Επιδιόρθωση Βλαβών του DNA. DNA Repair

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιδιόρθωση Βλαβών του DNA. DNA Repair"

Transcript

1 Επιδιόρθωση Βλαβών του DNA DNA Repair

2 Πηγές βλαβών του DNA 1. Ενδογενείς βλάβες Προκαλούνται κατά τη διάρκεια κυτταρικών διαδικασιών όπως η αντιγραφή του DNA και ο μεταβολισμός DNA 2. Εξωγενείς βλάβες Προκαλούνται από εξωτερικούς παράγοντες όπως UV, θερμική διάσπαση ουσιών, τοξίνες, κάπνισμα, χημικά μεταλλαξογόνα

3 DNA Κυτταρικές αποκρίσεις Σταμάτημα του κυτταρικού κύκλου (checkpoints) Επιδιόρθωση των βλαβών του DNA Απόπτωση

4 Οι βλάβες του DNA διαφέρουν από τις μεταλλάξεις Μεταλλάξεις του DNA Αλλαγή βάσεων και στις δύο αλυσίδες του DNA εν μπορούν να αναγνωριστούν διότι δεν υπάρχει σημείο σύγκρισης στη συμπληρωματική αλυσίδα του DNA και συνεπώς δεν μπορούν να επιδιορθωθούν Βλάβες του DNA Αλλοιώσεις στη δομή του DNA (λάθη της πολυμεράσης, αλλοιώσεις βάσεων, διμερή πυριμιδινών, σπασίματα αλυσίδων DNA, κ.ά.) Αναγνωρίζονται από ειδικά ένζυμα και μπορούν να επιδιορθωθούν διότι η σωστή πληροφορία είναι διαθέσιμη για αντιγραφή από τη συμπληρωματική αλυσίδα DNA

5 Είδη βλαβών του DNA «Τυπογραφικά» λάθητηςπολυμεράσηςκατάτηναντιγραφή του DNA Αλλοιώσεις βάσεων (οξειδώσεις, μεθυλιώσεις, αποπουρινώσεις, απαμινώσεις) ΘραύσητηςμίαςαλυσίδαςτουDNA ιμερή πυριμιδινών Προσθήκη ογκωδών χημικών μορίων Θραύση και των δύο αλυσίδων του DNA

6 Σφάλματα της DNA πολυμεράσης (mismatch of bases) Προσθήκη 1-4 βάσεων/ απάλειψη 1-4 βάσεων/ εισδοχή μη συμπληρωματικής βάσης. Αποτέλεσμα: αλλαγή στην αλληλουχία νουκλεοτιδίων του DNA (μετάλλαξη) DNA pol A G TC A A T T C A G T A αντιγραφή DNA A G T Α A T T C A Τ T A A G T C A T T C A G T A μεταλλαγμένο DNA φυσιολογικό DNA

7 Αλλοιώσεις βάσεων Οξειδώσεις Μεθυλιώσεις Υδρολύσεις (Αποπουρινώσεις ή απαμινώσεις)

8 Αλλοιώσεις βάσεων: Μεθυλίωση Guanine Ζευγαρώνει με Cytosine O 6 - methylguanine O CH 3 O Ζευγαρώνει με Thymine Νιτροσαμίνες

9 Αλλοιώσεις βάσεων: αποπουρίνωση και απαμίνωση aποπουρίνωση G Guanine μη βασική θέση (abasic site) Cytosine Guanine Uracil aπαμίνωση C αλλαγή της C σε U Adapted from the Molecular Biology of The Cell, Alberts et al, 4 th Ed

10 Απαμινώσεις νουκλεοτιδίων δύνανται να οδηγήσουν σε μεταλλάξεις απαμίνωση C T U A T A G T A αντιγραφή DNA T U A Α A T T A μεταλλαγμένο DNA T C A T A G T A φυσιολογικό DNA

11 Θραύσεις του DNA ss break Θραύση της μίας αλυσίδας DNA Οδηγεί σε μεταλλάξεις ds break Θραύση των δύο αλυσίδων DNA Οδηγεί σε καταστροφικές χρωμοσωμικές αλλοιώσεις (αστάθεια του γονιδιώματος)

12 ιμερή Πυριμιδινών και ογκώδη πρόσθετα (bulk adducts) Υπεριώδης ακτινοβολία (UV). Προκαλεί κυρίως συνένωση γειτονικών βάσεων T ή C και σχηματισμό διμερών πυριμιδινών Τ Τ C C Thymidine dimer Τ Τ UV Adapted from the Molecular Biology of The Cell, Alberts et al, 4 th Ed

13 ιμερή Πυριμιδινών, ογκώδη πρόσθετα και ss breaks δύνανται να οδηγήσουν σε μεταλλάξεις ss break C Α G Τ C T T A G A A T διμερές Τ αντιγραφή DNA διαμέσου βλάβης (translesion synthesis, polη, etc) T-T C A G T μεταλλαγμένο DNA ελλείψεις νουκλεοτιδίων C T T A G A A T C T T A G A A T φυσιολογικό DNA

14 Εάν δεν επιδιορθωθούν, βλάβες στο DNA δύνανται να οδηγήσουν σε εσφαλμένη αντιγραφή του DNA και δημιουργία μεταλλάξεων

15 Μηχανισμοί επιδιόρθωσης του DNA Αναγνωρίζουν τις βλάβες στο DNA και τις επιδιορθώνουν χρησιμοποιώντας ως «καλούπι» την πληροφορία από την συμπληρωματική αλυσίδα του DNA Προστατεύουν από μεταλλάξεις και αστάθεια του γονιδιώματος

16 Μηχανισμοί επιδιόρθωσης του DNA Μηχανισμοί επιδιόρθωσης βλαβών της μίας αλυσίδας του DNA (π.χ. «τυπογραφικά» λάθη, αλλοιώσεις βάσεων, ss breaks) Μηχανισμοί επιδιόρθωσης θραύσεων των δύο αλυσίδων του DNA (double strand breaks)

17 Μηχανισμοί επιδιόρθωσης βλαβών της μίας αλυσίδας του DNA Mismatch repair (MMR) ιορθώνει σφάλματα κατά την αντιγραφή του DNA τα οποία οδηγούν στην εισαγωγή μίας ή λίγων (2-4) λανθασμένων (αλλά όχι αλλοιωμένων) βάσεων Base excision repair (BER) ιορθώνει αλλοιώσεις μίας μόνο βάσης νουκλεοτιδίου (οξείδωση, μεθυλίωση, αποπουρίνωση ή απαμίνωση) και single strand breaks Nucleotide excision repair (NER) ιορθώνει αλλοιώσεις που εκτείνονται σε δύο ή περισσότερa νουκλεοτίδια (για παράδειγμα διμερή θυμίνης) και την προσθήκη ογκωδών μορίων

18 Mismatch Repair (MMR) ιορθώνει τα «τυπογραφικά λάθη» που εμφανίζονται κατά την αντιγραφή του DNA (προσθήκη 1-4 βάσεων/ απάλειψη 1-4 βάσεων/ εισδοχή μη συμπληρωματικής βάσης)

19 Mismatch Repair (MMR) Στοιχεία του MMR είναι συντηρημένα από τα βακτήρια έως τον άνθρωπο Απενεργοποίηση του μηχανισμού MMR οδηγεί σε αύξηση της συχνότητας μεταλλάξεων Σφάλματα στο MMR pathway προδιαθέτουν σε καρκινογένεση στον άνθρωπο

20 Aρχή λειτουργίας του MMR ΜΜR protein complex Α C Αναγνώριση της βλάβης Α C Ξετύλιγμα έλικας (Ελικάση) C Α Αφαίρεση βλάβης (Ενδονουκλεάση) G C Πολυμερισμός και συγκόλληση (Πολυμεράση και Λιγάση)

21 Μηχανισμός του MMR Α C base-pair mismatch G G G C small insertions or deletions Α C MSH2 MSH6 MSH2 MSH6 G G MSH2 MSH3 G C MSH2 MSH3 MLH1 PMS2 MLH1 PMS2 MSH2 MSH6 Α C MLH1 PMS2 Αναγνώριση της βλάβης MSH2 MSH3 G G G C MLH1 PMS2

22 Μηχανισμός του MMR Αναγνώριση της βλάβης PCNA helicase? EX01 Αφαίρεση βλάβης EX01 PCNA MSH complex C MLH1 PMS2 DNA polδ, ε ligase I Πολυμερισμός και συγκόλληση G C

23 MMR και καρκινογένεση: το σύνδρομο HNPCC HNPCC: Hereditary Non Polyposis Colon Cancer Κληρονομικό σύνδρομο στον άνθρωπο, το οποίο προδιαθέτει στην εμφάνιση καρκίνου του παχέως εντέρου Ευθύνεται για περίπου 5% των καρκίνων του παχέως εντέρου. Ο μέσος όρος διάγνωσης της νόσου σε ασθενείς με HNPCC είναι τα 44 έτη, ενώ σε ανθρώπους χωρίς το σύνδρομο είναι τα 64 έτη Οι ασθενείς με HNPCC παρουσιάζουν υψηλή συχνότητα μεταλλαξογένεσης η οποία προδιαθέτει σε καρκινογένεση

24 Κληρονομικότητα του συνδρόμου HNPCC Κληρονομείται ως αυτοσωμικό επικρατές και η πλειονότητα των ασθενών είναι ετερόζυγοι Κριτήρια επικινδυνότητας: τρεiς ή περισσότεροι συγγενείς με καρκίνο του παχέως εντέρου, ασθενείς σε συνεχόμενες γενιές και ένας τουλάχιστον διαγνώσθηκε πριν την ηλικία των 50 ετών Φαινότυποι Γονότυποι Αα αα Αα αα (50%) ασθενές αρσενικό ασθενές θηλυκό φυσιολογικό αρσενικό φυσιολογικό θηλυκό

25 Μοριακή βάση του συνδρόμου HNPCC Οφείλεται σε κληρονομική μετάλλαξη ενός από τα MMR γονίδια, συνήθως των MLH1 (50% των περιπτώσεων) ή MSH2 (40%) Ασθενείς με HNPCC είναι ετερόζυγοι για ένα φυσιολογικό και ένα μεταλλαγμένο MMR γονίδιο (Αα). Τα φυσιολογικά τους κύτταρα διαθέτουν επαρκή ενεργότητα mismatch repair Καταστολή της έκφρασης του φυσιολογικού αλληλομόρφου γονιδίου ΜΜR λόγω μετάλλαξης, απάλειψης του γονιδίου ή υπερμεθυλίωσης του υποκινήτη οδηγεί σε συσσώρευση μεταλλάξεων Η συσσώρευση μεταλλάξεων προδιαθέτει σε καρκινογένεση (Πώς?) Γονότυπος Αα Φυσιολογικό κύτταρο Γονότυπος Αα Καρκινικό κύτταρο mt WT mt WT MLH1 MLH1

26 Μηχανισμοί επιδιόρθωσης βλαβών της μίας αλυσίδας του DNA Mismatch repair (MMR) Base excision repair (BER) Nucleotide excision repair (NER)

27 Base Excision Repair (BER) ιορθώνει αλλοιώσεις (οξείδωση, μεθυλίωση, αποπουρίνωση, απαμίνωση) βάσης νουκλεοτιδίου ιορθώνει θραύσεις της μίας αλυσίδας του DNA (single strand breaks) Στοιχεία του BER είναι συντηρημένα από τα βακτήρια έως τον άνθρωπο αλλοιώσεις βάσεων ss breaks

28 Αλλοιώσεις βάσης νουκλεοτιδίου Είναι το συνηθέστερο είδος βλαβών του DNA (για παράδειγμα, αυθόρμητες απαμινώσεις συμβαίνουν σε 10,000 βάσεις/ κύτταρο/ ημέρα) Προϊόντα του μεταβολισμού καθώς και όλες σχεδόν οι διαβρωτικές και τοξικές ουσίες του περιβάλλοντος δημιουργούν αλλοιώσεις βάσεων νουκλεοτιδίων ή/ και ss breaks Παρόλο που οι μηχανισμοί BER είναι υπεύθυνοι για επιδιόρθωση μεγάλου ποσοστού βλαβών του DNA, σφάλματα στο BER pathway δεν έχουν συσχετισθεί με καρκινική προδιάθεση στον άνθρωπο

29 BER - Επισκευή αλλοιωμένης βάσης νουκλεοτιδίου U C 5 G 3 5 *G 3 Απαμίνωση (αλλαγή C σε U) Οξειδωμένη ή μεθυλιωμένη βάση Αναγνώριση της βλάβης glycosyl X G DNA glycosylase ημιουργία μη βασικής θέσης και κόψιμο του φωσφοδιεστερικού δεσμού του DNA 3 από τη βλάβη APE1 Επεξεργασία της βλάβης APE1 X G Αναγνώριση της μη βασικής θέσης και κόψιμο του φωσφοδιεστερικού δεσμού 5 από τη βλάβη Προσέλκυση της XRCC1

30 BER - Επισκευή αλλοιωμένης βάσης νουκλεοτιδίου XRCC1 G 5 3 polβ Ligase III Προσθήκη του συμπληρωματικού νουκλεοτιδίου και συγκόλληση XRCC1 polβ G ligiii Επιδιορθωμένη βλάβη C G

31 Επισκευή ss breaks: οι πρωτεΐνες PARP και PNK ss break PARP PARP Αναγνώριση βλάβης PNK XRCC1 PNK, XRCC1, ligase III Lig III Επεξεργασία βλάβης

32 Επισκευή ss breaks: η πρωτεΐνη PARP PARP: Poly (ADP-ribose) polymerase. Πυρηνική πρωτεΐνη, απαντάται στους ανώτερους ευκαρυωτικούς οργανισμούς Προσδένεται σε σπασίματα του DNA και συνθέτει αλυσίδες όλιγο- ή πόλυ-(adp-ριβόζης) χρησιμοποιώντας NAD+ Τις αλυσίδες αυτές τις προσθέτει ομοιοπολικά στον εαυτό της ή άλλες πρωτεΐνες-στόχους Η ενεργότητα της ρυθμίζεται από τα επίπεδα αυτο-τροποποίησής της (αλυσίδες ADP-ριβόζης). Για πλήρη ενεργότητα, απαιτείται πρόσδεση της PARP σε σπασίματα του DNA Προσθήκη αλυσίδων ADP-ριβόζης σε πρωτεΐνες-στόχους είναι απαραίτητη για το σωστό εντοπισμό και λειτουργία αυτών PARP ADP-ριβόζη

33 PARP: ομή και λειτουργίες PARP Ενεργοποιείται μετά από σπασίματα του DNA και συμμετέχει στην επιδιόρθωση των ss breaks Ακόμη, παίζει ρόλους κατά την απόπτωση, την επιδιόρθωση των ds breaks και την αντιγραφή του DNA

34 Επισκευή ss breaks: μηχανισμός δράσης της PARP ss break PARP ανκύκλωση PARP Αναγνώριση βλάβης PARP NAD+ PARP PARG (Poly [ADPribose] glycosylase) αποσύνδεση PARP repair proteins PARP BER proteins Αυτοριβοζυλίωση Προσέλκυση και τροποποίηση πρωτεϊνών

35 Επισκευή ss breaks: η πρωτεΐνη PNK 5 end P CH 2O base P OH P O O PNK Λιγάση μπορεί να συγκολλήσει το φωσφοδιεστερικό δεσμό (30%) OH O P base CH 2O O 3 end P O P ΗO O O Λιγάση δεν μπορεί να συγκολλήσει το φωσφοδιεστερικό δεσμό (70%) Χρειάζεται η PNK

36 Ο ρόλος της PNK PNK Eίναι ένζυμο που διαθέτει 3 -DNA phosphatase και 5 -DNA kinase ενεργότητα 5 end 5 end 5 end P P O ΗO 3 -DNA phosphatase activity PNK P O ΟΗ ΗO 5 -DNA kinase activity PNK P O OΗ P Λιγάση μπορεί να συγκολλήσει το φωσφοδιεστερικό δεσμό O O O O 3 end O 3 end O 3 end

37 BER- Επισκευή ss breaks ss break PARP PARP Αναγνώριση βλάβης PARP XRCC1 PARP Επεξεργασία βλάβης PNK, ligase III Επιδιορθωμένη βλάβη PNK XRCC1 Lig III Επεξεργασία βλάβης

38 BER και καρκινογένεση Απενεργοποίηση του BER σε E. Coli, μύκητες και κύτταρα θηλαστικών συνδέεται με αυξημένη συχνότητα αυθόρμητων σημειακών μεταλλάξεων Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμα άμεση σύνδεση μεταξύ απωλειών στο BER και προδιάθεσης για καρκινογένεση στον άνθρωπο Απενεργοποίηση (απάλειψη) γονιδίων-κλειδιά για το BER (APE1, XRCC1, Ligase III, DNA polβ) επιφέρουν θανάτωση κατά την εμβρυογένεση στον ποντικό Απενεργοποίηση γονιδίων BER τα οποία δεν προκαλούν θανάτωση κατά την εμβρυογένεση (PARP) δεν οδηγούν σε αυξημένη αυθόρμητη καρκινογένεση στον ποντικό, πιθανά λόγω συμπληρωματικότητας (redundancy) με άλλους επιδιορθωτικούς μηχανισμούς του κυττάρου

39 PARP και καρκινογένεση PARP (PARP-1) KO ποντίκια είναι βιώσιμα, γόνιμα και απώλεια της PARP δεν είναι αρκετή για να οδηγήσει σε αυθόρμητη καρκινογένεση Επειδή το γενετικό υπόβαθρο παίζει μεγάλη σημασία στην καρκινογένεση, ίσως απαιτούνται επιπλέον γενετικές αλλαγές για επαγωγή καρκινογένεσης απουσία της PARP Πραγματικά, απενεργοποίηση της PARP ενισχύει την καρκινογένεση σε P53 KO ποντικούς

40 Η PARP συνεργάζεται με την P53 για προστασία έναντι της καρκινογένεσης Απενεργοποίηση της PARP επιταχύνει την καρκινογένεση σε P53 -/- ποντίκια Tong W-M et al, Mol Cell Biol 21: , 2001

41 Συμπεράσματα από τη μελέτη του ρόλου γονιδίων BER στην καρκινογένεση (Ι) Ο προστατευτικός ρόλος κάποιων γονιδίων έναντι της καρκινογένεσης μπορεί να μην είναι άμεσα ορατός: Εάν απώλεια αυτών προκαλεί θάνατο κατά την εμβρυογένεση, φάση κατά την οποία τα εμβρυϊκά κύτταρα διαιρούνται συνεχώς και είναι περισσότερο ευαίσθητα σε βλάβες του DNA (APE1, XRCC1, Ligase III, DNA polβ) Εάν υπάρχει συμπληρωματικότητα (redundancy) με λειτουργίες άλλων γονιδίων (PARP?)

42 Συμπεράσματα από τη μελέτη του ρόλου γονιδίων BER στην καρκινογένεση (ΙΙ) Το γενετικό υπόβαθρο είναι πολύ σημαντικό για την καρκινογένεση: Απενεργοποίηση γονιδίων τα οποία είναι σημαντικά για προστασία έναντι μεταλλάξεων (PARP) πρέπει να συνδυαστεί με απώλεια ογκοκατασταλτικών γονιδίων ώστε να επαχθεί καρκινογένεση

43 Μηχανισμοί επιδιόρθωσης βλαβών της μίας αλυσίδας του DNA Mismatch repair (MMR) Base excision repair (BER) Nucleotide excision repair (NER)

44 Nucleotide Excision Repair (NER) ιορθώνει βλάβες οι οποίες παραμορφώνουν το σχήμα της έλικας του DNA, όπως σχηματισμός διμερών πυριμιδινών και ομοιοπολική πρόσδεση ογκωδών χημικών ομάδων Τέτοιες βλάβες προκαλούνται από χημικά καρκινογόνα και την υπεριώδη ακτινοβολία

45 Μηχανισμός του NER Α Τ Α Τ διμερή πυριμιδινών G ογκώδες μόριο Στο μηχανισμό NER συμμετέχουν περίπου 30 πρωτεΐνες σε κύτταρα θηλαστικών ιακρίνεται σε δύο υπομηχανισμούς: Trancription Coupled Repair (TCR): διορθώνει βλάβες που εμποδίζουν την RNA polii και επιδιορθώνει γονίδια που εκφράζονται Global Genomic Repair (GGR): διορθώνει βλάβες σε περιοχές του γονιδιώματος οι οποίες δεν εκφράζονται (ετεροχρωματίνη) Και οι δύο υπομηχανισμοί έχουν αντίστοιχα στάδια και διαφέρουν μόνο στις πρωτεΐνες που συμμετέχουν στο αρχικό στάδιο αναγνώρισης της βλάβης

46 NER- επιδιόρθωση διμερών πυριμιδινών ετεροχρωματίνη παρεμπόδιση της RNA polii XPC-RAD XPC RAD CSB-RNA polii Αρχική αναγνώριση CSB polii XPB-XPD XPB XPD Ξετύλιγμα (ελικάση) XPA RPA XPB XPD XPA Τελική αναγνώριση και σταθεροποίηση

47 O μηχανισμός του NER XPB XPD Τελική αναγνώριση και σταθεροποίηση XPA ΕRCC1 XPF XPG ΕRCC1 XPF XPB XPD XPG XPA Αφαίρεση βλάβης (Ενδονουκλεάση) PCNA RFC polδ polδ,ε RFC PCNA Πολυμερισμός ligase Επιδιορθωμένη βλάβη

48 NER και καρκινογένεση: το σύνδρομο Μελαχρωματικής Ξηροδερμίας (Xeroderma Pigmentosum, XP) Σύνδρομο το οποίο χαρακτηρίζεται από φωτοευαισθησία και οξεία προδιάθεση σε καρκίνο του δέρματος Συμπτώματα: έρμα λεπτό, ξηρό, ξεφλουδίζει εύκολα, με πολλές φακίδες και υπερευαισθησία σε εγκαύματα Κληρονομείται ως αυτοσωμικό υπολειπόμενο σύνδρομο Μοριακή βάση: 7 υποομάδες κάθε μία με μεταλλάξεις σε ένα ή δύο γονίδια που συμμετέχουν στο NER. H κλασσική μορφή του συνδρόμου χαρακτηρίζεται από μετάλλαξη στο γονίδιο XPA (κωδικοποιεί μια ενδονουκλεάση η οποία αφαιρεί τη βλάβη)

49 NER και καρκινογένεση: το σύνδρομο Μελαχρωματικής Ξηροδερμίας Μεταλλάξεις σε γονίδια του NER οι οποίες σχετίζονται με το σύνδρομο XP, οδηγούν σε μείωση της ενεργότητας ή απενεργοποίηση του μηχανισμού NER Αποτέλεσμα: εν επιδιορθώνονται επαρκώς οι βλάβες του DNA κατά την έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία με συνακόλουθη συσσώρευση μεταλλάξεων και προδιάθεση σε καρκινογένεση Καρκινικοί ιστοί ασθενών με ΧΡ έχουν μεταλλάξεις οι οποίες οδηγούν σε απενεργοποίηση της πρωτεΐνης P53 και σχεδόν όλες είναι UV-σχετικές (C->T ή CC->TT σε θέσεις με δύο γειτονικές πυριμιδίνες)

50 Μηχανισμοί επιδιόρθωσης βλαβών της μίας αλυσίδας του DNA Μηχανισμός Mismatch Repair (πρωτεΐνες MLH, MSH, PMS) ιόρθωση «τυπογραφικών» λαθών της DNA pol Μηχανισμοί Base Excision Repair >Μηχανισμός πρωτεΐνών DNA glycosylase, APE1 Επιδιόρθωση αλλοιωμένης βάσης νουκλεοτιδίου > Μηχανισμός πρωτεΐνών PARP, PNK Επιδιόρθωση ss breaks Μηχανισμοί Nucleotide Excision Repair (πρωτεΐνες XP) Επιδιόρθωση ογκωδών προσθέτων και διμερών πυριμιδινών

51 Μηχανισμοί επιδιόρθωσης βλαβών της μίας αλυσίδας του DNA: κοινά χαρακτηριστικά Χρησιμοποιούν ποικιλία πρωτεϊνών για την επιδιόρθωση της βλάβης Εμφανίζουν εξειδίκευση κατά την αναγνώριση της βλάβης του DNA μέσω πρωτεϊνών οι οποίες αναγνωρίζουν συγκεκριμένες αλλοιώσεις βάσεων ή διαταραχές στη γεωμετρία του DNA Έχουν ομοιότητες ως προς τα βασικά στάδια που ακολουθούν: αναγνώριση βλάβης, αφαίρεση λανθασμένων νουκλεοτιδίων, συμπλήρωση του κενού από DNA pol, συγκόλληση της επιδιορθωμένης αλυσίδας DNA Απενεργοποίηση των παραπάνω μηχανισμών οδηγεί σε αυξημένη μεταλλαξογένεση και προδιαθέτει σε καρκινογένεση και συνδέεται με την εμφάνιση συνδρόμων στον άνθρωπο τα οποία προδιαθέτουν σε καρκινογένεση

6η η ιάλεξη. Αντιγραφή του DNA. Μοριακοί µηχανισµοί της αντιγραφής του DNA Μηχανισµοί επιδιόρθωσης του DNA Μεταγραφή. αντιγραφής του DNA

6η η ιάλεξη. Αντιγραφή του DNA. Μοριακοί µηχανισµοί της αντιγραφής του DNA Μηχανισµοί επιδιόρθωσης του DNA Μεταγραφή. αντιγραφής του DNA Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Μοριακοί µηχανισµοί της αντιγραφής του DNA Μηχανισµοί επιδιόρθωσης του DNA Μεταγραφή 6η η ιάλεξη ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ογκογονίδια, τα oγκοκατασταλτικά γονίδια και οι αυξητικοί παράγοντες.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ογκογονίδια, τα oγκοκατασταλτικά γονίδια και οι αυξητικοί παράγοντες. ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΓΚΟΓΕΝΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κάθε αλλαγή ή βλάβη στο σύστημα ελέγχου του κυτταρικού πολλαπλασιασμού έχει δραματικές επιπτώσεις για τον οργανισμό και μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση καρκίνου. Ένα καρκινικό

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραση της γενετικής πληροφορίας

Έκφραση της γενετικής πληροφορίας Η ροή της γενετικής πληροφορίας Έκφραση της γενετικής πληροφορίας To DNA ενός οργανισμού είναι ο μοριακός «σκληρός δίσκος» που περιέχει αποθηκευμένες ακριβείς οδηγίες, οι οποίες καθορίζουν τη δομή και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 6 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ

ΚΕΦ. 6 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΚΕΦ. 6 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ 1. Μπορούν τα γονίδια που ελέγχουν τη σύνθεση της α-αλυσίδας της αιμοσφαιρίνης να χαρακτηριστούν ως πολλαπλά αλληλόμορφα; Τα γονίδια που ελέγχουν την α-αλυσίδα της αιμοσφαιρίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΕΥΧΑΙΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΜΟΥΣΤΑΡΔΕΣ ΑΖΩΤΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΕΥΧΑΙΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΜΟΥΣΤΑΡΔΕΣ ΑΖΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΜΑ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΕΥΧΑΙΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΜΟΥΣΤΑΡΔΕΣ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της ΚΕΦ. 2 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της μεταγραφής; Διαφορές Αντιγραφή Μεταγραφή 1. Διατηρείται και μεταβιβάζεται η 1. Μεταβιβάζεται η γενετική

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή βάση ακανθοκυτταρικού καρκινώματος κεφαλής τραχήλου Διαγνωστικές, προγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές

Μοριακή βάση ακανθοκυτταρικού καρκινώματος κεφαλής τραχήλου Διαγνωστικές, προγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Μοριακή βάση ακανθοκυτταρικού καρκινώματος κεφαλής τραχήλου Διαγνωστικές, προγνωστικές και

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγική Γήρανση Replicative Senescence

Αναπαραγωγική Γήρανση Replicative Senescence Αναπαραγωγική Γήρανση Replicative Senescence Αναπαραγωγική Γήρανση Ονομάζεται το σταμάτημα του κυτταρικού πολλαπλασιασμού μετά από περιορισμένο αριθμό κυτταρικών διαιρέσεων (π.χ. 25-50 διαιρέσεις για ινοβλάστες

Διαβάστε περισσότερα

5. Η EcoRI. I. Παράγεται από το βακτήριο E. coli II. Κόβει δίκλωνο DNA μεταξύ G και A όταν συναντήσει την αλληλουχία 3 GAATTC 5 5 CTTAAG 3

5. Η EcoRI. I. Παράγεται από το βακτήριο E. coli II. Κόβει δίκλωνο DNA μεταξύ G και A όταν συναντήσει την αλληλουχία 3 GAATTC 5 5 CTTAAG 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ζήτημα 1ο 1. Το βακτήριο Agrobacterium tumefaciens I. Παρασιτεί σε ζωικά κύτταρα II. Μετασχηματίζεται με τη μεσολάβηση του πλασμιδίου Ti III. Μολύνει φυτικά και ζωικά κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιορθωτικοί μηχανισμοί γενετικών βλαβών

Επιδιορθωτικοί μηχανισμοί γενετικών βλαβών Επιδιορθωτικοί μηχανισμοί γενετικών βλαβών Συνέπειες των γενετικών βλαβών Εξωγενείς: UV, radiation, chemicals T T T T G G G G *G Ενδογενείς: ROS, alkylation Altered DNA metabolism misreplication, aberrant

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ογκοκατασταλτικού γονιδίου στον καρκίνο του ανθρώπου. Βασίλειος Κ. Ζουμπουολής

Ο ρόλος του ογκοκατασταλτικού γονιδίου στον καρκίνο του ανθρώπου. Βασίλειος Κ. Ζουμπουολής Ο ρόλος του ογκοκατασταλτικού γονιδίου στον καρκίνο του ανθρώπου ρ53 Βασίλειος Κ. Ζουμπουολής Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας και Βιοτεχνολογίας, Αθήνα Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες 3 Πρόλογος 4 ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ. Κωνσταντίνος Ε. Κεραμάρης Βιολόγος Εκπαιδευτικός Κλινικός Βιοχημικός Διδάκτορας Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθήνας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ. Κωνσταντίνος Ε. Κεραμάρης Βιολόγος Εκπαιδευτικός Κλινικός Βιοχημικός Διδάκτορας Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθήνας ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κωνσταντίνος Ε. Κεραμάρης Βιολόγος Εκπαιδευτικός Κλινικός Βιοχημικός Διδάκτορας Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθήνας 2001 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δομή του γενετικού υλικού 3 2. Κληρονομικότητα..

Διαβάστε περισσότερα

Cell growth, proliferation and cancer

Cell growth, proliferation and cancer Cell growth, proliferation and cancer US Mortality, 2006 Rank Cause of Death No. of deaths % of all deaths 1. Heart Diseases 631,636 26.0 2. Cancer 559,888 23.1 3. Cerebrovascular diseases 137,119 5.7

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος Κεφάλαιο 16 Ο κυτταρικός κύκλος 16.1 Ο κυτταρικός κύκλος των ευκαρυωτών 16.2 Ρυθμιστές της προόδου του κυτταρικού κύκλου 16.3 Τα γεγονότα της φάσης M 16.4 Μείωση και γονιμοποίηση ΠΕΙΡΑΜΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ Η ανακάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

MicroRNAs, καρκίνος και καρκινικά βλαστοκύτταρα Από την έρευνα στη θεραπεία

MicroRNAs, καρκίνος και καρκινικά βλαστοκύτταρα Από την έρευνα στη θεραπεία Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW MicroRNAs, καρκίνος και καρκινικά βλαστοκύτταρα Από την έρευνα στη θεραπεία Τα micrornas (mirnas)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Β Α2. Γ Α3. Α Α4. Α5. Γ ΘΕΜΑ Β ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ B1. Α (Σωµατικά κύτταρα στην αρχή της µεσόφασης): 1, 4, 5, 6 Β (Γαµέτες): 2, 3, 7, 8 Β2. (Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Ενδεικτικές απαντήσεις Θέµα Β

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Ενδεικτικές απαντήσεις Θέµα Β ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Θέµα Α Α1. δ Α2. γ Α3. β A4. γ A5. β Ενδεικτικές απαντήσεις Θέµα Β Β1. Η σειρά των βημάτων που οδηγούν στην κατασκευή καρυοτύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. Βασίλειος Κορδίνας Vasileios Kordinas. Ιατρός Μοριακός Βιολόγος / Γενετιστής. MD, Molecular Biologist and Geneticist.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. Βασίλειος Κορδίνας Vasileios Kordinas. Ιατρός Μοριακός Βιολόγος / Γενετιστής. MD, Molecular Biologist and Geneticist. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΟΜΕΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ THE IMPORTANCE OF TELOMERASE IN CELLULAR SENESCENCE AND THE FUTURE PROSPECTS OF INTERFERING

Διαβάστε περισσότερα

Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο γενετικό υλικό πρέπει να γνωρίζει:

Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο γενετικό υλικό πρέπει να γνωρίζει: Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο γενετικό υλικό πρέπει να γνωρίζει: Με ποια πειράµατα οι επιστήµονες κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό του κυττάρου. Ποιες οι διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας, κάθε χρόνο υπάρχουν 1.38 εκατομμύρια καινούρια περιστατικά και περίπου 458 000 θάνατοι από τον καρκίνο του

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας, κάθε χρόνο υπάρχουν 1.38 εκατομμύρια καινούρια περιστατικά και περίπου 458 000 θάνατοι από τον καρκίνο του 1 Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας, κάθε χρόνο υπάρχουν 1.38 εκατομμύρια καινούρια περιστατικά και περίπου 458 000 θάνατοι από τον καρκίνο του μαστού. Ο καρκίνος του μαστού είναι με μεγάλη διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ασκήσεις 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ασκήσεις 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Η ανάλυση δειγμάτων DNA από δύο βακτηριακές καλλιέργειες έδωσε τα εξής αποτελέσματα: στην πρώτη καλλιέργεια βρέθηκε ποσοστό αδενίνης (Α) 28% και στη δεύτερη καλλιέργεια βρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΕΛΕΝΗ ΝΤΟΥΝΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ, Ph.D. Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τεχνολογίες Λειτουργικής Γονιδιωµατικής Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ IN VITRO ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΡΑΥΣΜΑΤΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΤΩΓΟΝΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ ΔΟΞΟΡΟΥΒΙΚΙΝΗ ΣΤΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Σεµινάρια των υποψήφιων διδακτόρων στο µάθηµα «ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» Τίτλος σεµιναρίου: ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Ακτινοβιολογίας. Γ. Τσούγκος

Αρχές Ακτινοβιολογίας. Γ. Τσούγκος Αρχές Ακτινοβιολογίας Γ. Τσούγκος Γενικά Στοιχεία Ακτινικές Βλάβες στα Κύτταρα Κύκλος ζωής του κυττάρου Φάσεις Βιολογικής Βλάβης Διεγερτικές Βλαπτικές Κυτταρικές Επιδράσεις Ακτινικές Βλάβες στους Ιστούς

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομερής γενετική ανάλυση στο. χρωμόσωμα 1 8 του ποντικού για τον. εντοπισμό ενός νέου παθογενετικού. στόχου που προκαλεί θνησιγόνο

Λεπτομερής γενετική ανάλυση στο. χρωμόσωμα 1 8 του ποντικού για τον. εντοπισμό ενός νέου παθογενετικού. στόχου που προκαλεί θνησιγόνο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Λεπτομερής γενετική ανάλυση στο χρωμόσωμα 1 8 του ποντικού για τον εντοπισμό ενός νέου παθογενετικού στόχου που προκαλεί θνησιγόνο νευρολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑ (10) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκινικά Γονίδια και ια Μονοπάιια που Ελέγχουν

Καρκινικά Γονίδια και ια Μονοπάιια που Ελέγχουν Καρκινικά Γονίδια και ια Μονοπάιια που Ελέγχουν Στέλλα Λογοθέτη, Σπύρος Βλαχόπουλος, Δημήτριος Μήκας και Βασίλειος Ζουμπουρλής* *Μονάδα Βιοϊατρικών εφαρμογών, Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα