Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρµογών, Αγροτικών Συστηµάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρµογών, Αγροτικών Συστηµάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας"

Transcript

1 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρµογών, Αγροτικών Συστηµάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας Πρόγραµµα: Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη & ιαχείριση του Αγροτικού Χώρου Οινικός Τουρισµός: Η περίπτωση των δρόµων κρασιού της περιοχής της Μαντινείας Μεταπτυχιακή διατριβή Ντασοπούλου Θ. Βασιλική Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Γιδαράκου Ισαβέλλα Μέλη επιτροπής: Καζακόπουλος Λεωνίδας Καµπάς Αθανάσιος Αθήνα

2 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρµογών, Αγροτικών Συστηµάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας Πρόγραµµα: Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη & ιαχείριση του Αγροτικού Χώρου Οινικός Τουρισµός: Η περίπτωση των δρόµων κρασιού της περιοχής της Μαντινείας Μεταπτυχιακή διατριβή Ντασοπούλου Θ. Βασιλική Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Γιδαράκου Ισαβέλλα Μέλη επιτροπής: Καζακόπουλος Λεωνίδας Καµπάς Αθανάσιος 2

3 Περίληψη Στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις χώρες της λεκάνης της Μεσογείου, η αµπελοοινική παράδοση είναι ιδιαίτερα πλούσια. Το κρασί δεν είναι συνδεδεµένο µόνο µε τις διατροφικές συνήθειες του Έλληνα, αλλά και µε τη θρησκευτική και λαϊκή παράδοση και µε την πολιτιστική του κληρονοµιά. Τη διατήρηση και ανάδειξη αυτής της κληρονοµιάς υποστηρίζει µία ειδική µορφή Αγροτουρισµού, ο οινοτουρισµός, που προτείνει στον επισκέπτη να ακολουθήσει µία προσεκτικά επιλεγµένη διαδροµή, η οποία διασχίζει τα πιο γραφικά σηµεία µιας αµπελουργικής ζώνης και να επισκεφτεί επιλεγµένες οινοπαραγωγικές µονάδες, να δοκιµάσει τα τοπικά κρασιά συνοδευµένα από παραδοσιακές γεύσεις της περιοχής και να περιηγηθεί σε παραδοσιακούς οικισµούς, αρχαιολογικούς χώρους, κ.ά. Πρόκειται για µια σχετικά νέα µορφή τουρισµού, απόλυτα εναρµονισµένη µε το φυσικό περιβάλλον και άριστα οργανωµένη, που στοχεύει στην ουσιαστική γνωριµία µε τον κάθε τόπο, µέσα από την παράδοση της αµπελουργίας και της οινοποιίας. Ο οινικός τουρισµός συµβάλλει στη δηµιουργία θέσεων εργασίας στις παραδοσιακά αγροτικές και οικονοµικά µειονεκτικές περιοχές και προσδίδει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονεκτήµατα στις οινοπαραγωγικές περιοχές, αποφέροντας κέρδη στις οινοποιητικές επιχειρήσεις. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του οινικού τουρισµού στην περιοχή της Μαντινείας του Νοµού Αρκαδίας και η συµβολή των '' ρόµων Κρασιού'' στην ανάπτυξη της περιοχής. Αρχικά για την προσέγγιση του θέµατος πραγµατοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση. Αναζητήθηκαν έρευνες σχετικές µε το θέµα της εργασίας. Κυριότερη πηγή αναζήτησης βιβλιογραφικών αναφορών ήταν το διαδίκτυο µέσω µηχανών αναζήτησης επιστηµονικών περιοδικών αλλά και η βιβλιοθήκη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Στη συνέχεια ακολούθησε η συλλογή και η επεξεργασία των στοιχείων που θα αποτελούσαν τη βάση για τη στατιστική ανάλυση που θα ακολουθούσε. Η έρευνα βασίστηκε σε 3

4 πρωτογενή στοιχεία και περιελάµβανε: α)την ποιοτική έρευνα η οποία πραγµατοποιήθηκε µέσω συνεντεύξεων στους ιδιοκτήτες των πέντε οινοποιείων που είναι ενταγµένα στο δρόµο κρασιού της Μαντινείας και β)την ποσοτική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στους επισκέπτες των οινοποιείων, µέσω ερωτηµατολογίου που συντάχθηκε έχοντας ως βάση κυρίως τα δεδοµένα της ποιοτικής έρευνας και της βιβλιογραφίας. Το δείγµα αποτελείται από 103 επισκέπτες οι οποίοι συµπλήρωσαν πλήρως το ερωτηµατολόγιο και οι οποίοι επιλέγησαν τυχαία. Η έρευνα διεξήχθη µεταξύ Οκτωβρίου του 2010 και Ιανουρίου του Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε το στατιστικό πακέτο SPSS (v.16) for Windows. Η ανάλυση των δεδοµένων περιελάµβανε έλεγχο αξιοπιστίας και εγκυρότητας, περιγραφική στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της ποιοτικής έρευνας, περιγραφική στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της ποσοτικής έρευνας. Έπειτα πραγµατοποιήθηκε διερευνητική παραγοντική ανάλυση στα κίνητρα επίσκεψης των τουριστών στην περιοχή και τα οινοποιεία. Στη συνέχεια εφαρµόστηκε στατιστική τµηµατοποίηση των επισκεπτών µε τη µέθοδο της διβηµατικής ανάλυσης σε συστάδες. Τα οινοποιεία του δρόµου κρασιού της Μαντινείας σε ποσοστό 60% έχουν συγκεκριµένο πρόγραµµα επισκέψεων και δέχονται τουρίστες έπειτα από προγραµµατισµό. Οι παροχές στους επισκέπτες περιορίζονται στην ξενάγηση και την γευσιγνωσία ενώ κανένα από τα οινοποιεία δεν διαθέτει κατάλυµα και οργανωµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Όσον αφορά τους επισκέπτες, από την ανάλυση των απαντήσεων προέκυψε ότι στην πλειοψηφία τους είναι ώριµα ηλικιακά άτοµα, παντρεµένοι και µε ανώτερο κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο. Επίσης τα κίνητρα των επισκεπτών είναι διαφορετικά. Το σηµαντικότερο κίνητρο είναι η εικόνα της περιοχής ενώ το κρασί έπεται ως κίνητρο εκείνου του τοπίου. Οι υποδοµές πρόσβασης και το πόσο κοντά είναι το οινοποιείο στον τόπο µόνιµης κατοικίας αποτελούν επίσης σηµαντικό κίνητρο, ενώ χαρακτηριστικά που αφορούν το οινοποιείο όπως το τοπίο που διαµορφώνουν το οινοποιείο και οι αµπελώνες και η αρχιτεκτονική του οινοποιείου αναδείχθηκε µικρότερης 4

5 σηµασίας κατηγορία κινήτρων. Τέλος για κάποιους η επίσκεψη υποκινήθηκε από τυχαία κίνητρα. Η αξιολόγηση των κινήτρων δείχνει ότι το κρασί και οι υπηρεσίες και γνώσεις µε τις οποίες συνδέεται δεν αποτέλεσαν τα κυριότερα κίνητρα και εποµένως η έννοια του οινοτουρισµού δεν φαίνεται εµπεδωµένη σε µεγάλο µέρος των επισκεπτών. Παρόµοια συµπεράσµατα προέκυψαν και από την τµηµατοποίηση των επισκεπτών σε συστάδες. Λέξεις κλειδιά: κρασί, δρόµοι κρασιού, οινικός τουρισµός 5

6 Abstract In Greece, as in all countries of the Mediterranean, the wine tradition is particularly rich. The wine is not only connected with the dietary habits of Greeks, but also religious and folk tradition and cultural heritage. A special form of agrotourism, the wine tourism supports the maintainance and the enhancement of this heritage. The wine tourism suggests the viewer to follow a carefully chosen route, which traverses the most scenic spots of a wine region and visit selected wine production units to test local wines served with traditional dishes of the region and to wander in traditional villages, archaeological sites, etc. This is a relatively new form of tourism in total harmony with the natural environment and well-organized, aiming at substantial contact with each site, through the tradition of viticulture and wine making. Wine tourism contributes to the creation of jobs in traditional rural and economically disadvantaged areas and gives a strong competitive advantage in wine production areas, bringing benefits to the wine business. The aim of this survey is to explore the wine tourism of the wine region of Mantinea of Arcadia and the contribution of ''Roads of Wine''in the development of the region. Initially for the approach of the issue a literature review was taken place. Recearces relevant with the issue were searced. The main source of the bibliography was the internet through search engines of scientific magazines and the library of the Agricultural Univercity of Athens. Then the collection and the processing of the data which formed the basis for statistical analysis was followed. The survey was based on primary data and included: a) qualitative research carried out through interviews with owners of five wineries that are integrated into the street wine Mantinia and b) a quantitative survey of winery visitors, through a questionnaire prepared having as based on data of qualitative research and 6

7 literature. The sample consisted of 103 visitors who completed the full questionnaire and who were selected randomly. The survey was conducted between October 2010 and January The statistical analysis of data was the statistical package SPSS (v.16) for Windows. The data analysis involved checking reliability and validity, descriptive statistical data analysis of qualitative research, descriptive statistical data analysis of quantitative research. Then exploratory factor analysis on the incentives of tourists who visit the region and the wineries was held. Then statistical segmentation of visitors using the two-step analysis in clusters was applied. The wineries of the wine road of Mantinia have at 60% a specific program for visitors and they receive visitors after programming. The benefits to guests are limited to tour and tasting and none of the wineries do not have accommodation and organized training program. As for visitors, after the analysis of responses emerged that the majority of people are mature age, married and with a higher socioeconomic level. Also the motives of the visitors are different. The main motivation is the image of the area and the wine follows. Infrastructure access and how close the winery is to the place of residence is also an important incentive. The features on the winery as the landscape forming the winery and the vineyards and winery architecture became less important category of incentives. Finally, for some, a visit prompted by accidental motives. Evaluation of incentives shows that wine and services and knowledge with which it is not the main motivation and therefore the concept of wine tourism seems not embedded in much of the visitors. Similar conclusions emerged from the segmentation of visitors in clusters. Key words: wine, wine routes, wine tourism 7

8 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά την επιβλέπουσα καθηγήτριά µου Γιδαράκου Ισαβέλλα, καθηγήτρια του Γ.Π.Α., για την ανάθεση, επίβλεψη, καθοδήγηση και τον έλεγχο του πειραµατικού και συγγραφικού µέρους της εργασίας µου. Επίσης θέλω να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου στους γονείς µου για την διαρκή τους υποστήριξη που επέτρεψε την επιτυχή διεκπεραίωση των σπουδών µου. 8

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη..3 Abstract...6 Ευχαριστίες...8 Κατάλογος σχηµάτων, χαρτών και πινάκων..11 Κατάλογος διαγραµµάτων..12 Κεφάλαιο1. Εισαγωγή...14 Κεφάλαιο 2. Μεθοδολογία της έρευνας Θεωρητικό µέρος Εµπειρικό µέρος Ποιοτική µέθοδος Ποσοτική µέθοδος Στατιστική ανάλυση δεδοµένων ιασφάλιση εγκυρότητας.21 Κεφάλαιο 3. Βιβλιογραφική έρευνα Η έννοια του οινικού τουρισµού και ο ρόλος του στην τοπική ανάπτυξη Το ενδιαφέρον της έρευνας για τον οινικό τουρισµό Το περιεχόµενο της έννοιας του οινικού επισκέπτη και η τµηµατοποίηση των οινοτουριστών Η ανάπτυξη του οινοτουρισµού σε παγκόσµιο επίπεδο- ιαφορές χωρών νέου και παλαιού κόσµου Οι δρόµοι του κρασιού ως µέσο ανάπτυξης του οινικού τουρισµού...34 Κεφάλαιο 4. Χαρακτηριστικά της περιοχής έρευνας...36 Κεφάλαιο 5. Αποτελέσµατα έρευνας Αποτελέσµατα ποιοτικής έρευνας Το προφίλ των οινοποιείων Το προφίλ των στελεχών που ερωτήθηκαν Ο οινοτουρισµός από την άποψη των οινοπαραγωγών Οφέλη από τη συµµετοχή στον οινικό τουρισµό και προτάσεις βελτίωσης Ποσοτική έρευνα-ο οινοτουρισµός από την άποψη των επισκεπτών των οινοποιείων Μονοµεταβλητή ανάλυση δεδοµένων ηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος των επισκεπτών Το ταξίδι στην περιοχή

10 Καταναλωτικές συνήθειες των επισκεπτών Ικανοποίηση από την επίσκεψη στο οινοποιείο Παράγοντες επίσκεψης στην περιοχή και το οινοποιείο Πολυµεταβλητή ανάλυση δεδοµένων κινήτρων επίσκεψης οινοτουρισµού Τµηµατοποίηση των επισκεπτών Αποτελέσµατα διβηµατικής ανάλυσης σε συστάδες Σχέση των συστάδων µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των επισκεπτών..79 Κεφάλαιο 6.Συµπεράσµατα...80 Κεφάλαιο 7.Προτάσεις...82 Βιβλιογραφία...85 Παράρτηµα I...90 Παράρτηµα II

11 Κατάλογος σχηµάτων, χαρτών και πινάκων Σχήµα 1. Τα βασικά κίνητρα επίσκεψης των τουριστών για την περιοχή...73 Χάρτης 1. Οι διαδροµές των δρόµων κρασιού της Βόρειας Ελλάδας...35 Χάρτης 2. Ο δρόµος κρασιού της Μαντινείας...38 Πίνακας 1. Συµπληρωθέντα ερωτηµατολόγια ανά οινοποιείο..18 Πίνακας 2. Οικογενειακή κατάσταση των επισκεπτών.49 Πίνακας 3. Κατανοµή απαντήσεων στην ερώτηση αν εργάζεστε αυτή την περίοδο 50 Πίνακας 4. Επίπεδο εκπαίδευσης των επισκεπτών 51 Πίνακας 5. Ποσοστιαία κατανοµή του εισοδήµατος των επισκεπτών..51 Πίνακας 6. Αριθµός επισκέψεων της αµπελοοινικής περιοχής από τους ερωτηθέντες 52 Πίνακας 7. Πως ενηµερώθηκαν οι επισκέπτες για την ύπαρξη του οινοποιείου.55 Πίνακας 8. ηλώσεις που αφορούν το ενδιαφέρον για το κρασί...60 Πίνακας 9. Απαντήσεις των ερωτηθέντων στην ερώτηση πώς θα αξιολογούσατε τις γνώσεις σας σχετικά µε το κρασί..61 Πίνακας 10. Απαντήσεις των ερωτηθέντων στην ερώτηση πόση σηµασία έχει το κρασί για εσάς...61 Πίνακας 11. Ικανοποίηση από την επίσκεψη στο οινοποιείο...64 Πίνακας 12. Πόσο σηµαντική ήταν η επίδραση καθενός από τους παρακάτω παράγοντες σε σχέση µε την απόφασή σας να επισκεφθείτε τη συγκεκριµένη αµπελοοινική περιοχή και το συγκεκριµένο οινοποιείο. 66 Πίνακας 13. KMO and Bartlett's Test

12 Πίνακας 14. Εξαχθέντες παράγοντες στις πέντε κλίµακες µε τις αντίστοιχες φορτίσεις των µεταβλητών σε αυτούς µετά την ορθογώνια περιστροφή των παραγόντων Πίνακας 15. Τα ποσοστά διακύµανσης που αντιστοιχούν σε κάθε παράγοντα...69 Πίνακας 16. Συντελεστές Cronbach παραγόντων. 71 Πίνακας 17. Kατανοµή των παρατηρήσεων κατά συστάδες...76 Κατάλογος διαγραµµάτων ιάγραµµα 1. Φύλο των ιδιοκτητών των οινοποιείων...41 ιάγραµµα 2. Ηλικία των ιδιοκτητών των οινοποιείων...42 ιάγραµµα 3. Ποσοστιαία κατανοµή απαντήσεων στην ερώτηση εάν τα οινοποιεία διαθέτουν συγκεκριµένο πρόγραµµα επισκέψεων...43 ιάγραµµα 4. Ποσοστιαία κατανοµή του αριθµού των επισκεπτών στο οινοποιείο...44 ιάγραµµα 5. Ποσοστιαία κατανοµή φύλου.48 ιάγραµµα 6. Κατανοµή του δείγµατος βάση της ηλικίας...48 ιάγραµµα 7. Επαγγελµατική κατάσταση των ερωτώµενων 50 ιάγραµµα 8. Ποσοστιαία κατανοµή των απαντήσεων του δείγµατος όσον αφορά την ερώτηση «επισκέπτεστε την αµπελοοινική περιοχή για πρώτη φορά;»..50 ιάγραµµα 9. Ποσοστιαία κατανοµή των απαντήσεων του δείγµατος στην ερώτηση «µε ποιόν επισκεφθήκατε την περιοχή;».53 ιάγραµµα 10. Ποσοστιαία κατανοµή του µέσου µεταφοράς που χρησιµοποιήθηκε στην περιοχή..53 ιάγραµµα 11. Ποσοστιαία κατανοµή της συνολικής διάρκειας παραµονής στην περιοχή 54 ιάγραµµα 12.Ποσοστιαία κατανοµή του καταλύµατος που χρησιµοποιήθηκε 55 ιάγραµµα 13. Πόσα χιλιόµετρα απέχει το οινοποιείο από τον τόπο µόνιµης κατοικίας.56 ιάγραµµα 14. Ποσοστιαία κατανοµή της ποσότητας φιαλών που αγοράστηκαν 12

13 στο οινοποιείο.57 ιάγραµµα 15. Ποσοστιαία κατανοµή των χρηµάτων που δαπανήθηκαν για την αγορά κρασιού στο οινοποιείο...57 ιάγραµµα 16. Ποσοστιαία κατανοµή της εβδοµαδιαίας κατανάλωσης οινοπνευµατωδών ποτών 58 ιάγραµµα 17. Προτιµήσεις των συµµετεχόντων όσον αφορά τα οινοπνευµατώδη.59 ιάγραµµα 18. Ποσοστιαία κατανάλωση κρασιού εβδοµαδιαίως..59 ιάγραµµα 19. Ποσοστιαία κατανοµή απαντήσεων στην ερώτηση εάν διατηρούν κρασί για να το πιουν κάποια άλλη στιγµή 60 ιάγραµµα 20. Αριθµός οινοποιείων που έχουν επισκεφθεί οι συµµετέχοντες τα τελευταία τρία χρόνια.62 ιάγραµµα 24. Αριθµός οινοποιείων που έχουν επισκεφτεί σε σχέση µε το φύλο...63 ιάγραµµα 25. Αριθµός οινοποιείων που έχουν επισκεφτεί σε σχέση µε την ηλικία

14 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή Οι αγροτικές περιοχές στην Ελλάδα, λόγω του υψηλού βαθµού εξάρτησής τους από τον πρωτογενή τοµέα αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα. Στη δεκαετία του 90 ο αγροτικός τουρισµός εµφανίστηκε, ως εναλλακτική µορφή τουρισµού στην Ελλάδα, ως µια συµπληρωµατική δραστηριότητα και ένα πρόσθετο εισόδηµα για τους παραγωγούς. Ο οινικός τουρισµός είναι µία σηµαντική µορφή αυτού του είδους τουρισµού. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει µία ολοένα και µεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ελλάδα. Όλο και περισσότερα οινοποιεία εντάσσονται σε διάφορους δρόµους κρασιού. Ο κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της εικόνας του οινικού τουρισµού στην περιοχή της Μαντινείας του Νοµού Αρκαδίας και η συµβολή του στην τοπική ανάπτυξη της περιοχής. Η τοπική παραγωγή της περιοχής είναι κυρίως αγροτική. Στην ευρύτερη περιοχή του δήµου ανθούσε από παλιά η αµπελουργία και τα τοπικά κρασιά ήταν και παραµένουν ονοµαστά. Η περιοχή µάλιστα παράγει κρασιά Ονοµασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας. Ειδικότερα σκοπός ήταν να µελετηθεί το φαινόµενο του οινοτουρισµού και ο βαθµός στον οποίο είναι διαµορφωµένος στην περιοχή. Το οινοτουριστικό προϊόν προσεγγίστηκε από την πλευρά της προσφοράς των οινοποιείων και των οινοπαραγωγών και από την πλευρά των επισκεπτών. Το πρώτο µέρος της εργασίας αποτελεί το θεωρητικό σκέλος, όπου δίνονται οι βασικές έννοιες του οινοτουρισµού. Το υλικό από την βιβλιογραφική ανασκόπηση λειτούργησε σαν υπόβαθρο για την οργάνωση του εµπειρικού µέρους της εργασίας. Στο θεωρητικό µέρος αναλύεται το περιεχόµενο της έννοιας του οινικού επισκέπτη επίσης διερευνάται η ανάπτυξη του οινοτουρισµού σε 14

15 παγκόσµιο επίπεδο και δίνονται οι βασικές διαφορές των χωρών του νέου και του παλαιού κόσµου όσον αφορά τον οινοτουρισµό. Επίσης αναλύεται ο οινικός τουρισµός και ο ρόλος που παίζει στην τοπική ανάπτυξη. Το εµπειρικό µέρος της εργασίας αποτελείται από την ποιοτική και την ποσοτική έρευνα. Όσον αφορά την ποιοτική έρευνα πραγµατοποίηθηκε µέσω συνεντεύξεων στους ιδιοκτήτες των πέντε οινοποιείων που είναι ενταγµένα στο δρόµο κρασιού της Μαντινείας και σκοπός της ήταν να αναλυθεί το επίπεδο ανάπτυξης του οινικού τουρισµού στην περιοχή. Πιο αναλυτικά σκοπός της ποιοτικής έρευνας ήταν να αναλύσει τα χαρακτηριστικά των οινοποιείων όσον αφορά την παραγωγή, τη λειτουργία του τουρισµού, τον αριθµό των επισκεπτών, τις υπηρεσίες που προσφέρονται και την προώθηση που χρησιµοποιείται. Επίσης να αναζητήσει ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους τα οινοποιεία είναι ανοικτά στο κοινό, ποια είναι τα πλεονεκτήµατα από τη συµµετοχή των οινοποιείων στον οινικό τουρισµό, ποιες είναι οι κύριες οµάδες των επισκεπτών σύµφωνα µε τους ιδιοκτήτες των οινοποιείων καθώς επίσης και να διερευνήσει τα βασικά δηµογραφικά χαρακτηριστικά των ιδιοκτητών των οινοποιείων (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο εκπαίδευσης). Στη συνέχεια µέσω ποσοτικής έρευνας που έγινε στους επισκέπτες των οινοποιείων της περιοχής σκοπός ήταν να µελετηθούν τα χαρακτηριστικά των οινικών επισκεπτών καθώς επίσης και τα βασικά δηµογραφικά στοιχεία τους(φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο εκπαίδευσης, επαγγελµατική κατάσταση, ατοµικό µηνιαίο εισόδηµα), να αναλυθούν τα κίνητρα επίσκεψης των οινοποιείων και να οµαδοποιηθούν µέσω παραγοντικής ανάλυσης. Επίσης σκοπός της έρευνας ήταν να οµαδοποιηθούν οι επισκέπτες σε συστάδες µε βάση ορισµένα κριτήρια (προηγούµενες επισκέψεις, λόγοι της επίσκεψης στην περιοχή και το οινοποιείο, ενδιαφέρον και γνώσεις για τον οίνο και καταναλωτικές συνήθειες όσον αφορά τον οίνο) και να προσδιοριστεί η ταυτότητα αυτών των οµάδων. Τέλος µε βάση τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν στο τελευταίο µέρος της εργασίας θα εξεταστεί ο ρόλος που ο οινοτουρισµός παίζει ή που µπορεί να παίξει στην τοπική ανάπτυξη. 15

16 Κεφάλαιο 2. Μεθοδολογία της έρευνας 2.1 Θεωρητικό µέρος Το πρώτο σκέλος της εργασίας αποτελεί το θεωρητικό µέρος. Βιβλιογραφικές πηγές σχετικές µε τον οινικό τουρισµό, την εξέλιξη του ενδιαφέροντος και την εικόνα του οινοτουρισµού σε διάφορες περιοχές του κόσµου, αναζητήθηκαν από το διαδίκτυο από µηχανές αναζήτησης επιστηµονικών άρθρων καθώς και από την βιβλιοθήκη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το υλικό από την βιβλιογραφική ανασκόπηση ήταν χρήσιµο για τη δική µου πληροφόρηση και αποτέλεσε το υπόβαθρο για την οργάνωση του εµπειρικού µέρους της µελέτης καθώς και για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων Εµπειρικό µέρος Το επόµενο σκέλος της εργασίας αποτέλεσε το εµπειρικό µέρος το οποίο αποτελείται απoτελείται από την ποιοτική και την ποσοτική µέθοδο Ποιοτική µέθοδος Η τεχνική που χρησιµοποιήθηκε στην ποιοτική έρευνα ήταν αυτή των προσωπικών συνεντεύξεων (individual interviews). Πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις και στους πέντε ιδιοκτήτες των οινοποιείων του δρόµου κρασιού της Μαντινείας τα οποία είναι τα εξής: Κτήµα Σπυρόπουλου-ΑΡΚΑΣ Α.Ε. Κτήµα ρυόπη-τσέλεπου Μπουτάρη Οινοποιητική Α.Ε. Οινοποιείο Μαντινείας Γιαννοπούλου Αγγελική Όλυµπος Ελλάς ΑΒΕΕ 16

17 Οι συζητήσεις µαζί τους στηρίχθηκαν πάνω σε έναν οδηγό συνέντευξης που είχε από πριν συνταχθεί για τον σκοπό της παρούσας µελέτης. Οι ατοµικές συνεντεύξεις διήρκεσαν περίπου µία ώρα η κάθε µία και διενεργήθηκαν κατά τον µήνα Οκτώβριο του Η ηµέρα και η ώρα της επίσκεψης καθορίστηκαν από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες. Η καταλληλότητα της ηµέρας και ώρας της συνέντευξης επιβεβαιώθηκε µε τηλεφωνική επικοινωνία, ώστε να δοθεί η ευκαιρία αναβολής, αν χρειαζόταν. Ο χώρος της εκάστοτε συνέντευξης ορίστηκε στην πλειονότητα των περιπτώσεων στον προσωπικό χώρο των συµµετεχόντων. Η συνέντευξη ξεκίνησε µε µία µικρή εισαγωγή, στην οποία ενηµερωνόταν ο συµµετέχοντας για τον σκοπό της έρευνας. Για να αποφευχθούν παράγοντες και φαινόµενα επηρεασµού των απαντήσεων των ερωτηθέντων, οι συνεντεύξεις έγιναν µόνο µε την παρουσία του ερευνητή και ο οδηγός συνέντευξης συντάχθηκε σύµφωνα µε τις βασικές αρχές του οδηγού συνέντευξης της ποιοτικής έρευνας και οι ερωτήσεις επιλέχθηκαν µε σκοπό την επίτευξη των βασικών στόχων της έρευνας. ιαµόρφωση οδηγού συνέντευξης Οι ερωτήσεις του οδηγού συνέντευξης χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες. Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει ερωτήσεις για τα χαρακτηριστικά που αφορούν το οινοποιείο, όπως το έτος ίδρυσης του οινοποιείου, την ετήσια παραγωγή, τον τρόπο διάθεσης των προϊόντων, ο αριθµός εργαζοµένων στο οινοποιείο και η συµµετοχή σε εκθέσεις. Το δεύτερο µέρος πραγµατεύεται θέµατα που αφορούν τον τουρισµό, όπως ώρες λειτουργίας, διασυνδέσεις µε άλλους τοµείς του τουρισµού, προϊόντα και παρεχόµενες υπηρεσίες, τρόποι προώθησης. Επίσης ασχολείται µε τα χαρακτηριστικά των επισκεπτών σύµφωνα µε τους ιδιοκτήτες των οινοποιείων καθώς επίσης και µε τους λόγους συµµετοχής στο οινικό τουρισµό και τα πλεονεκτήµατα από τη συµµετοχή καθώς και προτάσεις βελτίωσης. Το τρίτο µέρος του οδηγού συνέντευξης περιλαµβάνει ερωτήσεις που αφορούν τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των ιδιοκτητών των οινοποιείων όπως το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή και το επίπεδο σπουδών. 17

18 2.2.2 Ποσοτική µέθοδος Η ποσοτική έρευνα βασίστηκε σε πρωτογενή στοιχεία. Ως µέθοδος ποσοτικής έρευνας για τη συγκέντρωση των δεδοµένων επιλέχθηκε η δειγµατοληπτική έρευνα και ως µονάδα ανάλυσης ο επισκέπτης των οινοποιείων. Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων έγινε µε προσωπικές συνεντεύξεις έναν, προς έναν µε τους επισκέπτες των οινοποιείων οι οποίοι επελέγησαν τυχαία µετά την ολοκλήρωση της ξενάγησής τους. Έτσι επιτεύχθηκαν υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης, ολοκληρωµένες και πληρέστερες απαντήσεις. Η διάρκεια των συνεντεύξεων κυµαινόταν µεταξύ 20 και 25 λεπτών. Η έρευνα διεξήχθη µεταξύ Νοεµβρίου του 2010 και Ιανουαρίου του 2011, εποχή κατά την οποία τα οινοποιεία είναι λιγότερο απασχοληµένα στη διαδικασία παραγωγής και οινοποίησης. Συνολικά συµπληρώθηκαν 103 ερωτηµατολόγια. Ο αριθµός των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν ανά οινοποιείο δίνεται στον παρακάτω πίνακα. Οινοποιείο Αριθµός συµπληρωθέντων ερωτηµατολογίων Ποσοστό επί του συνόλου των ερωτηµατολογίων(%) Κτήµα Σπυρόπουλου Κτήµα ρυόπη Μπουτάρη Οινοποιητική Γιαννοπούλου Αγγελική Όλυµπος Ελλάς Σύνολο Πίνακας1. Συµπληρωθέντα ερωτηµατολόγια ανά οινοποιείο. 18

19 ιαµόρφωση ερωτηµατολογίου Το ερωτηµατολόγιο της έρευνας χωρίστηκε σε µέρη για την κάλυψη ενός µεγαλύτερου φάσµατος θεµάτων. Το πρώτο και το δεύτερο µέρος αφορούσαν τα χαρακτηριστικά του ταξιδιού γενικότερα στην περιοχή και στο οινοποιείο αντίστοιχα. Το τρίτο µέρος αναφερόταν στις καταναλωτικές συνήθειες των επισκεπτών όσον αφορά το κρασί. Το τέταρτο µέρος περιελάµβανε ερωτήσεις που διερευνούσαν την ταυτότητα του επισκέπτη ως οινοτουρίστα. Στη συνέχεια το πέµπτο µέρος του ερωτηµατολογίου διερευνούσε την ικανοποίηση του τουρίστα από την επίσκεψη και τέλος το έκτο µέρος περιελάµβανε ερωτήσεις που αφορούσαν ορισµένα βασικά δηµογραφικά στοιχεία των επισκεπτών. Το ερωτηµατολόγιο αναπτύχθηκε µε βάση την προηγούµενη έρευνα για τον οινικό τουρισµό, Mitchell και Hall (2004) και Getz και Brown (2006). Το ερωτηµατολόγιο κωδικογραφήθηκε ώστε να γίνει πιο εύκολη η εισαγωγή των δεδοµένων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Κάθε ερώτηση έχει ένα βασικό κωδικό (πχ. 1,2,3 κ.ο.κ.). Όσον αφορά την κωδικογράφηση των απαντήσεων του ερωτηµατολογίου, έγινε µε ακέραιους αριθµούς, ανάλογα µε τον τύπο της ερώτησης. Σε ερωτήσεις άρνησης κατάφασης, το «ναι» έχει τον κωδικό 1 και το «όχι» τον κωδικό 2. Σε ερωτήσεις συµφωνίας ασυµφωνίας, όπου χρησιµοποιείται πενταβάθµια κλίµακα Likert, ο αριθµός 5 αντιστοιχεί στο «συµφωνώ απόλυτα», ο αριθµός 4 αντιστοιχεί στο «συµφωνώ», ο αριθµός 3 αντιστοιχεί στο «ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ», ο αριθµός 2 αντιστοιχεί στο «διαφωνώ» και ο αριθµός 1 αντιστοιχεί στο «διαφωνώ απόλυτα». Αντίστοιχα σε ερωτήσεις όπου οι επισκέπτες κλήθηκαν να δηλώσουν τη σηµαντικότητα της επίδρασης ορισµένων παραγόντων ο αριθµός 1 αντιστοιχεί στο «καθόλου σηµαντικός παράγοντας» και το 5 στο «εξαιρετικά σηµαντικός παράγοντας» 19

20 2.3 Στατιστική ανάλυση δεδοµένων Αφού συλλέχθηκαν τα δεδοµένα του υπό εξέταση θέµατος, ακολούθησε η ανάλυση και η επεξεργασία των δεδοµένων µε τη βοήθεια στατιστικών και µαθηµατικών µεθόδων, η οποία καταλήγει στην εξαγωγή των συµπερασµάτων και αποτελεσµάτων. Όσον αφορά την ανάλυση, η εισαγωγή των δεδοµένων, µετά από κωδικοποίηση, έγινε στο MS-EXCEL. Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της ποσοτικής έρευνας πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS (Statistical Package for Social Sciencies) v.16. για Windows. Με την εφαρµογή των µεθόδων της επαγωγικής και περιγραφικής στατιστικής έγινε υπολογισµός των συχνοτήτων, των ποσοστών, των µέσων όρων και των τυπικών αποκλίσεων των δεδοµένων της έρευνας. Έπειτα πραγµατοποιήθηκε διερευνητική παραγοντική ανάλυση στα κίνητρα επίσκεψης των τουριστών στην περιοχή και το οινοποιείο. Χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) για να διαπιστωθεί η επάρκεια της δειγµατοληψίας. Μία λύση πέντε παραγόντων επιτεύχθηκε που υποδεικνύει µια λογική οµαδοποίηση των χαρακτηριστικών του τουριστικού προορισµού. Στη συνέχεια στα δεδοµένα της έρευνας εφαρµόστηκε η διβηµατική ανάλυση κατά συστάδες, (Two-Step Cluster Analysis), προκειµένου να οµαδοποιηθούν οι επισκέπτες µε βάση τα κίνητρα της επίσκεψής τους στην περιοχή. Η τεχνική της διβηµατικής ανάλυσης σε συστάδες είναι ένα διερευνητικό εργαλείο που αποσκοπεί στην τµηµατοποίηση ενός µεγάλου αριθµού παρατηρήσεων σε συστάδες οµοειδών παρατηρήσεων (προσδιορίζοντας έτσι την ταυτότητά τους) µε βάση µια οµάδα κατηγορικών ή/και αριθµητικών µεταβλητών (χαρακτηριστικών) (SPSS 16). Η επιλογή του άριστου αριθµού των συστάδων γίνεται αυτοµάτως, µε βάση το κριτήριο πληροφόρησης κατά Bayes (BIC) του Schwartz ή µε βάση το κριτήριο πληροφόρησης Akaike (AIC). Επιπλέον, µε τη βοήθεια του ελέγχου του Χ 2 του Pearson, διερευνήθηκε η 20

21 σχέση µεταξύ των δηµογραφικών χαρακτηριστικών που αφορούν την επίσκεψη της αµπελοοινικής περιοχής και της κάθε συστάδας ξεχωριστά. Με τον τρόπο αυτό προσδιορίστηκε µε µεγαλύτερη ακρίβεια η ταυτότητα της κάθε συστάδας. 2.4 ιασφάλιση εγκυρότητας Πολύ σηµαντικό ήταν να βεβαιωθούµε για την εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου που χρησιµοποίησαµε. Ο έλεγχος της εγκυρότητας του ερωτηµατολογίου περιλαµβάνει: (α)τον έλεγχο της εγκυρότητας του περιεχοµένου (content validity) και (β)τον έλεγχο της εγκυρότητας της δοµής του ερωτηµατολογίου (construct validity). Η εγκυρότητα περιεχοµένου (content validity) Η εγκυρότητα περιεχοµένου προσδιορίζεται από το αν οι ερωτήσεις που αποτελούν το ερωτηµατολόγιο καλύπτουν όλο το φάσµα της έννοιας που αυτό µελετάει. Είναι η µοναδική µορφή εγκυρότητας, η απόδειξη της οποίας είναι περισσότερο λογική παρά στατιστική. Στη συγκεκριµένη έρευνα η εγκυρότητα διασφαλίστηκε α)µέσω της βιβλιογραφικής έρευνας που πραγµατοποιήθηκε ώστε να δηµιουργεί µία ξεκάθαρη βάση από την οποία θα ξεκινήσει η διαδικασία και β)από την προσεκτική κατασκευή του ερωτηµατολογίου όπου έγινε προσπάθεια σφαιρικής κάλυψης του θέµατος. Η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής (construct validity) Προκειµένου να διαπιστώσουµε την εγκυρότητα της δοµής του ερωτηµατολογίου,ελέγξαµε κάθε µια από τις ερευνητικές µεταβλητές για την αξιοπιστία της (reliability). Για την εκτίµηση της αξιοπιστίας τους υπολογίσαµε το στατιστικό µέτρο Cronbach Alpha. Όλοι οι έλεγχοι που πραγµατοποιήσαµε έγιναν µε τη χρήση του στατιστικού πακέτου S.P.S.S 16.0 και έδειξαν ότι οι 21

22 µεταβλητές της έρευνας µας είναι µονοδιάστατες και αξιόπιστες (δηλαδή συνεπείς ως προς αυτό που µετρούνε). Κεφάλαιο 3. Βιβλιογραφική έρευνα 3.1. Η έννοια του οινικού τουρισµού και ο ρόλος του στην τοπική ανάπτυξη Η ανάπτυξη του τουρισµού στην Ελλάδα, τουλάχιστον µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1980, στηρίχτηκε στο πρότυπο του µαζικού τουρισµού. Αργότερα ωστόσο, το παραπάνω πρότυπο άρχισε να αµφισβητείται έντονα αφενός διότι δηµιούργησε αρνητικές επιπτώσεις στους τόπους υποδοχής (κοινωνικές, περιβαλλοντικές και άλλες) και αφετέρου διότι δεν ικανοποιούσε πλέον τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του σύγχρονου ανθρώπου (Τριανταφύλλου,1999). Ως εκ τούτου, δροµολογήθηκαν προσπάθειες για την εφαρµογή νέων προτύπων τουριστικής ανάπτυξης, τα οποία, σε αντίθεση µε το µαζικό τουρισµό, θα ανταποκρίνονταν στις σύγχρονες ανάγκες των τουριστών, στις κοινωνικές απαιτήσεις για υψηλή ποιότητα, καθαρό περιβάλλον, σεβασµό στις τοπικές ιδιαιτερότητες, αποκέντρωση και συµµετοχή στις αναπτυξιακές διαδικασίες (Τσάρτας, 1996). Ο αγροτικός τουρισµός, ως εναλλακτική µορφή τουρισµού, άρχισε να αναπτύσσεται στην Ελλάδα από τα µέσα της δεκαετίας του 80. Σύµφωνα µε τον Hall και Jenkins (1998), ο αγροτικός τουρισµός πρέπει να συµβάλει στη δηµιουργία τοπικής ανάπτυξης, µέσω της αύξησης της απασχόλησης και του εισοδήµατος και µέσω της βελτίωσης των υποδοµών, όπως δρόµους, ύδρευση, ηλεκτρισµός και τηλεπικοινωνίες. Θα πρέπει να συµβάλει στην ανάπτυξη τοπικών ανέσεων, όπως αθλητικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις και υπηρεσιών όπως καταστήµατα, σχολεία και µέσα µαζικής µεταφοράς. Επίσης πρέπει να συµβάλει στη διατήρηση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων. Ο οινικός τουρισµός είναι µία από τις κύριες µορφές του 22

23 αγροτικού τουρισµού. Ο οινικός τουρισµός έχει αναδειχθεί ως ένα ισχυρό και αναπτυσσόµενο τµήµα τουρισµού ειδικού ενδιαφέροντος, και θεωρείται ως ένα όλο και πιο σηµαντικό συστατικό του τουρισµού στις περισσότερες οινοπαραγωγικές χώρες. (O Neill & Palmer, 2004). Κατά το αρχικό στάδιο µελέτης του οινικού τουρισµού που αναπτύχθηκε ταχύτατα κατά τη δεκαετία του 90 (η πρώτη διάσκεψη για τον οινικού τουρισµό πραγµατοποιήθηκε στην Αυστραλία το 1998), δόθηκε έµφαση στις περιγραφικές και συγκριτικές µελέτες µε στόχο τη διερεύνηση των διαστάσεων του νέου υπό-τοµέα του τουρισµού. εν υπάρχει ένας ενιαίος ορισµός για τον οινικό τουρισµό. Οι Hall και Macionis (1998) ορίζουν ως οινικό τουρισµό την επίσκεψη σε αµπελώνες, οινοποιεία, γιορτές και διαγωνισµούς κρασιού, όπου η δοκιµή κρασιού ή η γνωριµία µε τα κύρια χαρακτηριστικά της περιοχής είναι τα κύρια κίνητρα για τους επισκέπτες. Ο ορισµός αυτός δίνει έµφαση στον οίνο και σε δραστηριότητες συναφείς µε τον οίνο ως βασικά κίνητρα για την επίσκεψη στην περιοχή. Ως οινικός τουρισµός µπορούν να οριστούν επίσης οι επισκέψεις σε αµπελώνες, οινοποιεία και φεστιβάλ οίνου όπου µπορούν να γίνουν δοκιµές κρασιού και να έρθουν σε επαφή µε τα χαρακτηριστικά της περιοχής (Hall et al., 2000). Σύµφωνα µε τον Getz και Brown (2006) ο οινικός τουρισµός µπορεί να θεωρηθεί ταυτόχρονα ως µία µορφή καταναλωτικής συµπεριφοράς, µία στρατηγική µε την οποία οι προορισµοί µπορεί να επιτύχουν τοπική ανάπτυξη και να αποτελέσουν µία αγορά τοπικών οίνων και µία ευκαιρία µάρκετινγκ για τα οινοποιεία για να πωλούν τα προϊόντα τους απευθείας στους καταναλωτές. Αν και δεν υπάρχει ένας καθολικά αποδεκτός ορισµός του οινικού τουρισµού, είναι αποδεκτά τα οφέλη του οινικού τουρισµού σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. Η ανάπτυξη του οινικού τουρισµού συνεπάγεται πολλά πλεονεκτήµατα στους προορισµούς τόσο σε ατοµικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο (Bruoni and Rossi, 2000). Τα οινοποιεία που εµπλέκονται µε τον οινικό τουρισµό πετυχαίνουν υψηλότερο όγκο πωλήσεων στο χώρο της παραγωγής, 23

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΑΡΑΝΤΙ ΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4

Διαβάστε περισσότερα

Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου. Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ

Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου. Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ ΧΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Σκήκα Γεωγξαθίαο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ «Σοςπισμόρ, Πεπιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MARKETING :Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(*) Μεταπτυχιακός Φοιτητής: «Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων»

(*) Μεταπτυχιακός Φοιτητής: «Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων» Graduate Technological Education Institute of Piraeus Department of Business Administration Marketing Laboratory Director Prof. P.Kyriazopoulos (Ph.D.) Tourist behavior of Greek consumers in the period

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TOURISM «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Πέκκα Οικονόμου Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: Α.Μ 3220 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών» Τμήμα: Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Ειρήνης Ρέγερ ΘΕΜΑ: «Μελέτη για τη καταναλωτική συμπεριφορά των φοιτητών» Επιβλέπων καθηγητής: Πέτρος Μάλλιαρης ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΙΑ ΗΣ 4 Η ΕΚΠΑΙΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΣΕΙΙΡΑ ΙΙΠΛΩΜΑΤΙΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΙΑ Βαθµός ανταποδοτιικότητας πολιιτιιστιικών υπηρεσιιών καιι διιαφοροποιιηµένες πολιιτιικές τιιµών στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΓΚΙΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ: 7622 ΠΑΓΙΑΪ ΓΚΛΕΝΤΙΣΙΑΝΑ Α.Μ: 7910

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET»

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγκριση των παραδοσιακών τρόπων κρατήσεων, των Travel 2.0 τεχνολογιών & των on-line συστημάτων κρατήσεων»

«Σύγκριση των παραδοσιακών τρόπων κρατήσεων, των Travel 2.0 τεχνολογιών & των on-line συστημάτων κρατήσεων» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Σύγκριση των παραδοσιακών τρόπων κρατήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος

ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος Περίληψη Οι νέες τεχνολογίες της Πληροφορικής, του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:ΧΑΤΖΗΡΙΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδάστρια: Κυριακή Βαρσάμη

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδάστρια: Κυριακή Βαρσάμη Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Εκπόνηση οδηγού διαφημιστικής πολιτικής για τον ΕΟΤ Σπουδάστρια: Κυριακή Βαρσάμη

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΜΑΡΑ Α.Μ.

«ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΜΑΡΑ Α.Μ. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Μ. ΔΤΕ/0031 «ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ. Μαρία Ορφανού ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ. Μαρία Ορφανού ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Καπριδάκης Γ. Ιωσήφ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Καπριδάκης Γ. Ιωσήφ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Αξιολόγησης Ανταγωνισµού για την Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης της Κρήτης Καπριδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ί.ε.φ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 4* ΑΣΤΕΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ί.ε.φ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 4* ΑΣΤΕΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ί.ε.φ. 16 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 4* ΑΣΤΕΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς.

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού της Σοφίας Πιστοφίδου Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Επιτροπή διπλωματικής εργασίας Μουστάκης Βασίλης, Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας**

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** *Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Οικονομικής & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Προβλήματα στον ορισμό του τουρισμού σελ. 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 Ιστορική Αναδρομή σελ. 11 2.2 Ιδιαιτερότητες του τουρισμού...σελ. 12 2.3 Ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EXECUTIVE MBA. Στρατηγική Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού: Φορέας διαχείρισης συνεδριακού τουρισμού

EXECUTIVE MBA. Στρατηγική Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού: Φορέας διαχείρισης συνεδριακού τουρισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων EXECUTIVE MBA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στρατηγική Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού: Φορέας διαχείρισης συνεδριακού τουρισμού Μαγδαληνή Αχ. Τσίλη

Διαβάστε περισσότερα