ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΨΥΧΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΨΥΧΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΨΥΧΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Αννα Χριστοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας Πανεπιστήµιο Αθηνών 1

2 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ψυχολογική αξιολόγηση ενός ατόµου περιλαµβάνει τη συγκέντρωση, την ανάλυση και την συγκρότηση των πληροφοριών που αφορούν τον ψυχισµό του ατόµου και προέρχονται από ποικίλες αρµόδιες πηγές (όπως κλινική συνέντευξη, τεστ) µε σκοπό την ολοκληρωµένη εκτίµηση και διάγνωση του εξεταζόµενου. Με τη λέξη «διάγνωση» καλύπτεται όλο το φάσµα των συναφών εννοιών, δηλαδή το αίτηµα, τα συµπτώµατα, η συνολική προσωπικότητα του εξεταζόµενου και τη λειτουργία του σε βασικούς τοµείς της ζωής του, όπως ο επαγγελµατικός, ο κοινωνικός και ο συναισθηµατικός. Η διαδικασία της ψυχολογικής αξιολόγησης, προϋποθέτει τόσο τη γνώση της Ψυχοπαθολογίας και των θεωριών της προσωπικότητας, όσο και την γνώση των βασικών αρχών της Ψυχοµετρίας και των διαφόρων άλλων µεθόδων αξιολόγησης (Groth- Marnat,1990). Η Ψυχολογική αξιολόγηση είναι ιδιαίτερα σηµαντική επειδή έχει ως στόχο την βαθύτερη ψυχολογική κατανόηση του ατόµου και καταλήγει σε αποφάσεις σχετικά µε τη παρέµβαση. Β. Φάσεις της Ψυχολογικής Αξιολόγησης: Την διαδικασία αξιολόγησης αποτελούν διάφορα στάδια : Το πρώτο στάδιο αφορά τη διευκρίνηση και διατύπωση του λόγου παραποµπής του εξεταζόµενου. Αίτηµα για αξιολόγηση σηµαίνει ύπαρξη κάποιου λόγου, δηλαδή κάποιου ερωτήµατος ή απορίας σχετικά µε τον εξεταζόµενο και στόχος της αξιολόγησης είναι να απαντήσει σε αυτό το ερώτηµα ή απορία. Συνεπώς, η αποτελεσµατικότητα της αξιολόγησης εξαρτάται κατά πολύ από τη διατύπωση του ερωτήµατος. Αυτό σηµαίνει ότι όσο πιο συγκεκριµένη είναι η διατύπωση, τόσο πιο πολλές είναι οι πιθανότητες να επιτύχει το σκοπό της η αξιολόγηση. Τι εννοούµε όµως, µε τη φράση «συγκεκριµένη διατύπωση»; 1. O κύριος Χ, 32 ετών, πηγαίνει στο σπίτι του και βρίσκει τη γυναίκα του µε τον εραστή της τον οποίο και σκοτώνει. Η βασική µας απορία εδώ έχει σχέση µε το κίνητρο του εγκληµατία και η ερώτηση µπορεί να τεθεί όπως παρακάτω: α. «Γιατί ο Χ σκότωσε τον εραστή της γυναίκας του ;» (γενικά εκφρασµένη) ή β. «Το έγκληµα του Χ ήταν προµελετηµένο ή έγκληµα πάθους; (συγκεκριµένα εκφρασµένη) 2

3 2. Ο Γίαννης, 10 ετών, παρουσιάζει δυσκολίες στην εκµάθηση νέων γνώσεων στο σχολείο. Εδώ η βασική απορία αφορά τα αίτια των δυσκολιών της. Η ερώτηση, λοιπόν, µπορεί να τεθεί: α. «Γιατί έχει ο Γίαννης δυσκολίες µε την εκµάθηση νέων γνώσεων;» (γενικά εκφρασµένη) ή β. «Οι δυσκολίες του Γιάννη οφείλονται σε µαθησιακά προβλήµατα νευροψυχολογικής φύσης ή σε ψυχολογικούς παράγοντες, όπως για παράδειγµα κατάθλιψη ή σε συνδυασµό και των δύο;» (συγκεκριµένα εκφρασµένη) Μια ερώτηση που τίθεται σε συγκεκριµένη µορφή, όπως η δεύτερη ερώτηση και των δύο παραπάνω παραδειγµάτων, συµβάλλει ώστε η αξιολόγηση να γίνει περισσότερο αποτελεσµατική. Πολλές φορές το άτοµο, που αξιολογείται διατυπώνει το αίτηµά του µε συγκεκριµένο τρόπο. Άλλες, όµως, φορές η διατύπωση είναι γενική και ασαφής. Επίσης, πολύ συχνά η διατύπωση προέρχεται από κάποιο άλλον και όχι τον ίδιο τον εξεταζόµενο, όπως στις περιπτώσεις στις οποίες ψυχίατροι ή και νοµικοί που αιτούν την αξιολόγηση. Η ευθύνη να διευκρινισθεί και να διατυπωθεί, όσο γίνεται πιο συγκεκριµένα, το αίτηµα ανήκει στον εξεταστή, ώστε να οδηγηθεί σε υποθέσεις κατάλληλες, τις οποίες στη συνέχεια, οφείλει να επεξεργασθεί µε ανάλογη κάθε φορά µεθοδολογία. Τη διατύπωση του αιτήµατος ακολουθεί σειρά συλλογισµών για την επιλογή των πιο κατάλληλων µεθόδων αξιολόγησης (Κουλάκογλου,1998). Ο εξεταστής, θα πρέπει να αποφασίσει, ποιες είναι οι πληρέστερες και πιο αποτελεσµατικές µέθοδοι αξιολόγησης που να ανταποκριθούν στο βασικό αίτηµα της αξιολόγησης, (για παράδειγµα είναι η κλινική παρατήρηση, τα ψυχοµετρικά τεστ ή η κλινική συνέντευξη;) Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο ο εξεταστής να έχει καλή γνώση των µεθόδων αυτών, όσο και των τοµέων που αυτές αξιολογούν, (για παράδειγµα ψυχολογικά συµπτώµατα, δοµή προσωπικότητας) Το δεύτερο στάδιο αφορά την εφαρµογή των µεθόδων αξιολόγησης, ώστε να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, ο εξεταστής απορρίπτει ή επιβεβαιώνει τις πρώτες υποθέσεις του ή και τις επεκτείνει, ώστε να φθάσει σε βαθύτερη και ευρύτερη κατανόηση του εξεταζόµενου. Συχνά συµβαίνει τα πορίσµατα από τις αρχικές µεθόδους αξιολόγησης να υποδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω αξιολόγηση και µε άλλες µεθόδους. Ολη αυτή η διαδικασία εξακολουθεί µέχρι του σηµείου που ο εξεταστής θα καταλήξει σε συµπεράσµατα που θα καλύπτουν πλήρως το αρχικό αίτηµα της αξιολόγησης. 3

4 Το τρίτο στάδιο αφορά στην οργάνωση των συµπερασµάτων και πληροφοριών ως προς την γενική εικόνα της προσωπικότητας του ατόµου και της λειτουργικότητάς του σύµφωνα µε το αίτηµα της αξιολόγησης. Αυτά τα συµπεράσµατα οργανώνονται συνήθως σε µία έκθεση από τον εξεταστή, όπου και περιγράφονται λεπτοµερώς, δίνοντας έτσι µια πλήρη απάντηση στο αρχικό αίτηµα. Γ. Πλαίσια αξιολόγησης: Το αίτηµα για αξιολόγηση ενός ατόµου µπορεί να προέλθει από διάφορα πλαίσια, χώρους ή τοµείς. Οι πλέον συνηθισµένοι είναι: α) ψυχολόγοι, ψυχίατροι, ψυχοθεραπευτές, που δουλεύουν είτε ιδιωτικά, είτε στα εξωτερικά ιατρεία ψυχικής υγιεινής β) σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα γ) δικαστήρια (ή δικηγόροι) ε) επαγγελµατικοί χώροι, όπως εταιρείες, ειδικές υπηρεσίες στ) τα γενικά νοσοκοµεία. α) Περισσότερο συχνά, υπάρχει ζήτηση για αξιολόγηση η οποία προέρχεται από το χώρο του σχολείου. Συνήθως, η αξιολόγηση αφορά κάποιο πρόβληµα µάθησης του µαθητή ή του φοιτητή ή αφορά ενδείξεις προβληµατικής και ανησυχητικής συµπεριφοράς. Ωστόσο, η αξιολόγηση µπορεί να χρειασθεί, σε ορισµένες περιπτώσεις όταν ένα παιδί διαθέτει ορισµένες ειδικές ικανότητες θετικού τύπου (για παράδειγµα σηµαντική υψηλή νοηµοσύνη ή ιδιαίτερο ταλέντο σε µία τέχνη). Τέλος, αξιολόγηση αποτελεί προϋπόθεση και στα πλαίσια της εφαρµογής του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, µιας κατεύθυνσης και περισσότερο σήµερα εµφανίζει ζήτηση ανάµεσα σε µαθητές ανωτέρων τάξεων αλλά και φοιτητές. β) Επίσης, συχνά, κάποια ψυχική δυσκολία ή αίτηµα, σε εξωτερική βάση (ιδιωτικά ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγιεινής). Τότε, η αξιολόγηση γίνεται µε σκοπό να διερευνηθεί αυτό το αίτηµα, οι πιθανές αιτίες, η προσωπικότητα του ατόµου και η ψυχοπαθολογία του, ώστε να αποφασισθεί η αρµόζουσα για τον εξεταζόµενο µέθοδος παρέµβασης. Μερικές φορές, η αξιολόγηση χρειάζεται ενώ έχει αρχίσει η θεραπεία του ασθενούς, επειδή υπάρχουν πιθανόν απορίες για την καταλληλότητα της µεθόδου παρέµβασης ή και σχετικά µε την απόφαση για λήξη της θεραπείας. γ) Το ψυχιατρείο είναι ένας χώρος όπου εφαρµόζεται ιδιαίτερα η αξιολόγηση. Σε αυτόν το χώρο, η αξιολόγηση αφορά τη διευκρίνηση της ψυχιατρικής διάγνωσης, όταν οι πρώτες ενδείξεις δεν είναι σαφείς. Για παράδειγµα, αξιολόγηση µπορεί να χρειασθεί ώστε να ληφθούν αποφάσεις για τη νοσηλεία ή την απόλυση ενός ασθενούς, την τοποθέτησή του σε κατάλληλο θάλαµο, την ένταξή του στο αρµόζον πρόγραµµα δραστηριοτήτων του ψυχιατρείου. 4

5 Επίσης, αξιολόγηση µπορεί να χρειάζεται ακόµη για την άσκηση της κατάλληλης θεραπευτικής παρέµβασης (φαρµακευτικής, ηλεκτροσόκ, ψυχοθεραπευτικής) καθώς και του ακριβούς είδους αυτής (ποια ειδική φαρµακευτική αγωγή ή ποιος τύπος ψυχοθεραπείας, οµαδική ή ατοµική ή οικογενειακή). δ) Επίσης αξιολόγηση µπορεί να ζητηθεί από το Νοµικό πλαίσιο και για πολλούς λόγους. Συνηθέστερα απαιτείται αξιολόγηση κάποιου εγκληµατία, µε σκοπό τη διευκρίνηση του κινήτρου και του αιτίου της συµπεριφοράς του, και συγκεκριµένα µια απάντηση στο ερώτηµα αν αυτή οφείλεται σε σοβαρό ψυχολογικό πρόβληµα και κατά συνέπεια σε προβληµατική εκτίµηση της πραγµατικότητας εκ µέρους του ατόµου (για παράδειγµα ο Χ σκότωσε το γείτονά του για λόγους οικονοµικού συµφέροντος ή επειδή πίστευε ότι ήταν κατάσκοπος από τον Αρη;). Με αυτόν τον τρόπο διερευνάται µέσω της αξιολόγησης, ο βαθµός ευθύνης του ιδίου του ατόµου, ανάλογα µε το νοητικό και ψυχολογικό του επίπεδο. Τέλος, αξιολόγηση µπορεί να ζητηθεί σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, όπως συµβαίνει στο θέµα της επιµέλειας των παιδιών. Εδώ αναζητείται ποιος από τους γονείς είναι ο πιο κατάλληλος να αναλάβει την επιµέλεια των παιδιών ή το κατά πόσον η επαφή του παιδιού µε το γονιό είναι σε κάθε περίπτωση βλαβερή για το παιδί, ώστε να περιορισθεί ή και να απαγορευθεί εντελώς. ε) Επίσης διάφοροι επαγγελµατικοί χώροι ζητούν αξιολόγηση προκειµένου να προσλάβουν υπαλλήλους. Η αξιολόγηση εδώ αναφέρεται στο ποσοστό που ένας υποψήφιος για µία θέση είναι ο πιο κατάλληλος ή όχι. Αυτό συνήθως συµβαίνει όταν η θέση αυτή συνεπάγεται µεγάλη ευθύνη και δεξιότητες από το άτοµο, όπως για παράδειγµα σε κατασκόπους ή πιλότους αεροπλάνων ή σε πρόσωπα µε υψηλές πολιτικές θέσεις. στ) Σε ένα Γενικό Νοσοκοµείο, τέλος, µπορεί η αξιολόγηση να αποβεί χρήσιµη µε ποικίλους τρόπους. Σε περιπτώσεις που χρειάζεται να διευκρινιστούν οι ψυχολογικοί παράγοντες που σχετίζονται µε τις ψυχοσωµατικές ασθένειες, όπως το άσθµα, το γαστρικό έλκος. Επίσης, σε περιπτώσεις, όπου παρουσιάζεται κάποιο ιατρικό πρόβληµα, αλλά οι ιατρικές εξετάσεις δεν εµφανίζουν βιολογικές ενδείξεις (για παράδειγµα µία χρόνια διάρροια χωρίς οργανική αιτιολογία). Αξιολόγηση ενδείκνυται ακόµη στις περιπτώσεις όπου ο ασθενής υποφέρει από έναν χρόνιο πόνο πάλι άνευ οργανικών ενδείξεων όπως ο πόνος της µέσης ή η χρόνια κεφαλαλγία. Ακόµη και στην περίπτωση µιας σοβαρής ασθένειας, όπως ο καρκίνος ή η καρδιακή προσβολή, κρίνεται απαραίτητο συχνά να διερευνηθούν και οι ψυχολογικοί παράγοντες που πιθανόν σχετίζονται ή επιβαρύνουν τη νόσο. Προκειµένου µιας χειρουργικής επεµβάσεως, τέλος, πριν αυτή αποφασισθεί, κρίνεται απαραίτητη η αξιολόγηση του ατόµου ως προς το κατά πόσον θα «αντέξει» αυτήν την επέµβαση ψυχολογικά, ή, εάν αυτή λειτουργήσει κατάλληλα και θετικά για την ψυχολογία του- όπως στην περίπτωση µιας πλαστικής χειρουργικής. 5

6 Δ. Μέθοδοι αξιολόγησης. Την αξιολόγηση αποτελούν διάφοροι τρόποι και µέθοδοι πληροφόρησης για το άτοµο που εξετάζεται, όπως η συνέντευξη µαζί του ή µε άλλα µέλη της οικογένειας του, του κοινωνικού και του επαγγελµατικού του κύκλου. Επίσης, τα ψυχοµετρικά τεστ, όλων των ειδών, (όπως νευροψυχολογικά, ή προσωπικότητας, ή νοηµοσύνης) και τέλος, η κλινική παρατήρηση του εξεταζοµένου µέσα στους σηµαντικούς του χώρους, όπως το σπίτι, το σχολείο ή το επαγγελµατικό του περιβάλλον. ΙΙ. Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Α. Εισαγωγή. Η Ψυχολογική συνέντευξη είναι από τα πιο σηµαντικά µέσα αξιολόγησης. Η συνέντευξη δίνει βασικές πληροφορίες και στοιχεία για τον εξεταζόµενο που: 1. µας είναι απαραίτητα για τη διαµόρφωση της ψυχολογικής εικόνας του και 6

7 2. δεν είναι δυνατόν να µας γίνουν γνωστά µέσω άλλων τρόπων αξιολόγησης. Οι πληροφορίες από την συνέντευξη επιτρέπουν επίσης στον εξεταστή να εκτιµήσει την αξιοπιστία και εγκυρότητα των αποτελεσµάτων που έχει συλλέξει από τα διάφορα τεστ. Επίσης η συνέντευξη δεν είναι µόνο ένας τρόπος αξιολόγησης, αλλά, ένας τρόπος, παρέµβασης, αφού, µέσω αυτής, ο εξεταζόµενος βρίσκεται σε επαφή ήδη µε έναν εκπρόσωπο της ψυχικής υγιεινής, τον εξεταστή του. Κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες, που δηµιουργούν «rapport» µεταξύ εξεταζοµένου και εξεταστή, ο εξεταζόµενος αποκτά µία αίσθηση εµπιστοσύνης στο πρόσωπο του εξεταστή, όπως και την αίσθηση ότι κάποιος τον καταλαβαίνει συναισθηµατική και ψυχικά. Β. Βασικά χαρακτηριστικά της ψυχολογικής συνέντευξης. Η ψυχολογική συνέντευξη δεν αποτελεί µια απλή συζήτηση µεταξύ δύο ανθρώπων, παρότι η όλη διαδικασία γίνεται µέσω συζήτησης (Groth Marnat, 1990). Αυτό οφείλεται στο ότι η συνέντευξη έχει καθορισµένους στόχους και πορεία και οργανώνεται γύρω από συγκεκριµένα, σχετικά θέµατα. Γενικοί στόχοι µιας συνέντευξης είναι οι εξής: 1.Η συγκέντρωση σηµαντικών για τον εξεταζόµενο πληροφοριών, που δεν µαθαίνονται µε άλλο µέσο αξιολόγησης 2. Η δηµιουργία σχέσης ανάµεσα στον εξεταστή και τον εξεταζόµενο που θα ενθαρρύνει την παραπάνω διαδικασία 3. Η απόκτηση ενός κλίµατος κατανόησης µεταξύ του εξεταστή και του εξεταζόµενου για τα προβλήµατα του δευτέρου και 4.Η παροχή βοήθειας στον εξεταζόµενο για να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα του, µέσω κατεύθυνσης και υποστήριξης. Ο εξεταστής κατευθύνει και ελέγχει ταυτόχρονα τη συνέντευξη. Πρέπει, συνεπώς να έχει τις κατάλληλες γνώσεις σχετικά µε όσους τοµείς διερευνώνται στην πορεία µιας συνέντευξης. Οι συνεντεύξεις διαφέρουν µεταξύ τους ως προς το βαθµό δόµησής τους και διακρίνονται σε: Δοµηµένες και µη Δοµηµένες. Στη µη δοµηµένη συνέντευξη ο εξεταστής δίνει στον εξεταζόµενο την παρακάτω γενική οδηγία: «Πες µου για τον εαυτό σου» και µετά αφήνει τον εξεταζόµενο να κατευθύνει ο ίδιος τη συζήτηση όπου αυτός θέλει. Στη δοµηµένη συνέντευξη τη συζήτηση κατευθύνει ο εξεταστής, προσεγγίζοντας πάντα τους καθορισµένους στόχους. Επίσης, πολλές φορές, µπορεί να χρησιµοποιεί δοµηµένες κλίµακες και ερωτηµατολόγια. Οι δύο αυτές µορφές παρουσιάζουν πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Η µη δοµηµένη προσέγγιση είναι πιο ευέλικτη, δηµιουργεί µία καλύτερη σχέση µεταξύ εξεταστή και εξεταζόµενου (περισσότερο rapport), επιτρέπει στον εξεταστή να αξιολογήσει τον τρόπο που το άτοµο, που εξετάζεται, οργανώνει τις απαντήσεις του και επίσης να εξετάσει πρωτότυπες λεπτοµέρειες του ιστορικού του εξεταζοµένου. 7

8 Ωστόσο υπάρχουν, ερωτηµατικά περί της εγκυρότητας και αξιοπιστίας µιας µη δοµηµένης συνέντευξης, προπαντός σε σύγκριση µε µία δοµηµένη, η οποία, αν και υπολείπεται ως προς τα προαναφερθέντα πλεονεκτήµατα, θεωρείται πιο έγκυρη και αξιόπιστη ως µέθοδος αξιολόγησης, ειδικά για ερευνητικούς σκοπούς. Γ. Ιστορικά στοιχεία και Στάδια Εξέλιξης της Ψυχολογικής συνέντευξης. Η συνέντευξη αποτελεί την αρχαιότερη µέθοδο αξιολόγησης. Πριν από το 1940 το µοντέλο που επικρατούσε ήταν το καθαρά ιατρικό, δηλαδή οι πολλές και συγκεκριµένες ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους. Το 1902, ο Adolf Meyer δηµοσίευσε το πρωτότυπο της κλασσικής ψυχιατρικής συνέντευξης («mental status interview»), που είχε πολύ δοµηµένη µορφή και πολλούς συγκεκριµένους στόχους. Αργότερα, µε την επιρροή του ψυχαναλυτικού κινήµατος, προωθήθηκε το λιγότερο δοµηµένο, πιο ευέλικτο και ανοικτό πρότυπο συνέντευξης. Κατά τη δεκαετία του 1940 και 1950, άρχισε ο ορισµός και η διερεύνηση των σηµαντικών διαστάσεων µιας συνέντευξης, όπως: περιεχόµενο και διαδικασία, στόχος και έκφραση, βαθµός δόµησης, βαθµός δράσης κάθε συµµετέχοντος (εξεταστή εξεταζόµενου). Με τα ζητήµατα αυτά ασχολήθηκαν έκτοτε διάφορες έρευνες που έφεραν στο φως σηµαντικά ευρήµατα. Ετσι, το 1945, ο Snyder έδειξε ότι η µη κατευθυνόµενη προσέγγιση έτεινε να δηµιουργεί περισσότερες θετικές αλλαγές και αύξανε την τάση του εξεταζόµενου για αυτο διερεύνηση σε σχέση µε τη κατευθυνόµενη συνέντευξη. Η πιο κατευθυνόµενη συνέντευξη, που χρησιµοποιεί χαρακτηριστικά την πειθώ, την ερµηνεία και τις κρίσεις, δηµιουργεί µία αµυντική εκ µέρους τους εξεταζόµενου στάση και αντίσταση στην έκφραση των δυσκολιών του. Την ίδια εποχή, ο Strupp (1945) ασχολούµενος µε τον παράγοντα της εµπειρίας του εξεταστή, διαπίστωσε ότι οι περισσότερο έµπειροι εξεταστές ήσαν πιο θερµοί στην επικοινωνία τους, περισσότερο δραστήριοι και έδιναν πιο πολλές ερµηνείες, σε σχέση µε τους πιο άπειρους εξεταστές. Ο βαθµός της συναισθηµατικής κατανόησης (empathy) ήταν ο ίδιος σε όλους, ανεξάρτητα από το βαθµό εµπειρίας. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, την έρευνα απασχόλησαν διάφορες ιδεολογικές κατευθύνσεις. Οι θεωρητικές απόψεις τυ Rogers (1961), αναφορικά µε τους βασικούς παράγοντες στη θεραπευτική σχέση (θερµότητα, θετική αντίληψη, αυθεντικότητα) προκάλεσαν αρκετή έρευνα. Επίσης, η συστηµική θεωρία, (προερχόµενη από το µοντέλο της οικογενειακής θεραπείας), προτείνοντας την άποψη ότι η συνέντευξη είναι ένα σύστηµα αλληλοεπίδρασης για τους συµµέτοχους, όπου ο καθένας ταυτόχρονα επηρεάζει και επηρεάζεται, οδήγησε σε περαιτέρω έρευνες. Παράλληλα, διαµορφώθηκε και διατυπώθηκε για πρώτη φορά, η µέθοδος Αξιολόγησης της Συµπεριφοράς (Behavioral Assessment), που αποτελείται από κατευθυνόµενες συνεντεύξεις προς συγκεκριµένους στόχους και επικεντρωµένες στην κατανόηση τωρινών και προηγηθέντων 8

9 «ενισχυτών» για τη συµπεριφορά, καθώς και την πραγµάτωση νέων, πιο θετικών και ρεαλιστικών µορφών της. Εξελίξεις υπήρξαν, ακόµη, και αναφορικά µε την αξιολόγηση παιδιών. Μέχρι τη δεκαετία του 1960, η ψυχολογική αξιολόγηση των παιδιών γίνονταν κυρίως µέσω των συνεντεύξεων των γονιών και η παιδική συνέντευξη ήταν µέθοδος παρέµβασης. Μετά, όµως από την έρευνα των Lapouse και Monk (1958), που έδειξε ότι οι µητέρες τείνουν να επικεντρώνονται στα φανερά προβλήµατα συµπεριφοράς των παιδιών τους, όσα δηλαδή ενοχλούν τους ενήλικες, ενώ τα ίδια τα παιδιά συζητούσαν περισσότερο για τα λιγότερο φανερά προβλήµατα που τα απασχολούσαν, η παιδική συνέντευξη κρίθηκε ως πιο αναγκαία. Οι εξελίξεις της δεκαετίας του 1960 εξακολούθησαν και κατά τη δεκαετία του 70. Δηµιουργήθηκε έτσι η δοµηµένη συνέντευξη παιδιού, ως αποτέλεσµα της γενικής τάσης για έµφαση στη δοµηµένη συνέντευξη, προπάντων µετά τις κριτικές για έλλειψη αξιοπιστίας της ψυχιατρικής διάγνωσης. Επίσης, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής άρχισε, να παίζει σηµαντικό ρόλο στην αξιολόγηση, συγκεντρώνοντας στατιστικά στοιχεία τα οποία και συσχέτιζε µε τα αποτελέσµατα των τεστ µε στόχο την πρόβλεψη και πρόγνωση των µελλοντικών συµπεριφορών. Παράλληλα, συζητήσεις προέκυψαν σε σχέση µε τις ικανότητες που είναι απαραίτητες για µια ολοκληρωµένη συνέντευξη, δηλαδή το κατά πόσο οι ικανότητες για αποτελεσµατική συνέντευξη είναι δεξιότητες που µπορούν να αποκτηθούν µε µάθηση. Κατά τη δεκαετία του 1980, διάφορες τάσεις, ιδέες και όργανα αξιολόγησης εξελίχθηκαν περαιτέρω. Ετσι εφαρµόσθηκαν διάφορα εργαλεία αξιολόγησης, ανάλογα µε το DSM- III, το DSM-III-R και πρόσφατα το DSM IV. Οι δυνατότητες του ηλεκτρονικού υπολογιστή σύντοµα, τέλος, αντικατάστησαν πολλούς τοµείς αξιολόγησης. Μέχρι το τέλος του 1980, οι περισσότεροι κλινικοί, προπαντός αυτοί που εργάζονταν σε µεγάλα ιδρύµατα, χρησιµοποιούσαν συνδυαστικά ως µεθόδους αξιολόγησης, τις δοµηµένες και τις µη δοµηµένες προσεγγίσεις. Δ. Η Συνέντευξη ως Μέθοδος Παρέµβασης. Η συνέντευξη είναι συχνά η πρώτη επαφή του εξεταζοµένου µε κάποιον εκπρόσωπο της ψυχικής υγιεινής, συνεπώς οι εντυπώσεις και πιο γενικά η συνολική εµπειρία από την συνέντευξη είναι πολύ σηµαντική. Πιο συγκεκριµένα, ο εξεταζόµενος θα κρίνει τον εξεταστή σε σχέση µε διάφορα σηµαντικά θέµατα: κατά πόσο ο εξεταστής είναι επαγγελµατίας (µε κατάλληλη εµφάνιση και συµπεριφορά), αν µεταδίδει την αίσθηση ικανότητας και εµπιστοσύνης, όπως και τη δυνατότητα της συναισθηµατικής κατανόησης, διακριτικότητας. Περίληψη. α) Η συνέντευξη είναι η βασική µέθοδος αξιολόγησης, µε στόχο τη διαµόρφωση του ψυχολογικού πορτραίτου του εξεταζόµενου, όπως και των αιτών των προβληµάτων του. 9

10 β) Διερευνά, πιο συγκεκριµένα, το πως τα τωρινά προβλήµατα του ατόµου σχετίζονται, µε την παρούσα ζωή του και γενικότερα µε το όλο ιστορικό του. γ) Η διάγνωση, η επιλογή και η διαµόρφωση των πιο κατάλληλων µεθόδων παρέµβασης, κάθε φορά, είναι ένας βασικός στόχος της αξιολόγησης. δ) Η αξιολόγηση θεωρείται, από µόνη της, µία µέθοδος παρέµβασης. III. Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η ψυχολογική συνέντευξη ενηλίκων θα πρέπει να συγκεντρώνει πληροφορίες για τους εξής τοµείς: A. Λόγος Παραποµπής Λόγος Παραποµπής Αίτηµα / Περιγραφή Αιτήµατος Έναρξη προβλήµατος Αλλαγές στη συχνότητα Προηγηθέντα γεγονότα επιπτώσεις (του προβλήµατος) 10

11 Ένταση και διάρκεια Πορεία εξέλιξη του προβλήµατος Προσπάθειες για βελτίωση Προηγούµενες παρεµβάσεις Πηγή παραποµπής Λόγος που αιτείται βοήθεια τώρα Προηγούµενοι δισταγµοί για την παρέµβαση B. Δηµογραφικά του εξεταζόµενου Ηλικία Φύλο Επαγγελµατική ασχολία Οικογενειακή Κατάσταση: Εγγαµος, Αγαµος, Διαζευγµένος, Χήρος Παιδιά Οικονοµική κατάσταση Καταγωγή Γενική υγεία Κοινωνική Ζωή: Σχέση µε σύζυγο σύντροφο, Ευρύτερες οικογενειακές σχέσεις, Σχέση µε φίλους Ψυχαγωγικές δραστηριότητες, ενδιαφέροντα, χόµπυ Γ. Οικογενειακό ιστορικό Οικογενειακή σύνθεση: Μέλη Σειρά γέννησης Κατοικεί σε: Πόλη Επαρχία Οικογενειακή κατάσταση γονέων: Εγγαµοι, Διαζευγµένοι, Χήροι Επάγγελµα: Πατέρα Μητέρας. Κοινωνικο-οικονοµικό οικογενειακό ιστορικό (προέλευση): Σηµερινή κατάσταση υγείας γονέων Σηµερινές οικογενειακές σχέσεις 11

12 Δ. Προσωπικο ιστορικό 1. Βρεφική ηλικία Βασικά εξελικτικά στάδια Οικογενειακή ατµόσφαιρα Συχνότητα επαφής µε γονείς Ιατρικό ιστορικό Εκµάθηση χρήσης τουαλέτας-έλεγχος σφιγκτήρων 2. Παιδική ηλικία 6-13 ετών Προσαρµογή στο σχολείο Μαθησιακή εξέλιξη-βαθµοί Ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, χόµπυ Σχέσεις µε συνοµηλίκους-συµµαθητές Σχέσεις µε γονείς Σηµαντικές αλλαγές στη ζωή του παιδιού Γενική υγεία 3. Εφηβεία ετών (εξετάζονται όλοι οι προαναφερόµενοι τοµείς της παιδικής ηλικίας) Χρήση ναρκωτικών Σεξουαλικές επαφές Προβλήµατα µε Νόµο Συναισθηµατικές σχέσεις Αντίδραση στις σωµατικές αλλαγές 4. Ενήλικη ζωή Επαγγελµατική απασχόληση Διαπροσωπικές σχέσεις Ικανοποίηση µε στόχους ζωής Γάµος Ιατρικό ιστορικό Συναισθηµατικό ιστορικό Σχέσεις µε γονείς Οικονοµική σταθερότητα 5. Τρίτη ηλικία Υγεία-ιατρικό ιστορικό Αντίδραση στις µειωµένες ικανότητες 12

13 Οικονοµική σταθερότητα Οικογενειακές σχέσεις µε : παιδιά, εγγόνια Κοινωνική δικτύωση Δ.. Υπόλοιποι τοµείς Εικόνα εαυτού Αναµνήσεις: πιο ευχάριστη: πιο δυσάρεστη: Φόβοι Σωµατικά προβλήµατα Γεγονότα που δηµιουργούν ευχαρίστηση-δυσαρέσκεια Ονειρα Τρεις επιθυµίες ΙV. Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ Η ψυχολογική συνέντευξη παιδιού θα πρέπει να συγκεντρώνει πληροφορίες για τους εξής τοµείς: Α. Αίτηµα Β. Ιστορικό αιτήµατος Γ. Πηγή παραποµπής Σχολείο: Γονείς: Αλλο: (συγγενείς, παιδίατρος, οικογενειακοί φίλοι) Δ. Δηµογραφικά στοιχεία α. ηλικία β. φύλο γ. Σχολείο Ε. Οικογένεια 1. οικογενειακή σύνθεση 2. οικογενειακή κατάσταση γονέων 3. άλλα πρόσωπα που κατοικούν στο σπίτι 13

14 4. Αδέλφια: ονόµατα: ηλικία: ΣΤ. Ιστορικό οικογένειας παιδιού α. πόσο καιρό ήταν µαζί οι γονείς πριν γεννηθεί το παιδί β. προγραµµατισµένη εγκυµοσύνη γ. πορεία εγκυµοσύνης και τοκετού δ. τρόπος διατροφής του βρέφους: Θηλασµός Μπιµπερό ε. χαρακτηριστικά βρέφους στ. εξελικτικά στάδια-ηλικία µπουσούλισε κάθισε περπάτησε πρώτα λόγια µίλησε ζ. εκµάθηση τουαλέτας η. ερωτήσεις περί σεξουαλικότητας παιδιού θ. αποχωρισµός µητέρας για παιδικό σταθµό, νηπιαγωγείο ι. προσαρµογή στο σχολείο σχέσεις µε δασκάλες σχέσεις µε συµµαθητές γενική πρόοδος (επιδοση σε µαθήµατα και άλλες δραστηριότητες) κ. αντίδραση στη γέννηση άλλων αδελφών λ. σχολική εξέλιξη µ. κοινωνική εξέλιξη ν. γενική υγεία ξ. έφηβοι σωµατική-σεξουαλική εξέλιξη κοινωνική εξέλιξη ενδιαφέροντα-χόµπυ Ζ. Οικογενειακό ιστορικό 1. πως γνωρίστηκαν οι γονείς; 2. αποφάσεις για γέννηση παιδιών Συµφωνούσαν οι γονείς; 3. ποιότητα σχέσεις γονέων, µετά την γέννηση των παιδιών 4. αλλαγές στην οικογένεια επαγγελµατικές οικογενειακής σύνθεσης οικονοµικής από µετακοµίσεις, µεταθέσεις 14

15 4. σχέση γονέα-παιδιού 5. οικογενειακά δυναµικά Η. Αποψη κάθε γονιού για το πρόβληµα παιδιού µητέρας πατέρα Τα στοιχεία αυτά συνήθως προέρχονται από συνέντευξη γονέων ή κυδαιµόνων και αφορούν τα πιό συνηθισµένα προβλήµατα παιδικήςεφηβικής ηλικίας. Υπάρχουν ειδικές τεχνικές για την αξιολόγηση ορίσµενων προβληµάτων όπως σεξουαλική κακοποίηση, ή κίνδυνος αυτοκτονίας (Rustin & Quagliata, 2000). 15

16 V. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΕΣΤ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Εισαγωγή Η ψυχολογική αξιολόγηση σε ορισµένες περιπτώσεις περιλαµβάνει και τη χρήση ψυχολογικών τεστ. Οµως τα τεστ χρησιµοποιούνται µόνον κάτω από ορισµένες συνθήκες και πιο συγκεκριµένα όταν υπάρχει πραγµατική ανάγκη για τη χρήση τους. Η χρήση των τεστ απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για τους εξής λόγους: 1) Η αξιολόγηση µε τεστ είναι µία µορφή παρέµβασης για τον εξεταζόµενο και εποµένως παρουσιάζει ορισµένες ψυχολογικές πιέσεις και δυσκολίες 2) Η επαναλαµβανόµενη χρήση των τεστ µειώνει την εγκυρότητά τους και είναι συνεπώς σηµαντικό να χρησιµοποιούνται µόνον σε περίπτωση ανάγκης. 3) Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δίνεται στη χρήση των τεστ, καθώς τα τεστ είναι αποκλειστικά στην αρµοδιότητα του ψυχολόγου. Η αξιολόγηση µε τεστ είναι ιδιαίτερη ικανότητα των ψυχολόγων σε σύγκριση µε τους άλλους επαγγελµατίες της ψυχικής υγείας. Μόνον οι ψυχολόγοι έχουν την απαιτούµενη κατάρτιση και εκπαίδευση έτσι ώστε να µπορούν να χρησιµοποιούν τα τεστ. Συνεπώς, η αξιολόγηση µε τεστ είναι ένα σηµαντικό στοιχείο της επαγγελµατικής ταυτότητας των ψυχολόγων που τους διαφοροποιεί από άλλους φορείς της ψυχικής υγείας. Επίσης, είναι σηµαντικό να εξετάζονται οι συνθήκες στις οποίες πραγµατοποιείται η χορήγηση των τεστ. Πότε είναι αναγκαίο να χρησιµοποιηθούν τεστ στην αξιολόγηση; Ο βασικός κανόνας είναι ότι τα τεστ θεωρούνται αναγκαία όταν χρειάζονται ορισµένα στοιχεία ή πληροφορίες στα πλαίσια µιας αξιολόγησης που δεν µπορούν να µαθευτούν εκτός εάν χορηγηθούν τεστ. Υπάρχουν δύο κατηγορίες συνθηκών που απαιτούν τη χρήση των τεστ: α) Η πρώτη είναι όταν οι πληροφορίες που προσφέρονται από την ψυχολογική συνέντευξη δεν είναι επαρκείς για να µπορεί ο εξεταστής να φτάσει στο απαιτούµενο συµπέρασµα σε σχέση µε τους βασικούς προβληµατισµούς της αξιολόγησης. Παρακάτω ακολουθούν τρία κλασικά παραδείγµατα: 1. Ο Γιώργος, 7 χρονών, έχει προβλήµατα στη µάθηση. Συνεντεύξεις µε τη δασκάλα του, όπως και µε τους γονείς του, παρουσιάζουν την εικόνα ενός παιδιού κανονικής νοηµοσύνης που εκνευρίζεται εύκολα και έχει χαµηλή αυτοεκτίµηση. Το ιστορικό του Γιώργου δεν περιλαµβάνει τίποτα ιδιαίτερα παθολογικό ή εκτός φυσιολογικού πλαισίου. Η αξιολόγηση µε τεστ είναι συνεπώς αναγκαία για να διευκρινισθεί η αιτία των προβληµάτων µάθησης, δηλαδή εάν αυτά οφείλονται σε 16

17 νευροφυσιολογικά ή ψυχολογικά προβλήµατα, ή σε συνδυασµό αυτών των δύο. 2. Ο άντρας της κυρίας Κ., φέρνει τη σύζυγό του στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής επειδή ανησυχεί για την ψυχολογική της κατάσταση. Η κυρία Κ., εδώ και δέκα µέρες, αρνείται να βγει από το σπίτι για οποιοδήποτε λόγο. Μένει στο κρεβάτι όλη την ηµέρα, δεν µιλάει αυθόρµητα και απαντάει µονολεκτικά σε ερωτήσεις που της κάνουν οι άλλοι. Φαίνεται πολύ αφηρηµένη χωρίς ο άντρας της να µπορεί να καταλάβει τι την απασχολεί. Το ιστορικό, κατά τον άντρα της και τους γονείς της, είναι στα φυσιολογικά πλαίσια και δεν παρουσιάζει κάποιο σηµαντικό στοιχείο σε σχέση µε την κλινική εικόνα. Η κυρία Κ. είναι πολύ συγκρατηµένη στην ψυχολογική συνέντευξη. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η αξιολόγηση µε τεστ για να διευκρινισθεί η αιτιολογία της τωρινής της κατάστασης (πιο συγκεκριµένα, τίθεται το ερώτηµα εάν η κλινική εικόνα οφείλεται σε κατάθλιψη, ψύχωση, ή κάποια άλλη ψυχική αιτία). 3. Ο κύριος Τ., 45 χρόνων, έρχεται στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής µετά από προτροπή του εργοδότη του στην οικοδοµή. Ο κύριος Τ., εργάτης στην οικοδοµή, είχε ένα σοβαρό ατύχηµα. Ενώ δούλευε, µια µεγάλη πέτρα έπεσε στο κεφάλι του και τον χτύπησε. Μετά από το ατύχηµα αυτό, υπέφερε από διάσειση. Ωστόσο οι ιατρικές εξετάσεις που διεξήγαγε δεν έδειξαν νευρολογικές διαταραχές. Όµως, µετά από το ατύχηµα, ο κύριος Τ. παρουσιάζει ξαφνικές εκρήξεις οργής στη δουλειά µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται σοβαρά προβλήµατα µε τους συνεργάτες του. Κατά τον εργοδότη του, ο κύριος Τ. δεν είχε παρουσιάσει τέτοια προβλήµατα στη δουλειά του πριν από το ατύχηµα. Η συνέντευξη µε τη γυναίκα του κυρίου Τ. Προσφέρει παρόµοιες πληροφορίες. Η κυρία Τ. λέει ότι ενώ πριν από το ατύχηµα ο κύριος Τ. ήταν ένας ήρεµος άνθρωπος, ενώ τώρα, µετά από το ατύχηµα, έχει γίνει οξύθυµος και εκνευρίζεται συνέχεια. Επίσης έχει συχνούς εφιάλτες. Ο κύριος Τ. στη συνέντευξη, παραδέχεται ότι έχει αλλάξει η συµπεριφορά του και συµπληρώνει ότι πιστεύει ότι αυτή η αλλαγή έχει σχέση µε τις συχνές ζαλάδες και την απώλεια ισορροπίας που αισθάνεται. Η αξιολόγηση µε τεστ κρίνεται αναγκαία σε αυτή την περίπτωση για να διευκρινισθούν οι αιτίες της αλλαγής της συµπεριφοράς του, δηλαδή, εάν οι αιτίες είναι ψυχολογικές, ή ψυχονευρολογικές (οι οποίες δεν φαίνονται σε νευρολογικές εξετάσεις παρά µόνο σε νευροψυχολογικές) ή συνδυασµός και των δύο. β) Η δεύτερη κατηγορία συνθηκών που απαιτεί χρήση των τεστ είναι όταν δεν είναι δυνατό να γίνει συνέντευξη µε τον εξεταζόµενο, ή µε τους ανθρώπους του περιβάλλοντος του εξεταζόµενου που δεν µπορούν να προσφέρουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Δύο παραδείγµατα ακολουθούν: 17

18 1. Η αστυνοµία φέρνει µια γυναίκα στο νοσοκοµείο η οποία κυκλοφορούσε ηµίγυµνη σε µία κεντρική λεωφόρο στη µέση της κίνησης. Ήταν άπλυτη για µέρες, µε πληγές στα πόδια και πληροφορεί την αστυνοµία ότι ζει στο Βασιλικό Κήπο (στο πάρκο). Δηλώνει ότι το όνοµά της είναι Κατερίνα και ότι δεν ξέρει το επώνυµό της. Στοιχεία ταυτότητας δεν υπάρχουν. Όταν οι γιατροί προσπαθούν να πάρουν το ιστορικό, οι απαντήσεις είναι συχνά απίθανες (για παράδειγµα γεννήθηκε στο Βόρειο Πόλο, είναι ξαδέρφη του Ναπολέοντα) µε αποτέλεσµα το ιστορικό που δίνει να είναι άχρηστο. Στην ερώτηση εάν έχει συγγενείς, φίλους ή γνωστούς, η Κατερίνα απαντά αρνητικά. Συνεπώς, η αξιολόγηση µε τεστ είναι αναγκαία για να διευκρινισθεί η αιτία της συµπεριφοράς της. 2. Ο Γιάννης, 10 χρόνων, έρχεται στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής µε πρωτοβουλία της θείας του Φρόσως, η οποία έχει αναλάβει την ανατροφή του εδώ και 3 µήνες, µετά δηλαδή από ένα αυτοκινητιστικό ατύχηµα στο οποίο σκοτώθηκαν οι γονείς του Γιάννη και ο µικρότερος αδερφός του Τάκης (8 ετών) στη Θεσσαλονίκη. Η θεία Φρόσω δεν είχε καµιά επαφή µε τους γονείς του Γιάννη εδώ και σχεδόν 15 χρόνια και έχει αναλάβει το Γιάννη γιατί δεν υπάρχουν άλλοι συγγενείς. Διαφορετικά ο Γιάννης θα πήγαινε στο ορφανοτροφείο. Η θεία Φρόσω έχει φέρει το Γιάννη για αξιολόγηση επειδή είναι πολύ κλειστός, δεν της µιλάει σχεδόν καθόλου, θέλει να κάθεται στο δωµάτιό του µόνος του και δεν έχει δηµιουργήσει καµιά φιλία µε άλλα παιδιά µέχρι τώρα. Την τελευταία εβδοµάδα, η θεία του τον ακούει να µιλάει και να φωνάζει µόνος του στο δωµάτιό του. Επίσης πρόσφατα ανακάλυψε µια συλλογή από µικρά µαχαίρια που είχε κρύψει ο Γιάννης κάτω από το κρεβάτι του. Οι µόνες πληροφορίες σε σχέση µε το ιστορικό προέρχονται από την προηγούµενη δασκάλα του Γιάννη στη Θεσσαλονίκη η οποία περιγράφει το Γιάννη ως ένα εσωστρεφές, λιγοµίλητο παιδί µε λίγους φίλους και ως ένα µέτριο µαθητή. Η αξιολόγηση µε τεστ κρίνεται αναγκαία για τη διερεύνηση των αιτιών των προβληµάτων που παρουσιάζει ο Γιάννης (κοινωνική απόσυρση, µιλάει µε τον εαυτό του, φωνάζει, συλλέγει µαχαίρια). Η αξιολόγηση µε τεστ, όσον αφορά τα παιδιά, είναι συχνά απαραίτητη όταν οι γονείς δεν µπορούν για οποιοδήποτε λόγο να συµµετάσχουν στην αξιολόγηση. Η αξιολόγηση µε τεστ δεν είναι αναγκαία όταν υπάρχουν άλλοι τρόποι για να µαθευτούν οι σηµαντικές πληροφορίες. Ωστόσο, συχνά υπάρχει αίτηµα για αξιολόγηση µε τεστ από διάφορους ανθρώπους (προσωπικό σχολείου, γονείς, άλλοι επαγγελµατίες της ψυχικής υγείας), ακόµα κι όταν αυτή δεν είναι αναγκαία, επειδή η αξιολόγηση µε τεστ παρέχει πληροφορίες πιο σύντοµα ή πιο εύκολα από άλλες µεθόδους ή απλώς «ενδιαφέρει» αυτούς που ζητούν την αξιολόγηση χωρίς όµως να είναι απαραίτητη. Το πιο συνηθισµένο παράδειγµα είναι η παραποµπή για αξιολόγηση µε τεστ από συναδέλφους που δεν χρησιµοποιούν τα τεστ οι ίδιοι (για παράδειγµα ψυχίατροι, 18

19 κοινωνικοί λειτουργοί) για να µάθουν όσα περισσότερα µπορούν για κάποιον ασθενή, (χωρίς να υπάρχει κάποια συγκεκριµένη απορία), ή όταν τα ζητούµενα στοιχεία µπορούν να µαθευτούν µε άλλα µέσα (για παράδειγµα συνέντευξη, συνέντευξη µε την οικογένεια) τα οποία όµως παίρνουν περισσότερο χρόνο για το συνάδελφο. Εδώ θα πρέπει να επαναλάβουµε το βασικό κανόνα σε σχέση µε τη χρήση των τεστ: Τα τεστ χρησιµοποιούνται µόνον όταν είναι απαραίτητο, επειδή η επαναλαµβανόµενη χρήση τους µειώνει την εγκυρότητά τους και επειδή η αξιολόγηση µε τεστ είναι µια µορφή παρέµβασης για τον εξεταζόµενο, µε όλες τις σχετικές πιέσεις και το άγχος που αυτή συνεπάγεται. Β. Επιλογή των τεστ Όταν η αξιολόγηση µε τεστ είναι αναγκαία, το επόµενο βήµα είναι η επιλογή των τεστ. Η επιλογή βασίζεται στο λόγο παραποµπής, δηλαδή, ανάλογα µε το ερώτηµα ή τα ερωτήµατα στα οποία θέλουµε να απαντήσουµε, επιλέγουµε τα κατάλληλα τεστ που θα µας επιτρέψουν να διερευνήσουµε τα συγκεκριµένα ερωτήµατα που έχουµε θέσει. Για παράδειγµα όταν ο λόγος παραποµπής αφορά το επίπεδο γνωστικής λειτουργίας του εξεταζόµενου, χορηγούµε τεστ νοηµοσύνης, όπως το Weschler Adult Intelligence Scale-Revised (WAIS-R, 1981) ή το Weschler Intelligence Scale for Children-III (WISC-III,1991; Γεώργας, Δ., Παρασκευόπουλος, Ι., Μβεζεβέγκης, Ι., και Γιαννίτσας, 1997). Όταν η βασική ερώτηση έχει σχέση µε τη δοµή της προσωπικότητας του εξεταζόµενου, τότε τα αρµόδια τεστ είναι τα προβολικά τεστ, όπως το Rorschach (1921) ή το Thematic Apperception Test (TAT; Murray, 1943)., Children s Apperception Test (CAT, Bellak,1945) Ο πιο συνήθης συνδυασµός τεστ (η κλασική µπαταρία των τεστ) είναι: 1. Τεστ νοηµοσύνης (WAIS, WISC) 2. Bender-Gestalt (Bender,1938) 3. Σχέδιο 4. Rorschach 5. TAT ή CAT Πολλές φορές ξεκινάµε µε τα τεστ που ενδείκνυται ανάλογα µε το αίτηµα του εξεταζόµενου και ανάλογα µε τα πρώτα ευρήµατα που προκύπτουν, επιλέγουµε στη συνέχεια τα κατάλληλα τεστ. Για παράδειγµα, εάν το αίτηµα ενός παιδιού έχει να κάνει µε δυσκολίες στη µάθηση και τα πρώτα ευρήµατα από τεστ νοηµοσύνης µας δείχνουν ότι το παιδί έχει νευροφυσιολογικά προβλήµατα στο οπτικό-κινητικό σύστηµα, τα επόµενα τεστ που θα χορηγηθούν θα επικεντρωθούν στη διερεύνηση της λειτουργίας του οπτικόκινητικού του συστήµατος (για παράδειγµα το Αθηνά Τεστ (Παρασκευόπουλος, Ι., Καλαντζή-Αζίζη, Α. και Γιαννίτσας, Ν. Δ.,1999). Είναι απαραίτητο για τον εξεταστή να γνωρίζει τα κατάλληλα τεστ για τον κάθε τοµέα έτσι ώστε να µπορεί να επιλέξει και να χρησιµοποιήσει τα κατάλληλα, ανάλογα µε τις ανάγκες που παρουσιάζονται σε µία αξιολόγηση. 19

20 Γ. Η σχέση εξεταστή- εξεταζόµενου- το θέµα του rapport H επαφή και η σχέση που δηµιουργείται µεταξύ εξεταστή και εξεταζόµενου είναι πολύ σηµαντική. Αρχικά, η εµπειρία του εξεταζόµενου σε σχέση µε την αξιολόγηση µε τεστ (όπως και µε τη συνέντευξη) είναι µια εµπειρία µε τους επαγγελµατίες της ψυχικής υγείας και πολύ συχνά είναι από τις πρώτες επαφές που έχει ο εξεταζόµενος µε τέτοιους φορείς. Αυτή η εµπειρία θα επηρεάσει την αντίληψη του εξεταζόµενου σχετικά µε τους επαγγελµατίες της ψυχικής υγείας µε τους οποίους θα έχει σχέση στο µέλλον. Εάν ο εξεταζόµενος έχει µία αρνητική εµπειρία σχετικά µε την αξιολόγηση, µπορεί να αισθάνεται αρνητικά και σε σχέση µε την ψυχοθεραπεία που προτείνεται µετά, µε βάση τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης. Αντίθετα, µια θετική εµπειρία σχετικά µε την αξιολόγηση µπορεί να ενθαρρύνει τον εξεταζόµενο να ακολουθήσει την πρόταση για ψυχοθεραπεία. Δεύτερον, το κλίµα που δηµιουργείται στα πλαίσια της αξιολόγησης επηρεάζει σηµαντικά τη συµµετοχή του εξεταζόµενου στη διαδικασία της αξιολόγησης και συνεπώς και τα αποτελέσµατά της. Ένα «θετικό» κλίµα δηµιουργεί την επιθυµία συνεργασίας στον εξεταζόµενο και τον ενθαρρύνει να κάνει το καλύτερο που µπορεί και να είναι ανοιχτός και ειλικρινής. Τα αποτελέσµατα σε µια τέτοια περίπτωση είναι διαφορετικά από µια αντίθετη κατάσταση όπου ο εξεταζόµενος δεν είναι συνεργάσιµος, δεν προσπαθεί και γενικά είναι επιφυλακτικός ή κλειστός. Αυτό ισχύει κυρίως για τα παιδιά, τα οποία παρουσιάζουν µεγάλες διαφορές όσον αφορά τη συνεργασία καθώς και την προσπάθεια που καταβάλλουν, η οποία ποικίλει ανάλογα µε τα κίνητρά τους. Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να δηµιουργηθεί καλό «rapport» δηλαδή, µια καλή επαφή και σχέση συνεργασίας µε τα παιδιά. Ποικίλοι παράγοντες παίζουν ρόλο στη δηµιουργία µιας καλής σχέσης συνεργασίας. Αρχικά πριν από την αξιολόγηση, πάντα γίνεται µια συζήτηση µε τον εξεταζόµενο. Συζητάµε για διάφορα θέµατα µε τον εξεταζόµενο πριν αρχίσουµε τη χορήγηση των τεστ: Μαθαίνουµε βασικά στοιχεία για τον εξεταζόµενο, εάν δεν τα ξέρουµε ήδη από τη συνέντευξη και του εξηγούµε τους βασικούς λόγους για την αξιολόγηση µε τεστ. Η εξήγηση αυτή γίνεται µε σύντοµο και απλό τρόπο, χωρίς να προχωρούµε σε λεπτοµέρειες ή σε αναλυτικές εξηγήσεις που µπορεί να µειώσουν την εγκυρότητα της αξιολόγησης, ή να δηµιουργήσουν σύγχυση στον εξεταζόµενο. Η πιο συνηθισµένη εξήγηση που δίνεται είναι: «Κάνουµε την αξιολόγηση αυτή για να καταλάβουµε καλύτερα τα ζητήµατα που σας απασχολούν». Είναι επίσης σηµαντικό να επισηµάνουµε στον εξεταζόµενο ότι µπορεί να σταµατήσει όποτε θέλει και ότι είναι προτιµότερο να σταµατήσει, παρά να συνεχίσει όταν κουραστεί. Η κούραση µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά τα αποτελέσµατα των τεστ και συνεπώς ο εξεταστής πρέπει να πάρει κάθε προφύλαξη έτσι ώστε να µην αξιολογεί ένα κουρασµένο εξεταζόµενο. Τελικά ο εξεταστής βεβαιώνει τον εξεταζόµενο ότι θα ενηµερωθεί και ο ίδιος σχετικά µε τα αποτελέσµατα των τεστ όταν θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. 20

21 Δ. Παρατήρηση κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης Οι παρατηρήσεις του εξεταστή σε σχέση µε τον εξεταζόµενο είναι σηµαντικό µέρος της αξιολόγησης. Αρχικά ο εξεταστής παρατηρεί την εµφάνιση του εξεταζόµενου. Παρατηρούµε αν η εµφάνισή του είναι ευχάριστη και ελκυστική ή αν είναι απωθητική για οποιονδήποτε λόγο. Παρατηρούµε αν είναι καθαρός, περιποιηµένος και έχει φροντίσει το ντύσιµό του. Έχει ίσως ασχοληθεί υπερβολικά µε την εµφάνισή του; Θα πρέπει να παρατηρήσουµε αν η εµφάνισή του συµβαδίζει µε τη χρονολογική του ηλικία ή αν µοιάζει πιο µικρός ή πιο µεγάλος και επίσης τι εντύπωση δίνει η εµφάνισή του γενικά (για παράδειγµα παραµεληµένος, σεξουαλικά προκλητικός). Δεύτερον, ο εξεταστής παρατηρεί τη συµπεριφορά του εξεταζόµενου κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. Παρατηρεί πως συµπεριφέρεται ο εξεταζόµενος σε σχέση µε τον εξεταστή. Είναι πιθανά φιλικός στην πρώτη επαφή, αγχωµένος, διστακτικός, στενοχωρηµένος, κλειστός ή επιθετικός; Πρέπει να παρατηρήσει αν είναι οµιλητικός ή συνεσταλµένος και αν υπάρχουν ενδείξεις σοβαρής παθολογίας στη συµπεριφορά του (για παράδειγµα γελάει ακατάλληλα, δηλαδή χωρίς να υπάρχει προφανής εξωτερικός λόγος, µιλάει µε ανύπαρκτους ανθρώπους, νοµίζει ότι ακούει φωνές). Η στάση του εξεταζόµενου ως προς την αξιολόγηση είναι επίσης σηµαντική. Για παράδειγµα, µπορεί να δείχνει ενδιαφέρον για την αξιολόγηση, να την υποτιµά, να φαίνεται ότι έχει άγχος για το πώς θα τα πάει. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το κατά πόσο είναι συνεργάσιµος και καταβάλλει την καλύτερή του προσπάθεια. Παρατηρείται επίσης, εάν αλλάζει η συµπεριφορά του εξεταζόµενου ανάλογα µε τις δραστηριότητες της αξιολόγησης και αν είναι πιο άνετος µε ορισµένες δραστηριότητες, ενώ είναι λιγότερο άνετος µε άλλες. Για παράδειγµα, είναι αγχωµένος σε σχέση µε τα τεστ νοηµοσύνης και άνετος µε τα προβολικά τεστ; Επίσης ο ρυθµός µε τον οποίο δουλεύει είναι σηµαντικός- τα κάνει όλα γρήγορα, ίσως χωρίς ιδιαίτερη προσοχή, ή έχει ένα πιο αργό ρυθµό, τείνοντας να είναι πολύ προσεκτικός; Κουράζεται εύκολα ή έχει µεγάλη αντοχή; Δυσκολεύεται περισσότερο µε ορισµένες δραστηριότητες; Τι είδους δυσκολίες φαίνεται να έχει; (για παράδειγµα στο σχέδιο φαίνεται να έχει δυσκολία να τραβήξει ίσιες γραµµές- στο Bender στρίβει το χαρτί γύρωγύρω για να µπορέσει να αντιγράψει τα σχέδια). Οι παρατηρήσεις αυτές αποτελούν σηµαντικό µέρος της αξιολόγησης, επειδή πληροφορούν τόσο για την προσωπικότητα, την ψυχοπαθολογία και τις διαπροσωπικές σχέσεις του εξεταζόµενου όσο και για τις ικανότητές του σε διάφορους συγκεκριµένους τοµείς. 21

22 VI. To BENDER-GESTALT ΤΕΣΤ Α. Εισαγωγή Το Bender-Gestalt τεστ, που επισήµως στα αγγλικά ονοµάζεται «The Bender Visual Motor Gestalt Test*» (Anastasi, 1997), αποτελείται από εννέα διαφορετικά γεωµετρικά σχέδια το οποία ο εξεταζόµενος καλείται να αντιγράψει µε µολύβι και χαρτί. Το Bender- Gestalt τεστ είναι δηµιούργηµα της Lauretta Bender, Αµερικανίδας ψυχολόγου και ψυχιάτρου και πρωτοδηµοσιεύτηκε το 1938 (Bender, 1938). H Bender βάσισε το έργο της στην ψυχολογία του Gestalt, και πιο συγκεκριµένα στις µελέτες του Wertheimer (1923). O Wertheimer, βασιζόταν σε 30 σχέδια που είχε δηµιουργήσει, για να αποδείξει τους Gestalt νόµους της αντίληψης και τόνιζε την ικανότητα του φυσιολογικού ανθρώπου να ανταποκρίνεται στα σχέδια µε ένα συγκροτηµένο και ολοκληρωµένο τρόπο. Η Bender προχώρησε αυτή τη γενική σκέψη δείχνοντας στις µελέτες της πως η απόδοση του ατόµου επηρεάζεται από καθυστερήσεις στην οπτικόκινητική ωρίµαση που προέρχονται από κάποια παθολογία, είτε λειτουργικής είτε οργανικής φύσης. Πιο συγκεκριµένα, η Bender χρησιµοποίησε εννέα (9) από τα σχέδια του Wertheimer για να δηµιουργήσει το Bender Gestalt τεστ και να αξιολογήσει δύο βασικούς τοµείς προβληµάτων: α) νευροψυχολογικά/γνωστικά προβλήµατα (για παράδειγµα διανοητική καθυστέρηση, οργανική εγκεφαλική βλάβη) β) προβλήµατα προσωπικότητας και ψυχοπαθολογίας Από την εποχή που πρωτοδηµοσιεύτηκε το Bender Gestalt τεστ πολλοί1 επιστήµονες έχουν ασχοληθεί µε το τεστ αυτό και έχουν αναπτυχθεί πολλά συστήµατα βαθµολόγησής του. Τα συστήµατα που συχνότερα αναφέρονται στη βιβλιογραφία είναι των Pascal & Suttell (1951), της Koppitz (1975) και του Hutt (1969, 1971, 1985), Η µέθοδος βαθµολόγησης των Pascal & Suttell είναι η πιο συνηθισµένη µέθοδος του χρησιµοποιείται σε έρευνες που περιλαµβάνουν το Bender. Ωστόσο η µέθοδος αυτή βαθµολόγησης δε χρησιµοποιείται συχνά σε κλινικά πλαίσια, επειδή είναι πολύπλοκη και απαιτεί πολύ χρόνο. Το σύστηµα βαθµολογίας της Koppitz αφορά δύο ειδών προβλήµατα που εντοπίζονται στα παιδιά: α) νευροψυχολογικά/ γνωστικά προβλήµατα (για παράδειγµα ορισµένες µορφές µαθησιακών δυσκολιών) και β) προβλήµατα ψυχοπαθολογίας. Ο Hutt (1969, 1971, 1985) ανέπτυξε µια µέθοδο αξιολόγησης της προσωπικότητας και της ψυχοπαθολογίας, χρησιµοποιώντας το Bender-Gestalt ως τεστ προβολής, βασισµένο σε ψυχαναλυτικές αρχές. Β. Οδηγίες χορήγησης 22

23 Το Bender-Gestalt τεστ αποτελείται από δύο φάσεις: 1) Την κανονική φάση, όπου ο εξεταζόµενος καλείται να αντιγράψει τα 9 σχέδια και 2) Το Bender µνήµης (Bender Recall) που ακολουθεί την κανονική φάση, όπου ο εξεταζόµενος καλείται να σχεδιάσει τα σχέδια που θυµάται χωρίς να τα βλέπει. Οι οδηγίες που δίνονται για το κανονικό Bender, καθώς ο εξεταστής δίνει ένα κοµµάτι χαρτί το οποίο τοποθετείται κάθετα µπροστά από τον εξεταζόµενο, είναι οι εξής: Θα σου δείξω εννέα σχέδια. Θέλω να τα αντιγράψεις σ αυτό το χαρτί. Αυτές οι οδηγίες δίνονται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Σε περίπτωση που ο εργαζόµενος ρωτήσει εάν µπορούν να χρησιµοποιήσει περισσότερο από µια κόλλα χαρτί, ο εξεταστής τον ενθαρρύνει να περιοριστεί σε µία µόνο κόλλα χαρτί. Εάν, επιµένει ο εξεταστής σηµειώνει πόσες κόλλες χρησιµοποιούνται. Επίσης ο εξεταστής αρχίζει το χρονόµετρο όταν δίνει το χαρτί και το σταµατάει αµέσως µόλις ο εξεταζόµενος πει ότι τελείωσε. Οι οδηγίες που δίνονται για το Bender µνήµης είναι οι εξής καθώς δίνεται ένα κοµµάτι χαρτί που και πάλι τοποθετείται µπροστά από τον εξεταζόµενο. «Τώρα, σχεδίασε όσα από τα προηγούµενα σχέδια θυµάσαι. Πες µου όταν έχεις τελειώσει». Και πάλι, ο εξεταστής αρχίζει το χρονόµετρο όταν δίνει το χαρτί και το σταµατάει αµέσως µόλις πει ο εξεταζόµενος ότι έχει τελειώσει. Γ. Σηµειώσεις του εξεταστή Είναι σηµαντικό να κρατάει ο εξεταστής σηµειώσεις σε σχέση µε τη συµπεριφορά του εξεταζόµενου και τον τρόπο που αυτός σχεδιάζει. Ο εξεταστής σηµειώνει κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ταυτόχρονα µε τον εξεταζόµενο. Εάν ο εξεταζόµενος ρωτήσει τον εξεταστή για τις σηµειώσεις, ο εξεταστής απαντάει ειλικρινά ότι κρατάει σηµειώσεις σε σχέση µε την αξιολόγηση για να µπορέσει να θυµηθεί καλά όταν µελετήσει και αξιολογήσει τα δεδοµένα αργότερα. Σηµειώνει ενδείξεις συναισθηµατικής κατάστασης (εάν ο εξεταζόµενος είναι αγχωµένος, κουρασµένος, υπερκινητικός, επιθετικός, παρορµητικός) καθώς και το πώς σχεδιάζει κάθε σχέδιο εάν κρατάει το χαρτί κάθετο ή το στρίβει, εάν µετράει τελείες, καµπύλες κ.ά., εάν σβήνει συχνά από ποια κατεύθυνση ξεκινάει το κάθε σχέδιο. Αυτές οι σηµειώσεις είναι χρήσιµες τόσο για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της ψυχοπαθολογίας όσο και των νευρολογικών (για παράδειγµα µαθησιακών) δυσκολιών. Δ. Χρήση του Bender Gestalt για αξιολόγηση παιδιών προεφηβικής ηλικίας Το πιο γνωστό σύστηµα βαθµολόγησης του Bender Gestalt για παιδιά 5-11 χρόνων είναι της Koppitz (1975). Η Koppitz έχει αναπτύξει ένα σύστηµα βαθµολόγησης του νευρολογικού γνωστικού συστήµατος των παιδιών καθώς και τις ψυχοπαθολογίας. Έχει επίσης αναπτύξει σύστηµα βαθµολόγησης για παιδιά µε νοητική καθυστέρηση. 23

24 Το Bender Gestalt είναι πιο χρήσιµο για αξιολόγηση της νευρολογικής/ γνωστικής εξέλιξης του παιδιού µε το σύστηµα της Koppitz το οποίο, επικεντρώνεται περισσότερο στη λειτουργία του οπτικοκινητικού συστήµατος του παιδιού. Η χρήση του Bender Gestalt για αξιολόγηση συναισθηµατικών διαταραχών δεν συνιστάται, ακόµα και µε το σύστηµα της Koppitz, ειδικά για τους λιγότερο πεπειραµένους εξεταστές, επειδή είναι δύσκολο να ξεχωρίσουν τα οπτικοκινητικά προβλήµατα του παιδιού από τα συναισθηµατικά προβλήµατα. Χρειάζεται πολλή πείρα µε τα παιδιά για να χρησιµοποιηθεί το Bender Gestalt για αξιολόγηση ψυχοπαθολογίας. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλα τεστ για αξιολόγηση συναισθηµατικών διαταραχών σε παιδιά που χρησιµοποιούνται µε περισσότερη αξιοπιστία και εγκυρότητα από ότι το Bender Gestalt, ακόµα και από λιγότερο πεπειραµένους εξεταστές. Το σύστηµα Koppitz βαθµολόγησης νευρολογικών, γνωστικών λειτουργιών βασίστηκε σε έρευνα µε 1100 παιδιά, ηλικίας 5-10 χρόνων, σε κανονικά σχολεία. Στη συνέχεια, εφαρµόστηκε σε παιδιά µε ειδικές ανάγκες (εγκεφαλικές βλάβες, µαθησιακές δυσκολίες, νοητική καθυστέρηση και συναισθηµατικές διαταραχές). Οι οδηγίες για τη βαθµολόγηση περιγράφονται λεπτοµερώς στο βιβλίο της Koppitz. Το σύστηµα ουσιαστικά αποτελείται από 30 διαφορετικά κριτήρια που αξιολογούνται ως παρόντα ή απόντα. Η παρουσία κάποιου κριτηρίου αποτελεί στοιχείο Παθολογίας του παιδιού, δηλαδή ένδειξη οπτικό-κινητικού προβλήµατος. Μετά την ολοκλήρωση του τεστ γίνεται ένας υπολογισµός συνολικού βαθµού για κάθε παιδί. Θεωρητικά ένα παιδί θα µπορούσε να πάρει ως υψηλότερο βαθµό το 30. Επειδή όµως το Bender βαθµολογείται σύµφωνα µε τα λάθη, ενώ ο χαµηλός βαθµός είναι ένδειξη νευρολογικών / γνωστικών προβληµάτων, ενώ ο χαµηλός βαθµός είναι ένδειξη φυσιολογικής λειτουργίας του παιδιού. Το σύστηµα Koppitz περιλαµβάνει πίνακες µε παραδείγµατα των «σωστών» και «λάθος» σχεδίων για καθένα από τα 30 κριτήρια. Συνεπώς, ο εξεταστής συγκρίνει τα σχέδια του παιδιού µε τους πίνακες για να τα βαθµολογήσει. Με βάση την έρευνά της, η Koppitz έχει πίνακες που παρουσιάζουν ανά εξάµηνο ηλικίας από 5/0 µέχρι 10/11 το µέσο όρο (Μ) την τυπική απόκλιση (SD) και το πλαίσιο (το συν-πλην στην τυπική απόκλιση) στη βαθµολογία του τεστ. Συνεπώς, ο εξεταστής χρησιµοποιεί τον πίνακα αυτό για να δει 1) εάν ο συνολικός βαθµός του εντάσσεται στο πλαίσιο της χρονολογικής ηλικίας του παιδιού και 2) εάν εντάσσεται στο πλαίσιο αυτό, που περίπου εντάσσεται σε σχέση µε άλλα παιδιά της ηλικίας του. Αυτή η βαθµολογία επιτρέπει στον εξεταστή να διευκρινίσει εάν η οπτικό-κινητική λειτουργία του παιδιού είναι µέσα στα πλαίσια της χρονολογικής ηλικίας του και εάν είναι εκτός πλαισίου σε χαµηλότερο επίπεδο υπάρχει ένδειξη ότι υπάρχει κάποια οπτικό-κινητική καθυστέρηση, ενώ αν είναι εκτός πλαισίου, σε υψηλότερο επίπεδο υπάρχει ένδειξη ότι το παιδί είναι πιο ώριµο, µέχρι και προικισµένο σε σχέση µε τα άλλα παιδιά της ηλικίας του. Ε. Το Bender Gestalt για Αξιολόγηση Ενηλίκων και Εφήβων 24

25 Το Bender Gestalt τεστ χορηγείται σε ενήλικες και εφήβους για αξιολόγηση δύο βασικών τοµέων: 1) νευρολογικής λειτουργίας 2) προσωπικότητας και ψυχοπαθολογίας Η αξιολόγηση νευρολογικής λειτουργίας αποτελεί την πρώτη φάση της αξιολόγησης και η αξιολόγηση προσωπικότητας τη δεύτερη φάση. Για να προχωρήσει ο εξεταστής στη δεύτερη φάση του τεστ πρέπει η πρώτη φάση να δείχνει ότι δεν υπάρχει νευρολογική δυσλειτουργία. Το Bender Gestalt µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αξιολόγηση προσωπικότητας / ψυχοπαθολογίας µόνο όταν δεν υπάρχουν νευρολογικές ενδείξεις. Είναι αδύνατον να εξεταστούν σχέδια κάποιου ατόµου που πάσχει από οπτικόκινητικές δυσλειτουργίες για αξιολόγηση προσωπικότητας ή ψυχοπαθολογίας. 1. Το Bender-Gestalt για Αξιολόγηση Νευρολογικής Λειτουργίας Η αξιολόγηση της νευρολογικής λειτουργίας του ατόµου µε το Bender- Gestalt τεστ αποτελείται από την εξέταση πέντε βασικών τοµέων: α) την οργάνωση των σχεδίων β) το µέγεθος των σχεδίων γ) την τοποθέτηση των σχεδίων σε σχέση µε τον άξονα (οριζόντιος και κάθετος) του χαρτιού. δ) την ποιότητα του σχεδίου (σε σχέση µε το πρωτότυπο). ε) τη συµπεριφορά του εξεταζόµενου. Εξετάζοντας την τοποθέτηση των σχεδίων στο χαρτί, το πιο σύνηθες είναι να υπάρχει κάποια οργάνωση στη σειρά που ακολουθεί ο εξεταζόµενος και όλα τα σχέδια να είναι τοποθετηµένα στην ίδια κόλλα. Στην περίπτωση που ο εξεταζόµενος έχει δυσκολία να τα τοποθετήσει στο ίδιο χαρτί, υπάρχει περίπτωση για ένδειξη νευρολογικής πάθησης. Επίσης, το ίδιο ισχύει όταν δεν υπάρχει καµία προσπάθεια για οργάνωση. Το µέγεθος των σχεδίων πρέπει να αντιστοιχεί περίπου στο πρωτότυπο. Όταν τα σχέδια είναι σηµαντικά µεγαλύτερα από το πρωτότυπο (δηλαδή, καταλαµβάνουν τα ¾ ή περισσότερο της σελίδας) τότε υπάρχει περίπτωση για νευρολογικό πρόβληµα. Το ίδιο ισχύει για σχέδια που είναι σηµαντικά πιο µικρά από το πρωτότυπο, αν και αυτές οι περιπτώσεις είναι πολύ πιο σπάνιες. Όταν την τοποθέτηση των σχεδίων δεν αντιστοιχεί στους οριζόντιους ή κάθετους άξονες του χαρτιού, αυτά τα σχέδια περιστρέφονται σε σχέση µε τους άξονες, αυτό σηµειώνεται ως πιθανή η ένδειξη νευρολογικών δυσλειτουργιών. Επίσης το ίδιο ισχύει όταν ο εξεταζόµενος γυρίζει το χαρτί ή το µοντέλο του σχεδίου για να το αντιγράψει. Η ποιότητα των σχεδίων είναι το πιο βασικό κριτήριο αξιολόγησης καθώς το σχέδιο συγκρίνεται µε το αρχικό µοντέλο. Όσο πιο πολύ απέχει το σχέδιο από το µοντέλο, τόσο πιο σοβαρή είναι η παθολογία. Επίσης, εξετάζεται η περίπτωση να έχει συγκεκριµένες δυσκολίες για παράδειγµα µε τις γωνίες, µε το σχεδιασµό της ίσιας γραµµής, µε κύκλους, εάν έχει δυσκολία να σταµατήσει και συνεχίζει το σχέδιο µέχρι το τέλος της σελίδας 25

26 Η συµπεριφορά του εξεταζόµενου είναι επίσης σηµαντική πηγή πληροφοριών. Υπάρχουν ποικίλα παραδείγµατα συµπεριφοράς τα οποία παρουσιάζονται συχνά σε περιπτώσεις νευρολογικών διαταραχών. Για παράδειγµα όταν το εξεταζόµενος δείχνει να προσπαθεί πάρα πολύ για να σχεδιάσει, αλλά τα αποτελέσµατα είναι προβληµατικά. Επίσης, όταν ο εξεταζόµενος εκνευρίζεται ή στενοχωριέται υπερβολικά (για παράδειγµα σχίζει το χαρτί, κλαιει και χτυπιέται) προσπαθώντας να σχεδιάσει. Ακόµα, όταν το σχέδιο απέχει σηµαντικά (µέχρι και εντελώς) από το πρωτότυπο και ο εξεταζόµενος φαίνεται να είναι ευχαριστηµένος µε την παραγωγή του. Τέλος όταν η συµπεριφορά του είναι εντελώς ακατάλληλη (για παράδειγµα µυρίζει τα σχέδια, τα χαϊδεύει λέγοντας ότι είναι «γούνινα», προσπαθεί να φαει τα σχέδια). Οι νευρολογικές διαταραχές που µπορεί να παρουσιαστούν στο Bender Gestalt ποικίλουν από ελαφριές (για παράδειγµα µαθησιακές δυσκολίες) µέχρι και πολύ σοβαρές (όγκοι, εγκεφαλικά επεισόδια). Όµως, τα αποτελέσµατα του Bender-Gestalt δεν πληροφορούν ούτε για το είδος της διαταραχής ούτε για τη σοβαρότητα µόνο για την ύπαρξή της. Συνεπώς τα νευρολογικά ευρήµατα στο Bender αποτελούν ένδειξη για περαιτέρω εξετάσεις όπως νευρολογικές εξετάσεις, αξονική τοµογραφία, ή ειδικές νευροψυχολογικές εξετάσεις, ανάλογα µε τα ευρήµατα από άλλα τεστ. ΣΤ. Το Bender Gestalt για Αξιολόγηση Προσωπικότητας και Ψυχοπαθολογίας σε Ενήλικες και Εφήβους Η αξιολόγηση προσωπικότητας και ψυχοπαθολογίας µε το Bender Gestalt βασίζεται στο έργο του Max Hutt (1968, 1969, 1971, 1985) και της Lerner (1972). H αξιολόγηση αυτή βασίζεται στην εξέταση τεσσάρων βασικών τοµέων: 1) Στη γενική οργάνωση σχεδίων 2) Στο µέγεθος των σχεδίων 3) Στην ποιότητα της γραµµής 4) Στην ποιότητα των σχεδίων-ανάλυση κάθε σχεδίου Εξετάζοντας την τοποθέτηση των σχεδίων, εξετάζεται η γενική οργάνωσή τους, καθώς υποδεικνύει τις οργανωτικές ικανότητες του εξεταζόµενου, δηλαδή την ικανότητά του να οργανωθεί και να οργανώσει τη ζωή του. Η καλή οργάνωση που χαρακτηρίζεται από συστηµατικότητα και καλή αντίληψη που δείχνει ότι το άτοµο έχει οργανωτικές ικανότητες και είναι ικανός να οργανώσει τη ζωή του. Μια οργάνωση που είναι υπερβολικά αυστηρή δείχνει έλλειψη ευελιξίας και άκαµπτη προσωπικότητα, ενώ όταν η οργάνωση είναι χαοτική ή ελλιπής, δείχνει ότι το άτοµο έχει δυσκολία στο να οργανώσει τον εαυτό του. Όταν ο εξεταζόµενος επιµένει να χρησιµοποιεί πάνω από ένα κοµµάτι χαρτί, σηµαίνει ότι έχει δυσκολία να µείνει µέσα στα απαιτούµενα πλαίσια του περιβάλλοντος του και υποδεικνύει ότι πιθανώς είναι τόσο παρορµητικός που χάνει τον αυτοέλεγχό του και ξεφεύγει από τα όρια του περιβάλλοντος. Για παράδειγµα είναι το άτοµο που συνεχώς πηγαίνει ακάλεστο σε φιλικά σπίτια στις 12:00 π.µ. και δεν καταλαβαίνει γιατί οι άλλοι δεν είναι φιλικοί. 26

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Τομέας Ψυχολογίας Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική (ΚΕΑΕΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1 2 3 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ Συμβουλευτική για όλους Αντώνης Γ. Αντωνίου 2006 4 Εισαγωγή Οι λόγοι που με ώθησαν στη συγγραφή του βιβλίου «ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο σπουδάστριας: Σάββα Μυροφόρα Α.Μ: 10132 Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Δρόσος Θέμα Εργασίας: Πτυχιακή

Ονοματεπώνυμο σπουδάστριας: Σάββα Μυροφόρα Α.Μ: 10132 Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Δρόσος Θέμα Εργασίας: Πτυχιακή ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 4 Ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Τ.Κ. 45500 Τηλ: 26510-50712 & 50710, Fax: 26510-50734 e-mail: logotherapy@ioa.teiep.gr Θέμα: Ψυχοκινητική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Απρίλιος 2007 Αρχές Συμβουλευτικής 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Το διαζύγιο στην. εφηβεία.

Το διαζύγιο στην. εφηβεία. ΠΕΣΥΠ 2013-2014 /ΑΣΠΑΙΤΕ Το διαζύγιο στην εφηβεία. Διπλωματική εργασία Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ουρανία Καλούρη Σπουδάστριες: Παπαδοπούλου Μαρία Φωτογιαννοπούλου Σοφία ΑΘΗΝΑ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευόπουλος Θεόδωρος ΦΟΒΙΕΣ

Παρασκευόπουλος Θεόδωρος ΦΟΒΙΕΣ Παρασκευόπουλος Θεόδωρος ΦΟΒΙΕΣ -Εισαγωγή 3.1 Φοβίες και παιδιά 3.2 Αιτιοπαθογένεια των φοβιών 3.3 Φοβίες και σχολείο 3.4 Αντιμ ετώπιση των φοβιών στο χώρο του σχολείου 3.4.1 Ο ρόλος του σχολείου 3.4.2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΛΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΛΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1 Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Ε ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» ΚΛΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΤΡΑ 2010 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΛΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Καμούτσα Ιωάννα, 2219. Κοτσίφη Μαρία,2361. Νικολακοπούλου Θεώνη,2218. Επιβλέπων: Μιχάλης Μιχαήλ, Κοινωνικός Λειτουργός.

Εισηγητής: Καμούτσα Ιωάννα, 2219. Κοτσίφη Μαρία,2361. Νικολακοπούλου Θεώνη,2218. Επιβλέπων: Μιχάλης Μιχαήλ, Κοινωνικός Λειτουργός. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αντιλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με την διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ «Αυτισμός και παιχνίδι η συμβολή του παιχνιδιού στη θεραπεία των παιδιών με αυτισμό.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΕΛΕΝΗ (Α.Μ. 12512) ΚΑΨΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (Α.Μ. 12926)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΗΛΙΚΙΕΣ 6 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΗΛΙΚΙΕΣ 6 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΗΛΙΚΙΕΣ 6 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Σπουδάστριες Βούργα Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις για το 1 ο έτος. Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια. Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς

Σηµειώσεις για το 1 ο έτος. Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια. Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία: Θεωρητικό υπόβαθρο - βασικές αρχές - ψυχοθεραπευτικές δεξιότητες και τεχνικές Σηµειώσεις για το 1 ο έτος Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια WWW. IBRT.GR

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ.

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΟΙ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΓΟΥΡΝΙΕΖΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισής του;

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισής του; ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισής του; Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Εργασιακό άγχος 2.1. Τι είναι το άγχος; 2.2. Τι προκαλεί το εργασιακό άγχος; 2.3. Οι συνέπειες του εργασιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευση Ειδικής Αγωγής ιπλωµατική Εργασία µε θέµα: «Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Γκουλγκουτσικά Αλεξάνδρα (11294) Εισηγήτρια: κ. Τόκη Ευγενία ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. Εταιρία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων Τσαμαδού 46, 175 63 Παλαιό Φάληρο - Πειραιάς ΤΗΛ: 4227530. Έρευνα:

Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. Εταιρία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων Τσαμαδού 46, 175 63 Παλαιό Φάληρο - Πειραιάς ΤΗΛ: 4227530. Έρευνα: Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. Εταιρία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων Τσαμαδού 46, 175 63 Παλαιό Φάληρο - Πειραιάς ΤΗΛ: 4227530 Έρευνα: Η επαγγελματική προετοιμασία και ένταξη των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες: Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

«Στάση εκπαιδευτικών ηµοτικών σχολείων απέναντι στις Μαθησιακές υσκολίες παιδιών»

«Στάση εκπαιδευτικών ηµοτικών σχολείων απέναντι στις Μαθησιακές υσκολίες παιδιών» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ:Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Στάση εκπαιδευτικών ηµοτικών σχολείων απέναντι στις Μαθησιακές υσκολίες παιδιών» Εποπτεύουσα καθηγήτρια: Σαπουνάκη Αλεξάνδρα Συντάκτριες πτυχιακής

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο µάθηµα «Εκπαιδευτικά προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας µε προβλήµατα µάθησης»

Εργασία στο µάθηµα «Εκπαιδευτικά προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας µε προβλήµατα µάθησης» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΕΙΟ Τ.Ε.Π.Α.Ε. ΤΜΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Εργασία στο µάθηµα «Εκπαιδευτικά προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοδιαγνωστικά Μέσα

Ψυχοδιαγνωστικά Μέσα Ψυχοδιαγνωστικά Μέσα Ενότητα 1: Ψυχομετρία Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ (FAMILY BURDEN): ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ (FAMILY BURDEN): ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ (FAMILY BURDEN): ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

«Νοητική υστέρηση και συναισθηματικές ανάγκες : Ο ρόλος και η οπτική των μητέρων»

«Νοητική υστέρηση και συναισθηματικές ανάγκες : Ο ρόλος και η οπτική των μητέρων» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Νοητική υστέρηση και συναισθηματικές ανάγκες : Ο ρόλος και η οπτική των μητέρων»

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα

Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β ΦΑΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΣΤΕΛΛΑ ΠΩΛΙΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ιπλωματική εργασία με θέμα: «θεατρικό παιχνίδι στην ειδική αγωγή»

Διαβάστε περισσότερα