Συναδελφικά. Π. Χαντζίδης. Προς τον κ. Διοικητή. του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» Κωνσταντινουπόλεως 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συναδελφικά. Π. Χαντζίδης. Προς τον κ. Διοικητή. του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"

Transcript

1 Προς το Ygeianet Σας αποστέλλω υπόμνημα που κατέθεσα προς τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» με την παράκληση της ανάρτησης στην ιστοσελίδα σας. Συναδελφικά Π. Χαντζίδης Προς τον κ. Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» Κωνσταντινουπόλεως 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Παρασκευά Χαντζίδη του Θεοδώρου, Ιατρού Ορθοπεδικού, τ. Αναπληρωτή Διευθυντή Ορθοπεδικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Θ. Σοφούλη αριθ. 40, Καλαμαριά. Κοιν.: Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) Περιφερειακό Γραφείο Μακεδονίας Θράκης Αγίας Σοφίας 46, Τ.Κ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Με το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο του κ. Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» έχω κληθεί να διατυπώσω τις παρατηρήσεις μου, ως προς ό,τι αφορά την υποτιθέμενη «οικονομική ζημία» εις βάρος του Νοσοκομείου, η οποία μου αποδίδεται από τους Επιθεωρητές του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. κ.κ. Α. Βλάχο και Ν. Τανίδη, έπειτα από διοικητική εξέταση που δι-

2 2 ενήργησαν σχετικά με τη διαδικασία προμηθειών ορθοπεδικού υλικού για τις ανάγκες της Ορθοπεδικής και Νευροχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου. Με αντίστοιχο έγγραφο του κ. Προϊσταμένου του Περιφερειακού Γραφείου Μακεδονίας Θράκης του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. (αριθ. πρωτ. 1055/ ) του οποίου φέρομαι ως αποδέκτης, έχω κληθεί, ομοίως, να διατυπώσω τις παρατηρήσεις μου σχετικά με την κατά τα άνω «οικονομική ζημία» του Νοσοκομείου. Πριν εκθέσω τις απόψεις μου επί του προκείμενου θέματος, οφείλω να επισημάνω κατά πρώτον ότι τα αναλυτικά στοιχεία, κατ επίκληση των οποίων υπολογίζεται η ζημία, μου παραδόθηκαν από το Νοσοκομείο σε ψηφιακή μόνον μορφή, και μάλιστα σε επανεγγράψιμο (και επομένως αλλοιώσιμο) μαγνητικό μέσο (usb stick), με συνέπεια να δημιουργούνται εύλογες αμφιβολίες για την ακεραιότητα και την πληρότητα των δεδομένων. Επειδή, ευνοήτως, τα ψηφιακά αυτά δεδομένα δεν αποτελούν έγγραφο, ενώ από κανένα όργανο της Διοίκησης δεν βεβαιώνεται η ακρίβεια των χορηγηθέντων στοιχείων στη συγκεκριμένη (ψηφιακή τους) μορφή, και επομένως δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω και να τα επικαλεστώ με ασφάλεια τόσο στο πλαίσιο της προκείμενης διοικητικής διαδικασίας όσο και σε κάθε άλλη αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή, για την προστασία των έννομων συμφερόντων μου, έχω ζητήσει να μου χορηγηθεί εκτύπωση των σχετικών πινάκων από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου ή τους κ.κ. Επιθεωρητές του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. χωρίς να έχει ικανοποιηθεί μέχρι σήμερα το σχετικό μου αίτημα. Τούτο, ενόψει μάλιστα και του ότι δεν μου είναι οικεία η χρήση της εφαρμογής που έχει χρησιμοποιηθεί (MS Excel), με συνέπεια να καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής ο έλεγχος, η επαλήθευση και συνακόλουθα η αντίκρουση των στοιχείων αυτών. Σημειώνω επίσης ότι, αν και έχω επανειλημμένα ζητήσει, κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα, τη χορήγηση συγκεκριμένων εγγράφων που αφορούν άμεσα το πρόσωπό μου και σχετίζονται με διάφορα αιτήματα που είχα υ- ποβάλει κατά το παρελθόν, ως ιατρός του Νοσοκομείου, για τη χορήγηση υλικών ορθοπεδικών επεμβάσεων, για τα οποία μάλιστα ελέγχομαι από τους κ.κ. Επιθεωρητές, τα αιτηθέντα στοιχεία δεν μου έχουν δοθεί μέχρι σήμερα.

3 3 Παρ όλα αυτά, για να μη θεωρηθεί ότι κωλυσιεργώ, θέτω υπόψη σας στη συνέχεια τις παρατηρήσεις μου σχετικά με την αποδιδόμενη εις βάρος μου «οικονομική ζημία» του Νοσοκομείου. Είναι βεβαίως ευνόητο ότι επιφυλάσσομαι του δικαιώματός μου να επανέλθω με συμπληρωματικό υπόμνημα, εφόσον μου χορηγηθούν τα στοιχεία που έχω ζητήσει. Α. Γενικές παρατηρήσεις 1. Με το από σημείωμά μου, με το οποίο είχα δώσει αναλυτικές απαντήσεις σε σχετικό ερωτηματολόγιο των κ.κ. Επιθεωρητών, είχα επισημάνει ότι, όπως ορίζεται στο άρθρο 108 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), κανόνες και αρχές του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας εφαρμόζονται ανάλογα και στο πειθαρχικό δίκαιο, εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις του Κώδικα και συνάδουν με τη φύση και το σκοπό της πειθαρχικής διαδικασίας. Εφαρμόζονται ιδίως, μεταξύ άλλων, οι κανόνες και οι αρχές που αφορούν το τεκμήριο της αθωότητας του πειθαρχικώς διωκομένου. Σύμφυτη με την εφαρμογή του τεκμηρίου της αθωότητας είναι η υποχρέωση που πειθαρχικού οργάνου να ενεργεί με βάση την αρχή της αμεροληψίας, χωρίς να εκφέρει υποκειμενικές κρίσεις ως προς τις πράξεις η παραλείψεις του ελεγχομένου. Είχα επίσης καταδείξει με σαφήνεια ότι το ερωτηματολόγιο, στο οποίο είχα κληθεί να απαντήσω, είχε συνταχθεί κατά τρόπο που υποδηλώνει ότι οι κ.κ. Επιθεωρητές είναι εμφανώς προκατειλημμένοι έναντι του προσώπου μου, αφού, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία απολύτως διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας να μου έχει δοθεί η δυνατότητα να εκθέσω τις απόψεις μου, οι ερωτήσεις που μου είχαν υποβληθεί υποδήλωναν ότι οι ανωτέρω, μολονότι έχουν ιδιαίτερη υποχρέωση να ενεργούν σεβόμενοι το τεκμήριο της αθωότητας του εξεταζομένου, θεωρούσαν ήδη ως δεδομένο ότι εγώ είμαι ένοχος τέλεσης παράνομων πράξεων ενώ η τηρηθείσα διαδικασία αποσκοπούσε απλώς στην αποσαφήνιση των συνθηκών υπό τις οποίες τελέστηκαν αυτές. Την εις βάρος μου προκατάληψη προσδοκούσα βασίμως ότι θα εξαλείψουν ή έστω θα μετριάσουν οι απολύτως σαφείς απαντήσεις που είχα δώσει, αφού κατέδειξα ότι οι αποδιδόμενες εις βάρος μου κατηγορίες δεν ευσταθούσαν, αφού

4 4 στηρίζονταν σε απολύτως απρόσφορα και ανακριβή στοιχεία. Παρά ταύτα, οι κ.κ. Επιθεωρητές όχι μόνον δεν μετέβαλαν τη στάση τους, αλλά ήδη μου καταλογίζουν περιουσιακή ζημία του Νοσοκομείου της τάξεως των ,78 ευρώ, η οποία όμως αποτελεί αποκύημα δικών τους, απολύτως αυθαίρετων υπολογισμών, αφού δεν έχω προκαλέσει την παραμικρή ζημία εις βάρος του Νοσοκομείου, κατά την άσκηση των καθηκόντων μου ως ιατρού. Ενόψει αυτού, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999), είναι επιβεβλημένη η εξαίρεση των κ.κ. Επιθεωρητών από την διενέργεια του προκείμενου ελεγχου, δεδομένου ότι, από τον τρόπο που ενεργούν καθίσταται σαφές ότι είναι αρνητικώς προκατειλημμένοι έναντι του προσώπου μου (όπως και έναντι των λοιπών συναδέλφων κατά των οποίων έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη) και δεν παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης άσκησης των καθηκόντων τους, ως ελεγκτικών οργάνων και οργάνων της πειθαρχικής διαδικασίας. 2. Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 περ. 1 του Οργανισμού του Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» (Φ.Ε.Κ. Β 642/1986), στις αρμοδιότητες της ιατρικής του υπηρεσίας ανήκει η προώθηση και προαγωγή της υγείας, της έρευνας και της εκπαίδευσης, η παροχή υπηρεσιών υγείας και ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχομένων υπηρεσιών. Εξάλλου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. 3 στοιχ. ζ του ιδίου άρθρου, στις αρμοδιότητες της Διοικητικής Υπηρεσίας και ειδικότερα του Οικονομικού Τμήματος ανήκει η φροντίδα για τη μελέτη των οικονομικών αναγκών του Ιδρύματος και η εισήγηση για την έγκαιρη επεξεργασία των προτάσεων για την κατάρτιση του προϋπολογισμό του ιδρύματος, την πραγματοποίηση των δαπανών, την εκκαθάριση των αποδοχών προσωπικού και λοιπών αποζημιώσεων, την προμήθεια, διαχείριση και διαφύλαξη των εφοδίων και υλικών που χρειάζονται για την λειτουργία του Νοσοκομείου, την κατάρτιση του ισολογισμού και απολογισμού, την τήρηση των λογιστικών βιβλίων καθώς και η είσπραξη των εσόδων του νοσοκομείου, την ευθύνη για την διαφύλαξη της περιουσίας του ιδρύματος και την τήρηση των οικονομικών στατιστικών στοιχείων. Παρά ταύτα, μολονότι η διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμήθειας των υλικών ανήκει στην αρμοδιότητα της Διοικητικής Υπηρε-

5 5 σίας και των προϊστάμενων αυτής οργάνων, αποσιωπώνται και παραβλέπονται πλήρως οι ευθύνες τους, οι οποίες και μετατίθενται στο πεδίο ευθύνης των ιατρικών οργάνων του Νοσοκομείου, χωρίς όμως κάτι τέτοιο να έχει προκύψει από κάποια τεκμηριωμένη και αξιόπιστη αποδεικτική διαδικασία. Τούτο μάλιστα, καθόσον, εκτός από γενικόλογες διατυπώσεις, δεν μου έχουν κοινοποιηθεί τα στοιχεία παραγγελίας και προμήθειας υλικών έστω για έναν (1) ασθενή, για τα οποία θα μπορούσε να μου αποδοθεί, κατά τρόπο συγκεκριμένο και όχι βάσει αυθαίρετων κρίσεων, η παραμικρή ευθύνη για την μη τήρηση, στο πεδίο της αρμοδιότητάς μου, των διαδικασιών παραγγελίας και χρήσης των υλικών που απαιτήθηκαν για τη χειρουργική αντιμετώπιση της πάθησής του. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει ούτε μία (1) περίπτωση παραγγελίας και προμήθειας υλικών, για την οποία οι κ.κ. Επιθεωρητές να έχουν ερευνήσει ενδεχόμενες ευθύνες των οργάνων του Νοσοκομείου που είναι αρμόδια για τις παραγγελίες των υλικών, τον έλεγχο και εκκαθάριση των δαπανών και την πληρωμή των προμηθευτών, τα οποία θεωρούνται εξ ορισμού άμοιρα οιασδήποτε ευθύνης για τα προβλήματα των διαδικασιών προμήθειας ορθοπεδικού υλικού. Η εξήγηση για τα παραπάνω είναι απλή: η εξατομικευμένη και ενδελεχής διερεύνηση της ξεχωριστής περίπτωσης κάθε ασθενούς, επί τη βάσει των απολύτως συγκεκριμένων στοιχείων του ιατρικού του φακέλου και των στοιχείων της Υ- πηρεσίας που αφορούν την παραγγελία, προμήθεια και χρήση του αναγκαίου υ- λικού, για τις οποίες, φυσικά, υπάρχουν αντίστοιχες απολύτως σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις, που δεν επιτρέπουν την απόδοση οποιασδήποτε κατηγορίας εις βάρος μου, δεν ευνοεί τις γενικεύσεις και τις αόριστες διαπιστώσεις. Β. Ειδικότερες παρατηρήσεις επί των στοιχείων στα οποία στηρίζουν τις διαπιστώσεις τους οι κ.κ. Επιθεωρητές. Όπως έχω ήδη εκθέσει με το από σημείωμά μου προς τους κ.κ. Επιθεωρητές, κατά την παγίως τηρούμενη διαδικασία στο Νοσοκομείο, κάθε ιατρός του Ορθοπεδικού Τμήματος, στον οποίο ανετίθετο από τον Διευθυντή του Τμήματος ορισμένη χειρουργική επέμβαση, υπέβαλε σχετικό αίτημα για την έ- γκριση προμήθειας των απαραίτητων για την επέμβαση υλικών, το οποίο

6 6 (αίτημα) αφού γινόταν αποδεκτό από τον Διευθυντή του Τμήματος, προωθείτο με ευθύνη του τελευταίου (Διευθυντή) στο αρμόδιο Γραφείο της Διοικητικής Υπηρεσίας (γραφείο παραγγελιών) προκειμένου να δοθεί η σχετική παραγγελία προς τον προμηθευτή του υλικού, μετά και από σχετική προέγκριση των αρμοδίων οργάνων της Διοίκησης. Κατόπιν αυτού, καταρτιζόταν το πρόγραμμα του χειρουργείου και οριζόταν ο χρόνος πραγματοποίησης της επέμβασης. Τόσο οι ιατροί όσο και ο Διευθυντής του Τμήματος περιορίζονται στην επιλογή του κατάλληλου για την περίπτωση εκάστου ασθενούς υλικού, χωρίς να έ- χουν καμία απολύτως ανάμιξη στον τρόπο πραγματοποίησης των παραγγελιών, την τιμολόγηση του προϊόντος, την εξόφληση του προμηθευτή και γενικά στο διαχειριστικό μέρος της προμήθειας. Ως προς ότι αφορά το εύρος ε- πιλογής των υλικών, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό διαμορφώνονταν ανάλογα με το εκάστοτε συμβατικό πλαίσιο που ίσχυε μεταξύ του Νοσοκομείου και των προμηθευτών. Έτσι, για όσο χρόνο δεν ίσχυε συγκεκριμένη σύμβαση (όπως λ.χ. για το χρονικό διάστημα πριν την κοινοποίηση στο Ορθοπεδικό Τμήμα των συμβάσεων προμήθειας που είχε συνάψει η Γ Δ.Υ.ΠΕ.), δεν υπήρχε ειδικότερος περιορισμός, ανάλογα και με τη φύση των υλικών και την ιδιαιτερότητα του κάθε περιστατικού, ως προς τους προμηθευτές από τους οποίους θα γινόταν η προμήθεια και στις περιπτώσεις αυτές όμως, η τιμή των υλικών δεν μπορούσε να υ- περβαίνει τις αντίστοιχες τιμές της Κ.Υ.Α. υπ αριθ. ΔΥ6α/οικ / (Φ.Ε.Κ. Β 518/ ), γνωστές και ως «τιμές του Φ.Ε.Κ.», εφόσον τα εν λόγω είδη περιλαμβάνονταν (όπως κατά κανόνα συνέβαινε) σ αυτήν. Κατά το χρόνο ισχύος της σύμβασης που είχε συνάψει η Γ Δ.Υ.ΠΕ. (ήτοι από την κοινοποίησή της στο Ορθοπεδικό Τμήμα την έως τον Οκτώβριο του 2008), τα αιτήματα για την προμήθεια υλικών, ως προς ότι τουλάχιστον με αφορά, υποβάλλονταν με τη διαδικασία που ανωτέρω έχω περιγράψει, αφορούσαν αποκλειστικά συμβατικά υλικά και απευθύνονταν μέσω του Γραφείου παραγγελιών προς τους προμηθευτές που είχαν αναδειχθεί μειοδότες, ενώ αιτήματα προμήθειας υλικών εκτός της σύμβασης γίνονταν μόνον σε εντελώς εξαιρετικές και ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι οποίες δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με τα συμβατικά είδη. Και μετά τη λήξη της σύμβαση όμως, η προμήθεια των υλικών συνέχισε να γίνεται κατά κύριο λόγο από τις εταιρίες με τις οποίες

7 7 είχε συναφθεί η σύμβαση, εφόσον ήταν οι μειοδότριες. Ομοίως, μετά την διενεργηθείσα διαπραγμάτευση, η προμήθεια γινόταν, μέσα στα όρια των συμβάσεων, με τους προμηθευτές που είχαν προσφέρει τις χαμηλότερες τιμές. Στο πλαίσιο αυτό ενήργησα πάντοτε σύμφωνα με τις εκάστοτε υποδείξεις και αποφάσεις της Διοίκησης (όπως η υπ αριθ. 5/27/ σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου) ενεργώντας μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς μου και χωρίς ουδέποτε να ενεργήσω καθ υποκατάσταση των διαχειριστικών οργάνων του Νοσοκομείου. Παρά ταύτα, ουδόλως λαμβάνεται υπόψη από τους διενεργούντες τον έλεγχο ότι η εφαρμογή των συμβάσεων αποτελεί, πριν απ όλα, αντικείμενο ευθύνης των οργάνων της Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, τα οποία και βαρύνονται με την ευθύνη της διαχείρισης του υλικού και της παρακολούθησης του τρόπου εκτέλεσης των συμβάσεων, και όχι βεβαίως των ιατρών, οι οποίοι απλώς υποβάλλουν αίτημα για την παραγγελία του κατάλληλου για κάθε ασθενή υλικού. Περαιτέρω, ως προς ότι αφορά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών, ως ιατρός ούτε υποχρέωση είχα να παραλαμβάνω αλλά ούτε και ερχόμουν σε επαφή με τα υλικά που παραδίδονταν στο Νοσοκομείο από τους προμηθευτές. Ως προς ό,τι αφορά τα εμφυτεύσιμα υλικά, σημειώνω ότι φυλάσσονταν σε ειδικό αποθηκευτικό χώρο και παραδίδονταν για τις ανάγκες της επέμβασης από την υπεύθυνη νοσηλεύτρια του χειρουργείου. Μετά την επέμβαση, συντασσόταν σχετική ιατρική γνωμάτευση βεβαίωση για τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, προκειμένου να τιμολογηθούν και να γίνει η χρέωση στο ασφαλιστικό φορέα του ασθενούς. Πέραν αυτού, ουδεμία άλλη ανάμειξη είχα στη διαδικασία παραγγελίας και προμήθειας των υλικών για τις ανάγκες των επεμβάσεων. Εξάλλου, ως ιατρός του Νοσοκομείου, ουδέποτε προέβην σε παραλαβή ορθοπεδικού υλικού. Το γεγονός ότι, με εντολές της Διοίκησης, και παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες μας, τα δελτία αποστολής των εισερχόμενων στο Νοσοκομείο υλικών υπογράφονταν από δύο ιατρούς της Ορθοπεδικής Κλινικής και την Προϊσταμένη των χειρουργείων (χωρίς όμως οι ιατροί να προβαίνουν και στην φυσική παραλαβή των υλικών, δεν συνιστά βεβαίως «υποκατάσταση των διαχειριστικών οργάνων»), αλλά ούτε και μπορεί να στοιχειοθετήσει μομφή ότι

8 8 δήθεν «παραλαμβάναμε οι ίδιοι το υλικό που είχαμε παραγγείλει». Τούτο, διότι η συνυπογραφή των συνοδευτικών φορολογικών στοιχείων από τους ιατρούς, προκειμένου να εισέλθουν τα υλικά στο Νοσοκομείο, αποτελούσε ενέργεια στην οποία ήταν εξαναγκασμένοι από τη Διοίκηση, ενόψει της εκφρασθείσας άρνησης του προσωπικού της αποθήκης να προβαίνει στην παραλαβή των εν λόγω υλικών. Αυτού του είδους η «παραλαβή» όμως, πέραν του ότι γινόταν κατ εντολή της Διοίκησης, είχε καθαρά λογιστικό χαρακτήρα, αφού ούτε αρμοδιότητα αλλά ούτε και δυνατότητα είχαμε να παραλαμβάνουμε αυτούσια τα υλικά, τα οποία άλλωστε μεταφέρονταν απευθείας στα χειρουργεία, με σκοπό τη συμπλήρωση των «σετ» της παρακαταθήκης. Εξάλλου, στο βαθμό που ελέγχομαι για την μη τήρηση διαφόρων εγκυκλίων των ασφαλιστικών ταμείων (χωρίς να προσδιορίζονται συγκεκριμένα) επισημαίνω και πάλι ότι τέτοιου είδους εγκύκλιοι ουδέποτε κοινοποιήθηκαν στο ιατρικό προσωπικό της Κλινικής, και επομένως δεν είναι νοητό να ελέγχομαι για μη συμμόρφωση προς εγκυκλίους τις οποίες δεν γνώριζα. Εξάλλου, στις ελάχιστες περιπτώσεις που ενημερώθηκα ο ίδιος ατομικά από τρίτους για την ύπαρξη τέτοιων εγκυκλίων, ασφαλώς και τις έλαβα υπόψη μου, στο βαθμό που αναφέρονταν στις προϋποθέσεις έγκρισης από τα Ασφαλιστικά Ταμεία των δαπανών τοποθέτησης ορθοπεδικού υλικού, εφόσον το Νοσοκομείο θα επιβαρυνόταν με την υπερβάλλουσα δαπάνη. Ως προς ό,τι αφορά ειδικότερα την υποτιθέμενη οικονομική ζημία του Νοσοκομείου, αυτή υπολογίζεται κατά τρόπο αυθαίρετο και κατά το δοκούν, αφού οι κ.κ. Επιθεωρητές χρησιμοποιούν ως μέτρο σύγκρισης, στις πλείστες των περιπτώσεων, τις τιμές που επιτεύχθηκαν μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και ίσχυσαν από τον Ιανουάριο του έτους 2010 και μετέπειτα, με βάση τις οποίες υπολογίζουν αναδρομικά (!!!), για επεμβάσεις των ετών 2007 και 2008 τη ζημία που δήθεν υπέστη το Νοσοκομείο, επειδή σε προηγούμενα χρονικά διαστήματα οι τιμές αγοράς των ίδιων ειδών (δηλαδή κυρίως οι τιμές του ΦΕΚ) έτυχε να είναι υψηλότερες. Το εύλογο ερώτημα που ανακύπτει, βεβαίως, είναι, κατά ποιο τρόπο θα ήμουν σε θέση να γνωρίζω τι τιμές θα μπορούσαν να επιτευχθούν μελλοντικά (ακόμη και μετά από ένα ή δύο έτη) όταν υπέβαλα τα αιτήματά μου για την προμήθεια ορισμένου υλικού; Από την άλλη πλευρά, για ποιο λό-

9 9 γο, το γεγονός ότι η τότε Διοίκηση του Νοσοκομείου, υπό τον κ. Παντελιάδη, πέτυχε μέσω της διαπραγμάτευσης μειώσεις τιμών, ο οποίες μάλιστα ίσχυσαν από τον Ιανουάριο του 2010, με καθιστά υπόλογο υποτιθέμενης οικονομικής ζημίας για το παρελθόν; Ευθύνομαι εγώ άραγε για το γεγονός ότι η προηγούμενη Διοίκηση του Νοσοκομείου δεν δραστηριοποιήθηκε κατά αντίστοιχο τρόπο, με σκοπό να επιτύχει καλύτερες τιμές για τα ίδια υλικά; Γιατί αποσιωπάται και υποβαθμίζεται από τους κ.κ. Επιθεωρητές το απολύτως ουσιώδες γεγονός, ότι δηλαδή η διαμόρφωση των τιμών του υλικού και ο έλεγχος αυτών αποτελεί πριν απ όλα αρμοδιότητα της Διοίκησης, και όχι των ιατρών, οι οποίοι είναι οι χρήστες του υλικού; Ελέγχομαι επίσης για τιμές προμήθειας υλικών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά τη λήξη των συμβάσεων της 3 ης Δ.Υ.ΠΕ., όταν, λόγω ακριβώς (ή υπό το πρόσχημα) της λήξης των συμβάσεων, οι προμηθευτές είχαν πάψει πλέον να δεσμεύονται από τις συμβατικές τιμές. Από την άλλη πλευρά, για ποιο λόγο οι κ.κ. Επιθεωρητές δεν επισημαίνουν, αλλά αντιθέτως αποσιωπούν το γεγονός ότι, όπως φαίνεται από τους πίνακες που οι ίδιοι χρησιμοποιούν, σε πλείστες περιπτώσεις τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τελικά φθηνότερα από τις τιμές των συμβάσεων της 3 ης ΔΥΠΕ; Όλα τα παραπάνω βεβαίως, επί τη βάσει, και πάλι, της απολύτως αυθαίρετης παραδοχής ότι εγώ ήμουν τάχα, αυτός που παράγγελλε προς τους προμηθευτές το ορθοπεδικό υλικό, ενώ στην πραγματικότητα, ουδεμία ανάμειξη είχα στον τρόπο παραγγελίας και προμήθειας των εν λόγω υλικών από το Νοσοκομείο. Εξάλλου, ούτε και για τις περιπτώσεις, στις οποίες φαίνεται ότι τα υλικά έχουν τελικά τιμολογηθεί από τους προμηθευτές σε τιμές ανώτερες από εκείνες των συμβάσεων ή του Φ.Ε.Κ., μπορεί να μου καταλογιστεί οποιαδήποτε ευθύνη, δεδομένου ότι, ως ιατρός, περιοριζόμουν στην υποβολή αιτημάτων για την προμήθεια των αναγκαίων για τις επεμβάσεις υλικών, χωρίς να έχω καμία απολύτως ανάμειξη στον τρόπο κατάρτισης των συμβάσεων και στη διαπραγμάτευση επί των τιμών των προϊόντων. Μάλιστα, το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις των κ.κ. Επιθεωρητών, οι προμηθευτές, σε πλήθος περιπτώσεων, διέθεταν τα υλικά σε τιμές υψηλότερες από τις συμβατικές ή του Φ.Ε.Κ., υποδηλώνει ότι ενεργούσαν χωρίς ουσιαστικό έλεγχο από πλευράς της Διοικητικής Υπηρε-

10 10 σίας του Νοσοκομείου, η οποία έχει και τη συνακόλουθη ευθύνη, αφού ήταν η μόνη αρμόδια να προβαίνει στις απαιτούμενες συγκρίσεις και να περικόπτει τα ποσά των υπερβάσεων. Για τις πλημμέλειες αυτές, επομένως, με κανένα τρόπο δεν είναι δυνατόν να ευθύνομαι εγώ, ως ιατρός του Νοσοκομείου. Ανεξάρτητα όμως από τα παραπάνω, οποιαδήποτε διαδικασία καταλογισμού, δεν μπορεί να γίνεται κατά τρόπο αόριστο και γενικευμένο, καθόσον δεν είναι επιτρεπτό να συμφύρονται περιπτώσεις απολύτως ανόμοιες μεταξύ τους αφού η εικαζόμενη «ζημία» του Νοσοκομείου αναλύεται σε πλείστες, ανόμοιες περιπτώσεις παραγγελίας και προμήθειας υλικών για τις εξατομικευμένες ανάγκες εκάστου ασθενούς, είναι δε ευνόητο ότι η κάθε περίπτωση είναι αυτοτελής και απαιτεί ιδιαίτερη έρευνα, από την οποία πρέπει να προκύψει εάν είχε υποβληθεί και από ποιον αίτημα προμήθειας υλικού, εάν το αίτημα αυτό αφορούσε προγραμματισμένο ή επείγον χειρουργικό περιστατικό, ποιο ήταν κάθε φορά το όργανο από το οποίο γινόταν η παραγγελία, ποιος ήταν αυτός που παραλάμβανε ή όφειλε να παραλάβει ποσοτικά και ποιοτικά το υλικό, ποιος ήταν αυτός που είχε την ευθύνη για την παραλαβή των τιμολογίων και τον έλεγχο των τιμών που αναγράφονταν σ αυτά, αλλά και ποιος πραγματοποιούσε τις πληρωμές χωρίς να ελέγχει εάν οι τιμές των προϊόντων ήταν πράγματι οι συμβατικές; Ευθύνομαι άραγε εγώ για το γεγονός ότι υπήρχαν προμηθευτές οι οποίοι, ε- ντελώς ασύδοτοι, αφού ουδέποτε τους έλεγξαν οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Νοσοκομείου απέστελλαν τα τιμολόγιά τους με καθυστέρηση μηνών, χωρίς κανείς να επαληθεύει αν οι τιμές στις οποίες χρέωναν τα υλικά ήταν ψηλότερες από εκείνες του ΦΕΚ ή της σύμβασης; Θα έπρεπε άραγε οι ιατροί να εγκαταλείψουν τα χειρουργεία και να εγκατασταθούν στο Λογιστήριο, επειδή ορισμένοι υπάλληλοι δεν εκτελούσαν την εργασία με την οποία ήταν επιφορτισμένοι; Για ποιο λόγο άραγε δεν ελέγχεται κανείς από αυτούς; Ανεξάρτητα όμως από τα παραπάνω, οικονομική ζημία του Νοσοκομείου θα μπορούσε να προκύψει κατά κυριολεξία μόνον σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν του έχουν αποδοθεί από τα ασφαλιστικά ταμεία οι δαπάνες των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. Όταν όμως τα υλικά αυτά, ακόμη και στις περιπτώσεις που υπήρχαν αποκλίσεις τιμών, κινούνταν μέσα στα όρια των εγκρίσεων των Ασφαλιστικών Ταμείων τα οποία και κατέβαλλαν στο Νοσοκομείο τη σχετική δαπάνη,

11 11 κατά τί έχει ζημιωθεί το Νοσοκομείο, ώστε αυτό να αποτελεί αντικείμενο καταλογισμού εις βάρος του (αναίτιου) ιατρού; Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι οι υπολογισμοί των κ.κ. Επιθεωρητών στηρίζονται σε εντελώς εσφαλμένη αφετηρία, η οποία δεν μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλείς απαντήσεις σε ερωτήματα όπως, ποια είναι η πραγματική έκταση της ζημίας του Νοσοκομείου, πως επιμερίζεται αυτή, ποια πρόσωπα συνέβαλαν κατά περίπτωση στην πρόκλησή της, σε ποιο βαθμό ευθύνονται κ.λ.π. Γ. Αντίκρουση επιμέρους ποσών της εικαζόμενης «ζημίας». 1. Τιμές διαπραγμάτευσης - σύμβασης Στον κατάλογο που μου τέθηκε υπόψη σε ψηφιακή μορφή, υπάρχουν εκατοντάδες περιπτώσεις ασθενών, που έχουν χειρουργηθεί τα έτη 2007 και 2008, για τους οποίους η υποτιθέμενη ζημία υπολογίζεται με μέτρο σύγκρισης τις τιμές που επιτεύχθηκαν μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και ίσχυσαν από τον Ιανουάριο του έτους 2010 και μετέπειτα, με βάση τις οποίες και γίνεται αναδρομικά (!) η εκτίμηση της «ζημίας». Ειδικότερα, οι περιπτώσεις αυτές αφορούν τους ασθενείς με αύξοντες αριθμούς: , 116, 117, 120, , , , , , 201, 202, , 210, 211, , , 226, 230, 235, 236, , 249, 252, 256, 258, 262, 267, 269, , , , , 473, 483, 484, , , 505, 507, 511, 512, 518, 522, 524, 528, 530, 534, 536, 540, 543, 544, 548, 549, 553, 559, 561, 565, 567, 571, 573, 575, 579, 581, 585, 587, 588, 592, 596, 598, 602, 605, 608, 609, 614, 616, 618, 622, 623, 627, 629, 633, 637, 638, 642, 643, 647, 649, 653, 654, 658, 659, 663, 664, 668, 671, 675, 677, 680, 684, 688, 690, 691, 696, 697, , , , , 842, , , 923, 926, 927, 976, 978, 979, 984, 986, 987, 990, , 998, , 1005, 1006, 1008, , 1016, 1019, , , , , , , , , 1228, , 1249, 1250, , 1258, 1259, 1262, 1268, 1269, 1275, 1278, 1283, 1286, 1287, 1291, 1298, 1299, 1302, 1303, 1310, 1311, 1313, 1316, 1324, 1327, 1330, 1336, 1339, 1340, 1343, 1347, 1350, 1352, 1353, 1356,

12 , 1362, 1367, , 1375, 1379, 1383, 1387, 1388, 1394, 1396, 1398, 1402, 1405, 1409, 1414, 1419, 1426, 1430, 1433, 1438, 1439, 1441, 1442, 1445, , Δηλαδή, σε σύνολο περίπου εξακοσίων (600) περιπτώσεων (στις οποίες αντιστοιχεί «ζημία» της τάξης των ,00 ευρώ), χρησιμοποιούνται ως μέτρο σύγκρισης οι τιμές της διαπραγμάτευσης (βελτιωμένες, πράγματι, σε πολλά είδη σε σχέση με τις τιμές του Φ.Ε.Κ.) προκειμένου να καταλογιστεί εις βάρος μου η υποτιθέμενη (ακριβέστερα: ανύπαρκτη) ζημία του Νοσοκομείου, που προκύπτει από την αναδρομική σύγκριση των τιμών αυτών με τις τιμές στις οποίες προμηθευόταν το Νοσοκομείο τα ίδια υλικά μέχρι την έναρξη εκτέλεσης των συμβάσεων διαπραγμάτευσης (Ιανουάριος 2010). Με άλλες λέξεις, κατηγορούμαι επειδή, ως ιατρός του Νοσοκομείου, ζητούσα μέσω της Υπηρεσίας (και δεν παράγγελλα βεβαίως ο ίδιος) τα αναγκαία κατά περίπτωση υλικά για την πραγματοποίηση των επεμβάσεων, στις τιμές που τότε ίσχυαν (δηλαδή κυρίως στις τιμές του Φ.Ε.Κ.), ως εάν να ευθύνομαι εγώ, επειδή τα αρμόδια για την σύναψη των συμβάσεων προμηθειών όργανα του Νοσοκομείου δεν είχαν επιτύχει έως τότε τιμές καλύτερες από εκείνες του Φ.Ε.Κ. Το ίδιο ισχύει, και μάλιστα σε παρόμοια κλίμακα, για τις προμήθειες υλικών α- ντίστοιχων με αυτά που είχαν περιληφθεί στις συμβάσεις της Δ.Υ.ΠΕ, οι οποίες, όπως προελέχθη, ίσχυσαν από την κοινοποίησή τους στην Κλινική ( ) μέχρι περίπου το τέλος Οκτωβρίου Έτσι, σε πλήθος περιπτώσεων, χρησιμοποιούνται ως μέτρο σύγκρισης (οι βελτιωμένες επίσης σε πολλά είδη, σε σχέση εκείνες του Φ.Ε.Κ.) τιμές της σύμβασης, προκειμένου να καταλογιστεί εις βάρος μου η (ανύπαρκτη και πάλι) ζημία του Νοσοκομείου, που προκύπτει από την αναδρομική σύγκριση των τιμών αυτών με τις τιμές (του Φ.Ε.Κ., κατά κύριο λόγο) στις οποίες προμηθευόταν το Νοσοκομείο τα ίδια υλικά μέχρι την έναρξη εκτέλεσης των συμβάσεων της Δ.Υ.ΠΕ. Σε συνάρτηση προς τα ανωτέρω, αξίζει να σημειωθεί ότι, αντίθετα, στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων που αφορούν προμήθειες υλικού βάσει των συμβάσεων της Δ.Υ.ΠΕ., και επειδή ακριβώς οι συγκρίσεις γίνονται με βάση τις τιμές των συμβάσεων, οι κ.κ. Επιθεωρητές δεν εξευρίσκουν «ζημία» για το Νο-

13 13 σοκομείο. Η εξήγηση είναι απλή: ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι, ως ιατρός, περιοριζόμουν στην υποβολή αιτημάτων χορήγησης υλικών και δεν έδινα παραγγελίες, χρησιμοποιούσα πάντοτε τα υλικά που προμηθευόταν και διέθετε το Νοσοκομείο. Ως εκ τούτου, η εικαζόμενη «ζημία» του Νοσοκομείου δεν έχει προκύψει από δική μου υπαίτια συμπεριφορά, αλλά από το εφεύρημα των κ.κ. επιθεωρητών να χρησιμοποιούν, ως μέτρο σύγκρισης, τιμές που διαμορφώθηκαν βάσει συμβάσεων που δεν ίσχυαν και δεν εφαρμόζονταν κατά τον χρόνο πραγματοποίησης των επεμβάσεων. Προκειμένου να καταστούν εναργέστερα τα σφάλματα της αξιολόγησης των στοιχείων που έλαβαν υπόψη τους οι κ.κ. Επιθεωρητές, επισημαίνω εντελώς δειγματοληπτικά τις ακόλουθες περιπτώσεις: Α/α 100: Ξηρά ανθρώπεια μοσχεύματα/ τεμ. 2/ ασθενής Καϊσίδης Γρηγοριος/ ημερομηνία επέμβασης: )/ Ζημία κατά τον έλεγχο: 2501,55 ευρώ: Πρόκειται για περιστατικό με διάγνωση «εγκεφαλικό οίδημα». Το υλικό χρησιμοποιήθηκε από τους νευροχειρουργούς. Α/α 101, 102, 105, 106: ασθενής Τράντας Θωμάς (Σπονδυλοδεσία για κάταγμα ΣΣ). Ενώ το χειρουργείο πραγματοποιήθηκε την , η ζημία υπολογίζεται με βάση τιμές σύμβασης που ίσχυσε από τον Απρίλιο 2008 και διαπραγμάτευσης που ίσχυσε από τον Ιανουάριο Α/α , 115: Μοσχεύματα της εταιρίας Biogenesys, τα οποία έχουν τιμολογηθεί προς με 1300,00 έκαστο, για χειρουργεία που έγιναν πριν τον Απρίλιο του Παρά ταύτα, η σύγκριση γίνεται με την (χαμηλότερη) τιμή της σύμβασης που ίσχυσε μεταγενέστερα, η οποία μάλιστα ανατέθηκε στην ίδια ε- ταιρία, ως μειοδότρια. Εάν όμως η εν λόγω εταιρία τιμολογούσε έως τότε με βάση τιμές του Φ.Ε.Κ., τι είδους ευθύνη θα μπορούσα να έχω εγώ, ως χρήστης των υλικών; Α/α 116, 117: Μοσχεύματα της εταιρίας Biogenesys, τα οποία έχουν τιμολογηθεί προς με 4.332,00 έκαστο (τιμή Φ.Ε.Κ.), για χειρουργεία που έγιναν τον Ιούνιο του Παρ όλα αυτά συγκρίνονται με τιμές της διαπραγμάτευσης που ίσχυσαν από τον Ιανουάριο 2010.

14 14 Α/α 119: Μοσχεύματα της εταιρίας Biogenesys, τα οποία έχουν τιμολογηθεί προς με 4.332,00 έκαστο (τιμή Φ.Ε.Κ.), για χειρουργείο που έγινε τον Ιούνιο του Σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα, πρόκειται για είδη του κωδικού V.Γ.14 του Φ.Ε.Κ. (ξηρά ανθρώπεια μοσχεύματα για οστικά ελλείμματα), η τιμή των οποίων όμως συγκρίνεται με άλλη τιμή του Φ.Ε.Κ. που αφορά, προφανώς, διαφορετικού είδους μοσχεύματα. Και πάλι, σε τι συνίσταται η δική μου ευθύνη, ακόμη και εάν γινόταν δεκτό ότι η ως άνω εταιρία όφειλε ενδεχομένως να τιμολογήσει με μικρότερη τιμή; Δεν έπρεπε άραγε το Οικονομικό Τμήμα του Νοσοκομείου να ελέγξει τις τιμές των υλικών; Α/α 120: Αφορά ειδικό μόσχευμα της εταιρείας Osteomed για οστικά κενά, σε τιμή Φ.Ε.Κ., το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε χειρουργείο την και δεν υπήρχε στη σύμβαση της Δ.Υ.ΠΕ. Παρά ταύτα, η σύγκριση γίνεται με τιμή της διαπραγμάτευσης για το ίδιο προϊόν, που ίσχυσε από τον Ιανουάριο Α/α : Αφορούν χειρουργεία με τιμές υλικών βάσει του Φ.Ε.Κ., που πραγματοποιήθηκαν πριν ισχύσει η σύμβαση της Δ.Υ.ΠΕ. Η υποτιθέμενη «ζημία» προκύπτει επειδή η σύγκριση γίνεται, κατά τρόπο εντελώς απρόσφορο, με τιμές της διαπραγμάτευσης που ίσχυσε από τον Ιανουάριο Α/α 203, 209, 217: Αφορούν χειρουργεία με χρήση υλικών συμβατικού προμηθευτή (σύμβασης ΔΥΠΕ) που τιμολογήθηκαν σε συμβατικές τιμές, οι οποίες συγκρίνονται και πάλι με τις μεταγενέστερες τιμές της διαπραγμάτευσης. Α/α , 217, : αφορούν υλικά για χειρουργεία που έγιναν πριν ι- σχύσει η σύμβαση της ΔΥΠΕ, για τα οποία εξευρίσκεται «ζημία» κατόπιν σύγκρισης με τις μεταγενέστερες τιμές της διαπραγμάτευσης. Α/α : αφορούν προμήθεια συμβατικών υλικών (σύμβαση Δ.Υ.ΠΕ.), για τα οποία εξευρίσκεται «ζημία» κατόπιν σύγκρισης με τις τιμές της διαπραγμάτευσης που ίσχυσαν από Ιανουάριο Α/α : αφορούν προμήθεια υλικών με τιμές ΦΕΚ ή συμβατικές (σύμβαση Δ.Υ.ΠΕ.), για τα οποία εξευρίσκεται «ζημία» κατόπιν σύγκρισης με τις μεταγενέστερες τιμές της διαπραγμάτευσης.

15 15 Α/α 523,535,554,560, 566, 572, 580: Αφορούν υλικά της εταιρίας Orthomedical ΑΕΕ για χειρουργεία που έγιναν πριν ισχύσει η σύμβαση της ΔΥΠΕ, και για τα οποία εξευρίσκεται «ζημία» κατόπιν σύγκρισης με τις μεταγενέστερες τιμές της διαπραγμάτευσης. Ακόμη όμως και εάν γινόταν δεκτό ότι η ως άνω εταιρία ό- φειλε ενδεχομένως να τιμολογήσει με μικρότερη τιμή, η υποχρέωση ελέγχου των τιμολογίων βαρύνει το Οικονομικό Τμήμα του Νοσοκομείου και όχι τους χρήστες των υλικών. Α/α : Συγκρίνονται τιμές για λάμες οστεοτόμου (πριόνι αέρος ή μπαταρίας) με την συμβατική εταιρεία. Η σύγκριση όμως είναι λάθος, διότι ή κάθε λάμα ταιριάζει σε συγκεκριμένο πριόνι και επομένως η κάθε εταιρεία της οποίας χρησιμοποιούνταν τα υλικά, είχε δικό της πριόνι και επομένως λάμα. Σημειωτέον ότι δεν υπήρχαν λάμες ή πριόνια στην παρακαταθήκη του Νοσοκομείου. Α/α : Αφορούν χειρουργεία που πραγματοποιήθηκαν, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, πριν ακόμη ισχύσει η σύμβαση της Δ.Υ.ΠΕ. Η υποτιθέμενη «ζημία» προκύπτει επειδή η σύγκριση γίνεται με τις τιμές της διαπραγμάτευσης που ίσχυσαν από τον Ιανουάριο Α/α : Η σύγκριση που γίνεται είναι εσφαλμένη, διότι τοποθετήθηκαν βίδες δυναμικής σπονδυλοδεσίας που είναι μοναδικές στο είδος τους, διότι μπορεί να συνδυασθεί σταθερή και δυναμική σπονδυλοδεσία και τις διαθέτει μόνον η εταιρεία Arthrosis. Οι βίδες με τις οποίες γίνεται η σύγκριση, δεν είναι κατάλληλες για τέτοια χρήση. Α/α , , , : αφορούν μέρη από σύστημα σπονδυλοδεσίας. Οι περισσότερες επεμβάσεις σπονδυλοδεσίας έγιναν σε περίοδο που ίσχυαν οι τιμές ΦΕΚ. Ορισμένες έγιναν σε περίοδο που ίσχυε η σύμβαση της ΔΥΠΕ ( έως ). Η σύμβαση της ΔΥΠΕ δεν προσέφερε ολοκληρωμένη σπονδυλοδεσία από μία εταιρεία, αλλά τμήματα από διαφορετικές εταιρείες που δεν ήταν δυνατόν να συνδυασθούν μεταξύ τους. Ενόψει αυτού, υπήρχε εντολή της Διοίκησης να επιλέγεται το κύριο μέρος της σπονδυλοδεσίας από συμβατική εταιρεία, στο οποίο προσαρμόζονταν τα υπόλοιπα υλικά, του ίδιου προμηθευτή. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο που ίσχυσαν οι τιμές διαπραγμάτευσης (Ιανουάριος 2010 και εντεύθεν) δεν έγινε καμία σπονδυλοδεσία

16 16 με απόκλιση από τις τιμές αυτές. Ωστόσο, κάθε σύγκριση των τιμών της διαπραγμάτευσης με αυτές του παρελθόντος, είναι εντελώς απρόσφορη. Α/α : Αφορούν οστικά μπαλόνια κυφοπλαστικής, με τιμή Στη σύμβαση της ΔΥΠΕ το ίδιο είδος έχει τιμή Παρά ταύτα, η σύγκριση γίνεται με τις τιμές της διαπραγμάτευσης που ίσχυσαν από τον Ιανουάριο 2010, με αποτέλεσμα το όφελος του Νοσοκομείου να μετατρέπεται σε ζημία. Α/α : Αφορούν χειρουργεία που έγιναν τα έτη 2007 και 2008, για τα οποία οι κ.κ. Επιθεωρητές θέτουν ως ανώτατο όριο χρήσης μοσχευμάτων, το ό- ριο που έχει τεθεί με εγκύκλιο του ΙΚΑ. Η εγκύκλιος αυτή, ωστόσο, εκδόθηκε την και επομένως δεν μπορεί να χρησιμεύσει για συγκρίσεις με προγενέστερες περιόδους. Επιπλέον, τα όρια του ΙΚΑ μετά την αναφέρονται σε ποσά μοσχευμάτων ανά επίπεδο σπονδυλοδεσίας (1500 για αυχενική μοίρα σπονδυλικής στήλης, 2000 για θωρακική μοίρα σπονδυλικής στήλης και 2500 για οσφυική μοιρα σπονδυλικής στήλης). Οι σπονδυλοδεσίες στους παραπάνω κωδικούς είναι οι περισσότερες από 3-5 επίπεδα, για τις οποίες όμως οι κ.κ. Ε- πιθεωρητές αναγνωρίζουν μόνον ένα (1) επίπεδο, διογκώνοντας τεχνητά τη ζημία, κατά τρόπο που αγγίζει τα όρια σκόπιμης και ηθελημένης χρήσης ανακριβών στοιχείων εις βάρος μου. Α/α : Πρόκειται στο σύνολό τους για περιπτώσεις σπονδυλοδεσίας είτε για κατάγματα σπονδυλικής στήλης είτε για βαριές εκφυλιστικές βλάβες και στροφοσκολιώσεις της σπονδυλικής στήλης και επομένως υπάρχει απόλυτη ένδειξη για χρήση μοσχευμάτων. Εξάλλου, το όριο της εγκυκλίου ΙΚΑ ίσχυσε μεταγενέστερα (ήτοι από ) και είναι 2.500,00 ανά επίπεδο. Όλες οι δαπάνες βρίσκονται μέσα στα επιτρεπτά όρια, διότι αφορούν πολλαπλά επίπεδα και όχι ένα (1) μόνον, όπως θεωρούν οι κ.κ. Επιθεωρητές. Α/α : Πρόκειται για αναθεώρηση αρθροπλαστικής ισχίου. Υφίσταται απόλυτη ένδειξη χρήσης μοσχευμάτων, διότι υπάρχουν οστικά κενά. Το όριο του ΙΚΑ είναι 6000,00 + ΦΠΑ για τα μοσχεύματα. Α/α 1546: Πρόκειται για συντριπτικό κάταγμα κάτω πέρατος κερκίδος, για το οποίο υφίσταται απόλυτη ένδειξη για τη χρήση μοσχεύματος. Ομοίως, και το υ- λικό αυτό βρίσκεται μέσα στα όρια και τις ενδείξεις του ΙΚΑ.

17 17 Α/α 1545: Αφορά επέμβαση στην οποία χρησιμοποιήθηκε ένα (1) μόσχευμα, διότι διεγχειρητικά, προέκυψε οστικό κενό και έπρεπε να αναπληρωθεί με τη χρήση μοσχεύματος, για την ομαλή έκβαση της επέμβασης. Παρότι, όταν έγινε το χειρουργείο, δεν ίσχυε ή εγκύκλιος του ΙΚΑ, είναι η μοναδική περίπτωση αρθροπλαστικής που χρησιμοποίησα ένα (1) ειδικό μόσχευμα πλήρωσης οστικών κενών. Συστήματα Νευροφυσιολογικής Παρακολούθησης Οι αναφερόμενοι στον πίνακα νευροδιεγέρτες είναι συστήματα διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης, ηλεκτρομυογράφημα και προκλητά δυναμικά. Είναι α- πολύτως απαραίτητα για την ασφαλή διενέργεια χειρουργείων Σπονδυλικής Στήλης. Δεν είναι απλοί νευροδιεγέρτες όπως κακώς αναφέρονται στην έκθεση των επιθεωρητών και πολύ περισσότερο δεν χρειάζεται προεγχειρητικά ηλεκτρομυογραφική μελέτη. Συμβάλλουν σημαντικά στην ασφαλή διεκπεραίωση των σοβαρών χειρουργείων Σπονδυλικής Στήλης, ιδιαίτερα στα χειρουργεία που τοποθετούνται εμφυτεύματα στην σπονδυλική στήλη. Στο φάκελο των ασθενών που έχουν χρησιμοποιηθεί τα συστήματα διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης υπάρχει δισκέτα με πλήρη καταγραφή όλων των σταδίων της εγχείρησης. Όπως παγκοσμίως γίνεται δεκτό από την επιστημονική κοινότητα, η χρήση των συστημάτων αυτών είναι απολύτως επιβεβλημένη. Δεν γίνεται καμία επέμβαση στην Σπονδυλική στήλη χωρίς σύστημα νευροφυσιολογικής παρακολούθησης. Σε ότι αφορά ειδικότερα τις διαπιστώσεις και τον πίνακα των κ.κ. Επιθεωρητών του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., έχω να αναφέρω τα εξής: 1 ον ) Υπήρξα ο μοναδικός ιατρός στην Ορθοπεδική Κλινική του Νοσοκομείου «Ιπποκράτειο» που διενεργούσα επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης και μάλιστα ευρύτατα γνωστός στην Θεσσαλονίκη και στον βορειοελλαδικό χώρο, δεδομένου ότι ελάχιστοι ιατροί στην Θεσσαλονίκη πραγματοποιούν τέτοιου είδους επεμβάσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δέχεται η Κλινική από άλλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, αλλά και από πολλά νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας πολλά

18 18 περιστατικά με προβλήματα σπονδυλικής στήλης. Ιδιαίτερα βαριές κακώσεις της σπονδυλικής στήλης, που έχρηζαν άμεσης αντιμετώπισης. 2 ον ) Το 80% των επεμβάσεων της σπονδυλική ς στήλης που έγιναν στην κλινική αφορούν κατάγματα που προσέρχονται στις εφημερίες ή διακομίζονται από άλλα νοσοκομεία. 3 ον ) Σε σύνολο επεμβάσεων 112 Σπονδυλικής Στήλης που έγιναν το 2008 χρησιμοποιήθηκαν 70 συστήματα νευροφυσιολογικής παρακολούθησης. Σε 65 χειρουργεία το 2009 χρησιμοποιήθηκαν 19 συστήματα, ενώ επίσης συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο με τις συγκρίσεις των επιθεωρητών και 19 συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν σε χειρουργεία το Από τον αριθμό των χρησιμοποιηθέντων συστημάτων σε σχέση με τον αριθμό των συνολικών χειρουργείων φαίνεται ότι η χρήση των συστημάτων αυτών γινόταν με φειδώ και μόνο όταν ήταν απολύτως απαραίτητα για την ασφαλή διεκπεραίωση των χειρουργείων. Επομένως δεν μπορεί να γίνεται επ ουδενί λόγος για υπερβολική χρήση. Η αντίθετη εκδοχή ισοδυναμεί με δίωξη του ιατρού που α- σκεί το λειτούργημά του ευσυνείδητα και κατά τον τρόπο που επιβάλλουν οι κανόνες της Ιατρικής Επιστήμης. Παρότι η τιμολόγηση των αναλωσίμων υλικών γίνεται και ελέγχεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του νοσοκομείου, από τη στιγμή που οι κ.κ. Επιθεωρητές συσχετίζουν τη λειτουργία μου ως ιατρού με τις τιμές των προϊόντων, οφείλω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις: Η σύγκριση που γίνεται μεταξύ της τιμής του Φ.Ε.Κ. και της ανώτατης αποδεκτής τιμής (πλαφόν) του ΙΚΑ είναι απολύτως λανθασμένη διότι το συγκεκριμένο όριο επιβλήθηκε με από εγκύκλιο του ΙΚΑ την Η σύμβαση της ΔΥΠΕ που ίσχυσε από μέχρι , ήταν ελλιπής και δεν είχε συμπεριλάβει συστήματα νευροφυσιολογικής παρακολούθησης. Συνεπώς πριν την οι τιμολογήσεις των εν λόγω ειδών γίνονταν βάσει του Φ.Ε.Κ.. Παρότι η εγκύκλιος του ΙΚΑ ουδέποτε μου κοινοποιήθηκε, όπως φαίνεται στον πίνακα χειρουργείων μου, που μου παρέδωσαν οι κ.κ. οικονομικοί επιθεωρητές, μετά την , μόνον δύο (2) συστήματα νευροφυσιολογικής διεγγειρητικής παρακολούθησης φαίνεται ότι τιμολογήθηκαν με τιμή ΦΕΚ και όχι με «πλαφόν»

19 19 ΙΚΑ. Τα υπόλοιπα συστήματα είναι τιμολογημένα με τιμές «πλαφόν» ΙΚΑ. Συνεπώς τα ποσά που μου αποδίδονται ως «ζημία» του Νοσοκομείου, σε ουδεμία οικονομική βλάβη του Νοσοκομείου αντιστοιχούν. Για τα 2 συστήματα που τιμολογήθηκαν σε τιμή ΦΕΚ, μετά την , η ενδεχόμενη ζημία πρέπει να αναζητηθεί από τους αποδέκτες της εγκυκλίου του ΙΚΑ (ελεγκτές ιατροί ΙΚΑ, οικονομική υπηρεσία νοσοκομείου, που είναι απολύτως υπεύθυνοι για τον έλεγχο και τιμολόγηση του αναλωσίμου υλικού). Συνεπώς ουδεμία σχέση έχω με την εικαζόμενη «ζημία» του Νοσοκομείου. Τελικές Παρατηρήσεις Ως ιατρός του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» ενήργησα πάντοτε στα πλαίσια των καθηκόντων μου, όπως αυτά προσδιορίζονται ειδικότερα αφενός από την υποχρέωση παροχής των ενδεδειγμένων ιατρικών υπηρεσιών στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας, και αφετέρου από την υποχρέωση προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος. Στα πλαίσια αυτά, ουδεμία άλλη ανάμειξη είχα στις διαδικασίες προμήθειας ορθοπεδικών υ- λικών, πέραν της υποβολής, κατά τον προβλεπόμενο τρόπο, των αιτημάτων μου για την προμήθεια των υλικών που ήταν απαραίτητα για την πραγματοποίηση των επεμβάσεων οι οποίες μου ανετίθεντο. Παρά ταύτα, όπως αποδεικνύεται από τον τρόπο εκτίμησης της υποτιθέμενης «ζημίας» του Νοσοκομείου, οι κ.κ. Επιθεωρητές ενεργούν κατά τρόπο απολύτως μεροληπτικό, επί τη βάσει της απολύτως εσφαλμένης παραδοχής ότι για όλα τα περιγραφόμενα στις εκθέσεις τους προβλήματα του συστήματος προμήθειας ορθοπεδικών υλικών είναι τάχα υπεύθυνοι οι ιατροί του Νοσοκομείου, αποσιωπώντας και παραβλέποντας τις απολύτως καθοριστικές ευθύνες των οργάνων του Νοσοκομείου που είναι αρμόδια για την πραγματοποίηση των διαδικασιών προμηθειών και την εκτέλεση των συμβάσεων. Εκείνο που είναι αληθές, είναι ότι τόσο οι ιατροί όσο και ο Διευθυντής του Ορθοπεδικού Τμήματος περιορίζονται στην επιλογή του κατάλληλου για την περίπτωση εκάστου ασθενούς υλικού χωρίς να έχουν καμία απολύτως ανάμιξη στη διαδικασία σύναψης των συμβάσεων, στον τρόπο πραγματοποίησης των παραγ-

20 20 γελιών, την τιμολόγηση του προϊόντος, την εξόφληση του προμηθευτή και γενικά στο διαχειριστικό μέρος της προμήθειας. Δεν είναι λοιπόν νοητό να κατηγορούνται κατά τρόπο αόριστο ότι, τάχα, προέβαιναν αυθαίρετα και παράνομα σε παραγγελίες ορθοπεδικών υλικών, ότι προμηθεύονταν υλικά με εξωσυμβατικές προμήθειες ή ότι υποκαθιστούσαν τις προβλεπόμενες διαχειριστικές διαδικασίες, χωρίς να υφίσταται καμία απολύτως σαφής και συγκεκριμένη κατηγορία, η ο- ποία να καθιστά δεκτικές ελέγχου και αξιολόγησης τις σχετικές αιτιάσεις. Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου, και ιδίως της υποβολής συμπληρωματικών παρατηρήσεων, καθόσον μέχρι σήμερα δεν μου έχουν χορηγηθεί απολύτως απαραίτητα στοιχεία, τα οποία νομίμως έχω αιτηθεί, θεωρώ ότι καθίσταται απολύτως σαφές ότι, κατά το μέρος που με αφορά, ουδεμία ζημία του Νοσοκομείου έχει προκληθεί από δικές μου ενέργειες κατά την άσκηση των καθηκόντων μου. Η επιμονή, παρά ταύτα, των κ.κ. Επιθεωρητών στους ισχυρισμούς τους ότι έχω τάχα προκαλέσει οικονομική «ζημία» εις βάρος του Νοσοκομείου, την οποία α- ναβιβάζουν σε εξωφρενικά ύψη, δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά ως προς το εάν ο τρόπος ενεργείας τους υποκρύπτει άλλου είδους σκοπιμότητες, ενώ η αντιμετώπισή μου κατά τρόπο απολύτως μεροληπτικό, έχει εκφύγει πλέον από τα όρια, εντός των οποίων οφείλουν να ασκούν τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Τέλος, ως έχων προφανές έννομο συμφέρον, υποβάλλω και πάλι δια του παρόντος το αίτημα να μου χορηγηθούν πλήρη αντίγραφα των στοιχείων βάσει των οποίων έχουν συνταχθεί οι μέχρι σήμερα εκθέσεις ελέγχου των κ.κ. Επιθεωρητών, των εκθέσεων εξέτασης και γενικά όλων των εγγράφων που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της διενεργηθείσας Ε.Δ.Ε. και, πάντως, επίσημες εκτυπώσεις των σχετικών πινάκων βάσει των οποίων υπολογίζεται η «ζημία» του Νοσοκομείου. Θεσσαλονίκη, Με τιμή

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΦΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: τους κ.κ. Γενικούς Γραμματείς

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ACCURATE HEALTH AUDITING & CONSULTING A.E.

ACCURATE HEALTH AUDITING & CONSULTING A.E. Προς Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Αξιότιμοι κύριοι, Σε συνέχεια της επιστολής που μας στείλατε με ημερομηνία 13 Μαρτίου 2014, σας αποστέλλουμε την οικονομική μας προσφορά προς τον Σύλλογο σας,

Διαβάστε περισσότερα

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-9-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι:

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο : 213 15 14 303 Fax : 210 38 42 509 : 210-38 38

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Με την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτµος, 9 Νοεµβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ: 1915 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. ΣΧΕΤ: Η υπ αριθμ.2/86954/δπγκ/29.11.12 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. ΣΧΕΤ: Η υπ αριθμ.2/86954/δπγκ/29.11.12 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 48667 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215000 e-mail: diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ: Επανεξέταση δεδομένων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΧ-ΔΛΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΧ-ΔΛΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/47/οικ.21243 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π. 27880 Σχετ.:25958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αποστολή και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚ/ΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος,3/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 3-2-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/28/12456 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 16/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4334691ΩΓ-Ξ69. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2012

ΑΔΑ: Β4334691ΩΓ-Ξ69. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2012 Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Α. Στεργίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 Αθήνα, 16-05-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:19-09-2013 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πολύγυρος Χαλκιδικής ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 631 00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουτλουμπάση Ελένη ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α και β βαθμού συγγενείας» ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ6Η-ΞΓ0. ΘΕΜΑ: Καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

ΑΔΑ: ΒΛΓ6Η-ΞΓ0. ΘΕΜΑ: Καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο.

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ» Αριθμός Μελέτης: 41/2015

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ» Αριθμός Μελέτης: 41/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ» Αριθμός Μελέτης: 41/2015 Προϋπολογισμός δαπάνης : 4.237,00 ΦΠΑ 23 % : 974,51 ΣΥΝΟΛΟ : 5.211,51 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω Αχαΐα 26 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. 22929 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Κάτω Αχαΐα 26 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. 22929 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάτω Αχαΐα 26 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. 22929 Γραφείο : Προμηθειών & Υπηρεσιών Πληρ. : Α. Μπατάλης Τηλ : 26933 60135 ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης σχολικής αίθουσας»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης σχολικής αίθουσας» ΜΕΛΕΤΗ: Προϋπολογισμού δαπάνης 12.195,00 ΦΠΑ 23 % 2.804,85 ΣΥΝΟΛΟ 14.999,85 Αριθμός Μελέτης:38/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. Α ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Δ.Ε.Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. Η Ανάγκη Δημιουργία Μητρώου Δικαστικών Επιμελητών Ψηφιακές υπογραφές

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους».

ΘΕΜΑ : «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 28/2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 28/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΒΟΛΟΣ: 10/11/2010 Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134,ΒΟΛΟΣ Αρ.Πρ. 32782

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 -------------- ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 Ευθύνη Ιατρού: Πειθαρχική ευθύνη: κυρώσεις για παραβιάσεις των καθηκόντων και των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΟΧ-ΚΕΘ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 25958

ΑΔΑ: 45ΨΟΧ-ΚΕΘ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 25958 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008 Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ Καθορίζονται ενιαία για τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και όλους τους φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλεξανδρούπολη 11/08/2014 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 2311 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την παροχή υπηρεσίας ΥΓΙΕΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙ -ΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΧ-ΦΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, 5 Αυγούστου 2011

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΧ-ΦΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, 5 Αυγούστου 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΤΡΚΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αθήνα, 5 Αυγούστου 2011

Διαβάστε περισσότερα

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Α.Δ.Α.:4ΑΣΒ4691ΩΓ-9Ρ7

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Α.Δ.Α.:4ΑΣΒ4691ΩΓ-9Ρ7 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Α.Δ.Α.:4ΑΣΒ4691ΩΓ-9Ρ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001957453 2014-04-01

14PROC001957453 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. 541 10, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο : 2313 319-673

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

α) Οριστική απάντηση στα αιτήματα των πολιτών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους σε εξήντα (60) ημέρες, κατ` ανώτατο όριο.

α) Οριστική απάντηση στα αιτήματα των πολιτών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους σε εξήντα (60) ημέρες, κατ` ανώτατο όριο. Εγκύκλιος ΙΚΑ: 99/18.10.1999 α) Προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών, άρθρο 5 του Ν.1943/1991. β) Προθεσμίες (ως εξαίρεση ορισμένων κατηγοριών αιτημάτων (χώρος ΙΚΑ). γ) Διαδικασίες καταβολής χρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου xna Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Δελτίο διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυγος πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΑΧ-Φ9Ψ Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012. Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/52/οικ. 28085

ΑΔΑ: Β45ΑΧ-Φ9Ψ Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012. Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/52/οικ. 28085 ΑΔΑ: Β45ΑΧ-Φ9Ψ Αθήνα, Δεκεμβρίου 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/5/οικ. 8085 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς)

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) Προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή Λ. Αλεξάνδρας 144 114 71 Αθήνα FAX: 210-6460414 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:47

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού

Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού Δημιουργείται ειδική υπηρεσία το "Γραφείο Συμψηφισμού" αρμόδιο ιδίως για την μηχανογραφική και εν γένει τεχνική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,198,126

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΕΒΘ-86Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & αρ. πρωτ.: Υ1/Γ.Π. οικ.15906 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ EΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 4 Απριλίου 2014 Πληροφορίες: Ασημάκης Ταξιάρχης Αρ. Πρωτ. 39723 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Κοιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Fax: 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/10/2013. Αρ. Πρωτ.1554. Προς: Υπουργό Υγείας Γενικό Γραμματέα Υγείας. Κοινοποίηση: Γραφείο Πρωθυπουργού Όλα τα πολιτικά κόμματα

Αθήνα, 23/10/2013. Αρ. Πρωτ.1554. Προς: Υπουργό Υγείας Γενικό Γραμματέα Υγείας. Κοινοποίηση: Γραφείο Πρωθυπουργού Όλα τα πολιτικά κόμματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/ση :Β. Σοφίας 47 Τ.Κ. :106 76 Αθήνα Τηλ. :210-3648044 Φαξ :210-3648049 Email :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ"

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ" Στ σήμερα την... του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στ.. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία... που στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005)

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα