία Eurbica National Archive 1 National Archive 3 National Archive 2

6 Ανομοιογένεια στη Europeana Πρέπει να υποστηρίξουν τις ίδιες αναζητήσεις με αποδοτικό τρόπο, παρά τα διαφορετικά: Είδη οργανισμών: αρχεία, ββλ βιβλιοθήκες, μουσεία, Μεγέθη: μεγάλα και μικρά Τύποι ψηφιακών αντικειμένων: εικόνες, κείμενα, Γλώσσα περιεχομένου Μεταδεδομένα (σχήματα και κανόνες/οδηγίες) Ποιότητα αντικειμένων Οργάνωση περιεχομένου

7 Η Ευρωπαϊκή Προσέγγιση Συγκομιδή (αντιγραφή) μεταδεδομένων Κοινή αποθήκευση σε ενιαίο σχήμα Ίδια λειτουργικότητα για όλα Ενημερώνονται τακτικά από τις πηγές Είναι προσβάσιμα από κοινή Πύλη Χρειάζονται μετασχηματισμοί μεταδεδομένων Αυξάνουν τη διαλειτουργικότητα Μειώνουν τη λειτουργικότητα

8 Εργαλεία Διαλειτουργικότητας Πρότυπα Οντολογίες σημασιολογία Κοινή πρακτική Διορατικότητα στις επιλογές γς Ειδικοί στο χώρο εφαρμογής, στην πληροφορική και στην επιστήμη της πληροφορίας ρ

9 Μεταδεδομένα Χρειάζονται για την περιγραφή των αντικειμένων. Πρότυπα χρειάζονται για να έχουμε κοινή αντίληψη των δδ δεδομένων που περιγράφονται με αυτά Μας προσφέρουν μεγαλύτερη δομή Μας περιορίζουν στην ευελιξία Επεξεργάζονται ευκολότερα μηχανικά Είναι αναγκαιότερα σε ψηφιακά αντικείμενα Αφού στα συμβατικά έχουμε αισθητήρια ηήρ αντίληψη για αναγνώριση, θέση, θέματος,

10 Κύριοι Ευρωπαϊκοί Άξονες Συγκέντρωση περιεχομένου για την πολιτισμική και επιστημονική κληρονομιά της Ευρώπης Εθνικοί φορείς Μικρότερα οργανισμοί EuropeanaLocal, EFG, Athena, CARARE and APEnet Βελτίωση στην πρόσβαση ThoughtLab EUROPEANĂ V.1.0 και EuropeanaConnect

11 Κάτοχοι Περιεχομένου EDLocal European level (1) European Digital Library Virtual Information Space National level (10s) National Archives National Libraries Aggregated repositories Local level (1000s) Archives Libraries Museums Content level (infinite) Items & Collections Items & Collections Items & Collections

12 EuropeanaLocal: partners Ίδρυμα EDL Ένα Υπουργείο Πολιτισμού Δύο Εθνικές Βιβλιοθήκες Δύο Εθνικά Μουσεία Τρεις Πολιτιστικοί Οργανισμοί Εθνικής Εμβέλειας Επτά Δημόσιες Βιβλιοθήκες Πέντε Πολιτιστικά Ιδρύματα Περιφερειακού Επιπέδου Ένα Επαρχιακό Μουσείο Ένα Ερευνητικό Ίδρυμα Επτά Εταιρίες Ιδιωτικού Τομέα. Ένας Παροχέας Ψηφιακού Περιεχομένου

13 Σημαντικοί Τύποι Περιεχομένου Αντικείμενα και συλλογές μεγάλης πολιτιστικής αξίας («θησαυροί») σε τοπικό επίπεδο. Ειδικές τοπικές συλλογές που κατέχουν μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία, ή οπτικοακουστικά αρχεία Εικόνες Δημόσια «πολιτιστικά» αρχεία, σε τοπικούς φορείς

14 Στόχοι της EuropeanaLocal Βελτίωση διαλειτουργικότητας σε ψηφιακό περιεχόμενο αρχείων βιβλιοθηκών και μουσείων Βελτίωση διαθεσιμότητας στο περιεχόμενο αντικείμενα μόνο από τους εταίρους Αναδείξει την αξία του τοπικού περιεχομένου Προωθήσει ψηφιοποίηση του τοπικού περιεχομένου Ανάπτυξη ευρωπαϊκού δικτύου αποθετηρίων (π.χ. με εθνικές ή τοπικές ψηφιακές βιβλιοθήκες ή πολιτιστικές πύλες) Ολοκλήρωση λή του περιεχομένου με το μοντέλο της Europeana

15 Παροχείς Περιεχομένου Οι παροχείς περιεχομένου πρέπει να διαθέτουν: Ψηφιακό περιεχόμενο Λογισμικό διάθεσης Υποστήριξη συγκομιδής (OAI-PMH) Συμφωνία συνεργασίας Κάποιες δοκιμές μςσυγκομιδής

16 Πλεονεκτήματα Συμμετοχής στο EuropeanaLocal Για να υιοθετηθούν περισσότερο τα πρότυπα Για να αναδείξουν καλύτερα τους θησαυρούς τους Για να βελτιώσουν τις δεξιότητες του προσωπικού Για να εμπλουτίσουν βελτιώσουν τα μεταδεδομένα Για να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες Επικοινωνία:

17 Χρονοδιάγραμμα δράσεων Αξιολόγηση ερωτηματολογίου (Νοέμβριος 2008) Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από παροχείς περιεχομένου (Ιανουάριος 2009) Δημιουργία/αναβάθμιση αποθετηρίων ( ) Σύνδεση με τις μηχανές αναζητήσεων της Europeana-συγκομιδή μεταδεδομένων ( )

18 Πλεονεκτήματα Συμμετοχής Για να υιοθετηθούν περισσότερο τα πρότυπα Για να αναδείξουν καλύτερα τους θησαυρούς τους Για να βελτιώσουν τις δεξιότητες του προσωπικού Για να εμπλουτίσουν βελτιώσουν τα μεταδεδομένα Για να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες

19 Παροχές από EuropeanaLocal Τεχνική υποστήριξη Εκπαίδευση Δοκιμές Επικοινωνία, δά διάχυση Επικοινωνία:

20 Πρώτοι Έλληνες Παροχείς Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μέγαρο Μουσικής Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη» Τεχνικό Επιμελητήριο ήριοελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας Κέρκυρας

21 Προκλήσεις Ενσωμάτωσης Περιεχομένου Legacy databases Standards Collections i2010 Ministries of Culture Michael TELplus TEL-ME-MOR TEL Minerva Resources Metadata SKOS Items Metadata harvesting Mining OCR IPR XML/HTTP Application profiles Content EDLocal National initiatives National Cps Europeana Committee of Regions Regional Cps Local Cps Thematic networks EDLnet EDL Foundation Commission Authentication Meta noise OAI-PMH OWL Fedora Ontologies SemanticWeb Greenstone Tagging RDF Controlled vocabularies DSpace Geography Collabularies Search engines Deep content t Taxonomies Folksonomies Web 2.0 Syndication/RSS/Atom Web Services Blogs Business models AJAX Future services Google Participation IPR WIKIs Payment Open Source Multi-lingual li l services XML/HTTP

22 Βήματα Διαδικασίας Μετανάστευσης Περιεχομένου

23 EuropeanaLocal ( ) Δίκτυο βέλτιστων πρακτικών Ψηφιακό περιεχόμενο τοπικών οργανισμών, ββλ βιβλιοθηκών, μουσείων, αρχείων, Τοπική υποδομή περιεχομένου για συγκομιδή και ευρετηρίαση μεταδεδομένων Σε Ευρωπαϊκό δίκτυο αποθετηρίων OAI-PMH Που απεικονίζουν τα μεταδεδομένα στο κοινό Profile Εναρμόνιση τοπικών λεξιλογίων με SKOS Καθιέρωση εύκολων διαδικασιών Για το Europeana και άλλες υπηρεσίες (τουρισμός, εκπαίδευση, καθημερινότητα, η, έρευνα) )

24 Εργαστήριο Σκέψης Δοκιμάζονται καινοτόμες προσεγγίσεις και νέα λειτουργικότητα ThoughtLab eu/portal/thoughtlab Συμμετοχή χρηστών στις υπό ανάπτυξη εφαρμογές και στέλνοντας σχόλια.

25 Ψηφιοποίηση Ένα εργαλείο να συντονίσει προσπάθειες ψηφιοποίησης η ης μεταξύ οργανισμών,, όπου καταχωρούνται αιτήματα ψηφιοποίησης και η ικανοποίησή τους. Συντονιστής: Biodiversity Heritage Library for Europe

26 Κατάλογοι Ψηφιακών Αντικειμένων Συλλογή βιβλιογραφικών δεδομένων από μουσεία φυσικής ιστορίας και βοτανικούς κήπους, δημιουργώντας πλήρες κατάλογο: GRIB - Global References Index to Biodiversity Συντονιστής: Biodiversity Heritage Library for Europe

27 Βελτίωση Ποιότητας Μεταδεδομένων EFG Authority File Manager, εργαλείο για τη δημιουργία μοναδικών εγγραφών για πρόσωπα, οργανισμούς και ταινίες The EFG Metadata Editor, εργαλείο για διαχείριση εγγραφών (προσθήκη, αλλαγή, διαγραφή) σε ομόσπονδα αποθετήρια. Συντονιστής: European Film Gateway

28 Εμπλουτισμός Μεταδεδομένων Η EuropeanaConnect Gazetteer, έχει πλούσια δεδομένα που περιλαμβάνουν πάνω από 9,000,000 γεωγραφικά ονόματα, συντεταγμένες και σύνορα. Συντονιστής: EuropeanaConnect

29 Εμπλουτισμός Μεταδεδομένων δ Mainly manually entered but also process text tto look for person names Difficult to get disambiguous temporal metadata but possible Coverage is specific to Europeana in any number of ways such as geographical names, administrative entities and coordinates. Need geo metadata Similar technology as is applied by search engines, extracting keywords and assigning relevance according to frequency

30 Ο EuropeanaConnect Geoparser Εργαλείο να εξάγει ονόματα τοποθεσιών από το κείμενο. Νέοι τρόποι αναζήτησης / περιήγησης Μια σημασιολογική μηχανή αναζήτησης για τη Europeana Μια μηχανή αναζήτησης που συνδέει δεδομένα για να βελτιώνει την αναζήτηση Συντονιστής: EuropeanaConnect

31 Περιεχόμενο από Χρήστες Εργαλείο που επιτρέπει σε απλούς χρήστες να δημιουργούν σημειώσεις πάνω σε ψηφιακές εικόνες, χάρτες, βίντεο και ήχο. Waisda? (PrestoPrime) στα Ολλανδικά, ένα παιχνίδι που επιτρέπει κοινωνική επισήμανση (tagging) σε βίντεο πολιτιστικής κληρονομιάς. Συντονιστής: EuropeanaConnect

32 Υποδομή Υπηρεσιών SIWA: Πλατφόρμα ολοκλήρωσης υπηρεσιών Ένα πλαίσιο για να εφαρμόζονται εξωτερικές υπηρεσίες σε αντικείμενα στην Europeana, επιτρέποντας να λειτουργούν όλα μαζί. Συντονιστής: EuropeanaConnect

33 Συμπεράσματα Η ψηφιοποίηση και η διαθεσιμότητα ψηφιακού περιεχομένου είναι πια γεγονός. Ότι δεν εντοπίζεται εύκολα δεν θα είναι ορατό. Το περιεχόμενο θα έχει μεγάλη προβολή όταν παρέχεται από μεγάλες πύλες (google, europeana, ). Χρειάζεται διαλειτουργικότητα για να συνεργαστούμε αποτελεσματικά με μεγάλες πύλες Η Europeana προσπαθεί να προσφέρει επιπλέον λειτουργικότητα.

34 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης ης Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License

Europeana, EuropeanaLocal. sarantos@ionio.gr

Europeana, EuropeanaLocal. sarantos@ionio.gr Europeana, EuropeanaLocal και Εθνικός Συσωρευτής Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EUROPEANALOCAL

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EUROPEANALOCAL e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας e-journal of Science & Technology (e-jst) 22 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EUROPEANALOCAL Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές βιβλιοθήκες και πολυπολιτισμικότητα: η ανάπτυξη της Europeana μέσω του προγράμματος EuropeanaLocal

Ψηφιακές βιβλιοθήκες και πολυπολιτισμικότητα: η ανάπτυξη της Europeana μέσω του προγράμματος EuropeanaLocal Ψηφιακές βιβλιοθήκες και πολυπολιτισμικότητα: η ανάπτυξη της Europeana μέσω του προγράμματος EuropeanaLocal Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας, Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία διεξαγωγής Συμποσίου: 19 Οκτωβρίου 2010. Τόπος του Συμποσίου: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ.

Ημερομηνία διεξαγωγής Συμποσίου: 19 Οκτωβρίου 2010. Τόπος του Συμποσίου: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. URL: www.futurelibrary.gr Ημερομηνία διεξαγωγής Συμποσίου: 19 Οκτωβρίου 2010 Τόπος του Συμποσίου: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας) Υπο την αιγίδα του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

EΠΣET. SaaS. Προδιαγραφές. Ηλεκτρονικές Υποδομές. Διαλειτουργικότητα

EΠΣET. SaaS. Προδιαγραφές. Ηλεκτρονικές Υποδομές. Διαλειτουργικότητα Ψηφιακά Δεδομένα Ψηφιακό Περιεχόμενο Μεταδεδομένα Διαλειτουργικότητα Προδιαγραφές Ηλεκτρονικές Υποδομές EΠΣET Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας SaaS Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ Καθηγητής ΕΜΠ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΤ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 15-16 Δεκεμβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

H Europeana στην Ελλάδα: Προσθέτοντας Ελληνικό Πολιτιστικό Περιεχόµενο στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

H Europeana στην Ελλάδα: Προσθέτοντας Ελληνικό Πολιτιστικό Περιεχόµενο στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη H Europeana στην Ελλάδα: Προσθέτοντας Ελληνικό Πολιτιστικό Περιεχόµενο στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ηµεροµηνία διεξαγωγής Συµποσίου: 19 Οκτωβρίου 2010 URL: www.futurelibrary.gr Τόπος του Συµποσίου:

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία διεξαγωγής Συµποσίου: 19 Οκτωβρίου 2010. Τόπος του Συµποσίου: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (Αµφιθέατρο Λ.

Ηµεροµηνία διεξαγωγής Συµποσίου: 19 Οκτωβρίου 2010. Τόπος του Συµποσίου: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (Αµφιθέατρο Λ. URL: www.futurelibrary.gr Tελευταία ανανέωση: 21 Σεπτεµβρίου 2010, 11.30 π.µ. Ηµεροµηνία διεξαγωγής Συµποσίου: 19 Οκτωβρίου 2010 Τόπος του Συµποσίου: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρότυπο Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο. Αθήνα 2009

Εκπαιδευτικό Πρότυπο Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο. Αθήνα 2009 Εκπαιδευτικό Πρότυπο Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο Αθήνα 2009 Εκπαιδευτικό Πρότυπο Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο Εκπαιδευτικό Πρότυπο Διαχείρισης Πολιτιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Europeana: η ψηφιακή βιβλιοθήκη για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό

Europeana: η ψηφιακή βιβλιοθήκη για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό Europeana: η ψηφιακή βιβλιοθήκη για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό Η Europeana, η ψηφιακή βιβλιοθήκη για τον πολιτισμό της Ευρώπης, συγκεντρώνει σε μια πολύγλωσση δικτυακή πύλη (www.europeana.eu) ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHRF: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕ.Α.ΕΠ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ) 250.000,00 (με ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Ο Οδηγός για τα ανήκει στη σειρά των εκδόσεων του ΕΚΤ για καλές πρακτικές πάνω σε θέματα ψηφιακής επιμέλειας και διαχείρισης ψηφιακού πολιτιστικού και επιστημονικού υλικού.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακοί πολιτιστικοί θησαυροί στο Διαδίκτυο

Ψηφιακοί πολιτιστικοί θησαυροί στο Διαδίκτυο αφιέρωμα Ψηφιακοί πολιτιστικοί θησαυροί στο Διαδίκτυο Μέσα στο παγκόσμιο κλίμα δημιουργίας Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος προσβάσιμου από όλους τους πολίτες του κόσμου, η Ελλάδα δεν είναι ουραγός. Αντιθέτως,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ. Ειρήνη Π. Λουρδή

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ. Ειρήνη Π. Λουρδή ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ειρήνη Π. Λουρδή ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑ Κέρκυρα 2010 2 ιδακτορική διατριβή Μεταδεδοµένα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας Heterogeneity in European Digital Libraries: The Europeana Challenge Ιωάννης Τροχόπουλος, Βαγγέλης Μπάνος, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας Περιεχόµενα Europeana Στόχοι, δεδομένα Πώς λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση υλικού και παρεχόμενες υπηρεσίες στην μουσική βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη του Μεγάρου Μουσικής

Ψηφιοποίηση υλικού και παρεχόμενες υπηρεσίες στην μουσική βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη του Μεγάρου Μουσικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ψηφιοποίηση υλικού και παρεχόμενες υπηρεσίες στην μουσική βιβλιοθήκη Λίλιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 πρόσβαση στη γνώση πρόσβαση στη γνώση Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 1 Περιεχόμενα 1 2 3 4 5 6 7 Αντί Προλόγου Το Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 121.056,90

Διαβάστε περισσότερα

Ι' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ι' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακοί Δελφοί» Αναθέτουσα Αρχή: Ι' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Προϋπολογισμός: 170.223,58 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 209.375,00 (με ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 6 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Η με αρ. πρωτ. 395/05.02.2014 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πάνδημου σε περιβάλλον Fedora

Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πάνδημου σε περιβάλλον Fedora Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πάνδημου σε περιβάλλον Fedora Παρασκευάς Καμάτσος, Αφροδίτη Σωτηροπούλου, Άννα Θεοφιλάτου, Ελευθερία Μπογιατζή, Κωνσταντία Κακάλη Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου τη Ένωση Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμό : Προϋπολογισμό : 203.252,03 (χωρί ΦΠΑ) 250.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Γραμματεία Πολιτισμού 6 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες Μουσείων, Αρχείων, Βιβλιοθηκών με σκοπό τη δημιουργία κοινών καταλόγων. Εφαρμογές και προβληματισμοί

Συνεργασίες Μουσείων, Αρχείων, Βιβλιοθηκών με σκοπό τη δημιουργία κοινών καταλόγων. Εφαρμογές και προβληματισμοί Συνεργασίες Μουσείων, Αρχείων, Βιβλιοθηκών με σκοπό τη δημιουργία κοινών καταλόγων. Εφαρμογές και προβληματισμοί Κομπολύτη Μαρίνα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 1. Εισαγωγή Τα παράγωγα πολιτισμού, και ως τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα