Εγκύκλιος για την ορθή εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ και χρήση του πιστοποιημένου εντύπου των διαδικασιών από τις αδειοδοτούσες αρχές.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγκύκλιος για την ορθή εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ και χρήση του πιστοποιημένου εντύπου των διαδικασιών από τις αδειοδοτούσες αρχές."

Transcript

1 Εγκύκλιος Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου για την έκδοση της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά». Εκδόθηκε η αριθ. πρωτ. ΔΙΚΣΠΟ/Φ.2/οικ.15990/ (ΑΔΑ: B41KX- MIP) εγκύκλιος με θέμα: «Ανάρτηση της ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» στον ιστοχώρο «www.ydmed.gov.gr» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», η οποία εστάλη σε όλες τις Διοικητικές Αρχές και αναφέρονται τα ακόλουθα: «Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συμβάλλοντας ενεργά στην άμεση και έγκυρη ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, για τις δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης, εκδίδει την εφημερίδα «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά». Ειδικότερα, στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» οι πολίτες μπορούν να πληροφορούνται για τις σημαντικότερες δράσεις και ενέργειες της Δημόσιας Διοίκησης, τις ανακοινώσεις των σημαντικότερων προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού των Φορέων του Δημόσιου Τομέα, τις επιστημονικές ή άλλες ανακοινώσεις και χρήσιμες πληροφορίες, τα θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος κ.τ.λ. Υπενθυμίζεται ότι η εφημερίδα «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» αναρτάται με τη μορφή newsletter κάθε Τρίτη στην Εθνική Δικτυακή Πύλη «Ερμής», στην ηλεκτρονική διεύθυνση: «http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/newsletter». Συναφώς σας ενημερώνουμε ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ευρύτερη δημοσιότητα του περιεχομένου της, η εφημερίδα «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» αναρτάται πλέον και στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «www.ydmed.gov.gr», στην ηλεκτρονική διεύθυνση «http://www.ydmed.gov.gr/?cat=79», κάθε Τρίτη στις μ.μ., με δομή και περιεχόμενο που διαμορφώνεται και προσαρμόζεται συνεχώς με σκοπό την παροχή φιλικότερου προς το χρήστη περιβάλλοντος για την περιήγηση και την αναζήτηση των θεμάτων της διοικητικής επικαιρότητας. Περαιτέρω, σας πληροφορούμε ότι οι Υπηρεσίες που επιθυμούν συνεργασία με την υπεύθυνη Ομάδα για την έκδοση της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά», μπορούν να αποστέλλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο <a /a> και σε επεξεργάσιμη μορφή, όταν αυτό είναι εφικτό, το υλικό με τις δράσεις ή τις πολιτικές της αρμοδιότητάς τους που κρίνονται σημαντικές και ενδιαφέρουν τους πολίτες.

2 Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στους υπαλλήλους των οικείων φορέων καθώς και στα εποπτευόμενα από αυτούς Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένων των Ο.Τ.Α. α και β βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας στη διαδρομή: Διοικητική Μεταρρύθμιση/ Σχέσεις Κράτους Πολίτη». Εγκύκλιος για την ορθή εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ και χρήση του πιστοποιημένου εντύπου των διαδικασιών από τις αδειοδοτούσες αρχές. «Με την αριθ / (ΑΔΑ: Β41ΞΧ-30Α) εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κου Αντώνη Μανιτάκη προς τις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα, σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ : Όπως είναι γνωστό, με το Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α / ) ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο η Οδηγία 2006/123/ΕΚ η οποία αφορά στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και της άσκησής τους στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Η εξυπηρέτηση των κοινοτικών παρόχων υπηρεσιών (ελλήνων ή προερχόμενων από κράτη μέλη της ΕΕ/ΕΟΧ) όσον αφορά α) στην παροχή πληροφοριών σχετικά με την αδειοδότηση που τους ενδιαφέρει και β) την υποβολή της αίτησης καθώς και την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη διεκπεραίωση της αντίστοιχης διαδικασίας, μπορεί να γίνεται είτε από τα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε) είτε απευθείας από τις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες με αυτοπρόσωπη παρουσία του παρόχου είτε και εξ αποστάσεως μέσω του ηλεκτρονικού Ε.Κ.Ε (ermis eugo). Η ένταξη στα Ε.Κ.Ε (πρόκειται για ένα δίκτυο 54 ων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) στις αρμοδιότητες των οποίων έχει προστεθεί η διεκπεραίωση των 200 και πλέον διαδικασιών που εμπίπτουν στην εν λόγω Οδηγία) των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ έχει πραγματοποιηθεί με την κατάρτιση και δημοσίευση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (Κ.Υ.Α) μεταξύ των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του εκάστοτε καθ ύλην αρμοδίου Υπουργού. Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευτεί 80 Κ.Υ.Α με τις οποίες έχουν ενταχθεί στα Ε.Κ.Ε περί τις 200 διαδικασίες παροχής υπηρεσιών. Πλήρης κατάλογος με τις διαδικασίες της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ. βρίσκεται καταχωρημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?key=tfzomdaam0nbr SgVcRd-aSg&authkey=CO3EoMEL#gid=0.

3 Αναπόσπαστο μέρος των προαναφερθεισών Κ.Υ.Α αποτελεί το πιστοποιημένο έντυπο αίτησης κάθε διαδικασίας, το οποίο έχει καταρτισθεί στα πρότυπα των εντύπων αιτήσεων των διαδικασιών που ήδη είναι ενταγμένες στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω Κ.Ε.Π. Το πιστοποιημένο έντυπο αίτησης διαθέτει συγκεκριμένη μορφή η οποία είναι ενιαία για τα έντυπα όλων των διαδικασιών. Η κατάρτιση ενιαίων εντύπων αιτήσεων για όλες τις διαδικασίες του δημοσίου τομέα αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί από μόνη της ένα πολύ σημαντικό μέτρο απλούστευσης για τους εξής λόγους: Η ύπαρξη συγκεκριμένου εντύπου αίτησης με καταγεγραμμένα τα ακριβή δικαιολογητικά κάθε διαδικασίας περιορίζει τυχόν διαφοροποιήσεις των υπηρεσιών ως προς την ερμηνεία του θεσμικού πλαισίου στο οποίο βασίζεται η εν λόγω διαδικασία Αντίστοιχα, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της απαίτησης πρόσθετων δικαιολογητικών ή δικαιολογητικών διαφορετικών από εκείνα που ορίζονται σε κάθε Κ.Υ.Α από τις αδειοδοτούσες αρχές στις οποίες καταλήγουν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Έτσι λ.χ. η Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας δεν μπορεί να απαιτήσει για την ίδια διαδικασία την προσκόμιση διαφορετικών δικαιολογητικών από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας. Το πιστοποιημένο έντυπο αίτησης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε Κοινής Υπουργικής Απόφασης, μέσω του οποίου συγκεκριμενοποιούνται και ομογενοποιούνται οι απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει κάθε διαδικασία α) για τους υπαλλήλους των καθ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση να το πράξουν οι ίδιοι αλλά και β) για τον ίδιο τον πολίτη ο οποίος έχει τη δυνατότητα να μεταφορτώσει το έντυπο αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να το συμπληρώσει και να το εκτυπώσει μέσω του υπολογιστή του. Με τον τρόπο αυτό προωθείται η διαφάνεια στη συναλλαγή του πολίτη με τη Δημόσια Διοίκηση. Για τους πιο πάνω λόγους το πιστοποιημένο έντυπο αίτησης κάθε διαδικασίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε Κ.Υ.Α και δημοσιεύεται μαζί με αυτήν στο αντίστοιχο Φ.Ε.Κ. Τόσο τα Κ.Ε.Π/ Ε.Κ.Ε όσο και οι καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο τα πιστοποιημένα έντυπα για τις διαδικασίες τους, όπως αυτά έχουν καθοριστεί με τις σχετικές Κ.Υ.Α. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται οι φορείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις αδειοδοτήσεις να προβαίνουν σε μετατροπές στο αρχικό έντυπο αίτησης με δική τους πρωτοβουλία προσθέτοντας ή αφαιρώντας δικαιολογητικά. Επίσης, δεν επιτρέπεται ο καθ ύλην αρμόδιος φορέας να εισάγει πρόσθετα δικαιολογητικά μέσω ερμηνευτικών εγκυκλίων σε μία διοικητική διαδικασία η οποία έχει ρυθμιστεί με κανονιστική πράξη. Τέτοιου είδους ενέργειες είναι μη σύννομες διότι δεν έρχονται μόνο σε σύγκρουση με τα οριζόμενα στις δημοσιευμένες Κ.Υ.Α αλλά αντίκεινται και στο πνεύμα της ομοιόμορφης εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου από τη Δημόσια Διοίκηση.

4 Οι καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να μεριμνήσουν για την πιστή τήρηση των ανωτέρω όσον αφορά α) στην αποκλειστική χρήση των πιστοποιημένων εντύπων αιτήσεων καθώς και β) στην απαίτηση μόνο των δικαιολογητικών εκείνων που έχουν ρητά καθοριστεί μέσω των ΚΥΑ που εφαρμόζουν την Οδηγία 2006/123/ΕΚ για τη διεκπεραίωση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών». Υποβολή Αίτησης Δήλωσης από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων και Γεωλόγων), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΤΕ01 και ΔΕ01, να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση ένταξης στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων-Δηλώσεων ορίζεται από 16/07/2012 μέχρι 27/07/2012. Επισημαίνεται ότι, λόγω αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. (Ο.Π.ΣΥ.Δ./ Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.) του Υπουργείου με σκοπό την πληρότητα, τη συντόμευση και τη βελτίωση του περιεχομένου και των διαδικασιών μηχανογράφησης, η αίτηση (ακόμη και για τους εκπ/κούς που έχουν ήδη καταχωρισμένο φάκελο στο σύστημα,) θα πρέπει να συνοδεύεται μόνο από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που μνημονεύονται στο ΜΕΡΟΣ Β : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της σχετικής εγκυκλίου. Ως προς τις λεπτομέρειες της διαδικασίας παραλαβής και καταχώρισης των αιτήσεων, συνίσταται οι υποψήφιοι να επικοινωνούν με τη Δ/νση Εκπ/σης, στην οποία επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτησή τους. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα:

5 ypoboli-aitisis-dilosis-apo-ekpaideytikoys-protobathmias-kai-deyterobathmiasekpaideysis-gia-entaksi-stoys-pinakes-anapliroton-kai-oromisthion.html Υποβολή ηλεκτρονικής Αίτησης - Μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή αλλοδαπών - αλλογενών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έτους Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι, οι αλλοδαποί-αλλογενείς, που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμημάτων και σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν, από Δευτέρα 16 μέχρι και Κυριακή 22 Ιουλίου Η πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη όλο το 24ωρο και οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο από τις χώρες του εξωτερικού, χωρίς κατ ανάγκη να μετακινηθούν στην Ελλάδα, για το σκοπό αυτό. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε κατηγορία υποψηφίου θα κατατεθούν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στη γραμματεία του τμήματος ή της σχολής επιτυχίας, στις ημερομηνίες που θα οριστούν για την εγγραφή των επιτυχόντων. Οι υποψήφιοι πριν την υποβολή, οφείλουν να μελετήσουν τις «οδηγίες» για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των Αλλοδαπών-Αλλογενών, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας (www.minedu.gov.gr (Ενότητα «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», υποενότητα «Αλλοδαποί- Αλλογενείς»), στο σημείο «Έγγραφα Εξετάσεων Αλλοδαπών-Αλλογενών». Έτσι θα είναι σίγουροι ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας, όπου δηλώνουν ότι ανήκουν, και ότι διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία τους. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, επίσης, οι υποψήφιοι θα αναζητήσουν την ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία θα υποβάλουν την αίτηση - μηχανογραφικό τους δελτίο.

6 Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι: 1. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλουν : -ένα (1) υπογεγραμμένο αντίγραφο της αίτησης - μηχ/κού δελτίου -ένα (1) υπογεγραμμένο αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης που προβλέπεται στα δικαιολογητικά -ένα (1) φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης μέσης γενικής βαθμολογίας του απολυτηρίου στην 20βαθμη κλίμακα (σε περίπτωση που η βαθμολογία του απολυτήριου τίτλου εκφράζεται στην 20βαθμη κλίμακα, τότε αποστέλλεται φωτοαντίγραφο αυτού) -μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας -φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου, με φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητα του υποψηφίου. Καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης η 23 η Ιουλίου Η αποστολή θα πρέπει να γίνει Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Α ΚΑΙ Μ Ο Ν Ο με ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ (COURIER) στο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, προς «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α γρ. 0091, Ανδ. Παπανδρέου 37, Τ.Κ , Μαρούσι Αθήνα, Ελλάδα» με την ένδειξη: για την Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Αιτήσεων - Μηχανογραφικών Δελτίων Αλλοδαπών- Αλλογενών για το έτος Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις - μηχανογραφικά δελτία, καθώς κλειδώνει το σύστημα.

7 Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων-μηχανογραφικών δελτίων, οι υποψήφιοι ενημερώνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει για την έγκριση ή μη της αίτησής τους. Παράλληλα θα τους γνωστοποιείται και ο κωδικός αριθμός υποψηφίου. 2. Κατά την υποβολή της αίτησης - μηχανογραφικού δελτίου οφείλουν να διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία μετά την εισαγωγή τους θα καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής επιτυχίας, η οποία και θα προβεί στον έλεγχο για την πληρότητα και τη νομιμότητά τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους. Σε περίπτωση διαπίστωσης, είτε κατά τον έλεγχο, είτε μετά την εγγραφή κατά οποιονδήποτε τρόπο, ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νομίμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται με απόφαση του Τμήματος ή της Σχολής και αποκλείονται κατά τα δύο (2) επόμενα ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα Τμήματα και τις Σχολές. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα: Συνεργασία για το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή κάρτα νέων» Οι κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων θα έχουν σύντομα τη δυνατότητα να επιλέξουν τη διαμονή τους για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, σε διευρυμένο δίκτυο ξενοδοχείων και κάμπινγκ σε όλη την Ελλάδα. Με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς κ. Γιάννου Λιβανού και την άμεση ανταπόκριση του προέδρου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ. Γιώργου Τσακίρη, εστάλη σχετική ενημέρωση στα 9600 μέλη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου για τη δωρεάν διασύνδεση τους με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων. (σχετικές πληροφορίες στον ιστοτόπο:

8 Τα μέλη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου αποδέχθηκαν με μεγάλο ενδιαφέρον την πρόσκληση και αρκετοί προχώρησαν ήδη στη σύναψη συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, προσφέροντας εκπτώσεις στους κατόχους της Κάρτας που θα επιλέξουν τα καταλύματά τους για τις διακοπές τους. Αυτό σημαίνει, ότι 5 εκατ. κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας, στην Ελλάδα και άλλες 37 χώρες της Ευρώπης, θα μπορέσουν να επιλέξουν φθηνές διακοπές στη χώρα μας μέσα από ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργατών. Οι χρήστες της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων μπορούν να ενημερώνονται για τις εκπτώσεις και τα προνόμια της Κάρτας στην ιστοσελίδα: όπου αναρτάται και ο εκπτωτικός κατάλογος με τα ξενοδοχεία και τα κάμπινγκ που έχουν συμβληθεί με το πρόγραμμα. TI EINAI H ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ: Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων αποτελεί ένα εργαλείο συνεργασίας των χωρών της Ευρώπης που υποβοηθεί την κινητικότητα και τη συμμετοχή των νέων. Προωθείται στην Ελλάδα από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EYCA (European Youth Card Association)και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. Πρόκειται για μία εύχρηστη ατομική κάρτα, που απευθύνεται σε όλους τους νέους από ετών (μαθητές, φοιτητές, νέοι εργαζόμενοι, νέοι άνεργοι) και προσφέρει στους κατόχους της, εκπτώσεις στην Ελλάδα, καθώς και σε 37 χώρες στο εξωτερικό. Στόχος του προγράμματος είναι, η κάρτα να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στη διαδικασία της αυτονόμησής των νέων, καθώς και να τονώσει την κινητικότητα τους μεταξύ των 38 χωρών μελών της EYCA και βέβαια να ενισχύσει το τουριστικό ρεύμα στη χώρα μας. Η ευρωπαϊκή κάρτα χρησιμοποιείται ήδη από περίπου 5 εκατομμύρια κατόχους σε όλη την Ευρώπη, στους οποίους προσφέρεται ένας κατάλογος που περιλαμβάνει περισσότερες από προσφορές σε τομείς όπως: Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Μεταφορές, Βιβλιοπωλεία, αλλά και σε τουριστικές και άλλες υπηρεσίες. Στην Ελλάδα, τα ενεργά μέλη της αγγίζουν τα Η κάρτα κοστίζει 10 ευρώ και έχει ισχύ για 1 χρόνο. Για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων ενημερωθείτε στις ιστοσελίδες: και καθώς και στα τηλέφωνα: ,

9 Eργασία για νέους ετών στο πλαίσιο του «Your First EURES Job» Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Youth on the Move και Youth Opportunities, η Commission σχεδιάζει προπαρασκευαστική δράση με τίτλο «Your First EURES Job». Σκοπός της δράσης είναι η μείωση της ανεργίας μεταξύ των νέων στην Ε.Ε. Για το έχει προγραμματισθεί να μετακινηθούν νέοι με σκοπό την εξεύρεση εργασίας στο εξωτερικό για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών. Η δράση διαχωρίζεται από τα Προγράμματα ERASMUS, LdV και ΥOUTH, διότι πρόκειται για ατομική αναζήτηση πραγματικής αμοιβόμενης εργασίας. Επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση είναι νέοι ετών, πολίτες της Ε.Ε. ή νόμιμοι κάτοικοι αυτής που αναζητούν εργασία εκτός της χώρας τους. Η δράση χρηματοδοτεί μέρος των εξόδων πρώτης εγκατάστασης/ ταξιδίου με ενιαίο ποσό, το οποίο κυμαίνεται από 600 έως 1030 ευρώ, ανάλογα με τη χώρα προορισμού. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα χρηματόδοτησης μέχρι ποσού 300 ευρώ για τη μετάβαση των ενδιαφερομένων για συνέντευξη. Χρηματοδότηση μπορεί να δοθεί επίσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 250 άτομα προσωπικό), οι οποίες αναλαμβάνουν να προσφέρουν υποστήριξη για την περαιτέρω ένταξη των νέων αυτών στην χώρα προορισμού (πχ μαθήματα γλώσσας, βοήθεια στην εγκατάσταση, υπηρεσίες coaching/mentoring, κ.α.) Η αίτηση των ενδιαφερομένων υποβάλλεται σε ενδιάμεσους φορείς. Προς το παρόν, έχουν εγκριθεί τέσσερις ενδιάμεσοι φορείς από τη Γερμανία, Δανία, Ιταλία και Ισπανία αντίστοιχα. Οι ενδιάμεσοι φορείς για την υποβολή αίτησης των φοιτητών και των επιχειρήσεων μπορούν να αναζητηθούν στο σύνδεσμο ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob. Επιπλέον, η Commission έχει δημοσιεύσει Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για φορείς που ενδιαφέρονται να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ επιχειρήσεων και νέων που αναζητούν εργασία στο εξωτερικό. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τους ενδιάμεσους φορείς είναι Επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση είναι Δημόσιες Υπηρεσίες/Φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες εύρεσης εργασίας, Γραφεία Διασύνδεσης Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, Εμπορικά Επιμελητήρια, Δήμοι, κοινωνικοί εταίροι, κ.α. Προσφέρεται χρηματοδότηση 95% των επιλέξιμων δαπανών. Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

10 Ενεργοποιήθηκε το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» για άτομα Με την αριθ. πρωτ. 9933/ (ΑΔΑ: B416ΟΟ-ΓEO) απόφαση της Υπουργού Τουρισμού, κας Όλγας Κεφαλογιάννη, ενεργοποιήθηκε το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του ΕΟΤ «Τουρισμός για όλους ». Το Πρόγραμμα, που απευθύνεται σε άτομα, περιλαμβάνει τα υποπρογράμματα Εξαήμερων Διακοπών (5 διανυκτερεύσεις) με διάρκεια από τον Αύγουστο 2012 ως τις 31 Μαΐου 2013 και Τρίτης Ηλικίας με διάρκεια από την 1 Οκτωβρίου 2012 ως τις 31 Μαΐου Στο Πρόγραμμα Εξαήμερων Διακοπών μπορούν να συμμετέχουν με εισοδηματικά κριτήρια υπάλληλοι και συνταξιούχοι με τα προστατευόμενα μέλη τους που δεν ήταν δικαιούχοι αντίστοιχων προγραμμάτων του Oργανισμού Eργατικής Eστίας ή του Oργανισμού Aγροτικής Eστίας. Επίσης άτομα με αναπηρία 67% και άνω ανεξαρτήτως εισοδήματος, πολύτεκνοι κ.α. Το όριο του εισοδήματος για μεμονωμένους δικαιούχους είναι ατομικό εισόδημα ευρώ, για δικαιούχους με οικογενειακό εισόδημα ευρώ και για τρίτεκνους με οικογενειακό εισόδημα ευρώ. Για κάθε προστατευόμενο τέκνο το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 1500 ευρώ. Ο ΕΟΤ έχει απευθύνει ήδη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους επιχειρηματίες ξενοδόχους για την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να προχωρήσει σε ανακοίνωση για τους δικαιούχους του προγράμματος και τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος εκτιμάται σε ποσό μέχρι 5,5 εκατ. ευρώ, το οποίο και θα καλυφθεί από τους τακτικούς Προϋπολογισμούς του ΕΟΤ για τα έτη Όλες οι πληροφορίες του Προγράμματος, τα συμμετέχοντα καταλύματα, οι τιμές των καταλυμάτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα διατίθενται από τα ΚΕΠ, τα Γραφεία του ΕΟΤ και από το site του ΕΟΤ ή Επίσης, οι αιτήσεις συμμετοχής και οι σχετικές εγκύκλιες οδηγίες είναι καταχωρημένες στη διαδρομή:

11 Εγκύκλιος ΟΑΕΕ με θέμα: «Επιλογή Κλάδου Υγείας για «νέους» ασφαλισμένους» Με την αριθ. πρωτ. ΔΙΑΣΦ/Φ14/18/50851/ (ΑΔΑ: Β Ω3-ΕΧ0) εγκύκλιο του ΟΑΕΕ γνωστοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4075/2012, σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται ότι οι «νέοι ασφαλισμένοι» δηλαδή όσοι έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μετά την 1/1/93, που έχουν επιλέξει να ασφαλιστούν προαιρετικά και σε άλλο φορέα σύνταξης, του οποίου ο κλάδος παροχών ασθενείας σε είδος έχει ενταχθεί στον ΕΟΠΠΥ, να μπορούν να επιλέξουν με αίτησή τους εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του νόμου (δηλαδή από έως και ) το φορέα για τον οποίο θα καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές και ο οποίος θα αποδίδει αυτές στον ΕΟΠΥΥ. Χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών εκπαιδευτικών για το Το υπουργείο παιδείας απέστειλε εγκύκλιο, με αριθ. πρωτ /Δ1/ (ΑΔΑ: B41E9-6YA) για τη χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος και για την αναστολή χορήγησης-ανανέωσης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης. Η εγκύκλιος έχει ως εξής: Λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 146Β ( άρθρο ένατο ) παρ. 14 του Ν.4057/2012 ( ΦΕΚ 54 τ. Α ) «Δεν χορηγούνται άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 και του άρθρου 65 του ν. 3584/2007 για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης μέχρι τις Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγει την ισχύ αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.» και β) Οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ΥΠΔΒΜΘ που αφορούν στην αποζημίωση εκπαιδευτικών που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2012 επαρκούν μόνο για την κάλυψη τόσο των υποχρεώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους όσο και των ανεξόφλητων υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών, δεν επιτρέπεται η χορήγηση - ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης. Για το σχολικό έτος είναι δυνατή η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

12 16, περ. Ε του Ν. 1566/1985. Προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός των εν λόγω αδειών, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ακολουθήσουν τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου. 1. Προϋποθέσεις Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών έχουν όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προκειμένου το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο να προβεί σε εξέταση και αξιολόγηση των αιτήσεων όλων των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, θα πρέπει η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά να υποβληθούν μέχρι , απευθείας στη Διεύθυνση της οργανικής τους θέσης. 2. Όργανα χορήγησης Η άδεια χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών χορηγείται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης (αρ. Φ /324/105657/Δ1-ΦΕΚ1340Β / υπουργικής απόφασης, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αρ. Φ /3/102865/Δ1/ (ΦΕΚ 1461Β / ), μετά από γνώμη του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης κατά περίπτωση (άρθρο 15 και 16, του Π.Δ. 1/2003- ΦΕΚ 1Α / ). Η απόφαση χορήγησης των αδειών κοινοποιείται στην αρμόδια Δ/νση Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. σε ηλεκτρονική μορφή, στη διεύθυνση για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 3. Χρονική διάρκεια Η άδεια χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών χορηγείται για ένα σχολικό έτος. Εάν ο εκπαιδευτικός επιθυμεί την ανανέωση της άδειας επανέρχεται με νέα αίτηση ανανέωσης και πρόσφατα δικαιολογητικά. Η άδεια χωρίς αποδοχές δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παραταθεί πέρα από τρία σχολικά έτη. 4. Δικαιολογητικά α. Αίτηση. β. Βεβαίωση εγγραφής του αιτούντος στο πανεπιστήμιο. γ. Βεβαίωση σπουδών του πανεπιστημίου στην οποία θα αναφέρονται το έτος έναρξης των σπουδών, η πρόοδος των σπουδών, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο αιτών, καθώς και το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των σπουδών του. δ. Πρόγραμμα σπουδών, από τη Γραμματεία του Πανεπιστημίου, εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών ή προγραμματισμό εργασιών, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή, εφόσον πρόκειται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

13 apodoxes-gia-oloklirosi-spoydon-ekpaideytikon-protobathmias-kaideyterobathmias-ekpaideysis-gia-to-sxoliko-etos anastolixorigisis-ananeo Αιτήσεις για προσωρινή πλήρωση των κενών θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων στο Ν. Χανίων Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων ανακοίνωσε την προκήρυξη για προσωρινή πλήρωση των κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων μέχρι την λήξη του Σχολικού Έτους Η προκήρυξη αφορά τις θέσεις των Διευθυντών των παρακάτω σχολικών μονάδων: 1. Γυμνασίου Χώρας Σφακίων 2. ΕΠΑ.Λ. Κανδάνου 3. Μουσικού Σχολείου Θερίσου 4. Ειδικού Γυμνασίου Χανίων 5. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κισάμου με θητεία από 1/9/2012 έως και 31/8/2013 και καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων του Ν. Χανίων που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλλουν σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012 έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2012, στα γραφεία της Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων. Η επιλογή θα γίνει με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3848/2010. Πιθανές ημερομηνίες συνεντεύξεων εάν χρειασθούν- από έως και Υποβλητέα Δικαιολογητικά: -Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, το οποίο θα εκδοθεί από την υπηρεσία μας (για τους υποψήφιους της Δ/θμιας Εκπ/σης) -Βιογραφικό Σημείωμα μαζί με: I. Σύντομη έκθεση αυτοαξιολόγησης II. Ετήσιο προγραμματισμό έργου -Αποδεικτικά τίτλων σπουδών, μεταπτυχιακών, επιμόρφωσης, ξένων γλωσσών και Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις ΤΠΕ -Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία βεβαιώνεται ότι «α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ.26/ τ. Α ). β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα.» Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: &catid=81: &Itemid=124

14 Εκτύπωση βιβλιαρίων υγείας παιδιού από το Εθνικό Τυπογραφείο Ο Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος, αποφάσισε τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Τυπογραφείου με στόχο την εκτύπωση των Βιβλιαρίων Υγείας του Παιδιού. Ο Υπουργός Υγείας με την απόφαση αυτή αφενός ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση βιβλιαρίων λόγω των ελλείψεων, οι οποίες εμφανίζονται στις μαιευτικές κλινικές και στις υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης και αφετέρου εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης δαπάνης. Το προηγούμενο κόστος εκτύπωσης ανήλθε το 2010 σε 1,19 ευρώ ανά αντίτυπο ενώ η εκτύπωση που προωθείται για το 2012 κοστίζει 0,37 ευρώ. Παράλληλα, η επιλογή της έκδοσης του αναγκαίου αριθμού αντιτύπων των Βιβλιαρίων Υγείας του Παιδιού, θα οδηγήσει στην εξάλειψη φαινομένων αλλοίωσης, παράτυπων εκδόσεων και παράνομης διακίνησής τους. Με την παρούσα έκδοση θα καλυφθούν οι ανάγκες από τις γεννήσεις νεογνών μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: bibliario-ygeias-paidioy Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ σε παραγωγούς για ζημιές α' τριμήνου 2012 Σύμφωνα με το από 10 Ιουλίου 2012 δελτίο τύπου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012 ο ΕΛ.Γ.Α. κατέβαλε στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2693 δικαιούχων παραγωγών αποζημιώσεις συνολικού ύψους 2 εκατ. ευρώ περίπου, για ζημιές που υπέστησαν κυρίως το α' τρίμηνο του Οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν ζημιές στη φυτική παραγωγή (ελιές, εσπεριδοειδή, χειμερινά κηπευτικά κλπ.) και στο ζωικό κεφάλαιο από διάφορα ζημιογόνα αίτια (παγετό, ανεμοθύελλα, χαλαζόπτωση κλπ.) που προκλήθηκαν κυρίως το α τρίμηνο του 2012 σε όλη την επικράτεια, αλλά κυρίως στους νομούς : Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Ηλείας, Θεσπρωτίας. Με την ευκαιρία, η Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ο Οργανισμός είναι έτοιμος τόσο από οικονομική όσο και από οργανωτική άποψη να ολοκληρώσει έγκαιρα τις διαδικασίες και να καταβάλλει

15 ταχύτερα από κάθε άλλη περίοδο τις αποζημιώσεις του 2012, σε όσους παραγωγούς έχουν υποστεί ζημιές στη φυτική παραγωγή ή στο ζωικό κεφάλαιο, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι έχουν υποβάλλει Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής και έχουν καταβάλλει την οφειλόμενη ασφαλιστική εισφορά. Οδηγία του Αναπληρωτή Υπουργού Χρήστου Σταϊκούρα, για τη διαδικασία απογραφής των συνταξιούχων δημοσίου που δεν απεγράφησαν Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, επί Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδη, ξεκίνησε στις 15 Μαρτίου 2012 τη διαδικασία απογραφής των συνταξιούχων του Δημοσίου. Η απογραφή ολοκληρώθηκε στις 15 Ιουνίου Δεν απεγράφησαν από τους υπόχρεους για απογραφή. Σε όσους δεν απεγράφησαν γνωστοποιείται η οδηγία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα σύμφωνα με την οποία: 1. Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου που δεν έχουν απογραφεί μέχρι 13 Ιουλίου στις Τράπεζες και μέχρι 17 Ιουλίου 2012 στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου του Γ.Λ.Κ. και στην Υπηρεσία Συντάξεων, δεν θα βρουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό τις συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2012 (πληρωτέες στις 24 Ιουλίου 2012 και στις 24 Αυγούστου 2012 αντίστοιχα). Αντί για αυτό και μόνο για τους δύο αυτούς μήνες θα τους αποσταλεί με το ταχυδρομείο μετά τις παραπάνω ημερομηνίες, στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην Υπηρεσία Συντάξεων, ειδική εντολή πληρωμής που εξοφλείται στην Τράπεζά τους, σε οποιοδήποτε υποκατάστημα, αφού προηγουμένως απογραφούν. 2. Σε όσους δεν απογραφούν και με αυτή τη συμπληρωματική διαδικασία μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 2012 αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξής τους. 3. Από την ίδια ημερομηνία αρχίζει η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων με επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων και θα κινηθεί η ποινική διαδικασία για όσους με δόλο εισέπραξαν τις συντάξεις αυτές. Επιπροσθέτως από το 2013 για τους λαμβάνοντες σύνταξη από το Δημόσιο: 1. Αρχίζουν τακτικοί (ανά εξάμηνο) δειγματοληπτικοί έλεγχοι. 2. Αρχίζει από το 2015 και θα πραγματοποιείται ανά πενταετία τακτική απογραφή.

16 b7f0-5ebdba29396f Ανακοίνωση Τύπου - Παράταση χρόνου ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (E1) - Ε9 Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη θα δοθεί τελευταία παράταση του χρόνου ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έως και 31 Ιουλίου. Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος και ο τρόπος πληρωμής του φόρου δεν εξαρτώνται από την ημερομηνία υποβολής καθόσον όλες οι δηλώσεις που θα υποβληθούν μέχρι την πιο πάνω καταληκτική ημερομηνία θα έχουν την ίδια μεταχείριση. Οι λογιστές και τα οργανωμένα λογιστικά γραφεία είναι σκόπιμο να μεριμνήσουν τόσο για την σωστή κατανομή του χρόνου υποβολής δηλώσεων όσο και για την ενημέρωση των φορολογουμένων για τις αρνητικές επιπτώσεις της μη ή της εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων. Σημειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι ήδη ο ρυθμός υποβολής δηλώσεων στα ηλεκτρονικά συστήματα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) είναι υπερδιπλάσιος του περσινού τα συστήματα έχουν ανταποκριθεί πλήρως. Η ΓΓΠΣ συνεχίζει να παρακολουθεί και να ενισχύει τα συστήματα της ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν χωρίς ταλαιπωρία όλοι οι φορολογούμενοι. Τέλος, κατόπιν αιτημάτων, φορολογουμένων οι όποιοι επιθυμούν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων αλλά δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά λόγω του ότι οι αποδοχές τους καταβάλλονται στο τρίτο δεκαήμερο του μήνα η καταληκτική ημερομηνία για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έληγε στις 16 Ιουλίου θα παραταθεί για τελευταία φορά μέχρι και 31 Ιουλίου Επίσης παρατείνεται και η υποβολή Ε9 έως 30 Νοεμβρίου

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

κ α λ ε ί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 28-07-2014 έως 08-08-2014.

κ α λ ε ί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 28-07-2014 έως 08-08-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ A (ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ) ------------ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Ο οδηγός αυτός αναφέρεται με συνοπτικό τρόπο στην διαδικασία πρόσληψης Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05.01.2015 Γενική Διεύθυνση Αρ. Πρωτ.: 267 Νίκης 4, GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.e inclusion.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 18-7-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 18-7-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4ΑΣ19-94Π Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 29 Μαΐου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 19744 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα»

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα» Πρόλογος Τόσα χρόνια όλοι δυστυχώς εκπαιδευτήκαμε να λειτουργούμε ως μονάδες. Το δύσκολο πια είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο. Η ομάδα, η ένωση. Ο Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως στέκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

κ α λ ε ί ΙΙ. Για τον πίνακα Β τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι :

κ α λ ε ί ΙΙ. Για τον πίνακα Β τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι : ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σε λειτουργικά κενά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ: (9) θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου... 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: (20) θέσεις διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα