Συναδελφικά. Π. Χαντζίδης. Προς τον κ. Διοικητή. του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» Κωνσταντινουπόλεως 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συναδελφικά. Π. Χαντζίδης. Προς τον κ. Διοικητή. του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"

Transcript

1 Προς το Ygeianet Σας αποστέλλω υπόμνημα που κατέθεσα προς τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» με την παράκληση της ανάρτησης στην ιστοσελίδα σας. Συναδελφικά Π. Χαντζίδης Προς τον κ. Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» Κωνσταντινουπόλεως 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Παρασκευά Χαντζίδη του Θεοδώρου, Ιατρού Ορθοπεδικού, τ. Αναπληρωτή Διευθυντή Ορθοπεδικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Θ. Σοφούλη αριθ. 40, Καλαμαριά. Κοιν.: Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) Περιφερειακό Γραφείο Μακεδονίας Θράκης Αγίας Σοφίας 46, Τ.Κ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Με το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο του κ. Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» έχω κληθεί να διατυπώσω τις παρατηρήσεις μου, ως προς ό,τι αφορά την υποτιθέμενη «οικονομική ζημία» εις βάρος του Νοσοκομείου, η οποία μου αποδίδεται από τους Επιθεωρητές του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. κ.κ. Α. Βλάχο και Ν. Τανίδη, έπειτα από διοικητική εξέταση που δι-

2 2 ενήργησαν σχετικά με τη διαδικασία προμηθειών ορθοπεδικού υλικού για τις ανάγκες της Ορθοπεδικής και Νευροχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου. Με αντίστοιχο έγγραφο του κ. Προϊσταμένου του Περιφερειακού Γραφείου Μακεδονίας Θράκης του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. (αριθ. πρωτ. 1055/ ) του οποίου φέρομαι ως αποδέκτης, έχω κληθεί, ομοίως, να διατυπώσω τις παρατηρήσεις μου σχετικά με την κατά τα άνω «οικονομική ζημία» του Νοσοκομείου. Πριν εκθέσω τις απόψεις μου επί του προκείμενου θέματος, οφείλω να επισημάνω κατά πρώτον ότι τα αναλυτικά στοιχεία, κατ επίκληση των οποίων υπολογίζεται η ζημία, μου παραδόθηκαν από το Νοσοκομείο σε ψηφιακή μόνον μορφή, και μάλιστα σε επανεγγράψιμο (και επομένως αλλοιώσιμο) μαγνητικό μέσο (usb stick), με συνέπεια να δημιουργούνται εύλογες αμφιβολίες για την ακεραιότητα και την πληρότητα των δεδομένων. Επειδή, ευνοήτως, τα ψηφιακά αυτά δεδομένα δεν αποτελούν έγγραφο, ενώ από κανένα όργανο της Διοίκησης δεν βεβαιώνεται η ακρίβεια των χορηγηθέντων στοιχείων στη συγκεκριμένη (ψηφιακή τους) μορφή, και επομένως δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω και να τα επικαλεστώ με ασφάλεια τόσο στο πλαίσιο της προκείμενης διοικητικής διαδικασίας όσο και σε κάθε άλλη αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή, για την προστασία των έννομων συμφερόντων μου, έχω ζητήσει να μου χορηγηθεί εκτύπωση των σχετικών πινάκων από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου ή τους κ.κ. Επιθεωρητές του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. χωρίς να έχει ικανοποιηθεί μέχρι σήμερα το σχετικό μου αίτημα. Τούτο, ενόψει μάλιστα και του ότι δεν μου είναι οικεία η χρήση της εφαρμογής που έχει χρησιμοποιηθεί (MS Excel), με συνέπεια να καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής ο έλεγχος, η επαλήθευση και συνακόλουθα η αντίκρουση των στοιχείων αυτών. Σημειώνω επίσης ότι, αν και έχω επανειλημμένα ζητήσει, κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα, τη χορήγηση συγκεκριμένων εγγράφων που αφορούν άμεσα το πρόσωπό μου και σχετίζονται με διάφορα αιτήματα που είχα υ- ποβάλει κατά το παρελθόν, ως ιατρός του Νοσοκομείου, για τη χορήγηση υλικών ορθοπεδικών επεμβάσεων, για τα οποία μάλιστα ελέγχομαι από τους κ.κ. Επιθεωρητές, τα αιτηθέντα στοιχεία δεν μου έχουν δοθεί μέχρι σήμερα.

3 3 Παρ όλα αυτά, για να μη θεωρηθεί ότι κωλυσιεργώ, θέτω υπόψη σας στη συνέχεια τις παρατηρήσεις μου σχετικά με την αποδιδόμενη εις βάρος μου «οικονομική ζημία» του Νοσοκομείου. Είναι βεβαίως ευνόητο ότι επιφυλάσσομαι του δικαιώματός μου να επανέλθω με συμπληρωματικό υπόμνημα, εφόσον μου χορηγηθούν τα στοιχεία που έχω ζητήσει. Α. Γενικές παρατηρήσεις 1. Με το από σημείωμά μου, με το οποίο είχα δώσει αναλυτικές απαντήσεις σε σχετικό ερωτηματολόγιο των κ.κ. Επιθεωρητών, είχα επισημάνει ότι, όπως ορίζεται στο άρθρο 108 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), κανόνες και αρχές του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας εφαρμόζονται ανάλογα και στο πειθαρχικό δίκαιο, εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις του Κώδικα και συνάδουν με τη φύση και το σκοπό της πειθαρχικής διαδικασίας. Εφαρμόζονται ιδίως, μεταξύ άλλων, οι κανόνες και οι αρχές που αφορούν το τεκμήριο της αθωότητας του πειθαρχικώς διωκομένου. Σύμφυτη με την εφαρμογή του τεκμηρίου της αθωότητας είναι η υποχρέωση που πειθαρχικού οργάνου να ενεργεί με βάση την αρχή της αμεροληψίας, χωρίς να εκφέρει υποκειμενικές κρίσεις ως προς τις πράξεις η παραλείψεις του ελεγχομένου. Είχα επίσης καταδείξει με σαφήνεια ότι το ερωτηματολόγιο, στο οποίο είχα κληθεί να απαντήσω, είχε συνταχθεί κατά τρόπο που υποδηλώνει ότι οι κ.κ. Επιθεωρητές είναι εμφανώς προκατειλημμένοι έναντι του προσώπου μου, αφού, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία απολύτως διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας να μου έχει δοθεί η δυνατότητα να εκθέσω τις απόψεις μου, οι ερωτήσεις που μου είχαν υποβληθεί υποδήλωναν ότι οι ανωτέρω, μολονότι έχουν ιδιαίτερη υποχρέωση να ενεργούν σεβόμενοι το τεκμήριο της αθωότητας του εξεταζομένου, θεωρούσαν ήδη ως δεδομένο ότι εγώ είμαι ένοχος τέλεσης παράνομων πράξεων ενώ η τηρηθείσα διαδικασία αποσκοπούσε απλώς στην αποσαφήνιση των συνθηκών υπό τις οποίες τελέστηκαν αυτές. Την εις βάρος μου προκατάληψη προσδοκούσα βασίμως ότι θα εξαλείψουν ή έστω θα μετριάσουν οι απολύτως σαφείς απαντήσεις που είχα δώσει, αφού κατέδειξα ότι οι αποδιδόμενες εις βάρος μου κατηγορίες δεν ευσταθούσαν, αφού

4 4 στηρίζονταν σε απολύτως απρόσφορα και ανακριβή στοιχεία. Παρά ταύτα, οι κ.κ. Επιθεωρητές όχι μόνον δεν μετέβαλαν τη στάση τους, αλλά ήδη μου καταλογίζουν περιουσιακή ζημία του Νοσοκομείου της τάξεως των ,78 ευρώ, η οποία όμως αποτελεί αποκύημα δικών τους, απολύτως αυθαίρετων υπολογισμών, αφού δεν έχω προκαλέσει την παραμικρή ζημία εις βάρος του Νοσοκομείου, κατά την άσκηση των καθηκόντων μου ως ιατρού. Ενόψει αυτού, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999), είναι επιβεβλημένη η εξαίρεση των κ.κ. Επιθεωρητών από την διενέργεια του προκείμενου ελεγχου, δεδομένου ότι, από τον τρόπο που ενεργούν καθίσταται σαφές ότι είναι αρνητικώς προκατειλημμένοι έναντι του προσώπου μου (όπως και έναντι των λοιπών συναδέλφων κατά των οποίων έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη) και δεν παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης άσκησης των καθηκόντων τους, ως ελεγκτικών οργάνων και οργάνων της πειθαρχικής διαδικασίας. 2. Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 περ. 1 του Οργανισμού του Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» (Φ.Ε.Κ. Β 642/1986), στις αρμοδιότητες της ιατρικής του υπηρεσίας ανήκει η προώθηση και προαγωγή της υγείας, της έρευνας και της εκπαίδευσης, η παροχή υπηρεσιών υγείας και ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχομένων υπηρεσιών. Εξάλλου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. 3 στοιχ. ζ του ιδίου άρθρου, στις αρμοδιότητες της Διοικητικής Υπηρεσίας και ειδικότερα του Οικονομικού Τμήματος ανήκει η φροντίδα για τη μελέτη των οικονομικών αναγκών του Ιδρύματος και η εισήγηση για την έγκαιρη επεξεργασία των προτάσεων για την κατάρτιση του προϋπολογισμό του ιδρύματος, την πραγματοποίηση των δαπανών, την εκκαθάριση των αποδοχών προσωπικού και λοιπών αποζημιώσεων, την προμήθεια, διαχείριση και διαφύλαξη των εφοδίων και υλικών που χρειάζονται για την λειτουργία του Νοσοκομείου, την κατάρτιση του ισολογισμού και απολογισμού, την τήρηση των λογιστικών βιβλίων καθώς και η είσπραξη των εσόδων του νοσοκομείου, την ευθύνη για την διαφύλαξη της περιουσίας του ιδρύματος και την τήρηση των οικονομικών στατιστικών στοιχείων. Παρά ταύτα, μολονότι η διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμήθειας των υλικών ανήκει στην αρμοδιότητα της Διοικητικής Υπηρε-

5 5 σίας και των προϊστάμενων αυτής οργάνων, αποσιωπώνται και παραβλέπονται πλήρως οι ευθύνες τους, οι οποίες και μετατίθενται στο πεδίο ευθύνης των ιατρικών οργάνων του Νοσοκομείου, χωρίς όμως κάτι τέτοιο να έχει προκύψει από κάποια τεκμηριωμένη και αξιόπιστη αποδεικτική διαδικασία. Τούτο μάλιστα, καθόσον, εκτός από γενικόλογες διατυπώσεις, δεν μου έχουν κοινοποιηθεί τα στοιχεία παραγγελίας και προμήθειας υλικών έστω για έναν (1) ασθενή, για τα οποία θα μπορούσε να μου αποδοθεί, κατά τρόπο συγκεκριμένο και όχι βάσει αυθαίρετων κρίσεων, η παραμικρή ευθύνη για την μη τήρηση, στο πεδίο της αρμοδιότητάς μου, των διαδικασιών παραγγελίας και χρήσης των υλικών που απαιτήθηκαν για τη χειρουργική αντιμετώπιση της πάθησής του. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει ούτε μία (1) περίπτωση παραγγελίας και προμήθειας υλικών, για την οποία οι κ.κ. Επιθεωρητές να έχουν ερευνήσει ενδεχόμενες ευθύνες των οργάνων του Νοσοκομείου που είναι αρμόδια για τις παραγγελίες των υλικών, τον έλεγχο και εκκαθάριση των δαπανών και την πληρωμή των προμηθευτών, τα οποία θεωρούνται εξ ορισμού άμοιρα οιασδήποτε ευθύνης για τα προβλήματα των διαδικασιών προμήθειας ορθοπεδικού υλικού. Η εξήγηση για τα παραπάνω είναι απλή: η εξατομικευμένη και ενδελεχής διερεύνηση της ξεχωριστής περίπτωσης κάθε ασθενούς, επί τη βάσει των απολύτως συγκεκριμένων στοιχείων του ιατρικού του φακέλου και των στοιχείων της Υ- πηρεσίας που αφορούν την παραγγελία, προμήθεια και χρήση του αναγκαίου υ- λικού, για τις οποίες, φυσικά, υπάρχουν αντίστοιχες απολύτως σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις, που δεν επιτρέπουν την απόδοση οποιασδήποτε κατηγορίας εις βάρος μου, δεν ευνοεί τις γενικεύσεις και τις αόριστες διαπιστώσεις. Β. Ειδικότερες παρατηρήσεις επί των στοιχείων στα οποία στηρίζουν τις διαπιστώσεις τους οι κ.κ. Επιθεωρητές. Όπως έχω ήδη εκθέσει με το από σημείωμά μου προς τους κ.κ. Επιθεωρητές, κατά την παγίως τηρούμενη διαδικασία στο Νοσοκομείο, κάθε ιατρός του Ορθοπεδικού Τμήματος, στον οποίο ανετίθετο από τον Διευθυντή του Τμήματος ορισμένη χειρουργική επέμβαση, υπέβαλε σχετικό αίτημα για την έ- γκριση προμήθειας των απαραίτητων για την επέμβαση υλικών, το οποίο

6 6 (αίτημα) αφού γινόταν αποδεκτό από τον Διευθυντή του Τμήματος, προωθείτο με ευθύνη του τελευταίου (Διευθυντή) στο αρμόδιο Γραφείο της Διοικητικής Υπηρεσίας (γραφείο παραγγελιών) προκειμένου να δοθεί η σχετική παραγγελία προς τον προμηθευτή του υλικού, μετά και από σχετική προέγκριση των αρμοδίων οργάνων της Διοίκησης. Κατόπιν αυτού, καταρτιζόταν το πρόγραμμα του χειρουργείου και οριζόταν ο χρόνος πραγματοποίησης της επέμβασης. Τόσο οι ιατροί όσο και ο Διευθυντής του Τμήματος περιορίζονται στην επιλογή του κατάλληλου για την περίπτωση εκάστου ασθενούς υλικού, χωρίς να έ- χουν καμία απολύτως ανάμιξη στον τρόπο πραγματοποίησης των παραγγελιών, την τιμολόγηση του προϊόντος, την εξόφληση του προμηθευτή και γενικά στο διαχειριστικό μέρος της προμήθειας. Ως προς ότι αφορά το εύρος ε- πιλογής των υλικών, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό διαμορφώνονταν ανάλογα με το εκάστοτε συμβατικό πλαίσιο που ίσχυε μεταξύ του Νοσοκομείου και των προμηθευτών. Έτσι, για όσο χρόνο δεν ίσχυε συγκεκριμένη σύμβαση (όπως λ.χ. για το χρονικό διάστημα πριν την κοινοποίηση στο Ορθοπεδικό Τμήμα των συμβάσεων προμήθειας που είχε συνάψει η Γ Δ.Υ.ΠΕ.), δεν υπήρχε ειδικότερος περιορισμός, ανάλογα και με τη φύση των υλικών και την ιδιαιτερότητα του κάθε περιστατικού, ως προς τους προμηθευτές από τους οποίους θα γινόταν η προμήθεια και στις περιπτώσεις αυτές όμως, η τιμή των υλικών δεν μπορούσε να υ- περβαίνει τις αντίστοιχες τιμές της Κ.Υ.Α. υπ αριθ. ΔΥ6α/οικ / (Φ.Ε.Κ. Β 518/ ), γνωστές και ως «τιμές του Φ.Ε.Κ.», εφόσον τα εν λόγω είδη περιλαμβάνονταν (όπως κατά κανόνα συνέβαινε) σ αυτήν. Κατά το χρόνο ισχύος της σύμβασης που είχε συνάψει η Γ Δ.Υ.ΠΕ. (ήτοι από την κοινοποίησή της στο Ορθοπεδικό Τμήμα την έως τον Οκτώβριο του 2008), τα αιτήματα για την προμήθεια υλικών, ως προς ότι τουλάχιστον με αφορά, υποβάλλονταν με τη διαδικασία που ανωτέρω έχω περιγράψει, αφορούσαν αποκλειστικά συμβατικά υλικά και απευθύνονταν μέσω του Γραφείου παραγγελιών προς τους προμηθευτές που είχαν αναδειχθεί μειοδότες, ενώ αιτήματα προμήθειας υλικών εκτός της σύμβασης γίνονταν μόνον σε εντελώς εξαιρετικές και ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι οποίες δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με τα συμβατικά είδη. Και μετά τη λήξη της σύμβαση όμως, η προμήθεια των υλικών συνέχισε να γίνεται κατά κύριο λόγο από τις εταιρίες με τις οποίες

7 7 είχε συναφθεί η σύμβαση, εφόσον ήταν οι μειοδότριες. Ομοίως, μετά την διενεργηθείσα διαπραγμάτευση, η προμήθεια γινόταν, μέσα στα όρια των συμβάσεων, με τους προμηθευτές που είχαν προσφέρει τις χαμηλότερες τιμές. Στο πλαίσιο αυτό ενήργησα πάντοτε σύμφωνα με τις εκάστοτε υποδείξεις και αποφάσεις της Διοίκησης (όπως η υπ αριθ. 5/27/ σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου) ενεργώντας μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς μου και χωρίς ουδέποτε να ενεργήσω καθ υποκατάσταση των διαχειριστικών οργάνων του Νοσοκομείου. Παρά ταύτα, ουδόλως λαμβάνεται υπόψη από τους διενεργούντες τον έλεγχο ότι η εφαρμογή των συμβάσεων αποτελεί, πριν απ όλα, αντικείμενο ευθύνης των οργάνων της Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, τα οποία και βαρύνονται με την ευθύνη της διαχείρισης του υλικού και της παρακολούθησης του τρόπου εκτέλεσης των συμβάσεων, και όχι βεβαίως των ιατρών, οι οποίοι απλώς υποβάλλουν αίτημα για την παραγγελία του κατάλληλου για κάθε ασθενή υλικού. Περαιτέρω, ως προς ότι αφορά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών, ως ιατρός ούτε υποχρέωση είχα να παραλαμβάνω αλλά ούτε και ερχόμουν σε επαφή με τα υλικά που παραδίδονταν στο Νοσοκομείο από τους προμηθευτές. Ως προς ό,τι αφορά τα εμφυτεύσιμα υλικά, σημειώνω ότι φυλάσσονταν σε ειδικό αποθηκευτικό χώρο και παραδίδονταν για τις ανάγκες της επέμβασης από την υπεύθυνη νοσηλεύτρια του χειρουργείου. Μετά την επέμβαση, συντασσόταν σχετική ιατρική γνωμάτευση βεβαίωση για τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, προκειμένου να τιμολογηθούν και να γίνει η χρέωση στο ασφαλιστικό φορέα του ασθενούς. Πέραν αυτού, ουδεμία άλλη ανάμειξη είχα στη διαδικασία παραγγελίας και προμήθειας των υλικών για τις ανάγκες των επεμβάσεων. Εξάλλου, ως ιατρός του Νοσοκομείου, ουδέποτε προέβην σε παραλαβή ορθοπεδικού υλικού. Το γεγονός ότι, με εντολές της Διοίκησης, και παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες μας, τα δελτία αποστολής των εισερχόμενων στο Νοσοκομείο υλικών υπογράφονταν από δύο ιατρούς της Ορθοπεδικής Κλινικής και την Προϊσταμένη των χειρουργείων (χωρίς όμως οι ιατροί να προβαίνουν και στην φυσική παραλαβή των υλικών, δεν συνιστά βεβαίως «υποκατάσταση των διαχειριστικών οργάνων»), αλλά ούτε και μπορεί να στοιχειοθετήσει μομφή ότι

8 8 δήθεν «παραλαμβάναμε οι ίδιοι το υλικό που είχαμε παραγγείλει». Τούτο, διότι η συνυπογραφή των συνοδευτικών φορολογικών στοιχείων από τους ιατρούς, προκειμένου να εισέλθουν τα υλικά στο Νοσοκομείο, αποτελούσε ενέργεια στην οποία ήταν εξαναγκασμένοι από τη Διοίκηση, ενόψει της εκφρασθείσας άρνησης του προσωπικού της αποθήκης να προβαίνει στην παραλαβή των εν λόγω υλικών. Αυτού του είδους η «παραλαβή» όμως, πέραν του ότι γινόταν κατ εντολή της Διοίκησης, είχε καθαρά λογιστικό χαρακτήρα, αφού ούτε αρμοδιότητα αλλά ούτε και δυνατότητα είχαμε να παραλαμβάνουμε αυτούσια τα υλικά, τα οποία άλλωστε μεταφέρονταν απευθείας στα χειρουργεία, με σκοπό τη συμπλήρωση των «σετ» της παρακαταθήκης. Εξάλλου, στο βαθμό που ελέγχομαι για την μη τήρηση διαφόρων εγκυκλίων των ασφαλιστικών ταμείων (χωρίς να προσδιορίζονται συγκεκριμένα) επισημαίνω και πάλι ότι τέτοιου είδους εγκύκλιοι ουδέποτε κοινοποιήθηκαν στο ιατρικό προσωπικό της Κλινικής, και επομένως δεν είναι νοητό να ελέγχομαι για μη συμμόρφωση προς εγκυκλίους τις οποίες δεν γνώριζα. Εξάλλου, στις ελάχιστες περιπτώσεις που ενημερώθηκα ο ίδιος ατομικά από τρίτους για την ύπαρξη τέτοιων εγκυκλίων, ασφαλώς και τις έλαβα υπόψη μου, στο βαθμό που αναφέρονταν στις προϋποθέσεις έγκρισης από τα Ασφαλιστικά Ταμεία των δαπανών τοποθέτησης ορθοπεδικού υλικού, εφόσον το Νοσοκομείο θα επιβαρυνόταν με την υπερβάλλουσα δαπάνη. Ως προς ό,τι αφορά ειδικότερα την υποτιθέμενη οικονομική ζημία του Νοσοκομείου, αυτή υπολογίζεται κατά τρόπο αυθαίρετο και κατά το δοκούν, αφού οι κ.κ. Επιθεωρητές χρησιμοποιούν ως μέτρο σύγκρισης, στις πλείστες των περιπτώσεων, τις τιμές που επιτεύχθηκαν μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και ίσχυσαν από τον Ιανουάριο του έτους 2010 και μετέπειτα, με βάση τις οποίες υπολογίζουν αναδρομικά (!!!), για επεμβάσεις των ετών 2007 και 2008 τη ζημία που δήθεν υπέστη το Νοσοκομείο, επειδή σε προηγούμενα χρονικά διαστήματα οι τιμές αγοράς των ίδιων ειδών (δηλαδή κυρίως οι τιμές του ΦΕΚ) έτυχε να είναι υψηλότερες. Το εύλογο ερώτημα που ανακύπτει, βεβαίως, είναι, κατά ποιο τρόπο θα ήμουν σε θέση να γνωρίζω τι τιμές θα μπορούσαν να επιτευχθούν μελλοντικά (ακόμη και μετά από ένα ή δύο έτη) όταν υπέβαλα τα αιτήματά μου για την προμήθεια ορισμένου υλικού; Από την άλλη πλευρά, για ποιο λό-

9 9 γο, το γεγονός ότι η τότε Διοίκηση του Νοσοκομείου, υπό τον κ. Παντελιάδη, πέτυχε μέσω της διαπραγμάτευσης μειώσεις τιμών, ο οποίες μάλιστα ίσχυσαν από τον Ιανουάριο του 2010, με καθιστά υπόλογο υποτιθέμενης οικονομικής ζημίας για το παρελθόν; Ευθύνομαι εγώ άραγε για το γεγονός ότι η προηγούμενη Διοίκηση του Νοσοκομείου δεν δραστηριοποιήθηκε κατά αντίστοιχο τρόπο, με σκοπό να επιτύχει καλύτερες τιμές για τα ίδια υλικά; Γιατί αποσιωπάται και υποβαθμίζεται από τους κ.κ. Επιθεωρητές το απολύτως ουσιώδες γεγονός, ότι δηλαδή η διαμόρφωση των τιμών του υλικού και ο έλεγχος αυτών αποτελεί πριν απ όλα αρμοδιότητα της Διοίκησης, και όχι των ιατρών, οι οποίοι είναι οι χρήστες του υλικού; Ελέγχομαι επίσης για τιμές προμήθειας υλικών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά τη λήξη των συμβάσεων της 3 ης Δ.Υ.ΠΕ., όταν, λόγω ακριβώς (ή υπό το πρόσχημα) της λήξης των συμβάσεων, οι προμηθευτές είχαν πάψει πλέον να δεσμεύονται από τις συμβατικές τιμές. Από την άλλη πλευρά, για ποιο λόγο οι κ.κ. Επιθεωρητές δεν επισημαίνουν, αλλά αντιθέτως αποσιωπούν το γεγονός ότι, όπως φαίνεται από τους πίνακες που οι ίδιοι χρησιμοποιούν, σε πλείστες περιπτώσεις τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τελικά φθηνότερα από τις τιμές των συμβάσεων της 3 ης ΔΥΠΕ; Όλα τα παραπάνω βεβαίως, επί τη βάσει, και πάλι, της απολύτως αυθαίρετης παραδοχής ότι εγώ ήμουν τάχα, αυτός που παράγγελλε προς τους προμηθευτές το ορθοπεδικό υλικό, ενώ στην πραγματικότητα, ουδεμία ανάμειξη είχα στον τρόπο παραγγελίας και προμήθειας των εν λόγω υλικών από το Νοσοκομείο. Εξάλλου, ούτε και για τις περιπτώσεις, στις οποίες φαίνεται ότι τα υλικά έχουν τελικά τιμολογηθεί από τους προμηθευτές σε τιμές ανώτερες από εκείνες των συμβάσεων ή του Φ.Ε.Κ., μπορεί να μου καταλογιστεί οποιαδήποτε ευθύνη, δεδομένου ότι, ως ιατρός, περιοριζόμουν στην υποβολή αιτημάτων για την προμήθεια των αναγκαίων για τις επεμβάσεις υλικών, χωρίς να έχω καμία απολύτως ανάμειξη στον τρόπο κατάρτισης των συμβάσεων και στη διαπραγμάτευση επί των τιμών των προϊόντων. Μάλιστα, το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις των κ.κ. Επιθεωρητών, οι προμηθευτές, σε πλήθος περιπτώσεων, διέθεταν τα υλικά σε τιμές υψηλότερες από τις συμβατικές ή του Φ.Ε.Κ., υποδηλώνει ότι ενεργούσαν χωρίς ουσιαστικό έλεγχο από πλευράς της Διοικητικής Υπηρε-

10 10 σίας του Νοσοκομείου, η οποία έχει και τη συνακόλουθη ευθύνη, αφού ήταν η μόνη αρμόδια να προβαίνει στις απαιτούμενες συγκρίσεις και να περικόπτει τα ποσά των υπερβάσεων. Για τις πλημμέλειες αυτές, επομένως, με κανένα τρόπο δεν είναι δυνατόν να ευθύνομαι εγώ, ως ιατρός του Νοσοκομείου. Ανεξάρτητα όμως από τα παραπάνω, οποιαδήποτε διαδικασία καταλογισμού, δεν μπορεί να γίνεται κατά τρόπο αόριστο και γενικευμένο, καθόσον δεν είναι επιτρεπτό να συμφύρονται περιπτώσεις απολύτως ανόμοιες μεταξύ τους αφού η εικαζόμενη «ζημία» του Νοσοκομείου αναλύεται σε πλείστες, ανόμοιες περιπτώσεις παραγγελίας και προμήθειας υλικών για τις εξατομικευμένες ανάγκες εκάστου ασθενούς, είναι δε ευνόητο ότι η κάθε περίπτωση είναι αυτοτελής και απαιτεί ιδιαίτερη έρευνα, από την οποία πρέπει να προκύψει εάν είχε υποβληθεί και από ποιον αίτημα προμήθειας υλικού, εάν το αίτημα αυτό αφορούσε προγραμματισμένο ή επείγον χειρουργικό περιστατικό, ποιο ήταν κάθε φορά το όργανο από το οποίο γινόταν η παραγγελία, ποιος ήταν αυτός που παραλάμβανε ή όφειλε να παραλάβει ποσοτικά και ποιοτικά το υλικό, ποιος ήταν αυτός που είχε την ευθύνη για την παραλαβή των τιμολογίων και τον έλεγχο των τιμών που αναγράφονταν σ αυτά, αλλά και ποιος πραγματοποιούσε τις πληρωμές χωρίς να ελέγχει εάν οι τιμές των προϊόντων ήταν πράγματι οι συμβατικές; Ευθύνομαι άραγε εγώ για το γεγονός ότι υπήρχαν προμηθευτές οι οποίοι, ε- ντελώς ασύδοτοι, αφού ουδέποτε τους έλεγξαν οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Νοσοκομείου απέστελλαν τα τιμολόγιά τους με καθυστέρηση μηνών, χωρίς κανείς να επαληθεύει αν οι τιμές στις οποίες χρέωναν τα υλικά ήταν ψηλότερες από εκείνες του ΦΕΚ ή της σύμβασης; Θα έπρεπε άραγε οι ιατροί να εγκαταλείψουν τα χειρουργεία και να εγκατασταθούν στο Λογιστήριο, επειδή ορισμένοι υπάλληλοι δεν εκτελούσαν την εργασία με την οποία ήταν επιφορτισμένοι; Για ποιο λόγο άραγε δεν ελέγχεται κανείς από αυτούς; Ανεξάρτητα όμως από τα παραπάνω, οικονομική ζημία του Νοσοκομείου θα μπορούσε να προκύψει κατά κυριολεξία μόνον σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν του έχουν αποδοθεί από τα ασφαλιστικά ταμεία οι δαπάνες των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. Όταν όμως τα υλικά αυτά, ακόμη και στις περιπτώσεις που υπήρχαν αποκλίσεις τιμών, κινούνταν μέσα στα όρια των εγκρίσεων των Ασφαλιστικών Ταμείων τα οποία και κατέβαλλαν στο Νοσοκομείο τη σχετική δαπάνη,

11 11 κατά τί έχει ζημιωθεί το Νοσοκομείο, ώστε αυτό να αποτελεί αντικείμενο καταλογισμού εις βάρος του (αναίτιου) ιατρού; Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι οι υπολογισμοί των κ.κ. Επιθεωρητών στηρίζονται σε εντελώς εσφαλμένη αφετηρία, η οποία δεν μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλείς απαντήσεις σε ερωτήματα όπως, ποια είναι η πραγματική έκταση της ζημίας του Νοσοκομείου, πως επιμερίζεται αυτή, ποια πρόσωπα συνέβαλαν κατά περίπτωση στην πρόκλησή της, σε ποιο βαθμό ευθύνονται κ.λ.π. Γ. Αντίκρουση επιμέρους ποσών της εικαζόμενης «ζημίας». 1. Τιμές διαπραγμάτευσης - σύμβασης Στον κατάλογο που μου τέθηκε υπόψη σε ψηφιακή μορφή, υπάρχουν εκατοντάδες περιπτώσεις ασθενών, που έχουν χειρουργηθεί τα έτη 2007 και 2008, για τους οποίους η υποτιθέμενη ζημία υπολογίζεται με μέτρο σύγκρισης τις τιμές που επιτεύχθηκαν μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και ίσχυσαν από τον Ιανουάριο του έτους 2010 και μετέπειτα, με βάση τις οποίες και γίνεται αναδρομικά (!) η εκτίμηση της «ζημίας». Ειδικότερα, οι περιπτώσεις αυτές αφορούν τους ασθενείς με αύξοντες αριθμούς: , 116, 117, 120, , , , , , 201, 202, , 210, 211, , , 226, 230, 235, 236, , 249, 252, 256, 258, 262, 267, 269, , , , , 473, 483, 484, , , 505, 507, 511, 512, 518, 522, 524, 528, 530, 534, 536, 540, 543, 544, 548, 549, 553, 559, 561, 565, 567, 571, 573, 575, 579, 581, 585, 587, 588, 592, 596, 598, 602, 605, 608, 609, 614, 616, 618, 622, 623, 627, 629, 633, 637, 638, 642, 643, 647, 649, 653, 654, 658, 659, 663, 664, 668, 671, 675, 677, 680, 684, 688, 690, 691, 696, 697, , , , , 842, , , 923, 926, 927, 976, 978, 979, 984, 986, 987, 990, , 998, , 1005, 1006, 1008, , 1016, 1019, , , , , , , , , 1228, , 1249, 1250, , 1258, 1259, 1262, 1268, 1269, 1275, 1278, 1283, 1286, 1287, 1291, 1298, 1299, 1302, 1303, 1310, 1311, 1313, 1316, 1324, 1327, 1330, 1336, 1339, 1340, 1343, 1347, 1350, 1352, 1353, 1356,

12 , 1362, 1367, , 1375, 1379, 1383, 1387, 1388, 1394, 1396, 1398, 1402, 1405, 1409, 1414, 1419, 1426, 1430, 1433, 1438, 1439, 1441, 1442, 1445, , Δηλαδή, σε σύνολο περίπου εξακοσίων (600) περιπτώσεων (στις οποίες αντιστοιχεί «ζημία» της τάξης των ,00 ευρώ), χρησιμοποιούνται ως μέτρο σύγκρισης οι τιμές της διαπραγμάτευσης (βελτιωμένες, πράγματι, σε πολλά είδη σε σχέση με τις τιμές του Φ.Ε.Κ.) προκειμένου να καταλογιστεί εις βάρος μου η υποτιθέμενη (ακριβέστερα: ανύπαρκτη) ζημία του Νοσοκομείου, που προκύπτει από την αναδρομική σύγκριση των τιμών αυτών με τις τιμές στις οποίες προμηθευόταν το Νοσοκομείο τα ίδια υλικά μέχρι την έναρξη εκτέλεσης των συμβάσεων διαπραγμάτευσης (Ιανουάριος 2010). Με άλλες λέξεις, κατηγορούμαι επειδή, ως ιατρός του Νοσοκομείου, ζητούσα μέσω της Υπηρεσίας (και δεν παράγγελλα βεβαίως ο ίδιος) τα αναγκαία κατά περίπτωση υλικά για την πραγματοποίηση των επεμβάσεων, στις τιμές που τότε ίσχυαν (δηλαδή κυρίως στις τιμές του Φ.Ε.Κ.), ως εάν να ευθύνομαι εγώ, επειδή τα αρμόδια για την σύναψη των συμβάσεων προμηθειών όργανα του Νοσοκομείου δεν είχαν επιτύχει έως τότε τιμές καλύτερες από εκείνες του Φ.Ε.Κ. Το ίδιο ισχύει, και μάλιστα σε παρόμοια κλίμακα, για τις προμήθειες υλικών α- ντίστοιχων με αυτά που είχαν περιληφθεί στις συμβάσεις της Δ.Υ.ΠΕ, οι οποίες, όπως προελέχθη, ίσχυσαν από την κοινοποίησή τους στην Κλινική ( ) μέχρι περίπου το τέλος Οκτωβρίου Έτσι, σε πλήθος περιπτώσεων, χρησιμοποιούνται ως μέτρο σύγκρισης (οι βελτιωμένες επίσης σε πολλά είδη, σε σχέση εκείνες του Φ.Ε.Κ.) τιμές της σύμβασης, προκειμένου να καταλογιστεί εις βάρος μου η (ανύπαρκτη και πάλι) ζημία του Νοσοκομείου, που προκύπτει από την αναδρομική σύγκριση των τιμών αυτών με τις τιμές (του Φ.Ε.Κ., κατά κύριο λόγο) στις οποίες προμηθευόταν το Νοσοκομείο τα ίδια υλικά μέχρι την έναρξη εκτέλεσης των συμβάσεων της Δ.Υ.ΠΕ. Σε συνάρτηση προς τα ανωτέρω, αξίζει να σημειωθεί ότι, αντίθετα, στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων που αφορούν προμήθειες υλικού βάσει των συμβάσεων της Δ.Υ.ΠΕ., και επειδή ακριβώς οι συγκρίσεις γίνονται με βάση τις τιμές των συμβάσεων, οι κ.κ. Επιθεωρητές δεν εξευρίσκουν «ζημία» για το Νο-

13 13 σοκομείο. Η εξήγηση είναι απλή: ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι, ως ιατρός, περιοριζόμουν στην υποβολή αιτημάτων χορήγησης υλικών και δεν έδινα παραγγελίες, χρησιμοποιούσα πάντοτε τα υλικά που προμηθευόταν και διέθετε το Νοσοκομείο. Ως εκ τούτου, η εικαζόμενη «ζημία» του Νοσοκομείου δεν έχει προκύψει από δική μου υπαίτια συμπεριφορά, αλλά από το εφεύρημα των κ.κ. επιθεωρητών να χρησιμοποιούν, ως μέτρο σύγκρισης, τιμές που διαμορφώθηκαν βάσει συμβάσεων που δεν ίσχυαν και δεν εφαρμόζονταν κατά τον χρόνο πραγματοποίησης των επεμβάσεων. Προκειμένου να καταστούν εναργέστερα τα σφάλματα της αξιολόγησης των στοιχείων που έλαβαν υπόψη τους οι κ.κ. Επιθεωρητές, επισημαίνω εντελώς δειγματοληπτικά τις ακόλουθες περιπτώσεις: Α/α 100: Ξηρά ανθρώπεια μοσχεύματα/ τεμ. 2/ ασθενής Καϊσίδης Γρηγοριος/ ημερομηνία επέμβασης: )/ Ζημία κατά τον έλεγχο: 2501,55 ευρώ: Πρόκειται για περιστατικό με διάγνωση «εγκεφαλικό οίδημα». Το υλικό χρησιμοποιήθηκε από τους νευροχειρουργούς. Α/α 101, 102, 105, 106: ασθενής Τράντας Θωμάς (Σπονδυλοδεσία για κάταγμα ΣΣ). Ενώ το χειρουργείο πραγματοποιήθηκε την , η ζημία υπολογίζεται με βάση τιμές σύμβασης που ίσχυσε από τον Απρίλιο 2008 και διαπραγμάτευσης που ίσχυσε από τον Ιανουάριο Α/α , 115: Μοσχεύματα της εταιρίας Biogenesys, τα οποία έχουν τιμολογηθεί προς με 1300,00 έκαστο, για χειρουργεία που έγιναν πριν τον Απρίλιο του Παρά ταύτα, η σύγκριση γίνεται με την (χαμηλότερη) τιμή της σύμβασης που ίσχυσε μεταγενέστερα, η οποία μάλιστα ανατέθηκε στην ίδια ε- ταιρία, ως μειοδότρια. Εάν όμως η εν λόγω εταιρία τιμολογούσε έως τότε με βάση τιμές του Φ.Ε.Κ., τι είδους ευθύνη θα μπορούσα να έχω εγώ, ως χρήστης των υλικών; Α/α 116, 117: Μοσχεύματα της εταιρίας Biogenesys, τα οποία έχουν τιμολογηθεί προς με 4.332,00 έκαστο (τιμή Φ.Ε.Κ.), για χειρουργεία που έγιναν τον Ιούνιο του Παρ όλα αυτά συγκρίνονται με τιμές της διαπραγμάτευσης που ίσχυσαν από τον Ιανουάριο 2010.

14 14 Α/α 119: Μοσχεύματα της εταιρίας Biogenesys, τα οποία έχουν τιμολογηθεί προς με 4.332,00 έκαστο (τιμή Φ.Ε.Κ.), για χειρουργείο που έγινε τον Ιούνιο του Σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα, πρόκειται για είδη του κωδικού V.Γ.14 του Φ.Ε.Κ. (ξηρά ανθρώπεια μοσχεύματα για οστικά ελλείμματα), η τιμή των οποίων όμως συγκρίνεται με άλλη τιμή του Φ.Ε.Κ. που αφορά, προφανώς, διαφορετικού είδους μοσχεύματα. Και πάλι, σε τι συνίσταται η δική μου ευθύνη, ακόμη και εάν γινόταν δεκτό ότι η ως άνω εταιρία όφειλε ενδεχομένως να τιμολογήσει με μικρότερη τιμή; Δεν έπρεπε άραγε το Οικονομικό Τμήμα του Νοσοκομείου να ελέγξει τις τιμές των υλικών; Α/α 120: Αφορά ειδικό μόσχευμα της εταιρείας Osteomed για οστικά κενά, σε τιμή Φ.Ε.Κ., το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε χειρουργείο την και δεν υπήρχε στη σύμβαση της Δ.Υ.ΠΕ. Παρά ταύτα, η σύγκριση γίνεται με τιμή της διαπραγμάτευσης για το ίδιο προϊόν, που ίσχυσε από τον Ιανουάριο Α/α : Αφορούν χειρουργεία με τιμές υλικών βάσει του Φ.Ε.Κ., που πραγματοποιήθηκαν πριν ισχύσει η σύμβαση της Δ.Υ.ΠΕ. Η υποτιθέμενη «ζημία» προκύπτει επειδή η σύγκριση γίνεται, κατά τρόπο εντελώς απρόσφορο, με τιμές της διαπραγμάτευσης που ίσχυσε από τον Ιανουάριο Α/α 203, 209, 217: Αφορούν χειρουργεία με χρήση υλικών συμβατικού προμηθευτή (σύμβασης ΔΥΠΕ) που τιμολογήθηκαν σε συμβατικές τιμές, οι οποίες συγκρίνονται και πάλι με τις μεταγενέστερες τιμές της διαπραγμάτευσης. Α/α , 217, : αφορούν υλικά για χειρουργεία που έγιναν πριν ι- σχύσει η σύμβαση της ΔΥΠΕ, για τα οποία εξευρίσκεται «ζημία» κατόπιν σύγκρισης με τις μεταγενέστερες τιμές της διαπραγμάτευσης. Α/α : αφορούν προμήθεια συμβατικών υλικών (σύμβαση Δ.Υ.ΠΕ.), για τα οποία εξευρίσκεται «ζημία» κατόπιν σύγκρισης με τις τιμές της διαπραγμάτευσης που ίσχυσαν από Ιανουάριο Α/α : αφορούν προμήθεια υλικών με τιμές ΦΕΚ ή συμβατικές (σύμβαση Δ.Υ.ΠΕ.), για τα οποία εξευρίσκεται «ζημία» κατόπιν σύγκρισης με τις μεταγενέστερες τιμές της διαπραγμάτευσης.

15 15 Α/α 523,535,554,560, 566, 572, 580: Αφορούν υλικά της εταιρίας Orthomedical ΑΕΕ για χειρουργεία που έγιναν πριν ισχύσει η σύμβαση της ΔΥΠΕ, και για τα οποία εξευρίσκεται «ζημία» κατόπιν σύγκρισης με τις μεταγενέστερες τιμές της διαπραγμάτευσης. Ακόμη όμως και εάν γινόταν δεκτό ότι η ως άνω εταιρία ό- φειλε ενδεχομένως να τιμολογήσει με μικρότερη τιμή, η υποχρέωση ελέγχου των τιμολογίων βαρύνει το Οικονομικό Τμήμα του Νοσοκομείου και όχι τους χρήστες των υλικών. Α/α : Συγκρίνονται τιμές για λάμες οστεοτόμου (πριόνι αέρος ή μπαταρίας) με την συμβατική εταιρεία. Η σύγκριση όμως είναι λάθος, διότι ή κάθε λάμα ταιριάζει σε συγκεκριμένο πριόνι και επομένως η κάθε εταιρεία της οποίας χρησιμοποιούνταν τα υλικά, είχε δικό της πριόνι και επομένως λάμα. Σημειωτέον ότι δεν υπήρχαν λάμες ή πριόνια στην παρακαταθήκη του Νοσοκομείου. Α/α : Αφορούν χειρουργεία που πραγματοποιήθηκαν, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, πριν ακόμη ισχύσει η σύμβαση της Δ.Υ.ΠΕ. Η υποτιθέμενη «ζημία» προκύπτει επειδή η σύγκριση γίνεται με τις τιμές της διαπραγμάτευσης που ίσχυσαν από τον Ιανουάριο Α/α : Η σύγκριση που γίνεται είναι εσφαλμένη, διότι τοποθετήθηκαν βίδες δυναμικής σπονδυλοδεσίας που είναι μοναδικές στο είδος τους, διότι μπορεί να συνδυασθεί σταθερή και δυναμική σπονδυλοδεσία και τις διαθέτει μόνον η εταιρεία Arthrosis. Οι βίδες με τις οποίες γίνεται η σύγκριση, δεν είναι κατάλληλες για τέτοια χρήση. Α/α , , , : αφορούν μέρη από σύστημα σπονδυλοδεσίας. Οι περισσότερες επεμβάσεις σπονδυλοδεσίας έγιναν σε περίοδο που ίσχυαν οι τιμές ΦΕΚ. Ορισμένες έγιναν σε περίοδο που ίσχυε η σύμβαση της ΔΥΠΕ ( έως ). Η σύμβαση της ΔΥΠΕ δεν προσέφερε ολοκληρωμένη σπονδυλοδεσία από μία εταιρεία, αλλά τμήματα από διαφορετικές εταιρείες που δεν ήταν δυνατόν να συνδυασθούν μεταξύ τους. Ενόψει αυτού, υπήρχε εντολή της Διοίκησης να επιλέγεται το κύριο μέρος της σπονδυλοδεσίας από συμβατική εταιρεία, στο οποίο προσαρμόζονταν τα υπόλοιπα υλικά, του ίδιου προμηθευτή. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο που ίσχυσαν οι τιμές διαπραγμάτευσης (Ιανουάριος 2010 και εντεύθεν) δεν έγινε καμία σπονδυλοδεσία

16 16 με απόκλιση από τις τιμές αυτές. Ωστόσο, κάθε σύγκριση των τιμών της διαπραγμάτευσης με αυτές του παρελθόντος, είναι εντελώς απρόσφορη. Α/α : Αφορούν οστικά μπαλόνια κυφοπλαστικής, με τιμή Στη σύμβαση της ΔΥΠΕ το ίδιο είδος έχει τιμή Παρά ταύτα, η σύγκριση γίνεται με τις τιμές της διαπραγμάτευσης που ίσχυσαν από τον Ιανουάριο 2010, με αποτέλεσμα το όφελος του Νοσοκομείου να μετατρέπεται σε ζημία. Α/α : Αφορούν χειρουργεία που έγιναν τα έτη 2007 και 2008, για τα οποία οι κ.κ. Επιθεωρητές θέτουν ως ανώτατο όριο χρήσης μοσχευμάτων, το ό- ριο που έχει τεθεί με εγκύκλιο του ΙΚΑ. Η εγκύκλιος αυτή, ωστόσο, εκδόθηκε την και επομένως δεν μπορεί να χρησιμεύσει για συγκρίσεις με προγενέστερες περιόδους. Επιπλέον, τα όρια του ΙΚΑ μετά την αναφέρονται σε ποσά μοσχευμάτων ανά επίπεδο σπονδυλοδεσίας (1500 για αυχενική μοίρα σπονδυλικής στήλης, 2000 για θωρακική μοίρα σπονδυλικής στήλης και 2500 για οσφυική μοιρα σπονδυλικής στήλης). Οι σπονδυλοδεσίες στους παραπάνω κωδικούς είναι οι περισσότερες από 3-5 επίπεδα, για τις οποίες όμως οι κ.κ. Ε- πιθεωρητές αναγνωρίζουν μόνον ένα (1) επίπεδο, διογκώνοντας τεχνητά τη ζημία, κατά τρόπο που αγγίζει τα όρια σκόπιμης και ηθελημένης χρήσης ανακριβών στοιχείων εις βάρος μου. Α/α : Πρόκειται στο σύνολό τους για περιπτώσεις σπονδυλοδεσίας είτε για κατάγματα σπονδυλικής στήλης είτε για βαριές εκφυλιστικές βλάβες και στροφοσκολιώσεις της σπονδυλικής στήλης και επομένως υπάρχει απόλυτη ένδειξη για χρήση μοσχευμάτων. Εξάλλου, το όριο της εγκυκλίου ΙΚΑ ίσχυσε μεταγενέστερα (ήτοι από ) και είναι 2.500,00 ανά επίπεδο. Όλες οι δαπάνες βρίσκονται μέσα στα επιτρεπτά όρια, διότι αφορούν πολλαπλά επίπεδα και όχι ένα (1) μόνον, όπως θεωρούν οι κ.κ. Επιθεωρητές. Α/α : Πρόκειται για αναθεώρηση αρθροπλαστικής ισχίου. Υφίσταται απόλυτη ένδειξη χρήσης μοσχευμάτων, διότι υπάρχουν οστικά κενά. Το όριο του ΙΚΑ είναι 6000,00 + ΦΠΑ για τα μοσχεύματα. Α/α 1546: Πρόκειται για συντριπτικό κάταγμα κάτω πέρατος κερκίδος, για το οποίο υφίσταται απόλυτη ένδειξη για τη χρήση μοσχεύματος. Ομοίως, και το υ- λικό αυτό βρίσκεται μέσα στα όρια και τις ενδείξεις του ΙΚΑ.

17 17 Α/α 1545: Αφορά επέμβαση στην οποία χρησιμοποιήθηκε ένα (1) μόσχευμα, διότι διεγχειρητικά, προέκυψε οστικό κενό και έπρεπε να αναπληρωθεί με τη χρήση μοσχεύματος, για την ομαλή έκβαση της επέμβασης. Παρότι, όταν έγινε το χειρουργείο, δεν ίσχυε ή εγκύκλιος του ΙΚΑ, είναι η μοναδική περίπτωση αρθροπλαστικής που χρησιμοποίησα ένα (1) ειδικό μόσχευμα πλήρωσης οστικών κενών. Συστήματα Νευροφυσιολογικής Παρακολούθησης Οι αναφερόμενοι στον πίνακα νευροδιεγέρτες είναι συστήματα διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης, ηλεκτρομυογράφημα και προκλητά δυναμικά. Είναι α- πολύτως απαραίτητα για την ασφαλή διενέργεια χειρουργείων Σπονδυλικής Στήλης. Δεν είναι απλοί νευροδιεγέρτες όπως κακώς αναφέρονται στην έκθεση των επιθεωρητών και πολύ περισσότερο δεν χρειάζεται προεγχειρητικά ηλεκτρομυογραφική μελέτη. Συμβάλλουν σημαντικά στην ασφαλή διεκπεραίωση των σοβαρών χειρουργείων Σπονδυλικής Στήλης, ιδιαίτερα στα χειρουργεία που τοποθετούνται εμφυτεύματα στην σπονδυλική στήλη. Στο φάκελο των ασθενών που έχουν χρησιμοποιηθεί τα συστήματα διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης υπάρχει δισκέτα με πλήρη καταγραφή όλων των σταδίων της εγχείρησης. Όπως παγκοσμίως γίνεται δεκτό από την επιστημονική κοινότητα, η χρήση των συστημάτων αυτών είναι απολύτως επιβεβλημένη. Δεν γίνεται καμία επέμβαση στην Σπονδυλική στήλη χωρίς σύστημα νευροφυσιολογικής παρακολούθησης. Σε ότι αφορά ειδικότερα τις διαπιστώσεις και τον πίνακα των κ.κ. Επιθεωρητών του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., έχω να αναφέρω τα εξής: 1 ον ) Υπήρξα ο μοναδικός ιατρός στην Ορθοπεδική Κλινική του Νοσοκομείου «Ιπποκράτειο» που διενεργούσα επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης και μάλιστα ευρύτατα γνωστός στην Θεσσαλονίκη και στον βορειοελλαδικό χώρο, δεδομένου ότι ελάχιστοι ιατροί στην Θεσσαλονίκη πραγματοποιούν τέτοιου είδους επεμβάσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δέχεται η Κλινική από άλλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, αλλά και από πολλά νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας πολλά

18 18 περιστατικά με προβλήματα σπονδυλικής στήλης. Ιδιαίτερα βαριές κακώσεις της σπονδυλικής στήλης, που έχρηζαν άμεσης αντιμετώπισης. 2 ον ) Το 80% των επεμβάσεων της σπονδυλική ς στήλης που έγιναν στην κλινική αφορούν κατάγματα που προσέρχονται στις εφημερίες ή διακομίζονται από άλλα νοσοκομεία. 3 ον ) Σε σύνολο επεμβάσεων 112 Σπονδυλικής Στήλης που έγιναν το 2008 χρησιμοποιήθηκαν 70 συστήματα νευροφυσιολογικής παρακολούθησης. Σε 65 χειρουργεία το 2009 χρησιμοποιήθηκαν 19 συστήματα, ενώ επίσης συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο με τις συγκρίσεις των επιθεωρητών και 19 συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν σε χειρουργεία το Από τον αριθμό των χρησιμοποιηθέντων συστημάτων σε σχέση με τον αριθμό των συνολικών χειρουργείων φαίνεται ότι η χρήση των συστημάτων αυτών γινόταν με φειδώ και μόνο όταν ήταν απολύτως απαραίτητα για την ασφαλή διεκπεραίωση των χειρουργείων. Επομένως δεν μπορεί να γίνεται επ ουδενί λόγος για υπερβολική χρήση. Η αντίθετη εκδοχή ισοδυναμεί με δίωξη του ιατρού που α- σκεί το λειτούργημά του ευσυνείδητα και κατά τον τρόπο που επιβάλλουν οι κανόνες της Ιατρικής Επιστήμης. Παρότι η τιμολόγηση των αναλωσίμων υλικών γίνεται και ελέγχεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του νοσοκομείου, από τη στιγμή που οι κ.κ. Επιθεωρητές συσχετίζουν τη λειτουργία μου ως ιατρού με τις τιμές των προϊόντων, οφείλω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις: Η σύγκριση που γίνεται μεταξύ της τιμής του Φ.Ε.Κ. και της ανώτατης αποδεκτής τιμής (πλαφόν) του ΙΚΑ είναι απολύτως λανθασμένη διότι το συγκεκριμένο όριο επιβλήθηκε με από εγκύκλιο του ΙΚΑ την Η σύμβαση της ΔΥΠΕ που ίσχυσε από μέχρι , ήταν ελλιπής και δεν είχε συμπεριλάβει συστήματα νευροφυσιολογικής παρακολούθησης. Συνεπώς πριν την οι τιμολογήσεις των εν λόγω ειδών γίνονταν βάσει του Φ.Ε.Κ.. Παρότι η εγκύκλιος του ΙΚΑ ουδέποτε μου κοινοποιήθηκε, όπως φαίνεται στον πίνακα χειρουργείων μου, που μου παρέδωσαν οι κ.κ. οικονομικοί επιθεωρητές, μετά την , μόνον δύο (2) συστήματα νευροφυσιολογικής διεγγειρητικής παρακολούθησης φαίνεται ότι τιμολογήθηκαν με τιμή ΦΕΚ και όχι με «πλαφόν»

19 19 ΙΚΑ. Τα υπόλοιπα συστήματα είναι τιμολογημένα με τιμές «πλαφόν» ΙΚΑ. Συνεπώς τα ποσά που μου αποδίδονται ως «ζημία» του Νοσοκομείου, σε ουδεμία οικονομική βλάβη του Νοσοκομείου αντιστοιχούν. Για τα 2 συστήματα που τιμολογήθηκαν σε τιμή ΦΕΚ, μετά την , η ενδεχόμενη ζημία πρέπει να αναζητηθεί από τους αποδέκτες της εγκυκλίου του ΙΚΑ (ελεγκτές ιατροί ΙΚΑ, οικονομική υπηρεσία νοσοκομείου, που είναι απολύτως υπεύθυνοι για τον έλεγχο και τιμολόγηση του αναλωσίμου υλικού). Συνεπώς ουδεμία σχέση έχω με την εικαζόμενη «ζημία» του Νοσοκομείου. Τελικές Παρατηρήσεις Ως ιατρός του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» ενήργησα πάντοτε στα πλαίσια των καθηκόντων μου, όπως αυτά προσδιορίζονται ειδικότερα αφενός από την υποχρέωση παροχής των ενδεδειγμένων ιατρικών υπηρεσιών στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας, και αφετέρου από την υποχρέωση προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος. Στα πλαίσια αυτά, ουδεμία άλλη ανάμειξη είχα στις διαδικασίες προμήθειας ορθοπεδικών υ- λικών, πέραν της υποβολής, κατά τον προβλεπόμενο τρόπο, των αιτημάτων μου για την προμήθεια των υλικών που ήταν απαραίτητα για την πραγματοποίηση των επεμβάσεων οι οποίες μου ανετίθεντο. Παρά ταύτα, όπως αποδεικνύεται από τον τρόπο εκτίμησης της υποτιθέμενης «ζημίας» του Νοσοκομείου, οι κ.κ. Επιθεωρητές ενεργούν κατά τρόπο απολύτως μεροληπτικό, επί τη βάσει της απολύτως εσφαλμένης παραδοχής ότι για όλα τα περιγραφόμενα στις εκθέσεις τους προβλήματα του συστήματος προμήθειας ορθοπεδικών υλικών είναι τάχα υπεύθυνοι οι ιατροί του Νοσοκομείου, αποσιωπώντας και παραβλέποντας τις απολύτως καθοριστικές ευθύνες των οργάνων του Νοσοκομείου που είναι αρμόδια για την πραγματοποίηση των διαδικασιών προμηθειών και την εκτέλεση των συμβάσεων. Εκείνο που είναι αληθές, είναι ότι τόσο οι ιατροί όσο και ο Διευθυντής του Ορθοπεδικού Τμήματος περιορίζονται στην επιλογή του κατάλληλου για την περίπτωση εκάστου ασθενούς υλικού χωρίς να έχουν καμία απολύτως ανάμιξη στη διαδικασία σύναψης των συμβάσεων, στον τρόπο πραγματοποίησης των παραγ-

20 20 γελιών, την τιμολόγηση του προϊόντος, την εξόφληση του προμηθευτή και γενικά στο διαχειριστικό μέρος της προμήθειας. Δεν είναι λοιπόν νοητό να κατηγορούνται κατά τρόπο αόριστο ότι, τάχα, προέβαιναν αυθαίρετα και παράνομα σε παραγγελίες ορθοπεδικών υλικών, ότι προμηθεύονταν υλικά με εξωσυμβατικές προμήθειες ή ότι υποκαθιστούσαν τις προβλεπόμενες διαχειριστικές διαδικασίες, χωρίς να υφίσταται καμία απολύτως σαφής και συγκεκριμένη κατηγορία, η ο- ποία να καθιστά δεκτικές ελέγχου και αξιολόγησης τις σχετικές αιτιάσεις. Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου, και ιδίως της υποβολής συμπληρωματικών παρατηρήσεων, καθόσον μέχρι σήμερα δεν μου έχουν χορηγηθεί απολύτως απαραίτητα στοιχεία, τα οποία νομίμως έχω αιτηθεί, θεωρώ ότι καθίσταται απολύτως σαφές ότι, κατά το μέρος που με αφορά, ουδεμία ζημία του Νοσοκομείου έχει προκληθεί από δικές μου ενέργειες κατά την άσκηση των καθηκόντων μου. Η επιμονή, παρά ταύτα, των κ.κ. Επιθεωρητών στους ισχυρισμούς τους ότι έχω τάχα προκαλέσει οικονομική «ζημία» εις βάρος του Νοσοκομείου, την οποία α- ναβιβάζουν σε εξωφρενικά ύψη, δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά ως προς το εάν ο τρόπος ενεργείας τους υποκρύπτει άλλου είδους σκοπιμότητες, ενώ η αντιμετώπισή μου κατά τρόπο απολύτως μεροληπτικό, έχει εκφύγει πλέον από τα όρια, εντός των οποίων οφείλουν να ασκούν τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Τέλος, ως έχων προφανές έννομο συμφέρον, υποβάλλω και πάλι δια του παρόντος το αίτημα να μου χορηγηθούν πλήρη αντίγραφα των στοιχείων βάσει των οποίων έχουν συνταχθεί οι μέχρι σήμερα εκθέσεις ελέγχου των κ.κ. Επιθεωρητών, των εκθέσεων εξέτασης και γενικά όλων των εγγράφων που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της διενεργηθείσας Ε.Δ.Ε. και, πάντως, επίσημες εκτυπώσεις των σχετικών πινάκων βάσει των οποίων υπολογίζεται η «ζημία» του Νοσοκομείου. Θεσσαλονίκη, Με τιμή

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΕΜΠ/1650 ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δνση : Πειραιώς 205 3 ος Όροφος Τ.Κ. : 118 53 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: Γενικό Επιθεωρητή

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4070/2012 Νοέμβριος 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι επιστήμονες μηχανικοί και άλλες ειδικότητες- που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002395670 2014-11-11

14PROC002395670 2014-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (αριθ. απόφασης 10/2013): Στην έννοια της "εμπορικής συναλλαγής", των άρθρων 2 της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ και 3 του Π.Δ. 166/2003 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ Α) Β) Γ) Α/Α ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Αρ. 3 5) ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Βοηθός Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑΣ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ 2007» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 30/01/2007 ΜΕΧΡΙ 30/03/2007 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό των φοιτητών : Πολύζος Ιωάννης Τζέκος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ (ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015

Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015 . ΜΕΕΜΕΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015 Η ΚΕΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει : Δημόσιο Τακτικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Της δευτεροβάθμιας Ένωσης των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα