Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΕΥΧΟΣ B-2 / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ENTERPRISE EUROPE NETWORK-HELLAS ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΕΕ: ξεκινά δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε τα επαγγελµατικά προσόντα και την Ευρωπαϊκή Επαγγελµατική Κάρτα. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ξεκίνησαν δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε τα επαγγελµατικά προσόντα (Οδηγία 2005/36/ΕΚ). Η διαβούλευση είναι µια ευκαιρία για τους ενδιαφερόµενους φορείς να αναδείξουν συγκεκριµένα σηµεία της Οδηγίας που χρήζουν απλοποίησης και µπορούν να γίνουν πιο φιλικά προς τον χρήστη. Μέσω της διαβούλευσης αναζητούνται επίσης απόψεις σχετικά µε τον καλύτερο τρόπο ενσωµάτωσης των επαγγελµατιών που εργάζονται στην ενιαία αγορά, και αυξάνει τη δυνατότητα για τη δηµιουργία µίας Ευρωπαϊκής Επαγγελµατικής Κάρτας (ταυτότητας). Η παρούσα οδηγία αποτελεί "κλειδί" που θα επιτρέψει στους επαγγελµατίες να επωφεληθούν πλήρως από το δυναµικό της ενιαίας αγοράς στην εύρεση εργασίας ή στην επέκταση των επιχειρήσεων τους σε άλλο κράτος µέλος. Η επικαιροποίηση της παρούσας οδηγίας είναι µία από τις δράσεις που ορίζονται στην ράση για την Ενιαία Αγορά που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2010 και ακολουθεί τις εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά µε το πώς η οδηγία λειτουργεί στην πράξη ). Τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης θα τροφοδοτήσουν µία έκθεση αξιολόγησης και µια Πράσινη Βίβλο που θα εκδοθεί το φθινόπωρο. Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για εκσυγχρονισµό της οδηγίας το Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να απαντήσουν µέχρι τις 15 Μαρτίου 2011, ενώ παράλληλα µια δηµόσια ακρόαση έχει προγραµµατισθεί για τις 21 Φεβρουαρίου Η Οδηγία για τα επαγγελµατικά προσόντα καλύπτει περισσότερα από 800 επαγγέλµατα που ρυθµίζουν τα κράτη µέλη και τα οποία µπορούν να υλοποιηθούν µόνο εάν ορισµένα επαγγελµατικά προσόντα έχουν αποκτηθεί. Ένας αριθµός των επαγγελµατιών στον τοµέα της Υγείας καθώς και οι Αρχιτέκτονες απολαµβάνουν αυτόµατης αναγνώρισης των προσόντων τους γεγονός που βασίζεται στην εναρµόνιση των αντίστοιχων προϋποθέσεων εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2 Ο διάλογος εστιάζεται σε τρεις βασικές προκλήσεις: 1. Περαιτέρω απλούστευση για τους πολίτες Η διαβούλευση καλεί τους ενδιαφερόµενους φορείς να αξιολογήσουν µια σειρά προτάσεων που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση του αριθµού των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι επαγγελµατίες, όταν προσπαθούν να µετεγκατασταθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια σηµαντική βελτίωση θα µπορούσε να είναι πιο συνεπής εφαρµογή της οδηγίας σε όλη την ΕΕ από τις αρχές που ασχολούνται µε αυτό (περίπου 1 000). Καλύτερος σχεδιασµός θα µπορούσε να βοηθήσει την αντιµετώπιση των αναγκών των φοιτητών και νέων πτυχιούχων που επιθυµούν να καταλάβουν θέσεις εργασίας στο εξωτερικό, στο µέλλον. Περαιτέρω βοήθεια για να µετεγκατασταθούν οι επαγγελµατίες θα µπορούσε να παρασχεθεί. Τέλος, µπορούν να καταβληθούν προσπάθειες για τη βελτίωση της κινητικότητας των επαγγελµατιών µεταξύ ενός κράτους µέλους που δεν ρυθµίζει ένα επάγγελµα και ένα κράτος µέλος που ρυθµίζει το επάγγελµα αυτό (π.χ. ξεναγοί τουρισµού, Μηχανικοί, κ.α). 2. Η δυνατότητα της ευρωπαϊκής επαγγελµατικής ταυτότητας Η διαβούλευση καλεί τα ενδιαφερόµενα µέρη να εκφράσουν τη γνώµη τους σχετικά µε µια Ευρωπαϊκή Επαγγελµατική Ταυτότητα που θα µπορούσε να διευκολύνει τους επαγγελµατίες που επιθυµούν να εργαστούν στο εξωτερικό να αποδείξουν τα διαπιστευτήριά τους, ενώ παράλληλα θα προσφέρει µεγαλύτερη διαφάνεια για τους καταναλωτές και τους εργοδότες και θα ενισχύσει την εµπιστοσύνη µεταξύ των αρµοδίων αρχών. Στις 10 Ιανουαρίου 2011, µια οµάδα καθοδήγησης που αποτελείται από 32 εµπειρογνώµονες από τις ευρωπαϊκές ενώσεις που εκπροσωπούν διαφορετικά επαγγέλµατα (αρχιτέκτονες, ιατροί, µηχανικοί, δικηγόροι, οδηγοί βουνού, µαίες, φαρµακοποιοί, µηχανικοί, οι κτηµατοµεσίτες, οι επαγγελµατίες του τουριστικού τοµέα και άλλοι), καθώς και εµπειρογνώµονες από 10 κράτη µέλη (ιδίως από το Βέλγιο, ανία, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Σλοβακία, Ηνωµένο Βασίλειο), θα διερευνήσουν το θέµα καθιέρωσης µιας Ευρωπαϊκής Επαγγελµατικής Ταυτότητας. Ποια είναι τα επόµενα βήµατα; Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να απαντήσουν µέχρι τις 15 Μαρτίου 2011, και µια δηµόσια ακρόαση έχει προγραµµατισθεί για τις 21 Φεβρουαρίου Η τελική έκθεση αξιολόγησης και µια Πράσινη Βίβλος θα δηµοσιευθεί το φθινόπωρο του Αυτό θα συνοδευτεί από νοµοθετική πρόταση για τον εκσυγχρονισµό της οδηγίας το Περισσότερες πληροφορίες: για τη διαβούλευση: =0&language=EN&guiLanguage=en Για την Οδηγία για τα επαγγελµατικά προσόντα: Κατάργηση των διασυνοριακών φορολογικών εµποδίων για τους πολίτες της ΕΕ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε ανακοίνωση που παρουσιάζει τα πιο σοβαρά φορολογικά προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ σε διασυνοριακό επίπεδο και προβλέπει µέτρα για τη λύση τους. Πολίτες οι οποίοι µετακινούνται, εργάζονται ή πραγµατοποιούν επενδύσεις εκτός της χώρας τους συχνά φορολογούνται διπλά ή συναντούν άλλα προβλήµατα, για παράδειγµα κατά την υποβολή αίτησης για επιστροφή φόρου και την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά µε τους αλλοδαπούς φορολογικούς κανόνες. Η ανακοίνωση προβλέπει µέτρα για ορισµένους τοµείς, όπως το διασυνοριακό εισόδηµα, οι φόροι κληρονοµίας, οι φόροι επί των µερισµάτων, τα τέλη ταξινόµησης αυτοκινήτων και το ηλεκτρονικό εµπόριο. Η σηµερινή ανακοίνωση αποσκοπεί επίσης στο να εξετάσει τους τοµείς εκείνους στους οποίους µπορούν να ληφθούν πρόσθετα µέτρα, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, ώστε τα φορολογικά συστήµατα των κρατών µελών να καταστούν πιο συµβατά, µε στόχο οι πολίτες να µην αποθαρρύνονται από το να αναπτύσσουν διασυνοριακές δραστηριότητες.

3 Ο αρµόδιος Επίτροπος για τη φορολογία, τα τελωνεία, την καταπολέµηση της απάτης και τον έλεγχο, κ. Algirdas Šemeta, δήλωσε: «Η φορολόγηση έχει να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και στην εκ νέου οικοδόµηση µιας ισχυρής και βιώσιµης ευρωπαϊκής οικονοµίας. Οι ορθές φορολογικές πολιτικές µπορούν να προωθήσουν την απασχόληση, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Η σηµερινή ανακοίνωση αποτελεί άλλο ένα βήµα για την εξάλειψη των φορολογικών εµποδίων και την προώθηση της δίκαιης φορολόγησης εντός της ΕΕ, ώστε οι πολίτες να απολαµβάνουν όλα τα οφέλη που έχει να προσφέρει η ενιαία αγορά.» Προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν Τα διασυνοριακά φορολογικά προβλήµατα αποτελούν κάθε χρόνο σηµαντικό µέρος όλων των καταγγελιών και ερωτηµάτων που υποβάλλουν οι πολίτες της ΕΕ στην Επιτροπή. Οι καταγγελίες καλύπτουν µεγάλο φάσµα θεµάτων, από τις δυσκολίες που προκαλούνται λόγω της περίπλοκης αλλοδαπής φορολογικής νοµοθεσίας, έως την έλλειψη σαφούς ενηµέρωσης για τους αλλοδαπούς και την ύπαρξη αντικρουόµενων µεταξύ τους συστηµάτων σε διαφορετικά κράτη µέλη. Οι διασυνοριακοί εργαζόµενοι αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά το δικαίωµα σε φορολογικές ελαφρύνσεις καθώς και ενισχύσεις και φοροαπαλλαγές από αλλοδαπές φορολογικές αρχές, ενώ συχνά υφίστανται διπλή φορολόγηση. Οι πολίτες οι οποίοι αγοράζουν ακίνητα στην αλλοδαπή συχνά δεν δικαιούνται φοροαπαλλαγές ή πρέπει να πληρώσουν υψηλότερους φόρους ιδιοκτησίας σε σχέση µε τους µόνιµους κατοίκους, ενώ σε εκείνους οι οποίοι µετακινούνται διασυνοριακά ή προβαίνουν σε διασυνοριακές αγορές αυτοκινήτων, επιβάλλονται διπλά τέλη ταξινόµησης αυτοκινήτων. Οι πολίτες οι οποίοι έχουν εισοδήµατα από αλλοδαπές κινητές αξίες δυσκολεύονται να υποβάλουν αίτηση µείωσης του φόρου που παρακρατείται στην πηγή στην αλλοδαπή. Πολλοί πολίτες που είναι ασφαλισµένοι σε αλλοδαπά ταµεία συνταξιοδότησης συναντούν προβλήµατα σε σχέση µε µειώσεις και διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων, ενώ συχνά προβλέπεται υψηλότερος φόρος κληρονοµίας για κληρονοµιές από άλλο κράτος µέλος ή διπλή φορολόγηση. Το ηλεκτρονικό εµπόριο αντιµετωπίζει επίσης σοβαρές δυσκολίες λόγω φορολογικών εµποδίων, όπως είναι περίπλοκοι κανόνες ΦΠΑ και υποχρεώσεις κοινοποίησης στοιχείων, µε αποτέλεσµα µόνον 7% των προϊόντων τα οποία αποτελούν αντικείµενο συναλλαγής εντός της ΕΕ να αγοράζονται ηλεκτρονικά από άλλο κράτος µέλος. Οι µισές από τις διαδικασίες λόγω φορολογικών παραβάσεων που κινεί η Επιτροπή ετησίως αφορούν καταγγελίες πολιτών. Οι εν λόγω διαδικασίες, ωστόσο, δεν επιλύουν όλα τα προβλήµατα. Ο καλύτερος τρόπος για την επίλυση προβληµάτων, όπως είναι η διπλή φορολόγηση και οι διοικητικές δυσκολίες, είναι η καλή συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών. Σύµφωνα µε τη σηµερινή ανακοίνωση, τα κράτη µέλη πρέπει να σχεδιάσουν και να εφαρµόσουν τα φορολογικά τους µέτρα και τις φορολογικές τους πρακτικές κατά τρόπον ο οποίος δεν αποθαρρύνει τους πολίτες από το να συµµετέχουν σε διασυνοριακές δραστηριότητες. Πρέπει επίσης να εντείνουν τη συνεργασία τους, ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία εµποδίων και φραγµών στην εσωτερική αγορά λόγω ασύµβατων µεταξύ τους φορολογικών νοµοθεσιών. Αντιµετώπιση των προβληµάτων Η Επιτροπή προτίθεται να εντείνει τις προσπάθειές της, ώστε να συµβάλει στο να καταστούν πιο συµβατά τα φορολογικά συστήµατα των κρατών µελών, και να προτείνει συγκεκριµένα µέτρα για την πρόληψη ή την επίλυση φορολογικών προβληµάτων για τους πολίτες της ΕΕ. Η ανακοίνωση προβλέπει σειρά πρωτοβουλιών στον εν λόγω τοµέα. Πρόκειται για τα εξής: Ανακοίνωση σχετικά µε τη διπλή φορολόγηση το 2011, την εξέταση του εύρους και της σοβαρότητας του εν λόγω προβλήµατος σε όλη την ΕΕ, συνοδευόµενη από νοµοθετικές προτάσεις το 2012 και προτάσεις για λύσεις. Προτάσεις στα µέσα του 2011 για την αντιµετώπιση των διασυνοριακών προβληµάτων κληρονοµίας. Μέτρα για την επίλυση της διπλής φορολόγησης που µπορεί να προκύψουν π.χ. όταν ένα αυτοκίνητο ταξινοµείται για πρώτη φορά σε ένα κράτος µέλος και ακολούθως µετακινείται και ταξινοµείται εκ νέου σε άλλο κράτος µέλος. Επέκταση του συστήµατος της «ενιαίας θυρίδας» για το ηλεκτρονικό εµπόριο, ώστε να απλουστευτούν οι υποχρεώσεις κοινοποίησης στοιχείων για τις επιχειρήσεις και να καταστεί πιο εύκολη για αυτές η ηλεκτρονική προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών σε αλλοδαπούς καταναλωτές. Τα εµπόδια στο ηλεκτρονικό εµπόριο θα

4 εξεταστούν επίσης στο πλαίσιο της επανεξέτασης του συστήµατος ΦΠΑ της ΕΕ για το οποίο διεξάγεται ήδη διαβούλευση. Προτάσεις το 2012 για την επίλυση προβληµάτων τα οποία συνδέονται µε την φορολόγηση διασυνοριακών πληρωµών µερισµάτων. Επίσης, η Επιτροπή προτίθεται να ενθαρρύνει ευρύ διάλογο µεταξύ των εθνικών αρχών και των ενδιαφεροµένων φορέων ώστε να εξεταστούν πρόσθετα µέτρα τα οποία είναι δυνατόν να ληφθούν για την απλούστευση των φορολογικών κανόνων υπέρ των πολιτών και της εσωτερικής αγορά. Πρόκειται για πρότυπα έντυπα για αίτηση επιστροφής ή δήλωσης φόρου σε όλη την ΕΕ, για ενιαία σηµεία ενηµέρωσης όπου οι εργαζόµενοι και οι επενδυτές θα µπορούν να λαµβάνουν σαφή και αξιόπιστη φορολογική πληροφόρηση και για ειδικά φορολογικά µέτρα σε εθνικό επίπεδο για την ικανοποίηση των αναγκών των διακινούµενων και των διασυνοριακών εργαζοµένων. Η Επιτροπή θα επανέλθει µε στοιχεία όσον αφορά την πρόοδο που θα σηµειωθεί για την αντιµετώπιση των διασυνοριακών φορολογικών προβληµάτων στο πλαίσιο της έκθεσης 2013 για την ιθαγένεια. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΗΜΟΣΙΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Πρόγραµµα "Πράσινος Τουρισµός" Η συγκεκριµένη Πράξη αποσκοπεί: Στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των εµπλεκόµενων στην τουριστική διαδικασία και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων. Στην αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών των τουριστικών µονάδων, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων. Στην δηµιουργία υποδοµών και σχεδίων δράσεων που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης. Στην κατεύθυνση αυτή, οι τουριστικές µονάδες που θα ενισχυθούν µέσω της Πράξης «Πράσινος Τουρισµός» καλούνται να βελτιώσουν τις λειτουργικές τους υποδοµές και τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες, µε οικολογικό προσανατολισµό, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τοπικά, γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Επιχειρησιακό πρόγραµµα ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα" Είδος ενίσχυσης: Οικονοµική Ενίσχυση - Επιδότηση Περιοχή υλοποίησης: Ολόκληρη η Ελλάδα Τοµείς ενδιαφέροντος: Τουρισµός, Περιβάλλον Σε ποιους απευθύνεται: Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα (Ανώνυµη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρεία ή Ετερόρρυθµη Εταιρεία, Κοινωνία Αστικού ικαίου, καθώς και νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που εκµεταλλεύονται τουριστικά καταλύµατα που λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωµα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί ή/και οι θυγατρικές τους. Όροι και προϋποθέσεις Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι τουριστικές µονάδες για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: Η επιχείρηση δραστηριοποιείται ως τουριστικό κατάλυµα. Η επιχείρηση λειτουργεί νόµιµα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόµενες από το νόµο άδειες λειτουργίας. Η επιχείρηση είναι υφιστάµενη µε ηµεροµηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1/1/2009.

5 Η επιχείρηση δεν έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία επιχορηγήσεις από προγράµµατα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εµπίπτουν στον κανόνα de Minimis, οι οποίες αθροιστικά µαζί µε την αιτούµενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα ευρώ. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες αν από τη σώρευση µε ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας προκύπτει ένταση ενίσχυσης µεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται µε βάση συγκεκριµένα δεδοµένα εκάστης περίπτωσης σε Κανονισµό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή. Η επιχείρηση δεν είναι προβληµατική. εν εκκρεµεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, µέρους ή όλου, χορηγηθείσας ενίσχυσης. Η επιχείρηση έχει υποβάλει µία (1) µόνο πρόταση έργου για κάθε Αριθµό Φορολογικού Μητρώου και έχει καταθέσει το σύνολο των δικαιολογητικών που αναλύονται στην παράγραφο του παρόντος Οδηγού. Το ύψος του προϋπολογισµού του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά το οικονοµικό έτος Στο πλαίσιο του Προγράµµατος "Πράσινος Τουρισµός" ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από Το ύψος της ηµόσιας Χρηµατοδότησης ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40%. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε νησιά µε πληθυσµό κάτω των κατοίκων. Τι χρηµατοδοτείται Οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών είναι οι εξής: 1. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας 2. Ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων εξοικονόµησης ύδατος 3. ιαχείριση απορριµµάτων (στερεά και υγρά απόβλητα) 4. Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και διαδικασιών και ενσωµάτωση προτύπων 5. Ενηµέρωση και προβολή Προϋπολογισµός Αναλυτικά: από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (Αν. Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά,. Ελλάδα, Πελοπόννησος, Β. Αιγαίο, Κρήτη) από το ΠΕΠ Αττικής από το ΠΕΠ «Μακεδονίας-Θράκης» (Κεντρική Μακεδονία) από το ΠΕΠ «Μακεδονίας-Θράκης» ( υτική Μακεδονία) από το ΠΕΠ «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου» (Στερεά Ελλάδα) από το ΠΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» (Νότιο Αιγαίο) Περίοδος υποβολής από 20/12/2010 έως 25/2/2011 Η υποβολή των προτάσεων και η αποστολή τους θα γίνεται σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, µε βάση την περιφερειακή αρµοδιότητα του καθενός, καθώς και στα συνεργαζόµενα µε τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύµατα και Αναπτυξιακούς Φορείς. Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται µε το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα που παρέχει το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 20η εκεµβρίου 2010 και µέχρι την 25η Φεβρουαρίου 2011, µέσω του διαδικτυακού τόπου Ως προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η ώρα της ηµέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Μετά τη λήξη της ηµεροµηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, που ορίζεται κατά την προκήρυξη της πράξης δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή προτάσεων. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική. Προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται.

6 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος που παρέχει το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ο υποψήφιος επενδυτής εκτυπώνει το υποβληθέν έντυπο υποβολής, το οποίο µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στην Παράγραφο του παρόντος Οδηγού, αποτελούν το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας. Ο φυσικός φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά, είτε ιδιοχείρως, είτε ταχυδροµικώς, είτε µε ταχυµεταφορά, εντός δέκα (10) ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου. Έρχεται χρηµατοδοτικό πρόγραµµα για τον Εναλλακτικό Τουρισµό Στην προδηµοσίευση του Οδηγού Εφαρµογής για την Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισµός» που εµπίπτει στο πεδίο των κρατικών ενισχύσεων του τοµέα Τουρισµού µέσω ΕΣΠΑ, προέβη το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού. Η πράξη Εναλλακτικός Τουρισµός σχεδιάστηκε από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού, ιαχείρισης και Εφαρµογής ράσεων (ΕΥΣ Ε ) του Τοµέα Τουρισµού, του υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, µε συνολικό προϋπολογισµό ευρώ και χρηµατοδοτείται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ). Μέσω της πράξης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια υφιστάµενων επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν πριν από την , σε όλη τη χώρα και οι οποίες δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στην παροχή υπηρεσιών Εναλλακτικού Τουρισµού και ειδικότερα στα ακόλουθα πεδία: -Αθλητικός τουρισµός αναψυχής -Πολιτιστικός Τουρισµός -Θαλάσσιος Τουρισµός -Τουρισµός Υπαίθρου - Γαστρονοµικός Τουρισµός -Τουρισµός Υγείας και Ευεξίας Οι επιλέξιµες κατηγορίες δραστηριοτήτων που προβλέπονται από τον Οδηγό Εφαρµογής είναι οι ακόλουθες: α) πλωτές µεταφορές, β) καταλύµατα, γ) υπηρεσίες εστίασης, δ) δραστηριότητες ενοικίασης και εκµίσθωσης, ε) δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορίων, γραφείων, οργανωµένων ταξιδίων και στ) υπηρεσίες εκµίσθωσης εξοπλισµού θαλασσίων σπορ κ.λ.π. Οι προτάσεις (επενδυτικά σχέδια) που δύνανται να χρηµατοδοτηθούν, αφορούν στην προµήθεια συστηµάτων και εξοπλισµού για την άσκηση της εναλλακτικής τουριστικής δραστηριότητας, στη διαµόρφωση υφιστάµενων κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων άµεσα συνδεδεµένων µε την ανάπτυξη της συγκεκριµένης δραστηριότητας στο σχεδιασµό, προγραµµατισµό και υλοποίηση ενεργειών προβολής και προώθησης των εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων και, τέλος, στην ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας. Ο συνολικός προϋπολογισµός ανά επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται σε ευρώ ευρώ, ενώ η δηµόσια χρηµατοδότη- ση θα αποτελεί ποσοστό 40% του σχεδίου, µε ειδική προσαύξηση επιπλέον 5% στις περιπτώσεις των µικρών νησιών (µε πληθυσµό κάτω των κατοίκων). Τα ηλεκτρονικά αρχεία, που αποτελούν το επίσηµο κείµενο διαβούλευσης για το περιεχόµενο του προγράµµατος, έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες και Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστέλλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους µέχρι την Παρασκευή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Σηµειώνεται, τέλος, ότι η επίσηµη Προκήρυξη της Πράξης αναµένεται εντός του Φεβρουαρίου.

7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ Τo 11ο ιεθνές Venture Capital and Private Equity Forum - Επιχειρηµατικές συναντήσεις θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 5 και 6 Απριλίου 2011 στο Ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρετανία από το δίκτυο ΠΡΑΞΗ, το Invest in Greece, και την Ενωση Ελληνικών Εταιριών Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων (HVCA). Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Αν έχετε επιχείρηση και αναζητείτε στρατηγικό επενδυτή Αν θέλετε να αξιοποιήσετε εµπορικά τα ερευνητικά σας αποτελέσµατα Αν θέλετε να υλοποιήσετε µια νέα επιχειρηµατική ιδέα µπορείτε να υποβάλετε την επενδυτική σας πρόταση στο 11th International Venture Capital & Private Equity Forum. Η επενδυτική πρόταση θα πρέπει να είναι σύντοµη, στα αγγλικά ή τα ελληνικά και να υποβληθεί το αργότερο µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2011 µέσω της ιστοσελίδας του Forum. Η πρότασή σας θα εξετασθεί µε εµπιστευτικότητα από τους επενδυτές που εσείς θα επιλέξετε. Κατά τη διάρκεια του 11th International Venture Capital & Private Equity Forum θα έχετε τη δυνατότητα να συναντηθείτε προσωπικά µε τους επενδυτές που επέδειξαν αρχικό ενδιαφέρον στην πρότασή σας και να διερευνήσετε τη δυνατότητα άντλησης ιδιωτικών κεφαλαίων για την υλοποίηση των επιχειρηµατικών σας σχεδίων. Πληροφορίες σχετικά µε τη διοργάνωση καθώς και υπόδειγµα επενδυτικής πρότασης µπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο του Forum. Σηµαντικές ηµεροµηνίες 28 Φεβρουαρίου: Προθεσµία υποβολής επενδυτικών προτάσεων 8 Μαρτίου: Προώθηση των επενδυτικών σχεδίων στις εταιρίες VC που θα συµµετάσχουν 25 Μαρτίου: Εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευράς επενδυτών για επιχειρηµατικές συναντήσεις 30 Μαρτίου: Κοινοποίηση του προγράµµατος των επιχειρηµατικών συναντήσεων σε επενδυτές και επιχειρηµατίες 5 & 6 Απριλίου: Η εκδήλωση Φόρµα εγγραφής για συµµετοχή στο Forum Φόρµα αποστολής επενδυτικής πρότασης Επικοινωνία: Ελένη Κολοφωτιά, Χάρης Αµιλίδης, Μαρία Καρατζιά Τηλ.: , , Έκθεση Unicera 23 rd International Ceramic, Bathroom, Kitchen Fair, and Pipexpo 2 nd Pipe, Pump,Valve,Filter Industry Fair στην Κωνσταντινούπολη. Σε συνεργασία µε το Ελληνοτουρκικό Εµπορικό Επιµελητήριο και την διοργανώτρια εταιρία, το Επιµελητήριο Ιωαννίνων προσκαλεί τις επιχειρήσεις να συµµετάσχουν στην επιχειρηµατική αποστολή στα πλαίσια της Έκθεση Unicera 23 rd International Ceramic, Bathroom, Kitchen Fair, and Pipexpo 2 nd Pipe, Pump,Valve,Filter Industry Fair 2-6 Μαρτίου στην Κωνσταντινούπολη Το Ελληνοτουρκικό Εµπορικό Επιµελητήριο σε συνεργασία µε την διοργανώτρια εταιρία θα καλύψει: Α. το κόστος του ξενοδοχείου 5 αστέρων για 2 νύχτες. Β. ένα γεύµα ηµερησίως στο εστιατόριο του εκθεσιακού κέντρου. Γ. την µεταφορά από το αεροδρόµιο προς το ξενοδοχείο, και στον εκθεσιακό χώρο καθηµερινά Οι εταιρείες που θέλουν να επισκεφθούν την έκθεση παρακαλούνται να συµπληρώσουν την συνηµµένη αίτηση και να την στείλουν στα ή fax: , έως 23 Φεβρουαρίου. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφτείτε και το site της έκθεσης:

8 Έκθεση και ιµερής συναντήσεις Σάββατο 19 Μαρτίου 2011, Ικόνιο (Konya), Τουρκία ιεθνές Brokerage Event για τους τοµείς της Γεωργίας, των Γεωργικών Μηχανηµάτων, Γαλακτοκοµικών και Κτηνοτροφίας στα πλαίσια της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2011 στις 19 Μαρτίου Οι συναντήσεις είναι ενσωµατωµένες στην ηγετική εµπορική έκθεση της Τουρκίας στους παραπάνω τοµείς, KONYA AGRICULTURE FAIR στο Ικόνιο (Konya) η οποία θα πραγµατοποιηθεί µεταξύ Μαρτίου, 2011 στο ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο του Ικονίου (KTO - Tuyap Konya International Fair Center). ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΤΟΜΕΙΣ Μηχανήµατα και Εργαλεία για τον Αγροτικό και τον Γεωργικό Τοµέα. Προµήθεια πρώτων υλών και υλικών για αγροτικά µηχανήµατα, συµπεριλαµβανοµένων µεταλλικών ειδών Αγροτικοί Μηχανισµοί και Τεχνολογίες Αγροτικές και Τεχνολογίες Θερµοκηπίων Νερό και Συστήµατα Άρδευσης Περιττώµατα, Αγροτικά Φάρµακα Σπόροι, Σπορόφυτα, ενδρύλλια και Κηπευτικά, Ανθοκοµµία και σχετικές Τεχνολογίες Οικολογική Γεωργία Υπηρεσίες για την Γεωργία και το Θερµοκήπιο Agro Informatics Γάλα και Γαλακτοκοµικά Προϊόντα Πουλερικά Φρούτα και λαχανικά Γλώσσα: English Θα υπάρχουν τουλάχιστον 5 ειδικοί για να βοηθήσουν στις Τουρκικο-Αγγλικές διερµηνίες όποτε απαιτείται, χωρίς επιπλέον κόστος για τις ξένες επιχειρήσεις. Κόστος συµµετοχής: ωρεάν Καταληκτικές Ηµεροµηνίες για τον Προγραµµατισµό σας: 8 Μαρτίου: Εισάγεται το προφίλ συνεργασία σας Μαρτίου: Online επιλογή των διµερών συναντήσεων (ραντεβού) 19 Μαρτίου: ιµερής συναντήσεις (ραντεβού) (09:30-18:00) Για πρόγραµµα, εγγραφή, συµµετέχουσες επιχειρήσεις, διάφορες πληροφορίες, κλπ., παρακαλούµε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες: (English Section) Επιµελητήριο Ιωαννίνων / Enterprise Europe Network-Hellas Κα Άννα Ζέρβα /νση : Πουτέτση 14, ΤΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ : ΦΑΞ : WEB :

9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Εταιρεία από το Μαυροβούνιο που ειδικεύεται στην κατασκευή ξύλινων σπιτιών σε ορεινές περιοχές (βουνά) αναζητά εµπορικές συνεργασίες για τη διανοµή των προϊόντων της Σερβική εταιρεία που παράγει ηλιακούς συλλέκτες, ενδιαφέρεται για την εύρεση ξένων εταίρων για τη δηµιουργία κοινής επιχείρησης (joint venture) και την παραγωγή ηλιακών πάνελ που χρησιµοποιούνται στα κτίρια Ιταλική εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή και τη διανοµή γυναικείων υποδηµάτων αναζητά εµπορικούς εταίρους Γερµανική εταιρεία στον τοµέα του τουρισµού, που λειτουργεί ως πρακτορείο και ως εταιρεία διαχείρισης τουριστικών προορισµών, προσφέρει υπηρεσίες υπεργολαβίας και αναζητά ενδιαφερόµενους από όλο τον κόσµο για πιθανή συνεργασία στην ταξιδιωτική βιοµηχανία Γαλλική εταιρεία που ειδικεύεται στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας: φωτοβολταϊκά ηλιακά πάνελ, ανεµογεννήτριες, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, προσφέρει τεχνικές συνεργασίες, υπεργολαβίες, υπηρεσίες συντήρησης Γερµανική εταιρεία συµβουλευτικών υπηρεσιών και λογισµικού µε έµφαση στην αγορά της διεθνούς ενέργειας και την αγορά διανοµής νερού αναζητά εταιρείες που έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στις χώρες καταγωγής τους. Η εταιρεία αναζητά εταίρους που προσφέρουν υπηρεσίες εµπορικού µεσάζοντα, εταίρους για τη δηµιουργία κοινής επιχείρησης (joint venture) ή επιχειρήσεις που ενεργούν ως υπεργολάβοι µε στόχο την ανάπτυξη νέων αγορών Ιταλική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, παρέχοντας πλήρη γκάµα λύσεων για φωτοβολταϊκά σε οικιακές, εµπορικές και δηµόσιες ανάγκες, αναζητά εµπορική συνεργασία και προσφέρεται ως υπεργολάβος Γερµανός παραγωγός γεωηλιακής θερµικής εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας καθώς και ORC σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θερµικά απόβλητα και κατάλοιπα, αναζητά εµπορικούς µεσάζοντες για συµφωνίες αµοιβαίας παραγωγής και δηµιουργία κοινών επιχειρήσεων ιδιαίτερα στη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία Γερµανική εταιρεία που ειδικεύεται στο σχεδιασµό, την εγκατάσταση, επίβλεψη και συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων αναζητά πωλητές και εταίρους για κοινά σχέδια σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες Ιταλική εταιρεία παραγωγής και εµφιάλωσης έξτρα παρθένου ελαιόλαδου και λαδιού από βιολογική γεωργία αναζητά εµπορική συνεργασία και εταίρους για την εµπορία των προϊόντων της στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ιταλική εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή και την πώληση πράσινων και µαύρων ελιών καθώς και στην παραγωγή εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου, αναζητά εµπορικούς µεσάζοντες

10 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑ: από: 16/03/2011 έως: 19/03/2011, ENADA PRIMAVERA ιεθνής έκθεση ηλεκτρονικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών από: 17/03/2011 έως: 20/03/2011 Bolzano VIATEC Έκθεση για την κατασκευή και την συντήρηση οδικών υποδοµών από: 17/03/2011 έως: 20/03/2011 Verona LEGNO & EDILIZIA Επαγγελµατική έκθεση για την χρήση του ξύλου στην κατασκευαστική βιοµηχανία. από: 18/03/2011 έως: 21/03/2011 Bologna COSMOPACK Σαλόνι για την δηµιουργική συσκευασία, τις τεχνολογίες, την παραγωγή για λογαριασµό τρίτων από: 18/03/2011 έως: 21/03/2011 Bologna COSMOPROF ιεθνές σαλόνι αρωµάτων, αισθητικής και καλλυντικών από: 23/03/2011 έως: 25/03/2011 Rome ECOPOLIS Μια τεράστια έκθεση αφιερωµένη στη ζωή στο αστικό περιβάλλον. από: 28/03/2011 έως: 31/03/2011 Bologna BOLOGNA CHILDRENS BOOK FAIR ιεθνής έκθεση βιβλίου για παιδιά από: 29/03/2011 έως: 31/03/2011 Milan IN-COSMETICS Έκθεση συστατικών για καλλυντικά και είδη περιποίησης. από: 01/04/2011 έως: 03/04/2011 Rimini MY SPECIAL CAR SHOW Σαλόνι ειδικών και σπορ αυτοκινήτων από: 06/04/2011 έως: 08/04/2011 Bologna LINEAPELLE ιεθνής έκθεση δερµάτινων ειδών και υποδηµάτων. από: 07/04/2011 έως: 10/04/2011 Bari EXPOLEVANTE ιεθνής έκθεση του Μπάρι. από: 07/04/2011 έως: 11/04/2011 Verona VINITALY ιεθνές Σαλόνι Οίνων & Απόσταξης

11 από: 07/04/2011 έως: 11/04/2011 Verona ENOLITECH Έκθεση τεχνολογιών για την αµπελουργία, την οινοποιία και την ελαιοπαραγωγή. από: 07/04/2011 έως: 11/04/2011 Verona SOL ιεθνής έκθεση εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου ποιότητας. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ Ιστοσελίδα του Πανευρωπαϊκού ικτύου «Enterprise Europe Network» Ιστοσελίδα του Ελληνικού ικτύου «Enterprise Europe Network - Hellas» Γ Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας Εκτελεστικός Οργανισµός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία (EACI) Ευρωπαϊκή πύλη για τις ΜΜΕ Επιτροπή των Περιφερειών Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή οκιµαστική οµάδα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήµης & Τεχνολογίας του Ε.Κ.Τ. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΠΕΠ Ηπείρου Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης

12 Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το Enterprise Europe Network Hellas (Ήπειρος, Αιτωλοακαρνανία, Ιόνια Νησιά) στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: Επικεφαλής: κος ασκαλόπουλος Ιωάννης Σύµβουλος Πληροφόρησης & κα Ζέρβα Άννα Βάσεων εδοµένων: Τηλέφωνα : Fax : Ταχυδροµική ιεύθυνση: Επιµελητήριο Ιωαννίνων/ Enterprise Europe Network - Hellas Πουτέτση ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ηλεκτρονικές ιευθύνσεις: Ιστοσελίδα: Υπεύθυνος: κα Χρυσάφη Άννα Σύµβουλος Πληροφόρησης: κος Υφαντής Βασίλειος Τηλέφωνα : Fax : Ταχυδροµική ιεύθυνση: Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας Συνεργάτης Επιµελητηρίου Ιωαννίνων/ Enterprise Europe Network - Hellas Παπαστράτου 53 & Σµύρνης ΑΓΡΙΝΙΟ Ηλεκτρονικές ιευθύνσεις: Ιστοσελίδα:

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΔΑ :4Α89Γ-ΙΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 1. Ψηφίσθηκαν οι αλλαγές στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 & στον Αναπτυξιακό 3299/2004 από τη Βουλή των Ελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ περιεχόμενα - ταυτότητα ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 54 * After 25 centruries, Greek temple sees the light Ο τίτλος του CNN Travel στο άρθρο παρουσίασης του ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Σύμβουλος Ανάπτυξης & Ποιότητας Συντονιστής LEADER, Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. panosgkon@gmail.com Οι φιλόδοξοι στόχοι της παρουσίασης: Να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα