Economics Weekly Alert

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Economics Weekly Alert"

Transcript

1 Economics Weekly Alert 25 Ιουλίου 2014 Αξιολόγηση της Πορείας του Προγράμματος Προσαρμογής Η 31 Ιουλίου 2014 είναι η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Μισθωτών Ε.Πρ.1 για το 2013, την ηλεκτρονική υποβολή από εργοδότες του συγκεντρωτικού μισθολογίου για το προηγούμενο έτος (Ε.Πρ. 7 για το 2013) και για την υποβολή δήλωσης και πληρωμή πρώτης/δεύτερης δόσης προσωρινού φόρου εισοδήματος Ολοκληρώθηκε σήμερα η πέμπτη αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής του κυπριακού προγράμματος προσαρμογής, μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης και της τρόικας σχετικά, μεταξύ άλλων, με το νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις και το πλαίσιο για την αφερεγγυότητα. Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση του ΔΝΤ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι δημοσιονομικοί στόχοι του προγράμματος το πρώτο εξάμηνο του 2014 επιτυγχάνονται, με σημαντικό περιθώριο. Η πρόβλεψη για την ύφεση το 2014 παραμένει η ίδια 4,2% ενώ για το 2015 εκτιμάται ανάπτυξη 0,4% του ΑΕΠ. Δόθηκε παράταση μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου στην υποβολή αιτήσεων για τους λήπτες δημοσίου βοηθήματος όσον αφορά το ΕΕΕ. KPMG Άγγελος Γρηγοριάδης Πρόεδρος KPMG Τάσος Γιασεμίδης Διοικητικός Σύμβουλος Γεωργία Μούσκου Legal Advisor ΙΙ Υπάρχουν σημαντικά ρίσκα όσον αφορά την πορεία της οικονομίας και του προγράμματος όπως η έλλειψη ρευστότητας αλλά και η συνεχιζόμενη κρίση στην Ουκρανία. Ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους (2015) θα πρέπει να βασίζεται σε συντηρητικές υποθέσεις, να εξασφαλίζει την ουδετερότητα της εφαρμογής της μεταρρύθμισης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, και να βοηθήσει στην επίτευξη μιας ομαλής πορείας προς το μεσοπρόθεσμο πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα που στοχεύει στο 4% του ΑΕΠ το 2018, το οποίο θα θέσει το δημόσιο χρέος σε μια σταθερή καθοδική πορεία. Η έγκαιρη εφαρμογή του σχεδίου

2 ιδιωτικοποίησεων είναι αναγκαίο για, την προσέλκυση επενδύσεων και τη μείωση του δημόσιου χρέους. Εκποιήσεις ακινήτων Μη εξυπηρετούμενα δάνεια Σύμφωνα με την τρόικα, η αντιμετώπιση της αυξητικής τάσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι ζωτικής σημασίας για την αποκατάσταση της πιστοληπτικής ικανότητας, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Θεωρεί απαραίτητη την εφαρμογή χωρίς καθυστέρηση ενός αποτελεσματικού νομικού πλαισίου για εκποιήσεις και την αφερεγγυότητα, για την εξασφάλιση κατάλληλων κινήτρων στους οφειλέτες και τους δανειστές να συνεργάζονται για τη μείωση του επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επιπλέον, τονίζει, πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω το εποπτικό πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείων. Οι τράπεζες και ο συνεργατισμός θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους. Εκποιήσεις που ξεκινούν από το 80% και μετά τους τρεις μήνες μπορούν να φθάσουν μέχρι το 50% της εκτιμημένης αξίας των ακινήτων προβλέπει η συμφωνία στην οποία κατέληξε η τρόικα με την κυβέρνηση, στο πλαίσιο επικαιροποίησης του μνημονίου. Όπως ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πρώτο στάδιο του ιδιωτικού πλειστηριασμού, δηλαδή στους πρώτους τρείς μήνες, το ακίνητο θα μπορεί να διατεθεί στο 80% της εκτιμημένης αξίας του. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων εντός των τριών μηνών, τότε στους επόμενους εννέα μήνες ο πλειστηριασμός θα επαναλαμβάνεται με κατώτερη τιμή 50% της εκτιμημένης αξίας. Εάν και σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχει αποτέλεσμα τότε το ακίνητο θα επανεκτιμηθεί και θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία. Σε ότι αφορά την πρώτη κατοικία, δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε διαδικασία εκποίησης πριν το τέλος του 2014, καθώς σχετικές πρόνοιες θα ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο περί αφερεγγυότητας που θα πρέπει να ψηφιστεί σε νόμο τέλος του έτους. Όπως αναφέρθηκε από το πρώτο μνημόνιο υπάρχει πρόνοια σύμφωνα με την οποία η εκποίηση πρώτης κατοικίας θα μπορεί να γίνει σε χρονικό πλαίσιο από 18 μέχρι 30 μήνες (Πηγή: Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας για το έτος 2014 Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων όλες οι εταιρείες, οργανισμοί, φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι κατά την είχαν στο όνομα τους εγγεγραμμένη ή μισθωμένη ακίνητη περιουσία με συμβόλαιο μίσθωσης κατατιθεμένο στο Κτηματολόγιο στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου και οι οποίοι δεν εξαιρούνται ρητά από τον νόμο Περί Φορολογίας Ακίνητης

3 Ιδιοκτησίας ότι, υπόκεινται σε φορολογία επί της Ακίνητης αυτής Ιδιοκτησίας, για το έτος Η φορολογία βασίζεται στο σύνολο της αγοραίας αξίας κατά την όλων των ακινήτων που κατέχει ο κάθε ιδιοκτήτης. Οι αξίες αυτές αναγράφονται επί του τίτλου ιδιοκτησίας με αναφορά Ενδέχεται όμως οι αξίες αυτές να έχουν αναθεωρηθεί λόγω της εν τω μεταξύ ανέγερσης/κατασκευής επιπρόσθετων υποστατικών που εκτελέστηκαν μετά την ημερομηνία της εκτίμησης της από το Κτηματολόγιο. Ενδέχεται επίσης η αξία να μην αναγράφεται στους τίτλους ιδιοκτησίας ιδιαίτερα σ αυτούς που κατέχουν παλιούς τίτλους. Το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων προγραμματίζει να αποστείλει τις σχετικές φορολογίες εντός του μηνός Αυγούστου. Μαζί με τη φορολογία Ακίνητης Ιδιοκτησίας θα επισυνάπτεται και αναλυτική κατάσταση των ακινήτων κάθε ιδιοκτήτη, όπως παρουσιάζεται στο αρχείο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ). Σε περίπτωση που δε συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω κατάσταση όλα τα ακίνητα ή που κατέχετε ακίνητα με συνολική αγοραία αξία πέραν των και δεν έχετε παραλάβει φορολογία, ή σε περίπτωση που διαφωνείτε ότι είστε ιδιοκτήτης κάποιου από τα ακίνητα αυτά, θα πρέπει να προσέλθετε στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας, Κλάδος Ακίνητης Ιδιοκτησίας για διευθέτηση της διαφοράς. Η οποιαδήποτε δήλωση/ένσταση για τους πιο πάνω λόγους θα πρέπει να γίνει μέχρι τις Σημειώνεται ότι; αν ο φόρος που προκύπτει πληρωθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη τελευταία προθεσμία πληρωμής του, δηλαδή πληρωθεί μέχρι τις , τότε θα παραχωρείται έκπτωση 15% επί του οφειλόμενου φόρου. Σε αντίθετη περίπτωση αν η πληρωμή γίνει μετά τις , θα υπάρχει πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση 10% επί του οφειλόμενου φόρου, συν τους οποιουσδήποτε νενομισμένους τόκους και τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται στη νομοθεσία. Στις περιπτώσεις αποβιωσάντων των οποίων η μεταβίβαση της περιουσίας τους δεν έχει ολοκληρωθεί, οι νόμιμοι κληρονόμοι έχουν την υποχρέωση να προσέλθουν στο Τμήμα και να φορολογηθούν στο σύνολο της περιουσίας τους συμπεριλαμβανομένου του κληρονομικού μεριδίου. Σύμφωνα με τον περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικό) Νόμο Ν.108(Ι)/2014, όσοι ιδιοκτήτες έχουν αναπτύξει τα ακίνητά τους και έχουν διαθέσει αυτά ή μέρος τους με σύμβαση πώλησης, έχουν δικαίωμα μέσα σε 45 ημέρες από τη δημοσίευση του πιο πάνω Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις , ήτοι μέχρι τις , να υποβάλουν στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Ακίνητης Ιδιοκτησίας όπου βρίσκεται ο φάκελος τους, κατάσταση των ακινήτων που είναι στην κατοχή του αγοραστή, σε έντυπο εγκεκριμένο από τον Έφορο Φορολογίας ((Έντυπο Τ.Φ.317) 2014) με σκοπό να μη φορολογηθούν στο Φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησίας επ ονόματι τους, αλλά επ ονόματι του αγοραστή.

4 Παράλληλα, και οι ίδιοι οι αγοραστές πρέπει να προσέλθουν στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Ακίνητης Ιδιοκτησίας για να διευθετήσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία. Για όσα ακίνητα δεν έχουν εκδοθεί τίτλοι στους αγοραστές, εκδοχείς ή δικαιούχους εξ υπαιτιότητας του ιδιοκτήτη, δεν ισχύει η πιο πάνω πρόνοια. Για σκοπούς εφαρμογής της πρόνοιας του Νόμου έχει ετοιμαστεί έντυπο με αριθμό Τ.Φ Για κάθε ανάπτυξη θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο. Στο μέρος Α θα σημειώνονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και του ακινήτου που έχει αναπτυχθεί ή των ακινήτων που έχουν αναπτυχθεί με ενοποιημένη ανάπτυξη και στο μέρος Β τα στοιχεία του αγοραστή, εκδοχέα ή δικαιούχου ή/και των νέων τίτλων αν έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν μεταβιβαστεί. Το εν λόγω έντυπο ((Έντυπο Τ.Φ. 317) 2014) ευρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος στη διεύθυνση και πρέπει να συμπληρωθεί μόνο ηλεκτρονικά και να σταλεί στις εξής διευθύνσεις: Eπαρχία Λευκωσίας Eπαρχία Λεμεσού Eπαρχία Λάρνακας Επαρχία Πάφου Eπαρχία Αμμοχώστου ird.mof.gov.cy ird.mof.gov.cy ird.mof.gov.cy Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων, παρουσιάζοντας την ειδοποίηση επιβολής φορολογίας. Επίσης σας παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής των οφειλών του Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας για το 2014 μέσω της ιστοσελίδας και των Εγχώριων Τραπεζών. Οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να πληρώσουν μέσω της ιστοσελίδας θα πρέπει να εισάγουν τον Αρ. JCCSmart που αναγράφεται στην Φορολογία της Ακίνητης Ιδιοκτησίας και να πληρώσουν χρησιμοποιώντας την πιστωτική τους κάρτα. Οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να πληρώσουν στις εγχώριες τράπεζες, θα πρέπει να προσκομίσουν το έντυπο Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας, το Δελτίο Ταυτότητας και το ποσό φόρου σε μετρητά ή την πιστωτική κάρτα, όπως γίνεται και με τις πληρωμές για την ανανέωση αδειών κυκλοφορίας (Πηγή: Καταθέσεις στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤ, οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 382,4 εκ. τον Ιούνιο έναντι αύξησης 522,7 εκ. το Μάιο. Έφθασαν τα 46,5 δις. από 46,9 δις. τον πέμπτο μήνα του 2014 και 50,7 δις. τον περσινό Ιούνιο.

5 Προσαρμοσμένα ως προς τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα στοιχεία δείχνουν ότι η μείωση των καταθέσεων ανέρχεται στα 370,3 εκ. έναντι αύξησης 320,9 εκ. το Μάιο. Οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 5,7% σε ετήσια βάση έναντι μείωσης 7,4% το Μάιο του 2014 και μείωσης 18,4% τον Ιούνιο του Οι καταθέσεις των κυπρίων αυξήθηκαν στα 32,5 δις. από 32,3 δισ. το Μάιο και 35 δισ. τον έκτο μήνα του Όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία, οι καταθέσεις κατοίκων τρίτων χωρών μειώθηκαν στα 11,9 δις. από 12,4 δις. τον προηγούμενο μήνα. Τον περσινό Ιούνιο έφθασαν τα 13,2 δις. Οι καταθέσεις των κατοίκων των υπόλοιπων χωρών της ευρωζώνης που περιλαμβάνουν και την Ελλάδα παρέμειναν στα 2,1 δισ. όσο ήταν και το Μάιο του 2014 και 2,7 δις. τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Δάνεια στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα Η μείωση των καταθέσεων σημειώθηκε την ίδια ώρα που τα δανειστικά χαρτοφυλάκια των τραπεζών συρρικνώθηκαν με ηπιότερους ρυθμούς. Τα καταναλωτικά δάνεια μειώθηκαν κατά 8,3% έναντι μείωσης 9% τον Μάιο ενώ στα στεγαστικά δάνεια η μείωση ανήλθε στο 4,2% από 4,4%. Μείωση 2,8% σημειώθηκε και στα επιχειρηματικά δάνεια έναντι μείωσης 3% τον προηγούμενο μήνα. Το σύνολο των χορηγήσεων στο σύστημα ανήλθε τέλος Ιουνίου του 2014 στα 61,4 δις. από 61 δισ. το Μάιο και 67,8 δις. τον Ιούνιο του Τα δάνεια σε ετήσια βάση μειώθηκαν κατά 5,4% έναντι μείωσης 5,9% το Μάιο του 2014 και μείωσης 0,2% τον περσινό Ιούνιο (Πηγή: Δημοσιονομική κατάσταση στους πρώτους μήνες του 2014 Σύμφωνα με νέα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικό το δημοσιονομικό ισοζύγιο παρουσιάζει πλεόνασμα μέχρι το τέλος Ιουνίου. Συγκεκριμένα, καταγράφεται πλεόνασμα εκ. ή 0,04% του ΑΕΠ έναντι ελλείμματος 270,8 εκ. ή 1,64% του ΑΕΠ το εξάμηνο του 2013.

6 Ιαν Ιούνιος 2014 Ιαν Ιούνιος μεταβολή Δημόσια Έσοδα και χορηγίες Φόρος Εισοδήματος (18,20%) Άλλοι Άμεσοι Φόροι ,96% Φόροι Κατανάλωσης ,31% Φ.Π.Α (2,50%) Άλλοι έμμεσοι φόροι (3,84%) Εισαγωγικοί Δασμοί ,59% Συνεισφορές Ταμείων Κοινωνικών Ασφαλίσεων % ,54% Μη φορολογικά Έσοδα (3,83%) Χορηγίες ,32% Σύνολο εσόδων και χορηγιών ,76% Δαπάνες Μισθοί και ημερομίσθια (4,51%) Αγορές Αγαθών και υπηρεσιών (12,69%) Επιδοτήσεις (10,93%) Δαπάνες Τόκων (28,88%) Πληρωμές Ταμείων Κοινωνικών Ασφαλίσεων ,18% Συντάξεις και φιλοδωρήματα (6,01%) Κοινωνική σύνταξη ,30% Άλλες τρέχουσες μεταβιβάσεις (8,43%) Μη κατανεμημένες δαπάνες (56,32%) Επενδύσεις ,58% Σύνολο Δαπανών (6,60%) Πρωτογενές Ισοζύγιο Δημοσιονομικό πλεόνασμα / (έλλειμμα) Δημοσιονομικό πλεόνασμα / (έλλειμμα) ως ποσοστό του ΑΕΠ Πηγή: ΥΠΟΙΚ ( ) 0,04% (1,64%) Υπογραφή Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Κύπρου Ελβετίας Η Κύπρος και η Ελβετία υπέγραψαν Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας αναφορικά με Φόρους πάνω στο Εισόδημα και στο Κεφάλαιο, καθώς επίσης και σχετικό Πρωτόκολλο. Η Σύμβαση θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, καθώς επίσης και με άλλες χώρες, αφού στόχος τέτοιων

7 συμβάσεων είναι η ενίσχυση και προσέλκυση ξένων επενδύσεων (Πηγή: ΚΥΠΕ). Αγροτική ανάπτυξη Στα 240 εκ. θα ανέλθει το ποσό που θα διατεθεί από την Κυβέρνηση για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου την επταετία , ενώ παράλληλα 53 εκ. θα διατεθούν για την αλιεία με βάση τα δύο προγράμματα που ενέκρινε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο , το οποίο αφορά 240 εκατομμύρια που θα διατεθούν μέσων διαφόρων μέτρων που θα προκηρυχθούν. Παράλληλα, εγκρίθηκε το πρόγραμμα για την αλιεία ύψος 53 εκατομμυρίων, το οποίο στοχεύει μεταξύ άλλων την στήριξη και ανάπτυξη της αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας και την δημιουργία θέσεων εργασίας (Πηγή: Φόρος Εισοδήματος Έχουν τεθεί σε ισχύ νέες φορολογικές εκπτώσεις σχετικά με επενδύσεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, δαπάνες για επιστημονικές έρευνες περιλαμβανομένης της έρευνας και της ανάπτυξης που διενεργείται από καινοτόμες επιχειρήσεις, καθώς και δαπάνες για αγορά μετοχών σε καινοτόμο επιχείρηση εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα του προσώπου αυτού. Στόχος της διεύρυνσης των φορολογικών εκπτώσεων είναι η δημιουργία νομικού πλαισίου που να ευνοεί τις επενδύσεις σε καινοτομία και συνεπώς να δοθούν κίνητρα σε επενδυτές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της καινοτομίας να επενδύσουν στην Κύπρο. Στη σχετική νομοθεσία έχει υιοθετηθεί ορισμός που καθορίζει ρητά την έννοια της καινοτόμου επιχείρησης, έτσι ώστε να αποφευχθούν ασάφειες στην εφαρμογή του νόμου. Unsubscribe from all KPMG newsletters and/or alerts KPMG Limited, Εσπερίδων 14, 1087, Λευκωσία, Κύπρος 2014 KPMG Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο, μέλος του δικτύου ανεξάρτητων Οίκων της KPMG που συνδέονται με το Διεθνή Οίκο KPMG International Cooperative ( KPMG International ), Ελβετικός Οργανισμός. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Εκτυπωμένο στην Κύπρο. Η επωνυμία της KPMG, το λογότυπο και το "cutting through complexity" είναι εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της KPMG International. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι γενικής φύσεως και δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες/περιστάσεις οποιουδήποτε ατόμου ή εταιρείας. Παρόλο που γίνεται προσπάθεια να δοθούν ακριβείς και σύγχρονες πληροφορίες, δεν μπορεί να εξασφαλισθεί ότι τέτοιες πληροφορίες θα είναι ακριβείς κατά την ημέρα που θα γίνεται αναφορά σε αυτές ή ότι θα συνεχίσουν να παραμένουν ακριβείς στο μέλλον. Κανείς δεν θα πρέπει να ενεργεί με βάση τις πληροφορίες αυτές χωρίς την εξασφάλιση κατάλληλης επαγγελματικής συμβουλής μετά από ενδελεχή εξέταση των συνθηκών της κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Οι απόψεις και γνώμες που διατυπώνονται στο παρόν είναι αυτές του συγγραφέα και δεν εκπροσωπούν κατ ανάγκη τις απόψεις και γνώμες της KPMG International Cooperative ( KPMG International ) ή Οίκων Μελών της KPMG.

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 27 Σεπτεμβρίου 2013 Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας Καταθέσεις Ανανέωση διατάγματος για τις τραπεζικές συναλλαγές χωρίς αλλαγές Ανανεώθηκε το διάταγμα που αφορά τους περιορισμούς στις

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 14 Αυγούστου 2014 Δημοσιονομικό Έλλειμμα - Πληθωρισμός - Εξωτερικό Εμπόριο Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΜΠ, τα οποία δημοσιεύτηκαν μετά την απόφαση για επιβολή εμπάργκο από τη Ρωσία

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Ανεργία Εκποιήσεις Ακινήτων

Επιτόκια Ανεργία Εκποιήσεις Ακινήτων Τα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων στην Κύπρο μειώθηκαν στο 5,98% από 6,09% τον προηγούμενο μήνα και είναι η πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο 2010 που το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων μειώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 25 Απριλίου 2014 Αναβαθμίσεις από Standard and Poor s και Fitch Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι η επάνοδος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 27 Μαρτίου 2015 Καταθέσεις - άνεια - Ανεργία Αυτή τη βδομάδα δημοσιεύτηκαν σημαντικά στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις καταθέσεις και τα δάνεια, την απασχόληση και την ανεργία,

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 05 Ιουλιου 2013 Επιτόκια Ανεργία Μέτρα για ΜμΕ Δεν υπάρχουν αλλαγές στα διατάγματα που εκδόθηκαν σήμερα και αφορούν τα περιοριστικά μέτρα στις τραπεζικές συναλλαγές. KPMG Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 29 Αυγούστου 2014 Καταθέσεις Δάνεια Τιμές Ακινήτων Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε για δεύτερη φορά η Κεντρική Τράπεζα, το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών που

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013. http://www.moi.gov.cy/moi/dls/dls.nsf/all/689e330aee83d1bbc2257d0f00350b3f?

Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013. http://www.moi.gov.cy/moi/dls/dls.nsf/all/689e330aee83d1bbc2257d0f00350b3f? Economics Alert 30 Ιουλίου 2014 Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013 Οι ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας που διαφωνούν με την αξία της Γενικής Εκτίμησης και όχι με τα χαρακτηριστικά του ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 06 Δεκεμβρίου 2013 Αποκρατικοποιήσεις - Ψήφιση νομοσχεδίων - Τουρισμός - Ανεργία Η έγκριση του οδικού χάρτη για τις αποκρατικοποιήσεις και η ψήφιση μνημονιακών νομοσχεδίων, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert Τουρισμός Άδειες οικοδομής Την περασμένη εβδομάδα δημοσιεύτηκαν σημαντικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον τουρισμό και τα ταξίδια των Κυπρίων στο εξωτερικό, τα έσοδα από τον τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τμήμα Συναλλαγών και Αναδιαρθρώσεων Έκδοση 02 Νοέμβριος 2013 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: Χριστόφορος Αναγιωτός Τ: 22 209 292, E:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Έκταση Ανασκόπησης. Βάση Συµπεράσµατος µε Επιφύλαξη

Εισαγωγή. Έκταση Ανασκόπησης. Βάση Συµπεράσµατος µε Επιφύλαξη ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Αξιωµατούχοι και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 2-3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Argus Stockbrokers Ltd

Argus Stockbrokers Ltd Argus Stockbrokers Ltd ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΜΑΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωτικό Δελτίο Ενημερωτικό Δελτίο 0001/00009631/el Ενημερωτικά Δελτία BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY Ενημερωτικό Δελτίο Ενημερωτικό Δελτίο Attachment: 1. Ενημερωτικό Δελτίο Non Regulated Publication Date: 27/11/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Economics Alert 03 Απριλίου 2013 Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Αναμένεται διάταγμα για αποδέσμευση του 10% των ανεξασφάλιστων καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου KPMG Άγγελος Γρηγοριάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. 0002/00000611/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. CPB Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2013-2014

Ετήσια Έκθεση 2013-2014 Ετήσια Έκθεση 2013-2014 Ετήσια Έκθεση 2013-2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 ΜΗΝΥΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 4 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ 6 - Η Κυπριακή Οικονομία 7 - Κύριοι Οικονομικοί Δείκτες 11 - Εξελίξεις στο Χρηματιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4761 Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014 1921

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4761 Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014 1921 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4761 Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014 1921 Aριθμός 1837 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010 Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2012 Αριθμός 18 Σε αυτή την έκδοση 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 12 20 20 21 21 21 21 21 22 23 23 24 24 24 31 32 32 34 35 35 35 Φόρος Εισοδήματος Τροποποιήσεις στον περί Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 εκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα ιοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 1 ήλωση των Μελών του ιοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (όπως τροποποιήθηκε)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers

Accountants & business advisers 1 Accountants & business advisers Αυτό το βιβλιάριο είναι βασισμένο στη φορολογική νομοθεσία και την πρακτική σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2015. Προορίζεται ως ένας γενικός οδηγός μόνο σχετικά με το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα