ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΑΡΑΓΙΑ ΚΑΙ ΓΚΑΖΕΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Σ.Ι.Δ., ΣΤΗ Σ.Γ. ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΤΕΥΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 3 Α.Δ. 705 ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

2 Ε Ρ Γ A Ο. Σ. Ε. Α. Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΑΡΑΓΙΑ ΚΑΙ ΓΚΑΖΕΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Σ.Ι.Δ., ΣΤΗ Σ. Γ. ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΤΕΥΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 3 Α.Δ. 705 ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Το παρόν τεύχος αποτελεί συμπλήρωμα της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) Έργων Οδοποιίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Τεύχος 1 από 3) 2. Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) (ΦΕΚ 2221/Β / ), οι οποίες υπερισχύουν σε περίπτωση ασυμφωνίας με τις Προδιαγραφές του παρόντος Τεύχους. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ...6 ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ :...6 ΑΡΘΡΟ Π1: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ...7 ΑΡΘΡΟ Π2: ΤΣΙΜΕΝΤΑ...8 ΑΡΘΡΟ Π3: ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΟΣ...9 ΑΡΘΡΟ Π4: ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ "ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ" ΣΕ ΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡΘΡΟ Π5: ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπόστρωμα Στρώση Θεμελίωσης ΑΡΘΡΟ Π6: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΘΡΟ Π7: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εισαγωγή Γενικά Ορισμοί Επιχώματα Κατηγορίες Εδαφών Σιδηροδρομικών Έργων Απαιτήσεις Ακρίβειας Υψομέτρων και Ομαλότητας Επιφανειών της Στρώσης Διαμόρφωσης Υποχωρήσεις Επιχωμάτων Επένδυση Πρανών με Φυτική Γη ΑΡΘΡΟ Π8: ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 2

4 ΑΡΘΡΟ Π9: ΕΦΕΔΡΑΝΑ, ΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) ΑΡΘΡΟ Π10: ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ Π11: ΙΣΧΝΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΣΚΛΗΡΟ ΕΠΙΧΩΜΑ (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) Γενικά Προπαρασκευαστικές Εργασίες - Προεγκρίσεις Υλικά Αναλογίες Αντοχές Ανάμειξη Μεταφορά Διάστρωση Συμπύκνωση Έλεγχοι και Δοκιμές Επιμέτρηση Πληρωμή ΑΡΘΡΟ Π12: ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΣΣΑΛΟΣΤΟΙΧΙΩΝ Γενικά Τοποθέτηση Εγκρίσεις Επιμέτρηση Πληρωμή ΑΡΘΡΟ Π13: ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Αντικείμενο Υλικά Διάτρηση Οπών Προεντεταμένων Αγκυρώσεων Τοποθέτηση και Πλήρωση με Ένεμα των Προεντεταμένων Αγκυρώσεων Τάνυση και Έλεγχος Προεντεταμένων Αγκυρώσεων Επιμέτρηση Πληρωμή ΑΡΘΡΟ Π14: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΛΙΘΟΡΡΙΠΗ ΑΡΘΡΟ Π15: ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) Αντικείμενο Περιεχόμενο - προδιαγραφή Επιμέτρηση - πληρωμή ΑΡΘΡΟ Π16: ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αντικείμενο Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 3

5 16.2 Υλικά και κανονισμοί Επεξεργασία, Συναρμολόγηση και Κατασκευή ΑΡΘΡΟ Π17: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ Π18: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) Μέτρα Προστασίας Προειδοποιητικά Σήματα Ισχύοντες Κανονισμοί και Πρότυπα ΑΡΘΡΟ Π19: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΛΟΥΜΙΝΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΑΡΘΡΟ Π20: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΞΟΝΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟ Π21: ΣΚΥΡΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΡΘΡΟ Π22: ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΠΟΓΟΜΩΣΗΣ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ (ΜΠΟΥΡΕΖΑ) ΑΡΘΡΟ Π23: ΜΗΧΑΝΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΚΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ (ΡΕΓΚΑΛΕΖΑ) ΑΡΘΡΟ Π24: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΑΖΟΒΕ ΑΡΘΡΟ Π25: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΏΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ UIC 54 ΤΥΠΟΥ VOSSLOH SKL 12 Η ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Π26: ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΡΘΡΟ Π27: ΕΛΙΚΩΤΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΡΘΡΟ Π28: ΔΙΠΛΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΕΣ ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΡΘΡΟ Π29: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ A1 (Τ.Π. A1) ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ Ή ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ Π30: TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ A2 (Τ.Π. A2) ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΤΑΦΡΩΝ ΑΡΘΡΟ Π31: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ A3 (Τ.Π. A3) ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟ Π32: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α4 (Τ.Π. Α4) ΑΠΛΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ110 Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 4

6 ΑΡΘΡΟ Π33: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ A5 (Τ.Π. A5) ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΘΡΟ Π34: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ A6 (Τ.Π. A6) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΦΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ Π35: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ A7 (Τ.Π. A7) ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΘΡΟ Π36: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α8 (Τ.Π. Α8) ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ Π37: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α10 (Τ.Π Α10) ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΘΡΟ Π38: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 5

7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Για την κατασκευή του έργου ο Ανάδοχος αποδέχεται τις ακόλουθες ρυθμίσεις σχετικά με την επιλογή κάθε φύσης υλικού, την επεξεργασία του και την ενσωμάτωσή του στο έργο. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ : 1. Η επιλογή των κάθε φύσης υλικών ή επεξεργασίας τους και η ενσωμάτωσή τους στο έργο θα γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε κάθε κεφάλαιο πρότυπα, κανονισμούς και περιγραφές. 2 Η ιεράρχηση ισχύος εφαρμογής προτύπων ή τεχνικών προδιαγραφών είναι η ακόλουθη: - Οι Ευρωπαϊκές οδηγίες για όσα από αυτά τα σχετικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) έχουν καταστεί υποχρεωτικά. Οι προδιαγραφές αυτές θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Π.Δ. 334/2000 ΦΕΚ 279/Α/ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας ΕΟΚ -37/93, ΕΟΚ 37/93, Αποφ-37/93 (ΕΟΚ) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε», όπως αυτό ισχύει σήμερα, καθώς και οι Αποφάσεις για την ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Προδιαγραφών στην Ελληνική Νομοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 89/106, και Π.Δ.334/94 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών»), οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ., σύμφωνα με τις σχετικές Εγκυκλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) (ΦΕΚ 2221/Β / ) - Τα Ελληνικά Πρότυπα που είναι σύμφωνα με τα διεθνή ISO. - Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και τις οδηγίες του ΕΛΟΤ. - Τα πρότυπα των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε. ή τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και ειδικότερα τα πρότυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή Ελληνικά. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 6

8 ΑΡΘΡΟ Π1: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Τα αναφερόμενα στο άρθρο Γ-3 της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) Τεύχος 1 από 3 ισχύουν όπως έχουν τροποποιηθεί με την υπ αριθμ. Δ14/50504 Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 537 Β / ), με την οποία προσαρμόζεται ο Κ.Τ.Σ. 97 στις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 7

9 ΑΡΘΡΟ Π2: ΤΣΙΜΕΝΤΑ Τα αναφερόμενα στο άρθρο Γ-4 της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) Τεύχος 1 από 3 ισχύουν όπως έχουν τροποποιηθεί με το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 197-1, το οποίο καλύπτει τα ΚΟΙΝΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ. Για τα τσιμέντα ΤΥΠΟΥ IV / Π.Δ 244/1980 (ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΑ ΘΕΙΪΚΑ) δεν έχει εκδοθεί ακόμη σχετικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ και, κατά συνέπεια για τον τύπο του ανθεκτικού στα θειικά τσιμέντου θα ισχύουν τα περιλαμβανόμενα στο Π.Δ. 244/1980 και του Κ.Τ.Σ./97, μέχρις ότου εκδοθεί και ισχύσει και στην Ελλάδα, το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πρότυπο. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 8

10 ΑΡΘΡΟ Π3: ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΟΣ Τα αναφερόμενα στο άρθρο Γ-6 της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) Τεύχος 1 από 3 πρέπει να τηρούν τις ελάχιστες γενικές και ειδικές απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (Κ.Τ.Χ.) που εγκρίθηκε με την υπ αρ. Δ14/36010/ Απόφαση από το ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 9

11 ΑΡΘΡΟ Π4: ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ "ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ" ΣΕ ΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Τα αναφερόμενα στο άρθρο Γ-18 της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) Έργων Οδοποιίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Τεύχος 1 από 3) ισχύουν και για τα Σιδηροδρομικά Έργα Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 10

12 ΑΡΘΡΟ Π5: ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 5.1 Υπόστρωμα Η κατασκευή του υποστρώματος θα γίνεται σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Ο155 με τις ακόλουθες προσθήκες ή μεταβολές Υλικά Το υλικό του υποστρώματος θα είναι θραυστό αμμοχάλικο ελευθέρως στραγγιζόμενο, που θα πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις : (1) Απαιτήσεις κοκκομετρίας α. Το ποσοστό του διερχόμενου υλικού από κόσκινο με άνοιγμα βροχίδος 0,6 mm δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% κ.β. β. Το ποσοστό του διερχόμενου υλικού από το κόσκινο Νο 200 (με άνοιγμα βροχίδος 0,074 mm) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 7% κ.β. γ. Η μέγιστη διάμετρος των κόκκων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 60 mm δ. Η ελάχιστη διάμετρος του μέγιστου κόκκου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 20 mm ε. Η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού πρέπει να είναι ομαλή (even gradation) τηρουμένων των απαιτήσεων περί φίλτρου που αναφέρονται στην παρακάτω υποπαραγρ. (3) και στην παραγρ (2) Απαιτήσεις ανθεκτικότητας α. Φθορά κατά Los Angeles: 25% β. Microdeval 1 παρουσία νερού: 20 (3) Απαιτήσεις φίλτρου Επί πλέον είναι ανάγκη να διασφαλίζονται οι παρακάτω απαιτήσεις : α. Η συμβιβαστότητα των διαφόρων στρώσεων της επιδομής. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να γίνεται έλεγχος ισχύος των κριτηρίων φίλτρου του TERZAGHI (Βλέπε παραγρ Π.Τ.Π. Χ-1). Ο κανόνας αυτός έχει ακριβή εφαρμογή στην περίπτωση μη συνεκτικών υλικών. β. Η αποφυγή του φαινομένου της "άντλησης" (pumping) (η ανύψωση των λεπτών υλικών και η διείσδυσή τους εντός του έρματος) για την περίπτωση υποδομής από συνεκτικά υλικά. Διαμόρφωση υποστρώματος (1) Στην πράξη, οι στρώσεις υποστρώματος, που έρχονται σε επαφή με υποδομή από λεπτόκοκκα υλικά (ιλυώδη ή αργιλώδη), θα πρέπει να αποτελούνται από υλικά που να περιλαμβάνουν ένα ικανοποιητικό ποσοστό κόκκων από μη συνεκτικό υλικό μεγέθους μικρότερου από 0,2mm. 1 Microdeval : L.P.C. Modes Operatoires HG 16 (Essai Microdeval) AFNOR NF P Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 11

13 (2) Τούτο επιτυγχάνεται με την εφαρμογή της μίας ή της άλλης από τις ακόλουθες μεθόδους : α. Α' Μέθοδος Το υπόστρωμα αποτελείται από μια απλή στρώση αμμοχαλίκου με περίπου 20% λεπτής άμμου (κόκκοι μεγέθους μικρότερου από 0,2mm). β. Β' Μέθοδος Το υπόστρωμα συντίθεται από δύο στρώσεις ως ακολούθως : Ι. Το άνω τμήμα του υποστρώματος, που έρχεται σε επαφή με το έρμα, αποτελείται από θραυστό αμμοχάλικο, καλώς διαβαθμισμένο, που τηρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις συντελεστών ανομοιομορφίας (Uniformity coefficient) και καμπυλότητας (Curvature coefficient) : - Συντελεστής ανομοιομορφίας C d u = 60 d10 > 6 - Συντελεστής καμπυλότητας C c 2 ( d60) = < Cc < d60. d όπου d 10, d 30 και d 60 το μέγεθος των κόκκων (σε mm) για το οποίο, αντίστοιχα, 10%, 30% και 60% (κατά βάρος) του υλικού έχει μικρότερο μέγεθος. ΙΙ. Το κάτω τμήμα του υποστρώματος αποτελείται από μια στρώση άμμου - φίλτρου ΙΙΙ. Τα γεωϋφάσματα μπορούν να βελτιώσουν στις ιδιότητες φίλτρου και την φέρουσα ικανότητα της υποδομής (σχετικό τεύχος ORE D 117 RP24) (3) Η παρούσα προδιαγραφή υποστρώματος έχει εφαρμογή για την περίπτωση "άνω τμήματος" υποστρώματος σύμφωνα με την παραπάνω υποπαράγραφο (2) β. Ι. Παραγωγή - Μεταφορά - Διάστρωση Η παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορά και διάστρωση του υλικού πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο διαχωρισμού και μόλυνσης του υλικού. Συνιστάται η διάστρωση να γίνεται με ειδικό διανομέα (Spreader-Box). Συμπύκνωση Η συμπύκνωση πρέπει να γίνεται υπό συνθήκες βέλτιστης υγρασίας ομοιόμορφα κατανεμημένης στη μάζα του υλικού και να συνεχίζεται μέχρι να επιτευχθεί πυκνότητα ίση τουλάχιστον προς το 100% της μέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 12

14 τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης, Proctor, (ASTM D 1557, AASHTO T-180). Η συμπύκνωση θα γίνεται σε στρώσεις πάχους τέτοιου ώστε μετά το πέρας της συμπύκνωσης το πάχος της στρώσης να μπορεί να είναι μέχρι 0,15 μ., υπό την προϋπόθεση ότι επανειλημμένοι έλεγχοι συμπύκνωσης αποδεικνύουν ότι επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης σ' όλο το πάχος και ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ακρίβειας υψομέτρου και ομαλότητας επιφάνειας του αντίστοιχου άρθρου της Τ.Σ.Υ. Το μέτρο παραμόρφωσης (Ε v2 ) που προκύπτει κατά την δεύτερη φόρτιση, κατά τη δοκιμή φόρτισης με πλάκα (σύμφωνα με τα πρότυπα DIN ή NF P ) θα πρέπει να είναι Ε v2 > 120 ΜΝ/m Στρώση Θεμελίωσης Η κατασκευή της στρώσης θεμελίωσης θα γίνεται σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Ο155 και σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το "υπόστρωμα" με τις ακόλουθες προσθήκες ή μεταβολές : Υλικά Το υλικό της στρώσης θεμελίωσης θα είναι θραυστό αμμοχάλικο με διαβάθμιση Γ, Δ ή Ε που έχει φθορές σε τριβή και κρούση κατά Los Angeles 27 και τιμής υγρού Microdeval 22. Παραγωγή - Μεταφορά - Διάστρωση Η παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορά και διάστρωση του υλικού πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο διαχωρισμού και μόλυνσης του υλικού. Συμπύκνωση Η συμπύκνωση πρέπει να γίνεται υπό συνθήκες βέλτιστης υγρασίας, ομοιόμορφα κατανεμημένης στη μάζα του υλικού, και να λαμβάνεται σε κάθε περίπτωση η πρόνοια για συμπύκνωση σκάφης ώστε να επιτευχθεί πυκνότητα ίση τουλάχιστον προς το 98% της μέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης, Proctor (ASTM D 1557, AASHTO T-180). Η συμπύκνωση θα γίνεται σε στρώση πάχους τέτοιου έτσι ώστε μετά το πέρας της συμπύκνωσης το πάχος της στρώσης να μην υπερβαίνει τα 0,15 m, υπό την προϋπόθεση ότι επανειλημμένοι έλεγχοι συμπύκνωσης αποδεικνύουν ότι επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης σ' όλο το πάχος της στρώσης και ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ακρίβειας υψομέτρου και ομαλότητας επιφάνειας των αντίστοιχων άρθρων, Π-6 της παρούσας Τ.Σ.Υ. (Τεύχος 2 από 4) και άρθρο Β-2 της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) Έργων Οδοποιίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 13

15 ΑΡΘΡΟ Π6: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η στρώση διαμόρφωσης, η στρώση θεμελίωσης και η στρώση υποστρώματος πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε η επιφάνειά τους να έχει τα υψόμετρα και τις κλίσεις και εγκάρσιες κλίσεις που παρέχονται από τα σχέδια της μελέτης με της ανοχές που δίνονται στον ακόλουθο πίνακα 1-6. ΠΙΝΑΚΑΣ 1-6 : ΑΝΟΧΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ Στρώση Ανοχή υψομέτρου (mm) Διαμόρφωσης 25 Θεμελίωσης 20 Υποστρώματος +0, - 15 Ο έλεγχος των υψομέτρων θα γίνεται με ένα κάνναβο σημείων που απέχουν 10m κατά μήκος και τουλάχιστον 3m εγκάρσια. Οι παραπάνω απαιτήσεις θα θεωρούνται ότι ικανοποιούνται, όταν το πολύ μία στις δέκα κατά μήκος μετρήσεις ή μόνο μία σε κάθε εγκάρσια γραμμή του καννάβου διαφέρει από τις απαιτήσεις του Πίνακα 1-6. Επιπλέον οι εκτός ορίων μετρήσεις δεν πρέπει να διαφέρουν από τα όρια ανοχών περισσότερο από 5mm. Εκτός από τις απαιτήσεις ακρίβειας υψομέτρων η ομαλότητα της επιφάνειας των στρώσεων θα ελέγχεται με κανόνα 3m που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής. Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση των μετρήσεων αυτών δίνεται στον ακόλουθο πίνακα 2-6: ΠΙΝΑΚΑΣ 2-6 : ΑΝΟΧΕΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Στρώση Μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση (mm) Διαμόρφωσης 20 Θεμελίωσης 15 Υποστρώματος 10 Οι μετρήσεις με τον κανόνα θα γίνονται με συχνότητα 100 μετρήσεων ανά μ. μήκους, από τις οποίες μέχρι 25 θα λαμβάνονται σε αποστάσεις 3m μεταξύ τους, ή σε αποστάσεις 3 m από τις γραμμές του καννάβου ελέγχου ακριβείας υψομέτρων. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 14

16 ΑΡΘΡΟ Π7: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εισαγωγή Όλοι οι παρακάτω όροι ισχύουν για τις εργασίες, που αμείβονται με τιμές μονάδας και επιμέτρηση ποσοτήτων εκτελεσμένων εργασιών. 7.2 Γενικά Για την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών των σιδηροδρομικών έργων όπως επίσης και των επενδύσεων και φυτεύσεων ισχύουν όσα αναφέρονται στην ΠΤΠ Χ-1 του τ. ΥΔΕ. Επί πλέον όσων καθορίζονται στην ΠΤΠ Χ-1 θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ακόλουθοι όροι : 7.3 Ορισμοί Γαιώδη επιχώματα : Είναι τα επιχώματα τα οποία κατασκευάζονται με διάστρωση και συμπύκνωση γαιωδών εδαφικών υλικών σε στρώσεις καταλλήλου πάχους ώστε με τα συμπυκνωτικά μέσα που διατίθενται να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη συμπύκνωση με την βέλτιστη απόδοση του εκάστοτε χρησιμοποιούμενου μηχανικού εξοπλισμού. Βραχώδη επιχώματα : Είναι τα επιχώματα τα οποία κατασκευάζονται με διάστρωση και συμπύκνωση πετρωδών υλικών που προέρχονται από εκσκαφές σε βράχο, σε στρώσεις πάχους τέτοιου ώστε με τα συμπυκνωτικά μέσα που διατίθενται να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη συμπύκνωση με την βέλτιστη απόδοση του χρησιμοποιούμενου μηχανικού εξοπλισμού. Οι δοκιμές συμπύκνωσης βραχωδών επιχωμάτων θα ελέγχονται με την μέθοδο της πλάκας. Τα επιχώματα αποτελούνται από τα τμήματα που δίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 7-1. Επιδομή Είναι η κύρια φέρουσα στρώση που δέχεται και κατανέμει τα φορτία των συρμών και υπόκειται σε ανακαινίσεις κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα. Η επιδομή περιλαμβάνει, εκτός από τους στρωτήρες και τις σιδηροτροχιές, το έρμα και το υπόστρωμα (με τις πρόσθετες τυχόν αναγκαίες στρώσεις θεμελίωσης και διαχωρισμού). Υποδομή Είναι το αμέσως κάτω από την επιδομή, έδαφος ή υλικό επίχωσης, που μορφώθηκε και συμπυκνώθηκε, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους Δημοπράτησης (Π.Τ.Π. Χ1 κλπ.) Στρώση διαμόρφωσης Είναι η ανώτερη στρώση της υποδομής που συμπυκνώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό συμπύκνωσης και ενίοτε κατασκευάζεται με υλικό ανώτερης κατηγορίας από το υλικό της 2 Για τις "χωματουργικές εργασίες έργων οδοποιίας" ισχύει το άρθρο Β-2 της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 15

17 υποδομής. Ο σκοπός της στρώσης διαμόρφωσης είναι η αύξηση της φέρουσας ικανότητας της υποδομής στην ανώτερή της στρώση. Οίκοθεν νοείται ότι τα υλικά της στρώσης διαμόρφωσης καλύπτουν τις απαιτήσεις της παραγράφου του άρθρου Π-5. ΠΙΝΑΚΑΣ 7-1 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΑΙΩΔΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΒΡΑΧΩΔΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ Θεμέλιο Πυρήνας Μεταβατικό τμήμα Το τμήμα που βρίσκεται κάτω από την αρχική επιφάνεια του εδάφους μετά τον καθαρισμό, εκρίζωση και απομάκρυνση των ακατάλληλων υλικών και επιπλέον στρώση πάχους 0,30 m. πάνω από την αρχική επιφάνεια του φυσικού εδάφους Το τμήμα του επιχώματος μεταξύ θεμελίου και στέψης Το κατώτερο τμήμα του επιχώματος πάχους 0,30m σε επαφή με το έδαφος στην αρχική του επιφάνεια (όταν δεν υπάρχουν επιφανειακά ακατάλληλα υλικά) και το τμήμα κάτω από αυτή, (μετά από τον ενδεχομένως απαιτούμενο καθαρισμό, εκρίζωση, ή/και απομάκρυνση ακατάλληλων υλικών) Το τμήμα του επιχώματος μεταξύ θεμελίου και μεταβατικού τμήματος Το τμήμα εκείνο όπου η διαβάθμιση του υλικού των στρώσεων που το αποτελούν, πληρούν ορισμένες απαιτήσεις (φίλτρο) για την αποφυγή διείσδυσης του υλικού της στέψης στο υποκείμενο βραχώδες τμήμα. Το πάχος του είναι 1m, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους λοιπούς όρους δημοπράτησης Στέψη Το μέρος του επιχώματος κάτω από τη Στρώση Διαμόρφωσης που εκτείνεται σε βάθος, (από την άνω επιφάνεια της Στρώσης διαμόρφωσης ), ίσο προς 1,00m. Το μέρος του επιχώματος πάνω από το μεταβατικό τμήμα που κατασκευάζεται από γαιώδη υλικά όπως στα γαιώδη επιχώματα και ταυτίζεται με τη στρώση διαμόρφωσης Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 16

18 7.4 Επιχώματα Υλικά Επιχωμάτων και Στρώσης Διαμόρφωσης (1) Η επιλογή των υλικών κατασκευής των επιχωμάτων και της στρώσης διαμόρφωσης και ο βαθμός συμπύκνωσης αυτών, θα γίνει σύμφωνα με την ΠΤΠ Χ-1 (παρ κλπ.), με τις ακόλουθες προσθήκες ή μεταβολές: (2) Τα υλικά κατασκευής θα λαμβάνονται από τα προϊόντα εκσκαφής ορυγμάτων και μόνο όταν αυτά κριθούν ακατάλληλα ή δεν επαρκούν και μετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας, θα γίνεται δανειοληψία για την προμήθειά τους. (3) Εδαφικά υλικά τα οποία περιέχουν διαλυτά θειικά άλατα σε ποσότητα εκφρασμένη ως SO 3 μεγαλύτερη από 1,9gr. ανά λίτρο, μετρούμενη σύμφωνα με την μέθοδο BS 1377 δοκιμή 10, με λόγο νερού προς έδαφος 2:1, δεν θα χρησιμοποιούνται σε θέσεις που απέχουν λιγότερο από 50cm από κατασκευές σκυροδέματος, ή κατεργασμένο θραυστό αμμοχάλικο με τσιμέντο (ΚΘΑ), ή σταθεροποιημένο εδαφικό υλικό με τσιμέντο (ΣΕΥ). (4) Υλικά με ολική περιεκτικότητα σε θειικά άλατα εκφρασμένα ως SO 3 μεγαλύτερη από 0,5% κατά βάρος, μετρούμενη σύμφωνα με τη μέθοδο BS 1377 δοκιμή 9 δεν θα χρησιμοποιούνται σε θέσεις που απέχουν λιγότερο από 50cm από μεταλλικές κατασκευές. (5) Στις περιπτώσεις (3) και (4) θα παρεμβάλλεται πάντοτε κατάλληλο υλικό επιχωμάτων Τα εδάφη μπορούν να καταταγούν στις ακόλουθες κατηγορίες, ανάλογα με τη ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ τους ως ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ή ΣΤΡΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : (1) Εδάφη που ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ για την κατασκευή επιχωμάτων ή στρώσης διαμόρφωσης Αυτά είναι τα ακόλουθα υλικά, σύμφωνα με τον Πίνακα 7-2 : α. Υλικά ακατάλληλα (κατηγορίας ΣΕ 0) των υποκατηγοριών 0.1 έως και 0.6 β. Υλικά κακά (κατηγορίας ΣΕ 1) των υποκατηγοριών 1.1.α και 1.2 (2) Εδάφη που ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ για την κατασκευή στρώσης διαμόρφωσης (μόνο σε περίπτωση ορυγμάτων) ή επιχωμάτων : Ι. Αυτά είναι τα ακόλουθα υλικά, σύμφωνα με τον Πίνακα 7-2 : α. Υλικά κακά (κατηγορίας ΣΕ 1), υποκατηγορίας 1.1.β β. Υλικά των υποκατηγοριών 1.3, 1.4 και 1.5 γ. Υλικά των υποκατηγοριών 2.1 και 2.2 ΙΙ. Οι ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ υπό τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα υλικά είναι οι ακόλουθες : Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 17

19 α. Η περιεχόμενη, κατά την συμπύκνωση υγρασία των υλικών των υποκατηγοριών 1.1.β και 1.3 πρέπει να τηρεί τους ακόλουθους περιορισμούς: (ι) Στο 80% των δοκιμών ποιοτικού ελέγχου θα πρέπει να τηρείται : W οp - 2% < W < W οp (ιι) Στο 100% των δοκιμών θα πρέπει να τηρείται : W οp - 3% < W < W οp + 1% Όπου: W οp =Ποσοστό βέλτιστης υγρασίας στην τροποποιημένη δοκιμή Proctor W = Ποσοστό υγρασίας του δείγματος β. Θα γίνεται χρήση σε επιχώματα μικρού και μέσου ύψους (Η 10m.) γ. Θα γίνεται κατασκευή της στέψης των επιχωμάτων από υλικά ανώτερης κατηγορίας. (3) Εδάφη που ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ για την κατασκευή επιχωμάτων, ή στρώσης διαμόρφωσης. Αυτά είναι τα ακόλουθα υλικά, σύμφωνα με τον Πίνακα 7-2 : α. Υλικά της υποκατηγορίας 2.3 β. Υλικά καλά (κατηγορίας ΣΕ 3) των υποκατηγοριών 3.1 και Η μέγιστη διάσταση κόκκου των υλικών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το 1/2 του πάχους της στρώσης που διαστρώνεται και σε κάθε περίπτωση μικρότερη από 300mm. για στρώσεις του σώματος του επιχώματος και από 200mm. για στρώσεις διαμόρφωσης Σε περίπτωση κατά την οποία τα γαιώδη επιχώματα εδράζονται επί υγρού εδάφους πρέπει η κατώτερη στρώση του γαιώδους επιχώματος (θεμέλιο), να κατασκευάζεται σε ύψος τουλάχιστον 0,30m πάνω από τη στάθμη του αρχικού φυσικού εδάφους με υλικό της κατηγορίας ΣΕ Για τα υλικά βραχωδών επιχωμάτων γίνεται πρόσθετη αναφορά στην παρακάτω παράγραφο Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 18

20 ΠΙΝΑΚΑΣ 7-2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Παρατηρήσεις ως α/α Υποκατηγορίας ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Υδρογ/κες και υδρολ/κες συνθήκες 3 Κατηγορία εδαφικού υλικού προς τη δυνατότητα χρησιμοποίησής τους για επιχώματα 0.1 Οργανικά υλικά (περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά 30% κ.β.) 0.2 Λεπτόκοκκα εδαφικά υλικά, (με διερχόμενο ποσοστό 4 από το κόσκινο Νο μεγαλύτερο του 15% κ.β.) που είναι ταυτοχρόνως διογκωμένα και υγρά και επομένως μη συμπυκνώσιμα Θιξοτροπικά εδαφικά υλικά (π.χ. ρέουσα άργιλος) Διαλυτά εδαφικά υλικά (π.χ. έδαφος που περιέχει ορυκτό αλάτι ή γύψο) - ΣΕ0 Ακατάλληλο 0.5 Ρυπαντικά υλικά (π.χ. βιομηχανικά υπολείμματα) 0.6 Μίγματα εδαφικών υλικών με οργανικά υλικά (Περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά >5% και <30% κ.β) 1.1.α Eδαφικά υλικά με διερχόμενο - ΣΕ 1 Κακό 3 Οι υδρολογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες χαρακτηρίζονται καλές, ή "κακές" σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 7.5 του παρόντος άρθρου 4 Τα αναφερόμενα ποσοστά αφορούν το κλάσμα του εδαφικού υλικού που είναι μικρότερο από 60mm 5 Κόσκινο Νο 200 : Αμερικάνικη σειρά προτύπων κοσκίνων AASHTO : M-92 άνοιγμα βροχίδας 0,074mm Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 19

21 ποσοστό 4, από το κόσκινο Νο μεγαλύτερο από 40% κ.β. (1) Με L.L. > 35 (2) Mε L.L. 35 που δεν τηρούν τις πρόσθετες απαιτήσεις της υποκατηγορίας 1.1.β 1.1.β Εδαφικά υλικά με διερχόμενο ποσοστό 4 από το κόσκινο Νο μεγαλύτερο από 40% κ.β., με L.L. 35 και επιπλέον με : - Μέγιστη ξηρά πυκνότητα 6 γ d > 1,7 t/m 3 -CBR 7 >5 -Διόγκωση (κατά τη δοκιμή CBR) 2% -Περιεκτικότητα σε οργανικά 8 2% - ΣΕ 1 Κακό 1.2 Εύκολα αποσαθρώσιμος βράχος [π.χ. Μάργες, ή εξαλλοιωμένος σχιστόλιθος, (με ξηρά πυκνότητα γd < 1,7 t/m3 και υψηλό βαθμό ευθρυπτότητας)] - ΣΕ 1 Κακό 1.3 Εδαφικά υλικά με διερχόμενο ποσοστό 4 από το κόσκινο Νο μεταξύ 15% και 40% κ.β.. Κακές ΣΕ 1 Κακό 1.4 Αποσαθρώσιμος βράχος (π.χ. μη εξαλλοιωμένος σχιστόλιθος μικρού βαθμού ευθρυπτότητας και ξηράς πυκνότητας γ d < 1,7 t/m 3 ) Καλές ΣΕ 2 Μέτριο 1.5 Μαλακός βράχος (π.χ. Δείκτης Καλές ΣΕ 2 Μέτριο 6 Κατά την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης Proctor E Τιμή του Καλιφορνιακού Λόγου Φέρουσας Ικανότητας (C.B.R.) που προσδιορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο 12 των Προδιαγραφών Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (Ε ) επί δοκιμίων συμπυκνωθέντων στο 95% της μέγιστης πυκνότητας της Τροποποιημένης Δοκιμής Συμπύκνωσης (Μέθοδος 11 Ε ) με τη βέλτιστη υγρασία και μετά από υδροεμποτισμό 4 ημερών. 8 Θα προσδιορισθεί με τη μέθοδο της υγρής οξείδωσης (Μέθοδος AASHTO T 194). Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 20

22 Microdeval 9 παρουσία νερού MDE>40 και απώλεια κατά Los Angeles 10 LA>40) 2.1 Eδαφικά υλικά με διερχόμενο ποσοστό 4 από τo κόσκινo Νο μεταξύ 5% και 15% κ.β. Κακές ΣΕ 2 Μέτριο 2.2 Εδαφικά υλικά κακής διαβάθμισης (C u 11 6) με διερχόμενο ποσοστό από το κόσκινο Νο μικρότερο του 5% κ.β. Καλές ΣΕ 3 Καλό 2.3 Μέτρια σκληρός βράχος (δείκτης Microdeval 9 παρουσία νερού 25 < ΜDE 40 και απώλεια κατά Los Angeles < LA 40) Καλές ΣΕ 3 Καλό 3.1 Εδαφικά υλικά με διερχόμενο ποσοστό 4 από το κόσκινο Νο μικρότερο από 5% κ.β. - ΣΕ 3 Καλό 3.2 Σκληρός βράχος (δείκτης Microdeval 9 παρουσία νερού ΜDE 25 και απώλεια κατά Los Angeles 10 LA 30) - ΣΕ 3 Καλό Πρόσθετες Απαιτήσεις Υλικών Βραχωδών Επιχωμάτων Προέλευση Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι πετρώδη προϊόντα που προέρχονται από εκσκαφές βραχωδών ορυγμάτων. Κατ εξαίρεση και μετά από έγκριση της Υπηρεσίας τα υλικά μπορεί να προέρχονται από δανειοθαλάμους [Παράβαλε με παράγραφο (2)]. Στις περιπτώσεις αυτές οι θέσεις εκσκαφής θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία ή θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς Όρους Δημοπράτησης. 9 Μicrodeval (MDE) παρουσία νερού : L.P.C. Modes Operatoires HG 16 (Εssai Microdeval) AFNOR NF P LA : L.P.C. Modes Operatoires HG 18 (Los Angeles Test), AFNOR NF P (Η αντίστοιχη Αμερικανική δοκιμή Los Angeles διαφέρει ελαφρά από την Γαλλική δοκιμή. Αν τυχόν δεν υπάρχει αντίρρηση της Υπηρεσίας, τότε μπορεί να ισχύσει, αντί της Γαλλικής δοκιμής, η δοκιμή L.A. AASHTO T96-83) 11 Cu : Συντελεστής ανομοιομορφίας διαβάθμισης. C u = d 60/d 10, όπου d 60 και d 10 οι διαστάσεις βροχίδων κοσκίνου σε mm που αντιστοιχούν σε διερχόμενα ποσοστά κ.β. 60% και 10% αντίστοιχα. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 21

23 Ποιότητα πετρώματος Κοκκοδιαβάθμιση (1) Τα πετρώματα από τα οποία προέρχονται τα βραχώδη υλικά διακρίνονται σε κατάλληλα, ακατάλληλα και σε εκείνα που απαιτούν ειδική μελέτη (π.χ. μάργες, σχιστόλιθοι, κιμωλίες κλπ.). (2) Στα κατάλληλα πετρώματα περιλαμβάνονται οι γρανίτες, πορφυρίτες, γρανοδιορίτες, γάβροι διαβάσες, οφίτες, ανδεσίτες, βασάλτες, δολομίτες, μάρμαρα κ.α. λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων του Πίνακα 49-2 (Προσδιορισμός τιμών Los Angeles και Microdeval) (υποκατηγορίες 1.5, 2.3 και 3.2) (3) Στα ακατάλληλα πετρώματα περιλαμβάνονται οι σερπεντίνες, φυλίτες, ανυδρίτες, γύψος, διαλυτοί βράχοι και τα πετρώματα γενικά που αποσυντίθενται με την έκθεσή τους στις επιδράσεις του καιρού, ή που θραύονται σε σημαντικό βαθμό, ή κονιοποιούνται ή αποκτούν δυσμενή υφή με την συμπύκνωση. (Υποκατηγορίες 0.4 και 1.2 του Πίνακα 7-2) (4) Για την χρησιμοποίηση βραχωδών υλικών σε επιχώματα, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία εργαστηριακή μελέτη, που να καλύπτεται από εργαστηριακές δοκιμές και χαρακτηρισμούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πίνακα 7-2, στην οποία θα αποδεικνύεται ότι τα βραχώδη υλικά που προτίθεται να χρησιμοποιήσει είναι κατάλληλα και κατατάσσονται στη συγκεκριμένη υποκατηγορία του Πίνακα 7-2. Το υλικό πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις : α. Η μέγιστη διάσταση του υλικού (D) δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τα 1/2 του πάχους της συμπυκνωμένης στρώσης και σε κάθε περίπτωση μικρότερη από 300mm. (βλέπε παρ ). β. Η περιεκτικότητα κατά βάρος του υλικού που διέρχεται από το κόσκινο της μιας ίντσας (1") να είναι μικρότερη από 30%, και του υλικού που διέρχεται από το κόσκινο Νο 200 να είναι μικρότερη από 10%. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν το συμπυκνωμένο υλικό από το οποίο θα λαμβάνονται δείγματα για εξακρίβωση της τήρησης των απαιτήσεων διότι κατά την διάστρωση και την συμπύκνωση το υλικό μπορεί να υφίσταται αλλαγές που να μεταβάλλουν την αρχική κοκκοδιαβάθμιση. Το υλικό θα πρέπει επιπλέον να έχει κοκκομετρική καμπύλη σύμφωνη με τις ακόλουθες απαιτήσεις : Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 22

24 Διάσταση Κόκκου (κόσκινο) % διερχόμενο κατά βάρος D D/4 D/16 D/ Όπου D = η μέγιστη διάσταση κόκκου H Υπηρεσία μπορεί να μεταβάλει τα παραπάνω όρια με βάση τα συμπεράσματα και τις παρατηρήσεις από την κατασκευή του Δοκιμαστικού Τμήματος (Βλέπε παρακάτω παρ ) Μορφή κόκκων Το ποσοστό των κόκκων με ακατάλληλη μορφή πρέπει να είναι μικρότερο από 30%. Ακατάλληλη μορφή έχουν οι κόκκοι για τους οποίους ισχύει η σχέση : όπου : L G 2E 3 L = η μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο παράλληλων επιπέδων που εφάπτονται στο κόκκο. G = η ελάχιστη διάμετρος κυκλικής οπής δια της οποίας μπορεί να διέλθει ο κόκκος. Ε = η ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο παραλλήλων επιπέδων που εφάπτονται στον κόκκο. Οι τιμές L, G και Ε μπορούν να προσδιορίζονται προσεγγιστικά και δεν είναι υποχρεωτικό να μετρούνται σε τρεις κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις. Διάστρωση των Στρώσεων Γαιωδών Επιχωμάτων Πριν από τη διάστρωση του υλικού του επιχώματος, τα επιφανειακά ακατάλληλα υλικά ή φυτική γη 12 θα απομακρύνονται και θα αντικαθίστανται με κατάλληλο υλικό κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Το υλικό αυτό θα συμπυκνώνεται επιμελώς. Ολόκληρη η επιφάνεια έδρασης του επιχώματος θα συμπυκνώνεται τουλάχιστον σε ξηρά πυκνότητα ίση προς το 90% της μέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης. Η τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης Proctor (ASTM D 1557 ή AASHTO T-180), που θα εφαρμόζεται θα είναι σύμφωνα με την : 12 Ως επιφανειακά ακατάλληλα υλικά ή φυτική γη θεωρούνται τα υλικά των κατηγοριών 0.1 μέχρι και 0.6 του Πίνακα7-2 Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 23

25 ΜΕΘΟΔΟ Α : Για εδαφικό υλικό με συγκρατούμενο ποσοστό στο Η συμπύκνωση αυτή θα εκτείνεται σε βάθος τουλάχιστον 40 cm. και σε πλάτος 2 m. πέρα από το πόδι του επιχώματος, ή κατ ελάχιστο μέχρι το όριο απαλλοτρίωσης, όπου υπάρχουν σχετικοί περιορισμοί πλάτους Ακολουθεί η διάστρωση και η συμπύκνωση των στρώσεων του επιχώματος. Οι στρώσεις θα είναι συνεχείς, παράλληλες προς την υποδομή και ομοιόμορφου πάχους τέτοιου ώστε, με τον υπάρχοντα εξοπλισμό, να επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης σ όλο το πάχος Τα υλικά κάθε στρώσης θα έχουν κοινά χαρακτηριστικά και αν δεν έχουν, θα αναμιγνύονται με κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό Δεν θα διαστρώνεται καμία στρώση αν δεν έχει επαληθευθεί 13 ότι η υποκείμενη στρώση συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις. Αν η υποκείμενη στρώση έχει μαλακώσει από υπέρβαση υγρασίας δεν επιτρέπεται η διάστρωση της επόμενης Τα επιχώματα επί εδαφών μικρής φέρουσας ικανότητας είναι αντικείμενο ειδικής Μελέτης και θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Μελέτης αυτής. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην μη υπέρβαση της αντοχής του εδάφους με κατάλληλη διαστασιολόγηση του πάχους των πρώτων στρώσεων για να προστατευθεί το έδαφος από τις φορτίσεις των οχημάτων μεταφοράς υλικού και των μηχανημάτων συμπύκνωσης Κατά την εκτέλεση των εργασιών, η επιφάνεια των στρώσεων πρέπει να έχει την απαραίτητη εγκάρσια κλίση 2% - 4% για την εξασφάλιση της απορροής των νερών χωρίς κίνδυνο διάβρωσης ή υπερβολικής διαβροχής του σώματος του επιχώματος Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει το επίχωμα αλλά και το όρυγμα από την επίδραση του νερού της βροχής και του νερού από άλλες πηγές (χείμαρροι, ποταμοί, υπόγειο νερό) Εφόσον η περιεχόμενη υγρασία του υλικού που διαστρώθηκε διαπιστωθεί με επιτόπου μετρήσεις ότι δεν είναι η βέλτιστη προς συμπύκνωση θα γίνει διαβροχή αυτού κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ομοιόμορφη ύγρανση του υλικού - εάν απαιτείται αύξηση της υγρασίας ή εάν απαιτείται μείωση της υγρασίας θα γίνει ξήρανση αυτού με άροση και αερισμό ή ανάμιξη με στεγνά κατάλληλα εδαφικά υλικά ή με χημικά πρόσθετα όπως με άσβεστο ασβέστη, υδράσβεστο κ.α. της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Κλιματικοί Περιορισμοί Κατασκευής Γαιωδών Επιχωμάτων Τα γαιώδη επιχώματα δεν θα κατασκευάζονται όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά είναι μικρότερη από 2 ο C. κόσκινο Νο 4 μικρότερο ή ίσο προς 7%. ΜΕΘΟΔΟ Δ : Για εδαφικό υλικό με συγκρατούμενο ποσοστό στο κόσκινο Νο 4 μεγαλύτερο από 7%. 13 Η επαλήθευση αναφέρεται στον κατάλληλο βαθμό συμπύκνωσης, στο μέγιστο πάχος των στρώσεων και στην ομαλότητα της επιφάνειας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους δημοπράτησης. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 24

26 Κυκλοφορία επί Γαιωδών Επιχωμάτων Επί των υπό κατασκευή στρώσεων επιχώματος δεν πρέπει να κυκλοφορούν οχήματα μέχρι να τελειώσει η συμπύκνωσή τους. Αν αυτό δεν είναι δυνατό τα οχήματα πρέπει να κατανέμονται έτσι ώστε να μην κυκλοφορούν πάνω από τα ίδια σημεία και δημιουργήσουν ροδιές και αυλακώσεις. Το τελευταίο ισχύει και για τα τμήματα των οποίων η συμπύκνωση έχει περατωθεί. Συμπύκνωση Γαιωδών Επιχωμάτων (1) Τα γαιώδη επιχώματα των Σιδηροδρομικών Έργων θα συμπυκνώνονται σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση προς το 95% της μέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης PROCTOR (ASTM D 1557 ή AASHTO T-180). (2) Σε περιπτώσεις κατασκευής επιχωμάτων από "ελευθέρως στραγγιζόμενα" 14 υλικά, για τα οποία η τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης PROCTOR δεν δίνει σαφή καμπύλη για τον προσδιορισμό της μέγιστης πυκνότητας, θα πρέπει να χρησιμοποιείται, εναλλακτικά, συμπύκνωση σε "σχετική πυκνότητα" (Dr) τουλάχιστον 70%. (3) Στα πλαίσια των ελέγχων συμπύκνωσης με την μέθοδο της σχετικής πυκνότητας D r επιτρέπονται οι παρακάτω αποκλίσεις : α. Αν ο αριθμός των δοκιμών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι Ν<5 τότε, όλα τα επί μέρους αποτελέσματα πρέπει να βρίσκονται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια. β. Αν ο αριθμός των δοκιμών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι 5 Ν<10, τότε επιτρέπεται, κάθε φορά, ένα (1) επί μέρους αποτέλεσμα να είναι μικρότερο από την απαιτούμενη σχετική πυκνότητα (D r ), όχι όμως περισσότερο από 10% του προσδιοριζόμενου κάτω ορίου αυτής. γ. Αν ο αριθμός των δοκιμών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι Ν 10, τότε κάθε φορά ποσοστό 90% των αντιπροσωπευτικών δοκιμών που πραγματοποιούνται σε διαδοχικές θέσεις πρέπει να βρίσκεται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια. (4) Η σχετική πυκνότητα (Dr) ορίζεται ως εξής : D r = (e max -e) x100 / (e max -e min ) 14 Ως "ελευθέρως στραγγιζόμενα" υλικά θεωρούνται τα υλικά με ποσοστό κόκκων μικρότερου μεγέθους από 0,6 mm μέχρι 30% κ.β. και ποσοστό λεπτοκόκκου κλάσματος (διερχομένου από το κόσκινο Νο 200) μέχρι 7% κ.β. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 25

27 όπου : e = είναι ο πραγματικός δείκτης πόρων του υλικού e max = είναι ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στην ελάχιστη πυκνότητα δοκιμή προσδιορισμού ελάχιστης πυκνότητας ASTM D e min = είναι ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στην μέγιστη πυκνότητα δοκιμή προσδιορισμού μέγιστης πυκνότητας ASTM D (5) Επιπλέον το μέτρο παραμόρφωσης Ε V2 κατά τη δεύτερη φόρτιση της δοκιμής φορτιζόμενης πλακός (σύμφωνα με τα πρότυπα DIN ή NF P ) πρέπει να έχει τιμή τουλάχιστον ίση : α. Με 45 ΜΝ/m 2 για συνεκτικά εδάφη (διερχόμενο ποσοστό από κόσκινο Νο 200 μεγαλύτερο από 35% κ.β.) β. Με 60 ΜΝ/m 2 για κοκκώδη εδάφη Κατασκευή Βραχωδών Επιχωμάτων (διερχόμενο ποσοστό από το κόσκινο Νο 200 μέχρι 35% κ.β.) Προετοιμασία της επιφάνειας θεμελίωσης (1) Πριν αρχίσει η διάστρωση και η συμπύκνωση των πετρωδών υλικών θα γίνεται ο καθαρισμός, η εκρίζωση και η απομάκρυνση των επιφανειακών ακαταλλήλων υλικών ή φυτικής γης, (βλ. και υποσημείωση παρ ) σ όλο το βάθος που απαιτείται, όπως αναφέρεται στην παρ. 2.3 της ΠΤΠ Χ1. (2) Οταν είναι αναγκαία η κατασκευή βραχώδους επιχώματος απ ευθείας πάνω σε εδάφη ασταθή, διαταραγμένα, ή πάνω σε μαλακές αργίλους θα λαμβάνονται μέτρα για την στερεοποίηση ή απομάκρυνση του υλικού αυτού. Αν κοντά στην στάθμη έδρασης του επιχώματος υπάρχει βράχος μπορεί να απομακρύνεται το υπερκείμενο του βράχου υλικό και η έδραση του επιχώματος να γίνει κατ ευθείαν πάνω στο βράχο Παραγωγή - εκσκαφή, φόρτωση και μεταφορά βραχωδών υλικών Πριν αρχίσει η εκσκαφή βραχωδών υλικών θα απομακρύνονται τα εδαφικά υλικά ή η μεταλλαγμένη επιφανειακή στρώση βράχου που είναι ακατάλληλη. Επίσης θα απομακρύνονται τα τμήματα ακατάλληλου εδαφικού υλικού που εμφανίζονται μέσα στο βραχώδη σχηματισμό καθ όλη την διάρκεια της εκσκαφής των βραχωδών υλικών. Η εκσκαφή γίνεται με τρόπο που κοκκομετρία και η μορφή των παραγομένων βραχωδών υλικών είναι εντός των ορίων των απαιτήσεων του άρθρου αυτού (παρ ). Αν χρειάζεται, μετά την εκσκαφή, θα γίνεται απομάκρυνση, ή θραύση των στοιχείων που έχουν μορφή ή διαστάσεις ακατάλληλες. Η φόρτωση και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής θα γίνεται κατά τρόπο που να αποφεύγεται ο διαχωρισμός του υλικού και η αλλοίωση της μορφής των κόκκων του Διάστρωση Η διάστρωση θα γίνεται σε επάλληλες στρώσεις ομοιομόρφου πάχους παράλληλες στην επιφάνεια θεμελίωσης. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 26

28 Το υλικό κάθε στρώσης θα εκφορτώνεται στο έργο πάνω σε τμήμα ήδη διαστρωμένο της ίδιας στρώσης και κοντά στο άκρο προώθησης (μέτωπο κατασκευής). Από τη θέση αυτή θα προωθείται μέχρι το μέτωπο κατασκευής και θα διαστρώνεται πέραν αυτού με τρόπο που να ελαχιστοποιείται ο τυχόν διαχωρισμός του. Το πάχος θα ανταποκρίνεται προς την ικανότητα συμπύκνωσης των μηχανημάτων που διατίθενται ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη συμπύκνωση. Το μέγιστο πάχος μετά την συμπύκνωση για τον πυρήνα είναι 1m, για δε το μεταβατικό τμήμα το πάχος πρέπει να μειώνεται από τα κάτω προς τα πάνω ώστε να υπάρχει βαθμιαίο βήμα από τον πυρήνα προς την ανώτερη στάθμη του επιχώματος. Μεταξύ δύο συνεχόμενων στρώσεων πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες συνθήκες: I S 15% 85% 5 I 50% και 25 S 50% όπου : Ι x% = το άνοιγμα του κόσκινου από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος του υλικού της κάτω στρώσης. S x% = το άνοιγμα του κόσκινου από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος του υλικού της άνω στρώσης Συμπύκνωση (1) Η επιλεγείσα μέθοδος συμπύκνωσης πρέπει να διασφαλίζει την επίτευξη των απαιτουμένων συμπυκνώσεων. Για τούτο θα πρέπει να επιλέγεται κατάλληλα για κάθε τμήμα του επιχώματος, η κοκκομετρία του υλικού, το πάχος στρώσης, ο τύπος του εξοπλισμού συμπύκνωσης και ο αριθμός διελεύσεών του. Αυτές οι μεταβλητές θα προσδιορίζονται σε σχέση με τα ληφθέντα αποτελέσματα από το Δοκιμαστικό Τμήμα όπως φαίνεται στη παράγραφο (2) Για την συμπύκνωση θα χρησιμοποιούνται μόνον ελκυόμενοι δονητικοί ή αυτοκινούμενοι δονητικοί οδοστρωτήρες (TOWED VΙBRATORY ROLLERS ή SELF - PROPELLED VΙBRATORY ROLLERS) με στατικό γραμμικό φορτίο (του τύμπανου και του φερόμενου τμήματος του πλαισίου) μεγαλύτερο από 250 N/cm. (κατηγορία V2 και άνω των Γαλλικών Προδιαγραφών Οδοποιίας). Επίσης θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στατικοί οδοστρωτήρες με κυλίνδρους με ορθογώνιο πλέγμα σιδηρών ράβδων (GRID ROLLERS) με στατικό φορτίο του κυλίνδρου μεγαλύτερο από 800N/cm. (3) H συμπύκνωση θα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε όταν μεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων του εξοπλισμού συμπύκνωσης, που αναφέρεται παραπάνω, δεν μετράται υποχώρηση μεγαλύτερη από Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 27

29 0,7cm στο θεμέλιο και τον πυρήνα και από 0,3cm στο μεταβατικό τμήμα. Ο τύπος του μάρτυρα θα προταθεί από τον ανάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση και θα εξασφαλίζει την κατά το δυνατόν οριζόντια διατήρησή του κατά την διέλευση του εξοπλισμού συμπύκνωσης. Οι μάρτυρες αυτοί θα τοποθετούνται στις θέσεις υψομετρικού ελέγχου της παρ (Ανοχές των περατωμένων επιφανειών) και μετά την ολοκλήρωση της συμπύκνωσης της ελεγχόμενης στρώσης θα αφαιρούνται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν. (4) Εναλλακτικά προς την παραπάνω μέθοδο ποιοτικού ελέγχου της συμπύκνωσης των βραχωδών επιχωμάτων είναι δυνατόν να υιοθετηθεί από την Υπηρεσία, μετά από πρόταση του αναδόχου, και άλλη μέθοδος στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί, κατά την κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος, ότι υπάρχει άλλη αξιόπιστη μέθοδος που να εξασφαλίζει την ανταπόκριση της κατασκευής προς τις παραπάνω αναφερόμενες απαιτήσεις συμπύκνωσης, συνεκτιμωμένων όλων των παραμέτρων που υπεισέρχονται στην επίβλεψη της εργασίας. (5) Αν κατά την εφαρμογή αυτής της νέας μεθόδου αποδειχθεί ότι αυτή παρουσιάζει προβλήματα αξιοπιστίας στο συσχετισμό αποτελεσμάτων προς την συμπύκνωση, στην επίβλεψη κλπ. τότε θα είναι δυνατόν η Υπηρεσία να ζητήσει από τον Ανάδοχο να εφαρμόσει στην συνέχεια τη μέθοδο ελέγχου συμπύκνωσης που αναφέρεται στην παραπάνω υποπαράγραφο (3). (6) Ανεξάρτητα προς αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω ορίζεται ως ελάχιστη απαίτηση συμπύκνωσης η διέλευση, σε κάθε συμπυκνούμενη στρώση κατ ελάχιστον δώδεκα φορές ελκυόμενου δονητικού οδοστρωτήρα (TOWED VIBRATING ROLLER) με στατικό γραμμικό φορτίο (του τύμπανου και του φερόμενου τμήματος του πλαισίου) μεγαλύτερο από 250 N/cm. (κατηγορία V 2 και άνω των Γαλλικών Προδιαγραφών Οδοποιίας) ή στατικού οδοστρωτήρα με κυλίνδρους με ορθογώνιο πλέγμα σιδηρών ράβδων (GRID ROLLERS) με στατικό φορτίο του κυλίνδρου μεγαλύτερο από 800N/cm. Συμπύκνωση της Στρώσης Διαμόρφωσης (1) Η στρώση διαμόρφωσης των Σιδηροδρομικών Έργων θα συμπυκνώνεται σε ξηρά πυκνότητα τουλάχιστον ίση προς το 98% της μέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης PROCTOR (ASTM D 1557 ή AASHTO T-180). Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 28

30 (2) Σε περιπτώσεις κατασκευής "στρώσης διαμόρφωσης" από "ελευθέρως στραγγιζόμενα" 15 υλικά, για τα οποία η τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης PROCTOR δεν δίνει σαφή καμπύλη για τον προσδιορισμό της μέγιστης πυκνότητας, θα πρέπει να χρησιμοποιείται, εναλλακτικά, συμπύκνωση σε "σχετική πυκνότητα" (D r ) τουλάχιστον 76%. Για τις επιτρεπόμενες αποκλίσεις σχετικά με την παραπάνω προσδιοριζόμενη σχετική πυκνότητα ισχύει η παράγραφος (3) (3) Για τον προσδιορισμό του D r ισχύει η παραπάνω παράγραφος (4). (4) Επιπλέον το μέτρο παραμόρφωσης Ε V2 κατά τη δεύτερη φόρτιση της δοκιμής φορτιζόμενης πλακός (σύμφωνα με τα πρότυπα DIN ή NF Ρ ) πρέπει να έχει τιμή τουλάχιστον ίση προς 80ΜΝ/m. Δοκιμαστικό Τμήμα για Βραχώδη Επιχώματα Ο Ανάδοχος θα προτείνει γραπτώς στην Υπηρεσία τη μέθοδο κατασκευής που θεωρεί πιο κατάλληλη για κάθε τύπο υλικού, με τρόπο ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές του παρόντος άρθρου. Στη πρόταση θα περιέχονται : Χαρακτηριστικά όλου του μηχανικού εξοπλισμού. Μέθοδο εκσκαφής, φόρτωσης και μεταφοράς των πετρωδών υλικών. Μέθοδο διάστρωσης. Πάχος στρώσεων, μέθοδο συμπύκνωσης και αριθμό διελεύσεων του εξοπλισμού. Εμπειρίες του προτεινόμενου τρόπου κατασκευής, με ανάλογα υλικά. Εκτός αν υπάρχει αρκετή εμπειρία επί της προτεινόμενης μεθόδου, η έγκρισή της από την Υπηρεσία θα εξαρτάται από την επί τόπου δοκιμή της. Αυτή η δοκιμή αποτελείται από την κατασκευή ενός δοκιμαστικού τμήματος με όγκο όχι μικρότερο των m 3, για κάθε περιοχή εξόρυξης, με στόχο την επαλήθευση της καταλληλότητας της προτεινόμενης μεθόδου ή την αναπροσαρμογή της σε ανάλογη περίπτωση. Κατά την κατασκευή του δοκιμαστικού βραχώδους επιχώματος, θα προσδιορίζεται η κοκκομετρία του προσφάτως εκσκαφθέντος υλικού, του διαστρωθέντος υλικού και η κοκκομετρία και πυκνότητα του συμπυκνωθέντος υλικού. Για να προσδιοριστούν αυτές οι τιμές θα χρησιμοποιούνται αντιπροσωπευτικά δείγματα όχι μικρότερου από 4 m 3 όγκου. Θα γίνονται τουλάχιστον 10 δοκιμές κάθε τύπου. Επίσης θα επιθεωρούνται οι παρειές των τομών που γίνονται στο επίχωμα για να προσδιορισθούν τα χαρακτηριστικά του συμπυκνωμένου υλικού. Αυτές οι τομές θα γίνονται σ όλο το πάχος της στρώσης και θα έχουν ελάχιστη επιφάνεια 4 m 2. Θα ελέγχονται, με τοπογραφικές μεθόδους, οι επιφανειακές παραμορφώσεις του επιχώματος, μετά από κάθε διέλευση του εξοπλισμού συμπύκνωσης, καθώς και η μέση πυκνότητα του συμπυκνωμένου υλικού. 15 Βλέπε υποσημείωση 14 της παραγράφου (2). Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 29

31 Σε σχέση με τα ληφθέντα αποτελέσματα, η Υπηρεσία θα αποφασίσει για την έγκριση, τροποποίηση ή απόρριψη της προταθείσης μεθόδου. Όταν υπάρχει αισθητή διακύμανση των χαρακτηριστικών των υλικών, είναι στη κρίση της Υπηρεσίας να απαιτήσει την επαναθεώρηση της Μεθόδου Εργασίας. Ανοχές των Περατωμένων Επιφανειών Βραχώδους Επιχώματος Οι περατωμένες επιφάνειες πυρήνα και μεταβατικού τμήματος θα επαληθεύονται με πασσάλους υψομετρημένους με ακρίβεια εκ., τοποθετημένους στον άξονα και τα άκρα εγκαρσίων διατομών που δεν απέχουν μεταξύ τους πάνω από 20m. Θα βρίσκονται οι διαφορές μεταξύ των πραγματικών ορίων των πασσαλωμένων σημείων και των θεωρητικών ορίων, σύμφωνα με τα σχέδια και θα προσδιορίζονται οι ακραίες αλγεβρικές τιμές αυτών των διαφορών, για τμήματα μήκους όχι μικρότερου των 100 m. Θα θεωρούνται θετικές οι διαφορές που αντιστοιχούν σε σημεία τοποθετημένα πάνω από την θεωρητική επιφάνεια. Πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω απαιτήσεις : Αν το ημιάθροισμα των ακραίων τιμών είναι θετικό, πρέπει να είναι μικρότερο του 1/5 του πάχους της τελευταίας στρώσης. Αν το ημιάθροισμα των ακραίων τιμών είναι αρνητικό, η απόλυτη τιμή του θα πρέπει να είναι μικρότερη του 1/2 της τελευταίας στρώσης. Η ημιδιαφορά των ακραίων τιμών πρέπει να είναι μικρότερη των 5 cm. για την επιφάνεια του πυρήνα και των 3 cm. για την επιφάνεια του μεταβατικού τμήματος. Αν δεν πληρούται η πρώτη συνθήκη, θα εκσκάπτεται η τελευταία κατασκευασθείσα στρώση και θα κατασκευάζεται άλλη με σωστό πάχος. Αν δεν πληρούται η δεύτερη συνθήκη θα κατασκευάζεται νέα στρώση με σωστό πάχος. Αν δεν πληρούται η τρίτη συνθήκη θα προστίθεται για απισωτική στρώση με ελάχιστο πάχος όχι μικρότερο των 15 cm. επί του πυρήνα ή των 10 cm. επί του μεταβατικού τμήματος, αποτελούμενη από κοκκώδες υλικό καλά διαβαθμισμένο, με μηχανικά χαρακτηριστικά όχι κατώτερα απ αυτά του υλικού του βραχώδους επιχώματος, και με μέγιστο μέγεθος 10 ή 6cm. αντίστοιχα. Επιμέτρηση και Πληρωμή Βραχωδών Επιχωμάτων Τα βραχώδη επιχώματα θα πληρώνονται σε κυβικά μέτρα (m 3 ) γεωμετρικού όγκου (πρβλ. και παρ. 7.7) που κατασκευάζονται πραγματικά, μετρούμενα επί των Σχεδίων εγκαρσίων διατομών. Θα θεωρείται περιλαμβανόμενο στη τιμή του m 3 του επιχώματος, το επιπρόσθετο κόστος της εκσκαφής βράχου που διέπεται από τις υιοθετημένες προφυλάξεις για λήψη κατάλληλου πετρώδους υλικού. Η στέψη του επιχώματος (για την περίπτωση που εφαρμόζονται διαφορετικά άρθρα τιμολογίου) θα θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στις εργασίες γαιωδών επιχωμάτων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους Όρους Δημοπράτησης. 7.5 Κατηγορίες Εδαφών Σιδηροδρομικών Έργων (1) Για την κατασκευή της υποδομής του σιδηροδρομικού δικτύου τα εδαφικά υλικά κατατάσσονται στις κατηγορίες ΣΕ 0 έως ΣΕ 3, σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 7-2, ανάλογα με τα γεωτεχνικά τους χαρακτηριστικά και τις τοπικές υδρογεωλογικές και υδρολογικές συνθήκες. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 30

32 (2) Οι υδρογεωλογικές και υδρολογικές συνθήκες χαρακτηρίζονται καλές, αν πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες : α. Αν η ανωτέρα στρώση του υπόψη εδάφους δεν υπόκειται σε επιβλαβή επίδραση του υψηλότερου υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. (Αυτή η στάθμη υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα θα υπολογίζεται για δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Συνθήκες βροχόπτωσης 10ετίας και εισρόφηση 2 mm ανά ώρα). Για την κατασκευή της υποδομής νέου σιδηροδρομικού δικτύου, η συνθήκη αυτή θεωρείται ότι πληρούται, εάν η Ανώτατη Στάθμη των Υπόγειων Υδάτων (Α.Σ.Υ.Υ.) απέχει από την στάθμη έδρασης του στρωτήρα τουλάχιστον 1,60 m. β. Εάν δεν υφίσταται επιβλαβής εισροή νερού στην υποδομή (εγκάρσια, κατά μήκος, ή κατακόρυφη). γ. Εάν τα όμβρια αποχετεύονται σωστά από την υποδομή και εάν το εγκάρσιο και κατά μήκος σύστημα απαγωγής των όμβριων λειτουργεί κανονικά. (3) Αν έστω και μία από τις τρεις αυτές συνθήκες δεν πληρούται, τότε οι υδρογεωλογικές και υδρολογικές συνθήκες πρέπει να χαρακτηρίζονται κακές. 7.6 Απαιτήσεις Ακρίβειας Υψομέτρων και Ομαλότητας Επιφανειών της Στρώσης Διαμόρφωσης Για τις απαιτήσεις ακρίβειας των υψομέτρων και την ομαλότητα της άνω επιφάνειας της στρώσης διαμόρφωσης γίνεται αναφορά στο άρθρο Π-6 αυτής της Τ.Σ.Υ. Παράρτημα. 7.7 Υποχωρήσεις Επιχωμάτων Οι διαστάσεις, κλίσεις, γραμμές και υψόμετρα των επιχωμάτων σιδηροδρομικών έργων που φαίνονται στα συμβατικά σχέδια είναι τα τελικά, δηλ. εκείνα που θα έχουν τα έργα μετά την αναμενόμενη συνίζηση του υλικού επιχωμάτων και την καθίζηση του εδάφους θεμελιώσεως αυτών, η οποία θα προέλθει από την φόρτιση του εδάφους με το φορτίο του επιχώματος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσδώσει, είτε εφ άπαξ, είτε με διαδοχικές συμπληρώσεις, τόση επαύξηση στο ύψος και το πλάτος αυτών, όση θα απαιτηθεί για την αντιστάθμιση των κάθε είδους υποχωρήσεων. Ο απολυμένος από τις υποχωρήσεις όγκος δεν θα πληρωθεί στον Ανάδοχο και θα πρέπει ο Ανάδοχος κατά την προσφορά του να έχει λάβει υπόψη του, ότι στην πραγματικότητα θα κατασκευάσει πραγματικό όγκο επιχωμάτων (και δανειοληψία) μεγαλύτερο από αυτόν που προκύπτει από τα συμβατικά σχέδια και τεύχη (γεωμετρικό όγκο). Αυτή η απώλεια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο στον υπολογισμό των πραγματικών συνθηκών ισοζυγίου χωματισμών. 7.8 Επένδυση Πρανών με Φυτική Γη Εργασίες που θα Εκτελεσθούν Για να δημιουργηθεί πράσινο στα πρανή επιχωμάτων και ορυγμάτων των σιδηροδρομικών έργων, θα διαστρωθεί, σύμφωνα με τη μελέτη ή/ και τις εντολές της Υπηρεσίας, φυτική γη, σε μία στρώση με ελάχιστο πάχος 0,30m για τα πρανή επιχωμάτων και μη γαιωδών ορυγμάτων στα οποία θα εφαρμόζονται, (σύμφωνα με Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 31

33 τους όρους Δημοπράτησης), κλίσεις όσες και του επιχώματος. Αυτή η στρώση φυτικής γης θα συμπυκνωθεί ελαφρά Επισημαίνεται η αυστηρή απαγόρευση χρησιμοποίησης προϊόντων καθαίρεσης υπάρχοντος ασφαλτοτάπητα (από παρακείμενο οδικό έργο) στην κατασκευή των επιχωμάτων. Τα προϊόντα αυτά θα συλλέγονται, θα τοποθετούνται σε χώρους απόθεσης και θα καλύπτονται τελικά με πάχος εδαφικού υλικού τουλάχιστον 0,50m. Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία μπορεί να επιβάλει την πλήρη ανακατασκευή του επιχώματος ή και την επιβολή ποινικών ρητρών για κακοτεχνίες που επηρεάζουν το συνολικό έργο (ευστάθεια έργου, προβλήματα φύτευσης, περιβαλλοντικά προβλήματα κλπ.) (1) Ειδικά διευκρινίζεται ότι η επένδυση των πρανών επιχωμάτων με φυτικές γαίες, θα πρέπει να συμβαδίζει με την ανύψωση των επιχωμάτων. (2) Επίσης για τα πρανή ορυγμάτων ύψους μεγαλύτερου από 5,0 m., τα οποία πρόκειται (σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης) να επενδυθούν με φυτικές γαίες, η εκτέλεση της επένδυσης θα πρέπει να συμβαδίζει με την κατασκευή του ορύγματος. (3) Εάν κατά την κατασκευή πρανών (επιχωμάτων ή ορυγμάτων) χωρίς προσπελάσιμες βαθμίδες (μπακίνες) ο ανάδοχος εκτελέσει τις σχετικές εργασίες επιχωμάτων ή ορυγμάτων σε ύψη μεγαλύτερα των 6,0 m. χωρίς να συμβαδίσει η επένδυση με φυτικές γαίες, τότε η Υπηρεσία θα εφαρμόζει τις διατάξεις περί κακοτεχνίας τόσο στην εκτέλεση των εργασιών επιχωμάτων/ορυγμάτων όσο και στις επενδύσεις με φυτικές γαίες Για την επένδυση των πρανών (επιχωμάτων ή/και ορυγμάτων), πρόκειται να χρησιμοποιηθεί φυτική γη (όχι κηπευτικό χώμα) που θα παρθεί, είτε από αποθήκευση σε σειράδια τυχόν προϊόντων αφαίρεσης επιφανειακής στρώσης φυτικών γαιών, είτε από οποιαδήποτε περιοχή υπάρχει, χωρίς να αναλαμβάνει καμία ευθύνη η Υπηρεσία σχετικά με την εξασφάλιση αδειών κλπ. από τις αρμόδιες Αρχές. Ποιότητα Φυτικής Γης (1) Η φυτική γη θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, γιατί αποτελεί το βασικό στοιχείο για την εκδήλωση των βιολογικών λειτουργιών των φυτών. (2) Η φυτική γη θα επιλέγεται από τα πιο κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής επιφανειακής στρώσης φυτικών γαιών, που θα έχουν συγκεντρωθεί και φυλαχτεί, διαμορφωμένα σε κανονικά σειράδια (πρίσματα). Η φυτική γη θα εκλέγεται κατά προτίμηση, από τα προϊόντα με αργιλοαμμώδη σύσταση, εκτός αν δεν διατίθενται τέτοια, οπότε με εντολή της Υπηρεσίας μπορεί να γίνουν δεκτά και κατάλληλα προϊόντα με άλλη σύσταση. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 32

34 (3) Τα προϊόντα εκσκαφών που προορίζονται για φυτικές γαίες, πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ξένες προσμίξεις, όπως είναι τα υλικά από κατεδαφίσεις, υπολείμματα οικοδομικών κατασκευών (μπάζα), λιθάρια, χαλίκια, γωνάθια ασβέστη, NaCl ή ακόμα υπολείμματα φυτών που διασπώνται δύσκολα. (4) Σε περίπτωση που τα διατιθέμενα προϊόντα εκσκαφών φυτικών γαιών κρίνονται εδαφολογικά κατάλληλα αλλά περιέχουν προσμίξεις όπως οι παραπάνω, τότε θεωρείται αυτονόητο ότι τα χώματα αυτά θα χρησιμοποιούνται μετά από την απομάκρυνση των πιο πάνω προσμίξεων, που θα γίνει με οποιαδήποτε μέθοδο (ακόμα και με κοσκίνισμα). (5) Η φυτική γη θα προέρχεται από επιφανειακή εκσκαφή μέχρι βάθος το πολύ 0,70m. και μακροσκοπικά θα πρέπει να έχει κόκκινο ή ανοικτό κόκκινο χρώμα και μετά από έγκριση από την επίβλεψη. (6) Για την αποδοχή από την Υπηρεσία της φυτικής γης θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζεται από τον Ανάδοχο έκθεση ανάλυσης δειγμάτων από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο Εδαφολογίας. Η σχετική δαπάνη των αναλύσεων αυτών βαρύνει τον Ανάδοχο. Ένα δείγμα ανά 500 m 3 φυτικής γης ή κατ ελάχιστο τρία δείγματα ανά κάθε μεμονωμένη πηγή χωματοληψίας (παρμένα σε διαφορετικά βάθη στο χρήσιμο βάθος των 0,70 m.), θα αναλύεται σύμφωνα με τα παραπάνω. (7) Τα δείγματα θα παίρνονται με παρουσία αντιπροσώπου της Υπηρεσίας από τις πηγές που πρόκειται να χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος, στον κατάλληλο αριθμό, σύμφωνα με τον προεκτιμώμενο όγκο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Τα δείγματα θα αριθμούνται και θα σημειώνεται η θέση τους με τον χαρακτηριστικό αριθμό τους σε σχετικό σχέδιο της πηγής χωματοληψίας. Στη συνέχεια τα δείγματα θα στέλνονται, με συνοδεία αντιπροσώπου της Υπηρεσίας, σε γεωτεχνικό εργαστήριο του Δημοσίου ή σε αντίστοιχο ιδιωτικό αναγνωρισμένο από το κράτος και μετά την ανάλυση των δειγμάτων, εφόσον αυτά τηρούν τις παρούσες προδιαγραφές θα δίδεται έγκριση της Υπηρεσίας για να προσκομίσει ο Ανάδοχος τη φυτική γη επί τόπου του έργου. Για όσα δείγματα προκύψει ακαταλληλότητα της φυτικής γης, τότε οι σχετικές επηρεαζόμενες περιοχές χωματοληψίας θα αποκλείονται από χρήση. (8) Στην περίπτωση που μια πηγή χωματοληψίας παρουσιάζει ανομοιομορφία χαρακτηριστικών, ο αριθμός των απαιτουμένων δειγμάτων μπορεί να αυξηθεί κατά την απόλυτη κρίση της Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 33

35 Υπηρεσίας, ενώ η δαπάνη των αναλύσεων αυτών βαρύνει πάντοτε τον Ανάδοχο. (9) Διευκρινίζεται εδώ ότι οι παραπάνω αριθμοί δειγμάτων είναι ελάχιστοι και ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την καταλληλότητα της φυτικής γης που θα χρησιμοποιήσει, στη περίπτωση δε που βρεθεί επί τόπου του έργου περιοχή φυτικών γαιών που να μη πληρεί τους όρους καταλληλότητας της παρούσας, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκομίσει την ακατάλληλη ποσότητα και να την αντικαταστήσει με άλλη κατάλληλη, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του. (10) Κατά τα λοιπά, σχετικά με την ποιότητα των φυτικών γαιών, τις θέσεις και τον τρόπο δανειοληψίας, τη μέθοδο εκτέλεσης κλπ. ισχύουν τα αναγραφόμενα στην ΠΤΠ Χ-1 (κεφάλαιο Γ, παρ. 1, 2.4, 2.5 κλπ.). (11) Προκειμένου για μικροποσότητες χρησιμοποιούμενης φυτικής γης είναι δυνατόν, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου και έγκριση της Υπηρεσίας, να γίνει και αποδοχή της φυτικής γης επί τόπου του έργου βάσει μακροσκοπικής μόνο εξέτασης αυτής, τόσο επί τόπου του έργου όσο και στη πηγή χωματοληψίας. Επιμέτρηση - Πληρωμή Επένδυσης Πρανών με Φυτική Γη Η επιμέτρηση θα γίνει σε πραγματική επιφάνεια επένδυσης σε τετραγωνικά μέτρα, με ελάχιστο πάχος φυτικών γαιών 0,30 m. Η επιμέτρηση θα γίνει στη πραγματική επιφάνεια πριν από την επένδυση των πρανών, όπως προδιαγράφεται στην ΠΤΠ Χ- 1 (σχ. 1) και στο άρθρο 1610 του ΠΤΕΟ Η πληρωμή θα γίνει με την αντίστοιχη τιμή μονάδας του τιμολογίου προσφοράς του Αναδόχου, για επένδυση πρανών με φυτική γη Στις παραπάνω τιμές και πληρωμές περιλαμβάνεται η προμήθεια της φυτικής γης από οποιαδήποτε πηγή χωματοληψίας, σε οποιαδήποτε θέση, η εκσκαφή της φυτικής γης στα βάθη που καθορίζονται για κάθε θέση, η φορτοεκφόρτωση, ο χαμένος χρόνος των μεταφορικών μέσων, η μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, η διάστρωση της φυτικής γης στα πάχη που προβλέπονται από τη μελέτη ή και τις άλλες υποδείξεις της Υπηρεσίας, η ελαφρή συμπύκνωση, ο έλεγχος καταλληλότητας, όπως και κάθε άλλη δαπάνη για τελειωμένη εργασία. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 34

36 ΑΡΘΡΟ Π8: ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ 8.1 ΥΛΙΚΑ Τα υλικά θα συμφωνούν με τις απαιτήσεις των τελευταίων σχετικών κανονισμών της Γερμανίας DIN, εκτός αν παρακάτω αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Υλικά άλλων προδιαγραφών από αυτές που αναφέρονται εδώ θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά από έγκριση της Επίβλεψης, με την προϋπόθεση όμως ότι αυτά δεν παρουσιάζουν κατώτερες απαιτήσεις απόδοσης σε σχέση με τα υλικά που υποδεικνύονται εδώ Συγκολλητικοί Δομικοί Χάλυβες Οι χάλυβες θα συμφωνούν με τις απαιτήσεις του DIN και θα είναι κατηγοριών St37-2, St37-3 ή St Ατέλειες Η αποδοχή ή όχι του χάλυβα με εσωτερικές ή εξωτερικές ατέλειες θα γίνεται σύμφωνα με το DIN Πιστοποιητικά Κατασκευαστή Εργοστασιακός εφοδιασμός. Ο κατασκευαστής θα εφοδιάσει τον αγοραστή με πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από τον Κατασκευαστή, στο οποίο να αναφέρεται η διαδικασία κατασκευής, η κατηγορία του χάλυβα, χημική ανάλυση του τηγμένου μετάλλου και τα αποτελέσματα όλων των μηχανικών δοκιμών που εφαρμόζονται στο αγοραζόμενο υλικό. Στο πιστοποιητικό θα αναφέρονται οι αριθμοί ή τα αναγνωριστικά σημεία των καλουπιών, στα οποία αντιστοιχούν οι αριθμοί που θα υπάρχουν πάνω στο προμηθευόμενο υλικό. Στην περίπτωση δοκών διατομής διπλού T, υποστυλωμάτων, πασσάλων έδρασης και δοκίδων με πέλματα 5 0, στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρει αν το δείγμα που θα χρησιμοποιηθεί στις δοκιμές είναι από τον κορμό ή το πέλμα Εμπορικός εφοδιασμός. Αν ο χάλυβας προμηθεύεται από εμπορικό απόθεμα, τότε ο έμπορος πρέπει να υποδείξει στον αγοραστή τους αριθμούς ή αναγνωριστικά σημεία πάνω στο χάλυβα μαζί με βεβαίωση του κατασκευαστή ότι αυτός ο χάλυβας έχει δοκιμαστεί και συμφωνεί με τις απαιτήσεις των κανονισμών που θα εφαρμοστούν στο υλικό. Τα πιστοποιητικά των δοκιμών υλικού θα είναι σύμφωνα με το DIN Σφράγισμα ή Επισήμανση Ο χάλυβας θα σφραγίζεται ή σημειώνεται με ένα μοναδικό σημάδι με σκοπό την αναγνώριση του, σύμφωνα με το DIN Πρέπει να υπάρχει διάκριση μεταξύ των σημαδιών των χαλύβων οι οποίες ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες Ανοχές Διαστάσεων Οι ανοχές των διαστάσεων στα προϊόντα του χάλυβα θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς που αναφέρονται στο DIN Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 35

37 8.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ Γενικά Οι εργασίες θα συμφωνούν με τις απαιτήσεις των τελευταίων σχετικών Γερμανικών Κανονισμών DIN, εκτός αν αναφέρονται παρακάτω διαφορετικοί. Εργασίες σύμφωνα με κώδικες ή κανονισμούς διαφορετικούς αυτών που υποδεικνύονται εδώ, θα μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την Επίβλεψη με την προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις απόδοσης δεν είναι κατώτερες αυτών που καθορίζονται στα Γερμανικά DIN Κατασκευή Γενικά η κατασκευή του δομικού χάλυβα θα είναι σύμφωνα με τα DIN 1079, και με τους κανονισμούς που αναφέρονται εδώ και με τις σχετικές παραγράφους αυτής της Προδιαγραφής Κατασκευαστικές Ανοχές Οι επιτρεπόμενες ανοχές στην ακρίβεια κατασκευής, δεν θα υπολείπονται των ακόλουθων κανονισμών και διατάξεων: DIN Μέρος 2 (Τ2): Ανοχές διαστάσεων, προκατασκευασμένα τμήματα από χάλυβα. DIN 4420: Ικριώματα εργασίας και ασφάλειας Ασυμφωνία ή Απόρριψη Όπου οι προδιαγραφόμενες ανοχές δεν επιτυγχάνονται, η Επίβλεψη θα προσδιορίζει, σύμφωνα με BS 5400, Μέρος 6 : 1980, παράγρ , αν το μέλος ή τμήμα θα γίνεται αποδεκτό χωρίς διόρθωση, με διόρθωση ή θα απορρίπτεται Ετοιμασία Ακμών, Άκρων, Επιφανειών, Εγκοπών, Γωνιών και Οπών Ετοιμασία των ακμών, άκρων, επιφανειών, εγκοπών, γωνιών και οπών θα γίνεται σύμφωνα με το DIN 18800, συμπεριλαμβανομένων όλων των πρόσθετων απαιτήσεων που προδιαγράφονται εκεί για μέλη που δέχονται επικρατούντα δυναμικά φορτία. Ειδικότερα σχετικά με τις εργασίες κοπής, αυτές θα γίνονται σύμφωνα με: DIN 2310 Μέρος 3 (Τ3): θερμική κοπή, αυτογενής κοπή καύσεως και DIN 2310 Μέρος 4 (Τ4): θερμική κοπή, κοπή με τήξη πλάσματος Ομαλότητα των Επεξεργασμένων Επιφανειών Έδρασης Οι επεξεργασμένες επιφάνειες έδρασης θα επεξεργάζονται με απόκλιση 0,25 χλστ για επιφάνειες μέχρι 0,5 m Κοχλιωτές και Καρφωτές Συνδέσεις Τα υλικά για τους κοχλίες και τους ήλους θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Ο σχεδιασμός, αρχές κατασκευής και παραγωγής των καρφωτών και κοχλιωτών συνδέσεων, θα γίνονται σύμφωνα μετά τα DIN 1079 και 18800, συμπεριλαμβανομένων όλων των πρόσθετων απαιτήσεων που προδιαγράφονται εκεί για μέλη που δέχονται επικρατούντα δυναμικά φορτία Χρήση βελόνων διάτρησης Βελόνες διάτρησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τοποθέτηση στη θέση τους δευτερευόντων μελών. Η χρήση τους σε πρωτεύοντα μέλη περιορίζεται στον προσδιορισμό των σωστών θέσεων των μελών. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 36

38 Οι οπές των κοχλιών που παραμορφώνονται κατά τη συναρμολόγηση θα αυξάνονται έως το μεγαλύτερο μέγεθος κοχλιών και θα εφαρμόζεται κατάλληλο μέγεθος κοχλιών Ευθυγράμμιση στις πλάκες σύνδεσης και σε συνδέσεις με απλή παράθεση Όλες οι κοχλιωτές λεπίδες σύνδεσης θα συνοδεύονται από χαλύβδινες πλάκες στήριξης όπου είναι απαραίτητα να εξασφαλίσουμε ότι το σύνολο των μη προβλεπομένων μετακινήσεων μεταξύ γειτονικών επιφανειών δεν υπερβαίνει 1mm για HSFG κοχλιωτές συνδέσεις και 2 mm για άλλες συνδέσεις Κατεργασία Επιφανειών στις Συνδέσεις (α) Οι επιφάνειες επαφής των πλακών σύνδεσης δεν θα γαλβανίζονται, δεν θα βάφονται ή θα ψεκάζονται με μεταλλικές βαφές. Όλες οι βαφές, χαλαρή σκουριά και κάθε άλλη ξένη ουσία θα απομακρύνεται από τις επιφάνειες επαφής των αρμών που θα γίνουν με προεντεταμένους κοχλίες υψηλής αντοχής και οι επιφάνειες επαφής θα απολιπανθούν αμέσως, πριν την συναρμολόγηση της σύνδεσης. Επιφάνειες σύνδεσης που έχουν καθαρισθεί με εκτόξευση θα σκουπίζονται με μεταλλική ψήκτρα και οι ακμές της σύνδεσης θα σφραγίζονται με βαφή, από κόκκινο μόλυβδο ή άλλα ειδικευμένα αστάρια, μιας λωρίδας πλάτους 15 χλστ γύρω από την περίμετρο όλων των τεμαχίων της σύνδεσης. (β) Οι εσωτερικές επιφάνειες όλων των άλλων κοχλιωτών συνδέσεων για κατασκευές που θα βαφούν μετά την τοποθέτηση, θα είναι απαλλαγμένες από χαλαρή σκουριά και λέπια. Θα έχουν απολιπανθεί και επαλειφθεί με παχύ στρώμα μη σκληραινομένης βαφής από κόκκινο μόλυβδο και η σύνδεση θα γίνεται όσο η βαφή είναι ακόμη νωπή Κοχλίωση Για εσωτερικές επιφάνειες συνδέσεων στις κατασκευές, που προστατεύονται ή θα προστατευθούν με μεταλλικό ψεκασμό ή γαλβανισμένες στρώσεις, θα είναι ελεύθερες από βαφή, χαλαρή σκουριά και λέπια, θα έχουν απολιπανθεί και η σύνδεση θα γίνεται εν ξηρώ. α. Σε όλους τους κοχλίες θα τοποθετούνται ροδέλες κάτω από τα περικόχλια. Κωνικές ροδέλες θα χρησιμοποιηθούν όπου απαιτείται με προσοχή για να αποφευχθεί η περιστροφή κατά την περίσφιξη. β. Οι κοινοί κοχλίες θα χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με πλάκες (ελάσματα) έδρασης. γ. Οι διατμητικοί κοχλίες θα χρησιμοποιούνται για όλες τις άλλες συνδέσεις εκτός αυτών που προδιαγράφονται να γίνονται με προεντεταμένους κοχλίες. δ. Οι προεντεταμένοι κοχλίες θα είναι σύμφωνοι με τους κατάλληλους Γερμανικούς Κανονισμούς (DIN) που δέχονται να χρησιμοποιηθούν μηχανισμοί προσδιορισμού φορτίου αντί μερικής στροφής ή στρεπτικών μεθόδων για περίσφιξη ώστε να ικανοποιούνται οι δοκιμές που εγκρίθηκαν από την Επίβλεψη. ε. Οι προεντεταμένοι κοχλίες δεν θα είναι υπό πλήρη ένταση μέχρι να τοποθετηθούν όλοι οι άλλοι κοχλίες της σύνδεσης. Τότε θα σφίγγονται με κατάλληλη σειρά ώστε να συμπληρωθεί η σύνδεση. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 37

39 Συγκολλητές Συνδέσεις Ο σχεδιασμός, οι αρχές κατασκευής των συγκολλητών συνδέσεων θα γίνονται σύμφωνα με το DIN συμπεριλαμβανομένων όλων των πρόσθετων απαιτήσεων που ορίζονται εκεί για μέλη που δέχονται επικρατούντα δυναμικά φορτία. Επίσης ισχύουν και οι ακόλουθες Προδιαγραφές: DIN 8563 Μέρος 1 (Τ1) Μέρος 2 (Τ2) : : : Εξασφάλιση ποιότητας εργασιών συγκολλήσεων Γενικά Απαιτήσεις στο εργοστάσιο Μέρος 3 (Τ3) : Συνδέσεις συγκολλήσεων με τήξη, απαιτήσεις, ομάδες Μέρος 4 (Τ4) : αξιολόγησης Ανοχές διαστάσεων για συγκολλήσεις. DIN 8560 : Έλεγχος συγκολλητών DIN 1913 Μέρος 1 (Τ1) : Ραβδωτά ηλεκτρόδια για συνδετικές συγκολλήσεις DIN 8551 Μέρος1,4(Τ1),(Τ4) : Προετοιμασία ραφών συγκόλλησης Κάμψη και Θλίψη Η κάμψη και η θλίψη μπορεί να γίνουν είτε με τη θερμή είτε με την ψυχρή διαδικασία. Σε καμία περίπτωση η εσωτερική ακτίνα των καμπτομένων τμημάτων, πλακών που έχουν υποστεί εν ψυχρώ κάμψη, πρέπει να είναι μικρότερη από το διπλάσιο του πάχους του μετάλλου Επιφάνειες προς κατεργασία Όλα τα καλούπια όταν είναι σε επαφή με χάλυβα, και όλα τα μέρη που βρίσκονται σε κινητή επαφή, θα επεξεργάζονται, είτε δεικνύεται είτε όχι στα σχέδια. Όλες οι επεξεργασμένες επιφάνειες για τμήματα (σε κινητή επαφή) θα τρίβονται από πάνω με DTD/5550 με πάστα διθειούχου μολύβδου και το πλεόνασμα θα απομακρύνεται. Επεξεργασμένες επιφάνειες για επιφάνειες επαφής των κοχλιωτών συνδέσεων δεν θα κατεργάζονται έτσι. Περιστρεφόμενα και διάτρητα τμήματα θα επεξεργάζονται ώστε να δίνουν κατάλληλες προσαρμογές στη διαμόρφωση σύμφωνα με το BS 4500 ή ισοδύναμους κανονισμούς DIN όπως συμφωνήθηκε με την Επίβλεψη Μεταλλικές Ταινίες Μεταλλικές ταινίες για να μαρκάρουν το έργο θα βαθμονομηθούν σε θερμοκρασία 20 ο C (68 ο F) Δοκιμασία Δομικού Χάλυβα Όλες οι δοκιμές στο δομικό χάλυβα θα συμφωνούν με τις απαιτήσεις του DIN και τους σχετικούς κανονισμούς DIN που αναφέρονται εκεί Ατέλειες Επιφανειών και Απολεπίδωση Ακμών Η διαβάθμιση ποιοτήτων σύμφωνα με τις μεθόδους του DIN θα γίνεται είτε στο χαλυβουργείο ή από τον κατασκευαστή στις δικές του εργασίες πριν την κατασκευή, για να Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 38

40 δοκιμάζονται οι περιοχές που προσδιορίζονται (στο DIN) για απολεπίδωση ακμές ελασμάτων που έχουν κοπεί με οξυγόνο, χωρίς φανερά δείγματα απολεπίδωσης δεν θα ελέγχονται σύμφωνα με το DIN Ο χάλυβας θα ελέγχεται επίσης για επιφανειακές ατέλειες και απολεπίδωση ακμών που συνέβηκε κατά την κατασκευή και τον καθαρισμό με εκτόξευση. Όπου παρατηρηθεί σημαντική απολεπίδωση ακμών θα αναφέρεται στην Επίβλεψη για να αποφασιστεί αν συμφωνεί με την παραγρ Έπειτα από αποκατάσταση αυτών των προσβεβλημένων περιοχών θα δοκιμάζονται για τυχόν ύπαρξη ατελειών Έλεγχος Κοπής με Οξυγόνο και Διάτμησης Ακμών Δοκιμές σκληρότητας θα γίνονται στις ακμές, σύμφωνα με το σχετικό κανονισμό DIN Μεταφορά Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Επίβλεψη πλήρεις λεπτομέρειες των προτάσεών του για τη μεταφορά του κατασκευασμένου χάλυβα σε άλλα μέρη για περαιτέρω επεξεργασία και/ ή στο Εργοτάξιο. Οι λεπτομέρειες θα υποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπισθούν μη προβλεπόμενα φορτία ώστε να ελαχιστοποιείται η μεταφόρτωση. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 39

41 ΑΡΘΡΟ Π9: ΕΦΕΔΡΑΝΑ, ΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό οργανισμό πιστοποίησης (βλέπε σχετικό Άρθρο της παρούσας Π10), όλων των τύπων των εφεδράνων, των ειδικών σιδηροδρομικών αρμών και των υδραυλικών σεισμικών αποσβεστήρων (αφορούν όχι μόνο στις συνθήκες λειτουργίας αλλά και στις συνθήκες κατά τη διάρκεια της κατασκευής), που θα ενσωματωθούν στο Έργο, ακολουθώντας πιστά την εγκεκριμένη Οριστική Μελέτη του Έργου, εφαρμόζοντας τις παραδοχές, τις προδιαγραφές και τις ειδικές απαιτήσεις (επιτρεπόμενες παραμορφώσεις κλπ.) σύμφωνα με τις οποίες συντάχθηκε (υπολογισμοί και σχέδια). Θα πρέπει να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις των δοκιμών πριν από την εγκατάσταση, των ανοχών λειτουργίας, τοποθέτησης, οι απαιτήσεις συντήρησης, αντικατάστασης, και γενικά όλες οι απαιτήσεις του κατασκευαστή τους, εκτός των ανωτέρω, για την αγκύρωση και τις συνθήκες περιβάλλοντος (παγετός, θερμοκρασιακές μεταβολές, σκόνη κλπ) και πάντως σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην εγκεκριμένη Οριστική μελέτη. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 40

42 ΑΡΘΡΟ Π10: ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ Κάθε προϊόν που κατασκευάζεται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτος συμβαλλόμενο στη συμφωνία ΕΟΧ πρέπει να θεωρείται, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, ότι είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις ποιότητας που αναφέρονται στο παρόν τεύχος με τις εξής προϋποθέσεις: Οι δοκιμές και έλεγχοι στο κράτος κατασκευής του προϊόντος έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τις μεθόδους και τις απαιτήσεις που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα ή με άλλες μεθόδους και απαιτήσεις που δίνουν το αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας και τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις που τέθηκαν για αυτό, και Ο φορέας που εκτέλεσε τις δοκιμές είναι εγκεκριμένος από το κράτος κατασκευής του προϊόντος για αυτού του είδους προϊόντα. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 41

43 ΑΡΘΡΟ Π11: ΙΣΧΝΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΣΚΛΗΡΟ ΕΠΙΧΩΜΑ (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) 11.1 Γενικά Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά το ισχνό, ύφυγρο κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (ή σκληρό επίχωμα), από το οποίο θα κατασκευαστεί το λιθόδεμα. Σύμφωνα με τη νεώτερη τεχνολογία χρησιμοποιείται μικρή ποσότητα τσιμέντου και ελάχιστο νερό στο μίγμα και εφαρμόζεται έντονη κυλίνδρωση κατά στρώσεις. Επιδιώκεται με τη μικρά αναλογία τσιμέντου η ελαχιστοποίηση της αναπτυσσόμενης θερμοκρασίας πήξεως προς αποφυγή ρηγμάτωσης και με την ελάχιστη ποσότητα νερού η επίτευξη ικανοποιητικής αντοχής Προπαρασκευαστικές Εργασίες - Προεγκρίσεις Για την έντεχνη, ταχεία και οικονομική πραγματοποίηση της κατασκευής είναι απαραίτητος ο άριστος προγραμματισμός, η άρτια οργάνωση του εργοταξίου, η χρησιμοποίηση κατάλληλου εξοπλισμού και τεχνικού προσωπικού με επικεφαλής πεπειραμένο μηχανικό σε παραπλήσιες εργασίες (σκυροδεμάτων, οδοποιίας). Πρέπει εγκαίρως να έχουν περατωθεί οι έρευνες για πηγές αδρανών υλικών, διαβάθμιση τούτων, εργαστηριακές δοκιμές για υλικά και μίγματα. Όλες οι έρευνες αυτές, που θα γίνουν με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου και σύμφωνα με την έγκριση της Επίβλεψης, πρέπει να έχουν περατωθεί εγκαίρως, πριν την εκτέλεση του δοκιμαστικού επιχώματος. Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει και διαμορφώσει κατάλληλους χώρους για απόθεση και αποθήκευση υλικών και για εγκατάσταση παρασκευής ισχνού σκυροδέματος, σε κατάλληλη απόσταση από τη θέση διάστρωσης, ώστε να επιτυγχάνεται άνετη και ταχεία μεταφορά του μίγματος στην εν λόγω θέση. Εγκαίρως πριν από την έναρξη κατασκευής του ισχνού κυλινδρούμενου σκυροδέματος πρέπει να έχει εκτελεσθεί, με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου και σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης, επί τόπου δοκιμή διάστρωσης και συμπύκνωσης, υπό συνθήκες αντιπροσωπευτικές της εκτέλεσης των κανονικών εργασιών. Η δοκιμή αυτή θα γίνει σε ποσότητα 100m 3 υλικού, σε στρώσεις 50cm και θα περιλαμβάνει αντίστοιχη δειγματοληψία, μέτρηση περιεχομένου νερού και πυκνότητας του μίγματος και δοκιμές θραύσεως τουλάχιστον 6 κυβικών δοκιμίων, διαστάσεων 20cm x 20cm, λαμβανομένων από την παραγωγή και 6 κυλινδρικών δειγμάτων, Φ 150mm, λαμβανομένων από το σκληρυνθέν ισχνό σκυρόδεμα με ειδική κατάλληλη καροταρία. Εφ όσον, κατά την κρίση της Επίβλεψης, το δοκιμαστικό επίχωμα από ισχνό κυλινδρούμενο σκυρόδεμα, μπορεί να ενταχθεί στην κατασκευή, ο κυβισμός τούτου θα περιληφθεί στην πληρωμή του λιθοδέματος πλευρικής ενίσχυσης της διατομής της σήραγγας Υλικά Αναλογίες Αντοχές Οι πηγές λήψεως καταλλήλων αδρανών υλικών για το ισχνό σκυρόδεμα θα οριστικοποιηθούν εγκαίρως, με εκτέλεση όλων των απαιτουμένων δειγματοληψιών, εργαστηριακών και λοιπών δοκιμών με δαπάνες του Αναδόχου. Η διαβάθμιση των αδρανών υλικών θα είναι ομαλή και θα περιλαμβάνεται στη ζώνη που ορίζεται από τα ακόλουθα όρια: Κόσκινα 2 1 No4 No 40 No 200 Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 42

44 Διερχόμενο (%) Το διερχόμενο από το Νο 200 υλικό δεν θα έχει δείκτη πλαστικότητας μεγαλύτερο του 10. Τα αδρανή υλικά θα αποθηκεύονται χωρισμένα σε τρία μεγέθη διαβαθμίσεως, ζυγιζόμενα χωριστά κατά την εισαγωγή τους στον αναμικτήρα. Το τσιμέντο θα είναι κοινό, ελληνικού τύπου ΙΙα, κατηγορίας 35, με συναλεσμένη θηραïκή γη 20%, σύμφωνα με τον Ελληνικό Κανονισμό Τσιμέντων. Η αναλογία του τσιμέντου στο μίγμα θα είναι 80 kg/m 3 για την οποία επιτυγχάνεται η απαιτούμενη αντοχή του ισχνού κυλινδρούμενου σκυροδέματος. Το νερό στο μίγμα θα περιορίζεται στην ελάχιστη ποσότητα, για την οποία επιτυγχάνεται ομοιογενές και πυκνό σκυρόδεμα μετά την κυλίνδρωση και με την οριζόμενη ως ελάχιστη αντοχή. Η ελάχιστη αντοχή θραύσης του ισχνού κυλινδρούμενου σκυροδέματος επί κυλινδρικών δοκιμίων, ηλικίας 28 ημερών, θα είναι τουλάχιστον 30 kg/m 2. Η τιμή αυτή είναι ο μέσος όρος 6 δοκιμίων, διαμέτρου 15cm και ύψους 30cm, λαμβανομένων από σκληρυνθέν σκυρόδεμα και σύμφωνα με τον Ελληνικό Κανονισμό Σκυροδέματος. Οι προκαταρκτικές δοκιμές θα επιτρέψουν τον καθορισμό της υγρής πυκνότητας που θα πρέπει να επιτευχθεί κατά την κατασκευή. Η πραγματοποιούμενη συμπύκνωση πρέπει να εξασφαλίζει μετρούμενη πυκνότητα όχι μικρότερη από 98% της μέγιστης πυκνότητας που θα προκαθορισθεί με την τροποποιημένη δοκιμή Proctor Ανάμειξη Μεταφορά Διάστρωση Η παρασκευή του μίγματος θα γίνει σε εγκεκριμένη εγκατάσταση αναμίξεως, κατάλληλη για το προδιαγραφόμενο μίγμα, χωρίς αυτό να προσκολλάται στις εσωτερικές επιφάνειες του αναμικτήρα. Ο χρόνος αναμίξεως θα είναι επαρκής για την παραγωγή πλήρως ομοιογενούς μίγματος. Δεν θα χρησιμοποιηθούν οχήματα αναμίξεως κατά την μεταφορά. Η διάστρωση θα γίνεται κατά οριζόντιες στρώσεις πάχους 50cm και θα είναι άμεση με τη προσκόμιση του μίγματος. Κάθε μία στρώση πρέπει να έχει περατωθεί σε όλη την εκάστοτε έκταση (στάθμη) της κατασκευής. Προκειμένου να αποφευχθεί διαχωρισμός των χονδρών κόκκων, η εναπόθεση του εκάστοτε μεταφερθέντος μίγματος θα γίνεται σε μικρού ύψους σωρούς (το πολύ 1.0m) και θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια κατά τη διάστρωση για εξασφάλιση της ομοιογένειας του μίγματος. Πριν από τη διάστρωση νέας στρώσης θα γίνεται έλεγχος της επιφάνειας της προηγούμενης από την Επίβλεψη και θα λαμβάνονται από τον Ανάδοχο όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την καλή πρόσφυση μεταξύ των στρώσεων, όπως απομάκρυνση οποιωνδήποτε τυχόν χαλαρών αδρανών, χωμάτων, λιμνάζοντος νερού κ.λ.π. και καθαρισμός οποιωνδήποτε τυχόν ρυπάνσεων Συμπύκνωση Για τη συμπύκνωση θα χρησιμοποιηθεί αυτοκινούμενος δονητικός οδοστρωτήρας διπλής κατεύθυνσης, στατικού βάρους 7,5tn κατ ελάχιστο, με διπλά λεία τύμπανα, διαμέτρου 1.40m κατ ελάχιστο, ασκούντα γραμμική στατική πίεση τουλάχιστο 2tn ανά m μήκους. Η συχνότητα δόνησης θα είναι ρυθμιζόμενη και τουλάχιστον 25Hz. Ο δονητικός οδοστρωτήρας πρέπει να είναι της εγκρίσεως της Επίβλεψης, σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και τα τύμπανα του να διατηρούνται καθαρά από επικολλήσεις υλικού. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 43

45 Ο αριθμός των διελεύσεων θα είναι τουλάχιστον 6 ανά στρώση, εκτός εάν με τις επιτόπου αρχικές δοκιμές αποδειχθεί ότι χρειάζεται μεγαλύτερος αριθμός προς επίτευξη της απαιτούμενης πυκνότητας και αντοχής. Η πρώτη διέλευση θα γίνεται με στατική λειτουργία του οδοστρωτήρα και οι υπόλοιπες με δόνηση Έλεγχοι και Δοκιμές Οι δοκιμές που θα εκτελεσθούν στο δοκιμαστικό «σκληρό επίχωμα» θα περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό: α. περιεχομένου νερού, β. επιτυγχανόμενης υγρής και ξηρής πυκνότητας και γ. αντοχών θραύσεως σε 7 και 28 ημέρες επί αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά την κατασκευή του επιχώματος θα γίνονται δοκιμές ελέγχου για τα αδρανή υλικά, τις αναλογίες αναμίξεως, τη συνολική περιεκτικότητα νερού στο παραγόμενο μίγμα και τις συμπυκνωθείσες στρώσεις, το υγρό και ξηρό φαινόμενο βάρος και τις επιτυγχανόμενες αντοχές σε κάθε στρώση κατά την κατασκευή της Επιμέτρηση Η επιμέτρηση του ισχνού κυλινδρούμενου σκυροδέματος θα γίνεται σε m 3 πραγματικού όγκου, όπως αυτός θα προκύψει από τις διαστάσεις του επιχώματος σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια και τους όρους δημοπράτησης Πληρωμή Η ανά κυβικό μέτρο τιμή μονάδος θα περιλαμβάνει κάθε δαπάνη για υλικά, εξοπλισμό, εγκαταστάσεις και προσωπικό που απαιτούνται για την πλήρη, έντεχνη και εμπρόθεσμη κατασκευή και κάθε επιβάρυνση για έρευνες, δοκιμές και ελέγχους, μελέτες εφαρμογής, προσωρινές προσπελάσεις και δευτερεύουσες εργασίες πάσης φύσεως. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 44

46 ΑΡΘΡΟ Π12: ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΣΣΑΛΟΣΤΟΙΧΙΩΝ 12.1 Γενικά Η στεγανοποίηση των επενδύσεων πασσαλοστοιχιών στο ορατό τους τμήμα θα γίνει με ειδικές πλαστικές μεμβράνες τύπου DELTA-MS-DRAIN ή αναλόγου οι οποίες θα καλύπτουν όλο το κενό στο μεσοδιάστημα των πασσάλων και επιπλεόν θα επικαλύπτουν και δύο λωρίδες πλάτους κατ ελάχιστον της καθεμίας 0,25m από τους προσκείμενους πασσάλους. Ως εναλλακτικοί τρόποι στεγανοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθούν άλλες κατάλληλες πλαστικές μεμβράνες σχεδιασμένες από τον κατασκευαστή τους για χρήση σε τέτοιες περιπτώσεις (με πρόβλεψη ειδικών αυλάκων από τις οποίες να διασφαλίζεται η απορροή του διηθούμενου νερού χωρίς κίνδυνο απόφραξής τους) ή συνδυασμός ειδικού υφάσματος φίλτρου από πολυπροπυλένιο τύπου ΤYPAR ή της DUPONT ή αναλόγου, βάρους κατ ελάχιστον 200 γραμμ/μ 2, που να καλύπτει το κενό στο μεσοδιάστημα μεταξύ των πασσάλων και επιπλεόν τις δύο λωρίδες πλάτους κατ ελάχιστον 0,25 της καθεμίας από τους προσκείμενους πασσάλους και τέσσερις κατ ελάχιστον ειδικούς αγωγούς αποστράγγισης από οπλισμένο μαλακό PVC, τύπου ALIVA DRAINAGE CHANNELS ή αναλόγου, με εμβαδό διατομής ροής κάθε αγωγού ίσο προς εκ2 ανά αγωγό, ανάλογο προς τις συνθήκες πίεσης και παροχής του νερού, για να αποφευχθεί το πέρασμα του νερού από το έδαφος προς την ορατή επιφάνεια της επενδεδυμένης με τοίχωμα σκυροδέματος πασσαλοστοιχίας Τοποθέτηση Θα πρέπει αν γίνει κατάλληλη στερέωση σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής των οποιωνδήποτε ειδικών πλαστικών μεμβρανών, ή υφασμάτων φίλτρων, και των τυχόν χρησιμοποιουμένων (ανάλογα με τη λύση) ειδικών αγωγών αποστράγγισης που θα πρέπει να τοποθετηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και να στερεωθούν με κατάλληλο τσιμέντο ταχείας πήξης ή/και κατάλληλες φουρκέτες, χρησιμοποίηση εκτοξευόμενου σκυροδέματος (GUNITE) κλπ. Επίσης θα γίνει καθαρισμός της επιφανείας των πασσάλων κατά τρόπο που να μπορεί να κολλήσει το σκυρόδεμα της επένδυσης στο σκυρόδεμα των πασσάλων (εργασία που μπορεί να γίνει με τρίψιμο της επιφανείας ή ακόμα και με αμμοβολή) όπως επίσης και η αποκάλυψη των σιδηροπλισμών των πασσάλων στις θέσεις που προβλέπεται να γίενι ανόρθωση ειδικών κεκαμμένων συνδετήρων που θα έχουν ενσωματωθεί στον πάσσαλο ή συγκόλληση των σιδηροπλισμών της στρώσης επένδυσης με τους σιδηροπλισμούς του πασσάλου ή άλλος κατάλληλος τρόπος σύνδεσης. Τέλος θα γίνει σύνδεση του κάτω πέρατος του συστήματος στεγάνωσης προς το σύστημα απαγωγής των νερών στράγγισης Εγκρίσεις Το στεγανοποιητικό σύστημα (υλικά, τρόπος κατασκευής, έλεγχοι) πρέπει να προτείνεται έγκαιρα, από τον Ανάδοχο και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. Προς τούτο ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία όλα τα σχετικά έγγραφα, δηλαδή οδηγίες εργοστασίου παραγωγής, οικείους κανονισμούς καθώς και πιστοποιητικά προηγούμενων εφαρμογών σε ανάλογα έργα. Σε κάθε περίπτωση πάντως η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα της αποδοχής ή απόρριψης της πρότασης του Αναδόχου αν δεν πεισθεί για την εξασφάλιση πλήρους αδιαβροχοποίησης. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 45

47 12.4 Επιμέτρηση Η επιμέτρηση του στεγανοποιητικού συστήματος θα γίνεται σε m 2 πραγματικού εμβαδού, όπως αυτός θα προκύψει από τις διαστάσεις του τεχνικού σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια και τους όρους δημοπράτησης Πληρωμή Η ανά τετραγωνικό μέτρο τιμή μονάδος θα περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες έγκρισης του στεγανοποιητικού συστήματος όπως περιγράφονται στην παράγραφο 12.3 του παρόντος, την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου όλων των απαιτουμένων υλικών και την κατεργασία και τοποθέτηση τους. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 46

48 ΑΡΘΡΟ Π13: ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ 13.1 Αντικείμενο Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει, θα διατρήσει τις οπές για την τοποθέτηση, θα τοποθετήσει, θα τανύσει, θα επανατανύσει και θα συντηρεί μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις, πλήρεις με όλα τα εξαρτήματα, σε επιφάνειες των υπαίθριων εκσκαφών που δείχνονται στα Σχέδια και σε άλλες θέσεις υπαίθριων και υπόγειων εκσκαφών, όπως απαιτείται και όπως εγκρίνει ή όπως δώσει εντολή η Υπηρεσία. Οι θέσεις, οι διατάξεις, τα βάθη και οι διευθύνσεις των μόνιμων προεντεταμένων αγκυρώσεων για την αντιστήριξη των πρανών, θα είναι σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την έγκριση ή την οδηγία της Υπηρεσίας. Επί πλέον ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει, θα διατρήσει τις οπές, θα εγκαταστήσει και θα συντηρεί προεντεταμένες αγκυρώσεις, πλήρεις με όλα τα παρελκόμενα, για την υποστήριξη των πρανών, όπως καθορίζεται εδώ. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση, έγκαιρα και όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη των εργασιών και πάντως πριν από την παραγγελία των αγκυρώσεων, πλήρη στοιχεία για τον τύπο και τα υλικά των αγκυρώσεων που προτίθεται να χρησιμοποιήσει μαζί με οδηγίες και πιστοποιητικά του κατασκευαστή, μέθοδο εγκατάστασης, αντιδιαβρωτική προστασία, εξοπλισμό τάνυσης, μέθοδο και εξοπλισμό τσιμεντενέσεων, προτάσεις για τις δοκιμές των αγκυρώσεων και τον αντίστοιχο εξοπλισμό. Η προμήθεια και η εγκατάσταση προεντεταμένων αγκυρώσεων, η οποία θα είναι πλήρης με τα εξαρτήματά τους θα περιλαμβάνει, αλλά όχι περιοριστικά, τις κατασκευές έδρασης των κεφαλών των αγκυρώσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα ή χάλυβα συμπεριλαμβανομένων χαλύβδινων δοκών ελασμάτων και άλλων χαλύβδινων προσαρτημάτων Υλικά Οι προεντεταμένες αγκυρώσεις θα είναι δέσμες από καλώδια, εφοδιασμένες με όλα τα κατάλληλα εξαρτήματα, τυποποιημένα προϊόντα από κατασκευαστή της έγκρισης της Υπηρεσίας. Τα υλικά, τα φορτία εργασίας και οι διάμετροι των καλωδίων για τον κάθε τύπο προεντεταμένων αγκυρώσεων, που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων Προτύπων κατά τις οδηγίες ή την έγκριση της Υπηρεσίας. Θα επιτραπεί η χρήση μόνο δοκιμασμένων τύπων προεντεταμένων αγκυρώσεων. Ανάλογα με τις συνθήκες του εδάφους και τις απαιτήσεις της Μελέτης το τελικό φορτίο εργασίας σε κάθε προεντεταμένη αγκύρωση θα κυμαίνεται από τετρακόσια (400) ΚΝ μέχρι εξακόσια (900)ΚΝ και όπως θα ορίσει η Υπηρεσία, με συντελεστή ασφαλείας έναντι ορίου διαρροής 1,75. Τα συρματόσχοινα θα είναι συνεχή χωρίς ματίσματα ή μούφες και απαλλαγμένα από λάδια, ακαθαρσίες, σκουριά και χωρίς μηχανικές βλάβες. Τα συρματόσχοινα θα προμηθεύονται σε κουλούρες, διαμέτρου τουλάχιστον ενάμισι (1,50)m κατάλληλα προστατευμένες στο εργοστάσιο από διάβρωση και ζημιές. Η κεφαλή των αγκυρώσεων θα αποτελείται από χαλύβδινη πλάκα που θα επιτρέπει τάνυση κάθε ράβδου, καλωδίου ή συρματόσχοινου χωριστά ή όλων μαζί, καθώς και την εκτέλεση τσιμεντένεσης για πλήρωση της οπής. Το στατικό φορτίο αστοχίας της κεφαλής της αγκύρωσης δεν θα είναι μικρότερο από το άθροισμα των φορτίων θραύσης των συρματόσχοινων. Ο εξοπλισμός τάνυσης θα είναι τέτοιος, ώστε να επιβάλλεται το φορτίο τάνυσης στον τένοντα Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 47

49 εγγυημένα χωρίς προβλήματα, να επιτρέπει την αποφόρτιση και επαναφόρτιση και να εγγυάται τη μέτρηση των φορτίων και των παραμορφώσεων, κατά τη διάρκεια των δοκιμών τάνυσης. Το άκρο πάκτωσης θα είναι από κοινό ανθρακούχο χάλυβα ή άλλο εγκεκριμένο υλικό. Θα περιλαμβάνει παρέμβυσμα που θα διαχωρίζει τη ζώνη πάκτωσης από το τανυόμενο τμήμα και θα αποκλείει ροή ενέματος στο τανυόμενο τμήμα. Το φορτίο αποκόλλησης της πάκτωσης θα είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το φορτίο θραύσης του τένοντα. Ο σωλήνας τσιμεντένεσης θα είναι από PVC, διάτρητος σε κανονικά διαστήματα με οπές καλυμμένες με χιτώνιο από λάστιχο, όπως καθορίζει ο Κατασκευαστής των προεντεταμένων αγκυρώσεων και σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Πριν από την εγκατάσταση των προεντεταμένων αγκυρώσεων, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει δοκιμές τάνυσης σύμφωνα με τον Κανονισμό DIN 4125, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα των αγκυρώσεων και των πακτώσεων τους. Ο αριθμός των δοκιμαστικών αγκυρώσεων θα αντιστοιχεί στο δύο τοις εκατό (2%) του συνολικού αριθμού αγκυρώσεων που προβλέπεται να εγκατασταθούν και πάντως όχι μικρότερος από τρεις (3) αγκυρώσεις. Θα τηρηθούν λεπτομερή στοιχεία κατά τη διάτρηση, τάνυση, επανατάνυση και τσιμεντένεση. Το δοκιμαστικό φορτίο θα είναι μιάμιση (1,50) φορά το φορτίο εργασίας, εκτός αν ζητηθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής θα μετριέται η αξονική μετακίνηση της κεφαλής της αγκύρωσης, οι μετακινήσεις της πλάκας αγκύρωσης και το φορτίο τάνυσης Διάτρηση Οπών Προεντεταμένων Αγκυρώσεων Η διάμετρος των οπών για τις προεντεταμένες αγκυρώσεις θα είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του Κατασκευαστή και θα υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας και δεν θα είναι μικρότερη από 120mm. Η διάτρηση των οπών θα γίνει σε θέσεις, κλίσεις και βάθη, σύμφωνα με τα Σχέδια, ή όπως απαιτηθεί και με την έγκριση της Υπηρεσίας. Οι οπές θα διατρηθούν με περιστροφικό ή περιστροφικοκρουστικό γεωτρύπανο, σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για τον Κύριο του έργου, τη διάτρηση με πυρηνοληψία και ανάκτηση των πυρήνων για αριθμό οπών που δεν θα υπερβεί τελικά το 10% του συνόλου των προεντεταμένων αγκυρώσεων που θα τοποθετηθούν στο Έργο. Οι πυρήνες θα φυλάσσονται σε όλη τη διάρκεια του Έργου σε ειδικά κιβώτια. Για όλες τις οπές των προεντεταμένων αγκυρώσεων θα καταγράφονται όλα τα απαραίτητα κατά την Υπηρεσία διατρητικά στοιχεία (ταχύτητα διάτρησης, χρώμα επιστρέφοντος νερού, συμπεριφορά των διατρητικών στελεχών, παρουσία μαλακού υλικού αν υπάρχει κλπ.). Οι οπές για τις προεντεταμένες αγκυρώσεις θα φτάνουν 50cm. βαθύτερα από το απαιτούμενο μήκος των προεντεταμένων αγκυρώσεων Τοποθέτηση και Πλήρωση με Ένεμα των Προεντεταμένων Αγκυρώσεων Μετά τη διάτρηση οι οπές των προεντεταμένων αγκυρώσεων θα καθαρίζονται με πεπιεσμένο αέρα μέχρις ότου δεν θα έχουν απομείνει ακαθαρσίες στις οπές. Η τοποθέτηση των προεντεταμένων αγκυρώσεων και η πλήρωση με ένεμα θα γίνεται αμέσως μετά τη διάτρηση και τον καθαρισμό της οπής. Το ένεμα το οποίο θα χρησιμοποιείται για την πάκτωση των αγκυρώσεων θα έχει λόγο νερού:τσιμέντου (W:C) όχι άνω του 0.40:1 κατά βάρος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις οδηγίες του Κατασκευαστή των αγκυρίων. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 48

50 Μετά την τοποθέτηση της προεντεταμένης αγκύρωσης μέσα στην οπή και αφού κεντραριστεί στον άξονα της οπής, το τμήμα της οπής στην περιοχή της πάκτωσης της αγκύρωσης θα πληρώνεται με τσιμεντένεμα, παράλληλα με τη λήψη μέτρων για την πλήρη εκτόπιση του αέρα και σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστή. Για κάθε αγκύρωση θα καταγράφονται όλα τα στοιχεία εγκατάστασης (τύπος μίγματος ενέματος, όγκος ενέματος, πίεση ενέματος, μήκος πάκτωσης κλπ.). Οι προεντεταμένες αγκυρώσεις θα προστατεύονται καθ όλο το μήκος τους με κατάλληλα αντιδιαβρωτικά υλικά, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό DIN 4125 και θα τανύονται στο προδιαγραφόμενο φορτίο με κατάλληλη συσκευή και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό DIN Η τάνυση των προεντεταμένων αγκυρώσεων μπορεί να γίνει μετά παρέλευση 14 ημερών από την τοποθέτησή τους στις οπές και την πάκτωσή τους. Ο χρόνος αυτός μπορεί να μειωθεί μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του Αναδόχου, με χρήση κατάλληλων προσμίκτων κλπ., και μόνον μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, και με την προϋπόθεση ότι με την χρήση των εν λόγω προσμίκτων η αντοχή του ενέματος στην επιθυμητή ημερομηνία τάνυσης δεν θα είναι μικρότερη αυτής του συμβατικού μίγματος των 14 ημερών. Αφού τελειώσουν οι εργασίες τάνυσης, επανατάνυσης κλπ. της προεντεταμένης αγκύρωσης, όπως αναφέρεται στην υποπαράγραφο 11.5, θα πληρωθεί ολόκληρη η οπή με εισπιεζόμενο ένεμα για την προστασία της προεντεταμένης αγκύρωσης βράχου, καθ όλο το μήκος της, από τη διάβρωση. Η πλήρωση με ένεμα της οπής θα εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και την έγκριση της Υπηρεσίας. Άλλες μέθοδοι και διαδικασίες αντιδιαβρωτικής προστασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εφόσον εγκριθούν από την Υπηρεσία. Το μίγμα ενέματος για το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ο πρακτικά ελάχιστος λόγος νερού - τσιμέντου, θα περιέχει κατάλληλα πρόσμικτα βελτιωτικά της εργασιμότητας, όπως θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Το μίγμα θα μελετηθεί, ώστε η εφίδρωση να μην υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) Τάνυση και Έλεγχος Προεντεταμένων Αγκυρώσεων Η τάνυση και ο έλεγχος των προεντεταμένων αγκυρώσεων θα γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό DIN Η τάνυση θα γίνεται το ταχύτερο δυνατό σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της υποπαραγράφου Προεντεταμένες αγκυρώσεις που κατά την τάνυση εμφανίζουν παραμορφώσεις μεγαλύτερες από τα προδιαγραφόμενα όρια θα απορρίπτονται και νέες προεντεταμένες αγκυρώσεις θα τοποθετούνται δίπλα τους. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται καμία πρόσθετη αποζημίωση για τις αγκυρώσεις που έχουν απορριφθεί Επιμέτρηση Η επιμέτρηση των προεντεταμένων αγκυρώσεων θα γίνεται σε τρέχον μέτρο πραγματικού μήκους, όπως αυτό θα προκύψει από τους υπολογισμούς της Μελέτης σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια και τους όρους δημοπράτησης Πληρωμή Η ανά τρέχον μέτρο τιμή μονάδος θα περιλαμβάνει κάθε δαπάνη για υλικά, τοποθέτηση, εξοπλισμό, εγκαταστάσεις και προσωπικό που απαιτούνται για την πλήρη, έντεχνη και εμπρόθεσμη κατασκευή και κάθε επιβάρυνση για δοκιμές και ελέγχους, και δευτερεύουσες εργασίες πάσης φύσεως. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 49

51 ΑΡΘΡΟ Π14: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΛΙΘΟΡΡΙΠΗ Τα μεταβατικά έργα από λιθορριπή θα κατασκευάζονται πίσω από τα ακρόβαθρα των νέων Άνω Διαβάσεων, από λιθορριπές με λίθους λατομείου μέγιστης διάστασης 0,40m, σε στρώσεις μέγιστου πάχους 0,80m και το συνολικό τους ύψος δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 8,00m. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η «σφράγιση» της άνω επιφάνειάς της με την κατασκευή «μεταβατικού τμήματος» και «στέψης» πάνω από αυτήν, σύμφωνα με τα οριζόμενα περί Βραχωδών Επιχωμάτων, στο άρθρο Β-2 των Τεχνικών Προδιαγραφών - Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) έργων Οδοποιίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Τεύχος 1 από 5). Σε όση έκταση δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση δονητικών οδοστρωτήρων, οι λιθορριπές θα συμπυκνώνονται με κατάλληλα δονητικά μηχανήματα συμπύκνωσης βαρέως τύπου (δονητικοί συμπιεστές, δονητικές πλάκες, δονητικοί κύλινδροι), σύμφωνα με τις ενδεικτικές κατευθύνσεις του Πίνακα 2 του άρθρου Γ-2 των Τεχνικών Προδιαγραφών - Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) έργων Οδοποιίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Τεύχος 1 από 5). Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 50

52 ΑΡΘΡΟ Π15: ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) 15.1 Αντικείμενο Το παρόν υποάρθρο αφορά την κατασκευή μεταλλικών θυρών σε οποιαδήποτε θέση κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, όπως τούτο θα προσδιορίζεται λεπτομερέστερα στους Ειδικούς Όρους Δημοπράτησης (Ε.Σ.Υ., Τιμολόγιο κλπ.) 15.2 Περιεχόμενο - προδιαγραφή Ο Ανάδοχος θα συντάξει κατασκευαστικά σχέδια που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Η εργασία περιλαμβάνει όλα τα υλικά, εξοπλισμό και εργασία που χρειάζονται για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και λειτουργία των μεταλλικών θυρών. Οι θύρες θα είναι απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους, οποιασδήποτε διατομής, καρφωτές και με ή χωρίς εντορμίες, εξαρτήματα στερέωσης, αναρτήσεις λειτουργίας, κλείθρου ασφαλείας τύπου YALE, χειρολαβές ορειχάλκινες, χρωματισμού με δύο στρώσεις ελαιοχρώματος μίνιου, μετά από την αναγκαία προεργασία (απόξεση και καθαρισμός επιφάνειας με ψήκτρα και σμυριδόπανο) και δύο στρώσεις βερνικοχρώματος ριπολίνης από συνθετικές ρητίνες Επιμέτρηση - πληρωμή Η πληρωμή θα γίνεται με το χιλιόγραμμο τελειωμένης κατασκευής, σύμφωνα με πρωτόκολλο ζύγισης αυτής πριν από την τοποθέτηση. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 51

53 ΑΡΘΡΟ Π16: ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 16.1 Αντικείμενο Η εργασία που καλύπτεται από το παρόν υποάρθρο αφορά την προμήθεια όλων των εγκαταστάσεων, εργατικού δυναμικού, εξοπλισμού, υλικών και εφοδίων και στην εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για την προμήθεια και εγκατάσταση των διαφόρων γαλβανισμένων χαλύβδινων μεταλλικών κατασκευών σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτές, όπως δείχνεται στα σχέδια και σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας Υλικά και κανονισμοί Όλα τα υλικά που θα προμηθευτούν θα είναι καινούργια και πρώτης εμπορικής ποιότητας, απαλλαγμένα από ελαττώματα και ατέλειες και, όπου αυτό δείχνεται, της κατάταξης και στάθμης που προδιαγράφονται. Τα υλικά που δεν προδιαγράφονται ειδικά ως προς την κατάταξη τους θα είναι τα πλέον κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται και θα συμφωνούν με τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές της American Society for Testing and Materials (ASTM) ή άλλα πρότυπα που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Όλα τα υλικά θα ανταποκρίνονται στην τελευταία έκδοση των κατάλληλων προτύπων που αναφέρονται παρακάτω : ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΟ α. Δομικός χάλυβας για συγκολλημένες κατασκευές ASTM A36 "Προδιαγραφές για δομικό χάλυβα" β. Ράβδοι αγκύρωσης (μπουλώνια), περικόχλια και ροδέλες ASTM A306 "Ράβδοι ανθρακούχου χάλυβα, υποκείμενες σε απαιτήσεις μηχανικών ιδιοτήτων" και ASTM A283, "Προδιαγραφές για πλάκες ανθρακούχου δομικού χάλυβα χαμηλής έως μέσης εφελκυστικής αντοχής" Η προστασία των εν λόγω χαλύβδινων κατασκευών από τη διάβρωση θα γίνεται με θερμό βαθύ γαλβάνισμα, δηλαδή με εμβάπτιση σε λιωμένο ψευδάργυρο θερμοκρασίας 450 C περίπου, η οποία εμβάπτιση θα εκτελείται μετά την κατεργασία και συναρμολόγηση των κατασκευών. Γαλβανισμένα θα είναι και τα αγκύρια πάκτωσης, κοχλίες, περικόχλια κλπ. Το γαλβάνισμα θα έχει ελάχιστο πάχος 600g/m² (85μm) για πάχη ελασμάτων μεγαλύτερα ή ίσα των 5mm και 450g/m² (65μm) για πάχη ελασμάτων από 2 έως 5mm, εκτός εάν από τους λοιπούς Όρους Δημοπράτησης (ΕΣΥ, Τιμολόγιο κλπ.) απαιτείται ισχυρότερη προστασία, οπότε θα εφαρμόζεται αυτή η ισχυρότερη προστασία, σύμφωνα και με το άρθρο Γ12 της ΤΣΥ, (Τεύχος 1 από 4). Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 52

54 16.3 Επεξεργασία, Συναρμολόγηση και Κατασκευή Γενικά Όλα τα στοιχεία που προδιαγράφονται στο παρόν υποάρθρο θα ακολουθούν τις λεπτομέρειες και θα υφίστανται επεξεργασία όπως δείχνουν τα σχέδια ή όπως υποδείξει η Υπηρεσία. Οποιεσδήποτε αλλαγές προτείνει ο Ανάδοχος για χρησιμοποίηση τρέχουσας φύσης υλικών ή εργοταξιακής πρακτικής, θα υποβάλλονται προς έγκριση πριν από την εφαρμογή τους. Σε κάθε περίπτωση κατασκευαστικά σχέδια λεπτομερειών και συναρμολόγησης θα υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία πριν την κατασκευή. Όλες οι μεταλλικές εργασίες θα εκτελούνται επακριβώς, σύμφωνα με σχέδια κατασκευής και οδηγίες και δίχως βλάβες από στρεβλώσεις, κάμψεις ή παραμορφώσεις των επιμέρους στοιχείων. Επιμέρους στοιχεία, που παρουσιάζουν στρεβλώσεις ή άλλου είδους παραμορφώσεις, δεν θα εγκαθίστανται πριν αποκατασταθούν όλες οι βλάβες, όσα δε στοιχεία υπέστησαν σοβαρές βλάβες κατά την κατεργασία θα απορρίπτονται εφόσον κρίνει η Υπηρεσία. Δεν θα επιτρέπεται σφυρηλάτηση, που μπορεί να προξενήσει βλάβες ή να παραμορφώσει τα στοιχεία. Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει όλα τα εφόδια συγκόλλησης, βοηθητικά προσωρινά πλαίσια, συνδετήριες ράβδους, πιεστήρια, ράβδους συναρμολόγησης και τα λοιπά διάφορα υλικά που απαιτούνται για την εγκατάσταση των μεταλλικών κατασκευών στη θέση τους και τη συγκράτησή τους στην κατάλληλη θέση κατά τη διάρκεια της διάστρωσης σκυροδέματος ή κονιάματος. Οπές Όλες οι οπές θα είναι κυλινδρικές, εκτός εάν δείχνεται διαφορετικά στα σχέδια. Οι οπές θα είναι κάθετες προς τα στοιχεία και θα διανοίγονται δίχως ανώμαλα ή φθαρμένα άκρα. Οπές σε υλικά πάχους μεγαλύτερου των 25mm θα διανοίγονται με διάτρηση, ενώ όλες οι άλλες οπές θα διατρυπιούνται στο πλήρες τους μέγεθος. Οι αποστάσεις των άκρων και οι ενδιάμεσες αποστάσεις των ράβδων (Bolts) θα ανταποκρίνονται προς την τελευταία έκδοση των προδιαγραφών ASTM. Συγκολλήσεις α. Προετοιμασία συγκολλήσεων Τα στοιχεία θα ενωθούν με συγκόλληση, θα κόβονται επακριβώς στις διαστάσεις τους με τις ακμές τους κομμένες με φλόγιστρο ή με μηχανικό τρόπο, ώστε να προσφέρονται στον απαιτούμενο τρόπο συγκόλλησης και να επιτρέπουν έντονη διείσδυση και καλή σύντηξη του υλικού συγκόλλησης και του υλικού βάσης. Οι κομμένες επιφάνειες θα είναι απαλλαγμένες ορατών ατελειών όπως λεπιδώσεις και επιφανειακές ατέλειες από την κοπή ή τους χειρισμούς φλόγιστρου κοπής ή κάθε άλλης επιβλαβούς ατέλειας. Οι επιφάνειες των προς συγκόλληση πλακών θα είναι απαλλαγμένες από σκουριά, λίπος ή αλλά ξένα υλικά κατά μήκος των άκρων που έχουν προετοιμασθεί προς συγκόλληση. β. Διαδικασία συγκόλλησης Όλες οι συγκολλήσεις θα γίνουν σύμφωνα με πρότυπα τουλάχιστον ισοδύναμα προς εκείνα που απαιτούνται από τα "Πρότυπα Διαδικασίας Καταλληλότητας" (Standard Qualification Procedure) της AWS. γ. Καταλληλότητα συγκολλητών και χειριστών συγκολλήσεων Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 53

55 Όλοι οι συγκολλητές και χειριστές συγκολλητών που θα ασχοληθούν στο έργο, θα πρέπει να υποστούν δοκιμασία ελέγχου καταλληλότητας τουλάχιστον ισοδύναμη προς εκείνη που προδιαγράφεται στους κανόνες καταλληλότητας χείριστου (Standard Qualification Procedure) της AWS. Ράβδοι (μπουλόνια)-ροδέλες-περικόχλια Οι ράβδοι (μπουλόνια) σύνδεσης θα πληρούν τις απαιτήσεις της ASTM, Designation A306, εκτός εάν δείχνεται διαφορετικά στα σχέδια ή δοθεί διαφορετική οδηγία. Κάτω από την κεφαλή της ράβδου ή του παξιμαδιού, ανάλογα θα τοποθετούνται σκληρυμένες αυτοασφαλιζόμενες ροδέλες. Οι ράβδοι (μπουλόνια) θα συσφίγγονται μέχρις ότου αναπτυχθεί η τάση που θα υποδείξει η Υπηρεσία χρησιμοποιώντας είτε επίπεδα χειροκίνητα κλειδιά, χειροκίνητα δυναμόκλειδα ή κλειδιά μηχανικής ενέργειας ή κατά τη μέθοδο "turn-of-the-bolt". Αντίστοιχες ισοδύναμες τάσεις θα αναπτύσσονται για άλλα μεγέθη των ράβδων (μπουλονιών). Κατά τη χρήση επίπεδων χειροκίνητων κλειδιών, θα χρησιμοποιείται κρικομανέλλα με μήκος βραχίονα ανάλογο προς τη δύναμη που θα εφαρμοστεί ώστε να επιτυγχάνεται η απαραίτητη στρεπτική ροπή. Κατά τη χρησιμοποίηση χειροκίνητων δυναμόκλειδων, η απαιτούμενη στρεπτική ροπή μπορεί να αναγνωσθεί από το όργανο ενδείξεων του κλειδιού ή σε άλλους τύπους κλειδιών η στρεπτική ροπή υποδηλώνεται από μία χαλάρωση του κλειδιού. Τα περικόχλια θα πρέπει να βρίσκονται σε κίνηση όταν μετράται η στρεπτική ροπή. Κατά τη χρησιμοποίηση μηχανικών κλειδιών θα γίνεται πιστή τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή και θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε η συσκευή να λειτουργεί σωστά και να είναι σωστά βαθμολογημένη. Ράβδοι αγκύρωσης-σωληνωτοί μανδύες-λοιπές μεταλλικές εργασίες Ενσωματωμένες ράβδοι αγκύρωσης με ή δίχως σωληνωτό μανδύα, θα κατασκευάζονται όπως δείχνεται στα σχέδια ή όπως θα υποδείξει η Υπηρεσία. Οι ράβδοι αγκύρωσης θα τοποθετούνται για σωστή σύνδεση προς τα μη ενσωματούμενα στοιχεία. Οδηγοί για την τοποθέτηση και στερέωση θα παρέχονται από τον Ανάδοχο. Ο καθαρισμός και η βαφή θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα ενσωματούμενα μεταλλικά τεμάχια θα τοποθετούνται ακριβώς στη θέση τους κατά το χρόνο διάστρωσης του σκυροδέματος, ή θα αφεθούν υποδοχές στο σκυρόδεμα και το τοποθετημένο μεταλλικό τεμάχιο θα αγκυρώνεται και τσιμεντώνεται στη θέση μετά την πήξη του δομικού σκυροδέματος. Επιμέτρηση - πληρωμή Η επιμέτρηση των γαλβανισμένων χαλύβδινων κατασκευών θα γίνεται με χιλιόγραμμα βάρους της γαλβανισμένης χαλύβδινης κατασκευής, όπως προκύπτει από τα μήκη των χρησιμοποιούμενων διατομών και το ανά τρέχον μέτρο βάρους, που δίδεται σε επίσημους καταλόγους του κατασκευαστή για κάθε διατομή. Δεν θα επιμετράται για πληρωμή μορφοσίδηρος, που χρησιμοποιήθηκε για ευκολία της Αναδόχου χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας. Στην παρούσα εργασία περιλαμβάνονται όλοι οι κοχλίες αγκύρωσης, χιτώνια σωλήνων, περικόχλια, κοχλίες, αγκύρια και συσφιγκτήρες, γωνίες εγκιβωτιζόμενες σε ακμές σκυροδέματος, διάφορες πλάκες έδρασης και οποιεσδήποτε μεταλλικές κατασκευές πέραν από τις διαλαμβανόμενες στις προδιαγραφές στα υποάρθρα της Τ.Σ.Υ για μεταλλικά πλαίσια κλπ. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 54

56 αντιστήριξης, καθώς και των σχετικών προδιαγραφών των υποάρθρων της Τ.Σ.Υ. για τους ήλους αντιστήριξης. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 55

57 ΑΡΘΡΟ Π17: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) 17.1 ΓΕΝΙΚΑ Πεδίο εφαρμογής είναι: o Σιδηροδρομικές Γέφυρες άνω των ~20m μήκους o Κάτω Οδικές Διαβάσεις άνω των ~20m πλάτους οδού (ή μήκους σιδ/κής γέφυρας) o Άνω Οδικές Διαβάσεις 17.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθοι κανονισμοί και πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB): ΕΝ DB Module 0201 Module 0202 Module 0203 Module 0204 Module 0205 Module 0206 Module 0221 Module 0223 Module 0224 Σιδηροδρομικές Εφαρμογές Σταθερές Εγκαταστάσεις Μέρος 1 ο : Προστατευτικά Μέτρα σχετικά με την ηλεκτρική ασφάλεια και τη γείωση Εγκαταστάσεις Εναέριου Αγωγού Επαφής Βασικές Αρχές Διάδοσης Ρεύματος Επιστροφής, Γείωσης και Μείωσης βηματικών τάσεων και τάσεων επαφής Σχεδιασμός και Μελέτη Διάδοσης Ρεύματος Επιστροφής Υλοποίηση Διάδοσης Ρεύματος Επιστροφής Σχεδιασμός και Μελέτη Συστήματος Σιδηροδρομικής Γείωσης Κατασκευή Συστήματος Σιδηροδρομικής Γείωσης Μελέτη και Κατασκευή εγκατάστασης μείωσης βηματικών τάσεων και τάσεων επαφής Χρήση αγωγών Ρεύματος Επιστροφής Διάδοση Ρεύματος Επιστροφής και Σιδηροδρομική Γείωση Κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα Διάδοση Ρεύματος Επιστροφής και Σιδηροδρομική Γείωση Γραμμής Σταθερής Επιδομής 17.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΑΘΡΑ Οι οπλισμοί που θα μετέχουν στο σύστημα γείωσης των πασάλων θα είναι 1τεμ. ανά 60 cm της περιμέτρου του κάθε κλωβού, κάθε πασάλου. Σε καμία περίπτωση δε θα είναι λιγότεροι από το ένα τρίτο του συνολικού σιδηρού οπλισμού του κάθε κλωβού. Όλοι οι πάσαλοι θα μετέχουν στο σύστημα γείωσης. Οι συνδέσεις του σιδηρού οπλισμού των κλωβών των πασάλων, ο οποίος μετέχει στη γείωση, θα γίνεται δια συγκολλήσεώς του άνωθεν και κάτωθεν τμήματος του κάθε κλωβού (όπως Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 56

58 φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο), με αγωγούς ή με λάμες, με ραφές συνολικού εμβαδού η κάθε μία τουλάχιστον 2 cm². Oι ανώτατοι και οι κατώτατοι συνδετήρες των κλωβών κάθε πασάλου, θα είναι από αγωγούς διαμέτρου min Φ16 mm² ή από λάμες διαστ. 30Χ3,5 mm², οι οποίες θα συγκολληθούν στο σιδηρό οπλισμό, κατά τον τρόπο, που περιγράψαμε παραπάνω. Ακολούθως οι κατ αυτό τον τρόπο μορφούμενες στεφάνες θα συνδεθούν μεταξύ τους αγώγιμα δια συγκολλήσεώς των, με τις αντίστοιχες στεφάνες του επόμενου και προηγούμενου κλωβού του πασάλου, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται συνέχεια. Όλοι οι αγωγοί και λάμες, που μετέχουν στο συνολικό σύστημα γείωσης, θα είναι θερμά επιψευδαργυρωμένες. Σε κάθε βάθρο και σε μια απόσταση περίπου 60cm από την επιφάνεια του εδάφους θα πρέπει να προβλεφθεί ακροδέκτης, όπου θα είναι δυνατή, εφόσον παραστεί ανάγκη, η εκ των υστέρων βελτίωση της γείωσης. ΦΟΡΕΑΣ Για τη γείωση του φορέα θα προστεθούν ξεχωριστές διαμήκεις χαλύβδινες ράβδοι διαμ. min Φ 16 mm² ή λάμες διαστ. min 30X3,5 mm², οι οποίες πρέπει να είναι ορατές: 1. κάτω από κάθε γραμμή, 2. στο μέσο, κάτω από κάθε πεζοδρόμιο, 3. στην ακραία διαδοκίδα από την πλευρά της γραμμής, 4. στο κάτω μέρος της δοκού της γέφυρας Όλες οι διαμήκεις χαλύβδινες ράβδοι, πρέπει να συγκολλούνται. Το πάχος του σκυροδέματος, που επικαλύπτει τις ράβδους δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 100mm. Για τη σύνδεση των διαμήκων ράβδων θα χρησιμοποιηθούν πλαίσια μεταλλικών ράβδων ή χαλύβδινων ταινιών. Τα πλαίσια αυτά θα συγκολλούνται με τις διαμήκεις ράβδους και θα τοποθετούνται εγκάρσια στα σημεία των στύλων ηλεκτροκίνησης και σε κάθε άκρο των δοκών της γέφυρας, σε κάθε περίπτωση όχι πάνω από 30m. Πλευρικά της ακραίας δοκού θα υπάρχει ακροδέκτης, που θα συνδέεται στις διαμήκεις ράβδους. Οι ακροδέκτες αυτοί είναι αναγκαίοι για τη σύνδεση όλου του εξοπλισμού, που θα πρέπει να περιληφθεί στο σύστημα γείωσης του οπλισμού και αργότερα της γραμμής. Η σκυροδέτηση των ακροδεκτών από το άνω μέρος του φορέα, πρέπει να είναι μικρότερη των 100 mm, προκειμένου να διασφαλίζεται η άνετη πρόσβαση για τη διεξαγωγή των ελέγχων της συντήρησης. Σε όλα τα σημεία θεμελίωσης των στύλων ηλεκτροκίνησης θα υπάρχουν κεντρικά σημεία γείωσης. Στην πλευρά της θεμελίωσης θα στερεωθεί χάλκινη συλλεκτήρια ράβδος (ελάχ. 4Χ50 mm, με 5 κοχλίες Μ16). Εκεί θα ενώνονται οι αγωγοί γείωσης του κιγκλιδώματος, του στύλου ηλεκτροκίνησης, του οπλισμού, της γραμμής και όσων άλλων στοιχείων απαιτείται. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 57

59 Όταν η γραμμή ηλεκτροδοτηθεί τα κιγκλιδώματα θα βρίσκονται στην περιοχή επίδρασης της αλυσοειδούς και για το λόγο αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο σύστημα γείωσης. Συνεπώς θα πρέπει να συγκολληθούν. Εάν υπάρχουν αρμοί (κενά), που απαιτούνται για τις συστολοδιαστολές, οι αρμοί αυτοί, θα πρέπει να γεφυρώνονται, με γεφυρώσεις (jumpers) από χάλκινο καλώδιο τύπου ΝΥΥ-Ο 1Χ70 mm². Η σύνδεση με τη γείωση θα γίνεται στα κεντρικά σημεία γείωσης (στις θέσεις των στύλων) με καλώδιο τύπου 1Χ70 mm². Για το σκοπό αυτό θα υπάρχει ένας εύκαμπτος σωλήνας (PVC ή ΡΕ) στο σκυρόδεμα. ΑΡΜΟΙ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΑΝΑ Οι αρμοί διαστολής και τα εφέδρανα, θα πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρικές γεφυρώσεις (jumper), που θα ενώνουν τα αντίστοιχα σημεία του τεχνικού. Κοντά στα εφέδρανα, απαιτούνται ακροδέκτες και στο φορέα και στο βάθρο. Οι ακροδέκτες αυτοί πρέπει να συγκολληθούν με την πλησιέστερη διαμήκη χαλύβδινη ράβδο οπλισμού της δοκού της γέφυρας ή με την πλησιέστερη κάθετη δέσμης, θα πρέπει δε τόσο οι ακροδέκτες, όσο και οι γεφυρώσεις να είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμοι για έλεγχο. Οι αρμοί διαστολής στα δύο άκρα της γέφυρας, θα πρέπει ομοίως να διαθέτουν γεφυρώσεις (jumper). Οι αντίστοιχοι ακροδέκτες, θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι στην πλευρά της πλαϊνής δοκού του φορέα, σε απόσταση μικρότερη των 100 mm από την επιφάνεια της γέφυρας για καλύτερη επισκεψιμότητα. Οι γεφυρώσεις (jumpers), αποτελούνται από υψηλής ευκαμψίας καλώδια χαλκού με διατομή 95 mm² και πρεσσαριστούς ακροδέκτες (κόσες). Κατά τη μηχανική μελέτη, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η δυνατότητα μετακίνησης της γέφυρας χωρίς να καταπονηθούν οι γεφυρώσεις (jumpers). ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ως προς τον ηλεκτρικό εξοπλισμό, όπως ο ηλεκτροφωτισμός, πρέπει να διαχωρίζεται η σιδηροδρομική γείωση και η γείωση της ΔΕΗ, προκειμένου ν αποφευχθεί τυχόν διάδοση τάσης ηλεκτροκίνησης στο δίκτυο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μεταξύ άλλων με τους εξής τρόπους: o Πλήρης μόνωση του συνόλου του ηλεκτρικού εξοπλισμού. Δεν είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων γείωσης. o Παροχή ισχύος με μετασχηματιστές απομόνωσης ή υπερτασική δίοδο 50V. o Συνεχής παρακολούθηση της τάσης μεταξύ των δύο συστημάτων γείωσης και αυτόματη βραχυκύκλωση σε περίπτωση κρίσιμου επιπέδου τάσης o Τα μέτρα θα πρέπει να μελετηθούν σε συμφωνία με τη ΔΕΗ. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 58

60 Πλαγία όψη Άνω Οδικής Διάβασης με το σύστημα γείωσης Τομή βάθρου Άνω Οδικής Διάβασης Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 59

61 Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 60

62 Λεπτομέρεια ισοδυναμικής σύνδεσης Ανωδομής με βάθρο. Γεφύρωση Αρμού Αναμονή για εξωτερικό τρίγωνο γείωσης Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 61

63 Λεπτομέρεια: Ισοδυναμική σύνδεση κιγκλιδώματος και οριζοντίου προστατευτικού πετάσματος με χαλαρό οπλισμό γέφυρας εντός του σκυροδέματος. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 62

64 Σύστημα γείωσης βάθρων Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 63

65 ΑΡΘΡΟ Π18: ΕΛΞΗΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) 18.1 Μέτρα Προστασίας Για την προστασία έναντι άμεσης επαφής με τα τμήματα της ηλεκτρικής έλξης, που βρίσκονται κανονικά υπό τάση, θα εφαρμοσθεί ένα από τα παρακάτω συστήματα: Προστασία μέσω τήρησης αποστάσεων ασφαλείας. Προστασία μέσω τοποθέτησης εμποδίων. Προστασία μέσω τήρησης αποστάσεων ασφαλείας α. Επιφάνειες προσβάσιμες στο κοινό Για τις περιοχές, στις οποίες έχει πρόσβαση το κοινό, θα πρέπει να προβλεφθεί μια ελάχιστη απόσταση ασφαλείας σε ευθεία γραμμή για την προστασία έναντι άμεσης επαφής με τα μέρη της εναέριας γραμμής επαφής που βρίσκονται υπό τάση καθώς και με κάθε τμήμα της εξωτερικής επιφάνειας του συρμού που βρίσκεται υπό τάση, όπως δείχνεται στο αριστερό τμήμα της Εικόνας 1. β. Επιφάνειες προσβάσιμες στο προσωπικό Οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας που θα πρέπει να είναι αποδεκτές για το προσωπικό που εργάζεται πλησίον της υπό τάση ευρισκομένης εναέριας γραμμής επαφής, είναι αυτές που καθορίζονται στο δεξί μέρος της Εικόνας 1. Να ληφθεί υπ όψιν ότι η επιφάνειες πρόσβασης, που εμφαίνονται στην εικόνα 1, δεν παρέχουν ασφάλεια έναντι επαφής με αντικείμενα υπό τάση, που βρίσκονται κάτω απ αυτήν ή δίπλα της. Η επιφάνεια πρόσβασης, ανάλογα με την κατασκευή της, μπορεί πρακτικά να ικανοποιήσει την απαίτηση για πρόβλεψη φραγμών. Στην περίπτωση αυτή θα εφαρμοσθούν τα κατώτατα όρια των αποστάσεων ασφαλείας που προβλέπονται για την τοποθέτηση εμποδίων. Προστασία μέσω τοποθέτησης εμποδίων Εάν οι αποστάσεις ασφαλείας, που περιγράφονται παραπάνω, δεν μπορούν να επιτευχθούν, τότε για την προστασία του κοινού έναντι επαφής με τα στοιχεία που βρίσκονται υπό τάση, θα τοποθετηθούν προστατευτικά εμπόδια. Οι διαστάσεις των εμποδίων θα είναι τέτοιες ώστε οι άνθρωποι που βρίσκονται στην περιοχή της ΕΓΕ 25 kv AC να μη μπορούν να αγγίξουν τα στοιχεία που βρίσκονται υπό τάση σε μια ευθεία γραμμή. Τα προστατευτικά πετάσματα επί των Άνω Διαβάσεων θα πρέπει να συνδεθούν ισοδυναμικά μεταξύ τους, να συνδεθούν ισοδυναμικά με τα μεταλλικά κιγκλιδώματα των Άνω Διαβάσεων και τέλος να γειωθούν στον αγωγό γης του συστήματος Ηλεκτροκίνησης. Η τοποθέτηση των εμποδίων, η σωμάτωσή τους και η γείωσή τους θα γίνει σύμφωνα με τα συνημμένα στα τεύχη δημοπράτησης σχέδια. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 64

66 Εικόνα 1: Ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας σε μέτρα για κοινό (αριστερό τμήμα) και προσωπικό (δεξιό τμήμα ) Προειδοποιητικά Σήματα Στο αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων κινδύνου ηλεκτροπληξίας (Εικόνα 2), που θα τοποθετηθούν επί των προστατευτικών πετασμάτων. Εικόνα 2: Προειδοποιητική πινακίδα κινδύνου ηλεκτροπληξίας Β Ισχύοντες Κανονισμοί και Πρότυπα Η καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών του παρόντος άρθρου θα πρέπει να ικανοποιούν τους κάτωθι ισχύοντες Κανονισμούς και Πρότυπα: Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 65

67 EN Σιδηροδρομικές εφαρμογές σταθερές εγκαταστάσεις Εναέριες γραμμές επαφής ηλεκτρικής έλξης EN Σιδηροδρομικές εφαρμογές Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EN , 2 Σιδηροδρομικές εφαρμογές σταθερές εγκαταστάσεις - μέτρα προστασίας EN Σιδηροδρομικές εφαρμογές Συντονισμός μόνωσης Διάκενα και περιτυπώματα ασφαλείας EN Σιδηροδρομικές εφαρμογές Τροχαίο υλικό- μέτρα προστασίας EN Σιδηροδρομικές εφαρμογές τάση τροφοδοσίας συστημάτων έλξης EN Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις άνω του 1 kv AC IEC Επιπτώσεις του ρεύματος που περνάει από το ανθρώπινο σώμα ISO 3864 Χρώματα ασφαλείας και σήματα ασφαλείας Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ, IEC, UIC ή τα αντίστοιχα Εθνικά Πρότυπα των χωρών προέλευσης (ΕΛΟΤ, DIN, κ.λ.π.) για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και για την εκτέλεση των δοκιμών και ελέγχων Κανονισμός ηλεκτροκίνησης του ΟΣΕ, ΦΕΚ 1897, Διευκρινίζεται ότι η απόδειξη της καταλληλότητας των υλικών, που δεν καλύπτονται από τα παραπάνω αναφερόμενα πρότυπα, θα πρέπει να γίνει από τον ανάδοχο και να τύχει της έγκρισης της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. RET 030 Αναθ. 05: RDB 007 Αναθ. 03: RCP 960 Αναθ.00: RET 902 Αναθ.00: RBD 902 Αναθ.00: RDS 941 Αναθ. 00: RDS 951 Αναθ.00: ΛΙΣΤΑ ΣΧΕΔΙΩΝ Επεξηγήσεις για τη γείωση εξωτερικών αγώγιμων τμημάτων. Τυπική Διάταξη για τη γείωση εξωτερικών αγώγιμων τμημάτων. Στηρίγματα Προστατευτικών επί Άνω διαβάσεων - Υπολογισμοί. Τεχνικές Προδιαγραφές για την κατασκευή μικρού υλικού από χάλυβα. Τυπικές Προστατευτικές Διατάξεις επί Άνω Διαβάσεων. Προστατευτικό Τύπου «Α» - «Β» - «C» και «D» επί Άνω διαβάσεων. Σχέδιο Προειδοποιητικής πινακίδας Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 66

68 ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΗΣ Όλα τα υλικά επιδομής και τα επιμέρους τμήματα που τα απαρτίζουν, πέραν από τις Τεχνικές Προδιαγραφές και αντίστοιχες Fiche UIC, θα πρέπει να είναι σύμφωνα και με τις ισχύουσες κάθε φορά «ΕΥΡΩΝΟΡΜΕΣ». Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 67

69 ΑΡΘΡΟ Π19: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΛΟΥΜΙΝΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις περιλαμβάνουν: 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΜΟΝΑΔΑ Η μονάδα αποτελείται από την μερίδα, το καλούπι, το αυτόματο πώμα και την χοάνη μιας χρήσης. Όλα τα παραπάνω υλικά πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασμένα και αποθηκευμένα ώστε να προστατεύονται από την υγρασία ΚΑΛΟΥΠΙ Το καλούπι είναι από 2 ή 3 τεμάχια ανάλογα με την προαναφερόμενη τεχνολογία (2 πλευρικά τεμάχια ή 2 πλευρικά τεμάχια και μία πλάκα πάτου) και ένα βούλωμα (στόμιο). Είναι τοποθετημένο σε ένα χαρτοκιβώτιο για πρόσθετη προστασία ΠΑΣΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ Η πάστα στεγάνωσης ή σφραγιστική άμμος χρησιμοποιείται για να εξασφαλίσει τη στεγανότητα μεταξύ καλουπιού και σιδηροτροχιάς Η ΜΕΡΙΔΑ Η μονάδα είναι συσκευασμένη σε μεγάλης αντοχής (heavy duty) αεροστεγώς σφραγισμένο πλαστικό σακούλι, αρκετό για προστασία από την υγρασία ή τη βλάβη της μερίδας. Το πάχος του πλαστικού της μεριδοσακούλας είναι 0,2 mm περίπου ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΩΜΑ Το αυτόματο πώμα παραδίδεται σε σφραγισμένο πλαστικό κιβώτιο και έχει αρκετό μαγνεσίτη ή εναλλακτικό ανθεκτικό σφραγιστικό (μονωτικό) υλικό προς κατάλληλη σφράγιση του πώματος στη χοάνη Η ΧΟΑΝΗ Η χοάνη θα είναι μιας χρήσεως. 1.2 ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΟ ΚΑΛΟΥΠΙ Ο τύπος της σιδηροτροχιάς αναγράφεται σε κάθε καλούπι Η ΜΟΝΑΔΑ Το κιβώτιο της μονάδας δείχνει τον τύπο της σιδηροτροχιάς, τη μέθοδο συγκόλλησης, το διάκενο, το βαθμό σιδηροτροχιάς, την ημερομηνία κατασκευής και τον αριθμό της φουρνιάς Η ΜΕΡΙΔΑ Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 68

70 Η μερίδα δείχνει την ημερομηνία παραγωγής, το διάκενο, τον τύπο της σιδηροτροχιάς (π.χ. UIC 60) και τον αριθμό της φουρνιάς. Οι μερίδες αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων είναι κατάλληλες μόνο για τη συγκεκριμένη σιδηροτροχιά για την οποία έχουν κατασκευασθεί. Ο τύπος και η ποιότητα των προς συγκόλληση σιδηροτροχιών καθορίζονται στο συνημμένο πίνακα Το υλικό των σιδηροτροχιών που θα συγκολληθούν είναι σύμφωνο με την ποιότητα που προβλέπεται από την προδιαγραφή CODE UIC 860-0/ για σιδηροτροχιές από χάλυβα ποιότητας 700 (ελάχιστη αντοχή 70 Kg/mm 2 ) ή ποιότητας 900 Α (ελαχίστη αντοχή 90 Kg/mm 2 ), χωρίς θερμική επεξεργασία. Ειδικότερα, οι προς συγκόλληση σιδηροτροχιές έχουν τις παρακάτω προσμίξεις: Σιδηροτροχιές ελαχίστης αντοχής 70 Kg/mm 2 : Άνθρακα 0,40-0,60 %, Θείο 0,04-0, 05 % (μέγιστο), Μαγνήσιο 0,80-1,20 %, Φώσφορος Πυρίτιο 0,04-0,05 % (μέγιστο), 0,35 % (μέγιστο). Σιδηροτροχιές ελαχίστης αντοχής 90 Kg/mm: Άνθρακα 0,60-0,80 %, Πυρίτιο 0,10-0,50 %, Μαγγάνιο 0,80-1,30 %, Φώσφορος Θείο 0,04 % (μέγιστο), 0,04 % (μέγιστο). 1.3 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τα μηχανήματα, εργαλεία και υλικά θα είναι κατάλληλα για εκτέλεση συγκολλήσεων με την αλουμινοθερμική μέθοδο πλήρους τήξεως και με προκατασκευασμένους τύπους - καλούπια Οι συγκολλήσεις μπορεί να εκτελεστούν και σε γραμμή σε κυκλοφορία και στα χρονικά διαστήματα μεταξύ της διέλευσης των αμαξοστοιχιών Το μέταλλο των συγκολλήσεων θα αντιστοιχεί σε χάλυβα ποιότητας 70 ή 90 (ανάλογα με τις προς συγκόλληση σιδηροτροχιές), ή δε έγχυση της συγκόλλησης θα εκτελείται με αυτόματες τάπες ΕΓΓΥΗΣΗ Οι μερίδες συγκόλλησης και τα πώματα θα έχουν 2 χρόνια εγγύηση από την σύνταξη των πρωτοκόλλων ποσοτικής και μακροσκοπικής παραλαβής, εφόσον: Όλα τα προβλήματα κακομεταχείρισης ή λανθασμένων χειρισμών αποκλείονται. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 69

71 Η αρχική συσκευασία δεν έχει ανοιχθεί πριν τη χρήση και η αποθήκευση έγινε σε κλειστό και αεριζόμενο χώρο. Η καθ ύψος αποθήκευση δεν θα υπερβαίνει τις 2 παλέτες. 2. ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Η προθέρμανση των καλουπιών θα μπορεί να γίνεται είτε με φιάλη προπανίου οξυγόνου και ειδικό φλόγιστρο είτε με φλόγιστρο βενζίνης - αέρος που τροφοδοτείται από ένα βενζινοκίνητο συμπιεστή, για χρονικό διάστημα το πολύ της τάξης των 5 min, χωρίς να απαιτείται έλεγχος της επιτυγχανόμενης θερμοκρασίας στο εσωτερικό των καλουπιών. 3. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 3.1. Οι συγκολλήσεις προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε γραμμές του Ο.Σ.Ε. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να φέρει απαραίτητα πίνακα συμβάσεων που έγιναν μεταξύ προμηθευτού και προηγμένων σιδηροδρομικών δικτύων υψηλών ταχυτήτων για το συγκεκριμένο είδος συγκολλήσεων και να προσκομίσει πιστοποιητικά από προηγμένο σιδ. δίκτυο όπου θα αναφέρεται ο αριθμός των συγκολλήσεων που αγοράστηκαν από αυτό, ο τύπος των συγκολλήσεων, ο αριθμός από τις παραπάνω συγκολλήσεις που τοποθετήθηκαν σε γραμμές υψηλών ταχυτήτων V > 200 Km/h, ο χρόνος τοποθέτησής τους, καθώς και η συμπεριφορά αυτών (εάν συμπεριφέρθηκαν με επιτυχία ή όχι). 3.2 Για όλα τα υλικά και μηχανήματα θα αναγράφεται σε δήλωση το εργοστάσιο παραγωγής τους. 3.3 Επίσης οι συγκολλήσεις θα πληρούν όλους τους κανόνες ασφαλείας και αξιοπιστίας που θέτουν τα προηγμένα Ευρωπαϊκά σιδηροδρομικά δίκτυα, η UIC κλπ, λαμβανομένου βεβαίως υπόψιν ότι θα έχουν τηρηθεί οι λογικές προϋποθέσεις που θα θέσει ο κατασκευαστής. 3.4 Οι παραπάνω κανονισμοί των ξένων δικτύων θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην προσφορά. 4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ Όλα τα έξοδα, για τη δοκιμασία και την παραλαβή αυτή, δηλαδή εργαστηριακοί έλεγχοι για την πλήρη επιθεώρηση, εκτέλεση δοκιμών κλπ, βαρύνουν οπωσδήποτε τον Ανάδοχο και πρέπει να περιλαμβάνονται στις τιμές της προσφοράς. 4.1 Οι έλεγχοι που θα γίνουν σε κάθε δείγμα, κατά τον ποιοτικό έλεγχο, είναι: α. Μακροσκοπικός έλεγχος β. Εξακρίβωση χημικής σύστασης γ. Έλεγχος ρηγματώσεων με κατάλληλο υγρό δ. Έλεγχος με υπερήχους ε. Έλεγχος με διάγραμμα Frey Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 70

72 στ. Έλεγχος σκληρότητας ζ. Έλεγχος κάμψεως (κατά την κρίση της επιτροπής). η. Πρόσθετοι τυχόν έλεγχοι (κατά την κρίση της επιτροπής). 4.2 Οι παραπάνω έλεγχοι θα γίνουν σε ποσοστό ένα δείγμα ανά τεμ. τουλάχιστον. Οι μερίδες αυτές που θα χρησιμοποιηθούν για τους ελέγχους και θα ληφθούν από την προμηθευόμενη ποσότητα, θα αντικατασταθούν από τον Ανάδοχο, ώστε να αποσταλεί και παραληφθεί ο πλήρης αριθμός των μερίδων της σύμβασης. 4.3 Στο εργοστάσιο, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο για την αποστολή. 4.4 Στην Ελλάδα θα γίνει ποσοτική και μακροσκοπική παραλαβή από επιτροπή που θα ορίσει η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην Επιβλέπουσα Αρχή, αναλυτικούς καταλόγους των περιλαμβανομένων υλικών σε κάθε μονάδα συσκευασίας (κόλον), ώστε να διευκολυνθεί κατά το δυνατόν η παραλαβή τους. 5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τόσο το υλικό, όσο και τα διάφορα εργαλεία και μηχανήματα, θα παραδοθούν κατάλληλα συσκευασμένα και προστατευμένα για θαλάσσια, οδική ή σιδηροδρομική μεταφορά, καθώς επίσης και για την ασφαλή παραμονή τους σε αποθήκες κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης κάθε υλικού. Ο τρόπος της συσκευασίας θα αναφέρεται αναλυτικά και θα ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά την κρίση των προσφορών. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 71

73 ΑΡΘΡΟ Π20: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΞΟΝΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ Εξασφάλιση άξονα γραμμής Θα εφαρμοστεί η Οδηγία «ΓΑΙΩΔΕΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ» της ΕΔΙΣΥ με αριθμό Ε Εξασφάλιση ορίων απαλλοτρίωσης Η σήμανση των ορίων απαλλοτρίωσης θα γίνει ως ακολούθως: 1. Με έμπηξη πασσάλων εκ σιδηροτροχιών οι οποίοι θα τοποθετούνται κατακόρυφοι εκατέρωθεν του άξονα της γραμμής και σύμφωνα με τις συντεταγμένες κορυφών του ορίου απαλλοτρίωσης (αριθμ Σχεδίου 2. Για την σήμανση των ορίων απαλλοτρίωσης θα χρησιμοποιηθούν για πάσσαλοι παλιές άχρηστες σιδηροτροχιές τις οποίες θα διαθέσει ο ΟΣΕ σε διάφορα μήκη. 3. Οι συντεταγμένες του ορίου απαλλοτρίωσης αναφέρονται στα σχέδια γ/δ όπου γ η απόσταση του ορίου απαλλοτρίωσης από τον άξονα χάραξης διπλής γραμμής και δ η χιλιομετρική απόσταση του ορίου απαλλοτρίωσης στον άξονα χάραξη της διπλής γραμμής. 4. Οι ως άνω πάσσαλοι ορίων απαλλοτρίωσης, θα είναι πακτωμένοι μέσα σε βάση από μη οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (Β160), διαστάσεων 0,40x0,40x0,50m, κατά τρόπον ώστε το άλλο άκρο του δείκτη οριοθέτησης να εξέχει από το έδαφος κατά 0,80m 5. Βαφή πασσάλων. Οι πάσσαλοι θα βαφούν αφού μπηχθούν με μία στρώση αντισκωριακό και με δύο στρώσεις με ελαιόχρωμα, χρώματος λευκού. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 72

74 ΑΡΘΡΟ Π21: ΣΚΥΡΑ ΓΡΑΜΜΗΣ Θα εφαρμοστεί η Οδηγία «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ» της ΕΔΙΣΥ με αριθμό Ε Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 73

75 ΑΡΘΡΟ Π22: ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΠΟΓΟΜΩΣΗΣ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ (ΜΠΟΥΡΕΖΑ) I. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1. Πλάτος γραμμής mm σε ευθυγραμμία. Μέγιστη διαπλάτυνση 20 mm σε καμπύλες. 2. Ελάχιστη ακτίνα καμπύλης για την κυκλοφορία του μηχανήματος 120 m, για δε την εργασία 150 m. 3. Μέγιστη κατά μήκος κλίση της γραμμής 28 και μέγιστη υπερύψωση 170 mm. 4. Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, κατ' άξονα 20 t. 5. Περιτύπωμα ελεύθερης διατομής σύμφωνα με το σχέδιο Δ.Μ.Κ. 3200Β. 6. Διατομή γραμμής σε επίχωμα και όρυγμα για μονή και διπλή γραμμή όπως στα σχέδια Σ.Μ.Κ. 4631, 1106 και 12499/ ΔΓ. 7. Στρωτήρες μεταλλικοί, ξύλινοι και από σκυρόδερμα (διμερείς ή ολόσωμοι). Αξονική απόσταση στρωτήρων 55 ως 65 cm. 8. Προσήλωση σιδηροτροχιάς στους στρωτήρες: απ' ευθείας σύνδεση ή έμμεση, ελαστική ή όχι κάθε τύπου. II. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 1. Το μηχάνημα που ζητείται προορίζεται για την υπογόμωση των στρωτήρων γραμμής με τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ταυτόχρονα πρέπει να μπορεί να εκτελεί οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίησή της γραμμής σε ευθύγραμμα και σε καμπύλα (κυκλικά και παραβολικά) τμήματα με ακτίνα 150 m και άνω. 2. Το μηχάνημα πρέπει να κινείται με δική του δύναμη, τόσο όταν εργάζεται όσο και ελεύθερα. Η ταχύτητα ελεύθερης κίνησης και σε περίπτωση ζεύξεως σε αμαξοστοιχία δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 80 km/h. 3. Το μηχάνημα πρέπει να μπορεί να εργάζεται σε μονή και σε διπλή γραμμή, καθώς επίσης και μέσα σε σήραγγες, σε επιχώματα και σε ορύγματα. 4. Το μηχάνημα κατά την πορεία πρέπει να έχει πέδη πεπιεσμένου αέρα ενεργούσα εφ' όλων των τροχών μετά τροχοπεδίλων (όχι δισκόφρενα). Κατά την εργασία πρέπει να έχει υδραυλική πέδη. 5. Όλες οι λειτουργίες οδήγησης και εργασίας του μηχανήματος πρέπει να γίνονται από σημεία εξυπηρέτησης, από τα οποία να υπάρχει πλήρης εποπτεία των διαφόρων συστημάτων (υπογόμωσης, ανύψωσης και οριζοντιογραφικής τακτοποίησης). Τα σημεία αυτά εξυπηρέτησης θα βρίσκονται υποχρεωτικά μέσα σε κλειστούς θαλάμους με θερμική και ηχητική μόνωση. Κάθε θάλαμος θα είναι εφοδιασμένος με ιδιαίτερη συσκευή θέρμανσης/ψύξης και ηλεκτρικό εξαεριστήρα. Όλοι οι θάλαμοι πρέπει να διαθέτουν σύστημα ενδοσυνεννόησης. Όλοι οι υαλοπίνακες των θαλάμων θα είναι ασφαλείας. Οι εμπρόσθιοι και οπίσθιοι κάθε θαλάμου (πάνω και κάτω) θα διαθέτουν σύστημα υαλοκαθαριστήρων καθώς Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 74

76 και ακροφύσια θερμάνσεως. Επιθυμητή η δυνατότητα επικοινωνίας των θαλάμων με πλήρως στεγασμένο διάδρομο κατά μήκος του μηχανήματος. 6. Όλα τα καλώδια, τα συστήματα και οι εγκαταστάσεις του ηλεκτρικού εξοπλισμού πρέπει να είναι εξασφαλισμένα από εξωτερικές επιδράσεις. 7. Το μηχάνημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με επαρκή μέσα φωτισμού για νυχτερινή εργασία. 8. Το μηχάνημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με διάταξη ζεύξης και κρούσης και στα δύο μέτωπα καθώς και με πλήρη κατάλληλο εξοπλισμό πέδησης (πέδη UIC με βαλβίδα KE) κλπ. ώστε να μπορεί να ζευχθεί σε οποιαδήποτε θέση αμαξοστοιχίας. 9. Το μηχάνημα πρέπει να είναι βαρέως τύπου τουλάχιστο 4 αξόνων (2 φορεία των 2 αξόνων). Κατά την πορεία της μηχανής πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο άξονες κινητήριοι. 10.Πρέπει να υπάρχει διάταξη ανάστροφης πορείας. Κατά την εργασία η κίνηση της μηχανής πρέπει να γίνεται υδραυλικά. Το μηχάνημα πρέπει να συνοδεύεται από παρελκόμενο βαγόνι υλικών (MATERIALWAGEN) και επ αυτού να υπάρχει εφεδρική δεξαμενή καυσίμων τουλάχιστον λίτρων. 11. Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει σύστημα σκόπευσης και καθοδήγησης με τηλεχειρισμό, έτσι ώστε να μπορούν να δίνονται τα στοιχεία υψομετρικής και οριζοντιογραφικής τακτοποίησης ασύρματα από μία απόσταση μέτρων. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει αυτόματα να ρυθμίζουν την λειτουργία του μηχανήματος. 12. Το μηχάνημα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες μονάδες: α. Σύστημα υπογόμωσης β. Σύστημα υψομετρικής τακτοποίησης γ. Σύστημα οριζοντιογραφικής τακτοποίησης δ. Σύστημα αυτόματου υπολογισμού και τροφοδοσίας γεωμετρικών και διορθωτικών τιμών ε. Διάταξη δονητών έρματος στα μπούρα ΙΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1. Σύστημα υπογόμωσης α. Το μηχάνημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με σύστημα υπογόμωσης αποτελούμενο από δύο ανεξάρτητα κινητά πλαίσια που θα φέρουν 32 συνολικά σφύρες, οι οποίες θα υπογομώνουν συγχρόνως δύο στρωτήρες. β. Πρέπει να διαθέτει ειδική ρύθμιση, η οποία να καθιστά δυνατή την υπογόμωση και σε περίπτωση διδύμων ή διπλών στρωτήρων στους αρμούς των σιδ/χιών. γ. Το σύστημα πρέπει να διαθέτει διάταξη κύκλου εργασίας για την αυτόματη υπογόμωση και στη συνέχεα την προώθηση του μηχανήματος προς τα εμπρός, δηλαδή διάταξη για τις εξής εργασίες: - Βύθιση σφυρών στο έρμα Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 75

77 - Υπογόμωση δύο (2) στρωτήρων - Διακοπή υπογόμωσης και άνοιγμα σφυρών - Ανύψωση σφυρών - Ξεκίνημα μηχανήματος για νέα θέση εργασίας Ακόμη: Το βάθος εισχώρησης των σφυρών στο έρμα πρέπει να ρυθμίζεται. Επίσης στον αυτοματισμό πρέπει να υπάρχει επιλογή μιας ή δύο συνεχόμενων καταβιβάσεως των σφυρών σε κάθε θέση εργασίας. 2. Σύστημα υψομετρικής τακτοποίησης α. Η κατά μήκος της γραμμής υψομετρική τακτοποίηση πρέπει να γίνεται είτε αυτόματα, είτε με απευθείας χειρισμό κατά βούληση. β. Η διάταξη ανύψωσης πρέπει να επιτρέπει ανύψωση της γραμμής σε μία φάση μέχρι 150 mm. γ. Η εγκάρσια υψομετρική τακτοποίηση της γραμμής στις ευθυγραμμίες καθώς και στα κυκλικά και παραβολικά τόξα των καμπυλών πρέπει να γίνεται είτε αυτόματα, είτε με απευθείας χειρισμό κατά βούληση. δ. Η αναλογία μείωσης υπάρχοντος μεμονωμένου υψομετρικού σφάλματος της γραμμής κατά την αυτόματη λειτουργία του μηχανήματος πρέπει να είναι καλύτερη από 1: Σύστημα οριζοντιογραφικής τακτοποίησης α. Η οριζοντιογραφική τακτοποίηση της γραμμής στις ευθυγραμμίες καθώς και στα κυκλικά και παραβολικά τόξα των καμπυλών πρέπει να γίνεται είτε αυτόματα, είτε με απευθείας χειρισμό κατά βούληση. β. Η διάταξη οριζοντιογραφίας πρέπει να επιτρέπει οριζοντιογραφική μετατόπιση της γραμμής σε μία φάση μέχρι ± 150 mm. γ. Η αναλογία μείωσης υπάρχοντος οριζοντιογραφικού σφάλματος της γραμμής κατά την αυτόματη λειτουργία του μηχανήματος πρέπει να είναι καλύτερη από 1:5. 4. Σύστημα αυτόματου υπολογισμού και τροφοδοσίας διορθωτικών τιμών Το σύστημα πρέπει να διαθέτει τις εξής δύο βασικές λειτουργίες: - Καθοδήγηση της μηχανής υπογόμωσης με γνωστά ονομαστικά γεωμετρικά στοιχεία της γραμμής. - Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης της γραμμής (υψομετρική και οριζοντιογραφική) με μετέπειτα ηλεκτρονική εξισορρόπηση στην περίπτωση γραμμής με άγνωστα γεωμετρικά στοιχεία. Το προγραμματιζόμενο αυτό ηλεκτρονικό σύστημα (ή συστήματα) αφού τροφοδοτηθεί από τον χειριστή με το χέρι ή με δισκέτα, με τα στοιχεία (δεδομένα) της πρέπουσας (θεωρητικής) γεωμετρίας της γραμμής θα πρέπει να τα συγκρίνει με τα πραγματικά δεδομένα που μετρά το μηχάνημα με τα μετρητικά συστήματα (βαγονέτα), να υπολογίζει τις διορθωτικές τιμές και με αυτές να τροφοδοτεί αυτόματα τις μονάδες εργασίας που θα εκτελούν τις διορθωτικές εργασίες. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 76

78 Το σύστημα αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αυτόματη οριζοντιογραφική τακτοποίηση, την υψομετρική τακτοποίηση κατά μήκος και την υπερύψωση. Το σύστημα θα μπορεί να τροφοδοτείται με θεωρητικά στοιχεία οιασδήποτε γεωμετρίας γραμμής (ευθυγραμμία, κυκλικά τόξα, καμπύλες συναρμογής). Το σύστημα πρέπει να επιτρέπει προεπιλογή των μέγιστων επιτρεπτών μετακινήσεων. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να καταγράφει στην οθόνη και σε δισκέτα τη υπάρχουσα κατάσταση της γραμμής. στ. Πρέπει να υπάρχει συνεχής γραφική παρακολούθηση της εργασίας σε οθόνη. 5. Διάταξη συμπίεσης έρματος Το μηχάνημα να φέρει δονητές έρματος πέραν των κεφαλών των στρωτήρων διατεταγμένους στο ύψος των μονάδων υπογόμωσης οι οποίοι θα ανυψώνονται κατά την διάρκεια της πορείας υδραυλικά. 6. Διάφορα α. Το όχημα γενικά πρέπει να είναι κατασκευασμένο (σκελετός, άξονες, ελατήρια, φρένα κλπ.) κατά τον καλύτερο τρόπο από άποψης λειτουργίας, αντοχής και ασφάλειας. Πρέπει να δίνονται σχηματικά διαγράμματα και στοιχεία των μερών αυτών. β. Για την μηχανή κίνησης πρέπει να δοθεί περιγραφή, δηλ. τύπος, κατασκευαστής και απόδοση. γ. Το μηχάνημα στο σύνολό του πρέπει να ικανοποιεί τους όρους κυκλοφορίας σε σιδ/κή γραμμή διεθνούς κυκλοφορίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της UIC. δ. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πορείας της μηχανής κατ' επιλογή από τον μπροστινό ή τον πίσω θάλαμο. ε. Το μηχάνημα πρέπει να φέρει διάταξη απομάκρυνσης των σκύρων (SCHOTTERABWEISEINRICHTUNG) από την περιοχή των σιδηροτροχιών προκειμένου να υπάρχει προστασία των συστημάτων εργασίας του μηχανήματος. στ. Το μηχάνημα πρέπει να συνοδεύεται με τα εξής όργανα εργασίας: -Από δύο όργανα (ρίγες) μέτρησης υπερύψωσης και εύρους της γραμμής (GLEISÜBERHÖHUNGS- UND SPURWEITEMESSER). -Από 2 οπτικά όργανα μέτρησης μονταρισμένα σε ειδικούς τρίποδες καθώς και αντίστοιχες σταδίες για μετρήσεις των κατά μήκος σφαλμάτων γραμμής. ζ. Σε κάθε καμπίνα του μηχανήματος να υπάρχει ένας αεροτενόρος (Druckluftwarnanlage) και μια σειρήνα (Sirenenwarnanlage). Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 77

79 ΑΡΘΡΟ Π23: ΜΗΧΑΝΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΚΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ (ΡΕΓΚΑΛΕΖΑ) I. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1. Πλάτος γραμμής mm σε ευθυγραμμία. Μέγιστη διαπλάτυνση 20 mm σε καμπύλες. 2. Ελάχιστη ακτίνα καμπύλης για την κυκλοφορία του μηχανήματος 120 m, για δε την εργασία 150 m. 3. Μέγιστη κατά μήκος κλίση της γραμμής 28 και μέγιστη υπερύψωση 170 mm. 4. Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, κατ' άξονα 20 t. 5. Περιτύπωμα ελεύθερης διατομής σύμφωνα με το σχέδιο Δ.Μ.Κ. 3200Β. 6. Διατομή γραμμής σε επίχωμα και όρυγμα για μονή και διπλή γραμμή όπως στα σχέδια Σ.Μ.Κ. 4631, 1106 και 12499/ ΔΓ. 7. Στρωτήρες μεταλλικοί, ξύλινοι και από σκυρόδερμα (διμερείς ή ολόσωμοι). Αξονική απόσταση στρωτήρων 55 ως 65 cm. 8. Προσήλωση σιδηροτροχιάς στους στρωτήρες: απ' ευθείας σύνδεση ή έμμεση, ελαστική ή όχι κάθε τύπου. ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Το προς προμήθεια μηχάνημα προορίζεται για την τακτοποίηση του έρματος και την δημιουργία μιας κανονικής διατομής αυτού. Η εργασία αυτή πρέπει να δύναται να διενεργείται τόσο σε περίπτωση πρόσφατης ερματώσεως (εργοτάξιο), όσο και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η ερμάτωση έχει συντελεστεί από μακρού (συντήρηση γραμμής). Το μηχάνημα πρέπει να κινείται με δική του δύναμη, τόσο όταν εργάζεται, όσο και όταν κινείται ελεύθερα (πορεία). Η ταχύτητα ελεύθερης κινήσεως (πορείας) πρέπει να είναι τουλάχιστον 80 km/h. Το μηχάνημα πρέπει να μπορεί να εργάζεται σε μονή και διπλή γραμμή σε καμπύλες και υπερυψώσεις καθώς και μέσα σε σήραγγες. Το μηχάνημα πρέπει να είναι βαρέως τύπου με ελάχιστο συνολικό βάρος 30 τόνους. Το κατ άξονα βάρος του μηχανήματος πρέπει να μην υπερβαίνει τους 20 τόνους, οι δε τροχοί να είναι σφηνωμένοι στους άξονες και να αποτελούν ενιαίο σώμα με αυτούς με ελάχιστη διάμετρο κύλισης 700 mm. Η ανάρτηση των αξόνων πρέπει να είναι ελαστική. Όλες οι λειτουργίες εργασίας του μηχανήματος πρέπει να διεξάγονται από κεντρικό σημείο εξυπηρέτησης από όπου να υπάρχει πλήρης εποπτεία των διαφόρων στοιχείων εργασίας και το οποίο να είναι προστατευμένο από τον θόρυβο και την σκόνη. Ο θάλαμος εξυπηρέτησης πρέπει να έχει μεγάλους υαλοπίνακες που να διαθέτουν ανάλογους υαλοκαθαριστήρες. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 78

80 Το μηχάνημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με επαρκή μέσα φωτισμού για νυκτερινή εργασία. Προς επίτευξη του σκοπού του, δηλαδή της διαμόρφωσης μιας επιθυμητής διατομής έρματος, το μηχάνημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τα κατάλληλα σε αριθμό και σε θέση πτερύγια ώστε να είναι δυνατή η μετακίνηση του έρματος κατά βούληση από το μέσο της γραμμής προς το εξωτερικό αυτής και αντίστροφα, καθώς από την μία πλευρά της γραμμής προς την άλλη. Επίσης το μηχάνημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο και με διάταξη σαρώσεως (SWEEPING) του επί πλέον έρματος και απόθεσης αυτού με ταινιόδρομο στα πλάγια της γραμμής. Επίσης πρέπει να διαθέτει εφεδρική, πρόσθετη, διάταξη σάρωσης με τον ανάλογο μηχανισμό τοποθέτησης. Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει αποθηκευτικό χώρο (σιλό) χωρητικότητας τουλάχιστον 4 m 3 ώστε σε περίπτωση ύπαρξης μεγάλης ποσότητας έρματος που δεν βρίσκει χώρο μεταξύ των στρωτήρων να καθοδηγείται σε αποθηκευτικό χώρο που να επιτρέπει την μετέπειτα διασπορά των σκύρων σε οποιοδήποτε επιθυμητό σημείο μεταξύ των στρωτήρων και στις παρειές. Οι διάφορες λεπίδες των πτερυγίων πρέπει να είναι έτσι τοποθετημένες ώστε να υπάρχει πλήρης προστασία των στοιχείων της γραμμής (στρωτήρων, σιδ/χιών, υλικού προσηλώσεως κλπ.), των πασσάλων που τυχόν υπάρχουν στην γραμμή για την χιλιομέτρηση κλπ. καθώς και των στύλων ρεύματος, τηλεφώνου κλπ. Οι λεπίδες πρέπει να είναι κατασκευασμένες από ισχυρά ελάσματα και να κινούνται όλες τόσο για την εργασία, όσο και για το ανεβοκατέβασμά τους υδραυλικά. Αποκλείονται μηχανήματα των οποίων οι λεπίδες κινούνται μηχανικά με συρματόσκοινα κλπ. και επενεργούν στο έρμα με το ίδιο βάρος τους. Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει και διάταξη (τούνελ) για την προστασία των προσηλώσεων και σιδ/χιών από τα σκύρα, τα οποία συγκεντρώνονται προ των λεπίδων κατά την εργασία του μηχανήματος. Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει μία βούρτσα μικρού υλικού ανά σιδηροτροχιά που να κατέρχεται με πεπιεσμένο αέρα ώστε να απομακρύνεται το έρμα που βρίσκεται μεταξύ της σιδηροτροχιάς και του μικρού υλικού. Η ισχύς του κινητήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 PS και η κίνηση να μεταδίδεται υδροστατικά. Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει πέδη πεπιεσμένου αέρα. Η καμπίνα εργασίας πρέπει να διαθέτει σύστημα θέρμανσης/ψύξης. Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει ηλεκτροτενόρο και πλήκτρα ακινητοποίησης της μηχανής χειριζόμενα εξωτερικά από κάθε γωνία της μηχανής και εσωτερικά από τον θάλαμο. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 79

81 ΑΡΘΡΟ Π24: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΑΖΟΒΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά ξύλινους στρωτήρες από Αφρικανική ξυλεία ΑΖΟΒΕ. 1. Είδος ξυλείας Οι στρωτήρες θα προέρχονται από Αφρικανική ξυλεία ΑΖΟΒΕ 2. Bασικοί όροι Θα ισχύουν οι εφαρμοζόμενοι στη χώρα προελεύσεως της ξυλείας (χρόνος υλοτομίας, τεμαχισμός, αποφλοίωση κορμών κ.λ.π.) 3. Διαστάσεις και ανοχές των στρωτήρων Οι στρωτήρες ουδεμία μείωση των διαστάσεων επιτρέπεται να έχουν πέραν αυτών, που εμφανίζονται στα σχέδια του ΟΣΕ. 4. Ευθύτητα 4.1. Οι στρωτήρες πρέπει να είναι ευθυτενείς, με τις ίνες ευθείες και περίπου παράλληλες προς τον κατά μήκος άξονα του στρωτήρα. Στρωτήρες με ίνες συνεστραμμένες, ή που διήκουν λοξά ως προς τον κατά μήκος άξονα, δεν γίνονται δεκτοί. Επίσης δεν γίνονται δεκτοί και απορρίπτονται, στρωτήρες στρεβλοί ή με οριζόντιες πλευρές (άνω και κάτω βάσεις) καμπυλωμένες με βέλος μεγαλύτερο του 0,5 cm Οι κατακόρυφες πλευρές μπορούν να είναι καμπυλωμένες, εφ όσον το βέλος της υπάρχουσας καμπυλότητας είναι μικρότερο των 3 cm ανά μέτρο κοινού στρωτήρα ή 2 cm στρωτήρα γεφυρών. Αν η καμπυλότητα δημιουργείται από εντοπισμένη στροφή του ενός μόνο άκρου (ενώ το υπόλοιπο μήκος του στρωτήρα είναι ευθυτενές) ή αν παρουσιάζεται διπλή καμπυλότητα (αντίστροφα στα δύο άκρα) το μέγιστο βέλος δεν πρέπει να υπερβαίνει το μισό των παραπάνω καθοριζομένων. Το σύνολο των στρωτήρων με καμπυλότητα δεν πρέπει να υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% της όλης προμήθειας. 5. Κοπή πλευρών και άκρων 5.1. Τα άκρα (μέτωπα) των στρωτήρων πρέπει να είναι κομμένα με πριόνι κάθετα προς τον άξονά τους. Επιτρέπεται απόκλιση ως προς τη καθετότητα, μέχρι 2 cm. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 80

82 5.2. Οι πλευρικές επιφάνειες, η επιφάνεια έδρασης και η άνω επιφάνεια των στρωτήρων πρέπει να είναι κομμένες επίσης με πριόνι. Οι πλευρικές επιφάνειες πρέπει να είναι αισθητά κάθετες, στην επιφάνεια έδρασης. 6. Ρωγμές και σχισμές στρωτήρων και εξασφάλισή τους 6.1. Στρωτήρες, που εμφανίζουν μία διαμπερή ρωγμή που αρχίζει από τα άκρα (μέτωπα) απορρίπτονται εφ όσον το μήκος της ρωγμής είναι μεγαλύτερο των 15 cm για τους στρωτήρες μέχρι και 1,80 m μήκους, ή μεγαλύτερο των 25 cm για τους στρωτήρες πάνω από 1,80 m μήκους Οι παραπάνω στρωτήρες που εμφανίζουν μία ή πολλές ρωγμές μήκους μέχρι 15 cm ή 25 cm αντίστοιχα γίνονται αποδεκτές εφ όσον εξασφαλιστούν στα μέτωπά τους, με δαπάνες του προμηθευτού, με τις πλάκες προστασίας GANG - NAIL του σχεδίου 9777/ του ΟΣΕ. 7. Ποσοστό σομφού Γίνονται δεκτοί στρωτήρες με ποσοστό μέχρι 33%, που παρουσιάζουν σε μία από τις πλευρικές έδρες, σομφόν πάχους (μετρούμενο κατά τη διαγώνιο της διατομής) μέχρι 18% του μήκους της διαγωνίου και πάντως όχι μεγαλύτερο από 5 cm. 8. Πλάκες Προστασίας έναντι ρωγμών τύπου (GANG - NAIL) 8.1. Η παρούσα προδιαγραφή αφορά τα αντιρωγμικά ελάσματα κεφαλών ξύλινων στρωτήρων ονομαζόμενα και GANG - NAILS. Αυτά εμπήγονται στους ξύλινους στρωτήρες έτσι ώστε να συγκρατούν τα χείλη σχισμών ή αυξανόμενων ρωγμών Η μορφή, οι διαστάσεις καθώς και οι ανοχές τους δίνονται στο σχέδιο του ΟΣΕ, αριθ. 9777/ Χαρακτηριστικά υλικού κατασκευής Τα ελάσματα κατασκευάζονται από γαλβανισμένο φύλλο χάλυβα. Οι μηχανικές ιδιότητες του χάλυβα πρέπει να είναι: Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό = 35 kgr/mm 2 Ελάχιστο όριο διαρροής = 25 kgr/mm 2 Σκληρότητα κατά BRINELL = βαθμοί Σκληρότητα κατά ROCKWELL B = βαθμοί 9. Προστασία Η επιψευδαργύρωση πρέπει να είναι κανονική, συνεχής και να γίνεται δια βυθίσεως εν θερμώ. Η ποσότητα του ψευδάργυρου και από τις δύο πλευρές δεν πρέπει να είναι λιγότερη των 610 γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 81

83 10. Τεχνική Οδηγία Επιδομής Παραλαβή πεδίλωσης ξύλινων στρωτήρων για σιδ/χιές UIC 54. Έλεγχος ποιότητας βάσει στατιστικών διδομένων 10.1 Γενικά Η εκπόνηση του παρόντος βασίστηκε στις τεχνικές προδιαγραφές των Γερμ. Σιδ/μων Technische Lieferbedingungen: Anwendung der Statistischen Qualitaetskontrolle und Stichprobenplaene TL του Δεκεμβρίου Διεξαγωγή ελέγχου Ο έλεγχος διεξάγεται όσον αφορά τη σύσφιξη των πλακών έδρασης Κ επί των στρωτήρων, τον οπτικό έλεγχο ως προς την σωστή τοποθέτηση του μικρού υλικού και την επίτευξη της κανονικής απόστασης μεταξύ των σφιγμένων πλακών έδρασης με απώτερο στόχο τη δημιουργία του επιθυμητού εύρους της γραμμής L=1000 mm μετά την τοποθέτηση και σύσφιξη των σιδ/χιών Κάθε παρτίδα παραγωγής παραλαμβάνεται μετά τη διεξαγωγή ελέγχου. Συνιστάται οι 2 πρώτοι έλεγχοι να αφορούν μικρό μέγεθος παραγωγής, ώστε σε περίπτωση αστοχίας να γίνουν έγκαιρα οι απαραίτητες διορθώσεις στην ποιοτική εκτέλεση και τυχόν απορριπτόμενες ποσότητες να είναι μικρές Σαν ποσοστό αποδοχής θεωρείται 10% (Acceptable quality level AQL= 10) (ανώτατο όριο συσφίξεων εκτός ορίων). Τα αποτελέσματα θεωρούνται μη παραδεκτά, αν το πλήθος των συσφίξεων με διάκενο διαφορετικό του καθοριζόμενου στην Τεχνική Οδηγία διπλής ελατ. ροδέλλας υπερβαίνει το ποσοστό αυτό. Το ίδιο ποσοστό ισχύει και για τον έλεγχο ορθής τοποθέτησης του μικρού υλικού Ο Έλεγχος διεξάγεται σε τρία επίπεδα: το κανονικό επίπεδο ελέγχου, το μειωμένης έκτασης επίπεδο, το οποίο εφαρμόζεται αν ο κανονικός έλεγχος δώσει για συνεχόμενες παρτίδες αποδεκτά αποτελέσματα και το διευρυμένο επίπεδο, το οποίο εφαρμόζεται αν ο κανονικός έλεγχος δώσει εν μέρει μόνον αποδεκτά αποτελέσματα Κανονικός έλεγχος: Για AQL=10 εξετάζεται το πλήθος των δειγμάτων, που αναφέρεται στον πίνακα. Στον πίνακα εμφανίζεται το απαιτούμενο μέγεθος δειγματοληψίας για κάθε παρτίδα, καθώς και ο μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων υπερβάσεων των ορίων (αριθμός οριακής αποδοχής c). Η παρτίδα παραλαμβάνεται εφ όσον το πλήθος των αστοχιών δεν υπερβαίνει το παραπάνω όριο Διευρυμένος έλεγχος: ο διευρυμένος έλεγχος διεξάγεται όταν κατά το κανονικό έλεγχο απορρίπτονται 2 σε 5 συνεχόμενες παρτίδες. Αν οι επόμενες 5 παρτίδες γίνουν αποδεκτές, ο έλεγχος συνεχίζεται στο κανονικό επίπεδο. Αν 5 συνεχόμενες παρτίδες του διευρυμένου ελέγχου απορριφθούν, διακόπτεται ο έλεγχος μέχρις ότου εξασφαλισθεί η ποιοτική παραγωγή. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 82

84 Μειωμένος έλεγχος: αν σε κανονικό έλεγχο 10 συνεχόμενες παρτίδες γίνουν αποδεκτές, τότε ο έλεγχος συνεχίζεται στο κανονικό επίπεδο, Στην περίπτωση αυτή η παρτίδα παραλαμβάνεται, εφ όσον το πλήθος των εκτός ορίων μετρήσεων υπερβαίνει μεν τον αριθμό οριακής αποδοχής c, αλλά όμως είναι κατώτερο του αριθμού οριστικής απόρριψης c Πίνακες δειγματοληψίας N = πλήθος συσφίξεων (παρτίδα) n = πλήθος τεμαχίων προς έλεγχο c = αριθμός οριακής αποδοχής d = αριθμός οριστικής απόρριψης ΕΛΕΓΧΟΣ N ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ n / c n / c n / c / d / 5 20 / 3 8 / 2 / / 7 32 / 5 13 / 3 / / / 8 20 / 5 / / / / 7 / 10 > / / 10 / Τεχνική Οδηγία Παραγωγής Παραλαβής ξύλινου στρωτήρα πεδηλωμένου με πλάκα Κ τεσσάρων οπών (για σιδ/χιά UIC 31.6) Γενικά Η παρούσα αφορά τα στάδια παραγωγής και τους ελέγχους, που πρέπει να γίνονται κατά τη: α) διάτρηση του στρωτήρα και το πλάνισμα της επιφάνειας επί της οποίας θα γίνει έδραση και σύσφιξη της πλάκας Κ β) τοποθέτηση σύσφιξη της πλάκας Κ επί του ξύλινου στρωτήρα. Η πεδήλωση του ξύλινου στρωτήρα με πλάκα Κ, 4 οπών γίνεται σύμφωνα με το υπ αριθ / σχέδιο της ΔΓ του ΟΣΕ. Ο συνδυασμός, διάμετρος τρυφωνίου (d = 22 mm) διάμετρος οπών πλάκας (D = 24 mm) πέλμα σιδ/χιάς UIC 54 (b = 140 mm) δίδει αθροιστικά μέγιστες αποκλίσεις, όσον αφορά το εύρος της γραμμής (1435 mm), της τάξης +/- 4 mm, χωρίς να ληφθούν υπ όψη οι αποκλίσεις στις παραπάνω διαστάσεις των υλικών, οι οποίες δίδονται κατά την παραγγελία των υλικών και οι Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 83

85 οποίες αποκλίσεις επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τη τιμή της μέγιστης απόκλισης +/- 4 mm, που αφορά το έυρος της γραμμής. Επίσης ένας άλλος παράγοντας, που επηρεάζει θετικά ή αρνητικά το εύρος της γραμμής, είναι το γεγονός, ότι οι οπές που ανοίγονται στον ξύλινο στρωτήρα, σε μεγάλο ποσοστό, αποκλίνουν από την κατακόρυφο θέση, λόγω της σκληρότητας του ξύλου (AZOBE) Προτεινόμενοι έλεγχοι Διάτρηση Πλανάρισμα ξύλινων στρωτήρων Τα παρακάτω ελέγχονται στη μηχανή, που διαθέτει το Εργοστάσιο Εμποτισμού Κατερίνης Για τη διάτρηση ελέγχονται οι αιχμές των τρυπανιών, σε θέση ηρεμίας της μηχανής και πρέπει αυτά να εξασφαλίζουν ακριβώς τις διατάσεις των 30 και 80 mm, να δημιουργούν ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και οι αιχμές των εσωτερικών τρυπανιών, κάθε τετράδας, να βρίσκονται σε απόσταση 1220 mm. Τα παραπάνω εξασφαλίζονται με μετρήσεις Το πλανάρισμα του στρωτήρα ελέγχεται στις πλάνες της μηχανής, σε θέση ηρεμίας και στη κατώτερη θέση της πλάνης (θέση εργασίας), τόσο κάθε πλάνη χωριστά για να εξασφαλιστεί η οριζόντια θέση αυτής, όσο και οι δύο πλάνες μαζί για να ελεγχθεί το επίπεδο πλαναρίσματος. Ο έλεγχος αυτός γίνεται με αλφάδι. Με τους ελέγχους αυτούς επιτυγχάνεται η παραγωγή στρωτήρων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΟΣΕ. Οι παραπάνω έλεγχοι γίνονται κάθε φορά, που το μηχάνημα τίθεται σε λειτουργία, είτε πριν την έναρξη της εργασίας, είτε μετά από κάθε διακοπή για οποιονδήποτε λόγο Στη συνέχεια ακολουθεί ό έλεγχος των παραχθέντων στρωτήρων από το μηχάνημα. Αυτός γίνεται μέσω καλύμπρας, η οποία φέρει δύο πλάκες τοποθετημένες στη θεωρητική τους θέση και οι οποίες είναι σταθερά συνδεδεμένες μεταξύ τους. Στη θέση των οπών των πλακών έχουν τοποθετηθεί αξονικά πείροι, διαμέτρου 18 mm και μήκους 5 mm, οι οποίοι προεξέχουν προς τα κάτω. Η καλύμπρα έρχεται και τοποθετείται πάνω στο στρωτήρα. Αν οι 8 πείροι εισέλθουν εντός των οπών του στρωτήρα και οι πλάκες εφαρμόσουν ακριβώς πάνω στις πλανισμένες επιφάνειες, τότε παραλαμβάνεται ο στρωτήρας. Με τον τρόπο αυτό ελέγχονται οπωσδήποτε οι πρώτοι στρωτήρες, που θα παράγει το μηχάνημα και εφ όσον δεν προκύψει πρόβλημα, τοτε γίνεται έλεγχος 1 στους 4 στρωτήρες (ποσοστό 25%) της παραγωγής του μηχανήματος. Κάθε στρωτήρας, που δεν ικανοποιεί τον παραπάνω έλεγχο απορρίπτεται, αποθηκεύεται χωριστά και σημειώνεται σαν προβληματικός Πεδήλωση στρωτήρα Τοποθέτηση πλάκας Κ Οι στρωτήρες μετά τη διάτρηση και τον εμποτισμό τους, έρχονται στο χώρο, όπου γίνεται η ενσωμάτωση της πλάκας Κ στο στρωτήρα. Μετά το πέρας της εργασίας πεδήλωσης της πλάκας Κ και πριν τοποθετηθεί ο σύνδεσμος τύπου VOSSLOH SKL 12 ή αναλόγου στο στρωτήρα, γίνεται ο έλεγχος ΟΛΩΝ των στρωτήρων. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 84

86 Ο έλεγχος γίνεται πάλι με καλύμπρα, η οποία συνδέει σταθερά δύο τμήματα σιδ/χιάς UIC 54, μήκους 15 cm, σε απόσταση τέτοια ώστε να προκύπτει εύρος γραμμής 1435 mm. Η καλύμπρά αυτή έρχεται και τοποθετείται έτσι ώστε τα δύο τμήματα της σιδ/χιάς να πατήσουν μέσα στις πλάκες Κ. Σε όσους στρωτήρες η καλύμπρα εφαρμόζει ελεύθερα, αυτοί θεωρούνται ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις και παραλαμβάνονται. Σε όσους στρωτήρες η καλύμπρα δεν εφαρμόζει, αλλά βρίσκει στο εσωτερικό των πλακών (αύξηση εύρους) ή στο εξωτερικό (μείωση εύρους), αυτές σημειώνονται με (+) για αυξημένο εύρος και με (-) για μειωμένο εύρος. Στη συνέχεια χαλαρώνονται οι πλάκες των στρωτήρων αυτών (με αυξημένο ή μειωμένο εύρος) και με ελαφρό χτύπημα των πλακών, εξαντλώντας τα περιθώρια μετακίνησής τους, γίνεται η απαιτούμενη διόρθωση των πλακών και η εκ νέου σύσφιξή τους. Ακολουθεί και πάλι έλεγχος του στρωτήρα μέσω της καλύμπρας και εφ όσον αυτή εφαρμόσει, παραλαμβάνεται ο στρωτήρας. Αν και μετά την παραπάνω διαδικασία υπάρχουν στρωτήρες με αυξημένο ή μειωμένο εύρος, τότε οι μεν στρωτήρες με μειωμένο εύρος δεν παραλαμβάνονται, οι δε στρωτήρες με αυξημένο εύρος παραλαμβάνονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή και έλεγχος του εύρους κατά τη διαδικασία της στρώσης και μετέπειτα της απελευθέρωσης της γραμμής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και παραλαβής των στρωτήρων, όσον αφορά το εύρος, γίνεται ο έλεγχος και η παραλαβή αυτών όσον αφορά τη σύσφιξη της διπλής ελατηριωτής ροδέλλας και τέλος γίνεται η τοποθέτηση του συνδέσμου τύπου VOSSLOH SKL 12 ή αναλόγου στους στρωτήρες. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 85

87 ΑΡΘΡΟ Π25: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΏΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ UIC 54 ΤΥΠΟΥ VOSSLOH SKL 12 Η ΑΝΑΛΟΓΟΥ 1. Αντικείμενο 1.1. Η παρούσα προδιαγραφή αφορά συνδέσμους ελατηριωτών αγκυρίων με τα υλικά στερέωσής τους και τα ελαστικά υποθέματά τους Η προδιαγραφή καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις της Υπηρεσίας για τα υπό προμήθεια υλικά. 2. Γενικές απαιτήσεις 2.1. Χαρακτηριστικά των γραμμών στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται οι προσφερόμενοι σύνδεσμοι ελατηριωτών αγκυρίων και τα ελαστικά υποθέματά τους. Οι παραπάνω σύνδεσμοι θα πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν από την χρησιμοποίησή τους σε κύριες γραμμές υψηλών ταχυτήτων με μικτή κυκλοφορία επιβατηγών και εμπορικών συρμών, με τα ακόλουθα ειδικότερα χαρακτηριστικά, χωρίς να έχουν παρουσιάσει κανένα πρόβλημα: - Ταχύτητα κυκλοφορίας > 200 Km/h - Συρμοί αξονικού φορτίου 225 kn - Σιδηροτροχιές UIC 54 - Γραμμές κανονικού εύρους (1435 mm) με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές και ηλεκτρικά κυκλώματα σηματοδότησης, χωρίς παρεμβολή συσκευών διαστολής 2.2. Πιστοποιητικά προσφερομένων υλικών Θα πρέπει να υποβληθούν από τον Ανάδοχο τα παρακάτω περιγραφόμενα πιστοποιητικά με πρωτότυπες υπογραφές Τα πιστοποιητικά και τα εγκεκριμένα σχέδια που αναφέρονται στην παρούσα, θα είναι επίσημα και πρωτότυπα από την αρμόδια υπηρεσία του πρωτεύοντος σιδηροδρομικού δικτύου ή την αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία του κράτους στις γραμμές του οποίου βρίσκονται τοποθετημένα τα σετ των συνδέσμων, και θα πρέπει να αφορούν γραμμές της συγκεκριμένης χώρας, οι οποίες βρίσκονται εν εκμετάλλευση με χαρακτηριστικά της παρ και οι οποίες γραμμές θα προσδιορίζονται σαφώς Για την τεκμηρίωση της καλής συμπεριφοράς των προσφερομένων υλικών θα υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά, σχέδια κλπ που θα περιέχουν τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες: Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 86

88 α) Ονομασία δικτύου και χρονολογία εγκατάστασης στο δίκτυο. β) Στοιχεία κυκλοφορίας, ήτοι: φόρτος, σύνθεση, αξονικά φορτία, ταχύτητες κλπ, για επιβατικούς και εμπορικούς συρμούς. γ) Εφαρμοσθείσες διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου (εργαστηριακοί έλεγχοι, χρόνοι δοκιμής σε γραμμές αναλόγων χαρακτηριστικών, κλπ) και πιστοποίησης ποιότητας. Τα συναφή πιστοποιητικά θα συνυποβάλλονται. δ) Όρια φθοράς για συντήρηση και αντικατάσταση καθώς και οι τρόποι ελέγχου για τα παραπάνω όρια. ε) Πλήρη στοιχεία ποιότητας υλικών. στ) τα πιστοποιητικά θα περιλαμβάνουν επίσης και συναφή σχέδια, ως περιγράφεται στην αρχή της παρούσης παραγρ Θα υποβληθούν πλήρη σχέδια των προσφερομένων σετ συνδέσμων Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα να έρθει απ ευθείας σε επαφή με τους εκδότες των πιστοποιητικών για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή συμπληρωματική πληροφορία κρίνει αναγκαία, εις οιανδήποτε χρονική στιγμή πριν την κατακύρωση ή και κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης Ο προμηθευτής θα υποβάλλει με την προσφορά του τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές της χώρας της οποίας το δίκτυο χρησιμοποιεί τα προσφερόμενα υλικά. Οι κανονισμοί αυτοί θα δοθούν και σε Ελληνική μετάφραση από τον προμηθευτή στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια κατά την υπογραφή της σύμβασης Με την ανάθεση της προμήθειας, ο Προμηθευτής υποχρεούται να αποστείλει στην ΕΡΓΑ ΟΣΕ σχέδια του προς προμήθεια υλικού σε διαφάνειες. Τα σχέδια αυτά θα παραδοθούν και σε ψηφιακή μορφή σε format dxf και dwg μαζί με γραμματοσειρές που θα τα υποστηρίζουν καθώς και τα αρχεία plt που θα είναι αναγκαία για την εκτύπωσή τους Χαρακτηριστικά των σετ συνδέσμων ελατηριωτών αγκυρίων, των υλικών στερέωσής τους και των ελαστικών υποθεμάτων τους. Το κάθε σετ θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις: Να περιλαμβάνει τέσσερα (4) ελατηριωτά αγκύρια μετά των εξαρτημάτων στερέωσής τους (τέσσερα (4) βλήτρων μετά περικοχλίων και ελατηριωτών ροδελών) επί πλάκας έδρασης τύπου "Κ" δύο (2) ελαστικά υποθέματα τύπου EVA ή αναλόγου. Να έχει συστηματικά και όχι σε πειραματικό στάδιο χρησιμοποιηθεί σε γραμμή κυκλοφορίας προηγμένου σιδηροδρομικού δικτύου που είναι στρωμένη με ξύλινους στρωτήρες και στην οποία κυκλοφορούν συρμοί μα ταχύτητα V 200 Km/h. Τούτο θα αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του εν λόγω σιδηροδρομικού δικτύου. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 87

89 Να είναι δυνατή η τοποθέτησή του σε πλάκες έδρασης τύπου "Κ" επί ξύλινων στρωτήρων και για σιδηροτροχιές UIC54, σύμφωνα με το σχέδιο ΟΣΕ/ΔΓ/ Να είναι προμονταρισμένος. (Προσυναρμολογούμενος σύνδεσμος νοείται ο σύνδεσμος που κατά τις εργασίες στρώσης και συντήρησης γραμμής επιτρέπει την απ ευθείας τοποθέτηση/απομάκρυνση της σιδηροτροχιάς στον/από τον στρωτήρα χωρίς να είναι αναγκαία η προηγούμενη αποσυναρμολόγηση του ίδιου του συνδέσμου και η εν συνεχεία επανατοποθέτησή του στον στρωτήρα). Η στερέωση του ελατηριωτού αγκυρίου επί της πλάκας Κ να γίνεται δια συστήματος συσφίξεως (βλήτρο) Επί μέρους εξαρτήματα του σετ συνδέσμων Ελατηριωτά αγκύρια Τα ελατηριωτά αγκύρια θα κατασκευαστούν από χάλυβα κατά DIN / 1972, και θα πρέπει να πληρούν επίσης εκτός των γενικών απαιτήσεων και τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις: Α.- Να έχουν ελάχιστη διαδρομή 12 mm και Β.- Να εξασκούν επί της σιδηροτροχιάς δύναμη τουλάχιστον 10 ΚΝ ανά αγκύριο. Για την παρακολούθηση κατασκευής τους, την παραλαβή τους, τη σήμανση, τη συσκευασία κλπ, θα ισχύσουν οι αντίστοιχες προδιαγραφές του πρωτεύοντος Σιδηροδρομικού Δικτύου που χρησιμοποιεί τον σύνδεσμο αυτό και με τις προϋποθέσεις της παραγρ Οι προδιαγραφές αυτές θα συνυποβληθούν με την προσφορά, από τον προμηθευτή Εξαρτήματα στερέωσης (Βλήτρα και ροδέλες) Τα εξαρτήματα στερέωσης πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσης, που αφορούν ολόκληρο το σετ. Κατά την κατασκευή, σήμανση, συσκευασία, παραλαβή, εγγύηση τους κλπ θα ισχύουν τα αναφερόμενα στην FICHE UIC 864-2/ 1982 τελευταίας έκδοσης. H παραλαβή των υλικών θα γίνει στο εργοστάσιο του προμηθευτή σύμφωνα με την FICHE UIC 864-2/ 1982 τελευταίας έκδοσης και με ενδεχόμενους πρόσθετους ελέγχους που απαιτεί το πρωτεύον σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας που χρησιμοποιεί αυτούς τους συνδέσμους, τους οποίους και θα πρέπει να μας γνωρίσει με την προσφορά του ο προμηθευτής Ελαστικά υποθέματα Τα ελαστικά υποθέματα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2.1., 2.2. και 2.3. που αφορούν ολόκληρο το σετ, να έχουν συντελεστή αντίδρασης Cstat = 200 min.-250 max KN/mm σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και επί ποινή αποκλεισμού πρέπει ο σύνδεσμος και το ελαστικό υπόθεμα να είναι συμβατά και να έχουν χρησιμοποιηθεί μαζί σε δίκτυα της παραγράφου 2.1. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 88

90 Κατά την κατασκευή, σήμανση, συσκευασία, παραλαβή, εγγύηση τους κλπ, θα ισχύουν τα αναφερόμενα στην FICHE UIC /1.1.86, τελευταίας έκδοσης. Η παραλαβή των υλικών θα γίνει στο εργοστάσιο του προμηθευτή σύμφωνα με την FICHE UIC / τελευταίας έκδοσης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί το πρωτεύον σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας που χρησιμοποιεί αυτούς τους συνδέσμους, τους οποίους και θα πρέπει να μας γνωρίσει με την προσφορά του ο προμηθευτής Ως προς την εγγύηση ολοκλήρου του σετ (σύνδεσμος ελατηριωτών αγκυρίων μετά των εξαρτημάτων στερέωσής τους και των υποθεμάτων) θα ισχύσουν τα αναφερόμενα στην προδιαγραφή 864-6/83 της UIC τελευταίας έκδοσης. 3. Σύνδεσμοι Ελαστικά Υποθέματα Θα υποβληθεί πλήρης μελέτη της καταπόνησης των στοιχείων του συνδέσμου και του υποθέματος υπό τα ονομαστικά φορτία σχεδιασμού. Η μελέτη θα συνοδεύεται από αναλυτικά στοιχεία / περιγραφή των υλικών κάθε στοιχείου του συνδέσμου και του ελαστικού υποθέματος και θα αναφέρεται: - Στις μηχανικές ιδιότητες και των αντίστοιχων σταθερών, διακυμάνσεις τούτων σε συνάρτηση με εξωγενείς επιρροές (φορτία, θερμοκρασίες, διάγραμμα φορτίου-παραμορφώσεις κλπ.) από τα οποία θα προκύπτει η εξασφάλιση της εφαρμοζόμενης δύναμης και της λειτουργίας του συνδέσμου και του ελαστικού υποθέματος που προσφέρεται. - Στην αντιστοιχία με κανονισμούς και ειδικές άδειες παραγωγής. - Στις ιδιότητες του ελαστικού υποθέματος. Είναι απαιτητή η εξασφάλιση του Cstat=130min 150max KN/mm. Δεν γίνονται δεκτά ελαστικά υποθέματα που δεν εκπληρούν την ανωτέρω απαίτηση. Οι μελέτες που θα υποβληθούν θα είναι από το πρωτεύον κυρίως Δίκτυο που έχουν τοποθετηθεί οι σύνδεσμοι και το ελαστικό υπόθεμα ή από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο από το Δίκτυο της χώρας που προσφέρονται τα υλικά εργαστήριο Σιδηροδρομικής έρευνας Πρέπει να αποδεικνύεται ότι το προσφερόμενο ελαστικό υπόθεμα είναι συμβατό με τον προσφερόμενο σύνδεσμο βάση διαγραμμάτων φορτίου απόκρισης για τον σύνδεσμο και το προσφερόμενο ελαστικό υπόθεμα, που θα καταθέσει ο προμηθευτής εγκεκριμένο από το Σιδηροδρομικό δίκτυο που διαθέτει γραμμές της παραγράφου 2.1 επί ποινή αποκλεισμού. Δεν γίνονται αποδεκτοί και απορρίπτονται σύνδεσμοι και ελαστικά υποθέματα που δεν πληρούν τους όρους της παρούσας παραγράφου Οι σύνδεσμοι θα περιλαμβάνουν ελαστικό υπόθεμα αποδεδειγμένα κατάλληλο για τον προσφερόμενο σύνδεσμο με βάση τα διαγράμματα φορτίου-απόκρισης Το σύστημα κάθε συνδέσμου και υποθέματος πρέπει να είναι απλό και να συντίθεται από κατά το δυνατό μικρό αριθμό στοιχείων. Ο σύνδεσμος πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσυναρμολογείται επί του στρωτήρα. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 89

91 3.5.- Οι κατασκευαστές των συνδέσμων πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί κατά DIN EN ISO Ποιοτικός Έλεγχος 4.1- Η παραγωγή όλων των στοιχείων του συνδέσμου και υποθέματος δύναται να παρακολουθείται στο εργοστάσιο κατασκευής τους από επιτροπή οριζόμενη από την Υπηρεσία, η οποία θα τα παραλαμβάνει αφού διεξαχθούν όλοι οι απαιτούμενοι από την σύμβαση έλεγχοι, οι οποίοι καθορίζονται με βάση την παρούσα προδιαγραφή και συμπληρωματικά με την προδιαγραφή της προσφοράς, και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει πρόσθετους ελέγχους, αν το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνοντας τη δαπάνη τούτων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει επαρκή αριθμό υλικών και να διευκολύνει την Υπηρεσία στην διεξαγωγή πρόσθετων ελέγχων Ο Προμηθευτής υποχρεούται: α) Να ειδοποιεί την Υπηρεσία 30 τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την ακριβή ημερομηνία έναρξης των δοκιμών ποιοτικού ελέγχου του κάθε υλικού. β) Να επιτρέπει και διευκολύνει την παρουσία των εκπροσώπων της Υπηρεσίας σε οιαδήποτε φάση παραγωγής ή ελέγχων του κάθε υλικού. γ) Να αποδέχεται κάθε παρατήρηση υπόδειξη της Υπηρεσίας σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των ελέγχων όταν αυτός δεν έχει καλυφθεί πλήρως με τα προβλεπόμενα από την σύμβαση. δ) Να κοινοποιεί στην Υπηρεσία όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων εντός το πολύ πέντε εργασίμων ημερών από την εκτέλεση των, στην πρωτογενή αλλά και στην επεξεργασμένη / αξιολογημένη μορφή των. 5. Έλεγχος προσφερθέντος συστήματος Παραλαβή Η παραλαβή κάθε αποστολής (παρτίδας) συνδέσμων ελαστικών υποθεμάτων εξαρτημάτων στερέωσης (βλήτρα και ροδέλες) θα γίνεται αποδεκτή μόνον όταν: Έχουν γίνει όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι του κάθε υλικού. Έχουν εκδοθεί και κοινοποιηθεί σε έγκυρα αντίγραφα ή πρωτότυπα (ως έχουν συμφωνηθεί μεταξύ Υπηρεσίας και προμηθευτή) τα συναφή πιστοποιητικά ελέγχων του κάθε υλικού Τα κριτήρια ελέγχου και παραλαβής καθορίζονται στην σύμβαση με βάση την παρούσα και τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς του δικτύου που έχει χρησιμοποιήσει τα υλικά σύμφωνα με τις παραγράφους και Παράδοση των συνδέσμων Συσκευασία Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 90

92 Η συσκευασία των επί μέρους υλικών του σετ θα γίνει όπως ορίζουν οι προδιαγραφές της UIC με πρόσθετη προστασία για την μεταφορά τους, ιδιαίτερα για τα υλικά που κατασκευάζονται εκτός Ελλάδος. Συγκεκριμένα: (α) Για τα ελατηριωτά αγκύρια θα εφαρμοστούν τα αναφερόμενα στην Fiche και θα τοποθετηθούν εντός των ξύλινων κιβωτίων τα οποία θα προσδένονται καλώς με μεταλλικές πλαστικές ταινίες και θα αναγράφουν την εμπεριεχόμενη ποσότητα, η οποία πρέπει να είναι ισόποση για όλα τα κιβώτια. (β) Για τα ελαστικά υποθέματα θα ισχύσουν τα αναφερόμενα στην Fiche και θα παραδοθούν σε πακέτα των 100 τεμαχίων. (γ) Για τα βλήτρα αγκυρίων θα ισχύσουν τα αναφερόμενα στην Fiche 864-2, θα τοποθετηθούν δε σε καινούργιους και ανθεκτικούς σάκκους καλώς προσδεμένους ίσου περιεχομένου τεμαχίων. (δ) Για τις ροδέλες θα ισχύσουν τα αναφερόμενα στην Fiche και θα τοποθετηθούν σε καινούργιους και ανθεκτικούς σάκους καλώς προσδεδεμένους. 7. Δαπάνες ικανοποίησης των όρων της παρούσης προδιαγραφής Όλες οι δαπάνες για την ικανοποίηση των όρων της παρούσης προδιαγραφής βαρύνουν τον Ανάδοχο Προμηθευτή, έστω και αν τούτο δεν αναφέρεται. Ειδικότερα οι δαπάνες των στελεχών της Υπηρεσίας για την παρακολούθηση του ποιοτικού ελέγχου και την παραλαβή βαρύνουν την Υπηρεσία 8. Γλώσσα των πιστοποιητικών Όλα τα απαιτούμενα, ξενόγλωσσα πιστοποιητικά θα κατατεθούν σε πρωτότυπη έκδοση ή σε επικυρωμένο αντίγραφο, θα αναφέρουν σαφώς τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος και θα συνοδεύονται απαραίτητα από νομίμως επικυρωμένη μετάφραση στα Ελληνικά. Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 91

93 ΑΡΘΡΟ Π26: ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 92

94 Τ.Σ.Υ. Α.Δ. 705 (Τεύχος 2 από 3) Σελίδα 93

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ. ιδάσκων: Μ. Σακελλαρίου Επιμέλεια σημειώσεων: Αικ. Καψαμπέλη, ιπλ. Μ.Μ.Μ., Υ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ. ιδάσκων: Μ. Σακελλαρίου Επιμέλεια σημειώσεων: Αικ. Καψαμπέλη, ιπλ. Μ.Μ.Μ., Υ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ιδάσκων: Μ. Σακελλαρίου Επιμέλεια σημειώσεων: Αικ. Καψαμπέλη, ιπλ. Μ.Μ.Μ., Υ εκέμβριος 2006 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Ε ΑΦΩΝ Ταξινόμηση εδαφών κατά A.U.S.C.S 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ Γαιώδη επιχώματα

Διαβάστε περισσότερα

Τα επιχώματα αποτελούνται από τα τμήματα που δίδονται στον παρακάτω πίνακα 1.

Τα επιχώματα αποτελούνται από τα τμήματα που δίδονται στον παρακάτω πίνακα 1. Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Β-2 1 Β - 2 ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ 2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Η κατασκευή πάσης φύσεως επιχωμάτων οδοποιίας. 2. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της κατασκευής των αναγκαιούντων κατάλληλων υλικών, προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 522. ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΥΠΟΒΑΣΗ)

520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 522. ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΥΠΟΒΑΣΗ) 520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ Ως προς την κατασκευή και επίβλεψη βάσεων και υποβάσεων από ασύνδετο υλικό (θραυστό ή συλλεκτό αµµοχάλικο) ισχύουν οι ΠΤΠ 0150 και 0155 του Υ Ε. 522.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ φυσικά γεωλογικά υλικά (γεωλογικοί σχηματισμοί εδάφη & βράχοι) Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων 1. γεώδη υλικά (κυρίως εδαφικά) για την κατασκευή επιχωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00 02 Χωματουργικά 07 Επιχώματα/ Επιχώσεις 01 Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα/ Επιχώσεις 01 Κατασκευή επιχωµάτων µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00 02 Χωματουργικά 07 Επιχώματα / Επιχώσεις 03 Μεταβατικά Επιχώματα 00 - Αρχική Έκδοση - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles)

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) 1. Εισαγωγή Γενική Περιγραφή Δοκιμής Η δοκιμή της αντοχής των αδρανών σε τριβή και κρούση ή αλλιώς «δοκιμή Los Angeles (LA)» υπάγεται στους ελέγχους σκληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Συμπύκνωση εδαφικών υλικών Με τον όρο συμπύκνωση (compaction) των εδαφών εννοείται η αύξηση της πυκνότητάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΤΑΥΡΟΠΕΔΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ Αρ. Μελέτης: 05/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (5 ο Εξαμ. ΠΟΛ. ΜΗΧ) 2 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (Φυσικά Χαρακτηριστικά Εδαφών) 1. (α) Να εκφρασθεί το πορώδες (n) συναρτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ταξινόμηση εδαφών Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009). Προσθήκες Κίρτας Ε. (2010) σελ. 1.1 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Η Εδαφομηχανική ασχολείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς του εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Φίλτρων - Στραγγιστηρίων

Μελέτη Φίλτρων - Στραγγιστηρίων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μελέτη Φίλτρων - Στραγγιστηρίων Φώτης Π. Μάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

200. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 200. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

200. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 200. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 200.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 200. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 200. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ (1) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει τις πάσης φύσης εργασίες κατασκευής εγκαταστάσεων αποστράγγισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 08 Κατασκευή στρώσης ερείσµατος από µίγµα αδρανών και φυτικής γης 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως,

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Θεμελιώσεις τεχνικών έργων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Ορισμός Θεμελίωση (foundation) είναι το κατώτερο τμήμα μιας κατασκευής και αποτελεί τον τρόπο διάταξης των δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΧΡΗΣΗ:2015 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ε ΑΦΩΝ «βελτίωση & ενίσχυση» εδαφών η αύξηση της φέρουσας ικανότητας του εδάφους και η μείωση του εύρους των αναμενόμενων καθιζήσεων ποία εδάφη χρειάζονται βελτίωση??? ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Αδρανή υλικά είναι τα διαβαθμισμένα, ορυκτής ή βιομηχανικής προέλευσης υλικά, που χρησιμοποιούνται είτε με κάποιο συγκολλητικό μέσο (για παρασκευή κονιαμάτων, σκυροδεμάτων κλπ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Απρίλιος 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Τι είναι η Εδαφοµηχανική και τι είναι Γεωτεχνική Μελέτη; Ετοιµολογία: Γεωτεχνική: Επιθετικός προσδιορισµός που χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 02 ιαβαθµισµένο Υλικό Στραγγιστηρίων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 01 Εξυγίανση Πυθµένα µε Αµµοχαλικώδη Υλικά 00

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ι ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5.1. Εισαγωγή Το έδαφος περιέχει κόκκους διαφόρων μεγεθών και σε διάταξη που ποικίλλει. Από αυτή τη σύνθεση και τη δομή του εξαρτώνται οι μηχανικές του ιδιότητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α26

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α26 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-01-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώματα 01 Στρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα εδαφικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα/ Επιχώσεις 03 Μεταβατικά Επιχώµατα 00 -

ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα/ Επιχώσεις 03 Μεταβατικά Επιχώµατα 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα/ Επιχώσεις 03 Μεταβατικά Επιχώµατα 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm (ΝΕΤ ΟΔΟ Α-19) του οπλισμένου επιχώματος έχουμε εμβαδόν τυπικής διατομής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ B10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Κατασκευή εξωτερικού κρηπιδώµατος Λιµένος Οινουσσών (Ν50.00)» 1.200.933 ευρώ Ιανουάριος 2012 K:\N5000\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5000/4953/Β09 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Συμπύκνωση των Εδαφών

Συμπύκνωση των Εδαφών Συμπύκνωση των Εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 10 λεπτά 1 Τι είναι Συμπύκνωση των Εδαφών? Μια απλή τεχνική βελτίωσης του εδάφους, όπου το έδαφος γίνεται πυκνότερο μέσω κάποιας εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Ν Α Λ Υ Σ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ Άσκηση 3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ 3.1. Εισαγωγή 3.2. Σκυρόδεμα 3.3. Κονιάματα 3.4. Κεραμικά προϊόντα 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τεχνικές ή τεχνολογικές ιδιότητες αναφέρονται στην ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού Προϋπολογισμός: 545.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΡΑΝΗ. Σημαντικός ο ρόλος τους για τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος με δεδομένο ότι καταλαμβάνουν το 60-80% του όγκου του.

ΑΔΡΑΝΗ. Σημαντικός ο ρόλος τους για τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος με δεδομένο ότι καταλαμβάνουν το 60-80% του όγκου του. ΑΔΡΑΝΗ Κοκκώδη Υλικά που προέρχονται από φυσική κατάτμηση ή τεχνητή θραύση φυσικών πετρωμάτων. Είναι ανόργανα υλικά και δεν αντιδρούν χημικά (πρακτικά στο σκυρόδεμα η επιφάνειά τους αντιδρά με το σκυρόδεμα.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές και Αµµοχάλικα 04 Πλήρωση Κυψελών 02 Πλωτών Κιβωτίων Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών

Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) 1 Βασικά Συστατικά Σκυροδέματος + +??? Χημικώς Αδρανή Πρόσθετα Πρόσμικτα Εισαγωγή Ιδιαίτερα σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικοί Έλεγχοι ιασφάλιση ποιότητας / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Έντυπα εργαστηριακών δοκιµών

Ποιοτικοί Έλεγχοι ιασφάλιση ποιότητας / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Έντυπα εργαστηριακών δοκιµών ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Α ΡΑΝΩΝ (ASTM C566) ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΨΑΣ ΒΑΡΟΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ + ΚΑΨΑΣ ΒΑΡΟΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ + ΚΑΨΑΣ ΞΗΡΟΥ ΒΑΡΟΣ ΚΑΨΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Υ ΑΤΟΣ ΒΑΡΟΣ ΞΗΡΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΥΓΡΑΣΙΑ % 1 από 26 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε 18.03.20. Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

Ε 18.03.20. Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Ε 18.03.20 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. ΔΓ/4333.423 / 19-2-2009 Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Διευθυντής Κλιμακίου Επίβλεψης Έργων Δυτικής Μακεδονίας Αιανή 50004, Κοζάνη. 1 Ταμιευτήρας Elati basin Ιλαρίωνα Φραγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου

ΤΣΙΜΕΝΤΟ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου ΤΣΙΜΕΝΤΟ 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το τσιμέντο είναι τεχνητή λεπτόκοκκη κονία, η οποία παρασκευάζεται με λεπτή άλεση του κλίνκερ. Κλίνκερ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-01-00 09 Λιµενικά έργα και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές 01 Πρίσµατα έδρασης έργων βαρύτητας και εξισωτική στρώση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώματα 12 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις 01 Αντιολισθηρή στρώση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ.

ΕΡΓΟ:  Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability)

Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability) Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability) Η συνεκτικότητα είναι η φυσική ιδιότητα του σκυροδέματος που καθορίζει τη συνοχή του νωπού μίγματος και των επί μέρους υλικών, και σχετίζεται έμμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 4 Προσδιορισμός συνθηκών υπεδάφους Επιτόπου δοκιμές Είδη θεμελίωσης Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.1 Προσδιορισμός των συνθηκών υπεδάφους Με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : Εργασίες βελτίωσης Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ των Κοιμητηρίων Δ.Ε.Αισωνίας και Ν.Αγχιάλου - 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως.

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 7 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Υδατική ροή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Σελ. 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. EΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 3 Σελ. 1.1 Επιχώµατα 3 1.2 Οδοστρώµατα 3 1.2.1 Οδοστρωσία 3 1.2.2 Ερείσµατα 4 1.2.3 Ασφαλτικά 4 1.3 Σήµανση - Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Φέρουσα ικανότητα εδάφους (Dunn et al., 1980, Budhu, 1999) (Τελική) φέρουσα ικανότητα -q, ονοµάζεται το φορτίο, ανά µονάδα επιφανείας εδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ (2016) ΑΡ. ΠΡΟΜ. 18/16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ (2016) ΑΡ. ΠΡΟΜ. 18/16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΛΠ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ (2016) ΑΡ. ΠΡΟΜ. 18/16 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 16 /2015 Αρ. Πρωτ.: 34216/22-06-2015 ΕΡΓΟ: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ANAKOΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωσης Ενίσχυσης εδαφών

Βελτίωσης Ενίσχυσης εδαφών 5. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΕΘΟΔΩΝ Βελτίωσης Ενίσχυσης εδαφών Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 5.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260)

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260) Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-1 1 ΣΤ -1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260) 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Σε σχέση με την ΠΤΠ Α260 εκδόσεως 1966

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ. 40/2016 ΕΡΓΟ : «Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές σε υποδομές του Δήμου Νεστορίου» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: /20 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Τ.Υ.Δ.Κ. ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: /20 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Τ.Υ.Δ.Κ. ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: /20 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Τ.Υ.Δ.Κ. ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΩΓΩΝΙΟΥ 90.000,00 Ευρώ α. Για εργασίες: 73.170,73 β. Για

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 Βελτίωση Βλτίωη Ενίσχυση εδαφών Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 5. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΕΘΟΔΩΝ Βελτίωσης Ενίσχυσης εδαφών Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-07-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 02-07-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-05-00 02 Χωµατουργικά Έργα 07 Επιχώµατα - Επιχώσεις 05 Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων µε φυτική γη 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-07-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 02-07-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-06-00 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα/ Επιχώσεις 06 Λιθορριπές προστασίας πρανών συγκοινωνιακών έργων 00 - Έκδοση 1.0 -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αντικείμενο... 2 2. Υδροδότηση νότιων παραλίμνιων οικισμών... 2 2.1 Γενικά... 2 2.2 Υδροληψία από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Ανθεκτικότητα κατασκευών από σκυρόδεμα : η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Διάβρωση οπλισμού στο Σκυρόδεμα Διάβρωση οπλισμού Ενανθράκωση Χλωριόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Αξιολόγηση των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών κατασκευής, της κουρτίνας τσιμεντενέσεων και των μετρήσεων των οργάνων του φράγματος. Λάμπρος Σωμάκος, Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ)

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-03-00 09 Λιµενικά έργα και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές 03 Λιθορριπές Aνακουφιστικού Πρίσµατος Έργων Βαρύτητας 00

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 14 Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα