9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Σενάριο διδασκαλίας μοντελοποίησης εννοιών με διαθεματική προσέγγιση και χρήση του Kidspiration

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Σενάριο διδασκαλίας μοντελοποίησης εννοιών με διαθεματική προσέγγιση και χρήση του Kidspiration"

Transcript

1 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Σενάριο διδασκαλίας μοντελοποίησης εννοιών με διαθεματική προσέγγιση και χρήση του Kidspiration Θεοδώρου Παρασκευή 1, Νταούλας Νίκος 2 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, MSc Ψηφιακά Συστήματα & Επικοινωνίες, MSc Ειδική Αγωγή 2 Εκπαιδευτικός ΔΕ ΠΕ 19 Πληροφορικής/ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Περίληψη Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια διαθεματική προσέγγιση σε ένα σενάριο για την μοντελοποίηση εννοιών. Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη δεξιοτήτων όσον αφορά την εννοιολογική χαρτογράφηση σε μικρότερες ηλικίες Το σενάριο υλοποιήθηκε στη Γ Δημοτικού στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του μαθήματος των Τ.Π.Ε (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών) στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ε.Α.Ε.Π. (Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα). Οι μαθητές εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά πάνω σε δύο φύλλα εργασίας βασισμένα σε έννοιες που είχαν διδαχθεί στο μάθημα της Ιστορίας και αφορούσαν τους δώδεκα θεούς του Ολύμπου. Το σενάριο βασίστηκε στη χρήση του Kidspiration, ένα εύρωστο λογισμικό για την δημιουργία εννοιολογικών χαρτών και έλαβε μέρος στο σχολικό εργαστήριο. Οι μορφές αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν είναι η αρχική, η διαμορφωτική και η τελική. Συμπερασματικά, διαφαίνεται η δυνατότητα επέκτασης του σεναρίου σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα και η εφαρμογή του σε ακόμα μικρότερες ηλικίες. Λέξεις κλειδιά: Μοντελοποίηση εννοιών, Kidspiration, διαθεματικότητα, Ιστορία, Τ.Π.Ε. Εισαγωγή Το σενάριο που διαπραγματεύεται η παρούσα εργασία περιγράφει αναλυτικά δύο διδακτικές παρεμβάσεις με χρήση του Kidspiration 3. Έχουν αναπτυχθεί διάφορα εργαλεία και υπολογιστικά περιβάλλοντα για την αποτελεσματική μοντελοποίηση εννοιών σε μικρές ηλικίες. Τα περιβάλλοντα αυτά αποτελούν μια μεγάλη κατηγορία συστημάτων εκπαιδευτικού λογισμικού που μπορούν να αξιοποιηθούν σε όλες τις βαθμίδες από την προσχολική ακόμα εκπαίδευση. Αυτά τα εργαλεία υποστηρίζουν αποτελεσματικά την εμπέδωση εννοιών σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και αποτελούν σημαντικό εφόδιο στην μαθησιακή ανάπτυξη του παιδιού. Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας όπως και οι μαθητές της Α Δημοτικού, οι οποίοι στην αρχή της χρονιάς δε γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή μπορούν να επωφεληθούν από τους εννοιολογικούς χάρτες που περιλαμβάνουν εικόνες που λειτουργούν ως κείμενο. Επιπλέον, η εννοιολογική χαρτογράφηση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναστοχαστική σκέψη των μαθητών (βοηθά τα παιδιά να μαθαίνουν πως να σκέφτονται) και στην ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων αφού μέσα από τη διερευνητική διαδικασία τα παιδιά ασκούνται στην ενεργητική μάθηση με απώτερο στόχο να μαθαίνουν πως να μαθαίνουν. Τα παραδείγματα εννοιολογικών χαρτών θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με τα βιώματα και τις γνώσεις των μαθητών. Η επιλογή των θεμάτων προς μοντελοποίηση θα πρέπει να γίνεται αφού έχει διδαχθεί η αντίστοιχη ενότητα (π.χ. Οικιακή Οικονομία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Μαθηματικά, Γλώσσα κ.λπ.) ή να εντάσσεται στη διδασκαλία τους. Σε περιπτώσεις που εντοπίζονται γνωστικές δυσκολίες και παρανοήσεις των μαθητών, προτείνεται υποστήριξη μέσω συζήτησης και βιωματικών παραδειγμάτων. Σύντομη περιγραφή του εκπαιδευτικού σεναρίου. Βασικός άξονας υλοποίησης του παρόντος σεναρίου είναι η ενεργοποίηση όλων των μαθητών, μέσα από αυθεντικές δραστηριότητες. Κατά την έναρξη του σεναρίου επιλέγεται η αφόρμηση με την παρουσίαση ενός χάρτη εννοιών, έτσι ώστε να παρακινηθούν οι μαθητές και να ανακαλέσουν τις σχετικές έννοιες, γνώσεις και εμπειρίες. Έπειτα καλούνται πριν την ενασχόληση με το λογισμικό να δημιουργήσουν με υλικά χαρτοκοπτικής τον χάρτη εννοιών που τους δόθηκε. Στη συνέχεια με την τεχνική της επίδειξης παρουσιάζεται πολύ σύντομα το λογισμικό kidspiration και ο τρόπος χρήσης του. Με τον τρόπο αυτό καλλιεργείται θετική στάση απέναντι στο εργαλείο που θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν. Το λογισμικό απλό, εύχρηστο και με ωραία γραφικά αναμένεται να κερδίσει γοργά το ενδιαφέρον των μαθητών, ενώ με τις δραστηριότητες του πρώτου φύλλου εργασίας είναι άμεσα σε θέση να δημιουργήσουν τις πρώτες σχηματικές αναπαραστάσεις. Οι μαθητές σε όλη τη διάρκεια του σεναρίου μέσω της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας (σε ομάδες των 2-3 μαθητών ανά υπολογιστή), αποτυπώνουν και αξιοποιούν τις γνώσεις και τα βιώματά τους, αναλύουν και συνθέτουν. Το πρώτο φύλλο εργασίας αντιμετωπίζεται από τους μαθητές την πρώτη διδακτική ώρα και οι απλές δραστηριότητες καθοδηγούν ομαλά στην επίτευξη του σκοπού του. Η δεύτερη διδακτική ώρα ξεκινά με καταιγισμό ιδεών και μικρή συζήτηση ενώ διανέμεται το δεύτερο φύλλο εργασίας. Ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τα παιδιά να οικοδομούν συνεργατικά και δημιουργικά τους εννοιολογικούς χάρτες. Επίσης τους παρακινεί να συζητούν και να διαπραγματεύονται τις επιλογές τους. Ιδιαιτέρως δίνεται έμφαση στην οργάνωση και παρουσίαση των εννοιών και των συσχετίσεών τους και όχι στη στείρα εκμάθηση των λειτουργικών χαρακτηριστικών του λογισμικού. Οι δραστηριότητες λειτουργούν υποστηρικτικά απέναντι στην ενότητα που διδάχθηκαν στην Ιστορία. Ενισχύεται έτσι η εμπέδωση των εννοιών και η αντιμετώπιση γνωστικών δυσκολιών και παρανοήσεων. Με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων γίνεται η παρουσίαση και επεξήγηση των χαρτών από τους ίδιους τους μαθητές. Πρακτικά Εργασιών 9 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Καστοριά, Απριλίου 2015

2 2 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές Κατά την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου πραγματοποιήθηκαν τριών ειδών αξιολογήσεις. Η αρχική για την ανακάλυψη των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών, η διαμορφωτική που ανατροφοδοτεί άμεσα τη διδακτική πράξη και η τελική που θα παράξει την συνολική εικόνα των αποτελεσμάτων. Αναστοχασμός Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν θετικά στα συγκεκριμένα φύλλα εργασίας και είχαν επιτυχία όσον αφορά το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Η δυνατότητα εμπλουτισμού του χάρτη με γραφικά, εικόνες και ήχο τους προκάλεσε το ενδιαφέρον. Ακόμα και τα παιδιά που είχαν δυσκολίες στην ανάγνωση, γραφή και Διάσπαση Προσοχής δούλεψαν με επιμέλεια και μεγάλη όρεξη. Οι μαθητές κατάφεραν να δημιουργήσουν τις εννοιολογικές ομάδες αντικειμένων που τους ζητήθηκαν. Επιπλέον οι έννοιες (οι ονομασίες των θεών), οι σύνδεσμοι μεταξύ των εννοιών, η τοποθέτησή τους στο χάρτη και η αποθήκευσή τους έγιναν με το σωστό τρόπο. Οι μαθητές εργάστηκαν συνεργατικά και ο ένας συμπλήρωνε τον άλλο όσον αφορά τις γνώσεις τους για τους Θεούς του Ολύμπου και τη λειτουργία του Kidspiration, αλλά ακόμα και για το καλλιτεχνικό, δημιουργικό κομμάτι. Μέσα από τη συζήτηση στις ομάδες τους οι μαθητές ανέπτυξαν δεξιότητες εξαγωγής συμπερασμάτων και κριτικής θεώρησης αυτών. Έτσι αποφεύγεται η απόκτηση και η συσσώρευση άχρηστων γνώσεων. Ο μαθητής μέσω του λογισμικού αναπτύσσει κίνητρα για εργασία και θετική στάση απέναντι στη μάθηση, κάτι το οποίο επιφέρει προθυμία για εργασία και συγκέντρωση για περισσότερη ώρα, με περισσότερο ζήλο και επιμονή. Επίσης λόγω του ότι τα παραγόμενα αποτελέσματα του μαθητή γίνονται πιο αισθητά βελτιώνεται η αυτοεικόνα του και τονώνεται η αυτοπεποίθηση του. Αυτό έχει ως συνέπεια να αποδέχεται τα λάθη του με μεγαλύτερη ευκολία και να έχει το θάρρος της γνώμης του. Ένα από τα προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την υλοποίηση του σεναρίου ήταν το θέμα του χρόνου. Στην αρχή μέχρι να εξοικειωθούν οι μαθητές με το τι έπρεπε να κάνουν καθυστέρησαν λιγάκι, σε βαθμό όμως που επέτρεψε τη συμμόρφωση με το χρονοδιάγραμμα του σεναρίου. Επίσης η γραφή της ελληνικής γλώσσας ήταν ένα άλλο πρόβλημα που εμφανίστηκε κατά τη δημιουργία των εννοιολογικών χαρτών. Η επιλογή της κατάλληλης εικόνας των Θεών μέσα από μία πληθώρα εικόνων που εμφανιζόταν στο Διαδίκτυο για το συγκεκριμένο θέμα, τους αποπροσανατόλιζε ελαφρώς από τον πραγματικό σκοπό. Το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να λυθεί αν τους είχαν δοθεί οι εικόνες εξαρχής σε έναν φάκελο που θα βρισκόταν στην επιφάνεια εργασίας. Βέβαια παρόλο που εντοπίστηκαν παρερμηνείες ή παρανοήσεις, τελικά επιτεύχθηκαν επανορθωτικές παρεμβάσεις. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι αποτελεί ζήτημα για τη μαθησιακή διαδικασία το γεγονός ότι το συγκεκριμένο λογισμικό δεν διατίθεται δωρεάν, παρά μόνο για 30 ημέρες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην συνεχιστεί η περαιτέρω ανάπτυξη εννοιών με την υποβοήθηση του εργαλείου, εκτός εάν διατίθενται οι απαραίτητοι πόροι. Δραστηριότητα μαθητών Συμπεράσματα Το διδακτικό σενάριο υπηρετεί δύο βασικούς άξονες στην εκπαιδευτική πράξη. Οι άξονες αυτοί αφορούν τη διαθεματική προσέγγιση (παραπέρα διευκρίνιση και ανάπτυξη ενός αντικειμένου σε πλαίσια που διευρύνονται σε σχέση με μία συγκεκριμένη γνωστική περιοχή, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους τομείς υπό ανάπτυξη να εγγραφούν σε ένα γενικότερο πλαίσιο και να διασυνδεθούν με άλλες έννοιες), τη χρήση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Το σενάριο είναι συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Δημοτικού, αφού υπηρετεί κυρίως τους στόχους που σχετίζονται με την ενότητα "Μοντελοποιώ με εννοιολογικούς χάρτες". Επιπλέον προωθεί και τις τέσσερις συνιστώσες των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση που αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες: 1. Οι ΤΠΕ ως μαθησιακό-γνωστικό εργαλείο (cognitive tool). 2. Οι ΤΠΕ ως μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων. 3. Οι ΤΠΕ ως τεχνολογικό εργαλείο. και 4. Οι ΤΠΕ ως κοινωνικό φαινόμενο. 2

3 3 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές Από τη στιγμή που το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαμόρφωση μαθησιακών καταστάσεων που θα επιτρέπουν την ολοκλήρωση των γνώσεων και των τεχνικών δεξιοτήτων, την καλλιέργεια μαθησιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα στις ΤΠΕ και, τελικά, την αυτόνομη ανάπτυξη όλων των μαθητών, η χρησιμότητα του συγκεκριμένου εργαλείου κρίνεται αδιαμφισβήτητη. Οι εννοιολογικοί χάρτες αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της μαθησιακής διαδικασίας. Μετά την εφαρμογή του σεναρίου οι μαθητές θα είναι σε θέση να αξιοποιούν την μοντελοποίηση εννοιών και να δημιουργούν απεικονίσεις και συσχετίσεις συστηματικά και αποδοτικά. Το εργαλείο που χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό, το kidspiration 3, συμβάλλει σημαντικά στην καλλιέργεια αυτής της δεξιότητας και καλλιεργεί θετική στάση τόσο απέναντι στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών όσο και απέναντι στην Ιστορία από όπου αντλήθηκαν τα παραδείγματα. Διαφαίνεται πως η επέκταση του σεναρίου και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα μπορεί να πραγματοποιηθεί με ευκολία και να προσφέρει σημαντικά οφέλη στους μεταγνωστικούς μηχανισμούς των μαθητών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σενάριο: Μοντελοποίηση εννοιών με χρήση του Kidspiration 1. Τίτλος εκπαιδευτικού σεναρίου: Μοντελοποίηση εννοιών με χρήση του Kidspiration 2. Εκτιμώμενη διάρκεια εκπαιδευτικού σεναρίου Το διδακτικό σενάριο προβλέπεται να διαρκέσει 2 διδακτικές ώρες. Σε συνεργασία με τον αντίστοιχο δάσκαλο κάθε τάξης μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως φυσική, μαθηματικά κ.α. με διαφοροποιημένες αντίστοιχα δραστηριότητες, ενώ ο χρόνος εφαρμογής μπορεί να διευρυνθεί λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο, την κουλτούρα και τις εκπαιδευτικές ανάγκες της τάξης. 3. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών/προαπαιτούμενες γνώσεις Το σενάριο σχετίζεται άμεσα τόσο με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για την πληροφορική όσο και με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για τις τάξεις Β, Γ και Δ Δημοτικού των ολοήμερων δημοτικών σχολείων που έχουν εισαχθεί και λειτουργούν με το Ενιαίο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) (ΦΕΚ 1139/ ). Για τη διαδικασία επεξεργασίας του θέματος απαιτούνται οι παρακάτω πρότερες γνώσεις: 1. Να γνωρίζουν τους θεούς του Ολύμπου που έχουν διδαχτεί στις σχετικές ενότητες του βιβλίου. 2. Να μπορούν να χρησιμοποιούν τον κειμενογράφο επειδή θα χρειαστεί να γράψουν λέξεις και μικρές περιγραφές 3. Να μπορούν να χρησιμοποιούν τις μηχανές αναζήτησης ώστε να αναζητούν πληροφορίες και εικόνες στο διαδίκτυο. 4. Σκοποί και στόχοι του εκπαιδευτικού σεναρίου Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τη δομή εννοιών και να αντιληφθούν το ουσιαστικό περιεχόμενό τους καθώς και να ενθαρρύνονται στην αναζήτηση και οργάνωση νέων γνώσεων για να τις διατηρήσoυν και να τις ανακαλέσουν όταν χρειαστεί (Reigeluth 1983). Στόχοι: Γνωστικοί Οι μαθητές στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος σεναρίου αναμένεται: να περιγράφουν ένα νοητικό χάρτη για μία συγκεκριμένη έννοια που έχει οριστεί από την εκπαιδευτικό να διακρίνουν τους κόμβους που αναπαριστούν έννοιες και τους συνδέσμους που αναπαριστούν σχέσεις ανάμεσα σε έννοιες να αναγνωρίζουν τα στιγμιότυπα που περιγράφουν τη σχέση ανάμεσα σε δύο έννοιες να περιγράφουν αντικείμενα και έννοιες με επίθετα ή ιδιότητες να κατατάσσουν/ομαδοποιούν αντικείμενα που έχουν μία κοινή ιδιότητα μέσα σε ένα σύνολο (Super Grouper) να συστηματοποιούν τις γνώσεις που απέκτησαν στα προηγούμενα κεφάλαια και να δημιουργούν αναπαραστάσεις σκηνών της ζωής των δώδεκα θεών να ονομάζουν τους δώδεκα θεούς και να προσδιορίζουν τι προστάτευε κάθε θεός Δεξιότητες να διατυπώνουν υποθέσεις, να πειραματίζονται και να ελέγχουν την ορθότητά τους. 3

4 4 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές Στάσεις να κατασκευάζουν εννοιολογικούς χάρτες σε εύλογο χρονικό διάστημα, όταν δίνονται από τον εκπαιδευτικό κάποιες συγκεκριμένες έννοιες να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες, ώστε να έχουν καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα στις εργασίες τους να καλλιεργήσουν θετική στάση για την Ιστορία (μακροπρόθεσμος στόχος). να συμμετέχουν σε ομάδες και να διαπιστώνουν τα οφέλη της συνεργασίας 5. Περιγραφή του εκπαιδευτικού σεναρίου Το σενάριο εξελίσσεται στο εργαστήριο πληροφορικής όπου οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες εργάζονται συνεργατικά τα φύλλα εργασίας. Ο εκπαιδευτικός πρώτα επιδεικνύει έτοιμο παράδειγμα εννοιολογικής χαρτογράφησης που αφορά σχήματα και κείμενο με πληροφορίες για τα φυτά, τα μέρη τους και τις ομάδες που χωρίζονται (αφόρμηση). Στη συνέχεια ζητείται από τους μαθητές με χαρτοκοπτική να φτιάξουν σε ένα κολάζ τις αντίστοιχες κατηγορίες φυτών που έχουν δει με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα από το έτοιμο παράδειγμα. Σε αυτό το εισαγωγικό μάθημα, εκτός από τη γνωριμία με τη διαδικασία της μοντελοποίησης των εννοιών και τη σημασία της χαρτογράφησης εννοιολογικών χαρτών με τη χρήση χειραπτικών υλικών, πραγματοποιείται και ένα αντίστοιχο παιχνίδι ρόλων. Ο κάθε μαθητής επιλέγει μια καρτέλα από αυτές που φτιάξανε σε αυτό το στάδιο. Ο εκπαιδευτικός μοιράζει σχοινάκια και τους ζητά να προσπαθήσουν να τοποθετηθούν σωστά στο χώρο και να συνδεθούν μεταξύ τους με τα σχοινάκια. Σε αυτό το σημείο μέσω της τεχνικής της επίδειξης ο εκπαιδευτικός δείχνει στους μαθητές πώς μπορούν να ανοίξουν το περιβάλλον του Kidspiration και που βρίσκεται το εικονίδιο της εφαρμογής. Στη συνέχεια γίνεται περιήγηση στο μενού (όλων των βασικών εντολών) πάλι μέσω της τεχνικής της επίδειξης. Επόμενο βήμα είναι να ζητηθεί από τους μαθητές να ανοίξουν το πρόγραμμα Kidspiration και να επεξεργαστούν όλες τις εντολές του. Σε αυτό το σημείο ζητείται από τα παιδιά να εκτελέσουν το πρώτο φύλλο εργασίας. Το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας βοηθά τα παιδιά να εξοικειωθούν με το περιβάλλον εικόνας (δημιουργία διαγράμματος), το περιβάλλον γραφής (δημιουργία περιγραφής) και γενικότερα το περιβάλλον εργασίας του προγράμματος. Δραστηριότητα στο περιβάλλον γραφής Την 2 η διδακτική ώρα οι μαθητές ανακαλούν σχετικές γνώσεις, βιώματα μέσω καταιγισμού ιδεών και συζήτησης στην ολομέλεια. Στη συνέχεια οι μαθητές θα πρέπει να εξάγουν φωτογραφίες από το Διαδίκτυο που να έχουν σχέση με το θέμα, δηλαδή οι φωτογραφίες να περιλαμβάνουν τους 12 Θεούς του Ολύμπου, μία για τον κάθε Θεό. Οι μαθητές θα πρέπει να δημιουργήσουν δύο κατηγορίες ανάλογα με το φύλο κάτω από την κύρια έννοια «Οι 12 Θεοί του Ολύμπου». Ακολούθως θα πρέπει να ενώσουν τις φωτογραφίες των Θεών δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα εννοιολογικό χάρτη. Το όνομα του παραδοτέου αρχείου θα είναι «ΟΙ 12 THEOI.Kid» στο οποίο υπάρχουν εικόνες των δώδεκα θεών του Ολύμπου και στο πλαίσιο που εμφανίζεται κάτω από κάθε θεό ή θεά είναι γραμμένο το όνομά τους. Οι μαθητές έχουν ψάξει μόνοι τους να βρουν από το Διαδίκτυο κάποιες πολύ ωραίες εικόνες των θεών. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουμε να αυξήσουμε την κριτική τους ικανότητα. Επόμενο βήμα είναι οι μαθητές να καταγράψουν τα κύρια σημεία για κάθε θεότητα στο περιβάλλον γραφής που διαθέτει το Kidspiration και να οργανωθούν σε μορφή έκθεσης. Στο τέλος οι μαθητές σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό συγκεντρώνουν τα έργα τους σε αποθηκευτικό μέσο, τα παρουσιάζουν στην ολομέλεια, τα επεξηγούν και ακολουθεί συζήτηση. 6. Επιστημολογική προσέγγιση και εννοιολογική ανάλυση θέματα θεωρίας του εκπαιδευτικού σεναρίου Η εννοιολογική χαρτογράφηση αποτελεί ένα τρόπο αναπαράστασης και επικοινωνίας της γνώσης με βασικό χαρακτηριστικό την αναπαράσταση των σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στις έννοιες που δομούν ένα συγκεκριμένο θέμα. Η κατασκευή εννοιολογικών χαρτών συνεισφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία ως μέσο για την οργάνωση του περιεχομένου κάποιου μαθήματος από τον εκπαιδευτικό, ως εποπτικό μέσο παρουσίασης υλικού στους μαθητές, ως εργαλείο αξιολόγησης, ως εργαλείο ανάδυσης, καταγραφής των αναπαραστάσεων των μαθητών (Κόμης, 2004). 4

5 5 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές Πρόκειται για μια ειδική τεχνική οπτικοποίησης των σχέσεων ανάμεσα σε διάφορες έννοιες. Με άλλα λόγια, συνιστά ένα συνήθη τρόπο για την αναπαράσταση της γνώσης, της οποίας αποτελεί μία ιδεατή εννοιολογική δομή. Η εννοιολογική χαρτογράφηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: ως εποπτικό εργαλείο, για διδασκαλία διαφόρων γνωστικών αντικειμένων ως γνωστικό εργαλείο, για οικοδόμηση εννοιών και γνώσεων (μάθηση) ως εργαλείο αξιολόγησης των μαθητών (μέσω σύγκρισης δύο ή περισσότερων εννοιολογικών χαρτών) ως εργαλείο ανάδυσης και καταγραφής των αναπαραστάσεων και ανίχνευσης πρότερων γνώσεων ως μέσο ανταλλαγής και επικοινωνίας ιδεών (συλλογική κατασκευή εννοιολογικών χαρτών) ως μέσο σχεδίασης εφαρμογών υπερμέσων και γενικότερα συστημάτων πλοήγησης (Υλικό επιμόρφωσης Β επιπέδου) Ο χάρτης εννοιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οργανόγραμμα του μαθήματος και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ως εισαγωγικός χάρης μιας ενότητας ή για την παρουσίαση των εννοιών μιας ενότητας, ως προοργανωτής και χάρτης επανάληψης (Βασιλοπούλου, 2001; Novak and Gowin, 1984; Coffey Carnot Feltovich, Hoffman Canas and Novak, 2003). Το παρόν σενάριο στοχεύει στην ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων δίνοντας έμφαση στην οργάνωση και παρουσίαση των εννοιών και των συσχετίσεών τους και όχι στη στείρα εκμάθηση των λειτουργικών χαρακτηριστικών ενός λογισμικού. Οι δραστηριότητες λειτουργούν υποστηρικτικά βοηθώντας τον μαθητή να κατανοήσει έννοιες που διδάχτηκε στην Ιστορία, από όπου αντλούνται τα παραδείγματα. Ενισχύεται έτσι η εμπέδωση των εννοιών και δίνεται η δυνατότητα οι μαθητές να δημιουργήσουν τους δικούς τους εννοιολογικούς χάρτες μέσα από προσαρμοσμένα λογισμικά, ειδικά σχεδιασμένα για το σκοπό αυτό. Γενικά τα λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης αποτελούν ένα ανοικτό υπολογιστικό περιβάλλον, ο παιδαγωγικός σχεδιασμός των οποίων βασίζεται στη θεωρία της οπτικής μάθησης και στον εποικοδομισμό (J. Piaget). Όπως και σε παρόμοια λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης έτσι και στο λογισμικό kidspiration το παιδί καλείται να φέρει εις πέρας δραστηριότητες δύο κατηγοριών: 1. Να κατασκευάσει ένα νοητικό χάρτη για μία συγκεκριμένη έννοια που έχει οριστεί από τον εκπαιδευτικό 2. Να συμπληρώσει τη δομή ενός νοητικού χάρτη, που επίσης έχει δοθεί από τον εκπαιδευτικό, τοποθετώντας τις έννοιες εικόνες στη θέση που εκείνο θεωρεί σωστή. Η ενασχόληση των μαθητών με το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης και συγκεκριμένα με το kidspiration έχει σκοπό να αποδώσει σε αυτούς πολλαπλά οφέλη. Τα τελευταία μπορούν να συμβάλουν στο να καλυφθεί η διδακτική προσέγγιση διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, ενώ παράλληλα υποβοηθάται με αυτόν τον τρόπο ο ενεργητικός τρόπος μάθησης. Το μάθημα γίνεται πιο κατανοητό και πιο ευχάριστο παρέχοντας κίνητρα για περισσότερη εμβάθυνση. Το προτεινόμενο λογισμικό δεν είναι το μόνο αλλά αποτελεί ένα ευρέως γνωστό και χρησιμοποιούμενο λογισμικό παγκοσμίως για την δημιουργία εννοιολογικών χαρτών για μικρές ηλικίες. Είναι εύκολο στην εκμάθηση και δεν απαιτεί την απομνημόνευση των εντολών. Το εποικοδομητικό αυτό εκπαιδευτικό λογισμικό αξιοποιεί τις πρότερες γνώσεις των μαθητών και τις έννοιες. Επιπρόσθετα είναι πολυμεσικό και υπερμεσικό μέσο, κάνει συσχετισμούς και συγκρίσεις και δημιουργεί εννοιολογικούς χάρτες (νοητικά μοντέλα) και μοντελοποιήσεις. Βασίζεται στη θεωρία της δραστηριότητας στην οποία οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά σε δημιουργικές δράσεις. Σημαντική επίσης μπορεί να αποδειχτεί η δυνατότητα που δίνει το λογισμικό στους μαθητές στο να αλλάζουν εύκολα τα σχήματα, να τα μετακινούν και να αυξομειώνουν το μέγεθος τους. Με την χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού τα παιδιά καλούνται να δημιουργήσουν τη δομή ενός νοητικού χάρτη που έχει ζητηθεί από τον εκπαιδευτικό, τοποθετώντας τις έννοιες εικόνες στη θέση που εκείνα θεωρούν σωστή. Τα παιδιά κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας αυτοελέγχονται και αυτοδιορθώνονται. Έτσι γίνονται μικροί επιστήμονες που εφαρμόζουν διερευνητικές μεθόδους. Οι μαθητές δεν ανησυχούν αν κάνουν λάθη κι έτσι με αυτό τον τρόπο φτάνουμε στην απενοχοποίηση του λάθους. Επίσης, μια επιπλέον δυνατότητα που δίνει η χρήση του Η/Υ είναι ότι η κάθε ομάδα μπορεί να προχωρά με το δικό της ρυθμό. Τα μέλη της ομάδας συνεργάζονται μεταξύ τους και κάθε φορά γίνεται διαπραγμάτευση ενδοομαδική για τον τρόπο συνέχισης της εργασίας που αφορά τη διατύπωση υποθέσεων, τη συζήτηση για τον τρόπο συνδέσεων μεταξύ των εννοιών και τη διόρθωση τυχόν λαθών. Η ηχητική υποστήριξη όλων των εντολών σε συνδυασμό με τη δυνατότητα ηχογράφησης το καθιστούν ιδιαίτερα εύχρηστο ακόμη και από παιδιά που δε γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή ή που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα συγκεκριμένα πεδία. Συμπερασματικά λοιπόν το λογισμικό αυτό μπορεί να αποβεί εξαιρετικά ωφέλιμο σύμφωνα με τις αρχές της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης κατά τις οποίες θα πρέπει όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως να εντάσσονται στις τάξεις γενικών σχολείων. 7. Χρήση Η.Υ. και γενικά ψηφιακών μέσων για το εκπαιδευτικό σενάριο Οι μαθητές χρησιμοποιούν τους υπολογιστές με το Kidspiration 3 για την δημιουργία χαρτών, την αποσαφήνιση εννοιών με την ενεργητική εμπλοκή τους κατά την ιεράρχηση των υποκατηγοριών των εν λόγω όρων και την αναζήτηση περαιτέρω πληροφοριών στο διαδίκτυο για εμπέδωση τους. Συν τοις άλλοις μέσω του συγκεκριμένου λογισμικού καλλιεργούνται δεξιότητες συγγραφής καθώς και διαχείρισης των υφιστάμενων μονάδων εισόδου ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επιπλέον, η προστιθέμενη αξία του συγκεκριμένου σεναρίου έγκειται στο ότι παρέχει στο μαθητή ένα δυναμικό περιβάλλον οπτικοποίησης του προβλήματος που καλείται να διερευνήσει, πράγμα που δεν επιτυγχάνεται εύκολα με τα συμβατικά εργαλεία μιας παραδοσιακής διδασκαλίας ή δεν επιτυγχάνεται καθόλου με συχνό αποτέλεσμα τις παρανοήσεις των μαθητών 5

6 6 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές 8. Αναπαραστάσεις των μαθητών/πρόβλεψη δυσκολιών στο εκπαιδευτικό σενάριο Οι μαθητές συνήθως παρουσιάζουν μία δυσκολία στο να προσδιορίσουν τις έννοιες που θα αναπαραστήσουν σε ένα χάρτη καθώς και να ορίσουν απλές και σαφείς προτασιακές συνδέσεις μεταξύ των εννοιών. Το πρόβλημα οξύνεται ακόμα περισσότερο όταν έχουν να αντιμετωπίσουν ίδιες λέξεις με διαφορετική έννοια σε κάθε επιστήμη (π.χ. βάση σε μαθηματικά και βάση σε Χημεία). Οι έννοιες που επιλέγονται από το μάθημα της ιστορίας είναι απλές και ήδη με υψηλό επίπεδο εμπέδωσης ώστε τα πρώτα βήματα χαρτογράφησης να μη φαντάζουν ανυπέρβλητο εμπόδιο. Δεν αναμένεται ιδιαίτερος διδακτικός θόρυβος. Από την πλευρά λειτουργίας του λογισμικού kidspiration απαιτούνται ελάχιστοι υπολογιστικοί πόροι που το κάνουν να μπορεί να εκτελεστεί ακόμα και σε παλαιάς τεχνολογίας υπολογιστές. Το λογισμικό παρότι δεν είναι εξελληνισμένο και αυτό αποτελεί πρόβλημα. Ωστόσο περιέχει απλές λέξεις που οι μαθητές έχουν διδαχθεί στη αγγλική γλώσσα και αναμένεται να ξεπεραστούν οι δυσκολίες. 9. Διδακτικό συμβόλαιο Ο εκπαιδευτικός αναμένει από τους μαθητές να δείξουν έντονο ενδιαφέρον, πράγμα στο οποίο συντελεί το λογισμικό λόγω του ελκυστικού του περιβάλλοντος, ενώ διαμορφώνει θετικό κλίμα για συνεργασία και ομαδικότητα. Ο εκπαιδευτικός σε όλη τη διδασκαλία θα έχει ρόλο καθοδηγητικό και υποστηρικτικό συντελώντας με αυτόν τον τρόπο στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών. Ακόμα είναι σημαντικό να συντονίζει και να εμψυχώνει τη μαθησιακή διαδικασία σε όλη της διάρκεια. Ουσιαστικά θα πρέπει να είναι μεσάζοντας ανάµεσα στη γνώση και στο µαθητή, του οποίου διευκολύνει τη μάθηση δηλαδή προσανατολίζει, συνεργάζεται και διαπραγµατεύεται τα πάντα την κάθε στιγµή. 10. Υποκείμενη θεωρία μάθησης Το σενάριο είναι εμφανώς βασισμένο στην θεωρία του κονστρουκτιβισμού. Οι μαθητές χτίζουν τη γνώση τους ανιχνεύοντας, διερευνώντας και αλληλεπιδρώντας οπτικά με το μενού. Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες έχουν ως στόχο να φτιάξουν το χάρτη των 12 Θεών. Διερευνούν τις δυνατότητες του περιβάλλοντος και τις συνδυάζουν για την επίλυση των προβλημάτων, η οποία είναι η κατανόηση εις βάθος των εννοιών. Η επίλυση των προβλημάτων που προτείνονται εξάλλου, καθιστά εμφανή τη λειτουργία και αξία των χρησιμοποιουμένων μεθόδων, εννοιών, τεχνικών κλπ. Η επιλογή των καταλληλότερων εικόνων, κόμβων, διασυνδέσεων για την δημιουργία των σχημάτων μπορεί να προκύψει μέσα από κοινωνιογνωστικές συγκρούσεις, εφόσον οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες. Οι μαθητές της τάξης μέσω της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και της αξιοποίησης του κοινωνιογράμματος χωρίζονται έτσι ώστε οι εκείνοι με χαμηλή αυτοεκτίμηση να βρίσκονται δίπλα σε συμμαθητές τους που θα έχουν τη δυνατότητα να τους παρέχουν υποστήριξη όταν και αν τη χρειαστούν. Οι μαθητές καλούνται συνεργατικά να ανακαλύψουν το περιβάλλον του λογισμικού (ανακαλυπτική μάθηση, Bruner) και στη συνέχεια να δημιουργήσουν (οικοδομήσουν) το δικό τους εννοιολογικό χάρτη. 11. Οργάνωση της τάξης εφικτότητα σχεδίασης Το διδακτικό σενάριο προβλέπεται να υλοποιηθεί στο εργαστήριο Πληροφορικής, στο οποίο θα είναι εγκατεστημένο το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration 3IE. Οι μαθητές χωρίζονται σε ανομοιογενείς ομάδες, 2-3 ατόμων, ανάλογα με τις δυνατότητες του εργαστηρίου και σε κάθε μια από τις οποίες ανατίθεται το ίδιο ζήτημα προς διερεύνηση. Στο παρόν σενάριο θα χρησιμοποιηθεί η δοκιμαστική έκδοση (trial version) του λογισμικού Kidspiration 3.0. (Το λογισμικό είναι εμπορικό και διατίθεται ελεύθερα σε δοκιμαστική έκδοση 30 ημερών). 12. Αξιολόγηση Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται από τον εκπαιδευτικό καθ όλη τη διάρκεια των δύο διδακτικών ωρών. Κατά την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου πραγματοποιήθηκαν τριών ειδών αξιολογήσεις. Η αρχική αξιολόγηση κατά την οποία με μια πολύ σύντομη συζήτηση διαπιστώθηκε αν κατέχει ο μαθητής εκείνες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να παρακολουθήσει τη νέα ύλη που αφορά το συγκεκριμένο λογισμικό, αν γνωρίζει την ύλη που έχει διδαχθεί στην Ιστορία σχετικά με τους δώδεκα θεούς του Ολύμπου και σε ποιο βαθμό τα ενδιαφέροντα των μαθητών, οι συνήθειες στις προηγούμενες εργασίες και τα προσωπικά χαρακτηριστικά τους συνηγορούν υπέρ αυτής της διδασκαλίας. Η διαμορφωτική αξιολόγηση που έχει ως σκοπό να δώσει πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα της διδακτικής πράξης και ειδικότερα να διαπιστώσει την πρόοδο των μαθητών στην προσφερόμενη ύλη την ώρα της διδασκαλίας. Η διαμορφωτική αξιολόγηση εξαρτάται αποκλειστικά από τις εκμαιευτικές ερωτήσεις και παρατηρήσεις που θα κάνει ο εκπαιδευτικός την ώρα της διδασκαλίας σε συνδυασμό με το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας που θα παρέχεται σε κάθε διδακτική ώρα. Τα αποτελέσματα από το φύλλο εργασίας και τις παρατηρήσεις δεν έχουν ως σκοπό τη βαθμολόγηση των μαθητών, εκτός από το να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες για βελτίωση της διδασκαλίας και επαύξηση της μάθησης. Τέλος η τελική αξιολόγηση έχει σχέση με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, την αυτοαξιολόγηση των μαθητών, τις γραπτές απαντήσεις στα φύλλα εργασίας και τη δημιουργία του εννοιολογικού χάρτη ως τελικό παραγόμενο. Επιπρόσθετα η έκφραση των συναισθημάτων και ο διάλογος για τυχόν προβλήματα ή δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μαθητές εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία. Παρακάτω παρατίθεται μία σχάρα αξιολόγησης για την τελική αξιολόγηση που μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής: Κατάφεραν οι μαθητές να δημιουργήσουν ολοκληρωμένο χάρτη; Ναι Ναι σχεδόν όλο Όχι αλλά μέρος του Όχι καθόλου 6

7 7 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές Είναι σωστά τοποθετημένες οι έννοιες; Ναι Ορισμένες Λίγες Καμία Ομαδοποίησαν ορθά τα αντικείμενα που έχουν μία κοινή ιδιότητα; Ναι Ορισμένα Λίγα Κανένα Υπάρχουν οι σύνδεσμοι των εννοιών Ναι όλες Σχεδόν όλες Λίγες Καμία Περιγράφουν σωστά την κάθε θεότητα; Ναι Επαρκώς Λίγο Καθόλου Συνεργάστηκαν ομαλά οι μαθητές μέσα στην ομάδα; Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 13. Το επιμορφωτικό σενάριο 1η Διδακτική ώρα 1η Φάση (20 λεπτά) Ο εκπαιδευτικός ξεκινά με την επίδειξη έτοιμου παραδείγματος εννοιολογικής χαρτογράφησης και ζητά από τους μαθητές να το δημιουργήσουν με χαρτοκοπτική. Επιπρόσθετα πραγματοποιείται ένα μικρό παιχνίδι ρόλων. 2η Φάση ( 10 λεπτά) Ο εκπαιδευτικός κάνει μία περιήγηση στο περιβάλλον του λογισμικού χρησιμοποιώντας τον βιντεοπροβολέα και τονίζει τα βασικά στοιχεία που θα χρειαστούν για την αντιμετώπιση των δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια διανέμεται το φύλλο εργασίας στο οποίο τα παιδιά εκτελούν τα τρία πρώτα βήματα και απαντούν στην ερώτηση. 3η Φάση (15 λεπτά) Οι μαθητές συνεχίζουν με την τελευταία δραστηριότητα και εκτελούν τα επόμενα βήματα του φύλλου εργασίας. 2η Διδακτική ώρα 1η Φάση (10 λεπτά) Ο εκπαιδευτικός ξεκινάει με την τεχνική του καταιγισμού ιδεών και συζήτηση για τη σύνδεση με την προηγούμενη διδακτική ώρα. 2η Φάση (20 λεπτά) Μοιράζεται το φύλλο εργασίας. Οι μαθητές αντιμετωπίζουν την πρώτη δραστηριότητα. 3η Φάση (15 λεπτά) Οι μαθητές καλούνται να περάσουν στην υλοποίηση της δεύτερης δραστηριότητας και τέλος να απαντήσουν την τρίτη. 14. Προτάσεις για περαιτέρω δραστηριότητες προτεινόμενες εργασίες Το σενάριο μπορεί να επεκταθεί περιλαμβάνοντας επιπλέον δραστηριότητες, όπως δραστηριότητες εμπέδωσης όπου οι μαθητές καλούνται να χαρτογραφήσουν πιο σύνθετες ή πιο θεωρητικές έννοιες (οικογένειες λέξεων λεξικογραφική χαρτογράφηση), ή δραστηριότητες αξιολόγησης όπου οι μαθητές θα καλούνται να αξιολογούν από μόνοι τους τις εργασίες των συμμαθητών τους. Το συγκεκριμένο μάθημα της χρήσης του Kidspiration θα μπορούσε να επεκταθεί και στο ίδιο αντικείμενο «Ιστορία 12 Θεοί του Ολύμπου» εμπλουτίζοντας τον εννοιολογικό χάρτη με περισσότερες πληροφορίες, είτε να επεκταθεί και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως η Μελέτη, η Γλώσσα. Επιπλέον το παρών σενάριο θα μπορούσε να επεκταθεί και στους εξής τομείς: Θεατρικό Παιχνίδι με αναπαραστάσεις της ζωής των Δώδεκα Θεών του Ολύμπου και φανταστικούς διαλόγους. Αισθητική Αγωγή με εικαστικές απεικονίσεις των Δώδεκα Θεών του Ολύμπου και κατασκευές ομαδικών κολλάζ από σχετικές φωτογραφίες. 15. Χρήση εξωτερικών πηγών Γουλή, Ε., Γόγουλου, Α., Παπανικολάου, Κ. και Γρηγοριάδου, Μ., (2006). Ο εννοιολογικός χάρτης στην Εκπαιδευτική διαδικασία του μαθήματος της Πληροφορικής: Μία Πιλοτική Διερεύνηση. Θέματα στην Εκπαίδευση, Ειδικό Αφιέρωμα: Σύγχρονη έρευνα στη Διδακτική της Πληροφορικής 7:3, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. ΔΕΠΠΣ, (2003). Αθήνα, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ιστορία Γ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων Κόμης, Β. (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, (ΕΣΠΑ \Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π , «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) 7

8 8 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές Ράπτης, Α., & Ράπτη, Α. (2002). Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας, ολική προσέγγιση», τ.: Α, εκδ.: Αρ. Ράπτης, Αθήνα. Συλλογικό έργο. Διδακτικές προσεγγίσεις και εργαλεία για τη διδασκαλία της πληροφορικής / Συλλογικό έργο, Μαρία Γρηγοριάδου, Α. Γόγολου, Ε. Γουλή, Κ. Γλέζου, Γ. Τσαγκάνου, Ε. Κανίδης, Δ. Δουκάκης, Σ. Φράγκου, Η. Βεργίνης. - 1η έκδ. - Αθήνα : Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, σ. Αθηαινίτου-Κυπριανού Ν. Η χρήση του Kidspiration στην Διδασκαλία της Ιστορίας. Ανακτήθηκε στις 14/02/1015 από E%A3%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%20KIDSPIRATION (αναρτήθηκε στις 14/02/2015) Φορτούνη, Σ. & Φραγκάκη, Μ. (2003). Εννοιολογική χαρτογράφηση: Μία διδκτική παρέμβαση. Πρακτικά 2ος Πανελλήνιος Συνέδριου Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Σύρος 9-11 Μαΐου 2003, Reigeluth, C. M. (1983), Meaningfulness and instruction: Relating what is being learned to what a student knows. Instructional Science, 12, Φύλλα Εργασίας 8

9 9 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές Φύλλο Εργασίας 1 Τίτλος: Χαρτογράφηση εννοιών Ενότητα: Μοντελοποίηση Εννοιών και Εννοιολογική χαρτογράφηση Εμπλεκόμενες έννοιες: Ιστορία (οι θεοί του Ολύμπου), ΤΠΕ Σχολείο/ Τάξη / Τμήμα. Όνομα μαθητή. Σκοπός Σε αυτό το φύλλο εργασίας θα μάθουμε πως ανοίγουμε το πρόγραμμα Kidspiration 3IE και θα πειραματιστούμε με τα διαφορετικά εργαλεία του ώστε να φτιάξουμε ένα δικό μας εννοιολογικό χάρτη με θέμα τους Δώδεκα Θεούς του Ολύμπου. Βήμα 1 Εντοπίστε στην επιφάνεια εργασίας το εικονίδιο Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέξτε continue. και κάντε διπλό κλικ απάνω του. 9

10 10 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές Βήμα 2 Στο επόμενο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε Picture View από το New. Περιβάλλον εικόνας Στη συνέχεια εμφανίζεται το παρακάτω περιβάλλον, το οποίο λέγεται περιβάλλον εικόνας και έχει πολλά εργαλεία για τη χαρτογράφηση και την οργάνωση ιδεών. 10

11 11 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές Βήμα 3 Στη περιοχή σχεδίασης μπορώ να σύρω οποιαδήποτε εικόνα θέλω από την εννοιολογική ομάδα που έχω κάθε φορά,, οι οποίες φαίνονται παρακάτω. Περιεργαστείτε με τα βελάκια για να δείτε τις διάφορες ομάδες εικόνων που εμφανίζονται κάθε φορά και πάτησε πάνω στην εικόνα που θέλεις και σύρε την (έχοντας πατημένο το mouse) μέσα στο χάρτη. 11

12 12 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές Ερώτηση: Υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των εικόνων της κάθε ομάδας; Δραστηριότητα1 : 1. Διαλέξτε την εννοιολογική ομάδα της ιστορίας για να ασχοληθείτε περισσότερο. Ψάξτε να βρείτε εικόνες από τη βιβλιοθήκη της συγκεκριμένης εννοιολογικής ομάδας για να τοποθετήσετε στο περιβάλλον. Βήμα 4 Μπορείτε να εισάγετε και άλλες εικόνες από το Διαδίκτυο ώστε να βρείτε και τους 12 Θεούς του Ολύμπου. Δίνετε την εντολή εισαγωγής γραφικού File / Import a Graphic. Στη συνέχεια επιλέγετε το γραφικό και επιβεβαιώνετε την εισαγωγή με την εντολή Open. Για να μετακινήσετε την εικόνα σας, την επιλέγετε και κρατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πατημένο τη σύρετε σε νέα θέση. Βήμα 5 Επίσης αν δεν θέλω κάποια εικόνα μπορώ να τοποθετήσω μία λέξη έννοια βάζοντας μία νέα 12

13 13 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές φούσκα. Για να προσθέσω φούσκες χρησιμοποιώ το εργαλείο κείμενο χρησιμοποιώ τα σχήματα που εμφανίζονται πάντα. ενώ για να προσθέσω απλό Φύλλο Εργασίας 2 Δραστηριότητα 1: Μεταφέρετε τις εικόνες των 12 θεών του Ολύμπου με τη βοήθεια της αναζήτησης στο Διαδίκτυο και κάτω από κάθε εικόνα γράψτε το όνοµα του θεού/θεάς. Για να ονομάσετε τις εικόνες σας, πατάτε στο πεδίο κειμένου (caption) στο κάτω μέρος του σχήματος που έχει τις διακεκομμένες γραμμές και πληκτρολογείτε το κείμενο, κάνοντας τις απαραίτητες μορφοποιήσεις κειμένου από τις επιλογές της ράβδου στο κάτω μέρος του παραθύρου. Βήμα 1 Χρησιμοποιώντας το εργαλείο που είδαμε στο βήμα 5 τοποθετήστε τη σωστή λέξη έννοια κάτω από κάθε εικόνα που επιλέξατε. Βήμα 2 Για να συνδέσετε τις διαφορετικές έννοιες μεταξύ τους, επιλέξτε την έννοια από την οποία ξεκινάει το βελάκι και πατήστε το εργαλείο. Οδηγήστε την άκρη του βέλους στη σωστή εικόνα που θέλουμε να φτάνει το βέλος. Επαναλάβετε το βήμα ώστε να ενώσετε τις έννοιες όπως χρειάζεται. Για να αλλάξουμε το μέγεθος μιας εικόνας, την επιλέγουμε και αυξομειώνουμε το μέγεθός της πατώντας και σύροντας το άνω αριστερό άκρο της εικόνας. Δραστηριότητα 2: Μόλις γράψετε τα ονόματα των θεών πηγαίνετε επάνω αριστερά στην οθόνη σας και πατήστε το εικονίδιο για να αποθηκεύσετε την εργασία σας, µε το όνοµα που θα σας προτείνει το πρόγραµμα. Σε περίπτωση που υπάρχει χρόνος, χρησιμοποιήστε το writing view να περιγράψετε με μια πρόταση τη ζωή των δώδεκα θεών του Ολύμπου. 13

14 14 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές Περιβάλλον Γραφής Στο περιβάλλον γραφής μπορούν να καταγραφούν τα κύρια σημεία μιας ιδέας και να οργανωθούν σε μορφή έκθεσης. Επιστροφή στην οθόνη έναρξης του Kidspiration 3 (Go to starter) Γραμμή εργαλείων Διαμόρφωσης (Formatting Toolbar) Γραμμή εργαλείων γραφης (Writing toolbar) Βασική Ιδέα (Main idea) Βήμα 8 Για να φυλάξουμε ένα αρχείο στο πρόγραμμα Kidspiration3, επιλέγουμε File και στη συνέχεια Save. Ακολούθως, ορίζουμε σε ποια θέση και με ποιο όνομα θα αποθηκευτεί το αρχείο. Αποθηκεύστε με τον ίδιο τρόπο τον εννοιολογικό χάρτη που φτιάξατε!! Δραστηριότητα 5: Συγκρίνετε τη σημερινή δραστηριότητα κατασκευής του εννοιολογικού χάρτη με τη δραστηριότητα κατασκευής του με χαρτοκοπτική

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό»

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» Γίδας Γεώργιος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 3ο Πιλοτικό Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

«Κόμικ: μια ευκαιρία για τη διαχείριση φακέλων»

«Κόμικ: μια ευκαιρία για τη διαχείριση φακέλων» «Κόμικ: μια ευκαιρία για τη διαχείριση φακέλων» Ιωσηφίδου Μαρία 1, Πόρποδα Αριάδνη 2, Τζιμόπουλος Νίκος 3 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Δημοτικό Σχολείο Ποσειδωνίας miosifid@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

1 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών

1 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών 1.Τίτλος: «Ολυμπιακοί αγώνες» 2.Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Ε τάξης. Στο συγκεκριμένο σενάριο εμπλέκονται οι γνωστικές περιοχές των Μαθηματικών (Γεωμετρία), της

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

«Το υλικό του υπολογιστή»

«Το υλικό του υπολογιστή» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Το υλικό του υπολογιστή» Σεραλίδου Ελένη Καθηγήτρια Πληροφορικής, 5 ο Γενικό Λύκειο Νίκαιας eseralid@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε

Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Κοκκαλάρα Μαρία 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1 Τίτλος διδακτικού σεναρίου Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch

Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch Λεωνίδας Λεβέντης 1 Φανή Αποστολίνα 2 levenleo@otenet.gr faposto@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19-2 Καθηγήτρια Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Το Υλικό του Υπολογιστή» 1.Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Το Υλικό του Υπολογιστή. 2. Εκτιμώμενη Διάρκεια Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο Τίτλος: Πινακίδες-αφίσα-αγγελία-ιστορία

Εκπαιδευτικό σενάριο Τίτλος: Πινακίδες-αφίσα-αγγελία-ιστορία Εκπαιδευτικό σενάριο Τίτλος: Πινακίδες-αφίσα-αγγελία-ιστορία Τάξη: Β Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Λογισμικό του υπολογιστή

Το Λογισμικό του υπολογιστή Το Λογισμικό του υπολογιστή Σεραλίδου Ελένη 1 eseralid@gmail.com 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ20 MSc 5 ο ΓΕΛ Νίκαιας Περίληψη Το παρακάτω εκπαιδευτικό σενάριο αφορά το μάθημα των «Εφαρμογών Πληροφορικής»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Web 2.0 egatou@sch.gr

Web 2.0 egatou@sch.gr ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιδακτική Της Πληροφορικής- Καλές Πρακτικές ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ Web 2.0 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ Ευαγγελία Γάτου, egatou@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ENOTHTAΣ: ΜΑΘΗΜΑ WORD

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ENOTHTAΣ: ΜΑΘΗΜΑ WORD ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ENOTHTAΣ: ΜΑΘΗΜΑ WORD (Μορφοποίηση κειμένου έντονα, πλάγια, υπογραμμισμένα γράμματα, στοίχιση κειμένου) 1 ως 2 διδακτικές ώρες. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές»

ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές» ΚΣΕ ΣΕΚ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο kidspiration 3

Εργαστήριο kidspiration 3 Εργαστήριο kidspiration 3 χαρτογράφηση εννοιών δημιουργία δυνητικών μικροκόσμων Aίθουσα Η/Υ Διδάσκουσα: Άννα Χρονάκη Στόχοι Παραδείγματα e- δραστηριοτήτων Εργαλεία στο kidspiration 3 Δημιουργία e-δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 217 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» Λουκία Μαρνέλη Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διεύθυνση: Μονής Κύκκου 1, 15669 Παπάγου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo Εμπλεκόμενες έννοιες «Γραφή» και άμεση εκτέλεση εντολής. Αποτέλεσμα εκτέλεσης εντολής.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της»

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Καλλιάρας Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής, 7 ο Γυμνάσιο Τρικάλων kkalliaras@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Οι μύθοι του Αισώπου: Δημιουργία πολυμεσικών παραμυθιών για τη διδασκαλία μίας εφαρμογής παρουσιάσεων

Οι μύθοι του Αισώπου: Δημιουργία πολυμεσικών παραμυθιών για τη διδασκαλία μίας εφαρμογής παρουσιάσεων 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Οι μύθοι του Αισώπου: Δημιουργία πολυμεσικών παραμυθιών για τη διδασκαλία μίας εφαρμογής παρουσιάσεων Κουκουρίκος Παναγιώτης Καθηγητής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Κριτήρια αξιολόγησης θέµατος ελεύθερης ανάπτυξης & Οδηγίες Βαθµολόγησης Κλάδος ΠΕ60-70 Εισαγωγή Στη διεθνή ερευνητική πρακτική χρησιµοποιούνται, συνήθως, δύο µέθοδοι αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Ζευγίτης Θεόδωρος 1, Καλτσίδης Χρήστος 2, Μακράκη Καλλιόπη 3 tzevgit@gmail.com, ckaltsidis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε.

«Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. «Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. Μπολοτάκης Γιώργος Μαθηματικός, Επιμορφωτής Β επιπέδου, Διευθυντής Γυμνασίου Αγ. Αθανασίου Δράμας, Τραπεζούντος 7, Άγιος Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 207 «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Κανελλοπούλου Ελένη Μαθηματικός / δασκάλα Μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

One Laptop Per Child

One Laptop Per Child One Laptop Per Child Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Προϊστάμενος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου»

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΚΣΕ ΚΕΚ ΕΥΡΩΪ ΕΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς» (Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διαδίκτυο και συνεργατική μάθηση. Συνεργασία σχολείων, μαθητών για την εκπόνηση εργασιών με τη χρήση του Διαδικτύου, στο πλαίσιο προγράμματος etwinning.

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Έργου: Δαμιανάκης Αδάμ, Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών

Υπεύθυνος Έργου: Δαμιανάκης Αδάμ, Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών Υπεύθυνος Έργου: Δαμιανάκης Αδάμ, Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών Συγγραφική ομάδα: Πανουτσόπουλος Θανάσης, Δάσκαλος Κροντηράς Χριστόφορος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «Εκπαιδευτικό σενάριο για το δημοτικό σχολείο: Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ»

Εργαστηριακή εισήγηση. «Εκπαιδευτικό σενάριο για το δημοτικό σχολείο: Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Εργαστηριακή εισήγηση «Εκπαιδευτικό σενάριο για το δημοτικό σχολείο: Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ» Κοσμάς Αθανασιάδης 1, Ιωάννης Σαλονικίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης 1 Λόγοι και αναλογίες Περίληψη Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μια υπολογιστική οντότητα, ένα καγκουρό του οποίου το μέγεθος μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές ενότητες Στόχος

Διδακτικές ενότητες Στόχος Η διδασκαλία του τριγωνομετρικού κύκλου με τον παραδοσιακό τρόπο στον πίνακα, είναι μία διαδικασία όχι εύκολα κατανοητή για τους μαθητές, με αποτέλεσμα τη μηχανική παπαγαλίστικη χρήση των τύπων της τριγωνομετρίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Κατοικίδια ζώα Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/τριες εκφράζουν συναισθήματα και προβληματίζονται για θέματα που αφορούν τα κατοικίδια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης Αθήνα, Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ... 3 1.1 Η εξέταση... 3 2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα