Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρµογών, Αγροτικών Συστηµάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρµογών, Αγροτικών Συστηµάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας"

Transcript

1 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρµογών, Αγροτικών Συστηµάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας Πρόγραµµα: Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη & ιαχείριση του Αγροτικού Χώρου Οινικός Τουρισµός: Η περίπτωση των δρόµων κρασιού της περιοχής της Μαντινείας Μεταπτυχιακή διατριβή Ντασοπούλου Θ. Βασιλική Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Γιδαράκου Ισαβέλλα Μέλη επιτροπής: Καζακόπουλος Λεωνίδας Καµπάς Αθανάσιος Αθήνα

2 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρµογών, Αγροτικών Συστηµάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας Πρόγραµµα: Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη & ιαχείριση του Αγροτικού Χώρου Οινικός Τουρισµός: Η περίπτωση των δρόµων κρασιού της περιοχής της Μαντινείας Μεταπτυχιακή διατριβή Ντασοπούλου Θ. Βασιλική Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Γιδαράκου Ισαβέλλα Μέλη επιτροπής: Καζακόπουλος Λεωνίδας Καµπάς Αθανάσιος 2

3 Περίληψη Στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις χώρες της λεκάνης της Μεσογείου, η αµπελοοινική παράδοση είναι ιδιαίτερα πλούσια. Το κρασί δεν είναι συνδεδεµένο µόνο µε τις διατροφικές συνήθειες του Έλληνα, αλλά και µε τη θρησκευτική και λαϊκή παράδοση και µε την πολιτιστική του κληρονοµιά. Τη διατήρηση και ανάδειξη αυτής της κληρονοµιάς υποστηρίζει µία ειδική µορφή Αγροτουρισµού, ο οινοτουρισµός, που προτείνει στον επισκέπτη να ακολουθήσει µία προσεκτικά επιλεγµένη διαδροµή, η οποία διασχίζει τα πιο γραφικά σηµεία µιας αµπελουργικής ζώνης και να επισκεφτεί επιλεγµένες οινοπαραγωγικές µονάδες, να δοκιµάσει τα τοπικά κρασιά συνοδευµένα από παραδοσιακές γεύσεις της περιοχής και να περιηγηθεί σε παραδοσιακούς οικισµούς, αρχαιολογικούς χώρους, κ.ά. Πρόκειται για µια σχετικά νέα µορφή τουρισµού, απόλυτα εναρµονισµένη µε το φυσικό περιβάλλον και άριστα οργανωµένη, που στοχεύει στην ουσιαστική γνωριµία µε τον κάθε τόπο, µέσα από την παράδοση της αµπελουργίας και της οινοποιίας. Ο οινικός τουρισµός συµβάλλει στη δηµιουργία θέσεων εργασίας στις παραδοσιακά αγροτικές και οικονοµικά µειονεκτικές περιοχές και προσδίδει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονεκτήµατα στις οινοπαραγωγικές περιοχές, αποφέροντας κέρδη στις οινοποιητικές επιχειρήσεις. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του οινικού τουρισµού στην περιοχή της Μαντινείας του Νοµού Αρκαδίας και η συµβολή των '' ρόµων Κρασιού'' στην ανάπτυξη της περιοχής. Αρχικά για την προσέγγιση του θέµατος πραγµατοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση. Αναζητήθηκαν έρευνες σχετικές µε το θέµα της εργασίας. Κυριότερη πηγή αναζήτησης βιβλιογραφικών αναφορών ήταν το διαδίκτυο µέσω µηχανών αναζήτησης επιστηµονικών περιοδικών αλλά και η βιβλιοθήκη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Στη συνέχεια ακολούθησε η συλλογή και η επεξεργασία των στοιχείων που θα αποτελούσαν τη βάση για τη στατιστική ανάλυση που θα ακολουθούσε. Η έρευνα βασίστηκε σε 3

4 πρωτογενή στοιχεία και περιελάµβανε: α)την ποιοτική έρευνα η οποία πραγµατοποιήθηκε µέσω συνεντεύξεων στους ιδιοκτήτες των πέντε οινοποιείων που είναι ενταγµένα στο δρόµο κρασιού της Μαντινείας και β)την ποσοτική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στους επισκέπτες των οινοποιείων, µέσω ερωτηµατολογίου που συντάχθηκε έχοντας ως βάση κυρίως τα δεδοµένα της ποιοτικής έρευνας και της βιβλιογραφίας. Το δείγµα αποτελείται από 103 επισκέπτες οι οποίοι συµπλήρωσαν πλήρως το ερωτηµατολόγιο και οι οποίοι επιλέγησαν τυχαία. Η έρευνα διεξήχθη µεταξύ Οκτωβρίου του 2010 και Ιανουρίου του Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε το στατιστικό πακέτο SPSS (v.16) for Windows. Η ανάλυση των δεδοµένων περιελάµβανε έλεγχο αξιοπιστίας και εγκυρότητας, περιγραφική στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της ποιοτικής έρευνας, περιγραφική στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της ποσοτικής έρευνας. Έπειτα πραγµατοποιήθηκε διερευνητική παραγοντική ανάλυση στα κίνητρα επίσκεψης των τουριστών στην περιοχή και τα οινοποιεία. Στη συνέχεια εφαρµόστηκε στατιστική τµηµατοποίηση των επισκεπτών µε τη µέθοδο της διβηµατικής ανάλυσης σε συστάδες. Τα οινοποιεία του δρόµου κρασιού της Μαντινείας σε ποσοστό 60% έχουν συγκεκριµένο πρόγραµµα επισκέψεων και δέχονται τουρίστες έπειτα από προγραµµατισµό. Οι παροχές στους επισκέπτες περιορίζονται στην ξενάγηση και την γευσιγνωσία ενώ κανένα από τα οινοποιεία δεν διαθέτει κατάλυµα και οργανωµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Όσον αφορά τους επισκέπτες, από την ανάλυση των απαντήσεων προέκυψε ότι στην πλειοψηφία τους είναι ώριµα ηλικιακά άτοµα, παντρεµένοι και µε ανώτερο κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο. Επίσης τα κίνητρα των επισκεπτών είναι διαφορετικά. Το σηµαντικότερο κίνητρο είναι η εικόνα της περιοχής ενώ το κρασί έπεται ως κίνητρο εκείνου του τοπίου. Οι υποδοµές πρόσβασης και το πόσο κοντά είναι το οινοποιείο στον τόπο µόνιµης κατοικίας αποτελούν επίσης σηµαντικό κίνητρο, ενώ χαρακτηριστικά που αφορούν το οινοποιείο όπως το τοπίο που διαµορφώνουν το οινοποιείο και οι αµπελώνες και η αρχιτεκτονική του οινοποιείου αναδείχθηκε µικρότερης 4

5 σηµασίας κατηγορία κινήτρων. Τέλος για κάποιους η επίσκεψη υποκινήθηκε από τυχαία κίνητρα. Η αξιολόγηση των κινήτρων δείχνει ότι το κρασί και οι υπηρεσίες και γνώσεις µε τις οποίες συνδέεται δεν αποτέλεσαν τα κυριότερα κίνητρα και εποµένως η έννοια του οινοτουρισµού δεν φαίνεται εµπεδωµένη σε µεγάλο µέρος των επισκεπτών. Παρόµοια συµπεράσµατα προέκυψαν και από την τµηµατοποίηση των επισκεπτών σε συστάδες. Λέξεις κλειδιά: κρασί, δρόµοι κρασιού, οινικός τουρισµός 5

6 Abstract In Greece, as in all countries of the Mediterranean, the wine tradition is particularly rich. The wine is not only connected with the dietary habits of Greeks, but also religious and folk tradition and cultural heritage. A special form of agrotourism, the wine tourism supports the maintainance and the enhancement of this heritage. The wine tourism suggests the viewer to follow a carefully chosen route, which traverses the most scenic spots of a wine region and visit selected wine production units to test local wines served with traditional dishes of the region and to wander in traditional villages, archaeological sites, etc. This is a relatively new form of tourism in total harmony with the natural environment and well-organized, aiming at substantial contact with each site, through the tradition of viticulture and wine making. Wine tourism contributes to the creation of jobs in traditional rural and economically disadvantaged areas and gives a strong competitive advantage in wine production areas, bringing benefits to the wine business. The aim of this survey is to explore the wine tourism of the wine region of Mantinea of Arcadia and the contribution of ''Roads of Wine''in the development of the region. Initially for the approach of the issue a literature review was taken place. Recearces relevant with the issue were searced. The main source of the bibliography was the internet through search engines of scientific magazines and the library of the Agricultural Univercity of Athens. Then the collection and the processing of the data which formed the basis for statistical analysis was followed. The survey was based on primary data and included: a) qualitative research carried out through interviews with owners of five wineries that are integrated into the street wine Mantinia and b) a quantitative survey of winery visitors, through a questionnaire prepared having as based on data of qualitative research and 6

7 literature. The sample consisted of 103 visitors who completed the full questionnaire and who were selected randomly. The survey was conducted between October 2010 and January The statistical analysis of data was the statistical package SPSS (v.16) for Windows. The data analysis involved checking reliability and validity, descriptive statistical data analysis of qualitative research, descriptive statistical data analysis of quantitative research. Then exploratory factor analysis on the incentives of tourists who visit the region and the wineries was held. Then statistical segmentation of visitors using the two-step analysis in clusters was applied. The wineries of the wine road of Mantinia have at 60% a specific program for visitors and they receive visitors after programming. The benefits to guests are limited to tour and tasting and none of the wineries do not have accommodation and organized training program. As for visitors, after the analysis of responses emerged that the majority of people are mature age, married and with a higher socioeconomic level. Also the motives of the visitors are different. The main motivation is the image of the area and the wine follows. Infrastructure access and how close the winery is to the place of residence is also an important incentive. The features on the winery as the landscape forming the winery and the vineyards and winery architecture became less important category of incentives. Finally, for some, a visit prompted by accidental motives. Evaluation of incentives shows that wine and services and knowledge with which it is not the main motivation and therefore the concept of wine tourism seems not embedded in much of the visitors. Similar conclusions emerged from the segmentation of visitors in clusters. Key words: wine, wine routes, wine tourism 7

8 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά την επιβλέπουσα καθηγήτριά µου Γιδαράκου Ισαβέλλα, καθηγήτρια του Γ.Π.Α., για την ανάθεση, επίβλεψη, καθοδήγηση και τον έλεγχο του πειραµατικού και συγγραφικού µέρους της εργασίας µου. Επίσης θέλω να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου στους γονείς µου για την διαρκή τους υποστήριξη που επέτρεψε την επιτυχή διεκπεραίωση των σπουδών µου. 8

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη..3 Abstract...6 Ευχαριστίες...8 Κατάλογος σχηµάτων, χαρτών και πινάκων..11 Κατάλογος διαγραµµάτων..12 Κεφάλαιο1. Εισαγωγή...14 Κεφάλαιο 2. Μεθοδολογία της έρευνας Θεωρητικό µέρος Εµπειρικό µέρος Ποιοτική µέθοδος Ποσοτική µέθοδος Στατιστική ανάλυση δεδοµένων ιασφάλιση εγκυρότητας.21 Κεφάλαιο 3. Βιβλιογραφική έρευνα Η έννοια του οινικού τουρισµού και ο ρόλος του στην τοπική ανάπτυξη Το ενδιαφέρον της έρευνας για τον οινικό τουρισµό Το περιεχόµενο της έννοιας του οινικού επισκέπτη και η τµηµατοποίηση των οινοτουριστών Η ανάπτυξη του οινοτουρισµού σε παγκόσµιο επίπεδο- ιαφορές χωρών νέου και παλαιού κόσµου Οι δρόµοι του κρασιού ως µέσο ανάπτυξης του οινικού τουρισµού...34 Κεφάλαιο 4. Χαρακτηριστικά της περιοχής έρευνας...36 Κεφάλαιο 5. Αποτελέσµατα έρευνας Αποτελέσµατα ποιοτικής έρευνας Το προφίλ των οινοποιείων Το προφίλ των στελεχών που ερωτήθηκαν Ο οινοτουρισµός από την άποψη των οινοπαραγωγών Οφέλη από τη συµµετοχή στον οινικό τουρισµό και προτάσεις βελτίωσης Ποσοτική έρευνα-ο οινοτουρισµός από την άποψη των επισκεπτών των οινοποιείων Μονοµεταβλητή ανάλυση δεδοµένων ηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος των επισκεπτών Το ταξίδι στην περιοχή

10 Καταναλωτικές συνήθειες των επισκεπτών Ικανοποίηση από την επίσκεψη στο οινοποιείο Παράγοντες επίσκεψης στην περιοχή και το οινοποιείο Πολυµεταβλητή ανάλυση δεδοµένων κινήτρων επίσκεψης οινοτουρισµού Τµηµατοποίηση των επισκεπτών Αποτελέσµατα διβηµατικής ανάλυσης σε συστάδες Σχέση των συστάδων µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των επισκεπτών..79 Κεφάλαιο 6.Συµπεράσµατα...80 Κεφάλαιο 7.Προτάσεις...82 Βιβλιογραφία...85 Παράρτηµα I...90 Παράρτηµα II

11 Κατάλογος σχηµάτων, χαρτών και πινάκων Σχήµα 1. Τα βασικά κίνητρα επίσκεψης των τουριστών για την περιοχή...73 Χάρτης 1. Οι διαδροµές των δρόµων κρασιού της Βόρειας Ελλάδας...35 Χάρτης 2. Ο δρόµος κρασιού της Μαντινείας...38 Πίνακας 1. Συµπληρωθέντα ερωτηµατολόγια ανά οινοποιείο..18 Πίνακας 2. Οικογενειακή κατάσταση των επισκεπτών.49 Πίνακας 3. Κατανοµή απαντήσεων στην ερώτηση αν εργάζεστε αυτή την περίοδο 50 Πίνακας 4. Επίπεδο εκπαίδευσης των επισκεπτών 51 Πίνακας 5. Ποσοστιαία κατανοµή του εισοδήµατος των επισκεπτών..51 Πίνακας 6. Αριθµός επισκέψεων της αµπελοοινικής περιοχής από τους ερωτηθέντες 52 Πίνακας 7. Πως ενηµερώθηκαν οι επισκέπτες για την ύπαρξη του οινοποιείου.55 Πίνακας 8. ηλώσεις που αφορούν το ενδιαφέρον για το κρασί...60 Πίνακας 9. Απαντήσεις των ερωτηθέντων στην ερώτηση πώς θα αξιολογούσατε τις γνώσεις σας σχετικά µε το κρασί..61 Πίνακας 10. Απαντήσεις των ερωτηθέντων στην ερώτηση πόση σηµασία έχει το κρασί για εσάς...61 Πίνακας 11. Ικανοποίηση από την επίσκεψη στο οινοποιείο...64 Πίνακας 12. Πόσο σηµαντική ήταν η επίδραση καθενός από τους παρακάτω παράγοντες σε σχέση µε την απόφασή σας να επισκεφθείτε τη συγκεκριµένη αµπελοοινική περιοχή και το συγκεκριµένο οινοποιείο. 66 Πίνακας 13. KMO and Bartlett's Test

12 Πίνακας 14. Εξαχθέντες παράγοντες στις πέντε κλίµακες µε τις αντίστοιχες φορτίσεις των µεταβλητών σε αυτούς µετά την ορθογώνια περιστροφή των παραγόντων Πίνακας 15. Τα ποσοστά διακύµανσης που αντιστοιχούν σε κάθε παράγοντα...69 Πίνακας 16. Συντελεστές Cronbach παραγόντων. 71 Πίνακας 17. Kατανοµή των παρατηρήσεων κατά συστάδες...76 Κατάλογος διαγραµµάτων ιάγραµµα 1. Φύλο των ιδιοκτητών των οινοποιείων...41 ιάγραµµα 2. Ηλικία των ιδιοκτητών των οινοποιείων...42 ιάγραµµα 3. Ποσοστιαία κατανοµή απαντήσεων στην ερώτηση εάν τα οινοποιεία διαθέτουν συγκεκριµένο πρόγραµµα επισκέψεων...43 ιάγραµµα 4. Ποσοστιαία κατανοµή του αριθµού των επισκεπτών στο οινοποιείο...44 ιάγραµµα 5. Ποσοστιαία κατανοµή φύλου.48 ιάγραµµα 6. Κατανοµή του δείγµατος βάση της ηλικίας...48 ιάγραµµα 7. Επαγγελµατική κατάσταση των ερωτώµενων 50 ιάγραµµα 8. Ποσοστιαία κατανοµή των απαντήσεων του δείγµατος όσον αφορά την ερώτηση «επισκέπτεστε την αµπελοοινική περιοχή για πρώτη φορά;»..50 ιάγραµµα 9. Ποσοστιαία κατανοµή των απαντήσεων του δείγµατος στην ερώτηση «µε ποιόν επισκεφθήκατε την περιοχή;».53 ιάγραµµα 10. Ποσοστιαία κατανοµή του µέσου µεταφοράς που χρησιµοποιήθηκε στην περιοχή..53 ιάγραµµα 11. Ποσοστιαία κατανοµή της συνολικής διάρκειας παραµονής στην περιοχή 54 ιάγραµµα 12.Ποσοστιαία κατανοµή του καταλύµατος που χρησιµοποιήθηκε 55 ιάγραµµα 13. Πόσα χιλιόµετρα απέχει το οινοποιείο από τον τόπο µόνιµης κατοικίας.56 ιάγραµµα 14. Ποσοστιαία κατανοµή της ποσότητας φιαλών που αγοράστηκαν 12

13 στο οινοποιείο.57 ιάγραµµα 15. Ποσοστιαία κατανοµή των χρηµάτων που δαπανήθηκαν για την αγορά κρασιού στο οινοποιείο...57 ιάγραµµα 16. Ποσοστιαία κατανοµή της εβδοµαδιαίας κατανάλωσης οινοπνευµατωδών ποτών 58 ιάγραµµα 17. Προτιµήσεις των συµµετεχόντων όσον αφορά τα οινοπνευµατώδη.59 ιάγραµµα 18. Ποσοστιαία κατανάλωση κρασιού εβδοµαδιαίως..59 ιάγραµµα 19. Ποσοστιαία κατανοµή απαντήσεων στην ερώτηση εάν διατηρούν κρασί για να το πιουν κάποια άλλη στιγµή 60 ιάγραµµα 20. Αριθµός οινοποιείων που έχουν επισκεφθεί οι συµµετέχοντες τα τελευταία τρία χρόνια.62 ιάγραµµα 24. Αριθµός οινοποιείων που έχουν επισκεφτεί σε σχέση µε το φύλο...63 ιάγραµµα 25. Αριθµός οινοποιείων που έχουν επισκεφτεί σε σχέση µε την ηλικία

14 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή Οι αγροτικές περιοχές στην Ελλάδα, λόγω του υψηλού βαθµού εξάρτησής τους από τον πρωτογενή τοµέα αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα. Στη δεκαετία του 90 ο αγροτικός τουρισµός εµφανίστηκε, ως εναλλακτική µορφή τουρισµού στην Ελλάδα, ως µια συµπληρωµατική δραστηριότητα και ένα πρόσθετο εισόδηµα για τους παραγωγούς. Ο οινικός τουρισµός είναι µία σηµαντική µορφή αυτού του είδους τουρισµού. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει µία ολοένα και µεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ελλάδα. Όλο και περισσότερα οινοποιεία εντάσσονται σε διάφορους δρόµους κρασιού. Ο κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της εικόνας του οινικού τουρισµού στην περιοχή της Μαντινείας του Νοµού Αρκαδίας και η συµβολή του στην τοπική ανάπτυξη της περιοχής. Η τοπική παραγωγή της περιοχής είναι κυρίως αγροτική. Στην ευρύτερη περιοχή του δήµου ανθούσε από παλιά η αµπελουργία και τα τοπικά κρασιά ήταν και παραµένουν ονοµαστά. Η περιοχή µάλιστα παράγει κρασιά Ονοµασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας. Ειδικότερα σκοπός ήταν να µελετηθεί το φαινόµενο του οινοτουρισµού και ο βαθµός στον οποίο είναι διαµορφωµένος στην περιοχή. Το οινοτουριστικό προϊόν προσεγγίστηκε από την πλευρά της προσφοράς των οινοποιείων και των οινοπαραγωγών και από την πλευρά των επισκεπτών. Το πρώτο µέρος της εργασίας αποτελεί το θεωρητικό σκέλος, όπου δίνονται οι βασικές έννοιες του οινοτουρισµού. Το υλικό από την βιβλιογραφική ανασκόπηση λειτούργησε σαν υπόβαθρο για την οργάνωση του εµπειρικού µέρους της εργασίας. Στο θεωρητικό µέρος αναλύεται το περιεχόµενο της έννοιας του οινικού επισκέπτη επίσης διερευνάται η ανάπτυξη του οινοτουρισµού σε 14

15 παγκόσµιο επίπεδο και δίνονται οι βασικές διαφορές των χωρών του νέου και του παλαιού κόσµου όσον αφορά τον οινοτουρισµό. Επίσης αναλύεται ο οινικός τουρισµός και ο ρόλος που παίζει στην τοπική ανάπτυξη. Το εµπειρικό µέρος της εργασίας αποτελείται από την ποιοτική και την ποσοτική έρευνα. Όσον αφορά την ποιοτική έρευνα πραγµατοποίηθηκε µέσω συνεντεύξεων στους ιδιοκτήτες των πέντε οινοποιείων που είναι ενταγµένα στο δρόµο κρασιού της Μαντινείας και σκοπός της ήταν να αναλυθεί το επίπεδο ανάπτυξης του οινικού τουρισµού στην περιοχή. Πιο αναλυτικά σκοπός της ποιοτικής έρευνας ήταν να αναλύσει τα χαρακτηριστικά των οινοποιείων όσον αφορά την παραγωγή, τη λειτουργία του τουρισµού, τον αριθµό των επισκεπτών, τις υπηρεσίες που προσφέρονται και την προώθηση που χρησιµοποιείται. Επίσης να αναζητήσει ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους τα οινοποιεία είναι ανοικτά στο κοινό, ποια είναι τα πλεονεκτήµατα από τη συµµετοχή των οινοποιείων στον οινικό τουρισµό, ποιες είναι οι κύριες οµάδες των επισκεπτών σύµφωνα µε τους ιδιοκτήτες των οινοποιείων καθώς επίσης και να διερευνήσει τα βασικά δηµογραφικά χαρακτηριστικά των ιδιοκτητών των οινοποιείων (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο εκπαίδευσης). Στη συνέχεια µέσω ποσοτικής έρευνας που έγινε στους επισκέπτες των οινοποιείων της περιοχής σκοπός ήταν να µελετηθούν τα χαρακτηριστικά των οινικών επισκεπτών καθώς επίσης και τα βασικά δηµογραφικά στοιχεία τους(φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο εκπαίδευσης, επαγγελµατική κατάσταση, ατοµικό µηνιαίο εισόδηµα), να αναλυθούν τα κίνητρα επίσκεψης των οινοποιείων και να οµαδοποιηθούν µέσω παραγοντικής ανάλυσης. Επίσης σκοπός της έρευνας ήταν να οµαδοποιηθούν οι επισκέπτες σε συστάδες µε βάση ορισµένα κριτήρια (προηγούµενες επισκέψεις, λόγοι της επίσκεψης στην περιοχή και το οινοποιείο, ενδιαφέρον και γνώσεις για τον οίνο και καταναλωτικές συνήθειες όσον αφορά τον οίνο) και να προσδιοριστεί η ταυτότητα αυτών των οµάδων. Τέλος µε βάση τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν στο τελευταίο µέρος της εργασίας θα εξεταστεί ο ρόλος που ο οινοτουρισµός παίζει ή που µπορεί να παίξει στην τοπική ανάπτυξη. 15

16 Κεφάλαιο 2. Μεθοδολογία της έρευνας 2.1 Θεωρητικό µέρος Το πρώτο σκέλος της εργασίας αποτελεί το θεωρητικό µέρος. Βιβλιογραφικές πηγές σχετικές µε τον οινικό τουρισµό, την εξέλιξη του ενδιαφέροντος και την εικόνα του οινοτουρισµού σε διάφορες περιοχές του κόσµου, αναζητήθηκαν από το διαδίκτυο από µηχανές αναζήτησης επιστηµονικών άρθρων καθώς και από την βιβλιοθήκη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το υλικό από την βιβλιογραφική ανασκόπηση ήταν χρήσιµο για τη δική µου πληροφόρηση και αποτέλεσε το υπόβαθρο για την οργάνωση του εµπειρικού µέρους της µελέτης καθώς και για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων Εµπειρικό µέρος Το επόµενο σκέλος της εργασίας αποτέλεσε το εµπειρικό µέρος το οποίο αποτελείται απoτελείται από την ποιοτική και την ποσοτική µέθοδο Ποιοτική µέθοδος Η τεχνική που χρησιµοποιήθηκε στην ποιοτική έρευνα ήταν αυτή των προσωπικών συνεντεύξεων (individual interviews). Πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις και στους πέντε ιδιοκτήτες των οινοποιείων του δρόµου κρασιού της Μαντινείας τα οποία είναι τα εξής: Κτήµα Σπυρόπουλου-ΑΡΚΑΣ Α.Ε. Κτήµα ρυόπη-τσέλεπου Μπουτάρη Οινοποιητική Α.Ε. Οινοποιείο Μαντινείας Γιαννοπούλου Αγγελική Όλυµπος Ελλάς ΑΒΕΕ 16

17 Οι συζητήσεις µαζί τους στηρίχθηκαν πάνω σε έναν οδηγό συνέντευξης που είχε από πριν συνταχθεί για τον σκοπό της παρούσας µελέτης. Οι ατοµικές συνεντεύξεις διήρκεσαν περίπου µία ώρα η κάθε µία και διενεργήθηκαν κατά τον µήνα Οκτώβριο του Η ηµέρα και η ώρα της επίσκεψης καθορίστηκαν από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες. Η καταλληλότητα της ηµέρας και ώρας της συνέντευξης επιβεβαιώθηκε µε τηλεφωνική επικοινωνία, ώστε να δοθεί η ευκαιρία αναβολής, αν χρειαζόταν. Ο χώρος της εκάστοτε συνέντευξης ορίστηκε στην πλειονότητα των περιπτώσεων στον προσωπικό χώρο των συµµετεχόντων. Η συνέντευξη ξεκίνησε µε µία µικρή εισαγωγή, στην οποία ενηµερωνόταν ο συµµετέχοντας για τον σκοπό της έρευνας. Για να αποφευχθούν παράγοντες και φαινόµενα επηρεασµού των απαντήσεων των ερωτηθέντων, οι συνεντεύξεις έγιναν µόνο µε την παρουσία του ερευνητή και ο οδηγός συνέντευξης συντάχθηκε σύµφωνα µε τις βασικές αρχές του οδηγού συνέντευξης της ποιοτικής έρευνας και οι ερωτήσεις επιλέχθηκαν µε σκοπό την επίτευξη των βασικών στόχων της έρευνας. ιαµόρφωση οδηγού συνέντευξης Οι ερωτήσεις του οδηγού συνέντευξης χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες. Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει ερωτήσεις για τα χαρακτηριστικά που αφορούν το οινοποιείο, όπως το έτος ίδρυσης του οινοποιείου, την ετήσια παραγωγή, τον τρόπο διάθεσης των προϊόντων, ο αριθµός εργαζοµένων στο οινοποιείο και η συµµετοχή σε εκθέσεις. Το δεύτερο µέρος πραγµατεύεται θέµατα που αφορούν τον τουρισµό, όπως ώρες λειτουργίας, διασυνδέσεις µε άλλους τοµείς του τουρισµού, προϊόντα και παρεχόµενες υπηρεσίες, τρόποι προώθησης. Επίσης ασχολείται µε τα χαρακτηριστικά των επισκεπτών σύµφωνα µε τους ιδιοκτήτες των οινοποιείων καθώς επίσης και µε τους λόγους συµµετοχής στο οινικό τουρισµό και τα πλεονεκτήµατα από τη συµµετοχή καθώς και προτάσεις βελτίωσης. Το τρίτο µέρος του οδηγού συνέντευξης περιλαµβάνει ερωτήσεις που αφορούν τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των ιδιοκτητών των οινοποιείων όπως το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή και το επίπεδο σπουδών. 17

18 2.2.2 Ποσοτική µέθοδος Η ποσοτική έρευνα βασίστηκε σε πρωτογενή στοιχεία. Ως µέθοδος ποσοτικής έρευνας για τη συγκέντρωση των δεδοµένων επιλέχθηκε η δειγµατοληπτική έρευνα και ως µονάδα ανάλυσης ο επισκέπτης των οινοποιείων. Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων έγινε µε προσωπικές συνεντεύξεις έναν, προς έναν µε τους επισκέπτες των οινοποιείων οι οποίοι επελέγησαν τυχαία µετά την ολοκλήρωση της ξενάγησής τους. Έτσι επιτεύχθηκαν υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης, ολοκληρωµένες και πληρέστερες απαντήσεις. Η διάρκεια των συνεντεύξεων κυµαινόταν µεταξύ 20 και 25 λεπτών. Η έρευνα διεξήχθη µεταξύ Νοεµβρίου του 2010 και Ιανουαρίου του 2011, εποχή κατά την οποία τα οινοποιεία είναι λιγότερο απασχοληµένα στη διαδικασία παραγωγής και οινοποίησης. Συνολικά συµπληρώθηκαν 103 ερωτηµατολόγια. Ο αριθµός των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν ανά οινοποιείο δίνεται στον παρακάτω πίνακα. Οινοποιείο Αριθµός συµπληρωθέντων ερωτηµατολογίων Ποσοστό επί του συνόλου των ερωτηµατολογίων(%) Κτήµα Σπυρόπουλου Κτήµα ρυόπη Μπουτάρη Οινοποιητική Γιαννοπούλου Αγγελική Όλυµπος Ελλάς Σύνολο Πίνακας1. Συµπληρωθέντα ερωτηµατολόγια ανά οινοποιείο. 18

19 ιαµόρφωση ερωτηµατολογίου Το ερωτηµατολόγιο της έρευνας χωρίστηκε σε µέρη για την κάλυψη ενός µεγαλύτερου φάσµατος θεµάτων. Το πρώτο και το δεύτερο µέρος αφορούσαν τα χαρακτηριστικά του ταξιδιού γενικότερα στην περιοχή και στο οινοποιείο αντίστοιχα. Το τρίτο µέρος αναφερόταν στις καταναλωτικές συνήθειες των επισκεπτών όσον αφορά το κρασί. Το τέταρτο µέρος περιελάµβανε ερωτήσεις που διερευνούσαν την ταυτότητα του επισκέπτη ως οινοτουρίστα. Στη συνέχεια το πέµπτο µέρος του ερωτηµατολογίου διερευνούσε την ικανοποίηση του τουρίστα από την επίσκεψη και τέλος το έκτο µέρος περιελάµβανε ερωτήσεις που αφορούσαν ορισµένα βασικά δηµογραφικά στοιχεία των επισκεπτών. Το ερωτηµατολόγιο αναπτύχθηκε µε βάση την προηγούµενη έρευνα για τον οινικό τουρισµό, Mitchell και Hall (2004) και Getz και Brown (2006). Το ερωτηµατολόγιο κωδικογραφήθηκε ώστε να γίνει πιο εύκολη η εισαγωγή των δεδοµένων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Κάθε ερώτηση έχει ένα βασικό κωδικό (πχ. 1,2,3 κ.ο.κ.). Όσον αφορά την κωδικογράφηση των απαντήσεων του ερωτηµατολογίου, έγινε µε ακέραιους αριθµούς, ανάλογα µε τον τύπο της ερώτησης. Σε ερωτήσεις άρνησης κατάφασης, το «ναι» έχει τον κωδικό 1 και το «όχι» τον κωδικό 2. Σε ερωτήσεις συµφωνίας ασυµφωνίας, όπου χρησιµοποιείται πενταβάθµια κλίµακα Likert, ο αριθµός 5 αντιστοιχεί στο «συµφωνώ απόλυτα», ο αριθµός 4 αντιστοιχεί στο «συµφωνώ», ο αριθµός 3 αντιστοιχεί στο «ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ», ο αριθµός 2 αντιστοιχεί στο «διαφωνώ» και ο αριθµός 1 αντιστοιχεί στο «διαφωνώ απόλυτα». Αντίστοιχα σε ερωτήσεις όπου οι επισκέπτες κλήθηκαν να δηλώσουν τη σηµαντικότητα της επίδρασης ορισµένων παραγόντων ο αριθµός 1 αντιστοιχεί στο «καθόλου σηµαντικός παράγοντας» και το 5 στο «εξαιρετικά σηµαντικός παράγοντας» 19

20 2.3 Στατιστική ανάλυση δεδοµένων Αφού συλλέχθηκαν τα δεδοµένα του υπό εξέταση θέµατος, ακολούθησε η ανάλυση και η επεξεργασία των δεδοµένων µε τη βοήθεια στατιστικών και µαθηµατικών µεθόδων, η οποία καταλήγει στην εξαγωγή των συµπερασµάτων και αποτελεσµάτων. Όσον αφορά την ανάλυση, η εισαγωγή των δεδοµένων, µετά από κωδικοποίηση, έγινε στο MS-EXCEL. Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της ποσοτικής έρευνας πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS (Statistical Package for Social Sciencies) v.16. για Windows. Με την εφαρµογή των µεθόδων της επαγωγικής και περιγραφικής στατιστικής έγινε υπολογισµός των συχνοτήτων, των ποσοστών, των µέσων όρων και των τυπικών αποκλίσεων των δεδοµένων της έρευνας. Έπειτα πραγµατοποιήθηκε διερευνητική παραγοντική ανάλυση στα κίνητρα επίσκεψης των τουριστών στην περιοχή και το οινοποιείο. Χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) για να διαπιστωθεί η επάρκεια της δειγµατοληψίας. Μία λύση πέντε παραγόντων επιτεύχθηκε που υποδεικνύει µια λογική οµαδοποίηση των χαρακτηριστικών του τουριστικού προορισµού. Στη συνέχεια στα δεδοµένα της έρευνας εφαρµόστηκε η διβηµατική ανάλυση κατά συστάδες, (Two-Step Cluster Analysis), προκειµένου να οµαδοποιηθούν οι επισκέπτες µε βάση τα κίνητρα της επίσκεψής τους στην περιοχή. Η τεχνική της διβηµατικής ανάλυσης σε συστάδες είναι ένα διερευνητικό εργαλείο που αποσκοπεί στην τµηµατοποίηση ενός µεγάλου αριθµού παρατηρήσεων σε συστάδες οµοειδών παρατηρήσεων (προσδιορίζοντας έτσι την ταυτότητά τους) µε βάση µια οµάδα κατηγορικών ή/και αριθµητικών µεταβλητών (χαρακτηριστικών) (SPSS 16). Η επιλογή του άριστου αριθµού των συστάδων γίνεται αυτοµάτως, µε βάση το κριτήριο πληροφόρησης κατά Bayes (BIC) του Schwartz ή µε βάση το κριτήριο πληροφόρησης Akaike (AIC). Επιπλέον, µε τη βοήθεια του ελέγχου του Χ 2 του Pearson, διερευνήθηκε η 20

21 σχέση µεταξύ των δηµογραφικών χαρακτηριστικών που αφορούν την επίσκεψη της αµπελοοινικής περιοχής και της κάθε συστάδας ξεχωριστά. Με τον τρόπο αυτό προσδιορίστηκε µε µεγαλύτερη ακρίβεια η ταυτότητα της κάθε συστάδας. 2.4 ιασφάλιση εγκυρότητας Πολύ σηµαντικό ήταν να βεβαιωθούµε για την εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου που χρησιµοποίησαµε. Ο έλεγχος της εγκυρότητας του ερωτηµατολογίου περιλαµβάνει: (α)τον έλεγχο της εγκυρότητας του περιεχοµένου (content validity) και (β)τον έλεγχο της εγκυρότητας της δοµής του ερωτηµατολογίου (construct validity). Η εγκυρότητα περιεχοµένου (content validity) Η εγκυρότητα περιεχοµένου προσδιορίζεται από το αν οι ερωτήσεις που αποτελούν το ερωτηµατολόγιο καλύπτουν όλο το φάσµα της έννοιας που αυτό µελετάει. Είναι η µοναδική µορφή εγκυρότητας, η απόδειξη της οποίας είναι περισσότερο λογική παρά στατιστική. Στη συγκεκριµένη έρευνα η εγκυρότητα διασφαλίστηκε α)µέσω της βιβλιογραφικής έρευνας που πραγµατοποιήθηκε ώστε να δηµιουργεί µία ξεκάθαρη βάση από την οποία θα ξεκινήσει η διαδικασία και β)από την προσεκτική κατασκευή του ερωτηµατολογίου όπου έγινε προσπάθεια σφαιρικής κάλυψης του θέµατος. Η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής (construct validity) Προκειµένου να διαπιστώσουµε την εγκυρότητα της δοµής του ερωτηµατολογίου,ελέγξαµε κάθε µια από τις ερευνητικές µεταβλητές για την αξιοπιστία της (reliability). Για την εκτίµηση της αξιοπιστίας τους υπολογίσαµε το στατιστικό µέτρο Cronbach Alpha. Όλοι οι έλεγχοι που πραγµατοποιήσαµε έγιναν µε τη χρήση του στατιστικού πακέτου S.P.S.S 16.0 και έδειξαν ότι οι 21

22 µεταβλητές της έρευνας µας είναι µονοδιάστατες και αξιόπιστες (δηλαδή συνεπείς ως προς αυτό που µετρούνε). Κεφάλαιο 3. Βιβλιογραφική έρευνα 3.1. Η έννοια του οινικού τουρισµού και ο ρόλος του στην τοπική ανάπτυξη Η ανάπτυξη του τουρισµού στην Ελλάδα, τουλάχιστον µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1980, στηρίχτηκε στο πρότυπο του µαζικού τουρισµού. Αργότερα ωστόσο, το παραπάνω πρότυπο άρχισε να αµφισβητείται έντονα αφενός διότι δηµιούργησε αρνητικές επιπτώσεις στους τόπους υποδοχής (κοινωνικές, περιβαλλοντικές και άλλες) και αφετέρου διότι δεν ικανοποιούσε πλέον τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του σύγχρονου ανθρώπου (Τριανταφύλλου,1999). Ως εκ τούτου, δροµολογήθηκαν προσπάθειες για την εφαρµογή νέων προτύπων τουριστικής ανάπτυξης, τα οποία, σε αντίθεση µε το µαζικό τουρισµό, θα ανταποκρίνονταν στις σύγχρονες ανάγκες των τουριστών, στις κοινωνικές απαιτήσεις για υψηλή ποιότητα, καθαρό περιβάλλον, σεβασµό στις τοπικές ιδιαιτερότητες, αποκέντρωση και συµµετοχή στις αναπτυξιακές διαδικασίες (Τσάρτας, 1996). Ο αγροτικός τουρισµός, ως εναλλακτική µορφή τουρισµού, άρχισε να αναπτύσσεται στην Ελλάδα από τα µέσα της δεκαετίας του 80. Σύµφωνα µε τον Hall και Jenkins (1998), ο αγροτικός τουρισµός πρέπει να συµβάλει στη δηµιουργία τοπικής ανάπτυξης, µέσω της αύξησης της απασχόλησης και του εισοδήµατος και µέσω της βελτίωσης των υποδοµών, όπως δρόµους, ύδρευση, ηλεκτρισµός και τηλεπικοινωνίες. Θα πρέπει να συµβάλει στην ανάπτυξη τοπικών ανέσεων, όπως αθλητικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις και υπηρεσιών όπως καταστήµατα, σχολεία και µέσα µαζικής µεταφοράς. Επίσης πρέπει να συµβάλει στη διατήρηση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων. Ο οινικός τουρισµός είναι µία από τις κύριες µορφές του 22

23 αγροτικού τουρισµού. Ο οινικός τουρισµός έχει αναδειχθεί ως ένα ισχυρό και αναπτυσσόµενο τµήµα τουρισµού ειδικού ενδιαφέροντος, και θεωρείται ως ένα όλο και πιο σηµαντικό συστατικό του τουρισµού στις περισσότερες οινοπαραγωγικές χώρες. (O Neill & Palmer, 2004). Κατά το αρχικό στάδιο µελέτης του οινικού τουρισµού που αναπτύχθηκε ταχύτατα κατά τη δεκαετία του 90 (η πρώτη διάσκεψη για τον οινικού τουρισµό πραγµατοποιήθηκε στην Αυστραλία το 1998), δόθηκε έµφαση στις περιγραφικές και συγκριτικές µελέτες µε στόχο τη διερεύνηση των διαστάσεων του νέου υπό-τοµέα του τουρισµού. εν υπάρχει ένας ενιαίος ορισµός για τον οινικό τουρισµό. Οι Hall και Macionis (1998) ορίζουν ως οινικό τουρισµό την επίσκεψη σε αµπελώνες, οινοποιεία, γιορτές και διαγωνισµούς κρασιού, όπου η δοκιµή κρασιού ή η γνωριµία µε τα κύρια χαρακτηριστικά της περιοχής είναι τα κύρια κίνητρα για τους επισκέπτες. Ο ορισµός αυτός δίνει έµφαση στον οίνο και σε δραστηριότητες συναφείς µε τον οίνο ως βασικά κίνητρα για την επίσκεψη στην περιοχή. Ως οινικός τουρισµός µπορούν να οριστούν επίσης οι επισκέψεις σε αµπελώνες, οινοποιεία και φεστιβάλ οίνου όπου µπορούν να γίνουν δοκιµές κρασιού και να έρθουν σε επαφή µε τα χαρακτηριστικά της περιοχής (Hall et al., 2000). Σύµφωνα µε τον Getz και Brown (2006) ο οινικός τουρισµός µπορεί να θεωρηθεί ταυτόχρονα ως µία µορφή καταναλωτικής συµπεριφοράς, µία στρατηγική µε την οποία οι προορισµοί µπορεί να επιτύχουν τοπική ανάπτυξη και να αποτελέσουν µία αγορά τοπικών οίνων και µία ευκαιρία µάρκετινγκ για τα οινοποιεία για να πωλούν τα προϊόντα τους απευθείας στους καταναλωτές. Αν και δεν υπάρχει ένας καθολικά αποδεκτός ορισµός του οινικού τουρισµού, είναι αποδεκτά τα οφέλη του οινικού τουρισµού σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. Η ανάπτυξη του οινικού τουρισµού συνεπάγεται πολλά πλεονεκτήµατα στους προορισµούς τόσο σε ατοµικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο (Bruoni and Rossi, 2000). Τα οινοποιεία που εµπλέκονται µε τον οινικό τουρισµό πετυχαίνουν υψηλότερο όγκο πωλήσεων στο χώρο της παραγωγής, 23

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Το προσφερόµενο τουριστικό «µενού» της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι κατά κύριο λόγο οι διακοπές «κλασσικού τύπου» Μόλις πρόσφατη η συστηµατική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα.

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Δεν είναι πάντα εφικτό να το προγραμματίζουμε κατά προτεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Προώθηση πωλήσεων Τμηματοποίηση της αγοράς Διαφήμιση ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας»

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» «Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» Ονοματεπώνυμο: Παππάς Ορέστης-Σταύρος Σειρά: 9 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Ο. Κυριακίδου Δεκέμβριος 2013 η Υπόθεσ Η1 Η2 Η3 Η4 Η5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 4 η (2014 15) Έρευνα μάρκετινγκ & κατανόηση του πελάτη

Διάλεξη 4 η (2014 15) Έρευνα μάρκετινγκ & κατανόηση του πελάτη Διάλεξη 4 η (2014 15) Έρευνα μάρκετινγκ & κατανόηση του πελάτη 1 Η σημασία της έρευνας μάρκετινγκ Χώρα Τζίρος σε εκατομμύρια $ Μ. Βρετανία 2332 52,55 Γαλλία 1930 42,94 Σουηδία 261 39,38 Γερμανία 2080 35,32

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου Αντίγραφα της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν στη ιστοσελίδα www.rural-cyprus.com ή αποστέλλονται μετά από αίτημα από pga@navigator-consulting.com.

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικός Τουρισμός. Ενότητα 2 η : Η εμπειρία στον τουρισμό. Όλγα Ιακωβίδου Τμήμα Γεωπονίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αγροτικός Τουρισμός. Ενότητα 2 η : Η εμπειρία στον τουρισμό. Όλγα Ιακωβίδου Τμήμα Γεωπονίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αγροτικός Τουρισμός Ενότητα 2 η : Η εμπειρία στον τουρισμό Όλγα Ιακωβίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικός Αύγουστος 2013

Αγροτικός Αύγουστος 2013 Αγροτικός Αύγουστος 2013 Εμπορικό & Βιομηχανικό Ταυτότητα Έρευνας Είδος έρευνας Ποσοτική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου Χρονική διάρκεια Παρασκευή 26 Ιουλίου - Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων

Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα Εμπορικό & Βιομηχανικό Πυλώνες Έρευνας 1 ος Πυλώνας Δημογραφικά χαρακτηριστικά επισκεπτών 2 ος Πυλώνας Ταξιδιωτικό προφίλ επισκέπτη 3 ος Πυλώνας Οικονομική δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.»

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» «Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» Ονοματεπώνυμο: Πιπικάκης Γεώργιος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκης Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ι. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΣΙ Ημερίδα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αμύνταιο Νοέμβριος 2015 Κεντρική οργάνωση του κλάδου, ο μοναδικός επίσημα αναγνωρισμένος φορέας

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ «ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ Ποιο είναι το θέμα μας Η Ελληνική μελισσοκομία έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος».

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Το ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...είναι να διερευνηθεί κατά πόσο γίνεται χρήση των Social Media στο πολιτικό μάρκετινγκ στην Ελλάδα και ποια είναι η σχέση της χρήσης αυτών των μέσων με την πολιτική συμπεριφορά... Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Σκοπός έρευνας: αν τα γυμναστήρια στην Αττική εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Online Gambling: Αξιολόγηση Παρεχομένων Υπηρεσιών και Αναδυόμενες Τάσεις Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012 Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

«Στάση Καταναλωτικού Κοινού απέναντι στο Πράσινο Marketing»

«Στάση Καταναλωτικού Κοινού απέναντι στο Πράσινο Marketing» «Στάση Καταναλωτικού Κοινού απέναντι στο Πράσινο Marketing» Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης Καθηγητής Μάρκετινγκ Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών «Στάση καταναλωτικού κοινού απέναντι στο Green Marketing»-Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα»

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» «Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» Ονοματεπώνυμο: Κοντακτσή Νίκη Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Καρδαράς Δημήτριος Δεκέμβριος 2014 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Η αυριανή ηµερίδα στόχο έχει την παρουσίαση των αποτελεσµάτων δύο ερευνητικών προγραµµάτων: 1. «ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (2 η έρευνα, Ιούνιος 2005) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά το 2004 καταγράφηκαν 2,152.469 διελεύσεις Τ/Κυπρίων προς τις ελεύθερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Γ Σ Α Τ Σ Ρ Τ Ο Ρ ΝΟ Ν ΜΙΚΕ Κ Σ Ε Δ ΙΑΔ Α ΡΟ Ρ ΜΕΣ

Γ Σ Α Τ Σ Ρ Τ Ο Ρ ΝΟ Ν ΜΙΚΕ Κ Σ Ε Δ ΙΑΔ Α ΡΟ Ρ ΜΕΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ Νοέμβριος 2014 H ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε διαδρομές που στηρίζονται στην τοπική ταυτότητα και στο γαστρονομικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Τμηματοποίηση αγοράς. Όλοι οι πελάτες δεν είναι ίδιοι

Τμηματοποίηση αγοράς. Όλοι οι πελάτες δεν είναι ίδιοι Τμηματοποίηση αγοράς Τμηματοποίηση πελατών Όλοι οι πελάτες δεν είναι ίδιοι Όλοι οι πελάτες δεν είναι ίσοι Πώς τους ξεχωρίζω ; Τμηματοποίηση αγοράς Αγορά Ομοιογενής Ανομοιογενής Μοναδική Προσφορά / προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΜΠΑΔΩΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΟΞΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Ονοματεπώνυμο: Γεωργίου Παναγιώτης 113125 Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γιωργής Κριτσωτάκης Δεκέμβριος 2014 Γκολφ - Τουρισμός Readman

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Δεθ Διεθνές Φόρουμ Τουρισμού. ικανοποίησης συμμετεχόντων

2 ο Δεθ Διεθνές Φόρουμ Τουρισμού. ικανοποίησης συμμετεχόντων 2 ο Δεθ Διεθνές Φόρουμ Τουρισμού ού Αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης συμμετεχόντων Οι πληροφορίες παρουσιάστηκαν με κατανοητό τρόπο Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες υποστηρίζουν ότι οι πληροφορίες παρουσιάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 16.02.2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η συμβολή των Τοπικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση........................................... 13 Πρόλογος στην πρώτη έκδοση............................................ 17 Εισαγωγή................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία και Ανάπτυξη...

Συνεργασία και Ανάπτυξη... Οκτώβριος 2014 Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του Αναπτυξιακού Σχεδίου Κρασοχωριών που δημιουργήθηκε με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση του κοινού και των συμβαλλόμενων φορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟ ΑΠΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΑΛΛΟ ΑΠΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΑΛΛΟ ΑΠΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Έρευνα για τα Χαρακτηριστικά των Τουριστών από τις υτικοευρωπαϊκές Χώρες ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS

Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS Ανάλυση στοιχείων Αυγούστου 2013 και μερική επεξεργασία στοιχείων από το ΙΤΕΠ Σκοπός, Στόχοι &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BEST PRACTICES

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BEST PRACTICES Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑΤΙ Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ? Σε περίοδο διεθνούς κρίσης οι κρουαζιέρα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

3. Παρακαλώ σηµειώστε µε Χ το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας σας µε τις παρακάτω δηλώσεις:

3. Παρακαλώ σηµειώστε µε Χ το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας σας µε τις παρακάτω δηλώσεις: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα µάρκετινγκ είναι η λειτουργία η οποία διασυνδέει τον καταναλωτή, τον πελάτη και το κοινό µε τον υπεύθυνο µάρκετινγκ, µέσω της πληροφόρησης, η οποία χρησιµοποιείται για την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Σκοπός της παρούσης µελέτης είναι η ανάλυση των αλλοδαπών τουριστικών δαπανών που πραγµατοποιούνται στη χώρα τους όσο και στη διάρκεια της παραµονής τους

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. ηµήτρης Ιωαννίδης. Email: dimioan@uom.gr. Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών. Μεθοδολογία Έρευνας: Μάθηµα 1 ο

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. ηµήτρης Ιωαννίδης. Email: dimioan@uom.gr. Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών. Μεθοδολογία Έρευνας: Μάθηµα 1 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ηµήτρης Ιωαννίδης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Email: dimioan@uom.gr 1 Εξέταση: Μεθοδολογία Έρευνας: Μάθηµα 1 ο 1. Οµαδική εργασία 30% 2. Ατοµική εργασία 70% 2 Σκοπός του µαθήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα